Mobiliteit EN LOOPBAAN- ONTWIKKELING VAN PROFESSIONALS EN MANAGERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mobiliteit EN LOOPBAAN- ONTWIKKELING VAN PROFESSIONALS EN MANAGERS"

Transcriptie

1 Mobiliteit EN LOOPBAAN- ONTWIKKELING VAN PROFESSIONALS EN MANAGERS

2 Met de steun van de Europese Gemeenschappen Deze uitgave werd gepubliceerd met behulp van de Europese gemeenschappen. Zij weerspiegelt de standpunten van de auteurs en de Europese Commissie is helemaal niet verantwoordelijk voor de informatie die erin vervat is. Maart 2007

3 Mobiliteit EN LOOPBAAN - ONTWIKKELING VAN PROFESSIONALS EN MANAGERS Laura Coppin & Tom Vandenbrande EUROCADRES & UNIZO

4 Inhoud INLEIDING 4 GEOGRAFISCHE MOBILITEIT BIJ MANAGERS & PROFESSIONALS 6 Geografische mobiliteit in de loop van het leven 7 > Vroeger gedrag op het gebied van geografische mobiliteit 7 > Verwachtingen inzake geografische mobiliteit voor de nabije toekomst 8 Attitudes ten opzichte van internationale mobiliteit 10 > Voordelen van internationale mobiliteit: 10 gevolgen voor verschillende levensdomeinen > Stimulerende en ontradende factoren voor internationale 12 mobiliteit en verwachte moeilijkheden Eerdere ervaringen met mobiliteit over lange afstanden 17 > Motivatie voor eerdere interregionale en internationale 18 verhuizingen > Effecten van eerdere interregionale en internationale 19 verhuizingen JOBMOBILITEIT BIJ MANAGERS & PROFESSIONALS 22 Houding ten opzichte van de arbeidsmarkt en jobmobiliteit 22 Niveau van jobmobiliteit 24 > Jobmobiliteit over de volledige loopbaan 24 > Recente jobmobiliteit: de vorige "job hop" 25 > Verwachtingen inzake jobmobiliteit voor de nabije toekomst 28 Mobiliteit en loopbaanontwikkeling van managers 2

5 Vrijwillige tegenover gedwongen jobmobiliteit 29 > Vorige verandering van baan 29 > Verwachtingen inzake jobmobiliteit 31 PERSONEELSBELEID IN KMO S TEN AANZIEN 33 VAN GRENSARBEIDERS IN DE REGIO ZUID-WEST VLAANDEREN CONCLUSIE 53 BIJLAGE: MANAGERS & PROFESSIONALS 56 IN DE EUROBAROMETER OVER MOBILITEIT > Definitie van MANAGERS & PROFESSIONALS in de EB 56 > Profiel van de MANAGERS & PROFESSIONALS in de EB 56 3 Mobiliteit en loopbaanontwikkeling van managers

6 Inleiding Mobiliteit staat hoog op de agenda van de beleidsmakers in de EU. De Europese Commissie had 2006 uitgeroepen tot het "Europese jaar van de werknemersmobiliteit". In het kader van dit Europese jaar werd in september 2005 een speciaal Eurobarometer-onderzoek uitgevoerd. Een beschrijvend rapport over de resultaten van dit onderzoek werd in 2006 gepubliceerd door de "European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions" (Vandenbrande et al, 2006) en in werden opnieuw vijf diepgaande studies gepubliceerd? Het onderhavige rapport presenteert de analyses van het Eurobarometer-mobiliteitsonderzoek. Het besteedt speciale aandacht aan één specifieke groep werknemers. Onder het toezicht van EUROCADRES werd een analyse van het mobiliteitsgedrag van professionals en managers (MANAGERS & PROFESSIONALS) uitgevoerd. De studie stelde de vraag of managers en professionals zich inzake geografische en jobmobiliteit anders gedragen dan mensen in andere beroepen en of zij een verschillende kijk op deze thema's hebben dan andere werknemers. De twee belangrijkste thema's in het Eurobarometer-onderzoek over mobiliteit en dus ook in dit rapport zijn de geografische mobiliteit en de jobmobiliteit. Geografische mobiliteit wordt omschreven als het veranderen van woonplaats en jobmobiliteit als het veranderen van werkgever. Het eerste deel van dit rapport gaat over geografische mobiliteit. We bekijken daarin eerst de geografische mobiliteit tijdens het leven van 1 International and regional migration intentions in Europe (Fouarge & Ester, 2007), Voluntary and forced job mobility in Europe (Coppin & Vandenbrande, 2007), Job satisfaction and labour market mobility (Fasang, Geerdes, Schömann & Siarov, 2007), Occupational mobility in Europe (Bukodi & Róbert, 2007), Economic benefits of long-distance mobility (Birindelli & Rustichelli, 2007) Mobiliteit en loopbaanontwikkeling van managers 4

7 de respondenten in het algemeen. Wij beantwoorden onder andere vragen over de mate waarin MANAGERS & PROFESSIONALS en andere werknemers van elkaar verschillen inzake het aantal keren dat ze verhuizen en wat hun verste verhuizing is. Vervolgens bekijken we de houding ten opzichte van internationale mobiliteit. Staan MANAGERS & PROFESSIONALS positiever tegenover het veranderen van verblijfsland of is dit niet het geval? In het laatste deel kijken we naar de ervaring van de respondenten met mobiliteit over lange afstanden. Zijn MANA- GERS & PROFESSIONALS anders gemotiveerd om over lange afstanden te verhuizen? Zijn de resultaten voor hen verschillend? Het tweede deel van het rapport gaat over jobmobiliteit. Eerst analyseren wij de standpunten van MANAGERS & PROFESSIONALS en andere werknemers over thema's die gerelateerd zijn aan werk en arbeidsmarkt. Zijn MANAGERS & PROFESSIONALS meer overtuigd van de voordelen van jobmobiliteit? Hebben zij meer vertrouwen in hun positie op de arbeidsmarkt? In het tweede hoofdstuk analyseren wij de mate van jobmobiliteit: hoe vaak zijn mensen tijdens hun hele loopbaan van werkgever veranderd? Wanneer zijn ze de laatste keer van job veranderd en hoe ging dat? En wat verwachten zij voor de nabije toekomst? In het laatste hoofdstuk maken wij een onderscheid tussen vrijwillige en gedwongen jobmobiliteit. Is er een verschil tussen MA- NAGERS & PROFESSIONALS in de mate waarin jobmobiliteit een vrijwillige keuze is en worden sommige groepen vaker geconfronteerd met gedwongen jobmobiliteit dan andere groepen? Wij verwijzen naar de bijlage voor een sociaaldemografisch profiel van de MANAGERS & PROFESSIONALS in het mobiliteitsonderzoek van de Eurobarometer. 5 Mobiliteit en loopbaanontwikkeling van managers

8 Geografische mobiliteit bij managers & professionals 2 Het eerste mobiliteitsaspect dat aan bod komt in het mobiliteitsonderzoek van de Eurobarometer is geografische mobiliteit. Geografische mobiliteit wordt gedefinieerd als het veranderen van woonplaats. Dit kan over korte afstanden, bijvoorbeeld binnen dezelfde stad of dezelfde streek, of over lange afstanden, zoals een andere streek in hetzelfde land of een ander land binnen de EU of erbuiten. In dit hoofdstuk over geografische mobiliteit kijken wij eerst naar de mobiliteitsgraad. Is er een verschil tussen MANAGERS & PROFESSIO- NALS enerzijds en respondenten uit andere categorieën anderzijds inzake het aantal keren dat zij in de loop van hun leven zijn verhuisd of inzake de afstand waarover ze zijn verhuisd? En hoe zit het met de mobiliteitsverwachting? Verwacht één groep de volgende vijf jaar significant vaker te zullen verhuizen? Het mobiliteitsonderzoek van de Eurobarometer omvat niet alleen vragen over het mobiliteitsgedrag, maar ook over de attitudes van de respondenten ten opzichte van mobiliteit. In het tweede hoofdstuk onderzoeken we of managers en professionals een verschillende houding ten opzichte van geografische mobiliteit hebben dan andere werknemers. Hier ligt de nadruk op in- 2 Vóór we geografische mobiliteit meer in detail bespreken, dienen we een belangrijke opmerking te maken. Voor het bepalen van het niveau van geografische mobiliteit in dit rapport werd alleen rekening gehouden met respondenten die aan het werk waren toen het mobiliteitsonderzoek van de Eurobarometer werd uitgevoerd. De resultaten zijn bijgevolg niet vergelijkbaar met het rapport "Mobiliteit in Europa" van de Europese Stichting (Vandenbrande et al, 2006). In dat rapport werd immers ook rekening gehouden met respondenten die geen werk hadden. 3 Begrippen als in dezelfde stad, in dezelfde streek enz. worden in de vragenlijst niet verder verduidelijkt, zodat de respondent ze vrij kan interpreteren. Vooral de interpretatie van het begrip "streek" kan sterk variëren van respondent tot respondent, bijvoorbeeld afhankelijk van het land waar ze wonen. Mobiliteit en loopbaanontwikkeling van managers 6

9 ternationale mobiliteit. Het laatste hoofdstuk kijkt vooral naar eerdere ervaringen met mobiliteit over lange afstanden. Wij onderzoeken de motivatie voor en het effect van verhuizingen over lange afstanden en meer specifiek het mogelijke verschil tussen MANAGERS & PROFES- SIONALS en andere werknemers. GEOGRAFISCHE MOBILITEIT IN DE LOOP VAN HET LEVEN Vroeger gedrag op het gebied van geografische mobiliteit Managers en professionals zijn vaker verhuisd dan andere werknemers. Gemiddeld zijn ze één keer vaker verhuisd sinds ze het ouderlijk dak hebben verlaten dan andere werknemers. Terwijl de gemiddelde andere werknemer 3,2 keer is verhuisd sinds hij het ouderlijk huis heeft verlaten, zijn de MANAGERS & PROFESSIONALS gemiddeld 4,1 keer verhuisd. De gemiddelde duur van hun verblijf in elke woning is uiteraard ook korter dan bij andere werknemers: 6,1 jaar voor MANAGERS & PROFESSIONALS, te vergelijken met 6,7 jaar voor andere werknemers. Managers Profes- Managers & Anderen sionals Professionals # verhuizingen tijdens het leven 4,0 4,2 4,1 3,2 gemiddeld verblijf in een woning (jaren) 6,7 5,8 6,1 6,7 Statistisch significante (p<0,05) verschillen (managers vergeleken met professionals en Managers & Professionals vergeleken met andere werknemers) zijn in vetjes weergegeven. Als we kijken naar de afstanden waarover eerder werd verhuisd, zien we dat bij andere beroepen meer mensen over korte afstanden verhuizen dan bij MANAGERS & PROFESSIONALS. Maar hoe groter de afstand, hoe groter ook het aandeel MANAGERS & PROFESSIONALS in vergelijking met andere werknemers. Mobiliteit tussen regio's ligt veel hoger bij MANAGERS & PROFESSIONALS (36%) dan bij andere werknemers (23%). Zo ligt ook de internationale mobiliteit, zowel binnen als buiten de Unie, hoger bij managers en professionals. 10% van de MANAGERS & PROFESSIONALS is ooit verhuisd naar een ander land 7 Mobiliteit en loopbaanontwikkeling van managers

10 in de EU na het verlaten van de ouderlijke woning en 7% naar een ander land buiten de EU. Voor respondenten met andere beroepen liggen deze percentages op resp. 5% en 4%. Bij verhuizingen over lange afstanden (tussen regio's en internationaal) is het aandeel van de professionals groter dan het aandeel van de managers. Managers Profes- Managers & Anderen sionals Professionals in dezelfde grootstad\stad\ dorp 33 % 39 % 37 % 46 % naar een ander grootstad\stad\ dorp, maar in dezelfde regio 43 % 35 % 38 % 35 % naar een andere regio, maar in hetzelfde land 30 % 39 % 36 % 23 % naar een ander land in de EU 8 % 11 % 10 % 5 % naar een ander land buiten de EU 5 % 8 % 7 % 4 % Statistisch significante (p<0,05) verschillen (managers vergeleken met professionals en Managers & Professionals vergeleken met andere werknemers) zijn in vetjes weergegeven. Figuur 1 Eerdere mobiliteit volgens afstand van de verhuizing, per beroepsgroep 50% Managers Professionals P&MS Anderen 40% 30% 20% 10% 0% in dezelfde grootstad\stad\ dorp naar een ander grootstad\stad\ dorp, maar in dezelfde regio naar een andere regio, maar in hetzelfde land naar een ander land in de EU naar een ander land buiten de EU Mobiliteit en loopbaanontwikkeling van managers 8

11 Verwachtingen inzake geografische mobiliteit voor de nabije toekomst Ook de verwachte geografische mobiliteit voor de volgende vijf jaar ligt wat hoger bij MANAGERS & PROFESSIONALS dan bij andere beroepen. Dit geldt dus niet alleen voor de mobiliteit in het verleden. 36% van alle managers en 33% van alle professionals verwachten dat zij de volgende vijf jaar zullen verhuizen, terwijl slechts 28% van de andere werknemers verwacht van woonplaats te zullen veranderen. Managers Profes- Managers & Anderen sionals Professionals Uitzicht op mobiliteit 36 % 33 % 34 % 28 % Geen uitzicht op mobiliteit 61 % 60 % 61 % 67 % Weet niet 3 % 6 % 5 % 5 % Statistisch significante (p<0,05) verschillen (managers vergeleken met professionals en Managers & Professionals vergeleken met andere werknemers) zijn in vetjes weergegeven. Net zoals dat het geval was voor mobiliteit in het verleden, zien we dat vooral voor langere afstanden, de verwachte geografische mobiliteit groter is bij MANAGERS & PROFESSIONALS dan bij andere werknemers. 5% van de MANAGERS & PROFESSIONALS verwacht de volgende vijf jaar naar een ander land in de EU te zullen verhuizen en 4% zelfs naar een ander land buiten de EU. Bij de andere beroepen liggen deze percentages veel lager: 3% verwacht internationale mobiliteit binnen de EU en 2% buiten de EU. Managers Profes- Managers & Anderen sionals Professionals in dezelfde grootstad\stad\ dorp 15% 11% 12% 12% naar een ander grootstad\stad\ dorp, maar in dezelfde regio 11% 11% 11% 9% naar een andere regio, maar in hetzelfde land 7% 10% 9% 7% naar een ander land in de EU 4% 5% 5% 3% naar een ander land buiten de EU 4% 4% 4% 2% u denkt niet dat u zult verhuizen 61% 60% 61% 67% weet niet 3% 6% 5% 5% Statistisch significante (p<0,05) verschillen (managers vergeleken met professionals en Managers & Professionals vergeleken met andere werknemers) zijn in vetjes weergegeven. 9 Mobiliteit en loopbaanontwikkeling van managers

12 Figuur 2 Verwachte mobiliteit binnen de volgende vijf jaar voor verschillende afstanden, per beroepsgroep 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% in dezelfde grootstad\stad\ dorp Managers Professionals P&MS Anderen naar een ander grootstad\stad\ dorp, maar in dezelfde regio naar een andere regio, maar in hetzelfde land naar een ander land in de EU naar een ander land buiten de EU ATTITUDES TEN OPZICHTE VAN INTERNATIONALE MOBILITEIT De hogere verwachte mobiliteit over lange afstanden bij MANAGERS & PROFESSIONALS zou tot een positieve houding ten opzichte van internationale mobiliteit kunnen leiden. Omgekeerd zou een verschil in houding ook een van de verklaringen voor de hogere verwachtingen inzake internationale mobiliteit bij managers en professionals kunnen zijn. In dit hoofdstuk onderzoeken we of managers en professionals een andere houding ten opzichte van internationale mobiliteit hebben. In het eerste hoofdstuk onderzoeken we hoe verschillende beroepsgroepen de voordelen van internationale mobiliteit als zodanig beoordelen. In het tweede deel worden individuele stimulerende en ontradende factoren en verwachte moeilijkheden voor internationale mobiliteit onderzocht. Voordelen van internationale mobiliteit: gevolgen voor verschillende levensdomeinen Als we naar de houding ten opzichte van geografische mobiliteit over lange afstanden in realiteit kijken, zien we dat de houding van MANA- GERS & PROFESSIONALS veel positiever is. De respondenten kregen de vraag of ze dachten dat mobiliteit over lange afstanden een goede zaak is voor vijf levensdomeinen: individueel, voor het gezin, de economie, de arbeidsmarkt en ten slotte de Europese integratie. Bij alle vermelde levensdomeinen is er een hoger percentage MANAGERS & Mobiliteit en loopbaanontwikkeling van managers 10

13 PROFESSIONALS dat denkt dat mobiliteit over lange afstanden een goede zaak is. MANAGERS & PROFESSIONALS hebben dus een positievere houding ten opzichte van mobiliteit over lange afstanden dan respondenten met andere beroepen. Managers en professionals hebben grotendeels dezelfde houding ten opzichte van mobiliteit over lange afstanden, hoewel professionals positiever zijn over de voordelen voor individuen en de Europese integratie dan managers. % respondenten dat meent dat mobiliteit Managers Profes- Managers & Anderen over lange afstanden sionals Professionals goed is voor... Het individu 56% 60% 59% 50% Het gezin 42% 41% 41% 33% De economie 48% 50% 50% 45% De arbeidsmarkt 56% 55% 55% 50% De Europese integratie 71% 77% 75% 63% Statistisch significante (p<0,05) verschillen (managers vergeleken met professionals en Managers & Professionals vergeleken met andere werknemers) zijn in vetjes weergegeven. Figuur 3 Attitudes ten opzichte van geografische mobiliteit over lange afstanden en de gevolgen voor verschillende levensdomeinen; percentage respondenten dat meent dat mobiliteit over lange afstanden een goede zaak is, per beroepsgroep Managers Professionals P&MS Anderen 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Het individu Het gezin De economie De arbeidsmarkt De Europese integratie 11 Mobiliteit en loopbaanontwikkeling van managers

14 Stimulerende en ontradende factoren voor internationale mobiliteit en verwachte moeilijkheden Zowel aan de respondenten die van plan zijn om naar een ander land te verhuizen als aan de anderen is gevraagd welke factoren hen zouden stimuleren of 'ontraden' om naar een ander land te verhuizen. Een eerste vaststelling is dat bij de MANAGERS & PROFESSIONALS het percentage respondenten dat antwoordt dat niets hen zou kunnen stimuleren om naar een ander land te verhuizen kleiner is dan bij de andere werknemers. De lokale omgeving lijkt voor de MANAGERS & PRO- FESSIONALS een belangrijkere stimulans te betekenen dan voor de andere werknemers. Vooral professionals worden sterk aangetrokken door de ontdekking van een nieuwe omgeving en het vooruitzicht op beter weer. Zo is ook de uitbreiding van het sociale netwerk een factor die MANAGERS & PROFESSIONALS sterker stimuleert dan andere werknemers. Anderzijds worden respondenten met andere beroepen blijkbaar meer aangetrokken door werk- en inkomensgerelateerde factoren om naar een ander land te verhuizen. Meer dan de MANAGERS & PROFESSIONALS zijn zij dus gevoeliger voor een hoger gezinsinkomen en betere werkomstandigheden. Stimulerende factoren om naar Managers Profes- Managers & Andeeen ander land te verhuizen sionals professionals ren Sociaal netwerk Werk en inkomen Huisvesting en lokale omgeving Meer steun van familie / vrienden Dichter bij familie / vrienden Nieuwe mensen ontmoeten Hoger gezinsinkomen Betere werkomstandigheden Kortere pendeltijd Betere huisvesting Betere lokale omgeving 4 % 4 % 4 % 4 % 12 % 13 % 13 % 11 % 14 % 16 % 15 % 13 % 24 % 24 % 24 % 27 % 20 % 21 % 21 % 25 % 2 % 2 % 2 % 2 % 9 % 14 % 12 % 13 % 14 % 15 % 15 % 12 % Een nieuwe omgeving ontdekken Beter weer 23 % 30 % 28 % 19 % 19 % 27 % 25 % 22 % Mobiliteit en loopbaanontwikkeling van managers 12

15 Openbare voorzieningen Andere Betere gezondheidszorg Toegang tot betere scholen Toegang tot beter openbaar vervoer Geen Andere Weet niet 6 % 8 % 8 % 6 % 3 % 3 % 3 % 3 % 0 % 1 % 1 % 1 % 19 % 13 % 15 % 21 % 6 % 2 % 4 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % Statistisch significante (p<0,05) verschillen (managers vergeleken met professionals en Managers & Professionals vergeleken met andere werknemers) zijn in vetjes weergegeven. Figuur 4 Stimulerende factoren om naar het buitenland te verhuizen, per beroepsgroep 30% 25% P&MS Anderen 20% 15% 10% 5% 0% Meer steun van familie / vrienden Dichter bij familie / vrienden Nieuwe mensen ontmoeten Hoger gezinsinkomen Betere werkomstandigheden Kortere pendeltijd Betere huisvesting Betere lokale omgeving Een nieuwe omgeving ontdekken Beter weer Betere gezondheidszorg Toegang tot betere scholen Toegang tot beter openbaar vervoer Geen Andere Sociaal netwerk Werk en inkomen Huisvesting en lokale omgeving Openbare voorzieningen Andere MANAGERS & PROFESSIONALS laten zich voor de meeste factoren minder afschrikken dan de andere werknemers. Dit geldt vooral voor het aanleren van een nieuwe taal. 17% van de respondenten in andere beroepen zou hierdoor een nieuwe taal: terwijl 17% van de werknemers dit als hinderlijke' factor zien, zijn slechts 11% van de MANAGERS & PROFESSIONALS er negatief door beïnvloed. Ook slechtere huisvesting- en werkomstandigheden hebben een groter 13 Mobiliteit en loopbaanontwikkeling van managers

16 ontradend effect op andere werknemers dan op MANAGERS & PRO- FESSIONALS. De belangrijkste ontradende factor voor beide beroepsgroepen is dat zij rechtstreeks contact met familie en vrienden missen. Voor MANAGERS & PROFESSIONALS is deze reden nog belangrijker dan voor andere werknemers. Ontradende factoren om naar Managers Profes- Managers & Andeeen ander land te verhuizen sionals professionals ren Sociaal netwerk Steun van gezin / vrienden missen Direct contact met familie of vrienden missen 21 % 28 % 26 % 27 % 49 % 50 % 49 % 45 % Werk en inkomen Huisvesting en lokale omgeving Uw werk of dat van uw partner verliezen Lager gezinsinkomen Slechtere werkomstandigheden Slechtere huisvestingsomstandigheden Slechtere lokale omgeving 14 % 20 % 18 % 18 % 14 % 16 % 15 % 17 % 10 % 14 % 13 % 15 % 15 % 15 % 15 % 17 % 11 % 10 % 10 % 8 % Openbare voorzieningen Slechtere gezondheidszorg Ander schoolsysteem Langere pendeltijd of slechter openbaar vervoer 18 % 16 % 17 % 15 % 5 % 6 % 6 % 3 % 3 % 2 % 2 % 3 % Andere Een nieuwe taal moeten aanleren Geen Andere Weet niet 11 % 11 % 11 % 17 % 11 % 10 % 10 % 10 % 4 % 1 % 2 % 2 % 2 % 3 % 3 % 3 % Statistisch significante (p<0,05) verschillen (managers vergeleken met professionals en Managers & Professionals vergeleken met andere werknemers) zijn in vetjes weergegeven. Mobiliteit en loopbaanontwikkeling van managers 14

17 Figuur 5 Ontradende factoren om naar een ander land te verhuizen, per beroepsgroep 60% 50% 40% 30% 20% 10% P&MS Anderen 0% Steun van gezin / vrienden missen Direct contact met familie of vrienden missen Sociaal netwerk Uw werk of dat van uw partner verliezen Lager gezinsinkomen Werk en inkomen Slechtere werkomstandigheden Slechtere huisvestingsomstandigheden Slechtere lokale omgeving Huisvesting en lokale omgeving Slechtere gezondheidszorg Ander schoolsysteem Langere pendeltijd of slechter openbaar vervoer Openbare voorzieningen Een nieuwe taal moeten aanleren Geen Andere Andere De laatste vraag heeft te maken met de moeilijkheden die mensen verwachten te ondervinden wanneer zij naar een ander EU-land verhuizen. MANAGERS & PROFESSIONALS lijken lichtjes minder bezorgd dan respondenten uit de andere beroepsgroepen: 10% verwacht geen moeilijkheden, tegenover 6% bij de andere groepen. Uit de resultaten blijkt dat de respondenten zich vooral zorgen maken over hun gebrek aan talenkennis. Deze factor is echter veel minder belangrijk voor MA- NAGERS & PROFESSIONALS (van wie 44% vreest met dit probleem te worden geconfronteerd) dan voor de andere werknemers (60%). Een nieuwe baan moeten zoeken is een tweede probleem dat door veel respondenten wordt opgegeven. Opnieuw is een kleiner aantal professionals (32%) en vooral managers (28%) hierover bezorgd dan bij de andere werknemers (41%). Ten slotte zijn de erkenning van diploma's en beroepskwalificatie en de overdracht van pensioenrechten twee elementen waarover MANAGERS & PROFESSIONALS en dan vooral professionals meer bezorgd zijn dan de andere werknemers. 15 Mobiliteit en loopbaanontwikkeling van managers

18 Verwachte moeilijkheden wanneer u Managers Profes- Managers & Andenaar een andere EU-land zou verhuizen sionals professionals ren Werk en inkomen Een baan vinden Een baan voor uw partner vinden Een woon- of werkvergunning verkrijgen Erkenning van diploma's en beroepskwalificaties 28 % 32 % 30 % 41 % 11 % 12 % 11 % 10 % 8 % 9 % 9 % 10 % 9 % 17 % 15 % 10 % Huisvesting en lokale faciliteiten Culturele aanpassing Andere Overdracht van uw pensioenrechten Toegang tot kinderopvang, scholen, universiteiten Toegang tot gezondheidszorg of andere sociale voorzieningen Een geschikte woning vinden Aanpassen aan een andere cultuur Onvoldoende talenkennis Geen Andere Weet niet 10 % 13 % 12 % 9 % 5 % 5 % 5 % 4 % 13 % 12 % 12 % 13 % 16 % 11 % 13 % 15 % 24 % 20 % 21 % 21 % 43 % 44 % 44 % 60 % 10 % 10 % 10 % 6 % 2 % 2 % 2 % 1 % 3 % 3 % 3 % 2 % Statistisch significante (p<0,05) verschillen (managers vergeleken met professionals en Managers & Professionals vergeleken met andere werknemers) zijn in vetjes weergegeven. Uit de resultaten van het mobiliteitsonderzoek van de Eurobarometer blijkt dat de MANAGERS & PROFESSIONALS positiever staan ten opzichte van internationale mobiliteit dan personen in andere beroepsgroepen. Managers en professionals zijn niet alleen meer overtuigd van de voordelen van internationale mobiliteit, ook wanneer zij aannemen dat zij naar een ander land zouden verhuizen, zij zien ook meer stimulerende en minder ontradende factoren en ten slotte verwachten zij minder moeilijkheden dan respondenten met andere beroepen. Het sociale netwerk lijkt iets belangrijker voor MANAGERS & PROFES- SIONALS dan voor mensen in andere beroepen: het is trouwens tegelijk een stimulerende factor én een ontradende factor. Voor werk- en inko- Mobiliteit en loopbaanontwikkeling van managers 16

19 Figuur 6 Verwachte moeilijkheden bij het verhuizen naar een ander land, per beroepsgroep 70% 60% P&MS Anderen 50% 40% 30% 20% 10% 0% Een baan vinden Een baan voor uw partner vinden Een woon- of werkvergunning verkrijgen Erkenning van diploma's en beroepskwalificaties Overdracht van uw pensioenrechten Toegang tot kinderopvang, scholen, universiteiten Toegang tot gezondheidszorg of andere sociale voorzieningen Een geschikte woning vinden Aanpassen aan een andere cultuur Onvoldoende talenkennis Geen Andere Werk en inkomen Huisvesting en lokale faciliteiten Culturele aanpassing Andere mengerelateerde redenen is de situatie net omgekeerd: meer mensen met andere beroepen geven deze redenen op, hetzij als stimulerende, hetzij als ontradende factoren. Een laatste conclusie heeft te maken met talen: dit is de belangrijkste verwachte moeilijkheid bij het verhuizen naar een ander land. MANAGERS & PROFESSIONALS hebben duidelijk een voordeel in vergelijking met mensen in andere beroepsgroepen. Managers en professionals maken zich veel minder zorgen over hun talen, waardoor internationaal verhuizen voor hen gemakkelijker is dan voor mensen in andere beroepen EERDERE ERVARINGEN MET MOBILITEIT OVER LANGE AFSTANDEN In dit laatste hoofdstuk over geografische mobiliteit kijken we naar de eerdere ervaringen van de respondenten met mobiliteit over lange afstand. De analyses gaan dus enkel over respondenten die in het verleden reeds met mobiliteit over lange afstand (tussen regio's en internationaal) te maken hadden. Wij onderzoeken eerst de motivatie voor mobiliteit over lange afstand en gaan dan na of er tussen MANAGERS & PROFESSIONALS en andere werknemers een verschil is voor wat de effecten van mobiliteit over lange afstand betreft. 17 Mobiliteit en loopbaanontwikkeling van managers

20 Motivatie voor eerdere interregionale en internationale verhuizingen De belangrijkste reden die wordt gegeven voor mobiliteit over lange afstand in het verleden, is een nieuwe baan of een nieuwe functie. Dit geldt zowel voor MANAGERS & PROFESSIONALS als voor de andere werknemers, maar voor MANAGERS & PROFESSIONALS is het nog belangrijker. Voor 52% van de managers en de professionals was dit minstens een van de redenen om naar een andere regio of een ander land te verhuizen, terwijl slechts 40% van de andere werknemers dit opgeeft als een van de redenen om over lange afstand te verhuizen. Andere belangrijke redenen voor beide groepen zijn een wijziging in de huwelijkssituatie of de partner volgen bij een verhuizing over lange afstand. Gezinsgebonden redenen wijziging in de huwelijkssituatie om alleen te gaan leven om kinderen te hebben\uw gezin uit te breiden om uw partners te volgen betere scholen of zorg voor kinderen of andere familieleden Managers Profes- Managers & Andesionals professionals ren 13 % 16 % 15 % 17 % 3 % 5 % 5 % 7 % 3 % 4 % 4 % 5 % 10 % 12 % 11 % 10 % 2 % 4 % 3 % 5 % Redenen in verband met persoonlijke tewerkstelling Redenen in verband met de woning nieuwe baan of andere functie afdanking of om werk te vinden om dichter bij het werk te zijn\gemakkelijker te pendelen wilde een eigen woning, niet huren wilde betere huisvesting wilde een betere buurt 49 % 52 % 52 % 40 % 6 % 2 % 3 % 5 % 7 % 7 % 7 % 8 % 5 % 7 % 6 % 8 % 10 % 7 % 8 % 10 % 7 % 6 % 6 % 6 % Andere redenen wilde goedkopere huisvesting persoonlijke gezondheidsredenen andere (spontaan) 1 % 2 % 2 % 3 % 0 % 2 % 1 % 1 % 11 % 12 % 12 % 12 % Statistisch significante (p<0,05) verschillen (managers vergeleken met professionals en Managers & Professionals vergeleken met andere werknemers) zijn in vetjes weergegeven. Mobiliteit en loopbaanontwikkeling van managers 18

21 Figuur 7 Redenen voor eerdere mobiliteit over lange afstand (andere regio of andere EU-landen), per beroepsgroep P&MS Anderen Andere redenen Redenen in verband met de woning Redenen in verband met persoonlijke tewerkstelling Gezins-gebonden redenen andere (spontaan) persoonlijke gezondheidsredenen wilde goedkopere huisvesting wilde een betere buurt wilde betere huisvesting wilde een eigen woning, niet huren om dichter bij het werk te zijn\ gemakkelijker te pendelen afdanking of om werk te vinden nieuwe baan of andere functie betere scholen of zorg voor kinderen of andere familieleden om uw partners te volgen om kinderen te hebben\uw gezin uit te breiden om alleen te gaan leven wijziging in de huwelijks-situatie 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Effecten van eerdere interregionale en internationale verhuizingen MANAGERS & PROFESSIONALS zijn over het algemeen meer tevreden met de effecten van mobiliteit over lange afstand dan werknemers in andere beroepen: voor de meeste factoren is het percentage MANAGERS & PROFESSIONALS dat zegt tevreden te zijn hoger dan het percentage andere werknemers. Het omgekeerde is waar voor factoren van een verslechterde toestand. MANAGERS & PROFESSIONALS zijn vooral meer tevreden met de gevolgen van een verhuizing over lange afstand voor hun werk en hun inkomen. Terwijl dit voor alle beroepsgroepen een van de belangrijkste punten van verbetering is, is het percentage MANAGERS & PROFESSI- ONALS dat verklaart dat de eigen werksituatie of die van de partner is verbeterd of dat het gezinsinkomen is verhoogd, significant hoger dan het overeenstemmende percentage van andere werknemers. 19 Mobiliteit en loopbaanontwikkeling van managers

22 De belangrijkste verbetering voor vrijwel alle beroepen heeft te maken met de woonomstandigheden: 38% van de mensen in andere beroepen en 39% van de professionals geven betere woonomstandigheden op als een gevolg van een verhuizing over lange afstand. Voor beide groepen is dit de meest vernoemde verbetering. Managers zijn echter minder onder de indruk van hun woonomstandigheden na hun laatste interregionale of internationale verhuizing: slechts 29% onder hen geven dit punt op als een factor van verbetering. Voor deze groep zijn de werksituatie en het gezinsinkomen belangrijkere verbeteringsfactoren. Statistisch significante (p<0,05) verschillen (managers vergeleken met professionals en Managers & Professionals vergeleken met andere werknemers) zijn in vetjes weergegeven. Sociaal netwerk Werk en inkomen Huisvesting en lokale omgeving Openbare voorzieningen Andere steun van familie & vrienden contacten met familie & vrienden uw/uw partners werksituatie gezinsinkomen werkomstandigheden pendeltijd huisvestingsomstandigheden lokale omgeving & voorzieningen openbaar vervoer scholen en universiteiten gezondheidszorg openbare veiligheid en misdaad ontspanning en vrije tijd niets andere (spontaan) weet niet Mobiliteit en loopbaanontwikkeling van managers 20

De Eurobarometer van het Europees Parlement (EB/EP 79.5)

De Eurobarometer van het Europees Parlement (EB/EP 79.5) Directoraat-generaal Communicatie AFDELING ANALYSE VAN DE PUBLIEKE OPINIE De Eurobarometer van het Europees Parlement (EB/EP 79.5) SOCIAALDEMOGRAFISCHE FOCUS Deel economie en maatschappij Brussel, oktober

Nadere informatie

Standaard Eurobarometer 80. DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2013 NATIONAAL RAPPORT BELGIË

Standaard Eurobarometer 80. DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2013 NATIONAAL RAPPORT BELGIË Standaard Eurobarometer 80 DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2013 NATIONAAL RAPPORT BELGIË Opiniepeiling besteld en gecoördineerd door de Europese Commissie, Directoraat-generaal Communicatie.

Nadere informatie

Standaard Eurobarometer 84. Die publieke opinie in de Europese Unie

Standaard Eurobarometer 84. Die publieke opinie in de Europese Unie Die publieke opinie in de Europese Unie Opiniepeiling besteld en gecoördineerd door de Europese Commissie, Directoraat-generaal Communicatie. Dit werd opgesteld voor de Vertegenwoordiging van de Europese

Nadere informatie

Loonwijzer-rapport. Loopbaanonderbreking. Inleiding. Waarom de loopbaan onderbreken? Loopbaanonderbreking Een Loonwijzer-onderzoek

Loonwijzer-rapport. Loopbaanonderbreking. Inleiding. Waarom de loopbaan onderbreken? Loopbaanonderbreking Een Loonwijzer-onderzoek Loonwijzer-rapport Loopbaanonderbreking Fernando Pauwels en Tom Vandenbrande Hoger Instituut voor de Arbeid Katholieke Universiteit Leuven In dit Loonwijzer-rapport 1 Inleiding 2 Waarom de loopbaan onderbreken?

Nadere informatie

Diagnose van de Belgische arbeidsmarkt vanuit Flexicurityperspectief

Diagnose van de Belgische arbeidsmarkt vanuit Flexicurityperspectief Diagnose van de Belgische arbeidsmarkt vanuit Flexicurityperspectief Seminarie Flexicurity in het Belgisch arbeidsrecht 23 april 2010 Ludo Struyven, Tom Vandenbrande Flexicurity-debat meer flexibiliteit

Nadere informatie

Uiteenzetting van mevr. Michèle PANS

Uiteenzetting van mevr. Michèle PANS Middagdebat over geografische arbeidsmobiliteit in de ESRBHG 1 Uiteenzetting van mevr. Michèle PANS (secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven) Brussel, 25 februari 2010 1 Aanpak in twee

Nadere informatie

PERSBERICHT. Brussel, 3 september 2012. Belg maakt zich net als andere Europeanen zorgen over pensioen

PERSBERICHT. Brussel, 3 september 2012. Belg maakt zich net als andere Europeanen zorgen over pensioen Brussel, 3 september 2012 Belg maakt zich net als andere Europeanen zorgen over pensioen Uit een onderzoek van ING blijkt dat de Belgen niet alleen staan in Europa 1 met hun bezorgdheid over hun pensioen.

Nadere informatie

KNELPUNTBEROEPEN LOKALE BESTUREN Focus op een aantal knelpuntfuncties

KNELPUNTBEROEPEN LOKALE BESTUREN Focus op een aantal knelpuntfuncties KNELPUNTBEROEPEN LOKALE BESTUREN Focus op een aantal knelpuntfuncties Tess Poppe 26 maart 205 Inhoud DEEL I Knelpuntberoepen OCMW s... 2. Overzicht functies... 2.. Verpleegkundige... 3..2 Hoofdverpleegkundige...

Nadere informatie

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. 2012 In samenwerking met 1 547.259 uitzendkrachten 547.259 motieven 2 Inhoudstafel 1. Uitzendarbeid vandaag 2. Doel van het onderzoek 3. De enquête 4. De verschillende

Nadere informatie

Emigrerende Nederlander heeft nooit heel erge haast

Emigrerende Nederlander heeft nooit heel erge haast Tekst 4 Emigrerende Nederlander heeft nooit heel erge haast 5 10 15 20 25 30 35 40 (1) Postbodes gezocht. Standplaats: Reykjavik. Vereist: een goede conditie. Kennis van de IJslandse taal niet nodig. Zomaar

Nadere informatie

De Vlaamse overheid b(r)ouwt een diverse werkvloer

De Vlaamse overheid b(r)ouwt een diverse werkvloer De Vlaamse overheid b(r)ouwt een diverse werkvloer Holebi s & transgenders als collega s DIENST DIVERSITEITSBELEID Resultaten online enquête Om de situaties van homo s, lesbiennes, biseksuelen (holebi

Nadere informatie

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs.

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs. ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs april 2016 1

Nadere informatie

Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking Geeke Waverijn, Mieke Rijken

Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking Geeke Waverijn, Mieke Rijken Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking, G. Waverijn & M. Rijken, NIVEL, januari

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

RAPPORT. Is er werk na Ford? De Limburgse arbeidsmarkt eind OKTOBER VKW Limburg & UNIZO-Limburg 1

RAPPORT. Is er werk na Ford? De Limburgse arbeidsmarkt eind OKTOBER VKW Limburg & UNIZO-Limburg 1 RAPPORT Is er werk na Ford? De Limburgse arbeidsmarkt eind 2014 16 OKTOBER 2014 VKW Limburg & UNIZO-Limburg 1 Conclusies Bijna 4 op de 10 Limburgse ondernemingen hebben vandaag minstens één vacature open

Nadere informatie

Persbericht. Jobcreatie in Limburgse bouwsector. Limburgse bouwondernemingen sturen positieve signalen uit

Persbericht. Jobcreatie in Limburgse bouwsector. Limburgse bouwondernemingen sturen positieve signalen uit Persbericht aan Media Datum: 8 augustus 2015 aantal pagina s: 5 meer informatie bij Johan Grauwels tel. direct +32 11 56 02 60 +32 473 38 65 05 e-mailadres johan.grauwels@voka.be Limburgse bouwondernemingen

Nadere informatie

ALGEMEEN MARKTONDERZOEK In Spain, Nederland, Engeland, Tsjechië en Bulgarije.

ALGEMEEN MARKTONDERZOEK In Spain, Nederland, Engeland, Tsjechië en Bulgarije. 2013-1-ES1-LEO05-66586 SENDI - Special Education Needs and Disability Inclusion ALGEMEEN MARKTONDERZOEK In Spain, Nederland, Engeland, Tsjechië en Bulgarije. Dit project werd gefinancierd met steun van

Nadere informatie

Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK)

Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK) FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Statistisch Product Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK) Algemene informatie De enquête naar de arbeidskrachten (EAK) is een sociaal-economische steekproefenquête

Nadere informatie

Capita Selecta Recent Arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen

Capita Selecta Recent Arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen RESEARCH SUMMARY ONDERZOEK I.K.V. VIONA STEUNPUNT WSE Capita Selecta Recent Arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen Richtlijnen voor auteurs - De hoofdindeling ligt vast en bestaat uit volgende rubrieken:

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

Capita Selecta Recent Arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen

Capita Selecta Recent Arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen RESEARCH SUMMARY ONDERZOEK I.K.V. VIONA STEUNPUNT WSE Capita Selecta Recent Arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen TITEL: FLEXIBLE JOB SEARCH BEHAVIOR AMONG UNEMPLOYED JOBSEEKERS: ANTECEDENTS AND OUTCOMES

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002)

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002) Rapportage producentenvertrouwen oktober/november 2002 Inleiding In de eerste Economische Barometer van Breda heeft de Hogeschool Brabant voor de eerste keer de resultaten gepresenteerd van haar onderzoek

Nadere informatie

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers. Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt

Nadere informatie

BAANZEKERHEID EN ONTSLAG DREIGING BIJ OUDERE WERKNEMERS

BAANZEKERHEID EN ONTSLAG DREIGING BIJ OUDERE WERKNEMERS BAANZEKERHEID EN ONTSLAG DREIGING BIJ OUDERE WERKNEMERS Rapport van ILC Zorg voor later, Stichting Loonwijzer/WageIndicator, en Universiteit van Amsterdam/Amsterdams Instituut voor Arbeids Studies (AIAS)

Nadere informatie

Groei en aanwervingen bij de Vlaamse ondernemingen en organisaties

Groei en aanwervingen bij de Vlaamse ondernemingen en organisaties Groei en aanwervingen bij de Vlaamse ondernemingen en organisaties Delagrange, H. (2014). Groei en aanwervingen in de Vlaamse ondernemingen en organisaties. Cijfers over groeibedrijven en moeilijkheden

Nadere informatie

Als ouders scheiden: kinderen en hun grootouders Maaike Jappens 1 & Jan Van Bavel 1,2

Als ouders scheiden: kinderen en hun grootouders Maaike Jappens 1 & Jan Van Bavel 1,2 Als ouders scheiden: kinderen en hun grootouders Maaike Jappens 1 & Jan Van Bavel 1,2 1 Vrije Universiteit Brussel, 2 Katholieke Universiteit Leuven Wanneer ouders scheiden, gaan grootouders mogelijk een

Nadere informatie

Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK)

Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK) FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Statistisch Product Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK) Algemene informatie De steekproefenquête naar de arbeidskrachten (EAK), in België opgezet door de

Nadere informatie

QUICKSCAN 2014-1 INTERSECTORALE MOBILITEIT

QUICKSCAN 2014-1 INTERSECTORALE MOBILITEIT Elk kwartaal wordt in de vragenlijst van de Arbeidsmarktmonitor Metalektro een aantal actuele vragen of stellingen voorgelegd aan de deelnemende metalektrobedrijven. Het onderwerp van deze quickscan is

Nadere informatie

Check Je Kamer Rapportage 2014

Check Je Kamer Rapportage 2014 Check Je Kamer Rapportage 2014 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt April 2015 Dit is een uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild worden

Nadere informatie

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin ruime zin in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland in 2014 Directie Statistieken, Begroting en Studies stat@rva.be Inhoudstafel: 1

Nadere informatie

Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies

Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 19 juli 2007 Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies Eén op de tien Belgen werkt in een ander gewest; één op de vijf in een andere

Nadere informatie

Wachten tot de witte raaf aan de deur komt kloppen? Een analyse van het instroom- en retentiebeleid bij bedrijven

Wachten tot de witte raaf aan de deur komt kloppen? Een analyse van het instroom- en retentiebeleid bij bedrijven Wachten tot de witte raaf aan de deur komt kloppen? Een analyse van het instroom- en retentiebeleid bij bedrijven Valsamis, D. & Vandeweghe, B. 2012. Instroom- en retentiebeleid van bedrijven: wachten

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Samenvatting De potentiële beroepsbevolking wordt gedefinieerd als alle inwoners van 15-64 jaar en bestaat uit ruim 86.000 Leidenaren. Van hen verricht ruim zeven op de tien

Nadere informatie

HAALBAARHEIDSONDERZOEK NAAR EEN EUROPESE SECTORRAAD ARBEIDSMARKT EN KWALIFICATIES IN DE SPORT EN BEWEEGSECTOR

HAALBAARHEIDSONDERZOEK NAAR EEN EUROPESE SECTORRAAD ARBEIDSMARKT EN KWALIFICATIES IN DE SPORT EN BEWEEGSECTOR HAALBAARHEIDSONDERZOEK NAAR EEN EUROPESE SECTORRAAD ARBEIDSMARKT EN KWALIFICATIES IN DE SPORT EN BEWEEGSECTOR essc-sport project www.eose.org 1 De uitdagingen van de Sport- en Beweeg sector De Sport en

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Brussel, 21 augustus 2013

Brussel, 21 augustus 2013 Directoraat-generaal Communicatie AFDELING ANALYSE VAN DE PUBLIEKE OPINIE De Eurobarometer van het Europees Parlement (EB 79.5) Brussel, 21 augustus 2013 "EEN JAAR VOOR DE EUROPESE VERKIEZINGEN VAN 2014"

Nadere informatie

Rapportage Kunsten-Monitor 2014

Rapportage Kunsten-Monitor 2014 Rapportage Kunsten-Monitor 2014 Inleiding In 2014 heeft de AHK deelgenomen aan het jaarlijkse landelijke onderzoek onder recent afgestudeerden: de Kunsten-Monitor. Alle bachelor en master afgestudeerden

Nadere informatie

Wat vinden Vlamingen belangrijk in hun werk?

Wat vinden Vlamingen belangrijk in hun werk? Motivatie en welzijn Wat vinden Vlamingen belangrijk in hun werk? SERV. 2012. Arbeidsethos en arbeidsoriëntaties op de Vlaamse arbeidsmarkt 2007-2010. Informatiedossier. Brussel: SERV Stichting Innovatie

Nadere informatie

De loopbaan van een werkloze

De loopbaan van een werkloze De loopbaan van een werkloze Wat zijn de loopbaanpatronen van de werklozen? Wie blijft er werkloos en wie vindt er een job? De analyse van de loopbaanpatronen van de werklozen maakt het mogelijk om profielen

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Feiten en cijfers Hebben laaggeschoolden een hoger risico om in armoede te belanden? Ja. Laagopgeleiden hebben het vaak

Nadere informatie

Werk en verhuisbereidheid in Nederland

Werk en verhuisbereidheid in Nederland Mobiliteit Werk en verhuisbereidheid in Nederland Ester, P., Evers, G., Fouarge, D., Kerkhofs, M., Román, A. & Wilthagen, T. 2008. Regionale arbeidsmarktmobiliteit in Nederland en Europa. Tilburg: OSA-Publicatie

Nadere informatie

Deeltijdarbeid. WAV-Rapport. Seppe Van Gils. Maart 2004

Deeltijdarbeid. WAV-Rapport. Seppe Van Gils. Maart 2004 Deeltijdarbeid Seppe Van Gils Maart 2004 WAV-Rapport Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming Interuniversitair samenwerkingsverband E. Van Evenstraat 2 blok C 3000 Leuven T:32(0)16 32 32 39 F:32(0)16

Nadere informatie

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt In 2014 bleek 82% van de professionals open te staan voor een carrièrestap in

Nadere informatie

Belg wil stoppen met werken op 62 jaar

Belg wil stoppen met werken op 62 jaar ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 4 februari 2008 Belg wil stoppen met werken op 62 jaar - Resultaten unieke bevraging overgang van werk naar pensionering - Werkende 50-plussers

Nadere informatie

HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB

HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB Introductie Welkom bij 50 Club! Leuk dat we u als nieuw lid mogen verwelkomen. In deze handleiding vindt u alle informatie die u nodig hebt om uw profiel in 50 Club

Nadere informatie

De eerste baan is niet de beste

De eerste baan is niet de beste De eerste baan is niet de beste Auteur(s): Velden, R. van der (auteur) Welters, R. (auteur) Willems, E. (auteur) Wolbers, M. (auteur) Werkzaam bij het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA)

Nadere informatie

Samenvatting (Summary in Dutch)

Samenvatting (Summary in Dutch) Samenvatting (Summary in Dutch) Het aantal eerste en tweede generatie immigranten in Nederland is hoger dan ooit tevoren. Momenteel wonen er 3,2 miljoen immigranten in Nederland, dat is 19.7% van de totale

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2. Onze opdracht.

HOOFDSTUK 2. Onze opdracht. HOOFDSTUK 2. Onze opdracht. 26 onze opdracht Jaarverslag 2016» Enkele kerncijfers VDAB bemiddelt tussen werkzoekenden en werkgevers. Dat is een van onze basisopdrachten. We doen dit met een realistische

Nadere informatie

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Resultaten Karin Jettinghoff en Jo Scheeren, SBO Januari 2010 2 1. Inleiding Tot voor kort

Nadere informatie

Voor wie verstandig handelt! Daling personeel

Voor wie verstandig handelt! Daling personeel Daling personeel Trendsamenvatting Naam Definitie Scope Invloed Conclusie Bronnen Daling personeel Het aantal medewerkers dat werkzaam is in de sector / branche zal gemiddeld genomen hoger opgeleid zijn,

Nadere informatie

DE GEHARMONISEERDE WERKLOOSHEID IN RUIME ZIN

DE GEHARMONISEERDE WERKLOOSHEID IN RUIME ZIN 1 DE GEHARMONISEERDE WERKLOOSHEID IN RUIME ZIN INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING... 3 1.1. DE WERKZOEKENDE VOLLEDIG WERKLOZE IN STRIKTE ZIN... 3 1.2. BREDERE DEFINITIE VAN WERKLOOSHEID... 4 2. DE CIJFERS VAN DE

Nadere informatie

WERKGELEGENHEIDSBAROMETER VIERDE KWARTAAL 2014

WERKGELEGENHEIDSBAROMETER VIERDE KWARTAAL 2014 INDICATOREN VOOR WERKGELEGENHEIDSREALISATIE EN -VERWACHTINGEN, 2009-2014 In januari 2014 vond de vierde meting plaats van de Arbeidsmarktmonitor Metalektro 2014. Metalektrobedrijven keken hierin onder

Nadere informatie

TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001

TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001 TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001 Training en opleiding (T&O) van werkzoekenden en werknemers is één van de kerntaken van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Nadere informatie

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 1 De arbeidsmarkt wordt krapper: alle talent is nodig Evolutie van de vervangingsgraad (verhouding 15-24-jarigen

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Ouderen op de arbeidsmarkt: 60+ ers en 40+ ers

Ouderen op de arbeidsmarkt: 60+ ers en 40+ ers Ouderen op de arbeidsmarkt: 60+ ers en 40+ ers Rapport van ILC Zorg voor later, Stichting Loonwijzer/WageIndicator, en Universiteit van Amsterdam/Amsterdams Instituut voor Arbeids Studies (AIAS) Inhoudsopgave

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Internationalisering > wegnemen barrières grensoverschrijdend vervoer > werken waar je wilt > meer innovatie over de grenzen heen Internationalisering Maastricht is de meest internationale

Nadere informatie

UNIZO KMO-BAROMETER. UNIZO-Studiedienst, tel. 02 238 05 31 - fax 02 238 07 94 www.unizo.be

UNIZO KMO-BAROMETER. UNIZO-Studiedienst, tel. 02 238 05 31 - fax 02 238 07 94 www.unizo.be UNIZO KMO-BAROMETER UNIZO-Studiedienst, tel. 02 238 05 31 - fax 02 238 07 94 www.unizo.be De UNIZO KMO-barometer wordt per kwartaal samengesteld aan de hand van een bevraging bij 700 KMO s en bestaat uit

Nadere informatie

Fase 1.3. Lichamelijke en psychische effecten van kortcyclische arbeid op de mens

Fase 1.3. Lichamelijke en psychische effecten van kortcyclische arbeid op de mens Fase 1.3. Lichamelijke en psychische effecten van kortcyclische arbeid op de mens 1 Doel Doel van dit instrument is inzicht bieden in de prevalentie (mate van voorkomen) en de effecten van kortcylische

Nadere informatie

Werknemers willen ook flexibiliteit op hun maat

Werknemers willen ook flexibiliteit op hun maat ACV-nieuwarsbabbel 18 nuari 2017 Diepenbeek Werknemers willen ook flexibiliteit op hun maat Het ACV plaatste bij de verhoging van de pensioenleeftijd heel wat vraagtekens bij de 'werkbaarheid' van die

Nadere informatie

Loonwijzer-rapport. Het ontslag van een collega De gevolgen van het aankondigen van ontslagen voor blijvers. Inleiding. Ontslaan van werknemers

Loonwijzer-rapport. Het ontslag van een collega De gevolgen van het aankondigen van ontslagen voor blijvers. Inleiding. Ontslaan van werknemers Loonwijzer-rapport Het ontslag van een collega De gevolgen van het aankondigen van voor blijvers Tom Vandenbrande en Fernando Pauwels Hoger Instituut voor de Arbeid Katholieke Universiteit Leuven In dit

Nadere informatie

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016 Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen Rapportage derde meting juni 2016 Introductie Waarom dit onderzoek? Zijn Nederlanders de afgelopen maanden anders gaan denken over de opvang van vluchtelingen

Nadere informatie

Intersectoraal? Auteur: Michel Winnubst Datum: 7 oktober 2011

Intersectoraal? Auteur: Michel Winnubst Datum: 7 oktober 2011 Mobiliteit Intersectoraal? Auteur: Michel Winnubst Datum: 7 oktober 2011 Opzet Verschillende vormen van mobiliteit Sectoren Betrokken partijen: Werknemers Werkgevers O&O fondsen En verder Hoe te organiseren

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 Positieve arbeidsmarktevoluties in het derde kwartaal van 2015 De werkgelegenheidsgraad bij de 20- tot 64-jarigen bedroeg in het derde kwartaal van 2015 67,4% en steeg

Nadere informatie

Arbeidsmarktmobiliteit van ouderen

Arbeidsmarktmobiliteit van ouderen Arbeidsmarktmobiliteit van ouderen Jan-Willem Bruggink en Clemens Siermann Werkenden van 45 jaar of ouder zijn weinig mobiel op de arbeidsmarkt. Binnen deze groep neemt de mobiliteit af met het stijgen

Nadere informatie

EMPLOYABILITY, CONTINUE ONTWIKKELING VAN MEDEWERKERS ÉN ORGANISATIE

EMPLOYABILITY, CONTINUE ONTWIKKELING VAN MEDEWERKERS ÉN ORGANISATIE EMPLOYABILITY, CONTINUE ONTWIKKELING VAN MEDEWERKERS ÉN ORGANISATIE HULPMIDDEL 4 HOE BEPAALT U HET EMPLOYABILITYGEHALTE VAN UW HUIDIGE ORGANISATIEBELEID EN PERSONEELSBELEID? 1 Dit hulpmiddel kunt u gebruiken

Nadere informatie

Tabel 2.1 Overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt van de onderzochte personen op 30/06/97. Deelpopulatie 1996

Tabel 2.1 Overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt van de onderzochte personen op 30/06/97. Deelpopulatie 1996 Dit deel van het onderzoek omvat alle personen tussen de 18 en 55 jaar oud (leeftijdsgrenzen inbegrepen) op 30 juni 1997, wiens dossier van het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met

Nadere informatie

Voorpublicatie Vertrouwen in de wetenschap

Voorpublicatie Vertrouwen in de wetenschap Voorpublicatie Vertrouwen in de wetenschap Augustus 2015 Het meeste wetenschappelijk onderzoek wordt betaald door de overheid uit publieke middelen. De gevolgen van wetenschappelijke kennis voor de samenleving

Nadere informatie

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kansengroepen op de arbeidsmarkt Faiza Djait

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kansengroepen op de arbeidsmarkt Faiza Djait DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Kansengroepen op de arbeidsmarkt Faiza Djait Voor drie kansengroepen: ouderen, allochtonen en personen met een arbeidshandicap 1. Overzicht van de belangrijkste arbeidsmarktindicatoren

Nadere informatie

Inleiding. Bespreking pagina 1

Inleiding. Bespreking pagina 1 6.3.1. Inleiding Recente onderzoeken hebben toegelaten aan te tonen dat lichamelijke activiteiten een wezenlijke impact hebben op de gezondheidstoestand en dat ze van groot belang zijn op het vlak van

Nadere informatie

De regionale impact van de economische crisis

De regionale impact van de economische crisis De regionale impact van de economische crisis Damiaan Persyn Vives Beleidspaper 11 Juli 2009 VIVES Naamsestraat 61 bus 3510 3000 Leuven - Belgium Tel: +32 16 32 42 22 www.econ.kuleuven.be/vives De regionale

Nadere informatie

Verhuisplannen en woonvoorkeuren

Verhuisplannen en woonvoorkeuren Verhuisplannen en woonvoorkeuren Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Bevolkingsdaling ontstaat niet alleen door demografische ontwikkelingen, zoals ontgroening en vergrijzing of

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

Europese jobmarkt herleeft

Europese jobmarkt herleeft Europese jobmarkt herleeft Resultaten Search Trends survey Februari 2010 1 Samenvatting Twee derde van de bedrijven wil tijdens de komende 12 maanden mensen aanwerven; een vijfde van de Europese bedrijven

Nadere informatie

R A P P O R T Nr. 87 --------------------------------

R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- Europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten Eindevaluatie van de Belgische sociale partners ------------------------ 15.07.2014

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Arbeidsmarkt

Hoofdstuk 10. Arbeidsmarkt Hoofdstuk 10. Arbeidsmarkt Samenvatting De potentiële beroepsbevolking wordt gedefinieerd als alle inwoners van 15-64 jaar en bestaat uit ruim 86.000 Leidenaren. Van hen verricht circa zeven op de tien

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek naar banenruil in Nederland bij werknemers en werkgevers. Multiscope Banenruil.nl April 2014

Samenvatting onderzoek naar banenruil in Nederland bij werknemers en werkgevers. Multiscope Banenruil.nl April 2014 Samenvatting onderzoek naar banenruil in Nederland bij werknemers en werkgevers Multiscope Banenruil.nl April 2014 Conclusies werknemers» Het is duidelijk dat er veel winst valt te behalen in vermindering

Nadere informatie

ZA5440 Flash Eurobarometer 288 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 3)

ZA5440 Flash Eurobarometer 288 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 3) ZA5440 Flash Eurobarometer 288 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 3) Country Specific Questionnaire Netherlands Flash 288 FINANCIAL CRISIS D1. Geslacht

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken is vooral nog een mannenzaak

Het Nieuwe Werken is vooral nog een mannenzaak Het Nieuwe Werken is vooral nog een mannenzaak Enquêteresultaten Kluwer Opleidingen 2011 Dit document bevat de enquêteresultaten over het onderzoek rond Het Nieuwe Werken dat in België werd gevoerd. Kluwer

Nadere informatie

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009 Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie Mei 2009 1 Inleiding De crisis kan ook een opportuniteit zijn voor werknemers om hun job veilig te stellen en zelfs hun kansen

Nadere informatie

Meeste werknemers tevreden met aantal werkuren

Meeste werknemers tevreden met aantal werkuren Meeste werknemers tevreden met aantal werkuren Christianne Hupkens De meeste werknemers zijn tevreden met de omvang van hun dienstverband. Ruim zes op de tien werknemers tussen de 25 en 65 jaar wil niet

Nadere informatie

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas Grote Bickersstraat 74 13 KS Amsterdam Postbus 247 00 AE Amsterdam t 0 522 54 44 f 0 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport De Tabakswet Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief

Nadere informatie

VOLTIJDS LOONTREKKEND DOOR HET LEVEN Hoofdstuk 21

VOLTIJDS LOONTREKKEND DOOR HET LEVEN Hoofdstuk 21 VOLTIJDS LOONTREKKEND DOOR HET LEVEN Hoofdstuk 21 Seppe Van Gils Kort samengevat In dit hoofdstuk volgen we de loopbaan van de voltijds en uit het tweede kwartaal van 1998 op tot en met het derde kwartaal

Nadere informatie

WERKGELEGENHEIDSBAROMETER EERSTE KWARTAAL 2016

WERKGELEGENHEIDSBAROMETER EERSTE KWARTAAL 2016 INDICATOREN VOOR WERKGELEGENHEIDSREALISATIE EN -VERWACHTINGEN, 2009-2016 In de Arbeidsmarktmonitor Metalektro wordt viermaal per jaar aan metalektrobedrijven gevraagd terug te blikken op de werkgelegenheidsontwikkelingen

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 10 oktober

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 10 oktober A D V I E S Nr. 1.654 ------------------------------ Zitting van vrijdag 10 oktober 2008 ----------------------------------------------- IPA 2007-2008 - Non-discriminatie - Positieve acties x x x 2.278/1-1

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Arbeidsmarkt

Hoofdstuk 12. Arbeidsmarkt Hoofdstuk 12. Arbeidsmarkt Samenvatting De potentiële beroepsbevolking wordt gedefinieerd als alle inwoners van 15-64 jaar en bestaat uit ruim 86.000 Leidenaren. Van hen verricht 7-74% betaald werk voor

Nadere informatie

Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen

Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen Werkgevers en werknemers aan het woord Onderzoek verricht in opdracht van Nationale-Nederlanden door Motivaction. Wat vinden werkgevers en werknemers van pensioenen.

Nadere informatie

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE NATIONAAL SECRETARIAAT Huidevettersstraat 165 1000 Brussel T 02 502 55 75 F

Nadere informatie

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties in de architectenbranche QUICKSCAN mei 2013 Inhoud Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties 3 Resultaten 6 Bureau-intermediair I Persoonlijk urenbudget 6 Keuzebepalingen

Nadere informatie

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen Goede zorg van groot belang Nederlanders staan open voor private investeringen Index 1. Inleiding p. 3. Huidige en toekomstige gezondheidszorg in Nederland p. 6 3. Houding ten aanzien van private investeerders

Nadere informatie

HR & Participatie 2014-2015

HR & Participatie 2014-2015 HR & Participatie 2014-2015 samenvatting Het onderzoek naar de Participatiewet 2015 is een kwantitatief online onderzoek uitgevoerd onder Nederlandse bedrijven (verdeeld naar de categorieën 50-99 werk

Nadere informatie

Werkbaar werk Zelfstandige ondernemers

Werkbaar werk Zelfstandige ondernemers Werkbaar werk Zelfstandige ondernemers augustus 2009 Profiel voor elijke zelfstandige ondernemers Werkbaarheidsprofiel voor de elijke zelfstandige ondernemers op basis van Vlaamse werkbaarheidsmonitor

Nadere informatie

Rapportage Leerlingtevredenheid. Samenvatting van leerlingtevredenheidsmetingen onder 57 ECABO- leerbedrijven

Rapportage Leerlingtevredenheid. Samenvatting van leerlingtevredenheidsmetingen onder 57 ECABO- leerbedrijven Rapportage Leerlingtevredenheid Samenvatting van leerlingtevredenheidsmetingen onder 57 ECABO- leerbedrijven Rob Swager ECABO, mei 2011 1. Inleiding... 3 2. Tevredenheid algemeen.... 4 3. Aspecten die

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

Evaluatie van de Digitale Werkplaats

Evaluatie van de Digitale Werkplaats Evaluatie van de Digitale Werkplaats 2016 Dialogic innovatie interactie 1 Datum Utrecht, 16 juni 2017 Auteurs Robbin te Velde Tessa Groot Beumer 2 Dialogic innovatie interactie Dialogic innovatie interactie

Nadere informatie

De impact van een flexibele zoektocht naar nieuw werk bij werklozen op de kans en kwaliteit van hertewerkstelling. Sarah Vansteenkiste

De impact van een flexibele zoektocht naar nieuw werk bij werklozen op de kans en kwaliteit van hertewerkstelling. Sarah Vansteenkiste De impact van een flexibele zoektocht naar nieuw werk bij werklozen op de kans en kwaliteit van hertewerkstelling Sarah Vansteenkiste Situering Vlaamse economie knelpunteconomie o o Matchingproces verslechterd

Nadere informatie

Studieloopbaanbegeleiding in het hbo: mogelijkheden en grenzen. Marinka Kuijpers & Frans Meijers

Studieloopbaanbegeleiding in het hbo: mogelijkheden en grenzen. Marinka Kuijpers & Frans Meijers Studieloopbaanbegeleiding in het hbo: mogelijkheden en grenzen Marinka Kuijpers & Frans Meijers De Haagse Hogeschool Januari 2009 Management Samenvatting Studieloopbaanbegeleiding is hot in het hoger beroepsonderwijs.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 729 Evaluatie Wet inkomensvoorziening oudere werklozen Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie