ADFIZ PRESTATIE ONDERZOEK 2014 Intermediairs beoordelen de prestaties van verzekeraars

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ADFIZ PRESTATIE ONDERZOEK 2014 Intermediairs beoordelen de prestaties van verzekeraars"

Transcriptie

1 ADFIZ PRESTATIE ONDERZOEK 2014 Intermediairs beoordelen de prestaties van verzekeraars GfK GfK Adfiz Prestatie Onderzoek 2014 September

2 Inhoudsopgave 1. Samenvatting prijswinnaars 2. Beoordelingsmodel Berekening prestatiescore 2014 Ranking belangrijkste prestatieaspecten 3. Onderzoeksresultaten Ontwikkeling prestatiescores Prijswinnaars zakelijke klanten Inkomen (AOV) Prijswinnaars particuliere klanten Leven Banksparen Leven Lijfrente Leven Overlijdensrisico Schade Overige uitslagen zakelijke klanten Pensioen Schade 4. Onderzoeksverantwoording 5. Contactgegevens GfK Adfiz Prestatie Onderzoek 2014 September

3 Beoordelingsmodel GfK Adfiz Prestatie Onderzoek 2014 September

4 Berekening prestatiescore 2014 De intermediair geeft per aanbieder op alle prestatie aspecten een rapportcijfer (1-10). Elk afzonderlijk aspect telt in beginsel 1x mee voor de berekening van de gemiddelde prestatiescore. De intermediair kiest uit de 10 beoordeelde aspecten, de 5 belangrijkste en verdeelt hier 10 punten over. Deze belangpunten worden opgeteld bij de basisfactor (1x) en tellen mee in de berekening van de gewogen prestatie. Voorbeeld: Het aspect vakkundigheid medewerkers is beoordeeld met een 8. Dit aspect behoort tot de belangrijkste 5 aspecten en de intermediair kent 4 belangpunten toe aan dit aspect en verdeelt de overige 6 punten over de 4 andere aspecten. De score 8 telt 5 keer mee bij de berekening van de gemiddelde prestatie van de aanbieder. GfK Adfiz Prestatie Onderzoek 2014 September

5 Nieuwe ranking door de focus op de werkelijke prestatie-aspecten Ranking prestatieaspecten (2014) Totaal Zakelijk: Pensioen Zakelijk: Inkomen (AOV) % Rank % Rank % Rank % Rank % Rank % Rank % Rank % Rank Klantbelang centraal stellen bij <claimafhandeling> <uitkeringsproces / w aardeoverdracht> 63% 1 40% 9 81% 1 66% 2 58% 3 58% 2 45% 7 76% 1 Vakkundigheid medew erkers 59% 2 63% 1 61% 2 72% 1 56% 5 61% 1 39% 8 56% 4/5 Snelheid beantw oording van vragen (persoonlijk, telefonisch, per mail) 58% 3 56% 2/3 60% 3 64% 3 64% 2 55% 5 57% 4 50% 6 Snelheid administratieve verw erking 58% 4 56% 2/3 49% 5 51% 5 69% 1 57% 4 76% 1 56% 4/5 Foutloosheid offertes en polissen (bij aanvraag nieuw product) 54% 5 50% 7 52% 4 50% 6 40% 9 58% 3 76% 2 53% 3 Efficiency door ICT-toepassingen (gebruiksvriendelijkheid extranetten, straight through processing) 52% 6 54% 5 43% 8 43% 7 56% 4 49% 6 60% 3 62% 2 Foutloosheid verw erking mutaties 43% 7 55% 4 35% 9 39% 8 47% 6 40% 8 46% 6 46% 7 Flexibiliteit van de verzekeraar (co-creatie en maatw erk productsamenstelling) 41% 8 43% 8 48% 6 62% 4 25% 10 37% 10 22% 10 39% 8 Inzicht in acceptatieproces, mutatieproces, uitkeringsproces (transparantie) 38% 9 29% 10 44% 7 27% 9 44% 7 45% 7 52% 5 29% 10 Inzicht in actuele gegevens voor specifieke klant (productbezit, status mutatie, claims) 34% 10 53% 6 27% 10 26% 10 41% 8 40% 9 27% 9 34% 9 Zakelijk: Schade Particulier: Banksparen Particulier: Lijfrente Particulier: Overlijdensrisico Particulier: Schade Ranking prestatieaspecten (2012) Totaal Leven Collectief Ziektekosten Inkomen Leven individueel % Rank % Rank % Rank % Rank % Rank % Rank Kw aliteit product (voorw aarden) 77% 1 75% 1 83% 1 82% 1 69% 2 72% 2 Premiestelling voor de <w erkgever/consument> 76% 2 61% 2 73% 2 79% 2 82% 1 76% 1 Kw aliteit/correctheid <claimafhandeling/uitkeringsproces> 49% 3 18% 12 66% 3 58% 3 25% 11 54% 3 Klantbelang centraal stellen bij <claimafhandeling/uitkeringsproces> 45% 4 23% 11 54% 4 53% 4 30% 9 47% 5 Werking extranetten 39% 5 37% 8 28% 9 31% 8 47% 5 51% 4 Snelheid administratief proces 38% 6 46% 4 41% 5 30% 9 51% 4 30% 9 Kw aliteit en foutloosheid offertes en polissen 38% 7 56% 3 30% 8 32% 7 53% 3 33% 8 Nakomen van afspraken 35% 8 41% 7 33% 7 37% 5 33% 7 34% 7 Flexibiliteit van de verzekeraar, maatw erk 32% 9 44% 5 21% 10 36% 6 32% 8 35% 6 Snelheid beantw oording van vragen (persoonlijk, telefonisch, per mail) 31% 10 30% 9 34% 6 27% 10 35% 6 28% 10 Kennisniveau binnendienst 23% 11 27% 10 20% 11 22% 11 27% 10 24% 11 Kw aliteit mutatieproces 18% 12 42% 6 17% 12 13% 12 17% 12 16% 12 Schade De kwaliteit van de product (voorwaarden) en de premiestelling waren de belangrijkste prestatie-aspecten bij de beoordeling van een intermediair in 2012 maar die aspecten zeggen weinig over de daadwerkelijke performance van een verzekeraar. In 2014 is ervoor gekozen om de prestatie aspecten van de verzekeraar dan ook los te koppelen van de polisvoorwaarden (kwaliteit) en de prijs, zodat er een zuivere kwaliteitsmaatstaf is die de daadwerkelijke performance meet. Het is opvallend dat intermediairs afhankelijk van het product andere prestatie-aspecten belangrijk vinden. Zo is erbij overlijdensrisicoverzekeringen een sterke focus op snelheid en foutloosheid van het administratieve proces en is bij pensioen en lijfrente een vakkundige medewerker cruciaal in de beoordeling van de prestatie. Ranking belangrijkste aspecten 2014 naar productveld (% in top 5) Alle intermediairs GfK Adfiz Prestatie Onderzoek 2014 September

6 Onderzoeksresultaten GfK Adfiz Prestatie Onderzoek 2014 September

7 Ontwikkeling prestatiescores GfK Adfiz Prestatie Onderzoek 2014 September

8 Aanbieders van particuliere producten worden beter beoordeeld dan zakelijke aanbieders Ontwikkeling gemiddelde prestatiescore ( ) Gemiddelde prestatiescore (2014) 7,40 7,25 7,30 7,22 7,22 Particulier: Overlijdensrisico 6,98 7,20 7,00 7,00 6,96 6,90 7,05 7,01 6,97 6,96 7,07 7,06 7,00 7,06 6,91 6,90 Particulier: Schade Particulier: Banksparen 6,72 6,93 6,80 6,84 6,88 6,87 Particulier: Lijfrente 6,70 6,60 6,59 6,48 Zakelijk: Inkomen (AOV) 6,58 6,40 6,26 6,28 Zakelijk: Schade 6,40 6, Uitvaart Ziektekosten Inkomen Leven individueel Schade Leven collectief Zakelijk: Pensioen 5,92 5,20 5,40 5,60 5,80 6,00 6,20 6,40 6,60 6,80 7,00 7,20 Aanbieders die zich richten op particuliere verzekeringen- en/of spaarproducten worden stukken beter beoordeeld (+/- 0.5 hoger) dan de aanbieders die zich richten op de zakelijke markt. Aanbieders die bemiddelen en/of adviseren op het gebied van overlijdensrisicoverzekering wordt het best beoordeeld (6,98) door intermediairs. Net als in voorgaande metingen worden aanbieders op het gebied van pensioen (voorheen leven collectief) slechter beoordeeld (5,92) dan aanbieders die actief zijn met andere verzekering- en/of spaarproducten. Ontwikkeling gewogen gemiddelde cijfers per sector Alle prestatiebeoordelingen De prestatiebeoordeling zijn gebaseerd op andere aspecten en aandachtsgebieden waardoor een zuivere vergelijking met 2014 niet mogelijk is. GfK Adfiz Prestatie Onderzoek 2014 September

9 Prijswinnaars zakelijk GfK Adfiz Prestatie Onderzoek 2014 September

10 Movir veruit het best beoordeeld door intermediairs op zakelijk inkomen (AOV) Zakelijk inkomen (AOV) 2014 Inkomen Zakelijk-Inkomen (AOV) 2014 Gem N Rank Movir 7, Klaverblad 6, Amersfoortse 6, Aegon 6, TAF 6, Reaal 6, De Goudse 6, Delta Lloyd 6, Nationale-Nederlanden 6, Generali 6, Avéro Achmea 6, Allianz 6, A.S.R. 6, Totaal 6, Inkomen Gem Gem Gem Gem Movir 7,16 7,58 7,68 7,33 BNP Paribas Cardif 7,01 6,51 6,95 7,27 De Goudse 7,02 7,18 6,97 7,09 Amersfoortse 7,11 7,12 7,21 7,08 Allianz 7,01 6,93 7,05 6,97 Nationale-Nederlanden 6,86 6,98 7,09 6,94 Aegon 6,89 6,90 7,11 6,92 Reaal 7,02 6,88 6,98 6,92 Delta Lloyd 6,80 6,70 6,95 6,88 Avéro Achmea 6,63 6,49 6,80 6,83 A.S.R. 7,01 7,01 6,81 6,77 Generali 7,34 7,28 7,10 6,75 Klaverblad 7,24 6,99 6,71 6,70 TAF. 6,61 6,47 6,27 Totaal 7,00 6,97 7,00 6,90 De zuivere vergelijking met de voorgaande metingen mag niet gemaakt worden omdat zowel de aspecten, de methodiek als de definitie van de inkomensmarkt zijn gewijzigd ten opzichte van vorige metingen. Wat wel identiek is, is de winnaar op het gebied van inkomen (AOV): Movir (7,47). Zij scoren gemiddeld per prestatieaspect een half punt hoger dan het gemiddelde en onderscheiden zich in positieve zin van andere aanbieders. Een overall gemiddelde score van 6,58 (gemeten over alle aanbieders met meer dan 20 beoordelingen) op zakelijk inkomen (AOV) is een score die duidelijk ruimte laat voor verbeteringen. De intermediair lijkt kritischer geworden op de aanbieder die de prestaties moet leveren. Prijswinnaar zakelijk inkomen (AOV) Alle prestatiebeoordelingen zakelijk inkomen (AOV) van aanbieders die minimaal 20x beoordeeld zijn De prestatiebeoordeling zijn gebaseerd op andere aspecten en aandachtsgebieden waardoor een zuivere vergelijking met 2014 niet meer mogelijk is. GfK Adfiz Prestatie Onderzoek 2014 September

11 Prijswinnaars particulier GfK Adfiz Prestatie Onderzoek 2014 September

12 RegioBank levert beste prestaties op banksparen Particulier leven banksparen Particulier - Leven- Banksparen 2014 Gem N Rank RegioBank 7, Legal & General 7, Aegon 6, Delta Lloyd 6, Reaal 6, Nationale-Nederlanden 6, A.S.R. 6, Totaal 6, Het intermediair heeft RegioBank (7,31) aangemerkt als de beste aanbieder van bankspaarproducten. Zij onderscheiden zich met name van andere aanbieders op het aspect waarbij zij direct inzicht kunnen geven in de actuele gegevens van de specifieke klant. Een overall gemiddelde score van 6,72 op particulier leven banksparen is een score die hoger ligt dan de behaalde gemiddelde scores voor de aandachtsgebieden op de zakelijke markt. Prijswinnaar particulier leven banksparen Alle prestatiebeoordelingen particulier leven banksparen van aanbieders die minimaal 20x beoordeeld zijn De prestatiebeoordeling zijn gebaseerd op andere aspecten en aandachtsgebieden waardoor een zuivere vergelijking met 2014 niet meer mogelijk is. GfK Adfiz Prestatie Onderzoek 2014 September

13 Legal & General presteert het beste in de categorie particulier leven - lijfrente Particulier leven lijfrente Particulier - Leven - Lijfrente 2014 Gem N Rank Legal & General 7, Onderlinge `s-gravenhage 7, Conservatrix 6, Aegon 6, Delta Lloyd 6, Reaal 6, Nationale-Nederlanden 6, A.S.R. 6, Totaal 6, Legal & General dankt haar eerste positie (7,20 gemiddeld) met name aan de vakkundigheid van haar medewerkers en de flexibiliteit waarmee zij zich richting intermediairs opstelt. Een overall gemiddelde score van 6,70 op particulier leven lijfrente is een score die hoger ligt dan de behaalde gemiddelde scores voor de aandachtsgebieden op de zakelijke markt en vrijwel vergelijkbaar is met de gemiddelde score voor aanbieders van bankspaarproducten. Prijswinnaar particulier leven lijfrente Alle prestatiebeoordelingen particulier leven lijfrente van aanbieders die minimaal 20x beoordeeld zijn De prestatiebeoordeling zijn gebaseerd op andere aspecten en aandachtsgebieden waardoor een zuivere vergelijking met 2014 niet meer mogelijk is. GfK Adfiz Prestatie Onderzoek 2014 September

14 Dela excelleert op snelheid en foutloosheid en scoort het best op overlijdensrisico Particulier Leven Overlijdensrisico Particulier Leven - Overlijdensrisico 2014 Gem N Rank Dela 7, Legal & General 7, TAF 7, Klaverblad 7, Aegon 6, Reaal 6, Delta Lloyd 6, BNP Paribas Cardif 6, Nationale-Nederlanden 6, A.S.R. 6, Totaal 6, Dela is met een 7,64 gemiddeld sterk beoordeeld als verzekeraar op het gebied van overlijdensrisicoverzekeringen voor de particuliere markt. Zij onderscheiden zich van andere aanbieders op snelheid van de administratieve verwerkingen en snelheid in beantwoording van vragen. Daarnaast scoren zij veruit het hoogst op foutloosheid in de verwerking van mutaties. Overlijdensrisicoverzekeraars worden hoog gewaardeerd door intermediairs. De overall gemiddelde score van 6,98 is de hoogste score in vergelijking met andere aandachtsgebieden. Prijswinnaar particulier leven overlijdensrisico Alle prestatiebeoordelingen particulier leven overlijdensrisico van aanbieders die minimaal 20x beoordeeld zijn De prestatiebeoordeling zijn gebaseerd op andere aspecten en aandachtsgebieden waardoor een zuivere vergelijking met 2014 niet meer mogelijk is. GfK Adfiz Prestatie Onderzoek 2014 September

15 Noordhollandsche van 1816 (opnieuw) veruit de beste schadeverzekeraar voor particulieren Particulier Schade Particulier - Schade 2014 Gem N Rank Noordhollandsche van , Unigarant 7, Europeesche 7, Klaverblad 6, Aegon 6, Avéro Achmea 6, Delta Lloyd 6, De Goudse 6, Reaal 6, Nationale-Nederlanden 6, London verzekeringen 6, Allianz 6, DAS 6, A.S.R. 6, Totaal 6, NH1816 voert al jaren de Adfiz ranglijst aan als beste schadeverzekeraar in Nederland. In deze meting is er bewust voor gekozen om schade particuliere klanten en schade zakelijke klanten van elkaar los te koppelen. Opnieuw blijkt dat NH1816 torenhoog boven de concurrentie uitstijgt en per aspect gemiddeld 1,5 punt hoger scoort dan de gemiddelde verzekeraar op schadegebied die zaken doet met intermediairs. Ondanks de hoge score van NH1816 zorgt grote speler A.S.R. (n=119) ervoor dat de gemiddelde prestatiescore schade particulier net onder de 7 (6,93) uitkomt. Zij voeren in alle rankings, met uitzondering van zakelijk schade (1 na laatste), de staart van intermediaire verzekeraars aan. Door hun omvang oefenen zij relatief veel invloed uit op het gemiddelde van de prestatiebeoordeling van aanbieders. Prijswinnaar particulier schade Alle prestatiebeoordelingen particulier schade van aanbieders die minimaal 20x beoordeeld zijn De prestatiebeoordeling zijn gebaseerd op andere aspecten en aandachtsgebieden waardoor een zuivere vergelijking met 2014 niet meer mogelijk is. GfK Adfiz Prestatie Onderzoek 2014 September

16 Overige uitslagen zakelijk (geen prijzen uitgereikt omdat geen enkele verzekeraar > 7 heeft gescoord) GfK Adfiz Prestatie Onderzoek 2014 September

17 De prestaties in zakelijke pensioenmarkt onder de maat Zakelijk pensioen 2014 Leven collectief Zakelijk-Pensioen 2014 Gem N Rank Legal & General 6, Delta Lloyd 6, Avéro Achmea 6, Aegon 6, Amersfoortse 6, Allianz 5, Nationale-Nederlanden 5, Zw itserleven 5, Reaal 5, A.S.R. 5, Totaal 5, Leven Collectief Gem Gem Gem Gem Generali 6,25 6,55 6,58 6,61 Aegon 6,18 6,57 6,58 6,55 Delta Lloyd 5,73 6,04 6,69 6,46 Allianz 6,65 6,72 6,47 6,41 Nationale-Nederlanden 6,17 6,44 6,58 6,39 Zw itserleven 6,69 6,67 7,12 6,38 De Goudse 6,24 6,55 6,52 6,37 Avéro Achmea 5,95 6,19 6,06 6,28 Reaal 6,44 6,58 6,58 6,08 Amersfoortse 6,68 6,62 6,68 5,93 A.S.R. 6,09 6,42 6,27 5,79 Totaal 6,26 6,48 6,59 6,28 Legal & General heeft de hoogste score (6,51) behaald op het gebied van Zakelijk Pensioen. Zij scoren significant hoger dan andere aanbieders die door intermediairs beoordeeld zijn op het gebied van zakelijk pensioen. Zij onderscheiden zich met name op de snelheid van administratieve verwerking en de flexibiliteit (co-creatie, leveren van maatwerk). Voormalig hoogst geklasseerde Generali is in 2014 slechts 10x beoordeeld op het gebied van zakelijk pensioen en niet terug te zien in de huidige ranking. Net als in voorgaande metingen worden aanbieders op het gebied van pensioen (voorheen leven collectief) slechter beoordeeld (5,92) dan aanbieders die actief zijn met andere verzekering- en/of spaarproducten. Prijswinnaar zakelijk pensioen Alle prestatiebeoordelingen zakelijk pensioen van aanbieders die minimaal 20x beoordeeld zijn De prestatiebeoordeling zijn gebaseerd op andere aspecten en aandachtsgebieden waardoor een zuivere vergelijking met 2014 niet meer mogelijk is. GfK Adfiz Prestatie Onderzoek 2014 September

18 Kleine onderlinge verschillen op het gebied van zakelijk schade Zakelijk schade Zakelijk schade 2014 Gem N Rank De Goudse 6, Klaverblad 6, Avéro Achmea 6, HDI Gerling 6, Nationale-Nederlanden 6, Allianz 6, Delta Lloyd 6, Aegon 6, DAS 6, Reaal 6, A.S.R. 6, Arag 5, Totaal 6, De Goudse is de best beoordeelde zakelijke schadeverzekeraar van Zij hebben een gemiddelde beoordeling van 6,75 en blijven zowel Klaverblad als Avèro Achmea net voor in de ranking. Een overall gemiddelde score van 6,40 (gemeten over alle aanbieders met meer dan 20 beoordelingen) op zakelijk schade is een score die net als bij zakelijk inkomen en zakelijk pensioen ruimte laat voor verbeteringen. Prijswinnaar zakelijk schade Alle prestatiebeoordelingen zakelijk schade van aanbieders die minimaal 20x beoordeeld zijn De prestatiebeoordeling zijn gebaseerd op andere aspecten en aandachtsgebieden waardoor een zuivere vergelijking met 2014 niet meer mogelijk is. GfK Adfiz Prestatie Onderzoek 2014 September

19 Onderzoeksverantwoording GfK Adfiz Prestatie Onderzoek 2014 September

20 Onderzoekspecificaties (1) Doel van het onderzoek Adfiz 1. Prestatieverbetering bewerkstelligen bij intermediaire aanbieders 2. Ontwikkeling inkoopbenchmark voor intermediairs dat zicht geeft op de relatieve kwaliteit van intermediaire aanbieders Methode Een kwantitatief online onderzoek Lengte vragenlijst Variabel, gemiddeld 12 minuten Doelgroep Intermediairs (GfK-intermediairpanel, Adfiz leden, Ex-Adfiz leden, DAK, Assudisc, Open Link) Veldwerkperiode Het veldwerk heeft plaatsgevonden van 12 juni 2014 tot en met 11 augustus 2014 GfK Adfiz Prestatie Onderzoek 2014 September

21 Onderzoekspecificaties (2) Onderzoekskader - Vooraankondiging bij Adfiz leden - Gepersonaliseerde uitnodigingsmail - 3 gepersonaliseerde reminders - Wekelijkse bedankmails voor geslaagden met verzoek om collega s te vragen om het onderzoek in te vullen - Open universele link op de website van Adfiz - Helpdeskondersteuning vanuit GfK voor intermediairs Respons intermediairs beoordelingen (waarvan 4238 bruikbaar) Beloning voor deelnemers Iedere deelnemende intermediair ontvangt gratis een inkoopbenchmark en maakt kans op een ipad Rapportage Powerpoint + Tabellenboek voor verzekeraars GfK Adfiz Prestatie Onderzoek 2014 September

22 Contactgegevens GfK Adfiz Prestatie Onderzoek 2014 September

23 Contactpersonen Marlies Bol Research Consultant Finance Ank Hobbes Research Consultant Finance +31 (0) (0) Koen Tuerlings Project Manager +31 (0) Website GfK: GfK Adfiz Prestatie Onderzoek 2014 September

PRESTATIE ONDERZOEK 2011 Intermediairs beoordelen verzekeraars

PRESTATIE ONDERZOEK 2011 Intermediairs beoordelen verzekeraars PRESTATIE ONDERZOEK 2011 Intermediairs beoordelen verzekeraars Inhoudsopgave 1 Management Summary 2 Onderzoeksresultaten 2a And the winner is 2b Aanvullende onderzoeksresultaten 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Tevredenheid Autoverzekeringen Verzekeringssite.nl en GfK

Tevredenheid Autoverzekeringen Verzekeringssite.nl en GfK Tevredenheid Autoverzekeringen Verzekeringssite.nl en GfK Agenda 1 Management Summary 2 Algemene tevredenheid 3 Beoordeling verzekeraar 4 Onderzoeksverantwoording 1 Management Summary Management Summary

Nadere informatie

Voorbeelden database analyses benchmark onderzoek intermediairs. Laurens van Graafeiland 20-10-2010

Voorbeelden database analyses benchmark onderzoek intermediairs. Laurens van Graafeiland 20-10-2010 Voorbeelden database analyses benchmark onderzoek intermediairs Laurens van Graafeiland 20-10-2010 1 Toegevoegde waarde Marktkennis Kennis van (eind)klanten Vergelijking met concurrenten Kennis over assurantietussenpersonen

Nadere informatie

Aangesloten maatschappijen en producten

Aangesloten maatschappijen en producten Aangesloten maatschappijen en producten Datum: 04-05-2016 1. APLAZA TRANSACTIEPLATFORM 3 1.1 A.S.R. VERZEKERINGEN 3 1.2 AVÉRO ACHMEA 4 1.3 DE AMERSFOORTSE 4 1.4 DE GOUDSE 4 1.5 DE ZEEUWSE 5 1.6 DELTA LLOYD

Nadere informatie

Aangesloten maatschappijen en producten

Aangesloten maatschappijen en producten Aangesloten maatschappijen en producten Datum: 18-08-2015 APLAZA-KOPPELINGEN 1. APLAZA TRANSACTIEPLATFORM 4 1.1 AEGON 4 1.2 ARAG 4 1.3 A.S.R. VERZEKERINGEN 5 1.4 AVÉRO ACHMEA 6 1.5 DE AMERSFOORTSE 6 1.6

Nadere informatie

Online enquête Marktbehoefte koppeling pensioen en inkomen. 15 december 2011-9 januari 2012. Ir. Laurens van Graafeiland 30 januari 2012

Online enquête Marktbehoefte koppeling pensioen en inkomen. 15 december 2011-9 januari 2012. Ir. Laurens van Graafeiland 30 januari 2012 Online enquête Marktbehoefte koppeling pensioen en inkomen 15 december 2011-9 januari 2012 Ir. Laurens van Graafeiland 30 januari 2012 1 Algemene statistieken respondenten Uitgenodigd: 2.205 Aantal begonnen:

Nadere informatie

Provisieloos 2013****

Provisieloos 2013**** 175.000 (op 2 levens) per maand PROFIEL NIET ROKERS Verzekerings- Daling Totale kosten Verschil t.o.v. afgelopen 7 looptijd scherpste looptijd AEGON* 167,13 46,82-72% 16.855,20 0,00 Legal & General 205,00

Nadere informatie

Aangesloten maatschappijen en producten

Aangesloten maatschappijen en producten Aangesloten maatschappijen en producten Datum: 05-10-2016 1. APLAZA TRANSACTIEPLATFORM 3 1.1 A.S.R. VERZEKERINGEN 3 1.2 AVÉRO ACHMEA 4 1.3 DE AMERSFOORTSE 4 1.4 DE GOUDSE 4 1.5 DE ZEEUWSE 5 1.6 DELTA LLOYD

Nadere informatie

Bedrijfsvoering benchmark onderzoek tussenpersonen. Ir. Laurens van Graafeiland Juli 2013

Bedrijfsvoering benchmark onderzoek tussenpersonen. Ir. Laurens van Graafeiland Juli 2013 Bedrijfsvoering benchmark onderzoek tussenpersonen Ir. Laurens van Graafeiland Juli 2013 1 Toelichting onderzoek 2012 Het landelijk bedrijfsvoering benchmark onderzoek is voor het 2 e jaar afgenomen, dit

Nadere informatie

Aangesloten maatschappijen en producten

Aangesloten maatschappijen en producten Aangesloten maatschappijen en producten Datum: 01-01-2016 1. APLAZA TRANSACTIEPLATFORM 3 1.1 ARAG 3 1.2 A.S.R. VERZEKERINGEN 4 1.3 AVÉRO ACHMEA 5 1.4 DE AMERSFOORTSE 5 1.5 DE GOUDSE 5 1.6 DE ZEEUWSE 6

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT AMIS assurantiën B.V. Losplaatsweg 14 2201 CV NOORDWIJK Tel: 071-3616800 Fax: 071-3621156 E-mail : amisassurantien@hetnet.nl Site : www.amisassurantien.nl Ons kantoor hecht aan

Nadere informatie

Aangesloten maatschappijen en producten

Aangesloten maatschappijen en producten Aangesloten maatschappijen en producten Datum: 14-3-2017 AANGESLOTEN MAATSCHAPPIJEN EN PRODUCTEN 1. APLAZA TRANSACTIEPLATFORM 3 1.1 A.S.R. VERZEKERINGEN 3 1.2 AVÉRO ACHMEA 4 1.3 DE AMERSFOORTSE 4 1.4 DELTA

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Telefoon : (015) 3613494 : bezoek uitsluitend op afspraak

DIENSTENWIJZER. Telefoon : (015) 3613494 : bezoek uitsluitend op afspraak DIENSTENWIJZER Statutaire naam : Van der Ho-even & Partner Handelsnaam kantoor : Van der Ho-even & Partner Kantooradres : Boezemweg 2 d-e Postcode en vestigingsplaats : 2641 KH Pijnacker Telefoon : (015)

Nadere informatie

Aangesloten maatschappijen en producten

Aangesloten maatschappijen en producten Aangesloten maatschappijen en producten Datum: 30-01-2015 APLAZA-KOPPELINGEN MAATSCHAPPIJEN MET PRODUCTEN 1. APLAZA TRANSACTIEPLATFORM 3 1.1 AEGON 3 1.2 ARAG 3 1.3 A.S.R. VERZEKERINGEN 5 1.4 AVÉRO ACHMEA

Nadere informatie

MoneyWise Lijfrente Onderzoek 2015

MoneyWise Lijfrente Onderzoek 2015 MoneyWise Lijfrente Onderzoek 2015 Uitgangspunten bij de vergelijking Man geboortedatum: 1-6-1949 Vrouw geboortedatum: 1-6-1951 Overgang bij overlijden: 100% Uitkering per: maand Beschikbaar bedrag: 25.000,

Nadere informatie

: Muller Dame Assurantiën B.V.

: Muller Dame Assurantiën B.V. Muller / Dame Assurantiën B.V. DIENSTENWIJZER Statutaire naam : Muller Dame Assurantiën B.V. Handelsnaam kantoor : Muller Dame Assurantiën B.V. Kantooradres : Kijckerweg 105 Postcode en vestigingsplaats

Nadere informatie

Aangesloten maatschappijen en producten

Aangesloten maatschappijen en producten Aangesloten maatschappijen en producten Datum: 10-7-2017 1. APLAZA TRANSACTIEPLATFORM 3 1.1 A.S.R. VERZEKERINGEN 3 1.2 AVÉRO ACHMEA 4 1.3 DE AMERSFOORTSE 4 1.4 DELTA LLOYD 5 1.5 DELTA LLOYD SCHADE SERVICES

Nadere informatie

Nedasco Voordeelpakket Bedrijven

Nedasco Voordeelpakket Bedrijven Nedasco Voordeelpakket Bedrijven Nedasco Voordeelpakket Bedrijven De beste producten én pakketkorting Wilt u uw zakelijke klanten deskundig adviseren over bedrijfsrisico s? Biedt u ze graag gemak, overzicht

Nadere informatie

MoneyWise Lijfrente Onderzoek 2014

MoneyWise Lijfrente Onderzoek 2014 MoneyWise Lijfrente Onderzoek 2014 Uitgangspunten bij de vergelijking Man geboortedatum: 1-6-1949 Vrouw geboortedatum: 1-6-1951 Overgang bij overlijden: 100% Uitkering per: maand Beschikbaar bedrag: 25.000,

Nadere informatie

Advies Lijfrente spaarproduct met eenmalige betaling (koopsom)

Advies Lijfrente spaarproduct met eenmalige betaling (koopsom) Advies Lijfrente spaarproduct met eenmalige betaling (koopsom) Met uitgebreide toelichting Ten behoeve van De heer T. Test Opgesteld door: De heer PP Palm Maandag 21 oktober 2013 1 Inhoudsopgave In dit

Nadere informatie

www.independer.nl 10-10-2006 1

www.independer.nl 10-10-2006 1 www.independer.nl 10-10-2006 1 Inkomen Hoger dan 50.000 euro Profiel bestaande hypotheek Verzekerd bedrag 200.000 op 1 levens Maatschappij premie maandpremie Looptijd 25 jaar Premie per maand Bouwfonds

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Dienstenwijzer Triki Beheer BV versie 13.7.1

DIENSTENWIJZER. Dienstenwijzer Triki Beheer BV versie 13.7.1 DIENSTENWIJZER Dienstenwijzer Wie zijn wij? Bezoekadres Ambachtweg 17 5731 AE Mierlo Correspondentieadres Postbus 71 5730 AB Mierlo Sinds 1996 is actief in Mierlo en omstreken op het gebied van Hypotheken,

Nadere informatie

Algemene informatie. In dit document vindt u de volgende onderwerpen: Voor wie bemiddelen wij?

Algemene informatie. In dit document vindt u de volgende onderwerpen: Voor wie bemiddelen wij? Algemene informatie EZA verzekeringen is een financiële dienstverlener met een breed aanbod van diensten en producten. Een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening is de verzekeringsbemiddeling. EZA

Nadere informatie

Advies Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

Advies Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen Advies Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen Met uitgebreide toelichting Ten behoeve van De heer T. Test Opgesteld door: De heer PP Palm Maandag 21 oktober 2013 1 Inhoudsopgave In dit rapport

Nadere informatie

Beste Advies Beste Beheer

Beste Advies Beste Beheer Beste Advies Beste Beheer 1 Onderzoeksopzet Hypotheek Awards Verdieping en benchmarking Kosten rapport Bijlagen: Nederlandse Index voor Financeel advies 2 Beste Advies Online onderzoek op GfK consumentenpanel

Nadere informatie

Lijfrente: polishouders vergelijken niet en laten duizenden euro s liggen

Lijfrente: polishouders vergelijken niet en laten duizenden euro s liggen Lijfrente: polishouders vergelijken niet en laten duizenden euro s liggen Bezitters van een lijfrenteverzekering kunnen (tien)duizenden euro s besparen door aanbieders van lijfrente-uitkeringen goed te

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Leef Vrij Groep Versie 2013.2 DVD 2013.2 Leef Vrij Groep 1 inhoud 1. Inleiding 3 2. Wie zijn wij? 3 3. Onze gegevens 3 4. Welke diensten verrichten wij? 4 5. Producten en diensten

Nadere informatie

Informatie over de aard en reikwijdte van uw dienstverlening

Informatie over de aard en reikwijdte van uw dienstverlening Informatie over de aard en reikwijdte van uw dienstverlening Productsoort Onze adviseurs bieden u diensten op het gebied van: 1. hypotheken 2. levensverzekeringen 3. schadeverzekeringen 4. pensioenen.

Nadere informatie

Aangesloten maatschappijen en producten

Aangesloten maatschappijen en producten Aangesloten maatschappijen en producten Datum: 30-10-2017 AANGESLOTEN MAATSCHAPPIJEN EN PRODUCTEN 1 1. APLAZA TRANSACTIEPLATFORM 3 1.1 ALLIANZ 3 1.2 AVÉRO ACHMEA 4 1.3 DE AMERSFOORTSE 4 1.4 DELTA LLOYD

Nadere informatie

Advieswijzer EZA Verzekeringen BV

Advieswijzer EZA Verzekeringen BV Advieswijzer EZA Verzekeringen BV Algemene informa8e EZA Verzekeringen is een financiële dienstverlener met een breed aanbod van diensten en producten. Een be- langrijk onderdeel van onze dienstverlening

Nadere informatie

Moneywise Lijfrente Onderzoek oktober 2017

Moneywise Lijfrente Onderzoek oktober 2017 Moneywise Lijfrente Onderzoek oktober 2017 Uitgangspunten bij de vergelijking Man geboortedatum: 1-6-1949 Vrouw geboortedatum: 1-6-1951 Overgang bij overlijden: 100% Uitkering per: maand Beschikbaar bedrag:

Nadere informatie

Moneywise Lijfrente Onderzoek oktober 2017

Moneywise Lijfrente Onderzoek oktober 2017 Moneywise Lijfrente Onderzoek oktober 2017 Uitgangspunten bij de vergelijking Man geboortedatum: 1-6-1949 Vrouw geboortedatum: 1-6-1951 Overgang bij overlijden: 100% Uitkering per: maand Beschikbaar bedrag:

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Leef Vrij Groep Versie 2011.1 DVD 2011.1 Leef Vrij Groep 1 Inleiding Op onze dienstverlening is de Wet op het financieel toezicht van toepassing. Eén van de eisen uit deze wet

Nadere informatie

ienstverleningsdocument sdocument

ienstverleningsdocument sdocument Dienstverlening ienstverleningsdocument sdocument U heeft behoefte aan persoonlijk advies omtrent de mogelijke aanschaf van een (complex) financieel product. Ons kantoor kan u hierbij ondersteuning verlenen.

Nadere informatie

Dienstverlening en werkwijze

Dienstverlening en werkwijze Dienstverlening en werkwijze Ons kantoor is gevestigd in Sneek, het volledige adres luidt: Welkom bij Bergman & Postma Financieel Advies Met trots presenteren wij u ons bedrijf en onze werkwijze. Met deze

Nadere informatie

2014. Samen geschiedenis schrijven

2014. Samen geschiedenis schrijven 2014. Samen geschiedenis schrijven 2014. Samen geschiedenis schrijven Aegon 3 Ardanta 3 a.s.r. 3 Avéro Achmea 4 Budgio 4 De Amersfoortse 4 Delta Lloyd 4 Europeesche 7 Generali 7 Nationale-Nederlanden 8

Nadere informatie

Wat vinden Nederlanders van investeringen door verzekeraars in bedrijven die handelen in militaire goederen?

Wat vinden Nederlanders van investeringen door verzekeraars in bedrijven die handelen in militaire goederen? bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl Wat vinden Nederlanders van investeringen door verzekeraars

Nadere informatie

ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI In opdracht van NOC*NSF

ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI In opdracht van NOC*NSF ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI 2014 In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Evaluatie Sochi 2014 maart Maart 2014 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname

Nadere informatie

Dienstenwijzer Bergman Postma

Dienstenwijzer Bergman Postma Dienstenwijzer Bergman Postma Ons kantoor Bergman & Postma Financieel Advies te Sneek is eind 2009 opgericht door Michel Bergman en Peter Postma. Na allebei vele jaren actief geweest te zijn in de financiële

Nadere informatie

MoneyWise Lijfrente Onderzoek 2013

MoneyWise Lijfrente Onderzoek 2013 MoneyWise Lijfrente Onderzoek 2013 Uitgangspunten bij de vergelijking Man geboortedatum: 1-6-1948 Vrouw geboortedatum: 1-6-1950 Overgang bij overlijden: 100% Uitkering per: maand Beschikbaar bedrag: 25.000,

Nadere informatie

Van Munnen en De Haan DIENSTENWIJZER

Van Munnen en De Haan DIENSTENWIJZER Van Munnen & De Haan DIENSTENWIJZER Statutaire naam Van Munnen & De Haan Handelsnamen kantoor Van Munnen en De Haan Passendhypotheekadvies.nl Passendpensioenadvies.nl Van Munnen & De Haan Consultancy Van

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Leef Vrij isk BV Onderdeel van Leef Vrij Groep DVD 2013.2 Leef Vrij Groep 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Wie zijn wij? 3 3. Onze gegevens 3 4. Welke diensten verrichten wij? 4 5. roducten

Nadere informatie

HOE TEVREDEN ZIJN KLANTEN OVER HUN INTERMEDIAIR? Klanttevredenheidsonderzoek in opdracht van Meetingpoint

HOE TEVREDEN ZIJN KLANTEN OVER HUN INTERMEDIAIR? Klanttevredenheidsonderzoek in opdracht van Meetingpoint HOE TEVREDEN ZIJN KLANTEN OVER HUN INTERMEDIAIR? Klanttevredenheidsonderzoek in opdracht van Meetingpoint GfK 2013 Oktober 2013 GfK 2013 Klanttevredenheidsonderzoek onder klanten van Intermediairs 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Van Duin Assurantiën Dienstverleningsdocument Complexe/Impactvolle producten

Van Duin Assurantiën Dienstverleningsdocument Complexe/Impactvolle producten Dienstverleningsdocument Uit wettelijk kader is het per 01-07-2009 verplicht om u vooraf inzage te geven over onze dienstverlening en de mogelijke kosten die daaraan verbonden zijn. Deze informatie geldt

Nadere informatie

Dienstverlening en werkwijze

Dienstverlening en werkwijze Dienstverlening en werkwijze Welkom bij Bergman & Postma Financieel Advies Met trots presenteren wij u ons bedrijf en onze werkwijze. Met deze brochure geven wij u inzicht in ons bedrijf en onze dienstverlening.

Nadere informatie

Advies Gelijkblijvende Risicoverzekering. Met uitgebreide toelichting. Ten behoeve van. Dhr. Peter Jansen en Mevr. Astrid Jansen.

Advies Gelijkblijvende Risicoverzekering. Met uitgebreide toelichting. Ten behoeve van. Dhr. Peter Jansen en Mevr. Astrid Jansen. Advies Gelijkblijvende Risicoverzekering Met uitgebreide toelichting Ten behoeve van Dhr. Peter Jansen en Mevr. Astrid Jansen Opgesteld door: Dhr. AA Adviseur Amsterdam, Dinsdag 14 juli 2015 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument:

Dienstverleningsdocument: Dienstverleningsdocument: Assurantiehuis Vanderveen B.V. als bemiddelaar voor uw verzekeringen Algemene informatie Assurantiehuis Vanderveen B.V. is een financiële dienstverlener met een breed aanbod van

Nadere informatie

Benodigde documenten bij kapitaaloverdracht

Benodigde documenten bij kapitaaloverdracht Benodigde documenten bij kapitaaloverdracht Gaat u een lijfrentekapitaal oversluiten naar een Rabo ToekomstRekening of Rabo GoudenHanddrukRekening? Dan heeft de overdragende aanbieder altijd een ondertekend

Nadere informatie

Analyse Inboedelverzekeringen Terello

Analyse Inboedelverzekeringen Terello Analyse Inboedelverzekeringen Terello NAAM VERZEKERING HOEVEEL WORDT ER VERGOED? HOEVEEL EIGEN RISICO? TOT WELK BEDRAG WORDT ER VERGOED? VAL-EN STOOT SCHADE VERGOED? SNS Is de schade aan je bezittingen

Nadere informatie

Van Duin Assurantiën Dienstverleningsdocument Complexe/Impactvolle producten

Van Duin Assurantiën Dienstverleningsdocument Complexe/Impactvolle producten Dienstverleningsdocument Uit wettelijk kader is het per 01-07-2009 verplicht om u vooraf inzage te geven over onze dienstverlening en de mogelijke kosten die daaraan verbonden zijn. Deze informatie geldt

Nadere informatie

150.000, 2 levens, gelijkblijvend, 20 jaar. 1. Overzicht van premies van alle aanbieders met provisie TAF 46,94 Reaal 48,16 Dela 52,63

150.000, 2 levens, gelijkblijvend, 20 jaar. 1. Overzicht van premies van alle aanbieders met provisie TAF 46,94 Reaal 48,16 Dela 52,63 Casus: Risicoverzekering 1 Man & Vrouw: 10 5 1965 1965 & 14 10 1972 10 1972 (niet rokers) Dekking: 150.000, 2 levens, gelijkblijvend, 20 jaar Vragen: 1. Overzicht van premies van alle aanbieders met provisie

Nadere informatie

Moneywise Lijfrente Onderzoek november 2016

Moneywise Lijfrente Onderzoek november 2016 Moneywise Lijfrente Onderzoek november 2016 Uitgangspunten bij de vergelijking Man geboortedatum: 1-6-1949 Vrouw geboortedatum: 1-6-1951 Overgang bij overlijden: 100% Uitkering per: maand Beschikbaar bedrag:

Nadere informatie

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen?

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over hoe bewust werknemers zich voorbereiden op hun pensioen op verschillende thema s, waaronder aanpak werkgevers bij langer doorwerken opdracht

Nadere informatie

De Imago Blauwdruk Hypotheekverstrekkers. IB Hypotheekverstrekkers 2015 Blauw Research

De Imago Blauwdruk Hypotheekverstrekkers. IB Hypotheekverstrekkers 2015 Blauw Research De Imago Blauwdruk Hypotheekverstrekkers 2015 Imagoblauwdruk hypotheekverstrekkers 2015 Om als hypotheekverstrekker te weten welk beeld intermediairs van uw organisatie hebben, hoe u presteert en hoe zich

Nadere informatie

Welkom. 10-11-2005 KZ (Pensioen) Adviesgroep 1

Welkom. 10-11-2005 KZ (Pensioen) Adviesgroep 1 Welkom 10-11-2005 KZ (Pensioen) Adviesgroep 1 4. Nieuwe zorgstelsel per 1-1-2006 Alle ingezetenen van Nederland komen in aanmerking voor het nieuwe zorgstelsel Alle ziekenfondsplichtige en particuliere

Nadere informatie

Pluijm Advies DIENSTENWIJZER

Pluijm Advies DIENSTENWIJZER Pluijm Advies DIENSTENWIJZER Statutaire naam Van Munnen & De Haan Handelsnamen kantoor Van Munnen & De Haan Pluijm Assurantie Pluijm Advies Live Your Dreams Kantooradres Koninginnegracht 19 Postcode en

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 25 Januari 2015. In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 25 Januari 2015. In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18 Meting 25 2015 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 2015 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2015 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname

Nadere informatie

OVERZICHT BELEGGINGSPRODUCTEN IN AEQUOTE PER OVERZICHT LIJFRENTE OPBOUW BELEGGINGSPRODUCTEN IN AEQUOTE PER Maatschappij

OVERZICHT BELEGGINGSPRODUCTEN IN AEQUOTE PER OVERZICHT LIJFRENTE OPBOUW BELEGGINGSPRODUCTEN IN AEQUOTE PER Maatschappij OVERZICHT BELEGGINGSPRODUCTEN IN AEQUOTE PER 15-11-2016 OVERZICHT LIJFRENTE OPBOUW BELEGGINGSPRODUCTEN IN AEQUOTE PER 15-11-2016 Mix Beleggen Profiel Beleggen Vrij Beleggen Nederland Lijfrenterekening

Nadere informatie

Inleiding. TKA Verzekeringen biedt u deskundig advies en bemiddelingsdiensten aan op het gebied van:

Inleiding. TKA Verzekeringen biedt u deskundig advies en bemiddelingsdiensten aan op het gebied van: Inleiding Hierbij overhandigen wij u het dienstverleningsdocument (tevens dienstenwijzer) van Assurantiekantoor TKA Verzekeringen, Gronausestraat 65, 7533 BW te Enschede. Het dienstverleningsdocument heeft

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

64 verzekeraars in beeld. Industry Report

64 verzekeraars in beeld. Industry Report 64 verzekeraars in beeld Industry Report Inhoud Intro 3 Opbouw van het onderzoek 4 Facts & Figures 5 Inzichten uit socialmediadata 6 Uitblinkers 10 Praktische toepassingen 11 De belangrijkste take aways

Nadere informatie

Bedrijfsmodel en Omzet Verbeteraar (BOV)

Bedrijfsmodel en Omzet Verbeteraar (BOV) Bedrijfsmodel en Omzet Verbeteraar (BOV) Branchevergelijkend onderzoek tussenpersonen Performance verbetering door benchmarking Amsterdam, januari 2012 Ir. L. van Graafeiland Dr. P. van Gelderen Baken

Nadere informatie

Eerlijke Verzekeringswijzer: samenvatting praktijkonderzoek Transparantie & Verantwoording

Eerlijke Verzekeringswijzer: samenvatting praktijkonderzoek Transparantie & Verantwoording Eerlijke Verzekeringswijzer: samenvatting praktijkonderzoek Transparantie & Verantwoording Het doel van de Eerlijke Verzekeringswijzer is om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) aan te moedigen

Nadere informatie

IG&H Consulting & Interim Make strategy work! Terugkoppeling

IG&H Consulting & Interim Make strategy work! Terugkoppeling IG&H Consulting & Interim Make strategy work! Terugkoppeling Nationale Performance Onderzoeken Inkomensverzekeraars 2012 Wat is het Nationaal Performance Onderzoek Inkomensverzekeraars? IG&H Consulting

Nadere informatie

Dienstverlening & werkwijze

Dienstverlening & werkwijze Dienstverlening & werkwijze Welkom bij Bergman & Postma Financieel Advies Met trots presenteren wij u ons bedrijf en onze werkwijze. Met deze brochure geven wij u inzicht in ons bedrijf en onze dienstverlening.

Nadere informatie

65 jaar (1/10/1945), niet roker Expiratie kapitaal: 125.000 Levenslang, gelijkblijvend, geen overgang partner

65 jaar (1/10/1945), niet roker Expiratie kapitaal: 125.000 Levenslang, gelijkblijvend, geen overgang partner Casus: Direct Ingaande Lijfrente Man: 65 jaar (1/10/1945), niet roker Expiratie kapitaal: 125.000 Uitkering: Levenslang, gelijkblijvend, geen overgang partner Vragen: a. Welke verzekeraar biedt de hoogste

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Dienstenwijzer Triki Beheer BV versie

DIENSTENWIJZER. Dienstenwijzer Triki Beheer BV versie DIENSTENWIJZER Dienstenwijzer Wie zijn wij? Bezoek- en correspondentieadres Ambachtweg 17 5731 AE Mierlo Sinds 1996 is actief in Mierlo en omstreken op het gebied van Hypotheken, Levensen Schadeverzekeringen,

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder duurzame inzetbaarheid In opdracht van. GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland

Nadere informatie

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Type beleggingsverzekering en wijze van afsluiten Kennis van- en informatie over de

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder pensioenleeftijdsverwachting. In opdracht van GfK Intomart 2013 33213 Delta

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Hoofdstraat 6 6916 AC TOLKAMER Tel : 0316-541847 Fax : 0316-542444 E-mail : info@ikink-koenders.nl Internet: www.ikink-koenders.nl Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting

Nadere informatie

Provisiewijzer Voogd & Voogd Verzekeringen

Provisiewijzer Voogd & Voogd Verzekeringen Versie 29 april 2014 De in deze wijzer vermelde percentages gelden alleen voor nieuw af te sluiten verzekeringen. Aan de inhoud van deze Provisiewijzer kunnen geen rechten worden ontleend. Voogd & Voogd

Nadere informatie

Dienstenwijzer Toezichthouder AFM Ontzorgen Onze dienstverlening Wat kunt u nog meer van ons verwachten? Eenvoudige en complexe producten.

Dienstenwijzer Toezichthouder AFM Ontzorgen Onze dienstverlening Wat kunt u nog meer van ons verwachten? Eenvoudige en complexe producten. Dienstenwijzer (versie 1 2014) Houting 2 4007 NN Tiel T 0344 626853 F 084 7234670 KvK 11045227 Verg. AFM 12011840 BTW 1336.82.298.B.01 IBAN NL44INGB0006466703 E info@mb finance.nl E info@mb finance.nl

Nadere informatie

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Directe klanten

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Directe klanten Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek 2014-2015 Directe klanten Onderzoeksaanpak De doelgroep bestaat uit alle zakelijke klanten van TVM verzekeringen via het directe kanaal. De klanten van TVM

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Vleeshouwers Financieel Adviesbureau B.V Versie september 2014 Dienstverleningsdocument Vleeshouwers Financieel Adviesbureau bv. versie 4-2014 1 Inhoudsopgave dienstverleningsdocument

Nadere informatie

Aanvraag aanstelling

Aanvraag aanstelling Aanvraag aanstelling Kantoorgegevens Naam van het kantoor:. Eigenaar :... Geboortedatum :.... E-mail adres :.... Rechtstreeks telefoonnummer :..... Mobiel :... Bezoekadres :... Postcode :..... Plaats :...

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder duurzame inzetbaarheid In opdracht van GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 23 November 2014. In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 23 November 2014. In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18 Meting 23 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen?

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s. In opdracht van. GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland met pensioen? Januari

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 29 Mei 2015 In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Inhoudsopgave Sportdeelname Index mei 2015 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18. Meting 27 Maart 2015. In opdracht van NOC*NSF

PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18. Meting 27 Maart 2015. In opdracht van NOC*NSF PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18 Meting 27 Maart 2015 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index maart

Nadere informatie

Marktonderzoek Inkomensverzekeringen

Marktonderzoek Inkomensverzekeringen Marktonderzoek Inkomensverzekeringen Inhoudsopgave Inleiding Toelichting wetgeving Verzekeringsvormen Marktonderzoek Inkomensverzekeringen Voordelen Inkomensverzekeringen Conclusie Mercer De wijze waarop

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18. Meting 15 Maart 2014. In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18. Meting 15 Maart 2014. In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18 Meting 15 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

Financial Services Compensation Report 2012 Inzicht in beloning in de Markt Financiële Dienstverlening

Financial Services Compensation Report 2012 Inzicht in beloning in de Markt Financiële Dienstverlening Financial Services Compensation Report 2012 Inzicht in beloning in de Markt Financiële Dienstverlening 2012 Hay Group. All rights reserved. Registered in The Netherlands: Hay Group bv Chamber of Commerce

Nadere informatie

40.000 (afkoopsom lijfrenteverzekering) Zonder risico oudedagslijfrente opbouwen

40.000 (afkoopsom lijfrenteverzekering) Zonder risico oudedagslijfrente opbouwen Casus: Lijfrente Koopsom Sparen Man: Koopsom: Klantprofiel: 45 jaar 40.000 (afkoopsom lijfrenteverzekering) Zonder risico oudedagslijfrente opbouwen Geen opbouw in verzekering Inzage in rekening via internet

Nadere informatie

PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18. Meting 26 Februari In opdracht van NOC*NSF

PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18. Meting 26 Februari In opdracht van NOC*NSF PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18 Meting 26 Februari 2015 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index

Nadere informatie

MoneyView introduceert maatstaf beleggingsfondsen

MoneyView introduceert maatstaf beleggingsfondsen MoneyView introduceert maatstaf beleggingsfondsen MoneyView Performance Indicator (MPI) maatstaf die wél werkt in negatieve markt Bij het beoordelen van de prestaties van beleggingsfondsen wordt vaak gebruik

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over hoe bewust werknemers zich voorbereiden op hun pensioen op verschillende thema s, waaronder aanpak werkgevers bij langer doorwerken. In opdracht van

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 30 Juni 2015 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 Sportdeelname Index juni 2015 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

Rapportage onderzoek implementatie Best of class Flankerend beleid beleggingsverzekeringen per 31 december 2012

Rapportage onderzoek implementatie Best of class Flankerend beleid beleggingsverzekeringen per 31 december 2012 Rapportage onderzoek implementatie Best of class Flankerend beleid beleggingsverzekeringen per 31 december 2012 Uitgebracht aan het Verbond van Verzekeraars 8 april 2013 Deloitte Accountants B.V. Orlyplein

Nadere informatie

Voor het geven van advies, het bemiddelen in en het begeleiden van verzekeringen en financiële producten maken wij kosten.

Voor het geven van advies, het bemiddelen in en het begeleiden van verzekeringen en financiële producten maken wij kosten. DE DIENSTVERLENING VAN ADVAS ADVIESGROEP U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van Advas Adviesgroep Eindhoven In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dit document wordt u aangeboden door: Finaccoord Hypotheken en Verzekeringen, Han Stijkelplein 15, 2597NS Den Haag Introductie: U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening

Nadere informatie

PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18. Meting 28 April In opdracht van NOC*NSF

PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18. Meting 28 April In opdracht van NOC*NSF PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18 Meting 28 April 2015 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index April 2015 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index april

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 1 Juni 1 Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de huidige mate van tevredenheid van tolken en vertalers, afnemers van tolk- en vertaaldiensten

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 32 augustus In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Inhoudsopgave Sportdeelname Index augustus Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

Dienstverleningsinformatie Individueel Advies. versie 3.4 juni 2013 Pagina 1 van 8

Dienstverleningsinformatie Individueel Advies. versie 3.4 juni 2013 Pagina 1 van 8 Dienstverleningsinformatie Individueel Advies versie 3.4 juni 2013 Pagina 1 van 8 Inleiding Hartelijk dank voor uw interesse in onze dienstverlening! Lukassen & Boer vindt het erg belangrijk dat er een

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 36 december In opdracht van NOC*NSF GfK February 1, 2016 Sportdeelname maandmeting december 1 1 2 3 4 6 5 7 Inhoudsopgave Sportdeelname

Nadere informatie

Vergelijk onze Recreatiewoningverzekering. Ontdek uw voordeel

Vergelijk onze Recreatiewoningverzekering. Ontdek uw voordeel Vergelijk onze Recreatiewoningverzekering Ontdek uw voordeel Te verzekeren recreatiewoningen Recreatiewoningverzekering Europeesche Verzekeringen Recreatiewoning, stacaravan, chalet, tuinhuis, strandhuis,

Nadere informatie

Het Flexibel Werknemers Pensioen Compact. Voor nu en later

Het Flexibel Werknemers Pensioen Compact. Voor nu en later Het Flexibel Werknemers Pensioen Compact Voor nu en later Inkomenszekerheid voor uw medewerkers Voor nu en later Als uw medewerkers stoppen met werken, willen ze kunnen vertrouwen op de zekerheid van

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 43 juli 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index juli 2016 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie