Door de toename van ondersteunende taken is er op korte termijn behoefte aan een: Project Manager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Door de toename van ondersteunende taken is er op korte termijn behoefte aan een: Project Manager"

Transcriptie

1 Het Maintenance & Engineering Solutions departement van Yokogawa Belgium staat in voor de technische en applicatie-ondersteuning van industriële Yokogawa DCS systemen en producten. Door de toename van ondersteunende taken is er op korte termijn behoefte aan een: Project Manager Als Project Manager brengt u projecten tot een goed einde. U zorgt voor een goede werking binnen het projectteam. U analyseert de behoeften van de klant, denkt technische oplossingen uit en implementeert deze in een industriële procesomgeving. Daartoe beschikt u over kennis van processturing, industriële regeltechniek en elektriciteitswerken. Wij zoeken een industrieel ingenieur, universitair - A1 of gelijkwaardig door ervaring met een passie voor automatisatie en elektriciteit. Bij voorkeur met enkele jaren ervaring in management of projectleiding. Onze ideale medewerker is drietalig Nederlands/Frans/Engels en is leergierig, stressbestendig en communicatief. Hij/zij beschikt over een stevig analytisch vermogen en kan logisch een industriële toepassing analyseren, creatieve oplossingen aandragen en implementeren. Hij/zij werkt hoofdzakelijk in ons kantoor te Zaventem en occasioneel bij onze klanten. Hij/zij kan zelfstandig de beste oplossing voorstellen, bespreken en tot tevredenheid van de klant implementeren. Yokogawa biedt een uitdagende job in zeer afwisselende toepassingen. U werkt in een jong en dynamisch team.

2 Gedetailleerde functiebeschrijving : 1. Positie van de functie Managing Director Mgr.SRV & ENG a. Doel Project Mgr. Betreft het met de beoogde kwaliteit, onder de beoogde condities, binnen de gestelde materiële en financiële grenzen, volgens planning, tot stand brengen van de beoogde resultaten van het project, het tussentijds rapporteren over de voortgang, het bijstellen van projectdoelen en het overleg daarover, het opleveren en de afronding van het project en de deelprojecten, het geven van indicaties voor vervolg, resp. het genereren van vervolgopdrachten. Is verantwoordelijk voor de/het: tijdig, binnen budget en gestelde kwaliteitseisen opleveren van financieel omvangrijke projecten; realiseren en, indien mogelijk vergroten van de marges zoals geschat bij de Project Kick Off. aanwezigheid en uitdragen van vereiste procedures en werkinstructies voor het handhaven van de kwaliteit (ISO-9001). Controle vindt incidenteel plaats door de Manager Maintenance & Engineering middels rapportage b. Positie De functie rapporteert aan de Manager Maintenance & Engineering.

3 2. Belangrijkste Resultaatsgebieden a. Project Voorbereiding Betreft het leggen van contacten met opdrachtgevers en leveranciers, het onderzoeken en exact bepalen van de vraag en de omstandigheden van de eigenaar van het probleem, het verkennen van mogelijke oplossingen en de ruimte voor het realiseren daarvan. Enkele voorbeelden van activiteiten: Coördineren en/of maken van kostenberekeningen en adviseren van Sales over contractvoorwaarden betreffende potentiële opdrachten voor de levering van meet-en regelsystemen, bestaande uit hard- en software uit eigen levering en/of van derden en instrumentatie, incl. training en services Regelen van de overdracht van projectopdrachten van Sales naar Engineering Evalueren van commerciële en technische condities van de opdracht en ondernemen van actie bij onduidelijkheden. Project kick-off meeting organiseren b. Project Uitvoering Het doelgericht uitzoeken, vrijmaken, inwerken, motiveren, trainen en coachen van projectdeelnemers, het daadwerkelijk leidinggeven aan het team en aan afzonderlijke medewerkers. Enkele voorbeelden van activiteiten: Samenstellen van het project kwaliteitsplan volgens opdracht (minimaal volgens Yokogawastandaarden). In overleg met betrokken leidinggevenden samenstellen van het projectteam. In overleg met de lead-engineer samenstellen van de Functional Design Specification (FDS) en projectdocumentatie. Bewaken van de project-kwaliteit en ondernemen van actie bij geconstateerde afwijking. In samenwerking met de lead-engineer vaststellen van de projecttaken met de bijbehorende budgetten. Signaleren, coördineren en bewaken van meer/minder-werk. Bewaken van het projectbudget en van levertijden en ondernemen van actie bij -dreigendeoverschrijding. Beslissen omtrent keuze van toe te leveren hard- en software na overleg met de leadengineer en de inkoper. Organiseren van in- en externe projectbesprekingen. Coördineren van zowel Factory Acceptance- als de Site Acceptance Test in overleg met de opdrachtgever

4 c. Project Administratie Betreft de organisatie, inrichting en uitvoering van de informatievoorziening, de administratieve organisatie van de projectuitvoering en de projectadministratie zelf. Enkele voorbeelden van activiteiten: Verstrekken van projectinformatie aan de Project Administrator t.b.v. project-rapportage. Voeren van de projectadministratie Het administreren en initiëren van meer/minder-werk. Het factureren. Het verschepen. Het verzorgen van certificaten (Certificate of Origin). In overleg met de Administrator verzorgen van voortgangsrapportage. Samenstellen van het project close-out rapport. 3. Functietechnische vereisten (kennis en kunde) a. Basiskennis Kennis is vereist van de/het : Projectorganisatie, -management, leidinggeven (incl.personeelsresourcing) en planning en tools. Meet- en regeltechniek en systemen. Prijsstructuur en technische architectuur van eigen systemen en door derden te leveren hard- en software. Algemene instrumentatie. Te besturen processen. Algemene elektrotechniek. Algemene communicatie- en interface-technieken. Budgetteringen opstellen en budgetbewaking. Financieel-administratieve, logistieke procedures. Procedures, normen en standaards. Methoden en kwaliteitsbewaking. Presentatie- en onderhandelingstechnieken. Commerciële technieken. Engelse taal in woord en geschrift. PC praktische werkervaring ( Word, Excel, PPT) Ervaring en andere expertkennis Vloeiend in het Nederlands, Frans en Engels. Duits is een voordeel.

5 b. Opleiding Opleiding op universitair of technische hogeschool niveau. c. Voorkeur voor mogelijke aanvullende opleidingen Aanvullende gewenste opleidingen die niet strikt noodzakelijk zijn maar wel de invulling van de functie kunnen optimaliseren, nu of in de toekomst. : Cursussen bedrijfskunde, managementvaardigheden, sociale vaardigheden. Enkele jaren ervaring in management of projectleiding. Expertise in het vakgebied waarin het project actief is. 4. Persoonlijke bekwaamheidsvereisten a. Prestatiemotivatie en Inzet Stellen van hoge eisen aan zichzelf en aan de resultaten die worden geproduceerd. Laten zien niet tevreden te zijn met gemiddelde prestaties. Zichzelf ontwikkelen om kwaliteit te leveren, hoog te presteren, succes te behalen. Heeft de opdracht van het project in kaart gebracht en een duidelijke en efficiënte taakverdeling opgesteld (organogram & functiebeschrijvingen); Streeft voortdurend naar een verbetering van de prestaties; evalueert, wijzigt, herdenkt methodes om deze meer effectief en efficiënt te maken; schakelt mensen en middelen optimaal in om de werking op het project te verbeteren; maakt realistisch gebruik van schaarse middelen; Werkt hard om hoge prestaties te kunnen leveren. Spreekt enthousiast over het bedrijf, de functie, het vak, de medewerkers. Formuleert uitdagende doelen voor zichzelf Gedraagt zich verantwoordelijk en zelfstandig, bevordert dit gedrag bij anderen. Grijpt kansen, creëert mogelijkheden voor verdere ontwikkeling. Levert uitstekende prestaties Doet meer dan wordt gevraagd Stelt zich verantwoordelijk voor kwaliteit van de dienstverlening Reserveert tijd en energie voor eigen ontwikkeling binnen het vakgebied. b. Klantgerichtheid Waarborgt een correcte behandeling van de klanten geeft binnen een redelijke termijn informatie aan de klant die erom vraagt of zorgt dat dit gebeurt; zorgt voor een begrijpelijke en duidelijke communicatie naar de klanten door te waken over een eenvoudig taalgebruik en een verzorgde presentatie;.

6 c. Kwaliteitsbesef Zich richten op het tegemoetkomen aan wensen en behoeften van cliënten en consumenten. Een hoge prioriteit toekennen aan afwerking, gebruikersgemak, veiligheid en service. Tevredenheid toetsen bij de cliënten. Reageert snel en passend op klachten en op vragen om dienstverlening. Neemt het belang van het bedrijf en de medewerkers als uitgangspunt. Vraagt door, zoekt actief naar de werkelijke wensen van de cliënten Stelt zich in op het afleveren van perfect maatwerk, Beschouwt zichzelf als verantwoordelijk voor de belangrijkste ondersteuning van een op kwaliteit georiënteerd bedrijfsproductieproces. Streeft naar het leveren van kwaliteit in de dienstverlening. Geeft een helder beeld van te bereiken resultaten, de kwaliteit ervan, de kosten, het tijdstraject en de fasering van in het proces Reageert direct op klachten, brengt verbeteringen aan, zorgt voor een leereffect. Aanvaardt verantwoordelijkheid voor gemaakte fouten. d. Betrouwbaarheid / Integriteit Zich rechtschapen, eerlijk en onkreukbaar gedragen, in overeenstemming met algemeen geldende sociale en professionele normen. Is (hoewel diplomatisch) eerlijk en rechtuit. Geeft de werkelijkheid correct weer. Houd zich aan de regels van het beroep en de organisatie. Geeft duidelijk aan wanneer een verlangde actie buiten eigen normen of de beroeps-, respectievelijk instellingsnormen valt. Houdt aan algemene en professionele gedragsnormen vast, ook wanneer dit nadeel, spanning of conflicten met zich meebrengt. Respecteert de persoonlijkheid en de normen en waarden van anderen. Neemt verantwoordelijkheid voor het eigen handelen. Meldt gemaakte fouten en neemt uit eigen beweging stappen om schade te compenseren of te beperken.

7 e. Organisatiebetrokkenheid Zich houden aan de afspraken, aan de stappen, aan de voorwaarden en aan de beoogde resultaten van een proces. Zich richten naar de wensen en bedoelingen van de ander. Praat enthousiast over het bedrijf, het werk, het management en de medewerkers Komt uit voor persoonlijke betrokkenheid bij het lot van management en medewerkers Collega's en medewerkers worden niet afgevallen in het bijzijn van anderen. Geeft dekking en steun aan medewerkers en collega's die worden aangevallen. Richt zich naar de waarden en normen van bedrijf en beroep. Komt afspraken na, ook al is dat niet in eigen belang Staat achter beslissingen die voor de medewerkers of het bedrijf nuttig zijn, ook als dat weerstand oplevert Zet zich in om bedrijfsdoelen te realiseren, ook wanneer men zelf ander beleid prioriteit zou willen geven. f. Uitdrukken Ideeën en meningen duidelijk maken met helder taalgebruik, passende lichaamstaal en goede stijlvormen. De taal mondeling en schriftelijk correct gebruiken, aangepast aan de doelgroep. Gedragsindicatoren: Brengt zijn/haar ideeën helder en duidelijk over, zowel schriftelijk als mondeling; schrijft effectieve memo's gebruikt voorbeelden om ideeën te verduidelijken spreekt en schrijft duidelijk, beknopt, ter zake. Reageert open, opbouwend en constructief op vergaderingen. Is bereid discussies aan te gaan, gaat deze niet uit de weg. Legt zijn kaarten open op tafel tijdens een discussie. Informeert de Engineering Manager over de technische aspecten van een dossier maar ook over de houding van verschillende groepen in het veld; Gebruikt geen ingewikkelde zinnen Vaktaal wordt vermeden of duidelijk uitgelegd. Verstrekte informatie wordt met duidelijke voorbeelden geïllustreerd. Ontvangen informatie wordt geverifieerd en getoetst.

8 g. Onderhandelen Prestatie-indicatoren: Effectief communiceren met het oog op het bereiken van overeenstemming en acceptatie. Zoekt vooraf naar realistische en haalbare resultaten. Bepaalt vooraf eigen mogelijkheden en grenzen en schat de bereidheid van ieder om concessies te doen zo helder mogelijk in. Tast naar argumenten van de wederpartij voor een eigen standpunt te onderbouwen. Geeft duidelijk eigen doelstellingen en belangen aan en houdt daaraan vast. Benoemt in het gesprek helder de punten die aansluiten bij de doelstellingen van de wederpartij. Geeft argumenten waarom voorstellen van de onderhandelingspartners niet acceptabel niet praktisch of niet haalbaar zijn. Goede overlegstrategie: brengt argumenten stap voor stap in, steeds op het juiste moment. Vindt ingangen voor gemeenschappelijke belangen, resultaten en oplossingen die voor alle partijen acceptabel zijn. Gaat na of partijen het onderhandelingsresultaat begrijpen en accepteren. Maakt de balans op van wat er is ingeleverd en wat daarvoor is verkregen. h. Impact Gedragsindicatoren: Gebruikt directe overredingskracht (maar blijft diplomatisch t.o.v. klant) Geeft een duidelijke uitleg, vergelijkt met een andere situatie, brengt argumenten aan, confronteert de groep openlijk met argumentaties; Tracht mensen te overtuigen door hen duidelijk te wijzen op hun verantwoordelijkheid, door het belang van een consensus voor beide partijen aan te tonen; Minimaliseert opmerkingen om een discussie te winnen; Brengt een bijkomend, nieuw element aan om deelnemers aan een discussie, een vergadering te overtuigen; neemt pertinent stelling; is direct, gebruikt klare en duidelijke taal, gebruikt overredingskracht; verdedigt de eigen mening tegenover de hiërarchische chef, stelt een nota op om de belangrijkheid van een probleem te signaleren; durft grenzen te leggen. Gebruikt meerdere acties/technieken tegelijk om anderen te overtuigen. Denkt (vooraf) aan de impact die zijn/haar actie zal hebben op anderen en past daarom welbewust zijn/haar argumentatie aan het publiek aan. Heeft een echte strategie om impact te laten gelden : Legt voorafgaandelijk contacten met anderen om problemen te kunnen opsnuiven, om tot afspraken te komen; Maakt gebruik van verschillende contacten en relaties (zijn: haar netwerk ) om de slaagkansen van de afdeling te verhogen.

9 i. Denken Synthetisch (oordeelsvorming) Afwegen van beschikbare informatie en op basis daarvan tot een oordeel komen. Onderscheidt de hoofdzaken van de bijzaken evenals zin en onzin in informatie. Formuleert een diagnose op basis van de verzamelde informatie, komt tot een synthese vooraleer tot het opstellen van een mogelijk actieplan over te gaan, definieert verschillende stappen om tot de oplossing van een probleem te komen. Schat risico's, kansen en neveneffecten in Beoordeelt en beargumenteert verschillende alternatieven. Betrekt belangen van bedrijf en medewerkers, de kwaliteit en de kosten van de interventie, de mogelijkheden of vooruitzichten op langere termijn en ieders eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij het oordeel. Benoemt gevolgen en consequenties van een besluit en maakt dit toegankelijk voor nadere beslissingen door belanghebbenden Onderbouwt oordeel of uitspraak benoemt voor- en nadelen, schetst de mogelijke consequenties en kosten van alternatieven. j. Denken Analytisch (probleemanalyse) Verkrijgen en herkennen van belangrijke informatie, verbanden leggen tussen gegevens. Opsporen van mogelijke oorzaken van verschijnselen, zoeken naar ter zake doende gegevens. Het beeld completeren en vastleggen. Splitst een probleem / een situatie op in deelaspecten, definieert verschillende stappen om tot een oplossing te komen: Legt verbanden tussen verschillende aspecten van een probleem / een situatie; denkt vooruit, anticipeert op mogelijke problemen. Gebruikt verschillende analytische technieken om problemen op te delen, om diverse oplossingen te bedenken en tegen elkaar af te wegen. Zorgt dat er condities aanwezig zijn voor het verkrijgen van betrouwbare informatie Ziet dat informatie onvolledig of onbetrouwbaar is en neemt maatregelen. Benut actief professionele informatiebronnen. Vergaart op verschillende manieren informatie om te toetsen of de informatie betrouwbaar is. Verzamelt achtergrondinformatie over situaties, feiten en geslaagde oplossingen Zoekt naar de oorzaken van ontbrekende, onjuiste, vervormde of selectieve informatie Stelt logisch en methodisch vast waar het probleem zit en wat er aan gedaan kan worden Komt op het juiste moment met de juiste actie. Treft voorzorgsmaatregelen voor complicaties en onverwachte wendingen.

10 k. Besluitvaardigheid Beslissingen nemen, wat zichtbaar wordt in het ondernemen van concrete acties of in het uitspreken van een duidelijke mening. Prestatie-indicatoren: Is duidelijk in adviezen en opdrachten, laat geen twijfel bestaan over uitvoeringszaken waarvoor men verantwoordelijk is. Neemt na enige overweging zonder aarzelen een eigen standpunt in. Neemt besluiten op tijd, stelt besluiten niet onnodig uit en neemt ze ook niet te snel. Confronteert, is helder over iets dat niet juist is, wijst slechte voorstellen of suggesties duidelijk af. Stelt consequenties bij het niet opvolgen van aanwijzing of advies l. Creativiteit Gedragsindicatoren Stelt geijkte werkwijzen ter discussie, komt met alternatieven. Komt direct met nieuwe ideeën en nieuwe oplossingen. Ziet direct de kern van een complex probleem en gaat daar vindingrijk op door. m. Teamleiderschap Gedragsindicatoren: Geeft richtlijnen en instructies aan medewerkers. Informeert medewerkers, verduidelijkt het waarom van beslissingen: Geeft richtlijnen, instructies aan medewerkers aangaande het uit te voeren werk en controleert de uitvoering, Informeert medewerkers over vergaderingen, veranderingen en genomen beslissingen om hen op de hoogte te brengen en betrokkenheid binnen het project te creëren; Verduidelijkt het waarom van beslissingen, veranderingen,... verantwoordt zich naar medewerkers toe; Doet alles om de effectiviteit van het projectteam te verhogen: Verdeelt het werk op een billijke wijze rekening houdende met werkdruk en eenieders tijdsbesteding; Detecteert en houdt rekening met individuele specialiteiten (kennis en kunde) bij de verdeling van het werk; Informeert bij medewerkers hoe zij de taakverdeling binnen de afdeling zien; wil hiermee betrokkenheid creëren; Roept mensen samen om intern te overleggen aangaande voorbereidend werk, problemen, dossiers, nota s, herschikking van werk,...); Heeft aandacht voor de goede sfeer binnen het projectteam verkrijgen (informele bijeenkomsten, open deur Komt in samenspraak met medewerkers tot een oplossing (probleemoplossend) Zorgt voor een goede ondersteuning van zijn team :

11 schept een motiverend werkklimaat; zorgt ervoor dat iedereen de bevoegdheden en middelen, informatie,...heeft die nodig zijn om de taak goed te kunnen uitvoeren; n. Overtuigen van groepen (groepsgericht leiderschap) Gedragsindicatoren Is duidelijk over het doel en mogelijkheden van de groep. Geeft duidelijke opdrachten. Geeft helder aan waar de inbreng van de leiding verschilt van de inbreng van de deelnemers. Maakt daarover duidelijke afspraken. Zorgen voor randvoorwaarden voor het goed functioneren van de groep. Spoort deelnemers aan om zich te uiten en zelf inbreng te geven. Ziet en benut de onderlinge relaties van de deelnemers voor een goede samenwerking. Betrekt deelnemers bij het oplossen van misverstanden, spanningen en knelpunten. Signaleert successen die zijn bereikt door of met steun van de groep. Benoemt de punten waarover men het onderling wel en niet eens is. Behartigt naar buiten de belangen van de groep. Geeft een goed gedragsvoorbeeld voor de vereiste inzet bij het werk Toont waardering voor bereikte resultaten. o. Beheersmatig Structuur aanbrengen Op te lossen problemen in kaart brengen en orde scheppen in de situatie. Realistische doelen stellen, prioriteiten bepalen, effectieve strategieën bedenken en plannen opstellen om tijdig de juiste acties te ondernemen en daarbij over de juiste middelen en mogelijkheden te beschikken om de gewenste doelen te kunnen bereiken. Prestatie-indicatoren: Geeft duidelijk overzicht van de situatie, laat zien wat hoofdzaken zijn en wat bijzaken. Stelt prioriteiten, werkt duidelijk volgens plan. Stelt duidelijke doelen, benoemt rollen taken en deelactiviteiten Geeft aan hoe de werkzaamheden georganiseerd moeten worden en wie daarvoor verantwoordelijk is. Koerst direct op acties en resultaten, wanneer nodig op termijn.. Anticipeert op belemmeringen en mislukkingen, geeft alternatieven aan. Markeert de af te leggen weg, benoemt concrete en meetbare doelstellingen. p. Omgaan met stressfactoren Gedragsindicatoren: De Project Manager is een stressbestendig en communicatief persoon die deze taken kan verrichten, ook onder grote druk en met een minimum aan ondersteuning EINDE VAN DIT DOCUMENT

Vacature voor een Systems Application Engineer. Systems Application Engineer

Vacature voor een Systems Application Engineer. Systems Application Engineer Vacature voor een Systems Application Engineer Het Maintenance & Engineering Solutions departement van Yokogawa Belgium staat in voor de technische en applicatie-ondersteuning van industriële Yokogawa

Nadere informatie

Gemeentebestuur Knokke-Heist Competentiewoordenboek kaderleden Januari 2005

Gemeentebestuur Knokke-Heist Competentiewoordenboek kaderleden Januari 2005 Gemeentebestuur Knokke-Heist Competentiewoordenboek kaderleden Januari 2005 1. BELEIDSONDERSTEUNEND WERKEN Beleidsondersteunend werken is het verwerken van alle relevante informatie in duidelijke, overzichtelijke

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Com puterw eg 1,3542 D P U trecht Postbus 1087,3600 BB Maarssen tel.0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 w w w.picom pany.nl servicedesk@ picom pany.nl Het PiCompany

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider B December 2009 PROJECTLEIDER B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider B

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven Doel van de functiefamilie Aansturen van medewerkers en organiseren en superviseren van hun dagelijkse werkzaamheden teneinde een efficiënte en continue werking van het eigen team te garanderen en zodoende

Nadere informatie

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Coördinator buitenschoolse kinderopvang

Coördinator buitenschoolse kinderopvang Coördinator buitenschoolse kinderopvang Doel van de functie Zorgen voor een kwaliteitsvolle buitenschoolse kinderopvang. Plaats in de organisatie Afdeling Vrije tijd Dienst Buitenschoolse kinderopvang

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

Deeltijdse ICT-medewerker SASK

Deeltijdse ICT-medewerker SASK Deeltijdse ICT-medewerker SASK B1-B3 Doel van de functie: Je staat in voor in voor het dagelijks onderhouden, beheren en ondersteunen van de ICT-infrastructuur in functie van de algemene (administratieve)

Nadere informatie

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren OR - competentieprofiel LNV Camiel Schols SBI training & advies Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

Nadere informatie

Identificatiegegevens kandidaat. Identificatiegegevens onderneming. Naam* Adres* Telefoon* adres* Naam. Ondernemingsnummer* Datum van onderzoek

Identificatiegegevens kandidaat. Identificatiegegevens onderneming. Naam* Adres* Telefoon*  adres* Naam. Ondernemingsnummer* Datum van onderzoek Screening van de individuele dienstverlener in de pijler advies / advies Internationaal ondernemen / strategisch advies in het kader van de maatregel kmo-portefeuille Sjabloon van het onderzoeksverslag

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend D December 2009 LEIDINGGEVEND D 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend D

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL MEDEWERKER KEUKEN COZ SINT - JOZEF

COMPETENTIEPROFIEL MEDEWERKER KEUKEN COZ SINT - JOZEF COMPETENTIEPROFIEL MEDEWERKER KEUKEN COZ SINT - JOZEF pg1/5 DOELSTELLINGEN EN SITUERING IN DE ORGANISATIE (cfr organogram) Vanuit onze opdrachtsverklaring is het de taak van elke medewerker om de zorg

Nadere informatie

Beoordelingsformulier

Beoordelingsformulier Beoordelingsformulier functie Naam medewerker Naam leidinggevende Naam manager Functie medewerker Coördinator ArcheoTolk Functieklasse 4 Periode van de beoordeling Datum beoordelingsgesprek Toelichting

Nadere informatie

Deskundige ICT - systeembeheerder

Deskundige ICT - systeembeheerder 1. FUNCTIEDOEL De deskundige ICT levert samen met zijn/haar collega s expertise informatie, diensten en producten af aan de interne klanten, met de nodige kwaliteitsvereisten, volgens de juiste procedures

Nadere informatie

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep (versie mei 2012) FUNCTIONERINGSGESPREK leraar basisonderwijs (LA) Naam: Geboortedatum: Huidige school: Leidinggevende: Huidige functie: Datum vorig gesprek:

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert B December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3 Functiebeschrijving Applicatiebeheerder Graad B1-B3 1 1 Applicatiebeheerder 1.1 Rol Als applicatiebeheerder ben je het aanspreekpunt voor het ontwerp, beheer en de instandhouding van de toegewezen applicaties.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functietitel: Afdelingshoofd personen

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functietitel: Afdelingshoofd personen FUNCTIEBESCHRIJVING Functietitel: Afdelingshoofd personen Hoofddoel: Leiden en coördineren van de afdeling personen waaronder: Dienst Sociale Zaken En op termijn: Dienst Burgerzaken Dienst Vrije Tijd &

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Nous recherchons un Ingénieur Systems Application. Ingénieur d Application

Nous recherchons un Ingénieur Systems Application. Ingénieur d Application Nous recherchons un Ingénieur Systems Application Le département «Maintenance & Engineering Solutions»de Yokogawa Belgium traite l assistance technique et l application des produits et systèmes DCS industriels

Nadere informatie

HOOFD RUSTHUISSECRETARIAAT

HOOFD RUSTHUISSECRETARIAAT 1 COMPETENTIEFICHE C1-C3 EN C4-C5 LEIDINGGEVEND HOOFD RUSTHUISSECRETARIAAT INTERN FORMULIER WZC IMMACULATA OCMW EDEGEM Leiding geven Op gestructureerde wijze prestaties opvolgen zowel op kwantitatief als

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert C December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT C 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers

Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers Algemene informatie Functietitel Cluster Dienst Team Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Dossierbehandelaar (bestuurssecretaris)

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider A1 December 2009 PROJECTLEIDER A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider

Nadere informatie

COMPETENTIECATALOGUS

COMPETENTIECATALOGUS Bijlage 1B bij de Regeling jaargesprekken Competentiecatalogus COMPETENTIECATALOGUS Competenties Klantgericht Toont zich bewust van wensen en belangen van de in- of externe klant, schept duidelijkheid

Nadere informatie

VACATURE-INVENTARISATIE

VACATURE-INVENTARISATIE VACATURE-INVENTARISATIE Algemeen Bedrijf: Adres: Telefoon: Reden vacature: uitdiensttreding huidige functionaris overplaatsing huidige functionaris promotie huidige functionaris uitbreiding Datum ingang

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

Jeugdwerker (jongerencultuur) - tijdelijk

Jeugdwerker (jongerencultuur) - tijdelijk Jeugdwerker (jongerencultuur) - tijdelijk Functiebenaming/graad en functionele loopbaan Jeugdwerker, C1-C3. Doel van de functie Je ondersteunt de inhoudelijke werking van de jeugddienst met de focus op

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Werkproces 1.1: Verzamelen en verwerken van ontwerpgegevens De commercieel technicus controleert of de aangeleverde ontwerpgegevens (zoals bijvoorbeeld een programma

Nadere informatie

360 feedback assessment

360 feedback assessment 360 feedback assessment Naam : Jan Voorbeeld Datum rapportage : oktober 2013 Opdrachtgever : Organisatie Contactpersoon : Ellen Roosen Mpact Training & Advies Overwaard 13, 4205 PA Gorinchem Nederland

Nadere informatie

MEDEWERKER SCHOONMAAK

MEDEWERKER SCHOONMAAK MEDEWERKER SCHOONMAAK 1. Functiebenaming/ graad FUNCTIEBENAMING: medewerker DIENST: schoonmaak FUNCTIEFAMILIE: technisch ondersteunenden (TO1) NIVEAU: D1-D2-D3 2. Plaats in de organisatie De medewerker

Nadere informatie

Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3)

Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3) Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K0137 480 SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3) D1 Voorlichting en advies geven aan cliënten over technologische hulpmiddelen

Nadere informatie

Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag

Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag Keuzedeel mbo Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee

Nadere informatie

Doel van de functiefamilie Ondersteunt de controle bij opsporingswerken met een hond, waarbij de hond moet beschouwd worden als een werkinstrument..

Doel van de functiefamilie Ondersteunt de controle bij opsporingswerken met een hond, waarbij de hond moet beschouwd worden als een werkinstrument.. Functiefamilie: Niveau: TECHNISCHE ASSISTENTIE HONDENMEESTER C Doel van de functiefamilie Ondersteunt de controle bij opsporingswerken met een hond, waarbij de hond moet beschouwd worden als een werkinstrument..

Nadere informatie

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING PERSOONLIJKE ONTWIKKELING Modulecode: L.MIM.5687 Toetscode: T.MIM.7939 Modulenaam: Persoonlijke ontwikkeling Opleiding: Commerciële economie deeltijd Kwartiel: 1.1, 1.2, 1.3 en 1.4 Verantwoordelijk docent:

Nadere informatie

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Pagina 1 van 5 Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Doel Het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden van een functionaris, met inbegrip van opleidingseisen en salarisindicatie. Van

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functiefamilie: operationeel leidinggevenden Functietitel: Deskundige Burgerzaken Afdeling: Algemene Zaken Dienst: Burgerzaken 2. Positionering in

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Facilitair accountmanager

Facilitair accountmanager Facilitair accountmanager Doel Inventariseren en analyseren van de wensen en ervaringen van klanten van de dienst ten aanzien van de dienstverlening en het uitzetten van daaruit voorvloeiende activiteiten,

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A4 December 2009 LEIDINGGEVEND A4 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

Rapport Management i360. Test Kandidaat

Rapport Management i360. Test Kandidaat Rapport Management i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt

Nadere informatie

CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR

CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR Competentiegerichte functiebeschrijving FUNCTIEPROFIEL FUNCTIEKENMERKEN Dienst: Weddeschaal: Verantwoordelijke leidinggevende: Cultuur A1a/A3a secretaris Naam van de functiehouder:

Nadere informatie

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is.

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is. VOORTGANGSRAPPORTAGE Praktijk PW 4 Jeugdzorg 2009-2011 naam: klas: loopbaanbegeleider: 1=startniveau, 2= aardig eindje onderweg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak 1 Opstellen van een activiteitenprogramma

Nadere informatie

Gehandicaptenzorg, woonbegeleiding, activiteitenbegeleiding, zorgcoördinatie.

Gehandicaptenzorg, woonbegeleiding, activiteitenbegeleiding, zorgcoördinatie. Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Kwaliteitszorg voor MZ Cursus Gehandicaptenzorg, woonbegeleiding, activiteitenbegeleiding, zorgcoördinatie. Een presentatie

Nadere informatie

Plannen & organiseren

Plannen & organiseren kijkt vooruit, onderbouwt een planning, houdt rekening met potentiële invloedfactoren, visualiseert en communiceert deze duidelijk en begrijpbaar aan de medewerkers. koppelt aan deze planning, doelstellingen

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

Joe Jouw Ontwikkeling Eerst

Joe Jouw Ontwikkeling Eerst Competentiebeoordeling Kandidaat-rapportage Joe Jouw Ontwikkeling Eerst www.jouwontwikkelingeerst.nl - info@jouwontwikkelingeerst.nl - 06 46 13 63 21 Inhoudsopgave Inleiding 3 Basisgegevens van de rapportage

Nadere informatie

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a Wat is het doel/de bestaansreden van de functie? : Het leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en ervoor zorgen dat strategische projecten geïmplementeerd

Nadere informatie

Gespreksformulieren LB personeel Dommelgroep

Gespreksformulieren LB personeel Dommelgroep Gespreksformulieren LB personeel Dommelgroep (versie mei 2012) FUNCTIONERINGSGESPREK leraar basisonderwijs (LB) Naam: Geboortedatum: Huidige school: Leidinggevende: Huidige functie: Datum vorig gesprek:

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk 2010-2013 volgens het kwalificatiedossier Jeugdzorg 2011. 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak

Nadere informatie

Werktrajectbegeleider

Werktrajectbegeleider Werktrajectbegeleider Functiebeschrijving naar aanleiding van CAO-tekst Trajectbegeleider Vastgesteld door: Directeurbestuurder Datum: December 2005 Algemene kenmerken De werktrajectbegeleider richt zich

Nadere informatie

LEIDING GEVEN. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie

LEIDING GEVEN. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau: LEIDING GEVEN D Doel van de functiefamilie Instaan voor de coördinatie en de opvolging van de werkzaamheden van een administratieve of operationele entiteit waarin men medewerkers

Nadere informatie

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3)

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Doel Beschrijving Coördineren en beheren van het communicatieproces vanuit de organisatie in overleg met de verschillende afdelingen en zo de interne

Nadere informatie

Administratief medewerker aanleg werfreserve (C1-C3)

Administratief medewerker aanleg werfreserve (C1-C3) Administratief medewerker aanleg werfreserve (C1-C3) Vanaf 2016 maken stad Roeselare en OCMW Roeselare verder werk van één organisatiestructuur. Binnen de brede samenwerking is er de nood aan de aanleg

Nadere informatie

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel Keuzedeel mbo Mensen met niet-aangeboren hersenletsel gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0067 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn

Nadere informatie

GEZINSONDERSTEUNEND WERK ONDERZOEK NAAR COMPETENTIES BIJ VRIJWILLIGERS EN PROFESSIONALS

GEZINSONDERSTEUNEND WERK ONDERZOEK NAAR COMPETENTIES BIJ VRIJWILLIGERS EN PROFESSIONALS GEZINSONDERSTEUNEND WERK ONDERZOEK NAAR COMPETENTIES BIJ VRIJWILLIGERS EN PROFESSIONALS Het doel van dit onderzoek is een vergelijking te maken tussen de aanwezige competenties bij professionals en vrijwilligers

Nadere informatie

Competentieprofiel Werkbegeleider

Competentieprofiel Werkbegeleider Competentieprofiel Werkbegeleider Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus 131 3980 CC Bunnik T 030 750 7000 F 030 750 7001 I www.calibris.nl E info@calibris.nl

Nadere informatie

Jeugdwerker (vakantieaanbod) - tijdelijk

Jeugdwerker (vakantieaanbod) - tijdelijk Jeugdwerker (vakantieaanbod) - tijdelijk Functiebenaming/graad en functionele loopbaan Jeugdwerker, C1-C3. Doel van de functie Samen met de speelpleinverantwoordelijke organiseer je elke vakantie mee de

Nadere informatie

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd Administrateur Doel Realiseren van beheersmatige, adviserende en managementondersteunende administratieve werkzaamheden ten behoeve van de instelling, dan wel onderdelen daarvan, binnen vastgestelde procedures

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Test Kandidaat

Rapport Docent i360. Test Kandidaat Rapport Docent i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Reageert direct op een klacht en stelt je niet verdedigend op. Reageert direct op een klacht en stelt je niet verdedigend op

Reageert direct op een klacht en stelt je niet verdedigend op. Reageert direct op een klacht en stelt je niet verdedigend op Klantgerichtheid Klantgerichtheid Reageert direct op een klacht en stelt je niet verdedigend op Je handelt zoveel mogelijk vanuit het belang van de patiënt Je zoekt actief naar wensen/behoeften van patiënten

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Bedrijf Hajnadi Klimaattechniek BV Functie Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Functiebeschrijving Functiekenmerken Taken kennis en vaardigheden Opleidingsmogelijkheden bij functie Functiekenmerken

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A1 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Medewerker contractmanagement. Denkkracht: 3. Analytisch vermogen

Medewerker contractmanagement. Denkkracht: 3. Analytisch vermogen Denkkracht: 3. Analytisch vermogen Begrijpt een situatie door die op te delen in kleinere delen of de gevolgen ervan vast te stellen. Dit houdt in dat er verschillende onderdelen of aspecten met elkaar

Nadere informatie

Ontwikkeling van een competentieprofiel voor de medezeggenschapsorganen (LNV)

Ontwikkeling van een competentieprofiel voor de medezeggenschapsorganen (LNV) Ontwikkeling van een competentieprofiel voor de medezeggenschapsorganen (LNV) Camiel Schols SBI training & advies Inleiding Door het A&O fonds Rijk is een pilot medezeggenschap gestart. Hier nemen vier

Nadere informatie

De Rekenkamer Metropool Amsterdam zoekt. Twee Onderzoekers. Voor uur per week

De Rekenkamer Metropool Amsterdam zoekt. Twee Onderzoekers. Voor uur per week De Rekenkamer Metropool Amsterdam zoekt Twee Onderzoekers Voor 24-36 uur per week Wij zijn op zoek naar flexibele onderzoekers op niveau. De onderzoeker draagt bij aan verbetering van het onderzoek en

Nadere informatie

360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co

360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co 360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co 11 februari 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Totaaloverzicht 2 3 Analyse per competentie 3 3.1 Analyseren 3 3.2 Doel- & resultaatgericht

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING GEMEENTE SCHOTEN. Sectie: TD: Ruimtelijke Ordening en Planning, Monumenten en Landschappen, Huisvesting en Architectuur.

FUNCTIEBESCHRIJVING GEMEENTE SCHOTEN. Sectie: TD: Ruimtelijke Ordening en Planning, Monumenten en Landschappen, Huisvesting en Architectuur. FUNCTIEBESCHRIJVING GEMEENTE SCHOTEN 1. ALGEMEEN 1.1. Dienst: Grondgebiedzaken Sectie: TD: Ruimtelijke Ordening en Planning, Monumenten en Landschappen, Huisvesting en Architectuur. 1.2. Naam van de functie:

Nadere informatie

Examenmatrijs Proeve van Bekwaamheid

Examenmatrijs Proeve van Bekwaamheid Examenmatrijs Proeve van Bekwaamheid Algemene informatie Examenmatrijs code Vaststellingsdatum 15-12-2015 Kwalificatiedossier en cohort Veiligheid en Vakmanschap 2016 en verder Profiel en crebocode Kerntaak

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functiefamilie: Administratief personeel Functietitel: Administratief medewerker Afdeling: Cultuur en vrije tijd Dienst: Druk en uitleendienst 2.

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling:

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling: Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak Applicatie- en mediaontwikkeling 2012-2013, 2013-2014 Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Kwalificatie en crebocode

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Ploegbaas groen wegen

Ploegbaas groen wegen Ploegbaas groen wegen Doel van de functie Onderhouden gemeentelijk groen, wegenis en riolering. Plaats in de organisatie Afdeling grondgebiedzaken Dienst groen- en wegen Directe leidinggevende afdelingshoofd

Nadere informatie

Casusinformatie behorende bij de functie van Klantmanager 1 GEMEENTE ZOETERMEER Functiefamilie : Functienaam : Niveau : 1. Typering Functiefamilie

Casusinformatie behorende bij de functie van Klantmanager 1 GEMEENTE ZOETERMEER Functiefamilie : Functienaam : Niveau : 1. Typering Functiefamilie Casusinformatie behorende bij de functie van Klantmanager 1 Inhoud: 1. Generieke functie 2. Functieprofiel 3. Competentieprofiel 1. Generieke functie GEMEENTE ZOETERMEER Functiefamilie : Dienstverlening

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A4 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A4 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Secretaresse Mei 2009

Secretaresse Mei 2009 Functienaam Vastgesteld: Secretaresse Mei 2009 Aard van de functie De secretaresse ondersteunt en faciliteert manager en (beleids)adviseurs. Zij voert haar werkzaamheden voornamelijk zelfstandig uit. Minder

Nadere informatie

De planning is realistisch, efficiënt en afdoende afgestemd met de betrokkenen.

De planning is realistisch, efficiënt en afdoende afgestemd met de betrokkenen. Kerntaak 1 Stuurt werkplaats aan 1.1 werkproces: Plant en verdeelt werkzaamheden De deelnemer heeft bij het plannen van de werkorders voldoende rekening gehouden met wat de werkplaats aankan (afgestemd

Nadere informatie

Rapport 360 Quinn Managementrollen. Easy360 Voorbeeld

Rapport 360 Quinn Managementrollen. Easy360 Voorbeeld Rapport 360 Quinn Managementrollen aam Adviseur Easy360 Voorbeeld Easy360 Demo Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan

Nadere informatie

Het adviseren over, ontwikkelen, uitvoeren of handhaven van beleidsterreinen en beleidsprocessen.

Het adviseren over, ontwikkelen, uitvoeren of handhaven van beleidsterreinen en beleidsprocessen. Functiebeschrijving Functienaam Medewerker beleidsuitvoering II Normfunctienaam Medewerker beleidsuitvoering II Code Peildatum N03.03.04 1-1-2013 Functiereeks Beleid Het adviseren over, ontwikkelen, uitvoeren

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A2 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A2 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!!

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!! 4.1 Personeelsbeleid: 1.4 funtioneringsprocedure. 9c Competentiescan blz. 1 van 6 Vragen competentiescan POP Overige Functies Bij de beoordeling geldt: maak een keuze uit: 1 = o / 2 = m / 3 = v / 4 = rv

Nadere informatie

Projectleider IT-infrastructuur

Projectleider IT-infrastructuur Functiebeschrijving Projectleider IT-infrastructuur Functiegegevens Functiebenaming : Directie : Team: Loonschaal: Rapporteert aan: Projectleider IT-infrastructuur Bedrijfsvoering IT A1a-A3a IT-coördinator

Nadere informatie

De type-functies en de bijbehorende competenties

De type-functies en de bijbehorende competenties IRISteam De type-functies en de bijbehorende competenties Le Service Ressources Humaines De type-functies 1. De competenties voor de functies van klasse 0... 3 Logistiek Assistent_Toc374542571 2. De competenties

Nadere informatie

PROJECTMANAGEMENT 1 SITUATIE

PROJECTMANAGEMENT 1 SITUATIE PROJECTMANAGEMENT George van Houtem 1 SITUATIE Het werken in en het leidinggeven aan projecten is tegenwoordig eerder regel dan uitzondering voor de hedendaagse manager. In elk bedrijf of organisatie komen

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Technisch projectmedewerker

Technisch projectmedewerker Technisch projectmedewerker Doel Bijdragen aan de uitvoering van projecten vanuit de eigen discipline, uitgaande van een projectplan en onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager/ -leider, zodanig

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A1 December 2009 LEIDINGGEVEND A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

Beoordelingsformulier

Beoordelingsformulier Beoordelingsformulier functie Naam medewerker Naam leidinggevende Naam manager Functie medewerker Ervaren ArcheoTolk Functieklasse 3 Periode van de beoordeling Datum beoordelingsgesprek Toelichting op

Nadere informatie

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Crebonummer: 92661 en 92662 Opleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Nadere informatie

Functiedocument Senior projectontwikkelaar Wonen West Brabant oktober 2009 Pagina 1/5

Functiedocument Senior projectontwikkelaar Wonen West Brabant oktober 2009 Pagina 1/5 Fu nctiedocument: Senior projectontwikkelaar 2. initieert en onderhoudt contacteri met externe partijen inzake mogelijk te verwerven grondposities of de aankoop van onroerend goed 3. draagt bij aan de

Nadere informatie