Webquest Indonesië. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Webquest Indonesië. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/70599"

Transcriptie

1 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Roel Wellink 25 January 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, vergelijkt, maakt en deelt. Stel zo voor iedere onderwijssituatie de optimale leermiddelenmix samen.

2 Inhoudsopgave Inleiding Deelvraag 1: Hoe zag het koloniaal bewind er in de 19e eeuw uit? Deelvraag 2: In hoeverre waren de Indonesiers gelijk aan de Nederlanders? Deelvraag 3: Soekarno, held of terrorist? Deelvraag 4: Japanse invasie, het begin van een onafhankelijk Indonesië? Deelvraag 5: De politionele acties, rechtschapen handeling of wreed geweld? Conclusie: Heeft Nederland schuld aan het dekolonisatie-proces? Over dit lesmateriaal Pagina 1

3 Inleiding Deze les gaan we de koloniale geschiedenis van Nederlands-indie bekijken in de 19e maar vooral de 20e eeuw bekijken. De hoofdvraag die hierbij past is: Nederlands-Indië is al sinds de 17e eeuw een kolonie van Nederland. Toch werd Indonesië pas in de 20e eeuw onafhankelijk, hoe verliep dat? Wat kan je aan het einde?: Kaart van Nederlands-Indië uit Je krijgt een een goed beeld van de koloniale geschiedenis van Nederland en Indonesië in de 20e eeuw, en je kan dit ook beschrijven. Je kan alle deelonderwerpen op goede volgorde plaatsen -Je kan beargumenteren dat onafhankelijkheid van een kolonie niet zonder slag of stoot gaat. -Je kan een goed onderbouwde mening vormen over de vraag of Nederland zich nog schuldig moet voelen over zijn koloniale geschiedenis. Welke inzichten leer je?: Moederlanden van een kolonie gaan vaak tot het uiterste om hun kolonie te behouden. Met kolonialisme zijn er ook positieve effecten voor het gekoloniseerde land. Moederlanden voelden zich al vaak schuldig over hun beleid en probeerde de bevolking in zekere mate te helpen. Koloniseren heeft vaak een dubbel moraal. Moederlanden willen de omstandigheden wel verbeteren maar het moet niet ten koste gaan van macht en geld. Hoe ga je dit doen? Er komen 5 deelonderwerpen en een conclusie waarbij je elke keer een aantal opdrachten moet maken, deze opdrachten staan op de pagina van het deelonderwerp Gebruik de informatie en de bronnen op elke pagina om de opdrachten te maken. Pagina 2

4 Sommige vragen kan je gewoon op de pagina maken maar andere moeten ingeleverd worden in een dossier. Vragen die in het dossier toegevoegd moeten worden zijn duidelijk aangegeven. Voorzie het dossier vanje naam, je klas, je docent, het vak en een datum van inlevering. Pagina 3

5 Deelvraag 1: Hoe zag het koloniaal bewind er in de 19e eeuw uit? Deelonderwerp 1: Hoe zag het koloniaal bewind er in de 19e eeuw uit? Informatie: Om te snappen waarom het koloniaal bewind in de 20e eeuw zo verliep moeten we ook even een kijkje nemen naar het koloniaal bewind van de 19e eeuw. Hoewel Nederland als sinds de 17e eeuw invloed had in Indonesië ging pas in de 19e eeuw Nederland zijn best doen om overal in Indonesië de baas te worden. Nederland wou dat Indonesië een goede economische kolonie zou worden zodat er veel winst gemaakt kon worden. In 1830 introduceerde gouverneur-generaal Johannes ven den Bosch het cultuurstelsel. Een stelsel waarbij de Indonesische boeren gewassen voor de Nederlandse regering moesten verbouwen. Dit cultuurstelsel was een groot succes, Indonesië werd een belangrijke economische kolonie. De boeren werden echter op deze manier wel uitgebuit, omdat ze zoveel voor de Nederlanders moesten verbouwen konden ze zelf moeilijk overleven. In het boek Max Havelaar door Multatuli werd het leiden en het slechte behandelen van de Indonesische boeren aan het daglicht gesteld. Mede door de kritiek van Multatuli werd het cultuurstelsel in 1870 grotendeels afgeschaft. Portret van Eduard Douwer Dekker, ook wel bekend onder de schrijversnaam Multatuli Pagina 4

6 Tekst uit het boek Max Havelaar van Multatuli:...een roofstaat aan de Noordzee......dat spoorwegen bouwt van gestolen geld en tot betaling de bestolene bedwelmt met opium, Evangelie en jenever... Aan U durf ik met vertrouwen te vragen of het Uw wil is dat daarginds Uw meer dan dertig millioenen onderdanen worden mishandeld en uitgezogen in UWEN naam? Multatuli [1860]...aan Nederland...Koning Willem III NOS Koninkrijk: Oefeningen deelvraag 1 kn.nu/5g6zo Opdrachten: Lees een stuk uit het boek Max Havelaar van Multatuli en kijk naar 'NOS het Koninkrijk' en beantwoord de volgende vragen: Zet de volgende gebeurtenissen in de goede volgorde a. Boeren in Indonesie worden erg uitgebuit b. Cultuurstelsel wordt grotendeels afgeschaft c. Multatuli brengt het boek Max Havelaar uit d. Cultuurstelsel wordt ingevoerd Tegen wie spreekt Multatuli als hij het over "in UWEN naam" heeft? a. Koning Willem III b. Javaanse boeren c. Johannes van den Bosch d. Het hele Nederlandse volk Pagina 5

7 Combineer de goede termen: Johannes van den Bosch Cultuurstelsel Multatuli Max Havelaar 1870 Afschaffing Cultuurstelsel a. b. c. Johannes van den Bosch Multatuli 1870 Afschaffing Cultuurstelsel Max Havelaar Cultuurstelsel Voeg deze vraag toe aan je dossier: Vat in twee zinnen samenwat de kritiek van Multatuli is. Pagina 6

8 Deelvraag 2: In hoeverre waren de Indonesiers gelijk aan de Nederlanders? Informatie: In 1901 hield Konining Wilhellmina aan toespraak waarin ze sprak over de etische politiek. Dit betekende dat Nederland een schuld had tegenover de Indonesiers. Nederlanders zelf vonden nu ook dat ze niet goed om gegaan waren met de Indonesiers. Met de etische politiek zou de Indonesische bevolking opgevoed worden zodat ze zich meer als westerse mensen gingen gedragen. Sommige indonesiers mochten nu naar school, ook kwam er een volksraad voor de indonesiers waarin ze hun zegje kwijt konden. Veel kwam van deze etische politiek echter niet terecht. Veel Nederlandsers vonden de Indonesiers niet gelijkwaardig aan hunzelf en er werd niet genoeg geld in etische politiek gestopt om het echt goed te laten lopen. Troonrede Wilhelmina: Als Christelijke staat is Nederland verplicht in den Indischen Archipel de rechtspositie der inlandsche bevolkin beter te regelen, aan de Christelijke zending op vaster voet steun te verleenen, en geheel het regeeringsbeleid te doordringen van het besef, dat WIlhelminna houdt een troonrede Nederland tegenover de bevolking dezer gewesten een zedelijke roeping heeft te vervullen. In verband hiermede trekt de mindere welvaart der inlandsche bevolking op Java Mijne bij zondere aandacht. Ik wensch naar de oorzaken hiervan een onderzoek in te stellen. Aan de bepalingen ter bescherming van de onder contract werkende koelies zal gestrengelijk de hand worden gehouden. Troonrede Wilhelmina 1901 Pagina 7

9 Opdrachten deelvraag 2 kn.nu/soetw Opdrachten: Lees de tekst en de troonrede van Wilhelmina van 1901 en beantwoord de vragen. De Etische politiek faalde vooral omdat? Let op! er zijn twee antwoorden correct a. Nederlanders de hele Indonesische bevolking als slaven behandelden b. Omdat er niet genoeg geld vrijgemaakt werd voor de Etische politiek c. Nederlanders zagen de Indonesische bevolking nog steeds als onderdanig d. De Christelijke roeping niet voor de indonesische bevolking gelde. e. Niemand serieus deed over de Etische politiek. Voeg deze vragen toe aan je dossier: Schrijf kort op wat je denkt dat Wilhelmina bedoelde met een zedelijke roeping? Hoeveel is van de ideeën van Wilhelmina terecht gekomen? Geef een cijfer van 1 tot 10 en beargumenteer waarom je dit cijfer geeft. Pagina 8

10 Deelvraag 3: Soekarno, held of terrorist? Informatie: Er ontstaat door de betere scholing in Indonesië een kleine groep intellectuele indonesiers. Deze komen in aanraking met westerse educatie en leren ideeën zoals: gelijkheid, nationalisme & democratie. Soekarno ontpopte zich als hun leider. Soekarno was van mening dat Indonesië nog ontwikkeld moest worden, maar hij was overtuigd van hun capaciteiten. Soekarno en andere Indonesische intellectuelen versterkte het nationalisme in Indonesië en wilden onafhankelijk worden van de Nederlanders. Zij richtten op 4 juli 1927 de partij Perserikatan National Indonesia (PNI) op die onafhankelijk van de Nederlanders wilde worden. Soekarno bekijk het filmpje (volg de link of dowload het filmpje onderaan) en beantwoord de vragen: Bezoek het gepubliceerde arrangement om de video te bekijken: Opdrachten deelvraag 3 kn.nu/kjyf2 Pagina 9

11 Bekijk het filmpje over Soekarno en maak de volgende opdrachten: De moderne nationalistische beweging wou vooral? a. Onafhanklijk worden van Nederland b. Meer onderwijs en hulp van de Nederlanders c. Samenwerken met de Nederlanders voor een modern land Soekarno en andere intellectuelen werden in hun gedachten over onafhanklijkheid vooral beinvloed door a. De indonesische boeren b. Het onderwijs dat door de Nederlanders aangeboden werd c. Op scholen die indonesisch onderwijs aanboden Beantwoord deze vragen en voeg ze toe aan je dossier Waarom word Soekarno aangeklaagd? Wat bedoelde Soekarno allemaal met het woord revolutionair? Wat was de kritiek van Soekarno op de Nederlanders? Beschrijf waarom de Nederlanders Soekarno als een terrorist zagen en de indonesiers hem als held Pagina 10

12 Deelvraag 4: Japanse invasie, het begin van een onafhankelijk Indonesië? Informatie: In 1940 breekt de tweede wereldoorlog in Europa uit maar in Azië is al eerder een oorlog bezig. Japan wil uitbreiden veroverd 1943: Indonesische kinder juichen 'spontaan' voor de Japanners. grote delen van Azië. In 1942 verovert Japan ook Indonesië. Japanners gaan niet vriendelijk om met Nederlanders die in Indonesië wonen, deze komen in kampen terecht en worden verschrikkelijk behandelt. Voor de Indonesische bevolking is de nederlaag van de Nederlanders van grote symbolische waarde, de blanke overheerser bleek niet onoverwinnelijke zijn! De Japanse bezetting gaf een grote impuls aan het nationalisme. Soekarno werkte samen met de Japanners om een onafhankelijk Indonesië te bewerkstelligen. Bekijk dit filmpje over de Jappenkampen vanaf 50 seconden : Bekijk dit filmpje tot 40 seconden: Oefeningen deelvraag 4 kn.nu/viqyg Pagina 11

13 Maak de volgende vragen en voeg ze toe aan je dossier: Waarom zou Soekarno zijn volgers oproepen om samen te werken met de Japanners? Zou de komst van de Japanners positief of negatief zijn voor de Indonesische nationalisten? Zou de komst van de Japanners positief of negatief zijn voor de Nederlanders die nog Indie woonden? Zou de komst van de Japanners positief of negatief zijn voor de gewone Indonesische bevolking? Pagina 12

14 Deelvraag 5: De politionele acties, rechtschapen handeling of wreed geweld? Informatie: Uiteindelijk gaf Japan zich over nadat er twee atoombommen op Japanse steden waren gegooid. Op 17 augustus 1945 proclameerden Soekarno en Mohammead Hatta de onafhankelijke Republiek Indonesië. Dat was twee dagen na de Japanse capitulatie. Nederland moest niks weten van de onafhankelijke Republiek Indonesie. Nederland hoopte na de capitulatie het koloniale gezag zo snel mogelijk te herstellen. In de volgende vier jaren werd veel onderhandeld, maar nog meer gestreden. Nederland wilde niet dat Indonesië onafhankelijk bleef. Nederland stuurde uiteindelijk tweemaal militairen naar Indonesië om het gezag te herstellen, deze operaties werden politionele acties genoemd. Er waren dienstplichtigen, oorlogsvrijwilligers, enkele duizenden beroepsmilitairen, plus zo n 7000 mannen van het koninkrijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) bij betrokken. De missie die de militairen werd opgedragen was het herstellen van rust en veiligheid. Nederlanderse leger in Indonesie Hoewel het militair wel goed ging met Nederland in Indonesië kwam er veel kritiek uit het buitenland op het optreden van Nederland. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties riep op tot een staakt het vuren en ook de Verenigde Staten hadden veel kritiek op de Nederlandse regering. Onder deze internationale druk, nog verhoogd door het Amerikaanse dreigement Nederland van de Marshallhulp uit te sluiten, nam de Nederlandse speelruimte af. In mei 1949 bereikten Nederland en de republiek een overeenkomst over een staakt-het-vuren een op 27 december 1949 droeg Nederland de soevereiniteit over aan Indonesië. Indonesië was eindelijk onafhankelijk Pagina 13

15 Bekijk dit filmpje over de politionele acties vanaf 50 seconden tot 2:30 %27?afl=8&d= bronnen: De Gewelddadige dekolonisatie van Nederlands-Indië Historisch Nieuwsblad De geschiedenis van de Nederlanden, JCH Blom, E lamberts Friso Wielenga Nederland in de Twintigste Eeuw Oefeningen deelvraag 5 kn.nu/5eztv Gebruik te tekst en de bronnen om de volgende opgaven te maken. Maak de volgende vragen en voeg ze toe aan je dossier: Er komt in een van de filmpjes een Indonesische man aan het woord, wat vind hij van de term politionele acties? Er komt ook een Nederlandse soldaat aan het woord die heeft gevochten in Indonesië. Wat verteld hij over de term politionele acties? Wat is jouw mening over de politionele acties, leg dit beargumenteerd uit. Waarom noemt de Nederlandse regering de oorlog een politionele actie? a. Omdat er alleen politieagenten werden gestuurd b. Omdat het geen grootschalige militaire operatie was c. Omdat politionele actie beter klinkt dan oorlog voor het buitenland d. Om de Indonesische bevolking te laten weten dat het om een politie actie ging. Zet de gebeurtenissen in de goede volgorde: Pagina 14

16 a. Onder buitenlandse druk (van vooral de VS) word Indonesië eindelijk echt onafhanklijk b. Nederland stuurt soldaten naar Indonesië, ook wel bekend onder de politionele acties. c. De Japanners veroveren de eilanden van Indonesië d. Soekarno en Hatta roepen de onafhanklijkheid uit e. Indonesisch nationalisme groeit tijdens de tweede wereldoorlog nog meer, Soekarno werkt samen met de Japanners. f. Japanners geven zich over nadat er twee kernbommen op Japanse steden worden gegooid g. Onder leiding van Soekarno groeit het Indonesisch nationalisme Pagina 15

17 Conclusie: Heeft Nederland schuld aan het dekolonisatie-proces? Informatie: Nu we terug kijken op de koloniale geschiedenis van Nederland in Indonesië valt er een hoop over te zeggen. Nederland heeft goede dingen maar vooral ook veel slechte dingen in Indonesië gedaan. Veel mensen vinden dan Nederland zich nog steeds schuldig moet voelen over zijn koloniale geschiedenis. Te gebruiken bronnen: Vorige pagina s op deze webquest Een krantenartikel uit 1969 over de politionele acties: %3Ampeg21%3Aa0137&resultsidentifier=ddd%3A %3Ampeg21%3Aa0137 Een artikel over wat er nog over is van het Nederlands kolonialisme: Een filmpje over oorlogsmisdaden: Oefeningen deelvraag 5 kn.nu/rv7zg Opdracht: Bekijk de volgende bronnen en schrijf een stuk van 300/400 woorden waarin je beargumenteerd of Nederland zich nog steeds schuldig moet voelen over zijn koloniale geschiedenis. In dit stuk belicht je de positieve kanten van het Nederlands kolonialisme en de negatieve kanten. Schrijf daarna een korte conclusie waarin je je mening naar voren laat komen of je het Nederland zich nog steeds schuldig moet voelen. Voeg deze opdracht toe aan je dossier Pagina 16

18 Antwoorden Antwoorden: Oefeningen deelvraag 1 Zet de volgende gebeurtenissen in de goede volgorde 1. d: Cultuurstelsel wordt ingevoerd 2. a: Boeren in Indonesie worden erg uitgebuit 3. c: Multatuli brengt het boek Max Havelaar uit 4. b: Cultuurstelsel wordt grotendeels afgeschaft Aantal punten juist antwoord: 1 Tegen wie spreekt Multatuli als hij het over "in UWEN naam" heeft? 1. Koning Willem III 2. Javaanse boeren 3. Johannes van den Bosch 4. Het hele Nederlandse volk Aantal punten juist antwoord: 1 Combineer de goede termen: Johannes van den Bosch Cultuurstelsel Multatuli Max Havelaar 1870 Afschaffing Cultuurstelsel 1. c 2. b 3. a Aantal punten juist antwoord: 1 Voeg deze vraag toe aan je dossier: Vat in twee zinnen samenwat de kritiek van Multatuli is. Voeg deze vraag & antwoord toe aan je dossier en mail dit naar de docent. Pagina 17

19 Aantal punten juist antwoord: 1 Antwoorden: Opdrachten deelvraag 2 De Etische politiek faalde vooral omdat? Let op! er zijn twee antwoorden correct 1. Nederlanders de hele Indonesische bevolking als slaven behandelden 2. Omdat er niet genoeg geld vrijgemaakt werd voor de Etische politiek 3. Nederlanders zagen de Indonesische bevolking nog steeds als onderdanig 4. De Christelijke roeping niet voor de indonesische bevolking gelde. 5. Niemand serieus deed over de Etische politiek. Aantal punten juist antwoord: 1 Voeg deze vragen toe aan je dossier: Schrijf kort op wat je denkt dat Wilhelmina bedoelde met een zedelijke roeping? Voeg deze vraag/antwoord toe aan je dossier en stuur dit naar je docent. Aantal punten juist antwoord: 1 Hoeveel is van de ideeën van Wilhelmina terecht gekomen? Geef een cijfer van 1 tot 10 en beargumenteer waarom je dit cijfer geeft. Voeg deze vraag/antwoord toe aan je dossier. Aantal punten juist antwoord: 1 Antwoorden: Opdrachten deelvraag 3 De moderne nationalistische beweging wou vooral? 1. Onafhanklijk worden van Nederland 2. Meer onderwijs en hulp van de Nederlanders 3. Samenwerken met de Nederlanders voor een modern land Pagina 18

20 Aantal punten juist antwoord: 1 Soekarno en andere intellectuelen werden in hun gedachten over onafhanklijkheid vooral beinvloed door 1. De indonesische boeren 2. Het onderwijs dat door de Nederlanders aangeboden werd 3. Op scholen die indonesisch onderwijs aanboden Aantal punten juist antwoord: 1 Beantwoord deze vragen en voeg ze toe aan je dossier Waarom word Soekarno aangeklaagd? Wat bedoelde Soekarno allemaal met het woord revolutionair? Wat was de kritiek van Soekarno op de Nederlanders? Beschrijf waarom de Nederlanders Soekarno als een terrorist zagen en de indonesiers hem als held Voeg deze vragen/antwoorden toe aan je dossier Aantal punten juist antwoord: 1 Antwoorden: Oefeningen deelvraag 4 Maak de volgende vragen en voeg ze toe aan je dossier: Waarom zou Soekarno zijn volgers oproepen om samen te werken met de Japanners? Zou de komst van de Japanners positief of negatief zijn voor de Indonesische nationalisten? Zou de komst van de Japanners positief of negatief zijn voor de Nederlanders die nog Indie woonden? Zou de komst van de Japanners positief of negatief zijn voor de gewone Indonesische bevolking? Voeg de antwoorden/vragen en voeg ze toe aan je dossier: Pagina 19

21 Aantal punten juist antwoord: 1 Antwoorden: Oefeningen deelvraag 5 Maak de volgende vragen en voeg ze toe aan je dossier: Er komt in een van de filmpjes een Indonesische man aan het woord, wat vind hij van de term politionele acties? Er komt ook een Nederlandse soldaat aan het woord die heeft gevochten in Indonesië. Wat verteld hij over de term politionele acties? Wat is jouw mening over de politionele acties, leg dit beargumenteerd uit. Voeg de vragen & antwoorden toe aan je dossier Aantal punten juist antwoord: 1 Waarom noemt de Nederlandse regering de oorlog een politionele actie? 1. Omdat er alleen politieagenten werden gestuurd 2. Omdat het geen grootschalige militaire operatie was 3. Omdat politionele actie beter klinkt dan oorlog voor het buitenland 4. Om de Indonesische bevolking te laten weten dat het om een politie actie ging. Aantal punten juist antwoord: 1 Zet de gebeurtenissen in de goede volgorde: 1. g: Onder leiding van Soekarno groeit het Indonesisch nationalisme 2. c: De Japanners veroveren de eilanden van Indonesië 3. e: Indonesisch nationalisme groeit tijdens de tweede wereldoorlog nog meer, Soekarno werkt samen met de Japanners. 4. f: Japanners geven zich over nadat er twee kernbommen op Japanse steden worden gegooid 5. d: Soekarno en Hatta roepen de onafhanklijkheid uit 6. b: Nederland stuurt soldaten naar Indonesië, ook wel bekend onder de politionele acties. 7. a: Onder buitenlandse druk (van vooral de VS) word Indonesië eindelijk echt onafhanklijk Aantal punten juist antwoord: 1 Pagina 20

22 Antwoorden: Oefeningen deelvraag 5 Pagina 21

23 Over dit lesmateriaal Colofon Pagina 22

24 Pagina 23

25 Pagina 24

26 Pagina 25

27 Pagina 26

28 Pagina 27

29 Pagina 28

30 Pagina 29

31 Pagina 30

32 Pagina 31

33 Pagina 32

34 Pagina 33

35 Pagina 34

36 Pagina 35

37 Pagina 36

38 Pagina 37

39 Pagina 38

40 Pagina 39

41 Pagina 40

42 Pagina 41

43 Pagina 42

44 Pagina 43

45 Een webquest waarin de leerlingen zich moeten afvragen wat de schuldvraag is van Nederland in de dekolonisatie van bronnen, van de dekolonisatie kan de leerling zich beter inleven in de omstandigheden van de Indonesiërs en de Nede Leerniveau: Havo 2, VWO 2 Leerinhoud en doelen: De tijd van de wereldoorlogen ( ), Geschiedenis Eindgebruiker: Leerling/student Moeilijkheidsgraad: Gemiddeld Studiebelasting: 2 uur Literatuurlijst: NOS Koninkrijk: Ervenis INdonesie: Geweldadige dekolonisatie: Krantenartikel 1969 over politionele actie van 1946: Politionele acties: Amerikaanse interesse: Japan: Nederlandse Politiek: Boeken: Bejczy, I. Een kennismaking met de Nederlandse geschiedenis (Bussum 2010) Lamberts, E De geschiedenis van de Nederlanden (JCH Blom) Wielenga,. F 'Nederland in de twintigste eeuw' (Boom, 2013) Auteur Laatst gewijzigd Licentie Roel Wellink 25 January 2016 o Dit lesmateriaal is licentie. Dit houdt Pagina 44 het werk te bestandsfo het werk te

46 Aanvullende informatie over dit lesmateriaal Van dit lesmateriaal is de volgende aanvullende informatie beschikbaar: Leerniveau HAVO 2; Leerinhoud en Nationalistische bewegingen in de koloniën en het streven naar doelen onafhankelijkheid; Nationalisme in de koloniën; De tijd van televisie en computer (vanaf 1950); Geschiedenis; Eindgebruiker leerling/student Moeilijkheidsgraad gemiddeld Bronnen Bron Video Soekarno Type Video Pagina 45

Trade not aid hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/52444

Trade not aid hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/52444 Auteur VO-content Laatst gewijzigd 29 April 2016 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/52444 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis vwo 2008-II

Eindexamen geschiedenis vwo 2008-II De koloniale relatie tussen Nederland(ers) en Nederlands-Indië In 1596 bereikte een Nederlandse expeditie onder Cornelis de Houtman Bantam. 2p 1 Leg uit welk verband er bestaat tussen deze expeditie en

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2007 - I

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2007 - I De koloniale relatie Indonesië-Nederland + Het Indonesisch-Nederlands conflict 1945-1949 Gebruik bron 15. 1p 22 Wat was een gebruikelijke route van VOC-schepen naar Indonesië? A route 1 B route 2 C route

Nadere informatie

De patriotten hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

De patriotten hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 16 September 2016 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/61319 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

verrijking a Familiegeschiedenis Bekijk het fragment en beantwoord de vraag. Wat vind je van zijn verhaal?

verrijking a Familiegeschiedenis Bekijk het fragment en beantwoord de vraag. Wat vind je van zijn verhaal? verrijking a Familiegeschiedenis Bekijk het fragment en beantwoord de vraag. 1 Diederik van Vleuten vertelt hier over zijn familiegeschiedenis in Nederlands-Indië. Wat vind je van zijn verhaal? 23 a thema

Nadere informatie

Dekolonisatie Nederlands-Indië h45. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/100781

Dekolonisatie Nederlands-Indië h45. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/100781 Auteur VO-content Laatst gewijzigd 15 juni 2017 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres https://maken.wikiwijs.nl/100781 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis havo 2008-I

Eindexamen geschiedenis havo 2008-I De koloniale relatie tussen Nederland(ers) en Nederlands-Indië De volgende gebeurtenissen uit de geschiedenis van Nederlands-Indië staan in willekeurige volgorde: 1 Johannes van den Bosch introduceert

Nadere informatie

Afrika weer vrij. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Afrika weer vrij. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Hoor 10 June 2013 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/45050 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet. Wikiwijs

Nadere informatie

Paragraaf 4: De Germaanse cultuur - TL 1

Paragraaf 4: De Germaanse cultuur - TL 1 Auteur Floris Sieffers Laatst gewijzigd 28 October 2015 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/65939 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt.

Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. Examen HAVO 2007 tijdvak 2 woensdag 20 juni 9.00-12.00 uur geschiedenis Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 29 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 78 punten te behalen. Voor elk

Nadere informatie

Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt.

Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. Examen HAVO 2008 tijdvak 1 dinsdag 20 mei 9.00-12.00 uur geschiedenis Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 28 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 76 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Nadere informatie

Arm en rijk - Kenmerken van ontwikkelingslanden

Arm en rijk - Kenmerken van ontwikkelingslanden Auteur VO-content StudioVO Laatst gewijzigd Licentie Webadres 31 December 2013 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/45121 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Eenheden lengtematen. Miranda de Haan. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/77026

Eenheden lengtematen. Miranda de Haan. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/77026 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Miranda de Haan 13 May 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/77026 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt.

Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. Examen HAVO 2008 tijdvak 2 woensdag 18 juni 9.00-12.00 uur geschiedenis Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 27 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 78 punten te behalen. Voor elk

Nadere informatie

Indonesian Times blz. 4 toch niet vrij? en spotprent

Indonesian Times blz. 4 toch niet vrij? en spotprent Indonesian Times 28-12-1949 blz.2 eindelijk onafhankelijk!! blz. 5 het dagelijks leven en advertentie Blz. 3 onafhankelijkstrijd? blz.6 eerlijke strijd? blz. 4 toch niet vrij? en spotprent blz.7 column

Nadere informatie

Discriminatie? vmbo12. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Discriminatie? vmbo12. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 26 May 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/77316 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

Tekort of overschot vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/73822

Tekort of overschot vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/73822 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 29 March 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/73822 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

Trade not aid hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/52444

Trade not aid hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/52444 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 12 oktober 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/52444 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Verspreiding Christendom - HV 1. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/62218

Verspreiding Christendom - HV 1. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/62218 Verspreiding Christendom - HV 1 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 25 June 2015 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/62218 Dit lesmateriaal is

Nadere informatie

De Romeinen. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/40999

De Romeinen. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/40999 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Wassink 16 January 2013 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/40999 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis havo 2008-II

Eindexamen geschiedenis havo 2008-II De koloniale relatie tussen Nederland(ers) en Nederlands-Indië Gebruik bron 1. Bij elk bronfragment past één van de volgende, in willekeurige volgorde staande, onderwerpen: 1 de Bersiap-tijd; 2 de Napoleontische

Nadere informatie

Verzet in de oorlog vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Verzet in de oorlog vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 06 September 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/62190 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Examen HAVO. Geschiedenis (nieuwe stijl) en geschiedenis en staatsinrichting (oude stijl)

Examen HAVO. Geschiedenis (nieuwe stijl) en geschiedenis en staatsinrichting (oude stijl) Geschiedenis (nieuwe stijl) en geschiedenis en staatsinrichting (oude stijl) Examen HAVO Vragenboekje Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 22 mei 9.00 12.00 uur 20 02 Voor dit examen

Nadere informatie

Armoede voor de BBL. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/66707

Armoede voor de BBL. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/66707 Auteur sjors beijer Laatst gewijzigd 06 October 2015 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/66707 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

De koloniale relatie Indonesië Nederland kerndeel antwoorden

De koloniale relatie Indonesië Nederland kerndeel antwoorden De koloniale relatie Indonesië Nederland kerndeel antwoorden 1 2 1. De VOC werd opgericht in 1602. 2. Dergelijke Nederlandse nederzettingen heetten factorijen/handelsposten. De Nederlanders stichtten deze

Nadere informatie

Door de eeuwen heen vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/63400

Door de eeuwen heen vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/63400 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 23 september 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/63400 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis vwo 2007-I

Eindexamen geschiedenis vwo 2007-I Van kind tot burger: Volksopvoeding via het onderwijs in Nederland (1780-1920) Patriotten gaven aan het begrip burger een nieuwe betekenis. 2p 1 Noem deze nieuwe betekenis en geef aan tot welke visie op

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis vwo 2007-II

Eindexamen geschiedenis vwo 2007-II Van kind tot burger: Volksopvoeding via het onderwijs in Nederland (1780-1920) Gebruik bron 1. Op grond van deze bron kan Hermanus Johannes Krom gezien worden als een voorbeeld van een Nederlandse patriot.

Nadere informatie

Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt.

Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. Examen VWO 2008 tijdvak 2 woensdag 18 juni 9.00-12.00 uur geschiedenis Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 25 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 76 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Nadere informatie

Gouden eeuw hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/61313

Gouden eeuw hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/61313 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 21 september 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/61313 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van

Nadere informatie

Geschiedenis schrijven

Geschiedenis schrijven Auteurs Laatst gewijzigd Licentie Webadres Jelle Veltman ; arend-jan hartman 25 January 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/70170 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs

Nadere informatie

Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt.

Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. Examen VWO 2007 tijdvak 2 woensdag 20 juni 9.00-12.00 uur geschiedenis Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 29 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 84 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Nadere informatie

Ontwikkelingssamenwerking hv123. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/76066

Ontwikkelingssamenwerking hv123. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/76066 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 03 May 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/76066 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

De Germaanse cultuur hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/62219

De Germaanse cultuur hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/62219 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 25 June 2015 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/62219 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Poëzie vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/74615

Poëzie vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/74615 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 23 May 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/74615 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

Presenteren vmbo-b34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/74547

Presenteren vmbo-b34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/74547 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 18 April 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/74547 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2003 - II

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2003 - II Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. DE KOLONIALE RELATIE INDONESIË NEDERLAND + HET INDONESISCH NEDERLANDS CONFLICT 1945 1949 Gebruik bron 1. 1p 1 Er is een verschil

Nadere informatie

Griekse beschaving hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Griekse beschaving hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 15 December 2016 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/62215 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Verzet tegen kinderarbeid hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Verzet tegen kinderarbeid hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 19 October 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/61327 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Rebus maken. Marjolijn Feddema. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Rebus maken. Marjolijn Feddema. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Marjolijn Feddema 02 November 2015 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/67971 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs

Nadere informatie

De eerste spoorlijn hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

De eerste spoorlijn hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 25 June 2015 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/61326 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2003 - I

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2003 - I Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. DE KOLONIALE RELATIE INDONESIË - NEDERLAND + HET INDONESISCH NEDERLANDS CONFLICT 1945 1949 1p 1 De VOC kreeg van de Staten-Generaal

Nadere informatie

Driehoekshandel hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Driehoekshandel hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 22 July 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/61315 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Scheidingstas Mijn tas & ik. Mijn tas en ik. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/54733

Scheidingstas Mijn tas & ik. Mijn tas en ik. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/54733 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Mijn tas en ik 28 October 2014 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/54733 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

De grachtengordel hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

De grachtengordel hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 21 September 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/61311 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Spreken op Niveau. Bas Lanters ; rob sanders. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Spreken op Niveau. Bas Lanters ; rob sanders. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteurs Laatst gewijzigd Licentie Webadres Bas Lanters ; rob sanders 13 June 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/72529 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Paragraaf 1: Griekse beschaving - TL 1

Paragraaf 1: Griekse beschaving - TL 1 Paragraaf 1: Griekse beschaving - TL 1 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Floris Sieffers 07 October 2015 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/65623 Dit

Nadere informatie

Kenmerken ontwikkelingslanden vmbo-kgt34

Kenmerken ontwikkelingslanden vmbo-kgt34 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 29 March 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/73825 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

Moord Willem van Oranje hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/61304

Moord Willem van Oranje hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/61304 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 21 september 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/61304 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van

Nadere informatie

Soorten bronnen hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/62210

Soorten bronnen hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/62210 Auteur VO-content Laatst gewijzigd 25 June 2015 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/62210 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Stedelijke burgerij hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/62233

Stedelijke burgerij hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/62233 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 25 June 2015 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/62233 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Polen in Nederland hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/52467

Polen in Nederland hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/52467 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 30 April 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/52467 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Anders eten. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/60010

Anders eten. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/60010 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres ana calixto 18 May 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/60010 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

Opdracht Hoofdstuk 3 Energie in Brazilië

Opdracht Hoofdstuk 3 Energie in Brazilië Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Laura Carucci 14 June 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/57858 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Godenrijk hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Godenrijk hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 03 October 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/62221 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Rampjaar 1672 hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Rampjaar 1672 hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 09 November 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/61312 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis havo 2007-I

Eindexamen geschiedenis havo 2007-I Van kind tot burger: Volksopvoeding in Nederland (1780-1901) De Calvinisten hechtten er veel belang aan dat de mensen zelf de Bijbel konden lezen. 1p 1 Welk gevolg had dit voor het onderwijs in de Republiek?

Nadere informatie

De klassieke OS hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

De klassieke OS hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 03 October 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/62222 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Subculturen. Jorn van der Veen ; Naomi de Boer. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/70465

Subculturen. Jorn van der Veen ; Naomi de Boer. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/70465 Auteurs Laatst gewijzigd Licentie Webadres Jorn van der Veen ; Naomi de Boer 25 januari 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/70465 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs

Nadere informatie

Taaltaak: uitje met de ouderen (opzet)

Taaltaak: uitje met de ouderen (opzet) Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Tom Verschoor 10 October 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/67243 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Protest in de jaren 60 vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Protest in de jaren 60 vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 06 September 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/62193 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Historische context: Nederlands-Indië in de 19e eeuw

Historische context: Nederlands-Indië in de 19e eeuw Universität zu Köln Institut für Niederlandistik WS 2008/09 HS: Neuere Literatur: Max Havelaar Dozentin: Prof. Dr. M.-T. Leuker Referentin: A. Theissing Do., 06.11.2008 Opbouw: Het Indonesische archipel

Nadere informatie

Thema: Jij bent mijn ster HV 1. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/52739

Thema: Jij bent mijn ster HV 1. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/52739 Thema: Jij bent mijn ster HV 1 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 21 July 2015 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/52739 Dit lesmateriaal is

Nadere informatie

Karel de Grote en het feodale stelsel. Rilana Kuiters. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Karel de Grote en het feodale stelsel. Rilana Kuiters. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur Rilana Kuiters Laatst gewijzigd 09 May 2016 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/73905 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Vergaderen vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/74582

Vergaderen vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/74582 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 03 May 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/74582 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

Samenwerking hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/52442

Samenwerking hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/52442 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 15 July 2015 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/52442 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Eenheden lengtematen. Miranda de Haan. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/77026

Eenheden lengtematen. Miranda de Haan. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/77026 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Miranda de Haan 13 mei 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/77026 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Schrijven - Deelonderwerpen vmbo-b34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Schrijven - Deelonderwerpen vmbo-b34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 30 August 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/74557 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Trias Politica hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Trias Politica hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 15 December 2016 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/61320 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Kijk- en luisterstrategie vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/74631

Kijk- en luisterstrategie vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/74631 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 28 April 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/74631 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt.

Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. Examen VWO 2007 tijdvak 1 dinsdag 22 mei 9.00-12.00 uur geschiedenis Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 28 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 85 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Nadere informatie

Soorten werk vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/73800

Soorten werk vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/73800 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 23 March 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/73800 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

De Germaanse cultuur hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/62219

De Germaanse cultuur hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/62219 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 14 July 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/62219 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

De maan. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

De maan. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres DigilessenPO 19 September 2013 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/41890 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

VOC. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

VOC. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres E i Kiwijs 08 September 2011 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/32554 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Fictie - Strips vmbo-b34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/74517

Fictie - Strips vmbo-b34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/74517 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 24 augustus 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/74517 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

De mammoetjacht hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

De mammoetjacht hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 03 October 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/62212 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Werkboek klas 2 Hoofdstuk 3

Werkboek klas 2 Hoofdstuk 3 Werkboek klas 2 Hoofdstuk 3 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Marco Harmsen 13 oktober 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/67292 Dit lesmateriaal is gemaakt

Nadere informatie

Hindoeïsme: kastenstelsel vmbo12. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Hindoeïsme: kastenstelsel vmbo12. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 05 August 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/77306 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Napoleon. Teleblik quizzen. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Napoleon. Teleblik quizzen. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Teleblik quizzen 18 November 2013 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/47692 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-GL en TL 2003

Examenopgaven VMBO-GL en TL 2003 Examenopgaven VMBO-GL en TL 2003 tijdvak 1 woensdag 21 mei 09.00-11.00 uur GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE GL EN TL GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING VBO-MAVO-D Gebruik het bronnenboekje. Dit examen

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-KB 2003

Examenopgaven VMBO-KB 2003 Examenopgaven VMBO-KB 2003 tijdvak 1 woensdag 21 mei 09.00-11.00 uur GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE KB GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING VBO-MAVO-C Gebruik het bronnenboekje. Dit examen bestaat uit

Nadere informatie

Tweede Wereldoorlog-1 vmbo12

Tweede Wereldoorlog-1 vmbo12 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres VO-content 19 juni 2017 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/62175 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

Fictie - Songteksten vmbo-b34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Fictie - Songteksten vmbo-b34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 24 August 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/74526 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Genotmiddelen vmbo-b34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Genotmiddelen vmbo-b34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 14 April 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/73600 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

Rechten en Plichten als werknemer

Rechten en Plichten als werknemer Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Helvine de Graaf 28 January 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/71612 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Activerende tekst vmbo-b34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/74506

Activerende tekst vmbo-b34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/74506 Auteur VO-content Laatst gewijzigd 18 April 2016 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/74506 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

Reis door Europa vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Reis door Europa vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 23 September 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/63401 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Wonen - Eerste steden Middeleeuwen. VO-content StudioVO. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Wonen - Eerste steden Middeleeuwen. VO-content StudioVO. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content StudioVO Laatst gewijzigd Licentie Webadres 14 August 2013 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/44952 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt.

Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. Examen HAVO 2007 tijdvak 1 dinsdag 22 mei 9.00-12.00 uur geschiedenis Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 28 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 78 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Nadere informatie

Geschiedenis en staatsinrichting (oude stijl) en geschiedenis (nieuwe stijl)

Geschiedenis en staatsinrichting (oude stijl) en geschiedenis (nieuwe stijl) Geschiedenis en staatsinrichting (oude stijl) en geschiedenis (nieuwe stijl) Examen VWO Vragenboekje Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen; het examen

Nadere informatie

4 Leefomgeving. Marije de Boer ; Hans Thalen; Docent VM2 Buitenpost. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.

4 Leefomgeving. Marije de Boer ; Hans Thalen; Docent VM2 Buitenpost. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs. Auteurs Laatst gewijzigd Licentie Webadres Marije de Boer ; Hans Thalen; Docent VM2 Buitenpost 25 november 2012 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/34717 Dit lesmateriaal

Nadere informatie

Normen en waarden vmbo12. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/77317

Normen en waarden vmbo12. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/77317 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 20 juni 2017 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/77317 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs

Nadere informatie

Voetafdruk hv12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/52457

Voetafdruk hv12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/52457 Auteur VO-content Laatst gewijzigd 31 May 2016 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/52457 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Opgaven Beeld- en staafdiagram

Opgaven Beeld- en staafdiagram Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Marieke Spijkstra 05 februari 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/68565 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-BB 2003

Examenopgaven VMBO-BB 2003 Examenopgaven VMBO-BB 2003 tijdvak 1 donderdag 22 mei 09.00-10.30 uur GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE BB Beantwoord alle vragen in het uitwerkboekje. Dit examen bestaat uit 40 vragen. Voor dit examen

Nadere informatie

Magazines. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/32144

Magazines. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/32144 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres E i Kiwijs 27 juli 2011 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/32144 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Staatsvorming hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Staatsvorming hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 15 December 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/62234 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Jongeren als doelgroep vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Jongeren als doelgroep vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 23 March 2016 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/73802 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

Zorgen voor geld. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/60027

Zorgen voor geld. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/60027 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres ana calixto 25 April 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/60027 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie