Bedrijfslocaties in Amsterdam 2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijfslocaties in Amsterdam 2006"

Transcriptie

1 Bedrijfslocaties in Amsterdam 2006 Een overzicht van de voorraad uitgeefbare kantoor-, bedrijven- en haventerreinen per 1 januari 2006 Bedrijfslocaties in Amsterdam 2006 Bedrijfslocaties in Amsterdam 2006 Gemeentelijk Havenbedrijf Ontwikkelingsbedrijf Economische Zaken Dienst Ruimtelijke Ordening

2 Bedrijfslocaties in Amsterdam 2006 Bedrijfslocaties in Amsterdam 2006 Bedrijfslocaties in Amsterdam 2006

3 Bedrijfslocaties in Amsterdam 2006 Een overzicht van de ontwikkelingsmogelijkheden voor kantoor- en bedrijfsruimte en uitgiftemogelijkheden van bedrijven- en haventerreinen per januari 2006 bedrijfslocaties 2006 >

4 > bedrijfslocaties 2006

5 Inhoud 1 Inleiding 5 2 Totaalbeeld Kantoren 0 Nieuwbouw van kantoren in Amsterdam 7 De ontwikkelingscapaciteit van kantoorruimte op 1 januari Bedrijfsruimte in de woonomgeving 9 De ontwikkelingscapaciteit van bedrijfsruimte op 1 januari Bedrijven- en haventerreinen 10 De uitgifte van bedrijven- en haventerreinen in Amsterdam 10 De uitgeefbare voorraad van bedrijvenen haventerreinen op 1 januari Niet-havengerelateerde droge bedrijventerreinen 11 Haventerreinen 12 Uitgeefbaar terrein naar grondbeheerder 12 3 Projectbladen per stadsdeel 13 A Centrum 15 kantoorruimte K1 Westerdokseiland 15 K2 Westelijk Stationseiland 15 K3 Oosterdokseiland 15 K4 Czaar Peterbuurt 16 K5 Oostenburgereiland 16 bedrijfsruimte B1 Westerdokseiland 17 B2 Westerstraat 17 B3 Czaar Peterbuurt 18 B4 Burgwallen 18 B Westpoort 19 kantoorruimte K6 Amsterdam Teleport 19 K7 Sloterdijk I 19 K8 Alfa-driehoek 20 K9 Minervahaven 20 bedrijven- en haventerreinen A Afrikahaven 21 B Atlaspark West 22 C Atlaspark Oost 22 D Amerikahaven Noordwest 23 E Amerikahaven Zuidwest 23 F Amerikahaven Noordoost 24 G Amerikahaven Zuidoost 24 H Westhaven West 25 I Westhaven Oost 25 J Petroleumhaven e.o. 26 K Mercuriushaven 26 L Sloterdijk I 27 M Sloterdijk III 28 C Westerpark 29 kantoorruimte K10 Spaarndammerhout 29 K11 Westergasfabriek 29 bedrijfsruimte B5 Barentszplein 30 B6 Houtmankade 30 B7 Gillis van Ledenberchstraat 30 B8 Houthavens 31 B9 Spaarndammerhout 31 bedrijven- en haventerreinen N Bedrijventerrein Westerpark 32 D Oud-West 33 kantoorruimte K12 Bilderdijkkkade 33 bedrijfsruimte B10 Bilderdijkkade 34 B11 2e Kostverlorenkade 34 G Zeeburg 35 kantoorruimte K13 Oostelijke Handelskade 35 K14 Zeeburgerpad 35 K15 Zeeburgereiland 36 K16 IJburg 36 bedrijfsruimte B12 Indische Buurt 37 B13 Zeeburgereiland 38 B14 IJburg 38 bedrijven- en haventerreinen O Bedrijventerrein Cruquius 40 P Bedrijventerrein Steigereiland 40 H Bos en Lommer 42 kantoorruimte K17 Laan van Spartaan 42 bedrijfsruimte B15 Laan van Spartaan 43 B16 Kolenkitbuurt (Zuidelijk Veld) 43 B17 Kolenkitbuurt (Ringspoorzone) 43 B18 Ferdinand Huyckstraat 44 B19 Admiraal de Ruyterweg 44 J De Baarsjes 45 bedrijfsruimte B20 Admiralenbuurt 45 B21 Mercatorpark 45 B22 Postjesweg 45 bedrijfslocaties 2006 > 3

6 N Amsterdam-Noord 46 kantoorruimte K18 Centrum Amsterdam Noord 46 K19 Cornelis Douwes-terrein 47 K20 NDSM-werf 47 K21 De Banne 47 K22 Buiksloterham 48 K23 Overhoeks 48 bedrijfsruimte B23 De Banne 49 B24 Centrum Amsterdam Noord 49 B25 Nieuwendam-Noord 49 B26 Buiksloterham 50 B27 Shell-terrein 50 bedrijven- en haventerrein Q Cornelis Douwesterrein 51 P Geuzenveld/Slotermeer 52 kantoorruimte K24 Buurt Ne9en 52 K25 Geuzenveld-Zuid 52 K26 Buurt 5 52 K27 Noordoever 52 bedrijfsruimte B28 Buurt ne9en 53 B29 Geuzenveld-Zuid 53 B30 Buurt 5 53 B31 Noordoever 54 B32 Osdorper Binnenpolder 54 B33 Spieringhorn 54 Q Osdorp 55 kantoorruimte K28 De Punt 55 K29 Osdorp Midden Noord 55 K30 Centrum Amsterdam Nieuw West 56 K31 Meer en Oever 56 bedrijfsruimte B34 Osdorp Midden Noord 57 B35 De Punt 57 bedrijven- en haventerreinen R Airport Business Park Amsterdam Osdorp 58 R Slotervaart 59 kantoorruimte K32 Overtoomse Veld 59 K33 Cornelis Lelylaan e.o. 59 K34 Koningin Wilhelminaplein 59 K35 Delflandplein 60 K36 RID-gebied 60 K37 Sloterzoom 60 K38 Riekerpolder 61 K39 Oude Haagseweg 61 bedrijfsruimte B36 Staalmanplein/Delflandplein 62 B37 Overtoomse Veld 62 B38 Koningin Wilhelminaplein 62 T Zuidoost 64 kantoorruimte K40 Centrumgebied Amsterdam Zuidoost 64 K41 Amstel III 64 K42 Academisch Medisch Centrum 65 K43 Station Holendrecht e.o. 65 K44 Marktplein 66 K45 Huigenbos 66 K46 Karspeldreef 66 bedrijfsruimte B39 Daalwijkdreef 67 B40 Marktplein 67 B41 Huigenbos 68 B42 Holendrecht 68 B43 Karspeldreef 69 B44 Grubbehoeve 69 B45 Kromwijkdreef 69 bedrijven- en haventerreinen S Bedrijvengebied Zuidoost 70 U Oost/Watergraafsmeer 71 kantoorruimte K47 Science Park Amsterdam 71 K48 Polderweggebied 71 K49 Wibautstraat 72 K50 Eenhoorn 72 K51 Amstelstation 72 K52 Overamstel 73 K53 Weespertrekvaart-Zuid 73 bedrijfsruimte B46 Polderweggebied 74 B47 Dapperbuurt 74 B48 Oosterparkbuurt 74 B49 Wibautstraat 75 B50 Eenhoorn 75 B51 Overamstel 75 B52 Amstelcampus 77 V Oud Zuid 78 bedrijven- en haventerreinen T Bedrijventerrein Schinkel 78 W ZuiderAmstel 79 kantoorruimte K54 De Cuserstraat 79 K55 Zuidas 80 Bijlage 81 Adressen Stadsdelen en Ondernemersloket 85 Colofon 87 4 > bedrijfslocaties 2006

7 1 Inleiding Deze rapportage geeft een overzicht van de voorraad te ontwikkelen kantoor- en bedrijfsruimte en uitgeefbare bedrijven- en haventerreinen in Amsterdam. Een goed inzicht in het aanbod is noodzakelijk om tijdig te kunnen voorzien in de behoefte aan deze terreinen. Dit is van groot belang voor een gezonde economische ontwikkeling en werkgelegenheidsgroei. De rapportage biedt geïnteresseerde bedrijven, beleggers, projectontwikkelaars en makelaars een goed overzicht van de vestigings- en ontwikkelingsmogelijkheden in Amsterdam. De voorraad te ontwikkelen kantoor- en bedrijfsruimte en uitgeefbare bedrijven- en haventerreinen wordt verdeeld in drie categorieën: direct uitgeefbaar/te ontwikkelen (binnen één jaar); niet-direct uitgeefbaar/te ontwikkelen, maar wel binnen vijf jaar uitgeefbaar te maken/te ontwikkelen; niet binnen vijf jaar uitgeefbaar te maken/te ontwikkelen. Bij het wel of niet direct-uitgeefbaar zijn van een terrein spelen verschillende factoren een rol. Genoemd kunnen worden: verwerving van de grond, bodemsanering, planologische procedures, vergunningen, technisch bouwrijp maken en de aanleg van infrastructuur. In aanbouw genomen kantoor- en bedrijfsruimte en uitgegeven bedrijven- en haventerreinen zijn niet in deze rapportage opgenomen, uitgiftemogelijkheden op herstructureringsterreinen wel. In het overzicht zijn zowel bestaande locaties als plannen voor nieuwe terreinen opgenomen. Hiermee wordt inzicht verkregen in de omvang van de voorraad op dit moment en in de toekomst. Het aanbod is continu in beweging door uitgifte van terreinen, voortgaande planvorming en herstructurering of transformatie van bestaande gebieden. Deze rapportage is daarom slechts een momentopname. Het geeft een beeld van de ontwikkelingsmogelijkheden op 1 januari Het kan dus voorkomen dat een terrein al is uitgegeven of niet meer vrij beschikbaar is. Wijzigingen in het aanbod die in de loop van het jaar plaatsvinden worden meegenomen in de inventarisatie van volgend jaar. De samenstellers van het rapport hebben geprobeerd een zo volledig mogelijk beeld van het aanbod te geven, maar zijn zich er van bewust dat het mogelijk is dat locaties ontbreken of informatie van een locatie inmiddels gewijzigd is. Daarom worden de ontwikkelingsmogelijkheden regelmatig gemonitord. Segmenteringsmodel Gewerkt wordt met een segmenteringsmodel voor bedrijfslocaties in Amsterdam (zie de bijlage voor een nadere toelichting). Op basis hiervan kunnen vier typen terreinen worden onderscheiden: kantoorlocaties, bedrijfsruimten in de woonomgeving, bedrijventerreinen en haventerreinen. Deze kunnen nader worden onderverdeeld in de volgende subtypen: kantoorlocaties kantoren kantoorachtig bedrijfsruimten plint (verzamel)gebouw bedrijventerreinen kleinschalig } gemengde schaal droge terreinen grootschalig haventerreinen havengerelateerd kadegebonden natte terreinen Bij de inventarisatie van kantoorlocaties en bedrijfsruimte in de woonomgeving wordt gekeken naar het nieuw te ontwikkelen oppervlak (in m² bruto vloeroppervlak). Daarbij worden alle bekende plannen in de stad voor nieuwe kantoor- en bedrijfsruimten in beeld gebracht. Voor de bedrijven- en haventerreinen is het uitgeefbare terreinoppervlak (in hectare netto terrein) geïnventariseerd. bedrijfslocaties 2006 > 5

8 Opzet In hoofdstuk 2 van deze rapportage wordt een totaalbeeld geschetst van oplevering en uitgifte en van de ontwikkelingscapaciteit van kantoorruimten, bedrijfsruimten in de woonomgeving en de voorraad uitgeefbare bedrijventerreinen en haventerreinen in Amsterdam. In hoofdstuk 3 zijn per stadsdeel projectbladen opgenomen voor alle geïnventariseerde ontwikkelingsmogelijkheden. Kantoor- en bedrijfsruimte in aanbouw en uitgegeven bedrijven- en haventerreinen worden niet weergegeven. In de bijlage wordt een aantal definities gegeven. Hiermee wordt inzichtelijk op welke wijze de voorraad uitgeefbare bedrijfslocaties is geïnventariseerd. In deze rapportage is een losse overzichtskaart van Amsterdam opgenomen. Hierop staan alle geïnventariseerde uitgiftemogelijkheden aangegeven. Daarbij wordt ook de relatie met de hoofdinfrastructuur, de uitgegeven bedrijven- en haventerreinen en de belangrijkste kantoorlocaties duidelijk. De nummers en letters op de kaart verwijzen naar het nummer of de letter van het projectblad uit hoofdstuk 3 met de bijbehorende informatie. 6 > bedrijfslocaties 2006

9 2 Totaalbeeld Kantoren Nieuwbouw van kantoren in Amsterdam In 2005 is in Amsterdam m² kantoorruimte opgeleverd: m² in Zuideramstel: Zuidas, Buitenveldert m² in Oost/Watergraafsmeer: Overamstel m² in Zuidoost: Hoofdcentrum Zuidoost, Bijlmerdreef m² in Zeeburg: Oostelijke Handelskade, IJburg m² in Noord (Buiksloterham) m² in Slotervaart (Postjesweg, Delflandlaan) m² in overig Amsterdam (Geuzenveld-Slotermeer, Oud-Zuid, De Baarsjes, Centrum) Sinds 1981 is in Amsterdam m² kantoorruimte opgeleverd. Dit komt neer op gemiddeld m² per jaar. De nieuwbouw van kantoren heeft zich in sterke mate binnen de grotere kantoorgebieden en het centrum voltrokken. Sinds 1981 is vooral kantoorruimte opgeleverd in de stadsdelen Zuidoost: m² (34 procent), Westpoort (Amsterdam Teleport en Alfa-driehoek): m² (18 procent), Zuideramstel: m² (15 procent), Oost/Watergraafsmeer: m² (8 procent), Centrum: m² (8 procent) en Slotervaart-Overtoomse Veld: m² (7 procent). Figuur 1 ontwikkeling van de kantorenmarkt in Amsterdam bedrijfslocaties 2006 > 7

10 Figuur 2 aanbouw en oplevering van kantoorruimte in Amsterdam Figuur 3 ontwikkeling van de nieuwbouwcapaciteit en oplevering van kantoorruimte in Amsterdam Binnen de nieuwbouw kan onderscheid worden gemaakt in vier perioden. In de periode 1981 t/m 1986 werd gemiddeld m² kantoorruimte per jaar opgeleverd. Hierop volgde een nieuwbouwgolf, waarbij in de periode 1987 t/m 1992 gemiddeld m² per jaar werd opgeleverd. Omdat de voorraad kantoorruimte hierdoor jaren achtereen veel sneller groeide dan het kantoorgebruik, werd het evenwicht op de kantorenmarkt ingrijpend verstoord. In reactie op het overaanbod dat hiervan het gevolg was, viel de nieuwbouw in de periode 1993 t/m 1998 sterk terug tot gemiddeld m² kantoorruimte per jaar. Deze beperkte nieuwbouwproductie heeft geleid tot een grote schaarste op de Amsterdamse kantorenmarkt en een forse toename van bouwinitiatieven. Hierdoor is in de periode 1999 t/m 2004 gemiddeld m² per jaar opgeleverd en m² in Ten opzichte van de voorraad aan het begin van het jaar is vorig jaar 2,1 procent opgeleverd. De groei van het kantoorgebruik viel door de stagnerende economie in 2002 terug naar 1 procent. In 2003 daalde het gebruik zelfs (voor het eerst in twintig jaar) met 0,5 procent. In 2004 was ondanks een beperkte nationale economische groei sprake van een krachtig herstel in de groei van het kantoorgebruik in Amsterdam met 2,1 procent, gevolgd door een groei in 2005 met 1,2 procent. Omdat de voorraad maar iets sneller toenam dan het kantoorgebruik is het percentage leegstand vorig jaar vrijwel gelijk gebleven op 18,4 procent van de voorraad en de leegstand waarvoor nog geen gebruiker bekend is op 15,6 procent. In 2005 is gestart met de bouw van m² kantoorruimte. Samen met de al voor 2005 in aanbouw genomen kantoorruimte was januari 2006 in Amsterdam m² kantoorruimte in aanbouw. Ten opzichte van de voorraad komt dit neer op 1,8 procent (bron t/m 2003: Dienst Ruimtelijke Ordening; : Kantorenmonitor B.V.). 8 > bedrijfslocaties 2006

11 De ontwikkelingscapaciteit van kantoorruimte op 1 januari 2006 In de projectbladen staat per project aangegeven wat de nog te ontwikkelen nieuwbouwcapaciteit is. Kantoorruimte die 1 januari 2006 al in aanbouw was is buiten beschouwing gelaten. Projecten voor kantoorruimte waarbij geen sprake is van nieuwbouw, maar die door een functiewijziging ontwikkeld kunnen worden zijn niet in de totaaltelling meegenomen. Op basis van de voor het Platform Bedrijven en Kantoren Noordvleugel aangeleverde informatie blijkt dat de totale (potentiële) ontwikkelingscapaciteit van kantoor- en kantoorachtige ruimte in Amsterdam op locaties waar nog niet met de bouw was begonnen (direct plus niet-direct beschikbaar) exclusief als p.m. opgenomen plannen m² kantoorruimte beslaat. Deze ontwikkelingscapaciteit maakt een theoretische uitbreiding van de voorraad kantoorruimte (6,7 miljoen m²) met 50 procent mogelijk. Daarvan kan op locaties waar direct met de bouw kan worden gestart in totaal m² worden gerealiseerd. Deze capaciteit was januari 2006 op m² na bij ontwikkelaars of toekomstige gebruikers in voorbereiding/optie. Binnen de niet-direct te ontwikkelen nieuwbouwmogelijkheden wordt onderscheid gemaakt naar m² op locaties waar ontwikkelingen vóór 2011 van start kunnen gaan en m² op locaties die pas vanaf 2011 beschikbaar kunnen komen dan wel die -gezien de omvangrijke ontwikkelingscapaciteit- vooralsnog niet vóór 2011 in ontwikkeling hoeven te worden genomen. Mede naar aanleiding van de Nota Investeringsprioriteiten en het Programma Ruimtelijke Investeringen 2004 zal de aandacht van de markt vooral moeten worden gericht op de al beschikbare en/of in ontwikkeling zijnde kavels. Alleen voor ondernemingen die zich nergens anders binnen de regio willen vestigen wordt medewerking verleend aan overige uitwerkingsplannen. Voor zover mogelijk worden de locaties gefaseerd ontwikkeld, waarbij het ontwikkelingstempo afgestemd wordt op de marktvraag. Daarnaast zijn er nog enkele locaties (zoals NDSM-werf en Zeeburgereiland) waar (een deel van) de ontwikkelingsmogelijkheden in afwachting van nadere planuitwerking als p.m. zijn opgenomen. Overzicht van de ontwikkelingscapaciteit in m 2 van kantoorruimte per 1 januari 2006 naar stadsdeel (vrijwel direct) te ontwikkelen binnen 5 jaar te ontwikkelen niet binnen totale in onder- vrij in onder- vrij 5 jaar te ontwikkelingsstadsdeel handeling uitgeefbaar handeling uitgeefbaar ontwikkelen capaciteit Centrum Westpoort Westerpark Oud-West Zeeburg Bos en Lommer Noord Geuzenveld/Slotermeer Osdorp Slotervaart Zuidoost Oost/Watergraafsmeer Zuideramstel totaal Bedrijfsruimten in de woonomgeving De ontwikkelingscapaciteit van bedrijfsruimte op 1 januari 2006 In de projectbladen staat per project aangegeven wat de nog te ontwikkelen nieuwbouwcapaciteit is. Bedrijfsruimte die 1 januari 2006 al in aanbouw was, is buiten beschouwing gelaten. Projecten voor bedrijfsruimte waarbij geen sprake is van nieuwbouw, maar die door een functiewijziging ontwikkeld kunnen worden (in totaal m²) zijn op de projectbladen tussen haakjes weergegeven en niet meegenomen in de totaaltelling. Ook woonwerkeenheden worden in de totaaltelling buiten beschouwing gelaten. Ten opzichte van vorig jaar zijn de bedrijfsruimten, welke zijn gelegen op bedrijventerreinen, in de rapportage van 2006, ondergebracht bij de projectbladen van bedrijventerreinen. Op basis van de planinventarisatie is becijferd dat de totale (potentiële) ontwikkelingscapaciteit van bedrijfsruimte in Amsterdam op locaties waar nog niet met de bouw was begonnen (direct plus niet-direct beschikbaar) exclusief als p.m. opgenomen plannen m² bedrijfsruimte beslaat. Daarvan kan op locaties waar direct met de bouw kan worden gestart in totaal m² worden gerealiseerd. Deze capaciteit was januari 2006, op m 2 na, in voorbereiding. Binnen de niet-direct te ontwikkelen nieuwbouwmogelijkheden wordt onderscheid gemaakt naar m² op locaties waar ontwikkelingen vóór 2011 van start kunnen gaan en m² op locaties die pas vanaf 2011 beschikbaar kunnen komen. Voorts zijn er plannen voor omzetting van panden voor in totaal m² bedrijfsruimte. bedrijfslocaties 2006 > 9

12 Overzicht van de ontwikkelingscapaciteit in m 2 van bedrijfsruimte per 1 januari 2006 naar stadsdeel (vrijwel direct) te ontwikkelen binnen 5 jaar te ontwikkelen niet binnen totale in onder- vrij in onder- vrij 5 jaar ontwikkelingsstadsdeel handeling uitgeefbaar handeling uitgeefbaar ontwikkelen capaciteit Centrum Westerpark Oud-West Zeeburg Bos en Lommer De Baarsjes Noord Geuzenveld/Slotermeer Osdorp Slotervaart Zuidoost Oost/Watergraafsmeer totaal A dam (excl. functiewijziging) totaal A dam (functiewijziging) (8.650) 0 (2.900) (3.500) 0 (15.050) 2.3 Bedrijven- en haventerreinen De uitgifte van bedrijven- en haventerreinen in Amsterdam Bij de uitgifte van terreinen wordt onderscheid gemaakt naar haventerreinen en bedrijventerreinen. Kadegebonden haventerreinen zijn grootschalig, gelegen bij één van de havenbekkens of langs diep vaarwater direct vanaf het water bereikbaar (te maken) middels een steiger of een kade. Hevengerelateerde haventerreinen zijn gelegen op een grotere afstand van de oever en zijn bedoeld voor havengerelateerde activiteiten. De bedrijventerreinen liggen verspreid in de stad (waarvan ook enkele nabij de zeehaven) en zijn bedoeld voor bedrijfsactiviteiten die geen directe relatie met de zeehaven hoeven te hebben. Voor bedrijventerreinen wordt onderscheid gemaakt naar schaalgrootte van de uitgiftemogelijkheden: kleinschalig (kavels < 0,5 hectare); gemengde schaal (kavels 0,5-1 hectare) en grootschalig (kavels > 1 hectare). In de praktijk zijn echter ook kleinschalige kavels uitgeefbaar op bedrijventerreinen met een gemengde en grootschalige schaal. In Amsterdam is in 2005 in totaal 23,8 hectare terrein uitgegeven, waarvan 2,1 hectare op bedrijventerreinen en 21,7 hectare op haventerreinen. Daarmee lag de uitgifte van van bedrijventerreinen ver onder het langjarig gemiddelde en van haventerreinen iets onder het niveau van het langjarig gemiddelde. De totale uitgifte van bedrijvenen haventerreinen loopt de laatste jaren terug. In 2004 werd in totaal nog 29,8 hectare uitgegeven, in 2003 was dit 38,2 hectare en in 2002 werd zelfs 42,0 hectare. Jaarlijks loopt de uitgifte per segment sterk uiteen. Het uitgifteniveau wordt in sterke mate beïnvloed door incidentele uitgiften met een groot oppervlak. In de periode 1991 t/m 2005 werd per jaar gemiddeld 0,8 hectare kleinschalige terreinen uitgegeven, 5,6 terreinen met een gemengde schaal, 3,4 hectare grootschalige terreinen, 4,0 hectare havengerelateerde terreinen en 19,5 hectare kadegebonden terreinen. Figuur 4 de uitgifte van bedrijven- en haventerreinen in Amsterdam 10 > bedrijfslocaties 2006

13 In 2005 vonden uitgiften van terreinen op de volgende locaties plaats: Uitgifte op haventerreinen en bedrijventerreinen in 2005 Terrein Uitgifte in hectare Type terrein Afrikahaven 0,1 Kleinschalig totaal kleinschalige terreinen 0,1 IJburg Steigereiland 0,4 Gemengde schaal Sloterdijk III Zuid 1,6 Gemengde schaal totaal gemengde schaal terreinen 2,0 Amerikahaven Noordoost 1,5 Havengerelateerd Amerikahaven Zuidoost 0,1 Havengerelateerd Westhaven-West 0,1 Havengerelateerd Atlaspark West 0,2 Havengerelateerd Atlaspark Oost 1,4 Havengerelateerd Petroleumhaven e.o. 0,1 Havengerelateerd totaal havengerelateerde terreinen 3,4 Amerikahaven Zuidoost 3,5 Kadegebonden Amerikahaven Zuidwest 6,5 Kadegebonden Westhaven-Oost 3,0 Kadegebonden Mercuriushaven 0,5 Kadegebonden Petroleumhaven e.o. 4,8 Kadegebonden totaal kadegebonden terreinen 18,3 totaal 23,8 De uitgeefbare voorraad van bedrijven- en haventerreinen op 1 januari 2006 Op 1 januari 2006 bedraagt de totale voorraad uitgeefbare bedrijven- en haventerreinen 664,7 hectare, waarvan 243,2 hectare niet-havengerelateerde droge terreinen (36 procent), 131,3 hectare havengerelateerde droge terreinen (20 procent) en 290,2 hectare kadegebonden terreinen (44 procent). Van de totale terreinvoorraad is 90 procent direct uitgeefbaar. Circa 7 procent van het aanbod kan binnen vijf jaar beschikbaar worden gemaakt voor uitgifte en ongeveer 3 procent van de grondvoorraad kan over vijf jaar of meer beschikbaar worden gemaakt voor uitgifte. Op 1 januari 2006 rust op 40 procent van de direct uitgeefbare voorraad een onderhandeling/optie. In vergelijking met 1 januari 2005 is de totale voorraad uitgeefbare bedrijventerreinen met circa 4,3 hectare toegenomen. Dit is deels te wijten aan een administratieve correctie van een aantal binnenstedelijke terreinen, die in het vorige rapport onder Bedrijfsruimten in de woonomgeving geregistreerd stonden. Deze zijn in dit rapport onder Bedrijven- en haventerreinen geregistreerd. De uitgiftevoorraad van niet-havengerelateerde droge terreinen steeg mede hierdoor van 235,9 naar 243,2 hectare; de uitgiftevoorraad aan havengerelateerde terreinen daalde van 139,0 naar 131,3 hectare; de uitgiftevoorraad kadegebonden terreinen steeg van 285,5 naar 290,2 hectare. De voorraad uitgeefbare bedrijven- en haventerreinen naar type segment per 1 januari 2006 (in hectare netto terrein) direct uitgeefbaar niet-direct uitgeefbaar in onderhandeling vrij uitgeefbaar binnen 5 jaar niet binnen 5 jaar totaal Kleinschalig 6,8 11,4 3,4 0 21,6 gemengde schaal 40,0 52,4 30, ,0 Grootschalig 8,7 58,6 13,0 18,3 98,6 subtotaal bedrijventerreinen 55,5 122,4 47,0 18,3 243,2 havengerelateerde terreinen 17,7 113, ,3 kadegebonden terreinen 189,9 100, ,2 subtotaal haventerreinen 207,6 213, ,5 totaal 263,1 336,3 47,0 18,3 664,7 Niet-havengerelateerde droge bedrijventerreinen Voor de droge bedrijventerreinen die niet havengerelateerd zijn (deze liggen ook voor een gedeelte in het havengebied) wordt onderscheid gemaakt naar kleinschalige terreinen, terreinen met een gemengde schaal en grootschalige terreinen (zie bijlage voor begripsdefinities). Op 1 januari 2006 is 177,9 hectare (73 procent) van de 243,2 hectare uitgeefbare niet-havengerelateerde droge bedrijventerreinen direct uitgeefbaar. Voor 55,5 hectare hiervan zijn reeds onderhandelingen gaande met potentiële afnemers. bedrijfslocaties 2006 > 11

14 Haventerreinen Voor haventerreinen wordt onderscheid gemaakt naar havengerelateerde en kadegebonden terreinen. De 131,3 hectare havengerelateerde droge terreinen zijn direct uitgeefbaar, waarvan 17,7 hectare in onderhandeling. Ook de 290,2 hectare kadegebonden ( natte ) terreinenen zijn direct uitgeefbaar, waarvan 189,9 hectare in onderhandeling. In de oppervlaktegegevens per deelgebied in Westpoort zit enige dynamiek. Al een reeks van jaren is het Haven Amsterdam bezig het terreingebruik zo efficiënt mogelijk te reguleren en te intensiveren. Revitalisering en herstructurering zijn hierbij de meest gebruikte gereedschappen. Hierdoor komt incidenteel nieuw uitgeefbaar terrein beschikbaar of kunnen terreinen opnieuw worden uitgegeven. Van de uitgiftevoorraad bedrijven- en haventerreinen is 90 procent gesitueerd in Westpoort, 7 procent in Osdorp, 2 procent in Noord en circa 1 procent in de overige stadsdelen. Het aanbod is daarmee sterk geconcentreerd aan de noordwestkant van de stad. De voorraad uitgeefbare bedrijven- en haventerreinen per 1 januari 2006 naar stadsdeel (in hectare netto terrein) direct uitgeefbaar niet-direct uitgeefbaar in onderhandeling vrij uitgeefbaar binnen 5 jaar niet binnen 5 jaar totaal Westpoort 248,5 312,9 16,0 18,3 595,7 Westerpark 0 0 0,9 0 0,9 Noord 8,2 5, ,4 Osdorp 3,0 16,7 25,0 0 44,7 Zuidoost 0,4 0,1 1,5 0 2,0 Oud-Zuid 0,2 0 0,4 0 0,6 Zeeburg 2,8 1,4 3,2 0 7,4 totaal 263,1 336,3 47,0 18,3 664,7 Uitgeefbaar terrein naar grondbeheerder In Amsterdam zijn vier typen beheerders die grond kunnen uitgeven: het Haven Amsterdam, het Ontwikkelingsbedrijf, de stadsdelen en particulieren. Haven Amsterdam heeft met 77 procent veruit het grootste aanbod van uitgeefbare terreinen. Haven Amsterdam beschikt over zowel haventerreinen als bedrijventerreinen, die beide gelegen zijn in Westpoort. Van de 508,9 hectare aan uitgiftemogelijkheden in beheer bij het Havenbedrijf betreft 112,2 hectare niet-havengerelateerd droog terrein, 131,3 hectare havengerelateerd droog terrein en 265,4 hectare kadegebonden terrein. Het ontwikkelingsbedrijf en de stadsdelen kunnen momenteel alleen droge bedrijventerreinen uitgeven. De onderstaande tabel geeft de voorraad uitgeefbare bedrijven- en haventerreinen per grondbeheerder weer. De voorraad uitgeefbare bedrijven- en haventerreinen naar grondbeheerder per 1 januari 2006 (in hectare netto terrein) direct uitgeefbaar niet-direct uitgeefbaar in onderhandeling vrij uitgeefbaar binnen 5 jaar niet binnen 5 jaar totaal Ontwikkelingsbedrijf (bedrijventerreinen) 8,2 38,3 17,5 0 64,0 Stadsdelen (bedrijventerreinen) 14,2 23,3 29,5 0 67,0 Haven Amsterdam (bedrijventerreinen) 33,1 60,8 0 18,3 112,2 subtotaal niet-havengerelateerde droge terreinen 55,5 122,4 47,0 18,3 243,2 Haven Amsterdam (havengerelateerde terreinen) 17,7 113, ,3 subtotaal havengerelateerde droge terreinen 17,7 113, ,3 Haven Amsterdam (kadegebonden terreinen) 165,1 100, ,4 Particulier (kadegebonden terreinen) 24, ,8 subtotaal kadegebonden terreinen 189,9 100, ,2 totaal 263,1 336,3 47,0 18,3 664,7 12 > bedrijfslocaties 2006

15 3 Projectbladen per stadsdeel De projectbladen zijn ingedeeld volgens de stadsdeelcodering. Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer betreft de voormalige stadsdelen (F) Oost en (M) Watergraafsmeer, Stadsdeel Oud Zuid de voormalige stadsdelen (E) De Pijp en een gedeelte van (K) Zuid, Stadsdeel Zuideramstel de voormalige stadsdelen (L) Rivierenbuurt, een gedeelte van (K) Zuid, en (S) Buitenveldert. Westpoort heeft als werkgebied geen stadsdeelbestuur. Per stadsdeel wordt van de ontwikkelingsmogelijkheden eerst kantoorruimte weergegeven, vervolgens bedrijfsruimte en ten slotte bedrijvenen haventerreinen. A B C Centrum Westpoort Westerpark D Oud-West G Zeeburg H J Bos en Lommer De Baarsjes N Amsterdam-Noord P Geuzenveld-Slotermeer Q Osdorp R T U V Slotervaart Zuidoost Oost/Watergraafsmeer Oud-Zuid W ZuiderAmstel bedrijfslocaties 2006 > 13

16 14 > bedrijfslocaties 2006

17 K1 Westerdokseiland K2 Westelijk K3 Oosterdokseiland Stationseiland Contactpersonen Ontwikkelingsbedrijf Ontwikkelingsbedrijf Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam Zuidelijke IJ-oever/Zuidoost Zuidelijke IJ-oever/Zuidoost Zuidelijke IJ-oever/Zuidoost Marco Vijverberg Paul Moons Paul Moons en Iemme Haan en en Westerdokseiland Westelijk Stationseiland Oosterdokseiland type bebouwing kantoren kantoren en kantoorachtig kantoren type gebied in 2010 gemengd milieu gemengd milieu gemengd milieu huidige bedrijvigheid verzekeringen, zakelijke verzekeringen, zakelijke zakelijke dienstverlening, diensten, openbaar bestuur, diensten, openbaar bestuur, diensten, openbaar bestuur, horeca horeca horeca huidige bereikbaarheid NS-knooppunt (Centraal NS-knooppunt (Centraal NS-knooppunt (Centraal per openbaar vervoer Station), metrolijnen, Station), metrolijnen, Station), metrolijnen, diverse Amstelveenlijn, diverse Amstelveenlijn, diverse tramlijnen en buslijnen tramlijnen en buslijnen tramlijnen en buslijnen per auto Transformatorweg/ Transformatorweg/ Transformatorweg/ Piet Heinkade Piet Heinkade Piet Heinkade (vrijwel direct) te ontwikkelen binnen 5 jaar te ontwikkelen niet binnen ontwikkelingscapaciteit in onder- vrij in onder- vrij 5 jaar te kantoorruimte 2006 handeling uitgeefbaar handeling uitgeefbaar ontwikkelen totaal Kop Westerdokseiland Westelijk Stationseiland (kantoren) Westelijk Stationseiland (kantoorachtig) Oosterdokseiland De kantoorlocaties aan de Zuidelijke IJ-oever worden gekenmerkt door een omgeving die sterk gemengd wordt met andere economische functies en wonen. De waardering wordt onder meer bepaald door de nagestreefde functiemenging, het uitzicht over het IJ en de centrale ligging binnen de agglomeratie. De Zuidelijke IJ-oever maakt een versnelde ontwikkeling door. In diverse deelgebieden vindt voorbereiding van kantoorruimte, voorzieningen en woningen plaats. In het centrum betreft dit de deelgebieden Westerdokseiland, Westelijk Stationseiland en Oosterdokseiland; in stadsdeel Zeeburg de Oostelijke Handelskade. Het betreft gedeeltelijk particulier eigendom. Het Bestemmingsplan Westerdokseiland is voor het onderdeel Kop Westerdokseiland door de Raad van State goedgekeurd. Hier is kantoorruimte in voorbereiding voor het Gerechtshof en voor het Korps Landelijke Politie Dienst, alsmede m² wonen en m² hotel en voorzieningen. De bouw kan in 2007 van start gaan. Voor het Westelijk Stationseiland is in 2000 een Stedenbouwkundig Programma van Eisen vastgesteld. Op particulier terrein is m² kantoren of hotel, m² kantoorachtige ruimte, en wonen in voorbereiding. Voor het Oosterdokseiland is sinds 2003 een Bestemmingsplan vigerend. Aan de zuidkant is in 2004 begonnen met de gefaseerde aanleg van een parkeergarage, bibliotheek en kantoorruimte. De bereikbaarheid per openbaar vervoer zal de komende jaren verbeteren. In 2005 zal de IJ-tram van het Centraal Station naar IJburg in gebruik worden genomen. Voorts wordt gewerkt aan de Noord-Zuidlijn en een nieuw busstation bij het Centraal Station. Via de Piet Heintunnel is de Binnenstad vanaf de Ringweg A10-Oost in vijf minuten per auto bereikbaar. Langs de IJ-weg komen openbare parkeergarages. A Centrum bedrijfslocaties 2006 > 15

ROBECO REAL ESTATE HIGH YIELD CERTIFICATE

ROBECO REAL ESTATE HIGH YIELD CERTIFICATE A LGEMENE GE GE VENS: Emittent: Robeco Structured Properties I Limited Valuta: EUR Uitgiftedatum: 27 juni 2006 Uitgiftekoers: 100% Nominale waarde: EUR 25.000 Einddatum: 21 maart 2016 Notering: Geen Portefeuillebeheer:

Nadere informatie

Ruimte voor Ondernemen Van bedrijventerreinen naar Bedrijvenparken en Stedelijke werklocaties

Ruimte voor Ondernemen Van bedrijventerreinen naar Bedrijvenparken en Stedelijke werklocaties Ruimte voor Ondernemen Van bedrijventerreinen naar Bedrijvenparken en Stedelijke werklocaties Gemeente Maastricht Voorstel Raadsvergadering 19 november 2013 1 Voorwoord Voor u ligt een nieuwe visie op

Nadere informatie

Monitor kantorenmarkt

Monitor kantorenmarkt Monitor kantorenmarkt 2012 economie Inhoud Hoofdstuk Inleiding 3 Samenvatting 4 1 Haaglanden en de Randstad 6 2 Ontwikkelingen in het Stadsgewest Haaglanden 2011 11 2.1 Groei van de kantorenvoorraad 11

Nadere informatie

Masterplan Rotterdam The Hague Airport 2023

Masterplan Rotterdam The Hague Airport 2023 Masterplan Rotterdam The Hague Airport 2023 Definitief April 2013 [1] Inhoudsopgave Samenvatting.... 3 1. Een nieuw masterplan voor Rotterdam The Hague Airport...6 2. Rotterdam The Hague Airport in breder

Nadere informatie

kantorenmonitor regio Amsterdam 2006

kantorenmonitor regio Amsterdam 2006 kantorenmonitor regio Amsterdam 2006 Gemeenten binnen de deelregio s Amsterdam, Amstelland, Meerlanden, Zaanstreek, Waterland, Almere en Zuid Kennemerland. meer kantoorruimte betrokken Door een grote dynamiek

Nadere informatie

Gemeente Deventer. Deel A. De beschrijving. De structuurvisie leegstand: de analyse, de dilemma s, de gemeentelijke rol en instrumentarium

Gemeente Deventer. Deel A. De beschrijving. De structuurvisie leegstand: de analyse, de dilemma s, de gemeentelijke rol en instrumentarium Structuurvisie leegstand: Gemeente Deventer Deel A. De beschrijving 2013 De structuurvisie leegstand: de analyse, de dilemma s, de gemeentelijke rol en instrumentarium Gemeente Deventer Grote Kerkhof 4

Nadere informatie

Nota wensbeelden, uitgangspunten en bouwstenen bedrijventerreinen

Nota wensbeelden, uitgangspunten en bouwstenen bedrijventerreinen Nota wensbeelden, uitgangspunten en bouwstenen bedrijventerreinen Scharlo Maasoever Nederveenweg Haven Zeve van And Cartografe Berkhaag n elstraat weg Haven I - VI Laageinde Eerste Zeine Zanddonk Versie:

Nadere informatie

A. HUIDIG AREAAL BEDRIJVENTERREINEN

A. HUIDIG AREAAL BEDRIJVENTERREINEN BIJLAGE A. HUIDIG AREAAL BEDRIJVENTERREINEN Hier vindt u een overzicht van het huidig areaal bedrijventerreinen in de gemeente Smallingerland. Dit zijn alle bedrijventerreinen; met ofwel grond uitgeefbaar

Nadere informatie

NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE-

NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE- NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE- Stec Groep B.V. Peije Bruil, Guido van der Molen en Boudewijn Kuijl November 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING

Nadere informatie

Amsterdam maakt mogelijk. Ruimte voor stedelijke ontwikkeling

Amsterdam maakt mogelijk. Ruimte voor stedelijke ontwikkeling Amsterdam maakt mogelijk Ruimte voor stedelijke ontwikkeling Strategisch plan fase 3 December 2013 Colofon Aan deze publicatie werkten mee: Christel Baeten (DWZS), Michiel Bassant (DIVV), Gozewijn Bergenhenegouwen

Nadere informatie

Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND

Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND April 2009 In Holland Rijnland werken samen: Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk,

Nadere informatie

ONDERZOEK MARKTVRAAG LOGISTIEK PARK MOERDIJK Stec Groep aan Provincie Noord-Brabant. Stec Groep B.V. Evert-Jan de Kort en Hub Ploem 25 april 2013

ONDERZOEK MARKTVRAAG LOGISTIEK PARK MOERDIJK Stec Groep aan Provincie Noord-Brabant. Stec Groep B.V. Evert-Jan de Kort en Hub Ploem 25 april 2013 ONDERZOEK MARKTVRAAG LOGISTIEK PARK MOERDIJK Stec Groep B.V. Evert-Jan de Kort en Hub Ploem 25 april 2013 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 1.1 Uw situatie 1 1.2 Onze aanpak 3 1.3 Leeswijzer 5 2. LOCATIEPROFIEL

Nadere informatie

Het Helmondse kantorenbeleid

Het Helmondse kantorenbeleid Het Helmondse kantorenbeleid Op weg naar een nieuw evenwicht Afdeling Economie en Cultuur, mei 2013 Logo in Grijs: PA Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Kenmerken van de regionale en Helmondse kantorenmarkt

Nadere informatie

ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport

ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport Ri ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport rijkswaterstaat biblioth9ek

Nadere informatie

Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:28 Pagina 1. Stimuleren hergebruik en herbestemming lang leegstaand commercieel vastgoed

Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:28 Pagina 1. Stimuleren hergebruik en herbestemming lang leegstaand commercieel vastgoed Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:28 Pagina 1 Stimuleren hergebruik en herbestemming lang leegstaand commercieel vastgoed Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:29 Pagina 3 Stimuleren

Nadere informatie

SAMENVATTING. Ontwikkel- en Realisatiestrategie Via Breda 2014-2023. 30 december 2014

SAMENVATTING. Ontwikkel- en Realisatiestrategie Via Breda 2014-2023. 30 december 2014 SAMENVATTING Ontwikkel- en Realisatiestrategie Via Breda 2014-2023 30 december 2014 De ontwikkel- en realisatiestrategie beschrijft de ambities, mogelijke ontwikkelingen op basis van marktvraag en marktkansen

Nadere informatie

Bouwstenen voor een. kantorenvisie. Netwerkstad Twente

Bouwstenen voor een. kantorenvisie. Netwerkstad Twente Uitgave STOGO onderzoek + advies Postbus 691 3430 AR Nieuwegein 030-2334342 info@stogo.nl www.stogo.nl Bouwstenen voor een kantorenvisie Netwerkstad Twente Opdrachtgever Netwerkstad Twente Auteurs J. Naafs

Nadere informatie

Perspectieven voor de vastgoedmarkt

Perspectieven voor de vastgoedmarkt Perspectieven voor de vastgoedmarkt Op weg naar een vastgoedagenda voor Midden-Nederland Juni 2012 Inhoud Voorwoord 3 1. Managementsamenvatting 5 2. Algemene trends 8 3. Kantorenmarkt 11 3.1 Feiten en

Nadere informatie

vastgesteld bestemmingsplan Kom Diepenveen

vastgesteld bestemmingsplan Kom Diepenveen Kom Diepenveen 2 Inhoudsopgave Toelichting 7 Hoofdstuk 1 Inleiding 9 1.1 Algemeen 9 1.2 Ligging plangebied 11 1.3 Geldende bestemmingsplannen 12 1.4 Aanleiding voor actualisatie en digitalisatie 14 1.5

Nadere informatie

www.onderzoek.utrecht.nl

www.onderzoek.utrecht.nl www.onderzoek.utrecht.nl Vastgoedmonitor Utrecht 2009 Vastgoedmonitor Utrecht 2009 1 Colofon Uitgave december 2009 Afdeling Bestuursinformatie Bestuurs- en Concerndienst Gemeente Utrecht Postbus 16200

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant. Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

Provincie Noord-Brabant. Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. Provincie Noord-Brabant Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1.

Nadere informatie

Structuurvisie Kantoren 2010-2020. november 2010

Structuurvisie Kantoren 2010-2020. november 2010 Structuurvisie Kantoren 2010-2020 november 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.2 Beleidskaders nieuwe structuurvisie kantoren... 3 1.3 Beleidsproces... 3 2. Constateringen voor de toekomstige kantorenmarkt...

Nadere informatie

BEDRIJFSRUIMTEN, WINKELBEDRIJVEN EN BEDRIJVENTERREINEN

BEDRIJFSRUIMTEN, WINKELBEDRIJVEN EN BEDRIJVENTERREINEN LEEGSTAND BEDRIJFSRUIMTEN, WINKELBEDRIJVEN EN BEDRIJVENTERREINEN Soest, april 2014 Inhoudsopgave Voorwoord blz. 1 Hoofdstuk 1 Bedrijfsruimte blz. 2 Hoofdstuk 2 Winkelleegstand blz. 5 Hoofdstuk 3 Bedrijventerreinen

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport I.2006.1368.19.R001 Havenbedrijf Amsterdam/aanpassing zone Westpoort

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport I.2006.1368.19.R001 Havenbedrijf Amsterdam/aanpassing zone Westpoort Rapport I.2006.1368.19.R001 Havenbedrijf Amsterdam/aanpassing zone Westpoort Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl Postbus 153 Postbus 370

Nadere informatie

kantorenmonitor metropoolregio Amsterdam Ondanks recordomzetting toename leegstand door nieuwbouw en gedaald kantoorgebruik

kantorenmonitor metropoolregio Amsterdam Ondanks recordomzetting toename leegstand door nieuwbouw en gedaald kantoorgebruik kantorenmonitor Metropoolregio 211 Muiden Voorraad kantoorruimte naar percentage onverhuurde leegstand -1% 1-2% 2% of meer Weesp Naarden Huizen Bussum Gooi Gooi- en en Laren Hilversum Wijdemeren Huizen;

Nadere informatie

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 2009. troostwijk TAXATIES

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 2009. troostwijk TAXATIES De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 2009 Voorwoord Dit is de tweede uitgave van het onderzoek naar de Nederlandse bedrijfsruimtemarkt dat is uitgevoerd door Troostwijk Research. Met het rapport wordt een

Nadere informatie

Investeren in herstructurering

Investeren in herstructurering De mogelijke bijdrage van Rabo Vastgoed aan het oplossen van de financiële knelpunten bij de herstructurering van bedrijventerreinen ir. C.L. Hulsman MCD-scriptie november 2007 Scriptie ter afronding van

Nadere informatie

Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam

Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam Eindrapportage Projectnummer: 12105 In opdracht van: Dienst Economische Zaken Sanna de Ruiter, MSc drs. Carine van Oosteren Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

NIEUW LICHT OP LEEGSTAND

NIEUW LICHT OP LEEGSTAND NIEUW LICHT OP LEEGSTAND ontwerpend onderzoek naar de transformatie & stedenbouwkundige potentie van (structureel) leegstaande kantoren in Nederland en België 1 16 oktober 2012 S-M-L studio voor het metropolitane

Nadere informatie

1. INLEIDING... 5 DEEL A: BEDRIJVENTERREINEN DE EEK EN KOOIKERSWEG... 11 2. RUIMTELIJKE KARAKTERISTIEK... 13 3. FUNCTIONELE KARAKTERISTIEK...

1. INLEIDING... 5 DEEL A: BEDRIJVENTERREINEN DE EEK EN KOOIKERSWEG... 11 2. RUIMTELIJKE KARAKTERISTIEK... 13 3. FUNCTIONELE KARAKTERISTIEK... INHOUD BLZ 1. INLEIDING... 5 1.1. Het plangebied... 5 1.2. Aanleiding voor actualisatie bestemmingsplannen... 6 1.3. Aanleiding ontwikkeling bedrijventerrein De Bons... 7 1.4. Karakter van het nieuwe plan...

Nadere informatie