Security Radar Methodologie (SRM) 101 security vragen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Security Radar Methodologie (SRM) 101 security vragen"

Transcriptie

1 1. Risicoanalyse 1. Missie en situering van de erfgoedorganisatie: kritische waarden (afhankelijkheidsanalyse) 2. Melding en registratie van (bijna) incidenten + dreigingsscenario's: dreigingen, oorzaken en modus operandi 1. Zijn de kritische waarden formeel geïdentificeerd op basis van de missie, operationele doelstellingen en situering van de erfgoedorganisatie? 2. Zijn dreigingen, hun oorzaken en modi operandi, mogelijke daders en hun motivatie (dreigingsscenario's) formeel geïdentificeerd? 0,0 0,0 Situeer de erfgoedorganisatie Checklijst situering van de organisatie 0 Nee, helemaal niet Maak een plattegrond op met een satellietbeeld van Voorbeeld plattegrond satellietbeeld 0 Nee, helemaal niet uw site. Inventariseer de aanwezige gevaarlijke stoffen Template inventaris gevaarlijke stoffen 0 Nee, helemaal niet Maak een plattegrond op met de aanduiding van de Voorbeeld plattegrond gevaarlijke stoffen + 0 Nee, helemaal niet locaties met gevaarlijke stoffen. pictogrammen Maak een plattegrond op met alle mogelijke Voorbeeld plattegrond toegangen + pictogrammen 0 Nee, helemaal niet toegangen van de site. Maak een plattegrond op met de vermelding van alle Voorbeeld plattegrond ruimtelijke functies 0 Nee, helemaal niet ruimtelijke functies (en kritische zones als stookplaatsen, gevaarlijke stoffen, ). Maak een plattegrond op waarbij u de site opdeelt in Voorbeeld plattegrond zonering 0 Nee, helemaal niet verschillende zones. Maak een oplijsting van de kritische waarden Checklijst kritische waarden 0 Nee, helemaal niet Inventariseer de collectie. 0 Nee, helemaal niet Registreer incidenten in een Incidentenmeldings- en registratiesysteem Template incidentenmeldings- en registratiesysteem 0 Nee, helemaal niet Breng dreigingsscenario's in kaart Template dreigingsscenario's 0 Nee, helemaal niet 3. Risicoanalyse: analyse van (bijna) incidenten en bepalen van kans en schade 3. Worden (bijna) incidenten geanalyseerd? Worden de dreigingsscenario's geanalyseerd in termen van kans en schade (risicoscenario's)? 0,0 Maak bij alle (bijna) incidenten een postincidentanalyserapport op. Verricht een risicoanalyse voor alle dreigingsscenario's waarbij u bij het bepalen van de kans en de schade uw huidige situatie in acht neemt Voorbeeld rapport postincidentanalyse 0 Nee, helemaal niet Template risicoanalyse & beheer 0 Nee, helemaal niet 2.Strategie en Planning 4.Strategie 4. Is voor ieder risicoscenario een strategische keuze gemaakt in termen van accepteren, verzekeren of beveiligen? 0,0 Bepaal voor ieder risicoscenario afzonderlijk uw strategie: accepteren, verzekeren, beveiligen Template risicoanalyse & beheer 0 Nee, helemaal niet 3. Organisatie en menselijke aspecten 5. Planning 5. Is er voor iedere dreiging te beveiligen een plan van aanpak in termen van preventie en/of beperken van schade? 6. Security organisatie 6. Is er een duidelijke en doeltreffende organisatie van security taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden? 0,0 0,0 Beschrijf de tactiek die gehanteerd wordt voor elk Template risicoanalyse en beheer 0 Nee, helemaal niet dreigingsscenario, door vast te leggen welke preventieve en schadebeperkende maatregelen genomen zijn. Maak een plattegrond op met de technische 0 Nee, helemaal niet beveiligingsinfrastructuur Maak een organigram op met beschrijving van 0 Nee, helemaal niet verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Maak een engagementsverklaring op en vraag ondertekening van de directie en iedere medewerker Voorbeeld engagementsverklaring 0 Nee, helemaal niet Breng in kaart welke medewerkers de opleiding 'kleine blusmiddelen' hebben gevolgd en voorzie zonodig bijkomende opleiding om voldoende gebrevetteerde personeelsleden te tellen Template lijst gebrevetteerde personeelsleden 'kleine blusmiddelen' 0 Nee, helemaal niet 7. Instructies en 7. Zijn er duidelijke instructies en die voor iedere dreiging de menselijke aspecten regelen? 1,9 Breng in kaart welke medewerkers de opleiding 'EHBO' hebben gevolgd en voorzie zonodig bijkomende opleiding om voldoende gebrevetteerde personeelsleden 'EHBO' te tellen. Stel een Up-to-date contactlijst 'intern' op met de functie, rol, verantwoordelijkheden bij calamiteiten Template lijst gebrevetteerde personeelsleden 'EHBO' 0 Nee, helemaal niet 1 Nauwelijks Stel een Up-to-date contactlijst 'extern' op Template contactlijst 'extern' Maak een evacuatieprocedure op voor 'personen' Voorbeelden alarm Maak een plattegrond op voor evacuatieplaats 'personen' + plattegrond met een secundaire of alternatieve evacuatieplaats Voorbeeld plattegrond evacuatie 'personen' + pictogrammen 3/03/2014 1/12

2 Security Radar Methodologie 7. Instructies (SRM) en 7. Zijn er duidelijke instructies en die voor iedere dreiging de menselijke aspecten regelen? 1,9 Maak een plattegrond op met de aanduiding van alle Voorbeeld plattegrond toegang hulp- en mogelijke toegangen voor hulp- en interventiediensten interventiediensten. Maak een plattegrond op met de aanduiding van alle Voorbeeld plattegrond (nood)uitgangen en (nood)uitgangen en vluchtwegen. vluchtwegen + pictorgrammen Inventariseer noodmaterialen (personen) Inventaris aanwezige voorzieningen en materialen 1 Nauwelijks Stel instructies voor brandpreventie op Voorbeelden alarm 1 Nauwelijks Maak een procedure op voor ongevallen/medisch Voorbeelden alarm noodgeval (personen). Maak een plattegrond op met de aanduiding Voorbeeld plattegrond noodmaterialen (medisch + noodmaterialen 'personen'. collectie) Maak een plattegrond op van de aanwezige Voorbeeld plattegrond brandbestrijdingsmiddelen + brandbestrijdingsmiddelen. pictogrammen Maak een procedure bij bomalarm op Voorbeelden alarm Maak een procedure bij (vermoedelijke) diefstal op Voorbeelden alarm Maak een procedure bij gasreuk op Voorbeelden alarm Maak een procedure bij technische defecten op Voorbeelden alarm Voorzie een meldingssysteem en opvolgingssysteem Inventaris technische meldingen en interventies bij technische problemen. Maak een plattegrond op met de aanduiding van de Voorbeeld plattegrond hoofdaansluitingen hoofdaansluitingen van gas en water. Maak een procedure bij waterschade op Voorbeelden alarm Maak voor alle mogelijke dreigingen/schade aan de collectie en t.a.v. personen. Maak een ecacuatieprocedure op voor de 'collectie' Voorbeelden alarm Maak een plattegrond op voor evacuatieplaats 'collectie' + plattegrond met een secundaire of alternatieve evacuatieplaats Voorbeeld plattegrond evacuatie 'collectie' + pictogrammen Stel een prioriteitenlijst op voor de evacuatie van Voorbeeld prioriteitenlijst evacuatie van erfgoed erfgoed. Inventariseer noodmaterialen (erfgoed) Inventaris aanwezige voorzieningen en materialen 1 Nauwelijks Maak een plattegrond op met de aanduiding Voorbeeld plattegrond aanduiding noodmaterialen noodmaterialen 'collectie'. (medisch + collectie) Maak een Business Continuity plan en herstelplan op. 8. Safety & Security Awareness 8. Is een Safety & Security Awareness Programma opgesteld gericht op alertheid voor de dreigingen en kennis van de standard (operating) security? 9. Wet- en regelgeving 9. Is de toepasselijke wet- en regelgeving in 0,0 Maak een Safety & Security Awareness Programma op met als doel mensen alert te maken voor dreigingen en te informeren over de instructies en. 1,0 Maakt een overzicht van de toepasselijke wet- en regelgeving (conformiteitscheck ondernemen) 0 Nee, helemaal niet Checklijst wet- en regelgeving 1 Nauwelijks 3/03/2014 2/12

3 4. Bouwkundige beveiliging 10. Doelstellingen versus 10. Zijn doelstellingen voor bouwkundige beveiliging formeel vastgelegd in functie van de risicoscenario's? 11. Weerstand 11. Is de minimale beoogde weerstand in tijd en materiaal vastgelegd? 12. Locaties 12. Zijn de locaties voor bouwkundige beveiligingsmaatregelen vastgelegd in functie van de dreiging en de doelstellingen? 13. Omgevingsfactoren 13. Is de bouwkundige beveiliging toegepast met respect voor relevante 14. Veiligheid 14. Werden de nodige veiligheidsmiddelen aangebracht (lussen, drukstrips, ) in functie van de 5,0 Beschrijf de doelstellingen van bouwkundige beveiligingsmaatregelen in uw beveiligingsplan. 5,0 Bepaal hoe lang de bouwkundige maatregelen weerstand bieden tegen inbraak en brand (in tijd en materiaal) 5,0 Maak een plattegrond op met de locatie van de bouwkundige beveiligingsmaatregelen 5,0 Beschrijf eventuele omgevingsfactoren die spelen bij bouwkundige beveiliging Handboek Museumbeveiliging 5 Ja, meer dan optimaal Handboek Museumbeveiliging 5 Ja, meer dan optimaal 5 Ja, meer dan optimaal Handboek Museumbeveiliging 5 Ja, meer dan optimaal 5,0 Beschrijf eventuele veiligheidsmiddelen 5 Ja, meer dan optimaal 15. Technologie 15. Beantwoordt de keuze van technologie aan de dreiging, de doelstellingen, concept en 16. Communicatietechnologie 16. Zijn de bouwkundige elementen geïntegreerd in het totaalbeveiligingsconcept? 5,0 Voeg de technologiebeschrijving en as-built plan toe als bijlage van het calamiteitenplan. 5,0 Beschrijf de integratie van beveiligingsmaatregelen in het totaalbeveiligingsconcept 5 Ja, meer dan optimaal Handboek Museumbeveiliging 5 Ja, meer dan optimaal 17. Installatie en onderhoud 17. Zijn de bouwkundige elementen geïnstalleerd en onderhouden volgens goed vakmanschap? 18. Doeltreffend gebruik 18. Worden bouwkundige beveiligingsmaatregelen doeltreffend gebruikt? 19. Wet- en regelgeving 19. Is de toepasselijke wet- en regelgeving in 5,0 Maak instructies voor installatie en onderhoud op Template onderhoudsplan en onderhoudsschema 5 Ja, meer dan optimaal 5,0 Maak instructies op voor het gebruik van bouwkundige beveiligingsmaatregelen op. 5,0 Maak een overzicht van toepasselijke wet- en regelgeving m.b.t. bouwkundige beveiliging. 5 Ja, meer dan optimaal Checklijst wet- en regelgeving 5 Ja, meer dan optimaal 3/03/2014 3/12

4 5. Toegangscontrole 20. Doelstellingen versus 20. Zijn doelstellingen voor toegangscontrole formeel vastgelegd in functie van de risicoscenario's? 21. Concept: Wie, waar, wanneer 21. Is formeel vastgelegd wie waar wanneer toegang heeft (op basis van het 'need-to-haveaccess' principe 22. Locaties 22. Zijn de locaties voor toegangscontrole optimaal in functie van dreiging en doelstellingen? 23. Omgevingsfactoren: vb toegangspoorten 23. Is toegangscontrole toegepast met respect voor relevante 1,0 Bepaal de doelstellingen voor toegangscontrole Handboek Museumbeveiliging 1 Nauwelijks 2,0 Maak een lijst op van wie, waar, wanneer toegang heeft. 2,0 Maak een plattegrond op met een aanduiding van de locaties van toegangscontrole. (indien aanwezig) 2,0 Beschrijf eventuele omgevingsfactoren m.b.t. toegangscontrole Template toegangsbeleid Handboek Museumbeveiliging 24. Leesafstand token/lezer 24. Is de keuze van het type lezer duidelijk vastgelegd in functie van de omgeving, de toepassing en de bouwkundige constructies? 3,0 Voeg de technologiebeschrijving van tokens en lezers en een as-built plan toe als bijlage van het calamiteitenplan. 25. Technologie 25. Beantwoordt de keuze van technologie aan de doelstellingen, concept en 26. Communicatietechnologie 26. Is het transmissienetwerk optimaal in functie van de doelstelling en concept m.a.w.het juiste medium (Wireless/Wired/Hybride)) en voldoende bandbreedte? 27. Installatie en onderhoud 27. Is toegangscontrole geïnstalleerd en onderhouden volgens goed vakmanschap? 2,0 Voeg de technologiebeschrijving van de toegangscontroletechnologie en een as-built plan toe als bijlage van het calamiteitenplan. 2,0 Voeg de architectuur van de toegangscontrole en een as-built plan toe als bijlage van het calamiteitenplan. 2,0 Maak instructies voor installatie en onderhoud op Template onderhoudsplan en onderhoudsschema 28. Doeltreffend gebruik 28. Wordt toegangscontrole doeltreffend gebruikt? 2,0 Maak instructies op voor het gebruik van de het toegangscontrolesysteem op. 29. Wet- en regelgeving 29. Is de toepasselijke wet- en regelgeving in 1,0 Maak een overzicht van toepasselijke wet- en regelgeving van toegangscontrole. Checklijst wet- en regelgeving 1 Nauwelijks 3/03/2014 4/12

5 6. Intrusiedetectie 30. Doelstellingen versus 30. Zijn doelstellingen voor intrusiedetectie formeel vastgelegd in functie van de risicoscenario's? 31. Wat, waar, wanneer 31. Is formeel vastgelegd wat, wie, waar en wanneer moet beveiligd worden (op basis welke de belangrijkste locaties zijn en in functie van het tijdsaspect?) 32. Locaties 32. Zijn de locaties (zones) voor intrusiedetectie optimaal in functie van de dreiging en de doelstellingen? 33. Omgevingsfactoren: 33. Is intrusiedetectie toegepast met respect voor relevante 3,0 Bepaal de doelstellingen voor intrusiedetetectie. (inbraakbeveiliging) 3,0 Bepaal wat, waar en wanneer tegen intrusie beveiligd moet worden. (incl. objectbewaking collectie!) 3,0 Maak een plattegrond op met aanduiding van de locaties van intrusiedetectie. 3,0 Beschrijf eventuele omgevingsfactoren voor intrusiedetectie Handboek Museumbeveiliging Handboek Museumbeveiliging Handboek Museumbeveiliging 34. Line of sight (geen belemmering) 34. Zijn detectoren zo gepositioneerd dat er optimaal line of sight is? (geen belemmeringen) 35. Technologie 35. Beantwoordt de keuze van technologie aan de doelstellingen, concept en 36. Transmissienetwerk 36. Is het transmissienetwerk optimaal in functie van de doelstelling en concept m.a.w.het juiste medium 37. Installatie en onderhoud (Wireless/Wired/Hybride)) 37. Is intrusiedetectie geïnstalleerd en voldoende onderhouden volgens goed vakmanschap? 38. Doeltreffend gebruik 38. Wordt intrusiedetectie doeltreffend gebruikt? 39. Wet- en regelgeving 39. Is de toepasselijke wet- en regelgeving in 2,0 Maak een plattegrond op met de positionerering en dekking van de componenten 2,0 Voeg de technologiebeschrijving van de intrusiedetectietechnologie en een as-built plan toe als bijlage van het calamiteitenplan. 2,0 Voeg de technologiebeschrijving van de transmissienetwerk en een as-built plan toe als bijlage van het calamiteitenplan. 1,0 Maak instructies voor installatie en onderhoud Template onderhoudsplan en onderhoudsschema 1 Nauwelijks 2,0 Maak instructies voor het gebruik van intrusiedetectie 2,0 Maak een overzicht van toepasselijke wet- en Checklijst wet- en regelgeving regelgeving intrusiedetectie 3/03/2014 5/12

6 7. Brandbeveiliging 40. Doelstellingen versus 41. Wat detecteren/bestrijden: rook, vuur, gas, ethanol,...? 42. Locaties van detectie/brandbestrijding 40. Zijn doelstellingen voor brandbeveiliging formeel vastgelegd in functie van de risicoscenario's? 41. Is formeel vastgelegd wat men waar wenst te detecteren (op basis van de omgevingsfactoren en de wettelijke verplichtingen) 42. Zijn locaties optimaal in functie van de dreiging en de doelstellingen? 2,0 Bepaal de doelstellingen voor brandbeveiliging Handboek Museumbeveiliging 2,0 Beschrijf wat, waar te detecteren (rook, vuur, gas ) Handboek Museumbeveiliging 2,0 Maak een plattegrond op met aanduiding van de brandbeveiligingsmaatregelen (detectie + bestrijding) 43. Omgevingsfactoren: xxx 43. Is brandbeveiliging toegepast met respect voor relevante 44. Line of sight (geen belemmering) 44. Zijn branddetectoren zo gepositioneerd dat er optimaal line of sight is? (geen belemmeringen) 45. Technologie 45. Beantwoordt de keuze van technologie aan de doelstellingen, concept en 46. Communicatietechnologie 46. Is het transmissienetwerk optimaal in functie van de doelstelling en concept m.a.w.het juiste medium (Wireless/Wired/Hybride)) en voldoende bandbreedte? 47. Installatie en onderhoud 47. Is brandbeveiliging geïnstalleerd en onderhouden volgens goed vakmanschap? 3,0 Beschrijf de omgevingsfactoren voor brandbeveiliging Handboek Museumbeveiliging 3,0 Maak een plattegrond op met positionerering en dekking van de componenten 2,0 Voeg de technologiebeschrijving van de brandbeveiliging en een as-built plan toe als bijlage van het calamiteitenplan. 3,0 Voeg de architectuurbeschrijving van de brandbeveiliging en een as-built plan toe als bijlage van het calamiteitenplan. 2,0 Maak instructies voor installatie en onderhoud op Template onderhoudsplan en onderhoudsschema 48. Doeltreffend gebruik 48. Worden brandbeveiligingsmaatregelen doeltreffend gebruikt? 2,0 Maak instructies voor het gebruik van brandbeveiliging op. 49. Wet- en regelgeving 49. Is de toepasselijke wet- en regelgeving in 3,0 Maak een overzicht van toepasselijke wet- en regelgeving voor brandbeveiliging. Checklijst wet- en regelgeving 3/03/2014 6/12

7 8. Camerabewaking 50. Doelstellingen versus 51. Concept: Beelddefinitie en - resolutie 50. Zijn de doelstellingen voor camerabewaking formeel vastgelegd in functie van de risicoscenario's? 51. Is duidelijk vastgelegd wat men wil zien (beelddefinitie) in welk detail (beeldresolutie)? 1,0 Beschrijf de doelstellingen voor camerabewaking Handboek Museumbeveiliging 1 Nauwelijks 2,0 Beschrijf beelddefinitie en - resolutie Handboek Museumbeveiliging 52. Locaties 52. Zijn locaties voor camerabewaking vastgelegd in functie van de dreiging en de doelstellingen? 53. Omgevingsfactoren: Lichtomstandigheden 53. Is camerabewaking toegepast met respect voor relevante Bijvoorbeeld lichtomstandigheden 2,0 Maak een plattegrond op met de locaties en dekking van de camerabeelden. 2,0 Beschrijf de omgevingsfactoren m.b.t. camerabewaking (lichtomstandigheden!) Handboek Museumbeveiliging 54. Line of sight 54. Zijn camera's zo gepositioneerd dat er optimaal line of sight is? (geen belemmeringen) 55. Technologie 55. Beantwoordt de keuze van technologie aan de doelstellingen, concept en 56. Transmissienetwerk 56. Is het transmissienetwerk optimaal in functie van de doelstelling, beelddefinitie en resolutie, m.a.w.het juiste medium (Wireless/Wired/Hybride)) en voldoende bandbreedte? 57. Installatie en onderhoud 57. Is camerabewaking geïnstalleerd en onderhouden volgens goed vakmanschap? 58. Doeltreffend gebruik 58. Wordt camerabewaking doeltreffend gebruikt? 59. Wet- en regelgeving 59. Is de toepasselijke wet- en regelgeving in 3,0 Maak een plattegrond op met positionerering en dekking van de componenten 2,0 Voeg de technologiebeschrijving van camerabewaking en een as-built plan toe als bijlage van het calamiteitenplan. 2,0 Voeg de architectuurbeschrijving van camerabewaking en een as-built plan toe als bijlage van het calamiteitenplan. 2,0 Maak instructies voor installatie en onderhoud op Template onderhoudsplan en onderhoudsschema 2,0 Maak instructies voor het gebruik van camerabewaking op. 2,0 Maak instructies voor installatie en onderhoud op. Checklijst wet- en regelgeving 3/03/2014 7/12

8 9. Manbewaking (Suppoosten / Erfgoedbewakers) 60. Doelstellingen versus 60. Zijn de doelstellingen voor manbewaking formeel vastgelegd in functie van de risicoscenario's? 61. Organisatie 61. Is er een duidelijke en doeltreffende organisatie van manbewaking, verantwoordelijkheden en bevoegdheden? 2,0 Beschrijf de doelstellingen voor erfgoedbewaking Handboek Museumbeveiliging 2,0 Maak een organigram op met beschrijving van functies. 62. Instructies en 62. Zijn er duidelijk omlijnde en instructies vastgelegd,gekend door de manbewaking, en op regelmatig tijdstip aangepast aan de omstandigheden? 63. Personele bezetting 63. Is er voldoende bewakingspersoneel met de juiste profielen om aan de doelstellingen tegemoet te komen? 64. Motivatie en voorkomen 64. Is het bewakingspersoneel gemotiveerd, respectvol met een goed voorkomen? 1,0 Maak instructies en op. 1 Nauwelijks 2,0 Beschrijf profielvereisten en bezetting. 1,0 Overleg regelmatig met de manbewaking om dit te toetsen. Luister naar hen. 1 Nauwelijks 65. Kennis van technologie ter beschikking 65. Heeft het bewakingspersoneel voldoende kennis van de technologie onder hun beheer? 2,0 Beschrijf trainingen en opleidingen. 66. Communicatie: portofoons ed. 66. Verloopt de communicatie binnen de organisatie van bewaking vlot en duidelijk? 3,0 Overleg regelmatig met de manbewaking om dit te toetsen. Luister naar hen. 67. Regelmatig overleg/rapportering 67. Worden alle incidenten gemeld en afgehandeld volgens een vooraf vastgelegd incidentenmelding en -opvolgingssysteem? 2,0 Incidentenmeldings- en registratiesysteem hanteren Template incidentenmeldings- en registratiesysteem 68. Doeltreffend gebruik/inzet: opleiding en training 68. Wordt manbewaking doeltreffend ingezet en ondersteund met opleiding en training? 2,0 Trainingen en opleidingen voorzien en een trainingsplan opmaken 69. Wet- en regelgeving 69. Is de toepasselijke wet- en regelgeving in 3,0 Oplijsten van toepasselijke wet- en regelgeving manbewaking en een conformiteitscheck ondernemen Checklist wet- en regelgeving 3/03/2014 8/12

9 10. Informatiebeveiliging 70. Doelstellingen versus 70. Zijn de doelstellingen voor informatiebeveiliging formeel vastgelegd in functie van de risicoscenario's? 71. Organisatie 71. Is er een duidelijke en doeltreffende organisatie van informatiebeveiligingstaken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden? 3,0 Doelstelligen voor informatiebeveiliging bepalen Handboek Museumbeveiliging 3,0 Maak een organigram op met taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden m.b.t. informatiebeveiliging Handboek Museumbeveiliging 72. Menselijke aspecten 72. Weten medewerkers hoe zij informatiebeveiligingsincidenten moeten voorkomen en hoe zij moeten reageren op (dreigende) informatieveiligheidsincidenten? 2,0 Maak Instructies en op m.b.t. informatiebeveiliging. 73. Bouwkundige en elektronische beveiliging van de omgeving 73. Zijn de nodige bouwkundige en elektronische beveiligingsmaatregelen toegepast zodat onbevoegden geen ongecontroleerde toegang kunnen bekomen tot informatie en/of informatiesystemen? 2,0 Zie Beveiligingsplan en as-built plan Handboek Museumbeveiliging 74. Netwerkbeveiliging 74. Beantwoordt de netwerkbeveiliging aan de dreiging en de doelstellingen? 75. Logische beveiliging van de 75. Beantwoordt de logische beveiliging van toegang de toegang aan de dreiging en de doelstellingen? 76. Logging, opsporing en analyse 76. Beantwoorden de maatregelen voor logging, opsporing en analyse aan de dreiging en de doelstellingen? 77. Toezicht, nazicht en onderhoud 77. Werden de nodige maatregelen vastgelegd om het toezicht, nazicht en onderhoud van de informatiesystemen te verzekeren? 78. Continuïteit 78. Werden de nodige maatregelen vastgelegd om de continuiteit van het informaticasysteem te verzekeren (second place, backbone, spares, standby, UPS, )? 3,0 Beschrijf de beveiliging van het netwerk. 1,0 Beschrijf de logische beveiliging van de toegang 1 Nauwelijks 3,0 Beschrijf de maatregelen voor logging, opsporing en analyse. 1,0 Maak instructies voor toezicht, nazicht en onderhoud van informatiesystemen. 2,0 Beschrijf hoe de continuïteit van uw informatiesystemen wordt gewaarborgd. 1 Nauwelijks 79. Wet- en regelgeving 79. Is de toepasselijke wet- en regelgeving in 2,0 Oplijsten van toepasselijke wet- en regelgeving informatiebeveiliging en een conformiteitscheck ondernemen Checklist wet- en regelgeving 3/03/2014 9/12

10 11. Integratie - Controlekamer 80. Doelstellingen versus 80. Zijn de doelstellingen formeel vastgelegd in functie van de risicoscenario's? 2,0 Beschrijf de doelstellingen voor de controlekamer (indien van toepassing) Handboek Museumbeveiliging 81. Organisatie 81. Zijn locatie en de beveiligingsvereisten van de controlekamer afgestemd op de doelstellingen? 2,0 Bepaal de locatie en de beveiligingsrichtlijnen Handboek Museumbeveiliging 82. Process design: instructies en 82. Zijn processen in alarmbeheer en afhandeling en in het gebruik van beveiligingssystemen tussen de verbonden sites en de controlekamer opgemaakt in functie van de dreiging en de doelstellingen? 2,0 Bepaal de die verder opgemaakt dienen te worden Bepaal de rollen en verantwoordelijkheden die men dient aan te nemen en de taken die men dient te verrichten 83. Personele bezetting 83. Is de personele bezetting in functie van de strategie en de organisatie? 84. Omgevingsfactoren: Ergonomie 84. Is de ergonomie van de controlekamer opgesteld in functie van de organisatie en de personele bezetting? 85. Technologie 85. Beantwoordt de keuze van technologie aan de doelstellingen, concept en 86. Transmissienetwerk 86. Is het transmissienetwerk optimaal in functie van de doelstelling en concept m.a.w.het juiste medium (Wireless/Wired/Hybride)) en voldoende bandbreedte? 87. Installatie en onderhoud 87. Is integratietechnologie geïnstalleerd en onderhouden volgens goed vakmanschap? 88. Doeltreffend gebruik: training 88. Wordt integratietechnologie doeltreffende en opleiding gebruikt? 89. Wet- en regelgeving 89. Is de toepasselijke wet- en regelgeving in 2,0 Bepaal de meest optimale bezetting 3,0 Bepaal ergonomische vereisten 2,0 Technologiebeschrijving en as-built plan 2,0 Architectuur van het netwerk beschrijven Architectuur van het netwerk beschrijven Template inventaris beveiligingsmaatregelen 2,0 Instructies voor installatie en onderhoud opstellen Template onderhoudsplan en onderhoudsschema 2,0 Trainingen en opleidingen voorzien en een trainingsplan opmaken 3,0 Oplijsten van toepasselijke wet- en regelgeving Checklijst wet- en regelgeving controlekamer en een conformiteitscheck ondernemen 3/03/ /12

11 12.Audit 90. Evaluatie van risicoanalyse 90. Worden risico's regelmatig geherevalueerd? 91. Evaluatie van strategie en 91. Worden strategie en planning regelmatig planning geherevalueerd? 92. Evaluatie van organisatie en 92. Worden organisatie en menselijke menselijke aspecten aspecten regelmatig 93. Evaluatie van bouwkundige beveiliging 93. Worden bouwkundige beveiligingsmaatregelen regelmatig 94. Evaluatie van toegangscontrole 94. Wordt toegangscontrole regelmatig 95. Evaluatie van intrusiedetectie 95. Wordt intrusiedetectie regelmatig 96. Evaluatie van brandbeveiliging 96.Wordt brandbeveiliging regelmatig 97. Evaluatie van camerabewaking 97. Wordt camerabewaking regelmatig 98. Evaluatie van manbewaking 98. Wordt manbewaking regelmatig 99. Evaluatie van 99. Wordt informatiebeveiliging regelmatig informatiebeveiliging 100. Evaluatie van 100. Worden integratietechnieken regelmatig integratietechnieken 101. Evaluatie van het geheel 101. Wordt het geheel aan beveiligingsmaatregelen regelmatig 1,0 1 Nauwelijks 2,0 2,0 3,0 1,0 1 Nauwelijks 2,0 3,0 1,0 1 Nauwelijks 1,0 1 Nauwelijks 1,0 1 Nauwelijks 1,0 1 Nauwelijks 0,0 0 Nee, helemaal niet 3/03/ /12

12 1. Risicoanalyse 5,0 12. Audit 2. Strategie en planning 4,0 11. Integratie - Controlekamers 3,0 2,0 3. Organisatie en menselijke aspecten 1,0 10. Informatiebeveiliging 0,0 4. Bouwkundige beveiliging 9. Manbewaking 5. Toegangscontrole 8. Camerabewaking 6. Intrusiedetectie 7. Brandbeveiliging

Nulmeting score 1. SITUERING 2. RISICOANALYSE. Tool 2.2 Plattegronden checklist. Tool 2.2 Plattegronden checklist. Tool 2.2 Plattegronden checklist

Nulmeting score 1. SITUERING 2. RISICOANALYSE. Tool 2.2 Plattegronden checklist. Tool 2.2 Plattegronden checklist. Tool 2.2 Plattegronden checklist Hoofdstuk Nulmeting Toolbox 1.6. Engagementsverklaring Is er een engagement en draagvlak voor de opmaak van het plan? 2.1. Missie en situering van de organisatie 2.1.1. Missie Wat is de missie van de organisatie,

Nadere informatie

De zin en onzin van publiek cameratoezicht

De zin en onzin van publiek cameratoezicht Provinciehuis Leuven, 6 oktober 2011 - Pag. 1 De zin en onzin van publiek cameratoezicht Provinciehuis Leuven, 6 oktober 2011 Paul VAN LERBERGHE en Danny VAN GOETHEM Provinciehuis Leuven, 6 oktober 2011

Nadere informatie

J.H. van den Berg. Versie 1.0 Mei 2011

J.H. van den Berg. Versie 1.0 Mei 2011 Versie 1.0 Mei 2011 J.H. van den Berg B U S I N E S S C O N T I N U I T Y M A N A G E M E N T Business Continuity Plan Handboek Vertrouw niet altijd op iemands blauwe ogen. Meiberg Consultancy Bronkhorsterweg

Nadere informatie

Safety & Security Management bv

Safety & Security Management bv Safety & Security Management bv Hosting Your Safety & Security Safety & Security Management Eén aanspreekpunt Van concept tot realisatie en verder.. Het inbrengen van kennis en expertise Wij combineren

Nadere informatie

BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT Hoe kunt u uw onderneming beschermen voor gevaren.

BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT Hoe kunt u uw onderneming beschermen voor gevaren. BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT Hoe kunt u uw onderneming beschermen voor gevaren. Business Continuity Plan Handboek J.H. van den Berg M. Baas B U S I N E S S C O N T I N U I T Y M A N A G E M E N T Business

Nadere informatie

Informatieveiligheid, de praktische aanpak

Informatieveiligheid, de praktische aanpak Informatieveiligheid, de praktische aanpak Wie ben ik? Frederik Baert Domeinverantwoordelijke Informatieveiligheid Domeinverantwoordelijke Infrastructuur & Connectiviteit @ V-ICT-OR V-ICT-OR cvba Dienstenorganisatie

Nadere informatie

SECURITY HET PROFIEL VAN DE IDEALE SECURITY MANAGER. Inge Vandijck, Managing security consultant, Optimit. Prenne 29 november 2012 Ter Elst Edegem

SECURITY HET PROFIEL VAN DE IDEALE SECURITY MANAGER. Inge Vandijck, Managing security consultant, Optimit. Prenne 29 november 2012 Ter Elst Edegem SECURITY HET PROFIEL VAN DE IDEALE SECURITY MANAGER Inge Vandijck, Managing security consultant, Optimit Prenne 29 november 2012 Ter Elst Edegem PREBES VZW DIESTERSTERSTEENWEG 88 3510 KERMT TEL 011 28

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/195 ADVIES NR 08/18 VAN 2 DECEMBER 2008 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN DE LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN

Nadere informatie

Preventieproject DE BEVELANDEN

Preventieproject DE BEVELANDEN Preventieproject DE BEVELANDEN Werkbijeenkomst 1 25 september 2007 1 De documentatie / leesmoment: 15 minuten Handleiding voor het maken van een calamiteitenplan Werkmap Calamiteitenwijzer Waterschadewiel

Nadere informatie

Inge Vandijck, Optimit

Inge Vandijck, Optimit Tiger kidnapping De sleutel van een doeltreffende beveiliging tegen de exploitatie van de mens als zwakste schakel is, schijnbaar tegenstrijdig, de mens. Inge Vandijck, Optimit Het fenomeen tiger kidnapping

Nadere informatie

Brandpreventie- dossier. Caroline Deleu. Activity Manager B.U. Environment, Safety & Sustainability

Brandpreventie- dossier. Caroline Deleu. Activity Manager B.U. Environment, Safety & Sustainability Brandpreventie- dossier Caroline Deleu Activity Manager B.U. Environment, Safety & Sustainability KB 28/03/14 Verplichtingen Werkgever Minimale preventiemaatregelen Brandbestrijdingsdienst Maatregelen

Nadere informatie

ANPI 18/11/2009. NOTIFIED BODY n 1134 RENOVATIE EN BRANDVEILIGHEID ASBL ANPI VZW. Groep n 2 : Overheden Openbare diensten

ANPI 18/11/2009. NOTIFIED BODY n 1134 RENOVATIE EN BRANDVEILIGHEID ASBL ANPI VZW. Groep n 2 : Overheden Openbare diensten NOTIFIED BODY n 1134 003-TEST EN 17025 003-INSP EN 17020 003- PROD EN 45011 RENOVATIE EN BRANDVEILIGHEID ASBL ANPI VZW Statutaire organisatie van ANPI vzw Groep n 1 : Verzekering ondernemingen Groep n

Nadere informatie

Integrale beveiliging, gezien vanuit uw bedrijfsperspectief. Genk, Wim Bosman Solutions, 7 december 2009 Ibrahim Bulut Security consultant, Optimit

Integrale beveiliging, gezien vanuit uw bedrijfsperspectief. Genk, Wim Bosman Solutions, 7 december 2009 Ibrahim Bulut Security consultant, Optimit Integrale beveiliging, gezien vanuit uw bedrijfsperspectief Genk, Wim Bosman Solutions, 7 december 2009 Ibrahim Bulut Security consultant, Optimit AGENDA 1. Incidenten gebeuren 2. Risico s analyseren -

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/135 ADVIES NR 11/16 VAN 8 NOVEMBER 2011 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN HET NATIONAAL ZIEKENFONDS PARTENA

Nadere informatie

Eindtermen Technicus Beveiligingsinstallaties (TBV)

Eindtermen Technicus Beveiligingsinstallaties (TBV) Eindtermen Technicus Beveiligingsinstallaties (TBV) CertoPlan B.V. Postbus 85200 3508 AE UTRECHT Ptolemaeuslaan 900 3528 BV UTRECHT Telefoon (0)30 23 45 671 Website www.certoplan.nl Mail examens@certoplan.nl

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen Situering Het koninklijk besluit (KB) van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen vervangt en verruimt artikel 52 van

Nadere informatie

OVERZICHT OEFENKAARTEN 1.ALGEMEEN (THEORIE LESBRIEVEN) 1.1 BASIS BEVEILIGINGSKENNINS OEFENKAART OMSCHRIJVING

OVERZICHT OEFENKAARTEN 1.ALGEMEEN (THEORIE LESBRIEVEN) 1.1 BASIS BEVEILIGINGSKENNINS OEFENKAART OMSCHRIJVING 1.ALGEMEEN (THEORIE LESBRIEVEN) 1.1 BASIS BEVEILIGINGSKENNINS 1.1.1 FYSIEKE BEVEILIGING 2 2 1.1.2 PERSONELE BEVEILIGING 2 2 1.1.3 LOGISCHE BEVEILIGING 2 2 1.1.4 INFORMATIE BEVEILIGING 2 2 1.1.5 PERSOONSBEVEILIGING

Nadere informatie

11 Risicobeheer van de collectie

11 Risicobeheer van de collectie 11 Risicobeheer van de collectie Definitie Het inventariseren van de potentiële gevaren voor de collecties waar het museum verantwoordelijk voor is en daarop een actief beleid voeren. Het beheren en documenteren

Nadere informatie

Checklist NEN7510, Informatiebeveiliging in de mondzorgpraktijk Vraag Ja / Nee / Gedeeltelijk. 1. Beschikt de praktijk over een beleidsdocument

Checklist NEN7510, Informatiebeveiliging in de mondzorgpraktijk Vraag Ja / Nee / Gedeeltelijk. 1. Beschikt de praktijk over een beleidsdocument Checklist NEN7510 Eén van de eerste stappen van het gestructureerd verbeteren van informatiebeveiliging en het implementeren van de NEN7510 omvat het bepalen van de status van de naleving van de NEN7510.

Nadere informatie

Security is is our our passion. EVC Security b.v.b.a. Inbraak- en brandbeveiliging, camerabewaking, toegangscontrole

Security is is our our passion. EVC Security b.v.b.a. Inbraak- en brandbeveiliging, camerabewaking, toegangscontrole EVC Security is een dynamisch bedrijf dat werd opgericht in 1994 door Geert Vercruyssen en is uitgegroeid tot een gevestigde waarde op vlak van inbraakbeveiliging, camerabewaking, branddetectie en toegangscontrole.

Nadere informatie

Bescherm wat u aan het hart gaat

Bescherm wat u aan het hart gaat Bescherm wat u aan het hart gaat met betrouwbare beveiliging van DETEC www.detec.nl Zeker van de zaak BORG gecertificeerd alarmsysteem Gecertificeerd leveren, installeren en onderhouden brandmeldinstallatie

Nadere informatie

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek Ingevuld door: Naam Instelling: Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek In de documentenanalyse wordt gevraagd om verplichte documentatie en registraties vanuit de NTA 8009:2007 en HKZ certificatieschema

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/135 ADVIES NR 10/26 VAN 9 NOVEMBER 2010 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN MULTIPEN SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS

Nadere informatie

c l e u r e n _ m e r k e n RUIMTELIJKE PLANNING EN ARCHITECTUUR

c l e u r e n _ m e r k e n RUIMTELIJKE PLANNING EN ARCHITECTUUR c l e u r e n _ m e r k e n RUIMTELIJKE PLANNING EN ARCHITECTUUR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

9/12/15. Project: nieuwe technische nota voor videobewaking PR T030. Danny Hermans, Coördinator regelgeving & normalisatie, VOLTA

9/12/15. Project: nieuwe technische nota voor videobewaking PR T030. Danny Hermans, Coördinator regelgeving & normalisatie, VOLTA 9/12/15 Project: nieuwe technische nota voor videobewaking PR T030 Danny Hermans, Coördinator regelgeving & normalisatie, VOLTA 1 Project: nieuwe technische nota voor videobewaking Inhoud: Wetgeving: AREI

Nadere informatie

CBPL Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Drukpersstraat Brussel Formulier Gewone aangifte. Lees dit eerst.

CBPL Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Drukpersstraat Brussel Formulier Gewone aangifte. Lees dit eerst. CBPL Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Drukpersstraat 35 1000 Brussel Formulier Gewone aangifte Lees dit eerst Noteer Het indienen van een aangifte of van een geheel van aangiften

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/13/159 ADVIES NR 13/66 VAN 2 JULI 2013 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN XERIUS KINDERBIJSLAGFONDS VOOR HET VERKRIJGEN

Nadere informatie

Beveiligingsmaatregelen voor een doeltreffende Cyber verdediging

Beveiligingsmaatregelen voor een doeltreffende Cyber verdediging Beveiligingsmaatregelen voor een doeltreffende Cyber verdediging ivo.depoorter@v-ict-or.be V-ICT-OR Vlaamse ICT organisatie Ons overkomt dit niet.of toch? Inschatting Risico Kans X Schade Zijn wij een

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/080 ADVIES NR 11/08 VAN 5 JULI 2011 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN DE FOD SOCIALE ZEKERHEID VOOR HET VERKRIJGEN

Nadere informatie

ERKENNINGSDOSSIER. Basisbegrippen technopreventie

ERKENNINGSDOSSIER. Basisbegrippen technopreventie Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Lokale Integrale Veiligheid Belast met het dossier: Cathy GRIMMEAU, Leen CORTEBEECK FR: 02.557.35.58, cathy.grimmeau@ibz.fgov.be

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

Security Management Solution INNOVATORS IN SECURITY

Security Management Solution INNOVATORS IN SECURITY Security Management Solution INNOVATORS IN SECURITY Geïntegreerde Oplossingen Security Management Inbraak Detectie Camera Bewaking Inhoud 1. Wie zijn wij? 2. Onze beveiligingsoplossing 3. Marktsegmenten

Nadere informatie

Innovative Security Solutions ALARMSYSTEMEN CAMERABEWAKING TOEGANGSCONTROLE BRANDBEVEILIGING

Innovative Security Solutions ALARMSYSTEMEN CAMERABEWAKING TOEGANGSCONTROLE BRANDBEVEILIGING ALARMSYSTEMEN CAMERABEWAKING TOEGANGSCONTROLE BRANDBEVEILIGING CAMERA ALARM 1. Sterkens Security, uw partner voor al uw beveiliging 2. Servicegarantie 3. Meldkamer 4. Videoverificatie via meldkamer TOEGANG

Nadere informatie

5 maart 2009. Criminaliteit in ziekenhuizen

5 maart 2009. Criminaliteit in ziekenhuizen 5 maart 2009 Criminaliteit in ziekenhuizen Inhoud Voorstelling van de studie 1. Context en doelstellingen 2. Methodologie 2.1. bevragingstechniek 2.2. beschrijving van de doelgroep 2.3. steekproef 2.4.

Nadere informatie

Checklist calamiteiten

Checklist calamiteiten Checklist calamiteiten Op grond van de Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht dienen gevolmachtigde assurantiebedrijven te beschikken over een calamiteitenplan. Het calamiteitenplan moet erin voorzien

Nadere informatie

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 Inzet BHV: De BHV wordt op CCZ ingezet om de (materiële) gevolgen van een calamiteit te beperken en de veiligheid van het gebouw en de

Nadere informatie

9/12/15. Het ABC van een alarmsysteem Jacques Deschamps. Gillijns Erik, Docent beveiliging, Technisch instituut Don Bosco

9/12/15. Het ABC van een alarmsysteem Jacques Deschamps. Gillijns Erik, Docent beveiliging, Technisch instituut Don Bosco 9/12/15 Het ABC van een alarmsysteem Jacques Deschamps Gillijns Erik, Docent beveiliging, Technisch instituut Don Bosco 1 Inhoud 1. Nut van een alarmsysteem 2. Ontwerp van een beveiligingsinstallatie Risicoanalyse

Nadere informatie

Veilig organiseren van interne schoolmanifestaties. Welzijnsdag 18 november 2013

Veilig organiseren van interne schoolmanifestaties. Welzijnsdag 18 november 2013 Welzijnsdag 18 november 2013 Open deur Schoolfeest Oudercontact Sportactiviteiten Eetfestijn Veilig organiseren van interne Het aspect veiligheid speelt hierbij een belangrijke rol. Wordt er bij het organiseren

Nadere informatie

HEf S'GNALEINENT UAN WE'ZUD'GHE'D EN BETROUWBAANHE/ID. inbraakbeveiliging.

HEf S'GNALEINENT UAN WE'ZUD'GHE'D EN BETROUWBAANHE/ID. inbraakbeveiliging. HEf S'GNALEINENT UAN WE'ZUD'GHE'D EN BETROUWBAANHE/ID Door de toenemende criminaliteit worden er steeds zwaardere eisen oesteld aan inbraakbeveiliging. Locked Safe Holland bekleedt al sinds 1986 een vooraanstaande

Nadere informatie

Interne evacuatieplanning

Interne evacuatieplanning Interne evacuatieplanning Nieuwe inzichten 2 IOS International Eensoftwareontwikkeling-en/of dienstverleningsbedrijfdatzichbezighoudtmet het opmakenenbeherenvan eeninventarisvan de veiligheidsmiddelenvan

Nadere informatie

Risicoanalyse brandpreventie Aanpak Mensura EDPB. Stijn Tielemans Preventieadviseur niveau I stijn.tielemans@mensura.be

Risicoanalyse brandpreventie Aanpak Mensura EDPB. Stijn Tielemans Preventieadviseur niveau I stijn.tielemans@mensura.be Risicoanalyse brandpreventie Aanpak Mensura EDPB Stijn Tielemans Preventieadviseur niveau I stijn.tielemans@mensura.be Mensura 1 groep, 3 activiteiten 2 3/06/15 Mensura Preventie & Bescherming In cijfers

Nadere informatie

Publiek cameratoezicht Spoorwegdomein

Publiek cameratoezicht Spoorwegdomein Studiedag publiek cameratoezicht 6 oktober 2011 - Leuven Publiek cameratoezicht Spoorwegdomein Melissa Geyssens Gunther Symons Adviseurs NMBS-Holding - Corporate Security Service De NMBS - Groep Structuur

Nadere informatie

Servicebedrijf HR. Brandveiligheid II UMC St Radboud

Servicebedrijf HR. Brandveiligheid II UMC St Radboud Brandveiligheid Brandveiligheid II UMC St Radboud Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Bouwkundige Voorzieningen 3 3. Technische voorzieningen 5 3.1 Brandmeldinstallatie 5 3.2 Ontruimingsinstallatie 5 4. Elektronische

Nadere informatie

hoe voorkomt u brand, inbraak en andere schade?

hoe voorkomt u brand, inbraak en andere schade? ABN AMRO Verzekeringen hoe voorkomt u brand, inbraak en andere schade? De kans op schade zit in een klein hoekje. U kunt de kans op schade flink beperken of zelfs voorkomen met de juiste preventieve maatregelen.

Nadere informatie

Informatie voor BRZO inrichtingen

Informatie voor BRZO inrichtingen April 9, 2009 Werkwijzer intern noodplan 2 Basiseisen Intern Noodplan Informatie voor BRZO inrichtingen Werkwijzer intern noodplan BRZO eisen t.a.v. intern noodplan PBZO- en VR inrichtingen: - voorbereid

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/13/187 ADVIES NR 13/77 VAN 3 SEPTEMBER 2013 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE

Nadere informatie

Verbetercheck ongewenst gedrag VVT Workshop ongewenst gedrag

Verbetercheck ongewenst gedrag VVT Workshop ongewenst gedrag Verbetercheck ongewenst gedrag VVT Workshop ongewenst gedrag Vul deze verbetercheck in om zicht te krijgen op waar uw organisatie staat met de aanpak rond ongewenst gedrag. Aan de hand van de scores kunt

Nadere informatie

Seminar Trends in Business & IT bij woningcorporaties. Informatiebeveiliging

Seminar Trends in Business & IT bij woningcorporaties. Informatiebeveiliging Seminar Trends in Business & IT bij woningcorporaties Informatiebeveiliging Agenda Rondje verwachtingen Even voorstellen.. Informatiebeveiliging waarom? Stand van zaken bij corporaties Informatiebeveiliging

Nadere informatie

Plan uw preventie. AT&C Consultancy: planmatige preventie. Protecting Your Future

Plan uw preventie. AT&C Consultancy: planmatige preventie. Protecting Your Future Plan uw preventie AT&C Consultancy: planmatige preventie Protecting Your Future AT&C Consultancy Planmatige preventie Preventie is alleen effectief als de gekozen maatregelen goed bij de risico s van uw

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/121 ADVIES NR 09/22 VAN 6 OKTOBER 2009 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN HET OZ ONAFHANKELIJK ZIEKENFONDS VOOR

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

november 2008 V&G signalering VGWM Milieu Welzijn VGWM A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert!

november 2008 V&G signalering VGWM Milieu Welzijn VGWM A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert! november 2008 V&G signalering VGWM A WAY OF LIVING Veiligheid Gezondheid Welzijn Milieu VGWM Standaards voor professionals, wees alert! Werk veilig of werk niet Met een goede, duidelijke veiligheids- en

Nadere informatie

Bedrijfsbrochure. Samen naar een veilige toekomst!

Bedrijfsbrochure. Samen naar een veilige toekomst! Bedrijfsbrochure onderhoud alarmcentralediensten toegangscontrole di brandbestrijding Samen naar een veilige toekomst! terreinbeveiliging consultancy reinbev inbraakbeveiliging n service noodverlichting

Nadere informatie

Bedrijfscontinuïteit met behulp van een BCMS

Bedrijfscontinuïteit met behulp van een BCMS Bedrijfscontinuïteit met behulp van een BCMS 26 november 2014 Aart Bitter@ISGcom.nl www.information-security-governance.com Disaster Recovery Plan 2 The Bitter Brew Case To Brew or not to Brew, That s

Nadere informatie

Lespakket Preventie Ziekenhuiscriminaliteit. Provinciale Commissie voor Criminaliteitspreventie

Lespakket Preventie Ziekenhuiscriminaliteit. Provinciale Commissie voor Criminaliteitspreventie Lespakket Preventie Ziekenhuiscriminaliteit Provinciale Commissie voor Criminaliteitspreventie Inhoudstafel I. Safety versus security II. Fenomenen en maatregelen 1. Diefstal / braak 2. Geweld en agressie

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/021 ADVIES NR 10/03 VAN 2 FEBRUARI 2010 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN DE RIJKSDIENST VOOR JAARLIJKSE VAKANTIE

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier erkend Leverancier Toegangscontrolesystemen Certificatieschema Keurmerk Elektronisch Toegangsbeheer Versie 1.

Aanmeldingsformulier erkend Leverancier Toegangscontrolesystemen Certificatieschema Keurmerk Elektronisch Toegangsbeheer Versie 1. Aanmeldingsformulier erkend Leverancier Toegangscontrolesystemen Certificatieschema Keurmerk Elektronisch Toegangsbeheer Versie 1.0 1 september 2008 Kiwa-NCP Aanmeldingsformulier erkend Leverancier Toegangscontrolesystemen,

Nadere informatie

De ontwerpmodule bedrijven is uitgebreid en aangepast

De ontwerpmodule bedrijven is uitgebreid en aangepast De ontwerpmodule bedrijven is uitgebreid en aangepast De aanpassingen in de versie 2016 betreffen: Er is een sjabloon voor een kwaliteitsverklaring toegevoegd voor situaties waar geen certificaat of opleveringsbewijs

Nadere informatie

Integratie van branddetectie, fysieke beveiliging en monitoring. FireSense & SecuSense Marc Niele

Integratie van branddetectie, fysieke beveiliging en monitoring. FireSense & SecuSense Marc Niele Integratie van branddetectie, fysieke beveiliging en monitoring FireSense & SecuSense Marc Niele Deze lezing wordt u aangeboden door: FireSense is distributeur van specialistische branddetectieapparatuur

Nadere informatie

VEILIGHEIDSCHECKLIST. Inhoudsopgave: Algemeen Organisatorisch Bouwkundig/mechanisch Elektronische signalering Brandpreventie/bestrijding ALGEMEEN

VEILIGHEIDSCHECKLIST. Inhoudsopgave: Algemeen Organisatorisch Bouwkundig/mechanisch Elektronische signalering Brandpreventie/bestrijding ALGEMEEN VEILIGHEIDSCHECKLIST Met deze lijst kunt u snel een redelijk inzicht krijgen over de veiligheid binnen uw bedrijf. Deze lijst is niet uitputtend en aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. Wanneer

Nadere informatie

Ondersteunende processen Organisatie Informatiebeveiliging Melding Datalek

Ondersteunende processen Organisatie Informatiebeveiliging Melding Datalek 1 Toepassingsgebied De procedure is van toepassing wanneer er een incident plaatsvindt waardoor de exclusiviteit van de informatievoorziening wordt aangetast. 2 Doel Wanneer met betrekking tot informatiebeveiliging

Nadere informatie

Samenvatting Meldplicht Datalekken. Michael van der Vaart Head of Technology ESET Nederland

Samenvatting Meldplicht Datalekken. Michael van der Vaart Head of Technology ESET Nederland Samenvatting Meldplicht Datalekken & Michael van der Vaart Head of Technology ESET Nederland DISCLAIMER LET OP: Het gaat hier om een interpretatie van de omtrent de meldplicht datalekken. Deze interpretatie

Nadere informatie

Buurt Informatie Netwerk LIEZEBOS

Buurt Informatie Netwerk LIEZEBOS 17 Voor particulieren uitgaven in verband met diefstal- of brandpreventie komen in aanmerking voor belastingvermindering. De belastingvermindering voor de beveiliging van een woning tegen inbraak en brand

Nadere informatie

Analyse Security Audits 2016

Analyse Security Audits 2016 Analyse Security Audits 2016 Ivo Depoorter Projectleider Security Audits V-ICT-OR Security Deelnemers Beide OCMW Gemeente Provincie West-Vlaanderen 2 1 6 Oost-Vlaanderen 1 5 Antwerpen 2 2 9 Vlaams-Brabant

Nadere informatie

Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld

Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld Kader (afdeling) ontruimingsplan Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld Ontruimingsplan voor (benoem afdeling/

Nadere informatie

Beveiliging en Bewaking

Beveiliging en Bewaking Beveiliging en Bewaking Om bedrijven en de particulieren een totaalpakket te kunnen bieden is Taylor Elektrotechniek B.V. in 2008 een samenwerking aangegaan met PBK Technische Installaties B.V Voor een

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/12/350 ADVIES NR 12/120 VAN 4 DECEMBER 2012 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN XERIUS SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS

Nadere informatie

Bijlage 2 Beveiligingsplan. Informatiebeveiliging

Bijlage 2 Beveiligingsplan. Informatiebeveiliging Bijlage 2 Beveiligingsplan Informatiebeveiliging De verantwoordelijkheid voor informatiebeveiliging ligt bij het dagelijks bestuur. In de DB-vergadering van 31 augustus 2015 is stilgestaan bij een aantal

Nadere informatie

Brandveiligheid: jachthavens & stalling pleziervaartuigen

Brandveiligheid: jachthavens & stalling pleziervaartuigen Brandveiligheid: jachthavens & stalling pleziervaartuigen Rinus Corbijn 1 Doemscenario? 2 1 Handreiking Opdracht Management Bureau Zeeland, Eenduidige regelgeving voor: Jachthavens, Buitenstalling, Binnenstalling,

Nadere informatie

Uw veiligheid is onze zorg!

Uw veiligheid is onze zorg! onderhoud branddetectie alarmcentralediensten toegangscontrole di brandbestrijding Uw veiligheid is onze zorg! ing terreinbeveiliging consultancy reinbev inbraakbeveiliging n service noodverlichting training

Nadere informatie

Verborgen gebreken in de defence in depth theorie

Verborgen gebreken in de defence in depth theorie Verborgen gebreken in de defence in depth theorie Iedere beveiligingsprofessional kent waarschijnlijk het schillenconcept. Dit staat bekend onder verschillende benamingen zoals defence in depth of layers

Nadere informatie

HSE guidelines. september 2012 LEKKAGES HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines. september 2012 LEKKAGES HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS HSE guidelines E september 2012 LEKKAGES HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk milieu bewust of werk niet Koolwaterstoffen zoals aardgas en aardgascondensaat zijn schadelijk

Nadere informatie

Informatiemateriaal BEZOEKERSINFORMATIE KANTOOR DEN HELDER

Informatiemateriaal BEZOEKERSINFORMATIE KANTOOR DEN HELDER S6 Informatiemateriaal BEZOEKERSINFORMATIE KANTOOR DEN HELDER HSEQ Welkom bij GDF SUEZ E&P Nederland Neem voor uw en onze veiligheid de tijd om deze bezoekersinformatie door te lezen. Registratie Als bezoeker

Nadere informatie

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 Versiebeheer Datum Activiteit Versie 27 februari Niveau 2 losgekoppeld van overige niveaus 0.1 5 maart 2015 Input projectoverleg

Nadere informatie

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen Naam :Ouderenzorg Anders Adres :Van Glymesstraat 30, 4651 LM Steenbergen Telefoon : 0167-567055 Directeur : Mw. A. Elferink Aantal

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Agressie & Geweld

Basisinspectiemodule Agressie & Geweld Basisinspectiemodule Agressie & Geweld Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand der wetenschap en professionele dienstverlening en is geschreven voor intern gebruik bij de

Nadere informatie

Informatiebeveiliging voor gemeenten: een helder stappenplan

Informatiebeveiliging voor gemeenten: een helder stappenplan Informatiebeveiliging voor gemeenten: een helder stappenplan Bewustwording (Klik hier) Structureren en borgen (Klik hier) Aanscherping en maatwerk (Klik hier) Continu verbeteren (Klik hier) Solviteers

Nadere informatie

NBN S21-100-1 en 2 Een nieuwe aanpak van branddetectie

NBN S21-100-1 en 2 Een nieuwe aanpak van branddetectie Brandveiligheid Technische regelgeving en normalisatie Bart Vanbever Lead Expert Fire Safety NBN S21-100-1 en 2 Een nieuwe aanpak van branddetectie Doel van deze presentatie Een handleiding voor: Toepassing

Nadere informatie

Wie doet wat? 30-5-2013. Gebruik en beheer van applicaties. Een kader VHIC VHIC. Pagina 1. Pagina 2

Wie doet wat? 30-5-2013. Gebruik en beheer van applicaties. Een kader VHIC VHIC. Pagina 1. Pagina 2 Gebruik en beheer van applicaties Wie doet wat? Pagina 1 Een kader Pagina 2 Bron: daanrijsenbrij, Elementaire bedrijfsinformatica 1 Functioneel beheer Applicaties worden gebruikt door de gebruikersorganisatie.

Nadere informatie

Handboek Rubriek 5 Personeel P05.02.2 Bedrijfshulpverlening en leidraad BHV-plan

Handboek Rubriek 5 Personeel P05.02.2 Bedrijfshulpverlening en leidraad BHV-plan Wat is bedrijfshulpverlening? Bedrijfshulpverlening is het door het bedrijf georganiseerde verlenen van hulp door werknemers bij gevaarlijke situaties. Het doel hiervan is om de nadelige gevolgen van calamiteiten,

Nadere informatie

Fuiven & Organisatie SECURITY. Marc Geerits verbindingsambtenaar bij de gouverneur

Fuiven & Organisatie SECURITY. Marc Geerits verbindingsambtenaar bij de gouverneur Fuiven & Organisatie SECURITY Marc Geerits verbindingsambtenaar bij de gouverneur 2014-04-23 Eventforum 2014 Wettelijkreferentiekader Grondwet artikel 26 vergaderrecht Wet 10 april 1990 tot regeling an

Nadere informatie

Handelen in kritieke situaties 2. Praktijkopdrachten

Handelen in kritieke situaties 2. Praktijkopdrachten Verdeling exameneisen over de examenonderdelen en kerntaken. Beveiliging van gebouwen 2 Waarnemen en noteren 2 Handelen in kritieke situaties 2 Praktijkopdrachten BVL 2 Exameneisen Kerntaken Kerntaken

Nadere informatie

Security Health Check

Security Health Check Factsheet Security Health Check De beveiligingsthermometer in uw organisatie DUIJNBORGH - FORTIVISION Stadionstraat 1a 4815NC Breda +31 (0) 88 16 1780 www.db-fortivision.nl info@db-fortivision.nl De Security

Nadere informatie

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV voor jou In het kader van het project: Duurzaam inzetbaar dakwerk Veilig en gezond op het dak Wet- en regelgeving Aanpak risico s en BHV op basis van

Nadere informatie

Monteur Beveiligingsinstallaties (MBV)

Monteur Beveiligingsinstallaties (MBV) Eindtermen Monteur Beveiligingsinstallaties () Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige

Nadere informatie

Internationale veiligheidsrichtlijnen Hoofdstuk 6 voor binnentankschepen en terminals. Hoofdstuk 6 BEVEILIGING

Internationale veiligheidsrichtlijnen Hoofdstuk 6 voor binnentankschepen en terminals. Hoofdstuk 6 BEVEILIGING Hoofdstuk 6 BEVEILIGING Binnenvaarttankers laden of lossen vaak op faciliteiten waar zeevaarttankers worden behandeld en waar dus de International Ship en Port Facility Security (ISPS) Code van toepassing

Nadere informatie

Net2 PaxLock. De complete draadloze toegangscontrole oplossing

Net2 PaxLock. De complete draadloze toegangscontrole oplossing Net2 PaxLock De complete draadloze toegangscontrole oplossing Net2 PaxLock De compleet draadloze toegangscontrole oplossing die voldoet aan al uw eisen. Net2 PaxLock is een veelzijdig product, ontworpen

Nadere informatie

HSE guidelines. september 2012 LEKKAGES HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines. september 2012 LEKKAGES HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS HSE guidelines E september 2012 LEKKAGES HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk milieu bewust of werk niet Koolwaterstoffen zoals aardgas en aardgascondensaat zijn schadelijk

Nadere informatie

Sprinklers in de zorg. Onze hoogwaardige techniek garandeert de vereiste veiligheid

Sprinklers in de zorg. Onze hoogwaardige techniek garandeert de vereiste veiligheid Sprinklers in de zorg Onze hoogwaardige techniek garandeert de vereiste veiligheid Sprinklers in de zorg Veel zorginstellingen hebben te maken met personele onderbezetting. Lastig in de dagelijkse praktijk,

Nadere informatie

Hans Wijnbergen CCZ. Adviseur Veiligheid. Afdeling Advies & Monitoring

Hans Wijnbergen CCZ. Adviseur Veiligheid. Afdeling Advies & Monitoring Hans Wijnbergen CCZ Adviseur Veiligheid Afdeling Advies & Monitoring 1 Doelstelling van de afdeling Advies & Monitoring Ondersteunen van regiodirecteuren op het gebied van naleving van normen die s Heeren

Nadere informatie

Veiligheidsbeleid BELEID ASKA

Veiligheidsbeleid BELEID ASKA Veiligheidsbeleid BELEID ASKA Veiligheidsbeleid ASKA 1. Visie op veiligheid... 2 2. Doelgroep veiligheidsbeleid... 2 3. Preventieve maatregelen... 3 3.1. Veiligheid omgeving... 3 3.2. Risico inventarisatie...

Nadere informatie

Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN

Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN VOORZIENINGEN Bestaande preventieve voorzieningen en maatregelen dienen in kaart te worden gebracht en te worden geanalyseerd. In een aantal gevallen, b.v. bij brandblusmiddelen,

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 21/22 : Innovatieve benaderingen in de psychosociale steun

Projectoproep Kankerplan Actie 21/22 : Innovatieve benaderingen in de psychosociale steun C Projectoproep Kankerplan Actie 21/22 : Innovatieve benaderingen in de psychosociale steun Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 21/22 van het Kankerplan: Psychosociale

Nadere informatie

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:.

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. 1 Inhoud 1. Basisgegevens bureau 2. BHV-organisatie 3. BHV-materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Noodkaarten

Nadere informatie

De nieuwe regel voor branddetectie DTD S21-100. Inhoudelijke verschillen

De nieuwe regel voor branddetectie DTD S21-100. Inhoudelijke verschillen De nieuwe regel voor branddetectie DTD S21-100 Inhoudelijke verschillen Inleiding De DTD S21-100 bestaat uit 2 delen: DTD S21-100 deel 1: Technische regels DTD S21-100 deel 2: Kwalificaties en competenties

Nadere informatie

Siemens NV Dulle-Grietlaan 17 B-9050 Gentbrugge Phone +32 (0)9 272 73 40 Fax +32 (0)9 272 73 50 www.siemens.be www.siemens.

Siemens NV Dulle-Grietlaan 17 B-9050 Gentbrugge Phone +32 (0)9 272 73 40 Fax +32 (0)9 272 73 50 www.siemens.be www.siemens. Siemens NV Dulle-Grietlaan 17 B-9050 Gentbrugge Phone +32 (0)9 272 73 40 Fax +32 (0)9 272 73 50 www.siemens.be www.siemens.com/homesecurity The information in this document contains general descriptions

Nadere informatie

1. Organisatie en verantwoordelijkheden 1.1 Inspectie Datum Inspectie Naam inspecteur

1. Organisatie en verantwoordelijkheden 1.1 Inspectie Datum Inspectie Naam inspecteur 1. Organisatie en verantwoordelijkheden 1.1 Inspectie Datum Inspectie Naam inspecteur 1.2 Organisatie Naam KvK- nummer Procuratiehouder Straat Postcode Plaats Land Telefoon Fax Contactpersoon Functie contactpersoon

Nadere informatie