Addendum OER. Podiumtechnicus Toneel. Niveau 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Addendum OER. Podiumtechnicus Toneel. Niveau 4"

Transcriptie

1 Addendum OER Podiumtechnicus Toneel Cohort / Niveau 4

2 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Kerntaken / Beroepscompetenties 4 Hoofdstuk 3 Beroepscompetenties / Beheersingscriteria 8 Hoofdstuk 4 Toetsvorm / Beroepscompetenties 27 2

3 Hoofdstuk 1 inleiding. Binnen de opleiding Podium- en evenemententechnicus Toneel bewijst de cursist zijn competent zijn door middel van de volgende beoordelingsresultaten: 1. een positief beoordeeld examendossier 2. positief beoordeelde praktijkobservaties 3. een positief beoordeeld criterium gericht interview Deze drie onderdelen worden op beheersingscriterianiveau getoetst. In hoofdstuk 3 staan de verschillende beheersingscriteria genoemd. Per beheersingscriterium wordt door middel van een of meerdere letters aangegeven binnen welke onderdeel de beoordeling plaatsvindt Hiervoor wordt de volgende codesystematiek toegepast: P = producten in het examendossier H = praktijkobservaties op handelingsbewaam niveau R = reflectie binnen een criterium gericht interview Aanvullend op de in het OER genoemde diploma-eisen de volgende opmerkingen: Binnen het examendossier dienen alle relevantie kerntaken door middel van concreet aangedragen bewijzen minimaal driemaal positief te zijn beoordeeld. Een bewijs bestaat uit een verslag (STARR) met daaraan toegevoegd een beoordelingsformulier. Van de in het verslag genoemde, kerntaken dient minimaal 75% van de bijbehorende beroepscompetenties te zijn afgedekt. Richtinggevend voor de beoordeling van de beroepscompetenties zijn de onderliggende beheersingscriteria. Het examendossier wordt door twee materiedeskundige vakdocenten beoordeeld. De praktijkobservaties vinden plaats op de werkvloer binnen een reële praktijksituatie. Dit kan tijdens het uitvoeren van prestaties, het uitvoeren van werkzaamheden bij een BPV-bedrijf of leerbedrijf. Praktijkobservaties moeten minimaal twee weken van te voren worden aangevraagd bij het examenbureau. De cursist moet ten minste twee praktijkobservaties uitvoeren. De praktijkobservatie wordt beoordeeld aan de hand van een beoordelingsformulier. Het panelgesprek (criteriumgericht interview) richt zich op twee onderwerpen namelijk: 1. de vakinhoud 2. je vermogen tot zelfsturing door middel van reflectie Het gesprek wordt gevoerd met minimaal twee panelleden waarbij één vakexpert. Het gesprek duurt ongeveer een half uur. Voorafgaand aan het gesprek levert de cursist twee verslagen van prestaties uit het examendossier in. Deze verslagen moeten elk minimaal één kritische beroepssituatie bevatten waarop de cursist heeft gereflecteerd. De beoordeling vindt plaats op beroepscompetentie niveau waarbij de onderliggende beheersingscriteria richtinggevend zijn. 3

4 Hoofdstuk 2 Kerntaken / Beroepscompetenties Kerntaak 1 Transporteert materiaal, apparatuur en gereedschap 1 Laden en lossen 2 Interne transportmiddelen bedienen 7 Communiceren tijdens de werkzaamheden 8 Omgaan met problemen 9 Samenwerken 10 Veilig en milieubewust werken 11 Klantgericht handelen 12 Eigen werkzaamheden voorbereiden 13 Zorgdragen voor kwaliteit 14 Rapporteren over de werkzaamheden 15 Beroepscompetenties ontwikkelen 16 Functioneren in de organisatie Kerntaak 2 Bouwt constructies 2 Interne transportmiddelen bedienen 3 Opbouwen en afbreken 7 Communiceren tijdens de werkzaamheden 8 Omgaan met problemen 9 Samenwerken 10 Veilig en milieubewust werken 11 Klantgericht handelen 12 Eigen werkzaamheden voorbereiden 13 Zorgdragen voor kwaliteit 14 Rapporteren over de werkzaamheden 15 Beroepscompetenties ontwikkelen 16 Functioneren in de organisatie 4

5 Kerntaak 3 Installeert apparatuur 2 Interne transportmiddelen bedienen 4 Bekabeling aanleggen 5 Licht-, beeld en geluidsapparatuur plaatsen en aansluiten 7 Communiceren tijdens de werkzaamheden 8 Omgaan met problemen 9 Samenwerken 10 Veilig en milieubewust werken 11 Klantgericht handelen 12 Eigen werkzaamheden voorbereiden 13 Zorgdragen voor kwaliteit 14 Rapporteren over de werkzaamheden 15 Beroepscompetenties ontwikkelen 16 Functioneren in de organisatie Kerntaak 4 Assisteert tijdens voorstelling / evenement 6 Ondersteunende werkzaamheden uitvoeren 7 Communiceren tijdens de werkzaamheden 8 Omgaan met problemen 9 Samenwerken 10 Veilig en milieubewust werken 11 Klantgericht handelen 12 Eigen werkzaamheden voorbereiden 13 Zorgdragen voor kwaliteit 14 Rapporteren over de werkzaamheden 15 Beroepscompetenties ontwikkelen 16 Functioneren in de organisatie 5

6 Kerntaak 5 Bereidt voorstelling / evenement voor 20 Adviseren 21 Werkproces aansturen 22 Werkplanning opstellen 23 Werkplannng bewaken 24 Locatieonderzoek doen 25 Licht-, beeld- en geluidsapparatuur inregelen en bedienen 26 Storingen oplossen Kerntaak 6 Hangt decorstukken in en verzorgt changementen 17 Trekkenwand bedienen 20 Adviseren 21 Werkproces aansturen 22 Werkplanning opstellen 23 Werkplannng bewaken 24 Locatieonderzoek doen 26 Storingen oplossen Kerntaak 7 Verzorgt decorstukken, rekwisieten en effecten 18 Rekwisieten gebruiken 19 Effecten verzorgen 20 Adviseren 21 Werkproces aansturen 22 Werkplanning opstellen 23 Werkplannng bewaken 26 Storingen oplossen 6

7 Hoofdstuk 3 Beroepscompetenties / Beheersingscriteria 1. Laden en lossen 1. Ontvangt en leest de werkinstructie en/of laadplan. 2. Werkt gestructureerd, veilig en nauwkeurig volgens instructie/laadplan. 3. Verzamelt materiaal, apparatuur en gereedschap voor en na de voorstelling/evenement. 4. Maakt materiaal, apparatuur en gereedschap transportklaar. 5. Demonteert materiaal en apparatuur. 6. Pakt materiaal, apparatuur en gereedschap in. 7. Laadt de vrachtwagen volgens de voorschriften en neemt maatregelen om transportschade en diefstal te voorkomen. 8. Lost de lading op de plaats van bestemming zodanig dat snel en veilig met de opbouw gestart kan worden. 9. Voert verpakkingsmateriaal en afval af. 10. Houdt bij het laden en lossen rekening met veiligheid en fysieke belasting. 11. Gebruikt noodzakelijke hulpmiddelen die het laden en lossen vergemakkelijken. 2. Interne transportmiddelen bedienen 1. Bedient de interne transportmiddelen conform de geldende regels. 2. Past voortdurend alle veiligheidsregels toe. 3. Neemt maatregelen die een effectief gebruik van de interne transportmiddelen mogelijk maken (preventief onderhoud). 4. Zet de interne transportmiddelen op de juiste wijze in bij het laden, lossen en transporteren van materiaal, apparatuur en gereedschap. 7

8 3. Opbouwen en afbreken 1. Ontvangt en leest werkinstructie en constructietekeningen. 2. Werkt gestructureerd, veilig en nauwkeurig volgens tekeningen. 3. Legt en demonteert vloeren en podiums. 4. Bouwt en demonteert trussen. 5. Plaatst en demonteert decorstukken en rekwisieten. 6. Hangt en verwijdert vakken en doeken in de trekkenwand. 7. Plaats stoelen en voert deze af. 8. Bouwt tribunes op en breekt deze af. 9. Verricht klein onderhoud aan podiums, vloeren, decors en tribunes. 10. Houdt bij het opbouwen en afbreken rekening met veiligheid en fysieke belasting. 11. Gebruikt noodzakelijke hulpmiddelen die het opbouwen en afbreken vergemakkelijken. 12. Neemt maatregelen om schade en diefstal aan materiaal, constructie en apparatuur te voorkomen. 13. Neemt maatregelen om hinder voor anderen te voorkomen en levert de werkplek schoon op. 4. Bekabeling aanleggen 1. Ontvangt en leest werkinstructie, kabelplannen en aansluitschema s. 2. Werkt gestructureerd, veilig en nauwkeurig volgens de plannen en schema s. 3. Houdt bij het bekabelen rekening met veiligheid en fysieke belasting. 4. Gebruikt noodzakelijke hulpmiddelen die het bekabelen vergemakkelijken. 5. Neemt maatregelen om schade en diefstal aan kabels en apparatuur te voorkomen. 6. Neemt maatregelen om hinder voor anderen te voorkomen en levert de werkplek schoon op. 7. Bekabelt en ontkoppelt apparatuur. 8. Plakt kabels op de juiste wijze af. 9. Voert klein onderhoud uit aan de kabels. 10. Bergt kabels op in transportkisten. 8

9 5. Licht-, beeld- en geluidsapparatuur plaatsen en aansluiten 1. Ontvangt en leest werkinstructie, beeld-, licht en geluidsplannen. 2. Werkt gestructureerd, veilig en nauwkeurig volgens de plannen. 3. Houdt bij het plaatsen en aansluiten van de apparatuur rekening met veiligheid en fysieke belasting. 4. Gebruikt noodzakelijke hulpmiddelen die het plaatsen en aansluiten vergemakkelijken. 5. Hangt de apparatuur in. 6. Plaatst de apparatuur. 7. Controleert de werking van de apparatuur. 8. Demonteert de apparatuur na afloop van het evenement/voorstelling. 9. Neemt maatregelen om schade en diefstal aan apparatuur te voorkomen. 10. Neemt maatregelen om hinder voor anderen te voorkomen en levert de werkplek schoon op. 11. Verricht klein onderhoud aan de apparatuur. 6. Ondersteunende werkzaamheden uitvoeren 1. Ontvangt en leest werkinstructie. 2. Werkt bij repetitie en voorstelling gestructureerd, veilig en nauwkeurig volgens de instructie. 3. Bedient de volgspot. 4. Assisteert de cameraman, beeld-, licht- of geluidstechnicus. 5. Helpt mee bij de changementen. 6. Houdt bij het assisteren rekening met veiligheid en fysieke belasting. 7. Neemt maatregelen om hinder voor anderen te voorkomen. 9

10 7. Communiceren tijdens de werkzaamheden 1. Hanteert correcte omgangsvormen. 2. Stemt de communicatie af op de ander en op de situatie. 3. Luistert aandachtig en toont geduld. 4. Spreekt helder en duidelijk Nederlands.* 5. Spreekt helder en duidelijk Engels.* 6. Houdt rekening met wat door de ander gezegd wordt. 7. Schrijft begrijpelijke instructies. 8. Stelt gerichte vragen om relevante informatie te achterhalen. 9. Vraagt door om de noodzakelijke informatie helder te krijgen. 10. Brengt een boodschap kort en duidelijk over. 11. Let op non verbale communicatie. 12. Geeft duidelijke opdrachten. 13. Probeert beheerst om te gaan met eigen gevoelens 14. Spreekt anderen aan op verkeerd handelen en taalgebruik 15. Geeft na een ontvangen opdracht aan wat hij gaat doen. 16. Toont aan de boodschap van de ander begrepen te hebben. 17. Deelt relevante informatie tijdig mee. 18. Stemt relevante informatie af met anderen. 19. Zorgt voor een goede overdracht van het werk. 20. Legt een probleem op duidelijke wijze voor aan de leidinggevende. 10

11 8. Omgaan met problemen 1. Signaleert het probleem. 2. Is alert op problemen aan de hand van de verstrekte planning. 3. Stelt de aard van de problemen vast. 4. Raadpleegt zonodig collega s, leidinggevende(n) en/of deskundige(n). 5. Verwijst zonodig door naar collega( s), leidinggevende(n) en/of deskundige(n). 6. Meldt problemen bij leidinggevende. 7. Brengt oplossingen in kaart. 8. Past de gekozen oplossing toe. 9. Werkt systematisch en stapsgewijs. 10. Maakt de juiste overweging om het probleem zelf te verhelpen of het te melden bij leidinggevende en/of andere belanghebbenden. 11. Blijft kalm in moeilijke situaties. 12. Biedt hulp bij het verhelpen van het probleem. 13. Registreert gegevens over het probleem. 14. Maakt op verzoek een rapportage van het probleem. 15. Evalueert resultaat van werkzaamheden. 16. Neemt maatregelen ter voorkoming van het probleem. 11

12 9. Samenwerken 1. Maakt werkafspraken met collega s. 2. Komt gemaakte werkafspraken na. 3. Stelt gerichte vragen aan collega s om alle relevante informatie boven water te krijgen. 4. Luistert naar collega s en houdt rekening met wat door hen gezegd wordt. 5. Houdt rekening met verschillen tussen mensen en hun manier van werken. 6. Geeft feedback aan collega s. 7. Vraagt om feedback van collega s. 8. Wijzigt werkwijze indien nodig naar aanleiding van gekregen feedback. 9. Verstrekt relevante informatie aan alle belanghebbenden. 10. Vraagt collega s om hulp als hij er zelf niet uitkomt. 11. Stimuleert en helpt collega s als de situatie daarom vraagt en het werk het toelaat. 12. Geeft aan wanneer de werkdruk te hoog is. 13. Zoekt, als eigen taken afgerond zijn, naar een andere klus/project of vraagt hiernaar bij zijn collega s of leidinggevende. 14. Neemt actief deel aan werkbesprekingen. 15. Stelt het gemeenschappelijke resultaat van het team centraal. 16. Communiceert in begrijpelijke taal met anderen. 17. Heeft inzicht in de werkzaamheden van collega s. 18. Gaat flexibel om met wisselende taken en werktijden. 19. Gaat in goede harmonie om met collega s en leidinggevende. 20. Draagt bij aan een positieve werksfeer en toont interesse in het werk van anderen. 21. Gaat respectvol om met mensen van andere disciplines, houdt rekening met de werkzaamheden van derden en overlegt bij eventuele problemen. 22. Draagt bij aan een duidelijke werkoverdracht naar collega s. 12

13 10. Veilig en milieubewust werken 1. Handelt conform de richtlijnen/relevante voorschriften op het gebied van veiligheid, milieu en arbeidsomstandigheden. 2. Reageert alert en actief op (het ontstaan van) onveilige situaties. 3. Neemt preventieve maatregelen om problemen te voorkomen. 4. Doet voorstellen voor het op- en bijstellen van richtlijnen/voorschriften op het gebied van veiligheid, milieu en arbeidsomstandigheden. 5. Werkt volgens bedrijfsvoorschriften. 6. Wijst collega s op risico s van onveilige situaties. 7. Gaat efficiënt om met het materiaal, apparatuur en gereedschap. 8. Blijft rustig in moeilijke situaties. 9. Meldt/doet suggesties bij niet-milieubewust handelen. 10. Meldt onveilige situaties aan bij de verantwoordelijke persoon. 11. Brengt voorzieningen aan ter voorkoming van onveilige situaties op de werkplek. 12. Houdt de eigen werkplek schoon en overzichtelijk. 13. Gebruikt materialen, gereedschappen, materieel en persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste wijze. 14. Verzamelt afval en restmateriaal, sorteert dit en voert dit af volgens voorschriften. 13

14 11. Klantgericht handelen 1. Toont een geïnteresseerde houding en luistert actief. 2. Vraagt naar wensen en behoeften van de klant. 3. Herkent (on-)uitgesproken wensen en behoeften van de klant. 4. Stemt zijn manier van communiceren af op de klant. 5. Vertaalt de wens(en) van de klant naar het uit te voeren werk. 6. Informeert de klant over de werkzaamheden. 7. Speelt in op de veranderde situatie en past werkwijze hierop aan. 8. Komt afspraken na. 9. Verwijst zo nodig door naar (gespecialiseerde) collega s. 10. Geeft advies als daarom gevraagd wordt. 11. Denkt mee, geeft ook ongevraagd advies. 12. Beperkt hinder tengevolge van de werkzaamheden tot een minimum. 13. Zorgt na afloop van de werkzaamheden voor een opgeruimde werkplek. 14. Vraagt aan de klant of alles naar wens (verlopen) is. 15. Voorkomt aanleidingen voor klachten zoveel mogelijk. 14

15 12. Eigen werkzaamheden voorbereiden 1. Ontvangt de werkopdracht. 2. Verzamelt alle relevante informatie. 3. Interpreteert relevante informatie. 4. Beoordeelt de werksituatie. 5. Bepaalt de optimale volgorde voor de uitvoering van de werkzaamheden. 6. Neemt voor aanvang van zijn werkzaamheden kennis van de vastgestelde planning. 7. Verdeelt in overleg zijn werkzaamheden in stappen. 8. Stelt vast welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. 9. Schat in hoelang de werkzaamheden gaan duren. 10. Houdt rekening met mogelijke knelpunten. 11. Maakt zonodig een schets van (een deel van) de opdracht. 12. Verdeelt zonodig de werkzaamheden. 13. Stemt de aanpak van werken zonodig af met de leidinggevende en/of andere betrokkenen. 14. Verzamelt de juiste materialen, gereedschappen en materieel. 15. Maakt materialen, gereedschappen en materieel klaar voor gebruik. 15

16 13. Zorgdragen voor kwaliteit 1. Werkt volgens de kwaliteitsvoorschriften van de werkgever. 2. Komt gemaakte afspraken na. 3. Gaat efficiënt en kostenbewust om met materialen, apparatuur, gereedschappen, materieel, tijd en energie. 4. Presenteert zichzelf en het bedrijf aan de klant als bewust optredend beroepsbeoefenaar. 5. Doet voorstellen voor verbetering van de kwaliteit van het werk. 6. Werkt (gedurende een lange periode) nauwkeurig, geconcentreerd en met oog voor detail. 7. Werkt volgens vastgestelde procedures in checklists, werkorders en bedrijfsregels. 8. Registreert werkzaamheden. 9. Signaleert fouten, verstoringen en afwijkingen in het werk en dat van anderen en onderneemt actie. 10. Anticipeert op mogelijke verstoringen van de voortgang van het werk door tijdig in te grijpen of voorzorgsmaatregelen te treffen. 11. Controleert tijdens de uitvoer van het werk de juistheid van de door hem en anderen gehanteerde werkwijze. 12. Controleert na afloop het resultaat van het eigen werk. 13. Evalueert het eigen werkproces. 14. Rapporteren over de werkzaamheden 1. Bepaalt welke informatie wel en niet van belang is om vast te leggen. 2. Bepaalt welke informatie relevant is voor degene aan wie hij rapporteert. 3. Geeft duidelijke en complete informatie. 4. Controleert gegevens op juistheid en controleert indien nodig. 5. Signaleert wanneer materialen, onderdelen, gereedschap of apparatuur bijbesteld moeten worden en geeft dit tijdig door. 6. Gebruikt de gebruikelijke (éénduidige) vaktermen. 7. Vult alle vereiste formulieren, werkbonnen en checklists volledig en duidelijk in. 8. Noteert na iedere afgeronde klus de gebruikte materialen, onderdelen en de benodigde tijd. 16

17 15. Beroepscompetenties ontwikkelen 1. Evalueert de eigen werkzaamheden. 2. Reflecteert met de leidinggevende op het beroepsmatig handelen. 3. Brengt zelf in kaart wat goed en nog niet goed gaat. 4. Bepaalt met de leidinggevende welke activiteiten hij daartoe moet ondernemen. 5. Toont motivatie om te leren 6. Creëert mogelijkheden tot het uitvoeren van leeractiviteiten 7. Onderneemt de met de leidinggevende afgesproken activiteiten. 8. Overziet ontwikkelingen in de branche. 9. Past in overleg nieuwe werkwijzen toe. 10. Informeert regelmatig in- en extern naar nieuwe ontwikkelingen. 11. Leest regelmatig vakliteratuur. 12. Bezoekt vakbeurzen, trainingen, cursussen en seminars. 13. Hanteert en combineert verschillende leeractiviteiten. 14. Stuurt in toenemende mate het leerproces zelf. 17

18 16. Functioneren in de organisatie 1. Kent zijn plaats en die van anderen binnen de hiërarchie in de organisatie en het arbeidsproces. 2. Volgt instructies van de leidinggevende op, vraagt aanvullende informatie bij onduidelijkheden. 3. Stelt zich loyaal op ten opzichte van het bedrijf en het personeel. 4. Draagt kennis, vaardigheden, houding en ervaring over. 5. Toont inzet en motivatie. 6. Neemt actief deel aan werkoverleg. 7. Toont betrokkenheid en interesse in het vakgebied. 8. Neemt actief deel aan functioneringsgesprekken en/of beoordelingsgesprekken met betrekking tot de eigen functie. 9. Heeft vertrouwen in eigen kunnen. 10. Sluit en beëindigt arbeidscontract. 11. Is in staat te solliciteren. 12. Onderneemt passende activiteiten om werk te vinden. 13. Maakt gebruik van rechten en plichten. 14. Neemt deel aan besluitvorming en beleidsbeïnvloeding. 15. Onderbouwt keuzes tot deelneming. 16. Neemt deel aan verkiezingen voor Ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. 18

19 17. Trekkenwand bedienen 1. Bereidt de voorstelling voor m.b.t. kapindeling, hijs- en hefpunten en bruggengebruik op basis van decorplannen en tekeningen. 2. Ontvangt en leest werkinstructie en decorplannen. 3. Werkt gestructureerd en nauwkeurig volgens tekeningen. 4. Maakt constructieberekeningen m.b.t. geleiden en omhoog brengen van materiaal. 5. Deelt trekkenwand in op basis van decorplan en aanwezige decorstukken. 6. Programmeert de trekkenwand. 7. Hangt materiaal in de trekken. 8. Monteert trussen op correcte wijze. 9. Beoordeelt voortdurend de veiligheid. 10. Slaat hijslast aan en zekert de stabiliteit. 11. Bedient de trekkenwand tijdens de voorstelling aan de hand van de changementlijsten. 12. Bedient voordoeken. 13. Stemt werkzaamheden af met andere betrokkenen. 14. Houdt bij de werkzaamheden rekening met veiligheid en fysieke belasting. 15. Gebruikt noodzakelijke hulpmiddelen die het werken vergemakkelijken. 16. Neemt maatregelen om schade en diefstal aan materiaal, constructie en apparatuur te voorkomen. 17. Neemt maatregelen om hinder voor anderen te voorkomen. 19

20 18. Rekwisieten gebruiken 1. Ontvangt en leest werkinstructie en draaiboek. 2. Werkt gestructureerd, nauwkeurig en hygiënisch volgens instructie. 3. Verzamelt de juiste rekwisieten. 4. Repeteert de voorstelling met de andere uitvoerenden. 5. Verwisselt rekwisieten tijdens de voorstelling aan de hand van de changementlijsten. 6. Onderhoudt de rekwisieten. 7. Houdt bij de werkzaamheden rekening met veiligheid en fysieke belasting. 8. Neemt maatregelen om schade en diefstal aan rekwisieten te voorkomen. 9. Neemt maatregelen om hinder voor anderen te voorkomen. 19. Effecten verzorgen 1. Ontvangt en leest werkinstructie en plannen. 2. Werkt gestructureerd en nauwkeurig volgens instructie. 3. Bereidt speciale effecten voor. 4. Repeteert de voorstelling met de andere uitvoerenden. 5. Voert speciale effecten uit tijdens de voorstelling. 6. Voert overleg met producent en uitvoerenden. 7. Houdt bij de werkzaamheden rekening met veiligheid en fysieke belasting. 8. Neemt maatregelen om hinder voor anderen te voorkomen. 20

21 20. Adviseren 1. Analyseert situatie gesprekspartner(s). 2. Inventariseert de wensen van de gesprekspartner. 3. Put voor het advies uit eigen deskundigheid. 4. Brengt mogelijkheden helder onder woorden. 5. Betrekt de nieuwste ontwikkelingen in in het advies. 6. Toont betrokkenheid. 7. Stemt advies qua vorm, taal en inhoud af op de voorkennis en belevingswereld van de gesprekspartner(s). 8. Informeert de gesprekspartner(s) over de verschillende mogelijkheden, uitgaande van diens situatie en wensen. 9. Geeft zo volledig mogelijk voor- en nadelen aan bij de verschillende mogelijkheden die de gesprekspartner(s) heeft. 10. Stelt vragen ter verduidelijking. 11. Beantwoordt vragen van de gesprekspartner(s). 12. Schakelt zo nodig een specialist of de leverancier in voor gedetailleerde informatie over een bepaald product of toepassing. 13. Vat het gezegde samen en vraagt of het advies door de gesprekspartner(s) begrepen is. 14. Denkt actief mee over oplossingen. 15. Stelt zich klantvriendelijk op. 21

22 21. Werkproces aansturen 1. Bepaalt welke werkzaamheden gedelegeerd kunnen worden. 2. Definieert opdrachten. 3. Maakt een planning. 4. Stelt vast welke specialisten en medewerkers ingezet worden. 5. Draagt werkzaamheden over. 6. Houdt bij de verdeling van het werk rekening met de kwaliteiten van de medewerkers en eventueel met de voorkeur voor bepaald werk. 7. Instrueert medewerkers en (ingehuurde) specialisten. 8. Ziet toe op correcte uitvoering werkzaamheden. 9. Bewaakt de voortgang van de werkzaamheden. 10. Voorziet medewerkers van de noodzakelijke informatie. 11. Geeft duidelijk aan wat er van mensen verwacht wordt. 12. Spreekt medewerkers aan op hun verantwoordelijkheid. 13. Betrekt de medewerkers bij de organisatie van het werkproces. 14. Stimuleert medewerkers. 15. Geeft feedback aan medewerkers m.b.t. hun werk en hun handelen. 16. Stuurt medewerkers indien nodig bij. 17. Signaleert wat onder de medewerkers speelt en handelt ernaar. 18. Signaleert spanningen en handelt ernaar. 19. Maakt problemen bespreekbaar en zoekt naar oplossingen. 20. Onderneemt actie als de situatie daarom vraagt. 22

23 21. Creëert werkomstandigheden waarin medewerkers optimaal kunnen functioneren. 22. Houdt bij de omgang rekening met verschillen tussen mensen. 23. Gaat correct om met vertrouwelijke informatie. 24. Voert functioneringsgesprekken. 25. Voert beoordelingsgesprekken. 26. Werkt mee aan de verdere ontwikkeling van medewerkers. 27. Administreert zaken m.b.t. personeel (verlof, ziekte) 22. Werkplanning opstellen 1. Verzamelt alle relevante informatie. 2. Bepaalt de benodigde werkzaamheden. 3. Overlegt met anderen om tot optimale capaciteitsbezetting te komen. 4. Berekent nauwkeurig de benodigde manuren, de hoeveelheid goederen en diensten. 5. Bepaalt welke werkzaamheden gedelegeerd kunnen worden aan welke collega. 6. Houdt rekening met capaciteit en omstandigheden van medewerkers. 7. Verdeelt de werkzaamheden. 8. Werkt bij het opstellen van de werkplanning conform de bedrijfsvoorschriften. 9. Toont stressbestendigheid en verricht ook onder hoge druk goed werk. 23

24 23. Werkplanning bewaken 1. Toets de uitvoering op de doelen en inhoud van de werkplanning. 2. Past binnen de uitvoering van een project de regels van het bedrijf toe. 3. Laat zich direct informeren door betrokkenen als de planning rond een opdracht in gevaar is. 4. Interpreteert aan de hand van de informatie de gevolgen voor de afloop van de opdracht. 5. Zoekt samen met betrokkenen naar een oplossing die de planning niet in gevaar brengt. 6. Houdt de deadlines in de gaten. 7. Stelt prioriteiten. 8. Toont stressbestendigheid, verricht ook onder hoge druk goed werk. 24. Locatieonderzoek doen 1. Bezoekt de locatie van de voorstelling/evenement. 2. Voert locatieonderzoek uit m.b.v. checklist om vast te stellen welke voorzieningen (stroom), apparatuur, bekabeling en veiligheidsmaatregelen nodig zijn. 3. Maakt een situatieschets. 4. Maakt een risicoanalyse. 5. Verricht krachtmetingen t.b.v. de decor- en/of vloerbelasting. 6. Maakt plannen voor licht, beeld, geluid, decor en publieksgedeelte. 7. Past de plannen indien nodig/gewenst aan. 8. Overlegt met betrokkenen over specifieke eisen die aan de locatie moeten worden gesteld. 24

25 26. Storingen oplossen 1. Werkt gestructureerd, veilig en nauwkeurig. 2. Analyseert de storing. 3. Onderzoekt mogelijke oorzaken. 4. Stelt een diagnose. 5. Raadpleegt zonodig de technische dienst of een specialist. 6. Weegt oplossingen af en kiest de meest geschikte, snelle en veilige oplossing. 7. Past de gekozen oplossing toe. 8. Test of de storing opgelost is. 25

26 Hoofdstuk 4 Toetsvorm / Beroepscompetenties. De beroepscompetenties zijn als volgt verdeeld over de verschillende toetsvormen: producten in het examendossier te laden en te lossen interne transportmiddelen te bedienen op te bouwen en af te breken bekabeling aan te leggen licht-, beeld- en geluidapparatuur te plaatsen en aan te sluiten ondersteunende werkzaamheden uit te voeren te communiceren tijdens werkzaamheden om te gaan met problemen samen te werken veilig en milieubewust te werken klantgericht te handelen de eigen werkzaamheden voor te bereiden zorg te dragen voor kwaliteit te rapporteren over de werkzaamheden beroepscompetenties ontwikkelen functioneren in de organisatie te adviseren het werkproces aan te sturen de werkplanning op te stellen de werkplanning te bewaken locatieonderzoek te doen licht-, beeld- en geluidapparatuur in te regelen en te bedienen storingen op te lossen rekwisieten gebruiken trekkenwand bedienen praktijkobservaties op handelingsbekwaam niveau bekabeling aanleggen licht-, beeld- en geluidsapparatuur plaatsen en aansluiten licht-, beeld- en geluidsapparatuur inregelen en bedienen rekwisieten gebruiken reflectie binnen een criterium gericht interview communiceren tijdens de werkzaamheden omgaan met problemen samenwerken beroepscompetenties ontwikkelen 26

27 27

Podiumtechnicus Niveau 3

Podiumtechnicus Niveau 3 Examinering Podiumtechnicus Cohort 2005-2006 en 2006-2007 Informatie voor cursisten Inhoud: Hoofdstuk 1 Inleiding. 3 1.1. Inleiding. 3 Hoofdstuk 2 Het examendossier. 4 2.1. Inleiding. 4 2.2. Het voorblad.

Nadere informatie

Kijk op beroep en opleiding

Kijk op beroep en opleiding Kijk op beroep en opleiding GOC heeft de wettelijke taak om kwalificatiedossiers te maken voor opleidingen in de creatieve industrie. In de kwalificatiedossiers staat wat iemand tijdens zijn beroepsopleiding

Nadere informatie

Allround AV-medewerker Niveau 3

Allround AV-medewerker Niveau 3 Examinering Allround AV-medewerker Cohort 2005-2006 en 2006-2007 Informatie voor cursisten Inhoud: Hoofdstuk 1 Inleiding. 3 1.1. Inleiding. 3 Hoofdstuk 2 Het examendossier. 4 2.1. Inleiding. 4 2.2. Het

Nadere informatie

Kerntaak 2: Realiseert en bewerkt licht, beeld en/of geluid

Kerntaak 2: Realiseert en bewerkt licht, beeld en/of geluid Kerntaak 2: Realiseert en bewerkt licht, beeld en/of geluid Werkproces 2.2: Verzamelt AV-materiaal en -apparatuur, bouwt deze op en na afloop weer af De verzamelt en controleert op aanwijzing van de Fotograaf

Nadere informatie

Werken aan de lijn Kerntaken Kernopgaven... Bedienen en bewaken apparatuur Controleren kwaliteit Verrichten onderhoud Ontvangst, opslag en transport Produceren / verpakken van voedingsmiddelen Reiniging

Nadere informatie

Licht-, beeld- en geluidsapparatuur plaatsen en aansluiten

Licht-, beeld- en geluidsapparatuur plaatsen en aansluiten Praktijkobservatie Licht-, beeld- en geluidsapparatuur plaatsen en aansluiten Toetscode: PET-n3-02 Behorende bij OER Podiumtechnicus cohort 2005-2006 / 2006-2007 Inleiding Het volgende document bevat alle

Nadere informatie

Kijk op beroep en opleiding

Kijk op beroep en opleiding Kijk op beroep en opleiding Podium- en evenemententechnicus GOC heeft de wettelijke taak om kwalificatiedossiers te maken voor opleidingen in de creatieve industrie. In de kwalificatiedossiers staat wat

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt onderdelen voor vliegtuigen en verricht reparaties en modificaties.

Kerntaak 1: Vervaardigt onderdelen voor vliegtuigen en verricht reparaties en modificaties. Kerntaak 1: Vervaardigt onderdelen voor vliegtuigen en verricht reparaties en modificaties. Werkproces 1.1: Voorbereiden eigen werkzaamheden. De samenbouwer leest na de ontvangen een werkopdracht van zijn

Nadere informatie

Versie voor experimenteerregeling 2005-2006

Versie voor experimenteerregeling 2005-2006 Versie voor experimenteerregeling 2005-2006 Status: Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld

Nadere informatie

Kijk op beroep en opleiding

Kijk op beroep en opleiding Kijk op beroep en opleiding Podium- & evenemententechnicus Toneel GOC heeft de wettelijke taak om kwalificatiedossiers te maken voor opleidingen in de creatieve industrie. In de kwalificatiedossiers staat

Nadere informatie

Kerntaak 1: Laadt, lost en transporteert goederen t.b.v. de haven

Kerntaak 1: Laadt, lost en transporteert goederen t.b.v. de haven Kerntaak 1: Laadt, lost en transporteert goederen t.b.v. de haven Werkproces 1.1: Bereidt het laden, lossen en transporteren van goederen voor De medewerker havenoperaties neemt voor aanvang van zijn werkzaamheden

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Masterplan Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties niveau 3, crebo 94282 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider:

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten

Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten Werkproces 1.1: Voorbereiden werkzaamheden De monteur verzamelt en leest relevante informatie (werkinstructies, tekeningen, schetsen, installatie-,

Nadere informatie

De planning is realistisch, efficiënt en afdoende afgestemd met de betrokkenen.

De planning is realistisch, efficiënt en afdoende afgestemd met de betrokkenen. Kerntaak 1 Stuurt werkplaats aan 1.1 werkproces: Plant en verdeelt werkzaamheden De deelnemer heeft bij het plannen van de werkorders voldoende rekening gehouden met wat de werkplaats aankan (afgestemd

Nadere informatie

Het Digitale BPV-boek voor Klein Vink

Het Digitale BPV-boek voor Klein Vink Het Digitale BPV-boek voor Klein Vink Fiethuur/reparatie Wat kun je er leren? Sport en animatie Team challange Wat kun je er leren? Sport en animatie Regulier Wat kun je er leren? Toezicht Zwembad Wat

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Eerste monteur elektronische installaties woning en utiliteit, crebo Basisdeel

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Eerste monteur elektronische installaties woning en utiliteit, crebo Basisdeel erste monteur elektronische installaties woning en utiliteit, crebo 25332- Basisdeel Versie 1 2016 Masterplan MI uid-holland Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Eerste monteur elektrotechnische industriële installaties, crebo Basisdeel

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Eerste monteur elektrotechnische industriële installaties, crebo Basisdeel erste monteur elektrotechnische industriële installaties, crebo 25331- Basisdeel Versie 1 2016 Masterplan MI uid-holland Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de

Nadere informatie

Competenties. Overzicht

Competenties. Overzicht Competenties Competenties voor het vmbo zijn nog niet ontwikkeld. Deze hieronder genoemde competenties zijn samen met docenten en bedrijfsleven afgeleid van de competenties die zijn opgesteld voor het

Nadere informatie

Kijk op beroep en opleiding

Kijk op beroep en opleiding Kijk op beroep en opleiding Podium- en Evenemententechnicus Licht In een kwalificatiedossier staan de benodigde beroepscompetenties waarover de leerling moet beschikken om een goede beroepsbeoefenaar te

Nadere informatie

Kerntaak 1: Bedienen en bewaken van installaties

Kerntaak 1: Bedienen en bewaken van installaties Kerntaak 1: Bedienen en bewaken van installaties Werkproces 1.1: Voorbereiden eigen werkzaamheden Bij aanvang van zijn dienst neemt de de werkzaamheden door die zijn uitgevoerd door collega s van de vorige

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontvangt en slaat goederen op

Kerntaak 1: Ontvangt en slaat goederen op Kerntaak 1: Ontvangt en slaat goederen op Werkproces 1.1: Bereidt het ontvangen en opslaan van goederen voor De logistiek medewerker bereidt, op basis van de opdracht van de leidinggevende, zijn werkzaamheden

Nadere informatie

Kerntaak 1: Beheersen productieproces

Kerntaak 1: Beheersen productieproces Kerntaak 1: Beheersen productieproces Werkproces 1.1: Voorbereiden productieproces De operator C neemt de werkzaamheden over van de vorige ploeg. Hij raadpleegt de productiegegevens (incl. planning), neemt

Nadere informatie

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Masterplan Onderhoudsmonteur Installatietechniek niveau 2, crebo 95472 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider:

Nadere informatie

Kerntaak 1: Machinaal houtbewerken

Kerntaak 1: Machinaal houtbewerken Kerntaak 1: Machinaal houtbewerken Werkproces 1.1: Machinale werkzaamheden voorbereiden De ontvangt van zijn leidinggevende de werkopdracht met aanvullende instructies en bereidt deze in overleg met zijn

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling. A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau

Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling. A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau B: Reproductief niveau. Op reproductief niveau handelt de beroepsbeoefenaar volgens routines

Nadere informatie

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren?

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren? OPDRACHTFORMULIER Naam leerling Inschrijfnummer Cohort vanaf 2013 ROC begeleider BPV-bedrijf Kwalificatieprofiel Uitstroomdifferentiatie Naam Adres Plaats Contactpersoon Crebonummer 90440 Niveau 1 Kerntaak

Nadere informatie

Onderhoud kleine verbrandingsmotoren (buitenboordmotoren, tuin- en parkmachines)

Onderhoud kleine verbrandingsmotoren (buitenboordmotoren, tuin- en parkmachines) Keuzedeel mbo Onderhoud kleine verbrandingsmotoren (buitenboordmotoren, tuin- en parkmachines) gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0398 Penvoerder: Sectorkamer mobiliteit, transport,

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan motorfietsen

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan motorfietsen Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan motorfietsen Werkproces 1.1: Bereidt onderhoudsopdracht aan motorfiets voor De ontvangt een opdracht met het uit te voeren onderhoud aan een motorfiets, met daarbij

Nadere informatie

Monteur elektrotechnische installaties, crebo Basisdeel

Monteur elektrotechnische installaties, crebo Basisdeel Versie 1 2016 Masterplan MI uid-holland Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de school: Noteer A,B, deze score geldt voor het bij de periode passende niveau. Toelichting

Nadere informatie

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent BOL leerjaar 2 in 2011-2012 Verdiepingsfase OAS praktijk 2011-2013 volgens het Kwalificatiedossier 2010. naam: klas: Loopbaanbegeleider: 1= startniveau 2=aardig

Nadere informatie

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Specificaties Onderwijsassistent Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Training Kinderdagverblijf, BSO of basisschool Demonstratie Niveau: 4

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Werkproces 1.1: Schilderwerk voorbereiden De ontvangt de opdracht van zijn leidinggevende tot het uitvoeren van schilderwerk. Hij vertaalt de opdracht, waaronder het

Nadere informatie

Kijk op beroep en opleiding

Kijk op beroep en opleiding Kijk op beroep en opleiding Podium- en Evenemententechnicus Podium en Rigging In een kwalificatiedossier staan de benodigde beroepscompetenties waarover de leerling moet beschikken om een goede beroepsbeoefenaar

Nadere informatie

Kerntaak 1: Installeert technische installaties

Kerntaak 1: Installeert technische installaties Kerntaak 1: Installeert technische installaties Werkproces 1.1: Voorbereiden isolatie-/installatiewerkzaamheden De leidinggevend monteur elektrotechnische installaties ontvangt de werkopdracht van de leidinggevende.

Nadere informatie

Kerntaak 1: Installeert technische installaties

Kerntaak 1: Installeert technische installaties Kerntaak 1: Installeert technische installaties Werkproces 1.1: Voorbereiden isolatie-/installatiewerkzaamheden De eerste monteur werktuigkundige installaties ontvangt de werkopdracht van de leidinggevende.

Nadere informatie

Competentiewoordenboek niet-kaderleden

Competentiewoordenboek niet-kaderleden 1. Besluitvaardig zijn Competentiewoordenboek niet-kaderleden - Kan tijdig beslissen wat in een bepaalde situatie moet gebeuren - Neemt goede beslissingen rekening houdend met de situatie - Durft beslissingen

Nadere informatie

Kerntaak 1: Parketvloeren leggen/onderhouden

Kerntaak 1: Parketvloeren leggen/onderhouden Kerntaak 1: Parketvloeren leggen/onderhouden Werkproces 1.1: Werkopdracht voorbereiden De ontvangt de werkopdracht en aanvullende instructies van zijn leidinggevende betreffende het leggen of onderhouden

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert beglazingswerkzaamheden uit

Kerntaak 1: Voert beglazingswerkzaamheden uit Kerntaak 1: Voert beglazingswerkzaamheden uit Werkproces 1.1: Beglazingswerk voorbereiden De gezel glaszetter ontvangt de opdracht van zijn leidinggevende tot het uitvoeren van beglazingswerkzaamheden.

Nadere informatie

Kerntaak 2: Voert reparaties uit aan personenauto's

Kerntaak 2: Voert reparaties uit aan personenauto's Kerntaak 2: Voert reparaties uit aan personenauto's Werkproces 2.1: Bereidt reparatieopdracht aan personenauto voor De noodzaak tot een reparatie kan bij een inspectiebeurt aan het licht komen of bij spontaan

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel MONTEUR AANLEG LAAG- EN MIDDENSPANNING DISTRIBUTIENETTEN EN -INSTALLATIES Mogelijke functiebenamingen

Beroepscompetentieprofiel MONTEUR AANLEG LAAG- EN MIDDENSPANNING DISTRIBUTIENETTEN EN -INSTALLATIES Mogelijke functiebenamingen profl MONTEUR AANLEG LAAG- EN MIDDENSPANNING DISTRIBUTIENETTEN EN -INSTALLATIES Mogelijke funcbenamingen Monteur aanleg projecten Beroepsbeschrijving Beroepscontext/ werkzaamheden De monteur is werkzaam

Nadere informatie

Praktijkexamen Filiaalmanager. Kerntaak 4 Coördineert kassatransacties en voert deze uit

Praktijkexamen Filiaalmanager. Kerntaak 4 Coördineert kassatransacties en voert deze uit Praktijkexamen Filiaalmanager Kerntaak 4 Coördineert kassatransacties en voert deze uit naam deelnemer praktijkexamenperiode bpv-bedrijf praktijkopleider onderwijsinstelling praktijkbegeleider praktijkexaminator

Nadere informatie

Kerntaak 2: Verricht administratiewerkzaamheden

Kerntaak 2: Verricht administratiewerkzaamheden Kerntaak 2: Verricht administratiewerkzaamheden Werkproces 2.1: Verwerkt administratieve gegevens ten behoeve van het ladingdossier De coördinator havenlogistiek ontvangt een opdracht met betrekking tot

Nadere informatie

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller Crebonummer 91750 / 95030 PvB 01 Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten

Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten Werkproces 1.1: Voorbereiden werkzaamheden De eerste monteur verzamelt en leest relevante informatie (werkinstructies, tekeningen, schetsen, installatie-,

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Basisjaar van de 3 jarige opleiding BBL DSMA Cohort

Nadere informatie

Werken als specialist in de mode

Werken als specialist in de mode 1 2 3 4 5 Werken als specialist in de mode Specialist mode/maatkleding Wat laat je zien? Je toont passie voor het maken van mode Je zet je talenten in en staat open voor reacties Je ontwikkelt een eigen

Nadere informatie

6 BGL Praktijkberoepstaak Assembleren en fabriceren

6 BGL Praktijkberoepstaak Assembleren en fabriceren Deze beroepstaak is uitgebracht in een serie voor de kwalificatie Mechatronica. Beroepstaken zijn gebaseerd op het didactisch model BGL (Beroepstaak Gestuurd Leren). De beroepstaken zijn tot stand gekomen

Nadere informatie

Kerntaak 1: Werkt met natuurlijke/levende/plantaardige producten

Kerntaak 1: Werkt met natuurlijke/levende/plantaardige producten Kerntaak 1: Werkt met natuurlijke/levende/plantaardige producten Werkproces 1.1: Ontvangt producten en slaat deze op De vakbekwaam medewerker groene detailhandel controleert binnenkomende natuurlijke/levende/plantaardige

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Werkproces 1.1: Verzamelen en verwerken van ontwerpgegevens De commercieel technicus controleert of de aangeleverde ontwerpgegevens (zoals bijvoorbeeld een programma

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit Kerntaak 1: Voert onderhoud uit Werkproces 1.1: Bereidt onderhoudsopdracht voor De ontvangt de opdracht om onderhoud uit te voeren aan een fiets. Deze ontvangt hij vaak direct van de klant, zonder tussenkomst

Nadere informatie

Kijk op beroep en opleiding

Kijk op beroep en opleiding Kijk op beroep en opleiding Podium- en evenemententechnicus GOC heeft de wettelijke taak om kwalificatiedossiers te maken voor opleidingen in de creatieve industrie. In de kwalificatiedossiers staat wat

Nadere informatie

Kerntaak 1: Assisteert bij de ontvangst en opslag van goederen

Kerntaak 1: Assisteert bij de ontvangst en opslag van goederen Kerntaak 1: Assisteert bij de ontvangst en opslag van goederen Werkproces 1.1: Bereidt het ontvangen en opslaan van goederen voor De assistent logistiek medewerker ontvangt van de leidinggevende/ervaren

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

11 BGL Praktijkberoepstaak Onderhoud en storing

11 BGL Praktijkberoepstaak Onderhoud en storing Deze beroepstaak is uitgebracht in een serie voor de kwalificatie Mechatronica. Beroepstaken zijn gebaseerd op het didactisch model BGL (Beroepstaak Gestuurd Leren). De beroepstaken zijn tot stand gekomen

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Werkproces 1.1: Schilderwerk voorbereiden De ontvangt de opdracht van zijn leidinggevende tot het uitvoeren van schilderwerk. Hij vertaalt de opdracht, waaronder het

Nadere informatie

Competentie en component(en) Prestatie-indicator. Analyseren Informatie genereren uit gegevens Informatie uiteenrafelen

Competentie en component(en) Prestatie-indicator. Analyseren Informatie genereren uit gegevens Informatie uiteenrafelen Detaillering proces-competentie-matrix Technicus Kerntaak 1 Ontwerpt producten of systemen 1.1 werkproces: Verzamelen en verwerken van ontwerpgegevens De technicus onderzoekt de behoeften van de doelgroep

Nadere informatie

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Masterplan Servicetechnicus Elektrotechniek niveau 4, crebo 94331 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider:

Nadere informatie

Evaluatieformulieren

Evaluatieformulieren Evaluatieformulieren EVALUATIEFORMULIER 1 leidinggevenden niveau A, B en C 4 EVAFORM 1 1) collegialiteit 1. werkt samen (in team) aan de uitvoering van het gehele takenpakket van de organisatie, de dienst,

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling:

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling: Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak Applicatie- en mediaontwikkeling 2012-2013, 2013-2014 Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Kwalificatie en crebocode

Nadere informatie

Kerntaak 1: Controleert kwaliteit van product en proces

Kerntaak 1: Controleert kwaliteit van product en proces Kerntaak 1: Controleert kwaliteit van product en proces Werkproces 1.1: Bereidt kwaliteitscontroles voor en neemt monsters De kwaliteitscoördinator bereidt de controle van de kwaliteit van product en proces

Nadere informatie

Het mede verzorgen van de dagelijkse restauratieve voorzieningen en de uitbrengmaaltijden.

Het mede verzorgen van de dagelijkse restauratieve voorzieningen en de uitbrengmaaltijden. Algemene kenmerken De functionaris is werkzaam binnen de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o., waaronder ressorteren dak- en thuislozenvoorzieningen Gaarshof en Weideveld, Crisisopvangcentra Koetshuis

Nadere informatie

Praktijkexamen Logistiek medewerker. Kerntaak 1 Ontvangt en slaat goederen op

Praktijkexamen Logistiek medewerker. Kerntaak 1 Ontvangt en slaat goederen op Praktijkexamen Logistiek medewerker Kerntaak 1 Ontvangt en slaat goederen op naam deelnemer praktijkexamenperiode bpv-bedrijf praktijkopleider onderwijsinstelling praktijkbegeleider praktijkexaminator

Nadere informatie

VSO Leerlijnen Voorbereiding op dagbesteding & arbeid (Leren leren)

VSO Leerlijnen Voorbereiding op dagbesteding & arbeid (Leren leren) VSO Leerlijnen Voorbereiding op dagbesteding & arbeid (Leren leren) VSO LEERLIJNEN VOORBEREIDING OP DAGBESTEDING & ARBEID CED-Groep 2012 Leerlijnen Kerndoelen Uitstroom Dagbesteding/ Arbeid 1.1. Verkennen

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Kerntaak 1: Bewerkt materialen

Kerntaak 1: Bewerkt materialen Kerntaak 1: Bewerkt materialen Werkproces 1.1: Voorbereiden materiaal bewerkingen De allround verspaner ontvangt de werkopdracht van de leidinggevende. Ter voorbereiding op de verspanende bewerkingen leest

Nadere informatie

Outdoor basic - aanleg

Outdoor basic - aanleg Outdoor basic - aanleg Kerntaken Werkprocessen 1 Legt natuur en leefomgeving aan 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Maakt het terrein klaar voor aanlegwerkzaamheden Voert grond verzet uit Legt rioleringssystemen/drainage

Nadere informatie

Kerntaak 1: Laadt, lost en transporteert goederen t.b.v. de haven

Kerntaak 1: Laadt, lost en transporteert goederen t.b.v. de haven Kerntaak 1: Laadt, lost en transporteert goederen t.b.v. de haven Werkproces 1.2: Laadt, lost en transporteert goederen De coördinator havenoperaties laadt, lost en transporteert goederen van vervoersmodaliteiten

Nadere informatie

Formulierenset BPV BBL niveau 2. Secretarieel medewerkster

Formulierenset BPV BBL niveau 2. Secretarieel medewerkster Cluster Economie Administratieve opleidingen Locatie Brasserskade Formulierenset BPV BBL niveau 2 Secretarieel medewerkster Cohort 2011 ROC Mondriaan /Zakelijke Dienstverlening / Economie Secretaresse/

Nadere informatie

Kijk op beroep en opleiding

Kijk op beroep en opleiding Kijk op beroep en opleiding Podium- en evenemententechnicus GOC heeft de wettelijke taak om kwalificatiedossiers te maken voor opleidingen in de creatieve industrie. In de kwalificatiedossiers staat wat

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Administratieve en Secretariële opleidingen Locaties Brasserskade (Delft) en Aspacialaan (Den Haag) Secretaresse (95380) niveau 3, BBL cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert frontoffice activiteiten uit in de recreatieaccommodatie

Kerntaak 1: Voert frontoffice activiteiten uit in de recreatieaccommodatie Kerntaak 1: Voert frontoffice activiteiten uit in de recreatieaccommodatie Werkproces 1.1: Treedt op als centraal aanspreekpunt De ontvangt gasten, begroet hen en staat hen vriendelijk te woord. Hij inventariseert

Nadere informatie

Trainershandleiding OCC-B. Trainershandleiding OCC-B 1. STATUS : definitief. DATUM : 6 januari 2014. ONDERWERP : Trainershandleiding OCC-B

Trainershandleiding OCC-B. Trainershandleiding OCC-B 1. STATUS : definitief. DATUM : 6 januari 2014. ONDERWERP : Trainershandleiding OCC-B Trainershandleiding OCC-B STATUS : definitief DATUM : 6 januari 2014 ONDERWERP : Trainershandleiding OCC-B NUMMER : 20223055 Trainershandleiding OCC-B 1 Inleiding Voor je ligt een trainershandleiding bij

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Casco Lijmwerk. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0671

Keuzedeel mbo. Casco Lijmwerk. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0671 Keuzedeel mbo Casco Lijmwerk gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0671 Penvoerder: Sectorkamer techniek en gebouwde omgeving Gevalideerd door: Sectorkamer Techniek en gebouwde omgeving

Nadere informatie

Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren

Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren Werkproces 1.1: Bereidt de onderhoud- of modificatiewerkzaamheden voor De monteur ontvangt zijn werkopdrachten van zijn direct leidinggevende. De monteur

Nadere informatie

Werken als Interieuradviseur

Werken als Interieuradviseur 1 2 3 4 Werken als Interieuradviseur Interieuradviseur Wat laat je zien? Je durft, bent creatief en klantgericht Je adviseert de klant vakkundig en enthousiast Je blijft op de hoogte van ontwikkelingen,

Nadere informatie

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is.

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is. VOORTGANGSRAPPORTAGE Praktijk PW 4 Jeugdzorg 2009-2011 naam: klas: loopbaanbegeleider: 1=startniveau, 2= aardig eindje onderweg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak 1 Opstellen van een activiteitenprogramma

Nadere informatie

Carrosserieschade herstellen met behulp van scheidende en verbindende technieken

Carrosserieschade herstellen met behulp van scheidende en verbindende technieken Keuzedeel mbo Carrosserieschade herstellen met behulp van scheidende en verbindende technieken gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0015 Penvoerder: Sectorkamer mobiliteit, transport,

Nadere informatie

Werken als geluidstechnicus

Werken als geluidstechnicus 1 2 3 4 Werken als geluidstechnicus Podium- en Evenemententechnicus Geluid Wat laat je zien? Je stelt je in dienst van de productie en straalt vertrouwen uit Je hebt gevoel en respect voor performance

Nadere informatie

ALEXANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013

ALEXANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013 ALEANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013 Deze monitor is ingevuld op basis van een eerste gesprek, een lesobservatie en een nagesprek (soms in andere

Nadere informatie

Werken in de techniek

Werken in de techniek 08740 Arbeidsmarkt Assistent 05-06-2008 10:44 Pagina 1 werkproces 1 1 2 3 4 Werken in de techniek Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent Wat laat je zien? Je komt op tijd en houdt je aan afspraken Je assisteert

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting

Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting Werkproces 1.1: Organiseert (eigen) werkzaamheden en werkplek De maakt een planning of volgt de planning die voor

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid Entree assistent dienstverlening en zorg

Proeve van Bekwaamheid Entree assistent dienstverlening en zorg Proeve van Bekwaamheid Entree assistent dienstverlening en zorg Naam leerling Inschrijfnummer Cohort vanaf 2014 ROC-begeleider BPV-bedrijf Naam Adres Plaats Contactpersoon Examenlocatie Contactpersoon

Nadere informatie

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Masterplan Monteur Werktuigkundige Installaties niveau 2, crebo 94272 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider:

Nadere informatie

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT Huishoudelijke zorg op maat. (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg) Beroepstaak A Hulp bij huishouden en wonen. Niveau Startbekwaam Toets BT A STB Zorghulp V en V 02-2012

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert met machines werkzaamheden uit.

Kerntaak 1: Voert met machines werkzaamheden uit. Kerntaak 1: Voert met machines werkzaamheden uit. Werkproces 1.1: Bereidt werken met de machine voor. De machinist hijswerk ontvangt de werkopdracht van zijn direct leidinggevende of de planner en maakt

Nadere informatie

Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren

Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren Werkproces 1.1: Bereidt de onderhoud- of modificatiewerkzaamheden voor De allround monteur krijgt zijn opdracht van zijn leidinggevende en verzamelt op basis

Nadere informatie

Kijk op beroep en opleiding

Kijk op beroep en opleiding Kijk op beroep en opleiding In een kwalificatiedossier staan de benodigde beroepscompetenties waarover de leerling moet beschikken om een goede beroepsbeoefenaar te worden. De scholen stellen op basis

Nadere informatie

Eind- en toetstermen Basisopleiding leidinggevenden 1 Schoonmaak- en Glazenwassersbranche

Eind- en toetstermen Basisopleiding leidinggevenden 1 Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Eind- en toetstermen Basisopleiding leidinggevenden 1 Schoonmaak- en Glazenwassersbranche NB: In dit document staan alle eindtermen beschreven voor de basisopleidingen voor meewerkend voorman-/vrouw en

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan personenauto's

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan personenauto's Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan personenauto's Werkproces 1.1: Bereidt onderhoudsopdracht aan personenauto voor De ontvangt een opdracht met het uit te voeren onderhoud (onder onderhoud worden overigens

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk 2010-2013 volgens het kwalificatiedossier Jeugdzorg 2011. 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak

Nadere informatie

Kijk op beroep en opleiding

Kijk op beroep en opleiding Kijk op beroep en opleiding GOC heeft de wettelijke taak om kwalificatiedossiers te maken voor opleidingen in de creatieve industrie. In de kwalificatiedossiers staat wat iemand tijdens zijn beroepsopleiding

Nadere informatie

Stagestructuur Altra College West

Stagestructuur Altra College West Stagestructuur Altra College West 2012-2013 Mei 2013 Inleiding Voor u ligt de stagestructuur zoals deze is beschreven voor het Altra College West. Wij hebben diverse groepen al op deze manier laten draaien

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten

Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten Werkproces 1.1: Voorbereiden werkzaamheden De technicus ontvangt, verzamelt en leest relevante informatie (werkinstructies, tekeningen, schetsen,

Nadere informatie

OPLEIDING BEHANDELAAR LUCHTVRACHT EN BAGAGE

OPLEIDING BEHANDELAAR LUCHTVRACHT EN BAGAGE OPLEIDING BEHANDELAAR LUCHTVRACHT EN BAGAGE Referentiekader Beroepskwalificatie Behandelaar luchtvracht en bagage (2015) van niveau 2. Omschrijving Opleiding In de opleiding Behandelaar luchtvracht en

Nadere informatie

kempelscan K1-fase Eerste semester

kempelscan K1-fase Eerste semester kempelscan K1-fase Eerste semester Kempelscan K1-fase eerste semester 1/6 Didactische competentie Kern 3.1 Didactisch competent Adaptief omgaan met leerlijnen De student bereidt systematisch lessen/leeractiviteiten

Nadere informatie

Zorginnovaties en technologie

Zorginnovaties en technologie Keuzedeel mbo Zorginnovaties en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0138 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport

Nadere informatie

Werken als artiest drama

Werken als artiest drama 08763 Atirst Drama 29-10-2008 11:52 Pagina 1 werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken als artiest drama Artiest Drama Wat laat je zien? Je hebt passie voor theater Je laat jezelf zien Je gaat ervoor en je zet door

Nadere informatie