AANVRAAG OM INSCHRIJVING IN KBO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANVRAAG OM INSCHRIJVING IN KBO"

Transcriptie

1 Aanvraag inschrijving in KBO / p.1 AANVRAAG OM INSCHRIJVING IN KBO (naam en tel.nr. eventuele tussenpersoon:... ) NATUURLIJK PERSOON / RECHTSPERSOON (schrappen wat niet past) DE INSCHRIJVING BETREFT: VOLLEDIGE ONDERNEMING / VESTIGINGSEENHEID (schrappen wat niet past) NAAM ONDERNEMINGSHOOFD/ZAAKVOERDER :... VOORNAAM :... STRAAT :... NR. :... POSTCODE :... GEMEENTE :... NATIONAAL NUMMER :... NATIONALITEIT : TELEFOON/GSM :... HANDELSACTIVITEIT :... BEWIJSVOERING BEDRIJFSBEHEER* : WIE 1?... indien iemand anders dan ondernemingshoofd/zaakvoerder : - contract van lastgeving laten invullen - naam, adres, nationaal nr., nationaliteit noteren HOE 2?... (documenten bijvoegen) * bedrijfbeheer moet niet bewezen worden indien het gaat om de inschrijving van een vestigingseenheid INDIEN GEREGLEMENTEERD BEROEP : BEWIJSVOERING BEROEPSKENNIS 3 : WIE 4?... indien iemand anders dan ondernemingshoofd/zaakvoerder : - contract van lastgeving laten invullen - naam, adres, nationaal nr., nationaliteit noteren Opm. HOE 5?... (documenten bijvoegen) OMSCHRIJVING BEROEP :... indien meerdere gereglementeerde beroepen worden uitgeoefend dienen bovenstaande gegevens voor elk beroep apart genoteerd te worden!!! NAAM ONDERNEMING :... DATUM BEGIN ACTIVITEIT :... BANKREKENINGNUMMER :...

2 Aanvraag inschrijving in KBO / p.2 EXPLOITATIEZETEL v/d ONDERNEMING : STRAAT :... NR. :... GEMEENTE :...POSTCODE :... BTW-PLICHTIG : ja / neen (schrappen wat niet past) IK WENS DE BTW-REGISTRATIE : ZELF TE DOEN (ga gewoon verder, u hoeft het bijkomend btw-formulier niet in te vullen) DOOR EUNOMIA TE LATEN DOEN (ga verder en vul ook het bijkomend btw-formulier in) AANWERVING PERSONEEL : ja / neen (schrappen wat niet past) AANSLUITING SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS (zo ja, welk)?... AANSLUTING SOCIAAL SECRETARIAAT (zo ja, welk)?... Bijkomend vak, enkel in te vullen indien het gaat om een inschrijving van een rechtspersoon ONDERNEMINGSNR 6. :... RECHTSVORM 7 :... MAATSCHAPPELIJKE ZETEL : STRAAT :... NR.:... GEMEENTE :... POSTCODE :... Bijkomend vak, enkel in te vullen indien het gaat om een inschrijving van een vestigingseenheid (zowel NP als RP) ONDERNEMINGSNR. :... COMMERCIËLE NAAM :... ADRES VESTIGINGSEENHEID : STRAAT :... NR.:... GEMEENTE :... POSTCODE :... WORDEN ALLE ACTIVITEITEN v/d ONDERNEMING i/d NIEUWE VESTIGING UITGEOEFEND? ja/neen (schrappen wat niet past) INDIEN NEEN, WELKE ACTIVITEITEN WORDEN DAN WEL UITGEOEFEND IN DE NIEUWE VESTIGING?... Op grond van de gegevens op dit formulier vraag ik (schrappen wat niet past) : - de inschrijving in de KBO aan; - de activering ondernemingsnummer als BTW-identificatienummer; - de aansluiting bij Attentia sociaal verzekeringsfonds; Gedaan te... op... Handtekening aanvrager...

3 Aanvraag inschrijving in KBO / p.3 TE BEZORGEN DOCUMENTEN : KOPIE IDENTITEITSKAART ONDERNEMINGSHOOFD / ZAAKVOERDER (voor- en achterkant) BEWIJSVOERING BEDRIJFSBEHEER BEWIJSVOERING BEROEPSKENNIS (indien geregl. beroep) BIJKOMEND DOCUMENT BTW zie pagina 3 en 4 (ENKEL indien Eunomia btw-activatie moet doen) CONTRACT VAN LASTGEVING (indien bedrijfsbeheer of beroepskennis bewezen wordt door een derde) 8 BIJKOMENDE DOCUMENTEN INDIEN HET GAAT OM EEN RECHTSPERSOON: KOPIE OPRICHTINGSAKTE VENNOOTSCHAP PUBLICATIE BELGISCH STAATSBLAD v/d AANSTELLING ZAAKVOERDER

4 Aanvraag inschrijving in KBO / p.4 ENKEL INVULLEN INDIEN EUNOMIA DE BTW-REGISTRATIE IN ORDE MOET BRENGEN!!! BIJKOMENDE INLICHTINGEN M.B.T. BTW 1. ADMINISTRATIEVE HOOFDZETEL VERSCHILLEND VAN DOMICILIE? JA (vul onderstaande adresgegevens in) NEEN (ga naar vraag 2) STRAAT :... NR. :... POSTCODE :... GEMEENTE: TELEFOON/GSM : WERKZAAMHEID VAN DE ONDERNEMING - Geef een nauwkeurige omschrijving van uw voornaamste/met grootste omzet/enige beroepsactiviteit die een btwonderwerping vereist: BEROEPSACTIVITEIT:... - Andere beroepsactiviteiten die een btw-onderwerping vereisen: BEROEPSACTIVITEIT 1:... BEROEPSACTIVITEIT 2:... BEROEPSACTIVITEIT 3:... BEROEPSACTIVITEIT 4:... BEROEPSACTIVITEIT 5:... - VERMOEDELIJKE JAAROMZET (EXCL. BTW) IN EURO:... - DATUM AANVANG VAN DE WERKZAAMHEID:... - DOOR DE BELASINGSPLICHTIGE GEKOZEN TAAL VOOR ZIJN/HAAR BETREKKINGEN MET BTW-DIENSTEN:... - OVERNAME HANDELSFONDS: JA (vul onderstaande gegevens in) NEEN (ga naar vraag 3) ONDERNEMINGSNUMMER VAN DE OVERDRAGER :... NAAM OF MAATSCHAPPELIJKE BENAMING VAN DE OVERDRA(A)G(ST)ER :... SOORT OVERNAME VAN HET HANDELSFONDS: GEHEEL GEDEELTELIJK OVERNAME SALDO BTW-REKENING-COURANT? 3. BTW-REGELING VAN DE ONDERNEMING JA NEEN SOORT BELASTINGSPLICHTIGE? GEWONE BELASINGSPLICHTIGE 9 BELASTINGSPLICHTIGE MET GEDEELTELIJK RECHT OP AFTREK 10 BTW-REGELING 11 :... (ga verder op de volgende pagina)

5 Aanvraag inschrijving in KBO / p.5 BIJKOMENDE INLICHTINGEN M.B.T. BTW (vervolg) 4. AANGEVER/AANGEEFSTER PERSOON DIE DE BTW-HOEDANIGHEID AANVRAAGT:... FAMILIENAAM:... VOORNAAM:... HOEDANIGHEID:... IS DE AANGEVER EEN VOLMACHTHOUDER VREEMD A/D ONDERNEMING: JA (vul onderstaande gegevens in) NEEN (ga naar vraag 5) BESCHIKT DE AANGEVER OVER EEN ONDERNEMINGSNUMMER? JA:... (vul ond.nr in en ga nr 5) NEEN (vul onderstaande gegevens in) MAATSCHAPPELIJKE BENAMING :... STRAAT :... NR. :... POSTCODE :... GEMEENTE:... TEL :... FAX : GEDAAN TE:... DATUM:... HANDTEKENING:...

6 Aanvraag inschrijving in KBO / p.6 Verduidelijking 1 indien natuurlijk persoon: ondernemingshoofd echtgenote of samenwonende partner loontrekkende zelfstandig helper (verwant tot in de 3 de graad) indien rechtspersoon: zaakvoerder bestuurder van besturende vennootschap 2 diploma praktijkervaring vrijstelling bedrijf ouder dan 10/02/1998 vrijstelling grote onderneming EG-verklaring eerder toegekend vestigingsgetuigschrift lijst gereglementeerde beroepen (NIEUWE VESTIGINGSREGLEMENTERING SEDERT 01/09/2007) Volgende KB s blijven behouden: Slager-groothandelaar Installateur-frigorist Droogkuiser-verver Restaurateur en traiteur-banketaannemer Brood- en banketbakker 3 nieuwe KB s: FIETSEN EN MOTORVOERTUIGEN Motorvoertuigen intersectoraal Rijwielen Motorvoertuigen tot 3.5 ton Motorvoertuigen boven 3.5 ton vervangt: 012 Fietsmecanicien 013 Bromfietsmecanicien 014 Motorfietsmecanicien 026 Garagehouder-hersteller 029 Handelaar in tweedehandse autovoertuigen 037 Carrossier-hersteller BOUW EN ELEKTROTECHNIEK Ruwbouw Stukadoor, cementeer- en dekvloeractiviteiten Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten Dakdekker en waterdichting Plaatsen/herstellen van schrijnwerk en glazenmaker Algemeen schrijnwerk Eindafwerking Installatie CV, klimaat, gas en sanitair Elektrotechniek Algemeen aannemer indien natuurlijk persoon: ondernemingshoofd echtgenote of samenwonende partner loontrekkende zelfstandig helper (verwant tot in de 3 de graad) idem (2) vervangt: 001 Aannemer schrijnwerker-timmerman 002 Installateur in centrale verwarming 003 Aannemer plafonneerder-cementwerker 008 Aannemer van schilderwerken 015 Aannemer van metsel- en betonwerken 016 Aannemer-steenhouwer 019 Aannemer-marmerbewerker 021 Aannemer-tegelzetter 022 Elektrotechnisch installateur 023 Behanger-plaatser van wand- en vloerbekleding 027 Aannemer van glaswerken 030 Sanitair installateur-loodgieter 031 Installateur van verwarming met gas met individuele toestellen 032 Aannemer v. zinkwerken en metalen dakbedekkingen v. gebouwen 033 Aannemer van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen 039 Fabrikant-installateur van lichtreclames 041 Aannemer voor het waterdichtmaken van bouwwerken 042 Aannemer van slopingswerken PERSOONSVERZORGING Kapper/kapster Schoonheidsspecialiste Voetverzorging Masseur/masseuse Opticien Dentaaltechnicus Begrafenisondernemer vervangt: 006 Kapper 011 Opticien-brillenmaker 025 Technicus in tandprothese 038 Begrafenisondernemer 044 Schoonheidsspecialist indien rechtspersoon: zaakvoerder loontrekkende werkend vennoot bestuurder van besturende vennootschap

7 Aanvraag inschrijving in KBO / p.7 Verduidelijking (vervolg) 6 Rechtspersonen moeten eerst naar de griffie van de rechtbank van koophandel voor de neerlegging van de statuten en akten van benoeming en alle wijzigingen ervan. Via de griffie verkrijgen rechtspersonen hun ondernemingsnummer. Dan pas moeten ze zich tot een ondernemingsloket wenden. 7 NV CVOA CVOA, bij wijze van deelneming CVBA CVBA, bij wijze van deelneming Eenpersoons BVBA Vennootschap onder firma Gewone commanditaire vennootschap Commanditaire vennootschap op aandelen BVBA CV VZW BV onder vorm van CVOA BV onder vorm van CVBA BV onder vorm van vennootschap onder firma BV onder vorm van gewone commanditaire vennootschap BV onder vorm van commanditaire vennootschap op aandelen BV onder vorm van NV BV onder vorm van BVBA BV onder vorm van landbouwvennootschap Andere 8 naast contract van lastgeving moet steeds 2 de bewijsstuk bezorgd worden m.b.t. de aangestelde: echtgenote of samenwonende partner: bewijs van huwelijk of bewijs van samenwoonst via uittreksel dienst bevolking zelfstandig helper: attest sociaal verzekeringsfonds bewijs familieband tot 3 de graad via uittreksel dienst bevolking loontrekkende: kopie van de arbeidsovereenkomst 9 Gewone belastingsplichtige: de onderneming verricht uitsluitend handelingen, andere dan deze beoogd in artikel 44 van het btw-wetboek die geen recht op aftrek verlenen. 10 Belastingsplichtige met gedeeltelijk recht op aftrek: de onderneming verricht voor een gedeelte handelingen beoogd in artikel 44 van het btw-wetboek die geen recht op aftrek verlenen en voor een gedeelte handelingen die wel recht op aftrek verlenen. 11 Gewone BTW-regeling met kwartaalaangiften Gewone BTW-regeling met maandaangiften Forfaitaire BTW-regeling BTW-vrijstelling wegens jaaromzet < EUR Bijzondere landbouwregeling Bijzondere landbouwregeling + gewone regeling met kwartaalaangiften Bijzondere landbouwregeling + gewone regeling met maandaangiften Bijzondere landbouwregeling + vrijstellingsregeling Bijzondere landbouwregeling + forfaitaire regeling Bijzondere landbouwregeling + gewone regeling met kwartaalaangiften + forfaitaire regeling Bijzondere regeling zonder indiening van BTW-aangiften

Uw eigen onderneming starten V20150402

Uw eigen onderneming starten V20150402 Uw eigen onderneming starten V20150402 Inhoudstafel Attentia helpt u starten als zelfstandige... 1 > Open een zichtrekening...2 > Ga naar een ondernemingsloket...2 > Sluit aan bij een sociaal verzekeringsfonds...8

Nadere informatie

Wie helpt je bij elke stap als ondernemer?

Wie helpt je bij elke stap als ondernemer? SOCIAL ADMIN Wie helpt je bij elke stap als ondernemer? Het erkend ondernemingsloket van Securex ZELFSTANDIGE Inhoudsopgave 1. Checklist oprichting eenmanszaak en vennootschap 6 2. Administratieve formaliteiten

Nadere informatie

Zich vestigen als zelfstandige

Zich vestigen als zelfstandige Zich vestigen als zelfstandige Algemene Startvoorwaarden... 4 Meerderjarigheid... 4 Toestemming echtgenoot... 4 Gefailleerden...4 Burgerrechten... 5 Handelsbekwaamheid... 5 Algemene Startformaliteiten...

Nadere informatie

Startersgids. Partner voor bedrijvige mensen

Startersgids. Partner voor bedrijvige mensen Startersgids SBB Partner voor bedrijvige mensen Startersgids ALGEMEEN Starten als zelfstandige p. 1 Startersgids ALGEMEEN INHOUD U GAAT ALS ZELFSTANDIGE VAN START? 4 VOLDOET U AAN DE STARTVOORWAARDEN?

Nadere informatie

september 2014 Zich vestigen als zelfstandige in België

september 2014 Zich vestigen als zelfstandige in België september 2014 Zich vestigen als zelfstandige in België 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 1210 Brussel Ondernemingsnr.: 0314.595.348 http://economie.fgov.be

Nadere informatie

Praktische handleiding voor de startende zelfstandige. Jouw eigen zaak starten in 4 stappen.

Praktische handleiding voor de startende zelfstandige. Jouw eigen zaak starten in 4 stappen. Praktische handleiding voor de startende zelfstandige Jouw eigen zaak starten in 4 stappen. Ik lag nachtenlang wakker voor ik besliste om mijn eigen bloemenwinkel te starten. De medewerker van Xerius stelde

Nadere informatie

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken. Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert. informeert - adviseert - stimuleert

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken. Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert. informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert Agentschap Ondernemen informeert - adviseert - stimuleert Mijn eigen zaak starten met kennis van zaken informeert - adviseert - stimuleert

Nadere informatie

Wouter Devloo Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434 www.boekhouder.be

Wouter Devloo Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434 www.boekhouder.be VAN START GAAN ALS ZELFSTANDIGE : virtuele startersgids Je wil eigen zaak starten. Je hebt een idee uitgewerkt, gepraat met andere ondernemers en overlegd met familieleden. Je bent gemotiveerd, vastbesloten

Nadere informatie

Vlaanderen is ondernemen. Mijn eigen zaak. Starten met kennis van zaken AGENTSCHAP ONDERNEMEN. AGENTSCHAPONDERNEMEN.be

Vlaanderen is ondernemen. Mijn eigen zaak. Starten met kennis van zaken AGENTSCHAP ONDERNEMEN. AGENTSCHAPONDERNEMEN.be Vlaanderen is ondernemen Mijn eigen zaak Starten met kennis van zaken AGENTSCHAP ONDERNEMEN AGENTSCHAPONDERNEMEN.be Inhoud Stappenplan: hoe uw onderneming opstarten 3 1. Is uw project haalbaar? 4 1.1.

Nadere informatie

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken Mijn eigen zaak starten met kennis van zaken Inhoud Stappenplan: hoe uw onderneming opstarten 3 1. Is uw project haalbaar? 4 1.1. Als u wil slagen bereken de haalbaarheid 4 1.2. Doe de proef: het Startkompas

Nadere informatie

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken Mijn eigen zaak starten met kennis van zaken Inhoud Stappenplan: hoe uw onderneming opstarten 3 1. Is uw project haalbaar? 4 1.1. Als u wil slagen bereken de haalbaarheid 4 1.2. Doe de proef: het Startkompas

Nadere informatie

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken Mijn eigen zaak starten met kennis van zaken Inhoud Stappenplan: hoe uw onderneming opstarten 3 1. Is uw project haalbaar? 4 1.1. Als u wil slagen bereken de haalbaarheid 4 1.2. Doe de proef: het Startkompas

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 5 1 DEFINITIE VAN EEN ZELFSTANDIGE... 6 2 ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP OF IN BIJBEROEP 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling

Nadere informatie

sociale zekerheid verzekeringen rechtsvorm financiering steunmaatregelen

sociale zekerheid verzekeringen rechtsvorm financiering steunmaatregelen www.startersservice.be Wij weten waar je aan begint kan u starten sociale zekerheid verzekeringen rechtsvorm financiering steunmaatregelen NU OOK VOOR vrije beroepen advies StartersGIDS U N I Z O S ta

Nadere informatie

IK WIL VOOR EIGEN REKENING WERKEN

IK WIL VOOR EIGEN REKENING WERKEN IK WIL VOOR EIGEN REKENING WERKEN gids voor beginnende zelfstandigen STAD AALST 1 Ik wil voor eigen rekening werken Dienst Economie en landbouw Kasteel Terlinden Square Jacques Geerinckx 2 9300 Aalst tel.

Nadere informatie

Naam: Nationaal Nummer: Adres / Maatschappelijke zetel: Kantoor Securex: Boekhoudkantoor:

Naam: Nationaal Nummer: Adres / Maatschappelijke zetel: Kantoor Securex: Boekhoudkantoor: Naam: Nationaal Nummer: Adres / Maatschappelijke zetel: Tel: Fax: E-mail: Exploitatiezetel(s): Activiteit: Kantoor Securex: Boekhoudkantoor: Starten Volmacht Securex Ondernemingsloket go-start Indien boekhoudkantoor:

Nadere informatie

BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER

BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER Syllabus ter voorbereiding op het examen bij de Centrale Examencommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Brussel Economie en Werkgelegenheid

Nadere informatie

vervullen Startersgids 79

vervullen Startersgids 79 07 De opstartformaliteiten vervullen Startersgids 79 Administratieve vereenvoudiging, Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) en ondernemingsloketten. Alvorens de formaliteiten aan te vatten beginnen we

Nadere informatie

Basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer Basiskennis bedrijfsbeheer Syllabus ter voorbereiding op het examen bij de Centrale Examencommissie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Basiskennis bedrijfsbeheer

Nadere informatie

1. VESTIGINGSVOORWAARDEN VOOR BEGINNENDE ZELFSTANDIGEN... 9 1. VOORWAARDEN OM TE STARTEN MET EEN ZELFSTANDIG BEROEP...

1. VESTIGINGSVOORWAARDEN VOOR BEGINNENDE ZELFSTANDIGEN... 9 1. VOORWAARDEN OM TE STARTEN MET EEN ZELFSTANDIG BEROEP... 1 2 INHOUDSTABEL 1. VESTIGINGSVOORWAARDEN VOOR BEGINNENDE ZELFSTANDIGEN... 9 1. VOORWAARDEN OM TE STARTEN MET EEN ZELFSTANDIG BEROEP... 10 1.1. De leeftijd... 10 1 2. Nationaliteit... 10 1.3. Vrije en

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U GAAT ALS ZELFSTANDIGE VAN START...? 4 BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER 5 INSCHRIJVING BIJ DE

Nadere informatie

Bijlage Accent Starten als zelfstandige Wegwijs in de formaliteiten. Ondernemen. als buitenlander in België

Bijlage Accent Starten als zelfstandige Wegwijs in de formaliteiten. Ondernemen. als buitenlander in België Bijlage Accent Starten als zelfstandige Wegwijs in de formaliteiten Ondernemen als buitenlander in België Bijlage Accent Starten als zelfstandige - october 2012 Algemene bepalingen Wilt u als niet-belg

Nadere informatie

Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE

Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE Startersgids Schoonheidsspecialist(e) Kapper Voetverzorg(st)er Masseur/Masseuse p. 1 Startersgids SCHOONHEIDSSPECIA- LIST(E)

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Basiskennis bedrijfsbeheer... 6 Inschrijving

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW 1. Identificatie vennootschap: Sociale benaming: Vennootschapsvorm: Handelsbenaming: Aard van de activiteit: Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

Starten voor eigen rekening. Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten

Starten voor eigen rekening. Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten Starten voor eigen rekening Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten Inhoud 6 WOORD VOORAF 8 EERST EN VOORAL DE DEGELIJKHEID VAN UW PROJECT TESTEN 8 Het ING Business Plan 9 Eerste fase: vul uw

Nadere informatie

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids Consultant p. 1 Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau INHOUD U gaat

Nadere informatie

Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE

Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE Schoonheidsspecialiste p. 1 INHOUD Startersgids Schoonheidsspecialist Kapper Voetverzorg(st)er Masseur/Masseuse U gaat als

Nadere informatie

Startersgids HORECA. Startersgids Horeca p. 1

Startersgids HORECA. Startersgids Horeca p. 1 Startersgids HORECA Startersgids Horeca p. 1 Startersgids HORECA INHOUD U GAAT ALS ZELFSTANDIGE VAN START...? 4 DE VESTIGINGSWET 5 HOE INSCHRIJVEN? 5 ACTIVITEITEN DIE ONDER DE VESTIGINGSWET VALLEN 5 VRIJGESTELDE

Nadere informatie

AANVRAAG BEDRIJFSIDENTIFICATIE

AANVRAAG BEDRIJFSIDENTIFICATIE In bijlage vindt u ook een instructieblad. Houd het bij de hand om u te helpen bij het invullen van dit formulier. Deel 1: Bedrijfsgegevens Maatschappelijke benaming van het bedrijf Adres maatschappelijke

Nadere informatie