Bij zomercongres in Ermelo. Thema: mogelijkheden individuele pensioenregeling ('dc'). Mooi programma, hoge opkomst.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bij zomercongres van @Kringpensioen in Ermelo. Thema: mogelijkheden individuele pensioenregeling ('dc'). Mooi programma, hoge opkomst."

Transcriptie

1 KPS zomercongres 26 juni 2014: Langleve(n) DC! Zo n honderddertig KPS-deelnemers en genodigden reisden naar De Heerlickheijd van Ermelo om zich te verdiepen in alle facetten van de Premieovereenkomst van de Toekomst. Kan de vlag al uit voor DC? Of valt er nog veel te kneden en te schaven aan de beschikbare premieregeling? Bij zomercongres in Ermelo. Thema: mogelijkheden individuele pensioenregeling ('dc'). Mooi programma, hoge opkomst. Van financiële houdbaarheid naar maatschappelijke houdbaarheid Voordat KPS-voorzitter Helen Heijbroek het thema van het congres inleidt, staat zij stil bij het nieuws dat de gemoederen die dag in de pensioensector flink beroert, namelijk de publicatie van het wetsvoorstel aanpassing Financieel Toetsingskader met in zijn kielzog de kamerbrief over de risicodragende pensioenuitkeringen in de beschikbare premieregeling. In een extra bijeenkomst zal de KPS dieper ingaan op de inhoud en impact van dit wetsvoorstel. De lange termijn vraagt om meer dan alleen een technische blik. Tijdens dit Zomercongres belichten verschillende sprekers hun ervaringen en ideeën over de invulling van een toekomstbestendige premieovereenkomst. Onder de bezielende en professionele aansturing van Ferry Mingelen, politiek journalist en columnist, wordt het thema vanuit diverse invalshoeken bediscussieerd. Daarbij ligt de focus niet alleen op de financiële houdbaarheid, maar wordt breder gekeken in de opmars naar de brede pensioendiscussie. Wat kunnen we behouden en wat dient er veranderd te worden om de DC-regeling voor alle generaties een serieuze optie voor een volwaardige pensioenregeling te laten zijn? heeft zijn pensioenervaringen gedeeld. Nu toch weer techniek en inhoud door Tom Steenkamp voor #usualsuspects. Vermeende tekortkomingen al geadresseerd; maar optimaliseringslag zeker nodig Tom Steenkamp, bestuursvoorzitter Robeco PPI, hoogleraar Beleggingen aan de VU en lid van de Netspar werkgroep Pensioen 2020 Smart DC, gaat dieper in op de rapportage van Netspar Een toekomstperspectief voor premieovereenkomsten. Allereerst staat Steenkamp stil bij de vraag wat de DC-regeling nu al biedt aan mogelijkheden. Veel van de vermeende tekortkomingen (te hoge kosten, ongewenste keuzes inleg en beleggen, denken in kapitaal in plaats van inkomen) zijn al geadresseerd en verder uitgewerkt. 1

2 Steenkamp noemt de huidige mogelijkheden in de opbouwfase en de uitkeringsfase. Opbouwfase Persoonlijke eigendomsrechten Collectieve schaalvoordelen (lage uitvoeringskosten) Default keuze opties beleggingsbeleid Opting out+zorgplicht Verplichte premie-inleg (fiscale facilitering) Collectieve verzekering NP en AO PPI als extra aanbieder Uitkeringsfase Verplichte conversie op pensioendatum Shoprecht Levenslange uitkering In tweede pijler: levenslange nominale uitkering Toch zijn er zeker punten die verbeterd moeten worden om te kunnen spreken van een toekomstbestendig DC. Netspar stelt de volgende punten van optimalisatie in de opbouwfase voor: Verruim de belastingstaffel (De staffel is berekend op een reëel rendement van 4%. Dit vergt bijna 100% in aandelen, terwijl dit uit oogpunt van risicobeheer niet wenselijk is. Bovendien is de conversierente van 4% te hoog). Geen level playing field met uitkeringsovereenkomsten (weliswaar is 3% staffel mogelijk maar fiscale bovenmatigheidstoets maakt dit administratief nodeloos ingewikkeld). Maak gebruik van actuele RTS (i.p.v. vaste rente) Toetsing op basis van ingelegde premie (i.p.v. toetsing bovenmatigheid) Maak andere premie-inleg mogelijk. Bij huidige oplopende premiestaffel wordt bijna 60% van de totale premie in de laatste 10 jaar ingelegd tegen een laag risicoprofiel. Een gelijk oplopende staffel levert uiteindelijk meer pensioenkapitaal op. Maak differentiatie mogelijk in premie- en Tom Steenkamp op zomercongres beleggingsbeleid. ( Wesley Sneijder heeft tenslotte (Individuele) differentiatie van totaal andere toekomstige verdiencapaciteit dan een premie- en beleggingsbeleid nodig in DC. Could professor, die ook na zijn pensionering nog aan de not agree more universiteit verbonden kan zijn ) In de uitkeringsfase ziet Netspar de volgende verbeterpunten: Biedt de mogelijkheid van een variabele annuïteit (met bijvoorbeeld 80% nominale annuïteit en 20% risicovol (via 100% aandelen). Daardoor betere koopkrachtontwikkeling. Leg langlevenrisico bij collectief van deelnemers. Biedt keuzemogelijkheden in uitkeringsvorm (lump-sum, zorg, wonen) Steenkamp eindigt zijn aanbevelingen met de oproep het fiscale pensioenkader voor alle werkenden gelijk te maken. Met de Premieovereenkomst een reis naar de Toekomst Annemiek Vollenbroek, voorzitter van de KPS-werkgroep Premieovereenkomst van de Toekomst, vergelijkt de bevindingen van de werkgroep met een autoreis. In haar inleiding toont zij een filmpje, van een zelfsturende auto en de risico s die daardoor tijdens de rit worden uitgesloten of beperkt. Zij nodigt de aanwezigen uit deze metafoor goed in gedachten te houden. De werkgroep van de KPS is haar studie over de premieovereenkomst gestart met een inventarisatie van de trends, de behoeften van de werkende, de werkgever, de overheid en de uitvoerder. Daarin stond de behoefte van de werkende voorop en de rol van de werkgever, overheid en uitvoerder was daarin faciliterend. 2

3 De behoefte van de werkende en de barrières waardoor hij handelingsverlegen is worden duidelijk in het volgende plaatje. Behoeften werkenden 1. Zekerheid 2. Eenvoud 3. Baken/Referentiekader a. Norm b. Instrumenten om norm te volgen 4. Grip a. Inzicht en duidelijkheid b. Eigendom 5. Invloed door keuzemogelijkheden 6. Arbeidsrelatie niet van invloed 7. Solidariteit/collectiviteit waar dit tot voordelen kan leiden Behoeften overheid: Behoeften werkgever: 1. Eenvoud 1. Voorkomen van armoede bij ouderdom, 2. Kosten beheersing ziekte, overlijden 3. Bijdrage aan goed werkgeverschap 2. Beheersing kosten 4. Stabiele wet- en regelgeving 3. Rekening houden met culturele achtergrond: Behoeften uitvoerder: - laag vertrouwen in pensioenstelsel 1. Eenvoud in aanbod en uitvoering - werkenden niet gewend aan eigen 2. Vertrouwen in financiële sector verantwoordelijkheid 3. Efficiënte ICT-tools in ondersteuning klanten 4. Stabiele Wet- en regelgeving Om deze behoeften tijdens de reis naar een toekomstig DC goed te kunnen bewaken, heeft de werkgroep een routeplanning gemaakt. Daarbij vormen vertrouwen, eenvoud, goede defaults, grip en flexibilisering arbeidsmarkt de belangrijkste coördinaten om de eindbestemming succesvol te kunnen bereiken. Met vertrouwen als randvoorwaarde voor eenvoud: het verkleint de wens tot keuzemogelijkheden (TNS Nipo-onderzoek 2013) en helpt de deelnemer de juiste koers te varen. Vertrouwen bevordert de communicatie en vermindert de behoefte aan inzicht op alles wat er onder die motorkap zich afspeelt. De werkgroep rondde haar studie af met de volgende aanbevelingen: Werk aan vertrouwen Goede wettelijke defaults (bij keuze beleggingen, inleg, risicodekking, pensioenuitvoerder) Met goede defaults kan effectief worden gecommuniceerd Maak geen onderscheid 2 e en 3 e pijler en denk aan portability Laat eis tijdsevenredige opbouw los Keuzes bij gebruik pensioenkapitaal Met deze punten heeft de werkgroep alle vertrouwen in een goede aankomst bij een toekomstbestendige regeling voor de werkende, werkgever, uitvoerder en overheid. 3

4 Reis en oplossingsrichtingen van werkgroep is prima uitgangspunt voor gesprek met #unusualsuspects. Uit het debat voor de pauze blijkt wel dat de aanbevelingen van de werkgroep van Netspar en van KPS, elkaar dicht benaderen. Alleen de aanvliegroute is verschillend. Netspar benaderde het vraagstuk vanuit de macro-economie. De KPS-werkgroep vanuit de behoeften van de werkenden. KPS-werkgroep is net als Netspar voor keuzes in beleggingen, maar voegt daaraan toe keuze in inleg, risicodekking en pensioenuitvoerder. Op de vraag vanuit de zaal waarom de KPS niet de gepensioneerden in haar stakeholders heeft opgenomen, kan Vollenbroek aangeven dat de term werkenden ook breder gezien kan worden en wellicht dat de term burger beter de lading dekt. Vervolgens legt Ferry Mingelen de zaal de volgende stelling voor: De premieovereenkomst van de toekomst is een individuele DC-regeling met collectieve elementen Een grote meerderheid in de zaal is het eens met deze stelling. Een tegenstemmer is van mening dat deze ontwikkeling haaks staat op onze cultuur die gericht is op solidariteit Een omslag naar een individueel DC-systeem vergt tientallen jaren. Pensioenverplichting: van arbeidsvoorwaarde naar financieel risico voor de onderneming Na de pauze plaatst Gabriël van de Luitgaarden, Head of Financial Risk and Pensions Management Koninklijke Philips NV, zijn gehoor in de driver seat van de werkgever. Waar koerst de werkgever op af als we kijken naar de toekomst? Van de Luijtgaarden plaatst de keuze van de werkgever eerst in het perspectief van de onderneming. Hij verhaalt van een verzorgende werkgever die naast inkomensvoorzieningen voor na pensionering een scala aan benefits voor zijn werknemers inrichtte, zoals woningen, gezondheidszorg, vervoer, opleidingen en ontspanning. De pensioenregeling begon als arbeidsvoorwaarde. Harde rechten waren makkelijk toe te zeggen in een tijd van jonge beroepsbevolking, weinig gepensioneerden, kortere levensverwachting en sterk groeiende onderneming. Door ontwikkelingen in de financiële markten, langlevenrisico, governance en accounting standards transformeerden DB-regelingen tot financiële risico s die soms groter waren dan de core business risks. Dat betekent in de praktijk dat deze pensioenaanspraken Gabriel van de Luitgaarden maakt vanuit Philips glashelder dat tijden veranderd zijn en DB-pensioen onhoudbaar. van invloed werden op de waardering van de aandelen van het bedrijf, overnames werden afgebroken en toegang tot de kapitaalmarkt werd bemoeilijkt door een slechtere rating. Vandaar dat de-risken een belangrijke aanpak werd in het toekomstbestendig maken van de pensioenregelingen. Wereldwijd heeft Philips veel DB-regelingen omgezet naar CDC-regelingen en DCregelingen, waarbij de keuze afhankelijk was van de cultuur in het betreffende land en de waarde die de deelnemer hecht aan pensioen. De onderneming kent een Global Pension Policy, maar pensioenregelingen zijn lokaal en het bedrijf biedt lokale benefits pakketten. Regelmatig wordt de waarde van die benefits pakketten gebenchmarkt. Niet iedereen wil een pensioenregeling: in sommige landen ligt de focus op cash. Maar opting out door de deelnemer is in Nederland geen mogelijkheid. Philips biedt diverse DC-regelingen en zoals hiervoor aangegeven afhankelijk van de lokale cultuur: standaard, smart (toegang tot tools die inzicht bieden in doelstelling, risk appetite en passende beleggingsstrategie) collectief DC (o.a. in Nederland) mix van DB + DC 4

5 Bij de overgang van DB was een individuele DC-regeling onbespreekbaar met de vakbond, ook het invaren belemmerde de keuze voor DC. Bij de invoering van de CDC-regeling is een evenwichtige afweging gemaakt van de volgende belangen: De vaste premie (van belang voor actieven): Hoogte van de geambieerde opbouw voor de actieven Hoogte van de premie: kans op realisatie ambitie Kans op realisatie van indexatie ambitie Bruidsschat (van belang voor gepensioneerden): Het verleden (premie restituties) Het heden (actuele financiële positie tekort/overschot) De toekomst (kans op realisatie indexatie ambitie in de toekomst) Voor de werkgever is van belang: Wordt met CDC-afspraak het doel bereikt? Wat vindt de accountant? Het de-risken heeft z n doel bereikt. In de toekomst verwacht Van de Luitgaarden dat de pensioentoezegging weer richting arbeidsvoorwaarde zal bewegen, mede gelet op het aangescherpte Witteveenkader met de lagere opbouw en de als aftopping van de salarisgrens. Alle ontwikkelingen in wetgeving leiden opnieuw tot overleg met de deelnemers en dwingen de werkgever en het pensioenfondsbestuur tot keuzes over de pensioenregeling, waarbij de spagaat tussen zekerheid en ambitie aanwezig zal blijven. Pensioen is en blijft een arbeidsvoorwaarde In zijn inleiding staat Michiel Hietkamp stil bij de visie van CNV Jongeren, waar hij voorzitter van is, en van PensioenLab. Het CNV zal voorstellen voor toekomstige DC-regelingen langs de meetlat leggen met de volgende ijkpunten (zie afb.): Daarnaast is CNV voorstander van: Individuele zeggenschap over het beleggingsbeleid Verplichte pensioenopbouw (ook voor zelfstandigen) Degressieve opbouw, waarbij pensioenopbouw bij aanvang hoger is Combinatie van pensioen met wonen en zorg Flexibele AOW-leeftijd Solidariteit blijft één van de speerpunten. CNV wil daarmee zogenaamde pech- en gelukgeneraties uitsluiten en is daarom niet enthousiast over individuele DC-regelingen. 5

6 Vervolgens gaat Hietkamp in op de uitkomsten van het PensioenLab. Het PensioenLab is een initiatief van CNV Jongeren, FNV Jong en MHP-jongeren en bestaat uit meerdere experimententeams die zich allemaal buigen over een bepaald thema. Deze thema s zijn: Solidariteit, Keuzevrijheid, Bestuur, Vermogensbeheer en Communicatie. Hietkamp gaf aan dat de discussies niet in één visie zijn samen te vatten. De grote gemene deler kwam uit op: Collectief waar het moet, individueel waar het kan. Tijdens de paneldiscussie onder leiding van Ferry Mingelen werd aan Michiel Hietbrink gevraagd waarom nog zo sterk wordt vastgehouden aan de sectorgebonden pensioenfondsen. Philips is een goed voorbeeld van een bedrijf dat door Werknemers zijn mobiel (Hietkamp). Ook werkgevers zijn mobiel (Luitgaarden). Collectiviteit zit niet in 'sector'. wijzigingen in productenrange (van gloeilamp, TV naar medische apparaten) onder diverse bedrijfstakken zou komen te vallen wanneer ze geen eigen pensioenfonds zou hebben. Hietbrink treft op dit moment geen goed alternatief in de markt voor nieuwe collectiviteiten en merkt op dat er serieus gekeken moet worden naar nieuwe bedrijfstakpensioenfondsen. Met goede defaults zonder schade naar de eindbestemming Op de stelling Collectief DC = tussenstation, Individueel DC wordt eindstation is het aantal rode en groene kaarten aardig gelijk. Hietbrink verwacht een verdere afkalving van het pensioenvertrouwen wanneer Individueel DC het eindstation wordt. Steenkamp merkt daarentegen op dat we met een DC juist van veel onduidelijkheid af zijn, denk alleen al aan de discussie over de intergenerationele herverdeling. En met een goede default verwacht hij geen armoedeval waar de voorstanders van DB voor vrezen. Vollenbroek vult daarbij aan: zet de deelnemer in een zelfsturende auto met goede defaults en hij komt zonder brokken op zijn eindbestemming. Terugblik De sprekers ontvingen een symbolisch cadeau: een individuele transparante DC-spaarpot als dank voor hun interessante bijdrage en als stimulans om hetgeen zij voorstaan ook in de praktijk om te zetten. Vanuit deze inspirerende middag en de behoefte om samen toe te werken naar een houdbaar pensioenstelsel, zal de KPS in de komende tijd meer initiatieven ontwikkelen om de maatschappelijke brede dialoog aan te gaan. De KPS-werkgroep Visies op ons toekomstig pensioen zal daaraan een belangrijke bijdrage leveren, gevoed met visies vanuit andere werkgroepen van KPS, zodat de diverse invalshoeken, de pro s en contra s van de voorstellen duidelijk in beeld komen en op het najaarscongres van 21 november 2014 gepresenteerd kunnen worden. Kijk voor de volledige presentaties en foto s op 6

SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl

SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl FNV-Pensioenvisie oktober 2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD GIJS VAN DIJK 2 EEN GOED PENSIOEN VOOR IEDEREEN. GEEN PECH-

Nadere informatie

Verbond van Verzekeraars. december 2014. Mee met de tijd. Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel

Verbond van Verzekeraars. december 2014. Mee met de tijd. Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel Verbond van Verzekeraars december 2014 Mee met de tijd Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel Inhoud Mee met de tijd 3 1 Doelstelling en ambitie 4 2 Inventarisatie en analyse: sterktes, zwaktes, trends

Nadere informatie

Naar een nieuw pensioenstelsel. Nederland. Erasmus School of Economics, Rotterdam, 5 juni 2014

Naar een nieuw pensioenstelsel. Nederland. Erasmus School of Economics, Rotterdam, 5 juni 2014 Naar een nieuw pensioenstelsel in Nederland Erasmus School of Economics, Rotterdam, 5 juni 2014 Naar een nieuw pensioenstelsel in Nederland Pensioenconferentie georganiseerd door de Erasmus School of Economics

Nadere informatie

Evolutie in plaats van revolutie

Evolutie in plaats van revolutie VOOR ADVISEURS OVER PENSIOENEN EN ANDERE TOEKOMSTVOORZIENINGEN 10305154 5 PENSIOEN ADVIES 5- JAARGANG 25 - MEI 2014 Jacqueline Lommen, director European Pensions Robeco: Evolutie in plaats van revolutie

Nadere informatie

Pensioen. 3, september 2014. Arjan Nollen, Directeur Commercie Nationale Nederlanden Ruimte voor het individu

Pensioen. 3, september 2014. Arjan Nollen, Directeur Commercie Nationale Nederlanden Ruimte voor het individu Pensioen. nummer 3, september 2014 Arjan Nollen, Directeur Commercie Nationale Nederlanden Ruimte voor het individu In dit nummer: 04 10 14 18 3 4 Redactioneel Hoe werknemers te compenseren? Ruimte voor

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Pensioen in eigen hand Pagina 8 Pensioenadviseurs terug in de schoolbanken Pagina 10 Nieuw steunpilaren pensioenstelsel Pagina 13 Alternatief richting

Nadere informatie

Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen

Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen KATOCO 25 november 2014 Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen

Nadere informatie

Mogelijke richting voor een nieuw pensioenstelsel ISDC. Individueel Solidair Defined Contribution. Een mogelijke variatie op SER-advies variant IV

Mogelijke richting voor een nieuw pensioenstelsel ISDC. Individueel Solidair Defined Contribution. Een mogelijke variatie op SER-advies variant IV Mogelijke richting voor een nieuw pensioenstelsel ISDC Individueel Solidair Defined Contribution Een mogelijke variatie op SER-advies variant IV Discussierapport van samenwerkende gepensioneerden- en ouderenorganisaties

Nadere informatie

Internationale vergelijking van kapitaalgedekte pensioenstelsels

Internationale vergelijking van kapitaalgedekte pensioenstelsels Internationale vergelijking van kapitaalgedekte pensioenstelsels Keuzevrijheid kan ruimer, risicodeling internationaal verschillend Marcel Lever, Eduard Ponds, Ryanne Cox en Manuel García Huitrón editie

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn JAARVERSLAG 2013

Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn JAARVERSLAG 2013 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn JAARVERSLAG 2013 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn JAARVERSLAG 2013 2 Inhoudsopgave Profiel 7 Organisatie 8 Meerjarenoverzicht 9 2013 in hoofdlijnen 10 Verslag

Nadere informatie

Samenvatting. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Samenvatting. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den Haag T (070)3383 380 I www.cpb.nl Contactpersoon Ryanne Cox en Marcel Lever Datum: 12

Nadere informatie

Pensioen en Verzekeren

Pensioen en Verzekeren Pensioen en Verzekeren april 2014 Hoe maak je Pensioen onderdeel van je HR strategie? De verzekeraar van de toekomst Pensioen, ga je voor zekerheid of neem je risico? Arbeidsongeschiktheid en overlijdensrisico

Nadere informatie

Sprookjes en mythen in de pensioenwereld

Sprookjes en mythen in de pensioenwereld Sprookjes en mythen in de pensioenwereld Pensioenessays Deel 7 Sprookjes en mythen in de pensioenwereld De serie Pensioenessays staat onder redactie van: prof. dr. mr. Robert N.J. Kamerling RA mr. Roy

Nadere informatie

Pensioenen in Nederland

Pensioenen in Nederland Pensioenen in Nederland Samen aan de slag voor een duurzaam stelsel Het Nederlandse pensioenstelsel staat al jaren te boek als één van de beste pensioenstelsels ter wereld. In het buitenland is men vol

Nadere informatie

de pensioenmarkt in 2020 Onderzoek naar de toekomst van de Nederlandse pensioenmarkt Scenario Planning

de pensioenmarkt in 2020 Onderzoek naar de toekomst van de Nederlandse pensioenmarkt Scenario Planning S E E I N G T H I N G S D I F F E R E N T LY de pensioenmarkt in 2020 Onderzoek naar de toekomst van de Nederlandse pensioenmarkt Scenario Planning inhoud voorwoord 3 inleiding 4 de pensioenmarkt anno

Nadere informatie

Het Nederlandse pensioensysteem. Een overzicht van de belangrijkste aspecten

Het Nederlandse pensioensysteem. Een overzicht van de belangrijkste aspecten Het Nederlandse pensioensysteem Een overzicht van de belangrijkste aspecten Het Nederlandse pensioensysteem Een overzicht van de belangrijkste aspecten Stichting voor Ondernemingspensioenfo Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Pensioen. nummer 1, maart 2013. Bart Voorn & Norbert Klein Het Nederlands pensioenstelsel: steengoed of op sterven na dood?

Pensioen. nummer 1, maart 2013. Bart Voorn & Norbert Klein Het Nederlands pensioenstelsel: steengoed of op sterven na dood? Pensioen. nummer 1, maart 2013 Bart Voorn & Norbert Klein Het Nederlands pensioenstelsel: steengoed of op sterven na dood? In dit nummer: 04 10 16 20 3 4 10 15 16 20 24 30 Redactioneel Nederlands pensioenstelsel?

Nadere informatie

Netspar nea papers. Lans Bovenberg en Theo Nijman. Persoonlijke pensioenrekeningen met risicodeling

Netspar nea papers. Lans Bovenberg en Theo Nijman. Persoonlijke pensioenrekeningen met risicodeling Netspar nea papers Lans Bovenberg en Theo Nijman Persoonlijke pensioenrekeningen met risicodeling Lans Bovenberg en Theo Nijman Persoonlijke pensioenrekeningen met risicodeling nea paper 56 netspar economische

Nadere informatie

A promise for life geldt ook na de pensionering

A promise for life geldt ook na de pensionering September 2014 Nieuwsbrief Pensioenfonds Abbott Nederland Voorzitter pensioenfonds Jonathan Negro: A promise for life geldt ook na de pensionering COLUMN Jonathan Negro Voorzitter Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Netspar NEA Papers. Fieke van der Lecq en Alwin Oerlemans Zelfstandigen zonder pensioen

Netspar NEA Papers. Fieke van der Lecq en Alwin Oerlemans Zelfstandigen zonder pensioen Netspar NEA Papers Fieke van der Lecq en Alwin Oerlemans Zelfstandigen zonder pensioen Fieke van der Lecq en Alwin Oerlemans Zelfstandigen zonder pensioen nea paper 24 netspar economische adviezen Network

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING Met de AOW kent Nederland een oudedagsvoorziening die vrijwel iedere ingezetene het sociaal minimum garandeert. De vanzelfsprekendheid van

Nadere informatie

Rapport Pensioen in duidelijke taal

Rapport Pensioen in duidelijke taal Rapport Pensioen in duidelijke taal Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, juni 2012 Inhoud Samenvatting Lijst van aanbevelingen 1. Inleiding 2. Uitgangspunten 3. Algemene aanbevelingen

Nadere informatie

B E L E I D S P L A N 2 0 1 5

B E L E I D S P L A N 2 0 1 5 B E L E I D S P L A N 2 0 1 5 I. Inleiding II. Vereniging de Pensioenfederatie: middelen voor ons doel 1. Verenigingsmanagement 2. Lidmaatschap en bestuursinrichting 3. Ledencommunicatie 4. Reputatiemanagement

Nadere informatie

Beleggingskader 2013-2020. dat past bij de ambitie waarin duurzaamheid verankerd is dat begrijpelijk en beheersbaar is

Beleggingskader 2013-2020. dat past bij de ambitie waarin duurzaamheid verankerd is dat begrijpelijk en beheersbaar is Beleggingskader 2013-2020 dat past bij de ambitie waarin duurzaamheid verankerd is dat begrijpelijk en beheersbaar is Inhoud Een nieuw beleggingskader 3 Inleiding 4 Identiteit en ambitie van Pensioenfonds

Nadere informatie

5. Houdbaar pensioen voor onze kinderen

5. Houdbaar pensioen voor onze kinderen 5. Houdbaar pensioen voor onze kinderen Bijna iedereen is het erover eens dat wij in Nederland het beste pensioenstelsel ter wereld hebben. In het buitenland worden de goede aspecten van ons stelsel herkend,

Nadere informatie

DAAR DENKEN WE LATER WEL AAN? PENSIOEN BIJ FUSIE OF OVERNAME. Whitepaper over de impact van lopende verplichtingen

DAAR DENKEN WE LATER WEL AAN? PENSIOEN BIJ FUSIE OF OVERNAME. Whitepaper over de impact van lopende verplichtingen DAAR DENKEN WE LATER WEL AAN? PENSIOEN BIJ FUSIE OF OVERNAME Whitepaper over de impact van lopende verplichtingen VOORWOORD Op weg naar de toekomst De economie komt meer en meer in beweging en ondernemers

Nadere informatie

drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen.

drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen. nummer 5 MBB mei 2014 Drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen Deel II: Wat heeft netto in petto? 221 Dr. A.H.H. Bollen-Vandenboorn 1, mr. M.E.C. Boumans cpl 2, mr. G. van Ginkel 3 en E.H.M.

Nadere informatie

groeipotentieel risico-analyse www.blueskygroup.nl 5 Praatjes vullen geen pensioengaatjes 12 Nuchter en met gezond verstand vertrouwensherstel

groeipotentieel risico-analyse www.blueskygroup.nl 5 Praatjes vullen geen pensioengaatjes 12 Nuchter en met gezond verstand vertrouwensherstel nr. 2 jaargang 8 augustus 2013 voor opdrachtgevers en relaties Blauw heeft heel veel betekenissen, maar staat wat Blue Sky Group betreft voor e nergie. Ook in de lucht. De lucht is blauw omdat de stofdeeltjes

Nadere informatie

Naar een solide en solidair pensioenstelsel

Naar een solide en solidair pensioenstelsel Naar een vitale samenleving Naar een solide en solidair pensioenstelsel bouwstenen voor een hervorming Naar een solide en solidair pensioenstelsel bouwstenen voor een hervorming Publicatie van het Wetenschappelijk

Nadere informatie

Raadplegen deelnemers pensioenfondsen over duurzaam beleggen

Raadplegen deelnemers pensioenfondsen over duurzaam beleggen Raadplegen deelnemers pensioenfondsen over duurzaam beleggen 2 Raadplegen deelnemers pensioenfondsen over duurzaam beleggen Auteurs: Jacqueline Duiker, Frank Wagemans, Erwin Fijt, Peter de Jong Januari

Nadere informatie