Wenst u deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen, of krijgt u hem via via en zou u hem graag direct ontvangen: stuur dan een mail naar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wenst u deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen, of krijgt u hem via via en zou u hem graag direct ontvangen: stuur dan een mail naar phd@vub.ac."

Transcriptie

1 Vrije Universiteit Brussel Nieuwsbrief voor junioronderzoekers 24 april 2008 INHOUD 1. Deze nieuwsbrief 2. Cursus Leidinggeven 3. Workshop 'How to make a good Powerpoint Presentation' 4. IES Research Colloquium 'Foresight Analysis' 5. Workshop 'Spreken voor leken' 6. Workshop 'English for Academic and Research Purposes' (EARP) 7. Opvolgingsverslag voor doctorandi 1. Deze nieuwsbrief Wenst u deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen, of krijgt u hem via via en zou u hem graag direct ontvangen: stuur dan een mail naar 2. Cursus Leidinggeven De cursus Leidinggeven zal in mei plaatsvinden in plaats van de voorziene data in maartapril. Dit is een nieuwe kans voor diegenen die eerder niet konden deelnemen! De plaatsen zijn beperkt, dus aarzel niet te lang om je in te schrijven. Deze intensieve cursus brengt in vier dagen de basistechnieken bij rond verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken van een leidinggevende. De workshop bestaat uit vier klassikale sessies van een hele dag en twee individuele coachingsessies van elk 1 uur per persoon. Tijdens de gemeenschappelijke dagen worden thema's besproken als bedrijfscultuur, taakgebieden van de leidinggevende, organiseren, communicatie, motiveren, macht gebruiken, delegeren, teamwork, effectief overleggen en vergaderen. Aan het einde van elk opleidingsonderdeel krijgen de deelnemers de opdracht om een concreet toepassingsproject uit te werken. Vervolgens wordt dit besproken tijdens een persoonlijk en individueel gesprek met de trainer. Deze workshop wordt gratis aangeboden, maar is enkel open voor ingeschreven doctoraatsstudenten van de Vrije Universiteit Brussel. De voertaal is Nederlands. Om een goed verloop van de workshop te garanderen, is aanwezigheid bij alle sessies vereist. Het maximum aantal deelnemers ligt op 15. Inschrijving is verplicht en gebeurt via dit online formulier: Data: 20 en 21 mei 2008: Leidinggeven Deel 1 29 en 30 mei 2008: Individuele Coaching (uur in overleg met lesgever) 3 en 4 juni 2008: Leidinggeven Deel 2 12 en 13 juni 2008: Individuele Coaching (uur in overleg met lesgever). De klassikale sessies vinden plaats van 9u tot 16u30 (1 u middagpauze) in D Meer informatie kan je terugvinden op de volgende webpagina: 3. Workshop 'How to make a good Powerpoint Presentation' Goede presentatietechnieken alleen zorgen er niet altijd voor dat die presentatie ook voldoende informatie verschaft of de gewenste impact heeft. Een powerpoint presentatie

2 is tegenwoordig een must geworden op elk congres en zelfs op kleinere bijeenkomsten. Tijdens deze workshop onder leiding van Prof. Dr. Jean-Pierre De Greve wordt onder andere getoond wat een slechte presentatie is, hoe je je informatie, gegevens en resultaten op een heldere manier in een visuele presentatie verwerkt, hoe en wanneer je gebruik kunt maken van animaties en hoeveel informatie er per dia zou mogen staan. Tijdens een tweede sessie zul je je eigen presentatie geven en feedback krijgen van de groep en de docent. De workshop vindt plaats op 15 en 23 mei 2008, telkens van 10 tot 12u. De exacte locatie wordt tijdig gemeld aan de deelnemers. De voertaal is Engels. Deelname is gratis, maar is enkel open voor ingeschreven doctoraatsstudenten van de Vrije Universiteit Brussel. Inschrijven is verplicht en gebeurt via dit online formulier: 4. IES Research Colloquium 'Foresight Analysis' Het Institute for European Studies (IES) organiseert een Research Colloquium rond 'Foresight Analysis' met Prof. Leo Van Audenhove als spreker. De lezing start met een introductie van het gebruik van voorspellingen binnen beleidsanalyse en een bespreking van enkele methodologische instrumenten. De nadruk ligt vervolgens op scenario analyse. Omdat technologische en sociale ontwikkelingen met een grote mate van onzekerheid gepaard gaan, helpen scenario's ons om alternatieve toekomstperspectieven in kaart te brengen. Het colloquium vindt plaats op dinsdag 6 mei 2008 om 15u in de IES Conference Room (Pleinlaan 5, 3de verdieping). De voertaal is Engels. Deelname is gratis, maar inschrijving verplicht door een te sturen met je gegevens naar 5. Workshop 'Spreken voor leken' Leer beter communiceren met de buitenwereld: media, bedrijven, jongeren! Wil je nog beter leren communiceren en vooral voor een groot publiek? Komt je boodschap niet altijd over zoals je het wenst? Kom dan naar de training 'Spreken voor Leken' op 13 mei en 27 mei 2008! Inschrijven kan nog tot 30 april 2008 via: Het aantal plaatsen is heel beperkt, dus aarzel niet te lang! Meer informatie: R&D-Wetenschapscommunicatie, tel. 02/ , 6. Workshop 'English for Academic and Research Purposes' (EARP) Op 19 mei 2008 begint de nieuwe cursus 'English for Academic and Research Purposes' (EARP). Deze cursus is gewijd aan het schrijven van academisch Engels. Om de cursus zo nauw mogelijk te laten aansluiten bij de noden van junioronderzoekers, hebben we gekozen voor het volgende formaat: na één 'klassikaal' seminarie voor een groep van maximum 30 junioronderzoekers, gaan we over naar individuele coaching sessies waarin je een tekst waaraan je op dit moment aan werkt, onder handen kunt nemen onder begeleiding van de docenten.

3 In het klassikale seminarie (maandag 19 mei, 10-12u) hebben Michael Whitburn en Pamela Dalby het over 'Writing in English: do's and dont's'. Deze sessie vormt een inleiding wat betreft de problemen waar je mee te maken krijgt bij het schrijven in het Engels, en legt een voldoende basis om deel te nemen aan de coaching sessies. Deze laatste gebeuren op afspraak (in de periode 26 mei-27 juni 2008) en zijn gericht op junioronderzoekers die op dit moment bezig zijn aan een academische tekst (artikel, hoofdstuk van een boek,...). Laat er geen misverstand over bestaan: de teksten worden NIET voor je gecorrigeerd, dat zul je zelf moeten doen. Maar hoe je dat moet doen, zal je geleerd worden op basis van je eigen werk, van jouw noden en van de fouten die jij maakt. BELANGRIJK: de coaching sessies (onder leiding van Michael Whitburn en Pamela Dalby) zijn enkel toegankelijk voor junioronderzoekers die de klassikale sessie gevolgd hebben! Er worden twee coachingsessies van 45 minuten voorzien voor elke student, met minstens een week tussen, zodat je de tijd hebt om de suggesties van de docenten te verwerken in je tekst. Inschrijving voor deze workshops EARP is verplicht en kan je doen via de volgende link: Het maximum aantal inschrijvingen ligt op 30! Snel inschrijven is dus meer dan eens de boodschap. 7. Opvolgingsverslag Ten laatste op 1 mei van elk academiejaar dient elke ingeschreven doctoraatsstudent een jaarverslag op te stellen waarin de vordering van het doctoraatsonderzoek aangetoond wordt. De indiening van dit opvolgingsverslag (ook wel 'vorderingsverslag' genoemd) gebeurt op het faculteitssecretariaat. Het opvolgingsverslag wordt door de Commissie voor de Doctoraatsopvolging (CDO) van de betrokken faculteit geëvalueerd en deze commissie geeft de doctorandus/a al dan niet de toelating om in te schrijven voor het volgende academiejaar. De meeste faculteiten beschikken over formulieren/templates die gebruikt moeten worden om het opvolgingsverslag op te stellen. Je kan die hier downloaden: of je wenden tot het faculteitssecretariaat. In het Centraal doctoraatsreglement van de Vrije Universiteit Brussel worden 4 luiken omschreven die ten minste in het opvolgingsverslag aan bod moeten komen. Elke faculteit kan door middel van het aanvullend facultair doctoraatsreglement bijkomende informatie eisen in dit verslag. Voor de reglementen: Voor meer informatie over de procedure van de CDO:

4 Vrije Universiteit Brussel Newsletter for junior researchers 24 April This newsletter 2. Workshop 'How to make a good Powerpoint Presentation' 3. IES Research Colloquium on 'Foresight Analysis' 4. Workshop 'English for Academic and Research Purposes' (EARP) 5. Progress Report for PhD Students 1. This newsletter You have received this newsletter because you are a registered PhD student of the Vrije Universiteit Brussel, or because you have expressed your interest in the past. If you do no longer wish to receive this newsletter, send us an at If someone passed the newsletter on to you and you would like to receive it directly, you can also send us an , at the same address. 2. Workshop 'How to make a good Powerpoint Presentation' The Central PhD Office is organizing a workshop in English on 'How to make a good Powerpoint Presentation'. This workshop, by Prof. Dr. Jean-Pierre De Greve, consists of two interactive 2-hour sessions that will provide you with the skills to set up a good presentation of your research for conferences or colloquia. The powerpoint tool will be introduced by showing the six commandments that give you the worst possible powerpoint presentation. We then discuss the pros and cons of your own 3-slide presentation that you have prepared in advance. Attention will also be given to timing aspects, and to you, using powerpoint-to-impresscolleagues. In the second session you'll present a powerpoint showing your own research, and together we examine why it is so good. The workshop will take place on 15 and 23 May 2008, from 10 to 12 am. The exact location will be communicated to the participants in due time. Participation is free of charge for enrolled PhD students of the VUB. Places are limited (max. 15). Registration for the workshop is mandatory and can be done by filling out the following online form: 3. IES Research Colloquium on 'Foresight Analysis' The IES kindly invites you to its next IES Research Colloquium on 'Foresight Analysis' by Prof. Dr. Leo Van Audenhove on Tuesday 6 May 2008 at 3 pm in the IES Conference Room (Pleinlaan 5, 3rd Floor). This lecture starts with an introduction to the rational of foresight and forecasting. It provides a short overview of their application in the field of ICTs and information society policy. After a brief introduction to the different methodological instruments used in foresight exercises this lecture specifically focuses on the use of scenario analysis. Due to the uncertainty of technological and social developments working with different scenarios can map alternative future trajectories, which is thought to result in better and more robust policy making.

5 Participation is free of charge, but registration is required by sending an to 4. Workshop 'English for Academic and Research Purposes' (EARP) A new course on writing 'English for Academic and Research Purposes' (EARP) will start on 19 May To match the practical needs of junior researchers, we have chosen the following format: one seminar for a group of maximum 30 junior researchers will be followed by individual coaching sessions where you can improve a text you are currently working on. In the group seminar (Monday 19 May, am) Michael Whitburn and Pamela Dalby will discuss 'Writing in English: do's and don'ts'. This group seminar should prove a useful introduction to the problems you encounter when writing in English, and should serve as a basis for the subsequent coaching sessions. The latter sessions are by appointment only (between 26 May and 27 June 2008) and are meant for junior researchers who are currently writing an academic text (paper, chapter of a book,...) in English. Let there be no misunderstanding: your text will NOT be corrected for you! You will have to do that yourself. But you will be taught how to do this based on your work, your needs and your mistakes. IMPORTANT: coaching sessions (by Michael Whitburn and Pamela Dalby) are restricted to junior researchers who have taken part in the aforementioned group seminar! There will be two 45-minute coaching sessions for each student, with one week in between, to allow sufficient time for you to incorporate the tutor's suggestions in your text. Registration is required for these EARP workshops by filling out the following online form: We can only accept a maximum of 30 students! First come, first serve. 5. Progress Report for PhD Students Each academic year, by 1st May at the latest, every PhD student has to submit an annual report outlining the progress he/she has made in their PhD research. The annual progress report will be assessed by the PhD Progress Monitoring Commission of the relevant faculty. The decision whether or not the PhD student will be given permission to enroll for the following academic year is based on their assessment. Most faculties issue documents or templates which each PhD student is expected to complete and submit by 1st May of the current academic year at the latest (go to or refer to the Faculty Secretariat). The Central PhD Regulations of the Vrije Universiteit Brussel specify that an annual PhD progress report should comprise a minimum of four sections. Every faculty is free to add items to this list in its individual faculty regulations, and lay down the format of the form to be submitted. For the regulations, see here:

Vaardighedenonderwijs voor promovendi

Vaardighedenonderwijs voor promovendi Faculteit der Geesteswetenschappen Vaardighedenonderwijs voor promovendi Graduate School for Humanities Faculteit der Geesteswetenschappen Universiteit van Amsterdam Academisch jaar 2014-2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vaardighedenonderwijs voor promovendi. Graduate School of Humanities. Faculteit der Geesteswetenschappen Universiteit van Amsterdam

Vaardighedenonderwijs voor promovendi. Graduate School of Humanities. Faculteit der Geesteswetenschappen Universiteit van Amsterdam Vaardighedenonderwijs voor promovendi Graduate School of Humanities Faculteit der Geesteswetenschappen Universiteit van Amsterdam Academisch jaar 2012-2013 1 INHOUD Inleiding 3 Overzicht vaardighedencursussen:

Nadere informatie

Draft EMP-end report: Collaborative learning in distance education 2006-2007

Draft EMP-end report: Collaborative learning in distance education 2006-2007 Draft EMP-end report: Collaborative learning in distance education 2006-2007 Samenwerkend leren op afstand Mathilde Molendijk Judith Kaandorp Draft EMP-endreport colleborative learning in distance education

Nadere informatie

Remote Teaching. Prof. S.N. Pollalis in M2 EDUCATIONAL AND ORGANIZATIONAL ISSUES: FACTS AND EXPERIENCES

Remote Teaching. Prof. S.N. Pollalis in M2 EDUCATIONAL AND ORGANIZATIONAL ISSUES: FACTS AND EXPERIENCES Remote Teaching Prof. S.N. Pollalis in M2 EDUCATIONAL AND ORGANIZATIONAL ISSUES: FACTS AND EXPERIENCES Delft University of Technology Faculty of Architecture Department of Real Estate & Project Management

Nadere informatie

the advanced way to manage your alumni relations

the advanced way to manage your alumni relations pagina the advanced way to manage your alumni relations pagina inhoudsopgave table of contents recommended by: Drs. Annette Nijs MBA Oud-staatssecretaris Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: Former Dutch

Nadere informatie

Opleidingscommissie kritisch geweten van de opleiding. Board of Studies critical conscience of the degree programme

Opleidingscommissie kritisch geweten van de opleiding. Board of Studies critical conscience of the degree programme Opleidingscommissie kritisch geweten van de opleiding Board of Studies critical conscience of the degree programme 28 april 2015 April 28 th 2015 Alles over de opleidingscommissie Everything about the

Nadere informatie

Beste ouder / verzorger, Welkom bij Mijnschoolinfo, het communicatie platform voor basisonderwijs.

Beste ouder / verzorger, Welkom bij Mijnschoolinfo, het communicatie platform voor basisonderwijs. Handleiding Registratie Mijnschoolinfo en App Nederlandstalig pagina 1-7 Registration Procedure Mijnschoolinfo and App English version see page : 8-16 Beste ouder / verzorger, Welkom bij Mijnschoolinfo,

Nadere informatie

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 MINORENGIDS 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT VERSIE 1.3 VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 2 SEPTEMBER 2014,

Nadere informatie

Handleiding Registratie Mijnschoolinfo en App Nederlandstalig pagina 1-7 For English version see page : 8-14

Handleiding Registratie Mijnschoolinfo en App Nederlandstalig pagina 1-7 For English version see page : 8-14 Handleiding Registratie Mijnschoolinfo en App Nederlandstalig pagina 1-7 For English version see page : 8-14 Beste ouder / verzorger, Welkom bij Mijnschoolinfo, het communicatie platform voor basisonderwijs.

Nadere informatie

3. What is your opinion on the format of the questionnaire (user-friendly/ Excel sheet etc)? (Open question)

3. What is your opinion on the format of the questionnaire (user-friendly/ Excel sheet etc)? (Open question) Bijlage A Evaluatie formulier: Environmental Questionaire 1. What is your opinion on the content of the questionnaire (sort of questions/themes, amount of questions)? (Open question) 2. Why/ how did you

Nadere informatie

Inschrijving bij de IND voor EU-onderdanen. IND registration for EU citizens

Inschrijving bij de IND voor EU-onderdanen. IND registration for EU citizens Inschrijving bij de IND voor EU-onderdanen IND registration for EU citizens Personen met de nationaliteit van een EU- of EER-lidstaat of Zwitserland (behalve Bulgarije en Roemenië) die langer dan drie

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

GR ON I VE R SI T Y I N GE N SINCE -1798- H AN ZE VRIJE RUIMTE JAAR 3 APPLI E D SCI E N CE S. Voorpagina

GR ON I VE R SI T Y I N GE N SINCE -1798- H AN ZE VRIJE RUIMTE JAAR 3 APPLI E D SCI E N CE S. Voorpagina UN H AN ZE I VE R SI T Y GR ON SINCE I N GE N -1798- APPLI E D SCI E N CE S Voorpagina VRIJE RUIMTE JAAR 3 2012-2013 1 VOORWOORD Beste student, Voor studenten van het Instituut voor Communicatie & Media

Nadere informatie

Welcome. Welkom. Inhoud. Contents. Speciale uitgave VSC Gebruikersdag januari 2014 Special Issue Users Day January 2014

Welcome. Welkom. Inhoud. Contents. Speciale uitgave VSC Gebruikersdag januari 2014 Special Issue Users Day January 2014 Speciale uitgave VSC Gebruikersdag januari 2014 Special Issue Users Day January 2014 Welkom Welkom bij deze speciale Gebruikersdag uitgave van VSC Echo! Naast de gebruikelijke rubrieken vind je er ook

Nadere informatie

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012 Infrastructure for Spatial Information in Europe Member State Report: Nederland, 2012 Title Member state report, Nederland, 2012 Creator IenM / Geonovum Date 2 mei 2013 Subject Rapportage invoering INSPIRE

Nadere informatie

Faculty of Economics and Business Administration 2007/2008. Masters Accountancy en Management Control. Accounting

Faculty of Economics and Business Administration 2007/2008. Masters Accountancy en Management Control. Accounting Faculty of Economics and Business Administration 2007/2008 Masters Accountancy en Management Control Accounting UVT-1-11.indd 1 16-04-2007 15:10:48 Contents Introduction Inleiding 3 Introduction 4 Tilburg

Nadere informatie

Les 7 Usability testing

Les 7 Usability testing READER Rich Internet Application Interaction Design Les 7 Usability testing INHOUDSOPGAVE INLEIDING...1 Hoofdstuk 1 Wat is Usability Testing?...2 1.1 Gedeelte uit Don t make me Think...2 1.2 Gedeelte

Nadere informatie

General Statute Universiteit Nyenrode B.V. as approved by the University Board

General Statute Universiteit Nyenrode B.V. as approved by the University Board General Statute Universiteit Nyenrode B.V. as approved by the University Board General Statute Universiteit Nyenrode B.V. version 4 Approved of by the University Council 16-June 2014 CHAPTER 1: GENERAL

Nadere informatie

AIOS-begeleidingsdocument

AIOS-begeleidingsdocument AIOS-begeleidingsdocument Tbv CAT-project / Bachelor scriptie 3e jaar Geneeskunde e-mail: cat-project@lumc.nl 1 Coördinatoren Dr Saskia Le Cessie Afdeling Medische Statistiek en Klinische Epidemiologie

Nadere informatie

Nederlands Centrum voor Beroepsziekten Jaarverslag 06

Nederlands Centrum voor Beroepsziekten Jaarverslag 06 Nederlands Centrum voor Beroepsziekten Jaarverslag 06 Netherlands Center for Occupational Diseases Annual report WHO Collaborating Center in Occupational Health Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid

Nadere informatie

Masters Marketing Management

Masters Marketing Management Faculty of Economics and Business Administration 2007/2008 Masters Marketing Management Marketing Research UVT-8_11.indd 1 16-04-2007 15:50:26 Contents Introduction Inleiding 3 Introduction 4 Tilburg University

Nadere informatie

Summary In the Netherlands, some major educational reforms in secondary education were implemented during the last twenty years. All these innovations aimed at enhancing the efficiency and quality of secondary

Nadere informatie

Advanced Courses CO. AANBOD Optional AC SEMESTER 1 - periode 1

Advanced Courses CO. AANBOD Optional AC SEMESTER 1 - periode 1 Advanced Courses CO Een Advanced Course (AC) is een module van 4 uur gedurende 1 periode (6wk). De AC s worden afgesloten met een schriftelijk tentamen/ opdracht/ mondelinge presentatie in de collegeweek

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - M Communicatiewetenschap - 2011-2012

Inhoudsopgave. Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - M Communicatiewetenschap - 2011-2012 Communicatiewetenschap (MSc) Vrije Universiteit Amsterdam - - M Communicatiewetenschap - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Communicatiewetenschap - 2011-2012 I Inhoudsopgave Master Communicatiewetenschap,

Nadere informatie

Inleiding Voorlopige Regeling Datamanagement Universiteit Leiden

Inleiding Voorlopige Regeling Datamanagement Universiteit Leiden Inleiding Voorlopige Regeling Datamanagement Universiteit Leiden Het onderwerp datamanagement is zeer actueel. Toenemende eisen van externe partijen als subsidieverstrekkers, maar ook de veranderende aard

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Statistiek en Financial and Actuarial Engineering

De onderwijsvisitatie Statistiek en Financial and Actuarial Engineering De onderwijsvisitatie Statistiek en Financial and Actuarial Engineering Een evaluatie van de kwaliteit van de masteropleidingen in de Statistiek en de Actuariële Wetenschappen aan de Vlaamse universiteiten

Nadere informatie

LICENTIEREGELING IET Interculturele Effectiviteit Training

LICENTIEREGELING IET Interculturele Effectiviteit Training LICENTIEREGELING IET Interculturele Effectiviteit Training Groningen, november 2014 Inhoudsopgave Licentieregeling IET... 2 1. De IET... 3 Wetenschappelijk verantwoord... 3 Interculturele competenties...

Nadere informatie

31 www.observantonline.nl

31 www.observantonline.nl 31 www.observantonline.nl Onafhankelijk weekblad van de Universiteit Maastricht Redactieadres: Postbus 616 6200 MD Maastricht Jaargang 35 30 april 2015 Make your voice heard! Vote during the University

Nadere informatie

Communicatie- en informatiewetenschappen (Ma) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - M Communicatie- en Informatiewetenschap -

Communicatie- en informatiewetenschappen (Ma) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - M Communicatie- en Informatiewetenschap - Communicatie- en informatiewetenschappen (Ma) Vrije Universiteit Amsterdam - - M Communicatie- en Informatiewetenschap - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Communicatie- en Informatiewetenschap

Nadere informatie