Kantorenmarkt G6 G6 RAPPORT I ALMERE AMSTERDAM DEN HAAG EINDHOVEN ROTTERDAM UTRECHT RESEARCH & FORECAST REPORT JAN 2012 KANTORENMARKT.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kantorenmarkt G6 G6 RAPPORT I ALMERE AMSTERDAM DEN HAAG EINDHOVEN ROTTERDAM UTRECHT RESEARCH & FORECAST REPORT JAN 2012 KANTORENMARKT. www.colliers."

Transcriptie

1 JAN 212 KANTORENMARKT G6 RAPPORT I ALMERE AMSTERDAM DEN HAAG EINDHOVEN ROTTERDAM UTRECHT RESEARCH & FORECAST REPORT Kantorenmarkt G6 MARKT INDICATOREN (J-O-J) INFLATIE RENTE WERKLOOSHEID ECONOMISCHE GROEI Bron: CBS, CPB SPERCENTAGE TOV VOORRAAD Almere Eindhoven Amsterdam Rotterdam Utrecht Den Haag Bron: R. Bak % 1% 2% 3% De grote steden in Nederland blijven aantrekkelijk voor vestiging van bevolking en bedrijven. De twee voornaamste redenen waarom steden snel groeien is de immigratie uit het buitenland en het beleid om nieuwbouw in of rondom grote steden te concentreren. Daarnaast is de werkgelegenheid in de grote steden groter, als gevolg van een hogere concentratie van bedrijven. In de afgelopen paar jaar was het groeitempo in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag drie keer zo hoog als het landelijk gemiddelde. De behoefte aan kwalitatief hoogwaardige kantoren is nog steeds aanwezig. Daarvan is zeker sprake als het gaat om trends zoals het nieuwe werken, waarin de invloed van social media en verbeterde communicatiemiddelen bepalend is voor de fysieke ruimtevraag. Flexibel werken in combinatie met thuiswerken zorgt er wel voor dat de ruimtebehoefte daalt. Ook krimp en vergrijzing en een dalende beroepsbevolking dragen bij aan een beperkte behoefte aan kantorenmeters. Door de beperkte ruimtevraag liggen er kansen voor bedrijven om zich te vestigen op de hot-spots tegen gunstige huurvoorwaarden. Naar verwachting zet deze trend zich door, waardoor binnenstedelijke locaties zullen versterken. Ontwikkelingen op de kantorenmarkt hebben vooral te maken met herontwikkeling, transformatie of volledige onttrekking aan de voorraad. Studentenhuisvesting en hotels zijn enkele concepten die veelvoorkomend zijn bij actuele transformatieopgaves. Daarnaast bestaan er plannen om ontwikkelaars te dwingen tot sloop van een verouderd, leegstaand pand voordat een nieuw pand gebouwd mag worden. Hierdoor kan een verdere stijging van het aanbod van kantoren in de grote steden beperkt worden. Momenteel is het aanbodspercentage in de G6 nog altijd fors te noemen binnen een bandbreedte van 1% tot 25%.

2 La Guardiaweg, Amsterdam New Babylon, Den Haag Piet Hein Buildings, Amsterdam Holendrecht Centre, Amsterdam De Admiraliteit, Rotterdam Kantorenmarkt Maanplein Economische groei E Inflatie RESEARCH & FORECAST REPORT JANUARI 212 I KANTORENMARKT I G6 ECONOMISCHE GROEI 5% 4% 3% 2% 1% % -1% -2% -3% -4% Bron: CBS Economische groei Inflatie 3% 2% 1% % -1% -2% -3% -4% DE NEDERLANDSE ECONOMIE De verwachtingen voor de Nederlandse economie voor 212 zijn niet gunstig te noemen. Zo wordt voor 212 door het CPB een krimp van de economie verwacht van,5%. Daarnaast zal de werkloosheid stijgen en zal het nationale begrotingstekort minder snel dalen dan eerder verwacht. Ten opzichte van de andere Europese landen is de werkloosheid in Nederland relatief beperkt met 5,25% aan het begin van 212, terwijl dat bijvoorbeeld in Duitsland 7,25% bedraagt en dat in Spanje ruim boven de 2% uitkomt. vertrouwen in de Euro, de Zuid-Europese economieën en de politieke situatie in Europa. Niet alleen Europa maar ook de Verenigde Staten kampen met tekorten op de balans. Zo is het begrotingstekort daar een stuk hoger dan het Europees gemiddelde. De schuld als percentage van het bruto binnenlands product is eveneens hoger dan in het eurogebied. Verwacht wordt dat de financiële situatie van de Verenigde Staten in 212 weinig verbetering zal laten zien. Mede gezien het feit dat dit een verkiezingsjaar betreft. WERKLOOSHEID 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% De Nederlandse economische situatie wordt sterk beïnvloed door ontwikkelingen buiten Nederland. Positief is dat Nederland de triple-a kredietstatus behoudt, evenals Duitsland, Finland en Luxemburg. Om weer tot positieve economische ontwikkelingen te komen zal allereerst sprake moeten zijn van het herstel van vertrouwen in zijn algemeenheid. Het gaat hier om het Wat Nederland betreft zal de koopkracht in 212 verslechteren. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat het pensioen voor een groot aantal werknemers en gepensioneerden wordt verlaagd. De grote pensioenfondsen in Nederland presteren ondermaats. Dit kan resulteren in een korting op de pensioenen van gemiddeld 5,9% (FD, Korting op pensioenen in 213 lijkt onafwendbaar, ). 1,%,% Bron: CBS GROOTSTE OBJECTEN G6 IN EN G6 In de zes grote steden is gedurende de tweede helft van 211 ongeveer m² opgenomen. In vergelijking tot de eerste helft van 211 betekent dit een daling van de opname in de G6 van circa 5%. Amsterdam betreft een uitzondering, omdat daar als gevolg van enkele grootschalige verhuurtransacties met een metrage boven de m² de opname is toegenomen. De opname in Almere is eveneens een uitzondering door stijging van de opname in de tweede helft van 211 ten opzichte van de eerste helft van dat jaar. In de zes grote steden wordt op 1 januari m² kantoorruimte aangeboden. Ten opzichte van het aanbod medio 211 betekent dat een stijging van circa 5%. Met een totale voorraad van ongeveer m² betekent dit een aanbodspercentage van gemiddeld voor de G6 samen. Van het totale aanbod in de G6 vertoont alleen het aanbod in Amsterdam een daling ten opzichte van de vorige meting die medio 211 plaats vond. Het aanbod van kantoren in Amsterdam daalde namelijk met 1,9% in die periode. In dit opzicht lijken de gevolgen van transformatie en herbestemming zichtbaar te worden. P. 2 COLLIERS INTERNATIONAL

3 RESEARCH & FORECAST REPORT I JANUARI 212 I KANTORENMARKT I G6 ALMERE ALMERE (M²) 2 1 L'Hermitage, Carlton L'Hermitage, Martinez De Landdrost De Eurotoren PERCENTAGE - 6% 1. 17% + 7% % 45% AANTAL S Onderdeel van de Schaalsprong Almere is de groeiopgave om tot extra woningen te creëren. Om dit te bewerkstelligen stelt Almere zich ten doel om in dezelfde periode 1. extra banen te creëren. Op deze manier dient de woon-/werk balans in Almere te verbeteren. De bereikbaarheid van Almere zal in de komende jaren verbeteren. Zo zullen er vanaf in plaats van 8 treinen per uur gaan reiden tussen Amsterdam en Almere. Daarnaast moet per 219 de A6 bij Almere verdubbeld zijn. Bij de ontwikkeling van de economie van Almere zullen de gemeente Almere en de provincie Flevoland zich richten op een aantal clusters, namelijk: gezondheid, ICT & media, handel & logistiek, duurzaamheid en luchthaven Lelystad. Wat dit voor gevolgen heeft voor de kantorenmarkt van Almere moet nog blijken. De start van kantoorgebouw Majestic, á 28.5 m², moet nog beginnen. Daarnaast staat er reeds circa 54. m² hoogwaardige kantoorruimte in aanbod in onder andere Martinez, Carlton en De Landdrost. Een gebrek aan kwalitatief goede ruimte is er op dit moment niet. Het aanbod kantoorruimte in Almere bedraagt per 1 januari m². Het aanbod bestaat uit 71 objecten met een metrage van 5 m² of meer. feit dat het aantal objecten in aanbod gestegen is met 9. Daarnaast stonden er per juli 211 nog maar 3 objecten in aanbod met een metrage van m² of meer. Per januari 212 zijn dit er 5. Het aanbod kantoorruimte in Almere wordt voor circa de helft bepaald door de vijf grootste objecten in aanbod, samen goed voor circa 78. m². In de tweede helft van 211 is circa 6. m² kantoorruimte opgenomen in Almere. Dit is een toename van 2.5 m² ten opzichte van het eerste half jaar van 211 toen nog 3.5 m² werd opgenomen. In totaal werd in m² opgenomen, in 21 bedroeg het totaal 17. m², terwijl dat in 29 nog bijna 3. m² bedroeg. De grootste opname in de tweede helft van 211 was die van Tetterode Nederland, deze bedroeg 2.5 m². Wanneer gekeken wordt naar de opname naar grootte dan valt op dat 6% binnen de grootteklasse 5 m² valt. De overige 4% valt binnen de grootteklasse 1.5 m². In Almere hebben zich dus voornamelijk kleinere transacties voorgedaan % 6% Per 1 juli 211 bedroeg het aanbod nog 139. m². Een verklaring voor de toename van het aanbod is onder andere gelegen in het Bron: R. Bak P. 3 COLLIERS INTERNATIONAL

4 La Guardiaweg Piet Hein Buildings Paalbergweg, Holendrecht centre Basisweg RESEARCH & FORECAST REPORT JANUARI 212 I KANTORENMARKT I G6 AMSTERDAM AMSTERDAM (M²) In 213 bestaan de Amsterdamse grachten 4 jaar. In de loop der tijd heeft Amsterdam zich ontwikkeld tot een aantrekkelijke metropool. Steeds meer zakelijke bezoekers, internationale hoofdkantoren, ICT-gerelateerde bedrijvigheid en toeristen vinden hun weg naar Amsterdam. Amsterdam laat in de tweede helft van 211 goede cijfers zien. Zo is het aanbod licht gedaald ten opzichte van het eind van het eerste half jaar. Daarnaast is de opname in het afgelopen half jaar fors gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 21. Over geheel 211 gezien is de opname met 6,2% gestegen ten opzichte van 21. welke gesloopt zal worden ten behoeve van woningbouw in het gebied. Wanneer naar de lokale verschillen gekeken wordt dan valt op dat het aanbod op de Zuidelijke IJ-oevers sterk gestegen is. Dit heeft te maken met het in aanbouw zijnde Piet Hein Buildings. In Amsterdam West is het aanbod gedaald doordat de voormalige politieacademie aan de markt onttrokken is. Daarnaast daalde het aanbod op de Zuidas door onder andere de opname door Vimpelcom. Er staan 19 objecten in aanbod met een metrage van m² of meer. PERCENTAGE - 24% + 5% 5-26% De kantorenmarkt in Amsterdam moet echter meer profiteren van de mogelijkheden die deze metropool biedt. De vraag naar zelfstandige woningen, studentenkamers en hotels blijft aanhouden. Herontwikkeling biedt op dit moment al een oplossing maar dit kan op een grotere schaal toegepast worden. De gemeente Amsterdam wil dit verder stimuleren of zelfs gaan afdwingen. In het tweede half jaar van 211 is 19. m² kantoorruimte opgenomen in Amsterdam. Dit is een stijging ten opzichte van dezelfde periode in 21, toen nog circa 6 m² werd opgenomen. In totaal werd er in m² kantoorruimte opgenomen. Vorig jaar werd er nog 159. m² opgenomen. Er is daarmee sprake van een stijging van 6,2% % % AANTAL S - 11% + 5% Aan het einde van 211 staat in Amsterdam circa 1.17 m² in aanbod. Dit is een daling van 1,9% ten opzichte van het aanbod een half jaar geleden. Het gaat hier om een daling in metrage van circa 22. m². De verklaring hiervoor is onder andere gelegen in het feit dat de opname in het tweede half jaar van 211 hoger was dan in dezelfde periode in 21. Daarnaast is er sprake van onttrekking van het aanbod ten behoeve van herontwikkeling. Een voorbeeld hiervan is de voormalige politieacademie van 1 m² In de tweede helft van 211 hebben zich drie transacties voorgedaan met een metrage van m² of meer, namelijk: Booking.com (12.5 m²), Deutsche Bank (1 m²) en TMF Group (1.6 m²). De meeste transacties vonden plaats in Amsterdam Centrum. Gevolgd door Amsterdam West en de Zuidas. Absoluut bezien zijn de meeste vierkante meters opgenomen in Amsterdam Centrum (35.8 m²), gevolgd door Amsterdam Zuidoost (3.2 m²). De verklaring hiervan is gelegen in de genoemde grote transacties welke in deze twee regio s plaatsvonden % - 54% P. 4 COLLIERS INTERNATIONAL

5 Koningin Julianaplein, New Babylon Maanplein Johanna Westerdijkplein Koningin Julianaplein, Stichthage RESEARCH & FORECAST REPORT I JANUARI 212 I KANTORENMARKT I G6 DEN HAAG (M²) PERCENTAGE % 1. 22% - 13% 38% AANTAL S 1. 3% DEN HAAG Ondanks dat Den Haag bekend staat om de aanwezigheid van veel overheid gerelateerde werkgelegenheid, blijkt de grootste werkgelegenheidscluster de zakelijke en financiële dienstverlening te zijn. Met een aandeel van 23% is deze sector groter dan de sector overheid, welke 18% van het totaal omvat. Om in de toekomst als stad concurrerend te blijven richt men zich op een aantal speerpunten. Zo wil de gemeente bekend staan als de stad van vrede en recht en stelt men dat de stad een hoge kwaliteit van leven biedt. Daarnaast heeft de stad een sterke economische structuur en een gediversifieerde arbeidsmarkt. Dit moet resulteren in een vitale economie. De bezuinigingen bij de overheid zullen een enorme impact hebben op de lokale kantorenmarkt in Den Haag. Gesproken wordt over een stijging van het aanbod met meer dan 5% in de komende vijf jaar. Om de forse stijging van het aanbod op te kunnen vangen is circa twee derde van de nieuwbouwplannen voor kantoren geschrapt. Bedroeg het aanbod per 1 juli nog 43. m², per 1 januari 212 is dit gestegen naar 46 m². Dit is een procentuele stijging van circa 7%. Eén verklaring voor deze stijging is gelegen in het aantal objecten in aanbod. Per juli 211 stonden 13 objecten in aanbod, per 1 januari 212 is dit aantal gestegen naar 139 objecten. Het grootste object in aanbod is nog steeds New Babylon, met een metrage van circa 3. m². Er worden 15 objecten aangeboden met een metrage van meer dan m². De stijging van het aantal objecten en het totaal aan metrage in aanbod ligt in de lijn der verwachtingen. Naast het feit dat de overheid wil inkrimpen qua gehuurde metrages heeft Den Haag, net als andere steden, last van de economisch moeilijke tijden. Bedrijven kondigen reorganisaties aan en zullen in de toekomst minder vierkante meter kantoorruimte gaan gebruiken. Den Haag zou mogelijk kunnen profiteren van feit dat kantoorruimte in de binnenstad goedkoper wordt en daarmee relatief aantrekkelijk voor bedrijven buiten de stad. Waar men voorheen koos voor goedkopere ruimte in de buitengebieden kan men nu kiezen voor kantoorruimte op aantrekkelijkere locaties tegen gunstige prijzen. Met een opname van circa 1.8 m² is er in de tweede helft van 211 fors minder opgenomen dan in de eerste helft toen nog circa 3.4 m² werd opgenomen. Eén verklaring is gelegen in het feit dat het aantal opnames gedaald is van 16 in de eerste helft van 211 tot 1 in de tweede helft. Daarnaast betrof de grootste transactie van de tweede helft van 211 circa 2.2 m². Dit terwijl de grootste opname in de eerste helft van 211 circa 5.3 m² bedroeg. Het gaat hier om transacties met een metrage van 5 m² of meer. De totale opname in 211 komt hiermee uit op 41.2 m² % 6% P. 5 COLLIERS INTERNATIONAL

6 Vonderweg Zwaanstraat Torenallee Pastoor Petersstraat RESEARCH & FORECAST REPORT JANUARI 212 I KANTORENMARKT I G6 EINDHOVEN (M²) PERCENTAGE 1. 2% - + 1% - 23% 4% AANTAL S EINDHOVEN Voor de regio Eindhoven liggen er kansen in de komende jaren. Allereerst zal de groei van Eindhoven Airport positief van invloed zijn op de kantorenmarkt, omdat nieuwe vliegmaatschappijen zullen vliegen op Eindhoven Airport. Een tweede kans heeft betrekking op transformatie van bestaande kantoren naar andere functies. De praktijk leert dat concrete plannen voor transformatie vaak stuklopen, omdat deze niet passen in het beleid van de gemeente. Voor 212 wordt echter verbetering en meer medewerking verwacht. Het aanbod kantoorruimte in de regio Eindhoven bedraagt m² op 1 januari 212. Het aanbod is verdeeld over 157 objecten, waardoor het gemiddeld aangeboden metrage uitkomt op m². Ten opzichte van het derde kwartaal in 211 is het aanbod gestegen met ongeveer 11.2 m² ofwel 4,2%. Voor de stad Eindhoven geldt dat het aanbod op 1 januari 212 uitkomt op m², verdeeld over 124 objecten. Het aanbod aan het eind van het vierde kwartaal van 211 stijgt met circa 5% ten opzichte van het derde kwartaal, maar komt uit op hetzelfde niveau als in het tweede kwartaal. De daling van het aanbod in het derde kwartaal was onder andere het gevolg van onttrekking van kantoren die een nieuwe bestemming hebben gekregen, waaronder studentenhuisvesting. Het aanbod in de randgemeenten Veldhoven, Best en Son bedraagt in totaal m², ofwel ruim 19% van het totale aanbod van de regio Eindhoven. De opname van kantoorruimte in de regio Eindhoven bedraagt m² in de tweede helft van 211. Ruim 6% van de opnames in de Eindhovense regio hadden betrekking op verhuurtransacties met een metrage in de grootteklasse 5 tot m². De opname in de stad Eindhoven bedraagt ruim 22.9 m² in de tweede helft van 211. Voor de randgemeenten betreft de totale opname 4.43 m² in de tweede helft van 211. In de tweede helft van 211 heeft de grootste verhuurtransactie in de regio Eindhoven betrekking op de GGD Zuidoost (3.5 m²). 1. % - 13% - 25% 62% P. 6 COLLIERS INTERNATIONAL

7 Admiraliteitskade Blaak Vasteland Weena RESEARCH & FORECAST REPORT I JANUARI 212 I KANTORENMARKT I G6 ROTTERDAM (M²) PERCENTAGE 1. 22% + 5% - - 2% 37% AANTAL S - 26% 1. 15% - 11% 48% ROTTERDAM In 211 is het aanbod van kantoorruimte in Rotterdam nauwelijks toegenomen. Dat heeft volgens ons te maken met de beperkte nieuwbouwactiviteiten op de kantorenmarkt. Daarnaast zijn de eerste tekenen duidelijk merkbaar van transformatie en overige onttrekkingen van kantoren aan de voorraad. Voor Rotterdam geldt dat nog enkele grootschalige kantoorontwikkelingen in aanbouw zijn die de komende paar jaar op de markt komen. De verwachting is dat het aanbod hierdoor verder zal toenemen. Rotterdam staat bekend als een verplaatsingsmarkt, doordat huidige kantoorgebruikers zich vestigen op een andere plek tegen gunstigere huurvoorwaarden of in het kader van modernisering. In 211 is gebleken dat huurders daarbij in toenemende mate kleinere metrages opnemen dan dat zij achterlaten. De verwachting is dat deze trend verder doorzet, dat ook invloed heeft op de stijging van het aanbod. Wat betreft de opnames in 211 valt het op dat met name huurders uit de sectoren onderwijs en gezondheids- en welzijnszorg actief zijn op de huurdersmarkt. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat Rotterdam relatief veel banen in de medische en zorgsector heeft. Ter versterking van de economische structuur wil de gemeente Rotterdam meer bedrijven huisvesten in de kennis- en diensteneconomie. Het aanbod van kantoorruimte in Rotterdam bedraagt op 1 januari 212 circa 562. m², verdeeld over 238 objecten met een metrage van 5 m² en groter. Ten opzichte van medio 211 is het aanbod van kantoren met circa 4% toegenomen. Het grootste object in aanbod betreft het kantoorgebouw De Admiraliteit aan de Admiraliteitskade in Kralingen met een metrage van ruim 25.8 m². Van het totale aantal objecten in aanbod heeft 1% een voor verhuur beschikbaar metrage > m² en 5% een voor verhuur beschikbaar metrage > m². Verwacht wordt dat het aanbod van kantoorruimte op termijn verder zal toenemen, mede als gevolg van het op de markt komen van De Rotterdam aan de Wilhekminakade, waar onder andere 72. m² nieuwe kantoorruimte gerealiseerd wordt. De oplevering van De Rotterdam staat gepland in 213. In de tweede helft van 211 werd 49.8 m² kantoorruimte opgenomen. Dat betekent een daling van ongeveer 15% ten opzichte van de eerste helft van 211 waarin 59. m² werd opgenomen. Opvallend is dat de opname per kwartaal gelijkmatig verdeeld is, alleen het tweede kwartaal in 211 vormt daarop een uitzondering. Het kwartaalgemiddelde in 211 is 27.2 m², terwijl in het tweede kwartaal 34.4 m² werd opgenomen. De totale jaaropname in 211 komt voor Rotterdam uit op 18.8 m². De grootste opname in Rotterdam had betrekking op het object The Red Apple waar Havensteder m² heeft gehuurd. De grootste verhuurtransactie van het afgelopen jaar heeft betrekking op de huur van 16. m² door de Hogeschool Rotterdam aan de Rochussenstraat. P. 7 COLLIERS INTERNATIONAL

8 Vliegend Hertlaan Herculesplein Europalaan Van Deventerlaan RESEARCH & FORECAST REPORT JANUARI 212 I KANTORENMARKT I G6 UTRECHT (M²) 2 1 PERCENTAGE + 5% - 21% 1. 24% - 12% 38% AANTAL S - 4% UTRECHT In de afgelopen jaren zijn op diverse plekken, zoals Leidsche Rijn, nieuwbouwwoningen gebouwd. Op de lange termijn is dat niet voldoende, onder andere door de aanhoudende vraag naar woningen in Utrecht. Vanuit deze gedachte is het zogenaamde Dynamisch Stedelijk Masterplan opgesteld. Omdat de gemeente de groene gebieden aan de rand van de stad wil sparen wordt bekeken of er binnenstedelijke locaties geschikt zijn voor woningbouw. Dat kan gelden voor verouderde bedrijventerreinen, maar ook voor leegstaande kantoren. Het aanbod van kantoren kan vanuit deze gedachte worden beperkt op termijn. De kantorenmarkt in Utrecht heeft een totale voorraad van ruim 2,6 miljoen m². De belangrijkste locatie is het centrum rondom het Centraal Station. Hier is ruim 58. m² aan kantoorruimte gesitueerd. Kanaleneiland is een locatie met een voorraad van ruim 4. m². Enkele andere grootschalige locaties betreffen Rijnsweerd (ruim 32 m²) en Lage Weide (ruim 2. m²). Op 1 januari 212 bedraagt het kantooraanbod in Utrecht 352. m², verdeeld over 129 objecten. Het gemiddeld aangeboden metrage komt hiermee uit op 2.73 m² per object. Ten opzichte van medio 211, waarop het aanbod 348. m² bedroeg is sprake van een geringe aanbod stijging van circa 1%. Het grootste object in aanbod in Utrecht is het kantoorgebouw Le Mirage, gelegen aan de Vliegend Hertlaan met een metrage van ruim 2 m². Van het totale aantal objecten in aanbod heeft 14% een voor verhuur beschikbaar metrage > m² en 5% een voor verhuur beschikbaar metrage > m². In de tweede helft van 211 werd ruim 25.8 m² kantoorruimte opgenomen in Utrecht. Ten opzichte van de eerste helft van 211, waarin 49. m² werd opgenomen, is sprake van een daling van bijna de helft. De gemiddelde opname per kwartaal komt uit op 18.7 m² in 211. Het eerste kwartaal was wat opname betreft het beste met 32. m². Het derde kwartaal bleef beduidend achter ten opzichte van het gemiddelde met 6.76 m². In het laatste kwartaal van 211 kwam de opname weer boven het gemiddelde uit met 19.5 m². Al met al zorgt dit voor een totale jaaropname van 74.8 m² in 211. De grootste opname vanaf medio 211 had betrekking op de huurtransactie van Stichting Reinaerde (3.144 m²) aan de Europalaan. Eerder in 211 vonden twee verhuurtransacties plaats van de Rabobank en Fonq.nl met metrages van respectievelijk 8.22 m² en m² % P. 8 COLLIERS INTERNATIONAL

9 RESEARCH & FORECAST REPORT I JANUARI 212 I KANTORENMARKT I G6 UPDATE Grootste transacties G6 tweede helft Bosch 211 Security Systems Glaslaan 18 apr KANTORENMARKT 1 Eindhoven ADRES DATUM HUURDER METRAGE M 2 PLAATS Herengracht Sep Booking.com 12.5 Amsterdam De Entrée Jul Deutsche Bank 1 Amsterdam Herikerbergweg Okt TMF Group 1.6 Amsterdam Weesperplein Sep UVA 6.5 Amsterdam Vlambloem Aug Star-MDC 5.5 Rotterdam Scheepmakerspassage Okt Havensteder Rotterdam UPDATE Aanbod per 1 juli 211 grootste objecten in aanbod in G6 KANTORENMARKT ADRES GEBOUW NAAM METRAGE M² PLAATS La Guardiaweg The Dam 32.5 Amsterdam Koningin Julianaplein New Babylon 32. Den Haag Vriesseveem Piet Hein Buildings 27. Amsterdam Paalbergweg Holendrecht Centre Amsterdam (Zuidoost) Admiraliteitskade De Admiraliteit 25.8 Rotterdam (Kralingen) Maanplein Kantorenmarkt Maanplein 22. Den Haag P. 9 COLLIERS INTERNATIONAL

10 RESEARCH & FORECAST REPORT JANUARI 212 I KANTORENMARKT I G6 48 offices in 61 countries on 6 continents United States: 135 Canada: 39 Latin America: 17 Asia Pacific: 194 EMEA: 95 $1.9 billion in annual revenue 2.4 billion square feet under management Over 15, professionals DEFINITIES De G6 bestaat uit de gemeenten Almere, Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht Aanbod: de op de vrije markt aangeboden kantoorruimte > 5 m². In het aanbod worden uitsluitend bestaande, gereed dan wel in aanbouw of renovatie zijnde panden geregistreerd die daadwerkelijk binnen twaalf maanden beschikbaar komen en niet reeds uit de markt zijn genomen. Opname: kantoorruimte >5 m² die op de vrije markt verhuurd of verkocht is, en door de gebruiker binnen twaalf maanden betrokken wordt, met uitzondering van sale and lease back-transacties. Voorraad: Oppervlakte van opgeleverde en bestaande ruimte per Er is geen rekening gehouden met renovaties. De voorraad neemt jaarlijks toe met de opgeleverde nieuwbouwprojecten en gebouwen die van een niet-bedrijfsbestemming wijzigen in een bedrijfsbestemming. Daartegenover staat de afname van de voorraad door sloop van bestaande bedrijfsruimten en bestemmingswijzigingen van bedrijfsruimten in andere dan bedrijfsdoeleinden. COLLIERS INTERNATIONAL Buitenveldertselaan 5 182VA AMSTERDAM TEL +31 () FAX +31 () VOOR MEER INFORMATIE Hannes de Bruijn Chris Boef TEL +31 () FAX +31 () Accelerating success.

De Nederlandse Kantorenmarkt 2011

De Nederlandse Kantorenmarkt 2011 De Nederlandse Kantorenmarkt 2011 Economische indicatoren (in %) 2008 2009 2010 2011* 2012** Economische groei 1,8-3,5 1,7 1,2-0,75 Werkloosheid 3,8 4,8 5,4 5,4 6,75 Inflatie 2,5 1,2 1,3 2,3 2,25 * betreft

Nadere informatie

www.onderzoek.utrecht.nl

www.onderzoek.utrecht.nl www.onderzoek.utrecht.nl Vastgoedmonitor Utrecht 2009 Vastgoedmonitor Utrecht 2009 1 Colofon Uitgave december 2009 Afdeling Bestuursinformatie Bestuurs- en Concerndienst Gemeente Utrecht Postbus 16200

Nadere informatie

Thema: De nieuwe realiteit van werken, wat is de invloed op de vastgoedmarkt? Sprekende Cijfers Kantorenmarkten

Thema: De nieuwe realiteit van werken, wat is de invloed op de vastgoedmarkt? Sprekende Cijfers Kantorenmarkten Thema: De nieuwe realiteit van werken, wat is de invloed op de vastgoedmarkt? 15 Sprekende Cijfers Kantorenmarkten > Amsterdam < Kantorenmarkten 2015 Plaatsnaam 159 15 de Nieuwe Werkelijkheid van de kantorenmarkt

Nadere informatie

De Nederlandse Kantorenmarkt medio 2013

De Nederlandse Kantorenmarkt medio 2013 De Nederlandse Kantorenmarkt medio 2013 Economische indicatoren (in %) 2010 2011 2012 2013* 2014* Economische groei 1,7 1,0-1,2-1,25 0,75 Werkloosheid 5,5 5,4 6,4 8,5 9,25 nflatie 1,3 2,3 2,5 2,8 2,0 *

Nadere informatie

Bouwstenen voor een. kantorenvisie. Netwerkstad Twente

Bouwstenen voor een. kantorenvisie. Netwerkstad Twente Uitgave STOGO onderzoek + advies Postbus 691 3430 AR Nieuwegein 030-2334342 info@stogo.nl www.stogo.nl Bouwstenen voor een kantorenvisie Netwerkstad Twente Opdrachtgever Netwerkstad Twente Auteurs J. Naafs

Nadere informatie

ROBECO REAL ESTATE HIGH YIELD CERTIFICATE

ROBECO REAL ESTATE HIGH YIELD CERTIFICATE A LGEMENE GE GE VENS: Emittent: Robeco Structured Properties I Limited Valuta: EUR Uitgiftedatum: 27 juni 2006 Uitgiftekoers: 100% Nominale waarde: EUR 25.000 Einddatum: 21 maart 2016 Notering: Geen Portefeuillebeheer:

Nadere informatie

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt niet-logistiek medio 2013

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt niet-logistiek medio 2013 De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt niet-logistiek medio 2013 ndicatoren bedrijfsruimtemarkt (niet-logistiek) medio 2013 vs medio 2012 Opname Aanbod Huurprijzen Beleggingsvol. 1H 2013 735.000 m² 9.751.000

Nadere informatie

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 2009. troostwijk TAXATIES

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 2009. troostwijk TAXATIES De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 2009 Voorwoord Dit is de tweede uitgave van het onderzoek naar de Nederlandse bedrijfsruimtemarkt dat is uitgevoerd door Troostwijk Research. Met het rapport wordt een

Nadere informatie

kantorenmarkt Randstad 2013 Een stand van zaken

kantorenmarkt Randstad 2013 Een stand van zaken kantorenmarkt Randstad 2013 Een stand van zaken Regio amsterdam De agglomeratie Amsterdam weet zich aardig te distantiëren van het negatieve sentiment op de kantorenmarkt. Gemeten naar het aantal transacties

Nadere informatie

Perspectieven voor de vastgoedmarkt

Perspectieven voor de vastgoedmarkt Perspectieven voor de vastgoedmarkt Op weg naar een vastgoedagenda voor Midden-Nederland Juni 2012 Inhoud Voorwoord 3 1. Managementsamenvatting 5 2. Algemene trends 8 3. Kantorenmarkt 11 3.1 Feiten en

Nadere informatie

Monitor kantorenmarkt

Monitor kantorenmarkt Monitor kantorenmarkt 2012 economie Inhoud Hoofdstuk Inleiding 3 Samenvatting 4 1 Haaglanden en de Randstad 6 2 Ontwikkelingen in het Stadsgewest Haaglanden 2011 11 2.1 Groei van de kantorenvoorraad 11

Nadere informatie

Kantorenmarkt provincie Utrecht. Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen

Kantorenmarkt provincie Utrecht. Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen Kantorenmarkt provincie Utrecht Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen Kantorenmarkt provincie Utrecht Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut

Nadere informatie

Het Helmondse kantorenbeleid

Het Helmondse kantorenbeleid Het Helmondse kantorenbeleid Op weg naar een nieuw evenwicht Afdeling Economie en Cultuur, mei 2013 Logo in Grijs: PA Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Kenmerken van de regionale en Helmondse kantorenmarkt

Nadere informatie

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 Colofon 2011 Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 is een uitgave van de Stichting Vastgoedrapport Groningen Assen. Onderzoek & rapportage: Begeleiding: Eindredactie

Nadere informatie

Landelijke samenvatting kantorenmonitor. Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen

Landelijke samenvatting kantorenmonitor. Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen Landelijke samenvatting kantorenmonitor Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen Landelijke samenvatting kantorenmonitor Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch

Nadere informatie

Vastgoedmonitor Gemeente Groningen 2013

Vastgoedmonitor Gemeente Groningen 2013 Vastgoedmonitor Gemeente Groningen 2013 Mei 2013 Verantwoording Project Vastgoedmonitor gemeente Groningen 2013 Opdrachtgever Gemeente Groningen Projectleider Wim Bakker MSc Colofon E&E advies Laan Corpus

Nadere informatie

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014 Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld Februari 2014 Voorwoord Hierbij presenteren wij u de resultaten van ons onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Dit rapport is onderdeel van de Shared

Nadere informatie

Factsheet dashboard. Economische recessie. Samenvatting op hoofdlijnen. Amsterdam. Gemeente Amsterdam Economische Zaken.

Factsheet dashboard. Economische recessie. Samenvatting op hoofdlijnen. Amsterdam. Gemeente Amsterdam Economische Zaken. Gemeente Amsterdam Economische Zaken Factsheet dashboard Economische recessie augustus 29 Samenvatting op hoofdlijnen Amsterdam Sinds de factsheet dashboard van juni is er weinig veranderd in het conjunctuurbeeld

Nadere informatie

NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE-

NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE- NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE- Stec Groep B.V. Peije Bruil, Guido van der Molen en Boudewijn Kuijl November 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING

Nadere informatie

Rotterdamse economie komt weer op stoom

Rotterdamse economie komt weer op stoom Essay Rotterdamse economie komt weer op stoom Hoewel geopolitieke risico s het herstel bedreigen, zijn de groeiverwachtingen voor Rotterdam positief. Met een relatief jonge, beter opgeleide en ook ondernemendere

Nadere informatie

Structuurvisie Kantoren 2010-2020. november 2010

Structuurvisie Kantoren 2010-2020. november 2010 Structuurvisie Kantoren 2010-2020 november 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.2 Beleidskaders nieuwe structuurvisie kantoren... 3 1.3 Beleidsproces... 3 2. Constateringen voor de toekomstige kantorenmarkt...

Nadere informatie

Utrecht Werkt. Trendrapportage economie 2007

Utrecht Werkt. Trendrapportage economie 2007 Utrecht Werkt Trendrapportage economie 2007 Juni 2007 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurs- en Concernzaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 bestuursinformatie@utrecht.nl

Nadere informatie

BEDRIJFSRUIMTEN, WINKELBEDRIJVEN EN BEDRIJVENTERREINEN

BEDRIJFSRUIMTEN, WINKELBEDRIJVEN EN BEDRIJVENTERREINEN LEEGSTAND BEDRIJFSRUIMTEN, WINKELBEDRIJVEN EN BEDRIJVENTERREINEN Soest, april 2014 Inhoudsopgave Voorwoord blz. 1 Hoofdstuk 1 Bedrijfsruimte blz. 2 Hoofdstuk 2 Winkelleegstand blz. 5 Hoofdstuk 3 Bedrijventerreinen

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANTORENMARKT

NEDERLANDSE KANTORENMARKT Augustus 211 Inhoud 1. Opname van kantoren 2. Aanbod van kantoren STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE KANTORENMARKT 3. Huurprijzen van kantoren 4. Beleggingen in kantoren Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron

Nadere informatie

Regionale kantorenmarkt Midden-Brabant

Regionale kantorenmarkt Midden-Brabant Regionale kantorenmarkt Midden-Brabant Raming van vraag en aanbod Martin van Elp Frank Verwoerd Matthieu Zuidema Concept eindrapport oktober 2014 6 Inhoudsopgave Conclusies op hoofdlijnen 9 1 Inleiding

Nadere informatie

Core kantorenlocaties: wat bepaalt de huurprijs van een kantoorgebouw?

Core kantorenlocaties: wat bepaalt de huurprijs van een kantoorgebouw? 2014 Core kantorenlocaties: wat bepaalt de huurprijs van een kantoorgebouw? Master in Science of Real Estate Amsterdam School of Real Estate René de Heus Begeleider: de heer drs. A.R. Marquard 2 e beoordelaar:

Nadere informatie

Doorbraak van het nieuwe denken

Doorbraak van het nieuwe denken Doorbraak van het nieuwe denken Locatie, concept, branding dé succesfactoren van vastgoed 14 Lokale vastgoed adviseur als dokter voor zieke markt René Klotz, voorzitter van NVM Business: 16 Locatie moet

Nadere informatie

2 a.d. 2 8 OKT 2011. Bericht Page 1 of 1

2 a.d. 2 8 OKT 2011. Bericht Page 1 of 1 Bericht Page 1 of 1 Van: Melenhorst, D (Dennis) Verzonden: donderdag 27 oktober 201116:54 Aan: Olde Bijvank, M (Marcelle) Onderwerp: SER Overijssel advies Leegstand op de kantorenmarkt Dag Marcelle, *

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANTORENMARKT

NEDERLANDSE KANTORENMARKT Maart 214 Inhoud 1. Opname van kantoren 2. Aanbod van kantoren STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE KANTORENMARKT 3. Huurprijzen van kantoren 4. Beleggingen in kantoren Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron

Nadere informatie

Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam

Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam Eindrapportage Projectnummer: 12105 In opdracht van: Dienst Economische Zaken Sanna de Ruiter, MSc drs. Carine van Oosteren Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie