STICHTING RESTSCHULD EERLIJK DELEN (R.E.D.) Rotterdam, 29 januari 2013,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STICHTING RESTSCHULD EERLIJK DELEN (R.E.D.) Rotterdam, 29 januari 2013,"

Transcriptie

1 Rotterdam, 29 januari 2013, Betreft: start oplossingen restschuldproblemen individuele gevallen. Geachte huizenbezitter of voormalig huizenbezitter, Een korte samenvatting. In oktober lanceerden ondergetekenden de actiegroep Stop de Restschuld. Al snel meldden honderden gedupeerden zich en boog de pers zich er over. Het probleem blijft onaflatend groot en zowel banken als de politiek weten niet hoe ze de woningmarkt vlot kunnen trekken en restschuldproblematiek kunnen oplossen. Belangenverenigingen als de Vereniging Eigen Huis en de NVM weigeren tevens echte oplossingen aan te dragen. De luchtbel in de woningmarkt moet er uit en de kosten daarvan moeten gedeeld worden. Door de banken, de overheid en de burgers. Wij hebben allen te gemakkelijk huizen gekocht, de overheid maakte het fiscaal aantrekkelijk en de banken hebben maximaal geprofiteerd. Iedereen zit met hetzelfde probleem. Restschulden, onverkoopbare woningen, demografische en economische problemen. Deze woningmarktcrisis is niet te vergelijken met die van de jaren tachtig. We hebben er nu ook een probleem met de verhouding ouderen/jongeren, en de euro bij. Misschien keert het tij, misschien niet. Het rechtvaardigheidsprincipe blijft hoe dan ook, onverminderd van kracht. De Stichting R.E.D is opgericht en vijf maanden lang hebben we onbezoldigd en fulltime gewerkt om te kijken of we genoeg gehoor voor ons standpunt konden krijgen. We hebben hard gewerkt maar willen hier toch graag even een klein excuus maken aan de mensen die geen direct antwoord op hun hebben gehad, of die op enigerlei wijze geen updates hebben ontvangen. Langzaamaan werken we ons door de honderden mails heen. De Pers, vooral het programma Altijd Wat op 18 december 2012 van de NCRV en journalist Bram de Waal, heeft uitgebreid aandacht aan ons besteed. De banken hebben de NVB naar voren geschoven om met ons te praten. Ze zijn recent bij ons gekomen met een positief bericht. Na intern beraad willen banken naar individuele gevallen kijken. Maar u weet, als u alleen naar uw bank stapt krijgt u twee opties: betalen of de deurwaarder. Wij hopen dat de banken daadwerkelijk bereid zijn om schulden geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden als wij bij hen aan tafel zitten of rentevrije periodes af te spreken. Ook in het geval zij dit niet doen, is dit schrijven bedoeld voor het ondernemen van de volgende stap. De juridische analyse en de eerste dagvaarding. Zowel in het geval van schikkingen als in het geval van een gerechtelijke procedure heeft de Stichting volledige dossiers en fondsen nodig. Wij hebben één van de weinige advocatenkantoren gevonden dat groot genoeg is om de klus aan te kunnen maar niet in de macht van de banken ligt. Wij zijn op het punt beland dat wij uw dossiers gaan innemen en gaan inventariseren. Voor de dossierbestudering vragen wij een bijdrage aan het Stichtingsfonds van 100,- Dit bedrag dekt amper de kosten, echter als iedereen meedoet hebben we een fonds waarvan we de eerste procedures kunnen betalen in geval van schikkingen of een eerste dagvaarding. Het door ons extern in te huren advocatenkantoor (met beschikking over een cassatie-advocaat) rekent ,- voor de juridische analyse alleen, en daarmee zijn ze relatief zeer goedkoop. Wij vragen u ook om in geval van succesvolle onderhandelingen een percentage van 5% van de voor u verminderde schuld of potentiele schuld aan het Stichtingsfonds over te maken. Ook dit percentage ligt ver onder een gebruikelijke no cure no pay afspraak, maar wij denken dat in geval van succes u graag 5% aan de Stichting overmaakt. Wij kunnen hier vervolgens weer andere gedupeerden van bijstaan. Let op: bij uw ondertekening gaat u hier mee akkoord. KvK:, bankrekeningnummer:

2 Aan iedere donateur (iedereen die 100 overmaakt) geven wij tevens, indien gewenst, volledige inzage in de stichtingsfinanciën. In de eerste weken van oprichting hebben wij nare berichten gekregen in de trant van: dat zullen wel weer handige juristen zijn die beter willen worden van andermans ellende. Dat heeft ons diep geraakt maar wij begrijpen het verwijt, aangezien veel juristen geldbelust zijn. De enige manier waarop wij dit verwijt kunnen voorkomen is ons inziens volledige openheid bieden aan eenieder die ons vertrouwt. En dat zullen wij derhalve ook doen. De Stichting heeft geen enkel winstoogmerk. Uw dossier is cruciaal. Wij hopen meerdere zaken in één zitting per bank te kunnen behandelen. Ook voor mensen die nog niet met een restschuld kampen maar opgesloten zitten in hun huis omdat ze eigenlijk moeten afwaarderen kunnen wij banken bewegen om hiervoor maatregelen te treffen. Ieder contract kan gewijzigd worden als twee partijen dit overeen komen. Hoe groter de groep is met wie wij dit probleem te lijf gaan, hoe harder ons geluid en hoe groter onze kracht in onderhandelingen. Wij weten zeker dat in uw directe omgeving tientallen huishoudens met een probleem zitten. Veel mensen met schuldenproblematiek schamen zich hiervoor, ook als zij hier zelf weinig aan kunnen doen. Het zit in de aard van de mens. Eendracht maakt echter macht. Wij verzoeken u om in uw kring het probleem bespreekbaar te maken en anderen te bewegen om zich bij ons aan te melden. Ook mensen die nog lang niet met restschulden zitten maar wiens overwaarde verdampt, hebben ons inziens recht op een verlaging van hun hypotheek. Banken waarderen hun vastgoed-portefeuilles op grote schaal af, ze herkapitaliseren etc etc. De overheid moet het risicogedrag van bankiers vergoeden en de individuele burgers blijven met de volledige schulden zitten. Dit is onrechtvaardig. Onze lobby gaat verder om in de politiek beweging te krijgen om banken te dwingen ook in de realiteit hun schuldenaren delen kwijt te schelden. Banken willen dit nog niet, maar zullen ons inziens uiteindelijk wel moeten. Er zal echter een burgerinitiatief als het onze flink aan de poort moeten rammelen. En men moet zich beseffen dat we niet meer weggaan. Wij verzoeken u allen om zoveel mogelijk mensen die in de problemen zitten of die de problemen op de woningmarkt opgelost wensen te zien om zich bij ons aan te sluiten. Wij maken van alle aanmeldingen een dossier aan en gebruiken dit om ons geluid steeds krachtiger te maken. Vult u alstublieft de bijgevoegde formulieren in en stuur deze aan ons terug op onderstaand adres. Graag ontvangen wij uw donatie/betaling van 100,- op bankrekeningnummer: ten name van Stichting Restschuld Eerlijk Delen. Onder vermelding van uw volledige naam. U hoort spoedig van ons over het vervolg van de zaak. Met vriendelijke groeten, hopende u persoonlijk te ontmoeten in de toekomst, Hoogachtend, Mr. S.P.X. Hulleman Dhr. N.M.H. Sigmond & Team ondersteuning Stichting R.E.D.

3 Bij deze machtig(en) ik/wij: VOLMACHT: Naam: (in geval van gedeelde hypotheek: ) Naam: De Stichting Restschuld Eerlijk Delen en haar bestuurders / vertegenwoordigers om namens mij/ons op te treden als juridisch gemachtigde inzake onze kwesties met, Onze hypotheekverstrekker, zijnde: (naam hypotheekverstrekker) Ik/Wij machtig(en) de Stichting R.E.D. en haar vertegenwoordigers met name om namens ons onderhandelingen te voeren ten aanzien van onze restschuld, potentiele restschuld, of drastisch gedaalde woningwaarde en voorziene problemen ten aanzien van de hypotheekschuld. In het geval onze hypotheekverstrekker niet bereid is met mij/ons en namens ons de Stichting R.E.D. te onderhandelen machtig(en) ik/wij de Stichting R.E.D. om namens ons een gerechtelijke procedure te starten teneinde een gerechtelijk oordeel te verkrijgen omtrent de aansprakelijkheid van de hypotheekverstrekker ten aanzien van het ontstane geschil/probleem. Deze volmacht ziet erop dat de Stichting R.E.D. mijn/ons dossier toevoegt aan haar bestand van gedupeerden. Namens dit geheel van partijen zal de Stichting R.E.D. één gezamenlijke procedure aanhangig maken. Getekend: Datum: Plaats: Naam: Handtekening: Naam: Handtekening:

4 VRAGENLIJST Voor u ligt een zorgvuldig opgestelde vragenlijst ten behoeve van de onderhandelingen met uw bank en verdere dossiervorming. Persoonsgegevens: a. Naam (namen) hypotheekhouder(s): b. Man/ vrouw: c. Geboortedatum en -plaats: d. (Huidig) Adres: e. Postcode: f. Woonplaats: g. adres: h. Kopie geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID, rijbewijs, graag bijvoegen). Hypotheekgegevens: i. Hypotheekverstrekker: j. Type hypotheek: k. Polisnummer hypotheek: l. Totaalbedrag hypotheek: m. NHG afgenomen? n. Zo nee, waarom niet? o. Verzekering tegen eventuele calamiteiten afgenomen?

5 p. Zo nee, waarom niet? Zo ja, naam verzekeraar en polisnummer? q. Waarde woning bij verstrekken hypotheek: r. Waarde woning op dit moment (makelaar of WOZ-waarde): s. Woning nog bewoond/staat te koop/geëxecuteerd/verkocht: t. Indien nog bewoond: wilt u verhuizen? Ja/nee: u. Indien te koop: hoe lang al? Tegen welk bedrag? v. Indien geëxecuteerd: tegen welke gedwongen prijs? w. Indien verkocht: tegen welke prijs? x. Indien verkocht: gedwongen? y. Wat beschrijft uw situatie: restschuld/staat onder water/geen idee? z. Indien restschuld: hoeveel is: hypotheek -- /-- verkoopsom? (in EUR) aa. Indien onder water: hoeveel is hypotheek -- /-- actuele waarde? (in EUR) bb. Open vraag: reden onder water staan of restschuld? cc. Hoe bent u in aanraking gekomen met de Stichting R.E.D? Krant, radio, tijdschrift, anders? Rechtsbijstandverzekering: dd. Wel/geen rechtsbijstandverzekering? ee. Verzekeraar: ff. Polisnummer:

6 Recht op toevoeging: gg. Afsluitdatum Toevoeging wegens te weinig inkomen: hh. Komt u in aanmerking voor toevoeging? (kijkt u op: (wij vragen u nog niet om uw inkomensgegevens maar dit is op een later moment wellicht nodig voor een aanvraag voor rechtsbijstand) ii. Hypotheek alleen of samen? Ruimte voor overige opmerkingen of feiten die ter zake doende zijn. Eventueel namen en/of telefoonnummers van bankmedewerkers of deurwaarderskantoren waar u contact mee heeft gehad: KvK: , bankrekeningnummer

7 Ondertekening: Hierbij verklaar ik/wij, Naam: Naam: Bijgevoegd formulier omtrent mijn Restschuldproblematiek naar waarheid te hebben ingevuld. Ik ga akkoord met de betalingsvoorwaarden als gesteld in de begeleidende brief. Datum en plaats: Handtekening: Handtekening: Stuur de formulieren, inclusief uw kopie paspoort/rijbewijs/id-kaart in een voldoende gefrankeerde envelop (eventueel aangetekend voor meer bezorgzekerheid) op, naar: Stichting Restschuld Eerlijk Delen: P/a: De Savornin Lohmanlaan 114A 3038 NR Rotterdam Met vriendelijke groeten, Mr. S.P.X. Hulleman Dhr. N.M.H. Sigmond & Team ondersteuning Stichting R.E.D.

Wat doet BKR voor mij?

Wat doet BKR voor mij? Wat doet BKR voor mij? bkr.nl Vrijwel iedereen die een krediet heeft, is bekend bij BKR. Is dat erg? Integendeel. Een registratie bij BKR heeft voornamelijk voordelen. Wij leggen u graag uit wat BKR voor

Nadere informatie

Compensatie na geweld

Compensatie na geweld Compensatie na geweld Wie krijgen er een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en wat zijn de effecten van zo n financiële vergoeding? Door Drs. J.D.W.E. Mulder José Mulder is als promovenda

Nadere informatie

lage rente geld lenen

lage rente geld lenen lage rente geld lenen Aan een lage rente geld lenen, is dat niet wat we allemaal willen? U zou maar gek zijn om voor een hoge rente te kiezen en u blauw te betalen als het ook met een lage rente kan. Toch

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer.

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Gevestigd: Wilhelminalaan 34, 6641 KN Beuningen Telefoon : 024-6773238 Fax : 024-6776773 Website : www.meeksvanoijen.nl E-mailadres : info@meeksvanoijen.nl

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Wat doet BKR voor mij?

Wat doet BKR voor mij? Wat doet BKR voor mij? bkr.nl Vrijwel iedereen die een krediet heeft, is bekend bij BKR. Is dat erg? Integendeel! Een registratie bij BKR heeft voornamelijk voordelen. Wij leggen u graag uit wat BKR voor

Nadere informatie

Voorbeeldstraat 1 Voorbeeldstad De waarde van een woning bepaal je niet zomaar

Voorbeeldstraat 1 Voorbeeldstad De waarde van een woning bepaal je niet zomaar Aankoopindicator Voorbeeldstraat 1 De waarde van een woning bepaal je niet zomaar Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Gegevens van het huis 3 3. Wat kost dit huis? 4 4. Verwachte aankoopprijs en biedingsadvies

Nadere informatie

De Muy 159 HOOFDDORP De waarde van een woning bepaal je niet zomaar

De Muy 159 HOOFDDORP De waarde van een woning bepaal je niet zomaar Aankoopindicator De Muy 159 HOOFDDORP De waarde van een woning bepaal je niet zomaar Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Gegevens van het huis 3 3. Wat kost dit huis? 4 4. Verwachte aankoopprijs en biedingsadvies

Nadere informatie

D I E N S T E N W I J Z E R.

D I E N S T E N W I J Z E R. 1 D I E N S T E N W I J Z E R. Jacobs Assurantiën Mgr. Van Gilsstraat 4 6461 VG Kerkrade Postadres: Postbus 118 6460 AC Kerkrade Tel. nr. 045-5453121 Fax nr. 045-5464900 E-mail jacobs@deraadsheeren.nl

Nadere informatie

Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen?

Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen? Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen? Alles over wat u samen kunt afspreken bij huwelijk, geregistreerd partnerschap of ongehuwd samenwonen. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u wat

Nadere informatie

DE LETSELSCHADE RAAD / GOMA Een onderzoek naar de bekendheid, toepassing en naleving van de gedragscode GOMA na medische incidenten in ziekenhuizen

DE LETSELSCHADE RAAD / GOMA Een onderzoek naar de bekendheid, toepassing en naleving van de gedragscode GOMA na medische incidenten in ziekenhuizen DE LETSELSCHADE RAAD / GOMA Een onderzoek naar de bekendheid, toepassing en naleving van de gedragscode GOMA na medische incidenten in ziekenhuizen JORIS DE JONGH MARIEKE BOERMA AMSTERDAM, FEBRUARI 2014

Nadere informatie

Reglement Allianz Beleggersrekening

Reglement Allianz Beleggersrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Beleggersrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Beleggersrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V.

Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V. Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V. Inhoudsopgave 1 Waarom deze dienstenwijzer... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Dienstverleningsdocument... 3 2 Over Frank Elbers Assurantie Advies B.V.... 3 2.1

Nadere informatie

Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken. COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen

Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken. COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Interne communicatie 3 1.1 Factsheet

Nadere informatie

Reglement Allianz Hypotheekrekening

Reglement Allianz Hypotheekrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Hypotheekrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Hypotheekrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Woning kopen van Kennemer Wonen

Woning kopen van Kennemer Wonen Woning kopen van Kennemer Wonen Ga ik een huis kopen of huren? Dat is een vraag die serieuze aandacht verdient. Kopen heeft voordelen, maar ook nadelen. En dat geldt natuurlijk ook voor huren. In deze

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Deze toelichting hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van de Raad

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

RAPPORTAGE BREDE AANPAK FINANCIËLE PROBLEMEN HUISBEZITTERS

RAPPORTAGE BREDE AANPAK FINANCIËLE PROBLEMEN HUISBEZITTERS RAPPORTAGE BREDE AANPAK FINANCIËLE PROBLEMEN HUISBEZITTERS COLOFON Auteur: Marco Florijn december 2014, NVVK Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande

Nadere informatie

1. Professionele adviseurs die de tijd voor u nemen... 3. 2. De verschillende hypotheekvormen... 4. 3. Rente... 7

1. Professionele adviseurs die de tijd voor u nemen... 3. 2. De verschillende hypotheekvormen... 4. 3. Rente... 7 Hypotheekbrochure Inhoudsopgave 1. Professionele adviseurs die de tijd voor u nemen... 3 2. De verschillende hypotheekvormen... 4 3. Rente... 7 6. Belastingstelsel Wet IB 2001... 9 7. Hypotheekrente blijft

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement. Energie

Draaiboek Parkmanagement. Energie Draaiboek Parkmanagement Energie Draaiboek Parkmanagement Energie Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Samenvatting Collectief inkopen van energie, is één van de manieren om besparingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 204 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Informatie Gemeentelijke belastingen 2015

Informatie Gemeentelijke belastingen 2015 Informatie Gemeentelijke belastingen 2015 U ontvangt van ons een biljet waarop de gemeentelijke belastingaanslagen (onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing) en de beschikking Wet

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Ouderenwijzer. Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 10, Nummer 3, 2013 Inhoud. fors in netto inkomen op achteruit.

Ouderenwijzer. Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 10, Nummer 3, 2013 Inhoud. fors in netto inkomen op achteruit. FNV Bondgenoten Neem gratis mee! Ouderenwijzer Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 10, Nummer 3, 2013 Inhoud 2 Gelukkig mankeer ik niks > Column Willem Banning 2 Aftrekpost specifieke zorgkosten

Nadere informatie

Informatieboek Grondvermogen. Alles wat u moet weten om geld uit uw eigen grond te halen!

Informatieboek Grondvermogen. Alles wat u moet weten om geld uit uw eigen grond te halen! Informatieboek Grondvermogen Alles wat u moet weten om geld uit uw eigen grond te halen! 1 22 Informatieboek Grondvermogen (aankoop van een woning) U staat op het punt om een woning te kopen Finquiddity

Nadere informatie

Datum 20 december 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 34. Kopie aan. Telefoon E-mail. Betreft

Datum 20 december 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 34. Kopie aan. Telefoon E-mail. Betreft Geschoonde versie boetebesluit [ ] [.] Quotiënt Groep B.V. [..] [..] Datum 20 december 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 34 Kopie aan Telefoon E-mail Betreft Kienhuis Hoving N.V. t.a.v. mr. A. M. Gunckel

Nadere informatie

In 10 stappen naar goed debiteurenbeheer Elke gemiste euro drukt de winst

In 10 stappen naar goed debiteurenbeheer Elke gemiste euro drukt de winst In 10 stappen naar goed debiteurenbeheer Elke gemiste euro drukt de winst Ken uw klant - Stel een overeenkomst op - Stuur de factuur snel op - Betalingsherinnering - Neem contact op - Aanmaning - Schakel

Nadere informatie