Maak ons Uw beeld gelijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maak ons Uw beeld gelijk"

Transcriptie

1 Bulletin Een uitgave van de Hersteld Hervormde Gemeente te Apeldoorn Jaargang 4 nummer 41 Vrijdag 12 juni 2009 Maak ons Uw beeld gelijk Toen de herders in de kerstnacht het Kindje gezien hadden, verkondigden zij overal wat zij gehoord en gezien hadden. Toen Anna in de tempel de Heere Jezus had omhelsd, zocht ze de mensen op die ook naar Hem uitzagen. Toen Levi, de tollenaar, tot bekering kwam, richtte hij een maaltijd aan en nodigde allen die maar wilden komen. Dan konden ze zijn nieuwe Meester ook leren kennen. Toen de Samaritaanse vrouw ontdekt had wie de Zaligmaker was, wilde ze niets liever dan iedereen uit haar stad van hem en Zijn werk vertellen. Iedereen die door God in het hart gegrepen en door Zijn Woord en Geest geroepen is, wordt gelijkvormig aan het beeld van de Heere Jezus (Rom. 8:29). Daarom zegt Petrus dat Gods kinderen de goddelijke natuur deelachtig worden (2 Petr. 1:4). Gods Zaad blijft in hem die uit God geboren is (1 Joh. 3:9). In de toename van de geloofskennis van de Heere Jezus zal dat beeld ook steeds duidelijker zichtbaar worden. Geestelijke groei is niets anders dan een dichter toegroeien naar Hem. Het is geen opgaande lijn, maar een voortdurende verdieping van de kennis en de geloofsgemeenschap met Christus. Daarom zal het, als je de Heere Jezus mag kennen, ook meer en meer je verlangen worden net als Hij te zoeken wat verloren is. Evenals de Meester zul je met innerlijke ontferming bewogen worden over de schare. Je krijgt het verlangen anderen voor Christus te winnen. Het wordt dan je hartelijke verlangen te leven voor Hem, Die voor jou gestorven en opgewekt is (2 Kor. 5:15). Paulus zegt hierover: Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij (Gal. 2:20). Wat betekent het dat Christus woont in hen die Hem toebehoren? Hij was over de schare met innerlijke ontferming bewogen. Daarom zijn ook Gods kinderen met deze innerlijke ontferming bewogen, naar die mate waarin zij door het geloof met Hem mogen leven. Zij verlangen nu niet langer naar de begeerlijkheden van de mensen, maar naar de wil van God, de tijd die overig is in het vlees te leven. Het is ons immers genoeg dat wij de voorgaande tijd van ons leven de wil van de heidenen volbracht hebben (1 Petr. 4:2,3). Om niet ons eigen voordeel te zoeken, maar het voordeel van velen, opdat zij mogen behouden worden (1 Kor. 10:33). Iemand zei eens: Als we zien hoezeer onze naaste Christus nodig heeft, dan kan het niet anders of we zullen evangeliseren. Als we zelf iets van de liefde van Christus voor ons kennen en als we in ons hart de enige dankbaarheid voelen voor de genade die ons van de dood en de hel behouden heeft, dan moet deze houding van ontferming en zorg voor onze in geestelijke nood verkerende naaste, vanzelf en spontaan bij ons bovenkomen. Niets kan ons hart zo in vuur en vlam zetten als de wetenschap het voorwerp van Gods eeuwige liefde te zijn, een liefde die zo diep gaat dat de Zoon van God zich voor mij overgegeven heeft. Gedeelte overgenomen uit Open vensters door Theo Visser. De eenheid van de ware kerk is gelegen in het ware geloof, dat zich fundeert op de waarheid. Dit laat zich hieraan kennen: onverzettelijkheid in hoofdzaken, verdraagzaamheid in bijzaken en liefde in àlle zaken. 1

2 Kerkdiensten: Collectes: Kinderoppas: B.H.V. Bandnr: Zondag 14 juni 09:30 uur Ds. R. van Kooten 1. Eredienst Mw. H. van Brakel Mw. E. vd Ruitenbeek St. Friedenstimme Marita van Buuren Vz. Ps. 133 : 1 16:30 uur Ds. W. Pieters 1. Eredienst Dhr. A. van Erk Mw. E. vd Ruitenbeek St. Friedenstimme Laura Brouwer Vz. Ps. 134 : 2 Zondag 21 juni 09:30 uur Ds. R. van Kooten 1. Eredienst Mw. M. Oussoren Mw. B. Harskamp Diaconie Roland van de Berge Vz. Ps. 135 : 12 16:30 uur Ds. R. van Kooten 1. Eredienst Mw. A. Beaujon Mw. B. Harskamp Diaconie Cees-Jan van Buuren Vz. Ps. 136 : 1 Zondag 28 juni 09:30 uur Ds. A.A.F. van de Weg 1. Eredienst Mw. A. Mandemaker Dhr. H.T. Mandemaker 599 (Soest) 2. Fonds Noodl. Gemeenten Jonathan Mandemaker 3. Aflossing kerkgebouw Vz. Ps. 137 : 1 16:30 uur Ds. R. van Kooten 1. Eredienst Mevr. G. Kapenga Dhr. H.T. Mandemaker Fonds Noodl. Gemeenten Rosanna Bijkerk 3. Aflossing kerkgebouw Vz. Ps. 138 : 2 Zondag 5 juli 09:30 uur Ds. R. van Kooten 1. Eredienst Nog niet bekend Mw. M.E. van Vlastuin Diaconie Vz. Ps. 139 : 8 16:30 uur Ds. P.C. Hoek 1. Eredienst Nog niet bekend Mw. M.E. van Vlastuin 602 (Hoevelaken) 2. Diaconie 3. Kerkgebouw Vz. Ps. 140 : 13 (5 minuten voor aanvang van elke dienst vinden de afkondigingen en voorzang plaats) 2

3 Van de kerkenraad D.V. Voor alle data geldt Zo de Heere wil en wij leven. Gemeentedag We herinneren u nog even aan de gemeentedag die gepland staat voor zaterdag 4 juli. Nog niet iedereen heeft zich opgegeven. Wilt u dat z.s.m. doen? In de hal van de kerk ligt het formulier waarmee u zich kunt opgeven. U kunt het inleveren bij de koster of fam. Balkenende. Tenslotte Gezegende zondag toegewenst. T.O. Bijkerk Dienst van het woord: Zondagmorgen ga ik min of meer op verzoek van de kerkenraad met een nieuwe serie beginnen. Toen we de vorige kerkenraadsvergadering enkele pastorale en geestelijke problemen bespraken, zei een van de broeders: Het lijkt de tijd van Korinthe wel. In menige kerkenraad van vandaag zal zo n opmerking herkend worden. De broeder vervolgde: Het zou voor ons allen leerzaam zijn als u daarover zou gaan preken. Dit is blijven hangen. De brief aan de gemeente van Korinthe is inderdaad heel fascinerend. Deze laat ons kennis maken met een nieuwtestamentische gemeente, zoals geen enkele andere brief dat doet. We kijken echt in de keuken. De brief laat zien dat de situatie in Korinthe ver verwijderd is van het romantische beeld dat nog steeds het denken van menigeen over de vroege kerk bepaalt. De gemeente van Korinthe is een erg gemengde groep met verschillende visies en praktijken die het gemeenschappelijke leven behoorlijk geweld aan deden. Zo zeer dat je bij nauwkeurige bestudering van de brief jezelf al snel begint af te vragen hoe zij als gemeente nog bij elkaar gehouden werden. Niet minder fascinerend is de manier waarop Paulus met de spanning in de gemeente omgaat. De overeenkomsten tussen toen en nu zijn eigenlijk niet zo vreemd. De gemeente van Korinthe ontstond midden in een heidense wereld. De gemeente van vandaag leeft eveneens te midden van een postmoderne, evenzeer heidense wereld. Een wereld die erg bepaald wordt door een op zichzelf gericht denken. Eveneens een uitgaan van hoe je zelf de dingen beleeft en voelt. Wel, zo kunnen we er allen veel van leren. De Heere zegene het het onderwijs. Zondagmorgen willen we beginnen met Handelingen 18, waar Paulus voor het eerst in Korinthe komt en daar dan voor zijn doen ongewoon lang blijft. Dat geeft in ieder geval twee dingen aan: a. de situatie is er zodanig dat hij niet hoeft te vluchten (zoals bijvoorbeeld in Thessalonica) en b) dat zijn aanwezigheid daar wel nodig is. Geboren Rob en Connie Brouwer werden vrijdag 5 juni verblijd met de geboorte van hun zevende kindje aan wie zij de namen Robert Herman Matthias gegeven hebben. Ze hebben nu op aarde twee zonen en vier dochters. Hoe kom ik dan aan zeven? Na Erik, de oudste, werd Rianne geboren. Dit dochtertje moest aan de Heere worden teruggegeven. Dat is nooit uit de gedachten maar in deze dagen komt het weer extra sterk boven om het wonder te onderstrepen dat dit kind gehouden mag worden. Tegelijk moeten we voorzichtig formuleren. Het is met Rianne niet mis gegaan. De Heere heeft laten zien zij niet gehouden mocht worden, maar wel behouden werd door de Heere en Zijn genade. Wat heerlijk dat er zo n gezonde knul in de wieg ligt. Ook voor de kinderen Erik, Laura, Saron, Judith en Thirza een feest. En dat, terwijl aan het begin van het huwelijk werd meegedeeld dat waarschijnlijk nooit de kinderzegen ten deel zou vallen. De Naam van de Heere zij geprezen. Zieken Zondag deden we voorbede voor Daniël Folkers die al weer enige tijd bij ons kerkt. Daniël heeft toen hij zestien was een tijdens een kamp in België zijn been gebroken. Dit is destijds verkeerd gezet. In Nijmegen zal zijn been opnieuw gebroken en gezet worden. Hij zal naar verwachting twee maanden uit de running zijn. Tot vrijdag is Daniel in de St. Maartenskliniek in Nijmegen en daarna gaat hij D.v. weer naar huis. Zijn adres is: Daniël Folkers Lage Bergweg 31 - I GT Beekbergen Verder deden we ook voorbede voor Margriet Bayense sr., die nog steeds niet hersteld is van de longontsteking en tot haar teleurstelling nog niet met ons op kon gaan. Ook dachten we aan br.j. Stam die een hernia heeft. We hopen dat de MRIscan en het bezoek aan de neuroloog deze week helderheid mogen brengen over het hoe verder. Allen Gode bevolen 3

4 Ineens anders Wat kan het leven ineens anders gaan. Ineens anders zijn. Wat kan het ineens ten einde zijn. Dit werd op aangrijpende wijze heel erg onderstreept door het bericht dat maandag 1 juni zich langzaam maar zeker verspreidde, namelijk dat een Airbus A van de Franse luchtvaartmaatschappij Air France met 228 mensen aan boord ten noordoosten van Brazilië ineens verdwenen zou zijn. Langzaam maar zeker werd bevestigd dat het vliegtuig nooit meer zou landen in Parijs. Je man, je vrouw, je kind zal erin zitten! Aangrijpend om niets te weten. Wat heeft zich afgespeeld? Ineens een ontploffing? Wat hebben de passagiers gemerkt? Zijn zij door de grootste angsten heen gegaan? Die angsten zijn voorbij. Het werd eeuwigheid. Niemand overleefde de ramp. Zijn wij bereid? Geloven wij in Jezus Christus als de van God geschonken Verlosser? Schuilen wij door het geloof achter Zijn bloed? Tegelijk zijn er aan deze zijde eveneens aangrijpende verhalen voor de achterblijvers. Een echtpaar dat nooit samen reisde opdat de kinderen nooit tegelijk wezen zouden worden. De echtgenote en moeder was met deze vlucht. De man en vader zou met een volgende vlucht komen. Een jongen die even bij zijn ouders in Brazilië was en terugging naar zijn opa en oma in Schotland. En dan al die andere 226 verhalen. Er was ook een groepje werknemers van een bedrijf dat hen als beloning voor de goede resultaten met hun echtgenoten een reis naar Brazilië schonk! Uiteinde een reis des doods als beloning! Wat kan het leven ineens anders gaan. Ineens anders zijn. Wat kan het ineens ten einde zijn. Dit gold vorige week voor 228 mensen tegelijk, maar zo kan het bij u of bij mij ook ineens zo zijn. Daarom, wees bereid! Telefoontje Vrijdagavond kreeg ik een telefoontje van een predikant. Hij reageerde nogal geraakt vanwege mijn artikel over de tuin. De vermelding over de Soester pastorietuin klopte volgens hem niet. Mij is het verkeerde verhaal verteld. De tuin werd door hem als liefhebber keurig onderhouden. Ik mocht nu naar zijn tuin komen kijken om te kijken hoe die er bij ligt. Het enige wat speelde was dat er verschil van mening was met de kerkvoogdij over de smaak wat mooie planten zijn. Ik kon alleen maar zeggen wat mij verteld was. En dat was ook de spits van het verhaal: ik mocht tot mijn vreugde niets in de tuin doen. Omdat dit de spits was heb ik ook niet naar Soest gebeld om de nog in leven zijnde zegslieden te raadplegen. Ik heb de predikant beloofd zijn versie te plaatsen. En dat doe ik bij dezen. Groet Ontvang de hartelijke groeten van huis tot huis. Volgende week waarschijnlijk geen bijdrage van mij. Vrijdag moet ik bellen naar het ziekenhuis om te horen hoe laat ik maandag 15 juni in het ziekenhuis moet zijn voor de operatie. We bevelen ons aan in uw voorbede en in de trouwe vaderhoede van de Heere. Deo volente tot zondag, Uw fam. Ds. R. van Kooten Van de kerkvoogdij Organisten gezocht Tot voor kort werden de erediensten in onze gemeente bij toerbeurt op het orgel begeleid door een viertal organisten. Echter br. Kloosterman speelt, nadat hij als ouderling is bevestigd, nog slechts 1 dienst per maand. Inmiddels heeft William de Jong aangegeven te willen stoppen met de begeleiding. Hij woont voor studie in Wageningen en is slechts beperkt en onregelmatig in Apeldoorn. Dit houdt in dat er nog slechts 2 organisten over zijn. Daardoor wordt de taak van het begeleiden voor hen wel erg zwaar. De kerkvoogdij wil daarom graag in contact komen met gemeenteleden die goed orgel kunnen spelen en bereid zijn de gemeentezang te begeleiden. Na de contactopname willen wij graag middels een gesprek over en weer de verwachtingen bespreken. Een eventuele benoeming zal in principe voor 1 jaar zijn, waarna verlenging uiteraard mogelijk is. Uw reactie kunt u doorgeven aan Ouderlingkerkvoogd C. van Buuren. Fraai Harmonium aangeboden In de consistorie staat op dit moment een fraai harmonium. Binnenkort moet dit muziekinstrument een andere plaats krijgen wanneer een nieuwe, grotere vergadertafel wordt geplaatst. Aangezien er elders in het kerkgebouw en de zalen geen plaats is, zal voor het harmonium een nieuw onderkomen gevonden moeten worden. Degene(n) die belangstelling voor het harmonium hebben kunnen contact opnemen met een van de ouderlingen-kerkvoogd: C. van Buuren telefoon of D.Hakkenberg Het harmonium is gefabriceerd door de firma Kräger en in Nederland geïmporteerd door Bollee in Den Haag. Het is in goede staat, speelt goed en heeft een karakteristieke kast met fraaie Art Deco decoratie. Een orgelbank 4

5 met opbergruimte wordt met het harmonium meegeleverd. Met vriendelijke groet, D. Hakkenberg We hopen dat jullie allemaal meegaan! Groeten van Wybren, Evelien en Beance Opbrengsten collecten: Donderdag 21 mei: (Hemelvaartsdag) 1. Eredienst 217,63 2. Diaconie 209,02 222,01 Totaal 648,66 Kerkauto: Zondag 14 juni Zondag 21 juni Zondag 28 juni Zondag 5 juli Dhr. J. van Gortel De Bourbonstraat KE Apeldoorn 10 juni 1936 Dhr. L. Schouten Mej. G.M. Schouten Dhr. E. Bongiovanni Dhr. H.T. Mandemaker Jarigen 70+ januari Mevr. P. Schouten van de Velde Bonenburg DX Ugchelen 14 juni 1925 Activiteiten Hallo jongelui van de vereniging 12+, Zoals we afgesproken hebben, hopen we om d.v. zaterdag 27 juni een gezellige dagje uit te gaan. Omdat we graag willen weten wie er mee gaan, willen we jullie vragen om je op te geven voor donderdag 18 juni bij Evelien Neem ook gerust even contact op als je vragen hebt. We hopen dat 27 juni stralend weer is, want dan zijn we van plan een dagje met de kano op pad te gaan. Als het slecht weer is, gaan we met z n allen richting Leiden om in het museum Corpus een reis door de mens te maken. De eigen bijdrage voor deze dag is 10 euro. Verdere informatie over vertrektijden e.d. vind je in het bulletin van vrijdag 19 juni. Zondag 24 mei: 1. Eredienst 253,15 2. St. Evang. Bunde 290,62 316,27 Totaal 860,04 Zondag 31 mei: (1 e Pinksterdag) 1. Eredienst 364,53 2. Pinksterzendingscoll. 925,16 3. Aflossing kerk 343,49 Totaal 1633,18 Maandag 1 juni: (2 e Pinksterdag) 1. Eredienst 161,80 2. Pinksterzendingscoll. 238,40 3. Aflossing kerk 166,60 Totaal 566,80 Zondag 7 juni: 1. Eredienst 288,94 2. Diaconie 272,59 346,52 Totaal 908,05 Voor de Pinksterzendingscollecte kwam bovendien nog 50,00 per bank binnen. Activiteiten kalender Wijzigingen graag doorgeven aan Kerkenraadsvergadering (19:00 uur) dinsdag 7 juli Bediening Heilig Avondmaal zondag 6 september 5

6 Natuurdia s op vrijdag 26 juni in Terwolde de Vecht. De boswachter van het Kroondomein, de heer J. Huttinga, bekend van de Gortelse Dag, hoopt dia s met prachtige natuuropnamen te tonen op uitnodiging van de werkgroep van de BOND TEGEN HET VLOEKEN afd. Apeldoorn en omstreken. De avond wordt gehouden in een van de zalen van het kerkgebouw van de Ger. Gemeente, Avervoordseweg 30A in Terwolde - de Vecht op D.V. vrijdag 26 juni om uur. In de pauze zijn er consumpties verkrijgbaar waarvan de opbrengst ten goede komt aan de Bond. De toegang is gratis. Er wordt gecollecteerd ter bestrijding van de kosten en voor het werk van de Bond. Allen hartelijk welkom. Colofon Predikant: Kerkgebouw: Kinderoppasdienst: Bandrecorderdienst: Ds. R. van Kooten Smaragdstraat 10 Mevr. E. vd Ruitenbeek Dhr. C. van Mourik Houttuinen Zuid 1A 7325 RJ Apeldoorn 7314 HG Apeldoorn tel tel tel tel Bestellen collectebonnen: Bestellen cassettebandjes: Koster: t.n.v. "Collectebonnen HHG Apeld" Rabobank Dhr. W. van Hartskamp o.v.v. aantal en waardebedrag: bijv 2 x 25 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Apeldoorn Scriba: Ampèrestraat 8 Verkrijgbaar in vellen met de volgende waarden: Vooraf te betalen: 3,50 o.v.v. het bandnr. T.O. Bijkerk 7316 KS Apeldoorn of d.m.v. een machtigingskaart Terwoldseweg 99a tel bonnen à 0,60 per stuk: 15,- per vel Bankrekeningnummers gemeente: 7323 RA Apeldoorn 25 bonnen à 1,00 per stuk: 25,- per vel Kerkvoogdij: tel Website: Rabobank e- mail: www. baybay.nl/kerk t.n.v. Kerkvoogdij HHG Apeldoorn Eindredactie: Kerkauto en BHV: Distributie collectebonnen: Diaconie: T.O. Bijkerk Dhr. L. Schouten Dhr. L. Schouten tel Rabobank tel t.n.v. Diaconie HHG Apeldoorn 6

Bulletin. Een uitgave van de Hersteld Hervormde Gemeente te Apeldoorn. Jaargang 4 nummer 20 Vrijdag 16 januari 2009. Veilig achter en door het bloed

Bulletin. Een uitgave van de Hersteld Hervormde Gemeente te Apeldoorn. Jaargang 4 nummer 20 Vrijdag 16 januari 2009. Veilig achter en door het bloed Bulletin Een uitgave van de Hersteld Hervormde Gemeente te Apeldoorn Jaargang 4 nummer 20 Vrijdag 16 januari 2009 Veilig achter en door het bloed En zij zullen van het bloed nemen en strijken het aan de

Nadere informatie

Bulletin. Een uitgave van de Hersteld Hervormde Gemeente te Apeldoorn. Jaargang 10 nummer 44 Vrijdag 12 juni 2015.

Bulletin. Een uitgave van de Hersteld Hervormde Gemeente te Apeldoorn. Jaargang 10 nummer 44 Vrijdag 12 juni 2015. Bulletin Een uitgave van de Hersteld Hervormde Gemeente te Apeldoorn Jaargang 10 nummer 44 Vrijdag 12 juni 2015 Van uw predikant D.v. Voor alle data geldt Zo de Heere wil en wij leven. Dienst van het woord

Nadere informatie

Mag ik jou een vraag stellen?

Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven, doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt De tien Geboden Of Tien belangrijke regels Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Gezang 119: 1 en 2 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste

Nadere informatie

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Romeinen 10: 17 Toelichting op de gang van zaken in de eredienst Informatie voor onze gasten Op pagina 4 vindt u de volgorde van de

Nadere informatie

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk?

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk? ZONDAG 17 november 2013 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Wie is arm wie is rijk? Dienst van bevestiging: mw. Aaltje Timmerman tot ouderling Eredienst. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander Bevestiging Chris Smits als ouderling Liturgie Voorzang Opw 462 = EL 261 Stil gebed Votum Zegengroet Zingen: Ps 18,1.8.9 Gebed Lezen:

Nadere informatie

Waarom zou ik geloven?

Waarom zou ik geloven? Waarom zou ik geloven? Een uitnodiging om na te denken over je geloof Philip Nunn - De Bron Deel #1: 1 nov 2015 Deel #2: 22 nov 2015 Mijn doel met de 2 toespraken Ik probeer je te laten zien dat het christelijke

Nadere informatie

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID Romeinen 8: 13 Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. 14

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge.

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge. Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE voor de morgendienst op zondag 2 september 2012 in deze dienst zal Julia Brugge gedoopt worden thema: Zoals klei in de hand van de pottenbakker Voorganger: ds. J.J.

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

6. Uitverkiezing. 6.1 Uitverkiezing is naar de voorkennis Gods

6. Uitverkiezing. 6.1 Uitverkiezing is naar de voorkennis Gods 6. Uitverkiezing In dit hoofdstuk zullen we nagaan wat de Bijbel over uitverkiezing en voorbestemming leert. In het volgende hoofdstuk wordt Romeinen 9 besproken. En in hoofdstuk 8 wordt de calvinistische

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga.

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Welkom in de Menorah M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist : Ds. A.H. Boschma : mw. L. van der Veen : De Kinderen

Nadere informatie

Bulletin. Een uitgave van de Hersteld Hervormde Gemeente te Apeldoorn. Jaargang 4 nummer 17 Vrijdag 19 december Meditatie. Gekomen om te dienen

Bulletin. Een uitgave van de Hersteld Hervormde Gemeente te Apeldoorn. Jaargang 4 nummer 17 Vrijdag 19 december Meditatie. Gekomen om te dienen Bulletin Een uitgave van de Hersteld Hervormde Gemeente te Apeldoorn Jaargang 4 nummer 17 Vrijdag 19 december 2008 Meditatie Gekomen om te dienen Gelijk de Zoon van de mensen niet is gekomen om gediend

Nadere informatie

Een uitgave van de Hersteld Hervormde Gemeente te Apeldoorn Jaargang 11 - Nr. 35. Van uw kerkenraad

Een uitgave van de Hersteld Hervormde Gemeente te Apeldoorn Jaargang 11 - Nr. 35. Van uw kerkenraad Vrijdag 1 april 2016 Een uitgave van de Hersteld Hervormde Gemeente te Apeldoorn Jaargang 11 - Nr. 35 Van uw kerkenraad D.v. Voor alle data geldt: Zo de Heere wil en wij leven. Zondag 3 april 2016 09:30

Nadere informatie

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde:

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Geliefden in de Here Jezus Christus. God heeft de doop ingesteld om ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. In dat geloof en niet uit gewoonte

Nadere informatie

Zijn we bereid om te delen? En draag de rijken van deze wereld op om goed te doen, rijk te zijn aan goede daden, vrijgevig, en bereid om te delen. (1 Tim. 6:18) Hij kwam om te delen In zijn opstanding

Nadere informatie

Zondag 29 mei Welkom in De Regenboog!

Zondag 29 mei Welkom in De Regenboog! Zondag 29 mei 2016 Welkom in De Regenboog! Voorganger: ds. R.A. Houtman, Epe Ouderling van dienst: Kootje Stronkhorst Organist: Rien Hoekjen Lector: Joke de Gier Koster: Dirk Slooijer Lied voor de dienst:

Nadere informatie

Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71. dinsdag 2 juni 2015

Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71. dinsdag 2 juni 2015 Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71 dinsdag 2 juni 2015 1 ev. Johannes tot nu toe 1:1-18 Jezus is het Woord: bij God en zelf God 1:19-52 Jezus is het Lam van God discipelen volgen Hem

Nadere informatie

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin Met Deliver zingen we voor de dienst; Dat is genade! - Opwekking 722 Heer ik dank U Voor wat U heeft gedaan Ik kon niet doorgaan op eigen kracht Maar dankzij Jezus mag ik nu voor U staan U spreekt mij

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b

Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b 1 Verkondiging Enkele kinderen vragen in de kerk: waarom vieren we kerst? En wat betekent het voor u? Reactie op de antwoorden Ja, waarom vieren we kerst? En wat betekent

Nadere informatie

Welkom, stil gebed, drempelgebed door ouderling(e) van dienst - hierna de handdruk van de ouderling(e) aan de voorganger

Welkom, stil gebed, drempelgebed door ouderling(e) van dienst - hierna de handdruk van de ouderling(e) aan de voorganger Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Avondmaalsviering in het kader van Wereldvoedseldag Voorgangers: ds. Dick Steenks en Marja van der Horst Organist: Sander Booij Mmv: de cantorij o.l.v.

Nadere informatie

Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008

Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008 Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008 We vieren vanmorgen een prachtig feest. Kees van Leeuwen heeft belijdenis van zijn geloof afgelegd en hield samen met Mirjam hun drie kinderen ten doop. Johannes

Nadere informatie

Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw?

Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw? Spreuken 3,3 Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. Spreuken 14,22 Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde

Nadere informatie

Welkom in de Open Hof

Welkom in de Open Hof Welkom in de Open Hof Opw. 616 Gez. 434: 1, 2, 5 Ps51: 5 El 458 Opw. 411 Gez. 182: 1, 2, 6 Gez. 44: 1, 2, 3 Genesis 29: 1-35 Mededelingen Voorganger : ds. Arie Reitsema Schriftlezing: Jan Leo de Hoop Voorbede

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Bij het gekozen thema: Het verlangen van God heb ik mij in de afgelopen dagen afgevraagd wat is mijn verlangen naar God?

Bij het gekozen thema: Het verlangen van God heb ik mij in de afgelopen dagen afgevraagd wat is mijn verlangen naar God? Geliefde mannen, Nog een poosje en dan wordt de mannenconferentie van 2015 gehouden. Bij het gekozen thema: Het verlangen van God heb ik mij in de afgelopen dagen afgevraagd wat is mijn verlangen naar

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 Zijn wij in U één, samen op uw wegen, dan wordt ons tot zegen lachen en geween. DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk.

Nadere informatie

San Damiano, weg naar het heiligdom

San Damiano, weg naar het heiligdom God, onze Leidsman, de eeuwen spreken van Uw stem, die gehoord werd door mensen die vanuit de diepte van hun hart uitzagen naar Uw licht. Uw roepstem hebben wij verstaan en onbevreesd zijn wij op weg gegeaan.

Nadere informatie

Orde I Schrift, zegen en gebed

Orde I Schrift, zegen en gebed Orde I Schrift, zegen en gebed groet en inleidend woord Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar

Nadere informatie

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Bedrinkt u niet (5:18a) is duidelijk een opdracht waar we

Nadere informatie

Bulletin. Een uitgave van de Hersteld Hervormde Gemeente te Apeldoorn. Jaargang 4 nummer 43 Vrijdag 26 juni 2009. Meditatie

Bulletin. Een uitgave van de Hersteld Hervormde Gemeente te Apeldoorn. Jaargang 4 nummer 43 Vrijdag 26 juni 2009. Meditatie Bulletin Een uitgave van de Hersteld Hervormde Gemeente te Apeldoorn Jaargang 4 nummer 43 Vrijdag 26 juni 2009 Meditatie De HEERE is mijn Licht en mijn Heil, voor wie zou ik vrezen? De HEERE is mijns levens

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Zondag 13 december 3e Advent Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 601 Stilte om ons voor te bereiden op de dienst Bemoediging o.

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Eredienst 2 juli :30 uur Voorganger: Ds. W.H. de Groot

Eredienst 2 juli :30 uur Voorganger: Ds. W.H. de Groot Eredienst 2 juli 2017 16:30 uur Voorganger: Ds. W.H. de Groot Liturgie Votum van Sela Opwekking 638 Prijs Adonai Gebed Lezen: 1 Korintiërs 12 : 6-8 Preek Lied 39 (wisselzang) Gebed Viering Heilig Avondmaal

Nadere informatie

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties Preek Gemeente van Christus, Het staat er een beetje verdwaald in dit hoofdstuk De opmerking dat ook Jezus doopte en leerlingen maakte. Het is een soort zwerfkei, je leest er ook snel overheen. Want daarna

Nadere informatie

Schoonmaken kerkgebouw Vrijdag 27 juni wordt de kerk voor ons weer schoongemaakt door Helma Verburg, Ritha Mulder en Marie Louise van Dalen.

Schoonmaken kerkgebouw Vrijdag 27 juni wordt de kerk voor ons weer schoongemaakt door Helma Verburg, Ritha Mulder en Marie Louise van Dalen. NIEUWSBRIEF VAN DE GEREFORMEERDE SIONKERK AMEIDE JAARGANG 3 nr.24 13-06-2014 Zondag 15 juni 2014 10.00 uur Ds. T. Boer uit Brakel 18.00 uur Ds. W. van Herwijnen uit Zwijndrecht Ouderling van dienst v.m.

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 11 e zondag van de zomer 31 augustus 2014 Voorganger Ouderling Diaken Organist Koster : ds. Bob Wijnbergen : Herman Nijhuis : Nelleke van Schaardenburgh : Līga Vilmane

Nadere informatie

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk GEWASSEN IN WATER Inhoud: Vanuit de dopeling gezien een statement dat hij in het watergraf alles wat oud is achter zich laat. Hij weet niet alles, kent nog niet

Nadere informatie

Zondag 12 juni Welkom in De Regenboog!

Zondag 12 juni Welkom in De Regenboog! Zondag 12 juni 2016 Welkom in De Regenboog! Voorganger: ds. Wil Kaljouw Ouderling van dienst: Henk Morsink Organist: Jan Ebeltjes Lector: Dieneke van Hoegee Koster: Lied voor de dienst: Lied 683 In deze

Nadere informatie

Orde II Schrift, zegen en gebed

Orde II Schrift, zegen en gebed Orde II Schrift, zegen en gebed begroeting Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar gekomen

Nadere informatie

GROEIEN IN CHRISTUS. samen werken aan geloofsgroei

GROEIEN IN CHRISTUS. samen werken aan geloofsgroei GROEIEN IN CHRISTUS samen werken aan geloofsgroei 14 samen werken aan geloofsgroei TER INTRODUCTIE... 4 GROEIEN!... 5 AANWIJZINGEN VOOR LEIDER/LEIDSTER... 12 TRAINEN!... 16 SAMEN GROEIEN IN CHRISTUS...

Nadere informatie

Hij heelt de gebrokenen van hart AANVAARD WIE JE BENT

Hij heelt de gebrokenen van hart AANVAARD WIE JE BENT Hij heelt de gebrokenen van hart AANVAARD WIE JE BENT De wortel van zelfhaat De eerste zonde; verlangen als God te zijn; de ontkenning van wie je bent Eerste gevolg van de zonde: Schaamte voor je lichaam

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 47 (30-11)

De Bijbel open 2013 47 (30-11) 1 De Bijbel open 2013 47 (30-11) Zie, hij bidt. Dat lezen we in Hand. 9 over Paulus. Zie hij bidt., het wordt verteld na zijn bekering op de weg naar Damascus. En het wordt gezegd alsof het iets heel bijzonders

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

Zondag 6 augustus Orgelspel. Begroeting. De gemeente gaat staan. Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Zondag 6 augustus Orgelspel. Begroeting. De gemeente gaat staan. Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Zondag 6 augustus 2017 7 e zondag van de zomer Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Stilte om ons voor te bereiden op de dienst. Bemoediging o.

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Wat is de ware eredienst? (Romeinen 12:1 startpreek jaarthema Eredienst )

Wat is de ware eredienst? (Romeinen 12:1 startpreek jaarthema Eredienst ) 1 Wat is de ware eredienst? (Romeinen 12:1 startpreek jaarthema Eredienst ) Liturgie zondagmiddag 12 september 2010 te Hardinxveld-Giessendam: Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God (1 Tim.1)

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Schriftlezing: Johannes 15 vers 1 t/m 17 Lied 178 vers 1, 2 en 3 () Psalm 103 vers 6 (Schoolpsalm) Psalm 98 vers 3 (Nieuwe Berijming) Lied 204 () Psalm

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 2 Artikel 6 t/m 9 Werkboek 6 Dordtse Leerregels hoofdstuk 2 artikel 6 t/m 9 Boven artikel 6 t/m 9 schrijven we : ongeloof en geloof Over ongeloof en geloof is veel te leren.

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 maart

Zondagmorgen 6 maart Zondagmorgen 6 maart 4 e zondag 40dagentijd, kleur paars Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Jan van der Meulen Piano: Judith Schep Ouderling van dienst: Joop van den Dool Lector: Emiel de Jager Kosters:

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Liturgie. zondag 11 juni :30 uur Ds H D Bondt. 14:15 uur Ds R Prins

Liturgie. zondag 11 juni :30 uur Ds H D Bondt. 14:15 uur Ds R Prins zondag 11 juni 2017 Liturgie 09:30 uur Ds H D Bondt 14:15 uur Ds R Prins 09:30 uur 11-jun Ds H D Bondt NLB 217 : 1-5 Ps 101 : 1, 2, 3 Exodus 34 : 4-9 NLB 195 : Matt 28 : 16-20 2 Kor 13 : 11-13 Opw 661

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 september

Zondagmorgen 6 september 12 e zondag van de zomer, kleur wit, viering HA Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. André de Jager Ouderling van dienst: Gerard de Haan Kosters: Dick en Marry de Jong Geluid studio: Alfred den

Nadere informatie

Bulletin. Een uitgave van de Hersteld Hervormde Gemeente te Apeldoorn. Jaargang 4 nummer 22 Vrijdag 30 januari 2009. Meditatie

Bulletin. Een uitgave van de Hersteld Hervormde Gemeente te Apeldoorn. Jaargang 4 nummer 22 Vrijdag 30 januari 2009. Meditatie Bulletin Een uitgave van de Hersteld Hervormde Gemeente te Apeldoorn Jaargang 4 nummer 22 Vrijdag 30 januari 2009 Meditatie De Heere is vrede Toen bouwde Gideon aldaar de Heere een altaar en noemde het

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 40 (12-10)

De Bijbel open 2013 40 (12-10) 1 De Bijbel open 2013 40 (12-10) Er was eens een man die de studeerkamer van een predikant binnenkwam. Hij keek om zich heen en zag al die boeken staan die je in een studeerkamer aantreft. Toen zei die

Nadere informatie

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 1. Als vervulling van Gods beloften En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen,

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

40-dagendagboek. Discipelen van Jezus. Leren leven in de kracht van Jezus. Kees de Vlieger. Een Kerygma studie

40-dagendagboek. Discipelen van Jezus. Leren leven in de kracht van Jezus. Kees de Vlieger. Een Kerygma studie 40-dagendagboek Discipelen van Jezus Leren leven in de kracht van Jezus Kees de Vlieger Een Kerygma studie Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048 E-mail:

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Bijbelteksten Feest van Genade

Bijbelteksten Feest van Genade Week 1 Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar U, o God. (Psalm 42:2) Mozes sloeg steeds buiten het kamp, op ruime afstand ervan, een tent op die hij de ontmoetingstent noemde.

Nadere informatie

Johannes 5,1-18 - Ken jij Jezus? Hoe zie je Hem?

Johannes 5,1-18 - Ken jij Jezus? Hoe zie je Hem? Johannes 5,1-18 - Ken jij Jezus? Hoe zie je Hem? Gezinsdienst Liturgie Welkom Voorzang: - Gez 38 Zoek eerst het koninkrijk van God - EL 462 Maak een vrolijk geluid voor de Heer - Opw 462 Aan uw voeten

Nadere informatie

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

Johannes 3,3-8 - Zoek elkaars hart, zoek echt geestelijk leven

Johannes 3,3-8 - Zoek elkaars hart, zoek echt geestelijk leven Johannes 3,3-8 - Zoek elkaars hart, zoek echt geestelijk leven Liturgie Voorzang Gez 121,1.2.3 Stil gebed Votum / groet Zingen Gez 121,4.7.9 Wet Zingen: Ps 96,1.4 Gebed Schriftlezing: - Joh 2,23-3,21 -

Nadere informatie

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Voor de dienst luisteren we naar: In de hemel is de Heer (Andre van Zyl). In

Nadere informatie

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer,

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, 1 Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, Ik erken: U, Heer, bent God met blijdschap in mijn hart. en ik behoor U toe. Ik wil

Nadere informatie

(Deel van) Zijn Lichaam

(Deel van) Zijn Lichaam (Deel van) Zijn Lichaam 1 December 2013 I. Wedergeboren Leven II. Levende stenen 1 Petrus 2:4-5 Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn

Nadere informatie

Geloof tegenover gevoelens

Geloof tegenover gevoelens Kenneth Hagins Geloofsles nr. 7 Geloof tegenover gevoelens Centrale waarheid: Een formule voor geloof is: 1) Zoek in Gods Woord naar een belofte die betrekking heeft op wat u nodig heeft, 2) Geloof Gods

Nadere informatie

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente Bijbelstudie 1 Korintiërs Diversiteit in de kerk is van alle tijden. En nu onze cultuur en de kerk minder goed op elkaar aansluiten dan wel eens gedacht, worden we vaker bepaald bij de verschillen tussen

Nadere informatie

Jeugddienst zondag 26 april in de Johanneskerk te Heerde. Aanvang 19.00u Samenzang vanaf 18.45u. Thema: Be There!

Jeugddienst zondag 26 april in de Johanneskerk te Heerde. Aanvang 19.00u Samenzang vanaf 18.45u. Thema: Be There! Jeugddienst zondag 26 april in de Johanneskerk te Heerde Aanvang 19.00u Samenzang vanaf 18.45u Thema: Be There! Voorganger: Ouderling van dienst: Organist: Muzikale medewerking: Ds. C. Hoek Roelof Jan

Nadere informatie

Cadeautjes. Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt

Cadeautjes. Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt Cadeautjes Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Opwekking 32 Dit is de dag, dit is de dag, die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. Wees

Nadere informatie

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t DOPEN Geloven = dopen Op veel plekken in de bijbel wordt gesproken over dopen. Maar als je onbekend bent met dopen, waar moet je dan beginnen? We hopen dat

Nadere informatie

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Gezinsdienst Liturgie Welkom en mededelingen Voorzang: - Gezang 132 - Opwekking 461 - Gezang 146 Stil gebed Votum / groet Zingen:

Nadere informatie

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen ijn lieve engel, bewaar en help mij altijd goed. God heeft U aan mij gegeven, als een helper in dit leven. Mocht ik verkeerde wegen gaan, haal me daar dan vlug vandaan. Leid mij veilig aan Uw hand, zodat

Nadere informatie

We zingen: Ps. 42 : 1; Ps. 23 : 3 We lezen: Mattheus 26 : 26-30 We bespreken: zondag 28 H.C., vr. en antw. 76 en 77.

We zingen: Ps. 42 : 1; Ps. 23 : 3 We lezen: Mattheus 26 : 26-30 We bespreken: zondag 28 H.C., vr. en antw. 76 en 77. Bezinningsijeenkomst d.d. 5 maart 2015. We zingen: Ps. 42 : 1; Ps. 23 : 3 We lezen: Mattheus 26 : 26-30 We bespreken: zondag 28 H.C., vr. en antw. 76 en 77. We willen vanavond aan de hand van vraag en

Nadere informatie

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden k Jaargang 37 Uitgave juni Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV,

Nadere informatie

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Prediking Geloofsbelijdenis Onderwijzing bij het Avondmaal De apostel Paulus beschrijft hoe onze Heer Jezus Christus het heilig Avondmaal heeft ingesteld:

Nadere informatie

Zondag 25, vraag en antwoord 65, 66, 67 en 68.

Zondag 25, vraag en antwoord 65, 66, 67 en 68. Voor 16 jaar en ouder! Zondag 25 Zondag 25 gaat over de Sacramenten. Zondag 25, vraag en antwoord 65, 66, 67 en 68. Vraag 65 : Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al Zijn weldaden deelachtig

Nadere informatie

Een uitgave van de Hersteld Hervormde Gemeente te Apeldoorn Jaargang 12 - Nr. 22. Van uw kerkenraad. Kerkvoogdij. Diaconie

Een uitgave van de Hersteld Hervormde Gemeente te Apeldoorn Jaargang 12 - Nr. 22. Van uw kerkenraad. Kerkvoogdij. Diaconie Vrijdag 30 december 2016 Een uitgave van de Hersteld Hervormde Gemeente te Apeldoorn Jaargang 12 - Nr. 22 Van uw kerkenraad D.v. Voor alle data geldt: Zo de Heere wil en wij leven. Zaterdag 31 december

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Een uitgave van de Hersteld Hervormde Gemeente te Apeldoorn Jaargang 11 - Nr. 39. Van uw kerkenraad

Een uitgave van de Hersteld Hervormde Gemeente te Apeldoorn Jaargang 11 - Nr. 39. Van uw kerkenraad Vrijdag 29 april 2016 Een uitgave van de Hersteld Hervormde Gemeente te Apeldoorn Jaargang 11 - Nr. 39 Van uw kerkenraad D.v. Voor alle data geldt: Zo de Heere wil en wij leven. Zondag 1 mei 2016 09:30

Nadere informatie

Prediker 7:3 - Wat moet ik met verdriet?

Prediker 7:3 - Wat moet ik met verdriet? Prediker 7:3 - Wat moet ik met verdriet? Iedereen wordt geconfronteerd met de dood. Moeilijk is dat. Maar volgens Prediker is het mooi om op een begrafenis te zijn. Want verdriet om de dood zet je stil,

Nadere informatie

Zondag 17 november 2013

Zondag 17 november 2013 Zondag 17 november 2013 aansteken tafelkaarsen lichtlied Stilte Welkom v Onze hulp is in de naam van de Heer a DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT v in de naam van de Heer die de weerstand van de nacht wil

Nadere informatie

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens.

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens. Probleem: breuk tussen en mens Door onze keuze is er een breuk tussen en mens. maakte de mens omdat Hij een vriend wilde. Hij wilde aanhoudend contact met de mens. Hij gaf de mens een verrassend mooi leven.

Nadere informatie

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31 1 januari OOGGETUIGE Johannes 20:30-31 Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat er gaat komen, weten we niet. Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. Misschien heb je goede voornemens. Om elke dag uit

Nadere informatie

Voor de ochtenddienst op zondag 21 augustus 2016 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 9.30 uur.

Voor de ochtenddienst op zondag 21 augustus 2016 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 9.30 uur. Liturgie Voor de ochtenddienst op zondag 21 augustus 2016 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 9.30 uur. In deze dienst zullen we de Heilige Doop herinneren van hen die deze ontvangen hebben

Nadere informatie

26. Van alles vrij en allen dienstbaar 1 Korinthe 9:18-23 89 27. Strijden voor een onverderfelijke kroon 92 1 Korinthe 9:24-27 28. De Israëlieten als

26. Van alles vrij en allen dienstbaar 1 Korinthe 9:18-23 89 27. Strijden voor een onverderfelijke kroon 92 1 Korinthe 9:24-27 28. De Israëlieten als Inhoud 1. God is getrouw 1 Korinthe 1:1-9 11 2. Niet in Paulus naam gedoopt 1 Korinthe 1:10-16 14 3. De dwaasheid der prediking 1 Korinthe 1:17-31 17 4. Jezus Christus, en Die gekruisigd 1 Korinthe 2:1-5

Nadere informatie