Student & Starter. Financiële Prognose. Contents. Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Student & Starter. Financiële Prognose. Contents. Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht"

Transcriptie

1 Financiële Prognose Student & Starter 2014 Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht Contents 1. Algemeen... 2 Vereniging... 2 Doelstelling... 2 Bestuur Balansbegroting Exploitatiebegroting Specificatie Opbrengsten Uitgaven

2 1. Algemeen Vereniging Vereniging Student & Starter is gestart per 12 november De vestigingsplaats is Utrecht, Hamburgerstraat 14bis. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder KvK-nummer Doelstelling De doelstelling van Student & Starter wordt in de statuten als volgt omschreven: het bedrijven van Student & Starter politiek. Concreet uit zich dit in een drietal doelen die verder uiteengezet zijn in het beleidsplan. Deze doelen zijn: 1. Het ondersteunen van de raadsfractie in de gemeenteraad. 2. Het benutten van kennis, kunde en netwerk van studenten en starters en zodoende deze groepen op een laagdrempelige manier betrekken bij de lokale politiek. 3. Het proactief oplossen van concrete lokale problemen. Bestuur Het bestuur van de vereniging is als volgt samengesteld: S. Menke, voorzitter; R.I. Freytag, secretaris; G.A. van Seeters, penningmeester. Het bestuur is gezamenlijk bevoegd zoals vastgelegd in de statuten. 2

3 2. Balansbegroting Onderstaande tabel toont de balansbegroting van de vereniging voor het boekjaar Zie voor een verdere specificatie van de uitgaven en inkomsten hoofdstuk 4 van dit document, Specificatie. Tabel 1: Balansbegroting vereniging Student & Starter 2014 Debet Communicatiekosten Credit Liquide middelen Campagne Structureel (jaarlijks) Representatie 400 Algemene kosten Contributie 375 Donaties raadslid Operationele kosten 811 Incidenteel Reservering 4868 Onvoorzien 690 Donaties 820 Crowdfundingactie Totaal Totaal Exploitatiebegroting Onderstaande tabel toont de exploitatiebegroting van de vereniging voor het boekjaar Zie voor een verdere specificatie van de uitgaven en inkomsten hoofdstuk 4 van dit document, Specificatie. Tabel 2: Exploitatiebegroting vereniging Student & Starter 2014 Uitgaven Communicatiekosten Opbrengsten Structurele bijdragen Campagne Contributie 375 (drukwerk, advertenties, Donaties raadslid acties ed) Representatie 400 (drukwerk, advertenties ed) Algemene kosten Losse bijdragen Operationele kosten 811 Donaties 820 (opstartkosten, notaris, Crowdfundingactie webhosting ed) Reservering 4868 (T.b.v. Campagne 2018) Onvoorzien 690 Totaal

4 4. Specificatie 4.1 Opbrengsten De vereniging heeft in 2014 twee verschillende groepen inkomsten; inkomsten uit structurele bijdragen en inkomsten uit bijdragen op incidentele basis. Dat wil zeggen dat structurele bijdragen elk jaar terug zullen komen terwijl de bijdragen op incidentele basis éénmalig zijn en zodoende niet ieder boekjaar in de balans dan wel op de begroting terug zullen komen Structurele bijdragen In 2014 vallen de structurele bijdragen voor de vereniging uiteen in de posten contributie en donaties van het raadslid. Contributie Bij het begroten van de inkomsten uit contributies is uitgegaan van een contributie van 15,- en een ledenbestand van 25 personen, het aantal leden op moment van schrijven. Het ligt in de lijn der verwachting dat het aantal leden dit jaar nog verder zal toenemen, echter is volledig onduidelijk met hoeveel leden. Zodoende is groei in het ledenaantal bij het opstellen van de begrotingen niet meegenomen. Donaties raadslid Een substantieel deel van de inkomsten van de vereniging worden verkregen uit een maandelijkse donatie van het raadslid dat namens de vereniging in de gemeenteraad zit. Alle kandidaten op de lijst voor de verkiezingen hebben gezamenlijk afgesproken op vrijwillige basis deze maandelijkse donatie te doen in het geval zij in de raad zouden komen. Inkomsten verkregen uit de donatie zijn evenals de contributie bedoeld om de vereniging draaiende te houden en daarnaast een campagnekas op te bouwen voor de gemeenteraadsverkiezingen in De donatie is voor 2014 vastgesteld op 300,- per maand. Het raadslid neemt zitting in de raad vanaf 19 maart en draagt daarna 9 maanden dit maandelijkse bedrag af Losse bijdragen In 2014 zijn er in verband met de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen een aantal donaties binnengekomen. Daarnaast heeft de vereniging een succesvolle crowdfundingactie gehouden om de campagne te kunnen bekostigen. Dit zijn inkomsten die in de komende jaren hoogstwaarschijnlijk niet meer binnen zullen komen en dus dit jaar eenmalig op de begroting voorkomen. Donaties Er zijn door een viertal leden en twee sympathisanten een zestal donaties gedaan met een totaalbedrag van 820,-. Crowdfundingactie De vereniging heeft via het crowdfundingplatform van CrowdAboutNow (www.crowdaboutnow.nl) een crowdfundingactie gehouden. De totale opbrengst van deze actie was 3.020,-. 4

5 4.2 Uitgaven Uitgaven van de vereniging zijn voor de duidelijkheid onderscheiden in communicatiekosten en algemene kosten. Dit omdat externe communicatie vrijwel de grootste activiteit van de vereniging is. Overige kosten zijn vrijwel allemaal overhead gerelateerd of betreffen reserveringen Communicatiekosten In 2014 is vrijwel de grootste kostenpost de post voor campagne. Daarnaast is er een kleiner bedrag gereserveerd om de rest van het jaar te gebruiken voor het benaderen van de achterban. Dit zijn de representatie kosten. Campagne Kosten voor het voeren van campagne vallen uiteen in kosten voor drukwerk, advertenties, representatie en verscheidene acties. De kosten komen bij elkaar uit op 3.560,- en zijn verder gespecificeerd in een aparte campagnebegroting. Representatie Representatiekosten zijn kosten gemaakt voor het benaderen van de achterban. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan drukwerk om nieuwe geïnteresseerden te werven, advertenties op internet om onze boodschap breder onder de aandacht te brengen en het uitvoeren van acties om leden en geïnteresseerden meer te betrekken. Hier is 400,- voor gereserveerd Algemene kosten Onder algemene kosten vallen operationele kosten en een tweetal reserveringen. De operationele kosten zijn kosten gemaakt om de vereniging op te starten en draaiende te houden. De twee reserveringen bestaan uit geld opzij gezet voor onvoorziene uitgaven en voor de campagne van Operationele kosten De operationele kosten komen uit op 811,- en bestaan grotendeels uit kosten voor de notaris ( 443,95) en registratiekosten en een waarborgsom voor de registratie van een politieke partij bij de gemeente ( 332,50). Daarnaast zitten hier kosten voor het openen van een zakelijke bankrekening, kosten voor registratie van een vereniging bij de KvK en kosten voor de registratie en hosting van een website in. Ook kosten voor het printen van brieven en registratieformulieren zitten in deze post. Reservering De post reservering bevat geld dat gedurende de raadsperiode opzij wordt gezet voor de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van Onvoorzien De post onvoorzien is een post van zo n 10% van de totale begroting, opzij gezet voor onvoorziene uitgaven. 5

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 Deze jaarrekening is in de week van 25 juni 2011door het Partijbestuur vastgesteld en door de Toezichtsraad goedgekeurd. Postadres Postbus 8008 3500 RA Bezoekadres

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Financieel jaar verslag stichting 751 over het jaar 2013

Financieel jaar verslag stichting 751 over het jaar 2013 Financieel jaar verslag stichting 751 over het jaar 2013 Samenvatting Het jaar 2013 kent een netto verlies van 185,82 Boekhoudkundige werkwijze 2013 was het jaar van opstarten en investeren. Alhoewel er

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015 BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11 Voor de jaren 2014 / 2015 INLEIDING: Stichting Steun 22Q11 staat aan het begin van haar oprichting. De stichting is notarieel opgericht op 3 juli 2014 door ouders van

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2009 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Organisatie... 4 1.1 Bestuur... 4 1.2 Vergaderingen... 4 1.3 Contact Malawi... 4 2. Resultaten in 2009... 5 2.1 Algemeen beeld...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2006. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2006 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Missie en doelstelling... 4 1.1 Missie... 4 1.2 Doelstelling... 4 1.3 Toetsingscriteria... 4 1.4 Middelen... 5 2. Organisatie...

Nadere informatie

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 Inhoud Voorwoord... 3 Samenvatting... 4 1. Missie en doelstellingen... 5 1.1 Missie...5 1.2 Doelstellingen...5 1.2.1 Geldelijke ondersteuning...5

Nadere informatie

Het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk (VBN) heeft als doel het geven

Het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk (VBN) heeft als doel het geven Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk (VBN) Het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk (VBN) heeft als doel het geven van een beschrijving van de

Nadere informatie

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5 Sportvereniging en financiën Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemeen 5 2.1 Inleiding 5 2.2 De sportvereniging 5 2.3 De structuur van een sportvereniging 6 2.3.1 De algemene ledenvergadering 6 2.3.2 Het

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan SLOGO 21-10-12 / Rev. A 02-04-13 Pagina 1 Inhoudsopgave: Blz. 1. Inleiding 3 2. Geschiedenis 4 3.

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

NVRB Jaarverslag 2014 maart 2015

NVRB Jaarverslag 2014 maart 2015 Jaarverslag 2014 1. Inleiding Dit jaarverslag geeft in het kort weer welke activiteiten en gebeurtenissen in 2014 hebben plaatsgevonden. Er wordt een relatie gelegd met de plannen die begin 2014 gedurende

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 Stichting Twinkle Stars

JAARREKENING 2013 Stichting Twinkle Stars Jaarrekening 2013 Stichting Twinkle Stars 1 JAARREKENING 2013 Stichting Twinkle Stars Jaarrekening 2013 Stichting Twinkle Stars 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 3... 3 1. Doelstelling... 4 2. De Stichting...

Nadere informatie

Toelichting bij Meerjarenraming Energie-U, exclusief windpark

Toelichting bij Meerjarenraming Energie-U, exclusief windpark Toelichting bij Meerjarenraming Energie-U, exclusief windpark De begroting en meerjarenraming van Energie-U bestaat uit twee componenten: De verenigingsbegroting geeft een overzicht van alle verenigings-gerelateerde

Nadere informatie

Beleidsplan Jacana Datum: 29-04-2015

Beleidsplan Jacana Datum: 29-04-2015 Beleidsplan Jacana Datum: 29-04-2015 Contents 1. Doelstellingen, visie en werkwijze van Jacana Business Empowerment... 3 Doelstelling... 3 Visie... 3 Werkwijze... 3 2. Organisatie... 4 Stichting Jacana

Nadere informatie

Informatiebundel Voor Bestuur 2013-2014. Studievereniging POLIS

Informatiebundel Voor Bestuur 2013-2014. Studievereniging POLIS Informatiebundel Voor Bestuur 2013-2014 Studievereniging POLIS Tilburg, maart 2013 Studievereniging POLIS Tilburg University Locatie: P. 3.217 Warandelaan 2 Tilburg Postadres: Postbus 90153 5000 LE Tilburg

Nadere informatie

Werkplan Huurdersvereniging het Zuiden 2014 Participatie als sleutel naar invloed

Werkplan Huurdersvereniging het Zuiden 2014 Participatie als sleutel naar invloed Werkplan Huurdersvereniging het Zuiden Participatie als sleutel naar invloed Dit werkplan geeft inzicht in de activiteiten van Op het Zuiden Vereniging voor Huurders in. Het werkplan bestaat uit drie onderdelen.

Nadere informatie

Reglement voor subsidies aan studentenorganisaties

Reglement voor subsidies aan studentenorganisaties Reglement voor subsidies aan studentenorganisaties Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds op 20 juni 2011. Artikel 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder:

Nadere informatie

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie

Inhoud. 1 Doel en opzet van de cursus

Inhoud. 1 Doel en opzet van de cursus CURSUS VOOR PENNINGMEESTERS Oktober 2004 Inhoud Inhoud 2 1 Doel en opzet van de cursus 2 2 Financiële stukken bij een subsidieaanvraag 4 2.1 Begroting en resultatenrekening 4 2.1.1 Begroting 4 2.1.2 Dekkingsplan

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Jaarrekening Vereniging Politieke Partij Democraten 66 pagina 1

Jaarrekening 2013. Jaarrekening Vereniging Politieke Partij Democraten 66 pagina 1 Jaarrekening Jaarrekening Vereniging Politieke Partij Democraten 66 pagina 1 1. Inhoudsopgave 1. INHOUDSOPGAVE... 2 2. JAARVERSLAG... 3 3. FINANCIËLE UITKOMSTEN... 4 4. BEGROTING 2014... 6 5. BALANS PER

Nadere informatie

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op. Handboek voor beginnende wereldverbeteraars. Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende

Nadere informatie

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden.

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. Sociologisch Epicentrum - beleidsplan - 2013-2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2014/2015 In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. 1 Beste

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties. Jaarplan 2014. www.nvvn.nl

Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties. Jaarplan 2014. www.nvvn.nl Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties Jaarplan 2014 www.nvvn.nl De Vereniging heeft ten doel de doelstellingen van de Verenigde Naties in Nederland te bevorderen en uit te dragen, teneinde de

Nadere informatie

Bijlage bij inventarisatie bijdrage Zonnehuis

Bijlage bij inventarisatie bijdrage Zonnehuis Bijlage bij inventarisatie bijdrage Zonnehuis Inhoud 1. Tekst van mail 2. Bijeenkomst 26 januari en een overzicht tot nu toe 3. Exploitatiebegroting 1. Tekst van mail Beste vriend/vriendin van Blue Star,

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrijwillig Rechtsadvies Delft

Jaarverslag Stichting Vrijwillig Rechtsadvies Delft Jaarverslag Stichting Vrijwillig Rechtsadvies Delft Januari 2013 Dhr. Lennard Zuijderwijk (voorzitter) Dhr. Diyar Amin (vicevoorzitter) Dhr. Faiq Karim (secretaris) Dhr. Nawid Fakiri (penningmeester) Dhr.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten

Aan de leden van Provinciale Staten Aan de leden van Provinciale Staten Datum : 16 december 2007 Briefnummer : 2007-51.118/51/A.28, CW Zaaknummer : 65386 Behandeld door : Draper L.T.C.M. Telefoonnummer : (050) 316 4919 Antwoord op : Bijlagen

Nadere informatie

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur Inleiding Uiterst rustig, zo kan dit jaar beschreven worden. Qua acitiviteiten dan, binnen het bestuur was het alles behalve rustig. Er vond een groot aantal wisselingen plaats. Dat kan dat eerste ook

Nadere informatie