Persoonlijk OntwikkelingsPlan POP. Een werkboek voor en van de medewerker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Persoonlijk OntwikkelingsPlan POP. Een werkboek voor en van de medewerker"

Transcriptie

1 Persoonlijk OntwikkelingsPlan POP Een werkboek voor en van de medewerker

2 Persoonlijk Ontwikkelingsplan Voor en van de medewerker INHOUDSOPGAVE Inleiding 1.0 Wat is een POP? Voorbereiding op je POP Op welk gebied wil jij je het komende jaar ontwikkelen. 4 Persoonlijke kwaliteiten: sterke punten / verbeterpunten.. 4 Uitdagend werk. 6 Toekomstig werk... 6 Voorlopig ontwikkeldoel Overleg met je leidingevende Wat ga ik ontwikkelen? Hoe ga ik dat ontwikkelen? Wat gaat dit kosten? Wanneer wil ik dit geleerd hebben? Hoe evalueren? Contracteren met leidinggevende Uitvoeren, de voortgang Wat heeft u in de afgelopen tijd gedaan? Wat heeft dat opgeleverd? Hoe tevreden bent u over de voorlopige resultaten? Hoe nu verder? Evalueren Ontwikkelresultaten Ontwikkelproces Invulformulier Voorbereiding op je POP 16 Invulformulier POP opstellen Invulformulier de voortgang Invulformulier de evaluatie. 22 2

3 Inleiding De arbeidsmarkt veranderd in en razend tempo. We weten nu niet welke functies en taken er in de komende periode nodig zijn. Huidige functies verdwijnen en er ontstaan nieuwe taken en nieuwe functies. Daarnaast zijn veel organisaties aan het inkrimpen. Op het moment dat dit aan de orde is, zal er aan en van een ieder gevraagd worden wat hij nog aan de organisatie te bieden heeft. Juist nu is het van belang dat zowel leidinggevende, maar ook de individuele medewerker weet wat hij wel of niet kan en waartoe hij zich kan ontwikkelen. Hoe flexibel kun jij je opstellen? Ben jij vitaal genoeg voor de toekomst? Om organisaties hierbij te helpen vind je hier een uitgewerkt POP, Persoonlijk Ontwikkelings Plan, werkboek. Je wordt stapsgewijs meegenomen te onderzoeken wat je wilt leren, hoe je dit aanpakt en hoe je dit communiceert met je leidinggevende. Vanaf bladzijde 16 vind je Invulformulieren die je kunt gebruiken. 1.0 Wat is een POP? Iedere medewerker beschikt over kwaliteiten en talenten. De ontwikkelingen in het werk, maar ook persoonlijke ambities, maken het nodig om die talenten continu te blijven ontwikkelen. Het Persoonlijk Ontwikkelings Plan is een hulpmiddel om je te laten bepalen op welke gebieden je wilt ontwikkelen en hoe je dat wilt doen. Over die ontwikkeling maak je als het goed is, minimaal éénmaal per jaar, samen met je leidinggevende schriftelijke, heldere afspraken. Je maakt afspraken over de hulp die je krijgt, welke hulpmiddelen ter beschikking worden gesteld door jouw leidinggevende en wie welke acties onderneemt om aan de gemaakte afspraken te kunnen voldoen. 3

4 2.0 Voorbereiding van uw POP Voorbereiding - Jouw leidinggevende heeft aan zijn medewerkers inzichtelijk gemaakt wat zijn bewegingsruimte is voor jouw ontwikkeling. Deze bewegingsruimte wordt gestuurd door de strategische organisatiedoelen en/of afdelingsdoelen. De leidinggevende heeft hierbij aan gegeven wat de daarbij behorende eisen, verwachtingen, verantwoordelijkheden en keuzemogelijkheden zijn. - Ook je functieomschrijving en eventueel je vorige beoordeling kunnen richtinggevend zijn. - Als medewerker sluit je bij dit verwachtingspatroon aan door zelf sturing te geven aan je persoonlijke ontwikkeling en loopbaan. Je neemt zelf de verantwoordelijkheid om antwoord te vinden op vragen als: Wat bezielt mij in mijn werk? Wat geeft mij energie? Wat drijft mij? Wat zijn mijn carrièreplannen? Hoe ziet mijn inzet er het komende jaar uit? Wat kost mij veel energie? Waarin wil ik mij de komende 2-3 jaar ontwikkelen? e.d. Samengevat ga je aan de slag met vragen als: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? 2.1 Op welk gebied wil jij je komend jaar verder ontwikkelen De paragrafen A t/m C omvatten drie vragen om hierop een antwoord te kunnen geven: Waar ben je goed in en wat kun je verbeteren? Hoe kun je je huidige werk uitdagend(er) maken? Wil je (op korte of lange termijn) misschien voor ander werk gaan doen? Persoonlijke kwaliteiten: sterke punten/ verbeterpunten In dit onderdeel is het de bedoeling vast te stellen waar je goed in bent in je huidige werk en wat mogelijke verbeterpunten zijn. Om daar achter te komen kun je verschillende dingen doen. Hieronder geven we enkele suggesties. Bepaal voor jezelf welke je daarvan opvolgt. 4

5 Manieren om uw kwaliteiten te achterhalen Terugblikken op eigen praktijksituaties Ga voor jezelf na: wat zijn situaties of activiteiten die je erg goed af gaan (waarvoor je bijvoorbeeld complimenten krijgt of door anderen gevraagd wordt)? wat zijn situaties/ activiteiten waarin je regelmatig merkt dat je jezelf moet verbeteren (waar bijvoorbeeld conflicten ontstaan, het werk vaak niet tijdig afkomt, vervelend vindt om te doen, waar vraag je veel hulp )? Nalezen van recente werkbesprekingen of beoordelingsgesprekken Je bespreekt waarschijnlijk regelmatig met je leidinggevende hoe je werk verloopt. Als van deze gesprekken verslagen zijn gemaakt, kun je deze prima gebruiken om de sterke en verbeterpunten eruit te halen. Vraag voorleggen aan collega's Collega's kunnen vaak prima aangeven waar je sterk en minder sterk in bent! Vaak wordt daar niet naar gevraagd. Kies twee á drie collega s uit met wie je in de afgelopen tijd regelmatig hebt gewerkt en waarmee je goed contact hebt. Zeg dat je bezig bent je POP voor te bereiden en dat u van hun ervaringen met je gebruik wilt maken. Maak met elk van hen een afspraak van minuten op een rustige plek. Vraag hen bijvoorbeeld: wat zijn zaken waarvan jij vindt dat ik die goed doe, waar vind je mij sterk in? op welke gebieden vind je dat ik me moet verbeteren? Zorg dat je na het opvolgen van één of meer van deze suggesties komt tot een overzicht van ca. 3 á 4 sterke punten en 3 á 4 verbeterpunten. Noteer die op je POP-invulformulier (bladzijde 16 en 5

6 verder). Uitdagend werk Je sterke en verbeterpunten kunnen leiden tot ontwikkelingsdoelen. Maar ook uitdagingen in je huidige werk kunnen je op leerpunten brengen. Noteer je antwoorden op de volgende vragen op je POP- invulformulier bij B Uitdagend werk. Meer doen: Welke onderdelen/ activiteiten in uw huidige werk zou je meer willen doen om je daarmee verder te kunnen ontwikkelen? Nieuwe ontwikkelingen: Aan welke nieuwe ontwikkelingen in je werk (uw functie of uw afdeling) zou je meer aandacht willen besteden? Toekomstig werk Een derde aanleiding voor ontwikkeling kan een eventuele volgende functie zijn. Noteer je antwoorden op je POP- invulformulier bij C. Toekomstig werk. Ho Hoe zie je je werk over drie jaar? Wat voor soort werk zou je dan willen doen: deze of een andere functie? Waarom? Wat spreekt je daarin aan? Welke nieuwe eisen stelt dat aan jezelf? Welke eisen stelt deze functie aan medewerkers? Is het redelijk aan te nemen dat je aan alle eisen kunt gaan voldoen? Voor welke eisen is je dit nog onbekend? Wat zou je het komende jaar willen doen om je voor te bereiden op je beoogde functie? Moet je jezelf laten testen (en wil je dat wel/niet) of zijn er andere mogelijkheden / alternatieven? Ga je jezelf al voorbereiden door specifieke vaardigheden te gaan leren? 6

7 Voorlopig ontwikkeldoel Je hebt in de onderdelen A t/m C gekeken naar je eigen kwaliteiten, uitdagingen die je ziet in je huidige werk en je werk op lange termijn. Als je die antwoorden overziet, kom dan tot één of meer doelen waar je het komend jaar aan wilt werken. Ga voor jezelf na: W Welke persoonlijke kwaliteiten wil je verder ontwikkelen (onderdeel A)? Wil je met name minder sterke kanten verbeteren? Wil je je sterke kanten verder tot ontwikkeling brengen? Welke uitdagende werkzaamheden passen daar eventueel goed bij? (Onderdeel B). Wil je je met name richten op ontwikkeling in je huidige werk of wil je je (ook) alvast voorbereiden op een volgende functie? (Onderdeel C). Stel jezelf de vraag: In hoeverre jouw plan het afdelingsdoel en/of je organisatie als geheel ondersteund? Noteer je antwoord op het POP-invulformulier. Heb je moeite met het duidelijk krijgen van bovenstaande vragen, dan kun je ondersteuning vragen bij je personeelsadviseur of een begeleider van buiten je organisatie zoals ElsenaarABC ( zie Overleg met je leidinggevende Wat je gaat ontwikkelen bepaal je in een overleg met je leidinggevende. 3.1 Wat ga ik ontwikkelen? De basis van het POP is je ontwikkeldoel, dat wat je wilt gaan leren: informeer uw leidinggevende over je voorbereiding: wat heb je gedaan en tot welke persoonlijke ontwikkeldoelen je bent gekomen. Neem bij voorkeur je aantekeningen uit de voorbereiding met hem door; 7

8 vraag naar zijn reactie: is hij het met jouw voorstel eens? Ziet hij andere of extra ontwikkeldoelen? (Hij zal nagaan of je voorstel past bij de ontwikkeling op de afdeling); kom met elkaar tot concrete ontwikkeldoelen, waarbij je ook aangeeft wanneer je jouw doel bereikt wilt hebben. Om meningsverschillen over geleverde prestaties (in de evaluatie) te voorkomen is het ten zeerste aan te raden de persoonlijke ontwikkelingsdoelen zo concreet mogelijk vast te leggen. Een handige methode is de SMART methode. (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden). S - Specifiek. Je probeert zo specifiek, concreet mogelijk, per onderwerp (bijvoorbeeld gedrag) te omschrijven. M - Meetbaar. Maak je doel meetbaar. Doelen kun je meetbaar maken door een aantal of een percentage te benoemen. Of door een omschrijving van omstandigheden of gedrag te beschrijven. A - Acceptabel. Beschrijf jouw doelen in termen van aanvaardbaar. Past je omschrijving van jouw doel bij je eigen ontwikkelingslijn en bij de doelen van de organisatie. Beschrijf de doelen waar je het over eens bent. Alleen als je er beiden achter staat zal die ontwikkeling ook kunnen lukken. R - Realistisch. Stel vast wat in de gegeven situatie haalbaar is. Resultaat op korte termijn stimuleert enorm! Stel jezelf de vraag hoe groot de kans is dat je het geformuleerde doel in één jaar ook echt bereikt zult hebben. T - Tijdgebonden. Ga na in welke periode je jouw persoonlijk ontwikkelingsdoel gerealiseerd denkt te hebben. Zoek vooral naar ontwikkelingsdoelen die uitdagend zijn. Je eigen motivatie is de belangrijkste motor achter jouw ontwikkeling. Is dit doel echt iets waar je je op verheugt, is dit waar je zin in hebt? Ook tussentijdse evaluaties kunnen ertoe bijdragen dat je POP slaagt. Noteer je antwoord op jouw POP-invulformulier. 3.2 Hoe ga ik dat ontwikkelen? Er bestaan verschillende manieren waarop je aan jouw doelen kunt werken. De keuze van een geschikte manier hangt sterk af van de aard van je leerdoel en jouw eigen voorkeursmanier van leren. Gebruik onderstaand lijstje om te bepalen welke aanpak je gaat kiezen. Noteer: + (goed), ± (matig), - (niet). 8

9 Leeractiviteiten Past dit bij Past dit bij mijn leerdoel? Ligt deze vorm mij? Zelfstudie: leren (vrijwel) zonder medecursisten en docent. Je gebruikt zelfstudiemateriaal zoals: leerboeken, video, computer programma. Leren van elkaar: het uitwisselen van kennis met collega's. Denk aan: intervisie, werkoverleg, nabespreken van het werk, meelopen met collega's. Leren van proucten: samen met collega's werken aan een uitdagende, nieuwe klus. Bijvoorbeeld: leerproject, experiment, oefeningen. Coaching: gesprekken met de leidinggevende of een speciale coach. Leren van andere afdelingen of organisaties: denk aan stages, ervaringen van collega s van andere afdelingen, taakroulatie, jobrotation, klantfeedback, benchmarking. Opleidingen: lang lopende trajecten, gericht op het leren van een vak of functie (brancheopleiding of regulier beroepsonderwijs). Trainingen: vaak kort van duur (één of enkele dagen). Bijvoorbeeld: workshops, vaardigheidstraining, simulaties. Instructie op de werkplek: korte gerichte activiteiten door een leidinggevende, ervaren collega of praktijkopleider of praktijkbegeleider. 9

10 Noteer op je POP-invulformulier. Hoe ga je dat ontwikkelen? 3.3 Wat gaat dit kosten? Als duidelijk is welke leeractiviteit je gaat kiezen, is de volgende stap het inschatten van de kosten. Hierbij gaat het zowel om tijd als geld. Het kan hierbij gaan om: Aspecten Voorbeelden Tijd Werktijd die je niet kunt besteden aan productief werk; Vrije tijd van uzelf; Tijd van de docent, coach, collega's, etc; Geld Kosten voor materialen (zelfstudiemateriaal); Reis- en verblijfkosten; Opleidings-/trainingskosten; Kosten voor audiovisuele middelen, gebruik of huur van computers; Kosten voor inschakelen (in) externe coach. Van toe- passing? (j/n) Hoe voer je dit uit? Wie, wat lever jezelf en wat heb je nodig van een ander? Van belang is dat de kosten en jouw ontwikkeldoel met elkaar in evenwicht zijn, zowel voor jezelf als de organisatie. Noteer op jouw POP-invulformulier. Hoe vul je dit praktisch in? En wie en wat levert jezelf en waar heb je anderen bij nodig? 3.4 Wanneer wil ik dit geleerd hebben? Ga de volgende zaken na om te komen tot een goede planning: wanneer heb je de nieuwe kennis en vaardigheden nodig in het werk? (Is er sprake van een deadline, bijvoorbeeld: over zes maanden wordt nieuwe apparatuur geïnstalleerd waarmee je moet werken?) 10

11 wanneer heb je tijd/ruimte in je eigen agenda (wat is een niet te drukke periode in het jaar)? welke ruimte biedt de agenda van betrokkenen (collega's coach, praktijkopleider of praktijkbegeleider, opleidingsinstituut, etc.)? Noteer op jouw POP-invulformulier. Maak een tijdsplanning wanneer wie wat gedaan moet hebben. Doorloop alle stappen die je gaat zetten. 3.5 Hoe evalueren? Hoe kun je aantonen of jouw ontwikkeldoel bereikt is? Grofweg zijn er twee verschillende aanpakken. Stel met je leidinggevende vast welke optie je kiest. Ev Evaluatie opties Vooraf meetpunten bepalen Soms kunt u heel concrete meetpunten bepalen, zoals: - minder conflicten met collega x; - goede dag/weekplanning maken en mij hieraan houden; - geen hulp meer vragen aan collega y en z, meer zelfstandig doen; - tevredenheid van de klant bij het te woord staan neemt toe; - in vergadering A een grotere/ kleinere inbreng hebben. Geschikte optie? Ja / nee Achteraf bewijzen leveren In andere gevallen is dit veel minder eenvoudig, bijv. meer ontspannen werken of meer zelfvertrouwen. Vaak kun je dan achteraf via concrete voorbeelden aangeven waarom jij vindt dat het doel is bereikt. Het is raadzaam om uw ervaringen tussentijds vaker te bespreken en/ of bijvoorbeeld (maandelijks) in een logboek op te schrijven. Ja / nee Noteer op jouw POP-invulformulier wat je concreet gaat ontwikkelen en hoe je aan gaat tonen dat jouw doel bereikt is. 3.6 Contracteren met leidinggevende Je legt samen met je leidinggevende jouw plan vast. 11

12 12

13 4.0 Uitvoeren, de voortgang Voortgang In deze fase heeft de leidinggevende een ondersteunende rol Je gaat jouw ontwikkelingsdoelen uitvoeren, waarmee je je eigen leerproces stuurt. Het is een doe-fase, je staat aan het roer van jouw eigen leerproces, je probeert dit zoveel mogelijk zelfstandig te sturen. De leidinggevende is verantwoordelijk voor de condities die het leren mogelijk maken. Het is handig om een soort logboek bij te houden. Hou met je leidinggevende regelmatig voortgangs-gesprekken. Hieronder zie je een mogelijke agenda voor het voortgangsgesprek. 4.1 Wat heb je in de afgelopen tijd gedaan? Welke activiteiten heb je uitgevoerd? Wie heeft jouw daarbij betrokken?. 4.2 Wat heeft dat opgeleverd? Wat was het resultaat? Wat ben je te weten gekomen? Wat heb je geleerd? 4.3 Hoe tevreden ben je over de voorlopige resultaten? Voldoet de voortgang aan jouw verwachtingen? Heb je volgens uw POP kunnen werken? Wat heeft daartoe bijgedragen? Hoe nu verder? Wat zijn jouw volgende stappen? Wat verwacht je daarvan: welke mogelijkheden en belemmeringen ziet je? Welke vragen heb je daarover? 13

14 In hoeverre moet jouw POP worden bijgesteld? Welke nieuwe afspraken maak je?.. Noteer op jouw POP-invulformulier de voortgang wat je gedaan hebt, wat het opgeleverd heeft, en beschrijf hoe je verder wilt. 14

15 5.0 Evalueren Evaluatie Als medewerker kijk je terug op de persoonlijke ontwikkeling die je hebt doorgemaakt. Deze toetst je aan de afspraken zoals die geformuleerd. Waar stond je voorheen en wat heeft het je tot dusver opgeleverd? Samen met je leidinggevende trek je conclusies en maak je afspraken over het voortzetten van bepaalde ontwikkelingen. Per onderwerp wordt aangegeven welke afspraken er zijn gemaakt, welke conclusies er zijn getrokken en de uitkomst van eerder gemaakte afspraken. Het eindpunt is tevens de start van een nieuwe ontwikkelingscyclus: Punten die in dit gesprek standaard aan bod komen schetsen wij hieronder. 5.1 Ontwikkelresultaten Kernvraag hier is: heb je jouw ontwikkeldoelen gehaald en wat is bepalend geweest voor het wel/niet slagen? Hoe tevreden ben je over jouw eigen ontwikkeling? Aan de hand van welke meetpunten kun je voortgang illustreren (zie hiervoor uw POP dat u één jaar geleden hebt opgesteld)? Welke persoonlijke indrukken of ervaringen heb je, waarmee je jouw ontwikkeling kunt aangeven? Heb je reacties van collega s of klanten? Heeft jouw leidinggevende dezelfde mening? Noteer dit op het invulformulier de evaluatie bij A. 5.2 Ontwikkelproces Kernvraag hier is: hoe heb je geleerd? Door hier inzicht in te krijgen, kun je hiervan bij je volgende POP profiteren! Wat zijn situatiesiactiviteiten waarvan jij veel hebt geleerd? Wat zijn situatiesiactiviteiten waarvan jij veel dacht te leren, maar die tegen vielen? 15

16 Waardoor is jouw leren bevorderd (bijvoorbeeld: in je werkomgeving, thuis, jezelf,...)? Wat heeft het leren voor jou lastig gemaakt? Wat hou je vast in de gevolgde aanpak voor je volgende POP? Wat ga je in je volgende POP zeker anders doen? Noteer dit op het invulformulier. Je evaluatiegesprek is eveneens een voorbereiding voor het invullen van uw nieuwe POP. 16

17 Invulformulieren Voorbereiding op je POP Voorbereiding Bij dit POP-formulier hoort het werkboek Persoonlijk Ontwikkelingsplan. Dit werkboek is een hulpmiddel om te komen tot het invullen van het POP-formulier. Beide zijn op dezelfde wijze opgebouwd. A. Persoonlijke kwaliteiten Sterke punten Verbeterpunten B. Uitdagend werk Meer doen Nieuwe ontwikkelingen 17

18 C. Toekomstig werk Hoe zie je jouw werk over drie jaar? Welke nieuwe eisen stelt dat aan jezelf? Wat zou je het komende jaar willen doen om je voor te bereiden op jouw beoogde nieuwe functie? D. Voorlopig ontwikkeldoel Als u meerdere ontwikkeldoelen hebt. Geef dan aan welke je het belangrijkst vindt. (1: hoogste voorkeur, 3: laagste voorkeur). Ontwikkeldoel Volgorde van belangrijkheid 18

19 POP opstellen Twee gesprek A. Wat ga ik ontwikkelen? B: Hoe ga ik dat ontwikkelen? C. Wat gaat dit kosten? Wat vraagt dit ontwikkeldoel aan tijd en geld? Hoe voer je dit uit? Wie en wat levert jij zelf en wat heb je nodig van een ander? D. Wanneer wil ik dit geleerd hebben? Wanneer geleerd (eventueel: welke tussentijdse planning)? 19

20 E. Hoe evalueren? Hoe aantonen of het doel bereikt is? (SMART) Wie zijn betrokken? Wanneer? 20

21 De voortgang Voortgang A. Wat heb je in de afgelopen tijd gedaan? B. Wat heeft dat opgeleverd? C. Hoe tevreden ben je over de voorlopige resultaten? 21

22 D. Hoe nu verder? 22

23 De evaluatie Evaluatie A. Ontwikkelresultaten Heb ik mijn ontwikkeldoelen gehaald? Wat is bepalend geweest voor het wel/niet slagen? B. Ontwikkelproces Hoe heb ik geleerd? 23

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum:

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum: Naam Datum: INHOUDSOPGAVE 1. Introductie 2. Persoonlijke gegevens 3. Rapportage kwaliteit van leven 4. Persoonlijke ontwikkeling plan (POP) 5. Competenties waar nu aan wordt gewerkt 6. Binnen de stichting

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkel Plan

Persoonlijk Ontwikkel Plan Persoonlijk Ontwikkel Plan Naam medewerker : Naam leidinggevende : Datum : Persoonlijk Ontwikkelplan Pagina 1 van 12 Korte toelichting Een Persoonlijk Ontwikkeling Plan is: een gemotiveerd loopbaanperspectief;

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren

Beoordelingsformulieren Beoordelingsformulieren In elke prestatie zitten zoals hierboven uiteengezet (p. 81) vijf elementen verpakt. Het Takenblad is daarop gebaseerd. Om elk van die vijf elementen grondig te kunnen beoordelen

Nadere informatie

HOE GEEF IK DE WEEK VORM? Handvatten voor de invulling van een werkplek tijdens de Week van de Mobiliteit

HOE GEEF IK DE WEEK VORM? Handvatten voor de invulling van een werkplek tijdens de Week van de Mobiliteit HOE GEEF IK DE WEEK VORM? Handvatten voor de invulling van een werkplek tijdens de Week van de Mobiliteit Tips en trucs: werkplekbegeleider Tips om tot een goede invulling van de Week van de Mobiliteit

Nadere informatie

2b. Individueel jaargesprek Format leidinggevende

2b. Individueel jaargesprek Format leidinggevende 2b. Individueel jaargesprek Format leidinggevende 1 Introductie Doel Afstemming tussen de ontwikkelwensen en kwaliteiten van de medewerker en de ontwikkeling en doelstelling van de afdeling (juiste persoon

Nadere informatie

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) O 4 Portfolio-opdracht 1 3 Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) De Handelsroute Uitgeverij Sarphati Niveau Keuzedeel Kwalificatie Dossierdatum 3-4 Ondernemend Gedrag Alle niveau 3- en 4-dossiers Kerntaak

Nadere informatie

Doelen stellen. Stellen van doelen is belangrijk!! Doel + Prestatie bepaald namelijk of je tevreden bent over de prestatie

Doelen stellen. Stellen van doelen is belangrijk!! Doel + Prestatie bepaald namelijk of je tevreden bent over de prestatie Doelen stellen Stellen van doelen is belangrijk!! Doel + Prestatie bepaald namelijk of je tevreden bent over de prestatie 5 Stel je voor: Je hebt een heel moeilijke toets op school Je leert keihard voor

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

een functioneringsgesprek verschilt naar aard en doel van een evaluatie of beoordelingsgesprek

een functioneringsgesprek verschilt naar aard en doel van een evaluatie of beoordelingsgesprek Het functioneringsgesprek Wat Een functioneringsgesprek is een periodiek gesprek tussen de medewerker en de direct leidinggevende over het werk (inhoud en uitvoering van het werk, werksfeer en werkomstandigheden)

Nadere informatie

Het GROW-model. Deze onderdelen worden hieronder toegelicht. Per onderdeel worden er voorbeeldvragen aangegeven.

Het GROW-model. Deze onderdelen worden hieronder toegelicht. Per onderdeel worden er voorbeeldvragen aangegeven. Het GROW-model Een ontwikkelingsgesprek is het meest effectief als je de vragen in een bepaalde structuur stelt. Het GROW-model biedt deze structuur. (Whitmore, 1995) Het GROW model bestaat uit de volgende

Nadere informatie

FORMULIER PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

FORMULIER PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN FORMULIER PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN Naam: Datum: 1. Werkervaringsverhaal: Rode draad in opleiding en ervaring (soort curriculum vitae). Welke opleiding heb je genoten en welke werkervaring heb je?

Nadere informatie

SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11

SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11 SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11 SPEELWIJZE Werkplezier Spel Heb je plezier in je werk? Dat is een vraag die regelmatig wordt gesteld. Is je antwoord ja, dan is de kunst dit zo te houden.

Nadere informatie

Werkboek. Van 360 feedback naar Persoonlijk Ontwikkelplan

Werkboek. Van 360 feedback naar Persoonlijk Ontwikkelplan Werkboek Van 360 feedback naar Persoonlijk Ontwikkelplan Easy360.nl is een webapplicatie van ixly 2012 Van 360 feedback naar POP p. 1 Van 360 graden feedback naar een Persoonlijk Ontwikkelingsplan Voor

Nadere informatie

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel?

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Blad 1 van 20 Hoe goed ben jij momenteel? Iedereen kan zijn leiderschapsvaardigheden aanzienlijk verbeteren met een beetje denkwerk en oefening. Met deze test krijg je

Nadere informatie

Van huidige situatie ------------ naar --------------------------------- gewenste situatie

Van huidige situatie ------------ naar --------------------------------- gewenste situatie Doelen stellen NLP is een doelgerichte, praktische en mensvriendelijke techniek. NLP = ervaren, ervaren in denken, voelen en doen. Middels een praktisch toepasbaar model leren we om de eigen hulpmiddelen,

Nadere informatie

Persoonlijke rapportage van B. Smit

Persoonlijke rapportage van B. Smit Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 www.picompany.nl servicedesk@picompany.nl

Nadere informatie

Professioneel OntwikkelingsPlan

Professioneel OntwikkelingsPlan Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie Professioneel OntwikkelingsPlan Voor instructie bij dit formulier en bij de voorbereiding op het gesprek: zie "Toelichting POP"(pagina i t/m iii). Naam:

Nadere informatie

Een bespreking voorbereiden, notuleren en voorzitten

Een bespreking voorbereiden, notuleren en voorzitten OPDRACHTFORMULIER Een bespreking voorbereiden, notuleren en voorzitten Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met een medestudent

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelings Plan Sturen op je eigen kwaliteiten

Persoonlijk Ontwikkelings Plan Sturen op je eigen kwaliteiten Persoonlijk Ontwikkelings Plan Sturen op je eigen kwaliteiten voor Wetenschappers met een Tenure Track aanstelling 1 INHOUDSOPGAVE pagina 2 INLEIDING pagina 3 Het POP formulier pagina 4-5 Persoonlijke

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelings Plan < jaar >

Persoonlijk Ontwikkelings Plan < jaar > Bijlage I POP format Persoonlijk Ontwikkelings Plan < jaar > 0 Regeling opleiding en ontwikkeling Inhoudsopgave Pagina. Inleiding... 2 2. Terugblik... 4 2.. Welke ontwikkelen (werk en/of privé) heb je

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

2.3 Wanneer ben je een goede werkbegeleider? Methodisch werken als werkbegeleider 18

2.3 Wanneer ben je een goede werkbegeleider? Methodisch werken als werkbegeleider 18 15 De werkbegeleider Samenvatting De werkbegeleider heeft een belangrijke rol binnen zorg- en welzijnsorganisaties. Zij helpt de student zich het vak eigen te maken en leert tegelijkertijd zelf hoe zij

Nadere informatie

Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan

Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan SLB-hoofdfase Jaar 3/4 2014-2015 Code: AFXX-SLB-J3J4-14 AC duaal: AFXX-SLB-D3D4-14 1 Bouwen aan je persoonlijk ontwikkelplan Het persoonlijk ontwikkelplan is

Nadere informatie

Quickscan. Manager handel FM (93492) Medewerker Doorstroom Traject Next Plus Leidinggeven. Naam deelnemer: Naam praktijkopleider:

Quickscan. Manager handel FM (93492) Medewerker Doorstroom Traject Next Plus Leidinggeven. Naam deelnemer: Naam praktijkopleider: Quickscan Manager handel FM (93492) Medewerker Doorstroom Traject Next Plus Leidinggeven Naam deelnemer: Naam praktijkopleider: Proces Het doel van de functie van de Assistent Bouwmarktmanager is zorg

Nadere informatie

Kwaliteitszorg. Test jezelf.

Kwaliteitszorg. Test jezelf. Kwaliteitszorg. Test jezelf. Pagina 1 Weet jij hoe je je deskundigheid of die van je collega s kunt bevorderen of professionaliseren? Kun je goed samenwerken? Kun je kwaliteitszorg leveren? Doe de testjes

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

5 praktische tips voor waardevolle evaluaties

5 praktische tips voor waardevolle evaluaties 5 praktische tips voor waardevolle evaluaties Maak de waarde van jouw training zichtbaar en meetbaar! Ingrid Bijl Training & Development Consultant Inhoud Waarom evalueren?... 3 Tip 1 Evalueer alleen wat

Nadere informatie

Formulieren bij opdrachten

Formulieren bij opdrachten Formulieren bij opdrachten Formulier 1 Functieomschrijving slb er sterkte-zwakteanalyse Functieomschrijving slb er sterkte-zwakteanalyse Kernfuncties Criteria Bevindingen Goed Zwak Begeleidingsgesprekken

Nadere informatie

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon:

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon:   Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon: Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Naam studieloopbaanbegeleider:

Nadere informatie

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Zorgleefplan, ondersteuningsplan en begeleidingsplan Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Om goede zorg en/of ondersteuning te kunnen geven aan een cliënt is het werken

Nadere informatie

Begeleiding van leerlingen

Begeleiding van leerlingen Begeleiding van leerlingen Doel Voorbeelden aanreiken van de wijze waarop begeleiding vorm kan krijgen. Soort instrument Voorbeelden Te gebruiken in de fase Uitvoeren Beoogde activiteit in de school Het

Nadere informatie

Opbrengstgericht omgaan met verschillen. Bijeenkomst 1 Oriëntatie opbrengstgericht differentiëren en stellen van doelen

Opbrengstgericht omgaan met verschillen. Bijeenkomst 1 Oriëntatie opbrengstgericht differentiëren en stellen van doelen Opbrengstgericht omgaan met verschillen Bijeenkomst 1 Oriëntatie opbrengstgericht differentiëren en stellen van doelen Hoe gaan we met elkaar om? Maak contact Vertrouwelijkheid Niets is gek Zorg goed voor

Nadere informatie

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Toelichting Hierbij een compilatie van diverse artikelen over motivatie, draagvlak en verandertrajecten voor de interne coördinator cultuureducatie ICC. 1 Hoe werkt

Nadere informatie

HET FUNCTIONERINGSGESPREK

HET FUNCTIONERINGSGESPREK HET FUNCTIONERINGSGESPREK Tips voor een zinvol gesprek Inhoudstafel 1. Wat is een functioneringsgesprek? p4 2. Hoe bereid je je voor? p6 3. Verschillen met het evaluatiegesprek p8 Samenwerking verbeteren

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP)

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Hoofdstuk 18 Extra informatie Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) is bedoeld om een medewerker persoonlijk in de gelegenheid te stellen in eigen woorden te vertellen

Nadere informatie

Het gedragmodel. 1. Inleiding

Het gedragmodel. 1. Inleiding Het gedragmodel 1. Inleiding Het gedragmodel is een NLP-techiek, ontwikkeld door Peter Dalmeijer (zie www.vidarte.nl) en Paul Lenferink. Het model leert ons feedback te geven waarbij we anderen op hun

Nadere informatie

Wat is leercoaching?

Wat is leercoaching? Wat is leercoaching? 2 zelfstandig sturen Leercoaching is een programma dat als doel heeft leren en ontwikkelen te stimuleren. Diegene die leert, wordt begeleid door een coach. De coach onderzoekt samen

Nadere informatie

Handleiding voor het Beoordelingsgesprek

Handleiding voor het Beoordelingsgesprek Handleiding voor het Beoordelingsgesprek Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Doel en achtergrond van het beoordelingsgesprek 3 3. De beoordelingsprocedure Stap 1: het voorlopig invullen van het Ontwikkelingsformulier

Nadere informatie

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR Altijd al gezocht naar een trainingsconcept voor uw medewerkers waar je meteen van zegt: GewoonDoen! Nu is deze kans eindelijk aanwezig en wel voor een deelnameprijs van

Nadere informatie

Versmallen of blijven leren

Versmallen of blijven leren Versmallen of blijven leren Sturing, controle & regelsystemen Onzekerheid bij verandering Zelfvertrouwen o.b.v. vertrouwd Vastlopen/verlies toegevoegde waarde Weerstand/ lage motivatie voor leren Vasthouden

Nadere informatie

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Personeelsgesprekken Het personeelsgesprek (ook wel functioneringsgesprek) is een belangrijk instrument dat ingezet kan worden voor een heldere arbeidsverhouding

Nadere informatie

Basis Individuele Coaching (BIC)

Basis Individuele Coaching (BIC) Basis Individuele Coaching (BIC) 5 stappen tot het Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) Voorbereiding, uitgangspunten en stappenplan POP, competentielijst en checklist www.liannevandriel.nl Lianne van Driel

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Achtergrondinformatie en tips om zelf aan de slag te gaan In deze handreiking vindt u de volgende onderwerpen: Wat is strategisch opleidingsbeleid? Hoe komt u tot strategisch

Nadere informatie

Inhoud. Subject: Taak 1.2.16 Wat is een portfolio? Paul van der Linden MT1a Periode 2 School Docoments, user 9994 Year 2007-2008

Inhoud. Subject: Taak 1.2.16 Wat is een portfolio? Paul van der Linden MT1a Periode 2 School Docoments, user 9994 Year 2007-2008 Inhoud Taak 1.2.16 Inhoud... 1 Voorwoord... 2... 3 Wat is de inhoud van een portfolio?... 3 Persoonlijk CV... 3 Persoonlijke Competenties... 4 Dossier... 4 Persoonlijk Ontwikkelingsplan... 4 Hoe kan ik

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

OPLEIDEN. Formulier Persoonlijk Ontwikkelingsplan. Persoonlijke gegevens

OPLEIDEN. Formulier Persoonlijk Ontwikkelingsplan. Persoonlijke gegevens OPLEIDEN Formulier Persoonlijk Ontwikkelingsplan Persoonlijke gegevens naam adres postcode + woonplaats (mobiel) telefoonnummer geboortedatum e-mail werkzaam bij sinds functie Wat doet u nu binnen uw functie?

Nadere informatie

Handleiding voor het Beoordelingsgesprek

Handleiding voor het Beoordelingsgesprek Handleiding voor het Beoordelingsgesprek Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Doel en achtergrond van het beoordelingsgesprek 3 3. De beoordelingsprocedure Stap 1: het voorlopig invullen van het Ontwikkelingsformulier

Nadere informatie

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS:

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Inhoudsopgave Gegevens van het talent, de school en het leerbedrijf... 1 Belangrijke regels... 3 Wat wordt er van je verwacht als je stageloopt?... 4 Verslagonderdeel A...

Nadere informatie

Selectie-instrument HARRIE

Selectie-instrument HARRIE Selectie-instrument HARRIE 1 Inleiding Voor u ligt het selectie-instrument HARRIE ; een vragenlijst die u als collega van een medewerker met autisme kan invullen om voor uzelf inzichtelijk te maken of

Nadere informatie

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten AVONTURENKAART Reflectieopdrachten Je hebt aangegeven dat je het niet weet; je hangt niet erg aan je huidige baan maar hebt ook niet de ambitie om naar een andere baan op zoek te gaan. Geef hieronder kort

Nadere informatie

Communiceren is teamwork

Communiceren is teamwork Communiceren is teamwork Je werkt vaak zelfstandig, maar blijft altijd onderdeel van je team. Samen met je collega s zorg je zo goed mogelijk voor jullie cliënten. Samenwerken vereist veel communicatie.

Nadere informatie

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg.

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg. Nikki van der Meer. Stage eindverslag Stage Cordaan Thuiszorg. Klas: lv13-4agz2 Student nummer: 500631386 Docentbegeleider: Marieke Vugts Werkbegeleider: Linda Pieterse Praktijkopleider: Evelien Rijkhoff

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

Naam: Geboortedatum: Functie: Administratieve toestand (VB, DVB, TADD, TABD): Betreft schooljaar/schooljaren:

Naam: Geboortedatum: Functie: Administratieve toestand (VB, DVB, TADD, TABD): Betreft schooljaar/schooljaren: PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN 1 PLANNING VAN RESULTATEN EN ONTWIKKELING GESPREKSCYCLUS bestaande uit ten minste 2 functioneringsgesprekken en een evaluatiegesprek. Naam: Geboortedatum: Functie: Administratieve

Nadere informatie

SOLLICITATIEGESPREK? GEBRUIK DEZE 30 HANDIGE ZINNETJES

SOLLICITATIEGESPREK? GEBRUIK DEZE 30 HANDIGE ZINNETJES E-blog SOLLICITATIEGESPREK? GEBRUIK DEZE 30 HANDIGE ZINNETJES In loopbaan De voorbereiding op het sollicitatiegesprek is het halve werk. Helemaal als je weet welke vragen er op je afgevuurd worden tijdens

Nadere informatie

HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN

HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN E-blog HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN In talent & groei Het is belangrijk om je talent goed onder woorden te kunnen brengen. Je krijgt daardoor meer kans om het werk te

Nadere informatie

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg Stap 6: Deel 2 6.2.1 Dealen met afleiding onderweg In het tweede deel van jullie experiment ga je verder met het ondernemen van ACTies die je met de anderen hebt afgesproken te doen. Daarnaast krijg je

Nadere informatie

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Opbouw sollicitatiegesprek

Opbouw sollicitatiegesprek Opbouw sollicitatiegesprek Voorbereiding Bespreek vooraf met collega( s) waarmee u de selectie doet welke punten beslist aan de orde moeten komen. Maak vooraf afspraken met de collega( s) waarmee u de

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

Competentiescan Klant exemplaar

Competentiescan Klant exemplaar Naam klant: Geboortedatum: Datum rapportage: Naam begeleider: Competentiescan Klant exemplaar Dit project wordt mede gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds www.werkeenzorgminder.nl Instructie invullen

Nadere informatie

Formulier A. Inventarisatie takenpakket

Formulier A. Inventarisatie takenpakket Formulier A. Inventarisatie takenpakket Om met uw leidinggevende afspraken over werkhervatting of werkuitbreiding te kunnen maken is een globaal inzicht nodig in uw takenpakket. Op basis hiervan kunt u

Nadere informatie

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld:

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld: Inleiding Deze Loopbaan-stappenwijzer is bestemd voor OBP-medewerkers en geeft praktische tips over loopbaanpaden, carrièremogelijkheden en mobiliteit. Ben je toe aan nieuwe uitdaging? Heb je behoefte

Nadere informatie

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!!

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!! 4.1 Personeelsbeleid: 1.4 funtioneringsprocedure. 9c Competentiescan blz. 1 van 6 Vragen competentiescan POP Overige Functies Bij de beoordeling geldt: maak een keuze uit: 1 = o / 2 = m / 3 = v / 4 = rv

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

Introductie... 3 Persoonlijk ontwikkelingsplan (pop)... 3 Competenties... 8 Uitleg basiscompetenties Uitleg keuzecompetenties...

Introductie... 3 Persoonlijk ontwikkelingsplan (pop)... 3 Competenties... 8 Uitleg basiscompetenties Uitleg keuzecompetenties... INHOUDSOPGAVE Introductie... 3 Persoonlijk ontwikkelingsplan (pop)... 3 Competenties... 8 Uitleg basiscompetenties... 10 Uitleg keuzecompetenties... 15 2 INTRODUCTIE Deze assistent is bedoeld voor jou

Nadere informatie

Persoonlijk Activiteiten Plan

Persoonlijk Activiteiten Plan Persoonlijk Activiteiten Plan Junior Alves S1C 10045260 Studieloopbaan begeleider: E. Sengers Studentcoach: D. Oosterlaken Periode: Propedeuse / blok 4 / juni Inleiding Tijdens het maken van die Persoonlijke

Nadere informatie

Communicatie in het horecabedrijf. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? Wat is communicatie?

Communicatie in het horecabedrijf. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? Wat is communicatie? Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over communicatie in het horecabedrijf. In de horeca ga je om met gasten en communiceer je met ze. Je gaat als medewerker ook om met je collega s en je zult het

Nadere informatie

Meer plezier door slimmer werken

Meer plezier door slimmer werken Tijd voor... inspiratie Meer plezier door slimmer werken Heleen Hoogendam Bertine Zoon Meer inspiratie? Bertine Zoon Zoo n Training www.zoontraining.nl @ZoonTraining Heleen Hoogendam Hoogendam Coaching

Nadere informatie

Vragen op de startdag intervisie 13-1-2015

Vragen op de startdag intervisie 13-1-2015 Vragen op de startdag intervisie 13-1-2015 Op 13 januari jl. was de startdag intervisie. Voorafgaand aan de startdag zijn er bijeenkomsten geweest voor de facilitators en voor (nieuwe) leden die aan intervisie

Nadere informatie

Projectmatig werken. Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden

Projectmatig werken. Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden Projectmatig werken Inleiding...2 Het maken van projecthandleidingen...3 Format Projecthandleiding...4 Procesverslag...5 Problemen bij samenwerking...7 Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden 1 Inleiding In deze

Nadere informatie

HOW TO: OMGAAN MET SLECHT FUNCTIONERENDE MEDEWERKERS

HOW TO: OMGAAN MET SLECHT FUNCTIONERENDE MEDEWERKERS HOW TO: OMGAAN MET SLECHT FUNCTIONERENDE MEDEWERKERS INTRODUCTIE Elk bedrijf krijgt wel eens te maken met een medewerker die niet functioneert zoals gehoopt. Dat is vervelend voor zowel de medewerker als

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelplan Fase 2 - het praktijktraject Opleiding tot hooggevoeligheidsdeskundige

Persoonlijk Ontwikkelplan Fase 2 - het praktijktraject Opleiding tot hooggevoeligheidsdeskundige Persoonlijk Ontwikkelplan Fase 2 - het praktijktraject Opleiding tot hooggevoeligheidsdeskundige Inhoud 2e Fase persoonlijk ontwikkelplan het praktijktraject... 3 Leerdoel... 3 Droom... 3 Naar de praktijk...

Nadere informatie

1 Inleiding. Figuur 1: EFA leercyclus. Oriënteren. Evalueren. Plannen. Uitvoeren

1 Inleiding. Figuur 1: EFA leercyclus. Oriënteren. Evalueren. Plannen. Uitvoeren Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1 Inleiding...3 2 Algemeen...4 2.1 Achtergronden...4 2.2 Inloggen...4 2.3 Wachtwoord wijzigen...4 2.4 Personalia aanpassen...4 2.5 Gasten toevoegen...4 2.6 Berichten verwijderen...5

Nadere informatie

Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach

Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach Je ouders kunnen perfecte last minute studie oriëntatiecoaches zijn, maar weten ze eigenlijk wel wat je dromen en ambities zijn? En omgekeerd: weet jij hoe jouw

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids. Sara Berger 17 maart 2010

TMA Talentenanalyse. Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids. Sara Berger 17 maart 2010 TMA Talentenanalyse Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids Sara Berger 17 maart 2010 T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com Inhoudsopgave Inhoudsopgave: Inleiding

Nadere informatie

Competentieprofiel Werkbegeleider

Competentieprofiel Werkbegeleider Competentieprofiel Werkbegeleider Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus 131 3980 CC Bunnik T 030 750 7000 F 030 750 7001 I www.calibris.nl E info@calibris.nl

Nadere informatie

Een opleidingsplan maken

Een opleidingsplan maken Een opleidingsplan maken Wanneer u binnen uw bedrijf regelmatig te maken heeft met opleiding en scholing van medewerkers, loont het de moeite een opleidingsplan te maken. Met behulp van een opleidingsplan

Nadere informatie

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen

Nadere informatie

Draaiboek Dag van de Mobiliteit Arnhem/Achterhoek/Liemers

Draaiboek Dag van de Mobiliteit Arnhem/Achterhoek/Liemers Draaiboek Dag van de Mobiliteit Arnhem/Achterhoek/Liemers voor contactpersonen/bedrijfsbeheerders van de leden van ACE Arnhem/Achterhoek/Liemers 1 Inhoudsopgave Voorwoord...3 De Dag van de Mobiliteit wat

Nadere informatie

Voorbeeld Praktijkopdracht. Bibliotheekmedewerker niveau 4

Voorbeeld Praktijkopdracht. Bibliotheekmedewerker niveau 4 Voorbeeld Praktijkopdracht Bibliotheekmedewerker niveau 4 Betreft: Dagelijkse werkzaamheden coördineren Kwalificatiedossier Medewerker informatiedienstverlening 2011-2012 Kwalificatie Bibliotheekmedewerker

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Persoonlijke ontwikkeling Portfolio ~ POP ~ PAP

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Persoonlijke ontwikkeling Portfolio ~ POP ~ PAP BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Inleiding en leerdoelen Het begrip portfolio komt oorspronkelijk uit de wereld van kunst en architectuur. Kunstenaars en architecten kunnen bij hun sollicitaties

Nadere informatie

Mijn doelen voor dit jaar

Mijn doelen voor dit jaar Mijn doelen voor dit jaar Een nieuw schooljaar betekent nieuwe kansen. Aan het begin van een nieuw kalenderjaar maken veel mensen goede voornemens. Dat gaan wij nu ook doen: het maken van voornemens of

Nadere informatie

Een stagiaire instrueren en begeleiden bij het uitvoeren van leeractiviteiten en werkzaamheden

Een stagiaire instrueren en begeleiden bij het uitvoeren van leeractiviteiten en werkzaamheden 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Opdrachtformulier Een stagiaire instrueren en begeleiden bij het uitvoeren van leeractiviteiten en werkzaamheden Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Algemene beroepsvaardigheden. Werkboek

Algemene beroepsvaardigheden. Werkboek Algemene beroepsvaardigheden Werkboek Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteurs: Martijn Baalman, Simon Kuipers, Rein Mulder Inhoudelijke redactie: Stephan

Nadere informatie

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010 BPV Styling Design 3 e jaars cohort 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 3 e jaar 2011-2012 Voor je ligt het werkboek voor de BPV-periode van het 3 e jaar, deze stage beslaat 20 weken. Deze periode loopt van 12-09-11

Nadere informatie

Leer- en Ontwikkelingsspel

Leer- en Ontwikkelingsspel SPEELWIJZE LEER- EN ONTWIKKELINGSSPEL - Bladzijde 1 / 13 SPEELWIJZE Leer- en Ontwikkelingsspel Leren en ontwikkelen spelen een belangrijke rol in onze samenleving. Veranderingen op allerlei gebied volgen

Nadere informatie

Module 1 Zelfkennis en zelfontwikkeling

Module 1 Zelfkennis en zelfontwikkeling Module 1 Zelfkennis en zelfontwikkeling Hoofdstuk 6 Je reflecteert op je werk Inhoud 6.1 Reflecteren Opdracht 1 Spiegeltest Opdracht 2 Reflectieoefening Opdracht 3 Reflectie en PAP 6.2 ABCD- en STARR-methode

Nadere informatie

Bijlage 4 De meterstanden-lijst voor begeleiders

Bijlage 4 De meterstanden-lijst voor begeleiders 7 Bijlage De meterstanden-lijst voor begeleiders De bijlagen in dit boek zijn invulformulieren, deze zijn ook te downloaden op: www.boomnelissen.nl/begeleid ontdekkendleren. Kijk eens in de spiegel De

Nadere informatie

Werkdocument functioneringsgesprek voor leerkrachten 1

Werkdocument functioneringsgesprek voor leerkrachten 1 Werkdocument functioneringsgesprek voor leerkrachten 1 Inleiding: De VCOG kent een tweejarige gesprekkencyclus. In het ene jaar houdt de leidinggevende een functioneringsgesprek met de leerkracht. In het

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Maak meer gebruik van je talenten!

Maak meer gebruik van je talenten! Maak meer gebruik van je talenten! MyTalent helpt je om meer te doen met je talenten. Dit online programma biedt je de mogelijkheid om je talenten te ontdekken en een eigen actieplan te maken om ze meer

Nadere informatie

OEFENBOEK In verbinding feedback geven en ontvangen

OEFENBOEK In verbinding feedback geven en ontvangen www.nvcfeedbackbox.com OEFENBOEK In verbinding feedback geven en ontvangen OEFENBOEK NCV FEEDBACKBOX 2010 KOOTSJ AI-Opener, Tilburg, Nederland Eerste druk, november 2010 Dit oefenboek hoort bij de NVC

Nadere informatie

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw theoretische leerweg

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw theoretische leerweg euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw theoretische leerweg Op vijf bladzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de leerlingen gevraagd.

Nadere informatie