Introductie. Winstbelasting. Invoerrechten en accij nzen (Douanewetgeving) Inkomstenbelasting en loonbelasting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Introductie. Winstbelasting. Invoerrechten en accij nzen (Douanewetgeving) Inkomstenbelasting en loonbelasting"

Transcriptie

1

2 lnhoudsopgvel Winstbelsting I Algemene bestedingbelsting Arub I lnvoerrechten en ccijnzen I lnkomstenbelsting en loonbelsting I Inhoudsopgve Introductie Overige belstingen Winstbelsting Algemene bestedingsbelsting Arub Invoerrechten en ccij nzen (Dounewetgeving) Inkomstenbelsting en loonbelsting Overige belstingen Afkortingen: MF: Minister vn Finnciën BC: Belstingcommissie Generic Tx Templte PwC Strictly privte nd confidentil Drft 16 Mrch

3

4 lntroductie I lwinstbelsting I Algemene bestedingbelsting Arub I lnvoerrechten en ccijnzen I lnkomstenbelsting en loonbelsting I Introd.uctie Overige belstingen. In juni 2ot4 is een commissie ingesteld door Minister vn Finnciën tbv belstingherziening. De commissie bestt uit Prof. dr. Willem Vermeend, Jne Jnsen, Hns Ruiter. Doel herziening:. betere inning, betere en snellere complince. stimulering (groene en mileubewuste) economie en derde economische pijler (finncil services). Modernisering en vereenvoudigen belstingwetgeving. Inlopen chterstnden belsting. Belstingen zoveel mogelijk op ngifte lten geschieden. In deze presenttie zullen we hier verder op in gn Belstingcommissie 16 mrt

5

6 lnhoudsopgve I Winstbelsting I Algemene bestedingbelsting Arub I lnvoerrechten en ccijnzen I lnkomstenbelsting en loonbelsting I Winstbelsting en nverwnte belstingen Overige belstingen O Hoofdlijnen ø Begunstigend beleid O Wetge.ring VAssysteemwinstbelsting Tweedetrnchbegunstigendbeleid: (in zots oor belstingjr zot4). Bijzondere regimes Winstbelstingtrief u z5% ^ (t jnurí zot6) I uverlge npsslngen rwn Ruringbereid H,îîiT,:î**3't'mJ::; (t jnuri zot6) voor hotels) Bijzondere regimes (o% of to%): (t jnu.i zot6) uçù \(r /o wl Lrr /1' ) '. Invoering uiterlijk r jnuri zo16. Cpti insurnce. Smrt Indust. Export Regime. Stichting Doelvermogen, Prticulier Vermogen. Beleggen, finncieren, duurzme energie etc. I I Concept WB wetgeving is fgerond in mrt 2oL4 (incl. deel begunstigend beleid) Streven is om in juni 2o1S de WB wetgeving fgerond te hebben. Het VAS systeem WB gt dn in voor 2OL4. Implementtie trj ect wetgeving (IT-Formulieren, Interne en externe voorlichting) : door DIMP. Strt implementtietrject: februri 2oLS (met ondersteuning BC). Werkgroep DIMP is geinstlleerd. Stichtingswetgeving (civielrechtelijk) wordt n gewerkt, streven om concept 1 mrt 2oLS klr te hebben, invoering smen met Belstingcommissie 16 mrt

7 lnhoudsopgve I Winstbelsting I Algemene bestedingbelsting Arub I lnvoerrechten en ccijnzen I lnkomstenbelsting en loonbelsting I VA,S ngifte winstbelsting Overige belstingen. VAS ngifte voor winstbelsting vnf 2015 voor het jr 2ot4. VAS: betling gelijktijdig met indienen ngifte, cf. loonbelsting en BBO. 30 september 2o1S dient VAS ngifte winstbelsting te worden gedn voor 2oL4, uitstel is mogelijk tot 3r december zot4 indien voorlopige ngifte wordt ingediend en betld op 3o September Vnf zot6: 3r mei voorlopige (of definitieve) ngifte (met betling), 3o november definitive ngifte. Voorlopige ngifte is gelijk n ltst ingediende ngifte. Extr op belstingopbrengsten in zor5:. Alle ondernemers moeten heleml bij zijn in 2oL4. Alle winstbelsting 2ot4 wordt betld in zor5. Geen tussenkomst DIMP meer nodig Belstingcommissie 16 mrt

8 !::ì

9 lnhoudsopgve I Winstbelsting I Agemene bestedingbelsting Arub I lnvoerrechten en ccijnzen I lnkomstenbelsting en loonbelsting I Algemene bestedingsbelsting Overige belstingen 3 *É Hoofdlijnen Belstingheffing bij invoer vn goederen,levering door producent en verrichten vn diensten Trieven fhnkelijk vn opbrengst en rekening houdend met huidige invoerrechten trieven Vrij stellingen beperken, B B O en invoerrechten fschffen, knelpunten Bonire repreren (bv. gemengde leveringen/diensten, oplevering o-9, ftrek ABB bij diensten) Voordelen: geen/beperkte cumultie, eenvoudig, moeilijk te omzeilen, mkkelijk te controleren Invoering per r jnuri 2oL6, concept wetgeving klr per pril/mei zo15 Implementtie trject wetgeving (IT-Formulieren, Interne en externe voorlichting) : door DIMP/ Proj ectbureu Fiscle Zken Strt implementtietrject: r juni 2015 (met ondersteuning BC) Anbeveling om werkgroep ABB te instlleren Ook belst met ABB (mogelijk in een lter stdium):. Verhuur hotelkmers. Diensten csino's. Huuruto belsting Belstingcommissie 16 mrt 2015 I

10

11 lnhoudsopgve I Winstbelsting I Algemene bestedingbelsting Arub I lnvoerrechten en ccijnzen I lnkomstenbelsting en loonbelsting I Invoerrechten en ccijnzen Overige belstingen O Hoofdlijnen Dounewetgeving. Invoerrechten buiten werking. Doune en ccijnswet cfm. BES. Accijns op wijn (zie presenttie oktober zor5). Mogelijk ccijns op frisdrnken, wuchtendrnken etc? Wordt uitgewerkt door de commissie.. Nummerpltbelsting verwerken in benzine- ccijns : dit gt gelden ingnde r jnuri zot6 of zot7. ø rnvoering Invoering per l jnuri zot6 I Wettekst met toelichting door de Doune uiterlijk eind pril zor5 Implementtie trj ect wetgeving (IT-formulieren-Interne en externe voorlichting): door de Doune en het Projectbureu Fiscle zken met ondersteuning BC. Strt: voorlichting en implementtie juni zor5 (zodr de wetgeving gereed is). Anbeveling: instelling werkgroep implementtie. Foto: Belstingcommissie 16 mrt

12 I 1,.',-', 'i\ lr. t

13 lnhoudsopgve I Winstbelsting I Algemene bestedingbelsting Arub I lnvoerrechten en ccijnzen Inkomstenbelsting en Ioonbelsting I Inkomstenbelsting en loonbelsting Overige belstingen O Hoofdlijnen Loonbelsting zoveel mogelijk eindheffing Zonder onde rne mersbes chikking utomtisch loonbelsting Geen ftrek kosten spren en beleggen Inperking ftrek kosten onderneming ø rnvoering Invoering per l jnuri 2oLT Wettekst met toelichting door BC uiterlijk r pril zot6. Bijstnd wetgevingsjurist Arub Overheveling werkgeversndeel socile verzekeringspremies nr werknemer Algemene belstingkorting en werkkorting Minder ftrekposten en onbelste vergoedingen :. Geen ftrek persoonlij ke/buitengewone lsten. Geen ftrek rente behlve hypotheekrente. Geen ftrek kosten dienstbetrekking Drie trieven (lg-middenhooglzo-3o-4o) I Implementtie trj ect wetgeving (IT-Formulieren, Interne en externe voorlichting): door DI MP/Proj ectbureu Fiscle zken Strt implementtietrject: mei zot6 (zodr de wetgeving gereed is). Anbeveling: Instelling werkgroep implementtie Inkomstenbelsting en Loonbelsting (implementtiepln). Tevens verlging vn trief winstbelsting nr zo percent Belstingcommissie 16 mrt 20't5 13

14 ,-,,,,!"..,i,,r *_ryèí'd4**ffilñ,tì*i :...,-úi Lú _

15 lnhoudsopgve I Winstbelsting I Algemene bestedingbelsting Arub I lnvoerrechten en ccijnzen I lnkomstenbelsting en loonbelsting I Overige belstingen Overige belstingen Belsting Grondbelsting Overdrchtsbelsting Nummerpltbelsting Successiebelsting Deviezenprovisie Anbeveling. op ngifte. miniml verzekeringswrde. invoering r jnuri 2oLT. wettekst r september 2ol7 in principe in stnd lten reprtie en moderniseren invoering r jnuri 2oLT wettekst r september 2oL7 verwerken in ccijns invoering r jnuri 2ot7 wettekst r september 2ot7 fschffen per l jnuri zot6 in stnd lten Belstingcommissie 16 mrt 2015 't5

Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan 2015 Activiteitenpln 205 Hierbij presenteren wij het Activiteitenpln 205 vn het Domein Applied Science wrbij per onderwerp een prioriteitstelling stt vermeld. Opgenomen zijn in ieder gevl lle jrlijkse en lopende

Nadere informatie

ACHTERGROND VAN DE REGELING

ACHTERGROND VAN DE REGELING 55 P.W.H.M. Willems, "XYZ is de helft vn (oud) ABC: een nieuwe hoffb,rmule voor vergoeding kennelijk onredelijk ontslgt", TAP 2009, p 77+-778. A.R. Houweling, G.W. vn der Voet, "Kennelijk onredelijk ontslg

Nadere informatie

Algemene ledenvergaderin g Wethoudersvereniging. 2l november 2012. Wethnrn]o. w t ffi Êffiffi **^#

Algemene ledenvergaderin g Wethoudersvereniging. 2l november 2012. Wethnrn]o. w t ffi Êffiffi **^# Algemene ledenvergderin g Wethoudersvereniging 2l november 2012 Wethnrn]o w w t ffi Êffiffi **^# Agend Algemene ledenvergdering \ilethoudersvereniging Groenekn \Moensdg 21 november 2012 I 2 J Opening Mededelingen

Nadere informatie

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek Prooincie h øis Westerbrink r, Assen Postdres Postbus rz2, 94ooAc Assen www'drenthe.nl r (ot 92) 36 5t tt r (ot 92) 36 t7 77 provinci renthe An: de voorzitter en leden vn provincile stten vn Drenthe Assen,

Nadere informatie

Toyota Verzekeringen Altijd de beste oplossing

Toyota Verzekeringen Altijd de beste oplossing Toyot Verzekeringen Altijd de beste oplossing Welke verzekering hebt u nodig? U rijdt met een Toyot of u wcht op zijn levering. Hij is nieuw of tweedehnds. U bent een kilometervreter of rijdt minder dn

Nadere informatie

Nieuwbouw Erasmus MC

Nieuwbouw Erasmus MC T Blik vooruit Tijdlijn Toren [T] In de zomer vn 2011 wordt het hoogste punt V (120 meter) vn de toren bereikt (pnnenbier). December 2009 trt bouw Verbinding [V] Brug 8 etge wordt begin 2011 gepltst. Jn.

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wgeningen UR Vstgesteld door het College vn Bestuur d.d. 11 ugustus 2003* Gelet op rtikel 3.21 lid 1 su vn de CAO Nederlndse Universiteiten en rtikel 8.5 vn de CAO Stichting

Nadere informatie

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER 1 november 2005 Beschikbre tijd: 3 uur. AANWIJZING Dit exmen bestt uit 60 m.c.-opgven, Bij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is bijvoorbeeld

Nadere informatie

VRAGEN EN STELLINGEN ALFA ACCOUNTANCY MKB VALLEIREGIOTEST 2012

VRAGEN EN STELLINGEN ALFA ACCOUNTANCY MKB VALLEIREGIOTEST 2012 VRAGEN EN STELLINGEN ALFA ACCOUNTANCY MKB VALLEIREGIOTEST 2012 Deze test is gemkt oor e volgene werknemers vn Alf Aountnts: Mrtin vn en Brink, ountnt - Geerit vn Bren, juriish viseur - Frnk Kerkhof, fisl

Nadere informatie

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @starter. van brabant

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @starter. van brabant #JONGERENGIDS @student @werkzoekende @strter by Socilistische Mutuliteit vn brbnt Sport en Fitness Je prestties verdienen goede locties! Krijg 45 terug vn je sport- of fitnessbonnement. #WELKOM De Socilistische

Nadere informatie

Belastingvoordelen voor kleinverbuikers op zonne-energie

Belastingvoordelen voor kleinverbuikers op zonne-energie Belstingvoordelen voor kleinverbuikers op zonne-energie nsluitingen tot en met 3x80 Ampère Mrket Pro is de of ciële deler vn Nord Solr in de Benelux Wie zijn wij? Mrket Pro BV is de of ciële deler vn Nord

Nadere informatie

Juni 2012 TAK NIEUWSBRIEF

Juni 2012 TAK NIEUWSBRIEF Juni 2012 TAK NIEUWSBRIEF ALGEMEEN Wilt u alle brieven, aanslagen etc. die u van de Belastingdienst krijgt naar ons zenden, e- mailen, faxen of afgeven, zodat we alles kunnen controleren en, indien nodig,

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN-

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN- KOMSTEN NR. 10 BIS VAN 2 OKTOBER 1975, NR. 24 VAN 2 OKTOBER 1975,

Nadere informatie

het bepalen van de normale waarde in omstandigheden beoogd door artikel 33, 2, van het Wetboek (zie punt B., hierna).

het bepalen van de normale waarde in omstandigheden beoogd door artikel 33, 2, van het Wetboek (zie punt B., hierna). Home > Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Centrale diensten BTW Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Wetswijziging op 1 januari 2011

Nadere informatie

Btw: de nieuwe facturatieregels vanaf 2013

Btw: de nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Kluwer Fiscaal Bulletin Vandewinckele NATIONALE EN INTERNATIONALE BEPALINGEN Btw: de nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Op 1 januari 2013 worden in België tal van nieuwe facturatieregels van kracht. Het

Nadere informatie

Slim ondernemen anno 2013: zoek een niche op, vernieuw, let op de kosten en regel zelf financiering

Slim ondernemen anno 2013: zoek een niche op, vernieuw, let op de kosten en regel zelf financiering fi Slim ondernemen nno 013: zoek een niche op, vernieuw, let op de kosten en regel zelf finnciering gzellen woensdg 11 december 013 )verzicht vn de snelstgroeiende ondernemingen vn Nederlnd Kmpioen Zonnepnelen

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistishe ngiften in te vullen en door te sturen vi internet. Het etreft een door de FOD Eonomie volledig eveiligde

Nadere informatie

Overeenkomst en voorwaarden Zakelijk Sparen

Overeenkomst en voorwaarden Zakelijk Sparen Overeenkomst en voorwaarden Zakelijk Sparen Inhoud JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 1 VOORWAARDEN SPAREN... 2 1. Wat hoort er bij je spaarrekening?... 2 2. Hoe werkt de spaarrekening?... 2 3. Je krijgt rente...

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 180 Besluit van 8 april 2014 tot wijziging van het Besluit Nationale Unesco Commissie inzake de nieuwe Koninkrijksverhoudingen, de uitvoeringspraktijk

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 2015 1 Mrketing/PR/Communictiemedewerker Specilistie Socil Medi SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding n.

Nadere informatie

FACEBOOK MARKETING. WORD óók 6 JUNI 2013

FACEBOOK MARKETING. WORD óók 6 JUNI 2013 Congres FACEBOOK MARKETING 6 JUNI 2013 WORD óók SPONSOR! Op donderdg 6 juni 2013 orgniseren Entopic en Likeconomics de eerste editie vn Congres Fcebook Mrketing. Een event wrbij de inzet vn Fcebook voor

Nadere informatie

(Vak)Woordenschat, onderschat?

(Vak)Woordenschat, onderschat? (Vak)Woordenschat, onderschat? Docent: Peter Nessen Vak: Economie 4 VWO School: Damstede College A dam Periode: Nov. 12 Febr. 13 Interventiedoel Vergroten van de (vak)woordenschat van leerlingen, met als

Nadere informatie

Nieuws voor ondernemende ondernemers Jaargang 23 nr. 5-2013 19 NIEUW REGIME ELEKTRISCHE AUTO S EN ZEER ZUINIGE AUTO S IN 2014 EINDEJAARSTIPS 2013

Nieuws voor ondernemende ondernemers Jaargang 23 nr. 5-2013 19 NIEUW REGIME ELEKTRISCHE AUTO S EN ZEER ZUINIGE AUTO S IN 2014 EINDEJAARSTIPS 2013 In dit nummer Jaargang 23 nr. 5-2013 7 LAATSTE KEUZEJAAR VOOR HET AL DAN NIET TOEPASSEN VAN DE WERKKOSTENREGELING 15 HOUD REKENING MET BEPERKING HYPO- THEEKRENTEAFTREK VANAF 2014 19 NIEUW REGIME ELEKTRISCHE

Nadere informatie

(tov 2011) In het Energie Management Programma zijn de reductiedoelstellingen zo SMART mogelijk geformuleerd: Plan

(tov 2011) In het Energie Management Programma zijn de reductiedoelstellingen zo SMART mogelijk geformuleerd: Plan Stand van zaken 1 e halfjaar 2014 Overzicht 1 e halfjaar 2014 opgesteld door Monique ten behoeve van MT-vergadering augustus 2014. Reductiemeting is nog niet verricht in 2014. 1 Inzicht (stand van zaken

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé?

Auto: zakelijk of privé? Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Auto: zakelijk of privé? "Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé?" Een in de praktijk veel gestelde vraag waar veel

Nadere informatie

De werkkostenregeling, loon en loon in natura

De werkkostenregeling, loon en loon in natura De werkkostenregeling, loon en loon in natura 29 april 2010 Per 1 januari 2011 komt er een nieuw systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer: de werkkostenregeling. Dat moet werkgevers

Nadere informatie

VADEMECUM 01-03 - 2013

VADEMECUM 01-03 - 2013 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de douane en accijnzen VADEMECUM 01-03 - 2013 Bon O.S.D. nr. A/I 42/13 INHOUD blz. MISSIE INLEIDING 1 Hoofdstuk 1 - Algemeenheden 1. Internationale

Nadere informatie

Wetsvoorstel Vpb-plicht overheidsondernemingen

Wetsvoorstel Vpb-plicht overheidsondernemingen Wetsvoorstel Vpb-plicht overheidsondernemingen Enkele observaties vanuit het mededingingsrecht Maurice Essers maurice.essers@loyensloeff.com Enkele observaties vanuit het perspectief van het mededingingsrecht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 IX Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het

Nadere informatie