Overblijven op de Willem de Zwijgerschool

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overblijven op de Willem de Zwijgerschool"

Transcriptie

1 Overblijven op de Willem de Zwijgerschool

2 Inhoudsopgave blz. 1. Overblijven op de Willem de Zwijgerschool 3 2. Adressen en telefoonnummers overblijfcommissie 4 3. Jaaragenda vergaderingen; commissie, cursussen, e.d Overblijftijden 5 5. Spelregels a) algemeen 6 b) regels bij het overblijven 7 c) aanwijzingen voor de overblijfouders 9 d) overblijven wanneer het regent 10 e) overblijven in groep 1 en 2 11 f) overblijven in groep 3 en 4 11 g) overblijven in groep 5 t/m Belastingpositie overblijfouders 13 Op de administratie ter inzage: 1. Ontruimingsplan (ontruimingsplan ligt ook in de klas) 2. Ongevallenformulier 3. Verkort pest-protocol 4. Protocol vermissing kind 2

3 1. Overblijven op de Willem de Zwijgerschool Deze brochure bevat de meest belangrijke informatie over het overblijven op de Willem de Zwijgerschool. Bijna alle leerlingen van de Willem de Zwijgerschool blijven tussen de middag op school om daar hun pauze door te brengen. De verantwoordelijkheid voor het overblijven in het basisonderwijs is per 1 augustus 2006 bij het schoolbestuur komen te liggen. Het schoolbestuur legt een deel van de verantwoordelijkheid bij de werkgroep overblijven bestaande uit: bestuurslid met de portefeuille overblijven, directie (organisatie overblijven, communicatie) en de administratie (mn. het administratieve gedeelte). Daarnaast is er een overblijfcommissie gevormd die voor allerlei praktische uitvoering zal zorgen: bestuurslid en administratie (agenda, notulen overblijven, inkopen, kopiëren etc) Gekozen is voor een systeem waarbij ouders de kinderen begeleiden in hun middagpauze, bijgestaan door een leerkracht. Tevens is er tussen de middag een onderwijsassistent, of een leerkracht aanwezig bij het overblijven. De kosten voor het overblijven zijn voor rekening van de ouders die hun kind laten overblijven. De financiële bijdrage voor het overblijven bedraagt 97,50 per kind per schooljaar. Voor de kinderen die incidenteel overblijven is er een 10-rittenkaart voor 40,-. Hiervan wordt onder andere speelgoed aangeschaft, ontvangen overblijfkrachten een vergoeding, worden EHBO middelen bekostigd en worden, om het jaar, cursussen en thema-avonden georganiseerd. Ieder jaar weer kan de overblijfcommissie rekenen op voldoende overblijfouders. Dat is zeer bijzonder, ook in vergelijking met veel andere scholen. De overblijfcommissie vergadert minimaal twee keer per jaar met de overblijfouders. Het doel van deze vergaderingen is het geven van informatie over rooster, aanschaf van speelgoed, cursussen e.d. en het bieden van de mogelijkheid ervaringen en tips onderling uit te wisselen. Om het jaar worden op het overblijven gerichte cursussen en/of themavonden georganiseerd. 3

4 2. De overblijfcommissie Administratie school: Willem de Zwijgerschool Gentsestraat HZ Den Haag Tel: Fax: Website: Rooster, speelgoed en betalingen: Marja Tangelder & Willy Straathof Tel: Algemene overblijfzaken: Anne van Giezen Andrea Heyboer

5 3. Jaaragenda Overblijfvergaderingen/bijeenkomsten Vrijdagochtend 11 oktober 2013: Vrijdagochtend 17 januari 2014: uur overblijfvergadering uur overblijfvergadering Overleg overblijfcommissie In de week voorafgaand aan de overblijfvergadering zal de overblijfcommissie het overblijven evalueren en de agendapunten, samen met jullie input, samenstellen. Ook wordt het overblijven maandelijks aan de orde gesteld op zowel - het leerkrachtenoverleg, - in de ouderraad, - de medezeggenschapsraad, - als in de bestuursvergadering. Medewerkersavond Jullie ontvangen t.z.t. een uitnodiging. 4. Overblijftijden De overblijftijden zijn als volgt: Groepen 1 & 2: buiten spelen (achterplein) eten met overblijfouder de les begint Groepen 3 & 4: buiten spelen (voorplein) eten met leerkracht 5

6 12.15 de les begint Groepen 5 en 6: buiten spelen eten met de leerkracht de les begint Groepen 7 en 8: eten met de leerkracht buiten spelen Op vrijdag begint de overblijf om uur voor de groepen 5 en 6 en om uur begint de overblijf voor de groepen 7 en 8. Bij verhindering moet je zelf voor vervanging zorgen. Probeer als eerste de overblijfouders van je eigen groep te benaderen en evt. te ruilen. De reservelijst is weer up-to-date. Blijf nooit zonder bericht weg. Kom a.u.b. op tijd, zodat je de sleutel bij de administratie kan halen (1 per plein) en voor het achterplein de schuur, waarin de hockeysticks staan, open kunt maken. Wanneer je tijdens het overblijven even naar binnen moet, meldt dit dan aan een andere overblijfouder. Probeer zo veel mogelijk verspreid over het plein te lopen, zodat in geval van problemen altijd iemand snel ter plaatse is. De overblijfouders van de kleutergroepen halen de kinderen in de klas op. 5. Spelregels a. Algemeen. Het keukentje (links van de hoofdingang) is de thuisbasis van de overblijfouders, met daarin: 1. het mededelingenbord 2. het logboek 3. de presentiemap 4. EHBO-doos en S.O.S.-boek Op het grote witte bord staan belangrijke mededelingen en overzichten zoals het rooster, de telefoonlijsten en handige tips speciaal voor de overblijfouders. In het keukentje ligt het logboek. Hierin kunnen de overblijfouders bijzonderheden rond het overblijven opschrijven. Het is belangrijk het logboek te 6

7 gebruiken. Het geeft het onderwijsteam en de collega overblijfouders de mogelijkheid zich goed op de hoogte te stellen van de gebeurtenissen tijdens het overblijven zodat, indien nodig, kan worden in- of bijgesprongen. De inhoud van het logboek wordt ook op het intranet, het interne netwerk van de school, geplaatst zodat alle leerkrachten geïnformeerd worden en waar nodig actie kunnen ondernemen. De overblijfouders zetten hun naam op de weeklijst in de presentiemap. De administratie gebruikt deze weeklijsten om de overblijfouders te kunnen betalen. Deze betalingen vinden plaats in de kerstvakantie en in de zomervakantie. Er staat een EHBO doos in het keukentje. Wanneer je merkt dat de EHBO doos incompleet dreigt te raken (de pleisters zijn bijna op, de schaar is kapot o.i.d.) wil je dat dan doorgeven aan de administratie en in het logboek vermelden. De EHBO doos kan dan worden aangevuld. Indien u twijfelt aan de verwonding of lichamelijke toestand van een kind, altijd melden bij de administatie en die waarschuwt dan één van de BHV gediplomeerde medewerkers. (BHV-ers, BedrijfsHulpVerleners; zie lijst keukentje) Laat het kind nooit alleen achter en check indien mogelijk het S.O.S. boek in het keukentje. Hierin staan de leerlingen met een medisch dossier vermeld. Van leerlingen die doorverwezen worden naar huisarts of ziekenhuis dient een ongevallenformulier ingevuld te worden. Dit zal door de leerkracht of administratie gedaan worden. b. Regels bij het overblijven: Regels bij het overblijven: De schoolregels gelden natuurlijk ook tijdens het overblijven: 1. We behandelen een ander zoals we zelf ook behandeld willen worden; 2. We noemen elkaar bij de voornaam en praten positief over elkaar; 3. We houden rekening met de gevoelens van anderen; 4. We beoordelen elkaar niet op uiterlijk of kleding; 5. Iedereen mag meespelen, mits de regels van het spel geaccepteerd worden; 6. We lachen niemand uit: we lachen met elkaar en niet om elkaar; 7. Een ruzie heeft iedereen wel eens, maar we doen ons best om de ruzie uit te praten; 7

8 8. We zijn zuinig op eigen en andermans spullen; 9. Als de ander bij het spelen of praten STOP zegt, stoppen we; 10. We klikken niet, dat mag alleen als de voorgaande regels aan de orde zijn of als er gevaar is, aan de orde zijn of als er gevaar is. Daarnaast zijn speciaal voor de overblijftijd nog de volgende afspraken: De kinderen mogen tijdens het overblijven niet van het plein af. Als een bal buiten het hek terecht is gekomen moeten ze eerst aan de overblijfouder vragen of ze de bal mogen halen. Regel is dat de bal wel door de leerlingen van het grasveld mag worden gepakt, maar dat wanneer de bal op de stoep, op de straat, of aan de overkant van de straat terecht is gekomen, de overblijfouder de bal zelf gaat halen. Aan het eind van de overblijftijd moeten de kinderen het speelgoed weer netjes opruimen. De kinderen mogen op het achterplein niet achter de gele strepen komen. De zandbak mag niet gebruikt worden van november tot maart. De kinderen van de groepen 1 en 2 maken tijdens het overblijven gebruik van de toiletten bij de groep 1 / 2 E De kinderen van de groepen 3 en 4 maken gebruik van de toiletten bij groep 3 De groepen 5 t/m 8 mogen in de pauze niet naar binnen om iets te halen of weg te brengen en in principe niet naar het toilet. Is de nood te hoog dan moeten ze gebruik maken van het toilet in de kleedkamer. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 mogen aan het eind van de pauze zelf terug naar hun klas. De leerkrachten houden bij het naar binnen gaan toezicht in de gangen. Met het speelmateriaal moet zorgvuldig worden omgegaan. Het mag alleen gebruikt worden door de kinderen van de groepen waarvoor het materiaal bestemd is. Fietsjes, karren en stepjes mogen alleen gebruikt worden door leerlingen uit de groepen 1 en 2. Speelmaterialen mogen niet als wapen gebruikt worden. Kinderen mogen geen touwen etc om eigen of andermans nek doen. Vanaf groep 3 wordt gebruik gemaakt van groepsballen. Iedere groep krijgt na elke vakantie 2 ballen. De groep is zelf verantwoordelijk voor de ballen en het speelgoed in de speelgoedbak per klas en zorgt ervoor dat het speelgoed aan het einde van de pauze weer mee naar de klas wordt genomen. 8

9 Ballen en andere materialen mogen niet expres op het dak gegooid worden. Houdt een leerling zich bij herhaling niet aan de regels of gebeurt er iets dat echt niet door de beugel kan, dan krijgt het desbetreffende kind, in overleg met iemand van het management team, een berisping. Het kind krijgt dan een formulier mee naar huis waarop de reden van de berisping vermeld staat. Dit formulier moet door de ouders getekend worden en de volgende dag worden ingeleverd. Na 3 berispingen mag een kind een week lang niet op school overblijven. Afspraken gebruik Natuurtuin (achterplein) Tijdens de overblijf blijft de tuin gesloten voor de groepen 1/2 Geen bloemen/ blaadjes/takjes e.d plukken. Niet in de bomen klimmen. Houtsnippers laten liggen op de paadjes. Niet door de bloemen/struiken perkjes. De tafel is om aan te zitten. Niet spelen bij de grijze trap. Geen ballen in de tuin. Geen ren-of tikspelletjes. Niet over de hekken klimmen. Niet op de hekken zitten. Vrijdagmiddag: niet voor Willem de Zwijgerschool maar gebruikt door NSO. Afspraken klimtoestel (voorplein) 1. Als de pilonnen er staan mag het toestel niet gebruikt worden 2. 1 tegelijk naar boven 3. nergens vanaf springen 4. van de glijbanen af glijden niet op klimmen 5. 1 leerling tegelijk naar beneden glijden 6. geen tikkertje en dergelijke op het toestel 7. niet over de bovenste stangen heen klimmen 8. niet over grote boog klimmen, lopen, maar alleen er onderlangs (zoals als Tarzan) 9. niet met losse handen van de stangen afglijden. De hierboven omschreven regels worden regelmatig in de klas aan de orde gesteld. c. Aanwijzingen voor de overblijfouders: 9

10 Ballen die op het dak terecht zijn gekomen worden één maal per week van het dak gehaald. Wanneer je ziet dat speelmateriaal kapot is of zodanig beschadigd dat er niet meer mee gespeeld kan worden of zelfs gevaar oplevert neem je het speelmateriaal in en meld je dit aan de administratie of aan de conciërge. Het speelmateriaal wordt dan vervangen of gerepareerd. Controleer of er geen speelgoed en/of jassen op het plein achterblijven. Check a.u.b. op het achterplein ook achter het schuurtje! Wanneer meerdere kinderen met hetzelfde speelgoed willen spelen, is het handig ze na een bepaalde tijd te laten wisselen van speelgoed. Probeer problemen zo goed mogelijk op te lossen. Luister in geval van ruzie naar beide, of alle, kanten van het verhaal. Lukt het je niet een probleem op te lossen, vraag dan de andere overblijfouders om hulp. Ga alleen in het uiterste geval naar de leerkracht. Vertoont een kind gedrag dat een berisping verdiend, neem dan contact op met de directie. Probeer jezelf een goed beeld te vormen van de gedraging van het kind en de context van die gedraging, zodat je duidelijk kan omschrijven wat er gebeurd is en waarom het in strijd met de regels is. Elke pauze is er een medewerker van school op beide pleinen aanwezig, die jullie met raad en daad kan bijstaan en i.g.v. nood kan inspringen. d. Overblijven wanneer het regent Wanneer het aan het begin van de overblijftijd regent wordt er door de directie drie maal gebeld. Er kan dan niet buiten gespeeld worden. De kinderen blijven in de klas. Groepen 1 t/m 4 (kleuter en onderbouw): Overleg met de leerkracht of de kinderen eerst gaan eten of eerst gaan spelen. Groepen 5 t/m 8 (midden- en bovenbouw): Er zijn 8 overblijfouders voor 8 groepen, dus 1 per klas. De kinderen moeten in de klas blijven. De kinderen moeten het aan de overblijfouder laten weten dat ze naar het toilet gaan. Ze mogen om de beurt naar het toilet. Vijf minuten voor het einde van de overblijftijd moeten de kinderen de spelletjes weer opruimen zodat de leerkracht meteen met de les kan beginnen. 10

11 Als het stopt met regenen gaat één van de overblijfouders naar de directie om te overleggen of er nog buiten gespeeld kan worden. Is dit nog mogelijk dan wordt er twee maal gebeld en kunnen alle bovenbouwgroepen naar buiten gaan. Hieronder volgt een opsomming van de stadia van een overblijfuurtje per groep. Deze opsomming is in de brochure opgenomen om aan overblijfouders die voor het eerst overblijven meer duidelijkheid te geven over de gang van zaken tijdens het overblijven. e. Overblijven in groep 1 en 2 (de kleuterbouw) De overblijftijd van de kleutergroepen is van uur. Je tekent de presentielijst Je haalt de kinderen op in de klas. Vraag aan de leerkracht waar de schoolmelk staat en waar je de schoolmelklijst kunt vinden. De kleuters gaan eerst buitenspelen (op het achterplein) tot uur en daarna eten. Iedere dag is ook een vaste onderwijsassistente, Daphne Mierop aanwezig op het plein. Als het slecht weer is overleg je met de leerkracht wat je gaat doen. Meestal is het zo dat je de kinderen eerst laat eten en dat ze daarna in de klas kunnen spelen. Het speelgoed wordt in principe door de conciërge buiten gezet. Is dit niet het geval dan staat het speelgoed in het speelgoedhok op het achterplein. Een paar minuten voor het einde van de buitenspeeltijd, om ongeveer uur, laat je de kinderen het speelgoed onder het afdak en achter de gele streep zetten. Je gaat met de kinderen naar binnen, laat ze hun jassen ophangen, hun tasjes pakken en in de kring gaan zitten. Deel de schoolmelk uit. De meeste overblijfouders zingen smakelijk eten voor de kinderen beginnen met eten. Vaak wordt er onder het eten voorgelezen. Je kan een boek uit de klas pakken, maar ook iets van huis meenemen. Wanneer de leerkracht de klas binnenkomt zijn de kinderen meestal nog niet klaar met eten, de leerkracht neemt het van je over. 11

12 f. Overblijven in groep 3 en groep 4 (de onderbouw) De overblijftijd van de onderbouwgroepen is van uur tot uur. Je tekent de presentielijst, leest het logboek in het keukentje, haalt de sleutel bij de adm. en haalt samen met de andere overblijfouders de skatekarren uit de schuur op het achterplein en pakt de hockeysticks uit de bak, bij de keldertrap. Om uur komen de leerlingen allemaal naar buiten. Zij nemen zelf hun eigen speelgoed uit de krat in de klas mee naar buiten. Een paar minuten voor het eind van de buitenspeeltijd, wordt er opgeruimd. De skate-karren gaan terug naar de schuur, op het achterplein. De hockeysticks worden verzameld en door de overblijfouder teruggezet in de bak, bij de keldertrap. Het kleine speelgoed gaat weer mee naar de klas. Om uur wordt de bel geluid en je geeft de sleutelbos aan een overblijfouder van de volgende groep of brengt deze terug naar de administratie. De kinderen mogen zelf terug naar de klas. Je schrijft evt. in het logboek hoe de overblijf is verlopen of evalueert even met de leerkracht en kan weggaan. g. Overblijven in de midden- en bovenbouw groepen 5 t/m 8 De overblijftijd voor de groepen 5 en 6 is van uur tot uur en voor de groepen 7 en 8 van tot uur. Attentie op vrijdag begint de overblijf 10 minuten later, dus om voor groepen 5 en 6, om voor groepen 7 en 8 Je tekent de presentielijst en leest het logboek in het keukentje. De schuur op het achterplein openmaken voor de hockeysticks, sleutel bij de administratie. En de hockeysticks voor het voorplein bij de keldertrap pakken. Als de bel gaat ruimen de kinderen het grote speelgoed op, nemen het kleine speelgoed mee en gaan zelf terug naar de klas. De hockeysticks kunnen terug in de schuur, de hockeysticks voor het voorplein onder de keldertrap en de sleutel kan retour naar de administratie. 5. Belastingpositie overblijfouders De belastingregels bepalen dat de Willem de Zwijgerschool inhoudingsplichtig wordt wanneer een overblijfouder meer dan 150,= per maand en meer dan 1.500,= per kalenderjaar verdient. Overschrijding van deze bedragen heeft tot gevolg dat de overblijfvergoeding belast zou worden en de school inhoudingsplichtig wordt. 12

Overblijven op de Willem de Zwijgerschool

Overblijven op de Willem de Zwijgerschool Overblijven op de Willem de Zwijgerschool 2012 2013 1 Inhoudsopgave blz. 1. Overblijven op de Willem de Zwijgerschool 3 2. Adressen en telefoonnummers overblijfcommissie 4 3. Jaaragenda vergaderingen;

Nadere informatie

Overblijfreglement van de Oranje-Nassauschool (versie sept. 2016) Dit reglement is opgesteld door de Ouderraad in overleg met de directie.

Overblijfreglement van de Oranje-Nassauschool (versie sept. 2016) Dit reglement is opgesteld door de Ouderraad in overleg met de directie. Overblijfreglement van de Oranje-Nassauschool (versie sept. 2016) Dit reglement is opgesteld door de Ouderraad in overleg met de directie. De Oranje-Nassauschool biedt aan alle kinderen de gelegenheid

Nadere informatie

Taken/ verantwoordelijkheden overblijfkracht Huisregels tijdens het eten.

Taken/ verantwoordelijkheden overblijfkracht Huisregels tijdens het eten. Basisschool St. Jozef School maken we samen Reglement tussenschoolse opvang 1. Algemeen 1.1. Dit reglement bepaalt hoe de tussenschoolse opvang van de kinderen in de middagpauze georganiseerd is. De functie

Nadere informatie

Overblijfreglement van de Oranje-Nassauschool

Overblijfreglement van de Oranje-Nassauschool Overblijfreglement van de Oranje-Nassauschool De Oranje-Nassauschool biedt aan alle kinderen de gelegenheid om over te blijven. De leerlingen die van de overblijfregeling gebruik maken dienen het overblijfreglement

Nadere informatie

TSO REGLEMENT TSO Haaksbergen

TSO REGLEMENT TSO Haaksbergen 1 TSO REGLEMENT TSO Haaksbergen Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Deelname 3 2.1 Aanmelden / Afmelden/ Opzeggen 3 2.1.1 Aanmelden TSO: 3 2.1.2 Afmelden abonnementsdagen TSO 3 2.1.3 (Gedeeltelijke) opzegging/wijziging

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Overblijven op OBS Molenakker... 4. De school... 4. De overblijfkrachten... 4. De gang van zaken rond het overblijven...

Inhoudsopgave. Overblijven op OBS Molenakker... 4. De school... 4. De overblijfkrachten... 4. De gang van zaken rond het overblijven... Inhoudsopgave Overblijven op OBS Molenakker... 4 De school.... 4 De overblijfkrachten.... 4 De gang van zaken rond het overblijven.... 5 Het aanmelden.... 5 Wijziging gegevens.... 5 Het afmelden.... 5

Nadere informatie

Overblijfboekje

Overblijfboekje Overblijfboekje 2016-2017 Voorwoord. Voor u ligt het overblijfboekje voor het schooljaar 2016-2017. In dit boekje kunt u alles lezen over het overblijven in Kraggenburg. In Kraggenburg organiseert de overblijfcommissie

Nadere informatie

OVERBLIJFGIDS ouders

OVERBLIJFGIDS ouders OVERBLIJFGIDS ouders Deze gids bevat alle informatie die noodzakelijk is om uw kind te laten deelnemen aan de tussenschoolse opvang van PCBS De Wegwijzer. Inleiding Uw kind blijft tussen de middag bij

Nadere informatie

Beleidsplan tussen schoolse opvang (TSO) obs Vuurvogel

Beleidsplan tussen schoolse opvang (TSO) obs Vuurvogel Openbare basisschool Vuurvogel De Zilverspar 14 2661 AP Bergschenhoek 010-5214161 directie@obsvuurvogel.nl www.obsvuurvogel.nl Beleidsplan tussen schoolse opvang (TSO) obs Vuurvogel Inhoud Protocol tussenschoolse

Nadere informatie

Overblijven op Bibit

Overblijven op Bibit Overblijven op Bibit Schooljaar 2017-2018 Ankie Appels (coördinator) tel: 06-29493175 Nicole Clemens (eindverantwoordelijke) tel: 013-5711055 Rekeningnummer: NL90RABO0118388002 Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

Informatieboekje Overblijf

Informatieboekje Overblijf Informatieboekje Overblijf 0 Inhoudsopgave Introductie 2 Algemene informatie voor de overblijfkracht 2 Algemene informatie 3 De overblijfkracht 3 Regels voor de Onder- en Middenbouwleerlingen 4 Belangrijk

Nadere informatie

Protocol overblijven. CBS Het Kompas - Lexmond

Protocol overblijven. CBS Het Kompas - Lexmond Protocol overblijven CBS Het Kompas - Lexmond versie januari 2016 1 Inhoud: Protocol overblijven Het Kompas 2 Bijlage 1: Richtlijnen voor de overblijfouders 5 Bijlage 2: Regels voor het overblijven 6 Bijlage

Nadere informatie

Overblijven. De Meeander

Overblijven. De Meeander Overblijven op De Meeander Heelweg Praktische informatie voor ouders/ verzorgers die hun kind(eren) laten overblijven in de middagpauze Het overblijven op de Meeander is goed geregeld. Het streven is om

Nadere informatie

Overblijfregels van de Antoniusschool, i.s.m. Stichting Kinderopvang Snoopy

Overblijfregels van de Antoniusschool, i.s.m. Stichting Kinderopvang Snoopy Overblijfregels van de Antoniusschool, i.s.m. Stichting Kinderopvang Snoopy & Stichting Kinderopvang Snoopy Geachte ouders/ verzorgers, Door middel van dit document willen wij u informeren over de gang

Nadere informatie

AFSPRAKEN TIJDENS DE TUSSEN SCHOOLSE OPVANG

AFSPRAKEN TIJDENS DE TUSSEN SCHOOLSE OPVANG AFSPRAKEN TIJDENS DE TUSSEN SCHOOLSE OPVANG Wanneer uw kind overblijft op school wordt er van u verwacht dat u mee draait in het rooster voor het overblijven, dit rooster krijgt uw kind mee naar huis en

Nadere informatie

PROTOCOL. Overblijven. Het Kompas Den Bommel

PROTOCOL. Overblijven. Het Kompas Den Bommel PROTOCOL Overblijven Het Kompas Den Bommel Beleid en regels m.b.t. het overblijven Algemeen verloop overblijven Om ongeveer 12.10 uur wordt begonnen met gebed. Eventuele mededelingen kunnen het beste voor

Nadere informatie

Pauze op School. Reglement Tussen Schoolse Opvang

Pauze op School. Reglement Tussen Schoolse Opvang - 1 - Pauze op School Reglement Tussen Schoolse Opvang Prins Willem-Alexander School te Sliedrecht - 2 - Inhoudsopgave 1 Algemeen 2 Aanmelden, wijzigen, opzeggen abonnement 3 Abonnementen en betalingen

Nadere informatie

Overblijven. Werkwijze Op onze school werken we met twee overblijfgroepen: Kleuters (groep 1 en 2); Groepen 3 tot en met 8.

Overblijven. Werkwijze Op onze school werken we met twee overblijfgroepen: Kleuters (groep 1 en 2); Groepen 3 tot en met 8. Overblijven Uit de schoolgids De school is op grond van de wet verplicht de leerlingen in de gelegenheid te stellen onder toezicht de middagpauze in het schoolgebouw en op het terrein van de school door

Nadere informatie

Wij hopen dat uw kind(eren) een fijne overblijftijd heeft/hebben op De Trimaran waar ze met veel plezier op terug kijken.

Wij hopen dat uw kind(eren) een fijne overblijftijd heeft/hebben op De Trimaran waar ze met veel plezier op terug kijken. VOORWOORD Beste ouder(s)/ verzorger(s) Hier heeft u de informatie betreffende het overblijven op basisschool De Trimaran. Lees deze informatie zorgvuldig door! Aanvullende informatie, wijzigingen of belangrijke

Nadere informatie

Regeling en reglement

Regeling en reglement Regeling en reglement 1.1 Regeling van de TSO op de Vennegötte te Lochem 1.2 Inleiding De overheid heeft wettelijk vastgelegd dat de Tussen Schoolse Opvang (TSO) vanaf 1 augustus 2006 onder de verantwoording

Nadere informatie

Informatieboekje TSO 2014/2015 GBS de Fakkel

Informatieboekje TSO 2014/2015 GBS de Fakkel Informatieboekje TSO 2014/2015 GBS de Fakkel Inhoud: 1. Welkom 2. Wat moet u doen 3. Coördinatoren 4. Straf geven?! 5. Ruilen, ziek melden en zwangerschap 6. Bedragen 7. Verklaring goed gedrag (VOG) 8.

Nadere informatie

Informatie boekje voor ouders/verzorgers: Broodje Knapzak tussenschoolse opvang. O.b.s. de Flierefluiter Bosgouw 235 1352 GW Almere Tel: 036-5312332

Informatie boekje voor ouders/verzorgers: Broodje Knapzak tussenschoolse opvang. O.b.s. de Flierefluiter Bosgouw 235 1352 GW Almere Tel: 036-5312332 Informatie boekje voor ouders/verzorgers: Broodje Knapzak tussenschoolse opvang. O.b.s. de Flierefluiter Bosgouw 235 1352 GW Almere Tel: 036-5312332 Dit boekje heeft u als ouder van onze school ontvangen

Nadere informatie

1 Algemeen 3. 3 Administratie en betalingen 4 3.1 Administratie 3 3.1.1 Abonnement Tussenschoolse Opvang 4 3.2. Werkwijze Incidenteel overblijven 4

1 Algemeen 3. 3 Administratie en betalingen 4 3.1 Administratie 3 3.1.1 Abonnement Tussenschoolse Opvang 4 3.2. Werkwijze Incidenteel overblijven 4 TSO REGLEMENT KULTURHUS HAAKSBERGEN 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Deelname 3 2.1 Aanmelden / Afmelden/ Opzeggen 3 2.1.1 Aanmelden TSO 3 2.1.2 Afmelden abonnementsdagen TSO 3 2.1.3 (Gedeeltelijke)

Nadere informatie

Protocol Continurooster. OBS t MONTFERLAND

Protocol Continurooster. OBS t MONTFERLAND Protocol Continurooster OBS t MONTFERLAND Inleiding t Montferland heeft vanaf 24 augustus 2015 een continurooster. Dit wil zeggen dat alle kinderen op school eten en pauzeren. Het eten gebeurt in de klas

Nadere informatie

Overblijfregels van De Torenvalk I.s.m. Kinderopvang Snoopy

Overblijfregels van De Torenvalk I.s.m. Kinderopvang Snoopy Overblijfregels van De Torenvalk I.s.m. Kinderopvang Snoopy Geachte ouders/ verzorgers, Door middel van dit document willen wij u informeren over de gang van zaken bij het overblijven. Het is wel handig

Nadere informatie

Continurooster. Informatiebrochure ouders

Continurooster. Informatiebrochure ouders Continurooster Informatiebrochure ouders 2017-2018 In het najaar van 2016 is een enquête over het continurooster gehouden onder de ouders. Deze enquête is door 95 gezinnen ingevuld, waardoor de respons

Nadere informatie

Reglement Tussenschoolse Opvang

Reglement Tussenschoolse Opvang Reglement Tussenschoolse Opvang 1. Algemeen Deze regeling bepaalt de gang van zaken met betrekking tot het overblijven van leerlingen in de middagpauze tussen 12.00 uur en 13.00 uur ( hierna genoemd de

Nadere informatie

Handboek voor Tussen Schoolse Opvang

Handboek voor Tussen Schoolse Opvang Handboek voor Tussen Schoolse Opvang Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1 Visie overblijven op de Koningin Julianaschool... 4 Hoofdstuk 2 Organisatiestructuur van het overblijven... 4 Hoofdstuk 3 Taken

Nadere informatie

OVERBLIJFPROTOCOL. Inleiding

OVERBLIJFPROTOCOL. Inleiding OVERBLIJFPROTOCOL Inleiding Het overblijven is een periode van ontspanning na het werken in de groep. Het is vrije tijd van de kinderen. Hierdoor is een kind lawaaieriger en drukker dan in de klas. Maar,

Nadere informatie

OVERBLIJFGIDS TSO. PCBS De Gong Matendonk 2013-2014

OVERBLIJFGIDS TSO. PCBS De Gong Matendonk 2013-2014 OVERBLIJFGIDS TSO PCBS De Gong Matendonk 2013-2014 Deze gids bevat alle informatie die noodzakelijk is om uw kind te laten deelnemen aan de tussenschoolse opvang van PCBS De Gong Matendonk. Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

Protocol continurooster Cees Wilkeshuisschool. juni 2013

Protocol continurooster Cees Wilkeshuisschool. juni 2013 Protocol continurooster Cees Wilkeshuisschool juni 2013 Beleidsplan continu rooster Cees Wilkeshuisschool juni 2013 Inhoud: Pagina Inleiding Pag. 3 Wettelijk kader Pag. 3 Organisatie Pag. 3 Geledingen

Nadere informatie

TSO-informatieboekje 2015-2016

TSO-informatieboekje 2015-2016 TSO-informatieboekje 2015-2016 Inhoudsopgave 1. Voorwoord pag. 3 2. Organisatie 2.1 De structuur pag. 4 2.2 Het overblijfschema pag. 4 2.3 De financiële kant pag. 4 2.4 De afspraken met vaste overblijfouders

Nadere informatie

INFORMATIEMAP OVERBLIJVEN. Huisregels Reglementen Algemene informatie

INFORMATIEMAP OVERBLIJVEN. Huisregels Reglementen Algemene informatie INFORMATIEMAP OVERBLIJVEN Huisregels Reglementen Algemene informatie 1. Overblijven op de Hobbitstee Groep 1/2 12.15 uur de groepen 1 en 2 worden bij de klassen opgehaald en begeleid naar het lokaal waar

Nadere informatie

Overblijfreglement. CBS Willem-Alexander

Overblijfreglement. CBS Willem-Alexander Overblijfreglement CBS Willem-Alexander GELDIG VOOR HET SCHOOLJAAR 2013-2014. Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt het overblijfreglement van de Willem-Alexander school. Het is opgesplitst in drie delen.

Nadere informatie

Overblijven op de Groen van Prinstererschool

Overblijven op de Groen van Prinstererschool Overblijven op de Groen van Prinstererschool Informatieboekje schooljaar 2013-2014 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvangt u de overblijfinformatie van de Groen van Prinstererschool. Voor veel

Nadere informatie

Overblijfplan Het Braambos 2015-2016

Overblijfplan Het Braambos 2015-2016 Overblijfplan Het Braambos 2015-2016 1 Overblijfplan Het Braambos, schooljaar 2015-2016 Het Overblijfplan beschrijft het overblijfreglement en de overblijfregels van de Christe-lijke Basisschool Het Braambos.

Nadere informatie

Huishoudelijkreglement Tussenschoolse Opvang (TSO)

Huishoudelijkreglement Tussenschoolse Opvang (TSO) Huishoudelijkreglement Tussenschoolse Opvang (TSO) Vita Veraschool Algemeen Het Huishoudelijk Reglement Tussenschoolse Opvang Vita Veraschool is een aanvulling/uitwerking op het Reglement Tussenschoolse

Nadere informatie

Handboek. Stichting Overblijf Bommelstein

Handboek. Stichting Overblijf Bommelstein Handboek Stichting Overblijf Bommelstein Stichting Overblijf Bommelstein Laan van Gildestein 76 2151 HV Nieuw-Vennep telefoon 0252-680746 mail: overblijf. bommelstein@stichtingdelasalle.nl maart 2015 Beste

Nadere informatie

Visie en Praktische uitwerking TSO obs Heuvellaan Opgesteld 2009-2010

Visie en Praktische uitwerking TSO obs Heuvellaan Opgesteld 2009-2010 Openbare basisschool Heuvellaan - Burglaan 44-7314 BM Apeldoorn tel. 055-5790668 - e-mail: heuvellaan@leerplein055.nl website: www.heuvellaan.nl Visie en Praktische uitwerking TSO obs Heuvellaan Opgesteld

Nadere informatie

Handboek voor overblijven

Handboek voor overblijven Handboek voor overblijven 2016-2017 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1 Visie overblijven op de Prinses Amaliaschool... 4 Hoofdstuk 2 Organisatiestructuur van het overblijven... 4 Hoofdstuk 3 Taken

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE MEANDER OOTMARSUM

BASISSCHOOL DE MEANDER OOTMARSUM Huishoudelijk reglement Tussenschoolse Opvang (TSO) BASISSCHOOL DE MEANDER OOTMARSUM Overblijfkrachten Duur van de activiteit De kinderen worden van 12.00 uur tot 13.05 opgevangen. Alle overblijfkrachten

Nadere informatie

TSO de Wilsdonck. Overblijf reglement. 1. Algemeen

TSO de Wilsdonck. Overblijf reglement. 1. Algemeen TSO de Wilsdonck Overblijf reglement 1. Algemeen 1. Deze regeling bepaalt de gang van zaken met betrekking tot het overblijven van leerlingen in de middagpauze ( nader genoemd de Tussen Schoolse Opvang

Nadere informatie

Overblijfbrochure voor ouders

Overblijfbrochure voor ouders Overblijfbrochure voor ouders Kbs De Korenbloem Jan van Arkelstraat 7 8101 EN Raalte Tel: 0572-362690 Email: korenbloem@scos-salland.nl Email: overblijf@korenbloemraalte.nl Inhoudsopgave Hoofdstuk pagina

Nadere informatie

Pestprotocol SKOALFINNE

Pestprotocol SKOALFINNE Pestprotocol SKOALFINNE Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OBS DE OVERSTAP

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OBS DE OVERSTAP HUISHOUDELIJK REGLEMENT OBS DE OVERSTAP 2 OVERBLIJVEN Overblijven betekent dat uw kind tijdens de lunchpauze op school, onder begeleiding van een overblijfouder op school kan blijven eten. Deze opvang

Nadere informatie

Informatieboekje Tussenschoolse opvang Professor Casimirschool Voorburg

Informatieboekje Tussenschoolse opvang Professor Casimirschool Voorburg Informatieboekje Tussenschoolse opvang Professor Casimirschool Voorburg Inhoudsopgave Bladzijde Inleiding 3 Abonnementen en losse overblijf 4 Wat kunt u van ons verwachten 6 Wat verwachten wij van de kinderen

Nadere informatie

Overblijfregeling 2014 2015

Overblijfregeling 2014 2015 Overblijfregeling 2014 2015 1 2 De overblijfregeling op de Willibrordusschool Algemeen. Kinderen kunnen tussen de middag overblijven. Het schoolbestuur stelt voor de mogelijkheid om over te kunnen blijven

Nadere informatie

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Juli 2011. Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Inleiding Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het (laten) organiseren van de overblijf. De school bepaalt in overleg met de ouders de manier

Nadere informatie

Overblijfregeling Christelijke basisschool de Bernebrêge

Overblijfregeling Christelijke basisschool de Bernebrêge Overblijfregeling Christelijke basisschool de Bernebrêge De Merel 12-14 9231 JJ Surhuisterveen Tel. 0512-362800 Website: bernebrege.noventa.nl Email : bernebrege@noventa.nl Inhoudsopgave Algemene regels

Nadere informatie

Algemeen en huishoudelijk reglement. Tussenschoolse opvang

Algemeen en huishoudelijk reglement. Tussenschoolse opvang Algemeen en huishoudelijk reglement Tussenschoolse opvang 0 1 Algemeen en huishoudelijk reglement, Tussen Schoolse Opvang 1. Inleiding Met ingang van het cursusjaar 2010-2011 is de regeling met betrekking

Nadere informatie

Reglement Tussenschoolse Opvang

Reglement Tussenschoolse Opvang Reglement Tussenschoolse Opvang 2014-2015 Reglement Tussen Schoolse Opvang Inhoud van het TSO reglement. Artikel 1 : Begrippen Artikel 2 : Het bevoegd gezag Artikel 3 : Directie Artikel 4 : TSO coördinatoren

Nadere informatie

WAT IS EEN OVERBLIJFKRACHT?

WAT IS EEN OVERBLIJFKRACHT? WAT IS EEN OVERBLIJFKRACHT? Op basisschool De Achtbaan hebben kinderen de mogelijkheid om op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag over te blijven. Dit gebeurt onder leiding van twee coördinatoren. Dit

Nadere informatie

TussenSchoolseOpvang. op basisschool De Vlonder. Informatie voor ouders/verzorgers

TussenSchoolseOpvang. op basisschool De Vlonder. Informatie voor ouders/verzorgers TussenSchoolseOpvang op basisschool De Vlonder Informatie voor ouders/verzorgers Januari 2015 Inleiding: Overblijven, het lijkt zo eenvoudig. Kinderen eten tussen de middag hun brood en gaan daarna binnen

Nadere informatie

Overblijfprotocol ASKA@lunch op het Sterrenschip

Overblijfprotocol ASKA@lunch op het Sterrenschip Overblijfprotocol ASKA@lunch op het Sterrenschip 1. Organisatie en leiding De financiële en organisatorische uitvoering van de overblijf is in handen van ASKA@lunch. Administratie tel. (0592) 301993 e-mail

Nadere informatie

Informatie voor TSO ouders

Informatie voor TSO ouders Informatie voor TSO ouders TSO-afspraken Aanmelden Als ouder kun je je kind(eren) aanmelden voor de Tussen Schoolse Opvang (TSO) oftewel de broodschool. Dit doe je bij de TSO-commissie, want het hele broodschoolgebeuren

Nadere informatie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie Overblijfprotocol St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink Schooljaar 2013-2014 definitieve versie 1. Inleiding Stichting Boter Kaas & Overblijf (BKO) verzorgt per 2 september 2013 de Tussenschoolse

Nadere informatie

RICHTLIJNEN TSO. Pedagogisch Beleid, Taakverdeling en Regels Tussen Schoolse Opvang Kon. Julianaschool: Pedagogisch Beleid

RICHTLIJNEN TSO. Pedagogisch Beleid, Taakverdeling en Regels Tussen Schoolse Opvang Kon. Julianaschool: Pedagogisch Beleid Pedagogisch Beleid, Taakverdeling en Regels Tussen Schoolse Opvang Kon. Julianaschool: Pedagogisch Beleid Tijdens de TSO (Tussen Schoolse Opvang) houden wij rekening met het beleid van de school. Om verwarring

Nadere informatie

Broodschool Doornspijk. Broodschoolboekje van CNBS De Regenboog

Broodschool Doornspijk. Broodschoolboekje van CNBS De Regenboog Broodschool Doornspijk Broodschoolboekje van CNBS De Regenboog Geachte ouders/verzorgers. Dit boekje biedt informatie over de gang van zaken met betrekking tot het overblijven van leerlingen in de middagpauze

Nadere informatie

SchoolPleinwachtPlan De Triangel in Lunteren. Kerkhoflaan 29 6741 CH Lunteren

SchoolPleinwachtPlan De Triangel in Lunteren. Kerkhoflaan 29 6741 CH Lunteren Kerkhoflaan 29 6741 CH Lunteren Inhoudsopgave Organisatie 3 Pleinwacht en Spelen 3 Slecht weer plan 5 Regels 6 Taken van de pleinwachtmedewerkers 6 De groep 7 Spelmateriaal 7 Communicatie naar de kinderen

Nadere informatie

Overblijfreglement St. Bonifaciusschool:

Overblijfreglement St. Bonifaciusschool: St. Bonifaciusschool Kloosterland 5 2242 JS Wassenaar 070-5116379 info@bonifaciusschool.nl Overblijfreglement St. Bonifaciusschool: 1. Wettelijk geregeld De volgende zaken zijn bij wet geregeld (verkorte

Nadere informatie

TSO HANDBOEK OVERBLIJVEN. Regels en afspraken voor het overblijven o.b.s. 't Kompas

TSO HANDBOEK OVERBLIJVEN. Regels en afspraken voor het overblijven o.b.s. 't Kompas TSO HANDBOEK OVERBLIJVEN Regels en afspraken voor het overblijven o.b.s. 't Kompas Inleiding... 2 1 De overblijfkrachten... 3 1.1. Beschrijving van de overblijfkrachten... 3 1.2. Algemene afspraken voor

Nadere informatie

Informatie gids schooljaar

Informatie gids schooljaar Informatie gids schooljaar 2016-2017 Mobielnummer: 06-26969495 overblijf.willibrord@degroeiling.nl 1 Algemeen/informatie Hierbij alweer onze 5 e uitgave van de informatie gids van de overblijfvereniging

Nadere informatie

Informatie Tussenschoolse Opvang pcb De Stromen

Informatie Tussenschoolse Opvang pcb De Stromen Informatie Tussenschoolse Opvang pcb De Stromen 1 Tussenschoolse Opvang Hier vindt u allerlei informatie over de gang van zaken bij de tussenschoolse opvang (TSO). Heeft u na het lezen van deze informatie

Nadere informatie

Overblijfreglement St. Bonifaciusschool:

Overblijfreglement St. Bonifaciusschool: St. Bonifaciusschool Kloosterland 5 2242 JS Wassenaar 070-5116379 info@bonifaciusschool-wassenaar.nl Overblijfreglement St. Bonifaciusschool: 1. Wettelijk geregeld De volgende zaken zijn bij wet geregeld

Nadere informatie

Bewaarboek overblijf. Ter info aan de ouders van de overblijfkinderen

Bewaarboek overblijf. Ter info aan de ouders van de overblijfkinderen Bewaarboek overblijf Ter info aan de ouders van de overblijfkinderen In dit bewaarboekje vindt u alles wat te maken heeft met het overblijven op de Samenwerkingsschool Balans in Leidschenveen (Den Haag).

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR HET OVERBLIJVEN MONTESSORISCHOOL DRACHTEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR HET OVERBLIJVEN MONTESSORISCHOOL DRACHTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR HET OVERBLIJVEN MONTESSORISCHOOL DRACHTEN Inleiding Op dit moment maken ongeveer 90 kinderen wekelijks gebruik van de mogelijkheid om tussen de middag op school over te blijven,

Nadere informatie

PROTOCOL & HUISHOUDELIJK REGLEMENT OBS DE KIEZEL EN DE KEI Bleskensgraaf

PROTOCOL & HUISHOUDELIJK REGLEMENT OBS DE KIEZEL EN DE KEI Bleskensgraaf PROTOCOL & HUISHOUDELIJK REGLEMENT OBS DE KIEZEL EN DE KEI overblijf@dekiezelendekei.nl Bleskensgraaf 2 PROTOCOL - Voor ieder kind dat gebruik gaat maken van de Overblijf moet een inschrijfformulier worden

Nadere informatie

Beleidsplan. Tussen Schoolse Opvang Op de Zevensprong 2011-2015 Aangepaste versie van eerdere versie van 2006 Oktober 2011.

Beleidsplan. Tussen Schoolse Opvang Op de Zevensprong 2011-2015 Aangepaste versie van eerdere versie van 2006 Oktober 2011. Beleidsplan Tussen Schoolse Opvang Op de Zevensprong 2011-2015 Aangepaste versie van eerdere versie van 2006 Oktober 2011 Lucia van Hilten 1 Beleidsplan Tussen Schoolse Opvang mogelijkheden op de Zevensprong

Nadere informatie

BROODSCHOOLREGLEMENT

BROODSCHOOLREGLEMENT CNBS DE REGENBOOG Zuiderzeestraatweg West 79 8085 AC DOORNSPIJK 0525 661 666 www.regenboog-doornspijk.nl BROODSCHOOLREGLEMENT Broodschoolreglement CNBS De Regenboog (01-09-2014) Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Informatiebrochure Overblijven op basisschool de Vijf-er

Informatiebrochure Overblijven op basisschool de Vijf-er Informatiebrochure Overblijven op basisschool de Vijf-er 1 Inhoud Voorwoord 1. TSO / overblijven 2. Samen lunchen, samen buitenspelen 3. Overblijfadministratie en kosten 4. Bijzonderheden 5. Digitale strippenkaart

Nadere informatie

OVERBLIJF REGLEMENT GEREFORMEERDE BASISSCHOOL DE SCHAKEL TE DRONTEN

OVERBLIJF REGLEMENT GEREFORMEERDE BASISSCHOOL DE SCHAKEL TE DRONTEN OVERBLIJF REGLEMENT GEREFORMEERDE BASISSCHOOL DE SCHAKEL TE DRONTEN Versie: maart 2011 VOORWOORD Door middel van dit boekje willen wij u informeren over de gang van zaken bij het overblijven. Het is handig

Nadere informatie

Reglement Tussen Schoolse Opvang

Reglement Tussen Schoolse Opvang Reglement Tussen Schoolse Opvang Inhoud van het TSO reglement. Artikel 1 : Begrippen Artikel 2 : Het bevoegd gezag Artikel 3 : Directie Artikel 4 : TSO coördinator Artikel 5 : Kosten TSO voor ouders. Artikel

Nadere informatie

De overblijfmedewerkers vangen de overblijfkinderen op en houden toezicht op hen van 12.00 uur tot 12.50 uur.

De overblijfmedewerkers vangen de overblijfkinderen op en houden toezicht op hen van 12.00 uur tot 12.50 uur. Spelregels overblijf Overblijven De afspraken rondom het overblijven, de overblijfvergoeding, de wijze van aan- en afmelden vindt u samengevat in deze spelregels. Door de inschrijving van uw kind verklaart

Nadere informatie

Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem tel: 026-3701183 Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op basisschool

Nadere informatie

Handboek Overblijven. Opgesteld door: Wendy Enthoven Opsteldatum: 02-06-2012

Handboek Overblijven. Opgesteld door: Wendy Enthoven Opsteldatum: 02-06-2012 Handboek Overblijven Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Overblijfcommissie 2.1 Algemene afspraken voor leden van de overblijfcommissie 3. Financiën 3.1 Betalingswijzen 4. Regels en afspraken tijdens het overblijven

Nadere informatie

Geachte ouders/verzorgers,

Geachte ouders/verzorgers, Geachte ouders/verzorgers, Dit boekje heeft u als ouder van onze school ontvangen en is een naslagwerkje waarin u alles kunt vinden over het overblijven op bs TaLente. Wij raden u dan ook aan dit boekje

Nadere informatie

Overblijfprotocol. Prins Mauritsschool Nassaulaan 54 Delft. (Oftewel: alles wat u moet weten over het overblijven op school)

Overblijfprotocol. Prins Mauritsschool Nassaulaan 54 Delft. (Oftewel: alles wat u moet weten over het overblijven op school) Overblijfprotocol Prins Mauritsschool Nassaulaan 54 Delft (Oftewel: alles wat u moet weten over het overblijven op school) Uitgave: december 2012 Overblijfprotocol Prins Mauritsschool te Delft Op de Prins

Nadere informatie

Welkom op de peuterspeelzaal

Welkom op de peuterspeelzaal Welkom op de peuterspeelzaal Peuterspeelzaal Het Groene Kikkertje Witte de Withstraat 85 2518 CR Den Haag Telefon: (070) 4129598 E-Mail: pszhetgroenekikkertje@scoh.nl www.cbsdespiegel.nl Wat houdt de Haagse

Nadere informatie

Om uur gaan de kinderen van groep 3 t/m 8 naar buiten, even een frisse neus halen, even rennen of gewoon lekker met elkaar kletsen.

Om uur gaan de kinderen van groep 3 t/m 8 naar buiten, even een frisse neus halen, even rennen of gewoon lekker met elkaar kletsen. Tussen Schoolse Opvang op de Jozefschool. Op de Jozefschool wordt overgebleven op maandag, dinsdag en donderdag door alle kinderen, op vrijdag blijft alleen de bovenbouw over. Op de eerste drie dagen zijn

Nadere informatie

Informatiebrochure Overblijven op basisschool de Vijf-er

Informatiebrochure Overblijven op basisschool de Vijf-er Informatiebrochure Overblijven op basisschool de Vijf-er 1 Inhoud Voorwoord 1. Tussenschoolse opvang (T.S.O.) binnen de basisschool de Vijf-er 2. Samen lunchen, samen buitenspelen 3. Overblijfadministratie

Nadere informatie

Overblijfreglement CBS Het Bastion

Overblijfreglement CBS Het Bastion Overblijfreglement CBS Het Bastion Aangepast: juni 2015 Inhoudsopgave Algemeen Aanmelden nieuwe overblijfkinderen / doorgeven wijzigingen Strippenkaarten / kosten Gratis overblijven Vergoeding overblijfkrachten

Nadere informatie

Regels, protocollen en taakomschrijvingen voor de TSO van pcbs de Regenboog

Regels, protocollen en taakomschrijvingen voor de TSO van pcbs de Regenboog Regels, protocollen en taakomschrijvingen voor de TSO van pcbs de Regenboog Definitief: april 2015 Auteur: Karin de Groot en Shyaam Gajapersad Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN 2 1.1 PROCEDURES EN INDELING VAN

Nadere informatie

Inleiding Doelstelling Pedagogische uitgangspunten Regels en maatregelen Draaiboek

Inleiding Doelstelling Pedagogische uitgangspunten Regels en maatregelen Draaiboek Overblijfprotocol Inleiding De Wet op het Primair Onderwijs voorziet in de mogelijkheid dat leerlingen in de middagpauze op school onder toezicht kunnen overblijven. Dat betekent dat deze overblijfleerlingen

Nadere informatie

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem 026-3701183 Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op openbare

Nadere informatie

Tussenschoolse opvang de Kyckert werkplan

Tussenschoolse opvang de Kyckert werkplan Tussenschoolse opvang de Kyckert werkplan Inhoudsopgave 1. De tussenschoolse opvang 2 1.1. Groepen 1 en 2 2 1.2. Groepen 3 t/m 8 3 2. Lunchpakket 3 3. Pedagogische uitgangspunten 4 4. Regels tijdens de

Nadere informatie

obs t Startblok september 2012 Schoolstraat 15 8435 XV Donkerbroek

obs t Startblok september 2012 Schoolstraat 15 8435 XV Donkerbroek obs t Startblok september 2012 Schoolstraat 15 8435 XV Donkerbroek INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Verantwoord overblijven Pagina 2 Verantwoordelijkheid Pagina 3 Kosten overblijven Pagina 4 Overblijf werkgroep

Nadere informatie

Overblijfprotocol van CBS De Kinderkring

Overblijfprotocol van CBS De Kinderkring Overblijfprotocol van CBS De Kinderkring Geachte ouders/ verzorgers, Door middel van dit document willen wij u informeren over de gang van zaken bij het overblijven. Met dit document is ingestemd door

Nadere informatie

Overblijfprotocol op Het Krijt

Overblijfprotocol op Het Krijt Overblijfprotocol ASKA@lunch op Het Krijt 1. Organisatie en leiding De financiële en organisatorische uitvoering van de overblijf is in handen van ASKA@lunch. Administratie tel. (0592) 301993 e-mail overblijf@aska.nl

Nadere informatie

O Mijn kind blijft op vaste dagen over. En wel op de volgende dagen: Maandag Dinsdag Donderdag vrijdag

O Mijn kind blijft op vaste dagen over. En wel op de volgende dagen: Maandag Dinsdag Donderdag vrijdag CONTRACT OVERBLIJFREGLEMENT Ds. D.A. van den Boschschool Gegevens ouders / verzorgers Naam leerling: Groep: Bijzonderheden ( allergie, medicatie ): Achternaam Voorletters Relatie Telefoonnummer Mobiel

Nadere informatie

TussenSchoolse Opvang. Praktische Invulling. Mei 2014. laatste update 1.3 14-10-2014

TussenSchoolse Opvang. Praktische Invulling. Mei 2014. laatste update 1.3 14-10-2014 TussenSchoolse Opvang Praktische Invulling Mei 2014 laatste update 1.3 14-10-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Rolverdeling 3 Spelen en toezicht 4 Locaties 5 Lunch 6 Hygiëne 7 Pedagogisch protocol 8 Medische

Nadere informatie

Informatieboekje Tussenschoolse Opvang Stichting Kinderopvang Roermond Neerstraat 61 6041 KB Roermond Telefoon: 0475-337049

Informatieboekje Tussenschoolse Opvang Stichting Kinderopvang Roermond Neerstraat 61 6041 KB Roermond Telefoon: 0475-337049 Informatieboekje Tussenschoolse Opvang Stichting Kinderopvang Roermond Neerstraat 61 6041 KB Roermond Telefoon: 0475-337049 Openbare Basisschool De Brink Smedenerf 2 6043 SG Roermond Telefoon: 0475-324669

Nadere informatie

Tussen Schoolse Opvang op de Jozefschool

Tussen Schoolse Opvang op de Jozefschool Tussen Schoolse Opvang op de Jozefschool In dit informatieboekje kunt u als ouders lezen hoe de Tussen Schoolse Opvang op de Jozefschool is georganiseerd. U kunt lezen hoe de groepen samengesteld worden,

Nadere informatie

Broodje SKIK. Reglement tussenschoolse opvang. CBS de Tarissing Oudehaske

Broodje SKIK. Reglement tussenschoolse opvang. CBS de Tarissing Oudehaske Broodje SKIK Reglement tussenschoolse opvang CBS de Tarissing Oudehaske Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Administratie 3 2.1 Aanmelden / Afmelden/ Opzeggen 3 2.1.1 Aanmelden TSO: 3 2.1.2 Afmelden abonnementsdagen

Nadere informatie

Algemeen Overblijfreglement of reglement tussen- schoolse opvang van VPCO De Viermaster en praktische invulling hiervan voor cbs De Glashorst

Algemeen Overblijfreglement of reglement tussen- schoolse opvang van VPCO De Viermaster en praktische invulling hiervan voor cbs De Glashorst Algemeen Overblijfreglement of reglement tussen- schoolse opvang van VPCO De Viermaster en praktische invulling hiervan voor cbs De Glashorst Formele vaststelling Vastgesteld door het bestuur van VPCO

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement overblijven op de Titus Brandsma School voor Katholiek en Openbaar onderwijs (september 2011)

Huishoudelijk reglement overblijven op de Titus Brandsma School voor Katholiek en Openbaar onderwijs (september 2011) Basisschool Titus Brandsma Ring 17 8308 AL Nagele info@titusbrandsma-nagele.nl www.titusbrandsma-nagele.nl Huishoudelijk reglement overblijven op de Titus Brandsma School voor Katholiek en Openbaar onderwijs

Nadere informatie

Informatieboekje. tussenschoolse opvang. De Klim

Informatieboekje. tussenschoolse opvang. De Klim Informatieboekje tussenschoolse opvang De Klim Inhoud Voorwoord, contactgegevens... 4 Over Ludens... 5 Tussenschoolse opvang door Ludens... 5 Team TSO De Klim... 5 Tussenschoolse opvang op De Klim...

Nadere informatie

3 Taakbeschrijvingen coördinator, assistent coördinator en overblijfkracht

3 Taakbeschrijvingen coördinator, assistent coördinator en overblijfkracht Overblijfreglement Versie 2.2, april 2012 1 Algemeen Tijdens de middagpauze kunnen de leerlingen gebruik maken van het overblijven. Voor de organisatie en het financiële beheer draagt sinds 1 augustus

Nadere informatie

Overblijfprotocol De Bolster 2013-2014

Overblijfprotocol De Bolster 2013-2014 Overblijfprotocol De Bolster 2013-2014 Overblijfprotocol 13-14.doc, 11-11-2013 Pagina 1 Tussenschoolse opvang op de Bolster Doelstelling: Het opvangen van kinderen in de pauze van de schooldag (11.45 12.50

Nadere informatie

Regels en afspraken met betrekking tot het overblijven

Regels en afspraken met betrekking tot het overblijven Regels en afspraken met betrekking tot het overblijven Overblijftijden: De overblijftijd is van 12.00 tot 13.00 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De overblijfkracht voor groep 1/2 en 3 haalt

Nadere informatie

Regels en afspraken TSO op OBS De Tjalk. Algemene afspraken:

Regels en afspraken TSO op OBS De Tjalk. Algemene afspraken: Regels en afspraken Hieronder een overzicht van de regels, afspraken en verantwoordelijkheden t.a.v. de op OBS De Tjalk. Deze regels zijn en OBS De Tjalk, middels een overleg tussen de coördinatoren en

Nadere informatie