Klipperstraat AM Zaandam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2014-2015. Klipperstraat 2-4 1503 AM Zaandam 075-6163929 info@loopplank.nl www.loopplank.nl"

Transcriptie

1 Klipperstraat AM Zaandam

2 1. Een woord vooraf Met deze schoolgids willen wij u een zo goed mogelijk beeld geven van onze school. U vindt hierin de informatie, die nodig is om een eerste indruk te krijgen. U leest hoe wij denken over goed onderwijs, over opvoeden, over omgaan met kinderen en over onze identiteit. Ook geven wij een beeld van de manier waarop wij onze visie in praktijk brengen in het alledaagse schoolleven. Inschrijving en kennismaking op de Loopplank Wij zijn trots op onze school en vertellen er graag over. Alle ouders die interesse hebben in onze school nodigen wij uit voor een uitgebreide kennismaking. Deze bestaat uit een gesprek met de directie en een kennismaking met enkele leerkrachten. Een rondleiding biedt de mogelijkheid om de goede sfeer op onze school te proeven. Wij verzoeken u bij de inschrijving een kopie van uw hoogst behaalde diploma mee te brengen. Wanneer u uw kleuter bij onze school heeft aangemeld, krijgt uw kind vooraf de gelegenheid om te 'wennen'. 'De stap' naar de basisschool, die voor uw kind (en voor de ouders) heel belangrijk is, kan zo vloeiend verlopen. Wat verwachten wij van ouders? Wij vinden de rol van de ouders belangrijk in de ontwikkeling van de kinderen. Dit komt uitgebreid aan bod in het gesprek met de directeur. Wij praten over verwachtingen die u als ouders heeft van de school, maar ook over wat wij van u verwachten. In het kort gezegd vragen wij van ouders dat zij staan achter onze identiteit, zoals beschreven in deze gids, onze visie op onderwijs onderschrijven en zich in het belang van de kinderen inzetten voor een goede samenwerking met de school. Meer informatie nodig? De schoolgids is een eerste presentatie, waarvan wij hopen dat u hiermee een voldoende indruk van onze school krijgt. Actuele informatie vindt u in de weekbrief en op onze website We gaan er vanuit dat de aangeboden informatie vragen wegneemt, maar ook vragen kan oproepen. De vragen, die u na het lezen nog heeft, beantwoorden wij graag. 2

3 2. De school Onze school staat naast de flat Brandaris aan de Watering. Ons adres is: CBS de Loopplank Klipperstraat AM Zaandam Tel: Fax: Mail: Website: Huisvesting/omgeving/parkeren Onze school staat aan de rand van de wijk Peldersveld, tussen de wijken Peldersveld en Poelenburg, en is omgeven door veel groen. Sinds augustus 2011 zitten we in één gebouw. De directe omgeving van de school valt op door een veelheid aan culturele achtergronden. Deze veelkleurigheid is dan ook een vertrouwd kenmerk van de school geworden. De school ligt aan drukke uitvalswegen. Tijdens het brengen en halen van de kinderen zien wij graag dat auto s worden geparkeerd op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen. In verband met de veiligheid van onze kinderen is het verboden op de stoep te parkeren. De kinderen die op de fiets komen kunnen de fiets neerzetten op de bestemde fietsenstalling. Dit is naast de school of naast de kerk. Laat uw kind zijn fiets altijd op slot zetten! Het schoolgebouw en het plein Het gebouw is 32 jaar oud. De ruime lokalen zijn rondom een patio gebouwd. In het hart van het gebouw bevindt zich de kuip, waarin centrale programma's, vieringen en kuipshows plaatsvinden. We beschikken over 2 schoolpleinen: een kleuterplein en een plein voor de grotere kinderen. Verder is er een groot veld naast het gymlokaal waar kinderen kunnen spelen. Op de pleinen en het (gras)veld staan diverse speeltoestellen, die we jaarlijks op veiligheid laten controleren. In 2010 is er op het kleuterplein een nieuw speeltoestel en een nieuwe zandbak geplaatst. Het gymlokaal bij onze school wordt beheerd door de gemeente Zaanstad. Ook groepen van andere scholen maken hiervan gebruik. Grootte We zijn inmiddels een middelgrote school met ongeveer 145 leerlingen. Teamleden en kinderen kennen elkaar. Wij vinden het contact tussen kinderen en leerkrachten erg belangrijk en we investeren hierin. Onze school heeft middelgrote groepen. Gemiddeld bestaan de groepen uit 26 kinderen. Vanwege de organisatie van de groepen moet er wel eens een uitzondering gemaakt worden. Dit wordt dan teambreed besproken. De groepen zijn verdeeld over 6 lokalen. Daarnaast is een leslokaal gereserveerd voor peuterspeelzaal Het Touwladdertje (zie: voorzieningen). Identiteit De Loopplank is een Christelijke Ontmoetingsschool. Dat wil zeggen dat we met elkaar om willen gaan volgens de Bijbelse waarden en tevens aandacht hebben voor en ruimte geven aan andere godsdiensten. Op onze school zijn veel kinderen met een andere religieuze achtergrond dan de christelijke. Wij geven deze verschillende achtergronden een plek in ons onderwijs en willen in elk geval in gesprek met ieder geloof dat wij in de school ontmoeten. Wij gaan daarbij op zoek naar dat wat ons bindt. 3

4 Van ouders verwachten wij dat zij de Christelijk grondslag van de Stichting Agora, waarvan onze school deel uitmaakt, respecteren. ieder tot zijn of haar recht te laten komen met respect voor het anders-zijn. Lees elkaars boeken Binnen alle godsdiensten spelen verhalen een grote rol om mensen duidelijk te maken wat de bedoeling van God is met deze wereld. Een jongetje vertelde ons het volgende verhaal, dit verhaal had hij gehoord van de Imam: Heel lang geleden keek God naar de mensen en zag dat zij niet goed met elkaar leefden. God gaf hen de Thora zodat de mensen wisten hoe zij moesten leven. Jaren later zag God dat de mensen niet leefden naar het boek. Toen stuurde God de Bijbel naar de mensen. Helaas, de mensen bleven de verkeerde dingen doen. Weer veel later stuurde God de Koran naar de mensen. Helaas: ook nu leefden de mensen niet naar wat er geschreven stond. Toen zei God: Nu wordt het tijd dat jullie in elkaars boeken gaan lezen want dan pas zal het met de mensen beter gaan. Identiteit in de praktijk Door met ouders en kinderen te praten en na te denken over Bijbelse thema's als liefde, trouw, recht en onrecht hopen wij, dat kinderen van jongs af aan leren zin en betekenis aan hun leven te geven. Wij vinden dat het ook belangrijk is dat kinderen de Bijbelverhalen kennen. Regelmatig zullen verhalen verteld worden. De keus van de verhalen is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen. Sinds het schooljaar werken wij met de methode Trefwoord. Deze verbindt Bijbelverhalen aan het dagelijks leven van kinderen en betrekt andere godsdiensten dan de christelijke hierbij. Wij vieren de christelijke feesten met alle kinderen. Verder is er ook aandacht voor andere feesten, bijvoorbeeld het suikerfeest en offerfeest. Levensbeschouwelijke vragen kunnen op onze school heel breed besproken worden, dankzij de inbreng van de kinderen en ouders. Ieder jaar geven gastdocenten in de groepen 7 en 8 les over o.a. het Hindoeïsme, Jodendom en Humanisme. Het feit dat kinderen uit verschillende culturen en godsdiensten op onze school samenkomen, ervaren wij als een verrijking. Wij staan open voor andere geloofs en levensovertuigingen naast de protestants- christelijke en streven ernaar 4

5 Identiteit en onderwijs Nauw verbonden met onze identiteit is onze missie/visie op onderwijs. Uitgangspunt van ons onderwijs is het individuele kind met zijn of haar mogelijkheden en moeilijkheden. Een kind kan pas groeien en zich ontwikkelen als het zich gekend en gerespecteerd weet. Wij werken aan een veilige en stimulerende omgeving voor de kinderen. In samenwerking met de ouders willen wij de talenten van kinderen ontwikkelen. Ons gezamenlijk doel is dat de kinderen zullen opgroeien tot harmonieuze mensen. deze gekoppeld aan de schoolmissie en schoolregels. De klassenmissie en regels kunt u terugvinden in de groepen. Identiteit en de wereld De kansen van een kind worden voor een groot deel bepaald door de plek waar het geboren wordt. In veel landen zijn die kansen minimaal. De missie van onze school: Het team heeft met elkaar gesproken over de missie van de Loopplank. Onze missie is: Wij, het team van Christelijke ontmoetingsschool De loopplank, verzorgen goed en stimulerend onderwijs, waarbij wij kinderen begeleiden tot zelfstandig wereldburger! Om aan deze missie te kunnen werken zijn er regels opgesteld waar iedereen zich aan dient te houden. Schoolregels/groepsafspraken *Wij zorgen ervoor dat iedereen zich prettig en veilig voelt *Wij zorgen voor een veilige en nette leeromgeving *Wij werken samen en helpen elkaar als dat nodig is *Wij tonen respect en accepteren elkaar *Wij houden ons aan gemaakte afspraken SOS-Kinderdorpen is een organisatie die actief is in 131 landen en 430 kinderdorpen, waarin aan veel kinderen een goede opvang wordt geboden. Een kinderdorp bestaat uit veilige gezinshuizen, geschikt voor 8 tot 10 personen. Een eigen SOS-moeder verzorgt de kinderen, samen met broertjes en zusjes. Binnen het dorp staan scholen en medische en sociale voorzieningen, die ook toegankelijk zijn voor kinderen en volwassenen uit de omgeving. Zo groeit het kind op tot een kansrijk en sociaal medemens. SOS-kinderdorpen is niet overheidsgebonden en kan haar prachtige werk doen dankzij de financiële steun en inzet van donateurs en vrijwilligers. Wij staan achter de uitgangspunten van SOS-Kinderdorpen en willen bijdragen om ook deze kinderen tot hun recht te laten komen. Wij vinden het belangrijk dat ieder kind de kans krijgt zich optimaal te ontwikkelen ondanks de plek waar het geboren is. Daarom steunen wij deze organisatie middels donaties. Kinderen kunnen de hele week geld meenemen en aan de groepsleerkracht geven. Dat geld word opgehaald en gestort voor SOSkinderdorpen. Naast de schoolmissie en schoolregels heeft iedere groep een klassenmissie en klassenregels opgesteld. Uiteraard zijn 5

6 3. Het schoolteam Wie werken er op de Loopplank? 1 directeur 10 groepsleerkrachten 1 intern begeleider 1 motorisch remedial teacher 2 bouwcoördinatoren 1 mediatheekleerkracht 3 assistenten 1 ICT/Arbo -coördinator Al deze mensen staan met een foto in de jaarlijks verschijnende kalender. De directie De directie wordt gevormd door de directeur. Zij wordt ondersteund door de IB er en de bouwcoördinatoren. Voor de Nederlands sprekende kinderen betekent dit, dat de groepsleerkracht meer tijd en aandacht kan geven aan de ontwikkeling van de Nederlandse taal. Daarnaast is het zeer gunstig dat, behalve de leerkracht, een ander vertrouwd persoon die van alles op de hoogte is, in de groep werkt. De primaire taak van onderwijsassistenten ligt op onderwijskundig gebied. Door de aanwezigheid van assistenten in de groepen kunnen wij de kinderen meer aandacht en begeleiding te geven. De onderwijsassistenten In de kleutergroepen werken onderwijsassistenten. Zij helpen de leerkracht bij het werk in de groepen en in de schoolorganisatie als geheel. Onderwijsassistenten hebben voor hun werk een opleiding gevolgd. In de groepen 1/2 werken bij ons tweetalige onderwijsassistenten (Nederlands Turks). Voor deze tweetaligheid is indertijd gekozen omdat er veel kinderen van Turkse afkomst op school zaten. Voor veel jonge kinderen is het nog moeilijk om zich in het Nederlands uit te drukken. De tweetalige assistenten kunnen bruggen slaan tussen de kinderen en de leerkrachten. Ook kunnen zij de kinderen spelenderwijs stimuleren tot het aanleren van de Nederlandse woorden. 6

7 Stagiaires De Loopplank biedt elk jaar de mogelijkheid aan studenten om stage te lopen. Wij vinden het belangrijk te zorgen dat er ook in de toekomst goed onderwijzend personeel wordt opgeleid. Zowel de studenten als de school hebben hier profijt van. De stagiaires kunnen veel leren op onze school en het team blijft zo op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op onderwijskundig gebied. Als een student in zijn of haar laatste studiejaar zit, kan hij/zij een 'LIO-stage' krijgen. Een LIO-er (Leerkracht in Opleiding) zal meer verantwoordelijkheid dragen dan een stagiaire. Ook zullen zij wel eens alleen voor de groep staan. Naast stagiaires van de PABO hebben wij ook regelmatig stagiaires van een SPWopleiding. Zij lopen stage om een diploma onderwijsassistente te behalen. Van studenten krijgen wij vaak te horen dat zij de werksfeer op school als erg prettig ervaren. Procedure bij ziekte van de groepsleerkracht Dag 1: De groep wordt opgevangen door een invaller of verdeeld over de andere groepen. Dag 2. Als er geen invaller is, sturen wij de groep naar huis Langer ziek? Andere groepsleerkrachten nemen bij toerbeurt de vervanging op zich. Dit houdt in dat andere groepen dan naar huis gestuurd worden Deze procedure zal gevolgd worden totdat er een structurele oplossing is gevonden. Indien u geen opvang kunt regelen, dan kan uw kind op school worden opgevangen. Vervanging bij ziekte In het basisonderwijs is een tekort aan invalleerkrachten. Het lukt ons daarom niet altijd om bij ziekte invallers te vinden. Onderstaande procedure hebben wij intern afgesproken, om het onderwijs in geval van ziekte van één van de leerkrachten toch zoveel mogelijk door te laten gaan. U zult begrijpen dat genoemde afspraken betreffende de vervanging bij ziekte een enorme druk geeft op de schoolorganisatie. Voor kinderen, ouders en leerkrachten is de procedure niet ideaal te noemen. 7

8 4. Ons onderwijs Uitgangspunten Kinderen verschillen erg van elkaar in aanleg, vaardigheden, karakter, intelligentie en sociaal functioneren. Ons onderwijs is er op gericht om aan te sluiten bij de capaciteiten van het individuele kind. We stimuleren een kind in datgene waarin het goed is. Hierdoor kan het groeien en zelfvertrouwen ontwikkelen. De dingen die voor een kind moeilijk zijn worden extra begeleid op een wijze en op een niveau dat past bij het kind. Pedagogisch klimaat De sfeer waarin een kind opgroeit, speelt een grote rol in zijn of haar ontwikkeling op weg naar de volwassenheid. Wij vinden daarom een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regelmaat heel belangrijk. Pas als een kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen. Binnen onze school kennen we duidelijke omgangsregels. U vindt de belangrijkste regels op de informatiekalender die u jaarlijks aan het begin van het jaar ontvangt. Daarnaast bepalen de leerkracht en de kinderen jaarlijks de regels in de klas. Door dit samen te bespreken staat het dicht bij de kinderen en weet iedereen waar hij/zij zich aan moet houden. Persoonlijke aandacht van de leerkracht, stimulering en complimenten zorgen ervoor dat een kind zich veilig en geaccepteerd voelt. En dat is een basisvoorwaarde voor groei, ontwikkeling en zelfvertrouwen. Het is onze ervaring, dat deze positieve benadering door de leerkracht ook de samenwerking in de groep op een positieve manier beïnvloedt. Binnen alle groepen wordt er ruim aandacht gegeven aan de sociaalemotionele ontwikkeling. Kinderen die gerespecteerd worden en die precies weten wat er van ze verwacht wordt, zullen zich harmonieus kunnen ontwikkelen. Werken op het eigen niveau Kinderen uit een zelfde groep krijgen in de klas niet allemaal dezelfde opdracht. Op onze school kunnen kinderen met leerproblemen en begaafde kinderen zich, in principe, in dezelfde groep ontwikkelen. Het welbevinden van uw kind staat voorop. De kinderen krijgen opdrachten die passen bij het eigen denkniveau en bij de kennis en vaardigheden waar het kind aan toe is. Het aanbieden van de leerstof gebeurt regelmatig in kleine groepjes. Vaak ondersteunt een onderwijsassistent de leerkracht hierin. Wij wijzen uw kind naar welk doel hij/zij toe gaat werken. Interesse van de kinderen en de onderwijsdoelen van de leerkracht In de lessen wordt aangesloten bij zaken, die de interesse van kinderen wekken. Een kind dat graag voetbalt, maar veel moeite heeft met schrijven, wordt meer uitgedaagd als het mag schrijven over een voetbalwedstrijd. Een verkeersles op je fiets door de wijk is interessanter dan het leren van voorrangsregels uit een boekje. Je leert spelenderwijs over bloemen en zaden als je in en om de school je eigen schooltuin mag aanleggen. Het zelf ervaren is voor leren erg belangrijk. De kinderen hebben regelmatig excursies of educatieve uitstapjes. 8

9 De leerkrachten weten wat de kinderen in een groep in een jaar moeten leren. De uitdaging voor de leerkracht is om aan te sluiten bij de interesse van de kinderen, maar daarnaast het onderwijs zo in te richten, dat de onderwijsdoelen worden gehaald. Groepssamenstelling Uitgangspunt van de groepssamenstelling is dat kinderen kunnen leren van de onderlinge verschillen. In de onderbouwgroepen wordt altijd gekozen voor een samenvoeging van groep 1 en 2. Zo leren de kinderen spelenderwijs om te gaan met verschillende rollen. Ze zijn één jaar jongste en daarna één jaar oudste. In de overig groepen wordt dit schooljaar ook gewerkt met samengestelde groepen. De leerlingenaantallen per groep en de bezuinigingen van het kabinet hebben ervoor gezorgd dat er combinatiegroepen gevormd moesten worden. Bij het indelen van de combinatiegroepen is het welbevinden van uw kind altijd ons uitgangspunt taalgebruik. Voor de kinderen uit de midden- en bovenbouw verschuift het accent van spel naar onderzoeksactiviteiten. In school is een mediatheek aanwezig, die hierin een belangrijke rol speelt. Toetsen Voor rekenen, aanvankelijk lezen, taal, spelling en begrijpend lezen zijn er gedurende het jaar vaste toetsmomenten (CITO-toetsen). De resultaten worden met u besproken. Op grond van de uitslagen wordt bepaald of een kind herhaling of verdieping van de stof nodig heeft. Zo nodig wordt extra begeleiding geboden. Als blijkt dat het voor de sociaal emotionele en/of leerontwikkeling nodig is, kan een kind bouwverlenging krijgen. De groepsleerkracht zorgt er dan voor, dat uw kind geen onnodige herhaling van de lesstof krijgt. Het kan dus zijn, dat uw kind voor de tweede keer in groep 3 zit, maar werkt met de rekenstof van groep 4. Andersom kan een kind ook doorgaan naar een volgend leerjaar, maar werken met leerstof uit het jaar daarvoor. Spelend leren en thematisch werken. Vaak krijgen wij van ouders vragen of het wel goed is dat de kinderen zoveel spelen op school. Spel is een belangrijke werkvorm tijdens het thematisch werken in de onderbouw. Kinderen leren veel door te spelen. De leerkracht stimuleert en verrijkt het spel. Kinderen werken met elkaar al spelend opdrachten uit en ontwikkelen zo hun sociale vaardigheden en mondelinge 9

10 5. Onderwijs Vakken en methoden Op school worden er verschillende vakken gegeven via verschillende methoden. Hieronder kunt u lezen welke methoden De Loopplank gebruikt voor haar vakken: Vakgebied: Methoden: Rekenen Alles Telt Taal Taal op maat Spelling Spelling op maat Technisch lezen Veilig leren lezen, KIM versie (groep 3) Begrijpend lezen Leeslink Schrijven Pennenstreken (groep 3, 4 en 5) Mijn eigen handschrift (groep 6, 7 en 8) Engels Hello World (groep 7 en 8) Verkeer Op voeten en fietsen (groep 5/6), Jeugd verkeerskrant (gr. 7) Dijkstra (groep 8) Aardrijkskunde De Blauwe Planeet Geschiedenis Speurtocht Godsdienstonderwijs Trefwoord VVE De Nederlandse overheid investeert in voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Dit houdt in dat jonge kinderen (peuters en kleuters) zodanig begeleid worden dat ontwikkelingsachterstanden voorkomen kunnen worden. De begeleiding van deze jonge kinderen gebeurt via educatieve programma s. Op De Loopplank hebben wij gekozen voor het VVE-programma Piramide. Piramide is een programma dat bijzonder geschikt is voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met een combinatie van spelen, werken en leren worden jonge kinderen gestimuleerd in hun ontwikkeling. Het programma richt zich op gebieden die een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een kind, uiteenlopend van denk- en taalontwikkeling tot creatieve en persoonlijkheidsontwikkeling. Het programma Piramide start op de peuterspeelzaal en loopt door in de groepen 1 en 2. Sociale emotionele ontwikkeling Voor wat betreft de sociaal emotionele ontwikkeling werken wij in de groepen ½ met het programma Viseon en in de groepen 3 t/m 8 met het programma Zien. VVE-Thuis Met ingang van het schooljaar zijn we gestart met Vve-Thuis. VVE Thuis wil de onderwijskansen van kinderen van drie tot zes jaar vergroten door: het bevorderen van hun taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling, met accent op het vergroten van de woordenschat; 10

11 het bevorderen van een ondersteunend en stimulerend gezinsklimaat. NSCCT Met ingang van het schooljaar doen we mee met de pilot NSCCT. Ouders gaan thuis met hun peuter of kleuter activiteiten doen. Deze activiteiten sluiten aan bij de thema s van het Vve programma Piramide. Wanneer de kinderen op school activiteiten doen rondom het thema lente, gaan de ouders met hum kinderen ook activiteiten doen rond dit thema. Materialen VVE-Thuis Ouders krijgen bij elk thema een themaboekje en waarin gelezen kan worden welke activiteiten u kunt doen en hoe u dat het beste kunt doen. Deze materialen worden uitgereikt op de maandelijkse ouderbijeenkomsten. Alle ouders worden voor deze bijeenkomst uitgenodigd. LOGO 3000 Met ingang van het schooljaar zijn we ook gestart met LOGO LOGO 3000 richt zich op de woordenschatontwikkeling van peuters en kleuters. Deze jonge kinderen leren spelenderwijs en op een snelle en plezierige manier veel woorden. Taalontwikkeling is voor de jongste kinderen zeer belangrijk. En jonge kinderen kunnen in korte tijd verbazingwekkend veel woorden leren. De NSCCT is een capaciteitentoets. Deze toets wordt gebruikt om de leermogelijkheden van kinderen goed in beeld te krijgen. Sommige kinderen laten op school soms minder zien dan wat ze in werkelijkheid kunnen (onderpresteren). De toets die afgenomen wordt geeft een goede weergave van de algemene cognitieve mogelijkheden van de kinderen. De toets wordt klassikaal afgenomen. De afgelopen jaren hebben wij de NSCCT afgenomen in groep 6. Vanaf dit schooljaar nemen we de toets in meerdere groepen af. Ouders worden hier uiteraard over geïnformeerd. Een lerende organisatie Om het leerproces van kinderen goed te kunnen begeleiden, hebben de leerkrachten een lerende, onderzoekende houding. Van elkaar leren als collega s binnen de school kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren. Verder vinden wij het belangrijk en noodzakelijk om ons te blijven scholen, want het onderwijs blijft in beweging. De leerkrachten volgen regelmatig cursussen. Als team hebben we jaarlijks een aantal studiedagen. Ook voor het onderwijsondersteunend personeel zijn er scholingsmogelijkheden. Op studiedagen zijn de kinderen vrij Volgens schatting zou een Nederlandstalig kind gemiddeld 4500 woorden passief moeten kennen aan het begin van groep 3. Kinderen die opgroeien in een minder taalrijke omgeving beginnen hun schoolloopbaan met een achterstand. Op De Loopplank hebben we te maken met kinderen die met een achterstand binnen komen. Voor deze kinderen is een goede opbouw van woordkennis in de peuter- en kleutergroepen heel belangrijk. Vandaar dat wij gaan werken met LOGO

12 Tablets (IPads) De Loopplank is overgegaan tot de aanschaf van een aantal tablets. In het schooljaar beschikken we over ruim 30 tablets. Door te werken met tablets in de klas wordt het onderwijs nog interactiever. De tablets worden ingezet in alle groepen. Ook de taalklas maakt gebruik van de tablets. De Ondernemende School De Loopplank was in de voorafgaande jaren één van de deelnemers in de nascholing van Agora. Deze scholing komt voort uit de visie van de Stichting dat we actief en ondernemend onderwijs willen bieden, waardoor een kind gestimuleerd wordt zijn talenten te ontwikkelen. De visie van de Ondernemende School gaat uit van een actief en ondernemend onderwijs, waardoor een kind gestimuleerd wordt zijn talenten te ontwikkelen. Het is de bedoeling dat het gedachtegoed van de Ondernemende School verder gestalte krijgt het lesprogramma van de groep. Hiertoe hebben diverse collega s nascholing gevolgd. 12

13 6. Schoolontwikkelingen en speerpunten In het verleden hield onze stichting (Stichting Agora) een congres met als titel: de leerkracht als professional. Op dit congres werd ons duidelijk gemaakt dat de leerkracht er zeker toe doet! Sterker nog: de leerkracht maakt het verschil, temeer als hij een echte vakman of vakvrouw is. Vandaar dat onze stichting er alles aan doet om de medewerkers aan de school goed en vakkundig toe te rusten. Veel aandacht is er voor zaken die op ons afkomen. Onze stichting heeft deze onderwerpen opgenomen in haar beleidsplan. De stichting wil al haar aandacht op deze terreinen richten en heeft de bundeling hiervan verklaard: Bouwen aan goed onderwijs, op weg naar Wat De Loopplank betreft staan de volgende onderwerpen in het nascholingsplan van schooljaar : Continuous Improvement De doelstellingen van onze stichting willen we graag binnen onze school brengen. Dat wil zeggen toepassen in onze school, brengen bij onze leerkrachten en leerlingen zodat we onze school schoolspecifiek kunnen inrichten op de thema s van onze stichting. Wij willen de kwaliteit van het onderwijsproces voortdurend verbeteren aan de hand van de principes van Continuous Improvement. Deze wijze van handelen brengt met zich mee dat de betrokkenheid van het kind veel groter is, waardoor de motivatie veel meer toeneemt, maar ook de verantwoordelijkheid van het kind zal door deze aanpak vergroot worden. Aspecten die de ontwikkeling van het kind ten goede komt. Continuous Improvement gaat uit van een aantal principes die ook wel terug te vinden zijn in het HGW. Maar C.I. gaat op bepaalde terreinen verder. C.I gaat uit van het principe dat we te maken hebben met 21 e eeuwse kinderen die op een andere wijze leren. Het eigenaarschap van het kind staat centraal en alles is erop gericht dat het kind zich maximaal ontwikkelt. Dit probeert CI te bereiken door doelen en opbrengsten samen met de leerlingen te bespreken, vast te stellen en uit te voeren. In het schooljaar is een start gemaakt met het werken via Continuous Improvement. Het team heeft in het schooljaar gezamenlijk een missie opgesteld. De leerkrachten hebben samen met de kinderen de klassenmissie beschreven. Ieder jaar komt dit opnieuw aan bod. Ook zijn er, in samenspraak met de kinderen, klassenregels opgesteld. Ook dit komt ieder jaar terug. Verder is de plus-delta methode geïntroduceerd. Continuous Improvement Handelingsgericht werken Ouderbetrokkenheid 3.0 ICT (werken met tablets) 13

14 In het schooljaar was het stellen van doelen een van de pijlers. In het schooljaar kwam het volgende aan bod komen: Schoolmissie: aanscherpen van de schoolmissie en verwoorden hoe we de schoolmissie terug zien in ons dagelijks handelen Databorden: leren van elkaar door het bekijken van de verschillende databorden (klassenmissie, klassenregels, doelen) Uitbouwen datateamvergaderingen: leren van data en het gezamenlijk bespreken van resultaten In het schooljaar zullen we weer onze missie/visie bekijken en indien noodzakelijk deze aanscherpen. Ook willen we een start gaan maken met de kind-ouder gesprekken waarbij kinderen de oudergesprekken voeren ipv de leerkracht. Doordat een leerling zijn ouders zelf moet informeren over zijn voortgang wordt de betrokkenheid en het eigenaarschap vergroot. Handelingsgericht werken (HGW) De werkwijze van het handelingsgericht werken maakt het mogelijk om de principes van Passend Onderwijs uit te werken. Per 1 augustus 2012 is elke basisschool verplicht te werken volgens de principes van Passend Onderwijs. Dat betekent dat we aansluiten bij de onderwijsbehoeften van het kind (men noemt het ook wel het afstemmen van de leerstof). Dit afstemmen is te bereiken door data van leerlingen heel goed te verzamelen en deze goed te analyseren en te gebruiken in een groepsplan. Het groepsplan werkt met te realiseren doelen per kind of per groep kinderen. Een belangrijke wijziging van het werken met een groepsplan in vergelijking met een handelingsplan is: een groepsplan is preventief en een handelingsplan is een reparatie achteraf. De handelingsplannen zullen door de invoering van het groepsplan grotendeels verdwijnen. Wij schatten in dat er slechts twee tot drie handelingsplannen per groep zullen overblijven. In het schooljaar is een begin gemaakt met de invoering van de groepsplannen begrijpend lezen en rekenen. In het schooljaar zijn er groepsplannen gemaakt voor begrijpend lezen en woordenschat. Voor wat betreft rekenen is er gekozen voor het maken van blokgroepsplannen. De IBérs hebben een aantal OPP-s opgesteld. In het schooljaar zal de nadruk liggen op de evaluatie van de groepsplannen. In het inspectierapport werd dit genoemd als aandachtspunt. In het schooljaar blijven wij ons richten op de punten genoemd bij de afgelopen jaren. HGW gaat ervan uit dat elk kind in principe welkom en plaatsbaar is. Dit betekent dat we bij intake en verder vervolg voortdurend moeten kijken naar de onderwijsbehoefte van het kind. Uiteraard kan dit o.a. door de data goed te interpreteren maar ook door op een goede wijze te communiceren met de ouders. De rol van ouders moet gaan veranderen! In het huidige systeem is de ouder min of meer de toezichthouder op de ontwikkeling van het eigen kind. De rol is zeer beperkt. Twee keer per jaar een officieel rapport en een uitleg van de citogegevens. Binnen HGW verandert de rol van toezichthouder naar educatief partner. De ouder doet er toe! 14

15 7. Leerplicht, lestijden en vakanties Leerplicht: Kinderen mogen vanaf hun 4 e jaar naar de basisschool. Vanaf 5 jaar zijn kinderen leerplichtig. De leerplicht houdt in dat kinderen verplicht naar school moeten. Vanaf het moment dat uw kind 5 jaar is tot het einde van het schooljaar waarin uw kind 18 wordt, is het op grond van de Leerplichtwet verplicht naar school te gaan. De leerplicht geldt voor iedereen die in Nederland woont. Schooltijden(wet)/leerplicht Met ingang van 2006 is de nieuwe schooltijdenwet in werking getreden. Hierdoor is een versoepeling mogelijk wat betreft de schooltijden. Een effect van deze versoepeling is het mogelijk maken van gelijke schooltijden voor alle groepen. De schooltijden van De Loopplank zijn als volgt: Schooltijden groepen 1 t/m 8: Maandag Dinsdag Lestijden uur uur Woensdag uur Donderdag uur Vrijdag uur De school gaat 10 minuten voor aanvang open (8.20 uur). Op maandag, dinsdag en donderdag hanteren wij een continurooster. Van uur spelen de kinderen buiten. Om uur eten de kinderen met de leerkracht in de klas. Ziekmeldingen Ziekmelding Tandarts- of doktersbezoek Wanneer uw kind ziek is, moet U dit altijd melden aan de leerkracht, s morgens tussen uur en 8.30 uur via het telefoonnummer Indien mogelijk zoveel mogelijk buiten schooltijd afspreken. Verjaardagen Op verjaardagen stellen wij het zeer op prijs, wanneer u uw kind geen snoep laat uitdelen. Brengen en halen U kunt uw kind vanaf 8.20 uur in de klas brengen. Bij het ophalen mogen de ouders in de kleuterhal en kuip wachten (niet voor de klas). Pauze De regel is dat iedereen in de pauze naar buiten gaat. Uiteraard blijven wij met regen binnen. Tussendoortje Gymles In de kleine pauze ('s morgens) heeft uw kind iets te drinken en iets gezonds mee om te eten (geen koek of snoep, maar fruit of brood). Ouders zorgen ervoor dat de kinderen goed passende gymspullen meenemen naar school. De kinderen zijn vanaf groep 3 verplicht te douchen/wassen na de gymles en dienen een handdoek mee te krijgen. 15

16 Vakanties en studiedagen In de kalender die elk jaar aan het begin van het schooljaar uitgedeeld wordt staan de vakanties en studiedagen die er dat schooljaar ingepland staan. De vakanties zijn landelijk ingedeeld en we zijn verplicht om ons daaraan te houden. De studiedagen worden ingedeeld aan de hand van welke instelling wanneer tijd heeft om de leerkrachten te onderwijzen. Verlof/Verzuim Richtlijnen verlof (vrijstelling van schoolbezoek) buiten de schoolvakanties. 1. Verlof in verband met religieuze verplichting (art.13) Als richtlijn geldt dat voor het vervullen van plichten die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven. Het verzoek hiertoe dient u minimaal 2 dagen van tevoren in bij de directeur van de school. 2. Verlof (art. 13a) Bij wijze van hoge uitzondering kan de directeur van de school verlof voor vakantie buiten de schoolvakanties verlenen voor de gezinsvakantie! Een verzoek om vakantieverlof (op grond van artikel 13a/11 onder f Leerplichtwet 1969) dient u minimaal 8 weken voor de verlofperiode bij de directeur van de school in te dienen. - Verlof voor vakantie buiten de schoolvakanties kan alleen worden indien de specifieke aard van het beroep van één ouder of feitelijke verzorger ertoe leidt dat de leerling alleen buiten de reguliere schoolvakanties met hen op vakantie gaan*. - Het verlof voor vakantie kan door het hoofd van de school, binnen bovenstaande voorwaarden slechts: voor maximaal 10 schooldagen (oftewel 2 lesweken) worden verleend. En mag absoluut niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar. voor extra (wintersport) vakantie of een langer bezoek aan het geboorteland van de ouders mag wettelijk geen toestemming worden verleend door de directeur van de school. 3. Gewichtige omstandigheden (art.14), 10 schooldagen per schooljaar of minder Onder andere gewichtige omstandigheden vallen situaties die veelal buiten de wil van de ouders en/of de leerling liggen. Een verzoek dient u vooraf of uiterlijk binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering bij de directeur van de school te worden ingediend. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan: het voldoen van een wettelijke verplichting, zolang dit niet buiten de lesuren kan; verhuizing (1 dag); huwelijk van familieleden (1 dag als dit binnen de woonplaats plaatsvindt, anders 2 dagen); ernstige ziekte van familieleden; bevalling van de moeder/verzorgster; overlijden van ouders(4 dagen), van (groot)ouders of broers/zussen (2 dagen), van ooms/tantes/neven/nichten (1 dag); jubileum (huwelijk of als werknemer) van familieleden (1 dag); andere belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof. Onder familieleden worden begrepen bloed- en aanverwanten, met name (groot)ouders, (schoon)broers/zussen, directe ooms/tantes en directe neven/nichten (1e tot en met de 4e graad). De volgende situaties zijn geen andere gewichtige omstandigheden en extra verlof wordt hiervoor niet verleend: - familiebezoek in het buitenland - lang weekend of midweek met het gezin, familieleden of vrienden - vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding 16

17 - vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden - de vliegtickets zijn al gekocht - een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte - verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn - oriënteren op terugkeer naar land van herkomst of emigratie - deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband televisieopnames en/of fotoshoots - een verlofperiode van ouders, gebruikmakend van een levensloopregeling/ sabbatical 4. Gewichtige omstandigheden (art.14), meer dan 10 schooldagen per schooljaar Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14, lid 3 van de Leerplichtwet 1969 voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient minimaal 6 weken tevoren, via de directeur van de school, aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling te worden voorgelegd. Het verlof kan bijvoorbeeld worden verleend indien: verklaring van een arts of een maatschappelijk werk(st)er kunnen overleggen waaruit blijkt dat verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale omstandigheden van één van de gezinsleden. Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact op met de directeur van de school of met de leerplichtambtenaar. * Uit berichtgeving van het Openbaar Ministerie blijkt dat bij het begrip Specifieke aard van het beroep vooral dient te worden gedacht aan seizoensgebonden werkzaamheden, resp. werkzaamheden in bedrijfstakken die in de zomermaanden een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om in de reguliere schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is hierbij voldoende. Ongeoorloofd verzuim Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt. 17

18 8. Leerlingdossier Iedere school is verplicht tot het voeren van een leerlingadministratie. Daarnaast dient elke school vanuit de Leerplichtwet een verzuimadministratie bij te houden. Tot slot is de school verplicht om de onderwijskundige en sociaal- emotionele ontwikkeling van de leerling, de onderwijskundige begeleiding, zorg en de onderwijsresultaten te verzamelen en bij te houden in een leerlingvolgsysteem. Samen vormt dit het leerlingdossier. Het gaat dus om een verzameling van gegevens met betrekking tot de individuele leerling. Deze verzameling wordt deels geautomatiseerd en deels op papier bijgehouden. Het papieren deel wordt steeds kleiner en zal op termijn geheel verdwijnen. Omdat het leerlingdossier privacygevoelige informatie bevat is het strikt vertrouwelijk. Er worden dan ook bijzondere eisen gesteld aan het beheer van en de verantwoordelijkheid voor het dossier en de bewaarplicht gesteld. AGORA maakt voor haar scholen hiervoor gebruik van het modelprivacyreglement verwerking leerlingengegevens voor primair en voortgezet onderwijs. Dit reglement regelt de wijze waarop de scholen de gegevens beheert en de bevoegdheden, rechten en plichten van alle betrokkenen. Het reglement is te downloaden op De scholen zijn verplicht de volgende gegevens van de kinderen te verzamelen A. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS INSCHRIJVING Burgerservicenummer Naam, voornamen en roepnaam van de leerling Geslacht Geboortedatum Adres, postcode, woonplaats Telefoonnummer(s), adres (indien voorhanden) Dezelfde gegevens van de ouders, voogden of verzorgers van de leerling Nationaliteit, geboorteplaats (enland als de leerling niet in Nederland is geboren) Een getekende ouderverklaring voor het vaststellen van het leerlinggewicht (PO) Van belang is hier te vermelden dat binnen het PO ouders niet verplicht zijn hun opleidingsgegevens te verstrekken aan de school. Het is aan de school om ouders van het belang van het verstrekken van die gegevens te overtuigen in verband met de financiering maar het mag niet worden gepresenteerd als een verplichting waaraan ouders moeten voldoen. Het is aan de ouders om daarin een eigen keuze te maken. Gegevens betreffende de godsdienst of levensovertuiging; Voor zover die noodzakelijk zijn voor het onderwijs. Bijzonderheden over de leerling i.v.m. gezondheid (medicijngebruik, allergieën) Gegevens met betrekking tot bank; of girorekening van ouders/verzorgers Een getekende overeenkomst voor een vrijwilllige bijdrage met specificatie. Indien de school een oudervereniging (als rechtspersoon) de bijdrage vraagt is dit niet nodig. Datum van inschrijving Indien van toepassing: - Naam en adres van de school waarop de leerling voordien was ingeschreven - Bewijs van uitschrijving van de vorige school (niet ouder dan zes maanden) - Verklaring van één der ouders / verzorgers dat de leerling gedurende zes maanden of meer voorafgaande aan de datum van inschrijving niet op een andere school stond ingeschreven, of voor het eerst wordt ingeschreven; 18

19 - Afschrift LGF-beschikking van de Indicatiecommissie. UITSCHRIJVING Kopie van het bewijs van uitschrijving (gedateerd) - Voorlopige datum van uitschrijving is de datum volgend op de laatste dag waarop de leerling de school bezoekt - Definitieve datum van uitschrijving is de datum voorafgaand aan de datum van inschrijving op de nieuwe school (tenzij geen tijdig bericht van inschrijving op de nieuwe school is ontvangen; in dat geval blijft eventuele wijziging van de datum van uitschrijving achterwege) Naam en adres van de school waarheen de leerling is uitgeschreven en de datum van uitschrijving Het bericht van inschrijving zoals ontvangen van de volgende school (binnen vier weken) B. VERZUIMREGISTRATIE Naam en roepnaam van de leerling Groep / klas waarin de leerling is geplaatst Het ziekteverzuim Afwezigheid anders van wegens ziekte Geoorloofdheid van het verzuim anders dan wegens ziekte Per dagdeel en op datum Daarnaast indien van toepassing: Verslagen van speciale onderzoeken Handelingsplannen Notities over sociaal- emotionele ontwikkeling Aantekeningen van bijzondere privéomstandigheden, bijzondere gebeurtenissen, voorvallen of incidenten Besluiten op het gebied van schorsing en/of verwijdering. Het doel van deze gegevens is om de leerling te volgen in de ontwikkeling en om tijdig de juiste interventies te kunnen plegen. Het belang van de leerling staat hierbij voorop. Alle informatie over de leerling wordt in het leerlingdossier verzameld. Naast het leerlingdossier wordt er dan ook geen informatie verzameld. Ouders/verzorgers hebben recht op inzage in het leerlingdossier. Dit is geregeld in het privacyreglement. De verantwoordelijkheid voor het leerlingdossier ligt bij het bevoegd gezag van de school. C. ONDERWIJSKUNDIGE (en aanverwante) GEGEVENS Toetsuitslagen Rapporten Notities en verslagen van besprekingen over de leerling intern Notities en verslagen van besprekingen over de leerling met ouders/verzorgers Onderwijskundig rapport bij een schooladvies, aanvraag leerling gebonden financiering of verandering van school Medische gegevens. Zie o.a. protocol medisch handelen. 19

20 9. Voorzieningen Peuterspeelzaal Plus: het Touwladdertje Kinderen die de speelzaal bezoeken worden extra gestimuleerd in de taalontwikkeling. De peuters kunnen 2 ochtenden en 2 middagen op de speelzaal terecht. De leiding is in handen van gediplomeerde leidsters waarvan er minimaal één tweetalig is (Nederlands Turks). De peutergroep bestaat voor 1/4 uit kinderen die al vertrouwd zijn met de Nederlandse taal en voor 3/4 uit kinderen die dat nog niet zijn. De leidsters van de PSZ en de leerkrachten van de groepen 1 en 2 volgen dezelfde nascholing of hebben deze gevolgd. Zo wordt een ononderbroken onderwijskundige lijn gewaarborgd. De kinderen die het Touwladdertje bezoeken, stromen als zij 4 jaar worden door naar groep 1 van De Loopplank. Continurooster Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn wij over gegaan op een (gedeeltelijk) continurooster. Kinderen eten op maandag, dinsdag en donderdag tussen de middag op school. Dit gebeurt om uur in de klas. Van uur spelen de kinderen eerst buiten. Op woensdag en vrijdag zijn de kinderen s middags vrij. Buitenschoolse opvang, BSO De Kluut, Buitenschoolse opvang van TintelTuin Buitenschoolse opvang (BSO) is de overkoepelende naam voor allerlei vormen van opvang buiten schooltijd en is voor basisschoolkinderen van 4 tot 13 jaar. Voor ouders die werken en/of een opleiding volgen, kan buitenschoolse opvang een uitkomst zijn. De kinderen van CBS de Loopplank worden opgevangen op BSO De Kluut (Brikstraat 43), kinderopvang organisatie TintelTuin. TintelTuin biedt de volgende vormen van buitenschoolse opvang: voorschoolse opvang, naschoolse opvang, vakantieopvang en incidentele opvang. BSO De Kluut is een gezellige opvang waar de nadruk ligt op vrije tijd. De kinderen komen hier immers na een drukke schooldag. Er moet niets, maar er kan wel een hele hoop. De buitenschoolse opvang zorgt voor een vertrouwde thuiskom plek waar altijd iemand is om gezellig mee te kletsen of om leuk mee te spelen. Daarnaast zijn er veel leuke, spannende en gezellige activiteiten te doen. We organiseren knutselactiviteiten, theater, koken, dans en muziek en timmeractiviteiten. Er zijn knutseltafels, er is een computer, een Nintendo, een Wii, een poppenhoek, een bouwhoek en podium voor optredens en een voetbal en airhockey tafel en nog veel meer. Ook maken we uitstapjes naar bijvoorbeeld het park en bos, gaan we een middagje schaatsen, bezoeken we een museum en organiseren we samen met andere BSO s spannende voetbaltoernooitjes. De kinderen mogen zelf meebepalen wat we gaan doen. Hoe gekker, hoe leuker... Maar gewoon lekker rustig op de bank met een boek, kan natuurlijk ook. BSO De Kluut bestaat uit 2 groepen: een groep met kinderen van 4-8 jaar en een groep met kinderen van 8-13 jaar. De opvang is gekoppeld aan de school waar uw kind naartoe gaat. Onze pedagogisch medewerkers halen de kinderen van school en brengen ze naar de BSO. Als de school niet op loopafstand ligt, zorgen wij ervoor dat uw kind met een TintelTuin busje op de BSO komt. Bij voorschoolse opvang brengen de ouders de kinderen naar de BSO en de pedagogisch medewerkers zorgen dat de kinderen op tijd in de klas zitten. Dit schooljaar zullen er naast de bredeschool activiteiten op school ook leuke workshops en activiteiten worden georganiseerd door BSO De kluut. 20

CBS KLEURENPRACHT Klipperstraat AM Zaandam

CBS KLEURENPRACHT Klipperstraat AM Zaandam 2016-2017 CBS KLEURENPRACHT Klipperstraat 2-4 1503 AM Zaandam 075-2010117 info@cbs-kleurenpracht.nl www.cbs-kleurenpracht.nl 1 1. Een woord vooraf Met deze schoolgids willen wij u een zo goed mogelijk

Nadere informatie

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL Iedereen op school Alle kinderen in Nederland moeten naar school. Want onderwijs is belangrijk als je later in de maatschappij wilt meedoen. En met een goede

Nadere informatie

Leerplicht, neem het niet te licht! Verlof. (vrijstelling van schoolbezoek)

Leerplicht, neem het niet te licht! Verlof. (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht, neem het niet te licht! Verlof (vrijstelling van schoolbezoek) LEERPLICHT EN VERLOF In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen

Nadere informatie

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten:

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Leerplicht?! Fotografie: communicatie, gemeente Steenbergen. Foto: Leerlingen OBS De Regenboog in Dinteloord Wat u moet weten over de leerplicht

Nadere informatie

2011-2013. Klipperstraat 2-4 1503 AM Zaandam 075-6163929 info@loopplank.nl www.loopplank.nl

2011-2013. Klipperstraat 2-4 1503 AM Zaandam 075-6163929 info@loopplank.nl www.loopplank.nl 2011-2013 Klipperstraat 2-4 1503 AM Zaandam 075-6163929 info@loopplank.nl www.loopplank.nl 1 1. Een woord vooraf Met deze schoolgids willen wij u een zo goed mogelijk beeld geven van onze school. U vindt

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 Richtlijnen verlof basisonderwijs Beste ouders, De vakantieperiode komt er weer aan. Ieder jaar worden we geconfronteerd met leerlingen die buiten de vakantieperiode niet naar

Nadere informatie

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties September 2015 1 Inhoud Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties... 1 1. Verlof in verband met vakantie... 3 2. Verlof in verband met andere gewichtige

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Prinses Julianaschool Inhoudsopgave 1. Ziekte 2. Verlof 2.1 Leerplicht 2.2 Vakantieverlof 2.3 Verlof i.v.m. religieuze verplichtingen

Nadere informatie

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties Regeling leerplicht & verlof buiten schoolvakanties Besproken in de directie d.d. 26 april 2011 Besproken in de ouderraad d.d. 10 mei 2011 Besproken in de schoolleiding d.d. 7 juni 2011 Vastgesteld na

Nadere informatie

Schrijver: Guido van der Vorst Versie: 12 januari Verzuimprotocol

Schrijver: Guido van der Vorst Versie: 12 januari Verzuimprotocol Schrijver: Guido van der Vorst Versie: 12 januari 2017 Verzuimprotocol 2 Verzuim protocol We willen dat alle kinderen op tijd op school zijn zodat de dag gezamenlijk gestart kan worden (zie schooltijden

Nadere informatie

Protocol verzuim en te laat komen. obs De Barkentijn. Beschrijving van afspraken rondom beleid verzuim en te laat komen.

Protocol verzuim en te laat komen. obs De Barkentijn. Beschrijving van afspraken rondom beleid verzuim en te laat komen. Protocol verzuim en te laat komen obs De Barkentijn Beschrijving van afspraken rondom beleid verzuim en te laat komen. Aug 2017 Inleiding algemeen De school moet zich houden aan de Leerplichtwet, vooral

Nadere informatie

De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven:

De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven: Leerplicht & Verlof In de leerplichtwet staat dat uw kind vanaf zijn/haar vijfde jaar verplicht de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Hoofdregel is dus dat uw kind op alle schooldagen

Nadere informatie

Leerplicht en verlof OBS Brandevoort juli 2015 blz. 1

Leerplicht en verlof OBS Brandevoort juli 2015 blz. 1 Leerplicht en verlof Kinderen moeten elke schooldag naar school. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school weg blijven. Bij bepaalde bijzondere omstandigheden kunnen zij extra vrij krijgen. Dit noemen

Nadere informatie

Hoorn, schooljaar Onderwerp: aanvraag vrije dagen/ extra vakantie. Toelichting bij het aanvraagformulier voor de leerlingen.

Hoorn, schooljaar Onderwerp: aanvraag vrije dagen/ extra vakantie. Toelichting bij het aanvraagformulier voor de leerlingen. Hoorn, schooljaar 2015-2016 Onderwerp: aanvraag vrije dagen/ extra vakantie Toelichting bij het aanvraagformulier voor de leerlingen. Geachte ouders, verzorgers, U wilt een verzoek indienen voor extra

Nadere informatie

Formulier aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek

Formulier aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek Mondomijn Abendonk 17 5706 WB HELMOND Formulier aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek Artikel 11 onder f of artikel 11 onder g, van de leerplichtwet 1969 Dit formulier dient door de aanvrager

Nadere informatie

ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in overleg met directeur maar maximaal 2 weken

ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in overleg met directeur maar maximaal 2 weken Richtlijnen voor extra verlof In een aantal gevallen kunnen kinderen worden vrijgesteld van leerplicht. Dit noemen we verlof. Kinderen hoeven voor een dag of voor een beperkt aantal dagen dan niet naar

Nadere informatie

Protocol Verlof en verzuim

Protocol Verlof en verzuim Protocol Verlof en verzuim Basisschool Tarcisius Heerlen Aarweg 26 6417 XH Heerlen 045 5714263 e-mail : info@bs-tarcisius.nl http://www.bs-tarcisius.nl Bestrijden verzuim en vroegtijdig schoolverlaten

Nadere informatie

Onderwijs 2.13 Leerlingdossier april 2010 INHOUDSOPGAVE. Het leerlingdossier 2 Dossieropbouw 2

Onderwijs 2.13 Leerlingdossier april 2010 INHOUDSOPGAVE. Het leerlingdossier 2 Dossieropbouw 2 2.13 Leerlingdossier Werkveld Onderwijs Datum: April 2010 Vastgesteld CvB d.d. 1 juni 2010 Instemming (O)GMR d.d. 31 mei 2010 INHOUDSOPGAVE BELEIDSINHOUD Het leerlingdossier 2 Dossieropbouw 2 BELEIDSUITWERKING

Nadere informatie

Bijlage 1. Leerplicht. Onderwerp Info verlofregeling. Geachte ouders/verzorgers, Verlof voor religieuze feestdagen

Bijlage 1. Leerplicht. Onderwerp Info verlofregeling. Geachte ouders/verzorgers, Verlof voor religieuze feestdagen Onderwerp Info verlofregeling. Geachte ouders/verzorgers, Om kinderen ongehinderd het leerproces te kunnen laten volgen is het belangrijk om het luxe verzuim zoveel mogelijk terug te dringen en waar mogelijk

Nadere informatie

Adviestekst leerplicht voor scholen en onderwijsinstellingen

Adviestekst leerplicht voor scholen en onderwijsinstellingen Adviestekst leerplicht voor scholen en onderwijsinstellingen Hieronder vindt u een adviestekst leerplicht voor scholen en onderwijsinstellingen (verder genoemd als scholen ). Deze adviestekst kunnen scholen

Nadere informatie

Handreiking bij het aanvragen en toekennen van verlof

Handreiking bij het aanvragen en toekennen van verlof Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland Bezoekadres: Schuttersveld 9 Postadres: Postbus 558, 2300 AN LEIDEN T 071 523 90 00 E info-rbl@hollandrijnland.net Handreiking bij het aanvragen en toekennen

Nadere informatie

Handreiking voor schooldirecteuren bij het aanvragen en toekennen van verlof

Handreiking voor schooldirecteuren bij het aanvragen en toekennen van verlof Handreiking voor schooldirecteuren bij het aanvragen en toekennen van verlof - vanwege vakantie - gewichtige omstandigheden - Plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging. Bronnen: De leerplichtwet

Nadere informatie

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht Leerrecht en leerplicht Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet Schitteren in Zijn licht 1 Voorwoord 1 Leerrecht en leerplicht 2 Kwalificatieplicht 2 RMC 2 De leerplichtambtenaar 2 Leerplicht

Nadere informatie

Regels- en richtlijnen over het aanvragen van extra- en bijzonder verlof voor ouders / verzorgers.

Regels- en richtlijnen over het aanvragen van extra- en bijzonder verlof voor ouders / verzorgers. Regels- en richtlijnen over het aanvragen van extra- en bijzonder verlof voor ouders / verzorgers. 1. Leerplicht en verlof In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs

Nadere informatie

VERLOF. (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht Gemeente Venlo

VERLOF. (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht Gemeente Venlo VERLOF (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht Gemeente Venlo Inhoud 1. Leerplicht en verlof 2. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 3. Op vakantie onder schooltijd 4. Verlof in geval

Nadere informatie

Vooraf: Vanaf welke leeftijd is een kind leerplichtig? 1.1.1 Leerplicht en verlof

Vooraf: Vanaf welke leeftijd is een kind leerplichtig? 1.1.1 Leerplicht en verlof 1.1 Inhoud 1. Leerplicht en verlof 2. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 3. Op vakantie onder schooltijd 4. Verlof in geval van Andere gewichtige omstandigheden 5. Hoe dient u een aanvraag

Nadere informatie

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef (BSO) Naar de buitenschoolse opvang Het team van Kindercentra De Roef doet enorm zijn best om het uw kind naar de zin te maken. Waar niets hoeft en bijna alles mag. Uw kind kan knutselen, vrij spelen,

Nadere informatie

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht)

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Uw kind mag vanaf het vierde jaar naar school. Veel kinderen gaan voor hun vierde jaar al een tijdje naar een peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf. Zo worden

Nadere informatie

LEERPLICHT EN VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES

LEERPLICHT EN VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES LEERPLICHT EN VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES Leerplicht en verlof In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school

Nadere informatie

gemeente T iel Leerplicht en verlof

gemeente T iel Leerplicht en verlof gemeente T iel Leerplicht en verlof Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. De personen op de foto's hebben geen relatie met het onderwerp leerplicht. Met dank aan de Landelijke

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

VERLOF AANVRAGEN VRIJ VRAGEN VOOR ÉÉN OF MEERDERE UREN

VERLOF AANVRAGEN VRIJ VRAGEN VOOR ÉÉN OF MEERDERE UREN VERLOF AANVRAGEN VRIJ VRAGEN VOOR ÉÉN OF MEERDERE UREN Soms moet je naar de tandarts, of is er iets anders belangrijks onder schooltijd. Als je daarvoor vrij wilt krijgen, dan moet je daarvoor verlof aanvragen.

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Religieuze verplichtingen

Religieuze verplichtingen 1. Leerplicht en verlof 2. Religieuze verplichtingen 3. Vakantie 4. Andere gewichtige omstandigheden 5. Indienen aanvraag 6. Bezwaar en beroep 7. Ongeoorloofd verzuim 8. Vakantieroosters 1 Leerplicht en

Nadere informatie

Gemeente Texel. Informatie over aanvragen van verlof. Kan ik al boeken? Dan neem ik toch gewoon wat huiswerk mee

Gemeente Texel. Informatie over aanvragen van verlof. Kan ik al boeken? Dan neem ik toch gewoon wat huiswerk mee Gemeente Texel.txl Informatie over aanvragen van verlof Kan ik al boeken? Dan neem ik toch gewoon wat huiswerk mee Najaar 2016 Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. oen. In

Nadere informatie

Extra verlof: alleen in bijzondere gevallen

Extra verlof: alleen in bijzondere gevallen Extra verlof: alleen in bijzondere gevallen Voor alle ouders van kinderen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs Het belang van onderwijs voor uw kind De toekomst van uw kind

Nadere informatie

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Informatie over leerplicht en RMC 1 Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen. Met een goede opleiding en een diploma

Nadere informatie

Verlof. (vrijstelling van schoolbezoek)

Verlof. (vrijstelling van schoolbezoek) Verlof (vrijstelling van schoolbezoek) 1 Leerplicht en verlof 2 Religieuze verplichtingen 3 Vakantie 4 Andere gewichtige omstandigheden 5 Indienen aanvraag 6 Bezwaar en beroep 7 Ongeoorloofd verzuim 8

Nadere informatie

Leerplicht en verlof. Op vakantie buiten de schoolvakantie

Leerplicht en verlof. Op vakantie buiten de schoolvakantie Leerplicht en verlof In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Aanvraagformulier schoolverlof locatie TBL

Aanvraagformulier schoolverlof locatie TBL Een leerling kan op één van de 7 onderstaande gronden vrijstelling van onderwijs krijgen: 1. Als de school gesloten is of het onderwijs is opgeschort. 2. Als betreding van het gebouw verboden is. 3. Als

Nadere informatie

Leerplicht en verlof. buiten de schoolvakantie geen vakantie

Leerplicht en verlof. buiten de schoolvakantie geen vakantie Leerplicht en verlof buiten de schoolvakantie geen vakantie De hoofdregel is: Geen vakantie onder schooltijd. Leerplichtwet De Nederlandse overheid vindt onderwijs van groot belang voor de toekomst van

Nadere informatie

Het ontmoetingspunt voor groot en klein. Locatie Zwijsenstraat

Het ontmoetingspunt voor groot en klein. Locatie Zwijsenstraat Het ontmoetingspunt voor groot en klein Locatie Zwijsenstraat Kindcentrum De Kiezel, Mgr Zwijsenstraat 85, 5683 HB Best 0499-714214, www.kindcentrumdekiezel.nl Welkom op de kindcentrum De Kiezel. Samen

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

VERLOF. Voor schooldirecteuren

VERLOF. Voor schooldirecteuren VERLOF Handreiking Voor schooldirecteuren INHOUD: 1 Inleiding 2 2 Godsdienst en levensovertuiging 3 3 Vakantieverlof 5 4 Gewichtige omstandigheden 7 Bewerking van: Handreiking verlof RBL Holland Rijnland

Nadere informatie

voorletter(s) en achternaam adres postcode en woonplaats E-mailadres telefoon (privé of werk) Mobiel

voorletter(s) en achternaam adres postcode en woonplaats E-mailadres telefoon (privé of werk) Mobiel KBS de Loofhut Aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek Artikel 11 onder f, van de Leerplichtwet 1969 (vakantieverlof) Artikel 11 onder g, van de Leerplichtwet 1969 (andere gewichtige omstandigheden)

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS van de peutergroep. Ds. Pieter van Dijkeschool.

INFORMATIEGIDS van de peutergroep. Ds. Pieter van Dijkeschool. INFORMATIEGIDS van de peutergroep Ds. Pieter van Dijkeschool. Schooljaar 2014 Inhoud VOORWOORD... 3 IDENTITEIT EN DOELSTELLING... 4 ALGEMENE INFORMATIE... 5 PERSONEEL... 5 AANMELDING VAN PEUTERS... 6 VOOR-

Nadere informatie

Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat:

Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: 3.De ROOBOL organisatie 3.1. Passend Onderwijs: Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: - reguliere en speciale scholen op het gebied van

Nadere informatie

Inhoud. Op vakantie onder schooltijd. Verlof in geval van Andere gewichtige. omstandigheden. Niet eens met het besluit?

Inhoud. Op vakantie onder schooltijd. Verlof in geval van Andere gewichtige. omstandigheden. Niet eens met het besluit? VERLOF (vrijstelling van schoolbezoek) Inhoud Leerplicht en verlof Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen Op vakantie onder schooltijd Verlof in geval van Andere gewichtige omstandigheden

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Onderwijs 09-02-2015 16-02-2015. 2.6 Verlof. Aanvragen van extra verlof.

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Onderwijs 09-02-2015 16-02-2015. 2.6 Verlof. Aanvragen van extra verlof. Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Onderwijs 09-02-2015 16-02-2015 2.6 Verlof Aanvragen van extra verlof Onderwijs/ Inhoudsopgave 1. Procedure aanvraag verlof 3 2. Criteria voor toekennen

Nadere informatie

AANVRAAG FORMULIER voor VERLOF buiten de SCHOOLVAKANTIES

AANVRAAG FORMULIER voor VERLOF buiten de SCHOOLVAKANTIES AANVRAAG FORMULIER voor VERLOF buiten de SCHOOLVAKANTIES VAN 10 SCHOOLDAGEN of MINDER (als bedoeld in de artikelen 11, 13a en 14 van de Leerplichtwet 1969) Dit formulier is alleen bestemd voor aanvragen

Nadere informatie

Handreiking voor schooldirecteuren en locatieleiders bij het toekennen van verlof

Handreiking voor schooldirecteuren en locatieleiders bij het toekennen van verlof Handreiking voor schooldirecteuren en locatieleiders bij het toekennen van verlof - vanwege vakantie; - gewichtige omstandigheden; - plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging. Bronnen:

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

Info-folder. Aanvragen en toekennen verlof

Info-folder. Aanvragen en toekennen verlof Info-folder Aanvragen en toekennen verlof VERLOF In deze informatie-sheet vindt u informatie over het aanvragen en toekennen van verlof. EXTRA VERLOF Het kan gebeuren dat er omstandigheden zijn, die zo

Nadere informatie

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek.

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek. Beste ouders, Met deze brief willen wij u informeren over zaken die betrekking hebben op uw kind(eren). Bovendien willen we een aantal onderdelen van het lesprogramma van de groepen graag kort toelichten.

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013 Adres: I.c.b.s. Octant Blauwe Ring 90A 1566 MZ Assendelft tel: 075-6573770 dependance: Blauwe Ring 89 1566 MX Assendelft tel: 075-6226716 Email: info@icb-octant.nl Website: www.icb-octant.nl Informatiefolder

Nadere informatie

Verlof of vakantie onder schooltijd

Verlof of vakantie onder schooltijd Leerplicht Vrijstelling van schoolbezoek Verlof of vakantie onder schooltijd In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een

Nadere informatie

Kindercentrum 2Bevers is gelegen in Houtwijk en maakt onderdeel uit van de Koos Meindertsschool. 2Bevers is geheel op de parterre gelegen.

Kindercentrum 2Bevers is gelegen in Houtwijk en maakt onderdeel uit van de Koos Meindertsschool. 2Bevers is geheel op de parterre gelegen. Versie april 2014 2Bevers Kindercentrum 2Bevers is gelegen in Houtwijk en maakt onderdeel uit van de Koos Meindertsschool. 2Bevers is geheel op de parterre gelegen. 1. Adresgegevens Naam: Kindercentrum

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

De leerplichtwet maakt een onderscheid tussen extra vakantieverlof en verlof vanwege zwaarwegende omstandigheden.

De leerplichtwet maakt een onderscheid tussen extra vakantieverlof en verlof vanwege zwaarwegende omstandigheden. NOORDERSTRAAT 6, 1017 TV AMSTERDAM NUMMER 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 KOPIJ VOOR DE BREDE REUS? MAIL: REDACTIE@DEKLEINEREUS.ORG Leerplicht Afgelopen week hebben we bezoek gehad in het kader van het naleven

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

Onderdeel C dient ingevuld te worden door de werkgever of de zelfstandige. Onderdeel D dient te worden ingevuld door het hoofd van de school.

Onderdeel C dient ingevuld te worden door de werkgever of de zelfstandige. Onderdeel D dient te worden ingevuld door het hoofd van de school. AANVRAAGFORMULIER VOOR VAKANTIEVERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES TOT TEN HOOGSTE 10 SCHOOLDAGEN (als bedoeld in artikel 11 lid f juncto artikel 13a van de Leerplichtwet 1969) Vakantieverlof wordt alleen

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Welkom op basisschool LeerRijk! Wij rollen de loper voor je uit! Introductie Met dit boekje willen wij u welkom heten en u zo goed mogelijk informeren over

Nadere informatie

OBS Het Kofschip Zevenaar Platanenlaan 1 6903 DK Zevenaar 0316525619 kofschip.plaan@xs4all.nl www.het-kofschip.nl

OBS Het Kofschip Zevenaar Platanenlaan 1 6903 DK Zevenaar 0316525619 kofschip.plaan@xs4all.nl www.het-kofschip.nl OBS Het Kofschip Zevenaar Platanenlaan 1 6903 DK Zevenaar 0316525619 kofschip.plaan@xs4all.nl www.het-kofschip.nl Aanmeldformulier Beste ouder(s) / verzorger(s), Door invulling van dit formulier doet u

Nadere informatie

Onderdeel C dient ingevuld te worden door de werkgever of de zelfstandige. Onderdeel D dient te worden ingevuld door het hoofd van de school.

Onderdeel C dient ingevuld te worden door de werkgever of de zelfstandige. Onderdeel D dient te worden ingevuld door het hoofd van de school. AANVRAAGFORMULIER VOOR VAKANTIEVERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES TOT TEN HOOGSTE 10 SCHOOLDAGEN (als bedoeld in artikel 11 lid f juncto artikel 13a van de Leerplichtwet 1969) Vakantieverlof wordt alleen

Nadere informatie

KSU Aanmeldingsformulier

KSU Aanmeldingsformulier Amaliadwarsstraat 2 3522 AR Utrecht 030-2885371 Waalstraat 251 3522 SH Utrecht 030-2871925 info.gertrudis@ksu-utrecht.nl KSU Aanmeldingsformulier GEGEVENS VAN HET KIND Achternaam : Voornamen : Roepnaam

Nadere informatie

Protocol -Speciaal Verlof -Verzuim leerplicht. -Regionaal bureau Maassluis, Vlaardingen en Schiedam

Protocol -Speciaal Verlof -Verzuim leerplicht. -Regionaal bureau Maassluis, Vlaardingen en Schiedam Protocol -Speciaal Verlof -Verzuim leerplicht. -Regionaal bureau Maassluis, Vlaardingen en Schiedam Te laat komen Te laat komen Bij 3 keer te laat komen gesprek leerling mentor. Waarschuwing school aan

Nadere informatie

info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie

info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie Voorwoord Partou Kinderopvang Beste ouders/verzorgers, U heeft uw kind aangemeld voor een voorschool. In dit boekje vindt u alle informatie over

Nadere informatie

Markolle 3 Marga Klompélaan 2 7207 PA Zutphen 7207 KA Zutphen 0575 570308 AANMELDFORMULIER

Markolle 3 Marga Klompélaan 2 7207 PA Zutphen 7207 KA Zutphen 0575 570308 AANMELDFORMULIER AANMELDFORMULIER Beste ouder(s) / verzorger(s), Door invulling van dit formulier doet u een verzoek tot plaatsing van uw kind op onze school. Het formulier bestaat uit 6 delen: 1. Gegevens kind 2. Gegevens

Nadere informatie

Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal.

Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal. leerplicht Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal. In deze folder vindt u alle actuele informatie over de rechten en plichten van

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22).

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). . De school uitgangspunten en visie 1.1. Naam en logo De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). Het betekent: de Heer heeft ons ruimte gemaakt. De Heer geeft ruimte om in vrede en liefde met

Nadere informatie

Iedereen naar school. Informatie voor ouders over leerplicht. gemeente T i e l

Iedereen naar school. Informatie voor ouders over leerplicht. gemeente T i e l Iedereen naar school Informatie voor ouders over leerplicht gemeente T i e l 2 Iedereen naar school Informatie voor ouders over leerplicht Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen.

Nadere informatie

Verzuimprotocol Emmacollege

Verzuimprotocol Emmacollege Verzuimprotocol Emmacollege Het protocol is een beschrijving van de schoolinterne procedure voor behandeling van het schoolverzuim Het is algemeen bekend dat jongeren die regelmatig verzuimen een grotere

Nadere informatie

Schoolverzuim. Geoorloofd of ongeoorloofd afwezig?

Schoolverzuim. Geoorloofd of ongeoorloofd afwezig? Schoolverzuim Geoorloofd of ongeoorloofd afwezig? Voorwoord Iedere jongere is volledig leerplichtig vanaf de 1 e schooldag van de maand na de 5 e verjaardag tot aan het einde van het schooljaar waarin

Nadere informatie

PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD

PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1.1 Te laat... 4 1.2 Spijbelen... 4 1.3 Verwijdering uit de les... 4 1.4 Verzuim door medische redenen...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek.

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek. 1 Wet en regelgeving 5.1. Leerplicht Een kind is leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van de maand die volgt op die waarin het kind 5 jaar is geworden. Leerplichtig zijn betekent nog niet dat

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Lunchkids

Pedagogisch beleid Lunchkids Pedagogisch beleid Lunchkids 1 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch beleid van Lunchkids onderdeel van De Kinderkoepel. Het pedagogisch beleid geeft aan ouders, scholen, medewerkers en andere betrokkenen

Nadere informatie

Verzuimbeleid Praktijkcollege De Schakel d.d.1-6-2015

Verzuimbeleid Praktijkcollege De Schakel d.d.1-6-2015 Verzuimbeleid Praktijkcollege De Schakel d.d.1-6-2015 Inleiding De Schakel wil een veilige school zijn, een school met een veilig klimaat. Samenwerking met ouders is daarbij een voorwaarde. Ook bij het

Nadere informatie

Leerplicht. Verlof of vakantie onder schooltijd

Leerplicht. Verlof of vakantie onder schooltijd Leerplicht Verlof of vakantie onder schooltijd Leerplicht, wat is dat? De leerplicht geldt vanaf het moment dat uw kind 5 jaar wordt. Dit betekent dat uw kind verplicht is om naar school te gaan vanaf

Nadere informatie

Protocol verlof buiten de schoolvakanties. OSG Piter Jelles

Protocol verlof buiten de schoolvakanties. OSG Piter Jelles Protocol verlof buiten de schoolvakanties - OSG Piter Jelles Datum: maart 2016 Afdeling: leerlingenbegeleiding Versie: 2 Doc.nr: Vastgesteld door CvB: 15 maart 2016 Vastgesteld in de MR: 18 mei 2016 Toelichting

Nadere informatie

Inschrijfformulier 1. GEGEVENS VAN HET KIND 2. SCHOOLLOOPBAAN EN/OF GEGEVENS VAN LAATSTE BASISSCHOOL 3. GEZIN

Inschrijfformulier 1. GEGEVENS VAN HET KIND 2. SCHOOLLOOPBAAN EN/OF GEGEVENS VAN LAATSTE BASISSCHOOL 3. GEZIN Keppelseweg 56 6999 AR Hummelo 0314 381480 www.woordhof.nl Inschrijfformulier 1. GEGEVENS VAN HET KIND Achternaam Roepnaam Voorvoegsels Geboorte datum - - Voornamen Geslacht m/v Geloofsovertuiging Geboorteplaats

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

Verzuimbeleid 2014-2015

Verzuimbeleid 2014-2015 2014-2015 Onderwerp Aan Alle medewerkers Van Directie Datum 15 mei 2014 1 van 5 Datum evaluatie 15 mei 2015 1 van 5 1. VISIE 1.1. Algemene visie Johan de Witt Het Johan de Witt leidt leerlingen op tot

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Inhoud 1. Inleiding 2. Onze visie 3. Doelstellingen 4. Pedagogische uitgangspunten voor het kind 5. Pedagogische uitgangspunten voor de groepsleiding

Nadere informatie

Leerplicht en verlof. Vakantieroosters zijn op te vragen bij de school van uw kind of bij de leerplichtambtenaar van uw woongemeente.

Leerplicht en verlof. Vakantieroosters zijn op te vragen bij de school van uw kind of bij de leerplichtambtenaar van uw woongemeente. Schooljournaal O.B.S. De Zilvermeeuw, De Visserstraat 6a,1964 ST Heemskerk, T: 0251 232 646 E: directie@obsdezilvermeeuw.nl W: www.obsdezilvermeeuw.nl voor de week van:20 januari 2015 Vrijstelling schoolbezoek/extra

Nadere informatie

aanmeldformulier obs de Bongerd

aanmeldformulier obs de Bongerd Beste ouder(s) / verzorger(s), Door invulling van dit formulier doet u een verzoek tot plaatsing van uw kind op onze school. Teneinde het onderwijs en de begeleiding van uw kind zo adequaat mogelijk te

Nadere informatie

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar.

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar. INFO 2015 - Elfde jaargang Kornak Nieuws schooljaar 2015-. Nummer: 0 Datum: 21-08-2015 Beste ouders/verzorgers, Welkom weer in het nieuwe schooljaar. We zijn blij dat iedereen weer veilig en gezond terug

Nadere informatie

Weesp, 9 september 2016

Weesp, 9 september 2016 Weesp, 9 september 2016 Inhoud - Start nieuwe schooljaar - Nieuw schoolrooster - Informatieavonden - Reminder studiedag 25 september - Schoolgids - Uitbreiding kindgesprekken - Het grote project - Aanmelden

Nadere informatie

Christelijke Basisschool De Schakel

Christelijke Basisschool De Schakel t Schakelaartje Christelijke Basisschool De Schakel Hoofdgebouw: Botter 40-77, 8243 KW Lelystad Telefoon: 0320-413001 Dependance: Kennemerland 17 8245 ER Lelystad Telefoon: 0320-413002 e-mail: info@schakellelystad.nl

Nadere informatie

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2 Welkom op de Kogge Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Welkom op openbare basisschool de Kogge in IJlst! In het begin is het voor u en uw kind best even wennen op school. Een spannende

Nadere informatie

Informatie over leerplicht en voortijdig schoolverlaten

Informatie over leerplicht en voortijdig schoolverlaten Informatie over leerplicht en voortijdig schoolverlaten Regionaal Bureau Leerplicht en RMC Oosterschelderegio 2 Inhoud Leerplicht Kwalificatieplicht Vrijstelling van inschrijvingsplicht Vrijstellingen

Nadere informatie

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d.

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d. 1 ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook de creativiteit en de sociaal-emotionele ontwikkeling belangrijk

Nadere informatie

Verzuimregeling studenten

Verzuimregeling studenten Verzuimregeling studenten Inhoud 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 3. Wetgeving 5 3.1 Leerplichtwet 1969 5 3.2 RMC-wet 5 4. Verzuimsoorten en de bijbehorende acties 6 4.1 Absoluut verzuim 6 4.2 Relatief verzuim

Nadere informatie