Kwaliteitsonderzoek huishoudelijke hulp gemeente Appingedam, Delfzijl, Loppersum en Winsum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteitsonderzoek huishoudelijke hulp gemeente Appingedam, Delfzijl, Loppersum en Winsum"

Transcriptie

1 gemeente Appingedam, Delfzijl, Loppersum en Winsum 2015 Datum Auteur Status Versie December 2015 Wmo Support Definitief 1.0

2 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 4 2. Inleiding Aanleiding Uitvoering kwaliteitsonderzoek huishoudelijke hulp Inhoud huisbezoeken Grootte steekproef Leeswijzer 6 3. Resultaten klanttevredenheidsonderzoek Uitwerking antwoorden op vragen klanttevredenheidsonderzoek Komt elke keer dezelfde hulp? Als er een permanente wisseling is geweest, was dit dan op eigen verzoek, kwam deze keuze van de zorgaanbieder of van de hulp? Heeft de permanente wisseling invloed gehad op uw tevredenheid over de kwaliteit van de schoonmaak? Wanneer de hulp uitvalt door ziekte, wordt deze dan altijd vervangen? Wanneer de hulp uitvalt door vakantie, wordt deze dan altijd vervangen? Heeft u afspraken vastgelegd over de werkzaamheden die gedaan worden door de hulp? Wordt er bijgehouden welke werkzaamheden er zijn gedaan? Heeft u, naast de huishoudelijke hulp vanuit de zorgaanbieder, nog andere ondersteuning bij het huishouden? Zo ja, welke werkzaamheden? Hoe tevreden bent u over deze informele zorg? Welk cijfer geeft u de aanbieder? Welk cijfer geeft u de kwaliteit van het schoonmaken? Welk cijfer geeft u de huishoudelijke hulp? Wat heeft Invloed op de tevredenheid? Relatie tussen het hebben van een vaste hulp en de tevredenheid Relatie tussen de tevredenheid en de vervanging van hulp tijdens ziekte en vakantie Relatie tussen het vastleggen van afspraken en de tevredenheidscijfers Relatie tussen het bijhouden van de werkzaamheden en de tevredenheid Relatie tussen de tevredenheid over informele zorg en tevredenheid algemeen Relatie tussen de tevredenheid over de kwaliteit van de hulp en de kwaliteit van de schoonmaak Resultaten technische kwaliteitsmeting Toelichting op de technische kwaliteitsmeting Uitkomsten Beter Thuis Wonen TSN Zonnehuis Thuis Relatie tussen het constateren van fouten en de tevredenheid Conclusies en aanbevelingen 22

3 5.1. Conclusies Aanbevelingen Bijlage 1 gebruikte vragenlijst 24

4 1. Samenvatting In dit rapport leest u de resultaten van het eerste kwaliteitsonderzoek huishoudelijke hulp dat is uitgevoerd door Wmo Support in opdracht van de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Loppersum en Winsum. Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen: een tevredenheidsonderzoek en een technische kwaliteitsmeting. Uit het tevredenheidsonderzoek is gekomen dat de cliënten over het algemeen tevreden zijn over de kwaliteit van de schoonmaak, de kwaliteit van de huishoudelijke hulp en de zorgaanbieder. Het gemiddelde cijfer die cliënten hebben gegeven aan de huishoudelijke hulp is hierin het hoogst, met gemiddeld een 8,2. Het gemiddelde cijfer voor de zorgaanbieder is met een 7,2 het laagst. In dit onderzoek is onder andere gevraagd of cliënten zelf nog wat doen in het huishouden of een mantelzorger hen helpt. 49% van de cliënten heeft aangegeven dat ze zelf nog wat doen in het huishouden. Daarnaast geeft bijna 31% van de cliënten aan dan een mantelzorger hierbij ondersteunt. Ruim 38% van de cliënten geeft aan zelf niets in het huishouden te doen en ook ondersteuning van een mantelzorger te krijgen. Cliënten doen vooral de licht huishoudelijke taken zelf in het huishouden en mantelzorgers helpen vooral bij het doen van boodschappen. Wanneer we kijken naar wat invloed heeft op hoe tevreden cliënten zijn, dan zien we dat het hebben van een vaste hulp hieraan bijdraagt. Ook het vastleggen van afspraken en het vastleggen van de werkzaamheden die zijn gedaan, dragen bij aan de tevredenheid van cliënten. Uit de technische meting is naar voren gekomen dat de huizen over het algemeen schoon en leefbaar zijn. We zien dat de cliënten die wonen in huizen waar geen fouten zijn aangetroffen, meer tevreden zijn over de organisatie, de kwaliteit van de schoonmaak en de kwaliteit van de huishoudelijke hulp. 4/26

5 2. Inleiding In deze inleiding leest u waarom het kwaliteitsonderzoek huishoudelijke hulp heeft plaatsgevonden, wat er onderzocht is en vindt u de leeswijzer voor de rapportage Aanleiding Sinds 1 januari 2015 hebben gemeenten minder geld gekregen voor het inkopen van huishoudelijke ondersteuning voor cliënten. Echter moet de gemeenten volgens de Wmo nog steeds zorgen voor een schoon en leefbaar huis. Om de doelstelling een schoon en leefbaar huis te bereiken, hebben de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Loppersum en Winsum thuiszorgorganisaties gecontracteerd voor het leveren van huishoudelijke ondersteuning. De contracten zijn gemaakt met een resultaatvolgend budget per cliënt. Dit houdt in dat de aanbieder een vast budget ontvangt per cliënt voor de huishoudelijke ondersteuning. Er zijn geen afspraken gemaakt over uren maar alleen over het te bereiken resultaat. De gemeenten wilden graag weten in hoeverre de cliënt tevreden is met de geleverde voorziening, en hoe tevreden men is over de gecontracteerde partijen. Om dit te meten heeft Wmo Support een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd naar de huishoudelijke hulp Uitvoering kwaliteitsonderzoek huishoudelijke hulp Inhoud huisbezoeken Het kwaliteitsonderzoek bestaat uit 2 delen: mondeling klanttevredenheidsonderzoek; technische kwaliteitsmeting. Tijdens het mondeling klanttevredenheidsonderzoek wordt de tevredenheid van de inwoner gemeten aan de hand van een vragenlijst die in samenspraak met de samenwerkende gemeenten is opgesteld (de vragenlijst is opgenomen als bijlage). Bij de technische kwaliteitsmeting wordt aan de hand van de VSR-methodiek gecontroleerd of de woning volgens de richtlijnen wordt schoongemaakt. Hierbij worden de dagelijks gebruikte ruimtes bekeken: de woonkamer, keuken, badkamer, toilet, gang en de slaapkamer Grootte steekproef De samenwerkende gemeenten hebben contracten afgesloten voor de algemene voorziening huishoudelijke hulp met de volgende leveranciers: - Beter Thuis Wonen - TSN - Zonnehuis Thuis In de steekproef hebben we per gemeente 10% van de cliënten geselecteerd. De volgende aantallen cliënten zijn per gemeente bezocht: Appingedam 40 Delfzijl 58 Loppersum 21 Winsum 21 5/26

6 2.3. Leeswijzer In hoofdstuk 3 zijn de uitkomsten beschreven van de vragen die aan cliënten zijn gesteld. Hier komen onder andere de tevredenheidscijfers van de cliënten aan bod. In hoofdstuk 4 zijn de uitkomsten weergegeven van de technische metingen. In hoofdstuk 5 zijn de conclusies en aanbevelingen weergegeven. 6/26

7 3. Resultaten klanttevredenheidsonderzoek In dit hoofdstuk leest u wat de cliënten hebben geantwoord op de vragen en welke conclusies we daaraan hebben verbonden Uitwerking antwoorden op vragen klanttevredenheidsonderzoek Komt elke keer dezelfde hulp? Hieronder zijn de uitkomsten weergegeven van bovenstaande vraag. We zien dat Beter Thuis Wonen hier het hoogst scoort, alle cliënten hebben aangegeven altijd dezelfde hulp te hebben. Ook bij TSN en Zonnehuis Thuis geeft een grote meerderheid aan dat elke week dezelfde hulp komt. Grafiek 1: Komt elke keer dezelfde hulp? 7/26

8 Als er een permanente wisseling is geweest, was dit dan op eigen verzoek, kwam deze keuze van de zorgaanbieder of van de hulp? Uit onderstaande grafiek maken we op dat de wisseling van de hulp in bijna geen geval op eigen verzoek is. Alleen bij Zonnehuis Thuis heeft 5% aangegeven dat de wisseling op verzoek van de cliënt zelf was en bij TSN heeft 1% dit aangegeven. We zien dat bij TSN en Zonnehuis Thuis de wisseling meestal op initiatief van de zorgaanbieder was, terwijl bij Beter Thuis Wonen dit op verzoek van de huishoudelijke hulp was. Grafiek 2: Als er een permanente wisseling is geweest, was dit dan op eigen verzoek, kwam deze keuze van de zorgaanbieder of van de hulp? 8/26

9 Heeft de permanente wisseling invloed gehad op uw tevredenheid over de kwaliteit van de schoonmaak? Cliënten van Beter Thuis Wonen geven aan dat de wisseling van de hulp geen invloed heeft gehad op de tevredenheid. Bij TSN en Zonnehuis Thuis geven meerdere cliënten aan dat dit een negatieve invloed heeft gehad op de kwaliteit. Voorbeelden van de uitleg die cliënten hierbij gaven waren dat de nieuwe hulp minder netjes werkte of dat de nieuwe hulp te veel met haar mobiele telefoon bezig was en daardoor niet aan het werk kwam. Grafiek 3: heeft de permanente wisseling invloed gehad op uw tevredenheid over de kwaliteit van de schoonmaak? 9/26

10 Wanneer de hulp uitvalt door ziekte, wordt deze dan altijd vervangen? Bij een ruime meerderheid van de cliënten wordt de hulp altijd vervangen. Dit geldt voor alle 3 de thuiszorgorganisaties. Een klein deel van de cliënten van TSN en Zonnehuis Thuis geeft aan nooit vervanging te krijgen bij ziekte. Vaak geven cliënten dan ook aan dat ze dit liever niet willen. Van de cliënten die aangaf nooit vervanging te hebben, gaf 80% aan zelf wat in het huishouden te doen of een mantelzorger te hebben die ondersteunt bij het huishouden. Grafiek 4: Wanneer de hulp uitvalt door ziekte, wordt deze dan altijd vervangen? Wanneer de hulp uitvalt door vakantie, wordt deze dan altijd vervangen? In de gevallen dat de hulp uitvalt door vakantie, wordt deze vaker vervangen dan wanneer deze uitvalt door ziekte. Bij Beter Thuis Wonen wordt in alle gevallen de hulp vervangen tijdens vakanties. Bij TSN wordt dit in bijna alle gevallen gedaan en bij Zonnehuis Thuis wordt in ruim driekwart van de gevallen de hulp vervangen tijdens vakantie. 10/26

11 Grafiek 5: Wanneer de hulp uitvalt door vakantie, wordt deze dan altijd vervangen? Heeft u afspraken vastgelegd over de werkzaamheden die gedaan worden door de hulp? Bij deze vraag zien we een wisselend beeld. De afspraken over wat moet worden gedaan worden niet in alle gevallen vastgelegd. Bij Beter Thuis Wonen en Zonnehuis Thuis wordt bij een minderheid van de cliënten de afspraken vastgelegd. Bij TSN is dit bij een kleine meerderheid het geval. Grafiek 6: heeft u afspraken vastgelegd over de werkzaamheden die gedaan worden door de hulp? 11/26

12 Wordt er bijgehouden welke werkzaamheden er zijn gedaan? In onderstaande grafiek staan de uitkomsten op deze vraag. Opvallend is dat bij Beter Thuis Wonen en bij Zonnehuis Thuis bij een minderheid van de cliënten de afspraken zijn opgeschreven (zoals te zien is in hoofdstuk 3.1.6), maar bij een meerderheid van de cliënten wel wordt opgeschreven wat er is gedaan. Bij TSN is het beeld andersom, hier zijn bij een meerderheid van de cliënten wel afspraken vastgelegd, maar wordt vervolgens niet bijgehouden of de afgesproken werkzaamheden ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Grafiek 7: wordt bijgehouden welke werkzaamheden er zijn gedaan? 12/26

13 Heeft u, naast de huishoudelijke hulp vanuit de zorgaanbieder, nog andere ondersteuning bij het huishouden? Zo ja, welke werkzaamheden? We hebben deze vraag in twee delen gesteld aan de cliënten. We hebben gemerkt dat na het stellen van de eerste vraag, bijna iedereen aangaf geen extra ondersteuning te hebben. Toch bleek dat na enig doorvragen (komt er wel eens een zoon of dochter bij u?) dat bij veel cliënten bleek dat er toch wel extra ondersteuning te kwam. Ook gaven cliënten vaak na doorvragen aan zelf ook wel wat in huis te doen. Ze onderschatten dit vaak zelf (bijvoorbeeld: ik stof wel eens wat af, maar dat stelt niet zoveel voor ). Beter Thuis Wonen TSN Zonnehuis Thuis Totaal Ja, ik doe zelf ook wat in het huishouden Ja, een mantelzorger ondersteunt mij hierbij Ja, mijn partner ondersteunt mij hierbij Nee 50,00% 53,10% 43,60% 49,29% 0,00% 16,00% 30,90% 21,43% 25,00% 4,90% 3,60% 5,00% 25,00% 37,00% 38,20% 37,14% Tabel 1: Heeft u, naast de huishoudelijke hulp vanuit de zorgaanbieder, nog andere ondersteuning bij het huishouden? Het tweede deel van de vraag was een open vraag. Hier zijn veel verschillende antwoorden op gegeven. Echter zijn deze antwoorden wel te categoriseren. Indien cliënten aangeven zelf wat te doen bij het huishouden, dan vallen de huishoudelijke taken vaak onder licht huishoudelijke werkzaamheden. De volgende taken zijn minimaal vijf keer genoemd: - Afwas - Afstoffen - Koken - Strijken. Daarnaast wordt ook door veel cliënten aangegeven dat de was door henzelf wordt uitgevoerd. De zware huishoudelijke taken, zoals de badkamer en WC schoonmaken en stofzuigen wordt over het algemeen niet door cliënten zelf uitgevoerd. Wanneer de cliënt heeft aangegeven dat er ondersteuning bij het huishouden is door een mantelzorger, dan wordt de meeste keren aangegeven dat de mantelzorger helpt bij het doen van boodschappen. Een enkele keer wordt genoemd dat de mantelzorger ook ondersteunt bij de zwaardere huishoudelijke taken, zoals het schoonmaken van de WC of het lappen van de ramen Hoe tevreden bent u over deze informele zorg? Zoals hieronder te zien is, zijn de cliënten die informele hulp hebben hier tevreden over. Bij TSN is 4% hier niet tevreden over en bij Zonnehuis Thuis 2%. Deze cliënten geven aan dat de extra inzet nodig is doordat ze eigenlijk te weinig uren huishoudelijke hulp krijgen. 13/26

14 Grafiek 8: hoe tevreden bent u over deze informele zorg? Welk cijfer geeft u de aanbieder? Hieronder zijn de tevredenheidscijfers weergegeven over de zorgaanbieders. We zien dat de cliënten het meest tevreden zijn over Beter Thuis Wonen. Alle aanbieders scoren gemiddeld hoger dan een 7. Naam zorgaanbieder Beter Thuis Wonen 7,50 TSN 7,08 Zonnehuis Thuis 7,43 Totaal 7,24 Tabel 2: Welk cijfer geeft u de zorgaanbieder? Gemiddeld cijfer Welk cijfer geeft u de kwaliteit van het schoonmaken? In onderstaande tabel zijn de uitkomsten van deze vraag weergegeven. We zien dat TSN hier het hoogst scoort met een 8,01. Ook Zonnehuis Thuis en Beter Thuis wonen scoren ruim boven de 7,5. Naam zorgaanbieder Beter Thuis Wonen 7,75 TSN 8,01 Zonnehuis Thuis 7,96 Totaal 7,98 Gemiddeld cijfer 14/26

15 Tabel 3: welk cijfer geeft u de kwaliteit van schoonmaken? Welk cijfer geeft u de huishoudelijke hulp? De cijfers van de huishoudelijke hulp zijn bij TSN en Zonnehuis Thuis voor de huishoudelijke hulp het hoogst van de gemeten tevredenheidscijfers. Bij Beter Thuis wonen is dit cijfer gelijk aan het cijfer voor de kwaliteit van schoonmaken. Naam zorgaanbieder Beter Thuis Wonen 7,75 TSN 8,16 Zonnehuis Thuis 8,25 Totaal 8,18 Gemiddeld cijfer Tabel 4: welk cijfer geeft u de huishoudelijke hulp? 15/26

16 3.2. Wat heeft Invloed op de tevredenheid? Hierboven hebben we een aantal tevredenheidscijfers weergegeven. We hebben in de rapportage onderzocht wat invloed heeft op de tevredenheid van de cliënten. De resultaten hiervan zijn in dit hoofdstuk weergegeven Relatie tussen het hebben van een vaste hulp en de tevredenheid In onderstaande tabel is de relatie weergegeven tussen het hebben van een vaste hulp en de tevredenheidscijfers. We zien hier de volgende relaties: 1. Hoe vaker dezelfde hulp komt, hoe meer tevreden cliënten zijn over de aanbieder. 2. In zekere mate zien we dat ook bij de tevredenheid over de kwaliteit van de schoonmaak het cijfer voor de huishoudelijke hulp. Echter zien we dat dit niet geheel opgaat, omdat de cliënten die aangeven nooit een vaste hulp te hebben, een relatief hoog cijfer geven voor de kwaliteit van de schoonmaak en de huishoudelijke hulp. Komt elke keer dezelfde hulp? Cijfer aanbieder Cijfer kwaliteit schoonmaak Altijd 7,40 8,05 8,31 Meestal 6,96 7,84 7,87 Soms 6,50 7,60 7,67 Nooit 6,50 8,00 8,00 Totaal 7,24 7,98 8,18 Tabel 5: wat is de relatie tussen het hebben van een vaste hulp en de tevredenheidscijfers? Cijfer huishoudelijke hulp Relatie tussen de tevredenheid en de vervanging van hulp tijdens ziekte en vakantie In onderstaande tabellen hebben we gekeken of er een relatie is tussen het vervangen van de huishoudelijke hulp bij ziekte en vakantie en de tevredenheid over de aanbieder, kwaliteit van schoonmaak en huishoudelijke hulp. In principe is het aannemelijk dat hoe vaker de hulp bij vakantie en ziekte vervangen wordt, hoe tevredener de cliënt is over de zorgaanbieder. De aanname blijkt in dit onderzoek niet te kloppen. Zo zien we dat bij cliënten waar nooit een vervanger komt bij ziekte, de cliënten meer tevreden zijn over de aanbieder dan de cliënten waarbij soms wel vervangen wordt bij ziekte. De oorzaak zou kunnen zitten in de verwachtingen die cliënten hebben ten aanzien van het vervangen van een hulp. Meerdere cliënten die nooit vervanging krijgen tijdens ziekte, hebben in gesprekken aangeven ook geen vervanging te willen. Cliënten waarbij soms wordt vervangen bij ziekte, zouden eigenlijk willen dat deze altijd wordt vervangen. Wanneer de hulp uitvalt door ziekte wordt deze altijd vervangen? Cijfer aanbieder Cijfer kwaliteit schoonmaak Altijd 7,33 8,00 8,15 Meestal 6,91 7,91 8,36 Soms 7,00 7,50 8,00 Nooit 7,25 8,20 8,50 Niet van toepassing 7,13 7,96 8,17 Totaal 7,24 7,98 8,18 Tabel 6: wat is de relatie tussen de tevredenheid en de vervanging van hulp tijdens ziekte? Cijfer huishoudelijke hulp 16/26

17 Wanneer de hulp uitvalt door vakantie wordt deze altijd vervangen? Cijfer aanbieder Cijfer kwaliteit schoonmaak Altijd 7,30 7,97 8,15 Meestal 7,67 9,33 9,33 Soms 6,50 7,50 9,00 Nooit 7,60 8,40 8,75 Niet van toepassing 6,29 7,43 7,75 Totaal 7,24 7,98 8,18 Tabel 7: wat is de relatie tussen de tevredenheid en de vervanging van hulp tijdens ziekte? Cijfer huishoudelijke hulp Relatie tussen het vastleggen van afspraken en de tevredenheidscijfers We hebben bij deze vraag gekeken of de cliënten meer tevreden zijn over de huishoudelijke hulp als afspraken worden vastgelegd. We zien hier dat het er geen relatie is tussen het vastleggen van afspraken en de tevredenheid over de zorgaanbieder. Wel zien we een relatie tussen het vastleggen van afspraken en het cijfer voor de kwaliteit van de schoonmaak en het cijfer voor de huishoudelijke hulp. De cliënten waarbij wel afspraken zijn vastgelegd zijn meer tevreden over de kwaliteit van schoonmaak en over de huishoudelijke hulp dan de cliënten waarbij de afspraken niet zijn vastgelegd. Heeft u afspraken vastgelegd over de werkzaamheden die gedaan worden door de hulp? Cijfer aanbieder Cijfer kwaliteit schoonmaak Ja 7,18 8,06 8,24 Nee 7,37 7,98 8,15 Weet ik niet 6,67 7,00 7,50 Niet van toepassing 7,00 7,33 8,25 Totaal 7,24 7,98 8,18 Tabel 8: Relatie tussen het vastleggen van afspraken en de tevredenheidscijfers Relatie tussen het bijhouden van de werkzaamheden en de tevredenheid We zien hier dat cliënten waarbij wordt bijgehouden welke werkzaamheden zijn uitgevoerd, over zowel de zorgaanbieder, de kwaliteit van de schoonmaak als over de huishoudelijke hulp meer tevreden zijn. Wordt er bijgehouden welke werkzaamheden er wanneer zijn gedaan? Cijfer aanbieder Cijfer kwaliteit schoonmaak Ja 7,45 8,07 8,27 Nee 7,00 7,89 8,08 Total 7,24 7,98 8,18 Tabel 9: Relatie tussen het bijhouden van de werkzaamheden en de tevredenheid Cijfer huishoudelijke hulp Cijfer huishoudelijke hulp 17/26

18 Relatie tussen de tevredenheid over informele zorg en tevredenheid algemeen Hieronder hebben we onderzocht of er een relatie is tussen de tevredenheid over de informele zorg en de overige tevredenheidscijfers. De uitkomsten hiervan zijn dat de cliënten die meer informele zorg ontvangen, ook meer tevreden zijn over de zorgaanbieder, kwaliteit van de schoonmaak en de huishoudelijke hulp. Hoe tevreden bent u over deze informele zorg? Cijfer aanbieder Cijfer kwaliteit schoonmaak Onvoldoende 7,00 7,00 7,25 Voldoende 6,95 7,98 8,22 Goed 7,68 8,08 8,20 Geen mening/nvt 7,27 8,02 8,20 Totaal 7,24 7,98 8,18 Tabel 10: relatie tussen de tevredenheid over informele zorg en tevredenheid algemeen Cijfer huishoudelijke hulp Relatie tussen de tevredenheid over de kwaliteit van de hulp en de kwaliteit van de schoonmaak Hierboven hebben we een aantal factoren onderzocht die al dan niet invloed hebben op de tevredenheid van de cliënten. In de gesprekken die we hebben gehad is ook vaak doorgesproken over algemene zaken ten aanzien van de huishoudelijke hulp. We hebben uit deze gesprekken geconcludeerd dat de huishoudelijke hulp zelf de grootste invloed heeft op de tevredenheid. Dit valt ook op te maken uit de cijfers van de tevredenheid. We hebben hieronder twee vergelijkingen gemaakt: 1. Welk cijfer geven de cliënten gemiddeld aan de huishoudelijke hulp die de kwaliteit van het schoonmaken lager dan een 8 hebben gegeven? (gemiddelde over alle cliënten is in deze een 8,18) 2. Welk cijfer geven de cliënten gemiddeld voor de kwaliteit van de schoonmaak die de huishoudelijke lager dan een 8 hebben gegeven? (gemiddelde cijfer over alle cliënten is in deze is een 7,98) In tabel 11 en 12 staan de uitkomsten van bovenstaande vragen. Aantal cliënten Gemiddeld cijfer voor de huishoudelijke hulp 1. Lager dan een cijfer 8 voor de kwaliteit van de schoonmaak 35 7,18 Tabel 11: Welk cijfer geven de cliënten gemiddeld aan de huishoudelijke hulp die de kwaliteit van het schoonmaken lager dan een 8 hebben gegeven? Aantal cliënten Gemiddeld cijfer voor de kwaliteit van de schoonmaak 2. Lager dan een cijfer 8 voor de huishoudelijke hulp 25 6,7 Tabel 12: Welk cijfer geven de cliënten gemiddeld voor de kwaliteit van de schoonmaak die de huishoudelijke lager dan een 8 hebben gegeven? We zien dat de cliënten die het cijfer voor het schoonmaken lager dan een 8 geven, een lager cijfer dan gemiddeld voor de huishoudelijke hulp geven. Andersom zien we ook dat de cliënten die een lager cijfer voor de hulp geven, ook een lager cijfer geven voor de kwaliteit van de schoonmaak. Door deze cijfers kunnen we spreken van een causaal verband tussen beide vragen. 18/26

19 4. Resultaten technische kwaliteitsmeting In dit hoofdstuk leest u een toelichting op de cijfers van de technische meting en uiteraard ook de resultaten zelf Toelichting op de technische kwaliteitsmeting De controles zijn uitgevoerd op basis van de VSR-methodiek. Bij deze methode staat vooraf vast hoeveel fouten je maximaal mag constateren bij de controles om een voldoende te kunnen geven. Indien het aantal fouten dat is aangetroffen boven deze grens uitkomt, is de uitkomst van de controle een onvoldoende. De technische controle gebeurt op de hoofdonderdelen interieur, vloeren en sanitair. Deze hoofdgroepen zijn weer onderverdeeld in subgroepen. In deze subgroepen wordt bij een fout genoteerd om wat voor soort vuil het gaat (bijvoorbeeld: stof, vlekken, kalkaanslag). Normaal gesproken moet een VSR-onderzoek zo snel mogelijk na de schoonmaak plaatsvinden. Omdat bij cliënten vanuit de Wmo regelmatig sprake is van een huishoudelijke hulp die eenmaal per week of zelfs eenmaal per 2 weken komt, hebben we hiermee rekening gehouden met de beoordeling. We hebben het AQL-percentage bepaald aan de hand van het aantal dagen dat het geleden is dat de huishoudelijke hulp heeft schoongemaakt. Hierin hebben we de volgende categorieën gehanteerd: Wanneer de hulp 0 tot 3 dagen geleden heeft schoongemaakt, dan hebben we een percentage gehanteerd van 10%. Wanneer de hulp 3 tot 7 dagen geleden heeft schoongemaakt, dan hebben we een percentage gehanteerd van 12,5%. Wanneer de hulp 7 tot 14 dagen geleden heeft schoongemaakt, dan hebben we een percentage gehanteerd van 15%. Wanneer de hulp 14 tot of langer geleden heeft schoongemaakt, dan hebben we een percentage gehanteerd van 17,5%. Bij elk huisbezoek stellen we dus de vraag wanneer de huishoudelijke hulp voor het laatst is geweest, zodat we weten wat de weging is voor de technische meting Uitkomsten Hieronder zijn de technische metingen per zorgaanbieder weergegeven Beter Thuis Wonen Voor Beter Thuis wonen hebben we 4 huizen bezocht. Hieronder de uitkomsten van deze bezoeken. Zorgaanbieder Beter Thuis Wonen Aantal gecontroleerde huizen 4 Controle AQL-percentage Aantal beoordelingspunten Goedkeurgrens Aantal fouten Resultaat Controle interieur 12,5% voldoende Controle vloeren 12,5% voldoende Controle sanitair 12,5% voldoende Specificatie per foutsoort Aantal fouten Licht stof 0 Dicht stof 0 Lichte vuil- en vingertasten 2 Zware vuil- en vingertasten 0 Aanslag 0 Methodefout 0 Overig 0 19/26

20 TSN Voor TSN hebben wij 81 huizen bezocht. Hieronder de uitkomsten van deze bezoeken. Zorgaanbieder TSN Aantal gecontroleerde huizen 81 Controle AQL-percentage Aantal beoordelingspunten Goedkeurgrens Aantal fouten Resultaat Controle interieur 11,6% voldoende Controle vloeren 11,6% voldoende Controle sanitair 11,6% voldoende Specificatie per foutsoort Aantal fouten Licht stof 9 Dicht stof 1 Lichte vuil- en vingertasten 47 Zware vuil- en vingertasten 33 Aanslag 1 Methodefout 0 Overig Zonnehuis Thuis Voor Zonnehuis Thuis hebben we 55 huizen bezocht. Hieronder de uitkomsten van deze bezoeken. Zorgaanbieder Zonnehuis Thuis Aantal gecontroleerde huizen 55 Controle AQL-percentage Aantal beoordelingspunten Goedkeurgrens Aantal fouten Resultaat Controle interieur 11,6% voldoende Controle vloeren 11,6% voldoende Controle sanitair 11,6% voldoende Specificatie per foutsoort Aantal fouten Licht stof 12 Dicht stof 0 Lichte vuil- en vingertasten 50 Zware vuil- en vingertasten 0 Aanslag 0 Methodefout 0 Overig 0 20/26

21 Relatie tussen het constateren van fouten en de tevredenheid We hebben onderzocht of er een relatie is tussen het constateren van fouten in een huis en de tevredenheid van de cliënten. De stelling die we hierbij hebben genomen is dat de cliënt in principe meer tevreden is wanneer er geen fouten zijn geconstateerd. Hieronder zijn de uitkomsten van deze stelling. Cijfer organisatie Cijfer kwaliteit van schoonmaak Cijfer huishoudelijke Fouten geconstateerd hulp Ja 7,07 7,87 8,11 Nee 7,34 8,05 8,22 Totaal 7,24 7,98 8,18 Tabel 13: relatie tussen het constateren van fouten en de tevredenheid De stelling die we hierboven hebben genomen klopt voor alle onderdelen van de tevredenheid. Cliënten waarbij geen fout is geconstateerd, zijn meer tevreden over zowel de organisatie, de kwaliteit van de schoonmaak als over de huishoudelijke hulp. 21/26

22 5. Conclusies en aanbevelingen 5.1. Conclusies De cliënten zijn over het algemeen tevreden met de geboden huishoudelijke hulp via de Wmo. Cliënten zijn het meest tevreden over de huishoudelijke hulp die bij hen thuis komt. Het gemiddelde cijfer voor de huishoudelijke hulp is een 8,18. Het minst tevreden zijn cliënten over de organisaties, met gemiddeld een 7,24. Cliënten geven in gesprekken vaak aan dat ze het ook moeilijk vinden om een cijfer voor de organisatie te geven, omdat ze weinig contact hebben met de organisatie. De kwaliteit van de het schoonmaken zit tussen bovenstaande cijfers in, met gemiddeld een 7,98. Hieruit kunnen we concluderen dat cliënten over het algemeen meer tevreden zijn over de hulp als persoon dan de kwaliteit van schoonmaak van de hulp. Veel cliënten geven aan dat ze minder uren huishoudelijke hulp hebben. Veel cliënten geven aan dat de uren gehalveerd zijn en dat ze vinden dat het niet mogelijk is om in de vele kortere tijd het huis schoon te krijgen. Als we cliënten aangeven dat volgens ons het huis wel schoon en leefbaar is, geven cliënten aan dat de hulp moet worstelen om dit voor elkaar te krijgen. Ook tijd voor een praatje is er niet meer bij, geven cliënten aan. Daarnaast geven meerdere cliënten aan nu meer zelf te moeten doen en daar om verschillende redenen moeite mee hebben. Doordat cliënten minder uren huishoudelijke hulp ontvangen, hebben zorgaanbieders minder personeel nodig. Meerdere cliënten geven aan dat ze hun vaste hulp kwijtraken doordat deze ontslagen wordt. Zij zijn nu tevreden, maar geven aan dat ze niet tevreden zijn over het ontslag van de hulp. Het gemeten tevredenheidscijfer zal dus de komende maanden hoogstwaarschijnlijk gaan dalen door het ontslag van huishoudelijke hulpen. Onze conclusie op basis van de technische meting is dat de huizen schoon en leefbaar zijn. Het verschil met een jaar geleden is dat hulpen minder tijd hebben om het huis schoon en leefbaar te houden en dat cliënten nu meer zelf moeten doen. Voor veel cliënten is het geen bezwaar om zelf wat meer huishoudelijke taken uit te voeren. Echter zit hier ook een groep bij waarbij het niet verantwoord is dat zij zelf (zware) huishoudelijke taken uitvoeren. Dit zijn bijvoorbeeld valgevaarlijke cliënten. Daarnaast is het sociale aspect weggevallen: de hulpen hebben geen tijd meer om een kop koffie te drinken. Voor meerdere cliënten is dit nog belangrijker dan een schoon en leefbaar huis. De laatste conclusie is dat cliënten waarbij we geen fouten hebben aangetroffen bij de technische controle, meer tevreden zijn over zowel de zorgaanbieder, de kwaliteit van de schoonmaak als over de huishoudelijke hulp dan bij cliënten waar wel fouten zijn aangetroffen Aanbevelingen In dit onderzoek hebben we geconcludeerd dat cliënten over het algemeen tevreden zijn over de huishoudelijke hulp en de huizen schoon en leefbaar zijn. Er zijn wel een aantal aspecten waar gemeenten rekening mee moeten houden. Cliënten geven aan dat iedereen is teruggezet naar 1,5 uur huishoudelijke hulp. Er zijn een aantal uitzonderingen hierop, maar dat zijn meestal de cliënten die mondig zijn geweest en aan de bel hebben getrokken bij de zorgaanbieder. Bij het inschalen van uren is niet altijd gekeken naar de individuele situatie. Zo heeft een meneer aangegeven dat hij van 5 uur naar 1,5 uur in de week is gegaan. Dit wekt bij ons de vraag op of dit mogelijk is in deze situatie. Onze aanbeveling is per cliënt een betere inschatting te maken of er hierdoor geen onwenselijke of gevaarlijke situaties ontstaan. In gesprekken met cliënten is ook aangegeven dat meerdere hulpen overbelast dreigen te raken. Zij moeten meer doen in een beperktere tijd dan voorheen. Ook moet de hulp meer huishoudens bezoeken, om net zoveel uren te werken als voorheen. Dit betekent dat hulpen meer moeten reizen. Uiteraard is het de verantwoordelijkheid van zorgaanbieders om rekening te houden met de werkdruk van de medewerkers. Onze aanbeveling is om goed te kijken naar planning, zodat voor medewerkers de werkdruk niet te hoog wordt. 22/26

23 We horen van cliënten dat bij hun de eenzaamheid toeneemt doordat zij minder uren huishoudelijke hulp krijgen. De gemeenten zouden kunnen onderzoeken of het inzetten van vrijwilligers bij deze cliënten een oplossing kan zijn om de eenzaamheid van cliënten te verminderen. 23/26

24 6. Bijlage 1 gebruikte vragenlijst A. Vragen cliënt 1. Wanneer is de huishoudelijke hulp voor het laatst geweest? a. 0-3 dagen geleden b. 4-7 dagen geleden c dagen geleden d. 15 dagen of langer geleden 2. Komt elke keer dezelfde hulp? a. Altijd b. Meestal c. Soms d. Nooit e. Niet van toepassing 3. Als er een permanente wisseling is geweest, was dit dan op eigen verzoek, kwam deze keuze van de zorgaanbieder of van de hulp? a. Eigen verzoek b. Verzoek van de zorgaanbieder c. Verzoek van de huishoudelijke hulp 4. Heeft de permanente wisseling invloed gehad op uw tevredenheid over de kwaliteit van de schoonmaak? a. Ja positief b. Ja, negatief c. Nee 5. Wanneer de hulp uitvalt door ziekte wordt deze altijd vervangen? a. Altijd b. Meestal c. Soms d. Nooit e. Niet van toepassing 6. Wanneer de hulp uitvalt door vakantie wordt deze altijd vervangen? a. Altijd b. Meestal c. Soms d. Nooit e. Niet van toepassing 7. Heeft u afspraken vastgelegd over de werkzaamheden die gedaan worden door de hulp? a. Ja b. Nee c. Weet ik niet d. Niet van toepassing 24/26

25 8. Wordt er bijgehouden welke werkzaamheden er wanneer zijn gedaan? a. Ja b. Nee 9. Heeft u, naast de huishoudelijke hulp vanuit de zorgaanbieder, nog andere ondersteuning bij het huishouden? (Meerdere antwoorden mogelijk) a. Ja, ik doe zelf ook wat in het huishouden b. Ja, een mantelzorger ondersteunt mij hierbij c. Ja, mijn partner ondersteunt mij hierbij d. Nee 10. Zo ja, welke werkzaamheden worden er door u of door een ander gedaan? 11. Hoe tevreden bent u over deze informele zorg? a. Onvoldoende b. Voldoende c. Goed 12. Welk cijfer geeft u de aanbieder? (1 tot en met 10) 13. Welk cijfer geeft u de kwaliteit van het schoonmaken? (1 tot en met 10) 14. Welk cijfer geeft u uw huishoudelijke hulp? (1 tot en met 10) 15. Heeft u nog overige opmerkingen? 25/26

26 B. Technische meting Interieur Licht stof Dichte stof Lichte vuil, vlek en vingertasten Zware vuil, vlek en vingertasten Aanslag Materiaal/methode fout Bijzonderheden 1. Deuren/deurposten 2. Afvalbak 3. Keukenblok 4. Kasten 5. Tafel(s) 6. Schakelaars 7. Spiegel 8. Telefoon 9. Vensterbank 10.Stoelen/banken 11. Lampen Vloeren Licht stof Dichte stof Lichte vuil, vlek en vingertasten Zware vuil, vlek en vingertasten Aanslag Materiaal/methode fout Bijzonderheden 12. Keukenvloer 13. Sanitairvloer 14. Woon/slaapvloer 15. Tapijt Sanitair 16. Toiletbril Licht stof Dichte stof Lichte vuil, vlek en vingertasten Zware vuil, vlek en vingertasten Aanslag Materiaal/methode fout Bijzonderheden 17. Toiletpot 18. Toiletrolhouder 19. Beugel(s) 20. Binnenzijde bad 21. Buitenzijde bad 22. Douche installatie 23. Douchewanden 24. Afvoerputje 25. Wastafel incl. kranen 26. Wandtegels 26/26

Kwaliteitsonderzoek huishoudelijke hulp gemeente Haren

Kwaliteitsonderzoek huishoudelijke hulp gemeente Haren Kwaliteitsonderzoek huishoudelijke hulp gemeente Haren Najaar 2016 Datum Auteur Versie November 2016 Wmo Support 1.0 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 3 2. Inleiding 4 2.1. Aanleiding 4 2.2. Uitvoering kwaliteitsonderzoek

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek huishoudelijke hulp gemeente Barneveld

Kwaliteitsonderzoek huishoudelijke hulp gemeente Barneveld Kwaliteitsonderzoek huishoudelijke hulp gemeente Barneveld Voorjaar 2015 Datum Auteur Status Versie Augustus 2015 Wmo Support Definitief 1.0 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 3 2. Inleiding 4 2.1. Aanleiding

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK CLIËNTERVARINGSONDERZOEK Huishoudelijke Hulp Gemeente Loppersum Wmo Support Datum: 15 maart 2017 Versie: Definitief 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding... 3 2.1 Waarom huisbezoeken?... 3 2.2 Leeswijzer... 3 3

Nadere informatie

Evaluatie hulp bij het huishouden 2015

Evaluatie hulp bij het huishouden 2015 Evaluatie hulp bij het huishouden 2015 Onderzoek naar het resultaat telt voor hulp bij het huishouden gemeente Schouwen- Duiveland 1/29 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 4 1.1 1.2 Aanleiding...

Nadere informatie

Een schoon en leefbaar huis

Een schoon en leefbaar huis Een schoon en leefbaar huis Onderzoek schoonmaakondersteuning Voorjaar 2015 1/28 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Werkwijze en verantwoording 5 2.1 Het doel van het onderzoek 5 2.2 Definitie van een schoon en

Nadere informatie

Een schoon en leefbaar huis

Een schoon en leefbaar huis Een schoon en leefbaar huis Onderzoek schoonmaakondersteuning najaar 2016 Pagina 1 van 27 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Werkwijze en verantwoording 5 2.1 Het doel van het onderzoek 5 2.2 Definitie van

Nadere informatie

Afd: soc~tal bijlagen 2. Afd.hoofd: Akkoord ofin 0 B&D/Jur. DOR o B&D/Com. OADF. Openbaarheid

Afd: soc~tal bijlagen 2. Afd.hoofd: Akkoord ofin 0 B&D/Jur. DOR o B&D/Com. OADF. Openbaarheid ~\ gemeente Barneveld Nr.640511 Aan het college van burgemeester en wethouders QQ~~rwer~: Memo en onderzoek algemene voorziening huishoudelijke hulp [G~yr@~gq~~ Jiis~i'1gj: lfuekomen stokken Raad 3 0 SEP

Nadere informatie

12 december X

12 december X 12 december 2017 4.2 X 12 december 2017 KWALITEITSONDERZOEK Hulp bij het huishouden Gemeente Nijmegen Wmo Support Datum: 28 november 2017 Versie: Definitief 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 1 2 Inleiding...

Nadere informatie

Ingekomen stuk D19 (PA14 juni 2017)

Ingekomen stuk D19 (PA14 juni 2017) Ingekomen stuk D19 (PA14 juni 2017) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail

Nadere informatie

Een schoon en leefbaar huis

Een schoon en leefbaar huis Een schoon en leefbaar huis Monitor schoonmaakondersteuning gemeente Emmen Datum: 29 januari 2014 Auteur: Menzis Wmo Support 2014, Menzis. Alle rechten voorbehouden. Eigendomsrecht en geheimhouding Dit

Nadere informatie

Rapportage. Menzis Wmo Support. Kwaliteitsonderzoek Hulp in de Huishouding Rijk van Nijmegen. In het kader van: Enschede, oktober 2013

Rapportage. Menzis Wmo Support. Kwaliteitsonderzoek Hulp in de Huishouding Rijk van Nijmegen. In het kader van: Enschede, oktober 2013 Menzis Wmo Support Met expertise en ervaring als leidraad zetten wij ons al jaren in voor het succes van de Wmo: voor burger én gemeente Enschede, oktober 2013 Rapportage In het kader van: Kwaliteitsonderzoek

Nadere informatie

Rapportage Kwaliteitsmeting huishoudelijke ondersteuning. December 2016

Rapportage Kwaliteitsmeting huishoudelijke ondersteuning. December 2016 Rapportage Kwaliteitsmeting huishoudelijke ondersteuning December 2016 1 Inleiding Kwaliteitsmetingen binnen de Hulp bij het Huishouden Om tot een objectief en onafhankelijk oordeel te komen over de kwaliteit

Nadere informatie

Rapportage Rijk van Nijmegen, totaaloverzicht

Rapportage Rijk van Nijmegen, totaaloverzicht Rapportage Rijk van Nijmegen, totaaloverzicht Algemeen Totaal aantal bezoeken Aantal klanten Aantal klanten bezocht Aantal klanten Aantal klanten bezocht Totaal aantal klanten Totaal aantal bezocht Gemeente

Nadere informatie

Huishoudelijke ondersteuning

Huishoudelijke ondersteuning Huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo januari 2017 De gemeente Helmond verstrekt huishoudelijke ondersteuning als maatwerk, binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Hoe gaat de toekenning?

Nadere informatie

Brochure ondersteuning in de huishouding gemeente Houten

Brochure ondersteuning in de huishouding gemeente Houten Brochure ondersteuning in de huishouding gemeente Houten Hoe vraag ik hulp aan? De gemeente helpt u bij het vinden van een oplossing. Dit begint altijd met telefonisch contact met een medewerker van het

Nadere informatie

Vaststellen kwaliteitsrapportage Hulp bij het Huishouden 2013

Vaststellen kwaliteitsrapportage Hulp bij het Huishouden 2013 Collegevoorstel Embargo tot 18 februari 12.00 uur Onderwerp Vaststellen kwaliteitsrapportage Hulp bij het Huishouden 2013 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings

Nadere informatie

Zorgplan schoon en leefbaar huis

Zorgplan schoon en leefbaar huis Zorgplan schoon en leefbaar huis 1 contactgegevens klant burgerservicenummer naam en voorletters geboorte geslacht man vrouw adres postcode/woonplaats telefoonnummer mobiele telefoon 2 indicatie indicatie

Nadere informatie

Brochure ondersteuning in de huishouding en/of in de organisatie van het huishouden gemeente Utrecht

Brochure ondersteuning in de huishouding en/of in de organisatie van het huishouden gemeente Utrecht Brochure ondersteuning in de huishouding en/of in de organisatie van het huishouden gemeente Utrecht Hoe vraag ik hulp aan? De gemeente helpt u bij het vinden van een oplossing. Dit begint altijd met telefonisch

Nadere informatie

Huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo. in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren

Huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo. in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren De gemeente verstrekt huishoudelijke ondersteuning als maatwerk, binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Nadere informatie

Huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo. in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren

Huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo. in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren De gemeente verstrekt huishoudelijke ondersteuning als maatwerk, binnen de Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011

Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011 2011 1 (11) Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011 Auteur Tineke Brouwers en Francien Wisman Respons onderzoek Op 17 mei 2011 kregen 1034 inwoners van Nieuwegein die huishoudelijke hulp ontvangen een vragenlijst

Nadere informatie

Schoon en leefbaar huis BIJEEN HULP BIJ HET HUISHOUDEN IN DE GEMEENTE HEUSDEN. VOOR ZORG, JEUGD EN WERK.

Schoon en leefbaar huis BIJEEN HULP BIJ HET HUISHOUDEN IN DE GEMEENTE HEUSDEN.  VOOR ZORG, JEUGD EN WERK. Schoon en leefbaar huis HULP BIJ HET HUISHOUDEN IN DE GEMEENTE HEUSDEN BIJEEN VOOR ZORG, JEUGD EN WERK. www.bijeenheusden.nl Hulp bij het huishouden Mensen blijven graag zo lang mogelijk zelfstandig wonen,

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014 Gemeente Wmo klanttevredenheid over 2013 1 juli 2014 DATUM 1 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Klanttevredenheidsonderzoek Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Controleformulier bij de categorie:

Controleformulier bij de categorie: VSR KMS formulier bij de categorie: Bureaukamers Gebouw Het Examenkantoor Volgnummer Inspecteur C. Roleur Minimale steekproefgrootte: KMS-Versie (//) X Deur / Deurpost Doorspoelinstallatie Douchevloer

Nadere informatie

facility and organisation software VOORBEELDEN

facility and organisation software VOORBEELDEN F A C T O S facility and organisation software V S R K M S VOORBEELDEN Toelichting afdrukken Factos VSR KMS Dit boekje bevat voorbeelden van formulieren die horen bij Factos VSR KMS. De namen van de formulieren

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning Zorg en ondersteuning Veranderingen in 2015 in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Zorg in Nederland verandert in 2015 Gemeenten betalen en regelen jeugdhulp en vrijwel alle ondersteuning

Nadere informatie

Werkplan schoon en leefbaar huis

Werkplan schoon en leefbaar huis Werkplan schoon en leefbaar huis 1 contactgegevens klant burgerservicenummer naam en voorletters geboorte geslacht man vrouw adres postcode/woonplaats telefoonnummer mobiele telefoon 2 recht op huishoudelijke

Nadere informatie

Rapportage Kwaliteitscontroles Wmo. Hulp bij het Huishouden

Rapportage Kwaliteitscontroles Wmo. Hulp bij het Huishouden Rapportage Kwaliteitscontroles Wmo Hulp bij het Huishouden 1 Kengetallen In de periode 22 juni 2017 tot en met 30 augustus 2017 zijn er 55 huisbezoeken uitgevoerd, waarbij werd gemeten: 1. Technische meting

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

2. Hoeveel van hen krijgen hulp via een algemene voorziening en hoeveel via een maatwerkvoorziening?

2. Hoeveel van hen krijgen hulp via een algemene voorziening en hoeveel via een maatwerkvoorziening? Enquête onder de vijftien gemeenten in de Leidse regio. Vragen: 1. Hoeveel inwoners krijgen dit jaar huishoudelijke hulp via de gemeente? Cijfers derde kwartaal 2016: 1675 2. Hoeveel van hen krijgen hulp

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden. Hattem

Hulp bij het huishouden. Hattem Rapport: Hulp bij het huishouden Hattem Uw gegevens: Driezorg Wonen, Welzijn & Zorg Postbus 658 8000 AR Zwolle (038) 453 67 11 www.driezorg.nl Contactpersoon Mevr. J. Kloosterboer Uitvoerende organisatie

Nadere informatie

Ondersteuningsovereenkomst Huishoudelijke Ondersteuning structureel

Ondersteuningsovereenkomst Huishoudelijke Ondersteuning structureel Ondersteuningsovereenkomst Huishoudelijke Ondersteuning structureel Naam klant Contactgegevens klant Adres Postcode Woonplaats Telefoonnummer Emailadres Thuis Mobiel BSN klant Geboortedatum Begindatum

Nadere informatie

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013 Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 21 Oktober 21 1 Inhoudsopgave H1 Inleiding H2 Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons H Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21

Nadere informatie

WERKPROGRAMMA SCHOONMAAK Sallcon Werktalent

WERKPROGRAMMA SCHOONMAAK Sallcon Werktalent Lokalen Dispenser papieren handdoekjes Aanvullen X X X X X Inventaris Vochtig afnemen X X Randen / richels < 1.80 mtr. Vochtig afnemen / vlekken verwijderen X Lichtknop/ contact Afnemen X Radiatoren /

Nadere informatie

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 Gemeente Lopik Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 26 april 2011 Projectnr. 331.100 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026)

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Management Summary Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks inzicht te krijgen in de ervaringen van cliënten vanuit de Wmo en Jeugdwet. Onderzoeksbureau Flycatcher

Nadere informatie

Rapportage kwaliteitsmeting volgens VSR KMS NEN Uitgevoerd op XXXX XXXX Organisatie:

Rapportage kwaliteitsmeting volgens VSR KMS NEN Uitgevoerd op XXXX XXXX Organisatie: Rapportage kwaliteitsmeting volgens VSR KMS NEN 2075 Uitgevoerd op XXXX XXXX 2013 Organisatie: Locatie: Project: Kwaliteitsadviseur: XXXX XXXX XXXX J.C. Jeronimus 1 Introductie Op XXXX is volgens het overeengekomen

Nadere informatie

Tevredenheid over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Tevredenheid over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heid over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De vragenlijst start hier 1. Volgens onze gegevens heeft u in / hulp bij het huishouden ontvangen. Hoe lang ontvangt u al hulp bij

Nadere informatie

Protocol gebruikelijke zorg en richtlijnen hulp bij het huishouden gemeente Den Helder

Protocol gebruikelijke zorg en richtlijnen hulp bij het huishouden gemeente Den Helder Protocol gebruikelijke zorg en richtlijnen hulp bij het huishouden gemeente Den Helder Definities Gebruikelijke zorg : de normale, dagelijkse zorg die huisgenoten geacht worden elkaar onderling te bieden

Nadere informatie

1. Wat vind je het vervelendste huishoudelijke klusje? (meerdere antwoorden mogelijk)

1. Wat vind je het vervelendste huishoudelijke klusje? (meerdere antwoorden mogelijk) Huishoudelijke hulp 45% 35% 25% 15% 5% 21% 1. Wat vind je het vervelendste huishoudelijke klusje? (meerdere antwoorden mogelijk) 27% 18% 18% 6% 38% 14% 9% 8% 33% 18% 13% 31% 1. Stofzuigen 2. Dweilen 3.

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning Zorg en ondersteuning Veranderingen in 2015 in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren in de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Ondersteuning thuis Mensen

Nadere informatie

Beoordelingshandleiding voor resultaatgespecificeerde schoonmaak

Beoordelingshandleiding voor resultaatgespecificeerde schoonmaak Beoordelingshandleiding voor resultaatgespecificeerde schoonmaak Aanvulling op de beoordelingshandleiding van het VSR KMS (Bijlage A.2) VSR - PUBLICATIE 2 Beoordelingshandleiding voor resultaatgespecificeerde

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Mantelzorg

Hoofdstuk 14. Mantelzorg Hoofdstuk 14. Mantelzorg Samenvatting Mantelzorg is zorg aan een bekende uit de eigen omgeving, die voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is en kan bestaan uit het huishouden doen, wassen

Nadere informatie

Markt- en Opinieonderzoek. Zeker Meten. KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK HULP BIJ HUISHOUDEN

Markt- en Opinieonderzoek. Zeker Meten. KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK HULP BIJ HUISHOUDEN Markt- en Opinieonderzoek. Zeker Meten. KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK HULP BIJ HUISHOUDEN 1 PROJECT I1754 Rapportagedatum : 12 februari 2015 Klant : Gemeente Amstelveen Contactpersoon bij klant : Celina

Nadere informatie

Monitor hulp bij het huishouden. Meting 2016

Monitor hulp bij het huishouden. Meting 2016 Monitor hulp bij het huishouden Meting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juni 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch heeft in de periode 2014-2016 een nieuwe werkwijze rondom de Wmo hulp bij

Nadere informatie

WMO/HULP BIJ HET HUISHOUDEN (Gemeenten Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen)

WMO/HULP BIJ HET HUISHOUDEN (Gemeenten Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen) ALGEMENE INFORMATIE WMO/HULP BIJ HET HUISHOUDEN (Gemeenten Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen) Algemene toelichting Hebt u een beperking, een chronisch psychisch- of psychosociaal probleem

Nadere informatie

Gemeente Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Alphen-Chaam Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 23 oktober 2015 DATUM 23 oktober 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014 Gemeente Beuningen Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 Concept 3 april 2014 DATUM 3 april 2014 TITEL Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Beuningen

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening.

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening. Cliënt tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Inleiding en samenvatting 1 In het kader van een cliënt tevredenheidsonderzoek heeft Olcea een vragenlijst samengesteld. Deze vragenlijst is bedoeld voor thuiswonenden

Nadere informatie

CP15. functioneringsgesprek

CP15. functioneringsgesprek CP5 functioneringsgesprek In Nederland voert de leidinggevende een of meer keren per jaar een functioneringsgesprek met de werknemer over het werk. Dit gesprek gaat over wat wel en niet goed gaat in het

Nadere informatie

Hygiëne inspectie Basisschool De Brug Nijverdal Rapport 2e inspectie en herinspectie Versie 1.0

Hygiëne inspectie Basisschool De Brug Nijverdal Rapport 2e inspectie en herinspectie Versie 1.0 Hygiëne inspectie Basisschool De Brug Nijverdal Rapport 2e inspectie en herinspectie Versie 1.0 GGD Twente A. Maassen van den Brink Inspecteur/hygiëne adviseur Team Inspectie & Hygiëne Enschede Inspectie:

Nadere informatie

Onderzoek. Onderzoek normering huishoudelijke hulp gemeente Utrecht. Presentatie Raadsinformatiebijeenkomst gemeente Utrecht 15 september 2016

Onderzoek. Onderzoek normering huishoudelijke hulp gemeente Utrecht. Presentatie Raadsinformatiebijeenkomst gemeente Utrecht 15 september 2016 Onderzoek normering HH Onderzoek normering huishoudelijke hulp gemeente Utrecht Presentatie Raadsinformatiebijeenkomst gemeente Utrecht 15 september 2016 Agenda Raadsinformatiebijeenkomst 15 september

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Den Haag Maart 2015 Naomi Meys Volkan Atalay Projectnummer: 107696 Correspondentienummer: DH-2703-4284 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Gemeente IJsselstein. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015

Gemeente IJsselstein. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015 Gemeente IJsselstein Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL ONDERTITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente IJsselstein Cathelijne

Nadere informatie

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 Gemeente Nunspeet Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 mei 2013 Projectnr. 302.103 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

(HH-algemeen) In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

(HH-algemeen) In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl (HH-algemeen) In de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein

Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein De ingekochte individuele maatwerkvoorzieningen en de gemeentelijke dienstverlening worden gemeten op hun kwaliteit. Wat zijn de eerste bevindingen? Alice van

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015?

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015? Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren. Maar soms heeft u hulp nodig. Voor ondersteuning in de huishouding.

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015?

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015? Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren. Maar soms heeft u hulp nodig. Voor ondersteuning in de huishouding.

Nadere informatie

Hygiëne inspectie Basisschool De Bron Hengelo Rapport 2 e inspectie Versie 1.0

Hygiëne inspectie Basisschool De Bron Hengelo Rapport 2 e inspectie Versie 1.0 Hygiëne inspectie Basisschool De Bron Hengelo Rapport 2 e inspectie Versie 1.0 GGD Twente A. Maassen van den Brink Inspecteur Inspectie & Hygiëne Inspectie datum: 5 april 2017 en 17 mei 2017 Inspectie

Nadere informatie

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen Van goed naar beter 23-11-2015 Inhoudsopgave Werkwijze 3 Resultaten huurderstevredenheidonderzoek per kern 4 - Over de respondent

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wmo

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wmo PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wmo PGB U kiest zelf uw zorgverlener en u moet zelf inschatten / bepalen hoe de zorg wordt verleend. U kunt iemand die u kent inhuren. U maakt zelf de zorgafspraken met de

Nadere informatie

Hoe breed is de slaapkamerdeur, als u de afstand tussen het kozijn meet?

Hoe breed is de slaapkamerdeur, als u de afstand tussen het kozijn meet? Hoe hoog is de drempel onder de slaapkamerdeur? hoger dan 2 cm U meet de drempel aan de zijde waar deze het hoogst is. Hoe breed is de slaapkamerdeur, als u de afstand tussen het kozijn meet? kleiner dan

Nadere informatie

= een rij struiken of planten die dichtbij elkaar staan. = een hoge lamp die langs de weg staat.

= een rij struiken of planten die dichtbij elkaar staan. = een hoge lamp die langs de weg staat. Woordenschat blok 1 gr4 Les 1 De heg De lantaarn De plant Het tuinhek Het terras De garage Het dorp De stad De zwerver De stoep De woonwijk = een rij struiken of planten die dichtbij elkaar staan. = een

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15

Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15 Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15 In januari is er een tevredenheidsonderzoek gehouden onder de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van De Dijk. Uiteindelijk hebben

Nadere informatie

Kennismaken met het werkveld

Kennismaken met het werkveld Kennismaken met het werkveld Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteurs: Gerda Verhey, Freda Kamphuis Inhoudelijke redactie: Jessica Satink Verbeek, Ludo

Nadere informatie

Stof, vlek- en vingertasten verwijderen. Microvezelwerkdoek regelmatig keren

Stof, vlek- en vingertasten verwijderen. Microvezelwerkdoek regelmatig keren INTERIEUR Onderdeel Handeling en uitvoering Handschoenen aantrekken Stofzuiger Snoercontrole op de juiste wijze Ja Nee Slang op stofzuiger voor controle van de stofzak Controle extra stofzak (in plastic

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Mantelzorger

VRAGENLIJST. Mantelzorger VRAGENLIJST pagina 2 Uw ervaringen als mantelzorger zijn waardevol U zorgt voor uw partner, een familielid, een vriend of andere naaste. In deze lijst staan vragen over wat die zorg betekent voor u als

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN HOOFDSTUK 2 BASISPAKKET. Het College van Burgemeester en Wethouders,

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN HOOFDSTUK 2 BASISPAKKET. Het College van Burgemeester en Wethouders, Het College van Burgemeester en Wethouders, gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 1.2.1, 2.3.2 en 2.3.5 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 en de artikelen 5.1,

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Bijlagenummer 01/10/14/06 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Onderwerp:

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Maatstaf Hulp bij het Huishouden gemeente Amsterdam

Maatstaf Hulp bij het Huishouden gemeente Amsterdam Maatstaf Hulp bij het Huishouden gemeente Amsterdam Achtergronden De voorliggende maatstaf Hulp bij het Huishouden Amsterdam is opgesteld na onderzoek door de combinatie van bureau HHM en KPMG Plexus.

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Inleiding Met de transities in het sociale domein in 2015 zijn de voorwaarden en criteria voor het verkrijgen van huishoudelijke hulp

Nadere informatie

Budgetplan huishoudelijke ondersteuning

Budgetplan huishoudelijke ondersteuning Budgetplan huishoudelijke ondersteuning Omschrijving Als u zich bij de gemeente Etten-Leur meldt met een hulpvraag en uit ons onderzoek blijkt dat een voorziening op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Totaalrapportage Niesing Bouwbedrijf B.V.

Totaalrapportage Niesing Bouwbedrijf B.V. Totaalrapportage Niesing Bouwbedrijf B.V. Bouwstroom : Alle bouwstromen Aantal respondenten : 4 Periode : Alle resultaten tot op heden Vergeleken met : heel Nederland Aantal respondenten in de regio :

Nadere informatie

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Rapport Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Woerden, juli 2014 Inhoudsopgave I. Omvang en samenstelling groep respondenten p. 3 II. Wat verstaan senioren onder eigen regie en zelfredzaamheid?

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb) voor ondersteuning op grond van de Wmo

Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb) voor ondersteuning op grond van de Wmo Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb) voor ondersteuning op grond van de Wmo Zorg in natura of een persoonsgebonden budget? U krijgt ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Hygiëne inspectie Basisschool Dr. A. Kuyperschool Rapport 2 e inspectie Versie 1.0

Hygiëne inspectie Basisschool Dr. A. Kuyperschool Rapport 2 e inspectie Versie 1.0 Hygiëne inspectie Basisschool Dr. A. Kuyperschool Rapport 2 e inspectie Versie 1.0 GGD Twente A. Maassen van den Brink Inspecteur/hygiëne adviseur Team Inspectie & Hygiëne Enschede Inspectie: 5 april 2017

Nadere informatie

Thuishulp is ingedeeld in twee categorieën:

Thuishulp is ingedeeld in twee categorieën: BIJLAGE I BESCHRIJVING THUISHULP Thuishulp is ingedeeld in twee categorieën: Thuishulp basis: Omschrijving: op de woning en de cliënt gericht zwaar huishoudelijk werk zoals stofzuigen en reinigen toilet

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

De respons op de enquête Hamwijck was verrassend hoog. 19 bewoners hebben de enquête ingevuld.

De respons op de enquête Hamwijck was verrassend hoog. 19 bewoners hebben de enquête ingevuld. De respons op de enquête Hamwijck was verrassend hoog. 19 bewoners hebben de enquête ingevuld. ENQUETE RENOVATIE HAMWIJCK VAN HET TOILET EN DE DOUCHERUIMTE 1. Communicatie Vindt u dat u voldoende schriftelijke

Nadere informatie

29 november 2014. Onderzoek: Veranderingen in de zorg en mantelzorg

29 november 2014. Onderzoek: Veranderingen in de zorg en mantelzorg 29 november 2014 Onderzoek: Veranderingen in de zorg en mantelzorg Veranderingen in de zorg en mantelzorg 29 november 2014 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 40.000

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Rol mantelzorger en eigen bijdrage aandachtspunten bij uitvoering Wmo

Rol mantelzorger en eigen bijdrage aandachtspunten bij uitvoering Wmo Rol mantelzorger en eigen bijdrage aandachtspunten bij uitvoering Wmo SOCIAAL PLANBUREAU GRONINGEN EN TRENDBUREAU DRENTHE ZIJN ONDERDEEL VAN CMO STAMM 1 1. Introductie De ervaringen met de Wmo waren in

Nadere informatie

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Besluiten en actiepunten Contracttafel HBH 2015, Middag Groep

Besluiten en actiepunten Contracttafel HBH 2015, Middag Groep Besluiten en actiepunten Contracttafel HBH 2015, Middag Groep Datum: 23-09-2015 Tijd: 13:00 14:30 uur Aanwezig: Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Verslag 27 mei 2015 3. Interactief rondje langs de velden:

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Hygiëne inspectie Basisschool De Bongerd Rapport 2e inspectie Versie 1.0

Hygiëne inspectie Basisschool De Bongerd Rapport 2e inspectie Versie 1.0 Hygiëne inspectie Basisschool De Bongerd Rapport 2e inspectie Versie 1.0 GGD Twente A. Maassen van den Brink Inspecteur/hygiëne adviseur Team Inspectie & Hygiëne Enschede Inspectie: 12 juli 2017 Inspectie

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2014 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Shanon klein Goldewijk Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 1. Indienen

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Basisschool Den Doelhof De heer P. Engels Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis

Ik heb hulp en ondersteuning thuis Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Voor mensen vanaf 18 jaar die ondersteuning krijgen vanuit de AWBZ Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren.

Nadere informatie