Nieuwsbrief VPTZ Zuidoost Friesland 2e uitgave 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief VPTZ Zuidoost Friesland 2e uitgave 2014"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief VPTZ Zuidoost Friesland 2e uitgave 2014 Onderwerpen nieuwsbrief Een quote uit het gastenboek Als je geboren wordt, word je omringd door liefde, warmte en geborgenheid. Als je sterft en je wordt omringd door mensen die liefde, warmte en geborgenheid kunnen geven, dan vallen alle woorden van dankbaarheid in het niet. Wat kunnen wij voor u doen Er zijn voor een ander in de laatste levensfase Hoe schakelt u vrijwilligers in Respijt opname Wat kost het en wordt dit vergoed Column Telefoon (0512) vptzzofriesland.nl Hospice Smelnehaven Het Zuid TD Drachten Bankrekeningnummer: NL28 RABO t.n.v. Stichting Vrienden van VPTZ Zuidoost Friesland Soms is er zoveel wat we voelen, maar zo weinig wat we kunnen zeggen. Bedenk dat stilte..soms het beste antwoord kan zijn

2 Voorwoord: Het verzorgen van een ongeneeslijk zieke geliefde die zich in de laatste levensfase bevindt, kan zwaar zijn. Ook al zijn huisarts en thuiszorg hierbij betrokken. Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ), waarvan naast de ondersteuning thuis ook Hospice Smelnehaven onderdeel uitmaakt, ondersteunt mensen in hun laatste levensfase en hun naasten. Zowel thuis als in het hospice als in een zorginstelling. VPTZ Zuidoost Friesland geeft twee maal per jaar een nieuwsbrief uit. We hopen hiermee de mensen te bereiken die onze ondersteuning nodig hebben. De gemeenten Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, Smallingerland, Opsterland en Ooststellingwerf maken deel uit van ons verzorgingsgebied. De nieuwsbrief wordt verspreid (digitaal of hard copy) onder de in deze gemeenten gevestigde huisartsen, bibliotheken, kerken, gemeenten, ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, sponsoren en donateurs en diverse andere doelgroepen. Ons doel is om hierdoor meer bekendheid te geven aan wat de inzet van onze vrijwilligers voor de samenleving kan betekenen. Het doel van VPTZ is om aan een ieder in de laatste levensfase en diens naasten daar waar nodig en gewenst tijd, aandacht en ondersteuning te bieden door goed opgeleide vrijwilligers. Daarnaast willen wij de kennis over de palliatieve terminale zorg bevorderen en mogelijke onzekerheid of bezwaar ten aanzien van de zorg wegnemen. In deze nieuwsbrief schenken we, o.a. met een verhaal, aandacht aan de thuis inzetten en de respijt opnames. We hopen met deze nieuwsbrief in een behoefte te voorzien en wensen u veel leesplezier. Stelt u geen prijs op deze nieuwsbrief, dan kunt u dat via doorgeven.

3 Loslaten betekent niet opgeven, Maar accepteren dat sommige dingen niet meer zo zijn. Wat kan VPTZ Zuidoost Friesland voor u doen? Er zijn voor een ander in de laatste levensfase Thuis of zo dicht mogelijk bij huis. Daar staan onze vrijwilligers voor. Dit kan bij u thuis zijn, in het hospice, maar ook in een verzorgings-/verpleeghuis of andere zorginstelling. Samen met de mantelzorgers en de beroepsmatige zorg doen de vrijwilligers wat gedaan moet worden in deze bijzondere onzekere periode. Een VPTZ- vrijwilliger kan thuis en in het hospice bijvoorbeeld: - Waken bij de patiënt - Hulp geven bij lichte lichamelijke verzorging (al dan niet samen met de thuiszorg) - Emotionele steun aan gasten en hun familieleden verlenen (luisterend oor) - De partner of naaste verzorgers bijstaan - Aandacht en aanwezigheid - Maaltijden verzorgen - Helpen bij eten en drinken In het Hospice is de vrijwilliger ook: - Gastvrouw/heer zijn voor alle bezoekers van de gasten in het hospice - Daar waar nodig assistent van de verpleegkundige In het Hospice worden verder door de vrijwilligers ook alle taken gedaan die je in een gewone huishouding tegenkomt: het opruimen van de ruimtes, wassen, strijken, boodschappen, koken, tuinonderhoud, reparatieklusjes etc.

4 Hoe schakelt u de vrijwilligers in? U kunt als patiënt of als naaste zelf contact opnemen met onze organisatie, tel / Met de coördinator kunt u vrijblijvend een afspraak maken om te bespreken wat uw wensen zijn en wat wij voor u kunnen betekenen. Ook de afweging of het mogelijk is om thuis te blijven of dat de voorkeur uit gaat naar een verblijf in het hospice kunt u dan bespreken. Uiteraard kunt u uw huisarts hier ook bij betrekken. Vindt u het lastig om dit zelf te regelen, dan kan uw huisarts of een andere verzorger of hulpverlener ook contact met ons opnemen. Respijt opname Een tijdelijke opname in het Hospice Smelnehaven is ook mogelijk. Dat noemen we een respijt opname. Wij bieden in het hospice tijdelijke ondersteuning en hulp in de laatste levensfase wanneer mantelzorgers de gebruikelijke zorg gedurende een korte periode, door bijvoorbeeld overbelasting, niet meer kunnen verlenen. De mantelzorger kan de zorg dan tijdelijk even uit handen geven om zo weer op adem te komen. Wat kost het en wordt het vergoed? De in de laatste levensfase door Thuiszorgorganisaties verleende beroepsmatige zorg wordt vergoed vanuit de AWBZ, waarbij de gebruikelijke eigen bijdrage van toepassing is. De kosten van VPTZ, en of deze vergoed worden, hangt af van de hulp die u wenst. Voor het inzetten van vrijwilligers bij u thuis worden geen kosten in rekening gebracht. Deze zorg is dus gratis. Ons Hospice vraagt een kleine bijdrage om de kosten van de dagelijkse zorg te dekken. Zoals het verzorgen van maaltijden, de was, gebruik van de telefoon etc. Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden deze kosten deels of geheel in hun aanvullende pakketten. U kunt het beste hierover even contact opnemen met uw zorgverzekering. Voor zowel een opname in ons Hospice, als een respijt opname is een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

5 Open dag, 28 juni 2014 trok veel bezoekers De aanleiding voor een open dag was de uitbreiding van ons Hospice met twee extra kamers. Helaas konden de bezoekers het Hospice zelf niet bezichtigen omdat alle kamers bezet waren. Als alternatief werd een virtuele rondgang door het Hospice op een groot scherm getoond. Ook was er een fototentoonstelling waardoor de mensen zich toch een goed beeld konden vormen van ons Hospice. Daarnaast konden we natuurlijk ook vertellen dat we naast het Hospice ook ondersteuning geven bij mensen thuis. In totaal zijn die dag 185 bezoekers geweest. Door de enthousiaste inzet van de vrijwilligers, vertrok geen enkele bezoeker zonder een informatief gesprekje en een kopje koffie of thee. Dit heeft zelfs geresulteerd in de aanmelding van een aantal nieuwe vrijwilligers. Een flink aantal bezoekers heeft zich in ons gastenboek ingeschreven voor een rondleiding door het Hospice, wanneer er hier minder gasten verblijven. Tot op heden is daar nog geen sprake van! Dat betekent ook dat de uitbreiding aan een duidelijke behoefte voldoet. De virtuele rondgang door het hospice werd, als alternatief voor een fysieke rondgang, op een groot scherm getoond. Dit trok veel bezoekers.

6 Royale giften in 2014 VPTZ Zuidoost Friesland heeft van De Laatste Eer Lippenhuizen, naar aanleiding van hun 100 jarig bestaan, een schenking ontvangen van 500,--. Ook ontving Hospice Smelnehaven van De Laatste Eer Drachten een bijdrage voor de aanschaf van een patslide. Met een patslide kan een patiënt op een comfortabele manier verplaatst worden en het ontlast de hulpverleners. Vervolgens werden we verblijd met een prachtig gebaar van oud huisarts dokter Vogel. Dokter Vogel vroeg als geschenk bij zijn afscheidsreceptie of de mensen geld wilden geven voor het goede doel VPTZ Zuidoost Friesland. Aan dit verzoek is ruimhartig gehoor gegeven. Wij, als VPTZ Zuidoost Friesland, zijn erg verheugd over deze royale giften die ingezet worden ter ondersteuning van onze dienstverlening. Met deze steun blijven wij in staat om zorg en ondersteuning te verlenen aan mensen in hun laatste levensfase. Hiervoor onze hartelijke en welgemeende dank.

7 Column Een bijzondere inzet Naast vrijwilligster bij de VPTZ Zuidoost Friesland / Hospice Smelnehaven doe ik ook al jaren mee aan de collecte voor de Nierstichting. In onze wijk doet meneer De Groot de coördinatie van de collecteweek. Ik kende de familie een beetje en wist dat mevrouw De Groot nierpatiënt was en ernstig ziek. In de tweede week van september bracht meneer De Groot de collectebus en de daaropvolgende week was de jaarlijkse collecte. Ik had opgevangen dat dit voor mij de twintigste keer was en dat ik in aanmerking kwam voor een speldje. In verband met de ziekte van mevrouw De Groot moesten we de bussen dit jaar ergens anders inleveren. Op de maandag na de collecteweek werd ik gevraagd om op dinsdag een inzet te doen bij de familie De Groot. Onze coördinator VPTZ was zich niet bewust dat ik de heer De Groot kende van de Nierstichting. Ze had toevallig mij gevraagd. De situatie van mevrouw De Groot was verslechterd. Na het doornemen van een aantal praktische zaken vertrok de heer De Groot. Hij wilde graag even rustig boodschappen halen. Mevrouw De Groot ging die middag hard achteruit. Na een uurtje kwam de heer De Groot weer thuis en gaf mij een roos en het speldje voor 20 jaar collecteren. Blij verrast dat hij hier in deze situatie nog aan dacht ging ik naar huis. Later werd ik gebeld. Mevrouw was een kwartier na mijn vertrek overleden. Een heel bijzondere inzet, een inzet om nooit te vergeten.

8 Website Hier vindt u alle relevante informatie over onze dienstverlening en wat wij voor onze gasten en hun familie kunnen betekenen. Stichting Vrienden van VPTZ Zuidoost Friesland Op onze website vindt u ook informatie over hoe u ons kunt steunen. VPTZ Zuidoost Friesland is afhankelijk van subsidies en giften. Velen voelen zich betrokken bij ons werk en zijn daarom donateur van de Stichting Vrienden van VPTZ Zuidoost Friesland. Samen met de gelden van de subsidieverleners maken zij ons werk mogelijk. Onze vrijwilligers kunnen door deze bijdragen hun zinvolle werk bij zowel de thuis inzetten als in het Hospice blijven verrichten. Al voor 25 euro per jaar kunt u donateur worden van onze stichting. U steunt hiermee niet alleen ons, maar met name die mensen die een beroep op onze dienstverlening moeten doen. Elke bijdrage, hoe klein of groot, is van harte welkom. Bij voorbaat onze welgemeende dank hiervoor. Bankrekeningnummer: NL28 RABO t.n.v. Stichting Vrienden van VPTZ Zuidoost Friesland (wij zijn ANBI geregistreerd)

Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie

Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk Informatie voor bewoners en familie 2 Welkom Geachte mevrouw, meneer, Om u en/of uw naasten met het kleinschalig groepswonen vertrouwd te maken, bieden

Nadere informatie

Zorgen voor een ander

Zorgen voor een ander Zorgen voor een ander Ruggesteun en het Steunpunt voor Mantelzorgers R U GGESTE U N Zorgen voor een ander Steunpunt voor Mantelzorgers Soms hebben mensen meer nodig dan goede zorg alleen; een extra luisterend

Nadere informatie

Palliatieve zorg; wat als je niet meer beter wordt

Palliatieve zorg; wat als je niet meer beter wordt Palliatieve zorg; wat als je niet meer beter wordt Welke zorg kunt u ontvangen als genezing niet meer mogelijk is? Palliatieve zorg is de zorg, die u ontvangt wanneer u ongeneeslijk ziek bent. Het is gespecialiseerde

Nadere informatie

Zorgen voor een ander

Zorgen voor een ander Zorgen voor een ander Steunpunt voor Mantelzorgers en Ruggesteun R U GGESTE U N Zorgen voor een ander Soms hebben mensen meer nodig dan goede zorg alleen; een extra luisterend oor bijvoorbeeld, of iemand

Nadere informatie

Breepeper Kleinschalig wonen

Breepeper Kleinschalig wonen Breepeper Kleinschalig wonen Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Breepeper 5 - Huisdieren - Sleutel - Telefoon - Televisie en/of

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

PrivaZorg. magazine. Samenwerken met Bureau NAH Zorg. Zorg voor mensen met andere culturele achtergrond

PrivaZorg. magazine. Samenwerken met Bureau NAH Zorg. Zorg voor mensen met andere culturele achtergrond Jaargang 3 2006 nummer 2 PrivaZorg magazine Samenwerken met Bureau NAH Zorg Zorg voor mensen met andere culturele achtergrond "Huidige schaalvergroting in zorg heeft louter van doen met machtspolitiek"

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave:

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave: herfst 2011 De Mediant FamilieKrant is een speciale uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszorg en geeft een beeld wat Mediant voor de familie doet. Familiemaand bij Mediant Van 10 oktober (landelijke

Nadere informatie

februari 2012 nr.1 februari 2012 1 Jaarvergadering Energiecollectief De OV-chipkaart Uw aandacht waard! Gezocht: secretaris V/M In het Alzheimer café

februari 2012 nr.1 februari 2012 1 Jaarvergadering Energiecollectief De OV-chipkaart Uw aandacht waard! Gezocht: secretaris V/M In het Alzheimer café februari 2012 nr.1 Jaarvergadering De OV-chipkaart Gezocht: secretaris V/M Agenda Activiteiten in: De Kortfoort De kleine zaal Overige activiteiten Activiteiten lange termijn Personalia Activiteiten Computercursus

Nadere informatie

Jaarbericht 2013 2014. Het verschil dat wij maken

Jaarbericht 2013 2014. Het verschil dat wij maken Jaarbericht 2013 2014 Het verschil dat wij maken 1 2 4 6 8 Voorwoord van het bestuur De zorg in verandering Zorgspectrum richtte zich op kortdurende behandeling, revalidatie en zorg thuis Alle gemakken

Nadere informatie

e ondersteuning voor elkaar

e ondersteuning voor elkaar e ondersteuning voor elkaar Informatiekrant over de verandering in de zorg 17 december 2014 Wat kun je zelf, wat heb je nodig Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente er nieuwe taken bij om inwoners te

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

zorgcentrum voor mensen met dementie

zorgcentrum voor mensen met dementie Lisidunahof zorgcentrum voor mensen met dementie Lisidunahof is hét expertisecentrum voor jonge en oudere mensen met dementie. Wij doen er alles aan om onze bewoners zich thuis te laten voelen. een beweging

Nadere informatie

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland Dag Mantelzorgers en belangstellenden, Jaargang 2 / Uitgave juli/augustus 2014 Hierbij de nieuwsbrief van het Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland. Aan het Netwerk zijn partijen uit Steenwijkerland verbonden

Nadere informatie

Verpleeghuis Heemswijk

Verpleeghuis Heemswijk Verpleeghuis Heemswijk Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Heemswijk 5 - indeling kamer - huisdieren - sleutel - telefoon -

Nadere informatie

Informatie De Wetering

Informatie De Wetering Informatie De Wetering Zorgcentrum Humanitas-IJsselmonde Zelfstandig wonen mét zorg en verblijf Kleinschalig wonen voor dementerenden Zorgcentrum Humanitas De Wetering 1 Welkom in zorgcentrum De Wetering

Nadere informatie

mariënburg informatieboekje mariënburg Burgemeester Grothestraat 80 3761 CM Soest T (035) 602 20 44 E marienburg@beweging3.nl www.beweging3.

mariënburg informatieboekje mariënburg Burgemeester Grothestraat 80 3761 CM Soest T (035) 602 20 44 E marienburg@beweging3.nl www.beweging3. mariënburg woonzorgcentrum een locatie van beweging informatieboekje mariënburg Burgemeester Grothestraat 80 3761 CM Soest T (035) 602 20 44 E marienburg@beweging3.nl www.beweging3.nl welkom Geachte lezer,

Nadere informatie

Welkom bij Inovum Zorg met verblijf. Informatiegids voor nieuwe bewoners

Welkom bij Inovum Zorg met verblijf. Informatiegids voor nieuwe bewoners Welkom bij Inovum Zorg met verblijf Informatiegids voor nieuwe bewoners januari 2012 Inhoudsopgave Welkom bij Inovum; Zorg met verblijf 4 1 Zorg en diensten van Inovum 5 1.1 Uw indicatie 5 1.2 Persoonlijke

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid St. Hervormd Centrum Pennemes 2010 3.12.6 Versie 01-06-2010 1/6 Inhoudsopgave Inleiding 1. Visie op werken met mantelzorgers/vrijwilligers 1.1 Wanneer is iemand een mantelzorger

Nadere informatie

TOCH NOG ONVERWACHTS. De medewerkers van. bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking.

TOCH NOG ONVERWACHTS. De medewerkers van. bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking. TOCH NOG ONVERWACHTS De medewerkers van bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking. TOCH NOG ONVERWACHTS Uitgave: Uitvaartverzorging Jan van Dijk en zn Vormgeving en lay-out:

Nadere informatie

Wegwijzer De Twee Bruggen

Wegwijzer De Twee Bruggen Wegwijzer De Twee Bruggen Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over De Twee Bruggen bij de hand! Welkom in De Twee Bruggen Verpleegd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 De Twee Bruggen...

Nadere informatie

maandag t/m vrijdag van 8.00-18.00 uur

maandag t/m vrijdag van 8.00-18.00 uur vragen over hulp bij het huishouden? VIA Houten, Vraagbaak voor Informatie en Advies Hollandsspoor 1 (in Loericker Stee), Houten Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur Telefonisch bereikbaar:

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Handreiking voor een goede samenwerking tussen palliatieve zorg en dementiezorg palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Colofon Vilans januari 2013 Onderdelen van deze uitgave mogen worden

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie