AEGON Hypotheken. Wat u moet weten over. AEGON Hypotheken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AEGON Hypotheken. Wat u moet weten over. AEGON Hypotheken"

Transcriptie

1 AEGON Hypotheken Wat u moet weten over AEGON Hypotheken

2 Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Die wil verandert met de jaren. Ontwikkelt zich. Net als het leven zelf. En zo verandert ook de manier waarop je wilt wonen. Een huis moet passen bij je leven. Bij de dingen die je echt wilt. Nu en later.

3 Een hypotheek die past bij je leven Een eigen huis is een veilige basis. Een thuis waar je droomt en plannen maakt. Waar wordt gehuild en gelachen. Vanwaar je de dingen doet die je wilt en waarnaar je steeds terugkeert. Een huis zegt iets over jezelf. Je verandert het, verbouwt en voegt toe. Zodat het steeds meer past bij wie je bent en bij de fase in je leven. Net zolang tot je je thuis voelt. AEGON begrijpt dit en helpt hierbij. Bijvoorbeeld met hypotheekoplossingen die rekening houden met de lange termijn. Met veranderingen in uw leven. En door niet alleen te kijken naar de financiering van uw woning, maar ook naar de dingen die u verder wilt in het leven. Die belangrijk voor u zijn. Zodat u de zekerheid heeft dat uw financiële planning goed geregeld is. En u zich kunt concentreren op de dingen die u echt graag wilt. 3

4 Inhoudsopgave Uw AEGON Hypotheekofferte 5 Rentedefinities 5 Rentevastperiode/renteherziening 6 Te late betaling 6 Overbruggingskrediet 6 Overlijdensrisicoverzekering 6 Hypotheekvormen 7 Geheel of gedeeltelijk extra aflossen 9 AEGON BeleggingsHypotheek 10 AEGON SpaarHypotheek 13 AEGON LevenHypotheek 14 AEGON Levensloop Hypotheek 17 AEGON KredietHypotheek 23 Toelichting op de beleggingsrendementen 24 Flexibiliteit tijdens de looptijd 25 Opstalverzekering 27 Fiscale informatie 28 Wat u verder nog moet weten 32 4

5 Uw AEGON Hypotheekofferte Uw offerte is opgebouwd uit verschillende onderdelen, die in deze toelichting worden beschreven. Uw hypotheekproduct bestaat uit een hypothecaire lening en eventueel een levensverzekering en/of de AEGON VermogensRekening. De lening zal op een bepaald moment moeten worden afgelost. De wijze van aflossing kan echter verschillen per hypotheekvorm. In uw offerte staan de hypotheekvormen genoemd die op uw hypotheek van toepassing zijn. Wij raden u aan deze toelichting te raadplegen bij het doornemen van de offerte en deze als naslagwerk bij uw hypotheekstukken te bewaren. Rentedefinities De belangrijkste rentebegrippen uit de offerte en de toelichting worden hieronder verklaard. Dagrente De rente voor nieuwe soortgelijke hypotheken met een rentevastperiode, gelijk aan de rentevastperiode die op dat moment voor de bestaande lening geldt. Contractrente De rente die gedurende de lopende rentevastperiode geldt voor de bestaande lening. Actuele rente De rente die op het moment van de wijziging geldt voor nieuwe soortgelijke hypotheken met een rentevastperiode, gelijk aan het resterende deel van de rentevastperiode van de bestaande lening. Als de geldverstrekker voor die rentevastperiode geen rentetarief heeft gepubliceerd, wordt zo veel mogelijk aansluiting gezocht bij de tarieven die wél zijn gepubliceerd. Is de duur van die rentevastperiode korter dan de duur van de rentevastperiode van het gepubliceerde tarief met de kortste rentevaste periode, dan wordt het tarief van de variabele rente gehanteerd. Effectieve rente De hypotheekrente wordt aan het einde van iedere maand in rekening gebracht. De effectieve rente is een omrekening van uw hypotheekrentepercentage naar rentebetaling aan het einde van ieder jaar. In de effectieve rente zijn tevens eventuele afsluitkosten verdisconteerd. Het publiceren van de effectieve rente stelt u in staat de opgaven van verschillende aanbieders beter te kunnen vergelijken. Variabele rente Zoals de naam al aangeeft, staat de hoogte van deze rente niet vast. Afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten kan deze rente dagelijks worden aangepast. Het tarief wordt afgeleid van de 3-maands Euribor geldmarktrente. De duur van de variabele rente is gelijk aan de looptijd van de lening. U kunt op elk moment een schriftelijk verzoek indienen om over te gaan naar een ander rentetype. Aan deze wijziging zijn geen kosten verbonden. Variabele rente is niet mogelijk bij de AEGON SpaarHypotheek, de AEGON Levensloop Hypotheek en de AEGON Annuïteiten Hypotheek. 5

6 Oriëntatierente Bij de AEGON LevenHypotheek, de AEGON BeleggingsHypotheek, de AEGON Annuïteiten Hypotheek, de AEGON Levensloop Hypotheek en de AEGON Aflossingsvrije Hypotheek kunt u ook kiezen voor de oriëntatierente. Hierbij betaalt u gedurende maximaal 2 jaar een variabele rente. Tijdens deze periode heeft u het recht om ieder moment, zonder kosten, te kiezen voor een vaste rente met het rentepercentage van voor de eventuele renteverhoging. Over zo n verhoging ontvangt u van AEGON bericht. U bepaalt dus zelf het instapmoment naar een vaste rente en heeft altijd enkele dagen de tijd om te beslissen. Krediethypotheekrente U betaalt een variabele rente over het opgenomen saldo van de AEGON KredietHypotheek; de krediethypotheekrente. Het tarief is afgeleid van de 3-maands Euribor geldmarktrente. Dit is een officiële variabele rente die banken onderling aan elkaar berekenen. Nieuwbouwtarief Voor nieuwbouwwoningen (niet van toepassing bij recreatiewoningen) geldt gedurende de eerste rentevastperiode een speciaal nieuwbouwtarief. Het nieuwbouwtarief ligt 0,2% lager dan het reguliere rentetarief. Het nieuwbouwtarief geldt alleen voor de vaste rentes (minimaal 2 jaar en maximaal 30 jaar) en niet voor de variabele rente, oriëntatierente en krediethypotheekrente. Rentevastperiode/renteherziening Kiest u ervoor om de rente gedurende een bepaalde periode vast te zetten? Dan ontvangt u aan het einde van deze rentevastperiode een voorstel voor een nieuwe termijn. Aan de hand van de percentages die dan gelden, stelt u de rente vast voor een nieuwe periode. AEGON berekent geen opslag of kosten wanneer u de rentevastperiode verlengt. Te late betaling Het aanbod gaat uit van tijdige betaling van de rente. Als er onverhoopt achterstand in de betaling ontstaat, wordt een boeterente in rekening gebracht. Deze bedraagt 1,5% per maand over de niet of te laat betaalde rente. Overbruggingskrediet Een overbruggingskrediet is een bedrag dat u tijdelijk - naast de benodigde hypothecaire lening wilt lenen, in verband met de aankoop van een nieuwe woning. Een overbruggingskrediet kan alleen in combinatie met een AEGON Hypotheek worden verstrekt. Over het overbruggingskrediet is rente verschuldigd, verder betaalt u geen andere kosten. Overlijdensrisicoverzekering Een overlijdensdekking wordt verplicht gesteld als u meer leent dan 80% van de onderhandse verkoopwaarde van uw woning en dat doet met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Bij een lening zonder NHG wordt een overlijdensdekking verplicht gesteld als u meer leent dan 90% van de executiewaarde van de woning. U dient dan minimaal het gedeelte boven de 90% van de executiewaarde te verzekeren. Dit geldt voor elke eigenaar/bewoner wiens inkomen noodzakelijk is voor het verkrijgen van de lening. Het maximaal te verzekeren bedrag bij aanvang bedraagt voor box 1, de leensom met een maximum van ,- per verzekerde en voor box 3, ,- per verzekerde. Met de overlijdensrisicoverzekering zorgt u ervoor dat na overlijden van de verzekerde(n) de lening (gedeeltelijk) kan worden afgelost. 6

7 Hypotheekvormen AEGON BeleggingsHypotheek De AEGON BeleggingsHypotheek bestaat uit een hypothecaire lening en een AEGON VermogensRekening. De inleg op deze rekening wordt na aftrek van kosten voor u belegd. De opbrengst is bedoeld om later de lening geheel of gedeeltelijk mee af te lossen. Zoals altijd bij beleggingen bestaat de mogelijkheid dat de beleggingsresultaten tegenvallen. En dat daardoor het beoogde doelvermogen niet wordt bereikt. De beleggingsrekening wordt nader toegelicht in het hoofdstuk AEGON VermogensRekening. Bij de AEGON BeleggingsHypotheek kunt u ook een overlijdensrisicoverzekering sluiten. Met de uitkering van deze verzekering kan de lening geheel of gedeeltelijk worden afgelost. In bepaalde gevallen bent u overigens verplicht een overlijdensrisicoverzekering te nemen. Bijvoorbeeld wanneer u een hoog bedrag leent in vergelijking met de waarde van uw woning. De AEGON OverlijdensRisicoverzekering is heel eenvoudig in één keer, tegelijk met de AEGON BeleggingsHypotheek, af te sluiten. AEGON SpaarHypotheek Deze hypotheekvorm bestaat uit een hypothecaire lening en een levensverzekering. De levensverzekering bestaat uit een gegarandeerde uitkering bij het in leven zijn van de verzekerde(n) op de einddatum en een gegarandeerde overlijdensdekking. Gedurende de looptijd lost u niets af. De uitkering bij het in leven zijn op de einddatum is gelijk aan het bedrag van de lening. De rentevergoeding over het gedeelte van de verzekeringspremie bestemd voor sparen en over de al opgebouwde waarde is gegarandeerd gelijk aan de te betalen hypotheekrente. Daardoor heeft u de zekerheid dat u de lening op de einddatum volledig kunt aflossen. De ingebouwde overlijdensrisicoverzekering biedt een uitkering bij overlijden van de verzekerde(n) vóór de einddatum. De hoogte van de uitkering kiest u zelf en kunt u laten variëren tussen 60% en 100% van de hypotheekschuld. AEGON LevenHypotheek en AEGON Levensloop Hypotheek De AEGON LevenHypotheek en de AEGON Levensloop Hypotheek bestaan uit een hypothecaire lening, gekoppeld aan een levensverzekering. De aan de AEGON LevenHypotheek en AEGON Levensloop Hypotheek gekoppelde levensverzekering biedt twee soorten dekkingen: een uitkering bij het in leven zijn van de verzekerde(n) op de einddatum; een uitkering bij overlijden van de verzekerde(n) vóór de einddatum. De uitkering bij het in leven zijn is gelijk aan de belegde waarde. De uitkering bij overlijden is in beginsel een vast bedrag, waarvan u binnen bepaalde grenzen de hoogte zelf kunt kiezen. Voor het berekenen van de premie is uitgegaan van een uitkering bij leven (het doelkapitaal) die gelijk is aan het bedrag van de lening. In de offerte staat de grondslag vermeld, waarop de premieberekening is gebaseerd. De door u ingelegde bedragen worden belegd in een of meer AEGON beleggingsfondsen. 7

8 Extra mogelijkheid AEGON Levensloop Hypotheek Bij de AEGON Levensloop Hypotheek kunt u als extra mogelijkheid inleggen op de Levensloop Hypotheek Rekening. Het rentepercentage van deze rekening is gelijk aan het rentepercentage van de hypothecaire lening. Meer informatie over de Levensloop Hypotheek Rekening treft u aan in het hoofdstuk De werking en waardeontwikkeling van de AEGON Levensloop Hypotheek Rekening. AEGON Annuïteiten Hypotheek Bij deze hypotheekvorm betaalt u iedere maand een vast bedrag. Dit bedrag bestaat uit hypotheekrente en aflossing. In de beginfase bestaat het vaste bedrag voornamelijk uit rente en relatief weinig aflossing. Naarmate de looptijd verstrijkt, zal het rentebestanddeel afnemen en steeds meer voor aflossing beschikbaar komen. Aan het einde van de looptijd is uw lening volledig afgelost. Bij wijziging van de rente aan het einde van een rentevastperiode wordt het maandelijks te betalen bedrag opnieuw vastgesteld. Naast uw maandbedrag voor rente en aflossing betaalt u eventueel een premie voor een los te sluiten overlijdensrisicoverzekering. Gedurende de looptijd van de lening betaalt u steeds minder rente. Daardoor wordt ook uw hypotheekrenteaftrek steeds lager. AEGON Aflossingsvrije Hypotheek Met deze hypotheek geniet u maximaal belastingvoordeel want u lost bij deze hypotheek tijdens de looptijd niets af. U betaalt dus alleen maandelijks hypotheekrente en de premie voor een eventuele overlijdensrisicoverzekering. Realiseert u zich wel dat er een schuld blijft bestaan waarvan de rente na verloop van tijd niet meer aftrekbaar is. AEGON KredietHypotheek De AEGON KredietHypotheek is een hypotheek waarbij u tijdens de looptijd niets aflost. U bent alleen rente verschuldigd over het opgenomen krediet. U bepaalt zelf wanneer en hoeveel geld u opneemt. Terugstorten van het opgenomen krediet kan ook. Daarnaast bieden wij u de mogelijkheid om de te betalen rente ten laste te brengen van de kredietruimte. Hierdoor kunt u totdat de kredietlimiet is bereikt uw maandlasten laag houden. Indien de kredietlimiet wordt bereikt, wordt de rente automatisch geïncasseerd. AEGON CombinatieHypotheek Met deze hypotheekvorm kunt u alle genoemde hypotheken combineren. De combinatie bestaat uit minimaal twee en maximaal vijf verschillende hypotheekvormen. Met de AEGON CombinatieHypotheek kunt u voor iedere hypotheekvorm een eigen rentevastperiode kiezen om het renterisico te spreiden. 8

9 Geheel of gedeeltelijk extra aflossen AEGON kent een aantal bijzondere condities die gelden als u extra aflost of de lening volledig aflost. Gedeeltelijke aflossing van de lening De lening kan zonder kosten gedeeltelijk worden afgelost: met maximaal 10% van de oorspronkelijke lening per jaar. Over het meerdere is een aflossingsvergoeding verschuldigd gelijk aan de contante waarde van het renteverschil (zie voor de berekening van de aflossingsvergoeding Algehele aflossing van de lening ), of: als de actuele rente gelijk of hoger is dan de contractrente (zie rentedefinities ). Er geldt een minimum bedrag van 2.000,- per aflossing. De aflossing moet schriftelijk aan AEGON worden meegedeeld. Hierbij geldt een aankondigingstermijn van één volle maand voor een rentevervaldag. Volledige aflossing van de lening Bij volledige aflossing worden in de volgende gevallen geen kosten in rekening gebracht: bij verkoop waarbij de gehele woning wordt overgedragen en alle schuldenaren verhuizen; bij het tenietgaan (verloren gaan) van de woning; indien u vrijwillig aflost en de actuele rente gelijk of hoger is dan de contractrente; op het moment dat de rentevastperiode is afgelopen; na het overlijden van één van de debiteuren, mits wordt afgelost binnen 3 maanden na het overlijden van de desbetreffende debiteur; met een kapitaalsuitkering uit een verpande aflossingsverzekering; met de waarde van een verpande AEGON VermogensRekening. In alle andere gevallen dan hierboven geschetst, worden aflossingskosten in rekening gebracht. Het bedrag van de aflossingskosten is gelijk aan het verschil tussen de contante waarde van de rentebedragen die u (bij ongewijzigde voortzetting van het contract) over het resterende deel van de rentevastperiode zou moeten betalen, en de contante waarde van de rentebedragen over dezelfde periode berekend op basis van de actuele rente (met een minimum van 4 maanden rente). De hiervoor genoemde contante waarden worden bepaald door discontering op basis van de actuele rente. Als u in het jaar van aflossing nog geen gedeeltelijke aflossing heeft gedaan, worden de aflossingskosten berekend over de totale lening, minus het bedrag dat u kosteloos mag aflossen. 9

10 AEGON BeleggingsHypotheek Kosten Aan het beleggen in AEGON Fondsen bij de AEGON BeleggingsHypotheek zijn de volgende kosten verbonden. Aan- en verkopen Bij aankoop van participaties wordt 0,5% aankoopkosten in rekening gebracht. Met het resterende bedrag worden participaties aangekocht tegen de aankoopprijs, die bestaat uit de gepubliceerde koers verhoogd met 1,5%. Bij verkoop betaalt u geen verkoopkosten en worden de participaties verkocht tegen de gepubliceerde koers. Switchen Wanneer u switcht tussen fondsen, betaalt u geen aan- of verkoopkosten. Participaties in het ene fonds worden verkocht tegen de gepubliceerde koers. Participaties in het andere fonds worden aangekocht tegen de gepubliceerde koers, verhoogd met 1,5% overige kosten. Overboeken Bij een overboeking worden transactiekosten in rekening gebracht. Dit is alleen het geval als een bedrag van uw AEGON VermogensRekening naar een andere rekening wordt overgeboekt, dan de vaste tegenrekening, bank- of girorekening die u heeft opgegeven. De transactiekosten bedragen dan 0,5% over het over te boeken bedrag. In de andere gevallen, bijvoorbeeld een overboeking naar uw vaste tegenrekening of voor de premie- of rentebetaling voor een AEGON-product, betaalt u geen transactiekosten. Beheerkosten en servicefee Jaarlijks worden ten behoeve van het beheer van het fonds beheerkosten en een servicefee in rekening gebracht. Deze kosten komen ten laste van de fondswaarde en worden verwerkt in de koers. De hoogte van deze kosten kunt u per fonds terugvinden in de brochure Fondsinformatie. Bij het openen van de AEGON VermogensRekening ontvangt u deze brochure. Deze vindt u ook op of vraag ernaar bij uw adviseur. Beleggingsprofiel U kunt pas beleggen in AEGON Fondsen als AEGON Bank N.V. een volledig ingevuld en ondertekend beleggingsprofiel van u heeft ontvangen. Aan de hand van dit profiel kunt u met behulp van enkele vragen bepalen in welke risicocategorie u valt en in welke AEGON Fondsen u kunt beleggen. AEGON Bank N.V. legt uw beleggingsprofiel vast en u kunt uitsluitend beleggen in fondsen die passen bij uw beleggingsprofiel. 10

11 De beleggingsfondsen waaruit u kunt kiezen Elk fonds kent zijn eigen risico/rendementsverwachting. AEGON Europees Obligatie Fonds Het fonds belegt hoofdzakelijk in obligaties uit landen die deel uit maken van de Europese Unie met uitzondering van Luxemburg, en in landen die in onderhandeling zijn met de Europese Commissie over toetreding tot de Europese Unie. Het beleggingsproces is gericht op waardetoevoeging door het innemen van duration- en yieldcurve posities en door middel van een actief selectiebeleid van landen. AEGON Garantie Click 90 Fonds Het fonds belegt in obligaties, deposito s of onderhandse leningen en call opties op de Dow Jones Eurostoxx 50 Index. Zekerheid in de vorm van een garantiewaarde wordt gecombineerd met gedeeltelijk meeprofiteren van de stijgingen van de aandelenkoersen. AEGON Wereldwijd Mix Fonds Het fonds belegt wereldwijd hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in opkomende en ontwikkelde aandelenmarkten en in obligaties uit landen die deel uit maken van de Europese Unie met uitzondering van Luxemburg, en in landen die in onderhandeling zijn met de Europese Commissie over toetreding tot de Europese Unie. Verder wordt er belegd in beursgenoteerde vastgoedmaatschappijen met hoofdzakelijk een minimale marktkapitalisatie van 200 miljoen euro en er wordt belegd in de markten voor grondstoffen. Het beleggingsproces is gericht op waardetoevoeging door middel van een actief selectiebeleid van beleggingscategorieën, landen, sectoren, individuele aandelen en door het innemen van duration- en yieldcurve posities bij obligaties. AEGON Europees Mix Fonds Het fonds belegt hoofdzakelijk in een gespreide portefeuille van Europese aandelen, obligaties uitgegeven door overheden en bedrijven alsmede in liquiditeiten. Het beleggingsproces is gericht op waardetoevoeging door middel van een actief selectiebeleid van beleggingscategorieën, landen, sectoren, individuele aandelen en door het innemen van duration- en yieldcurve posities bij obligaties. AEGON Wereldwijd Aandelen Fonds Het fonds belegt wereldwijd hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in ontwikkelde aandelenmarkten (Europa, Noord-Amerika, Japan en Azië) en opkomende aandelenmarkten in Azië. De nadruk ligt hierbij op Europa. Het beleggingsproces is gericht op waardetoevoeging door middel van een actief beleid op het gebied van regioallocatie en aandelenselectie. 11

12 AEGON Duurzaam Aandelen Fonds Het fonds belegt wereldwijd hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen die voldoen aan verschillende duurzaamheidscriteria. Duurzame beleggingen kunnen worden gedefinieerd als beleggingen waarbij, naast de financiële doelstellingen, tevens rekening gehouden wordt met de waarden en normen ten aanzien van mens, milieu en maatschappij. Het beleggingsproces is gericht op waardetoevoeging door middel van een actief selectiebeleid van landen, sectoren en individuele aandelen. AEGON Europees Aandelen Fonds Het fonds belegt hoofdzakelijk in aandelen van Europese beursgenoteerde ondernemingen, met de nadruk op grote en liquide aandelen van ondernemingen met een marktwaarde van meer dan 1 miljard euro. Het beleggingsproces is gericht op waardetoevoeging door middel van een actief selectiebeleid van landen, sectoren en individuele aandelen. Uw AEGON BeleggingsHypotheek en de AEGON VermogensRekening Aan uw AEGON BeleggingsHypotheek is de AEGON VermogensRekening gekoppeld. Met de inleg op de AEGON VermogensRekening vormt u vermogen. Dit (doel)vermogen is gelijk aan het leenbedrag. De geldverstrekker bepaalt op basis van dit (doel)vermogen en een nettorendement passend bij uw beleggingsprofiel welk bedrag u (ineens of periodiek) moet storten. U bent verplicht deze inleg op tijd te voldoen. De AEGON VermogensRekening wordt mede daarom verpand aan de geldverstrekker. Verpanding heeft tot gevolg dat u niet zonder toestemming van de geldverstrekker uw rechten met betrekking tot de AEGON VermogensRekening kunt uitoefenen. Voor de AEGON BeleggingsHypotheek kunt u onder voorwaarden een lagere hypotheekrente verkrijgen (rentekorting). Echter uitsluitend als er sprake is van een lening zonder NHG. Door de inbreng van uw vermogen in de AEGON VermogensRekening kan de risicoklasse van de hypotheek lager worden vastgesteld, waardoor u een lagere hypotheekrente betaalt. Is de waarde op uw AEGON VermogensRekening op enig moment lager dan 65% van het bedrag dat nodig was om voor rentekorting in aanmerking te komen? Dan wordt de risicoklasse waarop de rentekorting was gebaseerd opnieuw vastgesteld. Meer informatie over de AEGON VermogensRekening, bijvoorbeeld over de mogelijke beleggingsfondsen, treft u aan in de brochure AEGON VermogensRekening. Bij het openen van de AEGON VermogensRekening ontvangt u bovendien een map met uitgebreide informatie. De AEGON VermogensRekening is een product van AEGON Bank N.V., die is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Op de lange termijn zou een daling er toe kunnen leiden dat de rentekorting komt te vervallen. 12

13 AEGON SpaarHypotheek Premies Zijn op de ingangsdatum van de verzekering de uitgangspunten gewijzigd ten opzichte van de uitgangspunten in de offerte? Dan kan er een verschil zijn met de geoffreerde premies. Een van de oorzaken kan zijn dat de ingangsdatum van de verzekering afwijkt van de berekeningsdatum die in de offerte als uitgangspunt is genomen. Bij de AEGON SpaarHypotheek kan een afwijkende premie ook een andere oorzaak hebben. Bij een lagere hypotheekrente zal de rentevergoeding over het gedeelte van de verzekeringspremie bestemd voor sparen en over de opgebouwde waarde in uw levensverzekering mee omlaag gaan. De premie voor uw levensverzekering wordt hierdoor hoger. Ingeval van een hogere hypotheekrente vindt het omgekeerde plaats. In de meeste gevallen houdt u ongeveer dezelfde bruto woonlasten. Wijzigt de hypotheekrente bij aanvang van een nieuwe rentevastperiode, dan wordt de premie eveneens aangepast op de manier zoals hierboven beschreven. Premiedepot U kunt kiezen de premies (geheel of gedeeltelijk) uit een premiedepot te betalen. U krijgt een vaste rentevergoeding over het uitstaande depotbedrag. Het depot is niet verpand, zodat u altijd over de resterende waarde van het depot kunt beschikken. Kosten De AEGON SpaarHypotheek is een combinatieproduct. Dat wil zeggen dat de levensverzekering en de geldlening onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dit houdt verband met het feit dat de rentevergoeding op (een gedeelte van) de levensverzekering is afgeleid van de door de geldnemer betaalde hypotheekrente. Als de lening wordt afgelost, wordt geen hypotheekrente meer ontvangen en kan dus ook niet meer een daarvan afgeleide vergoeding op de levensverzekering worden gegeven. U kunt de levensverzekering die is gekoppeld aan de AEGON SpaarHypotheek na vervroegde aflossing van de lening maximaal 2 jaar voortzetten. AEGON verlaagt de rentevergoeding over de spaarpremie tijdens deze periode met 1,5%. Bij koppeling van de verzekering aan een nieuwe AEGON SpaarHypotheek wordt de rentevergoeding aangepast aan de dan geldende situatie. Is er na 2 jaar geen koppeling tot stand gekomen, dan zet AEGON de verzekering om in een andere verzekeringsvorm met een risicoloze belegging (tenzij anders wordt overeengekomen). Een voorbeeld hiervan is het AEGON Deposito Fund. Gratis dekking bij overlijden Wordt er bij een AEGON hypotheek een overlijdensdekking van AEGON gesloten, dan zijn de verzekerden, tijdens de geldigheidstermijn van de offerte kosteloos verzekerd van een uitkering bij overlijden. Om voor de voorlopige dekking in aanmerking te komen moet de voor akkoord getekende offerte door AEGON Hypotheken zijn ontvangen en moet de medische acceptatie akkoord zijn. Het bedrag dat uitgekeerd wordt is gelijk aan het bedrag van de aangevraagde overlijdensdekking tot een maximum van ,-. Gezondheidswaarborgen In de offerte staat aan welke medische waarborgen moet worden voldaan (in de rubriek Nog aan te leveren documenten ). Als deze gegevens leiden tot aanpassingen, krijgt u daarvan eerst bericht. 13

14 AEGON LevenHypotheek Premies Zijn op de ingangsdatum van de verzekering de uitgangspunten gewijzigd ten opzichte van de uitgangspunten in de offerte? Dan kan er een verschil zijn met de geoffreerde premies. Een van de oorzaken kan zijn dat de ingangsdatum van de verzekering afwijkt van de berekeningsdatum die in de offerte als uitgangspunt is gekozen. Premiedepot U kunt kiezen de premies (geheel of gedeeltelijk) uit een premiedepot te betalen. U krijgt een vaste rentevergoeding over het uitstaande depotbedrag. Het depot is niet verpand, zodat u altijd over de resterende waarde van het depot kunt beschikken. Als het depot leeg is, zult u de nog verschuldigde premies uit andere middelen moeten voldoen. Lagere rente door de inbreng van eigen middelen Brengt u eigen middelen in? Dan kan dat leiden tot een lagere rente. Dit kan alleen als er sprake is van een lening zonder Nationale Hypotheek Garantie. Door de storting van een bedrag op de AEGON VermogensRekening kan de risicoklasse van de hypotheek lager worden vastgesteld, waardoor u een lagere hypotheekrente betaalt. Is de waarde op de AEGON VermogensRekening op enig moment lager dan 65% van het bedrag dat nodig was om voor rentekorting in aanmerking te komen? Dan wordt de risicoklasse waarop de rentekorting was gebaseerd opnieuw vastgesteld. Denkt u om het invullen van een AEGON beleggingsprofiel! Kosten Het wijzigen van de verdeling van de opgebouwde waarde (switchen) bij de AEGON LevenHypotheek kan in principe op ieder moment. U kunt één keer per kalenderjaar gratis wijzigen. Daarna worden er kosten met de belegde waarde verrekend. Deze kosten bedragen 0,5% van het te switchen bedrag, met een minimum van 45,- (deze kosten kunnen jaarlijks worden aangepast). Ook de verdeling van de toekomstige belegde bedragen over de verschillende beleggingsfondsen kan worden gewijzigd. Deze wijziging kan in principe op elk moment en is altijd gratis. Gratis dekking bij overlijden Wordt er bij een AEGON hypotheek een overlijdensdekking van AEGON gesloten, dan zijn de verzekerden, tijdens de geldigheidstermijn van de offerte kosteloos verzekerd van een uitkering bij overlijden. Om voor de voorlopige dekking in aanmerking te komen moet de voor akkoord getekende offerte door AEGON Hypotheken zijn ontvangen en moet de medische acceptatie akkoord zijn. Het bedrag dat uitgekeerd wordt is gelijk aan het bedrag van de aangevraagde overlijdensdekking tot een maximum van ,-. Gezondheidswaarborgen In de offerte staat aan welke medische waarborgen moet worden voldaan (in de rubriek Nog aan te leveren documenten ). Als deze gegevens leiden tot aanpassingen, krijgt u daarvan eerst bericht. 14

15 De beleggingsfondsen waaruit u kunt kiezen Elk fonds kent zijn eigen risico/rendementsverwachting. AEGON Deposito Fund Het fonds belegt in kortlopende geldmarktinstrumenten zoals geldleningen en deposito s die genoteerd zijn in euro s, met een looptijd van maximaal 3 maanden. De kosten van de fondsbeheerder zijn op jaarbasis 0,12% beheerkosten en (geschat*) 0,03% overige kosten over de vermogenswaarde van het fonds. AEGON Rente Fund Het fonds belegt hoofdzakelijk in obligaties genoteerd in euro, uit landen die deel uit maken van de Europese Monetaire Unie met een rating van AAA. Het beleggingsproces is gericht op waardetoevoeging door het innemen van duration- en yieldcurve posities en door middel van een actief selectiebeleid van landen. De kosten van de fondsbeheerder zijn op jaarbasis 0,36% beheerkosten en (geschat*) 0,03% overige kosten over de vermogenswaarde van het fonds. AEGON Garantie Click 95 Fund Het fonds belegt in obligaties, deposito s of onderhandse leningen en call opties op de Dow Jones Eurostoxx 50 Index. Zekerheid in de vorm van een garantiewaarde wordt gecombineerd met gedeeltelijk meeprofiteren van de stijgingen van de aandelenkoersen. De kosten van de fondsbeheerder zijn op jaarbasis 0,60% beheerkosten en (geschat*) 0,03% overige kosten over de vermogenswaarde van het fonds. AEGON Mix Fund Het fonds belegt wereldwijd hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in opkomende en ontwikkelde aandelenmarkten en in obligaties genoteerd in euro, uit landen die deel uit maken van de Europese Monetaire Unie met een rating van AAA. Verder wordt er belegd in beursgenoteerde vastgoedmaatschappijen met hoofdzakelijk een minimale marktkapitalisatie van 200 miljoen euro en er wordt belegd in de markten voor grondstoffen. Het beleggingsproces is gericht op waardetoevoeging door middel van een actief selectiebeleid van beleggingscategorieën, landen, sectoren, individuele aandelen en door het innemen van duration- en yieldcurve posities bij obligaties. De kosten van de fondsbeheerder zijn op jaarbasis 0,49% beheerkosten en (geschat*) 0,03% overige kosten over de vermogenswaarde van het fonds. 15

16 AEGON Equity Fund Het fonds belegt wereldwijd hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in ontwikkelde en opkomende aandelenmarkten in Europa, Noord-Amerika, Japan, Azië, Midden Oosten en Afrika. De nadruk ligt hierbij op Europa. Het beleggingsproces is gericht op waardetoevoeging door middel van een actief beleid op het gebied van regioallocatie en aandelenselectie. De kosten van de fondsbeheerder zijn op jaarbasis 0,36% beheerkosten en (geschat*) 0,03% overige kosten over de vermogenswaarde van het fonds. AEGON IndexPlus Fund Het fonds belegt hoofdzakelijk in aandelen van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen die onderdeel zijn van de AEX Index. Het beleggingsproces is gericht deze index zo goed mogelijk te volgen. De kosten van de fondsbeheerder zijn op jaarbasis 0,24% beheerkosten en (geschat*) 0,03% overige kosten over de vermogenswaarde van het fonds. * De hoogte van de overige kosten is een schatting. Deze kosten kunnen per fonds en per jaar sterk verschillen. Garantie Indien met de AEGON LevenHypotheek wordt belegd in het AEGON Rente Fund en/of AEGON Mix Fund kan bij in leven zijn van de verzekerde op de einddatum een minimumbedrag worden gegarandeerd. De garantie wordt bepaald op basis van 3,6% rendement (de kosten van de fondsbeheerder zijn al in dit percentage verrekend) voor het deel van de premie dat in deze fondsen wordt belegd. Beleggen in deze fondsen draagt alleen bij tot de garantie voor zover hierin de laatste 10 jaar voor de beoogde einddatum onafgebroken en ongewijzigd wordt belegd. Bij wijziging van de verzekering of de fonds verdeling wordt de garantie herzien. Hierbij wordt uitgegaan van de op dat moment aanwezige waarde en fondsverdeling. Bij wijziging van de verzekering of de beleggingskeuze in de laatste 10 jaar komt de garantie geheel te vervallen. 16

17 AEGON Levensloop Hypotheek Premies Zijn op de ingangsdatum van de verzekering de uitgangspunten gewijzigd ten opzichte van de uitgangspunten in de offerte? Dan kan er een verschil zijn met de geoffreerde premies. Een van de oorzaken kan zijn dat de ingangsdatum van de verzekering afwijkt van de berekeningsdatum die in de offerte als uitgangspunt is genomen. Bij belegging op de AEGON Levensloop Hypotheek Rekening kan een afwijkende premie ook een andere oorzaak hebben. Bij een lagere hypotheekrente zal de rentevergoeding over het gedeelte van de verzekeringspremie bestemd voor sparen en over de opgebouwde waarde in uw levensverzekering mee omlaag gaan. De premie voor uw levensverzekering wordt hierdoor hoger. Ingeval van een hogere hypotheekrente vindt het omgekeerde plaats. In de meeste gevallen houdt u ongeveer dezelfde bruto woonlasten. Wijzigt de hypotheekrente bij aanvang van een nieuwe rentevastperiode, dan wordt de premie eveneens aangepast op de manier zoals hierboven beschreven. Premiedepot U kunt kiezen de premies (geheel of gedeeltelijk) uit een premiedepot te betalen. U krijgt een vaste rentevergoeding over het uitstaande depotbedrag. Het depot is niet verpand, zodat u altijd over de resterende waarde van het depot kunt beschikken. Kosten De AEGON LevensloopHypotheek is een combinatieproduct. Dat wil zeggen dat de levensverzekering en de geldlening onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dit houdt verband met het feit dat de rentevergoeding op (een gedeelte van) de levensverzekering is afgeleid van de door de geldnemer betaalde hypotheekrente. Als de lening wordt afgelost, wordt geen hypotheekrente meer ontvangen en kan dus ook niet meer een daarvan afgeleide vergoeding op de levensverzekering worden gegeven. De aan de AEGON Levensloop Hypotheek verbonden levensverzekering kan na aflossing worden voortgezet. U kunt dan geen gebruik meer maken van de Levensloop Hypotheek Rekening. Het wijzigen van de verdeling van de opgebouwde waarde (switchen) bij de AEGON Levensloop Hypotheek kan in principe op ieder moment. U kunt één keer per kalenderjaar gratis wijzigen. Daarna worden er kosten met de belegde waarde verrekend. Deze kosten bedragen 0,5% van het te switchen bedrag, met een minimum van 45,- (deze kosten kunnen jaarlijks worden aangepast). Ook de verdeling van de toekomstige belegde bedragen over de verschillende beleggingsfondsen kan worden gewijzigd. Deze wijziging kan in principe op elk moment en is altijd gratis. Bij een switch van een beleggingsfonds naar de AEGON Levensloop Hypotheek Rekening worden geen switchkosten in rekening gebracht. 17

18 Lagere rente door de inbreng van eigen middelen Brengt u eigen middelen in? Dan kan dat leiden tot een lagere rente. Dit kan alleen als er sprake is van een lening zonder Nationale Hypotheek Garantie. Door de storting van een bedrag op de AEGON VermogensRekening kan de risicoklasse van de hypotheek lager worden vastgesteld, waardoor u een lagere hypotheekrente betaalt. Is de waarde op de AEGON VermogensRekening op enig moment lager dan 65% van het bedrag dat nodig was om voor rentekorting in aanmerking te komen? Dan wordt de risicoklasse waarop de rentekorting was gebaseerd opnieuw vastgesteld. Denkt u om het invullen van een AEGON beleggingsprofiel! Gratis dekking bij overlijden Wordt er bij een AEGON hypotheek een overlijdensdekking van AEGON gesloten, dan zijn de verzekerden, tijdens de geldigheidstermijn van de offerte kosteloos verzekerd van een uitkering bij overlijden. Om voor de voorlopige dekking in aanmerking te komen moet de voor akkoord getekende offerte door AEGON Hypotheken zijn ontvangen en moet de medische acceptatie akkoord zijn. Het bedrag dat uitgekeerd wordt is gelijk aan het bedrag van de aangevraagde overlijdensdekking tot een maximum van ,-. Gezondheidswaarborgen In de offerte staat aan welke medische waarborgen moet worden voldaan (in de rubriek Nog aan te leveren documenten ). Als deze gegevens leiden tot aanpassingen, krijgt u daarvan eerst bericht. De beleggingsfondsen waaruit u kunt kiezen Elk fonds kent zijn eigen risico/rendementsverwachting. AEGON Levensloop Hypotheek Rekening Het rentepercentage van deze rekening is gelijk aan het rentepercentage van de bijbehorende lening. In een periode waarin oriëntatierente wordt betaald, is de rentevergoeding gelijk aan het rentepercentage dat geldt bij aanvang van deze periode. Op deze rekening kan maximaal een bedrag worden ingelegd ter grootte van het (resterende) bedrag van de lening. Zodra meer op deze rekening staat, wordt de daarna te vergoeden rente verlaagd tot het rentepercentage van de bijbehorende lening, minus 1,5% punt. Er worden geen beleggingskosten in rekening gebracht. AEGON Deposito Fund Het fonds belegt in kortlopende geldmarktinstrumenten zoals geldleningen en deposito s die genoteerd zijn in euro s, met een looptijd van maximaal 3 maanden. De kosten van de fondsbeheerder zijn op jaarbasis 0,12% beheerkosten en (geschat*) 0,03% overige kosten over de vermogenswaarde van het fonds. AEGON Garantie Click 95 Fund Het fonds belegt in obligaties, deposito s of onderhandse leningen en call opties op de Dow Jones Eurostoxx 50 Index. Zekerheid in de vorm van een garantiewaarde wordt gecombineerd met gedeeltelijk meeprofiteren van de stijgingen van de aandelenkoersen. De kosten van de fondsbeheerder zijn op jaarbasis 0,60% beheerkosten en (geschat*) 0,03% overige kosten over de vermogenswaarde van het fonds. 18

19 AEGON Mix Fund Het fonds belegt wereldwijd hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in opkomende en ontwikkelde aandelenmarkten en in obligaties genoteerd in euro, uit landen die deel uit maken van de Europese Monetaire Unie met een rating van AAA. Verder wordt er belegd in beursgenoteerde vastgoedmaatschappijen met hoofdzakelijk een minimale marktkapitalisatie van 200 miljoen euro en er wordt belegd in de markten voor grondstoffen. Het beleggingsproces is gericht op waardetoevoeging door middel van een actief selectiebeleid van beleggingscategorieën, landen, sectoren, individuele aandelen en door het innemen van duration- en yieldcurve posities bij obligaties. De kosten van de fondsbeheerder zijn op jaarbasis 0,49% beheerkosten en (geschat*) 0,03% overige kosten over de vermogenswaarde van het fonds. AEGON Equity Fund Het fonds belegt wereldwijd hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in ontwikkelde en opkomende aandelenmarkten in Europa, Noord-Amerika, Japan, Azië, Midden Oosten en Afrika. De nadruk ligt hierbij op Europa. Het beleggingsproces is gericht op waardetoevoeging door middel van een actief beleid op het gebied van regioallocatie en aandelenselectie. De kosten van de fondsbeheerder zijn op jaarbasis 0,36% beheerkosten en (geschat*) 0,03% overige kosten over de vermogenswaarde van het fonds. AEGON Equity Holland Fund Het fonds belegt hoofdzakelijk in aandelen van aan de Amsterdamse Effectenbeurs genoteerd ondernemingen, met een marktwaarde groter dan 100 miljoen euro. Het beleggingsproces is gericht op waardetoevoeging door middel van een actief selectiebeleid van sectoren en individuele aandelen. De kosten van de fondsbeheerder zijn op jaarbasis 0,36% beheerkosten en 0,03% overige kosten over de vermogenswaarde van het fonds. * De hoogte van de overige kosten is een schatting. Deze kosten kunnen per fonds en per jaar sterk verschillen. Garantie Indien met de AEGON Levensloop Hypotheek wordt belegd in het AEGON Mix Fund kan bij in leven zijn van de verzekerde op de einddatum een minimumbedrag worden gegarandeerd. De garantie wordt bepaald op basis van 3,6% rendement (de kosten van de fondsbeheerder zijn al in dit percentage verrekend) voor het deel van de premie dat in deze fondsen wordt belegd. Beleggen in deze fondsen draagt alleen bij tot de garantie voor zover hierin de laatste 10 jaar voor de beoogde einddatum onafgebroken en ongewijzigd wordt belegd. Bij wijziging van de verzekering of de fondsverdeling wordt de garantie herzien. Hierbij wordt uitgegaan van de op dat moment aanwezige waarde en fondsverdeling. Bij wijziging van de verzekering of de beleggingskeuze in de laatste 10 jaar komt de garantie geheel te vervallen. 19

20 Uw AEGON Levensloop Hypotheek en de AEGON Levensloop Hypotheek Rekening Om u duidelijk te maken hoe dit werkt, leggen we eerst uit wat de AEGON Levensloop Hypotheek Rekening inhoudt. Wat is de AEGON Levensloop Hypotheek Rekening? De AEGON Levensloop Hypotheek Rekening (LHR) is een rekening die voor u wordt geopend op het moment dat u een Levensloop Hypotheek (LLH) verzekering bij AEGON afsluit. Over deze rekening kunt u net zolang beschikken als de LLH-verzekering bestaat. Het rentepercentage van deze rekening is gelijk aan het rentepercentage van uw LLHlening. Als het rentepercentage van uw LLH-lening wijzigt, bijvoorbeeld na afloop van een rentevastperiode, wijzigt ook het rentepercentage van de LHR. Hoe kunt u op deze rekening storten, met welke bedragen en vanaf welk moment? U kunt de premie die u betaalt voor de LLH-verzekering op deze rekening storten. Uw premie is bestemd voor: een deel voor de overlijdensrisicoverzekering; een deel voor beleggen op de AEGON Levensloop Hypotheek Rekening; een deel voor kosten. U kunt zelf aangeven hoe u het premiedeel dat bestemd is voor beleggen, wilt beleggen. U kunt dat premiedeel op de LHR storten of beleggen in een van de beschikbare fondsen. Ook een combinatie hiervan is mogelijk. U bepaalt vanaf de ingangsdatum van de LLH verzekering of u wilt storten op de rekening en zo ja, voor welk deel van de daarvoor beschikbare premie. AEGON garandeert u een rentevergoeding gelijk aan de rente voor de lening, voor dat premiedeel dat u stort op de LHR. Voorbeeld Stel u sluit een LLH-lening van ,- bij AEGON: de verschuldigde hypotheekrente hiervoor bedraagt 7% gedurende 20 jaar. Om op de einddatum of na overlijden van de verzekerde(n) de lening (gedeeltelijk) af te lossen sluit u een LLH-verzekering af. De totale premie hiervoor bedraagt 150,- per maand. Vanaf de ingangsdatum van uw LLHverzekering besluit u voor 50% op de LHR te storten. Omdat het rentepercentage op uw LLH-lening 7% is gedurende 20 jaar, is hiermee ook het rentepercentage van uw LHR gedurende dezelfde periode bepaald op 7%. De overige 50% belegt u in één van de beschikbare beleggingsfondsen. Meer storten tijdens de looptijd van de verzekering Wilt u na verloop van tijd meer gaan storten op de LHR? Dan kunt u dit op verschillende manieren realiseren. De mogelijkheden zijn onder meer: De toekomstige fondsverdeling wijzigen. In het kader van het hierboven geschetste voorbeeld besluit u bijvoorbeeld na 8 jaar 100% van de beschikbare premie op de LHR te storten. Extra premie betalen. Dit kan door een eenmalige storting of verhoging van de reguliere premie. Voor deze extra betaling(en) kunt u besluiten dat u hiermee meer wilt storten op de LHR. De al opgebouwde waarde van een beleggingsfonds overhevelen naar de LHR (switchen). 20

Een hypotheek die past bij uw leven

Een hypotheek die past bij uw leven AEGON Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Een hypotheek die past bij uw leven Een eigen huis is een veilige basis. Een thuis waar je droomt en plannen maakt. Waar wordt gehuild en gelachen.

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven

Een hypotheek die past bij uw leven AEGON Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Inhoudsopgave Een eigen huis, een eigen hypotheek 4 AEGON Bankspaarhypotheek 7 AEGON SpaarHypotheek 8 AEGON LevenHypotheek 10 AEGON Levensloop Hypotheek

Nadere informatie

Kies de hypotheek die bij u past. NnL

Kies de hypotheek die bij u past. NnL Kies de hypotheek die bij u past NnL Persoonlijk advies Ieder mens is uniek. U verlangt dus een advies dat bij u past. Daarom werkt Nationale-Nederlanden met verzekerings- en hypotheekadviseurs. Die hebben

Nadere informatie

Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken

Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken U heeft een hypotheek aangevraagd bij de ING. Een hypotheek brengt aanzienlijke financiële

Nadere informatie

HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE

HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE Het afsluiten van een hypotheek is een belangrijke keuze waarbij wij u graag goed willen informeren. Vandaar deze wegwijzer, waarin een aantal belangrijke

Nadere informatie

Wat vindt u in deze brochure?

Wat vindt u in deze brochure? Wat vindt u in deze brochure? Een huis kopen doet u niet van de ene op de andere dag. Daarvoor komt er te veel bij kijken. Vaak is het een complex proces waarin u veel keuzes en afwegingen maakt. Misschien

Nadere informatie

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Florius is de grootste gespecialiseerde hypotheekverstrekker van Nederland. Ons aanbod bestaat uit moderne en flexibele woninghypotheken met zeer goede voorwaarden.

Nadere informatie

Aankoopsom Het bedrag dat u betaalt voor een woning en wordt vastgelegd in de koopovereenkomst.

Aankoopsom Het bedrag dat u betaalt voor een woning en wordt vastgelegd in de koopovereenkomst. Hypotheekwoordenboek A Aankoopkeuring Een bouwtechnisch onderzoek naar de bouwkundige staat van een woning. In het keuringsrapport wordt melding gemaakt van bouwkundige gebreken, achterstallig onderhoud

Nadere informatie

per 22 april 2008 LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK

per 22 april 2008 LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK Leningsvoorwaarden Budget Plus Hypotheek per 22 april 2008 DEEL A LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1.1 De inhoud van de offerte Uw offerte bestaat

Nadere informatie

Pensioengids Variabel Inkomen

Pensioengids Variabel Inkomen Pensioengids Variabel Inkomen Versie: 5 november 2010 Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Inhoudsopgave 1 Uw pensioen bij Unisys... 3 1.1 Aan welke regeling neemt u deel?... 3 1.2 Wat moet u doen?...

Nadere informatie

Hypotheken Wijzer. Inhoud. Algemene informatie over Van Lanschothypotheken

Hypotheken Wijzer. Inhoud. Algemene informatie over Van Lanschothypotheken Hypotheken Wijzer De financiering van uw eigen woning maakt deel uit van uw totale inkomens- en vermogenssituatie. Onbezorgd woongenot staat of valt bij een hypotheeklening die aansluit bij uw persoonlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. bestaande uit DE LENINGVOORWAARDEN VOOR EEN HYPOTHEEK VAN BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE B.V. Augustus 2011

ALGEMENE VOORWAARDEN. bestaande uit DE LENINGVOORWAARDEN VOOR EEN HYPOTHEEK VAN BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE B.V. Augustus 2011 ALGEMENE VOORWAARDEN bestaande uit DE LENINGVOORWAARDEN VOOR EEN HYPOTHEEK VAN BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE B.V. Augustus 2011 en DE ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSTELLING vastgesteld

Nadere informatie

AEGON VermogensRekening. Handleiding

AEGON VermogensRekening. Handleiding AEGON VermogensRekening Handleiding Handleiding bij de AEGON VermogensRekening Inleiding Gefeliciteerd met uw AEGON VermogensRekening, een beleggingsrekening waarmee u eenvoudig een vermogen kunt vormen.

Nadere informatie

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ADVIES MET HET LUYTEN ADVIESGROEP betrouwbaar beter Bredaseweg 65 Kantoorgebouw de Havik 4872 LA ETTEN-LEUR Tel. (076) 5021087 Fax (076) 5021604 Email info@luyten.nl Internet

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden - Leningvoorwaarden voor een Victorie Hypotheek (1 september 2009) - Algemene bepalingen van geldlening en zekerheidstelling (20 april 2009) 13 16 09-07 De leningvoorwaarden voor

Nadere informatie

MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur.

MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur. MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur. Wij helpen u dé passende hypotheek te vinden als u een huis wilt

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie

Hypotheekvormen. De annuïteitenhypotheek

Hypotheekvormen. De annuïteitenhypotheek Hypotheekvormen De annuïteitenhypotheek Starten met lage aflossing Bij een annuïteitenhypotheek wordt gedurende de looptijd - bij gelijkblijvende rente - een vast bedrag aan rente en aflossing (annuïteit)

Nadere informatie

Acceptatie handleiding

Acceptatie handleiding Acceptatie handleiding Aegon Hypotheken Inhoudsopgave Acceptatiehandleiding 3 Acceptatienormen 4 Gedragscode Hypothecaire Financieringen 4 Uitzonderingen op gedragscode betreffende leencapaciteit 4 Leningen

Nadere informatie

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek Bijlage: Toelichtingen en tips Toelichting Tip 1 - Verloop en tijdsduur 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Het afsluiten

Nadere informatie

Zekerheid van inkomen, vrijheid van leven

Zekerheid van inkomen, vrijheid van leven Zekerheid van inkomen, vrijheid van leven AEGON Variabele Lijfrente AEGON Variabele Lijfrente is een product van AEGON Ireland plc (AEGON) Een inkomensoplossing die ook op úw lijf geschreven is? Straks

Nadere informatie

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen 1. Productinformatie van Evi Netto Pensioenbeleggen 2. Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Deze productinformatie en de Afspraken van Evi Netto

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Toelichting bij 'Informatie over uw beleggingsverzekering

Toelichting bij 'Informatie over uw beleggingsverzekering Toelichting bij 'Informatie over uw beleggingsverzekering In deze toelichting bij uw 'Informatie over uw beleggingsverzekering' (kortweg: waardeoverzicht) geven wij u aanvullende informatie over de verschillende

Nadere informatie

Toelichting Gedragscode Hypothecaire Financieringen

Toelichting Gedragscode Hypothecaire Financieringen Toelichting Gedragscode Hypothecaire Financieringen 1. Begrippen De Gedragscode Hypothecaire Financieringen geldt voor financieringen met als zekerheid hypotheek op een woning in één van de landen van

Nadere informatie

Toelichting Gedragscode Hypothecaire Financieringen

Toelichting Gedragscode Hypothecaire Financieringen Toelichting Gedragscode Hypothecaire Financieringen 1 1. Begrippen De Gedragscode Hypothecaire Financieringen geldt voor financieringen met als zekerheid hypotheek op een woning in één van de landen van

Nadere informatie

Toelichting Gedragscode Hypothecaire Financieringen

Toelichting Gedragscode Hypothecaire Financieringen Toelichting Gedragscode Hypothecaire Financieringen 1. Begrippen De Gedragscode Hypothecaire Financieringen geldt voor financieringen met als zekerheid hypotheek op een woning in één van de landen van

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks 1. Waarom deze informatie? Een eigen woning geldt voor veel mensen als een ideaal. Aan koopwoningen zitten dan ook aantrekkelijke kanten. Zo kunt u uw eigen woning

Nadere informatie

1. Professionele adviseurs die de tijd voor u nemen... 3. 2. De verschillende hypotheekvormen... 4. 3. Rente... 7

1. Professionele adviseurs die de tijd voor u nemen... 3. 2. De verschillende hypotheekvormen... 4. 3. Rente... 7 Hypotheekbrochure Inhoudsopgave 1. Professionele adviseurs die de tijd voor u nemen... 3 2. De verschillende hypotheekvormen... 4 3. Rente... 7 6. Belastingstelsel Wet IB 2001... 9 7. Hypotheekrente blijft

Nadere informatie

Budget Hypotheken. Informatie Beleggen. Voorwaarden ABN AMRO. Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 april 2015

Budget Hypotheken. Informatie Beleggen. Voorwaarden ABN AMRO. Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 april 2015 Informatie Beleggen Budget Hypotheken november 2011 ABN AMRO Voorwaarden Bestaande uit: Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 april 2015 Algemene Bepalingen voor Hypotheken 1 februari

Nadere informatie