De kanshebbers in de markt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De kanshebbers in de markt"

Transcriptie

1 De kanshebbers in de markt De markt voor Nederlands commercieel onroerend goed januari

2 Inhoud Vastgoedvisie 3 DTZ Zadelhoff VastgoedVisiekaart 6 Beleggingsmarkt voor vastgoed 12 Begrippenlijst 18 Fotoverantwoording bij het omslag Apollolaan, Amsterdam De kanshebbers in de markt De markt voor Nederlands commercieel onroerend goed Januari 2012 Utrecht: DTZ Zadelhoff v.o.f. ISBN Trefwoorden: Investeringen, beleggingen, onroerend goed, vastgoed, marktonderzoek. Vormgeving: Matt Art Concept & Design, Haarlem. Ondanks het gegeven dat de inhoud van dit rapport nauwkeurig is gecontroleerd, kan DTZ Zadelhoff v.o.f. geen verantwoordelijkheid nemen voor enige geleden schade of verlies als gevolg van welke onjuiste gegevens dan ook weergegeven in dit rapport. Niets van deze uitgave mag worden overgenomen en/of vermenigvuldigd zonder bronvermelding. DTZ Zadelhoff De kanshebbers in de markt 2

3 Vastgoedvisie Fred. Roeskestraat, Amsterdam In ons vorige VastgoedVisierapport in 2011 onder de titel Van veel te veel werd duidelijk dat de Nederlandse vastgoedmarkt te maken heeft met grote uitdagingen. We constateerden een onoverbrugbaar overschot aan kantoor- en bedrijfsgebouwen, waarbij geen enkele opleving in de economie voldoende zou zijn om dit probleem op te lossen. Van de totale voorraad kantoorruimte van ruim 48 miljoen m 2 is nu ruim 41 miljoen m 2 in gebruik. In totaal staat 7,6 miljoen m 2 in aanbod. Veel van dit aanbod staat inmiddels al zo lang leeg, dat we ons kunnen afvragen of er überhaupt nog kandidaathuurders voor te vinden zijn. De verschillen per regio zijn groot. In een aantal gebieden neemt de leegstand nog steeds toe, terwijl aan de andere kant in sommige steden sprake is van binnenstadsschaarste. De kantorenmarkt wordt nu aan twee zijden geraakt. Aan de gebruikerszijde van de markt is minder vraag. Bovendien worden veel organisaties kleiner en laten bij herhuisvesting steeds meer meters achter. Daardoor hebben we te maken met structureel overaanbod. Het gevolg is dat huurprijzen dalen. Aan de beleggerszijde wordt het steeds lastiger om vreemd vermogen te verkrijgen. Er is tevens onzekerheid over de waardeontwikkeling waardoor minder wordt geïnvesteerd in kantoren. Al dan niet onder druk wensen veel beleggers (en financiers) hun kantorenportefeuilles af te bouwen of de kwaliteit van de portefeuilles te verhogen door risicovolle objecten te verkopen. De objecten en portefeuilles die te koop worden aangeboden kunnen slechts op beperkte belangstelling rekenen. Dit zal voor een gedeelte van deze objecten een lagere prijs inhouden. Ook het aanbod moet terug naar een gezonde verhouding ten opzichte van de vraag. De markt zal haar vertrouwen in de kantorenmarkt moeten herwinnen. De ongebreidelde groei in nieuwe kantoorontwikkelingen en plannen is afgeremd. Nu moet ook naar de bestaande voorraad worden gekeken. Om te beginnen zal door ombouw van kantoren, herbestemming of sloop het aanbod moeten verkleinen. De gebouwen die wel verhuurkansen hebben op goede locaties, zullen er tip-top uit moeten zien. Hiervoor moeten beleggers renovatiebudget vrijmaken. 3 De kanshebbers in de markt

4 Vastgoedvisie Kalverstraat, Amsterdam De kanshebbers in de markt 4

5 Overheid in actie De regionale verschillen in vraag naar kantoorruimte en percentages van de leegstand ten opzichte van de voorraad zijn groot. Desondanks bestonden overal in Nederland omvangrijke plannen om de kantoorvoorraad uit te breiden. Daarom hebben we eerder ook een belangrijke regierol bepleit voor de centrale overheid om gemeenten terughoudender te laten zijn in het gronduitgiftebeleid. Hoewel in het regeerakkoord de overheid de ruimtelijke ordening overlaat aan gemeenten, is wel een aantal maatregelen genomen: Ontwikkeling van een model om de toekomstige vraag en aanbod in kaart te brengen. Pilot-projecten waarbij de mogelijkheid tot ombouw van kantoorruimte wordt bekeken. Sturende rol van provincies naar gemeenten om zorg te dragen voor een evenwichtiger verhouding tussen vraag en aanbod in de regio. Rijksdiensten moeten eerst naar lege kantoren kijken bij herhuisvesting (motie nr. 78), voordat tot nieuwbouw wordt besloten. Afwaarderen Indien de markt een zeker evenwicht kent, heeft elk gebouw een verhuurkans. Dat is in de huidige markt niet meer het geval en dat zien we nu terug in de waarde. Minder goede objecten moeten worden afgewaardeerd. De markt is op zoek naar nieuw evenwicht van waaruit transacties worden gedaan. Bij verkopen en in het geval van (her)taxaties bij nieuwe financieringen of bij herfinanciering wordt dit probleem manifest. Vooral vanwege de leegstand van bijna 7 miljoen vierkante meter, welke nog kan groeien naar 8 miljoen vierkante meter bij ongewijzigd beleid, zal de noodzakelijke afwaardering rond de 10 miljard euro kunnen liggen. Kansrijk, kanshebbend en kansarm vastgoed Interessant is de vraag welke gebouwen en locaties het minst gevoelig zijn voor de afname van de vraag en nog wel op gebruikers kunnen rekenen. Eerder was een tweedeling zichtbaar. Aan de ene kant gebouwen op goede locaties dicht bij stations en voorzieningen (winkels, horeca, wonen) waarbij we zelfs kunnen spreken van binnenstadsschaarste. Aan de andere kant gebouwen op locaties aan de randen van steden en daarbuiten, waarbij sprake is van een groeiend aanbod dat structureel leeg staat. Los van de aantrekkelijkheid van de locatie en het object zelf, kijken we nu ook naar de periode dat een object wordt aangeboden op de markt. De verhuurkans voor een object dat drie jaar of langer wordt aangeboden is significant kleiner dan objecten die korter aan de markt zijn. Op basis hiervan hebben we het totale aanbod verdeeld in drie categorieën: 1. Kansrijk aanbod circa 1 miljoen m², 18% van het totale aanbod In nabijheid van grote intercity-stations Aanwezigheid van voorzieningen Beperkt concurrerend aanbod Huurprijzen staan niet structureel onder druk Aantrekkelijke architectuur, allure Functie van kantoor complementair aan omgeving Adequate parkeernorm Voorbeelden: Amsterdam Zuidas en Centrum, Utrecht stationsgebied, Den Bosch Paleiskwartier, Groningen Centrumgebied. 2. Kanshebbend aanbod circa 4 miljoen m², 54% van het totale aanbod Goede locaties binnen randgemeenten of secundaire locaties kernsteden Kantoren kennen concurrerend aanbod Huurprijzen staan onder druk Zichtbaarheid of status van ondergeschikt belang Fysieke eigenschappen bieden mogelijkheid alternatieve aanwendbaarheid Upgrade gebouw of goede prijs/kwaliteit-verhouding vergroot kans op gebruiker Voorbeelden: Utrecht Rijnsweerd, Amsterdam Bijlmer ArenA, Rotterdam Brainpark, Stadshart Zoetermeer, Utrechtseweg Zeist. 3. Kansarm aanbod circa 2 miljoen m², 28% van het totale aanbod Structureel (drie jaar of langer) in aanbod Geen of minimaal onderscheidend vermogen Kantoren ontworpen vanuit standaardstramien Eenzijdige aanwendbaarheid locatie Veel kantoren uit bouwperiode Grote volumes Huurprijzen staan onder druk, huurverlaging leidt niet tot toename interesse gebruiker Voorbeelden kansarm aanbod: Rivium Capelle ad IJssel, Paasheuvelweggebied Amsterdam Zuidoost, Nieuwegein, Leidschendam-Voorburg, Zwolle Oosterenk. 5 De kanshebbers in de markt

6 DTZ Zadelhoff VastgoedVisiekaart Driedeling aanbod aan de hand van structureel aanbod en de hoeveelheid voorzieningen in de nabije omgeving Het blijkt dat zowel kansrijke, kanshebbende als kansarme kantoren op veel plaatsen dicht bij elkaar in Nederland kunnen voorkomen. De DTZ Zadelhoff Vastgoedvisiekaart geeft dit grafisch weer. De DTZ Zadelhoff VastgoedVisiekaart geeft de landelijke spreiding van kansrijk, kanshebbend en kansarm aanbod van kantoorruimte weer. Alle aangeboden kantoorruimte is beoordeeld op het aantal voorzieningen in de nabije omgeving en het aantal jaren dat het achtereenvolgens in aanbod staat. Kantoren die nog maar kort in aanbod staan in de nabijheid van veel voorzieningen worden kansrijk geacht, structureel kantoorruimteaanbod ver weg van voorzieningen heeft weinig kans op het vinden van een nieuwe huurder. Een nadere analyse van dit aanbod levert een aantal objectspecifieke kenmerken op die als succesfactor kunnen worden gezien om de verhuurkansen te vergroten. Onderscheid in kansrijk, kanshebbend en kansarm vastgoed De kanshebbers in de markt 6

7 Kansarm aanbod structureel van aard en weinig voorzieningen in de buurt Kanshebbend aanbod Kansrijk aanbod niet structureel van aard en veel voorzieningen in de buurt Snelweg Trein Rivier Leeuwarden Groningen Haarlem Den Haag Alkmaar Amsterdam Schiphol Almere Amersfoort Utrecht Zwolle Apeldoorn Arnhem Enschede Rotterdam Nijmegen s-hertogenbosch Middelburg Breda Tilburg Eindhoven Venlo 0 30 km Heerlen Maastricht 7 De kanshebbers in de markt

8 Vastgoedvisie Kenmerken voor succes In dit schema zijn kenmerken weergegeven, die bepalend zijn voor de langjarige verhuurkansen van kantoorruimte Marktspecifiek Locatiespecifiek Binnenstad Stedelijk gebied (> inwoners) Historisch ontwikkelde steden Universiteitsstad Beroepsbevolking kantoorbanen Toename beroepsbevolking Periferie Niet stedelijk gebied Satellietsteden Geen universiteitsstad Beroepsbevolking niet-kantoorbanen Krimpende beroepsbevolking Kansrijk (18%) Kanshebbend (54%) Kansarm (28%) Verzorgde openbare ruimte (groen, water) Prettige aanrijroute 'Zwaan kleef aan' Weinig leegstand omgeving Goede bereikbaarheid per OV, auto, fiets, schip, vliegtuig Nabij winkel-, horeca- en woonvoorzieningen Goed imago van de omgeving Aansprekende buren Objectspecifiek Niet verzorgde openbare ruimte Onprettige aanrijroute Anoniem Veel leegstand omgeving Slechte bereikbaarheid per OV, auto, fiets, schip, vliegtuig Niet nabij winkel-, horeca- en woonvoorzieningen Slecht imago van de omgeving Weinig aansprekende buren Onderscheidende architectuur Multipurpose Allure Energielabel A Gebouw met sterke eigen identiteit Prijs-kwaliteit verhouding in balans Oppervlakte gebouw passend bij vraag Flexibele indeelbaarheid vloeren Hoogwaardig afwerkingsniveau (duurzame en tijdloze materialen) Goede parkeernorm Representatieve hal- en entree Zichtbaar Fiscaal gunstig Uitbreidings- inkrimpingsmogelijkheden gebouw Hoogwaardige (klimaat)installaties Eenheidsworst Gebruikersspecifiek Basic Energielabel G Gebouw met weinig eigen identiteit Prijs-kwaliteit verhouding uit balans Oppervlakte gebouw niet passend bij vraag Geen indeelbaarheid vloeren Laagwaardig afwerkingsniveau (gedateerd) Slechte parkeernorm Minimale hal- en entree Niet zichtbaar Fiscaal ongunstig Geen flexibele groei- c.q. krimpmogelijkheden Verouderde (klimaat)installaties Uit voorgaande blijkt dat naar mate een object beter scoort op zowel de markt-, omgevings- en objectspecifieke kenmerken, de verhuurkansen groter zijn. Een kansarm object kan door aanpassingen in de omgeving of het object zelf alsnog een kanshebber worden. De kanshebbers in de markt 8

9 Toekomstbestendig Een toekomstbestendig kantoor moet decennia lang attractief zijn voor gebruikers. Daarvoor is het noodzakelijk dat het periodiek wordt aangepast aan de eisen van de tijd. Na 10 jaar moet een kantoor van binnen helemaal worden gemoderniseerd om attractief te blijven. Dit re-fitten gebeurde in het verleden minder snel. Na 20 jaar moet het kantoor van binnen en van buiten volledig worden gerenoveerd. Leeghwaterweg, Bergen op Zoom Voorbeelden van succesvolle transacties zijn die van TNT Fashion en Forever21, een distributiecentrum van m² in Bergen op Zoom. Succesfactoren logistiek vastgoed Door fluctuaties in volumes en veranderende vormen van distributie zijn de eisen van gebruikers zeer divers. Nieuwbouwprojecten worden nauwelijks speculatief gerealiseerd, maar vrijwel alleen op maat voor de gebruiker. Een goed distributiecentrum moet in ieder geval voldoen aan de volgende eisen: Minimale vloerbelasting kg/m² Vlakke vloeren Indeelbaar op vele configuraties Vrije hoogte minimaal 10,6 m Gecertificeerde sprinklerinstallatie Een loadingdock per 750 m² Ondersteunend kantoorruimte 4%-8% van totaal oppervlak Duurzaamheid en energiezuinig 9 De kanshebbers in de markt

10 Vastgoedvisie Succesfactoren winkelvastgoed Belangrijke succesfactoren voor winkelvastgoed zijn: A1-straten in grote steden Goede verhouding loopstroom en de huur Omvangrijk van het verzorgingsgebied Oppervlakte > 150 m² Aantrekkelijke binnenstad Heuvelstraat, Tilburg De kanshebbers in de markt 10

11 Succesfactoren woningen De volgende kenmerken zijn van groot belang: Nieuwbouw Grootte m² Goede buitenruimte, balkon Geen galerij Huurprijzen van EUR per maand Hoogwaardig en compleet afwerkingsniveau, ook voor de keuken en badkamer Eigen parkeergelegenheid Eigen berging/opslagruimte Nabij winkelvoorzieningen Markthof, Hoofddorp Als voorbeeld voor een belegging die voldoet aan deze kenmerken kan de complexgewijze verkoop van 50 appartementen boven winkelcentrum Markthof in Hoofddorp worden genoemd. Een voorbeeld van een succesvolle transactie is de verkoop van de unieke winkelportefeuille van drie A1-winkelobjecten, de Kalverstraat 136 in Amsterdam, de Broerstraat in Nijmegen en de Heuvelstraat in Tilburg. 11 De kanshebbers in de markt

12 Beleggingsmarkt voor vastgoed Kingsfordweg, Amsterdam De kanshebbers in de markt 12

13 Ontwikkeling van huurwaarde, leegstand en aanvangsrendementen bepalend Nederlandse beleggingsmarkt onder druk De Nederlandse vastgoedbeleggingsmarkt staat onder druk. Onzekerheid over de ontwikkeling van de kapitaalmarkten en de vastgoedmarkten heeft geleid tot een forse daling van het investeringsvolume. In 2010 was met een totaal gerealiseerd transactievolume van 6,1 miljard euro een duidelijke opleving van de markt zichtbaar. Wij signaleerden in januari 2011 een aantal ontwikkelingen dat de markt zou kunnen vertragen en deze verwachting is uitgekomen: het investeringsvolume is ten opzichte van 2010 gedaald met 26% en komt voor 2011 uit op 4,5 miljard euro. De grootste belegging en tevens portefeuilleverkoop vond al aan het begin van 2011 plaats. Dit betrof de verkoop van zes distributiecentra van C1000 aan W.P. Carey. Vooral in de tweede helft van 2011 bleven grote transacties uit. De voornaamste redenen van de daling zijn: Toenemende onzekerheid in de kapitaalmarkten en de gevolgen van de crisis in de Eurozone. Externe financiering is steeds moeilijker te verkrijgen, banken kampen met een grote herfinancieringsopgave. Beleggers met voldoende liquide middelen hanteren een defensief bestedingspatroon. De vraag sluit niet aan op het aanbod. Er is vraag naar winkelruimte, maar het kwalitatieve aanbod (dat in 2010 nog voor een groot volume zorgde) is beperkt. De vraag naar kantoorruimte als belegging neemt sterk af als gevolg van het overaanbod, het verminderde perspectief op een gebruiker en onzekerheid over de waarde in bepaalde categorieën. Nederlandse vastgoedbeleggingsmarkt Totaal investeringsvolume per jaar (x miljoen euro) Perspectief op een gebruiker en liquiditeit De huuropbrengsten op de Nederlandse kantorenmarkt staan onder druk, doordat vraag en aanbod niet in evenwicht zijn. Veel huurders verwachten krimp van hun organisaties en sturen nadrukkelijk op verlaging van kosten en het verminderen van vierkante meters. Ieder kwartaal doen wij onderzoek naar het vertrouwen van beleggers en financiers (DTZ Zadelhoff Beleggers- en financiersvertrouwen). Hieruit blijkt dat beleggers de ontwikkeling van de huurwaarde, van de leegstand en van de aanvangsrendementen als de grootste risico s zien in de huidige markt. Daarnaast blijven transacties uit door onzekerheid over de huidige economische situatie. Naast huuropbrengsten wordt de waarde van een belegging bepaald door het gewenste aanvangsrendement. Deze staat voornamelijk voor kantoren onder druk. Het aantrekken van vreemd vermogen is lastig mede door de onzekerheden die de Eurocrisis met zich mee brengt. Banken hebben te kampen met een grote herfinancieringsopgave. Zij hebben minder geld beschikbaar om kredieten te verstrekken, omdat zij in verband met (internationale) regelgeving hun eigen vermogen op peil moeten houden. Onder druk van banken wordt geforceerd afscheid genomen van portefeuilles of gebouwen. Partijen die zelf over voldoende liquide middelen beschikken om te investeren, zijn terughoudend. DTZ Beleggers- en Financiersvertrouwen (%) Investeringsvolume -80 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q DTZ Beleggersvertrouwen DTZ Financiersvertrouwen Q3 Q4 Bron: DTZ Zadelhoff, 2011 Bron: DTZ Zadelhoff, De kanshebbers in de markt

14 Beleggingsmarkt voor vastgoed Kantoren over een kam We moeten voorkomen dat we alle kantoren over een kam scheren. Er is voldoende aanbod dat kansrijk of kanshebbend is, maar zo kijkt de markt er (nog) niet naar. Vooral het investeren in kantoren is sinds 2008 minder populair. In het verleden zorgden investeringen in kantoren met regelmaat voor ruim de helft van het totale volume. In 2011 is dit nog maar 28%. Afwaarderen en onttrekken De vastgoedbeleggingsmarkt wordt beïnvloed door de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt. De markt zelf wordt sterk beïnvloed door ontwikkelingen en de waarde van de kantorenvoorraad. Voor een herstel van vertrouwen in deze markt zullen kantoren uit de te ruime kantorenvoorraad onttrokken moeten worden en zal vastgoed moeten worden afgewaardeerd. De eerder gemaakte driedeling van het aanbod geeft al aan dat we de totale voorraad moeten differentiëren. Immers, een nu verhuurd gebouw kan aanbod van de toekomst worden. Van kansrijk vastgoed dat niet in aanbod is, is de marktwaarde in drie jaar tijd met circa 0 10% gedaald. Dit deel van de markt reageert op normale marktfluctuaties. Afwaarderen in deze categorie kan van belang zijn om meer te kunnen investeren in management en onderhoud om zo de kwaliteit op peil te houden en in te spelen op veranderingen. The Bank, Amsterdam kansarme vastgoed in aanbod soms nauwelijks meer waard zijn dan de grondwaarde. We sluiten daarbij niet uit dat verhuurd vastgoed, gezien het huidige overaanbod, ook te hoog in de boeken staat. Het kanshebbend deel van de voorraad, dat niet in aanbod is, heeft te maken met een waardedaling van circa 10-25% over de afgelopen drie jaar. Voor deze categorie is afwaarderen van belang om te kunnen investeren in de objectspecifieke kwaliteiten. Voor kansarm vastgoed (niet in aanbod) is vergeleken met de waarde voor de crisis een waardedaling van meer dan 25% zichtbaar. Hier is afwaarderen noodzakelijk om te kunnen herpositioneren. Als we kijken naar kansarm vastgoed dat wel in aanbod staat en ook daadwerkelijk leeg is, is de verhuurkans zelfs nihil. Hierdoor zal dit Ontwikkeling bruto aanvangsrendementen kantoorruimte op de beste locaties naar landsdeel (%) Meer transparantie over de waarde van vastgoed is noodzakelijk. Inzicht in incentives (zie kader) en transparantie in de grondpolitiek in Nederland kunnen hieraan bijdragen. Het segmenteren van de kansen van het aanbod is een vorm van transparantie. De segmenten kansarm, kanshebbend en kansrijk hebben verschillende toekomstperspectieven. Kansarm vastgoed kan niet zomaar kanshebbend of kansrijk worden. Het onttrekken van vastgoed aan de voorraad of het daadwerkelijk herontwikkelen zal in dit segment moeten gebeuren. In dit segment zal de komende tijd vastgoed op de markt komen onder druk van de banken. Recentelijk werd een kantorenportefeuille van Uni-Invest geveild met een korting van 40%. Een koper werd niet gevonden. Toch zullen dergelijke verkopen bepalend gaan worden voor het marktbeeld. Uit het niet doorgaan van deze transactie blijkt dat de markt nog geen nieuw prijsniveau heeft gevonden. Dat levert onzekerheid op bij waarderingen. Noord Oost Zuid West Bron: DTZ Zadelhoff, 2011 De kanshebbers in de markt 14

15 Woningcomplexen als lange termijn belegging Beleggen in woningen is ook in 2011 populair gebleken. Van het totale investeringsvolume van 4,5 miljard euro werd een kwart geïnvesteerd in woningen. Op de woningmarkt staat de leegwaarde onder druk en er is meer vraag naar huurwoningen in het segment van EUR per maand. Vroeger werd er vooral belegd in woningen met de bedoeling de woningen individueel te verkopen aan het einde van het huurcontract (uitponden). Nu worden woningen als langetermijnbelegging gezien en wordt gekocht op basis van langjarige exploitatie. De groei van het aantal huishoudens, maar ook de balans tussen vraag en aanbod in de huurmarkt zorgen voor een gegrond vertrouwen in deze beleggingscategorie. Winkelmarkt: A-locaties blijven in trek Het winkelvolume bedraagt 28% van het totaal aan investeringen. Vorig jaar was dit nog 39%. Op de winkelmarkt geldt dat er voldoende vraag is naar kwalitatief goede producten, maar dat het aanbod hiervan beperkt is. Vorig jaar was dit aanbod er wel door de verkopen van Unibail Rodamco. Nu valt op dat institutionele beleggers afscheid nemen van winkelportefeuilles op locaties buiten de Randstad met minder sterke winkelformules. Verwachte dalende consumentenbestedingen en ontwikkeling van online kopen spelen hierbij een rol. In de winkelmarkt is het makkelijk te bepalen wat een A-locatie is. Als er eenmaal goed vastgoed met een goede winkelformule wordt aangeboden op een A-locatie, dan is er voldoende vraag en worden hier hoge prijzen betaald. Nederlandse vastgoedbeleggingsmarkt Investeringsvolume naar vastgoedsegment (relatief %) Op de winkelmarkt voldoende vraag, maar aanbod beperkt Transparantie Meer transparantie over de waarde van vastgoed is van belang nu de vastgoedmarkt onder druk staat. In Nederland worden diverse incentives gegeven, maar deze worden onvoldoende inzichtelijk gemaakt. Incentives zijn kortingen die tussen huurder en verhuurder worden afgesproken om een overeenkomst te sluiten of te verlengen. Doordat er verschillende vormen van incentives zijn, is het niet altijd gemakkelijk om deze op dezelfde wijze uit te drukken. Een aantal verschillende vormen op een rij: Huurvrije periode: over een deel van de looptijd hoeft geen huur te worden betaald Huurkortingen: er wordt een korting verstrekt op de overeengekomen huurprijs Investeringsbijdrage van de verhuurder aan de huurder te gebruiken voor bijvoorbeeld de inrichting Ingroeiscenario: aan het begin van de looptijd wordt een lagere huur betaald en stapsgewijs loopt deze periodiek op tot aan de daadwerkelijke definitieve huurprijs Incentives worden over het algemeen uitgedrukt in percentages van de eerste huurtermijn en geven ze het volgende beeld: Kansrijk aanbod circa 0-10% t.o.v. de markthuurprijs Kanshebbend aanbod circa 10-20% t.o.v. de markthuurprijs Kansarm aanbod meer dan 20% t.o.v. de markthuurprijs Kantoor Bedrijf Winkel Woning Overig Bron: DTZ Zadelhoff, De kanshebbers in de markt

16 Beleggingsmarkt voor vastgoed Rendementen De aanvangsrendementen zijn bij woning- en winkelbeleggingen het meest gunstig en liggen rond 5% BAR v.o.n. Ook voor kantoren worden nog scherpe rendementen betaald. Zo werd een kantoorontwikkeling De Monarch aan de Prinses Beatrixlaan in Den Haag recentelijk tegen een rendement van ongeveer 6% v.o.n. verkocht. Dit soort gevallen komt echter incidenteel voor. Traditioneel wordt naar toprendementen gekeken als leidraad voor de bewegingen in de markt. Terwijl in de huidige markt de nadruk meer ligt op rendementen aan de onderkant van de markt. De prijzen aan de onderkant van de markt dalen scherp, maar hebben daarmee wel een negatieve invloed op de toprendementen. Toch zijn dit verschillende markten. Daarom is het van belang de markt te segmenteren. Aanvangsrendementen bij woning- en winkelbeleggingen het meest gunstig Minder kapitaal in Nederlands vastgoed Het is duidelijk dat de spelers en het speelveld zijn veranderd op de Nederlandse beleggingsmarkt en dit effect is nog niet uitgekristalliseerd. Zo zijn Nederlandse pensioenfondsen minder actief in Nederland en richten zij hun pijlen steeds vaker op vastgoed buiten Nederland. Er lijkt minder kapitaal voor investeringen in Nederland beschikbaar. Dit zorgt voor een verlaagde dynamiek terwijl er in Nederland toch nog kansen genoeg zijn. Er is dus sprake van een verslechterde concurrentiepositie van de Nederlandse vastgoedmarkt. Nederlands vastgoed kan ook op minder aandacht van buitenlandse partijen rekenen en wordt vooral door particuliere Nederlandse beleggers bepaald. Nog steeds kan 25% van het investeringsvolume op het conto van buitenlandse beleggers worden geschreven. De onzekerheid van veel Duitse fondsen is het afgelopen jaar toegenomen en daarmee is de interesse om in het buitenland te investeren gedaald. Daarbij komt dat veel zogenaamde open fondsen problemen kennen. In de huidige economische context wordt veel geld onttrokken uit deze fondsen met als uiteindelijk gevolg dat deze fondsen bevroren dienen te worden of zelfs zullen worden geliquideerd. Zes van de deze Duitse open-end fondsen zijn recentelijk in deze situatie beland. Voor een aantal andere fondsen dreigt sluiting. Ook Duitse gesloten fondsen lukt het niet meer om participaties te verkopen aan Duitse particulieren. Hierdoor is de investeringsbereidheid van Duitse beleggers in Nederland gedaald. Zij investeerden 259 miljoen euro minder dan vorig jaar. Enerzijds is sprake van consolidatie: de ontwikkelingen die vorig jaar al gaande waren bij institutionele partijen zorgden in 2011 voor een verdere consolidatie op de Nederlandse beleggingsmarkt. Steeds is sprake van het verbreden van het dienstenpakket. Nieuwe Steen Investments fuseerde met Vastned. ING REIM Europe, ING REIM Asia en Clarion Real Estate Securities (CRES) werden overgenomen door CBRE Global Investors en Homburg Capital heeft in Annexum een nieuwe eigenaar. Anderzijds zien we dat partijen zich steeds meer specialiseren en onder het mom van schoenmaker, blijf bij je leest vastgoedactiviteiten apart zetten of zelfs verkopen. De afgelopen jaren hebben steeds meer institutionele partijen en banken vastgoedfondsen gecreëerd die door een eigen asset managementorganisatie werden beheerd. De verkoop van ING REIM maar ook andere voorgenomen verkopen (RREEF, onderdeel van Deutsche Bank, Argoneo, onderdeel van Morgan Stanley) duiden erop dat vooral banken afscheid nemen van deze asset managementorganisaties. De kanshebbers in de markt 16

17 Jacobstraat, Utrecht Onderweg naar een nieuw evenwicht De Nederlandse beleggingsmarkt is onderweg naar een nieuwe balans. Het is daarbij niet de verwachting dat het investeringsvolume van 2011 in 2012 wordt overschreden. Er is minder kapitaal bestemd voor vastgoed aanwezig in Nederland, de rendementen zijn nog te laag en de risico s te hoog. Duitse open-end fondsen zitten in zwaar weer en ook andere Duitse partijen zullen zorgen voor een afnemende dynamiek in Nederland. Nederlandse pensioenfondsen zijn minder actief in Nederland en kijken met regelmaat naar vastgoed over de grens en ook dit zorgt voor een druk op de dynamiek. Beleggers moeten het vertrouwen in de Nederlandse vastgoedmarkt herwinnen. Dit betekent dat de voorraad dient te worden verkleind om kansen te creëren. Er moet in Nederland worden afgewaardeerd op vastgoed en daarvoor is transparantie over de waarde van vastgoed nodig en hoe deze waarde tot stand komt. Banken krijgen te maken met een grote herfinancieringopgave. Banken kunnen nog meer faciliteren bij het oplossen van de structurele problemen op de vastgoedbeleggingsmarkt. Banken hebben in onze optiek een verantwoordelijkheid om samen met hun klanten de storm te doorstaan. De relatieve winnaars in de huidige beleggingsmarkt zijn die eigenaren die al hebben afgewaardeerd met een relatief lage lening ten opzichte van de waarde van het vastgoed (LtV) en die gemakkelijk kapitaal kunnen verwerven om te profiteren van acquisitiekansen. Ook de beleggers die vanuit het verleden een langetermijnvisie hanteren en rekening hebben gehouden met een veranderende markt, staan er nu relatief goed voor. Wanneer wordt geïnvesteerd in vastgoed is het van belang goed te kijken naar de marktverhoudingen in de betreffende markt, de locatie en de objectspecifieke eigenschappen. Investeren in kansarm vastgoed is wel mogelijk, maar het risicoprofiel maakt een winstgevende investering vrijwel onmogelijk. Toekomstige kansen doen zich logischerwijs meer voor in het kansrijke en het kanshebbende vastgoed. 17 De kanshebbers in de markt

18 Begrippenlijst Aanbod Gebouwen waarin per ultimo van elk kalenderjaar minimaal 500 m² kantoorruimte, 750 m² bedrijfsruimte (inclusief de bijbehorende kantoorruimte) dan wel 200 m² winkelruimte voor de verhuur of verkoop beschikbaar is. Het aanbod heeft uitsluitend betrekking op reeds opgeleverde of nog in aanbouw zijnde complexen. Projecten in voorbereiding worden niet meegeteld. Bedrijfsruimte Ruimte bestemd voor productie, opslag en distributie van goederen. Ook bedrijfspaviljoens met een verhoogde kantoorcomponent soms oplopend tot 50 procent van het totale vloeroppervlak vallen hieronder. Beroepsbevolking Tot de beroepsbevolking jaar worden gerekend: - Personen die ten minste 12 uur of meer per week betaalde arbeid verrichten - Personen die ten minste 12 uur per week gaan werken of willen werken. Bestaande bouw Kantoor- en/of bedrijfsgebouwen ouder dan twee jaar. Bezettingsgraad werkplek Het aantal FTE's per werkplek. Bruto-aanvangsrendement De bruto huurinkomsten vóór afschrijvingen en eigenaarslasten, als percentage van de totale verwervingsprijs vrij op naam. Brownfields Gebied met verlaten industriële bebouwing geschikt voor herontwikkeling. Eersteklas vastgoed Modern, courant onroerend goed dat tegemoetkomt aan de hedendaagse wensen en eisen van het bedrijfs leven en zich op een goede locatie bevindt. Kantoor- en bedrijfsruimte jonger dan vijf jaar op de beste (werk-) locaties wordt in het algemeen gezien als eersteklas vastgoed. In de winkelruimtemarkt wordt ruimte met een courante frontbreedte en een gangbaar oppervlakte in het A-winkelgebied als eersteklas aangemerkt. Eigenbouw Kantoor- en/of bedrijfsgebouwen die voor rekening van de gebruiker worden gerealiseerd. Opname Kantoor- en/of bedrijfsruimte die op de vrije markt is verhuurd en verkocht met een metrage van minimaal 500 m² v.v.o. (kantoorruimte) met uitzondering van sale and lease back transacties, huurverlengingen en nieuwbouw ten behoeve van eigenaargebruikers (de zogenoemde eigenbouw). Opnamecijfers worden geregistreerd op het moment dat tussen betrokken partijen wilsovereenstemming is bereikt. Het Nieuwe Werken Het tijd- en plaatsonafhankelijk uitvoeren van werkzaamheden, gebruikmakend van nieuwe mobiele technologie. Kantoren verworden tot ontmoetingsplaatsen. Huurprijzen kantoren en bedrijfsruimten Prijzen per vierkante meter verhuurbaar oppervlak per jaar exclusief BTW, servicekosten en huurderspecifieke inrichtingskosten. Greenfields Projecten die op locatie worden gerealiseerd, waar nog geen andere objecten of belemmeringen bestaan. Kantoorruimte Ruimte bestemd voor de uitoefening van een bedrijf, beroep of dienst waarin geen product wordt vervaardigd, doch van waaruit uitsluitend dienstverlening wordt bedreven. Leegstand Aangeboden ruimte in opgeleverde gebouwen die op het moment van inventarisatie niet (meer) in gebruik is. Nieuwbouw Kantoor- en/of bedrijfsgebouwen jonger dan twee jaar. Ook bestaande bouw, welke zeer ingrijpend is gerenoveerd, wordt als nieuwbouw aangemerkt. Structureel aanbod Het deel van het aanbod dat drie jaar of langer als aanbod staat geregistreerd. Structurele leegstand Bestaand aanbod, langer dan drie jaar niet in gebruik bij huurders. Verhuurbaar vloeroppervlak (v.v.o.) De oppervlakte, gemeten op vloerniveau, tussen de opgaande scheidingsconstructies die de desbetreffende ruimte omhullen, inclusief de zogenaamde glaslijncorrectie. Bij de bepaling van de verhuurbare oppervlakte worden de volgende elementen niet meegenomen: technische ruimtes, verticale stijgpunten en dragende binnenwanden (NEN 2580). Voorraad kantoorruimte Bestaande of in aanbouw zijnde kantoorruimte met een oppervlakte van 500 m² v.v.o. of meer. De kantorenvoorraad gegevens zijn afkomstig van Bak. Voorraad in gebruik Het deel van de kantorenvoorraad dat op het moment van inventarisatie niet als aanbod staat geregistreerd. Het betreft hier dus een combinatie van gegevens van Bak (kantorenvoorraad) en DTZ Zadelhoff (aanbod). Vrije markt De huur- en/of koopmarkt waarin projectontwikkelaars en beleggers kantoor-, bedrijfsen/of winkelgebouwen aanbieden voor nog onbekende gebruikers. De kanshebbers in de markt 18

19 DTZ Zadelhoff is al ruim 40 jaar de naam in commercieel vastgoed. Uitblinker in advies. Perfectionist in uitvoering. DTZ Zadelhoff maakt deel uit van het netwerk van DTZ en UGL Services. Deze combinatie telt vaste medewerkers en is wereldwijd actief met 225 vestigingen in 45 landen. In Nederland is DTZ Zadelhoff vertegenwoordigd met eigen kantoren in 12 grote steden. De professionals van DTZ Zadelhoff gaan voor het beste resultaat. Grondig voorwerk is daarbij een voorwaarde. DTZ Zadelhoff beschikt over een in-huis researchteam en ruim 200 makelaars en adviseurs die continu marktbewegingen volgen en inzichtelijk maken. Onze vastgoedspecialisten kennen hun markten als geen ander. Dat leidt tot duidelijke adviezen en tot oplossingen. Opdrachtgevers kunnen erop vertrouwen dat DTZ Zadelhoff geen enkele kans onbenut laat. DTZ Zadelhoff investeert in langetermijnrelaties. We hechten veel waarde aan kwaliteit en continuïteit. DTZ Zadelhoff weet altijd wat er speelt in uw omgeving en wat het beste bij uw situatie past. Als u hoge eisen stelt, is de keuze helder. Duidelijk. DTZ Zadelhoff DTZ Zadelhoff is een v.o.f. waarin partners deelnemen via besloten vennootschappen en waarin de combinatie DTZ en UGL Services een minderheidsbelang heeft. UGL Services is een divisie van UGL Limited dat als UGL is geregistreerd aan de Australian Stock Exchange. Voor meer informatie zie en De kanshebbers in de markt

20

Thema: De nieuwe realiteit van werken, wat is de invloed op de vastgoedmarkt? Sprekende Cijfers Kantorenmarkten

Thema: De nieuwe realiteit van werken, wat is de invloed op de vastgoedmarkt? Sprekende Cijfers Kantorenmarkten Thema: De nieuwe realiteit van werken, wat is de invloed op de vastgoedmarkt? 15 Sprekende Cijfers Kantorenmarkten > Amsterdam < Kantorenmarkten 2015 Plaatsnaam 159 15 de Nieuwe Werkelijkheid van de kantorenmarkt

Nadere informatie

Zekerheid gezocht. De Nederlandse markt voor woningbeleggingen oktober 2011. www.dtz.nl www.dtz.com

Zekerheid gezocht. De Nederlandse markt voor woningbeleggingen oktober 2011. www.dtz.nl www.dtz.com Zekerheid gezocht De Nederlandse markt voor woningbeleggingen oktober 2011 www.dtz.nl www.dtz.com Inhoud Samenvatting 3 Gebruikersmarkt 4 DTZ Zadelhoff VastgoedVisiekaart 7 Beleggingsmarkt 8 Huurprijzen

Nadere informatie

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 2009. troostwijk TAXATIES

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 2009. troostwijk TAXATIES De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 2009 Voorwoord Dit is de tweede uitgave van het onderzoek naar de Nederlandse bedrijfsruimtemarkt dat is uitgevoerd door Troostwijk Research. Met het rapport wordt een

Nadere informatie

Perspectieven voor de vastgoedmarkt

Perspectieven voor de vastgoedmarkt Perspectieven voor de vastgoedmarkt Op weg naar een vastgoedagenda voor Midden-Nederland Juni 2012 Inhoud Voorwoord 3 1. Managementsamenvatting 5 2. Algemene trends 8 3. Kantorenmarkt 11 3.1 Feiten en

Nadere informatie

Bouwstenen voor een. kantorenvisie. Netwerkstad Twente

Bouwstenen voor een. kantorenvisie. Netwerkstad Twente Uitgave STOGO onderzoek + advies Postbus 691 3430 AR Nieuwegein 030-2334342 info@stogo.nl www.stogo.nl Bouwstenen voor een kantorenvisie Netwerkstad Twente Opdrachtgever Netwerkstad Twente Auteurs J. Naafs

Nadere informatie

De volle inzet op lege kantoren

De volle inzet op lege kantoren Initiatiefnota De volle inzet op lege kantoren Hergebruik, transformatie of sloop van langdurig leegstaande kantoren in Deventer Een initiatiefnota van de PvdA-fractie Deventer Maart 2012 Door Rob de Geest

Nadere informatie

Nyenrode. ING Real Estate Finance. Aan dit onderzoek werkten mee: Prof. dr. Tom M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. Ad J. Kil

Nyenrode. ING Real Estate Finance. Aan dit onderzoek werkten mee: Prof. dr. Tom M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. Ad J. Kil Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers in Aan dit onderzoek werkten mee: Nyenrode Prof. dr. Tom M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. Ad J. Kil ING Real Estate Finance Drs. Peter

Nadere informatie

Verloren Kantoren? Een onderzoek naar leegstaande l. in Amstel III en mogelijke oplossingen. Jasper Breugelmans 0240168

Verloren Kantoren? Een onderzoek naar leegstaande l. in Amstel III en mogelijke oplossingen. Jasper Breugelmans 0240168 Verloren Kantoren? Een onderzoek naar leegstaande l kantoorruimte in Amstel III en mogelijke oplossingen Jasper Breugelmans 0240168 Universiteit Utrecht Faculteit Geowetenschappen Masterthesis Economische

Nadere informatie

Het Helmondse kantorenbeleid

Het Helmondse kantorenbeleid Het Helmondse kantorenbeleid Op weg naar een nieuw evenwicht Afdeling Economie en Cultuur, mei 2013 Logo in Grijs: PA Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Kenmerken van de regionale en Helmondse kantorenmarkt

Nadere informatie

www.onderzoek.utrecht.nl

www.onderzoek.utrecht.nl www.onderzoek.utrecht.nl Vastgoedmonitor Utrecht 2009 Vastgoedmonitor Utrecht 2009 1 Colofon Uitgave december 2009 Afdeling Bestuursinformatie Bestuurs- en Concerndienst Gemeente Utrecht Postbus 16200

Nadere informatie

Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers

Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers Disclaimer Dit rapport dient uitsluitend ter informatie en mag niet worden opgevat als een aanbod, beleggingsadvies of enige andere

Nadere informatie

Studierapport Verdienen aan leegstaande kantoren

Studierapport Verdienen aan leegstaande kantoren Studierapport Verdienen aan leegstaande kantoren Kansrijke businessmodellen voor een nieuwe markt SBR: hét kenniscentrum voor de bouw De bouw heeft te maken met veel innovaties en snel veranderende wet-

Nadere informatie

Doelgroepenonderzoek segmentatie duurzaamheid Nederlandse kantorenmarkt

Doelgroepenonderzoek segmentatie duurzaamheid Nederlandse kantorenmarkt Doelgroepenonderzoek segmentatie duurzaamheid Nederlandse kantorenmarkt Uitgevoerd in opdracht van: Agentschap NL Nijmegen, September 2011 Inhoudsopgave Pagina 0 Management Summary 2 1 Vraagzijde kantorenmarkt

Nadere informatie

Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:28 Pagina 1. Stimuleren hergebruik en herbestemming lang leegstaand commercieel vastgoed

Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:28 Pagina 1. Stimuleren hergebruik en herbestemming lang leegstaand commercieel vastgoed Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:28 Pagina 1 Stimuleren hergebruik en herbestemming lang leegstaand commercieel vastgoed Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:29 Pagina 3 Stimuleren

Nadere informatie

De Nederlandse Kantorenmarkt 2011

De Nederlandse Kantorenmarkt 2011 De Nederlandse Kantorenmarkt 2011 Economische indicatoren (in %) 2008 2009 2010 2011* 2012** Economische groei 1,8-3,5 1,7 1,2-0,75 Werkloosheid 3,8 4,8 5,4 5,4 6,75 Inflatie 2,5 1,2 1,3 2,3 2,25 * betreft

Nadere informatie

UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten

UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten Stec Groep B.V. Esther Geuting, Peije Bruil, Guido van der Molen en Erik-Jan

Nadere informatie

ActivInvestor Real Estate N.V. Jaarverslag 2012

ActivInvestor Real Estate N.V. Jaarverslag 2012 ActivInvestor Real Estate N.V. Jaarverslag 2012 ACTIVINVESTOR REAL ESTATE N.V. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Index jaarrekening en toelichting jaarrekening 3 Profiel 4 Kerncijfers 5 Verslag

Nadere informatie

LEEGSTAND EN KRAKEN. - eindrapport - Dr. P.H. Renooy. Amsterdam, november 2008 Regioplan publicatienr. 1728

LEEGSTAND EN KRAKEN. - eindrapport - Dr. P.H. Renooy. Amsterdam, november 2008 Regioplan publicatienr. 1728 Leegstand en kraken LEEGSTAND EN KRAKEN - eindrapport - Dr. P.H. Renooy Amsterdam, november 2008 Regioplan publicatienr. 1728 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.:

Nadere informatie

Kantorenleegstand. Analyse van de marktwerking. drs. Matthieu Zuidema Martin van Elp, MSc LLM

Kantorenleegstand. Analyse van de marktwerking. drs. Matthieu Zuidema Martin van Elp, MSc LLM Kantorenleegstand Analyse van de marktwerking drs. Matthieu Zuidema Martin van Elp, MSc LLM Economisch Instituut voor de Bouw Eindrapport December 2010 Inhoudsopgave Conclusies op hoofdlijnen 7 1 Inleiding

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANTORENMARKT

NEDERLANDSE KANTORENMARKT Augustus 211 Inhoud 1. Opname van kantoren 2. Aanbod van kantoren STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE KANTORENMARKT 3. Huurprijzen van kantoren 4. Beleggingen in kantoren Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron

Nadere informatie

2 a.d. 2 8 OKT 2011. Bericht Page 1 of 1

2 a.d. 2 8 OKT 2011. Bericht Page 1 of 1 Bericht Page 1 of 1 Van: Melenhorst, D (Dennis) Verzonden: donderdag 27 oktober 201116:54 Aan: Olde Bijvank, M (Marcelle) Onderwerp: SER Overijssel advies Leegstand op de kantorenmarkt Dag Marcelle, *

Nadere informatie

ROBECO REAL ESTATE HIGH YIELD CERTIFICATE

ROBECO REAL ESTATE HIGH YIELD CERTIFICATE A LGEMENE GE GE VENS: Emittent: Robeco Structured Properties I Limited Valuta: EUR Uitgiftedatum: 27 juni 2006 Uitgiftekoers: 100% Nominale waarde: EUR 25.000 Einddatum: 21 maart 2016 Notering: Geen Portefeuillebeheer:

Nadere informatie

In de afgelopen 10 jaar is de totale kantorenvoorraad

In de afgelopen 10 jaar is de totale kantorenvoorraad op een duurzaam kantorenbeleid Uitgave mei 2010 Doorgaan of duurzaam? In de afgelopen 10 jaar is de totale kantorenvoorraad met 7 miljoen vierkante meter toegenomen. In dezelfde periode is de leegstand

Nadere informatie

Het taxeren van leegstaande kantoorruimte

Het taxeren van leegstaande kantoorruimte Het taxeren van leegstaande kantoorruimte Analyse van een actueel waarderingsvraagstuk, inclusief ontwikkeling van een Best Practice. Begeleider: Prof. dr. Peter van Gool FRICS Definitieve versie drs.

Nadere informatie

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014 Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld Februari 2014 Voorwoord Hierbij presenteren wij u de resultaten van ons onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Dit rapport is onderdeel van de Shared

Nadere informatie

Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam

Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam Eindrapportage Projectnummer: 12105 In opdracht van: Dienst Economische Zaken Sanna de Ruiter, MSc drs. Carine van Oosteren Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

DE KRACHT VAN ANDERS KIJKEN

DE KRACHT VAN ANDERS KIJKEN FGH Vastgoedbericht 2015 DE KRACHT VAN ANDERS KIJKEN 20 JAAR FGH Vastgoedbericht 2015 DE KRACHT VAN ANDERS KIJKEN INHOUD 16 4 Interview Mark van Rijmenam 1996 2001 2008 2015 10 6 MILESTONES Interview

Nadere informatie

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei INFORMATIEF MAGAZINE OVER BELEGGEN BIJ SYNVEST. Editie voorjaar 2015 SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei In deze uitgave: Succesvolle start 2015 en verdere groei Wat is het verschil tussen actief

Nadere informatie

Structuurvisie Kantoren 2010-2020. november 2010

Structuurvisie Kantoren 2010-2020. november 2010 Structuurvisie Kantoren 2010-2020 november 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.2 Beleidskaders nieuwe structuurvisie kantoren... 3 1.3 Beleidsproces... 3 2. Constateringen voor de toekomstige kantorenmarkt...

Nadere informatie

Kansen voor particuliere huur in Nederland Tineke Lupi

Kansen voor particuliere huur in Nederland Tineke Lupi Kansen voor particuliere huur in Nederland Tineke Lupi Marieke Jonker-Verkaart en Frank Wassenberg (Platform31) Uitgave Platform31 Postbus 30833, 2500 GV Den Haag www.platform31.nl Inhoudsopgave 1 Samenvatting

Nadere informatie