jonge talenten uit Nederland en Frankrijk buigen zich over de toekomst en schetsen de contouren van duurzame oplossingen VERANTWOORD VERDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jonge talenten uit Nederland en Frankrijk buigen zich over de toekomst en schetsen de contouren van duurzame oplossingen VERANTWOORD VERDER"

Transcriptie

1 jonge talenten uit Nederland en Frankrijk buigen zich over de toekomst en schetsen de contouren van duurzame oplossingen VERANTWOORD VERDER

2 ORGANISATIE AVANT-PROPOS Nederlands-Franse Samenwerkingsraad De Samenwerkingsraad wil de betrek kingen tussen de Franse en Nederlandse samenlevingen intensiveren. De raad staat onder voorzitterschap van de twee ministers van Buitenlandse Zaken. Leden van de raad zijn prominenten uit de wereld van politiek, media, cultuur en bedrijfsleven. Het succes van de eerste Jonge Talentenbijeenkomst in Parijs in oktober 2005 heeft de Samenwerkingsraad geïnspireerd tot een vervolg. Dit vond in januari 2008 te Maastricht plaats. Georganiseerd door de Frans-Nederlandse Academie. Gesteund door de ministeries van Buitenlandse en Europese Zaken en de ambassades van beide landen. Colofon Uitgave: Frans-Nederlandse Academie, Utrecht Teksten: Lidwien Poorthuis (FNA), Utrecht Vertaling: Isabelle Rosselin, Paris Concept en begeleiding: Het Kantoor, Utrecht Fotografie: Chris Pennnarts, Montfoort / Peter Oey, Utrecht / Het Kantoor, Utrecht Istockphoto / F. de la Mure (MAEE, Paris) Philip Driessen, Maastricht Vormgeving: soda-ontwerp, Utrecht Druk: Avant-gpc, Werkendam Uitgave: oktober 2008 Oplage: De Frans-Nederlandse Academie De Frans-Nederlandse Academie wil de samenwerking en goede relaties tussen kennisinstellingen in de beide landen versterken. Ze initieert, informeert, organiseert, coördineert en brengt samen. Steeds gaat het om de uitwisseling van kennis en contacten. Via persoonlijke ontmoetingen, interactieve bijeenkomsten, onderzoekstrajecten, stages, gastdocentschappen en beurzen. De Academie vraagt ook aandacht voor de Franse en Nederlandse taal en cultuur in het onderwijs: niet als doel op zichzelf, maar als instrument voor wederzijds begrip. Een ontmoeting van jonge talenten past in de aanpak om actuele en toekomstgerichte thema s te gebruiken als transportmiddel voor haar boodschap: samenwerking loont. Frans Nederlandse Academie Drift BS Utrecht Nederland Europa reikt verder dan de Brusselse arena. Debatten kunnen en horen ook plaats te vinden tussen landen en groepen burgers. Het is mooi om te zien hoe Nederlandse en Franse jonge talenten een thema als duurzaamheid te lijf gaan. Het gaat om hun toekomst, binnen hun landen, binnen hun Europa, binnen hun wereld. De oplossingen die ze boven water tillen zijn van belang voor onze Europese partners. Ze kunnen bijvoorbeeld helpen om successen te boeken in de strijd tegen klimaatverandering en CO2-uitstoot. En successen zijn broodnodig om politiek cynisme te overwinnen. De Europese economie is een macht van betekenis en de omvang van haar markt maakt niet alleen leiderschap mogelijk, maar verplicht daar ook toe. Dan is het goed om te zien dat ook jonge professionals hun verantwoordelijkheid nemen. Hun zoektocht is waardevol. Want met hun oplossingen van vandaag leggen ze het fundament voor hun toekomstige rol en bijdrage. Ik ben dan ook blij met dit soort ontmoetingen van talent en opvattingen. Frans Timmermans, staatssecretaris Europese Zaken in Nederland Het beleid, de prioriteit en de zorg van de Europese Unie moet naar de jeugd uitgaan. We hebben een gezamenlijke geschiedenis, maar zijn twee naties met zeer uiteenlopende ideeën over de toekomst. Toch zien we vandaag dat onze twee landen erg dicht bij elkaar zijn gekomen en zo de Europese politiek op weg helpen in haar strijd tegen klimaatverandering en voor een gezamenlijk energiebeleid. Onze verschillen geven dus extra dimensie aan onze overeenkomsten: ze dienen als voorbeeld voor de 27 lidstaten van de Europese Unie om - door stevige akkoorden - samen te werken aan gemeenschappelijk beleid. Jullie zijn jonge burgers: Fransen, Nederlanders en Europeanen. Europa is ons heden en onze toekomst. Ik weet zeker dat Europa op jullie kan rekenen in de voortzetting van dit gezamenlijke avontuur. Jean-Pierre Jouyet, staatssecretaris Europese Zaken in Frankrijk

3 VERANTWOORD VERDER Jonge talenten & een duurzame toekomst Het recept: neem veertig jonge talenten, geef hen een gerichte opdracht, hak de toekomst in vier behapbare brokken, voeg sprekende beelden en harde informatie toe, confronteer hen met opvattingen van deskundigen, kluts er wat dilemma s door en laat alles twee dagen borrelen. Het resultaat: een inspirerende stortvloed aan opvattingen, denkrichtingen en geluiden. Twee dagen in een virtuele hogedrukpan levert geen kant- en klare oplossingen. De huidige en toekomstige werkelijkheid laat zich in een paar dagen immers niet vangen. En al helemaal niet moduleren. Maar de spontaniteit, verbazing, verontwaardiging, onthutsing, levenslust, onbevangenheid, dadendrang en tal van andere emoties geven op 24 en 25 januari 2008 smaak aan de debatten en conclusies. Er is een levendige uitwisseling van gedachten en meningen, géén strijd. En al helemaal geen sprake van een waterscheiding tussen landen, disciplines of leeftijdscohorten. Bovendien: ze zijn allemaal jong en dat maakt het blijkbaar makkelijk om elkaar te verstaan. Te begrijpen Opmerkelijk is de praktische instelling. Geen luchtfietserij of vage idealen. Zaken die beter kunnen, gewoon aanpakken. Veranderen. Vandaag beginnen. Per thema mogen ze maar een beperkt aantal oplossingsrichtingen verkennen. Dat betekent kiezen. Weloverwogen en samen. Soms noemen ze man en paard. Soms weten ze niet aan wie ze hun gevoelens en ideeën moeten adresseren. Logsich misschien, want de toekomst gaat iedereen aan. Boeren, burgers en buitenlui. Politici en andere professionals. En op alle niveaus: lokaal, regionaal en Europees. Uit hun toekomstschetsen destilleren de jonge talenten belangrijke stakeholders. Per thema. Biologische landbouw boeren politieke partijen overheden industrie en winkelbedrijven natuur- en milieuorganisaties consumenten vakopleidingen veetransporteurs dierenartsen dierenfarmaceutische industrie gewasontwikkelaars en -telers onderzoekers Diversiteit ondernemers leidinggevenden human resource management brancheverenigingen politieke partijen overheden vakbonden opleiders belangenorganisaties inburgeraars Ethisch beleggen banken bedrijfspensioenfondsen particuliere verzekeraars andere institutionele beleggers particuliere investeerders politieke partijen vakbonden regeringen beursbesturen consumentenorganisaties onderwijs media Klimaat en energie energieproducenten energieleveranciers onderzoekers onderwijs technologische branches consumenten natuur- en milieuorganisaties kinderen en hun ouders politieke partijen regeringen overheden

4 DE KANSEN Communicatie Publiciteit. Zaken onder de aandacht brengen. Mensen informeren. Iets het gesprek van de dag maken. Dat geeft de eerste aanzet tot meer bewustzijn en verandering. En dus tot actie. Sleutelrol voor supermarkten bij informatie over biologische producten Betere voorlichting en verantwoording door banken over ethisch beleggen Nieuwe overheidscampagnes voor diversiteitsbeleid NGO-campagnes over dichter bij huis brengen van klimaatverandering Onderwijs Scholing. Daar ligt de basis. Zo vroeg mogelijk. Zonder kennis geen vooruitgang. Stimuleer betrokkenheid. Zet de nieuwe generatie aan het werk met een dosis gezond verstand. Nadruk op vakmanschap van biologische landbouw in agrarische opleidingen Vroegtijdige kennismaking op scholen met de financiële wereld Trainingen voor werkgevers om positief in te spelen op diversiteit Lespakketten met meer ruimte voor milieuproblematiek Wetgeving Regels. We hebben er een hekel aan. Toch zijn ze nodig. Voor helderheid. Voor eenduidigheid. Laat de regels gelden voor iedereen. Voorkom verwarring, desinteresse. Denk op lange termijn. Strenger beleid tegen illegale verspreiding van genetisch gemanipuleerde gewassen Een duidelijk juridisch kader voor ethisch beleggen: wat valt er wel en niet onder. Een rijker juridisch aanbod rond diversiteit dan enkel de antidiscriminatiewetgeving In een Europese klimaatwet ruimte bieden voor gezamenlijke actie Onderzoek Bewijs. Cijfers. Een wetenschappelijke basis. Daar kunnen we op bouwen. Laat wetenschappers zich buigen over de vraagstukken van deze tijd. Maak van onderzoek de motor van vooruitgang. Intensiveren van wetenschappelijk onderzoek naar de meerwaarde van biologische landbouw Vertrouwenwekkend onderzoek vanuit bedrijven naar ethisch beleggen Breed in kaart brengen van diversiteit en discriminatie door onderzoeksbureaus Duurzaamheidstechnieken sneller implementeren door kruisbestuiving onderzoeksinstituten en bedrijfsleven Nieuwe uitdagingen Prikkels. Nieuwe doelen. Mogelijkheden creëren om ons aan te passen. Voor te bereiden op de toekomst. Geef ruimte voor nieuwe ideeën. Laat iedereen meedenken. Schuw het onbekende niet. Nauwere samenwerking tussen de biologische sector en overheden in technologie en innovatie Kapitaalmarkt verduurzamen; op beurs aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen Good practice belonen door de overheid: invoer van Naming-Shaming- Faming -principe Haalbare doelen stellen bij wereldwijde aanpak van klimaatproblematiek Maatschappelijk bewust Onbekend. Dat zijn voor velen de bedreigingen van nu. Bewust of onbewust keren we ze de rug toe. Doorbreek deze mentaliteit. Hamer op de rol die iedereen kan spelen in verandering. De consument wijzen op de grootte van hun ecologische voetafdruk bij aanschaf van producten Overheidscampagnes en informatie door banken over de invloed van consument op beleggingen Werkgevers, landelijke netwerken en overheidsinstanties informeren over het bestaan en de voordelen van diversiteitsbeleid Vanuit overheid en milieuorganisaties wakker schuddende, positieve campagnes voeren Herkenbaarheid Onduidelijk. Velen tasten in het duister als het aankomt op duurzaamheid. Het creëren van herkenbaarheid op allerlei terreinen voorkomt apathie. Maak zaken zicht- en tastbaar. Geen keurmerk-verwarring over biologische producten door afspraken tussen overheid en controle-organisaties Ten behoeve van consument heldere definitie van ethisch beleggen Door voorbeelden en richtlijnen werkgevers aansporen tot diversiteitsbeleid Voorbeeldrol overheden beïnvloedt keuzes en gedrag burgers

5 BIOLOGISCHE LANDBOUW Denk niet dat het, hoe dan ook, misgaat... Marian Blom Laat het cynisme niet winnen. De toekomst Publiciteit en innovatie Maak biologisch aantrekkelijk. Wijs op de positieve effecten op klimaatverandering en gezondheid. Laat de voordelen voor zich spreken. Stel geld beschikbaar voor informatie en promotie. Naast het imago, moeten echter ook producten en productie verbeteren. Investeer in nieuwe methoden. Maak biologische landbouw een geduchte concurrent van de reguliere. Het resultaat: biologische landbouw is opgewassen tegen traditionele productiewijzen Herkenbaarheid en transparantie van keurmerken De herkomst is vaak onduidelijk. Waar geproduceerd is, blijkt niet te achterhalen. Wat er precies in verwerkt zit, is twijfelachtig. Biologische producten zijn daarom gelabeld. Voor herkenbaarheid. Er bestaat een klein oerwoud aan labels. Breng dit aantal terug en maak ze wettelijk erkend. Zo weet je wat je aanschaft. Het resultaat: einde aan verwarring over eerlijkheid van producten

6 Transparantie is goed en simpel. Ik kan mijn buurman in z n boomgaard in de gaten houden. Als hij iets in de sloot kiept, zal ik hem aanspreken. Maar ik kan niet zien wat in Argentinië gebeurt. Marian Blom, platform voor biologische landbouw Nieuwe uitdaging Overstappen is voor een boer niet vanzelfsprekend. Een bio-certificaat is prijzig en omscholing is nodig. Een hele omschakeling. Maak deze stap gemakkelijker door financiële tegemoetkoming en extra landbouwgrond. Stel netwerken op voor circulatie van kennis en vergroting van de transparantie. Erken de andere waarden van een boer: vakmanschap. Juist bij alternatieve productie komt dat tot z n recht. Het resultaat: vakmanschap als basis voor duurzame productietechniek Het heden Genetisch gemodificeerde organismen Veel, meer, meest. Dát is de mentaliteit. Omstreden methodes worden niet geschuwd. Schade aan milieu en gezondheid. Uitputting van landbouwgrond. Uitbuiting van dieren. Verspreiding van illegaal genetisch gemanipuleerde gewassen in de leefomgeving. Een gebrek aan respect voor dier en omgeving. Allemaal voor een zo groot mogelijke productie. Oog voor kwaliteit is ver te zoeken. Verlaging van de standaard Prijzenoorlogen in supermarkten. Zo laag mogelijke productiekosten. Onhaalbaar laag voor de biologische landbouw. Biologisch eten is relatief duur. Dit komt de populariteit niet ten goede. Supermarkten hebben boter op het hoofd. Zij zijn veroorzaker en slachtoffer van hun eigen prijzenoorlog. Gezond eten en een beter milieu? Mooi. Maar een volle boodschappenkar voor een kleine prijs weegt zwaarder. Gebrek aan geld voor vernieuwing Stoffig en idealistisch. Een boer die wat aanrommelt op een akkertje. Dat is het imago van de biologische boer. Maar het is zeker niet in alle gevallen waarheidsgetrouw. De wil om zich te ontwikkelen is er. De kennis ook. Geld voor duurzame ontwikkeling is in beginsel beschikbaar. Maar biologische landbouw valt buiten de boot. Want middelen om de markt te veroveren ontbreken. Geen groei? Geen bloei! Opvallend Jammer: weinig aandacht voor positieve milieueffect van biologische landbouw Vaststelling: aandacht en geld gaan voornamelijk naar energie- en klimaatonderzoek Waarschuwing: consument informeren, maar niet overvoeren Noodzakelijk: meer nadruk op rol van supermarkten in voorlichting

7 Wie denkt dat na ons de zondvloed komt, Giuseppe van der Helm is nu al aan het verdrinken. ETHISCH BELEGGEN De toekomst Onderwijs door vakmensen Meer kennis helpt. De financiële wereld blijft voor velen een raadsel. Beleggen lijkt weg gelegd voor mannen in maatkostuums. Creëer inzicht. Maak duidelijk dat iedereen met beleggen te maken heeft. Pensioen, spaar-, bank-, en levensverzekeringen. Allemaal beleggingen. Voed het besef dat je daar invloed op kunt uitoefenen. Begin al op scholen. Beleggen is niet alleen voor de rijken. Het resultaat: toename duurzame beleggingen door alerte consument Onderzoek en vergelijking Openheid en dialoog. Het is moeilijk te achterhalen welke belegging maatschappelijk de moeite waard is. De projecten waarin belegd wordt, zijn onbekend. Een systeem van rating and ranking biedt uitkomst. Met een duidelijk overzicht van verschillende beleggingen. Laten weten waar het geld naar toe gaat. Wat de effecten zijn. Wantrouwen wegnemen. Ethisch beleggen is wat anders dan een marketingtruc. Het resultaat: moeilijke tijden voor nietduurzame beleggingen, zoals bijvoorbeeld in clusterbommen

8 Wie mijn spaargeld wil beleggen in clusterbommen, kan ik aanspreken. Dat geldt ook voor andere thema s. Duurzaam ondernemen is overigens nooit af. Het kan altijd beter en dat is mooi. Giuseppe van der Helm, vereniging duurzaam beleggen Helderheid Begrip creëren loont. De inhoud en betekenis van ethisch beleggen zijn onbekend. Een duidelijke definitie ontbreekt. Wat duurzaam is, bepaalt de belegger zelf. Dit leidt tot willekeur. Het concept verandert voortdurend. Stel een omschrijving op. Verlang uitleg van banken en beleggingsfondsen. Schets een helder plaatje voor de consument. Haal ethisch beleggen uit de schaduw van eigen onbekendheid. Het resultaat: ethisch beleggen wordt een gewoonte. Europese wetgeving Wetten. Europese richtlijnen kunnen structuur bieden. Openheid over definities en kaders. Spelregels voor beleggingen over de grens. Betrek ook externe instituten en schakel monitoring groups in. Stel criteria vast: financiële, sociale en ecologische. Eenduidig beleid zorgt voor vertrouwen bij de consument. Het resultaat: een solide wettelijke basis voor maatschappelijk verantwoord investeren Maatschappelijk bewuste ondernemers Mobiliseer het bedrijfsleven. Wek interesse. Bied alternatieven. Waarom beleggen in clusterbommen als dit ook in bijvoorbeeld windparken kan? Koppel verantwoordelijkheid, creativiteit en kennis van bedrijven aan ondernemerszin. Juiste keuzes verdienen beloning. Stimuleer ethisch beleggen met fiscale voordelen. Geld verdienen aan duurzaamheid. Het resultaat: duurzaamheid verandert van goed doel in wezenlijke ondernemingsstrategie Het heden Consumenten zijn huiverig uit onbegrip Vaag. Een lokkertje. Zo klinkt het in de oren van consumenten. Zij kiezen er liever niet voor. Beleggen op zich is al lastig. Ethisch beleggen zegt helemaal niets. Die optie wordt direct aan de kant geschoven. Het is een nieuw begrip. Met twijfel aan de veiligheid. Mensen zien hun geld liever niet gestopt in iets waar ze het fijne niet van weten. Ethisch beleggen is nog steeds een stiefkind. Opleiding en educatie ontbreken Gebrek aan kennis. Op scholen wordt weinig geleerd over financiële markten en processen. Te lang verlangen banken een blindelings vertrouwen als het om beleggen draait. Kennis blijkt macht. Banken en beleggingsfondsen hebben daardoor vrij spel. Bedrijven ontlopen verantwoordelijkheid Verzuim. Grote bedrijven hebben rijkdom, macht en invloed. Zij zijn verantwoordelijk voor een duurzaam beleggingsbeleid. Die taak laten zij vaak links liggen. Toch spaart een goed milieubeleid grondstoffen en energie. En dus geld. Gekoppeld aan een goed sociaal beleid zou het vertrouwen van stakeholders doen toenemen. Bedrijven blijken ziende blind. Opvallend Overtuiging: duurzame beleggingen leveren op termijn meer profijt Wens: meer mondigheid van de consument Vaststelling: traditioneel beleggen groeit minder snel dan de ethische variant Kenmerkend: consument bepaalt invulling van niet beschermd begrip duurzaamheid

9 Ik ben geen vrouw. Mag ik daarom niet voor Patrick Lozès hun rechten opkomen? DIVERSITEIT De toekomst Begrip Meer kennis en communicatie over diversiteit. Dat moet leiden tot meer begrip. Het begint al op de werkvloer. Nog steeds worden er groepen mensen uitgesloten. Vanwege uiterlijk, huidskleur, seksuele geaardheid, leeftijd. Discriminatie is lastig herkenbaar. Dat moet veranderen. Door snellere signalering. Wat kan er wel, wat kan er niet? Leg de nadruk op de kracht van diversiteit. Stimuleer beleid op dit gebied. Wijs werkgevers op de voordelen. Werknemers op de mogelijkheden. Anders is beter. Het resultaat: een helder en competentiegericht human resource beleid Cijfers Zorg voor harde feiten en cijfers, ook in Frankrijk. Onontkoombaar. Hoeveel discriminatie is er? Wie discrimineert wie en waarom? Waar vindt het plaats? Is er meer of minder dan vroeger? Belangrijke vragen. Laat zien wat de realiteit is. Hierdoor komt het debat op gang, de basis voor actie en verandering. Laat de feiten een oordeel schragen. Het resultaat: een einde aan struisvogelmentaliteit omtrent discriminatie

10 Zwarten zijn lui. Een zwarte achter de kassa. Dat kan niet goed gaan! Het is de angst voor het onbekende. Denken in stereotypen leidt tot dramatische achterstelling. Van alle minderheden. Patrick Lozès, vertegenwoordiger kleurlingenorganisaties Toolkits Ontwerp toolkits voor werkgever en werknemer. Rijk handvatten aan. Neem bij de werknemer het gevoel van onmacht en onbekendheid weg. Zo is discriminatie, direct of indirect, sneller op te sporen. Maak zaken vervolgens bespreekbaar. Informatie en middelen maken mensen assertiever. Weerbaarder bovendien. Uiteindelijk is het een kwestie van mentaliteit. Bij mensen en bedrijven. Het resultaat: goed beslagen managers en medewerkers die bezig zijn met een bewust diversiteitsbeleid Het heden Ongrijpbaarheid is hinderpaal Een vaste definitie is er niet. Diversiteit is een containerbegrip, niet af te dwingen, niet in te voeren, vaak onbekend. Diversiteitsbeleid vraagt meer dan alleen een verandering in de organisatie; het vergt een cultuuromslag die iedereen aangaat. Je voordeel halen uit verschillen, heet het. Het merendeel van de werkgevers en ook ook de werknemers kunnen de betekenis nog niet duiden. Gebrek aan aandacht Genegeerd. Dat wordt discriminaliteit vaak. Vooral die op de werkvloer. Vanuit overheid, maatschappij, werkgevers. Een positieve benadering ontbreekt. Het voeren van een goed diversiteitsbeleid wordt niet gepromoot. Cijfers niet of nauwelijks verzameld. Mensen niet aangespoord. Het is vooral een kwestie van de ogen sluiten en afwachten. Opvallend Probleem: als in Frankrijk iedereen gelijk is, mogen er geen cijfers zijn van het tegendeel Verbazingwekkend: diversiteitsbeleid is vaak geen onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen Wenselijk: competentiegericht beleid dat zich bijvoorbeeld uit in naamloos solliciteren Veranderingsangst regeert Onbekend maakt onbemind. Mensen laten liever alles bij het oude. Uit angst. Voor conflicten, voor meningsverschillen, voor communicatieproblemen. Werkgevers zijn bang controle te verliezen als ze aan diversiteitsbeleid gaan doen. Immers, niets lijkt prettiger dan samenwerken met mensen van dezelfde achtergrond, cultuur en kleur. Dan weet je wat je hebt. Teleurstellend: diversiteit wordt vaak beschouwd als Pandora s box

11 De dreiging komt op kousenvoeten. Ze raakt Alexandre Rojey onze kinderen en hun kinderen KLIMAAT & ENERGIE De toekomst Creëren van milieubewustzijn Leer al jong wat de gevolgen van klimaatverandering zijn. Leg een link tussen gedrag en consequenties. Een milieubewustere levenstijl wordt zo de norm. En bewuster met de wereld omspringen vanzelfsprekend. Het gevoel van angst voor de toekomst valt weg. Een positieve benadering schept ruimte voor actie. Het resultaat: mentaliteitsverandering die aanzet tot collectieve actie Effectieve Europese energiewetten Geef het goede voorbeeld. Eenduidig beleid leidt tot eenduidige actie. Een heldere Europese aanpak doet de rest van de wereld volgen. Wees streng, maar rechtvaardig. Geef opkomende economieën als China en India beweegruimte. Goede initiatieven belonen, spelbrekers straffen. Het resultaat: een Europees juridisch kader met voorbeeldfunctie

12 We moeten daders van vervuiling verantwoordelijk maken... Er zijn economische instrumenten nodig om teveel uitstoot van CO2 te bestraffen. Alleen op deze manier kunnen we hen een slag toebrengen. Alexandre Rojey, Institut Français du Pétrol Investeren in energie-efficiency Problemen vragen om oplossingen. Er is geld nodig. Om te investeren in onderzoek naar nieuwe technieken en methodes. Bijvoorbeeld als alternatief voor fossiele brandstoffen. Subsidieer deze projecten. Breng onderzoekers samen. Het delen van kennis, leidt tot nieuwe inzichten. Het resultaat: een adequaat, technisch antwoord op de dreigende energietekorten Het heden Geen wereldwijd draagvlak Eerlijk is eerlijk. Economische groei gaat hand in hand met belasting van het milieu. West-Europa en Amerika hebben zich onbelemmerd ontwikkeld. China, India en Oost-Europa komen in rap tempo opzetten. De bereidheid om elkaar vervolgens tegemoet te komen ontbreekt. Vooral Amerika beperkt zich tot lippendienst aan het milieu. Missende aspecten: bijdrage naar draagkracht en spreiding van de financiële verantwoordelijkheid. Kampioenen van de korte termijn Niet verder denken dan een regeringsperiode lang is. Regeringen zadelen hun opvolgers op met onafgemaakte, niet uitgevoerde plannen. Een langetermijnvisie hebben ze niet. Een wirwar aan wetten probeert actuele gaten te dichten. Verschillend per land en per werelddeel. Ze wijzen naar elkaar: daar geen concrete maatregelen, dus wij ook niet. Een bevlogen, doeltreffende en wereldwijde strategie ontbreekt. Opvallend Vaststelling: verhogen van belastingen maakt consument niet bewuster Boodschap: in één dag de wereld redden is onmogelijk Suggestie: overtreders straffen, ontwikkelingslanden uitgezonderd Klimaatverandering is van de buren Smeltend ijs, verdwenen gletsjers. We zien het dagelijks op tv. Maar dit is te ver van huis. Europa wordt niet letterlijk en direct geraakt. Noodzaak tot actie is niet voelbaar. De complexiteit en omvang van de problematiek leidt tot apathie. Waarom iets doen als de wereld toch op instorten staat?

13 Jong past heel goed bij duurzaam, kijk maar naar de Universiteit Maastricht. Onze jonge instelling bedrijft in eeuwenoude gebouwen wetenschap die de tand des tijds moet kunnen doorstaan. In deze omgeving past dan ook zo n debat tussen Nederlandse en Franse jonge talenten. Met plezier heb ik hen zien zoeken naar oplossingen voor uiteenlopende vraagstukken. Deze keer was het thema Duurzaam ondernemen in Europa. Een volgende keer zetten ze ongetwijfeld hun tanden in andere zaken die voor onze toekomst van belang zijn. Als meest Franse stad van Nederland zal Maastricht de jonge talenten uit beide landen gastvrij blijven ontvangen. Jo Ritzen, voorzitter Universiteit Maastricht JONG TALENT talenten. Uit politiek, media, cultuur en bedrijfsleven. Aan het begin van hun carrière. De toekomst van Europa. Ze vallen de Frans-Nederlandse Academie op door inventiviteit, kennis en inzet. Jeunes Talents 2008 Jonge Consultant op het gebied van duurzame ontwikkeling / Consultante française en développement durable Angélie Baral Directeur van Conseil Euro RSCG C&O, bureau voor public relations en communicatie in Parijs / Directeur conseil auprès d Euro RSCG C&O à Paris, bureau de relations publiques et de communication François Bitouzet Kennismanager en medewerker regelgeving bij Biologica, platform voor biologische landbouw / Experte en réglementation auprès de Biologica, plateforme néerlandaise pour l agriculture biologique Marian Blom Redacteur bij Intermediair, gespecialiseerd in discriminatie op de arbeidsmarkt / Rédactrice spécialisée dans la discrimination sur le marché du travail, auprès de la revue néerlandaise Intermediair Maaike Bos Onafhankelijk ontwerper, hoofdontwerper bij Balcoon Parijs / Designer indépendant, principal créateur de Balcoon Paris François Clerc Onderzoeker en klimatoloog bij het laboratorium voor dynamische meteorologie van de Ecole Polytechnique in Palaiseau / Chercheur et climatologue au Laboratoire de Météorologie Dynamique de l École Polytechnique à Palaiseau Sylvain Cros Programmamaker, verslaggever voor de publieke (duurzame) omroep Llink en ontwikkelde Nukuhiva, winkelketen voor ecologische en fair trade fashion / Rédactrice et reporter de la chaîne publique néerlandaise durable Llink, créatrice d une chaîne de magasins de mode écologique et équitable Floortje Dessing Algemeen directeur van Utopies, Frans adviesbureau voor duurzame ontwikkeling / Directeur général du Cabinet Utopies, bureau de conseil dans le domaine de la promotion du développement durable Stanislas Dupré Onderzoeker duurzame innovatie aan de Rijksuniversiteit Groningen / Chercheur en innovation durable à l Université de Groningue Niels Faber Aurélie Filippetti Kamerlid voor de Parti Socialiste, auteur / Députée de Moselle pour le Parti Socialiste, écrivaine

14 Basile Gueorguievsky Adviseur van de algemeen directeur van WNF Frankrijk / Chargé de mission pour le directeur général du WWF France François Guliana Voorzitter van de Franse sectie van het Europese Jongerenparlement / Président de la section française du Parlement européen des Jeunes Wouter Haarsma Ontwerper, laureaat Dyson Sustainable Design Award 2007 / Designer néerlandais, lauréat du Dyson Sustainable Design Award 2007 Xavier Jongen Head of Business Development de Residential Real Estate Invest ments de Bouwfonds REIM société immobilière Daniel Joutard Directeur van Savoirs des Peuples, bedrijf dat biologische en fair trade cosmetica ontwikkelt / Directeur de Savoirs des Peuples, société des produits cosmétiques biologiques et équitables Diederik Kinds Projectleider Nuon Solar Team, student maritime techniek aan de TU Delft / Chef de projet Nuon Solar Team, étudiant en technologie maritime à l Université de Delft Jesse Klaver Secretaris van DWARS, jongerenorganisatie van Groen Links / Secrétaire de DWARS, organisation pour les jeunes membres de Groen Links, les Verts néerlandais Cheyenne Lacroes Beleidsmedewerker bij Div Management, organisatie die diversiteit in het bedrijfsleven promoot / Chargé de mission auprès de Div Management, association néerlandaise pour la promotion de la diversité dans les entreprises Renske Loefs Consultant biologische landbouw bij AgroEco / Consultante en agriculture biologique auprès du bureau de conseil néerlandais AgroEco Céline Louche Docent-onderzoeker aan de Vlerick Leuven Gent Management School / Enseignant-chercheur à la Vlerick Leuven Gent Management School Nicolas Milhé Kunstenaar / Artiste René Moerland Correspondent in Frankrijk voor NRC Handelsblad en NRC-next / Correspondant en France pour les quotidiens néerlandais NRC Handelsblad et NRC-next Matthijs van Muijen Gemeenteraadslid voor de PvdA in Rotterdam / Elu du parti travailliste néerlandais PvdA à Rotterdam Dianne Nijland Public affairs officer bij Vogelbescherming Nederland / Public Affairs officer à la Vogelbescherming, organisation néerlandaise pour la protection des oiseaux Jos Willem van Oorschot Architect bij Venhoeven CS Amsterdam / Architecte de Venhoeven CS à Amsterdam Kitty Paulus Financieel analist Shell Gas and Power International / Analyste financière de Shell Gas and Power International Brieg Pennanec h Adviseur bij de directie van Gaz EDF / Chargé de mission à la direction Gaz EDF Louise Ranck Architect / Architecte Olivier Ray Beleidsmedewerker voor de algemeen directeur van de Agence française de Développement, overheidsinstelling die ontwikkelingsprojecten financiert / Chargé de Mission auprès du directeur général de l Agence française de Développement Julien Rivals Manager bij de afdeling milieu en duurzame Ontwikkeling bij Deloitte Consulting Frankrijk / Manager environnement et développement durable de Deloitte Conseil France Chistophe Rouvière Voorzitter van ClubHorizons, denktank en ontmoetingsplaats in Frankrijk / Président du ClubHorizons France, lieu de réflexion et d échanges Angela Saade Adviseur zonneenergie en Europese programma s bij HESPUL, Franse organisatie voor de ontwikkeling van energetische efficiëntie en duurzame energie / Chargée de mission photovoltaïque et programmes européens auprès de HESPUL, organisation française pour le développement d efficacité énergétique et d énergies renouvelables Hamid Senni Directeur van Vision Enabler, adviesbureau diversiteit / Directeur de Vision Enabler, cabinet de conseil en diversité Mirjam Sterk Kamerlid voor het CDA, woordvoerder integratie en grote stedenbeleid / Députée du parti confessionnel centriste néerlandais CDA, porte-parole intégration et politique des grandes villes Anne Stoel Beleidsmedewerker op de afdeling milieu en water van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken / Chargée de mission au département d environnement et d eau au Ministère néerlandais des Affaires étrangères Robbert Tan Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek / Avocat à De Brauw Blackstone Westbroek Louis-George Tin Vice-voorzitter en woordvoerder van CRAN, raad die de belangen behartigt van Franse burgers uit Zwart Afrika / Vice-président et porte-parole du CRAN, conseil représentatif des associations noires en France Paul Terstegge Deputy senior market manager, KLM Ugo Toselli Adviseur bij Eco2Initiative, adviesbureau duurzame ontwikkeling / Conseiller d Eco2Initiative, services et conseil en développement durable

15 Paul Veendrick Manager duurzame energie en klimaat bij het directoraat maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Rabobank Nederland / Manager énergie et climat auprès de la direction RSE de la Rabobank Pays-Bas Simone Verkaart Studente culturele antropologie en ontwikkelingsstudies aan de Radboud Universiteit Nijmegen, gespecialiseerd in MVO / Etudiante en ethnologie spécialisée dans la RSE à l Université de Nimègue Melanie Wals Account manager bij de Triodos Bank / Account manager à la Triodos Bank, banque néerlandaise durable Guido van der Werf Onderzoeker op het gebied van klimaatverandering aan de Universiteit van Amsterdam / Chercheur en changements climatiques à l Université d Amsterdam Esmé Wiegman-Van Meppelen Scheppink Kamerlid voor de Christen Unie / Députée du parti confessionnel néerlandais Christen Unie Sabrina Younsi Consultant Groupe Alpha, Frans adviesbureau voor medezeggenschap in bedrijf en organisatie / Consultante du Groupe Alpha, bureau de conseil français pour le dialogue social au sein des entreprises et des organisations JEUNES TALENTS Jong Talent 2008 Jeunes Talents. Issus des mondes politique, culturel, économique et des médias. Au début de leurs carrières. L avenir de l Europe. Ils se font remarquer par le Réseau franco-néerlandais grâce à leur inventivité, leurs connaissances et leur engagement.

Cleantech Markt Nederland 2008

Cleantech Markt Nederland 2008 Cleantech Markt Nederland 2008 Baken Adviesgroep November 2008 Laurens van Graafeiland 06 285 65 175 1 Definitie en drivers van cleantech 1.1. Inleiding Cleantech is een nieuwe markt. Sinds 2000 heeft

Nadere informatie

Goede Zaken MBO voor Dummies

Goede Zaken MBO voor Dummies Goede Zaken MBO voor Dummies Kansen voor ideëel en commercieel www.goedezaken.eu 1 Onderneming van de 21 e eeuw People (mensen) MVO Planet (milieu) Profit (winst) MBO als onderdeel van MVO Verzoeken aan

Nadere informatie

Samen vormgeven aan de toekomst

Samen vormgeven aan de toekomst Policy Design Studio Samen vormgeven aan de toekomst Sinds het voorjaar van 2015 brengen wij de Policy Design Studio in praktijk. Een kansgerichte manier om de toekomst tegemoet te treden. Wij raken steeds

Nadere informatie

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van WAAR WIJ VOOR STAAN. Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten & Democraten in het Europees Parlement Strijden voor sociale rechtvaardigheid, het stimuleren van werkgelegenheid en groei, hervorming

Nadere informatie

Eindexamen vwo maatschappijwetenschappen 2013-I

Eindexamen vwo maatschappijwetenschappen 2013-I Opgave De eurocrisis Bij deze opgave horen de teksten 9 en. Inleiding De situatie rond de gemeenschappelijke munt, de euro, is tien jaar na de introductie verre van stabiel (mei 2012). In tekst 9 beschrijft

Nadere informatie

Basisbeginselen : Brusselse ecologische economische en sociale cooperatieve. Contact

Basisbeginselen : Brusselse ecologische economische en sociale cooperatieve. Contact Brusselse ecologische economische en sociale cooperatieve BEES Coop is een project voor een coöperatieve, participatieve en niet commerciële supermarkt. Het iniatief wordt gedragen door burgers die een

Nadere informatie

Colloquium. Colloquium. Quel avenir pour la recherche scientifique en Belgique? Welke toekomst voor het wetenschappelijk onderzoek in België?

Colloquium. Colloquium. Quel avenir pour la recherche scientifique en Belgique? Welke toekomst voor het wetenschappelijk onderzoek in België? Halfrond van de Senaat Colloquium Welke toekomst voor het wetenschappelijk onderzoek in België? Hémicycle du Sénat Colloquium Quel avenir pour la recherche scientifique en Belgique? Dinsdag 3 maart 2015

Nadere informatie

MVO-Control Panel. Instrumenten voor integraal MVO-management. Extern MVO-management. MVO-management, duurzaamheid en duurzame communicatie

MVO-Control Panel. Instrumenten voor integraal MVO-management. Extern MVO-management. MVO-management, duurzaamheid en duurzame communicatie MVO-Control Panel Instrumenten voor integraal MVO-management Extern MVO-management MVO-management, duurzaamheid en duurzame communicatie Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Duurzame ontwikkeling... 4 1.1 Duurzame

Nadere informatie

BESCHERMING TEGEN DISCRIMINATIE VOOR Ú

BESCHERMING TEGEN DISCRIMINATIE VOOR Ú BESCHERMING TEGEN DISCRIMINATIE VOOR Ú De Socialistische Fractie in het Europees Parlement streeft naar de garantie dat iedereen zich volledig aanvaard voelt zoals hij of zij is, zodat we in onze gemeenschappen

Nadere informatie

GELIJKE KANSEN IN BELGIË

GELIJKE KANSEN IN BELGIË GELIJKE KANSEN IN BELGIË HISTORISCH ONDERZOEK 1. EEN WOORDJE UITLEG Tijdens het bezoek aan de Democratiefabriek hebben jullie kunnen vaststellen dat bepaalde elementen essentieel zijn om tot een democratie

Nadere informatie

Duurzaam en helder naar de toekomst

Duurzaam en helder naar de toekomst Duurzaam en helder naar de toekomst De visie en ambitie van Nefyto Visie Voor een productieve en duurzame landen tuinbouw is geïntegreerde gewasbescherming een belangrijke voorwaarde. Deze land- en tuinbouw

Nadere informatie

Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie DURVEN DELEN OP WEG NAAR EEN TOEGANKELIJKE WETENSCHAP

Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie DURVEN DELEN OP WEG NAAR EEN TOEGANKELIJKE WETENSCHAP Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie DURVEN DELEN OP WEG NAAR EEN TOEGANKELIJKE WETENSCHAP Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie!! " # "# $ -. #, '& ( )*(+ % & /%01 0.%2

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Inleiding regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst

Inleiding regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst Inleiding regeerakkoord 2017-2021 Vertrouwen in de toekomst Inleiding Mensen in Nederland hebben veel vrijheid. Nederlanders vormen een sterke groep. Iedereen kan proberen om verder te komen in zijn leven.

Nadere informatie

2017D25309 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2017D25309 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2017D25309 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

Van belang. Het verhaal van de Nederlandse Vereniging van Banken

Van belang. Het verhaal van de Nederlandse Vereniging van Banken Van belang Het verhaal van de Nederlandse Vereniging van Banken De som der delen De uitdagingen van de sector Door de NVB Van belang De nieuwe realiteit In Nederland zijn ruim tachtig Nederlandse en buitenlandse

Nadere informatie

The Sustainable Suitcase. The Sustainable Suitcase is een handige koffer voor erfgoedinstellingen die met duurzaamheid actief aan de slag willen

The Sustainable Suitcase. The Sustainable Suitcase is een handige koffer voor erfgoedinstellingen die met duurzaamheid actief aan de slag willen The Sustainable Suitcase The Sustainable Suitcase is een handige koffer voor erfgoedinstellingen die met duurzaamheid actief aan de slag willen December 2011 The Sustainable Suitcase is een handige koffer

Nadere informatie

Simone Vermeulen. Een goede businesscase start met een stakeholders analyse

Simone Vermeulen. Een goede businesscase start met een stakeholders analyse Simone Vermeulen Een goede businesscase start met een stakeholders analyse Syntens Innovatiecentrum Nieuwe verbindingen, nieuwe business 12-10-2012 > Onafhankelijke sparringpartner voor MKB-ondernemers

Nadere informatie

EuropEEs InstItuut voor onderzoek over de MEdItErranE En Euro-arabIschE samenwerking www.medea.be

EuropEEs InstItuut voor onderzoek over de MEdItErranE En Euro-arabIschE samenwerking www.medea.be Europees Instituut voor Onderzoek over de Mediterrane en Euro-Arabische Samenwerking www.medea.be V O O R S T E L L I N G Voor Europa is de samenwerking met haar naaste buren de Arabische en Mediterrane

Nadere informatie

Prins Carlos de Bourbon de Parme

Prins Carlos de Bourbon de Parme Prins Carlos de Bourbon de Parme Prins Carlos de Bourbon de Parme is directeur van INSID, Institute for Sustainable Innovation & Development. Een onafhankelijke stichting die als doel heeft het versnellen

Nadere informatie

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven alleen succesvol kunnen zijn in maatschappijen waarin mensenrechten beschermd en gerespecteerd worden. Wij erkennen

Nadere informatie

Duurzame Dialogen. over people, planet, profit

Duurzame Dialogen. over people, planet, profit Duurzame Dialogen over people, planet, profit Sinds 2013 organiseert Delta Lloyd een serie dialogen over duurzaamheid. We willen daarmee inzicht krijgen in actuele ontwikkelingen en trends en tegelijkertijd

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE

EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE CRI(97)36 Version néerlandaise Dutch version EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE TWEEDE ALGEMENE BELEIDSAANBEVELING VAN DE ECRI: SPECIALE ORGANEN OP NATIONAAL NIVEAU GERICHT OP DE BESTRIJDING

Nadere informatie

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Inez Sales Juni 2011 INHOUDSOPGAVE Leiderschap... 3 1. Leiderschap en management... 4 2. Leiderschapstijl ten behoeve van de klant... 5 3. Leiderschapstijl

Nadere informatie

28 november 2015. Onderzoek: Klimaattop Parijs

28 november 2015. Onderzoek: Klimaattop Parijs 28 november 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de

Nadere informatie

ir. Anita Wouters) Dames en heren,

ir. Anita Wouters) Dames en heren, Speech namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mw. Gerda Verburg, tijdens het congres Future Foods, Wageningen, 11 oktober 2007 (uitgesproken door Directeur-Generaal ir. Anita Wouters)

Nadere informatie

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE BUSINESS ASSURANCE STAKEHOLDERS Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 1 DNV GL 2014 Stakeholders 19 November 2015 SAFER, SMARTER, GREENER

Nadere informatie

Bijlage A: Competenties van de opleiding

Bijlage A: Competenties van de opleiding Bijlage A: Competenties van de opleiding In deze bijlage heeft een rectificatie plaatsgevonden per 30 oktober 2012. Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met

Nadere informatie

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011 Introductie Dit onderzoek vindt plaats in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Met de resultaten wil het bureau het kabinet en de politiek in het algemeen informeren over zorgen en wensen

Nadere informatie

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013 Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013 Dames en heren, Wetenschap is ontstaan uit verwondering en nieuwsgierigheid. Al

Nadere informatie

Verslag VNCI stakeholderdialoog 2013

Verslag VNCI stakeholderdialoog 2013 Verslag VNCI stakeholderdialoog 2013 Stakeholderdialoog VNCI Pieterstraat 11 3512 JT Utrecht T +31 (0) 30 234 00 31 info@vbdo.nl www.vbdo.nl Samenvatting Op 14 oktober 2013 heeft de Vereniging van de Nederlandse

Nadere informatie

Duurzame wereldvoedselvoorziening. hoe ziet dit vraagstuk eruit en in welke richting liggen de oplossingen?

Duurzame wereldvoedselvoorziening. hoe ziet dit vraagstuk eruit en in welke richting liggen de oplossingen? Duurzame wereldvoedselvoorziening hoe ziet dit vraagstuk eruit en in welke richting liggen de oplossingen? Even voorstellen: Ruben Bringsken Ondernemer in Food en ICT (focus op duurzame oplossingen) Eigenaar/participatie

Nadere informatie

Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen

Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen Van der Meer B.V. heeft in 2011 een nulmeting laten uitvoeren door een externe adviseur. Deze actie is genomen om op een objectieve

Nadere informatie

Beleggen in de toekomst. de kansen van beleggen in klimaat en milieu

Beleggen in de toekomst. de kansen van beleggen in klimaat en milieu Beleggen in de toekomst de kansen van beleggen in klimaat en milieu Angst voor de gevolgen? Stijging van de zeespiegel Hollandse Delta, 6 miljoen Randstedelingen op de vlucht. Bedreiging van het Eco-systeem

Nadere informatie

Training Duurzaamheid voor institutionele beleggers

Training Duurzaamheid voor institutionele beleggers Training Duurzaamheid voor institutionele beleggers Duurzaamheid is als een diamant: waardevol, fonkelend, en als men het licht op één van de vele facetten laat schijnen, ontstaat er een schitterend kleurenspel

Nadere informatie

Maaike Rodenburg. maaikerodenburg@hotmail.com. 1. Resultaten blz. 2 2. Conclusie blz. 3 3. Antwoorden blz. 4

Maaike Rodenburg. maaikerodenburg@hotmail.com. 1. Resultaten blz. 2 2. Conclusie blz. 3 3. Antwoorden blz. 4 Maaike Rodenburg maaikerodenburg@hotmail.com 1. Resultaten blz. 2 2. Conclusie blz. 3 3. Antwoorden blz. 4 1 In totaal zijn alle 38 supporters van Cittaslow Midden-Delfland uitgenodigd om deel te nemen

Nadere informatie

Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap

Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap 10 Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap Kim van der Hoeven 1. Inleiding Ontwikkelingen in maatschappij en samenleving denk met name aan de

Nadere informatie

Publiekssymposium Eerlijke Bankwijzer

Publiekssymposium Eerlijke Bankwijzer Page 1 of 5 U bevindt zich hier: Home Ministeries Financiën Documenten en publicaties Toespraken Publiekssymposium Eerlijke Bankwijzer Publiekssymposium Eerlijke Bankwijzer Toespraak 27-01-2011 Toespraak

Nadere informatie

2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 5 november 2015 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES

MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES E-blog HR special MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES In duurzaam inzetbaar Door Caroline Heijmans en Teresa Boons, INLEIDING Als je medewerkers en managers vraagt wat zij doen

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

HAAGSE VERKLARING INZAKE GEMEENSCHAPPELIJKE PERSPECTIEVEN:

HAAGSE VERKLARING INZAKE GEMEENSCHAPPELIJKE PERSPECTIEVEN: HAAGSE VERKLARING INZAKE GEMEENSCHAPPELIJKE PERSPECTIEVEN: Verklaring van de Ministers van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden en de Franse Republiek Inleiding DE NEDERLANDS-FRANSE BILATERALE

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 2 maatschappijleer 2 CSE GL en TL Tekstboekje GT-0323-a-11-2-b Analyse maatschappelijk vraagstuk: jeugdwerkloosheid tekst 1 FNV vreest enorme stijging werkloosheid jongeren

Nadere informatie

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ONZE VERANTWOORDELIJKHEID CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I Inhoud Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen 4 Maatschappelijke betrokkenheid

Nadere informatie

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland VERBINDT VERSTERKT VERTEGENWOORDIGT BRABANT ZEELAND IS HET STERKSTE ONDERNEMINGSNETWERK VAN UW REGIO. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie,

Nadere informatie

samen sterker Samenvatting verkiezingsprogramma Samen sterker - kansen voor iedereen

samen sterker Samenvatting verkiezingsprogramma Samen sterker - kansen voor iedereen samen sterker Samenvatting verkiezingsprogramma Samen sterker - kansen voor iedereen Voorwoord Alexander Pechtold 1 Het gaat goed met Nederland. In ons land wonen de gelukkigste, gezondste en best opgeleide

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

25 jaar NIBE - Interview Mantijn van Leeuwen

25 jaar NIBE - Interview Mantijn van Leeuwen 152 152 25 jaar NIBE - Interview Mantijn van Leeuwen 153 Interview Mantijn van Leeuwen Voor de meeste mensen ben jij nog een onbekende, zeker gerelateerd aan het NIBE. Vertel eens iets over je achtergrond,

Nadere informatie

WEDERZIJDS WAARDEREN

WEDERZIJDS WAARDEREN WEDERZIJDS WAARDEREN Een kwestie van uiten! 2012. Een e-paper over het belang van wederzijds waarderen als HR aandachtspunt in de veranderende wereld van werk. Met inzichten en tips om waarderen bespreekbaar

Nadere informatie

Programmaleider Inclusive Economy (0,8 FTE)

Programmaleider Inclusive Economy (0,8 FTE) The Broker is op zoek naar een: Programmaleider Inclusive Economy (0,8 FTE) The Broker is een thinknet, dat staat voor een gelijkwaardige, rechtvaardige, duurzame en vreedzame wereld. The Broker beoogt

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum: 22 april 2013 Betreft: Beleidsreactie op het advies "De

Nadere informatie

LEKKER BETROKKEN! Copyright VHVG / Phyllis den Brok- Phliss, jan. 2012 Lekker Betrokken! 1

LEKKER BETROKKEN! Copyright VHVG / Phyllis den Brok- Phliss, jan. 2012 Lekker Betrokken! 1 LEKKER BETROKKEN! Projectvoorstel voor het verduurzamen van de zorgsector wat betreft het aanbod van duurzame producten alsmede verduurzaming van de processen en de mens daarbinnen, uitgaande van het brede

Nadere informatie

Docentenvel opdracht 19 (campagne voor een duurzame wereld en een samenwerkend Europa)

Docentenvel opdracht 19 (campagne voor een duurzame wereld en een samenwerkend Europa) Docentenvel opdracht 19 (campagne voor een duurzame wereld en een samenwerkend Europa) Lees ter voorbereiding onderstaande teksten. Het milieu De Europese Unie werkt aan de bescherming en verbetering van

Nadere informatie

Nimva. Sociale Business Efficiënte e-marketing

Nimva. Sociale Business Efficiënte e-marketing Sociale Business Efficiënte e-marketing Hedendaagse business draait om vertrouwen. De technologische evolutie van internet, sociale media, mobiele toestellen hebben de klantenrelaties verschoven van controle

Nadere informatie

Jongeren ondersteunen en inspireren elkaar bij LOB

Jongeren ondersteunen en inspireren elkaar bij LOB Laat jezelf elf verrassen, dan komen er mooie dingen uit voort! Jongeren ondersteunen en inspireren elkaar bij LOB Laat jezelf verrassen, dan komen er mooie dingen uit voort! Jongeren ondersteunen en

Nadere informatie

Majesteit, Koninklijke Hoogheid, excellenties, dames en heren,

Majesteit, Koninklijke Hoogheid, excellenties, dames en heren, Toespraak van de minister-president, mr. dr. Jan Peter Balkenende, bijeenkomst ter ere van de 50 ste verjaardag van de Verdragen van Rome, Ridderzaal, Den Haag, 22 maart 2007 Majesteit, Koninklijke Hoogheid,

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie 14 juni 2017

Ministerie van Veiligheid en Justitie 14 juni 2017 Ministerie van Veiligheid en Justitie 14 juni 2017 1 Waar gaan we het over hebben? Aanleiding & Doel Ontwikkelingen Veranderlijnen en agenda Omgevingsadvies, wasdah? Wat gaan we doen? 3 Waarom en -toe?

Nadere informatie

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies Organisatie naam: Full Management Support Plaats: Breda Aantal medewerkers: 25 en een netwerk van ZZP ers Soort arbeidsflexibiliteit: zelfsturende teams, ondernemerschap door functionele flexibiliteit

Nadere informatie

gunstige gelegenheid

gunstige gelegenheid gunstige gelegenheid Dit boekje, dat u inzichten en tips & tricks biedt voor inclusiviteit, wordt u aangeboden door het Platform Den Haag Inclusief. De Haagse werkgevers die zich in dit platform hebben

Nadere informatie

HIJS HOKIJ DEN HAAG GEDRAGSCODE

HIJS HOKIJ DEN HAAG GEDRAGSCODE Waarom een gedragscode? Eén van de methodes om ongewenst gedrag zoals agressie, vandalisme e.d. te beperken, is het opstellen van een gedragscode. De twee belangrijkste oorzaken van ongewenst gedrag zijn

Nadere informatie

Lerende gebouwen. meer comfort & minder energie. 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft

Lerende gebouwen. meer comfort & minder energie. 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft Lerende gebouwen meer comfort & minder energie 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft 2 e Expert meeting Thermisch Actieve Gebouwen, woensdag 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

De adviezen van de Raad van Kinderen voor de Raad voor Dierenaangelegenheden

De adviezen van de Raad van Kinderen voor de Raad voor Dierenaangelegenheden De adviezen van de Raad van Kinderen voor de Raad voor Dierenaangelegenheden De Raad van Kinderen denkt mee met de Raad voor Dierenaangelegenheden over hoe hond en mens goed kunnen samenleven De Raad voor

Nadere informatie

Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie

Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie Mr Roger VAN BOXTEL, Minister of City Management and Integration, Netherlands Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie 21-22 mei 2001 Enkel gesproken tekst geldt Tweede

Nadere informatie

Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010

Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010 Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010 Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie: Conferentie over Biodiversiteit in een veranderende wereld 8-9 september 2010 Internationaal Conventiecentrum

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

Impressie Werkbijeenkomst Coalitie voor Inclusie 30-09-08

Impressie Werkbijeenkomst Coalitie voor Inclusie 30-09-08 Impressie Werkbijeenkomst Coalitie voor Inclusie 30-09-08 Op dinsdag 30 september kwamen zo n 25 mensen in Utrecht bijeen om met elkaar te kijken welke onderwerpen van belang zijn om als Coalitie verder

Nadere informatie

Onderwerp Teleseminar

Onderwerp Teleseminar Gratis Teleseminar Human Engineering 24 oktober 2012 Onderwerp Teleseminar 3 'Human Engineering'-valkuilen voor ontwerpers en ingenieurs: Hoe je ze vermijdt en ombuigt in kansen om meer te bereiken! Saskia

Nadere informatie

Reactie van de Nederlandse Monitoring Commissie Corporate Governance Code op:

Reactie van de Nederlandse Monitoring Commissie Corporate Governance Code op: Reactie van de Nederlandse Monitoring Commissie Corporate Governance Code op: 1. het voorstel van de Europese Commissie tot aanpassing van de Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid in de HR praktijk Onderzoeksrapport 2012

Duurzame inzetbaarheid in de HR praktijk Onderzoeksrapport 2012 Duurzame inzetbaarheid in de HR praktijk Onderzoeksrapport 2012 Zicht krijgen op duurzame inzetbaarheid en direct aan de slag met handvatten voor HR-professionals INHOUDSOPGAVE 1. Duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

Business Model Innovation Guide

Business Model Innovation Guide Business Model Innovation Guide Over waarom business model innovatie cruciaal is en hoe je dat aanpakt Uitgave: April 2016 Auteur: Eefje Jonker-van Dun Strategy Designer & Managing Director Business Models

Nadere informatie

In november 2017 wordt het event Made in Maastricht gehouden. De kern van het event is een

In november 2017 wordt het event Made in Maastricht gehouden. De kern van het event is een Samenvatting In november 2017 wordt het event Made in Maastricht gehouden. De kern van het event is een tentoonstelling/expo, die de parels van Maastrichts ondernemerschap laat zien. De hoofddoelstelling

Nadere informatie

Ook blijkt MVO bij te dragen aan een hogere arbeidsproductiviteit en een lager ziekteverzuim.

Ook blijkt MVO bij te dragen aan een hogere arbeidsproductiviteit en een lager ziekteverzuim. 1 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Onder Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) wordt verstaan het resultaatgerichte proces waarbij je onderneming de verantwoordelijkheid neemt voor de effecten

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

Opening Majesteit, dames en heren, ook ik heet u vandaag van harte welkom op het jaarlijkse pensioenseminar van DNB.

Opening Majesteit, dames en heren, ook ik heet u vandaag van harte welkom op het jaarlijkse pensioenseminar van DNB. Speech Joanne Kellermann Pensioenseminar 2014 Opening Majesteit, dames en heren, ook ik heet u vandaag van harte welkom op het jaarlijkse pensioenseminar van DNB. Voor mij is dit een bijzonder moment:

Nadere informatie

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander Inhoud 1 Inleiding 2 Ondernemen in een veranderende wereld 1 Veranderende tijden 3 2 Waarom zingeving in werk steeds belangrijker wordt! 3 3 Mens en wereld als energetisch geheel van nature in beweging

Nadere informatie

Gastvrijheid ontwikkelen en borgen: 25 handvatten

Gastvrijheid ontwikkelen en borgen: 25 handvatten Analyseer 1. Meet de beleving van de gast. Meet regelmatig zodat je blijft monitoren en verbeteren. Tools voor gastbelevingsonderzoek: a. Klanttevredenheidsonderzoek, zoals NPO, stel vooral relevante vragen

Nadere informatie

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EEN KENNISUPDATE OVER DE BELANGRIJKSTE STRATEGISCHE CONCEPTEN EN REFERENTIEKADERS 2 VOORWOORD In deze economische realiteit

Nadere informatie

Verbondscourse Programma

Verbondscourse Programma Verbondscourse 2016 Programma Het Verbond organiseert ieder jaar voor de leden een Verbondscourse voor veelbelovende, talentvolle managers en jonge directieleden van verzekeringsmaatschappijen. Het Verbond

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL DE VOORHOEDE VAN DIGITAL Betalingen vormen het hart van e-commerce. Maar de digitalisering heeft voor banken veel meer potentie dan alleen betalingen. Daarom investeert ABN AMRO in de ontwikkeling van

Nadere informatie

Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011

Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011 Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011 Dames en heren, Degenen, die hier te lande na 1820 verbetering van

Nadere informatie

Sustainable solutions from a multidisciplinary approach

Sustainable solutions from a multidisciplinary approach Sustainable solutions from a multidisciplinary approach Infrastructures & Mobility Delft Research Initiatives Delft Research Initiatives Energie, Gezondheid, Infrastructuren & Mobiliteit, en Leefomgeving

Nadere informatie

NATUURLIJK VERANTWOORD

NATUURLIJK VERANTWOORD NATUURLIJK VERANTWOORD CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I V Inhoud Voorwoord Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen

Nadere informatie

Welkom. Investeren in talent loont

Welkom. Investeren in talent loont Welkom Investeren in talent loont Symposium Investeren in talent loont Uw gastheer: Chris van Bokkum TechniekTalent.nu Investeren in talent Hans van der Spek Manager Kenniscentrum HRM / Berenschot Actuele

Nadere informatie

Werkgevers Ondernemers. In gesprek over de inhoud van het onderwijs

Werkgevers Ondernemers. In gesprek over de inhoud van het onderwijs Werkgevers Ondernemers In gesprek over de inhoud van het onderwijs 1 Algemeen Doe mee en praat mee! Antwoord of reactie op deze vraag? Dé landelijke dialoog over ons onderwijs en de toekomst. Deel gedachten,

Nadere informatie

van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Jet Bussemaker, tijdens de 4 e Nationale Mantelzorglezing 2009 Rotterdam, 11 juni 2009

van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Jet Bussemaker, tijdens de 4 e Nationale Mantelzorglezing 2009 Rotterdam, 11 juni 2009 Directie Voorlichting en Communicatie Parnassusplein 5 Postbus 20350 2500 EJ Den Haag T 070 340 79 11 T 070 340 60 00 F 070 340 62 92 Hebt u 's avonds of in het weekend dringend een voorlichter nodig,

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen

Nadere informatie

Innovatie support gids

Innovatie support gids Innovatie support gids Uw gids naar resultaat 1 Uw gids naar resultaat Innovatief duurzaam drukwerk Het drukwerk van deze gids is uitgevoerd in waterloos offset met inkt op plantaardige basis, dit resulteert

Nadere informatie

We staan voor fundamentele keuzes bij deze verkiezingen. Kiezen we ervoor om de kloof

We staan voor fundamentele keuzes bij deze verkiezingen. Kiezen we ervoor om de kloof stem voor verandering Het verkiezingsprogramma in 5 minuten We staan voor fundamentele keuzes bij deze verkiezingen. Kiezen we ervoor om de kloof tussen arm en rijk te vergroten? Of kiezen we ervoor om

Nadere informatie

APPRECIATIVE INQUIRY Conversaties die bijdragen aan succesvol leren, veranderen en vernieuwen

APPRECIATIVE INQUIRY Conversaties die bijdragen aan succesvol leren, veranderen en vernieuwen Nieuwsbrief oktober 2015 APPRECIATIVE INQUIRY Conversaties die bijdragen aan succesvol leren, veranderen en vernieuwen Beste , Appreciative Inquiry (Waarderend Actieonderzoek) is al jarenlang

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst Veldhovens Ondernemers Contact Donderdag 21 februari 2013 Welkom

Deelnemersbijeenkomst Veldhovens Ondernemers Contact Donderdag 21 februari 2013 Welkom Deelnemersbijeenkomst Veldhovens Ondernemers Contact Donderdag 21 februari 2013 Welkom Waar hebben we het over? - Historie. - De Franse Tijd. - Het BMW Dealerschap. - De Veranderende Markt. - De Wereld

Nadere informatie

Opvoeden in andere culturen

Opvoeden in andere culturen Opvoeden in andere culturen Bevorderen en versterken: competenties vergroten Een betere leven DVD 1 Bevolkingsgroepen aantal Allochtoon3.287.706 Autochtoon13.198.081 Europese Unie (exclusief autochtoon)877.552

Nadere informatie

2011 YOURREPUTATION 2

2011 YOURREPUTATION 2 1 2011 YOURREPUTATION 2 Social media guidelines opstellen voor je organisatie Hoewel sommige managers nog tegen proberen te stribbelen is het al lang een feit: medewerkers zitten op social media, en doen

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Beleggen. Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus

Beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Beleggen. Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus Beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus Juni 2014 1. Inleiding Dit Beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Beleggen dient als leidraad en toetssteen

Nadere informatie

adviseurs voor intercultureel management Postbus 96044 1006 EA Amsterdam T +31(0)20 475 00 00 F +31(0)20 475 12 34 E info@mexit.nl www.mexit.

adviseurs voor intercultureel management Postbus 96044 1006 EA Amsterdam T +31(0)20 475 00 00 F +31(0)20 475 12 34 E info@mexit.nl www.mexit. Mexit helpt bedrijven en organisaties de kansen die de veelkleurige samenleving biedt ten volle te benutten. Onze bijna twintig medewerkers richten zich op beleidsontwikkeling, onderzoek, communicatie

Nadere informatie

Erasmus Universiteit Rotterdam. De universiteit voor denkers en doeners. Integriteitscode. CODE:i

Erasmus Universiteit Rotterdam. De universiteit voor denkers en doeners. Integriteitscode. CODE:i Erasmus Universiteit Rotterdam. De universiteit voor denkers en doeners. Integriteitscode CODE:i Missie De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) heeft als primaire taken het genereren en overdragen van

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Maandag 30 januari 2012 Studiedag Duurzaam Betrokken Kinderboerderijen Stefanie Lap Opbouw workshop Definitie Motivatoren voor bedrijven Omvang Huidige ontwikkelingen

Nadere informatie

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Welke uitgangspunten geven richting aan ons gedrag? INLEIDING Deze gedragscode beschrijft de waarden die richting geven aan het werken bij het Bureau Financieel Toezicht

Nadere informatie