P O T E N T I Ë L E H O G A N L E A D KWALITEITEN EN VAARDIGHEDEN VOOR LEIDERSCHAP. Rapport voor Jane Average ID: UH002959

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "P O T E N T I Ë L E H O G A N L E A D KWALITEITEN EN VAARDIGHEDEN VOOR LEIDERSCHAP. Rapport voor Jane Average ID: UH002959"

Transcriptie

1 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D P O T E N T I Ë L E KWALITEITEN EN VAARDIGHEDEN VOOR LEIDERSCHAP Rapport voor Jane Average ID: UH Datum: Augustus 16, H o g a n A s s e s s m e n t s S y s t e m s, I n c. A l l r i g h t s r e s e r v e d.

2 INLEIDING Het Leadership Forecast Potential Report beschrijft uw sterke punten en ontwikkelingsbehoeften als manager en leidinggevende. Het rapport is gebaseerd op de Hogan Personality Inventory (HPI) en is opgesteld aan de hand van zeven beoordelingspunten. Elk daarvan betreft een ander aspect van leiderschap. Leiderschap gaat over het bouwen en in stand houden van een goedpresterend team, waarin mensen gezamenlijke doelstellingen vooropstellen ten koste van individuele doelen. Op pagina 3 vindt u een overzicht van de zeven HPI-beoordelingspunten waaromheen dit rapport is opgebouwd. Op pagina 4 vindt u uw HPI-profiel. Op de pagina's hierna staat beschreven wat uw scores op elk HPI-beoordelingspunt betekenen voor uw gedrag en leiderschap. Het laatste onderdeel van het rapport bevat ontwikkelingsaanbevelingen met betrekking tot uw competenties. Leiderschap gaat over het bouwen en in stand houden van een goedpresterend team, waarin mensen gezamenlijke doelstellingen vooropstellen ten koste van individuele doelen. ACHTERGROND Bij het lezen van dit rapport is het belangrijk dat u met een aantal punten rekening houdt. Allereerst bestaat er niet zoiets als een 'goede' score. Zowel hoge als lage scores kunnen positief of negatief zijn, ook al zijn sommige scores voor bepaalde vaardigheden belangrijker dan andere. Uw scores moet u dus bekijken in relatie tot uw eigen loopbaanaspiraties en carrièredoelstellingen en niet in absolute termen. Vervolgens kunt u uw gedrag proberen te veranderen, maar of dat lukt is afhankelijk van drie factoren: Ten eerste moet u weten wat u wilt veranderen. Ten tweede moet u besluiten dat u dit gaat veranderen. En ten derde moet u weten hoe u dat moet veranderen. De informatie in dit rapport is belangrijk om pogingen tot verandering en ontwikkeling tot een succes te maken. Daarbij zijn de resultaten van dit rapport gebaseerd op twintig jaar leiderschapsonderzoek bij volwassen werknemers en leidinggevenden. De conclusies uit dit rapport zijn bedoeld voor professionals en leidinggevenden. Tot slot is, zoals hiervoor al is besproken, het belangrijkste kenmerk voor leiderschap het vermogen een goedpresterend team te bouwen en in stand te houden. De verschillende onderdelen van dit rapport gaan over uw capaciteiten dit te doen. I D : U H J a n e A v e r a g e

3 DEFINITIES De zeven beoordelingspunten van het Leadership Forecast Potential Report zijn als volgt gedefinieerd: Afstemming Ambitie Omgang Inlevingsvermogen Zorgvuldigheid Interesse Leermethode Het beoordelingspunt Afstemming geeft aan in hoeverre iemand rustig of gelijkmoedig is, of aan de andere kant juist humeurig en veranderlijk. Mensen met een hoge score zijn zelfverzekerd, veerkrachtig en optimistisch. Mensen met een lage score zijn gespannen, prikkelbaar en negatief. Het beoordelingspunt Ambitie geeft aan in hoeverre iemand een leider is, status zoekt en prestaties belangrijk vindt. Mensen met een hoge score zijn competitief en hebben een sterke drang om hogerop te komen. Mensen met een lage score zijn bescheiden en zijn minder gericht om hogerop te komen. Het beoordelingspunt Omgang geeft aan in hoeverre iemand makkelijk praat en sociaal zelfverzekerd is. Mensen met een hoge score zijn extravert, kleurrijk en impulsief en houden er niet van alleen te werken. Mensen met een lage score zijn terughoudend en stil: ze vestigen niet graag de aandacht op zichzelf en vinden het niet erg alleen te werken. Het beoordelingspunt Inlevingsvermogen weerspiegelt sociale vaardigheden, tact en waarnemingsvermogen. Mensen met een hoge score zijn vriendelijk, warm en populair. Mensen met een lage score zijn onafhankelijk, openhartig en direct. Het beoordelingspunt Zorgvuldigheid betreft zelfbeheersing en plichtsgetrouwheid. Mensen met een hoge score zijn georganiseerd, betrouwbaar en nauwgezet. Ze houden zich aan regels en zijn gemakkelijk om leiding aan te geven. Mensen met een lage score zijn impulsief en flexibel. Ze hebben moeite met regels en strak toezicht, maar zijn aan de andere kant creatief en spontaan. Het beoordelingspunt Interesse geeft aan in hoeverre iemand nieuwsgierig, ondernemend en vindingrijk is. Mensen met een hoge score zijn snel van begrip en hebben visie, maar ze zijn ook snel verveeld en besteden weinig aandacht aan details. Mensen met een lage score zijn praktisch en doelgericht en kunnen lange tijd geconcentreerd aan iets werken. Het beoordelingspunt Leermethode geeft aan in hoeverre iemand theoretisch is ingesteld en opleiding als een doel op zichzelf ziet. Mensen met een hoge score houden van lezen en studeren. Mensen met een lage score zijn minder geïnteresseerd in opleidingen en leren liever dingen door ze in de praktijk te doen. I D : U H J a n e A v e r a g e

4 PROFIEL LEADERSHIP POTENTIAL Beoordelingspunten Percentielen AFSTEMMING 44 AMBITIE 47 OMGANG 59 INLEVINGSVERMOGEN 39 ZORGVULDIGHEID INTERESSE 46 LEERMETHODE 36 LAAG GEMIDDELD HOOG Dit rapport is Geldig en Interpreteerbaar I D : U H J a n e A v e r a g e

5 AFSTEMMING Betreft zelfbeheersing, optimisme en stabiliteit. Beoordelingspunten Percentielen AFSTEMMING 44 AMBITIE 47 OMGANG 59 INLEVINGSVERMOGEN 39 ZORGVULDIGHEID INTERESSE 46 LEERMETHODE 36 LAAG GEMIDDELD HOOG IMPLICATIES M.B.T. GEDRAG Leiders met een vergelijkbare score: Blijven rustig in stressvolle situaties Luisteren naar kritiek zonder die persoonlijk te nemen Weten wat hun eigen sterke punten en tekortkomingen zijn Leren van hun fouten Zijn geduldig in de omgang met hun medewerkers R No Translation Ten opzichte van andere leidinggevenden, duiden uw scores erop dat u Bent kalm en gelijkmoedig en staat open voor coaching en voor de feedback van uw team. U geeft niet op, ook niet als het tegenzit. COMPETENTIEANALYSE ZELFBEHEERSING: U bent goed bestand tegen druk en laat uw emoties op een goede manier blijken. Hoewel u soms geïrriteerd of gefrustreerd raakt, wordt u niet snel vijandig of kritisch naar anderen. LUISTEREN: De meeste mensen zien u niet als egocentrisch of iemand die niets om anderen geeft. Ze kunnen rekenen op uw aandacht en begrip en hoeven niet bang te zijn dat u misbruik van ze maakt. LEREN EN PERSOONLIJKE COACHBAARHEID: U vindt feedback over prestaties belangrijk en accepteert dat het soms ook tegen kan zitten. Anderen zien dat u zich bewust bent van uw fouten en dat u ze geen tweede keer wilt maken. Het is belangrijk dat u goed omgaat met feedback en leert van ervaringen uit het verleden. RELATIES OPBOUWEN: Uw evenwichtigheid en voorspelbaarheid helpen u bij het opbouwen en onderhouden van relaties. OMGAAN MET STRESS: U kunt goed omgaan met druk en het komt zelden voor dat u door stress uw werk niet op tijd klaar hebt. I D : U H J a n e A v e r a g e

6 AMBITIE Betreft initiatief nemen, competitief zijn en leiderschapsrollen zoeken. Beoordelingspunten Percentielen AFSTEMMING 44 AMBITIE 47 OMGANG 59 INLEVINGSVERMOGEN 39 ZORGVULDIGHEID INTERESSE 46 LEERMETHODE 36 LAAG GEMIDDELD HOOG IMPLICATIES M.B.T. GEDRAG Leiders met een vergelijkbare score: Stellen realistische doelstellingen Zoeken in relaties een evenwicht tussen tact en confrontatie Nemen de leiding over projecten waarbij hun huidige vaardigheden en sterke punten optimaal tot hun recht kunnen komen Hebben geen moeite met spreken in het openbaar Accepteren uitdagingen die overeenkomen met hun vaardigheden R No Translation Ten opzichte van andere leidinggevenden, duiden uw scores erop dat u Bent zelfverzekerd genoeg en bereid om de leiding te nemen over een groep of project wanneer dat nodig is, maar vindt het ook goed als anderen een leidende rol op zich nemen. I D : U H J a n e A v e r a g e

7 COMPETENTIEANALYSE ACTIEGERICHTHEID: U bent sterk actiegericht en anderen kunnen erop vertrouwen dat u dingen voor elkaar krijgt. CARRIÈREVOORTGANG: U komt over als iemand die op een goede manier verder wil komen in zijn loopbaan en kansen grijpt wanneer die zich voordoen. INITIATIEF: U bent bereid het voortouw te nemen en initiatieven te ontplooien als problemen moeten worden aangepakt. Tegelijkertijd bent u ook bereid de goede initiatieven van anderen te steunen. RESULTATEN BEREIKEN: U bent bereid met anderen samen te werken om ervoor te zorgen dat projecten worden afgerond en deadlines worden gehaald. Anderen hebben het vertrouwen dat u er alles aan zult doen om uw doelen en doelstellingen te halen. BESLISSINGEN NEMEN: U hebt doorgaans geen problemen met het nemen van beslissingen, zeker niet wanneer u over voldoende informatie beschikt. U betrekt anderen bij het besluitvormingsproces als u denkt dat ze daarvoor de capaciteiten hebben. I D : U H J a n e A v e r a g e

8 OMGANG Betreft makkelijk kunnen praten, sociaal zelfverzekerd en onderhoudend zijn. Beoordelingspunten Percentielen AFSTEMMING 44 AMBITIE 47 OMGANG 59 INLEVINGSVERMOGEN 39 ZORGVULDIGHEID INTERESSE 46 LEERMETHODE 36 LAAG GEMIDDELD HOOG IMPLICATIES M.B.T. GEDRAG Leiders met een vergelijkbare score: Zijn benaderbaar, houden zich niet op afstand Werken zowel graag alleen als met anderen Houden niet van informele vergaderingen Geven hun medewerkers relevante feedback Wisselen luisteren af met spreken R No Translation Ten opzichte van andere leidinggevenden, duiden uw scores erop dat u Gaat flexibel met uw tijd om en werkt zowel graag alleen als in een team. U hebt geen problemen met naar buiten treden, maar u zoekt het podium niet op en hoeft niet constant in het middelpunt te staan. COMPETENTIEANALYSE INITIATIEF IN INTERACTIES: U bent in staat contacten te leggen en goede relaties op te bouwen met anderen in uw organisatie, ook met mensen die u nog niet kent. ENERGIE: Anderen zien u als iemand met de juiste hoeveelheid energie en enthousiasme voor nieuwe mensen en projecten. BENADERBAARHEID: Uw vermogen contact te leggen met nieuwe mensen is een belangrijke kwaliteit voor u als leidinggevende. Ga door met het ontwikkelen van contacten in de organisatie en betrek uw medewerkers hierbij. NETWERKEN: U beschikt over voldoende netwerkvaardigheden om te weten wat er in de organisatie leeft. FUNCTIONEREN IN TEAM: Volgens anderen neemt u voldoende taken op zich in het team. I D : U H J a n e A v e r a g e

9 INLEVINGSVERMOGEN Betreft meegaand en attent zijn en goed zijn in het onderhouden van relaties. Beoordelingspunten Percentielen AFSTEMMING 44 AMBITIE 47 OMGANG 59 INLEVINGSVERMOGEN 39 ZORGVULDIGHEID INTERESSE 46 LEERMETHODE 36 LAAG GEMIDDELD HOOG IMPLICATIES M.B.T. GEDRAG Leiders met een vergelijkbare score: Maken zich niet druk Nemen de meningen van anderen serieus Doen wat ze beloven Zijn duidelijk en correct ten opzichte van hun medewerkers Pakken problemen direct aan R No Translation Ten opzichte van andere leidinggevenden, duiden uw scores erop dat u Bent een sympathiek en makkelijk iemand die als het moet bereid is een standpunt in te nemen. Anderen zien u als meegaand en makkelijk en daarom moet u laten merken dat u niet over u heen laat lopen. COMPETENTIEANALYSE COMPASSIE: U komt over als iemand die geïnteresseerd is in het welzijn van zijn medewerkers en alert is op veranderingen in hun motivatie. SAMENWERKING: U bent doorgaans coöperatief en een verstandig teamspeler. U stimuleert uw medewerkers om samen te werken en te opereren als een team. INPUT VRAGEN: U bent bereid te luisteren naar feedback op uw functioneren, maar misschien neemt u negatieve kritiek te persoonlijk. CONFRONTEREN MEDEWERKERS: U bent over het algemeen een tolerant persoon, maar u bent bereid mensen de waarheid te zeggen als dat nodig is. ALLEEN STAAN: Hoewel u het belang van consensus onderkent, verdedigt u uw standpunt als het gaat om essentiële waarden en principes. I D : U H J a n e A v e r a g e

10 ZORGVULDIGHEID Betreft consciëntieus, betrouwbaar en gezagsgetrouw zijn. Beoordelingspunten Percentielen AFSTEMMING 44 AMBITIE 47 OMGANG 59 INLEVINGSVERMOGEN 39 ZORGVULDIGHEID INTERESSE 46 LEERMETHODE 36 LAAG GEMIDDELD HOOG IMPLICATIES M.B.T. GEDRAG Leiders met een vergelijkbare score: Zijn ordelijk en betrouwbaar Zijn in staat zich aan te passen om te veranderen Hanteren een goed evenwicht tussen snelheid en nauwkeurigheid Stellen tijdschema's op en houden zich er goed aan Delegeren verantwoord R No Translation Ten opzichte van andere leidinggevenden, duiden uw scores erop dat u Bent redelijk zorgvuldig en let op het naleven van de procedures. U bent echter ook in staat van richting te veranderen en flexibel te zijn als het nodig is. I D : U H J a n e A v e r a g e

11 COMPETENTIEANALYSE OMGAAN MET ONDUIDELIJKHEID: U hebt er geen problemen mee zonder richting of constante begeleiding te moeten werken. Bij onduidelijkheid bent u geneigd de voors en tegens tegen elkaar af te wegen en zelf een beslissingen te nemen in plaats van uw baas te raadplegen. FLEXIBILITEIT: U bent bereid veranderingen door te voeren en nieuwe methoden om dingen te doen toe te passen, met name als uw sterke argumenten krijgt. PLANNING: U begrijpt hoe u de voordelen van het volgen van een plan moet afwegen tegen de voordelen van het veranderen van het plan om het proces te verbeteren. U weet dat regels nodig zijn, maar u bent niet strikt in het naleven ervan. AANDACHT VOOR DETAILS EN DEADLINES: Hoewel u de eisen en deadlines voor een project belangrijk vindt, hebt u er geen moeite mee werk te delegeren zolang dat niet ten koste gaat van de kwaliteit en het naleven van de tijdschema's. OMGAAN MET REGELS: U begrijpt het belang van regels in een organisatie en u hebt er geen moeite mee zich eraan te houden. I D : U H J a n e A v e r a g e

12 INTERESSE Betreft nieuwsgierig, vindingrijk en visionair zijn, maar ook snel verveeld. Beoordelingspunten Percentielen AFSTEMMING 44 AMBITIE 47 OMGANG 59 INLEVINGSVERMOGEN 39 ZORGVULDIGHEID INTERESSE 46 LEERMETHODE 36 LAAG GEMIDDELD HOOG IMPLICATIES M.B.T. GEDRAG Leiders met een vergelijkbare score: Zijn flexibele probleemoplossers Hebben interesses buiten het werk Zijn bereid te speculeren ten aanzien van ondernemingsscenario's Hebben een normale mate van verbeelding Begrijpen zowel praktische als technische oplossingen R No Translation Ten opzichte van andere leidinggevenden, duiden uw scores erop dat u Bent ruimdenkend en hebt een brede belangstelling. U kiest een praktische benadering voor het oplossen van problemen en blijft bij uw taak zonder verveeld te raken. COMPETENTIEANALYSE CREATIVITEIT: U hebt een evenwicht gevonden tussen uw voorkeur voor beproefde procedures om problemen op te lossen en het open staan voor innovatieve methoden. AANSTUREN INNOVATIE: U loopt misschien niet voorop om nieuwe ideeën te promoten, maar u staat wel voldoende open voor nieuwe ideeën die bruikbaar lijken te zijn. LEERGIERIGHEID: U bent in staat een evenwicht te bewaren tussen aandacht voor uw huidige werk en het alert zijn op nieuwe informatie die nuttig kan zijn om dat werk gedaan te krijgen. VISIE: U hebt voldoende oog voor het grote geheel. PROBLEMEN OPLOSSEN: U vindt het prettig om problemen op een standaard manier op te lossen, maar bent ook bereid innovatieve methoden toe te passen om het werk gedaan te krijgen. I D : U H J a n e A v e r a g e

13 LEERMETHODE Betreft een voorkeur hebben voor opleidingen en actief op de hoogte blijven van zakelijke en technische ontwikkelingen. Beoordelingspunten Percentielen AFSTEMMING 44 AMBITIE 47 OMGANG 59 INLEVINGSVERMOGEN 39 ZORGVULDIGHEID INTERESSE 46 LEERMETHODE 36 LAAG GEMIDDELD HOOG IMPLICATIES M.B.T. GEDRAG Leiders met een vergelijkbare score: Maken gebruik van trainingsmogelijkheden Doen graag kennis op over nieuwe technologie Stimuleren medewerkers om bij te blijven met technologische ontwikkelingen Reageren positief op aanvragen voor trainingen van medewerkers Ondersteunen medewerkers bij hun ontwikkeling R No Translation Ten opzichte van andere leidinggevenden, duiden uw scores erop dat u Hebt belangstelling om nieuwe dingen te leren en begrijpt dat u op de hoogte moet blijven. Opleiding ziet u echter eerder als een praktisch hulpmiddel dan als een doel op zich. COMPETENTIEANALYSE OP DE HOOGTE BLIJVEN: U bent voldoende geïnteresseerd in nieuwe zakelijke, financiële en technologische ontwikkelingen. SNEL LEREN: Als u de relevantie van nieuwe kennis inziet, maakt u zich die direct eigen. MANIER VAN LEREN: U leert even makkelijk door dingen in de praktijk te doen als door het volgen van cursussen en trainingen. ZORGVULDIGHEID IN COMMUNICATIE: Uw communicatiestijl is probleem- en feitgericht. Anderen waarderen uw directheid, maar verlangen misschien wel meer informatie. INTELLECTUELE MOTIVATIE: U bent voldoende gemotiveerd om zich nieuwe vaardigheden eigen te maken waarmee u uw vakkennis kunt vergroten. I D : U H J a n e A v e r a g e

14 ONTWIKKELINGSAANBEVELINGEN ZELFBEHEERSING: AFSTEMMING Als leidinggevende vervult u een voorbeeldfunctie voor uw medewerkers. Vertel anderen daarom hoe u dingen doet en geef ze tips. Hoewel u in de meeste situaties rustig blijft, zijn er een paar dingen waarover u zich echt kunt opwinden. Ga na welke dingen u irriteren, probeer erop te anticiperen en probeer uw zelfbeheersing niet te verliezen wanneer ze zich voordoen. LUISTEREN: U lijkt in staat te zijn uw persoonlijke zorgen opzij te zetten en aandacht te geven aan de problemen van anderen wanneer dat nodig is. LEREN EN PERSOONLIJKE COACHBAARHEID: Ga na wat uw sterke punten zijn en maak daar gebruik van terwijl u werkt aan de punten waarop u zich verder moet ontwikkelen. Vraag geode collega's voor gerichte, specifieke feedback over uw functioneren. U hebt de neiging feedback constructief te gebruiken en niet persoonlijk te nemen. RELATIES OPBOUWEN: U blijft in de meeste situaties kalm en dat versterkt uw vermogen relaties met anderen op te bouwen. Blijf dit doen en zorg dat u een rolmodel bent voor anderen in de organisatie. OMGAAN MET STRESS: Wees u er als leidinggevende van bewust dat anderen misschien niet zo drukbestendig zijn als u. Probeer te begrijpen hoe uw medewerkers reageren op hoge werkdruk en neem indien nodig maatregelen om de stressfactor binnen uw team te verlagen. Geef de mensen van uw team suggesties voor het omgaan met spanning en leer ze stressverlagende technieken. Geef ook op dit vlak het goede voorbeeld. I D : U H J a n e A v e r a g e

15 AMBITIE ACTIEGERICHTHEID: Als leidinggevende bent u misschien wat voorzichtig over het ondernemen van actie, met name als er veel op het spel staat en de situatie onzeker is. Zorg dat u een besluit neemt en op tijd actie onderneemt. CARRIÈREVOORTGANG: U profiteert meestal van carrièrekansen wanneer die zich voordoen. Maak even pas op de plaats en ga na of u nog proactiever kunt zijn in uw carrièrevoortgang. INITIATIEF: U functioneert makkelijk als onderdeel van een team, maar neemt ook de leiding als dat moet. Dit is een kwaliteit waar u veel aan hebt. RESULTATEN BEREIKEN: U bent energiek en houdt ervan dingen voor elkaar te krijgen. Let erop dat u de mensen van uw team mee laat delen in de waardering. Betrek uw medewerkers bij de planning en het besluitvormingsproces met betrekking tot teamtaken. BESLISSINGEN NEMEN: Zoek mogelijkheden om medewerkers bij het besluitvormingsproces te betrekken. Zo vergroot u de betrokkenheid en het teamgevoel. Betrokken worden bij het nemen van beslissingen is voor medewerkers ook een goede gelegenheid zich te ontwikkelen. I D : U H J a n e A v e r a g e

16 OMGANG INITIATIEF IN INTERACTIES: Maak elke dag een praatje met alle leden van uw team op hun werkplek. ENERGIE: U komt over als een actief iemand die zijn team kan enthousiasmeren, wat een belangrijke eigenschap is voor een leidinggevende. Let erop dat u bij uw interacties met anderen uw aandacht niet laat verslappen, met name als u het saai begint te vinden. BENADERBAARHEID: Zorg dat u benaderbaar bent voor alle leden van uw team en dat u sommige teamleden niet onbewust bevoordeelt ten opzichte van andere. NETWERKEN: Zorg dat uw netwerk alle relevante delen van uw organisatie dekt. Probeer elk kwartaal een nieuwe relatie op te bouwen binnen een afdeling of team waar u nog geen contacten mee hebt. Doe dit ook als u al over een goed netwerk binnen uw organisatie beschikt. Onderken dat uw netwerk voortdurend verandert en moet worden gevoed om te worden onderhouden. Als u iemand de laatste tijd niet hebt gesproken, bel hem of haar dan eens. Laat relaties niet stagneren of verslappen. FUNCTIONEREN IN TEAM: U lijkt iemand die zowel goed in een team functioneert als alleen kan werken. Dat is een gezond evenwicht, omdat sommige taken beter in een team kunnen worden uitgevoerd, terwijl andere het beste individueel kunnen worden gedaan. I D : U H J a n e A v e r a g e

17 COMPASSIE: INLEVINGSVERMOGEN Geef aandacht aan de omgeving waarin uw mensen moeten werken en laat ze weten dat u het belangrijk vindt dat ze zich prettig voelen op hun werk. U hebt waarschijnlijk een goed evenwicht weten te bereiken tussen werkgerelateerde en persoonlijke betrokkenheid. Dit stelt u in staat het maximale uit uw team te halen. SAMENWERKING: U bent goed in staat anderen te laten samenwerken en u weet wanneer u met anderen in groepen moet werken. Dat is een belangrijke kwaliteit. Probeer er ook in de toekomst gebruik van te maken. INPUT VRAGEN: Reageer niet defensief op negatieve feedback. Blijf feedback zoeken. Kies mensen uit die u vertrouwt en vraag ze hun mening te geven. CONFRONTEREN MEDEWERKERS: Let erop dat u problematische kwesties direct aanpakt. Wacht niet op een crisis alvorens in actie te komen. ALLEEN STAAN: U bent niet op zoek naar confrontaties, maar u bent wel bereid om voor uw team op te komen, zeker als het erom gaat ze te vertegenwoordigen in de grotere organisatie. I D : U H J a n e A v e r a g e

18 OMGAAN MET ONDUIDELIJKHEID: ZORGVULDIGHEID Als leidinggevende hebt u waarschijnlijk een evenwicht gevonden tussen planning en organisatie aan de ene kant en in actie kunnen komen als er geen richtlijnen zijn aan de andere kant. U kunt op dit gebied een voorbeeldfunctie vervullen voor anderen. FLEXIBILITEIT: Hoewel u doorgaans goedgeorganiseerd en stipt bent, hebt u geen moeite met veranderingen op het laatste moment. Als leidinggevende moet u zich opstellen als mentor of coach voor anderen die niet flexibel lijken te zijn in hun planning. PLANNING: Uw medewerkers zullen het waarderen wanneer u zich als leidinggevende houdt aan de plannen en tijdschema's die u maakt en ze weten dat u in staat bent die aan te passen wanneer dat nodig is. Betrek uw medewerkers bij uw planningactiviteiten en stimuleer ze tot het leveren van een bijdrage. AANDACHT VOOR DETAILS EN DEADLINES: Als leidinggevende hebt u waarschijnlijk zowel een globale kijk op uw team (strategie, planning, etc.) als inzicht in hoe de mensen van uw afdeling feitelijk hun werk doen. Ga door met deze evenwichtige benadering. Anderen waarderen de autonomie die u ze geeft. Ga hiermee door, maar let erop dat mensen wel verantwoording blijven afleggen. OMGAAN MET REGELS: Doorgaans houdt u zich aan de belangrijkste regels van de organisatie en bent u wat soepeler ten aanzien van minder belangrijke regels. Dat evenwicht is gezond, maar vergeet niet dat anderen van u verwachten dat u een voorbeeld stelt. Let erop dat u geen afdeling creëert waar iedereen de regels aan zijn laars lapt, gewoon omdat u dat ook doet. I D : U H J a n e A v e r a g e

19 INTERESSE CREATIVITEIT: U functioneert waarschijnlijk even goed in situaties die een praktische oplossing vereisen als in situaties waarvoor een nieuwe benadering nodig is. De mensen van uw team zijn misschien niet zo evenwichtig als u. Werk aan de ontwikkeling van uw medewerkers, zodat ze leren inzien dat innovatie nuttig kan zijn. AANSTUREN INNOVATIE: Ondersteun nieuwe ideeën die bruikbaar zijn en stimuleer uw team om te brainstormen en creatief te zijn. Zoek binnen de organisatie een voorbeeld van iemand die succesvol is bij het introduceren van nieuwe ideeën en maak u enkele technieken voor het leiden van focusgroepen eigen. LEERGIERIGHEID: U bent iemand die vragen stelt om zijn kennis van nieuwe technologieën, ontwikkelingen en dergelijke te vergroten. Blijf dat doen en stimuleer uw team hetzelfde te doen. VISIE: U werkt misschien liever aan concrete doelen dan dat u zich bezig houdt met algemene problemen, maar u begrijpt in beide gevallen waar het om gaat. Als leidinggevende moet u taakgerichtheid combineren met een visie op de toekomst. Uw medewerkers moeten weten wat uw visie is voor het team en de organisatie. Als u die nog niet hebt overgebracht, begin daar dan nu mee. De missie zoals die door het bedrijf is vastgelegd vormt een goed uitgangspunt. Raadpleeg anderen waarvan u denkt dat ze het grote geheel overzien. PROBLEMEN OPLOSSEN: Ga na welke manieren om problemen op te lossen u het meest aanspreken (bijv. praktisch t.o.v. grote geheel) en kies opdrachten waarin uw sterke punten goed tot hun recht komen. Als uw huidige werk een bepaalde methode van probleemoplossing vraagt en u toe bent aan verandering, kies dan opdrachten die beter aansluiten bij de manier waarop u problemen graag benadert. I D : U H J a n e A v e r a g e

20 LEERMETHODE OP DE HOOGTE BLIJVEN: Gebruik verschillende bronnen om op de hoogte te blijven. Vertrouwen op slechts één of twee informatiebronnen kan tot 'blinde vlekken' leiden. Zoek op internet naar aanvullende bronnen. SNEL LEREN: U bent iemand die graag gebruikmaakt van trainingsmogelijkheden en programma's om uw vaardigheden verder te ontwikkelen. Blijf doorgaan met het zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Ook trainingen die niet direct aan uw dagelijks werk zijn gerelateerd, zoals een communicatie- of probleemoplossingstraining, kunnen op lange termijn profijtelijk zijn. MANIER VAN LEREN: U bent iemand die zowel makkelijk in de praktijk leert als in klassikale groepstrainingen. Gebruik beide manieren van leren en doe daar uw voordeel mee. Erken als leidinggevende dat uw teamleden niet allemaal op dezelfde manier leren en dat niet elke vorm van training voor iedereen even goed zal werken. ZORGVULDIGHEID IN COMMUNICATIE: Uw memo's zijn voor anderen meestal goed te begrijpen. Probeer feedback te krijgen over manieren om ze nog effectiever te maken. Zoek iemand met een vlotte pen, vraag wat schrijfadviezen en probeer de kneepjes van het vak van hem te leren. INTELLECTUELE MOTIVATIE: Het opdoen van nieuwe praktische vaardigheden is even belangrijk als het opdoen van nieuwe managementvaardigheden. Leiders moeten beschikken over het perspectief en de probleemoplossingsvaardigheden die in goede managementcursussen en trainingsprogramma's voor leidinggevenden aan bod komen. Wees u ervan bewust dat het ook voor uw medewerkers belangrijk is deel te nemen aan zowel specifieke, vakinhoudelijke trainingen als aan cursussen op het gebied van management of administratieve vaardigheden. I D : U H J a n e A v e r a g e

21 Beoordelingspunten Percentielen AFSTEMMING 44 AMBITIE 47 OMGANG 59 INLEVINGSVERMOGEN 39 ZORGVULDIGHEID INTERESSE 46 LEERMETHODE 36 LAAG GEMIDDELD HOOG Scores subonderdelen (aantal opgetekende items / aantal items bij sub-beoordeling) Afstemming 2. Inlevingsvermogen 2/5 3. Niet bezorgd 3/4 4. Geen schuldgevoel 3/6 5. Kalm 3/4 6. Gelijkmoedig 4/5 7. Klaagt niet 5/5 8. Vertrouwen 1/3 9. Goede betrokkenheid 5/5 Ambitie. Competitief 3/5 11. Zelfverzekerd 3/3 12. Prestatiegericht 6/6 13. Leiderschap 5/6 14. Identiteit 2/3 15. Niet bang voor slechte indruk 4/6 Omgang 16. Houdt van feestjes 2/5 17. Op zijn gemak in menigten 2/4 18. Wil dingen meemaken 3/6 19. Extravert 5/5. Onderhoudend 2/4 Inlevingsvermogen 21. Makkelijk in de omgang 5/5 22. Gevoelig 4/4 23. Zorgzaam 4/4 24. Gaat graag met mensen om 6/6 25. Niet vijandig 0/3 Zorgvuldigheid 26. Moralistisch 5/5 27. Gezagsgetrouw 3/4 28. Deugdzaam 5/5 29. Niet zelfstandig 3/3. Niet spontaan 3/4 31. Niet impulsief 0/5 32. Vermijdt moeilijkheden 1/5 Interesse 33. Wetenschappelijk getalenteerd 5/5 34. Leergierig 3/3 35. Zoekt spanning 5/5 36. Denkspellen 1/3 37. Komt met ideeën 0/5 38. Cultuur 0/4 Leermethode 39. Opleiding 2/3. Wiskundeknobbel 3/3 41. Goed geheugen 2/4 42. Lezen 0/4 I D : U H J a n e A v e r a g e

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014 TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie Management Versie 24-3-14 Licentiehouder: Laan van Vlaanderen 323 66 WB Amsterdam Generated by Patent Number 5,551,88 INTRODUCTIE Dit TSI Persoonlijke Stijl & Motivatie

Nadere informatie

Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery

Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery Xzellent training coaching Postbus 76 4797 ZH Willemstad 0800 444 5 666 info@xzellent.nl www.xzellent.nl PERSOONLIJKE GEGEVENS Frank Voorbeeld Coaching

Nadere informatie

Gedragsanalyse. Carine Voorbeeld. Management Versie

Gedragsanalyse. Carine Voorbeeld. Management Versie Gedragsanalyse Management Versie Grensbeeklaan 6, 2 Berchem Tel: +32 ()3 242 49 Copyright 1984-13. Target Training nternational Ltd. NTROUCTE Onderzoek naar menselijk gedrag lijkt uit te wijzen dat mensen

Nadere informatie

Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel

Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over effectieve verkoop Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk over interviews Insights Discovery

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011 dinsdag 23 augustus 2011 Basishoofdstuk Managementhoofdstuk Hoofdstuk Effectieve verkoop Hoofdstuk Persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk Interviews Inhoud Inleiding... 4 Overzicht... 5 Persoonlijke Stijl...

Nadere informatie

Frank Voorbeeld 13-11-2009. Persoonlijk Profiel. Basishoofdstuk Hoofdstuk over management. Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling

Frank Voorbeeld 13-11-2009. Persoonlijk Profiel. Basishoofdstuk Hoofdstuk over management. Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Frank Voorbeeld 13-11-2009 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Insights Discovery 3.5 Frank Voorbeeld Pagina 2 Persoonlijke gegevens Frank

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. woensdag 11 september 2013. Basishoofdstuk Hoofdstuk management Hoofdstuk effectieve verkoop Hoofdstuk persoonlijke ontwikkeling

Frank Voorbeeld. woensdag 11 september 2013. Basishoofdstuk Hoofdstuk management Hoofdstuk effectieve verkoop Hoofdstuk persoonlijke ontwikkeling woensdag 11 september 2013 Basishoofdstuk Hoofdstuk management Hoofdstuk effectieve verkoop Hoofdstuk persoonlijke ontwikkeling Persoonlijke gegevens : Frank Voorbeeld Coach voorbeeld@insightsbenelux.com

Nadere informatie

Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel

Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over effectieve verkoop Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk over interviews Insights Discovery

Nadere informatie

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken.

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken. Ontwikkeltips 360 graden feedback op competenties Niet elke competentie is even gemakkelijk te ontwikkelen. Toch kun je altijd wel iets doen om een competentie te versterken. Hieronder wordt aangegeven

Nadere informatie

Frank Voorbeeld 13-11-2009 Persoonlijk Profiel

Frank Voorbeeld 13-11-2009 Persoonlijk Profiel Frank Voorbeeld 13-11-2009 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Insights Discovery 3.5 Frank Voorbeeld Pagina 2 Persoonlijke gegevens Frank Voorbeeld frank@insightsbenelux.com IDA

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Persoonlijke Stijl (DISC) Profiel

Persoonlijke Stijl (DISC) Profiel Bedrijfsnaam BV Q Profiel van: Functie: Datum: Focus: Pieter de Jongh Functienaam 01/01/1970 1:00 eigen perceptie Werk Persoonlijke Stijl (DISC) Profiel Inhoud Persoonlijke Stijl Profiel HFST. ONDERWERP

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Talent Assessment Professional

Talent Assessment Professional Talent Assessment Professional VERTROUWELIJKE INFORMATIE betreffende: Demo Rapport Versie 1 oktober 2013 psycholoog: Drs. M.L. Goedegebuure Registerpsycholoog BIG/NIP Na ongeveer drie zanglessen zei mijn

Nadere informatie

Omgaan met je manager

Omgaan met je manager Omgaan met je manager Ron Rietjens Inhoud 1 Voorwoord 3 2 Modellen 4 2.1 Spiral Dynamics 7 2.2 Belbin 9 2.2.1 Bedrijfsman 10 2.2.2 Brononderzoeker 10 2.2.3 Monitor 11 2.2.4 Plant 11 2.2.5 Groepswerker

Nadere informatie

Profiles Performance Indicator TM Persoonlijk rapport

Profiles Performance Indicator TM Persoonlijk rapport PPI Rapport is bestemd voor Profiles Performance Indicator TM Onderzoek dat is afgelegd op: 03/26/2010 Afgedrukt: 05/25/2014 VERTROUWELIJK Profiles International, the Netherlands b.v. Beysterveld 275 Amsterdam,

Nadere informatie

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden TMA Competentiemodel T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com TMA Competentiemodel Inhoudsopgave: Inleiding Aandacht voor details Aanpassingsvermogen Ambitie Assertiviteit

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

Reflecteren en Begeleiden

Reflecteren en Begeleiden Reflecteren en Begeleiden Samenstelling: Anthony Paijmans Fontys Lerarenopleiding Tilburg, 2011 Pagina 2 1 INHOUDSOPGAVE 1 Inhoudsopgave... 3 2 Inleiding... 5 3 Biografie... 7 3.1.1 Opdracht:... 9 4 Effectief

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie

Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap

Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap De toegevoegde waarde van leiderschap op het bereiken van ondernemingsdoelstellingen Cursist: Maarten Hopman Docent: Mevrouw van t Geloof-Witte Cursistnummer:

Nadere informatie

Marieke Adesso 29 Mei 2006. Talenten Motivatie Assessment

Marieke Adesso 29 Mei 2006. Talenten Motivatie Assessment Marieke Adesso 29 Mei 2006 Talenten Motivatie Assessment Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Betekenis van de scores 3 3. Consistentie 3 4. Beschrijving van de persoonlijkheid 4.1 Samenvatting 4 4.2 Emotionele

Nadere informatie

Voorbeeldrapportage Teamrollen van Belbin

Voorbeeldrapportage Teamrollen van Belbin Voorbeeldrapportage Teamrollen van Belbin Dit is een voorbeeld van een uitgebreide testrapportage van de Teamrollen van Belbin. Deze rapportage bevat de cijfers van een werkelijk uitgezette test, waarbij

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van:

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van: Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden Mentor consult Met de steun van: Inleiding Uit onze ervaringen is gebleken dat de direct leidinggevende een belangrijke rol speelt

Nadere informatie

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden Verzameldocument gebruikt voor een dag voor leidinggevenden sociaal restaurant in de veranderaanpak van De Wielborgh 2 Inleiding De 4 sociale

Nadere informatie

Handleiding voor Effectief Coachen

Handleiding voor Effectief Coachen Handleiding voor Effectief Coachen Coaches Die Nooit Verliezen... Laat jonge sporters winnen, ongeacht het wedstrijdresultaat Inleiding Waarom coaches zo belangrijk zijn...2 De relatie tussen coach en

Nadere informatie

Voorbeeld. Rapport voor: Datum invoer 27-03 - 2010. info@onlinetalentmanager.com. Bedrijf / afdeling. Vestigingsmanager

Voorbeeld. Rapport voor: Datum invoer 27-03 - 2010. info@onlinetalentmanager.com. Bedrijf / afdeling. Vestigingsmanager Rapport voor: N. Voorbeeld Datum invoer 27-03 - 2010 E-mail Bedrijf / afdeling Groep Functie info@onlinetalentmanager.com Bank Voorbeeld Vestigingsmanager 1 Online Talent Manager N. Voorbeeld / QTFPA Inleiding

Nadere informatie