Vereniging Basisinkomen nieuwsbrief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vereniging Basisinkomen E-mailnieuwsbrief"

Transcriptie

1 Vereniging Basisinkomen nieuwsbrief Nummer 2, maart 2009 Dit is een publicatie van de Vereniging van Vriendinnen en Vrienden van een Basisinkomen. Website: Geachte lezer, hier presenteren wij u onze tweede digitale nieuwsbrief. Deze editie staat vooral in het teken van onze campagne Basisinkomen Dit in tijden waarin de beleidsmakers zich vast menen te moeten blijven klampen aan het dogma dat zo veel mogelijk mensen zo min mogelijk vrijheid behoren te genieten. Men tast in het duister met betrekking tot het te volgen economische- en werkgelegenheidsbeleid, en armoedebestrijding in het algemeen. Enorme sommen geld worden vrijgemaakt en geïnvesteerd, zonder dat men kan garanderen wat de uitkomst van deze zet zal zijn. Zullen we de dames en heren beleidsmakers nog maar een tijdje in het duister laten tasten? Ik dacht toch maar van niet! Het is de hoogste tijd om weer eens met vereende kracht het licht des basisinkomens uitbundig te laten schijnen. Met name het basisinkomen zal namelijk de economische stabiliteit brengen waar we nu zo naar op zoek zijn. En 2009 is bij uitstek een jaar waarin een flinke publiciteitscampagne voor het basisinkomen meer dan op z n plek is. De voorbereidingen hiervan zijn in volle gang. Ook u kunt, zoals u verderop in deze nieuwsbrief kunt lezen, uw steentje hiertoe bijdragen. Binnenkort zal onze papieren nieuwsbrief nummer 52 verschijnen, met daarin nog meer licht! Inhoud: I Uitnodiging voor onze Voorjaarsledenvergadering 25 april a.s. te Utrecht. II Campagne Basisinkomen 2009, met 2 concepten voor een flyertekst, III I Astrid Hendriksen: Een oude legende, inleiding tot een in 2008 gemaakte Zwitserse film over het basisinkomen : Grundeinkommen. IV I Otjivero, Namibië, met foto s, V i Betty Notenboom: Het gras en de boom VI i Leon J.J. Segers: Is protectionisme een optie? VII i Diverse linken internationaal VIII J. Israels : Democratie in uitvoering Vereniging Basisinkomen, nieuwsbrief nummer 2, maart

2 I i Voorjaarsledenvergadering Utrecht Op zaterdagmiddag 25 april zal onze voorjaarsledenvergadering plaatsvinden in het Milieucentrum aan de Oudegracht 60 te Utrecht. Aanvang: (zaal open uur). Agenda: uur: Opening, 2. jaarverslag financiële stukken 4. bestuurssamenstelling/verkiezing Het bestuur draagt voor als kandidaat voor het voorzitterschap Paul Freriks. Astrid Hendriksen is kandidaat voor algemeen bestuurslidmaatschap. Aftredend voorzitter is Michiel van Hasselt, penningmeester is Guido den Broeder, algemeen bestuurslid: Maria Dijkstra en secretaris: Wim Smit. (Tegen-)kandidaten kunnen zich nog melden. 5. Verslag van de campagne, plus verdere plannen. 6. Wat verder ter tafel komt, vervolgens pauze. Na de pauze ons middagprogramma. Meer informatie hierover in onze papieren nieuwsbrief welke zeer binnenkort gaat verschijnen. * * * * * Wij maken u er op attent dat de Vereniging Basisinkomen geen acceptgiro s verstuurt naar haar leden! U dient dus zelf uw contributie over te maken naar bankrekeningnummer: van de Vereniging Basisinkomen, adres: Igor Stravinskisingel 50, 3069 MA Rotterdam. Graag hierbij vermelden: contributie Wanneer u lid wordt van de Vereniging Basisinkomen krijgt u de Nieuwsbrief gratis. U betaalt dan 25, - contributie per jaar (, meer mag ook). Leden met een minimuminkomen kunnen volstaan met 10,- per jaar. U ontvangt hiervoor behalve de Nieuwsbrief ook stemrecht op de Algemene Ledenvergadering. En u kunt natuurlijk deelnemen aan andere activiteiten van de vereniging. Deze digitale nieuwsbrief kwam tot stand door bijdrages van Astrid Hendriksen, Betty Notenboom, Claudia Haarmann, Dirk Haarmann, J. Israels en Leon J.J. Segers. Eindredactie en vormgeving: Wim Smit. * * * * * Vereniging Basisinkomen, nieuwsbrief nummer 2, maart

3 II I Campagne Basisinkomen Op de ledenvergadering van 15 november jl. in Maastricht is besloten dat 2009 het jaar van een forse publiciteitscampagne voor het basisinkomen zal gaan worden. We zijn tot het besef gekomen dat het onder de aandacht brengen van de te verwachten zegeningen van het Basisinkomen er de afgelopen jaren een beetje bij is ingeschoten. We maken wel onze nieuwsbrieven en hebben onze website, maar er is nog wel het één en ander meer te doen. Het plan is ontstaan om dit jaar op forse schaal affiches te produceren en verspreiden, vergezeld van één of meerdere flyers, waarin beknopt uit de doeken wordt gedaan wat er mis is met het huidige overheidsbeleid ten aanzien van het werkgelegenheidsvraagstuk, waaronder ook de hoogstnoodzakelijke armoedebestrijding. Ook proberen we hier zo helder mogelijk de voordelen van een basisinkomen uit de doeken te doen, en tevens een idee te geven van de financiering er van. De modernisering van onze website, welke op dit moment plaatsvindt, dient tevens dit doel. Het er nu al op aanwezige discussieforum gaat een nieuwe impuls krijgen en we hopen dat iedereen hier in de toekomst minstens één keer langs wil komen om zijn of haar licht over de materie te laten schijnen. Dit alles heeft tot hoger doel het algemeen maatschappelijke debat over het werkgelegenheidsvraagstuk, en het basisinkomen, stevig aan te wakkeren. Deze campagne gaat gefinancierd worden door de Vereniging Basisinkomen, maar wanneer ons meer pecunia ten dienste kunnen staan zal de hoeveelheid rond te sturen materiaal uiteraard groter kunnen zijn. U wordt dus bij deze uitgenodigd om een financiele bijdrage voor de campagne over te maken naar bankrekeningnummer: , van de Vereniging Basisinkomen, onder vermelding van Campagne Iedere bijdrage is van harte welkom. Onze nieuwjaarsbijeenkomst in Utrecht welke plaatsvond op 31 januari jl. leverde 2 verschillende versies van een concept-flyertekst op, met ieder een eigen invalshoek, en bestaansrecht. Zij zijn hieronder in rood en groen afgedrukt terug te vinden. Wat vind u van deze concept-teksten? Kan het beter worden verwoord en zo ja: hoe? Uw respons is zeer welkom. We willen echter zo snel mogelijk met de campagne van start, dus verzoeken wij u om uw reactie vóó óór r zondag z 15 maart aanstaande in te sturen naar Vervolgens zullen de eerste flyer-versies in de papieren nieuwsbrief nummer 52, en op de website worden gepubliceerd. Ook de affiche hopen we binnenkort te kunnen presenteren. Hier is concept-flyertekst 1 van Astrid Hendriksen in het rood : Werken zorgt voor een inkomen, maar.. Een BASISINKOMEN maakt zinvol werk mogelijk. Vereniging Basisinkomen, nieuwsbrief nummer 2, maart

4 Bedenkt u eens, wat u zou doen, als u zich geen zorgen meer zou hoeven maken over uw dagelijkse basisbehoeften.. Zou het niet geweldig zijn, als er een maatschappelijk /sociaal systeem zou zijn, dat wellicht in één klap de oplossing is voor o.a. : - het bestrijden van werkloosheid en armoede door o.a. herverdeling van het beschikbare werk - het afschaffen van te veel dure, tijdrovende en ingewikkelde bureaucratie - afschaffing van een mensonvriendelijk (en te duur wordend) uitkeringen-systeem - het opheffen van de ongelijkheid tussen te veel (verschillende) uitkeringen en wildgroei in salarissen - dakloosheid en andere uitzichtloze situaties - dure kinderopvang en andere problemen in de opvoeding van kinderen door gebrek aan tijd/aandacht - het bevorderen van een plezierige samenleving met minder frustratie en daardoor mogelijk ook minder vandalisme en criminaliteit - allerlei situaties waarin mensen afhankelijk en ondergeschikt zijn - een gezondere samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt, en dus ook minder kosten voor gezondheidszorg - Mogelijk ook de oplossing kan zijn voor veel problemen op het gebied van milieu, verkeersproblemen en openbaar vervoer Wij zijn van mening dat een basisinkomen veel voordelen biedt, zoals o.a. - Het vergroten van keuzevrijheid, ook voor lager geschoolde mensen die nu weinig kansen hebben - Ieder in staat stelt, op een zinvolle manier inhoud aan zijn/haar leven te geven. - Meer mogelijkheden biedt voor ontwikkeling van duurzame, biologische en/of fair trade bedrijven en projecten. - De samenleving socialer en dus ook gezonder maakt - Ieders waardigheid, creativiteit en initiatieven respecteert en stimuleert - De mentaliteit verandert t.a.v. wat een goede baan is, wanneer iemand een goed mens is, of welk soort werk wellicht ook schadelijk is voor samenleving en milieu..en waarschijnlijk nog veel meer. Er zijn inmiddels veel ideeën in verschillende landen ontwikkeld en uitgedacht over hoe dit gefinanciëerd zou kunnen worden door o.a. een radicale herziening van het belastingstelsel. De meeste mensen hebben immers sowieso al een inkomen, het heeft nu alleen maar heel veel verschillende etiketjes. Er zijn misschien ook nog enkele nadelen, maar er komen steeds meer oplossingen in zicht. Lees voor uitgebreidere informatie onze brochure(s), en DENK MET ONS MEE! Steun het idee om een basisinkomen in Nederland bespreekbaar / uitvoerbaar te maken Bezoek onze website (*binnenkort ondergaat deze wel een drastische verbouwing ) Of word donateur en ontvang onze nieuwsbrief (ook digitaal) * * * * * En hier in het groen het tweede concept door Wim Smit: Nooit meer verplicht aan het werk? Hoera! Vereniging Basisinkomen, nieuwsbrief nummer 2, maart

5 In Nederland geldt een arbeidsplicht. Iedereen die kan werken, moet werken, ongeacht of er wel betaald werk beschikbaar is. Iedereen die niet een betaalde functie heeft wordt onder druk gezet om aan het werk te gaan. Als excuus wordt door de overheid aangevoerd dat mensen uit de armoede moeten komen. Maar we zien al jaren, ook tijdens tijden van hoogconjunctuur, dat er te weinig doorstroming is naar reguliere betaalde arbeid. Iedereen moet meedoen? De alledaagse feiten tonen juist dat zonder een onvoorwaardelijk basisinkomen het onmogelijk is dat iedereen mee kan doen. Werkstraf voor iedereen? Ons land wordt de laatste jaren steeds strenger bestierd. In toenemende mate wordt mensen verteld dat ze maar moeten doen wat hen gezegd werd, of ze kunnen straf verwachten. Wij zien geen reden om te denken dat de bedenkers van dit beleid enige kijk hebben op positieve samenlevingsopbouw. Het gekozen beleid blijkt tevens geldverslindend, creëert wantrouwen onderling, en leidt niet tot een evenwichtige verdeling van kansen op betaald werk en welvaart. Dit uitzichtloze beleid is nu meer dan lang genoeg geprobeerd. Laten we er eindelijk afscheid van nemen. De economische realiteit gebiedt ons ook te concluderen dat volledige werkgelegenheid nooit meer gerealiseerd zal kunnen worden. Moeten we dit laatste eigenlijk wel betreuren? Zouden we daar niet juist blij om moeten zijn? Zouden we juist niet moeten proberen zoveel mogelijk zwaar, vies en geestdodend werk te mechaniseren en automatiseren? En waarom zou zonder betaald werk zitten slecht zijn? Het biedt juist enorme mogelijkheden om met je leven te doen wat je zelf zou willen. Waarom zou dat verkeerd zijn? Wie is de eigenaar van onze tijd en energie? Het is de hoogste tijd om zelf de regie over ons leven in handen te nemen. Maar daar moeten wel mogelijkheden voor gecreëerd worden. Een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen die geen inkomsten uit arbeid of andere inkomsten heeft, zou deze vrijheid tot zelfbeschikking kunnen bewerkstelligen. Met een basisinkomen ben je baas over je eigen leven. De voordelen van een Basisinkomen. (Een basisinkomen kan variëren in hoogte van circa 300,- tot 1.500,- per persoon, per maand. De effecten van de verschillende hoogtes zal uiteraard zeer verschillend zijn.) 1. Iedereen wordt middels het basisinkomen erkend als volwaardig burger, zonder voorwaarden vooraf. Dit zal leiden tot meer saamhorigheid in de samenleving. Het is een verklaring van vertrouwen vanuit de gemeenschap naar elke burger. Dit lijkt ons prima op zijn plaats. Het zelfrespect bij de gemiddelde burger zal toenemen. 2. Het kostwinner-principe verdwijnt. Niemand is nog totaal financieel afhankelijk van een partner. 3. Iedereen zal in staat zijn om te kunnen voorzien in de meest basale kosten van levensonderhoud. Dakloosheid, honger en schulden kunnen worden uitgebannen. Tenzij iemand zelf onverantwoorde financiële risico s neemt. Eigen schuld blijft natuurlijk dikke bult. 4. Een basisinkomen is goed voor het gezinsleven. Ouders kunnen zich primair richten op de zorg voor hun kinderen. Dit zal de kwaliteit van de opvoeding ten goede komen. 5. Je hoeft niet om het even welk werk te accepteren. Je kunt vanuit een sterkere positie onderhandelen met degene die je een betaalde baan aanbiedt. Daardoor kun je betere arbeidsomstandigheden eisen. En bijvoorbeeld een hoger salaris. Salarisverhoging (dus meer koopkracht) voor meer mensen is goed. Dit maakt het bijvoorbeeld voor meer mensen mogelijk om duurdere Fair Trade- of biologisch verantwoorde producten te kopen. Persoonlijke verantwoordelijkheid blijft hierbij een grote rol spelen. 6. Wanneer niemand meer verplicht hoeft te werken zullen veel mensen waarschijnlijk minder uren gaan werken, waardoor er meer ruimte beschikbaar komt op Vereniging Basisinkomen, nieuwsbrief nummer 2, maart

6 de betaalde arbeidsmarkt. De beschikbaarheid van betaalde functies zal dus groeien, in tegenstelling tot de huidige situatie. 7. Je kunt meer invloed krijgen over het werk zelf, en over het functioneren van je bedrijf, bijvoorbeeld over hoe milieuvriendelijk het bedrijf werkt. Hierdoor krijg je dus meer greep op je eigen functioneren, en daarmee ook meer maatschappelijke verantwoordelijkheid. 8. Je kunt makkelijker ontslag nemen. 9. Een wereldwijd ingevoerd basisinkomen zal een veel evenwichtigere wereldhandel tot gevolg hebben. Dit zal een sterke toename van de welvaart in ontwikkelingslanden tot gevolg hebben. Het is de verwachting dat hierdoor economische migratie, op zoek naar welvaart in rijkere delen van de wereld, in sterke mate zal afnemen. Ook zal de noodzaak voor mensen in ontwikkelingslanden om roofbouw te plegen op de natuur sterk afnemen. 10. De productie van goederen en diensten kan door een verdere mechanisering en automatisering efficiënter en kwantitatief beter worden uitgevoerd. 11. Vasthouden aan het streven naar volledige werkgelegenheid boven automatisering dwingt veel mensen tot het verrichten van onnodig geestdodend en mensonwaardig werk. Kostbare levenstijd wordt op deze manier zinloos verbruikt en kan tegelijkertijd niet meer zinvol worden aangewend. De menselijke waardigheid wordt op deze manier geminacht. Het basisinkomen breekt de bureaucratie. 12. Na de invoering van het basisinkomen wordt veel administratieve rompslomp overbodig. Dit bespaart veel tijd, energie, geld, papier en ergernis. Ambtenaren hoeven niet meer dag in dag uit formulieren te bekijken en duizend-en-één bureaucratische regeltjes proberen te handhaven. Ook zij kunnen na invoering van het basisinkomen hun leven eindelijk naar eigen inzicht invullen met vrijwillig gekozen activiteiten. Hierbij moet wel worden aangetekend dat bij een te laag basisinkomen de bureaucratie verder zal toenemen, en hierdoor dus meer uitgaven te verwachten zijn. Tevens vinden wij dat werkloosheid geen teken van armoede is, maar eerder een manifestatie van creativiteit, ontwikkeling, productiviteit en welgesteldheid van een land. Wanneer betaald werken geen noodzaak meer is, maar een mogelijkheid wordt, zal de kwaliteit van het leven toenemen. Het is dus dringend tijd voor invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen. De financiering. De financiering zou kunnen plaatsvinden via de vorming van een fonds. Daar komen alle gelden in die nu ook al worden uitgegeven. Dus ondermeer de AOW, Studiefinanciering, WW, WAO, Kinderbijslag, Wajong, PGB, Bijstand enz. enz. Maar in het fonds komen ook alle taxen die bijdragen aan vervuillende activiteiten zoals de milieu-tax. De heffingen op het vervuilend gebruik van grond zullen verhoogd worden. Bedrijven die vervuilende producten maken zullen de hoogste bijdragen gaan betalen. Tevens zullen alle inkomsten uit baten die de gemeenschap toebehoren het fonds vullen. Hierbij dient gedacht te worden aan gas en aardolie-inkomsten. Het beheer en uitvoering gaat plaatsvinden door de belastingdienst. Zij beschikt al over de noodzakelijke infrastructuur om op een eenvoudige wijze het geld aan alle inwoners beschikbaar te stellen. Tevens is er de mogelijkheid om de BTW op sommige producten in de winkel te verhogen, met tegelijkertijd een verlaging van de belasting op arbeid. De invoering van een Tobin-tax (1% extra belasting op valutahandel) zal ook meer belastinginkomsten opleveren. Vereniging Basisinkomen, nieuwsbrief nummer 2, maart

7 Tevens zullen de bedragen meegeteld mogen worden die vrijkomen doordat veel huidige ambtenaren, controleurs en allerlei trajectbegeleiders in die functie niet meer nodig zijn, net zo min als hun gebouwen, inclusief het onderhoud. Ga met ons in debat op het discussieforum op onze website: Of word ook lid van de Vereniging Basisinkomen! Dan krijgt u ons tijdschrift Nieuwsbrief Basisinkomen en onze nieuwsbrief gratis. Meer informatie hierover via onze website. Ons adres is: * * * * * III I Een oude legende Er is een oude Soefi-legende legende, waarbij aan iemand die ten hemel gaat voor zij verder gaat eerst een blik gegund wordt door zowel de poort van de hel als die van de hemel. Allereerst kreeg zij de hel te zien, zij zag rijk gedekte tafels met allerlei lekker eten, maar de mensen die er rondliepen waren allemaal broodmager.. Toen het etenstijd werd begreep ze waarom: de mensen moesten hier eten met een hele lange lepel, die met het handvat aan hun hand vast zat, maar de steel was zo lang, dat ze nèt niet met het eten bij hun mond konden komen. Af en toe konden ze een kruimeltje opvangen, maar de rest werd al gauw op de grond geknoeid. Er ontstond veel ruzie omdat iedereen toch steeds bleef proberen het laatste restje eten nog naar binnen te krijgen.. Daarna toonde men haar de hemel, maar daar leek eerst niet veel verschil te zijn, er stonden dezelfde rijk gedekte tafels, met hetzelfde lekkere eten, en de mensen hadden ook daar dezelfde lange lepels die aan hun hand vast zaten, maar de mensen zagen er hier echt gezond en goed gevoed uit. Hoe kan dat, vroeg ze aan de engel die haar begeleidde, het leven in de hemel zou toch veel mooier zijn? Maar als alles hier hetzelfde is, hoe komt het dat ze er hier toch zo gezond uitzien? Jazeker, zei de engel, alles is hier hetzelfde, maar hier hebben de mensen geleerd om elkaar te helpen... En inderdaad, toen het etenstijd werd schepte iedereen het eten op met de lange lepel, en gaf het aan degene die tegenover of naast hem zat, en zo kreeg iedereen te eten en er werd niets verspild. De onderlinge sfeer was rustig en vredig, men voelde het onderlinge vertrouwen en de zorg voor elkaar, en iedereen was tevreden, vrolijk en gezond. ************** Volgens mij heb je eigenlijk niet meer nodig dan dit om te voelen en begrijpen waarom een basisinkomen belangrijk is voor het welzijn van ieder mens Vereniging Basisinkomen, nieuwsbrief nummer 2, maart

8 Deze korte legende is ook als nadenkertje verwerkt in de Duits/Zwitserse film Grundeinkommen van Daniël Hani en Enno Schmidt, die online te bekijken is als je een beetje goed Duits verstaat. Volg daartoe deze link: *Momenteel is de PR werkgroep aan het onderzoeken óf en op wat voor manier deze film in Nederland als promotiemateriaal gebruikt kan/mag worden. ://www.initiative- grundeinkommen.ch/content/home/ Astrid Hendriksen * * * * * Otjivero, Namibië. Op 1 januari 2008 ging er in het dorp Otjivero, ongeveer 100 kilometer ten oosten van de hoofdstad van Namibië, Windhoek, een experiment van start met het verstrekken van een basisinkomen van ongeveer 12 Euro per persoon per maand aan ongeveer 1000 inwoners van het dorp. Het experiment is een initiatief van de BIGNam-coalitie, (BIGNam- Basic Income Grant Namibia). Deze coalitie bestaat uit 4 grote overkoepelende organisaties : de CCN: Council of Churches in Namibia: bestaande uit alle christelijke kerken, de NUNW: National Union of Namibian Workers (alle vakbonden in Namibië), het NANGOF: Namibian NGO Forum (alle NGO s in Namibië), en het NANASA: Namibian Network of AIDS Services Organisations, en 2 individuele organisaties: LaRRI: Labour Research and Resource Centre en LAC: Legal Assistance Centre (juridisch advies en ondersteuning). De initiatiefnemers willen door de verstrekking van dit basisinkomen onderzoeken of de economische zelfredzaamheid van de ontvangers zich ten goede ontwikkelt. Elke 6 maanden zal worden onderzocht wat de ontwikkelingen zijn. De uiteindelijke doelstelling is de regering van Namibië te overtuigen om het basisinkomen in heel het land in te voeren. De beoogde looptijd is tot en met eind Meer informatie, het hele onderzoeksrapport, en beelden van de persconferentie van begin oktober zijn terug te vinden op de website van de BIGNam-coalitie coalitie: Vereniging Basisinkomen, nieuwsbrief nummer 2, maart

9 Ook zijn hier zeer veel foto s vanuit Otjivero te vinden. Wij publiceren er nu ook een aantal hier af, allen gemaakt door Dirk Haarmann. Contact met het secretariaat van BIGNam: Project Directors - Desk for Social Development Evangelical Lutheran Church in the Republic of Namibia (ELCRN)): Post: P.O. Box 5069 Windhoek, Namibia. Telefoon: (0) (Kantoor) Fax: (0) of Foto s uit Otjivero : De betaling van schoolgeld zag meer dan een verdubbeling sinds de verstrekking van het basisinkomen. Vereniging Basisinkomen, nieuwsbrief nummer 2, maart

10 De trots om op school te zijn is zichtbaar. Deze kleermaakster is één van de nieuwe ondernemers in Otjivero. Vereniging Basisinkomen, nieuwsbrief nummer 2, maart

11 De inwoners van Otjivero kozen hun eigen basisinkomenbestuur wat de inwoners met raad en daad bijstaat. Vereniging Basisinkomen, nieuwsbrief nummer 2, maart

12 Voor de invoering van het basisinkomen vormden plastic en zink de voornaamste bouwmaterialen (foto boven). Na invoering van het basisinkomen zag Joseph Ganeb kans om een bedrijf te beginnen in het produceren van bakstenen (foto onder). Dit wordt zeker vervolgd! Meer informatie over Otjivero in Nieuwsbrief Basisinkomen 52. Vereniging Basisinkomen, nieuwsbrief nummer 2, maart

13 V i Het gras en de boom In de tijd dat ik nog cv's op moest sturen liet ik die eindigen met een lijstje van mijn goede eigenschappen' en één daarvan was flexibiliteit. Een cv is niet de plek om al te nauwkeurig met de waarheid om te gaan en per cv bekijk ik welke opleiding of welk baantje ik beter kan verzwijgen, maar op zich is het feit dat ik flexibel ben geen leugen. Wél dat ik dat, net als de meeste bazen, als een positieve eigenschap zou beschouwen. Flexibel, dat betekent gewoon dat ik me aan iedereen aanpas, me gelijk een slangenmens in duizend bochten kan wringen - en pas als ik van het werk thuiskom merk dat ik in een onontwarbare knoop terecht ben gekomen waarin ik niet meer kan herkennen waar ikzelf nu zit. Niet alleen werkgevers, maar ook goeroes, geestelijke leiders en psychotherapeuten prediken het mooie van buigzaamheid en trekken graag de vergelijking met het gras, dat de storm doorstaat door erin mee te gaan. Niettemin kijk ik na een storm eerder met bewondering naar die sterke, diepgewortelde bomen die gewoon hebben standgehouden. Ik wil een boom zijn. Betty Notenboom * * * * * VI i Is protectionisme een optie? In de Volkskrant van dinsdag 3 maart stellen Douwes en van Keken de diverse uitglijders aan de orde van politici, die het wagen al of niet verdekt te pleiten voor protectionisme. Logisch, die roep om protectionisme in een onzekere wereld, dan weet je tenminste waar je het voor doet, ons hele stelsel hangt immers op aan onze eigen werkgelegenheid... Fout echter, volgens de schrijvers : alle economen zijn het erover eens dat protectionisme het aller- slechtste is dat we onszelf kunnen aandoen. Hoe zit dat nu met die spagaat? die tegenspraak tussen het gezonde verstand en dat economisch dogma van vrijhandel? Vrijhandel op wereldschaal wordt alom door deskundigen bepleit, daar hebben de schrijvers gelijk in. Maar toch vinden velen de concurrentie van bv. Poolse arbeiders op de Nederlandse arbeidsmarkt onzuiver, en toch vinden andersglobalisten en Vereniging Basisinkomen, nieuwsbrief nummer 2, maart

14 economen als Stiglitz dat het niet klopt. Is die Marokkaanse garnalenpeller dan zoveel sneller of beter dan de Nederlandse? Nee dat is het niet... wat is het dan wel? De Marokkanen (in Marokko) zijn veel goedkoper! Logisch want in Marokko is de levensstandaard veel lager, die Marokkaanse garnalenpeller kan van zeg 500,- per jaar rondkomen terwijl de Nederlander al snel ,- per jaar nodig heeft om van te leven. De een staat dus op de arbeidsmarkt met een bodemloon van 500,- terwijl de andere met ,- moet beginnen. Wat is dat dan voor een markt die geen rekening houdt met dit soort basale zaken? Jawel, de garnalen moeten ook nog naar Marokko en terug worden vervoerd etc. maar die kosten vallen in het niet bij de loonkostenverschillen, zeker als met grote partijen wordt gewerkt. Wie wordt van dit soort praktijken beter? In de eerste plaats de handelaar, die profiteert van het kostenverschil, dat de motor is van dit soort praktijken. Vervolgens wordt op deze manier werkgelegenheid geschapen (!), de vervoers- en handelingskosten zijn immers extra, waardoor ook milieu en energie mee profiteert... Iedereen is het er inmiddels over eens dat dat milieu-effect ongewenst is. Als we het vervoer dan eens weglaten, de Nederlander in Nederland de garnalen laten pellen, de handelaar zijn voordeel uitbetalen en de Marokkaan in Marokko zijn loon als ontwikkelingshulp geven, dan zijn de kosten hetzelfde en hebben we per saldo milieuwinst. Zo ongeveer werkt het gezonde verstand. Ook economen zullen daarop weinig af te dingen hebben, ook zij zullen in de tweede variant per saldo iets overhouden,... waarom werkt het systeem zo een logica dan tegen??? De enige reden hiervoor is gelegen in de perverse werking van de internationale arbeidsmarkt 1. Die arbeidsmarkt is immers gelaagd voor de verschillen in welvaart over wereld. Om deze markt eerlijk en wereldeconomisch en dus ook ecologisch profijtelijk te maken is het nodig om haar voor de welvaartsverschillen te corrigeren. In het andere geval zullen de wetten van de markt de wereld op zijn kop zetten, immers toenemende migratiestromen en settlingsproblemen zullen overal in de wereld tot alsmaar grotere conflicten leiden. Deze wereld-arbeidsmarktproblemen, ook wel ongelijke ruilvoeten genoemd, kunnen worden opgeheven door de invoering van basisinkomens overal ter wereld, zodat de ongelijke kosten van levensonderhoud over de wereld, niet meer de globale arbeidsmarkt verstoren. In een dergelijke nieuwe wereldorde kan de onzichtbare hand van de markt ook op wereldschaal tot optimale arbeidsverdeling en dus tot optimale welvaart leiden. De dan werkzame economische krachten zullen tot wezenlijk andere evenwichten leiden dan de huidige. Die nieuwe globale evenwichten zullen meer in overeenstemming met het gezonde verstand en met de ecologie blijken, dan de huidige. Wellicht wordt een dergelijke maatregel als protectionisme gezien, voor de zuivere marktfundamentalist moet een dergelijk systeem echter het ultieme doel zijn. Maastricht, 3 maart 2009 Leon J.J. Segers, econometrist 1 Langs de lijnen van de economische logica komt immers het uiteindelijke (gezonde verstand-) evenwicht wel tot stand. Namelijk via de uiteindelijke nivellering van die lonen! en wel via twee mechanismen 1. Een trek van arbeiders van Marokko naar Nederland en 2. Via een stijging van de lonen in Marokko en een daling van de lonen in Nederland. Vereniging Basisinkomen, nieuwsbrief nummer 2, maart

15 VII i Diverse linken internationaal: Social Agenda - Sponsors Caregiver Credit Campaign website: Basic Income for Europe - Online Petition website: Basic Income for Europe - Yahoo Group website: Belgie: Duitsland: Oostenrijk stenrijk: Vereniging Basisinkomen, nieuwsbrief nummer 2, maart

16 Projekt "Menschenwürdiges Leben für alle, Grundeinkommen für alle", Austria website: Spanje: Barcelona: Joan Bardina Studies Center, Barcelona, Spain website: Linken Noord-Amerika: Citizen Policies Institute, Washington, US website: U.S. Basic Income Guarantee Network: Alaska Permanent Fund, US website: Geonomy Society, US website: Institute for Socio-Economic Studies (ISES), New York, US website: CLAWS (Creating Livable Alternatives to Wage Slavery) website: (D.J. Swanson) Future Work, Canada website: (subscribe to mailing-list) Link Zuid-Afrika: Economic and Policy Research Institute (EPRI), South Africa website: Vereniging Basisinkomen, nieuwsbrief nummer 2, maart

Nieuwsbrief Basisinkomen 52, april 2009 1

Nieuwsbrief Basisinkomen 52, april 2009 1 Nieuwsbrief Basisinkomen 52, april 2009 1 Colofon, maart/april 2009 De Nieuwsbrief Basisinkomen is een uitgave van de Vereniging van Vriendinnen en Vrienden van een Basisinkomen. Deze nieuwsbrief verschijnt

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF VAN DE VERENIGING BASISINKOMEN. Een basisinkomen betekent Zekerheid zonder Gezeur!

NIEUWSBRIEF VAN DE VERENIGING BASISINKOMEN. Een basisinkomen betekent Zekerheid zonder Gezeur! NIEUWSBRIEF VAN DE VERENIGING BASISINKOMEN NR. 46 november 2005 Een basisinkomen betekent Zekerheid zonder Gezeur! 20 JANUARI 2006 NIEUWJAARSBORREL met bij aanvang: inleiding door Wim Smit over nodeloze

Nadere informatie

Open antwoorden stellingen flitspeiling gemeenteraad (Enschede

Open antwoorden stellingen flitspeiling gemeenteraad (Enschede Open antwoorden stellingen flitspeiling gemeenteraad (Enschede ( EnschedePanel) We moeten - juist in deze tijd blijven investeren in projecten om mensen in de bijstand weer aan het werk te krijgen in plaats

Nadere informatie

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL PARTICPATIEF ONDERZOEK MET VROUWEN, BELANGENBEHARTIGERS EN UITVOERDERS VAN HET ARMOEDEBELEID IN BRABANT SAMEN ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN COLOFON Armoede onder Brabantse vrouwen

Nadere informatie

Basisinkomen Goed voor de mèns

Basisinkomen Goed voor de mèns Basisinkomen Goed voor de mèns Basisinkomen Goed voor de mèns is de introductie-brochure van de Vereniging Basisinkomen. Bescheiden delen van de tekst mogen worden overgenomen met vermelding van de herkomst.

Nadere informatie

JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1

JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1 JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1 Pesten op het werk: het vergeten taboe Eric de Macker voorzitter CNV Publieke Zaak Kent u de fiscale spelregels? Vitamine CNV werkt! februari 2009 F B T O R E I S V E R Z

Nadere informatie

Groen. werken. Werknemer pineut van wijziging ontslagrecht Kom naar de Vitaliteitsdagen Met CNV Rechtsbijstand staat u niet alleen

Groen. werken. Werknemer pineut van wijziging ontslagrecht Kom naar de Vitaliteitsdagen Met CNV Rechtsbijstand staat u niet alleen JA ARGANG 1 AUGUSTUS 2007 NR 4 Groen werken Werknemer pineut van wijziging ontslagrecht Kom naar de Vitaliteitsdagen Met CNV Rechtsbijstand staat u niet alleen rsc Flesje. Luiers. Pensioen? Nu de baby

Nadere informatie

Is het onvoorwaardelijk basisinkomen haalbaar in Nederland?

Is het onvoorwaardelijk basisinkomen haalbaar in Nederland? Is het onvoorwaardelijk basisinkomen haalbaar in Nederland? Een onderzoek naar de mogelijkheden tot invoering van het onvoorwaardelijk basisinkomen aan de hand van de beleidsanalytische toets van de Raad

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Nr. 175 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 10 september 2014 De vaste commissie voor

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

De eerste baan, en dan?

De eerste baan, en dan? JA ARGANG 1 OK TOBER 2007 NR 5 De eerste baan, en dan? Interview met minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Kabinet te traag met aanpak personeelsproblemen Advies nodig bij de volgende loopbaanstap?

Nadere informatie

Voorwoord. bewaken van een goede toegang tot het recht. Daar mag u ons op aanspreken.

Voorwoord. bewaken van een goede toegang tot het recht. Daar mag u ons op aanspreken. Jaarverslag 2006 Voorwoord De wegen in de Geschillendelta uit het jaarverslag van 2005 vinden hun vervolg in 2006, een jaar dat in het teken stond van majeure veranderingen. De introductie van VIValt heeft

Nadere informatie

Aan de orde is de het. Verantwoordingsdebat. jaarverslagen over het jaar 2004 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (30100).

Aan de orde is de het. Verantwoordingsdebat. jaarverslagen over het jaar 2004 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (30100). Aan de orde is de het over de jaarverslagen over het jaar 2004 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (30100). De beraadslaging wordt geopend. De voorzitter: Bij deze uitzonderlijke

Nadere informatie

Geldzorgen op je oude dag

Geldzorgen op je oude dag Onderzoeksverslag voorbereidend onderzoek Geldzorgen op je oude dag uitgebracht door Alleato, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht Utrecht, maart 2011 Alleato, Centrum voor Maatschappelijke

Nadere informatie

Ons Geld. Naar een nieuw geldsysteem. Frans Doorman Stichting Ons Geld 1

Ons Geld. Naar een nieuw geldsysteem. Frans Doorman Stichting Ons Geld 1 Ons Geld Naar een nieuw geldsysteem Frans Doorman Stichting Ons Geld 1 Inhoudsopgave SAMENVATTING...3 1. GEBREK AAN GELD...5 2. WAT IS GELD?...7 3. WAT HEBBEN WE VAN GELD GEMAAKT?...8 4. HOE WORDT GELD

Nadere informatie

COLOFON INHOUDSOPGAVE. Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180LC Amstelveen Tel.020-6471509 (alleen dinsdag 10.00-12,00) Mobiel06-385-738-87

COLOFON INHOUDSOPGAVE. Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180LC Amstelveen Tel.020-6471509 (alleen dinsdag 10.00-12,00) Mobiel06-385-738-87 COLOFON Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180LC Amstelveen Tel.020-6471509 (alleen dinsdag 10.00-12,00) Mobiel06-385-738-87 REDACTIE Wim van Oostrom Jan Admiraal Ria Teunissen RESEARS / FOTO S

Nadere informatie

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand.

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Je zit in de leegte Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Michi Almer, februari 2015 *Het traject kantooromgeving van Herstelling Werk en

Nadere informatie

MAANDAG 14 JUNI 2010

MAANDAG 14 JUNI 2010 14-06-2010 1 MAANDAG 14 JUNI 2010 VOORZITTER: JERZY BUZEK Voorzitter (De vergadering wordt om 17.00 uur geopend) 1. Hervatting van de zitting De Voorzitter. Ik verklaar de zitting van het Europees Parlement,

Nadere informatie

Zonde van de tijd: Leren in Nederland vanuit economisch perspectief

Zonde van de tijd: Leren in Nederland vanuit economisch perspectief Zonde van de tijd: Leren in Nederland vanuit economisch perspectief Lex Borghans Menselijk kapitaal wordt in de economie gezien als een belangrijke input in het productieproces, maar economen zijn nauwelijks

Nadere informatie

een Beter nederland voor minder geld

een Beter nederland voor minder geld een Beter nederland voor minder geld Uitgave van het Wetenschappelijk BUreaU van de sp Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 12, nummer 4, april 2010 een beter nederland voor minder geld Sinds de val van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 625 Hulp, handel en investeringen Nr. 36 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 5 augustus 2013 De algemene commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

PvdA Ontwerp-programma Kamerverkiezingen 2006. Inleiding. 0.1 Het Nederland van morgen

PvdA Ontwerp-programma Kamerverkiezingen 2006. Inleiding. 0.1 Het Nederland van morgen PvdA Ontwerp-programma Kamerverkiezingen 2006 Inleiding 0.1 Het Nederland van morgen Gaat het nu goed of slecht met Nederland? Dat hangt er van af waar je naar kijkt. Ons land heeft al zestig jaar op eigen

Nadere informatie

Tamara Venrooy: Initiatief tonen loont 7 8 MOUWEN OPSTROPEN STOP DIE ONZIN. Rotterdamse aanpak in Europa

Tamara Venrooy: Initiatief tonen loont 7 8 MOUWEN OPSTROPEN STOP DIE ONZIN. Rotterdamse aanpak in Europa 19 MEI 2009 INTEGRATIE Weg met alle subsidies die apartheid bevorderen 2 EERSTE KAMER Slimme meters niet verplicht INTERVIEW Tamara Venrooy: Initiatief tonen loont 7 8 Liber Ledenkrant van de VVD 66 Jaargang

Nadere informatie

t(ïj Iedereen in d ienst 26 september 1991 Verslag Discussiebijeenkomst Komt er een sociale dienstplicht? V G X 9 1 Technische Universiteit Eindhoven

t(ïj Iedereen in d ienst 26 september 1991 Verslag Discussiebijeenkomst Komt er een sociale dienstplicht? V G X 9 1 Technische Universiteit Eindhoven V G X 9 1 I E D t(ïj Technische Universiteit Eindhoven Verslag Discussiebijeenkomst Iedereen in d ienst Komt er een sociale dienstplicht? 26 september 1991 ~estuurscommissie Vredescentrum TUE i.s.m. Gemeente

Nadere informatie

Help, mijn collega zit in de put. Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk

Help, mijn collega zit in de put. Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk JA ARGANG 1 JUNI 2007 NR 3 Help, mijn collega zit in de put Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk F B T O A U T O V E R Z E K E R I N G S P E C

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Samen sterker. Werken aan een beter Nederland

Samen sterker. Werken aan een beter Nederland Samen sterker Werken aan een beter Nederland Ontwerp-programma Kamerverkiezingen 2006 1 "Schrijf een verkiezingsmanifest dat voortborduurt op het werk dat de afgelopen jaren is verricht, en waarin ook

Nadere informatie

Symposium Eerlijk duurt het Langst

Symposium Eerlijk duurt het Langst Symposium Eerlijk duurt het Langst georganiseerd door de Konferentie Nederlandse Religieuzen, Landelijk bureau DISK en Justitia et Pax op donderdag 29 november 2012 in de Bergkerk te Amersfoort 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 716 Evaluatie Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA) Nr. 3 1 Samenstelling: Leden: Van Gent (GroenLinks), voorzitter, Hamer (PvdA),

Nadere informatie