Innoveren met personeel bij Innostar Electronics BV*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Innoveren met personeel bij Innostar Electronics BV*"

Transcriptie

1 Innoveren met personeel bij Innostar Electronics BV* *De casus is samengesteld en gebaseerd op verschillende feiten van verschillende bedrijven. Innoveren met personeel, Casus voor de Leergang innoveren met personeel Pagina 1 van 10

2 Inhoudsopgave Inleiding...3 Aanleiding...3 Het bedrijf en haar business...4 Algemeen...4 Missie...4 Visie...4 Ambitie...5 Verbeteringsproject: Innoveren met personeel...6 Kenmerken van de organisatie...6 Productie en logistiek...6 Personeelsmanagement...6 Cultuur...7 Structuur...7 Doelstelling van het project...9 Bijlagen Innoveren met personeel, Casus voor de Leergang innoveren met personeel Pagina 2 van 10

3 Inleiding Aanleiding In november 2009 is een nieuwe bedrijfsleider aangesteld. Hij heeft samen met een adviesbureau een aanzet gegeven tot een verbetering van de organisatie. Zo is er een ambitie geformuleerd en zijn doelstellingen vastgesteld. Enkele leden van zijn MT volgen de Leergang Innoveren met personeel. Zij willen ideeën opdoen ten behoeve van de realisatie van de doelstellingen. Innoveren met personeel, Casus voor de Leergang innoveren met personeel Pagina 3 van 10

4 Het bedrijf en haar business Algemeen Innostar Electronics BV (hierna te noemen (IEB) is opgericht in 1954 en heeft 190 personeelsleden. IEB is onderdeel van een internationaal conglomeraat van productiebedrijven. Electronics BV is in 2008 overgenomen door Innostar International. Innostar International is in de VS gevestigd en heeft verschillende bedrijven in Europa en Zuid Oost Azië. IEB kan een onafhankelijke koers varen. Voorwaarde is dat voldoende marge wordt gerealiseerd en dat de omzet ieder jaar met 15% stijgt. IEB assembleert printplaten, halffabrikaten en complete elektronische producten. Hoofdprocessen zijn het machinaal en handmatig bestukken van printplaten en het assembleren en verpakken van eindproducten. Vorig jaar (januari) is IEB begonnen met een ontwerpafdeling (Design & Development) en is de service afdeling uitgebreid. Dit om de klant nog beter te bedienen. Het management is voornemens om de afdeling Design & Development uit te breiden. IEB moet zijn afhankelijkheid van derden verminderen en klanten bedienen om innovaties te realiseren. IEB moet een belangrijke rol gaan spelen in het begin van het maakproces. Kortom: opschuiven in de keten naar het begin. Hier zijn betere marges te realiseren. Nu komt het veel voor dat productenideeën voor klanten niet worden gerealiseerd. Missie Innostar Electronics BV wil als electronic manufacturing services provider de deskundige partner en adviseur zijn van onze klanten. Dus werken wij voortdurend aan onze voorsprong door middel van uitbreiding van onze kennis en ervaring met electronic manufacturing. Wij willen onze relaties altijd en overal bijstaan in hun zoektocht naar de juiste oplossing. Door het continue verbeteren van ons machinepark, producten en diensten kunnen wij ons blijven onderscheiden van andere aanbieders. Visie Innostar Electronics BV is een creatief, innovatief bedrijf in West-Brabant. Door constante zorg en aandacht voor ons machinepark kunnen wij u die capaciteit en flexibiliteit bieden die uw projecten nodig hebben. Hierbij staat ons één ding voor ogen: het bieden van een totale service. Onze medewerkers zijn niet alleen ter zake kundig maar vooral creatief, inventief, enthousiast en dienstverlenend. Wij zien hen als ons meest waardevolle inbreng in uw opdracht. Innoveren met personeel, Casus voor de Leergang innoveren met personeel Pagina 4 van 10

5 Ambitie Innostar wil zich nationaal en international profileren als EMS-provider: electronic manufacturing services provider. Efficiënt en effectief inspelen op veranderende marktvragen, is cruciaal om concurrerend te kunnen blijven produceren. Dit vraagt om een flexibele inrichting van het productieproces, een flexibele organisatie en een flexibele gemotiveerde inzet van personeel. Maar ook het opleidingsniveau van de medewerkers moet omhoog. Het budget hiervoor is niet vastgesteld. Er is geen expliciet opleidingsbeleid. Bovendien profileert IEB zich als een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt. Duurzaamheid is hierbij een kernbegrip. Duurzaamheid betreffende gebruik van energie en duurzaamheid betreffende de inzet van personeel zijn hiervan voorbeelden. Dit laatste moet in uiting komen in het langer kunnen werken in het productieproces, het bieden van kansen aan minder validen en het scheppen van leer- werkplekken voor jongeren met een achterstandspositie. Innoveren met personeel, Casus voor de Leergang innoveren met personeel Pagina 5 van 10

6 Verbeteringsproject: Innoveren met personeel Kenmerken van de organisatie Productie en logistiek IEB heeft bij haar orders te maken met een grote mate van variatie: De eindproducten zijn zeer divers: schakelkasten, bedieningskasten en besturingskasten van bijvoorbeeld zoutstrooiers, apparatuur voor fysiotherapie, telecommunicatie e.d. De afmetingen van de producten variëren. De werkinhoud per product loopt van 10 minuten tot 15 uur. Orders voor bepaalde eindproducten komen regelmatig binnen een jaar of na enkele jaren weer terug. Soms wordt het bestukken uitbesteed, maar wil de klant dat IEB de controle van de print- en de eindassemblage uitvoert. Op dit moment stelt engineering de montage-instructie op. Ook bepaalt engineering de montage-tijd. De assemblage en test vinden plaats op diverse universele tafels met hulpmiddelen en voorzieningen. Het verpakken gebeurt in een afzonderlijke ruimte. Meestal werken twee personen samen aan één batch. IEB merkt dat de vraag tot september 2009 constant blijft. De verwachting is dat deze vraag als gevolg van de crisis zal afnemen. De huidige manier van werken wordt gekenmerkt door: 1. Vooraf is niet bepaald hoe de werkplekken moeten worden ingericht, welke hulpmiddelen nodig zijn e.d. Assemblage zoekt tijdens het bouwproces naar de optimale werkwijze. De montage-instructie wordt daarna aangepast. 2. Een order gaat over verschillende tafels (assemblage, test) soms heen en weer door de ruimte. 3. Onderdelen van 1 order liggen nu soms verspreid door de ruimte. 4. Dit alles leidt tot een lange inleertijd van het werk. 5. Bij sommige producten wil de klant de bevestigingen handmatig vastgeschroefd hebben. De medewerkers ervaren hierdoor fysieke klachten. Personeelsmanagement Een groot deel van het bestand werkt langer dan 20 jaar bij IEB. De overname door een Amerikaans bedrijf en de daarbij behorende andere managementstijl wordt niet door iedereen als positief ervaren. De uitgesproken doelstellingen over groei en marge leiden tot onzekerheid en onvrede. Met name de oudere medewerkers ervaren de verandering niet als positief. Innoveren met personeel, Casus voor de Leergang innoveren met personeel Pagina 6 van 10

7 De jongere, met name op de ontwerpafdeling zijn positiever. Onderdeel uitmaken van een internationaal bedrijf vergroot de loopbaanmogelijkheden. Overige kenmerken zijn. 1. De motivatie om over te werken neemt af bij een belangrijk deel van de medewerkers. 2. Met de nieuwe leden van het managementteam groeit de kloof tussen de productieafdeling (werkvloer) en het kantoor (Verkoop en Design & Development). 3. De kwartaalborrel wordt minder goed bezocht als voorheen. 4. Het ziekteverzuimpercentage is gestegen 4,1 % naar 6,5%. 5. De gemiddelde ziekteverzuimfrequentie is toegenomen van 2,1 naar Verloop is toegenomen: het afgelopen jaar hebben zeker 30 medewerkers het bedrijf verlaten. 7. Het wordt steeds lastiger om nieuwe medewerkers te vinden voor de productie afdelingen. Met name jongeren is een probleem: schoolverlaters en twintigers. 8. Ook voor de nieuwe D&D afdeling is het lastig om mensen te vinden. Verschillende vacatures staan al vier maanden open. Deze worden ingevuld door een detacheringbureau. Cultuur Innostar Electronics BV stond bekend als een warm bedrijf. Naast hard werken wordt er ook tijd gemaakt voor ontspanning. Voor de overname was de personeelsvereniging een belangrijke schakel in het contact tussen bedrijfsleiding en productiepersoneel. Veel personeel komt uit het naast gelegen dorp. Zo werd er zelf vergadert tijdens werktijd. De directeur/eigenaar gebruikte de personeelsvereniging ook als ondernemingsraad. Met de verandering en de vermeende productiedruk is hier minder tijd voor. Zijn stijl van leidinggeven was paternalistisch en autoritair. Niets gebeurde zonder zijn toestemming. De nieuw bedrijfsleider is meer democratisch en systeemgeoriënteerde. Hij wil graag werken volgens rationele principes die worden gebruikt in systemen zoals Totale Kwaliteitszorg en Six Sigma. Zelfstandigheid en kwaliteitsbewustzijn zijn volgens hem de peilers van zijn bedrijfsvoering. Structuur Management Het management bestaat uit mensen die zich vanuit de praktijk hebben ontwikkeld. Het managementteam bestaat uit: 1. Bedrijfsleider 2. Hoofd financiële administratie 3. Productiechef 4. Teamleiders (3) 5. Verkoopleider 6. Teamleider Design en Development 7. Afdeling Services Innoveren met personeel, Casus voor de Leergang innoveren met personeel Pagina 7 van 10

8 De verkoopleider is pas 8 maanden in dienst. De Teamleider Design en Development 12 maanden. De afdelingsleider Service pas 6 maanden in dienst. De Productiechef geeft leiding aan de teamleiders. Zij hebben de verantwoordelijkheid voor de productie, logistiek en magazijn. Het hoofd financiële administratie geeft leiding aan de boekhouding, personeelsadministratie en verkoopadministratie. De verkoopleider is verantwoordelijk voor de grote klanten en geeft leiding aan 2 accountmanagers en de verkoop binnendienst. De Teamleider Design en Development geeft leiding aan drie designers. Figuur 1: Organogram Innostar Electronics BV Innoveren met personeel, Casus voor de Leergang innoveren met personeel Pagina 8 van 10

9 Kenmerken van personeelbeleid Functioneren en beoordelen Er is ooit een aanzet geweest tot een beoordelingsysteem. Beoordelen gebeurt niet consequent. De neiging is om vaak de problemen met niet functionerende medewerkers vooruit te schuiven: tijd heelt alle wonden, en komt tijd, dan komt raad. Belonen Het bedrijf heeft eigen arbeidsvoorwaarden. Echter de erfenis van het familiebedrijf maakte het lastig om bijvoorbeeld de loonschalen consequent door te voeren. Veel medewerkers die tot de oude garde behoren hebben salarissen die buiten de range valllen van de afgesproken salarisschalen. De medewerker die na de overname zijn ingestroomd zijn allemaal conform de salarisschalen in geschaald. Het is wel de bedoeling om te harmoniseren en een soort corporate beloningsbeleid te maken. Hierbij zijn de beloningsprincipes voor alle bedrijven gelijk, maar is de uitwerking lokaal. Bij het management is dit al toegepast. Ze kennen een vorm van prestatiebeloning. De uitwerking is individueel. Instroom, doorstroom en uitstroom De afgelopen drie jaar zijn er 70 medewerkers ingestroomd. Ruim 40 zijn ingestroomd op de productieafdeling, 20 op de service afdeling. Doelstelling van het verbeteringsproject Het verbeteringsproject moet leiden tot: 1. Hogere productiviteit en kwaliteit door een nieuwe manier van werken, die onder meer berust op standaardisatie, kortere inleertijd voor het personeel. 2. Een flexibele inrichting van de eindassemblage waarbij snel tussen orders van de verschillende eindproducten kan worden omgeschakeld: herconfigureerbare standaardwerkplekken. 3. Een standaard werkwijze (draaiboek) ontwikkelen waarmee vooraf orders kunnen worden voorbereid: aan de hand van het product, de montage-stappen en de gevraagde aantallen volgt de optimale inrichting van de assemblage-plekken, de hulpmiddelen, de test-voorzieningen, organisatie (aantal mensen) en werkverdeling. 4. De kwaliteit is beter geborgd in het productieproces. Dat komt onder meer door het toepassen van standaardisatie en het standaard inbouwen van controlemomenten ( poka yoke ). 5. Betere motivatie en betrokkenheid van het personeel: meer mensen willen overwerken en eventueel een ploegendienst invoeren. 6. Ongewenst verloop stoppen. 7. Aantrekken goed gekwalificeerd personeel. Het verbeteren van de arbeidsmarktcommunicatie. 8. Reduceren van verzuim door bijvoorbeeld vitaliteit als uitgangspunt te nemen. 9. Arbeidsvoorwaarden passend maken bij de behoeften: flexibiliseren? 10. Inzetbaarheid vergroten van oudere medewerkers: langer blijven werken. 11. Instroom van jongeren verbeteren. Innoveren met personeel, Casus voor de Leergang innoveren met personeel Pagina 9 van 10

10 Bijlagen Kengetallen Rapportage Quickscan Persoonlijke typering van enkele medewerkers Opdrachten Innoveren met personeel, Casus voor de Leergang innoveren met personeel Pagina 10 van 10

11 Kengetallen Innostar Electronics BV Financiën Omzet Winst (netto) Sociale kengetallen Leeftijdsverdeling Leeftijd Organisatie onderdeel Management Verkoop Productie Service Design & Development Financiën totaal percentage % % % % totaal % Leeftijdsverdeling en verhouding man/vrouw Leeftijd Onderdeel Management Verkoop Productie Service Design & Development Financiën totaal percentage van totaal Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw % 9% % 3% % 6% % 4% totaal % 23% totaal % Innoveren met personeel, Bijlage 1 Fact sheet Pagina 1 van 2

12 Opleidingsniveau Opleidingsniveau aantal percentage Universitair 6 3% HBO 9 5% MBO 75 39% VMBO 70 37% Ongeschoold 30 16% totaal % Verloop Verloop aantal Instroom 70 Uitstroom 30 Overige kengetallen Gemiddelde functieduur 12 jaar Verzuimpercentage 6,5% Verzuimfrequentie 3 Innoveren met personeel, Bijlage 1 Fact sheet Pagina 2 van 2

13 'Win Win toolkit' Quickscan P&O Kenmerk: Score: Resultaat: Advies: Personeel en Planning Met het oog op de invoering van levensfasebewust personeelsbeleid zijn er aanknopingspunten. Om de kans op succes te vergroten kunt u denken aan onderstaand advies. Het boek 'Innoveren met personeel' helpt u bij het invoeren van levensfasebewust personeelsbeleid. Het boek biedt instrumenten die kunnen bijdragen aan het creëren van een win-win-situatie voor werkgever en werknemer. Meer informatie over het boek 'Innoveren met Personeel'. Boeken over Personeel en Planning. Volg de leergang 'Innoveren met personeel' (gratis voor deelnemers aan het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Metaalbewerking). Kenmerk: Score: Resultaat: Advies: Arbeidsvoorwaarden en beloning Met het oog op de invoering van levensfasebewustpersoneelsbeleid zijn er aanknopingspunten. Om de kans op succes te vergroten kunt u denken aan de onderstaand advies. Het boek 'Innoveren met personeel' helpt u bij het invoeren van levensfasebewust personeelsbeleid. Het boek biedt instrumenten die kunnen bijdragen aan het creëren van een win-win-situatie voor werkgever en werknemer. Meer informatie over het boek 'Innoveren met Personeel'. Volg de leergang 'Innoveren met personeel' (gratis voor deelnemers aan het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Metaalbewerking). Kenmerk: Opleiding en ontwikkeling

14 Score: Situatie: Advies: Met het oog op de invoering van levensfasebewustpersoneelsbeleid zijn er aanknopingspunten. Om de kans op succes te vergroten kunt u denken aan de onderstaand advies. Het boek 'Innoveren met personeel' helpt u bij het invoeren van levensfasebewust personeelsbeleid. Het boek biedt instrumenten die kunnen bijdragen aan het creëren van een win-win-situatie voor werkgever en werknemer. Meer informatie over het boek 'Innoveren met Personeel'. Volg de leergang 'Innoveren met personeel' (gratis voor deelnemers aan het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Metaalbewerking). Kenmerk: Score: Situatie: Advies: Arbo, verzuim en reïntegratie Deze taak is nagenoeg niet ontwikkeld; er zal een zeer grote investering nodig zijn om deze te ontwikkelen. Het boek 'Innoveren met personeel' helpt u bij het invoeren van levensfasebewust personeelsbeleid. Het boek biedt instrumenten die kunnen bijdragen aan het creëren van een win-win-situatie voor werkgever en werknemer. Meer informatie over het boek 'Innoveren met Personeel'. Volg de leergang 'Innoveren met personeel' (gratis voor deelnemers aan het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Metaalbewerking). Kenmerk: Score: Situatie: Advies: Taakinhoud en organisatie van het werk Met het oog op de invoering van levensfasebewustpersoneelsbeleid zijn er aanknopingspunten. Om de kans op succes te vergroten kunt u denken aan de onderstaand advies. Het boek 'Innoveren met personeel' helpt u bij het invoeren van levensfasebewust personeelsbeleid. Het boek biedt instrumenten die kunnen bijdragen aan het creëren van een win-win-situatie voor werkgever en werknemer. Meer informatie over het boek 'Innoveren met Personeel'. Volg de leergang 'Innoveren met personeel' (gratis voor deelnemers aan het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Metaalbewerking). Kenmerk: Score: Situatie: Advies: Management en functioneren Met het oog op de invoering van levensfasebewustpersoneelsbeleid zijn er aanknopingspunten. Om de kans op succes te vergroten kunt u denken aan de onderstaand advies. Het boek 'Innoveren met personeel' helpt u bij het invoeren van levensfasebewust personeelsbeleid. Het boek biedt instrumenten die kunnen bijdragen aan het creëren van een win-win-situatie voor werkgever en werknemer. Meer informatie over het boek 'Innoveren met Personeel'. Volg de leergang 'Innoveren met personeel' (gratis voor deelnemers aan het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Metaalbewerking). Kenmerk: Score: Situatie: Advies: Loopbaan en mobiliteit Deze taak is nagenoeg niet ontwikkeld; er zal een zeer grote investering nodig zijn om deze te ontwikkelen. Het boek 'Innoveren met personeel' helpt u bij het invoeren van levensfasebewust personeelsbeleid. Het boek biedt instrumenten die kunnen bijdragen aan het creëren van een win-win-situatie voor werkgever en werknemer. Meer informatie over het boek 'Innoveren met Personeel'. Volg de leergang 'Innoveren met personeel' (gratis voor deelnemers aan het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Metaalbewerking).

15 Kenmerk: Score: Situatie: Advies: Werving en selectie Deze activiteit is met het oog op levensfasebewust personeelsbeleid goed ontwikkeld. Het biedt goede aanknopingspunten. Het boek 'Innoveren met personeel' helpt u bij het invoeren van levensfasebewust personeelsbeleid. Het boek biedt instrumenten die kunnen bijdragen aan het creëren van een win-win-situatie voor werkgever en werknemer. Meer informatie over het boek 'Innoveren met Personeel'. Volg de leergang 'Innoveren met personeel' (gratis voor deelnemers aan het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Metaalbewerking). Print deze pagina Prijzen eigen test Uitloggen Presentatie Informatie Contact Presentatie PDF Tell a friend

16 Quickscan P&O > Vragen 46310: Wat is uw naam? De Jong Wat is uw adres. Wat is de naam van de organisatie? Innostart EB We stemmen de personeelsplanning af op de doelen van onze organisatie soms Bij de inzet van alle personeelsinstrumenten houden wij rekening met de individuele medewerker We stemmen per afdeling de personeelsplanning af op de te behalen doelen Nooit We hebben een duidelijk beeld van het voor de toekomst van de organisatie benodigde functie- en opleidingsniveau van medewerkers Soms De competentieontwikkeling van medewerkers wordt afgestemd op de doelen van de organisatie Soms We hebben het arbeidsvoorwaardensysteem dusdanig ontworpen dat medewerkers variatie kunnen aanbrengen al naar gelang hun leef- en werksituatie Enigszins mee eens Wij belonen op grond van prestaties doorgaans We zien af van het toekennen van automatische periodieken Enigszins mee eens We belonen de medewerkers door middel van incidentele beloning sterk mee eens We stellen de incidentele beloning vast op basis van de geleverde bijdrage aan de organisatiedoelen doorgaans Waar nodig en/of wenselijk is het mogelijk individueel af te wijken van algemene regelingen altijd We faciliteren alternatieve mogelijkheden in werkuitvoering, zoals flexcontracten, telewerken, duo-banen Helemaal mee oneens We besteden veel aandacht aan het informeren van medewerkers over de regelingen die er zijn en hoe zij daar gebruik van kunnen maken

17 Helemaal mee oneens We bieden individuele mogelijkheden voor verlofsparen, zorg- en ouderschapsverlof en prepensioenregelingen Helemaal mee oneens We investeren in alle medewerkers ongeacht de functie / leeftijd / loopbaanperspectief grotendeels mee eens We bieden stage en of jobrotatie aan alle medewerkers ongeacht de leeftijd / het loopbaanperspectief enigszins mee oneens We stellen samen met de medewerker een competentieprofiel vast wat als input dient voor opleiding en ontwikkeling We hanteren een persoonsgebonden opleidingsbudget voor alle medewerkers Het opleidingsbudget is gekoppeld aan de doelen van de organisatie nooit We hanteren een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) voor iedere medewerker Het persoonlijk ontwikkelingsplan is gekoppeld aan de doelen van de organisatie nooit We maken van de ervaringsdeskundigheid van onze medewerkers gebruik om onze doelen te realiseren altijd We hanteren een mentorsysteem waarbij ervaren medewerkers anderen begeleiden soms We geven iedere medewerker instructie omtrent gezond werken en fysieke belasting Het is mogelijk de werkplek van medewerkers aan te passen aan de mogelijkheden en/of beperkingen van de medewerker soms We hebben een actueel inzicht in de cijfers en ontwikkelingen tav het verzuim doorgaans We inventariseren structureel de oorzaken van ziekteverzuim Activiteiten gericht op het ziekteverzuim vormen een structureel onderdeel van het bedrijfsbeleid nooit Activiteiten gericht op preventie van verzuim vormen een structureel onderdeel van het bedrijfsbeleid nooit Activiteiten gericht op reïntegratie vormen een structureel onderdeel van het bedrijfsbeleid

18 nooit We bespreken jaarlijks samen met de medewerker hoe het gesteld is met zijn/haar fysieke belastbaarheid We bespreken jaarlijks samen met de medewerker hoe het gesteld is met zijn/haar psychische belastbaarheid nooit Het is in onze organisatie mogelijk de roosters af te stemmen op de belastbaarheid van medewerkers soms Het is in onze organisatie mogelijk de roosters af te stemmen op de belastbaarheid van medewerkers soms Functies kenmerken zich door een opbouw en structuur die maatwerk mogelijk maakt doorgaans De inhoud van de functie wordt afgestemd op de doelen van de organisatie doorgaans Medewerkers kunnen de eigen werktijden te bepalen, als de klus maar geklaard wordt Medewerkers hebben de mogelijkheid hun eigen werkzaamheden in te delen en zelf prioriteiten te stellen Wij bieden medewerkers voldoende inzicht in de doelen van de organisatie om zelfstandig prioriteiten te stellen soms We bieden de mogelijkheid om het rooster aan te passen aan de privéverplichtingen van een werknemer We bieden de mogelijkheid om de werkzaamheden aan te passen aan de mogelijkheden van de medewerker Door alle leidinggevenden worden jaarlijks functioneringsgesprekken gevoerd met al hun medewerkers doorgaans De leefsituatie van de medewerker is een vast onderdeel van de functioneringsgesprekken De opleidingswensen van zowel medewerker als organisatie zijn een vast onderwerp van functioneringsgesprekken Loopbaanontwikkeling en mobiliteit zijn vaste onderwerpen in functioneringsgesprekken met alle medewerkers ongeacht leeftijd / loopbaanperspectief

19 De doelen van de organisatie zijn een vast onderwerp in de functioneringsgesprekken soms De mogelijke bijdrage van de medewerker aan het behalen van de doelen is een vast onderdeel van de functioneringsgesprekken soms In de functioneringsgesprekken wordt aandacht besteedt aan hoe de medewerker het werk ervaart en wat hij/zij van de organisatie verwacht soms We voeren ieder jaar een interne audit uit naar medewerkertevredenheid nooit We ondersteunen leidinggevenden om medewerkers feedback te geven aan de hand van eerder geformuleerde competentieprofielen Ik geef mijn medewerkers feedback aan de hand van de afspraken gemaakt in de functioneringsgesprekken soms We hebben een duidelijk beeld van de loopbaanwensen van al onze medewerkers nooit De loopbaanmogelijkheden van medewerkers worden in overleg afgestemd op de doelen van de organisatie Wij begeleiden de medewerker gedurende zijn gehele loopbaan zodat hij de juiste ontwikkeling doormaakt nooit Wij begeleiden de medewerker gedurende zijn gehele loopbaan zodat hij zijn kwaliteiten kan ontwikkelen en benutten soms Wij begeleiden de medewerker gedurende zijn gehele loopbaan zodat hij een leven lang gezond en met plezier kan werken Er is een mobiliteitsbureau of een persoon verantwoordelijk en vrijgemaakt voor mobiliteit nooit We ondersteunen de outplacement van medewerkers nooit Er worden altijd exitgesprekken gevoerd met medewerkers die hun baan opzeggen We ondersteunen de outplacement van medewerkers nooit De instroom van nieuwe medewerkers stemmen we af op de ambities van de organisatie altijd Er wordt gezocht naar nieuwe medewerkers die aan een vooraf door de organisatie

20 vastgesteld profiel moeten voldoen doorgaans Bij de selectieprocedure houden we er rekening mee dat de doelen en beweegredenen om te werken van medewerkers verschillend zijn altijd We stemmen de inwerkprocedure af met de nieuwe medewerker doorgaans

21 Relax Man! Naam Leeftijd Vrienden Functie Dienstjaren Ambitie Achtergrond Kevin is een jongen die veel energie heeft. Intelligent maar snel afgeleid. Hij is op de HAVO/VWO begonnen. Door omstandigheden moest hij naar het VMBO. Deze doorloopt hij niet zonder problemen. De scheiding van zijn ouders heeft weinig goeds gebracht. Zijn vrije tijd brengt hij door op straat met zijn vrienden. Hij besteedt te weinig tijd aan zijn huiswerk. Toch haalt hij voldoende resultaten (hakken over de sloot), om het examen goed te voltooien. Hij is net gestopt met voetballen. Het uitgangsleven begint te trekken. Gaat zelfs stappen op zondag. Helaas verdient zijn bijbaan onvoldoende om van te leven. Hij wil zo snel mogelijk uit huis om op zich zelf te gaan wonen. Persoonlijke kenmerken Kevin is erg sociaal. Helaas luistert hij weleens naar de verkeerde vrienden. Hij treedt niet graag op de voorgrond. Hij doorziet snel problemen en weet oplossingen te benoemen. Er naar handelen is een probleem. Kevin is handig. Hij helpt veel met klussen in huis. Schilderen, computers repareren, etc. Als het concreet is, kan hij geconcentreerd werken. Kevin 16 Weinig Scholier 0 Wil een omgeving waarin hij zich kan scholen en waar hij wordt gewaardeerd (in geld). Toekomst Hij wil verder leren, maar ook geld verdienen. Bijvoorkeur met meerdere jongeren bij een bedrijf. Welke richting weet hij niet. Als hij maar niet teveel huiswerk moet maken. Sterke punten Is intelligent. Werkt graag resultaatgericht. Is alleen snel afgeleid. Kan moeilijk tegen autoriteit. Privé Woont doordeweeks bij zijn moeder. Zij werkt vier dagen in de week als receptioniste. In het weekend is hij bij zijn vader. Zijn vader is electromonteur bij een klein bedrijf. Kennismaking Ter oriëntatie op de arbeidsmarkt heeft hij een stage gedaan bij IEB. Hij heeft een goede indruk achter gelaten bij de teamleider van de productie. De stage bestond uit productiewerk, assistentie bij de technische dienst. Wens Kevin zou graag bij zo n bedrijf willen werken en leren. Helaas hebben zij geen leer/werk plaatsen. Toch laat hij het er niet bij zitten! 1

22 GO GO GO! Naam Leeftijd Partner Functie Dienstjaren Ambitie Achtergrond Heeft na het VMBO divers cursussen gevolgd naast zijn werk. Gino gaat ervoor. Gino is via een stage ingestroomd. Doorslaggevend was zijn ervaring die hij had opgedaan tijdens verschillende stages in de industrie (midden bedrijf). Persoonlijke kenmerken Laat zich graag gelden, zoekt confrontatie. Heeft conflicten met de ouderen. Maar heeft achteraf vaak gelijk. Gino zou een goede productiebaas kunnen worden. Maar Design en Development is ook een optie. Aandachtpunt Levert goede producten. Luistert te weinig en gaat te snel. De bedrijfsleiding waardeert zijn inzet en kennis. Sterke punten Beschikt over veel kennis en is ambitieus. Zijn motto is: werk gaat voor het meisje. Privé is getrouwd met een vrouw die enkele jaren ouder is. Liesbeth denkt aan gezinsuitbreiding op de korte termijn. Hij wil dit ook, maar het mag niet ten koste van zijn werk gaan. Ze willen verhuizen naar een groter huis, Liesbeth klaagt dat er weinig aandacht Gino 27 Liesbeth Productiemedewerker 9 Wil zo snel mogelijk een leidinggevende positie is voor de relatie. Gino komt laat thuis en is te moe om iets te ondernemen. Hij werkt vaak over en gaat door ook als hij zich niet lekker voelt. Ook in het weekend. Slaapt vaak slecht. Werk partner Liesbeth heeft een secretaresse opleiding (Schoevers). Als boerendochter weet ze van aanpakken. Zij heeft een officemanagentpositie bij een belangenorganisatie van vrouwen in de techniek. Ze werkt projectmatig en is lid van een managementteam. Geeft in het weekend les op een weekendschool. Wil graag kinderen, maar dit mag niet te koste gaan van de loopbaan. Haar omgeving vindt dat ze meer tijd voor haar zelf moet nemen. Bedrijf is zeer flexibel, maar resultaat gericht. Het aantal parttimers is 40%. Verschillende flexibele arrangementen worden aangeboden, maar weinig mensen maken hier gebruik van! Knelpunten Door het vele harde werken staat de relatie onder druk. Gino vindt ook dat zijn werkdruk vaak te hoog is. Graag willen ze verhuizen en kinderen. In huidige situatie wordt dit moeilijk. Ze willen verandering aanbrengen in hun situatie. Zo gaat het niet goed! 2

23 Ik ga er voor, maar dan op mijn manier Naam Leeftijd Partner Functie Dienstjaren Ambitie Wim 35 Wilma Productiemedewerker 15 Lekker zo doorgaan Achtergrond Wim werkt nu al 15 jaar bij het bedrijf. Hij heeft MTS electro. Hij is een senior medewerker. Wim is een beetje corpulent aan het worden. Vroeg voordat de kinderen er waren, was hij sportief. Minimaal drie keer per week was hij in de sportschool. Persoonlijke kenmerken Is erg accuraat. Kan moeilijk tegen kritiek. Een gesprek over zijn werk ziet hij direct als een persoonlijke aanval. Soms is hij dan van slag. Aandachtpunt Wim heeft veel invloed op de groep. Sommige vinden hem een zeurkous. Wim is een top vakman. Sinds zijn schooltijd heeft hij geen studie en/of cursus gevolgd. Sterke punten Kan focussen en problemen in kaart brengen. Komt met oplossingen. Maar houd die het liefst voor zichzelf. Privé Wim is getrouwd met Wilma. Ze hebben drie kinderen. Leeftijd 15, 12 en 10 jaar oud. Het combineren van arbeid en zorg is een uitdaging en levert regelmatig stress. Werk partner Wilma werkt parttime als verkoopster bij een warenhuis. Wilma zou meer willen werken. Ze heeft een middelbare commerciële opleiding (MDS). Ze is actief op school in de medezeggenschapsraad en is leidster van het voetbalteam van haar zoon (12 jaar). Knelpunten Wim vindt verandering vervelend. Soms denkt hij aan een andere baan of een ander bestaan! Thuis gaat het goed zo. Hij hoeft daar weinig te doen. Hij wil weer iets aan sport doen, maar komt niet in beweging! Ik ga er voor, maar dan op mijn manier 3

Relax Man! Kevin. Naam. Leeftijd. Vrienden. Weinig. Scholier. Functie. Dienstjaren

Relax Man! Kevin. Naam. Leeftijd. Vrienden. Weinig. Scholier. Functie. Dienstjaren Relax Man! Vrienden Kevin is een jongen die veel energie heeft. Intelligent maar snel afgeleid. Hij is op de HAVO/VWO begonnen. Door omstandigheden moest hij naar het VMBO. Deze doorloopt hij niet zonder

Nadere informatie

Innoveren met personeel bij Innostar Electronics BV*

Innoveren met personeel bij Innostar Electronics BV* Innoveren met personeel bij Innostar Electronics BV* *De casus is samengesteld en gebaseerd op verschillende feiten van verschillende bedrijven. Innoveren met personeel, Casus voor de Leergang innoveren

Nadere informatie

Personeel en planning 1/8

Personeel en planning 1/8 Levensfasen - Quickscan [1] Persol en planning 1/8 Bij de inzet van alle persolsinstrumenten houden wij rekening met de individuele medewerker We stemmen de persolsplanning af op de doelen van onze organisatie

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Het elke-dag-lekker-aan-het-werk-boekje

Het elke-dag-lekker-aan-het-werk-boekje 1 Het elke-dag-lekker-aan-het-werk-boekje Onmisbaar voor elke werkgever Hoe motiveert u medewerkers van alle leeftijden en verschillende generaties? Het elke-dag-lekker-aan-het-werk-boekje 3 Lekker aan

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland

Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland Inhoudsopgave MEDEWERKERS IN BEELD... 3 PERSONEELSBESTAND... 3 FORMATIE EN LEEFTIJD... 3 LEEFTIJDSOPBOUW... 4 VERHOUDING MANNEN/VROUWEN... 4 WELZIJN... 5 MOBILITEIT...

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens 1/12

Persoonlijke gegevens 1/12 Levensfasen - Gezond en plezierig werken [1] Persoonlijke gegevens 1/12 1. Wat is uw geslacht? Vrouw Man 2. Wat is uw leeftijd? 3. Wat is de hoogste opleiding die u heeft afgemaakt? Basisschool Lager beroepsonderwijs

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Werken aan een gezonde toekomst Kom in beweging! 2 Wat gaan we doen? Kennismaking: Wie zijn wij? Actieve kennismaking Ik ga

Nadere informatie

Meten = Weten Inventarisatie van leeftijdsgerelateerde personeelscijfers in uw onderneming

Meten = Weten Inventarisatie van leeftijdsgerelateerde personeelscijfers in uw onderneming Meten = Weten Inventarisatie van leeftijdsgerelateerde personeelscijfers in uw onderneming Inleiding De generatie van babyboomers gaat binnenkort met pensioen. En met hen een grote hoeveelheid vakkennis.

Nadere informatie

SCAN VOOR DUURZAAM PERSONEELSBELEID

SCAN VOOR DUURZAAM PERSONEELSBELEID SCAN VOOR DUURZAAM PERSONEELSBELEID Maak eens zichtbaar hoe uw bedrijf of organisatie eruit ziet in leeftijdsopbouw, verdeling man/vrouw, en wat uw bedrijf aan personeelsbehoeften heeft voor in de nabije

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid. Plan van Aanpak. Verstarring erger dan vergrijzing

Duurzame Inzetbaarheid. Plan van Aanpak. Verstarring erger dan vergrijzing Duurzame Inzetbaarheid Plan van Aanpak Verstarring erger dan vergrijzing Energiek zijn en blijven is motivatie x competenties x conditie Definitie: Duurzame inzetbaarheid is de mate, waarin medewerkers

Nadere informatie

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Resultaten Karin Jettinghoff en Jo Scheeren, SBO Januari 2010 2 1. Inleiding Tot voor kort

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2012

Sociaal Jaarverslag 2012 Sociaal Jaarverslag 2012 2 Inhoudsopgave 1 MEDEWERKERS IN BEELD... 4 1.1 PERSONEELSBESTAND... 4 1.2 FORMATIE EN LEEFTIJD... 5 1.3 LEEFTIJDSOPBOUW... 5 1.4 VERHOUDING MANNEN/VROUWEN... 6 2 WELZIJN... 7

Nadere informatie

Vitaliteit en leeftijd Symposium Vitaliteit voor organisatie en individu

Vitaliteit en leeftijd Symposium Vitaliteit voor organisatie en individu Symposium Vitaliteit voor organisatie en individu 21 september 2010 Tinka van Vuuren Inhoud presentatie Waarom is beleid gericht op vitaliteit en leeftijd noodzakelijk? Is er verband tussen vitaliteit

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Achtergrondinformatie en tips om zelf aan de slag te gaan In deze handreiking vindt u de volgende onderwerpen: Wat is strategisch opleidingsbeleid? Hoe komt u tot strategisch

Nadere informatie

Scripts voor vitaliteit. 16 februari 2011 Tinka van Vuuren

Scripts voor vitaliteit. 16 februari 2011 Tinka van Vuuren Scripts voor vitaliteit 16 februari 2011 Tinka van Vuuren Inhoud Wat is vitaliteit? Welke scripts gericht op vitaliteit zijn het beste? Wat is de rol van werknemer en werkgever hierbij? Wat is vitaliteitmanagement?

Nadere informatie

Loyalis als deskundige partner Inzicht in uw organisatie en uw werknemers

Loyalis als deskundige partner Inzicht in uw organisatie en uw werknemers Loyalis als deskundige partner Inzicht in uw organisatie en uw werknemers De expertise van Loyalis is mensenwerk U wilt altijd het beste voor uw werknemers. Als HR-professional neemt u uw verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Checklist duurzame inzetbaarheid

Checklist duurzame inzetbaarheid Checklist duurzame inzetbaarheid Duurzame inzetbaarheid is een samenspel van vijf clusters. Een leidinggevende wil weten binnen welk beleidskader hij of zij de dialoog met een medewerker voert. En wie

Nadere informatie

Advies Coaching Training

Advies Coaching Training Advies Coaching Training Denken Delen DoenDuurzaam powered by DHC Employability Scan & PAP Employability heeft veel definities met als kern dat iemand zijn brood kan verdienen. Nu en in de toekomst. Voor

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Watersportindustrie / HISWA

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Watersportindustrie / HISWA Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Watersportindustrie / HISWA In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de

Nadere informatie

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid (Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek Datum: november 2012 Samensteller: Nicole Plugge, onderzoeker Business development, marketing en communicatie E-mail:

Nadere informatie

1. Werving & Selectie

1. Werving & Selectie HRM SCAN Als ondernemer is het van belang om vast te stellen hoe het gesteld is met ontwikkelingen en veranderingen door gebruik te maken van de HRM-Scan. In deze scan worden er antwoorden gegeven op vragen

Nadere informatie

Workshop De preventiemedewerker neemt de leiding, 25 oktober 2012

Workshop De preventiemedewerker neemt de leiding, 25 oktober 2012 Workshop De preventiemedewerker neemt de leiding, 25 oktober 2012 Uitwerking van de resultaten, 6 nov. 2012 Pieter Diehl (Voorzitter BvAA en Management & Consultant bij Edux te Breda, pdiehl@edux.nl) Jos

Nadere informatie

Deze medewerkersenquête Duurzame Inzetbaarheid is gemaakt door Berenschot in opdracht van A+O in het kader van het Sectorplan Metalektro.

Deze medewerkersenquête Duurzame Inzetbaarheid is gemaakt door Berenschot in opdracht van A+O in het kader van het Sectorplan Metalektro. TER INZAGE Deze medewerkersenquête Duurzame Inzetbaarheid is gemaakt door Berenschot in opdracht van A+O in het kader van het Sectorplan Metalektro. Duurzame Inzetbaarheid Een vragenlijst voor werknemers

Nadere informatie

Werken aan morgen We gaan langer doorwerken, maar willen en kunnen we dat wel?

Werken aan morgen We gaan langer doorwerken, maar willen en kunnen we dat wel? Werken aan morgen We gaan langer doorwerken, maar willen en kunnen we dat wel? De pensioengerechtigde leeftijd wordt geleidelijk aan verhoogd. We gaan dus langer doorwerken. Hoe denken werkgevers en werknemers

Nadere informatie

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-ondernemers MKB-Nederland

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Inleiding Binnen de sector ziekenhuizen is leeftijdsbewust personeelsbeleid een relevant thema. De studie RegioMarge 2006, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

Nadere informatie

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werkgevers

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werkgevers Intersectorale mobiliteit Informatie voor werkgevers Deze folder is onderdeel van een drieluik. Er is ook een folder voor werknemers en professionals. Om belemmeringen in kaart te brengen bij intersectorale

Nadere informatie

PERSONEELSBELEID FMVG 2009. Investeren in mensen, kwaliteit en uniformiteit

PERSONEELSBELEID FMVG 2009. Investeren in mensen, kwaliteit en uniformiteit PERSONEELSBELEID FMVG 2009 Investeren in mensen, kwaliteit en uniformiteit Taskforce groei Delft, december 2009 HOOFDDOELSTELLINGEN PERSONEELSBELEID FMVG Nr Beleidsthema s Doelstellingen 1 Kwaliteit medewerkers

Nadere informatie

Personeelsvoorziening van de toekomst

Personeelsvoorziening van de toekomst Personeelsvoorziening van de toekomst een transitienetwerk voor Noordoost-Brabant Food & Feed Noordoost-Brabant Wie doet over tien jaar het werk? Waar staat uw bedrijf over tien jaar? De crisis voorbij,

Nadere informatie

Sterk In Je Werk Inzichten en aanbevelingen per levensfase

Sterk In Je Werk Inzichten en aanbevelingen per levensfase Sterk In Je Werk Inzichten en aanbevelingen per levensfase 1. Aanbevelingen per levensfase Eén van de onderdelen van het programma Overstag is het ontwikkeltraject Sterk in je Werk. De organisaties die

Nadere informatie

P&O scan. Over de P&O Scan. Aantal praktijkhouders: Aantal medewerkers:

P&O scan. Over de P&O Scan. Aantal praktijkhouders: Aantal medewerkers: Over de P&O Scan Heeft u voldoende inzicht in de organisatie van uw personeelszaken? En weet u hoe uw praktijk zich op P&O gebied verhoudt tot ruim 250 andere praktijken in Nederland? Doe dan de P&O scan

Nadere informatie

Factsheet Vraag en antwoord argumentatie Generatiepact

Factsheet Vraag en antwoord argumentatie Generatiepact Factsheet Vraag en antwoord argumentatie Generatiepact Rondom het generatiepact leven veel vragen bij HRM-adviseurs, bestuurders en OR-leden. De meest voorkomende hebben we bij elkaar gebracht en voorzien

Nadere informatie

Blijvend beter inzetbaar. Levensfasegericht personeelsmanagement: een praktische uitwerking

Blijvend beter inzetbaar. Levensfasegericht personeelsmanagement: een praktische uitwerking Blijvend beter inzetbaar Levensfasegericht personeelsmanagement: een praktische uitwerking mogelijkheden Aanleiding Door vergrijzing en ontgroening kan in de nabije toekomst het aantal mensen dat met pensioen

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

THEMA S In de derde werksessie van Your Life on Stage is verder gewerkt met drie thema s:

THEMA S In de derde werksessie van Your Life on Stage is verder gewerkt met drie thema s: THEMA S In de derde werksessie van Your Life on Stage is verder gewerkt met drie thema s: - Werk & Inkomen - Persoonlijke ontwikkeling & Scholing - Vitaliteit & Gezondheid Omdat de posters erg vol zijn

Nadere informatie

Oefening 3 Luisteren Opdracht 4 1C, 2B, 3C, 4B. Oefening 4 Luisteren Opdracht 2 1A, 2B, 3C, 4C, 5B, 6B, 7B

Oefening 3 Luisteren Opdracht 4 1C, 2B, 3C, 4B. Oefening 4 Luisteren Opdracht 2 1A, 2B, 3C, 4C, 5B, 6B, 7B Hoofdstuk 5 - Sleutels Oefening 3 Luisteren Opdracht 4 1C, 2B, 3C, 4B Oefening 4 Luisteren Opdracht 2 1A, 2B, 3C, 4C, 5B, 6B, 7B Oefening 5 Luisteren Opdracht 2 1B, 2A, 3B, 4B, 5C, 6B Oefening 6 Luisteren

Nadere informatie

Hulpmiddelen voor werknemers 1

Hulpmiddelen voor werknemers 1 Hulpmiddelen voor werknemers 1 Oriënterende vragenlijsten Vragenlijst Inzetbaarheid algemeen Mini-scan Duurzame Inzetbaarheid Duurzame Inzetbaarheid Index Performance Beschrijving De korte versie van de

Nadere informatie

tips voor het sollicitatiegesprek

tips voor het sollicitatiegesprek tips voor het sollicitatiegesprek algemeen In elk gesprek komen vragen voor die op meer manieren te beantwoorden zijn. Hiermee probeert een selecteur duidelijkheid te krijgen over je echte motivatie, persoonlijkheid

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Venray 25 maart Conclusies & Aanbevelingen als uitkomst van DOiO-onderzoek bij Dichterbij

Venray 25 maart Conclusies & Aanbevelingen als uitkomst van DOiO-onderzoek bij Dichterbij Dichterbij een levensfasegericht personeelsbeleid Venray 25 maart 2009 Conclusies & Aanbevelingen als uitkomst van DOiO-onderzoek bij Dichterbij 1 Opdracht aan Stichting Senior Werkt Doe aanbevelingen

Nadere informatie

Werving en contractering van kandidaten. Administratie, subsidies en voorzieningen

Werving en contractering van kandidaten. Administratie, subsidies en voorzieningen Introductie Business case en visie op inclusief ondernemen Communicatie en interne organisatie Analyse van processen, rollen en taken voor plaatsing Werving en contractering van kandidaten Administratie,

Nadere informatie

Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen.

Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen. Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen. Een overzicht van ons aanbod in 2017-2018 Inhoud Inleiding: Samen investeren

Nadere informatie

Werken aan Werk. U wilt capaciteit inhuren, werk uitbesteden of bent u op zoek naar medewerkers? Dan is Robedrijf uw partner.

Werken aan Werk. U wilt capaciteit inhuren, werk uitbesteden of bent u op zoek naar medewerkers? Dan is Robedrijf uw partner. Werken aan Werk Werken aan Werk U wilt capaciteit inhuren, werk uitbesteden of bent u op zoek naar medewerkers? Dan is Robedrijf uw partner. U wilt capaciteit inhuren, werk uitbe steden of bent u op zoek

Nadere informatie

Met andere ogen kijken naar...

Met andere ogen kijken naar... Met andere ogen kijken naar... Mens Organisatie Verandering Organisatie & ontwikkeling Loopbaan & verandering Vitaliteit & verzuim Iedere organisatie maakt ontwikkelingen door. Vanwege veranderende marktomstandigheden,

Nadere informatie

Samenvatting enquete Stand van zaken DI en HNW woningcorporaties

Samenvatting enquete Stand van zaken DI en HNW woningcorporaties Samenvatting enquete Stand van zaken DI en HNW woningcorporaties Statistiek: 455 (100%) P&O-ers zijn benaderd 161 (35%) P&O-ers hebben de enquete geopend maar niet afgerond 123 (27%) van de P&O-ers hebben

Nadere informatie

Formulier functioneringsgesprek

Formulier functioneringsgesprek Formulier functioneringsgesprek Naam medewerker : Datum voorgaand gesprek : Functie : Gespreksdatum : Naam leidinggevende : >1 Evaluatie werkafspraken vorige functioneringsgesprek > 2 Inzet & instelling

Nadere informatie

Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap

Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap in de reflectie zie je de bron Effectief Leiderschap.. een persoonlijke audit U geeft leiding aan een team, een project of een afdeling. U hebt veel kennis, u

Nadere informatie

Presentatie. Uitvoering mobiliteitsbeleid

Presentatie. Uitvoering mobiliteitsbeleid Presentatie Uitvoering mobiliteitsbeleid Huidige situatie - Een veranderende overheid Regievoerende, agenderende en participerende overheid Rotterdam, stad in beweging voor resultaat op straat Financiële

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIONERINGSGESPREK. Naam werknemer : Naam leidinggevende : Functie : Datum functioneringsgesprek :

FORMULIER FUNCTIONERINGSGESPREK. Naam werknemer : Naam leidinggevende : Functie : Datum functioneringsgesprek : FORMULIER FUNCTIONERINGSGESPREK Naam werknemer : Naam leidinggevende : Functie : Datum functioneringsgesprek : TOELICHTING: Dit formulier is bedoeld als leidraad voor het functioneringsgesprek. Het is

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Onderzoek vitaliteit en arbeidsmotivatie in de zorg Achtergrond van het Odyssee onderzoek

Onderzoek vitaliteit en arbeidsmotivatie in de zorg Achtergrond van het Odyssee onderzoek Onderzoek vitaliteit en arbeidsmotivatie in de zorg Achtergrond van het Odyssee onderzoek Bij onze opdrachtgevers en relaties in de zorg zien wij een veelheid aan discussies en projecten die ons inziens

Nadere informatie

Arbeidsmarkt en vakmanschap

Arbeidsmarkt en vakmanschap Arbeidsmarkt en vakmanschap Symposium Spelen met Talent Avans Hogeschool, s-hertogenbosch 16.45-17.30 uur Gerard Evers dr. Gerard Evers Recente verleden Hoogleraar Human Capital Valuation UvT Hoofdredacteur

Nadere informatie

2a. Individueel jaargesprek Format medewerker

2a. Individueel jaargesprek Format medewerker 2a. Individueel jaargesprek Format medewerker 1 Introductie Vraagt u zich ook wel eens af doe ik in mijn werk de dingen waar ik goed in ben en waar ik plezier in heb, heb ik een goede werk/privé balans

Nadere informatie

Het aantal te behalen punten in dit voorbeeldexamen is 22. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten er behaald kunnen worden.

Het aantal te behalen punten in dit voorbeeldexamen is 22. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten er behaald kunnen worden. Personeel, Organisatie & Communicatie niveau 3 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 21 vragen. Het online examen bestaat uit 24 vragen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

TI-Arbeidsmarkt 2013-2015

TI-Arbeidsmarkt 2013-2015 TI-Arbeidsmarkt 21-215 1. Recessie 2. Maatregelen TI-bedrijven. Gevolgen voor stage- en leerlingplekken 4. Demografische ontwikkelingen 5. Situatie in 215 1. Recessie Ontwikkeling werkvoorraad Ontwikkeling

Nadere informatie

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname!

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Panelonderzoek ZZP Geacht panellid, In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Graag delen wij de belangrijkste

Nadere informatie

BIJLAGE 1: OVERZICHT LEVENSFASEN

BIJLAGE 1: OVERZICHT LEVENSFASEN BIJLAGE 1: OVERZICHT LEVENSFASEN 1. Twintigers Jonge starters 20 tot 30 jaar verzuim Positief ingesteld, willen graag snelle stappen maken en kennis maken met de verschillende facetten van hun baan en

Nadere informatie

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012 Sociale innovatie De volgende vragen gaan over sociale innovatie en innovatief ondernemingsbeleid. Sociale Innovatie is een vernieuwing of een verbetering in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties

Nadere informatie

Notitie Aan. Doel en opzet. Totaalbeeld. Jan Kees Boon. Sectorcommissie Boomkwekerijproducten. Agendapunt 10, vergadering d.d.

Notitie Aan. Doel en opzet. Totaalbeeld. Jan Kees Boon. Sectorcommissie Boomkwekerijproducten. Agendapunt 10, vergadering d.d. Notitie Aan Sectorcommissie Boomkwekerijproducten Van Jan Kees Boon Kenmerk Behoort bij Agendapunt 10, vergadering d.d. 9-5-2007 Totaal aantal pagina s 7 27 april 2007 SAMENVATTING ARBEIDSMARKTMONITOR

Nadere informatie

Personeelsbeleid in het Theater. Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011

Personeelsbeleid in het Theater. Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011 Personeelsbeleid in het Theater Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011 Deze presentatie - Plek in de organisatie - Human Resources Management - HR cyclus - Enkele personeelsinstrumenten - Resumé IS PERSONEELSBELEID

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren

Medezeggenschap verzilveren Steven van Slageren Medezeggenschap verzilveren 2 maart 2010 OR-ervaring niet meenemen in je loopbaan is een vorm van kapitaalsvernietiging Medezeggenschap verzilveren Stappenplan/spoorboekje/handleiding:

Nadere informatie

Ontwikkelingen Technisch Installatiebedrijf Zeeland/West-Brabant

Ontwikkelingen Technisch Installatiebedrijf Zeeland/West-Brabant Ontwikkelingen Technisch Installatiebedrijf Zeeland/West-Brabant B. van Bruggen Amsterdam, maart 2006 517/Amsterdam, maart 2006 DIJK12 Beleidsonderzoek Adelaarsweg 11 1021 BM AMSTERDAM Tel.: 020-6373623

Nadere informatie

Arbo trends en ontwikkelingen. Landelijke Arbocongres

Arbo trends en ontwikkelingen. Landelijke Arbocongres Arbo trends en ontwikkelingen Vergezichten en praktische tips Koen Langenhuysen Landelijke Arbocongres 24 oktober 2011 5 dagthema s: Arbocatalogus; Hoe nu verder? Duurzame inzetbaarheid; Noodzaak en aanpak;

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2011

Sociaal Jaarverslag 2011 Sociaal Jaarverslag Vastgesteld in het dagelijks bestuur van 16 april 2012 Versie april 2012 2 Inhoudsopgave 1 MEDEWERKERS IN BEELD... 5 1.1 PERSONEELSBESTAND...5 1.2 FORMATIE EN LEEFTIJD...6 1.3 LEEFTIJDSOPBOUW...6

Nadere informatie

Human Resource Management in het onderwijs Personeel maakt het verschil

Human Resource Management in het onderwijs Personeel maakt het verschil Human Resource Management in het onderwijs Personeel maakt het verschil Leerdoelen De student kent de belangrijkste voorwaarden voor Human Resource Management en kan voorstellen doen om het personeelsbeleid

Nadere informatie

Opleiden. jouw gezondheid telt! HAIRDRESSER

Opleiden. jouw gezondheid telt! HAIRDRESSER HEALTHY Opleiden jouw gezondheid telt! HAIRDRESSER Opleiden Uitval is te voorkomen door het gericht opleiden van je personeel, met daarin veel aandacht voor arbo en gezondheid. De kosten van preventieve

Nadere informatie

Bedrijfspresentatie. Euroforce B.V.

Bedrijfspresentatie. Euroforce B.V. Bedrijfspresentatie Algemeen is opgericht in 2001 en is begonnen als uitzendorganisatie, inmiddels heeft Euroforce zich ontwikkeld tot een breder dienstverlenende organisatie en hebben we veel ervaring

Nadere informatie

Vragenlijst Leeftijdsscan

Vragenlijst Leeftijdsscan De leeftijdsscan Dit document is een blanco vragenlijst ter voorbereiding van het invullen van de leeftijdsscan op www.leeftijdsscan.be. Die website helpt u in real time om een duidelijk beeld te vormen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Werk en Mantelzorg. 2 Handreikingen mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. 3 Succesvoorbeeld mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

Inhoudsopgave. 1 Werk en Mantelzorg. 2 Handreikingen mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. 3 Succesvoorbeeld mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid Inhoudsopgave 1 Werk en Mantelzorg 2 Handreikingen mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid - Handreiking 1 Flexibilisering - Handreiking 2 Bekendheid en Bespreekbaarheid - Handreiking 3 Rolverdeling mantelzorgvriendelijkpersoneelsbeleid

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel Juni 2010 I 6 december 2010 3.2 Mobiliteitsbeleid Personeel/Mobiliteitsbeleid Inhoudsopgave 1. Beleidsinhoud 3 2. Beleidsuitwerking 5 2.1

Nadere informatie

Zeist, 10 februari 2010

Zeist, 10 februari 2010 Loyalis Seminar Rien Fait, SOML Zeist, 10 februari 2010 Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) 4 brede scholengemeenschappen ruim 1.000 medewerkers tot 2001 structureel hoog ziekteverzuim: > 11% 2001:

Nadere informatie

Gemeenten, bezuinigingen en HRstrategie

Gemeenten, bezuinigingen en HRstrategie Personeelsinstrumenten passend bij verschillende benaderingen van personele bezuinigingen Gemeenten, bezuinigingen en HRstrategie Door: Mariëlle Sluiter (Hoofd Organisatieadvies in Zeist) en Bert van Ravenhorst

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Veerkracht. FKB Textielgroothandel. Duurzame Inzetbaarheid & Scholing. binnen de cao voor textielgroothandel

Veerkracht. FKB Textielgroothandel. Duurzame Inzetbaarheid & Scholing. binnen de cao voor textielgroothandel FKB Textielgroothandel Veerkracht Duurzame Inzetbaarheid & Scholing binnen de cao voor textielgroothandel Fonds Kollektieve Belangen (FKB) Textielgroothandel Toelichting bij cao Duurzame Inzetbaarheid

Nadere informatie

Richtinggevend in werk

Richtinggevend in werk Uitzendbureau Schakelen en bemiddelen in werk Payroll Payroll diensten voor publieke sector en MKB Verzuimbegeleiding Verzuimbegeleiding op maat bij u gereguleerd Re-integratie Samen werk en mens matchen

Nadere informatie

Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap..

Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap.. Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap.. Datum Versie Afdeling/auteurs 1. PROJECTDEFINITIE 1.1 Vraagstuk Welke problemen doen zich voor omdat een leeftijdsbewuste

Nadere informatie

Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans

Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans Hoe is het met jouw balans en met die van je bedrijf? Evenwicht 2004 Dit product is met toestemming overgenomen en is ontwikkeld binnen het Europese project

Nadere informatie

Medewerkers kunnen hun eigen persoonlijk kapitaal zijn!

Medewerkers kunnen hun eigen persoonlijk kapitaal zijn! Medewerkers kunnen hun eigen persoonlijk kapitaal zijn! Ellen Schellekens 9 april 2014 Adviesbureau voor de ontwikkeling van mens en organisatie. IVA Beleid en advies Manager Schouten & Nelissen Directeur

Nadere informatie

De winst van duurzaam inzetbare medewerkers. Hoe organiseer ik dat?

De winst van duurzaam inzetbare medewerkers. Hoe organiseer ik dat? De winst van duurzaam inzetbare medewerkers. Hoe organiseer ik dat? Tanja Groenewegen, Randstad Niels Mooij, Gezond Transport Dag van het Magazijn 1 oktober 2014 1 Wilt u allen nog even gaan staan? 1.

Nadere informatie

Personeelsbeleidsplan 2003/2004 2007/2008

Personeelsbeleidsplan 2003/2004 2007/2008 Personeelsbeleidsplan 2003/2004 2007/2008 Eisenhowerlaan 59 3844 AS Harderwijk wdu per 004 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Bestuurlijke uitgangspunten 4 2. Integraal personeelsbeleid 5 3. De basis voor

Nadere informatie

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!!

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!! 4.1 Personeelsbeleid: 1.4 funtioneringsprocedure. 9c Competentiescan blz. 1 van 6 Vragen competentiescan POP Overige Functies Bij de beoordeling geldt: maak een keuze uit: 1 = o / 2 = m / 3 = v / 4 = rv

Nadere informatie

Optimaal Werken. Gezondheid. Werkomstandigheden. Betrokkenheid. Ontwikkeling

Optimaal Werken. Gezondheid. Werkomstandigheden. Betrokkenheid. Ontwikkeling Optimaal Werken Gezondheid Werkomstandigheden Betrokkenheid Ontwikkeling 2 Optimaal Werken Arbo Unie helpt het werk in je organisatie zó vorm te geven dat werkenden zich een leven lang veilig, gezond en

Nadere informatie

Brochure. Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag. Basiskennis opdoen voor de HR-praktijk

Brochure. Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag. Basiskennis opdoen voor de HR-praktijk Brochure Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag Basiskennis opdoen voor de HR-praktijk Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag 4 Algemene informatie over de training

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

GEMEENTE UDEN VITAAL LOOPBAAN EN MOBILITEIT

GEMEENTE UDEN VITAAL LOOPBAAN EN MOBILITEIT GEMEENTE UDEN VITAAL Samen in beweging onderdeel LOOPBAAN EN MOBILITEIT Loopbaan en Mobiliteit gemeente Uden 2012 (versie 06-03-12/ vastgesteld op 26 juni 2012) 1 Gemeente Uden Vitaal De gemeente Uden

Nadere informatie

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt.

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Kennis in beweging eten werkt Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Weten werkt Partner in praktijkleren en personeelsontwikkeling. Dat wil Kenniscentrum GOC zijn voor alle bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

Samen naar een duurzame en levensfasegerichte inzetbaarheid

Samen naar een duurzame en levensfasegerichte inzetbaarheid Samen naar een duurzame en levensfasegerichte inzetbaarheid Jurgen Mestdagh Personeel en Organisatie gemeentebestuur Wetteren 31 maart 2011 - Brussel Inhoud even inleiden. wat en waarom duurzame inzetbaarheid?

Nadere informatie

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012 . Winstgevendheid door wenbaarheid Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst 24 april 2012 wie zijn wij Optines Consultancy is als HRM business partner gespecialiseerd in verandermanagement,

Nadere informatie

BEDRIJFSSCAN DUURZAME INZETBAARHEID DI-SWA

BEDRIJFSSCAN DUURZAME INZETBAARHEID DI-SWA Organisatie of instelling: Afdeling: Datum: Functie: Aantal werknemers: Inhoud 1. Waarom aandacht voor duurzame inzetbaarheid?... 2 2. Organisatie en strategie... 3 3. Leidinggevenden en duurzame inzetbaarheid...

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid bij Schiphol Group. Inzet op Maat Tine Versteeg 7 november 2016

Duurzame Inzetbaarheid bij Schiphol Group. Inzet op Maat Tine Versteeg 7 november 2016 Duurzame Inzetbaarheid bij Schiphol Group Inzet op Maat Tine Versteeg 7 november 2016 Duurzame Inzetbaarheid: Werken is Bewegen 4 aspecten van DI Schiphol Vitaliteit & gezondheid Intrinsieke motivatie

Nadere informatie

Levensfasebeleid bij Viataal

Levensfasebeleid bij Viataal Levensfasebeleid bij Viataal Kijken door een andere bril! Viataal is gefuseerd met de Koninklijke Effatha Guyot Groep en Sint Marie. In 2010 presenteren wij ons onder een nieuwe naam en met een nieuwe

Nadere informatie

Vragen over de functie. Vragen over het bedrijf. Vragen over de functie. Vragen over de toekomst van het bedrijf. Vragen over de selectieprocedure

Vragen over de functie. Vragen over het bedrijf. Vragen over de functie. Vragen over de toekomst van het bedrijf. Vragen over de selectieprocedure Vragen over de functie Een aantal voorbeelden van vragen die je tijdens het gesprek over de functie kunt stellen: Waarom is deze functie vrijgekomen? Wat kan ik van u verwachten op het gebied van ontwikkeling

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Recreatie In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt door

Nadere informatie

ONDERZOEK HR TRENDS 2015-2016

ONDERZOEK HR TRENDS 2015-2016 ONDERZOEK HR TRENDS 2015-2016 Partners HR Trends 2015-2016 Populatie Ruim 800 HR-professionals Werkzaam in uiteenlopende functies 12% ZZP Kennisintensieve dienstverlening Overheid 19% 6% 18% Collectieve

Nadere informatie