Klipperstraat AM Zaandam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2014-2015. Klipperstraat 2-4 1503 AM Zaandam 075-6163929 info@loopplank.nl www.loopplank.nl"

Transcriptie

1 Klipperstraat AM Zaandam

2 1. Een woord vooraf Met deze schoolgids willen wij u een zo goed mogelijk beeld geven van onze school. U vindt hierin de informatie, die nodig is om een eerste indruk te krijgen. U leest hoe wij denken over goed onderwijs, over opvoeden, over omgaan met kinderen en over onze identiteit. Ook geven wij een beeld van de manier waarop wij onze visie in praktijk brengen in het alledaagse schoolleven. Inschrijving en kennismaking op de Loopplank Wij zijn trots op onze school en vertellen er graag over. Alle ouders die interesse hebben in onze school nodigen wij uit voor een uitgebreide kennismaking. Deze bestaat uit een gesprek met de directie en een kennismaking met enkele leerkrachten. Een rondleiding biedt de mogelijkheid om de goede sfeer op onze school te proeven. Wij verzoeken u bij de inschrijving een kopie van uw hoogst behaalde diploma mee te brengen. Wanneer u uw kleuter bij onze school heeft aangemeld, krijgt uw kind vooraf de gelegenheid om te 'wennen'. 'De stap' naar de basisschool, die voor uw kind (en voor de ouders) heel belangrijk is, kan zo vloeiend verlopen. Wat verwachten wij van ouders? Wij vinden de rol van de ouders belangrijk in de ontwikkeling van de kinderen. Dit komt uitgebreid aan bod in het gesprek met de directeur. Wij praten over verwachtingen die u als ouders heeft van de school, maar ook over wat wij van u verwachten. In het kort gezegd vragen wij van ouders dat zij staan achter onze identiteit, zoals beschreven in deze gids, onze visie op onderwijs onderschrijven en zich in het belang van de kinderen inzetten voor een goede samenwerking met de school. Meer informatie nodig? De schoolgids is een eerste presentatie, waarvan wij hopen dat u hiermee een voldoende indruk van onze school krijgt. Actuele informatie vindt u in de weekbrief en op onze website We gaan er vanuit dat de aangeboden informatie vragen wegneemt, maar ook vragen kan oproepen. De vragen, die u na het lezen nog heeft, beantwoorden wij graag. 2

3 2. De school Onze school staat naast de flat Brandaris aan de Watering. Ons adres is: CBS de Loopplank Klipperstraat AM Zaandam Tel: Fax: Mail: Website: Huisvesting/omgeving/parkeren Onze school staat aan de rand van de wijk Peldersveld, tussen de wijken Peldersveld en Poelenburg, en is omgeven door veel groen. Sinds augustus 2011 zitten we in één gebouw. De directe omgeving van de school valt op door een veelheid aan culturele achtergronden. Deze veelkleurigheid is dan ook een vertrouwd kenmerk van de school geworden. De school ligt aan drukke uitvalswegen. Tijdens het brengen en halen van de kinderen zien wij graag dat auto s worden geparkeerd op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen. In verband met de veiligheid van onze kinderen is het verboden op de stoep te parkeren. De kinderen die op de fiets komen kunnen de fiets neerzetten op de bestemde fietsenstalling. Dit is naast de school of naast de kerk. Laat uw kind zijn fiets altijd op slot zetten! Het schoolgebouw en het plein Het gebouw is 32 jaar oud. De ruime lokalen zijn rondom een patio gebouwd. In het hart van het gebouw bevindt zich de kuip, waarin centrale programma's, vieringen en kuipshows plaatsvinden. We beschikken over 2 schoolpleinen: een kleuterplein en een plein voor de grotere kinderen. Verder is er een groot veld naast het gymlokaal waar kinderen kunnen spelen. Op de pleinen en het (gras)veld staan diverse speeltoestellen, die we jaarlijks op veiligheid laten controleren. In 2010 is er op het kleuterplein een nieuw speeltoestel en een nieuwe zandbak geplaatst. Het gymlokaal bij onze school wordt beheerd door de gemeente Zaanstad. Ook groepen van andere scholen maken hiervan gebruik. Grootte We zijn inmiddels een middelgrote school met ongeveer 145 leerlingen. Teamleden en kinderen kennen elkaar. Wij vinden het contact tussen kinderen en leerkrachten erg belangrijk en we investeren hierin. Onze school heeft middelgrote groepen. Gemiddeld bestaan de groepen uit 26 kinderen. Vanwege de organisatie van de groepen moet er wel eens een uitzondering gemaakt worden. Dit wordt dan teambreed besproken. De groepen zijn verdeeld over 6 lokalen. Daarnaast is een leslokaal gereserveerd voor peuterspeelzaal Het Touwladdertje (zie: voorzieningen). Identiteit De Loopplank is een Christelijke Ontmoetingsschool. Dat wil zeggen dat we met elkaar om willen gaan volgens de Bijbelse waarden en tevens aandacht hebben voor en ruimte geven aan andere godsdiensten. Op onze school zijn veel kinderen met een andere religieuze achtergrond dan de christelijke. Wij geven deze verschillende achtergronden een plek in ons onderwijs en willen in elk geval in gesprek met ieder geloof dat wij in de school ontmoeten. Wij gaan daarbij op zoek naar dat wat ons bindt. 3

4 Van ouders verwachten wij dat zij de Christelijk grondslag van de Stichting Agora, waarvan onze school deel uitmaakt, respecteren. ieder tot zijn of haar recht te laten komen met respect voor het anders-zijn. Lees elkaars boeken Binnen alle godsdiensten spelen verhalen een grote rol om mensen duidelijk te maken wat de bedoeling van God is met deze wereld. Een jongetje vertelde ons het volgende verhaal, dit verhaal had hij gehoord van de Imam: Heel lang geleden keek God naar de mensen en zag dat zij niet goed met elkaar leefden. God gaf hen de Thora zodat de mensen wisten hoe zij moesten leven. Jaren later zag God dat de mensen niet leefden naar het boek. Toen stuurde God de Bijbel naar de mensen. Helaas, de mensen bleven de verkeerde dingen doen. Weer veel later stuurde God de Koran naar de mensen. Helaas: ook nu leefden de mensen niet naar wat er geschreven stond. Toen zei God: Nu wordt het tijd dat jullie in elkaars boeken gaan lezen want dan pas zal het met de mensen beter gaan. Identiteit in de praktijk Door met ouders en kinderen te praten en na te denken over Bijbelse thema's als liefde, trouw, recht en onrecht hopen wij, dat kinderen van jongs af aan leren zin en betekenis aan hun leven te geven. Wij vinden dat het ook belangrijk is dat kinderen de Bijbelverhalen kennen. Regelmatig zullen verhalen verteld worden. De keus van de verhalen is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen. Sinds het schooljaar werken wij met de methode Trefwoord. Deze verbindt Bijbelverhalen aan het dagelijks leven van kinderen en betrekt andere godsdiensten dan de christelijke hierbij. Wij vieren de christelijke feesten met alle kinderen. Verder is er ook aandacht voor andere feesten, bijvoorbeeld het suikerfeest en offerfeest. Levensbeschouwelijke vragen kunnen op onze school heel breed besproken worden, dankzij de inbreng van de kinderen en ouders. Ieder jaar geven gastdocenten in de groepen 7 en 8 les over o.a. het Hindoeïsme, Jodendom en Humanisme. Het feit dat kinderen uit verschillende culturen en godsdiensten op onze school samenkomen, ervaren wij als een verrijking. Wij staan open voor andere geloofs en levensovertuigingen naast de protestants- christelijke en streven ernaar 4

5 Identiteit en onderwijs Nauw verbonden met onze identiteit is onze missie/visie op onderwijs. Uitgangspunt van ons onderwijs is het individuele kind met zijn of haar mogelijkheden en moeilijkheden. Een kind kan pas groeien en zich ontwikkelen als het zich gekend en gerespecteerd weet. Wij werken aan een veilige en stimulerende omgeving voor de kinderen. In samenwerking met de ouders willen wij de talenten van kinderen ontwikkelen. Ons gezamenlijk doel is dat de kinderen zullen opgroeien tot harmonieuze mensen. deze gekoppeld aan de schoolmissie en schoolregels. De klassenmissie en regels kunt u terugvinden in de groepen. Identiteit en de wereld De kansen van een kind worden voor een groot deel bepaald door de plek waar het geboren wordt. In veel landen zijn die kansen minimaal. De missie van onze school: Het team heeft met elkaar gesproken over de missie van de Loopplank. Onze missie is: Wij, het team van Christelijke ontmoetingsschool De loopplank, verzorgen goed en stimulerend onderwijs, waarbij wij kinderen begeleiden tot zelfstandig wereldburger! Om aan deze missie te kunnen werken zijn er regels opgesteld waar iedereen zich aan dient te houden. Schoolregels/groepsafspraken *Wij zorgen ervoor dat iedereen zich prettig en veilig voelt *Wij zorgen voor een veilige en nette leeromgeving *Wij werken samen en helpen elkaar als dat nodig is *Wij tonen respect en accepteren elkaar *Wij houden ons aan gemaakte afspraken SOS-Kinderdorpen is een organisatie die actief is in 131 landen en 430 kinderdorpen, waarin aan veel kinderen een goede opvang wordt geboden. Een kinderdorp bestaat uit veilige gezinshuizen, geschikt voor 8 tot 10 personen. Een eigen SOS-moeder verzorgt de kinderen, samen met broertjes en zusjes. Binnen het dorp staan scholen en medische en sociale voorzieningen, die ook toegankelijk zijn voor kinderen en volwassenen uit de omgeving. Zo groeit het kind op tot een kansrijk en sociaal medemens. SOS-kinderdorpen is niet overheidsgebonden en kan haar prachtige werk doen dankzij de financiële steun en inzet van donateurs en vrijwilligers. Wij staan achter de uitgangspunten van SOS-Kinderdorpen en willen bijdragen om ook deze kinderen tot hun recht te laten komen. Wij vinden het belangrijk dat ieder kind de kans krijgt zich optimaal te ontwikkelen ondanks de plek waar het geboren is. Daarom steunen wij deze organisatie middels donaties. Kinderen kunnen de hele week geld meenemen en aan de groepsleerkracht geven. Dat geld word opgehaald en gestort voor SOSkinderdorpen. Naast de schoolmissie en schoolregels heeft iedere groep een klassenmissie en klassenregels opgesteld. Uiteraard zijn 5

6 3. Het schoolteam Wie werken er op de Loopplank? 1 directeur 10 groepsleerkrachten 1 intern begeleider 1 motorisch remedial teacher 2 bouwcoördinatoren 1 mediatheekleerkracht 3 assistenten 1 ICT/Arbo -coördinator Al deze mensen staan met een foto in de jaarlijks verschijnende kalender. De directie De directie wordt gevormd door de directeur. Zij wordt ondersteund door de IB er en de bouwcoördinatoren. Voor de Nederlands sprekende kinderen betekent dit, dat de groepsleerkracht meer tijd en aandacht kan geven aan de ontwikkeling van de Nederlandse taal. Daarnaast is het zeer gunstig dat, behalve de leerkracht, een ander vertrouwd persoon die van alles op de hoogte is, in de groep werkt. De primaire taak van onderwijsassistenten ligt op onderwijskundig gebied. Door de aanwezigheid van assistenten in de groepen kunnen wij de kinderen meer aandacht en begeleiding te geven. De onderwijsassistenten In de kleutergroepen werken onderwijsassistenten. Zij helpen de leerkracht bij het werk in de groepen en in de schoolorganisatie als geheel. Onderwijsassistenten hebben voor hun werk een opleiding gevolgd. In de groepen 1/2 werken bij ons tweetalige onderwijsassistenten (Nederlands Turks). Voor deze tweetaligheid is indertijd gekozen omdat er veel kinderen van Turkse afkomst op school zaten. Voor veel jonge kinderen is het nog moeilijk om zich in het Nederlands uit te drukken. De tweetalige assistenten kunnen bruggen slaan tussen de kinderen en de leerkrachten. Ook kunnen zij de kinderen spelenderwijs stimuleren tot het aanleren van de Nederlandse woorden. 6

7 Stagiaires De Loopplank biedt elk jaar de mogelijkheid aan studenten om stage te lopen. Wij vinden het belangrijk te zorgen dat er ook in de toekomst goed onderwijzend personeel wordt opgeleid. Zowel de studenten als de school hebben hier profijt van. De stagiaires kunnen veel leren op onze school en het team blijft zo op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op onderwijskundig gebied. Als een student in zijn of haar laatste studiejaar zit, kan hij/zij een 'LIO-stage' krijgen. Een LIO-er (Leerkracht in Opleiding) zal meer verantwoordelijkheid dragen dan een stagiaire. Ook zullen zij wel eens alleen voor de groep staan. Naast stagiaires van de PABO hebben wij ook regelmatig stagiaires van een SPWopleiding. Zij lopen stage om een diploma onderwijsassistente te behalen. Van studenten krijgen wij vaak te horen dat zij de werksfeer op school als erg prettig ervaren. Procedure bij ziekte van de groepsleerkracht Dag 1: De groep wordt opgevangen door een invaller of verdeeld over de andere groepen. Dag 2. Als er geen invaller is, sturen wij de groep naar huis Langer ziek? Andere groepsleerkrachten nemen bij toerbeurt de vervanging op zich. Dit houdt in dat andere groepen dan naar huis gestuurd worden Deze procedure zal gevolgd worden totdat er een structurele oplossing is gevonden. Indien u geen opvang kunt regelen, dan kan uw kind op school worden opgevangen. Vervanging bij ziekte In het basisonderwijs is een tekort aan invalleerkrachten. Het lukt ons daarom niet altijd om bij ziekte invallers te vinden. Onderstaande procedure hebben wij intern afgesproken, om het onderwijs in geval van ziekte van één van de leerkrachten toch zoveel mogelijk door te laten gaan. U zult begrijpen dat genoemde afspraken betreffende de vervanging bij ziekte een enorme druk geeft op de schoolorganisatie. Voor kinderen, ouders en leerkrachten is de procedure niet ideaal te noemen. 7

8 4. Ons onderwijs Uitgangspunten Kinderen verschillen erg van elkaar in aanleg, vaardigheden, karakter, intelligentie en sociaal functioneren. Ons onderwijs is er op gericht om aan te sluiten bij de capaciteiten van het individuele kind. We stimuleren een kind in datgene waarin het goed is. Hierdoor kan het groeien en zelfvertrouwen ontwikkelen. De dingen die voor een kind moeilijk zijn worden extra begeleid op een wijze en op een niveau dat past bij het kind. Pedagogisch klimaat De sfeer waarin een kind opgroeit, speelt een grote rol in zijn of haar ontwikkeling op weg naar de volwassenheid. Wij vinden daarom een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regelmaat heel belangrijk. Pas als een kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen. Binnen onze school kennen we duidelijke omgangsregels. U vindt de belangrijkste regels op de informatiekalender die u jaarlijks aan het begin van het jaar ontvangt. Daarnaast bepalen de leerkracht en de kinderen jaarlijks de regels in de klas. Door dit samen te bespreken staat het dicht bij de kinderen en weet iedereen waar hij/zij zich aan moet houden. Persoonlijke aandacht van de leerkracht, stimulering en complimenten zorgen ervoor dat een kind zich veilig en geaccepteerd voelt. En dat is een basisvoorwaarde voor groei, ontwikkeling en zelfvertrouwen. Het is onze ervaring, dat deze positieve benadering door de leerkracht ook de samenwerking in de groep op een positieve manier beïnvloedt. Binnen alle groepen wordt er ruim aandacht gegeven aan de sociaalemotionele ontwikkeling. Kinderen die gerespecteerd worden en die precies weten wat er van ze verwacht wordt, zullen zich harmonieus kunnen ontwikkelen. Werken op het eigen niveau Kinderen uit een zelfde groep krijgen in de klas niet allemaal dezelfde opdracht. Op onze school kunnen kinderen met leerproblemen en begaafde kinderen zich, in principe, in dezelfde groep ontwikkelen. Het welbevinden van uw kind staat voorop. De kinderen krijgen opdrachten die passen bij het eigen denkniveau en bij de kennis en vaardigheden waar het kind aan toe is. Het aanbieden van de leerstof gebeurt regelmatig in kleine groepjes. Vaak ondersteunt een onderwijsassistent de leerkracht hierin. Wij wijzen uw kind naar welk doel hij/zij toe gaat werken. Interesse van de kinderen en de onderwijsdoelen van de leerkracht In de lessen wordt aangesloten bij zaken, die de interesse van kinderen wekken. Een kind dat graag voetbalt, maar veel moeite heeft met schrijven, wordt meer uitgedaagd als het mag schrijven over een voetbalwedstrijd. Een verkeersles op je fiets door de wijk is interessanter dan het leren van voorrangsregels uit een boekje. Je leert spelenderwijs over bloemen en zaden als je in en om de school je eigen schooltuin mag aanleggen. Het zelf ervaren is voor leren erg belangrijk. De kinderen hebben regelmatig excursies of educatieve uitstapjes. 8

9 De leerkrachten weten wat de kinderen in een groep in een jaar moeten leren. De uitdaging voor de leerkracht is om aan te sluiten bij de interesse van de kinderen, maar daarnaast het onderwijs zo in te richten, dat de onderwijsdoelen worden gehaald. Groepssamenstelling Uitgangspunt van de groepssamenstelling is dat kinderen kunnen leren van de onderlinge verschillen. In de onderbouwgroepen wordt altijd gekozen voor een samenvoeging van groep 1 en 2. Zo leren de kinderen spelenderwijs om te gaan met verschillende rollen. Ze zijn één jaar jongste en daarna één jaar oudste. In de overig groepen wordt dit schooljaar ook gewerkt met samengestelde groepen. De leerlingenaantallen per groep en de bezuinigingen van het kabinet hebben ervoor gezorgd dat er combinatiegroepen gevormd moesten worden. Bij het indelen van de combinatiegroepen is het welbevinden van uw kind altijd ons uitgangspunt taalgebruik. Voor de kinderen uit de midden- en bovenbouw verschuift het accent van spel naar onderzoeksactiviteiten. In school is een mediatheek aanwezig, die hierin een belangrijke rol speelt. Toetsen Voor rekenen, aanvankelijk lezen, taal, spelling en begrijpend lezen zijn er gedurende het jaar vaste toetsmomenten (CITO-toetsen). De resultaten worden met u besproken. Op grond van de uitslagen wordt bepaald of een kind herhaling of verdieping van de stof nodig heeft. Zo nodig wordt extra begeleiding geboden. Als blijkt dat het voor de sociaal emotionele en/of leerontwikkeling nodig is, kan een kind bouwverlenging krijgen. De groepsleerkracht zorgt er dan voor, dat uw kind geen onnodige herhaling van de lesstof krijgt. Het kan dus zijn, dat uw kind voor de tweede keer in groep 3 zit, maar werkt met de rekenstof van groep 4. Andersom kan een kind ook doorgaan naar een volgend leerjaar, maar werken met leerstof uit het jaar daarvoor. Spelend leren en thematisch werken. Vaak krijgen wij van ouders vragen of het wel goed is dat de kinderen zoveel spelen op school. Spel is een belangrijke werkvorm tijdens het thematisch werken in de onderbouw. Kinderen leren veel door te spelen. De leerkracht stimuleert en verrijkt het spel. Kinderen werken met elkaar al spelend opdrachten uit en ontwikkelen zo hun sociale vaardigheden en mondelinge 9

10 5. Onderwijs Vakken en methoden Op school worden er verschillende vakken gegeven via verschillende methoden. Hieronder kunt u lezen welke methoden De Loopplank gebruikt voor haar vakken: Vakgebied: Methoden: Rekenen Alles Telt Taal Taal op maat Spelling Spelling op maat Technisch lezen Veilig leren lezen, KIM versie (groep 3) Begrijpend lezen Leeslink Schrijven Pennenstreken (groep 3, 4 en 5) Mijn eigen handschrift (groep 6, 7 en 8) Engels Hello World (groep 7 en 8) Verkeer Op voeten en fietsen (groep 5/6), Jeugd verkeerskrant (gr. 7) Dijkstra (groep 8) Aardrijkskunde De Blauwe Planeet Geschiedenis Speurtocht Godsdienstonderwijs Trefwoord VVE De Nederlandse overheid investeert in voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Dit houdt in dat jonge kinderen (peuters en kleuters) zodanig begeleid worden dat ontwikkelingsachterstanden voorkomen kunnen worden. De begeleiding van deze jonge kinderen gebeurt via educatieve programma s. Op De Loopplank hebben wij gekozen voor het VVE-programma Piramide. Piramide is een programma dat bijzonder geschikt is voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met een combinatie van spelen, werken en leren worden jonge kinderen gestimuleerd in hun ontwikkeling. Het programma richt zich op gebieden die een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een kind, uiteenlopend van denk- en taalontwikkeling tot creatieve en persoonlijkheidsontwikkeling. Het programma Piramide start op de peuterspeelzaal en loopt door in de groepen 1 en 2. Sociale emotionele ontwikkeling Voor wat betreft de sociaal emotionele ontwikkeling werken wij in de groepen ½ met het programma Viseon en in de groepen 3 t/m 8 met het programma Zien. VVE-Thuis Met ingang van het schooljaar zijn we gestart met Vve-Thuis. VVE Thuis wil de onderwijskansen van kinderen van drie tot zes jaar vergroten door: het bevorderen van hun taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling, met accent op het vergroten van de woordenschat; 10

11 het bevorderen van een ondersteunend en stimulerend gezinsklimaat. NSCCT Met ingang van het schooljaar doen we mee met de pilot NSCCT. Ouders gaan thuis met hun peuter of kleuter activiteiten doen. Deze activiteiten sluiten aan bij de thema s van het Vve programma Piramide. Wanneer de kinderen op school activiteiten doen rondom het thema lente, gaan de ouders met hum kinderen ook activiteiten doen rond dit thema. Materialen VVE-Thuis Ouders krijgen bij elk thema een themaboekje en waarin gelezen kan worden welke activiteiten u kunt doen en hoe u dat het beste kunt doen. Deze materialen worden uitgereikt op de maandelijkse ouderbijeenkomsten. Alle ouders worden voor deze bijeenkomst uitgenodigd. LOGO 3000 Met ingang van het schooljaar zijn we ook gestart met LOGO LOGO 3000 richt zich op de woordenschatontwikkeling van peuters en kleuters. Deze jonge kinderen leren spelenderwijs en op een snelle en plezierige manier veel woorden. Taalontwikkeling is voor de jongste kinderen zeer belangrijk. En jonge kinderen kunnen in korte tijd verbazingwekkend veel woorden leren. De NSCCT is een capaciteitentoets. Deze toets wordt gebruikt om de leermogelijkheden van kinderen goed in beeld te krijgen. Sommige kinderen laten op school soms minder zien dan wat ze in werkelijkheid kunnen (onderpresteren). De toets die afgenomen wordt geeft een goede weergave van de algemene cognitieve mogelijkheden van de kinderen. De toets wordt klassikaal afgenomen. De afgelopen jaren hebben wij de NSCCT afgenomen in groep 6. Vanaf dit schooljaar nemen we de toets in meerdere groepen af. Ouders worden hier uiteraard over geïnformeerd. Een lerende organisatie Om het leerproces van kinderen goed te kunnen begeleiden, hebben de leerkrachten een lerende, onderzoekende houding. Van elkaar leren als collega s binnen de school kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren. Verder vinden wij het belangrijk en noodzakelijk om ons te blijven scholen, want het onderwijs blijft in beweging. De leerkrachten volgen regelmatig cursussen. Als team hebben we jaarlijks een aantal studiedagen. Ook voor het onderwijsondersteunend personeel zijn er scholingsmogelijkheden. Op studiedagen zijn de kinderen vrij Volgens schatting zou een Nederlandstalig kind gemiddeld 4500 woorden passief moeten kennen aan het begin van groep 3. Kinderen die opgroeien in een minder taalrijke omgeving beginnen hun schoolloopbaan met een achterstand. Op De Loopplank hebben we te maken met kinderen die met een achterstand binnen komen. Voor deze kinderen is een goede opbouw van woordkennis in de peuter- en kleutergroepen heel belangrijk. Vandaar dat wij gaan werken met LOGO

12 Tablets (IPads) De Loopplank is overgegaan tot de aanschaf van een aantal tablets. In het schooljaar beschikken we over ruim 30 tablets. Door te werken met tablets in de klas wordt het onderwijs nog interactiever. De tablets worden ingezet in alle groepen. Ook de taalklas maakt gebruik van de tablets. De Ondernemende School De Loopplank was in de voorafgaande jaren één van de deelnemers in de nascholing van Agora. Deze scholing komt voort uit de visie van de Stichting dat we actief en ondernemend onderwijs willen bieden, waardoor een kind gestimuleerd wordt zijn talenten te ontwikkelen. De visie van de Ondernemende School gaat uit van een actief en ondernemend onderwijs, waardoor een kind gestimuleerd wordt zijn talenten te ontwikkelen. Het is de bedoeling dat het gedachtegoed van de Ondernemende School verder gestalte krijgt het lesprogramma van de groep. Hiertoe hebben diverse collega s nascholing gevolgd. 12

13 6. Schoolontwikkelingen en speerpunten In het verleden hield onze stichting (Stichting Agora) een congres met als titel: de leerkracht als professional. Op dit congres werd ons duidelijk gemaakt dat de leerkracht er zeker toe doet! Sterker nog: de leerkracht maakt het verschil, temeer als hij een echte vakman of vakvrouw is. Vandaar dat onze stichting er alles aan doet om de medewerkers aan de school goed en vakkundig toe te rusten. Veel aandacht is er voor zaken die op ons afkomen. Onze stichting heeft deze onderwerpen opgenomen in haar beleidsplan. De stichting wil al haar aandacht op deze terreinen richten en heeft de bundeling hiervan verklaard: Bouwen aan goed onderwijs, op weg naar Wat De Loopplank betreft staan de volgende onderwerpen in het nascholingsplan van schooljaar : Continuous Improvement De doelstellingen van onze stichting willen we graag binnen onze school brengen. Dat wil zeggen toepassen in onze school, brengen bij onze leerkrachten en leerlingen zodat we onze school schoolspecifiek kunnen inrichten op de thema s van onze stichting. Wij willen de kwaliteit van het onderwijsproces voortdurend verbeteren aan de hand van de principes van Continuous Improvement. Deze wijze van handelen brengt met zich mee dat de betrokkenheid van het kind veel groter is, waardoor de motivatie veel meer toeneemt, maar ook de verantwoordelijkheid van het kind zal door deze aanpak vergroot worden. Aspecten die de ontwikkeling van het kind ten goede komt. Continuous Improvement gaat uit van een aantal principes die ook wel terug te vinden zijn in het HGW. Maar C.I. gaat op bepaalde terreinen verder. C.I gaat uit van het principe dat we te maken hebben met 21 e eeuwse kinderen die op een andere wijze leren. Het eigenaarschap van het kind staat centraal en alles is erop gericht dat het kind zich maximaal ontwikkelt. Dit probeert CI te bereiken door doelen en opbrengsten samen met de leerlingen te bespreken, vast te stellen en uit te voeren. In het schooljaar is een start gemaakt met het werken via Continuous Improvement. Het team heeft in het schooljaar gezamenlijk een missie opgesteld. De leerkrachten hebben samen met de kinderen de klassenmissie beschreven. Ieder jaar komt dit opnieuw aan bod. Ook zijn er, in samenspraak met de kinderen, klassenregels opgesteld. Ook dit komt ieder jaar terug. Verder is de plus-delta methode geïntroduceerd. Continuous Improvement Handelingsgericht werken Ouderbetrokkenheid 3.0 ICT (werken met tablets) 13

14 In het schooljaar was het stellen van doelen een van de pijlers. In het schooljaar kwam het volgende aan bod komen: Schoolmissie: aanscherpen van de schoolmissie en verwoorden hoe we de schoolmissie terug zien in ons dagelijks handelen Databorden: leren van elkaar door het bekijken van de verschillende databorden (klassenmissie, klassenregels, doelen) Uitbouwen datateamvergaderingen: leren van data en het gezamenlijk bespreken van resultaten In het schooljaar zullen we weer onze missie/visie bekijken en indien noodzakelijk deze aanscherpen. Ook willen we een start gaan maken met de kind-ouder gesprekken waarbij kinderen de oudergesprekken voeren ipv de leerkracht. Doordat een leerling zijn ouders zelf moet informeren over zijn voortgang wordt de betrokkenheid en het eigenaarschap vergroot. Handelingsgericht werken (HGW) De werkwijze van het handelingsgericht werken maakt het mogelijk om de principes van Passend Onderwijs uit te werken. Per 1 augustus 2012 is elke basisschool verplicht te werken volgens de principes van Passend Onderwijs. Dat betekent dat we aansluiten bij de onderwijsbehoeften van het kind (men noemt het ook wel het afstemmen van de leerstof). Dit afstemmen is te bereiken door data van leerlingen heel goed te verzamelen en deze goed te analyseren en te gebruiken in een groepsplan. Het groepsplan werkt met te realiseren doelen per kind of per groep kinderen. Een belangrijke wijziging van het werken met een groepsplan in vergelijking met een handelingsplan is: een groepsplan is preventief en een handelingsplan is een reparatie achteraf. De handelingsplannen zullen door de invoering van het groepsplan grotendeels verdwijnen. Wij schatten in dat er slechts twee tot drie handelingsplannen per groep zullen overblijven. In het schooljaar is een begin gemaakt met de invoering van de groepsplannen begrijpend lezen en rekenen. In het schooljaar zijn er groepsplannen gemaakt voor begrijpend lezen en woordenschat. Voor wat betreft rekenen is er gekozen voor het maken van blokgroepsplannen. De IBérs hebben een aantal OPP-s opgesteld. In het schooljaar zal de nadruk liggen op de evaluatie van de groepsplannen. In het inspectierapport werd dit genoemd als aandachtspunt. In het schooljaar blijven wij ons richten op de punten genoemd bij de afgelopen jaren. HGW gaat ervan uit dat elk kind in principe welkom en plaatsbaar is. Dit betekent dat we bij intake en verder vervolg voortdurend moeten kijken naar de onderwijsbehoefte van het kind. Uiteraard kan dit o.a. door de data goed te interpreteren maar ook door op een goede wijze te communiceren met de ouders. De rol van ouders moet gaan veranderen! In het huidige systeem is de ouder min of meer de toezichthouder op de ontwikkeling van het eigen kind. De rol is zeer beperkt. Twee keer per jaar een officieel rapport en een uitleg van de citogegevens. Binnen HGW verandert de rol van toezichthouder naar educatief partner. De ouder doet er toe! 14

15 7. Leerplicht, lestijden en vakanties Leerplicht: Kinderen mogen vanaf hun 4 e jaar naar de basisschool. Vanaf 5 jaar zijn kinderen leerplichtig. De leerplicht houdt in dat kinderen verplicht naar school moeten. Vanaf het moment dat uw kind 5 jaar is tot het einde van het schooljaar waarin uw kind 18 wordt, is het op grond van de Leerplichtwet verplicht naar school te gaan. De leerplicht geldt voor iedereen die in Nederland woont. Schooltijden(wet)/leerplicht Met ingang van 2006 is de nieuwe schooltijdenwet in werking getreden. Hierdoor is een versoepeling mogelijk wat betreft de schooltijden. Een effect van deze versoepeling is het mogelijk maken van gelijke schooltijden voor alle groepen. De schooltijden van De Loopplank zijn als volgt: Schooltijden groepen 1 t/m 8: Maandag Dinsdag Lestijden uur uur Woensdag uur Donderdag uur Vrijdag uur De school gaat 10 minuten voor aanvang open (8.20 uur). Op maandag, dinsdag en donderdag hanteren wij een continurooster. Van uur spelen de kinderen buiten. Om uur eten de kinderen met de leerkracht in de klas. Ziekmeldingen Ziekmelding Tandarts- of doktersbezoek Wanneer uw kind ziek is, moet U dit altijd melden aan de leerkracht, s morgens tussen uur en 8.30 uur via het telefoonnummer Indien mogelijk zoveel mogelijk buiten schooltijd afspreken. Verjaardagen Op verjaardagen stellen wij het zeer op prijs, wanneer u uw kind geen snoep laat uitdelen. Brengen en halen U kunt uw kind vanaf 8.20 uur in de klas brengen. Bij het ophalen mogen de ouders in de kleuterhal en kuip wachten (niet voor de klas). Pauze De regel is dat iedereen in de pauze naar buiten gaat. Uiteraard blijven wij met regen binnen. Tussendoortje Gymles In de kleine pauze ('s morgens) heeft uw kind iets te drinken en iets gezonds mee om te eten (geen koek of snoep, maar fruit of brood). Ouders zorgen ervoor dat de kinderen goed passende gymspullen meenemen naar school. De kinderen zijn vanaf groep 3 verplicht te douchen/wassen na de gymles en dienen een handdoek mee te krijgen. 15

16 Vakanties en studiedagen In de kalender die elk jaar aan het begin van het schooljaar uitgedeeld wordt staan de vakanties en studiedagen die er dat schooljaar ingepland staan. De vakanties zijn landelijk ingedeeld en we zijn verplicht om ons daaraan te houden. De studiedagen worden ingedeeld aan de hand van welke instelling wanneer tijd heeft om de leerkrachten te onderwijzen. Verlof/Verzuim Richtlijnen verlof (vrijstelling van schoolbezoek) buiten de schoolvakanties. 1. Verlof in verband met religieuze verplichting (art.13) Als richtlijn geldt dat voor het vervullen van plichten die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven. Het verzoek hiertoe dient u minimaal 2 dagen van tevoren in bij de directeur van de school. 2. Verlof (art. 13a) Bij wijze van hoge uitzondering kan de directeur van de school verlof voor vakantie buiten de schoolvakanties verlenen voor de gezinsvakantie! Een verzoek om vakantieverlof (op grond van artikel 13a/11 onder f Leerplichtwet 1969) dient u minimaal 8 weken voor de verlofperiode bij de directeur van de school in te dienen. - Verlof voor vakantie buiten de schoolvakanties kan alleen worden indien de specifieke aard van het beroep van één ouder of feitelijke verzorger ertoe leidt dat de leerling alleen buiten de reguliere schoolvakanties met hen op vakantie gaan*. - Het verlof voor vakantie kan door het hoofd van de school, binnen bovenstaande voorwaarden slechts: voor maximaal 10 schooldagen (oftewel 2 lesweken) worden verleend. En mag absoluut niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar. voor extra (wintersport) vakantie of een langer bezoek aan het geboorteland van de ouders mag wettelijk geen toestemming worden verleend door de directeur van de school. 3. Gewichtige omstandigheden (art.14), 10 schooldagen per schooljaar of minder Onder andere gewichtige omstandigheden vallen situaties die veelal buiten de wil van de ouders en/of de leerling liggen. Een verzoek dient u vooraf of uiterlijk binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering bij de directeur van de school te worden ingediend. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan: het voldoen van een wettelijke verplichting, zolang dit niet buiten de lesuren kan; verhuizing (1 dag); huwelijk van familieleden (1 dag als dit binnen de woonplaats plaatsvindt, anders 2 dagen); ernstige ziekte van familieleden; bevalling van de moeder/verzorgster; overlijden van ouders(4 dagen), van (groot)ouders of broers/zussen (2 dagen), van ooms/tantes/neven/nichten (1 dag); jubileum (huwelijk of als werknemer) van familieleden (1 dag); andere belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof. Onder familieleden worden begrepen bloed- en aanverwanten, met name (groot)ouders, (schoon)broers/zussen, directe ooms/tantes en directe neven/nichten (1e tot en met de 4e graad). De volgende situaties zijn geen andere gewichtige omstandigheden en extra verlof wordt hiervoor niet verleend: - familiebezoek in het buitenland - lang weekend of midweek met het gezin, familieleden of vrienden - vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding 16

17 - vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden - de vliegtickets zijn al gekocht - een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte - verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn - oriënteren op terugkeer naar land van herkomst of emigratie - deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband televisieopnames en/of fotoshoots - een verlofperiode van ouders, gebruikmakend van een levensloopregeling/ sabbatical 4. Gewichtige omstandigheden (art.14), meer dan 10 schooldagen per schooljaar Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14, lid 3 van de Leerplichtwet 1969 voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient minimaal 6 weken tevoren, via de directeur van de school, aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling te worden voorgelegd. Het verlof kan bijvoorbeeld worden verleend indien: verklaring van een arts of een maatschappelijk werk(st)er kunnen overleggen waaruit blijkt dat verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale omstandigheden van één van de gezinsleden. Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact op met de directeur van de school of met de leerplichtambtenaar. * Uit berichtgeving van het Openbaar Ministerie blijkt dat bij het begrip Specifieke aard van het beroep vooral dient te worden gedacht aan seizoensgebonden werkzaamheden, resp. werkzaamheden in bedrijfstakken die in de zomermaanden een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om in de reguliere schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is hierbij voldoende. Ongeoorloofd verzuim Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt. 17

18 8. Leerlingdossier Iedere school is verplicht tot het voeren van een leerlingadministratie. Daarnaast dient elke school vanuit de Leerplichtwet een verzuimadministratie bij te houden. Tot slot is de school verplicht om de onderwijskundige en sociaal- emotionele ontwikkeling van de leerling, de onderwijskundige begeleiding, zorg en de onderwijsresultaten te verzamelen en bij te houden in een leerlingvolgsysteem. Samen vormt dit het leerlingdossier. Het gaat dus om een verzameling van gegevens met betrekking tot de individuele leerling. Deze verzameling wordt deels geautomatiseerd en deels op papier bijgehouden. Het papieren deel wordt steeds kleiner en zal op termijn geheel verdwijnen. Omdat het leerlingdossier privacygevoelige informatie bevat is het strikt vertrouwelijk. Er worden dan ook bijzondere eisen gesteld aan het beheer van en de verantwoordelijkheid voor het dossier en de bewaarplicht gesteld. AGORA maakt voor haar scholen hiervoor gebruik van het modelprivacyreglement verwerking leerlingengegevens voor primair en voortgezet onderwijs. Dit reglement regelt de wijze waarop de scholen de gegevens beheert en de bevoegdheden, rechten en plichten van alle betrokkenen. Het reglement is te downloaden op De scholen zijn verplicht de volgende gegevens van de kinderen te verzamelen A. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS INSCHRIJVING Burgerservicenummer Naam, voornamen en roepnaam van de leerling Geslacht Geboortedatum Adres, postcode, woonplaats Telefoonnummer(s), adres (indien voorhanden) Dezelfde gegevens van de ouders, voogden of verzorgers van de leerling Nationaliteit, geboorteplaats (enland als de leerling niet in Nederland is geboren) Een getekende ouderverklaring voor het vaststellen van het leerlinggewicht (PO) Van belang is hier te vermelden dat binnen het PO ouders niet verplicht zijn hun opleidingsgegevens te verstrekken aan de school. Het is aan de school om ouders van het belang van het verstrekken van die gegevens te overtuigen in verband met de financiering maar het mag niet worden gepresenteerd als een verplichting waaraan ouders moeten voldoen. Het is aan de ouders om daarin een eigen keuze te maken. Gegevens betreffende de godsdienst of levensovertuiging; Voor zover die noodzakelijk zijn voor het onderwijs. Bijzonderheden over de leerling i.v.m. gezondheid (medicijngebruik, allergieën) Gegevens met betrekking tot bank; of girorekening van ouders/verzorgers Een getekende overeenkomst voor een vrijwilllige bijdrage met specificatie. Indien de school een oudervereniging (als rechtspersoon) de bijdrage vraagt is dit niet nodig. Datum van inschrijving Indien van toepassing: - Naam en adres van de school waarop de leerling voordien was ingeschreven - Bewijs van uitschrijving van de vorige school (niet ouder dan zes maanden) - Verklaring van één der ouders / verzorgers dat de leerling gedurende zes maanden of meer voorafgaande aan de datum van inschrijving niet op een andere school stond ingeschreven, of voor het eerst wordt ingeschreven; 18

19 - Afschrift LGF-beschikking van de Indicatiecommissie. UITSCHRIJVING Kopie van het bewijs van uitschrijving (gedateerd) - Voorlopige datum van uitschrijving is de datum volgend op de laatste dag waarop de leerling de school bezoekt - Definitieve datum van uitschrijving is de datum voorafgaand aan de datum van inschrijving op de nieuwe school (tenzij geen tijdig bericht van inschrijving op de nieuwe school is ontvangen; in dat geval blijft eventuele wijziging van de datum van uitschrijving achterwege) Naam en adres van de school waarheen de leerling is uitgeschreven en de datum van uitschrijving Het bericht van inschrijving zoals ontvangen van de volgende school (binnen vier weken) B. VERZUIMREGISTRATIE Naam en roepnaam van de leerling Groep / klas waarin de leerling is geplaatst Het ziekteverzuim Afwezigheid anders van wegens ziekte Geoorloofdheid van het verzuim anders dan wegens ziekte Per dagdeel en op datum Daarnaast indien van toepassing: Verslagen van speciale onderzoeken Handelingsplannen Notities over sociaal- emotionele ontwikkeling Aantekeningen van bijzondere privéomstandigheden, bijzondere gebeurtenissen, voorvallen of incidenten Besluiten op het gebied van schorsing en/of verwijdering. Het doel van deze gegevens is om de leerling te volgen in de ontwikkeling en om tijdig de juiste interventies te kunnen plegen. Het belang van de leerling staat hierbij voorop. Alle informatie over de leerling wordt in het leerlingdossier verzameld. Naast het leerlingdossier wordt er dan ook geen informatie verzameld. Ouders/verzorgers hebben recht op inzage in het leerlingdossier. Dit is geregeld in het privacyreglement. De verantwoordelijkheid voor het leerlingdossier ligt bij het bevoegd gezag van de school. C. ONDERWIJSKUNDIGE (en aanverwante) GEGEVENS Toetsuitslagen Rapporten Notities en verslagen van besprekingen over de leerling intern Notities en verslagen van besprekingen over de leerling met ouders/verzorgers Onderwijskundig rapport bij een schooladvies, aanvraag leerling gebonden financiering of verandering van school Medische gegevens. Zie o.a. protocol medisch handelen. 19

20 9. Voorzieningen Peuterspeelzaal Plus: het Touwladdertje Kinderen die de speelzaal bezoeken worden extra gestimuleerd in de taalontwikkeling. De peuters kunnen 2 ochtenden en 2 middagen op de speelzaal terecht. De leiding is in handen van gediplomeerde leidsters waarvan er minimaal één tweetalig is (Nederlands Turks). De peutergroep bestaat voor 1/4 uit kinderen die al vertrouwd zijn met de Nederlandse taal en voor 3/4 uit kinderen die dat nog niet zijn. De leidsters van de PSZ en de leerkrachten van de groepen 1 en 2 volgen dezelfde nascholing of hebben deze gevolgd. Zo wordt een ononderbroken onderwijskundige lijn gewaarborgd. De kinderen die het Touwladdertje bezoeken, stromen als zij 4 jaar worden door naar groep 1 van De Loopplank. Continurooster Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn wij over gegaan op een (gedeeltelijk) continurooster. Kinderen eten op maandag, dinsdag en donderdag tussen de middag op school. Dit gebeurt om uur in de klas. Van uur spelen de kinderen eerst buiten. Op woensdag en vrijdag zijn de kinderen s middags vrij. Buitenschoolse opvang, BSO De Kluut, Buitenschoolse opvang van TintelTuin Buitenschoolse opvang (BSO) is de overkoepelende naam voor allerlei vormen van opvang buiten schooltijd en is voor basisschoolkinderen van 4 tot 13 jaar. Voor ouders die werken en/of een opleiding volgen, kan buitenschoolse opvang een uitkomst zijn. De kinderen van CBS de Loopplank worden opgevangen op BSO De Kluut (Brikstraat 43), kinderopvang organisatie TintelTuin. TintelTuin biedt de volgende vormen van buitenschoolse opvang: voorschoolse opvang, naschoolse opvang, vakantieopvang en incidentele opvang. BSO De Kluut is een gezellige opvang waar de nadruk ligt op vrije tijd. De kinderen komen hier immers na een drukke schooldag. Er moet niets, maar er kan wel een hele hoop. De buitenschoolse opvang zorgt voor een vertrouwde thuiskom plek waar altijd iemand is om gezellig mee te kletsen of om leuk mee te spelen. Daarnaast zijn er veel leuke, spannende en gezellige activiteiten te doen. We organiseren knutselactiviteiten, theater, koken, dans en muziek en timmeractiviteiten. Er zijn knutseltafels, er is een computer, een Nintendo, een Wii, een poppenhoek, een bouwhoek en podium voor optredens en een voetbal en airhockey tafel en nog veel meer. Ook maken we uitstapjes naar bijvoorbeeld het park en bos, gaan we een middagje schaatsen, bezoeken we een museum en organiseren we samen met andere BSO s spannende voetbaltoernooitjes. De kinderen mogen zelf meebepalen wat we gaan doen. Hoe gekker, hoe leuker... Maar gewoon lekker rustig op de bank met een boek, kan natuurlijk ook. BSO De Kluut bestaat uit 2 groepen: een groep met kinderen van 4-8 jaar en een groep met kinderen van 8-13 jaar. De opvang is gekoppeld aan de school waar uw kind naartoe gaat. Onze pedagogisch medewerkers halen de kinderen van school en brengen ze naar de BSO. Als de school niet op loopafstand ligt, zorgen wij ervoor dat uw kind met een TintelTuin busje op de BSO komt. Bij voorschoolse opvang brengen de ouders de kinderen naar de BSO en de pedagogisch medewerkers zorgen dat de kinderen op tijd in de klas zitten. Dit schooljaar zullen er naast de bredeschool activiteiten op school ook leuke workshops en activiteiten worden georganiseerd door BSO De kluut. 20

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

SCHOOLGIDS REHOBOTHSCHOOL KATWIJK AAN ZEE

SCHOOLGIDS REHOBOTHSCHOOL KATWIJK AAN ZEE 2014 2015 SCHOOLGIDS REHOBOTHSCHOOL KATWIJK AAN ZEE Schoolgids Rehobothschool 2014/2015 - Hervormde basisschool Rehoboth Poolster 4 2221 NT Katwijk (ZH). Telefoon: 071-4081019 Email: directie@rehobothschool-katwijk.nl

Nadere informatie

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1.

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1. SCHOOLGIDS RK Basisschool Bernardus 2013 2014 Hoflaan 6 7597 LS Saasveld Tel. 074 3494327 Fax. 074 3494697 E-mail dir.bernardus@konot.nl www.bernardussv.nl 2014-2015 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor het individuele kind Van harte welkom op de site van www.cbsjuliana.nl Inhoudsopgave 1. WOORD VOORAF... 3 2. DE SCHOOLSITUATIE... 4 2.1.

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 September 2014 1 Voorwoord Voor u ligt de schoolgids van de openbare basisschool 2 e Dalton. De schoolgids is bedoeld voor alle ouders maar vooral voor nieuwe ouders is deze gids,

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Schoolgids 2014-2015 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school 4 1.1 De naam

Nadere informatie

SCHOOLGIDS OTTO CLANTSKOALLE BOKSUM

SCHOOLGIDS OTTO CLANTSKOALLE BOKSUM SCHOOLGIDS OTTO CLANTSKOALLE BOKSUM 0 Otto Clantskoalle Boksum Inhoudsopgave 1. Een woord vooraf 2 2. De school 3 - Richting - Schoolgrootte - Het bestuur - Waar de school voor staat, onze visie - Uitgangspunten

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave Een woord vooraf 2 1 De school 3 2 Waar de school voor staat 4 3 De organisatie van het onderwijs 5 4 De zorg voor de kinderen 10 5 Kwaliteitszorg

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave 1. De school 2 1.1 Naam 2 1.2 Woord vooraf 2 1.3 Grondslag en doelstelling van de vereniging 2 1.4 Identiteit 3 1.5 Directie 3 1.6 Situering van de school 5 1.7 Schoolgrootte

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte. Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte.

SCHOOLGIDS. Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte. Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte. SCHOOLGIDS Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte.nl 2013-2014 2013-2014 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*,

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*, Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers*, Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Cirkel in Haarlem. In deze gids wordt beschreven waar basisschool De Cirkel voor staat. Verder kunt u lezen wat

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4. Een fijne school waar onderwijs op 1 staat!

SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4. Een fijne school waar onderwijs op 1 staat! Een fijne school waar onderwijs op 1 staat! SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4 Basisschool.Willibrordus Kerkweg 1 Tel. 0742780314 E-mail:dir.willibrordus@konot.nl www.willibrordusdn.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

Basisschool Franciscus Lyceumstraat 2b 7572CP Oldenzaal. Tel. 0541 533561 E-mail dir.francuscus@konot.nl www.franciscusschool.nl

Basisschool Franciscus Lyceumstraat 2b 7572CP Oldenzaal. Tel. 0541 533561 E-mail dir.francuscus@konot.nl www.franciscusschool.nl Basisschool Franciscus Lyceumstraat 2b 7572CP Oldenzaal 2 0 1 4 2 0 1 5 Tel. 0541 533561 E-mail dir.francuscus@konot.nl www.franciscusschool.nl Inhoud Schoolgids Inleiding...3 1. Wie zijn wij?...4 1.1

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander. Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Alexander... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Schoolgids basisschool De JazzSingel

Schoolgids basisschool De JazzSingel Schoolgids basisschool De JazzSingel Schoolgids basisschool De JazzSingel schooljaar 2015-2016 Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 4 1. Ons onderwijs... 5 1.1 De school... 5 1.2

Nadere informatie