Kantorenmarkt G6 G6 RAPPORT I ALMERE AMSTERDAM DEN HAAG EINDHOVEN ROTTERDAM UTRECHT RESEARCH & FORECAST REPORT JAN 2012 KANTORENMARKT.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kantorenmarkt G6 G6 RAPPORT I ALMERE AMSTERDAM DEN HAAG EINDHOVEN ROTTERDAM UTRECHT RESEARCH & FORECAST REPORT JAN 2012 KANTORENMARKT. www.colliers."

Transcriptie

1 JAN 212 KANTORENMARKT G6 RAPPORT I ALMERE AMSTERDAM DEN HAAG EINDHOVEN ROTTERDAM UTRECHT RESEARCH & FORECAST REPORT Kantorenmarkt G6 MARKT INDICATOREN (J-O-J) INFLATIE RENTE WERKLOOSHEID ECONOMISCHE GROEI Bron: CBS, CPB SPERCENTAGE TOV VOORRAAD Almere Eindhoven Amsterdam Rotterdam Utrecht Den Haag Bron: R. Bak % 1% 2% 3% De grote steden in Nederland blijven aantrekkelijk voor vestiging van bevolking en bedrijven. De twee voornaamste redenen waarom steden snel groeien is de immigratie uit het buitenland en het beleid om nieuwbouw in of rondom grote steden te concentreren. Daarnaast is de werkgelegenheid in de grote steden groter, als gevolg van een hogere concentratie van bedrijven. In de afgelopen paar jaar was het groeitempo in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag drie keer zo hoog als het landelijk gemiddelde. De behoefte aan kwalitatief hoogwaardige kantoren is nog steeds aanwezig. Daarvan is zeker sprake als het gaat om trends zoals het nieuwe werken, waarin de invloed van social media en verbeterde communicatiemiddelen bepalend is voor de fysieke ruimtevraag. Flexibel werken in combinatie met thuiswerken zorgt er wel voor dat de ruimtebehoefte daalt. Ook krimp en vergrijzing en een dalende beroepsbevolking dragen bij aan een beperkte behoefte aan kantorenmeters. Door de beperkte ruimtevraag liggen er kansen voor bedrijven om zich te vestigen op de hot-spots tegen gunstige huurvoorwaarden. Naar verwachting zet deze trend zich door, waardoor binnenstedelijke locaties zullen versterken. Ontwikkelingen op de kantorenmarkt hebben vooral te maken met herontwikkeling, transformatie of volledige onttrekking aan de voorraad. Studentenhuisvesting en hotels zijn enkele concepten die veelvoorkomend zijn bij actuele transformatieopgaves. Daarnaast bestaan er plannen om ontwikkelaars te dwingen tot sloop van een verouderd, leegstaand pand voordat een nieuw pand gebouwd mag worden. Hierdoor kan een verdere stijging van het aanbod van kantoren in de grote steden beperkt worden. Momenteel is het aanbodspercentage in de G6 nog altijd fors te noemen binnen een bandbreedte van 1% tot 25%.

2 La Guardiaweg, Amsterdam New Babylon, Den Haag Piet Hein Buildings, Amsterdam Holendrecht Centre, Amsterdam De Admiraliteit, Rotterdam Kantorenmarkt Maanplein Economische groei E Inflatie RESEARCH & FORECAST REPORT JANUARI 212 I KANTORENMARKT I G6 ECONOMISCHE GROEI 5% 4% 3% 2% 1% % -1% -2% -3% -4% Bron: CBS Economische groei Inflatie 3% 2% 1% % -1% -2% -3% -4% DE NEDERLANDSE ECONOMIE De verwachtingen voor de Nederlandse economie voor 212 zijn niet gunstig te noemen. Zo wordt voor 212 door het CPB een krimp van de economie verwacht van,5%. Daarnaast zal de werkloosheid stijgen en zal het nationale begrotingstekort minder snel dalen dan eerder verwacht. Ten opzichte van de andere Europese landen is de werkloosheid in Nederland relatief beperkt met 5,25% aan het begin van 212, terwijl dat bijvoorbeeld in Duitsland 7,25% bedraagt en dat in Spanje ruim boven de 2% uitkomt. vertrouwen in de Euro, de Zuid-Europese economieën en de politieke situatie in Europa. Niet alleen Europa maar ook de Verenigde Staten kampen met tekorten op de balans. Zo is het begrotingstekort daar een stuk hoger dan het Europees gemiddelde. De schuld als percentage van het bruto binnenlands product is eveneens hoger dan in het eurogebied. Verwacht wordt dat de financiële situatie van de Verenigde Staten in 212 weinig verbetering zal laten zien. Mede gezien het feit dat dit een verkiezingsjaar betreft. WERKLOOSHEID 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% De Nederlandse economische situatie wordt sterk beïnvloed door ontwikkelingen buiten Nederland. Positief is dat Nederland de triple-a kredietstatus behoudt, evenals Duitsland, Finland en Luxemburg. Om weer tot positieve economische ontwikkelingen te komen zal allereerst sprake moeten zijn van het herstel van vertrouwen in zijn algemeenheid. Het gaat hier om het Wat Nederland betreft zal de koopkracht in 212 verslechteren. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat het pensioen voor een groot aantal werknemers en gepensioneerden wordt verlaagd. De grote pensioenfondsen in Nederland presteren ondermaats. Dit kan resulteren in een korting op de pensioenen van gemiddeld 5,9% (FD, Korting op pensioenen in 213 lijkt onafwendbaar, ). 1,%,% Bron: CBS GROOTSTE OBJECTEN G6 IN EN G6 In de zes grote steden is gedurende de tweede helft van 211 ongeveer m² opgenomen. In vergelijking tot de eerste helft van 211 betekent dit een daling van de opname in de G6 van circa 5%. Amsterdam betreft een uitzondering, omdat daar als gevolg van enkele grootschalige verhuurtransacties met een metrage boven de m² de opname is toegenomen. De opname in Almere is eveneens een uitzondering door stijging van de opname in de tweede helft van 211 ten opzichte van de eerste helft van dat jaar. In de zes grote steden wordt op 1 januari m² kantoorruimte aangeboden. Ten opzichte van het aanbod medio 211 betekent dat een stijging van circa 5%. Met een totale voorraad van ongeveer m² betekent dit een aanbodspercentage van gemiddeld voor de G6 samen. Van het totale aanbod in de G6 vertoont alleen het aanbod in Amsterdam een daling ten opzichte van de vorige meting die medio 211 plaats vond. Het aanbod van kantoren in Amsterdam daalde namelijk met 1,9% in die periode. In dit opzicht lijken de gevolgen van transformatie en herbestemming zichtbaar te worden. P. 2 COLLIERS INTERNATIONAL

3 RESEARCH & FORECAST REPORT I JANUARI 212 I KANTORENMARKT I G6 ALMERE ALMERE (M²) 2 1 L'Hermitage, Carlton L'Hermitage, Martinez De Landdrost De Eurotoren PERCENTAGE - 6% 1. 17% + 7% % 45% AANTAL S Onderdeel van de Schaalsprong Almere is de groeiopgave om tot extra woningen te creëren. Om dit te bewerkstelligen stelt Almere zich ten doel om in dezelfde periode 1. extra banen te creëren. Op deze manier dient de woon-/werk balans in Almere te verbeteren. De bereikbaarheid van Almere zal in de komende jaren verbeteren. Zo zullen er vanaf in plaats van 8 treinen per uur gaan reiden tussen Amsterdam en Almere. Daarnaast moet per 219 de A6 bij Almere verdubbeld zijn. Bij de ontwikkeling van de economie van Almere zullen de gemeente Almere en de provincie Flevoland zich richten op een aantal clusters, namelijk: gezondheid, ICT & media, handel & logistiek, duurzaamheid en luchthaven Lelystad. Wat dit voor gevolgen heeft voor de kantorenmarkt van Almere moet nog blijken. De start van kantoorgebouw Majestic, á 28.5 m², moet nog beginnen. Daarnaast staat er reeds circa 54. m² hoogwaardige kantoorruimte in aanbod in onder andere Martinez, Carlton en De Landdrost. Een gebrek aan kwalitatief goede ruimte is er op dit moment niet. Het aanbod kantoorruimte in Almere bedraagt per 1 januari m². Het aanbod bestaat uit 71 objecten met een metrage van 5 m² of meer. feit dat het aantal objecten in aanbod gestegen is met 9. Daarnaast stonden er per juli 211 nog maar 3 objecten in aanbod met een metrage van m² of meer. Per januari 212 zijn dit er 5. Het aanbod kantoorruimte in Almere wordt voor circa de helft bepaald door de vijf grootste objecten in aanbod, samen goed voor circa 78. m². In de tweede helft van 211 is circa 6. m² kantoorruimte opgenomen in Almere. Dit is een toename van 2.5 m² ten opzichte van het eerste half jaar van 211 toen nog 3.5 m² werd opgenomen. In totaal werd in m² opgenomen, in 21 bedroeg het totaal 17. m², terwijl dat in 29 nog bijna 3. m² bedroeg. De grootste opname in de tweede helft van 211 was die van Tetterode Nederland, deze bedroeg 2.5 m². Wanneer gekeken wordt naar de opname naar grootte dan valt op dat 6% binnen de grootteklasse 5 m² valt. De overige 4% valt binnen de grootteklasse 1.5 m². In Almere hebben zich dus voornamelijk kleinere transacties voorgedaan % 6% Per 1 juli 211 bedroeg het aanbod nog 139. m². Een verklaring voor de toename van het aanbod is onder andere gelegen in het Bron: R. Bak P. 3 COLLIERS INTERNATIONAL

4 La Guardiaweg Piet Hein Buildings Paalbergweg, Holendrecht centre Basisweg RESEARCH & FORECAST REPORT JANUARI 212 I KANTORENMARKT I G6 AMSTERDAM AMSTERDAM (M²) In 213 bestaan de Amsterdamse grachten 4 jaar. In de loop der tijd heeft Amsterdam zich ontwikkeld tot een aantrekkelijke metropool. Steeds meer zakelijke bezoekers, internationale hoofdkantoren, ICT-gerelateerde bedrijvigheid en toeristen vinden hun weg naar Amsterdam. Amsterdam laat in de tweede helft van 211 goede cijfers zien. Zo is het aanbod licht gedaald ten opzichte van het eind van het eerste half jaar. Daarnaast is de opname in het afgelopen half jaar fors gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 21. Over geheel 211 gezien is de opname met 6,2% gestegen ten opzichte van 21. welke gesloopt zal worden ten behoeve van woningbouw in het gebied. Wanneer naar de lokale verschillen gekeken wordt dan valt op dat het aanbod op de Zuidelijke IJ-oevers sterk gestegen is. Dit heeft te maken met het in aanbouw zijnde Piet Hein Buildings. In Amsterdam West is het aanbod gedaald doordat de voormalige politieacademie aan de markt onttrokken is. Daarnaast daalde het aanbod op de Zuidas door onder andere de opname door Vimpelcom. Er staan 19 objecten in aanbod met een metrage van m² of meer. PERCENTAGE - 24% + 5% 5-26% De kantorenmarkt in Amsterdam moet echter meer profiteren van de mogelijkheden die deze metropool biedt. De vraag naar zelfstandige woningen, studentenkamers en hotels blijft aanhouden. Herontwikkeling biedt op dit moment al een oplossing maar dit kan op een grotere schaal toegepast worden. De gemeente Amsterdam wil dit verder stimuleren of zelfs gaan afdwingen. In het tweede half jaar van 211 is 19. m² kantoorruimte opgenomen in Amsterdam. Dit is een stijging ten opzichte van dezelfde periode in 21, toen nog circa 6 m² werd opgenomen. In totaal werd er in m² kantoorruimte opgenomen. Vorig jaar werd er nog 159. m² opgenomen. Er is daarmee sprake van een stijging van 6,2% % % AANTAL S - 11% + 5% Aan het einde van 211 staat in Amsterdam circa 1.17 m² in aanbod. Dit is een daling van 1,9% ten opzichte van het aanbod een half jaar geleden. Het gaat hier om een daling in metrage van circa 22. m². De verklaring hiervoor is onder andere gelegen in het feit dat de opname in het tweede half jaar van 211 hoger was dan in dezelfde periode in 21. Daarnaast is er sprake van onttrekking van het aanbod ten behoeve van herontwikkeling. Een voorbeeld hiervan is de voormalige politieacademie van 1 m² In de tweede helft van 211 hebben zich drie transacties voorgedaan met een metrage van m² of meer, namelijk: Booking.com (12.5 m²), Deutsche Bank (1 m²) en TMF Group (1.6 m²). De meeste transacties vonden plaats in Amsterdam Centrum. Gevolgd door Amsterdam West en de Zuidas. Absoluut bezien zijn de meeste vierkante meters opgenomen in Amsterdam Centrum (35.8 m²), gevolgd door Amsterdam Zuidoost (3.2 m²). De verklaring hiervan is gelegen in de genoemde grote transacties welke in deze twee regio s plaatsvonden % - 54% P. 4 COLLIERS INTERNATIONAL

5 Koningin Julianaplein, New Babylon Maanplein Johanna Westerdijkplein Koningin Julianaplein, Stichthage RESEARCH & FORECAST REPORT I JANUARI 212 I KANTORENMARKT I G6 DEN HAAG (M²) PERCENTAGE % 1. 22% - 13% 38% AANTAL S 1. 3% DEN HAAG Ondanks dat Den Haag bekend staat om de aanwezigheid van veel overheid gerelateerde werkgelegenheid, blijkt de grootste werkgelegenheidscluster de zakelijke en financiële dienstverlening te zijn. Met een aandeel van 23% is deze sector groter dan de sector overheid, welke 18% van het totaal omvat. Om in de toekomst als stad concurrerend te blijven richt men zich op een aantal speerpunten. Zo wil de gemeente bekend staan als de stad van vrede en recht en stelt men dat de stad een hoge kwaliteit van leven biedt. Daarnaast heeft de stad een sterke economische structuur en een gediversifieerde arbeidsmarkt. Dit moet resulteren in een vitale economie. De bezuinigingen bij de overheid zullen een enorme impact hebben op de lokale kantorenmarkt in Den Haag. Gesproken wordt over een stijging van het aanbod met meer dan 5% in de komende vijf jaar. Om de forse stijging van het aanbod op te kunnen vangen is circa twee derde van de nieuwbouwplannen voor kantoren geschrapt. Bedroeg het aanbod per 1 juli nog 43. m², per 1 januari 212 is dit gestegen naar 46 m². Dit is een procentuele stijging van circa 7%. Eén verklaring voor deze stijging is gelegen in het aantal objecten in aanbod. Per juli 211 stonden 13 objecten in aanbod, per 1 januari 212 is dit aantal gestegen naar 139 objecten. Het grootste object in aanbod is nog steeds New Babylon, met een metrage van circa 3. m². Er worden 15 objecten aangeboden met een metrage van meer dan m². De stijging van het aantal objecten en het totaal aan metrage in aanbod ligt in de lijn der verwachtingen. Naast het feit dat de overheid wil inkrimpen qua gehuurde metrages heeft Den Haag, net als andere steden, last van de economisch moeilijke tijden. Bedrijven kondigen reorganisaties aan en zullen in de toekomst minder vierkante meter kantoorruimte gaan gebruiken. Den Haag zou mogelijk kunnen profiteren van feit dat kantoorruimte in de binnenstad goedkoper wordt en daarmee relatief aantrekkelijk voor bedrijven buiten de stad. Waar men voorheen koos voor goedkopere ruimte in de buitengebieden kan men nu kiezen voor kantoorruimte op aantrekkelijkere locaties tegen gunstige prijzen. Met een opname van circa 1.8 m² is er in de tweede helft van 211 fors minder opgenomen dan in de eerste helft toen nog circa 3.4 m² werd opgenomen. Eén verklaring is gelegen in het feit dat het aantal opnames gedaald is van 16 in de eerste helft van 211 tot 1 in de tweede helft. Daarnaast betrof de grootste transactie van de tweede helft van 211 circa 2.2 m². Dit terwijl de grootste opname in de eerste helft van 211 circa 5.3 m² bedroeg. Het gaat hier om transacties met een metrage van 5 m² of meer. De totale opname in 211 komt hiermee uit op 41.2 m² % 6% P. 5 COLLIERS INTERNATIONAL

6 Vonderweg Zwaanstraat Torenallee Pastoor Petersstraat RESEARCH & FORECAST REPORT JANUARI 212 I KANTORENMARKT I G6 EINDHOVEN (M²) PERCENTAGE 1. 2% - + 1% - 23% 4% AANTAL S EINDHOVEN Voor de regio Eindhoven liggen er kansen in de komende jaren. Allereerst zal de groei van Eindhoven Airport positief van invloed zijn op de kantorenmarkt, omdat nieuwe vliegmaatschappijen zullen vliegen op Eindhoven Airport. Een tweede kans heeft betrekking op transformatie van bestaande kantoren naar andere functies. De praktijk leert dat concrete plannen voor transformatie vaak stuklopen, omdat deze niet passen in het beleid van de gemeente. Voor 212 wordt echter verbetering en meer medewerking verwacht. Het aanbod kantoorruimte in de regio Eindhoven bedraagt m² op 1 januari 212. Het aanbod is verdeeld over 157 objecten, waardoor het gemiddeld aangeboden metrage uitkomt op m². Ten opzichte van het derde kwartaal in 211 is het aanbod gestegen met ongeveer 11.2 m² ofwel 4,2%. Voor de stad Eindhoven geldt dat het aanbod op 1 januari 212 uitkomt op m², verdeeld over 124 objecten. Het aanbod aan het eind van het vierde kwartaal van 211 stijgt met circa 5% ten opzichte van het derde kwartaal, maar komt uit op hetzelfde niveau als in het tweede kwartaal. De daling van het aanbod in het derde kwartaal was onder andere het gevolg van onttrekking van kantoren die een nieuwe bestemming hebben gekregen, waaronder studentenhuisvesting. Het aanbod in de randgemeenten Veldhoven, Best en Son bedraagt in totaal m², ofwel ruim 19% van het totale aanbod van de regio Eindhoven. De opname van kantoorruimte in de regio Eindhoven bedraagt m² in de tweede helft van 211. Ruim 6% van de opnames in de Eindhovense regio hadden betrekking op verhuurtransacties met een metrage in de grootteklasse 5 tot m². De opname in de stad Eindhoven bedraagt ruim 22.9 m² in de tweede helft van 211. Voor de randgemeenten betreft de totale opname 4.43 m² in de tweede helft van 211. In de tweede helft van 211 heeft de grootste verhuurtransactie in de regio Eindhoven betrekking op de GGD Zuidoost (3.5 m²). 1. % - 13% - 25% 62% P. 6 COLLIERS INTERNATIONAL

7 Admiraliteitskade Blaak Vasteland Weena RESEARCH & FORECAST REPORT I JANUARI 212 I KANTORENMARKT I G6 ROTTERDAM (M²) PERCENTAGE 1. 22% + 5% - - 2% 37% AANTAL S - 26% 1. 15% - 11% 48% ROTTERDAM In 211 is het aanbod van kantoorruimte in Rotterdam nauwelijks toegenomen. Dat heeft volgens ons te maken met de beperkte nieuwbouwactiviteiten op de kantorenmarkt. Daarnaast zijn de eerste tekenen duidelijk merkbaar van transformatie en overige onttrekkingen van kantoren aan de voorraad. Voor Rotterdam geldt dat nog enkele grootschalige kantoorontwikkelingen in aanbouw zijn die de komende paar jaar op de markt komen. De verwachting is dat het aanbod hierdoor verder zal toenemen. Rotterdam staat bekend als een verplaatsingsmarkt, doordat huidige kantoorgebruikers zich vestigen op een andere plek tegen gunstigere huurvoorwaarden of in het kader van modernisering. In 211 is gebleken dat huurders daarbij in toenemende mate kleinere metrages opnemen dan dat zij achterlaten. De verwachting is dat deze trend verder doorzet, dat ook invloed heeft op de stijging van het aanbod. Wat betreft de opnames in 211 valt het op dat met name huurders uit de sectoren onderwijs en gezondheids- en welzijnszorg actief zijn op de huurdersmarkt. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat Rotterdam relatief veel banen in de medische en zorgsector heeft. Ter versterking van de economische structuur wil de gemeente Rotterdam meer bedrijven huisvesten in de kennis- en diensteneconomie. Het aanbod van kantoorruimte in Rotterdam bedraagt op 1 januari 212 circa 562. m², verdeeld over 238 objecten met een metrage van 5 m² en groter. Ten opzichte van medio 211 is het aanbod van kantoren met circa 4% toegenomen. Het grootste object in aanbod betreft het kantoorgebouw De Admiraliteit aan de Admiraliteitskade in Kralingen met een metrage van ruim 25.8 m². Van het totale aantal objecten in aanbod heeft 1% een voor verhuur beschikbaar metrage > m² en 5% een voor verhuur beschikbaar metrage > m². Verwacht wordt dat het aanbod van kantoorruimte op termijn verder zal toenemen, mede als gevolg van het op de markt komen van De Rotterdam aan de Wilhekminakade, waar onder andere 72. m² nieuwe kantoorruimte gerealiseerd wordt. De oplevering van De Rotterdam staat gepland in 213. In de tweede helft van 211 werd 49.8 m² kantoorruimte opgenomen. Dat betekent een daling van ongeveer 15% ten opzichte van de eerste helft van 211 waarin 59. m² werd opgenomen. Opvallend is dat de opname per kwartaal gelijkmatig verdeeld is, alleen het tweede kwartaal in 211 vormt daarop een uitzondering. Het kwartaalgemiddelde in 211 is 27.2 m², terwijl in het tweede kwartaal 34.4 m² werd opgenomen. De totale jaaropname in 211 komt voor Rotterdam uit op 18.8 m². De grootste opname in Rotterdam had betrekking op het object The Red Apple waar Havensteder m² heeft gehuurd. De grootste verhuurtransactie van het afgelopen jaar heeft betrekking op de huur van 16. m² door de Hogeschool Rotterdam aan de Rochussenstraat. P. 7 COLLIERS INTERNATIONAL

8 Vliegend Hertlaan Herculesplein Europalaan Van Deventerlaan RESEARCH & FORECAST REPORT JANUARI 212 I KANTORENMARKT I G6 UTRECHT (M²) 2 1 PERCENTAGE + 5% - 21% 1. 24% - 12% 38% AANTAL S - 4% UTRECHT In de afgelopen jaren zijn op diverse plekken, zoals Leidsche Rijn, nieuwbouwwoningen gebouwd. Op de lange termijn is dat niet voldoende, onder andere door de aanhoudende vraag naar woningen in Utrecht. Vanuit deze gedachte is het zogenaamde Dynamisch Stedelijk Masterplan opgesteld. Omdat de gemeente de groene gebieden aan de rand van de stad wil sparen wordt bekeken of er binnenstedelijke locaties geschikt zijn voor woningbouw. Dat kan gelden voor verouderde bedrijventerreinen, maar ook voor leegstaande kantoren. Het aanbod van kantoren kan vanuit deze gedachte worden beperkt op termijn. De kantorenmarkt in Utrecht heeft een totale voorraad van ruim 2,6 miljoen m². De belangrijkste locatie is het centrum rondom het Centraal Station. Hier is ruim 58. m² aan kantoorruimte gesitueerd. Kanaleneiland is een locatie met een voorraad van ruim 4. m². Enkele andere grootschalige locaties betreffen Rijnsweerd (ruim 32 m²) en Lage Weide (ruim 2. m²). Op 1 januari 212 bedraagt het kantooraanbod in Utrecht 352. m², verdeeld over 129 objecten. Het gemiddeld aangeboden metrage komt hiermee uit op 2.73 m² per object. Ten opzichte van medio 211, waarop het aanbod 348. m² bedroeg is sprake van een geringe aanbod stijging van circa 1%. Het grootste object in aanbod in Utrecht is het kantoorgebouw Le Mirage, gelegen aan de Vliegend Hertlaan met een metrage van ruim 2 m². Van het totale aantal objecten in aanbod heeft 14% een voor verhuur beschikbaar metrage > m² en 5% een voor verhuur beschikbaar metrage > m². In de tweede helft van 211 werd ruim 25.8 m² kantoorruimte opgenomen in Utrecht. Ten opzichte van de eerste helft van 211, waarin 49. m² werd opgenomen, is sprake van een daling van bijna de helft. De gemiddelde opname per kwartaal komt uit op 18.7 m² in 211. Het eerste kwartaal was wat opname betreft het beste met 32. m². Het derde kwartaal bleef beduidend achter ten opzichte van het gemiddelde met 6.76 m². In het laatste kwartaal van 211 kwam de opname weer boven het gemiddelde uit met 19.5 m². Al met al zorgt dit voor een totale jaaropname van 74.8 m² in 211. De grootste opname vanaf medio 211 had betrekking op de huurtransactie van Stichting Reinaerde (3.144 m²) aan de Europalaan. Eerder in 211 vonden twee verhuurtransacties plaats van de Rabobank en Fonq.nl met metrages van respectievelijk 8.22 m² en m² % P. 8 COLLIERS INTERNATIONAL

9 RESEARCH & FORECAST REPORT I JANUARI 212 I KANTORENMARKT I G6 UPDATE Grootste transacties G6 tweede helft Bosch 211 Security Systems Glaslaan 18 apr KANTORENMARKT 1 Eindhoven ADRES DATUM HUURDER METRAGE M 2 PLAATS Herengracht Sep Booking.com 12.5 Amsterdam De Entrée Jul Deutsche Bank 1 Amsterdam Herikerbergweg Okt TMF Group 1.6 Amsterdam Weesperplein Sep UVA 6.5 Amsterdam Vlambloem Aug Star-MDC 5.5 Rotterdam Scheepmakerspassage Okt Havensteder Rotterdam UPDATE Aanbod per 1 juli 211 grootste objecten in aanbod in G6 KANTORENMARKT ADRES GEBOUW NAAM METRAGE M² PLAATS La Guardiaweg The Dam 32.5 Amsterdam Koningin Julianaplein New Babylon 32. Den Haag Vriesseveem Piet Hein Buildings 27. Amsterdam Paalbergweg Holendrecht Centre Amsterdam (Zuidoost) Admiraliteitskade De Admiraliteit 25.8 Rotterdam (Kralingen) Maanplein Kantorenmarkt Maanplein 22. Den Haag P. 9 COLLIERS INTERNATIONAL

10 RESEARCH & FORECAST REPORT JANUARI 212 I KANTORENMARKT I G6 48 offices in 61 countries on 6 continents United States: 135 Canada: 39 Latin America: 17 Asia Pacific: 194 EMEA: 95 $1.9 billion in annual revenue 2.4 billion square feet under management Over 15, professionals DEFINITIES De G6 bestaat uit de gemeenten Almere, Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht Aanbod: de op de vrije markt aangeboden kantoorruimte > 5 m². In het aanbod worden uitsluitend bestaande, gereed dan wel in aanbouw of renovatie zijnde panden geregistreerd die daadwerkelijk binnen twaalf maanden beschikbaar komen en niet reeds uit de markt zijn genomen. Opname: kantoorruimte >5 m² die op de vrije markt verhuurd of verkocht is, en door de gebruiker binnen twaalf maanden betrokken wordt, met uitzondering van sale and lease back-transacties. Voorraad: Oppervlakte van opgeleverde en bestaande ruimte per Er is geen rekening gehouden met renovaties. De voorraad neemt jaarlijks toe met de opgeleverde nieuwbouwprojecten en gebouwen die van een niet-bedrijfsbestemming wijzigen in een bedrijfsbestemming. Daartegenover staat de afname van de voorraad door sloop van bestaande bedrijfsruimten en bestemmingswijzigingen van bedrijfsruimten in andere dan bedrijfsdoeleinden. COLLIERS INTERNATIONAL Buitenveldertselaan 5 182VA AMSTERDAM TEL +31 () FAX +31 () VOOR MEER INFORMATIE Hannes de Bruijn Chris Boef TEL +31 () FAX +31 () Accelerating success.

JULI 2011 KANTORENMARKT

JULI 2011 KANTORENMARKT JULI 2011 KANTORENMARKT G6 RAPPORT I ALMERE AMSTERDAM DEN HAAG EINDHOVEN ROTTERDAM UTRECHT RESEARCH & FORECAST REPORT Kantorenmarkt G6 MARKT INDICATOREN (J-O-J) 2011 2012 INFLATIE RENTE WERKLOOSHEID Demografische

Nadere informatie

Kantorenmarkt Amsterdam

Kantorenmarkt Amsterdam Kantorenmarkt Amsterdam 2014 Kantorenmarkt Amsterdam De gemeente Amsterdam telt circa 810.000 inwoners en 554.730 banen, verdeeld over 112.800 vestigingen (bron: Lisa). De kantorenvoorraad heeft een omvang

Nadere informatie

Kantorenmarkt Rotterdam

Kantorenmarkt Rotterdam Kantorenmarkt Rotterdam 1 e halfjaar 2015 Kantorenmarkt Rotterdam De gemeente Rotterdam telt circa 625.000 inwoners en 314.120 banen, verdeeld over 25.220 vestigingen (bron: Lisa). De kantorenvoorraad

Nadere informatie

KANTOREN NOORD-NEDERLAND Drenthe, Friesland en Groningen

KANTOREN NOORD-NEDERLAND Drenthe, Friesland en Groningen Landelijke marktontwikkelingen Mede dankzij enkele grote transacties in diverse steden bereikte de opname van kantoorruimte de eerste maanden van 2012 een (onverwacht) hoog niveau. Deze goede start zette

Nadere informatie

kantorenmarkt zuid-nederland Noord-Brabant en Limburg

kantorenmarkt zuid-nederland Noord-Brabant en Limburg Landelijke marktontwikkelingen Mede dankzij enkele grote transacties in diverse steden bereikte de opname van kantoorruimte de eerste maanden van 2012 een (onverwacht) hoog niveau. Deze goede start zette

Nadere informatie

kantorenmonitor regio Amsterdam 2006

kantorenmonitor regio Amsterdam 2006 kantorenmonitor regio Amsterdam 2006 Gemeenten binnen de deelregio s Amsterdam, Amstelland, Meerlanden, Zaanstreek, Waterland, Almere en Zuid Kennemerland. meer kantoorruimte betrokken Door een grote dynamiek

Nadere informatie

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen Landelijke marktontwikkelingen Mede dankzij enkele grote transacties in diverse steden bereikte de opname van kantoorruimte de eerste maanden van 2012 een (onverwacht) hoog niveau. Deze goede start zette

Nadere informatie

Regio Amsterdam. Kantorenvisie. Januari 2011 Beukenhorst, Hoofddorp. Lichte stijging opnameniveau 2010

Regio Amsterdam. Kantorenvisie. Januari 2011 Beukenhorst, Hoofddorp. Lichte stijging opnameniveau 2010 Research Kantorenvisie Regio Amsterdam Januari 2011 Beukenhorst, Hoofddorp Lichte stijging opnameniveau De totale opname van kantoorruimte in de regio Amsterdam in bedraagt 268.317 m², hetgeen een lichte

Nadere informatie

kantorenmonitor Metropoolregio Amsterdam 2012 leegstand opnieuw toegenomen

kantorenmonitor Metropoolregio Amsterdam 2012 leegstand opnieuw toegenomen kantorenmonitor Metropoolregio Amsterdam 2012 Muiden Weesp Naarden Huizen Bussum Gooi Gooi- en Vechtstreek en Laren Vechtstreek Hilversum Wijdemeren leegstand opnieuw toegenomen In werd in de metropoolregio

Nadere informatie

Recordonttrekking van kantoorruimte en toegenomen kantoorgebruik zorgen voor sterke daling van de leegstand

Recordonttrekking van kantoorruimte en toegenomen kantoorgebruik zorgen voor sterke daling van de leegstand kantorenmonitor Metropoolregio 216 Muiden Lelystad Weesp Naarden Huizen Bussum Gooi Gooi- en Vechtstreek en Laren Vechtstreek Recordonttrekking van kantoorruimte en toegenomen kantoorgebruik zorgen voor

Nadere informatie

Economische barometer maart 2012

Economische barometer maart 2012 Economische barometer maart 2012 In de periode juli 2009 tot en met januari 20 is maandelijks een overzicht gegeven van een aantal belangrijke economische kengetallen. Deze overzichten zijn terug te vinden

Nadere informatie

De Nederlandse Kantorenmarkt medio 2013

De Nederlandse Kantorenmarkt medio 2013 De Nederlandse Kantorenmarkt medio 2013 Economische indicatoren (in %) 2010 2011 2012 2013* 2014* Economische groei 1,7 1,0-1,2-1,25 0,75 Werkloosheid 5,5 5,4 6,4 8,5 9,25 nflatie 1,3 2,3 2,5 2,8 2,0 *

Nadere informatie

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport 4e kwartaal 215 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 3 Aantal verkocht 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 1e kwartaal

Nadere informatie

De Nederlandse Kantorenmarkt 2011

De Nederlandse Kantorenmarkt 2011 De Nederlandse Kantorenmarkt 2011 Economische indicatoren (in %) 2008 2009 2010 2011* 2012** Economische groei 1,8-3,5 1,7 1,2-0,75 Werkloosheid 3,8 4,8 5,4 5,4 6,75 Inflatie 2,5 1,2 1,3 2,3 2,25 * betreft

Nadere informatie

Regio Amsterdam. Kantorenvisie. Januari 2010. Amstelveen. 40% minder opname kantoorruimte. Grootste transacties. 40% minder opname kantoorruimte

Regio Amsterdam. Kantorenvisie. Januari 2010. Amstelveen. 40% minder opname kantoorruimte. Grootste transacties. 40% minder opname kantoorruimte Research Kantorenvisie Regio Amsterdam Januari 2010 40% minder opname kantoorruimte De negatieve economische ontwikkelingen in Nederland in 2009 hebben bijgedragen aan een terugval in de opname van kantoorruimte

Nadere informatie

kantorenmarkt zuidwest-nederland Zuid-Holland en Zeeland

kantorenmarkt zuidwest-nederland Zuid-Holland en Zeeland Landelijke marktontwikkelingen Mede dankzij enkele grote transacties in diverse steden bereikte de opname van kantoorruimte de eerste maanden van 2012 een (onverwacht) hoog niveau. Deze goede start zette

Nadere informatie

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09 HAAGSE MONITOR ECONOMISCHE RECESSIE 7 Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend zijn, in de

Nadere informatie

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010 Pagina // Bijlage HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS uari Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend

Nadere informatie

In 2015 daalde de leegstand met mc; in 2016 met mc.

In 2015 daalde de leegstand met mc; in 2016 met mc. kantorenmonitor Metropoolregio 217 Muiden Lelystad Verdere daling van de leegstand door forse onttrekking van kantoorruimte en toegenomen kantoorgebruik Weesp Naarden Huizen Bussum Gooi Gooi- en Vechtstreek

Nadere informatie

Zuidwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Zuidwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Zuidwest-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Zuidwest-Nederland (*1. m²) 35.536 13.629 459 Overig Nederland In Zuidwest-Nederland ligt circa 29%

Nadere informatie

Oost-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Oost-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Oost-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Oost-Nederland (*1. m²) 43.8 4.136 2.481 Overig Nederland In de oostelijke provincies is ruim 13% van

Nadere informatie

www.kantorenmonitor.nl

www.kantorenmonitor.nl kantorenmonitor regio Amsterdam 2005 Door Kantorenmonitor B.V. wordt jaarlijks aan de hand van een veldopname de ontwikkeling van de kantorenmarkt in de regio Amsterdam geregistreerd (Amsterdam, Amstelland,

Nadere informatie

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Huurprijs van bedrijfsruimte

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Huurprijs van bedrijfsruimte Maart 211 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van Stand van zaken Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Huurprijs van 4. Vooruitzichten Colofon Samenstelling Drs I.L. de Kruif Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Noordwest- Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Noordwest- (*1. m²) 38.116 11.59 Overig In Noordwest- ligt circa 23% van de landelijke kantorenvoorraad.

Nadere informatie

SECTORRAPPORT BEDRIJFSRUIMTE EN LOGISTIEKE MARKT

SECTORRAPPORT BEDRIJFSRUIMTE EN LOGISTIEKE MARKT SECTORRAPPORT BEDRIJFSRUIMTE EN LOGISTIEKE MARKT UPDATE NOVEMBER 2017 www.colliers.nl 16 BEDRIJFSRUIMTEMARKT VRAAG Gebruikers van bedrijfsruimten stellen hogere eisen aan het vastgoed: gebruikers besteden

Nadere informatie

Nieuwbouw logistiek 2014

Nieuwbouw logistiek 2014 Nieuwbouw logistiek 2014 Nieuwbouw logistieke ruimte gedaald in 2014 De oplevering van nieuwe logistieke ruimte in Nederland heeft in 2014 een forse daling laten zien. In totaal werd circa 475.000 m² nieuwe

Nadere informatie

Noord-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Noord-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Noord-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Noord-Nederland (*1. m²) 46.787 643 973 1.222 Drenthe Friesland Groningen Overig Nederland De drie noordelijke

Nadere informatie

Kantorenmonitor Holland Rijnland

Kantorenmonitor Holland Rijnland Kantorenmonitor Holland Rijnland Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 4 Kantorenvoorraad in Holland Rijnland 7 Bestaande kantorenvoorraad 7 Kantoren 8 Kantorenstand 9 Ontwikkelingen in 21, 211 en 212 12 Kantorenvoorraad

Nadere informatie

Inleiding. Kantorenvoorraad in Holland Rijnland. Belangrijkste ontwikkelingen. Colofon

Inleiding. Kantorenvoorraad in Holland Rijnland. Belangrijkste ontwikkelingen. Colofon Feitenblad 217 Inleiding Sinds een aantal jaar verschijnt de Kantorenmonitor Holland Rijnland. In dit feitenblad 217 laten we de ontwikkeling zien in de afgelopen jaren. Door kleine correcties zijn er

Nadere informatie

opgeleverd leegstand eind december

opgeleverd leegstand eind december kantorenmonitor Metropoolregio Amsterdam 2014 Muiden Lelystad Weesp Naarden Huizen Bussum Gooi Gooi- en Vechtstreek en Laren Vechtstreek Hilversum Wijdemeren Toename leegstand door sterk gedaald kantoorgebruik

Nadere informatie

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van bedrijfsruimte

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van bedrijfsruimte Maart 212 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van Stand van zaken Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G. Raven Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 9 Thermometer economische crisis oktober 20 Bestuursinformatie 07//20 gemeente Utrecht Inleiding In deze negende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

*# IJsselstein. Economische barometer januari Ondernemen

*# IJsselstein. Economische barometer januari Ondernemen Economische barometer januari 0 Beiienee *# In de periode juli 00 tot en met januari 0 is maandelijks een overzicht gegeven van een aantal belangrijke economische kengetallen. Deze overzichten zijn terug

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente 's-gravenhage

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente 's-gravenhage Woningmarktrapport 3e kwartaal 216 Gemeente 's-gravenhage Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 Aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 6 Thermometer economische crisis oktober 20 /11/20 1 Inleiding In deze zesde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam Woningmarktrapport 3e kwartaal 215 Gemeente Rotterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 9 Aantal verkocht 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Zuid-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Zuid-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Zuid-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Zuid-Nederland (*1. m²) 42.2 2.15 5.518 Overig Nederland Het totale oppervlak aan kantoormeters in en

Nadere informatie

Thermometer economische. crisis

Thermometer economische. crisis 8 Thermometer economische oktober 20 crisis 06//20 Inleiding In deze achtste Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

kantorenmonitor Metropoolregio Amsterdam 2010

kantorenmonitor Metropoolregio Amsterdam 2010 kantorenmonitor Metropoolregio 2010 Muiden Weesp Naarden Gooi Gooi- en Vechtstreek en Laren Vechtstreek Gemeenten binnen de deelregio s, Amstelland, Meerlanden, Zaanstreek, Waterland,, Kennemerland, IJmond

Nadere informatie

herstel groei kantoorgebruik in Amsterdam leidt tot forse daling leegstand

herstel groei kantoorgebruik in Amsterdam leidt tot forse daling leegstand kantorenmonitor regio Amsterdam 2008 Gemeenten binnen de deelregio s Amsterdam, Amstelland, Meerlanden, Zaanstreek, Waterland, Almere, Zuid Kennemerland en IJmond. herstel groei kantoorgebruik in Amsterdam

Nadere informatie

Factsheet Quick Scan Bedrijfsvastgoed Rekenkamercommissie Almere

Factsheet Quick Scan Bedrijfsvastgoed Rekenkamercommissie Almere Factsheet Quick Scan Bedrijfsvastgoed Rekenkamercommissie Almere Inleiding In Nederland nam de van bedrijfsvastgoed (kantoor-, bedrijfs- en winkelruimte) de laatste jaren toe. De verwachting is dat de

Nadere informatie

Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt

Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt Analyse Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt DO Research 1 Structureel aanbod op de kantorenmarkt Het aanbod van kantoorruimte in Nederland loopt nog altijd op. In totaal wordt momenteel

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor juni 211 (cijfers t/m maart 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt?

Nadere informatie

De Nederlandse kantorenmarkt werd in 2012. Maart 2013. Inhoud 1. Opname van kantoren. 2. Aanbod van kantoren. 3. Huurprijzen van kantoren

De Nederlandse kantorenmarkt werd in 2012. Maart 2013. Inhoud 1. Opname van kantoren. 2. Aanbod van kantoren. 3. Huurprijzen van kantoren Maart 213 Inhoud 1. Opname van kantoren 2. Aanbod van kantoren Stand van zaken Nederlandse kantorenmarkt 3. Huurprijzen van kantoren 4. Beleggingen in kantoren Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente Alphen aan den Rijn

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente Alphen aan den Rijn Woningmarktrapport 3e kwartaal 217 Gemeente Alphen aan den Rijn Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 Aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

downloadbaar document, behorende bij bijlage I

downloadbaar document, behorende bij bijlage I Monitor Uitvoeringsstrategie Plabeka Voortgangsrapportage 2009-2010 downloadbaar document, behorende bij bijlage I Definities monitor B.V. en verschillen met andere bronnen Om een foute interpretatie van

Nadere informatie

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE 2015

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE 2015 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van 3. Prijzen van STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Klaartje Asselbergs Bron gegevens NVM Data & Research, Nieuwegein

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE Maart 215 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G.A. Raven Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

Leegstand van kantoren, 1991-2013

Leegstand van kantoren, 1991-2013 Leegstand van kantoren, 1991-2013 Conclusie In Nederland is een overaanbod van kantoorvloeroppervlakte. Gemiddeld 16% van het kantoorvloeroppervlakte staat leeg in 2013. Dit percentage neemt nog steeds

Nadere informatie

Sinds het uitbreken van de crisis eind 2008 daalt het aanbod van nieuwbouwwoningen

Sinds het uitbreken van de crisis eind 2008 daalt het aanbod van nieuwbouwwoningen 22 23 Aanbod, afzet en opleveringen van nieuwbouwwoningen Sinds het uitbreken van de crisis eind 2008 daalt het aanbod van nieuwbouwwoningen gestaag. Het aanbod van nieuwbouwwoningen bestond in 2011 uit

Nadere informatie

KANTORENVISIE REGIO AMSTERDAM JANUARI 2012

KANTORENVISIE REGIO AMSTERDAM JANUARI 2012 Amsterdam Zuidoost Daling opnameniveau 2011 Aanbod en leegstand Huurprijzen verder onder druk Beleggingsmarkt; Afname transactievolume Toekomstverwachting Deelgebieden Regio Amsterdam Onze jaarlijkse kantorenvisie

Nadere informatie

8Vastgoedmarkt. Vastgoedmarkt

8Vastgoedmarkt. Vastgoedmarkt 8Vastgoedmarkt Stedelijke ontwikkeling Vastgoedmarkt In het afgelopen jaar komt de opname aan Utrechte kantoorruimte uit op 88.000 m². Dit is aanzienlijk meer dan de 65.000 m² in het voorgaande jaar. Tegelijkertijd

Nadere informatie

opgeleverd leegstand eind december

opgeleverd leegstand eind december kantorenmonitor Metropoolregio Amsterdam Muiden Lelystad Weesp Naarden Huizen Bussum Gooi Gooi- en Vechtstreek en Laren Vechtstreek Hilversum Wijdemeren Voorraad sterker gedaald dan kantoorgebruik In werd

Nadere informatie

BIJLAGE A KENGETALLEN In deze bijlage geven we in overzichtelijke tabellen de kengetallen weer die gebruikt zijn ter bepaling van de effecten van het kantoren- en bedrijventerreinenprogramma voor de regio

Nadere informatie

Midden-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Midden-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Midden-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Midden-Nederland (*1. m²) 42.674 95 6.46 Overig Nederland In de regio Midden-Nederland ligt circa 14%

Nadere informatie

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Persbericht PB13 062 1 oktober 2013 9:30 uur Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Tussen 2012 en 2025 groeit de bevolking van Nederland met rond 650 duizend tot 17,4 miljoen

Nadere informatie

Economische Thermometer

Economische Thermometer Economische Thermometer Juni 2015 IB Onderzoek - gemeente Utrecht Inleiding In de Economische Thermometer volgen we de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Factsheet. Nieuwbouw kantoorruimte Nederland

Factsheet. Nieuwbouw kantoorruimte Nederland Factsheet Nieuwbouw kantoorruimte Nederland 2013 1 Nieuwbouw kantoren neemt verder af De bouw van nieuwe kantoren in Nederland is in 2013 sterk afgenomen. De matige economische ontwikkeling en vooruitzichten,

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE Maart 214 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G.A. Raven Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 - Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 Factsheet maart 2017 Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in Amsterdam nam het afgelopen jaar toe met bijna 14.000 tot bijna 524.000 banen, een groei van bijna

Nadere informatie

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte Maart 213 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van Stand van zaken Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G. Raven Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis Thermometer economische crisis mei 2013 afdeling 29/04/2013 Onderzoek gemeente Utrecht Inleiding In deze tiende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

VERZONDEN - 4.11.13 uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1101231 31 oktober 2013

VERZONDEN - 4.11.13 uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1101231 31 oktober 2013 gemeentebestuur,..,.. r^fw Postbus 15 PURMEREND JSj 1440 AA Purmerend V telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Team Economie Aan de gemeenteraad van Purmerend VERZONDEN

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Sprekende Cijfers '12. Kantorenmarkten Derde kwartaal. Vastgoedconsultants en Makelaars

Sprekende Cijfers '12. Kantorenmarkten Derde kwartaal. Vastgoedconsultants en Makelaars Vastgoedconsultants en Makelaars Derde kwartaal '12 In onderstaande analyse wordt nader ingegaan op de kantorenmarktontwikkelingen binnen de 24 Dynamis regio s in het derde kwartaal van. Deze rapportage

Nadere informatie

kantorenmonitor regio Amsterdam 2007

kantorenmonitor regio Amsterdam 2007 kantorenmonitor regio Amsterdam 2007 Gemeenten binnen de deelregio s Amsterdam, Amstelland, Meerlanden, Zaanstreek, Waterland, Almere, Zuid Kennemerland en IJmond. vooral kantoorruimte betrokken door kleinere

Nadere informatie

Monitor Kredietcrisis Zoetermeer

Monitor Kredietcrisis Zoetermeer Monitor Kredietcrisis Zoetermeer Economische gevolgen van de kredietcrisis 28-21 Monitor Kredietcrisis Zoetermeer ECONOMISCHE GEVOLGEN KREDIETCRISIS ZOETERMEER Samenstelling: Bestuur, afdeling FB, team

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal Gemeente s-hertogenbosch

Woningmarktrapport - 4e kwartaal Gemeente s-hertogenbosch Woningmarktrapport - 4e kwartaal 214 Gemeente s-hertogenbosch Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 2 Aantal verkocht 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Persbericht PB14 56 11 9 214 15.3 uur CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Meer werklozen aan de slag Geen verdere daling aantal banen, lichte groei aantal vacatures Aantal banen

Nadere informatie

Sprekende Cijfers / Woningmarkt regio Arnhem. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Arnhem

Sprekende Cijfers / Woningmarkt regio Arnhem. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Arnhem Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Arnhem pagina 1 van 10 regio Arnhem oktober 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bestaande bouw regio Arnhem 4 2.1 Aanbod regio Arnhem 4 2.2 Transacties

Nadere informatie

SECTORRAPPORT BEDRIJFSRUIMTE EN LOGISTIEKE MARKT

SECTORRAPPORT BEDRIJFSRUIMTE EN LOGISTIEKE MARKT SECTORRAPPORT BEDRIJFSRUIMTE EN LOGISTIEKE MARKT UPDATE AUGUSTUS 2017 www.colliers.nl 16 BEDRIJFSRUIMTEMARKT VRAAG De opname van bedrijfsruimten toont verder herstel: De economische groei zorgt voor meer

Nadere informatie

opgeleverd leegstand eind december

opgeleverd leegstand eind december kantorenmonitor Metropoolregio Amsterdam Muiden Lelystad Weesp Naarden Huizen Bussum Gooi Gooi- en Vechtstreek en Laren Vechtstreek Hilversum Wijdemeren Toename leegstand door sterk gedaald kantoorgebruik

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 7 Thermometer economische crisis maart 2011 15/03/2011 Inleiding In deze zevende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie,

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor februari 2012 (cijfers t/m december 2011) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en

Nadere informatie

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE September 211 STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van 3. Prijzen van 4. Beleggingen in D Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

Leegstand van bedrijfsvastgoed in de Dordtse Binnenstad

Leegstand van bedrijfsvastgoed in de Dordtse Binnenstad Leegstand van bedrijfsvastgoed in de Dordtse Binnenstad In Nederland staat veel kantoor-, bedrijfs- en winkelruimte leeg. Leegstand van bedrijfsvastgoed lijkt structureel te worden en de verwachting is

Nadere informatie

BIJLAGE D KANTOREN-, HOTEL- EN WONINGMARKT WEERT

BIJLAGE D KANTOREN-, HOTEL- EN WONINGMARKT WEERT BIJLAGE D KANTOREN-, HOTEL- EN WONINGMARKT WEERT Kantorenmarkt Weert Tot 2020 zeer beperkte behoefte aan nieuwe kantoorruimte in Weert, er is al meer dan voldoende aanbod van kantoorruimte, toevoegen van

Nadere informatie

Bedrijfsruimtemarkt zuid-nederland Limburg en Noord-Brabant

Bedrijfsruimtemarkt zuid-nederland Limburg en Noord-Brabant Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 2011 viel de opname van bedrijfsruimte in 2012 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

Regiobericht 1.0 Noord

Regiobericht 1.0 Noord Economie, innovatie, werk en inkomen 1 Kenmerken van het landsdeel Het landsdeel Noord bestaat uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. De provincies werken samen in het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-092 20 mei 2003 9.30 uur Werkloosheid stijgt opnieuw sterk In de periode februari april 2003 telt de werkloze beroepsbevolking gemiddeld 392 duizend

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Januari 211 (cijfers t/m oktober 21) Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt? Dat leest u in deze zesde editie van de crisismonitor, die het OCD eens in de twee maanden

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 1e kwartaal Gemeente Beverwijk

Woningmarktrapport - 1e kwartaal Gemeente Beverwijk Woningmarktrapport - 1e kwartaal 215 Gemeente Beverwijk Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 45 Aantal verkocht 4 35 3 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 211 viel de opname van bedrijfsruimte in 212 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

Mei Economische Barometer Valkenswaard en Waalre. Verwachting voor 2010 en 2011

Mei Economische Barometer Valkenswaard en Waalre. Verwachting voor 2010 en 2011 Verwachting voor 2010 en 2011 Mei 2010 CONCLUSIES Zakelijke dienstverlening domineert de economie van Waalre. Valkenswaard kent relatief veel industrie en groothandel. Afname van de werkgelegenheid doet

Nadere informatie

Analyse vraaghuurprijzen kantoorruimte 2012-2014

Analyse vraaghuurprijzen kantoorruimte 2012-2014 Analyse vraaghuurprijzen kantoorruimte 2012-2014 Kantorenmarkt uit balans De situatie op de Nederlandse kantorenmarkt is zeer ongunstig. Het aanbod van kantoorruimte ligt structureel op een zeer hoog niveau

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 1e kwartaal 2013

Woningmarktcijfers 1e kwartaal 2013 8 april 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-4 (t.o.v.) Opmerking Aantal transacties 17.577-30,3% - 6,4% Gemiddelde verandering t.o.v. 4 e kwartaal: -8,5%. Totale markt naar schatting 23.750 woningen.

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo. 4e kwartaal 2013

Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo. 4e kwartaal 2013 Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo 4e kwartaal 2013 NVM Data & Research 9-1-2014 Gebiedsindeling: Regio 71 Eindhoven eo Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Best Alle plaatsen Eindhoven Alle plaatsen Nuenen

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Oktober 2010 (cijfers t/m augustus 2010) Inhoud: 1. Werkloosheid (algemeen) 2. Werkloosheid naar leeftijd (jongeren en ouderen) 3. Vacatures, bedrijven en leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal Coenrapportomslag eerstekwartaal.indd 1

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal Coenrapportomslag eerstekwartaal.indd 1 Conjunctuurenquête Nederland Tweede kwartaal 11 Coenrapportomslag eerstekwartaal.indd 1 3-5-11 :36 Economisch herstel zet door Horeca en detailhandel haken aan Na een lichte afzwakking in het eerste kwartaal

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010)

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Uit de landelijke pers: Economie groet met 2,1% Voorzichtig herstel aantal banen Herstel uitzendmarkt Werkloosheid blijft afnemen

Nadere informatie

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE MARKT VOOR OPNAME VAN AANBOD VAN HUURPRIJZEN VAN BELEGGINGEN IN APRIL 217 De Nederlandse economie houdt de stijgende lijn van de laatste jaren vast. In is het bruto binnenlands

Nadere informatie

Sectorrapport Hotelmarkt VOORJAARS UPDATE 2017

Sectorrapport Hotelmarkt VOORJAARS UPDATE 2017 Sectorrapport Hotelmarkt VOORJAARS UPDATE 2017 46 SPF Nederlandse Sectorrapport Slagersbedrijven Vastgoedmarkt Kantorenmarkt 2017 Voorjaarsupdate Stand van zaken GEBRUIKERSMARKT Nederland trekt meer hotelgasten:

Nadere informatie

KLEINSCHALIGE BEDRIJFSRUIMTEN IN MIDDELGROTE STEDEN 24 MEI 2017

KLEINSCHALIGE BEDRIJFSRUIMTEN IN MIDDELGROTE STEDEN 24 MEI 2017 KLEINSCHALIGE BEDRIJFSRUIMTEN IN MIDDELGROTE STEDEN 24 MEI 2017 VERENIGING VOOR MAKELAARS EN TAXATEURS KLEINSCHALIGE BEDRIJFSRUIMTEN IN MIDDELGROTE STEDEN 24 MEI 2017 INLEIDING... 6 1.1 ONDERZOEKSVRAAG

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012 7 januari 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-3 (t.o.v.) 2011-4 Opmerking Aantal transacties 25.031 + 31,8% +13,9% Gemiddelde verandering t.o.v. 3 e kwartaal: +3,1%. Totale markt naar schatting

Nadere informatie

Het onderzoek van Kamernet.nl geeft u inzicht in de ontwikkelingen op de kamermarkt van Nederland over het jaar 2009.

Het onderzoek van Kamernet.nl geeft u inzicht in de ontwikkelingen op de kamermarkt van Nederland over het jaar 2009. Periode: 2009 Kamermarkt Gebied: Nederland Onderdeel Kamers Het onderzoek van Kamernet.nl geeft u inzicht in de ontwikkelingen op de kamermarkt van Nederland over het jaar 2009. Huurprijs kamers stijgt

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 1 e kwartaal 21 O&S Mei 21 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie in Nederland is er behoefte aan inzicht in de gevolgen hiervan voor de

Nadere informatie