Rapportage 0612GPR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage 0612GPR3093 12-07-2012"

Transcriptie

1 Rapportage Projectnummer: Datum: 0612GPR Betreft: Deelonderzoek probleemanalyse van een historisch vooronderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van Conventionele Explosieven ter plaatse van de voorboezem van de polder Nootdorp ter hoogte van de A13 te Delft Opdrachtgever: RPS advies- en ingenieursbureau bv T.a.v. de heer P. Broers Postbus 75, 4140 AB Leerdam. Prins Mauritsstraat 17, 4141 JC Leerdam Tel: Website: Adviseur: T&A Survey Vestiging: Amsterdam infopta-survey.nl Tel: Voor a Jorick Speci deskundige Miciyei van üers Afdelingsmanager T&A Survey BV Dynamostraat BK Amsterdam - T: F: Bedrijvenpark Twente KL Almelo - T:

2 Inhoudsopgave Lijst van bijlagen 3 1 Het onderzoek Achtergrond Projectdoel 4 2 Het onderzoeksgebied Gegevens onderzoekslocatie Informatie van opdrachtgever 5 3 Fase 1: Inventarisatie van het bronnenmateriaal Relevante gebeurtenissen rapport Saricon Aanvullend onderzoek 6 4 Fase 2: analyse bronnenmateriaal Conclusie van inventarisatiefase Advies 12 5 T&A en kwaliteit 13 T&A Survey Pagina 2 van 28

3 Lijst van bijlagen Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Bijlage 6 Bijlage 7 Bijlage 8 Bijlage 9 Overzichtskaart onderzoeksgebied en (on)verdachte gebied Literatuurlijst en archiefoverzicht Diverse archiefstukken Overzichtskaart probleeminventarisatie Algemene evaluatie van de risico's van explosieven Wetgeving en subsidiemogelijkheden voor explosievenonderzoek Procedure risicoanalyse WSCS-OCE richtlijnen horizontale afbakening verdacht gebied Distributielijst T&A Survey Pagina 3 van 28

4 1 Het onderzoek RPS gevestigd te Leerdam ("opdrachtgever") heeft T&A Survey ("T&A") op 28 juni 2012 schriftelijk opdracht verleend voor het uitvoeren van een probleemanalyse naar de aanwezigheid van conventionele explosieven (verder "explosieven") ter plaatse van de voorboezem van de polder Nootdorp ter hoogte van de A13 te Delft. 1.1 Achtergrond Opdrachtgever wenst voor het gebied voorboezem van de polder Nootdorp ter hoogte van de A13 te Delft het uitvoeren van een probleemanalyse. Basis voor de probleemanalyse vormt de door Saricon uitgevoerde Probleeminventarisatie Conventionele Explosieven Delft Nootdorp polder met kenmerk VO-Ol d.d in het kader van de ontwikkeling van dit gebied. De conclusie van de probleeminventarisatie luidt: "Er is sprake van een verhoogde kans dat explosieven in het onderzoeksgebied zijn achtergebleven. Er zijn verdedigingswerken in het onderzoeksgebied geweest en er hebben gevechten plaatsgevonden. Het voorgenoemde geeft aanleiding tot een vervolgonderzoek in de vorm van een probleemanalyse." Het mogelijk voorkomen van explosieven in de ondergrond houdt over het algemeen in Nederland verband met oorlogshandelingen gedurende de Tweede Wereldoorlog ("WOU"). Voorbeelden hiervan zijn bombardementen (zowel geallieerde als Duitse), gevechten (meidagen 1940, bevrijding ), verdedigingswerken (mijnenvelden) en dumpingen (verborgen voor vijand, achterlaten van munitie bij overgave of terugtrekking). Aangezien eventueel aanwezige niet gesprongen explosieven een risico vormen voor de uit te voeren werkzaamheden, is het van belang dat de kans op het aantreffen van explosieven in het onderzoeksgebied onderzocht wordt. 1.2 Projectdoel Doel van het historisch vooronderzoek is het vaststellen van de risico's van de aanwezigheid van explosieven in de bodem van het onderzoeksgebied op basis van verzameld en geanalyseerd (historisch) feitenmateriaal. Een volledig vooronderzoek bestaat overeenkomstig het Werkveldspecifiek certificatieschema voor het systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-OCE) uit twee fasen: 1. Inventarisatie van bronnenmateriaal (hoofdstuk 3) 2. Analyseren van bronnenmateriaal (hoofdstuk 4) De inventarisatie van het bronnenmateriaal betreft het verzamelen van historisch feitenmateriaal. Voordat de inventarisatie van start kan gaan, dient het onderzoeksgebied eerst duidelijk omschreven te zijn. De analyse betreft het analyseren van het aangetroffen feitenmateriaal. Op basis van de analyse kan worden vastgesteld of het onderzoeksgebied onverdacht of (deels) verdacht is. Als het gebied (deels) verdacht is, zullen soort, aantal en de verschijningsvorm van mogelijke explosieven worden vastgesteld. Daarnaast wordt het verdachte gebied horizontaal en verticaal afgebakend. Na de inventarisatie en analyse van het bronnenmateriaal wordt het opsporingsgebied afgebakend, vindt er een risicoanalyse plaats en wordt er een aanbeveling gedaan met betrekking tot de geplande werkzaamheden (hoofdstuk 5). In deze rapportage worden de resultaten van de probleemanalyse behandeld. T&A Survey Pagina 4 van 28

5 Het onderzoeksgebied 2.1 Gegevens onderzoekslocatie Geografische ligging en grootte De onderzoeksgebieden betreffen de volgende locaties (zie bijlage 1 voor een overzichtskaart): Locatie: De voorboezem van de polder Nootdorp ter hooqte van de A13 te Delft Geplande werkzaamheden Grondroerende werkzaamheden Bodemopbouw De bodem bestaat van 0.0 m-mv tot de maximaal geboorde diepte van 3.0 m-mv afwisselend uit laagjes matig fijn zand, (zandige) klei en slib Informatie van opdrachtgever Opdrachtgever heeft onderstaande informatie geleverd aan T&A. Kaartmateriaal Opdrachtgever heeft T&A een digitale topografische kaart met RD-coördinaten (AutoCAD dwg of dxf formaat) ter beschikking gesteld. Hierop staat het onderzoeksgebied aangegeven. Aanwezige informatie over de bodemgesteldheid Opdrachtgever had informatie beschikbaar over de bodemopbouw in het onderzoeksgebied. In paragraaf 2.1 is deze informatie verwerkt. Naoorlogse werkzaamheden Opdrachtgever heeft geen informatie binnen het onderzoeksgebied. beschikbaar over naoorlogse werkzaamheden 1 Verkennend en nader bodemonderzoek Achterzijde Klaveringweg 57 in Delft, met kenmerk NC /002 d.d T&A Survey Pagina 5 van 28

6 Fase 1: Inventarisatie van het bronnenmateriaal 3.1 Relevante gebeurtenissen rapport Saricon Op basis de door Saricon uitgevoerde Probleeminventarisatie Conventionele Explosieven Delft Nootdorp polder, met kenmerk VO-Ol d.d , zijn de mogelijk relevante oorlogshandelingen als volgt: Nr. Datum Gebeurtenis Bron 1 10 mei 1940 Tijdens de aanval op vliegveld Ypenburg op 10 mei 1940 is de Literatuur Rijksweg A13 gebruikt als landingsbaan door Duitse vliegtuigen, stond er nabij de onderzoekslocatie een batterij luchtdoelmitrailleurs en zijn er o.a. bij de Brasserkade gevechten geleverd tussen Duitse parachutisten en Nederlandse verdedigers 2 22 juli 1942 Op 22 juli 1942 werd er een brandbom op de Rijksweg te Delft Archiefmateriaal gevonden 3 20 februari 1944 In een weiland aan de Brasserkade, achter het Sint Literatuur en Jorisgasthuis, kwam een Duitse bommenwerper brandend neer archiefmateriaal 4 April 1944 Op de Rijksweg bij de Tweemolentjeskade zijn NIMH pantserafweergeschut, mitrailleuropstellingen en munitieopbergplaatsen opgericht. Ten oosten is een prikkeldraadversperring aangelegd 5 Januari 1945 De versperring op de Rijksweg bij de Tweemolentjeskade NIMH bestaat uit twee neerklapbare betonblokken. De mitrailleurstellingen bevinden zicht in de muur 6 20 maart 1945 Een bom slaat in op het viaduct Brasserkade Archiefmateriaal en collectie WOU Saricon Tevens zijn de volgende feiten geconstateerd: Er zijn geen naoorlogse munitievondsten binnen of in de directe omgeving van het onderzoeksgebied gemeld. De enige relevante vondst is gemeld op circa 650 meter van het onderzoeksgebied. Deze vondst is te ver van het onderzoeksgebied verwijderd om in de verdere analyse meegenomen te worden; Er hebben binnen het onderzoeksgebied geen mijnenvelden gelegen; Op de luchtfoto's zijn twee wegversperringen te zien, waarvan er één is gelegen binnen het onderzoeksgebied. Op de foto zijn de mitrailleuropstellingen, munitiebergplaatsen en prikkeldraadversperring niet zichtbaar. 3.2 Aanvullend onderzoek Literatuur Op 10 mei 1940 om 4.45 uur landden de Duitse parachutisten aan drie zijden van het vliegveld Ypenburg (zie afbeelding 1). Twee uur later was het vliegveld in Duitse handen. Tevens blijkt dat er Duitse toestellen noodlandingen maakten op de autoweg in de richting van Rotterdam. In de avond van 10 mei hadden de Nederlandse troepen delen van het vliegveld heroverd en waren de Duitse troepen op verschillende plekken uiteen geslagen. Aan de noord-, zuid- en zuidwestelijke zijde hadden de Duitse troepen verdedigende posities opgezet. De Nederlandse troepen hadden hierom heen, langs de Vliet tot bij Delft, een afweerscherm opgebouwd (zie afbeelding 2). Op deze 10 e mei was er een groep van circa 200 Duitse parachutisten, welke zich hadden verdedigd ergens op de autoweg nabij Delft, waarschijnlijk aan de zuidzijde van Delft. De bevelhebber van de Duitse Luftfiotte, Kesselring, zag in dat de operaties in wezen mislukt T&A Survey Pagina 6 van 28

7 ii 2 waren en gaf het bevel "aufden Platz südlich Delft zurückzuziehen". Op 12 mei reden drie Nederlandse pantserwagens ongehinderd over de autoweg bij Delft. Er lagen op en bij de weg enkele wrakken van Duitse transporttoestellen, deze waren allen leeg en verlaten. Er werd besloten een aanval in de richting van Overschie uit te voeren. Deze werd op circa 3 to 4 kilometer ten noorden van Overschie afgeslagen door de Duitse troepen (zie afbeelding 3). 3 Op 13 mei 1940 waren de Duitse troepen teruggeslagen tot aan Overschie en was er door de Nederlandse verdedigers een pantserafweerfront om het Westland, waaronder Delft, gevormd (zie afbeelding 4). Deze situatie bleef gehandhaafd tot de Nederlandse capitulatie. Bovenstaand beeld wordt bevestigd door gegevens uit het boek Mei De strijd op Nederlands grondgebied van H. Amersfoort en P. Kamphuis (zie afbeelding 5). Archief gemeente Delft Uit archiefmateriaal van de gemeente Delft (zie bijlage 3b) blijkt het volgende: De Duitse bommenwerper welke, op 20 februari 1944, neerkwam achter het Sint Jorisgasthuis blijkt een noodlanding te hebben gemaakt na een motorstoring. De bemanning heeft de bommenlast boven zee uitgeworpen en kon zelf, na een geslaagde noodlanding, uit het toestel komen. Door de motorstoring was het vliegtuig in brand geraakt. 4 Op 20 maart 1945 werden de Duitse bunkers, gelegen nabij het viaduct aan de Brasserkade te Delft, aangevallen. Hierbij werden door drie vliegtuigen vijf bommen afgeworpen, waarvan er vier in de gemeente Rijswijk en één in de gemeente Delft terecht kwamen. Laatstgenoemde bom sloeg een gat in het wegdek van het viaduct aan de Brasserkade. 5 Buitenlandse archieven In het buitenland zijn diverse archieven met uitgebreide informatie over WOU. Deze bevatten archiefstukken, boeken en foto's van oorlogshandelingen gemaakt of buitgemaakt door de eigen troepen. Aangezien eenheden van diverse nationaliteiten op Nederlands grondgebied hebben gevochten, bevatten deze archieven vaak informatie over het voorkomen van explosieven in Nederland. The National Archives te Londen The National Archives te Londen is het officiële archief van Groot-Brittannië, met informatie over de Britse geschiedenis tot meer dan jaar geleden. Hier zijn ondermeer Flight Reports te vinden met gedetailleerde informatie over luchtaanvallen van de RAF tijdens WOU. De Operational Records van de 2nd Tactical Air Force (Air 37) zijn gecontroleerd op aanvallen op of nabij het onderzoeksgebied. Er zijn hierin geen relevante meldingen gevonden L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden, 180 L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden, 275 Gemeentesecretarie Delft , toegang 653, inv. nr Gemeentesecretarie Delft , toegang 653, inv. nr T&A Survey Pagina 7 van 28

8 Afbeeldingen YPF.NBUSC. III. Dc Duitse luchllmijmg op Ypenburg Duitse parachutisten landden om 4 uur 45 aan drie kanten van het vliegveld. Op hel veld begonnen om 5 uur 24 ]udkci%-$z-toestel!en te landen. Om 6 uur 43 WU vrijwel het gehele vliegveld in Duitse handen. Zwarte pijlen: voornaamste vluchtrichting der Nederlandse troepen. Afbeelding 1 - Ochtend van 10 mei 1940 VII. De situatie bjj Ypenburg op de avond van 10 mei In rood: de posities die de Duitsers verdedigen, gedeeltelijk van boerderijen uit. Het vliegveld hebben zij vooral door het vuur van de batterij veldgesthut die bij de spoorbaan Den Maag-Delft opgesteld stond, grotendeels moeten ontruimen. Nederlandse troepen (aangeduid met vetgedrukte N's) hebben langs de Vliet tot bij Delft een afweerscherm opgebouwd. Afbeelding 2 - Avond van 10 mei 1940 HET WESTLAND NIEUWE MAATREGELEN VI. De situatie lussen Den Haag en Rolterdam op tt en 12 mei De groep-von Sponeck verliet Ockenburg op 11 mei om 22 uur, leverde in de nacht van it op 12 mei liet gevecht in Wateringen, verbleef op 12 mei het grootste gedeelte van de dag in 't Woudt en bereikte via Schipluiden op 1} mei Overschie. Daar bevond zich toen al un deel van de Duitse luchtlandingstroepen die zich op 10 mei dicht bij Delfl op de autoweg verdedigd hadden. Enkele aanvallen door Nederlandse troepen van Dclfl uit zijn aangegeven. Tal van andere, kleinere aanvallen op de Duitsers werden uitgevoerd die niet op de kaart zijn aangegeven, evenmin als de posities der Nederlandse troepen op 11 en 12 mei. Vermoedelijk wisten ook enkele Duitsers, die zich op 10 mei in hel Staalduinse bos bij Hoek van Holland verschanst hadden, samen mei geïsoleerde luchtlandingstroepen uil fret Weslland Overschie le hereiken. V. Het pantserafweerfront in Zuid-Holland In rood: posities der Duitsers op 13 en 14 mei. Afbeelding 3 - Situatie 11 en 12 mei 1940 Afbeelding 4 - Situatie 13 en 14 mei 1940 T&A Survey Pagina 8 van 28

9 Ct&&t f ^i'pbrlaeiv/agen M-36, LH i (b) i'c} ip'! milrail lou r. ic) zware mitramimf ik 'j luchtlandingfin hüllschinrjxgei.'regitvenr I wrplaalsinqsroute Sponeck nm Over&rhie Mh&i Dultsa (up)stcllmg Pa'eis Koningir l^alle Duitse eenheden (5) fcr crglebeórim ^ Kustbaltórlj gepiande Hankoms:datiirii route naar: (5) Radiozendflr Afbeelding 5 - Situatie 10 t/m 12 mei 1940 T&A Survey Pagina 9 van 28

10 4 Fase 2: analyse bronnenmateriaal In deze fase wordt het historisch feitenmateriaal afkomstig van de inventarisatiefase gedetailleerd geanalyseerd. Op basis hiervan wordt vastgesteld of er sprake is van de vermoedelijke aanwezigheid van explosieven. Als er geen feiten zijn aangetroffen die op de vermoedelijke aanwezigheid van explosieven wijzen, wordt de conclusie onverdacht getrokken. Als er sprake is van de vermoedelijke aanwezigheid van explosieven, wordt de conclusie (deels) verdacht getrokken. In dit geval wordt aangeraden om een uitgebreide analyse uit te laten voeren. 4.1 Conclusie van inventarisatiefase De aangetroffen feiten zijn weergegeven in bijlagen. Op basis van de inventarisatie van het historisch feitenmateriaal van het onderzoeksgebied en de omgeving worden de volgende conclusies getrokken: Analyse literatuuronderzoek 1. Er hebben nabij het onderzoeksgebied grondgevechten plaatsgevonden bij de Duitse inval van mei Deze gevechten hebben zich voornamelijk geconcentreerd rond het vliegveld Ypenburg en ten zuiden van Delft. Er zijn meldingen dat er zich Duitse troepen op de autoweg van Delft naar Rotterdam hebben verdedigd, onbekend is of dit binnen het onderzoeksgebied is geweest; 2. Er heeft een batterij luchtdoelmitrailleurs gestaan nabij het onderzoeksgebied. Er zijn geen aanwijzingen dat er luchtdoelgranaten, dan wel neergeschoten vliegtuigen binnen het onderzoeksgebied terecht zijn gekomen en is hierdoor niet relevant met betrekking tot het onderzoeksgebied; 3. Op 22 juli 1942 werd een brandbom op de Rijksweg te Delft aangetroffen. Onbekend is wat de locatie van deze brandbom is geweest, hierdoor is dit feit niet relevant met betrekking tot het onderzoeksgebied. 4. Op 20 februari 1944 kwam een Duitse bommenwerper brandend neer aan een weiland aan de Brasserkade, achter het Sint Jorisgasthuis. Analyse gemeentearchief 5. Uit stukken uit het gemeentearchief van Delft blijkt dat bovengenoemde bommenwerper een technisch mankement had, waardoor het vliegtuig in brand vloog. De bemanning wierp hierdoor hun bommenlast boven zee af en maakte een geslaagde noodlanding op het weiland aan de Brasserkade en is hierdoor niet relevant met betrekking tot het onderzoeksgebied; 6. Het bombardement van 20 maart 1945 was gericht op enkele Duitse bunkers nabij het viaduct aan de Brasserkade. Hierbij sloeg een bom in op het viaduct en kwamen er vier andere terecht in de gemeente Rijswijk. Het viaduct ligt op circa 650 meter van het onderzoeksgebied en is hierdoor niet relevant met betrekking tot het onderzoeksgebied; Analyse NIMH 7. Uit stukken van het NIMH blijkt dat er een wegversperring heeft gestaan op de Rijksweg bij Delft, deels binnen het onderzoeksgebied. Deze wegversperring zou bestaan uit twee neerklapbare betonblokken. Tevens zouden er in 1944 enkele mitrailleursnesten en pantserafweergeschut hebben gestaan; Analyse National Archives te Londen 8. In de Flight reports is geen feitenmateriaal aangetroffen dat duidt op de mogelijke aanwezigheid van explosieven binnen de onderzoeksgebieden; T&A Survey Pagina 10 van 28

11 Analyse van de Interpretatie van de luchtfoto's van Op de luchtfoto's van het gebied zijn op de Rijksweg de beide neerklapbare beton blokken zichtbaar. Er zijn geen sporen van de mitrailleursnesten of pantserafweergeschut zichtbaar. Daarnaast hebben de stellingen op de Rijksweg gestaan, hiervan mag worden uitgegaan dat deze zijn geruimd indien ze nog aanwezig waren. Er zijn geen meldingen van dumpingen, waardoor de (mogelijke) stellingen niet relevant zijn met betrekking tot het onderzoeksgebied; Analyse van de vergelijking van de luchtfoto's met de huidige situatie 10. De bestudeerde luchtfoto's wijzen in vergelijking met de huidige satellietbeelden niet op grootschalige veranderingen binnen het gebied, slechts het stoomgemaal is gemoderniseerd en enigszins uitgebreid; Analyse MMOD-archief 11. In het archief van de MMOD zijn geen stukken aangetroffen met betrekking tot de onderzoeksgebieden; Analyse archief van de EODD 12. Er is door de EODD één explosief geruimd op circa 650 meter van het onderzoeksgebied, is hierdoor niet relevant met betrekking tot het onderzoeksgebied; 13. Er hebben geen mijnenvelden gelegen in het onderzoeksgebied. De inventarisatie heeft geen feiten opgeleverd die de aanwezigheid van explosieven doet vermoeden. Het onderzoeksgebied is daarmee onverdacht gebied. Grondroerende werkzaamheden binnen het onderzoeksgebied kunnen op reguliere wijze worden uitgevoerd. De volgende feiten zijn niet meegenomen in een uitgebreide analyse, omdat er niet voldoende feiten zijn die de aanwezigheid van explosieven doen vermoeden: Stellingen Uit documenten uit het NIMH kan opgemaakt worden dat er in 1944 mitrailleursnesten en pantserafweergeschut binnen het onderzoeksgebied hebben gestaan. Er is echter geen feitenmateriaal aangetroffen dat deze stellingen in gebruik zijn geweest en dat er explosieven zijn gedumpt en/of achtergelaten. Op luchtfoto's van 1945 zijn, op de wegversperringen na, de bedoelde mitrailleursnesten en het pantserafweergeschut niet waar te nemen en zijn er geen andere bronnen welke de stellingen bevestigen. Bovendien hebben de stellingen op de Rijksweg gestaan, hiervan mag worden uitgegaan dat deze zijn geruimd indien ze nog aanwezig waren. Er zijn geen meldingen van dumpingen, waardoor de (mogelijke) stellingen niet relevant zijn met betrekking tot het onderzoeksgebied. Grondgevechten Er hebben nabij het onderzoeksgebied grondgevechten plaatsgevonden bij de Duitse inval van mei Deze gevechten hebben zich voornamelijk geconcentreerd rond het vliegveld Ypenburg en ten zuiden van Delft. Er zijn meldingen dat er zich Duitse troepen op de autoweg van Delft naar Rotterdam hebben verdedigd, er zijn geen aanwijzingen dat dit binnen het onderzoeksgebied is geweest. T&A Survey Pagina 11 van 28

12 4.2 Advies Er zijn geen concrete aanwijzingen voor de aanwezigheid van explosieven binnen de onverdachte gebieden gevonden, maar het feitelijk bronnenmateriaal wijst op activiteit in de buurt van het onderzoeksgebied die de mogelijkheid van de aanwezigheid van explosieven binnen onderzoeksgebied niet uitsluit. Er hebben zich in mei 1940 namelijk gevechten afgespeeld in de omgeving van het onderzoeksgebied. Er wordt voor het onderzoeksgebied geadviseerd een werkprotocol op te stellen. Werkprotocol Een algemeen advies is de reguliere werkzaamheden uit te voeren onder een werkprotocol "onverwacht aantreffen conventionele explosieven". Een dergelijk werkprotocol wordt gehanteerd indien er geen wezenlijk verhoogd risico aanwezig is aangezien de werkzaamheden worden uitgevoerd in onverdacht gebied. Ter plaatse is een achtergrond risico aanwezig. In het werkprotocol wordt beschreven hoe men dient te handelen bij het spontaan aantreffen van een explosief. Tevens zal een toolbox voor de aannemer worden verzorgd. Dit verhoogt de veiligheid op de werkplek en voorkomt mogelijk stagnatie tijdens de werkzaamheden en verkleind daarmee financiële risico's. Noot: bovenstaand advies is gebaseerd op de reeds bekende feiten uit het rapport Probleeminventarisatie Conventionele Explosieven Delft Nootdorp polder met kenmerk VO-Ol d.d , uitgevoerd door Saricon. T&A heeft op basis hiervan, aangevuld met informatie beschikbaar binnen T&A, dit advies afgegeven. Tevens is door T&A gecheckt of het rapport voldeed aan de toenmalige geldende BRL-OCE. Eén van de richtlijnen in de BRL-OCE is dat voor gebieden waar aanwijzingen zijn dat er in mei 1940 grondgevechten hebben plaatsgevonden, de collectie 409 Gevechtsverslagen en - rapporten mei 1940 van het NIMH geraadpleegd dient te worden. Deze richtlijn is in het rapport van Saricon niet nagevolgd. Hoewel niet te verwachten, bestaat de mogelijkheid dat nieuwe gegevens de conclusie veranderen. Het advies luidt in deze om zekerheidshalve de bedoelde collectie te raadplegen om eventuele risico's uit te kunnen sluiten. T&A Survey Pagina 12 van 28

13 5 T&A en kwaliteit Het historisch vooronderzoek behandeld in deze rapportage is op zorgvuldige wijze uitgevoerd volgens algemeen gebruikelijke inzichten en methoden. Door een ISO-9001, VCA** en WSCS-OCE gecertificeerd kwaliteitssysteem waarborgt T&A de kwaliteit en veiligheid van haar diensten. T&A streeft naar een zo groot mogelijke representativiteit van het onderzoek. Een probleeminventarisatie is echter gebaseerd op een (relatief) beperkt archiefonderzoek. Zodoende blijft het mogelijk dat relevante informatie niet wordt achterhaald. T&A is niet aansprakelijk voor de schade die mogelijk voortvloeit uit het gebruik van haar onderzoeksresultaten T&A Survey Pagina 13 van 28

14 Bijlage 1 Overzichtskaart onderzoeksgebied en (on)verdachte gebied T&A Survey Pagina 14 van 28

15 p 40 Legenda Onderzoeksgebied Status Onverdacht o E Meters 1:2500 IRA ZJÜRVEY Bijlage: : T&A Survey BV Telefoon: Dynamostraat 48 Fax: Postbus NR Amsterdam Internet: Project: Probleemanalyse Nootdorp 1. Overzichtkaart onderzoeksgebied en (on)verdachte gebieden Opdrachtgever: RPS Formaat: Schaal: 1:2500 Projectnummer: Tekenaar: B. Zwemmer Datum: A3 0612GPR

16 Bijlage 2 Literatuur Amersfoort, H. e.a., Grimm, P. (red.). Jong, L. de Klep, C. (red.), Kortas Altes, A., Middelbrook, M., Wilson, S., Zwanenburg, G.J., Literatuurlijst en Archiefoverzicht Mei 1940, de strijd op Nederlands grondgebied (Den Haag 2005) Vliegvelden in oorlogstijd (Amsterdam 2009) Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog - Deel 3 - Mei '40 (Den Haag 1970) De bevrijding van Nederland , oorlog op de flank (Den Haag 1995) Luchtgevaar, luchtaanvallen op Nederland (Amsterdam 1984) The Bomber Command War Diaries, An operational reference book (2000) Aircraft of World War II (Buckingham 1998) En nooit was het stil... Kroniek van een luchtoorlog (z.p., z.j.) delen I en II Internet - World War II allied aircraft crashes in the Netherlands - Gemeentegrenzen - Kaarten en luchtfoto's www. watwa swaa r. n I - Bibliotheek en Archiefinstellingen T&A archief Koninklijke Bibliotheek te Den Haag (KB) Gemeentearchief Delft: Stukken betreffende de luchtbeschermingsdienst Stukken betreffende aangetroffen/geruimde CE Stukken betreffende oorlogsschaderapporten Stukken betreffende relevante naoorlogse ontwikkelingen Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) Collectie 409 Collectie 575 Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) Archief van de EODD te Culemborg Centraal Archieven Depot Ministerie van Defensie Speciale Collectie van de Bibliotheek van de Universiteit Wageningen Speciale Collectie van de Bibliotheek van de Universiteit Wageningen Luchtfotocollectie Topografische Dienst te Zwolle The National Archives te Londen Geraadpleegd Ja Ja Ja Nee, volgens de BRL-OCE dient collectie 409 geraadpleegd te worden indien er in mei 1940 gevechten in of nabij de onderzoekslocatie hebben plaatsgevonden Ja Nee Ja Ja Ja Nee, is niet geraadpleegd Ja Ja T&A Survey Pagina 15 van 28

17 Bijlage 3 Diverse archiefstukken Proces-verbaal met betrekking tot de neergekomen Duitse bommenwerper op 20 februari 1944 (toegang 653, inv. nr. 3814) T&A Survey Pagina 16 van 28

18 19^5. IN TIVEHVOUD. POtlTIl DKLFT. Br. >» 1 Op Dintdaa 2i- rt Ibi&t oiutr««ka ui»» bltck uij, J^li.iiJLii OKiliT A A ^ J SS» Ü^l flhltltl d«r tltlmmli tt Dalft, MJ afnaiigliau tan dan a. -or van rèiitia, C jr ; scom^andant, tavana Hoofd van dan Luahtbaaaharoiotsdianit ta Dalft, dat bij aan aanval van 5 t iiai bonkars van da Dultacha Vaarnacht, galagan MbiJ hat viaduct aan 4«araiaorskada to Dalft, 'j onnaan»a»an gavaliac an aal k in öa iranaanta Rij«nijk (ZH) an 1 in da gaaaanta Dalit. woor da boa, dia in da gaaaanta Dalft vial, «ard aan jiavaooa, gana^ud, gaboran tt H kj(-ö#av«nhag 27 Awguat^l^iy.^ aar kaan, aonanda Vlapii*a4»«*t ta Dflft, deodtlijk gatroffaa. Snkala da^r in M o^aving staanda aooingan, galagan in da gaaaanta Eljaaijk haidaaa Wil glaaachada bak«a, taraiil in hit aigdik van badoald' viaduct aan bontrachtar aanaisig «ai. lat alachtoffar aard gaborgin an btdoald aandik «trd htrstald. aarvan op afgala^a aatabalofta la j. -amaakt an ;ata«kand dit pr oaa i-var baal, hataalk lï -loot taj^ft op 21 tart I9i CT^afjaa. achoor. Proces-verbaal met betrekking tot de neergekomen bommen nabij het viaduct Brasserkade op 20 maart 1945 (toegang 653, inv. nr. 3814) T&A Survey Pagina 17 van 28

19 Bijlage 4 Overzichtskaart probleeminventarisatie j/^^j GBKN Prikkeldraad Wegversperring Stelling Munitieopslag Onderzoeksgebied Kaart probleeminventarisatie afkomstig uit rapport Probleeminventarisatie Conventionele Explosieven Delft Nootdorp polder met kenmerk VO-Ol d.d T&A Survey Pagina 18 van 28

20 Bijlage 5 Algemene evaluatie van de risico's van explosieven Gevolgen detonatie (explosie) Explosieven bevinden zich vanaf WOU onder slechte condities in de bodem. Bij het aantreffen van explosieven moet daarom rekening worden gehouden met een ongecontroleerde detonatie. Oorzaken van een ongecontroleerde detonatie kunnen zijn onder andere ongelukken bij handelingen aan munitie, brand en grondberoerende werkzaamheden. De kans op een ongecontroleerde detonatie is klein, maar de gevolgen zijn aanzienlijk. Het is daarom noodzakelijk om na te gaan welke gebeurtenissen elkaar zouden kunnen opvolgen en met welke effecten. Een ongecontroleerde detonatie kan leiden tot ernstig letsel en schade aan materieel en/of levende have binnen de invloedssfeer van een detonatie. Afhankelijk van de plaats van detonatie kan het schadebeeld in ernst variëren; een detonatie op het land heeft andere gevolgen dan een detonatie in (diep)water. Tijdens een detonatie komt in een zeer korte tijd een grote hoeveelheid energie vrij in de vorm van druk, schokgolf, temperatuur en eventueel scherfwerking. Tijdens het bepalen van de veiligheids- en beschermende maatregelen moet hiermee rekening worden gehouden. Druk Afhankelijk van de soort springstof kan in de directe omgeving van het detonatiepunt een druk ontstaan van tot bar. Tegen deze detonatiedruk is geen enkel materiaal bestand. Een druk van vier bar kan al ernstig letsel toebrengen aan het menselijk lichaam met zelfs de dood tot gevolg. Schokgolf Tijdens een detonatie ontstaat een schokgolf. De kracht van de schokgolf is afhankelijk van de detonatiesnelheid van de springstof. De detonatiesnelheid die ontstaat, varieert van circa 3000 tot 9000 m/sec. Afhankelijk van het medium waardoor de schokgolf zich voortplant kan de schokgolf schade veroorzaken aan machines, constructies en vaartuigen. Het is een gegeven dat een schokgolf zich in water verder voortplant dan in de lucht. De schade die ontstaat door de schokgolf kan daarom onder water groter zijn dan in de lucht. Temperatuur In de directe omgeving van het detonatiepunt komen zeer hoge temperaturen vrij. Afhankelijk van de plaats van de detonatie kunnen deze temperaturen brand veroorzaken. Onder water zijn de effecten van de bij een detonatie vrijkomende hoge temperaturen nihil. Scherfwerking Het bekendste gevaar dat ontstaat bij een detonatie is scherfwerking. Afhankelijk van het materiaal waarin de springstof verpakt is (het lichaam van het explosief) en de plaats van de detonatie kan scherfwerking ontstaan. De scherven die ontstaan krijgen als gevolg van de ontstane druk en temperatuur een zeer hoge snelheid, die bij aanvang circa 1500 meter per seconde bedraagt. Afhankelijk van de toestand en het soort explosieve stof zal de grootte van de scherven variëren. T&A Survey Pagina 19 van 28

21 Afhankelijk van het gewicht van de scherven en het medium waardoor deze zich voortbewegen kan de afstand die zij afleggen sterk variëren. Naast directe scherfwerking moet ook rekening worden gehouden met secundaire scherfwerking. Onder secundaire scherfwerking worden materialen verstaan (bijvoorbeeld grind en stenen) die uit de directe omgeving van de detonatie als gevolg van de toenemende druk worden rondgeslingerd. Overige effecten Ook zijn er explosieven gebruikt met (toevoeging van) brandbare stoffen en chemische middelen, die een zeer specifiek gevaar vormen voor hun omgeving. Zo werd bijvoorbeeld fosfor gebruikt in zogenaamde springrookgranaten en -handgranaten. Witte fosfor is een brandbare stof die spontaan tot ontbranding komt bij contact met zuurstof. Witte fosfor gaat branden, verspreidt een giftige rook en kan uiteindelijk een detonatie veroorzaken al in het explosief ook een verspreidingsspringlading aanwezig is. Het komt voor dat explosieven gevuld met witte fosfor spontaan gaan branden wanneer zij tijdens het uitvoeren van graafwerkzaamheden worden blootgelegd. In het algemeen kan voor explosieve stoffen worden gesteld dat ze toxisch zijn. Veiligheidsmaatregelen/risico In gebieden waar mogelijk explosieven aanwezig zijn is maximale bescherming geboden tegen de uitwerking ervan. Deze maatregelen hebben zowel betrekking op handelingsfactoren als uitwerkingsfactoren. De maatregelen kunnen we indelen in twee hoofdgroepen: Veiligheidsmaatregelen: alle maatregelen die worden genomen om te voorkomen dat een explosief ongecontroleerd tot werking komt. Beschermende maatregelen:alle maatregelen die worden genomen om de daadwerkelijke uitwerking van een explosief op personen, levende have en goederen te beperken of te voorkomen. De risico's van een ongecontroleerde detonatie van explosieven bij grond penetrerende werkzaamheden hangen af van de soort explosieven en de diepte/plaats waarop ze kunnen worden aangetroffen. Soort explosieven Voor het beoordelen van de risico's en het bepalen van de juiste veiligheidsmaatregelen is het van belang om te weten welke soorten explosieven verwacht kunnen worden. grootte De vuistregel is dat de grootte van een explosief het effect op de omgeving bepaalt. Hoe groter het explosief, hoe groter het effect op de omgeving. Het effect op de omgeving wordt mede bepaald door de netto inhoud van de explosieve stof. Gevoeligheid De kans dat een explosief ongecontroleerd tot detonatie komt is afhankelijk van de gevoeligheid van een explosief. De gevoeligheid van een explosief wordt bepaald door de gevoeligheid van de in het explosief aanwezige explosieve stof en/of de (wapenings)toestand van de geplaatste ontsteker. Hoe gevoeliger een explosief, hoe eerder een ongecontroleerde detonatie zal plaatsvinden. De gevoeligheid van explosieve stoffen in de vorm van springstoffen neemt veelal toe door veroudering. De gevoeligheid van een ontsteker wordt voornamelijk bepaald door de wapeningstoestand. De wapeningstoestand van een ontsteker wordt bepaald door de krachten die worden uitgeoefend op een ontsteker tijdens het verschieten, werpen, afwerpen of plaatsen van het explosief. Tijdens het zogenaamde wapenen van een ontsteker worden alle explosieve en/of mechanische componenten in één lijn gebracht waardoor het explosief tot werking kan komen. T&A Survey Pagina 20 van 28

Kader Conventionele Explosieven. Datum September 2013 Status Versie 1.0

Kader Conventionele Explosieven. Datum September 2013 Status Versie 1.0 Kader Conventionele Explosieven Datum September 2013 Status Versie 1.0 Kader Conventionele Explosieven (CE) Datum September 2013 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Informatie Telefoon

Nadere informatie

AGENDAPUNT NR: 2010.0.118.481. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 29 november 2010. Pagina 1 van 42

AGENDAPUNT NR: 2010.0.118.481. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 29 november 2010. Pagina 1 van 42 AGENDAPUNT NR: 2010.0.118.481 Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 29 november 2010 Pagina 1 van 42 Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2010.0.118.481 Datum Zaaknummer 2009-04-01454

Nadere informatie

De archeologie van modern oorlogserfgoed

De archeologie van modern oorlogserfgoed Een project uitgevoerd door A.V.A.J. Bosman, E.J. van Ginkel, J.P.F. Verweij en W.B. Waldus De archeologie van modern oorlogserfgoed rapport 3595 De archeologie van modern oorlogserfgoed A.V.A.J. Bosman,

Nadere informatie

VORMVRIJE M.E.R.-BEOORDELINGSNOTITIE 150KV-KABELVERBINDING OTERLEEK - WESTWOUD

VORMVRIJE M.E.R.-BEOORDELINGSNOTITIE 150KV-KABELVERBINDING OTERLEEK - WESTWOUD VORMVRIJE M.E.R.-BEOORDELINGSNOTITIE 150KV-KABELVERBINDING OTERLEEK - WESTWOUD TENNET TSO BV 19 september 2014 077958069:C - Definitief C05058.000052.0100 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.1.1

Nadere informatie

interim-rapport commissie ad hoc inzake Marbon Europe n.v.

interim-rapport commissie ad hoc inzake Marbon Europe n.v. interim-rapport commissie ad hoc inzake Marbon Europe n.v. gemeenteblad 1972 - bijlage L Waartoe besloot de raad in 1976? 11 augustus no. 733 De Commissie ad hoc inzake Marbon Chemicals N.V. werd opgeheven.

Nadere informatie

Benchmark op risicomanagement

Benchmark op risicomanagement Dura Vermeer Beton- en Waterbouw Benchmark op risicomanagement Colofon Opdrachtgever Dura Vermeer Dura Vermeer Beton- en Waterbouw J.C.P. (Joost) van Bezooijen Schoenaker 8 6640 AB, Beuningen M: 06 51

Nadere informatie

Onderzoek asbestvondst Kanaleneiland

Onderzoek asbestvondst Kanaleneiland Onderzoek asbestvondst Kanaleneiland De Commissie Onderzoek asbestvondst Kanaleneiland Mr. G.J. Jansen Mr. Dr. H.K. Fernandes Mendes M. Rook MBA Mr. Drs. A.M.E. Stordiau-van Egmond Ing. P.J. van Zanten

Nadere informatie

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw.

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Student: Nick Bakker Studentnummer: 0097357 Studie: Bedrijfskunde Faculteit: Management en Bestuur Universiteit

Nadere informatie

EINDRAPPORT O10_ER_11_47157 O10. Kabels en leidingen detecteren zonder graven. Waartoe zijn innovatieve detectiebedrijven in staat?

EINDRAPPORT O10_ER_11_47157 O10. Kabels en leidingen detecteren zonder graven. Waartoe zijn innovatieve detectiebedrijven in staat? EINDRAPPORT O10_ER_11_47157 O10 Kabels en leidingen detecteren zonder graven Waartoe zijn innovatieve detectiebedrijven in staat? EINDRAPPORT O10_ER_11_47157 O10 Kabels en leidingen detecteren zonder

Nadere informatie

Onder water in de hyperbare geneeskunde

Onder water in de hyperbare geneeskunde Onder water in de hyperbare geneeskunde Gertjan Zuidema Eindscriptie opleiding Hogere Veiligheidskunde Onder water in de hyperbare geneeskunde Veiligheids- en gezondheidsrisico s bij het werken in de hyperbare

Nadere informatie

Wad'n Erfgoed. Projectenboek. Provincie Fryslân, afd. Plattelânsprojekten Projectbureau Waddeneilanden Raadhuisplein1 8801 KX Franeker

Wad'n Erfgoed. Projectenboek. Provincie Fryslân, afd. Plattelânsprojekten Projectbureau Waddeneilanden Raadhuisplein1 8801 KX Franeker Wad'n Erfgoed Projectenboek Provincie Fryslân, afd. Plattelânsprojekten Projectbureau Waddeneilanden Raadhuisplein1 8801 KX Franeker Grontmij Nederland bv Haren, 5 november 2008 Verantwoording Titel :

Nadere informatie

Evaluatie Vuurwerkbesluit en Transportregelgeving. Ministerie van VROM Ministerie van VenW 18 januari 2008

Evaluatie Vuurwerkbesluit en Transportregelgeving. Ministerie van VROM Ministerie van VenW 18 januari 2008 Evaluatie Vuurwerkbesluit en Transportregelgeving Ministerie van VROM Ministerie van VenW 18 januari 2008 Stationsplein 1 Postbus 907 3800 AX Amersfoort Telefoon 033 4677777 www.twynstragudde.nl Evaluatie

Nadere informatie

EVALUATIE PKI. Rapportage

EVALUATIE PKI. Rapportage EVALUATIE PKI Rapportage Colofon Versie 1.0, 8 maart 2012 Logica Business Consulting Opgesteld door: Ir. J.N. (Niek) IJzinga (Principal Consultant Security) Ir.drs. A.E. (Albert) Vlug (Principal Consultant

Nadere informatie

Vluchten op rolletjes

Vluchten op rolletjes Vluchten op rolletjes een verkenning naar de mogelijkheden van roltrappen in vluchtroutes als gelijkwaardige oplossing Rijswijk, Mei 2007 Status: vastgesteld in LNB van de NVBR, 3 mei 2007 opdrachtgever:

Nadere informatie

Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen

Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen Bouwprocesmanagement Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen Richtlijn zorgvuldig graafproces P u b l i c a t i e 2 5 0 CROW is het nationale kennisplatform voor infra structuur, verkeer, vervoer

Nadere informatie

M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer

M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer September 2012 Kenmerk R001-1206584GGV-evp-V08-NL Verantwoording Titel M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer Opdrachtgever Gemeente Zoetermeer Projectleider

Nadere informatie

De Rietvink. Gemeente Leidschendam-Voorburg. Adviesrapportage voor het masterplan Revitalisatie boven- en ondergrondse infrastructuur.

De Rietvink. Gemeente Leidschendam-Voorburg. Adviesrapportage voor het masterplan Revitalisatie boven- en ondergrondse infrastructuur. De Rietvink te Leidschendam-Voorburg Revitalisatie boven- en ondergrondse infrastructuur Opdrachtgever: Projectnummer IBD: Datum rapport: Status : Gemeente Leidschendam-Voorburg 1326508-IBD/WEST/4592 04

Nadere informatie

REGELGEVING CVDR. Een onderzoek naar de beschikbaarheid en actualiteit van regelgeving en de kwaliteit van metadata in de CVDR

REGELGEVING CVDR. Een onderzoek naar de beschikbaarheid en actualiteit van regelgeving en de kwaliteit van metadata in de CVDR REGELGEVING CVDR 2011 Een onderzoek naar de beschikbaarheid en actualiteit van regelgeving en de kwaliteit van metadata in de CVDR Samenvatting Op grond van de Wet elektronische bekendmaking (Web) zijn

Nadere informatie

Gasexplosie oven Melaf 2 DSM Sittard/Geleen

Gasexplosie oven Melaf 2 DSM Sittard/Geleen ing. A.H.J. Venhorst 7 oktober 2003 Gasexplosie oven Melaf 2 DSM Sittard/Geleen Rapportage betreffende ondersteuning aan betrokken overheden inzake toezicht bij veilige herstart naar achterliggende oorzaken

Nadere informatie

Handreiking omgevingslawaai. Een hulpmiddel bij het opstellen van geluidsbelastingkaarten en actieplannen door agglomeratiegemeenten

Handreiking omgevingslawaai. Een hulpmiddel bij het opstellen van geluidsbelastingkaarten en actieplannen door agglomeratiegemeenten Handreiking omgevingslawaai Een hulpmiddel bij het opstellen van geluidsbelastingkaarten en actieplannen door agglomeratiegemeenten Handreiking omgevingslawaai Een hulpmiddel bij het opstellen van geluidsbelastingkaarten

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

Nota van B&W. Inleiding

Nota van B&W. Inleiding Nota van B&W Onderwerp Fiber to the home: vervolg aanleg glasvezel naar alle woningen in Haarlemmermeer Portefeuillehouder mr. A.Th.H. van Dijk l S. Bak Collegevergadering 10 juli 201 2 Inlichtingen Ron

Nadere informatie

De Oude Kaart van Nederland. Leegstand en herbestemming in Overijssel

De Oude Kaart van Nederland. Leegstand en herbestemming in Overijssel De Oude Kaart van Nederland Leegstand en herbestemming in Overijssel Zwolle April 2008 uitvoerder project: Het Oversticht Aan de Stadsmuur 79-83 Postbus 531 8000 AM Zwolle tel. 038 421 32 57 www.oversticht.nl

Nadere informatie

Trainingsdocument. Gevaarlijke Stoffen, Security, Eerste Hulp, Brandbestrijding en Crew Resource Management

Trainingsdocument. Gevaarlijke Stoffen, Security, Eerste Hulp, Brandbestrijding en Crew Resource Management Trainingsdocument Gevaarlijke Stoffen, Security, Eerste Hulp, Brandbestrijding en Crew Resource Management Trainingsdocument Gevaarlijke Stoffen, Security, Eerste Hulp, Brandbestrijding en Crew Resource

Nadere informatie

Materiële en immateriële schade van arbeidsongevallen voor bedrijven

Materiële en immateriële schade van arbeidsongevallen voor bedrijven TNO Kwaliteit van Leven TNO-rapport 20655 / 10288 Materiële en immateriële schade van arbeidsongevallen voor bedrijven Arbeid Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.tno.nl/arbeid T 023 554

Nadere informatie

Veiligheid in Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse

Veiligheid in Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse Veiligheid in Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse werkdocument 1 februari 2012 Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart Gido van der Linde Jan van Donkelaar ECORYS Nederland Bart Witmond Eline

Nadere informatie

D e p o l i t i e e e n z o r g!

D e p o l i t i e e e n z o r g! D e p o l i t i e e e n z o r g! Analyse van overlijdensgevallen onder de zorg Meer informatie over de organisatie en taken van de Rijksrecherche kunt u opvragen bij de hoofdvestiging in Den Haag, telefoonnummer

Nadere informatie

Mediation in de bezwaarschriftenprocedure van gemeenten

Mediation in de bezwaarschriftenprocedure van gemeenten Mediation in de bezwaarschriftenprocedure van gemeenten Onderzoek in opdracht van BMC naar de rol van (pre-)mediation bij de Awb-bezwaarprocedure van gemeenten Milan van Eck s1038548 Leiden, september

Nadere informatie

Informatieketens en Administratieve Lasten

Informatieketens en Administratieve Lasten Informatieketens en Administratieve Lasten Een doorkijk naar reductiemogelijkheden voor administratieve lasten drs. P.A. van der Hauw M.M.M. Linssen dr. A.F.M. Nijsen drs. M.J.F. Tom Zoetermeer, 14 december

Nadere informatie