professioneel omgaan met andere culturen Begrip of begrijpen? BeHr Groep

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "professioneel omgaan met andere culturen Begrip of begrijpen? BeHr Groep"

Transcriptie

1 professioneel omgaan met andere culturen Begrip of begrijpen? BeHr Groep

2 Professionals in Nederland hebben dagelijks te maken met culturen en gedrag die hen niet eigen zijn. Of het nu bij de politie is, in de zorg, het onderwijs of bij een gemeente. Toch moeten zij er mee kunnen omgaan. Effectief en consistent. De BeHr Groep helpt hierbij. Via advies, coaching en training gericht op kennis, kunde en inzicht. Altijd direct toepasbaar in de eigen praktijk. 87% van deelnemers waardeert gevolgde training met zeer goed Het gedrag van een ander sluit door bijvoorbeeld sociaal of etnisch bepaalde cultuurverschillen vaak niet aan bij de eigen normen of waarden van een professional. Die moet dan zijn vak verstaan en zich niet laten leiden door de persoonlijke visie. Binnen de kaders van de organisatie kiest de echte professional het meest effectieve gedrag in de omgang met de ander. Dat vraagt van de professional dat hij begrijpt dat er sprake is van een cultuurverschil, en wat daar de reden van is. Zonder dat hij er per se begrip voor hoeft te hebben. Dat is de kern van multicultureel vakmanschap. Versterk de professional in zijn vakmanschap Worden uw medewerkers geconfronteerd met cultureel bepaald gedrag en vinden zij het moeilijk daarmee om te gaan? Of sturen uw leidinggevenden multiculturele teams aan en zoeken zij naar de juiste aanpak om de motivatie en betrokkenheid te vergroten? Kies dan voor een aanpak die de professional versterkt in zijn vakmanschap, uitgevoerd binnen heldere en gedragen kaders van de organisatie. Een aanpak die aansluit bij úw praktijk. De inspirerende, verhelderende en doelgerichte aanpak van de BeHr Groep, waarin: het management een visie ontwikkelt en de kaders bepaalt de professionals leren rol en persoon te scheiden, ofwel begrijpen, zonder per se begrip te hebben de professionals binnen kaders leren handelen op basis van kennis, kunde en inzicht Onderbouwd door praktijk en wetenschap De aanpak van de BeHr Groep is gebaseerd op zowel praktijk als wetenschap. Onze roots liggen bij de politie. Daar hebben wij aan de wieg gestaan van multicultureel vakmanschap. De opgebouwde ervaring hebben wij verder uitgebouwd en toepasbaar gemaakt voor alle situaties waarin sprake is van verschillen tussen mensen op het vlak van normen en waarden. Het resultaat is een aanpak die aantoonbaar succesvol werkt bij bijvoorbeeld gemeenten, de politie en grote bedrijven. Onze ervaring en wetenschappelijke inzichten vormen de basis van ons eigen interne kenniscentrum diversiteit. Een unieke bron van expertise in de maatschappij. 2

3 Meer dan etnisch Steeds vaker krijgen professionals in hun praktijk te maken met een cultuur die anders is dan de eigen. Daarbij gaat het niet alleen om etnische achtergrond, maar ook bijvoorbeeld om sociaal milieu of leeftijd. Cultuurverschillen kunnen belemmerend werken. Bijvoorbeeld wanneer de professional door zijn eigen reactie juist niet bereikt wat hij wil. Het kan ook onzeker maken, of een onprofessioneel beeld geven van de organisatie. Zeker wanneer professionals los van elkaar anders handelen bij vergelijkbaar gedrag. Rol en persoon scheiden Maar hoe help je professionals een andere cultuur begrijpen en er beter mee omgaan? Zij zitten immers niet te wachten op weer een training diversiteit waarin zij horen dat ze meer oog moeten hebben voor de ander. Waar ze behoefte aan hebben is duidelijkheid van de organisatie en de tools om het eigen gedrag af te stemmen op dat van een ander. Zonder de eigen normen en waarden te hoeven negeren. Dat kan wanneer de organisatie heldere richtlijnen biedt en duidelijk maakt wat de vakmatige rol van de professional is. Van visie naar praktijk Onze integrale aanpak begint bij het management van de organisatie. Daar bouwen we aan een visie op het omgaan met andere culturen en vertalen dit samen door naar kaders voor de dagelijkse praktijk. Dit is belangrijke input voor de trainingen en coaching die wij professionals bieden. Daarin spreken wij hen aan op hun vakmanschap, maar bieden we ook ruimte voor hun eigen gevoel. Met deze aanpak zitten we heel dicht op de huid van de professional. Enerverend en confronterend coachend. Maar altijd in een herkenbare context, omdat we maatwerk bieden en werken met mensen uit de praktijk van uw professionals. Al x multicultureel vakmanschap bij Amsterdamse politie Samen met de BeHr Groep heb ik een trainingsprogramma Multicultureel Vakmanschap (MCV) ontwikkeld voor de Politie Amsterdam-Amstelland. Eerst voor de recherche, daarna ook voor het geüniformeerd personeel. Inmiddels zijn er al ongeveer collega s getraind en daar zal het zeker niet bij blijven. Amsterdam pakt groot uit. En het blijkt dat het werkt. Onze mensen maken gemakkelijker verbinding tijdens verhoor en op straat, en zijn daardoor effectiever. De collega s weten de juiste bejegening toe te passen op de verschillende groepen en individuen. De kracht van de trainers vind ik, dat ze heel goed aansluiten bij de praktijk. Ze blijven goed op de hoogte van ontwikkelingen binnen ons werkveld. Deelnemers ervaren en waarderen dat. De training is inmiddels een vast onderdeel van het opleidingsprogramma, dat door de Amsterdamse Politieacademie wordt aangeboden aan de onderdelen. Nu werk ik aan de verdere borging van multicultureel vakmanschap. En nog regelmatig vraag ik de BeHr Groep om advies. Bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van tools om de verhooraanpak te verbeteren. Paulo Meijer Regionaal projectleider MCV Dienst Programmamanagement, Politie Amsterdam-Amstelland 3

4 onze diensten Met onze dienstverlening willen wij u een integrale aanpak bieden: van visievorming, via beleidsimplementatie op de werkvloer naar borging voor de langere termijn. Daarvoor verzorgt de BeHr Groep advies, coaching en training. Maatwerk staat centraal in onze dienstverlening. Onze aanpak moet aansluiten bij uw praktijk, zodat de opgedane kennis en kunde direct toepasbaar is. Daarom besteden wij veel aandacht aan de intake, en zorgen we voor een goed onderbouwd plan van aanpak. Advies Wij adviseren organisaties die problemen ervaren of verwachten in de omgang met andere culturen. Bijvoorbeeld wanneer baliepersoneel frequent geconfronteerd wordt met gedrag dat niet aansluit bij de eigen normen en waarden. Of wanneer een bedrijf een groot verloop kent onder het allochtone deel van het personeel. Daarbij passen we verschillende instrumenten toe, zoals een bedrijfscultuurscan en praktijkobservatie. Coaching Opdrachtgevers kiezen aanvullend op de groepstrainingen vaak voor onze individuele coachingstrajecten. Doorgaans zijn deze gericht op leidinggevenden. Zij spelen namelijk een belangrijke rol bij het duurzaam borgen van verworven inzichten en vaardigheden op het gebied van multicultureel vakmanschap. Training De BeHr Groep biedt een uitgebreid programma trainingen en workshops. De meeste trainingen maken wij op maat, maar we hebben ook standaardtrainingen in onze portfolio. Op de volgende pagina vindt u er meer informatie over. Leidinggevenden TNT Post leren professioneel omgaan met andere culturen Bart Beek Manager Diversity Personeelszaken Nederland, TNT Post Het personeelsbestand van TNT Post is heel divers. Zeker in de Randstad, waar hier en daar wel 60 nationaliteiten werken. Die diversiteit in de personele samenstelling neemt alleen maar toe. Voor ons is het de uitdaging dat al die medewerkers goed met elkaar kunnen samenwerken, en dat ze zich verbonden voelen met het bedrijf. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Daarom hebben we de BeHr Groep ingeschakeld. Zij trainen onze leidinggevenden en medewerkers in multicultureel vakmanschap. De aanpak van de BeHr Groep sluit aan bij een bedrijf dat als werkvloer alle straten van Nederland heeft: niet teveel theorie, vooral concreet aansluiten bij de praktijk van alledag en, ook belangrijk: de thematiek wordt luchtig en levendig gebracht. Leidinggevenden leren bijvoorbeeld dat ze als professionals echt niet overal begrip voor hoeven te hebben, maar dat ze wel moeten begrijpen wat er speelt als je werkt met andere culturen. Daarnaast krijgen ze concrete handvatten hoe daar mee om te gaan in de praktijk. Dat spreekt onze mensen aan. 4

5 trainingen op maat Heeft uw organisatie behoefte aan versterking van multicultureel vakmanschap? De BeHr Groep biedt maatwerktrainingen die volledig aansluiten bij uw praktijk. Gefundeerd op heldere didactische principes. Dat onze methodiek aanslaat, blijkt uit de hoge waardering van deelnemers. En het feit dat zij de geleerde inzichten en vaardigheden direct in de praktijk weten toe te passen. Onze opleidingsvisie gaat uit van vier basisprincipes: de juiste trainer voor 1 het onderwerp We hebben vaste trainers in dienst, die zorgvuldig zijn geselecteerd op hun kennis en vaardigheden. Voor specifieke onderwerpen werken zij in trainingen samen met externe experts. precies genoeg en 2 precies op tijd De trainingen sluiten aan op het actuele kennis- en functioneringsniveau van de deelnemer. Overtollige bagage vermijden we. praktisch, verbinden 3 van leren en werken Onze trainingen hebben altijd een praktische inslag. De opgedane kennis en vaardigheden moeten direct toepasbaar zijn in de dagelijkse werksituatie. aandacht voor 4 het individu Iedere deelnemer is verzekerd van individuele aandacht. Tijdens en na de training kan de deelnemer op de persoon toegespitste uitleg krijgen. Het basisconcept Ons basisconcept bestaat uit een tweedaagse training, waarbij de eerste dag gericht is op kennis en de tweede dag op praktische vaardigheden. Vooral de tweede dag is vaak erg enerverend voor de deelnemers. Een greep uit onze trainingen Multicultureel vakmanschap We nemen de deelnemers mee in dilemma s van hun dagelijkse, weerbarstige praktijk. Door theorie te koppelen aan praktische dilemma s krijgen deelnemers inzicht in het werken vanuit verschillende cultuurpercepties en hoe zij daarmee kunnen omgaan. Jeugd- en straatcultuur Deze training geeft inzicht in de straatcultuur, de daarbij behorende mechanismen en de rol en positie van de professional daarin. In het bijzonder interessant voor bijvoorbeeld docenten, hulpverleners, jongerenwerkers, straatcoaches en politieagenten. Bejegening jeugd Het vervolg op bovenstaande training. Deelnemers versterken hun kennis, vaardigheden, houding en gedrag. Met als doel de samenwerking met jongeren te verbeteren en overlast te reduceren. Diversiteit in leidinggeven Een divers team vraagt om goed leiderschap. Binnen een divers team kunnen grote verschillen in denkwijze, houding en gedrag bestaan. Tijdens deze training We zetten dan acteurs in, die deelnemers confronteren met alledaagse dilemma s uit hun eigen praktijk. Onze trainers bewaken daarbij goed de balans tussen confronteren en relativeren. Ook met behulp van de nodige humor en zelfspot. Onderstaand een aantal van de trainingen die wij vaker hebben gegeven. De inhoud wordt altijd op maat gemaakt voor uw organisatie. leert de deelnemer hoe hij op een goede manier zijn team kan aansturen en samenwerking realiseert. Weerbaarheid in een multiculturele samenleving Professioneel handelen in lastige situaties staat centraal in deze training. De deelnemer krijgt achtergrondinformatie over de oorzaken van spanning en over de verschillende doelgroepen waarmee hij te maken krijgt. Daarnaast werkt de deelnemer aan de mentale en fysieke weerbaarheid. Multicultureel opsporen & verhoren Deze training is gericht op politieorganisaties en heeft tot doel de interactie tussen de rechercheur en zijn klanten met een andere culturele achtergrond te verbeteren tijdens het opsporingsonderzoek. Voorbeelden van cursussen Migratiegeschiedenis Cultuur en cultuurpercepties Religie (Islam en ons werk) Voorbeelden van workshops Netwerkontwikkeling Opstellen Jeugdbejegeningsprofiel 5

6 thuis in uw praktijk De praktijk van een politieagent is anders dan die van een verpleegkundige. Toch moeten beiden in hun dagelijks werk multicultureel vakmanschap kunnen toepassen. Daarom zorgen wij ervoor dat we goed thuis zijn in de vragen en dilemma s van verschillende sectoren. Openbare Orde & Veiligheid Bij professionals in frontlinieorganisaties speelt multicultureel vakmanschap een steeds belangrijkere rol. Zowel om reden van arbeidsmarkt als afspiegeling is een divers samengesteld personeelsbestand belangrijk. Daarbij is het teamfunctioneren in deze sector cruciaal. Er moet soms immers onder grote druk samengewerkt worden. Elkaar (er)kennen in elkaars verschillende achtergrond is dan soms van levensbelang. Ook in de contacten met de samenleving is multicultureel vakmanschap essentieel. Vaak vindt het contact namelijk plaats in stressvolle situaties. Waarbij een juiste reactie op het gedrag van betrokkenen kan zorgen voor de-escalatie. Dat vraagt om het professionele vermogen gedrag te kunnen duiden en daar naar te handelen. Omdat een organisatie als de politie door burgers ook als normstellend wordt gezien, is uniformiteit in handelen wel van belang. Alle professionals in de organisatie werken vanuit dezelfde kaders. Onderwijs Het onderwijs ervaart op verschillende manieren de toenemende pluriformiteit van de Nederlandse samenleving. Daarbij speelt ook nog eens nadrukkelijk het verschil tussen generaties. Dat begint soms al binnen het docentenkorps zelf, waar verschillende leeftijdsgroepen samenwerken en één lijn moeten vinden in de didactische en persoonlijke benadering van leerlingen. Daarbij krijgen docenten te maken met een jongerencultuur die soms ver afstaat van hun eigen referentie. Goed onderwijs geven aan álle leerlingen is dan alleen mogelijk als de docent weet hoe hij zijn leerlingen kan aanspreken en motiveren. Dat is multicultureel vakmanschap in het onderwijs. Het kan uitstroom en vroegtijdige uitval reduceren. Ook in de omgang met ouders spelen culturele verschillen een rol. Zo blijft de participatie van allochtone ouders achter bij die van autochtone ouders. Terwijl ouderparticipatie voor veel scholen zeker in het primaire onderwijs essentieel is. Profit De ontwikkeling van de arbeidsmarkt en de demografische ontwikkeling in Nederland betekenen dat bedrijven toe (moeten) groeien naar een meer divers personeelsbestand. Dat vraagt van het management inzicht in het binden en boeien van mensen met verschillende culturele achtergronden. Van sturen op één cultuur moeten bedrijven kijken naar het binden en boeien van mensen met veel verschillende achtergronden. Mensen die ook meer dan vroeger hun eigen identiteit willen behouden binnen het grotere geheel van het bedrijf. Het vraagt in toenemende mate multicultureel vakmanschap van leidinggevenden om deze medewerkers effectief samen te laten werken en te motiveren. Ook in commercieel opzicht worden bedrijven uitgedaagd door de multiculturele samenleving. Want in consumentenmarketing geldt dat bedrijven die culturele aspecten in het koop- en gebruiksgedrag herkennen en daarop anticiperen succesvoller zijn. Dit gaat ook op in een business to business omgeving. 6

7 Ambtenaren Gemeente Roosendaal leren omgaan met agressie De BeHr Groep geeft bij de gemeente Roosendaal trainingen in het omgaan met agressie en emotie, voor alle circa 250 ambtenaren die (frequent of dagelijks) contact hebben met burgers. Aanleiding was een medewerkerstevredenheidsonderzoek, waaruit bleek dat veel medewerkers last hadden van agressief en emotioneel gedrag van burgers. We begonnen met een pilot voor tien medewerkers van Toezicht en Handhaving. Kritische mensen die eigenlijk geen zin hadden in weer een training. Maar na afloop waren ze razend enthousiast. Dat is vooral omdat het geen standaard training is, maar echt afgestemd op de praktijk van de deelnemers. Daardoor is het heel herkenbaar en kunnen ze er direct iets mee doen. Juist deze situationele aanpak maar wel gefundeerd op een stevige theoretische basis maakt het succes van de trainingen. Dat kan alleen doordat de trainers zich vooraf goed inleven in de situatie van de deelnemers, ook via uitvoerige gesprekken. Nieuwe ambtenaren laten we nu via e-learning kennismaken met ons beleid en het agressieprotocol. De BeHr Groep heeft ervoor gezorgd dat hun trainingen daar naadloos op aansluiten. Anita van Loon Projectleider Agressiebeleid, gemeente Roosendaal Zorg & Welzijn De zorgsector is bij uitstek een sector waar cultuurverschillen sterk kunnen spelen. Er is sprake van afhankelijkheid en vaak noodzakelijk fysiek contact. Daarbij is de houding naar gezondheid en gezondheidszorg deels cultuurbepaald. Elkaar niet begrijpen in deze context leidt niet alleen tot frustrerend onbegrip, maar houdt in veel gevallen ook (grote) risico s in. Multicultureel vakmanschap is hier dus noodzakelijk. Om naar de cliënt adequaat te reageren in zorgsituaties. Maar bijvoorbeeld ook voor de omgang met familie van cliënten, die een positieve bijdrage kunnen leveren in het zorgproces of dit juist hinderen. Een bedreiging voor goede zorg is het probleem goede professionals te vinden. Zorginstellingen moeten daarom alle segmenten van de arbeidsmarkt aanspreken. Ook mensen met een andere culturele achtergrond. Dat leidt tot meer culturen aan het bed, met als positief neveneffect dat veel cliënten zich gemakkelijker thuis zullen voelen. Overheid De overheid moet als geen andere organisatie een afspiegeling zijn van de pluriforme samenleving. Omdat zij herkenbaar en toegankelijk wil zijn voor alle burgers. En omdat de overheid zelf ook voeling moet houden met de maatschappij die zij dient. Burgers kijken immers vanuit verschillende culturele achtergronden naar hun leefomgeving. Waarbij niet iedereen dezelfde invulling geeft aan zijn of haar burgerschap. Voor ambtenaren is het daarom belangrijk verschillen te begrijpen, te duiden en te vertalen naar de eigen dienstverlening. Meer aandacht voor cultuurverschillen kan daardoor juist een bredere participatie bewerkstelligen. In contact met burgers zien ambtenaren ook een negatieve ontwikkeling: een toename aan agressie en emotie. Gedrag dat al dan niet bedoeld intimiderend werkt. Ambtenaren die hiermee leren omgaan, werken effectiever, zekerder en meer tevreden. 7

8 BeHr Groep De BeHr Groep De BeHr Groep is specialist in multicultureel vakmanschap. Wij helpen organisaties en professionals effectief op te treden in situaties waar sprake is van botsende culturen. Op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Daarvoor beschikken wij over een gedreven team adviseurs, coaches en trainers. Mensen met kennis van de praktijk van onze opdrachtgevers. Zodat wat wij leren en adviseren altijd direct toepasbaar is. De oprichters van de BeHr Groep voelen zich vanuit hun eigen achtergrond sterk verbonden met de multiculturele samenleving. Dat vertaalt zich bijvoorbeeld in onze betrokkenheid bij en sponsoring van initiatieven gericht op verbinding tussen groepen in onze multiculturele maatschappij. BeHr Groep BV Hoofdstraat 244, 3972 LK Driebergen Telefoon: Fax: Website:

Grip op agressief en lastig gedrag

Grip op agressief en lastig gedrag Grip op agressief en lastig gedrag AgressieWerk.nl Brochure Agressietraining voor de Zorg Omgaan met lastig en agressief gedrag AgressieWerk.nl 06-42170546 info@agressiewerk.nl Brochure Agressietraining

Nadere informatie

Archipel Kenniscentrum. Archipel Academie. Trainingen Agressie. het gevoel van samen

Archipel Kenniscentrum. Archipel Academie. Trainingen Agressie. het gevoel van samen Archipel Kenniscentrum en Archipel Academie Trainingen Agressie het gevoel van samen 2014 Archipel Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Archipel worden openbaar

Nadere informatie

st r e s smanagement Inzicht in het omgaan met spanningen. Maximaal aantal deelnemers 12 Leren oplossingsgericht te handelen.

st r e s smanagement Inzicht in het omgaan met spanningen. Maximaal aantal deelnemers 12 Leren oplossingsgericht te handelen. st r e s smanagement De cursus 'stressmanagement' is bedoeld voor iedereen die in zijn/haar werksituatie te maken krijgt met stress als gevolg van problemen en spanningsvolle situaties. De eigen ervaringen

Nadere informatie

Grip op agressief en lastig gedrag

Grip op agressief en lastig gedrag Grip op agressief en lastig gedrag AgressieWerk.nl Brochure Agressietraining voor Ambtenaren en Lokale Overheid Omgaan met lastig en agressief gedrag AgressieWerk.nl 06-42170546 info@agressiewerk.nl Brochure

Nadere informatie

Workshop Up to date agressiebeleid

Workshop Up to date agressiebeleid 1 Workshop Up to date agressiebeleid Van beleid naar praktijk 27 mei 2015 William Bertrand w.bertrand@radarvertige.nl Programma Introductie Feiten en cijfers enquête Knelpunten uit de praktijk Kijk op

Nadere informatie

Communiceren op basis van Management Drives De wereld van de kleuren onthuld

Communiceren op basis van Management Drives De wereld van de kleuren onthuld Haalt het beste uit uw mensen! Communiceren op basis van Management Drives De wereld van de kleuren onthuld Haalt het beste uit uw mensen! Management Drives? Management Drives is het bedieningspaneel en

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

Workshop agressie. Omgaan met agressie Een integrale aanpak. RadarVertige Training & Opleiding

Workshop agressie. Omgaan met agressie Een integrale aanpak. RadarVertige Training & Opleiding Workshop agressie Omgaan met agressie Een integrale aanpak RadarVertige Training & Opleiding maandag 14 oktober 2013 Wie spreekt hier Bart Verhagen (Directeur RadarVertige) Bureau voor sociale vraagstukken

Nadere informatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xcellent in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xpertise Xpert Xact Xcellent + Xpertise Een geslaagd opleidingstraject begint met kennis. Onze kennis, maar ook die van u. P3transfer heeft

Nadere informatie

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Training Leiderschap Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Als leidinggevende komt er veel op je af. Je moet doelen halen, maar je wilt ook je medewerkers motiveren. Hoe houd je dat in balans?

Nadere informatie

crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen

crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen Zinthese Plus is een bureau gespecialiseerd in het gedrag van mensen in hun werkomgeving.

Nadere informatie

Evaluatie Workshops Multicultureel Vakmanschap

Evaluatie Workshops Multicultureel Vakmanschap BeHr Groep Muldculturerl V'akniuiHchap Evaluatie Workshops Multicultureel Vakmanschap gemeente Roermond Juli 2011 BeHr Groep BV Hoofdstraat 244, 3972 LK DRIEBERGEN The Netherlands tel. +31 (0)343 744 022

Nadere informatie

Training Omgaan met Agressie en Geweld

Training Omgaan met Agressie en Geweld Training Omgaan met Agressie en Geweld 2011 Inleiding In veel beroepen worden werknemers geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag, waaronder agressie. Agressie wordt door medewerkers over het algemeen

Nadere informatie

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school Een Positief leer en leefklimaat op uw school met TOPs! positief positief denken en doen Leerlingen op uw school ontwikkelen zich het beste in een positief leer- en leefklimaat; een klimaat waarin ze zich

Nadere informatie

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken Trainingsaanbod Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken 1 Trainingsaanbod Als beroepskracht hoort en ziet u veel en bent u vaak de eerste die mogelijke

Nadere informatie

Reïntegratie... een stapsgewijze benadering

Reïntegratie... een stapsgewijze benadering N A Z A R I A N & Z U I D E M A Reïntegratie... een stapsgewijze benadering Van kennis naar kunde. A C A D E M Y Nr. 12 M I J N O B J E C T I V I T E I T Waarom deze training? Wanneer je als reïntegratiecoach

Nadere informatie

Training & Ontwikkeling

Training & Ontwikkeling Inleiding FOCUS Leren & Ontwikkelen uit Wormerveer is een sterk groeiende Human Resources Development dienstverlener met een duidelijke focus op resultaatgerichtheid en professionalisering. Wij onderscheiden

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

De training is in te zetten voor verschillende doelgroepen.

De training is in te zetten voor verschillende doelgroepen. De training is in te zetten voor verschillende doelgroepen. - Voor buschauffeurs en conducteurs, waar verbale, mentale en fysieke agressie stelselmatig voor komt. - Voor de controleurs in het openbaar

Nadere informatie

WERELDS Diversiteits-trainingen

WERELDS Diversiteits-trainingen WERELDS Diversiteits-trainingen Diversiteitsmanagement Interculturele Communicatie Diversiteit voor politici Interculturele personele gespreksvoering Integreren in uw organisatie (voor allochtone medewerkers)

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen 2 3 INHOUDSOPAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij ouderen nodig?! 4 Praktische

Nadere informatie

Ambitie, groei en ontwikkeling

Ambitie, groei en ontwikkeling Duurzaam opleiden Profijt van investeringen YSC ondersteunt organisaties op verschillende manieren bij ontwikkelingsvraagstukken. Wij streven er naar de door u gewenste resultaten te ondersteunen, niet

Nadere informatie

Veda Consultancy kunt u daar, met onze vele jaren ervaring in organisaties en veel jaren ervaring als coaches en trainers, uitstekend bij helpen.

Veda Consultancy kunt u daar, met onze vele jaren ervaring in organisaties en veel jaren ervaring als coaches en trainers, uitstekend bij helpen. Informatie voor cliënten coachingstrajecten U wilt een coachingstraject volgen omdat u zichzelf op professioneel gebied en op persoonlijk gebied wilt ontwikkeling en verbeteren. U werkt als professional

Nadere informatie

Opleiding Docent Weerbaarheid

Opleiding Docent Weerbaarheid Over MOVISIE MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

BROCHURE SUCCESVOL BEMIDDELEN

BROCHURE SUCCESVOL BEMIDDELEN BROCHURE SUCCESVOL BEMIDDELEN DOEN training en advies s-hertogenbosch 06-44347121 info@doen-trainingen.nl Inhoudsopgave Start vandaag nog met het maken van succesvolle matches 3 Doelgroep 3 Trainingsprogramma

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Succesvol Veranderingen Realiseren

Succesvol Veranderingen Realiseren Training Succesvol Veranderingen Realiseren Effectief resultaten boeken door de kern aan te pakken. Training Succesvol veranderingen realiseren ph advies Organisaties kunnen niet bloeien zonder verandering,

Nadere informatie

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK TEAMNASCHOLING ERVARINGSGERICHTE PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING 1 ERVARINGSGERICHTE PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING HOE ZIET UW PRAKTIJK ERUIT? Veel cliënten zien hun probleem als een individueel probleem en

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

SUCCESVOL IN COACHING

SUCCESVOL IN COACHING SUCCESVOL IN COACHING Een leerweg voor resultaatgericht coachen Pieterman & Partners SUCCESVOL IN COACHING WAAROM DEZE LEERWEG Binnen een resultaatgerichte omgeving is het niet alleen van belang om medewerkers

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) IN HET KORT CONTACTGEGEVENS DE KRACHT VAN ONZE COACHOPLEIDING PERSOONLIJKE AANDACHT BLENDED LEARNING

COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) IN HET KORT CONTACTGEGEVENS DE KRACHT VAN ONZE COACHOPLEIDING PERSOONLIJKE AANDACHT BLENDED LEARNING COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) Er zijn veel redenen om een coachopleiding te volgen. Als u wilt werken als coach is een coachopleiding natuurlijk een voorwaarde. Maar ook voor optimale carrièregroei

Nadere informatie

Trainingen, workshops en coaching

Trainingen, workshops en coaching Trainingen, workshops en coaching Aanbod 2015-2016 professionals en gemeenten Beschermen & Versterken Trainingen, workshops en coaching De Jeugd- & Gezinsbeschermers zet zich in voor de bescherming van

Nadere informatie

Integraal Hoger Onderwijs. Haal het beste uit jezelf en anderen!

Integraal Hoger Onderwijs. Haal het beste uit jezelf en anderen! Integraal Hoger Onderwijs Haal het beste uit jezelf en anderen! Wat is integraal onderwijs? We willen inspirerend onderwijs geven waarin je leert het beste uit jezelf en anderen te halen en een positieve

Nadere informatie

Mentale Kracht. De succestraining van Olympische sporters en de Nationale Politie

Mentale Kracht. De succestraining van Olympische sporters en de Nationale Politie Mentale Kracht De succestraining van Olympische sporters en de Nationale Politie Mentale Kracht De succestraining van Olympische sporters en de Nationale Politie Veel organisaties kiezen ervoor om, als

Nadere informatie

Aanbod trainingen & workshops. Maart 2011

Aanbod trainingen & workshops. Maart 2011 Aanbod trainingen & workshops Maart 2011 In deze brochure: Onze aanpak p. 3 Aanbod trainingen en workshops p. 4 De trainers p. 6 Publicaties p. 7 Contact Hendrikx & Van der Heijden Postbus 1400 5602 BK

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

YoungWorks. weet wat jongeren beweegt

YoungWorks. weet wat jongeren beweegt YoungWorks Academy weet wat jongeren beweegt InhoudsOpgave 5 YoungWorks Academy 9 Puberbrein binnenstebuiten & Schooluitval en schoolsucces 10 Communiceren met jongeren & Talent en Excellentie 11 Risicogedrag

Nadere informatie

Meerdaagse trainingen voor bewustzijn, motivatie én plezier op de werkvloer

Meerdaagse trainingen voor bewustzijn, motivatie én plezier op de werkvloer Sport werkt! Meerdaagse trainingen voor bewustzijn, motivatie én plezier op de werkvloer Leer optimaal samenwerken, omgaan met stress en effectief communiceren Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij

Nadere informatie

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Naast de huidige in-house trainingen is er ook op individuele basis een aanbod van trainingen waaraan oio-medewerkers kunnen deelnemen. Deze trainingen zijn gericht op

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Opleidingen. Opleidingsprogramma Continu Verbeteren

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Opleidingen. Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Ministerie van Veiligheid en Justitie Strafrechtk ten Opleidingen versterkt & versnelt Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Het programma SV&V is gestart in 2011.

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK Vaardigheidstraining Managen van conflicten op de werkvloer Introductie Conflicten hebben zowel belemmerende als kansrijke aspecten. Naast pijn, verwarring en onzekerheid

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

TRAINING. Training. Wanneer training? Soorten training Werkwijze maatwerk Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

TRAINING. Training. Wanneer training? Soorten training Werkwijze maatwerk Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Training Training Wanneer training? Soorten training Werkwijze maatwerk Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Bent u geïnteresseerd in een training van HRD Group? Neem dan gerust contact met ons op.

Nadere informatie

Positief. van elkaar. denken, doen en leren. Groepsprogramma voor jongeren met antisociaal of delinquent gedrag

Positief. van elkaar. denken, doen en leren. Groepsprogramma voor jongeren met antisociaal of delinquent gedrag Positief denken, doen en leren van elkaar met TOPs! Groepsprogramma voor jongeren met antisociaal of delinquent gedrag Compleet programma voor jongeren gericht op positief denken en doen Jongeren in de

Nadere informatie

ken jezelf en en verbeter je relaties met anderen

ken jezelf en en verbeter je relaties met anderen DISC KLEURENTRAININGEN: ken jezelf en en verbeter je relaties verbeter met anderen je relaties met anderen Waarom klikt het met de ene persoon direct en verloopt het contact met andere altijd moeizaam?

Nadere informatie

adviseren vanuit je kern

adviseren vanuit je kern adviseren vanuit je kern De wereld wordt er niet beter van, de werkomgeving wordt er niet ideaal van, maar je leert te roeien met de riemen die je hebt, te accepteren wat de kwaliteiten zijn waar je mee

Nadere informatie

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Inez Sales Juni 2011 INHOUDSOPGAVE Leiderschap... 3 1. Leiderschap en management... 4 2. Leiderschapstijl ten behoeve van de klant... 5 3. Leiderschapstijl

Nadere informatie

[2015] Oplossingsgericht werken met Kinderen. "Kids Skills" Gerrit van de Vegte www.centrumoplossingsgerichtwerken.nl gerritvandevegte@home.

[2015] Oplossingsgericht werken met Kinderen. Kids Skills Gerrit van de Vegte www.centrumoplossingsgerichtwerken.nl gerritvandevegte@home. [2015] Oplossingsgericht werken met Kinderen "Kids Skills" Gerrit van de Vegte gerritvandevegte@home.nl WAT IS KIDS SKILLS? Kids Skills is een speelse,praktische en oplossingsgerichte benadering om kinderen

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

Studiedag. Multicultureel Vakmanschap

Studiedag. Multicultureel Vakmanschap Studiedag Diversiteit in diversiteit Multicultureel Vakmanschap Vrijdag 5 december 2008 Naam: Berragiy Voornaam: Rachid Nationaliteit: Nederlands/Marokkaans Rang: Inspecteur (Politieacademie/LECD) Functie:

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het verschil wil maken Beantwoord jij deze vragen met ja Heb jij

Nadere informatie

Resultaat vanuit zingeving

Resultaat vanuit zingeving Resultaat vanuit zingeving WIE ZIJN WE? WAT DOEN WE? Berry de Boer en Edwin Luijendijk 2 training-nu Training-NU We leven in een tijd waarin veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen. Eén gouden idee

Nadere informatie

ONTDEK DE KRACHT VAN IN JE WERK. Oriëntatiecursus Hulpverlener met ervaring

ONTDEK DE KRACHT VAN IN JE WERK. Oriëntatiecursus Hulpverlener met ervaring ONTDEK DE KRACHT VAN JE EIGEN KWETSBAARHEID IN JE WERK Oriëntatiecursus Hulpverlener met ervaring Heb jij als hulpverlener zelf ervaring met het doormaken van herstelprocessen? Wil je onderzoeken of je

Nadere informatie

De weg naar zinvolle dagbesteding voor mensen met dementie. begeleidingsprogramma voor organisaties die zorg leveren aan mensen met dementie

De weg naar zinvolle dagbesteding voor mensen met dementie. begeleidingsprogramma voor organisaties die zorg leveren aan mensen met dementie De weg naar zinvolle dagbesteding voor mensen met dementie begeleidingsprogramma voor organisaties die zorg leveren aan mensen met dementie Context Het aanbieden van welzijn, dagbesteding of zingevingactiviteiten

Nadere informatie

TEAMNASCHOLING ERVARINGSGERICHTE PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING WERKEN MET CLIËNTEN EN HUN RELATIONELE CONTEXT

TEAMNASCHOLING ERVARINGSGERICHTE PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING WERKEN MET CLIËNTEN EN HUN RELATIONELE CONTEXT TEAMNASCHOLING ERVARINGSGERICHTE PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING WERKEN MET CLIËNTEN EN HUN RELATIONELE CONTEXT HOE ZIET UW PRAKTIJK ERUIT? Veel cliënten zien hun probleem als een individueel probleem en komen

Nadere informatie

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Deze lijst is het onderzoekresultaat van een PWO-traject binnen de lerarenopleidingen van de KAHO Sint-Lieven,

Nadere informatie

Wil jij nog meer sportplezier bij jouw verenigingen?

Wil jij nog meer sportplezier bij jouw verenigingen? Wil jij nog meer sportplezier bij jouw verenigingen? Scoor dan met ons topaanbod! Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Vraag kinderen waarom

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging

Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging Oktober 2015 Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging Uitkomsten van meerjarig onderzoek naar de effecten van het Loopbaanlab Leestijd 8 minuten Hoe blijf ik in beweging? De kwaliteit

Nadere informatie

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Datum 23-07- 2012 Versie: 1.0 Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Inleiding: De personal coach wordt ingezet om deelnemers van WelSlagen Diversiteit met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt

Nadere informatie

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EEN KENNISUPDATE OVER DE BELANGRIJKSTE STRATEGISCHE CONCEPTEN EN REFERENTIEKADERS 2 VOORWOORD In deze economische realiteit

Nadere informatie

Expeditie Leiderschap. Met uw team naar de top

Expeditie Leiderschap. Met uw team naar de top Expeditie Leiderschap Met uw team naar de top Met uw team naar de top. Goed en effectief leidinggeven in een turbulente markt is lastig. Zeker wanneer u tegelijkertijd strategische doelen, veranderingen

Nadere informatie

Leiderschap bij C1000

Leiderschap bij C1000 Leiderschap bij C1000 Leiderschap bij C1000 in beeld Module 1: Persoonlijk leiderschap Module 2: Leidinggeven Ander (1op1) Module 3: Leidinggeven Team Module 4: Leiderschap verandering Module 1: Persoonlijk

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

1. De methodiek Management Drives

1. De methodiek Management Drives 1. De methodiek Management Drives Management Drives is een unieke methodiek die u concrete handvatten biedt in het benaderen van de ontwikkeling van individu, team en organisatie. De methodiek kent een

Nadere informatie

Mentaalrijk voor verwijzers. Integrale aanpak tot verhoogde mentale weerbaarheid. Voorkomt en reduceert verzuim.

Mentaalrijk voor verwijzers. Integrale aanpak tot verhoogde mentale weerbaarheid. Voorkomt en reduceert verzuim. Mentaalrijk voor verwijzers Integrale aanpak tot verhoogde mentale weerbaarheid. Voorkomt en reduceert verzuim. duurzaam resultaat wetenschappelijk onderbouwd Verminderde productiviteit en verzuim Iedere

Nadere informatie

Symposium E-coaching: Start van een nieuw tijdperk? Drs. Anne Ribbers. Onderzoeker

Symposium E-coaching: Start van een nieuw tijdperk? Drs. Anne Ribbers. Onderzoeker Symposium E-coaching: Start van een nieuw tijdperk? Drs. Anne Ribbers Onderzoeker Universiteit van Tilburg, Faculteit Sociale Wetenschappen Departement Personeelswetenschappen E-coaching belicht vanuit

Nadere informatie

PEOPLE INVESTMENT LEIDERSCHAP ONTPLOOIING INDIVIDUELE TRAINING PERSOONLIJKE COACHING MENTORING GROEPSSESSIES SIMULATIE COUNSELING

PEOPLE INVESTMENT LEIDERSCHAP ONTPLOOIING INDIVIDUELE TRAINING PERSOONLIJKE COACHING MENTORING GROEPSSESSIES SIMULATIE COUNSELING PEOPLE INVESTMENT INDIVIDUELE TRAINING GROEPSSESSIES PERSOONLIJKE COACHING MENTORING COUNSELING SIMULATIE LEAD YOUR TEAM SUCCESSFULLY INTO THE FUTURE INDIVIDUELE TRAINING TELEFONISCHE SUPPORT PRAKTISCHE

Nadere informatie

Verslag Landelijke Bijeenkomst Expertgroepen 21 november 2013

Verslag Landelijke Bijeenkomst Expertgroepen 21 november 2013 In Nijkerk kwamen op donderdag 21 november 120 leden van de expertgroepen multicultureel vakmanschap (mcv) bijeen. Dagvoorzitter Roy Segers en Sidney Mutueel openen de dag en zij heten allen aanwezigen

Nadere informatie

Workshops De werkelijkheid van gedrag. 11 maart, 25 maart en 8 april 2010

Workshops De werkelijkheid van gedrag. 11 maart, 25 maart en 8 april 2010 Workshops De werkelijkheid van gedrag 11 maart, 25 maart en 8 april 2010 Workshops De werkelijkheid van gedrag Vandaag heb je de eerste workshop De werkelijkheid van gedrag gevolgd. De workshops geven

Nadere informatie

Carefulness AANDACHT VOOR ZORG ZORG VOOR AANDACHT

Carefulness AANDACHT VOOR ZORG ZORG VOOR AANDACHT Carefulness AANDACHT VOOR ZORG ZORG VOOR AANDACHT Inleiding Aandacht is een essentieel onderdeel in de zorg. Aandacht voor de patiënt en de zorgverlener vergroot de vitaliteit, de effectiviteit en de kwaliteit

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat OPEN YOUR EYES Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat Leiderschap ontwikkeling vanuit de kern Leiderschap is van grote invloed op de resultaten van de organisatie. Hoe kunnen we onze ambities

Nadere informatie

Productcatalogus AIRO Visie

Productcatalogus AIRO Visie Productcatalogus AIRO Visie Bedrijven Agogiek Inspireren Reflecteren Ontwikkelen 1 www.airovisie.nl Indeling Inleiding..pagina 3 Groepsdynamica pagina 4 Proactiviteit..pagina 5 Omgaan met emoties.. pagina

Nadere informatie

Opleidingsgids Zorg en Welzijn

Opleidingsgids Zorg en Welzijn zelforganiserende teams relaties Opleidingsgids Zorg en Welzijn implementatiekunst kwaliteit cultuur sociaal kapitaal 2015 organisatienetwerken MVO projecten Leren & ontwikkelen bij Bureau de Bont Medewerkers

Nadere informatie

Met andere ogen kijken naar...

Met andere ogen kijken naar... Met andere ogen kijken naar... Mens Organisatie Verandering Organisatie & ontwikkeling Loopbaan & verandering Vitaliteit & verzuim Iedere organisatie maakt ontwikkelingen door. Vanwege veranderende marktomstandigheden,

Nadere informatie

Essentieel leiderschap; moeiteloos manifesteren Een leergang over balans tussen jouw waarden en jij als leider in het medisch speelveld

Essentieel leiderschap; moeiteloos manifesteren Een leergang over balans tussen jouw waarden en jij als leider in het medisch speelveld Essentieel leiderschap; moeiteloos manifesteren Een leergang over balans tussen jouw waarden en jij als leider in het medisch speelveld wat zien wij? De ontwikkelingen in de zorg gaan razend snel. De complexiteit

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

We know it takes a teamplayer to win. Tijdelijke professionals duurzame resultaten

We know it takes a teamplayer to win. Tijdelijke professionals duurzame resultaten We know it takes a teamplayer to win Tijdelijke professionals duurzame resultaten RSM WMV Interim services 2/3 RSM WMV / Interim Services In de professionele interim-markt is er nadrukkelijk behoefte aan

Nadere informatie

Handreiking Opleiding en training agressie en geweld. Zo kiest u een passende opleiding of training

Handreiking Opleiding en training agressie en geweld. Zo kiest u een passende opleiding of training Handreiking Opleiding en training agressie en geweld Zo kiest u een passende opleiding of training Inhoud Navigatie Inhoud Printen Opslaan Volgende pagina Vorige pagina Dit is een interactieve pagina,

Nadere informatie

Productcatalogus AIRO Visie

Productcatalogus AIRO Visie Productcatalogus AIRO Visie Onderwijs Agogiek Inspireren Reflecteren Ontwikkelen Meer info? 0642083525 1 www.airovisie.nl Indeling Inleiding..pagina 3 Team training.. pagina 4 Groepsondersteuning...pagina

Nadere informatie

VISIEVORMING & LEIDERSCHAP

VISIEVORMING & LEIDERSCHAP VISIEVORMING & LEIDERSCHAP Een leerweg voor het ontwikkelen van jouw visie en leiderschap Pieterman & Partners VISIEVORMING & LEIDERSCHAP WAAROM DEZE LEERWEG Naast de focus op het dagelijkse proces, willen

Nadere informatie

Wat kies jij uit de schijf van 5?

Wat kies jij uit de schijf van 5? Goed bezig 2016 Wat kies jij uit de schijf van 5? Alsjeblieft! Dit is het Goed Bezig trainingsaanbod voor 2016. Doel is samen werken aan goede persoonlijke balans. De trainingen zijn bedoeld voor medewerkers

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 -

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 - Workshops Top Secretaries 2012 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2-1 TRAININGSCARROUSEL - 3-1.1. Projectmanagement - 3-1.2. Overtuigend beïnvloeden - 4-1.3. Communiceren met NLP - 5-1.4. Effectiever met emotionele

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie