P O T E N T I Ë L E H O G A N L E A D KWALITEITEN EN VAARDIGHEDEN VOOR LEIDERSCHAP. Rapport voor Jane Average ID: UH002959

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "P O T E N T I Ë L E H O G A N L E A D KWALITEITEN EN VAARDIGHEDEN VOOR LEIDERSCHAP. Rapport voor Jane Average ID: UH002959"

Transcriptie

1 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D P O T E N T I Ë L E KWALITEITEN EN VAARDIGHEDEN VOOR LEIDERSCHAP Rapport voor Jane Average ID: UH Datum: Augustus 16, H o g a n A s s e s s m e n t s S y s t e m s, I n c. A l l r i g h t s r e s e r v e d.

2 INLEIDING Het Leadership Forecast Potential Report beschrijft uw sterke punten en ontwikkelingsbehoeften als manager en leidinggevende. Het rapport is gebaseerd op de Hogan Personality Inventory (HPI) en is opgesteld aan de hand van zeven beoordelingspunten. Elk daarvan betreft een ander aspect van leiderschap. Leiderschap gaat over het bouwen en in stand houden van een goedpresterend team, waarin mensen gezamenlijke doelstellingen vooropstellen ten koste van individuele doelen. Op pagina 3 vindt u een overzicht van de zeven HPI-beoordelingspunten waaromheen dit rapport is opgebouwd. Op pagina 4 vindt u uw HPI-profiel. Op de pagina's hierna staat beschreven wat uw scores op elk HPI-beoordelingspunt betekenen voor uw gedrag en leiderschap. Het laatste onderdeel van het rapport bevat ontwikkelingsaanbevelingen met betrekking tot uw competenties. Leiderschap gaat over het bouwen en in stand houden van een goedpresterend team, waarin mensen gezamenlijke doelstellingen vooropstellen ten koste van individuele doelen. ACHTERGROND Bij het lezen van dit rapport is het belangrijk dat u met een aantal punten rekening houdt. Allereerst bestaat er niet zoiets als een 'goede' score. Zowel hoge als lage scores kunnen positief of negatief zijn, ook al zijn sommige scores voor bepaalde vaardigheden belangrijker dan andere. Uw scores moet u dus bekijken in relatie tot uw eigen loopbaanaspiraties en carrièredoelstellingen en niet in absolute termen. Vervolgens kunt u uw gedrag proberen te veranderen, maar of dat lukt is afhankelijk van drie factoren: Ten eerste moet u weten wat u wilt veranderen. Ten tweede moet u besluiten dat u dit gaat veranderen. En ten derde moet u weten hoe u dat moet veranderen. De informatie in dit rapport is belangrijk om pogingen tot verandering en ontwikkeling tot een succes te maken. Daarbij zijn de resultaten van dit rapport gebaseerd op twintig jaar leiderschapsonderzoek bij volwassen werknemers en leidinggevenden. De conclusies uit dit rapport zijn bedoeld voor professionals en leidinggevenden. Tot slot is, zoals hiervoor al is besproken, het belangrijkste kenmerk voor leiderschap het vermogen een goedpresterend team te bouwen en in stand te houden. De verschillende onderdelen van dit rapport gaan over uw capaciteiten dit te doen. I D : U H J a n e A v e r a g e

3 DEFINITIES De zeven beoordelingspunten van het Leadership Forecast Potential Report zijn als volgt gedefinieerd: Afstemming Ambitie Omgang Inlevingsvermogen Zorgvuldigheid Interesse Leermethode Het beoordelingspunt Afstemming geeft aan in hoeverre iemand rustig of gelijkmoedig is, of aan de andere kant juist humeurig en veranderlijk. Mensen met een hoge score zijn zelfverzekerd, veerkrachtig en optimistisch. Mensen met een lage score zijn gespannen, prikkelbaar en negatief. Het beoordelingspunt Ambitie geeft aan in hoeverre iemand een leider is, status zoekt en prestaties belangrijk vindt. Mensen met een hoge score zijn competitief en hebben een sterke drang om hogerop te komen. Mensen met een lage score zijn bescheiden en zijn minder gericht om hogerop te komen. Het beoordelingspunt Omgang geeft aan in hoeverre iemand makkelijk praat en sociaal zelfverzekerd is. Mensen met een hoge score zijn extravert, kleurrijk en impulsief en houden er niet van alleen te werken. Mensen met een lage score zijn terughoudend en stil: ze vestigen niet graag de aandacht op zichzelf en vinden het niet erg alleen te werken. Het beoordelingspunt Inlevingsvermogen weerspiegelt sociale vaardigheden, tact en waarnemingsvermogen. Mensen met een hoge score zijn vriendelijk, warm en populair. Mensen met een lage score zijn onafhankelijk, openhartig en direct. Het beoordelingspunt Zorgvuldigheid betreft zelfbeheersing en plichtsgetrouwheid. Mensen met een hoge score zijn georganiseerd, betrouwbaar en nauwgezet. Ze houden zich aan regels en zijn gemakkelijk om leiding aan te geven. Mensen met een lage score zijn impulsief en flexibel. Ze hebben moeite met regels en strak toezicht, maar zijn aan de andere kant creatief en spontaan. Het beoordelingspunt Interesse geeft aan in hoeverre iemand nieuwsgierig, ondernemend en vindingrijk is. Mensen met een hoge score zijn snel van begrip en hebben visie, maar ze zijn ook snel verveeld en besteden weinig aandacht aan details. Mensen met een lage score zijn praktisch en doelgericht en kunnen lange tijd geconcentreerd aan iets werken. Het beoordelingspunt Leermethode geeft aan in hoeverre iemand theoretisch is ingesteld en opleiding als een doel op zichzelf ziet. Mensen met een hoge score houden van lezen en studeren. Mensen met een lage score zijn minder geïnteresseerd in opleidingen en leren liever dingen door ze in de praktijk te doen. I D : U H J a n e A v e r a g e

4 PROFIEL LEADERSHIP POTENTIAL Beoordelingspunten Percentielen AFSTEMMING 44 AMBITIE 47 OMGANG 59 INLEVINGSVERMOGEN 39 ZORGVULDIGHEID INTERESSE 46 LEERMETHODE 36 LAAG GEMIDDELD HOOG Dit rapport is Geldig en Interpreteerbaar I D : U H J a n e A v e r a g e

5 AFSTEMMING Betreft zelfbeheersing, optimisme en stabiliteit. Beoordelingspunten Percentielen AFSTEMMING 44 AMBITIE 47 OMGANG 59 INLEVINGSVERMOGEN 39 ZORGVULDIGHEID INTERESSE 46 LEERMETHODE 36 LAAG GEMIDDELD HOOG IMPLICATIES M.B.T. GEDRAG Leiders met een vergelijkbare score: Blijven rustig in stressvolle situaties Luisteren naar kritiek zonder die persoonlijk te nemen Weten wat hun eigen sterke punten en tekortkomingen zijn Leren van hun fouten Zijn geduldig in de omgang met hun medewerkers R No Translation Ten opzichte van andere leidinggevenden, duiden uw scores erop dat u Bent kalm en gelijkmoedig en staat open voor coaching en voor de feedback van uw team. U geeft niet op, ook niet als het tegenzit. COMPETENTIEANALYSE ZELFBEHEERSING: U bent goed bestand tegen druk en laat uw emoties op een goede manier blijken. Hoewel u soms geïrriteerd of gefrustreerd raakt, wordt u niet snel vijandig of kritisch naar anderen. LUISTEREN: De meeste mensen zien u niet als egocentrisch of iemand die niets om anderen geeft. Ze kunnen rekenen op uw aandacht en begrip en hoeven niet bang te zijn dat u misbruik van ze maakt. LEREN EN PERSOONLIJKE COACHBAARHEID: U vindt feedback over prestaties belangrijk en accepteert dat het soms ook tegen kan zitten. Anderen zien dat u zich bewust bent van uw fouten en dat u ze geen tweede keer wilt maken. Het is belangrijk dat u goed omgaat met feedback en leert van ervaringen uit het verleden. RELATIES OPBOUWEN: Uw evenwichtigheid en voorspelbaarheid helpen u bij het opbouwen en onderhouden van relaties. OMGAAN MET STRESS: U kunt goed omgaan met druk en het komt zelden voor dat u door stress uw werk niet op tijd klaar hebt. I D : U H J a n e A v e r a g e

6 AMBITIE Betreft initiatief nemen, competitief zijn en leiderschapsrollen zoeken. Beoordelingspunten Percentielen AFSTEMMING 44 AMBITIE 47 OMGANG 59 INLEVINGSVERMOGEN 39 ZORGVULDIGHEID INTERESSE 46 LEERMETHODE 36 LAAG GEMIDDELD HOOG IMPLICATIES M.B.T. GEDRAG Leiders met een vergelijkbare score: Stellen realistische doelstellingen Zoeken in relaties een evenwicht tussen tact en confrontatie Nemen de leiding over projecten waarbij hun huidige vaardigheden en sterke punten optimaal tot hun recht kunnen komen Hebben geen moeite met spreken in het openbaar Accepteren uitdagingen die overeenkomen met hun vaardigheden R No Translation Ten opzichte van andere leidinggevenden, duiden uw scores erop dat u Bent zelfverzekerd genoeg en bereid om de leiding te nemen over een groep of project wanneer dat nodig is, maar vindt het ook goed als anderen een leidende rol op zich nemen. I D : U H J a n e A v e r a g e

7 COMPETENTIEANALYSE ACTIEGERICHTHEID: U bent sterk actiegericht en anderen kunnen erop vertrouwen dat u dingen voor elkaar krijgt. CARRIÈREVOORTGANG: U komt over als iemand die op een goede manier verder wil komen in zijn loopbaan en kansen grijpt wanneer die zich voordoen. INITIATIEF: U bent bereid het voortouw te nemen en initiatieven te ontplooien als problemen moeten worden aangepakt. Tegelijkertijd bent u ook bereid de goede initiatieven van anderen te steunen. RESULTATEN BEREIKEN: U bent bereid met anderen samen te werken om ervoor te zorgen dat projecten worden afgerond en deadlines worden gehaald. Anderen hebben het vertrouwen dat u er alles aan zult doen om uw doelen en doelstellingen te halen. BESLISSINGEN NEMEN: U hebt doorgaans geen problemen met het nemen van beslissingen, zeker niet wanneer u over voldoende informatie beschikt. U betrekt anderen bij het besluitvormingsproces als u denkt dat ze daarvoor de capaciteiten hebben. I D : U H J a n e A v e r a g e

8 OMGANG Betreft makkelijk kunnen praten, sociaal zelfverzekerd en onderhoudend zijn. Beoordelingspunten Percentielen AFSTEMMING 44 AMBITIE 47 OMGANG 59 INLEVINGSVERMOGEN 39 ZORGVULDIGHEID INTERESSE 46 LEERMETHODE 36 LAAG GEMIDDELD HOOG IMPLICATIES M.B.T. GEDRAG Leiders met een vergelijkbare score: Zijn benaderbaar, houden zich niet op afstand Werken zowel graag alleen als met anderen Houden niet van informele vergaderingen Geven hun medewerkers relevante feedback Wisselen luisteren af met spreken R No Translation Ten opzichte van andere leidinggevenden, duiden uw scores erop dat u Gaat flexibel met uw tijd om en werkt zowel graag alleen als in een team. U hebt geen problemen met naar buiten treden, maar u zoekt het podium niet op en hoeft niet constant in het middelpunt te staan. COMPETENTIEANALYSE INITIATIEF IN INTERACTIES: U bent in staat contacten te leggen en goede relaties op te bouwen met anderen in uw organisatie, ook met mensen die u nog niet kent. ENERGIE: Anderen zien u als iemand met de juiste hoeveelheid energie en enthousiasme voor nieuwe mensen en projecten. BENADERBAARHEID: Uw vermogen contact te leggen met nieuwe mensen is een belangrijke kwaliteit voor u als leidinggevende. Ga door met het ontwikkelen van contacten in de organisatie en betrek uw medewerkers hierbij. NETWERKEN: U beschikt over voldoende netwerkvaardigheden om te weten wat er in de organisatie leeft. FUNCTIONEREN IN TEAM: Volgens anderen neemt u voldoende taken op zich in het team. I D : U H J a n e A v e r a g e

9 INLEVINGSVERMOGEN Betreft meegaand en attent zijn en goed zijn in het onderhouden van relaties. Beoordelingspunten Percentielen AFSTEMMING 44 AMBITIE 47 OMGANG 59 INLEVINGSVERMOGEN 39 ZORGVULDIGHEID INTERESSE 46 LEERMETHODE 36 LAAG GEMIDDELD HOOG IMPLICATIES M.B.T. GEDRAG Leiders met een vergelijkbare score: Maken zich niet druk Nemen de meningen van anderen serieus Doen wat ze beloven Zijn duidelijk en correct ten opzichte van hun medewerkers Pakken problemen direct aan R No Translation Ten opzichte van andere leidinggevenden, duiden uw scores erop dat u Bent een sympathiek en makkelijk iemand die als het moet bereid is een standpunt in te nemen. Anderen zien u als meegaand en makkelijk en daarom moet u laten merken dat u niet over u heen laat lopen. COMPETENTIEANALYSE COMPASSIE: U komt over als iemand die geïnteresseerd is in het welzijn van zijn medewerkers en alert is op veranderingen in hun motivatie. SAMENWERKING: U bent doorgaans coöperatief en een verstandig teamspeler. U stimuleert uw medewerkers om samen te werken en te opereren als een team. INPUT VRAGEN: U bent bereid te luisteren naar feedback op uw functioneren, maar misschien neemt u negatieve kritiek te persoonlijk. CONFRONTEREN MEDEWERKERS: U bent over het algemeen een tolerant persoon, maar u bent bereid mensen de waarheid te zeggen als dat nodig is. ALLEEN STAAN: Hoewel u het belang van consensus onderkent, verdedigt u uw standpunt als het gaat om essentiële waarden en principes. I D : U H J a n e A v e r a g e

10 ZORGVULDIGHEID Betreft consciëntieus, betrouwbaar en gezagsgetrouw zijn. Beoordelingspunten Percentielen AFSTEMMING 44 AMBITIE 47 OMGANG 59 INLEVINGSVERMOGEN 39 ZORGVULDIGHEID INTERESSE 46 LEERMETHODE 36 LAAG GEMIDDELD HOOG IMPLICATIES M.B.T. GEDRAG Leiders met een vergelijkbare score: Zijn ordelijk en betrouwbaar Zijn in staat zich aan te passen om te veranderen Hanteren een goed evenwicht tussen snelheid en nauwkeurigheid Stellen tijdschema's op en houden zich er goed aan Delegeren verantwoord R No Translation Ten opzichte van andere leidinggevenden, duiden uw scores erop dat u Bent redelijk zorgvuldig en let op het naleven van de procedures. U bent echter ook in staat van richting te veranderen en flexibel te zijn als het nodig is. I D : U H J a n e A v e r a g e

11 COMPETENTIEANALYSE OMGAAN MET ONDUIDELIJKHEID: U hebt er geen problemen mee zonder richting of constante begeleiding te moeten werken. Bij onduidelijkheid bent u geneigd de voors en tegens tegen elkaar af te wegen en zelf een beslissingen te nemen in plaats van uw baas te raadplegen. FLEXIBILITEIT: U bent bereid veranderingen door te voeren en nieuwe methoden om dingen te doen toe te passen, met name als uw sterke argumenten krijgt. PLANNING: U begrijpt hoe u de voordelen van het volgen van een plan moet afwegen tegen de voordelen van het veranderen van het plan om het proces te verbeteren. U weet dat regels nodig zijn, maar u bent niet strikt in het naleven ervan. AANDACHT VOOR DETAILS EN DEADLINES: Hoewel u de eisen en deadlines voor een project belangrijk vindt, hebt u er geen moeite mee werk te delegeren zolang dat niet ten koste gaat van de kwaliteit en het naleven van de tijdschema's. OMGAAN MET REGELS: U begrijpt het belang van regels in een organisatie en u hebt er geen moeite mee zich eraan te houden. I D : U H J a n e A v e r a g e

12 INTERESSE Betreft nieuwsgierig, vindingrijk en visionair zijn, maar ook snel verveeld. Beoordelingspunten Percentielen AFSTEMMING 44 AMBITIE 47 OMGANG 59 INLEVINGSVERMOGEN 39 ZORGVULDIGHEID INTERESSE 46 LEERMETHODE 36 LAAG GEMIDDELD HOOG IMPLICATIES M.B.T. GEDRAG Leiders met een vergelijkbare score: Zijn flexibele probleemoplossers Hebben interesses buiten het werk Zijn bereid te speculeren ten aanzien van ondernemingsscenario's Hebben een normale mate van verbeelding Begrijpen zowel praktische als technische oplossingen R No Translation Ten opzichte van andere leidinggevenden, duiden uw scores erop dat u Bent ruimdenkend en hebt een brede belangstelling. U kiest een praktische benadering voor het oplossen van problemen en blijft bij uw taak zonder verveeld te raken. COMPETENTIEANALYSE CREATIVITEIT: U hebt een evenwicht gevonden tussen uw voorkeur voor beproefde procedures om problemen op te lossen en het open staan voor innovatieve methoden. AANSTUREN INNOVATIE: U loopt misschien niet voorop om nieuwe ideeën te promoten, maar u staat wel voldoende open voor nieuwe ideeën die bruikbaar lijken te zijn. LEERGIERIGHEID: U bent in staat een evenwicht te bewaren tussen aandacht voor uw huidige werk en het alert zijn op nieuwe informatie die nuttig kan zijn om dat werk gedaan te krijgen. VISIE: U hebt voldoende oog voor het grote geheel. PROBLEMEN OPLOSSEN: U vindt het prettig om problemen op een standaard manier op te lossen, maar bent ook bereid innovatieve methoden toe te passen om het werk gedaan te krijgen. I D : U H J a n e A v e r a g e

13 LEERMETHODE Betreft een voorkeur hebben voor opleidingen en actief op de hoogte blijven van zakelijke en technische ontwikkelingen. Beoordelingspunten Percentielen AFSTEMMING 44 AMBITIE 47 OMGANG 59 INLEVINGSVERMOGEN 39 ZORGVULDIGHEID INTERESSE 46 LEERMETHODE 36 LAAG GEMIDDELD HOOG IMPLICATIES M.B.T. GEDRAG Leiders met een vergelijkbare score: Maken gebruik van trainingsmogelijkheden Doen graag kennis op over nieuwe technologie Stimuleren medewerkers om bij te blijven met technologische ontwikkelingen Reageren positief op aanvragen voor trainingen van medewerkers Ondersteunen medewerkers bij hun ontwikkeling R No Translation Ten opzichte van andere leidinggevenden, duiden uw scores erop dat u Hebt belangstelling om nieuwe dingen te leren en begrijpt dat u op de hoogte moet blijven. Opleiding ziet u echter eerder als een praktisch hulpmiddel dan als een doel op zich. COMPETENTIEANALYSE OP DE HOOGTE BLIJVEN: U bent voldoende geïnteresseerd in nieuwe zakelijke, financiële en technologische ontwikkelingen. SNEL LEREN: Als u de relevantie van nieuwe kennis inziet, maakt u zich die direct eigen. MANIER VAN LEREN: U leert even makkelijk door dingen in de praktijk te doen als door het volgen van cursussen en trainingen. ZORGVULDIGHEID IN COMMUNICATIE: Uw communicatiestijl is probleem- en feitgericht. Anderen waarderen uw directheid, maar verlangen misschien wel meer informatie. INTELLECTUELE MOTIVATIE: U bent voldoende gemotiveerd om zich nieuwe vaardigheden eigen te maken waarmee u uw vakkennis kunt vergroten. I D : U H J a n e A v e r a g e

14 ONTWIKKELINGSAANBEVELINGEN ZELFBEHEERSING: AFSTEMMING Als leidinggevende vervult u een voorbeeldfunctie voor uw medewerkers. Vertel anderen daarom hoe u dingen doet en geef ze tips. Hoewel u in de meeste situaties rustig blijft, zijn er een paar dingen waarover u zich echt kunt opwinden. Ga na welke dingen u irriteren, probeer erop te anticiperen en probeer uw zelfbeheersing niet te verliezen wanneer ze zich voordoen. LUISTEREN: U lijkt in staat te zijn uw persoonlijke zorgen opzij te zetten en aandacht te geven aan de problemen van anderen wanneer dat nodig is. LEREN EN PERSOONLIJKE COACHBAARHEID: Ga na wat uw sterke punten zijn en maak daar gebruik van terwijl u werkt aan de punten waarop u zich verder moet ontwikkelen. Vraag geode collega's voor gerichte, specifieke feedback over uw functioneren. U hebt de neiging feedback constructief te gebruiken en niet persoonlijk te nemen. RELATIES OPBOUWEN: U blijft in de meeste situaties kalm en dat versterkt uw vermogen relaties met anderen op te bouwen. Blijf dit doen en zorg dat u een rolmodel bent voor anderen in de organisatie. OMGAAN MET STRESS: Wees u er als leidinggevende van bewust dat anderen misschien niet zo drukbestendig zijn als u. Probeer te begrijpen hoe uw medewerkers reageren op hoge werkdruk en neem indien nodig maatregelen om de stressfactor binnen uw team te verlagen. Geef de mensen van uw team suggesties voor het omgaan met spanning en leer ze stressverlagende technieken. Geef ook op dit vlak het goede voorbeeld. I D : U H J a n e A v e r a g e

15 AMBITIE ACTIEGERICHTHEID: Als leidinggevende bent u misschien wat voorzichtig over het ondernemen van actie, met name als er veel op het spel staat en de situatie onzeker is. Zorg dat u een besluit neemt en op tijd actie onderneemt. CARRIÈREVOORTGANG: U profiteert meestal van carrièrekansen wanneer die zich voordoen. Maak even pas op de plaats en ga na of u nog proactiever kunt zijn in uw carrièrevoortgang. INITIATIEF: U functioneert makkelijk als onderdeel van een team, maar neemt ook de leiding als dat moet. Dit is een kwaliteit waar u veel aan hebt. RESULTATEN BEREIKEN: U bent energiek en houdt ervan dingen voor elkaar te krijgen. Let erop dat u de mensen van uw team mee laat delen in de waardering. Betrek uw medewerkers bij de planning en het besluitvormingsproces met betrekking tot teamtaken. BESLISSINGEN NEMEN: Zoek mogelijkheden om medewerkers bij het besluitvormingsproces te betrekken. Zo vergroot u de betrokkenheid en het teamgevoel. Betrokken worden bij het nemen van beslissingen is voor medewerkers ook een goede gelegenheid zich te ontwikkelen. I D : U H J a n e A v e r a g e

16 OMGANG INITIATIEF IN INTERACTIES: Maak elke dag een praatje met alle leden van uw team op hun werkplek. ENERGIE: U komt over als een actief iemand die zijn team kan enthousiasmeren, wat een belangrijke eigenschap is voor een leidinggevende. Let erop dat u bij uw interacties met anderen uw aandacht niet laat verslappen, met name als u het saai begint te vinden. BENADERBAARHEID: Zorg dat u benaderbaar bent voor alle leden van uw team en dat u sommige teamleden niet onbewust bevoordeelt ten opzichte van andere. NETWERKEN: Zorg dat uw netwerk alle relevante delen van uw organisatie dekt. Probeer elk kwartaal een nieuwe relatie op te bouwen binnen een afdeling of team waar u nog geen contacten mee hebt. Doe dit ook als u al over een goed netwerk binnen uw organisatie beschikt. Onderken dat uw netwerk voortdurend verandert en moet worden gevoed om te worden onderhouden. Als u iemand de laatste tijd niet hebt gesproken, bel hem of haar dan eens. Laat relaties niet stagneren of verslappen. FUNCTIONEREN IN TEAM: U lijkt iemand die zowel goed in een team functioneert als alleen kan werken. Dat is een gezond evenwicht, omdat sommige taken beter in een team kunnen worden uitgevoerd, terwijl andere het beste individueel kunnen worden gedaan. I D : U H J a n e A v e r a g e

17 COMPASSIE: INLEVINGSVERMOGEN Geef aandacht aan de omgeving waarin uw mensen moeten werken en laat ze weten dat u het belangrijk vindt dat ze zich prettig voelen op hun werk. U hebt waarschijnlijk een goed evenwicht weten te bereiken tussen werkgerelateerde en persoonlijke betrokkenheid. Dit stelt u in staat het maximale uit uw team te halen. SAMENWERKING: U bent goed in staat anderen te laten samenwerken en u weet wanneer u met anderen in groepen moet werken. Dat is een belangrijke kwaliteit. Probeer er ook in de toekomst gebruik van te maken. INPUT VRAGEN: Reageer niet defensief op negatieve feedback. Blijf feedback zoeken. Kies mensen uit die u vertrouwt en vraag ze hun mening te geven. CONFRONTEREN MEDEWERKERS: Let erop dat u problematische kwesties direct aanpakt. Wacht niet op een crisis alvorens in actie te komen. ALLEEN STAAN: U bent niet op zoek naar confrontaties, maar u bent wel bereid om voor uw team op te komen, zeker als het erom gaat ze te vertegenwoordigen in de grotere organisatie. I D : U H J a n e A v e r a g e

18 OMGAAN MET ONDUIDELIJKHEID: ZORGVULDIGHEID Als leidinggevende hebt u waarschijnlijk een evenwicht gevonden tussen planning en organisatie aan de ene kant en in actie kunnen komen als er geen richtlijnen zijn aan de andere kant. U kunt op dit gebied een voorbeeldfunctie vervullen voor anderen. FLEXIBILITEIT: Hoewel u doorgaans goedgeorganiseerd en stipt bent, hebt u geen moeite met veranderingen op het laatste moment. Als leidinggevende moet u zich opstellen als mentor of coach voor anderen die niet flexibel lijken te zijn in hun planning. PLANNING: Uw medewerkers zullen het waarderen wanneer u zich als leidinggevende houdt aan de plannen en tijdschema's die u maakt en ze weten dat u in staat bent die aan te passen wanneer dat nodig is. Betrek uw medewerkers bij uw planningactiviteiten en stimuleer ze tot het leveren van een bijdrage. AANDACHT VOOR DETAILS EN DEADLINES: Als leidinggevende hebt u waarschijnlijk zowel een globale kijk op uw team (strategie, planning, etc.) als inzicht in hoe de mensen van uw afdeling feitelijk hun werk doen. Ga door met deze evenwichtige benadering. Anderen waarderen de autonomie die u ze geeft. Ga hiermee door, maar let erop dat mensen wel verantwoording blijven afleggen. OMGAAN MET REGELS: Doorgaans houdt u zich aan de belangrijkste regels van de organisatie en bent u wat soepeler ten aanzien van minder belangrijke regels. Dat evenwicht is gezond, maar vergeet niet dat anderen van u verwachten dat u een voorbeeld stelt. Let erop dat u geen afdeling creëert waar iedereen de regels aan zijn laars lapt, gewoon omdat u dat ook doet. I D : U H J a n e A v e r a g e

19 INTERESSE CREATIVITEIT: U functioneert waarschijnlijk even goed in situaties die een praktische oplossing vereisen als in situaties waarvoor een nieuwe benadering nodig is. De mensen van uw team zijn misschien niet zo evenwichtig als u. Werk aan de ontwikkeling van uw medewerkers, zodat ze leren inzien dat innovatie nuttig kan zijn. AANSTUREN INNOVATIE: Ondersteun nieuwe ideeën die bruikbaar zijn en stimuleer uw team om te brainstormen en creatief te zijn. Zoek binnen de organisatie een voorbeeld van iemand die succesvol is bij het introduceren van nieuwe ideeën en maak u enkele technieken voor het leiden van focusgroepen eigen. LEERGIERIGHEID: U bent iemand die vragen stelt om zijn kennis van nieuwe technologieën, ontwikkelingen en dergelijke te vergroten. Blijf dat doen en stimuleer uw team hetzelfde te doen. VISIE: U werkt misschien liever aan concrete doelen dan dat u zich bezig houdt met algemene problemen, maar u begrijpt in beide gevallen waar het om gaat. Als leidinggevende moet u taakgerichtheid combineren met een visie op de toekomst. Uw medewerkers moeten weten wat uw visie is voor het team en de organisatie. Als u die nog niet hebt overgebracht, begin daar dan nu mee. De missie zoals die door het bedrijf is vastgelegd vormt een goed uitgangspunt. Raadpleeg anderen waarvan u denkt dat ze het grote geheel overzien. PROBLEMEN OPLOSSEN: Ga na welke manieren om problemen op te lossen u het meest aanspreken (bijv. praktisch t.o.v. grote geheel) en kies opdrachten waarin uw sterke punten goed tot hun recht komen. Als uw huidige werk een bepaalde methode van probleemoplossing vraagt en u toe bent aan verandering, kies dan opdrachten die beter aansluiten bij de manier waarop u problemen graag benadert. I D : U H J a n e A v e r a g e

20 LEERMETHODE OP DE HOOGTE BLIJVEN: Gebruik verschillende bronnen om op de hoogte te blijven. Vertrouwen op slechts één of twee informatiebronnen kan tot 'blinde vlekken' leiden. Zoek op internet naar aanvullende bronnen. SNEL LEREN: U bent iemand die graag gebruikmaakt van trainingsmogelijkheden en programma's om uw vaardigheden verder te ontwikkelen. Blijf doorgaan met het zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Ook trainingen die niet direct aan uw dagelijks werk zijn gerelateerd, zoals een communicatie- of probleemoplossingstraining, kunnen op lange termijn profijtelijk zijn. MANIER VAN LEREN: U bent iemand die zowel makkelijk in de praktijk leert als in klassikale groepstrainingen. Gebruik beide manieren van leren en doe daar uw voordeel mee. Erken als leidinggevende dat uw teamleden niet allemaal op dezelfde manier leren en dat niet elke vorm van training voor iedereen even goed zal werken. ZORGVULDIGHEID IN COMMUNICATIE: Uw memo's zijn voor anderen meestal goed te begrijpen. Probeer feedback te krijgen over manieren om ze nog effectiever te maken. Zoek iemand met een vlotte pen, vraag wat schrijfadviezen en probeer de kneepjes van het vak van hem te leren. INTELLECTUELE MOTIVATIE: Het opdoen van nieuwe praktische vaardigheden is even belangrijk als het opdoen van nieuwe managementvaardigheden. Leiders moeten beschikken over het perspectief en de probleemoplossingsvaardigheden die in goede managementcursussen en trainingsprogramma's voor leidinggevenden aan bod komen. Wees u ervan bewust dat het ook voor uw medewerkers belangrijk is deel te nemen aan zowel specifieke, vakinhoudelijke trainingen als aan cursussen op het gebied van management of administratieve vaardigheden. I D : U H J a n e A v e r a g e

21 Beoordelingspunten Percentielen AFSTEMMING 44 AMBITIE 47 OMGANG 59 INLEVINGSVERMOGEN 39 ZORGVULDIGHEID INTERESSE 46 LEERMETHODE 36 LAAG GEMIDDELD HOOG Scores subonderdelen (aantal opgetekende items / aantal items bij sub-beoordeling) Afstemming 2. Inlevingsvermogen 2/5 3. Niet bezorgd 3/4 4. Geen schuldgevoel 3/6 5. Kalm 3/4 6. Gelijkmoedig 4/5 7. Klaagt niet 5/5 8. Vertrouwen 1/3 9. Goede betrokkenheid 5/5 Ambitie. Competitief 3/5 11. Zelfverzekerd 3/3 12. Prestatiegericht 6/6 13. Leiderschap 5/6 14. Identiteit 2/3 15. Niet bang voor slechte indruk 4/6 Omgang 16. Houdt van feestjes 2/5 17. Op zijn gemak in menigten 2/4 18. Wil dingen meemaken 3/6 19. Extravert 5/5. Onderhoudend 2/4 Inlevingsvermogen 21. Makkelijk in de omgang 5/5 22. Gevoelig 4/4 23. Zorgzaam 4/4 24. Gaat graag met mensen om 6/6 25. Niet vijandig 0/3 Zorgvuldigheid 26. Moralistisch 5/5 27. Gezagsgetrouw 3/4 28. Deugdzaam 5/5 29. Niet zelfstandig 3/3. Niet spontaan 3/4 31. Niet impulsief 0/5 32. Vermijdt moeilijkheden 1/5 Interesse 33. Wetenschappelijk getalenteerd 5/5 34. Leergierig 3/3 35. Zoekt spanning 5/5 36. Denkspellen 1/3 37. Komt met ideeën 0/5 38. Cultuur 0/4 Leermethode 39. Opleiding 2/3. Wiskundeknobbel 3/3 41. Goed geheugen 2/4 42. Lezen 0/4 I D : U H J a n e A v e r a g e

P O T E N T I E E L H O G A N L E A D KWALITEITEN EN COMPETENTIES VOOR LEIDERSCHAP. Rapport voor Jane Doe ID: HB290516

P O T E N T I E E L H O G A N L E A D KWALITEITEN EN COMPETENTIES VOOR LEIDERSCHAP. Rapport voor Jane Doe ID: HB290516 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D P O T E N T I E E L KWALITEITEN EN COMPETENTIES VOOR LEIDERSCHAP Rapport voor Jane Doe ID: HB2516 Datum: 04 Januari 13 2 0 0 9 H o g a n A s s e s s

Nadere informatie

KWALITEITEN EN COMPETENTIES VOOR LEIDERSCHAP

KWALITEITEN EN COMPETENTIES VOOR LEIDERSCHAP LEADERSHIP FORECAST SERIES POTENTIEEL KWALITEITEN EN COMPETENTIES VOOR LEIDERSCHAP Rapport voor: John Score-Average ID: UH555944 Datum: 11.22.2016 2016 Hogan Assessments Systems, Inc. All rights reserved.

Nadere informatie

P O T E N T I Ë L E H O G A N L E A D KWALITEITEN EN VAARDIGHEDEN VOOR LEIDERSCHAP. Rapport voor John John- High ID: UH002958

P O T E N T I Ë L E H O G A N L E A D KWALITEITEN EN VAARDIGHEDEN VOOR LEIDERSCHAP. Rapport voor John John- High ID: UH002958 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D P O T E N T I Ë L E KWALITEITEN EN VAARDIGHEDEN VOOR LEIDERSCHAP Rapport voor John John- High ID: UH002958 Datum: Augustus 16, 11 2 0 0 9 H o g a n A

Nadere informatie

KWALITEITEN EN COMPETENTIES VOOR LEIDERSCHAP

KWALITEITEN EN COMPETENTIES VOOR LEIDERSCHAP LEADERSHIP FORECAST SERIES POTENTIEEL KWALITEITEN EN COMPETENTIES VOOR LEIDERSCHAP Rapport voor: John Doe ID: HC560419 Datum: 05.1.2017 2016 Hogan Assessments Systems, Inc. All rights reserved. INLEIDING

Nadere informatie

Beroepsmatige instelling Bij beroepsmatige instelling wordt gekeken naar wat u motiveert en welke doelstellingen u op werkgebied heeft.

Beroepsmatige instelling Bij beroepsmatige instelling wordt gekeken naar wat u motiveert en welke doelstellingen u op werkgebied heeft. Pagina 1 van 21 BIP-werkgerelateerde persoonlijkheidsvragenlijst Dit rapport geeft een overzicht van uw positie op de vier persoonlijkheidsdimensies die relevant zijn voor het functioneren in een werkomgeving:

Nadere informatie

Standaardrapportage (strikt vertrouwelijk) Naam: Wouter van Straten Adviseur: Floor Meijer Datum: 15 maart 2014

Standaardrapportage (strikt vertrouwelijk) Naam: Wouter van Straten Adviseur: Floor Meijer Datum: 15 maart 2014 Naam: Adviseur: Floor Meijer Datum: 15 maart 2014 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op alle afgeronde onderdelen. 2 Algemeen werk- en denkniveau Ver beneden - gemidde ld Ver bovengemidde ld Algemene

Nadere informatie

C H A L L E N G E H O G A N L E A D ONTSPORINGEN EN PERSOONLIJKE PRESTATIERISICO' S. Rapport voor Jane Average ID: UH002959

C H A L L E N G E H O G A N L E A D ONTSPORINGEN EN PERSOONLIJKE PRESTATIERISICO' S. Rapport voor Jane Average ID: UH002959 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D C H A L L E N G E ONTSPORINGEN EN PERSOONLIJKE PRESTATIE' S Rapport voor Jane Average ID: UH002959 Datum: Augustus 01, 11 2 0 0 9 H o g a n A s s e s

Nadere informatie

Rapportage. Vertrouwelijk. De volgende tests zijn afgenomen: Persoonsgegevens Aanvullende persoonsgegevens. D. Emo. Naam.

Rapportage. Vertrouwelijk. De volgende tests zijn afgenomen: Persoonsgegevens Aanvullende persoonsgegevens. D. Emo. Naam. Rapportage De volgende tests zijn afgenomen: Test Persoonsgegevens Aanvullende persoonsgegevens Persoonlijkheidstest (MPT-BS) Status Voltooid Voltooid Voltooid Vertrouwelijk Naam Datum onderzoek Emailadres

Nadere informatie

Talentscan. Referentenonderzoek. Voornaam: Arend-Jan Achternaam: Verbaan Datum: 30 augustus 2010

Talentscan. Referentenonderzoek. Voornaam: Arend-Jan Achternaam: Verbaan Datum: 30 augustus 2010 Talentscan Referentenonderzoek Voornaam: Arend-Jan Achternaam: Verbaan Datum: augustus . Gevoeligheid Angstig,5,5 Depressief,5,5 Minderwaardig,5,5 Impulsief 4 Snel boos of geïrriteerd,5,5 Snel in paniek

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Competenties Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Competenties (QPN) 2 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op de competenties

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT De Zoektocht Ent-teach Module 1 Ondernemerschap Leren Begrijpen

LEERACTIVITEIT De Zoektocht Ent-teach Module 1 Ondernemerschap Leren Begrijpen LEERACTIVITEIT De Zoektocht Ent-teach Module 1 Ondernemerschap Leren Begrijpen 1. Doel 1. Kwaliteiten van de groepsleden op tafel leggen 2. De opdracht zo concreet mogelijk maken, door brainstorm, groepsleden

Nadere informatie

Leiderschap De invloed van teamleiders op de teamprestaties

Leiderschap De invloed van teamleiders op de teamprestaties Leiderschap De invloed van teamleiders op de teamprestaties Een People Analytics onderzoek door Introductie: Waarom onderzoek naar leidinggevenden in een callcenter? Een organisatie ontwikkelt wanneer

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

Rapportage testen. Testen. Cees van 't Wout, Werkondernemerschapstest

Rapportage testen. Testen. Cees van 't Wout, Werkondernemerschapstest Rapportage testen Testen - Werkondernemerschapstest Overall Werkondernemerschap verwijst naar de mate waarin iemand zijn/haar loopbaan en professionele ontwikkeling in eigen hand neemt, door voortdurend

Nadere informatie

Competenties verbonden aan het ComPas

Competenties verbonden aan het ComPas Competenties verbonden aan het ComPas 5 kerncompetenties en 8 erg waardevol competenties 1. Kunnen samenwerken... 2 2. Contactvaardig zijn... 3 3. Inlevingsvermogen/empathie bezitten... 4 4. Zelfreflectie...

Nadere informatie

Persoonlijkheidsprofiel. Anoniem

Persoonlijkheidsprofiel. Anoniem Anoniem 2012 1. Inleiding Dit is jouw persoonlijkheidsprofiel. Het profiel is gebaseerd op de antwoorden die jij hebt gegeven in de vragenlijst. Jouw antwoorden zijn vergeleken met die van een grote groep

Nadere informatie

Antreum RAPPORT TALENTENSPECTRUM. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT TALENTENSPECTRUM. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT TALENTENSPECTRUM Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Dit rapport is bedoeld om u te helpen analyseren op welk vlak uw talenten

Nadere informatie

Ontwikkeling De invloed van gedrag op prestatie

Ontwikkeling De invloed van gedrag op prestatie Ontwikkeling De invloed van gedrag op prestatie Een People Analytics onderzoek door Belangrijkste bevindingen De resultaten uit het onderzoek onder de accountmanagers geven duidelijk verschillende patronen

Nadere informatie

Profiles Performance Indicator TM Persoonlijk rapport

Profiles Performance Indicator TM Persoonlijk rapport PPI Rapport is bestemd voor Profiles Performance Indicator TM Onderzoek dat is afgelegd op: 03/26/2010 Afgedrukt: 05/25/2014 VERTROUWELIJK Profiles International, the Netherlands b.v. Beysterveld 275 Amsterdam,

Nadere informatie

Vragenlijst persoonlijke onderhandelingsstijlen: de samenwerker, de vechter en de analyticus

Vragenlijst persoonlijke onderhandelingsstijlen: de samenwerker, de vechter en de analyticus pag.: 1 van 5 Vragenlijst persoonlijke onderhandelingsstijlen: de samenwerker, de vechter en de analyticus Ieder mens heeft een persoonlijke stijl van beïnvloeden. De een is meer gericht op het opbouwen

Nadere informatie

Rapportage Eigenschappen. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum:

Rapportage Eigenschappen. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum: Rapportage Eigenschappen Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 01.04.2016 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 01.04.2016 / Eigenschappen (QPN) 2 Inleiding Wat zijn jouw meest kenmerkende eigenschappen?

Nadere informatie

Rapport Carriere Waarden I

Rapport Carriere Waarden I Rapport Carriere Waarden I Kandidaat TH de Man Datum 18 Mei 2015 Normgroep Advies 1. Inleiding Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken dat u bepaald werk als motiverend ervaart. In dit rapport

Nadere informatie

Competency Check. Datum:

Competency Check. Datum: Competency Check Naam: Sample Candidate Datum: 08-08-2013 Over dit rapport: Dit rapport is op automatische wijze afgeleid van de resultaten van de vragenlijst welke door de heer Sample Candidate is ingevuld.

Nadere informatie

Bevolking Nederland en Vlaanderen, Mannen en Vrouwen

Bevolking Nederland en Vlaanderen, Mannen en Vrouwen Pagina 2 van 17 Naam: Maarten de Boer Afnamedatum: 16.12.2011 09:28 Normgroep: Bevolking Nederland en Vlaanderen, Mannen en Vrouwen Pagina 3 van 17 NEO-PI-R Uitgebreide interpretatie van de resultaten

Nadere informatie

Profielschets. Algemene informatie: Geslacht: man / vrouw Geboortejaar:. Functie: Werkverband: voltijd / deeltijd

Profielschets. Algemene informatie: Geslacht: man / vrouw Geboortejaar:. Functie: Werkverband: voltijd / deeltijd Profielschets Algemene informatie: Geslacht: man / vrouw Geboortejaar:. Functie: Werkverband: voltijd / deeltijd Overzicht: Score hoog = 4-5 Score gemiddeld = 3 Score laag = 1-2 Deel 1: Gezondheid. Gemiddelde

Nadere informatie

Je DISC test rapport. DISC-model Reflectie: Joren De Troyer

Je DISC test rapport. DISC-model Reflectie: Joren De Troyer DISC-model Reflectie: Mijn gedragsstijlen uit mijn rapport (van groot -> klein) zijn Consciëntieus, Stabiel, Invloed & als laatste en minst dominante gedragsstijl is Dominant. Consciëntieus (33%) : ik

Nadere informatie

TH-LPI Lean Performance Indicator. Best Peter Manager Brainwave Ltd.

TH-LPI Lean Performance Indicator. Best Peter Manager Brainwave Ltd. Best Peter Manager Brainwave Ltd. TH-LPI Lean Performance Indicator Dit rapport werd gegenereerd op 11-11-2015 door White Alan van Brainwave Ltd.. De onderliggende data dateren van 10-03-2015. OVER DE

Nadere informatie

OPQ Profiel CCSQ. Persoonlijk Rapport. Naam Dhr. Sample Candidate. Datum 31 oktober

OPQ Profiel CCSQ. Persoonlijk Rapport. Naam Dhr. Sample Candidate. Datum 31 oktober OPQ Profiel CCSQ Persoonlijk Rapport Naam Dhr. Sample Candidate Datum 31 oktober 2013 www.ceb.shl.com CCSQ profiel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Overtuigend RELATIES MET MENSEN 7 6 4 2 Terughoudend Zorgzaam Bescheiden

Nadere informatie

Persoonlijk Rapport Junior Scan

Persoonlijk Rapport Junior Scan Persoonlijk Rapport Junior Scan Persoonlijke gegevens Naam test junior Datum test 02/09/2011 (17:19) Jouw ondernemersprofiel In vergelijking met het branche normprofiel geeft jouw profiel het volgende

Nadere informatie

Rapportage Talenten. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum:

Rapportage Talenten. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum: Rapportage Talenten Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 01.04.2016 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 01.04.2016 / Rapportage Talenten 2 Inleiding De wereld om ons heen, ook de arbeidsmarkt, is

Nadere informatie

In welke mate drukt iemand een stempel op de omgeving en hoe onafhankelijk stelt iemand zich op.

In welke mate drukt iemand een stempel op de omgeving en hoe onafhankelijk stelt iemand zich op. Definities van de factoren en schalen van de WPV Invloed: In welke mate drukt iemand een stempel op de omgeving en hoe onafhankelijk stelt iemand zich op. 1. Status: Gedreven zijn maatschappelijk het hoogst

Nadere informatie

Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst

Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst Dit is een korte vragenlijst die bedoeld is om een aantal van je denkbeelden, attitudes en gedrag in werksituaties in kaart te brengen. Wees zo eerlijk mogelijk

Nadere informatie

Talentenwijzer. 1 ) Optimistisch Ik ben een optimistisch, enthousiast en positief ingesteld persoon.

Talentenwijzer. 1 ) Optimistisch Ik ben een optimistisch, enthousiast en positief ingesteld persoon. Talentenwijzer Hieronder vind je jouw persoonlijke uitkomst van de Talentenwijzer. Nummer 1 betekent meest op mij van toepassing, nummer 31 betekent minst op mij van toepassing. 1 ) Optimistisch Ik ben

Nadere informatie

Management Potentieel Index (MPI)

Management Potentieel Index (MPI) (MPI) deelnemer opdrachtgever HFM 07-11-2014 Dit rapport is gegenereerd met het HFMtalentindex Online Assessmentsysteem. De gegevens in dit rapport zijn gebaseerd op de antwoorden die de deelnemer op één

Nadere informatie

Workshop Ontdek je talent

Workshop Ontdek je talent Workshop Ontdek je talent Effective talentmanagement Mariska Karcher Tel.nr. 06 18 08 01 59 20-3- 2015 Opdracht: Successen Doel Inzicht krijgen in kwaliteiten van jezelf in verschillende omstandigheden

Nadere informatie

Krachtvelden. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum:

Krachtvelden. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum: Krachtvelden Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 01.04.2016 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 01.04.2016 / Krachtvelden (QK360) 2 Waar ligt jouw kracht? Een krachtveld is een verzameling van gedragingen

Nadere informatie

Managementkit rapportage

Managementkit rapportage Managementkit rapportage Naam: Mevrouw Lieke de Wit Geboortedatum: 1 januari 1970 Hoogstgenoten opleiding: HBO Adviseur: De heer Projectbureau Datum: 28 februari 2013 Inleiding Dit rapport gaat over de

Nadere informatie

Samenvatting E-Scan voor zzp-ers 28/10/2011 17:51 van Voorbeeld Persoon 1 / 5

Samenvatting E-Scan voor zzp-ers 28/10/2011 17:51 van Voorbeeld Persoon 1 / 5 Samenvatting E-Scan voor zzp-ers 28/10/2011 17:51 van Voorbeeld Persoon Mijn eigenschappen en kwaliteiten Mijn ondernemersdenkstijlen 1 / 5 Mijn eigenschappen en kwaliteiten Vergeleken met de feedback

Nadere informatie

Appraisal. Datum:

Appraisal. Datum: Appraisal Naam: Sample Candidate Datum: 08-08-2013 Over dit rapport: Dit rapport is op automatische wijze afgeleid van de resultaten van de vragenlijst welke door de heer Sample Candidate is ingevuld.

Nadere informatie

Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie.

Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie. Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie. Via dit mailadres kunt u ook informatie aanvragen over de docentenhandleiding

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Talentrapportage 2 Inleiding De wereld en de arbeidsmarkt zijn constant in beweging. Maar waarheen? Niemand weet exact hoe het werkveld er

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld

Maartje Voorbeeld Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Talentrapportage 2 Talentrapportage De wereld om ons heen, ook de arbeidsmarkt, is constant in beweging. Niemand weet exact hoe het werkveld

Nadere informatie

RAPPORT CARRIEREWAARDEN I

RAPPORT CARRIEREWAARDEN I RAPPORT CARRIEREWAARDEN I Van: B Steerneman Administratienummer: Datum: 31 Aug 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant Orga Prepublish 1. Inleiding Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken

Nadere informatie

Leren/coachen van meisjes - Dingen om bij stil te staan

Leren/coachen van meisjes - Dingen om bij stil te staan De ontwikkeling van vrouwen en meisjes in het rugby heeft de afgelopen jaren flink aan momentum gewonnen en de beslissing om zowel heren als dames uit te laten komen op het sevenstoernooi van de Olympische

Nadere informatie

Persoonlijkheidstest (PTA)

Persoonlijkheidstest (PTA) Persoonlijkheidstest (PTA) student 47 2013 TalentFocus 1. Inleiding Dit is jouw persoonlijkheidsprofiel. Het profiel is gebaseerd op de antwoorden die jij hebt gegeven in de vragenlijst. Jouw antwoorden

Nadere informatie

Psychologisch rapport: Competenties (strikt vertrouwelijk)

Psychologisch rapport: Competenties (strikt vertrouwelijk) Psychologisch rapport: Competenties (strikt vertrouwelijk) Naam: Mevrouw Bea het Voorbeeld Datum: 3 juni j.lem@meurshrm.nl Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op de competenties zoals deze tijdens

Nadere informatie

HOGAN PERSONALITY INVENTORY

HOGAN PERSONALITY INVENTORY SELECCIONAR DESARROLLAR CONDUCIR HOGAN PERSONALITY INVENTORY OVERZICHT LA CIENCIA DE LA PERSONALIDAD INTRODUCTIE De Hogan Personality Inventory meet persoonlijkheid en wordt gebruikt om succes en prestaties

Nadere informatie

LEIDERSCHAPSONDERZOEK: Peter Baas

LEIDERSCHAPSONDERZOEK: Peter Baas LEIDERSCHAPSONDERZOEK: Peter Baas Datum Persoonlijk & Vertrouwelijk Leiders hebben een visie: een lange termijn beeld van de organisatie, een merk, product, dienst of project. Deze visie geeft gestalte

Nadere informatie

HOGAN PERSONALITY INVENTORY

HOGAN PERSONALITY INVENTORY SELECT DEVELOP LEAD HOGAN PERSONALITY INVENTORY OVERZICHT THE SCIENCE OF PERSONALITY INTRODUCTIE De Hogan Personality Inventory () meet persoonlijkheid en wordt gebruikt om succes en prestaties op het

Nadere informatie

Rapport WPV Compact. Jan Voorbeeld. Adviseur van Organisatie. Datum 05/02/2015

Rapport WPV Compact. Jan Voorbeeld. Adviseur van Organisatie. Datum 05/02/2015 Rapport WPV Compact Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 05/02/2015 Inleiding Vooraf U hebt een test gemaakt waarin u vragen moest beantwoorden over uw karakter en welke eigenschappen

Nadere informatie

Persoonlijke rapportage van B. Smit

Persoonlijke rapportage van B. Smit Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 www.picompany.nl servicedesk@picompany.nl

Nadere informatie

Eerst gaan we structuur aanbrengen in de verschillende stijlen van klanten. We doen dit aan de hand van twee kenmerken:

Eerst gaan we structuur aanbrengen in de verschillende stijlen van klanten. We doen dit aan de hand van twee kenmerken: COMMUNICATIESTIJLEN Het proces voorafgaande aan een aankoop kent vele beslissingsfasen. In elke fase moet je de klant als het ware helpen bij het nemen van de beslissing. Door dit namelijk te doen ben

Nadere informatie

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden zeker gedeeltelijk niet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Voor discussies heb ik geen tijd, ík beslis. Medewerkers met goede voorstellen

Nadere informatie

Competence Navigator - Individueel rapport. Piet Pienter 16.03.2015. Competence Navigator - Individueel rapport Piet Pienter 16.03.2015 11:05 1.

Competence Navigator - Individueel rapport. Piet Pienter 16.03.2015. Competence Navigator - Individueel rapport Piet Pienter 16.03.2015 11:05 1. 16.03.2015 16.03.2015 11:05 1. Algemene verdeling van de indicaties Aantal deelnemers: 7, Aantal indicaties 136 / 140 In het 360 diagnose proces over jouw competenties, hebben 7 mensen, waaronder jijzelf,

Nadere informatie

SITUATIONEEL LEIDERSCHAP EN VERZUIM

SITUATIONEEL LEIDERSCHAP EN VERZUIM Trefwoorden Leiderschapsstijl Leidinggeven Verzuim JORINDE MOEKE SITUATIONEEL LEIDERSCHAP EN VERZUIM Waarom wordt er binnen het ene bedrijf of op die ene afdeling veel meer verzuimd dan bij een andere

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Paul van der Voorbeeld 13 november 2013

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Paul van der Voorbeeld 13 november 2013 TMA Talentenanalyse Talent- en competentiepaspoort Paul van der Voorbeeld 13 november 2013 Baronielaan 92 4818 RC Breda T +31(0)76-5657286 I www.humanmobility.nl E info@humanmobility.nl Inleiding De TMA

Nadere informatie

Competentieprofiel. Verpleegkundige

Competentieprofiel. Verpleegkundige Competentieprofiel Verpleegkundige Overzicht competenties Flexibel gedrag Inlevingsvermogen Integriteit Kwaliteitsgerichtheid Probleemanalyse Samenwerken Sociabiliteit Stressbestendigheid Vakgerichtheid

Nadere informatie

1 Ik behandel mijn medewerkers op eenzelfde manier met eenzelfde aanpak A Nooit B Soms C Vaak D Altijd

1 Ik behandel mijn medewerkers op eenzelfde manier met eenzelfde aanpak A Nooit B Soms C Vaak D Altijd MOTIVEREN drs. E.M. van Nouhuys 1 SITUATIE Motiveren komt van het Latijnse 'movere' wat 'bewegen' of vrijer vertaald 'in beweging krijgen' betekent. Concreet betekent dit; redenen geven aan mensen zodat

Nadere informatie

C H A L L E N G E H O G A N L E A D ONTSPORINGEN EN PERSOONLIJKE PRESTATIERISICO' S. Rapport voor Jane Doe ID: HB290516

C H A L L E N G E H O G A N L E A D ONTSPORINGEN EN PERSOONLIJKE PRESTATIERISICO' S. Rapport voor Jane Doe ID: HB290516 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D C H A L L E N G E ONTSPORINGEN EN PERSOONLIJKE PRESTATIE' S Rapport voor Jane Doe ID: HB2516 Datum: 02 Augustus 12 2 0 0 9 H o g a n A s s e s s m e

Nadere informatie

Persoonlijke rapportage van B. Smit

Persoonlijke rapportage van B. Smit Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E www.picompany.nl Gegevens deelnemer Naam B. Smit Testgegevens Testdatum Sep 8, 2009 Testnummer 319585.545312 Disclaimer

Nadere informatie

Bereid uw team voor op 2016. Jeroen Woertman VvAA Opleidingen & Teamcoaching

Bereid uw team voor op 2016. Jeroen Woertman VvAA Opleidingen & Teamcoaching 1 Bereid uw team voor op 2016 Jeroen Woertman VvAA Opleidingen & Teamcoaching 2 12-12-2015 Uw team is cruciaal bij de realisatie van uw ambities Heeft u een optimale teamsamenstelling? Hoe beïnvloedt u

Nadere informatie

S U M M A R Y H O G A N L E A D OP RESULTATEN GEBASEERD OVERZICHT VAN KRACHTEN, WAARDEN EN UITDAGINGEN. Rapport voor: John Doe ID: HC243158

S U M M A R Y H O G A N L E A D OP RESULTATEN GEBASEERD OVERZICHT VAN KRACHTEN, WAARDEN EN UITDAGINGEN. Rapport voor: John Doe ID: HC243158 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D S U M M A R Y OP RESULTATEN GEBASEERD OVERZICHT VAN KRACHTEN, WAARDEN EN UITDAGINGEN Rapport voor: John Doe ID: HC243158 Datum: 16 September 2014 2 0

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Persoonlijkheidstesten

Persoonlijkheidstesten Persoonlijkheidstesten De gratis korte persoonlijkheid test De eerste test die ik heb gemaakt is een gratis test. Deze test bestaat uit één vraag waar wordt gevraagd een van de negen figuren te kiezen.

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

Individuele rapportage Webcamtest Leidinggeven (middelmanagement)

Individuele rapportage Webcamtest Leidinggeven (middelmanagement) wct134417 pagina 1 Individuele rapportage Webcamtest Leidinggeven (middelmanagement) Login: wct134417 Testdatum: 2 december 2008 U heeft deelgenomen aan de Webcamtest-leidinggeven voor middelmanagement.

Nadere informatie

Workshop Overtuigend en Ontspannen Presenteren. Voor technische professionals. Donderdag 20 juni 2013

Workshop Overtuigend en Ontspannen Presenteren. Voor technische professionals. Donderdag 20 juni 2013 Workshop Overtuigend en Ontspannen Presenteren Voor technische professionals Donderdag 20 juni 2013 Programma We behandelen achtereenvolgens de volgende thema's: 0. Kwaliteiten en presenteren 1. Omgaan

Nadere informatie

Datum : 26 augustus 2014 Verantwoordelijke psycholoog : Marin Kramer-Kemps Registerpsycholoog NIP

Datum : 26 augustus 2014 Verantwoordelijke psycholoog : Marin Kramer-Kemps Registerpsycholoog NIP Kandidaat : Mevrouw X. Voorbeeld Opdrachtgever : Interzorg Onderzoeksvorm : Bouwsteen persoonlijkheid (OPQ) Datum : 26 augustus 2014 Verantwoordelijke psycholoog : Marin Kramer-Kemps Registerpsycholoog

Nadere informatie

Competentiemeter Zelfsturing

Competentiemeter Zelfsturing Competentiemeter Zelfsturing Met het invullen van deze vragenlijst krijg je een beeld van je eigen bekwaamheden als zelfstuurder. Deze vragenlijst is in de eerste plaats bedoeld voor zelfanalyse. Je kunt

Nadere informatie

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld:

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld: Inleiding Deze Loopbaan-stappenwijzer is bestemd voor OBP-medewerkers en geeft praktische tips over loopbaanpaden, carrièremogelijkheden en mobiliteit. Ben je toe aan nieuwe uitdaging? Heb je behoefte

Nadere informatie

Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken.

Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken. The Orange Code Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken. De Orange Code is ons manifest waarin we hebben vastgelegd hoe we

Nadere informatie

Bedenk dat het gaat om het verkrijgen van informatie voor u zelf door middel van het gesprek. Het gaat niet om een beoordeling.

Bedenk dat het gaat om het verkrijgen van informatie voor u zelf door middel van het gesprek. Het gaat niet om een beoordeling. ZELFANALYSE EN PERSOONSANALYSE Opdracht Zelfanalyse Op de volgende pagina's vindt u een lijst met uitspraken die betrekking hebben op persoonlijke eigenschappen, kwaliteiten en gedrag. Geef van elke uitspraak

Nadere informatie

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN E-BLOG VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN in samenwerken Je komt in je werk lastige mensen tegen in alle soorten en maten. Met deze vier verbluffend eenvoudige tactieken vallen

Nadere informatie

NATIONALE VEERKRACHTTEST

NATIONALE VEERKRACHTTEST NATIONALE VEERKRACHTTEST VEERKRACHT OPTIMISME PSYCHOLOGISCH KAPITAAL ZELF- VERTROUWEN HOOP Rapport Persoonlijke Veerkracht 1-10-2012 uitzenden professionals inhouse services employability payrolling outsourcing

Nadere informatie

Persoonlijkheidstest (PTA)

Persoonlijkheidstest (PTA) Persoonlijkheidstest (PTA) Student1 2013 TalentFocus 1. Inleiding Dit is jouw persoonlijkheidsprofiel. Het profiel is gebaseerd op de antwoorden die jij hebt gegeven in de vragenlijst. Jouw antwoorden

Nadere informatie

VERBETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN

VERBETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN VERETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN Rob ertels 1 SITUATIE Leidinggeven aan verandering - of beter gezegd: continue verbetering - vraagt van de manager van vandaag het vermogen om zowel krachtig te sturen op

Nadere informatie

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT TLC-Q Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Het leiden van een team vraagt om een aantal specifieke competenties. Dit rapport

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

GEZINSONDERSTEUNEND WERK ONDERZOEK NAAR COMPETENTIES BIJ VRIJWILLIGERS EN PROFESSIONALS

GEZINSONDERSTEUNEND WERK ONDERZOEK NAAR COMPETENTIES BIJ VRIJWILLIGERS EN PROFESSIONALS GEZINSONDERSTEUNEND WERK ONDERZOEK NAAR COMPETENTIES BIJ VRIJWILLIGERS EN PROFESSIONALS Het doel van dit onderzoek is een vergelijking te maken tussen de aanwezige competenties bij professionals en vrijwilligers

Nadere informatie

360 feedback assessment

360 feedback assessment 360 feedback assessment Naam : Jan Voorbeeld Datum rapportage : oktober 2013 Opdrachtgever : Organisatie Contactpersoon : Ellen Roosen Mpact Training & Advies Overwaard 13, 4205 PA Gorinchem Nederland

Nadere informatie

Test naam Teamrollen van Belbin Datum Team Test Context Studie Deelnames 4/4 Resultaten over Student 1

Test naam Teamrollen van Belbin Datum Team Test Context Studie Deelnames 4/4 Resultaten over Student 1 Test naam Teamrollen van Belbin Datum 2-11-2012 Team Test Context Studie Deelnames 4/4 Resultaten over Student 1 Uw resultaat Anderen over Student 1 (1/4) Student 1 over zichzelf Voorzitter 13,0 18,6%

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

Rondvraag Big Five. Persoonlijke rapportage van M. Gulden

Rondvraag Big Five. Persoonlijke rapportage van M. Gulden Rondvraag Big Five Persoonlijke rapportage van M. Gulden Gegevens deelnemer: Naam B. Smit Gegevens Rondvraag Big Five: Testdatum 14 februari 2006 Testnummer 39931.127531 PiCompany 2006 B. Smit Persoonlijke

Nadere informatie

Test naam Teamrollen van Belbin Datum Team Test Context Overige Deelnames 3/4 Resultaten over Peter Jansen

Test naam Teamrollen van Belbin Datum Team Test Context Overige Deelnames 3/4 Resultaten over Peter Jansen Test naam Teamrollen van Belbin Datum 27-8-2012 Team Test Context Overige Deelnames 3/4 Resultaten over Peter Jansen Uw resultaat Andesren over Peter Jansen (1/4) Peter Jansen over zichzelf Voorzitter

Nadere informatie

Feedback. in hapklare brokken

Feedback. in hapklare brokken Feedback in hapklare brokken Jan van Baardewijk Zorgteamtrainer Op zorgteamtraining.nl is de meest recente versie van feedback gratis beschikbaar. Mocht je willen weten of je de meest recente versie hebt,

Nadere informatie

MANAGEMENTVAARDIGHEDEN / 3

MANAGEMENTVAARDIGHEDEN / 3 MANAGEMENTVAARDIGHEDEN / 3 Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 Doelen van deze module M Deze module gaat over: G jezelf beter begrijpen; G weten hoe je continu over

Nadere informatie

Persoonlijkheidsvragenlijst OPQ32i. > Profiel. Naam: de heer Piet Hollander

Persoonlijkheidsvragenlijst OPQ32i. > Profiel. Naam: de heer Piet Hollander Persoonlijkheidsvragenlijst OPQ2i > Profiel Naam: de heer Piet Hollander Vergelijkingsgroep: Hoger opleidingsniveau Datum: 26-09-200 OVER DIT RAPPORT Dit rapport is op automatische wijze afgeleid van de

Nadere informatie

GEERT KLEIN BRUININK www.enneavision.nl

GEERT KLEIN BRUININK www.enneavision.nl Hoe kleurrijk ben jij? Werkcafe Berkelland 25 November GEERT KLEIN BRUININK www.enneavision.nl DOELSTELLINGEN Inzicht in jezelf. DOELSTELLINGEN Inzicht in jezelf. DOELSTELLINGEN Inzicht in anderen. Inzicht

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Omgaan met weerstanden

Omgaan met weerstanden Omgaan met weerstanden Het organiseren van verandering - Wat wil men veranderen (wie is men?) - Hoe concreet is de verandering? - Wat is de aanleiding? - Welk proces past het beste bij deze verandering?

Nadere informatie

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage Datum: Opdrachtgever: Auteur:

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage <Naam onderwijsinstelling> Datum: Opdrachtgever: Auteur: HPC-O 1 HPC-O Human Performance Contextscan Organisatierapportage Datum: Opdrachtgever: Auteur: 24 april 2008 drs M.G. Wildschut HPC-O

Nadere informatie

Introductie... 3 Persoonlijk ontwikkelingsplan (pop)... 3 Competenties... 8 Uitleg basiscompetenties Uitleg keuzecompetenties...

Introductie... 3 Persoonlijk ontwikkelingsplan (pop)... 3 Competenties... 8 Uitleg basiscompetenties Uitleg keuzecompetenties... INHOUDSOPGAVE Introductie... 3 Persoonlijk ontwikkelingsplan (pop)... 3 Competenties... 8 Uitleg basiscompetenties... 10 Uitleg keuzecompetenties... 15 2 INTRODUCTIE Deze assistent is bedoeld voor jou

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling PAPI PAPI Coachingsrapport Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property Limited 2008. De inhoud van dit document is relevant op de afnamedatum en bevat

Nadere informatie

Zelfbeeld. Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld.

Zelfbeeld. Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld. Zelfbeeld Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld. Een kind dat over het algemeen positief over zichzelf denkt, heeft meer zelfvertrouwen.

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert B December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Leiderschapsrollen. Psychologisch rapport. Naam: René Nicolasen Datum: 2 juni 2016

Leiderschapsrollen. Psychologisch rapport. Naam: René Nicolasen Datum: 2 juni 2016 Psychologisch rapport Naam: Datum: 2 juni 2016 Hoe ben jij als leidinggevende? Ben je iemand die het team motiveert of ben je eerder geneigd tot controleren? Ben je iemand die de ontwikkeling van medewerkers

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE OCHTEND VAN 18 SEPTEMBER 2012

PROGRAMMA VOOR DE OCHTEND VAN 18 SEPTEMBER 2012 BOEKJE VAN PROGRAMMA VOOR DE OCHTEND VAN 18 SEPTEMBER 2012 OPENING EN ADEMPAUZE OMGAAN MET DILEMMA S EN ONZEKERHEDEN VERVAGENDE GRENZEN ADEMPAUZE ZORGEN VOOR JEZELF EN JE TEAM AFRONDING 2 OMGAAN MET DILEMMA

Nadere informatie

HOE LAAT IK MEDEWERKERS

HOE LAAT IK MEDEWERKERS MANAGEMENT Een zelfstandige medewerker is een tevreden medewerker HOE LAAT IK MEDEWERKERS ZELFSTANDIG FUNCTIONEREN? De ene mens is de andere niet. Sommigen zijn blij met een chef die aan hen geducht leiding

Nadere informatie

Team 360test Context Studie: werk- of projectgroepen (PGO) Deelnames 3/9 Resultaten over 360test Testcenter

Team 360test Context Studie: werk- of projectgroepen (PGO) Deelnames 3/9 Resultaten over 360test Testcenter Test naam Teamrollentest op basis van Datum 4-11-2015 Belbin Team 360test Context Studie: werk- of projectgroepen (PGO) Deelnames 3/9 Resultaten over 360test Testcenter Uw resultaat Anderen over 360test

Nadere informatie