jonge talenten uit Nederland en Frankrijk buigen zich over de toekomst en schetsen de contouren van duurzame oplossingen VERANTWOORD VERDER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jonge talenten uit Nederland en Frankrijk buigen zich over de toekomst en schetsen de contouren van duurzame oplossingen VERANTWOORD VERDER"

Transcriptie

1 jonge talenten uit Nederland en Frankrijk buigen zich over de toekomst en schetsen de contouren van duurzame oplossingen VERANTWOORD VERDER

2 ORGANISATIE AVANT-PROPOS Nederlands-Franse Samenwerkingsraad De Samenwerkingsraad wil de betrek kingen tussen de Franse en Nederlandse samenlevingen intensiveren. De raad staat onder voorzitterschap van de twee ministers van Buitenlandse Zaken. Leden van de raad zijn prominenten uit de wereld van politiek, media, cultuur en bedrijfsleven. Het succes van de eerste Jonge Talentenbijeenkomst in Parijs in oktober 2005 heeft de Samenwerkingsraad geïnspireerd tot een vervolg. Dit vond in januari 2008 te Maastricht plaats. Georganiseerd door de Frans-Nederlandse Academie. Gesteund door de ministeries van Buitenlandse en Europese Zaken en de ambassades van beide landen. Colofon Uitgave: Frans-Nederlandse Academie, Utrecht Teksten: Lidwien Poorthuis (FNA), Utrecht Vertaling: Isabelle Rosselin, Paris Concept en begeleiding: Het Kantoor, Utrecht Fotografie: Chris Pennnarts, Montfoort / Peter Oey, Utrecht / Het Kantoor, Utrecht Istockphoto / F. de la Mure (MAEE, Paris) Philip Driessen, Maastricht Vormgeving: soda-ontwerp, Utrecht Druk: Avant-gpc, Werkendam Uitgave: oktober 2008 Oplage: De Frans-Nederlandse Academie De Frans-Nederlandse Academie wil de samenwerking en goede relaties tussen kennisinstellingen in de beide landen versterken. Ze initieert, informeert, organiseert, coördineert en brengt samen. Steeds gaat het om de uitwisseling van kennis en contacten. Via persoonlijke ontmoetingen, interactieve bijeenkomsten, onderzoekstrajecten, stages, gastdocentschappen en beurzen. De Academie vraagt ook aandacht voor de Franse en Nederlandse taal en cultuur in het onderwijs: niet als doel op zichzelf, maar als instrument voor wederzijds begrip. Een ontmoeting van jonge talenten past in de aanpak om actuele en toekomstgerichte thema s te gebruiken als transportmiddel voor haar boodschap: samenwerking loont. Frans Nederlandse Academie Drift BS Utrecht Nederland Europa reikt verder dan de Brusselse arena. Debatten kunnen en horen ook plaats te vinden tussen landen en groepen burgers. Het is mooi om te zien hoe Nederlandse en Franse jonge talenten een thema als duurzaamheid te lijf gaan. Het gaat om hun toekomst, binnen hun landen, binnen hun Europa, binnen hun wereld. De oplossingen die ze boven water tillen zijn van belang voor onze Europese partners. Ze kunnen bijvoorbeeld helpen om successen te boeken in de strijd tegen klimaatverandering en CO2-uitstoot. En successen zijn broodnodig om politiek cynisme te overwinnen. De Europese economie is een macht van betekenis en de omvang van haar markt maakt niet alleen leiderschap mogelijk, maar verplicht daar ook toe. Dan is het goed om te zien dat ook jonge professionals hun verantwoordelijkheid nemen. Hun zoektocht is waardevol. Want met hun oplossingen van vandaag leggen ze het fundament voor hun toekomstige rol en bijdrage. Ik ben dan ook blij met dit soort ontmoetingen van talent en opvattingen. Frans Timmermans, staatssecretaris Europese Zaken in Nederland Het beleid, de prioriteit en de zorg van de Europese Unie moet naar de jeugd uitgaan. We hebben een gezamenlijke geschiedenis, maar zijn twee naties met zeer uiteenlopende ideeën over de toekomst. Toch zien we vandaag dat onze twee landen erg dicht bij elkaar zijn gekomen en zo de Europese politiek op weg helpen in haar strijd tegen klimaatverandering en voor een gezamenlijk energiebeleid. Onze verschillen geven dus extra dimensie aan onze overeenkomsten: ze dienen als voorbeeld voor de 27 lidstaten van de Europese Unie om - door stevige akkoorden - samen te werken aan gemeenschappelijk beleid. Jullie zijn jonge burgers: Fransen, Nederlanders en Europeanen. Europa is ons heden en onze toekomst. Ik weet zeker dat Europa op jullie kan rekenen in de voortzetting van dit gezamenlijke avontuur. Jean-Pierre Jouyet, staatssecretaris Europese Zaken in Frankrijk

3 VERANTWOORD VERDER Jonge talenten & een duurzame toekomst Het recept: neem veertig jonge talenten, geef hen een gerichte opdracht, hak de toekomst in vier behapbare brokken, voeg sprekende beelden en harde informatie toe, confronteer hen met opvattingen van deskundigen, kluts er wat dilemma s door en laat alles twee dagen borrelen. Het resultaat: een inspirerende stortvloed aan opvattingen, denkrichtingen en geluiden. Twee dagen in een virtuele hogedrukpan levert geen kant- en klare oplossingen. De huidige en toekomstige werkelijkheid laat zich in een paar dagen immers niet vangen. En al helemaal niet moduleren. Maar de spontaniteit, verbazing, verontwaardiging, onthutsing, levenslust, onbevangenheid, dadendrang en tal van andere emoties geven op 24 en 25 januari 2008 smaak aan de debatten en conclusies. Er is een levendige uitwisseling van gedachten en meningen, géén strijd. En al helemaal geen sprake van een waterscheiding tussen landen, disciplines of leeftijdscohorten. Bovendien: ze zijn allemaal jong en dat maakt het blijkbaar makkelijk om elkaar te verstaan. Te begrijpen Opmerkelijk is de praktische instelling. Geen luchtfietserij of vage idealen. Zaken die beter kunnen, gewoon aanpakken. Veranderen. Vandaag beginnen. Per thema mogen ze maar een beperkt aantal oplossingsrichtingen verkennen. Dat betekent kiezen. Weloverwogen en samen. Soms noemen ze man en paard. Soms weten ze niet aan wie ze hun gevoelens en ideeën moeten adresseren. Logsich misschien, want de toekomst gaat iedereen aan. Boeren, burgers en buitenlui. Politici en andere professionals. En op alle niveaus: lokaal, regionaal en Europees. Uit hun toekomstschetsen destilleren de jonge talenten belangrijke stakeholders. Per thema. Biologische landbouw boeren politieke partijen overheden industrie en winkelbedrijven natuur- en milieuorganisaties consumenten vakopleidingen veetransporteurs dierenartsen dierenfarmaceutische industrie gewasontwikkelaars en -telers onderzoekers Diversiteit ondernemers leidinggevenden human resource management brancheverenigingen politieke partijen overheden vakbonden opleiders belangenorganisaties inburgeraars Ethisch beleggen banken bedrijfspensioenfondsen particuliere verzekeraars andere institutionele beleggers particuliere investeerders politieke partijen vakbonden regeringen beursbesturen consumentenorganisaties onderwijs media Klimaat en energie energieproducenten energieleveranciers onderzoekers onderwijs technologische branches consumenten natuur- en milieuorganisaties kinderen en hun ouders politieke partijen regeringen overheden

4 DE KANSEN Communicatie Publiciteit. Zaken onder de aandacht brengen. Mensen informeren. Iets het gesprek van de dag maken. Dat geeft de eerste aanzet tot meer bewustzijn en verandering. En dus tot actie. Sleutelrol voor supermarkten bij informatie over biologische producten Betere voorlichting en verantwoording door banken over ethisch beleggen Nieuwe overheidscampagnes voor diversiteitsbeleid NGO-campagnes over dichter bij huis brengen van klimaatverandering Onderwijs Scholing. Daar ligt de basis. Zo vroeg mogelijk. Zonder kennis geen vooruitgang. Stimuleer betrokkenheid. Zet de nieuwe generatie aan het werk met een dosis gezond verstand. Nadruk op vakmanschap van biologische landbouw in agrarische opleidingen Vroegtijdige kennismaking op scholen met de financiële wereld Trainingen voor werkgevers om positief in te spelen op diversiteit Lespakketten met meer ruimte voor milieuproblematiek Wetgeving Regels. We hebben er een hekel aan. Toch zijn ze nodig. Voor helderheid. Voor eenduidigheid. Laat de regels gelden voor iedereen. Voorkom verwarring, desinteresse. Denk op lange termijn. Strenger beleid tegen illegale verspreiding van genetisch gemanipuleerde gewassen Een duidelijk juridisch kader voor ethisch beleggen: wat valt er wel en niet onder. Een rijker juridisch aanbod rond diversiteit dan enkel de antidiscriminatiewetgeving In een Europese klimaatwet ruimte bieden voor gezamenlijke actie Onderzoek Bewijs. Cijfers. Een wetenschappelijke basis. Daar kunnen we op bouwen. Laat wetenschappers zich buigen over de vraagstukken van deze tijd. Maak van onderzoek de motor van vooruitgang. Intensiveren van wetenschappelijk onderzoek naar de meerwaarde van biologische landbouw Vertrouwenwekkend onderzoek vanuit bedrijven naar ethisch beleggen Breed in kaart brengen van diversiteit en discriminatie door onderzoeksbureaus Duurzaamheidstechnieken sneller implementeren door kruisbestuiving onderzoeksinstituten en bedrijfsleven Nieuwe uitdagingen Prikkels. Nieuwe doelen. Mogelijkheden creëren om ons aan te passen. Voor te bereiden op de toekomst. Geef ruimte voor nieuwe ideeën. Laat iedereen meedenken. Schuw het onbekende niet. Nauwere samenwerking tussen de biologische sector en overheden in technologie en innovatie Kapitaalmarkt verduurzamen; op beurs aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen Good practice belonen door de overheid: invoer van Naming-Shaming- Faming -principe Haalbare doelen stellen bij wereldwijde aanpak van klimaatproblematiek Maatschappelijk bewust Onbekend. Dat zijn voor velen de bedreigingen van nu. Bewust of onbewust keren we ze de rug toe. Doorbreek deze mentaliteit. Hamer op de rol die iedereen kan spelen in verandering. De consument wijzen op de grootte van hun ecologische voetafdruk bij aanschaf van producten Overheidscampagnes en informatie door banken over de invloed van consument op beleggingen Werkgevers, landelijke netwerken en overheidsinstanties informeren over het bestaan en de voordelen van diversiteitsbeleid Vanuit overheid en milieuorganisaties wakker schuddende, positieve campagnes voeren Herkenbaarheid Onduidelijk. Velen tasten in het duister als het aankomt op duurzaamheid. Het creëren van herkenbaarheid op allerlei terreinen voorkomt apathie. Maak zaken zicht- en tastbaar. Geen keurmerk-verwarring over biologische producten door afspraken tussen overheid en controle-organisaties Ten behoeve van consument heldere definitie van ethisch beleggen Door voorbeelden en richtlijnen werkgevers aansporen tot diversiteitsbeleid Voorbeeldrol overheden beïnvloedt keuzes en gedrag burgers

5 BIOLOGISCHE LANDBOUW Denk niet dat het, hoe dan ook, misgaat... Marian Blom Laat het cynisme niet winnen. De toekomst Publiciteit en innovatie Maak biologisch aantrekkelijk. Wijs op de positieve effecten op klimaatverandering en gezondheid. Laat de voordelen voor zich spreken. Stel geld beschikbaar voor informatie en promotie. Naast het imago, moeten echter ook producten en productie verbeteren. Investeer in nieuwe methoden. Maak biologische landbouw een geduchte concurrent van de reguliere. Het resultaat: biologische landbouw is opgewassen tegen traditionele productiewijzen Herkenbaarheid en transparantie van keurmerken De herkomst is vaak onduidelijk. Waar geproduceerd is, blijkt niet te achterhalen. Wat er precies in verwerkt zit, is twijfelachtig. Biologische producten zijn daarom gelabeld. Voor herkenbaarheid. Er bestaat een klein oerwoud aan labels. Breng dit aantal terug en maak ze wettelijk erkend. Zo weet je wat je aanschaft. Het resultaat: einde aan verwarring over eerlijkheid van producten

6 Transparantie is goed en simpel. Ik kan mijn buurman in z n boomgaard in de gaten houden. Als hij iets in de sloot kiept, zal ik hem aanspreken. Maar ik kan niet zien wat in Argentinië gebeurt. Marian Blom, platform voor biologische landbouw Nieuwe uitdaging Overstappen is voor een boer niet vanzelfsprekend. Een bio-certificaat is prijzig en omscholing is nodig. Een hele omschakeling. Maak deze stap gemakkelijker door financiële tegemoetkoming en extra landbouwgrond. Stel netwerken op voor circulatie van kennis en vergroting van de transparantie. Erken de andere waarden van een boer: vakmanschap. Juist bij alternatieve productie komt dat tot z n recht. Het resultaat: vakmanschap als basis voor duurzame productietechniek Het heden Genetisch gemodificeerde organismen Veel, meer, meest. Dát is de mentaliteit. Omstreden methodes worden niet geschuwd. Schade aan milieu en gezondheid. Uitputting van landbouwgrond. Uitbuiting van dieren. Verspreiding van illegaal genetisch gemanipuleerde gewassen in de leefomgeving. Een gebrek aan respect voor dier en omgeving. Allemaal voor een zo groot mogelijke productie. Oog voor kwaliteit is ver te zoeken. Verlaging van de standaard Prijzenoorlogen in supermarkten. Zo laag mogelijke productiekosten. Onhaalbaar laag voor de biologische landbouw. Biologisch eten is relatief duur. Dit komt de populariteit niet ten goede. Supermarkten hebben boter op het hoofd. Zij zijn veroorzaker en slachtoffer van hun eigen prijzenoorlog. Gezond eten en een beter milieu? Mooi. Maar een volle boodschappenkar voor een kleine prijs weegt zwaarder. Gebrek aan geld voor vernieuwing Stoffig en idealistisch. Een boer die wat aanrommelt op een akkertje. Dat is het imago van de biologische boer. Maar het is zeker niet in alle gevallen waarheidsgetrouw. De wil om zich te ontwikkelen is er. De kennis ook. Geld voor duurzame ontwikkeling is in beginsel beschikbaar. Maar biologische landbouw valt buiten de boot. Want middelen om de markt te veroveren ontbreken. Geen groei? Geen bloei! Opvallend Jammer: weinig aandacht voor positieve milieueffect van biologische landbouw Vaststelling: aandacht en geld gaan voornamelijk naar energie- en klimaatonderzoek Waarschuwing: consument informeren, maar niet overvoeren Noodzakelijk: meer nadruk op rol van supermarkten in voorlichting

7 Wie denkt dat na ons de zondvloed komt, Giuseppe van der Helm is nu al aan het verdrinken. ETHISCH BELEGGEN De toekomst Onderwijs door vakmensen Meer kennis helpt. De financiële wereld blijft voor velen een raadsel. Beleggen lijkt weg gelegd voor mannen in maatkostuums. Creëer inzicht. Maak duidelijk dat iedereen met beleggen te maken heeft. Pensioen, spaar-, bank-, en levensverzekeringen. Allemaal beleggingen. Voed het besef dat je daar invloed op kunt uitoefenen. Begin al op scholen. Beleggen is niet alleen voor de rijken. Het resultaat: toename duurzame beleggingen door alerte consument Onderzoek en vergelijking Openheid en dialoog. Het is moeilijk te achterhalen welke belegging maatschappelijk de moeite waard is. De projecten waarin belegd wordt, zijn onbekend. Een systeem van rating and ranking biedt uitkomst. Met een duidelijk overzicht van verschillende beleggingen. Laten weten waar het geld naar toe gaat. Wat de effecten zijn. Wantrouwen wegnemen. Ethisch beleggen is wat anders dan een marketingtruc. Het resultaat: moeilijke tijden voor nietduurzame beleggingen, zoals bijvoorbeeld in clusterbommen

8 Wie mijn spaargeld wil beleggen in clusterbommen, kan ik aanspreken. Dat geldt ook voor andere thema s. Duurzaam ondernemen is overigens nooit af. Het kan altijd beter en dat is mooi. Giuseppe van der Helm, vereniging duurzaam beleggen Helderheid Begrip creëren loont. De inhoud en betekenis van ethisch beleggen zijn onbekend. Een duidelijke definitie ontbreekt. Wat duurzaam is, bepaalt de belegger zelf. Dit leidt tot willekeur. Het concept verandert voortdurend. Stel een omschrijving op. Verlang uitleg van banken en beleggingsfondsen. Schets een helder plaatje voor de consument. Haal ethisch beleggen uit de schaduw van eigen onbekendheid. Het resultaat: ethisch beleggen wordt een gewoonte. Europese wetgeving Wetten. Europese richtlijnen kunnen structuur bieden. Openheid over definities en kaders. Spelregels voor beleggingen over de grens. Betrek ook externe instituten en schakel monitoring groups in. Stel criteria vast: financiële, sociale en ecologische. Eenduidig beleid zorgt voor vertrouwen bij de consument. Het resultaat: een solide wettelijke basis voor maatschappelijk verantwoord investeren Maatschappelijk bewuste ondernemers Mobiliseer het bedrijfsleven. Wek interesse. Bied alternatieven. Waarom beleggen in clusterbommen als dit ook in bijvoorbeeld windparken kan? Koppel verantwoordelijkheid, creativiteit en kennis van bedrijven aan ondernemerszin. Juiste keuzes verdienen beloning. Stimuleer ethisch beleggen met fiscale voordelen. Geld verdienen aan duurzaamheid. Het resultaat: duurzaamheid verandert van goed doel in wezenlijke ondernemingsstrategie Het heden Consumenten zijn huiverig uit onbegrip Vaag. Een lokkertje. Zo klinkt het in de oren van consumenten. Zij kiezen er liever niet voor. Beleggen op zich is al lastig. Ethisch beleggen zegt helemaal niets. Die optie wordt direct aan de kant geschoven. Het is een nieuw begrip. Met twijfel aan de veiligheid. Mensen zien hun geld liever niet gestopt in iets waar ze het fijne niet van weten. Ethisch beleggen is nog steeds een stiefkind. Opleiding en educatie ontbreken Gebrek aan kennis. Op scholen wordt weinig geleerd over financiële markten en processen. Te lang verlangen banken een blindelings vertrouwen als het om beleggen draait. Kennis blijkt macht. Banken en beleggingsfondsen hebben daardoor vrij spel. Bedrijven ontlopen verantwoordelijkheid Verzuim. Grote bedrijven hebben rijkdom, macht en invloed. Zij zijn verantwoordelijk voor een duurzaam beleggingsbeleid. Die taak laten zij vaak links liggen. Toch spaart een goed milieubeleid grondstoffen en energie. En dus geld. Gekoppeld aan een goed sociaal beleid zou het vertrouwen van stakeholders doen toenemen. Bedrijven blijken ziende blind. Opvallend Overtuiging: duurzame beleggingen leveren op termijn meer profijt Wens: meer mondigheid van de consument Vaststelling: traditioneel beleggen groeit minder snel dan de ethische variant Kenmerkend: consument bepaalt invulling van niet beschermd begrip duurzaamheid

9 Ik ben geen vrouw. Mag ik daarom niet voor Patrick Lozès hun rechten opkomen? DIVERSITEIT De toekomst Begrip Meer kennis en communicatie over diversiteit. Dat moet leiden tot meer begrip. Het begint al op de werkvloer. Nog steeds worden er groepen mensen uitgesloten. Vanwege uiterlijk, huidskleur, seksuele geaardheid, leeftijd. Discriminatie is lastig herkenbaar. Dat moet veranderen. Door snellere signalering. Wat kan er wel, wat kan er niet? Leg de nadruk op de kracht van diversiteit. Stimuleer beleid op dit gebied. Wijs werkgevers op de voordelen. Werknemers op de mogelijkheden. Anders is beter. Het resultaat: een helder en competentiegericht human resource beleid Cijfers Zorg voor harde feiten en cijfers, ook in Frankrijk. Onontkoombaar. Hoeveel discriminatie is er? Wie discrimineert wie en waarom? Waar vindt het plaats? Is er meer of minder dan vroeger? Belangrijke vragen. Laat zien wat de realiteit is. Hierdoor komt het debat op gang, de basis voor actie en verandering. Laat de feiten een oordeel schragen. Het resultaat: een einde aan struisvogelmentaliteit omtrent discriminatie

10 Zwarten zijn lui. Een zwarte achter de kassa. Dat kan niet goed gaan! Het is de angst voor het onbekende. Denken in stereotypen leidt tot dramatische achterstelling. Van alle minderheden. Patrick Lozès, vertegenwoordiger kleurlingenorganisaties Toolkits Ontwerp toolkits voor werkgever en werknemer. Rijk handvatten aan. Neem bij de werknemer het gevoel van onmacht en onbekendheid weg. Zo is discriminatie, direct of indirect, sneller op te sporen. Maak zaken vervolgens bespreekbaar. Informatie en middelen maken mensen assertiever. Weerbaarder bovendien. Uiteindelijk is het een kwestie van mentaliteit. Bij mensen en bedrijven. Het resultaat: goed beslagen managers en medewerkers die bezig zijn met een bewust diversiteitsbeleid Het heden Ongrijpbaarheid is hinderpaal Een vaste definitie is er niet. Diversiteit is een containerbegrip, niet af te dwingen, niet in te voeren, vaak onbekend. Diversiteitsbeleid vraagt meer dan alleen een verandering in de organisatie; het vergt een cultuuromslag die iedereen aangaat. Je voordeel halen uit verschillen, heet het. Het merendeel van de werkgevers en ook ook de werknemers kunnen de betekenis nog niet duiden. Gebrek aan aandacht Genegeerd. Dat wordt discriminaliteit vaak. Vooral die op de werkvloer. Vanuit overheid, maatschappij, werkgevers. Een positieve benadering ontbreekt. Het voeren van een goed diversiteitsbeleid wordt niet gepromoot. Cijfers niet of nauwelijks verzameld. Mensen niet aangespoord. Het is vooral een kwestie van de ogen sluiten en afwachten. Opvallend Probleem: als in Frankrijk iedereen gelijk is, mogen er geen cijfers zijn van het tegendeel Verbazingwekkend: diversiteitsbeleid is vaak geen onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen Wenselijk: competentiegericht beleid dat zich bijvoorbeeld uit in naamloos solliciteren Veranderingsangst regeert Onbekend maakt onbemind. Mensen laten liever alles bij het oude. Uit angst. Voor conflicten, voor meningsverschillen, voor communicatieproblemen. Werkgevers zijn bang controle te verliezen als ze aan diversiteitsbeleid gaan doen. Immers, niets lijkt prettiger dan samenwerken met mensen van dezelfde achtergrond, cultuur en kleur. Dan weet je wat je hebt. Teleurstellend: diversiteit wordt vaak beschouwd als Pandora s box

11 De dreiging komt op kousenvoeten. Ze raakt Alexandre Rojey onze kinderen en hun kinderen KLIMAAT & ENERGIE De toekomst Creëren van milieubewustzijn Leer al jong wat de gevolgen van klimaatverandering zijn. Leg een link tussen gedrag en consequenties. Een milieubewustere levenstijl wordt zo de norm. En bewuster met de wereld omspringen vanzelfsprekend. Het gevoel van angst voor de toekomst valt weg. Een positieve benadering schept ruimte voor actie. Het resultaat: mentaliteitsverandering die aanzet tot collectieve actie Effectieve Europese energiewetten Geef het goede voorbeeld. Eenduidig beleid leidt tot eenduidige actie. Een heldere Europese aanpak doet de rest van de wereld volgen. Wees streng, maar rechtvaardig. Geef opkomende economieën als China en India beweegruimte. Goede initiatieven belonen, spelbrekers straffen. Het resultaat: een Europees juridisch kader met voorbeeldfunctie

12 We moeten daders van vervuiling verantwoordelijk maken... Er zijn economische instrumenten nodig om teveel uitstoot van CO2 te bestraffen. Alleen op deze manier kunnen we hen een slag toebrengen. Alexandre Rojey, Institut Français du Pétrol Investeren in energie-efficiency Problemen vragen om oplossingen. Er is geld nodig. Om te investeren in onderzoek naar nieuwe technieken en methodes. Bijvoorbeeld als alternatief voor fossiele brandstoffen. Subsidieer deze projecten. Breng onderzoekers samen. Het delen van kennis, leidt tot nieuwe inzichten. Het resultaat: een adequaat, technisch antwoord op de dreigende energietekorten Het heden Geen wereldwijd draagvlak Eerlijk is eerlijk. Economische groei gaat hand in hand met belasting van het milieu. West-Europa en Amerika hebben zich onbelemmerd ontwikkeld. China, India en Oost-Europa komen in rap tempo opzetten. De bereidheid om elkaar vervolgens tegemoet te komen ontbreekt. Vooral Amerika beperkt zich tot lippendienst aan het milieu. Missende aspecten: bijdrage naar draagkracht en spreiding van de financiële verantwoordelijkheid. Kampioenen van de korte termijn Niet verder denken dan een regeringsperiode lang is. Regeringen zadelen hun opvolgers op met onafgemaakte, niet uitgevoerde plannen. Een langetermijnvisie hebben ze niet. Een wirwar aan wetten probeert actuele gaten te dichten. Verschillend per land en per werelddeel. Ze wijzen naar elkaar: daar geen concrete maatregelen, dus wij ook niet. Een bevlogen, doeltreffende en wereldwijde strategie ontbreekt. Opvallend Vaststelling: verhogen van belastingen maakt consument niet bewuster Boodschap: in één dag de wereld redden is onmogelijk Suggestie: overtreders straffen, ontwikkelingslanden uitgezonderd Klimaatverandering is van de buren Smeltend ijs, verdwenen gletsjers. We zien het dagelijks op tv. Maar dit is te ver van huis. Europa wordt niet letterlijk en direct geraakt. Noodzaak tot actie is niet voelbaar. De complexiteit en omvang van de problematiek leidt tot apathie. Waarom iets doen als de wereld toch op instorten staat?

13 Jong past heel goed bij duurzaam, kijk maar naar de Universiteit Maastricht. Onze jonge instelling bedrijft in eeuwenoude gebouwen wetenschap die de tand des tijds moet kunnen doorstaan. In deze omgeving past dan ook zo n debat tussen Nederlandse en Franse jonge talenten. Met plezier heb ik hen zien zoeken naar oplossingen voor uiteenlopende vraagstukken. Deze keer was het thema Duurzaam ondernemen in Europa. Een volgende keer zetten ze ongetwijfeld hun tanden in andere zaken die voor onze toekomst van belang zijn. Als meest Franse stad van Nederland zal Maastricht de jonge talenten uit beide landen gastvrij blijven ontvangen. Jo Ritzen, voorzitter Universiteit Maastricht JONG TALENT talenten. Uit politiek, media, cultuur en bedrijfsleven. Aan het begin van hun carrière. De toekomst van Europa. Ze vallen de Frans-Nederlandse Academie op door inventiviteit, kennis en inzet. Jeunes Talents 2008 Jonge Consultant op het gebied van duurzame ontwikkeling / Consultante française en développement durable Angélie Baral Directeur van Conseil Euro RSCG C&O, bureau voor public relations en communicatie in Parijs / Directeur conseil auprès d Euro RSCG C&O à Paris, bureau de relations publiques et de communication François Bitouzet Kennismanager en medewerker regelgeving bij Biologica, platform voor biologische landbouw / Experte en réglementation auprès de Biologica, plateforme néerlandaise pour l agriculture biologique Marian Blom Redacteur bij Intermediair, gespecialiseerd in discriminatie op de arbeidsmarkt / Rédactrice spécialisée dans la discrimination sur le marché du travail, auprès de la revue néerlandaise Intermediair Maaike Bos Onafhankelijk ontwerper, hoofdontwerper bij Balcoon Parijs / Designer indépendant, principal créateur de Balcoon Paris François Clerc Onderzoeker en klimatoloog bij het laboratorium voor dynamische meteorologie van de Ecole Polytechnique in Palaiseau / Chercheur et climatologue au Laboratoire de Météorologie Dynamique de l École Polytechnique à Palaiseau Sylvain Cros Programmamaker, verslaggever voor de publieke (duurzame) omroep Llink en ontwikkelde Nukuhiva, winkelketen voor ecologische en fair trade fashion / Rédactrice et reporter de la chaîne publique néerlandaise durable Llink, créatrice d une chaîne de magasins de mode écologique et équitable Floortje Dessing Algemeen directeur van Utopies, Frans adviesbureau voor duurzame ontwikkeling / Directeur général du Cabinet Utopies, bureau de conseil dans le domaine de la promotion du développement durable Stanislas Dupré Onderzoeker duurzame innovatie aan de Rijksuniversiteit Groningen / Chercheur en innovation durable à l Université de Groningue Niels Faber Aurélie Filippetti Kamerlid voor de Parti Socialiste, auteur / Députée de Moselle pour le Parti Socialiste, écrivaine

14 Basile Gueorguievsky Adviseur van de algemeen directeur van WNF Frankrijk / Chargé de mission pour le directeur général du WWF France François Guliana Voorzitter van de Franse sectie van het Europese Jongerenparlement / Président de la section française du Parlement européen des Jeunes Wouter Haarsma Ontwerper, laureaat Dyson Sustainable Design Award 2007 / Designer néerlandais, lauréat du Dyson Sustainable Design Award 2007 Xavier Jongen Head of Business Development de Residential Real Estate Invest ments de Bouwfonds REIM société immobilière Daniel Joutard Directeur van Savoirs des Peuples, bedrijf dat biologische en fair trade cosmetica ontwikkelt / Directeur de Savoirs des Peuples, société des produits cosmétiques biologiques et équitables Diederik Kinds Projectleider Nuon Solar Team, student maritime techniek aan de TU Delft / Chef de projet Nuon Solar Team, étudiant en technologie maritime à l Université de Delft Jesse Klaver Secretaris van DWARS, jongerenorganisatie van Groen Links / Secrétaire de DWARS, organisation pour les jeunes membres de Groen Links, les Verts néerlandais Cheyenne Lacroes Beleidsmedewerker bij Div Management, organisatie die diversiteit in het bedrijfsleven promoot / Chargé de mission auprès de Div Management, association néerlandaise pour la promotion de la diversité dans les entreprises Renske Loefs Consultant biologische landbouw bij AgroEco / Consultante en agriculture biologique auprès du bureau de conseil néerlandais AgroEco Céline Louche Docent-onderzoeker aan de Vlerick Leuven Gent Management School / Enseignant-chercheur à la Vlerick Leuven Gent Management School Nicolas Milhé Kunstenaar / Artiste René Moerland Correspondent in Frankrijk voor NRC Handelsblad en NRC-next / Correspondant en France pour les quotidiens néerlandais NRC Handelsblad et NRC-next Matthijs van Muijen Gemeenteraadslid voor de PvdA in Rotterdam / Elu du parti travailliste néerlandais PvdA à Rotterdam Dianne Nijland Public affairs officer bij Vogelbescherming Nederland / Public Affairs officer à la Vogelbescherming, organisation néerlandaise pour la protection des oiseaux Jos Willem van Oorschot Architect bij Venhoeven CS Amsterdam / Architecte de Venhoeven CS à Amsterdam Kitty Paulus Financieel analist Shell Gas and Power International / Analyste financière de Shell Gas and Power International Brieg Pennanec h Adviseur bij de directie van Gaz EDF / Chargé de mission à la direction Gaz EDF Louise Ranck Architect / Architecte Olivier Ray Beleidsmedewerker voor de algemeen directeur van de Agence française de Développement, overheidsinstelling die ontwikkelingsprojecten financiert / Chargé de Mission auprès du directeur général de l Agence française de Développement Julien Rivals Manager bij de afdeling milieu en duurzame Ontwikkeling bij Deloitte Consulting Frankrijk / Manager environnement et développement durable de Deloitte Conseil France Chistophe Rouvière Voorzitter van ClubHorizons, denktank en ontmoetingsplaats in Frankrijk / Président du ClubHorizons France, lieu de réflexion et d échanges Angela Saade Adviseur zonneenergie en Europese programma s bij HESPUL, Franse organisatie voor de ontwikkeling van energetische efficiëntie en duurzame energie / Chargée de mission photovoltaïque et programmes européens auprès de HESPUL, organisation française pour le développement d efficacité énergétique et d énergies renouvelables Hamid Senni Directeur van Vision Enabler, adviesbureau diversiteit / Directeur de Vision Enabler, cabinet de conseil en diversité Mirjam Sterk Kamerlid voor het CDA, woordvoerder integratie en grote stedenbeleid / Députée du parti confessionnel centriste néerlandais CDA, porte-parole intégration et politique des grandes villes Anne Stoel Beleidsmedewerker op de afdeling milieu en water van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken / Chargée de mission au département d environnement et d eau au Ministère néerlandais des Affaires étrangères Robbert Tan Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek / Avocat à De Brauw Blackstone Westbroek Louis-George Tin Vice-voorzitter en woordvoerder van CRAN, raad die de belangen behartigt van Franse burgers uit Zwart Afrika / Vice-président et porte-parole du CRAN, conseil représentatif des associations noires en France Paul Terstegge Deputy senior market manager, KLM Ugo Toselli Adviseur bij Eco2Initiative, adviesbureau duurzame ontwikkeling / Conseiller d Eco2Initiative, services et conseil en développement durable

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010 EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nr.1/september 2010 Een handboek voor de diverse werkvloer DIVERSITEIT INCLUSIEF: HR DOSSIER Effectief Bereik de juiste

Nadere informatie

DUURZAME OVERHEID? 061241_2_DuurzOverheid.indd 1 061241_2_DuurzOverheid.indd 1 12/8/06 3:09:06 PM 12/8/06 3:09:06 PM

DUURZAME OVERHEID? 061241_2_DuurzOverheid.indd 1 061241_2_DuurzOverheid.indd 1 12/8/06 3:09:06 PM 12/8/06 3:09:06 PM DUURZAME OVERHEID? 061241_2_DuurzOverheid.indd 1 12/8/06 3:09:06 PM DUURZAME OVERHEID? TIJD VOOR DUURZAAM LEIDERSCHAP Colofon: De reeks Duurzame Ontwikkelingen is een uitgave van het programma Leren voor

Nadere informatie

Blik op MVO. door in Nederland P.8 MVO lijkt (voorlopig) crisisbestendig P.10 MVO als kostenpost definitief verleden tijd P.

Blik op MVO. door in Nederland P.8 MVO lijkt (voorlopig) crisisbestendig P.10 MVO als kostenpost definitief verleden tijd P. Blik op MVO Tien trends en ontwikkelingen Aandacht voor MVO zet fors door in Nederland P.8 MVO lijkt (voorlopig) crisisbestendig P.10 MVO als kostenpost definitief verleden tijd P.12 Sterke stijging vraag

Nadere informatie

BLIK OP MVO TIEN TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

BLIK OP MVO TIEN TRENDS EN ONTWIKKELINGEN BLIK OP MVO TIEN TRENDS EN ONTWIKKELINGEN AANDACHT VOOR MVO ZET FORS DOOR IN NEDERLAND P.8 MVO LIJKT (VOORLOPIG) CRISISBESTENDIG P.10 MVO ALS KOSTENPOST DEFINITIEF VERLEDEN TIJD P.12 STERKE STIJGING VRAAG

Nadere informatie

trends voor 2013 de samenleving is klaar voor de circulaire economie Nederlandse bedrijfsleven

trends voor 2013 de samenleving is klaar voor de circulaire economie Nederlandse bedrijfsleven trends voor 2013 1. MVO wordt serious business 2. Het bedrijf van de toekomst is een glazen huis 3. Ontwikkelingslanden groeimarkt voor Nederlands bedrijfsleven 4. Niet-financiële waarden worden geld waard

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

ONS. GELDSYSTEEM Problemen en mogelijke oplossingen. Een verkenning van. Economy Transformers in samenwerking met Oxfam Novib

ONS. GELDSYSTEEM Problemen en mogelijke oplossingen. Een verkenning van. Economy Transformers in samenwerking met Oxfam Novib Economy Transformers in samenwerking met Oxfam Novib Een verkenning van ONS GELDSYSTEEM Problemen en mogelijke oplossingen Verzameld en geschreven door: Helen Toxopeus en Simone Toxopeus EEN VERKENNING

Nadere informatie

CODE VAN BEDRIJFSETHIEK ONZE MANIER VAN WERKEN

CODE VAN BEDRIJFSETHIEK ONZE MANIER VAN WERKEN CODE VAN BEDRIJFSETHIEK ONZE MANIER VAN WERKEN 2007 INHOUD DE L ORÉAL SPIRIT VOORWOORD Door Sir Lindsay Owen-Jones en Jean-Paul Agon VOORWOORD Door het managementcomité HET GEBRUIK VAN DEZE CODE RESPECT

Nadere informatie

TERUG NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST DUURZAAMHEIDSDIALOOG IN DE FINANCIËLE SECTOR. Ruud Schuurs Wibo Koole Marleen Janssen Groesbeek

TERUG NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST DUURZAAMHEIDSDIALOOG IN DE FINANCIËLE SECTOR. Ruud Schuurs Wibo Koole Marleen Janssen Groesbeek TERUG NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST DUURZAAMHEIDSDIALOOG IN DE FINANCIËLE SECTOR Ruud Schuurs Wibo Koole Marleen Janssen Groesbeek Amsterdam, 1 november 2011 Ruud Schuurs, Wibo Koole, Marleen Janssen Groesbeek,

Nadere informatie

Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID

Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID Partnerschap, daar draait het om Internationale aspecten van gemeentelijk beleid Colofon Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

SER magazine. Zeven bouwstenen tegen discriminatie. Arbeidsmarktoplossingen. Drie nominaties voor SER-scriptieprijs

SER magazine. Zeven bouwstenen tegen discriminatie. Arbeidsmarktoplossingen. Drie nominaties voor SER-scriptieprijs SER magazine MEI 2014-54 e JAARGANG - NR.5 Arbeidsmarktoplossingen Sociale partners in gesprek met regio s Drie nominaties voor SER-scriptieprijs Vervoer, outplacement en groen management Kroonlid Grapperhaus

Nadere informatie

Leiderschap Themarapport

Leiderschap Themarapport Leiderschap Themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Willemijn Kemp Deelnemers: Martijn de Bruin; Anna Chojnacka; Alexander Crépin; Carole Donkers; Coen Faessen;

Nadere informatie

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk een verkenning van de GG&GD naar mentale gezondheid in opdracht van Mirjam Mascini en uitgevoerd door Noor Bongers Levenslust met Resultaat

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20 MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht MVO Verslag 20 1 2 Mn Services en maatschappelijk verantwoord ondernemen Inhoudsopgave mvo jaarverslag 2010 2 Woord vooraf: Veerkracht 4 Over dit verslag 8 Samenvatting

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes JAARVERSLAG 2010 Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes Bètatechniekloket en masterclasses brengen bedrijfsleven en onderwijs dichter bij elkaar KNCV laat haar gezicht

Nadere informatie

Business trends: gevolgen voor organisatie en werk. door Business Research Centre

Business trends: gevolgen voor organisatie en werk. door Business Research Centre Business trends: gevolgen voor organisatie en werk door Business Research Centre Colofon Deze publicatie is een uitgave van Hogeschool Inholland en is tot stand gekomen naar aanleiding van een onderzoek

Nadere informatie

Leiderschap Samenvatting van het themarapport

Leiderschap Samenvatting van het themarapport Leiderschap Samenvatting van het themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Willemijn Kemp Deelnemers: Martijn de Bruin; Anna Chojnacka; Alexander Crépin; Carole

Nadere informatie

duurzame groei Commercial & Merchant Banking

duurzame groei Commercial & Merchant Banking duurzame groei Commercial & Merchant Banking inhoudsopgave Voorwoord 5 C&MB kiest voor stimuleren van social entrepreneurship 6 Interview met Claire lutje Schipholt & Joost Loeb Eosta vecht tegen anonimiteit

Nadere informatie

nr. 1 jaargang 9 april 2014

nr. 1 jaargang 9 april 2014 nr. 1 jaargang 9 april 2014 voor opdrachtgevers en relaties 4 Kosten op een gouden schaaltje Kosten staan niet los van hun context. Verantwoording wordt steeds belangrijker. 8 De mens is goed, de mens

Nadere informatie

Weergave van 33 gesprekken. Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag

Weergave van 33 gesprekken. Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag Weergave van 33 gesprekken Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag Weergave van 33 gesprekken Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag 4 Werkconferentie 18.11.09 bijzonder dichtbij bijzonder dichtbij We zijn

Nadere informatie

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat.

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. KANSEN VOOR MANAGERS december 2014 People Management Meer rendement uit talent pagina 4 Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. pagina 5 Als je overweegt een MBA te volgen is er een alternatief

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 3 Kerncijfers 4 Dit is Groen Beleggen 10 Ontwikkelingen 13 Effecten 14 Milieuwinst 20 Groenprojecten 2005 in detail 23

Inhoud. Voorwoord 3 Kerncijfers 4 Dit is Groen Beleggen 10 Ontwikkelingen 13 Effecten 14 Milieuwinst 20 Groenprojecten 2005 in detail 23 J A A R V E R S L A G 2005 Inhoud Voorwoord 3 Kerncijfers 4 Dit is Groen Beleggen 10 Ontwikkelingen 13 Effecten 14 Milieuwinst 20 Groenprojecten 2005 in detail 23 Overzicht van projectcategorieën 38 Erkende

Nadere informatie

De fysieke en de virtuele wereld komen samen

De fysieke en de virtuele wereld komen samen Jaarverslag 2010 De fysieke en de virtuele wereld komen samen Boek over leven ín het net > 18 Eén deeltjesversneller of een kudde promovendi? Impact grootschalige faciliteiten > 7 Informatiehonger versus

Nadere informatie

Duurzame auto s testen

Duurzame auto s testen dinsdag 7 mei 2013 - jaargang 16 nummer 4 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Duurzame auto s testen Maar liefst dertig duurzaam aangedreven auto

Nadere informatie

Meeting. 'Maak strategisch gebruik van social media' OR poptempel Paradiso. De dialoogfabriek Constructief ruziemaken

Meeting. 'Maak strategisch gebruik van social media' OR poptempel Paradiso. De dialoogfabriek Constructief ruziemaken Meeting 16 Een uitgave van FNV Formaat Voorjaar 2013 De dialoogfabriek Constructief ruziemaken Rechtspraak Reorganisatie en medezeggenschap TOPcollege Over de macht van aandeelhouders OR poptempel Paradiso

Nadere informatie

Social Media Samenvatting van het themarapport

Social Media Samenvatting van het themarapport Social Media Samenvatting van het themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Irene Dijkman; Jasper Wognum Deelnemers: Sander Abbes; Marcel Alberti; Nur America;

Nadere informatie

Diversiteit en leiderschap in de publieke sector

Diversiteit en leiderschap in de publieke sector Diversiteit en leiderschap in de publieke sector Over de cruciale rol van de lijnmanager in het behoud van allochtoon talent Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt

Nadere informatie

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact Filantropie en de vermogenden in Nederland De brug tussen gever en impact Diana van Maasdijk Inhoudsopgave Voorwoord 2 Methodologie 3 Belangrijkste bevindingen 4 Introductie 5 Respondenten 7 Wat zij denken

Nadere informatie

D66. Verkiezingsprogramma D66 voor het Europese Parlement. Europa gaat om mensen!

D66. Verkiezingsprogramma D66 voor het Europese Parlement. Europa gaat om mensen! Verkiezingsprogramma voor het Europese Parlement Europa gaat om mensen! Europa gaat om mensen! Verkiezingsprogramma voor het Europese Parlement Verantwoording Het verkiezingsprogramma Europa gaat om mensen

Nadere informatie