Maak ons Uw beeld gelijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maak ons Uw beeld gelijk"

Transcriptie

1 Bulletin Een uitgave van de Hersteld Hervormde Gemeente te Apeldoorn Jaargang 4 nummer 41 Vrijdag 12 juni 2009 Maak ons Uw beeld gelijk Toen de herders in de kerstnacht het Kindje gezien hadden, verkondigden zij overal wat zij gehoord en gezien hadden. Toen Anna in de tempel de Heere Jezus had omhelsd, zocht ze de mensen op die ook naar Hem uitzagen. Toen Levi, de tollenaar, tot bekering kwam, richtte hij een maaltijd aan en nodigde allen die maar wilden komen. Dan konden ze zijn nieuwe Meester ook leren kennen. Toen de Samaritaanse vrouw ontdekt had wie de Zaligmaker was, wilde ze niets liever dan iedereen uit haar stad van hem en Zijn werk vertellen. Iedereen die door God in het hart gegrepen en door Zijn Woord en Geest geroepen is, wordt gelijkvormig aan het beeld van de Heere Jezus (Rom. 8:29). Daarom zegt Petrus dat Gods kinderen de goddelijke natuur deelachtig worden (2 Petr. 1:4). Gods Zaad blijft in hem die uit God geboren is (1 Joh. 3:9). In de toename van de geloofskennis van de Heere Jezus zal dat beeld ook steeds duidelijker zichtbaar worden. Geestelijke groei is niets anders dan een dichter toegroeien naar Hem. Het is geen opgaande lijn, maar een voortdurende verdieping van de kennis en de geloofsgemeenschap met Christus. Daarom zal het, als je de Heere Jezus mag kennen, ook meer en meer je verlangen worden net als Hij te zoeken wat verloren is. Evenals de Meester zul je met innerlijke ontferming bewogen worden over de schare. Je krijgt het verlangen anderen voor Christus te winnen. Het wordt dan je hartelijke verlangen te leven voor Hem, Die voor jou gestorven en opgewekt is (2 Kor. 5:15). Paulus zegt hierover: Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij (Gal. 2:20). Wat betekent het dat Christus woont in hen die Hem toebehoren? Hij was over de schare met innerlijke ontferming bewogen. Daarom zijn ook Gods kinderen met deze innerlijke ontferming bewogen, naar die mate waarin zij door het geloof met Hem mogen leven. Zij verlangen nu niet langer naar de begeerlijkheden van de mensen, maar naar de wil van God, de tijd die overig is in het vlees te leven. Het is ons immers genoeg dat wij de voorgaande tijd van ons leven de wil van de heidenen volbracht hebben (1 Petr. 4:2,3). Om niet ons eigen voordeel te zoeken, maar het voordeel van velen, opdat zij mogen behouden worden (1 Kor. 10:33). Iemand zei eens: Als we zien hoezeer onze naaste Christus nodig heeft, dan kan het niet anders of we zullen evangeliseren. Als we zelf iets van de liefde van Christus voor ons kennen en als we in ons hart de enige dankbaarheid voelen voor de genade die ons van de dood en de hel behouden heeft, dan moet deze houding van ontferming en zorg voor onze in geestelijke nood verkerende naaste, vanzelf en spontaan bij ons bovenkomen. Niets kan ons hart zo in vuur en vlam zetten als de wetenschap het voorwerp van Gods eeuwige liefde te zijn, een liefde die zo diep gaat dat de Zoon van God zich voor mij overgegeven heeft. Gedeelte overgenomen uit Open vensters door Theo Visser. De eenheid van de ware kerk is gelegen in het ware geloof, dat zich fundeert op de waarheid. Dit laat zich hieraan kennen: onverzettelijkheid in hoofdzaken, verdraagzaamheid in bijzaken en liefde in àlle zaken. 1

2 Kerkdiensten: Collectes: Kinderoppas: B.H.V. Bandnr: Zondag 14 juni 09:30 uur Ds. R. van Kooten 1. Eredienst Mw. H. van Brakel Mw. E. vd Ruitenbeek St. Friedenstimme Marita van Buuren Vz. Ps. 133 : 1 16:30 uur Ds. W. Pieters 1. Eredienst Dhr. A. van Erk Mw. E. vd Ruitenbeek St. Friedenstimme Laura Brouwer Vz. Ps. 134 : 2 Zondag 21 juni 09:30 uur Ds. R. van Kooten 1. Eredienst Mw. M. Oussoren Mw. B. Harskamp Diaconie Roland van de Berge Vz. Ps. 135 : 12 16:30 uur Ds. R. van Kooten 1. Eredienst Mw. A. Beaujon Mw. B. Harskamp Diaconie Cees-Jan van Buuren Vz. Ps. 136 : 1 Zondag 28 juni 09:30 uur Ds. A.A.F. van de Weg 1. Eredienst Mw. A. Mandemaker Dhr. H.T. Mandemaker 599 (Soest) 2. Fonds Noodl. Gemeenten Jonathan Mandemaker 3. Aflossing kerkgebouw Vz. Ps. 137 : 1 16:30 uur Ds. R. van Kooten 1. Eredienst Mevr. G. Kapenga Dhr. H.T. Mandemaker Fonds Noodl. Gemeenten Rosanna Bijkerk 3. Aflossing kerkgebouw Vz. Ps. 138 : 2 Zondag 5 juli 09:30 uur Ds. R. van Kooten 1. Eredienst Nog niet bekend Mw. M.E. van Vlastuin Diaconie Vz. Ps. 139 : 8 16:30 uur Ds. P.C. Hoek 1. Eredienst Nog niet bekend Mw. M.E. van Vlastuin 602 (Hoevelaken) 2. Diaconie 3. Kerkgebouw Vz. Ps. 140 : 13 (5 minuten voor aanvang van elke dienst vinden de afkondigingen en voorzang plaats) 2

3 Van de kerkenraad D.V. Voor alle data geldt Zo de Heere wil en wij leven. Gemeentedag We herinneren u nog even aan de gemeentedag die gepland staat voor zaterdag 4 juli. Nog niet iedereen heeft zich opgegeven. Wilt u dat z.s.m. doen? In de hal van de kerk ligt het formulier waarmee u zich kunt opgeven. U kunt het inleveren bij de koster of fam. Balkenende. Tenslotte Gezegende zondag toegewenst. T.O. Bijkerk Dienst van het woord: Zondagmorgen ga ik min of meer op verzoek van de kerkenraad met een nieuwe serie beginnen. Toen we de vorige kerkenraadsvergadering enkele pastorale en geestelijke problemen bespraken, zei een van de broeders: Het lijkt de tijd van Korinthe wel. In menige kerkenraad van vandaag zal zo n opmerking herkend worden. De broeder vervolgde: Het zou voor ons allen leerzaam zijn als u daarover zou gaan preken. Dit is blijven hangen. De brief aan de gemeente van Korinthe is inderdaad heel fascinerend. Deze laat ons kennis maken met een nieuwtestamentische gemeente, zoals geen enkele andere brief dat doet. We kijken echt in de keuken. De brief laat zien dat de situatie in Korinthe ver verwijderd is van het romantische beeld dat nog steeds het denken van menigeen over de vroege kerk bepaalt. De gemeente van Korinthe is een erg gemengde groep met verschillende visies en praktijken die het gemeenschappelijke leven behoorlijk geweld aan deden. Zo zeer dat je bij nauwkeurige bestudering van de brief jezelf al snel begint af te vragen hoe zij als gemeente nog bij elkaar gehouden werden. Niet minder fascinerend is de manier waarop Paulus met de spanning in de gemeente omgaat. De overeenkomsten tussen toen en nu zijn eigenlijk niet zo vreemd. De gemeente van Korinthe ontstond midden in een heidense wereld. De gemeente van vandaag leeft eveneens te midden van een postmoderne, evenzeer heidense wereld. Een wereld die erg bepaald wordt door een op zichzelf gericht denken. Eveneens een uitgaan van hoe je zelf de dingen beleeft en voelt. Wel, zo kunnen we er allen veel van leren. De Heere zegene het het onderwijs. Zondagmorgen willen we beginnen met Handelingen 18, waar Paulus voor het eerst in Korinthe komt en daar dan voor zijn doen ongewoon lang blijft. Dat geeft in ieder geval twee dingen aan: a. de situatie is er zodanig dat hij niet hoeft te vluchten (zoals bijvoorbeeld in Thessalonica) en b) dat zijn aanwezigheid daar wel nodig is. Geboren Rob en Connie Brouwer werden vrijdag 5 juni verblijd met de geboorte van hun zevende kindje aan wie zij de namen Robert Herman Matthias gegeven hebben. Ze hebben nu op aarde twee zonen en vier dochters. Hoe kom ik dan aan zeven? Na Erik, de oudste, werd Rianne geboren. Dit dochtertje moest aan de Heere worden teruggegeven. Dat is nooit uit de gedachten maar in deze dagen komt het weer extra sterk boven om het wonder te onderstrepen dat dit kind gehouden mag worden. Tegelijk moeten we voorzichtig formuleren. Het is met Rianne niet mis gegaan. De Heere heeft laten zien zij niet gehouden mocht worden, maar wel behouden werd door de Heere en Zijn genade. Wat heerlijk dat er zo n gezonde knul in de wieg ligt. Ook voor de kinderen Erik, Laura, Saron, Judith en Thirza een feest. En dat, terwijl aan het begin van het huwelijk werd meegedeeld dat waarschijnlijk nooit de kinderzegen ten deel zou vallen. De Naam van de Heere zij geprezen. Zieken Zondag deden we voorbede voor Daniël Folkers die al weer enige tijd bij ons kerkt. Daniël heeft toen hij zestien was een tijdens een kamp in België zijn been gebroken. Dit is destijds verkeerd gezet. In Nijmegen zal zijn been opnieuw gebroken en gezet worden. Hij zal naar verwachting twee maanden uit de running zijn. Tot vrijdag is Daniel in de St. Maartenskliniek in Nijmegen en daarna gaat hij D.v. weer naar huis. Zijn adres is: Daniël Folkers Lage Bergweg 31 - I GT Beekbergen Verder deden we ook voorbede voor Margriet Bayense sr., die nog steeds niet hersteld is van de longontsteking en tot haar teleurstelling nog niet met ons op kon gaan. Ook dachten we aan br.j. Stam die een hernia heeft. We hopen dat de MRIscan en het bezoek aan de neuroloog deze week helderheid mogen brengen over het hoe verder. Allen Gode bevolen 3

4 Ineens anders Wat kan het leven ineens anders gaan. Ineens anders zijn. Wat kan het ineens ten einde zijn. Dit werd op aangrijpende wijze heel erg onderstreept door het bericht dat maandag 1 juni zich langzaam maar zeker verspreidde, namelijk dat een Airbus A van de Franse luchtvaartmaatschappij Air France met 228 mensen aan boord ten noordoosten van Brazilië ineens verdwenen zou zijn. Langzaam maar zeker werd bevestigd dat het vliegtuig nooit meer zou landen in Parijs. Je man, je vrouw, je kind zal erin zitten! Aangrijpend om niets te weten. Wat heeft zich afgespeeld? Ineens een ontploffing? Wat hebben de passagiers gemerkt? Zijn zij door de grootste angsten heen gegaan? Die angsten zijn voorbij. Het werd eeuwigheid. Niemand overleefde de ramp. Zijn wij bereid? Geloven wij in Jezus Christus als de van God geschonken Verlosser? Schuilen wij door het geloof achter Zijn bloed? Tegelijk zijn er aan deze zijde eveneens aangrijpende verhalen voor de achterblijvers. Een echtpaar dat nooit samen reisde opdat de kinderen nooit tegelijk wezen zouden worden. De echtgenote en moeder was met deze vlucht. De man en vader zou met een volgende vlucht komen. Een jongen die even bij zijn ouders in Brazilië was en terugging naar zijn opa en oma in Schotland. En dan al die andere 226 verhalen. Er was ook een groepje werknemers van een bedrijf dat hen als beloning voor de goede resultaten met hun echtgenoten een reis naar Brazilië schonk! Uiteinde een reis des doods als beloning! Wat kan het leven ineens anders gaan. Ineens anders zijn. Wat kan het ineens ten einde zijn. Dit gold vorige week voor 228 mensen tegelijk, maar zo kan het bij u of bij mij ook ineens zo zijn. Daarom, wees bereid! Telefoontje Vrijdagavond kreeg ik een telefoontje van een predikant. Hij reageerde nogal geraakt vanwege mijn artikel over de tuin. De vermelding over de Soester pastorietuin klopte volgens hem niet. Mij is het verkeerde verhaal verteld. De tuin werd door hem als liefhebber keurig onderhouden. Ik mocht nu naar zijn tuin komen kijken om te kijken hoe die er bij ligt. Het enige wat speelde was dat er verschil van mening was met de kerkvoogdij over de smaak wat mooie planten zijn. Ik kon alleen maar zeggen wat mij verteld was. En dat was ook de spits van het verhaal: ik mocht tot mijn vreugde niets in de tuin doen. Omdat dit de spits was heb ik ook niet naar Soest gebeld om de nog in leven zijnde zegslieden te raadplegen. Ik heb de predikant beloofd zijn versie te plaatsen. En dat doe ik bij dezen. Groet Ontvang de hartelijke groeten van huis tot huis. Volgende week waarschijnlijk geen bijdrage van mij. Vrijdag moet ik bellen naar het ziekenhuis om te horen hoe laat ik maandag 15 juni in het ziekenhuis moet zijn voor de operatie. We bevelen ons aan in uw voorbede en in de trouwe vaderhoede van de Heere. Deo volente tot zondag, Uw fam. Ds. R. van Kooten Van de kerkvoogdij Organisten gezocht Tot voor kort werden de erediensten in onze gemeente bij toerbeurt op het orgel begeleid door een viertal organisten. Echter br. Kloosterman speelt, nadat hij als ouderling is bevestigd, nog slechts 1 dienst per maand. Inmiddels heeft William de Jong aangegeven te willen stoppen met de begeleiding. Hij woont voor studie in Wageningen en is slechts beperkt en onregelmatig in Apeldoorn. Dit houdt in dat er nog slechts 2 organisten over zijn. Daardoor wordt de taak van het begeleiden voor hen wel erg zwaar. De kerkvoogdij wil daarom graag in contact komen met gemeenteleden die goed orgel kunnen spelen en bereid zijn de gemeentezang te begeleiden. Na de contactopname willen wij graag middels een gesprek over en weer de verwachtingen bespreken. Een eventuele benoeming zal in principe voor 1 jaar zijn, waarna verlenging uiteraard mogelijk is. Uw reactie kunt u doorgeven aan Ouderlingkerkvoogd C. van Buuren. Fraai Harmonium aangeboden In de consistorie staat op dit moment een fraai harmonium. Binnenkort moet dit muziekinstrument een andere plaats krijgen wanneer een nieuwe, grotere vergadertafel wordt geplaatst. Aangezien er elders in het kerkgebouw en de zalen geen plaats is, zal voor het harmonium een nieuw onderkomen gevonden moeten worden. Degene(n) die belangstelling voor het harmonium hebben kunnen contact opnemen met een van de ouderlingen-kerkvoogd: C. van Buuren telefoon of D.Hakkenberg Het harmonium is gefabriceerd door de firma Kräger en in Nederland geïmporteerd door Bollee in Den Haag. Het is in goede staat, speelt goed en heeft een karakteristieke kast met fraaie Art Deco decoratie. Een orgelbank 4

5 met opbergruimte wordt met het harmonium meegeleverd. Met vriendelijke groet, D. Hakkenberg We hopen dat jullie allemaal meegaan! Groeten van Wybren, Evelien en Beance Opbrengsten collecten: Donderdag 21 mei: (Hemelvaartsdag) 1. Eredienst 217,63 2. Diaconie 209,02 222,01 Totaal 648,66 Kerkauto: Zondag 14 juni Zondag 21 juni Zondag 28 juni Zondag 5 juli Dhr. J. van Gortel De Bourbonstraat KE Apeldoorn 10 juni 1936 Dhr. L. Schouten Mej. G.M. Schouten Dhr. E. Bongiovanni Dhr. H.T. Mandemaker Jarigen 70+ januari Mevr. P. Schouten van de Velde Bonenburg DX Ugchelen 14 juni 1925 Activiteiten Hallo jongelui van de vereniging 12+, Zoals we afgesproken hebben, hopen we om d.v. zaterdag 27 juni een gezellige dagje uit te gaan. Omdat we graag willen weten wie er mee gaan, willen we jullie vragen om je op te geven voor donderdag 18 juni bij Evelien Neem ook gerust even contact op als je vragen hebt. We hopen dat 27 juni stralend weer is, want dan zijn we van plan een dagje met de kano op pad te gaan. Als het slecht weer is, gaan we met z n allen richting Leiden om in het museum Corpus een reis door de mens te maken. De eigen bijdrage voor deze dag is 10 euro. Verdere informatie over vertrektijden e.d. vind je in het bulletin van vrijdag 19 juni. Zondag 24 mei: 1. Eredienst 253,15 2. St. Evang. Bunde 290,62 316,27 Totaal 860,04 Zondag 31 mei: (1 e Pinksterdag) 1. Eredienst 364,53 2. Pinksterzendingscoll. 925,16 3. Aflossing kerk 343,49 Totaal 1633,18 Maandag 1 juni: (2 e Pinksterdag) 1. Eredienst 161,80 2. Pinksterzendingscoll. 238,40 3. Aflossing kerk 166,60 Totaal 566,80 Zondag 7 juni: 1. Eredienst 288,94 2. Diaconie 272,59 346,52 Totaal 908,05 Voor de Pinksterzendingscollecte kwam bovendien nog 50,00 per bank binnen. Activiteiten kalender Wijzigingen graag doorgeven aan Kerkenraadsvergadering (19:00 uur) dinsdag 7 juli Bediening Heilig Avondmaal zondag 6 september 5

6 Natuurdia s op vrijdag 26 juni in Terwolde de Vecht. De boswachter van het Kroondomein, de heer J. Huttinga, bekend van de Gortelse Dag, hoopt dia s met prachtige natuuropnamen te tonen op uitnodiging van de werkgroep van de BOND TEGEN HET VLOEKEN afd. Apeldoorn en omstreken. De avond wordt gehouden in een van de zalen van het kerkgebouw van de Ger. Gemeente, Avervoordseweg 30A in Terwolde - de Vecht op D.V. vrijdag 26 juni om uur. In de pauze zijn er consumpties verkrijgbaar waarvan de opbrengst ten goede komt aan de Bond. De toegang is gratis. Er wordt gecollecteerd ter bestrijding van de kosten en voor het werk van de Bond. Allen hartelijk welkom. Colofon Predikant: Kerkgebouw: Kinderoppasdienst: Bandrecorderdienst: Ds. R. van Kooten Smaragdstraat 10 Mevr. E. vd Ruitenbeek Dhr. C. van Mourik Houttuinen Zuid 1A 7325 RJ Apeldoorn 7314 HG Apeldoorn tel tel tel tel Bestellen collectebonnen: Bestellen cassettebandjes: Koster: t.n.v. "Collectebonnen HHG Apeld" Rabobank Dhr. W. van Hartskamp o.v.v. aantal en waardebedrag: bijv 2 x 25 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Apeldoorn Scriba: Ampèrestraat 8 Verkrijgbaar in vellen met de volgende waarden: Vooraf te betalen: 3,50 o.v.v. het bandnr. T.O. Bijkerk 7316 KS Apeldoorn of d.m.v. een machtigingskaart Terwoldseweg 99a tel bonnen à 0,60 per stuk: 15,- per vel Bankrekeningnummers gemeente: 7323 RA Apeldoorn 25 bonnen à 1,00 per stuk: 25,- per vel Kerkvoogdij: tel Website: Rabobank e- mail: www. baybay.nl/kerk t.n.v. Kerkvoogdij HHG Apeldoorn Eindredactie: Kerkauto en BHV: Distributie collectebonnen: Diaconie: T.O. Bijkerk Dhr. L. Schouten Dhr. L. Schouten tel Rabobank tel t.n.v. Diaconie HHG Apeldoorn 6

Preek Waarom zou ik belijdenis doen?

Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Waarom zou ik belijdenis doen? Deze vraag kom ik regelmatig tegen. Met als mogelijke reacties: Ik ben niet goed genoeg. Ik zondig immers elke dag; of, wat is de meerwaarde

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b

Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b Jezus leeft, en zal niet meer sterven! En omdat Hij leeft, zullen al Zijn kinderen leven, eeuwig leven. Dat is

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk?

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk? Het begin Geloven in God - hoe begin je daarmee? Je hebt erover gehoord van anderen en mogelijk ken je mensen die in Hem geloven. Misschien ben je zelf tot de ontdekking gekomen dat een leven zonder God

Nadere informatie

INHOUD MEI 2011 49 e JAARGANG INLEVEREN VAN KOPIE

INHOUD MEI 2011 49 e JAARGANG INLEVEREN VAN KOPIE INHOUD MEI 2011 49 e JAARGANG ONDERWERP PAGINA Inleveren van kopie 2 Kerkdiensten 3 Agenda 4 Van uw predikant 6 Van uw scriba 11 Kerkenraad 15 Kerkvoogdij 15 Verantwoording collecten en giften 16 Verenigingsnieuws

Nadere informatie

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN JAARGANG 33 NUMMER 5 MEI 2014 Kerken Samen Samen Kerken (KSSK) is een gezamenlijke uitgave van: de Hervormde Gemeente s-graveland de Hervormde Gemeente Kortenhoef de

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants?

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? 58 e jaargang - nummer 1 MAART 2015 4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? www.irs.nu 380862_In De Rechte Straat nr 5 maart

Nadere informatie

De dag van de Heer. de sabbat of de eerste dag van de week? door Watchman Nee

De dag van de Heer. de sabbat of de eerste dag van de week? door Watchman Nee De dag van de Heer de sabbat of de eerste dag van de week? door Watchman Nee Ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin. Openbaring

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Oudenhoorn

Protestantse Gemeente Oudenhoorn JULI AUGUSTUS 2014 Protestantse Gemeente Oudenhoorn Kerkdiensten Zondag 6 juli 9.30 uur Ds. Koster, Spijkenisse Zondag 13 juli Mw. N.van Embden Zondag 20 juli Kindernevendienst Zondag 27 juli 9.30 uur

Nadere informatie

Ben ik eigenlijk wel uitverkoren?

Ben ik eigenlijk wel uitverkoren? Ben ik eigenlijk wel uitverkoren? Jaren geleden zei eens iemand tegen me: De uitverkiezing, daar kom je nooit uit. Met uitverkiezing bedoelde hij, dat volgens hem God vooraf bepaalde mensen uitkiest om

Nadere informatie

1. Het doel van de gemeente

1. Het doel van de gemeente 1. Het doel van de gemeente Aan de rand van Amsterdam werd een grote bouwput gemaakt. Machinisten op graafwerktuigen en draglines, werkers met een grote heistelling, ijzervlechters, betonmakers, timmerlieden

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Wat Hij u ook zegt, doet dat!

PREEK DOOR DE WEEK. Wat Hij u ook zegt, doet dat! PREEK DOOR DE WEEK Wat Hij u ook zegt, doet dat! 8e jaargang, nr. 10, week 11 11 maart 16 maart 2013 maandag 11 maart 2013 Wat Hij u ook zegt, doet dat! Maar wat zegt Hij? Daarop sprak zijn moeder de bedienden

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus Hebt u een minuutje? vroeg de oude man bescheiden.

Nadere informatie

Bonisa. Bonisa Bonisa. China

Bonisa. Bonisa Bonisa. China Bonisa Z E N D I N G Bonisa Z E N D I N G...geeft gij hun te eten. Zij zeiden tot Hem: Wij hebben niet meer dan vijf broden en twee vissen. En Hij zei: Brengt Mij die hier. Mattheüs 14 : 16b-18 China Bonisa

Nadere informatie

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen Kindervoorbeeld (na Schriftlezing) Jongens en meisjes, Schoolreisje, Efteling Juf heeft gezegd: let goed op elkaar Iedereen hoort erbij en mag meedoen! Maar groepje van 4, en eentje komt erbij o Niet de

Nadere informatie

Eén maar anders. Haarlemse eenheid in verscheidenheid. Dan is anders zijn niet meer onze zwakte, maar juist de kracht van de kerk.

Eén maar anders. Haarlemse eenheid in verscheidenheid. Dan is anders zijn niet meer onze zwakte, maar juist de kracht van de kerk. infobulletin - jaargang 8 - februari 2013 Eén maar anders In dit Infobulletin geven we uitgebreid aandacht aan een boek dat onlangs is verschenen bij Uitgeverij Ark Media. Natuurlijk omdat het een boek

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

1. Jezus is heel ver van ons

1. Jezus is heel ver van ons Waar is Jezus nu? 1 Gemeente van de Here Jezus, Waar is Jezus nu? Op dit moment? Een vraag die kinderen zomaar kunnen stellen. Ze zien Bob de Bouwer op tv. Ze zien en horen K3. Zo groeien we op. Alles

Nadere informatie

DRIEKLANK februari 2014

DRIEKLANK februari 2014 DRIEKLANK februari 2014 37.4 Informatieblad van de Protestantse gemeente te Usselo Adressen kerkgebouwen: Haaksbergerstraat 815, Usselo Hellerweg 50, Twekkelo Usselo / Boekelo / Twekkelo Drieklank, 37

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

HIJ HOUDT VAN MIJ. Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos

HIJ HOUDT VAN MIJ. Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos HIJ HOUDT VAN MIJ Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos Inhoud Voorwoord De relatie die God altijd al met jou heeft willen hebben 1. Madelief-Blaadjes-Christendom 2. Wat de discipelen van Jezus niet

Nadere informatie

www.emmaus-apeldoorn.nl

www.emmaus-apeldoorn.nl vrijdag 10 oktober 2014 44e jaargang, nummer informatieblad voor katholiek apeldoorn 02 (driewekennummer) volgende uitgave vrijdag 31 oktober 2014 www.emmaus-apeldoorn.nl kerk pagina 4 huis pagina 5 stad

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Gemeente van Christus,

p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Gemeente van Christus, p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Liturgie Votum en groet Gezang 140 : 1,2,3 GK Gebed Schriftlezing door Eric Roose 2 Korintiërs 5,11-21 Psalm 116 : 1,2,10 Preek

Nadere informatie