AEGON Hypotheken. Wat u moet weten over. AEGON Hypotheken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AEGON Hypotheken. Wat u moet weten over. AEGON Hypotheken"

Transcriptie

1 AEGON Hypotheken Wat u moet weten over AEGON Hypotheken

2 Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Die wil verandert met de jaren. Ontwikkelt zich. Net als het leven zelf. En zo verandert ook de manier waarop je wilt wonen. Een huis moet passen bij je leven. Bij de dingen die je echt wilt. Nu en later.

3 Een hypotheek die past bij je leven Een eigen huis is een veilige basis. Een thuis waar je droomt en plannen maakt. Waar wordt gehuild en gelachen. Vanwaar je de dingen doet die je wilt en waarnaar je steeds terugkeert. Een huis zegt iets over jezelf. Je verandert het, verbouwt en voegt toe. Zodat het steeds meer past bij wie je bent en bij de fase in je leven. Net zolang tot je je thuis voelt. AEGON begrijpt dit en helpt hierbij. Bijvoorbeeld met hypotheekoplossingen die rekening houden met de lange termijn. Met veranderingen in uw leven. En door niet alleen te kijken naar de financiering van uw woning, maar ook naar de dingen die u verder wilt in het leven. Die belangrijk voor u zijn. Zodat u de zekerheid heeft dat uw financiële planning goed geregeld is. En u zich kunt concentreren op de dingen die u echt graag wilt. 3

4 Inhoudsopgave Uw AEGON Hypotheekofferte 5 Rentedefinities 5 Rentevastperiode/renteherziening 6 Te late betaling 6 Overbruggingskrediet 6 Overlijdensrisicoverzekering 6 Hypotheekvormen 7 Geheel of gedeeltelijk extra aflossen 9 AEGON BeleggingsHypotheek 10 AEGON SpaarHypotheek 13 AEGON LevenHypotheek 14 AEGON Levensloop Hypotheek 17 AEGON KredietHypotheek 23 Toelichting op de beleggingsrendementen 24 Flexibiliteit tijdens de looptijd 25 Opstalverzekering 27 Fiscale informatie 28 Wat u verder nog moet weten 32 4

5 Uw AEGON Hypotheekofferte Uw offerte is opgebouwd uit verschillende onderdelen, die in deze toelichting worden beschreven. Uw hypotheekproduct bestaat uit een hypothecaire lening en eventueel een levensverzekering en/of de AEGON VermogensRekening. De lening zal op een bepaald moment moeten worden afgelost. De wijze van aflossing kan echter verschillen per hypotheekvorm. In uw offerte staan de hypotheekvormen genoemd die op uw hypotheek van toepassing zijn. Wij raden u aan deze toelichting te raadplegen bij het doornemen van de offerte en deze als naslagwerk bij uw hypotheekstukken te bewaren. Rentedefinities De belangrijkste rentebegrippen uit de offerte en de toelichting worden hieronder verklaard. Dagrente De rente voor nieuwe soortgelijke hypotheken met een rentevastperiode, gelijk aan de rentevastperiode die op dat moment voor de bestaande lening geldt. Contractrente De rente die gedurende de lopende rentevastperiode geldt voor de bestaande lening. Actuele rente De rente die op het moment van de wijziging geldt voor nieuwe soortgelijke hypotheken met een rentevastperiode, gelijk aan het resterende deel van de rentevastperiode van de bestaande lening. Als de geldverstrekker voor die rentevastperiode geen rentetarief heeft gepubliceerd, wordt zo veel mogelijk aansluiting gezocht bij de tarieven die wél zijn gepubliceerd. Is de duur van die rentevastperiode korter dan de duur van de rentevastperiode van het gepubliceerde tarief met de kortste rentevaste periode, dan wordt het tarief van de variabele rente gehanteerd. Effectieve rente De hypotheekrente wordt aan het einde van iedere maand in rekening gebracht. De effectieve rente is een omrekening van uw hypotheekrentepercentage naar rentebetaling aan het einde van ieder jaar. In de effectieve rente zijn tevens eventuele afsluitkosten verdisconteerd. Het publiceren van de effectieve rente stelt u in staat de opgaven van verschillende aanbieders beter te kunnen vergelijken. Variabele rente Zoals de naam al aangeeft, staat de hoogte van deze rente niet vast. Afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten kan deze rente dagelijks worden aangepast. Het tarief wordt afgeleid van de 3-maands Euribor geldmarktrente. De duur van de variabele rente is gelijk aan de looptijd van de lening. U kunt op elk moment een schriftelijk verzoek indienen om over te gaan naar een ander rentetype. Aan deze wijziging zijn geen kosten verbonden. Variabele rente is niet mogelijk bij de AEGON SpaarHypotheek, de AEGON Levensloop Hypotheek en de AEGON Annuïteiten Hypotheek. 5

6 Oriëntatierente Bij de AEGON LevenHypotheek, de AEGON BeleggingsHypotheek, de AEGON Annuïteiten Hypotheek, de AEGON Levensloop Hypotheek en de AEGON Aflossingsvrije Hypotheek kunt u ook kiezen voor de oriëntatierente. Hierbij betaalt u gedurende maximaal 2 jaar een variabele rente. Tijdens deze periode heeft u het recht om ieder moment, zonder kosten, te kiezen voor een vaste rente met het rentepercentage van voor de eventuele renteverhoging. Over zo n verhoging ontvangt u van AEGON bericht. U bepaalt dus zelf het instapmoment naar een vaste rente en heeft altijd enkele dagen de tijd om te beslissen. Krediethypotheekrente U betaalt een variabele rente over het opgenomen saldo van de AEGON KredietHypotheek; de krediethypotheekrente. Het tarief is afgeleid van de 3-maands Euribor geldmarktrente. Dit is een officiële variabele rente die banken onderling aan elkaar berekenen. Nieuwbouwtarief Voor nieuwbouwwoningen (niet van toepassing bij recreatiewoningen) geldt gedurende de eerste rentevastperiode een speciaal nieuwbouwtarief. Het nieuwbouwtarief ligt 0,2% lager dan het reguliere rentetarief. Het nieuwbouwtarief geldt alleen voor de vaste rentes (minimaal 2 jaar en maximaal 30 jaar) en niet voor de variabele rente, oriëntatierente en krediethypotheekrente. Rentevastperiode/renteherziening Kiest u ervoor om de rente gedurende een bepaalde periode vast te zetten? Dan ontvangt u aan het einde van deze rentevastperiode een voorstel voor een nieuwe termijn. Aan de hand van de percentages die dan gelden, stelt u de rente vast voor een nieuwe periode. AEGON berekent geen opslag of kosten wanneer u de rentevastperiode verlengt. Te late betaling Het aanbod gaat uit van tijdige betaling van de rente. Als er onverhoopt achterstand in de betaling ontstaat, wordt een boeterente in rekening gebracht. Deze bedraagt 1,5% per maand over de niet of te laat betaalde rente. Overbruggingskrediet Een overbruggingskrediet is een bedrag dat u tijdelijk - naast de benodigde hypothecaire lening wilt lenen, in verband met de aankoop van een nieuwe woning. Een overbruggingskrediet kan alleen in combinatie met een AEGON Hypotheek worden verstrekt. Over het overbruggingskrediet is rente verschuldigd, verder betaalt u geen andere kosten. Overlijdensrisicoverzekering Een overlijdensdekking wordt verplicht gesteld als u meer leent dan 80% van de onderhandse verkoopwaarde van uw woning en dat doet met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Bij een lening zonder NHG wordt een overlijdensdekking verplicht gesteld als u meer leent dan 90% van de executiewaarde van de woning. U dient dan minimaal het gedeelte boven de 90% van de executiewaarde te verzekeren. Dit geldt voor elke eigenaar/bewoner wiens inkomen noodzakelijk is voor het verkrijgen van de lening. Het maximaal te verzekeren bedrag bij aanvang bedraagt voor box 1, de leensom met een maximum van ,- per verzekerde en voor box 3, ,- per verzekerde. Met de overlijdensrisicoverzekering zorgt u ervoor dat na overlijden van de verzekerde(n) de lening (gedeeltelijk) kan worden afgelost. 6

7 Hypotheekvormen AEGON BeleggingsHypotheek De AEGON BeleggingsHypotheek bestaat uit een hypothecaire lening en een AEGON VermogensRekening. De inleg op deze rekening wordt na aftrek van kosten voor u belegd. De opbrengst is bedoeld om later de lening geheel of gedeeltelijk mee af te lossen. Zoals altijd bij beleggingen bestaat de mogelijkheid dat de beleggingsresultaten tegenvallen. En dat daardoor het beoogde doelvermogen niet wordt bereikt. De beleggingsrekening wordt nader toegelicht in het hoofdstuk AEGON VermogensRekening. Bij de AEGON BeleggingsHypotheek kunt u ook een overlijdensrisicoverzekering sluiten. Met de uitkering van deze verzekering kan de lening geheel of gedeeltelijk worden afgelost. In bepaalde gevallen bent u overigens verplicht een overlijdensrisicoverzekering te nemen. Bijvoorbeeld wanneer u een hoog bedrag leent in vergelijking met de waarde van uw woning. De AEGON OverlijdensRisicoverzekering is heel eenvoudig in één keer, tegelijk met de AEGON BeleggingsHypotheek, af te sluiten. AEGON SpaarHypotheek Deze hypotheekvorm bestaat uit een hypothecaire lening en een levensverzekering. De levensverzekering bestaat uit een gegarandeerde uitkering bij het in leven zijn van de verzekerde(n) op de einddatum en een gegarandeerde overlijdensdekking. Gedurende de looptijd lost u niets af. De uitkering bij het in leven zijn op de einddatum is gelijk aan het bedrag van de lening. De rentevergoeding over het gedeelte van de verzekeringspremie bestemd voor sparen en over de al opgebouwde waarde is gegarandeerd gelijk aan de te betalen hypotheekrente. Daardoor heeft u de zekerheid dat u de lening op de einddatum volledig kunt aflossen. De ingebouwde overlijdensrisicoverzekering biedt een uitkering bij overlijden van de verzekerde(n) vóór de einddatum. De hoogte van de uitkering kiest u zelf en kunt u laten variëren tussen 60% en 100% van de hypotheekschuld. AEGON LevenHypotheek en AEGON Levensloop Hypotheek De AEGON LevenHypotheek en de AEGON Levensloop Hypotheek bestaan uit een hypothecaire lening, gekoppeld aan een levensverzekering. De aan de AEGON LevenHypotheek en AEGON Levensloop Hypotheek gekoppelde levensverzekering biedt twee soorten dekkingen: een uitkering bij het in leven zijn van de verzekerde(n) op de einddatum; een uitkering bij overlijden van de verzekerde(n) vóór de einddatum. De uitkering bij het in leven zijn is gelijk aan de belegde waarde. De uitkering bij overlijden is in beginsel een vast bedrag, waarvan u binnen bepaalde grenzen de hoogte zelf kunt kiezen. Voor het berekenen van de premie is uitgegaan van een uitkering bij leven (het doelkapitaal) die gelijk is aan het bedrag van de lening. In de offerte staat de grondslag vermeld, waarop de premieberekening is gebaseerd. De door u ingelegde bedragen worden belegd in een of meer AEGON beleggingsfondsen. 7

8 Extra mogelijkheid AEGON Levensloop Hypotheek Bij de AEGON Levensloop Hypotheek kunt u als extra mogelijkheid inleggen op de Levensloop Hypotheek Rekening. Het rentepercentage van deze rekening is gelijk aan het rentepercentage van de hypothecaire lening. Meer informatie over de Levensloop Hypotheek Rekening treft u aan in het hoofdstuk De werking en waardeontwikkeling van de AEGON Levensloop Hypotheek Rekening. AEGON Annuïteiten Hypotheek Bij deze hypotheekvorm betaalt u iedere maand een vast bedrag. Dit bedrag bestaat uit hypotheekrente en aflossing. In de beginfase bestaat het vaste bedrag voornamelijk uit rente en relatief weinig aflossing. Naarmate de looptijd verstrijkt, zal het rentebestanddeel afnemen en steeds meer voor aflossing beschikbaar komen. Aan het einde van de looptijd is uw lening volledig afgelost. Bij wijziging van de rente aan het einde van een rentevastperiode wordt het maandelijks te betalen bedrag opnieuw vastgesteld. Naast uw maandbedrag voor rente en aflossing betaalt u eventueel een premie voor een los te sluiten overlijdensrisicoverzekering. Gedurende de looptijd van de lening betaalt u steeds minder rente. Daardoor wordt ook uw hypotheekrenteaftrek steeds lager. AEGON Aflossingsvrije Hypotheek Met deze hypotheek geniet u maximaal belastingvoordeel want u lost bij deze hypotheek tijdens de looptijd niets af. U betaalt dus alleen maandelijks hypotheekrente en de premie voor een eventuele overlijdensrisicoverzekering. Realiseert u zich wel dat er een schuld blijft bestaan waarvan de rente na verloop van tijd niet meer aftrekbaar is. AEGON KredietHypotheek De AEGON KredietHypotheek is een hypotheek waarbij u tijdens de looptijd niets aflost. U bent alleen rente verschuldigd over het opgenomen krediet. U bepaalt zelf wanneer en hoeveel geld u opneemt. Terugstorten van het opgenomen krediet kan ook. Daarnaast bieden wij u de mogelijkheid om de te betalen rente ten laste te brengen van de kredietruimte. Hierdoor kunt u totdat de kredietlimiet is bereikt uw maandlasten laag houden. Indien de kredietlimiet wordt bereikt, wordt de rente automatisch geïncasseerd. AEGON CombinatieHypotheek Met deze hypotheekvorm kunt u alle genoemde hypotheken combineren. De combinatie bestaat uit minimaal twee en maximaal vijf verschillende hypotheekvormen. Met de AEGON CombinatieHypotheek kunt u voor iedere hypotheekvorm een eigen rentevastperiode kiezen om het renterisico te spreiden. 8

9 Geheel of gedeeltelijk extra aflossen AEGON kent een aantal bijzondere condities die gelden als u extra aflost of de lening volledig aflost. Gedeeltelijke aflossing van de lening De lening kan zonder kosten gedeeltelijk worden afgelost: met maximaal 10% van de oorspronkelijke lening per jaar. Over het meerdere is een aflossingsvergoeding verschuldigd gelijk aan de contante waarde van het renteverschil (zie voor de berekening van de aflossingsvergoeding Algehele aflossing van de lening ), of: als de actuele rente gelijk of hoger is dan de contractrente (zie rentedefinities ). Er geldt een minimum bedrag van 2.000,- per aflossing. De aflossing moet schriftelijk aan AEGON worden meegedeeld. Hierbij geldt een aankondigingstermijn van één volle maand voor een rentevervaldag. Volledige aflossing van de lening Bij volledige aflossing worden in de volgende gevallen geen kosten in rekening gebracht: bij verkoop waarbij de gehele woning wordt overgedragen en alle schuldenaren verhuizen; bij het tenietgaan (verloren gaan) van de woning; indien u vrijwillig aflost en de actuele rente gelijk of hoger is dan de contractrente; op het moment dat de rentevastperiode is afgelopen; na het overlijden van één van de debiteuren, mits wordt afgelost binnen 3 maanden na het overlijden van de desbetreffende debiteur; met een kapitaalsuitkering uit een verpande aflossingsverzekering; met de waarde van een verpande AEGON VermogensRekening. In alle andere gevallen dan hierboven geschetst, worden aflossingskosten in rekening gebracht. Het bedrag van de aflossingskosten is gelijk aan het verschil tussen de contante waarde van de rentebedragen die u (bij ongewijzigde voortzetting van het contract) over het resterende deel van de rentevastperiode zou moeten betalen, en de contante waarde van de rentebedragen over dezelfde periode berekend op basis van de actuele rente (met een minimum van 4 maanden rente). De hiervoor genoemde contante waarden worden bepaald door discontering op basis van de actuele rente. Als u in het jaar van aflossing nog geen gedeeltelijke aflossing heeft gedaan, worden de aflossingskosten berekend over de totale lening, minus het bedrag dat u kosteloos mag aflossen. 9

10 AEGON BeleggingsHypotheek Kosten Aan het beleggen in AEGON Fondsen bij de AEGON BeleggingsHypotheek zijn de volgende kosten verbonden. Aan- en verkopen Bij aankoop van participaties wordt 0,5% aankoopkosten in rekening gebracht. Met het resterende bedrag worden participaties aangekocht tegen de aankoopprijs, die bestaat uit de gepubliceerde koers verhoogd met 1,5%. Bij verkoop betaalt u geen verkoopkosten en worden de participaties verkocht tegen de gepubliceerde koers. Switchen Wanneer u switcht tussen fondsen, betaalt u geen aan- of verkoopkosten. Participaties in het ene fonds worden verkocht tegen de gepubliceerde koers. Participaties in het andere fonds worden aangekocht tegen de gepubliceerde koers, verhoogd met 1,5% overige kosten. Overboeken Bij een overboeking worden transactiekosten in rekening gebracht. Dit is alleen het geval als een bedrag van uw AEGON VermogensRekening naar een andere rekening wordt overgeboekt, dan de vaste tegenrekening, bank- of girorekening die u heeft opgegeven. De transactiekosten bedragen dan 0,5% over het over te boeken bedrag. In de andere gevallen, bijvoorbeeld een overboeking naar uw vaste tegenrekening of voor de premie- of rentebetaling voor een AEGON-product, betaalt u geen transactiekosten. Beheerkosten en servicefee Jaarlijks worden ten behoeve van het beheer van het fonds beheerkosten en een servicefee in rekening gebracht. Deze kosten komen ten laste van de fondswaarde en worden verwerkt in de koers. De hoogte van deze kosten kunt u per fonds terugvinden in de brochure Fondsinformatie. Bij het openen van de AEGON VermogensRekening ontvangt u deze brochure. Deze vindt u ook op of vraag ernaar bij uw adviseur. Beleggingsprofiel U kunt pas beleggen in AEGON Fondsen als AEGON Bank N.V. een volledig ingevuld en ondertekend beleggingsprofiel van u heeft ontvangen. Aan de hand van dit profiel kunt u met behulp van enkele vragen bepalen in welke risicocategorie u valt en in welke AEGON Fondsen u kunt beleggen. AEGON Bank N.V. legt uw beleggingsprofiel vast en u kunt uitsluitend beleggen in fondsen die passen bij uw beleggingsprofiel. 10

11 De beleggingsfondsen waaruit u kunt kiezen Elk fonds kent zijn eigen risico/rendementsverwachting. AEGON Europees Obligatie Fonds Het fonds belegt hoofdzakelijk in obligaties uit landen die deel uit maken van de Europese Unie met uitzondering van Luxemburg, en in landen die in onderhandeling zijn met de Europese Commissie over toetreding tot de Europese Unie. Het beleggingsproces is gericht op waardetoevoeging door het innemen van duration- en yieldcurve posities en door middel van een actief selectiebeleid van landen. AEGON Garantie Click 90 Fonds Het fonds belegt in obligaties, deposito s of onderhandse leningen en call opties op de Dow Jones Eurostoxx 50 Index. Zekerheid in de vorm van een garantiewaarde wordt gecombineerd met gedeeltelijk meeprofiteren van de stijgingen van de aandelenkoersen. AEGON Wereldwijd Mix Fonds Het fonds belegt wereldwijd hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in opkomende en ontwikkelde aandelenmarkten en in obligaties uit landen die deel uit maken van de Europese Unie met uitzondering van Luxemburg, en in landen die in onderhandeling zijn met de Europese Commissie over toetreding tot de Europese Unie. Verder wordt er belegd in beursgenoteerde vastgoedmaatschappijen met hoofdzakelijk een minimale marktkapitalisatie van 200 miljoen euro en er wordt belegd in de markten voor grondstoffen. Het beleggingsproces is gericht op waardetoevoeging door middel van een actief selectiebeleid van beleggingscategorieën, landen, sectoren, individuele aandelen en door het innemen van duration- en yieldcurve posities bij obligaties. AEGON Europees Mix Fonds Het fonds belegt hoofdzakelijk in een gespreide portefeuille van Europese aandelen, obligaties uitgegeven door overheden en bedrijven alsmede in liquiditeiten. Het beleggingsproces is gericht op waardetoevoeging door middel van een actief selectiebeleid van beleggingscategorieën, landen, sectoren, individuele aandelen en door het innemen van duration- en yieldcurve posities bij obligaties. AEGON Wereldwijd Aandelen Fonds Het fonds belegt wereldwijd hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in ontwikkelde aandelenmarkten (Europa, Noord-Amerika, Japan en Azië) en opkomende aandelenmarkten in Azië. De nadruk ligt hierbij op Europa. Het beleggingsproces is gericht op waardetoevoeging door middel van een actief beleid op het gebied van regioallocatie en aandelenselectie. 11

12 AEGON Duurzaam Aandelen Fonds Het fonds belegt wereldwijd hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen die voldoen aan verschillende duurzaamheidscriteria. Duurzame beleggingen kunnen worden gedefinieerd als beleggingen waarbij, naast de financiële doelstellingen, tevens rekening gehouden wordt met de waarden en normen ten aanzien van mens, milieu en maatschappij. Het beleggingsproces is gericht op waardetoevoeging door middel van een actief selectiebeleid van landen, sectoren en individuele aandelen. AEGON Europees Aandelen Fonds Het fonds belegt hoofdzakelijk in aandelen van Europese beursgenoteerde ondernemingen, met de nadruk op grote en liquide aandelen van ondernemingen met een marktwaarde van meer dan 1 miljard euro. Het beleggingsproces is gericht op waardetoevoeging door middel van een actief selectiebeleid van landen, sectoren en individuele aandelen. Uw AEGON BeleggingsHypotheek en de AEGON VermogensRekening Aan uw AEGON BeleggingsHypotheek is de AEGON VermogensRekening gekoppeld. Met de inleg op de AEGON VermogensRekening vormt u vermogen. Dit (doel)vermogen is gelijk aan het leenbedrag. De geldverstrekker bepaalt op basis van dit (doel)vermogen en een nettorendement passend bij uw beleggingsprofiel welk bedrag u (ineens of periodiek) moet storten. U bent verplicht deze inleg op tijd te voldoen. De AEGON VermogensRekening wordt mede daarom verpand aan de geldverstrekker. Verpanding heeft tot gevolg dat u niet zonder toestemming van de geldverstrekker uw rechten met betrekking tot de AEGON VermogensRekening kunt uitoefenen. Voor de AEGON BeleggingsHypotheek kunt u onder voorwaarden een lagere hypotheekrente verkrijgen (rentekorting). Echter uitsluitend als er sprake is van een lening zonder NHG. Door de inbreng van uw vermogen in de AEGON VermogensRekening kan de risicoklasse van de hypotheek lager worden vastgesteld, waardoor u een lagere hypotheekrente betaalt. Is de waarde op uw AEGON VermogensRekening op enig moment lager dan 65% van het bedrag dat nodig was om voor rentekorting in aanmerking te komen? Dan wordt de risicoklasse waarop de rentekorting was gebaseerd opnieuw vastgesteld. Meer informatie over de AEGON VermogensRekening, bijvoorbeeld over de mogelijke beleggingsfondsen, treft u aan in de brochure AEGON VermogensRekening. Bij het openen van de AEGON VermogensRekening ontvangt u bovendien een map met uitgebreide informatie. De AEGON VermogensRekening is een product van AEGON Bank N.V., die is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Op de lange termijn zou een daling er toe kunnen leiden dat de rentekorting komt te vervallen. 12

13 AEGON SpaarHypotheek Premies Zijn op de ingangsdatum van de verzekering de uitgangspunten gewijzigd ten opzichte van de uitgangspunten in de offerte? Dan kan er een verschil zijn met de geoffreerde premies. Een van de oorzaken kan zijn dat de ingangsdatum van de verzekering afwijkt van de berekeningsdatum die in de offerte als uitgangspunt is genomen. Bij de AEGON SpaarHypotheek kan een afwijkende premie ook een andere oorzaak hebben. Bij een lagere hypotheekrente zal de rentevergoeding over het gedeelte van de verzekeringspremie bestemd voor sparen en over de opgebouwde waarde in uw levensverzekering mee omlaag gaan. De premie voor uw levensverzekering wordt hierdoor hoger. Ingeval van een hogere hypotheekrente vindt het omgekeerde plaats. In de meeste gevallen houdt u ongeveer dezelfde bruto woonlasten. Wijzigt de hypotheekrente bij aanvang van een nieuwe rentevastperiode, dan wordt de premie eveneens aangepast op de manier zoals hierboven beschreven. Premiedepot U kunt kiezen de premies (geheel of gedeeltelijk) uit een premiedepot te betalen. U krijgt een vaste rentevergoeding over het uitstaande depotbedrag. Het depot is niet verpand, zodat u altijd over de resterende waarde van het depot kunt beschikken. Kosten De AEGON SpaarHypotheek is een combinatieproduct. Dat wil zeggen dat de levensverzekering en de geldlening onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dit houdt verband met het feit dat de rentevergoeding op (een gedeelte van) de levensverzekering is afgeleid van de door de geldnemer betaalde hypotheekrente. Als de lening wordt afgelost, wordt geen hypotheekrente meer ontvangen en kan dus ook niet meer een daarvan afgeleide vergoeding op de levensverzekering worden gegeven. U kunt de levensverzekering die is gekoppeld aan de AEGON SpaarHypotheek na vervroegde aflossing van de lening maximaal 2 jaar voortzetten. AEGON verlaagt de rentevergoeding over de spaarpremie tijdens deze periode met 1,5%. Bij koppeling van de verzekering aan een nieuwe AEGON SpaarHypotheek wordt de rentevergoeding aangepast aan de dan geldende situatie. Is er na 2 jaar geen koppeling tot stand gekomen, dan zet AEGON de verzekering om in een andere verzekeringsvorm met een risicoloze belegging (tenzij anders wordt overeengekomen). Een voorbeeld hiervan is het AEGON Deposito Fund. Gratis dekking bij overlijden Wordt er bij een AEGON hypotheek een overlijdensdekking van AEGON gesloten, dan zijn de verzekerden, tijdens de geldigheidstermijn van de offerte kosteloos verzekerd van een uitkering bij overlijden. Om voor de voorlopige dekking in aanmerking te komen moet de voor akkoord getekende offerte door AEGON Hypotheken zijn ontvangen en moet de medische acceptatie akkoord zijn. Het bedrag dat uitgekeerd wordt is gelijk aan het bedrag van de aangevraagde overlijdensdekking tot een maximum van ,-. Gezondheidswaarborgen In de offerte staat aan welke medische waarborgen moet worden voldaan (in de rubriek Nog aan te leveren documenten ). Als deze gegevens leiden tot aanpassingen, krijgt u daarvan eerst bericht. 13

14 AEGON LevenHypotheek Premies Zijn op de ingangsdatum van de verzekering de uitgangspunten gewijzigd ten opzichte van de uitgangspunten in de offerte? Dan kan er een verschil zijn met de geoffreerde premies. Een van de oorzaken kan zijn dat de ingangsdatum van de verzekering afwijkt van de berekeningsdatum die in de offerte als uitgangspunt is gekozen. Premiedepot U kunt kiezen de premies (geheel of gedeeltelijk) uit een premiedepot te betalen. U krijgt een vaste rentevergoeding over het uitstaande depotbedrag. Het depot is niet verpand, zodat u altijd over de resterende waarde van het depot kunt beschikken. Als het depot leeg is, zult u de nog verschuldigde premies uit andere middelen moeten voldoen. Lagere rente door de inbreng van eigen middelen Brengt u eigen middelen in? Dan kan dat leiden tot een lagere rente. Dit kan alleen als er sprake is van een lening zonder Nationale Hypotheek Garantie. Door de storting van een bedrag op de AEGON VermogensRekening kan de risicoklasse van de hypotheek lager worden vastgesteld, waardoor u een lagere hypotheekrente betaalt. Is de waarde op de AEGON VermogensRekening op enig moment lager dan 65% van het bedrag dat nodig was om voor rentekorting in aanmerking te komen? Dan wordt de risicoklasse waarop de rentekorting was gebaseerd opnieuw vastgesteld. Denkt u om het invullen van een AEGON beleggingsprofiel! Kosten Het wijzigen van de verdeling van de opgebouwde waarde (switchen) bij de AEGON LevenHypotheek kan in principe op ieder moment. U kunt één keer per kalenderjaar gratis wijzigen. Daarna worden er kosten met de belegde waarde verrekend. Deze kosten bedragen 0,5% van het te switchen bedrag, met een minimum van 45,- (deze kosten kunnen jaarlijks worden aangepast). Ook de verdeling van de toekomstige belegde bedragen over de verschillende beleggingsfondsen kan worden gewijzigd. Deze wijziging kan in principe op elk moment en is altijd gratis. Gratis dekking bij overlijden Wordt er bij een AEGON hypotheek een overlijdensdekking van AEGON gesloten, dan zijn de verzekerden, tijdens de geldigheidstermijn van de offerte kosteloos verzekerd van een uitkering bij overlijden. Om voor de voorlopige dekking in aanmerking te komen moet de voor akkoord getekende offerte door AEGON Hypotheken zijn ontvangen en moet de medische acceptatie akkoord zijn. Het bedrag dat uitgekeerd wordt is gelijk aan het bedrag van de aangevraagde overlijdensdekking tot een maximum van ,-. Gezondheidswaarborgen In de offerte staat aan welke medische waarborgen moet worden voldaan (in de rubriek Nog aan te leveren documenten ). Als deze gegevens leiden tot aanpassingen, krijgt u daarvan eerst bericht. 14

15 De beleggingsfondsen waaruit u kunt kiezen Elk fonds kent zijn eigen risico/rendementsverwachting. AEGON Deposito Fund Het fonds belegt in kortlopende geldmarktinstrumenten zoals geldleningen en deposito s die genoteerd zijn in euro s, met een looptijd van maximaal 3 maanden. De kosten van de fondsbeheerder zijn op jaarbasis 0,12% beheerkosten en (geschat*) 0,03% overige kosten over de vermogenswaarde van het fonds. AEGON Rente Fund Het fonds belegt hoofdzakelijk in obligaties genoteerd in euro, uit landen die deel uit maken van de Europese Monetaire Unie met een rating van AAA. Het beleggingsproces is gericht op waardetoevoeging door het innemen van duration- en yieldcurve posities en door middel van een actief selectiebeleid van landen. De kosten van de fondsbeheerder zijn op jaarbasis 0,36% beheerkosten en (geschat*) 0,03% overige kosten over de vermogenswaarde van het fonds. AEGON Garantie Click 95 Fund Het fonds belegt in obligaties, deposito s of onderhandse leningen en call opties op de Dow Jones Eurostoxx 50 Index. Zekerheid in de vorm van een garantiewaarde wordt gecombineerd met gedeeltelijk meeprofiteren van de stijgingen van de aandelenkoersen. De kosten van de fondsbeheerder zijn op jaarbasis 0,60% beheerkosten en (geschat*) 0,03% overige kosten over de vermogenswaarde van het fonds. AEGON Mix Fund Het fonds belegt wereldwijd hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in opkomende en ontwikkelde aandelenmarkten en in obligaties genoteerd in euro, uit landen die deel uit maken van de Europese Monetaire Unie met een rating van AAA. Verder wordt er belegd in beursgenoteerde vastgoedmaatschappijen met hoofdzakelijk een minimale marktkapitalisatie van 200 miljoen euro en er wordt belegd in de markten voor grondstoffen. Het beleggingsproces is gericht op waardetoevoeging door middel van een actief selectiebeleid van beleggingscategorieën, landen, sectoren, individuele aandelen en door het innemen van duration- en yieldcurve posities bij obligaties. De kosten van de fondsbeheerder zijn op jaarbasis 0,49% beheerkosten en (geschat*) 0,03% overige kosten over de vermogenswaarde van het fonds. 15

16 AEGON Equity Fund Het fonds belegt wereldwijd hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in ontwikkelde en opkomende aandelenmarkten in Europa, Noord-Amerika, Japan, Azië, Midden Oosten en Afrika. De nadruk ligt hierbij op Europa. Het beleggingsproces is gericht op waardetoevoeging door middel van een actief beleid op het gebied van regioallocatie en aandelenselectie. De kosten van de fondsbeheerder zijn op jaarbasis 0,36% beheerkosten en (geschat*) 0,03% overige kosten over de vermogenswaarde van het fonds. AEGON IndexPlus Fund Het fonds belegt hoofdzakelijk in aandelen van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen die onderdeel zijn van de AEX Index. Het beleggingsproces is gericht deze index zo goed mogelijk te volgen. De kosten van de fondsbeheerder zijn op jaarbasis 0,24% beheerkosten en (geschat*) 0,03% overige kosten over de vermogenswaarde van het fonds. * De hoogte van de overige kosten is een schatting. Deze kosten kunnen per fonds en per jaar sterk verschillen. Garantie Indien met de AEGON LevenHypotheek wordt belegd in het AEGON Rente Fund en/of AEGON Mix Fund kan bij in leven zijn van de verzekerde op de einddatum een minimumbedrag worden gegarandeerd. De garantie wordt bepaald op basis van 3,6% rendement (de kosten van de fondsbeheerder zijn al in dit percentage verrekend) voor het deel van de premie dat in deze fondsen wordt belegd. Beleggen in deze fondsen draagt alleen bij tot de garantie voor zover hierin de laatste 10 jaar voor de beoogde einddatum onafgebroken en ongewijzigd wordt belegd. Bij wijziging van de verzekering of de fonds verdeling wordt de garantie herzien. Hierbij wordt uitgegaan van de op dat moment aanwezige waarde en fondsverdeling. Bij wijziging van de verzekering of de beleggingskeuze in de laatste 10 jaar komt de garantie geheel te vervallen. 16

17 AEGON Levensloop Hypotheek Premies Zijn op de ingangsdatum van de verzekering de uitgangspunten gewijzigd ten opzichte van de uitgangspunten in de offerte? Dan kan er een verschil zijn met de geoffreerde premies. Een van de oorzaken kan zijn dat de ingangsdatum van de verzekering afwijkt van de berekeningsdatum die in de offerte als uitgangspunt is genomen. Bij belegging op de AEGON Levensloop Hypotheek Rekening kan een afwijkende premie ook een andere oorzaak hebben. Bij een lagere hypotheekrente zal de rentevergoeding over het gedeelte van de verzekeringspremie bestemd voor sparen en over de opgebouwde waarde in uw levensverzekering mee omlaag gaan. De premie voor uw levensverzekering wordt hierdoor hoger. Ingeval van een hogere hypotheekrente vindt het omgekeerde plaats. In de meeste gevallen houdt u ongeveer dezelfde bruto woonlasten. Wijzigt de hypotheekrente bij aanvang van een nieuwe rentevastperiode, dan wordt de premie eveneens aangepast op de manier zoals hierboven beschreven. Premiedepot U kunt kiezen de premies (geheel of gedeeltelijk) uit een premiedepot te betalen. U krijgt een vaste rentevergoeding over het uitstaande depotbedrag. Het depot is niet verpand, zodat u altijd over de resterende waarde van het depot kunt beschikken. Kosten De AEGON LevensloopHypotheek is een combinatieproduct. Dat wil zeggen dat de levensverzekering en de geldlening onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dit houdt verband met het feit dat de rentevergoeding op (een gedeelte van) de levensverzekering is afgeleid van de door de geldnemer betaalde hypotheekrente. Als de lening wordt afgelost, wordt geen hypotheekrente meer ontvangen en kan dus ook niet meer een daarvan afgeleide vergoeding op de levensverzekering worden gegeven. De aan de AEGON Levensloop Hypotheek verbonden levensverzekering kan na aflossing worden voortgezet. U kunt dan geen gebruik meer maken van de Levensloop Hypotheek Rekening. Het wijzigen van de verdeling van de opgebouwde waarde (switchen) bij de AEGON Levensloop Hypotheek kan in principe op ieder moment. U kunt één keer per kalenderjaar gratis wijzigen. Daarna worden er kosten met de belegde waarde verrekend. Deze kosten bedragen 0,5% van het te switchen bedrag, met een minimum van 45,- (deze kosten kunnen jaarlijks worden aangepast). Ook de verdeling van de toekomstige belegde bedragen over de verschillende beleggingsfondsen kan worden gewijzigd. Deze wijziging kan in principe op elk moment en is altijd gratis. Bij een switch van een beleggingsfonds naar de AEGON Levensloop Hypotheek Rekening worden geen switchkosten in rekening gebracht. 17

18 Lagere rente door de inbreng van eigen middelen Brengt u eigen middelen in? Dan kan dat leiden tot een lagere rente. Dit kan alleen als er sprake is van een lening zonder Nationale Hypotheek Garantie. Door de storting van een bedrag op de AEGON VermogensRekening kan de risicoklasse van de hypotheek lager worden vastgesteld, waardoor u een lagere hypotheekrente betaalt. Is de waarde op de AEGON VermogensRekening op enig moment lager dan 65% van het bedrag dat nodig was om voor rentekorting in aanmerking te komen? Dan wordt de risicoklasse waarop de rentekorting was gebaseerd opnieuw vastgesteld. Denkt u om het invullen van een AEGON beleggingsprofiel! Gratis dekking bij overlijden Wordt er bij een AEGON hypotheek een overlijdensdekking van AEGON gesloten, dan zijn de verzekerden, tijdens de geldigheidstermijn van de offerte kosteloos verzekerd van een uitkering bij overlijden. Om voor de voorlopige dekking in aanmerking te komen moet de voor akkoord getekende offerte door AEGON Hypotheken zijn ontvangen en moet de medische acceptatie akkoord zijn. Het bedrag dat uitgekeerd wordt is gelijk aan het bedrag van de aangevraagde overlijdensdekking tot een maximum van ,-. Gezondheidswaarborgen In de offerte staat aan welke medische waarborgen moet worden voldaan (in de rubriek Nog aan te leveren documenten ). Als deze gegevens leiden tot aanpassingen, krijgt u daarvan eerst bericht. De beleggingsfondsen waaruit u kunt kiezen Elk fonds kent zijn eigen risico/rendementsverwachting. AEGON Levensloop Hypotheek Rekening Het rentepercentage van deze rekening is gelijk aan het rentepercentage van de bijbehorende lening. In een periode waarin oriëntatierente wordt betaald, is de rentevergoeding gelijk aan het rentepercentage dat geldt bij aanvang van deze periode. Op deze rekening kan maximaal een bedrag worden ingelegd ter grootte van het (resterende) bedrag van de lening. Zodra meer op deze rekening staat, wordt de daarna te vergoeden rente verlaagd tot het rentepercentage van de bijbehorende lening, minus 1,5% punt. Er worden geen beleggingskosten in rekening gebracht. AEGON Deposito Fund Het fonds belegt in kortlopende geldmarktinstrumenten zoals geldleningen en deposito s die genoteerd zijn in euro s, met een looptijd van maximaal 3 maanden. De kosten van de fondsbeheerder zijn op jaarbasis 0,12% beheerkosten en (geschat*) 0,03% overige kosten over de vermogenswaarde van het fonds. AEGON Garantie Click 95 Fund Het fonds belegt in obligaties, deposito s of onderhandse leningen en call opties op de Dow Jones Eurostoxx 50 Index. Zekerheid in de vorm van een garantiewaarde wordt gecombineerd met gedeeltelijk meeprofiteren van de stijgingen van de aandelenkoersen. De kosten van de fondsbeheerder zijn op jaarbasis 0,60% beheerkosten en (geschat*) 0,03% overige kosten over de vermogenswaarde van het fonds. 18

19 AEGON Mix Fund Het fonds belegt wereldwijd hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in opkomende en ontwikkelde aandelenmarkten en in obligaties genoteerd in euro, uit landen die deel uit maken van de Europese Monetaire Unie met een rating van AAA. Verder wordt er belegd in beursgenoteerde vastgoedmaatschappijen met hoofdzakelijk een minimale marktkapitalisatie van 200 miljoen euro en er wordt belegd in de markten voor grondstoffen. Het beleggingsproces is gericht op waardetoevoeging door middel van een actief selectiebeleid van beleggingscategorieën, landen, sectoren, individuele aandelen en door het innemen van duration- en yieldcurve posities bij obligaties. De kosten van de fondsbeheerder zijn op jaarbasis 0,49% beheerkosten en (geschat*) 0,03% overige kosten over de vermogenswaarde van het fonds. AEGON Equity Fund Het fonds belegt wereldwijd hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in ontwikkelde en opkomende aandelenmarkten in Europa, Noord-Amerika, Japan, Azië, Midden Oosten en Afrika. De nadruk ligt hierbij op Europa. Het beleggingsproces is gericht op waardetoevoeging door middel van een actief beleid op het gebied van regioallocatie en aandelenselectie. De kosten van de fondsbeheerder zijn op jaarbasis 0,36% beheerkosten en (geschat*) 0,03% overige kosten over de vermogenswaarde van het fonds. AEGON Equity Holland Fund Het fonds belegt hoofdzakelijk in aandelen van aan de Amsterdamse Effectenbeurs genoteerd ondernemingen, met een marktwaarde groter dan 100 miljoen euro. Het beleggingsproces is gericht op waardetoevoeging door middel van een actief selectiebeleid van sectoren en individuele aandelen. De kosten van de fondsbeheerder zijn op jaarbasis 0,36% beheerkosten en 0,03% overige kosten over de vermogenswaarde van het fonds. * De hoogte van de overige kosten is een schatting. Deze kosten kunnen per fonds en per jaar sterk verschillen. Garantie Indien met de AEGON Levensloop Hypotheek wordt belegd in het AEGON Mix Fund kan bij in leven zijn van de verzekerde op de einddatum een minimumbedrag worden gegarandeerd. De garantie wordt bepaald op basis van 3,6% rendement (de kosten van de fondsbeheerder zijn al in dit percentage verrekend) voor het deel van de premie dat in deze fondsen wordt belegd. Beleggen in deze fondsen draagt alleen bij tot de garantie voor zover hierin de laatste 10 jaar voor de beoogde einddatum onafgebroken en ongewijzigd wordt belegd. Bij wijziging van de verzekering of de fondsverdeling wordt de garantie herzien. Hierbij wordt uitgegaan van de op dat moment aanwezige waarde en fondsverdeling. Bij wijziging van de verzekering of de beleggingskeuze in de laatste 10 jaar komt de garantie geheel te vervallen. 19

20 Uw AEGON Levensloop Hypotheek en de AEGON Levensloop Hypotheek Rekening Om u duidelijk te maken hoe dit werkt, leggen we eerst uit wat de AEGON Levensloop Hypotheek Rekening inhoudt. Wat is de AEGON Levensloop Hypotheek Rekening? De AEGON Levensloop Hypotheek Rekening (LHR) is een rekening die voor u wordt geopend op het moment dat u een Levensloop Hypotheek (LLH) verzekering bij AEGON afsluit. Over deze rekening kunt u net zolang beschikken als de LLH-verzekering bestaat. Het rentepercentage van deze rekening is gelijk aan het rentepercentage van uw LLHlening. Als het rentepercentage van uw LLH-lening wijzigt, bijvoorbeeld na afloop van een rentevastperiode, wijzigt ook het rentepercentage van de LHR. Hoe kunt u op deze rekening storten, met welke bedragen en vanaf welk moment? U kunt de premie die u betaalt voor de LLH-verzekering op deze rekening storten. Uw premie is bestemd voor: een deel voor de overlijdensrisicoverzekering; een deel voor beleggen op de AEGON Levensloop Hypotheek Rekening; een deel voor kosten. U kunt zelf aangeven hoe u het premiedeel dat bestemd is voor beleggen, wilt beleggen. U kunt dat premiedeel op de LHR storten of beleggen in een van de beschikbare fondsen. Ook een combinatie hiervan is mogelijk. U bepaalt vanaf de ingangsdatum van de LLH verzekering of u wilt storten op de rekening en zo ja, voor welk deel van de daarvoor beschikbare premie. AEGON garandeert u een rentevergoeding gelijk aan de rente voor de lening, voor dat premiedeel dat u stort op de LHR. Voorbeeld Stel u sluit een LLH-lening van ,- bij AEGON: de verschuldigde hypotheekrente hiervoor bedraagt 7% gedurende 20 jaar. Om op de einddatum of na overlijden van de verzekerde(n) de lening (gedeeltelijk) af te lossen sluit u een LLH-verzekering af. De totale premie hiervoor bedraagt 150,- per maand. Vanaf de ingangsdatum van uw LLHverzekering besluit u voor 50% op de LHR te storten. Omdat het rentepercentage op uw LLH-lening 7% is gedurende 20 jaar, is hiermee ook het rentepercentage van uw LHR gedurende dezelfde periode bepaald op 7%. De overige 50% belegt u in één van de beschikbare beleggingsfondsen. Meer storten tijdens de looptijd van de verzekering Wilt u na verloop van tijd meer gaan storten op de LHR? Dan kunt u dit op verschillende manieren realiseren. De mogelijkheden zijn onder meer: De toekomstige fondsverdeling wijzigen. In het kader van het hierboven geschetste voorbeeld besluit u bijvoorbeeld na 8 jaar 100% van de beschikbare premie op de LHR te storten. Extra premie betalen. Dit kan door een eenmalige storting of verhoging van de reguliere premie. Voor deze extra betaling(en) kunt u besluiten dat u hiermee meer wilt storten op de LHR. De al opgebouwde waarde van een beleggingsfonds overhevelen naar de LHR (switchen). 20

AEGON Hypotheken. Wat u moet weten over. AEGON Hypotheken

AEGON Hypotheken. Wat u moet weten over. AEGON Hypotheken AEGON Hypotheken Wat u moet weten over AEGON Hypotheken Inhoudsopgave Uw AEGON Hypotheekofferte 4 Rentedefinities 4 Rentevastperiode/renteherziening 5 Te late betaling 5 Overbruggingskrediet 5 Overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

Wat u moet weten over AEGON Hypotheken

Wat u moet weten over AEGON Hypotheken Wat u moet weten over AEGON Hypotheken AEGON Hypotheken Inhoudsopgave Uw AEGON Hypotheekofferte 3 Geheel of gedeeltelijk extra aflossen 6 AEGON Bankspaarhypotheek 7 AEGON SpaarHypotheek 9 AEGON LevenHypotheek

Nadere informatie

AEGON Levensverzekering N.V. Postbus 23001 8900 MB Leeuwarden www.aegon.nl

AEGON Levensverzekering N.V. Postbus 23001 8900 MB Leeuwarden www.aegon.nl Op een dag... Brandweerman. Fotomodel. Piloot. Dierenarts. Voetballer. Of popster. Uw kind zal u de komende jaren ongetwijfeld verrassen met boeiende plannen voor zijn of haar eigen toekomst. Ooit komt

Nadere informatie

AEGON Levensloop Wonen. De ideale levensverzekering om uw hypotheek mee af te lossen

AEGON Levensloop Wonen. De ideale levensverzekering om uw hypotheek mee af te lossen De ideale levensverzekering om uw hypotheek mee af te lossen Waarom AEGON Levensloop Wonen? Een hypotheek afsluiten is behalve voor de financiering van uw huis ook een uitstekende manier om aan vermogensvorming

Nadere informatie

Dé combinatie van verzekeren en beleggen voor het vormen van vermogen

Dé combinatie van verzekeren en beleggen voor het vormen van vermogen Dé combinatie van verzekeren en beleggen voor het vormen van vermogen Als u voor later een kapitaal wilt opbouwen, is er nu een aantrekkelijk alternatief voor de gewone spaarrekening: AEGON Levensloop

Nadere informatie

AEGON Hypotheken Een hypotheek

AEGON Hypotheken Een hypotheek AEGON Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Die wil verandert met de jaren. Ontwikkelt zich. Net als het leven

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven

Een hypotheek die past bij uw leven AEGON Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Een hypotheek die past bij uw leven Een eigen huis is een veilige basis. Een thuis waar je droomt en plannen maakt. Waar wordt gehuild en gelachen.

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

Een akkoord! Wat betekent dat voor u?

Een akkoord! Wat betekent dat voor u? Een akkoord! Wat betekent dat voor u? AEGON heeft in 2009 een akkoord gesloten met de Stichting Woekerpolis Claim en de Stichting Verliespolis over de maximale hoogte van de kosten van particuliere beleggingsverzekeringen.

Nadere informatie

Wat u vooraf moet weten

Wat u vooraf moet weten Aegon Verzekeren&Beleggen Vermogen Wat u vooraf moet weten Toelichting op uw offerte Deze brochure is onderdeel van uw offerte. In deze brochure leest u meer over Verzekeren&Beleggen Vermogen. Het doel

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen.

Uitleg hypotheekvormen. Ik wil mijn eerste huis kopen Uitleg hypotheekvormen. Als je graag een huis wilt kopen, dan heb je een hypotheek nodig. Ook als je je huis gaat verbouwen is het goed om naar je huidige hypotheek te kijken.

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven

Een hypotheek die past bij uw leven AEGON Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Inhoudsopgave Een eigen huis, een eigen hypotheek 4 AEGON Bankspaarhypotheek 7 AEGON SpaarHypotheek 8 AEGON LevenHypotheek 10 AEGON Levensloop Hypotheek

Nadere informatie

Hypotheekvormen samengevat

Hypotheekvormen samengevat Hypotheekvormen samengevat Er bestaan in Nederland enkele honderden hypotheekvarianten. Dat lijkt heel veel, maar de meeste varianten zijn afgeleid van een aantal hoofdvormen. Uw eigen wensen en persoonlijke

Nadere informatie

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen.

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen. Welke hypotheekvorm past het beste bij uw specifieke situatie? Het is fijn om van tevoren al te weten welke basis hypotheekvormen er bestaan. Hieronder staan de hypotheekvormen een voor een kort beschreven

Nadere informatie

Wat u vooraf moet weten

Wat u vooraf moet weten Aegon Verzekeren&Beleggen Wonen Box 1 (Kapitaalverzekering Eigen Woning) Wat u vooraf moet weten Toelichting op uw offerte Deze brochure is onderdeel van uw offerte. In deze brochure leest u meer over

Nadere informatie

AEGON Verzekeren&Beleggen. Beleggingsprofiel

AEGON Verzekeren&Beleggen. Beleggingsprofiel AEGON Verzekeren&Beleggen Beleggingsprofiel Waarom uw beleggingsprofiel vaststellen? U heeft aangegeven een AEGON Verzekeren&Beleggen beleggingsverzekering te willen afsluiten. Door het invullen van de

Nadere informatie

AEGON LevenHypotheek. Beleggingsprofiel

AEGON LevenHypotheek. Beleggingsprofiel AEGON LevenHypotheek Beleggingsprofiel Waarom uw beleggingsprofiel vaststellen? U wilt een AEGON LevenHypotheek afsluiten. Door het beantwoorden van de onderstaande vragen wordt uw persoonlijk risicoprofiel

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen

Uitleg hypotheekvormen Uitleg hypotheekvormen Een hypotheek, een belangrijke financiële beslissing Als u een huis wilt kopen, dan heeft u een hypotheek nodig. Maar ook als u uw huis gaat verbouwen is het goed om naar uw huidige

Nadere informatie

LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN

LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN De keuze van de juiste hypotheek is uiteindelijk net zo belangrijk als de keuze

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen

Uitleg hypotheekvormen Uitleg hypotheekvormen Annuïteitenhypotheek Lineaire hypotheek Levenhypotheek Beleggingshypotheek Spaarhypotheek Hybride hypotheek Bankspaarhypotheek Aflossingvrije hypotheek Krediethypotheek Direct beginnen

Nadere informatie

Hypotheekvormen samengevat

Hypotheekvormen samengevat Er bestaan in Nederland enkele honderden hypotheekvarianten. Dat lijkt veel, maar de meeste varianten zijn afgeleid van een aantal hoofdvormen. Uw eigen wensen en persoonlijke situatie leiden al vaak tot

Nadere informatie

Algemene informatie Allianz Hypotheek

Algemene informatie Allianz Hypotheek Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Algemene informatie Allianz Hypotheek Augustus 2012 1 Inhoudsopgave 0. Algemeen: wat is een hypotheek? 3 1. Financiële consequenties en kosten 3 2. Fiscale gevolgen

Nadere informatie

Wat u vooraf moet weten

Wat u vooraf moet weten Aegon Verzekeren&Beleggen Junior Wat u vooraf moet weten Toelichting op uw offerte Deze brochure is onderdeel van uw offerte. In deze brochure leest u meer over Verzekeren&Beleggen Junior. Het doel is

Nadere informatie

Hypotheken Sparen/Leven. Uw huis, uw zekerheid

Hypotheken Sparen/Leven. Uw huis, uw zekerheid Hypotheken Sparen/Leven Uw huis, uw zekerheid 2 Kiezen voor zekerheid op lange termijn Inhoudsopgave 1. Kiezen voor zekerheid met een spaar- of bankspaarhypotheek 5 1.1 Wat is een spaarhypotheek? 5 1.2

Nadere informatie

AEGON Hypotheken. Productinformatie

AEGON Hypotheken. Productinformatie AEGON Hypotheken Productinformatie Inhoudsopgave Productkenmerken AEGON Hypotheken 3 AEGON Annuïteiten Hypotheek 7 AEGON Bankspaarhypotheek 8 AEGON SpaarHypotheek 10 AEGON LevenHypotheek 13 AEGON Aflossingsvrije

Nadere informatie

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is De Roche Hypotheek waaier Een persoonlijke keus voor uw toekomst Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is zeker niet eenvoudig; er zijn ontzettend veel mogelijkheden en bovendien vormt uw beslissing de

Nadere informatie

SNS Beleggingsrekening Hypotheek

SNS Beleggingsrekening Hypotheek Advieswijzer Hypotheken Uitsluitend bestemd voor adviseurs SNS Beleggingsrekening Hypotheek De SNS Beleggingsrekening Hypotheek is een combinatie van een aflossingsvrije hypotheek en een beleggingsrekening.

Nadere informatie

Productinformatie. Aegon Hypotheken

Productinformatie. Aegon Hypotheken Productinformatie Aegon Hypotheken Inhoudsopgave Productkenmerken Aegon Hypotheken 3 Aegon Annuïteiten Hypotheek 7 Aegon Lineaire Hypotheek 8 Aegon Bankspaarhypotheek 9 Aegon SpaarHypotheek 12 Aegon LevenHypotheek

Nadere informatie

FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW

FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW Zoals uw huis de basis is voor uw privéleven, zo is uw hypotheek de basis voor

Nadere informatie

55119 (06-13) Begrippenlijst ASR VermogenBelegd

55119 (06-13) Begrippenlijst ASR VermogenBelegd 55119 (06-13) Begrippenlijst ASR VermogenBelegd ASR Euro Aandelen Fonds Dit fonds belegt in aandelen van grote bedrijven die genoteerd zijn aan Europese aandelenbeurzen. Dit fonds belegt gespreid in de

Nadere informatie

SPAARXTRA HYPOTHEEK OPTIMAAL VARIEREN MET RENTE EN RENDEMENT

SPAARXTRA HYPOTHEEK OPTIMAAL VARIEREN MET RENTE EN RENDEMENT SPAARXTRA HYPOTHEEK OPTIMAAL VARIEREN MET RENTE EN RENDEMENT SPAARXTRA HYPOTHEEK optimaal varieren met rente EN rendement Kiezen voor de beste hypotheek betekent het optimaliseren van kansen en risico

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven. Aegon Hypotheken

Een hypotheek die past bij uw leven. Aegon Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Aegon Hypotheken Inhoudsopgave Een eigen huis, een eigen hypotheek 4 Aegon Annuiteiten Hypotheek 8 Aegon Lineaire Hypotheek 9 Aegon Bankspaarhypotheek 10 Aegon SpaarHypotheek

Nadere informatie

Hypotheekschuld. Duur 30 jaar. Maandlasten

Hypotheekschuld. Duur 30 jaar. Maandlasten Hypotheekschuld Duur 30 jaar Maandlasten Tijdens de gehele looptijd betaalt u lage maandlasten. U betaalt alleen rente over de lening. Aan het einde van de looptijd blijft de hypotheekschuld bestaan. U

Nadere informatie

De verschillende hypotheekvormen

De verschillende hypotheekvormen De verschillende hypotheekvormen Hierbij ontvangt u een beschrijving van een vijftal hypotheekvormen. Wij willen u vragen dit alvast door te nemen zodat u reeds bekend bent met de diverse hypotheeksoorten.

Nadere informatie

Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen

Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen Hypotheekvormen Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen Onderstaand geven wij u een korte beschrijving van de verschillende hypotheekvormen. Het betreft slechts een opsomming van de

Nadere informatie

De verschillende hypotheekvormen

De verschillende hypotheekvormen De verschillende hypotheekvormen Het lijkt, door de uiteenlopende namen voor hypotheken, alsof er veel verschillende hypotheken zijn. Dit valt heel erg mee. Verreweg de meeste hypotheken die tegenwoordig

Nadere informatie

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente De Hypotheek Je gaat een woning kopen en hebt hiervoor een lening nodig van de bank. In deze toelichting proberen wij je inzichtelijk te maken wat een hypotheek is en wat de meest voorkomende vormen zijn.

Nadere informatie

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen AEGON Rendementplan Je wilt meer dan sparen Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Nadenken over wat je echt wilt. Iedereen doet dat van tijd tot tijd. Even stilstaan

Nadere informatie

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst AEGON Rendementplan voor uw kind Je gunt je kind een mooie toekomst Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Ook uw kind heeft een eigen wil. De wil om iemand te

Nadere informatie

Haal het maximale uit uw ontslagvergoeding

Haal het maximale uit uw ontslagvergoeding AEGON Gouden Handdruk Verzekering Haal het maximale uit uw ontslagvergoeding Haal het maximale uit uw Gouden Handdruk U bent bij uw werkgever vertrokken en heeft hiervoor van uw werkgever een vergoeding

Nadere informatie

55129 (09-13) Productinformatie ASR VermogenBelegd

55129 (09-13) Productinformatie ASR VermogenBelegd 55129 (09-13) Productinformatie ASR VermogenBelegd Wat is ASR VermogenBelegd? Welk risico loopt u met dit product? Unieke kenmerken? Welke informatie staat waar? Koopsom of periodieke inleg? Wat krijgt

Nadere informatie

Wat u moet weten over AEGON Hypotheken

Wat u moet weten over AEGON Hypotheken Wat u moet weten over AEGON Hypotheken AEGON Hypotheken Inhoudsopgave Uw AEGON Hypotheekofferte 3 Geheel of gedeeltelijk extra aflossen 6 AEGON Annuïteiten Hypotheek 7 AEGON Bankspaarhypotheek 7 AEGON

Nadere informatie

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen 3 In deze Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen vindt u algemene informatie over uw AEGON beleggingsverzekering van AEGON

Nadere informatie

55128 (09-13) Productinformatie ASR VermogenGarant

55128 (09-13) Productinformatie ASR VermogenGarant 55128 (09-13) Productinformatie ASR VermogenGarant Wat is ASR VermogenGarant? Unieke kenmerken? Welke informatie staat waar? Koopsom of periodieke inleg? Wat krijgt u bij overlijden? - ASR VermogenGarant

Nadere informatie

De Conservatrix Hypotheek

De Conservatrix Hypotheek U mag vertrouwen op een aantrekkelijke rente. Maar dat is niet de enige zekerheid. De Conservatrix Hypotheek Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

Het kopen en financieren van een woning

Het kopen en financieren van een woning Het kopen en financieren van een woning Beste heer/mevrouw, U staat op het punt om een (nieuwe) woning te kopen. Het kan zijn dat u zich als starter op de markt begeeft en dus voor het eerst een woning

Nadere informatie

Hypotheken assortiment ABN AMRO. Handleiding voor het intermediair

Hypotheken assortiment ABN AMRO. Handleiding voor het intermediair Hypotheken assortiment ABN AMRO Handleiding voor het intermediair Spaargroei Hypotheek Doorstromers en meer bemiddelde starters die zoeken naar zekerheid. Bij aanvang: minimaal 18 jaar, maximaal 56 jaar.

Nadere informatie

AEGON Fundplan, AEGON FundSparen, AEGON VrijetijdsPlan, AEGON Spaarplan Aandelen, AEGON Spaarplan Beleggingsmix en Friesland Bank Verzekerd Spaarplan.

AEGON Fundplan, AEGON FundSparen, AEGON VrijetijdsPlan, AEGON Spaarplan Aandelen, AEGON Spaarplan Beleggingsmix en Friesland Bank Verzekerd Spaarplan. Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen AEGON Fundplan, AEGON FundSparen, AEGON VrijetijdsPlan, AEGON Spaarplan Aandelen, AEGON Spaarplan Beleggingsmix en Friesland Bank Verzekerd Spaarplan. 2 Wegwijzer

Nadere informatie

Algemene informatie over de verschillende hypotheekvormen

Algemene informatie over de verschillende hypotheekvormen Algemene informatie over de verschillende hypotheekvormen Aflossingsvrije hypotheek De naam zegt het al: bij de aflossingsvrije hypotheek los je niets af. Je betaalt iedere maand alleen rente over het

Nadere informatie

Wegwijzer KoersPlan met een ingangsdatum tussen 1 januari 1991 en 1 januari 1996

Wegwijzer KoersPlan met een ingangsdatum tussen 1 januari 1991 en 1 januari 1996 KP05.061.a februari 2006 Spaarbeleg Kas N.V. Postbus 35, 8900 AA Leeuwarden www.spaarbeleg.nl Spaarbeleg Kas N.V. is statutair gevestigd te Utrecht Handelsregister 30001360 Wegwijzer KoersPlan met een

Nadere informatie

Budgetfonds B. Wegwijzer. Budgetfonds B (met lijfrente) met een ingangsdatum na 1 januari 1975

Budgetfonds B. Wegwijzer. Budgetfonds B (met lijfrente) met een ingangsdatum na 1 januari 1975 Budgetfonds B Wegwijzer Budgetfonds B (met lijfrente) met een ingangsdatum na 1 januari 1975 In deze Wegwijzer vindt u algemene informatie over het product Budgetfonds B van AEGON Spaarkas N.V. Deze informatie

Nadere informatie

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrenteverzekering)

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrenteverzekering) Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrenteverzekering) 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrenteverzekering) 3 In deze Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen vindt u algemene informatie

Nadere informatie

VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW

VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW Aan het vinden van de perfecte woning besteedt u vaak maandenlang

Nadere informatie

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen 3 In deze Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen vindt u algemene informatie over uw AEGON beleggingsverzekering van AEGON

Nadere informatie

Schakelsparen. Wegwijzer Schakelsparen (Sparen voor de toekomst van uw kind)

Schakelsparen. Wegwijzer Schakelsparen (Sparen voor de toekomst van uw kind) Schakelsparen Wegwijzer Schakelsparen (Sparen voor de toekomst van uw kind) Met een ingangsdatum vóór 1 januari 2000 In deze Wegwijzer vindt u algemene informatie over het product Schakelsparen (Sparen

Nadere informatie

AEGON Fundplan, AEGON FundSparen, AEGON VrijetijdsPlan, AEGON Spaarplan Aandelen, AEGON Spaarplan Beleggingsmix en Friesland Bank Verzekerd Spaarplan.

AEGON Fundplan, AEGON FundSparen, AEGON VrijetijdsPlan, AEGON Spaarplan Aandelen, AEGON Spaarplan Beleggingsmix en Friesland Bank Verzekerd Spaarplan. Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen L30513 a maart 2006 AEGON Levensverzekering N.V. Postbus 23001, 8900 MB Leeuwarden www.aegon.nl AEGON Levensverzekering N.V. is statutair gevestigd te Den Haag Handelsregister

Nadere informatie

Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken. beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt

Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken. beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt van onze dienstverlening. Deze tijd vraagt om transparantie. Wij regelen

Nadere informatie

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen Klantinformatie hypotheekrente wijzigen Waarom krijgt u deze informatie U wilt uw hypotheekrente wijzigen. Dit is een belangrijke beslissing. Daarom willen wij u zo goed mogelijk voorlichten over de gevolgen

Nadere informatie

Vrij Vermogen Verzekering

Vrij Vermogen Verzekering Vrij Vermogen Verzekering 2 Meer mogelijkheden met de Vrij Vermogen Verzekering U wilt geld opzij zetten voor later. Om straks te kunnen doen waar u nu van droomt. Een jaar ertussenuit bijvoorbeeld en

Nadere informatie

De Conservatrix Hypotheek

De Conservatrix Hypotheek U mag vertrouwen op een aantrekkelijke rente. Maar dat is niet de enige zekerheid. De Conservatrix Hypotheek Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

Bank. Wonen. Algemene informatie Delta Lloyd Hypotheken. Februari 2007

Bank. Wonen. Algemene informatie Delta Lloyd Hypotheken. Februari 2007 Bank Februari 2007 Wonen Algemene informatie Wonen Bank Algemene informatie 1. Financiële consequenties en kosten 2 2. Fiscale gevolgen 2 3. Overheidsregelingen 3 4. Financieringsvormen 3 5. Rentesoorten

Nadere informatie

MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur.

MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur. MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur. Wij helpen u dé passende hypotheek te vinden als u een huis wilt

Nadere informatie

Zo werkt Garantie Beleggen

Zo werkt Garantie Beleggen Productwijzer Beleggen De zekerheid van sparen, de rendementskansen van beleggen Garantie Beleggen Wilt u een hoog rendement op uw spaargeld behalen, maar tegelijk weinig of geen risico lopen? Geen probleem.

Nadere informatie

BudgetB/Pensioen+fonds. Wegwijzer. BudgetB/Pensioen+fonds

BudgetB/Pensioen+fonds. Wegwijzer. BudgetB/Pensioen+fonds BudgetB/Pensioen+fonds Wegwijzer BudgetB/Pensioen+fonds In deze Wegwijzer vindt u algemene informatie over het product BudgetB/Pensioen+fonds van AEGON Spaarkas N.V. Aan de hand van een serie vragen en

Nadere informatie

Schakelsparen. Wegwijzer Schakelsparen (Beleggingskoopsom Box 1)

Schakelsparen. Wegwijzer Schakelsparen (Beleggingskoopsom Box 1) Schakelsparen Wegwijzer Schakelsparen (Beleggingskoopsom Box 1) In deze Wegwijzer vindt u algemene informatie over het product Schakelsparen (Beleggingskoopsom Box 1) van AEGON Spaarkas N.V. Deze informatie

Nadere informatie

AEGON Verzekeren&Beleggen Wonen. Vrijheid om te wonen zoals u leeft

AEGON Verzekeren&Beleggen Wonen. Vrijheid om te wonen zoals u leeft AEGON Verzekeren&Beleggen Wonen Vrijheid om te wonen zoals u leeft Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Die wil verandert met de jaren. Ontwikkelt zich. Net

Nadere informatie

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Uw rentevaste periode loopt af Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De overheid heeft de afgelopen jaren veel gewijzigd op het gebied van hypotheekregels.

Nadere informatie

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen 3 In deze Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen vindt u algemene informatie over uw AEGON beleggingsverzekering van AEGON

Nadere informatie

Wegwijzer VermogensPlan met een ingangsdatum vóór 1 januari 1991

Wegwijzer VermogensPlan met een ingangsdatum vóór 1 januari 1991 VP05.001.a mei 2006 Spaarbeleg Kas N.V. Postbus 35, 8900 AA Leeuwarden www.spaarbeleg.nl Spaarbeleg Kas N.V. is statutair gevestigd te Utrecht Handelsregister 30001360 Wegwijzer VermogensPlan met een ingangsdatum

Nadere informatie

Dit advies is voor u gemaakt door: Telefoon: 06-51137470 E-mail : pbetman@wanadoo.nl

Dit advies is voor u gemaakt door: Telefoon: 06-51137470 E-mail : pbetman@wanadoo.nl De heer A. Anvrager A Mevrouw A. Anvrager B Gaastralaan 70 7311 ZH Almere Dit advies is voor u gemaakt door: Patrick Betman Telefoon: 0651137470 Email : pbetman@wanadoo.nl Berekeningsdatum 2242004 Uitgangspunten

Nadere informatie

Informatie voor werkgevers. AEGON MKB Groei Pensioen

Informatie voor werkgevers. AEGON MKB Groei Pensioen Informatie voor werkgevers AEGON MKB Groei Pensioen Wat is AEGON MKB Groei Pensioen? AEGON MKB Groei Pensioen is gebaseerd op beschikbare premies (een zogeheten premieovereenkomst in combinatie met een

Nadere informatie

Argenta Spaarhypotheek

Argenta Spaarhypotheek Argenta Spaarhypotheek De HYPOTHEEKVERZEKERING met HYPOTHEEKFONDS Informatiebrochure Argenta Spaarhypotheek Hypotheekverzekering met hypotheekfonds Argenta-Life Nederland N.V. 1 Wat is nu precies een Spaarhypotheek?

Nadere informatie

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrente)

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrente) Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrente) 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrente) 3 In deze Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen vindt u algemene informatie over uw AEGON beleggingsverzekering

Nadere informatie

AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening. Voorwaarden

AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening. Voorwaarden AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening Voorwaarden Voorwaarden AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening De AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening is een geblokkeerde spaarrekening. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Kies de hypotheek die bij u past. Heldere uitleg over uw mogelijkheden

Kies de hypotheek die bij u past. Heldere uitleg over uw mogelijkheden Kies de hypotheek die bij u past Heldere uitleg over uw mogelijkheden 2 Introductie U bent op zoek naar een droomhuis. Of misschien heeft u dat huis zelfs al gevonden. Voordat u van het huis kunt gaan

Nadere informatie

AEGON Koopsomverzekeringen

AEGON Koopsomverzekeringen Kies uw eigen combinatie van rendement en zekerheid 3 Inhoudsopgave AEGON Koopsomverzekeringen 4 - Inleiding - De voordelen op een rij - Welke koopsom past bij u? De mogelijkheden De koopsomverzekeringen

Nadere informatie

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (met lijfrente)

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (met lijfrente) Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (met lijfrente) 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (met lijfrente) 3 In deze Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen vindt u algemene informatie over uw AEGON

Nadere informatie

Argenta. rentedaling per 11-02-2009

Argenta. rentedaling per 11-02-2009 Argenta rentedaling per 11-02-2009 De ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt zijn voor Argenta reden per 11-02-2009 de rentetarieven te verlagen. Alle rentetarieven en -acties kunt u terugvinden op

Nadere informatie

AEGON Verzekeren&Beleggen Junior. Voor de toekomstplannen van uw kind

AEGON Verzekeren&Beleggen Junior. Voor de toekomstplannen van uw kind AEGON Verzekeren&Beleggen Junior Voor de toekomstplannen van uw kind Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Ook uw kind heeft een eigen wil. De Wil om iemand te

Nadere informatie

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u.

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. Pag. 1/5 G 01.1.05-0512 Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de? 1 Flexibiliteit door gunstige voorwaarden en tóch een scherpe

Nadere informatie

Studie+fonds. Wegwijzer. Studie+fonds

Studie+fonds. Wegwijzer. Studie+fonds Studie+fonds Wegwijzer Studie+fonds In deze Wegwijzer vindt u algemene informatie over het product Studie+fonds van AEGON Spaarkas N.V. Aan de hand van een serie vragen en antwoorden schetst de Wegwijzer

Nadere informatie

Een hypotheek van Delta Lloyd

Een hypotheek van Delta Lloyd Een hypotheek van Delta Lloyd Inhoud Belangrijk 3 Een hypotheek 4 Stappenplan 4 Lenen 5 De Budget Hypotheek 5 De DrieSterrenHypotheek 6 De Nieuwbouw Hypotheek 6 Bent u zelfstandig ondernemer? 6 Terugbetalen

Nadere informatie

Hypotheekvormen. De annuïteitenhypotheek

Hypotheekvormen. De annuïteitenhypotheek Hypotheekvormen De annuïteitenhypotheek Starten met lage aflossing Bij een annuïteitenhypotheek wordt gedurende de looptijd - bij gelijkblijvende rente - een vast bedrag aan rente en aflossing (annuïteit)

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

Geachte Heer Jansen en Mevrouw De Vries,

Geachte Heer Jansen en Mevrouw De Vries, Hypotheekrapport Geachte Heer Jansen en Mevrouw De Vries, Hierbij ontvangt u het hypotheekrapport dat u op de website hyp-o-theek.nl heeft aangevraagd. Dit persoonlijke rapport is met de grootste zorg

Nadere informatie

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Uw rentevaste periode loopt af Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen 2 De overheid heeft de afgelopen jaren veel gewijzigd op het gebied van hypotheekregels.

Nadere informatie

Aegon Hypotheken. Wat u moet weten over Aegon Hypotheken

Aegon Hypotheken. Wat u moet weten over Aegon Hypotheken Aegon Hypotheken Wat u moet weten over Aegon Hypotheken Inhoudsopgave Uw Aegon Hypotheekofferte 3 Geheel of gedeeltelijk extra aflossen 6 Aegon Annuïteiten Hypotheek 7 Aegon Lineaire Hypotheek 7 Aegon

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Wegwijzer. SpaarLift-Formule

Wegwijzer. SpaarLift-Formule Wegwijzer SpaarLift-Formule 2 Wegwijzer SpaarLift-Formule 3 In deze Wegwijzer SpaarLift-Formule vindt u algemene informatie over het product SpaarLift-Formule van AEGON Spaarkas N.V. Deze informatie geldt

Nadere informatie

Toelichting bij 'Informatie over uw beleggingsverzekering

Toelichting bij 'Informatie over uw beleggingsverzekering Toelichting bij 'Informatie over uw beleggingsverzekering In deze toelichting bij uw 'Informatie over uw beleggingsverzekering' (kortweg: waardeoverzicht) geven wij u aanvullende informatie over de verschillende

Nadere informatie

Klantprofiel Hypotheken

Klantprofiel Hypotheken Klantprofiel Hypotheken Klant 1 Klant 2 Naam.. Ondernemer ja nee ja nee Sinds.. Sinds. Dienstverband Fulltime Fulltime Part-time uur Part-time uur Vast Vast Flex/uitzend Flex/uitzend Bepaalde tijd Bepaalde

Nadere informatie

Nu kiezen voor zekerheid. Straks wonen tegen aantrekkelijke maandlasten. Fiscaal Voortzetten. in de BankSpaar Plus Hypotheek

Nu kiezen voor zekerheid. Straks wonen tegen aantrekkelijke maandlasten. Fiscaal Voortzetten. in de BankSpaar Plus Hypotheek Nu kiezen voor zekerheid Straks wonen tegen aantrekkelijke maandlasten Fiscaal Voortzetten in de BankSpaar Plus Hypotheek Nationale-Nederlanden maakt Fiscaal Voortzetten in de BankSpaar Plus Hypotheek

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Juni 2011 Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren Zie binnenzijde voor Begrippenlijst Wat leest u in deze brochure?

Nadere informatie

Aegon Hypotheken. Wat u moet weten over Aegon Hypotheken

Aegon Hypotheken. Wat u moet weten over Aegon Hypotheken Aegon Hypotheken Wat u moet weten over Aegon Hypotheken Inhoudsopgave Uw Aegon Hypotheekofferte 3 Geheel of gedeeltelijk extra aflossen 6 Aegon Annuïteiten Hypotheek 7 Aegon Lineaire Hypotheek 7 Aegon

Nadere informatie

Toelichting bij 'Informatie over uw beleggingsverzekering

Toelichting bij 'Informatie over uw beleggingsverzekering Toelichting bij 'Informatie over uw beleggingsverzekering In deze toelichting bij uw 'Informatie over uw beleggingsverzekering' (kortweg: waardeoverzicht) geven wij u aanvullende informatie over de verschillende

Nadere informatie

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen Klantinformatie hypotheekrente wijzigen Waarom krijgt u deze informatie U wilt uw hypotheekrente wijzigen. Dit is een belangrijke beslissing. Daarom willen wij u zo goed mogelijk voorlichten over de gevolgen

Nadere informatie

Compensatieregeling beleggingsverzekeringen. Achtergrondinformatie

Compensatieregeling beleggingsverzekeringen. Achtergrondinformatie Compensatieregeling beleggingsverzekeringen Achtergrondinformatie 1 Over onze Compensatieregeling 1.1 Inleiding 4 1.2 Wat houdt de Compensatieregeling in? 4 1.3 Wat compenseren wij? 5 1.4 Wijze van uitkeren

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Nieuwbouw Hypotheek Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de Nieuwbouw Hypotheek? 1 Uw offerte is 7 maanden

Nadere informatie

Bereid u voor op méér. NIEUW! CombiPlan. Combineer naar méér op úw manier. Voor hetzelfde geld een hoger rendement

Bereid u voor op méér. NIEUW! CombiPlan. Combineer naar méér op úw manier. Voor hetzelfde geld een hoger rendement Bereid u voor op méér. NIEUW! CombiPlan Combineer naar méér op úw manier. Voor hetzelfde geld een hoger rendement Stop met dromen begin met plannen maken. Iedereen heeft zo zijn dromen. Wilde dromen, zoals

Nadere informatie

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u.

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. DrieSterrenHypotheek Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de 1 Flexibiliteit door gunstige voorwaarden en

Nadere informatie