jaarverslag Stichting Beeldende Kunst Amstelveen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaarverslag Stichting Beeldende Kunst Amstelveen"

Transcriptie

1

2 jaarverslag 2012 Stichting Beeldende Kunst Amstelveen

3 index blz Voorwoord 1 Algemeen verslag 2 Bijlage I: samenstelling bestuur 14 Bijlage II: medewerkers 15 Bijlage III: tarieven particulieren 16 Bijlage IV: tarieven bedrijven 17 Verkorte jaarrekening 18

4 Voorwoord In het afgelopen jaar is weer een aantal tentoonstellingen georganiseerd, waarvan er twee echt spannend en spraakmakend waren. Jan van Breda met Dare2beDifferent over de gay-scene in Amsterdam en Jeroen Hermkens met Mooie Meiden. Voor beide tentoonstellingen was de aandacht heel groot, en dat ging over de Amstelveense stadsgrenzen heen. In dit verslag leest u er meer over. In 2012 werd de Kunstuitleen geconfronteerd met een subsidievermindering van Hoewel met name de uitleen van kunstwerken aan de bedrijven zwaar onder druk staat, is de Kunstuitleen er toch in geslaagd om vooralsnog dit jaar deze subsidievermindering op te vangen. Als u dit verslag leest, dan ziet u dat wij niet stilgezeten hebben. Wij zijn met weinig mensen, in fte nog geen 4, maar wij zijn weer in staat geweest om met een diversiteit aan tentoonstellingen en veel verschillende activiteiten heel veel mensen naar de Kunstuitleen te krijgen. De Kunstuitleen Amstelveen heeft het jaar met een weliswaar klein maar toch positief resultaat afgesloten. Ik dank mijn collega s voor hun enthousiaste inzet, met name voor de tentoonstelling Mooie Meiden, waardoor 2012 een prachtig en bijzonder jaar is geworden. Hetty Tjalkens directeur 1

5 Algemeen Verslag Beleid Doelstelling De Kunstuitleen Amstelveen wil met zijn producten een breed publiek in contact brengen met hedendaagse beeldende kunst. Kernactiviteit van de Kunstuitleen Amstelveen is het uitlenen van kunstwerken aan particulieren, instellingen en bedrijven. Visie Ter realisatie van deze doelstelling heeft de Kunstuitleen de volgende diensten geconcentreerd rond actuele beeldende kunst: - kunstuitleenactiviteiten en collectiewerving - educatie en participatie - tentoonstellingen - informatie en documentatie - kunst- en cadeauwinkel Vanuit deze diensten worden activiteiten geprogrammeerd. De invulling van deze activiteiten vindt plaats op basis van artistiek inhoudelijke criteria en criteria op het gebied van cultuurbereik en participatie. De artistiek inhoudelijke criteria omvatten reguliere aspecten als kwaliteit en authenticiteit. Deskundige bestuursleden en directie houden toezicht op en waarborgen de kwaliteit van het programma en de samenstelling van de collectie. De Kunstuitleen werkt samen met diverse lokale partners, zoals de culturele instellingen rondom het Stadsplein, de diverse musea en de scholen. Doel is om op die manier de cultuurparticipatie vanuit de bevolking van Amstelveen en de regio te bevorderen. Naast de kernactiviteit kunstuitleen is er steeds meer aandacht voor galerieactiviteiten (tentoonstellingen) en educatieve projecten. De verkoop van sieraden, glas- en keramische objecten en designartikelen neemt een belangrijke plaats in. 2

6 Beleid financiën Het resultaat over 2012 is ondanks de daling van het aantal leners ten opzichte van de begroting en de forse subsidievermindering positief uitgevallen. Dit is met name veroorzaakt door hogere inkomsten door verkopen en kostenreductie. De jaarrekening 2012 is opgesteld door accountantsorganisatie Vanhier. Het bestuur heeft besloten om het positieve resultaat van 2.244,-- toe te voegen aan de continuïteitsreserve. Er is een rapportagesysteem opgesteld zodat per kwartaal de kosten en opbrengsten met de begroting kunnen worden vergeleken. Huisvesting De plannen van de gemeente Amstelveen om de begane grond van het pand Stadsplein 102/103 commercieel te gaan verhuren, hebben er toe geleid dat boekhandel Venstra in juni 2013 haar intrek zal nemen op de begane grond van het pand waar Bibliotheek en Kunstuitleen gevestigd zijn. Subsidie De gemeente Amstelveen heeft voor 2012 een subsidie toegezegd van ,-- ten behoeve van de exploitatie. Verder zijn er bijdragen ontvangen voor het organiseren van projecten, zoals de Atelierroute, de Amateurkunsttentoonstelling, scholenproject kunstenaar voor de klas, tentoonstelling Windnomaden en tentoonstelling Ans Bakker-van der Pluijm. In dit verslag wordt daar verder op ingegaan. Beleid collectievorming Bij de particuliere en bedrijvenuitleen gaat het om de collectie kunstwerken. De Kunstuitleen Amstelveen blijft ernaar streven om een zo divers mogelijke collectie van hedendaagse beeldende kunst aan te bieden, een collectie die ook vraaggericht tot stand komt. De collectie omvat werk in diverse technieken, grafisch werk (zeefdrukken, etsen, litho s, houtdrukken), fotografie, unica (olieverven, aquarellen, tekeningen, gemengde technieken), sculpturen in brons en steen en keramische en glasobjecten. De collectie is grotendeels opgebouwd uit werken in eigendom. Steeds minder werk wordt gehuurd van kunstenaars. Op 31 december 2012 zijn er werken bestemd om uit te lenen (eind 2011: 2.275). Hiervan zijn nog 208 werken in huur van kunstenaars (eind 2011: 245). 3

7 Bestuur Het bestuur van de Kunstuitleen Amstelveen is in het verslagjaar 5 keer bij elkaar geweest. R. Hasper (voorzitter) heeft in het voorjaar zijn functie als voorzitter van het bestuur na 6 jaren neergelegd. Hij werd in september 2012 opgevolgd door de heer E.C. Douma. J. Hoogendoorn (penningmeester) heeft zijn functie neergelegd en werd in november 2012 opgevolgd door de heer E.G. Schiernecker. In bijlage I is een overzicht opgenomen van de bestuurssamenstelling en de zittingstermijnen per 31 december De Kunstuitleen Amstelveen heeft een beleidsbepalend bestuur. Het richt zich naar de 23 aanbevelingen van de door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in 2003 opgerichte werkgroep Cultural Governance. Personele aspecten Eind december 2012 zijn nog steeds 7 vaste medewerkers in dienst ( 2.8 ft op basis van 38 uren per week) en 2 vrijwilligers die assistentie verlenen (fte 0,15). Er worden in voorkomende gevallen 2 medewerkers ingehuurd voor onder andere acquisitie, het inrichten van bedrijven, het inrichten van tentoonstellingen, de website, publiciteit en automatisering (fte 0,5). Er is 3 keer een werkoverleg geweest. Volgens de Arbowet dient er minimaal één erkende bedrijfshulpverlener (BHV) in het bedrijf aanwezig te zijn. Voor de Kunstuitleen, de Bibliotheek en Poppodium P60 is in juni een herhaling van de BHV-basiscursus gegeven in de Bibliotheek Amstelveen. De cursisten waren Paulien van Albeslo, Annelies van Albeslo, Liset van Laer, Leonie Sanstra en Anna Rahiman. Zij mogen zich BHV er blijven noemen. In de bijlage is een overzicht van het personeelsbestand opgenomen. De directeur van de Kunstuitleen is lid van het bestuur van de Ondernemersvereniging Amstelveen, lid van het bestuur van Keizer Karel Galerie (K2G) en maakt deel uit van het Programma Bepalend Orgaan (PBO) van RTV Amstelveen. Abonnees Het aantal deelnemers op 31 december 2012 bedraagt (inclusief bedrijven en personeel). Op 31 december 2011 waren dit er Scholen : Jeugd : Particulier : en stadspas : Bedrijven : Personeel : De drastische vermindering van het aantal abonnementen heeft ook te maken met een opschoning van het abonneebestand. Abonnementen van leden die geen werk huurden en ook geen abonnementsgeld betaalden zijn verwijderd uit het bestand. Per 31 december 2012 werden werken uitgeleend (eind 2011: 1.614). 4

8 Uitleen aan scholen Vier scholen lenen kunstwerken: - Scholengemeenschap Thamen, Uithoorn (4) - Herman Wesselink College, Amstelveen (41) - Roelof Venema School, Amstelveen (1) - Keizer Karel College (2) Ambassadeurs Sinds november heeft de Kunstuitleen het z.g. Ambassadeurschap ingevoerd. Bezoekers die geïnteresseerd zijn in kunst, maar geen lid willen worden van de Kunstuitleen worden voor 5,- per maand ambassadeur. Deze 5,-- gaat naar het spaartegoed en op deze manier binden wij de ambassadeurs aan de Kunstuitleen en geven zij bekendheid aan de Kunstuitleen in hun omgeving (familie, vrienden, collega s). Bezoekers Bezoekers In 2012 hebben ongeveer mensen de Kunstuitleen bezocht. Naast de bezoekers in de Kunstuitleen zijn er ook virtuele bezoekers. Totaal aantal Pageviews (75500 in 2011) Totaal aantal unieke bezoekers (15500 in 2011) Meest populaire pagina s 1. tarieven bedrijven startpagina kunstshop digitale catalogus hoe werkt het? 4550 Noot: Het is opvallend dat de meest geraadpleegde pagina (en 4734 unieke ip adressen) de tarieven bedrijven pagina is terwijl dat ook de sector is die de grootste terugval laat zien. 67% komt binnen op de homepage, 28% verlaat de website via de bedrijven pagina, 12% via de pagina Hoe werkt het (potentials?) en 10% via de cadeauwinkel. Wij worden gevonden met de zoektermen 1 kunstuitleen amstelveen 6,3% 2 sbk amstelveen 4,8% 3 kunstuitleenamstelveen.nl 2,4% 4 amstelveen kunstuitleen 1,9% 5 kunstuitleen 1,6% 5

9 88% vindt ons via google. 89 % van de bezoekers van onze website komt uit Nederland, de overigen komen verschillende landen waaronder: Verenigde Staten 962 Noorwegen 84 Japan 11 Argentinië 9 Zuid Afrika 8 Kunstenaars In de collectie zijn 396 kunstenaars vertegenwoordigd met in totaal werken. De totale verkoopwaarde is ,--. Deze kunstenaars zijn met werk in eigendom of in huur in de uitleencollectie vertegenwoordigd of hun werk (o.a. glas, design, keramiek, sieraden, tassen) is te vinden in de vitrines. Huurvergoedingen De huurvergoeding aan kunstenaars wordt 1x per jaar achteraf in januari van het daarop volgende kalenderjaar uitbetaald. Bemiddeling bij verkoop De kunstuitleen bemiddelt ook bij de verkoop van kunstwerken. In 2012 zijn werken verkocht. (inclusief o.a. sieraden, keramiek, glas, tassen, design) Leenrecht In 2011 is de hoogte van de leenrechtvergoedingen vastgesteld. Over de uitbetaling van de leenrechtvergoedingen wordt nog onderhandeld met de Stichting Leenrecht. Voor 2012 is geen rekening binnengekomen van Stichting Leenrecht. Van alle kunstenaars van wie werk werd uitgeleend heeft inmiddels 70% een afstandsverklaring getekend. 6

10 Tentoonstellingen 5 februari t/m 25 februari, Amateurkunsttentoonstelling. De 16e amateurkunsttentoonstelling werd geopend op zondag 5 februari om uur door de heer Dries Bakker, voorzitter van het bestuur van de SAKB (Stichting Amstelveense Kunstenaars Belangen). Er deden 184 amateur kunstenaars mee, waarvan 26 met driedimensionaal werk. Onder belangstelling van 100 amateurkunstenaars heeft John Levie op zaterdag 25 februari de winnaars bekendgemaakt van de publieksprijs Amateurkunsttentoonstelling. Er werden 715 stemmen uitgebracht. De eerste prijs voor 2d werk, een cadeaubon van 250,-- te besteden bij Ingma, ging naar Mira Zbikomska, met het werk Zonder geluid, olieverf. De eerste prijs voor 3d werk, ook een cadeaubon te besteden bij Ingma, ging naar Laura van der Neut, met het werk De berusting, Albast. De tweede prijs voor 2d werk, een cursus stillevens schilderen gedurende 5 ochtenden bij de SAKB ging naar Karin de Koning, met het werk Herinnering, Olieverf. De tweede prijs voor 3d werk, een cursus beeldhouwen of boetseren gedurende 2 volle zaterdagen bij de SAKB ging naar Edith Kerszemaker, met een bronzen beeld. De Amateurkunsttentoonstelling werd gesubsidieerd door de gemeente Amstelveen. De opening werd bezocht door 400 mensen. De gehele tentoonstelling werd door ongeveer 2200 mensen bezocht. 1 april t/m 28 april, Windnomaden. De opening van dit project werd op zondag 1 april om uur verricht door Bruno Doedens, artistiek leider van SLEM (Stichting Landschapstheater en meer). Windnomaden, schilderijen met een uniek verhaal. Het tijdelijke landschap van de Windnomaden was in juni 2009 te zien op het Oerolfestival op Terschelling. Een kleurrijk landschap van 382 in de wind bewegende eigenzinnige paneel schilderijen. De schilderijen stonden licht bewegend als een grote zwerm vogels op het wad dat onder invloed van eb en vloed afwisselend onder water liep en droogviel. In september van dat jaar maakten de Windnomaden deel uit van het New Island Festival op Governors Island te New York, ter gelegenheid van het 400 jarig bestaan van New York. En toen kwamen de Windnomaden naar de Kunstuitleen Amstelveen en waren zowel in de Kunstuitleen als in de Bibliotheek te zien. De tentoonstelling trok veel bekijks, niet alleen regionaal maar ook landelijk. Bij de tentoonstelling hoorde een educatief project voor kinderen uit de bovenbouw van de lagere scholen in Amstelveen. Er deden 93 kinderen aan mee die allemaal hun eigen windnomade mochten maken. Op zaterdag 14 april werden deze windnomaden in de Kunstuitleen tentoongesteld. 19 mei t/m 3 juni, Overzichtstentoonstelling Atelierroute. 2 en 3 juni, Atelierroute Amstelveen. Op zaterdag 19 mei werd om uur de 21e editie van de Atelierroute Amstelveen feestelijk geopend door Els Ottenhof, zakelijk directeur van het Cobra Museum. De opening werd bezocht door 80 mensen en de overzichtstentoonstelling trok zo n 1500 bezoekers. Gedurende het atelierweekeinde bezochten 520 mensen de Kunstuitleen. 7

11 De kunstenaars hebben gerapporteerd dat de ateliers in totaal door ongeveer belangstellenden zijn bezocht. De Atelierroute werd gesubsidieerd door de gemeente Amstelveen. 8 juni t/m 1 juli, International Photo Festival Grid 2012: Urban Reality Check. Arthur Martin: de stedelijke omgeving van Tokyo en Jan van Breda: Dare2bedifferent. De tentoonstelling werd op 10 juni door Hans-Peter Schoonenberg geopend. De Brothers Grimm (Add a touch of class with the glitter en glamour of the brothers Grimm) zorgden voor een gastvrij onthaal. Grid is een tweejaarlijks fotofestival dat in het teken staat van hedendaagse beeldcultuur en een breed scala biedt aan exposities van gerenommeerde fotografen en veelbelovende talenten. In de deelnemende locaties Amsterdam, Amstelveen, Haarlem, Zaanstad, Beemster, Apeldoorn en Amersfoort zijn op diverse locaties de tentoonstelling te zien. De tentoonstelling was zo n groot succes dat er nog een weekje aan vast werd geplakt tot 7 juli. Bij de opening op 8 juni waren 400 mensen aanwezig en de tentoonstelling heeft in totaal meer dan 2000 bezoekers getrokken. 2 september t/m 7 oktober: Ans Bakker-van der Pluijm. De opening van de tentoonstelling werd op 2 september om uur verricht door Piet van den Heuvel, oud-wethouder van cultuur van de gemeente Amstelveen. De schilderijen van Bakker-van der Pluijm zijn veelal impressies van een persoonlijke kijk op de wereld die zij op poëtische wijze vertaalt in vorm en kleur. Deze tentoonstelling werd mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de gemeente Amstelveen. De opening werd door 60 mensen bezocht en de tentoonstelling trok 300 bezoekers. 3 oktober t/m 13 oktober: Kinderboekenweek Hallo Wereld. De Kunstuitleen participeerde met het schoolproject PICASSO onder leiding van de in Amstelveen wonende kunstenares Mali Klein. Op zondag 7 oktober werd om uur in de Kunstuitleen Amstelveen Picasso geopend. Leerlingen van groep 6 en 7 van de 1e Amstelveense Montessorischool maakten kennis met het leven en werk van Picasso, kozen een werk en maakten een eigen interpretatie. In de Kunstuitleen werden 85 werken getoond van de jonge gelegenheidsschilders. 8 november t/m 10 november: Schilderijen en grafiek van Jochem op ten Noort. Op zaterdag 10 november werd de Meet&Greet de kunstenaar muzikaal feestelijk omlijst met lounge muziek van DJ Dauphin. De Meet&Greet werd door 75 mensen bezocht. 17 november t/m 23 december: Mooie meiden, schilderijen van Jeroen Hermkens en Bloemvlinders, sieraden van Sylvia Blickman. Jeroen Hermkens schilderde op zijn eigen expressionistische wijze de dames van Kunstuitleen Amstelveen. Sylvia Blickman liet haar Bloemvlinders zien, actuele moderne sieraden van geanodiseerd en gekleurd aluminium. Koos Hagen, stadsdichter, schreef 2 toepasselijke gedichten en Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen, opende de tentoonstelling. De belangstelling was groot! Op de opening kwamen 90 bezoekers en de tentoonstelling werd door 2000 mensen bezocht. 8

12 Verdere activiteiten in de kunstuitleen In samenwerking met de gemeente Amstelveen, Livingstone Gallery (Den Haag) en de Kunstuitleen Amstelveen werden er twee grote theekannen van Klaas Gubbels op het plein bij de fontein gezet. Op woensdag 13 juni was er een officieel moment met Klaas Gubbels, genodigden en de pers. Zondag 4 november, uur. Veiling van 22 glasobjecten uit de Overtoom - collectie van Roemeense kunstenaars en 17 uit de Stardustcollectie van Carina Riezebos (sterontwerpster voor Royal Leerdam). Er waren een 60-tal bieders (veelal geen leners) en de collectie is grotendeels verkocht. Zaterdag 24 en zondag 25 november; Kunst KlaasMarkt. Een verkoopmarkt van kleine kunst- en cadeau artikelen. 30 Amstelveense kunstenaars etaleerden hun werk. Op zaterdag kwamen er 397 bezoekers en op zondag 300. Activiteiten in het kader van educatie. Kunstenaar voor de klas Dit is een project waarbij leerlingen uit de bovenbouw (groep 7 en 8) van Amstelveense lagere scholen een aantal Amstelveense kunstenaars in hun ateliers bezoeken. In 2012 zijn 22 groepen van verschillende scholen naar het ateliergebouw Ateliers 2005 aan de Van Weerden Poelmanlaan geweest. Zij hebben daar gewerkt met Dirk Annokkee, Ma Hui, Paul van Riel en Stephanie Rhode/Ans Distelbrink. De deelnemende scholen waren: - Joost van den Vondel: 4 groepen. - OBS De Westwijzer: 4 groepen. - OBS Piet Hein: 8 groepen. - Palet Noord: 6 groepen Het bezoek neemt een hele ochtend in beslag. In deze tijd gaat iedere groep naar twee kunstenaars. Zo leren de kinderen dat iedere kunstenaar uniek is en op zijn of haar eigen wijze werkt, denkt en verbeeldt. Dit is een belangrijk gegeven in het project: zelf bepalen wat je mooi of goed vindt, recht hebben op een eigen mening. De leraren krijgen een docentenhandleiding, de leerlingen een informatieschrift en een dvd met een korte impressie van de kunstenaars. Het project wordt in het voor- en najaar van 2013 met nog een aantal andere Amstelveense scholen voortgezet. Het wordt mogelijk gemaakt met subsidie van de gemeente Amstelveen. 9

13 Rondje Cultuur Op dinsdag 13 november werd de Kunstuitleen bezocht door 4 VMBO klassen van verschillende Amstelveense scholen. In 2012 werd gekozen voor een performance-achtige activiteit onder begeleiding van Kim de Weijer (MFA Sandberg instituut) en Isabelle Schiltz (BA Gerrit Rietveld academie). Het begrip performance wordt in het theater en de beeldende kunst gebruikt als verzamelnaam voor muzikale, beeldende of uitgesproken fysieke optredens. De scholieren kregen uitleg over wat de bedoeling was en werden in groepjes van 4 of 5 leerlingen met camera s op pad gestuurd om een performance act te maken en die te fotograferen. Na wat schroom en onzekerheid begrepen ze de bedoeling en kwamen met prachtige foto s terug. Gele olifanten en roze krokodillen Een multidisciplinair project vanuit het loket Cultuureducatie Amstelveen. In 2012 is de Kunstuitleen in samenwerking met de bibliotheek verder gegaan met een programma voor onderbouw groepen in het basisonderwijs onder de titel Gele olifanten en roze krokodillen. De kinderen krijgen bij de Bibliotheek een tentoonstelling te zien met illustraties uit een kinderboek en ze horen een versje over een dierenschilder. In de Kunstuitleen wordt stilgestaan bij kunstwerken met dieren in allerlei vormen en materialen. Na een kort gesprekje over kunst en kunstenaars zoeken de kinderen samen een kunstwerkje uit dat voor een maand mee naar de klas gaat. De lessen worden vooraf in de klas ingeleid en achteraf met een knutselopdracht afgesloten. Er zijn in groepjes kinderen geweest. Het project komt tot stand met financiële steun van de gemeente Amstelveen en er zal in 2013 mee door worden gegaan. Samenwerking culturele instellingen In het kader van de samenwerking tussen de culturele instellingen hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden: - Directeurenoverleg: tweemaandelijks overleg met de culturele instellingen aan het Stadsplein. - Het systeembeheer van de Kunstuitleen is uitbesteed aan de Bibliotheek. - Stadspleinfestival 15 september, een samenwerkingsverband van de culturele instellingen aan het Stadsplein. De organisatie lag dit jaar in handen van Poppodium P60, Muziek- en Dansschool Amstelveen en de Kunstuitleen Amstelveen. - BHV-cursus in samenwerking met de Bibliotheek en Poppodium P60. - De Amstelveense beeldend kunstenaar John Verhagen expseert met portretten in brons in de schouwburg. De Kunstuitleen heeft de tentoonstellingen georganiseerd en de schouwburg heeft zijn foyers ter beschikking gesteld. - Narrowcasting in samenwerking met de Bibliotheek. 10

14 - In samenwerking met de Volksuniversiteit werd een excursie georganiseerd naar Insel Hombroich in Duitsland. Publiciteit - In 2012 is 2 keer een reclamefilmpje uitgezonden op RTV Amstelveen: Henk, ik wil een ander!: 3000 werken in de Kunstuitleen. - Narrowcasting: In samenwerking met de bibliotheek is een systeem voor narrowcasting aangeschaft voor de centrale hal van de bibliotheek. Narrowcasting is een modern elektronisch systeem, waarmee mededelingen via een plasmascherm worden vertoond. - Stoepbord: Er is een stoepbord, waarmee buiten, bij de ingang van het gebouw aandacht kan worden gevraagd voor activiteiten en aanbiedingen. Nieuwsbrief: Met behulp van een speciaal programma worden regelmatig nieuwsbrieven via aan de abonnees en geïnteresseerden gestuurd. - Het afgelopen jaar zijn regelmatig persberichten over de activiteiten van de Kunstuitleen verschenen in de lokale weekbladen. Ook heeft de kunstuitleen regelmatig geadverteerd in deze bladen. - Elke laatste donderdag van de maand is er een speciale beeldende kunstpagina in het Amstelveen Nieuwsblad, genaamd Kunst en Zo. De Kunstuitleen adverteert elke maand en krijgt regelmatig ruimte om de activiteiten onder de aandachtvan het publiek te brengen. - In de seizoensbrochure van Schouwburg Amstelveen staat een advertentie van de Kunstuitleen. - UIT regionaal Glossy : alles over kunst en cultuur, vrije tijd, eten en drinken in en rond Amstelveen. De kunstuitleen Amstelveen levert regelmatig kopij aan. - De Kunstuitleen werkt regelmatig mee aan het programma Blikvangers van RTV Amstelveen. Een radioprogramma waarin de Kunstuitleen de kans krijgt om activiteiten, tentoonstellingen en aanbiedingen aan te kondigen, - Amstelveenweb.com van Stefan Toth geeft altijd uitgebreid aandacht aan de activiteiten van de Kunstuitleen. - De Kunstuitleen adverteerde in de jubileumspecial van de Muziek- en Dansschool Amstelveen. - In Dichterbij, het Magazine voor leden van de Rabobank werd in het voorjaars nummer uitgebreid aandacht gegeven aan de Kunstuitleen Amstelveen. - Het Algemeen Dagblad van zaterdag 24 november gaf met drie volle pagina s aandacht aan de tentoonstelling Mooie Meiden van Jeroen Hermkens. 11

15 Social Media Kunstuitleen Amstelveen maakt gebruik van Facebook en LinkedIn om haar klanten informatie te verstrekken en interactie tussen klanten en de Kunstuitleen op gang te brengen. Zowel op Facebook als LinkedIn wordt het activiteitenoverzicht voor het hele jaar geplaatst. Daarnaast worden de persberichten voor de kranten geplaatst op deze sociale netwerken. Ook worden de maandelijkse aanbiedingen van de Kunstuitleen en aankondigingen van tentoonstellingen geplaatst. De vermeldingen zijn vaak in de vorm van tekst, afbeelding en/of filmpje. Naast informatie verstrekken is er ook interactie met de fans/ volgers en de Kunstuitleen. Via deze sociale netwerken worden er ook vragen gesteld door fans/volgers, komen er opmerkingen binnen en komen er aanmeldingen voor bijvoorbeeld de Amateurkunsttentoonstelling binnen. Kunstuitleen Amstelveen neemt dan ook de tijd om alle berichten te beantwoorden en er voor te zorgen dat de fans/volgers tevreden en geïnteresseerd blijven in de Kunstuitleen. Eind 2012 is het aantal leden van de Kunstuitleen op Facebook gegroeid naar ca vrienden. Lidmaatschappen De Kunstuitleen is lid van: - Ondernemersvereniging Amstelveen - Personal shopping card Amstelveen Stadshart Seminars De directeur nam deel aan een aantal bijeenkomsten: - Amsterdamse Ondernemersprijs op 21 november Cultureel ondernemen in de praktijk, donderdag 15 november bij het Internationaal Danstheater, georganiseerd door BDO. - Expert Meeting met collega kunstuitleendirecteuren op dinsdag 11 december bij Heden in Den Haag, om te praten over de toekomst van het fenomeen kunstuitleen. De afbeeldingen in dit jaarverslag zijn een selectie uit de tentoonstellings- en activiteitenaffiches voor de buitenborden bij de hoofdingang van de bibliotheek/kunstuitleen in

16 Toekomst Kunstuitleen Amstelveen. In juni/juli van 2013 zal boekhandel Venstra zijn intrek nemen op de begane grond van het gebouw waar ook Bibliotheek en Kunstuitleen zijn gevestigd. De verwachting om het vloeroppervlak van de Kunstuitleen binnen het gebouw te kunnen uitbreiden valt hiermee in duigen. Wel zal er een aantal aanpassingen worden gedaan en het ziet ernaar uit dat de Kunstuitleen een 6- tot 8-tal weken elders gehuisvest zal moeten worden. In juli 2012 heeft de gemeenteraad vrijwel unaniem besloten om de stopzetting van de subsidie op de Kunstuitleen per 2013 nog 2 jaar uit te stellen. Met name bij de uitleen van kunstwerken aan bedrijven gaat het minder goed. De cijfers spreken voor zich. De Kunstuitleen is een traject ingegaan van uitbreiding van de galerie- en winkelactiviteiten. Deze aanpak zal in 2013 verder worden uitgewerkt. De directeur van de Kunstuitleen zal in het vroege voorjaar van 2014 met pensioen gaan. In de loop van het jaar 2013 zal er een nieuwe directeur gezocht worden. De Kunstuitleen is ondanks de recessie en de tegenvallende omzetten bij de bedrijven een goed en gezond bedrijf. Een nieuwe directeur zal met veel elan en nieuwe ideeën de Kunstuitleen naar een nieuwe toekomst leiden. Hetty Tjalkens, directeur 13

17 Bijlage I Samenstelling bestuur per december 2012 datum herbenoeming datum niet herkiesbaar E.D. Douma (Esmond) Voorzitter E.G. Schiernecker (Eric) Penningmeester M.J. van den Hooff (Manon) Vice voorzitter S.M. Kreijmborg (Stef) Adviseur beeldende kunst E.A.G.M. Schröder (Ilse) Secretaris

18 Bijlage II Medewerkers in 2012 Directie Hetty Tjalkens Administratie Ingrid Wegzrynek Balie Annelies van Albeslo Paulien van Albeslo Liset van Laer Anna Rahiman Leonie Sanstra vrijwillige medewerkers Rina Engberts, kunstenaarsinformatie Meta van Kampen, fotodocumentatie 15

19 Bijlage III Tarieven voor particulieren 2012 (per maand, BTW 21% inclusief) Lenen tot abonnement abonnement incl. sparen 50% excl. sparen ,11 6, ,13 7, ,15 8, ,18 10, ,21 11, ,24 13, ,27 14, ,29 15, ,32 17, ,36 19, ,39 20, ,42 22, ,45 23, ,48 25, ,53 28, ,58 30, ,63 33, ,68 35, ,73 38,25 Kunst kopen Met het opgebouwde spaartegoed kan men iets aanschaffen uit de collectie van de Kunstuitleen Amstelveen of uit de cadeauwinkel. Jeugdabonnement Geeft recht op een werk tot 400. Kosten van dit abonnement: 4,50. Cadeau abonnement Kunstuitleen Amstelveen biedt een speciaal cadeau-abonnement in de vorm van een bon. Deze bon voor kunst naar keuze vormt een origineel geschenk voor speciale gelegenheden. Service De kunstuitrleen bezorgt op afspraak het kunstwerk thuis. De kosten zijn vanaf 22,-- en afhankelijk van de woonplaats. De Kunstuitleen lijst kunstwerken deskundig in. Er is een ruime keuze uit diverse profielen. Wij beschikken over professionele ophangsystemen. Deze kunnen indien gewenst door de kunstuitleen geplaatst worden. Prijs op aanvraag. 16

20 Bijlage IV Tarieven voor bedrijven per januari 2012 Een prettige werkomgeving is een belangrijke voorwaarde voor een goed werkklimaat. Het verhoogt inzet en motivatie van de medewerkers en draagt bij aan een positief beeld van het bedrijf. Kunst kan daarbij belangrijk zijn. Een passende en interessante bedrijfskunstcollectie kan op een goede manier cultuur, status en karakter van een bedrijf naar voren brengen. Wij brengen graag de kunst in het bedrijf. In de vorm van kunstuitleen, kunstaankoop en kunstbeheer bieden wij een aantrekkelijk pakket van diensten. Naast de algemene collectie hebben wij een collectie exclusief voor bedrijven. Deze collectie wordt steeds uitgebreid en aangevuld. Er zijn altijd voldoende werken in voorraad. In deze collectie vindt men werken van bekende, reeds gevestigde namen, maar ook actuele kunst van jonge, veelbelovende, vaak net afgestudeerde kunstenaars. De collectie is digitaal (via deze website) toegankelijk. Men kan dus via het beeldscherm een collectie samenstellen of werken reserveren. Tevens bieden wij de mogelijkheid om zeer grote formaten en kunstwerken van een hoger prijsniveau te huren. tarief Het huurtarief bedraagt 1,4% van de waarde van de gehuurde collectie per maand. Dit bedrag is exclusief BTW en verzekering. bezorgen Voor het bezorgen en/of ophalen van de werken wordt een bedrag van 22,-- (binnen Amstelveen) of 42,-- (buiten Amstelveen) in rekening gebracht. ophangen Voor het bevestigen van ophangsystemen en ophangen van de werken wordt een bedrag in rekening gebracht van 45,-- per persoon per uur. 17

21 Verkorte jaarrekening 18

22

ONTDEK!CITYMARKETING

ONTDEK!CITYMARKETING RAPPORT ONTDEK!CITYMARKETING CENTRUMMANAGEMENT EN LEIDEN MARKETING IN EEN NIEUWE FASE DEEL I & II 10 september 2012 INHOUDSOPGAVE Deel I NA DE BESLUITVORMING OVER LEIDEN MARKETING 2013-2016 I - 1 Inleiding:

Nadere informatie

BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST

BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST 06/11a BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST VNG-HANDREIKING VOOR GEMEENTEN -concept zonder eindredactie- Den Haag, januari 2006 Beleidsinstrumenten beeldende kunst naar aanleiding van veelgestelde vragen

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Een Experiment in herwaarderen van erfgoed

Een Experiment in herwaarderen van erfgoed Een Experiment in herwaarderen van erfgoed s-hertogenbosch, oktober 2014 Inleiding De in 2012 opgerichte Stichting Onterfd Goed is een non profit organisatie gespecialiseerd in Advies, Ontzamelen en Upcycelen

Nadere informatie

jaarverslag KUNSTHAL ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 PAGINA 3

jaarverslag KUNSTHAL ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 PAGINA 3 jaarverslag 2011 KUNSTHAL ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 PAGINA 3 inhoud Jaarverslag 2011 1 De Kunsthal Rotterdam: een uniek instituut in Nederland p 2 2 Bericht van het Bestuur p 6 3 Kunsthal Zaken Kring

Nadere informatie

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek Jaarverslag 2012 Digitaal Trapveld Cybersoek Stichting Zeeburg Internetplein Maart 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Doelstellingen... 5 Doelgroepen... 6 Visie... 8 Werkwijze... 9 Succes en betekenis...

Nadere informatie

STRATEGISCH MARKETINGPLAN 2010-2015

STRATEGISCH MARKETINGPLAN 2010-2015 STRATEGISCH MARKETINGPLAN Kunstmaand AMELAND 2010-2015 12 januari 2011 INHOUD 1 INLEIDING 3 1.1 Kunstmaand Ameland, beschrijving huidige situatie 1.2 Resultaten tot nu toe 1.3 Probleemstelling (kernprobleem)

Nadere informatie

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken Strategisch beleid 2013-2016 KopGroep Bibliotheken www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken inhoud strategisch beleid 2013-2016 Voorwoord 4 Korte terugblik 6 Maatschappelijke

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2012. Cultuurnetwerk Nederland

Jaarverantwoording 2012. Cultuurnetwerk Nederland Jaarverantwoording 2012 Cultuurnetwerk Nederland Cultuurnetwerk Nederland, Utrecht 2013 Inhoud Inleiding 5 1 Bestuursverslag 7 1.1 Samenstelling raad van toezicht 2012 7 1.2 Werkzaamheden raad van toezicht

Nadere informatie

Rembrandt terug in het Rembrandthuis

Rembrandt terug in het Rembrandthuis Rembrandt terug in het Rembrandthuis Ondernemingsplan 2013-2016 Museum Het Rembrandthuis Ondernemingsplan Museum Het Rembrandthuis 2013-2016 1. Blik in de toekomst, 2016 2 2. Inleiding 3 3. Het Rembrandthuis:

Nadere informatie

Jaarverslag Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg 2011 JAARVERSLAG 2011 STADSMUSEUM LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Jaarverslag Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg 2011 JAARVERSLAG 2011 STADSMUSEUM LEIDSCHENDAM-VOORBURG JAARVERSLAG 2011 STADSMUSEUM LEIDSCHENDAM-VOORBURG 1 Inhoud Jaarverslag 2011 Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg Tekstueel jaarverslag Voorwoord 3 Inleiding 4 Publiekstaken 5 Collectie 13 Mensen, financiën

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Beleidsplan Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Voorwoord Inhoud Voor u ligt het beleidsplan 2013-2016 van de Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe. In een periode die gekenmerkt wordt door

Nadere informatie

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010 Lucas Onderwijs Jaarrapport Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Algemene informatie 3 Missie 3 Visie 3 Stand van zaken Strategisch Beleidsplan 4 Financiële informatie 9 Kerncijfers 12 Primair Onderwijs 13

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord... 03. 2. Inleiding... 04. 3. Visie en missie... 05. 4. Doelen... 06

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord... 03. 2. Inleiding... 04. 3. Visie en missie... 05. 4. Doelen... 06 Inhoudsopgave 1. Voorwoord..................................... 03 2. Inleiding...................................... 04 3. Visie en missie................................... 05 4. Doelen......................................

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

1 INLEIDING: STABILITEIT EN GROEI 5

1 INLEIDING: STABILITEIT EN GROEI 5 JA ARVERSLAG 2011 INhOuDSOpGAVE 1 INLEIDING: STABILITEIT EN GROEI 5 2 CuLTuuREDuCATIE BINNENSChOOLS 7 2.1 CultuureduCatie voor kinderen en jongeren in het onderwijs 7 2.2 skvr producten binnenschools

Nadere informatie

Bedrijven Investering Zone Plan 2015-2019. Stichting BIZ Centrum Barendrecht

Bedrijven Investering Zone Plan 2015-2019. Stichting BIZ Centrum Barendrecht Bedrijven Investering Zone Plan 2015-2019 Stichting BIZ Centrum Barendrecht INHOUDSOPGAVE. INLEIDING. 3 1. CENTRUMMANAGEMENT IN HET CENTRUM VAN BARENDRECHT. 4 2. DE BIZ IN HET CENTRUM VAN BARENDRECHT.

Nadere informatie

EVALUATIE BredaPhoto 2014

EVALUATIE BredaPhoto 2014 EVALUATIE BredaPhoto 2014 Stichting Breda Photo INDEX 1. VOORWOORD 2 2. EVALUATIE DOELSTELLINGEN 3 2.1 Vertrekpunt 3 2.2 Evaluatie doelstellingen 4 2.3 Successen en leermomenten 5 3. GEREALISEERD PROGRAMMA

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

Via Vinex. culturele projectontwikkelaars. De Vrijstaat; een kinderkunstlocatie op de rand van de oude en nieuwe stad.

Via Vinex. culturele projectontwikkelaars. De Vrijstaat; een kinderkunstlocatie op de rand van de oude en nieuwe stad. Via Vinex culturele projectontwikkelaars De Vrijstaat; een kinderkunstlocatie op de rand van de oude en nieuwe stad Beleidsplan 2015 Via Vinex Hoge Weide 3 3541 BC Utrecht www.devrijstaat.nl / www.viavinex.nl

Nadere informatie

Cursussen & Overige activiteiten

Cursussen & Overige activiteiten Cursussen & Overige activiteiten 2008 2009 Twello Stichting Samenwerkende Peuterspeelzalen Voorst Pagina 2 Inhoud Excelsior pagina 6 Stichting Samenwerkende Peuterspeelzalen Gemeente Voorst pagina 8 Gemeentelijk

Nadere informatie

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van SAKS, een onderwijsorganisatie met 14 basisscholen in Alkmaar, en SKB, een eenpitter met 1 school in Bergen. De stichtingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 25 maart 2013 VOORWOORD 2 INLEIDING / LEESWIJZER 3 TOELICHTING OP BELEIDSTHEMA S CULTUURPLAN 2009-2012 4

Jaarverslag 2012 25 maart 2013 VOORWOORD 2 INLEIDING / LEESWIJZER 3 TOELICHTING OP BELEIDSTHEMA S CULTUURPLAN 2009-2012 4 Jaarverslag 2012 25 maart 2013 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 2 INLEIDING / LEESWIJZER 3 TOELICHTING OP BELEIDSTHEMA S CULTUURPLAN 2009-2012 4 1. Kunsteducatie in de vrije tijd 4 2. Activiteiten op beleidsdoelstellingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Let op: dit is een interactieve pdf. Onderstreepte woorden in de tekst zijn clickable gemaakt, waardoor extra informatielagen geopend kunnen worden. Inhoudsopgave Verslag van de

Nadere informatie

magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken StartMeUp op bezoek in ondernemershuis

magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken StartMeUp op bezoek in ondernemershuis magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken Jaargang 3 - Nummer 8-2013 Start Up Quality Internetworking Het netwerk is de fundering van elk bedrijf Café Wilskracht Bestaat 20

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst Cluster Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst voorwoord De afgelopen jaren heeft het Cluster Jongerenmarketing geprobeerd een beter beeld te krijgen van jongeren en hoe deze doelgroep

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie