Informatiemap voor de voertuigbranche

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiemap voor de voertuigbranche"

Transcriptie

1 Divisie Registratie en Informatie Informatiemap voor de voertuigbranche Model:

2 Inhoudsopgave Inleiding De RDW Wat is de RDW Wat doet de RDW Unit Erkenningen en Toezicht Voertuigverplichtingen Kentekenbewijs Schorsen Keuren na Schade Keuringsstations RDW (Deel) Erkenning bedrijfsvoorraad Inhoud erkenning bedrijfsvoorraad Voorwaarden (deel) erkenning bedrijfsvoorraad Aanvragen van de erkenning bedrijfsvoorraad Honorering aanvraag Aanmelden bedrijfsvoorraad Behoud erkenning bedrijfsvoorraad en toezicht Verzekeren van de bedrijfsvoorrraadvoertuigen Handelaarskenteken(s) Inhoud regeling Handelaarskentekens Voorwaarden regeling Handelaarskentekens Aanvragen van de regeling Handelaarskentekens Honorering van de aanvraag Behoud regeling handelaarskenteken en toezicht Overige informatie Meest gestelde vragen On line Registratie Bedrijfsvoorraad Inhoud On line Registratie Bedrijfsvoorraad Voorwaarden Online Registratie Bedrijfsvoorraad Aanvragen van Online Registratie Bedrijfsvoorraad Kosten Aanmelden Bedrijfsvoorraad Voorwaarden aanmelden Vermissing van delen van het kentekenbewijs en/of kentekenpla(a)t(en) Schadevoertuig Lichtblauwe taxiplaten Manieren aanmelden Aanmelden via ORB Aanmelden op het postkantoor of PostNL kantoor vervallen per 1 januari Uitblijven registratiebevestiging Uitblijven van opname in bedrijfsvoorraad Na aanmelding in bedrijfsvoorraad Correctiemelding bedrijfsvoorraad Administratie On line Registratie AutoDemontage Inhoud bevoegdheid On line Registratie AutoDemontage Voorwaarden bevoegdheid ORAD

3 6.3 Aanvraag bevoegdheid Honorering aanvraag Kosten Aanmelden demontage Aanmelden vanuit bedrijfsvoorraad Direct aanmelden van demontage Aanmelden demontage Uitblijven registratiebevestiging Weigering van opname Controlelijst Correctiemelding demontage On line Registratie Export Handelaren (OREH) Inhoud bevoegdheid Voorwaarden OREH Aanvragen OREH Kosten Aanmelden export OREH bevoegd bedrijf Registreren export van voertuigen die u zelf exporteert Aanmelden uitvoer door de exporteur Exportkenteken Uitvoerverklaring Uitblijven registratiebevestiging Meldingen Na aanmelding Kentekenplaten Controlelijst Correctieprocedure Export Dienstverlening Inhoud ED Voorwaarden ED Aanvragen ED Kosten Aanmelden export voor derden Registreren export van voertuigen Exportkenteken Uitvoerverklaring Uitblijven registratiebevestiging Meldingen Na aanmelding Kentekenplaten Controlelijst Correctieprocedure WOK-status Bevoegdheid Tenaamstellen Voertuigbedrijf Inhoud bevoegdheid Voorwaarden TV Aanvraag bevoegdheid TV Honorering aanvraag Kosten Tenaamstellen van een voertuig

4 13.1 Benodigde documenten Wilsverklaring Tenaamstellen op naam van een Natuurlijke persoon Tenaamstellen op naam van een ingeschreven Rechtspersoon Uitvoeren tenaamstelling natuurlijk persoon Uitvoeren tenaamstelling op naam van een rechtspersoon Herprint tenaamstellingsbewijs Administratie TV applicatie Correctiemelding TV Transito Toezicht en sancties Toezicht Aankondigen bezoeken Sancties Overtredingen Verschillende soorten sancties Samenvatting Conceptbesluit en definitief besluit Bezwaar en beroep Verjaringstermijn Bijlage 1: Foutcodes aanmelden bedrijfsvoorraad van de RDW Bijlage 2: Foutcodes aanmelden ORAD Bijlage 3: Foutcodes aanmelden OREH Bijlage 4: Voorbeeld wilsverklaring Bijlage 5: Foutmeldingen TV

5 Inleiding De RDW is een uitvoeringsorganisatie met een maatschappelijke functie. Vanuit vestigingen in heel Nederland worden de doelgroepen bediend. Die doelgroepen zijn overheden, de voertuigbranche, de transportbedrijven, de verzekeringsbranche, belangenorganisaties en particulieren. Een van de kerntaken van de RDW is de controle op de technische staat en veiligheid van voertuigen en het handhaven van de daaraan gestelde milieueisen. Een tweede kerntaak is het, met inachtneming van de geldende privacyregels, opslaan, beheren en beschikbaar stellen van de gegevens van voertuigen en hun eigenaar/houder. Deze gegevens worden gebruikt door overheid en bedrijfsleven voor zover die een taak vervullen op het terrein van belastingen, verzekeringen, keuringen, het innen van boetes, preventie en bestrijding van fraude en criminaliteit. Door het uitvoeren van voertuigtechnische en administratieve regelingen levert de RDW, in opdracht van de overheid, een bijdrage aan een zo verantwoord mogelijk verkeer en vervoer. Voor de diverse doelgroepen biedt de RDW een totaalpakket aan van diensten die met de gehele levensloop van het voertuig te maken hebben. Concreet komt dit neer op de volgende activiteiten: - het verrichten van type- en inrichtingskeuringen; - het verrichten van bijzondere keuringen en kentekenonderzoeken; - het verrichten van steekproeven (APK) en periodieke keuringen; - het verlenen van erkenningen aan en het controleren van bedrijven in de voertuigbranche; - het beheren van registers en het afgeven van documenten; - het verstrekken van informatie uit de registers; - het nationaal en internationaal verlenen van ontheffingen voor bijzondere transporten; - het verstrekken van nationale en internationale certificaten; - het adviseren van de Minister van Verkeer & Waterstaat ten aanzien van nationale en internationale wet- en regelgeving; - het adviseren en assisteren van buitenlandse overheden op het gebied van voertuigtechniek, informatieverstrekking en documenten. De unit Erkenningen en Toezicht (E&T) is het onderdeel van de RDW dat zich voornamelijk richt op de landelijke afgifte van erkenningen bedrijfsvoorraad en handelaarskentekens en de afgifte van erkenningen voor kentekenplaatfabrikanten en lamineerders. Daarnaast houdt de unit E&T toezicht op de naleving van de regelgeving omtrent de afgegeven erkenningen. Vanuit het kantoor in Veendam wordt het landelijk verkeer tussen zo n erkenninghouders (auto-, aanhangwagens-, motor-, en bromfietshandelaren, dealers, importeurs, kentekenplaatfabrikanten) en de RDW geregeld. Deze informatiemap is bestemd voor (toekomstige) erkenninghouders bedrijfsvoorraad, van de hieraan gekoppelde bevoegdheden, erkenninghouders kentekenplaatfabrikant, erkenninghouders lamineerder en bedrijven die vanwege hun bedrijfsactiviteiten in aanmerking komen voor een handelaarskentekenbewijs. Het doel van deze informatiemap is om informatie te verschaffen over de op te volgen voorschriften bij de aanvraagprocedures en de voorwaarden voor het behoud van de erkenningen en bevoegdheden. Staat in de informatiemap voor de voertuigbranche de term voertuigen vermeld, dan worden hiermee personenauto s, bedrijfsauto s, motorfietsen, bromfietsen, snorfietsen, aanhangwagens, caravans en opleggers bedoeld. Wordt in de informatiemap over aanhangwagens gesproken dan vallen hieronder, zoals in de Wegenverkeerswet 1994 staat gedefinieerd, ook alle caravans en opleggers. 5

6 De RDW stelt u op de hoogte van belangrijke wijzigingen. Verder is het raadzaam om publicaties in de RDWijzer, het blad dat de RDW periodiek uitgeeft voor de erkende bedrijven, goed te lezen. Voor tarieven geldt dat deze ieder jaar omstreeks december in de Staatscourant worden gepubliceerd. Heeft u na het lezen van deze informatiemap nog vragen of wilt u formulieren bestellen dan kunt u bellen met de klantenservice van de RDW, telefoonnummer (10 cent p/m). De klantenservice is bereikbaar op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen uur en uur. De RDW is tevens 24 uur per dag beschikbaar via de digitale diensten, U kunt via de site uw vraag ook per stellen. De nieuwste versie van de informatiemap kunt u altijd downloaden via de site van de RDW. Voor een overzicht van de tarieven kunt u ook de internetsite van de RDW raadplegen. Voor informatie over abonnementen, de benodigde apparatuur en de kosten die hieraan zijn verbonden kunt u contact opnemen met de providers. Hieronder kunt u de adressen vinden van de units van de RDW: Unit Erkenningen en Toezicht Postbus RA Veendam Unit Voertuigregistratie en -documenten Postbus RA Veendam Unit Aansprakelijkheids- en persoonsregistratie Postbus RA Veendam Fax Unit Handhaving Postbus RA Veendam Fax

7 1 De RDW In dit hoofdstuk wordt de RDW in het kort beschreven. Paragraaf 1.1 beschrijft wat de RDW is en paragraaf 1.2 wat de RDW doet. De unit Erkenningen en Toezicht wordt vervolgens besproken in paragraaf 1.3. De voertuigverplichtingen die aan het hebben van een kenteken zijn verbonden worden in de daarop volgende paragraaf (1.4) beschreven. In paragraaf 1.5 wordt het kentekenbewijs behandeld. Wanneer u de geldigheid van het kentekenbewijs kunt laten schorsen staat in paragraaf 1.6. Keuren na schade 1.7. De verschillende keuringsstations van de RDW worden in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk beschreven (1.8). 1.1 Wat is de RDW De RDW is een Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO). Als zodanig is de RDW een publiekrechtelijke organisatie zonder winstoogmerk. Het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven wordt verdisconteerd met de reserves en de tariefswijzigingen die de RDW doorvoert voor haar diensten. De Raad van Toezicht van de RDW ziet toe op de werkzaamheden van de directie en staat haar met raad terzijde.(de Raad van Toezicht valt onder het ministerie). De RDW legt op hoofdlijnen verantwoording af over haar functioneren aan de minister van Verkeer en Waterstaat. De RDW is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van haar taken. 1.2 Wat doet de RDW De RDW voert enerzijds wettelijke taken uit en aan de andere kant door verschillende ministeries opgedragen taken uit. In haar dienstverlening volgt de RDW de totale levensloop, vanaf de ontwikkeling tot en met de demontage, van voertuigen met bijbehorende documenten. De RDW heeft dan ook vier kerntaken met bijbehorende bedrijfsactiviteiten, te weten: 1. Toelating Het toelaten van voertuigen en voertuigtypes, op de Nederlandse en Europese markt, op basis van technische voorschriften is de eerste kerntaak van de RDW. Enkele bedrijfsactiviteiten die onder de toelating vallen zijn: - verrichten van bijzondere keuringen, kentekenonderzoeken en periodieke keuringen; - verlenen van ontheffingen voor bijzondere transporten. 2. Toezicht en controle De tweede kerntaak van de RDW is het houden van toezicht op erkende bedrijven, zoals erkende garagebedrijven, en het uitoefenen van controle op de technische staat van voertuigen in verband met veiligheids- en milieueisen. Onder deze taken vallen bijvoorbeeld het: - houden van toezicht op productiesystemen van erkende bedrijven; - verrichten van type- en inrichtingskeuringen met betrekking tot nieuwe motorrijtuigen. (Nieuwe motorrijtuigen krijgen van de RDW een typegoedkeuringsnummer indien een nieuwe serie motorrijtuigen van een bepaald merk is goedgekeurd volgens de richtlijnen van de RDW). - houden van toezicht op de uitvoering van diverse bedrijfsactiviteiten zoals voertuigen opnemen in of verkopen uit bedrijfsvoorraad, de Algemene Periodieke Keuring (APK), de afgifte van kentekenplaten en inbouw van tachografen, snelheidsbegrenzers en LPG-installaties; - handhaven van voertuiggebonden verplichtingen voor de WAM en APK II (dit zijn de lichte voertuigen). 3. Registratie en informatieverstrekking Het verzamelen, opslaan, bewerken en beheren van gegevens van voertuigen en hun eigenaars of houders en het verstrekken van informatie over deze gegevens is de derde kerntaak. 7

8 Enkele activiteiten die met deze taak gepaard gaat zijn: - verzamelen, bewerken en beheren van diverse basisregisters met voertuig- en persoonsgegevens; - verstrekken van informatie uit de registers; - het bieden van faciliteiten aan derden om kentekens, rijbewijzen en bromfietscertificaten af te kunnen geven. Het kentekenregister is vanaf 1 mei 2008 een basisregister geworden. Het doel van de overheid om het stelsel van Basisregistraties op te zetten is om de aparte basisregistraties van de overheid als één logisch, samenhangend geheel te laten werken. Zo hoeven burgers en ondernemers nog maar één keer relevante gegevens op te geven. Voor overheidsorganen zijn bij het beantwoorden van een vraag of het oplossen van een probleem door de koppeling van basisregistraties alle relevante gegevens beschikbaar. De gegevens die eenmalig worden vastgelegd heten authentieke gegevens. In Nederland zijn een aantal registers aangewezen als basisregister. Het Kentekenregister van de RDW is ook als basisregister benoemd. De privacybescherming is wettelijk geregeld. Overheidsinstanties en ambtenaren krijgen uitsluitend toegang tot persoonsgegevens, als dat voor de uitvoering van hun publiekrechtelijke taak nodig is. Een ambtenaar die verantwoordelijk is voor het verstrekken van een parkeervergunning mag kentekengegevens uit de Basisregisteratie Voertuigen inzien. Hij mag die gegevens echter voor geen enkel ander doel gebruiken. Het College Bescherming Persoonsgegevens ziet toe op de naleving van de wet. Alle registers worden beheerd in Veendam door de divisie Registratie & Informatie. Het verstrekken van gegevens vindt plaats aan verschillende instanties, bijvoorbeeld aan verzekeringsmaatschappijen, Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) en de politie. Tevens kunnen burgers ook inlichtingen inwinnen over hun eigen gegevens via Als men klikt op 'mijn voertuigen bekijken', dan krijgt men na inloggen met DigiD de lijst met voertuigen gepresenteerd. Klikt men vervolgens op het kenteken, dan kunnen ook de eigenschappen van het voertuig worden bekeken, bijvoorbeeld de APK-datum, het verbruik en de milieugegevens. Deze mogelijkheid is (nog) niet beschikbaar voor voertuigen die in de bedrijfsvoorraad zijn opgenomen. U heeft de mogelijkheid om een bedrijfsvoorraadlijst aan te vragen. Dit kan on-line via U krijgt het bestand meteen tot uw beschikking. De kosten worden achteraf in rekening gebracht volgens de bij de RDW bekende betaalwijze van uw bedrijf. Het overzicht bevat alle kentekens die voor uur van de voorgaande werkdag in de bedrijfsvoorraad zijn opgenomen. Vraagt u op zondag of maandag een overzicht op, dan bevat het overzicht alle kentekens die tot zaterdag uur in de bedrijfsvoorraad zijn gezet. Het overzicht wordt u aangeboden in PDF-, XLS- of CSV-formaat en bevat de volgende gegevens: kenteken merk handelsbenaming kleur brandstof 8

9 status begindatum (in bedrijfsvoorraad) begintijdstip (in bedrijfsvoorraad) APK-vervaldatum Wilt u een overzicht van uw bedrijfsvoorraad op een datum of periode in het verleden dan kunt u een schriftelijk of verzoek bij de RDW indienen. Als u het verzoek per indient is de behandeltermijn korter en krijgt u de gegevens sneller toegestuurd dan wanneer u een schriftelijk verzoek indient. U kunt uw verzoek om inzage in uw historische bedrijfsvoorraad verzenden naar onder vermelding van uw bedrijfsnummer en de periode waarover u inzage wilt. Het verdient aanbeveling eveneens uw telefoonnummer te vermelden zodat een medewerker u kan bellen als inhoudelijke afstemming vereist is. Gelijktijdig met het indienen van het verzoek maakt u 4,90 over op gironummer van RDW te Veendam. 4. Documentafgifte De laatste kerntaak is het afgeven van aan voertuigen en hun eigenaars of houders gerelateerde documenten. Dit kan onder andere zijn, het afgeven van: - nationale en internationale certificaten voor voertuigtypen, voertuigonderdelen en uitrustingsstukken (bijvoorbeeld voor gasinstallaties); - kentekenbewijzen en rijbewijzen. Naast deze vier kerntaken met bijbehorende activiteiten heeft de RDW nog enkele speciale taken, te weten: - vertegenwoordigen van Nederland bij de totstandkoming van de internationale regelgeving voor voertuigtechnische eisen; - adviseren van de minister van Verkeer en Waterstaat over nationale en internationale wet- en regelgeving; - het bieden van faciliteiten aan derden om rechtstreeks in het kentekenregister mutaties aan te kunnen brengen zoals diefstal, export, opname in bedrijfsvoorraad en demontage; - beschikbaar stellen van faciliteiten voor handhaving en opsporing van vervalste documenten, bijvoorbeeld vervalste rijbewijzen of kentekenbewijzen. 1.3 Unit Erkenningen en Toezicht De unit Erkenningen en Toezicht (E&T) is het onderdeel van de RDW dat zich voornamelijk richt op de landelijke afgifte van erkenningen bedrijfsvoorraad en handelaarskentekens en de afgifte van erkenningen voor kentekenplaatfabrikanten en lamineerders. Daarnaast houdt de unit E&T toezicht op de naleving van de regelgeving omtrent de afgegeven erkenningen. Vanuit het kantoor in Veendam wordt het landelijk verkeer tussen zo n erkenninghouders (auto-, motor-, en bromfietshandelaren, dealers, importeurs, kentekenplaatfabrikanten) en de RDW geregeld. U komt met de unit E&T in contact wanneer u vragen heeft over: - tenaamstellingsbewijzen; - de afgifte van handelaarskentekenbewijzen en vrijwaringsbewijzen; - bevoegdheden als Online Registratie Bedrijfsvoorraad (ORB), Online Registratie Aaanmelden Demontage (ORAD), Online Registratie Export handelaren (OREH), Versnelde Afgifte (VA) en Tenaamstellen Voertuigbedrijven (TV); - het beheer m.b.t. de (deel) erkenning bedrijfsvoorraad; - het beheer m.b.t. de erkenning Export Dienstverlening (ED) - het beheer m.b.t. de erkenning kentekenplaatfabrikant en de erkenning lamineerder; - het controle- en toezichtbeleid i.v.m. de (deel) erkenning bedrijfsvoorraad en de eventueel 9

10 daaraan verbonden bevoegdheden, de erkenning kentekenplaatfabrikant, de erkenning lamineerder en het handelaarskentekenbewijs. Wanneer u een erkenning of bevoegdheid van de RDW aanvraagt en deze wordt gehonoreerd ontvangt u een besluit, een muurschild en in sommige situaties een sticker. Niet voor elke bevoegdheid wordt een sticker afgegeven. Bij het bepalen van de stickers is bij de selectie rekening gehouden met het belang van de klant. De volgende stickers kunt u ontvangen wanneer u bij de RDW een erkenning of bevoegdheid afgeeft: - Tachografen; - Snelheidsbegrenzers; - LPG; - AKP lichte voertuigen; - APK zware voertuigen; - Handelaarskentekenplaten; - Afgifte kentekenplaten; - Voertuigen op naam zetten; - Demontage van voertuigen; - Afgifte vrijwaringsbewijzen. In het volgend hoofdstuk worden de verschillende erkenningen en bevoegdheid beschreven die u kunt aanvragen. Tevens zijn de daarbij behorende procedures beschreven. 1.4 Voertuigverplichtingen Iedereen die een kentekenbewijs op zijn naam heeft staan en dus in het kentekenregister van de RDW als eigenaar/houder staat geregistreerd, moet in beginsel aan de verplichtingen voor het bijbehorende voertuig voldoen. Nederland kent een drietal voertuigverplichtingen: - de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM); - de Algemene Periodieke Keuring (APK); - de Motorrijtuigenbelasting (MRB). Het kentekenregister heeft een belangrijke rol in de koppeling van voertuigverplichtingen aan het op naam hebben van een kentekenbewijs. De gegevens die in het register staan, moeten juist en volledig zijn. Op grond van het kentekenregister wordt immers bepaald wie voor welk voertuig aansprakelijk is. Staan gegevens onjuist of onvolledig in het kentekenregister, dan kan het voorkomen dat men ten onrechte aansprakelijk wordt gesteld of dat men ten onrechte niet aansprakelijk wordt gesteld. In de Wegensverkeerswet 1994 is namelijk vastgelegd dat de kentekenregistratie de basis vormt voor bovengenoemde verplichtingen. Een betrouwbaar en fraudebestendig kentekensysteem bij de RDW staat borg voor een goede administratie van het Nederlandse wagenpark. Zo is een eigenaar/houder van een voertuig te allen tijde op korte termijn te achterhalen en aan te spreken op onder meer zijn belasting-, verzekering- en keuringsplicht. Aanspreekbaarheid is ook belangrijk in geval van verkeersovertredingen. Voor het realiseren van deze doelen is het een voorwaarde dat het kentekenregister zo zuiver mogelijk is. Om de zuiverheid van het register zoveel mogelijk te waarborgen, zijn de hiervoor opgesomde diensten waarvan u gebruik kunt maken omgeven met voorschriften waaraan u zich als gebruiker moet houden. 10

11 1.5 Kentekenbewijs Het Nederlandse kentekendocument heeft vanaf 1 juni 2004 een nieuwe formele naam. Deze naam is door de Europese Unie voorgeschreven. Ook zijn enkele gegevens op de kentekendocumenten toegevoegd. Dit zijn onder andere het aantal zit- en staanplaatsen en de Europese herkenningscodes voor de gegevens die op het kentekenbewijs staan. Goed om te weten is dat de functie van het kentekenbewijs niet is veranderd. Het gaat dus alleen om een naamswijziging en extra gegevens. Tot 1 juni 2004 hadden de delen van het kentekenbewijs de volgende namen: - deel I: het deel met de voertuiggegevens; - deel II: het deel met de tenaamstellingsgegevens; - overschrijvingsbewijs of kopie deel III: het deel dat nodig is bij de overschrijving van het kentekenbewijs. Het nieuwe bewijs bestaat vanaf 1 juni 2004 formeel nog maar uit de volgende twee delen: - deel 1A: Voertuigbewijs (voormalig Deel I); - deel 1B: Tenaamstellingsbewijs (voormalig Deel II) (dit nieuwe deel bestaat dus uit meerdere pagina s, maar vormt uitsluitend samen het nieuwe volledige deel I); - deel II: Overschrijvingsbewijs (voormalig kopie deel III); (dit is het deel dat nodig is bij overschrijving van het kentekenbewijs en dat u apart van de overige kentekendelen moet bewaren). In deze informatiemap worden de betreffende kentekendelen voertuigbewijs, tenaamstellingsbewijs en overschrijvingsbewijs genoemd. 1.6 Schorsen Als de eigenaar/houder gedurende een langere periode met het voertuig geen gebruik wil maken van de openbare weg, dan kan de geldigheid van het kentekenbewijs worden geschorst. Tijdens de schorsing is de eigenaar/houder tijdelijk vrijgesteld van de voertuigverplichtingen. Aan het schorsen van de geldigheid van het kentekenbewijs zijn kosten verbonden. De eigenaar/houder kan de schorsing aanvragen op een postkantoor of PostNL kantoor of online schorsen via Bij schorsing wordt een nieuw tenaamstellingsbewijs afgegeven met de tekst GESCHORST T/M DAG-MAAND-JAARTAL. De schorsing gaat in op het moment van de aanvraag en geldt voor een periode van één jaar. Vroegtijdig opheffen van de schorsing of het opnieuw aanvragen van de schorsing is mogelijk. Ook hiervoor kan de eigenaar/houder terecht op het postkantoor of PostNL kantoor. Meer informatie over het schorsen van de geldigheid van het kentekenbewijs leest u in de brochure Uw voertuig en het kenteken 3 B 0807, te downloaden via Hierin staan de kosten die met een schorsing gemoeid zijn, hoe lang u kunt schorsen, hoe het zit met de motorrijtuigenbelasting, de APK en de verzekering in de schorsingsperiode en hoe u de schorsing moet aanmelden bij de RDW. Het is niet mogelijk om een handelaarskentekenbewijs te schorsen. Een handelaarskentekenbewijs is namelijk geen voertuiggebonden, maar een persoonsgebonden kentekenbewijs. 1.7 Keuren na Schade Vanaf 1 februari 2006 worden door de schade-experts van de verzekeraars via deze systemen geautomatiseerd een selectie van schadevoertuigen aan de RDW doorgegeven. De RDW doet de beoordeling en plaatst de status Wacht Op Keuren (de zogenaamde WOK status). Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen technisch total loss en economisch total loss. Na de keuring door de RDW is het mogelijk dat het voertuig na een economisch total loss schade weer op de weg verschijnt. 11

12 De wijzigingen door de nieuwe WOK-regeling hebben gevolgen voor Postkantoren en RDW erkende bedrijven: - Als een voertuig de WOK-status heeft, wordt bij tenaamstelling of bij opname in de bedrijfsvoorraad vooraf een schermmelding getoond. Daardoor is de medewerker van het postkantoor of PostNL kantoor of het RDW erkende bedrijf op de hoogte van de WOK-status bij het voertuig. Deze moet zijn klant hierover informeren. - Als een voertuig de WOK-status heeft, wordt bij het tenaamstellen, het overschrijven van een voertuig of bij herprint van het kentekenbewijs de tekst Schade, RDW keuring nodig. Zie op het kentekenbewijs deel 1B geprint. - Bij aanmelding van het WOK-signaal wordt aan de actuele tenaamgestelde een brief verzonden. Indien er sprake is van een RTL-indicatie, dan wordt de brief naar de leasemaatschappij verzonden. De leasemaatschappij moet zijn klanten hierover informeren. - Na goedkeuring van een WOK-voertuig wordt een nieuw kentekenbewijs afgegeven (zonder ophoging duplicaatcode). Hieraan is een gewijzigd innameproces van het kentekenbewijs op het keuringsstation gekoppeld. - Wanneer de eigenaar niet meer beschikt over de documenten valt dit onder de procedure voor vermissing en moet een nieuw kentekenbewijs worden aangevraagd. 1.8 Keuringsstations RDW Niet-Nederlands gekentekende voertuigen moeten, nadat zij vanuit het buitenland zijn geïmporteerd, onder meer worden gekeurd door de RDW voor een Nederlands kenteken, voordat zij gebruik mogen maken van de openbare weg. Dit wordt gedaan om te beoordelen of voldaan is aan zowel milieu- als veiligheidseisen, zodat wordt bijgedragen aan een zo verantwoord mogelijk verkeer en vervoer. U kunt voor de keuringen terecht bij een van de keuringsstations van de RDW. Het is mogelijk om een keuring aan te vragen via de internetsite van de RDW. Niet alle keuringsstations hebben dezelfde openingstijden. Voor de exacte openingstijden of andere vragen kunt u bellen met de Klantenservice van de RDW. RDW regio Noord APK-kantoor Zwolle Dr. Van Deenweg BH Zwolle Keuringsstation Heerenveen Jupiter CD Heerenveen Keuringsstation Almelo Van den Broekeweg PH Almelo Keuringsstation Zwolle Ossenkamp AE Zwolle Keuringsstation Arnhem Malburgseveerweg HK Arnhem Keuringsstation Groningen Duinkerkenstraat BP Groningen RDW regio West Keuringsstation Waddinxveen Coenecoop PL Waddinxveen Keuringsstation Amsterdam Tijnmuiden AK Amsterdam Keuringsstation Zwijndrecht Zoutverkopersstraat KJ Zwijndrecht Keuringsstation Nieuwegein Hollandhaven PD Nieuwegein Keuringsstation Schiedam Calandstraat BA Schiedam RDW regio Zuid Keuringsstation Rijen Haansbergseweg LJ Rijen Keuringsstation Den Bosch Hedikhuizerweg BC Den Bosch Keuringsstation Veldhoven De Run LR Veldhoven Keuringsstation Elsloo Businesspark Stein MA Elsloo 12

13 Keuringsstation Venlo Stanleyweg LR Venlo Keuringsstation Roosendaal Borchwerf RG Roosendaal 13

14 2 (Deel) Erkenning bedrijfsvoorraad In dit hoofdstuk wordt de Erkenning bedrijfsvoorraad toegelicht. In paragraaf 2.1 wordt de inhoud van de erkenning besproken. Aan welke voorwaarden u moet voldoen om voor een (deel)erkenning bedrijfsvoorraad in aanmerking te kunnen komen wordt in paragraaf 2.2 beschreven. Daarna wordt beschreven hoe u een (deel)erkenning bedrijfsvoorraad kunt aanvragen (paragraaf 2.3) en wat er gebeurd wanneer deze aanvraag is gehonoreerd (paragraaf 2.4). Wat u nodig heeft om voertuigen in bedrijfsvoorraad aan te melden staat in paragraaf 2.5 beschreven. met de voorwaarden om de erkenning te behouden staan in paragraaf 2.6 beschreven. In paragraaf 2.7 staat hoe u dient te handelen met betrekking tot het verzekeren van uw bedrijfsvoorraadvoertuigen. 2.1 Inhoud erkenning bedrijfsvoorraad Zoals eerder beschreven wordt het kentekenregister van de RDW steeds belangrijker bij het controleren van voertuigverplichtingen zoals motorrijtuigenbelasting, APK, verzekering en de aansprakelijkheid voor bekeuringen. Door overschrijvingen in bedrijfsvoorraad zo gecontroleerd mogelijk te laten plaatsvinden door de erkende bedrijven kunnen deze onjuistheden worden voorkomen. Met ingang van 1 januari 2012 is het niet meer mogelijk om voertuigen in bedrijfsvoorraad aan te melden via postkantoor of PostNL kantoor. De erkenninghouder doet dit geautomatiseerd via één van de providers. Met een (deel) erkenning bedrijfsvoorraad kunt u Nederlands gekentekende voertuigen opnemen in bedrijfsvoorraad en heeft u de mogelijkheid om vrijwaringsbewijzen af te geven. Daarnaast dient de (deel) erkenning bedrijfsvoorraad als basis voor verschillende andere bevoegdheden, namelijk: - On line Registratie Bedrijfsvoorraad Met een Online Registratie Bedrijfsvoorraad (ORB) aansluiting meldt u uw bedrijfsvoorraad geautomatiseerd aan in het register van de RDW. Bij aanmelding wordt automatisch gecontroleerd wordt of er eventueel iets aan de hand is met het aan te melden voertuig. Het systeem behoedt u voor het in bedrijfsvoorraad opnemen van dergelijke voertuigen. Meer informatie over de bevoegdheid ORB treft u aan in hoofdstuk 4. - On line Registratie AutoDemontage Met de bevoegdheid On line Registratie AutoDemontage (ORAD) kunt u voertuigen die behoren tot uw bedrijfsvoorraad, rechtstreeks vanaf uw bedrijfsadres geautomatiseerd aanmelden voor autodemontage. Meer informatie over de bevoegdheid ORAD treft u aan in hoofdstuk 6. - On line Registratie Export Handelaren Met de bevoegdheid On line Registratie Export Handelaren (OREH) kunt u voertuigen die behoren tot uw bedrijfsvoorraad, rechtstreeks vanaf uw bedrijfsadres geautomatiseerd aanmelden voor export. Het OREH-systeem voorkomt dat u voor ieder voertuig, dat u aan een niet in Nederland woonachtig persoon verkoopt, naar het RDW-loket hoeft te gaan. Meer informatie over de bevoegdheid OREH treft u aan in hoofdstuk 8. - Tenaamstellen Voertuigbedrijf Met de bevoegdheid Tenaamstellen Voertuigbedrijf (TV) kunt u voertuigen die behoren tot uw (fysieke) bedrijfsvoorraad, vanaf uw bedrijfsadres, overschrijven op naam van de nieuwe eigenaar/houder. Meer informatie over de bevoegdheid TV treft u aan in hoofdstuk

15 - Versnelde afgifte van kentekens - Met de bevoegdheid Versneld aanvragen van kentekens voor niet gekentekende voertuigen zonder afzonderlijk onderzoek (VA) kunt u niet gekentekende voertuigen voorzien van een Nederlands kenteken. 2.2 Voorwaarden (deel) erkenning bedrijfsvoorraad Een (deel) erkenning bedrijfsvoorraad wordt uitsluitend afgegeven aan natuurlijke personen of rechtspersonen die blijkens de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel: - bedrijfsmatig voertuigen inkopen of fabriceren met het doel deze te verkopen of; - bedrijfsmatig voertuigen inkopen met het doel deze te bewaren en te bewerken (demontage). Daarnaast moet u beschikken over een bedrijfslocatie in Nederland waarop de in de bedrijfsvoorraad aangemelde voertuigen gestald kunnen worden en moet u op het bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijfsadres beschikken over een afsluitbare voorziening waarin de RDW-bescheiden moeten worden opgeborgen. 2.3 Aanvragen van de erkenning bedrijfsvoorraad De (deel) erkenning bedrijfsvoorraad kunt u bij de RDW aanvragen. Dit kan met het aanvraagformulier 3 E Bij het aanvraagformulier moet u de volgende bescheiden mee sturen: - een (kopie) uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan vier weken en moet hetzelfde adres bevatten dat door u op het aanvraagformulier is ingevuld. Uit de omschrijving van de activiteiten op het uittreksel moet duidelijk blijken dat uw vestiging bedrijfsmatig voertuigen inkoopt of fabriceert met het doel deze te verkopen of bedrijfsmatig voertuigen inkoopt met het doel deze te bewaren en te bewerken (demonteren). en - een originele verklaring omtrent hoedanigheid van de belastingplichtige (ook wel originele verklaring van ondernemerschap genoemd) in het kader van de omzetbelasting, afgegeven door de belastingeenheid. De verklaring mag niet ouder zijn dan vier weken. Uit de bedrijfsomschrijving van de verklaring moet duidelijk blijken dat uw bedrijfsactiviteiten het bedrijfsmatig inkopen of fabriceren van voertuigen met het doel deze te verkopen of het bedrijfsmatig voertuigen inkopen met het doel deze te bewaren en te bewerken (demonteren) zijn. Een bedrijvencontroleur van de RDW zal met u een afspraak maken voor een schouwing in verband met de aanvraag. De bedrijvencontroleur neemt niet alleen de aanvraag met u door, maar zal ook controleren of u over een stallingslocatie voor de bedrijfsvoorraadvoertuigen beschikt en of u op het bedrijfsadres beschikt over een goed afsluitbare voorziening waarin de bescheiden moeten worden opgeborgen. Van deze schouwing maakt de bedrijvencontroleur een rapportage op. Deze rapportage wordt meegenomen in de beoordeling van uw aanvraag. Wanneer uw aanvraag bij de RDW ontvangen is, zult u bericht ontvangen welk tarief van toepassing is op uw aanvraag. Het in verband met een aanvraag door u betaalde tarief, bent u verschuldigd voor het in behandeling nemen van de aanvraag en wordt bij afwijzing van de aanvraag in beginsel niet terugbetaald. 15

16 2.4 Honorering aanvraag Indien uw aanvraag wordt gehonoreerd ontvangt u het besluit Honorering van de aanvraag. Iedere klant kan daaruit opmaken dat u erkend bent door de RDW. Het honoreringsbesluit van de aanvraag moet u op verzoek kunnen tonen. Naast het besluit ontvangt u een muurschild (indien u deze nog niet heeft ontvangen in het kader van een eerder afgegeven andere erkenning). Het muurschild is een algemeen schild waarop de tekst staat RDW erkend. Elk bedrijf dat een erkenning heeft van de RDW ontvangt dit schild. U moet het muurschild zichtbaar voor het publiek op de gevel van uw bedrijf te bevestigen. Ook ontvangt u de sticker Afgifte vrijwaringsbewijzen. De sticker kunt u op een voor het publiek zichtbare plaats op raam, deur of bijvoorbeeld een apart bord op de balie van uw bedrijf bevestigen. Bij de honorering van de aanvraag ontvangt u ook een bedrijfsvoorraadpas. De bedrijfsvoorraadpas dient als legitimatie bij onder andere het in bedrijfsvoorraad plaatsen van voertuigen (tot 1 januari 2012) en het tenaamstellen van voertuigen op het postkantoor of PostNL kantoor, op RDW keuringsstations (in verband met keuring), voor het bestellen van GAIK-kentekenplaten, voor tenaamstelling van voertuigen, of bij de balie van de RDW Veendam en Zoetermeer voor de aanvraag van vervangende kentekenbewijzen voor bedrijfsvoorraadvoertuigen en export. Als laatste ontvangt u een serie blanco vrijwaringsbewijzen. 2.5 Aanmelden bedrijfsvoorraad Met een (deel) erkenning bedrijfsvoorraad kunt u voertuigen met behulp van een eigen geautomatiseerde verbinding met de RDW (On line Registratie Bedrijfs-voorraad (ORB) aanmelden in uw bedrijfsvoorraad. Een bedrijvencontroleur van de RDW zal bij uw aanvraag voor de (deel) erkenning bedrijfsvoorraad de bijbehorende voorwaarden met u bespreken. Hoe u voertuigen aanmeldt in bedrijfsvoorraad staat uitgebreid beschreven in hoofdstuk 5. Voor het online aanmelden in bedrijfsvoorraad, dient u naast het software certificaat, dat u ontvangt nadat de aanvraag is gehonoreerd, te beschikken over een abonnement bij een door de RDW goedgekeurde provider. Een software certificaat is als het ware de sleutel tot de elektronische voordeur van de RDW. Zonder een software certificaat krijgt u geen toegang tot de systemen van de RDW. Een provider zorgt voor een beveiligde verbinding met de RDW. De RDW kent de volgende providers: A2SP Savannahweg AW Utrecht T: F: Servicedesk: Website: RDC Nederland BV Postbus BS Amsterdam Telefoon:

17 Internet: VWE Postbus AD Heerhugowaard Telefoon: Internet: VDC Postbus ED Arnhem Telefoon: (45cpm) Internet: Voor informatie over abonnementen, de benodigde apparatuur en de kosten die hier aan verbonden zijn, kunt u terecht bij de providers. 2.6 Behoud erkenning bedrijfsvoorraad en toezicht Voor het behouden van een (deel)erkenning bedrijfsvoorraad moet u aan de permanente voorwaarden blijven voldoen welke in paragraaf 2.2 zijn beschreven. Bovendien moet u aan de andere verplichtingen blijven voldoen. U moet steeds alle wijzigingen in uw bedrijfsgegevens (naam, adres, bedrijfsadres, rechtsvorm, enz.) direct schriftelijk doorgeven aan de RDW en aan de Kamer van Koophandel. Ook moet u het jaarlijkse instandhoudingstarief betalen. Bij wijzigingen in uw bedrijfsgegevens controleert de RDW of de gewijzigde gegevens van invloed zijn op uw (deel) erkenning bedrijfsvoorraad en of bijvoorbeeld uw bedrijfsvoorraadpas moet worden aangepast. Houdt u er rekening mee dat aan bepaalde wijzigingen kosten zijn verbonden. De tarieven worden jaarlijks in december gepubliceerd in de Staatscourant. Geeft u de wijzigingen niet door of betaalt u niet tijdig het toezichttarief, dan kan de RDW uw erkenning bedrijfsvoorraad schorsen of intrekken. De RDW controleert regelmatig, zowel aangekondigd als onaangekondigd, of bedrijven zich aan de voorschriften houden. U bent verplicht om, als de bedrijvencontroleur telefonisch aankondigt dat uw bedrijf bezocht wordt of een bezoek aan uw bedrijf brengt, hem/haar in staat te stellen uw administratie van de bedrijfsvoorraad, eventueel daaraan gekoppelde bevoegdheden en uw bedrijfsvoorraad te controleren. Ook de politie, douane en de Belastingdienst/Centrale administratie/autoheffingen (het voormalige Centraal Bureau Motorrijtuigenbelasting) kunnen overtredingen van de voorschriften rapporteren. De RDW verwerkt in alle gevallen de opgemaakte rapporten en kan op grond daarvan overgaan tot een sanctie. Afhankelijk van de ernst van de overtreding zal de RDW maatregelen nemen die kunnen variëren van een waarschuwing tot intrekking van de erkenning of bevoegdheid (zie hiervoor hoofdstuk 13 en de Toezichtbeleidsbrief van de RDW). 17

18 2.7 Verzekeren van de bedrijfsvoorrraadvoertuigen In de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) is bepaald dat ieder motorrijtuig (ook brom- en snorfietsen) waarvoor een kentekenbewijs is afgegeven verzekerd dient te zijn. Tevens is in deze wet bepaald dat voor motorrijtuigen die behoren tot de bedrijfsvoorraad van een overeenkomstig artikel 62 van de WVW '94 erkende natuurlijke persoon of rechtspersoon, de verzekeraar verplicht is een kennisgeving van de verzekering als bedoeld in artikel 13a jo. artikel 13 van de WAM richting het Centraal Register WAM (ofwel verzekeringsregister) moet geven. Dit betreft een kennisgeving van het sluiten of beëindigen van de verzekering. Een erkend bedrijf kan een motorrijtuig via een postkantoor of PostNL kantoor of via een webapplicatie in de bedrijfsvoorraad plaatsen. Administratief gezien wordt het motorrijtuig gekoppeld aan het bedrijfsnummer van de erkenninghouder. Als de motorrijtuigen in de bedrijfsvoorraad staan en er is geen WAM-registratie geplaatst (gekoppeld) door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigd agent is er geen verzekeringsregistratie in het CRWAM Een bedrijfsvoorraad bestaat uit nul, één of meerdere voertuigen die bij een door de RDW erkend bedrijf (erkenninghouder) in de administratieve bedrijfsvoorraad zijn opgenomen. Een polis ter dekking van de bedrijfsvoorraad (garagepolis) dient door een bedrijf met een erkenning bedrijfsvoorraad bij de verzekeraar te worden aangevraagd en biedt dekking aan alle voertuigen in de bedrijfsvoorraad. Volgens artikel 13a lid 1 van de WAM is een verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigd agent verplicht de RDW kennis te geven van een mutatie op deze dekkingen. Administratief gezien wordt elk voertuig dat in bedrijfsvoorraad wordt opgenomen gekoppeld aan het bedrijfsnummer van de erkenninghouder. De verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigd agent biedt het erkende bedrijf dekking aan de gehele bedrijfsvoorraad. Voor de CRWAM van een Registratie Dekking Bedrijfsvoorraad (RDB-dekking) is het niet relevant hoeveel voertuigen in de bedrijfsvoorraad staan. Op het moment dat een motorrijtuig in de bedrijfsvoorraad wordt opgenomen wordt deze geautomatiseerd voorzien van een RDB-dekking. Voor het geautomatiseerd bijwerken van de bedrijfsvoorraad onder de verzekeringspolis of garagepolis moet wel een aanmelding bij de verzekeraar zijn gedaan. Het is mogelijk dat u uw bedrijfsvoorraad wel verzekerd heeft maar dat de verzekeraar verzuimd heeft deze verzekering te registreren. De RDW is alleen beheerder van het CRWAM en mag daarom geen mutaties richting dit register doen. U dient contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigd agent, alleen deze kan zorgdragen voor een juiste registratie in het CRWAM. Op Online Voertuig Informatie (OVI) van de RDW kan u controleren of bij het voertuig een WAM-registratie is geplaatst: 18

19 3 Handelaarskenteken(s) In dit hoofdstuk wordt beschreven wat de regeling Handelaarskentekens precies inhoudt (paragraaf 3.1) en wat de voorwaarden hiervoor zijn (paragraaf 3.2). In paragraaf 3.3 wordt beschreven hoe u de regeling aanvraagt en wat u ontvangt bij honorering van de aanvraag (paragraaf 3.4). De voorwaarden voor het behoud van de regeling worden in de paragraaf 3.5 besproken. Overige informatie en de meest gestelde vragen over het handelaarskenteken wordt in de laatste paragrafen (3.6 en 3.7) beschreven. 3.1 Inhoud regeling Handelaarskentekens Indien u beschikt over een (deel)erkenning bedrijfsvoorraad komt u in aanmerking voor een handelaarskenteken voor motorvoertuigen en/of een handelaarskenteken voor aanhangwagens. Wanneer u niet beschikt over een (deel)erkenning bedrijfsvoorraad dan kunt u voor een handelaarskenteken in aanmerking komen indien u bedrijfsmatig en in opdracht van derden voertuigen herstelt of bewerkt. U moet dan beschikken over een inrichting waar onder alle weersomstandigheden de bedrijfsactiviteit kan worden uitgeoefend en u moet beschikken over een afsluitbare voorziening, waarin bij geen gebruik de bescheiden moeten worden opgeborgen. Het handelaarskenteken voor motorvoertuigen bevat de lettercombinatie HA, HF of FH, het handelaarskenteken voor aanhangwagens bevat de lettercombinatie OA, het handelaarskenteken voor brom- en snorfietsen bevat de lettercombinatie HC. Het handelaarskenteken mag u alleen gebruiken voor voertuigen die tot uw bedrijfsvoorraad behoren en voor voertuigen die u herstelt of bewerkt. Ook mag het handelaarskenteken alleen worden gebruikt voor bedrijfsactiviteiten voor het gebruik op de openbare weg. 3.2 Voorwaarden regeling Handelaarskentekens Aan het gebruik van een handelaarskenteken voor motorvoertuigen, een handelaarskenteken voor aanhangwagens en een handelaarskenteken voor bromfietsen zijn een aantal eisen verbonden: - de handelaarskentekenplaten met het bijbehorende handelaarskentekenbewijs mogen slechts door u als houder of een nadrukkelijk door u aangewezen persoon worden gebruikt; - u mag over maximaal 5 handelaarskentekenplaten beschikken van het aan u afgegeven handelaarskenteken voor motorvoertuigen, onderverdeeld naar: max. 2 platen van het model lang en/of max. 2 platen van het model rechthoekig en/of max. 2 platen van het model (Amerikaans) en/of max. 1 plaat model voor onder andere motorrijwielen; - u mag over maximaal 2 handelaarskentekenplaten beschikken van het aan u afgegeven handelaarskentekenbewijs voor aanhangwagens, onderverdeeld naar: max. 1 plaat van het model lang en/of max. 1 plaat van het model rechthoekig; - u mag over maximaal 2 handelaarskentekenplaten beschikken van het aan u afgegeven handelaarskentekenbewijs voor bromfietsen, onderverdeeld naar: max. 1 plaat van het model 30.5 lang en/of max. 1 plaat van het model 30.6 vierkant; 19

20 - heeft u niet het maximum aantal handelaarskentekenplaten aangeschaft, dan kunt u later geen handelaarskentekenplaten van hetzelfde kenteken erbij aanschaffen. Tevens is het niet toegestaan om bij een kentekenplaatfabrikant een handelaarskentekenplaat om te wisselen voor een ander model handelaarskentekenplaat; - het gebruik van het handelaarskenteken is beperkt tot de voertuigen die tot uw bedrijfsvoorraad behoren of tot de bedrijfsvoorraad van een ander erkend bedrijf voor zover het voertuig waarvoor u het wilt gebruiken, door het andere erkende bedrijf aan u in consignatie is gegeven. Ook voertuigen waarvoor (nog) geen Nederlands kenteken is afgegeven kunnen tot uw (fysieke) bedrijfsvoorraad behoren. Daarnaast mag het handelaarskenteken worden gebruikt voor voertuigen die u herstelt c.q. bewerkt; - het handelaarskenteken mag alleen worden gebruikt in het kader van de bedrijfsactiviteiten voor het gebruik van een voertuig op de openbare weg. Voor erkende bedrijven gaat het bijvoorbeeld om een proefrit ter verkoop van een voertuig, of om een rit in verband met het halen en brengen van een auto naar aanleiding van in- of verkoop, of om een rit voor het halen en brengen van een voertuig naar een reparateur, inbouwer en/of spuiter; - voor degenen die voertuigen herstellen of bewerken moet het gaan om een rit ter beoordeling van de goede werking van het voertuig of om het voertuig naar een klant of een ander herstelbedrijf te brengen of te halen. Het gebruik van het handelaarskenteken moet direct verband houden met de door uw bedrijf opgegeven bedrijfsactiviteiten. Daaronder valt nimmer het inzetten van voertuigen als huur-, service-, demo- of leenvoertuig. Als het voor de beproeving van dat individuele voertuig nodig is, dat er personen of goederen worden vervoerd, dienen deze op dezelfde plaats uit te stappen respectievelijk uitgeladen te worden als waar ze zijn ingestapt, respectievelijk ingeladen; - als u van een handelaarskenteken gebruik maakt, moet u altijd het originele handelaarskentekenbewijs bij u hebben. Het tonen van een fotokopie heeft geen enkele betekenis omdat hiervan talloze exemplaren in omloop kunnen zijn. Voorts moeten de handelaarskentekenplaten op de daarvoor bestemde plaats zijn bevestigd; - in verband met de door uw bedrijf opgegeven bedrijfsactiviteiten kan een voertuig met een handelaarskenteken een aanhangwagen met een toegestane maximum massa beladen voertuig lichter dan 751 kilogram (een niet-kentekenplichtige aanhangwagen) voortbewegen. Hierbij moet aan de voorzijde van het trekkend voertuig een handelaarskentekenplaat bevestigd zijn. De andere handelaarskentekenplaat moet aan de achterzijde van de voortbewogen aanhangwagen bevestigd zijn. Belangrijk! Het niet naleven van de gebruiksvoorschriften van het handelaarskenteken kan leiden tot ongeldigverklaring van alle aan u verstrekte handelaarskentekens. Het kan zelfs leiden tot forse boetes en een naheffing met betrekking tot de motorrijtuigenbelasting.. Hanteer de voorschriften daarom zorgvuldig. 3.3 Aanvragen van de regeling Handelaarskentekens De handelaarskenteken kunt u aanvragen met het aanvraagformulier 3 E Bij het aanvraagformulier moet u de volgende bescheiden meezenden indien u (nog) geen (deel)erkenning bedrijfsvoorraad heeft: - een (kopie) uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan vier weken en moet hetzelfde adres bevatten dat door u op het aanvraagformulier is ingevuld. 20

21 Uit de omschrijving van de activiteiten moet duidelijk blijken dat uw vestiging bedrijfsmatig voertuigen inkoopt of fabriceert met het doel deze te verkopen of het bedrijfsmatig voertuigen inkoopt met het doel deze te bewaren en te bewerken (demonteren) zijn. en - een originele verklaring omtrent hoedanigheid van de belastingplichtige (ook wel originele verklaring van ondernemerschap genoemd) in het kader van de omzetbelasting, afgegeven door de belastingeenheid. De verklaring mag niet ouder zijn dan vier weken. Uit de bedrijfsomschrijving van de verklaring moet duidelijk blijken dat uw bedrijfsactiviteiten het bedrijfsmatig inkopen of fabriceren van voertuigen met het doel deze te verkopen of het bedrijfsmatig voertuigen inkopen met het doel deze te bewaren en te bewerken (demonteren) zijn. De bedrijvencontroleur van de RDW maakt een afspraak met u voor een schouwing. De bedrijvencontroleur neemt niet alleen de aanvraag met u door, maar zal ook controleren of er daadwerkelijk aan de inrichtingseisen is voldaan en of u beschikt over een goed afsluitbare voorziening waarin de RDWbescheiden (handelaarskentekenplaten, handelaarskentekenbewijs) moeten worden opgeborgen. Van deze schouwing maakt de bedrijvencontroleur een rapportage op. Deze rapportage wordt meegenomen in de beoordeling van uw aanvraag. Wanneer u aan bovenstaande eisen voldoet krijgt u automatisch één handelaarskentekenbewijs. U moet alleen aangeven of u een handelaarskenteken voor motorvoertuigen en/of een handelaarskenteken voor aanhangwagens en/of een handelaarskenteken voor brom-/snorfietsen wilt ontvangen. Wanneer u meer dan één handelaarskentekenbewijs wilt, dan kunt u dit aangeven op het voornoemde aanvraagformulier, hiervoor zullen extra kosten in rekening worden gebracht. Indien u niet in het bezit bent van de door de RDW afgegeven (deel)erkenning bedrijfsvoorraad, en u wilt toch in aanmerking komen voor een handelaarskenteken, dan brengt de RDW u een tarief in rekening voor de aanvraag hiervan. Tevens brengt de RDW u voor het handelaarskenteken jaarlijks een toezichttarief in rekening. Het, in verband met een aanvraag, door u betaalde tarief bent u verschuldigd voor het in behandeling nemen van de aanvraag en wordt bij afwijzing van de aanvraag in beginsel niet terugbetaald. 3.4 Honorering van de aanvraag Indien uw aanvraag wordt gehonoreerd, ontvangt u een muurschild (indien u deze nog niet heeft ontvangen in het kader van een eerder afgegeven andere erkenning) en een besluit waaruit de honorering van de aanvraag blijkt. Iedere klant kan daaruit opmaken dat u erkend bent door de RDW. Het honorerings-besluit moet u op verzoek kunnen tonen. Het muurschild is een algemeen schild. De tekst op het schild is RDW erkend. Elk bedrijf dat een erkenning heeft van de RDW ontvangt dit schild. Dit geldt dus zowel voor bijvoorbeeld een erkenning bedrijfsvoorraad als voor bijvoorbeeld een erkenning APK. U moet het muurschild zichtbaar voor het publiek op de gevel van uw bedrijf bevestigen. Ook ontvangt u de sticker Handelaarskentekenplaten waarmee wordt aangegeven dat u hierover beschikt. De stickers kunt u op een voor het publiek zichtbare plaats op raam, deur of bijvoorbeeld een apart bord op de balie van uw bedrijf bevestigen. Als u al door de RDW erkend bent, ontvangt u geen nieuw muurschild. 21

Informatiemap voor de voertuigbranche

Informatiemap voor de voertuigbranche Divisie Registratie en Informatie Informatiemap voor de voertuigbranche Laatst gewijzigd: Model: 3 B 0842 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 De RDW... 7 1.1 Wat is de RDW... 7 1.2 Wat doet de RDW... 7 1.3

Nadere informatie

Informatiemap voor de voertuigbranche

Informatiemap voor de voertuigbranche Divisie Registratie en Informatie Informatiemap voor de voertuigbranche Model: Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 De RDW... 7 1.1 Wat is de RDW... 7 1.2 Wat doet de RDW... 7 1.3 Unit Erkenningen en Toezicht...

Nadere informatie

Zelf een voertuig uitvoeren

Zelf een voertuig uitvoeren Zelf een voertuig uitvoeren 2014 1 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 3 2 Wat moet u doen voor het uitvoeren van 4 een voertuig? 2.1 Uitvoer aanmelden bij de RDW 4 2.2 Het regelen van douanezaken 7 2.3 Uitvoer

Nadere informatie

Zelf een voertuig uitvoeren

Zelf een voertuig uitvoeren Zelf een voertuig uitvoeren - auto - motorfiets - aanhangwagen met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg Januari 2005 Zelf een voertuig uitvoeren Inhoud 1 Waarom deze brochure? 5 2 Wat moet

Nadere informatie

Informatiemap voor de voertuigbranche

Informatiemap voor de voertuigbranche Divisie Registratie en Informatie Informatiemap voor de voertuigbranche Model: Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 De RDW... 7 1.1 Wat is de RDW... 7 1.2 Wat doet de RDW... 7 1.3 Unit Erkenningen en Toezicht...

Nadere informatie

Bijlage Bedrijfsvoorraad & Handelaarskentekenbewijzen

Bijlage Bedrijfsvoorraad & Handelaarskentekenbewijzen Bijlage Bedrijfsvoorraad & Handelaarskentekenbewijzen HOOFDSTUK 1 - TOELICHTING OP DE BIJLAGE BEDRIJFSVOORRAAD EN HANDELAARSKENTEKENBEWIJZEN... 3 1.1 TOELICHTING... 3 1.2 INDELING... 3 1.3 TITEL... 3 1.4

Nadere informatie

Bijlage Export Dienstverlening

Bijlage Export Dienstverlening Bijlage Export Dienstverlening HOOFDSTUK 1 - TOELICHTING OP DE BIJLAGE EXPORT DIENSTVERLENING... 3 1.1 TOELICHTING... 3 1.2 INDELING... 3 1.3 TITEL... 3 1.4 ERKENNINGEN EN BEVOEGDHEDEN... 3 1.5 MEERDERE

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) B VIV2013/707 19 september 2013 Geen

Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) B VIV2013/707 19 september 2013 Geen T.a.v. Uw kenmerk Datum Bijlage(n) B VIV2013/707 19 september 2013 Geen Contactpersoon Doorkiesnummer Email 0900 97 39 ( 0,10 per minuut) Onderwerp Wijzigingen export Geachte heer, mevrouw, Per 1 januari

Nadere informatie

Privacybescherming en het kentekenregister 10011110001010100111000110101001100110001110101010001010010

Privacybescherming en het kentekenregister 10011110001010100111000110101001100110001110101010001010010 Privacybescherming en het kentekenregister 10011110001010100111000110101001100110001110101010001010010 01101010011001100011101010100010100101001010100101001110001 001101010011001100011101010100010100101001010101100011101010

Nadere informatie

Uw voertuig en het kenteken. - auto - motorfiets - aanhangwagen met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg

Uw voertuig en het kenteken. - auto - motorfiets - aanhangwagen met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg Uw voertuig en het kenteken - auto - motorfiets - aanhangwagen met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg Juni 2004 1 Waarom deze folder? 3 2 Een voertuig kopen 5 2.1 Wat moet u doen bij het

Nadere informatie

Bijlage Bedrijfsvoorraad & Handelaarskentekenbewijzen

Bijlage Bedrijfsvoorraad & Handelaarskentekenbewijzen Bijlage Bedrijfsvoorraad & Handelaarskentekenbewijzen HOOFDSTUK 1 - TOELICHTING OP DE BIJLAGE BEDRIJFSVOORRAAD EN HANDELAARSKENTEKENBEWIJZEN... 3 1.1 TOELICHTING... 3 1.2 INDELING... 3 1.3 TITEL... 4 1.4

Nadere informatie

Privacybescherming en het kentekenregister. Organisaties die gegevens krijgen uit het kentekenregister

Privacybescherming en het kentekenregister. Organisaties die gegevens krijgen uit het kentekenregister De beheert het kentekenregister. In dit register staan gegevens van voertuigen, kentekenbewijzen en van personen aan wie het kentekenbewijs is afgegeven. De verstrekt in een aantal gevallen gegevens uit

Nadere informatie

Procedures GAIK. Bij de afgifte van lichtblauwe kentekenplaten (modellen 18.2, 27.30 en 27.31) moet u de volgende bescheiden controleren:

Procedures GAIK. Bij de afgifte van lichtblauwe kentekenplaten (modellen 18.2, 27.30 en 27.31) moet u de volgende bescheiden controleren: Procedures GAIK Dit document bevat geen volledige weergave van alle procedures maar kan dienen als een leidraad naast de regelgeving. Hierbij moet worden opgemerkt dat de regelgeving bepalend is. Afgifte

Nadere informatie

Uw voertuig en het kenteken

Uw voertuig en het kenteken RDW Uw voertuig En het kenteken auto motorfiets bromfiets aanhangwagen met een maximum massa van meer dan 750 kg Uw voertuig en het kenteken auto motorfiets bromfiets aanhangwagen met een maximum massa

Nadere informatie

Procedures GAIK. Afgifte kentekenplaten

Procedures GAIK. Afgifte kentekenplaten Procedures GAIK Dit document bevat geen volledige weergave van alle procedures maar kan dienen als een leidraad naast de regelgeving. Hierbij moet worden opgemerkt dat de regelgeving bepalend is. Afgifte

Nadere informatie

Algemeen Deel Toezichtbeleidsbrief Erkenninghouders RDW

Algemeen Deel Toezichtbeleidsbrief Erkenninghouders RDW Algemeen Deel Toezichtbeleidsbrief Erkenninghouders RDW HOOFDSTUK 1 - TOELICHTING OP DE TOEZICHTBELEIDSBRIEF... 3 1.1 TOELICHTING... 3 1.2 INDELING... 3 1.3 TITEL... 3 1.4 ERKENNINGEN EN BEVOEGDHEDEN...

Nadere informatie

Samengestelde voertuigen en het kenteken

Samengestelde voertuigen en het kenteken Samengestelde voertuigen en het kenteken 2014 1 Inhoud 1 Waarom deze brochure 3 2 Samengestelde voertuigen en het kenteken 3 3 Restauratie van historische voertuigen 5 4 Ingrijpende reparaties van voertuigen

Nadere informatie

Uw voertuig en het kenteken. - auto - motorfiets - bromfiets - aanhangwagen met een maximum massa van meer dan 750 kg

Uw voertuig en het kenteken. - auto - motorfiets - bromfiets - aanhangwagen met een maximum massa van meer dan 750 kg Uw voertuig en het kenteken - auto - motorfiets - bromfiets - aanhangwagen met een maximum massa van meer dan 750 kg Maart 2011 1 Waarom deze folder? 3 2 Een voertuig kopen 5 2.1 Wat moet u doen bij het

Nadere informatie

Algemeen Deel Toezichtbeleidsbrief Erkenninghouders RDW

Algemeen Deel Toezichtbeleidsbrief Erkenninghouders RDW Algemeen Deel Toezichtbeleidsbrief Erkenninghouders RDW HOOFDSTUK 1 - TOELICHTING OP DE TOEZICHTBELEIDSBRIEF... 3 1.1 TOELICHTING... 3 1.2 INDELING... 3 1.3 TITEL... 3 1.4 ERKENNINGEN EN BEVOEGDHEDEN...

Nadere informatie

Motoren. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst

Motoren. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst Belastingdienst Motoren Motorrijtuigenbelasting Zodra een motor op uw naam staat, moet u motorrijtuigenbelasting betalen. Ook als u niet met uw motor op de weg rijdt. In deze brochure leest u alles over

Nadere informatie

OVEREENKOMST REGISTRATIE TENAAMSTELLEN LEASEVOERTUIGEN

OVEREENKOMST REGISTRATIE TENAAMSTELLEN LEASEVOERTUIGEN OVEREENKOMST REGISTRATIE TENAAMSTELLEN LEASEVOERTUIGEN De Dienst Wegverkeer, te dezen vertegenwoordigd door zijn Algemeen Directeur, Drs. J.G. Hakkenberg, verder te noemen: "de RDW" en Naam leasemaatschappij

Nadere informatie

Personenauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst

Personenauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst Belastingdienst Personenauto s Motorrijtuigenbelasting Zodra het kenteken van een personenauto op uw naam staat, moet u motorrijtuigenbelasting betalen. Ook als u de personenauto niet gebruikt. In deze

Nadere informatie

Alles over het kenteken

Alles over het kenteken Alles over het kenteken Wat is het elektronisch kenteken Het elektronisch kenteken is een chip die in een voertuig wordt ingebouwd. In de chip zijn meer gegevens opgeslagen wat bijvoorbeeld het traceren

Nadere informatie

Zelf een kampeerwagen invoeren of ombouwen

Zelf een kampeerwagen invoeren of ombouwen Zelf een kampeerwagen invoeren of ombouwen Maart 2012 Zelf een kampeerwagen invoeren of ombouwen 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 6 2 Kampeerwagen en kentekenbewijs 7 3 Zelf een kampeerwagen invoeren 8

Nadere informatie

Bijlage Bedrijfsvoorraad & Handelaarskentekenbewijzen 2015

Bijlage Bedrijfsvoorraad & Handelaarskentekenbewijzen 2015 Bijlage Bedrijfsvoorraad & Handelaarskentekenbewijzen 2015 HOOFDSTUK 1 - TOELICHTING OP DE BIJLAGE BEDRIJFSVOORRAAD EN HANDELAARSKENTEKENBEWIJZEN... 3 1.1 TOELICHTING... 3 1.2 INDELING... 3 1.3 TITEL...

Nadere informatie

Bijlage Export Dienstverlening 2016

Bijlage Export Dienstverlening 2016 Bijlage Export Dienstverlening 2016 HOOFDSTUK 1 - TOELICHTING OP DE BIJLAGE EXPORT DIENSTVERLENING... 3 1.1 TOELICHTING... 3 1.2 INDELING... 3 1.3 TITEL... 3 1.4 ERKENNINGEN EN BEVOEGDHEDEN... 3 1.5 MEERDERE

Nadere informatie

Motoren. Motorrijtuigenbelasting

Motoren. Motorrijtuigenbelasting Motoren Motorrijtuigenbelasting Zodra het kentekenbewijs van een motor op uw naam staat, moet u motorrijtuigenbelasting betalen. Ook als u niet met uw motor op de weg rijdt. In deze brochure leest u alles

Nadere informatie

Procedures GAIK. Bij de afgifte van lichtblauwe kentekenplaten (modellen 18.2, en 27.31) moet u de volgende bescheiden controleren:

Procedures GAIK. Bij de afgifte van lichtblauwe kentekenplaten (modellen 18.2, en 27.31) moet u de volgende bescheiden controleren: Procedures GAIK Dit document bevat geen volledige weergave van alle procedures maar kan dienen als een leidraad naast de regelgeving. Hierbij moet worden opgemerkt dat de regelgeving bepalend is. Afgifte

Nadere informatie

Personenauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst

Personenauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst Belastingdienst Personenauto s Motorrijtuigenbelasting Zodra een personenauto op uw naam staat, moet u motorrijtuigenbelasting betalen. Ook als u de personenauto niet gebruikt. In deze brochure leest u

Nadere informatie

Hoofdstuk 15 Specifieke wetten en regels ten aanzien van motorrijtuigen

Hoofdstuk 15 Specifieke wetten en regels ten aanzien van motorrijtuigen Hoofdstuk 15 Specifieke wetten en regels ten aanzien van motorrijtuigen Paragraaf 15.1 1. Algemeen a. Welke wettelijke verplichtingen brengt het in bezit hebben van een motorrijtuig met zich mee? b. Omschrijf

Nadere informatie

Bijlage Bevoegdheid tot het versneld aanvragen van de inschrijving van voertuigen zonder afzonderlijk onderzoek (Versnelde Inschrijving) 2016

Bijlage Bevoegdheid tot het versneld aanvragen van de inschrijving van voertuigen zonder afzonderlijk onderzoek (Versnelde Inschrijving) 2016 Bijlage Bevoegdheid tot het versneld aanvragen van de inschrijving van voertuigen zonder afzonderlijk onderzoek (Versnelde Inschrijving) 2016 Hoofdstuk 1 - Toelichting op de Bijlage Versnelde Inschrijving...

Nadere informatie

Bijlage Export Dienstverlening 2015

Bijlage Export Dienstverlening 2015 Bijlage Export Dienstverlening 2015 HOOFDSTUK 1 - TOELICHTING OP DE BIJLAGE EXPORT DIENSTVERLENING... 3 1.1 TOELICHTING... 3 1.2 INDELING... 3 1.3 TITEL... 3 1.4 ERKENNINGEN EN BEVOEGDHEDEN... 3 1.5 MEERDERE

Nadere informatie

RDW. Samengestelde voertuigen en het kenteken

RDW. Samengestelde voertuigen en het kenteken Samengestelde voertuigen en het kenteken Januari 2003 Inhoud 1 Waarom deze brochure 4 2 Samengestelde voertuigen en het kenteken 5 3 Restauratie van historische voertuigen 6 4 Ingrijpende reparaties van

Nadere informatie

Factsheet kentekencard ten behoeve van handhaving d.d. september 2013

Factsheet kentekencard ten behoeve van handhaving d.d. september 2013 Factsheet kentekencard ten behoeve van handhaving d.d. september 2013 De kentekencard Vanaf 1 januari 2014 krijgt het kentekenbewijs de vorm van een creditcard, met een andere layout, andere gegevens en

Nadere informatie

Voorwoord... 2 Adressen RDW... 3 Divisie Voertuigtechniek... 3 Openingstijden RDW kantoren... 3 Afmelden en raadplegen... 4 Adressen providers...

Voorwoord... 2 Adressen RDW... 3 Divisie Voertuigtechniek... 3 Openingstijden RDW kantoren... 3 Afmelden en raadplegen... 4 Adressen providers... Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Adressen RDW... 3 Divisie Voertuigtechniek... 3 Openingstijden RDW kantoren... 3 Afmelden en raadplegen... 4 Adressen providers... 4 ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE UITVOERING

Nadere informatie

Bijlage Bevoegdheid tot het versneld aanvragen van de inschrijving van voertuigen met en/of zonder afzonderlijk onderzoek (Versnelde Inschrijving)

Bijlage Bevoegdheid tot het versneld aanvragen van de inschrijving van voertuigen met en/of zonder afzonderlijk onderzoek (Versnelde Inschrijving) Bijlage Bevoegdheid tot het versneld aanvragen van de inschrijving van voertuigen met en/of zonder afzonderlijk onderzoek (Versnelde Inschrijving) 2015 Hoofdstuk 1 - Toelichting op de Bijlage Versnelde

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 99 Wet van 13 maart 2008 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het aanmerken van het kentekenregister als basisregistratie

Nadere informatie

RDW erkende bedrijven: tenaamstellen. RDW erkende bedrijven: Tenaamstellen

RDW erkende bedrijven: tenaamstellen. RDW erkende bedrijven: Tenaamstellen RDW erkende bedrijven: Tenaamstellen Versie maart 2015 1 Inhoud Onderdeel Titel Pagina Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Tenaamstellen (zowel eerste tenaamstelling als overschrijving) met Digitale machtiging 3 Tenaamstellen

Nadere informatie

Bijlage Bedrijfsvoorraad & Handelaarskentekenbewijzen 2016

Bijlage Bedrijfsvoorraad & Handelaarskentekenbewijzen 2016 Bijlage Bedrijfsvoorraad & Handelaarskentekenbewijzen 2016 HOOFDSTUK 1 - TOELICHTING OP DE BIJLAGE BEDRIJFSVOORRAAD EN HANDELAARSKENTEKENBEWIJZEN... 3 1.1 TOELICHTING... 3 1.2 INDELING... 3 1.3 TITEL...

Nadere informatie

Handleiding aanvraag erkenningen, bevoegdheden en/of regelingen

Handleiding aanvraag erkenningen, bevoegdheden en/of regelingen Handleiding aanvraag erkenningen, bevoegdheden en/of regelingen Versie d.d. 21 juli 2015 3 B 0874 s Inhoudsopgave 1 INLEIDING 3 2 ERKENNINGEN, BEVOEGDHEDEN EN REGELINGEN 5 2.1 Algemene APK-erkenning 5

Nadere informatie

Doelgroep: marktdeelnemers (fabrikanten, vertegenwoordigers van de fabrikant, importeurs en dealers)

Doelgroep: marktdeelnemers (fabrikanten, vertegenwoordigers van de fabrikant, importeurs en dealers) Informatie document branche bijeenkomsten Invoering kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers (LBT s), motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS en), Mobiele Machines (MM) en de daardoor voortbewogen

Nadere informatie

Zelf een kampeerwagen invoeren of ombouwen

Zelf een kampeerwagen invoeren of ombouwen Zelf een kampeerwagen invoeren of ombouwen 2014 1 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 3 2 Kampeerwagen en kentekenbewijs 3 3 Zelf een kampeerwagen invoeren 3 3.1 Toelating 4 3.2 Benodigde documenten 5 3.3 Technische

Nadere informatie

Rapport. Datum: 14 april 2003 Rapportnummer: 2003/093

Rapport. Datum: 14 april 2003 Rapportnummer: 2003/093 Rapport Datum: 14 april 2003 Rapportnummer: 2003/093 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Dienst Wegverkeer (RDW) te Zoetermeer geen biljetten van 500 accepteert en klanten hiervan door middel van stickers

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Regelgeving keuring gasinstallatie Aanvulling 1 op versie

Inhoudsopgave. Regelgeving keuring gasinstallatie Aanvulling 1 op versie Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Raadplegen kentekenregister 2 3. Voertuigidentificatienummer 3 4. Kentekenplaten 3 5. Afmelden 3 6. Opnamekaart 4 7. Steekproef 5 8. Vrijgeven 5 9. Second opinion 5 10. Archiveren

Nadere informatie

Administratieve procedures

Administratieve procedures inhoudsopgave 1. Kentekenbewijs... 1 1.1 Algemeen... 1 1.2 Geldigheid... 1 2. Raadplegen kentekenregister... 2 3. Controle van gegevens op het kentekenbewijs met het voertuig en controle kentekenplaten...

Nadere informatie

Korte termijnverzekeringen

Korte termijnverzekeringen Korte termijnverzekeringen In dit document laten we u kennis maken met de verschillende soorten kentekens die door de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) afgegeven kunnen worden voor het verzekeren van

Nadere informatie

Handleiding CRWAM. Postbus 4444 9640 EE Veendam

Handleiding CRWAM. Postbus 4444 9640 EE Veendam Handleiding CRWAM Postbus 4444 9640 EE Veendam versie 1.3 - augustus 2009 3 B 0817e Inhoudsopgave 1 CONTACT MET DE RDW...5 2 BEGRIPPEN...6 3 MUTATIEMOGELIJKHEDEN CRWAM VOOR KENTEKENS...8 3.1 MUTATIECODES...8

Nadere informatie

Als aan één van de voertuigverplichtingen niet wordt voldaan, is dat strafbaar (zie Achtergrond, onder 1. en 2.).

Als aan één van de voertuigverplichtingen niet wordt voldaan, is dat strafbaar (zie Achtergrond, onder 1. en 2.). Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Dienst Wegverkeer (verder ook: RDW) hem na een periode van meer dan zeven jaar heeft aangesproken op het feit dat hij niet over een geldige APK voor zijn

Nadere informatie

Algemeen Deel Toezichtbeleidsbrief Erkenninghouders RDW 2015

Algemeen Deel Toezichtbeleidsbrief Erkenninghouders RDW 2015 Algemeen Deel Toezichtbeleidsbrief Erkenninghouders RDW 2015 HOOFDSTUK 1 - TOELICHTING OP DE TOEZICHTBELEIDSBRIEF... 3 1.1 TOELICHTING... 3 1.2 INDELING... 3 1.3 TITEL... 3 1.4 ERKENNINGEN EN BEVOEGDHEDEN...

Nadere informatie

Als aan één van de voertuigverplichtingen niet wordt voldaan, is dat strafbaar (zie Achtergrond, onder 1. en 2.).

Als aan één van de voertuigverplichtingen niet wordt voldaan, is dat strafbaar (zie Achtergrond, onder 1. en 2.). Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Dienst Wegverkeer (RDW) hem heeft aangesproken op het ontbreken van een geldige APK en een geldige verzekering voor de auto met kenteken XX-XX-XX die

Nadere informatie

Tellerstanden 2014 1

Tellerstanden 2014 1 Tellerstanden 2014 1 2 RDW NAP - Tellerstanden Inhoud Nieuwe wetgeving Welke oordelen geeft de RDW aan tellerstanden? Wat zijn de verplichte registratiemomenten? Waar voer ik een tellerstand in? Welke

Nadere informatie

Gemoedsbezwaarden in het verkeer. handleiding voor de aanvraag van een vrijstelling wegens gemoedsbezwaren

Gemoedsbezwaarden in het verkeer. handleiding voor de aanvraag van een vrijstelling wegens gemoedsbezwaren Gemoedsbezwaarden in het verkeer handleiding voor de aanvraag van een vrijstelling wegens gemoedsbezwaren Wat schrijft de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen voor? Wie in het verkeer met een

Nadere informatie

Bijlage Erkenning Kentekenplaatfabrikant en/of Lamineerder (GAIK)

Bijlage Erkenning Kentekenplaatfabrikant en/of Lamineerder (GAIK) Bijlage Erkenning Kentekenplaatfabrikant en/of Lamineerder (GAIK) HOOFDSTUK 1 -TOELICHTING OP DE BIJLAGE ERKENNING KENTEKENPLAATFABRIKANT EN/OF LAMINEERDER... 3 1.1 TOELICHTING... 3 1.2 INDELING... 3 1.3

Nadere informatie

Handleiding aanvraag erkenningen, bevoegdheden en/of regelingen

Handleiding aanvraag erkenningen, bevoegdheden en/of regelingen Handleiding aanvraag erkenningen, bevoegdheden en/of regelingen Versie d.d. 1 januari 2017 3 B 0874 w Inhoudsopgave 1 INLEIDING 3 2 ERKENNINGEN, BEVOEGDHEDEN EN REGELINGEN 4 2.1 Algemene APK-erkenning

Nadere informatie

Bijlage Erkenning Kentekenplaatfabrikant en/of Lamineerder (GAIK) 2016

Bijlage Erkenning Kentekenplaatfabrikant en/of Lamineerder (GAIK) 2016 Bijlage Erkenning Kentekenplaatfabrikant en/of Lamineerder (GAIK) 2016 HOOFDSTUK 1 -TOELICHTING OP DE BIJLAGE ERKENNING KENTEKENPLAATFABRIKANT EN/OF LAMINEERDER... 3 1.1 TOELICHTING... 3 1.2 INDELING...

Nadere informatie

49: Achterhouden kentekencard niet toegestaan icm nieuwe kentekencard. 50: Achterhouden kentekencard is niet toegestaan

49: Achterhouden kentekencard niet toegestaan icm nieuwe kentekencard. 50: Achterhouden kentekencard is niet toegestaan ORB: MELDING-NR KORTE-MELDING Toelichting / noodzakelijke actie 2: U heeft geen geldige erkenning 3: U mag niet geautomatiseerd aanmelden 1 10: Let op, voertuig moet nog worden gekeurd, wilt u het nu in

Nadere informatie

Tellerstanden 2014 1

Tellerstanden 2014 1 Tellerstanden 2014 1 2 RDW NAP - Tellerstanden Inhoud Nieuwe wetgeving Wat zijn de verplichte registratiemomenten? Waar voer ik een tellerstand in? Wat moet ik doen als ik nog geen toegang heb? Welke producten

Nadere informatie

VKR CvO WEB. Handleiding. VKRCVO-WEB handleiding 1

VKR CvO WEB. Handleiding. VKRCVO-WEB handleiding 1 VKR CvO WEB Handleiding VKRCVO-WEB handleiding 1 Inhoud Inleiding... 3 1 Importeur: Aanvragen op basis van Certificaat van Overeenstemming (CvO)... 4 1.1 Kenteken aanvragen... 4 1.2 Overzicht aangevraagde

Nadere informatie

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: Artikel I. Het Kentekenreglement wordt als volgt gewijzigd: Artikel 1 komt te luiden:

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: Artikel I. Het Kentekenreglement wordt als volgt gewijzigd: Artikel 1 komt te luiden: Besluit van tot wijziging van het Kentekenreglement, het Besluit personenvervoer 2000 en Besluit Voertuigen in verband met modernisering van de wijze van tenaamstellen van kentekenbewijzen Op de voordracht

Nadere informatie

Schadeafwikkeling op basis van totaalverlies

Schadeafwikkeling op basis van totaalverlies Werkloosheidswet (WW): Schadeafwikkeling op basis van totaalverlies Bedrijfsregeling no. 16 Werkloosheidswet (WW) Werkloosheidswet (WW): wat gaat er veranderen? Juli 2014 Werkloosheidswet (WW) De Algemene

Nadere informatie

Als aan één van de voertuigverplichtingen niet wordt voldaan, is dat strafbaar (zie Achtergrond, onder 1. en 2.).

Als aan één van de voertuigverplichtingen niet wordt voldaan, is dat strafbaar (zie Achtergrond, onder 1. en 2.). Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat de Dienst Wegverkeer (verder: RDW) haar na een periode van acht jaar heeft aangesproken op het feit dat zij niet over een geldige verzekering voor haar

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 523 Besluit van 26 november 2013 tot wijziging van het Kentekenreglement, het Besluit personenvervoer 2000, het Besluit Voertuigen en het Reglement

Nadere informatie

Inhoud. 2.1 Wat is een personenauto? 5 2.2 Wat is een kampeerauto? 5 2.3 Wat is een motorrijwiel? 5 2.4 Eisen voor bestelauto s 5

Inhoud. 2.1 Wat is een personenauto? 5 2.2 Wat is een kampeerauto? 5 2.3 Wat is een motorrijwiel? 5 2.4 Eisen voor bestelauto s 5 Inhoud 1 Voor wie is deze brochure? 4 2 Wat zijn personenauto s en motorrijwielen? 4 2.1 Wat is een personenauto? 5 2.2 Wat is een kampeerauto? 5 2.3 Wat is een motorrijwiel? 5 2.4 Eisen voor bestelauto

Nadere informatie

Teruggaaf van BPM voor taxi s en personenauto s die voor openbaar vervoer worden gebruikt

Teruggaaf van BPM voor taxi s en personenauto s die voor openbaar vervoer worden gebruikt 2006 Teruggaaf van BPM voor taxi s en personenauto s die voor openbaar vervoer In deze brochure leest u hoe u de belasting van personenauto s en motorrijwielen (BPM) voor personenauto s die voor taxivervoer

Nadere informatie

's-gravenhage, 31 januari 1997 Ons kenmerk 96.A.0545.01 Onderwerp gecontroleerde afgifte kentekenplaten en persoonsregistratie

's-gravenhage, 31 januari 1997 Ons kenmerk 96.A.0545.01 Onderwerp gecontroleerde afgifte kentekenplaten en persoonsregistratie Aan: De Algemeen Directeur van de Dienst wegverkeer 's-gravenhage, 31 januari 1997 Ons kenmerk 96.A.0545.01 Onderwerp gecontroleerde afgifte kentekenplaten en persoonsregistratie Bij brief van 2 september

Nadere informatie

RDW introductie voor ESCBO

RDW introductie voor ESCBO RDW introductie voor ESCBO Waarom staat de RDW hier? 10 punten RDW voor een veiligwegverkeer Goedgekeurd Afgekeurd Welke RDW ers zijn vandaag hier? Johan van Doorn (inspecteur) Frans Krastel (inspecteur)

Nadere informatie

Beschrijving faciliteiten voor leasevoertuigen die onder de nieuwe RTL-overeenkomst worden gebracht v1.0

Beschrijving faciliteiten voor leasevoertuigen die onder de nieuwe RTL-overeenkomst worden gebracht v1.0 Inhoudsopgave 0 INLEIDING REGISTRATIE LEASEVOERTUIGEN 2 0.1 WAAR KRIJGT U DOOR ONDERTEKENING 'RTL'-OVEREENKOMST GRIP OP 2 0.2 FUNCTIONALITEITEN DIE ONDER DE 'RTL'-OVEREENKOMST VALLEN 2 0.3 TARIEFSTELLING

Nadere informatie

Auto gekocht? Wat nu?

Auto gekocht? Wat nu? Auto gekocht? Wat nu? helpt u graag om binnen een paar minuten een tenaam stelling voor uw auto af te ronden. Hierdoor kunt u zo snel mogelijk in uw nieuwe aankoop rijden en heeft u de zekerheid dat alle

Nadere informatie

Rapport. Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/093

Rapport. Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/093 Rapport Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/093 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Algemeen Directeur van de Dienst Wegverkeer zijn verzoek van 16 juni 2003 om vergoeding van de kosten die hij

Nadere informatie

Handleiding tenaamstellen van een voertuig met de bevoegdheid Tenaamstellen voertuigen (TV)

Handleiding tenaamstellen van een voertuig met de bevoegdheid Tenaamstellen voertuigen (TV) Handleiding tenaamstellen van een voertuig met de bevoegdheid Tenaamstellen voertuigen (TV) Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Versie september 2015 3 B 1853d 1 Inhoudsopgave 1 Algemene

Nadere informatie

Flexibiliteit in een bedrijfskritische omgeving

Flexibiliteit in een bedrijfskritische omgeving Track B Flexibiliteit in een bedrijfskritische omgeving Dylan de Jong ICT Architect RDW ddejong@rdw.nl Flexibiliteit in een bedrijfskritische omgeving Agenda Dylan de Jong ICT Architect @ RDW Ddejong@rdw.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemeen

Inhoudsopgave. Algemeen Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Adressen RDW... 3 Divisie Voertuigtechniek... 3 Openingstijden RDW kantoren... 3 Afmelden en raadplegen... 3 Adressen providers... 4 Algemene informatie voor de uitvoering

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Webapplicatie RTL Versie: 6.4 Versiedatum: januari 2015 Beheerder: RDW Veendam - R&I-OP-APR 3 B 0799o Deze gebruikershandleiding is in januari 2015 gewijzigd. De vorige versie was

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/333

Rapport. Datum: 23 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/333 Rapport Datum: 23 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/333 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat: 1. de Dienst Wegverkeer (RDW) hem pas in augustus 2000 een formulier heeft toegezonden ten behoeve van de beëindiging

Nadere informatie

Beschrijving faciliteiten voor leasevoertuigen die onder de nieuwe RTL-overeenkomst worden gebracht v2.0

Beschrijving faciliteiten voor leasevoertuigen die onder de nieuwe RTL-overeenkomst worden gebracht v2.0 Inhoudsopgave 0 INLEIDING REGISTRATIE LEASEVOERTUIGEN 2 1.1 WAAR KRIJGT U DOOR ONDERTEKENING 'RTL' OVEREENKOMST GRIP OP 2 1.2 FUNCTIONALITEITEN DIE ONDER DE 'RTL' OVEREENKOMST VALLEN 2 1.3 TARIEFSTELLING

Nadere informatie

Beschrijving dataset Voertuigen

Beschrijving dataset Voertuigen Beschrijving dataset Voertuigen Gegeven Kenteken Voertuigsoort Merk Handelsbenaming Hoofd- en nevenbrandstof Vervaldatum APK Betekenis Het kenteken van een voertuig bestaat uit een combinatie van cijfers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 335 Wijziging van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen in verband met de registratie van de dekking van motorrijtuigen in bedrijfsvoorraad

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 juli 2003 Rapportnummer: 2003/235

Rapport. Datum: 23 juli 2003 Rapportnummer: 2003/235 Rapport Datum: 23 juli 2003 Rapportnummer: 2003/235 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Dienst Wegverkeer (RDW) te Venlo hem voorafgaand aan het opstarten van een procedure om het grijze kentekenbewijs

Nadere informatie

Op weg met de basisregistratie voertuigen

Op weg met de basisregistratie voertuigen Op weg met de basisregistratie voertuigen 2 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Het stelsel van basisregistraties 5 3 De RDW en voertuigregistratie 6 4 Aanpassingen aan de kentekenregistratie 7 5 Consequenties

Nadere informatie

Als aan één van de voertuigverplichtingen niet wordt voldaan, is dat strafbaar.

Als aan één van de voertuigverplichtingen niet wordt voldaan, is dat strafbaar. Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt over de wijze waarop de Dienst Wegverkeer (RDW) bij brieven van 27 maart 2008 en 17 oktober 2008 heeft gereageerd op zijn informatieverzoek van 20 maart 2008. Beoordeling

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen

Beoordeling Bevindingen Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat een ambtenaar van het regionale politiekorps Limburg Zuid zijn adresgegevens aan zijn ex-echtgenote heeft verstrekt. Beoordeling Bevindingen Verzoeker verliet

Nadere informatie

Teruggaaf van bpm voor taxi s

Teruggaaf van bpm voor taxi s Belastingdienst Teruggaaf van bpm voor taxi s en personenauto s die voor openbaar vervoer worden gebruikt Gebruikt u een personenauto voor taxivervoer of openbaar vervoer? Dan kunt u de belasting van personenauto

Nadere informatie

Wet- en regelgeving speed pedelecs

Wet- en regelgeving speed pedelecs Wet- en regelgeving speed pedelecs Let op: onderstaande opmerkingen over regelgeving en aanvragen van kentekens gelden uitsluitend voor Nederland. 1.Wat is een speed pedelec? Een speed pedelec, ook wel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. Nr. 176 64 11 11september 2008 Regeling houdende wijziging van enkele regelingen in verband met de ontkoppeling van de

Nadere informatie

Overzicht regelgeving m.b.t. restantvoorraad en tenaamstellen kentekenbewijzen

Overzicht regelgeving m.b.t. restantvoorraad en tenaamstellen kentekenbewijzen President Kennedylaan 925, 1079 MZ Amsterdam Postbus 74800, 1070 DM Amsterdam t 020-504 49 49 f 020-646 38 57 www.raivereniging.nl MEMO Aan/ To Van/ From Datum/ Date Leden afd. Auto s Kees Pereboom 21

Nadere informatie

Vrachtauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst

Vrachtauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst Belastingdienst Vrachtauto s Motorrijtuigenbelasting Zodra een vrachtauto op uw naam staat, moet u motor rijtuigen belasting betalen. Ook als u de vrachtauto niet gebruikt. Er zijn bijzondere regels voor

Nadere informatie

Handleiding. Handelsvrijwaren. RDC inmotiv Nederland BV 22-5-2015. Versie 1.1

Handleiding. Handelsvrijwaren. RDC inmotiv Nederland BV 22-5-2015. Versie 1.1 Handleiding Handelsvrijwaren RDC inmotiv Nederland BV 22-5-2015 Versie 1.1 Inhoudsopgave Welkom... 4 1. Handelsverkopen... 5 1.1 Handelsverkoop invoeren... 5 1.2 Handelsverkoop raadplegen en intrekken...

Nadere informatie

Bijlage Erkenning Tenaamstelling (dienstverlening aan het loket)

Bijlage Erkenning Tenaamstelling (dienstverlening aan het loket) Bijlage Erkenning Tenaamstelling (dienstverlening aan het loket) HOOFDSTUK 1 - TOELICHTING OP DE BIJLAGE ERKENNING TENAAMSTELLING... 3 1.1 TOELICHTING... 3 1.2 INDELING... 3 1.3 TITEL... 3 1.4 ERKENNINGEN

Nadere informatie

Quickscan Rapport. In opdracht van Rijksoverheid heeft Klinkende Taal op 08-08-2012 alle teksten op

Quickscan Rapport. In opdracht van Rijksoverheid heeft Klinkende Taal op 08-08-2012 alle teksten op Quickscan Rapport Samenvatting In opdracht van Rijksoverheid heeft Klinkende Taal op 08-08-2012 alle teksten op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/auto gescand op taalniveau en leesbaarheid. Het gewenste

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2017:1885

ECLI:NL:RVS:2017:1885 ECLI:NL:RVS:2017:1885 Instantie Raad van State Datum uitspraak 12-07-2017 Datum publicatie 12-07-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201606554/1/A2 Eerste

Nadere informatie

Inhoud. 2015 Toelichting LZV ontheffingen Ex art. 149a, 2e lid, WVW 1994 jo Besluit ontheffing verlening exceptionele transporten Ontheffingen

Inhoud. 2015 Toelichting LZV ontheffingen Ex art. 149a, 2e lid, WVW 1994 jo Besluit ontheffing verlening exceptionele transporten Ontheffingen Inhoud Basisontheffing LZV... 2 Algemene informatie... 2 Invulinstructie formulier Aanvraag basisontheffing LZV... 2 Incidentele LZV ontheffing... 4 Algemene informatie... 4 Invulinstructie formulier Aanvraag

Nadere informatie

Bijlage Erkenning Tenaamstelling 2015 (dienstverlening aan het loket)

Bijlage Erkenning Tenaamstelling 2015 (dienstverlening aan het loket) Bijlage Erkenning Tenaamstelling 2015 (dienstverlening aan het loket) HOOFDSTUK 1 - TOELICHTING OP DE BIJLAGE ERKENNING TENAAMSTELLING... 3 1.1 TOELICHTING... 3 1.2 INDELING... 3 1.3 TITEL... 3 1.4 ERKENNINGEN

Nadere informatie

Z17-e43 11 11 11 1. Notitie hoofdlijnen nieuwe voertuigregistratie. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. september 1 988.

Z17-e43 11 11 11 1. Notitie hoofdlijnen nieuwe voertuigregistratie. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. september 1 988. Z17-e43 11 11 11 1 Notitie hoofdlijnen nieuwe voertuigregistratie september 1 988 l l i l i l i 1 Ministerie van Verkeer en Waterstaat HOOFDLIJNEN VAN DE NIEUWE VOERTUIGREGISTRATIE BELEIDS- EN UITVOERINGSVOORNEMENS

Nadere informatie

Productmodule 3 17. PM3

Productmodule 3 17. PM3 Eind- & toetstermen geldend vanaf 1 september 2014 Productmodule 3 17. PM3 17. GEGEVENSVERSTREKKING UIT DE BRP, VERZOEKEN, DOCUMENTEN Thema gegevensverstrekking uit de BRP Let op! Het is een voorwaarde

Nadere informatie

Handleiding tenaamstellen van een voertuig met de bevoegdheid Tenaamstellen voertuigen (TV)

Handleiding tenaamstellen van een voertuig met de bevoegdheid Tenaamstellen voertuigen (TV) Handleiding tenaamstellen van een voertuig met de bevoegdheid Tenaamstellen voertuigen (TV) Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Versie september 2017 3 B 1853g 1 Inhoudsopgave 1 Algemene

Nadere informatie

Wijziging Regeling kentekenbewijzen en Regeling kentekens en kentekenplaten

Wijziging Regeling kentekenbewijzen en Regeling kentekens en kentekenplaten Wijziging Regeling kentekenbewijzen en Regeling kentekens en kentekenplaten VW «Wegenverkeerswet 1994» 17 maart 1998/DGP/WJZ/V-821163 Directoraat-Generaal Personenvervoer De Minister van Binnenlandse Zaken,

Nadere informatie

Vrachtauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst

Vrachtauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst Belastingdienst Vrachtauto s Motorrijtuigenbelasting Zodra een vrachtauto op uw naam staat, moet u motor rijtuigen belasting betalen. Ook als u de vrachtauto niet gebruikt. Er zijn bijzondere regels voor

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 januari 2007 Rapportnummer: 2007/011

Rapport. Datum: 25 januari 2007 Rapportnummer: 2007/011 Rapport Datum: 25 januari 2007 Rapportnummer: 2007/011 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat hij ten gevolge van de handelwijze van de RDW zijn snorfiets aan een keuring heeft moeten onderwerpen waarvoor

Nadere informatie

Door de Minister van I&M goedgekeurde tarieven 2015

Door de Minister van I&M goedgekeurde tarieven 2015 Inhoudsopgave Taakcluster Pagina Algemene Informatie 00 Algemeen 02 Typekeuringen 02 Toezicht typekeuringen 02 03 Typegoedkeuringen 02 03A Typegoedkeuringen (TCL) 03 04 Individuele keuringen 04 05 Koelvoertuigen

Nadere informatie

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Kentekenreglement wordt als volgt gewijzigd: Artikel 4, vijfde lid, komt te luiden:

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Kentekenreglement wordt als volgt gewijzigd: Artikel 4, vijfde lid, komt te luiden: Besluit van houdende wijziging van het Kentekenreglement in verband met invoering van het transitokentekenbewijs en verstrekking van gegevens uit het kentekenregister ten aanzien van voertuigen betrokken

Nadere informatie