Vereniging Basisinkomen nieuwsbrief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vereniging Basisinkomen E-mailnieuwsbrief"

Transcriptie

1 Vereniging Basisinkomen nieuwsbrief Nummer 2, maart 2009 Dit is een publicatie van de Vereniging van Vriendinnen en Vrienden van een Basisinkomen. Website: Geachte lezer, hier presenteren wij u onze tweede digitale nieuwsbrief. Deze editie staat vooral in het teken van onze campagne Basisinkomen Dit in tijden waarin de beleidsmakers zich vast menen te moeten blijven klampen aan het dogma dat zo veel mogelijk mensen zo min mogelijk vrijheid behoren te genieten. Men tast in het duister met betrekking tot het te volgen economische- en werkgelegenheidsbeleid, en armoedebestrijding in het algemeen. Enorme sommen geld worden vrijgemaakt en geïnvesteerd, zonder dat men kan garanderen wat de uitkomst van deze zet zal zijn. Zullen we de dames en heren beleidsmakers nog maar een tijdje in het duister laten tasten? Ik dacht toch maar van niet! Het is de hoogste tijd om weer eens met vereende kracht het licht des basisinkomens uitbundig te laten schijnen. Met name het basisinkomen zal namelijk de economische stabiliteit brengen waar we nu zo naar op zoek zijn. En 2009 is bij uitstek een jaar waarin een flinke publiciteitscampagne voor het basisinkomen meer dan op z n plek is. De voorbereidingen hiervan zijn in volle gang. Ook u kunt, zoals u verderop in deze nieuwsbrief kunt lezen, uw steentje hiertoe bijdragen. Binnenkort zal onze papieren nieuwsbrief nummer 52 verschijnen, met daarin nog meer licht! Inhoud: I Uitnodiging voor onze Voorjaarsledenvergadering 25 april a.s. te Utrecht. II Campagne Basisinkomen 2009, met 2 concepten voor een flyertekst, III I Astrid Hendriksen: Een oude legende, inleiding tot een in 2008 gemaakte Zwitserse film over het basisinkomen : Grundeinkommen. IV I Otjivero, Namibië, met foto s, V i Betty Notenboom: Het gras en de boom VI i Leon J.J. Segers: Is protectionisme een optie? VII i Diverse linken internationaal VIII J. Israels : Democratie in uitvoering Vereniging Basisinkomen, nieuwsbrief nummer 2, maart

2 I i Voorjaarsledenvergadering Utrecht Op zaterdagmiddag 25 april zal onze voorjaarsledenvergadering plaatsvinden in het Milieucentrum aan de Oudegracht 60 te Utrecht. Aanvang: (zaal open uur). Agenda: uur: Opening, 2. jaarverslag financiële stukken 4. bestuurssamenstelling/verkiezing Het bestuur draagt voor als kandidaat voor het voorzitterschap Paul Freriks. Astrid Hendriksen is kandidaat voor algemeen bestuurslidmaatschap. Aftredend voorzitter is Michiel van Hasselt, penningmeester is Guido den Broeder, algemeen bestuurslid: Maria Dijkstra en secretaris: Wim Smit. (Tegen-)kandidaten kunnen zich nog melden. 5. Verslag van de campagne, plus verdere plannen. 6. Wat verder ter tafel komt, vervolgens pauze. Na de pauze ons middagprogramma. Meer informatie hierover in onze papieren nieuwsbrief welke zeer binnenkort gaat verschijnen. * * * * * Wij maken u er op attent dat de Vereniging Basisinkomen geen acceptgiro s verstuurt naar haar leden! U dient dus zelf uw contributie over te maken naar bankrekeningnummer: van de Vereniging Basisinkomen, adres: Igor Stravinskisingel 50, 3069 MA Rotterdam. Graag hierbij vermelden: contributie Wanneer u lid wordt van de Vereniging Basisinkomen krijgt u de Nieuwsbrief gratis. U betaalt dan 25, - contributie per jaar (, meer mag ook). Leden met een minimuminkomen kunnen volstaan met 10,- per jaar. U ontvangt hiervoor behalve de Nieuwsbrief ook stemrecht op de Algemene Ledenvergadering. En u kunt natuurlijk deelnemen aan andere activiteiten van de vereniging. Deze digitale nieuwsbrief kwam tot stand door bijdrages van Astrid Hendriksen, Betty Notenboom, Claudia Haarmann, Dirk Haarmann, J. Israels en Leon J.J. Segers. Eindredactie en vormgeving: Wim Smit. * * * * * Vereniging Basisinkomen, nieuwsbrief nummer 2, maart

3 II I Campagne Basisinkomen Op de ledenvergadering van 15 november jl. in Maastricht is besloten dat 2009 het jaar van een forse publiciteitscampagne voor het basisinkomen zal gaan worden. We zijn tot het besef gekomen dat het onder de aandacht brengen van de te verwachten zegeningen van het Basisinkomen er de afgelopen jaren een beetje bij is ingeschoten. We maken wel onze nieuwsbrieven en hebben onze website, maar er is nog wel het één en ander meer te doen. Het plan is ontstaan om dit jaar op forse schaal affiches te produceren en verspreiden, vergezeld van één of meerdere flyers, waarin beknopt uit de doeken wordt gedaan wat er mis is met het huidige overheidsbeleid ten aanzien van het werkgelegenheidsvraagstuk, waaronder ook de hoogstnoodzakelijke armoedebestrijding. Ook proberen we hier zo helder mogelijk de voordelen van een basisinkomen uit de doeken te doen, en tevens een idee te geven van de financiering er van. De modernisering van onze website, welke op dit moment plaatsvindt, dient tevens dit doel. Het er nu al op aanwezige discussieforum gaat een nieuwe impuls krijgen en we hopen dat iedereen hier in de toekomst minstens één keer langs wil komen om zijn of haar licht over de materie te laten schijnen. Dit alles heeft tot hoger doel het algemeen maatschappelijke debat over het werkgelegenheidsvraagstuk, en het basisinkomen, stevig aan te wakkeren. Deze campagne gaat gefinancierd worden door de Vereniging Basisinkomen, maar wanneer ons meer pecunia ten dienste kunnen staan zal de hoeveelheid rond te sturen materiaal uiteraard groter kunnen zijn. U wordt dus bij deze uitgenodigd om een financiele bijdrage voor de campagne over te maken naar bankrekeningnummer: , van de Vereniging Basisinkomen, onder vermelding van Campagne Iedere bijdrage is van harte welkom. Onze nieuwjaarsbijeenkomst in Utrecht welke plaatsvond op 31 januari jl. leverde 2 verschillende versies van een concept-flyertekst op, met ieder een eigen invalshoek, en bestaansrecht. Zij zijn hieronder in rood en groen afgedrukt terug te vinden. Wat vind u van deze concept-teksten? Kan het beter worden verwoord en zo ja: hoe? Uw respons is zeer welkom. We willen echter zo snel mogelijk met de campagne van start, dus verzoeken wij u om uw reactie vóó óór r zondag z 15 maart aanstaande in te sturen naar Vervolgens zullen de eerste flyer-versies in de papieren nieuwsbrief nummer 52, en op de website worden gepubliceerd. Ook de affiche hopen we binnenkort te kunnen presenteren. Hier is concept-flyertekst 1 van Astrid Hendriksen in het rood : Werken zorgt voor een inkomen, maar.. Een BASISINKOMEN maakt zinvol werk mogelijk. Vereniging Basisinkomen, nieuwsbrief nummer 2, maart

4 Bedenkt u eens, wat u zou doen, als u zich geen zorgen meer zou hoeven maken over uw dagelijkse basisbehoeften.. Zou het niet geweldig zijn, als er een maatschappelijk /sociaal systeem zou zijn, dat wellicht in één klap de oplossing is voor o.a. : - het bestrijden van werkloosheid en armoede door o.a. herverdeling van het beschikbare werk - het afschaffen van te veel dure, tijdrovende en ingewikkelde bureaucratie - afschaffing van een mensonvriendelijk (en te duur wordend) uitkeringen-systeem - het opheffen van de ongelijkheid tussen te veel (verschillende) uitkeringen en wildgroei in salarissen - dakloosheid en andere uitzichtloze situaties - dure kinderopvang en andere problemen in de opvoeding van kinderen door gebrek aan tijd/aandacht - het bevorderen van een plezierige samenleving met minder frustratie en daardoor mogelijk ook minder vandalisme en criminaliteit - allerlei situaties waarin mensen afhankelijk en ondergeschikt zijn - een gezondere samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt, en dus ook minder kosten voor gezondheidszorg - Mogelijk ook de oplossing kan zijn voor veel problemen op het gebied van milieu, verkeersproblemen en openbaar vervoer Wij zijn van mening dat een basisinkomen veel voordelen biedt, zoals o.a. - Het vergroten van keuzevrijheid, ook voor lager geschoolde mensen die nu weinig kansen hebben - Ieder in staat stelt, op een zinvolle manier inhoud aan zijn/haar leven te geven. - Meer mogelijkheden biedt voor ontwikkeling van duurzame, biologische en/of fair trade bedrijven en projecten. - De samenleving socialer en dus ook gezonder maakt - Ieders waardigheid, creativiteit en initiatieven respecteert en stimuleert - De mentaliteit verandert t.a.v. wat een goede baan is, wanneer iemand een goed mens is, of welk soort werk wellicht ook schadelijk is voor samenleving en milieu..en waarschijnlijk nog veel meer. Er zijn inmiddels veel ideeën in verschillende landen ontwikkeld en uitgedacht over hoe dit gefinanciëerd zou kunnen worden door o.a. een radicale herziening van het belastingstelsel. De meeste mensen hebben immers sowieso al een inkomen, het heeft nu alleen maar heel veel verschillende etiketjes. Er zijn misschien ook nog enkele nadelen, maar er komen steeds meer oplossingen in zicht. Lees voor uitgebreidere informatie onze brochure(s), en DENK MET ONS MEE! Steun het idee om een basisinkomen in Nederland bespreekbaar / uitvoerbaar te maken Bezoek onze website (*binnenkort ondergaat deze wel een drastische verbouwing ) Of word donateur en ontvang onze nieuwsbrief (ook digitaal) * * * * * En hier in het groen het tweede concept door Wim Smit: Nooit meer verplicht aan het werk? Hoera! Vereniging Basisinkomen, nieuwsbrief nummer 2, maart

5 In Nederland geldt een arbeidsplicht. Iedereen die kan werken, moet werken, ongeacht of er wel betaald werk beschikbaar is. Iedereen die niet een betaalde functie heeft wordt onder druk gezet om aan het werk te gaan. Als excuus wordt door de overheid aangevoerd dat mensen uit de armoede moeten komen. Maar we zien al jaren, ook tijdens tijden van hoogconjunctuur, dat er te weinig doorstroming is naar reguliere betaalde arbeid. Iedereen moet meedoen? De alledaagse feiten tonen juist dat zonder een onvoorwaardelijk basisinkomen het onmogelijk is dat iedereen mee kan doen. Werkstraf voor iedereen? Ons land wordt de laatste jaren steeds strenger bestierd. In toenemende mate wordt mensen verteld dat ze maar moeten doen wat hen gezegd werd, of ze kunnen straf verwachten. Wij zien geen reden om te denken dat de bedenkers van dit beleid enige kijk hebben op positieve samenlevingsopbouw. Het gekozen beleid blijkt tevens geldverslindend, creëert wantrouwen onderling, en leidt niet tot een evenwichtige verdeling van kansen op betaald werk en welvaart. Dit uitzichtloze beleid is nu meer dan lang genoeg geprobeerd. Laten we er eindelijk afscheid van nemen. De economische realiteit gebiedt ons ook te concluderen dat volledige werkgelegenheid nooit meer gerealiseerd zal kunnen worden. Moeten we dit laatste eigenlijk wel betreuren? Zouden we daar niet juist blij om moeten zijn? Zouden we juist niet moeten proberen zoveel mogelijk zwaar, vies en geestdodend werk te mechaniseren en automatiseren? En waarom zou zonder betaald werk zitten slecht zijn? Het biedt juist enorme mogelijkheden om met je leven te doen wat je zelf zou willen. Waarom zou dat verkeerd zijn? Wie is de eigenaar van onze tijd en energie? Het is de hoogste tijd om zelf de regie over ons leven in handen te nemen. Maar daar moeten wel mogelijkheden voor gecreëerd worden. Een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen die geen inkomsten uit arbeid of andere inkomsten heeft, zou deze vrijheid tot zelfbeschikking kunnen bewerkstelligen. Met een basisinkomen ben je baas over je eigen leven. De voordelen van een Basisinkomen. (Een basisinkomen kan variëren in hoogte van circa 300,- tot 1.500,- per persoon, per maand. De effecten van de verschillende hoogtes zal uiteraard zeer verschillend zijn.) 1. Iedereen wordt middels het basisinkomen erkend als volwaardig burger, zonder voorwaarden vooraf. Dit zal leiden tot meer saamhorigheid in de samenleving. Het is een verklaring van vertrouwen vanuit de gemeenschap naar elke burger. Dit lijkt ons prima op zijn plaats. Het zelfrespect bij de gemiddelde burger zal toenemen. 2. Het kostwinner-principe verdwijnt. Niemand is nog totaal financieel afhankelijk van een partner. 3. Iedereen zal in staat zijn om te kunnen voorzien in de meest basale kosten van levensonderhoud. Dakloosheid, honger en schulden kunnen worden uitgebannen. Tenzij iemand zelf onverantwoorde financiële risico s neemt. Eigen schuld blijft natuurlijk dikke bult. 4. Een basisinkomen is goed voor het gezinsleven. Ouders kunnen zich primair richten op de zorg voor hun kinderen. Dit zal de kwaliteit van de opvoeding ten goede komen. 5. Je hoeft niet om het even welk werk te accepteren. Je kunt vanuit een sterkere positie onderhandelen met degene die je een betaalde baan aanbiedt. Daardoor kun je betere arbeidsomstandigheden eisen. En bijvoorbeeld een hoger salaris. Salarisverhoging (dus meer koopkracht) voor meer mensen is goed. Dit maakt het bijvoorbeeld voor meer mensen mogelijk om duurdere Fair Trade- of biologisch verantwoorde producten te kopen. Persoonlijke verantwoordelijkheid blijft hierbij een grote rol spelen. 6. Wanneer niemand meer verplicht hoeft te werken zullen veel mensen waarschijnlijk minder uren gaan werken, waardoor er meer ruimte beschikbaar komt op Vereniging Basisinkomen, nieuwsbrief nummer 2, maart

6 de betaalde arbeidsmarkt. De beschikbaarheid van betaalde functies zal dus groeien, in tegenstelling tot de huidige situatie. 7. Je kunt meer invloed krijgen over het werk zelf, en over het functioneren van je bedrijf, bijvoorbeeld over hoe milieuvriendelijk het bedrijf werkt. Hierdoor krijg je dus meer greep op je eigen functioneren, en daarmee ook meer maatschappelijke verantwoordelijkheid. 8. Je kunt makkelijker ontslag nemen. 9. Een wereldwijd ingevoerd basisinkomen zal een veel evenwichtigere wereldhandel tot gevolg hebben. Dit zal een sterke toename van de welvaart in ontwikkelingslanden tot gevolg hebben. Het is de verwachting dat hierdoor economische migratie, op zoek naar welvaart in rijkere delen van de wereld, in sterke mate zal afnemen. Ook zal de noodzaak voor mensen in ontwikkelingslanden om roofbouw te plegen op de natuur sterk afnemen. 10. De productie van goederen en diensten kan door een verdere mechanisering en automatisering efficiënter en kwantitatief beter worden uitgevoerd. 11. Vasthouden aan het streven naar volledige werkgelegenheid boven automatisering dwingt veel mensen tot het verrichten van onnodig geestdodend en mensonwaardig werk. Kostbare levenstijd wordt op deze manier zinloos verbruikt en kan tegelijkertijd niet meer zinvol worden aangewend. De menselijke waardigheid wordt op deze manier geminacht. Het basisinkomen breekt de bureaucratie. 12. Na de invoering van het basisinkomen wordt veel administratieve rompslomp overbodig. Dit bespaart veel tijd, energie, geld, papier en ergernis. Ambtenaren hoeven niet meer dag in dag uit formulieren te bekijken en duizend-en-één bureaucratische regeltjes proberen te handhaven. Ook zij kunnen na invoering van het basisinkomen hun leven eindelijk naar eigen inzicht invullen met vrijwillig gekozen activiteiten. Hierbij moet wel worden aangetekend dat bij een te laag basisinkomen de bureaucratie verder zal toenemen, en hierdoor dus meer uitgaven te verwachten zijn. Tevens vinden wij dat werkloosheid geen teken van armoede is, maar eerder een manifestatie van creativiteit, ontwikkeling, productiviteit en welgesteldheid van een land. Wanneer betaald werken geen noodzaak meer is, maar een mogelijkheid wordt, zal de kwaliteit van het leven toenemen. Het is dus dringend tijd voor invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen. De financiering. De financiering zou kunnen plaatsvinden via de vorming van een fonds. Daar komen alle gelden in die nu ook al worden uitgegeven. Dus ondermeer de AOW, Studiefinanciering, WW, WAO, Kinderbijslag, Wajong, PGB, Bijstand enz. enz. Maar in het fonds komen ook alle taxen die bijdragen aan vervuillende activiteiten zoals de milieu-tax. De heffingen op het vervuilend gebruik van grond zullen verhoogd worden. Bedrijven die vervuilende producten maken zullen de hoogste bijdragen gaan betalen. Tevens zullen alle inkomsten uit baten die de gemeenschap toebehoren het fonds vullen. Hierbij dient gedacht te worden aan gas en aardolie-inkomsten. Het beheer en uitvoering gaat plaatsvinden door de belastingdienst. Zij beschikt al over de noodzakelijke infrastructuur om op een eenvoudige wijze het geld aan alle inwoners beschikbaar te stellen. Tevens is er de mogelijkheid om de BTW op sommige producten in de winkel te verhogen, met tegelijkertijd een verlaging van de belasting op arbeid. De invoering van een Tobin-tax (1% extra belasting op valutahandel) zal ook meer belastinginkomsten opleveren. Vereniging Basisinkomen, nieuwsbrief nummer 2, maart

7 Tevens zullen de bedragen meegeteld mogen worden die vrijkomen doordat veel huidige ambtenaren, controleurs en allerlei trajectbegeleiders in die functie niet meer nodig zijn, net zo min als hun gebouwen, inclusief het onderhoud. Ga met ons in debat op het discussieforum op onze website: Of word ook lid van de Vereniging Basisinkomen! Dan krijgt u ons tijdschrift Nieuwsbrief Basisinkomen en onze nieuwsbrief gratis. Meer informatie hierover via onze website. Ons adres is: * * * * * III I Een oude legende Er is een oude Soefi-legende legende, waarbij aan iemand die ten hemel gaat voor zij verder gaat eerst een blik gegund wordt door zowel de poort van de hel als die van de hemel. Allereerst kreeg zij de hel te zien, zij zag rijk gedekte tafels met allerlei lekker eten, maar de mensen die er rondliepen waren allemaal broodmager.. Toen het etenstijd werd begreep ze waarom: de mensen moesten hier eten met een hele lange lepel, die met het handvat aan hun hand vast zat, maar de steel was zo lang, dat ze nèt niet met het eten bij hun mond konden komen. Af en toe konden ze een kruimeltje opvangen, maar de rest werd al gauw op de grond geknoeid. Er ontstond veel ruzie omdat iedereen toch steeds bleef proberen het laatste restje eten nog naar binnen te krijgen.. Daarna toonde men haar de hemel, maar daar leek eerst niet veel verschil te zijn, er stonden dezelfde rijk gedekte tafels, met hetzelfde lekkere eten, en de mensen hadden ook daar dezelfde lange lepels die aan hun hand vast zaten, maar de mensen zagen er hier echt gezond en goed gevoed uit. Hoe kan dat, vroeg ze aan de engel die haar begeleidde, het leven in de hemel zou toch veel mooier zijn? Maar als alles hier hetzelfde is, hoe komt het dat ze er hier toch zo gezond uitzien? Jazeker, zei de engel, alles is hier hetzelfde, maar hier hebben de mensen geleerd om elkaar te helpen... En inderdaad, toen het etenstijd werd schepte iedereen het eten op met de lange lepel, en gaf het aan degene die tegenover of naast hem zat, en zo kreeg iedereen te eten en er werd niets verspild. De onderlinge sfeer was rustig en vredig, men voelde het onderlinge vertrouwen en de zorg voor elkaar, en iedereen was tevreden, vrolijk en gezond. ************** Volgens mij heb je eigenlijk niet meer nodig dan dit om te voelen en begrijpen waarom een basisinkomen belangrijk is voor het welzijn van ieder mens Vereniging Basisinkomen, nieuwsbrief nummer 2, maart

8 Deze korte legende is ook als nadenkertje verwerkt in de Duits/Zwitserse film Grundeinkommen van Daniël Hani en Enno Schmidt, die online te bekijken is als je een beetje goed Duits verstaat. Volg daartoe deze link: *Momenteel is de PR werkgroep aan het onderzoeken óf en op wat voor manier deze film in Nederland als promotiemateriaal gebruikt kan/mag worden. ://www.initiative- grundeinkommen.ch/content/home/ Astrid Hendriksen * * * * * Otjivero, Namibië. Op 1 januari 2008 ging er in het dorp Otjivero, ongeveer 100 kilometer ten oosten van de hoofdstad van Namibië, Windhoek, een experiment van start met het verstrekken van een basisinkomen van ongeveer 12 Euro per persoon per maand aan ongeveer 1000 inwoners van het dorp. Het experiment is een initiatief van de BIGNam-coalitie, (BIGNam- Basic Income Grant Namibia). Deze coalitie bestaat uit 4 grote overkoepelende organisaties : de CCN: Council of Churches in Namibia: bestaande uit alle christelijke kerken, de NUNW: National Union of Namibian Workers (alle vakbonden in Namibië), het NANGOF: Namibian NGO Forum (alle NGO s in Namibië), en het NANASA: Namibian Network of AIDS Services Organisations, en 2 individuele organisaties: LaRRI: Labour Research and Resource Centre en LAC: Legal Assistance Centre (juridisch advies en ondersteuning). De initiatiefnemers willen door de verstrekking van dit basisinkomen onderzoeken of de economische zelfredzaamheid van de ontvangers zich ten goede ontwikkelt. Elke 6 maanden zal worden onderzocht wat de ontwikkelingen zijn. De uiteindelijke doelstelling is de regering van Namibië te overtuigen om het basisinkomen in heel het land in te voeren. De beoogde looptijd is tot en met eind Meer informatie, het hele onderzoeksrapport, en beelden van de persconferentie van begin oktober zijn terug te vinden op de website van de BIGNam-coalitie coalitie: Vereniging Basisinkomen, nieuwsbrief nummer 2, maart

9 Ook zijn hier zeer veel foto s vanuit Otjivero te vinden. Wij publiceren er nu ook een aantal hier af, allen gemaakt door Dirk Haarmann. Contact met het secretariaat van BIGNam: Project Directors - Desk for Social Development Evangelical Lutheran Church in the Republic of Namibia (ELCRN)): Post: P.O. Box 5069 Windhoek, Namibia. Telefoon: (0) (Kantoor) Fax: (0) of Foto s uit Otjivero : De betaling van schoolgeld zag meer dan een verdubbeling sinds de verstrekking van het basisinkomen. Vereniging Basisinkomen, nieuwsbrief nummer 2, maart

10 De trots om op school te zijn is zichtbaar. Deze kleermaakster is één van de nieuwe ondernemers in Otjivero. Vereniging Basisinkomen, nieuwsbrief nummer 2, maart

11 De inwoners van Otjivero kozen hun eigen basisinkomenbestuur wat de inwoners met raad en daad bijstaat. Vereniging Basisinkomen, nieuwsbrief nummer 2, maart

12 Voor de invoering van het basisinkomen vormden plastic en zink de voornaamste bouwmaterialen (foto boven). Na invoering van het basisinkomen zag Joseph Ganeb kans om een bedrijf te beginnen in het produceren van bakstenen (foto onder). Dit wordt zeker vervolgd! Meer informatie over Otjivero in Nieuwsbrief Basisinkomen 52. Vereniging Basisinkomen, nieuwsbrief nummer 2, maart

13 V i Het gras en de boom In de tijd dat ik nog cv's op moest sturen liet ik die eindigen met een lijstje van mijn goede eigenschappen' en één daarvan was flexibiliteit. Een cv is niet de plek om al te nauwkeurig met de waarheid om te gaan en per cv bekijk ik welke opleiding of welk baantje ik beter kan verzwijgen, maar op zich is het feit dat ik flexibel ben geen leugen. Wél dat ik dat, net als de meeste bazen, als een positieve eigenschap zou beschouwen. Flexibel, dat betekent gewoon dat ik me aan iedereen aanpas, me gelijk een slangenmens in duizend bochten kan wringen - en pas als ik van het werk thuiskom merk dat ik in een onontwarbare knoop terecht ben gekomen waarin ik niet meer kan herkennen waar ikzelf nu zit. Niet alleen werkgevers, maar ook goeroes, geestelijke leiders en psychotherapeuten prediken het mooie van buigzaamheid en trekken graag de vergelijking met het gras, dat de storm doorstaat door erin mee te gaan. Niettemin kijk ik na een storm eerder met bewondering naar die sterke, diepgewortelde bomen die gewoon hebben standgehouden. Ik wil een boom zijn. Betty Notenboom * * * * * VI i Is protectionisme een optie? In de Volkskrant van dinsdag 3 maart stellen Douwes en van Keken de diverse uitglijders aan de orde van politici, die het wagen al of niet verdekt te pleiten voor protectionisme. Logisch, die roep om protectionisme in een onzekere wereld, dan weet je tenminste waar je het voor doet, ons hele stelsel hangt immers op aan onze eigen werkgelegenheid... Fout echter, volgens de schrijvers : alle economen zijn het erover eens dat protectionisme het aller- slechtste is dat we onszelf kunnen aandoen. Hoe zit dat nu met die spagaat? die tegenspraak tussen het gezonde verstand en dat economisch dogma van vrijhandel? Vrijhandel op wereldschaal wordt alom door deskundigen bepleit, daar hebben de schrijvers gelijk in. Maar toch vinden velen de concurrentie van bv. Poolse arbeiders op de Nederlandse arbeidsmarkt onzuiver, en toch vinden andersglobalisten en Vereniging Basisinkomen, nieuwsbrief nummer 2, maart

14 economen als Stiglitz dat het niet klopt. Is die Marokkaanse garnalenpeller dan zoveel sneller of beter dan de Nederlandse? Nee dat is het niet... wat is het dan wel? De Marokkanen (in Marokko) zijn veel goedkoper! Logisch want in Marokko is de levensstandaard veel lager, die Marokkaanse garnalenpeller kan van zeg 500,- per jaar rondkomen terwijl de Nederlander al snel ,- per jaar nodig heeft om van te leven. De een staat dus op de arbeidsmarkt met een bodemloon van 500,- terwijl de andere met ,- moet beginnen. Wat is dat dan voor een markt die geen rekening houdt met dit soort basale zaken? Jawel, de garnalen moeten ook nog naar Marokko en terug worden vervoerd etc. maar die kosten vallen in het niet bij de loonkostenverschillen, zeker als met grote partijen wordt gewerkt. Wie wordt van dit soort praktijken beter? In de eerste plaats de handelaar, die profiteert van het kostenverschil, dat de motor is van dit soort praktijken. Vervolgens wordt op deze manier werkgelegenheid geschapen (!), de vervoers- en handelingskosten zijn immers extra, waardoor ook milieu en energie mee profiteert... Iedereen is het er inmiddels over eens dat dat milieu-effect ongewenst is. Als we het vervoer dan eens weglaten, de Nederlander in Nederland de garnalen laten pellen, de handelaar zijn voordeel uitbetalen en de Marokkaan in Marokko zijn loon als ontwikkelingshulp geven, dan zijn de kosten hetzelfde en hebben we per saldo milieuwinst. Zo ongeveer werkt het gezonde verstand. Ook economen zullen daarop weinig af te dingen hebben, ook zij zullen in de tweede variant per saldo iets overhouden,... waarom werkt het systeem zo een logica dan tegen??? De enige reden hiervoor is gelegen in de perverse werking van de internationale arbeidsmarkt 1. Die arbeidsmarkt is immers gelaagd voor de verschillen in welvaart over wereld. Om deze markt eerlijk en wereldeconomisch en dus ook ecologisch profijtelijk te maken is het nodig om haar voor de welvaartsverschillen te corrigeren. In het andere geval zullen de wetten van de markt de wereld op zijn kop zetten, immers toenemende migratiestromen en settlingsproblemen zullen overal in de wereld tot alsmaar grotere conflicten leiden. Deze wereld-arbeidsmarktproblemen, ook wel ongelijke ruilvoeten genoemd, kunnen worden opgeheven door de invoering van basisinkomens overal ter wereld, zodat de ongelijke kosten van levensonderhoud over de wereld, niet meer de globale arbeidsmarkt verstoren. In een dergelijke nieuwe wereldorde kan de onzichtbare hand van de markt ook op wereldschaal tot optimale arbeidsverdeling en dus tot optimale welvaart leiden. De dan werkzame economische krachten zullen tot wezenlijk andere evenwichten leiden dan de huidige. Die nieuwe globale evenwichten zullen meer in overeenstemming met het gezonde verstand en met de ecologie blijken, dan de huidige. Wellicht wordt een dergelijke maatregel als protectionisme gezien, voor de zuivere marktfundamentalist moet een dergelijk systeem echter het ultieme doel zijn. Maastricht, 3 maart 2009 Leon J.J. Segers, econometrist 1 Langs de lijnen van de economische logica komt immers het uiteindelijke (gezonde verstand-) evenwicht wel tot stand. Namelijk via de uiteindelijke nivellering van die lonen! en wel via twee mechanismen 1. Een trek van arbeiders van Marokko naar Nederland en 2. Via een stijging van de lonen in Marokko en een daling van de lonen in Nederland. Vereniging Basisinkomen, nieuwsbrief nummer 2, maart

15 VII i Diverse linken internationaal: Social Agenda - Sponsors Caregiver Credit Campaign website: Basic Income for Europe - Online Petition website: Basic Income for Europe - Yahoo Group website: Belgie: Duitsland: Oostenrijk stenrijk: Vereniging Basisinkomen, nieuwsbrief nummer 2, maart

16 Projekt "Menschenwürdiges Leben für alle, Grundeinkommen für alle", Austria website: Spanje: Barcelona: Joan Bardina Studies Center, Barcelona, Spain website: Linken Noord-Amerika: Citizen Policies Institute, Washington, US website: U.S. Basic Income Guarantee Network: Alaska Permanent Fund, US website: Geonomy Society, US website: Institute for Socio-Economic Studies (ISES), New York, US website: CLAWS (Creating Livable Alternatives to Wage Slavery) website: (D.J. Swanson) Future Work, Canada website: (subscribe to mailing-list) Link Zuid-Afrika: Economic and Policy Research Institute (EPRI), South Africa website: Vereniging Basisinkomen, nieuwsbrief nummer 2, maart

Verwerking data eindmeting toets filosofische vragen

Verwerking data eindmeting toets filosofische vragen Verwerking data eindmeting toets filosofische vragen Aantal leerlingen: 26 Klas: 4VWO De leerlingen hebben in het kader van dit ontwerponderzoek en de lessenreeks politieke filosofie vijf filosofische

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015

Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015 Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015 Inleiding Er is veel in beweging rond de bijstand. Sommige gemeenten experimenteren met een andere uitvoeringspraktijk, met minder

Nadere informatie

Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006

Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006 WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006 Het komend jaar werkt het BPV&W samen met NIZW aan het project Bouwen aan actieve informatievoorziening

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 havo 2006-II

Eindexamen economie 1-2 havo 2006-II Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 Voorbeelden van een juist antwoord zijn: kosten van politie-inzet

Nadere informatie

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen.

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen. Tussen welke twee landen is de Eerste Wereldoorlog begonnen? 1. Engeland en Frankrijk 2. Duitsland en Frankrijk 3. Duitsland en Engeland Nederland blijft neutraal. Wat betekent dat? 1. Nederland kiest

Nadere informatie

De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein

De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein Laaggeletterden hebben vaker te maken met armoede, Schuldhulp en gezondheidsproblemen. Gemeenten, wijkteams en consulenten Werk en Inkomen zijn zich hier

Nadere informatie

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen!

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Wat moet u doen? Kunt u een uitkering krijgen? VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke

Nadere informatie

Uitkomsten peiling kennis en gedrag omtrent de belastingaangifte. Nibud, 2010

Uitkomsten peiling kennis en gedrag omtrent de belastingaangifte. Nibud, 2010 Uitkomsten peiling kennis en gedrag omtrent de Nibud, 2010 Inleiding In dit rapport staan de resultaten beschreven van een peiling onder lezers van De Telegraaf over hun kennis en gedrag omtrent de. De

Nadere informatie

Zelfstandig ondernemer? Heb jij goed nagedacht over arbeidsongeschiktheid?

Zelfstandig ondernemer? Heb jij goed nagedacht over arbeidsongeschiktheid? Zelfstandig ondernemer? Heb jij goed nagedacht over arbeidsongeschiktheid? Nederland telt bijna een miljoen zelfstandige ondernemers. Ieder jaar komen er 80.000 starters bij. Een eigen bedrijf biedt veel

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 2 maatschappijleer 2 CSE GL en TL Tekstboekje GT-0323-a-11-2-b Analyse maatschappelijk vraagstuk: jeugdwerkloosheid tekst 1 FNV vreest enorme stijging werkloosheid jongeren

Nadere informatie

AMSTERDAMMERS AAN HET WERK. Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon

AMSTERDAMMERS AAN HET WERK. Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon AMSTERDAMMERS AAN HET WERK Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon 1 Samenvatting De weg uit armoede is werk. De vraag hoe mensen weer aan het werk geholpen kunnen worden is actueel. De flinke

Nadere informatie

29 november 2013 Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

29 november 2013 Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Fractievoorzitters en leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Datum Onderwerp 29 november 2013 Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Publiekstekst Wet investeren in jongeren

Publiekstekst Wet investeren in jongeren Publiekstekst Wet investeren in jongeren Juni 2009 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank uit aan alle

Nadere informatie

Heeft God het Kwaad geschapen?

Heeft God het Kwaad geschapen? Heeft God het Kwaad geschapen? Zondagavond 22 september 2013 (Genade & Waarheid Preek) Inleiding A. Genade & Waarheid Preken (Soms) Ingewikkelde of wettisch toegepaste onderwerpen bekeken vanuit Genade

Nadere informatie

Goede tijden, slechte tijden. Soms zit het mee, soms zit het tegen

Goede tijden, slechte tijden. Soms zit het mee, soms zit het tegen Slides en video s op www.jooplengkeek.nl Goede tijden, slechte tijden Soms zit het mee, soms zit het tegen 1 De toegevoegde waarde De toegevoegde waarde is de verkoopprijs van een product min de ingekochte

Nadere informatie

Schriftelijke vragen Stijging werkloosheid Den Haag SV 080 RIS 291883. Den Haag, 15 februari 2016. Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Schriftelijke vragen Stijging werkloosheid Den Haag SV 080 RIS 291883. Den Haag, 15 februari 2016. Aan de voorzitter van de gemeenteraad, Schriftelijke vragen Stijging werkloosheid Den Haag SV 080 RIS 291883 Den Haag, 15 februari 2016 Aan de voorzitter van de gemeenteraad, De werkloosheidscijfers van Den Haag stemmen in 2016 nog altijd weinig

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt.

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij vinden dat de overheid zich daarom minder met jou moet bemoeien en dat bedrijven minder invloed moeten hebben. Wij willen de overheid

Nadere informatie

PARTICIPATIEWET. Maar nu.wat verandert er allemaal??

PARTICIPATIEWET. Maar nu.wat verandert er allemaal?? PARTICIPATIEWET Inleiding Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt, valt vanaf 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De Participatiewet is er namelijk

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp!

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Haring! Verse haring! Wie maakt me los! Ik heb verse haring! Ha... ja, nou heb ik jullie aandacht, hè? Sorry, ik ben uitverkocht. Vandaag geen haring

Nadere informatie

Majesteit, Koninklijke Hoogheid, excellenties, dames en heren,

Majesteit, Koninklijke Hoogheid, excellenties, dames en heren, Toespraak van de minister-president, mr. dr. Jan Peter Balkenende, bijeenkomst ter ere van de 50 ste verjaardag van de Verdragen van Rome, Ridderzaal, Den Haag, 22 maart 2007 Majesteit, Koninklijke Hoogheid,

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VERLOREN ZOON

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VERLOREN ZOON Bijbel voor Kinderen presenteert DE VERLOREN ZOON Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

den met minimumloon toeneemt, maar mag het er niet toe leiden dat degenen die ongewild zonder werk zitten financieel gestraft worden met een forse

den met minimumloon toeneemt, maar mag het er niet toe leiden dat degenen die ongewild zonder werk zitten financieel gestraft worden met een forse De kritiek van GroenLinks op het belastingplan komt eigenlijk ieder jaar op hetzelfde neer: het kan socialer, en het kan groener. Dit jaar is dat niet anders. De eerlijkheid gebiedt echter wel te vermelden

Nadere informatie

Armoede en ongelijkheid in de wereld. Inleiding tot een eenvoudig én complex onderwerp Francine Mestrum, 27 maart 2016

Armoede en ongelijkheid in de wereld. Inleiding tot een eenvoudig én complex onderwerp Francine Mestrum, 27 maart 2016 Armoede en ongelijkheid in de wereld Inleiding tot een eenvoudig én complex onderwerp Francine Mestrum, 27 maart 2016 Wat gaan we bestuderen? Wanneer en hoe zijn armoede en ongelijkheid op de agenda van

Nadere informatie

Rik Asselman en Sylvie Claeys. Zwitserland:

Rik Asselman en Sylvie Claeys. Zwitserland: Zwitserland: Uit een nieuwsverslag van de redactie blijkt dat er op 5 juni 2016 een referendum is gehouden in Zwitserland. Het land garandeerde een basisinkomen van 2 250,00 euro per maand. Per kind komt

Nadere informatie

Cursusgids belastingontwijking. Onderhandelen met de Belastingdienst, u kunt het ook!

Cursusgids belastingontwijking. Onderhandelen met de Belastingdienst, u kunt het ook! Cursusgids belastingontwijking Onderhandelen met de Belastingdienst, u kunt het ook! "Belastingen, leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker". Aldus de slogan waarmee de Belastingdienst ons jarenlang

Nadere informatie

Informatie 17 december 2015

Informatie 17 december 2015 Informatie 17 december 2015 ARMOEDE: FEITEN EN CIJFERS Ondanks het aflopen van de economische recessie, is de armoede in Nederland het afgelopen jaar verder gestegen. Vooral het aantal huishoudens dat

Nadere informatie

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt.

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij vinden dat de overheid zich daarom minder met jou moet bemoeien en dat bedrijven minder invloed moeten hebben. Wij willen de overheid

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer vwo 2003-II

Eindexamen maatschappijleer vwo 2003-II Opgave 1 Armoede en werk 1 Het proefschrift bespreekt de effecten van het door twee achtereenvolgende kabinetten-kok gevoerde werkgelegenheidsbeleid. / De titel van het proefschrift heeft betrekking op

Nadere informatie

Internationale handel H7 1. Internationale handel. Waarom importeren: 25-2-2013. Waar komt het vandaan?

Internationale handel H7 1. Internationale handel. Waarom importeren: 25-2-2013. Waar komt het vandaan? Internationale handel H7 1 Waar komt het vandaan? Economie voor het vmbo (tot 8,35 m.) Internationale handel Importeren = invoeren (betalen) Exporteren = uitvoeren (verdienen) Waarom importeren: Meer keuze

Nadere informatie

Ouderen en de arbeidsmarkt. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Ouderen en de arbeidsmarkt. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen met betrekking tot ouderen van 55 + en de arbeidsmarkt?...2 2 Oudere werknemers moeten goedkoper

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde havo 2003-I

Eindexamen aardrijkskunde havo 2003-I Politiek en ruimte Opgave 6 bron 9 In de periode 2000-2006 zal de Europese Unie financiële steun voor sociaal-economische ontwikkeling toekennen aan twee soorten regio s: de regio s met een ontwikkelingsachterstand

Nadere informatie

Emigrerende Nederlander heeft nooit heel erge haast

Emigrerende Nederlander heeft nooit heel erge haast Tekst 4 Emigrerende Nederlander heeft nooit heel erge haast 5 10 15 20 25 30 35 40 (1) Postbodes gezocht. Standplaats: Reykjavik. Vereist: een goede conditie. Kennis van de IJslandse taal niet nodig. Zomaar

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Nieuwe regels voor de bijstandsuitkering. De regels rond de bijstandsuitkering veranderen. Dat is een

Nieuwe regels voor de bijstandsuitkering. De regels rond de bijstandsuitkering veranderen. Dat is een De regels rond de bijstandsuitkering veranderen. Dat is een direct gevolg van de Participatiewet, die vanaf 1 januari 2015 van kracht is. Deze wet vervangt (onder meer) de Wet werk en bijstand. Het doel

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores

Vraag Antwoord Scores Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 1 600 bezoekers (2.800 2.200) 2 maximumscore

Nadere informatie

Wordt de participatiesamenleving echt onze toekomst?

Wordt de participatiesamenleving echt onze toekomst? Wordt de participatiesamenleving echt onze toekomst? Groningen, 12 november 2015 Paul Schnabel Universiteit Utrecht Troonrede 2013... De klassieke verzorgingsstaat verandert langzaam maar zeker in een

Nadere informatie

De voorstellen van Vivant Beschrijving, kritiek en alternatief

De voorstellen van Vivant Beschrijving, kritiek en alternatief De voorstellen van Vivant Beschrijving, kritiek en alternatief Iedereen kent wel het minipartijtje Vivant. Roland Duchâtelet, stichter-financier van de beweging en ondernemer, en de zijnen zoeken nu aansluiting

Nadere informatie

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken?

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? 67 vragen over aow-vragen en uw pensioen (Uit AD van 1-11-2016) De AOW-leeftijd gaat in 2022 met drie maanden omhoog voor iedereen die na 1954 geboren is. Reden

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

2. Beter nu dan later

2. Beter nu dan later Daarom Duits 1. Engels is niet voldoende Natuurlijk is kennis van de Engelse taal essentieel, maar: Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus. Uit een enquête onder bedrijven die actief zijn in Duitsland

Nadere informatie

Hoe staat het er voor? Inclusieve Arbeidsmarkt: Kansen voor iedereen!?!? Inclusieve Arbeidsmarkt: Kansen voor iedereen!

Hoe staat het er voor? Inclusieve Arbeidsmarkt: Kansen voor iedereen!?!? Inclusieve Arbeidsmarkt: Kansen voor iedereen! Inclusieve Arbeidsmarkt: Kansen voor iedereen!?!? Presentatie voor de Conferentie Inclusieve Arbeidsmarkt georganiseerd door Venturaplus en Zowelwerk, De Lawei, Drachten, 4 april 2016 Jouke van Dijk, Hoogleraar

Nadere informatie

3 Hoe pensioenbewust zijn we?

3 Hoe pensioenbewust zijn we? 3 Hoe pensioenbewust zijn we? Door verschillende instanties en bedrijven wordt onderzoek gedaan naar het pensioenbewustzijn van burgers, hun houding tegenover pensioen en de kennis die zij hebben van (hun)

Nadere informatie

Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum

Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum Regelmatig lopen vrouwen die last hebben van Hyperemesis Gravidarum (HG) tegen arbeidsrechtelijke problemen aan. Contracten worden niet verlengd, er wordt gedreigd

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Wat moet u doen? Kunt u een uitkering krijgen?

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Wat moet u doen? Kunt u een uitkering krijgen? Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Wat moet u doen? Kunt u een uitkering krijgen? Waarom deze brochure? Uw werkgever heeft financiële problemen en kan uw loon niet meer betalen. De situatie is zo

Nadere informatie

Eigen bijdrage 2016. Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen

Eigen bijdrage 2016. Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen Eigen bijdrage 2016 Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Leren & Werken

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Leren & Werken MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Leren & Werken Steeds opnieuw raak ik mijn baan kwijt. Waar ligt dat nou aan? Welke vervolgopleiding zou iets voor mij zijn? Is er voor mij extra ondersteuning

Nadere informatie

Kinderen in Nederland hebben het goed. Maar.., dat geldt nog niet voor alle kinderen.

Kinderen in Nederland hebben het goed. Maar.., dat geldt nog niet voor alle kinderen. Intro Geachte staatssecretaris, Kamerleden, leden van de debatteams, vrienden, familie en andere aanwezigen. Welkom op deze vroege, HELE vroege vrijdagochtend. Kinderen in Nederland hebben het goed. Maar..,

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

Een Islamitische Verrassing

Een Islamitische Verrassing Frederica Hugenholtz Een Islamitische Verrassing 2014 www.eenislamitischeverrassing.nl Rotterdam Inhoud Baardmannen Couscous Geestelijke armoede Overgave Vrouwen Merkkleding Kopvoddentax Islamisering Verwarring

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Iedere Nederlander moet zelf in zijn levensonderhoud voorzien. Lukt u dat niet én zijn er geen andere voorzieningen, dan helpt

Nadere informatie

Armoede & Veerkracht: Hoe vinden mensen met weinig geld hun weg?

Armoede & Veerkracht: Hoe vinden mensen met weinig geld hun weg? Armoede & Veerkracht: Hoe vinden mensen met weinig geld hun weg? Ruim 10% van de Nederlandse bevolking leeft in armoede. Ongeveer 7% van de kinderen in de provincie Groningen groeit op in een gezin dat

Nadere informatie

www.schuldinfo.nl Pagina 1

www.schuldinfo.nl Pagina 1 Wijziging beslagvrije voet volgens wetsvoorstel wwb Behandeling wetsvoorstel 6 oktober 2011, Tweede kamer ( ) Het hoofdprincipe, die onafhankelijkheid van ouders, vind ik cruciaal. Je ziet dat wat nu gebeurt,

Nadere informatie

Beste ouders. Je wereld delen

Beste ouders. Je wereld delen Beste ouders Het 4e thema van het schooljaar luidt "Arm en rijk". Het gaat over armoede en de impact daarvan op kinderen naar aanleiding van wat de bijbelse profeet Amos tegen zijn tijdgenoten zei over

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 vwo 2007-I

Eindexamen economie 1-2 vwo 2007-I Beoordelingsmodel Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 q v = 200 1,25 + 450 = 200 q a

Nadere informatie

Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter

Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter Naar een nieuw en modern belastingsysteem #jijmaaktmorgen België is uitzonderlijk. Je belast kapitaal niet en je overbelast arbeid. Dat moet je dus herzien. Pascal Saint-Amans

Nadere informatie

Flexibiliteit en zekerheid: misverstanden met flexicurity

Flexibiliteit en zekerheid: misverstanden met flexicurity Flexibiliteit en zekerheid: misverstanden met flexicurity NVA Lustrumcongres Ton Wilthagen Universiteit van Tilburg wilthagen@uvt.nl www.tilburguniversity.nl/flexicurity Een feestelijke observatie De in

Nadere informatie

Inleiding regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst

Inleiding regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst Inleiding regeerakkoord 2017-2021 Vertrouwen in de toekomst Inleiding Mensen in Nederland hebben veel vrijheid. Nederlanders vormen een sterke groep. Iedereen kan proberen om verder te komen in zijn leven.

Nadere informatie

Sustainable development goals

Sustainable development goals Sustainable development goals The road to dignity by 2030 Ending Poverty, Transforming all Lives and Protecting the Planet = De weg naar waardigheid, Armoede beëindigen, alle levens veranderen en de aarde

Nadere informatie

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen!

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! uwv.nl werk.nl Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Wat moet u doen? Kunt u een uitkering krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer weten? Kijk

Nadere informatie

Verslag van een ervaringsdeskundige. Nu GAP-deskundige.

Verslag van een ervaringsdeskundige. Nu GAP-deskundige. Burn out Verslag van een ervaringsdeskundige. Nu GAP-deskundige. Ik was al een tijd druk met mijn werk en mijn gezin. Het viel mij zwaar, maar ik moest dit van mezelf doen om aan de omgeving te laten zien

Nadere informatie

Examen HAVO. economie. tijdvak 2 woensdag 23 juni 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. economie. tijdvak 2 woensdag 23 juni 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HAVO 2010 tijdvak 2 woensdag 23 juni 13.30-16.00 uur economie tevens oud programma economie 1,2 Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 27 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Allereerst wil ik de organisatoren van deze dag, de Stichting Lezen en Schrijven

Allereerst wil ik de organisatoren van deze dag, de Stichting Lezen en Schrijven Toespraak staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens het bedrijvencongres Samen scholen, pure winst! op 11 september 2009 in Eindhoven. Dames en heren, Allereerst wil ik de

Nadere informatie

ECONOMIE. Begrippenlijst H5 VMBO-T2. PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw. Bewerkt door D.R. Hendriks. Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn

ECONOMIE. Begrippenlijst H5 VMBO-T2. PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw. Bewerkt door D.R. Hendriks. Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn ECONOMIE VMBO-T2 Begrippenlijst H5 PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw Bewerkt door D.R. Hendriks Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn Versie 1 2013-2014 Hoofdstuk 5 Hoe werkt de arbeidsmarkt? Paragraaf

Nadere informatie

Financiële voordelen werkgevers

Financiële voordelen werkgevers werk.nl uwv.nl Financiële voordelen werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Meer weten? U vindt meer informatie op uwv.nl, werk.nl en op belastingdienst.nl.

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

Medewerkers met schulden

Medewerkers met schulden Medewerkers met schulden oplossen en voorkomen Financieel inzicht met de digitale loonstrook We verkeren wereldwijd in een financiële crisis. Deze economische situatie heeft z n weerslag op ieder persoonlijk.

Nadere informatie

BZW 13 april 2012. Meebewegen in een flexibele arbeidsmarkt Duurzame inzetbaarheid

BZW 13 april 2012. Meebewegen in een flexibele arbeidsmarkt Duurzame inzetbaarheid BZW 13 april 2012 Meebewegen in een flexibele arbeidsmarkt Duurzame inzetbaarheid De arbeidsmarkt VERANDERT in een razend TEMPO Zoek een BALANS tussen werk en PRIVÉ Overtuigingen bij baanzekerheid Werknemer

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Boek 4 Hoofdstuk 7: De overheid en ons inkomen

Boek 4 Hoofdstuk 7: De overheid en ons inkomen Boek 4 Hoofdstuk 7: De overheid en ons inkomen Valt het mee of tegen? a Als Yara een appartement koopt moet ze een hypotheek afsluiten. Hiervoor betaalt ze iedere maand een bepaald bedrag. Dit zijn haar

Nadere informatie

Geschiedenis Participatiewet

Geschiedenis Participatiewet De Participatiewet Welkom 1 Opening 2 Inhoud van de Participatiewet 3 De Participatiewet, lucht, last of lust voor ondernemers 4 Praktijkervaringen 5 Paneldiscussie met de zaal over belemmeringen, kansen

Nadere informatie

Het aantal mensen van de doelgroepen die een beroep op Dress hebben gedaan is meer dan voorgaand jaar t.w 166

Het aantal mensen van de doelgroepen die een beroep op Dress hebben gedaan is meer dan voorgaand jaar t.w 166 Van de coördinator. Voorwoord en verwachtingen 2015 Het jaar 2014 is een spannend jaar geweest waarin er sprake was van sluiting i.v.m. een te korte aan financiële middelen. Zoals aangegeven in het jaarverslag

Nadere informatie

Armoede en Arbeidsmarkt

Armoede en Arbeidsmarkt 2 Armoede en Arbeidsmarkt Presentatie Masterclass 4: Armoede en arbeidsmarkt op het congres Overerfbare Armoede, Emmen, 25 september 2017 Jouke van Dijk, Hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse Arjen

Nadere informatie

Scheiding privé en werk

Scheiding privé en werk Scheiding privé en werk We leven in een tijd waarin werk en privé steeds meer door elkaar lijken te lopen. Veel mensen zijn ook in hun vrije tijd bereikbaar voor hun baas. De andere kant van de medaille

Nadere informatie

Checklist samenwonen voor partners waarvan alleen de man kinderen heeft

Checklist samenwonen voor partners waarvan alleen de man kinderen heeft Checklist samenwonen voor partners waarvan alleen de man kinderen heeft Vul afzonderlijk van elkaar allebei de vragen in. Bij elke vraag moet je een antwoord kiezen. Als je niet kunt kiezen, kies dan het

Nadere informatie

Wat kost een rechtszaak?

Wat kost een rechtszaak? Wat kost een rechtszaak? Wat kost een rechtszaak? Dat is de grote vraag en het antwoord of liever gezegd het niet- antwoord daarop, weerhoudt een aantal mensen een rechtszaak te beginnen of als gedaagde

Nadere informatie

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD UW TOEKOMST ONTCIJFERD we creëren sociale welvaart met vier bouwstenen 1 meer jobs 2 stijgende koopkracht 3 sociale zekerheid voor iedereen 4 een toekomst voor

Nadere informatie

Eindexamen economie havo I

Eindexamen economie havo I Beoordelingsmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 1 van het aanbod van arbeid

Nadere informatie

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ...

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ... Thema 1: De kern van het ondernemen overheid klanten leveranciers leefomgeving onderneming werknemers... mede-eigenaars drukkingsgroepen en actiecomités U Ondernemen doet iemand in de eerste plaats uit

Nadere informatie

Argumentenkaart Deeltijdwerken. Werknemers. Wat zijn voor mij als vrouwelijke deeltijder de argumenten voor en tegen meer uren per week werken?

Argumentenkaart Deeltijdwerken. Werknemers. Wat zijn voor mij als vrouwelijke deeltijder de argumenten voor en tegen meer uren per week werken? Wat zijn mij als vrouwelijke deeler de argumenten en tegen meer uren per week werken? Wat zijn mij als vrouwelijke deeler de argumenten en tegen meer uren per week werken? Wat zijn mij als vrouwelijke

Nadere informatie

Financiële voordelen werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

De werkloosheidswet (WW)

De werkloosheidswet (WW) FNV Bondgenoten De werkloosheidswet (WW) Wat zijn mijn rechten en plichten? Colofon: Dit is een uitgave van Stichting FNV Pers t.b.v. FNV Bondgenoten Maart 2009 Tekst: Maaike Zorgman en Desiree van Lent

Nadere informatie

Nieuwsbrief WerkSaam. WW-uitkering. onze nieuwsbrieven. Hierbij ontvangt u. nieuwsbrief. In zullen onze nieuwsbrieven

Nieuwsbrief WerkSaam. WW-uitkering. onze nieuwsbrieven.  Hierbij ontvangt u. nieuwsbrief. In zullen onze nieuwsbrieven Nieuwsbrief WerkSaam WWuitkering Het afgelopen jaar hebben wij veel mensen aan werk kunnen helpen. Soms is dit tijdelijk werk en lukt het u niet om aansluitend ander werk te vinden. Het kan ook zijn, dat

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBOGL en TL 2008 tijdvak 2 economie CSE GL en TL 8000452608b Schuld en boete Informatiebron 1 Kredietkosten Geleend geld Rente per maand 15.000 125,00 20.000 150,00 25.000 187,50 15.000 150,00

Nadere informatie

Aanvraagformulier Koopkrachttegemoetkoming 2014

Aanvraagformulier Koopkrachttegemoetkoming 2014 Aanvraagformulier Koopkrachttegemoetkoming 2014 Pagina 1 van 5 Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon,

Nadere informatie

WIJ en jij Wet investeren in jongeren

WIJ en jij Wet investeren in jongeren Ik heb een WW-uitkering. Krijg ik een werkleeraanbod? Je krijgt pas een werkleeraanbod als je WW-uitkering is afgelopen. Zolang je een WW-uitkering krijgt, geldt voor jou de sollicitatie- en reintegratieplicht

Nadere informatie

Begrijp je wel waarom je bidt? (Mc.8,16-17)

Begrijp je wel waarom je bidt? (Mc.8,16-17) Begrijp je wel waarom je bidt? (Mc.8,16-17) Collecte voor Benin vanavond. Flyer in postvakjes: Benin bidt! (achterkant: bidt u mee?) Eerste aandacht hierin naar groei in geloof / kerk-zijn / uitstraling.

Nadere informatie

EO Grootnieuws 24 januari 2015 Ds. J. Ezinga

EO Grootnieuws 24 januari 2015 Ds. J. Ezinga Beste luisteraar, EO Grootnieuws 24 januari 2015 Ds. J. Ezinga Vandaag gaat het over praktische wijsheid. Wijsheid voor het gewone dagelijkse leven We krijgen antwoorden op vragen zoals : Hoe krijg ik

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Eindexamen economie vwo I

Eindexamen economie vwo I Beoordelingsmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave maximumscore 2 Door de vermindering van

Nadere informatie

Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend!

Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend! Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend! Heb je geen werk, geen uitkering maar wél ambitie? Wil je bijvoorbeeld graag werkervaring opdoen, in contact komen

Nadere informatie