WOORD VOORAF. Elly Konijn-Vermaas Wethouder Wonen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WOORD VOORAF. Elly Konijn-Vermaas Wethouder Wonen"

Transcriptie

1 Notitie Jongerenhuisvesting 2015

2

3 WOORD VOORAF Alkmaar is een aantrekkelijke gemeente voor jongeren. Er is een uitgebreid aanbod van opleidingen, werk, uitgaansmogelijkheden, cultuur, recreatie en sport. Die aantrekkelijkheid wil het college van burgemeester en wethouders graag zo houden en nog verder verbeteren. Want Alkmaar biedt het beste van Stad en Land! Daar hoort ook een woningaanbod bij dat jongeren aanspreekt. Met deze notitie informeer ik u, zoals afgesproken in het coalitie-akkoord, over de laatste stand van zaken op het gebied van jongerenhuisvesting en hoe de gemeente Alkmaar zich daarvoor inzet. Elly Konijn-Vermaas Wethouder Wonen 1 1

4

5 INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF 1 1. Inleiding 5 2. Definitie van doelgroep en woningaanbod 5 3. Woningaanbod in de bestaande voorraad en via nieuwbouw Bestaande voorraad Nieuwbouw 6 4. Enquête onder jongeren over hun woonwensen 8 5. Huurwoningen: systeem van woningtoewijzing en de keuzes die jongeren daarin maken Inschrijven als woningzoekende is belangrijk Behoud van inschrijftijd bij acceptatie van een woning Informatie over de wensen/keuzes van jongeren Kansen voor nieuwe woningbouw-ontwikkelingen Woningbouw algemeen Verbouw van leegstaande kantoren Financiële ondersteuning van woningbouwprojecten Budget Jongerenhuisvesting Regeling Startersleningen 14 Bijlagen Bijlage 1 Definitie doelgroep en woningaanbod 15 Bijlage 2 Nieuwbouw met woningen in categorie 1 16 Bijlage 3 Lijst van huurwoningen met behoud van inschrijftijd 17 Bijlage 4 Bericht aan 18-jarigen over inschrijving als woningzoekende 18 Bijlage 5 Gegevens van SVNK over aangeboden woningen, reacties en verhuringen

6

7 1. Inleiding In het coalitie-akkoord Het wordt zomer is afgesproken dat er in 2015 een nieuwe Notitie Jongerenhuisvesting komt. Dat is nodig omdat de gemeenten Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer op 1 januari 2015 zijn gefuseerd. Met het maken van deze nieuwe notitie wordt voor de nieuwe gemeente inzicht gegeven in het woningaanbod voor jongeren en hoe het college zich daar voor inzet. Deze notitie gaat over zes onderwerpen: a. Definitie van doelgroep en woningaanbod. b. Woningaanbod in de bestaande voorraad en via nieuwbouw. c. Enquête onder jongeren over hun woonwensen d. Huurwoningen: systeem van woningtoewijzing en de keuzes die jongeren daarin maken. e. Kansen voor nieuwe woningbouw-ontwikkelingen. f. Financiële ondersteuning van woningbouwprojecten. 2. Definitie van doelgroep en woningaanbod Jongeren zijn een diverse groep inwoners die ook uiteenlopende woonwensen hebben. Leeftijd, huishoudenssamenstelling en inkomen zijn belangrijke elementen die hun keuze bepalen. Het is daarom niet eenvoudig te definiëren wat de jongere is en wat dan precies jongerenhuisvesting moet zijn. Voor de duidelijkheid: in deze notitie gaat het niet over huisvesting die specifiek voor studenten is en via een campuscontract wordt aangeboden. Deze notitie gaat over reguliere huisvesting voor jongeren. De gemeente Alkmaar richt zich op huishoudens van één of twee personen in de leeftijdsgroep van 18 tot 30 jaar en woningaanbod in categorie 1. Dat zijn huurwoningen tot 576,87 en koopwoningen tot In bijlage 1 worden de definities verder toegelicht. Door de fusie van Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer per is een nieuwe gemeente Alkmaar ontstaan met een omvangrijk woningaanbod van woningen. Daarvan vallen zo n woningen in categorie 1 die voor jongeren interessant zijn. Op had de nieuwe gemeente Alkmaar inwoners in de leeftijd van 18 tot 30 jaar. Dat zijn inwoners in de leeftijdsgroep van 18 tot 23 jaar en personen van 23 tot 30 jaar. Een aantal van deze jongeren woont ongetwijfeld (nog) niet zelfstandig. De anderen wonen op zich zelf. Dat kan in een zelfstandige woning zijn of in een andere vorm van huisvesting zoals kamerverhuur of begeleid wonen.. 3. Woningaanbod in de bestaande voorraad en via nieuwbouw 3.1. Bestaande voorraad De bestaande woningvoorraad in Alkmaar biedt voor elk wat wils. Er zijn huur- en koopwoningen, appartementen en eengezinswoningen, in allerlei prijsklassen en in diverse woonmilieus: van centrum-stedelijk in de oude stad tot landelijk wonen in de kleinere kernen. Koopwoningen in de Pinksterblomstraat (Schermerhorn) bron: 4 5

8 In dit totale aanbod zitten ook veel woningen die voor jongeren interessant zijn. De corporaties hebben in Alkmaar ruim huurwoningen in categorie 1. Daarnaast heeft Alkmaar koopwoningen met een WOZ-waarde in categorie 1. Dit aantal koopwoningen is flink meer dan enkele jaren geleden doordat de WOZ-waarden gedaald zijn. Veel meer koopwoningen komen daardoor nu onder de grens van uit. Het aanbod in categorie 1 in huur en koop samen is dus afgerond woningen. Dat is iets meer dan 46% van de totale voorraad. Woningen in categorie 1 ten opzichte van totale voorraad Huur cat. 1 Koop cat. 1 Totaal cat. 1 Totale voorraad Aandeel cat % Huurwoningen in de Terschellingstraat (Alkmaar) bron: Stroomlijn Het aanbod aan huurwoningen in de bestaande voorraad is bovendien de afgelopen twee jaar toegenomen omdat complexen die waren bedoeld voor sloop, weer opnieuw in de verhuur zijn gebracht. De sloopplannen gaan namelijk (voorlopig) niet door. Dit geldt voor de 54 appartementen aan de Melis Stokelaan van Van Alckmaer. Nadat het besluit was genomen om de woningen te behouden, zijn ze in de loop van 2013 opgeknapt en opnieuw in de reguliere verhuur gebracht. Dit zijn woningen met 2, 3 of 4 kamers. De huur ligt in categorie 1. Dit is woningaanbod dat voor (startende) jongeren interessant moet zijn. Iets dergelijks geldt ook voor het complex van Woonwaard aan de Boendalehof/Brugmankade. Dit complex bestaat uit 84 woningen die eveneens waren bedoeld voor sloop en tijdelijk zijn verhuurd. Woonwaard heeft geconstateerd dat de sloop niet op korte termijn zal gebeuren. In 2014 is het merendeel van de woningen weer in de verhuur gebracht met een huur in categorie 1 en zelfs met een bijzonder tintje: 28 woningen zijn beschikbaar gesteld voor Hof van Overdie. De jongeren die hier wonen zetten zich in voor elkaar en voor de buurt. De gemeente heeft het project ondersteund. 3.2 Nieuwbouw De nieuwbouw levert elk jaar een welkome aanvulling op het woningaanbod dat voor jongeren interessant kan zijn. In de jaren 2013 en 2014 zijn 61 nieuwbouwwoningen opgeleverd in categorie 1. Bijvoorbeeld de huurwoningen van Van Alckmaer aan de Krelagestraat. En de koopwoningen aan het Jaagpad in het eerste deel van project Veneetse kade. 5 6

9 Huurwoningen aan de Krelagestraat (Alkmaar) bron: In 2015 komen naar verwachting 41 woningen in categorie 1 tot stand. Een bijzonder project hierbij zijn de woningen aan de Amstelstraat. Dit is het eerste Alkmaarse CPO-project (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) waarin de kopers met elkaar en de architect hun woningen hebben ontworpen. In 2015 levert ook het project Princenhof op. Dit is een voormalig kantoorpand in het centrum van Alkmaar (Sint Laurensstraat/hoek Gedempte Nieuwesloot) dat verbouwd is naar commerciële ruimten, huur- en koopwoningen met een aanzienlijk deel in categorie 1. Ook in het centrum is het dus mogelijk voor jongeren om woningen te vinden die voor hen bereikbaar zijn. Huur- en koopwoningen in project Princenhof (Sint Laurensstraat te Alkmaar) bron: In 2015 wordt de start bouw verwacht van 42 woningen in categorie 1. Dit zijn woningen in de projecten Bellehof in de Rijp (voormalig politiebureau Aggelenstraat) en in de 1 e fase van de uitbreidingswijk Vroonermeer-Noord. Daarnaast zijn enkele projecten in voorbereiding met woningen in categorie 1 waarvan de datum van start bouw nog niet bekend is. Koopwoningen in project Bellehof (Aggelenstraat te De Rijp) bron: In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de projecten met woningen in categorie 1 die zijn opgeleverd in 2013 en 2014 en de projecten die worden verwacht in de jaren 2015 en verder. 6 7

10 4. Enquête onder jongeren over hun woonwensen De gemeente Alkmaar en de corporaties hebben in 2013 een enquête opgezet om informatie te krijgen van jongeren zelf. Deze stelt vragen als: hoe woon je nu, wil je een huur- of een koopwoning, in welke prijsklasse, ben je ingeschreven als woningzoekende, in welke gemeente wil je een woning. De enquête is gestart medio 2013 en is ook in 2014 en 2015 voortgezet. Tot juni 2015 is de vragenlijst totaal 447 keer ingevuld. Hieronder zijn de uitkomsten vermeld van degenen die aangeven dat zij in Alkmaar een woning zoeken. Dat zijn 324 van de 447 respondenten. Dat kunnen dus zijn personen die al in Alkmaar wonen en personen uit andere gemeenten die naar Alkmaar willen verhuizen. Reacties vanuit de voormalige gemeenten Graft-De Rijp en Schermer zijn onder deze laatste categorie meegeteld. Tot juni 2015 is de enquête 324 keer ingevuld door jongeren die in Alkmaar een woning zoeken. Dit zijn de belangrijkste cijfers: - 40% van de respondenten is in de leeftijdsgroep van 18 tot en met 22 jaar, 60% zit in de leeftijdsgroep van 23 tot en met 29 jaar. - 65% woont nu in Alkmaar, 24% in een andere regiogemeente en 10% woont buiten de regio. Hier zijn vooral Amsterdam, Den Helder en Hollands Kroon genoemd. - 58% woont bij de ouders, 27% woont op zichzelf in een zelfstandige woning en 7% heeft een onzelfstandige woonruimte waarbij voorzieningen als badkamer en keuken worden gedeeld. - 20% zoekt een eengezinswoning, 25% een appartement en 55% maakt het niet uit wat het type woning is. - De helft van de respondenten (50%) wil een woning met 2 slaapkamers. Een woning met 1 slaapkamer wordt gevraagd door 22%. En woningen met 3 slaapkamers door 14%. Slechts 1% zoekt een 1-kamerwoning (dus zonder aparte slaapkamer). - 95% zoekt een huurwoning. Daarvan wil 48% een woning met huur tussen 375 en 535 en 21% een huur tussen 535 en 575 a. Een zeer klein deel van 0,3% zoekt in de vrije sector. - Van degenen die een huurwoning zoeken, staat 93% ingeschreven als woningzoekende in de regio Alkmaar. 21% staat ook in een andere regio ingeschreven (Amsterdam, Den Helder, Hoorn). - De keuze voor de woning wordt vooral bepaald door de huurprijs (genoemd door 89%), de buurt (75%) en het aantal kamers (66%). Bij deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk. Uit de enquête blijkt ook of jongeren de regeling over behoud van inschrijftijd kennen en wat zij vinden van het bericht dat Alkmaar stuurt aan 18-jarigen met informatie over het woonruimteverdelingssysteem. De antwoorden op deze vragen worden toegelicht in het volgende hoofdstuk. a Dit zijn de bedragen uit de Wet op de Huurtoeslag zoals die golden in 2013 toen de enquête is opgezet. In 2015 liggen deze bedragen respectievelijk op 403, 576 en

11 5. Huurwoningen: systeem van woningtoewijzing en de keuzes die jongeren daarin maken 5.1 Inschrijven als woningzoekende is belangrijk Wil je als jongere in aanmerking komen voor een huurwoning in het sociale segment b, dan moet je ingeschreven staan als woningzoekende. Want woningen tot de Huurtoeslaggrens worden toegewezen aan de woningzoekende met de langste inschrijftijd c. Alle gemeenten in de regio Alkmaar gebruiken al jarenlang deze werkwijze. Dat geldt ook voor woningen in categorie 1 die voor jongeren interessant zijn. Voor jongeren die in de regio Alkmaar een huurwoning willen in het sociale segment, is het daarom belangrijk dat zij zich zo snel mogelijk inschrijven als woningzoekende. Alleen dan bouwen zij direct inschrijftijd op en kunnen zij binnen redelijke tijd meedingen naar het woningaanbod. Dat kan vanaf het 18 e jaar. Het belang van inschrijving blijkt uit de cijfers van de corporaties: jongeren van 18 t/m 22 jaar hebben de kortste wachttijd voor woningtoewijzing (zie 5.3). In de praktijk blijkt echter dat niet alle jongeren zich direct inschrijven op hun 18 e. Als ze dan op zoek gaan naar een woning, kost het tijd voordat zij voldoende inschrijfduur hebben opgebouwd om in aanmerking te komen voor een woning. De voormalige gemeente Alkmaar en de corporaties hebben daarom enkele jaren geleden al afgesproken dat Alkmaar bericht stuurt aan inwoners die 18 jaar worden. Inwoners krijgen rond hun 18 e verjaardag van de gemeente een kaart waarmee ze geattendeerd worden op het systeem van woningtoewijzing en het belang van inschrijving. Sinds 2015 gaat die kaart uiteraard ook naar inwoners van de voormalige gemeenten Graft-De Rijp en Schermer. Hier is alleen de voorzijde weer gegeven van de kaart. De binnenzijde van de kaart is te zien in bijlage 4 van deze notitie. b De bepalingen in de Huisvestingsverordening gelden voor huurwoningen tot de Huurtoeslaggrens.. Die grens ligt sinds op 710,68. c Alleen voor grote woningen, nultredenwoningen en aangepaste woningen gelden aanvullende/andere criteria. 8 9

12 Uit de enquete onder jongeren blijkt dat het bericht van de gemeente Alkmaar voor 41% reden was om zich in te schrijven als woningzoekende. De anderen gaven o.a. aan dat zij dat bericht niet hebben gehad doordat ze niet in Alkmaar woonden toen ze 18 werden, of dat ze zich al hebben ingeschreven omdat ze van ouders of vrienden wisten dat het belangrijk is. 90% vindt het belangrijk dat de gemeente zo n bericht stuurt. En 84% vindt het goed dat het in papieren vorm wordt verstuurd. De gemeente gaat daarom ook de komende tijd door met het verzenden van deze kaart aan inwoners van Alkmaar die 18 jaar worden. 5.2 Behoud van inschrijftijd bij acceptatie van een woning De inschrijving als woningzoekende vervalt als iemand een andere woning krijgt. Het is daarom nodig dat de huurder zich opnieuw inschrijft als hij enkele jaren later weer zou willen verhuizen naar een huurwoning in het sociale segment. De opbouw van inschrijftijd begint dan weer opnieuw. Deze regel kan echter een hindernis zijn voor woningzoekenden om een woning te accepteren. Want misschien voldoet de woning die je nu kunt krijgen niet helemaal aan je wensen. Dat kan het geval zijn bij kleine woningen, bij oudere woningen of woningen op minder populaire locaties. De corporaties merkten dit doordat er voor sommige woningcomplexen nauwelijks respons is als een vrijkomende woning wordt geadverteerd. Tussen gemeente en corporaties is daarom enkele jaren geleden al afgesproken dat een woningzoekende zijn inschrijftijd behoudt als hij een woning accepteert in een van de complexen die zijn vermeld in bijlage 3. De opbouw van inschrijftijd loopt dan gewoon door. De huurder kan later met die inschrijftijd reageren op woningen die meer voldoen aan zijn wensen. Voorbeelden van huurwoningen met behoud van inschrijftijd Willem Kalfstraat (Alkmaar) bron: Stroomlijn Buurtplein (Stompetoren) Uit de enquête onder jongeren blijkt dat 62% van de respondenten de afspraak over behoud van inschrijftijd niet kent. Voor ruim 80% zou die regeling reden zijn om een woning in zo n complex (toch) te accepteren, wat men zonder die regeling niet zou doen. Meer bekendheid over de regeling kan er voor zorgen dat jongeren deze woningen vaker zullen accepteren en de verhuurbaarheid verbetert. 5.3 Hoe reageren jongeren die ingeschreven staan als woningzoekende In hoofdstuk 4 is de informatie vermeld uit de enquête die is gehouden onder jongeren. Die laat vooral zien welke wensen jongeren hebben. In deze paragraaf is aanvullende informatie opgenomen uit de bestanden van het SVNK (Sociale Verhuurders Noord-Kennemerland, de koepel van corporaties). Daaruit blijkt de praktijk: hoeveel jongeren staan daadwerkelijk ingeschreven als woningzoekende, hoeveel van hen reageren op het woningaanbod, hoeveel woningen zijn er beschikbaar gekomen en hoeveel woningen zijn aan jongeren toegewezen. Hiervoor is gebruik gemaakt van de gegevens over de periode tot Hieronder staat een samenvatting. Een totaal-overzicht is opgenomen in bijlage 5 van deze notitie. Uit de cijfers van de corporaties blijkt dat er (per juni 2015) alkmaarse jongeren in de leeftijd van 18 tot 30 jaar ingeschreven zijn als woningzoekende. In de periode van 1 juni 2014 tot 1 juni 2015 hebben 455 van die jongeren gereageerd op het woningaanbod in de regio Alkmaar. In deze leeftijdsgroep is dus 21% actief woningzoekende. Bij de leeftijdsgroep van 23 t/m 29 jaar zijn er 9 10

13 4.065 personen ingeschreven. Van hen hebben er gereageerd. In deze groep ligt het aandeel actieven dus een stuk hoger op 33%. Uit de cijfers blijkt dus dat eenvijfde cq. eenderde van de jongeren reageert op de aangeboden woningen. Dat betekent ook dat het merendeel niet reageert. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn, deze blijken niet uit de cijfers. Ingeschreven als woningzoekende vs actief woningzoekenden: Alkmaar totaal Leeftijdsgroep Aantal ingeschreven woningzoekenden per juni 2015 Aantal actief woningzoekenden in de periode tot Actieven binnen de leeftijdsgroep (= horizontaal gepercenteerd) 18 tot en met 22 jaar % 23 tot en met 29 jaar % 30 tot en met 54 jaar % vanaf 55 jaar % Totaal % De tabel hierboven geeft de cijfers voor geheel Alkmaar. Als deze cijfers worden uitgesplitst blijkt dat de woningzoekenden uit de voormalige gemeente Alkmaar veel actiever zijn dan de woningzoekenden uit de fusiegemeenten Graft-De Rijp en Schermer. Van de leeftijdsgroep van 18 t/m 22 jaar is in Alkmaar 21% actief. Dat cijfer ligt in Graft-De Rijp en Schermer op respectievelijk 12% en 13%. Voor de leeftijdsgroep 23 t/m 29 jaar is het verschil nog groter. Van de alkmaarse jongeren is 34% actief woningzoekend. In Graft-De Rijp is dat minder dan de helft namelijk 16% en in Schermer 23%. Zie de detailcijfers in de bijlage. In de regio Alkmaar zijn van 1 juni 2014 tot 1 juni 2015 totaal woningen aangeboden met een huur in categorie 1. Dit zijn woningen in het prijssegment dat voor jongeren interessant is. Van deze woningen liggen er in de nieuwe gemeente Alkmaar. De aangeboden woningen zijn vooral appartementen. Eengezinswoningen maken nog geen 10% uit van het woningaanbod. Dat geldt ook in Alkmaar: de woningen die werden geadverteerd, bestaan uit appartementen en 96 eengezinswoningen. Aantal geadverteerde woningen in categorie 1 naar woningtype Type woning Gehele regio Waarvan in Alkmaar Waarvan in andere regiogemeenten Appartement Eengezinswoning Totaal Bovenstaande cijfers laten ook zien dat het woningaanbod in categorie 1 in de regio voor een aanzienlijk deel in de gemeente Alkmaar ligt. Dit vormt 55% van het aanbod in de verslagperiode. De oudere jongeren van 23 t/m 29 jaar zijn veel actiever met reacties indienen. Zij dienden 2x zoveel reacties in als de jongeren van 18 t/m 22 jaar. Dat geldt zowel voor de regio als voor Alkmaar. Aantal reacties op geadverteerde woningen: regio Alkmaar Leeftijdsgroep Gemiddeld aantal reacties per woning 18 t/m 22 jaar t/m 29 jaar 33 Het is opvallend dat er grote verschillen zijn in het aantal reacties per geadverteerde woning als gekeken wordt naar de voormalige fusiegemeenten. Voor woningen in het voormalige Alkmaar komen, net als in de regio, 2x zoveel reacties binnen van de oudere jongeren. Voor woningen in Graft- De Rijp en Schermer ligt die factor veel hoger. Daar komen 5x zoveel reacties binnen van de oudere jongeren. Ter illustratie de cijfers voor woningen in Graft-De Rijp: van de groep van kwamen gemiddeld 4 reacties in per geadverteerde woning. Terwijl er 21 reacties binnen kwamen van de jongeren van 23 t/m 29 jaar. Diezelfde verhouding is ook te zien in Schermer (3 om 14 reacties)

14 Aantal reacties op geadverteerde woningen Leeftijdsgroep Gemiddeld aantal reacties per woning Regio Alkmaar Gemeente Alkmaar Alle gemeenten Voormalig Alkmaar Voormalig Graft-De Rijp Voormalig Schermer 18 t/m 22 jaar t/m 29 jaar Bovendien blijkt dat er voor appartementen in Graft-De Rijp helemaal geen belangstelling was van jongeren. Voor de 3 geadverteerde appartementen in categorie 1 kwam geen enkele reactie binnen. De 8 eengezinswoningen leverden 25 reacties op. Hierboven is vermeld dat er woningen in categorie 1 zijn aangeboden en dat er actieve woningzoekende jongeren waren in Alkmaar. Aanbod en vraag lijken dan redelijk in evenwicht. Maar dit aanbod aan categorie 1 woningen is natuurlijk ook interessant voor andere woningzoekenden. Zij reageren ook op deze woningen. En soms met meer succes. De cijfers over de verhuringen en de slaagkansen laten zien hoe de onderlinge verhoudingen zijn. Daaruit blijkt dat woningen vooral worden toegewezen aan woningzoekenden van 23 t/m 29 jaar en woningzoekenden van 30 t/m 54 jaar. Beide groepen kregen elk 36% van de woningen in de regio. In Alkmaar is dat elk 37%. Als de cijfers van Alkmaar worden uitgesplitst naar de voormalige fusiegemeenten, blijkt dat in Graft-De Rijp en Schermer het aandeel verhuringen aan de groep 30 t/m 54 jaar hoger ligt dan het regionaal en gemeentelijk gemiddelde. Deze groep kreeg 44% van alle woningen die in Graft-De Rijp werden verhuurd. Voor woningen in Schermer ligt dit nog iets hoger op 46%. De jongeren van 23 t/m 29 jaar blijven echter ook hier een goede tweede met respectievelijk 40% verhuringen in Graft-De Rijp en 31% in Schermer. Aantal verhuringen naar leeftijdsgroep Leeftijdsgroep Aantal verhuurde woningen Regio Alkmaar Gemeente Alkmaar Alle gemeenten Voormalig Alkmaar Voormalig Graft-De Rijp Voormalig Schermer 18 t/m 22 jaar 07% 07% 04% 0% 23 t/m 29 jaar 36% 37% 40% 31% 30 t/m 54 jaar 36% 37% 44% 46% Vanaf 55 jaar 21% 19% 12% 23% De wachttijd blijft in de gehele regio een aandachtspunt. Niet alleen voor jongeren maar voor alle woningzoekenden. De gemiddelde inschrijftijd van woningzoekenden aan wie een woning is toegewezen lag voor de regio Alkmaar op ruim 4 jaar. Alkmaar laat vrijwel hetzelfde beeld zien. Drie dingen vallen daarbij op: - Bezien naar leeftijdsgroep hebben de jongeren van 18 t/m 22 jaar de kortste wachttijd. Gemiddeld is dit zo n 2,5 jaar. Dat gunstige cijfer komt uiteraard doordat deze groep maar enkele leeftijdsjaren omvat. Iemand van 22 jaar en 11 maanden kan hoogstens 4 jaar en 11 maanden inschrijftijd hebben, namelijk vanaf zijn 18 e tot aan zijn 23 e verjaardag. Zodra hij 23 is valt hij in de volgende leeftijdsgroep. - De wachttijden voor woningen in de voormalige gemeente Schermer liggen tussen de 1 tot 2 jaar lager dan de gemiddelden voor de regio en de gemeente Alkmaar als geheel. Dat geldt voor alle leeftijdsgroepen. (NB: Niet meegeteld hierbij is de groep van 18 t/m 22 jaar want in Schermer werden geen woningen verhuurd aan woningzoekenden in deze leeftijdscategorie.) - De leeftijdsgroep vanaf 55 jaar heeft de hoogste wachttijd als wordt gekeken naar de regionale cijfers en de cijfers voor Alkmaar als geheel. Beide liggen rond de 5 jaar. Voor woningen in het voormalige Graft-De Rijp en Schermer ligt dit anders: daar had de groep van 23 t/m 29 jaar de langste wachttijd. Die hogere wachttijd voor de hoogste leeftijdsgroep komt voort uit de langere inschrijftijd die een heleboel van deze woningzoekenden hebben, het feit dat zij minder verhuisgeneigd zijn en dat zij kritisch(er) zijn bij hun woningkeuze

15 Wachttijd bij verhuring (de inschrijftijd als woningzoekende van de huurder die het huurcontract afsluit) Leeftijdsgroep Wachttijd in jaren Regio Alkmaar Gemeente Alkmaar Alle gemeenten Voormalig Alkmaar Voormalig Graft-De Rijp Voormalig Schermer 18 t/m 22 jaar 2,7 2,5 2,0 n.v.t. * 23 t/m 29 jaar 4,4 4,4 4,8 3,3 30 t/m 54 jaar 4,1 4,2 4,1 2,4 Vanaf 55 jaar 5,2 4,8 3,2 3,2 *Er zijn in de verslagperiode aan deze groep geen woningen verhuurd in de voormalige gemeente Schermer. 6. Kansen voor nieuwe woningbouw-ontwikkelingen De gemeente wil graag dat er nieuw woningaanbod bij komt dat voor jongeren interessant is. Dergelijke projecten kunnen tot mooie resultaten leiden. Hiervoor zijn er al enkele genoemd die de afgelopen jaren zijn opgeleverd en enkele die binnenkort tot stand komen. Uiteraard gaat de gemeente door met het faciliteren van nieuwe initiatieven. 6.1 Woningbouw algemeen De gemeente Alkmaar wordt geregeld benaderd met nieuwe ideeën/plannen voor woningbouw, ook met aanbod dat voor jongeren interessant is. Al dit soort initiatieven worden positief ontvangen en vervolgens beoordeeld. Waar mogelijk worden dit soort plannen gefaciliteerd. De gemeente wijst de initiatiefnemer op zaken die van belang zijn voor de verdere ontwikkeling van het plan. Bijvoorbeeld overleg met de buurt en het voorzien in voldoende parkeerplaatsen. De gemeente gaat na wat er nodig is aan procedures en vergunningen om een project tot realisatie te brengen. 6.2 Verbouw van leegstaande kantoren De laatste jaren is er veel aandacht voor de verbouw van leegstaande kantoren tot woningen. Dit biedt zeker kansen naast de traditionele nieuwbouw maar kent ook enkele aandachtspunten. Het gaat niet alleen om even snel een paar tussenwandjes plaatsen en klaar. Aan alle woningen en woongebouwen worden kwaliteitseisen gesteld onder andere op het gebied van geluidsbelasting en brandveiligheid. Die gelden uiteraard ook voor woningen in voormalige kantoorpanden. Er is daarom ook voor deze woningbouw een flinke investering nodig. Bovendien lenen niet alle kantoorlocaties zich voor verbouw naar woningen. Per locatie beziet de gemeente wat de mogelijkheden zijn. Waar er kansen zijn wordt de verbouw verder gefaciliteerd. 7. Financiële ondersteuning van woningbouwprojecten De gemeente faciliteert woningbouwprojecten niet alleen door het snel doorlopen van procedures en snel afgeven van vergunningen. Dat doet ze ook door financiële ondersteuning. Een van de budgetten die de gemeente heeft, is specifiek gericht op ondersteuning van projecten voor jongerenhuisvesting. Bovendien kent de gemeente Alkmaar een verordening voor Startersleningen. 7.1 Budget Jongerenhuisvesting Enkele jaren terug heeft het toenmalige college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar een budget ingesteld voor ondersteuning van Jongerenhuisvesting. Uit dit budget is een bijdrage toegekend voor het project Bergerweg. In 2012 is deze voormalige school al grotendeels verbouwd tot een mix van zelfstandige en onzelfstandige woningen. In 2014 zag de eigenaar van het pand de mogelijkheid om in een vrijkomend gedeelte nog acht extra woningen toe te voegen. De gemeenteraad van Alkmaar heeft toen besloten hiervoor een bijdrage toe te kennen

16 Huurwoning in project Bergerweg (Alkmaar) bron: Uiteraard houdt ook de nieuwe gemeente Alkmaar de komende tijd in de gaten of er nieuwe initiatieven zijn voor woningbouw op het gebied van jongerenhuisvesting. Deze worden positief ontvangen en beoordeeld. Indien nodig kan de gemeente een bijdrage toekennen om daarmee het project net dat duwtje in de rug te geven om tot realisatie te komen. 7.2 Regeling Startersleningen De voormalige gemeenten Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer hadden alledrie een verordening voor Startersleningen. Deze regelingen hadden verschillende voorwaarden. Maar ze hadden allemaal hetzelfde doel: koopstarters helpen om de aankoop van hun eerste koopwoning mogelijk te maken. Het bestuur van de nieuwe gemeente Alkmaar onderschrijft het belang om koopstarters te blijven ondersteunen via de regeling voor Startersleningen. Na een voorstel van het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad op 26 maart 2015 de bestaande verordeningen ingetrokken en een nieuwe vastgesteld met uniforme criteria (het beste van drie ). Daarmee gelden voor alle aanvragers in de nieuwe gemeente Alkmaar dezelfde voorwaarden. Het budget van de gemeente is naar verwachting voldoende om nog enkele jaren Startersleningen te kunnen verstrekken

17 BIJLAGE 1: Definitie doelgroep en woningaanbod Jongeren vormen een diverse groep inwoners die ook uiteenlopende woonwensen hebben. Daarom bestaat de jongere niet en ook niet de jongerenwoning. De gemeente Alkmaar richt zich op de doelgroep van kleine huishoudens in de leeftijdsgroep tot 30 jaar en woningaanbod in de goedkopere prijsklasse. NB: in deze notitie gaat het niet over huisvesting die specifiek voor studenten is en via een campuscontract wordt aangeboden. Dat is een andere doelgroep en een ander soort woningaanbod. Doelgroep = huishoudens van 1 of 2 personen in de leeftijd van 18 tot 30 jaar Als doelgroep wordt aangemerkt de kleine huishoudens die zich voor het eerst op de woningmarkt begeven: huishoudens van 1 of 2 personen in de leeftijd van 18 tot 30 jaar met een inkomen tot zo n Binnen deze doelgroep wordt onderscheid gemaakt naar twee subgroepen namelijk de huishoudens tot 23 jaar en de huishoudens van 23 tot 30 jaar. De focus zal met name liggen op de echte starters op de woningmarkt dus de leeftijdsgroep van 18 tot 23 jaar. Gewenst woningaanbod = prijscategorie 1 Woningen in categorie 1 worden gerekend als het aanbod dat voor jongeren interessant is. Dit zijn: - huurwoningen tot 576,87 per maand. Daarbinnen zijn voor jongeren tot 23 jaar vooral de woningen tot 403,06 van belang omdat zij alleen voor deze woningen Huurtoeslag kunnen krijgen. - koopwoningen tot De bedragen van 403,06 en 576,87 komen voort uit de Wet op de Huurtoeslag. Dit zijn de jongerengrens en de 1 e aftoppingsgrens. De ,- voor koopwoningen is de koopprijsgrens die het rijk vaststelt. Tabel met categorie-indeling In de regio Alkmaar worden woningen ingedeeld in prijscategorieën: van categorie 1 (laag) tot 4 (hoog). De indeling is vastgelegd in de Regionale Woonvisie Door deze afspraak zijn gegevens over de woningvoorraad in de regiogemeenten eenvoudig te vergelijken. Categorie-indeling die geldt in de regio Alkmaar vanaf Koop Huur Categorie 1 Tot ,- Tot 576,87 Categorie ,- 576,87 710,68 Categorie ,- Categorie 4 Vanaf ,- Vanaf 710,

18 BIJLAGE 2 : Nieuwbouw met woningen in categorie 1 (= huur tot 576 en koop tot ) Projecten die in 2013 en 2014 zijn opgeleverd Project Opzet woningbouw programma Jaar van oplevering Aantal won. in categorie 1 Krelagestraat (achter de Ambachtsschool) 19 huurappartementen in cat Schelphoek: De Oosterkolk 41 koopappartementen in cat. 1 t/m Singelveste (Baanstraat/Ritsevoort) Jaagpad Midden: Veneetse kade deel 1 17 koopwoningen, vooral koopappartementen in cat. 1 t/m koopwoningen: appartementen en eengezinswoningen in cat. 1 t/m Totaal 61 Projecten met (verwachte) oplevering in 2015 Project Opzet woningbouw programma Verwachte oplevering Amstelstraat 14 koop eengezinswoningen CPO project Princenhof 24 koop- en huurappartementen (Sint Laurensstraat) Jaagpad Midden: Veneetse kade deel 2 Aantal won. in categorie 1 in cat. 1 en 2 1 e helft in cat. 1 t/m 4 1 e helft koop- en huurappartementen in cat. 1 t/m 3 2 e helft Totaal 41 Projecten met verwachte start bouw in 2015 of 2016 Project Opzet woningbouw programma Stand van zaken Bellehof (locatie voormalig 13 koopwoningen: 6 appartementen Start bouw Politiebureau Aggelenstraat) Vroonermeer-Noord: fase 1a en 7 eengezinswoningen in cat won. in koop en huur waarvan 30 huur-appartementen in cat. 1 Projecten met verwachte start bouw vanaf 2017 en projecten waarvan de datum van start bouw nog niet bekend is Project Opzet woningbouw programma Stand van zaken Aantal won. in categorie 1 1 e helft Start bouw 2 e helft Totaal 42 Aantal won. in categorie 1 Vroonermeer-Noord: fase 3b 117 won. in koop en huur waarvan 40 huur-appartementen in cat. 1 Start bouw Victorybuilding/ Victoryveste 56 koop appartementen in cat. 1 Start nog niet bekend 56 Schinkelwaard, verbouw kantoor 43 huurappartementen waarvan 31 in cat. 1 Start nog niet bekend 43 Vroonermeer-Zuid: 21 huur appartementen in cat. 1 Start nog niet 21 De Driehoek bekend Totaal

19 BIJLAGE 3 : Huurwoningen met behoud van inschrijftijd Een inschrijving als woningzoekende vervalt zodra iemand een (andere) woning krijgt. Voor onderstaande complexen wordt daarop een uitzondering gemaakt. Wie in een van deze complexen een woning huurt, behoudt zijn inschrijftijd. Zo kan iemand doorgaan met het opbouwen van inschrijftijd en, indien gewenst, binnen redelijke termijn doorstromen naar een volgende woning. SVNK: adressen in Alkmaar met behoud inschrijfduur (overzicht per juli 2015) Straat en huisnummers Plaats opmerkingen Kennemer Wonen Bloemstraat 26A t/m 30C Alkmaar Alleen de 1-kamerappartementen Oude Trambaan 6 en 8 Alkmaar Poldermolen 1 t/m 16 Alkmaar Waterhoenstraat 1A t/m 19C Alkmaar Alleen de 1-kamerappartementen Willem Kalfstraat 1 t/m 79 Alkmaar Alleen de 1-kamerappartementen Woonwaard Laan van Bath 1 t/m 20, 6, 78 t/m 87, 93 t/m 102 Lombardijeweg 69, 72, 74, 77, 79, 82, 83, 86, 88, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 104, 106, 109, 111, 114, 117, 119, 122, 124 Alkmaar Complexnr. 507 Alleen de 1-kamerappartementen Alkmaar Complexnr. 516 Alleen de 1-kamerappartementen Schiermonnikoogstraat 17 t/m 36 Alkmaar Complexnr. 507 Alleen de 1-kamerappartementen Tesselschadestraat 3 t/m 75 (oneven nummers) Alkmaar Complexnr. 611 Alleen de 1-kamerappartementen Willem Kalfstraat 2 t/m 136 (even nummers) Alkmaar Complexnr. 704 Alleen de 1-kamerappartementen Ymere Brillesteeg 11 t/m 25 Alkmaar Mooiland Van de Veldelaan 354 t/m 592, 654 t/m 892 Alkmaar 16 17

20 BIJLAGE 4 : Kaart voor 18-jarigen over inschrijving als woningzoekende De gemeente Alkmaar stuurt aan inwoners die 18 jaar worden een kaart. Met die kaart worden jongeren geattendeerd op het systeem van woningtoewijzing en het belang van inschrijving. De voorkant van deze kaart staat op een eerdere pagina in deze Notitie. De binnenzijde van de kaart is hieronder afgebeeld. 18

21 19

22 Bijlage 5: gegevens van SNVK over aangeboden woningen, ingediende reacties en verhuringen BIJLAGE 5: Gegevens van SVNK over aangeboden woningen, ingediende rea Periode: tot Ingeschreven als woningzoekende vs actief woningzoekenden, gehele regio Ingeschreven als woningzoekende vs actief woningzoekenden Alkmaar Aantal ingeschreven woningzoekenden per Aantal actief Actieven binnen de leeftijdsgroep (= Aantal ingeschreven woningzoekenden per Aantal actief Actieven binnen de leeftijdsgroep (= Leeftijdsgroep woningzoekenden horizontaal %) Leeftijdsgroep woningzoekenden horizontaal %) 18 tot en met 22 jaar % 18 tot en met 22 jaar % 23 tot en met 29 jaar % 23 tot en met 29 jaar % 30 tot en met 54 jaar % 30 tot en met 54 jaar % vanaf 55 jaar % vanaf 55 jaar % Totaal % Totaal % Aantal geadverteerde woningen met huur in cat. 1 gehele regio Aantal geadverteerde woningen met huur in cat. 1 Alkmaar Type woning 1 of 2 kamers 3 kamers 4 kamers of meer Totaal Type woning 1 of 2 kamers 3 kamers 4 kamers of meer Totaal Appartement Appartement Eengezinswoning Eengezinswoning Totaal Totaal Gemiddeld aantal reacties van 18 t/m 22 jarigen op woningen in cat. 1, gehele regio Gemiddeld aantal reacties van 18 t/m 22 jarigen op woningen in cat. 1 Alkmaar Type woning 1 of 2 kamers 3 kamers 4 kamers of meer Totaal Type woning 1 of 2 kamers 3 kamers 4 kamers of meer Totaal Appartement Appartement Eengezinswoning Eengezinswoning Totaal Totaal Gemiddeld aantal reacties van 23 t/m 29 jarigen op woningen in cat. 1, gehele regio Gemiddeld aantal reacties van 23 t/m 29 jarigen op woningen in cat. 1 Alkmaar Type woning 1 of 2 kamers 3 kamers 4 kamers of meer Totaal Type woning 1 of 2 kamers 3 kamers 4 kamers of meer Totaal Appartement Appartement Eengezinswoning Eengezinswoning Totaal Totaal Verhuringen naar leeftijdsgroep, gehele regio Verhuringen naar leeftijdsgroep, Alkmaar Leeftijdsgroep Aantal woningen Percentage Leeftijdsgroep Aantal woningen Percentage 18 tot en met 22 jaar 134 7% 18 tot en met 22 jaar 72 7% 23 tot en met 29 jaar % 23 tot en met 29 jaar % 30 tot en met 54 jaar % 30 tot en met 54 jaar % vanaf 55 jaar % vanaf 55 jaar % Totaal % Totaal % Slaagkans naar leeftijdsgroep, gehele regio Slaagkans naar leeftijdsgroep Alkmaar Leeftijdsgroep Percentage Leeftijdsgroep Percentage 18 tot en met 22 jaar 8% 18 tot en met 22 jaar 5,44% 23 tot en met 29 jaar 17% 23 tot en met 29 jaar 11,58% 30 tot en met 54 jaar 14% 30 tot en met 54 jaar 9,55% vanaf 55 jaar 20% vanaf 55 jaar 16,39% Totaal 16% Totaal 11% Gemiddelde wachttijd bij verhuring, gehele regio Gemiddelde wachttijd bij verhuring Alkmaar Leeftijdsgroep Jaar Leeftijdsgroep Jaar 18 tot en met 22 jaar 2,69 18 tot en met 22 jaar 2,53 23 tot en met 29 jaar 4,42 23 tot en met 29 jaar 4,42 30 tot en met 54 jaar 4,06 30 tot en met 54 jaar 4,2 vanaf 55 jaar 5,15 vanaf 55 jaar 4,82 Totaal 4,33 Totaal 4,27 1

23 cties en verhuringen Ingeschreven als woningzoekende vs actief woningzoekenden Graft - de Rijp Ingeschreven als woningzoekende vs actief woningzoekenden Schermer Aantal ingeschreven woningzoekenden per Aantal actief Actieven binnen de leeftijdsgroep (= Aantal ingeschreven woningzoekenden per Aantal actief Actieven binnen de leeftijdsgroep (= Leeftijdsgroep woningzoekenden horizontaal %) Leeftijdsgroep woningzoekenden horizontaal %) 18 tot en met 22 jaar % 18 tot en met 22 jaar % 23 tot en met 29 jaar % 23 tot en met 29 jaar % 30 tot en met 54 jaar % 30 tot en met 54 jaar % vanaf 55 jaar % vanaf 55 jaar % Totaal % Totaal % Aantal geadverteerde woningen met huur in cat. 1 Graft - de Rijp Aantal geadverteerde woningen met huur in cat. 1 Schermer Type woning 1 of 2 kamers 3 kamers 4 kamers of meer Totaal Type woning 1 of 2 kamers 3 kamers 4 kamers of meer Totaal Appartement Appartement Eengezinswoning Eengezinswoning Totaal Totaal Gemiddeld aantal reacties van 18 t/m 22 jarigen op woningen in cat. 1 Graft - de Rijp Gemiddeld aantal reacties van 18 t/m 22 jarigen op woningen in cat. 1 Schermer Type woning 1 of 2 kamers 3 kamers 4 kamers of meer Totaal Type woning 1 of 2 kamers 3 kamers 4 kamers of meer Totaal Appartement Appartement 4, Eengezinswoning Eengezinswoning Totaal Totaal Gemiddeld aantal reacties van 23 t/m 29 jarigen op woningen in cat. 1 Graft - de Rijp Gemiddeld aantal reacties van 23 t/m 29 jarigen op woningen in cat. 1 Schermer 1 of 2 kamers 3 kamers 4 kamers of meer Totaal Type woning 1 of 2 kamers 3 kamers 4 kamers of meer Totaal Appartement Appartement 9, Eengezinswoning Eengezinswoning Totaal Totaal Verhuringen naar leeftijdsgroep Graft - de Rijp Verhuringen naar leeftijdsgroep Schermer Leeftijdsgroep Aantal woningen Percentage Leeftijdsgroep Aantal woningen Percentage 18 tot en met 22 jaar 1 4% 18 tot en met 22 jaar 0 0% 23 tot en met 29 jaar 10 40% 23 tot en met 29 jaar 8 31% 30 tot en met 54 jaar 11 44% 30 tot en met 54 jaar 12 46% vanaf 55 jaar 3 12% vanaf 55 jaar 6 23% Totaal % Totaal % Slaagkans naar leeftijdsgroep Graft - de Rijp Slaagkans naar leeftijdsgroep Schermer Leeftijdsgroep Percentage Leeftijdsgroep Percentage 18 tot en met 22 jaar 2,86% 18 tot en met 22 jaar 0,00% 23 tot en met 29 jaar 6,33% 23 tot en met 29 jaar 4,57% 30 tot en met 54 jaar 3,53% 30 tot en met 54 jaar 3,80% vanaf 55 jaar 3,90% vanaf 55 jaar 7,32% Totaal 4% Totaal 4% Gemiddelde wachttijd bij verhuring Graft - de Rijp Gemiddelde wachttijd bij verhuring Schermer Leeftijdsgroep Jaar Leeftijdsgroep Jaar 18 tot en met 22 jaar 2 18 tot en met 22 jaar 0 23 tot en met 29 jaar 4,8 23 tot en met 29 jaar 3,25 30 tot en met 54 jaar 4,09 30 tot en met 54 jaar 2,42 vanaf 55 jaar 3,17 vanaf 55 jaar 3,17 Totaal 4,04 Totaal 2,85

24 Vakgroep Wonen augustus 2015 Contact: of

Notitie Jongerenhuisvesting

Notitie Jongerenhuisvesting Notitie Jongerenhuisvesting WOORD VOORAF Een woning is belangrijk voor iedereen, ook voor jongeren. Daarnaast zijn jongeren van groot belang voor onze stad. Ze zorgen voor vernieuwing en vormen de toekomst.

Nadere informatie

HUREN IN HEERHUGOWAARD

HUREN IN HEERHUGOWAARD HUREN IN HEERHUGOWAARD Cijfers over woningzoekenden, weigeringen, verhuringen en de slaagkansen van jongeren De positie van jongeren op de lokale woningmarkt van Heerhugowaard in regionaal perspectief

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein Samenvatting In 2015 leverden wij 39 appartementen op aan het Schauwplein te Putten. De belangstelling voor de woningen was groot en leidde tot doorstroming. Wij sloten in 2015 inclusief deze nieuwbouw

Nadere informatie

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Samenvatting In de eerste helft van 2016 leverden wij geen nieuwe woningen op. Dat zie je terug in de slaagkansen

Nadere informatie

In verband met de vakantieperiode en in overleg met de vragensteller is de termijn van beantwoording verlengt tot 31 augustus 2015.

In verband met de vakantieperiode en in overleg met de vragensteller is de termijn van beantwoording verlengt tot 31 augustus 2015. SCHRIFTELIJKE VRAAG Indiener: Gerwin ter Maat / VVD Berkelland Datum indiening vraag: 06-07-2015 Datum verzending antwoord: 01-09-2015 In verband met de vakantieperiode en in overleg met de vragensteller

Nadere informatie

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlage 1: Vraag en Aanbod woningmarkt Aalsmeer Bijlage 2: Kaart Woningbouwprojecten Bijlage 3: Woonfonds Aalsmeer Bijlage 1: Vraag & aanbod woningmarkt Aalsmeer

Nadere informatie

Gemeente Delft. Geachte heer/mevrouw,

Gemeente Delft. Geachte heer/mevrouw, w Gemeente Delft Wljk- en Stadsraken Maatschappelijke Oniwlkllng Wdandseweg 40 2624 AD Delfl Postbus 1 11 2600 AC Delft Bankrekening ENG 28.50.01.787, t.n.v. gemeente Delít Retouradres : Wijk- en Stadszaken.

Nadere informatie

inschrijven als woningzoekende

inschrijven als woningzoekende inschrijven als woningzoekende Inschrijven als woningzoekende bij Woonbedrijf Op zoek naar een huurwoning? We helpen u graag! Inschrijven als woningzoekende 3 Een gewone eengezinswoning, een luxe appartement,

Nadere informatie

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad Nr: 2004-11-08 Schipluiden: 18 november 2004 Onderwerp: Notitie woningbouwprogrammering Midden-Delfland Aan de Raad Inleiding Voor u ligt de notitie woningbouwprogrammering waarin de uitgangspunten voor

Nadere informatie

MEMO van college aan de commissie R&B

MEMO van college aan de commissie R&B MEMO van college aan de commissie R&B datum : 18 juni 2008 aan : Commissie R&B van : College onderwerp : Jaarlijkse aanpassing van bedragen in passendheidstabellen Portefeuillehouder:J. Mesu Inlichtingen

Nadere informatie

MEMO van college aan de algemene raadscommissie

MEMO van college aan de algemene raadscommissie MEMO van college aan de algemene raadscommissie datum : 19 februari 2012 aan : Gemeenteraad van : College onderwerp : Huisvestingsverordening gemeente Bergen, aanpassen Bijlagen 1 en 2 per 1 maart 2013

Nadere informatie

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Juni 2007 www.adv-mr.com Utrechtseweg 101, 3702 AB Zeist Inhoud Inleiding Vanuit woonstichting Viveste en de gemeente Houten is een behoefte aan onderzoek naar de woonwensen

Nadere informatie

Onderzoek woningzoekenden Texel. Samenvatting. Inleiding

Onderzoek woningzoekenden Texel. Samenvatting. Inleiding Onderzoek woningzoekenden Texel Samenvatting Bij Woontij staan circa 1400 huishoudens ingeschreven die op zoek zijn naar een woning op Texel. 503 woningzoekenden hebben in oktober 2016 deelgenomen aan

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Alkmaar, juni 2014 Aan: Van: de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Met deze notitie bieden wij u het rapport Betaalbaar Wonen in de regio Alkmaar

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording vragen PvdA-fractie inzake gebruik leegstaande panden om woningnood op korte termijn op te lossen

Onderwerp Beantwoording vragen PvdA-fractie inzake gebruik leegstaande panden om woningnood op korte termijn op te lossen PvdA-fractie T.a.v. Mevrouw A. Postma De Roede 12 9285 VK Buitenpost Dossiernummer : n.v.t. Stuknummer : n.v.t. Behandeld door : E. Idsardi Email : gemeente@achtkarspelen.nl Uw brief/mail van Uw kenmerk

Nadere informatie

Een woning huren in Brummen

Een woning huren in Brummen Een woning huren in Brummen Informatie voor woningzoekenden Een woning huren in Brummen Een woning huren in Brummen: Hoe gaat dat in zijn werk? Woningzoekenden die belangstelling hebben voor een huurwoning

Nadere informatie

Voorwoord. Bleskensgraaf Februari 2016. Jan de Wit Klankbordgroep

Voorwoord. Bleskensgraaf Februari 2016. Jan de Wit Klankbordgroep Voorwoord De inwoners van Bleskensgraaf hebben in de dorpsagenda wonen benoemd als één van de belangrijkste speerpunten. Om erachter te komen hoe de inwoners het wonen in hun dorp nu ervaren en hoe ze

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling Noord-Kennemerland

Rapportage Woonruimteverdeling Noord-Kennemerland Rapportage Woonruimteverdeling Noord-Kennemerland 2011-2015 Rapportage Woonruimteverdeling Noord Kennemerland 2011-2015 1 Inhoudsopgave Management samenvatting 3 Inleiding 5 1. Actief woningzoekenden,

Nadere informatie

14 Juli 20 U zoekt een woning

14 Juli 20 U zoekt een woning U zoekt een woning U zoekt een huurwoning in Noordoost-Groningen? Dan kunt u terecht bij Acantus. Wij verhuren zo n 13.000 sociale huurwoningen. Van eengezinswoningen tot seniorenappartementen, in verschillende

Nadere informatie

B&W. Advies. Lokale Beleidsruimte 2010-2014. :5/(.l.. :tt^ Zoetermeer sfeeds ondernemend. 3i./s.:(.o. ^ ^ ^^ivi^^^^^ Co^'

B&W. Advies. Lokale Beleidsruimte 2010-2014. :5/(.l.. :tt^ Zoetermeer sfeeds ondernemend. 3i./s.:(.o. ^ ^ ^^ivi^^^^^ Co^' ^ ^ ^^ivi^^^^^ gemeente \ B&W DM-nr. 2010/9146 Advies 100312 Versie: 1 Co^' Aox^ a< Verantwoordelijk Portefeuille Weth. Dr. T.J. Haan Mede verantw. Gemeentesecretaris Hoofdafdeling Auteur Lokale Beleidsruimte

Nadere informatie

MEMO van college aan de raadscommissie

MEMO van college aan de raadscommissie MEMO van college aan de raadscommissie datum : 21 december 2010 aan : Algemene raadscommissie van : College onderwerp : jaarlijkse regionale aanpassing passendheidstabellen Huisvestingsverordening Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Corsanummer: 1500064317

Corsanummer: 1500064317 Corsanummer: 1500064317 Op 30 maart 2015 zijn bij de raadsgriffie vragen binnen gekomen van Dhr. R. Wessels van de fractie Groen Links, gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex artikel 38

Nadere informatie

Huren bij Viverion. ruimte voor leven

Huren bij Viverion. ruimte voor leven Huren bij Viverion ruimte voor leven De vervolgstap hangt af van uw persoonlijke situatie: 1. U huurt al bij Viverion? Dan gebruikt u de optiestap. 2. U huurt nog niet bij Viverion? Dan gebruikt u de aanbod/lotingstap

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009

WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009 WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009 RAPPORTAGE WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008 2009 Uitgevoerd in opdracht van Parkstad Limburg Door: Datum: Ikwileenanderewoning.nl, 13 09 2009 Woonplein

Nadere informatie

Toelichting op de verdeling van vrijkomende sociale huurwoningen in Almere met een huurprijs tot 710,68 met ingang van 19 januari 2015

Toelichting op de verdeling van vrijkomende sociale huurwoningen in Almere met een huurprijs tot 710,68 met ingang van 19 januari 2015 1 Alle wijzigingen op een rijtje Toelichting op de verdeling van vrijkomende sociale huurwoningen in Almere met een huurprijs tot 710,68 met ingang van 19 januari 2015 Aanleiding In de regio Almere zijn

Nadere informatie

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT Beste bewoner, In dit boekje leest u welke vijf keuzes u heeft als bewoner van de te slopen woningen in de Zeeheldenbuurt. Mocht

Nadere informatie

Verhuis- en woonwensen van starters

Verhuis- en woonwensen van starters Verhuis- en woonwensen van starters Gemeente Amersfoort Sector Concernmiddelen Onderzoek en Statistiek Marc van Acht Uitgave en rapportage in opdracht van afdeling Economie en Wonen Onderzoek en Statistiek,

Nadere informatie

Urgentiewijzer voor een woning in de regio Alkmaar

Urgentiewijzer voor een woning in de regio Alkmaar Urgentiewijzer voor een woning in de regio Alkmaar Deze informatiebrochure is een uitgave van de gemeenten in de regio Alkmaar, februari 2014 Als u op zeer korte termijn een andere woning nodig heeft Wanneer

Nadere informatie

Algemene Inschrijfvoorwaarden

Algemene Inschrijfvoorwaarden Algemene Inschrijfvoorwaarden A. Algemene bepalingen 1. De algemene inschrijfvoorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen van woningzoekenden in het woningzoekendenregister van Wonenindekrimpenerwaard.

Nadere informatie

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Voor bezit van Habeko wonen in de kernen: Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen datum:10 november 2014 Vastgesteld door het college

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 2. Beleidsuitgangspunten 3. Monitoring

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 2. Beleidsuitgangspunten 3. Monitoring Beleidsnotitie t.a.v. invoering Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting, voor wat betreft de toewijzing van sociale huurwoningen door toegelaten

Nadere informatie

Als u een (andere) huurwoning zoekt in Leerdam

Als u een (andere) huurwoning zoekt in Leerdam Als u een (andere) huurwoning zoekt in Leerdam U wilt in aanmerking komen voor een (andere) huurwoning in de gemeente Leerdam? Dat kan! Sinds 4 maart 2010 zijn er geen bindingseisen meer en kan iedereen

Nadere informatie

2010-2012 SAMENVATTING

2010-2012 SAMENVATTING 2010-2012 SAMENVATTING Samenvatting De Regionale woningmarktmonitor 2010-2012 beschrijft de ontwikkelingen op de woningmarkt in het gebied binnen de driehoek Waalwijk, Oss en Boxtel. De kredietcrisis

Nadere informatie

Op zoek naar een woning

Op zoek naar een woning Samen bouwen aan beter wonen Op zoek naar een woning 3 Welkom U bent op zoek naar een woning. Misschien wilt u een grotere woning, of juist een kleinere woning. U gaat op eigen benen staan, krijgt werk

Nadere informatie

TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER

TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER Bunderstraat 28 Rabobank: ING: Postbus 100 NL89RABO0132601915 NL51INGB0001057954 6230 AC MEERSSEN BIC: RABONL2U BIC: INGBNL2A telefoon: 043-3664777 internet:

Nadere informatie

Met de toets <F11> kunt u naar de verschillende punten springen, met <Ctrl+Enter> het voorblad afsluiten.

Met de toets <F11> kunt u naar de verschillende punten springen, met <Ctrl+Enter> het voorblad afsluiten. Met de toets kunt u naar de verschillende punten springen, met het voorblad afsluiten. Nota aan burgemeester en wethouders PH: de heer N.M.C.Alsemgeest Sector: Stadsontwikkeling steller:

Nadere informatie

Stand van de sociale huurwoningmarkt gemeente Gooise Meren

Stand van de sociale huurwoningmarkt gemeente Gooise Meren Stand van de sociale huurwoningmarkt gemeente Gooise Meren Woningnet November 2016 Onderzoek naar trends in de woonruimteverdeling 2013-2016 blz. 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 Leeswijzer... 4 2. Samenvatting...

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

Huurwoningen uit de hele regio!

Huurwoningen uit de hele regio! Huurwoningen uit de hele regio! SOCIALE HUURWONINGEN IN HOLLAND RIJNLAND Bent u op zoek naar een sociale huurwoning? Op www.woningnethollandrijnland.nl staan alle sociale huurwoningen van de woningcorporaties

Nadere informatie

Op zoek naar een woning

Op zoek naar een woning Op zoek naar een woning 3 Welkom U bent op zoek naar een woning. Misschien wilt u een grotere woning, of juist een kleinere woning. U gaat op eigen benen staan, krijgt werk in een andere plaats of heeft

Nadere informatie

Huurwoningen uit de hele regio! 106140105 WoningNet A5 folder uitleg website 06-03.indd 1 06/03/14 11:15

Huurwoningen uit de hele regio! 106140105 WoningNet A5 folder uitleg website 06-03.indd 1 06/03/14 11:15 Huurwoningen uit de hele regio! 106140105 WoningNet A5 folder uitleg website 06-03.indd 1 06/03/14 11:15 SOCIALE HUURWONINGEN IN HOLLAND RIJNLAND Bent u op zoek naar een sociale huurwoning? Op www.woningnethollandrijnland.nl

Nadere informatie

In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen.

In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen. Bijlage 2 Veelgestelde vragen In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen. a. Vallen tijdelijke huurcontracten onder de werking van de Huisvestingswet

Nadere informatie

Klik voor Wonen Jaarrapportage BREDA 2013 en 2014 maart 2015

Klik voor Wonen Jaarrapportage BREDA 2013 en 2014 maart 2015 Klik voor Wonen Jaarrapportage BREDA 2013 en 2014 maart 2015 AlleeWonen, Jos Hendrickx Laurentius, Ties Teeuwen WonenBreburg, Bruno Gruijters Klik voor Wonen, Rian Rommens Inhoud 1. Inleiding 3 2. Beschikbaarheid

Nadere informatie

gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 en 20 van de Huisvestingswet 2014 en de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 en 20 van de Huisvestingswet 2014 en de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 7 april 2015; gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 en 20 van de Huisvestingswet 2014 en de artikelen

Nadere informatie

Analyse woningtoewijzing Hofland-Oost fase 4 en 5

Analyse woningtoewijzing Hofland-Oost fase 4 en 5 Analyse woningtoewijzing Hofland-Oost fase 4 en 5 1. Inleiding In Hofland-Oost fase 4 en 5 worden in totaal 102 woningen gerealiseerd, waarvan 81 koopwoningen. Van 19 december 2009 tot en met 8 januari

Nadere informatie

WONEN OP DE NOORD-VELUWE

WONEN OP DE NOORD-VELUWE WONEN OP DE NOORD-VELUWE ALLE REGELS OP EEN RIJ Wonen op de Noord-Veluwe De regio Noord-Veluwe bestaat uit Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten, en Epe, Hattem en Heerde. Zoekt u een

Nadere informatie

Ons kenmerk ML40/13.0010618. Datum uw brief

Ons kenmerk ML40/13.0010618. Datum uw brief Ingekomen stuk D (PA 18 september 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 95 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf Onderzoek woningbehoefte Waarland 2015 25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf 1 Inleiding 1.1 Inleiding De gemeente Schagen wil haar toekomstig woningbouwprogramma inrichten

Nadere informatie

Onderzoek kleine kernen

Onderzoek kleine kernen Gemeente Kampen Onderzoek kleine kernen 1 maart 2012 Projectnr. 166.106/G Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet

Nadere informatie

RIJNVESTE 30 SOCIALE HUURAPPARTEMENTEN HAZERSWOUDE-RIJNDIJK

RIJNVESTE 30 SOCIALE HUURAPPARTEMENTEN HAZERSWOUDE-RIJNDIJK 30 SOCIALE HUURAPPARTEMENTEN RIJNVESTE HAZERSWOUDE-RIJNDIJK Inhoudsopgave Algemene informatie 3 De bouw is gestart 3 Levensloopbestendig, voor alle leeftijden 3 Een eigen berging 3 Parkeerplaatsen 3 Veiligheid

Nadere informatie

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Eindverslag April 2015 1. Inleiding In april 2014 hebben gemeente Uden, gemeente Veghel en wooncorporatie Area een woonwensenonderzoek uitgevoerd. Om

Nadere informatie

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen Beleid Uw contact F (020) 540 45 59 gemeente@amstelveen.nl Fractie Groen Links T.a.v. T. van Wijnen en M. Kortekaas Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief

Nadere informatie

BEHOEFTEPEILING JONGERENHUISVESTING

BEHOEFTEPEILING JONGERENHUISVESTING BEHOEFTEPEILING JONGERENHUISVESTING Gemeente Castricum November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2015/168 Datum November

Nadere informatie

Beantwoording artikel 38 vragen

Beantwoording artikel 38 vragen Beantwoording artikel 38 vragen Aan de PvdA fractie Ter attentie van mevrouw Suijker directie/afdeling RO/RBA contactpersoon J. de Heer onderwerp artikel 38 vragen PvdA telefoon 0182-588288 uw kenmerk

Nadere informatie

De Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen stand van zaken per 1 november 2009. 1. Inleiding. 2. Doel van de goedkope koop-regeling

De Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen stand van zaken per 1 november 2009. 1. Inleiding. 2. Doel van de goedkope koop-regeling Provincie Noord-Brabant De Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen stand van zaken per 1 november 2009 1. Inleiding Voor de voortgang en continuïteit in de woningbouwproductie is het van belang dat

Nadere informatie

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis?

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis? Hoe vind je in Gouda een huis? In deze brochure beantwoorden we de meest gestelde vragen over het kopen of huren van een huis in Gouda. Staat uw vraag er niet bij? Neem voor een sociale huurwoning contact

Nadere informatie

Ik zoek een woning. Hoe kom ik in aanmerking voor een woning van Actium?

Ik zoek een woning. Hoe kom ik in aanmerking voor een woning van Actium? Ik zoek een woning Hoe kom ik in aanmerking voor een woning van Actium? Actium verhuurt rond de 16.000 woningen in Drenthe en Zuidoost Friesland. Ons werkgebied omvat de gemeenten Assen, De Wolden, Hoogeveen,

Nadere informatie

Startersleningen: nieuwe verordening vaststellen agendapunt : bijlage nr. : 2015-211

Startersleningen: nieuwe verordening vaststellen agendapunt : bijlage nr. : 2015-211 Raadsvoorstel Startersleningen: nieuwe verordening vaststellen agendapunt : bijlage nr. : 2015-211 Raadsvergadering: 26 maart 2015 Commissie: Portefeuillehouder: Ruimte mw. E.C. Konijn-Vermaas Samenvatting

Nadere informatie

BESLUITEN. verdeling nieuwbouwwoningen vrije sector. B&W-nr.: 06.1422 d.d. 28-11-2006

BESLUITEN. verdeling nieuwbouwwoningen vrije sector. B&W-nr.: 06.1422 d.d. 28-11-2006 Behoudens advies van de commissie ROW B&W-nr.: 06.1422 d.d. 28-11-2006 Onderwerp verdeling nieuwbouwwoningen vrije sector BESLUITEN 1. te constateren dat het hanteren van toewijzingsregels voor nieuwbouw

Nadere informatie

Notitie Jongerenhuisvesting in de gemeente Stein

Notitie Jongerenhuisvesting in de gemeente Stein Notitie Jongerenhuisvesting in de gemeente Stein Inleiding Zowel de SJAR als de raad maakt zich zorgen over de huisvestingsmogelijkheden van jongeren. Dit heeft ertoe geleid dat het College van burgemeester

Nadere informatie

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015 Inhoud 1. Woningvoorraad 2 2. Huishoudens 4 3. Huishoudens in woningen 5 4. Verhuizingen 8 5. Verhuiswensen doorstromers 10 6. Verhuiswensen starters 14 7. Woonruimteverdeling 15 Inleiding Er is heel veel

Nadere informatie

Project Cape Kennedy 5 april 2016

Project Cape Kennedy 5 april 2016 5 april 2016 1. Aanleiding Vanuit de integraliteit van het wijkvernieuwingsplan en de beleidskaders die in samenwerking met de gemeente zijn vastgesteld, is het wenselijk om het college van B&W inzicht

Nadere informatie

Aanbod woningen 2008/2009 215,25

Aanbod woningen 2008/2009 215,25 Haalbaarheid Aanvullend op het stedenbouwkundig plan gaat dit document in op de haalbaarheid van het plan en dan met name de keuze van de twee doelgroepen en het daarbij te realiseren aanbod. Door het

Nadere informatie

Bemiddelingsysteem. Woningen te huur

Bemiddelingsysteem. Woningen te huur Bemiddelingsysteem Woningen te huur Verantwoording Service- en dienstverlening Huidige situatie Optiemodel: woningzoekenden nemen opties en op basis van inschrijfduur komt men in de optierij. Toewijzing

Nadere informatie

Evaluatie Starterslening gemeente Moerdijk

Evaluatie Starterslening gemeente Moerdijk Evaluatie Starterslening gemeente Moerdijk 2008-2012 Gemeente Moerdijk November 2012 B. Oudhuis, afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. INLEIDING... 3

Nadere informatie

TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER

TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER Bunderstraat 28 Rabobank: 13.26.01.915 ING: 10.57.954 Postbus 100 IBAN: NL89RABO0132601915 IBAN: NL51INGB0001057954 6230 AC MEERSSEN BIC: RABONL2U BIC:

Nadere informatie

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling 1. Inleiding Woningstichting St. Joseph verhuurt circa 460 woningen in Stramproy en omgeving. We willen graag dat de juiste woning

Nadere informatie

Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN

Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Een woning zoeken in regio Haaglanden Als u bent ingeschreven als woningzoekende in de regio Haaglanden kunt u op zoek

Nadere informatie

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Ter attentie van wethouder Jan Nieuwenburg. Van Pieter Elbers, SP Raadslid gemeente Haarlem

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Ter attentie van wethouder Jan Nieuwenburg. Van Pieter Elbers, SP Raadslid gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 221/2008 21 oktober 2008 STZ/wwgz 08/167856 Beantwoording vragen van de heer P.G.M. Elbers inzake de verkoop van 183 huurwoningen Bloemenbuurt Aan de

Nadere informatie

3. Beschrijving van de woningmarkt

3. Beschrijving van de woningmarkt 3. Beschrijving van de woningmarkt In de stad Utrecht is het voor veel studenten moeilijk om een geschikte kamer te bemachtigen. Dit is één van de kenmerken van de woningmarkt waarin Utrecht verschilt

Nadere informatie

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014 Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio Maart 2014 2 Preambule Gemeenten in de Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties, verenigd

Nadere informatie

Landgraaf. Bijlage(n) Uw brief van Uw kenmerk Documentnummer 15.16418 IIUIIllllllll

Landgraaf. Bijlage(n) Uw brief van Uw kenmerk Documentnummer 15.16418 IIUIIllllllll Gemeente Landgraaf Aan de SP Landgraaf t.a.v. mevrouw I. Koopman Maastrichterlaan 11 6374 VL LANDGRAAF IIUIIllllllll Onderwerp Vragen ex artikel 43 Reglement van Orde inzake wachtlijsten. Landgraaf, Verzonden

Nadere informatie

Onderwerp: Beantwoording raadsvragen over: Wachttijden sociale huurwoningen - Joost van Doesburg (PvdA) - Besluitvormend

Onderwerp: Beantwoording raadsvragen over: Wachttijden sociale huurwoningen - Joost van Doesburg (PvdA) - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 14 juni 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00493 Onderwerp: Beantwoording raadsvragen over: Wachttijden sociale huurwoningen - Joost van Doesburg (PvdA) - Besluitvormend Beknopte

Nadere informatie

met voorrang een woning

met voorrang een woning Hier leest u meer over de verschillende soorten urgentie. Ook leest u hoe de procedure verloopt om een urgentie te verkrijgen. Klik op de pijl om verder te gaan. De sociale huurwoningen in de regio Stedendriehoek

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. XXXXXX 2015, nr. XXXXXX;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. XXXXXX 2015, nr. XXXXXX; Huisvestingsverordening gemeente Oldebroek 2015 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. XXXXXX 2015, nr. XXXXXX; gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10,

Nadere informatie

Concept-zienswijze uitgangspunten nieuwe Huisvestingsverordening Documentnummer INT-14-16127 Notitie voor de IJmondraadscommissie van 17 februari 2015

Concept-zienswijze uitgangspunten nieuwe Huisvestingsverordening Documentnummer INT-14-16127 Notitie voor de IJmondraadscommissie van 17 februari 2015 Concept-zienswijze uitgangspunten nieuwe Huisvestingsverordening Documentnummer INT-14-16127 Notitie voor de IJmondraadscommissie van 17 februari 2015 Onderwerp: Vragen en inrichting nieuwe Huisvestingsverordening

Nadere informatie

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia.

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia. De heer P. Beeldman Westeinde 12 2841 BV MOORDRECHT ** verzenddatum 27 mei 2014 onderwerp uw kenmerk bijlage afdeling VROM behandeld door J.D. Lindeman telefoon 0180-639976 Geachte heer Beeldman, Op 19

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Prestatieafspraken -2020 Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Inleiding Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Hoeksteen van deze hervorming is de lokale verankering

Nadere informatie

Inschrijven en woningtoewijzing

Inschrijven en woningtoewijzing Wilt u een woning huren bij Destion? In deze brochure kunt u lezen hoe dat werkt en wat u kunt doen om in aanmerking te komen voor een huurwoning van onze woningcorporatie. Inschrijven U komt voor een

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling 2012. Stadsregio Amsterdam

Rapportage Woonruimteverdeling 2012. Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2012 Stadsregio Amsterdam 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusie... 5 Kengetallen 2010-2012... 7 1 Voorraad en verhuringen in de sociale huursector... 8 1.1 Media en

Nadere informatie

WOONVISIE Uitvoeringsprogramma

WOONVISIE Uitvoeringsprogramma Bijlage 3 bij raadsvoorstel tot vaststelling van de 'Woonvisie 2013-2020'. WOONVISIE 2013-2020 - Uitvoeringsprogramma 2013-2014 We zijn ons ervan bewust dat de Nieuwe Woonvisie 2013-2020 het beleid weergeeft

Nadere informatie

Van Bouwen. naar. Wonen

Van Bouwen. naar. Wonen Van Bouwen naar Wonen De bijdrage van Volksbelang aan dit symposium: - resultaten woningmarktverkenning - resultaat toewijzing starterswoningen - samenstelling woningzoekendenbestand Volksbelang Daarnaast

Nadere informatie

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Inleiding Om inzicht te krijgen in de effecten van het beleid op segregatie, is het noodzakelijk de lokale situatie en de samenstelling van de voorraad in ogenschouw

Nadere informatie

Nieuwbouwproject Bakkerspunt In het centrum van Zoeterwoude-Dorp TE HUUR

Nieuwbouwproject Bakkerspunt In het centrum van Zoeterwoude-Dorp TE HUUR Nieuwbouwproject Bakkerspunt In het centrum van Zoeterwoude-Dorp TE HUUR Dr. Bouwdijkstraat 21b, 21c, 21d, 21e, 21f en 25a In het centrum van Zoeterwoude Dorp Huurprijs 499,20 1 woning op de begane grond

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Almere. Kerncijfers

Fact sheet Wonen in Almere. Kerncijfers Fact sheet Wonen in Kerncijfers SRA- Noord SRA-Zuid Amsterdam* huishoudens (abs. bron: CBS/OIS) 8.79 43.2 4.9.8 Woningvoorraad (abs. bron: CBS/OIS) 78.33 42.93 4.347 47.9 Aantal respondenten enquête..73.77

Nadere informatie

Gevolgen passendheidstoets

Gevolgen passendheidstoets Gevolgen passendheidstoets Corporaties moeten jaarlijks 90% van de vrijkomende huurwoningen tot de vrije-sector toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot de EU-grens. Vanaf 1 januari 2015 gaat er ook

Nadere informatie

Woonruimteverdeling in Breda

Woonruimteverdeling in Breda RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Woonruimteverdeling in Breda De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Op zoek naar een woning? Zo werkt het bij Woonservice

Op zoek naar een woning? Zo werkt het bij Woonservice Op zoek naar een woning? Zo werkt het bij Woonservice Bij Woonservice hebben we het vinden van een woning opgedeeld in 6 stappen. In deze brochure leest u er alles over. Op zoek naar een woning? Zo werkt

Nadere informatie

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis?

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis? Wonen in Gouda Hoe vind je in Gouda een huis? februari 2010 Hoe vind je in Gouda een huis? Over het kopen of huren van een huis in Gouda hebben veel mensen vragen. U wellicht ook. Bijvoorbeeld waar u moet

Nadere informatie

Oriënterende bijeenkomst wonen

Oriënterende bijeenkomst wonen Oriënterende bijeenkomst wonen Analyse huidige situatie, verwachtingen en strategie 4 december 2014 Proces op hoofdlijnen (voorlopig) 1 e Themabijeenkomst wonen College16 september 2014 (1 e verkenning)

Nadere informatie

Basisvoorwaarden. uw broodwinning een ander redelijk belang hebt om hier te wonen;

Basisvoorwaarden. uw broodwinning een ander redelijk belang hebt om hier te wonen; Bent u op zoek naar een sociale huurwoning in de Hoeksche Waard? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Wij zijn dé aanbieder van sociale huurwoningen in de Hoeksche Waard. Hoe het systeem werkt en verdere

Nadere informatie

Een woning huren op de Noord-Veluwe.

Een woning huren op de Noord-Veluwe. Een woning huren op de Noord-Veluwe www.hurennoordveluwe.nl Een woning huren op de Noord-Veluwe Bent u op zoek naar een huurwoning in de regio Noord-Veluwe? Dan kunt u zich inschrijven bij www.hurennoordveluwe.nl.

Nadere informatie

FACTSHEET JONGEREN EN WONEN PURMEREND AUGUSTUS 2015

FACTSHEET JONGEREN EN WONEN PURMEREND AUGUSTUS 2015 FACTSHEET JONGEREN EN WONEN PURMEREND AUGUSTUS 2015 en Informatiemanagement Inhoud 1 Inleiding 2 Ontwikkeling aantal jongeren in Purmerend 3 Toewijzingen aan starters 4 Woonwensen 5 Vestiging en vertrek

Nadere informatie

Dit inkomen verkrijg ik via werk stufi uitkering, te weten..

Dit inkomen verkrijg ik via werk stufi uitkering, te weten.. AANVRAAGFORMULIER WOONRUIMTE SHWJ SHWJ Voorwaarden inschrijving: Leeftijd 18 t/m 27 jaar 2 jaar woon- of werkbinding in regio Leiden; zie toelichting. niet studerend aan universiteit Leiden of HBO Leiden,

Nadere informatie

Voor woningzoekenden in de regio Alkmaar

Voor woningzoekenden in de regio Alkmaar Voor woningzoekenden in de regio Alkmaar (Gemeentes: Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft-De Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer) Zoekt u een woning? Langer dan 4 tot 6 jaar ingeschreven? (afhankelijk

Nadere informatie