Mobiliteit EN LOOPBAAN- ONTWIKKELING VAN PROFESSIONALS EN MANAGERS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mobiliteit EN LOOPBAAN- ONTWIKKELING VAN PROFESSIONALS EN MANAGERS"

Transcriptie

1 Mobiliteit EN LOOPBAAN- ONTWIKKELING VAN PROFESSIONALS EN MANAGERS

2 Met de steun van de Europese Gemeenschappen Deze uitgave werd gepubliceerd met behulp van de Europese gemeenschappen. Zij weerspiegelt de standpunten van de auteurs en de Europese Commissie is helemaal niet verantwoordelijk voor de informatie die erin vervat is. Maart 2007

3 Mobiliteit EN LOOPBAAN - ONTWIKKELING VAN PROFESSIONALS EN MANAGERS Laura Coppin & Tom Vandenbrande EUROCADRES & UNIZO

4 Inhoud INLEIDING 4 GEOGRAFISCHE MOBILITEIT BIJ MANAGERS & PROFESSIONALS 6 Geografische mobiliteit in de loop van het leven 7 > Vroeger gedrag op het gebied van geografische mobiliteit 7 > Verwachtingen inzake geografische mobiliteit voor de nabije toekomst 8 Attitudes ten opzichte van internationale mobiliteit 10 > Voordelen van internationale mobiliteit: 10 gevolgen voor verschillende levensdomeinen > Stimulerende en ontradende factoren voor internationale 12 mobiliteit en verwachte moeilijkheden Eerdere ervaringen met mobiliteit over lange afstanden 17 > Motivatie voor eerdere interregionale en internationale 18 verhuizingen > Effecten van eerdere interregionale en internationale 19 verhuizingen JOBMOBILITEIT BIJ MANAGERS & PROFESSIONALS 22 Houding ten opzichte van de arbeidsmarkt en jobmobiliteit 22 Niveau van jobmobiliteit 24 > Jobmobiliteit over de volledige loopbaan 24 > Recente jobmobiliteit: de vorige "job hop" 25 > Verwachtingen inzake jobmobiliteit voor de nabije toekomst 28 Mobiliteit en loopbaanontwikkeling van managers 2

5 Vrijwillige tegenover gedwongen jobmobiliteit 29 > Vorige verandering van baan 29 > Verwachtingen inzake jobmobiliteit 31 PERSONEELSBELEID IN KMO S TEN AANZIEN 33 VAN GRENSARBEIDERS IN DE REGIO ZUID-WEST VLAANDEREN CONCLUSIE 53 BIJLAGE: MANAGERS & PROFESSIONALS 56 IN DE EUROBAROMETER OVER MOBILITEIT > Definitie van MANAGERS & PROFESSIONALS in de EB 56 > Profiel van de MANAGERS & PROFESSIONALS in de EB 56 3 Mobiliteit en loopbaanontwikkeling van managers

6 Inleiding Mobiliteit staat hoog op de agenda van de beleidsmakers in de EU. De Europese Commissie had 2006 uitgeroepen tot het "Europese jaar van de werknemersmobiliteit". In het kader van dit Europese jaar werd in september 2005 een speciaal Eurobarometer-onderzoek uitgevoerd. Een beschrijvend rapport over de resultaten van dit onderzoek werd in 2006 gepubliceerd door de "European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions" (Vandenbrande et al, 2006) en in werden opnieuw vijf diepgaande studies gepubliceerd? Het onderhavige rapport presenteert de analyses van het Eurobarometer-mobiliteitsonderzoek. Het besteedt speciale aandacht aan één specifieke groep werknemers. Onder het toezicht van EUROCADRES werd een analyse van het mobiliteitsgedrag van professionals en managers (MANAGERS & PROFESSIONALS) uitgevoerd. De studie stelde de vraag of managers en professionals zich inzake geografische en jobmobiliteit anders gedragen dan mensen in andere beroepen en of zij een verschillende kijk op deze thema's hebben dan andere werknemers. De twee belangrijkste thema's in het Eurobarometer-onderzoek over mobiliteit en dus ook in dit rapport zijn de geografische mobiliteit en de jobmobiliteit. Geografische mobiliteit wordt omschreven als het veranderen van woonplaats en jobmobiliteit als het veranderen van werkgever. Het eerste deel van dit rapport gaat over geografische mobiliteit. We bekijken daarin eerst de geografische mobiliteit tijdens het leven van 1 International and regional migration intentions in Europe (Fouarge & Ester, 2007), Voluntary and forced job mobility in Europe (Coppin & Vandenbrande, 2007), Job satisfaction and labour market mobility (Fasang, Geerdes, Schömann & Siarov, 2007), Occupational mobility in Europe (Bukodi & Róbert, 2007), Economic benefits of long-distance mobility (Birindelli & Rustichelli, 2007) Mobiliteit en loopbaanontwikkeling van managers 4

7 de respondenten in het algemeen. Wij beantwoorden onder andere vragen over de mate waarin MANAGERS & PROFESSIONALS en andere werknemers van elkaar verschillen inzake het aantal keren dat ze verhuizen en wat hun verste verhuizing is. Vervolgens bekijken we de houding ten opzichte van internationale mobiliteit. Staan MANAGERS & PROFESSIONALS positiever tegenover het veranderen van verblijfsland of is dit niet het geval? In het laatste deel kijken we naar de ervaring van de respondenten met mobiliteit over lange afstanden. Zijn MANA- GERS & PROFESSIONALS anders gemotiveerd om over lange afstanden te verhuizen? Zijn de resultaten voor hen verschillend? Het tweede deel van het rapport gaat over jobmobiliteit. Eerst analyseren wij de standpunten van MANAGERS & PROFESSIONALS en andere werknemers over thema's die gerelateerd zijn aan werk en arbeidsmarkt. Zijn MANAGERS & PROFESSIONALS meer overtuigd van de voordelen van jobmobiliteit? Hebben zij meer vertrouwen in hun positie op de arbeidsmarkt? In het tweede hoofdstuk analyseren wij de mate van jobmobiliteit: hoe vaak zijn mensen tijdens hun hele loopbaan van werkgever veranderd? Wanneer zijn ze de laatste keer van job veranderd en hoe ging dat? En wat verwachten zij voor de nabije toekomst? In het laatste hoofdstuk maken wij een onderscheid tussen vrijwillige en gedwongen jobmobiliteit. Is er een verschil tussen MA- NAGERS & PROFESSIONALS in de mate waarin jobmobiliteit een vrijwillige keuze is en worden sommige groepen vaker geconfronteerd met gedwongen jobmobiliteit dan andere groepen? Wij verwijzen naar de bijlage voor een sociaaldemografisch profiel van de MANAGERS & PROFESSIONALS in het mobiliteitsonderzoek van de Eurobarometer. 5 Mobiliteit en loopbaanontwikkeling van managers

8 Geografische mobiliteit bij managers & professionals 2 Het eerste mobiliteitsaspect dat aan bod komt in het mobiliteitsonderzoek van de Eurobarometer is geografische mobiliteit. Geografische mobiliteit wordt gedefinieerd als het veranderen van woonplaats. Dit kan over korte afstanden, bijvoorbeeld binnen dezelfde stad of dezelfde streek, of over lange afstanden, zoals een andere streek in hetzelfde land of een ander land binnen de EU of erbuiten. In dit hoofdstuk over geografische mobiliteit kijken wij eerst naar de mobiliteitsgraad. Is er een verschil tussen MANAGERS & PROFESSIO- NALS enerzijds en respondenten uit andere categorieën anderzijds inzake het aantal keren dat zij in de loop van hun leven zijn verhuisd of inzake de afstand waarover ze zijn verhuisd? En hoe zit het met de mobiliteitsverwachting? Verwacht één groep de volgende vijf jaar significant vaker te zullen verhuizen? Het mobiliteitsonderzoek van de Eurobarometer omvat niet alleen vragen over het mobiliteitsgedrag, maar ook over de attitudes van de respondenten ten opzichte van mobiliteit. In het tweede hoofdstuk onderzoeken we of managers en professionals een verschillende houding ten opzichte van geografische mobiliteit hebben dan andere werknemers. Hier ligt de nadruk op in- 2 Vóór we geografische mobiliteit meer in detail bespreken, dienen we een belangrijke opmerking te maken. Voor het bepalen van het niveau van geografische mobiliteit in dit rapport werd alleen rekening gehouden met respondenten die aan het werk waren toen het mobiliteitsonderzoek van de Eurobarometer werd uitgevoerd. De resultaten zijn bijgevolg niet vergelijkbaar met het rapport "Mobiliteit in Europa" van de Europese Stichting (Vandenbrande et al, 2006). In dat rapport werd immers ook rekening gehouden met respondenten die geen werk hadden. 3 Begrippen als in dezelfde stad, in dezelfde streek enz. worden in de vragenlijst niet verder verduidelijkt, zodat de respondent ze vrij kan interpreteren. Vooral de interpretatie van het begrip "streek" kan sterk variëren van respondent tot respondent, bijvoorbeeld afhankelijk van het land waar ze wonen. Mobiliteit en loopbaanontwikkeling van managers 6

9 ternationale mobiliteit. Het laatste hoofdstuk kijkt vooral naar eerdere ervaringen met mobiliteit over lange afstanden. Wij onderzoeken de motivatie voor en het effect van verhuizingen over lange afstanden en meer specifiek het mogelijke verschil tussen MANAGERS & PROFES- SIONALS en andere werknemers. GEOGRAFISCHE MOBILITEIT IN DE LOOP VAN HET LEVEN Vroeger gedrag op het gebied van geografische mobiliteit Managers en professionals zijn vaker verhuisd dan andere werknemers. Gemiddeld zijn ze één keer vaker verhuisd sinds ze het ouderlijk dak hebben verlaten dan andere werknemers. Terwijl de gemiddelde andere werknemer 3,2 keer is verhuisd sinds hij het ouderlijk huis heeft verlaten, zijn de MANAGERS & PROFESSIONALS gemiddeld 4,1 keer verhuisd. De gemiddelde duur van hun verblijf in elke woning is uiteraard ook korter dan bij andere werknemers: 6,1 jaar voor MANAGERS & PROFESSIONALS, te vergelijken met 6,7 jaar voor andere werknemers. Managers Profes- Managers & Anderen sionals Professionals # verhuizingen tijdens het leven 4,0 4,2 4,1 3,2 gemiddeld verblijf in een woning (jaren) 6,7 5,8 6,1 6,7 Statistisch significante (p<0,05) verschillen (managers vergeleken met professionals en Managers & Professionals vergeleken met andere werknemers) zijn in vetjes weergegeven. Als we kijken naar de afstanden waarover eerder werd verhuisd, zien we dat bij andere beroepen meer mensen over korte afstanden verhuizen dan bij MANAGERS & PROFESSIONALS. Maar hoe groter de afstand, hoe groter ook het aandeel MANAGERS & PROFESSIONALS in vergelijking met andere werknemers. Mobiliteit tussen regio's ligt veel hoger bij MANAGERS & PROFESSIONALS (36%) dan bij andere werknemers (23%). Zo ligt ook de internationale mobiliteit, zowel binnen als buiten de Unie, hoger bij managers en professionals. 10% van de MANAGERS & PROFESSIONALS is ooit verhuisd naar een ander land 7 Mobiliteit en loopbaanontwikkeling van managers

10 in de EU na het verlaten van de ouderlijke woning en 7% naar een ander land buiten de EU. Voor respondenten met andere beroepen liggen deze percentages op resp. 5% en 4%. Bij verhuizingen over lange afstanden (tussen regio's en internationaal) is het aandeel van de professionals groter dan het aandeel van de managers. Managers Profes- Managers & Anderen sionals Professionals in dezelfde grootstad\stad\ dorp 33 % 39 % 37 % 46 % naar een ander grootstad\stad\ dorp, maar in dezelfde regio 43 % 35 % 38 % 35 % naar een andere regio, maar in hetzelfde land 30 % 39 % 36 % 23 % naar een ander land in de EU 8 % 11 % 10 % 5 % naar een ander land buiten de EU 5 % 8 % 7 % 4 % Statistisch significante (p<0,05) verschillen (managers vergeleken met professionals en Managers & Professionals vergeleken met andere werknemers) zijn in vetjes weergegeven. Figuur 1 Eerdere mobiliteit volgens afstand van de verhuizing, per beroepsgroep 50% Managers Professionals P&MS Anderen 40% 30% 20% 10% 0% in dezelfde grootstad\stad\ dorp naar een ander grootstad\stad\ dorp, maar in dezelfde regio naar een andere regio, maar in hetzelfde land naar een ander land in de EU naar een ander land buiten de EU Mobiliteit en loopbaanontwikkeling van managers 8

11 Verwachtingen inzake geografische mobiliteit voor de nabije toekomst Ook de verwachte geografische mobiliteit voor de volgende vijf jaar ligt wat hoger bij MANAGERS & PROFESSIONALS dan bij andere beroepen. Dit geldt dus niet alleen voor de mobiliteit in het verleden. 36% van alle managers en 33% van alle professionals verwachten dat zij de volgende vijf jaar zullen verhuizen, terwijl slechts 28% van de andere werknemers verwacht van woonplaats te zullen veranderen. Managers Profes- Managers & Anderen sionals Professionals Uitzicht op mobiliteit 36 % 33 % 34 % 28 % Geen uitzicht op mobiliteit 61 % 60 % 61 % 67 % Weet niet 3 % 6 % 5 % 5 % Statistisch significante (p<0,05) verschillen (managers vergeleken met professionals en Managers & Professionals vergeleken met andere werknemers) zijn in vetjes weergegeven. Net zoals dat het geval was voor mobiliteit in het verleden, zien we dat vooral voor langere afstanden, de verwachte geografische mobiliteit groter is bij MANAGERS & PROFESSIONALS dan bij andere werknemers. 5% van de MANAGERS & PROFESSIONALS verwacht de volgende vijf jaar naar een ander land in de EU te zullen verhuizen en 4% zelfs naar een ander land buiten de EU. Bij de andere beroepen liggen deze percentages veel lager: 3% verwacht internationale mobiliteit binnen de EU en 2% buiten de EU. Managers Profes- Managers & Anderen sionals Professionals in dezelfde grootstad\stad\ dorp 15% 11% 12% 12% naar een ander grootstad\stad\ dorp, maar in dezelfde regio 11% 11% 11% 9% naar een andere regio, maar in hetzelfde land 7% 10% 9% 7% naar een ander land in de EU 4% 5% 5% 3% naar een ander land buiten de EU 4% 4% 4% 2% u denkt niet dat u zult verhuizen 61% 60% 61% 67% weet niet 3% 6% 5% 5% Statistisch significante (p<0,05) verschillen (managers vergeleken met professionals en Managers & Professionals vergeleken met andere werknemers) zijn in vetjes weergegeven. 9 Mobiliteit en loopbaanontwikkeling van managers

12 Figuur 2 Verwachte mobiliteit binnen de volgende vijf jaar voor verschillende afstanden, per beroepsgroep 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% in dezelfde grootstad\stad\ dorp Managers Professionals P&MS Anderen naar een ander grootstad\stad\ dorp, maar in dezelfde regio naar een andere regio, maar in hetzelfde land naar een ander land in de EU naar een ander land buiten de EU ATTITUDES TEN OPZICHTE VAN INTERNATIONALE MOBILITEIT De hogere verwachte mobiliteit over lange afstanden bij MANAGERS & PROFESSIONALS zou tot een positieve houding ten opzichte van internationale mobiliteit kunnen leiden. Omgekeerd zou een verschil in houding ook een van de verklaringen voor de hogere verwachtingen inzake internationale mobiliteit bij managers en professionals kunnen zijn. In dit hoofdstuk onderzoeken we of managers en professionals een andere houding ten opzichte van internationale mobiliteit hebben. In het eerste hoofdstuk onderzoeken we hoe verschillende beroepsgroepen de voordelen van internationale mobiliteit als zodanig beoordelen. In het tweede deel worden individuele stimulerende en ontradende factoren en verwachte moeilijkheden voor internationale mobiliteit onderzocht. Voordelen van internationale mobiliteit: gevolgen voor verschillende levensdomeinen Als we naar de houding ten opzichte van geografische mobiliteit over lange afstanden in realiteit kijken, zien we dat de houding van MANA- GERS & PROFESSIONALS veel positiever is. De respondenten kregen de vraag of ze dachten dat mobiliteit over lange afstanden een goede zaak is voor vijf levensdomeinen: individueel, voor het gezin, de economie, de arbeidsmarkt en ten slotte de Europese integratie. Bij alle vermelde levensdomeinen is er een hoger percentage MANAGERS & Mobiliteit en loopbaanontwikkeling van managers 10

13 PROFESSIONALS dat denkt dat mobiliteit over lange afstanden een goede zaak is. MANAGERS & PROFESSIONALS hebben dus een positievere houding ten opzichte van mobiliteit over lange afstanden dan respondenten met andere beroepen. Managers en professionals hebben grotendeels dezelfde houding ten opzichte van mobiliteit over lange afstanden, hoewel professionals positiever zijn over de voordelen voor individuen en de Europese integratie dan managers. % respondenten dat meent dat mobiliteit Managers Profes- Managers & Anderen over lange afstanden sionals Professionals goed is voor... Het individu 56% 60% 59% 50% Het gezin 42% 41% 41% 33% De economie 48% 50% 50% 45% De arbeidsmarkt 56% 55% 55% 50% De Europese integratie 71% 77% 75% 63% Statistisch significante (p<0,05) verschillen (managers vergeleken met professionals en Managers & Professionals vergeleken met andere werknemers) zijn in vetjes weergegeven. Figuur 3 Attitudes ten opzichte van geografische mobiliteit over lange afstanden en de gevolgen voor verschillende levensdomeinen; percentage respondenten dat meent dat mobiliteit over lange afstanden een goede zaak is, per beroepsgroep Managers Professionals P&MS Anderen 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Het individu Het gezin De economie De arbeidsmarkt De Europese integratie 11 Mobiliteit en loopbaanontwikkeling van managers

14 Stimulerende en ontradende factoren voor internationale mobiliteit en verwachte moeilijkheden Zowel aan de respondenten die van plan zijn om naar een ander land te verhuizen als aan de anderen is gevraagd welke factoren hen zouden stimuleren of 'ontraden' om naar een ander land te verhuizen. Een eerste vaststelling is dat bij de MANAGERS & PROFESSIONALS het percentage respondenten dat antwoordt dat niets hen zou kunnen stimuleren om naar een ander land te verhuizen kleiner is dan bij de andere werknemers. De lokale omgeving lijkt voor de MANAGERS & PRO- FESSIONALS een belangrijkere stimulans te betekenen dan voor de andere werknemers. Vooral professionals worden sterk aangetrokken door de ontdekking van een nieuwe omgeving en het vooruitzicht op beter weer. Zo is ook de uitbreiding van het sociale netwerk een factor die MANAGERS & PROFESSIONALS sterker stimuleert dan andere werknemers. Anderzijds worden respondenten met andere beroepen blijkbaar meer aangetrokken door werk- en inkomensgerelateerde factoren om naar een ander land te verhuizen. Meer dan de MANAGERS & PROFESSIONALS zijn zij dus gevoeliger voor een hoger gezinsinkomen en betere werkomstandigheden. Stimulerende factoren om naar Managers Profes- Managers & Andeeen ander land te verhuizen sionals professionals ren Sociaal netwerk Werk en inkomen Huisvesting en lokale omgeving Meer steun van familie / vrienden Dichter bij familie / vrienden Nieuwe mensen ontmoeten Hoger gezinsinkomen Betere werkomstandigheden Kortere pendeltijd Betere huisvesting Betere lokale omgeving 4 % 4 % 4 % 4 % 12 % 13 % 13 % 11 % 14 % 16 % 15 % 13 % 24 % 24 % 24 % 27 % 20 % 21 % 21 % 25 % 2 % 2 % 2 % 2 % 9 % 14 % 12 % 13 % 14 % 15 % 15 % 12 % Een nieuwe omgeving ontdekken Beter weer 23 % 30 % 28 % 19 % 19 % 27 % 25 % 22 % Mobiliteit en loopbaanontwikkeling van managers 12

15 Openbare voorzieningen Andere Betere gezondheidszorg Toegang tot betere scholen Toegang tot beter openbaar vervoer Geen Andere Weet niet 6 % 8 % 8 % 6 % 3 % 3 % 3 % 3 % 0 % 1 % 1 % 1 % 19 % 13 % 15 % 21 % 6 % 2 % 4 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % Statistisch significante (p<0,05) verschillen (managers vergeleken met professionals en Managers & Professionals vergeleken met andere werknemers) zijn in vetjes weergegeven. Figuur 4 Stimulerende factoren om naar het buitenland te verhuizen, per beroepsgroep 30% 25% P&MS Anderen 20% 15% 10% 5% 0% Meer steun van familie / vrienden Dichter bij familie / vrienden Nieuwe mensen ontmoeten Hoger gezinsinkomen Betere werkomstandigheden Kortere pendeltijd Betere huisvesting Betere lokale omgeving Een nieuwe omgeving ontdekken Beter weer Betere gezondheidszorg Toegang tot betere scholen Toegang tot beter openbaar vervoer Geen Andere Sociaal netwerk Werk en inkomen Huisvesting en lokale omgeving Openbare voorzieningen Andere MANAGERS & PROFESSIONALS laten zich voor de meeste factoren minder afschrikken dan de andere werknemers. Dit geldt vooral voor het aanleren van een nieuwe taal. 17% van de respondenten in andere beroepen zou hierdoor een nieuwe taal: terwijl 17% van de werknemers dit als hinderlijke' factor zien, zijn slechts 11% van de MANAGERS & PROFESSIONALS er negatief door beïnvloed. Ook slechtere huisvesting- en werkomstandigheden hebben een groter 13 Mobiliteit en loopbaanontwikkeling van managers

16 ontradend effect op andere werknemers dan op MANAGERS & PRO- FESSIONALS. De belangrijkste ontradende factor voor beide beroepsgroepen is dat zij rechtstreeks contact met familie en vrienden missen. Voor MANAGERS & PROFESSIONALS is deze reden nog belangrijker dan voor andere werknemers. Ontradende factoren om naar Managers Profes- Managers & Andeeen ander land te verhuizen sionals professionals ren Sociaal netwerk Steun van gezin / vrienden missen Direct contact met familie of vrienden missen 21 % 28 % 26 % 27 % 49 % 50 % 49 % 45 % Werk en inkomen Huisvesting en lokale omgeving Uw werk of dat van uw partner verliezen Lager gezinsinkomen Slechtere werkomstandigheden Slechtere huisvestingsomstandigheden Slechtere lokale omgeving 14 % 20 % 18 % 18 % 14 % 16 % 15 % 17 % 10 % 14 % 13 % 15 % 15 % 15 % 15 % 17 % 11 % 10 % 10 % 8 % Openbare voorzieningen Slechtere gezondheidszorg Ander schoolsysteem Langere pendeltijd of slechter openbaar vervoer 18 % 16 % 17 % 15 % 5 % 6 % 6 % 3 % 3 % 2 % 2 % 3 % Andere Een nieuwe taal moeten aanleren Geen Andere Weet niet 11 % 11 % 11 % 17 % 11 % 10 % 10 % 10 % 4 % 1 % 2 % 2 % 2 % 3 % 3 % 3 % Statistisch significante (p<0,05) verschillen (managers vergeleken met professionals en Managers & Professionals vergeleken met andere werknemers) zijn in vetjes weergegeven. Mobiliteit en loopbaanontwikkeling van managers 14

17 Figuur 5 Ontradende factoren om naar een ander land te verhuizen, per beroepsgroep 60% 50% 40% 30% 20% 10% P&MS Anderen 0% Steun van gezin / vrienden missen Direct contact met familie of vrienden missen Sociaal netwerk Uw werk of dat van uw partner verliezen Lager gezinsinkomen Werk en inkomen Slechtere werkomstandigheden Slechtere huisvestingsomstandigheden Slechtere lokale omgeving Huisvesting en lokale omgeving Slechtere gezondheidszorg Ander schoolsysteem Langere pendeltijd of slechter openbaar vervoer Openbare voorzieningen Een nieuwe taal moeten aanleren Geen Andere Andere De laatste vraag heeft te maken met de moeilijkheden die mensen verwachten te ondervinden wanneer zij naar een ander EU-land verhuizen. MANAGERS & PROFESSIONALS lijken lichtjes minder bezorgd dan respondenten uit de andere beroepsgroepen: 10% verwacht geen moeilijkheden, tegenover 6% bij de andere groepen. Uit de resultaten blijkt dat de respondenten zich vooral zorgen maken over hun gebrek aan talenkennis. Deze factor is echter veel minder belangrijk voor MA- NAGERS & PROFESSIONALS (van wie 44% vreest met dit probleem te worden geconfronteerd) dan voor de andere werknemers (60%). Een nieuwe baan moeten zoeken is een tweede probleem dat door veel respondenten wordt opgegeven. Opnieuw is een kleiner aantal professionals (32%) en vooral managers (28%) hierover bezorgd dan bij de andere werknemers (41%). Ten slotte zijn de erkenning van diploma's en beroepskwalificatie en de overdracht van pensioenrechten twee elementen waarover MANAGERS & PROFESSIONALS en dan vooral professionals meer bezorgd zijn dan de andere werknemers. 15 Mobiliteit en loopbaanontwikkeling van managers

18 Verwachte moeilijkheden wanneer u Managers Profes- Managers & Andenaar een andere EU-land zou verhuizen sionals professionals ren Werk en inkomen Een baan vinden Een baan voor uw partner vinden Een woon- of werkvergunning verkrijgen Erkenning van diploma's en beroepskwalificaties 28 % 32 % 30 % 41 % 11 % 12 % 11 % 10 % 8 % 9 % 9 % 10 % 9 % 17 % 15 % 10 % Huisvesting en lokale faciliteiten Culturele aanpassing Andere Overdracht van uw pensioenrechten Toegang tot kinderopvang, scholen, universiteiten Toegang tot gezondheidszorg of andere sociale voorzieningen Een geschikte woning vinden Aanpassen aan een andere cultuur Onvoldoende talenkennis Geen Andere Weet niet 10 % 13 % 12 % 9 % 5 % 5 % 5 % 4 % 13 % 12 % 12 % 13 % 16 % 11 % 13 % 15 % 24 % 20 % 21 % 21 % 43 % 44 % 44 % 60 % 10 % 10 % 10 % 6 % 2 % 2 % 2 % 1 % 3 % 3 % 3 % 2 % Statistisch significante (p<0,05) verschillen (managers vergeleken met professionals en Managers & Professionals vergeleken met andere werknemers) zijn in vetjes weergegeven. Uit de resultaten van het mobiliteitsonderzoek van de Eurobarometer blijkt dat de MANAGERS & PROFESSIONALS positiever staan ten opzichte van internationale mobiliteit dan personen in andere beroepsgroepen. Managers en professionals zijn niet alleen meer overtuigd van de voordelen van internationale mobiliteit, ook wanneer zij aannemen dat zij naar een ander land zouden verhuizen, zij zien ook meer stimulerende en minder ontradende factoren en ten slotte verwachten zij minder moeilijkheden dan respondenten met andere beroepen. Het sociale netwerk lijkt iets belangrijker voor MANAGERS & PROFES- SIONALS dan voor mensen in andere beroepen: het is trouwens tegelijk een stimulerende factor én een ontradende factor. Voor werk- en inko- Mobiliteit en loopbaanontwikkeling van managers 16

19 Figuur 6 Verwachte moeilijkheden bij het verhuizen naar een ander land, per beroepsgroep 70% 60% P&MS Anderen 50% 40% 30% 20% 10% 0% Een baan vinden Een baan voor uw partner vinden Een woon- of werkvergunning verkrijgen Erkenning van diploma's en beroepskwalificaties Overdracht van uw pensioenrechten Toegang tot kinderopvang, scholen, universiteiten Toegang tot gezondheidszorg of andere sociale voorzieningen Een geschikte woning vinden Aanpassen aan een andere cultuur Onvoldoende talenkennis Geen Andere Werk en inkomen Huisvesting en lokale faciliteiten Culturele aanpassing Andere mengerelateerde redenen is de situatie net omgekeerd: meer mensen met andere beroepen geven deze redenen op, hetzij als stimulerende, hetzij als ontradende factoren. Een laatste conclusie heeft te maken met talen: dit is de belangrijkste verwachte moeilijkheid bij het verhuizen naar een ander land. MANAGERS & PROFESSIONALS hebben duidelijk een voordeel in vergelijking met mensen in andere beroepsgroepen. Managers en professionals maken zich veel minder zorgen over hun talen, waardoor internationaal verhuizen voor hen gemakkelijker is dan voor mensen in andere beroepen EERDERE ERVARINGEN MET MOBILITEIT OVER LANGE AFSTANDEN In dit laatste hoofdstuk over geografische mobiliteit kijken we naar de eerdere ervaringen van de respondenten met mobiliteit over lange afstand. De analyses gaan dus enkel over respondenten die in het verleden reeds met mobiliteit over lange afstand (tussen regio's en internationaal) te maken hadden. Wij onderzoeken eerst de motivatie voor mobiliteit over lange afstand en gaan dan na of er tussen MANAGERS & PROFESSIONALS en andere werknemers een verschil is voor wat de effecten van mobiliteit over lange afstand betreft. 17 Mobiliteit en loopbaanontwikkeling van managers

20 Motivatie voor eerdere interregionale en internationale verhuizingen De belangrijkste reden die wordt gegeven voor mobiliteit over lange afstand in het verleden, is een nieuwe baan of een nieuwe functie. Dit geldt zowel voor MANAGERS & PROFESSIONALS als voor de andere werknemers, maar voor MANAGERS & PROFESSIONALS is het nog belangrijker. Voor 52% van de managers en de professionals was dit minstens een van de redenen om naar een andere regio of een ander land te verhuizen, terwijl slechts 40% van de andere werknemers dit opgeeft als een van de redenen om over lange afstand te verhuizen. Andere belangrijke redenen voor beide groepen zijn een wijziging in de huwelijkssituatie of de partner volgen bij een verhuizing over lange afstand. Gezinsgebonden redenen wijziging in de huwelijkssituatie om alleen te gaan leven om kinderen te hebben\uw gezin uit te breiden om uw partners te volgen betere scholen of zorg voor kinderen of andere familieleden Managers Profes- Managers & Andesionals professionals ren 13 % 16 % 15 % 17 % 3 % 5 % 5 % 7 % 3 % 4 % 4 % 5 % 10 % 12 % 11 % 10 % 2 % 4 % 3 % 5 % Redenen in verband met persoonlijke tewerkstelling Redenen in verband met de woning nieuwe baan of andere functie afdanking of om werk te vinden om dichter bij het werk te zijn\gemakkelijker te pendelen wilde een eigen woning, niet huren wilde betere huisvesting wilde een betere buurt 49 % 52 % 52 % 40 % 6 % 2 % 3 % 5 % 7 % 7 % 7 % 8 % 5 % 7 % 6 % 8 % 10 % 7 % 8 % 10 % 7 % 6 % 6 % 6 % Andere redenen wilde goedkopere huisvesting persoonlijke gezondheidsredenen andere (spontaan) 1 % 2 % 2 % 3 % 0 % 2 % 1 % 1 % 11 % 12 % 12 % 12 % Statistisch significante (p<0,05) verschillen (managers vergeleken met professionals en Managers & Professionals vergeleken met andere werknemers) zijn in vetjes weergegeven. Mobiliteit en loopbaanontwikkeling van managers 18

21 Figuur 7 Redenen voor eerdere mobiliteit over lange afstand (andere regio of andere EU-landen), per beroepsgroep P&MS Anderen Andere redenen Redenen in verband met de woning Redenen in verband met persoonlijke tewerkstelling Gezins-gebonden redenen andere (spontaan) persoonlijke gezondheidsredenen wilde goedkopere huisvesting wilde een betere buurt wilde betere huisvesting wilde een eigen woning, niet huren om dichter bij het werk te zijn\ gemakkelijker te pendelen afdanking of om werk te vinden nieuwe baan of andere functie betere scholen of zorg voor kinderen of andere familieleden om uw partners te volgen om kinderen te hebben\uw gezin uit te breiden om alleen te gaan leven wijziging in de huwelijks-situatie 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Effecten van eerdere interregionale en internationale verhuizingen MANAGERS & PROFESSIONALS zijn over het algemeen meer tevreden met de effecten van mobiliteit over lange afstand dan werknemers in andere beroepen: voor de meeste factoren is het percentage MANAGERS & PROFESSIONALS dat zegt tevreden te zijn hoger dan het percentage andere werknemers. Het omgekeerde is waar voor factoren van een verslechterde toestand. MANAGERS & PROFESSIONALS zijn vooral meer tevreden met de gevolgen van een verhuizing over lange afstand voor hun werk en hun inkomen. Terwijl dit voor alle beroepsgroepen een van de belangrijkste punten van verbetering is, is het percentage MANAGERS & PROFESSI- ONALS dat verklaart dat de eigen werksituatie of die van de partner is verbeterd of dat het gezinsinkomen is verhoogd, significant hoger dan het overeenstemmende percentage van andere werknemers. 19 Mobiliteit en loopbaanontwikkeling van managers

22 De belangrijkste verbetering voor vrijwel alle beroepen heeft te maken met de woonomstandigheden: 38% van de mensen in andere beroepen en 39% van de professionals geven betere woonomstandigheden op als een gevolg van een verhuizing over lange afstand. Voor beide groepen is dit de meest vernoemde verbetering. Managers zijn echter minder onder de indruk van hun woonomstandigheden na hun laatste interregionale of internationale verhuizing: slechts 29% onder hen geven dit punt op als een factor van verbetering. Voor deze groep zijn de werksituatie en het gezinsinkomen belangrijkere verbeteringsfactoren. Statistisch significante (p<0,05) verschillen (managers vergeleken met professionals en Managers & Professionals vergeleken met andere werknemers) zijn in vetjes weergegeven. Sociaal netwerk Werk en inkomen Huisvesting en lokale omgeving Openbare voorzieningen Andere steun van familie & vrienden contacten met familie & vrienden uw/uw partners werksituatie gezinsinkomen werkomstandigheden pendeltijd huisvestingsomstandigheden lokale omgeving & voorzieningen openbaar vervoer scholen en universiteiten gezondheidszorg openbare veiligheid en misdaad ontspanning en vrije tijd niets andere (spontaan) weet niet Mobiliteit en loopbaanontwikkeling van managers 20

Werken en leren in Nederland

Werken en leren in Nederland Werken en leren in Nederland Lex Borghans Didier Fouarge Andries de Grip Jesper van Thor ROA-R-2014/3 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier

Nadere informatie

BEOORDELING VAN BACHELOR- EN MASTERDIPLOMA S BIJ REKRUTERING

BEOORDELING VAN BACHELOR- EN MASTERDIPLOMA S BIJ REKRUTERING BEOORDELING VAN BACHELOR- EN MASTERDIPLOMA S BIJ REKRUTERING Van Eyck Julie Masterproef ingediend tot het behalen van de graad van Master in de handelswetenschappen. Academiejaar 2007-2008 Promotor : Prof.

Nadere informatie

Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010

Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Eline Nievers en Iris Andriessen (red.) Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

Uit de armoede werken

Uit de armoede werken Uit de armoede werken Uit de armoede werken Omvang en oorzaken van uitstroom uit armoede Stella Hoff Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, september 2010 Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

WAT BEPAALT SUCCES VAN ALLOCHTONEN OP

WAT BEPAALT SUCCES VAN ALLOCHTONEN OP WAT BEPAALT SUCCES VAN ALLOCHTONEN OP DE ARBEIDSMARKT? JAAP DE KONING JOSÉ GRAVESTEIJN-LIGTHELM OLIVIER TANIS SEOR WORKING PAPER NO.2008/1 SEOR, Erasmus Universiteit Rotterdam Postbus 1738 3000 DR ROTTERDAM

Nadere informatie

www.sellevanderwoude.nl

www.sellevanderwoude.nl PERSPECTIEF OP WERK PERSPECTIEF OP WERK Onderzoek naar het arbeidsperspectief in relatie tot de uitstroombestemming van leerlingen uit het praktijkonderwijs 12 juni 2015 Drs. Selle L. van der Woude www.sellevanderwoude.nl

Nadere informatie

Ne noeste werker. Over de West-Vlaamse werknemer en zijn job. Auteur: Peter Catthoor

Ne noeste werker. Over de West-Vlaamse werknemer en zijn job. Auteur: Peter Catthoor Ne noeste werker Over de West-Vlaamse werknemer en zijn job Auteur: Peter Catthoor Van West-Vlamingen wordt vaak het traditionele beeld opgehangen van een noeste, harde werker die zijn principes en waarden

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

De praktijk van outplacement in kaart gebracht

De praktijk van outplacement in kaart gebracht De praktijk van outplacement in kaart gebracht Valsamis, D. & Vandeweghe, B. 2013. De praktijk van outplacement in kaart gebracht. IDEA Consult in opdracht van Federgon. Outplacement krijgt een steeds

Nadere informatie

Buitenlandse kenniswerkers

Buitenlandse kenniswerkers Buitenlandse kenniswerkers in Nederland Waar werken en wonen ze en waarom? BELEIDSSTUDIE Buitenlandse kenniswerkers in Nederland Waar werken en wonen ze en waarom? Inhoud Bevindingen 6 Buitenlandse kenniswerkers

Nadere informatie

REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID

REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID Onderzoek naar werkhervatting, arbeidscapaciteit en reïntegratiehulp bij werknemers die in 2001 voor de poort van de WAO stonden Januari 2003 drs G.J.M. Jehoel-Gijsbers

Nadere informatie

Wel ouder, maar geen oudje?

Wel ouder, maar geen oudje? Wel ouder, maar geen oudje? Een verslag van een onderzoek naar vooroordelen over en discriminatie van ouderen Mirla Gomes Ilse Mink 203 Update, juni 203 Een jaar geleden werd dit rapport geschreven, verspreid

Nadere informatie

Mobiliteit heeft prioriteit!?

Mobiliteit heeft prioriteit!? Mobiliteit heeft prioriteit!? Een studie naar de relatie tussen én de mogelijkheden van mobiliteit en het mobiliteitsbeleid in de Bibliotheek Rotterdam Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit Sociale

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE HUIDIGE PROFESSIONELE SITUATIE VAN OUD- JUNIOR ASSISTENTEN

WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE HUIDIGE PROFESSIONELE SITUATIE VAN OUD- JUNIOR ASSISTENTEN WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE HUIDIGE PROFESSIONELE SITUATIE VAN OUD- JUNIOR ASSISTENTEN MAART 2014 INHOUD INLEIDING... 2 1. ONDERZOEKSPOPULATIE... 3 2. RESPONS EN NON-RESPONS ANALYSE...

Nadere informatie

Sociale uitsluiting bij kinderen: omvang en achtergronden

Sociale uitsluiting bij kinderen: omvang en achtergronden Sociale uitsluiting bij kinderen: omvang en achtergronden Sociale uitsluiting bij kinderen: omvang en achtergronden Annette Roest Anne Marike Lokhorst Cok Vrooman Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag,

Nadere informatie

Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen

Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen Opvattingen van werknemers met een tijdelijke en vaste arbeidsrelatie over de gevolgen

Nadere informatie

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Definitieve versie: 24 oktober 2014 Albert Meijer Elena Bindels 1 Inhoudsopgave Management summary 1. Inleiding 2. Methoden van onderzoek 3. Beschrijving

Nadere informatie

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Uitgave: Entopic Redactie: Theo Hylkema, Hans Postma Eindredactie: Emma Hylkema Adres: Entopic De Lairessestraat 180 1075 HM AMSTERDAM Postbus 76755 1070 KB

Nadere informatie

1 Uitgangspunten van het onderzoek

1 Uitgangspunten van het onderzoek Uitgangspunten van het onderzoek 9 1 Uitgangspunten van het onderzoek In dit eerste hoofdstuk wordt de context gesitueerd waarin het onderzoek ontstaan is en wordt ingegaan op de onderzoeksmethode. 1.1

Nadere informatie

DE SOCIALE NETWERKEN VAN ETNISCH TURKSE ONDERNEMERS IN GENT

DE SOCIALE NETWERKEN VAN ETNISCH TURKSE ONDERNEMERS IN GENT 2014 ARTEVELDEHOGESCHOOL DE SOCIALE NETWERKEN VAN ETNISCH TURKSE ONDERNEMERS IN GENT Karijn Bonne, Reyhan Görgöz & Ayse Ergürbüz 2 INHOUDSTAFEL 1.Situering...5 Etnisch ondernemerschap en etnisch sociaal

Nadere informatie

fåòéíä~~êüéáç=î~å=çìçéêé=ïéêâåéãéêë=å~= ÜÉêëíêìÅíìêÉêáåÖÉå=ãÉí=çK~K=mÜáäáéë=e~ëëÉäí= ÄêìÖÖÉéÉåëáçåÉÉêÇÉå=òÉë=à~~ê=å~=ÇÉ=ëäìáíáåÖ=~~å=ÜÉí= ïççêç

fåòéíä~~êüéáç=î~å=çìçéêé=ïéêâåéãéêë=å~= ÜÉêëíêìÅíìêÉêáåÖÉå=ãÉí=çK~K=mÜáäáéë=e~ëëÉäí= ÄêìÖÖÉéÉåëáçåÉÉêÇÉå=òÉë=à~~ê=å~=ÇÉ=ëäìáíáåÖ=~~å=ÜÉí= ïççêç fåòéíä~~êüéáç=î~å=çìçéêé=ïéêâåéãéêë=å~= ÜÉêëíêìÅíìêÉêáåÖÉå=ãÉí=çK~K=mÜáäáéë=e~ëëÉäí= ÄêìÖÖÉéÉåëáçåÉÉêÇÉå=òÉë=à~~ê=å~=ÇÉ=ëäìáíáåÖ=~~å=ÜÉí= ïççêç g~å=_áäëéå éêçãçíçê=w mêçñk=çêk=eáäç~=j^oqbkp = j~ëíéêéêçéñ=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç=î~å=

Nadere informatie

Student City. Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam. Co Poulus, Richard van den Berg, Rik Lukey. December 2007 r2007-0104cp

Student City. Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam. Co Poulus, Richard van den Berg, Rik Lukey. December 2007 r2007-0104cp Student City Student City Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam Co Poulus, Richard van den Berg, Rik Lukey December 2007 r2007-0104cp ABF RESEARCH VERWERSDIJK 8 2611 NH DELFT T [015] 2123748 Inhoudsopgave

Nadere informatie

EMPLOYER BRANDING BIJ SKATTEETATEN

EMPLOYER BRANDING BIJ SKATTEETATEN OPLEIDING SOCIAAL WERK Personeelswerk EMPLOYER BRANDING BIJ SKATTEETATEN HOE KAN SOCIALE MEDIA BIJDRAGEN AAN DE PROFILERING VAN EEN ORGANISATIE? Scriptie van Christophe PROOST tot het behalen van het diploma

Nadere informatie

ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers

ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers CAB Groningen Jan Dirk Gardenier Rik Lukey Cees Verhagen Hans van Rijn Groningen,

Nadere informatie

21minuten.nl 2006. Editie 2006. Onder embargo tot 3 november 2006 11:00 uur

21minuten.nl 2006. Editie 2006. Onder embargo tot 3 november 2006 11:00 uur 2minuten.nl 2006 Editie 2006 Onder embargo tot november 2006 :00 uur 2 2minuten.nl 2006 Onder embargo tot november 2006 :00 uur 2minuten.nl 2006 Voorwoord Dit is de tweede editie van 2minuten.nl. In de

Nadere informatie

Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 2010

Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 2010 Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 21 2 421 Voorwoord Rapportage Arbeidsmarktmonitor Metalektro april 21 Voor u ligt de nieuwste Arbeidsmarktmonitor met de resultaten

Nadere informatie

1. Verplaatsingen. 1.1 Aantal verplaatsingen

1. Verplaatsingen. 1.1 Aantal verplaatsingen 1. Verplaatsingen De achterliggende basisgedachte achter mobiliteitswetenschappen, die zich overigens ook internationaal alsmaar sterker aan het ontwikkelen is, is al jarenlang bekend: we verplaatsen ons

Nadere informatie

De Nieuwe Mobiele EU Werknemer Beleidsrapport

De Nieuwe Mobiele EU Werknemer Beleidsrapport De Nieuwe Mobiele EU Werknemer Beleidsrapport De Nieuwe Mobiele EU Werknemer Beleidsrapport 1-12-2014 3 Voorwoord Beste lezer, Het ACV en het ABVV zijn beiden sterk vertegenwoordigd op de Belgische werkvloer.

Nadere informatie