Inventaris van het archief van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants, (1977) (2004)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van het archief van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants, (1977) 1988-2002 (2004)"

Transcriptie

1 Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants, (1977) (2004) Auteur: SSA-NIVRA Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

2

3 NIVRA 3 I N H O U D S O P G A V E Beschrijving van het archief...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Openbaarheidsbeperkingen...6 Beperkingen aan het gebruik...6 Aanvraaginstructie... 6 Citeerinstructie... 6 Archiefvorming...7 Geschiedenis van de archiefvormer...7 Inleiding... 7 Taken Koninklijk NIVRA...7 Geschiedenis van het archiefbeheer...7 De verwerving van het archief...7 Inhoud en structuur van het archief...8 Verantwoording van de bewerking...8 Verwant materiaal...9 Verwante archieven... 9 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen...11 A Stukken van algemene aard...11 A.1 Algemeen bestuur...11 A.2 Dagelijks bestuur...13 A.3 Benoemingscommissie...13 A.4 Bestuur Sector A...13 A.5 Bestuur Sector B...15 A.6 Bestuur Sector C Onderwijs...17 A.7 Jaarverslagen...18 B Stukken van bijzondere aard...20 B.1 Algemeen Bestuur Onderwijs NIVRA...20 B.2 Redactie Raad...20 B.3 Bestuurswerkgroepen...21 B.4 Bestuur van de Stichting voor de Jaarverslaggeving...22 B.5 Commissie van advies inzake Jaarverslaggeving...22 B.6 Commissie Advisering Stroomlijning Accountantswetgeving...23 B.7 Commissie Bedrijfseconomie...24 B.8 Commissie Beroepsethiek...24 B.9 College voor Beroepsvraagstukken...24 B.10 Commissie Controlevraagstukken en Richtlijnen...24 B.11 Commissie van advies inzake controlevraagstukken...25 B.12 Commissie Jaarverslaglegging...25 B.13 Commissie Overheidsaccountancy...26 B.14 Commissie Ontwerp Gedrags- en Beroepsregels...26 B.15 Commissie voor de organisatie van de informatievoorziening...27 B.16 Collegiale Toetsing...27 B.17 Commissie Ondernemingsrecht...27 B.18 Commissie Richtlijnen Accountantscontrole...27 B.19 Curatorium van de opleiding en het examen...28 B.20 Dagelijks Bestuur Onderwijs NIVRA...28 B.21 Dispensatie niet Registeraccountants...29 B.22 Werkgroep Financieel Informatiesysteem...29 B.23 Green Paper...29 B.24 Commissie Inventarisatie Gedrags- en Beroepsregels...30 B.25 Commissie Integrale Public Relations...30 B.26 Commissie Marktwerking, Deregulering en Wetgeving...31

4 4 NIVRA B.27 Dossier Nieuwe Accountantswetgeving...31 B.28 Overlegorgaan NIVRA-NOvAA...31 B.29 Dossier NIVRA-Nyenrode...32 B.30 Ontwerp Gedrags- en Beroepsregels voor Accountants...32 B.31 Ontwerp ter Discussie...32 B.32 Platform Commissie NIVRA Actuarieel Genootschap...32 B.33 Penningmeesters Directie en Administrateursoverleg...32 B.34 Bestuurssector Algemene Zaken en Beroepsreglementering...33 B.35 Sectorcommissie Bank, Beleggings- en Effecteninstellingen...34 B.36 Sectorcommissie Verzekeringsmaatschappijen en Pensioenfondsen...35 B.37 Task Force Verklaringenstelsel...36 B.38 Symposium Commissie...36 B.39 Werkgroep Project Imago NIVRA-opleiding...36 B.40 Voortgezette Educatie Registeraccountants...36 B.41 Werkgroep bouwenquête...37 B.42 Werkgroep Herzieningen Verklaringenstelsel...37 B.43 Werkgroep zelfstandigheid in de Beroepsuitoefening...37 B.44 Bestuurscollege van het Examenbureau...38 B.45 Examenbureau...39

5 NIVRA 5 Beschrijving van het archief B E S C H R I J V I N G V A N H E T A R C H I E F Naam archiefblok: Nederlands Instituut voor Registeraccountants (NIVRA) Periode: merendeel Archiefbloknummer: P26 Omvang: 15,00 meter; 470 inventarisnummers. Taal van het archiefmateriaal: Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Soort archiefmateriaal: Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Archiefbewaarplaats: Nationaal Archief, Den Haag Archiefvormers: Nederlands Instituut voor Registeraccountants (NIVRA) Samenvatting van de inhoud van het archief: Het archief van het Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA) bevat voor de periode, stukken betreffende beroepsreglementering, beroepsvraagstukken, beroepsethiek, onderwijs en bijscholing, accountantswetgeving en contacten met beroepsorganisaties in het buitenland van de verschillende bestuurssectoren, commissies en werkgroepen. Het betreft voornamelijk notulen en agenda's van vergaderingen, correspondentie, notities en rapporten. Tevens zijn er jaarverslagen.

6 6 NIVRA Aanwijzingen voor de gebruiker Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Volledig openbaar Beperkingen aan het gebruik BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht. Aanvraaginstructie AANVRAAGINSTRUCTIE Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: 1. U maakt een profiel aan op en logt vervolgens in; 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen. Citeerinstructie CITEERINSTRUCTIE Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling. VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Nederlands Instituut voor Registeraccountants (NIVRA), nummer toegang , inventarisnummer... VERKORT: NL-HaNA, NIVRA, , inv.nr....

7 NIVRA 7 Archiefvorming Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER Inleiding INLEIDING Het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants, kortweg NIVRA is de Nederlandse publiekrechtelijke beroepenorganisatie van (in 2005) zo'n registeraccountants. Het NIVRA bevordert de kwaliteit van de beroepsuitoefening door registeraccountants. Het NIVRA is bij wet (de Wet op de Registeraccountants, tot stand gekomen in 1962, in werking getreden in 1967) ingesteld en komt voort uit het in 1895 opgerichte Nederlands Instituut van Accountants (NIVA), dat al sinds haar oprichting om een wettelijke regeling van het accountantsberoep had gevraagd en de in 1927 opgerichte Vereniging van Academisch gevormde Accountants (VAGA). Taken Koninklijk NIVRA TAKEN KONINKLIJK NIVRA Belangenbehartiging van de beroepsgroep Het NIVRA behartigt de belangen van de beroepsgroep van registeraccountants. Ze zorgt er voor dat de RA-titel blijft staan voor een kwalitatief hoogwaardige beroepsuitoefening. Dit doet het NIVRA door het bevorderen van goede wet- en regelgeving en het waarborgen van de opleidingseisen voor registeraccountants. Om dit te bewerkstelligen worden intensieve relaties met nationale en internationale overheden, belangenorganisaties en zusterorganisaties onderhouden. Ondersteuning bij de beroepsuitoefening Een andere hoofdtaak van het NIVRA is het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening van registeraccountants. Hiervoor ontwikkelt het NIVRA verordeningen en richtlijnen en zorgt het voor kennisopbouw en -uitwisseling door middel van vaktechnische commissies. Het examenbureau van het NIVRA ziet toe op de kwaliteitshandhaving van het accountantsexamen bij de verschillende onderwijsinstellingen. Beheer accountantsregister In het accountantsregister bij het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA) staan alle registeraccountants in Nederland ingeschreven. Registeraccountants zijn werkzaam als openbaar accountant in het vrije beroep, bij de overheid, bij het bedrijfsleven of als financieel deskundige in verschillende functies in de maatschappij. Geschiedenis van het archiefbeheer GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER De verwerving van het archief DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF Overbrenging van een overheidsarchief

8 8 NIVRA Inhoud en structuur van het archief Inhoud en structuur van het archief Verantwoording van de bewerking VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING Het archief van het NIvRA over de periode is in 2007 in opdracht van het NIvRA door BECIS bewerkt. Het archief is geselecteerd op basis van het BSD beroepenkwaliteit (Stcrt 2007, 202) en in 2008 overgebracht naar het Nationaal Archief. Na bewerking is de omvang 15 meter. Bij het opstellen van deze toegang is gebruik gemaakt van de ordening die door de archiefvormer is aangebracht. Bij de beschrijvingen wordt per organisatieonderdeel looptijd en taken vermeld. Bij verzamelbeschrijvingen is in het handelingsnummer [bijv. ] vermeld. Zie toegang voor het archiefgedeelte periode

9 NIVRA 9 Verwant materiaal Verwant materiaal Verwante archieven VERWANTE ARCHIEVEN Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA), (1966)

10

11 NIVRA 11 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen B E S C H R I J V I N G V A N D E S E R I E S E N A R C H I E F B E S T A N D D E L E N A Stukken van algemene aard. A.1 Algemeen bestuur. A STUKKEN VAN ALGEMENE AARD. A.1 ALGEMEEN BESTUUR Notulen en agenda's van de bestuursvergaderingen omslagen Vanaf 1994 inclusief dagelijks bestuur B-Not B-Not B-Not B-Not B-Not B-Not B-Not B-Not B-Not B-Not B-Not B-Not B-Not B-Not B-Not Documentatie. Bijlagen bij de notulen van de bestuursvergaderingen en 16 november juli 1988 B-Doc augustus december 1988 B-Doc B-Doc. 1-81

12 12 NIVRA december B-Doc. 1-76A 20 december B-Doc december B-Doc A 22 december B-Doc december juli 1994 B-Doc juli december 1994 B-Doc december maart 1995 B-Doc maart juli 1995 B-Doc A 27 juli december 1995 B-Doc december B-Doc december juni 1997 B-Doc juni december 1997 B-Doc december juli 1998 B-Doc juli december 1998 B-Doc december februari 1999 B-Doc februari juli 1999 B-Doc juli oktober 1999 B-Doc oktober december 1999 B-Doc december maart 2000 B-Doc maart juli 2000 B-Doc augustus september 2000 B-Doc oktober 2000, (rapport Berenschot) B-Doc september december 2000 B-Doc december juni 2001 B-Doc apil september 2001 B-Doc oktober januari 2002 B-Doc A 45 december juli 2002 B-Doc juli december 2002

13 NIVRA 13 A.2 Dagelijks bestuur. B-Doc A.2 DAGELIJKS BESTUUR. Het dagelijks bestuur heeft gefunctioneerd van 1971 tot Daarna zijn de taken overgenomen door het algemeen bestuur Brieven gericht aan het bestuur, besprekingsverslagen, notities, memo's, rapporten enz omslagen DB DB DB DB. 1-89A DB DB A.3 Benoemingscommissie. A.3 BENOEMINGSCOMMISSIE. Ingesteld in 1970 en opgeheven in Agenda's, aantekeningen van de vergaderingen en notities voor benoemingen omslagen NIvRA Benco-Not. 1-38, 1-16, 1-23, 1-12, 1-11, 1-6, 1-11, Benco-Not. 1-4 A.4 Bestuur Sector A. A.4 BESTUUR SECTOR A. In 1983 wordt Bestuur Sector A ingesteld en gaat zich bezighouden met de beroepsreglementering en heeft gefunctioneerd tot 2004 waarna voor een andere bestuursstructuur wordt gekozen. Sector A is verantwoording schuldig aan het Algemeen Bestuur Notulen en agenda's van de vergaderingen van Bestuur Sector A omslagen SA-Not SA-Not. 1-25, 1-27, 1-25, 1-19A SA-Not SA-Not. 1-21, SA-Not SA-Not

14 14 NIVRA SA-Not SA-Not. 1-26, SA-Not Bestuur Sector A Informatie. Bijlagen bij de notulen van de vergaderingen van Bestuur Sector A omslagen 64 december juni 1989 SA-Inf juni november 1989 SA-Inf. 41A november juni 1990 SA-Inf juni november 1990 SA-Inf november april 1991 SA-Inf mei december 1991 SA-Inf december december 1992 SA-Inf december oktober 1993 SA-Inf. 1-59B 72 oktober december 1993 SA-Inf december mei 1994 SA-Inf april november 1994 SA-Inf oktober december 1995 SA-Inf. 1-35E 76 maart december 1995 SA-Inf december december 1996 SA-Inf december december 1997 SA-Inf december november 1998 SA-Inf december december 1999 SA-Inf december december 2000 SA-Inf SA-Inf SA-Inf Bestuur Sector A Documentatie. Bijlagen bij de notulen van de vergaderingen van Bestuur Sector A omslagen

15 NIVRA 15 A.5 Bestuur Sector B SA-Doc B SA-Doc SA-Doc SA-Doc. 1-35B SA-Doc SA-Doc SA-Doc SA-Doc SA-Doc SA-Doc SA-Doc SA-Doc SA-Doc SA-Doc A.5 BESTUUR SECTOR B. In 1993 wordt Bestuur Sector B ingesteld en gaat zich bezighouden met beroepsvraagstukken en heeft gefunctioneerd tot 2004 waarna voor een andere bestuursstructuur is gekozen. Sector B is verantwoording schuldig aan het Algemeen Bestuur Notulen en agenda's van de vergaderingen van Bestuur Sector B omslagen SB-Not SB-Not. 1-23, 1-20, 1-19, SB-Not SB-Not. 1-24, SB-Not SB-Not SB-Not. 1-13, 1-18, SB-Not Bestuur Sector B Informatie.

16 16 NIVRA Bijlagen bij de notulen van de vergaderingen van Bestuur Sector B omslagen 106 december augustus 1988 SB-Inf september december 1988 SB-Inf december juni 1989 SB-Inf juni december 1989 SB-Inf januari september 1990 SB-Inf september december 1990 SB-Inf november december 1991 SB-Inf november december 1992 SB-Inf SB-Inf SB-Inf december december 1995 SB-Inf december december 1996 SB-Inf december november 1997 SB-Inf SB-Inf SB-Inf SB-Inf. 1-10, SB-Inf Bestuur Sector B Documentatie. Bijlagen bij de notulen van de vergaderingen van Bestuur Sector B omslagen 123 december september 1988 SB-Doc september december 1988 SB-Doc december november 1989 SB-Doc november november 1990 SB-Doc oktober mei 1991 SB-Doc juni december 1991 SB-Doc

17 NIVRA 17 A.6 Bestuur Sector C Onderwijs. SB-Doc december december 1993 SB-Doc november december 1994 SB-Doc december april 1995 SB-Doc april juli 1995 SB-Doc H 134 maart december 1995 SB-Doc december mei 1996 SB-Doc mei december 1996 SB-Doc december mei 1997 SB-Doc juni december 1997 SB-Doc december december 1998 SB-Doc SB-Doc november oktober 2000 SB-Doc A 142 oktober april 2001 SB-Doc , april december 2001 SB-Doc november december 2002 SB-Doc A.6 BESTUUR SECTOR C ONDERWIJS. In 1983 heeft het Algemeen Bestuur Sector C ingesteld om zich te gaan bezighouden op bestuurniveau met de opleiding tot, en de permanente educatie van registeraccountants. Tot 1993 is er genotuleerd en in 1999 heeft het Algemeen Bestuur Sector C weer opnieuw ingesteld Notulen en agenda's van de vergaderingen van de Bestuur Sector Onderwijs tot Daarna in 1999 als dossier "S-C" met agenda's, verslagen van de vergaderingen en documentatie in een dossier samengebracht. In 2002 weer gewone notulen gemaakt omslagen 145 november november 1991 SC-Not. 1-33, 1-27, november november 1992 SC-Not SC-Not SC-Not SC-Not

18 18 NIVRA SC-Not Bestuur Sector Onderwijs Informatie. Bijlagen bij de notulen van de vergaderingen van Bestuurssector Onderwijs omslagen SC-Inf SC-Inf SC-Inf. 1-34, SC-Inf SC-Inf SC-Inf Bestuur Sector Onderwijs Documentatie. Bijlagen bij de notulen van de vergaderingen van Bestuurssector Onderwijs en SC-Doc SC-Doc SC-Doc SC-Doc SC-Doc SC-Doc SC-Doc SC-Doc SC-Doc SC-Doc SC-Doc A.7 Jaarverslagen. A.7 JAARVERSLAGEN Overzichten en jaarverslagen NIVRA omslagen NIvRA

19 NIVRA

20 20 NIVRA B Stukken van bijzondere aard. B.1 Algemeen Bestuur Onderwijs NIVRA. B STUKKEN VAN BIJZONDERE AARD. B.1 ALGEMEEN BESTUUR ONDERWIJS NIVRA. Het Algemeen Bestuur Onderwijs NIVRA (ABON) is belast met de zorg voor de NIVRA-opleiding tot registeraccountant In 1980 is het ABON ingesteld en in 2001 is deze opleiding verzelfstandigd Na 1998 zijn er geen notulen meer gemaakt van het ABON Agenda's en notulen van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur. Onderwijs NIVRA en documentatie, informatie en leesstukken betreffende de opleiding omslagen 184 juli juni 1988 ABON juni augustus 1989 ABON september juni 1990 ABON september juni 1991 ABON juni juli 1992 ABON april oktober 1992 ABON december september 1993 ABON/SC SC 191 september juli 1994 ABON/SC SC 192 september maart 1995 ABON/SC SC 193 maart juli 1995 ABON/SC juli juli 1996 ABON/SC augustus juli 1997 ABON/SC juli juli 1998 ABON/SC augustus december 1998 ABON/SC B.2 Redactie Raad. B.2 REDACTIE RAAD. De Redactie Raad van "de Accountant" is ingesteld in 1974 en heeft tot 1998 gefunctioneerd. Na 1998 is de naam veranderd in "de Accountant" Stukken betreffende de uitgave van "de Accountant" omslagen NIvRA 198 januari december 1991 RR december december 1994 RR januari december 1996

21 NIVRA 21 B.3 Bestuurswerkgroepen. RR januari januari 1998 RR mei mei 2001 RR B.3 BESTUURSWERKGROEPEN Bestuursdocumentatie, gespreksnoties omslagen Aantekeningen betreffende de samenwerking tussen Registeraccountants en Accountant- Administratieconsulenten Als gevolg hiervan is in november 1991 het overlegorgaan NIVRA-NOvAA opgericht 203 november december 1989 BDoc-AA december november 1991 BDoc-AA. 1-18, Notulen en agenda's van de werkgroep strategisch plan voor de structuur van de beroepenorganisatie omslagen 205 april oktober 1996 Best.II-Not januari februari 1997 Best.II-Not Bestuurswerkgroep Herziening Verklaringenstelsel. Agenda's, notulen en bijlagen bij de notulen omslagen 207 juni september 1990 BHV augustus december 1990 BHV december januari 1991 BHV Bestuur Internationaal. Stukken betreffende International Accounting Standards Committee (IASC), International Federation of Accountants (IFAC), NEC, Federation des Experts Compatables Europeens (FEE) omslagen B.Internationaal B.Internationaal. 1-98B, B.Internationaal B.Internationaal B.Internationaal. 1-42

22 22 NIVRA B.4 Bestuur van de Stichting voor de Jaarverslaggeving B.Internationaal B.Internationaal B.Internationaal B.Internationaal B.Internationaal B.4 BESTUUR VAN DE STICHTING VOOR DE JAARVERSLAGGEVING Bestuur van de Stichting voor de Jaarverslaggeving. Notulen, agenda's, notities, jaarverslagen en bijlagen bij de notulen omslagen NIvRA BSJ BSJ BSJ februari 1999 BSJ februari december 1999 BSJ BSJ A BSJ A B.5 Commissie van advies inzake Jaarverslaggeving. B.5 COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE JAARVERSLAGGEVING Commissie van advies inzake jaarverslaggeving. Notulen en agenda's van de ledenvergadering omslagen NIvRA CAJ-Not CAJ-Not CAJ-Not Commissie van advies inzake jaarverslaglegging betreffende stukken van de internationale Accounting Standards Committee omslagen NIvRA CAJ-IASC CAJ-IASC januari mei 1990

23 NIVRA 23 CAJ-IASC mei december 1990 CAJ-IASC januari juni 1991 CAJ-IASC juni december 1991 CAJ-IASC CAJ-IASC januari juni 1993 CAJ-IASC juni mei 1994 CAJ-IASC Commissie van advies inzake jaarverslaggeving questionnaire. Betreft vragenlijst. juli december NIvRA CAJ-Quest Commissie van advies jaarverslaggeving inzake wet toezicht. schadeverzekeringsbedrijf. december november NIvRA CAJ-schade Commissie van advies inzake jaarverslaggeving stuurgroep. Notities, agenda's, brieven, conceptstukken omslagen NIvRA CAJ-stuurgroep CAJ-stuurgroep augustus 1994 CAJ-stuurgroep B.6 Commissie Advisering Stroomlijning Accountantswetgeving. B.6 COMMISSIE ADVISERING STROOMLIJNING ACCOUNTANTSWETGEVING Commissie Advisering Stroomlijning Accountantswetgeving. Reactie naar aanleiding van "Rapport Geelhoed" in verband met wijziging accountantswetgeving omslagen 244 april maart 1991 CASA maart augustus 1991 CASA augustus september 1991 CASA december mei 1992 CASA juni december 1992 CASA

24 24 NIVRA B.7 Commissie Bedrijfseconomie. B.7 COMMISSIE BEDRIJFSECONOMIE Commissie Bedrijfseconomie. Notulen en agenda's omslagen 249 november december 1996 CB-Not december april 1997 CB-Not B.8 Commissie Beroepsethiek. B.8 COMMISSIE BEROEPSETHIEK. 251 Commissie Beroepsethiek. Notulen, agenda's en notities. juni juni 1989 CBE-Not Commissie Beroepsethiek. Notities inzake de toelaatbaarheid van andere rechtsvormen dan de BV voor het voeren van een openbare accountantspraktijk. februari juni 1989 CBE-RV B.9 College voor Beroepsvraagstukken. B.9 COLLEGE VOOR BEROEPSVRAAGSTUKKEN College beroepsvraagstukken. Notulen en agenda's omslagen 253 december december 1988 CBV-Not december december 1991 CBV-Not december september 1993 CBV-Not september mei 1995 CBV-Not College beroepsvraagstukken. Werkgroep Herzieningen Verklaringenstelsel. Notities, notulen, brieven. maart mei 1986 CBV-WHV B.10 Commissie Controlevraagstukken en Richtlijnen. B.10 COMMISSIE CONTROLEVRAAGSTUKKEN EN RICHTLIJNEN Commissie controlevraagstukken en Richtlijnen. Notulen en agenda's omslagen

25 NIVRA 25 B.11 Commissie van advies inzake controlevraagstukken. 258 november december 1996 CCR-Not CCR-Not CCR-Not CCR-Not B.11 COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE CONTROLEVRAAGSTUKKEN Commissie van advies inzake controle vraagstukken. Notulen, notities, afschriften van brieven inzake betreffende controle vraagstukken omslagen 262 december oktober 1988 CCV oktober december 1989 CCV november juli 1990 CCV augustus december 1990 CCV december december 1991 CCV december maart 1992 CCV april december 1992 CCV december december 1993 CCV december juli 1994 CCV B.12 Commissie Jaarverslaglegging. B.12 COMMISSIE JAARVERSLAGLEGGING Commissie Jaarverslaglegging. Notulen en agenda's omslagen NIvRA 271 november december 1996 CJ-Not december december 1997 CJ-Not januari juni 2000 CJ-Not juli december 2001 CJ-Not A 275 december december 2002 CJ-Not

26 26 NIVRA B.13 Commissie Overheidsaccountancy. B.13 COMMISSIE OVERHEIDSACCOUNTANCY Commissie Overheidsaccountancy. Notulen en Agenda's omslagen 276 november december 1997 COA-Not februari november 2001 COA-Not januari november 2002 COA-Not B.14 Commissie Ontwerp Gedrags- en Beroepsregels. B.14 COMMISSIE ONTWERP GEDRAGS- EN BEROEPSREGELS. 279 Commissie Ontwerp Gedrags- en Beroepsregels. Notulen en agenda's. november juni 1994 COG-Not Commissie Ontwerp Gedrags- en Beroepsregels Algemeen. Bijlagen bij de notulen omslagen 280 november december 1992 COG-Alg december oktober 1993 COG-Alg Commissie Ontwerp Gedrags- en Beroepsregels Commentaar. Bijlagen bij de notulen. mei februari 1994 COG-Comment Commissie Ontwerp Gedrags- en Beroepsregels Conceptverordening. Bijlagen bij de notulen. juni juni NIvRA COG-Concept Verordening Commissie Ontwerp Gedrags- en Beroepsregels. Gedrags- en Beroepsregels voor Accountant-Administratieconsulenten. september juni 1994 COG-CBAA Commissie Ontwerp Gedrags- en Beroepsregels. Reacties op Ontwerp ter discussie 25. Bijlagen bij de notulen. december april 1992

27 NIVRA 27 COG-Reactie OTD Commissie Ontwerp Gedrags- en Beroepsregels. Voorstellen tot wetsontwerp. Wet van 6 augustus 1993 tot wijziging van de Wet op de registeraccountants en de Wet op de accountants-administratieconsulenten omslagen 286 februari oktober 1992 COG-Wetsontwerp augustus 1993 COG-Wetsontwerp B.15 Commissie voor de organisatie van de informatievoorziening. B.15 COMMISSIE VOOR DE ORGANISATIE VAN DE INFORMATIEVOORZIENING Commissie voor de organisatie van de informatievoorziening. Notulen omslagen 288 december december 1996 COIV-Not december december 2001 COIV-Not december oktober 2002 COIV-Not B.16 Collegiale Toetsing. B.16 COLLEGIALE TOETSING. 291 Collegiale Toetsing. Informatie van de overlegorganen van het Koninklijke NIVRA. september 1995 B.17 Commissie Ondernemingsrecht. B.17 COMMISSIE ONDERNEMINGSRECHT. 292 Commissie Ondernemingsrecht. Notulen en agenda's. januari december 1993 Cor-Not Commissie Ondernemingsrecht documentatie betreffende de wettelijke aansprakelijkheid van de accountant. Bijlagen bij de notulen omslagen 293 december november 1992 Cor-aanspr december november 1994 Cor-aanspr B.18 Commissie Richtlijnen Accountantscontrole. B.18 COMMISSIE RICHTLIJNEN ACCOUNTANTSCONTROLE Commissie Richtlijnen Accountantscontrole.

28 28 NIVRA B.19 Curatorium van de opleiding en het examen. Notulen, agenda's, notities omslagen 295 september december 1988 Cor-aanspr januari december 1991 Cor-aanspr januari december 1994 Cor-aanspr januari april 1995 Cor-aanspr B.19 CURATORIUM VAN DE OPLEIDING EN HET EXAMEN Curatorium. Brieven, notulen, concepten betreffende de opleiding tot registeraccountant omslagen NIvRA 299 mei oktober 1990 Cur februari november 1992 Cur november september 1993 Cur Curatorium. Vertrouwelijke stukken van het onderwijsbureau, notulen, brieven, verslagen van het curatorium. december 1987 april NIvRA Cur V B.20 Dagelijks Bestuur Onderwijs NIVRA. B.20 DAGELIJKS BESTUUR ONDERWIJS NIVRA Dagelijks Bestuur Onderwijs NIVRA. Notulen, agenda's, aantekeningen vergaderingen, benoemingsformulieren docenten en examinatoren, notities aan DBON/BC en DB omslagen NIvRA 303 september maart 1988 DBON februari augustus 1988 DBON september augustus 1989 DBON augustus juli 1990 DBON juli februari 1991 DBON februari juli 1991 DBON juli augustus 1992 DBON september december 1992

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.09 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland,

Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, Nummer archiefinventaris: 3.18.36.06 Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1959-1963 Auteur: Archiefdienst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.11 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief, Den Haag 1988

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877

Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.02 Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen,

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen, Nummer archiefinventaris: 3.177.08 Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen, 1913-1932 Auteur: C. Carbaat, I. Koolhoven, G.G.J. Boink Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921

Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921 Nummer archiefinventaris: 2.16.56.07 Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921 Auteur: SSA-V&W Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957

Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957 Nummer archiefinventaris: 2.18.17.02 Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.17.03 Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam, 1893-1932 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën,

Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën, Nummer archiefinventaris: 2.06.034.03 Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën, 1961-1969 Auteur: SSA-SER Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07

Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07 Inventaris van het archief van de Bijzondere Commissie voor Georganiseerd Overleg inzake Deurwaarders, Klerken en Conciërges bij de Gewone Gerechten, de Centrale Raad

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer,

Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer, Nummer archiefinventaris: 2.02.24.12 Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer, 1978-1982 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, (1980)

Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, (1980) Nummer archiefinventaris: 3.05.17 Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, 1906-1950 (1980) Auteur: J.M.A. Brunings, J.Y. Wai Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953

Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.16 Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie,

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie, Nummer archiefinventaris: 2.05.10.03 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie, 1826-1833 Auteur: J.C. Beth Nationaal Archief, Den Haag 1918 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam,

Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.09.04 Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam, 1827-1906 Auteur: Archief KL Nationaal Archief, Den Haag 1955 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen,

Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen, Nummer archiefinventaris: 2.13.49.03 Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen, 1919-1929 Auteur: CAD-Defensie Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967

Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.61 Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976

Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976 Nummer archiefinventaris: 2.13.153 Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976 Auteur: H.E.M. Mettes Nationaal Archief, Den Haag 2007 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984

Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984 Nummer archiefinventaris: 3.18.63.02 Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984 Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet,

Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet, Nummer archiefinventaris: 2.05.32.18 Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet, 1921-1924 Auteur: W.M.E. Bruseker Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970

Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970 Nummer archiefinventaris: 2.24.05.04 Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2003 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Nummer archiefinventaris: 2.19.104.02 Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam,

Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam, Nummer archiefinventaris: 3.04.11.10 Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam, 1916-1925 Auteur: SSA-not.bew. Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij,

Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij, Nummer archiefinventaris: 2.19.054.02 Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij, 1942-1949 Auteur: J.A.A. Bervoets, A. van der Knaap Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.26 Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement,

Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement, Nummer archiefinventaris: 3.09.02.05 Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement, 1831-1848 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2005

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk

Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk Nummer archiefinventaris: 3.04.06.059 Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk Auteur: J. Smit Nationaal Archief, Den Haag 1942 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 3.04.06.059

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.16.71.01 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Directoraat-Generaal van het Verkeer: lid van de Raad van Commissarissen en van de Commissie

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954 Nummer archiefinventaris: 2.05.73 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland,

Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland, Nummer archiefinventaris: 2.19.133 Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland, 1994-1998 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2002 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02

Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02 Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Directoraat-Generaal van het Verkeer: lid van dochterondernemingen van de NV Nederlandse Spoorwegen

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.10.36.23 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Statistieke Aantekeningen, ca. 1815-1851; Registers Zakelijke Aantekeningen, ca. 1815-1933 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948 Nummer archiefinventaris: 2.11.37.19 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Inventaris van het werkarchief van M.J.C.M. Kolkman als voorzitter van de Commissie van Advies tot Vaststelling van het Aandeel der Gemeenten in de Opbrengst van de

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, (1970)

Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, (1970) Nummer archiefinventaris: 3.18.57 Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, 1885-1969 (1970) Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1986

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985

Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985 Nummer archiefinventaris: 2.19.164.03 Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985 Auteur: J.M.L. Scholten Nationaal Archief, Den Haag 1996 Copyright: (c) This finding aid is written

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 3.01.08.01 Inventaris van de particuliere notulen en rapporten van de Gedeputeerden van Amsterdam ter dagvaart in de vergaderingen van de Staten van Holland en West-Friesland,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, (1992)

Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, (1992) Nummer archiefinventaris: 2.20.32 Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, 1870-1959 (1992) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk

Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk Nummer archiefinventaris: 3.04.07.26 Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk Auteur: F.H.C. Weytens Nationaal Archief, Den Haag 1955 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.10.06 Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam, Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen

Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen Nummer archiefinventaris: 2.24.16 Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2005 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 2.24.16 Foto's

Nadere informatie

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hillegersberg: huwelijksaangiften en -afkondigingen,

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hillegersberg: huwelijksaangiften en -afkondigingen, Nummer archiefinventaris: 3.084.05 Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hillegersberg: huwelijksaangiften en -afkondigingen, 1839-1863 Auteur: DTNA-script Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936 Nummer archiefinventaris: 2.11.37.05 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967

Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967 Nummer archiefinventaris: 2.19.103.09 Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen,

Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen, Nummer archiefinventaris: 2.16.19.32 Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen, 1949-1956 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Nummer archiefinventaris: 2.20.33.03 Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1981 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957

Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957 Nummer archiefinventaris: 2.27.20 Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957 Auteur: C. de Quaasteniet Nationaal Archief, Den Haag 2009

Nadere informatie

Inventaris van het archief van J.E.N. van Lynden tot Hoevelaken [levensjaren 1766-1841], 1815-1839

Inventaris van het archief van J.E.N. van Lynden tot Hoevelaken [levensjaren 1766-1841], 1815-1839 Nummer archiefinventaris: 2.21.113 Inventaris van het archief van J.E.N. van Lynden tot Hoevelaken [levensjaren 1766-1841], 1815-1839 Auteur: S.J. Fockema Andreae Nationaal Archief, Den Haag 1946 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939 Nummer archiefinventaris: 3.03.20.02 Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939 Auteur: SSA-rechtbank Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Nummer archiefinventaris: 2.08.39 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Auteur: E.A.T.M. Schreuder Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht

Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht Nummer archiefinventaris: 3.09.11.02 Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht Auteur: Archief KL Nationaal Archief, Den Haag 1950 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Stichting Culturele Samenwerking (STICUSA), 1960-1989, positieven en fotoalbums

Inventaris van de fotocollectie Stichting Culturele Samenwerking (STICUSA), 1960-1989, positieven en fotoalbums Nummer archiefinventaris: 2.24.12.03 Inventaris van de fotocollectie Stichting Culturele Samenwerking (STICUSA), 1960-1989, positieven en fotoalbums Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2003

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ierland (Dublin),

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ierland (Dublin), Nummer archiefinventaris: 2.05.108 Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ierland (Dublin), 1924-1954 Auteur: G.P. de Vries Nationaal Archief, Den Haag 2005 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941

Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941 Nummer archiefinventaris: 2.04.48.04 Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak,

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak, Nummer archiefinventaris: 2.04.53.06 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak, 1891-1893 Auteur: V. van den Bergh Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.09.41.20 Inventaris van het archief van het Rijksbureau betreffende de Bestrijding van de Handel in Vrouwen en Kinderen en van de Handel in Ontuchtige Uitgaven, (1910) 1914-1940

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995

Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.90 Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995 Auteur: R.C. Hol Nationaal Archief, Den Haag 1998 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980 Nummer archiefinventaris: 2.19.110.03 Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980 Auteur: J.A.A. Bervoets

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Nummer archiefinventaris: 2.13.13.24 Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Auteur: M.D. Lammerts Nationaal Archief, Den Haag 1941 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Nummer archiefinventaris: 2.14.19.03 Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Auteur: H. Winkelman Nationaal Archief, Den Haag 1983 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853

Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853 Nummer archiefinventaris: 2.18.14 Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853 Auteur: E. van Laar Nationaal Archief,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: Auteur: W.M.E. Bruseker, P.L. Groen. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: Auteur: W.M.E. Bruseker, P.L. Groen. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.05.48.07 Inventaris van de archieven van de Interdepartementale Instructiecommissie inzake het vraagstuk van de Nederlands-Belgische Waterwegen, 1951; de Belgisch-Nederlandse

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten Nummer archiefinventaris: 2.10.36.111 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten Auteur: A.M. Tempelaars Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie Bioscoopgevaar, 1918-1927

Inventaris van het archief van de Staatscommissie Bioscoopgevaar, 1918-1927 Nummer archiefinventaris: 2.04.34 Inventaris van het archief van de Staatscommissie Bioscoopgevaar, 1918-1927 Auteur: jhr D.P.M. Graswinckel Nationaal Archief, Den Haag 1934 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging van Delftsche Ingenieurs: Redactie Vakblad De Ingenieur,

Inventaris van het archief van de Vereniging van Delftsche Ingenieurs: Redactie Vakblad De Ingenieur, Nummer archiefinventaris: 2.19.047.03 Inventaris van het archief van de Vereniging van Delftsche Ingenieurs: Redactie Vakblad De Ingenieur, 1900-1960 Auteur: J.A.A. Bervoets, H. den Hertog Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Vredegerecht der twee kantons van Delft

Inventaris van het archief van het Vredegerecht der twee kantons van Delft Nummer archiefinventaris: 3.03.58 Inventaris van het archief van het Vredegerecht der twee kantons van Delft Auteur: G.H.C. Breesnee Nationaal Archief, Den Haag 1928 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van de collectie Kopieën Leenregisters Huis Twickel

Inventaris van de collectie Kopieën Leenregisters Huis Twickel Nummer archiefinventaris: 3.19.81 Inventaris van de collectie Kopieën Leenregisters Huis Twickel Auteur: J.A.M.Y. Bos-Rops Nationaal Archief, Den Haag 2007 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938 Nummer archiefinventaris: 2.10.55 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938 Auteur: J. Thomas Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen,

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, Nummer archiefinventaris: 2.14.5315 Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, 1932-1992 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Ambtenaren der Convooien en Licenten te Rotterdam,

Inventaris van het archief van de Ambtenaren der Convooien en Licenten te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.02.37 Inventaris van het archief van de Ambtenaren der Convooien en Licenten te Rotterdam, 1799-1814 Auteur: J.C. Kort Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Waardevast Geld te ''s-gravenhage,

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Waardevast Geld te ''s-gravenhage, Nummer archiefinventaris: 2.19.042.32 Inventaris van het archief van de Vereniging voor Waardevast Geld te ''s-gravenhage, 1934-1943 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1972 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van ir. N.J. Singels [levensjaren ],

Inventaris van het archief van ir. N.J. Singels [levensjaren ], Nummer archiefinventaris: 2.21.205.57 Inventaris van het archief van ir. N.J. Singels [levensjaren 1865-1914], 1903-1904 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1985 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Centraal Instituut voor Materiaal Onderzoek TNO,

Inventaris van het archief van het Centraal Instituut voor Materiaal Onderzoek TNO, Nummer archiefinventaris: 2.14.29.04 Inventaris van het archief van het Centraal Instituut voor Materiaal Onderzoek TNO, 1930-1975 Ch.R.J. van Hoorn Nationaal Archief, Den Haag 1988 This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Huis Binckhorst bij Voorburg, ca

Inventaris van het archief van het Huis Binckhorst bij Voorburg, ca Nummer archiefinventaris: 3.19.08 Inventaris van het archief van het Huis Binckhorst bij Voorburg, ca. 1400-1928 Auteur: Nationaal Archief, Den Haag 1983 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.19.049 Inventaris van het archief van de Nationaal- Socialistische Beweging in Nederland (NSB): Inspectie Gewest III (Noord-Brabant en Limburg), 1934-1937 (1941) Auteur: J.A.A.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Groenten- en Fruitcentrale,

Inventaris van het archief van de Nederlandse Groenten- en Fruitcentrale, Nummer archiefinventaris: 2.25.02 Inventaris van het archief van de Nederlandse Groenten- en Fruitcentrale, 1933-1943 Auteur: M.S.J.A. Raijmans Nationaal Archief, Den Haag 2001 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Holland-Bombay Handelsmaatschappij te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Holland-Bombay Handelsmaatschappij te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.10.03 Inventaris van het archief van de Holland-Bombay Handelsmaatschappij te Amsterdam, 1838-1940 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1972 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Kledingcommissie, (1828)

Inventaris van het archief van de Kledingcommissie, (1828) Nummer archiefinventaris: 2.13.13.05 Inventaris van het archief van de Kledingcommissie, (1828) 1836-1840 Auteur: M.D. Lammerts Nationaal Archief, Den Haag 1948 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlands- Indische Portland Cement Maatschappij, (1971)

Inventaris van het archief van de Nederlands- Indische Portland Cement Maatschappij, (1971) Nummer archiefinventaris: 2.20.37.02 Inventaris van het archief van de Nederlands- Indische Portland Cement Maatschappij, 1910-1961 (1971) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953

Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953 Nummer archiefinventaris: 2.08.73 Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953 Auteur: G.J. Lamfers Nationaal Archief, Den Haag 2004 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij Nummer archiefinventaris: 2.04.38 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief, Den Haag 1980 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Interdepartementale Commissie Pachtwet, (1950)

Inventaris van het archief van de Interdepartementale Commissie Pachtwet, (1950) Nummer archiefinventaris: 2.11.40 Inventaris van het archief van de Interdepartementale Commissie Pachtwet, (1950) 1951-1955 Auteur: W. Plas Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Delft,

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Delft, Nummer archiefinventaris: 3.03.22.02 Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Delft, 1930-1939 Auteur: SSA-rechtbank Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.14.5317. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.14.5317. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.14.5317 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Werkgroep Landbouwonderwijs van de Ned.-Belgische Subcie v/d gelijkwaardigheid van diploma's

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968 Nummer archiefinventaris: 2.10.44 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942

Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942 Nummer archiefinventaris: 2.20.37.10 Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Nummer archiefinventaris: 2.08.35.02 Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het IJkkantoor te Rotterdam

Inventaris van het archief van het IJkkantoor te Rotterdam Nummer archiefinventaris: 3.10.01.06 Inventaris van het archief van het IJkkantoor te Rotterdam Auteur: CAB-EZ Nationaal Archief, Den Haag 1965 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 3.10.01.06

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam,

Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.03.17.02 Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam, 1868-1926 Auteur: C. Venema Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: Auteur: A.C. van der Zwan. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: Auteur: A.C. van der Zwan. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.05.32.33 Inventaris van het archief van de Nederlandse Consulaire vertegenwoordiging te Napels, 1838-1940; met daarbij gedeponeerde bescheiden van het Nederlandse Consulaat-Generaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Marinecommandant Vlissingen,

Inventaris van het archief van de Marinecommandant Vlissingen, Nummer archiefinventaris: 2.12.48 Inventaris van het archief van de Marinecommandant Vlissingen, 1945-1946 Auteur: H.E.M. Mettes Nationaal Archief, Den Haag 1999 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Gevangenissen en het Huis van Bewaring te Leiden,

Inventaris van de archieven van de Gevangenissen en het Huis van Bewaring te Leiden, Nummer archiefinventaris: 3.05.05 Inventaris van de archieven van de Gevangenissen en het Huis van Bewaring te Leiden, 1824-1902 Auteur: S.M. Pereira Nationaal Archief, Den Haag 1979 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Regionale Commissie voor het opzicht van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1951-1979

Inventaris van het archief van de Regionale Commissie voor het opzicht van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1951-1979 Nummer archiefinventaris: 3.18.36.05 Inventaris van het archief van de Regionale Commissie voor het opzicht van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1951-1979 Auteur: Archiefdienst NHK Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (NGBJ), 1931-1986

Inventaris van het archief van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (NGBJ), 1931-1986 Nummer archiefinventaris: 2.19.103.19 Inventaris van het archief van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (NGBJ), 1931-1986 Auteur: J.A.A. Bervoets, J.J.C.M. Strik Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Stichting Landelijk Centrum Huwelijkscontacten en andere duurzame man-vrouw relaties, 1948-1991

Inventaris van het archief van de Stichting Landelijk Centrum Huwelijkscontacten en andere duurzame man-vrouw relaties, 1948-1991 Nummer archiefinventaris: 2.19.169 Inventaris van het archief van de Stichting Landelijk Centrum Huwelijkscontacten en andere duurzame man-vrouw relaties, 1948-1991 Auteur: S.M. Pereira Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Stroomdistributiebedrijven in Nederland, 1925-1992

Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Stroomdistributiebedrijven in Nederland, 1925-1992 Nummer archiefinventaris: 2.19.129 Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Stroomdistributiebedrijven in Nederland, 1925-1992 Auteur: J.A. Scholtz Nationaal Archief, Den Haag 2001

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de familie Telders, 1712-20e eeuw

Inventaris van het archief van de familie Telders, 1712-20e eeuw Nummer archiefinventaris: 2.21.183.81 Inventaris van het archief van de familie Telders, 1712-20e eeuw Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1980 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie Ontwerp Natuurbeschermingswet, (1928)

Inventaris van het archief van de Commissie Ontwerp Natuurbeschermingswet, (1928) Nummer archiefinventaris: 2.11.37.01 Inventaris van het archief van de Commissie Ontwerp Natuurbeschermingswet, (1928) 1938-1942 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Boekhouder- Generaal te Batavia, 1699-1801

Inventaris van het archief van de Boekhouder- Generaal te Batavia, 1699-1801 Nummer archiefinventaris: 1.04.18.02 Inventaris van het archief van de Boekhouder- Generaal te Batavia, 1699-1801 Auteur: J.E. Heeres Nationaal Archief, Den Haag 1893 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van de verzameling verslagen op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg over de jaren

Inventaris van de verzameling verslagen op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg over de jaren Nummer archiefinventaris: 2.19.135 Inventaris van de verzameling verslagen op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg over de jaren 1915-1969 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie