Vestigingspunten, financiering en samenwerkingsvormen cruciaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vestigingspunten, financiering en samenwerkingsvormen cruciaal"

Transcriptie

1 24 april ste jaargang nr.04 Nieuws Dag van het Vakcentrum 2010 Vestigingspunten, financiering en samenwerkingsvormen cruciaal Tijdens de Dag van het Vakcentrum bleek dat binnen alle commerciële organisaties de gesprekken lopen over hetzij de samenwerkingsovereenkomsten inclusief conditiestelsels, danwel over de verdeling van de vestigingspunten of de financieringsvorm met bijbehorende zekerheidsstelling. De overname van Super de Boer door Jumbo en C1000 kan voor de foodbranche als geheel, met het oog op verdere consolidatie, positief uitpakken. Maar, de grote vraag is: Wat betekent deze overname voor de continuïteit en winstgevendheid voor de zelfstandig ondernemer? En hoe behouden de zelfstandige ondernemers hun zelfstandige positie? Zowel in de Algemene Ledenvergadering als tijdens het congres werden drie randvoorwaarden bevestigd: Een evenwichtige contractuele relatie met de commerciële organisatie die recht doet aan de meerwaarde van de zelfstandige ondernemers, gekoppeld aan een transparant conditiestelsel De mogelijkheid voor zelfstandige ondernemers om rechtstreeks de relevante financiering te krijgen tegen marktconforme kosten Zelfstandige verkrijging van het vestiginspunt. Na jaren van discussie en ingegeven door de veranderende omstandigheden eisen de ondernemers -en daarmee het Vakcentrum- op korte termijn oplossingen als het gaat om vestigingspunten, financiering en samenwerkingsvormen. Thema Dag van het Vakcentrum 2010 Markt in beweging De kracht en de meerwaarde van de zelfstandige ondernemer kan zich prima handhaven in de veelbewogen markt. Zichtbaar en niet zichtbaar gebeurt er momenteel veel in de branche. Een verdergaande concentratie van inkooppartijen en formules is aan de orde. Een goede ontwikkeling, maar waar het vooral om gaat, is een sterke positie voor de zelfstandige ondernemer in de foodbranche. Die sterke positie kunnen we blijvend afdwingen door juist de toegevoegde waarde van het zelfstandig ondernemerschap elke dag weer werkelijkheid te maken. De nuances in assortimentsbeleid om juist producten te verkopen waar de lokale klant om vraagt. De ondernemer die midden in de gemeenschap staat en persoonlijke contact heeft met de klant en zijn omgeving. Het onderhouden van goede contacten met lokale overheden en verenigingen, om tijdig te kunnen inspelen op ontwikkelingen die voor de winkel van belang zijn. En een perfecte operationele uitvoering met een goed opleidingsprogramma en super gemotiveerd en klantvriendelijk personeel. Dat is de kracht en meerwaarde van zelfstandige ondernemers in de foodbranche en daar zet het Vakcentrum zich met zijn deskundige medewerkers graag voor in. Nieuwe Franchise Verordening Tijdens de Dag van het Vakcentrum heeft de Europese Commissie de nieuwe Franchise Verordening gepubliceerd. Deze Verordening treedt op 1 juni 2010 in werking en loopt af op 31 mei Wat de effecten zijn voor de zelfstandige ondernemer leest u in het volgende nummer van VakcentrumNieuws.

2 Beleidszaken 2 Achter de schermen Het Vakcentrum staat zijn leden met raad en daad bij. Niet alleen door hen op juridisch of bedrijfseconomisch gebied te adviseren, maar ook door hun belangen op beleidsniveau te behartigen. Het Vakcentrum volgt de laatste beleidsontwikkelingen op de voet en probeert deze, waar mogelijk, te sturen. Maar wat houdt dat precies in? Een blik achter de schermen van uw brancheorganisatie. Het Vakcentrum heeft vertegenwoordigers in tal van raden en besturen, zowel op nationaal als Europees niveau. Zij houden zich onder meer bezig met de volgende onderwerpen. Sloopregeling Betaalautomaten uitgebreid Ondernemers met een betaalautomaat met een veiligheidscertificaat tot 2012 of 2013 moeten deze versneld afschrijven en vervangen door een betaalautomaat die geschikt is voor het nieuwe pinnen. Hiervoor is de Sloopregeling Betaalautomaten in het leven geroepen. De compensatie is afhankelijk van de aankoopdatum, merk en type en het aantal te vervangen betaalautomaten en varieert van 50 tot 500 euro per betaalautomaat. Sinds kort vallen ook de Elite 510 in combinatie met 6400 MHN (Payzone) en de Secura ITA (ICP) onder de Sloopregeling Betaalautomaten. Drank- en Horecawet Op 7 april is de Drank- en Horecawet door de Tweede Kamer behandeld. Het grootste knelpunt in deze wet is het zogenaamde three strikes out-artikel. Er is door de branche fel geprotesteerd tegen deze disproportionele maatregel, omdat de burgemeester deze zware sanctie (tijdelijke sluiting van de alcoholafdeling) moet opleggen, zonder rekening te kunnen houden met de inspanningen die de ondernemer heeft gepleegd om verantwoorde alcoholverkoop goed te regelen. Een groot aantal partijen was het met deze opvatting eens en vindt dat deze verplichting veel te ver gaat. Daarnaast heeft een meerderheid van de Tweede Kamer zich uitgesproken tegen het voorstel om gemeenten de mogelijkheid te geven te experimenteren met het verhogen van de leeftijdsgrens voor alcohol van 16 naar 18. Voor landelijk werkende organisaties als supermarktketens leveren lokale leeftijdsgrenzen een onwerkbare situatie op, en brengen zij verwarring en rechtsongelijkheid met zich mee. Het Vakcentrum is tevreden dat de Kamer dit voorstel verworpen heeft. Vooralsnog blijft de wettelijke leeftijd voor alcohol in de supermarkt 16 jaar. De komende weken debatteert de Kamer verder over het wetsvoorstel. Men verwacht dit voor de verkiezingen van 9 juni af te kunnen ronden. De mogelijkheid van proeven in speciaalzaken is tijdens de Kamerbehandeling ook naar voren gebracht. Het Vakcentrum heeft hier zich bijzonder sterk voor gemaakt. Lea Bouwmeester van de PvdA heeft hier vragen over gesteld. Over de optie zal binnenkort ook meer duidelijkheid komen. Waarschuwingsregister Er lijkt eindelijk beweging te komen in de mogelijkheid voor ondernemers om gebruik te maken van het waarschuwingsregister. Het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens) lijkt positiever te staan tegenover de mogelijkheid voor de leden van het Vakcentrum. De bijna 250 vakcentrum leden die zich voor het waarschuwingsregister hebben aangemeld ontvangen binnenkort meer informatie. In the picture Achter de schermen zet het bestuur van het Vakcentrum zich voortdurend in voor de zelfstandige detaillist in de levensmiddelenbranche. Daarom zoomt Vakcentrum- Nieuws elke maand in op de werkzaamheden van een van de bestuursleden. Dit keer in the picture: Meint Boonstra, eigenaar van twee Albert Heijn-vestigingen in Den Helder, over drive en de meerwaarde van de zelfstandige ondernemer. Een ondernemer is in staat om een extra stap te zetten naar zijn klanten én zijn omgeving. Om invloed uit te oefenen is het belangrijk je stem lokaal te laten horen en daadwerkelijk zitting te nemen in diverse commissies. Belangrijk is om samen te werken binnen een winkeliersvereniging en vanuit een algemeen belang je individuele belangen proberen veilig te stellen. Het is uiterst waardevol om te weten wat de gemeentelijke plannen zijn en je daar vroegtijdig mee te bemoeien. Een detailhandelsnota die recent door de gemeente én ondernemend Den Helder is opgesteld biedt enige continuïteit en daardoor zekerheid. Commercieel timmert ondernemend Den Helder ook steeds meer aan de weg. Samenwerking is het credo. Grote evenementen worden door mij en collega Albert Heijn-ondernemers gesponsord. Zoals het Maritiem Toernooi en het Historisch Weekend. Het is belangrijk om je waarde aan klant en overheid te laten zien en zodoende de gunst van de klant (maar ook overheid) naar je toe te kunnen halen.

3 Inhoudsopgave Mijlpalen Attentie Verder in deze editie De belangrijkste onderwerpen uit de jaarrede van voorzitter Harrie ten Have op pagina 4 en 5 Een fotoimpressie van de Dag van het Vakcentrum 2010 in het Eureko Conference Centre ziet u op pagina 6 en 7 Wim Eijkemans, ZO²Z-provinciewinnaar Noord-Brabant, over zijn onderscheiding. Pagina 8 Op pagina 9 leest u alles over de nieuwe werkwijze van het Verzuimloket van Vakcentrum ZorgPortaal Feestdagen de komende periode In de komende periode staat er een behoorlijk aantal feestdagen voor de deur. Koninginnedag, Dodenherdenking, Bevrijdingsdag en Hemelvaart, hoe zit het ook alweer? De regels rond openingstijden en Kantoor Vakcentrum gesloten Het kantoor van het Vakcentrum is gesloten op Bevrijdingsdag en de vrijdag na Hemelvaartsdag. Op woensdag 5 mei - Bevrijdingsdag - en vrijdag 14 mei, de dag tussen Hemelvaartsdag en het weekend, is het kantoor van het Vakcentrum gesloten. Dringende boodschappen kunt u natuurlijk Over de (her)benoeming van hoofdbestuursleden en de toekenning van het erelidmaatschap aan Jan Leussink en Hans Geveling alles op pagina 10 Cursus RI&E/Preventiemedewerker in Kies je cursus! en de nieuwste data voor Vakcentrum LeerPortaal. Pagina 11 Deze maand op de achterpagina een reportage over de workshops tijdens de Dag van het Vakcentrum Het Vakcentrum feliciteert familie Plagmeijer en hun medewerkers met de opening van hun C1000 supermarkt op woensdag 21 april 2010 aan het Linnaeusplein in Groningen. toeslagen op deze dagen vindt u op onze website: Twijfelt u, neem dan contact op met een van de adviseurs van onze bedrijfsjuridische afdeling. inspreken op onze telefoonbeantwoorder. Wij bellen u vervolgens zo spoedig mogelijk terug. Vakcentrum, telefoonnummer (0348) RE: Action Alles wat met RE begint duidt op vernieuwing zei Ruud Koornstra tijdens onze Dag van het Vakcentrum. Hij noemde daarbij een groot aantal voorbeelden, maar vergat daarbij de RE-tailer te noemen. De RE-tailer en zeker de zelfstandige staat al jarenlang garant voor nieuwe ideeën. Maar, is hij daarin wel actief genoeg? Durft hij daarbij ruimschoots out of the box te denken? Gewoon opnieuw starten met het herbedenken van zaken die zo belangrijk zijn voor het zelfstandig ondernemerschap. Niets als voldongen feit beschouwen. RE-think noemde Ruud Koornstra dat. De RE-tailer was daar op de Dag van het Vakcentrum gelukkig al op inspirerende wijze mee begonnen. In de Algemene Ledenvergadering is een oproep gedaan om gezamenlijk op een nieuwe wijze te kijken naar de samenwerkingsrelaties tussen ondernemer en commerciële organisaties. REthink je eigen marktpositie, was de oproep van scheidend Hoofdbestuurslid Hans Geveling. Tijdens het congres werd nadrukkelijk aan de orde gesteld dat financieringsvormen herzien moeten worden. REthink de relatie met de bank. Op welke wijze kunnen we van de banken een nuttige en efficiënte tussenschakel maken tussen geldverstrekker en de gebruiker, RE-banking? Het Vakcentrum pakt die handschoen graag op. De kaders rond het zelfstandig ondernemerschap moeten herzien worden. RE-creation! Vakcentrumleden krijgen een uitnodiging om out of the box mee te denken. Wat wij nodig hebben is actie, in het Engels: RE: Action. mr. Patricia E.H. Hoogstraaten, ECAM directeur 3 Opinie

4 4 In zijn jaarrede stond Harrie ten Have, de voorzitter van het Vakcentrum, stil bij een aantal belangrijke punten voor de achterban. De belangrijkste zaken hebben wij op de volgende twee pagina s nog eens op een rij gezet. Uit de jaarrede van voorzitter Harrie ten Have Positie zelfstandige ondernemer Een groot punt van zorg voor de zelfstandige supermarktondernemers is de laconieke houding van sommige organisaties, om zonder overleg, zonder betrokkenheid van ondernemers of ondernemersbesturen belangrijke besluiten te nemen die van grote invloed zijn op de continuïteit van hun aangesloten franchisenemers of ondernemers. Als voorbeeld noem ik de overname van Super de Boer door Jumbo en C1000. Alle belangrijke besluiten zijn genomen zonder daarbij de ondernemers te betrekken en nu 6 maanden na het bekend worden van deze deal weet een aantal ondernemers nog niet waar ze aan toe zijn. Welke naam komt op de pui te staan, wat zijn de omzetperspectieven, hoe ziet mijn conditiestelsel er uit en wat moet ik investeren en op welke bijdrages kan ik rekenen? Wat betekent deze deal voor het inkomen van de ondernemer? Gelukkig ontvangen we inmiddels signalen van de bestuursleden van de betreffende detaillistenverenigingen die zeer actief zijn om tot goede afspraken te komen voor de toekomst. Financiering Steeds moeilijker is het om financieringen bij banken los te krijgen en als dat al lukt, dan is dat vaak op basis van zekerheden die door de franchisegever aan banken worden verstrekt. Daarmee bindt de ondernemer zich nog meer aan zijn organisatie en wordt het zelfstandig ondernemerschap aangetast. Het Vakcentrum zal er alles aan doen om haar leden te ondersteunen bij het verkrijgen van financieringen, los van de organisaties. En wellicht is het aan te bevelen om binnen de detailhandel het initiatief te nemen tot het oprichten van een eigen financieringsfonds of bank. Samenwerking Veel zelfstandige ondernemers kiezen traditioneel voor een franchise- of andere commerciële samenwerkingsvorm, omdat zij op die manier de concurrentie met het grootwinkelbedrijf (GWB) kunnen aangaan. Op dit moment wordt de nieuwe Europese Franchise Verordening gepresenteerd. De conceptvoorstellen kennen voor de franchisenemer nieuwe bepalingen ten aanzien van internetverkoop en een productaandeelcriterium aan de franchisenemerszijde. Wij stellen ons de vraag naar de toegevoegde waarde van een dergelijk criterium aan afnemerszijde en constateren een ongelijkheid in de mogelijkheden van internetgebruik. Ik spreek de hoop uit dat deze punten zijn aangepast in de nieuwe Verordening. Daarnaast is de Algemene Ledenvergadering van het Vakcentrum voorstander van aanvullende nationale wetgeving die de positie van de zelfstandige ondernemer verder beschermt. Hierbij valt te denken aan het verstrekken van gedegen informatie in de precontractuele fase (Dit is in België al wettelijk vastgelegd), inspraak bij majeure veranderingen en een regeling rond de verkoop van het bedrijf. Het voorkeurrecht of een aankoopoptie komt steeds meer voor in de franchiseovereenkomsten. Deze leiden ertoe dat de franchisegever het voorkeurrecht van aankoop krijgt wanneer de franchisenemer zijn winkel wenst te verkopen. Het Vakcentrum heeft geen probleem met zo n voorkeurrecht of aankoopoptie op voorwaarde dat dergelijke clausules bepalen dat het recht enkel geldt als de franchisegever bereid is om dezelfde prijs te betalen als een derde kandidaat koper bereid is te betalen. Enkel op die manier krijgt de

5 5 zelfstandige ondernemer/franchisenemer een eerlijke return on investment. Dit zijn volgens het Vakcentrum de basisprincipes van de vrije markt. In eerste instantie zullen we dit moeten bereiken door een intensieve lobby in Den Haag, al dan niet samen met onze collega-brancheorganisaties binnen de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland. Dit allemaal met als doel de positie van franchisenemers, dus ook onze leden, minder afhankelijk te maken. Het Vakcentrum heeft deze kennis in huis en zal hiervoor initiatieven nemen. Vestigingspuntverwerving Een uitdaging voor het zelfstandig ondernemerschap is het verkrijgen van nieuwe vestigingspunten zonder inmenging van commerciele organisaties. Op verzoek van Corio Nederland heeft Locatus een diepgaande databankanalyse uitgevoerd naar de ontwikkeling van zelfstandige winkels in Nederland op A-locaties. Daaruit blijkt dat deze zelfstandige winkeliers steeds meer uit het straatbeeld verdwijnen. Let wel, dit is de uitkomst van een onderzoek op A-locaties waar niet veel levensmiddelenbedrijven zijn gevestigd. Bij dit onderzoek is ook geen rekening gehouden met het feit dat veel formules werken met franchisewinkels. Het is belachelijk dat ook vandaag nog projectontwikkelaars, gemeentes en beleggers de rol van de zelfstandige ondernemer negeren en zij uit een bepaalde gemakzucht contracten afsluiten met de hoofdkantoren van de franchiseorganisatie. Het Vakcentrum is voordurend bezig om de toegevoegde waarde van het zelfstandig ondernemerschap ook bij deze partijen tussen de oren te krijgen en binnenkort voeren we weer gesprekken met enkele grote projectontwikkelaars. Duurzaamheid Duurzaamheid, een niet meer weg te denken begrip in het bedrijfsleven en niet alleen een onderwerp voor beslissers op hoofdkantoren, maar vooral ook voor zelfstandige ondernemers. Maatschappelijke betrokkenheid is onze leden op het lijf geschreven. Energiebesparende maatregelen, vooral op het moment van nieuwbouw of verbouwingen, het leefbaar maken van de omgeving, een duurzaam assortimentsbeleid en het plaatsen van Wajongeren?? zijn hierbij wat voorbeelden. Als zelfstandige ondernemers moeten we duurzaamheid veel meer zichtbaar maken. Het wordt tijd dat de klant niet zondermeer gelooft dat de ondernemer de grootverdiener is die ten koste van iedereen en alles, zoals boeren en het milieu zijn kost verdient. Waarom? Omdat de klant vooral gebaat is bij duidelijkheid en niet alleen de informatie van NGO s en politieke partijen als zoete koek slikt. CAO Een opvallend punt is de felheid waarmee de werknemersbonden proberen de werkgevers in de levensmiddelenbranche negatief af te schilderen. Zogenaamde representatieve enquêtes onder werknemers zouden aantonen dat de CAO-afspraken niet voldoende worden nageleefd en dat werkgevers onvoldoende bezig zijn met veiligheidsinstructies aan medewerkers. U hoort mij NIET zeggen dat afspraken met de werknemers en bonden niet hoeven te worden nagekomen. Integendeel, wij zullen er met zijn allen op moeten toezien, dat naleving van CAO-afspraken wel aan de orde is. Tegelijkertijd ligt er voor de bonden de taak, om op een positieve manier onze mooie branche uit te dragen. Als het gaat om nieuwe CAOafspraken hebben wij samen met onze collega s van de Vereniging Grootwinkelbedrijven in Levensmiddelen (VGL) nieuwe afspraken kunnen maken voor 1 jaar met een loonaanpassing van 1% per 1 juli aanstaande. Effectief komt dit voor het jaar 2010 neer op een loonstijging van 0,5%. Daarnaast zullen werkgevers met de bonden een onafhankelijk handhavinginstrument in het leven roepen om toe te zien op meer naleving van CAO-afspraken en veiligheidsinstructies. Wij kiezen daarbij voor een effectieve, maar goedkope oplossing en we bedoelen zeker geen CAO-politie zoals door de bonden in maart is aangekondigd.

6 Met dank aan d Dag van het Vakcentrum Hoofdsponsor: Dag van het Vakcentrum 2010 Stersponsors: Checkpoint Systems Schuitema NV

7 Markt in beweging in Zeist Hoofdsponsor: 7 e sponsors!!! Sponsors Ahold Nederland Franchise CoopCodis Holding BV Groothandel in Levensmiddelen Van Tol BV Imperial Tobacco Nederland Jumbo Supermarkten BV Padifood Service BV Plus Retail Sligro Food Group Spar Holding BV Super de Boer Vrumona

8 ZO 2 Z Award winnaar Wim Eijkemans, Plus-ondernemer in Uden en Schijndel Ons werk is onze hobby Elke twee jaar reikt het Vakcentrum de ZO²Z-Award (Zelfstandig Ondernemer Onderscheidt Zich) uit. De provinciewinnaars zijn succesvolle supermarktondernemers die behoren tot een selecte groep. VakcentrumNieuws interviewt elke maand een andere provinciale winnaar. Provinciewinnaar van Noord-Brabant was Wim Eijkemans. Samen met zijn vrouw Mary-Anne heeft hij twee Plus supermarkten in Uden en Schijndel. Mary-Anne en Wim Eijkemans Wat betekent de ZO²Z Award voor je? Ik ben er ontzetten blij mee en trots op. Maar ook commercieel heeft het goed uitgepakt. In 2008 zijn wij een tweede winkel in Uden gestart. De winkel had geen goede reputatie en we hebben ons keihard in de markt moeten invechten. De doelstelling was om de omzet te verdubbelen en dat gaat nu eenmaal niet alleen op kracht van de formule. Je moet de klant zien te bereiken en aangeven dat er iets bijzonders is gebeurd. Toen ik de klanten kon vertellen dat ik de beste ondernemer van Brabant was, ging dat zoveel makkelijker. Ik kreeg enorm veel reacties die zich ook vertaalden naar de cijfers. Hoewel we al op de goede weg zaten, maakte de omzet direct na het winnen van de ZO²Z Award een sprong van 10% en dit heeft ook doorgezet. De doelstelling is inmiddels gehaald. Het winnen van deze prijs kwam voor ons precies op het juiste moment. Hoe houd je het succes vast? Alleen met een goede formule en verbouwing redt je het niet. Met een hoog niveau als basis, veel acties en goed opgeleide en betrokken medewerkers konden we steeds nieuwe klanten overtuigen. En als het vliegwiel van succes gaat draaien, dan is het niet meer te stoppen. Vorig jaar gaf je aan te dromen van een levensmiddelenparadijs, compleet met kookstudio en gelegenheid om gezellig te eten. Is de droom al verwezenlijkt? Die droom staat onverminderd overeind. Tijdens ondernemersreisjes naar het buitenland zie je dat wij hierin ver achter lopen. Het summum is natuurlijk Harrods in Londen. Ons streven is het meest complete aanbod levensmiddelen met een overvloed aan vakbekwaamheid. Wat is er nou leuker dan dit keer op keer te bewijzen in een restaurantachtige omgeving waar we samen met leveranciers voor een vaste (lage) prijs een schotel aanbieden. Een naam heb ik al: De vliegende schotel. De uitvoering blijkt lastiger. Heb je nog andere toekomstplannen? Na een jaar door het dal, staat er nu een uitstekende winkel. Een derde winkel sluit ik niet uit maar niet ten koste van alles. Het moet passen binnen de omgeving en binnen het bedrijf. Ik moet er een goed gevoel bij hebben. Hoe runnen jullie samen de winkels? Mary-Anne was in eerste instantie not amused met mijn idee voor een tweede winkel. Op één voorwaarde ging ze akkoord, wat we doen, doen we samen. We vullen elkaar perfect aan. Mary-Anne is erg punctueel, ik ben enthousiaster en overmoediger. Mary-Anne remt mij daarin net genoeg af. We werken veel. Maar als wij samen op kantoor wat babbelen, zijn we dan aan het werk of drinken we samen koffie? Ons werk is onze hobby. En sinds we zondags met beide winkels open zijn komen ook onze drie studerende kinderen helpen. 200% uitbetaald krijgen, dat wilden zij ook wel. Maar nu blijken ze het erg leuk te vinden om de tent te runnen. Daar geniet ik erg van. Het is bijna een familieuitje. Was het lastig om een vergunning voor de zondag te krijgen? Je moet de spelregels kennen. De eerste vergunningsaanvraag is van oktober Half 2009 konden we open. En dan begint het pas. Je moet er honderd procent in geloven. Vanaf de eerste dag was het een succes. En nog steeds. Op geen andere dag staat er 50 man voor de deur te wachten en de sfeer is super. Het lekkergehalte ligt hoger en daarmee ook de marge. Die is op zondag structureel een procent hoger dan in de rest van de week.

9 Vakcentrum ZorgPortaal Vakcentrum ZorgPortaal Verzuimloket Om werkgevers en werknemers beter te begeleiden heeft het Vakcentrum ZorgPortaal een verzuimloket opgericht. Binnen dit loket maken werkgevers en werknemers vanaf 1 januari 2010 gebruik van eigen casemanagers en diverse online diensten op het gebied van verzuim, zoals het ziek- en hersteldmelden. Het verzuimloket van het Vakcentrum ZorgPortaal sluit aan bij de verantwoordelijkheden die de werkgever heeft vanuit de CAO voor de levensmiddelenbedrijf en de Wet Verbetering Poortwachter. De werkgevers worden vanuit het Vakcentrum ZorgPortaal actief ondersteund door een vast team van casemanagers. Deze casemanagers hebben voortaan rechtstreeks contact met de werkgever, de medewerker(s), de bedrijfsarts en andere specialisten. Het verzuimloket van het Vakcentrum ZorgPortaal coördineert voortaan de re-integratie activiteiten van de ziektegevallen welke zijn gestart na 1 januari De begeleiding van ziektegevallen die zijn gestart voor 1 januari 2010 blijven lopen via ArboDuo en/of Keerpunt. ArboDuo en Keerpunt zijn dan ook alleen op de hoogte van de dossiers die voor 1 januari 2010 zijn gestart. Door betere bereikbaarheid en doordat we sneller kunnen handelen krijgt het Vakcentrum Zorg- Portaal meer grip op het verzuim in de branche. Het Vakcentrum ZorgPortaal zorgt onder andere voor: Preventieve begeleiding bij dreigend ziekteverzuim Beantwoording van vragen op het gebied van preventie, verzuim en sociale zekerheid met specifieke kennis van de branche Intensieve verzuimcoördinatie en ondersteuning bij inzet interventies Consulten bedrijfsarts tot en met het 2 e verzuimjaar Het opstellen van de probleemanalyse met het concept plan van aanpak Voordelen van het Verzuimloket van het Vakcentrum ZorgPortaal: Eén loket voor ziekmelding én schadeaangifte Pakket conform wettelijke verplichtingen (Wet Verbetering Poortwachter) Geen andere arbodienst of -pakket meer nodig Specifieke kennis binnen het loket over de branche Vergoeding van de interventies tot 100% De juiste informatie Voor een adequate aanpak van verzuim is de juiste informatie van groot belang. Het begint bij de ziekmelding. Alleen bij een volledige en tijdige ziekmelding kunnen wij snel aan de slag. Het digitale verzuimloket is zodanig ingericht dat u eenvoudig kunt aangeven wat uw medewerker mankeert zodat de casemanager een juiste inschatting van de situatie kan maken. Een medewerker met een gebroken been vraagt nu eenmaal een andere benadering dan een medeweker met psychische klachten. Is uw medewerker weer hersteld, meld dit dan dezelfde dag bij het verzuimloket zodat de verzuimbegeleiding door de casemanagers tijdig wordt gestaakt. Uitkeringen Om de schade uitkeringen sneller aan u te kunnen betalen laten we de (voorlopige) uitkeringsspecificaties die u tot op heden ontving per januari 2010 vervallen. Uw verzekerde uitkering wordt na afloop van elke maand berekend op basis van het in de verzuimadministratie geregistreerde bruto jaarloon. U ontvangt dan per /post een specificatie en bijna gelijktijdig kunnen wij dan overgaan tot financiële afhandeling. Bedrijfsarts Medewerkers die ziek worden na 1 januari worden op verzoek van het Vakcentrum ZorgPortaal bij een bedrijfsarts opgeroepen. Hiervoor werkt het verzuimloket samen met een landelijke netwerk van ervaren en geregistreerde bedrijfsartsen. Samen met deze bedrijfsartsen krijgen we meer zicht en grip op de verzuimbegeleiding van uw zieke medewerkers. De bedrijfsartsen communiceren rechtstreeks met de casemanagers van Vakcentrum ZorgPortaal. Mocht u dus vragen hebben naar aanleiding van een spreekuur, dan kunt u dus contact opnemen met de desbetreffende casemanager. Belangrijk! Wij zijn continue bezig om de dienstverlening van het Vakcentrum ZorgPortaal te verbeteren en we kunnen uw inbreng daarbij goed gebruiken. Dus heeft u ideeën of opmerkingen bel dan met de helpdesk: (070) of stuur een naar 9

10 Dag van het Vakcentrum Jan Leussink en Hans Geveling erelid Hoofdbestuur op volle sterkte Afscheid nemen van bestuursleden is nooit leuk, zeker niet als het ondernemers zijn die al een aantal jaren meedraaien en veel voor de organisatie hebben betekent. Maar, wanneer er goede opvolgers zijn en de vergadering er mee instemt om de scheidende Hoofdbestuursleden tot erelid te benoemen, maakt dat heel veel goed. Natuurlijk is het Vakcentrum ook blij met de herverkiezing van de zittende bestuursleden. Hoofdbestuursleden De Algemene Ledenvergadering besloot tijdens de Dag van het Vakcentrum op dinsdag 20 april 2010 de aftredende Hoofdbestuursleden Christ-Jan van Bedaf en Steven Huibers voor een periode van vier jaar te herkiezen. Daarnaast werden twee nieuwe Hoofdbestuursleden gekozen. Bram de Jong, Albert Heijn-franchisenemer in Strijen en Anrico Maat, onder meer ondernemer van de pas tot Supermarkt van het Jaar verkozen Jumbo Euroborg in Groningen. Het besturen is deze heren niet vreemd, want zij zijn beiden voorzitter van de detaillisten- of franchisenemersvereniging van hun formule. Het Vakcentrum is verheugd met de benoeming van deze twee ondernemers in het Hoofdbestuur. Branchebestuursleden De ledenvergadering benoemde Ad Kuyten en Anne-Wies van Oosten opnieuw voor het branchebestuur Kaas & Delicatessen. Ereleden Niet herkiesbaar waren de Hoofd- en Dagelijksbestuursleden Jan Leussink en Hans Geveling. Beide heren hebben hun taak als bestuurslid jarenlang met veel inzet gedaan en werden tijdens de Algemene Ledenvergadering benoemd tot erelid van het Vakcentrum waarvoor zij een oorkonde ontvingen uit handen van voorzitter Harrie ten Have. Ook werden ze toegesproken door Vakcentrumdirecteur Patricia Hoogstraaten die tijdens hun bestuurstermijnen intensief met hen heeft samengewerkt. Hans Geveling Hans Geveling gaf de leden van het Vakcentrum na zijn 12 jaar als Hoofdbestuurslid nog enkele suggesties mee om het zelfstandige ondernemerschap in Nederland te behouden. Tevens gaf hij een impressie van de reis die hij onlangs naar Mali maakte, waar hij projecten heeft bekeken die door zijn fonds op naam via Oxfam Novib worden gerealiseerd. Jan Leussink In zijn dankwoord richtte scheidend vice-voorzitter Jan Leussink zich met name tot Patricia Hoogstraaten en Hanny Okkerman met wie hij tijdens zijn bestuursperiode nauw heeft samengewerkt. Hij bedankte hen en alle Vakcentrummedewerkers voor die samenwerking.

11 Vakcentrum Vakcentrum ZorgPortaal LeerPortaal Kies je cursus! Vakcentrum LeerPortaal biedt een divers aanbod van hoogwaardige trainingen en opleidingen. Ziet u door de bomen het bos niet meer? VakcentrumNieuws weet raad. Deze maand: de cursus RI&E/preventiemedewerker. Vakcentrum LeerPortaal telt diverse ondernemerscursussen van gespecialiseerde instituten. Daarmee heeft LeerPortaal alles in huis om ondernemers en kaderleden handvatten te bieden. 11 KeurCompany (partner van het Vakcentrum ZorgPortaal) biedt opleidingen aan binnen het LeerPortaal op met name het gebied van verzuim, preventie en re-integratie. Vanzelfsprekend wordt een bedrijfshulpverlening (BHV) opleiding aangeboden, maar ook een verzuimmanagement training. Onvoldoende wordt onderkend hoe bepalend het management van invloed kan zijn op het verzuim van een onderneming. Grootste animo vanuit de ondernemers bestaat er voor de cursus RIE/preventiemedewerker. De cursus RIE/preventiemedewerker gaat in op de preventietaken en werkomgeving. Uiteraard wordt door deelname ook voldaan aan de wettelijke vereisten. Succesfactoren RI&E/preventiemedewerker De cursus RI&E heeft enkele belangrijke succesfactoren, zegt Hans Dekker, trainer bij KeurCompany. De cursus leidt in de eerste plaats tot begrip en opluchting, het blijkt dat de eisen in redelijkheid zijn toe te passen en te interpreteren. Voor veel deelnemers een hele opluchting dat de uitwerking van de RIE rekening houdt met de praktijk van de dag. Je vangt ook twee vliegen in één klap. De verplichtingen RIE en de verplichtingen rond de preventiemedewerker worden opgepakt. Zo los je twee problemen meteen op een goede manier op. Het is ook nog een compacte cursus van 3 dagdelen. Agenda LeerPortaal mei 2010 Uit de cursussen komen, volgens Hans Dekker, de belangrijkste risicofactoren als calamiteitenregelingen, veiligheidsregelingen en fysieke belasting duidelijk naar voren. Alle deelnemers herkennen dit en zijn er ook van overtuigd, dat je deze factoren goed moet aanpakken. De gezamenlijke uitwisseling van ervaringen zorgt vaak ook voor een inspirerende en enthousiaste omgeving. Dit bepaalt mede het succes van deze cursus. In mei gaat een aantal cursussen van start. Hieronder een overzicht van de start- en vervolgdata. Basisopleiding BHV in één dag met e-learning Zwolle 11 mei BHV herhaling in één dag Zwolle 11 mei BHV herhaling in één dag Amersfoort 17 mei Basisopleiding BHV in één dag met e-learning Bergschenhoek 17 mei BHV herhaling in één dag Bergschenhoek 18 mei Local marketing mei, juni BHV herhaling in één dag Bergen op Zoom 19 mei BHV herhaling in één dag Purmerend 19 mei BHV herhaling in één dag Akersloot 20 mei Financieel management 20 mei, 3 en 17 juni Preventiemedewerk en RI&E Supermarkt Rotterdam 25 mei BHV herhaling in één dag Eindhoven 26 mei Basisopleiding BHV in 2 dagen Amersfoort 26 en 27 mei BHV herhaling in één dag Eindhoven 27 mei Kijk op voor meer informatie.

12 12 Workshops tijdens de Dag van het Vakcentrum Effectief leidinggeven, Energieefficiency en CAO-actualiteiten Reportage Na de formele Algemene Ledenvergadering van het Vakcentrum, werden de leden getrakteerd op een voorproefje van de trainingen en cursussen van het Vakcentrum LeerPortaal. In deze reportage leest u een verslag van deze workshops. Workshop Energie-efficiency Kosten besparen is interessant. Dat bleek tijdens de workshop over energie-efficiency door Jac van Trijp van het Energiecentrum. Dat energie gemiddeld 50 tot 60 per m 2 per jaar kost, kwam toch nog als een verrassing. Het grootste deel van die kosten zit in de koeling en in de verlichting. Daar zitten dus de belangrijkste aanknopingspunten voor besparingen. Op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau zijn vaak aantrekkelijke subsidiemogelijkheden beschikbaar. Ook met inkoop van energie is geld te besparen. Shoppen loont en veel aanwezigen meldden goede ervaringen met collectieve inkoop. Energie besparen begint met het tegengaan van verspilling, vaak door simpele maatregelen. Dan zijn er de onomstreden rendabele maatregelen. Die vragen wel een investering, maar die verdient zich snel terug. En als er nieuwbouw of verbouwplannen zijn, dan zijn er uitgelezen kansen om ook op langere termijn kosten te besparen. Het is ook aanbevelingswaardig om de facturen van uw energieleveranciers goed te controleren, omdat er nog steeds fouten worden gemaakt. Workshop CAO-actualiteiten In deze workshop, door mr. Linda van den Hoven van Vakcentrum Bedrijfsadvies, stonden de nieuwe elementen uit de onlangs gesloten CAO centraal. Zo kwamen kort de looptijd en salarisverhoging aan de orde. Daarna werd het onderwerp veiligheid besproken aan de hand van de uitkomsten van de onderzoeken van FNV en CNV, alsook de uitkomsten van de enquête die het Vakcentrum onder haar leden heeft gehouden. Geconstateerd werd dat de uitkomsten erg verschillen. Ook bij het onderwerp naleving van de CAO moest worden vastgesteld dat de vakbondsonderzoeken toch een heel ander beeld gaven dan de beleving van de aanwezigen. Er kwamen veel vragen over specifieke (personeels)zaken in de eigen onderneming. Ook werden tips uitgewisseld en meningen geventileerd over de opstelling van werknemers en de rol van de bonden. Kortom, een levendige workshop met veel praktijkvoorbeelden! Workshop Effectief Leidinggeven Hoeveel onthoud je het meest? Door te luisteren, zien of te beleven? Joost Mommersteeg van Odigon Management Support gaf in deze drukbezochte workshop de antwoorden. Door luisteren 10%, door zien 15%, door te beleven 95%. In deze belevingsgerichte presentatie werd het moeilijke fenomeen leidinggeven teruggebracht brengen naar 5 kleuren en 3 communicatievormen. Van elke medewerker dient te worden ingeschat wat het niveau is en op basis daarvan kan een stijl van communiceren worden gekozen. De conclusie die getrokken werd was eenduidig: Leidingeven is niet makkelijk, wel simpel. Op verzoek van enkele aanwezigen werd uitgelegd hoe je deze techniek ook kunt gebruiken om minder gemotiveerde medewerkers opnieuw te enthousiasmeren waardoor de sfeer in een team verbeterd kan worden. Colofon Redactie: Blekerijlaan GR Woerden T (0348) F (0348) E I Druk: Drukkerij Weevers - Vorden

WerkAttent. Voor een heldere aanpak van verzuim

WerkAttent. Voor een heldere aanpak van verzuim WerkAttent Voor een heldere aanpak van verzuim Wat is het? 1 Wij zijn Interpolis Wij denken met u mee. Over uw toekomst, uw pensioen, uw gezondheid. Over uw woning, uw bedrijf, uw medewerkers. Over brand,

Nadere informatie

Markt in beweging, het succes van de zelfstandige ondernemer

Markt in beweging, het succes van de zelfstandige ondernemer 20 maart 2010 26 ste jaargang nr.03 Nieuws Uitgelicht Akkoord al bereikt in tweede ronde Vakcentrum sluit nieuwe CAO af Op donderdag 11 maart om 4 uur s ochtends is de CAO voor het Levensmiddelenbedrijf

Nadere informatie

Grip op Verzuim voor werkgevers. Daar wordt uw bedrijf beter van

Grip op Verzuim voor werkgevers. Daar wordt uw bedrijf beter van Grip op Verzuim voor werkgevers Daar wordt uw bedrijf beter van Grip op Verzuim voor werkgevers Met Grip op Verzuim verzekert u de risico s van verzuim Wanneer uw werknemers ziek worden, heeft u een aantal

Nadere informatie

Ondernemen is risico s

Ondernemen is risico s CZ Verzuimmanagement 2014 Ondernemen is risico s beheersen Maatwerk in verzuimmanagement Hoe krijg je een verzuimende medewerker zo spoedig mogelijk, op een verantwoorde wijze, aan het werk? Een vraag

Nadere informatie

Wie kiest voor continuïteit, kiest voor Gezondernemen. Gemak, Eenvoud en Zekerheid

Wie kiest voor continuïteit, kiest voor Gezondernemen. Gemak, Eenvoud en Zekerheid Wie kiest voor continuïteit, kiest voor Gezondernemen Gemak, Eenvoud en Zekerheid Het Gezondernemingsplan is een combinatie van verzuimverzekeringen en verzuimmanagement van SFS Verzekeringen en het ArboFlexiPlan

Nadere informatie

Maatwerk in verzuimbegeleiding

Maatwerk in verzuimbegeleiding Maatwerk in verzuimbegeleiding Verzuimpakket Compleet, Basis en Eigen Regie SAZAS dé verzuimspecialist Maatwerk in verzuimmanagement Als één van uw werknemers ziek wordt is dat vervelend. U bent verantwoordelijk

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van:

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: Arbo bijlage 04 A Programma van eisen thuiszorginstelling Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: een plan van aanpak voor het contracteren van een Arbo-dienst

Nadere informatie

Present! Gemak in gezondheidsmanagement

Present! Gemak in gezondheidsmanagement Present! Gemak in gezondheidsmanagement Present Met Present! krijgt u toegang tot een ruime keuze aan gezondheidsdiensten en vitaliteitsproducten. Via één tool kunt u alles regelen: van inzicht, advies

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Vooraf In deze brochure lees je wat je bij ziekteverzuim moet doen. Verzuimen is een vervelende situatie, die niemand wil, maar iedereen

Nadere informatie

Psychisch verzuim voorkomen kán! Zo werk je prettiger!

Psychisch verzuim voorkomen kán! Zo werk je prettiger! Psychisch verzuim voorkomen kán! Zo werk je prettiger! Vooraf Psychisch verzuim Problemen. Op het werk of privé. Die Psychisch verzuim is ziekteverzuim vanwege hebben we allemaal wel eens. Uw psychische

Nadere informatie

WE VANGEN DE KRACHT WE PAKKEN DE ENERGIE

WE VANGEN DE KRACHT WE PAKKEN DE ENERGIE ARBODIENSTVERLENING WE VANGEN DE KRACHT WE PAKKEN DE ENERGIE zorgt voor arbeidskracht WE ZIEN HET DOEL WE ZORGEN VOOR RESULTAAT Ik ben trots op mijn mensen. En zuinig op mijn tijd. Ik wil een arbodienst

Nadere informatie

arbocare arboadviescentrum

arbocare arboadviescentrum arbocare arboadviescentrum Het Arboadviescentrum Hoe gezonder uw werknemers, hoe gezonder uw bedrijf. En dus uw winst. Helaas hebben we die gezondheid niet altijd in de hand. Eén hevige weersomslag en

Nadere informatie

Zorgen voor is vooruitkijken. CZ Diensten en tarieven 2014. Gezondheids- en verzuimmanagement

Zorgen voor is vooruitkijken. CZ Diensten en tarieven 2014. Gezondheids- en verzuimmanagement CZ Diensten en tarieven 2014 Zorgen voor is vooruitkijken Gezondheids- en verzuimmanagement Hier vindt u een overzicht van alle diensten van CZ op het gebied van arbo-, gezondheids- en verzuim management.

Nadere informatie

LHV Verzuimarrangement. voor huisartspraktijken

LHV Verzuimarrangement. voor huisartspraktijken LHV Verzuimarrangement voor huisartspraktijken LHV Verzuimarrangement voor huisartspraktijken In uw huisartspraktijk staat u samen met medewerkers klaar om patiënten de beste zorg te bieden. Maar ook uw

Nadere informatie

Brochure. Cursus ziekteverzuim en re-integratie in 1 dag. HR en de aanpak van ziekteverzuim

Brochure. Cursus ziekteverzuim en re-integratie in 1 dag. HR en de aanpak van ziekteverzuim Brochure Cursus ziekteverzuim en re-integratie in 1 dag HR en de aanpak van ziekteverzuim Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus ziekteverzuim en re-integratie in 1 dag 4 Algemene informatie over de training

Nadere informatie

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever PersoneelsImpulz PersoneelsImpulz Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel PersoneelsImpulz biedt u Financiële zekerheid voor u en uw werknemers Dienstverlening om verzuim te voorkomen en beperken

Nadere informatie

Eventueel kunt u met ons een afspraak Telefoon: Telefoon:

Eventueel kunt u met ons een afspraak Telefoon: Telefoon: Hoofdstraat Hypotheken B.V. handelend onder de naam: De Hypotheekshop Vestiging Helmond Vestiging Eindhoven Steenweg 18A Vestdijk 188 5707 CG Helmond 5611 CZ Eindhoven Openingstijden: Maandag van 09:00

Nadere informatie

De Cordares Verzuimverzekering

De Cordares Verzuimverzekering De Cordares Verzuimverzekering en WGA Eigen Risico Voor leden van Bouwend Nederland Zekerheid dat uw bedrijf gewoon doorgaat Wat moet u doen als één van uw werknemers ziek of arbeidsongeschikt wordt? En

Nadere informatie

Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon

Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Instemming OR : 12 december 2012 Vastgesteld College van Bestuur : 8 januari 2013 Kenmerk CvB vastgesteld : 20130142/CvB Afkomstig van : afdeling

Nadere informatie

Maatwerk in verzuimbegeleiding

Maatwerk in verzuimbegeleiding Maatwerk in verzuimbegeleiding Verzuimpakket Compleet, Basis en Eigen Regie SAZAS dé verzuimspecialist Maatwerk in verzuimmanagement Als één van uw werknemers ziek wordt is dat vervelend. U bent verantwoordelijk

Nadere informatie

MKB-Nederland Noord. Folder Lokale Partners

MKB-Nederland Noord. Folder Lokale Partners MKB-Nederland Noord Folder Lokale Partners Samen haar lokale partners werkt MKB-Nederland aan krachtige en effectieve lobby op lokaal niveau. Dit document legt uit wat het Lokaal Partnerschap precies inhoudt

Nadere informatie

Vitaal Verzuimmanagement De arbodienst van VGZ

Vitaal Verzuimmanagement De arbodienst van VGZ Vitaal Verzuimmanagement De arbodienst van VGZ Ziek zijn overkomt je, hoe je hiermee omgaat, is gedrag. Gedrag is grotendeels beïnvloedbaar. Er is altijd een keuzemoment om met klachten (beperkingen) te

Nadere informatie

SAZAS BASIS-verzekering

SAZAS BASIS-verzekering SAZAS BASIS-verzekering Verzuimverzekering voor loondoorbetaling van arbeidsongeschikt personeel SAZAS dé verzuimspecialist Voor wie is de BASIS-verzekering? Wat kan ik verwachten van de BASIS-verzekering?

Nadere informatie

Mooijekind Vleut Financiële Diensten Handelend onder de naam: De Hypotheekshop

Mooijekind Vleut Financiële Diensten Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Mooijekind Vleut Financiële Diensten Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kruisstraat 2 zwart 2011 PX Haarlem Postbus 3362 2001 DJ Haarlem Telefoon: 023-512 40 30 Fax: 023-512 40 31 E-mail: haarlem487@hypotheekshop.nl

Nadere informatie

Aan de Laak B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop

Aan de Laak B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Aan de Laak B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Wouda 1 3825 MA Amersfoort Telefoon: 033 20 22 110 E-mail: amersfoort784@hypotheekshop.nl Internet: www.hypotheekshop.nl/amersfoort/vathorst Twitter:

Nadere informatie

Huurverlaging op no cure no pay basis

Huurverlaging op no cure no pay basis Huurverlaging op no cure no pay basis Uniek adviesproduct voor Vakcentrumleden Voor zelfstandige ondernemers in de detailhandel Waarom zou u teveel huur betalen? Met de dienst Verlaag de huur richt Vakcentrum

Nadere informatie

Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport.

Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport. Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport. Gezond Transport: dé verzuimspecialist voor transport en logistiek. Uw bedrijf werkt op het gebied van transport en logistiek en u bent op zoek

Nadere informatie

Verzuimoplossing Apotheken

Verzuimoplossing Apotheken Verzuimoplossing Apotheken Informatie voor de werkgever Verzuimoplossing Apotheken Een complete verzuimoplossing tegen een aantrekkelijk tarief Verzuimoplossing Apotheken Een complete verzuimoplossing

Nadere informatie

Kopen op zondag in Hengelo niet heilig. Een kort onderzoek naar de wenselijkheid van uitbreiding van de winkeltijden onder MKB winkeliers in Hengelo

Kopen op zondag in Hengelo niet heilig. Een kort onderzoek naar de wenselijkheid van uitbreiding van de winkeltijden onder MKB winkeliers in Hengelo Kopen op zondag in Hengelo niet heilig Een kort onderzoek naar de wenselijkheid van uitbreiding van de winkeltijden onder MKB winkeliers in Hengelo SP afdeling Hengelo december 2010 1 Voorwoord Openingstijden

Nadere informatie

InPreventie naar de BvAA

InPreventie naar de BvAA NIEUWSBRIEF Maart 2015 InPreventie naar de BvAA Na een jaar lang overleggen is het gelukt. Op 24 maart heeft Pieter namens de beroepsvereniging het contract met TNO getekend bij het ministerie van Sociale

Nadere informatie

Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop

Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop - Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Nieuwe Zeeweg 64 Postbus 16 2200 AA NOORDWIJK Telefoon: 071 36 49 957 Fax: 071 36 49 380 E-mail: noordwijk670@hypotheekshop.nl Internet:

Nadere informatie

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Ongevallenverzekering Collectief

Ongevallenverzekering Collectief Collectieve ongevallenverzekering Informatie voor de werkgever Ongevallenverzekering Collectief Met preventieve diensten en dekkingen voor werkhervatting Ongevallenverzekering Collectief Voorkomt waar

Nadere informatie

Het Klap Personeel Zorg(eloos) Pakket

Het Klap Personeel Zorg(eloos) Pakket Het Klap Personeel Zorg(eloos) Pakket Inhoud 1. Het Klap Personeel Zorg(eloos) Pakket 2. Verzuimverzekering Uitgebreid 3. Arbodienstverlening 4. DGA/ondernemer meeverzekeren 5. WIA-Bodemverzekering 6.

Nadere informatie

Buiten kantooruren en op zaterdag zijn we

Buiten kantooruren en op zaterdag zijn we - Drenth & Partners Assurantiën en Pensioenen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Schoutplein 31 3131 JZ Vlaardingen Openingstijden: Maandag van 09:00 tot 17:30 Dinsdag van 09:00 tot 17:30 Woensdag

Nadere informatie

Krijg grip op verzuim

Krijg grip op verzuim Aon Hewitt Krijg grip op verzuim Aon verzuimadvies Risk. Reinsurance. Human Resources. Krijg grip op verzuim Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk is dat u uw verzuimproces goed heeft ingericht.

Nadere informatie

Payroll Services voor de horeca en recreatiebranche

Payroll Services voor de horeca en recreatiebranche Payroll Services voor de horeca en recreatiebranche Wat is payrolling? Bij het runnen van een bedrijf komt veel kijken. Alleen al de inzet van personeel levert een hoop extra werk en administratieve rompslomp

Nadere informatie

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever PersoneelsImpulz PersoneelsImpulz Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel PersoneelsImpulz biedt u Financiële zekerheid voor u en uw werknemers Dienstverlening om verzuim te voorkomen en te

Nadere informatie

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt - ALGEMENE INFORMATIE- Wet Verbetering poortwachter (WvP) in het kort Dag 1 - verzuimmelding bij uw arbodienst» U meldt het verzuim bij uw arbodienst» Het verzuimbegeleidingsproces start Week 6 - probleemanalyse»

Nadere informatie

Lokaal verantwoord ondernemen

Lokaal verantwoord ondernemen Lokaal verantwoord ondernemen Super Supermarkt Keurmerk Een verantwoorde keuze Duurzaam en onderscheidend: het Super Supermarkt Keurmerk People, Planet en Profit. Dat zijn de drie pijlers van maatschappelijk

Nadere informatie

Brochure. Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag. Basiskennis opdoen voor de HR-praktijk

Brochure. Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag. Basiskennis opdoen voor de HR-praktijk Brochure Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag Basiskennis opdoen voor de HR-praktijk Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag 4 Algemene informatie over de training

Nadere informatie

Het antwoord op uw personele vraagstuk

Het antwoord op uw personele vraagstuk BD Recruitment BV Het antwoord op uw personele vraagstuk Wie bepaalt bij welk re-integratiebedrijf ik terecht kan? De gemeente of UWV WERKbedrijf maakt bij uw re-integratietraject vaak gebruik van een

Nadere informatie

Maart 2014. Ik ga later niet op de bank zitten. pagina 6. Meer inzicht in uw pensioen. pagina 4. Wat is het UPO? pagina 8

Maart 2014. Ik ga later niet op de bank zitten. pagina 6. Meer inzicht in uw pensioen. pagina 4. Wat is het UPO? pagina 8 Pensioen krant Maart 2014 Ik ga later niet op de bank zitten pagina 6 Meer inzicht in uw pensioen pagina 4 Wat is het UPO? pagina 8 Pensioenheld Dromen doen we allemaal Brayen Verbond (39 jaar) is projecteider

Nadere informatie

Uw ambitie - onze oplossing

Uw ambitie - onze oplossing Uw ambitie - onze oplossing Een gezonde organisatie is een organisatie die is voorbereid op de uitdagingen van nu en die van de toekomst. Iedereen moet langer doorwerken, het liefst in goede gezondheid

Nadere informatie

Maatwerk in verzuimbegeleiding

Maatwerk in verzuimbegeleiding Maatwerk in verzuimbegeleiding Verzuimpakket Compleet, Basis en Eigen Regie SAZAS dé verzuimspecialist Maatwerk in verzuimbegeleiding Als één van uw werknemers ziek wordt is dat vervelend. Dit raakt direct

Nadere informatie

Krijg grip op verzuim

Krijg grip op verzuim Aon Risk Solutions Health & Benefits Corporate Wellness Krijg grip op verzuim Aon verzuimadvies Risk. Reinsurance. Human Resources. Krijg grip op verzuim Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk

Nadere informatie

flits+ Het is veel in het nieuws, maar ik weet niet exact hoe mijn eigen pensioen eruit ziet Ik vind dat ik het moet lezen bpfhibin.

flits+ Het is veel in het nieuws, maar ik weet niet exact hoe mijn eigen pensioen eruit ziet Ik vind dat ik het moet lezen bpfhibin. pensioen Hoe warm loop jij voor het onderwerp pensioen? Informatie over uw pensioen Minder kans op verlaging, ook minder kans op indexatie Bpf HiBiN kiest voor online en digitaal Waar houdt het bestuur

Nadere informatie

Enquete Zwangerschaps verlof bij meerling zwangerschap

Enquete Zwangerschaps verlof bij meerling zwangerschap Enquete Zwangerschaps verlof bij meerling zwangerschap Een enquete onder de leden van de NVOM September 2011 Enquete response NVOM aantal leden 7000 NVOM bereik met Email uitnodiging 3500 Totaal respons

Nadere informatie

F reader. Het nieuwe ondernemen. is gewoon durven te veranderen!

F reader. Het nieuwe ondernemen. is gewoon durven te veranderen! F R I E N D S F reader Het nieuwe ondernemen. is gewoon durven te veranderen! Als we de berichtgeving van de laatste maanden mogen geloven staat de non food detailhandel voor een herstructureringsslag.

Nadere informatie

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2017 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het nieuwe beleidsplan voor 2017 van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting.

Nadere informatie

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU?

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? Thuis en op school heb je allerlei waarden meegekregen. Sommigen passen bij je, anderen misschien helemaal niet. Iedereen heeft waarden. Ken

Nadere informatie

Geen oneerlijke concurrentie

Geen oneerlijke concurrentie 20 februari 2010 26 ste jaargang nr.02 Nieuws Van der Hoeven draait om hete brij heen: Geen oneerlijke concurrentie Uitgelicht Er is geen sprake van oneerlijke concurrentie bij de verlening van avondwinkelontheffingen,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor.

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor. NIEUWSBRIEF December Mentorschap Midden-en Noordoost Brabant 2015 Editie 2 Jaargang 1 Hierbij ontvangt u de nieuwe nieuwsbrief van het Mentorschap Midden -en Noordoost brabant. Hiermee houden wij u op

Nadere informatie

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES Mentale veerkracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES In de (top)sport is het een vast gegeven; wil je succesvol zijn als sporter dan investeer je in techniek en conditie, maar ook in mentale

Nadere informatie

CompleetVerzekerd Mijn personeel

CompleetVerzekerd Mijn personeel CompleetVerzekerd Mijn personeel CompleetVerzekerd Mijn personeel Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel Financiële zekerheid voor u en uw werknemers Dienstverlening om verzuim te voorkomen

Nadere informatie

Vestiging Gouda Vestiging Waddinxveen Vestiging Bodegraven

Vestiging Gouda Vestiging Waddinxveen Vestiging Bodegraven Vestiging Gouda Vestiging Waddinxveen Vestiging Bodegraven Karnemelksloot 2 Zuidkade 183A van Tolstraat 4a 2806 BG Gouda 2741 JS Waddinxveen 2411 BR Bodegraven Openingstijden: Openingstijden: Openingstijden:

Nadere informatie

WerkAttent. Voor een glasheldere aanpak van verzuim

WerkAttent. Voor een glasheldere aanpak van verzuim WerkAttent Voor een glasheldere aanpak van verzuim René Steuer, 43 jaar, algemeen directeur/eigenaar Appoint Professionals/ Competence Factory. Wij leveren mensen en trainingen op internetgebied. We hebben

Nadere informatie

VGZ Bedrijfszorg werkt altijd!

VGZ Bedrijfszorg werkt altijd! VGZ Bedrijfszorg werkt altijd! De beste aanpak van preventie en verzuimbeheersing VGZ Bedrijfszorg Verzuim en vitaliteit van medewerkers blijft voor werk gevers een belangrijk aandachtspunt. Klachten en

Nadere informatie

HOORzaken december 2010 Kersteditie

HOORzaken december 2010 Kersteditie HOORzaken december 2010 Kersteditie Nog iets meer dan een week en dan is het al weer 2011. Het gaat snel dit jaar, vindt u ook niet? Ik aarzel al een paar dagen: ga ik nog even volle kracht vooruit om

Nadere informatie

Verzuimverzekering met arbodienstverlening

Verzuimverzekering met arbodienstverlening VERZUIMVERZEKERING Informatie voor de werkgever Verzuimverzekering met arbodienstverlening Persoonlijke ondersteuning en budgetten voor preventie en re-integratie 2 De complete verzuimoplossing Persoonlijke

Nadere informatie

Verzuimverzekering met arbodienstverlening

Verzuimverzekering met arbodienstverlening VERZUIMVERZEKERING Informatie voor de werkgever Verzuimverzekering met arbodienstverlening Persoonlijke ondersteuning en budgetten voor preventie en re-integratie De complete verzuimoplossing Persoonlijke

Nadere informatie

Brochure brain trainingen. Speed Reading Haal meer uit uw geheugen

Brochure brain trainingen. Speed Reading Haal meer uit uw geheugen 1 Brochure brain trainingen Speed Reading Haal meer uit uw geheugen 2 Inhoudsopgave Over MTcompany...... 3 Training 1: Speed Reading... 3 Training 2: Haal meer uit uw geheugen... 4 Begeleiding na de training...

Nadere informatie

WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord. Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006

WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord. Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006 WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006 Het komend jaar werkt het BPV&W samen met NIZW aan het project

Nadere informatie

www.brazucacoffee.nl

www.brazucacoffee.nl www.brazucacoffee.nl Brazuca Coffee verkoopt niet zomaar koffie, maar koffie die speciaal uit Brazilië wordt geïmporteerd. De bonen worden vervolgens op ambachtelijke wijze in Amsterdam gebrand. Deze bijzondere

Nadere informatie

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2016 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting. Dit plan beschrijft

Nadere informatie

EUROPESE ERECODE INZAKE FRANCHISING. Voorwoord

EUROPESE ERECODE INZAKE FRANCHISING. Voorwoord EUROPESE ERECODE INZAKE FRANCHISING Voorwoord Elke Nationale Franchise Vereniging of Federatie, aangesloten bij de Europese Franchise Federatie, heeft meegewerkt aan het tot stand komen van deze Erecode

Nadere informatie

PE,PEPP en Samen Werken

PE,PEPP en Samen Werken PE,PEPP en Samen Werken Permanente Educatie Platform voor Pedagogische Professionals Begeleiding, Ondersteuning, Tijd en Moeite 15-10-2015 Alex Cornellissen Kleine Ikke lid AGOOP 1 Permanente Educatie

Nadere informatie

VGZ Bedrijfszorg werkt altijd!

VGZ Bedrijfszorg werkt altijd! VGZ Bedrijfszorg werkt altijd! De beste aanpak van preventie en verzuimbeheersing VGZ Bedrijfszorg Verzuim en vitaliteit van medewerkers blijft voor werk gevers een belangrijk aandachtspunt. Klachten en

Nadere informatie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie Onderdeel van Personeels- Impulz informatie voor de werkgever Als ondernemer wilt u natuurlijk

Nadere informatie

Loyalis Academie 2009

Loyalis Academie 2009 Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Loyalis Academie 2009 Effectieve trainingen op het gebied van active aging, personeelsbeleid en sociale zekerheid. Speciaal voor werkgevers en werknemers

Nadere informatie

Hoe heeft u als WOS-lid gezondheid geregeld vanaf 1 januari 2008?

Hoe heeft u als WOS-lid gezondheid geregeld vanaf 1 januari 2008? Hoe heeft u als WOS-lid gezondheid geregeld vanaf 1 januari 2008? 18 3 Vitale en gezonde medewerkers kunnen meer! Zilveren Kruis Achmea heeft in samenwerking met uw brancheorganisatie Werkgeversorganisatie

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

Rapportage enquête Leidse winkeliers over openstelling op zondag

Rapportage enquête Leidse winkeliers over openstelling op zondag Rapportage enquête Leidse winkeliers over openstelling op zondag Strategie en Onderzoek, september 2013 Inleiding Begin september 2013 is onder Leidse winkeliers een enquête gehouden over de openstelling

Nadere informatie

Toespraak bij de lancering van het Defensie Cyber Commando door de Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert op 25 september 2014 te Den Haag.

Toespraak bij de lancering van het Defensie Cyber Commando door de Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert op 25 september 2014 te Den Haag. Toespraak bij de lancering van het Defensie Cyber Commando door de Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert op 25 september 2014 te Den Haag. Let op: Alleen het gesproken woord geldt! De lancering

Nadere informatie

Een andere kijk op werken kanker en re-integratie

Een andere kijk op werken kanker en re-integratie Een andere kijk op werken kanker en re-integratie human support grensverleggend mensenwerk Kanker wordt steeds meer een chronische ziekte, dus krijgen organisaties en werkgevers in toenemende mate te maken

Nadere informatie

VerzuimOplossingen. Flexibele oplossingen voor verzuimmanagement

VerzuimOplossingen. Flexibele oplossingen voor verzuimmanagement VerzuimOplossingen Flexibele oplossingen voor verzuimmanagement Wat is het? 1 Wij zijn Interpolis Wij denken met u mee. Over uw toekomst, uw pensioen, uw gezondheid. Over uw woning, uw bedrijf, uw medewerkers.

Nadere informatie

Tarievenlijst Ontzorgdesk Ontzorg abonnement 2015

Tarievenlijst Ontzorgdesk Ontzorg abonnement 2015 Tarievenlijst Ontzorgdesk Ontzorg abonnement 2015 Algemeen Ontzorgdesk is een allround dienstverlener op gebied van personeelszaken waarbij het zwaartepunt ligt op het beheersen van verzuim. Hiervoor maken

Nadere informatie

BEDRIJFSZORG WERKT ALTIJD!

BEDRIJFSZORG WERKT ALTIJD! BEDRIJFSZORG WERKT ALTIJD! De beste aanpak van preventie en verzuimbeheersing BEDRIJFSZORGPAKKET Belangrijk aandachtspunt Verzuim en vitaliteit van medewerkers blijven voor werkgevers een belangrijk aandachtspunt.

Nadere informatie

Franchise rules. Customerfactory Franchiseadviseurs

Franchise rules. Customerfactory Franchiseadviseurs Franchise rules Franchise rules Customerfactory Franchiseadviseurs Onze opdrachtgevers willen Kwalitatief en kwantitatief groeien. verantwoord en duurzaam 6x groeien door samenwerking S J B F I D F L

Nadere informatie

6.1 De Net Promoter Score voor de Publieke Sector

6.1 De Net Promoter Score voor de Publieke Sector 6.1 De Net Promoter Score voor de Publieke Sector Hoe kun je dienstverleners het beste betrekken bij klantonderzoek? Ik ben de afgelopen jaren onder de indruk geraakt van een specifieke vorm van 3 e generatie

Nadere informatie

Stappenplan en checklist inkoop deskundige bijstand in de meubelindustrie

Stappenplan en checklist inkoop deskundige bijstand in de meubelindustrie Stappenplan en checklist inkoop deskundige bijstand in de meubelindustrie Deze checklist geeft een handreiking voor het aangaan of het beoordelen van een overeenkomst deskundige bijstand aan de hand van

Nadere informatie

Scheiden? Uit elkaar? Wat dient er allemaal geregeld te worden?

Scheiden? Uit elkaar? Wat dient er allemaal geregeld te worden? Scheiden? Uit elkaar? Wat dient er allemaal geregeld te worden? Bij scheiden dient u samen afspraken te maken op welke wijze u uw bestaande gemeenschap wenst te verdelen. Ook als u onder huwelijkse voorwaarden

Nadere informatie

Vivarium 2015: Lucky #7

Vivarium 2015: Lucky #7 Nieuwsbrief nr.1 Maart 2015 Vivarium 2015: Lucky #7 Na de zeer succesvolle terugkeer van Vivarium in 2014, zijn de voorbereiding op de komende editie al weer in volle gang. Wie de gehele historie van Vivarium

Nadere informatie

Webinar Zorg van de Zaak Wetgeving & Verzuim Tools waarmee u direct aan de slag kunt

Webinar Zorg van de Zaak Wetgeving & Verzuim Tools waarmee u direct aan de slag kunt Webinar Zorg van de Zaak Wetgeving & Verzuim Tools waarmee u direct aan de slag kunt Uw presentatoren van vandaag Thea Hulleman Directeur Expertisebedrijven Zorg van de Zaak & arbeidsdeskundige Rob Kieft

Nadere informatie

SAZAS BASIS-verzekering

SAZAS BASIS-verzekering SAZAS BASIS-verzekering Verzuimverzekering voor loondoorbetaling van arbeidsongeschikt personeel SAZAS dé verzuimspecialist Voor wie is de BASIS-verzekering? De SAZAS BASIS-verzekering is bestemd voor

Nadere informatie

Ziektewetplan. Een zorg uit handen genomen

Ziektewetplan. Een zorg uit handen genomen Ziektewetplan Een zorg uit handen genomen 18 3 Ziekteverzuim is een financieel risico Voor u als werkgever is het van groot belang uw onderneming en uw medewerkers gezond te houden. Dit doet u onder andere

Nadere informatie

Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum

Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum Regelmatig lopen vrouwen die last hebben van Hyperemesis Gravidarum (HG) tegen arbeidsrechtelijke problemen aan. Contracten worden niet verlengd, er wordt gedreigd

Nadere informatie

Naast kwaliteit, kijken we ook altijd naar kosten. Arjan Dogterom Head of IT. Vast Mobiel VastMobiel

Naast kwaliteit, kijken we ook altijd naar kosten. Arjan Dogterom Head of IT. Vast Mobiel VastMobiel Naast kwaliteit, kijken we ook altijd naar kosten Arjan Dogterom Head of IT Partner Logistics is altijd bereikbaar en bespaart op telefoonkosten met Intercity Zakelijk Partner Logistics is een bedrijf

Nadere informatie

Beperk schade bij verzuim. Een gezond bedrijf bij ziekteverzuim

Beperk schade bij verzuim. Een gezond bedrijf bij ziekteverzuim Beperk schade bij verzuim Een gezond bedrijf bij ziekteverzuim 2 Houd uw organisatie gezond Als werkgever kunt u te maken krijgen met ziekteverzuim en dat heeft vervelende consequenties. U mist niet alleen

Nadere informatie

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk?

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? December 2010 Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet, of maatwerk? Tot voor kort was elke werkgever verplicht aangesloten

Nadere informatie

Workshop: De (operationeel) medewerker als Ambassadeur - Werken voor en bij je klant -

Workshop: De (operationeel) medewerker als Ambassadeur - Werken voor en bij je klant - Workshop: De (operationeel) medewerker als Ambassadeur - Werken voor en bij je klant - Workshop De (operationeel) medewerker als Ambassadeur Werken voor en bij je klant Inleiding Als uitvoerend technicus

Nadere informatie

Het Functioneringsgesprek

Het Functioneringsgesprek Het Functioneringsgesprek Augustus 2010 Het Functioneringsgesprek Inleiding Een functioneringsgesprek heeft tot doel de kwaliteit van het werk te verhogen en daarnaast zorgt het voor een verhoging van

Nadere informatie

Dienstenwijzer. 1. Ons kantoor

Dienstenwijzer. 1. Ons kantoor Dienstenwijzer U bent van plan de zorg voor uw voorziening(en) toe te vertrouwen aan ons kantoor, of heeft reeds een of meer voorziening(en) toevertrouwd aan ons kantoor. U kunt ervan overtuigd zijn dat

Nadere informatie

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst.

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst. Verzuimprotocol Werkgever en werknemer zijn volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) samen verantwoordelijk voor een zo spoedig mogelijke werkhervatting in geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte.

Nadere informatie

Verzuim WGA Compleet. Houd de regie in eigen hand en help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk

Verzuim WGA Compleet. Houd de regie in eigen hand en help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk Verzuim WGA Compleet Houd de regie in eigen hand en help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk Inhoud U heeft de regie met Verzuim WGA Compleet 3 Verzuim WGA Compleet op een rij! 7 Goed om te

Nadere informatie

Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim

Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim De overheid trekt zich steeds meer terug als het gaat om zaken rond ziekte en verzuim van werknemers. Na het ontstaan van het WAO-gat in 1993 is alles in een stroomversnelling

Nadere informatie

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI Beter Af Verzuim Risico Verzekering Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI 2 SamenWerken aan Gezond Ondernemen Voor u als werkgever in de sector cultuur is het van groot belang uw organisatie

Nadere informatie

Word jij Bakker Bart?

Word jij Bakker Bart? Word jij Bakker Bart? Welkom bij Bakker Bart Je kent Bakker Bart. Net als tienduizenden andere mensen, die dagelijks bij één van de Bakker Bartwinkels komen voor heerlijk vers brood, zo n beroemde supersaucijs

Nadere informatie

Geen gezeur met keuringen. Dankzij de service van Gezond Transport.

Geen gezeur met keuringen. Dankzij de service van Gezond Transport. Geen gezeur met keuringen. Dankzij de service van Gezond Transport. Gezond Transport: dé keuringenspecialist voor transport & logistiek. Uw bedrijf werkt in de transport & logistiek en u bent op zoek naar

Nadere informatie