De kanshebbers in de markt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De kanshebbers in de markt"

Transcriptie

1 De kanshebbers in de markt De markt voor Nederlands commercieel onroerend goed januari

2 Inhoud Vastgoedvisie 3 DTZ Zadelhoff VastgoedVisiekaart 6 Beleggingsmarkt voor vastgoed 12 Begrippenlijst 18 Fotoverantwoording bij het omslag Apollolaan, Amsterdam De kanshebbers in de markt De markt voor Nederlands commercieel onroerend goed Januari 2012 Utrecht: DTZ Zadelhoff v.o.f. ISBN Trefwoorden: Investeringen, beleggingen, onroerend goed, vastgoed, marktonderzoek. Vormgeving: Matt Art Concept & Design, Haarlem. Ondanks het gegeven dat de inhoud van dit rapport nauwkeurig is gecontroleerd, kan DTZ Zadelhoff v.o.f. geen verantwoordelijkheid nemen voor enige geleden schade of verlies als gevolg van welke onjuiste gegevens dan ook weergegeven in dit rapport. Niets van deze uitgave mag worden overgenomen en/of vermenigvuldigd zonder bronvermelding. DTZ Zadelhoff De kanshebbers in de markt 2

3 Vastgoedvisie Fred. Roeskestraat, Amsterdam In ons vorige VastgoedVisierapport in 2011 onder de titel Van veel te veel werd duidelijk dat de Nederlandse vastgoedmarkt te maken heeft met grote uitdagingen. We constateerden een onoverbrugbaar overschot aan kantoor- en bedrijfsgebouwen, waarbij geen enkele opleving in de economie voldoende zou zijn om dit probleem op te lossen. Van de totale voorraad kantoorruimte van ruim 48 miljoen m 2 is nu ruim 41 miljoen m 2 in gebruik. In totaal staat 7,6 miljoen m 2 in aanbod. Veel van dit aanbod staat inmiddels al zo lang leeg, dat we ons kunnen afvragen of er überhaupt nog kandidaathuurders voor te vinden zijn. De verschillen per regio zijn groot. In een aantal gebieden neemt de leegstand nog steeds toe, terwijl aan de andere kant in sommige steden sprake is van binnenstadsschaarste. De kantorenmarkt wordt nu aan twee zijden geraakt. Aan de gebruikerszijde van de markt is minder vraag. Bovendien worden veel organisaties kleiner en laten bij herhuisvesting steeds meer meters achter. Daardoor hebben we te maken met structureel overaanbod. Het gevolg is dat huurprijzen dalen. Aan de beleggerszijde wordt het steeds lastiger om vreemd vermogen te verkrijgen. Er is tevens onzekerheid over de waardeontwikkeling waardoor minder wordt geïnvesteerd in kantoren. Al dan niet onder druk wensen veel beleggers (en financiers) hun kantorenportefeuilles af te bouwen of de kwaliteit van de portefeuilles te verhogen door risicovolle objecten te verkopen. De objecten en portefeuilles die te koop worden aangeboden kunnen slechts op beperkte belangstelling rekenen. Dit zal voor een gedeelte van deze objecten een lagere prijs inhouden. Ook het aanbod moet terug naar een gezonde verhouding ten opzichte van de vraag. De markt zal haar vertrouwen in de kantorenmarkt moeten herwinnen. De ongebreidelde groei in nieuwe kantoorontwikkelingen en plannen is afgeremd. Nu moet ook naar de bestaande voorraad worden gekeken. Om te beginnen zal door ombouw van kantoren, herbestemming of sloop het aanbod moeten verkleinen. De gebouwen die wel verhuurkansen hebben op goede locaties, zullen er tip-top uit moeten zien. Hiervoor moeten beleggers renovatiebudget vrijmaken. 3 De kanshebbers in de markt

4 Vastgoedvisie Kalverstraat, Amsterdam De kanshebbers in de markt 4

5 Overheid in actie De regionale verschillen in vraag naar kantoorruimte en percentages van de leegstand ten opzichte van de voorraad zijn groot. Desondanks bestonden overal in Nederland omvangrijke plannen om de kantoorvoorraad uit te breiden. Daarom hebben we eerder ook een belangrijke regierol bepleit voor de centrale overheid om gemeenten terughoudender te laten zijn in het gronduitgiftebeleid. Hoewel in het regeerakkoord de overheid de ruimtelijke ordening overlaat aan gemeenten, is wel een aantal maatregelen genomen: Ontwikkeling van een model om de toekomstige vraag en aanbod in kaart te brengen. Pilot-projecten waarbij de mogelijkheid tot ombouw van kantoorruimte wordt bekeken. Sturende rol van provincies naar gemeenten om zorg te dragen voor een evenwichtiger verhouding tussen vraag en aanbod in de regio. Rijksdiensten moeten eerst naar lege kantoren kijken bij herhuisvesting (motie nr. 78), voordat tot nieuwbouw wordt besloten. Afwaarderen Indien de markt een zeker evenwicht kent, heeft elk gebouw een verhuurkans. Dat is in de huidige markt niet meer het geval en dat zien we nu terug in de waarde. Minder goede objecten moeten worden afgewaardeerd. De markt is op zoek naar nieuw evenwicht van waaruit transacties worden gedaan. Bij verkopen en in het geval van (her)taxaties bij nieuwe financieringen of bij herfinanciering wordt dit probleem manifest. Vooral vanwege de leegstand van bijna 7 miljoen vierkante meter, welke nog kan groeien naar 8 miljoen vierkante meter bij ongewijzigd beleid, zal de noodzakelijke afwaardering rond de 10 miljard euro kunnen liggen. Kansrijk, kanshebbend en kansarm vastgoed Interessant is de vraag welke gebouwen en locaties het minst gevoelig zijn voor de afname van de vraag en nog wel op gebruikers kunnen rekenen. Eerder was een tweedeling zichtbaar. Aan de ene kant gebouwen op goede locaties dicht bij stations en voorzieningen (winkels, horeca, wonen) waarbij we zelfs kunnen spreken van binnenstadsschaarste. Aan de andere kant gebouwen op locaties aan de randen van steden en daarbuiten, waarbij sprake is van een groeiend aanbod dat structureel leeg staat. Los van de aantrekkelijkheid van de locatie en het object zelf, kijken we nu ook naar de periode dat een object wordt aangeboden op de markt. De verhuurkans voor een object dat drie jaar of langer wordt aangeboden is significant kleiner dan objecten die korter aan de markt zijn. Op basis hiervan hebben we het totale aanbod verdeeld in drie categorieën: 1. Kansrijk aanbod circa 1 miljoen m², 18% van het totale aanbod In nabijheid van grote intercity-stations Aanwezigheid van voorzieningen Beperkt concurrerend aanbod Huurprijzen staan niet structureel onder druk Aantrekkelijke architectuur, allure Functie van kantoor complementair aan omgeving Adequate parkeernorm Voorbeelden: Amsterdam Zuidas en Centrum, Utrecht stationsgebied, Den Bosch Paleiskwartier, Groningen Centrumgebied. 2. Kanshebbend aanbod circa 4 miljoen m², 54% van het totale aanbod Goede locaties binnen randgemeenten of secundaire locaties kernsteden Kantoren kennen concurrerend aanbod Huurprijzen staan onder druk Zichtbaarheid of status van ondergeschikt belang Fysieke eigenschappen bieden mogelijkheid alternatieve aanwendbaarheid Upgrade gebouw of goede prijs/kwaliteit-verhouding vergroot kans op gebruiker Voorbeelden: Utrecht Rijnsweerd, Amsterdam Bijlmer ArenA, Rotterdam Brainpark, Stadshart Zoetermeer, Utrechtseweg Zeist. 3. Kansarm aanbod circa 2 miljoen m², 28% van het totale aanbod Structureel (drie jaar of langer) in aanbod Geen of minimaal onderscheidend vermogen Kantoren ontworpen vanuit standaardstramien Eenzijdige aanwendbaarheid locatie Veel kantoren uit bouwperiode Grote volumes Huurprijzen staan onder druk, huurverlaging leidt niet tot toename interesse gebruiker Voorbeelden kansarm aanbod: Rivium Capelle ad IJssel, Paasheuvelweggebied Amsterdam Zuidoost, Nieuwegein, Leidschendam-Voorburg, Zwolle Oosterenk. 5 De kanshebbers in de markt

6 DTZ Zadelhoff VastgoedVisiekaart Driedeling aanbod aan de hand van structureel aanbod en de hoeveelheid voorzieningen in de nabije omgeving Het blijkt dat zowel kansrijke, kanshebbende als kansarme kantoren op veel plaatsen dicht bij elkaar in Nederland kunnen voorkomen. De DTZ Zadelhoff Vastgoedvisiekaart geeft dit grafisch weer. De DTZ Zadelhoff VastgoedVisiekaart geeft de landelijke spreiding van kansrijk, kanshebbend en kansarm aanbod van kantoorruimte weer. Alle aangeboden kantoorruimte is beoordeeld op het aantal voorzieningen in de nabije omgeving en het aantal jaren dat het achtereenvolgens in aanbod staat. Kantoren die nog maar kort in aanbod staan in de nabijheid van veel voorzieningen worden kansrijk geacht, structureel kantoorruimteaanbod ver weg van voorzieningen heeft weinig kans op het vinden van een nieuwe huurder. Een nadere analyse van dit aanbod levert een aantal objectspecifieke kenmerken op die als succesfactor kunnen worden gezien om de verhuurkansen te vergroten. Onderscheid in kansrijk, kanshebbend en kansarm vastgoed De kanshebbers in de markt 6

7 Kansarm aanbod structureel van aard en weinig voorzieningen in de buurt Kanshebbend aanbod Kansrijk aanbod niet structureel van aard en veel voorzieningen in de buurt Snelweg Trein Rivier Leeuwarden Groningen Haarlem Den Haag Alkmaar Amsterdam Schiphol Almere Amersfoort Utrecht Zwolle Apeldoorn Arnhem Enschede Rotterdam Nijmegen s-hertogenbosch Middelburg Breda Tilburg Eindhoven Venlo 0 30 km Heerlen Maastricht 7 De kanshebbers in de markt

8 Vastgoedvisie Kenmerken voor succes In dit schema zijn kenmerken weergegeven, die bepalend zijn voor de langjarige verhuurkansen van kantoorruimte Marktspecifiek Locatiespecifiek Binnenstad Stedelijk gebied (> inwoners) Historisch ontwikkelde steden Universiteitsstad Beroepsbevolking kantoorbanen Toename beroepsbevolking Periferie Niet stedelijk gebied Satellietsteden Geen universiteitsstad Beroepsbevolking niet-kantoorbanen Krimpende beroepsbevolking Kansrijk (18%) Kanshebbend (54%) Kansarm (28%) Verzorgde openbare ruimte (groen, water) Prettige aanrijroute 'Zwaan kleef aan' Weinig leegstand omgeving Goede bereikbaarheid per OV, auto, fiets, schip, vliegtuig Nabij winkel-, horeca- en woonvoorzieningen Goed imago van de omgeving Aansprekende buren Objectspecifiek Niet verzorgde openbare ruimte Onprettige aanrijroute Anoniem Veel leegstand omgeving Slechte bereikbaarheid per OV, auto, fiets, schip, vliegtuig Niet nabij winkel-, horeca- en woonvoorzieningen Slecht imago van de omgeving Weinig aansprekende buren Onderscheidende architectuur Multipurpose Allure Energielabel A Gebouw met sterke eigen identiteit Prijs-kwaliteit verhouding in balans Oppervlakte gebouw passend bij vraag Flexibele indeelbaarheid vloeren Hoogwaardig afwerkingsniveau (duurzame en tijdloze materialen) Goede parkeernorm Representatieve hal- en entree Zichtbaar Fiscaal gunstig Uitbreidings- inkrimpingsmogelijkheden gebouw Hoogwaardige (klimaat)installaties Eenheidsworst Gebruikersspecifiek Basic Energielabel G Gebouw met weinig eigen identiteit Prijs-kwaliteit verhouding uit balans Oppervlakte gebouw niet passend bij vraag Geen indeelbaarheid vloeren Laagwaardig afwerkingsniveau (gedateerd) Slechte parkeernorm Minimale hal- en entree Niet zichtbaar Fiscaal ongunstig Geen flexibele groei- c.q. krimpmogelijkheden Verouderde (klimaat)installaties Uit voorgaande blijkt dat naar mate een object beter scoort op zowel de markt-, omgevings- en objectspecifieke kenmerken, de verhuurkansen groter zijn. Een kansarm object kan door aanpassingen in de omgeving of het object zelf alsnog een kanshebber worden. De kanshebbers in de markt 8

9 Toekomstbestendig Een toekomstbestendig kantoor moet decennia lang attractief zijn voor gebruikers. Daarvoor is het noodzakelijk dat het periodiek wordt aangepast aan de eisen van de tijd. Na 10 jaar moet een kantoor van binnen helemaal worden gemoderniseerd om attractief te blijven. Dit re-fitten gebeurde in het verleden minder snel. Na 20 jaar moet het kantoor van binnen en van buiten volledig worden gerenoveerd. Leeghwaterweg, Bergen op Zoom Voorbeelden van succesvolle transacties zijn die van TNT Fashion en Forever21, een distributiecentrum van m² in Bergen op Zoom. Succesfactoren logistiek vastgoed Door fluctuaties in volumes en veranderende vormen van distributie zijn de eisen van gebruikers zeer divers. Nieuwbouwprojecten worden nauwelijks speculatief gerealiseerd, maar vrijwel alleen op maat voor de gebruiker. Een goed distributiecentrum moet in ieder geval voldoen aan de volgende eisen: Minimale vloerbelasting kg/m² Vlakke vloeren Indeelbaar op vele configuraties Vrije hoogte minimaal 10,6 m Gecertificeerde sprinklerinstallatie Een loadingdock per 750 m² Ondersteunend kantoorruimte 4%-8% van totaal oppervlak Duurzaamheid en energiezuinig 9 De kanshebbers in de markt

10 Vastgoedvisie Succesfactoren winkelvastgoed Belangrijke succesfactoren voor winkelvastgoed zijn: A1-straten in grote steden Goede verhouding loopstroom en de huur Omvangrijk van het verzorgingsgebied Oppervlakte > 150 m² Aantrekkelijke binnenstad Heuvelstraat, Tilburg De kanshebbers in de markt 10

11 Succesfactoren woningen De volgende kenmerken zijn van groot belang: Nieuwbouw Grootte m² Goede buitenruimte, balkon Geen galerij Huurprijzen van EUR per maand Hoogwaardig en compleet afwerkingsniveau, ook voor de keuken en badkamer Eigen parkeergelegenheid Eigen berging/opslagruimte Nabij winkelvoorzieningen Markthof, Hoofddorp Als voorbeeld voor een belegging die voldoet aan deze kenmerken kan de complexgewijze verkoop van 50 appartementen boven winkelcentrum Markthof in Hoofddorp worden genoemd. Een voorbeeld van een succesvolle transactie is de verkoop van de unieke winkelportefeuille van drie A1-winkelobjecten, de Kalverstraat 136 in Amsterdam, de Broerstraat in Nijmegen en de Heuvelstraat in Tilburg. 11 De kanshebbers in de markt

12 Beleggingsmarkt voor vastgoed Kingsfordweg, Amsterdam De kanshebbers in de markt 12

13 Ontwikkeling van huurwaarde, leegstand en aanvangsrendementen bepalend Nederlandse beleggingsmarkt onder druk De Nederlandse vastgoedbeleggingsmarkt staat onder druk. Onzekerheid over de ontwikkeling van de kapitaalmarkten en de vastgoedmarkten heeft geleid tot een forse daling van het investeringsvolume. In 2010 was met een totaal gerealiseerd transactievolume van 6,1 miljard euro een duidelijke opleving van de markt zichtbaar. Wij signaleerden in januari 2011 een aantal ontwikkelingen dat de markt zou kunnen vertragen en deze verwachting is uitgekomen: het investeringsvolume is ten opzichte van 2010 gedaald met 26% en komt voor 2011 uit op 4,5 miljard euro. De grootste belegging en tevens portefeuilleverkoop vond al aan het begin van 2011 plaats. Dit betrof de verkoop van zes distributiecentra van C1000 aan W.P. Carey. Vooral in de tweede helft van 2011 bleven grote transacties uit. De voornaamste redenen van de daling zijn: Toenemende onzekerheid in de kapitaalmarkten en de gevolgen van de crisis in de Eurozone. Externe financiering is steeds moeilijker te verkrijgen, banken kampen met een grote herfinancieringsopgave. Beleggers met voldoende liquide middelen hanteren een defensief bestedingspatroon. De vraag sluit niet aan op het aanbod. Er is vraag naar winkelruimte, maar het kwalitatieve aanbod (dat in 2010 nog voor een groot volume zorgde) is beperkt. De vraag naar kantoorruimte als belegging neemt sterk af als gevolg van het overaanbod, het verminderde perspectief op een gebruiker en onzekerheid over de waarde in bepaalde categorieën. Nederlandse vastgoedbeleggingsmarkt Totaal investeringsvolume per jaar (x miljoen euro) Perspectief op een gebruiker en liquiditeit De huuropbrengsten op de Nederlandse kantorenmarkt staan onder druk, doordat vraag en aanbod niet in evenwicht zijn. Veel huurders verwachten krimp van hun organisaties en sturen nadrukkelijk op verlaging van kosten en het verminderen van vierkante meters. Ieder kwartaal doen wij onderzoek naar het vertrouwen van beleggers en financiers (DTZ Zadelhoff Beleggers- en financiersvertrouwen). Hieruit blijkt dat beleggers de ontwikkeling van de huurwaarde, van de leegstand en van de aanvangsrendementen als de grootste risico s zien in de huidige markt. Daarnaast blijven transacties uit door onzekerheid over de huidige economische situatie. Naast huuropbrengsten wordt de waarde van een belegging bepaald door het gewenste aanvangsrendement. Deze staat voornamelijk voor kantoren onder druk. Het aantrekken van vreemd vermogen is lastig mede door de onzekerheden die de Eurocrisis met zich mee brengt. Banken hebben te kampen met een grote herfinancieringsopgave. Zij hebben minder geld beschikbaar om kredieten te verstrekken, omdat zij in verband met (internationale) regelgeving hun eigen vermogen op peil moeten houden. Onder druk van banken wordt geforceerd afscheid genomen van portefeuilles of gebouwen. Partijen die zelf over voldoende liquide middelen beschikken om te investeren, zijn terughoudend. DTZ Beleggers- en Financiersvertrouwen (%) Investeringsvolume -80 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q DTZ Beleggersvertrouwen DTZ Financiersvertrouwen Q3 Q4 Bron: DTZ Zadelhoff, 2011 Bron: DTZ Zadelhoff, De kanshebbers in de markt

14 Beleggingsmarkt voor vastgoed Kantoren over een kam We moeten voorkomen dat we alle kantoren over een kam scheren. Er is voldoende aanbod dat kansrijk of kanshebbend is, maar zo kijkt de markt er (nog) niet naar. Vooral het investeren in kantoren is sinds 2008 minder populair. In het verleden zorgden investeringen in kantoren met regelmaat voor ruim de helft van het totale volume. In 2011 is dit nog maar 28%. Afwaarderen en onttrekken De vastgoedbeleggingsmarkt wordt beïnvloed door de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt. De markt zelf wordt sterk beïnvloed door ontwikkelingen en de waarde van de kantorenvoorraad. Voor een herstel van vertrouwen in deze markt zullen kantoren uit de te ruime kantorenvoorraad onttrokken moeten worden en zal vastgoed moeten worden afgewaardeerd. De eerder gemaakte driedeling van het aanbod geeft al aan dat we de totale voorraad moeten differentiëren. Immers, een nu verhuurd gebouw kan aanbod van de toekomst worden. Van kansrijk vastgoed dat niet in aanbod is, is de marktwaarde in drie jaar tijd met circa 0 10% gedaald. Dit deel van de markt reageert op normale marktfluctuaties. Afwaarderen in deze categorie kan van belang zijn om meer te kunnen investeren in management en onderhoud om zo de kwaliteit op peil te houden en in te spelen op veranderingen. The Bank, Amsterdam kansarme vastgoed in aanbod soms nauwelijks meer waard zijn dan de grondwaarde. We sluiten daarbij niet uit dat verhuurd vastgoed, gezien het huidige overaanbod, ook te hoog in de boeken staat. Het kanshebbend deel van de voorraad, dat niet in aanbod is, heeft te maken met een waardedaling van circa 10-25% over de afgelopen drie jaar. Voor deze categorie is afwaarderen van belang om te kunnen investeren in de objectspecifieke kwaliteiten. Voor kansarm vastgoed (niet in aanbod) is vergeleken met de waarde voor de crisis een waardedaling van meer dan 25% zichtbaar. Hier is afwaarderen noodzakelijk om te kunnen herpositioneren. Als we kijken naar kansarm vastgoed dat wel in aanbod staat en ook daadwerkelijk leeg is, is de verhuurkans zelfs nihil. Hierdoor zal dit Ontwikkeling bruto aanvangsrendementen kantoorruimte op de beste locaties naar landsdeel (%) Meer transparantie over de waarde van vastgoed is noodzakelijk. Inzicht in incentives (zie kader) en transparantie in de grondpolitiek in Nederland kunnen hieraan bijdragen. Het segmenteren van de kansen van het aanbod is een vorm van transparantie. De segmenten kansarm, kanshebbend en kansrijk hebben verschillende toekomstperspectieven. Kansarm vastgoed kan niet zomaar kanshebbend of kansrijk worden. Het onttrekken van vastgoed aan de voorraad of het daadwerkelijk herontwikkelen zal in dit segment moeten gebeuren. In dit segment zal de komende tijd vastgoed op de markt komen onder druk van de banken. Recentelijk werd een kantorenportefeuille van Uni-Invest geveild met een korting van 40%. Een koper werd niet gevonden. Toch zullen dergelijke verkopen bepalend gaan worden voor het marktbeeld. Uit het niet doorgaan van deze transactie blijkt dat de markt nog geen nieuw prijsniveau heeft gevonden. Dat levert onzekerheid op bij waarderingen. Noord Oost Zuid West Bron: DTZ Zadelhoff, 2011 De kanshebbers in de markt 14

15 Woningcomplexen als lange termijn belegging Beleggen in woningen is ook in 2011 populair gebleken. Van het totale investeringsvolume van 4,5 miljard euro werd een kwart geïnvesteerd in woningen. Op de woningmarkt staat de leegwaarde onder druk en er is meer vraag naar huurwoningen in het segment van EUR per maand. Vroeger werd er vooral belegd in woningen met de bedoeling de woningen individueel te verkopen aan het einde van het huurcontract (uitponden). Nu worden woningen als langetermijnbelegging gezien en wordt gekocht op basis van langjarige exploitatie. De groei van het aantal huishoudens, maar ook de balans tussen vraag en aanbod in de huurmarkt zorgen voor een gegrond vertrouwen in deze beleggingscategorie. Winkelmarkt: A-locaties blijven in trek Het winkelvolume bedraagt 28% van het totaal aan investeringen. Vorig jaar was dit nog 39%. Op de winkelmarkt geldt dat er voldoende vraag is naar kwalitatief goede producten, maar dat het aanbod hiervan beperkt is. Vorig jaar was dit aanbod er wel door de verkopen van Unibail Rodamco. Nu valt op dat institutionele beleggers afscheid nemen van winkelportefeuilles op locaties buiten de Randstad met minder sterke winkelformules. Verwachte dalende consumentenbestedingen en ontwikkeling van online kopen spelen hierbij een rol. In de winkelmarkt is het makkelijk te bepalen wat een A-locatie is. Als er eenmaal goed vastgoed met een goede winkelformule wordt aangeboden op een A-locatie, dan is er voldoende vraag en worden hier hoge prijzen betaald. Nederlandse vastgoedbeleggingsmarkt Investeringsvolume naar vastgoedsegment (relatief %) Op de winkelmarkt voldoende vraag, maar aanbod beperkt Transparantie Meer transparantie over de waarde van vastgoed is van belang nu de vastgoedmarkt onder druk staat. In Nederland worden diverse incentives gegeven, maar deze worden onvoldoende inzichtelijk gemaakt. Incentives zijn kortingen die tussen huurder en verhuurder worden afgesproken om een overeenkomst te sluiten of te verlengen. Doordat er verschillende vormen van incentives zijn, is het niet altijd gemakkelijk om deze op dezelfde wijze uit te drukken. Een aantal verschillende vormen op een rij: Huurvrije periode: over een deel van de looptijd hoeft geen huur te worden betaald Huurkortingen: er wordt een korting verstrekt op de overeengekomen huurprijs Investeringsbijdrage van de verhuurder aan de huurder te gebruiken voor bijvoorbeeld de inrichting Ingroeiscenario: aan het begin van de looptijd wordt een lagere huur betaald en stapsgewijs loopt deze periodiek op tot aan de daadwerkelijke definitieve huurprijs Incentives worden over het algemeen uitgedrukt in percentages van de eerste huurtermijn en geven ze het volgende beeld: Kansrijk aanbod circa 0-10% t.o.v. de markthuurprijs Kanshebbend aanbod circa 10-20% t.o.v. de markthuurprijs Kansarm aanbod meer dan 20% t.o.v. de markthuurprijs Kantoor Bedrijf Winkel Woning Overig Bron: DTZ Zadelhoff, De kanshebbers in de markt

16 Beleggingsmarkt voor vastgoed Rendementen De aanvangsrendementen zijn bij woning- en winkelbeleggingen het meest gunstig en liggen rond 5% BAR v.o.n. Ook voor kantoren worden nog scherpe rendementen betaald. Zo werd een kantoorontwikkeling De Monarch aan de Prinses Beatrixlaan in Den Haag recentelijk tegen een rendement van ongeveer 6% v.o.n. verkocht. Dit soort gevallen komt echter incidenteel voor. Traditioneel wordt naar toprendementen gekeken als leidraad voor de bewegingen in de markt. Terwijl in de huidige markt de nadruk meer ligt op rendementen aan de onderkant van de markt. De prijzen aan de onderkant van de markt dalen scherp, maar hebben daarmee wel een negatieve invloed op de toprendementen. Toch zijn dit verschillende markten. Daarom is het van belang de markt te segmenteren. Aanvangsrendementen bij woning- en winkelbeleggingen het meest gunstig Minder kapitaal in Nederlands vastgoed Het is duidelijk dat de spelers en het speelveld zijn veranderd op de Nederlandse beleggingsmarkt en dit effect is nog niet uitgekristalliseerd. Zo zijn Nederlandse pensioenfondsen minder actief in Nederland en richten zij hun pijlen steeds vaker op vastgoed buiten Nederland. Er lijkt minder kapitaal voor investeringen in Nederland beschikbaar. Dit zorgt voor een verlaagde dynamiek terwijl er in Nederland toch nog kansen genoeg zijn. Er is dus sprake van een verslechterde concurrentiepositie van de Nederlandse vastgoedmarkt. Nederlands vastgoed kan ook op minder aandacht van buitenlandse partijen rekenen en wordt vooral door particuliere Nederlandse beleggers bepaald. Nog steeds kan 25% van het investeringsvolume op het conto van buitenlandse beleggers worden geschreven. De onzekerheid van veel Duitse fondsen is het afgelopen jaar toegenomen en daarmee is de interesse om in het buitenland te investeren gedaald. Daarbij komt dat veel zogenaamde open fondsen problemen kennen. In de huidige economische context wordt veel geld onttrokken uit deze fondsen met als uiteindelijk gevolg dat deze fondsen bevroren dienen te worden of zelfs zullen worden geliquideerd. Zes van de deze Duitse open-end fondsen zijn recentelijk in deze situatie beland. Voor een aantal andere fondsen dreigt sluiting. Ook Duitse gesloten fondsen lukt het niet meer om participaties te verkopen aan Duitse particulieren. Hierdoor is de investeringsbereidheid van Duitse beleggers in Nederland gedaald. Zij investeerden 259 miljoen euro minder dan vorig jaar. Enerzijds is sprake van consolidatie: de ontwikkelingen die vorig jaar al gaande waren bij institutionele partijen zorgden in 2011 voor een verdere consolidatie op de Nederlandse beleggingsmarkt. Steeds is sprake van het verbreden van het dienstenpakket. Nieuwe Steen Investments fuseerde met Vastned. ING REIM Europe, ING REIM Asia en Clarion Real Estate Securities (CRES) werden overgenomen door CBRE Global Investors en Homburg Capital heeft in Annexum een nieuwe eigenaar. Anderzijds zien we dat partijen zich steeds meer specialiseren en onder het mom van schoenmaker, blijf bij je leest vastgoedactiviteiten apart zetten of zelfs verkopen. De afgelopen jaren hebben steeds meer institutionele partijen en banken vastgoedfondsen gecreëerd die door een eigen asset managementorganisatie werden beheerd. De verkoop van ING REIM maar ook andere voorgenomen verkopen (RREEF, onderdeel van Deutsche Bank, Argoneo, onderdeel van Morgan Stanley) duiden erop dat vooral banken afscheid nemen van deze asset managementorganisaties. De kanshebbers in de markt 16

17 Jacobstraat, Utrecht Onderweg naar een nieuw evenwicht De Nederlandse beleggingsmarkt is onderweg naar een nieuwe balans. Het is daarbij niet de verwachting dat het investeringsvolume van 2011 in 2012 wordt overschreden. Er is minder kapitaal bestemd voor vastgoed aanwezig in Nederland, de rendementen zijn nog te laag en de risico s te hoog. Duitse open-end fondsen zitten in zwaar weer en ook andere Duitse partijen zullen zorgen voor een afnemende dynamiek in Nederland. Nederlandse pensioenfondsen zijn minder actief in Nederland en kijken met regelmaat naar vastgoed over de grens en ook dit zorgt voor een druk op de dynamiek. Beleggers moeten het vertrouwen in de Nederlandse vastgoedmarkt herwinnen. Dit betekent dat de voorraad dient te worden verkleind om kansen te creëren. Er moet in Nederland worden afgewaardeerd op vastgoed en daarvoor is transparantie over de waarde van vastgoed nodig en hoe deze waarde tot stand komt. Banken krijgen te maken met een grote herfinancieringopgave. Banken kunnen nog meer faciliteren bij het oplossen van de structurele problemen op de vastgoedbeleggingsmarkt. Banken hebben in onze optiek een verantwoordelijkheid om samen met hun klanten de storm te doorstaan. De relatieve winnaars in de huidige beleggingsmarkt zijn die eigenaren die al hebben afgewaardeerd met een relatief lage lening ten opzichte van de waarde van het vastgoed (LtV) en die gemakkelijk kapitaal kunnen verwerven om te profiteren van acquisitiekansen. Ook de beleggers die vanuit het verleden een langetermijnvisie hanteren en rekening hebben gehouden met een veranderende markt, staan er nu relatief goed voor. Wanneer wordt geïnvesteerd in vastgoed is het van belang goed te kijken naar de marktverhoudingen in de betreffende markt, de locatie en de objectspecifieke eigenschappen. Investeren in kansarm vastgoed is wel mogelijk, maar het risicoprofiel maakt een winstgevende investering vrijwel onmogelijk. Toekomstige kansen doen zich logischerwijs meer voor in het kansrijke en het kanshebbende vastgoed. 17 De kanshebbers in de markt

18 Begrippenlijst Aanbod Gebouwen waarin per ultimo van elk kalenderjaar minimaal 500 m² kantoorruimte, 750 m² bedrijfsruimte (inclusief de bijbehorende kantoorruimte) dan wel 200 m² winkelruimte voor de verhuur of verkoop beschikbaar is. Het aanbod heeft uitsluitend betrekking op reeds opgeleverde of nog in aanbouw zijnde complexen. Projecten in voorbereiding worden niet meegeteld. Bedrijfsruimte Ruimte bestemd voor productie, opslag en distributie van goederen. Ook bedrijfspaviljoens met een verhoogde kantoorcomponent soms oplopend tot 50 procent van het totale vloeroppervlak vallen hieronder. Beroepsbevolking Tot de beroepsbevolking jaar worden gerekend: - Personen die ten minste 12 uur of meer per week betaalde arbeid verrichten - Personen die ten minste 12 uur per week gaan werken of willen werken. Bestaande bouw Kantoor- en/of bedrijfsgebouwen ouder dan twee jaar. Bezettingsgraad werkplek Het aantal FTE's per werkplek. Bruto-aanvangsrendement De bruto huurinkomsten vóór afschrijvingen en eigenaarslasten, als percentage van de totale verwervingsprijs vrij op naam. Brownfields Gebied met verlaten industriële bebouwing geschikt voor herontwikkeling. Eersteklas vastgoed Modern, courant onroerend goed dat tegemoetkomt aan de hedendaagse wensen en eisen van het bedrijfs leven en zich op een goede locatie bevindt. Kantoor- en bedrijfsruimte jonger dan vijf jaar op de beste (werk-) locaties wordt in het algemeen gezien als eersteklas vastgoed. In de winkelruimtemarkt wordt ruimte met een courante frontbreedte en een gangbaar oppervlakte in het A-winkelgebied als eersteklas aangemerkt. Eigenbouw Kantoor- en/of bedrijfsgebouwen die voor rekening van de gebruiker worden gerealiseerd. Opname Kantoor- en/of bedrijfsruimte die op de vrije markt is verhuurd en verkocht met een metrage van minimaal 500 m² v.v.o. (kantoorruimte) met uitzondering van sale and lease back transacties, huurverlengingen en nieuwbouw ten behoeve van eigenaargebruikers (de zogenoemde eigenbouw). Opnamecijfers worden geregistreerd op het moment dat tussen betrokken partijen wilsovereenstemming is bereikt. Het Nieuwe Werken Het tijd- en plaatsonafhankelijk uitvoeren van werkzaamheden, gebruikmakend van nieuwe mobiele technologie. Kantoren verworden tot ontmoetingsplaatsen. Huurprijzen kantoren en bedrijfsruimten Prijzen per vierkante meter verhuurbaar oppervlak per jaar exclusief BTW, servicekosten en huurderspecifieke inrichtingskosten. Greenfields Projecten die op locatie worden gerealiseerd, waar nog geen andere objecten of belemmeringen bestaan. Kantoorruimte Ruimte bestemd voor de uitoefening van een bedrijf, beroep of dienst waarin geen product wordt vervaardigd, doch van waaruit uitsluitend dienstverlening wordt bedreven. Leegstand Aangeboden ruimte in opgeleverde gebouwen die op het moment van inventarisatie niet (meer) in gebruik is. Nieuwbouw Kantoor- en/of bedrijfsgebouwen jonger dan twee jaar. Ook bestaande bouw, welke zeer ingrijpend is gerenoveerd, wordt als nieuwbouw aangemerkt. Structureel aanbod Het deel van het aanbod dat drie jaar of langer als aanbod staat geregistreerd. Structurele leegstand Bestaand aanbod, langer dan drie jaar niet in gebruik bij huurders. Verhuurbaar vloeroppervlak (v.v.o.) De oppervlakte, gemeten op vloerniveau, tussen de opgaande scheidingsconstructies die de desbetreffende ruimte omhullen, inclusief de zogenaamde glaslijncorrectie. Bij de bepaling van de verhuurbare oppervlakte worden de volgende elementen niet meegenomen: technische ruimtes, verticale stijgpunten en dragende binnenwanden (NEN 2580). Voorraad kantoorruimte Bestaande of in aanbouw zijnde kantoorruimte met een oppervlakte van 500 m² v.v.o. of meer. De kantorenvoorraad gegevens zijn afkomstig van Bak. Voorraad in gebruik Het deel van de kantorenvoorraad dat op het moment van inventarisatie niet als aanbod staat geregistreerd. Het betreft hier dus een combinatie van gegevens van Bak (kantorenvoorraad) en DTZ Zadelhoff (aanbod). Vrije markt De huur- en/of koopmarkt waarin projectontwikkelaars en beleggers kantoor-, bedrijfsen/of winkelgebouwen aanbieden voor nog onbekende gebruikers. De kanshebbers in de markt 18

19 DTZ Zadelhoff is al ruim 40 jaar de naam in commercieel vastgoed. Uitblinker in advies. Perfectionist in uitvoering. DTZ Zadelhoff maakt deel uit van het netwerk van DTZ en UGL Services. Deze combinatie telt vaste medewerkers en is wereldwijd actief met 225 vestigingen in 45 landen. In Nederland is DTZ Zadelhoff vertegenwoordigd met eigen kantoren in 12 grote steden. De professionals van DTZ Zadelhoff gaan voor het beste resultaat. Grondig voorwerk is daarbij een voorwaarde. DTZ Zadelhoff beschikt over een in-huis researchteam en ruim 200 makelaars en adviseurs die continu marktbewegingen volgen en inzichtelijk maken. Onze vastgoedspecialisten kennen hun markten als geen ander. Dat leidt tot duidelijke adviezen en tot oplossingen. Opdrachtgevers kunnen erop vertrouwen dat DTZ Zadelhoff geen enkele kans onbenut laat. DTZ Zadelhoff investeert in langetermijnrelaties. We hechten veel waarde aan kwaliteit en continuïteit. DTZ Zadelhoff weet altijd wat er speelt in uw omgeving en wat het beste bij uw situatie past. Als u hoge eisen stelt, is de keuze helder. Duidelijk. DTZ Zadelhoff DTZ Zadelhoff is een v.o.f. waarin partners deelnemen via besloten vennootschappen en waarin de combinatie DTZ en UGL Services een minderheidsbelang heeft. UGL Services is een divisie van UGL Limited dat als UGL is geregistreerd aan de Australian Stock Exchange. Voor meer informatie zie en De kanshebbers in de markt

20

Te Huur. Gyroscoopweg 6-8, Amsterdam. Logistiek complex Gelegen op businesspark Sloterdijk Uitstekend bereikbaar.

Te Huur. Gyroscoopweg 6-8, Amsterdam. Logistiek complex Gelegen op businesspark Sloterdijk Uitstekend bereikbaar. Gyroscoopweg 6-8, Amsterdam Logistiek complex Gelegen op businesspark Sloterdijk Uitstekend bereikbaar Het betreft een logistiek complex van circa 21.000 m² bedrijfsruimte en met circa 1.550 m² kantoorruimte.

Nadere informatie

Te Huur Moderne winkelruimte in stadshart

Te Huur Moderne winkelruimte in stadshart Moderne winkelruimte in stadshart Markt 33-39, Roosendaal Frontbreedte 15 meter Goede zichtwaarde Ruime parkeergelegenheid nabij Winkelruimte, gelegen op de begane grond, in het gezellige centrum van Roosendaal.

Nadere informatie

Te Huur. Dolderseweg 2, Huis ter Heide. ca m² kantoorruimte v.a. 215 m² voldoende parkeergelegenheid uistekende bereikbaarheid

Te Huur. Dolderseweg 2, Huis ter Heide. ca m² kantoorruimte v.a. 215 m² voldoende parkeergelegenheid uistekende bereikbaarheid Dolderseweg 2, Huis ter Heide ca. 1.215 m² kantoorruimte v.a. 215 m² voldoende parkeergelegenheid uistekende bereikbaarheid Contact Joost C. Eggink T 030 2 320 044 E jeggink@dtz.nl Oorsprongpark 12 3581

Nadere informatie

Te Huur Kantoorobject midden in het hart van Roosendaal

Te Huur Kantoorobject midden in het hart van Roosendaal Kantoorobject midden in het hart van Roosendaal Markt 33-39, Roosendaal Gemoderniseerde kantoorruimte Kantoorruimte vanaf circa 30 m² Centrum van Roosendaal Recent gemoderniseerde kantoorruimte verdeeld

Nadere informatie

Te Koop. Dorpsstraat 25, Heerde. Centrumlocatie Parkeergelegenheid op eigen terrein.

Te Koop. Dorpsstraat 25, Heerde. Centrumlocatie Parkeergelegenheid op eigen terrein. Te Koop Dorpsstraat 25, Heerde Centrumlocatie Parkeergelegenheid op eigen terrein Te Koop Heerde, Dorpsstraat 25 Het betreft een kantoorgebouw gelegen aan de Dorpsstraat 25 te Heerde. Het onderhavige object

Nadere informatie

Te Huur Planetary B & C

Te Huur Planetary B & C Te Huur Planetary B & C Saturnusstraat 2-24, Hoofddorp Ca. 3.545 m² (Gb B) turnkey kantoor ca. 2.447 m² (Gb C) turnkey kantoor Tegenover NS Station Hoofddorp www.dtz.nl Te Huur Hoofddorp, Saturnusstraat

Nadere informatie

Hoogwaardig kantoorgebouw Ca m² beschikbaar, va. ca. 136 m² Bedrijfsrestaurant aanwezig

Hoogwaardig kantoorgebouw Ca m² beschikbaar, va. ca. 136 m² Bedrijfsrestaurant aanwezig Scorpio Boeingavenue 241, Schiphol-Rijk Hoogwaardig kantoorgebouw Ca. 2.613 m² beschikbaar, va. ca. 136 m² Bedrijfsrestaurant aanwezig Schiphol-Rijk, Boeingavenue 241 Een kwalitatief hoogwaardig, multifunctioneel

Nadere informatie

Te Huur Polaris I. Polarisavenue 140, Hoofddorp. Ca m² beschikbaar overdekte parkeergarage, norm 1:50 bedrijfsrestaurant en centrale receptie

Te Huur Polaris I. Polarisavenue 140, Hoofddorp. Ca m² beschikbaar overdekte parkeergarage, norm 1:50 bedrijfsrestaurant en centrale receptie Polaris I Polarisavenue 140, Hoofddorp Ca. 1.561 m² beschikbaar overdekte parkeergarage, norm 1:50 bedrijfsrestaurant en centrale receptie Hoofddorp, Polarisavenue 140 Het totale project bestaat uit twee

Nadere informatie

De Schans 1802, Lelystad

De Schans 1802, Lelystad Te koop: Kantoor met bedrijfsruimte Online verkoop 13 juni 2013 Onlineverkoop.dtz.nl DTZ Zadelhoff v.o.f. 2 Omschrijving Het object betreft een vrijstaand multi-tenant kantoorgebouw uit 1981 met bedrijfsruimte

Nadere informatie

Te Huur Aansprekende kantoorruimte op centrumlocatie

Te Huur Aansprekende kantoorruimte op centrumlocatie Aansprekende kantoorruimte op centrumlocatie Tramsingel 27, Breda Markant en modern kantoorgebouw Nabij stadscentrum en centraal station Uitstekende bereikbaarheid Het hoogwaardige kantoorpand 'Nassau

Nadere informatie

Te Huur. Breguetlaan 2, Oude Meer. Verzorgde kantoorruimte Gelegen op een zichtlocatie Nabij Schiphol-Oost.

Te Huur. Breguetlaan 2, Oude Meer. Verzorgde kantoorruimte Gelegen op een zichtlocatie Nabij Schiphol-Oost. Te Huur Breguetlaan 2, Oude Meer Verzorgde kantoorruimte Gelegen op een zichtlocatie Nabij Schiphol-Oost Te Huur Oude Meer, Breguetlaan 2 Dit bedrijfsgebouw is gelegen op bedrijventerrein Sky Park te Oude

Nadere informatie

Te Koop. Julianastraat 31, Dedemsvaart. Modern kantoorgebouw Ruime parkeergelegenheid.

Te Koop. Julianastraat 31, Dedemsvaart. Modern kantoorgebouw Ruime parkeergelegenheid. Julianastraat 31, Dedemsvaart Modern kantoorgebouw Ruime parkeergelegenheid Dedemsvaart, Julianastraat 31 Het betreft hier een solitair object van 2 bouwlagen. Het geheel maakt een moderne en verzorgde

Nadere informatie

Te Koop. Callunaplein 2, Dieren. Vrijstaand kantoorgebouw Aan de entree van het winkelcentrum.

Te Koop. Callunaplein 2, Dieren. Vrijstaand kantoorgebouw Aan de entree van het winkelcentrum. Callunaplein 2, Dieren Vrijstaand kantoorgebouw Aan de entree van het winkelcentrum Het betreft een vrijstaand object gelegen aan de entree van het wijkwinkelcentrum aan het Callunaplein. Het object beschikt

Nadere informatie

Te Huur / Te Koop. Vughtstraat 30, Roosendaal. Hoogwaardige afwerking Courante indeling Eigen parkeerterrein

Te Huur / Te Koop. Vughtstraat 30, Roosendaal. Hoogwaardige afwerking Courante indeling Eigen parkeerterrein Karakteristieke villa met eigen parkeerterrein Vughtstraat 30, Roosendaal Hoogwaardige afwerking Courante indeling Eigen parkeerterrein Contact Robert G.J. van der Sommen T 076 5 209 209 E rsommen@dtz.nl

Nadere informatie

Online Koop. Kabelweg 86, Amsterdam. Zeer representatief bedrijfsgebouw Snelwegzichtlocatie Veel daglichttoetreding

Online Koop. Kabelweg 86, Amsterdam. Zeer representatief bedrijfsgebouw Snelwegzichtlocatie Veel daglichttoetreding Kabelweg 86, Amsterdam Zeer representatief bedrijfsgebouw Snelwegzichtlocatie Veel daglichttoetreding Contact drs. Kim Sebastian van Sluijs T 020 8 407 219 E ksluijs@dtz.nl Apollolaan 150 1077 BG Amsterdam

Nadere informatie

Te Huur / Te Koop. Frankeneng 53-55, Ede. Multifunctioneel bedrijfsgebouw Goed bereikbaar Deelverhuur bespreekbaar

Te Huur / Te Koop. Frankeneng 53-55, Ede. Multifunctioneel bedrijfsgebouw Goed bereikbaar Deelverhuur bespreekbaar Frankeneng 53-55, Ede Multifunctioneel bedrijfsgebouw Goed bereikbaar Deelverhuur bespreekbaar Contact Martijn T.J. Veen MSc T 026 4 452 445 E maveen@dtz.nl Meander 601 6825 ME Arnhem www.dtz.nl Dit functionele

Nadere informatie

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE Maart 214 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G.A. Raven Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

Boekweitstraat 1-13/Luzernestraat 2-8, Nieuw-Vennep

Boekweitstraat 1-13/Luzernestraat 2-8, Nieuw-Vennep Boekweitstraat 1-13/Luzernestraat 2-8, Nieuw-Vennep Modern gebouw Hoogwaardige uitstraling Units verkrijgbaar vanaf ca. 294 m² www.dtz.nl Het betreft hier een realisatie van een compleet nieuw bedrijfsverzamelcomplex

Nadere informatie

Leegstand vraagt om rigoureuze aanpak

Leegstand vraagt om rigoureuze aanpak Leegstand vraagt om rigoureuze aanpak Het fenomeen Leegstand van ongekende omvang Landelijk 15% en groeiend Van de ruim 15.000 kantoren in Nederland staan er bijna 900 volledig en 1.900 gedeeltelijk leeg.

Nadere informatie

Zichtlocatie aan ring A10/A4 Efficiënte & hoogwaardige kantoorvloeren Uitstekend bereikbaar

Zichtlocatie aan ring A10/A4 Efficiënte & hoogwaardige kantoorvloeren Uitstekend bereikbaar Johan Huizingalaan 400, Amsterdam Zichtlocatie aan ring A10/A4 Efficiënte & hoogwaardige kantoorvloeren Uitstekend bereikbaar Het zeer representatieve kantoorgebouw is gelegen aan de verlengde Zuidas op

Nadere informatie

Online verkoop. Veldoven 11, Arnhem. Showroom met bedrijfsruimte Ruime parkeergelegenheid Ruime bestemming

Online verkoop. Veldoven 11, Arnhem. Showroom met bedrijfsruimte Ruime parkeergelegenheid Ruime bestemming Veldoven 11, Arnhem Showroom met bedrijfsruimte Ruime parkeergelegenheid Ruime bestemming Contact Michiel J.H. Smits T 026 4 452 445 E msmits@dtz.nl Meander 601 6825 ME Arnhem www.dtz.nl Het betreft een

Nadere informatie

Te Koop. Bornhout 5, Amsterdam. Gelegen in het Westelijk Havengebied Logistiek complex van m² Uitstekend bereikbaar.

Te Koop. Bornhout 5, Amsterdam. Gelegen in het Westelijk Havengebied Logistiek complex van m² Uitstekend bereikbaar. Bornhout 5, Amsterdam Gelegen in het Westelijk Havengebied Logistiek complex van 10.923 m² Uitstekend bereikbaar Het complex is gebouwd in 1995 als cross-dock sorteercentrum en bestaat uit 2 bouwlagen,

Nadere informatie

Mijlweg 7, Vianen. Te koop: Kantoor met bedrijfsruimte Online verkoop 10 juni 2013. Onlineverkoop.dtz.nl

Mijlweg 7, Vianen. Te koop: Kantoor met bedrijfsruimte Online verkoop 10 juni 2013. Onlineverkoop.dtz.nl Te koop: Kantoor met bedrijfsruimte Online verkoop 10 juni 2013 Onlineverkoop.dtz.nl Omschrijving Het object betreft een vrijstaand kantoor-/bedrijfsgebouw uit 1980. Het totale verhuurbaar vloeroppervlakte

Nadere informatie

Analyse vraaghuurprijzen kantoorruimte 2012-2014

Analyse vraaghuurprijzen kantoorruimte 2012-2014 Analyse vraaghuurprijzen kantoorruimte 2012-2014 Kantorenmarkt uit balans De situatie op de Nederlandse kantorenmarkt is zeer ongunstig. Het aanbod van kantoorruimte ligt structureel op een zeer hoog niveau

Nadere informatie

Te Huur Columbus. Folkstoneweg 2-100, Schiphol. Diverse flexkantoren Strakke architectuur Brasserie Flamingo.

Te Huur Columbus. Folkstoneweg 2-100, Schiphol. Diverse flexkantoren Strakke architectuur Brasserie Flamingo. Columbus Folkstoneweg 2-100, Schiphol Diverse flexkantoren Strakke architectuur Brasserie Flamingo Het kantoorgebouw Columbus is gelegen in het hart van een modern en ruim opgezet bedrijventerrein 'Cargo

Nadere informatie

Te Huur / Te Koop Karakteristieke villa met eigen parkeerterrein

Te Huur / Te Koop Karakteristieke villa met eigen parkeerterrein Karakteristieke villa met eigen parkeerterrein Vughtstraat 30, Roosendaal Hoogwaardige afwerking Courante indeling Eigen parkeerterrein Een zeer fraaie kantoorvilla met vele karakteristieke elementen,

Nadere informatie

Te Huur. Tupolevlaan 22-24, Schiphol-Rijk. Representatief kantoorgebouw Ca. 499 m² beschikbaar Goede bereikbaarheid. Point of View Offices

Te Huur. Tupolevlaan 22-24, Schiphol-Rijk. Representatief kantoorgebouw Ca. 499 m² beschikbaar Goede bereikbaarheid. Point of View Offices Point of View Offices Tupolevlaan 22-24, Schiphol-Rijk Representatief kantoorgebouw Ca. 499 m² beschikbaar Goede bereikbaarheid Contact drs. Charlotte M. Roxs en/of mr. Bart van Eerd T 023 5 685 685 E

Nadere informatie

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte Maart 213 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van Stand van zaken Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G. Raven Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

Te Huur Kennemerhaghe

Te Huur Kennemerhaghe Te Huur Kennemerhaghe Leidsevaartweg 99, Heemstede Zichtlocatie 1.969 m² v.v.o. kantoorruimte NS Station naast het gebouw www.dtz.nl Te Huur Heemstede, Leidsevaartweg 99 "Kennemerhaghe" is een perfecte

Nadere informatie

Te Huur. Lage Mosten 1-11, Breda. Mogelijkheid receptie-/baliefunctie Hoogwaardige afwerking Zichtlocatie snelweg.

Te Huur. Lage Mosten 1-11, Breda. Mogelijkheid receptie-/baliefunctie Hoogwaardige afwerking Zichtlocatie snelweg. Lage Mosten 1-11, Breda Mogelijkheid receptie-/baliefunctie Hoogwaardige afwerking Zichtlocatie snelweg Aan de entree van het kantorenpark 'Westerhage', direct aan de afrit van rijksweg A16 (Rotterdam-Breda-Antwerpen)

Nadere informatie

Te huur. Meidoornkade 14, Houten. Zichtlocatie aan de A27 Duurzaam gerenoveerd (energielabel A) Circa 5.800 m2 / 190 parkeerplaatsen. www.dtz.

Te huur. Meidoornkade 14, Houten. Zichtlocatie aan de A27 Duurzaam gerenoveerd (energielabel A) Circa 5.800 m2 / 190 parkeerplaatsen. www.dtz. Meidoornkade 14, Houten Zichtlocatie aan de A27 Duurzaam gerenoveerd (energielabel A) Circa 5.800 m2 / 190 parkeerplaatsen www.dtz.nl Het gebouw zal casco gerenoveerd worden opgeleverd, waarbij duurzaamheid

Nadere informatie

Verkoopinformatie Object

Verkoopinformatie Object Vrijwillige Online Verkoop 29 November 2012 De Bruyn Kopsstraat 10, Rijswijk Amsterdam De Bruyn Kopsstraat 10, Rijswijk Verkoopinformatie Object Den Haag Rotterdam Eindhoven Objectomschrijving Het betreft

Nadere informatie

Hoogwaardig multitenant kantoor Nog circa 856 m² beschikbaar Loopafstand van NS Station & Zuidtangent

Hoogwaardig multitenant kantoor Nog circa 856 m² beschikbaar Loopafstand van NS Station & Zuidtangent Aquarius Siriusdreef 10, Hoofddorp Hoogwaardig multitenant kantoor Nog circa 856 m² beschikbaar Loopafstand van NS Station & Zuidtangent Het kantoorgebouw is een ontwerp van het architectenbureau Van Tilburg

Nadere informatie

Te Huur Hoogwaardige kantoorruimte te huur!

Te Huur Hoogwaardige kantoorruimte te huur! Te Huur Hoogwaardige kantoorruimte te huur! Spicalaan 1-59, Hoofddorp Opvallende eigen identiteit Gelegen nabij NS Station Hoofddorp Zeer hoogwaardig afwerkingsniveau www.dtz.nl Te Huur Hoofddorp, Spicalaan

Nadere informatie

Te huur. Meidoornkade 14, Houten. zichtlocatie aan de A27 duurzaam gerenoveerd (energielabel A) circa 5.800 m² / 190 parkeerplaatsen. www.dtz.

Te huur. Meidoornkade 14, Houten. zichtlocatie aan de A27 duurzaam gerenoveerd (energielabel A) circa 5.800 m² / 190 parkeerplaatsen. www.dtz. Meidoornkade 14, Houten zichtlocatie aan de A27 duurzaam gerenoveerd (energielabel A) circa 5.800 m² / 190 parkeerplaatsen www.dtz.nl Het bedrijventerrein Doornkade geniet bekendheid door de aanwezigheid

Nadere informatie

Te Huur. Naritaweg 70, Amsterdam. Grote vloervelden Ideaal geschikt als call center Fexibel in te delen per verdiepingsvloer

Te Huur. Naritaweg 70, Amsterdam. Grote vloervelden Ideaal geschikt als call center Fexibel in te delen per verdiepingsvloer Naritaweg 70, Amsterdam Grote vloervelden Ideaal geschikt als call center Fexibel in te delen per verdiepingsvloer Contact drs. Bas Wilberts en/of Jeffrey H. Fuhler T 020 6 644 644 E bwilberts@dtz.nl en/of

Nadere informatie

Projectenoverzicht Schiphol-Rijk

Projectenoverzicht Schiphol-Rijk Projectenoverzicht Schiphol-Rijk april 2014 - juni 2013 - SCHIPHOL RIJK Beechavenue 4-16 per verdieping units vanaf m² huurprijs kantoorruimte servicekosten per jaar Vantage Point ca. 4.794 m² kantoorruimte

Nadere informatie

Te Huur 'Lighthouse' Capellalaan 21-37, Hoofddorp. Gelegen op kantorenpark Beukenhorst-Oost Ca m² kantoorruimte Uitstekende bereikbaarheid

Te Huur 'Lighthouse' Capellalaan 21-37, Hoofddorp. Gelegen op kantorenpark Beukenhorst-Oost Ca m² kantoorruimte Uitstekende bereikbaarheid 'Lighthouse' Capellalaan 21-37, Hoofddorp Gelegen op kantorenpark Beukenhorst-Oost Ca. 1.129 m² kantoorruimte Uitstekende bereikbaarheid Hoofddorp, Capellalaan 21-37 Het kantoorgebouw 'Lighthouse', bestaande

Nadere informatie

Regio Amsterdam. Kantorenvisie. Januari 2010. Amstelveen. 40% minder opname kantoorruimte. Grootste transacties. 40% minder opname kantoorruimte

Regio Amsterdam. Kantorenvisie. Januari 2010. Amstelveen. 40% minder opname kantoorruimte. Grootste transacties. 40% minder opname kantoorruimte Research Kantorenvisie Regio Amsterdam Januari 2010 40% minder opname kantoorruimte De negatieve economische ontwikkelingen in Nederland in 2009 hebben bijgedragen aan een terugval in de opname van kantoorruimte

Nadere informatie

Te Koop. Galwin 2, Amsterdam. Modern bedrijfscomplex Ruim m² bebouwing Sublieme ligging aan de snelweg.

Te Koop. Galwin 2, Amsterdam. Modern bedrijfscomplex Ruim m² bebouwing Sublieme ligging aan de snelweg. Galwin 2, Amsterdam Modern bedrijfscomplex Ruim 15.400 m² bebouwing Sublieme ligging aan de snelweg Het bedrijfscomplex Galwin 2 in Amsterdam is in 2003 gebouwd naar een ontwerp van Timmer architecten.

Nadere informatie

Te Huur. Tramsingel 27B, Breda. Markant en modern kantoorgebouw Nabij stadscentrum en centraal station Uitstekende bereikbaarheid

Te Huur. Tramsingel 27B, Breda. Markant en modern kantoorgebouw Nabij stadscentrum en centraal station Uitstekende bereikbaarheid Aansprekende kantoorruimte op centrumlocatie. Tramsingel 27B, Breda Markant en modern kantoorgebouw Nabij stadscentrum en centraal station Uitstekende bereikbaarheid Contact Agency T 076 5 209 209 E breda@dtz.nl

Nadere informatie

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 9 Beleggersmarkt 2011 9.1 Veranderend investeringsgedrag: vastgoed met weinig risico Klik hier direct door naar regionale ontwikkelingen > Veranderend investeringsgedrag:

Nadere informatie

Te koop. Zuiderzeestraatweg 620, Wezep. Karakteristiek kazernecomplex ca. 9.370 m² b.v.o., ca. 2,4 ha. terrein (Her)ontwikkelingsmogelijkheden

Te koop. Zuiderzeestraatweg 620, Wezep. Karakteristiek kazernecomplex ca. 9.370 m² b.v.o., ca. 2,4 ha. terrein (Her)ontwikkelingsmogelijkheden Zuiderzeestraatweg 620, Wezep Karakteristiek kazernecomplex ca. 9.370 m² b.v.o., ca. 2,4 ha. terrein (Her)ontwikkelingsmogelijkheden www.dtz.nl Het object betreft een voormalig kazernecomplex bestaande

Nadere informatie

Bergrand 230, Roosendaal Te koop: modern vrijstaand kantoorpand Online verkoop 27 juni 2013. Onlineverkoop.dtz.nl

Bergrand 230, Roosendaal Te koop: modern vrijstaand kantoorpand Online verkoop 27 juni 2013. Onlineverkoop.dtz.nl Te koop: modern vrijstaand kantoorpand Online verkoop 27 juni 2013 Onlineverkoop.dtz.nl Omschrijving Het betreft een modern, vrijstaand kantoorobject gelegen op een prominente zichtlocatie aan de Bergrand.

Nadere informatie

Restaurant / Grand Pub De Torpedoloods Stationsweg 43 - Hoek van Holland. TE KOOP/TE HUUR onlineverkoop.dtz.nl

Restaurant / Grand Pub De Torpedoloods Stationsweg 43 - Hoek van Holland. TE KOOP/TE HUUR onlineverkoop.dtz.nl Restaurant / Grand Pub De Torpedoloods Stationsweg 43 - Hoek van Holland TE KOOP/TE HUUR onlineverkoop.dtz.nl Torpedoloods Hoek van Holland Verkoopinformatie Omschrijving Volledig ingericht horecabedrijf

Nadere informatie

De opmars van zorgvastgoed

De opmars van zorgvastgoed De opmars van zorgvastgoed september 2014 www.dtz.nl Duidelijk. DTZ Zadelhoff De opmars van zorgvastgoed Met een gemiddeld aandeel van 56% van het totale investeringsvolume, lag de nadruk op de beleggingsmarkt

Nadere informatie

Executieveiling. Stationsstraat 88 te Deurne. Verhuurd beleggingsobject Winkelruimte op zichtlocatie Vuurwerkbunker op achterterrein

Executieveiling. Stationsstraat 88 te Deurne. Verhuurd beleggingsobject Winkelruimte op zichtlocatie Vuurwerkbunker op achterterrein Stationsstraat 88 te Deurne Verhuurd beleggingsobject Winkelruimte op zichtlocatie Vuurwerkbunker op achterterrein Contact drs. Kim Sebastian van Sluijs T 020 8 407 219 E ksluijs@dtz.nl Apollolaan 150

Nadere informatie

KANTORENVISIE REGIO AMSTERDAM JANUARI 2012

KANTORENVISIE REGIO AMSTERDAM JANUARI 2012 Amsterdam Zuidoost Daling opnameniveau 2011 Aanbod en leegstand Huurprijzen verder onder druk Beleggingsmarkt; Afname transactievolume Toekomstverwachting Deelgebieden Regio Amsterdam Onze jaarlijkse kantorenvisie

Nadere informatie

Regio Amsterdam. Kantorenvisie. Januari 2011 Beukenhorst, Hoofddorp. Lichte stijging opnameniveau 2010

Regio Amsterdam. Kantorenvisie. Januari 2011 Beukenhorst, Hoofddorp. Lichte stijging opnameniveau 2010 Research Kantorenvisie Regio Amsterdam Januari 2011 Beukenhorst, Hoofddorp Lichte stijging opnameniveau De totale opname van kantoorruimte in de regio Amsterdam in bedraagt 268.317 m², hetgeen een lichte

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANTORENMARKT

NEDERLANDSE KANTORENMARKT Maart 216 Inhoud 1. Opname van kantoren 2. Aanbod van kantoren STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE KANTORENMARKT 3. Huurprijzen van kantoren 4. Beleggingen in kantoren Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron

Nadere informatie

Te Koop. Dorpsstraat 51-53, De Wijk. Markante locatie Parkeergelegenheid op eigen terrein.

Te Koop. Dorpsstraat 51-53, De Wijk. Markante locatie Parkeergelegenheid op eigen terrein. Dorpsstraat 51-53, De Wijk Markante locatie Parkeergelegenheid op eigen terrein Het betreft het zelfstandig kantoorgebouw met een commerciële ruimte op de begane grond en archiefruimte op de eerste met

Nadere informatie

Te Huur Representatief bedrijfsobject aan A27

Te Huur Representatief bedrijfsobject aan A27 Representatief bedrijfsobject aan A27 Minervum 7003, Breda Prachtige zichtlocatie aan A27 Gelegen op bedrijventerrein 'Hoogeind' Zeer representatief afwerkingsniveau Markant onder bijzondere architectuur

Nadere informatie

Te Huur kantoorruimte op zichtlocatie snelweg A16

Te Huur kantoorruimte op zichtlocatie snelweg A16 kantoorruimte op zichtlocatie snelweg A16 Tinstraat 3-5, Breda Gemoderniseerd kantoorgebouw Scherpe huurprijs Op zichtlocatie aan A16 Op kantorenpark 'Westerhage' gelegen recent gemoderniseerd kantoorpand.

Nadere informatie

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van bedrijfsruimte

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van bedrijfsruimte September 212 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van Stand van zaken Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G. Raven Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

Te Huur kantoren in het bruisend centrum

Te Huur kantoren in het bruisend centrum kantoren in het bruisend centrum Burgemeester Loeffplein 5, 's-hertogenbosch Hartje centrum 's-hertogenbosch Hoogwaardig opleveringsniveau Eventueel in delen beschikbaar In hartje binnenstad van 's-hertogenbosch

Nadere informatie

Te Huur Poortgebouw. Beechavenue , Schiphol-Rijk. Representatief gebouw Ca m² beschikbaar Ca m² op 1 vloer mogelijk.

Te Huur Poortgebouw. Beechavenue , Schiphol-Rijk. Representatief gebouw Ca m² beschikbaar Ca m² op 1 vloer mogelijk. Te Huur Poortgebouw Beechavenue 54-100, Schiphol-Rijk Representatief gebouw Ca. 6.218 m² beschikbaar Ca. 1.679 m² op 1 vloer mogelijk Te Huur Schiphol-Rijk, Beechavenue 54-100 Dit representatieve kantoorgebouw

Nadere informatie

Te huur. Bogaardplein 15, Rijswijk. Circa m² kantoorruimte beschikbaar Uitstekende bereikbaarheid Nabij winkelcentrum "In de Bogaard"

Te huur. Bogaardplein 15, Rijswijk. Circa m² kantoorruimte beschikbaar Uitstekende bereikbaarheid Nabij winkelcentrum In de Bogaard Bogaardplein 15, Rijswijk Circa 3.102 m² kantoorruimte beschikbaar Uitstekende bereikbaarheid Nabij winkelcentrum "In de Bogaard" www.dtz.nl Gebouw Hoogvoorde is gesitueerd op de hoek Sir Winston Churchilllaan

Nadere informatie

Te Huur. Archimedesbaan 12-14, Nieuwegein. bedrijfscomplex ter grootte van m² multifunctioneel te gebruiken flexibel in te delen.

Te Huur. Archimedesbaan 12-14, Nieuwegein. bedrijfscomplex ter grootte van m² multifunctioneel te gebruiken flexibel in te delen. Archimedesbaan 12-14, Nieuwegein bedrijfscomplex ter grootte van 3.996 m² multifunctioneel te gebruiken flexibel in te delen Bedrijfscomplex gelegen op zichtlocatie langs de Plettenburgerbaan, de doorgaande

Nadere informatie

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE September 211 STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van 3. Prijzen van 4. Beleggingen in D Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

Wagenmakerstraat 2, unit 2, Ridderkerk

Wagenmakerstraat 2, unit 2, Ridderkerk Wagenmakerstraat 2, unit 2, Ridderkerk Goed bereikbaar en op zichtlocatie Representatieve kantoor-/showroomruimte Ruim buitenterrein www.dtz.nl Het betreft een representatieve bedrijfs -/kantoorruimte

Nadere informatie

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van bedrijfsruimte

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van bedrijfsruimte Maart 212 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van Stand van zaken Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G. Raven Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

the best impression is the first impression

the best impression is the first impression 1 firstrotterdam.nl the best impression is the first impression Algemeen Recht tegenover het nieuwe Rotterdam CS, op de meest prominente locatie van het Rotterdam Central District, markeert FIRST Rotterdam

Nadere informatie

De Nederlandse kantorenmarkt werd in 2012. Maart 2013. Inhoud 1. Opname van kantoren. 2. Aanbod van kantoren. 3. Huurprijzen van kantoren

De Nederlandse kantorenmarkt werd in 2012. Maart 2013. Inhoud 1. Opname van kantoren. 2. Aanbod van kantoren. 3. Huurprijzen van kantoren Maart 213 Inhoud 1. Opname van kantoren 2. Aanbod van kantoren Stand van zaken Nederlandse kantorenmarkt 3. Huurprijzen van kantoren 4. Beleggingen in kantoren Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron

Nadere informatie

Te Huur Tristar 2. Stationsplein 961, Schiphol. Ca. 187 m² kantoorruimte beschikbaar Gelegen op een zichtlocatie Flexverhuur mogelijk.

Te Huur Tristar 2. Stationsplein 961, Schiphol. Ca. 187 m² kantoorruimte beschikbaar Gelegen op een zichtlocatie Flexverhuur mogelijk. Tristar 2 Stationsplein 961, Schiphol Ca. 187 m² kantoorruimte beschikbaar Gelegen op een zichtlocatie Flexverhuur mogelijk Schiphol, Stationsplein 961 Het kantoorgebouw Tristar 2 is gelegen op een zichtlocatie

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio Factsheets Nederland Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 216 www.dtz.nl 1 Factsheets kantorenmarkt medio 216 Kantoorbanen 2.275. 215 t.o.v. 214 1,7% Aanbod 7.861. m 2 3,6% Voorraad 49.2. m 2,7% Opname

Nadere informatie

Te Huur. Geerstraat 121, Heerlen. Solitair kantoorgebouw Deelverhuur mogelijk Uitstekend bereikbaar.

Te Huur. Geerstraat 121, Heerlen. Solitair kantoorgebouw Deelverhuur mogelijk Uitstekend bereikbaar. Te Huur Geerstraat 121, Heerlen Solitair kantoorgebouw Deelverhuur mogelijk Uitstekend bereikbaar www.dtz.nl Te Huur Heerlen, Geerstraat 121 Het betreft een in het oog springend kantoorgebouw gelegen tegenover

Nadere informatie

De zekerheid van supermarkten

De zekerheid van supermarkten De zekerheid van supermarkten Onderzoek naar de kenmerken van supermarktbeleggingen www.dtz.nl www.dtz.com Supermarktbeleggingen: een veilige haven Schaarse locaties Zeker in tijden van economische onzekerheid

Nadere informatie

Te Huur. Noorderpoort 9, Venlo. Representatief kantoorgebouw Gelegen op bedrijvenpark Noorderpoort Uitstekende parkeergelegenheid.

Te Huur. Noorderpoort 9, Venlo. Representatief kantoorgebouw Gelegen op bedrijvenpark Noorderpoort Uitstekende parkeergelegenheid. Noorderpoort 9, Venlo Representatief kantoorgebouw Gelegen op bedrijvenpark Noorderpoort Uitstekende parkeergelegenheid Venlo, Noorderpoort 9 Dit representatieve kantoorgebouw is gelegen op het moderne

Nadere informatie

Te huur. Hoofdstraat 252, Driebergen-Rijsenburg. stijlvolle en unieke kantoorlocatie ruim parkeren op eigen terrein circa 450 m² vloeroppervlak

Te huur. Hoofdstraat 252, Driebergen-Rijsenburg. stijlvolle en unieke kantoorlocatie ruim parkeren op eigen terrein circa 450 m² vloeroppervlak Hoofdstraat 252, Driebergen-Rijsenburg stijlvolle en unieke kantoorlocatie ruim parkeren op eigen terrein circa 450 m² vloeroppervlak De villa is gelegen op een ruim perceel grond en kenmerkt zich onder

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANTORENMARKT

NEDERLANDSE KANTORENMARKT Maart 216 Inhoud 1. Opname van kantoren 2. Aanbod van kantoren STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE KANTORENMARKT 3. Huurprijzen van kantoren 4. Beleggingen in kantoren Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron

Nadere informatie

Te Huur / Te Koop. Betonstraat 8, Lelystad. zware milieucategorie (cat. 6) vloerbelasting max. 10.000 kg/m² kadefunctie realiseerbaar. www.dtz.

Te Huur / Te Koop. Betonstraat 8, Lelystad. zware milieucategorie (cat. 6) vloerbelasting max. 10.000 kg/m² kadefunctie realiseerbaar. www.dtz. Betonstraat 8, Lelystad zware milieucategorie (cat. 6) vloerbelasting max. 10.000 kg/m² kadefunctie realiseerbaar Zeer hoogwaardig bedrijfscomplex centraal gelegen op bedrijventerrein Oostervaart te Lelystad.

Nadere informatie

Te huur. Ravenswade 160-162, Nieuwegein. zichtlocatie aan de A12 op circa 5.000 m² grond. www.dtz.nl

Te huur. Ravenswade 160-162, Nieuwegein. zichtlocatie aan de A12 op circa 5.000 m² grond. www.dtz.nl Ravenswade 160-162, Nieuwegein zichtlocatie aan de A12 op circa 5.000 m² grond www.dtz.nl Zeer representatieve bedrijfsruimte met kantoor en showroomruimte op circa 5.000 m² grond. In 2006 compleet gerenoveerd.

Nadere informatie

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Noordwest- Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Noordwest- (*1. m²) 38.116 11.59 Overig In Noordwest- ligt circa 23% van de landelijke kantorenvoorraad.

Nadere informatie

Burg Weertsstraat 71a, 73 en 75, Arnhem

Burg Weertsstraat 71a, 73 en 75, Arnhem Burg Weertsstraat 71a, 73 en 75, Arnhem Karakteristiek winkel/woonobject Onderdeel van wijkwinkelcentrum Interessant beleggingsobject www.dtz.nl In de populaire Burgemeesterswijk gelegen karakteristiek

Nadere informatie

Kroostweg-Noord 149, Zeist

Kroostweg-Noord 149, Zeist Kroostweg-Noord 149, Zeist te huur vanaf 1.000 m² goede bereikbaarheid gelegen in lommerrijke omgeving www.dtz.nl In 2012 heeft PGGM aan de westzijde een spectaculaire uitbreiding gerealiseerd. Een groot

Nadere informatie

Te huur Modern bedrijfscomplex op uitstekende locatie. Gesworenhoekseweg 8, Tilburg

Te huur Modern bedrijfscomplex op uitstekende locatie. Gesworenhoekseweg 8, Tilburg Te huur Modern bedrijfscomplex op uitstekende locatie Gesworenhoekseweg 8, Tilburg Logistieke bedrijfsruimte Bedrijventerrein Vossenberg Flexibele huurcondities www.dtz.nl Moderne logistieke bedrijfsruimte,

Nadere informatie

Kastanjelaan 14-16, Ridderkerk

Kastanjelaan 14-16, Ridderkerk Kastanjelaan 14-16, Ridderkerk Te koop: Vrijstaand kantoorgebouw Online verkoop 31 oktober 2013 Onlineverkoop.dtz.nl Omschrijving Het betreft een solitair kantorencomplex gelegen op een kleinschalig kantorenpark

Nadere informatie

Stationsstraat 79, Amersfoort

Stationsstraat 79, Amersfoort Stationsstraat 79, Amersfoort circa 670 m² hoogwaardige kantoorruimte gelegen naast het Centraal Station uitstekend voorzieningenniveau www.dtz.nl Hoogwaardige en representatieve kantoorruimte met een

Nadere informatie

Te huur. Keizersgracht 16B-E, Eindhoven. Gelegen in het centrum van Eindhoven Uitstekende bereikbaarheid Zelfstandige verdiepingen. www.dtz.

Te huur. Keizersgracht 16B-E, Eindhoven. Gelegen in het centrum van Eindhoven Uitstekende bereikbaarheid Zelfstandige verdiepingen. www.dtz. Keizersgracht 16B-E, Eindhoven Gelegen in het centrum van Eindhoven Uitstekende bereikbaarheid Zelfstandige verdiepingen Het kantoorgebouw is gelegen in het centrum van Eindhoven, aan de rand van het kernwinkelgebied.

Nadere informatie

Schiphol Plaza & Terminal op loopafstand Zeer efficiente vloeren van m² Uitstekend bereikbaar per auto & OV

Schiphol Plaza & Terminal op loopafstand Zeer efficiente vloeren van m² Uitstekend bereikbaar per auto & OV Avioport Evert van de Beekstraat 310-320, Schiphol Schiphol Plaza & Terminal op loopafstand Zeer efficiente vloeren van 1.046 m² Uitstekend bereikbaar per auto & OV Avioport heeft een totaal vloeroppervlak

Nadere informatie

Te huur Representatief kantoorgebouw. Weena 70, Rotterdam

Te huur Representatief kantoorgebouw. Weena 70, Rotterdam Te huur Representatief kantoorgebouw Weena 70, Rotterdam Uitstekende locatie in RCD in Rotterdam Representatief kantoorgebouw Circa 3.800 m ² kantoorruimte www.dtz.nl Het indrukwekkende gebouw gelegen

Nadere informatie

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE Maart 215 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G.A. Raven Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

Willem Barentszstraat 41-49, Rotterdam-Albrandswaard

Willem Barentszstraat 41-49, Rotterdam-Albrandswaard Willem Barentszstraat 41-49, Rotterdam-Albrandswaard Uitstekend bereikbaar distributiecentrum Direct gelegen aan de A15 Circa 13.000 m² www.dtz.nl Het betreft een modern en functioneel logistiek gebouw,

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt Factsheets Nederland Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt december 16 1 Factsheets kantorenmarkt december 16 KANTOORBANEN 2.2. t.o.v. 14 1,7% AANBOD 7.643. m 2 16 t.o.v. 6,2% VOORRAAD 48.9. m 2 16 t.o.v. 1,3%

Nadere informatie

Oost-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Oost-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Oost-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Oost-Nederland (*1. m²) 43.8 4.136 2.481 Overig Nederland In de oostelijke provincies is ruim 13% van

Nadere informatie

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE 2015

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE 2015 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van 3. Prijzen van STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Klaartje Asselbergs Bron gegevens NVM Data & Research, Nieuwegein

Nadere informatie

De Nederlandse kantorenmarkt is in 2011. Maart 2012. Inhoud 1. Opname van kantoren. 2. Aanbod van kantoren. 3. Huurprijzen van kantoren

De Nederlandse kantorenmarkt is in 2011. Maart 2012. Inhoud 1. Opname van kantoren. 2. Aanbod van kantoren. 3. Huurprijzen van kantoren Maart 212 Inhoud 1. Opname van kantoren 2. Aanbod van kantoren Stand van zaken Nederlandse kantorenmarkt 3. Huurprijzen van kantoren 4. Beleggingen in kantoren Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron

Nadere informatie

Markt voor distributiecentra

Markt voor distributiecentra Markt voor distributiecentra Update juni 2012 www.dtz.nl www.dtz-ugl.com Markt voor distributiecentra nadert tweesprong De performance van de Nederlandse markt voor distributiecentra was in 2011 geenszins

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl Factsheets Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 215 www.dtz.nl 1 Factsheet kantorenmarkt medio 215 Kantoorbanen 2.236.85 214 t.o.v. 213,9% Aanbod 8.36 m 2,6% Voorraad 49.533. m 2,1% Opname 497. m 2 1

Nadere informatie

Wiekenweg 33, Amersfoort

Wiekenweg 33, Amersfoort Te huur Wiekenweg 33, Amersfoort circa 450 m² turn key kantoorruimte energielabel A ruim parkeren op eigen terrein www.dtz.nl Te huur Op het zeer gunstig gelegen en jonge bedrijvenpark "De Wieken" komt

Nadere informatie

Te Koop Multifunctioneel kantoorobject

Te Koop Multifunctioneel kantoorobject Multifunctioneel kantoorobject Wylpstrjitte 5, Stiens Centrumlocatie Multifunctioneel object Volledig gerenoveerd Stiens, Wylpstrjitte 5 Het object omvat een semi vrijstaand kantoorgebouw in het centrum

Nadere informatie

INVESTMENT SNAPSHOT. Nederland Januari 2012. Cushman & Wakefield Research Publicatie

INVESTMENT SNAPSHOT. Nederland Januari 2012. Cushman & Wakefield Research Publicatie INVESTMENT SNAPSHOT Nederland Januari 2012 DE BELEGGINGSMARKT IN 2011 ALGEMEEN Het jaar 2011 begon met een positieve stemming op zowel de gebruikers als de beleggingsmarkt. Ondanks dat de beleggingsniveaus

Nadere informatie

Te huur. Munsterstraat 2, Deventer

Te huur. Munsterstraat 2, Deventer Te huur Munsterstraat 2, Deventer Kantoorgebouw 'L'Accès'. Partiële verhuur vanaf circa 100 m². Hoogwaardig afwerkings niveau! www.dtz.nl Te huur moderne kantoorruimte met hoogwaardig afwerkingsniveau

Nadere informatie

Te huur. Hogelandseweg 40, Nijmegen

Te huur. Hogelandseweg 40, Nijmegen Te huur Hogelandseweg 40, Nijmegen Vrije hoogte circa 7 meter 3 Laadkuilen met dockshelters www.dtz.nl Representatief bedrijfsgebouw gelegen op bedrijventerrein Westkanaaldijk. Het gebouw beschikt over

Nadere informatie

Te Huur / Te Koop Diamantlaan 15, Hoofddorp Uniek object in de Haarlemmermeer Ontwerp Alberts & van Huut architecten Veel parkeerplaatsen

Te Huur / Te Koop Diamantlaan 15, Hoofddorp Uniek object in de Haarlemmermeer Ontwerp Alberts & van Huut architecten Veel parkeerplaatsen Te Huur / Te Koop Diamantlaan 15, Hoofddorp Uniek object in de Haarlemmermeer Ontwerp Alberts & van Huut architecten Veel parkeerplaatsen www.dtz.nl Te Huur / Te Koop Hoofddorp, Diamantlaan 15 Locatie

Nadere informatie

Prachtig boven tachtig

Prachtig boven tachtig Prachtig boven tachtig De markt voor particuliere woonzorg www.dtz.nl www.dtz-ugl.com Particuliere woonzorg neemt een grote vlucht Kansrijke regio s in kaart Een groeiende groep mensen wil de oude dag

Nadere informatie

Kantorenmarkt Amsterdam

Kantorenmarkt Amsterdam Kantorenmarkt Amsterdam 2014 Kantorenmarkt Amsterdam De gemeente Amsterdam telt circa 810.000 inwoners en 554.730 banen, verdeeld over 112.800 vestigingen (bron: Lisa). De kantorenvoorraad heeft een omvang

Nadere informatie

Zuid-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Zuid-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Zuid-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Zuid-Nederland (*1. m²) 42.2 2.15 5.518 Overig Nederland Het totale oppervlak aan kantoormeters in en

Nadere informatie

Te Huur Oak Building. Oude Apeldoornseweg 41-45, Apeldoorn

Te Huur Oak Building. Oude Apeldoornseweg 41-45, Apeldoorn Oak Building Oude Apeldoornseweg 41-45, Apeldoorn Huren in FizzionLAB vanaf 20 m² Full service kantoorruimte FizzionParc biedt hoog serviceniveau Direct bij de ingang van het FizzionParc aan de Oude Apeldoornseweg

Nadere informatie

Te koop. Koningsweg 6, Vriezenveen. Solitair kantoorpand Parkeergelegenheid op eigen terrein Tegenover supermarkt EM-TÉ.

Te koop. Koningsweg 6, Vriezenveen. Solitair kantoorpand Parkeergelegenheid op eigen terrein Tegenover supermarkt EM-TÉ. Koningsweg 6, Vriezenveen Solitair kantoorpand Parkeergelegenheid op eigen terrein Tegenover supermarkt EM-TÉ www.dtz.nl Het betreft een modern en solitair kantoorpand met een oppervlakte van circa 505

Nadere informatie