Openstaande functie : deskundige werftoezichter

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openstaande functie : deskundige werftoezichter"

Transcriptie

1 Openstaande functie : deskundige werftoezichter Titel 1. Aanwervingsvoorwaarden. A. Algemene aanwervingsvoorwaarden : Om toegelaten te kunnen worden tot de betrekking van deskundige werftoezichter moet u: 1. een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze solliciteren; Het passend gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister van hoogstens 3 maanden. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen. 2. de burgerlijke en politieke rechten genieten; 3. medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie. 4. Voldoende kennis van het Nederlands conform de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966; 5. slagen in de selectieprocedure bestaande uit een schriftelijk en mondeling examen. B. Diplomavereisten: 1 Houder zijn van het rijbewijs B. 2 Houder zijn van een bachelordiploma of van een diploma dat ermee is gelijkgesteld bij voorkeur richting bouw. Bij gebrek aan een bachelordiploma beschikt de kandidaat over een secundair diploma en 2 jaar relevante ervaring. C. Slagen in een gewoon examen, omvattend: 1. Schriftelijke Proef. (3 uur) 20/40 a. Praktische kennis van de wetgeving, die tijdens de uitoefening van de beoogde functie aan bod komt. De omschrijving vindt u terug onder Titel 4. Functieomschrijving, C. Profielomschrijving, Kennisvereisten. b. Gevalstudie: de kandidaat wordt geconfronteerd met een probleemsituatie die zich tijdens de latere uitoefening van de functie kan voordoen. De totale problematiek wordt uitgebreid geschetst, waarna de kandidaat tracht een oplossing uit te werken, en deze aan de hand van een verslag tracht weer te geven. 2. Mondelinge Proef. (+/- 30minuten) 20/40 Evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat, met de specifieke vereisten van de functie, evenals van de motivatie en van zijn interesse voor het werkterrein. 1

2 3. Niveau- en capaciteitstest. (10/20) Deze functiegerichte competentie-, niveau- en capaciteitstesten onderzoeken of je in staat bent te functioneren op het niveau waarin de functie van deskundige werfoezichter zich situeert. U moet zowel voor de niveau- of capaciteitstesten als voor de functiegerichte competentietests slagen. Zijn geslaagd : de kandidaten die zowel in het schriftelijke, als in de niveau- en capaciteitstesten als in het mondeling examen minstens 50% verkregen hebben en in het totaal 60% behaalden. Titel 2. Plaats in de Organisatie. De deskundige werftoezicht is een personeelslid van de dienst mobiliteit. Hij/zij rapporteert aan de coördinator technische dienst en werkt samen met de collega s binnen de technische dienst. De deskundige werftoezicht is verantwoordelijk voor de werfopvolging van alle werven uitgevoerd voor het stads- en OCMW-bestuur. Titel 3. Taak van de dienst mobiliteit. Naast het managen van het mobiliteitsgebeuren, verkeersproblematiek, parkeerbeleid en verkeerseducatie is de dienst belast met het plannen, uitvoeren en opvolgen van alle infrastructuurwerken uitgevoerd door derden. Titel 4. Functieomschrijving. A. Functiewaardering : Aanvangsweddeschaal : B1 Eindweddeschaal : B3 Brutomaandwedde : Beginwedde = 2.367,02 euro per maand Eindwedde = 3.907,07 euro per maand Hospitalisatieverzekering. Maaltijdcheques = 4,5 /gewerkte dag. Fietsvergoeding = 0,15 /km. Alle relevante privé-jaren worden meegerekend voor de geldelijke anciënniteit. 2

3 B. Taakomschrijving : - Instaan voor de praktische organisatie van infrastructuurprojecten: Bewaken van de voortgang, budget en middelen voorzien voor het project. Opvolgen van alle procedures in het kader van het dossier. Toezicht en begeleiding op de uitvoering van uitbestede infrastructuurwerken aan externe aannemers o voorafgaandelijk opmaak kostenraming ter voorbereiding van de begrotingsopmaak o aanstelling ontwerpers. o voorbereiding en bespreking voor omschrijving lastenboeken. o opvolging aanbesteding en uitvoering der werken (coördinatievergaderingen, werfvergaderingen, enz ). o nazicht, goedkeuring en administratieve verwerking van vorderingsstaten. Rapporteren over de stand van zaken aan alle betrokkenen (mondeling of schriftelijk, bvb. collegedossiers). - Zorgen voor een efficiënte en effectieve dienstverlening: Zorgen voor de aan- en bijsturing van de dienstverlening, processen en projecten. Bewaken en opvolgen van de voortgang van projecten, activiteiten en indien nodig acties nemen om bij te sturen. Organiseren en leiden van vergaderingen naar aanleiding van de uitwerking van een specifiek dossier, behandeling van een probleem of knelpunt. Instaan voor een goede opvolging van de kredieten van de dienst in functie van een financieel gezond beleid. bepalen van de aanpak en meest verantwoorde uitvoeringswijze van de kerntaken; Instaan voor de eigen professionele ontwikkeling. - Instaan voor een optimale informatiedoorstroming en stimuleren van communicatie zodat het beleid en de medewerkers goed geïnformeerd en betrokken zijn: Organiseren van een werkoverleg binnen de dienst of een overleg naar aanleiding van een specifiek project of specifieke opdracht. Constructief deelnemen aan het dienstoverleg binnen de technische dienst. Ervoor zorgen dat iedere (project)medewerker over alle informatie beschikt die hij/zij nodig heeft om zijn/haar taken goed te kunnen uitvoeren. Actief rapporteren in verband met de werking van de dienst, de uitvoering van de beleidsdoelstellingen, de voortgang van projecten, activiteiten etc. aan de leidinggevende en aan de beleidsverantwoordelijken. 3

4 Verzorgen van een optimale top-down en bottom-up communicatie: rapporteren, aftoetsen van voorstellen etc. - Polyvalent meewerken aan opdrachten in de dienst, organisatie of sector vanuit eigen functie, werkdomein en competenties: Leiden en begeleiden van projecten die dienstoverschrijdend zijn in opdracht van de stadssecretaris. Actieve participatie aan projecten of implementatie van nieuwe regelgeving of processen op een organisatiebreed niveau. C. Profielomschrijving : Kennisvereisten : Kennis van de nieuwe gemeentewet en gemeentedecreet Kennis van de wetgeving op de overheidsopdrachten. Kennis van de verkeerswetgeving (wegcode, plaatsingsvoorwaarden van verkeersborden, kennis van de vademecums voor fietsvoorzieningen en duurzaam parkeerbeleid, ) Grondige kennis inzake bouwkunde (materialen, wegen- & waterlopen en riolering). Grondige kennis van toepassing van standaardbestek 250 en 260 voor de wegenbouw. Kennis van informaticatoepassingen (MS Office). Vaardigheidsvereisten : Over de nodige leidinggevende kwaliteiten beschikken. Gevoel hebben voor bestuurlijke en politieke verhoudingen en processen. Over goede materiekennis beschikken m.b.t. het vakgebied of in staat zijn die binnen een korte termijn te verwerven. Kunnen plannen en organiseren. Beschikken over rekenkundig en mathematisch inzicht. Resultaatsgericht kunnen werken. Over een goede communicatieve uitdrukkingsvaardigheid beschikken eigen aan een leidinggevende en representatieve functie. Over administratieve vaardigheden beschikken en een voldoende zakelijke ingesteldheid. Probleemsituaties zelfstandig kunnen oplossen Attitudevereisten : Zin hebben voor orde, organisatie en discretie. 4

5 Objectieve toepassing van de wetgeving, statuten, reglementen en andere richtlijnen. Medewerkers de vrijheid geven om een eigen inbreng te hebben. Flexibel zijn. Klantvriendelijk zijn. Enthousiaste houding t.a.v. de job, de opdracht van de gemeente. Bereid zijn om functiegerichte cursussen te volgen. Titel 5. Hoe solliciteren? U kunt schriftelijk solliciteren naar het College van Burgemeester en Schepenen, Heernisse 6, 8600 Diksmuide. Uw sollicitatiebrief, CV, kopie van uw diploma en uittreksel uit het strafregister moeten ten laatste op 22 juli 2015 toekomen. De poststempel geldt als bewijs van tijdig toezenden. Indien u uw brief afgeeft aan het onthaal van het stadsdiensten, dan krijgt u er een ontvangstbewijs. Dit briefje geldt dan als bewijs dat u tijdig uw brief hebt binnen gebracht. U mag ook solliciteren via e mail op het adres 5

INFORMATIEBERICHT. Diensthoofd Burgerzaken & Juridische Ondersteuning. 1 voltijdse statutaire functie graad A1a-A3a

INFORMATIEBERICHT. Diensthoofd Burgerzaken & Juridische Ondersteuning. 1 voltijdse statutaire functie graad A1a-A3a INFORMATIEBERICHT Diensthoofd Burgerzaken & Juridische Ondersteuning 1 voltijdse statutaire functie graad A1a-A3a Het gemeentebestuur van de gemeente Wielsbeke gaat over tot de aanwerving van een (m/v)

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER BOEKHOUDING (B1-B3) (CONTRACTUEEL)

SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER BOEKHOUDING (B1-B3) (CONTRACTUEEL) SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER BOEKHOUDING (B1-B3) (CONTRACTUEEL) BRANDWEERZONE MIDWEST AANWERVINGSPROCEDURE 1. Doel - wat is de unieke bijdrage van deze functie tot de organisatie Verantwoordelijk zijn

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER BOEKHOUDING (B1-B3) (CONTRACTUEEL)

SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER BOEKHOUDING (B1-B3) (CONTRACTUEEL) SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER BOEKHOUDING (B1-B3) (CONTRACTUEEL) BRANDWEERZONE MIDWEST AANWERVINGSPROCEDURE 1. Doel - wat is de unieke bijdrage van deze functie tot de organisatie Verantwoordelijk zijn

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER PREPLANNING - COMMUNICATIE(B1-B3) (CONTRACTUEEL)

SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER PREPLANNING - COMMUNICATIE(B1-B3) (CONTRACTUEEL) SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER PREPLANNING - COMMUNICATIE(B1-B3) (CONTRACTUEEL) BRANDWEERZONE MIDWEST AANWERVINGSPROCEDURE 1. Doel - wat is de unieke bijdrage van deze functie tot de organisatie Instaan

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL. ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem

INFORMATIEBUNDEL. ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem INFORMATIEBUNDEL ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem Inschrijvingsformulier Administratief Hoofdmedewerker Naam Voornaam Straat + Nummer Gemeente + Postcode Telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

AANWERVING VAN EEN. VOLTIJDS VERANTWOORDELIJKE ARCHIVERING EN ICT (niveau B) CLUSTER COMMUNICATIE EN ICT, ARCHIVERING EN ONTHAAL

AANWERVING VAN EEN. VOLTIJDS VERANTWOORDELIJKE ARCHIVERING EN ICT (niveau B) CLUSTER COMMUNICATIE EN ICT, ARCHIVERING EN ONTHAAL AANWERVING VAN EEN VOLTIJDS VERANTWOORDELIJKE ARCHIVERING EN ICT (niveau B) CLUSTER COMMUNICATIE EN ICT, ARCHIVERING EN ONTHAAL 1. STATUUT De vacante betrekking voor VOLTIJDS VERANTWOORDELIJK ARCHIVERING

Nadere informatie

Algemene info aangaande de functie

Algemene info aangaande de functie Algemene info aangaande de functie Functie Directeur WZC De Ceder Statuut statutair Aantal voltijds equivalenten 1 Prestatieverhoudingen voltijds Loopbaanonderbreking niet mogelijk Duur wervingsreserve

Nadere informatie

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren OCMW- secretaris A. Algemene toelatingsvoorwaarden een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten medisch

Nadere informatie

Boekhouder (m/v) Hulpverleningszone Centrum - diverse diensten

Boekhouder (m/v) Hulpverleningszone Centrum - diverse diensten Selectieprocedure voor de functie: Boekhouder (m/v) Hulpverleningszone Centrum - diverse diensten Contractuele functie, voltijds, onbepaalde duur Graad: consulent (B1-B3) Standplaats: Gent Diverse diensten

Nadere informatie

SAMENSTELLING VAN EEN STATUTAIRE/CONTRACTUELE WERVINGSRESERVE VOOR DE FUNCTIE VAN BOEKHOUDER WELKE ZIJN DE VOORWAARDEN VOOR AANWERVING?

SAMENSTELLING VAN EEN STATUTAIRE/CONTRACTUELE WERVINGSRESERVE VOOR DE FUNCTIE VAN BOEKHOUDER WELKE ZIJN DE VOORWAARDEN VOOR AANWERVING? SAMENSTELLING VAN EEN STATUTAIRE/CONTRACTUELE WERVINGSRESERVE VOOR DE FUNCTIE VAN BOEKHOUDER ALGEMENE VOORWAARDEN 1. u bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Plaats in het organogram

FUNCTIEBESCHRIJVING. Plaats in het organogram FUNCTIEBENAMING Administratieve graad : deskundige administratie en communicatie brandweerzone Noord-Limburg Weddeschaal : B1-B3 Te begeven volgens : werving Plaats in het organogram FUNCTIEBESCHRIJVING

Nadere informatie

MATERIESPECIALIST FINANCIËN (M/V)

MATERIESPECIALIST FINANCIËN (M/V) De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in statutair dienstverband: MATERIESPECIALIST FINANCIËN (M/V) Afdeling: Algemene diensten Graad en rang: adjunct van de directeur, A1 Standplaats: Brussel DE ORGANISATIE

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL OOSTERZELE

RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL OOSTERZELE RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL OOSTERZELE GOEDGEKEURD DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN 17 DECEMBER 2008 EN GEWIJZIGD DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTINGEN VAN 29 APRIL 2009 27 OKTOBER 2010 Namens

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL

RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL INHOUD Titel I. Toepassingsgebied en algemene bepalingen... 6 Afdeling I. Toepassingsgebied... 6 Afdeling II. Algemene bepalingen... 6 Titel II. De loopbaan...

Nadere informatie

Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v)

Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v) Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Wegen en

Nadere informatie

ARTS (M/V) DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ANV02049

ARTS (M/V) DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ANV02049 ARTS (M/V) DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ANV02049 Functiecontext De afdeling bijzondere jeugdbijstand is één van de afdelingen van de administratie

Nadere informatie

COÖRDINATOR EPALE VLAANDEREN (V/M)

COÖRDINATOR EPALE VLAANDEREN (V/M) Het departement Onderwijs en Vorming werft aan in contractueel dienstverband een COÖRDINATOR EPALE VLAANDEREN (V/M) Afdeling Europese programma s een leven lang leren Niveau A 111 Graad adjunct van de

Nadere informatie

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst AANWERVINGSBROCHURE Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst 1. Een nieuwe financiële dienst! Helemaal nieuw is het uiteraard niet. Zoals elk lokaal bestuur heeft zowel de gemeente als het OCMW van

Nadere informatie

Business analist A2 Business process management (M/V)

Business analist A2 Business process management (M/V) Business analist A2 Business process management (M/V) voor de steundienst van het college van hoven en rechtbanken Jobinhoud Profiel Werkgever Aanbod Deelnemingsvoorwaarden Solliciteren Kandidaten met

Nadere informatie

Materiespecialist financiën (M/V)

Materiespecialist financiën (M/V) De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in contractueel dienstverband: Materiespecialist financiën (M/V) Afdeling: Algemene Diensten Graad en rang: adjunct van de directeur, A1 Standplaats: Brussel Vacaturenummer:

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. 2. Takenpakket. Zie functieomschrijving.

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. 2. Takenpakket. Zie functieomschrijving. SELECTIEREGLEMENT Controleur teeltmateriaal specialist (M/V) statutaire functie, rang C1 graad Technicus met standplaats Leuven Afdeling ALV Productkwaliteitsbeheer Agentschap voor Landbouw en Visserij

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

JUNIOR ACCOUNT MANAGER (M/V) (CONTRACTUEEL ONBEPAALDE DUUR)

JUNIOR ACCOUNT MANAGER (M/V) (CONTRACTUEEL ONBEPAALDE DUUR) Het Facilitair Bedrijf werft aan in contractueel dienstverband JUNIOR ACCOUNT MANAGER (M/V) (CONTRACTUEEL ONBEPAALDE DUUR) Afdeling: Account Management Beleidsdomein: Bestuurszaken Niveau: B Graad: Deskundige

Nadere informatie

2. Stafmedewerker bouwkundig erfgoed Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED)

2. Stafmedewerker bouwkundig erfgoed Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED) VACATURES De projectvereniging TERF, een regionaal samenwerkingsverband tussen 7 gemeenten, met name Roeselare, Staden, Moorslede, Ingelmunster, Lichtervelde, Hooglede en Izegem gaat over tot de aanwerving

Nadere informatie

Communicatiedeskundige (m/v)

Communicatiedeskundige (m/v) Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): Communicatiedeskundige (m/v) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

Wilt u adverteren? Johan Depaepe johan.depaepe@jobatmedia.be. info@jobatmedia.be 02 467 48 00

Wilt u adverteren? Johan Depaepe johan.depaepe@jobatmedia.be. info@jobatmedia.be 02 467 48 00 Op zoek naar nog meer jobs in West-Vlaanderen? Surf naar Jobat.be/West-Vlaanderen Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies Reporter ter plaatse Wilt u adverteren?

Nadere informatie

Functienaam: Ict-deskundige Afdeling: Algemene Zaken. Graadnaam: Ict-deskundige Dienst: Communicatie

Functienaam: Ict-deskundige Afdeling: Algemene Zaken. Graadnaam: Ict-deskundige Dienst: Communicatie Functie Functienaam: Ict-deskundige Afdeling: Algemene Zaken Graadnaam: Ict-deskundige Dienst: Communicatie Functionele loopbaan: C4 C5 of B1 B2 B3 Subdienst: ICT Doel van de entiteit Beschrijving van

Nadere informatie

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 AANWEZIG: Lieven MEERT, voorzitter; Jan ARIJS, Annelies VAN DEN NEUCKER, André VAN DEN STEEN, Jordy DE DOBBELEER, Bart MIGNON, Tineke VAN DER DONCK, Guy D'HAESELEER, Renaat

Nadere informatie

MANAGING EDITOR (M/V)

MANAGING EDITOR (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve van 2 jaar in contractueel dienstverband:: MANAGING EDITOR (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Bestemmingspromotie Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

+5.847 jobs op jobat.be. Sales & Marketing. Marketing en social media. Jobs in Oost-Vlaanderen

+5.847 jobs op jobat.be. Sales & Marketing. Marketing en social media. Jobs in Oost-Vlaanderen ZATERDAG 1 2 T/M VRIJDAG 18 JANUARI 2013 www.jobat.be Marketing en social media Voor de job van je leven Dossier Sales & Marketing Ik ben een semibeliever Goed gebruikt, versterken sociale media je merk.

Nadere informatie