basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012"

Transcriptie

1 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen De leerkrachten De ouders/verzorgers Schooltijden en vakanties Diversen alfabetisch 20

3 Schoolgids basisschool Het Noorderlicht, versie 2.0 juli 2011 Woord vooraf Basisschool Het Noorderlicht, samenwerken aan waardengericht onderwijs. De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er dezelfde weg van huis naar school en weer terug en zit je met dezelfde vriendjes in de klas. Uw kind zit van zijn vierde tot zijn twaalfde op de basisschool. In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind zo n 8000 uur toe aan de zorg van de leerkrachten van de basisschool. Dat is niet niks. Een basisschool kies je dan ook met zorg. Het Noorderlicht is een interconfessionele basisschool waar samenwerken aan waardengericht onderwijs centraal staat, zodat ieder kind leert zich als mens verder te ontwikkelen. Uitgangspunt van de school zijn de 3 pijlers: waardengericht, resultaatgericht en omgevingsgericht. In hoofdstuk 2 van deze schoolgids kunt u lezen hoe de visie van de school verder is uitgewerkt. Deze schoolgids geeft u, naast alle praktische schoolzaken, een beeld over de opzet van de school, het onderwijskundig concept en de wijze waarop het team de school inhoud en vorm wil geven. De schoolgids wordt gepubliceerd op de website van onze school (http://hetnoorderlicht.unicoz.nl) en er zal regelmatig een update verschijnen. Grote inhoudelijke wijzigingen worden uiteraard eerst voorgelegd aan onze medezeggenschapsraad (MR). Ouders of geïnteresseerden die de schoolgids liever op papier willen ontvangen kunnen een exemplaar ophalen op school. Mede namens het team van Het Noorderlicht wens ik u veel leesplezier. Maarten Ebbing directeur van Het Noorderlicht 3/28

4 1. De School 1.1 Algemene gegevens Interconfessionele basisschool Het Noorderlicht Spitsbergen GP Zoetermeer telefoon : internet : hetnoorderlicht.unicoz.nl Directeur: dhr. Maarten Ebbing Adjunct-directeur: mevr. Antoinette Hessing (ad-interim) 1.2 Het Schoolbestuur Elke school voor bijzonder onderwijs heeft een schoolbestuur. Onder bijzonder onderwijs worden scholen verstaan met een levensbeschouwelijke grondslag. Onze school maakt deel uit van de Unicoz Onderwijsgroep te Zoetermeer. De Unicoz Onderwijsgroep wordt bestuurd door een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. Voor meer informatie over de Unicoz Onderwijsgroep verwijzen wij u graag naar Onze onderwijsgroep bestaat uit 23 basisscholen, 1 school voor speciaal basisonderwijs en 1 brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. De 24 scholen voor primair onderwijs van de Unicoz zijn verdeeld in twee clusters en Het Noorderlicht maakt deel uit van cluster B. Algemeen directeur primair onderwijs voor dit cluster is mevrouw R. Strijthagen. 1.3 De school in de wijk Basisschool Het Noorderlicht is een interconfessionele school in het laatste deelplan van de VINEX locatie Oosterheem. De school is geopend sinds augustus 2010 en is inmiddels gehuisvest in het nieuwe schoolgebouw aan spitsbergen 5 De school zal de komende periode flink gaan groeien. Er is in de opzet van de schoolorganisatie en ook in de opbouw van het personeel reeds rekening gehouden met deze groeisituatie. 1.4 Schoolgrootte Onze school zal de komende jaren groeien naar zo n leerlingen, verdeeld over 16 lokalen aan Spitsbergen. Er werken momenteel 11 mensen in verschillende functies voor Het Noorderlicht. Zij doen er alles aan om de kinderen te bieden waar ze recht op hebben. Het Noorderlicht streeft ernaar de groei van de school gecontroleerd te laten verlopen. Door ieder schooljaar een beheerste toestroom van het aantal leerlingen te hanteren kunnen we de kwaliteit van het onderwijs waarborgen. Hier kunt u meer over lezen in hoofdstuk 4 van deze schoolgids. Unicoz Onderwijsgroep Bredewater CA Zoetermeer telefoon: website:

5 Schoolgids basisschool Het Noorderlicht, versie 2.0 juli Onze visie op het onderwijs waardengericht resultaatgericht - omgevingsgericht 2.1 Interconfessioneel onderwijs Het Noorderlicht is de eerste interconfessionele basisschool binnen Zoetermeer en van de Unicoz. Het is een unieke uitdaging voor alle betrokkenen om een goede combinatie te vinden in het onderwijs tussen de rooms-katholieke en protestants-christelijke tradities. Het interconfessionele karakter van de school geven wij zodanig vorm dat geloofsbeleving in openheid de kern is van ons godsdienstonderwijs Een sterke koppeling met de hedendaagse maatschappij is daarbij onontbeerlijk. Om ons godsdienstonderwijs vorm te geven zetten wij Kind op Maandag in als basismethode. De Bijbelverhalen uit Kind op Maandag helpen kinderen op een bepaalde manier naar zichzelf, naar anderen, naar God en de wereld te kijken. Een belangrijke waarde voor ons hierin is dat we respecteren dat er mogelijk ook andere inspiratiebronnen zijn (historisch of cultureel) en dat we toch de basis bij de christelijke traditie kunnen blijven leggen. Gedurende het schooljaar zal Kind op Maandag ervoor zorgen dat er in chronologische volgorde aandacht wordt besteed aan de Bijbelverhalen. 2.2 Een school waar je je thuis voelt een veilige en stabiele leeromgeving die de basis vormt voor een goede sociaal emotionele en didactische ontwikkeling. 2.3 Samenwerken aan waardengericht onderwijs zodat ieder kind leert zich als mens verder te ontwikkelen Een school maak je niet in 1 dag en als de school eenmaal gemaakt is ben je ook nog lang niet klaar. De wereld draait rond en verandert, soms langzaam en soms van de ene op de andere dag. Dit vraagt van een school en haar team dan ook dat zij in staat zijn om in te spelen op deze veranderingen, zodat zij zich kunnen aanpassen aan wat de school en de kinderen nodig hebben. De school zelf (en haar bestuur) is een lerende organisatie die zichzelf in staat stelt met de veranderingen om haar heen mee te bewegen. Voor het team betekent dit dat scholing en professionalisering een vast onderdeel is van het jaarprogramma. Voor de school en haar bestuur als geheel betekent dit dat zij actief focust op de informatie uit de schoolomgeving en de maatschappij om haar eigen handelen, denken en leren te kunnen blijven aanpassen. De kinderen leren op school naast individueel, ook samen te werken aan gemeenschappelijke doelen. Samenwerken betekent ook dat je de ander in zijn waarde laat en ruimte krijgt voor jouw eigen waarden. Bij de aanschaf van methodes hebben we dan ook gekozen voor methodes die individueel en samenwerken mogelijk maken. Het Noorderlicht is een school waar je je thuis voelt en wij dragen zorg voor een veilige leeromgeving. Dit doen wij door veel aandacht te schenken aan de waardenontwikkeling van kinderen en hiermee dus de ontwikkeling van de eigen ik van ieder individueel kind. Door allemaal dezelfde focus op waardenontwikkeling te hebben ontstaat een duidelijke structuur die voor, door en met de kinderen wordt gemaakt. Wij geven als team het goede voorbeeld van handelen op basis van waarden en bieden de kinderen voldoende mogelijkheden om hun eigen waarden te ontdekken, ervaren, ontwikkelen en uit te dragen. Hiervoor is basis van vertrouwen nodig, het geven van vertrouwen, het vertrouwen dat ieder kind zichzelf kan en mag zijn en vooral het vertrouwen om samen de ontdekkingstocht aan te gaan. Door het wederzijdse vertrouwen zorgen wij voor 5/28

6 2.4 Resultaatgericht werken met behulp van onderwijs in arrangementen Leren is noodzakelijk, maar dat betekent niet dat het niet leuk kan zijn. Wij zoeken een goede balans tussen dat wat de methode aanbiedt en dat wat het kind nodig heeft. Door intensief te kijken, te luisteren en te praten met uw kind kunnen wij ons beter richten op dat wat nodig is. Hierbij is het werken met onderwijsarrangementen een manier van werken. De arrangementen zijn uitgewerkt in een zorgplan die dit ook praktisch handen en voeten geeft voor de leerkracht van de groep. Dit zorgplan is zodanig uitgewerkt dat duidelijk beschreven staat welke (zeer) intensieve zorg of verdieping en verbreding past bij de ontwikkelingsbehoefte van uw kind. Uiteraard is geen kind gelijk en is er dus ook voor dit zorgplan geen eenduidige mal mogelijk. Het overleg tussen u als ouder en de leerkracht is hierbij een goede en noodzakelijke ondersteuning. Het streven is een zodanige balans te vinden tussen begeleid en zelfstandig werken dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen en de zelfstandigheid en eigen vaardigheid vergroot worden. Het zelfstandig werken aan opdrachten heeft dan ook onze aandacht. Een uitdagende, stimulerende en prikkelende school- en leeromgeving hangt hier nauw mee samen. U kunt in hoofdstuk 4 meer lezen over de onderwijsarrangementen. 2.5 De school en haar omgeving De school is een belangrijke leeromgeving voor uw kind. Om uw kind optimaal te laten ontwikkelen in onze school is het belangrijk dat de omgeving uitdagend, praktisch en gevarieerd is. De verantwoordelijkheid voor deze gevarieerde en uitdagende omgeving ligt bij het team en de school. Zij dragen zorg voor het inrichten van de brede en flexibele leeromgeving en houden hierbij rekening met de onderwijsbehoefte van uw kind. Om de leerplekken niet te beperken tot de school worden ook samenwerkingsverbanden met partners aangegaan. De school is een belangrijk deel van de leefomgeving van uw kind en door samen te werken met zo veel mogelijk partners kan de leeromgeving groter worden. Zo wordt er bijvoorbeeld samengewerkt met de stadsboerderij voor de lessen natuur en milieu.

7 Schoolgids basisschool Het Noorderlicht, versie 2.0 juli De organisatie van het onderwijs Het onderwijsconcept van Het Noorderlicht is een sterke combinatie van klassikaal onderwijs met zelfstandige (ver)werkvormen. De lessen worden klassikaal aangeboden, maar de verwerking kan in groepen of individueel. Tijdens het ochtendprogramma ligt onze focus op de basisvaardigheden lezen, taal en rekenen. Tijdens het middagprogramma leggen wij een focus op natuur, milieu en wereldoriëntatie in combinatie met creatieve vakken. 3.1 De kleuters Groep 1/2 Op Het Noorderlicht werken we met heterogene kleutergroepen. Dit betekent dat de kinderen in groep 1 en groep 2 bij elkaar in een groep zitten. Hier hebben wij een bewuste keus voor gemaakt, omdat kinderen in deze leeftijdscategorie veel van elkaar kunnen leren. Ons streven is alle kinderen met plezier naar school te laten gaan, zodat zij zich in hun kleuterperiode zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. We proberen de kinderen zoveel mogelijk uit te dagen en te prikkelen. Dit doet de kleuterleerkracht met een eigen aanbod en tevens gebruikt zij een aantal methodes: Pennenstreken als voorbereidend schrijfmethode Schatkist voor taalontwikkeling en voorbereidend rekenen My name is Tom als kennismaking met de Engelse taal In de kleutergroep wordt gewerkt in thema s vanuit de methode Schatkist. Binnen deze thema s komen steeds verschillende ontwikkelingsgebieden aan bod, zoals woordenschat, taal, samenwerken, rekenen, sociaal emotionele ontwikkeling etc. Er wordt in de klas gewerkt met dagritmekaarten die de activiteiten van de dag weergeven. Een planbord wordt ingezet om de keuzemogelijkheden visueel te maken en kinderen actief te leren zelf keuzes te maken. Het bewegingsonderwijs bij de kleuters is anders georganiseerd dan in de andere groepen. Kleuters bewegen en spelen graag, dit is ook een belangrijk onderdeel van de motorische ontwikkeling. Wij spelen met de kleuters regelmatig buiten en tevens zijn er in de gymzaal lessen bewegingsonderwijs. Deze lessen zullen met grote gymtoestellen of kleine materialen worden gegeven. De leerkracht zelf verzorgt deze lessen. De kinderen in groep 1 en 2 worden gevolgd met het kleuterobservatiemodel van CITO. Zit uw kind in groep 1 dan zal er in ieder geval 1 observatierapport met u worden besproken (afhankelijk van het moment van instroom zouden dit er ook meer kunnen zijn). Zit uw kind in groep 2 dan krijgt uw kind 4 keer een rapport mee naar huis. 3.2 De vakgebieden Leesontwikkeling In groep 3 leren de kinderen lezen met de methode Veilig leren lezen. Dit is altijd iets heel bijzonders. In een korte tijd gaat er een heel nieuwe wereld voor de kinderen open. Veilig leren lezen sluit aan bij de methode Schatkist die in groep 1 en 2 wordt gebruikt. Na groep 3 stopt de leesontwikkeling natuurlijk niet. Voor technisch lezen gebruiken wij de methode Estafette. Begrijpend lezen doen we met een online methode. Via de website van 'Nieuwsbegrip' downloaden we iedere week nieuwe teksten die aansluiten bij de actualiteit en de omgeving van de kinderen. Door de aantrekkelijke teksten en de leesstrategieën die we aanbieden leren de leerlingen niet alleen goed begrijpen wat er bedoeld wordt, maar ook doorzien wat de schrijver wil van de lezer. Schrijven Ook al wordt er steeds meer digitaal gedaan, het blijft belangrijk om vlot en leesbaar te kunnen schrijven. De methode Pennenstreken sluit aan bij Veilig Leren Lezen. 7/28

8 Taal en Spelling Het taalonderwijs bestaat op Het Noorderlicht uit 5 domeinen: Woordenschat, spreken/luisteren, spelling, schrijven(stellen) en taalbeschouwing. De methode Taal in beeld biedt de lessen op een manier aan die de kinderen aanspreekt. Met Spelling in beeld leren kinderen de belangrijkste spellingstrategieën. Zo leren ze niet alleen zoveel mogelijk woorden correct te spellen, maar worden ze ook getraind in de juiste spellingdenkwijze. Rekenen - Wereld in getallen Rekenen is op Het Noorderlicht een kernvak, net als lezen en taal. Dit betekent dat wij er veel aandacht aan besteden. De methode die we gebruiken is de nieuwste editie (2010) van 'Wereld In Getallen.' Deze methode is een verbeterde versie van de eerdere edities. In het rekenboek zit een duidelijke splitsing tussen de lessen, die samen met de leerkracht behandeld worden en de taken waarmee de leerlingen zelfstandig oefenen. Verder bestaat elke taak uit gedifferentieerde opgaven. Er zijn sommen met één, twee of drie sterren, die elk staan voor een andere moeilijkheidsgraad. Hierdoor sluit de oefenstof goed aan bij het niveau van de leerling. Engels groep 1 t/m 4 My name is Tom Op Het Noorderlicht wordt Engels gegeven vanaf groep 1. In de onderbouw maken de kinderen op een leuke manier kennis met de Engelse taal en leren ze spelenderwijs de betekenis van een heleboel Engelse woorden. groep 5 t/m 8 - Take it easy In de bovenbouw neemt het vak Engels meer serieuze vormen aan. Met filmpjes en muziek op het digibord en gewone lessen in de klas leren de kinderen Engels begrijpen, spreken, lezen en schrijven. In de digibordlessen spelen Lenny en Regis een belangrijke rol. Door de bijdrage van deze acteurs helpen we de kinderen wennen aan de juiste uitspraak. Wereldoriëntatie Wereldoriëntatie bestaat uit de vakken natuur en techniek, aardrijkskunde en geschiedenis. Natuur en techniek zijn op Het Noorderlicht erg belangrijk. Wij willen de kinderen enthousiast maken voor de dingen van alledag. Naast het werken met de methode Naut willen we de onderwerpen ook tastbaar maken, hierdoor kunnen de leerlingen de lesstof een plek geven en onthouden ze beter wat ze hebben geleerd. Aardrijkskunde is er op gericht om kinderen de wereld te laten ontdekken. In het lesboek van Meander gebeurt dit met sprekende teksten, ondersteunende beelden en spannende verhalen over natuur, cultuur en landschap. Brandaan laat de kinderen zien dat geschiedenis elke dag opnieuw ontstaat. Het maakt de kinderen nieuwsgierig naar hoe het toen was door de levensechte illustraties en spannende verhalen. Door elke les ook aandacht te besteden aan een duidelijk gestructureerde tijdlijn ontwikkelen de kinderen een goed tijdsbesef en kunnen ze historische gebeurtenissen beter begrijpen. Godsdienst - Kind op maandag Voor het vak Godsdienst werken we op Het Noorderlicht met de methode Kind op Maandag. Er staat elke week een thema centraal dat wordt afgeleid uit de Bijbelverhalen die in die week verteld worden en aansluit bij de leefwereld van de kinderen. De hele school werkt met hetzelfde thema. Soms worden er voor groep 1 en 2 andere, makkelijkere verhalen verteld. Door het thema ontdekken kinderen dat personen uit de Bijbelverhalen dezelfde soort vragen en ervaringen hebben als zijzelf en dat die verhalen dus niet op zich staan. Uiteraard wordt er op school extra aandacht besteed aan de grote Christelijke feesten als Kerst, Pasen en Pinksteren.

9 Schoolgids basisschool Het Noorderlicht, versie 2.0 juli 2011 Bewegingsonderwijs De kinderen gaan twee keer per week naar de gymzaal om daar lekker te sporten, waarbij er gezorgd wordt voor een goede afwisseling tussen prestatie en plezier. Alle bewegingsvormen komen aan bod. Naast balspellen, worden er ook o.a. renspellen, gym- en turnoefeningen en diverse toestellessen afgewerkt. Alle leerkrachten van Het Noorderlicht zijn bevoegd om deze gymlessen te verzorgen. We streven ernaar om op termijn naast de lessen van de eigen juf of meester ook een vakleerkracht in te schakelen. De gymtijden zijn als volgt: Groep 1/2 A/B/C dinsdag en donderdag (in het spellokaal) Groep 3 woensdag donderdag Groep 4/5 woensdag donderdag Groep 6 woensdag donderdag Groep 7/8 woensdag donderdag Alle leerlingen in groep 4 gaan op vrijdag van zwemmen in Aquapark Keerpunt. Creatieve vakken Uiteraard besteden we op Het Noorderlicht ook aandacht aan de creatieve vakken als beeldende vorming, tekenen, muziek en drama. Tijdens de hele schoolperiode krijgen de kinderen veel verschillende technieken en veel verschillende materialen aangeboden om mee aan de slag te gaan. De creatieve vakken zijn voor veel kinderen een belangrijke manier om zichzelf te uiten. We proberen de lessen zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de onderwerpen en thema s die in de klas worden behandeld. 3.3 Organisatie in de bovenbouw Huiswerk De kinderen in de bovenbouw krijgen regelmatig huiswerk mee. Soms om te leren voor een toets en soms maakwerk. Dit doen we zodat ze nu al leren hoe ze om moeten gaan met huiswerk en het maken en plannen daarvan. Op de website staat het huiswerk vermeld bij de groep van uw zoon of dochter, zodat u ook weet wat ze moeten maken of leren. Presentaties We vragen de leerlingen ook een aantal keer per jaar om een presentatie te maken of te houden. Dit kan in de vorm van een traditionele spreekbeurt, boekbespreking of werkstuk. Maar kan ook een andere vorm krijgen, bijvoorbeeld een PowerPoint, website of muurkrant. Digitaal We maken op Het Noorderlicht gebruik van alle digitale hulpmiddelen die geschikt zijn voor gebruik in het onderwijs. In elke groep staan computers en hangt een digitaal schoolbord. Computers en ICT is geen apart vak op Het Noorderlicht. Het is in onze ogen namelijk een middel en geen doel op zich. We gebruiken digitale lesmaterialen zo vaak als gewenst, vooral wanneer het een goed alternatief is voor de traditionele methodes. 3.4 Opbrengsten en opbrengstgericht werken (tekst: Unicoz) Als een school systematisch en doelgericht werkt aan het maximaliseren van de prestaties van de leerlingen, is er sprake van opbrengstgericht werken. Het bestuur speelt hierin een belangrijke rol. Per 1 augustus 2010 is de wet Goed onderwijs, Goed Bestuur ingegaan, een wetswijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs. In deze wet worden de taken en verantwoordelijkheden van het bestuur beschreven. Het Unicoz bestuur is geïnteresseerd in de resultaten van haar scholen en voelt zich mede verantwoordelijk voor de resultaten van haar scholen. De algemene directie PO. en de beleidsmedewerker Kwaliteit zijn actieve gesprekspartners van de 9/28

10 verschillende scholen. Daarnaast zijn zij goed op de hoogte van de opbrengsten en ondersteunen zij de scholen om de kans op hogere opbrengsten van leerlingen te vergroten. Om te komen tot een meer opbrengstgerichte cultuur op de scholen heeft de algemene directie de schooldirecteuren en IB-ers de afgelopen 2 jaar gefaciliteerd met de workshop Opbrengsten. Het doel van deze workshop was om de leerresultaten op de scholen te verbeteren. Door middel van doelen stellen, zicht hebben op leerresultaten, planmatig en resultaatgericht werken. Het eindproduct van deze workshop is dat iedere school jaarlijks komt tot een volledige ingevulde Katern Opbrengsten. In deze katern worden de volgende onderdelen geanalyseerd: eindopbrengsten tussenopbrengsten sociale vaardigheden specifieke behoeften van leerlingen doorstroming functioneren in het V.O. Begrijpend Lezen groep 6 midden Rekenen Wiskunde groep 4 midden Rekenen Wiskunde groep 6 midden Spelling E6 De volgende eindtoetsen zijn opgenomen als indicatoren in IKNOW: Begrijpend Lezen groep 8 midden Rekenen/Wiskunde groep 8 midden Technisch lezen groep 8 midden Het is de bedoeling dat vanaf juni 2011 de eind- en tussenopbrengsten op schoolniveau en bovenschools niveau worden gemonitord in het vroeg signaleringssysteem IKNOW. Door middel van dashboards zullen scholen en het bestuur tijdig kunnen bijsturen (ontwikkelingsgericht werken) en ingrijpen wanneer dit wenselijk is. Vervolgens wordt een verbeterplan geschreven om de opbrengsten van de leerlingen te vergroten. Daarnaast zijn Kwalitatieve Prestatie Indicatoren voor het vroeg signaleringssysteem IKNOW vastgesteld voor de eindopbrengsten en de tussenopbrengsten. De volgende toetsen zullen vanaf het schooljaar 2010/2011 verplicht Unicoz breed worden afgenomen om inzicht te krijgen in de tussenresultaten: DMT groep 3 midden DMT groep 3 eind DMT groep 4 midden DMT groep 4 eind LTT Leestechniek groep 3 midden LTT Leestechniek groep 3 eind LTT Leestempo groep 3 eind LTT Leestempo groep 4 midden LTT Leestempo groep 4 eind

11 Schoolgids basisschool Het Noorderlicht, versie 2.0 juli De zorg voor kinderen Het Noorderlicht richt zich op de volledige ontwikkeling van uw kind. Met ons onderwijs willen wij bereiken dat uw kind zijn eigen waarden kan ontdekken en ontwikkelen, autonoom kan zijn en zich kan redden in de maatschappij door te leren van en met elkaar. We willen bereiken dat uw kind uit kan gaan van zijn eigen kracht. 4.1 De opvang van nieuwe leerlingen op Het Noorderlicht Een basisschool kiest u op basis van de sfeer in de school, de manier van lesgeven, of u denkt dat uw kind zich prettig gaat voelen bij ons op school. Deze keuze maakt u niet elk schooljaar opnieuw, maar vaak 1 keer voor de hele basisschoolperiode van 8 jaar. Wij vinden het dan ook belangrijk dat er bij de inschrijving voldoende tijd is voor een goed gesprek met u als ouder, zodat wij elkaars verwachtingen goed kunnen verkennen. Hiervoor is het van belang dat er voldoende tijd is voor een inhoudelijk gesprek en het maken van een afspraak hiervoor is dan ook noodzakelijk. Wennen van vierjarigen Als je 4 jaar wordt mag je worden toegelaten op de basisschool. Vaak is dit een vervolg op het kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of een oppasgezin. Dit is best een grote verandering in het leven van uw kind en deze willen we dan ook rustig voorbereiden. Om aan het naar school gaan te kunnen wennen, mag uw kind op Het Noorderlicht 4 dagdelen voorafgaand aan de vierde verjaardag bij ons komen. Uw kind kan dan vast kennismaken met de leerkracht en de andere kinderen in de klas. De laatste maand voor de zomervakantie en in de maand december wordt er niet meer gewend in verband met het onrustige programma dat in deze maanden vaak op school aanwezig is. Kinderen die in deze maanden 4 jaar worden, kunnen na hun 4 de verjaardag wennen voordat ze hele dagen naar school komen. Vanaf het 5 de jaar is uw kind ook daadwerkelijk leerplichtig. Wij behouden ons het recht voor om kinderen in groep 1 t/m 8 niet te plaatsen als wij van mening zijn dat we dat kind niet optimaal kunnen begeleiden. Plaatsing in een groep is afhankelijk van een aantal factoren: 1. Groepsgrootte 2. De sociale samenstelling van de groep 3. Het aantal zorgleerlingen in een groep 4. Mogelijkheden om eventuele zorgleerlingen op te kunnen vangen Het aannamebeleid Bij de start van de school is instroom in de verschillende combinatiegroepen mogelijk. We kijken hierbij naast mogelijkheden in de groep ook naar de onderwijsbehoefte van uw kind. We werken op Het Noorderlicht met een beperkte inschrijving, dit maakt het voor ons mogelijk beter te sturen op de groepsgrootte en daarmee op de kwaliteit van het onderwijs. 11/28

12 4.2 Het volgen van de ontwikkeling van uw kind Zorg voor uw kind staat bij ons hoog in het vaandel, ook als uw kind leer- en/ of ontwikkelingsproblemen heeft of zich de leerstof sneller dan de gemiddelde leerling eigen maakt. Op school is voldoende zorgmateriaal aanwezig vanuit de methode en indien er meer ondersteunend materiaal nodig zou zijn kan dit door de school worden aangeschaft of geleend bij een Unicoz school of de onderwijs begeleidingsdienst. De ontwikkeling wordt gevolgd door middel van observaties door de leerkracht en toetsen van de methode en CITO. De basisvaardigheden lezen, taal en rekenen krijgen in het volgen van uw kind een belangrijk accent. Er is op school een digitaal leerling-dossier aanwezig. In dit dossier worden leerresultaten, de algemene ontwikkeling, gegevens uit leerling-besprekingen, speciale onderzoeken, handelingsplannen en toets- en rapportgegevens bewaard. Deze dossiers worden met vertrouwelijkheid behandeld en zijn alleen ter inzage voor directie, de groepsleerkracht, de intern begeleider en na toestemming van u als ouder voor een orthopedagoog/psycholoog van de onderwijsbegeleidingsdienst. Op verzoek kunt als ouder het dossier van uw kind ook inzien. Er worden minstens 4 keer per jaar leerling-besprekingen gehouden waarbij de ontwikkeling van uw kind uitgebreid wordt besproken. Bij deze bespreking is de groepsleerkracht en de intern begeleider aanwezig, indien wenselijk kan er een externe deskundige worden gevraagd om deel te nemen. Op basis van deze besprekingen wordt bekeken welk arrangement uw kind aangeboden krijgt. Een wisseling in onderwijsarrangement gebeurt altijd in overleg met de ouders. 4.3 De rapportages In het begin van het schooljaar wordt een informatieavond georganiseerd om u op de hoogte te stellen van de groepsspecifieke werkwijze, de methoden, materialen en vakken van het leerjaar waar uw kind in zit. Indien nodig kan er later in het jaar nog een extra informatieavond worden ingezet om u te informeren over bijv.: het drempelonderzoek, het kamp en andere groepsspecifieke zaken. Er wordt 4 keer per jaar een rapportage meegegeven als uw kind in groep 3 tot en met 8 zit. De inhoud van de rapportages zal per rapportage verschillen. De ene keer is het een observatierapport van de leerkracht, waarin observaties met betrekking tot ontwikkeling, leren, gedrag en methodetoetsen zullen worden weergegeven. De andere keer zullen de rapportages naast observaties en methodegegevens ook gegevens van de CITO toetsen bevatten. Voor de kleuters geldt een andere manier van rapporteren. Voor de ouders van alle kinderen worden voortgangsgesprekken gehouden in de weken nadat het rapport wordt meegegeven. Indien dit door u of de school gewenst is kan na overleg met de leerkracht ook een langer gesprek worden ingepland. Na de vierde rapportage worden er geen voortgangsgesprekken georganiseerd, indien u dit wel wenst kunt u dit uiteraard aangeven. Wilt u tussendoor de ontwikkeling van uw kind bespreken of heeft u andere vragen aan de leerkracht dan verzoeken wij u een afspraak met de leerkracht te maken, zodat deze voldoende tijd voor u kan inplannen voor een inhoudelijk gesprek. U kunt de leerkracht hiervoor altijd een sturen. Op onze website kunt u het adres van de leerkracht van uw zoon of dochter vinden.

13 Schoolgids basisschool Het Noorderlicht, versie 2.0 juli Het werken met onderwijsarrangementen Iedere leerling is uniek, maar dat betekent niet dat een voor iedere leerling uniek onderwijsprogramma noodzakelijk, mogelijk of zelfs wenselijk zou zijn. Een onderwijsarrangement is een beschrijving van de leerdoelen per vakgebied en alles wat een leerling nodig heeft om die doelen te behalen. Een onderwijsarrangement beschrijft het gehele onderwijsleerproces en omvat alle elementen uit het toezichtkader van de onderwijsinspectie. Het Noorderlicht zorgt voor passend onderwijs voor leerlingen door de onderwijsarrangementen in te zetten, passend bij de behoeften en mogelijkheden van verschillende groepen leerlingen. Naast het basisarrangement, onderscheiden we een intensief en zeer intensief arrangement voor leerlingen die meer moeite hebben met leren en een verdiept en talentarrangement voor leerlingen waarbij het leerproces zeer vlot verloopt. Voor deze verschillende groepen leerlingen stellen wij per vakgebied vast wat realistische doelen zijn en wat deze leerlingen nodig hebben om deze doelen te behalen. Alle leerlingen volgen het basisarrangement. Deze aanpak is voor een ruime meerderheid van de leerlingen voldoende om de leerdoelen te halen. De zwakke leerlingen hebben niet genoeg aan het basisarrangement. Zij hebben behoefte aan intensivering. Een oplossing kan zijn om leerlingen meer leertijd te geven voor dezelfde doelen, dus intensivering door meer tijd te geven voor dezelfde inhoud. Voor technisch lezen bijvoorbeeld is dit de eerste keuze. Voor rekenen kan de oplossing zijn om keuzes te maken door onderdelen van de leerstof te schrappen, dus intensivering door dezelfde leertijd voor minder leerstof. Voor een kleine groep leerlingen bieden aanpassingen uit het intensieve arrangement nog onvoldoende steun. Wij maken dan verdergaande aanpassingen in de elementen uit het onderwijsleerproces. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan meer leertijd, 1 op 1 begeleiding of een verdere aanscherping van de leerdoelen die wel haalbaar zijn. Tenslotte zijn er ook leerlingen die meer aan kunnen dan het basisarrangement. Deze leerlingen bieden wij een verdiept of talentarrangement. Voor deze leerlingen geldt dat zij behoefte hebben aan minder leerkrachtsturing en toekunnen met minder leertijd voor dezelfde leerstof. Daarnaast bevatten deze arrangementen meer complexe activiteiten, die recht doen aan de ontwikkelingsbehoefte. Wanneer uw kind in het verdiept of talent arrangement wordt geplaatst betekent dit dus dat er geen sprake is van een totaal andere aanpak, maar zij leren de basisstof in beperktere tijd en gebruiken deze tijd voor verdieping en verbreding. 4.4 Weer Samen Naar School Het Noorderlicht maakt deel uit van Samenwerkingsverband 34/07, ook wel SSKOZO genoemd (Stichting Samenwerkingsverband Katholiek Onderwijs Zoetermeer en Omstreken). In dit samenwerkingsverband zitten 22 basisscholen uit Zoetermeer, Berkel & Rodenrijs, Nootdorp, Bleiswijk en Bergschenhoek en 1 school voor speciaal basisonderwijs, De Horizon. Het samenwerkingsverband heeft een expertise centrum opgericht waar een ambulant begeleider aan is verbonden die wij als school kunnen inschakelen bij hulpvragen rondom zorgleerlingen. Het streven van het samenwerkingsverband SSKOZO is de kinderen zo lang mogelijk op een verantwoorde manier op te vangen in de basisschool. Om dit mogelijk te maken ontvangt Het Noorderlicht ook ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband. Tevens organiseert het samenwerkingsverband overlegmomenten voor intern begeleiders en directeuren om de zorg optimaal vorm te kunnen geven. 13/28

14 Gehandicapte kinderen in het onderwijs Sinds 1 augustus 2003 is er een wettelijke regeling van kracht over gehandicapte kinderen in het onderwijs. Deze regeling heet leerlinggebonden financiering, wat ook wel bekend staat als het rugzakje. Ouders van kinderen met een handicap kunnen kiezen voor speciaal onderwijs of voor de basisschool. Als een ouder kiest voor de basisschool kan de ouder een rugzakje aanvragen waardoor de school extra financiële middelen ontvangt die ingezet kunnen worden voor extra begeleiding en middelen ten behoeve van het kind. Een rugzakje aanvragen gaat via een officieel traject waarbij aan een aantal vastgestelde voorwaarden moet worden voldaan. Een speciale commissie moet beoordelen of uw kind aan de criteria voldoet. Per categorie zijn er verschillende eisen, zo zijn de eisen voor een kind met autisme anders dan die voor een kind met gedragsproblematiek. Als ouder moet u zelf uw kind aanmelden bij de commissie, uiteraard kunt u hierbij de school benaderen voor ondersteuning in dit traject. De basisschool zal samen met de ouders bekijken of opvang in het reguliere basisonderwijs ook daadwerkelijk mogelijk is en wanneer dit eventueel niet het geval zou zijn wordt er ook gekeken naar andere mogelijke opties. 4.6 De resultaten van het onderwijs Het resultaat van het onderwijs meten is geen gemakkelijke opdracht. Je kunt het inzichtelijk maken door de hoeveelheid kennis en vaardigheden van de kinderen te meten met behulp van CITO en methode toetsen. Deze resultaten zijn niet alleen afhankelijk van de kwaliteit van het onderwijs op school, maar ook van de startvaardigheden en mogelijkheden van ieder individueel kind. Op onze website en in de schoolgids zullen wij na ieder eerste jaar een overzicht van de vormen van voortgezet onderwijs plaatsen, waarin u kunt zien waar de kinderen van groep 8 naar toe zijn gegaan. In 2011 gaan onze groep 8 kanjers naar: VMBO-Basis: 14% VMBO-Theoretisch/MAVO: 43% HAVO: 14 % VWO: 29% Als u uw kind heeft aangemeld heeft de school maximaal 3 maanden de tijd om over de aanvraag te beslissen. Weer Samen Naar School is opgezet om zoveel mogelijk kinderen de mogelijkheid te bieden onderwijs dicht bij huis te kunnen laten volgen. De school is immers een belangrijk onderdeel van de leefomgeving van uw kind. Ook voor de andere leerlingen op school is het goed om op die manier te leren hoe wij als mensen met elkaar omgaan. U kunt meer informatie vinden op de website en Het Noorderlicht zal elke aanvraag apart beoordelen, waarbij de kwaliteit van onderwijs voor uw kind en de andere kinderen in de groep in ogenschouw zal worden genomen.

15 Schoolgids basisschool Het Noorderlicht, versie 2.0 juli CITO niveaus We volgen de kinderen op Het Noorderlicht in hun ontwikkeling door middel van lesobservaties en toetsen. We beschikken over methodegebondentoetsen en niet-methodegebodentoetsen. Methodegebondentoetsen behoren bij een methode, bijvoorbeeld de rekenmethode en worden afgenomen in de groep, nadat er een bepaalde hoeveelheid leerstof aangeboden is. Door deze toets kan de leerkracht zien of een kind de aangeboden leerstof voldoende beheerst. De niet-methodegebondentoetsen zijn toetsen die minder vaak worden afgenomen, bijvoorbeeld de CITO toetsen. Deze toetsen worden twee keer per jaar afgenomen meestal in januari en in juni. De score die een kind behaalt op de toets heet een vaardigheidsscore. Met deze score kan gemeten worden of een kind zich voldoende heeft ontwikkeld. Daarnaast is het mogelijk om de prestaties van het kind te vergelijken met die van andere kinderen in Nederland, die in hetzelfde leerjaar zitten en/of van dezelfde leeftijd zijn. Dit gebeurt door de vaardigheidsscore om te zetten in een niveauaanduiding. Tot voor kort werd hiervoor de aanduiding A t/m E gebruikt. Deze indeling gaf bijvoorbeeld aan dat een leerling met een A score bij de 25% hoogst scorende leerlingen behoorde en een leerling met een E score bij de 10% laagst scorende leerlingen. CITO heeft de afgelopen jaren alle toetsen vernieuwd en vervangen. Op Het Noorderlicht maken wij gebruik van deze nieuwe CITO toetsen. Met deze vernieuwing is er ook een wijziging gekomen in de niveauaanduiding. De oude niveauaanduiding A t/m E is vervangen door een indeling met Romeinse cijfers I t/m V. Deze nieuwe niveauaanduiding heeft de volgende betekenis; Niveau I = 20 % hoogst scorende leerlingen Niveau II = 20 % ruim voldoende scorende leerlingen Niveau III = 20 % net boven en net onder het gemiddelde scorende leerlingen Niveau IV = 20 % onvoldoende scorende leerlingen Niveau V = 20 % laagst scorende leerlingen 15/28

16 5. De leerkrachten 5.1 Wie is mijn juf? Groep 1/2 A: Groep 1/2 B: Groep 1/2 C: Groep 3: Groep 4/5: Groep 6: Groep 7/8: Overige taken: ICT: Zorg en IB: Administratie: Directie: juf Annemarie van Dongen (ma-di-do-vr) Juf Caroline de Jong (wo) juf Nicole Hoeffnagel juf Dulcy van Dijk (ma-di-wo) Juf Caroline de Jong (do-vr) juf Reny Rid (ma-di) juf Christine Smithuis (wo-do-vr) juf Hilda van den Berg juf Marloes Schipper (ma-di en vr) juf Antoinette Hessing (wo-do) juf Manon Peerdeman (ma-di-wo) juf Mirjam Plug (do-vr) Manon Peerdeman en Caroline de Jong Antoinette Hessing, Mirjam Plug en Reny Rid Wendy Vroedsteijn Maarten Ebbing en Antoinette Hessing (a.i.) 5.2 Vervanging van leerkrachten Op onze school hebben wij een protocol (ziekte)vervanging. In dit protocol is het volgende stappenplan opgenomen: 1. Als eerste wordt er gekeken of de andere vaste leerkracht van de betreffende groep of een directielid beschikbaar is. 2. Daarna wordt er gezocht naar een externe vervanger. 3.Mocht er geen kwalitatief goede vervanger beschikbaar zijn dan wordt er gekeken of er een leerkracht die normaal voor een andere groep staat beschikbaar is voor vervanging. 4. Mocht er geen vervanging beschikbaar zijn dan kan het in het uiterste geval voorkomen dat een groep verdeeld of zelfs naar huis gestuurd wordt. 5.2 Stagiaires van de Pabo Regelmatig zult u op school stagiaires van de Pabo of de opleiding tot onderwijsassistent zien. Wij nemen als school deel aan het Opleiden In De School (OIDS), wat is opgezet in samenwerking met de Pabo van Hogeschool Leiden. Wij hechten er veel waarde aan om mensen die het vak willen leren ook een goede leerplek te bieden. Stagiaires werken altijd onder verantwoordelijkheid en toezicht van de groepsleerkracht. Uiteraard is het afhankelijk van het leerjaar waarin de stagiaires zitten welke taken, opdrachten en verantwoordelijkheden zij krijgen. Indien u tijdens een gesprek met de leerkracht geen prijs stelt op de aanwezigheid van een stagiaire kunt u dit altijd even aangeven.

17 Schoolgids basisschool Het Noorderlicht, versie 2.0 juli Scholing van onze leerkrachten Na het behalen van het Pabo diploma ben je een startbekwame leerkracht. Het onderwijs is een zeer dynamische werkplek is en ontwikkelingen en veranderingen elkaar in hoog tempo opvolgen, dus ben je als leerkracht eigenlijk nooit klaar met leren. Wij hechten als school erg veel waarde aan goede nascholing voor onze leerkrachten. Dit organiseren wij op schoolniveau door jaarlijks een nascholingsprogramma op te stellen waar onze leerkrachten aan deel kunnen nemen. De opleidingen kunnen worden gevolgd bij erkende externe opleidinginstituten, een onderwijs begeleidingsdienst, maar ook binnen de Unicoz Onderwijsgroep worden regelmatig korte cursussen en trainingen aangeboden. De meeste nascholingsactiviteiten vinden plaats op woensdagmiddag of in de avonduren. Dit betekent ook dat wij ervoor zorgen dat het binnen de schoolorganisatie mogelijk wordt gemaakt om bijeenkomsten bij te wonen. Daarnaast organiseren wij als school zelf verschillende studiedagen verspreid over het gehele schooljaar. Deze studiedagen zijn opgenomen in de jaarplanning die u aan het begin van het schooljaar van ons ontvangt en die u kunt terugvinden op onze website. U bent dan ruimschoots op tijd op de hoogte van de vrije dagen van uw kind. Deze studiedag worden ingezet om ons onderwijs te evalueren, ontwikkelingen op schoolniveau in te zetten of om op bestuursniveau met en van elkaar te leren. 17/28

18 6. De ouders/ verzorgers Hoewel wij als school natuurlijk op het gebied van onderwijs de expertise in huis hebben om uw kind zich zo goed als mogelijk te laten ontwikkelen, kunnen wij dit niet alleen. Een goede samenwerking met u als ouder of verzorger is hierbij onontbeerlijk. 6.1 Het belang van een goede samenwerking Het opvoeden van kinderen is een gedeelde verantwoordelijkheid van de school en ouders/ verzorgers. Het is daarom van belang dat de verwachtingen die er over en weer zijn, regelmatig worden uitgesproken en besproken. We trekken samen op om uw zoon of dochter zo goed mogelijk te helpen. We kennen op Het Noorderlicht verschillende momenten waarop u met de groepsleerkracht over uw kind en de ontwikkeling kunt spreken. Heeft u buiten deze geplande momenten om vragen, maakt u dan een afspraak met de groepsleerkracht. Zij maken graag tijd vrij om buiten schooltijd met u in gesprek te gaan. Indien u onder schooltijd een gesprek wilt is het mogelijk om een afspraak te maken met de directie, echter indien het gaat om groepsspecifieke vragen verzoeken wij u dit eerst met de groepsleerkracht op te nemen. 6.2 Inspraak Omdat wij samen meer weten dan alleen, willen wij op Het Noorderlicht dan ook graag met u samenwerken en u actief betrekken bij het onderwijsleerproces. Dit kan bijvoorbeeld door deel te nemen aan de ouderraad en medezeggenschapsraad of middels uw inzet als hulpouders tijdens schoolactiviteiten of tijdens ouderavonden. De Medezeggenschapsraad (MR) De MR is een orgaan voor inspraak en medezeggenschap en is officieel bij wet geregeld. Conform de wettelijke verplichting bestaat de MR van Het Noorderlicht voor de helft uit personeel en voor de andere helft uit ouders. personeelsbeleid tot gebruik van het gebouw. Tevens is het bevoegd gezag (Unicoz Onderwijsgroep) wettelijk verplicht om een aantal zaken voor instemming of advies aan de MR voor te leggen (het instemming- of adviesrecht). De MR kan ook zelf het initiatief nemen om aan het bevoegd gezag voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken, het zogeheten initiatiefrecht. MR leden zitten altijd op persoonlijke titel in de medezeggenschapsraad. Zij hoeven geen achterban te raadplegen voordat ze hun stem uitbrengen. Duidelijk is, dat een goede samenwerking tussen de MR en OR van groot belang is voor zowel de school als de ouders. De MR vergaderingen zijn openbaar en aan het begin van iedere vergadering is er inspreekrecht. Indien u gebruik wilt maken van het inspreekrecht, dan kunt u dit vóór aanvang van de vergadering kenbaar maken bij de voorzitter. De MR vergaderingen zijn opgenomen op de jaarkalender en de schoolsite. Voor vragen en/ of opmerkingen kunt u bij een van de MR leden terecht. U kunt hiervoor een van de leden aanspreken, een mail sturen naar of kijk op de schoolsite voor meer informatie. Klachtenprocedure Indien u een klacht over het onderwijs of de gang van zaken in of buiten de klas heeft dan kunt u deze klacht indienen bij de directeur van de school. Iedere klacht wordt serieus behandeld. Klachten die mondeling worden ingediend handelen wij doorgaans ook mondeling af, terwijl schriftelijk ingediende klachten ook schriftelijk worden afgehandeld. Een klacht wordt altijd zo snel mogelijk in behandeling genomen. Een gesprek met de directie maakt onderdeel uit van de klachtenprocedure. Indien u als ouder/ verzorger na afloop niet tevreden bent over de behandeling van de klacht, kunt u beroep doen op de klachtenregeling. Hiervoor verwijzen wij u naar hoofdstuk 8 klachtenregeling Unicoz of naar De MR voert overleg tussen team en ouders enerzijds en het schoolbestuur anderzijds. De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen: van vakantieregeling tot inhoud van het onderwijs en van

19 Schoolgids basisschool Het Noorderlicht, versie 2.0 juli De Ouderraad (OR) Een ouderraad is het bestuur van de oudervereniging van de school. Na het voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage bent u als ouder lid van de oudervereniging van de school. Ouders van leerlingen van Het Noorderlicht kunnen zitting nemen in de OR van de school. De leden van de OR worden gekozen door de ouders van de school die lid zijn van de oudervereniging. De OR heeft een voorzitter, een secretaris en een penningmeester welke ook door de ouders worden gekozen. Deze verkiezing vindt plaats tijdens de jaarvergadering die aan het begin van het schooljaar door de OR wordt georganiseerd voor alle ouders. De vergaderingen van de OR worden opgenomen in de jaarkalender. De OR houdt zich vooral bezig met het organiseren van activiteiten rondom Sinterklaas, de paasviering, kerstmis, de sportdag etc. Tevens heeft de OR een informerende en klankbord rol voor het team inzake verkeer en veiligheid rondom de school, de inrichting van de speelplaats, de aankleding van het schoolgebouw etc. De OR is er voor ouders. Daarom wil de OR ook zo goed mogelijk bereikbaar zijn voor de ouders. Alle leden van de OR kunnen dan ook worden aangesproken door u als u ergens mee zit. U kunt dit doen door een mail te sturen aan of door een van de leden op school aan te spreken. Jaarlijks ontvangt u een overzicht met de leden van de ouderraad, deze informatie is ook terug te vinden op de website van de school. De ouderbijdrage Het Noorderlicht krijgt van het rijk middelen voor het onderwijsleerpakket van de school. Veel kan hieruit betaald worden, maar activiteiten en materialen die het onderwijs een meerwaarde geven, kunnen hieruit niet worden betaald. Het Noorderlicht vindt het van belang voor de kwaliteit van het onderwijs om een ouderbijdrage te vragen om deze activiteiten te kunnen realiseren en aanvullende materialen te kunnen aanschaffen. Van deze bijdrage kunnen wij de volgende onderdelen bekostigen: - extra leermiddelen, zoals zelfstandig werken materiaal, extra materiaal voor het documentatiecentrum; - spelmaterialen; - excursies; - het Sinterklaasfeest, Kerstfeest etc; - de sportdag; - koffie en thee bij ouderavonden en informatieochtenden; - een deel van het budget voor het afscheid van groep 8; - etc. De ouderbijdrage wordt geïnd en beheerd door de OR. De hoogte van deze bijdrage bedraagt 30.,- voor het schooljaar Jaarlijks publiceert de OR een jaarrekening. Hierin wordt een verantwoording gegeven over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. U betaalt de ouderbijdrage, samen met de verplichte kosten voor het schoolreisje aan het begin van elk schooljaar. Indien u later in het schooljaar start of voor het eind van het schooljaar de school verlaat betaalt u minder, dit zullen wij precies voor u berekenen. 6.4 Hulpouders Hulp op school is altijd welkom! Uw hulp is altijd op basis van vrijwilligheid en enthousiasme. Om duidelijkheid te krijgen over de verantwoordelijkheid en taken hanteren wij de volgende afspraken: Hulpouders helpen onder verantwoordelijkheid van de leerkracht. Die behoudt onder alle omstandigheden de leiding over de kinderen en de activiteiten waarbij hulp geboden wordt. Indien kinderen regels overschrijden, dan waarschuwt de hulpouder ook altijd de leerkracht. De hulpouder kan niet tijdens het verlenen van de hulp de leerkracht aanspreken over de resultaten van zijn of haar kind. De hulpouders zijn gedurende hun activiteit op school via school verzekerd voor ongevallen en wettelijke aansprakelijkheid. De school kan een vrijwilliger vragen om een verklaring omtrent gedrag (VOG). 19/28

20 6.5 informatievoorziening voor ouders Website In principe wordt alle algemene en een belangrijk deel van de groep specifieke informatie vermeld op onze website. Wij gaan ervan uit dat u regelmatig onze website bekijkt en de voor u relevante informatie leest. Hiermee voorkomt u dat u of uw kind voor verrassingen komt te staan. De nieuwsbrief U ontvangt 2-wekelijks de digitale nieuwsbrief van de school, deze wordt tevens op de schoolsite geplaatst. Hierin staan allerlei korte mededelingen over excursies, schoolactiviteiten, ouderavonden etc. Ook worden mededelingen opgenomen over de activiteiten van de oudervereniging en de medezeggenschapsraad. Heeft u zelf een stukje voor de nieuwsbrief? U kunt dit aanleveren bij onder vermelding van kopij voor nieuwsbrief. Om het milieu te besparen wordt de nieuwsbrief niet op papier meegegeven, mocht u niet beschikken over een adres of geen toegang hebben tot internet dan kunt u op school een papieren exemplaar aanvragen. Rapportages Over de resultaten en de ontwikkeling van uw kind ontvangt u vier keer per jaar een voortgangsrapportage (lees ook: 4.3 rapportages) Voortgangsgesprekken Wij willen samen optrekken met ouders om de ontwikkeling van de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Daarom organiseren we vier keer per jaar voortgangsgesprekken n.a.v. de rapportages. De voortgangsgesprekken zijn niet vrijblijvend, maar we kunnen ons voorstellen dat u verhinderd bent op het door ons voorgestelde tijdstip. Uiteraard is dat geen probleem. U kunt dan zelf contact opnemen met de leerkracht om een andere afspraak te maken. Incidentele gesprekken Natuurlijk bent u ook tussendoor van harte welkom om met de leerkracht te overleggen over de ontwikkeling van uw zoon of dochter. Korte vragen kunnen gesteld worden bij het halen of brengen. Heeft u meer tijdnodig, of is de juf op dat moment met de kinderen bezig. Maakt u dan even een afspraak met leerkracht. U kunt hiervoor ook altijd even mailen naar de leerkracht of naar bellen mag ook: Informatieverstrekking door school aan (gescheiden) ouders (tekst: Unicoz) Als school willen wij een veilig haven zijn voor alle kinderen. De school houdt zich daarom bewust afzijdig van een eventueel conflict tussen ouders. Wij zullen ons neutraal opstellen bij bijvoorbeeld een echtscheiding. In principe worden beide ouders gelijkelijk behandeld. Zo zullen bijvoorbeeld in beginsel beide ouders uitgenodigd worden voor ouderavonden en zullen beide ouders geïnformeerd worden over gewichtige aangelegenheden betreffende het kind, en zonder dat de niet verzorgende ouder hierom moet vragen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons beleid hieromtrent dat u op verzoek kunt inzien. Van ouders verwachten wij dat zij de school (tijdig) informeren over (wijzigingen in) hun gezinssituatie: dat alle relevante feiten en gebeurtenissen inzake bijvoorbeeld gezag, woonplaats, omgang, etc. van het kind of diens ouders zo spoedig mogelijk aan de school worden doorgegeven; dat een verzoek tot informatie van een niet met gezag belaste ouder onderbouwd wordt met relevante documenten als een rechterlijke beschikking en het gedeelte van het ouderschapsplan waarin de omgang en de school(gang) beschreven worden, en; Ouders die geen ouderlijk gezag hebben maar wel geïnformeerd willen worden, kunnen ons schriftelijk verzoeken om te worden geïnformeerd. U dient dan wel aan te geven waarom u wilt worden geïnformeerd, een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee moeten sturen en eventuele relevante informatie zoals een kopie van een rechterlijke beschikking en het gedeelte van het ouderschapsplan dat slaat op de schoolgang van uw kind, en de omgangsafspraken. Als wij zo n verzoek ontvangen, zullen wij de verzoeker

21 Schoolgids basisschool Het Noorderlicht, versie 2.0 juli 2011 binnen redelijke termijn informeren tenzij het niet in het belang van het kind is. Als er geen strijd is met het belang van het kind, zal de verzoeker in ieder geval de schoolgids en algemene informatie over de school ontvangen, mogelijk dat er uitgebreider geïnformeerd zal worden, dat zal per situatie bekeken worden. 21/28

22 7. Schooltijden Sinds augustus 2006 zijn alle Nederlandse basisscholen vrij om hun eigen schooltijden vast te stellen. Mits de leerlingen maar voldoende uren naar school gaan en die uren effectief worden ingezet. Op Het Noorderlicht gaan de kinderen maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot uur naar school. 7.1 Vijf gelijke dagen Wij werken op school met het vijf gelijke schooldagen model. De kinderen gaan bij ons elke dag van 8.30 uur tot uur naar school. VSO: voorschoolse opvang BSO: buitenschoolse opvang Zoals u kunt zien zijn alle 5 de schooldagen dus gelijk en is er geen sprake van een vrije woensdag- of vrijdagmiddag. De kinderen eten in de klas met hun eigen leerkracht en de voor- en naschoolse opvang sluit aan op de schooltijden. Omdat de kinderen ruimschoots voldoende uren naar school gaan, betekent dit ook dat er uren overblijven. Deze worden ingezet als margedagen. Hoeveel margedagen er dit schooljaar beschikbaar zijn kunt u terugvinden in de jaarplanning die u aan het begin van het schooljaar ontvangt. Tevens kunt u daarin terugvinden hoeveel dagen er ingezet zullen gaan worden voor studiedagen, bestuursdagen of andere teamaangelegenheden. 7.2 Verlofregeling Afwezigheid door ziekte of bijzondere omstandigheden Indien uw kind door ziekte of in verband met bijzondere omstandigheden niet naar school kan komen, verzoeken wij u vriendelijk dit telefonisch te melden tussen 8.00 en 8.30 uur. Indien dit niet mogelijk is, verzoeken wij u een schriftelijke mededeling bij aanvang van de school aan de groepsleerkracht mee te geven. Wij willen u dringend verzoeken deze mededeling niet via de mail aan ons kenbaar te maken, het is voor ons niet altijd mogelijk deze berichten voor 8.30 uur te lezen en er zou dan onnodige onduidelijkheid kunnen ontstaan. Leerplicht en bijzonder verlof Als uw kind 4 jaar is geworden, mag het naar de basisschool. Als uw kind 5 jaar is geworden, móet uw kind volgens de wet naar school. Op de eerste schooldag van de maand, die volgt op de maand dat uw kind 5 jaar is geworden, is uw kind leerplichtig. U bent als ouder verplicht uw kind in te schrijven op school en ervoor te zorgen dat uw kind de school regelmatig kan bezoeken, ook als uw kind nog geen 5 jaar is. Op aanvraag kan ieder gezin een formulier verzoek extra verlof ontvangen, Verlofaanvragen kunnen alleen via dit formulier ingediend worden en dient te worden goedgekeurd door de directeur en/of leerplichtambtenaar. Nieuwe formulieren, desgewenst aangevuld met een formulier werkgeversverklaring, zijn alleen bij de schooldirectie verkrijgbaar. Bovendien dient de aanvraag voor extra vakantieverlof minimaal 2 maanden voor de ingangsdatum van het verlof bij de schooladministratie te worden ingediend. Voor meer informatie over de leerplichtwet/ verlofregelingen verwijzen wij u naar de site van de gemeente Zoetermeer, kijkt u bij Werk & Onderwijs. We zullen elke dag de schooldeur openen om 8.20 uur. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 mogen dan door hun ouders tot in de groep worden gebracht. De oudere kinderen gaan zelf de klassen in.

basisschool Het Noorderlicht schoolgids augustus 2011

basisschool Het Noorderlicht schoolgids augustus 2011 basisschool Het Noorderlicht schoolgids augustus 2011 Inhoudsopgave Een woord vooraf 1. De school 2. Onze visie op het onderwijs 3. De organisatie van het onderwijs 4. De zorg voor kinderen 5. De leerkrachten

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk!

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk! Taal Onze taalmethode heet Taalactief. Deze methode werkt met verschillende thema s, bijvoorbeeld vriendschap. De eerste 3 weken van een thema krijgen alle kinderen basisinstructie. Daarbij moeten ze een

Nadere informatie

Aanmelding tot instroom 2014-2015

Aanmelding tot instroom 2014-2015 Aanmelding tot instroom 2014-2015 Inleiding Deze notitie is bedoeld om duidelijkheid te geven over de aanname en instroom van nieuwe leerlingen op basisschool Kadoes. Door het vastleggen van afspraken

Nadere informatie

Informatieboekje Groep

Informatieboekje Groep Informatieboekje Groep 5 Basisschool de Peppel Wilhelminaplantsoen 1A 4271 AX Dussen Inhoudsopgave 1. Inleiding In dit informatieboekje vindt u alles wat u moet weten over groep 5 op basisschool de Peppel.

Nadere informatie

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht Koningin Wilhelminaschool Hendrik Ido Ambacht Februari 14 1 Deze tevredenheidsenquete werd eerder afgenomen in. Er waren toen 62 reacties. In totaal legden deze keer 73 respondenten deze enquête af. Dat

Nadere informatie

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang Welkom OP Het Spectrum Elkaar de ruimte geven, SAMEN leren, SAMEN

Nadere informatie

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk!

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk! Taal Onze taalmethode heet Taalactief. Deze methode werkt met verschillende thema s, bijvoorbeeld vriendschap. De eerste 3 weken van een thema krijgen alle kinderen basisinstructie. Daarbij moeten ze een

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Deel A

SCHOOLGIDS Deel A SCHOOLGIDS 2016-2017 Deel A LOCATIES : SPORTLAAN BENTHEIMERSTRAAT Sportlaan 8-10 Bentheimerstraat 1 7552HA Hengelo 7573CW Oldenzaal 0880-203704 0880-2013810 info.pentacollege-attendiz.nl info.pentacollege-attendiz.nl

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden Continurooster CBS Ackerweide. December 2014

Vragen & Antwoorden Continurooster CBS Ackerweide. December 2014 Vragen & Antwoorden Continurooster CBS Ackerweide December 2014 Inhoud Inleiding... 3 Hoe ziet de invulling van de pauze van de groepen 1 t/m 4 eruit?... 4 Hoe ziet de invulling van de pauze van de groepen

Nadere informatie

Welkom in groep 8. Beste ouder(s)/verzorger(s),

Welkom in groep 8. Beste ouder(s)/verzorger(s), Welkom in groep 8 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvangt u het informatieboekje van de groep, waarin uw zoon of dochter dit schooljaar zit. Voor elke groep is er een eigen boekje met daarin belangrijke

Nadere informatie

Informatieboekje groep 6 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 6 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 6 schooljaar 2016-2017 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2016 Beste ouders, Voor u ligt het informatieboekje van groep 6. Hierin staat informatie over de vakken

Nadere informatie

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag )

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag ) RKBS Inghelosenberghe Wilhelminastraat 48 4564 AE Sint Jansteen tel: 0114-314380 inghelosenberghe@ogperspecto.nl www.inghelosenberghe.nl Informatie groep 8 Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag,

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Juf Teatske Juf Marleen Juf Judith Het informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe

Nadere informatie

Nieuwsbrief NOVEMBER 2015

Nieuwsbrief NOVEMBER 2015 Nieuwsbrief NOVEMBER 2015 Agenda: 5 november: gastles kinderyoga voor alle groepen 9-10 november: juf Wilma afwezig (cursus) 11 november: nationaal schoolontbijt (i.p.v. 10 november) 13 november: 19.30

Nadere informatie

Definitie OGW onderwijsinspectie

Definitie OGW onderwijsinspectie Welkom in groep 4 Bespreekpunten Focus Weekrooster Manier van werken Methodes Rekenen: wereld in getallen Sociaal-emotionele ontwikkeling Zorgleerlingen Toetsen Thuis oefenen Wat hebben de kinderen nodig

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer,

Inleiding. Beste lezer, Schoolgids VSO Het Mozaïek Almelo deel A 2017/2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 Even voorstellen! 5 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders 5 Medezeggenschapsraad (MR) 5 Nieuwsbrief 6 Onderwijstijd

Nadere informatie

Resultaten oudertevredenheidpeiling maart Paasbergschool

Resultaten oudertevredenheidpeiling maart Paasbergschool Resultaten oudertevredenheidpeiling maart 2012 Paasbergschool 1. algemeen In maart 2012 hebben de ouders van de leerlingen van de Paasbergschool meegedaan aan een tevredenheidsonderzoek aan de hand van

Nadere informatie

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2015 Beste ouders, Voor u ligt het informatieboekje van groep 7. Hierin staat informatie over de vakken

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn Informatieboekje Groep 8 Obs de Toermalijn 2014 2015 De leerstof in groep 8 Nederlandse taal : Begrijpend lezen Voor het vak begrijpend lezen hanteren we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode legt de nadruk

Nadere informatie

LOCATIE BUITENBAAN. Juniorcollege. OSG Sevenwolden

LOCATIE BUITENBAAN. Juniorcollege. OSG Sevenwolden LOCATIE BUITENBAAN Leerlingen van de basisscholen uit Heerenveen en omgeving met schoolkeuze advies vmbo theoretisch, havo of vwo kunnen instromen op de locatie Buitenbaan. Binnen het vmbo is leerwegondersteunend

Nadere informatie

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Tevredenheidsonderzoek Josephscholen 2010 Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Ten geleide In de periode van 20 september t/m 10 oktober 2010 werd een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

basisschool Het Noorderlicht

basisschool Het Noorderlicht basisschool Het Noorderlicht december 2016 schoolgids Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 1.1 Algemene gegevens 1.2 Het schoolbestuur - Unicoz onderwijsgroep 1.3 De school in de wijk 1.4 Schoolgrootte

Nadere informatie

Informatieboekje Groep

Informatieboekje Groep Informatieboekje Groep 6 Basisschool de Peppel Wilhelminaplantsoen 1A 4271 AX Dussen Inhoudsopgave 1. Inleiding In dit informatieboekje vindt u alles wat u moet weten over groep 6 op basisschool de Peppel.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Agenda. Andere tijden. Proefweek 1 komt eraan! Basisschool Sint Liborius. Maart 2016. 14 maart. Bezoek Wethouder Rijks aan Duitse lessen

NIEUWSBRIEF. Agenda. Andere tijden. Proefweek 1 komt eraan! Basisschool Sint Liborius. Maart 2016. 14 maart. Bezoek Wethouder Rijks aan Duitse lessen NIEUWSBRIEF Agenda 14 maart Maart 2016 Bezoek Wethouder Rijks aan Duitse lessen 15 maart Basisschool Sint Liborius Open dag voor nieuwe ouders van 09.00-15.00 uur 18 maart Techniek groep 8 22 maart De

Nadere informatie

13 juni 2014. www.tkoggeschip.nl

13 juni 2014. www.tkoggeschip.nl 13 juni 2014 Abraham Kuyperplein 2 Amsterdam tel.: 5061980 www.tkoggeschip.nl BIJLAGE In de bijlage vindt u uitleg over de nieuwe normering van de CITO toetsen. Ook is er nieuws van de Peuterschool (een

Nadere informatie

de Samenwerkingsschool "Balans"

de Samenwerkingsschool Balans RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij de Samenwerkingsschool "Balans" Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26PT Onderzoeksnummer : 122926 Datum schoolbezoek : 19 mei 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Protocol. Verwijzing

Protocol. Verwijzing Protocol Verwijzing Inhoudsopgave Inleiding 3 Het volgen van de ontwikkeling 4 Verslaggeving van gegevens over leerlingen 4 Naar het voortgezet onderwijs 4 Vervroegd naar het voortgezet onderwijs 5 Stappenplan

Nadere informatie

Informatieavond groep 5

Informatieavond groep 5 Informatieavond groep 5 Programma Weekindeling Weekplanning Directe instructiemodel Leer en onderwijsbehoeften Diverse vakken De groep Zelfstandigheid Vragen Weekindeling Gemma: Maandag, donderdag & vrijdag

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CBS 'DE HOEKSTEEN'

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CBS 'DE HOEKSTEEN' DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CBS 'DE HOEKSTEEN' Plaats : Leersum BRIN-nummer : 07ZP Onderzoeksnummer : 120027 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek maart 2015

Oudertevredenheidsonderzoek maart 2015 Analyse aantoonbaar beter onderwijs voor de Rossenberg Oudertevredenheidsonderzoek maart 015 Maeyke Wiggers, locatiedirecteur Rossenberg november 015 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Ambities... 3 Resultaten...

Nadere informatie

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma Huiswerk op De Springplank Informatiebrochure voor ouders / verzorgers Deze brochure is opgezet om u als ouders/verzorgers te informeren over de rol van huiswerk op De Springplank. We hopen dat deze informatie

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

Informatie boekje groep 8

Informatie boekje groep 8 Informatie boekje groep 8 Groepsinformatie groep 8 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 8 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

Uiteraard wordt met de informatie zorgvuldig en discreet omgegaan

Uiteraard wordt met de informatie zorgvuldig en discreet omgegaan P.C. Basisschool Driestromenland Voorstraat 336 8226 KA Lelystad Woensdag 19 augustus 2015 nummer 1 Opening schooljaar Vorige week hebben de meesters en juffen hard gewerkt om de klassen in te richten.

Nadere informatie

Openbare basisschool De Drentse Hoek

Openbare basisschool De Drentse Hoek Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van groep 5 Den Haag, 8 september 2014 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hartelijk welkom in groep 5! In deze brief wil ik u graag iets meer vertellen over de

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8 Cbs De Akker informatie groep 7 / 8 2015-2016 INFORMATIE van groep 7/8 In dit boekje willen we u informatie geven over het werken in de combinatiegroep 7/8. Verschillende praktische zaken komen hierin

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Ouderinfo aug./ sept. 2013-2014

Ouderinfo aug./ sept. 2013-2014 Ouderinfo aug./ sept. 2013-2014 Beste Ouders, Verzorgers, Van de directie Het is weer begonnen! Het nieuwe schooljaar 2013 2014. Voor enkelen weer even wennen, voor anderen weer heel vertrouwd. We hopen

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6 Doorstroom Protocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming... 4 Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5 Hoofdstuk 3 De betrokkenen...

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger,

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger, 01 / 05 Datum 9 09 15 Betreft: informatie groep 8 01 / 05 Batenstein 01 1 / 05 2403 PK Alphen aan den Rijn T +31 (0)172 431 232 E r.redegeld@skba.nl 01 / 05 www.basisschoolspectrum.nl Beste ouder/verzorger,

Nadere informatie

Presentatie ouders. Schooltijden voorstel Leeropbrengsten februari 2015 Tevredenheidsonderzoek Stand van zaken visie en vierjarenplan

Presentatie ouders. Schooltijden voorstel Leeropbrengsten februari 2015 Tevredenheidsonderzoek Stand van zaken visie en vierjarenplan Presentatie ouders Schooltijden voorstel Leeropbrengsten februari 2015 Tevredenheidsonderzoek Stand van zaken visie en vierjarenplan Programma Schooltijden Leeropbrengsten Tevredenheidsonderzoek Missie/visie

Nadere informatie

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 HORN Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie

Nadere informatie

Huiswerkprotocol Mattheusschool

Huiswerkprotocol Mattheusschool Huiswerkprotocol Mattheusschool De Mattheusschool geeft huiswerk aan onze leerlingen vanaf groep 3. Dit huiswerk past in onze visie dat de omgeving steeds meer eisen aan de kinderen stelt naarmate ze ouder

Nadere informatie

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Openbare basisschool "Koningin Beatrix" Graafschapsstraat 2 4116 GE Buren Tel.: 0344 571263 schoolleider: Jacqueline de Fouw Email: info@beatrixschool-buren.nl Website: www.beatrixschool-buren.nl Geachte

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KONINGIN BEATRIXSCHOOL

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KONINGIN BEATRIXSCHOOL DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KONINGIN BEATRIXSCHOOL Plaats: Waddinxveen BRIN-nummer: 12PA Onderzoek uitgevoerd op: 23 juni 2009 Registratienummer: 09.2819727.12PA.EEM Conceptrapport

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

Welkom op de Uilenhof

Welkom op de Uilenhof Welkom op de Uilenhof Nieuwe Mavo Havo Junior Talent Ontwikkeling Techniek (TOT) Uilenhof, kijken door familie - ogen Opbouw van de presentatie Wie zijn wij? (missie/visie/belofte/kernwaarden) Vormen van

Nadere informatie

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar.

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar. Evaluatie schooljaarverslag 2014 2015 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

Aandachtspunten Leraren passend onderwijs

Aandachtspunten Leraren passend onderwijs Aandachtspunten Leraren passend onderwijs Beste leraar, Op 1 augustus 2014 wordt de wet passend onderwijs ingevoerd. Dit betekent dat er een aantal zaken anders geregeld zijn voor leerling, leraar en ouder.

Nadere informatie

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids Verkorte schoolgids 2013-2014 O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat 1 4461 RE Goes 0113-214568 Hierbij ontvangt u de belangrijkste informatie uit de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. De

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4-5 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 4-5 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 4-5 schooljaar 2016-2017 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2016 Informatieboekje voor groep 4/5 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe en met welke

Nadere informatie

De Luithorst: Schoolzelfevaluatie (midden) Schooljaar

De Luithorst: Schoolzelfevaluatie (midden) Schooljaar Kwaliteit van het onderwijs en de leerresultaten op de Luithorst Inleiding Een van de belangrijkste onderwerpen voor een basisschool is natuurlijk de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Daaraan

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR

JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR 2016-2017 Leerkrachten: Dennis Voorst 7a Nicole Koevoets 7b Algemene zaken in groep 7: Huiswerk: Alle kinderen in groep 7 hebben een agenda nodig. Hierin wordt elke week het

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op Schoonoord Doorn Schoonoord Doorn is een kleine school voor voortgezet onderwijs met ongeveer 400 leerlingen.

Nadere informatie

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013 Adres: I.c.b.s. Octant Blauwe Ring 90A 1566 MZ Assendelft tel: 075-6573770 dependance: Blauwe Ring 89 1566 MX Assendelft tel: 075-6226716 Email: info@icb-octant.nl Website: www.icb-octant.nl Informatiefolder

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

Handleiding Ouderportaal Jozefschool. Handleiding ouderportaal Parnassys.

Handleiding Ouderportaal Jozefschool. Handleiding ouderportaal Parnassys. 1 Handleiding ouderportaal Parnassys. Inleiding De Jozefschool maakt al enige jaren gebruik van het leerlingadministratiesysteem Parnassys. Binnen dit leerlingvolgsysteem is het mogelijk om ouders via

Nadere informatie

ouderavond bovenbouw 2015 /2016

ouderavond bovenbouw 2015 /2016 ouderavond bovenbouw 2015 /2016 Inhoud avond Schoolregels Methodes Rapportfolio Leerlingvolgsysteem, citotoetsen en handelingsplannen Huiswerk Na schooltijd De weg naar het voortgezet onderwijs Kamp Huishoudelijke

Nadere informatie

Informatie groep

Informatie groep Informatie groep 7 2017-2018 Meester Wim Jurriëns JULIANASCHOOL EDERVEEN Even voorstellen: Beste ouders/verzorgers, In 1955 ben ik geboren in Rijssen (Twente). Ik was de jongste van vijf kinderen. (4 jongens

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn 2015-2016

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn 2015-2016 Informatieboekje Groep 8 Obs de Toermalijn 2015-2016 De leerstof in groep 8 Nederlandse taal : Begrijpend lezen Voor het vak begrijpend lezen hanteren we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode legt de nadruk

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Fontein Plaats : Breda BRIN nummer : 12WE C1 Onderzoeksnummer : 273589 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling : 22 mei 2014 Pagina

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2015 informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe en met welke

Nadere informatie

Info groep 8 20 september 2016

Info groep 8 20 september 2016 Info groep 8 20 september 2016 Algemeen Wat zijn we weer lekker gestart! De eerste drie weken zitten er op. We hebben veel activiteiten gedaan uit de Vreedzame school. Wat voor groep willen wij zijn, welke

Nadere informatie

Informatie avond. ouders groep 4 Ichthusschool schooljaar 2014-2015

Informatie avond. ouders groep 4 Ichthusschool schooljaar 2014-2015 Informatie avond ouders groep 4 Ichthusschool schooljaar 2014-2015 Even voorstellen Natascha de Jong maandag, donderdag en vrijdag. ndjong@ichthusbaambrugge.nl Jorne van Ginkel dinsdag en woensdag (eindstage).

Nadere informatie

basisschool Het Noorderlicht

basisschool Het Noorderlicht basisschool Het Noorderlicht september 2015 schoolgids Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 14

Nadere informatie

Obs De Bouwsteen maart 2014. Notitie huiswerkbeleid OBS DE BOUWSTEEN

Obs De Bouwsteen maart 2014. Notitie huiswerkbeleid OBS DE BOUWSTEEN Notitie huiswerkbeleid OBS DE BOUWSTEEN Huiswerkbeleid OBS de Bouwsteen Waarom geven we huiswerk? Welk huiswerk geven we? Welke rol hebben ouders? Welke rol heeft school? Inleiding Na een discussie in

Nadere informatie

Informatieboekje Groep

Informatieboekje Groep Informatieboekje Groep 3 2017-2018 Basisschool de Peppel Wilhelminaplantsoen 1A 4271 AX Dussen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Groepsinformatie 3. Extra dit jaar 4. Huiswerk 5. Leerstofaanbod 6. LVS 1. Inleiding

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016 WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Bert van der Lijn (op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend) Groepsleider: Siete Horjus (op vrijdagmiddag) Groepsleider: Sjoukje Meijer/Kim

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker Jaarverslag 2013-2014 Januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 De medezeggenschapsraad...4 2.1 Doel en bevoegdheden medezeggenschapsraad...4 2.2 Samenstelling

Nadere informatie

17 1e schooldag. 18 Informatieavond groepen 1+2 + ontmoetingscafé. 19 Informatieavond groepen 3+4/5, 19-20 en 20-21

17 1e schooldag. 18 Informatieavond groepen 1+2 + ontmoetingscafé. 19 Informatieavond groepen 3+4/5, 19-20 en 20-21 AUGUSTUS 2015 VISIE VAN DE BOEIER Wij zijn een openbare basisschool die continu in ontwikkeling is. Wij bieden uw kind naast reguliere vakken, 21 e eeuwse vaardigheden aan om de kinderen de toekomst vol

Nadere informatie

Beleid huiswerk/hulpwerk t Speel-Kwartier

Beleid huiswerk/hulpwerk t Speel-Kwartier Beleid huiswerk/ t Speel-Kwartier 2015-2016 Dit beleid is geschreven vanuit de visie van t Speel-Kwartier. Dit beleid ondersteunt ons bij het bereiken van ons onderwijskundig doel; Kinderen begeleiden

Nadere informatie