KANTORENMARKT RANDSTAD 2014 EEN STAND VAN ZAKEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KANTORENMARKT RANDSTAD 2014 EEN STAND VAN ZAKEN"

Transcriptie

1 KANTORENMARKT RANDSTAD 2014 EEN STAND VAN ZAKEN

2 REGIO AMSTERDAM De eerste helft van 2014 is voor de kantorenmarkt van de agglomeratie Amsterdam redelijk positief verlopen. Op de vrije markt de markt waarin projectontwikkelaars en beleggers actief zijn werd door bedrijven en instellingen circa m² kantoorruimte gehuurd. Ofschoon de stemming als niet slecht kon worden gekwalificeerd, lag de vraag toch op een wat lager niveau dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat de opname van kantoren in de regio iets tegenviel, kon voor het grootste deel worden toegeschreven aan het uitblijven van verhuurtransacties in Amstelveen en Diemen. Vooral de markt in Amstelveen lag er in de eerste zes maanden van dit jaar lusteloos bij. De stad Amsterdam daarentegen slaagde erin om in de eerste helft van het jaar het opnameniveau goed op peil te houden, waarmee de trend van voorgaande jaren werd doorgezet. De stemming op de markt werd voornamelijk bepaald door enkele grote transacties met ING Bank, Calvin Klein, Booking.com, TravelBird, Stryker en Lexence. Dat had tot gevolg dat het zwaartepunt van de vraag ditmaal in Amsterdam-Zuidoost en het centrum kwam te liggen. Beide gebieden namen tezamen twee derde van de kantooropname voor hun rekening. Daarbij moet wel worden aangetekend dat in Zuidoost de grootschalige transactie met ING Bank veel gewicht in de schaal legde. Opvallend genoeg stelde de vraag naar kantoren op de Zuidas wat teleur. Hoewel daar verschillende transacties hun beslag kregen, bleef het totale opnamevolume achter bij dat van andere jaren. De enige transactie van betekenis was die met advocatenkantoor Lexence in het gebouw dat voorheen in gebruik was bij de NN Group, beter bekend als het ING House. Overigens waren de Zuidas, Zuidoost en het centrum eerder uitzonderingen. Elders in de stad bleef het ook na prijsverlagingen de eerste helft van 2014 bijzonder stil. Zo kwam de vraag naar kantoren in het kantorengebied Sloterdijk-Teleport moeizaam uit de startblokken en had ook het gebied langs de ringweg A10-West de wind tegen. In Noord vonden voor zover bekend helemaal geen transacties plaats. In het algemeen gesproken gaan de meeste marktkenners ervan uit dat de vraag naar kantoren in de tweede helft van het jaar goed stand zal houden, al wordt daarbij opgemerkt dat het aantal grote zoekers klein is. Een tegenvaller voor de kantorenmarkt is de toename van het aanbod van nog te verhuren kantoren. In de eerste zes maanden van 2014 steeg het beschikbare aanbod in de agglomeratie met bijna 3% tot circa 1,41 miljoen m². Weliswaar werd een groot aantal vierkante meters aan de voorraad onttrokken met als doel deze een andere bestemming te geven, maar het metrage dat uit de markt werd genomen was niet voldoende om de stijging van het aanbod in het bestaande kantorenareaal te compenseren. De verruiming van het aanbod speelde zich hoofdzakelijk af in Amsterdam en in Amstelveen. Diemen vormde een positieve uitzondering in de regio; hier ging het aanbod voor de vierde keer op rij naar beneden. Dat kwam doordat werd besloten om enkele leegstaande panden te slopen. Voor wat de gang van zaken in Amsterdam betreft viel het op dat met name de Zuidas met een flinke stijging van het aanbod werd geconfronteerd. Die toename werd grotendeels veroorzaakt door het beschikbaar komen van ruimten in bestaande gebouwen, waaronder ING House, Atrium, Olympic Plaza en Tripolis. Ook enkele nieuwbouwprojecten, zoals The Edge en 1000 Mahler, zorgden voor een ruimer aanbod. Hoewel in Amsterdam het aanbod omhoog is gegaan, leeft in de markt het gevoel dat hier en daar een tekort aan kwalitatief hoogwaardige kantoorruimte dreigt te ontstaan. Een van de kantorenlocaties waar dit probleem zich voordoet, is het ArenA-gebied in Zuidoost. In weerwil van het ruime aanbod van kantoren slaagden verschillende locaties erin om de huurprijzen op niveau te houden. Op de beste locaties, zoals bijvoorbeeld het ArenA-gebied in Zuidoost en het kerngebied van de Zuidas, was zelfs sprake van een licht opwaartse druk op de huurprijzen en een afname van de incentives. In het bij kantoorgebruikers minder populaire Sloterdijk-Teleport stonden de huurprijzen echter behoorlijk onder druk.

3 ONTWIKKELING IN DE OPNAME VAN KANTOORRUIMTE NAAR DEELGEBIED Amsterdam Centrum Amsterdam Sloterdijk-Teleport Amsterdam West Amsterdam Zuidas Amsterdam Zuidoost Amsterdam Noord Amstelveen Diemen ONTWIKKELING IN HET AANBOD VAN KANTOORRUIMTE NAAR DEELGEBIED Amsterdam Centrum Amsterdam Sloterdijk-Teleport Amsterdam West Amsterdam Zuidas Amsterdam Zuidoost Amsterdam Noord Amstelveen Diemen AANBOD VAN KANTOORRUIMTE % Amstelveen Amsterdam Sloterdijk-Teleport Amsterdam Zuidoost Amsterdam West Amsterdam Noord Amsterdam Zuidas Amsterdam Centrum Diemen TOPHUREN VAN KANTOORRUIMTE Amsterdam Zuidas Amsterdam Centrum Amsterdam Zuidoost Amsterdam Noord Amstelveen Amsterdam Sloterdijk-Teleport Amsterdam West Diemen AANBOD EN OPNAME VAN KANTOORRUIMTE IN AMSTERDAM x Aanbod Opname HUURPRIJZEN VAN KANTOORRUIMTE PER DEELGEBIED MEDIO Amsterdam Centrum Amsterdam Sloterdijk-Teleport Amsterdam West Amsterdam Zuidas Amsterdam Zuidoost Amsterdam Noord Amstelveen Diemen

4 REGIO DEN HAAG Meevallende verhuurresultaten hebben de kantorenmarkt in de regio Den Haag een relatief goed eerste halfjaar bezorgd. Uitgaande van de betrouwbaarheid van de beschikbare gegevens over de verhuur en verkoop van kantoren werd in de eerste zes maanden van 2014 zo n m² opgenomen. Als de trend doorzet, komt de regio eind dit jaar uit op een transactievolume dat nagenoeg gelijk is aan dat van Traditiegetrouw werd in de eerste helft van het jaar een hoofdrol opgeëist door de stad Den Haag, wat trouwens gezien de omvang van het aan wezige kantorenbestand geen verwondering wekt. Hoewel in de hofstad tal van kleine tot middelgrote transacties tot stand kwamen, waren het enkele grote transacties die ervoor zorgden dat de opname van kantoorruimte zich positief kon ontwikkelen. Een van de transacties die daarbij nogal wat aandacht trok, was de verhuur aan de nationale politie van een kantoorpand aan de Nieuwe Uitleg. Daarnaast droegen uitkeringsinstantie UWV en woningcorporatie Staedion een steentje bij aan de opname. Doordat de meeste transacties in het centrum van Den Haag plaatsvonden, was dit gebied de hotspot van de stad. Vooral locaties dicht bij het Centraal Station konden op meer dan gewone belangstelling rekenen. Behalve naar het centrum ging de aandacht van kantoorgebruikers ook uit naar het Beatrixkwartier in het Bezuidenhout, hoewel daar de opname wat achterbleef bij de verwachtingen. Teleurstellend was daarentegen de gang van zaken in het gebied rond het congresgebouw en op het bedrijventerrein Binckhorst; in beide gebieden ontbrak het vrijwel geheel aan huurdersvraag. Ook in de aan Den Haag grenzende randgemeenten was sprake van een aarzeling in de vraagontwikkeling. Daarbij moest vooral Zoetermeer het ontgelden. Alleen Rijswijk wist zich van de aarzelende stemming te distantiëren; de vraag naar kantoren bleef hier dankzij transacties met onder meer accountants- en adviesorganisatie BDO en schaderegelaar Van Ameyde goed overeind. Kenmerkend voor de gebeurtenissen op de kantorenmarkt was voorts dat het totale aanbod in de agglomeratie Den Haag voor het eerst in jaren flink afnam. De verbetering van de aanbodsituatie werd voor een belangrijk deel veroorzaakt door een daling van het aantal beschikbare meters in Den Haag en Voorburg. In Den Haag kon het aanbod dalen door het onttrekken van enkele grote kantoorgebouwen aan de Binckhorstlaan, het Stationsplein en de Kortenaerkade teneinde plaats te maken voor onder meer woningbouw. Een en ander had tot gevolg dat halverwege het jaar 13% van de voorraad in Den Haag te huur werd aangeboden, tegen 14,5% eind De daling van het aanbod in Den Haag pakte vooral goed uit voor het centrum en Binckhorst. Het Bezuidenhout moest echter toezien hoe het aanbod iets omhoogging. In Zoetermeer bleef de aanbodsituatie vrijwel ongewijzigd. Vreemd genoeg werden hier in tegenstelling tot in Den Haag nauwelijks kantoren onttrokken, terwijl al enige tijd plannen bestaan om van enkele langdurig leegstaande gebouwen de bestemming te wijzigen. Overigens is de kans groot dat door de geplande verhuizing van de AIVD naar Den Haag het aanbod in Zoetermeer eerder zal toenemen dan afnemen. Een toename van het aanbod is ook te verwachten in Rijswijk, waar door de grootschalige nieuwbouw van het Europees Octrooibureau veel meters zullen vrijkomen. Ondanks de verbeterde marktomstandigheden in de regio was merkbaar dat de huurprijzen in de eerste helft van het jaar flink onder druk stonden, waardoor de bandbreedtes verder werden verkleind. Bijna alle kantoorlocaties ondervonden in meer of mindere mate hinder hiervan. De verwachting is dat vanwege het ruime aanbod en het relatief beperkte aantal zoekers de huurprijzen nog verder zullen zakken. Behalve een neerwaartse druk op de huurprijzen signaleren makelaars ook een verruiming van de incentives.

5 ONTWIKKELING IN DE OPNAME VAN KANTOORRUIMTE NAAR DEELGEBIED Den Haag Centrum Den Haag Benoordenhout Den Haag Bezuidenhout Den Haag Binckhorst Den Haag Congresgebouw Den Haag Laakhaven Rijswijk Leidschendam Voorburg Delft Zoetermeer ONTWIKKELING IN HET AANBOD VAN KANTOORRUIMTE NAAR DEELGEBIED Den Haag Centrum Den Haag Benoordenhout Den Haag Bezuidenhout Den Haag Binckhorst Den Haag Congresgebouw Den Haag Laakhaven Rijswijk Leidschendam Voorburg Delft Zoetermeer AANBOD VAN KANTOORRUIMTE % Rijswijk Leidschendam Zoetermeer Den Haag Laakhaven Voorburg Den Haag Binckhorst Den Haag Bezuidenhout Den Haag Benoordenhout Delft Den Haag Congresgebouw Den Haag Centrum AANBOD EN OPNAME VAN KANTOORRUIMTE IN DEN HAAG x Aanbod Opname TOPHUREN VAN KANTOORRUIMTE Den Haag Centrum Den Haag Bezuidenhout Den Haag Benoordenhout Den Haag Congresgebouw Den Haag Laakhaven Rijswijk Voorburg Delft Zoetermeer Den Haag Binckhorst Leidschendam HUURPRIJZEN VAN KANTOORRUIMTE 2 2 Den Haag Centrum Den Haag Benoordenhout Den Haag Bezuidenhout Den Haag Binckhorst Den Haag Congresgebouw Den Haag Laakhaven Rijswijk Leidschendam Voorburg Delft Zoetermeer

6 REGIO ROTTERDAM Op de kantorenmarkt in de regio Rotterdam tekende zich in de eerste helft van 2014 een licht vraagherstel af, al moet daarbij wel de kanttekening worden geplaatst dat het herstel vooral werd ingegeven door de relatief gunstige gang van zaken in de stad Rotterdam. Immers, de opname van kantoren in Capelle aan den IJssel en Schiedam was in de eerste zes maanden van dit jaar ronduit teleurstellend. Voor wat de stad Rotterdam betreft resulteerde de vraag van huurderszijde in een opname van circa m² kantoorruimte, ongeveer evenveel als in dezelfde periode een jaar geleden. Voor de rest van het jaar is men gematigd positief gestemd. Makelaars gaan ervan uit dat de markt het transactievolume van 2013 zal evenaren, aangezien verschillende middelgrote kantoorgebruikers op zoek zijn naar vervangende huisvesting. In lijn met voorgaande jaren lag het accent van de vraag in de eerste zes maanden op kantoren in het centrum van de stad, vooral in het gebied rond het Centraal Station. Dat het opnamevolume in het centrum goed op peil bleef, was vrijwel geheel te danken aan grootschalige verhuurtransacties met chemisch bedrijf LyondellBasell en Calder Holding, een aantal ondernemingen dat actief is op het gebied van arbeidsre-integratie. Maar zo goed als de opname in het centrum was, zo slecht was de vraag naar kantoren elders in de stad. De meeste locaties moesten dan ook genoegen nemen met een bescheiden vraag. Wat wel opviel bij de vraag naar kantoren, was dat bij bedrijven iets meer belangstelling bestond voor de gebieden Prins Alexander en Kralingen (Brainpark). Zo werd bijvoorbeeld in Kralingen een groot aantal vierkante meters verhuurd aan verzekeringsmakelaar Concordia de Keizer. Ofschoon ook verhoogde interesse werd getoond voor locaties aan de noordkant van de stad, leidde dat vooralsnog niet tot concrete transacties. Wat ook bijdroeg aan de licht positieve stemming op de kantorenmarkt, was de ontwikkeling die het aanbod te zien gaf. Weliswaar ging in de stad Rotterdam het beschikbare metrage in het eerste halfjaar nog iets omhoog tot in totaal m², maar de toename was veel kleiner dan in andere jaren. Een factor die daarbij onder meer een rol speelde, was de beslissing om enkele grote gebouwen een andere bestemming te geven. Dat was het geval met kantoren aan de Westzeedijk en aan de Schiekade. Bovendien werden in de eerste helft van het jaar geen kantoren in aanbouw genomen, zodat ook op grond daarvan geen toename kon plaatsvinden. Al met al was toch nog 21% van de kantoren beschikbaar voor de verhuur. Gebieden in Rotterdam met relatief veel aanbod van kantoorruimte zijn Prins Alexander, het centrum en Kralingen (Brainpark). Overigens zag alleen in Rotterdam het aanbod kans zich te stabiliseren. In Capelle aan den IJssel en in Schiedam trad in de eerste zes maanden een verdere verruiming op, wat tot gevolg had dat in Capelle aan den IJssel ongeveer 30% van de voorraad te huur stond. Vooral in het kantoren gebied Rivium was de leegstand groot. Verwacht wordt trouwens dat in Rotterdam het aanbod verder zal toenemen, aangezien bedrijven bij verlenging van hun huurcontracten minder meters zullen afnemen dan in het verleden het geval was. Terwijl in de stad Rotterdam het aanbod fractioneel toenam en de opname goed wist stand te houden, nam daar wel de zorg om de huurprijzen toe. De netto huurprijzen gingen namelijk verder naar beneden, wat vooral perifere kantoorlocaties als Kralingen en Prins Alexander niet ten goede kwam. Ook in het centrum van de stad moesten verschillende locaties genoegen nemen met lagere huurprijzen.

7 ONTWIKKELING IN DE OPNAME VAN KANTOORRUIMTE NAAR DEELGEBIED Rotterdam Centrum Rotterdam Prins Alexander Rotterdam Kralingen Rotterdam Waalhaven Rotterdam Zuid Capelle a/d IJssel Schiedam ONTWIKKELING IN HET AANBOD VAN KANTOORRUIMTE NAAR DEELGEBIED Rotterdam Centrum Rotterdam Prins Alexander Rotterdam Kralingen Rotterdam Waalhaven Rotterdam Zuid Capelle a/d IJssel Schiedam AANBOD VAN KANTOORRUIMTE % Capelle a/d IJssel Rotterdam Prins Alexander Rotterdam Centrum Rotterdam Kralingen Schiedam Rotterdam Waalhaven Rotterdam Zuid TOPHUREN VAN KANTOORRUIMTE Rotterdam Zuid Rotterdam Centrum Rotterdam Kralingen Rotterdam Prins Alexander Rotterdam Waalhaven Schiedam Capelle a/d IJssel AANBOD EN OPNAME VAN KANTOORRUIMTE IN ROTTERDAM x Aanbod Opname HUURPRIJZEN VAN KANTOORRUIMTE PER DEELGEBIED MEDIO Rotterdam Centrum Rotterdam Prins Alexander Rotterdam Kralingen Rotterdam Waalhaven Rotterdam Zuid Capelle a/d IJssel Schiedam

8 REGIO UTRECHT Een licht pessimistische stemming lijkt zich meester te hebben gemaakt van de kantorenmarkt in de regio Utrecht. Reden voor de licht negatieve toon is de afwachtende houding van afnemers van kantoorruimte, die het in de eerste helft van 2014 in groten getale lieten afweten. Bij gebrek aan voldoende animo moest de kantorenmarkt dan ook genoegen nemen met een bescheiden transactievolume, dat niet verder kwam dan m². Het feit dat heel wat organisaties zich terughoudend opstelden, deed vooral de kantorenmarkt in de stad Utrecht weinig goed. Niet alleen gaf het aantal transacties een flinke daling te zien, ook maakte de totale opname een forse duikeling. De daling in de vraag naar kantoorruimte in Utrecht kwam vooral voor rekening van locaties aan de rand van de stad. Zo had bijvoorbeeld de opname in Kanaleneiland, dat doorgaans een redelijke afzet van kantoren kent, weinig om het lijf. Ook Rijnsweerd en Papendorp deelden in de tegenvallende vraag. Ofschoon op de meeste locaties in de stad het transactie volume in het eerste halfjaar teleurstelde, bleef in het centrum de vraag naar kantoorruimte goed op peil. Dat was trouwens voor een belangrijk deel te danken aan een tweetal omvangrijke verhuurtransacties met de Rabobank. Al met al moet er in de tweede helft van het jaar veel worden goedgemaakt om in Utrecht op het niveau van 2013 uit te komen. Een grote kantoorgebruiker die in de domstad nog voor verhuizing in aanmerking komt, is webwinkel Bol. com, die van plan is om alle activiteiten in Papendorp te concentreren. Een van de gebouwen die daarvan kan profiteren, is het WTC Papendorp, dat als gevolg van het vertrek van Capgemini grotendeels leegstaat. Overigens waren er in de regio Utrecht ook enkele plaatsen die zich aan de tegenvallende vraagontwikkeling konden onttrekken. Die situatie deed zich onder meer voor in Nieuwegein, waar dankzij transacties met GoConnectIT en ARGO advies de opname in de eerste helft van het jaar omhoogging. Verder was het opvallend dat in Houten wat meer activiteit viel te bespeuren. Behalve dat de vraag naar kantoorruimte in de regio niet aan de verwachtingen voldeed, viel het de markt ook tegen dat het aanbod in de eerste zes maanden van 2014 een flinke toename te zien gaf. Dit werd veroorzaakt doordat met name in de stad Utrecht nogal wat kantoorruimte op de markt kwam. Door deze toename, die zich overigens vooral in het centrum en in Papendorp voordeed, stond halverwege het jaar circa 17% van de totale voorraad in Utrecht te huur of te koop, tegen iets meer dan 15% eind In Papendorp kon de aanwas grotendeels worden toegeschreven aan het voor verhuur beschikbaar komen van kantoorruimten van IT-dienstverlener Atos Nederland. Alhoewel ook in het centrum het aanbod een toename vertoonde, bleef de stijging binnen de perken. Waar in de stad Utrecht het aanbod omhoogging, konden de kantorenmarkten van Nieuwegein en Houten redelijk weerstand bieden aan een verruiming van het aanbod; in beide gemeenten bleef het beschikbare metrage nagenoeg onveranderd. Weliswaar kwamen in Nieuwegein meer meters leeg te staan, maar daar stond tegenover dat men erin slaagde om enkele leegstaande kantoren aan de voorraad te onttrekken. In Utrecht leidde de afnemende vraag naar kantoorruimte bij een ruim aanbod tot een neerwaartse druk op de huurprijzen, die ervoor zorgde dat zowel in het centrum als daarbuiten de prijzen naar beneden gingen. Daarnaast werden net als in voorgaande jaren door beleggers op ruime schaal incentives verstrekt.

9 ONTWIKKELING IN DE OPNAME VAN KANTOORRUIMTE NAAR DEELGEBIED Utrecht Centrum Utrecht Rijnsweerd Utrecht Kanaleneiland Utrecht Lage Weide Utrecht Papendorp Utrecht De Meern Maarssen Nieuwegein Houten ONTWIKKELING IN HET AANBOD VAN KANTOORRUIMTE NAAR DEELGEBIED Utrecht Centru Utrecht Rijnsweerd Utrecht Kanaleneiland Utrecht Lage Weide Utrecht Papendorp Utrecht De Meern Maarssen Nieuwegein Houten AANBOD VAN KANTOORRUIMTE % Utrecht Papendorp Utrecht De Meern Maarssen Nieuwegein Utrecht Kanaleneiland Utrecht Lage Weide Houten Utrecht Rijnsweerd Utrecht Centrum TOPHUREN VAN KANTOORRUIMTE Utrecht Centrum Utrecht Rijnsweerd Utrecht Papendorp Utrecht Kanaleneiland Utrecht Lage Weide Utrecht De Meern Maarssen Houten Nieuwegein AANBOD EN OPNAME VAN KANTOORRUIMTE IN UTRECHT x Aanbod Opname HUURPRIJZEN VAN KANTOORRUIMTE PER DEELGEBIED MEDIO Utrecht Centrum Utrecht Rijnsweerd Utrecht Kanaleneiland Utrecht Lage Weide Utrecht Papendorp Utrecht De Meern Maarssen Nieuwegein Houten

10 REGIO SCHIPHOL De regio Schiphol gewoonlijk goed voor een levendige vraag naar kantoorruimte stond in de eerste zes maanden van 2014 onder invloed van een tegenvallende afzet. Op de zogeheten vrije markt, de bouw van kantoren voor eigen gebruik niet meegerekend, vond slechts m² zijn weg naar gebruikers. De geringe vraag naar kantoren in de eerste zes maanden hield vooral Hoofddorp stevig in de greep, wat daar een teleurstellend beeld opleverde. Niet alleen viel het aantal transacties tegen, ook het ontbreken van grote huurders zorgde ervoor dat het transactievolume ver onder de maat bleef. Voor zover huurders actief waren op de kantorenmarkt, betrof het in hoofdzaak kleine oppervlakten, in grootte variërend van 200 tot 1000 m². Ofschoon alle locaties in Hoofddorp met een tegenvallende vraag werden geconfronteerd, was de daling in de opname het grootst in Beukenhorst-Oost. Ook Beukenhorst-Zuid, de locatie die zich de afgelopen jaren onderscheidde door veel nieuwbouw, ondervond in de eerste helft van het jaar hinder van de afwachtende houding van huurders. Behalve Hoofddorp miste ook de kantorenmarkt van Schiphol elke inspiratie. Tegenover de geringe vraag naar kantoorruimte in Hoofddorp en Schiphol stond evenwel een positieve vraagontwikkeling in Schiphol-Rijk, dat verrassend sterk voor de dag kwam. Gesteund door enkele transacties met onder meer Juniper Networks en UPC lag het transactievolume ver boven het gangbare opnameniveau. Een factor die daarbij zeker een rol speelde, is de betere ontsluiting van het gebied. Hoewel de verhuurresultaten in de regio vooralsnog weinig aanleiding geven tot een positieve stemming en bovendien het aantal zoekers relatief beperkt is, voorzien makelaars een stukje inhaalvraag in de tweede helft van het jaar. Tegenover de negatieve vraagontwikkeling zorgde de ontwikkeling van het aanbod evenwel voor een lichtpuntje. Dit zag immers kans zich te stabiliseren op het niveau van eind Dat het aanbod in de regio niet toenam en in de eerste helft van dit jaar vrijwel onveranderd bleef, was voor een belangrijk deel te danken aan Schiphol-Rijk. Terwijl namelijk in Hoofddorp het aanbod omhoogging, zorgde Schiphol-Rijk voor een daling van het aantal beschikbare meters. De toename van het aanbod in Hoofddorp pakte vooral nadelig uit voor Beukenhorst-West, waar grote oppervlakten beschikbaar kwamen door het geplande vertrek van de Belastingdienst. Overigens had de toename in dit gebied nog groter kunnen zijn, als niet circa 5000 m² kantoor aan de voorraad was onttrokken met het doel dit een andere bestemming te geven. Door de verruiming van het aanbod in Beukenhorst-West stond halverwege het jaar meer dan 40% van het aanwezige kantorenareaal in dit gebied te huur of te koop. Het feit dat heel wat bedrijven zich in de eerste helft van het jaar terughoudend opstelden, maakte dat de huurprijzen in de regio Schiphol verder onder druk kwamen te staan, al leeft in de markt het gevoel dat de bodem inmiddels is bereikt.

11 ONTWIKKELING IN DE OPNAME VAN KANTOORRUIMTE NAAR DEELGEBIED Hoofddorp Beukenhorst West Hoofddorp Beukenhorst Oost Hoofddorp Beukenhorst Zuid Hoofddorp De Hoek Schiphol Schiphol Rijk ONTWIKKELING IN HET AANBOD VAN KANTOORRUIMTE NAAR DEELGEBIED Hoofddorp Beukenhorst West Hoofddorp Beukenhorst Oost Hoofddorp Beukenhorst Zuid Hoofddorp De Hoek Schiphol Schiphol Rijk AANBOD VAN KANTOORRUIMTE % Hoofddorp Beukenhorst West Hoofddorp De Hoek Schiphol Rijk Hoofddorp Beukenhorst Oost Hoofddorp Beukenhorst Zuid Schiphol TOPHUREN VAN KANTOORRUIMTE Schiphol Hoofddorp Beukenhorst Zuid Hoofddorp Beukenhorst Oost Hoofddorp Beukenhorst West Schiphol Rijk Hoofddorp De Hoek AANBOD EN OPNAME VAN KANTOORRUIMTE IN DE REGIO SCHIPHOL x Aanbod Opname HUURPRIJZEN VAN KANTOORRUIMTE PER DEELGEBIED MEDIO Hoofddorp Beukenhorst West Hoofddorp Beukenhorst Oost Hoofddorp Beukenhorst Zuid Hoofddorp De Hoek Schiphol Schiphol Rijk

12 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Kantoor Een ruimtelijk zelfstandige eenheid die grotendeels in gebruik is voor bureaugebonden werkzaamheden of ondersteunende activiteiten. Kantoorruimten die deel uitmaken van bedrijfsgebouwen, universiteiten of ziekenhuizen, worden niet als kantoor aangemerkt. Opname Verhuur- en verkooptransacties die op de vrije markt plaatsvinden. Gebruikers die in hun eigen huisvestingsbehoefte voorzien (de zogenoemde eigenbouw), worden niet tot de opname gerekend. Hetzelfde geldt voor sale-and-leasebackovereenkomsten en contractverlengingen. De NVM registreert transacties vanaf 200 m². Aanbod Kantoorruimte die direct beschikbaar is voor verhuur of verkoop. Kantoren die in voorbereiding zijn en derhalve nog gebouwd moeten worden, worden in het aanbod niet meegeteld. Het aanbod omvat naast leegstaande en nog in aanbouw zijnde kantoren ook ruimten die nog in gebruik zijn maar waarvan bekend is dat deze op korte termijn worden vrijgemaakt. Het aanbod wordt gemeten in gebouwen waarin minimaal 500 m² beschikbaar is. Huurprijs De gerealiseerde kale huur per vierkante meter verhuurbaar vloeroppervlak, exclusief btw, servicekosten en huurderspecifieke inrichtingskosten. Aan de totstandkoming van deze publicatie is medewerking verleend door: P van den Bosch Bedrijfsmakelaars (Amsterdam), Fris Bedrijfsmakelaars (Amsterdam), NAI Netherlands (Amsterdam), Van Dijk & Ten Cate Vastgoedadviseurs (Amsterdam), COG Makelaars (Den Haag), Nadorp Makelaars (Den Haag), Rob Swart Bedrijfshuisvesting (Zoetermeer), Ooms Makelaars Bedrijfshuisvesting (Rotterdam), MVGM Bedrijfshuisvesting (Rotterdam), Ans de Wijn Bedrijfshuisvesting (Utrecht) en BT Makelaars (Schiphol). Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak. Bron gegevens NVM Data & Research, Nieuwegein. Vormgeving Proof Studio, Amsterdam. Fotografie H. G. Esch, L. Kramer, Schiphol Real Estate, J. Lankveld en N. van Onna. Augustus 2014 Aangeboden door: NVM Business Fakkelstede HZ Nieuwegein Telefoon: (030) Lid van NVM

KANTORENMARKT RANDSTAD 2014 EEN STAND VAN ZAKEN

KANTORENMARKT RANDSTAD 2014 EEN STAND VAN ZAKEN KANTORENMARKT RANDSTAD 214 EEN STAND VAN ZAKEN REGIO AMSTERDAM Amsterdam Centrum 59. 93.5 71. 39.5 26. 32.5 46.5 53.5 55.5 26. Amsterdam Sloterdijk-Teleport 29.5 21. 35. 33.5 13.5 7.5 11.5 2.5 14.5 1.5

Nadere informatie

KANTORENMARKT RANDSTAD 2015 EEN STAND VAN ZAKEN

KANTORENMARKT RANDSTAD 2015 EEN STAND VAN ZAKEN KANTORENMARKT RANDSTAD 215 EEN STAND VAN ZAKEN REGIO AMSTERDAM Amsterdam Centrum 93.5 71. 39.5 26. 32.5 46.5 53.5 57. 44. 9.5 Amsterdam Sloterdijk-Teleport 21. 35. 33.5 13.5 7.5 11.5 2.5 15.5 16. 32. Amsterdam

Nadere informatie

EEN STAND VAN ZAKEN KANTORENMARKT RANDSTAD 2016 REGIO S AMSTERDAM, DEN HAAG, ROTTERDAM, SCHIPHOL EN UTRECHT

EEN STAND VAN ZAKEN KANTORENMARKT RANDSTAD 2016 REGIO S AMSTERDAM, DEN HAAG, ROTTERDAM, SCHIPHOL EN UTRECHT EEN STAND VAN ZAKEN KANTORENMARKT RANDSTAD 216 REGIO S AMSTERDAM, DEN HAAG, ROTTERDAM, SCHIPHOL EN UTRECHT NVM BUSINESS KANTORENMARKT RANDSTAD 216 REGIO AMSTERDAM Amsterdam Centrum 71. 39.5 26. 32.5 46.5

Nadere informatie

De Nederlandse kantorenmarkt werd in 2012. Maart 2013. Inhoud 1. Opname van kantoren. 2. Aanbod van kantoren. 3. Huurprijzen van kantoren

De Nederlandse kantorenmarkt werd in 2012. Maart 2013. Inhoud 1. Opname van kantoren. 2. Aanbod van kantoren. 3. Huurprijzen van kantoren Maart 213 Inhoud 1. Opname van kantoren 2. Aanbod van kantoren Stand van zaken Nederlandse kantorenmarkt 3. Huurprijzen van kantoren 4. Beleggingen in kantoren Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron

Nadere informatie

kantorenmarkt Randstad 2013 Een stand van zaken

kantorenmarkt Randstad 2013 Een stand van zaken kantorenmarkt Randstad 2013 Een stand van zaken Regio amsterdam De agglomeratie Amsterdam weet zich aardig te distantiëren van het negatieve sentiment op de kantorenmarkt. Gemeten naar het aantal transacties

Nadere informatie

kantorenmarkt Randstad 2013 Een stand van zaken

kantorenmarkt Randstad 2013 Een stand van zaken kantorenmarkt Randstad 213 Een stand van zaken Regio amsterdam Amsterdam Centrum 3. 59. 93.5 71. 39.5 26. 32.5 46.5 53.5 36.5 Amsterdam Sloterdijk-Teleport 28. 29.5 21. 35. 33.5 13.5 7.5 11.5 2.5 11.5

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANTORENMARKT

NEDERLANDSE KANTORENMARKT Maart 216 Inhoud 1. Opname van kantoren 2. Aanbod van kantoren STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE KANTORENMARKT 3. Huurprijzen van kantoren 4. Beleggingen in kantoren Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron

Nadere informatie

regio s 2011 kantorenmarkt Een rapport van nvm business

regio s 2011 kantorenmarkt Een rapport van nvm business kantorenmarkt regio s 211 Een rapport van nvm business In 211 heeft de neerwaartse trend op de kantorenmarkt zich voortgezet. Toch is er niet alleen negatief nieuws. Zo ging het iets beter op de kantorenmarkt

Nadere informatie

REGIO S 2014 KANTORENMARKT EEN RAPPORT VAN NVM BUSINESS

REGIO S 2014 KANTORENMARKT EEN RAPPORT VAN NVM BUSINESS KANTORENMARKT REGIO S 214 EEN RAPPORT VAN NVM BUSINESS In de verschillende regio s waren vorig jaar duidelijk tegengestelde tendensen waarneembaar. Liep in de meeste regio s de vraag naar kantoren terug,

Nadere informatie

De Nederlandse kantorenmarkt is in 2011. Maart 2012. Inhoud 1. Opname van kantoren. 2. Aanbod van kantoren. 3. Huurprijzen van kantoren

De Nederlandse kantorenmarkt is in 2011. Maart 2012. Inhoud 1. Opname van kantoren. 2. Aanbod van kantoren. 3. Huurprijzen van kantoren Maart 212 Inhoud 1. Opname van kantoren 2. Aanbod van kantoren Stand van zaken Nederlandse kantorenmarkt 3. Huurprijzen van kantoren 4. Beleggingen in kantoren Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANTORENMARKT

NEDERLANDSE KANTORENMARKT Maart 214 Inhoud 1. Opname van kantoren 2. Aanbod van kantoren STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE KANTORENMARKT 3. Huurprijzen van kantoren 4. Beleggingen in kantoren Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANTORENMARKT

NEDERLANDSE KANTORENMARKT Maart 212 Inhoud 1. Opname van kantoren 2. STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE KANTORENMARKT Aanbod van kantoren 3. Huurprijzen van kantoren 4. Beleggingen in kantoren D Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANTORENMARKT

NEDERLANDSE KANTORENMARKT Maart 216 Inhoud 1. Opname van kantoren 2. Aanbod van kantoren STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE KANTORENMARKT 3. Huurprijzen van kantoren 4. Beleggingen in kantoren Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron

Nadere informatie

regio s 2012 kantorenmarkt Een rapport van nvm business

regio s 2012 kantorenmarkt Een rapport van nvm business kantorenmarkt regio s 212 Een rapport van nvm business Gezien vanuit de verschillende regio s waren er vorig jaar duidelijk tegengestelde tendensen waarneembaar. Waar in de regio s West Noord, Oost en

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANTORENMARKT

NEDERLANDSE KANTORENMARKT Augustus 211 Inhoud 1. Opname van kantoren 2. Aanbod van kantoren STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE KANTORENMARKT 3. Huurprijzen van kantoren 4. Beleggingen in kantoren Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron

Nadere informatie

De markt voor kantoren in ons land is in de. Augustus 2012. Inhoud 1. Opname van kantoren. 2. Aanbod van kantoren. 3. Huurprijzen van kantoren

De markt voor kantoren in ons land is in de. Augustus 2012. Inhoud 1. Opname van kantoren. 2. Aanbod van kantoren. 3. Huurprijzen van kantoren Augustus 212 Inhoud 1. Opname van kantoren 2. Aanbod van kantoren Stand van zaken Nederlandse kantorenmarkt 3. Huurprijzen van kantoren 4. Beleggingen in kantoren Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANTORENMARKT

NEDERLANDSE KANTORENMARKT Maart 215 Inhoud 1. Opname van kantoren 2. Aanbod van kantoren STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE KANTORENMARKT 3. Huurprijzen van kantoren 4. Beleggingen in kantoren Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron

Nadere informatie

regio s 2010 kantorenmarkt Een rapport van nvm business

regio s 2010 kantorenmarkt Een rapport van nvm business kantorenmarkt regio s 21 Een rapport van nvm business In 21 heeft de neerwaartse trend op de kantorenmarkt zich voortgezet. Toch is er niet alleen negatief nieuws. Regio s als West Noord, West Zuid en

Nadere informatie

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE September 211 STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van 3. Prijzen van 4. Beleggingen in D Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANTORENMARKT

NEDERLANDSE KANTORENMARKT STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE KANTORENMARKT OPNAME VAN KANTOREN MAART 217 AANBOD VAN KANTOREN HUURPRIJZEN VAN KANTOREN BELEGGINGEN IN KANTOREN De Nederlandse kantorenmarkt heeft het afgelopen jaar de weg

Nadere informatie

EEN STAND VAN ZAKEN KANTORENMARKT RANDSTAD 2017 REGIO S AMSTERDAM, DEN HAAG, ROTTERDAM, SCHIPHOL EN UTRECHT

EEN STAND VAN ZAKEN KANTORENMARKT RANDSTAD 2017 REGIO S AMSTERDAM, DEN HAAG, ROTTERDAM, SCHIPHOL EN UTRECHT EEN STAND VAN ZAKEN KANTORENMARKT RANDSTAD 2017 REGIO S AMSTERDAM, DEN HAAG, ROTTERDAM, SCHIPHOL EN UTRECHT NVM BUSINESS KANTORENMARKT RANDSTAD 2017 REGIO AMSTERDAM Onder invloed van de sterke groei van

Nadere informatie

REGIO S 2013 KANTORENMARKT EEN RAPPORT VAN NVM BUSINESS

REGIO S 2013 KANTORENMARKT EEN RAPPORT VAN NVM BUSINESS KANTORENMARKT REGIO S EEN RAPPORT VAN NVM BUSINESS Gezien vanuit de verschillende regio s waren er vorig jaar duidelijk tegengestelde tendensen waarneembaar. Liep in de meeste regio s de vraag naar kantoren

Nadere informatie

EEN STAND VAN ZAKEN KANTORENMARKT RANDSTAD 2017 REGIO S AMSTERDAM, DEN HAAG, ROTTERDAM, SCHIPHOL EN UTRECHT

EEN STAND VAN ZAKEN KANTORENMARKT RANDSTAD 2017 REGIO S AMSTERDAM, DEN HAAG, ROTTERDAM, SCHIPHOL EN UTRECHT EEN STAND VAN ZAKEN KANTORENMARKT RANDSTAD 217 REGIO S AMSTERDAM, DEN HAAG, ROTTERDAM, SCHIPHOL EN UTRECHT NVM BUSINESS KANTORENMARKT RANDSTAD 217 REGIO AMSTERDAM Onder invloed van de sterke groei van

Nadere informatie

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van bedrijfsruimte

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van bedrijfsruimte September 212 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van Stand van zaken Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G. Raven Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte Maart 213 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van Stand van zaken Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G. Raven Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

Kantorenmarkt Amsterdam

Kantorenmarkt Amsterdam Kantorenmarkt Amsterdam 2014 Kantorenmarkt Amsterdam De gemeente Amsterdam telt circa 810.000 inwoners en 554.730 banen, verdeeld over 112.800 vestigingen (bron: Lisa). De kantorenvoorraad heeft een omvang

Nadere informatie

De kantorenmarkt. Het jaar 2009 is voor de Nederlandse kantorenmarkt. Stand van zaken. April 2010. Inhoud 1. Opname van kantoren

De kantorenmarkt. Het jaar 2009 is voor de Nederlandse kantorenmarkt. Stand van zaken. April 2010. Inhoud 1. Opname van kantoren April 2010 Inhoud 1. Opname an kantoren 2. Aanbod an kantoren Stand an zaken Nederlandse kantorenmarkt 3. Ontwikkeling huurprijzen 4. De kantorenmarkt in 2010 Colofon Samenstelling Drs I.L. de Kruif an

Nadere informatie

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van bedrijfsruimte

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van bedrijfsruimte Maart 212 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van Stand van zaken Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G. Raven Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE Maart 215 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G.A. Raven Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

Kantorenmarkt Rotterdam

Kantorenmarkt Rotterdam Kantorenmarkt Rotterdam 1 e halfjaar 2015 Kantorenmarkt Rotterdam De gemeente Rotterdam telt circa 625.000 inwoners en 314.120 banen, verdeeld over 25.220 vestigingen (bron: Lisa). De kantorenvoorraad

Nadere informatie

Regio Amsterdam. Kantorenvisie. Januari 2010. Amstelveen. 40% minder opname kantoorruimte. Grootste transacties. 40% minder opname kantoorruimte

Regio Amsterdam. Kantorenvisie. Januari 2010. Amstelveen. 40% minder opname kantoorruimte. Grootste transacties. 40% minder opname kantoorruimte Research Kantorenvisie Regio Amsterdam Januari 2010 40% minder opname kantoorruimte De negatieve economische ontwikkelingen in Nederland in 2009 hebben bijgedragen aan een terugval in de opname van kantoorruimte

Nadere informatie

Nederlandse winkelmarkt

Nederlandse winkelmarkt September 212 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van Stand van zaken Nederlandse winkelmarkt 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G.Raven Bron gegevens NVM Data & Research, Nieuwegein

Nadere informatie

Regio Amsterdam. Kantorenvisie. Januari 2011 Beukenhorst, Hoofddorp. Lichte stijging opnameniveau 2010

Regio Amsterdam. Kantorenvisie. Januari 2011 Beukenhorst, Hoofddorp. Lichte stijging opnameniveau 2010 Research Kantorenvisie Regio Amsterdam Januari 2011 Beukenhorst, Hoofddorp Lichte stijging opnameniveau De totale opname van kantoorruimte in de regio Amsterdam in bedraagt 268.317 m², hetgeen een lichte

Nadere informatie

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE 2015

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE 2015 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van 3. Prijzen van STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Klaartje Asselbergs Bron gegevens NVM Data & Research, Nieuwegein

Nadere informatie

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Huurprijs van bedrijfsruimte

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Huurprijs van bedrijfsruimte Maart 211 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van Stand van zaken Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Huurprijs van 4. Vooruitzichten Colofon Samenstelling Drs I.L. de Kruif Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE Maart 214 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G.A. Raven Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

KANTORENVISIE REGIO AMSTERDAM JANUARI 2012

KANTORENVISIE REGIO AMSTERDAM JANUARI 2012 Amsterdam Zuidoost Daling opnameniveau 2011 Aanbod en leegstand Huurprijzen verder onder druk Beleggingsmarkt; Afname transactievolume Toekomstverwachting Deelgebieden Regio Amsterdam Onze jaarlijkse kantorenvisie

Nadere informatie

Haarlemmermeer 2009. marktleider in de cosmeticamarkt hebben, waarbij we de milieubelasting zo veel mogelijk terug willen dringen.

Haarlemmermeer 2009. marktleider in de cosmeticamarkt hebben, waarbij we de milieubelasting zo veel mogelijk terug willen dringen. kantorenmonitor Haarlemmermeer L Oréal Nederland heeft haar hoofdkantoor verplaatst van verschillende locaties in Alphen aan de Rijn en Weesp naar een modern en representatief pand in Beukenhorst-Zuid

Nadere informatie

Zuidwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Zuidwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Zuidwest-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Zuidwest-Nederland (*1. m²) 35.536 13.629 459 Overig Nederland In Zuidwest-Nederland ligt circa 29%

Nadere informatie

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Noordwest- Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Noordwest- (*1. m²) 38.116 11.59 Overig In Noordwest- ligt circa 23% van de landelijke kantorenvoorraad.

Nadere informatie

Nederlandse winkelmarkt

Nederlandse winkelmarkt April 213 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van Stand van zaken Nederlandse winkelmarkt 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G.Raven Bron gegevens NVM Data & Research, Nieuwegein Vormgeving

Nadere informatie

kantorenmonitor regio Amsterdam 2006

kantorenmonitor regio Amsterdam 2006 kantorenmonitor regio Amsterdam 2006 Gemeenten binnen de deelregio s Amsterdam, Amstelland, Meerlanden, Zaanstreek, Waterland, Almere en Zuid Kennemerland. meer kantoorruimte betrokken Door een grote dynamiek

Nadere informatie

opgeleverd leegstand eind december

opgeleverd leegstand eind december kantorenmonitor Metropoolregio Amsterdam Muiden Lelystad Weesp Naarden Huizen Bussum Gooi Gooi- en Vechtstreek en Laren Vechtstreek Hilversum Wijdemeren Voorraad sterker gedaald dan kantoorgebruik In werd

Nadere informatie

Haarlemmermeer 2010. kantorenmonitor

Haarlemmermeer 2010. kantorenmonitor kantorenmonitor Haarlemmermeer Beukenhorst-Zuid, nieuwbouw hoofdkantoor TNT Green Office () TNT International is enkele jaren geleden begonnen met het uitvoeren van een beleid waarbij wereld wijd alle

Nadere informatie

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE MARKT VOOR OPNAME VAN AANBOD VAN HUURPRIJZEN VAN BELEGGINGEN IN APRIL 217 De Nederlandse economie houdt de stijgende lijn van de laatste jaren vast. In is het bruto binnenlands

Nadere informatie

In 2015 daalde de leegstand met mc; in 2016 met mc.

In 2015 daalde de leegstand met mc; in 2016 met mc. kantorenmonitor Metropoolregio 217 Muiden Lelystad Verdere daling van de leegstand door forse onttrekking van kantoorruimte en toegenomen kantoorgebruik Weesp Naarden Huizen Bussum Gooi Gooi- en Vechtstreek

Nadere informatie

Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt

Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt Analyse Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt DO Research 1 Structureel aanbod op de kantorenmarkt Het aanbod van kantoorruimte in Nederland loopt nog altijd op. In totaal wordt momenteel

Nadere informatie

Analyse vraaghuurprijzen kantoorruimte 2012-2014

Analyse vraaghuurprijzen kantoorruimte 2012-2014 Analyse vraaghuurprijzen kantoorruimte 2012-2014 Kantorenmarkt uit balans De situatie op de Nederlandse kantorenmarkt is zeer ongunstig. Het aanbod van kantoorruimte ligt structureel op een zeer hoog niveau

Nadere informatie

kantorenmarkt zuidwest-nederland Zuid-Holland en Zeeland

kantorenmarkt zuidwest-nederland Zuid-Holland en Zeeland Landelijke marktontwikkelingen Mede dankzij enkele grote transacties in diverse steden bereikte de opname van kantoorruimte de eerste maanden van 2012 een (onverwacht) hoog niveau. Deze goede start zette

Nadere informatie

www.kantorenmonitor.nl

www.kantorenmonitor.nl kantorenmonitor regio Amsterdam 2005 Door Kantorenmonitor B.V. wordt jaarlijks aan de hand van een veldopname de ontwikkeling van de kantorenmarkt in de regio Amsterdam geregistreerd (Amsterdam, Amstelland,

Nadere informatie

Noord-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Noord-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Noord-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Noord-Nederland (*1. m²) 46.787 643 973 1.222 Drenthe Friesland Groningen Overig Nederland De drie noordelijke

Nadere informatie

downloadbaar document, behorende bij bijlage I

downloadbaar document, behorende bij bijlage I Monitor Uitvoeringsstrategie Plabeka Voortgangsrapportage 2009-2010 downloadbaar document, behorende bij bijlage I Definities monitor B.V. en verschillen met andere bronnen Om een foute interpretatie van

Nadere informatie

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen Landelijke marktontwikkelingen Mede dankzij enkele grote transacties in diverse steden bereikte de opname van kantoorruimte de eerste maanden van 2012 een (onverwacht) hoog niveau. Deze goede start zette

Nadere informatie

De Nederlandse Kantorenmarkt medio 2013

De Nederlandse Kantorenmarkt medio 2013 De Nederlandse Kantorenmarkt medio 2013 Economische indicatoren (in %) 2010 2011 2012 2013* 2014* Economische groei 1,7 1,0-1,2-1,25 0,75 Werkloosheid 5,5 5,4 6,4 8,5 9,25 nflatie 1,3 2,3 2,5 2,8 2,0 *

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt Factsheets Nederland Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt december 16 1 Factsheets kantorenmarkt december 16 KANTOORBANEN 2.2. t.o.v. 14 1,7% AANBOD 7.643. m 2 16 t.o.v. 6,2% VOORRAAD 48.9. m 2 16 t.o.v. 1,3%

Nadere informatie

Factsheet. Nieuwbouw kantoorruimte Nederland

Factsheet. Nieuwbouw kantoorruimte Nederland Factsheet Nieuwbouw kantoorruimte Nederland 2013 1 Nieuwbouw kantoren neemt verder af De bouw van nieuwe kantoren in Nederland is in 2013 sterk afgenomen. De matige economische ontwikkeling en vooruitzichten,

Nadere informatie

NEDERLANDSE WINKELMARKT

NEDERLANDSE WINKELMARKT Maart 215 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE WINKELMARKT 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G. Raven Bron gegevens NVM Data & Research, Nieuwegein Vormgeving

Nadere informatie

opgeleverd leegstand eind december

opgeleverd leegstand eind december kantorenmonitor Metropoolregio Amsterdam 2014 Muiden Lelystad Weesp Naarden Huizen Bussum Gooi Gooi- en Vechtstreek en Laren Vechtstreek Hilversum Wijdemeren Toename leegstand door sterk gedaald kantoorgebruik

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt Factsheets Nederland Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 17 1 Factsheets kantorenmarkt medio 17 KANTOORBANEN 2.38.3 16 t.o.v. 15 4,6% AANBOD 7.92. m 2 medio 17 t.o.v. ultimo 16 7,2% VOORRAAD 48.612.

Nadere informatie

van kantoren Een analyse van het probleem en mogelijke oplossingen

van kantoren Een analyse van het probleem en mogelijke oplossingen Structurele leegstand van kantoren Een analyse van het probleem en mogelijke oplossingen De leegstand op de kantorenmarkt heeft een recordhoogte bereikt en het is tijd om te zoeken naar oplossingen. Daarvoor

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl Factsheets Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 215 www.dtz.nl 1 Factsheet kantorenmarkt medio 215 Kantoorbanen 2.236.85 214 t.o.v. 213,9% Aanbod 8.36 m 2,6% Voorraad 49.533. m 2,1% Opname 497. m 2 1

Nadere informatie

opgeleverd leegstand eind december

opgeleverd leegstand eind december kantorenmonitor Metropoolregio Amsterdam Muiden Lelystad Weesp Naarden Huizen Bussum Gooi Gooi- en Vechtstreek en Laren Vechtstreek Hilversum Wijdemeren Toename leegstand door sterk gedaald kantoorgebruik

Nadere informatie

Sprekende Cijfers '12. Kantorenmarkten Derde kwartaal. Vastgoedconsultants en Makelaars

Sprekende Cijfers '12. Kantorenmarkten Derde kwartaal. Vastgoedconsultants en Makelaars Vastgoedconsultants en Makelaars Derde kwartaal '12 In onderstaande analyse wordt nader ingegaan op de kantorenmarktontwikkelingen binnen de 24 Dynamis regio s in het derde kwartaal van. Deze rapportage

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio Factsheets Nederland Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 216 www.dtz.nl 1 Factsheets kantorenmarkt medio 216 Kantoorbanen 2.275. 215 t.o.v. 214 1,7% Aanbod 7.861. m 2 3,6% Voorraad 49.2. m 2,7% Opname

Nadere informatie

Recordonttrekking van kantoorruimte en toegenomen kantoorgebruik zorgen voor sterke daling van de leegstand

Recordonttrekking van kantoorruimte en toegenomen kantoorgebruik zorgen voor sterke daling van de leegstand kantorenmonitor Metropoolregio 216 Muiden Lelystad Weesp Naarden Huizen Bussum Gooi Gooi- en Vechtstreek en Laren Vechtstreek Recordonttrekking van kantoorruimte en toegenomen kantoorgebruik zorgen voor

Nadere informatie

Zuid-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Zuid-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Zuid-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Zuid-Nederland (*1. m²) 42.2 2.15 5.518 Overig Nederland Het totale oppervlak aan kantoormeters in en

Nadere informatie

Jaarrapport. Sprekende Cijfers Kantorenmarkten

Jaarrapport. Sprekende Cijfers Kantorenmarkten 15 Jaarrapport Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Een uitgave van Dynamis B.V. Copyright Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/of verveelvoudigd of in enigerlei andere

Nadere informatie

Office Market Report. 2014 Nederland

Office Market Report. 2014 Nederland Office Market Report 214 Nederland NEDERLAND De opname van kantoorruimte is in 214 gestabiliseerd ten opzichte van 213. Met een opnamevolume van 1,2 miljoen m² komt er een einde aan jarenlange daling van

Nadere informatie

Sprekende Cijfers '13. Kantorenmarkten Eerste kwartaal. Vastgoedconsultants en Makelaars

Sprekende Cijfers '13. Kantorenmarkten Eerste kwartaal. Vastgoedconsultants en Makelaars Vastgoedconsultants en Makelaars Eerste kwartaal '13 De aanbod- en opnamecijfers over de eerste drie maanden van 2013 bevestigen wederom de huidige malaise op de kantorenmarkt. De wensen van de kantoorgebruiker

Nadere informatie

Midden-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Midden-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Midden-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Midden-Nederland (*1. m²) 42.674 95 6.46 Overig Nederland In de regio Midden-Nederland ligt circa 14%

Nadere informatie

Oost-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Oost-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Oost-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Oost-Nederland (*1. m²) 43.8 4.136 2.481 Overig Nederland In de oostelijke provincies is ruim 13% van

Nadere informatie

Bedrijfsruimtemarkt zuid-nederland Limburg en Noord-Brabant

Bedrijfsruimtemarkt zuid-nederland Limburg en Noord-Brabant Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 2011 viel de opname van bedrijfsruimte in 2012 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

LAAN VAN VREDENOORD 11 RIJSWIJK

LAAN VAN VREDENOORD 11 RIJSWIJK KANTOORRUIMTE 2.600 M2 (UNITS V.A. 650 M2) HUURPRIJS: # 95 /M2/JR KAART Object/Locatie het betreft een zelfstandig kantoorpand (energielabel A) met kantoorruimte verdeeld over begane grond, eerste, tweede

Nadere informatie

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 211 viel de opname van bedrijfsruimte in 212 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

Office Market Report. H1 2015 Nederland

Office Market Report. H1 2015 Nederland Office Market Report H1 215 Nederland 1 135 NEDERLAND De kantorenmarkt lijkt niet te profiteren van het verdere economische herstel. In Nederland is in het eerste halfjaar van 215 circa 374. m² aan kantoorruimte

Nadere informatie

AALSMEER Schinkeldijkje 2 B

AALSMEER Schinkeldijkje 2 B AALSMEER Schinkeldijkje 2 B Representatieve kantoorunit van ca. 205 m² nabij Schiphol, op de grens van Amstelveen en de veiling van Aalsmeer Algemeen Object : Representatieve kantoorruimte ca. 205m² in

Nadere informatie

Marktrapport bedrijfsruimte en kantoorruimte Almere 2015

Marktrapport bedrijfsruimte en kantoorruimte Almere 2015 Marktrapport bedrijfsruimte en kantoorruimte Almere 2015 [1] Inhoud Voorwoord Roger Bakker 3 Bedrijfsruimtemarkt Almere 4 Kantorenmarkt Almere 9 Tot slot 15 Begrippenlijst 16 Over Van Westrhenen Bedrijfshuisvesting

Nadere informatie

Veluwezoom 15. Veluwezoom 15, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 105,- per vierkante meter per jaar

Veluwezoom 15. Veluwezoom 15, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 105,- per vierkante meter per jaar Veluwezoom 15 Huurprijs: 105,- per vierkante meter per jaar Algemene Informatie TE HUUR: MARKANTE, MODERNE KANTOORRUIMTE OP ZICHTLOCATIE A6 Te huur aangeboden enkele verdiepingen in een zeer compleet en

Nadere informatie

KANTOREN NOORD-NEDERLAND Drenthe, Friesland en Groningen

KANTOREN NOORD-NEDERLAND Drenthe, Friesland en Groningen Landelijke marktontwikkelingen Mede dankzij enkele grote transacties in diverse steden bereikte de opname van kantoorruimte de eerste maanden van 2012 een (onverwacht) hoog niveau. Deze goede start zette

Nadere informatie

Regio Amsterdam. Kantorenvisie. Juli 2010 Riekerpolder, Amsterdam West. Lage opname kantoorruimte in eerste helft 2010

Regio Amsterdam. Kantorenvisie. Juli 2010 Riekerpolder, Amsterdam West. Lage opname kantoorruimte in eerste helft 2010 Research Kantorenvisie Regio Amsterdam Juli 2010 Riekerpolder, Amsterdam West Lage opname kantoorruimte in eerste helft 2010 In de eerste helft van 2010 heeft de kantorenmarkt in de regio Amsterdam een

Nadere informatie

NEDERLANDSE WINKELMARKT

NEDERLANDSE WINKELMARKT April 214 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE WINKELMARKT 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G. Raven Bron gegevens NVM Data & Research, Nieuwegein Vormgeving

Nadere informatie

Bedrijfsruimtemarkt zuidwest-nederland Zuid-Holland en Zeeland

Bedrijfsruimtemarkt zuidwest-nederland Zuid-Holland en Zeeland Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 211 viel de opname van bedrijfsruimte in 212 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

P R O J E C T I N F O R M A T I E. Ellermanstraat 12 te Amsterdam

P R O J E C T I N F O R M A T I E. Ellermanstraat 12 te Amsterdam P R O J E C T I N F O R M A T I E Ellermanstraat 12 te Amsterdam 2 P R O J E C T I N F O R M A T I E Adres Algemeen Ellermanstraat 12 (1099 BW) in Amsterdam Het gebouw is recentelijk intern volledig gerenoveerd,

Nadere informatie

kantorenmonitor regio Amsterdam 2007

kantorenmonitor regio Amsterdam 2007 kantorenmonitor regio Amsterdam 2007 Gemeenten binnen de deelregio s Amsterdam, Amstelland, Meerlanden, Zaanstreek, Waterland, Almere, Zuid Kennemerland en IJmond. vooral kantoorruimte betrokken door kleinere

Nadere informatie

Opgeleverde nieuwbouw kantoorruimte in m² (x 1.000)

Opgeleverde nieuwbouw kantoorruimte in m² (x 1.000) Nieuwbouw kantoren 2014 Nieuwbouw kantoren verder gedaald in 2014 De oplevering van nieuwe kantoorruimte in Nederland heeft in 2014 een forse daling laten zien. In totaal werd circa 245.000 m² nieuwe kantoorruimte

Nadere informatie

kantorenmarkt zuid-nederland Noord-Brabant en Limburg

kantorenmarkt zuid-nederland Noord-Brabant en Limburg Landelijke marktontwikkelingen Mede dankzij enkele grote transacties in diverse steden bereikte de opname van kantoorruimte de eerste maanden van 2012 een (onverwacht) hoog niveau. Deze goede start zette

Nadere informatie

INVESTMENT SNAPSHOT. Nederland Januari 2012. Cushman & Wakefield Research Publicatie

INVESTMENT SNAPSHOT. Nederland Januari 2012. Cushman & Wakefield Research Publicatie INVESTMENT SNAPSHOT Nederland Januari 2012 DE BELEGGINGSMARKT IN 2011 ALGEMEEN Het jaar 2011 begon met een positieve stemming op zowel de gebruikers als de beleggingsmarkt. Ondanks dat de beleggingsniveaus

Nadere informatie

Kantoorobject. Batavia. Laan van Nieuw Oost Indië , 2593 BM Den Haag.

Kantoorobject. Batavia. Laan van Nieuw Oost Indië , 2593 BM Den Haag. Kantoorobject Batavia Laan van Nieuw Oost Indië 123-125 - 127, 2593 BM Den Haag www.hanzevastverhuur.nl Kantoorobject Batavia Batavia is een zelfstandig kantoorgebouw, strategisch gelegen op een zichtlocatie

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE Stadion Galgenwaard, Herculesplein 353, 3584 AA Utrecht Postbus 85379, 3508 AJ Utrecht T (030) 23 22 303 F (030) 23 69 003 E bedrijven@ansdewijn.nl www.ansdewijn.nl KvK Utrecht nr. 30 10 42 03 Rabobank

Nadere informatie

De Nederlandse Kantorenmarkt 2011

De Nederlandse Kantorenmarkt 2011 De Nederlandse Kantorenmarkt 2011 Economische indicatoren (in %) 2008 2009 2010 2011* 2012** Economische groei 1,8-3,5 1,7 1,2-0,75 Werkloosheid 3,8 4,8 5,4 5,4 6,75 Inflatie 2,5 1,2 1,3 2,3 2,25 * betreft

Nadere informatie

Huur of koop kantoorruimte op de Bruyn Kopsstraat 9 te Rijswijk Prijs op aanvraag

Huur of koop kantoorruimte op de Bruyn Kopsstraat 9 te Rijswijk Prijs op aanvraag Huur of koop kantoorruimte op de Bruyn Kopsstraat 9 te Rijswijk Prijs op aanvraag Aanbiedende partij: MVGM Bedrijfshuisvesting Email: jwa.koevermans@mvgm.nl Telefoon: 033-4605300 Website: http://www.mvgm.nl

Nadere informatie

AMSTELVEEN Dorpsstraat 28. Karakteristiek en uniek kantoorpand in het Oude Dorp van Amstelveen

AMSTELVEEN Dorpsstraat 28. Karakteristiek en uniek kantoorpand in het Oude Dorp van Amstelveen AMSTELVEEN Dorpsstraat 28 Karakteristiek en uniek kantoorpand in het Oude Dorp van Amstelveen Algemeen Object : Er zijn in Amstelveen maar weinig locaties waar u uw kantoor in een karakteristieke en tegelijkertijd

Nadere informatie

JUPITERSTRAAT MEER INFORMATIE:

JUPITERSTRAAT MEER INFORMATIE: JUPITERSTRAAT 51-69 MEER INFORMATIE: WWW.JUPITERSTRAAT51-69.NL Deze informatie is geheel vrijblijvend, uitsluitend voor geadresseerde bestemd en niet bedoeld als aanbod. Ten aanzien van de juistheid kan

Nadere informatie

Gebouw Beukenhaghe. Projectinformatie. Neptunusstraat Hoofddorp. btmakelaars.nl. BT Makelaars +31 (0)

Gebouw Beukenhaghe. Projectinformatie. Neptunusstraat Hoofddorp. btmakelaars.nl. BT Makelaars +31 (0) Projectinformatie Gebouw Beukenhaghe Neptunusstraat 15-37 Hoofddorp btmakelaars.nl BT Makelaars +31 (0) 20 3 166 166 info@btmakelaars.nl Te huur Kantoorruimte in kantoorgebouw Beukenhaghe gelegen op kantorenterrein

Nadere informatie

Te huur Maanplein DEN HAAG Maanplein1,7,20,128,138 en146

Te huur Maanplein DEN HAAG Maanplein1,7,20,128,138 en146 Te huur Maanplein DEN HAAG Maanplein1,7,20,128,138 en146 Locatie Bereikbaarheid Zes representatieve kantoorgebouwen gelegen rondom een park met diverse waterpartijen en terrassen. Het totaal voor verhuur

Nadere informatie

ENTREE AMSTERDAM

ENTREE AMSTERDAM ENTREE 230-260 AMSTERDAM www.entree230-260.nl Omschrijving Object: De Entree II is een zeer modern multi-tenant kantoorgebouw uit het jaar 2002 met energielabel A, een totaal metrage van circa 13.500 m²,

Nadere informatie

Sprekende Cijfers '14. Kantorenmarkten Eerste kwartaal. Vastgoedconsultants en Makelaars

Sprekende Cijfers '14. Kantorenmarkten Eerste kwartaal. Vastgoedconsultants en Makelaars Vastgoedconsultants en Makelaars Eerste kwartaal '14 Dynamis Vastgoedconsultants en Makelaars verschaft door middel van deze Sprekende Cijfers Rapportage inzicht in de Nederlandse kantorenmarkt. Sinds

Nadere informatie

Drenthe, Friesland en Groningen. Landelijke marktontwikkelingen

Drenthe, Friesland en Groningen. Landelijke marktontwikkelingen Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 2011 viel de opname van bedrijfsruimte in 2012 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

Sprekende Cijfers '14. Kantorenmarkten Derde kwartaal. Vastgoedconsultants en Makelaars

Sprekende Cijfers '14. Kantorenmarkten Derde kwartaal. Vastgoedconsultants en Makelaars Vastgoedconsultants en Makelaars Derde kwartaal '14 Dynamis Vastgoedconsultants en Makelaars analyseert periodiek de kantorenmarkt met grote zorgvuldigheid en publiceert haar bevindingen in de rapportage

Nadere informatie

Leegstand van kantoren, 1991-2013

Leegstand van kantoren, 1991-2013 Leegstand van kantoren, 1991-2013 Conclusie In Nederland is een overaanbod van kantoorvloeroppervlakte. Gemiddeld 16% van het kantoorvloeroppervlakte staat leeg in 2013. Dit percentage neemt nog steeds

Nadere informatie