VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING"

Transcriptie

1 Postbus KB Alkmaar Banknummer ABN Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan LH Alkmaar Tel.: (072) [alv ] VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 15 APRIL 2014 AANWEZIG: Bestuursleden Commissieleden Afwezige commissieleden: Commissaris Woonwaard Namens Woonwaard Notuliste Leden concept : IJsbrand Schulp, voorzitter : Willem Kruit, vice voorzitter : Bob Oostenrijk, lid Overleggroep GOR* : Ria Huijboom, lid Overleggroep GOR* : Ria Kriesch, lid CCO* : Albert Pruyn, lid Overleggroep GOR* : Theo de Wit, facilitair : Gerard Stokkers, Ledenservice : Atie Stegemeijer, secretaris : Gerie Nat, penningmeester : Dirk Jan Nat, lid Overleggroep GOR* : Will Hengst, Ledenservice : Peter Hoogenbosch : Cornel de Koster : Mia Sonnema : Van de aanwezige en stemgerechtigde leden is een presentielijst opgesteld. Deze lijst staat aan het eind van het verslag vermeld. Afwezig met afbericht: : Mevr. Koster, complex 627 : Bewonerscommissie complex 134, de Weidevogels : Bewonerscommissie complex 518, de Regenboog : Hr. Mulder, complex 413 * Overleggroep GOR = Groot Onderhoud - Renovatie * CCO = Commissie Centraal Overleg - 1 -

2 1. Opening door de voorzitter IJsbrand Schulp opent de vergadering om uur en heet iedereen van harte welkom en speciaal de heer Cornel de Koster van Woonwaard. Met verbazing heeft IJsbrand gelezen over de gedwongen verhuizingen in de Ouderenzorg. Er is sprake van dat de Kooimeer in 2019 gaat sluiten. Op dit moment is de regering druk aan het overleggen over de Zorg in Nederland. We wachten de resultaten maar af. De Warmtewet en welke woningen vallen hieronder? Zie ook onze nieuwsbrief van april Het gaat om woningen die geen gas aangeleverd krijgen om een woning te verwarmen, maar warm water. De bewoners van woningen aangesloten op deze vormen van warmtelevering werden nog niet door een wet (zoals mensen met een cv-ketel) beschermd. Stadsverwarming: hier kunnen we denken aan levering door de HVC. Blokverwarming: in veel flats is een collectieve verwarming of gemeenschappelijke verwarmingsinstallatie aanwezig. Een of meer flats worden dan verwarmd door een centrale cv-ketel in een ketelhuis, in of nabij de flat. De centrale cv-ketel werkt op gas en verwarmt water. Vanuit de ketel wordt het warme water via buizen vervoerd naar de individuele woningen. Dit noemen we blokverwarming. Collectieve duurzame warmtelevering: het meest voorkomende systeem van collectieve duurzame warmtelevering is een collectieve warmtepomp, ook bekend als de warmte-koudeopslag (WKO). Een waterpomp gebruikt de temperatuur van de aarde om water op te warmen waarmee de woning wordt verwarmd. Minister Blok: uit een interview van , de Telegraaf. Een aantal problemen worden opgepakt. In de grote steden zijn lange wachtlijsten voor huurwoningen, terwijl meer dan de helft in bezit is van corporaties. Dat komt volgens minister Blok doordat sociale huurwoningen worden bewoond door mensen die daar eigenlijk een te hoog inkomen voor hebben. Daarom staan we nu tijdelijke huurcontracten toe voor specifieke doelgroepen, zoals starters op de woningmarkt en grote gezinnen. Een ander probleem is het gebrek aan middeldure huurwoningen. Huurhuizen in de vrije sector tussen 700 en 900 per maand. Daar is veel vraag naar maar commerciële investeerders bouwen deze woningen nu niet. Zij vinden de huurregels te onzeker en krijgen oneerlijke concurrentie van woningcorporaties. Dat pakken we nu aan. Hoe? Ondermeer door tijdelijke verhuur voor speciale doelgroepen, zoals starters, grote gezinnen of promovendi. En we bevriezen tijdelijk de grens tussen sociale huurwoning en vrije sector woning, die blijft drie jaar net onder de 700, zodat de markt voor commerciële beleggers groter wordt. Let op: minister Blok heeft het over de grote steden. Zie ook de column van Kees Kwadijk over Amsterdam. (Woonbondig nummer 3) - 2 -

3 2. Mededelingen / ingekomen stukken Afwezig met afbericht: Mevr. Koster, complex 627 Bewonerscommissie complex 134, de Weidevogels Hr. Mulder, complex 413 Bewonerscommissie complex 518, de Regenboog. In het afbericht is melding gemaakt dat de stukken met instemming door de commissie zijn gelezen en zij bewondering hebben voor onze inzet en activiteiten van het afgelopen jaar. Afwezige bestuursleden: Atie Stegemeijer door ziekte en Gerie en DJ Nat zijn met vakantie. 3. Bespreken huurverhoging per 1 juli 2014 Vanavond zouden wij u het stuk m.b.t. de huurverhoging uitreiken. Het stuk is nog niet helemaal compleet. Wanneer het af is krijgt u het toegezonden. Actie* Woonwaard zet in op inkomensafhankelijke huur met aftopping naar standaardhuur. Hieronder en verkorte uitleg van de huuraanpassing per 1 juli Inkomensgroep Maximaal Woonwaard Advies HBV 2014 Tot % 3,64% 2,5% (inflatie) Van tot ,5% 4,09% 3% (2,5% + 0,5%) Boven ,5% 5,82% 5% (2,5% + 2,5%) Wat is de standaardhuur: Deze term wordt thans voor het eerst gebruikt (voorheen het woord streefhuur ). Standaardhuur doet meer recht aan de berekening, waarbij niet alleen een percentage van het maximaal redelijke huurbedrag telt, maar ook de kwaliteit, de populariteit van de woning en de waarde van de woning. De uitkomst is voor ons net als voor u een verrassing (positief/negatief). Het advies van de HBV is niet overgenomen. Woonwaard, P. Sponselee, heeft dit via een brief aan de HBV gemotiveerd. Woonwaard kiest door deze aangepaste huurverhoging voor minder inkomsten uit huurverhoging. Huren in de sociale huurwoningen bij Woonwaard stijgen tot maximaal de standaardhuur en niet daarboven. Bovendien worden huren die op of boven de standaardhuur liggen niet verhoogd, maar bevroren. Sommige huurders hebben al bericht gekregen van de fiscus dat zij gegevens aan Woonwaard hebben verstrekt. Woonwaard krijgt van de fiscus alleen te horen in welke inkomensgroep u valt. Vanaf 19 april kunt u de - 3 -

4 huurverhogingbrief van Woonwaard verwachten. De HBV is benieuwd hoe het met de aftopping van de huur gaat uitpakken. Hr. Bierenbroodspot: vraagt of de HBV aanwezig is geweest bij de besprekingen over de standaardhuur. IJsbrand Schulp: de HBV is niet aanwezig geweest. Peter Hoogenbosch: het uitgangspunt van Woonwaard is terug naar de oorspronkelijke doelstelling, een goede woning verhuren voor een goede prijs. Daarom heeft Woonwaard besloten om andere taken af te stoten. De tak onroerend goed is afgestoten en 50% van de bezetting heeft men moeten ontslaan. Woonwaard beperkt zich tot de meest eerlijke verdeling van de huur. Wij moeten 7 miljoen euro inleveren aan het Rijk maar willen ook renoveren en onderhoud kunnen plegen. Om die reden is, de door de HBV voorgestelde verhoging van 2,5%, niet overgenomen. IJsbrand Schulp: beaamt dat er bij Woonwaard genoeg is gesnoeid. De verhuurderheffing en saneringheffing komt uit op 10 miljoen euro. De geschatte huuropbrengst voor 2014 is ongeveer 83 miljoen. 4. Goedkeuring notulen van de Algemene Ledenvergadering 16 april 2013 De notulen worden paginawijs doorgenomen. Blad 1: geen op-of aanmerkingen. Blad 2: geen op-of aanmerkingen. Blad 3: geen op-of aanmerkingen. Blad 4: uitleg over de stijging van de servicekosten. We gaan dit punt uitzoeken. Verder geen op-of aanmerkingen. Blad 5: geen op-of aanmerkingen. Blad 6: de kascommissie corrigeren in vergadering. Verder geen op-of aanmerkingen. Blad 7: Hr. Bierenbroodspot, complex 401: eerste twee zinnen aanpassen in ook zij hebben het nieuwe schoonmaakbedrijf in hun complex gekregen. Voor volgende week heeft hij hier een gesprek over met Sandy van der Vliet. Verder geen op-of aanmerkingen. Blad 8: geen op-of aanmerkingen. Actielijst: /01: blijf staan /02: Hr. Hummen: de voorman van het schoonmaakbedrijf is een vriendelijke man. Zijn medewerkers daarentegen zijn onvriendelijk tegen Hr. Hummen omdat hij hen op het niet goed uitgevoerde werk aanspreekt. Het personeel weet niet, wanneer zij wat moeten doen. D.w.z. zij kijken niet goed op het schema welke week het is en welke schoonmaakwerkzaamheden die week moeten gebeuren. Voor de bewonerscommissie is het onduidelijk welke werkzaamheden gedaan zijn. Aan de Strandwal gaat de schoonmaak prima, geen klachten. Het advies is om via de mail schoon en groen van de klachten op de hoogte te stellen. De Hr. Hummen geeft aan dat hij geen reactie van desbetreffende afdeling krijgt

5 De HBV adviseert om toch maar weer de klachten te melden bij schoon en groen. Het verslag wordt onder dankzegging goedgekeurd. 5. Secretarieel jaarverslag verenigingsjaar 2013 Het verslag wordt paginawijs doorgenomen. Er zijn geen vragen m.b.t. het verslag. Peter Hoogenbosch: Woonwaard heeft iets om trots op te zijn n.l. het project Stroomversnelling. In een week tijd wordt de woning opgeknapt. Woonwaard en andere participanten hebben inmiddels een proefwoning opgeleverd. Op korte termijn is men van plan om 250 woningen te renoveren middels dit concept. De huurders zijn heel erg enthousiast. IJsbrand Schulp: heeft een aantal woningen, die hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen, op het oog. 6. Werkplan 2014/2015 Het werkplan geeft weer wat de ambities zijn van de HBV. Het stuk is nog niet helemaal afgerond, het is een groeimodel. In het stuk moet nog opgenomen worden wat wij verwachten voor de jaren 2014/2015. Aan het eind van het jaar willen we vast kunnen stellen wat gerealiseerd is en waar we nog beter op in moeten zetten. Hr. van Lieshout: geeft het bestuur complimenten over het werkplan. Peter Hoogenbosch: sluit zich hierbij aan. Het is goed dat de HBV aandacht schenkt aan communicatie en het zoeken naar nieuwe bestuursleden. Veel bewoners willen zich wel voor kortdurende projecten inspannen. Projecten hebben een duidelijk begin-en eindpunt. Van zitting nemen in een bewonerscommissie verwacht men dat dit voor langere tijd is. IJsbrand Schulp: verwijst naar blad 3 vormen van participatie. We hopen jonge huurders te bereiken via de nieuwe media. 7. Jaarrekening 2013 met de toelichting hierop Tijdens de bijeenkomst met de afgevaardigden in februari is de jaarrekening al besproken. Formeel staat het voor vandaag op de agenda. De begroting is aangepast aan de hand van de opmerkingen van februari. Punt 5 van de jaarrekening Administratie: In de jaarrekening van 2012 onder punt 5 Administratie is de post software voor computer als bedrag vermeld In de jaarrekening 2013 is deze post gesplitst in: - Software computer 124,45 en onder onderhoudscontracten Te samen 1.249,45. Ten opzichte van 2012 is dit (1.375 minus ,45) 125,55 minder. Hr. Mosch: op de toegezonden jaarrekening ontbreekt post 10. Dit heeft te maken met het vergroten van het overzicht. Post 10 zijn de personele kosten. Bedrag

6 Op de stukken die via de website zijn geprint, staat deze post wel. 8. Verslag kascommissie over verenigingsjaar 2013 De heer R.A. van Lieshout leest de brief, zoals opgesteld door de kascommissie d.d. 5 maart 2014, voor. De kascommissie bestaande uit de heer S. Sijtsma en de heer R. A. van Lieshout hebben ten kantore van de HBV N-K, de financiële stukken van de Huurdersbelangenvereniging Noord-Kennemerland over het jaar 2013 gecontroleerd. Zij hebben de bankstukken gecontroleerd en in orde bevonden. Zij doen de vergadering het voorstel voor decharge van het bestuur voor de financiële administratie. Willem Kruit bedankt de heren van Lieshout en Sijtsma en deelt namens de HBV een cadeaubon uit aan beide heren. De heren Sijtsma en van Lieshout zijn naar het kantoor van de HBV gegaan en hebben de administratie kritisch bekeken. Enkele fouten zijn geconstateerd. Zij hebben moeilijke vragen aan Gerie Nat gesteld, die zij vlekkeloos wist te beantwoorden. Alles klopte perfect, de kascommissie heeft geen klachten. IJsbrand Schulp: - de commissie heeft geconstateerd dat er verschillen in rekeningen zijn voor huur van de zaal in Wijkwaard. We konden geen schrijven overleggen over de huurkosten van Wijkwaard uit Of Wijkwaard ons dubbele facturen heeft gestuurd gaan we nog verder uitzoeken. Actie* - In het verslag van de ALV van vorig jaar stond dat er discussie was over het wel of niet aanleveren van een balans. Na overleg met de kascommissie hebben wij besloten om voortaan een balans op te stellen. De Raad van Commissarissen vindt het van belang dat de HBV een balans opstelt. De administratie van Woonwaard had in 2013 aangegeven dat een balans niet noodzakelijk was. De heer Mosch zou graag voor de volgende keer zien dat het verslag van de kascommissie, samen met de jaarstukken, meegestuurd wordt. Actie* 9. Decharge bestuur De vergadering verleent decharge aan het bestuur. Pauze van uur 10. Verkiezing kascommissie Er zijn op dit moment geen gegadigden voor de kascommissie. Wij verzoeken de heren van Lieshout en Sijtsma om eventueel bereid te zijn om volgend jaar weer in de kascommissie zitting te nemen

7 De heren stemmen toe, wanneer er geen liefhebbers zijn, om volgend jaar weer in de kascommissie te zitten. We zullen tevens een oproep doen voor leden van de kascommissie via onze website. Actie* 11. Rondvraag Hr. Bierenbroodspot: we moeten goed op de kosten letten nu de Warmtewet van start is gegaan. Je kan met een beetje pech zomaar 100,= meer kwijt zijn dan je tot nu toe hebt betaald. De verhuurder mag tot 24,= rekenen per kilojoule ondanks dat de gasprijs veel lager is. Zijn vraag is of de HBV aan de onderhandelingen met Woonwaard meedoet of dat de bewonerscommissie zelf actie moet ondernemen. Het is een ingewikkelde materie en op dit moment is nog niet duidelijk hoe de kosten berekend gaan worden. IJsbrand Schulp vraagt aan de Hr. Bierenbroodspot of hij de gegevens in zijn complex wil opzoeken en dit ter hand stellen aan de HBV zodat wij hiermee verder kunnen. Actie* Bob Oostenrijk: we moeten tot het eind van het jaar wachten om inzicht te krijgen hoeveel je betaald en dit kunt vergelijken met iemand die een individuele ketel heeft. De vraag is wat gaat Woonwaard rekenen en wat gaat de HVC rekenen. Mevr. Schaddelee: Alide Oldenhove van Woonwaard is deze maand voor het laatst. Wij besluiten om namens ons allen een bloemetje naar haar huisadres te sturen. Actie* Mevr. Hoogland-Bakker: in haar complex is er overlast van honden. De betreffende huurders zijn hierover aangesproken, helaas heeft dit tot geen resultaat geleid. Cornel de Koster: adviseert om altijd naar buurtbemiddeling te gaan. Stel dat betreffende huurder niet mee wil werken dan komt dit weer terecht bij Woonwaard. Helaas kan Woonwaard huurders niet verbieden om huisdieren te nemen. Mevr. de Kraaij: heeft dezelfde problematiek in haar flat. Volgens de wijkagent kan je aangifte doen. Hr. Brandsen, Tuinderspad: in het huishoudelijk reglement van zijn flat staat dat er per huis twee honden mogen wonen. Zij hebben veel problemen met bewoners gehad tot en met de politie aan toe. In betreffende woning zijn momenteel 4 honden. Hij is gaan klagen bij de huurders en is toen bedreigd met een mes. Hij laat het de volgende keer wel uit zijn hoofd om te klagen! Hr. Brandsen woont in een VvE, dat is anders dan in een complex waar alleen huurders wonen. De consulente van de VvE reageerde niet erg adequaat bij het horen van de problemen. Cornel de Koster vindt het jammer om dit te horen, na de vergadering praten - 7 -

8 zij nog verder over dit onderwerp. IJsbrand: het Tuinderspad is onderdeel van een VvE, er is een huishoudelijk reglement. In dit geval dient de VvE handhavend op te treden en Woonwaard dient op te treden omdat er ook illegale bewoning van het appartement is. Mevr. de Wit, Cornelis Buijsstraat: wil de HBV en het bestuur bedanken voor hun inzet van afgelopen jaar. Het geven van cursussen en ondersteunen van bewonerscommissies. Zij hoopt dat meer bewonerscommissies op de vergaderingen en cursussen gaan komen. Afscheid van mevrouw de Kraaij Mevr. de Kraaij heeft jarenlang in het CCO gezeten. Voor nu heeft zij te kennen gegeven om te stoppen in het CCO en meer aandacht te schenken aan complex 404 waar zij woont. Complex 404 bestaat uit 364 woningen. Wij bedanken haar voor de werkzaamheden die zij verricht heeft. Willem Kruit overhandigd haar een bos bloemen en een cadeaubon. 12. Sluiting De vergadering sluit om uur Eerstkomende vergadering met de afgevaardigden is op 10 juni a.s. Actielijst ALV 16 april 2013 Nummer Actie Afgehandeld /01 Uitleg geven over de stijging van de servicekosten van 3% naar 5%. Actie IJsbrand voor complex /01 Stuk m.b.t. de huurverhoging afronden en de aanwezigen toesturen /02 Verschillen in huurprijs 2013 van Wijkwaard controleren /03 Voor de volgende ALV bij de stukken ook het verslag van de kascommissie meezenden /04 Oproep voor de kascommissie plaatsen op de website /05 Bewonerscommissie de Strandwal: de energiegegevens ter hand stellen aan de HBV i.v.m. de kosten in het kader van de Warmtewet /06 Alide Oldenhove namens ons allen een bloemetje sturen. Presentielijst A.L.V Naam Adres Lid IJ. Schulp Simon 1822 MA Alkmaar Ja Carmiggeltstraat 33 W. Kruit Marco Polostraat PR Alkmaar Ja - 8 -

9 R. Huijboom Spui MN Ja Heerhugowaard B. Oostenrijk Bruggesloot HA Broek op Ja Langedijk Th. De Wit Hiemerwaard SL Alkmaar Ja G. Stokkers W. de Zwijgerlaan KK Alkmaar Ja M. Sonnema-Schuurmans M. Klompéstraat MG Alkmaar Notuliste Bierenbroodspot C. Plutostraat D H Oudorp Ja Boer de A. Druckerstraat RG Alkmaar Ja Boer de P. Marnixstraat VK Alkmaar Ja Bosscher K. Muiderwaard XV Alkmaar Ja Brandsen M. Tuinderspad CX Alkmaar Ja Breed Hr. Druckerstraat RG Alkmaar Ja Graaf de H. Van Houtenkade 4G 1814 DE Alkmaar Ja Haan de I. Mevr. J. Luikenstraat KD Alkmaar Ja Hoebe S. v. Everdingenstr HA Ja Hoogland W.M. Tjaarlingermeer CG Ja Huider Hr. De Dillenburg VT de Rijp Ja Hummen R. Koraal DP HHW Ja Kiewit E. Tuinderspad CX Alkmaar Ja Kok A.R.J. v.d. Veldelaan PH Alkmaar Ja Kraay de H. Muiderwaard XH Alkmaar Ja Kriesch M.J.A. M. Gandhihof WX HHW Ja Krijgsman C. C. Buijsstraat CD Ja Lenselink H.W. Van Houtenkade 4m 1814 DE Alkmaar Ja Lieshout van R. Nelson Mandelastr WL HHW Ja Meffert J. Plutostraat DG Alkmaar Ja Mooij C. Hornwaard SB Alkmaar Ja Mosch T.R. W.de Zwijgerlaan KV Alkmaar Ja Pol van der-hollander M. Stokelaan DR Alkmaar Ja Pruyn A. Hr. M. Gandhihof WV Alkmaar Ja Schaddelee L. Melis Stokelaan DS Alkmaar Ja Sijtsma S. M. Luther Kingstraat WT HHW Ja Venema Mevr. De Dillenburg VT de Rijp Ja Wit de Mevr. C. Buijsstraat CD Alkmaar Ja Voor akkoord: IJ. Schulp, voorzitter HBV - 9 -

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl [alv 280415] VERSLAG

Nadere informatie

CONCEPT [hbv-nk-nt. afgevaardigden versie 04022014]

CONCEPT [hbv-nk-nt. afgevaardigden versie 04022014] Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl CONCEPT [hbv-nk-nt.

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 10 JUNI 2014

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 10 JUNI 2014 Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl VERSLAG VAN DE

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl [alv 170412] VERSLAG

Nadere informatie

Overig: Mevr. Myrthe Scheltema de Heere : commissaris Woonwaard Mevr. Joke van den Berg : directeur Wonen Woonwaard

Overig: Mevr. Myrthe Scheltema de Heere : commissaris Woonwaard Mevr. Joke van den Berg : directeur Wonen Woonwaard Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl CONCEPT VERSLAG

Nadere informatie

CONCEPT [hbv-nk-nt. afgevaardigden versie ]

CONCEPT [hbv-nk-nt. afgevaardigden versie ] Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl CONCEPT [hbv-nk-nt.

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 18 NOVEMBER 2014

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 18 NOVEMBER 2014 Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl VERSLAG VAN DE

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 11 juni 2013

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 11 juni 2013 Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl VERSLAG VAN DE

Nadere informatie

CONCEPT VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 3 FEBRUARI 2015. Bestuursleden:

CONCEPT VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 3 FEBRUARI 2015. Bestuursleden: Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl CONCEPT [hbv-nk-nt.

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 26 NOVEMBER 2013

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 26 NOVEMBER 2013 Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl VERSLAG VAN DE

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 5 FEBRUARI 2013

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 5 FEBRUARI 2013 Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl VERSLAG VAN DE

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 9 FEBRUARI 2016

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 9 FEBRUARI 2016 Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl VERSLAG VAN DE

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN AMRO NL93ABNA0562883290 Kantoor: Thomas à Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl VERSLAG ALGEMENE

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl VERSLAG ALGEMENE

Nadere informatie

CONCEPT VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 28 JUNI 2016

CONCEPT VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 28 JUNI 2016 Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl CONCEPT VERSLAG

Nadere informatie

Hr. Kiewiet Complex 630, Tuinderspad Hr. Guitoneau Complex 631, Parckstede Mevr. Koster-Limonard Complex 627, Prinsenhof III

Hr. Kiewiet Complex 630, Tuinderspad Hr. Guitoneau Complex 631, Parckstede Mevr. Koster-Limonard Complex 627, Prinsenhof III Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl CONCEPT [hbv-nk-nt.

Nadere informatie

HUURDERSBELANGENVERENIGING NOORD-KENNEMERLAND

HUURDERSBELANGENVERENIGING NOORD-KENNEMERLAND Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas Ὰ Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl HUURDERSBELANGENVERENIGING

Nadere informatie

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst Verslag Vergadering Locatie Datum Aanwezig Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Woensdag 7 april 2010, aanvang 19.30 uur Miranda Verweij (voorzitter), Dick

Nadere informatie

Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen

Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen 1. Opening en Mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte

Nadere informatie

Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010

Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010 Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010 Aanwezig: Betty Groot (voorzitter) Anna van der Plas-D Apice (secretaris) Ria Hes Ingrid Stroet Jacqueline van der Neut Jan Toet Richard Saelman Esther

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM,

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN FLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, GEHOUDEN OP 22 JANUARI 2009 TE GORINCHEM LOCATIE SCHOLENGEMEENSCHAP GOMARUS

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

Giselle Holdert (Woonbond) en Marco Isarin (Pericotta Internet)

Giselle Holdert (Woonbond) en Marco Isarin (Pericotta Internet) Verslag Vergadering Locatie Datum Aanwezig Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Donderdag 14 april 2011, aanvang 19.30 uur Dick Penning (voorzitter), Arnold

Nadere informatie

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26.

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezige leden en in

Nadere informatie

WELKOM. 22 april 2015

WELKOM. 22 april 2015 WELKOM 22 april 2015 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Voorstelling bestuursleden 4. Goedkeur Statuten en huishoudelijk reglement 5. Vaststellen bijdrage 6. Begroting 7. Aanstellen Kascommissie 8. Vesteda

Nadere informatie

Nieuws. Jaarlijkse uitgave. Huurverhoging. Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer...

Nieuws. Jaarlijkse uitgave. Huurverhoging. Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer... Nieuws Jaarlijkse uitgave Huurverhoging Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer... Info Algemeen Postbus 1502 320 BA Oud-Beijerland Lamborghinilaan

Nadere informatie

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011)

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Datum : donderdag 25 november 2010, 19.00 uur Aanwezig : Annemarie Reintjes, voorzitter Bertus Damen en Michèl Post (bewonersvereniging

Nadere informatie

Notulen ALV 2013. Verkorte Agenda

Notulen ALV 2013. Verkorte Agenda Convocatie ALV 16 oktober 2014 blad 12 Notulen ALV 2013 Vergader datum : 16 januari 2014. Locatie : Bowling Restaurant Menken. Onderwerp : Algemene Ledenvergadering Bowling Vereniging Leiden Zuid-West.

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging (HBV) Doorn van 26 april 2016.

Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging (HBV) Doorn van 26 april 2016. Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging (HBV) Doorn van 26 april 2016. 1. Welkom en vaststellen agenda De voorzitter, Albert van Zandt, heet alle aanwezigen van harte welkom. In het

Nadere informatie

Verantwoording 2013. 18 maart 2014. Thea Dekker. Bewonerscommissiedag 2014

Verantwoording 2013. 18 maart 2014. Thea Dekker. Bewonerscommissiedag 2014 Verantwoording 2013 18 maart 2014 Thea Dekker Bewonerscommissiedag 2014 Een bewogen jaar De reorganisatie uit 2012 krijgt vorm en dan Is de verhuurdersheffing een feit, waardoor Bezuinigingen eerder noodzakelijk

Nadere informatie

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Aanwezig: Huurdersvereniging Brummen: De heer B. van Boven, mevrouw E. Groot, mevrouw B. ten Hoeve, de

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering

Notulen Algemene ledenvergadering Notulen Algemene ledenvergadering VvE Gebouw 'Oude Wal' Hoogvliet Lokhorsterland 3193 ET HOOGVLIET Plaats : Zevensprong Hoogvliet Datum : 29-11-2011 1. Opening van de vergadering & vaststellen aantal stemmen

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Op bladzijde 2 een typefout: instaan moet zijn instaat

Op bladzijde 2 een typefout: instaan moet zijn instaat VERSLAG LEDENVERGADERING ONS WOONGOED 28-4-2016 Aanwezig namens OW: Hans Schoenmaker, Ben Bronner, Anton Bruijn, Nancy Reitsma. De aanwezige leden hebben de presendelijst getekend. Notulist: Truus te Winkel

Nadere informatie

Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 11 maart 2015 te Zutphen

Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 11 maart 2015 te Zutphen Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 11 maart 2015 te Zutphen 1. Opening en Mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl

Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl Datum: 16-Juni-2015 Tijd: 20:00 22:30 Onderwerp: MR Vergadering obs De Vuurtoren Locatie West Aanwezig: Naam Aanwezig Afwezig

Nadere informatie

Verantwoording 2014. De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen

Verantwoording 2014. De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen Verantwoording 2014 4 februari 2015 Bewonerscommissiedag 2015 Terugblik op 2014 De verhuurdersheffing is een feit De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen Betaalbaarheid staat onder

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 20 maart 2013, aanvang 19:30 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 20 maart 2013, aanvang 19:30 uur. Notulen Aanwezig De heer R. Bongers en/of Mevrouw S. van de Broek, De heer T.V. Bramer, De heer A. Broeren, Mevrouw N.J.A. Kalkhoven, De heer K.L. Lee, De heer M.J.M. Maas, De heer R. Monde, De heer M.A.J.

Nadere informatie

Verslag van de Bestuursvergadering van HuurdersBelangenVereniging Valkenswaard Op 7 september2015 In De Hofnar te Valkenswaard. Aanvang 19.

Verslag van de Bestuursvergadering van HuurdersBelangenVereniging Valkenswaard Op 7 september2015 In De Hofnar te Valkenswaard. Aanvang 19. Valentijndal 3 5551 CT Valkenswaard Tel. 0402019753 Website: www.hbvvalkenswaard.nl email: info@hbvvalkenswaard.nl Verslag van de Bestuursvergadering van HuurdersBelangenVereniging Valkenswaard Op 7 september2015

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

Vereniging!!van!!Eigenaars!!Logger!!IV!!-!!Trompstaete! te!!amstelveen!

Vereniging!!van!!Eigenaars!!Logger!!IV!!-!!Trompstaete! te!!amstelveen! VerenigingvanEigenaarsLoggerIV-Trompstaete teamstelveen VerslagvandeAlgemeneLedenvergaderinggehoudenopdonderdag15april2015in OntmoetingscentrumDeMeentteAmstelveen. 01Openingdoordevoorzitterenvaststellingvanhetaantalstemmenvolgensdepresentielijst

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 663 (100 procent) Aanwezig Vestia Groep VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof Woningen 1. Opening De

Nadere informatie

Pilaster VvE Beheer B.V. - uw VvE beheerder op internet. (PTWQ)

Pilaster VvE Beheer B.V. - uw VvE beheerder op internet. (PTWQ) pagina 1 van 5 16-002 - Pootlaan, Huibert (86/244), gevestigd te Alkmaar Besluiten 15 juni 2010 Vaststellen notulen algemene ledenvergadering 30 juni, 27 augustus en 22 september 2009. Benoeming bestuur

Nadere informatie

Goede middag, hartelijk welkom namens het bestuur van HOP

Goede middag, hartelijk welkom namens het bestuur van HOP Goede middag, hartelijk welkom namens het bestuur van HOP Huurders Organisatie Patrizia VAN HUURDERS VOOR HUURDERS We werken voor de belangen van alle huurders Ons streven: U BENT TEVREDEN MET HOE U WOONT

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken Aanwezig: 43 leden. Notulen 79 ste Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Scheidsrechtersvereniging, 13 april 2015 Genodigden: VCN, COVS Oost, Servicegebied Midden en zustervereniging COVS Winterswijk e.o.

Nadere informatie

Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o.

Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o. Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o. Datum: 16 maart 2017 Agenda: 1. Opening 2. Voorstelronde 3. Stand van zaken en planning 4. Sociaal Statuut; wat is dat? En wat is belangrijk

Nadere informatie

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken;

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken; Werkplan STOK 2017 De prioriteiten van STOK STOK is de stedelijke organisatie van huurders bij de Utrechtse woningcorporatie Bo-Ex. Bewonerscommissies, actief op de wooncomplexen vormen de leden van vereniging.

Nadere informatie

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Donderdag 12 april 2012, aanvang 19.30 uur

Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Donderdag 12 april 2012, aanvang 19.30 uur Verslag Vergadering Locatie Datum Aanwezig Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Donderdag 12 april 2012, aanvang 19.30 uur Dick Penning (voorzitter), Arnold

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2016

Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2016 Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2016 Wat is de 'inkomensafhankelijke huurverhoging'? De regering wil graag dat de woningmarkt beter doorstroomt en dat er minder mensen scheefwonen (mensen met

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

meestgestelde vragen huurverhoging

meestgestelde vragen huurverhoging HOE HOOG MAG DE HUURVERHOGING ZIJN? WAAROM IS DE HUURVERHOGING VAN MERCATUS AFHANKELIJK VAN HET INKOMEN? WAAROM IS DE HUURVERHOGING NIET VOOR IEDEREEN GELIJK? HOE KAN HET DAT DE HUURPRIJS VOOR DEZELFDE

Nadere informatie

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer.

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer. GMR Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad secretariaat: p/a D.Boeijen Kerkstraat 72A 5411 BC Zeeland gmr@kiemuden.nl Notulen van de GMR-vergadering van 12-05-2014 Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 9 juni 2015

Jaarverslag 2014. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 9 juni 2015 Jaarverslag 2014 Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 9 juni 2015 Huurdersbelangenvereniging Ookbions Marthastraat 20 7555 DX HENGELO info@ookbions.nl www.ookbions.nl 1 Voorwoord Hierbij ontvangt

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering VvE Obrechtstraat 173 387 Zwolle

Verslag Algemene Ledenvergadering VvE Obrechtstraat 173 387 Zwolle Datum: Locatie: Afkortingen: VZ = ALV = Atrium = TC = MJOP = 29 juni 2009, 19.30 uur Wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20, 8031 HL Zwolle Voorzitter Algemene Ledenvergadering Atrium Vastgoedmanagement

Nadere informatie

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De concept agenda: 1 Opening en vaststellen agenda 2 Mededelingen en ingekomen stukken 3 Verslag ALV 13 april 20123 (pagina 2) 4 Jaarverslagen

Nadere informatie

Voorlopig Advies Huurbeleid en huurverhoging 2014

Voorlopig Advies Huurbeleid en huurverhoging 2014 Voorlopig Advies Huurbeleid en huurverhoging 2014 Leiden, 25 februari 2014, Geachte mevrouw van den Berg, Hartelijk dank voor de adviesaanvraag op uw voorgenomen huurbeleid. We hebben hierin met instemming

Nadere informatie

Veelgestelde vragen huurverhoging 2016

Veelgestelde vragen huurverhoging 2016 Veelgestelde vragen huurverhoging 2016 1. Wat is de door Plavei vastgestelde huurverhoging voor sociale huurwoningen? 2. Wat is wettelijk gezien de maximale huurverhoging? 3. De huurverhoging is voor een

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2012

Nieuwsbrief oktober 2012 Nieuwsbrief oktober 2012 Jaargang 4 nummer 2 Stichting Landelijk Huurders Platform Voorwoord Wist u dat: Naar aanleiding van de uitkomsten van onze regiobijeenkomst hebben wij besloten u in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2014

Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2014 Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2014 Wat is de 'inkomensafhankelijke huurverhoging'? De regering wil graag dat de woningmarkt beter doorstroomt en dat er minder mensen scheefwonen (mensen met

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 23 maart 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha en Marielle. Afwezig: Ellen Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 1 april 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

Notulen van de Algemene ledenvergadering van de VvE Krooneend te Krimpen aan de IJssel gehouden op donderdag 31 maart 2011

Notulen van de Algemene ledenvergadering van de VvE Krooneend te Krimpen aan de IJssel gehouden op donderdag 31 maart 2011 VvE Krooneend Notulen van de Algemene ledenvergadering van de VvE Krooneend te Krimpen aan de IJssel gehouden op donderdag 31 maart 2011 1. Opening, stemmenaantal en vaststelling agenda De voorzitter,

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Vergadering Algemene ledenvergadering VvE W. de Zwijgersingel/Statensingel te Gouda Locatie Kantoor Woonpartners, Achterwillenseweg 22a te Gouda Datum 27 oktober 2009

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

Verslag van de jaarvergadering van de SHW en de Bewonerscommissies en Huurdersorganisaties

Verslag van de jaarvergadering van de SHW en de Bewonerscommissies en Huurdersorganisaties Verslag van de jaarvergadering van de SHW en de Bewonerscommissies en Huurdersorganisaties Locatie Cantershoef Datum 14 november 2013 Aanvang 19,30 uur Voorzitter Marlies van den Akker Aanwezig bestuur

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom.

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom. 1 Verslag algemene Ledenvergadering sv Sportlust 19 maart 2009 Concept verslag De Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging Sportlust heeft plaats gevonden in het clubgebouw van Hockeyvereniging

Nadere informatie

Gecombineerde huur/koop complexen

Gecombineerde huur/koop complexen onderwerp Gecombineerde huur/koop complexen Datum april 2013 Aan Van 1 INLEIDING In de vastgoedportefeuille van Maasdelta Groep ontstaan door de verkoop van huurwoningen steeds meer complexen waarin huurders

Nadere informatie

Verslag. : Algemene Ledenvergadering Huurdersvereniging Brederode

Verslag. : Algemene Ledenvergadering Huurdersvereniging Brederode Verslag Vergadering Datum : 13 mei 2013 Locatie Aanwezig Genodigd Afwezig Notulist Aantal pagina s : 5 : Algemene Ledenvergadering Huurdersvereniging Brederode : De Rijp, Bloemendaal : Bestuur Huurdersvereniging

Nadere informatie

Hierbij nodigen wij u uit voor de ALV van de VvE Selde Rust 25-1 t/m te Amstelveen.

Hierbij nodigen wij u uit voor de ALV van de VvE Selde Rust 25-1 t/m te Amstelveen. VvE SeldeRust 25-1 t/m 27-34 Amstelveen Datum: Amstelveen, 29 maart 2016 Onderwerp: Uitnodiging Algemene Ledenvergadering SeldeRust Behandeld door: administratie Geachte mevrouw, meneer, Hierbij nodigen

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING HUURDERVERENIGING INTERWHERE, D.D. 14 MAART 2016

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING HUURDERVERENIGING INTERWHERE, D.D. 14 MAART 2016 VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING HUURDERVERENIGING INTERWHERE, D.D. 14 MAART 2016 Onderwerp : Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging InterWhere. Aanwezig : Het bestuur, bestaande

Nadere informatie

Beste leden van de Huurderskoepels,

Beste leden van de Huurderskoepels, Beste leden van de Huurderskoepels, Op maandag 16 maart heb ik u het definitieve huurverhogingsvoorstel voor 2015 gedaan. Dit naar aanleiding van onze discussie op 9 maart jl. waarin wij een concept-voorstel

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering 17 juni 2008

Verslag Algemene Ledenvergadering 17 juni 2008 Albertdonk 4 4707 XZ Roosendaal Tel. 0165-55 59 15 Fax. 0165-52 77 34 Postbus 1378 4700 BJ Roosendaal Verslag Algemene Ledenvergadering 17 juni 2008 Van: Farida Ouahssain Datum: 17 juni 2008 Aan: Algemene

Nadere informatie

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur.

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 647 (97,59 procent) Aanwezig Patrizia Wohnmodul Beheer II B.V. VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering STRICT d.d. 11 november 2010

Verslag Algemene Ledenvergadering STRICT d.d. 11 november 2010 Verslag Algemene Ledenvergadering STRICT d.d. 11 november 2010 Op de vergadering waren aanwezig: Jos Egberink Karin Abma George Pol Peter Fokker Boudewijn Smit Carol Moes Paul van Putten Dirk Schouten

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Huurverhoging 2017

Veel gestelde vragen Huurverhoging 2017 Veel gestelde vragen Huurverhoging 2017 GroenWest heeft de antwoorden op een aantal veel gestelde vragen voor u op een rij gezet. De vragen zijn onderverdeeld in de volgende onderwerpen: Algemeen Inkomensverklaring

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING. 27 oktober Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum. (Aantal aanwezigen huurders 125)

VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING. 27 oktober Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum. (Aantal aanwezigen huurders 125) VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING 27 oktober 2016 Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum (Aantal aanwezigen huurders 125) 1. Welkom namens de drie HBV s van de Alliantie, Dudok Wonen en Gooi & Omstreken

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN 4 NOVEMBER 2013 1 Agenda algemene ledenvergadering 4 november 2013 1. Opening door de voorzitter en aanvullende mededelingen. 2. Verslag ledenvergadering 22

Nadere informatie

de huurders van verschillende inkomensgroepen met het rninimale huishoudbudget rond kunnen

de huurders van verschillende inkomensgroepen met het rninimale huishoudbudget rond kunnen Woningstichting Rochdale Raad van Bestuur Mevrouw H. van Buren Postbus 56659 1040 AR Amsterdam AM STERDAM ONSKENMERK 12 maart 2015 COSM/15.005 UW KEKMERK BEHANOEIO DOOR Dagelijks Bestuur ONDERV/ERP TELEFOON

Nadere informatie

Verslag bewonerscommissieavond. Thema: overlegwet. Presentatie

Verslag bewonerscommissieavond. Thema: overlegwet. Presentatie Verslag bewonerscommissieavond Thema: overlegwet Plaats: Wijkcentrum Titus Brandsma (Tweede Oudeheselaan) Datum: maandag 6 februari 2012 Aanwezig: 14 personen Commissies: BHPP, Delsenhof, Leuvensehof,

Nadere informatie

Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huuraanpassing.

Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huuraanpassing. 1 Huuraanpassing 2017 Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huuraanpassing. Huuraanpassing 2017 Deze brochure hoort bij de brief met het voorstel voor aanpassing van de huur voor uw woning. Inhoud

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F JAARGANG 4, NUMMER 1 N I E U W S B R I E F NOVEMBER 2017 ( ALV SPECIAL ) A LV N I E U W S B R I E F A L V Pagina 2 A G E N D A A L G E M E N E L E D E N V E R G A D E R I N G I N D I T N U M M E R : A

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering van de. Huurdersvereniging De Stroken

Algemene Ledenvergadering van de. Huurdersvereniging De Stroken Algemene Ledenvergadering van de Huurdersvereniging De Stroken PRESENTATIE HUURBELEID 2016-2017 Tekst: Powerpoint: Richard Leentvaar Tom van Agen Huurbeleid over de periode 1 juli 2016 tot en met 30 juni

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Auteur: Casper van de Pol Aanwezig: Casper van de Pol Rudi van Winsum Cees van Winsum Gerard van der Velde Wil Schoonderbeek Bert van de Poll Erik

Nadere informatie

Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen.

Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen. Jaargang 8, nummer 1 Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen. Twee leden van het bestuur van het LHP zijn

Nadere informatie

HUURDERSADVIESRAAD. St. Joseph Almelo. Jaarverslag - 1

HUURDERSADVIESRAAD. St. Joseph Almelo. Jaarverslag - 1 HUURDERSADVIESRAAD St. Joseph Almelo JAARVERSLAG Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2015 2014-1 Inhoud: 1. Inleiding 2. Verslag van de secretaris 3. Het overleg met STJA 4. Overleg met de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Notule Bijzondere Algemene ledenvergadering Dartvereniging Marktzicht.

Notule Bijzondere Algemene ledenvergadering Dartvereniging Marktzicht. Notule Bijzondere Algemene ledenvergadering 05-03-2010 Dartvereniging Marktzicht. De voorzitter opent de vergadering heet een ieder welkom en vraagt de aanwezige de presentielijst te tekenen. 2. Deponering

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging In De Goede Woning, gehouden op 26 april 2006

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging In De Goede Woning, gehouden op 26 april 2006 Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging In De Goede Woning, gehouden op 26 april 2006 De vergadering wordt voorgezeten door de heer A.M. Breijman. Locatie Aanvangstijd : Bridgehome,

Nadere informatie

Organisatievormen van een VvE. Doel volgens de wet. Definities volgens de Dikke van Dale. Burgerlijk Wetboek (BW)

Organisatievormen van een VvE. Doel volgens de wet. Definities volgens de Dikke van Dale. Burgerlijk Wetboek (BW) Versie: 1.3b Datum: 31-07-2012 Auteur: Marcel H.A. de Kock Organisatievormen van een VvE Een VvE kan op verschillende manieren georganiseerd zijn. In dit document worden de 3 meest voorkomende organisatievormen

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014

Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014 Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014 Aanwezige bestuursleden: Rick van Westenbrugge, Dolf van Stappershoef en Ubbo Rommerts Afgemeld:

Nadere informatie

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 13 april 2010

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 13 april 2010 NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAADVERGADERING 13 april 2010 Aanwezig Rol Ingrid Nauta Y Team Joost Stekelenburg N Team Edward Kleinjan Y Secretaris Michel v.d. Meulen Y Ouder Anja Brugman Y Ouder Wim Boog Y

Nadere informatie

Concept Verslag Algemene Ledenvergadering 10 april 2014

Concept Verslag Algemene Ledenvergadering 10 april 2014 Secretariaat Roekenes 12; 3956 RR Leersum KvK 30201912 Concept Verslag Algemene Ledenvergadering 10 april 2014 Aanwezig: Afwezig: 25 bewoners (18 huishoudens) Mw. Maas (bestuur) dhr. Smit, mw. Luijten

Nadere informatie