jaarverslag Stichting Beeldende Kunst Amstelveen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaarverslag Stichting Beeldende Kunst Amstelveen"

Transcriptie

1

2 jaarverslag 2012 Stichting Beeldende Kunst Amstelveen

3 index blz Voorwoord 1 Algemeen verslag 2 Bijlage I: samenstelling bestuur 14 Bijlage II: medewerkers 15 Bijlage III: tarieven particulieren 16 Bijlage IV: tarieven bedrijven 17 Verkorte jaarrekening 18

4 Voorwoord In het afgelopen jaar is weer een aantal tentoonstellingen georganiseerd, waarvan er twee echt spannend en spraakmakend waren. Jan van Breda met Dare2beDifferent over de gay-scene in Amsterdam en Jeroen Hermkens met Mooie Meiden. Voor beide tentoonstellingen was de aandacht heel groot, en dat ging over de Amstelveense stadsgrenzen heen. In dit verslag leest u er meer over. In 2012 werd de Kunstuitleen geconfronteerd met een subsidievermindering van Hoewel met name de uitleen van kunstwerken aan de bedrijven zwaar onder druk staat, is de Kunstuitleen er toch in geslaagd om vooralsnog dit jaar deze subsidievermindering op te vangen. Als u dit verslag leest, dan ziet u dat wij niet stilgezeten hebben. Wij zijn met weinig mensen, in fte nog geen 4, maar wij zijn weer in staat geweest om met een diversiteit aan tentoonstellingen en veel verschillende activiteiten heel veel mensen naar de Kunstuitleen te krijgen. De Kunstuitleen Amstelveen heeft het jaar met een weliswaar klein maar toch positief resultaat afgesloten. Ik dank mijn collega s voor hun enthousiaste inzet, met name voor de tentoonstelling Mooie Meiden, waardoor 2012 een prachtig en bijzonder jaar is geworden. Hetty Tjalkens directeur 1

5 Algemeen Verslag Beleid Doelstelling De Kunstuitleen Amstelveen wil met zijn producten een breed publiek in contact brengen met hedendaagse beeldende kunst. Kernactiviteit van de Kunstuitleen Amstelveen is het uitlenen van kunstwerken aan particulieren, instellingen en bedrijven. Visie Ter realisatie van deze doelstelling heeft de Kunstuitleen de volgende diensten geconcentreerd rond actuele beeldende kunst: - kunstuitleenactiviteiten en collectiewerving - educatie en participatie - tentoonstellingen - informatie en documentatie - kunst- en cadeauwinkel Vanuit deze diensten worden activiteiten geprogrammeerd. De invulling van deze activiteiten vindt plaats op basis van artistiek inhoudelijke criteria en criteria op het gebied van cultuurbereik en participatie. De artistiek inhoudelijke criteria omvatten reguliere aspecten als kwaliteit en authenticiteit. Deskundige bestuursleden en directie houden toezicht op en waarborgen de kwaliteit van het programma en de samenstelling van de collectie. De Kunstuitleen werkt samen met diverse lokale partners, zoals de culturele instellingen rondom het Stadsplein, de diverse musea en de scholen. Doel is om op die manier de cultuurparticipatie vanuit de bevolking van Amstelveen en de regio te bevorderen. Naast de kernactiviteit kunstuitleen is er steeds meer aandacht voor galerieactiviteiten (tentoonstellingen) en educatieve projecten. De verkoop van sieraden, glas- en keramische objecten en designartikelen neemt een belangrijke plaats in. 2

6 Beleid financiën Het resultaat over 2012 is ondanks de daling van het aantal leners ten opzichte van de begroting en de forse subsidievermindering positief uitgevallen. Dit is met name veroorzaakt door hogere inkomsten door verkopen en kostenreductie. De jaarrekening 2012 is opgesteld door accountantsorganisatie Vanhier. Het bestuur heeft besloten om het positieve resultaat van 2.244,-- toe te voegen aan de continuïteitsreserve. Er is een rapportagesysteem opgesteld zodat per kwartaal de kosten en opbrengsten met de begroting kunnen worden vergeleken. Huisvesting De plannen van de gemeente Amstelveen om de begane grond van het pand Stadsplein 102/103 commercieel te gaan verhuren, hebben er toe geleid dat boekhandel Venstra in juni 2013 haar intrek zal nemen op de begane grond van het pand waar Bibliotheek en Kunstuitleen gevestigd zijn. Subsidie De gemeente Amstelveen heeft voor 2012 een subsidie toegezegd van ,-- ten behoeve van de exploitatie. Verder zijn er bijdragen ontvangen voor het organiseren van projecten, zoals de Atelierroute, de Amateurkunsttentoonstelling, scholenproject kunstenaar voor de klas, tentoonstelling Windnomaden en tentoonstelling Ans Bakker-van der Pluijm. In dit verslag wordt daar verder op ingegaan. Beleid collectievorming Bij de particuliere en bedrijvenuitleen gaat het om de collectie kunstwerken. De Kunstuitleen Amstelveen blijft ernaar streven om een zo divers mogelijke collectie van hedendaagse beeldende kunst aan te bieden, een collectie die ook vraaggericht tot stand komt. De collectie omvat werk in diverse technieken, grafisch werk (zeefdrukken, etsen, litho s, houtdrukken), fotografie, unica (olieverven, aquarellen, tekeningen, gemengde technieken), sculpturen in brons en steen en keramische en glasobjecten. De collectie is grotendeels opgebouwd uit werken in eigendom. Steeds minder werk wordt gehuurd van kunstenaars. Op 31 december 2012 zijn er werken bestemd om uit te lenen (eind 2011: 2.275). Hiervan zijn nog 208 werken in huur van kunstenaars (eind 2011: 245). 3

7 Bestuur Het bestuur van de Kunstuitleen Amstelveen is in het verslagjaar 5 keer bij elkaar geweest. R. Hasper (voorzitter) heeft in het voorjaar zijn functie als voorzitter van het bestuur na 6 jaren neergelegd. Hij werd in september 2012 opgevolgd door de heer E.C. Douma. J. Hoogendoorn (penningmeester) heeft zijn functie neergelegd en werd in november 2012 opgevolgd door de heer E.G. Schiernecker. In bijlage I is een overzicht opgenomen van de bestuurssamenstelling en de zittingstermijnen per 31 december De Kunstuitleen Amstelveen heeft een beleidsbepalend bestuur. Het richt zich naar de 23 aanbevelingen van de door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in 2003 opgerichte werkgroep Cultural Governance. Personele aspecten Eind december 2012 zijn nog steeds 7 vaste medewerkers in dienst ( 2.8 ft op basis van 38 uren per week) en 2 vrijwilligers die assistentie verlenen (fte 0,15). Er worden in voorkomende gevallen 2 medewerkers ingehuurd voor onder andere acquisitie, het inrichten van bedrijven, het inrichten van tentoonstellingen, de website, publiciteit en automatisering (fte 0,5). Er is 3 keer een werkoverleg geweest. Volgens de Arbowet dient er minimaal één erkende bedrijfshulpverlener (BHV) in het bedrijf aanwezig te zijn. Voor de Kunstuitleen, de Bibliotheek en Poppodium P60 is in juni een herhaling van de BHV-basiscursus gegeven in de Bibliotheek Amstelveen. De cursisten waren Paulien van Albeslo, Annelies van Albeslo, Liset van Laer, Leonie Sanstra en Anna Rahiman. Zij mogen zich BHV er blijven noemen. In de bijlage is een overzicht van het personeelsbestand opgenomen. De directeur van de Kunstuitleen is lid van het bestuur van de Ondernemersvereniging Amstelveen, lid van het bestuur van Keizer Karel Galerie (K2G) en maakt deel uit van het Programma Bepalend Orgaan (PBO) van RTV Amstelveen. Abonnees Het aantal deelnemers op 31 december 2012 bedraagt (inclusief bedrijven en personeel). Op 31 december 2011 waren dit er Scholen : Jeugd : Particulier : en stadspas : Bedrijven : Personeel : De drastische vermindering van het aantal abonnementen heeft ook te maken met een opschoning van het abonneebestand. Abonnementen van leden die geen werk huurden en ook geen abonnementsgeld betaalden zijn verwijderd uit het bestand. Per 31 december 2012 werden werken uitgeleend (eind 2011: 1.614). 4

8 Uitleen aan scholen Vier scholen lenen kunstwerken: - Scholengemeenschap Thamen, Uithoorn (4) - Herman Wesselink College, Amstelveen (41) - Roelof Venema School, Amstelveen (1) - Keizer Karel College (2) Ambassadeurs Sinds november heeft de Kunstuitleen het z.g. Ambassadeurschap ingevoerd. Bezoekers die geïnteresseerd zijn in kunst, maar geen lid willen worden van de Kunstuitleen worden voor 5,- per maand ambassadeur. Deze 5,-- gaat naar het spaartegoed en op deze manier binden wij de ambassadeurs aan de Kunstuitleen en geven zij bekendheid aan de Kunstuitleen in hun omgeving (familie, vrienden, collega s). Bezoekers Bezoekers In 2012 hebben ongeveer mensen de Kunstuitleen bezocht. Naast de bezoekers in de Kunstuitleen zijn er ook virtuele bezoekers. Totaal aantal Pageviews (75500 in 2011) Totaal aantal unieke bezoekers (15500 in 2011) Meest populaire pagina s 1. tarieven bedrijven startpagina kunstshop digitale catalogus hoe werkt het? 4550 Noot: Het is opvallend dat de meest geraadpleegde pagina (en 4734 unieke ip adressen) de tarieven bedrijven pagina is terwijl dat ook de sector is die de grootste terugval laat zien. 67% komt binnen op de homepage, 28% verlaat de website via de bedrijven pagina, 12% via de pagina Hoe werkt het (potentials?) en 10% via de cadeauwinkel. Wij worden gevonden met de zoektermen 1 kunstuitleen amstelveen 6,3% 2 sbk amstelveen 4,8% 3 kunstuitleenamstelveen.nl 2,4% 4 amstelveen kunstuitleen 1,9% 5 kunstuitleen 1,6% 5

9 88% vindt ons via google. 89 % van de bezoekers van onze website komt uit Nederland, de overigen komen verschillende landen waaronder: Verenigde Staten 962 Noorwegen 84 Japan 11 Argentinië 9 Zuid Afrika 8 Kunstenaars In de collectie zijn 396 kunstenaars vertegenwoordigd met in totaal werken. De totale verkoopwaarde is ,--. Deze kunstenaars zijn met werk in eigendom of in huur in de uitleencollectie vertegenwoordigd of hun werk (o.a. glas, design, keramiek, sieraden, tassen) is te vinden in de vitrines. Huurvergoedingen De huurvergoeding aan kunstenaars wordt 1x per jaar achteraf in januari van het daarop volgende kalenderjaar uitbetaald. Bemiddeling bij verkoop De kunstuitleen bemiddelt ook bij de verkoop van kunstwerken. In 2012 zijn werken verkocht. (inclusief o.a. sieraden, keramiek, glas, tassen, design) Leenrecht In 2011 is de hoogte van de leenrechtvergoedingen vastgesteld. Over de uitbetaling van de leenrechtvergoedingen wordt nog onderhandeld met de Stichting Leenrecht. Voor 2012 is geen rekening binnengekomen van Stichting Leenrecht. Van alle kunstenaars van wie werk werd uitgeleend heeft inmiddels 70% een afstandsverklaring getekend. 6

10 Tentoonstellingen 5 februari t/m 25 februari, Amateurkunsttentoonstelling. De 16e amateurkunsttentoonstelling werd geopend op zondag 5 februari om uur door de heer Dries Bakker, voorzitter van het bestuur van de SAKB (Stichting Amstelveense Kunstenaars Belangen). Er deden 184 amateur kunstenaars mee, waarvan 26 met driedimensionaal werk. Onder belangstelling van 100 amateurkunstenaars heeft John Levie op zaterdag 25 februari de winnaars bekendgemaakt van de publieksprijs Amateurkunsttentoonstelling. Er werden 715 stemmen uitgebracht. De eerste prijs voor 2d werk, een cadeaubon van 250,-- te besteden bij Ingma, ging naar Mira Zbikomska, met het werk Zonder geluid, olieverf. De eerste prijs voor 3d werk, ook een cadeaubon te besteden bij Ingma, ging naar Laura van der Neut, met het werk De berusting, Albast. De tweede prijs voor 2d werk, een cursus stillevens schilderen gedurende 5 ochtenden bij de SAKB ging naar Karin de Koning, met het werk Herinnering, Olieverf. De tweede prijs voor 3d werk, een cursus beeldhouwen of boetseren gedurende 2 volle zaterdagen bij de SAKB ging naar Edith Kerszemaker, met een bronzen beeld. De Amateurkunsttentoonstelling werd gesubsidieerd door de gemeente Amstelveen. De opening werd bezocht door 400 mensen. De gehele tentoonstelling werd door ongeveer 2200 mensen bezocht. 1 april t/m 28 april, Windnomaden. De opening van dit project werd op zondag 1 april om uur verricht door Bruno Doedens, artistiek leider van SLEM (Stichting Landschapstheater en meer). Windnomaden, schilderijen met een uniek verhaal. Het tijdelijke landschap van de Windnomaden was in juni 2009 te zien op het Oerolfestival op Terschelling. Een kleurrijk landschap van 382 in de wind bewegende eigenzinnige paneel schilderijen. De schilderijen stonden licht bewegend als een grote zwerm vogels op het wad dat onder invloed van eb en vloed afwisselend onder water liep en droogviel. In september van dat jaar maakten de Windnomaden deel uit van het New Island Festival op Governors Island te New York, ter gelegenheid van het 400 jarig bestaan van New York. En toen kwamen de Windnomaden naar de Kunstuitleen Amstelveen en waren zowel in de Kunstuitleen als in de Bibliotheek te zien. De tentoonstelling trok veel bekijks, niet alleen regionaal maar ook landelijk. Bij de tentoonstelling hoorde een educatief project voor kinderen uit de bovenbouw van de lagere scholen in Amstelveen. Er deden 93 kinderen aan mee die allemaal hun eigen windnomade mochten maken. Op zaterdag 14 april werden deze windnomaden in de Kunstuitleen tentoongesteld. 19 mei t/m 3 juni, Overzichtstentoonstelling Atelierroute. 2 en 3 juni, Atelierroute Amstelveen. Op zaterdag 19 mei werd om uur de 21e editie van de Atelierroute Amstelveen feestelijk geopend door Els Ottenhof, zakelijk directeur van het Cobra Museum. De opening werd bezocht door 80 mensen en de overzichtstentoonstelling trok zo n 1500 bezoekers. Gedurende het atelierweekeinde bezochten 520 mensen de Kunstuitleen. 7

11 De kunstenaars hebben gerapporteerd dat de ateliers in totaal door ongeveer belangstellenden zijn bezocht. De Atelierroute werd gesubsidieerd door de gemeente Amstelveen. 8 juni t/m 1 juli, International Photo Festival Grid 2012: Urban Reality Check. Arthur Martin: de stedelijke omgeving van Tokyo en Jan van Breda: Dare2bedifferent. De tentoonstelling werd op 10 juni door Hans-Peter Schoonenberg geopend. De Brothers Grimm (Add a touch of class with the glitter en glamour of the brothers Grimm) zorgden voor een gastvrij onthaal. Grid is een tweejaarlijks fotofestival dat in het teken staat van hedendaagse beeldcultuur en een breed scala biedt aan exposities van gerenommeerde fotografen en veelbelovende talenten. In de deelnemende locaties Amsterdam, Amstelveen, Haarlem, Zaanstad, Beemster, Apeldoorn en Amersfoort zijn op diverse locaties de tentoonstelling te zien. De tentoonstelling was zo n groot succes dat er nog een weekje aan vast werd geplakt tot 7 juli. Bij de opening op 8 juni waren 400 mensen aanwezig en de tentoonstelling heeft in totaal meer dan 2000 bezoekers getrokken. 2 september t/m 7 oktober: Ans Bakker-van der Pluijm. De opening van de tentoonstelling werd op 2 september om uur verricht door Piet van den Heuvel, oud-wethouder van cultuur van de gemeente Amstelveen. De schilderijen van Bakker-van der Pluijm zijn veelal impressies van een persoonlijke kijk op de wereld die zij op poëtische wijze vertaalt in vorm en kleur. Deze tentoonstelling werd mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de gemeente Amstelveen. De opening werd door 60 mensen bezocht en de tentoonstelling trok 300 bezoekers. 3 oktober t/m 13 oktober: Kinderboekenweek Hallo Wereld. De Kunstuitleen participeerde met het schoolproject PICASSO onder leiding van de in Amstelveen wonende kunstenares Mali Klein. Op zondag 7 oktober werd om uur in de Kunstuitleen Amstelveen Picasso geopend. Leerlingen van groep 6 en 7 van de 1e Amstelveense Montessorischool maakten kennis met het leven en werk van Picasso, kozen een werk en maakten een eigen interpretatie. In de Kunstuitleen werden 85 werken getoond van de jonge gelegenheidsschilders. 8 november t/m 10 november: Schilderijen en grafiek van Jochem op ten Noort. Op zaterdag 10 november werd de Meet&Greet de kunstenaar muzikaal feestelijk omlijst met lounge muziek van DJ Dauphin. De Meet&Greet werd door 75 mensen bezocht. 17 november t/m 23 december: Mooie meiden, schilderijen van Jeroen Hermkens en Bloemvlinders, sieraden van Sylvia Blickman. Jeroen Hermkens schilderde op zijn eigen expressionistische wijze de dames van Kunstuitleen Amstelveen. Sylvia Blickman liet haar Bloemvlinders zien, actuele moderne sieraden van geanodiseerd en gekleurd aluminium. Koos Hagen, stadsdichter, schreef 2 toepasselijke gedichten en Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen, opende de tentoonstelling. De belangstelling was groot! Op de opening kwamen 90 bezoekers en de tentoonstelling werd door 2000 mensen bezocht. 8

12 Verdere activiteiten in de kunstuitleen In samenwerking met de gemeente Amstelveen, Livingstone Gallery (Den Haag) en de Kunstuitleen Amstelveen werden er twee grote theekannen van Klaas Gubbels op het plein bij de fontein gezet. Op woensdag 13 juni was er een officieel moment met Klaas Gubbels, genodigden en de pers. Zondag 4 november, uur. Veiling van 22 glasobjecten uit de Overtoom - collectie van Roemeense kunstenaars en 17 uit de Stardustcollectie van Carina Riezebos (sterontwerpster voor Royal Leerdam). Er waren een 60-tal bieders (veelal geen leners) en de collectie is grotendeels verkocht. Zaterdag 24 en zondag 25 november; Kunst KlaasMarkt. Een verkoopmarkt van kleine kunst- en cadeau artikelen. 30 Amstelveense kunstenaars etaleerden hun werk. Op zaterdag kwamen er 397 bezoekers en op zondag 300. Activiteiten in het kader van educatie. Kunstenaar voor de klas Dit is een project waarbij leerlingen uit de bovenbouw (groep 7 en 8) van Amstelveense lagere scholen een aantal Amstelveense kunstenaars in hun ateliers bezoeken. In 2012 zijn 22 groepen van verschillende scholen naar het ateliergebouw Ateliers 2005 aan de Van Weerden Poelmanlaan geweest. Zij hebben daar gewerkt met Dirk Annokkee, Ma Hui, Paul van Riel en Stephanie Rhode/Ans Distelbrink. De deelnemende scholen waren: - Joost van den Vondel: 4 groepen. - OBS De Westwijzer: 4 groepen. - OBS Piet Hein: 8 groepen. - Palet Noord: 6 groepen Het bezoek neemt een hele ochtend in beslag. In deze tijd gaat iedere groep naar twee kunstenaars. Zo leren de kinderen dat iedere kunstenaar uniek is en op zijn of haar eigen wijze werkt, denkt en verbeeldt. Dit is een belangrijk gegeven in het project: zelf bepalen wat je mooi of goed vindt, recht hebben op een eigen mening. De leraren krijgen een docentenhandleiding, de leerlingen een informatieschrift en een dvd met een korte impressie van de kunstenaars. Het project wordt in het voor- en najaar van 2013 met nog een aantal andere Amstelveense scholen voortgezet. Het wordt mogelijk gemaakt met subsidie van de gemeente Amstelveen. 9

13 Rondje Cultuur Op dinsdag 13 november werd de Kunstuitleen bezocht door 4 VMBO klassen van verschillende Amstelveense scholen. In 2012 werd gekozen voor een performance-achtige activiteit onder begeleiding van Kim de Weijer (MFA Sandberg instituut) en Isabelle Schiltz (BA Gerrit Rietveld academie). Het begrip performance wordt in het theater en de beeldende kunst gebruikt als verzamelnaam voor muzikale, beeldende of uitgesproken fysieke optredens. De scholieren kregen uitleg over wat de bedoeling was en werden in groepjes van 4 of 5 leerlingen met camera s op pad gestuurd om een performance act te maken en die te fotograferen. Na wat schroom en onzekerheid begrepen ze de bedoeling en kwamen met prachtige foto s terug. Gele olifanten en roze krokodillen Een multidisciplinair project vanuit het loket Cultuureducatie Amstelveen. In 2012 is de Kunstuitleen in samenwerking met de bibliotheek verder gegaan met een programma voor onderbouw groepen in het basisonderwijs onder de titel Gele olifanten en roze krokodillen. De kinderen krijgen bij de Bibliotheek een tentoonstelling te zien met illustraties uit een kinderboek en ze horen een versje over een dierenschilder. In de Kunstuitleen wordt stilgestaan bij kunstwerken met dieren in allerlei vormen en materialen. Na een kort gesprekje over kunst en kunstenaars zoeken de kinderen samen een kunstwerkje uit dat voor een maand mee naar de klas gaat. De lessen worden vooraf in de klas ingeleid en achteraf met een knutselopdracht afgesloten. Er zijn in groepjes kinderen geweest. Het project komt tot stand met financiële steun van de gemeente Amstelveen en er zal in 2013 mee door worden gegaan. Samenwerking culturele instellingen In het kader van de samenwerking tussen de culturele instellingen hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden: - Directeurenoverleg: tweemaandelijks overleg met de culturele instellingen aan het Stadsplein. - Het systeembeheer van de Kunstuitleen is uitbesteed aan de Bibliotheek. - Stadspleinfestival 15 september, een samenwerkingsverband van de culturele instellingen aan het Stadsplein. De organisatie lag dit jaar in handen van Poppodium P60, Muziek- en Dansschool Amstelveen en de Kunstuitleen Amstelveen. - BHV-cursus in samenwerking met de Bibliotheek en Poppodium P60. - De Amstelveense beeldend kunstenaar John Verhagen expseert met portretten in brons in de schouwburg. De Kunstuitleen heeft de tentoonstellingen georganiseerd en de schouwburg heeft zijn foyers ter beschikking gesteld. - Narrowcasting in samenwerking met de Bibliotheek. 10

14 - In samenwerking met de Volksuniversiteit werd een excursie georganiseerd naar Insel Hombroich in Duitsland. Publiciteit - In 2012 is 2 keer een reclamefilmpje uitgezonden op RTV Amstelveen: Henk, ik wil een ander!: 3000 werken in de Kunstuitleen. - Narrowcasting: In samenwerking met de bibliotheek is een systeem voor narrowcasting aangeschaft voor de centrale hal van de bibliotheek. Narrowcasting is een modern elektronisch systeem, waarmee mededelingen via een plasmascherm worden vertoond. - Stoepbord: Er is een stoepbord, waarmee buiten, bij de ingang van het gebouw aandacht kan worden gevraagd voor activiteiten en aanbiedingen. Nieuwsbrief: Met behulp van een speciaal programma worden regelmatig nieuwsbrieven via aan de abonnees en geïnteresseerden gestuurd. - Het afgelopen jaar zijn regelmatig persberichten over de activiteiten van de Kunstuitleen verschenen in de lokale weekbladen. Ook heeft de kunstuitleen regelmatig geadverteerd in deze bladen. - Elke laatste donderdag van de maand is er een speciale beeldende kunstpagina in het Amstelveen Nieuwsblad, genaamd Kunst en Zo. De Kunstuitleen adverteert elke maand en krijgt regelmatig ruimte om de activiteiten onder de aandachtvan het publiek te brengen. - In de seizoensbrochure van Schouwburg Amstelveen staat een advertentie van de Kunstuitleen. - UIT regionaal Glossy : alles over kunst en cultuur, vrije tijd, eten en drinken in en rond Amstelveen. De kunstuitleen Amstelveen levert regelmatig kopij aan. - De Kunstuitleen werkt regelmatig mee aan het programma Blikvangers van RTV Amstelveen. Een radioprogramma waarin de Kunstuitleen de kans krijgt om activiteiten, tentoonstellingen en aanbiedingen aan te kondigen, - Amstelveenweb.com van Stefan Toth geeft altijd uitgebreid aandacht aan de activiteiten van de Kunstuitleen. - De Kunstuitleen adverteerde in de jubileumspecial van de Muziek- en Dansschool Amstelveen. - In Dichterbij, het Magazine voor leden van de Rabobank werd in het voorjaars nummer uitgebreid aandacht gegeven aan de Kunstuitleen Amstelveen. - Het Algemeen Dagblad van zaterdag 24 november gaf met drie volle pagina s aandacht aan de tentoonstelling Mooie Meiden van Jeroen Hermkens. 11

15 Social Media Kunstuitleen Amstelveen maakt gebruik van Facebook en LinkedIn om haar klanten informatie te verstrekken en interactie tussen klanten en de Kunstuitleen op gang te brengen. Zowel op Facebook als LinkedIn wordt het activiteitenoverzicht voor het hele jaar geplaatst. Daarnaast worden de persberichten voor de kranten geplaatst op deze sociale netwerken. Ook worden de maandelijkse aanbiedingen van de Kunstuitleen en aankondigingen van tentoonstellingen geplaatst. De vermeldingen zijn vaak in de vorm van tekst, afbeelding en/of filmpje. Naast informatie verstrekken is er ook interactie met de fans/ volgers en de Kunstuitleen. Via deze sociale netwerken worden er ook vragen gesteld door fans/volgers, komen er opmerkingen binnen en komen er aanmeldingen voor bijvoorbeeld de Amateurkunsttentoonstelling binnen. Kunstuitleen Amstelveen neemt dan ook de tijd om alle berichten te beantwoorden en er voor te zorgen dat de fans/volgers tevreden en geïnteresseerd blijven in de Kunstuitleen. Eind 2012 is het aantal leden van de Kunstuitleen op Facebook gegroeid naar ca vrienden. Lidmaatschappen De Kunstuitleen is lid van: - Ondernemersvereniging Amstelveen - Personal shopping card Amstelveen Stadshart Seminars De directeur nam deel aan een aantal bijeenkomsten: - Amsterdamse Ondernemersprijs op 21 november Cultureel ondernemen in de praktijk, donderdag 15 november bij het Internationaal Danstheater, georganiseerd door BDO. - Expert Meeting met collega kunstuitleendirecteuren op dinsdag 11 december bij Heden in Den Haag, om te praten over de toekomst van het fenomeen kunstuitleen. De afbeeldingen in dit jaarverslag zijn een selectie uit de tentoonstellings- en activiteitenaffiches voor de buitenborden bij de hoofdingang van de bibliotheek/kunstuitleen in

16 Toekomst Kunstuitleen Amstelveen. In juni/juli van 2013 zal boekhandel Venstra zijn intrek nemen op de begane grond van het gebouw waar ook Bibliotheek en Kunstuitleen zijn gevestigd. De verwachting om het vloeroppervlak van de Kunstuitleen binnen het gebouw te kunnen uitbreiden valt hiermee in duigen. Wel zal er een aantal aanpassingen worden gedaan en het ziet ernaar uit dat de Kunstuitleen een 6- tot 8-tal weken elders gehuisvest zal moeten worden. In juli 2012 heeft de gemeenteraad vrijwel unaniem besloten om de stopzetting van de subsidie op de Kunstuitleen per 2013 nog 2 jaar uit te stellen. Met name bij de uitleen van kunstwerken aan bedrijven gaat het minder goed. De cijfers spreken voor zich. De Kunstuitleen is een traject ingegaan van uitbreiding van de galerie- en winkelactiviteiten. Deze aanpak zal in 2013 verder worden uitgewerkt. De directeur van de Kunstuitleen zal in het vroege voorjaar van 2014 met pensioen gaan. In de loop van het jaar 2013 zal er een nieuwe directeur gezocht worden. De Kunstuitleen is ondanks de recessie en de tegenvallende omzetten bij de bedrijven een goed en gezond bedrijf. Een nieuwe directeur zal met veel elan en nieuwe ideeën de Kunstuitleen naar een nieuwe toekomst leiden. Hetty Tjalkens, directeur 13

17 Bijlage I Samenstelling bestuur per december 2012 datum herbenoeming datum niet herkiesbaar E.D. Douma (Esmond) Voorzitter E.G. Schiernecker (Eric) Penningmeester M.J. van den Hooff (Manon) Vice voorzitter S.M. Kreijmborg (Stef) Adviseur beeldende kunst E.A.G.M. Schröder (Ilse) Secretaris

18 Bijlage II Medewerkers in 2012 Directie Hetty Tjalkens Administratie Ingrid Wegzrynek Balie Annelies van Albeslo Paulien van Albeslo Liset van Laer Anna Rahiman Leonie Sanstra vrijwillige medewerkers Rina Engberts, kunstenaarsinformatie Meta van Kampen, fotodocumentatie 15

19 Bijlage III Tarieven voor particulieren 2012 (per maand, BTW 21% inclusief) Lenen tot abonnement abonnement incl. sparen 50% excl. sparen ,11 6, ,13 7, ,15 8, ,18 10, ,21 11, ,24 13, ,27 14, ,29 15, ,32 17, ,36 19, ,39 20, ,42 22, ,45 23, ,48 25, ,53 28, ,58 30, ,63 33, ,68 35, ,73 38,25 Kunst kopen Met het opgebouwde spaartegoed kan men iets aanschaffen uit de collectie van de Kunstuitleen Amstelveen of uit de cadeauwinkel. Jeugdabonnement Geeft recht op een werk tot 400. Kosten van dit abonnement: 4,50. Cadeau abonnement Kunstuitleen Amstelveen biedt een speciaal cadeau-abonnement in de vorm van een bon. Deze bon voor kunst naar keuze vormt een origineel geschenk voor speciale gelegenheden. Service De kunstuitrleen bezorgt op afspraak het kunstwerk thuis. De kosten zijn vanaf 22,-- en afhankelijk van de woonplaats. De Kunstuitleen lijst kunstwerken deskundig in. Er is een ruime keuze uit diverse profielen. Wij beschikken over professionele ophangsystemen. Deze kunnen indien gewenst door de kunstuitleen geplaatst worden. Prijs op aanvraag. 16

20 Bijlage IV Tarieven voor bedrijven per januari 2012 Een prettige werkomgeving is een belangrijke voorwaarde voor een goed werkklimaat. Het verhoogt inzet en motivatie van de medewerkers en draagt bij aan een positief beeld van het bedrijf. Kunst kan daarbij belangrijk zijn. Een passende en interessante bedrijfskunstcollectie kan op een goede manier cultuur, status en karakter van een bedrijf naar voren brengen. Wij brengen graag de kunst in het bedrijf. In de vorm van kunstuitleen, kunstaankoop en kunstbeheer bieden wij een aantrekkelijk pakket van diensten. Naast de algemene collectie hebben wij een collectie exclusief voor bedrijven. Deze collectie wordt steeds uitgebreid en aangevuld. Er zijn altijd voldoende werken in voorraad. In deze collectie vindt men werken van bekende, reeds gevestigde namen, maar ook actuele kunst van jonge, veelbelovende, vaak net afgestudeerde kunstenaars. De collectie is digitaal (via deze website) toegankelijk. Men kan dus via het beeldscherm een collectie samenstellen of werken reserveren. Tevens bieden wij de mogelijkheid om zeer grote formaten en kunstwerken van een hoger prijsniveau te huren. tarief Het huurtarief bedraagt 1,4% van de waarde van de gehuurde collectie per maand. Dit bedrag is exclusief BTW en verzekering. bezorgen Voor het bezorgen en/of ophalen van de werken wordt een bedrag van 22,-- (binnen Amstelveen) of 42,-- (buiten Amstelveen) in rekening gebracht. ophangen Voor het bevestigen van ophangsystemen en ophangen van de werken wordt een bedrag in rekening gebracht van 45,-- per persoon per uur. 17

21 Verkorte jaarrekening 18

22

1. Voorwoord. 2. Terugblik

1. Voorwoord. 2. Terugblik v 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Terugblik 3. Bijdrage aan het museum 4. Financiële verslaglegging 5. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt Voorwoord 1. Voorwoord Het afgelopen jaar trok

Nadere informatie

Kunsteducatie projecten voortgezet onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie

Kunsteducatie projecten voortgezet onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie Kunsteducatie projecten voortgezet onderwijs Utrecht Een stevige basis voor cultuurparticipatie Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Schoolabonnement 7 2 Kunstprojecten voor alle klassen 9 3 Kunstproject voor VMBO

Nadere informatie

Kunsteducatie projecten primair onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie

Kunsteducatie projecten primair onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie Kunsteducatie projecten primair onderwijs Utrecht Een stevige basis voor cultuurparticipatie inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Schoolabonnement 7 2 Kunstprojecten voor alle groepen 9 3 Kunsteducatieproject voor

Nadere informatie

Kunsteducatie projecten voortgezet onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie

Kunsteducatie projecten voortgezet onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie Kunsteducatie projecten voortgezet onderwijs Utrecht Een stevige basis voor cultuurparticipatie Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Schoolabonnement 7 2 Kunstprojecten voor VMBO/HAVO/VWO 9 2.1 Kies je Kunst 9

Nadere informatie

Kunsteducatie projecten primair onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie

Kunsteducatie projecten primair onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie Kunsteducatie projecten primair onderwijs Utrecht Een stevige basis voor cultuurparticipatie inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Schoolabonnement 7 2 Kunstprojecten voor alle groepen 9 3 Kunsteducatieproject voor

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jan Zondag

Beleidsplan Stichting Jan Zondag Beleidsplan Stichting Jan Zondag 2016-2019 Beleidsplan Stichting Jan Zondag 2016-2019 1. Inleiding 2. Missie, visie en statutaire doelstelling 2.1 Missie 2.2 Visie en statutaire doelstellingen 2.3 Bestemming

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014

FINANCIEEL VERSLAG 2014 FINANCIEEL VERSLAG 2014 De financiële positie van het Museum Voorschoten sluit in het boekjaar 2014 met een lager resultaat dan in 2013. Ten opzichte van de begroting voor 2014 is wel een beter resultaat

Nadere informatie

Persdocumentatie. 3 t/m 6 September Prins Hendrikkade 33 te Amsterdam

Persdocumentatie. 3 t/m 6 September Prins Hendrikkade 33 te Amsterdam Persdocumentatie 3 t/m 6 September 2009 1 Prins Hendrikkade 33 te Amsterdam 2 Persbericht aug 2009 Jong talent... eenmaal, andermaal Uitzonderlijke kunstveiling met beginnende kunstenaars Op 6 september

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

S p o n s o r b r o c h u r e

S p o n s o r b r o c h u r e S p o n s o r b r o c h u r e Het evenement Haarlemmermeer Culinair is een arlijks terugkerend culinair spektakel met als doel de inwoners van de Haarlemmermeer e.o. een onvergetelijke culinaire ervaring,

Nadere informatie

1. Voorwoord. 2. Terugblik

1. Voorwoord. 2. Terugblik v 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Terugblik 3. Foto s van de geschonken kunstwerken 4. Financiële verslaglegging 5. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt Voorwoord Beste vrienden bijgaand

Nadere informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 75 ontwikkeling ontspanning 6 76 Ontwikkeling en ontspanning Bibliotheek minder bezoekers, meer leden De bibliotheek in Hengelo registreerde in 2007 totaal 351.829 bezoekers. Dit is een daling van 8.568

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Vrienden Museum Jan van der Togt

JAARVERSLAG Stichting Vrienden Museum Jan van der Togt JAARVERSLAG Stichting Vrienden Museum Jan van der Togt 2016 Inhoudsopgave pagina Voorwoord... 3 Onze activiteiten in beeld... 5 Financiële verslaglegging... 7 Doelstelling Vrienden van Museum Jan van der

Nadere informatie

Ontwikkeling en ontspanning

Ontwikkeling en ontspanning 75 ontwikkeling ontspanning 6 76 Ontwikkeling en ontspanning Openbare bibliotheek: verschuiving naar nieuwe media De dalende trend in ledental van de bibliotheek heeft zich, na een licht herstel in 2002,

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015 Overzicht ingevulde Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente

Nadere informatie

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 kunstliefde ruimte voor &beeldende kunst Utrechtse kunst Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 Voorwoord; In de cultuurnota 2013-2016 geeft de commissie in haar advies aan

Nadere informatie

De vloer van het atelier is in 2013 grondig geschuurd en gelakt.

De vloer van het atelier is in 2013 grondig geschuurd en gelakt. Jaarverslag 2013 Atelier Marline Fritzius In 2013 is er ook op donderdag een groep gestart waardoor we op alle dagen open zijn. Er schilderen of boetseren nu wekelijks ongeveer 36 mensen met afasie in

Nadere informatie

Artlease Utrecht [Expositie Toyin Loye] zomer 2012

Artlease Utrecht [Expositie Toyin Loye] zomer 2012 Artlease Utrecht [Expositie Toyin Loye] zomer 2012 De eerste gedachten die in mij opkomen bij Toyin Loye zijn: warm, sympathiek, hoffelijk, bescheiden en trots. Een Nigeriaanse kunstenaar met een aristocratische

Nadere informatie

Werkervaring / opleidingen / exposities / diverse activiteiten

Werkervaring / opleidingen / exposities / diverse activiteiten Werkervaring / opleidingen / exposities / diverse activiteiten Marjo Potma www.marjopotma.nl 1980-1985 Kunstacademie Kampen opleiding Studie opdracht modevormgeving, Een jaar beeldhouwen Eindexamen keramische

Nadere informatie

Sprekende Portretten

Sprekende Portretten Docentenhandleiding Sprekende Portretten Sprekende Portretten Jacob Cuyp, Michiel Pompe van Slingelandt, 1649 Primair Onderwijs Groep 4 t/m 8 Inhoud Het Dordrechts Museum...p. 3 Algemene doelstelling programma..

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Onze activiteiten in beeld. 3. Financiële verslaglegging. 4. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Onze activiteiten in beeld. 3. Financiële verslaglegging. 4. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt v 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Onze activiteiten in beeld 3. Financiële verslaglegging 4. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt Voorwoord Beste vrienden, 2014 was een jaar waarin er veel

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 't Fiskershúske. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015.

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 't Fiskershúske. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015. Overzicht ingevulde Museana 2014 't Fiskershúske Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente geschiedenis (incl.

Nadere informatie

ontwikkeling, ontspanning

ontwikkeling, ontspanning 73 ontwikkeling ontspanning 6 74 Ontwikkeling en ontspanning Bibliotheek meer bezoekers en meer leden De bibliotheken in Hengelo registreerden in 2008 totaal 434.449 bezoekers. Dit is een stijging van

Nadere informatie

Publiek en bezoek 2013

Publiek en bezoek 2013 Publiek en bezoek 203 Internationale bezoekers uit 67 verschillende landen 98.862 Portugese Synagoge Totaal aantal bezoekers JCK 277.3 30.679 Joods Historisch Museum en JHM Kindermuseum VS Top 0 landen

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2015 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2015 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken Overzicht ingevulde Museana 2015 Streekmuseum het Admiraliteitshuis Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2015

SOCIAAL JAARVERSLAG 2015 SOCIAAL JAARVERSLAG 2015 VOORWOORD Verbazen, verwonderen, ontroeren, verrassen: cultuur dóet iets met je. Of je nou graag een expositie bezoekt of zelf achter de schermen werkt: cultuur beweegt je. En

Nadere informatie

Stichting Henk Fortuin. Jaarverslag 2012

Stichting Henk Fortuin. Jaarverslag 2012 Stichting Henk Fortuin Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord...2 1. Bestuur...2 2. Doelstelling van de stichting...2 3. Vrijwilligers...3 4. Activiteiten van de stichting...3 4.1 Archiveren, Inventariseren

Nadere informatie

Cursusaanbod en workshops 2012-2013

Cursusaanbod en workshops 2012-2013 Cursusaanbod en workshops 2012-2013 Marc Kuyper Hans van der Pas Atelier: Wateringweg 155 email : art@marckuyper.com en hvdp@telfort.nl 2031EG Haarlem telefoon 06-11204994 (inspreken) Volop gratis parkeergelegenheid

Nadere informatie

Nieuwsbrief 16 maart 2016 NR.4

Nieuwsbrief 16 maart 2016 NR.4 Raadhoven 3-3813 LW Amersfoort - 033 4805426 - obsdeweesboom@deweesboom.nl - www.weesboom.nl Nieuwsbrief 16 maart 2016 NR.4 AGENDA Vrijdag 17 maart Speelgoedochtend groepen 1/2 Zaterdag 18 maart Tuinochtend;

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting WAUW

Beleidsplan Stichting WAUW Beleidsplan Stichting WAUW Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een beeld van de activiteiten van Stichting Wauw. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen bij de stichting. Stichting

Nadere informatie

De Kunst van het Ondernemen. Boekhandel Voorhoeve, Amin Usman & Kunstenaar Elganan Jelsma 2014 BLOG door ELGANAN

De Kunst van het Ondernemen. Boekhandel Voorhoeve, Amin Usman & Kunstenaar Elganan Jelsma 2014 BLOG door ELGANAN De Kunst van het Ondernemen Boekhandel Voorhoeve, Amin Usman & Kunstenaar Elganan Jelsma 2014 BLOG door ELGANAN Voorjaar 2014: Start van een nieuw Kunstproject Woensdag 5 maart 2014 Na een paar mails te

Nadere informatie

Docentenhandleiding Educatieprogramma. Schilderspraktijken. Ary Lamme, Ary Scheffer aan het werk in het atelier, 1851. Primair Onderwijs groep 7 en 8

Docentenhandleiding Educatieprogramma. Schilderspraktijken. Ary Lamme, Ary Scheffer aan het werk in het atelier, 1851. Primair Onderwijs groep 7 en 8 Docentenhandleiding Educatieprogramma Schilderspraktijken Ary Lamme, Ary Scheffer aan het werk in het atelier, 1851 Primair Onderwijs groep 7 en 8 Inhoud Het Dordrechts Museum...p. 3 Algemene doelstelling

Nadere informatie

Vrienden van. Vriend blijven? Werk met het materiaalfonds

Vrienden van. Vriend blijven? Werk met het materiaalfonds NIEUWSBRIEF NAJAAR 2014 Er is in 2014 veel gebeurd bij Beeldend Gesproken. En daarmee ook bij de Stichting van de Vrienden van Beeldend Gesproken. Met deze nieuwsbrief willen we alle vrienden op de hoogte

Nadere informatie

UNST & ATELIER ROUTE 2014

UNST & ATELIER ROUTE 2014 UNST & ATELIER ROUTE 2014 21 & 22 juni 12.00 tot 17.00 uur Capelle aan den IJssel www.kunstkringcapelle.nl LOCATIE/KUNSTENAARS PAGINA 1. Scout Centrum, s-gravenweg 101 - Anca Boonacker 6 - Brigitta Breevaart

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Brink 70, 7411 BW Deventer. info@stichtingtoudekinderboek.nl www.stichtingtoudekinderboek.nl

Jaarverslag 2015. Brink 70, 7411 BW Deventer. info@stichtingtoudekinderboek.nl www.stichtingtoudekinderboek.nl Jaarverslag 2015 Brink 70, 7411 BW Deventer info@stichtingtoudekinderboek.nl www.stichtingtoudekinderboek.nl Jaarverslag Stichting t Oude Kinderboek 2015 1. Inleiding 2. Bestuurswisselingen 3. De collectie

Nadere informatie

WERKPLAN 2014. Geplande tentoonstellingen 2014 (onder voorbehoud)

WERKPLAN 2014. Geplande tentoonstellingen 2014 (onder voorbehoud) 1 WERKPLAN 2014 1 COLLECTIE Beheer en behoud collectie. Het hele jaar door worden de gebruikelijke voorzorgs- en controlemaatregelen genomen. Het klimaat (de luchtvochtigheid en de temperatuur) worden

Nadere informatie

Hoofdstuk 21. Cultuur

Hoofdstuk 21. Cultuur Hoofdstuk 21. Cultuur Samenvatting Evenals in 2003, heeft driekwart van de Leidenaren in de afgelopen 12 maanden één of meerdere culturele voorstellingen of voorzieningen bezocht. De bioscoop is veruit

Nadere informatie

MEDEDELINGEN RK basisschool De Walvis

MEDEDELINGEN RK basisschool De Walvis MEDEDELINGEN RK basisschool De Walvis nummer 1 vrijdag 4 september 2015 Geachte ouders, verzorgers, Hierbij gaan de eerste mededelingen. De nieuwsbrief komt uit op de laatste schooldag van de maand. En

Nadere informatie

Cultuur in het Groen. Jaarverslag Inleiding. Activiteiten 2016

Cultuur in het Groen. Jaarverslag Inleiding. Activiteiten 2016 Cultuur in het Groen Stichting Promotie Groen Midden-Delfland Jaarverslag 2016 Inleiding De stichting Promotie Groen Midden-Delfland is in 2010 opgericht en beschikt sinds 2011 over een ANBI-status. Doel

Nadere informatie

Centrum Beeldende Kunst Dordrecht

Centrum Beeldende Kunst Dordrecht Centrum Beeldende Kunst Dordrecht Centrum Beeldende Kunst Dordrecht Podium hedendaagse kunst en vormgeving Kunstuitleen Servicebureau voor kunstenaars Kunst in de openbare ruimte Lezingen, debatten activiteiten

Nadere informatie

132.313. 458 artikelen of

132.313. 458 artikelen of Publiek en bezoek 2014 Toeristen uit 132.313 96.739 Joods Historisch Museum en JHM Kindermuseum Portugese Synagoge Totaal aantal bezoekers JCK 91 Canada 69 verschillende landen Duitsland België 8 Frankrijk

Nadere informatie

Bestuursverslag FY 2013. 20 december 2013

Bestuursverslag FY 2013. 20 december 2013 Bestuursverslag FY 2013 Stichting Kunstcollectie KPMG 20 december 2013 Inhoudsopgave Pagina Algemeen 2 Aankoopbeleid 3 Bestuur 4 Aankopen en activiteiten 2013 5 1 Algemeen In 2006 zijn de kunsteigendommen

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Vrienden Museum Jan van der Togt

JAARVERSLAG Stichting Vrienden Museum Jan van der Togt JAARVERSLAG Stichting Vrienden Museum Jan van der Togt 2015 Inhoudsopgave pagina Voorwoord... 3 Onze activiteiten in beeld... 5 Financiële verslaglegging... 6 Doelstelling Vrienden van Museum Jan van der

Nadere informatie

Jaarverslag z25 2010. Inhoudsopgave

Jaarverslag z25 2010. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Activiteiten... 3 Publiciteit... 4 SETUP:... 4 CBKU Openingsexpositie Doors of Dissociation... 4 Digital Marbles... 4 The Respons(e)ible Project... 4 UNMA... 4 L â u N a y...

Nadere informatie

Kunstwerk met Cees Vermeulen

Kunstwerk met Cees Vermeulen 3e jaargang Atelier Lia de Craen #3 Met de natuur als inspiratiebron. Met foto s en schetsen als vertrekpunt. Met de levenscycli van beweging, verandering en vergankelijkheid als thema. Met vormen, kleuren

Nadere informatie

Opera. Verzamelaar Ontdekken Theater. Kunstenaar. Reizen. Ruimdenkend Welgesteld. Dit is Anna. Goed geïnformeerd. Honger naar meer.

Opera. Verzamelaar Ontdekken Theater. Kunstenaar. Reizen. Ruimdenkend Welgesteld. Dit is Anna. Goed geïnformeerd. Honger naar meer. Dit is Anna. Zij leest Kunstbeeld als kunstfreak. Goed geïnformeerd Verzamelaar Ontdekken Theater Opera Tentoonstellingen Ruimdenkend Welgesteld Reizen Extravert Kunstenaar Creatieve hobby s Honger naar

Nadere informatie

Column. De heropening in 2014 Bij de start van de bouw is genoemd dat het museum medio 2014 zou worden heropend. Eind december is de openingsdatum

Column. De heropening in 2014 Bij de start van de bouw is genoemd dat het museum medio 2014 zou worden heropend. Eind december is de openingsdatum Berichten Column Victor Moussault Het Mauritshuis bouwt aan de toekomst De heropening in 2014 Bij de start van de bouw is genoemd dat het museum medio 2014 zou worden heropend. Eind december is de openingsdatum

Nadere informatie

Examen AA. Bestuurlijke Informatieverzorging 2

Examen AA. Bestuurlijke Informatieverzorging 2 Examen AA Bestuurlijke Informatieverzorging 2 DATUM: 16 juni 2016 TIJD: 13.30 uur 16.30 uur Belangrijke informatie: Dit examen bestaat uit 1 opgaven van 5 pagina s inclusief voorblad. Controleer of dit

Nadere informatie

5. Notulen vaststelling jaarrekening 2015 en decharge

5. Notulen vaststelling jaarrekening 2015 en decharge FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 1. Balans per 31 december 2015 2. Winst- en verliesrekening over 2015 3. Specificatie exploitatiekosten 2015 4. Toelichting jaarrekening 2015 5. Notulen vaststelling jaarrekening

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2015 't Fiskershúske. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2015 't Fiskershúske. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken Overzicht ingevulde Museana 2015 't Fiskershúske Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente geschiedenis (incl.

Nadere informatie

Concours: talenten voortgezet onderwijs

Concours: talenten voortgezet onderwijs Concours: talenten voortgezet onderwijs Concours: uitnodiging Beste docenten, schoolleiders, Namens Kunstencentrum Kadmium willen wij via u uw leerlingen uitnodigen om mee te doen aan het project Concours,

Nadere informatie

FOTO FESTIVAL LEIDEN 2013

FOTO FESTIVAL LEIDEN 2013 FOTO FESTIVAL LEIDEN 2013 FOTO EXPOSITIE EDUCATIEPROJECT GALERIE AMBER, LEIDEN / NOVEMBER 2013 Een bespiegeling van het hedendaagse leven COLOFON Expositiegids Educatieproject Foto Festival Leiden Redactie

Nadere informatie

Docentenhandleiding Educatieprogramma

Docentenhandleiding Educatieprogramma Docentenhandleiding Educatieprogramma Hoe, wat & waar Primair Onderwijs groep 3 t/m 6 Inhoud Het Dordrechts Museum..p.3 Algemene doelstelling programma...p.3 Aansluiting bij kerndoelen. p.3,4 Programma:Hoe,

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 10 november 2015 Agenda nr: 3 Onderwerp: Het nieuwe Museum. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 10 november 2015 Agenda nr: 3 Onderwerp: Het nieuwe Museum. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 10 november 2015 Agenda nr: 3 Onderwerp: Het nieuwe Museum Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Doel: Het doel is om een kwalitatief

Nadere informatie

Ontwikkeling en ontspanning

Ontwikkeling en ontspanning 75 ontwikkeling ontspanning 6 76 Ontwikkeling en ontspanning Bibliotheek: aantal leden daalt maar uitleningen per lid stijgt Eind 2004 is het aantal mensen dat lid is van de bibliotheek gedaald van 24.977

Nadere informatie

Doelgericht adverteren

Doelgericht adverteren Advertentie- en Promotietarieven 2017/2018 Doelgericht adverteren Ckaart heeft een van de grootste, specifieke bestanden aan kaarthouders van Nederland. De ultieme manier om uw producten of activiteiten

Nadere informatie

Stichting Kunstcollectie KPMG Juni 2017

Stichting Kunstcollectie KPMG Juni 2017 Bestuursverslag KPMG FY 15/16 Stichting Kunstcollectie KPMG Juni 2017 Inhoud Algemeen 3 Aankoopbeleid 4 Bestuur 5 Aankopen en activiteiten FY15/16 6 2 Algemeen In 2006 zijn de kunsteigendommen van KPMG

Nadere informatie

BEELDEND GROEP 7-8. Vereniging of instelling Product Periode Omschrijving. Noordbrabants Museum. Museum in de klas

BEELDEND GROEP 7-8. Vereniging of instelling Product Periode Omschrijving. Noordbrabants Museum. Museum in de klas BEELDEND GROEP 7-8 Vereniging of instelling Product Periode Omschrijving Noordbrabants Museum Reserveren: Joyce de Jong info@noordbrabantsmuseum.nl of 073 6877877 Voor informatie: educatie@noordbrabantsmuseum.nl

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Cuban Cultural Ventures

Jaarverslag Stichting Cuban Cultural Ventures Jaarverslag Stichting Cuban Cultural Ventures Januari 2013 December 2013 Inhoud Voorwoord 3 Activiteiten 4 Publiciteit 11 Contacten 11 Financiën 11 Organisatie 12 Conclusies en aanbevelingen 13 2 Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort 2014

Jaarverslag Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort 2014 Jaarverslag Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort 2014 Sinds mei 2011 fungeert het Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort ( VIP-Zandvoort) als een soort TOMTOM die bezoekers wegwijs maakt in het vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Rapportage Het 3e onderzoek in 2013 heeft plaatsgevonden van 19 september t/m 9 oktober 2013. Dit onderzoek ging over de toekomst van de bibliotheek met als onderwerpen

Nadere informatie

Deze samenwerkingen worden ook buiten Alkmaar aangegaan. Ons uiteindelijke doel is:

Deze samenwerkingen worden ook buiten Alkmaar aangegaan. Ons uiteindelijke doel is: +- MISSIE Wij bevorderen, verbinden en vergroten! #bevorderen Stichting SLK bevordert de cross-over tussen literatuur en beeldende kunst met de ambitie de doelgroep voor beide disciplines te vergroten.

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Voorwoord. Activiteiten. Publiciteit. Externe contacten. Interne contacten. Financiën. Conclusies en aanbevelingen

Inhoudsopgave: Voorwoord. Activiteiten. Publiciteit. Externe contacten. Interne contacten. Financiën. Conclusies en aanbevelingen Stichting Earlybirds fotografie Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave: Voorwoord Activiteiten Publiciteit Externe contacten Interne contacten Financiën Conclusies en aanbevelingen Voorwoord Earlybirds fotografie

Nadere informatie

VOORWOORD. Peter Ganzeboom, Coördinator Informatie ALGEMENE GEGEVENS 1

VOORWOORD. Peter Ganzeboom, Coördinator Informatie ALGEMENE GEGEVENS 1 Jaarverslag 2012 VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de Stichting Openbare Bibliotheek Borne. In dit jaarverslag geven we een terugblik op de ontwikkelingen, activiteiten en prestaties van de

Nadere informatie

Wim Suermondtprijs 2014

Wim Suermondtprijs 2014 Wim Suermondtprijs 2014 Het thema: Water en Vuur natuur warmte spanning passie...water... tegenstellingen gevecht botsing...vuur... karakter beleving fantasie kracht Maak een kunstwerk met als thema Water

Nadere informatie

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking)

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestaties : Naam organisatie : Stichting Amersfoort in C Maatschappelijk doel (betreft outcomedoelstellingen) Het bieden

Nadere informatie

Doelstelling: Doelstelling:

Doelstelling: Doelstelling: Presentatie KIDL donderdag 27 november 2014 door Natalie Savelsbergh directeur Vrije Akademie Kunstonderwijs in Kerkrade & Landgraaf; Wat doet de Vrije Akademie en wat is er mogelijk? Doelstelling: Basisvoorziening

Nadere informatie

UITBREIDING VRIJWILLIGERSGROEP ESSENTIEEL JUBILEUM AANLEIDING VOOR GROTE ZOEKTOCHT

UITBREIDING VRIJWILLIGERSGROEP ESSENTIEEL JUBILEUM AANLEIDING VOOR GROTE ZOEKTOCHT UITBREIDING VRIJWILLIGERSGROEP ESSENTIEEL JUBILEUM AANLEIDING VOOR GROTE ZOEKTOCHT In december gaat Stichting Jacques van Mourik het twintigste jaar in. Er is een unieke verzameling van bijna 650 werken

Nadere informatie

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017 JAARVERSLAG 2016 Inleiding Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag van The Living Museum Tilburg over het jaar 2016. Het jaar waarin de stichting is opgericht, en er voor het eerst workshops, bijeenkomsten

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 STICHTING NEDERLANDS DRUKKERIJ MUSEUM

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 STICHTING NEDERLANDS DRUKKERIJ MUSEUM SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 STICHTING NEDERLANDS DRUKKERIJ MUSEUM ALGEMEEN - Het bestuur bestond op 1 januari 2013 uit: Rien van Heck, voorzitter Cees Jochems, secretaris Jef Lazaroms, penningmeester Wil

Nadere informatie

Benefiet Kunstveiling

Benefiet Kunstveiling Benefiet Kunstveiling Zaterdag 30 mei 15.30 17.30 uur KADE40 Westhavenkade 40 Vlaardingen 2 Veilingboekje Zaterdag 30 mei 15.30 17.30 uur KADE40 Westhavenkade 40 Vlaardingen Benefiet Kunstveiling met werk

Nadere informatie

CURSUSPROGRAMMA 2013-2014

CURSUSPROGRAMMA 2013-2014 CURSUSPROGRAMMA 2013-2014 September --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Workshop Kinderactiviteiten Kinderen zijn een belangrijke doelgroep

Nadere informatie

Expositiecatalogus Art Laren 2013. new place. art gallery

Expositiecatalogus Art Laren 2013. new place. art gallery Expositiecatalogus Art Laren 2013 new place art gallery Unique art for unique people Gevestigd in het hartje van schitterend s-hertogenbosch, direct naast het Noordbrabants Museum, staat New Place Art

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

Zakelijk. personeelsfeesten. cursussen. lezingen. workshops. beurzen. forums. vergaderingen conferenties congressen tentoonstellingen presentaties

Zakelijk. personeelsfeesten. cursussen. lezingen. workshops. beurzen. forums. vergaderingen conferenties congressen tentoonstellingen presentaties Zakelijk RESERVERINGEN EN INFORMATIE Cultureel Centrum CONCORDIA Concordiaplein 1, 2851 VV Haastrecht M 06 53 87 35 51 of T 0182 50 22 02 grandcafe@cultureelcentrumconcordia.nl www.cultureelcentrumconcordia.nl

Nadere informatie

Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011

Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011 Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011 1 Inhoudelijk jaarverslag 2011 Open Academie Lingewaard` Inleiding 2011 was voor de Open Academie een geslaagd jaar. Dit verslag geeft

Nadere informatie

Pimpelmees 3 3766 AX Soest

Pimpelmees 3 3766 AX Soest Pimpelmees 3 3766 AX Soest Landelijk kunstenaars-genootschap de Ploegh Pimpelmees 3 3766 AX Soest Ingang de Hazelaar Telefoon: 035-609 04 11 Email: mfretz@deploegh.nl www.deploegh.nl Openingstijden woensdag

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE FLEUR LAMERS PERSONALIA

CURRICULUM VITAE FLEUR LAMERS PERSONALIA CURRICULUM VITAE FLEUR LAMERS PERSONALIA Geboorteplaats: Haarlem Burgerlijke status: ongehuwd, samenwonend met partner en kind Adres: Uiterwaardenstraat 500, 1079 AZ, Amsterdam, Nederland Geboorte datum:

Nadere informatie

VERSLAG EN JAARREKENING 2016

VERSLAG EN JAARREKENING 2016 JAN ROËDE STICHTING VERSLAG EN JAARREKENING 2016 vastgesteld op 21 maart 2017 Bestuur: Mw. O.L. van Hulsen Dhr. L. van Sinderen (voorzitter) Dhr. D.S. Stapel Dhr. H.P.M.N. van Wersch (secretaris-penningmeester)

Nadere informatie

U kunt per les reserveren. Startdatum van de lessen is woensdagavond 5 oktober.

U kunt per les reserveren. Startdatum van de lessen is woensdagavond 5 oktober. Nieuwarchief ArtiChic officieel HotPot Dealer Op 23 december 2011 is ArtiChic officieel HotPot dealer geworden. Wij zijn hier erg trots op! Lees meer over de HotPot op de website en kom een mooi sieraad

Nadere informatie

KUNSTRONDE KUNSTEILANDEN AMSTERDAM. Speciale Kunstronde van zondag 11 December 2011 Extra Events : Wijnproeverij, Muziek & Kunstloterij

KUNSTRONDE KUNSTEILANDEN AMSTERDAM. Speciale Kunstronde van zondag 11 December 2011 Extra Events : Wijnproeverij, Muziek & Kunstloterij KUNSTRONDE KUNSTEILANDEN AMSTERDAM Speciale Kunstronde van zondag 11 December 2011 Extra Events : Wijnproeverij, Muziek & Kunstloterij Extra KEA evenementen... Wijnproeverij van de Wijnkelder Brouwersgracht.

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSVRIENDEN DORDRECHTS MUSEUM

STICHTING BEDRIJFSVRIENDEN DORDRECHTS MUSEUM JAARVERSLAG 2015 Dordrecht, april 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Verslag activiteiten 3-4 Balans per 31 december 2015 5 Staat van baten en lasten over 2015 6 Toelichtingen 7-8 2 VERSLAG ACTIVITEITEN De stichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Brummen Voorst

Jaarverslag 2014. Brummen Voorst Jaarverslag 2014 1 Brummen Voorst Verkort Jaarverslag 2014 Inleiding De bibliotheken in de gemeenten Brummen en Voorst bereiken met hun dienstverlening vele groepen van de samenleving. Dit jaar wordt de

Nadere informatie

De stichting beoogt niet het maken van winst. De subsidie die is ontvangen van de gemeente Eindhoven is besteed conform de voorwaarden

De stichting beoogt niet het maken van winst. De subsidie die is ontvangen van de gemeente Eindhoven is besteed conform de voorwaarden Stichting Ton Smits Jaarverslag 2015 De Stichting Ton Smits is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf 1-1-2012 is de stichting een culturele ANBI (actief op het gebied van erfgoed

Nadere informatie

Kobe maakt een museum Docentenhandleiding Groep 1 t/m 3

Kobe maakt een museum Docentenhandleiding Groep 1 t/m 3 Kobe maakt een museum Docentenhandleiding Groep 1 t/m 3 1 Beste docent, Wat leuk dat u met uw groep binnenkort naar Museum Catharijneconvent komt om deel te nemen aan het programma Kobe maakt een museum.

Nadere informatie

Instandhouding van de artistieke nalatenschap van Ton Smits, en alles wat daartoe bevorderlijk kan zijn.

Instandhouding van de artistieke nalatenschap van Ton Smits, en alles wat daartoe bevorderlijk kan zijn. Stichting Ton Smits, Jaarverslag 2014 De Stichting Ton Smits is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf 1-1-2012 is de stichting een culturele ANBI (actief op het gebied van erfgoed

Nadere informatie

A P R I L 2 0 1 4. Beste nieuwsbrieflezers,

A P R I L 2 0 1 4. Beste nieuwsbrieflezers, A P R I L 2 0 1 4 Beste nieuwsbrieflezers, Het is alweer volop voorjaar en het Cucu bestuur zit vol goede energie! We hebben begin dit jaar uitgebreide rapportages ontvangen, met positieve informatie over

Nadere informatie

Nieuwsbrief Tom-bus ***BELANGRIJK*** Programma juni 2017

Nieuwsbrief Tom-bus ***BELANGRIJK*** Programma juni 2017 www.tomindebuurt.nl Nieuwsbrief Tom-bus Programma juni 2017 De Tom-bus biedt ouderen begeleiding met vervoer naar dagbesteding, winkels en activiteiten. In deze nieuwsbrief leest u het programma voor de

Nadere informatie

Huisje, boompje, beestje

Huisje, boompje, beestje Docentenhandleiding Educatieprogramma Huisje, boompje, beestje Primair Onderwijs groep 1 en 2 Inhoud Het Dordrechts Museum p.3 Algemene doelstelling programma p.3 Aansluiting bij kerndoelen p.3 Programma:

Nadere informatie

catalogus van de bibliotheek

catalogus van de bibliotheek A B C Architectuurcentrum catalogus van de bibliotheek inhoud: inleiding gebruiksaanwijzing overzicht van de indeling in groepen indeling van de kast in vakken catalogus in Excel bestand ingedeeld in groepen

Nadere informatie

Sprekende Portretten

Sprekende Portretten Docentenhandleiding Educatieprogramma Sprekende Portretten Wouter van Riessen, zelfportret met luchtbel, aankoop 2000 Voortgezet Onderwijs Alle niveaus 1 Inhoud Het Dordrechts Museum.... p. 3 Algemene

Nadere informatie

Kunstroute. Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem. Projectverslag

Kunstroute. Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem. Projectverslag Kunstroute 2014 Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem Projectverslag december 2014 1 Inleiding De Kunstroute is dit jaar voor de vierde keer georganiseerd. De drie voorgaande edities

Nadere informatie

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Afstudeerproject HAS Den Bosch, onderdeel van KIGO-project Educatie en Dierenwelzijn Studenten HAS Den Bosch: Claudia Liedecke Anneloek van Lieshout Opdrachtgever:

Nadere informatie

2012 IN VOGELVLUCHT. Speciale uitgave voor leden en gebruikers BEKNOPT JAARVERSLAG. Het uitgebreide jaarverslag kunt u vinden op

2012 IN VOGELVLUCHT. Speciale uitgave voor leden en gebruikers BEKNOPT JAARVERSLAG. Het uitgebreide jaarverslag kunt u vinden op Speciale uitgave voor leden en gebruikers Het uitgebreide jaarverslag kunt u vinden op www.heuvellandbibliotheken.nl 2012 IN VOGELVLUCHT BEKNOPT JAARVERSLAG voor kennis en emotie Contributie Naar aanleiding

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

STAD EN TAAL ONTMOET KUNST HANDLEIDING VOOR DE DOCENT

STAD EN TAAL ONTMOET KUNST HANDLEIDING VOOR DE DOCENT STAD EN TAAL ONTMOET KUNST HANDLEIDING VOOR DE DOCENT 1 Voorwoord Het programma Ontmoet kunst van het Stedelijk Museum is onderdeel van Stad en Taal. Binnen Stad en Taal hebben verschillende musea met

Nadere informatie

Kijk ook op onze website Nr. 1 / 12 september Lorentz Nieuwsbrief

Kijk ook op onze website  Nr. 1 / 12 september Lorentz Nieuwsbrief Kijk ook op onze website www.lorentzschool.nl Nr. 1 / 12 september 2014 Lorentz Nieuwsbrief De Nieuwsbrief verschijnt tweewekelijks en is een informatiebulletin van school aan ouders. Agenda - Agenda -

Nadere informatie

BELEIDSPLAN KUNSTHAL 45 VISIE MISSIE STRATEGIE

BELEIDSPLAN KUNSTHAL 45 VISIE MISSIE STRATEGIE BELEIDSPLAN KUNSTHAL 45 VISIE MISSIE STRATEGIE BELEIDSPLAN KUNSTHAL 45 VISIE Beeldende kunst heeft een grote toegevoegde waarde voor de samenleving. Door het kennisnemen van kunst kunnen mensen verrast

Nadere informatie

Verslag algemene jaarvergadering Stichting Beheer Oudergelden het Festival op maandag 8 september 2014

Verslag algemene jaarvergadering Stichting Beheer Oudergelden het Festival op maandag 8 september 2014 Stichting Beheer Oudergelden Verslag algemene jaarvergadering Stichting Beheer Oudergelden het Festival op maandag 8 september 2014 Aanwezig: Bestuursleden: Aafje ter Avest, Karin Hogervorst en Janke Verheij,

Nadere informatie

KunstGein P O D I U M

KunstGein P O D I U M www.kunstgeinatelierroute.nl www.kunstgein.nl stichtingkunstgein@gmail.com KunstGein P O D I U M Begane grond Stadshuis Nieuwegein Nieuwegein, november 2016 Beste kunstenaar, In 2013 en 2015 organiseerde

Nadere informatie