professioneel omgaan met andere culturen Begrip of begrijpen? BeHr Groep

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "professioneel omgaan met andere culturen Begrip of begrijpen? BeHr Groep"

Transcriptie

1 professioneel omgaan met andere culturen Begrip of begrijpen? BeHr Groep

2 Professionals in Nederland hebben dagelijks te maken met culturen en gedrag die hen niet eigen zijn. Of het nu bij de politie is, in de zorg, het onderwijs of bij een gemeente. Toch moeten zij er mee kunnen omgaan. Effectief en consistent. De BeHr Groep helpt hierbij. Via advies, coaching en training gericht op kennis, kunde en inzicht. Altijd direct toepasbaar in de eigen praktijk. 87% van deelnemers waardeert gevolgde training met zeer goed Het gedrag van een ander sluit door bijvoorbeeld sociaal of etnisch bepaalde cultuurverschillen vaak niet aan bij de eigen normen of waarden van een professional. Die moet dan zijn vak verstaan en zich niet laten leiden door de persoonlijke visie. Binnen de kaders van de organisatie kiest de echte professional het meest effectieve gedrag in de omgang met de ander. Dat vraagt van de professional dat hij begrijpt dat er sprake is van een cultuurverschil, en wat daar de reden van is. Zonder dat hij er per se begrip voor hoeft te hebben. Dat is de kern van multicultureel vakmanschap. Versterk de professional in zijn vakmanschap Worden uw medewerkers geconfronteerd met cultureel bepaald gedrag en vinden zij het moeilijk daarmee om te gaan? Of sturen uw leidinggevenden multiculturele teams aan en zoeken zij naar de juiste aanpak om de motivatie en betrokkenheid te vergroten? Kies dan voor een aanpak die de professional versterkt in zijn vakmanschap, uitgevoerd binnen heldere en gedragen kaders van de organisatie. Een aanpak die aansluit bij úw praktijk. De inspirerende, verhelderende en doelgerichte aanpak van de BeHr Groep, waarin: het management een visie ontwikkelt en de kaders bepaalt de professionals leren rol en persoon te scheiden, ofwel begrijpen, zonder per se begrip te hebben de professionals binnen kaders leren handelen op basis van kennis, kunde en inzicht Onderbouwd door praktijk en wetenschap De aanpak van de BeHr Groep is gebaseerd op zowel praktijk als wetenschap. Onze roots liggen bij de politie. Daar hebben wij aan de wieg gestaan van multicultureel vakmanschap. De opgebouwde ervaring hebben wij verder uitgebouwd en toepasbaar gemaakt voor alle situaties waarin sprake is van verschillen tussen mensen op het vlak van normen en waarden. Het resultaat is een aanpak die aantoonbaar succesvol werkt bij bijvoorbeeld gemeenten, de politie en grote bedrijven. Onze ervaring en wetenschappelijke inzichten vormen de basis van ons eigen interne kenniscentrum diversiteit. Een unieke bron van expertise in de maatschappij. 2

3 Meer dan etnisch Steeds vaker krijgen professionals in hun praktijk te maken met een cultuur die anders is dan de eigen. Daarbij gaat het niet alleen om etnische achtergrond, maar ook bijvoorbeeld om sociaal milieu of leeftijd. Cultuurverschillen kunnen belemmerend werken. Bijvoorbeeld wanneer de professional door zijn eigen reactie juist niet bereikt wat hij wil. Het kan ook onzeker maken, of een onprofessioneel beeld geven van de organisatie. Zeker wanneer professionals los van elkaar anders handelen bij vergelijkbaar gedrag. Rol en persoon scheiden Maar hoe help je professionals een andere cultuur begrijpen en er beter mee omgaan? Zij zitten immers niet te wachten op weer een training diversiteit waarin zij horen dat ze meer oog moeten hebben voor de ander. Waar ze behoefte aan hebben is duidelijkheid van de organisatie en de tools om het eigen gedrag af te stemmen op dat van een ander. Zonder de eigen normen en waarden te hoeven negeren. Dat kan wanneer de organisatie heldere richtlijnen biedt en duidelijk maakt wat de vakmatige rol van de professional is. Van visie naar praktijk Onze integrale aanpak begint bij het management van de organisatie. Daar bouwen we aan een visie op het omgaan met andere culturen en vertalen dit samen door naar kaders voor de dagelijkse praktijk. Dit is belangrijke input voor de trainingen en coaching die wij professionals bieden. Daarin spreken wij hen aan op hun vakmanschap, maar bieden we ook ruimte voor hun eigen gevoel. Met deze aanpak zitten we heel dicht op de huid van de professional. Enerverend en confronterend coachend. Maar altijd in een herkenbare context, omdat we maatwerk bieden en werken met mensen uit de praktijk van uw professionals. Al x multicultureel vakmanschap bij Amsterdamse politie Samen met de BeHr Groep heb ik een trainingsprogramma Multicultureel Vakmanschap (MCV) ontwikkeld voor de Politie Amsterdam-Amstelland. Eerst voor de recherche, daarna ook voor het geüniformeerd personeel. Inmiddels zijn er al ongeveer collega s getraind en daar zal het zeker niet bij blijven. Amsterdam pakt groot uit. En het blijkt dat het werkt. Onze mensen maken gemakkelijker verbinding tijdens verhoor en op straat, en zijn daardoor effectiever. De collega s weten de juiste bejegening toe te passen op de verschillende groepen en individuen. De kracht van de trainers vind ik, dat ze heel goed aansluiten bij de praktijk. Ze blijven goed op de hoogte van ontwikkelingen binnen ons werkveld. Deelnemers ervaren en waarderen dat. De training is inmiddels een vast onderdeel van het opleidingsprogramma, dat door de Amsterdamse Politieacademie wordt aangeboden aan de onderdelen. Nu werk ik aan de verdere borging van multicultureel vakmanschap. En nog regelmatig vraag ik de BeHr Groep om advies. Bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van tools om de verhooraanpak te verbeteren. Paulo Meijer Regionaal projectleider MCV Dienst Programmamanagement, Politie Amsterdam-Amstelland 3

4 onze diensten Met onze dienstverlening willen wij u een integrale aanpak bieden: van visievorming, via beleidsimplementatie op de werkvloer naar borging voor de langere termijn. Daarvoor verzorgt de BeHr Groep advies, coaching en training. Maatwerk staat centraal in onze dienstverlening. Onze aanpak moet aansluiten bij uw praktijk, zodat de opgedane kennis en kunde direct toepasbaar is. Daarom besteden wij veel aandacht aan de intake, en zorgen we voor een goed onderbouwd plan van aanpak. Advies Wij adviseren organisaties die problemen ervaren of verwachten in de omgang met andere culturen. Bijvoorbeeld wanneer baliepersoneel frequent geconfronteerd wordt met gedrag dat niet aansluit bij de eigen normen en waarden. Of wanneer een bedrijf een groot verloop kent onder het allochtone deel van het personeel. Daarbij passen we verschillende instrumenten toe, zoals een bedrijfscultuurscan en praktijkobservatie. Coaching Opdrachtgevers kiezen aanvullend op de groepstrainingen vaak voor onze individuele coachingstrajecten. Doorgaans zijn deze gericht op leidinggevenden. Zij spelen namelijk een belangrijke rol bij het duurzaam borgen van verworven inzichten en vaardigheden op het gebied van multicultureel vakmanschap. Training De BeHr Groep biedt een uitgebreid programma trainingen en workshops. De meeste trainingen maken wij op maat, maar we hebben ook standaardtrainingen in onze portfolio. Op de volgende pagina vindt u er meer informatie over. Leidinggevenden TNT Post leren professioneel omgaan met andere culturen Bart Beek Manager Diversity Personeelszaken Nederland, TNT Post Het personeelsbestand van TNT Post is heel divers. Zeker in de Randstad, waar hier en daar wel 60 nationaliteiten werken. Die diversiteit in de personele samenstelling neemt alleen maar toe. Voor ons is het de uitdaging dat al die medewerkers goed met elkaar kunnen samenwerken, en dat ze zich verbonden voelen met het bedrijf. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Daarom hebben we de BeHr Groep ingeschakeld. Zij trainen onze leidinggevenden en medewerkers in multicultureel vakmanschap. De aanpak van de BeHr Groep sluit aan bij een bedrijf dat als werkvloer alle straten van Nederland heeft: niet teveel theorie, vooral concreet aansluiten bij de praktijk van alledag en, ook belangrijk: de thematiek wordt luchtig en levendig gebracht. Leidinggevenden leren bijvoorbeeld dat ze als professionals echt niet overal begrip voor hoeven te hebben, maar dat ze wel moeten begrijpen wat er speelt als je werkt met andere culturen. Daarnaast krijgen ze concrete handvatten hoe daar mee om te gaan in de praktijk. Dat spreekt onze mensen aan. 4

5 trainingen op maat Heeft uw organisatie behoefte aan versterking van multicultureel vakmanschap? De BeHr Groep biedt maatwerktrainingen die volledig aansluiten bij uw praktijk. Gefundeerd op heldere didactische principes. Dat onze methodiek aanslaat, blijkt uit de hoge waardering van deelnemers. En het feit dat zij de geleerde inzichten en vaardigheden direct in de praktijk weten toe te passen. Onze opleidingsvisie gaat uit van vier basisprincipes: de juiste trainer voor 1 het onderwerp We hebben vaste trainers in dienst, die zorgvuldig zijn geselecteerd op hun kennis en vaardigheden. Voor specifieke onderwerpen werken zij in trainingen samen met externe experts. precies genoeg en 2 precies op tijd De trainingen sluiten aan op het actuele kennis- en functioneringsniveau van de deelnemer. Overtollige bagage vermijden we. praktisch, verbinden 3 van leren en werken Onze trainingen hebben altijd een praktische inslag. De opgedane kennis en vaardigheden moeten direct toepasbaar zijn in de dagelijkse werksituatie. aandacht voor 4 het individu Iedere deelnemer is verzekerd van individuele aandacht. Tijdens en na de training kan de deelnemer op de persoon toegespitste uitleg krijgen. Het basisconcept Ons basisconcept bestaat uit een tweedaagse training, waarbij de eerste dag gericht is op kennis en de tweede dag op praktische vaardigheden. Vooral de tweede dag is vaak erg enerverend voor de deelnemers. Een greep uit onze trainingen Multicultureel vakmanschap We nemen de deelnemers mee in dilemma s van hun dagelijkse, weerbarstige praktijk. Door theorie te koppelen aan praktische dilemma s krijgen deelnemers inzicht in het werken vanuit verschillende cultuurpercepties en hoe zij daarmee kunnen omgaan. Jeugd- en straatcultuur Deze training geeft inzicht in de straatcultuur, de daarbij behorende mechanismen en de rol en positie van de professional daarin. In het bijzonder interessant voor bijvoorbeeld docenten, hulpverleners, jongerenwerkers, straatcoaches en politieagenten. Bejegening jeugd Het vervolg op bovenstaande training. Deelnemers versterken hun kennis, vaardigheden, houding en gedrag. Met als doel de samenwerking met jongeren te verbeteren en overlast te reduceren. Diversiteit in leidinggeven Een divers team vraagt om goed leiderschap. Binnen een divers team kunnen grote verschillen in denkwijze, houding en gedrag bestaan. Tijdens deze training We zetten dan acteurs in, die deelnemers confronteren met alledaagse dilemma s uit hun eigen praktijk. Onze trainers bewaken daarbij goed de balans tussen confronteren en relativeren. Ook met behulp van de nodige humor en zelfspot. Onderstaand een aantal van de trainingen die wij vaker hebben gegeven. De inhoud wordt altijd op maat gemaakt voor uw organisatie. leert de deelnemer hoe hij op een goede manier zijn team kan aansturen en samenwerking realiseert. Weerbaarheid in een multiculturele samenleving Professioneel handelen in lastige situaties staat centraal in deze training. De deelnemer krijgt achtergrondinformatie over de oorzaken van spanning en over de verschillende doelgroepen waarmee hij te maken krijgt. Daarnaast werkt de deelnemer aan de mentale en fysieke weerbaarheid. Multicultureel opsporen & verhoren Deze training is gericht op politieorganisaties en heeft tot doel de interactie tussen de rechercheur en zijn klanten met een andere culturele achtergrond te verbeteren tijdens het opsporingsonderzoek. Voorbeelden van cursussen Migratiegeschiedenis Cultuur en cultuurpercepties Religie (Islam en ons werk) Voorbeelden van workshops Netwerkontwikkeling Opstellen Jeugdbejegeningsprofiel 5

6 thuis in uw praktijk De praktijk van een politieagent is anders dan die van een verpleegkundige. Toch moeten beiden in hun dagelijks werk multicultureel vakmanschap kunnen toepassen. Daarom zorgen wij ervoor dat we goed thuis zijn in de vragen en dilemma s van verschillende sectoren. Openbare Orde & Veiligheid Bij professionals in frontlinieorganisaties speelt multicultureel vakmanschap een steeds belangrijkere rol. Zowel om reden van arbeidsmarkt als afspiegeling is een divers samengesteld personeelsbestand belangrijk. Daarbij is het teamfunctioneren in deze sector cruciaal. Er moet soms immers onder grote druk samengewerkt worden. Elkaar (er)kennen in elkaars verschillende achtergrond is dan soms van levensbelang. Ook in de contacten met de samenleving is multicultureel vakmanschap essentieel. Vaak vindt het contact namelijk plaats in stressvolle situaties. Waarbij een juiste reactie op het gedrag van betrokkenen kan zorgen voor de-escalatie. Dat vraagt om het professionele vermogen gedrag te kunnen duiden en daar naar te handelen. Omdat een organisatie als de politie door burgers ook als normstellend wordt gezien, is uniformiteit in handelen wel van belang. Alle professionals in de organisatie werken vanuit dezelfde kaders. Onderwijs Het onderwijs ervaart op verschillende manieren de toenemende pluriformiteit van de Nederlandse samenleving. Daarbij speelt ook nog eens nadrukkelijk het verschil tussen generaties. Dat begint soms al binnen het docentenkorps zelf, waar verschillende leeftijdsgroepen samenwerken en één lijn moeten vinden in de didactische en persoonlijke benadering van leerlingen. Daarbij krijgen docenten te maken met een jongerencultuur die soms ver afstaat van hun eigen referentie. Goed onderwijs geven aan álle leerlingen is dan alleen mogelijk als de docent weet hoe hij zijn leerlingen kan aanspreken en motiveren. Dat is multicultureel vakmanschap in het onderwijs. Het kan uitstroom en vroegtijdige uitval reduceren. Ook in de omgang met ouders spelen culturele verschillen een rol. Zo blijft de participatie van allochtone ouders achter bij die van autochtone ouders. Terwijl ouderparticipatie voor veel scholen zeker in het primaire onderwijs essentieel is. Profit De ontwikkeling van de arbeidsmarkt en de demografische ontwikkeling in Nederland betekenen dat bedrijven toe (moeten) groeien naar een meer divers personeelsbestand. Dat vraagt van het management inzicht in het binden en boeien van mensen met verschillende culturele achtergronden. Van sturen op één cultuur moeten bedrijven kijken naar het binden en boeien van mensen met veel verschillende achtergronden. Mensen die ook meer dan vroeger hun eigen identiteit willen behouden binnen het grotere geheel van het bedrijf. Het vraagt in toenemende mate multicultureel vakmanschap van leidinggevenden om deze medewerkers effectief samen te laten werken en te motiveren. Ook in commercieel opzicht worden bedrijven uitgedaagd door de multiculturele samenleving. Want in consumentenmarketing geldt dat bedrijven die culturele aspecten in het koop- en gebruiksgedrag herkennen en daarop anticiperen succesvoller zijn. Dit gaat ook op in een business to business omgeving. 6

7 Ambtenaren Gemeente Roosendaal leren omgaan met agressie De BeHr Groep geeft bij de gemeente Roosendaal trainingen in het omgaan met agressie en emotie, voor alle circa 250 ambtenaren die (frequent of dagelijks) contact hebben met burgers. Aanleiding was een medewerkerstevredenheidsonderzoek, waaruit bleek dat veel medewerkers last hadden van agressief en emotioneel gedrag van burgers. We begonnen met een pilot voor tien medewerkers van Toezicht en Handhaving. Kritische mensen die eigenlijk geen zin hadden in weer een training. Maar na afloop waren ze razend enthousiast. Dat is vooral omdat het geen standaard training is, maar echt afgestemd op de praktijk van de deelnemers. Daardoor is het heel herkenbaar en kunnen ze er direct iets mee doen. Juist deze situationele aanpak maar wel gefundeerd op een stevige theoretische basis maakt het succes van de trainingen. Dat kan alleen doordat de trainers zich vooraf goed inleven in de situatie van de deelnemers, ook via uitvoerige gesprekken. Nieuwe ambtenaren laten we nu via e-learning kennismaken met ons beleid en het agressieprotocol. De BeHr Groep heeft ervoor gezorgd dat hun trainingen daar naadloos op aansluiten. Anita van Loon Projectleider Agressiebeleid, gemeente Roosendaal Zorg & Welzijn De zorgsector is bij uitstek een sector waar cultuurverschillen sterk kunnen spelen. Er is sprake van afhankelijkheid en vaak noodzakelijk fysiek contact. Daarbij is de houding naar gezondheid en gezondheidszorg deels cultuurbepaald. Elkaar niet begrijpen in deze context leidt niet alleen tot frustrerend onbegrip, maar houdt in veel gevallen ook (grote) risico s in. Multicultureel vakmanschap is hier dus noodzakelijk. Om naar de cliënt adequaat te reageren in zorgsituaties. Maar bijvoorbeeld ook voor de omgang met familie van cliënten, die een positieve bijdrage kunnen leveren in het zorgproces of dit juist hinderen. Een bedreiging voor goede zorg is het probleem goede professionals te vinden. Zorginstellingen moeten daarom alle segmenten van de arbeidsmarkt aanspreken. Ook mensen met een andere culturele achtergrond. Dat leidt tot meer culturen aan het bed, met als positief neveneffect dat veel cliënten zich gemakkelijker thuis zullen voelen. Overheid De overheid moet als geen andere organisatie een afspiegeling zijn van de pluriforme samenleving. Omdat zij herkenbaar en toegankelijk wil zijn voor alle burgers. En omdat de overheid zelf ook voeling moet houden met de maatschappij die zij dient. Burgers kijken immers vanuit verschillende culturele achtergronden naar hun leefomgeving. Waarbij niet iedereen dezelfde invulling geeft aan zijn of haar burgerschap. Voor ambtenaren is het daarom belangrijk verschillen te begrijpen, te duiden en te vertalen naar de eigen dienstverlening. Meer aandacht voor cultuurverschillen kan daardoor juist een bredere participatie bewerkstelligen. In contact met burgers zien ambtenaren ook een negatieve ontwikkeling: een toename aan agressie en emotie. Gedrag dat al dan niet bedoeld intimiderend werkt. Ambtenaren die hiermee leren omgaan, werken effectiever, zekerder en meer tevreden. 7

8 BeHr Groep De BeHr Groep De BeHr Groep is specialist in multicultureel vakmanschap. Wij helpen organisaties en professionals effectief op te treden in situaties waar sprake is van botsende culturen. Op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Daarvoor beschikken wij over een gedreven team adviseurs, coaches en trainers. Mensen met kennis van de praktijk van onze opdrachtgevers. Zodat wat wij leren en adviseren altijd direct toepasbaar is. De oprichters van de BeHr Groep voelen zich vanuit hun eigen achtergrond sterk verbonden met de multiculturele samenleving. Dat vertaalt zich bijvoorbeeld in onze betrokkenheid bij en sponsoring van initiatieven gericht op verbinding tussen groepen in onze multiculturele maatschappij. BeHr Groep BV Hoofdstraat 244, 3972 LK Driebergen Telefoon: Fax: Website:

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen Scala is het expertisecentrum voor emancipatie en participatie in Rotterdam. Scala zet zich in voor de structurele verbetering

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei Inhoud Trainingen met de focus op resultaat 2 Over ons: LE-EF is een

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Diversiteitsbeleid, Doen!

Diversiteitsbeleid, Doen! Diversiteitsbeleid, Doen! I n h o u d s o p g a v e 1. Inleiding 1 1.1. Wat vindt u in de brochure 1 2. Diversiteit, wat is het en waarom zouden we? 2 2.1. Wat is het? 2 2.2. Wat zijn de resultaten na

Nadere informatie

1.5 TRAININGEN VOORKOMEN VAN EN REAGEREN OP PUBLIEKSAGRESSIE 1

1.5 TRAININGEN VOORKOMEN VAN EN REAGEREN OP PUBLIEKSAGRESSIE 1 1.5 TRAININGEN VOORKOMEN VAN EN REAGEREN OP PUBLIEKSAGRESSIE Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten Doelgroep Inhoud Gerelateerde documenten Coördinatoren Agressie en Geweld,

Nadere informatie

Leer van de experts bij schokkende gebeurtenissen TRAININGSGIDS IVP

Leer van de experts bij schokkende gebeurtenissen TRAININGSGIDS IVP Leer van de experts bij schokkende gebeurtenissen TRAININGSGIDS IVP Programma 2009-2010 WELKOM BIJ IVP TRAININGEN sopgave Introductie Over IVP 25 Jaar de expert bij schokkende gebeurtenissen 4 Het IVP

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Diversiteit en leiderschap in de publieke sector

Diversiteit en leiderschap in de publieke sector Diversiteit en leiderschap in de publieke sector Over de cruciale rol van de lijnmanager in het behoud van allochtoon talent Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt

Nadere informatie

Cultuursensitiviteit op de werkvloer. voor leidinggevenden en hun teamleden in de geestelijke gezondheidszorg. Handreiking

Cultuursensitiviteit op de werkvloer. voor leidinggevenden en hun teamleden in de geestelijke gezondheidszorg. Handreiking Cultuursensitiviteit op de werkvloer voor leidinggevenden en hun teamleden in de geestelijke gezondheidszorg Handreiking Colofon Auteur Fatma Kaya (Kaya Concept) Eindredactie Marty PN van Kerkhof, www.martypnvankerkhof.nl

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

Trainingsaanbod overheid

Trainingsaanbod overheid Trainingsaanbod overheid Trainen bij de overheid... 2 Persoonlijke effectiviteit en communicatie... 3 Communicatieve vaardigheden: leuk een mondige burger aan de balie. 4 Omgaan met agressie... 6 Overwin

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken Trainingsaanbod Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken 1 Trainingsaanbod Als beroepskracht hoort en ziet u veel en bent u vaak de eerste die mogelijke

Nadere informatie

Jeugdzorg zonder drempels

Jeugdzorg zonder drempels Jeugdzorg zonder drempels Eindverslag van een project over de toegankelijkheid en de kwaliteit van de jeugdzorg voor allochtone cliënten Hans Bellaart en Fadua Azrar 1 Trefwoorden: Auteurs: Hans Bellaart

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

CHANGE READINESS INVENTORY

CHANGE READINESS INVENTORY CHANGE READINESS INVENTORY INHOUDSOPGAVE Achtergrond en inhoud Kottermodel Inleiding Inzet en toepassing Leeswijzer Score en kleuraanduiding Interpretatie van de score Gemiddelde Terugkoppeling Interventies

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

10 jaar Masterclass Kennismanagement

10 jaar Masterclass Kennismanagement 10 jaar Masterclass Kennismanagement Colofon ISBN: 9789051795592 2007 de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen en DNV-CIBIT, Bilthoven Samenstelling: de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen

Nadere informatie

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat.

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. KANSEN VOOR MANAGERS december 2014 People Management Meer rendement uit talent pagina 4 Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. pagina 5 Als je overweegt een MBA te volgen is er een alternatief

Nadere informatie

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan strategisch schoolplan OZHW 2012-2016 Inhoud Préambule 4 Inleiding 5 1. Besturingsconcept 8 1.1. Besturingsfilosofie 8 1.2. Missie 10 1.3. Visie 10 2. Structuur

Nadere informatie

Inzetten op eigen kracht

Inzetten op eigen kracht Inzetten op eigen kracht Empowermentmethodieken binnen de SW Arbeidsontwikkeling Inzetten op eigen kracht Empowermentmethodieken binnen de SW Arbeidsontwikkeling 1 Colofon Postbus 556 2501 CN Den Haag

Nadere informatie

b&t onderwijs Leergangen & Trainingen Catalogus www.bntonderwijs.nl

b&t onderwijs Leergangen & Trainingen Catalogus www.bntonderwijs.nl b&t onderwijs 2014 2015 Leergangen & Trainingen Catalogus www.bntonderwijs.nl INHOUD DOEN WAT WERKT I II III IN HET ONDERWIJS Trainingsschema Algemene Informatie Onze Trainers 01 Verbeteren Leerklimaat

Nadere informatie

VPTZ Academie. Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers

VPTZ Academie. Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers VPTZ Academie Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers Inhoudsopgave VPTZ Academie Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers VPTZ Academie 3 Even voorstellen 4 Accommodaties

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

OPLEIDINGEN DIE BLIJVEN HANGEN ZIJN EEN GEVOLG VAN INTENSIEVE SAMENWERKING TUSSEN DE DEELNEMER, DIENS CONTEXT EN DE AANBIEDER VAN LEERERVARINGEN.

OPLEIDINGEN DIE BLIJVEN HANGEN ZIJN EEN GEVOLG VAN INTENSIEVE SAMENWERKING TUSSEN DE DEELNEMER, DIENS CONTEXT EN DE AANBIEDER VAN LEERERVARINGEN. OPLEIDINGEN DIE BLIJVEN HANGEN ZIJN EEN GEVOLG VAN INTENSIEVE SAMENWERKING TUSSEN, DIENS CONTEXT EN DE AANBIEDER VAN LEERERVARINGEN. Ondanks de aantrekkingskracht van termen als verbeterde persoonlijke

Nadere informatie

Time for Organic Leadership

Time for Organic Leadership Time for Organic Leadership Productfolder Opleidingsgids www.corecommit.com info@corecommit.com +31 050-5269713 PRODUCTEN & ACADEMIE De nieuwe productfolder, tevens opleidingsgids van Core Commit biedt

Nadere informatie