Team Psychosociaal Welzijn. Burn-out Hoe gaan we om met onze energie?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Team Psychosociaal Welzijn. Burn-out Hoe gaan we om met onze energie?"

Transcriptie

1 Team Psychosociaal Welzijn Burn-out Hoe gaan we om met onze energie?

2 2

3 Burn-out 3

4 Burn-out 1. Cijfers? 2. Redenen om hier mee om te gaan 3. Inzicht in het fenomeen stress/burn-out 4. Oorzaken van stress/burn-out 5. Preventiebeleid 6. Re-integratie op het werk 4

5 1. Cijfers 5

6 Stress en burn-out Een aantal cijfers (werkbaarheidsmonitor) 6

7 Stress en burn-out Een aantal cijfers 3 op de 10 werknemers (28%), in alle sectoren en alle beroepen, ondervinden vaak of altijd stress op het werk. 1 op de 10 werknemers kampt met een burnout Gemiddelde verzuim 2014 = 3,9%: 30-40% van de ziektedagen is stressgerelateerd Leeftijd, geen grote verschillen in cijfers, maar: In 2014: stressklachten = belangrijkste verzuimoorzaak onder jonge werknemers <25 jaar In 2014: daling aantal ziekteperiodes, stijging ziekteperiodeduur: 33% van het langdurig verzuim heeft te maken met stress, vooral onder jarigen Deze cijfers zijn identiek voor mannen en vrouwen. Sector: In 2015: Blijk van verhoogd risico bij contactuele beroepen (bv. onderwijs, zorgverstrekkers) Contract: minder dan 60% tewerkstelling = daling stressklachten 7

8 Actueel? Absenteïsme kortere duur daalt. Absenteïsme langere duur neemt toe: toename te wijten aan psychosociale factoren. Belangrijk: pre-fase herkennen om tijdig te kunnen ingrijpen, anders langere hersteltijd. Context creëren die vitaliteit ondersteunt: energiebronnen bewaken

9 2. Redenen om hier mee om te gaan 9

10 Stress en burn-out Redenen om hier mee om te gaan: Sociale redenen Visie van de organisatie Zorg en aandacht voor medewerkers gegeven de organisatorische context Economische redenen Stress op de werkvloer brengt directe en indirecte kosten met zich mee -> Werknemers die afwezig zijn omwille van stressklachten blijven gemiddeld 180 dagen thuis! Jaarlijkse kost van de gevolgen van stress en burn-out wordt geschat op ongeveer 4 miljard euro 10

11 Stress en burn-out Redenen om hier mee om te gaan: Wettelijke redenen Welzijnswet en bijhorende KB (28/02/ /03/014; KB 10/04/2014): o.a.: Maatregelen treffen om psychosociale risico s te vermijden Verplichtingen bepalen van de leidinggevenden in verband met de preventie van risico s Aan werknemers informatie en opleiding geven Aan CPBW noodzakelijke informatie meedelen en opleiding voorzien Procedures uitwerken CAO nr. 72 van 30/3/1999 voorkoming van stress via stressbeleid CAO nr.104 van 01/01/13 leeftijdsbewust personeelsbeleid 11

12 3. Inzicht in het fenomeen stress/burn-out 12

13 Stress en burn-out Wat is stress? Draaglast Persoon (manier van denken, eigen verwachtingen, persoonlijkheid, ) Omgeving (eisen/verwachtin gen werk/thuis) Draagkracht Persoon (geestelijke en lichamelijke sterkte) Omgeving (sociale steun) 13

14 Stress en burn-out Stress heeft geen nadelige gevolgen voor de gezondheid als Er voldoende draagkracht ervaren wordt Bv. Regelmogelijkheden/sociale steun (zie model karasek) Er voldoende recuperatiemogelijkheden zijn 14

15 Gezond spanningsverloop rust en actie - spanning en ontspanning. Kijk naar de natuur: daar vind je waarom zowel de dag als de nacht bestaan.

16 Stress en burn-out Gevolgen onevenwicht balans Fase 1 Mentale belasting/ spanningsklachten Onevenwicht draaglast- en kracht Moe maar voldaan Stressklachten = normale reactie = waarschuwing Bv. deadline Fase 2 Overspanning Falende coping Psychosomatische klachten = storing sociaal functioneren Gevoelens van onmacht Piekeren Tijdelijk out (+/- 8 weken thuis) Fase 3 Burn-out Emotionele uitputting (EU) Depersonalisatie (DP) Persoonlijke bekwaamheid (PB) > 1 jaar 16

17 Stress en burn-out Eindstadium: Wat is burn-out? Letterlijk: burn-out = opgebrand Je moet in VUUR en VLAM gestaan hebben om opgebrand te raken! 17

18 Stress en burn-out Wat is burn-out? Emotionele uitputting Van energiek naar mentaal en fysiek moe Burnout Depersonalisatie Van betrokkenheid naar cynisme Persoonlijke bekwaamheid Gevoel van te falen, objectief meer fouten maken die men subjectief uitvergroot Kan ik deze job nog wel? 18

19 Stress en burn-out Burnout versus depressie Burn-out Werk gerelateerd Wel willen, maar niet (meer) kunnen Energiestoornis Depressie Alle levensdomeinen Wel kunnen, maar niet meer willen Stemmingsstoornis 19

20 4. Oorzaken van stress/burn-out 20

21 Stress en burn-out Mogelijke verklaringen? Maatschappelijke evolutie: Flexibilisering van de arbeidsmarkt = jobonzekerheid Verplichtingen werk en thuis bv. combinatie werk en mantelzorg Te hoge verwachtingen van werknemers? Te hoge verwachtingen van werkgevers? Samengaan van job-factoren en persoonlijkheidskenmerken Stijging emotionele belasting (vooral zorgsector) Bespreekbaarheid van stress op de werkvloer? Slechts 15% heeft beleidsplan rond stress en burn-out 21

22 Oorzaken Bij de meeste onder ons heeft stress meer dan één oorzaak. Vaak gaat het om een combinatie van elementen. Het is niet altijd even gemakkelijk uit te maken waarom sommige mensen in een bepaalde periode stress krijgen en andere niet.

23 Oorzaken A. Factoren in de persoon B. Factoren in de situatie Situatie op privévlak Situatie op werkvlak

24 A. Factoren in de persoon Manier van kijken Hanteringsmogelijkheden Persoonlijkheidskenmerken

25 Stress en burn-out Het burn-out profiel, bestaat dat? Er zijn kenmerken die ervoor kunnen zorgen dat je meer/minder vatbaar bent om in een burn-out terecht te komen: Het goed willen doen Groot verantwoordelijkheidsgevoel Perfectionisme Moeite om hulp te vragen Verbeten doorgaan Gemakkelijk hulp aanbieden Niet willen teleurstellen Graag ja zeggen (bv gevoel nuttig/nodig te zijn ) Moeite met opkomen voor het zelf Weinig aandacht voor de eigen noden 25

26 B. Factoren in situatie: privé Hebben een invloed op de stressweerbaarheidsgrens Maken dat de emmer bijna vol is als je vertrekt naar het werk Bij het opmaken van de balans: hou rekening met factoren uit het werk en de privé. Vb. puberende kinderen, conflict met partner, huishouden, verlies, gezondheid, mantelzorg,

27 B. Factoren in situatie: werk Risicoanalyse Risico s bepalen en evalueren rekening houdend met: Arbeidsorganisatie Arbeidsinhoud Arbeidsvoorwaarden Arbeidsomstandigheden De interpersoonlijke relaties op het werk Contact met derden en feitenregister (Elementen waarop de werkgever een impact heeft en die objectief een gevaar inhouden) Uitgevoerd door WG in samenwerking met de medewerkers PAPS betrekken wanneer complexiteit van de analyse het vereist WG treft de passende preventiemaatregelen om psychosociale risico s te voorkomen (voor zover impact op het gevaar)

28 Stress en burn-out Naast individuele factoren ook context! Gevoel van controle over situatie Voorspelbaarheid van situaties Feedback Experimenten van Weiss (1971) Risico s identificeren + afstemming organisatie / individu bewaken 28

29 Levensloop v/e medewerker binnen de context van een organisatie Ontwikkelen Aantrekken Motiveren Behouden

30 B. Factoren in situatie: werk Arbeidsorganisatie: Structuur Samenwerking tussen diensten Procedures Algemene beleid Communicatie Vb. Cultuur Procedurematig Creatief Actiegericht Zorgzaam Specifieke combinatie van elementen Vb. Generieke competenties Leergierig Stessbestendig

31 B. Factoren in situatie: werk Arbeidsinhoud: Vb. Taken: Aard van het werk Taakduidelijkheid Complexiteit Variatie Belasting (emotioneel, psychisch, fysiek) Voldoende kennis / ervaring? Autonomie: voldoende? Te veel, te weinig? Aard van de werkdruk: planning mogelijk, re-actieve modus, ) Betrokkenheid: rol binnen de context helder houden, begrenzen indien nodig

32 B. Factoren in situatie: werk Arbeidsinhoud Hoge taakeisen: - Emotioneel - Cognitief - Fysiek Ongunstige uitkomsten: -Burnout -Absenteïsme -Geïrriteerdheid -Overspanning -Frustratie - Regelmogelijkheden Sociale steun

33 B. Factoren in situatie: werk Arbeidsvoorwaarden Vb. voorwaarden Uurrooster en arbeidsduur Opleidingsmogelijkheden Verloning Loopbaanmogelijkheden Evaluatieprocedures Gevraagde beschikbaarheid? Flexibiliteit? Indien gap met functievereisten: opleiding voorzien? Verloningspakket ervaren als billijk? Evaluatieprocedure transparant? Coherent toegepast?

34 B. Factoren in situatie: werk Arbeidsomstandigheden Vb. omstandigheden Inrichting van de arbeidsplaatsen Arbeidsmiddelen Omgevingsfactoren Werkhoudingen Concentratieruimtes (bij landschapsburelen) Techno-evolutie: voldoende afstemming met individuele voorkennis? Ergonomische aanpassingen mogelijk?

35 B. Factoren in situatie: werk Interpersoonlijke relaties op het werk Relaties tussen collega s en leidinggevenden Relaties met derden Relaties tussen groepen Communicatie Ondersteuning Vb. horizontaal: Wijze van samenwerken Contactmogelijkheden Sociale steun Vb. verticaal Stijl van leidinggeven Terugkoppeling Tijd voor medewerkers Werken in een Matrixstructuur

36 5. Gevolgen van stress/burn-out 36

37 Stress en burn-out Gevolgen voor het individu (evenals signalen) Fysiek Slaapstoornissen Daling in energie Hartkloppingen Gastro-intestinale klachten Benauwdheid Emotioneel/cognitief Daling controlegevoel Daling bekwaamheidsgevoel Daling motivatie Frustratie Angst Prikkelbaarheid Concentratiestoornissen Daling zelfwaarde Daling geheugen Stemmingswisselingen Onzekerheid over werk: verlaten of blijven? Gedragsmatig Attitudeverandering t.o.v. anderen (cynisme, afstandelijkheid) Zich afzonderen Daling in performantie Frequenter en langer ziek Agressiever Bron: Onderzoek naar burnout bij de Belgische beroepsbevolking: samenvatting van het eindverslag (http://www.werk.belgie.be/moduledefault.aspx?id=33630, 2015) 37

38 Fase 1: Signalen detecteren Fase 2: Informatie & erkenning Fase 3: Doorverwijzen + coaching Fase 4: Gezonde medewerker Burnout Re-integratie op het werk Recuperatie Herstel 38

39 Vier fasen FASE 1: Signalen detecteren (1) Luisterend oor: Hoe voelt de persoon zich? Stel vragen ter inschatting van de problematiek Heb je er last van, zijn er klachten? Is het werk-gerelateerd? Is dit mentale belastng, overspannen, burn-out? Hoe lang is het bezig? Stel vragen ter inschatting van mogelijke oorzaken Wat is de opeenstapeling van zaken in de werksituatie? Zijn er in de laatste periode of vroeger aangrijpende situaties voorgekomen in uw leven? LET OP: De veroorzakende factoren in stand houdende factoren! LET OP: Ga niet diagnosticeren (gebruik geen al te zware termen) 39

40 Vier fasen FASE 1: Signalen detecteren (2) Stel vragen ter inschatting van de ernst Zijn er meerdere signalen? Hoe zijn deze geëvolueerd? Kom je nog tot recuperatie? Wat is vooral lastig? Wat loopt nog goed? Hoe verloopt combinatie werk/privé? Waar haal je nog energie uit? Stel vragen ter inschatting van de ervaren sociale steun Zijn je collega s, LG, werkgever op de hoogte? Is je familie op de hoogte? Wat heeft de persoon zelf al ondernomen? Gesprek vertrouwenspersoon, LG,? Vermijdingsgedrag? 40

41 Vier fasen FASE 2: Informatie en erkenning Benoem de signalen Vat samen wat je gehoord hebt en herformuleer in eigen woorden (= gevoel van begrepen te worden) Geef erkenning Psycho-educatie Leg uit wat de klachten zijn en waarom de persoon deze ervaart (begrijpen ze hun signalen of maken ze zich zorgen?) Bv. balansmodel Geef aan wat je positief vindt aan de houding van de persoon Bv. knap dat je nog steeds aan het werk bent Bv. Knap dat je dit meldt Geef aan dat je merkt dat de persoon zich enorm inspant, volhoudt, zorgt voor collega s, 41

42 Vier fasen FASE 3: Doorverwijzen en informatie over behandeling Toon aan dat je de situatie mee opvolgt/verdere steun zoekt Praktische afspraken: geef je contacten door aan de persoon of contacteer je zelf een hulpverlenende instantie? Doorverwijzing mogelijkheden Personen intern/extern: Vertrouwenspersoon, leidinggevenden, personeelsdienst, Arbeidsgeneesheer Preventieadviseur psychosociale aspecten Opleidingen Huisarts Psychologen (klinisch) indien depressie of andere problematiek 42

43 Vier fasen FASE 3: Doorverwijzen en informatie over behandeling Geef informatie over cognitief gedragscoachingsproces Benadruk actieve rol in eigen herstel: werken aan uzelf Focus ligt op 3 fasen Herstelfase: vermindering van klachten Probleemoplossende fase: aanpak van problemen en eigen valkuilen Reïntegratiefase (zie later) + hervalpreventie Resultaat cognitieve gedragscoaching 80% verbetering klachten Minder spanningsklachten, minder uitputting en boost zelfvertrouwen LET OP: Belang van betrekken van organisatie (bv. leidinggevende) = snellere werkhervatting en mensen hebben minder het gevoel dat er altijd iets gekraakt zal zijn (= minder depersonalisatie) 43

44 WAT? ROL DOORVERWIJZING Mentale belasting/ spanningsklachten Nog aan het werk, klachten maar sociaal leven ok - Stimuleren recup + bekijken balans - Stimuleren melding leidinggevende - Erkenning - Polsen naar steun - Cursus stressbeheersing - Vertrouwenspersoon - PAPS Overspannen Al dan niet nog aan het werk, uitputting, klachten belemmeren sociaal leven - Tips ter recup - Nood aan korte time-out? Contact HA? - Stimuleren gesprek leidinggevende = oplossingsgericht - Cursus stressbeheersing - Vertrouwenspersoon - PAPS - Huisarts - Korte eerstelijnsbegeleiding Burn-out Uitputting, cynisme, twijfel eigen kunnen, - Erkenning disbalans - Signalen benoemen - Eerst recup (niet langer dan 3m) 44 - Info over coaching - Individuele gespecialiseerde begeleiding (gedragstherapie)

45 Nood aan recuperatie, maar Nadruk op belang van ACTIEF herstel Belang van re-integratie na recup Je leert van je klachten/burnout: anders leren kijken naar en omgaan met probleemsituaties Benadruk belang contact onderhouden met het werk Druk op belang van leidinggevende Druk op belang van steun van collega s DOEL: streven naar een snelle, geleidelijke re-integratie na recuperatie (in de eerste 3 maanden) 45

46 6. Preventiebeleid 46

47 Psychosociaal preventiebeleid 1. Primaire preventie Voorkomen van risico s en problemen 2. Secundaire preventie Vroegtijdig opsporen van problemen om schade te voorkomen 3. Tertiaire preventie Schade beperken 47

48 Primaire preventie Expliciteren van de strategie van de organisatie en de implementatie ervan Creëert duidelijkheid voor alle betrokkenen over wat van hen verwacht wordt / verhoogt de afstemming 48

49 49

50 50

51 Primaire preventie : levensloop van de medewerker Verschillende fasen optimaal ondersteunen Signalen kunnen tijdig opgevangen worden 51

52 Denkraam Bij de volgende slides: sta even stil bij de afstemming met de organisatie waarvan je deel uitmaakt. 52

53 Aantrekken Imago van het bedrijf coherent met de waarden op de werkvloer? Rekrutering: info voor kandidaten in overeenstemming met mogelijkheden binnen de organisatie? Onthaal en integratie van nieuwe mws.

54 Ontwikkelen Vorming, training, coaching, werkplekleren, Loopbaanbegeleiding Management development

55 Ontwikkelen : Generaties op de werkvloer Specifieke leer-methoden Vb. Seniors: expertise / Juniors: techno-kennis Synergie creëren 55

56 Afhaken Burn out Vb.: te veel nieuwe elementen: (andere taal tijdens vergaderingen) (nieuwe software) (andere stijl van leidinggeven) Medewerkers zijn het moe; zijn niet moe. 56

57 Motiveren 4 A s + I 1. Arbeidsorganisatie 2. Arbeidsinhoud 3. Arbeidsvoorwaarden 4. Interpersoonlijke relaties 5. Arbeidsomstandigheden Afstemming bewaken

58 Behouden Al het voorgaande goed doen Dialoog openhouden: afstemmingsmomenten Leerpunten? (wanneer medewerker org. verlaat)

59 Primaire preventie (balans) Draagkracht verhogen Belang sociale steun (cf. karasek) benutten: Erkenning van LG (vb. bij werkdruk: amaj, je hebt veel werk gedaan vandaag ) Intervisie ( gedeelde smart is halve smart ) Informele contacten bevorderen Teamactiviteiten (informeel of formeel vb. opleiding) Recuperatiemomenten: Pauzes optimaal benutten Actieve ontspanning bevorderen (vb. wandeling, joggen, ) Gezonde voeding bevorderen (fruit, thee ) Humor 59

60 Primaire preventie (balans) Draaglast beperken Oorzaken binnen het werk elimineren (risicoanalyse!) Bijvoorbeeld: Systeem om werkdruk op te volgen Evalueren efficiëntie administratieve flow Communicatiebeleid (vb. tussen diensten, verticale comm.) Voldoende en kwaliteitsvolle werkmiddelen voorzien (vb. informatica) Ergonomische werkmiddelen Thuiswerk/flextijden = op maat van de organisatie 60

61 Wat met Verandering? Chronisch? Impact op energie-flow van medewerker Vraagt energie - bepaald doel: energie mobiliseren - onzekerheid: erkennen Onzekerheid: quid focus? waar gaat energie naartoe? Focus houden op mogelijkheden (organisatie) Zelfzorg (individu) Sociale steun bieden 61

62 Nieuwe werken: andere contexten Telewerken Satteliet-kantoren Communicatiemiddelen: hoe inzetten ten dienste van de medewerker? Medewerkers begeleiden bij aanpassing aan nieuwe contexten; vereist een nieuwe afstemming. 62

63 Preventie: Uitwerken van een stress beleid/welzijnsbeleid 1) Engagement management 2) Werkgroep oprichten 3) Situatie in kaart brengen: meten is weten 4) Opmaken visietekst 5) Uitwerking beleidsplan 6) Implementeren beleid 7) Evaluatie en bijsturing

64 Secundaire preventie Alert zijn voor signalen van overbelasting Ken je medewerkers Pols expliciet naar spanningsvolle situatie Peer-coaching Medewerkers informeren over stress en zelfzorg Opleiding stress en zelfzorg voor teams (herkennen van stress, omgaan met stress en spanningen, ) Opleiding stress en zelfzorg voor leidinggevenden (herkennen van alarmsymptomen, ontstressend reageren) Benut informatiebronnen: Verzuimgesprekken, exitgesprekken, functioneringsgesprekken 64

65 Tertiaire preventie Eerste opvang bieden Leidinggevende, vertrouwenspersoon Coaching aanbieden Groepsbegeleidingen of interventies naar aanleiding van de risicoanalyse. Het opvangen en bijstaan van werknemers met stressproblematiek klinische begeleiding Werken aan de draaglast/draagkracht => interventies met HL, personeelsdienst, directie, eventueel coaching. Nagaan of verdere doorverwijzing noodzakelijk is Tijdig doorverwijzen Re-integratie faciliteren 65

66 Re-integratie op het werk 66

67 Re-integratie op het werk Fase 4 3 stappen: Herstelfase Probleemoplossende fase Persoon Werk Reïntegratiefase Voorbereiden Toepassen aangeleerde handvaten Betrekken werk + persoon 67

68 Re-integratie op het werk Herstelfase Arbeidsongeschiktheid: Bij ernstige EU maar redelijke DP en PB Recuperatie noodzakelijk Evaluatie na 2 à 4 weken Contact met HA, doorverwijzing cursus of begeleiding Bij volledige burn-out (EU + DP + PB) Herstel noodzakelijk Evaluatie na 2 à 3 maanden (niet langer dan 3!) In overleg met HA-AG-PAPS- 68

69 1. Stress en Burn-out Voorbereiding re-integratie Probleemoplossende fase - coaching Werken aan de balans Inzicht krijgen in de eigen klachten en stressbeheersingsmechanismen Inzicht krijgen in gedachten en gedragingen Nagaan wat de persoon nodig heeft om het werk (eventueel in een later stadium) te hervatten Wat kan ik zelf doen? Wat kan de organisatie doen? => Ter voorbereiding van de re-integratie 69

70 Re-integratie op het werk Re-integratie Reïntegratiefase Transdisciplinair Werknemer Werkgever Arbeidsgeneesheer Huisarts Psy Kinesist Loopbaanbegeleiding 70

71 Re-integratie op het werk Re-integratie Geleidelijke re-integratie (bv. deeltijds, aangepast werk, ) Voorwaarde van hervatting nagaan (Batterij groen? Steun van organisatie/leidinggevende? Kan de persoon met zijn valkuilen om?) Multidisciplinair overleg en opvolging (mits akkoord werknemer) Overleg huisarts (arbeidsongeschiktheid?), bedrijfsarts, Gesprekken leidinggevende Eventueel gesprek ter voorbereiding van de individuele coaching Reïntegratiegesprek Evaluatiegesprek!! Vaak niet de gewoonte om hierover te praten, niet weten hoe aan te pakken, wat burn-out is,!! = belang gesprekken + opvolging 71

72 Globale aanpak Organisatie Team Leidinggevende Individu 72

73 Organisatie Collectieve risicoanalyse psychosociale aspecten Bevraging Wellbeing Survey Provikmo Bevraging MIOS Bevraging Participatieve werkgroepen Bevraging Individuele gesprekken Welzijnsbeleid Trajectbegeleiding welzijnsbeleid 73

74 Organisatie Positief aanwezigheidsbeleid Beleid re-integratie Beleid positieve aanwezigheid Beleid verzuim Positieve bedrijfscultuur Beleid open en positieve cultuur 74

75 Team Specifieke risicoanalyse psychosociale aspecten Bevraging participatieve werkgroepen Bevraging individuele gesprekken Teamcoaching Workshop «teambemiddeling» 75

76 Team Intervisie Intervisie «moeilijke problematieken» Intervisie «teams in verandering» Workshop «world café» Teambuidling Workshop Veerkracht bevorderen Opleiding respectvol communiceren Werkgroep teamwaarden 76

77 Leidinggevende Rol van de leidinggevende Opleiding rol van de leidinggevende bij psychosociaal welzijn Signalen oppikken Workshop Vroegtijdig (h)erkennen van signalen Workshop optreden bij signalen van onwelzijn Opleiding verzuimgesprekken Coaching in leiderschap Coaching «leiderschapstijl» 77

78 Individu Sensibiliseren Sensibilisatie blijf niet met je probleem zitten Sensibilisatie interne procedure inzake psychosociale aspecten Vaardigheden verhogen Opleiding zelfzorg en stressbeheersing Signalen oppikken Workshop Vroegtijdig (h)erkennen van signalen Workshop optreden bij signalen van onwelzijn Opleiding verzuimgesprekken Opvanggesprekken Individuele begeleiding coaching Individuele begeleiding re-integratie 78

79 Het beste moment om een boom te planten was twintig jaar geleden. Het op één na beste moment is nu. Oud Chinees gezegde 79

80 Vragen? 80

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef Mens sana in corpore sano Juvenal Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef

Nadere informatie

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA Voorwoord Reïntegratie bij verzuim komt in de bestaande verzuimprocedures en protocollen wel aan de orde,

Nadere informatie

Psychosociale aspecten op het werk. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk

Psychosociale aspecten op het werk. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Psychosociale aspecten op het werk Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Inhoudstafel 1. Inleiding 3 2. Interventiemethodologie 5 2.1. Analyse van de aanvraag 6 2.2. Risicoanalyse

Nadere informatie

Onderzoek over Burn-out in België SAMENVATTING

Onderzoek over Burn-out in België SAMENVATTING Unité de Valorisation des Ressources Humaines Santé au Travail et Education pour la santé CITES Clinique du Stress Secteur Santé Mentale d ISoSL Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde Service Externe

Nadere informatie

Nell van de Ligt, Stress- en burn-outexpert www.ligtpunt.nl info@ligtpunt.nl

Nell van de Ligt, Stress- en burn-outexpert www.ligtpunt.nl info@ligtpunt.nl Ligtpunt.nl / Nell van de Ligt : Stress en burn-outexpert Bachstraat 35 6521 EH Nijmegen www.ligtpunt.nl info@ligtpunt.nl Tel: 06.14022339 Kvk: 09159941 Inhoudsopgave Voor wie?... blz. 1 Schade voor de

Nadere informatie

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Zo duidelijk zijn de signalen nooit, Leer ze herkennen en doe er samen iets aan! Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Deze publicatie is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Arbocatalogus Werkdruk en werkstress

Arbocatalogus Werkdruk en werkstress Arbocatalogus Werkdruk en werkstress Omgaan met gezondheidsklachten door psychosociale arbeidsbelasting Inhoudsopgave 8 3 8.1 Overspannenheid en burn-out 3 8.2 Traumatische ervaringen in werk 6 8.3 Rollen

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Algemeen Belgisch Vakverbond Hoogstraat 42 1000 Brussel www.abvv.be PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Leeswijzer Bij het afsluiten van de redactie van

Nadere informatie

Werk in balans. Mentale fitheid op het werk Brochure voor werknemers

Werk in balans. Mentale fitheid op het werk Brochure voor werknemers Werk in balans Mentale fitheid op het werk Brochure voor werknemers 1 Colofon Uitgave: TNO, januari 2010 Postbus 718 / 2130 AS Hoofddorp / 023-5549393 www.tno.nl/arbeid Oorspronkelijke uitgave: A guide

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid Opleidingen

Duurzame inzetbaarheid Opleidingen HEALTH & SAFETY Duurzame inzetbaarheid Opleidingen Opleidingskalender 2015 Welzijn www.securex.be/opleidingwelzijn Maatschappelijke fenomenen als stress en vergrijzing zorgen voor meer langdurige afwezigheden.

Nadere informatie

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt.

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. 2014 Het aanbod van Shared Ambition Inhoudsopgave Shared Ambition

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van ESF

Nadere informatie

Bijlagen. Werken aan morgen in de agrarische en groene sector. Leren van koplopers over langer doorwerken

Bijlagen. Werken aan morgen in de agrarische en groene sector. Leren van koplopers over langer doorwerken Bijlagen Werken aan morgen in de agrarische en groene sector Leren van koplopers over langer doorwerken november 2013 Gezondheidsonderzoeker: Brechtje Bokdam Dit is een uitgave van Stichting Gezondheidszorg

Nadere informatie

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1 in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 1 Het beleid heeft betrekking op alle middelen ( o.a. (il)legale drugs en medicatie) die een gedragsverandering

Nadere informatie

Wat en hoe bij Kanker en Werk

Wat en hoe bij Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Handleiding voor mensen die kanker hebben (gehad) Patiëntvertaling van de Blauwdruk Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Inhoud Inleiding 4 1 De diagnose 1.1 Ziekmelden

Nadere informatie

4.1 Leidinggevenden een onmisbare schakel

4.1 Leidinggevenden een onmisbare schakel THEMA 4 De rol van de direct leidinggevende 4.1 Leidinggevenden een onmisbare schakel 4.1.1 Ik als leidinggevende Om van competentieontwikkeling een succesverhaal te maken, spelen de direct leidinggevenden

Nadere informatie

Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen één week na de aanmelding al terecht voor een intake.

Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen één week na de aanmelding al terecht voor een intake. BREAKING BARRIERS & BUILDING BRIDGES B4 Organisaties COGNITIEVE EN OPLOSSINGSGERICHTE COACHING EN BEHANDELINGEN. Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

Psychosociale Arbeidsbelasting

Psychosociale Arbeidsbelasting ARBOCATALOGUS DEEL 6 Psychosociale Arbeidsbelasting VERSIE 2014 Psychosociale Arbeidsbelasting Arbocatalogus deel 6 Deze versie van de Arbocatalogus is in opdracht van het A&O-fonds Waterschappen opgesteld

Nadere informatie

een depressie is de hel op aarde

een depressie is de hel op aarde een depressie is de hel op aarde Buddyzorg Limburg 2014. 1 Inhoud Wat is een depressie. 3 Wat zijn de verschijnselen? 3 Hoe ontstaat het? 5 Behandeling. 7 Verschil tussen depressie, burn-out en overspannenheid.

Nadere informatie

Gezondheidsbevordering

Gezondheidsbevordering Work. Adapted for all. Move Europe. Gezondheidsbevordering op het werk voor werknemers met een chronische ziekte: Een gids voor goede praktijken Europees Netwerk voor Gezondheidspromotie op het Werk (ENWHP)

Nadere informatie

Wat u kunt lezen in de Livvit Gids

Wat u kunt lezen in de Livvit Gids Livvit Gids 2013 2 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids De hogescholen hebben voor de ondersteuning van hun gezondheidsmanagement weer voor Livvit gekozen, en zo hun vertrouwen uitgesproken in Zilveren Kruis

Nadere informatie

Oorzaken en motieven van de vroegtijdige uittrede van leraars

Oorzaken en motieven van de vroegtijdige uittrede van leraars 3333 Vakgroep Sociologie Onderzoeksgroep TOR Vrije Universiteit Brussel Pleinlaan 5, 1050 Brussel Departement Sociologie Onderzoeksgroep School en Politiek Universiteit Antwerpen Sint-Jacobsstraat 2, 2000

Nadere informatie

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2015 Gezond ondernemen Doe je samen! Wat staat in deze gids? Hoofstuk 1: Algemene informatie 3 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids 4 Zilveren Kruis Achmea zorgpartner 5 Eigen zorgverlener 6

Nadere informatie

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING In overleg werken aan preventie Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 100 Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233

Nadere informatie

Werkdruk en werkstress

Werkdruk en werkstress Werkdruk en werkstress Praktijkgids 3. Hulpmiddelen bij aanpak werkdruk Werkdruk en werkstress Praktijkgids 3. Hulpmiddelen bij aanpak werkdruk Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Richtlijnen voor de leidinggevende...

Nadere informatie

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe?

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? 3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? Een ziekteverzuim- en een re-integratieprotocol geeft vanuit een visie vorm aan de weg van arbeidsongeschiktheid naar -geschiktheid.

Nadere informatie