Vestigingspunten, financiering en samenwerkingsvormen cruciaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vestigingspunten, financiering en samenwerkingsvormen cruciaal"

Transcriptie

1 24 april ste jaargang nr.04 Nieuws Dag van het Vakcentrum 2010 Vestigingspunten, financiering en samenwerkingsvormen cruciaal Tijdens de Dag van het Vakcentrum bleek dat binnen alle commerciële organisaties de gesprekken lopen over hetzij de samenwerkingsovereenkomsten inclusief conditiestelsels, danwel over de verdeling van de vestigingspunten of de financieringsvorm met bijbehorende zekerheidsstelling. De overname van Super de Boer door Jumbo en C1000 kan voor de foodbranche als geheel, met het oog op verdere consolidatie, positief uitpakken. Maar, de grote vraag is: Wat betekent deze overname voor de continuïteit en winstgevendheid voor de zelfstandig ondernemer? En hoe behouden de zelfstandige ondernemers hun zelfstandige positie? Zowel in de Algemene Ledenvergadering als tijdens het congres werden drie randvoorwaarden bevestigd: Een evenwichtige contractuele relatie met de commerciële organisatie die recht doet aan de meerwaarde van de zelfstandige ondernemers, gekoppeld aan een transparant conditiestelsel De mogelijkheid voor zelfstandige ondernemers om rechtstreeks de relevante financiering te krijgen tegen marktconforme kosten Zelfstandige verkrijging van het vestiginspunt. Na jaren van discussie en ingegeven door de veranderende omstandigheden eisen de ondernemers -en daarmee het Vakcentrum- op korte termijn oplossingen als het gaat om vestigingspunten, financiering en samenwerkingsvormen. Thema Dag van het Vakcentrum 2010 Markt in beweging De kracht en de meerwaarde van de zelfstandige ondernemer kan zich prima handhaven in de veelbewogen markt. Zichtbaar en niet zichtbaar gebeurt er momenteel veel in de branche. Een verdergaande concentratie van inkooppartijen en formules is aan de orde. Een goede ontwikkeling, maar waar het vooral om gaat, is een sterke positie voor de zelfstandige ondernemer in de foodbranche. Die sterke positie kunnen we blijvend afdwingen door juist de toegevoegde waarde van het zelfstandig ondernemerschap elke dag weer werkelijkheid te maken. De nuances in assortimentsbeleid om juist producten te verkopen waar de lokale klant om vraagt. De ondernemer die midden in de gemeenschap staat en persoonlijke contact heeft met de klant en zijn omgeving. Het onderhouden van goede contacten met lokale overheden en verenigingen, om tijdig te kunnen inspelen op ontwikkelingen die voor de winkel van belang zijn. En een perfecte operationele uitvoering met een goed opleidingsprogramma en super gemotiveerd en klantvriendelijk personeel. Dat is de kracht en meerwaarde van zelfstandige ondernemers in de foodbranche en daar zet het Vakcentrum zich met zijn deskundige medewerkers graag voor in. Nieuwe Franchise Verordening Tijdens de Dag van het Vakcentrum heeft de Europese Commissie de nieuwe Franchise Verordening gepubliceerd. Deze Verordening treedt op 1 juni 2010 in werking en loopt af op 31 mei Wat de effecten zijn voor de zelfstandige ondernemer leest u in het volgende nummer van VakcentrumNieuws.

2 Beleidszaken 2 Achter de schermen Het Vakcentrum staat zijn leden met raad en daad bij. Niet alleen door hen op juridisch of bedrijfseconomisch gebied te adviseren, maar ook door hun belangen op beleidsniveau te behartigen. Het Vakcentrum volgt de laatste beleidsontwikkelingen op de voet en probeert deze, waar mogelijk, te sturen. Maar wat houdt dat precies in? Een blik achter de schermen van uw brancheorganisatie. Het Vakcentrum heeft vertegenwoordigers in tal van raden en besturen, zowel op nationaal als Europees niveau. Zij houden zich onder meer bezig met de volgende onderwerpen. Sloopregeling Betaalautomaten uitgebreid Ondernemers met een betaalautomaat met een veiligheidscertificaat tot 2012 of 2013 moeten deze versneld afschrijven en vervangen door een betaalautomaat die geschikt is voor het nieuwe pinnen. Hiervoor is de Sloopregeling Betaalautomaten in het leven geroepen. De compensatie is afhankelijk van de aankoopdatum, merk en type en het aantal te vervangen betaalautomaten en varieert van 50 tot 500 euro per betaalautomaat. Sinds kort vallen ook de Elite 510 in combinatie met 6400 MHN (Payzone) en de Secura ITA (ICP) onder de Sloopregeling Betaalautomaten. Drank- en Horecawet Op 7 april is de Drank- en Horecawet door de Tweede Kamer behandeld. Het grootste knelpunt in deze wet is het zogenaamde three strikes out-artikel. Er is door de branche fel geprotesteerd tegen deze disproportionele maatregel, omdat de burgemeester deze zware sanctie (tijdelijke sluiting van de alcoholafdeling) moet opleggen, zonder rekening te kunnen houden met de inspanningen die de ondernemer heeft gepleegd om verantwoorde alcoholverkoop goed te regelen. Een groot aantal partijen was het met deze opvatting eens en vindt dat deze verplichting veel te ver gaat. Daarnaast heeft een meerderheid van de Tweede Kamer zich uitgesproken tegen het voorstel om gemeenten de mogelijkheid te geven te experimenteren met het verhogen van de leeftijdsgrens voor alcohol van 16 naar 18. Voor landelijk werkende organisaties als supermarktketens leveren lokale leeftijdsgrenzen een onwerkbare situatie op, en brengen zij verwarring en rechtsongelijkheid met zich mee. Het Vakcentrum is tevreden dat de Kamer dit voorstel verworpen heeft. Vooralsnog blijft de wettelijke leeftijd voor alcohol in de supermarkt 16 jaar. De komende weken debatteert de Kamer verder over het wetsvoorstel. Men verwacht dit voor de verkiezingen van 9 juni af te kunnen ronden. De mogelijkheid van proeven in speciaalzaken is tijdens de Kamerbehandeling ook naar voren gebracht. Het Vakcentrum heeft hier zich bijzonder sterk voor gemaakt. Lea Bouwmeester van de PvdA heeft hier vragen over gesteld. Over de optie zal binnenkort ook meer duidelijkheid komen. Waarschuwingsregister Er lijkt eindelijk beweging te komen in de mogelijkheid voor ondernemers om gebruik te maken van het waarschuwingsregister. Het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens) lijkt positiever te staan tegenover de mogelijkheid voor de leden van het Vakcentrum. De bijna 250 vakcentrum leden die zich voor het waarschuwingsregister hebben aangemeld ontvangen binnenkort meer informatie. In the picture Achter de schermen zet het bestuur van het Vakcentrum zich voortdurend in voor de zelfstandige detaillist in de levensmiddelenbranche. Daarom zoomt Vakcentrum- Nieuws elke maand in op de werkzaamheden van een van de bestuursleden. Dit keer in the picture: Meint Boonstra, eigenaar van twee Albert Heijn-vestigingen in Den Helder, over drive en de meerwaarde van de zelfstandige ondernemer. Een ondernemer is in staat om een extra stap te zetten naar zijn klanten én zijn omgeving. Om invloed uit te oefenen is het belangrijk je stem lokaal te laten horen en daadwerkelijk zitting te nemen in diverse commissies. Belangrijk is om samen te werken binnen een winkeliersvereniging en vanuit een algemeen belang je individuele belangen proberen veilig te stellen. Het is uiterst waardevol om te weten wat de gemeentelijke plannen zijn en je daar vroegtijdig mee te bemoeien. Een detailhandelsnota die recent door de gemeente én ondernemend Den Helder is opgesteld biedt enige continuïteit en daardoor zekerheid. Commercieel timmert ondernemend Den Helder ook steeds meer aan de weg. Samenwerking is het credo. Grote evenementen worden door mij en collega Albert Heijn-ondernemers gesponsord. Zoals het Maritiem Toernooi en het Historisch Weekend. Het is belangrijk om je waarde aan klant en overheid te laten zien en zodoende de gunst van de klant (maar ook overheid) naar je toe te kunnen halen.

3 Inhoudsopgave Mijlpalen Attentie Verder in deze editie De belangrijkste onderwerpen uit de jaarrede van voorzitter Harrie ten Have op pagina 4 en 5 Een fotoimpressie van de Dag van het Vakcentrum 2010 in het Eureko Conference Centre ziet u op pagina 6 en 7 Wim Eijkemans, ZO²Z-provinciewinnaar Noord-Brabant, over zijn onderscheiding. Pagina 8 Op pagina 9 leest u alles over de nieuwe werkwijze van het Verzuimloket van Vakcentrum ZorgPortaal Feestdagen de komende periode In de komende periode staat er een behoorlijk aantal feestdagen voor de deur. Koninginnedag, Dodenherdenking, Bevrijdingsdag en Hemelvaart, hoe zit het ook alweer? De regels rond openingstijden en Kantoor Vakcentrum gesloten Het kantoor van het Vakcentrum is gesloten op Bevrijdingsdag en de vrijdag na Hemelvaartsdag. Op woensdag 5 mei - Bevrijdingsdag - en vrijdag 14 mei, de dag tussen Hemelvaartsdag en het weekend, is het kantoor van het Vakcentrum gesloten. Dringende boodschappen kunt u natuurlijk Over de (her)benoeming van hoofdbestuursleden en de toekenning van het erelidmaatschap aan Jan Leussink en Hans Geveling alles op pagina 10 Cursus RI&E/Preventiemedewerker in Kies je cursus! en de nieuwste data voor Vakcentrum LeerPortaal. Pagina 11 Deze maand op de achterpagina een reportage over de workshops tijdens de Dag van het Vakcentrum Het Vakcentrum feliciteert familie Plagmeijer en hun medewerkers met de opening van hun C1000 supermarkt op woensdag 21 april 2010 aan het Linnaeusplein in Groningen. toeslagen op deze dagen vindt u op onze website: Twijfelt u, neem dan contact op met een van de adviseurs van onze bedrijfsjuridische afdeling. inspreken op onze telefoonbeantwoorder. Wij bellen u vervolgens zo spoedig mogelijk terug. Vakcentrum, telefoonnummer (0348) RE: Action Alles wat met RE begint duidt op vernieuwing zei Ruud Koornstra tijdens onze Dag van het Vakcentrum. Hij noemde daarbij een groot aantal voorbeelden, maar vergat daarbij de RE-tailer te noemen. De RE-tailer en zeker de zelfstandige staat al jarenlang garant voor nieuwe ideeën. Maar, is hij daarin wel actief genoeg? Durft hij daarbij ruimschoots out of the box te denken? Gewoon opnieuw starten met het herbedenken van zaken die zo belangrijk zijn voor het zelfstandig ondernemerschap. Niets als voldongen feit beschouwen. RE-think noemde Ruud Koornstra dat. De RE-tailer was daar op de Dag van het Vakcentrum gelukkig al op inspirerende wijze mee begonnen. In de Algemene Ledenvergadering is een oproep gedaan om gezamenlijk op een nieuwe wijze te kijken naar de samenwerkingsrelaties tussen ondernemer en commerciële organisaties. REthink je eigen marktpositie, was de oproep van scheidend Hoofdbestuurslid Hans Geveling. Tijdens het congres werd nadrukkelijk aan de orde gesteld dat financieringsvormen herzien moeten worden. REthink de relatie met de bank. Op welke wijze kunnen we van de banken een nuttige en efficiënte tussenschakel maken tussen geldverstrekker en de gebruiker, RE-banking? Het Vakcentrum pakt die handschoen graag op. De kaders rond het zelfstandig ondernemerschap moeten herzien worden. RE-creation! Vakcentrumleden krijgen een uitnodiging om out of the box mee te denken. Wat wij nodig hebben is actie, in het Engels: RE: Action. mr. Patricia E.H. Hoogstraaten, ECAM directeur 3 Opinie

4 4 In zijn jaarrede stond Harrie ten Have, de voorzitter van het Vakcentrum, stil bij een aantal belangrijke punten voor de achterban. De belangrijkste zaken hebben wij op de volgende twee pagina s nog eens op een rij gezet. Uit de jaarrede van voorzitter Harrie ten Have Positie zelfstandige ondernemer Een groot punt van zorg voor de zelfstandige supermarktondernemers is de laconieke houding van sommige organisaties, om zonder overleg, zonder betrokkenheid van ondernemers of ondernemersbesturen belangrijke besluiten te nemen die van grote invloed zijn op de continuïteit van hun aangesloten franchisenemers of ondernemers. Als voorbeeld noem ik de overname van Super de Boer door Jumbo en C1000. Alle belangrijke besluiten zijn genomen zonder daarbij de ondernemers te betrekken en nu 6 maanden na het bekend worden van deze deal weet een aantal ondernemers nog niet waar ze aan toe zijn. Welke naam komt op de pui te staan, wat zijn de omzetperspectieven, hoe ziet mijn conditiestelsel er uit en wat moet ik investeren en op welke bijdrages kan ik rekenen? Wat betekent deze deal voor het inkomen van de ondernemer? Gelukkig ontvangen we inmiddels signalen van de bestuursleden van de betreffende detaillistenverenigingen die zeer actief zijn om tot goede afspraken te komen voor de toekomst. Financiering Steeds moeilijker is het om financieringen bij banken los te krijgen en als dat al lukt, dan is dat vaak op basis van zekerheden die door de franchisegever aan banken worden verstrekt. Daarmee bindt de ondernemer zich nog meer aan zijn organisatie en wordt het zelfstandig ondernemerschap aangetast. Het Vakcentrum zal er alles aan doen om haar leden te ondersteunen bij het verkrijgen van financieringen, los van de organisaties. En wellicht is het aan te bevelen om binnen de detailhandel het initiatief te nemen tot het oprichten van een eigen financieringsfonds of bank. Samenwerking Veel zelfstandige ondernemers kiezen traditioneel voor een franchise- of andere commerciële samenwerkingsvorm, omdat zij op die manier de concurrentie met het grootwinkelbedrijf (GWB) kunnen aangaan. Op dit moment wordt de nieuwe Europese Franchise Verordening gepresenteerd. De conceptvoorstellen kennen voor de franchisenemer nieuwe bepalingen ten aanzien van internetverkoop en een productaandeelcriterium aan de franchisenemerszijde. Wij stellen ons de vraag naar de toegevoegde waarde van een dergelijk criterium aan afnemerszijde en constateren een ongelijkheid in de mogelijkheden van internetgebruik. Ik spreek de hoop uit dat deze punten zijn aangepast in de nieuwe Verordening. Daarnaast is de Algemene Ledenvergadering van het Vakcentrum voorstander van aanvullende nationale wetgeving die de positie van de zelfstandige ondernemer verder beschermt. Hierbij valt te denken aan het verstrekken van gedegen informatie in de precontractuele fase (Dit is in België al wettelijk vastgelegd), inspraak bij majeure veranderingen en een regeling rond de verkoop van het bedrijf. Het voorkeurrecht of een aankoopoptie komt steeds meer voor in de franchiseovereenkomsten. Deze leiden ertoe dat de franchisegever het voorkeurrecht van aankoop krijgt wanneer de franchisenemer zijn winkel wenst te verkopen. Het Vakcentrum heeft geen probleem met zo n voorkeurrecht of aankoopoptie op voorwaarde dat dergelijke clausules bepalen dat het recht enkel geldt als de franchisegever bereid is om dezelfde prijs te betalen als een derde kandidaat koper bereid is te betalen. Enkel op die manier krijgt de

5 5 zelfstandige ondernemer/franchisenemer een eerlijke return on investment. Dit zijn volgens het Vakcentrum de basisprincipes van de vrije markt. In eerste instantie zullen we dit moeten bereiken door een intensieve lobby in Den Haag, al dan niet samen met onze collega-brancheorganisaties binnen de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland. Dit allemaal met als doel de positie van franchisenemers, dus ook onze leden, minder afhankelijk te maken. Het Vakcentrum heeft deze kennis in huis en zal hiervoor initiatieven nemen. Vestigingspuntverwerving Een uitdaging voor het zelfstandig ondernemerschap is het verkrijgen van nieuwe vestigingspunten zonder inmenging van commerciele organisaties. Op verzoek van Corio Nederland heeft Locatus een diepgaande databankanalyse uitgevoerd naar de ontwikkeling van zelfstandige winkels in Nederland op A-locaties. Daaruit blijkt dat deze zelfstandige winkeliers steeds meer uit het straatbeeld verdwijnen. Let wel, dit is de uitkomst van een onderzoek op A-locaties waar niet veel levensmiddelenbedrijven zijn gevestigd. Bij dit onderzoek is ook geen rekening gehouden met het feit dat veel formules werken met franchisewinkels. Het is belachelijk dat ook vandaag nog projectontwikkelaars, gemeentes en beleggers de rol van de zelfstandige ondernemer negeren en zij uit een bepaalde gemakzucht contracten afsluiten met de hoofdkantoren van de franchiseorganisatie. Het Vakcentrum is voordurend bezig om de toegevoegde waarde van het zelfstandig ondernemerschap ook bij deze partijen tussen de oren te krijgen en binnenkort voeren we weer gesprekken met enkele grote projectontwikkelaars. Duurzaamheid Duurzaamheid, een niet meer weg te denken begrip in het bedrijfsleven en niet alleen een onderwerp voor beslissers op hoofdkantoren, maar vooral ook voor zelfstandige ondernemers. Maatschappelijke betrokkenheid is onze leden op het lijf geschreven. Energiebesparende maatregelen, vooral op het moment van nieuwbouw of verbouwingen, het leefbaar maken van de omgeving, een duurzaam assortimentsbeleid en het plaatsen van Wajongeren?? zijn hierbij wat voorbeelden. Als zelfstandige ondernemers moeten we duurzaamheid veel meer zichtbaar maken. Het wordt tijd dat de klant niet zondermeer gelooft dat de ondernemer de grootverdiener is die ten koste van iedereen en alles, zoals boeren en het milieu zijn kost verdient. Waarom? Omdat de klant vooral gebaat is bij duidelijkheid en niet alleen de informatie van NGO s en politieke partijen als zoete koek slikt. CAO Een opvallend punt is de felheid waarmee de werknemersbonden proberen de werkgevers in de levensmiddelenbranche negatief af te schilderen. Zogenaamde representatieve enquêtes onder werknemers zouden aantonen dat de CAO-afspraken niet voldoende worden nageleefd en dat werkgevers onvoldoende bezig zijn met veiligheidsinstructies aan medewerkers. U hoort mij NIET zeggen dat afspraken met de werknemers en bonden niet hoeven te worden nagekomen. Integendeel, wij zullen er met zijn allen op moeten toezien, dat naleving van CAO-afspraken wel aan de orde is. Tegelijkertijd ligt er voor de bonden de taak, om op een positieve manier onze mooie branche uit te dragen. Als het gaat om nieuwe CAOafspraken hebben wij samen met onze collega s van de Vereniging Grootwinkelbedrijven in Levensmiddelen (VGL) nieuwe afspraken kunnen maken voor 1 jaar met een loonaanpassing van 1% per 1 juli aanstaande. Effectief komt dit voor het jaar 2010 neer op een loonstijging van 0,5%. Daarnaast zullen werkgevers met de bonden een onafhankelijk handhavinginstrument in het leven roepen om toe te zien op meer naleving van CAO-afspraken en veiligheidsinstructies. Wij kiezen daarbij voor een effectieve, maar goedkope oplossing en we bedoelen zeker geen CAO-politie zoals door de bonden in maart is aangekondigd.

6 Met dank aan d Dag van het Vakcentrum Hoofdsponsor: Dag van het Vakcentrum 2010 Stersponsors: Checkpoint Systems Schuitema NV

7 Markt in beweging in Zeist Hoofdsponsor: 7 e sponsors!!! Sponsors Ahold Nederland Franchise CoopCodis Holding BV Groothandel in Levensmiddelen Van Tol BV Imperial Tobacco Nederland Jumbo Supermarkten BV Padifood Service BV Plus Retail Sligro Food Group Spar Holding BV Super de Boer Vrumona

8 ZO 2 Z Award winnaar Wim Eijkemans, Plus-ondernemer in Uden en Schijndel Ons werk is onze hobby Elke twee jaar reikt het Vakcentrum de ZO²Z-Award (Zelfstandig Ondernemer Onderscheidt Zich) uit. De provinciewinnaars zijn succesvolle supermarktondernemers die behoren tot een selecte groep. VakcentrumNieuws interviewt elke maand een andere provinciale winnaar. Provinciewinnaar van Noord-Brabant was Wim Eijkemans. Samen met zijn vrouw Mary-Anne heeft hij twee Plus supermarkten in Uden en Schijndel. Mary-Anne en Wim Eijkemans Wat betekent de ZO²Z Award voor je? Ik ben er ontzetten blij mee en trots op. Maar ook commercieel heeft het goed uitgepakt. In 2008 zijn wij een tweede winkel in Uden gestart. De winkel had geen goede reputatie en we hebben ons keihard in de markt moeten invechten. De doelstelling was om de omzet te verdubbelen en dat gaat nu eenmaal niet alleen op kracht van de formule. Je moet de klant zien te bereiken en aangeven dat er iets bijzonders is gebeurd. Toen ik de klanten kon vertellen dat ik de beste ondernemer van Brabant was, ging dat zoveel makkelijker. Ik kreeg enorm veel reacties die zich ook vertaalden naar de cijfers. Hoewel we al op de goede weg zaten, maakte de omzet direct na het winnen van de ZO²Z Award een sprong van 10% en dit heeft ook doorgezet. De doelstelling is inmiddels gehaald. Het winnen van deze prijs kwam voor ons precies op het juiste moment. Hoe houd je het succes vast? Alleen met een goede formule en verbouwing redt je het niet. Met een hoog niveau als basis, veel acties en goed opgeleide en betrokken medewerkers konden we steeds nieuwe klanten overtuigen. En als het vliegwiel van succes gaat draaien, dan is het niet meer te stoppen. Vorig jaar gaf je aan te dromen van een levensmiddelenparadijs, compleet met kookstudio en gelegenheid om gezellig te eten. Is de droom al verwezenlijkt? Die droom staat onverminderd overeind. Tijdens ondernemersreisjes naar het buitenland zie je dat wij hierin ver achter lopen. Het summum is natuurlijk Harrods in Londen. Ons streven is het meest complete aanbod levensmiddelen met een overvloed aan vakbekwaamheid. Wat is er nou leuker dan dit keer op keer te bewijzen in een restaurantachtige omgeving waar we samen met leveranciers voor een vaste (lage) prijs een schotel aanbieden. Een naam heb ik al: De vliegende schotel. De uitvoering blijkt lastiger. Heb je nog andere toekomstplannen? Na een jaar door het dal, staat er nu een uitstekende winkel. Een derde winkel sluit ik niet uit maar niet ten koste van alles. Het moet passen binnen de omgeving en binnen het bedrijf. Ik moet er een goed gevoel bij hebben. Hoe runnen jullie samen de winkels? Mary-Anne was in eerste instantie not amused met mijn idee voor een tweede winkel. Op één voorwaarde ging ze akkoord, wat we doen, doen we samen. We vullen elkaar perfect aan. Mary-Anne is erg punctueel, ik ben enthousiaster en overmoediger. Mary-Anne remt mij daarin net genoeg af. We werken veel. Maar als wij samen op kantoor wat babbelen, zijn we dan aan het werk of drinken we samen koffie? Ons werk is onze hobby. En sinds we zondags met beide winkels open zijn komen ook onze drie studerende kinderen helpen. 200% uitbetaald krijgen, dat wilden zij ook wel. Maar nu blijken ze het erg leuk te vinden om de tent te runnen. Daar geniet ik erg van. Het is bijna een familieuitje. Was het lastig om een vergunning voor de zondag te krijgen? Je moet de spelregels kennen. De eerste vergunningsaanvraag is van oktober Half 2009 konden we open. En dan begint het pas. Je moet er honderd procent in geloven. Vanaf de eerste dag was het een succes. En nog steeds. Op geen andere dag staat er 50 man voor de deur te wachten en de sfeer is super. Het lekkergehalte ligt hoger en daarmee ook de marge. Die is op zondag structureel een procent hoger dan in de rest van de week.

9 Vakcentrum ZorgPortaal Vakcentrum ZorgPortaal Verzuimloket Om werkgevers en werknemers beter te begeleiden heeft het Vakcentrum ZorgPortaal een verzuimloket opgericht. Binnen dit loket maken werkgevers en werknemers vanaf 1 januari 2010 gebruik van eigen casemanagers en diverse online diensten op het gebied van verzuim, zoals het ziek- en hersteldmelden. Het verzuimloket van het Vakcentrum ZorgPortaal sluit aan bij de verantwoordelijkheden die de werkgever heeft vanuit de CAO voor de levensmiddelenbedrijf en de Wet Verbetering Poortwachter. De werkgevers worden vanuit het Vakcentrum ZorgPortaal actief ondersteund door een vast team van casemanagers. Deze casemanagers hebben voortaan rechtstreeks contact met de werkgever, de medewerker(s), de bedrijfsarts en andere specialisten. Het verzuimloket van het Vakcentrum ZorgPortaal coördineert voortaan de re-integratie activiteiten van de ziektegevallen welke zijn gestart na 1 januari De begeleiding van ziektegevallen die zijn gestart voor 1 januari 2010 blijven lopen via ArboDuo en/of Keerpunt. ArboDuo en Keerpunt zijn dan ook alleen op de hoogte van de dossiers die voor 1 januari 2010 zijn gestart. Door betere bereikbaarheid en doordat we sneller kunnen handelen krijgt het Vakcentrum Zorg- Portaal meer grip op het verzuim in de branche. Het Vakcentrum ZorgPortaal zorgt onder andere voor: Preventieve begeleiding bij dreigend ziekteverzuim Beantwoording van vragen op het gebied van preventie, verzuim en sociale zekerheid met specifieke kennis van de branche Intensieve verzuimcoördinatie en ondersteuning bij inzet interventies Consulten bedrijfsarts tot en met het 2 e verzuimjaar Het opstellen van de probleemanalyse met het concept plan van aanpak Voordelen van het Verzuimloket van het Vakcentrum ZorgPortaal: Eén loket voor ziekmelding én schadeaangifte Pakket conform wettelijke verplichtingen (Wet Verbetering Poortwachter) Geen andere arbodienst of -pakket meer nodig Specifieke kennis binnen het loket over de branche Vergoeding van de interventies tot 100% De juiste informatie Voor een adequate aanpak van verzuim is de juiste informatie van groot belang. Het begint bij de ziekmelding. Alleen bij een volledige en tijdige ziekmelding kunnen wij snel aan de slag. Het digitale verzuimloket is zodanig ingericht dat u eenvoudig kunt aangeven wat uw medewerker mankeert zodat de casemanager een juiste inschatting van de situatie kan maken. Een medewerker met een gebroken been vraagt nu eenmaal een andere benadering dan een medeweker met psychische klachten. Is uw medewerker weer hersteld, meld dit dan dezelfde dag bij het verzuimloket zodat de verzuimbegeleiding door de casemanagers tijdig wordt gestaakt. Uitkeringen Om de schade uitkeringen sneller aan u te kunnen betalen laten we de (voorlopige) uitkeringsspecificaties die u tot op heden ontving per januari 2010 vervallen. Uw verzekerde uitkering wordt na afloop van elke maand berekend op basis van het in de verzuimadministratie geregistreerde bruto jaarloon. U ontvangt dan per /post een specificatie en bijna gelijktijdig kunnen wij dan overgaan tot financiële afhandeling. Bedrijfsarts Medewerkers die ziek worden na 1 januari worden op verzoek van het Vakcentrum ZorgPortaal bij een bedrijfsarts opgeroepen. Hiervoor werkt het verzuimloket samen met een landelijke netwerk van ervaren en geregistreerde bedrijfsartsen. Samen met deze bedrijfsartsen krijgen we meer zicht en grip op de verzuimbegeleiding van uw zieke medewerkers. De bedrijfsartsen communiceren rechtstreeks met de casemanagers van Vakcentrum ZorgPortaal. Mocht u dus vragen hebben naar aanleiding van een spreekuur, dan kunt u dus contact opnemen met de desbetreffende casemanager. Belangrijk! Wij zijn continue bezig om de dienstverlening van het Vakcentrum ZorgPortaal te verbeteren en we kunnen uw inbreng daarbij goed gebruiken. Dus heeft u ideeën of opmerkingen bel dan met de helpdesk: (070) of stuur een naar 9

10 Dag van het Vakcentrum Jan Leussink en Hans Geveling erelid Hoofdbestuur op volle sterkte Afscheid nemen van bestuursleden is nooit leuk, zeker niet als het ondernemers zijn die al een aantal jaren meedraaien en veel voor de organisatie hebben betekent. Maar, wanneer er goede opvolgers zijn en de vergadering er mee instemt om de scheidende Hoofdbestuursleden tot erelid te benoemen, maakt dat heel veel goed. Natuurlijk is het Vakcentrum ook blij met de herverkiezing van de zittende bestuursleden. Hoofdbestuursleden De Algemene Ledenvergadering besloot tijdens de Dag van het Vakcentrum op dinsdag 20 april 2010 de aftredende Hoofdbestuursleden Christ-Jan van Bedaf en Steven Huibers voor een periode van vier jaar te herkiezen. Daarnaast werden twee nieuwe Hoofdbestuursleden gekozen. Bram de Jong, Albert Heijn-franchisenemer in Strijen en Anrico Maat, onder meer ondernemer van de pas tot Supermarkt van het Jaar verkozen Jumbo Euroborg in Groningen. Het besturen is deze heren niet vreemd, want zij zijn beiden voorzitter van de detaillisten- of franchisenemersvereniging van hun formule. Het Vakcentrum is verheugd met de benoeming van deze twee ondernemers in het Hoofdbestuur. Branchebestuursleden De ledenvergadering benoemde Ad Kuyten en Anne-Wies van Oosten opnieuw voor het branchebestuur Kaas & Delicatessen. Ereleden Niet herkiesbaar waren de Hoofd- en Dagelijksbestuursleden Jan Leussink en Hans Geveling. Beide heren hebben hun taak als bestuurslid jarenlang met veel inzet gedaan en werden tijdens de Algemene Ledenvergadering benoemd tot erelid van het Vakcentrum waarvoor zij een oorkonde ontvingen uit handen van voorzitter Harrie ten Have. Ook werden ze toegesproken door Vakcentrumdirecteur Patricia Hoogstraaten die tijdens hun bestuurstermijnen intensief met hen heeft samengewerkt. Hans Geveling Hans Geveling gaf de leden van het Vakcentrum na zijn 12 jaar als Hoofdbestuurslid nog enkele suggesties mee om het zelfstandige ondernemerschap in Nederland te behouden. Tevens gaf hij een impressie van de reis die hij onlangs naar Mali maakte, waar hij projecten heeft bekeken die door zijn fonds op naam via Oxfam Novib worden gerealiseerd. Jan Leussink In zijn dankwoord richtte scheidend vice-voorzitter Jan Leussink zich met name tot Patricia Hoogstraaten en Hanny Okkerman met wie hij tijdens zijn bestuursperiode nauw heeft samengewerkt. Hij bedankte hen en alle Vakcentrummedewerkers voor die samenwerking.

11 Vakcentrum Vakcentrum ZorgPortaal LeerPortaal Kies je cursus! Vakcentrum LeerPortaal biedt een divers aanbod van hoogwaardige trainingen en opleidingen. Ziet u door de bomen het bos niet meer? VakcentrumNieuws weet raad. Deze maand: de cursus RI&E/preventiemedewerker. Vakcentrum LeerPortaal telt diverse ondernemerscursussen van gespecialiseerde instituten. Daarmee heeft LeerPortaal alles in huis om ondernemers en kaderleden handvatten te bieden. 11 KeurCompany (partner van het Vakcentrum ZorgPortaal) biedt opleidingen aan binnen het LeerPortaal op met name het gebied van verzuim, preventie en re-integratie. Vanzelfsprekend wordt een bedrijfshulpverlening (BHV) opleiding aangeboden, maar ook een verzuimmanagement training. Onvoldoende wordt onderkend hoe bepalend het management van invloed kan zijn op het verzuim van een onderneming. Grootste animo vanuit de ondernemers bestaat er voor de cursus RIE/preventiemedewerker. De cursus RIE/preventiemedewerker gaat in op de preventietaken en werkomgeving. Uiteraard wordt door deelname ook voldaan aan de wettelijke vereisten. Succesfactoren RI&E/preventiemedewerker De cursus RI&E heeft enkele belangrijke succesfactoren, zegt Hans Dekker, trainer bij KeurCompany. De cursus leidt in de eerste plaats tot begrip en opluchting, het blijkt dat de eisen in redelijkheid zijn toe te passen en te interpreteren. Voor veel deelnemers een hele opluchting dat de uitwerking van de RIE rekening houdt met de praktijk van de dag. Je vangt ook twee vliegen in één klap. De verplichtingen RIE en de verplichtingen rond de preventiemedewerker worden opgepakt. Zo los je twee problemen meteen op een goede manier op. Het is ook nog een compacte cursus van 3 dagdelen. Agenda LeerPortaal mei 2010 Uit de cursussen komen, volgens Hans Dekker, de belangrijkste risicofactoren als calamiteitenregelingen, veiligheidsregelingen en fysieke belasting duidelijk naar voren. Alle deelnemers herkennen dit en zijn er ook van overtuigd, dat je deze factoren goed moet aanpakken. De gezamenlijke uitwisseling van ervaringen zorgt vaak ook voor een inspirerende en enthousiaste omgeving. Dit bepaalt mede het succes van deze cursus. In mei gaat een aantal cursussen van start. Hieronder een overzicht van de start- en vervolgdata. Basisopleiding BHV in één dag met e-learning Zwolle 11 mei BHV herhaling in één dag Zwolle 11 mei BHV herhaling in één dag Amersfoort 17 mei Basisopleiding BHV in één dag met e-learning Bergschenhoek 17 mei BHV herhaling in één dag Bergschenhoek 18 mei Local marketing mei, juni BHV herhaling in één dag Bergen op Zoom 19 mei BHV herhaling in één dag Purmerend 19 mei BHV herhaling in één dag Akersloot 20 mei Financieel management 20 mei, 3 en 17 juni Preventiemedewerk en RI&E Supermarkt Rotterdam 25 mei BHV herhaling in één dag Eindhoven 26 mei Basisopleiding BHV in 2 dagen Amersfoort 26 en 27 mei BHV herhaling in één dag Eindhoven 27 mei Kijk op voor meer informatie.

12 12 Workshops tijdens de Dag van het Vakcentrum Effectief leidinggeven, Energieefficiency en CAO-actualiteiten Reportage Na de formele Algemene Ledenvergadering van het Vakcentrum, werden de leden getrakteerd op een voorproefje van de trainingen en cursussen van het Vakcentrum LeerPortaal. In deze reportage leest u een verslag van deze workshops. Workshop Energie-efficiency Kosten besparen is interessant. Dat bleek tijdens de workshop over energie-efficiency door Jac van Trijp van het Energiecentrum. Dat energie gemiddeld 50 tot 60 per m 2 per jaar kost, kwam toch nog als een verrassing. Het grootste deel van die kosten zit in de koeling en in de verlichting. Daar zitten dus de belangrijkste aanknopingspunten voor besparingen. Op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau zijn vaak aantrekkelijke subsidiemogelijkheden beschikbaar. Ook met inkoop van energie is geld te besparen. Shoppen loont en veel aanwezigen meldden goede ervaringen met collectieve inkoop. Energie besparen begint met het tegengaan van verspilling, vaak door simpele maatregelen. Dan zijn er de onomstreden rendabele maatregelen. Die vragen wel een investering, maar die verdient zich snel terug. En als er nieuwbouw of verbouwplannen zijn, dan zijn er uitgelezen kansen om ook op langere termijn kosten te besparen. Het is ook aanbevelingswaardig om de facturen van uw energieleveranciers goed te controleren, omdat er nog steeds fouten worden gemaakt. Workshop CAO-actualiteiten In deze workshop, door mr. Linda van den Hoven van Vakcentrum Bedrijfsadvies, stonden de nieuwe elementen uit de onlangs gesloten CAO centraal. Zo kwamen kort de looptijd en salarisverhoging aan de orde. Daarna werd het onderwerp veiligheid besproken aan de hand van de uitkomsten van de onderzoeken van FNV en CNV, alsook de uitkomsten van de enquête die het Vakcentrum onder haar leden heeft gehouden. Geconstateerd werd dat de uitkomsten erg verschillen. Ook bij het onderwerp naleving van de CAO moest worden vastgesteld dat de vakbondsonderzoeken toch een heel ander beeld gaven dan de beleving van de aanwezigen. Er kwamen veel vragen over specifieke (personeels)zaken in de eigen onderneming. Ook werden tips uitgewisseld en meningen geventileerd over de opstelling van werknemers en de rol van de bonden. Kortom, een levendige workshop met veel praktijkvoorbeelden! Workshop Effectief Leidinggeven Hoeveel onthoud je het meest? Door te luisteren, zien of te beleven? Joost Mommersteeg van Odigon Management Support gaf in deze drukbezochte workshop de antwoorden. Door luisteren 10%, door zien 15%, door te beleven 95%. In deze belevingsgerichte presentatie werd het moeilijke fenomeen leidinggeven teruggebracht brengen naar 5 kleuren en 3 communicatievormen. Van elke medewerker dient te worden ingeschat wat het niveau is en op basis daarvan kan een stijl van communiceren worden gekozen. De conclusie die getrokken werd was eenduidig: Leidingeven is niet makkelijk, wel simpel. Op verzoek van enkele aanwezigen werd uitgelegd hoe je deze techniek ook kunt gebruiken om minder gemotiveerde medewerkers opnieuw te enthousiasmeren waardoor de sfeer in een team verbeterd kan worden. Colofon Redactie: Blekerijlaan GR Woerden T (0348) F (0348) E I Druk: Drukkerij Weevers - Vorden

Zinloze (duurzaamheids)labels

Zinloze (duurzaamheids)labels 22 mei 2010 26 ste jaargang nr.05 Nieuws Consument betaalt de prijs Zinloze (duurzaamheids)labels Uitgelicht Directeur Patricia Hoogstraaten, voorzitter van de stuurgroep Europa van Detailhandel Nederland

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

Verzendorganisaties: lust of last?

Verzendorganisaties: lust of last? nr 2 - bloemist mei 2015 - jaargang 18 3 Onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO 14 VBW-Bloemistencongres Het Nieuwe Ondernemen 23 Stijgende omzet in eerste kwartaal 2015 26 Veel aandacht voor verkiezing

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag KLZQCDBN T M

eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag KLZQCDBN T M 2010 eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag 2010 KLZQCDBN T M Van mens tot mens Colofon Inhoud Redactie Valentina Walta Tekstschrijvers.nl Eindredactie Valentina Walta Vormgeving

Nadere informatie

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Van Haagen geeft antwoord Geslaagde Ledendag OVPN beelden dat aardig uit.

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Van Haagen geeft antwoord Geslaagde Ledendag OVPN beelden dat aardig uit. ovpn it de gemeente Pijnacker-Nootdorp september 2011 nummer 24 nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp 6 Van Haagen geeft antwoord 10 Geslaagde Ledendag 14 Samenwerking met

Nadere informatie

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal Thema de klant Thema Hoe vind je de verborgen klantvraag? De Klant HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? De (interne) klant centraal Intro Feike Cats Beginnen in de top van de organisatie

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

NUMMER 12 JUNI 2011. Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ZOETERMEERSE EFFICIENCY. in de praktijk NIEUWBOUW VOOR VAN UDEN ENERGIECENTRUM MKB ADVISEERT

NUMMER 12 JUNI 2011. Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ZOETERMEERSE EFFICIENCY. in de praktijk NIEUWBOUW VOOR VAN UDEN ENERGIECENTRUM MKB ADVISEERT NUMMER 12 JUNI 2011 Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ZOETERMEERSE EFFICIENCY in de praktijk NIEUWBOUW VOOR VAN UDEN ENERGIECENTRUM MKB ADVISEERT Blues Z O E T E R M E E R zaterdag 4 juni 2011 &EXTRA!

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Ziekmakende verzuimbureaus

FNV Bondgenoten. Ziekmakende verzuimbureaus FNV Bondgenoten Ziekmakende verzuimbureaus Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 4 Resultaten meldpunt VerzuimReductie 6 Het oordeel over de verzuimbegeleiding door VerzuimReductie 9 Conclusies 15 Aanbevelingen

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Gemeente heeft Antwoord Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Utrecht, 15 januari 2007 Gemeente heeft Antwoord Het klantcontactcentrum van gemeenten als frontoffice

Nadere informatie

dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid Franchise

dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid Franchise dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid Samen sterk staan Profiteren van knowhow, eenvoudig financieren en gezamenlijke

Nadere informatie

Rapport in het kort OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING. Conclusie: Wsw ers raken uit beeld. Waar hebben we het over? Aanbevelingen aan gemeenten

Rapport in het kort OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING. Conclusie: Wsw ers raken uit beeld. Waar hebben we het over? Aanbevelingen aan gemeenten OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING Rapport in het kort Waar hebben we het over? In Nederland hebben ongeveer 120.000 mensen een indicatie voor de Wet sociale werkvoorziening vanwege een arbeidsbeperking.

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

Ketensamenwerking werkt

Ketensamenwerking werkt pagina 3 pagina 4-5 pagina 7 Het Mooie Plan Dura Vermeer Bouw Rotterdam realiseert samen met de Rotterdamse woningcorporatie Com wonen Het Mooie Plan. Dit project wordt gerealiseerd aan de oostflank van

Nadere informatie

Meeting. 'Maak strategisch gebruik van social media' OR poptempel Paradiso. De dialoogfabriek Constructief ruziemaken

Meeting. 'Maak strategisch gebruik van social media' OR poptempel Paradiso. De dialoogfabriek Constructief ruziemaken Meeting 16 Een uitgave van FNV Formaat Voorjaar 2013 De dialoogfabriek Constructief ruziemaken Rechtspraak Reorganisatie en medezeggenschap TOPcollege Over de macht van aandeelhouders OR poptempel Paradiso

Nadere informatie

JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1

JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1 JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1 Pesten op het werk: het vergeten taboe Eric de Macker voorzitter CNV Publieke Zaak Kent u de fiscale spelregels? Vitamine CNV werkt! februari 2009 F B T O R E I S V E R Z

Nadere informatie

kracht van ondernemen met euretco gemak van centraal betalen Wij stellen u graag het nieuwe Euretco voor

kracht van ondernemen met euretco gemak van centraal betalen Wij stellen u graag het nieuwe Euretco voor PROFIEL profiel november jaargang 201219 extra 02 editie oktober 2012 ROFIEL extra FASHION kracht van ondernemen met euretco SPORT gemak van centraal betalen Wij stellen u graag het nieuwe Euretco voor

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

magazine nr. 39 Oktober 2012 SPP? Erin geloven en doen! Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid

magazine nr. 39 Oktober 2012 SPP? Erin geloven en doen! Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid magazine A+O fonds Gemeenten nr. 39 Oktober 2012 + SPP? Erin geloven en doen! + Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling + Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid + En tevens: + Inzicht in verzuimkosten

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

The Dutch Weedburger

The Dutch Weedburger Magazine Nummer 1 Winter/Voorjaar 2014 Pensioenen 2013: Jaar van de wijzigingen in DGA-Pensioen Starters aan het Woord Tim van der Steen en Maikel van Halder twee jonge ambiteuze ondernemers The Dutch

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2007

Maatschappelijk Jaarverslag 2007 Maatschappelijk Jaarverslag 2007 Kiezen voor ondernemerschap 2007 was het jaar van de keuzes. En vooral: het uitwerken van die keuzes. Met de voornaamstekeuze debesteprivatebank van Nederland en België

Nadere informatie

Met Maxima wijzer in geldzaken

Met Maxima wijzer in geldzaken Met Maxima wijzer in geldzaken Nederlandse Vereniging van Banken Bank Wereld Kwartaalblad, nummer 1, april 2011 Ruimte voor Code Banken Vrouwen naar de top Vuist tegen internetfraude Het Korps Landelijke

Nadere informatie

DSW zet in op groepsdetachering DECEMBER 2012. ABS Den Elzen neemt Autoschade De Vries over. Bé Emmens: Crisis? Innoveren!

DSW zet in op groepsdetachering DECEMBER 2012. ABS Den Elzen neemt Autoschade De Vries over. Bé Emmens: Crisis? Innoveren! DECEMBER 2012 Zakenmagazine voor Zoetermeer, Benthuizen, Bleiswijk, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Pijnacker-Nootdorp, Forepark (Den Haag) DSW zet in op groepsdetachering En de machtigste van ZOETERMEER

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

De klant is een welkome gast

De klant is een welkome gast iza De zorgverzekeraar voor de publieke sector jaargang 9 nummer 2 izainbedrijf juni 2013 izainbedrijf Informatiekrant voor werkgevers 1 We spreken medewerkers bewust aan op ongezond gedrag Zie pagina

Nadere informatie