Vastgoedfondsen analyse tools op een rij, een vergelijkend waren onderzoek.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vastgoedfondsen analyse tools op een rij, een vergelijkend waren onderzoek."

Transcriptie

1 Vastgoedfondsen analyse tools op een rij, een vergelijkend waren onderzoek. Wordt door het gebruik van de huidige analyse tools de kennis asymmetrie van de belegger in niet beursgenoteerde vastgoedfondsen verkleind? Kunnen beleggers op een objectieve en verantwoorde wijze hun gewenste rendement en risico s bepalen. Of is het slechts een marketing tool van de branche? Welke lessen kunnen er worden geleerd van de institutionele, niet beursgenoteerde, vastgoedmarkt? Amsterdam School of Real Estate MSRE - Investment Module Afstudeerscriptie Student : Begeleider: 1 ste Drs. W.R. Zwager de heer Dr R.Huisman, Erasmus Universiteit

2 Voorwoord Amsterdam september 2008, Het was een hele klus, de MSRE opleiding totaal af te ronden. Tijdens de gehele rit van de MSRE- investement opleiding, heb ik veel kennis en ervaring van mede studenten mogen opsnuiven. De essays en presentaties waren naast het harde werken en de grote hoeveelheid tijd die er in moest worden gestoken uitermate boeiend en leerzaam maar ook erg leuk. Het slotstuk, het schrijven van een scriptie was niet altijd even makkelijk. Vele dagen doorgebracht met de aangeboden informatie te analyseren en structureren. Daarna bleek mijn oorspronkelijk idee door de golven van de internationale kredietcrisis sunami te zijn weggespoeld. Er moest worden gelaveerd op een woeste zee en ben ik gedwongen van bestemming veranderd. Dit tijdrovende en energie kosten proces is de laatste tijd echter wel ten koste van mijn sociale gedrag in het gezin en daarbuiten gegaan. Veel dank gaat daarom ook uit naar Liliane, Annemeijne en Charlotte, die mij veelvuldige uit het, oh zo bekende, scriptie dipje hebben getrokken. Ook gaat mijn dank uit naar Ronald Huisman, zonder hen was ik nu nog steeds naar alles wat me in en rond vastgoed interesseert aan het speuren. Zoals Ronald het duidelijk stelde Schrijf een scriptie die iets meldt over een vierkante millimeter van de vastgoed wetenschap en rond dat af. Alles willen onderzoeken en erbij willen betrekken doe je maar als je tijd over hebt of in de journalistiek gaat. Rob Zwager 1 Fondsvergelijkingen op een rij, een vergelijkend waren onderzoek.

3 1. Inleiding en probleemstelling Inleiding Achtergrond Doelstelling Methodologie Vraagstelling Leeswijzer Beleggen in vastgoed, Vastgoed CV s en Maatschappen Beleggen in vastgoed Beleggen in direct vastgoed Voordelen: Nadelen Beleggen in indirect vastgoed Voordelen Nadelen Beursgenoteerde fondsen hybride fondsen Open en Closed end funds Niet beursgenoteerd vastgoed en vastgoed cv s Rechtsvorm Aansprakelijkheid Fiscaliteit Liquiditeit Juridische en fiscale -structuur van vastgoed cv s Financiering van vastgoed fondsen Actualiteit CV s en maatschappen Corporate Governance Agency probleem Transparantie Transparantie kent enkele vormen: Autoriteit Financiële markten AFM Vrijstellingen AFM Verkennende analyse Wtb regelgeving Samenvattend De ontwikkelingen en initiatieven tot verbetering van het inzicht in fondsen wat betreft de kwaliteit en het risico rendement inzicht in Nederland 29 Fondsvergelijkingen op een rij, een vergelijkend waren onderzoek.

4 4.1. Waardebepaling De comparatieve benadering Berekeningsmethoden: VVF Fondsindicator Profiel VVF VVF- Bruto Aanvangsrendement (VVF-BAR) VVFF Total Expense Ratio (VVF -TER) VVF - Fondsindicator VVF - Benchmarks Theoretische achtergrond VVF Fondsindicator Analyse VVF-BAR Samenvatting data analyse VVF Bar, ROZ/IPD en INREV: Conclusie VVF BAR Opmerkingen Kosten en fee analyse middels VVF TER methode Theoretische achtergrond TER VVF Kosten soorten INREV kosten soorten VVF kosten vergeleken met INREV en ROZ kosten Samenvatting van VVF en ROZ IPD kosten onderzoek INREV TER rapportage Conclusie kosten overzichten en rapportage: Investeringanalyse initiatieven door participanten Vastgoedrendementsmeter (lees : VM) door Reijerse en van Buren(Hierna RB) Achtergrond Beknopte Werking Vastgoedrendementsmeter Risico /rendement bepalingsmethodieken gehanteerd door INREV, Alles is een kwestie van stijl? INREV, inleiding Risico/rendement beoordeling methodiek middels Fundstyle classificatie Fondstijl rapportage methode Definitie van fundstyle typologie Actuele ontwikkelingen rond INREV fundstijl Conclusie en aanbevelingen Overzicht van alle gepresenteerde modellen Conclusies en aanbevelingen Literatuurlijst Boeken Artikelen, Presentaties en Scripties 72 3 Fondsvergelijkingen op een rij, een vergelijkend waren onderzoek.

5 7.3. Geraadpleegde internet sites 74 4 Fondsvergelijkingen op een rij, een vergelijkend waren onderzoek.

6 1. Inleiding en probleemstelling 1.1. Inleiding Enkele citaten uit diverse vastgoedmedia uittingen: VVP plaats Boom & Slettenhaar op de zwarte lijst (februari 2008). Van Boom en Slettenhaar eist correctie van de omstreden VVP lijst. Zijn de mogelijke twijfels over de transparantie van B&S Vastgoed Nederland dusdanig groot dat de aanbieder van dit vastgoedfonds potentieel malafide mag worden genoemd. Op last van een dwangsom van euro eiste advocaat Jerry Hoff namens B&S vastgoed Nederlands dat VVP op de voorpagina van het Financiële Dagblad het artikel rectificeert. Vastgoedadvocaat Dion Bartels stapt met publicatie zwarte lijsten, Een op de drie fondsaanbieders deugt niet (juli 2008, Vastgoedmarkt Beleggingen). Inleg in vastgoed cv s naar nieuw record (Financieel dagblad) Veertig Fondsen dubieus Het Parool, Malafide vastgoedfondsen beheren 400 miljoen euro Gegeven dit wat negatieve marktimago is de vraag opportuun of de onwetende vastgoedfondsen belegger, indien hij gebruik maakt van de thans ontwikkelde objectieve beoordeling methoden, wel tot een wel overwogen beleggingsafweging komen. Kan de kwaliteit van de aangeboden fondsen goed beoordeeld worden en hoe zit het met het risico rendement van de fondsproposities? Vormt de door de Vereniging van Vastgoed Fondsen (VVF) geïntroduceerde risico/kwaliteit beoordelingsmethode, zijnde de VVF-Fondsindicator, een welonderbouwde beoordelingsmethode? Of moet men juist de Vastgoedrendementsmeter van een fonds aanbieder hanteren bij de beleggingsanalyse. Welke lessen kunnen de onwetende beleggers,van de West-Europese niet beursgenoteerde vastgoedfondsen organisatie, INREV,leren? Hoe verhouden risico/rendement en kosten zich tot deze fondsen? 5 Fondsvergelijkingen op een rij, een vergelijkend waren onderzoek.

7 1.1. Achtergrond De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft in April 2005 een kritisch rapport over de markt voor vastgoed-cv s en maatschappen gepubliceerd, de Vastgoed-CV s en maatschappen. Een verkennende analyse. Diverse ontwikkelingen gaven hier aanleiding toe. Zo is het aantal nieuwe cv s de afgelopen jaren sterk gegroeid. Deze groei komt vooral voor rekening van zowel gevestigde aanbieders als nieuwe toetreders. Tegelijkertijd veranderde het profiel van de typische vastgoed belegger. Traditioneel waren het hoofdzakelijk vermogende particulieren die belegden in dit soort fondsen. Deze beleggers hadden doorgaans affiniteit met dit soort beleggingen en de CV belegging maakte in de regel maar een klein onderdeel uit van hun totale belegd vermogen. De laatste jaren laten een grote instroom zien van kleinere particuliere beleggers die geen specifieke kennis hebben van vastgoed (vaak ook helemaal geen beleggingservaring). Bovendien is de cv-belegging soms het grootste vermogensbestanddeel in de totale beleggingsportefeuille van deze beleggers. AFM stelde : samenvattende neemt aan de ene kant de kennis asymmetrie tussen aanbieders en beleggers dus toe en zijn aan de andere kant de consequenties van een verkeerde beleggingsbeslissing dus groter. Dit in een markt die wordt gekenmerkt door beleggingsproposities waarin beleggers dikwijls bovengemiddelde rendementen in het vooruitzicht worden gesteld en ondersteund werden door productinformatie met een onevenwichtig karakter. Waarbij een echte goede afweging tussen risico en rendement zeer moeilijk kon worden gemaakt. De markt van besloten, niet beursgenoteerde vastgoedfondsen, is in de afgelopen jaren sterk gegroeid en opgelopen tot een totaal fondsvermogen van rond de 10 mrd, waarvan ongeveer 3 mrd door particulieren is geïnvesteerd (Bron: Autoriteit Financiële Markten, Maart 2006, De markt voor vastgoed cv s en maatschappen een tussen balans) Zorgelijk is daarbij dat door de grote hoeveelheden beschikbaar kapitaal in de markt, het geringe aanbod aan goede beleggingsmogelijkheden en de geringe kennis onder 6 Fondsvergelijkingen op een rij, een vergelijkend waren onderzoek.

8 particuliere beleggers, kennis asymmetrie, de nadruk steeds minder op de kwaliteit van het vastgoed en het daaruit voortvloeiende risico rendementsprofiel kwam te liggen. (Bron : Autoriteit Financiële Markten, Maart 2006, De markt voor vastgoed cv s en maatschappen een tussen balans) Door verschillende partijen, AFM, VVF, VVP en Stichting Transparantie is er gesignaleerd dat er naast verbetering van de transparantie van de verschillende fondsen er ook verbeteringen zouden moeten komen in deze kennis asymmetrie van beleggers in vastgoedfondsen. Door de individuele aanbieders van fondsen, de branche zelf en door vereniging van participanten zijn enkele methoden ontwikkeld die de beleggers inzicht moeten verschaffen. De probleemstelling van dit onderzoek luidt dan ook als volgt: In hoeverre kunnen de door verschillende instanties ontwikkelde beoordeling methodieken voor risico, rendement en kwaliteitbepaling van niet beursgenoteerde vastgoed fondsen en de daarbij gehanteerde benchmarks, door particuliere investeerders in hun beleggingsproces worden gebruikt? Kunnen ook de ervaringen van ROZ/IPD en INREV, Europese organisatie van niet beursgenoteerde vastgoedfondsen, hierbij van nut zijn? Geven de verschillende methoden de belegger nu werkelijk meer inzicht in de fondsproposities? Of en zullen ze moeten worden aangepast cq. bijgesteld dan wel worden verfijnd? Hoe staat het met de objectiviteit van de modellen? 1.2. Doelstelling De doelstelling van dit onderzoek is dus om na een analyse van de werkwijze en de theoretische onderbouwing van enkele objectieve benchmark methoden, te laten zien of, en zo ja, welke elementen van de verschillende methoden voor de belegger tot meer inzicht kunnen leiden. Vooral de kwaliteit van het vastgoed, het risico- rendementsprofiel en de kosten structuur van het fonds zullen voor de particuliere belegger inzichtelijk gemaakt moeten worden. 7 Fondsvergelijkingen op een rij, een vergelijkend waren onderzoek.

9 Methodologie Ter verkrijging van het inzicht in de vastgoed cv- markt en de onderbouwing van deze scriptie zullen de volgende onderzoeksmethoden worden verricht: 1. Literatuuronderzoek 2. Analyse van prospectussen 3. Analyse van diverse scripties 4. Analyse van diverse internet sites 5. Analyse van INREV research rapporten 6. Maatschappelijke effecten, AFM 7. Enkele Interviews met ervaringsdeskundigen 1.3. Vraagstelling Kan de onwetende vastgoedfondsen belegger indien hij gebruik maakt van de thans ontwikkelde objectieve beoordeling methoden tot een betere beleggingsafweging komen? Hoe dragen de methoden bij tot het maken van een evenwichtige investeringsbeslissing? Ook zal worden onderzocht of het model ook leidt tot een beter beleggingsproces met een wel overwogen oordeel over het risico rendement wat men met de investering kan gaan lopen. 1. Begripsbepaling, markt en product omschrijving 2. Voorstel tot het nemen van transparantie verhogende initiatieven o.a. door de AFM 3. Actuele markt bepalende gebeurtenissen 4. Beschrijving en werking initiatief van de aanbodkant van de markt, de branchevereniging, Vereniging van Vastgoed Fondsen zijnde a. VVF BAR, en branche benchmark b. VVF TER, en branche benchmark c. VVF Fondindicator 5. Beschrijving en werking methode INREV, Europese belangen behartiging organisatie vastgoedvehikels a. Fund style, met verschillende risico profielen b. Actuele ontwikkelingen rond fundstyle 8 Fondsvergelijkingen op een rij, een vergelijkend waren onderzoek.

10 6. Beschrijving van de werking van het model van een individuele vastgoedfondsaanbieder, Reyerse en van Buuren a. Vastgoed Rendements Meter De verschillende subvragen die hierbij aan de orde zijn: Welke theoretische methoden en tevens door de praktijk getoetste methoden staan ter beschikking zoals daar zijn Bruto aanvangsrendement, het BAR Wat is de definitie van het BAR Is het Bar de rendement bepaler? Hoe wordt het Bar theoretisch opgebouwd, capital market approach Wordt het Bar veel gebruikt voor vastgoed Cv en nonlisted fondsen Hoe komen de rendementen naar voren in prospectussen Welke methode worden er voor taxatieopdrachten gebruikt Verschilt het Bar voor verschillende soorten vastgoed IRR Definities van IRR Voor en nadelen van een IRR berekening Waarom hanteert INREV en de aangesloten fondsen de IRR in haar rapportage en analyses Total Expense Ratio Wat is de definitie van cq. Formule van de TER Theoretische achtergrond Wie hanteert de TER Is de definitie van TER ook toepasbaar voor vastgoed CV en non listed INREV fondsen Benchmark Wat wordt er in de theorie onder een benchmark verstaan ROZ/IPD theorie en toegevoegde waarde als benchmark Object gerelateerde kosten (ROZ/IPD vastgoedindex) Portefeuille gerelateerde kosten (ROZ management kosten benchmark) 9 Fondsvergelijkingen op een rij, een vergelijkend waren onderzoek.

11 1.4. Leeswijzer In deze paragraaf wordt aangegeven welke onderwerpen in de komende hoofdstukken behandeld zullen worden. Na de onderzoekopzet in het eerste hoofdstuk volgt in het tweede en derde hoofdstuk een nadere toelichting op de te onderscheiden vormen van beleggen in het vastgoed en een beschrijving van de vastgoedfondsen markt in Nederland. Waar vastgoed-cv s en maatschappen toe behoren wordt aangeduid. Wat een vastgoed cv precies is en hoe deze beleggingsvorm werkt wordt uiteengezet. Risico s die op deze belegging van toepassing zijn worden vanuit de theorie beschreven. Het derde hoofdstuk bespreekt de actualiteit in de Nederlandse vastgoedfondsen markt. Wat zijn de effecten op de markt geweest na aanleiding van een rapportage van de AFM en de St Transparantie. Het vierde hoofdstuk bespreekt de door de branche zelf geactiveerde ontwikkelingen en initiatieven tot verbetering van het inzicht in fondsen wat betreft de kwaliteit en het risico rendement inzicht in Nederland De nieuwe methodieken en modellen worden vanuit de markt gelieerde partijen voor particuliere beleggers ter beschikkinggesteld. Het vijfde hoofdstuk handelt over het beleggen in de niet beursgenoteerde, nationale en Europese vastgoedfondsen van INREV. Hier worden de door INREV vereiste rapportage methode en haar theoretische achtergrond besproken. Centraal bij deze rapportage methode is het inzichtelijk maken van risico- rendementen per fonds en de effecten van de financiering structuur op het risico. Recent heeft INREV een onderzoek gestart om tot een revaluatie van de methode te komen. Gelukkig staat de Nederlandse branche er niet alleen. In deze scriptie leg ik tevens de link naar het Nederlands en Europees institutioneel speelveld. Onderzocht wordt of er lessen kunnen worden geleerd van de alom gewaarde methoden en theoretische benadering van ROZ/IPD en van INREV. Gemeenschappelijk hebben de methoden tot doel om tot een helderder inzicht te komen in kwaliteit en risico- rendement verhoudingen van vastgoed beleggingen te komen. Een 10 Fondsvergelijkingen op een rij, een vergelijkend waren onderzoek.

12 drietal methoden worden hier besproken en ontrafeld. Zijn de methoden theoretisch goed onderbouwd, brengen ze nu het broodnodige inzicht voor de particuliere belegger? Zijn ze allemaal wel zo objectief? Dit zijn allen voorbeelden van goede initiatieven die om navolging vragen. De analysetool markt is duidelijk in beweging en vormt nu zelfs een marketing tool van enkele professionele aanbieders. Ook de branche heeft er baat bij dat een goede analyse door haar klanten kan worden gemaakt en er een steeds beter imago ontstaat. Of moet er nog veel gebeuren, lees zal er nog veel theoretische kennisoverdracht naar particuliere beleggers moeten plaats vinden. Het slot van de scriptie wordt gevormd door hoofdstuk zes waarin alle bevindingen nog eens op een rij worden gezet en zullen enkele conclusies worden getrokken. Ook worden er concrete toepasbare aanbevelingen gedaan. 11 Fondsvergelijkingen op een rij, een vergelijkend waren onderzoek.

13 2. Beleggen in vastgoed, Vastgoed CV s en Maatschappen 2.1. Beleggen in vastgoed Volgens prof van Gool; is beleggen in vastgoed is het vastleggen van vermogen in onroerend goed, direct dan wel indirect, met als doel uit de exploitatie en verkoop van het onroerend goed een toekomstige stroom geldelijke opbrengsten te realiseren. Een van de beleggingskarakteristieken van onroerend goed is dat het voor een stabiel en langdurige inkomsten stroom zorgt door middel van huurpenningen (exploitatie), het kan een aantrekkelijk rendement laten zien bij, volgens statistische onderzoeken, een beperkt risico. Ook biedt beleggen, doordat vaak huurcontracten worden geïndexeerd met inflatiecijfers, een hedge tegen inflatie. (Gool, van, e.a. (2007), Onroerend goed als belegging, 4 de druk, Wolters Noordhoff) Volgens oa. Geltner; is vastgoed een aantrekkelijke beleggingscategorie door haar aantrekkelijke rendement op de lange termijn met een beperkt risico. Vastgoed in combinatie met andere beleggingscategorieën zorgt in de portefeuille voor een betere spreiding en een daling van de volatiliteit van de rendementen. Dit komt door de geringe correlatie tussen de verschillende investeringsgroepen met vastgoed. (Geltner, D.M. Miller, N.G.2001, Commercial Real Estate Analyses and Investments, South-Western Publishing Ohio 12 Fondsvergelijkingen op een rij, een vergelijkend waren onderzoek.

14 Vastgoed kent vele vormen van beleggingsmogelijkheden en vraagt dan ook om een heldere indeling. Naast het beleggen in direct vastgoed, de stenen zelf, kan men ook beleggen in indirect vastgoed. Hierbij belegt men in aandelen van onroerend goed beleggingmaatschappijen. Tevens kan men onderscheidt maken tussen beursgenoteerde en niet beursgenoteerde fondsen. Beursgenoteerde fondsen kunnen op hun beurt weer internationaal en nationaal worden gerangschikt. Naast de regionale indeling kennen de fondsen een sectorale specialisatie. Niet beursgenoteerde internationale fondsen, denk hierbij aan de INREV fondsen, kennen verschillende verschijningsvormen, zoals daar zijn Core,Value en Opportunity funds. Ook kunnen fondsen naar fiscale structuren worden ingedeeld, zoals daar zijn Reit, FBI. In Nederland kent men de fiscaal gedreven fondsen zoals daar zijn het besloten vastgoed cv, maatschap en beleggen voor gemeenschappelijke rekening. (Bron : Planting, A., van Doorn, L.F.E. and van der Spek, M.R. (2004) Manager Styles in Real Estate: A Model Approach on Non-listed European Real Estate Vehicles, INREV Research Paper, June 2004 Het onderstaande overzicht geeft de verschillende vastgoed beleggingsvormen weer. In de verschillende onderzoeken staat de groep van niet beursgenoteerde vastgoed fondsen, voor Nederland de vastgoed cv centraal. (Bron : Sala, L. 2005, Risico en rendement besloten vastgoed beleggingen, 2005, scriptie Universiteit van Groningen, Categorieën vastgoedbeleggingen) Vastgoedbeleggingen soort Direct Vastgoed Indirect Vastgoed belegging beursgenoteerd Aandelen in beursgenoteerd vastgoed Participatie in niet beursgenoteerd vastgoedfonds Open/closed end Open end vastgoedfonds Closed end vastgoedfonds 13 Fondsvergelijkingen op een rij, een vergelijkend waren onderzoek.

15 2.2. Beleggen in direct vastgoed. Van direct beleggen in vastgoed spreekt men, als de belegger een meerderheidsbelang heeft in het vastgoed, al dan niet via dochters, en vooral het directe zeggenschap heeft over het vastgoedmanagement. De belegger is juridisch en economisch eigenaar van het vastgoedobject (portefeuille). Overigens dit onderscheid tussen direct en indirecte vastgoed is in de praktijk vaak minder duidelijk dan dat het hier staat, voor eigendom en zeggenschap bestaan vele mogelijkheden. Direct Vastgoed vraagt om een actieve vorm van beleggen en dus een goede organisatie van het vastgoedmanagement. (Bron : Kousemaeker, F.J., (2002),6 de druk, Praktijkaspecten vastgoed, Wolters Noordhoff) Voordelen: Management, zelf via eigen organisatie of derden Fiscale voordelen Betrekkelijk waardevast. Er moet wel op worden gemerkt dat waarde afhankelijk zijn van waarderingmethodieken en de effecten van het zgn. smoothing (dempen van de waardering uitkomsten van taxaties). De door ROZ/IPD geschetste rendementen, betreffen niet de gehele Nederlandse vastgoed portefeuille maar alleen die van de leden (vnl. institutionele vastgoed portefeuilles) Nadelen beperkte liquiditeit Vraagt om intensief management/aandacht Vastgoed management ervaring is zeer noodzakelijk Kapitaalintensief 14 Fondsvergelijkingen op een rij, een vergelijkend waren onderzoek.

16 2.3. Beleggen in indirect vastgoed Op indirecte wijze beleggen in vastgoed wil zeggen dat aandelen of participaties van vastgoed ondernemingen gekocht worden. Ook wel onroerend goed of vastgoedfondsen genaamd. De vastgoedondernemingen beleggen op hun beurt direct en /of indirect vastgoed aan. De benodigde gelden verkrijgen zij door de uitgifte van deelnemingsrechten zoals aandelen of participaties en door het aantrekken van vreemd vermogen. Dit biedt voor de belegger vele mogelijkheden maar ook nadelen. Voordelen Geen lokale expertise en eigen management organisatie nodig Investering zijn minder kapitaal intensief Geen overdrachtbelasting, transactiekosten vaak gering Liquiditeit kan groter zijn, mits beursgenoteerd vastgoedfonds Men kan van schaalvoordelen profiteren Geen/minder emotionele waarde Financiering effect, men kan profiteren van de hefboom effect van leverage Nadelen Rendement is volatieler, sterkere correlatie met de ontwikkeling aandelenbeurzen dan met de onderliggende waarde. Hierdoor gaat een deel van het diversificatiepotentieel verloren. Dit geldt niet voor niet genoteerd indirect onroerend goed, INREF fondsen. Deze vertonen in de regel risico en rendementskarakteristieken die meer in lijn zijn met direct onroerend goed. Men heeft weinig invloed op beleggingsbeleid Door opname van vreemd vermogen (leverage) is er een verhoogd risicoprofiel Beursgenoteerde fondsen hybride fondsen Via de beurs kunnen aandelen van beursgenoteerd vastgoed ondernemingen worden gekocht, die naast het verhuren, de waarde stijging van het vastgoed als kernactiviteit 15 Fondsvergelijkingen op een rij, een vergelijkend waren onderzoek.

17 hebben. Men kan met een geringe investering gespreid beleggen over de hele wereld en in alle sectoren van de vastgoed markt. Liquiditeit en flexibiliteit zijn de grote voordelen. De afgelopen periode is het beleggen in deze dakfondsen, fund of funds, populair geworden. Deze beleggingsfondsen leggen zich toe op beleggen in aandelen van beursgenoteerde vastgoedfondsen. Op deze manier wordt het risico beter gespreid. Open en Closed end funds Via het beleggen in open end fondsen, wordt de liquiditeit vergroot, doordat er aandelen van beursgenoteerde vastgoedondernemingen worden gekocht. Ook is er sprake van doorlopende uitgifte of inkoop van deelnemingsrechten op aanvraag van het publiek en is de looptijd voor onbepaalde tijd. Closed end worden juist gekenmerkt door hun beslotenheid. Van doorlopende uitgifte of inname van deelnemingrechten is geen sprake. In Duitsland en Nederland waren in de tachtiger jaren open-end funds, zeer populair. Andere landen in Europa werd de constructie nauwelijks aangetroffen. De vastgoedcrisis van 1990 gooide echter roet in het eten van de open- end funds. Terwijl de koersen van de closed end funds gestaag daalden waren de open end fund verplicht aandelen in te kopen tegen de intrinsieke waarde. Rodamco kwam in een negatieve spiraal, doordat zij liquiditeiten moest besteden voor de inkoop van aandelen en dat aantrekken van vreemd vermogen door de hoge rente standen geen optie was. Ook kon door de slechte omstandigheden op onroerend goed markten de verkoop van vastgoed alleen tegen afbraak prijzen plaats vinden. Eind 1993 waren alle open end funds gesloten. De open end functie werkt eigenlijk niet voor fondsen, lange termijn belegging worden gefinancierd met dagelijks opvraagbare middelen. Niet beursgenoteerd vastgoed en vastgoed cv s Een andere wijze van indirect beleggen is door middel van het kopen van participaties via besloten, niet beursgenoteerde vastgoed CV. Deze vorm van het beleggen is eigenlijk een soort hybride vorm indirect beleggen, waarbij via de beheerder wordt 16 Fondsvergelijkingen op een rij, een vergelijkend waren onderzoek.

18 belegd in direct vastgoed. Veel van de nadelen van het indirecte beleggen en direct beleggen in vastgoed verdwijnen door deze methode. Ook is vastgoed management aanwezig en kan met relatief kleine participatie worden belegd. Van beurssentiment is nauwelijks sprake, behalve dan dat aandelenkoersen een sterk correlatie vertonen met kapitaalmarkt rente. De kapitaalmarkt rente is een van de belangrijkste waarde determinanten van vastgoed. Door middel van een besloten vastgoed commanditaire vennootschap wordt er belegd in een vastgoed. Rechtsvorm Maatschappen en commanditaire vennootschappen zijn juridisch gezien personenassociaties. Dit betekent dat het geen rechtspersonen zijn, maar participanten die samenwerken met hetzelfde doel. We spreken van een maatschap indien onder gemeenschappelijk naam een beroep wordt uitgeoefend. Dit in tegenstelling tot de cv waarin gezamenlijk een bedrijf wordt uitgeoefend onder een gemeenschappelijke naam. De cv is een bijzonder soort maatschap, waarbij er sprake is van twee soorten vennoten Beherend vennoot Commanditaire vennoot, - participanten De rechten en de plichten van de vennoten bij de cv moeten worden afgeleid uit de cv overeenkomst, statuten en de wettelijke regels die van toepassing zijn op de cv. De wettelijke bepalingen zijn terug te vinden in het Burgerlijk wetboek. Aansprakelijkheid De beherend vennoot is hoofdelijk aansprakelijk jegens derden. De commanditaire vennoten zijn slechts aansprakelijk voor het deel van de inbreng mits de beherend vennoot geen daden van beheer verricht. Bij daden van beheer, denk hierbij aan het vertegenwoordigen van de vennootschap jegens derden. Wanneer de commanditaire vennoot wel daden van beheer verricht wordt hij hoofdelijk aansprakelijk. 17 Fondsvergelijkingen op een rij, een vergelijkend waren onderzoek.

19 Fiscaliteit De cv, leent haar populariteit ook deels uit het verleden, naast de fiscale transparantie gold voor de cv een inbrengvrijstelling voor vastgoed. Hierbij werd geen overdrachtsbelasting geheven over de inbreng. Volgens huidige belastingwetgeving is de cv, fiscaal, een transparant lichaam. De cv is zelf niet belastingplichtig. De fiscale transparantie geldt alleen indien de cv een besloten structuur kent. Dit houdt in dat er geen vrije toe en uitreding kan plaatsvinden onder de participanten van een vastgoed cv. De overdracht is wel mogelijk maar alleen als alle participanten er mee instemmen. In de praktijk betekent dit dat een participatie verkocht en overgedragen kan worden na een administratieve periode van ongeveer een maand. Een duidelijke beperking van de vrijheid van de belegger. Participanten moeten derhalve een ruime belegging horizon hebben. Hierbij moet men denken aan een periode van gemiddeld 7 jaar. Voor een participant mits hij in privé deel neemt, als een box 3 belegging, Wet IB 2001.De baten worden in privé niet belast maar verliezen zijn niet aftrek baar. Wel wordt er over de gemiddelde vermogenswaarde van de participatie in het economisch verkeer minus de daar aan toe te rekenen schulden, een forfaitair rendementheffing geheven (30% over een fictief rendement van 4%). Liquiditeit De verhandelbaarheid van de participatie is licht verbeterd door de nieuwe wetgeving, De toestemming voor de overdracht van een participatie niet meer actief hoeft te worden verleend. Indien voor een toetreding of vervanging aan alle vennoten schriftelijk toestemming is gevraagd en die toestemming niet binnen vier weken wordt geweigerd mag er van uit worden gegaan dat de toestemming unaniem is verleend. Wie zwijgt stemt toe. De Vereniging van Vastgoed Fondsen dringt aan op het verbeteren van de liquiditeit van een participatie in een vastgoed cv maar vindt nog geen gewillig oor bij de AFM en ministerie van Financiën. 18 Fondsvergelijkingen op een rij, een vergelijkend waren onderzoek.

20 Het ontstaan nam een secundaire markt is ook nog niet mogelijk geworden door de fiscaal juridische belemmeringen, ondanks belangstelling vanuit het buitenland. Juridische en fiscale -structuur van vastgoed cv s In de figuur wordt schematisch de structuur van een vastgoed cv weer gegeven. De initiatief nemer van de cv is meetal ook beherend vennoot die een beheerovereenkomst sluit met de cv. De (beleggers) commandiet mogen geen beheersactiviteiten voeren, zodat zij niet hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden. De belegger roepen, middels deze beheer overeenkomst, ook de know how van de beheerder in voor vastgoed management en voor de administratieve organisatie en de administratie zelf. Volgend de Wtb moet het juridische eigendom in een afgescheiden en onafhankelijke entiteit gesepareerd worden en apart van het fonds worden ondergebracht. Door middel van de bewaarovereenkomst wordt het juridische eigendom daarom overgedragen aan een stichting, Stichting Bewaarder, die als bewaarder van het vastgoed optreedt. De participanten zijn 19 Fondsvergelijkingen op een rij, een vergelijkend waren onderzoek.

Bijlage: reactie op de belangrijkste aanbevelingen van de Commissie Modernisering Beleggingsinstellingen (commissie Winter):

Bijlage: reactie op de belangrijkste aanbevelingen van de Commissie Modernisering Beleggingsinstellingen (commissie Winter): Bijlage: reactie op de belangrijkste aanbevelingen van de Commissie Modernisering Beleggingsinstellingen (commissie Winter): 1. Afschaffing van de verplichte beursnotering voor beleggingsmaatschappijen

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

Ver huld Vastgoed. Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen. C.C. Arendz

Ver huld Vastgoed. Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen. C.C. Arendz Ver huld Vastgoed Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen C.C. Arendz Elk systeem kan succesvol zijn als de betrokken mensen bekwaam en integer zijn en verantwoording willen afleggen

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2013 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

Een objectieve fondsvergelijking voor vastgoed-cv s

Een objectieve fondsvergelijking voor vastgoed-cv s Een objectieve fondsvergelijking voor vastgoed-cv s bruto aanvangsrendement en de Total Expense Ratio Universiteit van Amsterdam Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie Afdeling Business

Nadere informatie

Checklist beleggen in vastgoed

Checklist beleggen in vastgoed i van 5 Checklist beleggen in vastgoed Je kunt beleggen in beursgenoteerde vastgoedfondsen (vaak aandelen die dagelijks verhandelbaar zijn op de beurs) en in niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen. Deze

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 Principles of Fund Governance Pag. 1/5 1. INLEIDING Commodity Discovery Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder

Nadere informatie

Supermarktvastgoed op waarde geschat. Beleggen in supermarktvastgoed

Supermarktvastgoed op waarde geschat. Beleggen in supermarktvastgoed Supermarktvastgoed op waarde geschat Beleggen in supermarktvastgoed 20 mei 2011 Onderwerpen Wie is Annexum Waarom beleggen in supermarktvastgoed? Hoe beleggen in (supermarkt)vastgoed? Welke beleggingsvormen

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Short-Term Fund I

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Short-Term Fund I VOORAANKONDIGING Haerzathe Short-Term Fund I OBLIGATIE HAERZATHE SHORT - TERM FUND I B.V. Obligatielening Haerzathe Short-Term Fund I B.V. Na de succesvolle plaatsing van de obligatieleningen Haerzathe

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

AFM checklist beleggen in vastgoed

AFM checklist beleggen in vastgoed AFM checklist beleggen in vastgoed Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - De belegging... 3 Is er een prospectus en/of financiële bijsluiter beschikbaar voor deze belegging?... 3 Valt de belegging onder het toezicht

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

Fiscale aandachtspunten bij de structurering van Investeringsfondsen

Fiscale aandachtspunten bij de structurering van Investeringsfondsen Fiscale aandachtspunten bij de structurering van Investeringsfondsen 1. Inleiding In dit memorandum gaan wij in op een aantal fiscale aspecten die een rol kunnen spelen bij het opzetten van een (particulier)

Nadere informatie

Leden van de FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten

Leden van de FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten Minimumeisen Gedragscode FORUMVAST 2013 Doel Leden van de FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten (hierna:forumvast) zijn aanbieders van vastgoedbeleggingsproducten die zich

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

Tekst Nationaal regime MiFID. Bijlage. Toetstermen als bedoeld in artikel 36a, lid 2. toetsterm 1

Tekst Nationaal regime MiFID. Bijlage. Toetstermen als bedoeld in artikel 36a, lid 2. toetsterm 1 ijlage Toetstermen als bedoeld in artikel 36a, lid 2 Nummer Termen T* toetsterm 1 Eindterm 5a: De personen zijn in staat met betrekking tot financiële instrumenten uit te leggen aan de consument waarom

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie

Residential Agency Property & Facility Management Quares Real Estate Investment Management. Finance Avenue 23/10/2010

Residential Agency Property & Facility Management Quares Real Estate Investment Management. Finance Avenue 23/10/2010 New Deal in Vastgoedbeleggingen Quares Finance Avenue 23/10/2010 Quares Group Residential Agency Quares Group Quality in Real Estate Services Opgericht in 2006, uit 2 reeds bestaande bedrijven 3 divisies

Nadere informatie

Hoorcollege Directe Belastingen DB II Collegejaar 2014/2015

Hoorcollege Directe Belastingen DB II Collegejaar 2014/2015 Waarom een VBI of een FBI? De VBI en de FBI zijn faciliteiten die collectief belleggen faciliteren. Fiscaal bezien kan je ruwweg - (collectief) beleggen op twee manieren vormgeven. Een belastingplichtige

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Beleggingen Terreinen

Nadere informatie

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl.

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl. FUND GOVERNANCE Algemeen 1. Compliance functie Een directielid van de Beheerder is aangesteld als Compliance Officer. Deze ziet toe op de correcte naleving van: (i) de Prospectussen van de TG Fondsen;

Nadere informatie

Checklist beleggen in vastgoed

Checklist beleggen in vastgoed i van 5 Checklist beleggen in vastgoed Je kunt beleggen in beursgenoteerde vastgoedfondsen (vaak aandelen die dagelijks verhandelbaar zijn op de beurs) en in niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen. Deze

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V.

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V. Deze financiële bijsluiter is bijgewerkt tot en met 13 juni 2005. Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over een belegging in aandelen in Over de financiële bijsluiter Voor producten als

Nadere informatie

GARANTIEFONDS 4 % VEILIG EN VERTROUWD IN VASTGOEDINVESTERINGEN RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID

GARANTIEFONDS 4 % VEILIG EN VERTROUWD IN VASTGOEDINVESTERINGEN RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID GARANTIEFONDS 4 % RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID VEILIG EN VERTROUWD IN VASTGOEDINVESTERINGEN MEERDERVOORT GARANTIEFONDS Investeren met unieke zekerheid U wilt uw vermogen op een goede maar vooral veilige

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht)

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) I Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder RFM Regulated Fund Management

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Uitgewerkt beleggingsbeleid Vastgoed Fundament Fonds NV

Uitgewerkt beleggingsbeleid Vastgoed Fundament Fonds NV Uitgewerkt beleggingsbeleid Vastgoed Fundament Fonds NV In het Prospectus wordt u geïnformeerd over beleggen in Vastgoed Fundament Fonds N.V. (het Fonds). Het Fonds is op 10 september 2008 omgevormd tot

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Vermelding koersen Finles beleggingsinstellingen alleen nog op de website Per 16 maart 2011 worden de koersen van het Subfonds

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Maak optimaal gebruik van uw ontslagvergoeding U heeft bij uw ontslag een financiële vergoeding gekregen van uw werkgever

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Beleggingen Terreinen en gebouwen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

Registratiedocument Belfort Fund Management B.V.

Registratiedocument Belfort Fund Management B.V. Registratiedocument Belfort Fund Management B.V. 1. Gegevens betreffende de werkzaamheden van de Beheerder Het doel van de Beheerder, Belfort Fund Management B.V., is het optreden als Beheerder voor beleggingsinstellingen

Nadere informatie

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen Door de samenwerking met Direct Wonen kan Annexum particuliere beleggers de mogelijkheid bieden om in woningen te investeren. Middels uw deelname in Woningfonds Apeldoorn CV belegt u in drie woontorens

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V.

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. I. INLEIDING Doel Delta Lloyd Asset Management N.V. (DLAM) wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft

Nadere informatie

FINANCIELE BIJSLUITER

FINANCIELE BIJSLUITER FINANCIELE BIJSLUITER Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Rotterdams Vastgoedfonds II CV. Over de financiële bijsluiter Voor producten als dit product is het opstellen

Nadere informatie

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Wat zijn de voordelen van een beleggingsfonds? 4 3. Hoe uw rendement

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

De toekomstbestendigheid van de vastgoedallocatie in de portefeuille IVBN / VBA / IPD vastgoedcongres, 1 oktober 2013, Nyenrode

De toekomstbestendigheid van de vastgoedallocatie in de portefeuille IVBN / VBA / IPD vastgoedcongres, 1 oktober 2013, Nyenrode De toekomstbestendigheid van de vastgoedallocatie in de portefeuille IVBN / VBA / IPD vastgoedcongres, 1 oktober 2013, Nyenrode Drs. ing. Norbert Bol Drs. Tjeerd Tromp Agenda 2 Introductie onderzoek Norbert

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Inleiding, statutair gevestigd te s-gravenhage (KvK nr. 8062738), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen,

Nadere informatie

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV. 2 e EMISSIE

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV. 2 e EMISSIE BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV 2 e EMISSIE Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer BV biedt beleggers de mogelijkheid om certificaten van aandelen te verwerven in Bouwfonds Office Value Fund NV. Waarom Bouwfonds

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT TESLIN CAPITAL MANAGEMENT B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT TESLIN CAPITAL MANAGEMENT B.V. REGISTRATIEDOCUMENT TESLIN CAPITAL MANAGEMENT B.V. Algemeen Dit is het registratiedocument van Teslin Capital Management B.V. ( Teslin ), als bedoeld in artikel 4:48 Wet op het Financieel Toezicht ( Wft

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Samenvoeging Raad van Toezicht Finles beleggingsfondsen en Raad van Commissarissen Finles N.V. Op de jaarvergadering van de Finles

Nadere informatie

Presentatie AIFMD Jeroen van Dijk

Presentatie AIFMD Jeroen van Dijk Presentatie AIFMD Jeroen van Dijk 24 mei 2011 INDEPENDENT INTERNATIONAL IN-BUSINESS Inhoudsopgave ANT Trust: AIFMD: - Korte introductie - Tijdslijnen - Wat is een AIF; vrijstellingen - Europees paspoort

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN HOF HOORNEMAN FUND MANAGEMENT NV

FUND GOVERNANCE CODE VAN HOF HOORNEMAN FUND MANAGEMENT NV FUND GOVERNANCE CODE VAN HOF HOORNEMAN FUND MANAGEMENT NV INLEIDING Doel Hof Hoorneman Fund Management NV wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft tot doel de

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER B.V. REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER juli 2011 - 2 - INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. WERKZAAMHEDEN VAN IBUS FONDSEN BEHEER 3 2.1 Activiteiten van IBUS Fondsen Beheer 3 2.2 Soorten belegginginstellingen

Nadere informatie

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Consumentenbrief beleggingen van Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Introductie Een groot aantal brancheorganisaties waaronder DSI, DUFAS, NVB, VBA en VV&A hebben het initiatief genomen om Consumentenbrief

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor Ten geleide RJ-Uiting 2013-17 bevat wijzigingen van Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen (2013) als gevolg van een aanpassing

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar /

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar / Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoedfonds I C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Zorgeloos genieten van uw pensioen Er komt een moment in uw leven dat u zonder zorgen wilt gaan genieten van uw pensioen.

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND I. INLEIDING Safe Harbour Fund Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder van Haven

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013 Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013 ADRES: Herikerbergweg 238 1101 CM Amsterdam Zuidoost Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 32108448 Inhoudsopgave Bestuursverslag Page 1 Balans Page 3 Staat van

Nadere informatie

Vastgoedfinanciering in de cure-sector

Vastgoedfinanciering in de cure-sector Vastgoedfinanciering in de cure-sector Een onderzoek naar de potentie van financieringsconstructies voor investeringen in ziekenhuisvastgoed P4 Presentatie Simone Campman 4 oktober 2013 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

Wat is Newco, de portefeuille van Newco en wie vormt het bestuur.

Wat is Newco, de portefeuille van Newco en wie vormt het bestuur. Postbus 7817 1008 AA Amsterdam www.stichtinghomburgbonds.nl SAMENVATTING NEWCO In deze memo informeren wij u over het volgende onderwerp: Wat is Newco, de portefeuille van Newco en wie vormt het bestuur.

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015 Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam Halfjaarcijfers 2015 Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 30 juni 3 Winst- en Verliesrekening over 4 Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 5 Toelichting

Nadere informatie

NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB HOTEL ARCEN SPA CV

NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB HOTEL ARCEN SPA CV NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB HOTEL ARCEN SPA CV NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB Investments Beheer BV initieert een nieuw vastgoedfonds voor de financiering van een te realiseren hotel op Vakantiepark Klein Vink

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling Wft. Grens vrijstelling van 50.000 naar 100.000 Aanbieders moeten een AFM-vergunning aanvragen voor 1 februari 2012

Vrijstellingsregeling Wft. Grens vrijstelling van 50.000 naar 100.000 Aanbieders moeten een AFM-vergunning aanvragen voor 1 februari 2012 Vrijstellingsregeling Wft Grens vrijstelling van 50.000 naar 100.000 Aanbieders moeten een AFM-vergunning aanvragen voor 1 februari 2012 In deze brochure leest u óf u iets moet doen en wat Charco & Dique

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V.

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. I Inleiding Keijser Capital Asset Management B.V. (de Directie ) voert de directie over Add Value Fund N.V. (hierna ook Add Value Fund of Fonds ). De Directie

Nadere informatie

Beoordelingsrapport door beleggingsmatch.nl

Beoordelingsrapport door beleggingsmatch.nl Beoordelingsrapport door beleggingsmatch.nl Beoordeeld Laaken Vermogensbeheer Datum 27 maart 2017 Beoordelingsrapport 2 Organisatie 17 / 18 Kosten 17 / 18 Beleggingsbeleid 18 / 18 Risicobeleid 18 / 18

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND MANAGEMENT B.V.

DOUBLEDIVIDEND MANAGEMENT B.V. = DOUBLEDIVIDEND MANAGEMENT B.V. gevestigd te Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2014 Profiel DoubleDividend Management B.V. (voorheen ActivInvestor Management B.V.) is 16 december 2004 opgericht en

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd.

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd. Toelichting op wijziging Prospectus van het Index Umbrella Fund d.d. 17 juli 2014 Algemene toelichting: Op 22 juli 2013 is de Europese richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen

Nadere informatie

2. Introductie initiatief

2. Introductie initiatief 8 november 2012 1. Opening 1. Opening 2. Introductie initiatief 3. Profiel van de belegging 4. Financieel-juridische aspecten van het fonds 5. Juridische structuur van het fonds 6. Eerste aankoop: winkelcentrum

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND I. INLEIDING Safe Harbour Fund Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder van American Value Fund (het Fonds ). De bewaarder van het Fonds is Stichting

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Gaat u beleggen? Publieksfolder

Gaat u beleggen? Publieksfolder Gaat u beleggen? Publieksfolder Gaat u beleggen? U wilt meer weten over beleggen. Misschien belegt u al een tijdje in effecten, bijvoorbeeld in aandelen, obligaties of opties. Of misschien denkt u er over

Nadere informatie

9. Financiele aspecten

9. Financiele aspecten 9. Financiele aspecten ANNEXUM 9.1 Rendement Het beleid van het Fonds en de Beheerder is gericht op het behalen van een optimale opbrengst uit de verhuur en de verkoop van de vastgoedportefeuille. De kansen

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V. REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V. Algemeen Dit is het registratiedocument van Eagle Fund Beheer B.V., als bedoeld in artikel 11 Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005 ("Btb 2005"). Tenzij

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER GERMANY RESIDENTIAL FUND (Amsterdam) BALANS & STAAT VAN BATEN EN LASTEN BOEKJAAR 2010

STICHTING BEWAARDER GERMANY RESIDENTIAL FUND (Amsterdam) BALANS & STAAT VAN BATEN EN LASTEN BOEKJAAR 2010 BALANS & STAAT VAN BATEN EN LASTEN BOEKJAAR 2010 Inhoudsopgave Pagina - Bestuur 3 - Bestuursverslag 4 - Balans 6 - Staat van Baten en Lasten 7 - Toelichting 8 Vvng2z\slo1ams 2 Bestuur M.C. van der Sluijs-Plantz

Nadere informatie

Wij willen graag kunnen kiezen tussen defensief of offensief beleggen

Wij willen graag kunnen kiezen tussen defensief of offensief beleggen Wij willen graag kunnen kiezen tussen defensief of offensief beleggen Profiteert u als de markt straks herstelt? Wie de berichten over de huidige financiële markt volgt, weet dat deze voornamelijk gaan

Nadere informatie

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 32 622 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en het Burgerlijk Wetboek ter implementatie van richtlijn nr. 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 juli 2009

Nadere informatie

8 april 2015. Pagina 1 van 5

8 april 2015. Pagina 1 van 5 8 april 2015. Pagina 1 van 5 Secerno Health Care Real Estate Fund. De nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning is per 1 januari 2015 in werking getreden. Met deze wetgeving wordt beoogd de zorgbehoevende

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

STV leeswijzer Deze leeswijzer is als losse bijlage bij het prospectus verstrekt. De leeswijzer wordt bijgevoegd om de in het prospectus opgenomen informatie inzichtelijker en makkelijker toegankelijk

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. Haven European Value Fund (het European Value Fund ) is een semi open-end beleggingsfonds voor gemene

Nadere informatie

Beleggingsprincipes. Juli 2013

Beleggingsprincipes. Juli 2013 Beleggingsprincipes Juli 2013 1 Inleiding en achtergrond Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart (hierna: ons pensioenfonds) belegt met een lange termijn horizon. Om het beleggingsbeleid

Nadere informatie

GARANTIEFONDS VAST RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID

GARANTIEFONDS VAST RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID GARANTIEFONDS VAST RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID VEILIG EN VERTROUWD IN VASTGOEDINVESTERINGEN MEERDERVOORT GARANTIEFONDS Investeren met unieke zekerheid U wilt uw vermogen op een goede maar vooral veilige

Nadere informatie