Bedrijventerrein Oostenburg-Noord. de voormalige STORK-locatie project Reiniging Binnenstad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijventerrein Oostenburg-Noord. de voormalige STORK-locatie project Reiniging Binnenstad"

Transcriptie

1 Bedrijventerrein Oostenburg-Noord de voormalige STORK-locatie project Reiniging Binnenstad

2

3 Bedrijventerrein Oostenburg-Noord de voormalige STORK-locatie project Reiniging Binnenstad drs. Sonja Smit drs. Geurt Keers augustus /1999 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade AC Amsterdam telefoon telefax

4

5 INHOUD 1 Inleiding Marktschets ontwikkeling bedrijvigheid Regio Amsterdam Gemeente Amsterdam Binnenstad van Amsterdam Conclusie De kantorenmarkt in Amsterdam Regio Amsterdam Amsterdam Centrum Conclusie Bedrijfsterreinen Amsterdam Uitgiftevolume Referentieaanbod Een aantal bedrijventerreinen nader bezien Bedrijfsverzamelgebouwen Aanbod van kantoren en bedrijfsruimte in Amsterdam en binnenstad Conclusies Prijsindicaties Markttoets 23 7 De Reiniging Binnenstad op het Oostenburg-Noord terrein...25 Geraadpleegde literatuur...29 Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Geraadpleegde personen ERBO-enquête Gemeente Amsterdam aantal vestigingen naar sector en personen Binnenstad van Amsterdam aantal vestigingen naar sector en personen Bijlage 5 Aanbod kantoren en bedrijfsruimte Amsterdam en binnenstad mei 1999 NVM

6

7 1 Inleiding Kader en doel IBC Vastgoed is eigenaar van het Oostenburg-Noord terrein met een oppervlakte van ca 10 ha in Amsterdam. De gemeente Amsterdam is met IBC Vastgoed overeengekomen om de gemeentelijke Reiniging Binnenstad op dit terrein te vestigen met een benodigde vloeroppervlak van tot m 2, waarvan het meeste op maaiveld en de rest gestapeld. De exacte locatie zal in onderling overleg met IBC Vastgoed worden bepaald. IBC Vastgoed moet hierdoor vooruit lopen op de toekomstige ontwikkeling van hun terrein. Op dit moment worden specifiek voor het Reiniging Binnendienstproject Massastudies uitgevoerd. Er dient rekening te worden gehouden met een korte tijdshorizon: eind 2001 moet de Reinigingsdienst gerealiseerd zijn. IBC Vastgoed heeft RIGO opdracht gegeven een marktonderzoek uit te voeren naar de potentiële bedrijvigheid die tegen, op of aan de Reinigingsdienst geplakt kan worden en naar de ruimtelijke vorm daarvan. Met het onderzoek wil IBC Vastgoed inzicht krijgen in de markt (volume/ bedrijfsgrootte, prijs, doelgroepen en bouwtypen) voor functies die zich lenen voor het ontwikkelingsproject inpakken van de Reiniging Binnendienst. Aanpak Het marktonderzoek is in een aantal stappen uitgevoerd: = = = Marktschets ontwikkeling bedrijvigheid (historische ontwikkeling en trends) in de binnenstad van Amsterdam, Amsterdam en regio; Analyse referentieaanbod bedrijventerreinen, bedrijfsruimtes en kantoren; Markttoets. Marktschets ontwikkeling bedrijvigheid Aan de hand van recente onderzoeken en cijfermateriaal is een schets van de ontwikkeling van de bedrijvigheid in de binnenstad van Amsterdam, Amsterdam en de regio samengesteld. Hierbij is van een grove (regionaal) naar een fijnere invalshoek gegaan (Amsterdam en de binnenstad van Amsterdam). Aandacht is besteed aan trends van de afgelopen paar jaar voor de binnenstad en aan korte termijn verkenningen voor Amsterdam en de regio. Gegevens zijn verzameld over de ontwikkeling van het bedrijfsleven, het aantal vestigingen naar sector en aantal werkzame personen en de ontwikkeling van de voorraad kantoorlocaties en bedrijventerreinen. Analyse referentieaanbod Om meer inzicht te krijgen in bedrijven die zich tegen/op/aan een reinigingsdienst zouden willen vestigen, is referentieaanbod geanalyseerd: een aantal bedrijventerreinen in en rond de binnenstad, waaronder het bedrijfsverzamelgebouw 1

8 Atlantis en het Atelier/kantorencomplex De Bogen. Hierbij is aandacht besteed aan het type terrein, de huidige bedrijvigheid en de oppervlakte. Bovendien is concurrerend aanbod van kantoren en bedrijfsruimten in de binnenstad en omgeving bekeken op prijzen, grootte en ligging. Markttoets De conclusies uit de vorige stappen zijn aan de markt getoetst door een aantal personen te interviewen. In bijlage 1 is een lijst opgenomen van de personen die geraadpleegd zijn. 2

9 2 Marktschets ontwikkeling bedrijvigheid 2.1 Regio Amsterdam De kamers van koophandel in Nederland houden elk jaar een Enquête Regionale Bedrijfsontwikkeling (ERBO-enquête ), die een beeld geeft van de actuele trends in de branches van de Nederlandse marktsector. De ERBO-enquête wordt niet alleen voor heel Nederland gedaan, maar ook voor verschillende regio s, zoals de subregio Amsterdam. Deze bestaat uit de gemeenten Amsterdam, Diemen en Landsmeer. In 1998 ging het goed met de economie in Nederland, met de Amsterdamse regio ging het echter nog beter (zie bijlage 2). De reële omzet stijgt in 1998 sterker dan in De exportgroei is in 1998 fors, maar iets minder dan in De rendementscijfers blijven, net als in 1997, erg hoog. Het aandeel winstgevende bedrijven is flink gestegen vergeleken met Verder stijgt het investeringsvolume zowel in de regio Amsterdam als in Nederland. De stijging in Amsterdam is echter groter. Tevens nam het aantal arbeidsplaatsen in de regio toe. De regionale omzetgroei van 5,6% ligt boven het landelijke gemiddelde van 3,9%. Uit de enquête van 1998 komt naar voren dat het regionale bedrijfsleven gematigd optimistisch is over de ontwikkeling voor Optimistisch waren de bedrijven over hun verwachtingen voor de winstgevendheid van hun bedrijven. Deze stijgt iets: van 92% naar 94%. Gematigd waren de bedrijven, evenals in 1997, over investeringsgroei, de export en de omzet. Ook over de werkgelegenheidsgroei zijn de bedrijven iets negatiever. De naar verwachting iets afvlakkende groei in de wereldhandel zal zijn invloed hebben gehad bij het beantwoorden van deze vraag (zie bijlage 2). De goede economische situatie in regio Amsterdam heeft gunstige effecten op de vraag naar huisvesting van bedrijven. Een gunstige economische situatie geeft bedrijven het vertrouwen om te investeren. 2.2 Gemeente Amsterdam Aantal vestigingen Om een indruk te krijgen van de ontwikkeling van de bedrijvigheid in gemeente Amsterdam, is in bijlage 3 het aantal vestigingen voor 14 sectoren voor de periode opgenomen. Van de 14 sectoren is de sector zakelijk beheer het sterkste vertegenwoordigd in de gemeente Amsterdam in Bovendien is de sector zakelijk beheer in deze periode zowel absoluut (van in 1996 naar in 1999) als relatief (van 25,3% in 1996 naar 27,1% in 1999) toegenomen. In figuur 1 is het aandeel vestigingen per bedrijfsklasse in de gemeente Amsterdam afgezet tegen de binnenstad voor

10 De detailhandel komt qua relatieve vertegenwoordiging van het aantal vestigingen op de tweede plaats. Er is echter wel sprake van een daling in de periode , zowel absoluut (van in 1996 naar in 1999) als relatief (van 13,8% in 1996 naar 12,4% in 1999). De sector adviesdiensten is in toegenomen en komt in 1999 op de derde plaats met 7884 vestigingen (10,2%). Bij de sectoren vervoer, horeca, industrie en groothandel is sprake van een daling van de relatieve vertegenwoordiging in Bij de sectoren groothandel en vervoer is er ook sprake van een absolute daling, terwijl bij de sectoren industrie, horeca en financiën het aantal vestigingen absoluut is toegenomen. Bedrijfsgrootte naar werkzame personen Uit het statistisch Jaarboek van de gemeente Amsterdam blijkt dat per 1 januari 1998 de vestigingen met werkzame personen bestond uit 91% vestigingen met 1-9 werkzame personen, 7% uit vestigingen met personen en slechts 2% vestigingen met 50 of meer personen. Vooral kleine vestigingen met weinig werkzame personen zijn dus sterk vertegenwoordigd in de gemeente Amsterdam. Werkzame personen In de periode is het aantal werkzame personen in de gemeente Amsterdam in de bouwnijverheid fors afgenomen (zie tabel 1). De kwartaire sector daarentegen kent een een groei van 19%. De industrie kent een daling van het aantal werkzame personen van 4%, terwijl het aantal vestigingen is toegenomen. Het totale aantal werkzame personen is in met 5% toegenomen ( werkzame personen). In 1997 werkt 56% van het aantal werkzame personen in de gemeente Amsterdam in de tertaire sector. De kwartaire sector komt met 32% op de tweede plaats. Tabel 1 Aantal werkzame personen gemeente Amsterdam % groei 90-'97 Landbouw % Industrie % Bouwnijverheid % Tertiare sector % sec- Kwartaire tor % Totaal % Bron: Het Amsterdamse Bureau voor Onderzoek, Werkgelegenheid in Amsterdam,

11 2.3 Binnenstad van Amsterdam Aantal vestigingen Net als bij de gemeente Amsterdam is in de binnenstad het zakelijk beheer het sterkste vertegenwoordigd in (22,1% in 1996 en 24% in 1999) (zie bijlage 4). Het aandeel van de meeste sectoren in de binnenstad gedurende de periode is nauwelijks veranderd. Alleen het aandeel van de sectoren adviesdiensten, facilitaire diensten, persoonlijke diensten en zakelijk beheer is in de periode duidelijk toegenomen. Bij vergelijking met de gemeente Amsterdam (zie figuur 1) valt op dat het aandeel van de bedrijfsklasse horeca in 1999 in de binnenstad (9,7%) hoger is dan in de gemeente Amsterdam (5,5%). Daarentegen is het aandeel van de sector groothandel in de binnenstad (6,9%) lager dan in de gemeente Amsterdam (9%). Figuur 1 Aandeel vestigingen per bedrijfsklasse in Amsterdam en de binnenstad in 1999 zakelijk beheer algemene diensten persoonlijke diensten facilitaire diensten adviesdiensten financien vervoer Binnenstad Amsterdam horeca detailhandel groothandel bouw industrie 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% In figuur 2 is de relatieve groei van het aantal vestigingen per bedrijfsklasse weergegeven voor de gemeente Amsterdam en de binnenstad voor Over het algemeen is de groei van het aantal vestigingen in de gemeente Amsterdam hoger geweest dan in de binnenstad. Alleen het aantal vestigingen in de detailhandel en financiën in de binnenstad is meer toegenomen. Het aantal vestigingen in de sectoren vervoer en groothandel zijn zowel in de gemeente Amsterdam als in de binnenstad afgenomen. Het aantal vestigingen in de overige bedrijfsklassen zijn toegenomen (behalve de detailhandel in de gemeente Amsterdam), echter sterker in de binnendstad. 5

12 Als gekeken wordt naar het totaal aantal vestigingen is er in de gemeente Amsterdam in sprake van een toename van ongeveer 10% ( vestigingen in 1996 en in 1999) (zie bijlage 3) en in de binnenstad van 8% ( vestigingen in 1996 en in 1999) (zie bijlage 4). Voor de vraag naar kantoren en bedrijfsruimtes is dit een gunstige ontwikkeling. Figuur 2 Relatieve groei aantal vestigingen per bedrijfsklasse in Amsterdam en binnenstad in 1999 zakelijk beheer algemene diensten persoonlijke diensten facilitaire diensten adviesdiensten financien vervoer Binnenstad Amsterdam horeca detailhandel groothandel bouw industrie -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% In de bedrijfsklassen zakelijk beheer, algemene diensten, persoonlijke diensten, facilitaire diensten, adviesdiensten en financien, is sprake van een relatieve grote groei van het aantal vestigingen. De bedrijven in deze bedrijfsklassen vinden over het algemeen de status van hun bedrijfsruimte/kantoor belangrijk. Gezien de imago-problemen van een Reinigingsdienst ligt veel vraag van deze bedrijfsklassen naar bedrijfsruimte/kantoren boven de Reiniging Binnenstad niet in de verwachting. Bedrijfsgrootte naar werkzame personen Uit het Statistisch Jaarboek van de gemeente Amsterdam blijkt dat per 1 januari % van de vestigingen met werkzame personen in de binnenstad in de categorie 1-9 personen valt. In de categorie personen valt 7% van de vestigingen. Zowel in de gemeente Amsterdam als in de binnenstad is er dus sprake van een sterke oververtegenwoordiging van kleine bedrijven (1-9 werkzame personen). Werkzame personen Van het totale aantal werkzame personen in 1998 in de gemeente Amsterdam ( ) is 22% werkzaam in de binnenstad ( werkzame personen), waar- 6

13 van het merendeel in de zakelijke dienstverlening (15%), horeca (13%), financiële instellingen (10%) en detailhandel (10%). 1 In bijlage 4 zijn tabellen opgenomen van de ontwikkeling van het aantal werkzame personen in de binnenstad voor Met name in de zakelijke dienstverlening en onroerend goed is het aantal werkzame personen toegenomen. De industrie laat een daling zien. In is het aantal werkzame personen in de binnenstad met 4% gestegen. Economisch product In tabel 2 is de procentuele samenstelling van de productie in de binnenstad weergegeven. Hieruit komt duidelijk naar voren dat de sector financiële en zakelijke dienstverlening dominant(er) is (geworden) (43% in 1996). Een tweede specialisatie van de binnenstad in 1996 is de commerciële dienstverlening aan consumenten met een aandeel van 19%. Daarnaast is de non-profit sector sterk vertegenwoordigd (19%). Tabel 2 De procentuele samenstelling van de productie in de binnenstad, Industrie Bouw Groothandel en transport Financiële en zakelijke dienstverlening Commerciële dienstverlening aan consumenten Exploitatie van onroerend goed Non-profit sector Totaal Bron: SEO, De Amsterdamse binnenstad als economisch centrum, Conclusie Het gaat goed met de Amsterdamse economie. De werkgelegenheid is toegenomen en veel bedrijfsklassen laten een stijging zien van hun aantal vestigingen. Voor de vraag naar kantoren en bedrijfsruimtes is dit een gunstige ontwikkeling. Bij de potentiële vraag naar bedrijfsruimte/kantoren boven/tegen de Reiniging Binnenstad dient wel rekening te worden gehouden met de imago-problemen van een reinigingsdienst en de lagere status. In de gemeente Amsterdam en ook in de binnenstad zijn kleine bedrijven (1-9 werkzame personen) oververtegenwoordigd. In de binnenstad is de sector financiële en zakelijke dienstverlening sterk vertegenwoordigd. 1 Bron: Het Amsterdamse Bureau voor Onderzoek en Statistiek, Werkgelegenheid in Amsterdam,

14 8

15 3 De kantorenmarkt in Amsterdam 3.1 Regio Amsterdam Kantoorlocaties Sinds 1981 is in Amsterdam m 2 kantoorruimte opgeleverd. Dit komt neer op gemiddeld m 2 per jaar. De nieuwbouw van kantoren heeft zich in sterke mate binnen de nevencentra en het centrum voltrokken. Sinds 1981 is vooral kantoorruimte opgeleverd in de stadsdelen Zuidoost: (39%), Westpoort: m 2 (17%), Zuideramstel: m 2 (13%), Binnenstad: m 2 (11%), Oost/Watergraafsmeer: m 2 (7%) en Slotervaart-Overtoomse Veld (5%). 2 Tabel 3 geeft een overzicht van de oplevering van kantoorruimte in 1998 ( m 2 ) in de gemeente Amsterdam en de te verwachten oplevering voor Het valt op dat er in 1998 in de binnenstad niets is opgeleverd en dat dit ook het geval is voor Voor de eventuele vestiging van kantoorruimte boven de Reiniging Binnenstad is het ontbreken van nieuwbouw van kantoorruimte in de binnenstad een gunstige ontwikkeling. Binnen de nieuwbouw van kantoorruimte kan onderscheid worden gemaakt in drie perioden. 1. In 1981 t/m 1986 werd gemiddeld m 2 kantoorruimte per jaar opgeleverd. 2. In 1987 t/m 1992 volgde een nieuwbouwgolf waarbij gemiddeld m 2 per jaar werd opgeleverd. Omdat de voorraad kantoorruimte hierdoor jaren achtereen veel sneller groeide dan het kantoorgebruik, werd het evenwicht op de kantorenmarkt verstoord. In reactie op het overaanbod, is de nieuwbouw sindsdien sterk teruggevallen. 3. In 1993 t/m 1998 is gemiddeld m 2 kantoorruimte per jaar opgeleverd. In combinatie met een gestaag toegenomen gebruik van kantoorruimte en een omvangrijke omzetting van bestaande kantoren naar andere functies (onderwijs, wonen, hotels) is de leegstand van kantoorruimte de afgelopen jaren geslonken van 11,7% naar 2,8% van de voorraad. De leegstand is daarmee onder de voor een goed functioneren benodigde frictieleegstand van circa 5% gezakt. Een deel van de leegstand is voorverhuurd, maar nog niet in gebruik genomen. De onverhuurde leegstand is de afgelopen vijf jaar teruggebracht van 9,3 naar 1,4% van de voorraad. De groei van de kantoorwerkgelegenheid en het daarbij achterblijvende aanbod van kantoorruimte heeft bij kantoorgebruikers geleid tot een toenemende ruimtenood. Met name in de Zuidoostlob en de Zuidas is de expansieve groei van het kantoorgebruik geremd, omdat beschikbare kantoorruimte ontbreekt. Diverse 2 Bron: Gemeente Amsterdam, Een overzicht van de voorraad kantoor-, bedrijfs- en haventerreinen per 1 januari 1999, Amsterdam,

16 bedrijven hebben hun personeelsgroei moeten opvangen binnen de bestaande huisvesting. Dit zal de komende jaren kunnen leiden tot een inhaalvraag naar kantoorruimte. Kantoorgebruikers raken voor hun huisvesting in Amsterdam steeds vaker aangewezen op nog in aanbouw te nemen nieuwbouwprojecten. De nieuwbouw is veel trager op gang gekomen dan op grond van de marktsituatie verwacht mocht worden. Pas vanaf september 1998 is de bouw goed op gang gekomen. Voor het eerst sinds 1994 zal de nieuwbouw hierdoor weer fors gaan toenemen. Ten opzicht van de voorraad kan in 1999 ruim 5% worden opgeleverd. Per januari 1999 was in Amsterdam m 2 kantoorruimte in aanbouw die naar verwachting in 1999 zal worden opgeleverd. De toekomstige gebruikers zijn hiervoor grotendeels al bekend. Van deze m 2 was januari 1999 nog maar m 2 (die in de tweede helft van 1999 met name in Zuidoost wordt opgeleverd) vrij beschikbaar voor de verhuurmarkt. De te verwachten oplevering in 1999 is weergegeven in tabel 3. Per januari 1999 was ook nog m 2 in aanbouw die naar verwachting in 2000 zal worden opgeleverd. Hiervan was januari 1999 nog m 2 vrij beschikbaar. Het betreft herontwikkeling (het voormalige pand van het Bevolkingsregister) aan de Herengracht (Insinger), alsmede de ontwikkeling van twee kantoortorens in Oost/Watergraafsmeer bij het Amstelplein (Philips en Delta Lloyd) en een in het Centrumgebied Zuidoost. Tabel 3 (verwachte) kantooroplevering gemeente Amsterdam 1998, 1999 Locatie (verwacht) Amsterdam Teleport m m 2 Vervoerscentrum m m 2 Zuidoost m m 2 Oost/Watergraafsmeer m m 2 Noord m m 2 Zuideramstel m 2 Mahlerlaan (ABN AMRO) Bos en Lommer m m 2 in Zuiderhof m 2 aan de Drentsestraat Alfa-driehoek m 2 Slotervaart m 2 Bron: Een overzicht van de voorraad kantoor-, bedrijfs- en haventerreinen per 1 januari 1999, Gemeentelijk Havenbedrijf, Gemeentelijk Grondbedrijf, Economische Zaken, Dienst Ruimtelijke Ordening. Ondanks de verschillende nieuwbouwprojecten is de ruimte voor nieuwbouw in de meeste deelgebieden van de kantorenmarkt schaars. Zo moet Amsterdam Cen- 10

17 trum bijvoorbeeld voor het op peil houden van het aanbod vooral bestaande kantoren en gebouwen herontwikkelen. Er is, met uitzondering van de IJ-oevers, vrijwel geen ruimte om kantoorruimte aan de voorraad toe te voegen. Voor het Oostenburg-Noord terrein is dit een gunstige ontwikkeling. Prijsontwikkelingen De huurprijzen van kantoorruimte stegen in 1998 explosief met gemiddeld ruim 14%. In veel deelgebieden van regio Amsterdam (Amsterdam Centrum, Amsterdam Oost, Amsterdam West, Amsterdam Zuidoost, Amstelveen, Hoofddorp) liggen de gemiddelde huurprijzen nu rond de f 300 per m 2 per jaar. 3 Verhuisbewegingen Ondanks het teruglopende aanbod zijn er in 1994 t/m 1998 in vergelijking met 1993 t/m 1997 weer meer vierkante meters van gebruiker gewisseld in regio Amsterdam. 4 Tabel 4 en 5 geven aan waar het aanbod voor bedrijven aantrekkelijk is. Amsterdam West heeft de ruimte, zowel qua bestaande kantoorruimte als voor nieuwbouwmogelijkheden. Veel bedrijven hebben er de afgelopen jaren kantoorruimte opgenomen. Hoofddorp en Amsterdam Zuidoost zijn van oudsher deelgebieden met een groot verhuisoverschot. Groeiende bedrijven konden daar terecht voor grotere metrages, maar die mogelijkheid is de laatste jaren afgenomen. Ook omdat de deelgebieden zich hebben ontwikkeld tot geliefde vestigingsgebieden waardoor de ruimte voor nieuwbouw is afgenomen. Door de ontwikkeling van het gebied rond de Arena in Amsterdam Zuidoost zullen de komende jaren naar verwachting weer grotere transacties plaatsvinden. Traditioneel kampt Amsterdam Centrum met een negatief saldo (zie tabel 4). Het deelgebied heeft nu eenmaal geen grote metrages en weinig ruimte voor nieuwbouw met uitzondering van de IJ-oevers. Veel starters en doorstarters vestigen zich in het centrum en moeten eigenlijk bij groei noodgedwongen uitwijken naar kantoorruimte in een ander gebied. Bij de instroom is in Amsterdam Centrum meestal sprake van kleinere metrages (vaak < 500 m 2 ), bij de uitstroom zijn de bedrijven gegroeid en gaat het vaak om grotere metrages. Kantoorruimte die beschikbaar komt in Amsterdam Centrum wordt omgezet naar andere functies zoals wonen en onderwijs. Uit tabel 5 komt naar voren dat de kantorenmarkt van het centrum locaal gericht is. Bijna 60% van de opname van kantoorruimte komt uit het centrum. Daarnaast is de kantorenmarkt in het centrum op de rest van Amsterdam gericht, zoals Amsterdam Zuid en Oost. Daarnaast zijn er bedrijven afkomstig uit de rest van de regio. Diemen en Hoofddorp hebben weinig invloed op de verhuisbewegingen. Vernieuwing en uitbreiding spelen in het Centrum ook een belangrijke rol. 3 BoerHartogHooft, Kantorenmarkt Amsterdam , Amsterdam, BoerHartogHooft, Kantorenmarkt Amsterdam , Amsterdam,

18 Tabel 4 Saldo opname/vertrek kantoorruimte Regio Amsterdam 1994 t/m 1998 in m 2 Locatie m 2 West Buitenveldert Amstelveen Hoofddorp Oost Zuidoost Diemen Zuid Noord Centrum Gehele regio Bron: BoerHartogHooft, Kantorenmarkt , 1999 Tabel 5 Regio Amsterdam verhuisbewegingen op de kantorenmarkt 1994 t/m 1998 in m 2 Opname in Centrum Noord West Oost Zuidoost Zuid Buitenveldert Diemen Amstelveen Hoofddorp Totaal Afkomstig van Centrum Noord West Oost Zuidoost Zuid Buitenveldert Diemen Amstelveen Hoofddorp Buiten regio Nieuwe act Uitbreiding Totaal Bron: BoerHartogHooft, Kantorenmarkt ,

19 Toekomstige ontwikkelingen Door de enorme vraag van de afgelopen jaren is het aanbod van kantoorruimte vrijwel opgedroogd. De eerste nieuwbouwkantoren die gestart zijn op grond van deze explosieve ontwikkelingen zullen pas in de loop van 1999 kunnen worden opgeleverd. Daarnaast is het van belang dat er een strategische voorraad aan ontwikkelingsprojecten is. Op dit moment liggen er voor meer dan een half miljoen vierkante meter kantoorruimte aan ontwikkelingsplannen op de plank. Van enkele daarvan start de uitvoering binnenkort. In het centrum zijn de IJ-oever ontwikkelingen inclusief het Oosterdokseiland de belangrijkste projecten voor de toekomst. In Amsterdam West zullen naar verwachting Teleport, de Kabelweg en de Alfa driehoek in de nabije toekomst voor zo n m 2 kantoorruimte zorgen. In Amsterdam Oost vormt het project De Kroon ( m 2 ) aan de ringweg het belangrijkste ontwikkelingsproject voor de nabije toekomst. In Amsterdam Zuidoost zijn het vooral de ontwikkelingen rondom de Arena-boulevard. In Amsterdam Zuid en Buitenveldert zijn de locaties aan de Zuidas de belangrijkste. Hier gaat het met name om huisvesting van de top van de markt. 3.2 Amsterdam Centrum De krapte op de kantorenmarkt in Amsterdam Centrum is vorig jaar verder toegenomen. Grote kantoorruime is nagenoeg niet meer voorhanden. Het huurprijsniveau is mede onder invloed van de beperkte opnamemogelijkheden sterk gestegen. Amsterdam Centrum is onverminderd populair ondanks de matige bereikbaarheid en de parkeerproblematiek. Het tekort aan kantoorruimte met een groot oppervlak heeft ertoe geleid dat het huurprijsniveau spectaculair gestegen is. In sommige gevallen wordt ruim f 400 gulden per m 2 betaald. Zo bracht de voormalige Zeevaartschool aan de Nieuwe Vaart, een van de laatste grote oppervlakken (6.000 m 2 ), f 420 per m 2 op. Belangrijk voor de aantrekkingskracht van het centrum, ook in de toekomst is het voornemen van Amsterdam Exchanges om een nieuwe locatie te zoeken in dit deelgebied. Voorlopig betrekt de (stafafdeling van de) Effecten- en Optiebeurs het C&A-gebouw aan het Damrak. In de toekomst lijkt nieuwbouw ergens aan de IJoevers een optie naast de Zuidas. De zuidelijke IJ-oever zorgt voor de meeste impulsen in het centrum. De ontwikkelingen op de Oostelijke Handelskade zijn in ver gevorderd stadium. De voormalige pakhuizen daar worden gerenoveerd of wijken voor nieuwbouw. Met de bouw van de parkeergarage op de kop van de Oostelijke Handelskade is een begin gemaakt. Hier bovenop komt de passagiersterminal voor cruiseschepen. Voor deze nieuwbouw aan de Oostelijke Handelskade is vooral, naast onder meer een busgarage, plaats ingeruimd voor culturele instellingen. 13

20 Met de ontwikkelingen aan met name de IJ-oever handhaaft het centrum haar positie op de kantorenmarkt in de regio. De opname was het afgelopen jaar met ruim m 2 in absolute cijfers gemeten de hoogste van de laatste tien jaar. 3.3 Conclusie Net als in gemeente Amsterdam is er in de binnenstad dus sprake van een toenemend tekort aan kantoorruimte. In de binnenstad gaat het met name om een tekort aan kantoorruimte met een groot oppervlak. Er is vrijwel geen ruimte in de binnenstad om kantoorruimte aan de voorraad toe te voegen. Van de opname van kantoorruimte in de centrum is het merendeel afkomstig uit het centrum zelf (57%). Daarnaast is er een grote rol voor Amsterdam Zuid en Oost en voor nieuwe activiteiten (starters) en uitbreiding. De opname van kantoorruimte in 1998 van m 2 was het hoogste van de laatste tien jaar. Deze krapte op de markt voor kantoorruimte is voor de mogelijkheden van afzet van kantoorruimte boven/tegen de Reiniging Binnendienst gunstig. 14

21 4 Bedrijfsterreinen Amsterdam 4.1 Uitgiftevolume In Amsterdam is er in ,9 hectare aan droog bedrijfsterrein en 10,2 hectare aan haventerreinen uitgegeven. De uitgiften van de droge bedrijfsterreinen vonden onder meer plaats op de droge terreinen van het Havenbedrijf ( m 2 ), Amstel II (6000 m 2 ), Amstel III ( m 2 ) en Sloterdijk III (3000 m 2 ). Sinds 1980 is er in Amsterdam gemiddeld m 2 per jaar aan droge bedrijfsterreinen uitgegeven en m 2 hectare per jaar aan haventerreinen. Jaarlijks loopt de uitgifte sterkt uiteen. Dit hangt vooral samen met incidentele uitgiften van grootschalige terreinen. 5 In 1998 lag de uitgifte met m 2 ongeveer op het langjarig gemiddelde (circa m 2 ). Gezien de economische hoogconjunctuur van het afgelopen jaar valt de omvang van de uitgifte op droge bedrijfsterreinen iets tegen. In 1998 is er in Amsterdam m 2 op kleinschalige bedrijfsterreinen uitgegeven en m 2 op terreinen met een gemengde schaal. Er vonden geen uitgiften op grootschalige bedrijfsterreinen plaats. Van de uitgiften heeft het Gemeentelijk Grondbedrijf m 2 op terreinen met gemengde schaal uitgegeven en m 2 op kleinschalige bedrijfsterreinen. Deze geringe uitgifte is voor de ontwikkeling van het Strok-terrein gunstig. De oppervlakte van het Oostenburg-Noord terrein bedraagt ongeveer 10 ha, de Reiniging Binnenstad zal ongeveer tot m 2 in beslag nemen, waarvan het meeste op maaiveld en de rest gestapeld. De totale voorraad uitgeefbare bedrijfs- en haventerreinen beslaat op 1 januari 1999 circa 830 hectare. De voorraad aan droog bedrijfsterrein beslaat circa 45% van alle uitgeefbare bedrijfsterreinen. Van de totale terreinvoorraad van bedrijfsterreinen ( droog en nat ) is 38% direct uitgeefbaar. Circa 44% van het aanbod kan binnen vijf jaar beschikbaar worden gemaakt voor uitgifte en ongeveer 18% van de grondvoorraad kan over vijf jaar of meer beschikbaar worden gemaakt voor uitgifte. In het rapport Een overzicht van de voorraad kantoor-, bedrijfs- en haventerreinen per 1 januari 1999 valt op dat er geen voorraad uitgeefbare en te ontwikkelen bedrijfsterreinen zijn in de binnenstad van Amsterdam. Het Oostenburg-Noord terrein heeft dus geen concurrentie van andere terreinen in de binnenstad die uitgegeven gaan worden. Bij de uitgifte van het Oostenburg-Noord terrein dient wel rekening te worden gehouden met milieuregels, zeker als er een combinatie gaat plaatsvinden van wonen en werken. 5 Gemeente Amsterdam, Een overzicht van de voorraad kantoor-, bedrijfs- en haventerreinen per 1 januari 1999,

22 4.2 Referentieaanbod De huidige bedrijvigheid op de bedrijventerreinen in tabel 6 bestaat uit bedrijven uit verschillende sectoren/bedrijfsklassen. Groothandel en industrie komen op de meeste terreinen voor. De zakelijke dienstverlening is op een aantal terreinen aanwezig. De aanwezigheid van zowel kantoren als bedrijfsruimtes komt voor op de bedrijventerreinen. Tabel 6 Een aantal bedrijventerreinen in gemeente Amsterdam nader bezien opp. Waarvan Huidige Ha bereikbh Stadsdeel bruto netto uitgegeven type terrein Bedrijvigheid Ov Uitgeefbaar profiel Westerpark Westerpark 9,8 ha 6 ha 4,8 ha kleinschalig Groothandel Tram, bus 0,9 ha direct C bedr.terrein industrie 0,3 ha binnen 5 jaar perifere detailhandel Schinkel Oud-Zuid 24,3 14,5 13,2 kleinschalig Bouwmarkt, Spitslijn 1,3 ha binnen 5 jaar C bedr.terrein Grootschalige Detailhandel Zak. Dienstvel. Groothandel, prod. Westpoort 54,6 30,9 30,1 Gemengd Handel en nijverheid station Sloterdijk 0,8 ha direct C bedr.terrein Opslag,distr, industrie op loopafstand, Groothandel,el taxi, spitslijnen Zak. Dienstvel, Niet-milieu belast. Alfa Driehoek Westpoort 25,7 16,9 11,8 Gemengd Hoogw bedrijfs taxi, spitslijnen, 5,1 ha direct B bedr.terrein act zoals hightech, buslijnen, ringlijn grafische industr, groothandel, en zak dienstverl Een aantal bedrijventerreinen nader bezien Om een nader inzicht te krijgen in bedrijven die zich op het Oostenburg-Noord terrein zouden kunnen vestigen zijn in tabel 6 een aantal uitgeefbare en te ontwikkelen bedrijventerreinen in de gemeente Amsterdam opgenomen, waarbij onder andere aandacht is besteed aan de oppervlakte van het terrein en de huidige bedrijvigheid. Bedrijventerrein Vervoerscentrum Zeeburgereiland Zeeburg 21 12,6 12,6 Kleinschalig Bouwmaterialen- buslijn Niet direct C bedr.terrein handel en prod, Binnen 5 jaar pm Watersport, opslag Bron: Gemeente Amsterdam, Een overzicht van de voorraad kantoor-, bedrijfs- en haventerreinen per 1 januari 1999, Het onderscheid in kleinschalig, gemengd en grootschalige bedrijventerrein heeft te maken met schaalgrootte (kavelomvang en bebouwingsintensiteit)). 16

kantorenmonitor regio Amsterdam 2006

kantorenmonitor regio Amsterdam 2006 kantorenmonitor regio Amsterdam 2006 Gemeenten binnen de deelregio s Amsterdam, Amstelland, Meerlanden, Zaanstreek, Waterland, Almere en Zuid Kennemerland. meer kantoorruimte betrokken Door een grote dynamiek

Nadere informatie

www.kantorenmonitor.nl

www.kantorenmonitor.nl kantorenmonitor regio Amsterdam 2005 Door Kantorenmonitor B.V. wordt jaarlijks aan de hand van een veldopname de ontwikkeling van de kantorenmarkt in de regio Amsterdam geregistreerd (Amsterdam, Amstelland,

Nadere informatie

Kantorenmarkt Amsterdam

Kantorenmarkt Amsterdam Kantorenmarkt Amsterdam 2014 Kantorenmarkt Amsterdam De gemeente Amsterdam telt circa 810.000 inwoners en 554.730 banen, verdeeld over 112.800 vestigingen (bron: Lisa). De kantorenvoorraad heeft een omvang

Nadere informatie

kantorenmonitor regio Amsterdam 2007

kantorenmonitor regio Amsterdam 2007 kantorenmonitor regio Amsterdam 2007 Gemeenten binnen de deelregio s Amsterdam, Amstelland, Meerlanden, Zaanstreek, Waterland, Almere, Zuid Kennemerland en IJmond. vooral kantoorruimte betrokken door kleinere

Nadere informatie

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van bedrijfsruimte

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van bedrijfsruimte Maart 212 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van Stand van zaken Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G. Raven Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Noordwest- Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Noordwest- (*1. m²) 38.116 11.59 Overig In Noordwest- ligt circa 23% van de landelijke kantorenvoorraad.

Nadere informatie

Bedrijfsruimte vanaf 120m2 te koop. Windmolenbos Haelen

Bedrijfsruimte vanaf 120m2 te koop. Windmolenbos Haelen Bedrijfsruimte vanaf 120m2 te koop Industrie terrein Windmolenbos Haelen Inleiding Kleinschalige bedrijvigheid vormt een belangrijke bron van vernieuwing en dynamiek in de economie, het zijn de gangmakers

Nadere informatie

herstel groei kantoorgebruik in Amsterdam leidt tot forse daling leegstand

herstel groei kantoorgebruik in Amsterdam leidt tot forse daling leegstand kantorenmonitor regio Amsterdam 2008 Gemeenten binnen de deelregio s Amsterdam, Amstelland, Meerlanden, Zaanstreek, Waterland, Almere, Zuid Kennemerland en IJmond. herstel groei kantoorgebruik in Amsterdam

Nadere informatie

kantorenmonitor Metropoolregio Amsterdam 2009

kantorenmonitor Metropoolregio Amsterdam 2009 kantorenmonitor Metropoolregio 29 Muiden Gemeenten binnen de deelregio s,,,,,,, en Gooi- en Vechtstreek. Weesp Naarden Huizen Huizen Gooi Gooi- en en Vechtstreek Laren Vechtstreek Laren Wijdemeren Bussum

Nadere informatie

In 2015 daalde de leegstand met mc; in 2016 met mc.

In 2015 daalde de leegstand met mc; in 2016 met mc. kantorenmonitor Metropoolregio 217 Muiden Lelystad Verdere daling van de leegstand door forse onttrekking van kantoorruimte en toegenomen kantoorgebruik Weesp Naarden Huizen Bussum Gooi Gooi- en Vechtstreek

Nadere informatie

Samenvatting. De Kvk en IKE hebben de onderzoeksresultaten aangeboden aan het College van B&W van Etten- Leur.

Samenvatting. De Kvk en IKE hebben de onderzoeksresultaten aangeboden aan het College van B&W van Etten- Leur. JJuunni i 22 Uitkomsten Ruimtebehoefteonderzoek Gemeente Etten-Leur Samenvatting De provincie Noord-Brabant en de gemeente Etten-Leur zijn een onderzoek gestart naar de meest geschikte locatie voor een

Nadere informatie

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Huurprijs van bedrijfsruimte

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Huurprijs van bedrijfsruimte Maart 211 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van Stand van zaken Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Huurprijs van 4. Vooruitzichten Colofon Samenstelling Drs I.L. de Kruif Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van

Nadere informatie

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 211 viel de opname van bedrijfsruimte in 212 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

Bedrijfsruimtemarkt zuid-nederland Limburg en Noord-Brabant

Bedrijfsruimtemarkt zuid-nederland Limburg en Noord-Brabant Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 2011 viel de opname van bedrijfsruimte in 2012 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

Bedrijfsruimtemarkt zuidwest-nederland Zuid-Holland en Zeeland

Bedrijfsruimtemarkt zuidwest-nederland Zuid-Holland en Zeeland Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 211 viel de opname van bedrijfsruimte in 212 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

AMSTELVEEN Dorpsstraat 28. Karakteristiek en uniek kantoorpand in het Oude Dorp van Amstelveen

AMSTELVEEN Dorpsstraat 28. Karakteristiek en uniek kantoorpand in het Oude Dorp van Amstelveen AMSTELVEEN Dorpsstraat 28 Karakteristiek en uniek kantoorpand in het Oude Dorp van Amstelveen Algemeen Object : Er zijn in Amstelveen maar weinig locaties waar u uw kantoor in een karakteristieke en tegelijkertijd

Nadere informatie

Te koop/te huur 6 bedrijfsunits

Te koop/te huur 6 bedrijfsunits Te koop/te huur 6 bedrijfsunits voor kleinschalig ondernemen op niveau Bedrijventerrein Ubroek te Venlo Een project van: Venneperweg 1121 2144 KE Beinsdorp www.krm-vastgoed.com Inleiding Kleinschalige

Nadere informatie

TE HUUR. Hurksestraat 19 Eindhoven

TE HUUR. Hurksestraat 19 Eindhoven TE HUUR Hurksestraat 19 Eindhoven Hurksestraat 19 te Eindhoven Beatrixcomplex Locatie : Op bedrijventerrein De Hurk langs de snelweg ligt het Beatrix complex. Dit BE gebouw zal herontwikkeld worden

Nadere informatie

Haarlemmermeer 2009. marktleider in de cosmeticamarkt hebben, waarbij we de milieubelasting zo veel mogelijk terug willen dringen.

Haarlemmermeer 2009. marktleider in de cosmeticamarkt hebben, waarbij we de milieubelasting zo veel mogelijk terug willen dringen. kantorenmonitor Haarlemmermeer L Oréal Nederland heeft haar hoofdkantoor verplaatst van verschillende locaties in Alphen aan de Rijn en Weesp naar een modern en representatief pand in Beukenhorst-Zuid

Nadere informatie

Bedrijventerrein Vijfsluizen (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein Vijfsluizen (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Vijfsluizen (Schiedam) Maatschappelijke waarde Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Factsheet bedrijventerrein Vijfsluizen Gemeente Schiedam FACTSHEET BEDRIJVENTERREIN VIJFSLUIZEN,

Nadere informatie

Oppervlakte (in ha) netto oppervlak nog uitgeefbaar werkz.pers. per ha 71. Infrastructuur Afstand tot: Rijksweg A20 NS-station Schiedam Centrum

Oppervlakte (in ha) netto oppervlak nog uitgeefbaar werkz.pers. per ha 71. Infrastructuur Afstand tot: Rijksweg A20 NS-station Schiedam Centrum 1 Kethelvaart Het bedrijventerrein Kethelvaart is gelegen in Schiedam Noord in de wijk Kethel, omgeven door de nieuwbouwwijken Tuindorp, Woudhoek en Spaland. Het bedrijventerrein ligt naast de dorpskern

Nadere informatie

Recordonttrekking van kantoorruimte en toegenomen kantoorgebruik zorgen voor sterke daling van de leegstand

Recordonttrekking van kantoorruimte en toegenomen kantoorgebruik zorgen voor sterke daling van de leegstand kantorenmonitor Metropoolregio 216 Muiden Lelystad Weesp Naarden Huizen Bussum Gooi Gooi- en Vechtstreek en Laren Vechtstreek Recordonttrekking van kantoorruimte en toegenomen kantoorgebruik zorgen voor

Nadere informatie

Bedrijventerrein Kethelvaart (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein Kethelvaart (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Kethelvaart (Schiedam) Maatschappelijke waarde Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Factsheet bedrijventerrein Kethelvaart Gemeente Schiedam 1. FACTSHEET BEDRIJVENTERREIN KETHELVAART,

Nadere informatie

Regio Amsterdam. Kantorenvisie. Januari 2010. Amstelveen. 40% minder opname kantoorruimte. Grootste transacties. 40% minder opname kantoorruimte

Regio Amsterdam. Kantorenvisie. Januari 2010. Amstelveen. 40% minder opname kantoorruimte. Grootste transacties. 40% minder opname kantoorruimte Research Kantorenvisie Regio Amsterdam Januari 2010 40% minder opname kantoorruimte De negatieve economische ontwikkelingen in Nederland in 2009 hebben bijgedragen aan een terugval in de opname van kantoorruimte

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg

Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

downloadbaar document, behorende bij bijlage I

downloadbaar document, behorende bij bijlage I Monitor Uitvoeringsstrategie Plabeka Voortgangsrapportage 2009-2010 downloadbaar document, behorende bij bijlage I Definities monitor B.V. en verschillen met andere bronnen Om een foute interpretatie van

Nadere informatie

Kranenburgweg 140-143

Kranenburgweg 140-143 Kranenburgweg 140-143 Den Haag Scheveningen TE HUUR HOOGWAARDIGE KANTOORRUIMTE BEGANE GROND: CIRCA 410 M² 1 E VERDIEPING: CIRCA 145 M² 2 E VERDIEPING: CIRCA 218 M² HUURPRIJS: 160,- PER M² PER JAAR, TE

Nadere informatie

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 - Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 Factsheet maart 2017 Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in Amsterdam nam het afgelopen jaar toe met bijna 14.000 tot bijna 524.000 banen, een groei van bijna

Nadere informatie

TE HUUR 6 kantoorunits Gebouw Gibraltar te Amsterdam

TE HUUR 6 kantoorunits Gebouw Gibraltar te Amsterdam Fris Bedrijfsmakelaars Fris Woningmakelaars Fris Assurantiën Fris Vastgoed Management VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR 6 kantoorunits Gebouw Gibraltar te Amsterdam Adres Algemeen : Jollemanhof 22,24,26,148,150,152

Nadere informatie

KLEINSCHALIGE BEDRIJFSRUIMTEN IN MIDDELGROTE STEDEN 24 MEI 2017

KLEINSCHALIGE BEDRIJFSRUIMTEN IN MIDDELGROTE STEDEN 24 MEI 2017 KLEINSCHALIGE BEDRIJFSRUIMTEN IN MIDDELGROTE STEDEN 24 MEI 2017 VERENIGING VOOR MAKELAARS EN TAXATEURS KLEINSCHALIGE BEDRIJFSRUIMTEN IN MIDDELGROTE STEDEN 24 MEI 2017 INLEIDING... 6 1.1 ONDERZOEKSVRAAG

Nadere informatie

BIJLAGE A KENGETALLEN In deze bijlage geven we in overzichtelijke tabellen de kengetallen weer die gebruikt zijn ter bepaling van de effecten van het kantoren- en bedrijventerreinenprogramma voor de regio

Nadere informatie

Bedrijventerrein Kerkerak (Sliedrecht) Waardeloos of waardevol? Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein Kerkerak (Sliedrecht) Waardeloos of waardevol? Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Kerkerak (Sliedrecht) Waardeloos of waardevol? Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Factsheet bedrijventerrein Kerkerak, Gemeente Sliedrecht A. Inleiding Deze factsheet geeft

Nadere informatie

Zuidwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Zuidwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Zuidwest-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Zuidwest-Nederland (*1. m²) 35.536 13.629 459 Overig Nederland In Zuidwest-Nederland ligt circa 29%

Nadere informatie

GENERAAL VETTERSTRAAT AMSTERDAM

GENERAAL VETTERSTRAAT AMSTERDAM GENERAAL VETTERSTRAAT AMSTERDAM www.generaalvetterstraatong.nl Omschrijving OBJECT Deze spectaculaire nieuwbouw ontwikkelingvan ca 4.400 m² heeft door de eenvoudige vormgeving en sterke verticale belijning

Nadere informatie

Bedrijfsruimtemarkt oost-nederland Overijssel en Gelderland

Bedrijfsruimtemarkt oost-nederland Overijssel en Gelderland Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 2011 viel de opname van bedrijfsruimte in 2012 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

Kantorenmarkt Rotterdam

Kantorenmarkt Rotterdam Kantorenmarkt Rotterdam 1 e halfjaar 2015 Kantorenmarkt Rotterdam De gemeente Rotterdam telt circa 625.000 inwoners en 314.120 banen, verdeeld over 25.220 vestigingen (bron: Lisa). De kantorenvoorraad

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel

Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van

Nadere informatie

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 Managementsamenvatting 2011 Het Vastgoedrapport Groningen-Assen 2011 stelt zich ten doel om een belangrijke informatiebron te zijn voor de hele regionale vastgoedsector.

Nadere informatie

Factsheet. Nieuwbouw kantoorruimte Nederland

Factsheet. Nieuwbouw kantoorruimte Nederland Factsheet Nieuwbouw kantoorruimte Nederland 2013 1 Nieuwbouw kantoren neemt verder af De bouw van nieuwe kantoren in Nederland is in 2013 sterk afgenomen. De matige economische ontwikkeling en vooruitzichten,

Nadere informatie

Veluwezoom 15. Veluwezoom 15, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 105,- per vierkante meter per jaar

Veluwezoom 15. Veluwezoom 15, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 105,- per vierkante meter per jaar Veluwezoom 15 Huurprijs: 105,- per vierkante meter per jaar Algemene Informatie TE HUUR: MARKANTE, MODERNE KANTOORRUIMTE OP ZICHTLOCATIE A6 Te huur aangeboden enkele verdiepingen in een zeer compleet en

Nadere informatie

SAVANNAHWEG 71 UTRECHT

SAVANNAHWEG 71 UTRECHT SAVANNAHWEG 71 UTRECHT www.savannahweg71.nl Omschrijving ALGEMEEN: het kantoorgebouw Landmark is op een fantastische zichtlocatie gelegen langs de rijksweg A2. Het gebouw is gesitueerd op de hoek van de

Nadere informatie

Monitor Krachtwijken 2010 Amsterdam

Monitor Krachtwijken 2010 Amsterdam Monitor Krachtwijken 2010 maart 2011 Inhoud Inhoud: pagina Programma wijkeconomie 3 Inleiding 4 Stand van zaken 2010 5 Vestigingen 5 Starters 6 Opheffingen 7 Sectorverdeling 8 Gemiddelde leeftijd ondernemingen

Nadere informatie

Regio Amsterdam. Kantorenvisie. Januari 2011 Beukenhorst, Hoofddorp. Lichte stijging opnameniveau 2010

Regio Amsterdam. Kantorenvisie. Januari 2011 Beukenhorst, Hoofddorp. Lichte stijging opnameniveau 2010 Research Kantorenvisie Regio Amsterdam Januari 2011 Beukenhorst, Hoofddorp Lichte stijging opnameniveau De totale opname van kantoorruimte in de regio Amsterdam in bedraagt 268.317 m², hetgeen een lichte

Nadere informatie

Drenthe, Friesland en Groningen. Landelijke marktontwikkelingen

Drenthe, Friesland en Groningen. Landelijke marktontwikkelingen Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 2011 viel de opname van bedrijfsruimte in 2012 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

Adres: Kerkplein 9, 1811 KL Alkmaar Huurprijs 110,00 per vierkante meter per jaar

Adres: Kerkplein 9, 1811 KL Alkmaar Huurprijs 110,00 per vierkante meter per jaar Adres: Kerkplein 9, 1811 KL Alkmaar Huurprijs 110,00 per vierkante meter per jaar Omschrijving LAATSTE KANTOORRUIMTE TE HUUR OP UNIEKE LOCATIE IN HARTJE CENTRUM ALKMAAR! Het voormalige politiebureau is

Nadere informatie

Bedrijvigheid & werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant. Tabellenboek Vestigingsregister 2014

Bedrijvigheid & werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant. Tabellenboek Vestigingsregister 2014 Bedrijvigheid & werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Tabellenboek Vestigingsregister 2014 1 Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Tabellen- en trendboek Vestigingenregister 2014 juni 2015

Nadere informatie

BROUWTOREN CERESSTRAAT, BREDA

BROUWTOREN CERESSTRAAT, BREDA Object: Oppervlakte: Parkeren: Huurprijs: Huurtermijn: Bierbrouwerij De Drie Hoefijzers is één van de meest kenmerkende panden in Breda met een rijke historie. In dit monument was een belangrijke brouwerij

Nadere informatie

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09 HAAGSE MONITOR ECONOMISCHE RECESSIE 7 Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend zijn, in de

Nadere informatie

Huur bedrijfsruimte op Beemsterweg 20 te Almere per maand

Huur bedrijfsruimte op Beemsterweg 20 te Almere per maand Huur bedrijfsruimte op Beemsterweg 20 te Almere 27500 per maand Aanbiedende partij: Arcuris bedrijfshuisvesting Email: bp.uppelschoten@arcuris.eu Telefoon: 036-5211900 Website: http://www.arcuris.eu Omschrijving

Nadere informatie

Xenonstraat 162. Xenonstraat 162, Almere. Huurprijs: 850,- per maand

Xenonstraat 162. Xenonstraat 162, Almere. Huurprijs: 850,- per maand Xenonstraat 162 Huurprijs: 850,- per maand Kantoor Algemene Informatie TE HUUR Multifunctionele bedrijfsunit Adres: Xenonstraat 162 te Deze fraaie bedrijfsruimte met kantoor is gebouwd in 2006 en maakt

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE COMMERCIELE RUIMTE TE HUUR

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE COMMERCIELE RUIMTE TE HUUR VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE COMMERCIELE RUIMTE TE HUUR ORANJEKWARTIER, AMSTERDAM Type : Commerciële ruimten Locatie : Amsterdam, Koningin Wilhelminaplein Parkeerplaatsen : Betaald parkeren Oranjekwartier,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Zeeuwse arbeidsmarktmonitor Nummer 5: december 2015

Nieuwsbrief Zeeuwse arbeidsmarktmonitor Nummer 5: december 2015 Nieuwsbrief Zeeuwse arbeidsmarktmonitor Nummer : december 2 Zeeuwse ondernemers blijven gunstig gestemd Winstgevendheid bouwondernemers pas volgend jaar op peil Krapte aan personeel in sectoren ICT en

Nadere informatie

AMSTELVEEN Laan Nieuwer Amstel 4 A. Multifunctionele winkelruimte met een front van maar liefst 24 meter!

AMSTELVEEN Laan Nieuwer Amstel 4 A. Multifunctionele winkelruimte met een front van maar liefst 24 meter! AMSTELVEEN Laan Nieuwer Amstel 4 A Multifunctionele winkelruimte met een front van maar liefst 24 meter! Algemeen Object : Op de begane grond gelegen tegenover het gemeentehuis van Amstelveen, op een fraaie

Nadere informatie

Palmpolstraat 62 * Palmpolstraat 62 *, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 55,- per vierkante meter per jaar

Palmpolstraat 62 * Palmpolstraat 62 *, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 55,- per vierkante meter per jaar Palmpolstraat 62 * Huurprijs: 55,- per vierkante meter per jaar Algemene Informatie TE HUUR: Zeer aantrekkelijk geprijsde, hoogwaardig afgewerkte kantoorruimte op Veluwsekant in Almere Gelegen op het goed

Nadere informatie

Huur of koop bedrijfsruimte op Beemsterweg 20 te Almere (prijs op aanvraag)

Huur of koop bedrijfsruimte op Beemsterweg 20 te Almere (prijs op aanvraag) Huur of koop bedrijfsruimte op Beemsterweg 20 te Almere (prijs op aanvraag) Aanbiedende partij: Arcuris bedrijfshuisvesting Email: bp.uppelschoten@arcuris.eu Telefoon: 036-5211900 Website: http://www.arcuris.eu

Nadere informatie

MARKTSCAN. 1. Gerichte markinformatie. 2. Markt op macroniveau

MARKTSCAN. 1. Gerichte markinformatie. 2. Markt op macroniveau MARKTSCAN 1. Gerichte markinformatie Het bieden van de flexibiliteit in het bestemmingsplan voor Eeneind West is geen doel op zich. Het moet de vertaling zijn van het gewenste ruimtegebruik van de bedrijven

Nadere informatie

TE HUUR Hogehilweg 17. te Amsterdam

TE HUUR Hogehilweg 17. te Amsterdam TE HUUR Hogehilweg 17 te Amsterdam Algemeen Kantoorgebouw La Reine is gelegen in het zakencentrum van Amsterdam zuidoost. De bedrijvigheid is zeer gevarieerd, evenals de sferen en omgevingen waar de verschillende

Nadere informatie

Te huur. Koninginnegracht 7 te Den Haag

Te huur. Koninginnegracht 7 te Den Haag Vrijblijvende objectinformatie Te huur Koninginnegracht 7 te Den Haag Kantoorruimte van circa 179 m² Alsmede 3 parkeerplaatsen Pagina 1 van 8 Algemene informatie Te huur Koninginnegracht 7 te Den Haag

Nadere informatie

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Molenzoom Kantoorlocaties in centrum van Houten Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Molenzoom Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs spoorlijn Nabij centrumvoorzieningen op het

Nadere informatie

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht Rapportage Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Populatie

Nadere informatie

opgeleverd leegstand eind december

opgeleverd leegstand eind december kantorenmonitor Metropoolregio Amsterdam Muiden Lelystad Weesp Naarden Huizen Bussum Gooi Gooi- en Vechtstreek en Laren Vechtstreek Hilversum Wijdemeren Voorraad sterker gedaald dan kantoorgebruik In werd

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de werkloosheid in Amsterdam per stadsdeel tussen 1 januari 2001 en oktober 2003 (%)

Ontwikkelingen in de werkloosheid in Amsterdam per stadsdeel tussen 1 januari 2001 en oktober 2003 (%) Werkloosheid Amsterdam sterk gestegen Volgens de nieuwste cijfers van het CBS steeg de werkloosheid in Amsterdam van bijna 5% in 2002 naar 8,4% in 2003. Daarmee is de werkloosheid in Amsterdam sneller

Nadere informatie

1. KWALITATIEVE VRAAG: EEN ONDERSCHEID IN BEELDKWALITEITEN

1. KWALITATIEVE VRAAG: EEN ONDERSCHEID IN BEELDKWALITEITEN BIJLAGE A 1. KWALITATIEVE VRAAG: EEN ONDERSCHEID IN BEELDKWALITEITEN Bedrijventerreinen zijn onder te verdelen op basis van verschijningsvorm De vraag naar bedrijfsruimte is gedifferentieerd is en kan

Nadere informatie

Werklandschap Meerpaal. Sport en werk centraal in Nederland. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten

Werklandschap Meerpaal. Sport en werk centraal in Nederland. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Werklandschap Meerpaal Sport en werk centraal in Nederland Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Werklandschap Directe aansluiting op A27 Gebiedsoppervlak van 10 ha Flexibele kavelgrootte

Nadere informatie

Culemborg, Pascalweg 25h

Culemborg, Pascalweg 25h Culemborg, Pascalweg 25h OMSCHRIJVING: Representatieve kantoor-/bedrijfsunit onderdeel uitmakend van het jonge bedrijfsverzamelcomplex Pavijen, gelegen op bedrijventerrein Pavijen V te Culemborg. Rijksweg

Nadere informatie

AMSTERDAM Paasheuvelweg 28. Flexibele kantoorruimte vanaf 50 m²

AMSTERDAM Paasheuvelweg 28. Flexibele kantoorruimte vanaf 50 m² AMSTERDAM Paasheuvelweg 28 Flexibele kantoorruimte vanaf 50 m² Algemeen Object : Unieke kantoormogelijkheden voor MKB en ZZP ers op het kantorenpark Amsterdam Zuidoost! Het kantoorgebouw Amstel III is

Nadere informatie

Zichtlocatie vanaf de Ring.

Zichtlocatie vanaf de Ring. Projectinformatie Kabelweg 47 1014 BA Amsterdam www.wattoffices.nl Binnen de Ring, nabij de A10 Afslag (S 102) Amsterdam Sloterdijk/Teleport en direct nabij de metro en busverbinding. Dit zelfstandige

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland Vierde kwartaal 2012 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Creëer uw eigen kantoor of showroom op een absolute zichtlocatie in Amersfoort.

Creëer uw eigen kantoor of showroom op een absolute zichtlocatie in Amersfoort. Creëer uw eigen kantoor of showroom op een absolute zichtlocatie in Amersfoort. In dit nieuwbouwcomplex zijn momenteel twee verdiepingen beschikbaar voor de verhuur. De verdiepingen zijn uitermate geschikt

Nadere informatie

100,- per m² /Jaar. Nieuwbouw kantoorruimten gelegen aan Professor Cobbenhagenlaan te Tilburg. Bestemming. Hoofdbestemming. Energie.

100,- per m² /Jaar. Nieuwbouw kantoorruimten gelegen aan Professor Cobbenhagenlaan te Tilburg. Bestemming. Hoofdbestemming. Energie. Intermezzo Professor Cobbenhagenlaan 0 5037 DA Tilburg 100,- per m² / jaar Contactpersoon Bart van de Water bac@vandewatergroep.nl 076-5241555 Nieuwbouw kantoorruimten gelegen aan Professor Cobbenhagenlaan

Nadere informatie

Bedrijventerrein Nieuw Mathenesse (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein Nieuw Mathenesse (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Nieuw Mathenesse (Schiedam) Maatschappelijke waarde Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Factsheet bedrijventerrein Nieuw Mathenesse, Gemeente Schiedam A. Inleiding Deze factsheet

Nadere informatie

Monitor Werkgelegenheid Bedrijfslocaties 2004

Monitor Werkgelegenheid Bedrijfslocaties 2004 Monitor Werkgelegenheid Bedrijfslocaties 2004 Project: 4179 In opdracht van: Stuurgroep Bedrijfslocaties Amsterdam drs. Peter van Hinte Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam

Nadere informatie

Midden-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Midden-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Midden-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Midden-Nederland (*1. m²) 42.674 95 6.46 Overig Nederland In de regio Midden-Nederland ligt circa 14%

Nadere informatie

Bedrijventerrein Meerpaal. Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten

Bedrijventerrein Meerpaal. Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Bedrijventerrein Meerpaal Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Meerpaal Directe aansluiting op A27 Goede infrastructuur op het terrein Hoogwaardige

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE VEEMBROEDERHOF 65 AMSTERDAM

PROJECTINFORMATIE VEEMBROEDERHOF 65 AMSTERDAM REPRESENTATIEF GOED BEREIKBAAR LEUKE OMGEVING TURN-KEY & PLUG & PLAY ZELFSTANDIGE UNIT HUURPRIJS 845,- PER MAAND CIRCA 55 M² PROJECTINFORMATIE VEEMBROEDERHOF 65 AMSTERDAM Veembroederhof 45 te Amsterdam

Nadere informatie

Economische outlook Nederlandse regio s 2 e kwartaal 2011

Economische outlook Nederlandse regio s 2 e kwartaal 2011 Economische outlook Nederlandse regio s 2 e kwartaal 2011 Verwachtingen in West-Nederland positiefst De productie van industriële bedrijven in Nederland groeide in april 2011 met 0,8% nauwelijks ten opzichte

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal Coenrapportomslag eerstekwartaal.indd 1

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal Coenrapportomslag eerstekwartaal.indd 1 Conjunctuurenquête Nederland Tweede kwartaal 11 Coenrapportomslag eerstekwartaal.indd 1 3-5-11 :36 Economisch herstel zet door Horeca en detailhandel haken aan Na een lichte afzwakking in het eerste kwartaal

Nadere informatie

Samenvatting Twente Index 2016

Samenvatting Twente Index 2016 Samenvatting Twente Index 2016 Kijk voor regionale en lokale data op www.twenteindex.nl INLEIDING De Twente Index wordt door Kennispunt Twente samengesteld in opdracht van de Twente Board. De Board wil

Nadere informatie

AMSTERDAM Buitenveldertselaan 106. Zeer representatieve kantoorruimte nabij ZuidAs

AMSTERDAM Buitenveldertselaan 106. Zeer representatieve kantoorruimte nabij ZuidAs AMSTERDAM Buitenveldertselaan 106 Zeer representatieve kantoorruimte nabij ZuidAs Algemeen Object : Op uitstekende zichtlocatie, centraal gelegen nabij de ZuidAS aan de doorgaande Buitenveldertselaan (s109),

Nadere informatie

Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant

Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant Almere biedt ondernemers met ambitie in het centrum van Nederland alle ruimte zich te vestigen, te pionieren en te groeien. Ondernemen in Almere betekent ondernemen

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Kromme Gouwe, Gemeente Gouda

Factsheet bedrijventerrein Kromme Gouwe, Gemeente Gouda Factsheet bedrijventerrein Kromme Gouwe, Gemeente Gouda Factsheet bedrijventerrein Kromme Gouwe, Gemeente Gouda A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

Bronsweg 7. Bronsweg 7, Lelystad. Huurprijs: vanaf 250,- per maand

Bronsweg 7. Bronsweg 7, Lelystad. Huurprijs: vanaf 250,- per maand Bronsweg 7. Huurprijs: vanaf 250,- per maand Algemene Informatie TE HUUR Businesscenter Oostervaart Kantorencentrum met diverse faciliteiten. Dit kantoorpand is vrijwel direct gelegen aan de Rijksweg A6

Nadere informatie

Brummen, Mercuriusweg ong. Bedrijfsunits Mercuriusplaza

Brummen, Mercuriusweg ong. Bedrijfsunits Mercuriusplaza Brummen, Mercuriusweg ong. Bedrijfsunits Mercuriusplaza OMSCHRIJVING: Te huur 178 tot 605 m² bedrijfs-/kantoorruimte. Op het bedrijventerrein Rhienderen Noord is recent het bedrijfsverzamelgebouw Mercuriusplaza

Nadere informatie

Sluispolderweg 12 Zaandam

Sluispolderweg 12 Zaandam Sluispolderweg 12 Zaandam t 0172 44 83 83 f 0172 44 83 82 e info@green.nl i www.green.nl Raoul Wallenbergplein 25a 2404 ND Alphen aan den Rijn Postbus 371 2400 AJ Alphen aan den Rijn Sluispolderweg 12

Nadere informatie

8Vastgoedmarkt. Vastgoedmarkt

8Vastgoedmarkt. Vastgoedmarkt 8Vastgoedmarkt Stedelijke ontwikkeling Vastgoedmarkt In het afgelopen jaar komt de opname aan Utrechte kantoorruimte uit op 88.000 m². Dit is aanzienlijk meer dan de 65.000 m² in het voorgaande jaar. Tegelijkertijd

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Bedrijfsruimte Witte de Withplein 2, 3, 47, 46, 44 en 43 te Amsterdam

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Bedrijfsruimte Witte de Withplein 2, 3, 47, 46, 44 en 43 te Amsterdam VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR Bedrijfsruimte Witte de Withplein 2, 3, 47, 46, 44 en 43 te Amsterdam Makelaar: Ymere Vrije Sector Vastgoed Contactpersoon: Agetta van Acker Telefoon: 088 000 89

Nadere informatie

Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt

Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt Analyse Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt DO Research 1 Structureel aanbod op de kantorenmarkt Het aanbod van kantoorruimte in Nederland loopt nog altijd op. In totaal wordt momenteel

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas

Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE VRIJBLIJVENDE INFORMATIE TE HUUR REPRESENTATIEVE KANTOORRUIMTE GELEGEN IN HET CENTRUM VAN EINDHVEN MET EIGEN PARKEERPLAATSEN DE ROZENTUIN 2, 6 EN 10 (5611 SW), TE EINDHOVEN Vrijblijvende informatie De

Nadere informatie

PanamaPaar in Amsterdam Zeeburg/Indische Buurt

PanamaPaar in Amsterdam Zeeburg/Indische Buurt - Vrijblijvende projectinformatie - PanamaPaar in Amsterdam Zeeburg/Indische Buurt PanamaPaar Oost en West Totaal circa 5.000 m²; circa 80 kantoorunits Adres PanamaPaar West: Panamalaan 1-7; 1019 AS te

Nadere informatie

Te Koop / Te huur. Nieuwbouw bedrijfsunits Capelle XS Gebouw Karolina

Te Koop / Te huur. Nieuwbouw bedrijfsunits Capelle XS Gebouw Karolina Te Koop / Te huur Nieuwbouw bedrijfsunits Capelle XS Gebouw Karolina Betreft Capelle XS, het nieuwe bedrijvenpark aan de Hoofdweg in Capelle aan den IJssel. Sinds de oplevering van de eerste fase is de

Nadere informatie

Leegstand van kantoren, 1991-2013

Leegstand van kantoren, 1991-2013 Leegstand van kantoren, 1991-2013 Conclusie In Nederland is een overaanbod van kantoorvloeroppervlakte. Gemiddeld 16% van het kantoorvloeroppervlakte staat leeg in 2013. Dit percentage neemt nog steeds

Nadere informatie

Bijlage 4 Aan: portefeuillehoudersoverleg REO d.d Betreft: Aanalyse economische ontwikkelingen Voorne-Putten

Bijlage 4 Aan: portefeuillehoudersoverleg REO d.d Betreft: Aanalyse economische ontwikkelingen Voorne-Putten Bijlage 4 Aan: portefeuillehoudersoverleg REO d.d. 230114 Betreft: Aanalyse economische ontwikkelingen Voorne-Putten Sinds 2010 is de Economische Monitor Voorne-Putten een signalerend document inzake de

Nadere informatie

Huur of koop kantoorruimte op Markerkant A B te Almere kosten koper2300 per maand

Huur of koop kantoorruimte op Markerkant A B te Almere kosten koper2300 per maand Huur of koop kantoorruimte op Markerkant 10 136 A B te Almere 295000 kosten koper2300 per maand Aanbiedende partij: Arcuris bedrijfshuisvesting Email: bp.uppelschoten@arcuris.eu Telefoon: 036-5211900 Website:

Nadere informatie

Achtergrondrapportage

Achtergrondrapportage Achtergrondrapportage behorend bij het essay Het geheim van bedrijventerrein Noordwest Opzet rapportage Historie locatie bedrijventerrein Noordwest Eerdere bestemmingen van het gebied Planontwikkeling

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief Conjunctuurenquête Nederland Tweede kwartaal 215 Bedrijfsleven onveranderd positief Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het tweede kwartaal 215.

Nadere informatie

Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid

Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid M201207 Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid 1987-2010 drs. K.L. Bangma drs. A. Bruins Zoetermeer, mei 2012 Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid In de periode 1987-2010 is het aantal bedrijven per saldo

Nadere informatie