Oetsie&So BSO Informatieboekje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oetsie&So BSO Informatieboekje"

Transcriptie

1 Oetsie&So BSO Informatieboekje Anita Rutten & Natasja van Delft Hendrik de Haardtstraat BN Winssen Telefoon: Januari 2012

2 Inhoudsopgave 1. Welkom! Pagina 3 2. Kennismaking Pagina 3 3. Inschrijving en plaatsing Pagina 3 4. Wenperiode Pagina 3 5. Visie van Oetsie&So Pagina 4 6. Pestprotocol Pagina 5 7. Veiligheid en hygiëne Pagina 5 8. Groepsamenstelling Pagina 6 9. De Pedagogische medewerker Pagina Pedagogische medewerker kind-ratio Pagina Dagindeling Pagina Voeding Pagina Zieke kinderen Pagina Openingstijden/vakanties Pagina Wat zijn de kosten bij Oetsie& So? Pagina Hoe om te gaan met klachten? Pagina Verzekering Pagina Calamiteiten Pagina Lidmaatschappen Pagina Zo zijn onze manieren! (huisregels) Pagina Tot slot Pagina 14 2

3 1.Welkom! Wij, Anita Rutten en Natasja van Delft van Kinderdagverblijf Oetsiekoetsie en Oetsie&So, willen u hartelijk welkom heten, binnen onze BSO. Onze opleiding- en werkervaringen zijn nogal verschillend. Zo heeft Anita ruim 27 jaar lang gewerkt in de gezondheidszorg waarvan de laatste 10 jaar als leidinggevende. Dit in verschillende sectoren. Haar laatste opleiding betrof de SPH (Sociaal Pedagogische Hulpverlening). Natasja is ook al voor de oprichting van KDV Oetsiekoetsie werkzaam in de kinderopvang geweest. Zij bezit ook een verpleegkundige achtergrond gezien haar MDGO-VP opleiding. Daarnaast is zij in het bezit van de SPW (Sociaal Pedagogisch Werk niveau 4). Beiden hebben wij een BHV (BedrijfsHulpVerlening) opleiding genoten en zijn in het bezit van een (kinder) EHBO diploma. Met dit boekje willen we u informeren over de gang van zaken, binnen de BSO. Net als onze Kinderdagverblijven is onze BSO kleinschalig met een huiselijke sfeer. 2.Kennismaking Er vindt een kennismakingsgesprek plaats bij de start van de opvang. Zo kunt u als ouder de sfeer proeven binnen de BSO. Na het kennismakingsgesprek, is er gelegenheid om u rond te leiden binnen de BSO en is er ruimte om vragen te stellen. Twee maanden na de plaatsing vindt er op aanvraag van de ouders een evaluatiegesprek plaats. 3.Inschrijving en plaatsing. Inschrijving vindt bij ons plaats doormiddel van het inschrijfformulier. Aan de inschrijving zijn kosten verbonden, deze bedraagt 15,00 per gezin en is definitief wanneer wij het inschrijfgeld hebben ontvangen. Dit zal schriftelijk door ons bevestigd worden. Wij vragen u om duidelijk aan te geven, op welke dagen en tijden, u uw kind(eren) wil plaatsen. Minimale plaatsing bij ons is 1 dag per week. 4. Nieuwe kinderen. Oetsie&So hanteert geen officiële wenperiode. Tijdens het intakegesprek maken ouder(s)/verzorger(s) en kind(eren) kennis met Oetsie&So. De pedagogische medewerker die bij het intake gesprek aanwezig is zorgt ervoor dat het kind kennismaakt met de ruimte, de overige pedagogische medewerkers, en de andere 3

4 kinderen op Oetsie&So. Door nieuwe kinderen spelenderwijs wegwijs te maken binnen Oetsie&So voelen ze zich snel op hun gemak. 5.Visie van Oetsie&So. In onze ogen zijn kinderen groeiende, zich ontwikkelende en lerende individuen. Een belangrijk doel is om de kinderen te stimuleren zich op hun eigen wijze en in hun eigen tempo te ontwikkelen tot zelfstandige individuen vol zelfvertrouwen en eigenwaarde. Ieder kind is uniek. Wij willen daarom de eigenheid, het unieke van ieder kind, optimaal tot ontwikkeling laten komen en zorgen dat op die manier een gevoel van eigenwaarde wordt gecreëerd. Daarbij wordt er in de eerste plaats gestreefd naar een klimaat waar de kinderen zich veilig en geborgen voelen, waar ruimte is voor persoonlijke aandacht, waar rekening wordt gehouden met de behoeftes van elk kind maar waar tegelijkertijd duidelijke omgangsvormen heersen. Voor een optimale ontwikkeling van het kind is het van belang te zorgen voor een beschermende omgeving waarbinnen kinderen zich veilig en geborgen voelen. De pedagogische medewerkers zorgen ervoor dat de kinderen een vertrouwensrelatie met hen aangaan en vanuit die basis vertrouwd raken met Oetsie&So. Respect voor elk kind is een van de belangrijkste voorwaarden voor deze vertrouwensrelatie. Respect voor kinderen houdt in dat je erop vertrouwt dat zij zelf kunnen aangeven wat goed voor ze is en dat zij zelf weten wat zij kunnen. Eveneens staat centraal het tot ontwikkeling brengen van het waarde- en normbesef bij kinderen omdat in deze levensfase de basis hiervoor wordt gelegd. Wij willen hen leren verantwoordelijkheid te nemen en te dragen voor zichzelf en voor anderen, en respect te hebben voor andere kinderen en volwassenen. Vanuit deze visie geven wij de kinderen ruimte om zelf te experimenteren, waarbij het van belang is dat er een balans bestaat tussen veiligheid en exploratie. Kinderen profiteren van de toegevoegde waarde van het samenzijn in een groep. Dit bevordert hun sociale vaardigheden. Daarnaast hechten wij waarde aan het stimuleren van persoonlijke competenties met als uitgangspunt dat kinderen spelenderwijs leren en hun eigen ontwikkelingsproces te sturen. Het is daarom van belang dat kinderen leren om een aantal dingen zelf te doen en dat zij hierin enkel worden begeleid. Oetsie&So legt duidelijk de nadruk op het speelgedrag van onze kinderen, waarbij hun belevingswereld centraal staat,kinderparticipatie. Naast een divers en ruim aanbod aan speelgoed, bieden wij de kinderen de mogelijkheid om mee te doen aan actieve en creatieve activiteiten. Het belangrijkste vinden wij dat 4

5 kinderen plezier hebben in het uiten van hun creativiteit. Regelmatig besteden wij aandacht aan het stimuleren van fantasie, het samenspel, de verstandelijke-, en lichamelijke ontwikkeling. Hierdoor brengen wij de kinderen in de gelegenheid om nieuwe kanten van zichzelf te ontdekken en hun eigen mogelijkheden te verkennen. 6.Pestprotocol Plagen is onschuldig, pesten is gemeen. Pestgedrag wordt door ons onderkend als een probleem, wat in samenwerking met de ouders moet worden aangepakt. Ook hebben wij als buitenschoolse opvang een signaleringsfunctie bij pestgedrag dat ergens anders plaatsvindt. Binnen onze mogelijkheden wordt ook hier wat aan gedaan. Ouders/verzorgers worden ten alle tijden ingelicht over mogelijk pestgedrag. 7.Veiligheid en hygiëne Aandacht voor veiligheid en hygiëne is vanzelfsprekend binnen Oetsie&So. Ouders moeten hun kind ten slotte met een gerust hart achter kunnen laten. Bovendien biedt een veilige en hygiënische situatie kinderen de vrijheid om zich goed te kunnen ontwikkelen. Wat word er aan veiligheid en hygiëne gedaan? Oetsiekoetsie maakt jaarlijks de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid. Tot slot voeren de GGD s inspecties uit op dit gebied. Oetsie&So is opgenomen in het landelijk register. Het verslag van de inspectie is bij de oudercommissie bekend en desgewenst op te vragen ter inzage. Op de groepen ligt een exemplaar en natuurlijk kunnen jullie op de website van de GGD het gehele rapport ook nog inzien. Volgens vaste richtlijnen en regels zal er binnen Oetsie&So veel aandacht besteed worden aan het dagelijks schoonmaken en houden van de groepsruimtes en materialen. Daarnaast komt er elke week een schoonmaakbedrijf. Oetsie&So voldoet aan de brandveiligheidseisen welke jaarlijks door de brandweer van de gemeente Beuningen wordt gecontroleerd. Tevens is het gehele gebouw voorzien van een ontruimingsinstallatie met een directe doorschakeling naar de brandweer. Bovendien beschikt Oetsie&So over een eigen ontruimingsplan. Om paniek te voorkomen bij kinderen en pedagogische medewerkers wordt er twee maal per jaar een oefening gehouden. Een aantal medewerkers zijn in het bezit van BHV (BedrijfsHulpVerlening) diploma en hebben (kinder)ehbo en gaan jaarlijks op herhaling. 5

6 8.Groepssamenstelling. Binnen Oetsie& So BSO hanteren we een verticale groepen waarin 10 kinderen vanaf 4 jaar tot dat ze de basisschool verlaten opgevangen worden. Waarom een verticale groep? In een verticale groep wordt ieder kind op zijn/haar eigen niveau aangesproken en gestimuleerd. Jongere kinderen kunnen zich optrekken aan oudere kinderen en oudere kinderen leren rekening te houden met jongere kinderen. Er is continuïteit in de opvang. De kinderen hoeven niet van groep te wisselen, de verticale groep is een veilige basis, waarin een kind zich aan een vaste begeleider, speelkameraden en de ruimte kan hechten. Deze continuïteit geldt ook voor de ouders. Momenteel zijn er op de woensdagen weinig kinderen waardoor de kinderen van de BSO samengevoegd worden met de kinderen van de kinderopvang. Wij volgen ook over een langere periode, de ontwikkeling van de kinderen en bouwen zo een langdurige samenwerking met de ouders op. Oetsie&So werkt ook met stagiaires van verschillende niveaus gaan werken en met vaste invalkrachten die zullen voldoen aan de hiervoor gestelde opleidingseisen minimaal een SPW niveau drie. Vaste vrijwilligers zullen niet ontbreken op Oetsie&So die in overleg met ons een vast takenpakket krijgen toebedeeld. 9.De Pedagogische medewerkers De belangrijkste eigenschap van een pedagogische medewerker is het invoelend vermogen wat ten grondslag ligt aan de waardevolle hechtingsrelatie tussen pedagogische medewerker en kind. Tevens neemt zij actief waar. Bij het creëren van een beschermde omgeving met persoonlijke aandacht vanuit de groepsleiding voor de kinderen spelen de pedagogische medewerkers een centrale rol. Met het oog op een betere signaleringsfunctie zijn de pedagogische medewerkers altijd en voortdurend verantwoordelijk voor de grote lijnen voor de aan haar toevertrouwde kinderen. Het signaleren en uitwisselen van ervaringen met de ouders/verzorgers geniet onze voorkeur zodat ze goed op de hoogte zijn hoe of het met hun kind gaat op Oetsie&So. Door middel van kindbesprekingen vindt er geregeld en gestructureerd overleg plaats over de individuele kinderen. Er is aandacht voor normen en waarden; het is belangrijk dat een kind leert omgaan met regels en grenzen. De pedagogische medewerker heeft in deze een voorbeeldfunctie. Een kind neemt gedrag van volwassenen over. De pedagogische medewerkers is met haar gedrag een voortdurend voorbeeld. Veiligheid en geborgenheid moeten worden geboden aan de kinderen door goed op de behoeften van een kind te reageren. Belangrijke handvatten hierbij zijn: troosten, luisteren, en 6

7 communiceren. Structuur kunnen bieden aan de kinderen in de vorm van een overzichtelijke dagindeling en vaste rituelen. Hierin is het van belang dat de opbouw van een dag bestaat uit rustige- en drukke momenten, van sociale- en individuele afwisselende activiteiten. Consequent zijn. Er worden grenzen aan kinderen gesteld die te maken hebben met veiligheid en de omgang met elkaar. Er is een structureel overleg met alle medewerkers om bovengenoemde kwaliteiten en vaardigheden te kunnen blijven waarborgen. De pedagogische medewerkers op Oetsie&So hebben een opleiding afgerond die, volgens CAO kinderopvang normen, toegang geven tot de uitoefening van de functie pedagogisch medewerker. Vakanties en ziekte worden zoveel mogelijk door het vaste personeel opgevangen, die werkzaam kunnen zijn op het kinderdagverblijf Oetsiekoetsie in Beuningen. Medewerkers zijn bereid indien nodig meer uren te werken. Daarnaast hebben wij vaste gediplomeerde invalkrachten. Een aantal medewerkers zijn in het bezit van BHV (BedrijfsHulpVerlening) diploma of hebben (kinder)ehbo en gaan jaarlijks op herhaling. Per dag is er altijd een BHV-er of EHBO-er aanwezig. Wij zijn een erkend leerbedrijf wat inhoud dat wij regelmatig met stagiaires zullen werken. Zij staan altijd boventallig. Stagiaires kunnen van verschillende opleidingen komen. Over het begeleiden van stagiaires hanteren wij bepaalde richtlijnen welke vastliggen. Zo hebben wij stagiaires van MBO-SPW niveau 3 en 4 en van de Sector Zorg en Welzijn, helpende, en snuffel stagiaires. Stagiaires van niveau 3 en 4 worden opgeleid tot pedagogisch medewerker. Zij zullen naast huishoudelijke werkzaamheden ook opdrachten doen met de kinderen. Door de stagiaires wordt niets gedaan zonder dat er een pedagogisch medewerker bij aanwezig is en meekijkt. Snuffel stagiaires zullen vooral meekijken, zij zitten nog op een vooropleiding en het is de bedoeling dat zij meekijken in het beroep waar ze in geïnteresseerd zijn, om straks een betere beroepskeuze te kunnen maken. Zij komen 1 of 2 weken met de kinderen spelen, natuurlijk onder toeziend oog van de pedagogische medewerker. Wij denken dat het voor ons van belang is om stagiaires te begeleiden. Zij zijn immers onze toekomstige collega s. Voor de kinderen is het soms even wennen als er een nieuwe stagiaire is, maar met een stagiaire is er ook extra aandacht voor de kinderen. Dat is voor zowel de kinderen als de pedagogische medewerker prettig. 7

8 Onze stagiaires worden begeleid door ervaren pedagogische medewerkers. Stagiaires leren niet alleen van ons, maar wij ook van hen. Zij komen met frisse ideeën en je moet kunnen uitleggen waarom je de dingen doet zoals je ze doet. Zo blijf je als pedagogisch medewerker alert. 10.Pedagogische medewerker kind-ratio In de gemeente verordening die is afgegeven door de gemeente Beuningen is onder andere vastgelegd hoeveel kinderen in een groep geplaatst mogen worden. Tevens is dit ook vastgelegd in de CAO- Kinderopvang. Volgens de Beleidsregels kwaliteit, de GGD baseert hier haar inspecties op, geldt: 1 pedagogische medewerker per 10 aanwezige kinderen van 4 tot 13 jaar. 11.Dagindeling BSO BSO Schoolweken vanaf uur Maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag 15.15: De eerste kinderen worden uit school gehaald : De pedagogisch medewerker helpen met het bereiden van het verse fruit :We eten gezamenlijk ons fruit en drinken sap of thee en luisteren naar elkaars verhalen en belevenissen : De andere kinderen, buiten Winssen komen ook aan op de BSO :De kinderen mogen spelen of deelnemen aan de geplande activiteit van deze dag : De kinderen die een warme maaltijd nuttigen helpen mee met de voorbereiding. De overige kinderen gaan door met hun activiteit : Warm eten, voor de overige kinderen is er gelegenheid tot drinken : De eerste kinderen worden opgehaald, we spreken met ouders nog even de middag door. De kinderen rust aanbieden b.v. t.v kijken, boek lezen : De middag is helaas al weer voorbij. 8

9 BSO Schoolweken vanaf uur Woensdagmiddag: 12.00: De kinderen worden door de leiding opgehaald bij de school : We gaan gezamenlijk lunchen, we zorgen voor verantwoord en gezond eten en drinken en uiteraard houden we rekening met de eventuele allergieën van de kinderen : We gaan naar buiten, doen een spel, of andere activiteiten : De pedagogische medewerker helpen met het bereiden van het verse fruit : We eten gezamenlijk ons fruit en drinken een beker sap of thee en luisteren naar elkaars verhalen en belevenissen :De kinderen mogen spelen of deelnemen aan de geplande activiteit van deze dag : De kinderen die een warme maaltijd nuttigen helpen mee met de voorbereiding. De overige kinderen gaan door met hun activiteit : Warm eten, voor de overige kinderen is er gelegenheid tot drinken : De eerste kinderen worden opgehaald, we spreken met ouders nog even de middag door : De middag is helaas al weer voorbij. BSO Vakantie- en studiedagen 7.00: De dag is weer begonnen en de eerste kinderen worden gebracht. Er is voor ieder wat wils. 9.30: De kinderen helpen de pedagogische medewerker met het bereiden van het verse fruit, het dekken van de tafel. en daarna genieten we van het fruit en drinken : In overleg met de kinderen word er een planning voor de dag gemaakt : Gezamenlijke voorbereiding van de lunch : Genieten we van een verantwoorde en gevarieerde lunch. Er is genoeg voor iedereen. Voor de kinderen met allergie, proberen wij naar een goede oplossing te zoeken, samen met de ouders : De pedagogische medewerker helpen met het bereiden van het verse fruit. 9

10 15.45: We eten gezamenlijk ons fruit en drinken een beker sap of thee en luisteren naar elkaars verhalen en belevenissen :De kinderen mogen spelen of deelnemen aan de geplande activiteit van deze dag : De kinderen die een warme maaltijd nuttigen helpen mee met de voorbereiding. De overige kinderen gaan door met hun activiteit : Warm eten, voor de overige kinderen is er gelegenheid tot drinken : De eerste kinderen worden opgehaald, we spreken met ouders nog even de dag door : De dag is helaas al weer voorbij. 12. Voeding Voeding, zoals brood, fruit en drinken, wordt door ons verstrekt. Wilt u dat uw kind(eren) bij Oetsie&So een warme maaltijd eet, dan kunt u dat doorgeven aan de pedagogische medewerker van de groep. Voor de kosten van de maaltijd vragen wij 3, Zieke kinderen Als uw kind ziek is bied Oetsie&So u de mogelijkheid om uw kind alsnog te brengen. Een aantal pedagogische medewerkers bezitten een verpleegkundige/verzorgende achtergrond, waardoor wij in staat zijn uw zieke kind goed op te vangen. Dit alles zal in goed overleg gebeuren. Als uw kind ziek wordt bij Oetsie&So, bij een verhoging vanaf 38 C en bij een vermoeden dat een ziek kind beter af is bij de ouders/verzorgers, zal er telefonisch contact met u worden opgenomen om te overleggen wat ons advies in deze is. Uw zieke kind mag geen extra belasting zijn voor de overige aanwezige kinderen en pedagogische medewerkers. We gaan er van uit dat als uw kind een besmettelijke ziekte heeft dat u dit doorgeeft aan ons. 14.Openingstijden/vakanties. Oetsie&So is het gehele jaar geopend, met uitzondering van de erkende Nationale feestdagen. Tijdens schoolweken zijn wij geopend op maandag, dinsdag en donderdag van tot en in de vakanties van 7.00 tot uur. Op de woensdag kunnen kinderen vanaf uur gebruik maken van de opvang. De kinderen worden door onze pedagogische medewerkers bij school 10

11 opgehaald. U kunt uw kind(eren) weer ophalen tussen en uur. In de schoolvakanties kunt u uw kind(eren) brengen tussen 7.00 en 9.00 uur. Mocht u onverwachts zelf niet in de gelegenheid zijn, uw kind(eren) op te halen of te brengen, laat ons dit dan weten doormiddel van een telefoontje. 15.Wat zijn de kosten bij Oetsie&So? Aan de inschrijving zijn 15,00 administratiekosten verbonden per gezin. Ons uurtarief bedraagt: Scholen in Winssen: 6,50 per uur. Scholen buiten Winssen ( dit i.v.m. vervoerskosten) : 7,50 per uur. Tijdens vakantie en studiedagen, zowel in als buiten Winssen: 6,50 per uur. De warme maaltijd bedraagt 3,00. U heeft de keuze uit een plaatsingovereenkomst van 40 weken(exclusief vakantieopvang) of 52 weken (inclusief vakantieopvang) op jaarbasis. Willen jullie alsnog gebruik maken van vakantieopvang dan is dit alleen mogelijk tegen een hoger uurtarief namelijk 7,06 per uur en dient tevens drie maanden van te voren te worden aangevraagd bij de leidinggevende. Aan het eind van elke maand ontvangt u gratis een digitale factuur van de afgenomen contracturen. Betalingen kunnen alleen gedaan worden via automatische incasso. 16.Hoe om te gaan met klachten? Oetsie&So is een kleinschalig kinderdagverblijf/bso, waarvan 2 pedagogische medewerkers tevens directrices zijn. Daardoor zullen de communicatielijnen erg kort zijn. Wij hebben graag een open relatie met ouders/verzorgers van de aan ons toevertrouwde kinderen. Heeft u een vraag, opmerking of klacht, schroom dan niet en overleg met de pedagogische medewerker van u kind. Dit betreft ook het bespreken van eventuele klachten. Indien u een klacht heeft overleg dan met de pedagogische medewerker van u kind, wellicht komt u samen met haar tot een oplossing. Komt u er samen niet uit dan zijn wij, de directie, te allen tijde bereid u te woord te staan. Wij maken dan een afspraak om met u tot een oplossing te komen. Wij maken hier een verslag van. Eens per jaar worden de klachten geëvalueerd en bij meerdere soortgelijke klachten moet dit tot een verbeteringsactie leiden. Binnen 2 maanden vindt er tussen ouders/verzorgers en directie een evaluatiegesprek plaatst. Doel van dit gesprek is te evalueren of de klacht voor beide partijen naar tevredenheid is afgehandeld. Ook hier wordt een verslag van gemaakt. Mocht de directie en u niet tot een oplossing kunnen komen dan kan u als ouder contact opnemen met de Branchevereniging De Unie en bij de onafhankelijke klachtencommissie de SKK. 11

12 Het staat u te allen tijde vrij om buiten de directie om uw klacht te melden. Onafhankelijke Stichting Klachtencommissie Kinderopvang Postbus AJ Baarn 17.Verzekering Oetsie&So heeft een Wettelijke Aansprakelijkheid- en Ongevallenverzekering voor alle kinderen. Deze verzekering is van kracht zolang uw kind(eren) binnen Oetsie&So is, maar ook tijdens uitstapjes die door ons worden georganiseerd. Deze hebben wij afgesloten bij: Mulderij & Partners Loolaan AG Apeldoorn 18.Calamiteiten Oetsie&So maakt bij calamiteiten gebruik van de volgende diensten: Huisartsenpraktijk Winssen Jan Libottéstraat BE Winssen Tandheelkunde Hillebrands (voorheen Bollen) Wilhelminalaan DG Beuningen GGD Regio Nijmegen Groenewoudseweg BC Nijmegen 19.Lidmaatschappen Oetsie&So is aangesloten bij: De Branche Vereniging ondernemers in de kinderopvang (De Unie) Postbus AA Den Haag 12

13 Onafhankelijke Stichting Klachtencommissie Kinderopvang Postbus AJ Baarn Calibis voorheen OVDB (Regeling voor de erkenning van leerbedrijven) Runnenburg AZ Bunnik Oetsie&So is lid van de volgende maandelijks tijdschriften: Ouders van NU, Groter Groeien, kinderopvang. 20.Zo zijn onze manieren! (huisregels) Op Oetsie&So geld een rookverbod en er mogen geen huisdieren (honden) mee naar binnen worden genomen; Oetsie&So kan niet aansprakelijk worden gesteld voor zoekgeraakte spullen als meegebracht speelgoed ; Wilt u bij het binnenkomen en verlaten van het terrein ervoor zorgen dat alle poorten en deuren dicht zijn? Meegebrachte jassen en tassen graag voorzien van de naam van u kind; Wilt u voor 9.00 uur doorgeven aan de pedagogisch medewerker van Oetsie&So dat u kind door ziekte of andere redenen niet komt; Kinderen die ziek zijn blijven welkom op Oetsie&So aangezien wij een verpleegkundige achtergrond hebben, als uw kind(eren) een besmettelijke ziekte heeft geeft u dit dan aan ons door; Als uw kind(eren) tijdens de uren op het kinderdagverblijf medicijnen moeten gebruiken, wilt u dit dan duidelijk aan ons doorgeven? U wordt gevraagd hier een formulier voor te ondertekenen; Op Oetsie&So wordt ernaar gestreefd om de kinderen gezond te laten eten. Dit betekent in de praktijk dat er bij de broodmaaltijd tussen de middag eerst een boterham met hartig beleg en daarna zoet beleg naar keuze wordt gegeven. Verder krijgen de kinderen melk, thee te drinken. Als tussendoortje krijgen zij bij voorbeeld een biscuittje en fruit; Als u kind een dieet heeft wilt u dit dan aan ons doorgeven?; Als u kind door iemand anders dan u opgehaald wordt wilt u dit dan doorgeven aan ons; Indien mogelijk graag een foto meegeven van desbetreffende persoon; Oetsie&So is het gehele jaar geopend van 7.00 uur tot uur van maandag tot en met vrijdag behalve op de Nationale Feestdagen; Sinterklaasavond, Kerstavond en Oudejaarsdag sluit Oetsie&So om uur. Op deze dagen worden er geen warme maaltijden verstrekt; 13

14 Er wordt een schriftelijke overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt van rechtswege in de maand dat u kind de basisschool verlaat U heeft de keuze uit een plaatsingovereenkomst van 40 weken(exclusief vakantieopvang) of 52 weken (inclusief vakantieopvang) op jaarbasis; Opzegging dient schriftelijk te gebeuren met 1 maand opzegtermijn voor de eerste van de maand; Gaan de kosten omhoog dan zullen ouders/verzorgers hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte worden gesteld; Oetsie&So heeft een oudercommissie. De oudercommissie bestaat uit ouders die met de leiding bijeenkomsten organiseert die gericht zijn op het bevorderen van de kwaliteit van de opvang in al haar facetten; Oetsie&So streeft erna om 1 keer per twee maanden een digitale nieuwsbrief uit te brengen; Wanneer uw eigen huisarts in noodgevallen niet bereikbaar is kan door Oetsie&So een beroep worden gedaan op de huisartsenpraktijk van Huisartsenpraktijk Winssen Jan Libottéstraat BE Winssen Voor de tandarts is dit Tandheelkunde Hillebrands Wilhelminalaan DG Beuningen. De kosten worden indien van toepassing met de ouders/verzorgers achteraf verrekend; Als u telefoonnummers en /of adressen veranderen vraag dan aan de pedagogische medewerker een nieuw calamiteitenformulier; Laat de uitrit van Oetsie &So vrij van auto s en ook voor de uitrit van onze buren; Vanaf 9.00 uur zit de voordeur van Oetsie&So op slot; 21.Tot slot Mocht u tussentijds nog vragen en/of opmerkingen hebben dan horen wij dit graag. Wij wensen u en uw kind(eren) een gezellige en huiselijke tijd binnen Oetsie&So toe. Anita Rutten & Natasja van Delft. Oetsie&So Hendrik de Haardtstraat BN Winssen Telefoon

Oetsie&So Kinderdagverblijf. Informatieboekje

Oetsie&So Kinderdagverblijf. Informatieboekje Oetsie&So Kinderdagverblijf Informatieboekje Anita Rutten & Natasja van Delft Hendrik de Haardtstraat 21 6645 BN Winssen Telefoon: 0487-845752 www.oetsiekoetsie.nl Januari 2012 Inhoudsopgave 1. Welkom!

Nadere informatie

Kinderdagverblijf Oetsiekoetsie. Informatieboekje

Kinderdagverblijf Oetsiekoetsie. Informatieboekje Kinderdagverblijf Oetsiekoetsie Informatieboekje Anita Rutten & Natasja van Delft Koningstraat 2a 6641 KS Beuningen Telefoon: 024-6771688 www.oetsiekoetsie.nl Januari 2012 Inhoudsopgave 1. Welkom! Pagina

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes. Informatieboekje. Buitenschoolse opvang. De Speelark Heel.

Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes. Informatieboekje. Buitenschoolse opvang. De Speelark Heel. Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes Informatieboekje Buitenschoolse opvang De Speelark Heel. Doelgroep: De buitenschoolse opvang is bedoeld voor kinderen in de leeftijd

Nadere informatie

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang.

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Welkom bij Kinderopvang Het Kinderpaleis Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Het Kinderpaleis biedt hele dagopvang

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Protocol Tussenschoolse opvang

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Protocol Tussenschoolse opvang Stichting Kinderopvang Alkmaar Protocol Tussenschoolse opvang Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 Tijden en locatie TSO 3 Locatie TSO 3 Naar de TSO 3 Als uw kind niet komt 3 2. Inschrijven en betalen

Nadere informatie

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang.

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Welkom bij Kinderopvang Het Kinderpaleis Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Het Kinderpaleis biedt hele dagopvang

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Colofon

Inhoudsopgave. Colofon welkom bij Colofon Inhoudsopgave Tekst Vlietkinderen Vormgeving Dare to Design Kantoor Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Tel (070) 317 59 59 Fax (070) 327 53 69

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kinderdagverblijven MIMIKO Kinderopvang

Algemene voorwaarden Kinderdagverblijven MIMIKO Kinderopvang Algemene voorwaarden Kinderdagverblijven MIMIKO Kinderopvang Duur overeenkomst De overeenkomst van opdracht tussen de vraagouder en kinderdagverblijf wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum WiekenKids

Info voor u vanuit Kindercentrum WiekenKids Info voor u vanuit Kindercentrum WiekenKids versie: juli 2013 Info over het kindercentrum...wiekenkids Startjaar van centrum: November 2006 Adres: De Wildestraat 65 Postcode/Plaats: 3119 LP Schiedam 1.

Nadere informatie

Kinderdagverblijf. Duckie. Informatie. brochure

Kinderdagverblijf. Duckie. Informatie. brochure Kinderdagverblijf Duckie Informatie brochure Deze brochure heeft tot doel u als ouder, verzorg(st)er of bedrijf te informeren over het kinderdagverblijf en wat Duckie voor u kan betekenen. De informatie

Nadere informatie

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef (BSO) Naar de buitenschoolse opvang Het team van Kindercentra De Roef doet enorm zijn best om het uw kind naar de zin te maken. Waar niets hoeft en bijna alles mag. Uw kind kan knutselen, vrij spelen,

Nadere informatie

Buiten Schoolse Opvang. De Groene Weide. Informatieboekje

Buiten Schoolse Opvang. De Groene Weide. Informatieboekje Buiten Schoolse Opvang De Groene Weide Informatieboekje INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. ALGEMENE INFORMATIE 1.1 Uitgangspunten bij de zorg voor de kinderen 1.2 De inrichting van de Buiten Schoolse Opvang 1.3

Nadere informatie

Informatieboekje. Naschoolse Opvang. Het Schoolplein. Locatie Oranje Nassauschool

Informatieboekje. Naschoolse Opvang. Het Schoolplein. Locatie Oranje Nassauschool Informatieboekje Naschoolse Opvang Het Schoolplein Locatie Oranje Nassauschool Onderdeel van Kdv Het Vlinderbos Anton Mauvestraat 10, 6717 JA Ede info@nsohetschoolplein.nl www.nsohetschoolplein.nl 06-10437612

Nadere informatie

Informatieboekje NSO Het Schoolplein

Informatieboekje NSO Het Schoolplein Informatieboekje NSO Het Schoolplein Locatie Oranje Nassauschool Anton Mauvestraat 10a 6717 JA Ede 0318 633310 www.nsohetschoolplein.nl Onderdeel van: Kinderdagverblijf Het Vlinderbos Bennekomseweg 32

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Inhoud 1. Inleiding 2. Onze visie 3. Doelstellingen 4. Pedagogische uitgangspunten voor het kind 5. Pedagogische uitgangspunten voor de groepsleiding

Nadere informatie

Informatieboekje. kinderopvang de bolderkids schoolstraat 26 9468 bs annen. Inhoudsopgave

Informatieboekje. kinderopvang de bolderkids schoolstraat 26 9468 bs annen. Inhoudsopgave Informatieboekje kinderopvang de bolderkids schoolstraat 26 9468 bs annen tel 0592-271179 mob 06-18458678 debolderkids@gmail.com kvk nummer: 01124850 giro: 2452950 Inhoudsopgave 1. Kinderopvang de Bolderkids

Nadere informatie

Een tijd om nooit te vergeten!

Een tijd om nooit te vergeten! Een tijd om nooit te vergeten! Beste ouders/verzorgers, U overweegt voor uw kind een plaats bij kinderdagverblijf Bubbels. Middels deze informatiebrochure krijgt u een eerste indruk over onze visie op

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN 2 Wanneer u uw kind naar de peuterspeelzaal brengt wilt u natuurlijk niets minder dan de best mogelijke zorg voor uw kind. Daarvoor bent u bij MAX Kinderopvang

Nadere informatie

Ouderfolder Buitenschoolse opvang

Ouderfolder Buitenschoolse opvang Ouderfolder Buitenschoolse opvang 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Het Pedagogisch beleid.... 3 3. De groep.... 3 4. Stagiaires.... 3 5. Oudercontacten.... 3 6. Oudercommissie.... 4 7. Veiligheid en

Nadere informatie

Informatie voor Ouders

Informatie voor Ouders Informatie voor Ouders Tjil! Kinderopvang Vermeulenstraat 52 5012 HB Tilburg 013-455 92 98 www.tjil.net info@tjil.net Voorwoord: Dit document bevat algemene informatie over Tjil! Kinderopvang. Tjil! Kinderopvang

Nadere informatie

Algemene informatie kinderdagverblijf DE COMPANY

Algemene informatie kinderdagverblijf DE COMPANY Algemene informatie kinderdagverblijf DE COMPANY De organisatie DE COMPANY is een organisatie die meehelpt en -denkt om voor taakcombineerders het leven makkelijker te maken. Een doelstellig van onze organisatie

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel BSO PH

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel BSO PH Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel BSO PH Algemene pedagogische visie Ons algemene pedagogisch beleid, dat onderschreven en uitgevoerd wordt in al onze buitenschoolse-opvang voorzieningen, is

Nadere informatie

KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS

KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS Blub, zegt de vis zijn gezellige, kleinschalige en huiselijke kinderdagverblijven. De kinderdagverblijven bestaan uit groepen die opvang en verzorging bieden aan kinderen

Nadere informatie

Informatieboekje Kinderdagverblijf Hebe

Informatieboekje Kinderdagverblijf Hebe Informatieboekje Kinderdagverblijf Hebe Kompaan en De Bocht info Kinderdagverblijf Hebe november 2014 2 Inhoud Welkom bij Hebe 4 Wat wij bieden 5 Plaatsing van jouw kind 6 Groepsindeling 6 Een dag bij

Nadere informatie

Overeenkomst en Afspraken

Overeenkomst en Afspraken Overeenkomst en Afspraken 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Betalingen 7. Opzegging en annulering 8. Aansprakelijkheid 9. Klachten 10. Privacy

Nadere informatie

Informatieboekje Dirksland Transparant, betrouwbaar en betrokken!

Informatieboekje Dirksland Transparant, betrouwbaar en betrokken! Informatieboekje Dirksland Transparant, betrouwbaar en betrokken! Meer dan alleen kinderopvang Kinderopvang 2Bkidz is een particuliere organisatie met verschillende vestigingen en voornamelijk gericht

Nadere informatie

www.kinderopvangfunnykids.nl. E: contact@kinderopvangfunnykids.nl Adres: Scheepmakersstraat 4,2515VC Den Haag T: +31 (0)70 737 11 86. KVK: 57281297.

www.kinderopvangfunnykids.nl. E: contact@kinderopvangfunnykids.nl Adres: Scheepmakersstraat 4,2515VC Den Haag T: +31 (0)70 737 11 86. KVK: 57281297. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Visie en missie van Kinderopvang Funny Kids 3. Visie op kinderen (hoe kijken wij naar kinderen) 4. Visie op opvoeden/ Pedagogische uitgangspunten 5. Voeding en verzorging

Nadere informatie

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch beleidsplan Bengels Inleiding In dit beleidsplan laten we u kennis maken met het pedagogisch beleid van kinderopvang Bengels. Het pedagogisch beleid geeft

Nadere informatie

Kinderdagverblijf Oetsiekoetsie. Informatieboekje

Kinderdagverblijf Oetsiekoetsie. Informatieboekje Kinderdagverblijf Oetsiekoetsie Informatieboekje Anita Rutten & Natasja van Delft Koningstraat 2a 6641 KS Beuningen Telefoon: 024-6771688 www.oetsiekoetsie.nl Januari 2014 Inhoudsopgave 1. Welkom! Pagina

Nadere informatie

Informatiegids

Informatiegids Informatiegids 2017-2018 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 1.1 Openingstijden 1.2 Brengen en halen 1.3 Dagindeling 1.4 Speelruimte 1.5 Afwezigheid 1.6 Trakteren 1.7 Uitstapjes 1.8 Noodsituaties 1.9

Nadere informatie

Ouderbeleid van BSO De Bosuil

Ouderbeleid van BSO De Bosuil Ouderbeleid van BSO De Bosuil BSO De Bosuil vindt het belangrijk dat de ouders van de kinderen die in onze opvang zitten actief worden betrokken. Het is belangrijk dat ouders zich op hun gemak voelen,

Nadere informatie

Plaatsingsprocedure, geldig in 2016 Aanmelding Plaatsing Einde overeenkomst Kennismaking Wennen Afwezigheid

Plaatsingsprocedure, geldig in 2016 Aanmelding Plaatsing Einde overeenkomst Kennismaking Wennen Afwezigheid Plaatsingsprocedure, geldig in 2016 Vanaf het moment dat u aangeeft dat u opvang nodig heeft, krijgt u te maken met een aantal praktische zaken rond de plaatsing. Hiervoor volgen wij de volgende procedure.

Nadere informatie

1. Inleiding 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar 3. Het Kinderdagverblijf 4. Het Personeel

1. Inleiding 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar 3. Het Kinderdagverblijf 4. Het Personeel INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar pag.2 3. Het Kinderdagverblijf pag.2 4. Het Personeel pag.2 4.1 Management Kinderdagverblijf pag.2 4.2 De Pedagogisch medewerker pag.3

Nadere informatie

Informatie Prins Heerlijk

Informatie Prins Heerlijk Informatie Prins Heerlijk In dit boekje vindt u informatie over kinderdagverblijf Prins Heerlijk De bedoeling van dit boekje is om u te informeren over de verschillende zaken die belangrijk zijn voor kinderdagverblijf

Nadere informatie

Informatiegids 2014-2015

Informatiegids 2014-2015 Informatiegids 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 1.1 Openingstijden 1.2 Brengen en halen 1.3 Dagindeling 1.4 Speelruimte 1.5 Afwezigheid 1.6 Trakteren 1.7 Uitstapjes 1.8 Noodsituaties 1.9

Nadere informatie

Kindercentrum 2Bevers is gelegen in Houtwijk en maakt onderdeel uit van de Koos Meindertsschool. 2Bevers is geheel op de parterre gelegen.

Kindercentrum 2Bevers is gelegen in Houtwijk en maakt onderdeel uit van de Koos Meindertsschool. 2Bevers is geheel op de parterre gelegen. Versie april 2014 2Bevers Kindercentrum 2Bevers is gelegen in Houtwijk en maakt onderdeel uit van de Koos Meindertsschool. 2Bevers is geheel op de parterre gelegen. 1. Adresgegevens Naam: Kindercentrum

Nadere informatie

Even Voorstellen. Wij zijn strikt in het uitvoeren van de aan ons toevertrouwde taken en hechten zeer sterk aan respect en regelmaat.

Even Voorstellen. Wij zijn strikt in het uitvoeren van de aan ons toevertrouwde taken en hechten zeer sterk aan respect en regelmaat. Informatie Brochure Even Voorstellen Wij zijn een Kinderdagverblijf gelegen in Amersfoort/Vathorst. U kunt ons vinden op de Valutaboulevard 15, direct aan de uitvalsweg naar de A1. Er is voldoende parkeergelegenheid

Nadere informatie

Pedagogische Beleidsplan

Pedagogische Beleidsplan Datum: Herzien Mei 2015 Pedagogische Beleidsplan Visie Christelijk kinderdagverblijf Het Oogappeltje Het aanbieden van Christelijke kinderopvang van de leeftijd 4 t/m 13 jaar. Missie kinderdagverblijf

Nadere informatie

Huisregels BSO Eye4Kidz 2015

Huisregels BSO Eye4Kidz 2015 Huisregels BSO Eye4Kidz 2015 Inschrijving Inschrijving kan op verschillende manieren geschieden: 1. Via de website door het inschrijfformulier in te vullen en op te sturen via het verzenden. Bij ontvangst

Nadere informatie

Versie 1.06 Datum 17-02-2015. Informatieboekje Gastouderbureau Beiler Sprookjesboom

Versie 1.06 Datum 17-02-2015. Informatieboekje Gastouderbureau Beiler Sprookjesboom Versie 1.06 Datum 17-02-2015 Informatieboekje Gastouderbureau Beiler Sprookjesboom Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wie zijn wij? 3 3. Gediplomeerde gastouders 3 4. Hygiëne 3 5. Openingstijden 3 6. Wennen

Nadere informatie

Beknopt pedagogisch beleidsplan bso s van Kinderopvang Oldambt. De volledige versie kunt u krijgen bij de pedagogisch medewerksters

Beknopt pedagogisch beleidsplan bso s van Kinderopvang Oldambt. De volledige versie kunt u krijgen bij de pedagogisch medewerksters Beknopt pedagogisch beleidsplan bso s van Kinderopvang Oldambt. De volledige versie kunt u krijgen bij de pedagogisch medewerksters 2017 BESCHRIJVING VAN DE ORGANISATIE. Kinderopvang Oldambt verzorgt de

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Pedagogisch Beleidsplan INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Visie en missie van Kinderopvang Funny Kids 3. Visie op kinderen (hoe kijken wij naar kinderen) 4. Visie op opvoeden/ Pedagogische uitgangspunten 5.

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan van. Kinderopvang Pippi Langkous

Pedagogisch beleidsplan van. Kinderopvang Pippi Langkous Pedagogisch beleidsplan van Kinderopvang Pippi Langkous De werkwijze Kinderopvang Pippi Langkous is een veilige opvang voor kinderen. Er wordt gestreefd naar een warme, open en gemoedelijke sfeer, waarin

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang Buitenschoolse opvang Informatieboekje over buitenschoolse opvang van het Korfje Eperweg 33, 8181 ET Heerde, tel.0578-668435 Beste ouder(s), Met dit informatieboekje informeren wij u over de gang van zaken

Nadere informatie

Algemene voorwaarden kinderdagopvang De KinderKroon Fleringen

Algemene voorwaarden kinderdagopvang De KinderKroon Fleringen ALGEMENE VOORWAARDEN KINDERKROON FLERINGEN Algemene voorwaarden kinderdagopvang De KinderKroon Fleringen 1. Openingstijden De KinderKroon Fleringen is dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUSSENSCHOOLSE OPVANG

ALGEMENE VOORWAARDEN TUSSENSCHOOLSE OPVANG ALGEMENE VOORWAARDEN TUSSENSCHOOLSE OPVANG Stichting BSO Bernisse Inleiding Stichting BSO Bernisse (onderdeel van Stichting Kinderopvang de Bonte vlinder) heeft met diverse basisscholen afspraken gemaakt

Nadere informatie

Inhoud. Onze kinderopvang 2. Kiezen voor een kindercentrum 4. Van inschrijving tot plaatsing 5. Contact met ouders 6. Onze pedagogische visie 7

Inhoud. Onze kinderopvang 2. Kiezen voor een kindercentrum 4. Van inschrijving tot plaatsing 5. Contact met ouders 6. Onze pedagogische visie 7 Inhoud Onze kinderopvang 2 Kiezen voor een kindercentrum 4 Van inschrijving tot plaatsing 5 Contact met ouders 6 Onze pedagogische visie 7 Wat kost onze kinderopvang? 8 1 Onze kinderopvang Bent u op zoek

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEID LOCATIE AMSTELVEEN

PEDAGOGISCH BELEID LOCATIE AMSTELVEEN PEDAGOGISCH BELEID LOCATIE AMSTELVEEN Algemene gegevens Naam locatie: School of Understanding Amstelveen Adres: Pandora 4a-5, 1183 KK Amstelveen Telefoonnummer: 06 29075172 E-mailadres: amstelveen@schoolofunderstanding.nl

Nadere informatie

Informatieboekje buitenschoolse opvang

Informatieboekje buitenschoolse opvang Informatieboekje buitenschoolse opvang Locatie Deltalaan Sliedrecht, februari 2017 Kenmerk: BSO D1 Inhoud 1. Welkom... 3 2. Vakantie- en sluitingsdagen... 4 3. Wennen... 5 4. Een dag bij ons... 5 5. Praktische

Nadere informatie

2009 KDV Het Hummeltje Dir. Yolanda Esveld-Pool Breedweer AC Koog aan de Zaan Telefoon :

2009 KDV Het Hummeltje Dir. Yolanda Esveld-Pool Breedweer AC Koog aan de Zaan Telefoon : Informatieboekje 2009 KDV Het Hummeltje Dir. Yolanda Esveld-Pool Breedweer 2 1541 AC Koog aan de Zaan Telefoon : 075 615 95 33 Email : info@hummeltjeweb.nl Index EVEN VOORSTELLEN... 4 WAT BIEDEN WIJ...

Nadere informatie

Informatieboekje BSO Mariaschool Vasse

Informatieboekje BSO Mariaschool Vasse Informatieboekje BSO Mariaschool Vasse SKIK Kinderopvang Prins Bernhardstraat 11b 7651 ED TUBBERGEN Telefoon : 0546 623244 E-mail : info@kinderopvangtubbergen.nl 1 Tot zover U hebt nu kort enige informatie

Nadere informatie

Hoofdstuk II: 2Penselen

Hoofdstuk II: 2Penselen Versie juni 2014 Hoofdstuk II: 2Penselen 2Penselen ligt in de Schilderswijk, naast basisschool t Palet en het Hannemanplantsoen. Het kindercentrum is kleinschalig en gezellig, zodat de kinderen zich thuis

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten Algemene pedagogische visie Ons algemene pedagogisch beleid, dat onderschreven en uitgevoerd wordt op al onze dagverblijven, is gebaseerd

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Inlichtingen en afspraken September 2012 Kinderopvang Oki. Kruierij 2, 9473 TL de Groeve Tel. 06-83379849 E-mail: info@okikinderopvang.nl Website: www.okikinderopvang.nl. K.v.K.nr.

Nadere informatie

opvang 0-4 jaar STICHTING KINDEROPVANG BARENDRECHT

opvang 0-4 jaar STICHTING KINDEROPVANG BARENDRECHT opvang 0-4 jaar STICHTING KINDEROPVANG BARENDRECHT SAMEN OPGROEIEN Bent u op zoek naar goede opvang voor uw zoon of dochter? Wij bieden kinderen een plek om met plezier naar toe te gaan op verschillende

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Kinderdagverblijf Het Boerderijtje

Huishoudelijk Reglement Kinderdagverblijf Het Boerderijtje Huishoudelijk Reglement Kinderdagverblijf Het Boerderijtje Om de zaken soepel te laten verlopen hebben wij een aantal huisregels waar een ieder zich aan dient te houden. 1.Openingstijden Het boerderijtje

Nadere informatie

Huisregels Tok Tokkie kinderopvang. Inleiding

Huisregels Tok Tokkie kinderopvang. Inleiding Huisregels Tok Tokkie kinderopvang Inleiding Tok Tokkie biedt opvang aan kinderen van 0-4 jaar en buitenschoolse opvang aan kinderen van 4-13 jaar. De huisregels zijn van toepassing op het kindercentrum

Nadere informatie

Peuteropvang op de Woelwaters Spelen, ontmoeten en ontwikkelen!

Peuteropvang op de Woelwaters Spelen, ontmoeten en ontwikkelen! Thema voeding Peuteropvang op de Woelwaters Spelen, ontmoeten en ontwikkelen! Voor u ligt de informatiebrochure over peuteropvang. Mocht u na het lezen van de brochure nog vragen hebben, neem dan gerust

Nadere informatie

Informatie voor Ouders

Informatie voor Ouders Informatie voor Ouders Tjil! Kinderopvang Eilenbergstraat 176 5011 EB Tilburg 013-455 92 98 06-54 77 43 68 www.tjil.net info@tjil.net Voorwoord: Voor U ligt een informatieboekje van Kinderopvang Tjil!.

Nadere informatie

Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang Kidscasa Kinderopvang

Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang Kidscasa Kinderopvang Kinderdagverblijf en Kidscasa Kinderopvang Op het kinderdagverblijf kan uw kind vijf dagen per week terecht. is opvang buiten de schooltijden en in vakanties voor kinderen die de basisschool bezoeken De

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. buitenschoolse opvang. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder. maatwerk kinderopvang voor elk gezin

Pedagogisch beleid. buitenschoolse opvang. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder. maatwerk kinderopvang voor elk gezin Pedagogisch beleid buitenschoolse opvang maatwerk kinderopvang voor elk gezin Pedagogisch beleidsplan 1.1 Visie 1.2 Missie 1.3 Uitgangspunten 1.4 Pedagogische doelen 1.4.1. Emotionele en lichamelijke veiligheid

Nadere informatie

1. Inleiding 2. Stichting Kinderopvang Alkmaar 3. Kinderdagverblijf

1. Inleiding 2. Stichting Kinderopvang Alkmaar 3. Kinderdagverblijf INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Stichting Kinderopvang Alkmaar 2 3. Kinderdagverblijf 2 4. Het Personeel 3 4.1 Management en teamcoördinator Kinderdagverblijf 3 4.2 Pedagogisch medewerker 3 4.3 Huishoudelijk

Nadere informatie

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2012

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2012 Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2012 Voorschoolse opvang (start bij minimaal 3 aanmeldingen) Naschoolse opvang Vakantieopvang Kijk voor meer informatie op: www.kinderwereldvenray.nl KinderWereld

Nadere informatie

Algemene voorwaarden kinderdagopvang De KinderKroon Tubbergen

Algemene voorwaarden kinderdagopvang De KinderKroon Tubbergen ALGEMENE VOORWAARDEN KINDERKROON TUBBERGEN Algemene voorwaarden kinderdagopvang De KinderKroon Tubbergen 1. Openingstijden De KinderKroon Tubbergen is dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag van

Nadere informatie

Ouderfolder Kinderdagverblijf

Ouderfolder Kinderdagverblijf Ouderfolder Kinderdagverblijf 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord....3 2. Het Pedagogisch beleid....3 3. De groep....3 4. Stagiaires....3 5. Tweetaligheid....3 6. Oudercontacten....4 7. Oudercommissie....4 8.

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Buitenschoolse Opvang Goirle

Pedagogisch beleidsplan. Buitenschoolse Opvang Goirle Pedagogisch beleidsplan Buitenschoolse Opvang Goirle Juli 2005 Inhoudsopgave 1. Beschrijving van de organisatie 2. Doel van de organisatie 3. Visie 4. Pedagogische doelstelling 5. Pedagogisch klimaat veiligheid

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze

Pedagogische werkwijze Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 20 kinderen per dag worden opgevangen op BSO De Capelle Wij bieden opvang aan de kinderen van De Capelle De samenstelling van de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden StapvoorStap

Algemene voorwaarden StapvoorStap Algemene voorwaarden StapvoorStap (Gastouderopvang) Art. 1 Openingstijden Gastouderopvang StapvoorStap is dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag (gesloten op woensdag) van 7.00-18.30 uur (behalve

Nadere informatie

Informatiebrochure. Pedagogisch beleidsplan

Informatiebrochure. Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Informatiebrochure Op Kinderdagverblijf Doetsie wordt er gewerkt volgens een strikt pedagogisch beleidsplan. Om alvast een indruk te krijgen van onze visie hebben wij ons pedagogisch

Nadere informatie

Producten & Tarieven 2015

Producten & Tarieven 2015 kinderopvang in de buurt Producten & Tarieven 2015 Bijlage bij Onze Spelregels Kinderdagverblijven Kies de opvang die bij u past Opvang op vaste dagen Wanneer u op vaste dagen in de week werkt, brengt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMEEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMEEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMEEN 1.1 Begrippen 1.1.1 Kleine Ark Waar in de tekst geschreven staat Kleine Ark, wordt bedoeld: Kleine Ark, kleinschalige kinderopvang. In deze kinderopvang wordt een kinderdagverblijf

Nadere informatie

Het kind centraal. Pedagogisch beleidsplan van kinderdagverblijf Small

Het kind centraal. Pedagogisch beleidsplan van kinderdagverblijf Small Het kind centraal Het kind centraal 1 Kinderdagverblijf Small Apeldoornselaan 294-304, 2573 XL Den Haag E info@kinderdagverblijfsmall.nl I www.kinderdagverblijfsmall.nl 2 Het kind centraal 4 Inleiding

Nadere informatie

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015 Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015 Voorschoolse opvang Naschoolse opvang Vakantieopvang Opvang tijdens studiedagen www.kinderwereldvenray.nl KinderWereld Venray Postbus 234 5800 AE Venray 0478

Nadere informatie

Huisregels en Nuttige Informatie Kinderopvang Alles Kids

Huisregels en Nuttige Informatie Kinderopvang Alles Kids Huisregels en Nuttige Informatie Kinderopvang Alles Kids Adresgegevens en telefoonnummers: Kinderdagverblijf en BSO Alles Kids Buitenom 1 8313 AG Rutten Tel: 0527-263100 BSO de Speelakker Gevestigd in

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. De Avonturiers BSO

Pedagogisch beleidsplan. De Avonturiers BSO Pedagogisch beleidsplan De Avonturiers BSO Goirle, Juli 2005 Herzien Januari 2007 Inhoudsopgave 1. Beschrijving van de organisatie 2. Doel van de organisatie 3. Visie 4. Pedagogische doelstelling 5. Pedagogisch

Nadere informatie

Appendix bij Pedagogisch Beleidsplan voor Buiten Schoolse Opvang

Appendix bij Pedagogisch Beleidsplan voor Buiten Schoolse Opvang Appendix bij Pedagogisch Beleidsplan voor Buiten Schoolse Opvang INLEIDING Algemeen: Om tegemoet te komen aan de vraag van ouders vervullen wij op dezelfde locatie ook een BSO functie. Zij dit wel in beperkte

Nadere informatie

TUSSENSCHOOLSE OPVANG

TUSSENSCHOOLSE OPVANG TUSSENSCHOOLSE OPVANG Stichting Spring Venlo Basisschool De Zuistroom Groeneveldschool EEN DAG BIJ DE TUSSENSCHOOLSE OPVANG Spring Venlo verzorgt op een aantal basisscholen in de regio de tussenschoolse

Nadere informatie

Huisregels peuterspeelzaal De Peuterhoek

Huisregels peuterspeelzaal De Peuterhoek Huisregels peuterspeelzaal De Peuterhoek Inleiding: De huisregels zijn onlosmakelijk verbonden met de getekende plaatsingsovereenkomst. In de huisregels staan nadere afspraken voor ouders m.b.t. de opvang

Nadere informatie

Handboek TMO. Tussen de middagopvang voor overblijfkrachten. SKSG Kinderopvang

Handboek TMO. Tussen de middagopvang voor overblijfkrachten. SKSG Kinderopvang Handboek TMO Tussen de middagopvang voor overblijfkrachten SKSG Kinderopvang Inhoudsopgave blz. Inleiding 3 1. Wat is TMO? 4 2. Verloop van een TMO uur 4 3. Je taken 4 4. Regels voor kinderen 5 5. Regels

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze BSO De Wilgenboom, versie december 2015 Vera Snelle, locatiemanager

Pedagogische werkwijze BSO De Wilgenboom, versie december 2015 Vera Snelle, locatiemanager Omvang van De BSO en de samenstelling van de en Er worden momenteel op maandag, dinsdag en donderdag niet meer dan 20 kinderen opgevangen op BSO De Wilgenboom. Op vrijdag worden er momenteel niet meer

Nadere informatie

Ouderfolder Peuterspeelplaats

Ouderfolder Peuterspeelplaats Ouderfolder Peuterspeelplaats 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Het Pedagogisch beleid.... 3 3. De groep.... 3 4. Stagiaires.... 3 6. Meertaligheid.... 4 8. Veiligheid en Gezondheid.... 4 9. Inspectie....

Nadere informatie

Kinderopvang De Dabbertjes biedt ook buitenschoolse opvang aan. BSO De Wijze Dabbers!

Kinderopvang De Dabbertjes biedt ook buitenschoolse opvang aan. BSO De Wijze Dabbers! Kinderopvang De Dabbertjes biedt ook buitenschoolse opvang aan. BSO De Wijze Dabbers! De Wijze Dabbers biedt opvang aan kinderen van basisscholen De Peppel, De Triangel, De Hoeven en De Dromedaris. Onze

Nadere informatie

Welkom bij Vlietkinderen

Welkom bij Vlietkinderen Welkom bij Vlietkinderen 1 Colofon Redactie Robert Heusinkveld Yvonne Bood Vormgeving Dare to Design* Contact Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Klantenservice klantenservice@vlietkinderen.nl T 070 317

Nadere informatie

Huisregels en richtlijnen

Huisregels en richtlijnen Huisregels en richtlijnen Kinderopvang 1. Openingstijden Ons kinderdagverblijf is dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag van 7.30 uur tot 18.30 uur. Op de volgende algemeen erkende feestdagen

Nadere informatie

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2013

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2013 Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2013 Voorschoolse opvang Naschoolse opvang Vakantieopvang Kijk voor meer informatie op: www.kinderwereldvenray.nl KinderWereld Venray Postbus 234 5800 AE Venray

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: BSO De Kimme opgemaakt d.d.: 24 mei 2013 door: Dita Langenberg Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 20 kinderen per dag worden opgevangen op BSO De Kimme. De

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM 2 Wanneer u uw kind naar de peuterspeelzaal brengt wilt u natuurlijk niets minder dan de best mogelijke zorg voor uw kind. Daarvoor bent u bij MAX Kinderopvang

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze BSO Johanna Margaretha, februari 2016 Ellen Hemmelder, locatiemanager

Pedagogische werkwijze BSO Johanna Margaretha, februari 2016 Ellen Hemmelder, locatiemanager Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 20 kinderen per dag worden opgevangen op BSO Johanna Margaretha De samenstelling van de groepen: Naam van de basisgroep Johanna Margaretha

Nadere informatie

Buiten schoolse opvang Lien! Huisregels

Buiten schoolse opvang Lien! Huisregels Buiten schoolse opvang Lien! Huisregels Versie 4,31 juli 2012 BRENGEN EN HALEN Kinderen worden te voet, met bolderkar of bakfiets gehaald bij de scholen De Branding, Frans Naerebout en de Ichtus school.

Nadere informatie

Een goede. keuze. Welkom bij 2Samen Peuterspeelzaal

Een goede. keuze. Welkom bij 2Samen Peuterspeelzaal Een goede keuze Welkom bij 2Samen Peuterspeelzaal Kinderopvang 2Samen: een goede keuze Thuis in kinderopvang Voor kinderen vanaf 2½ jaar, die niet naar het kinderdagverblijf gaan, is de peuterspeelzaal

Nadere informatie

School:... Groep:... GEGEVENS WERKGEVER VADER/MOEDER/VERZORGER* Naam vader:... Naam moeder:... Mob.nr.:... Mob.nr.:...

School:... Groep:... GEGEVENS WERKGEVER VADER/MOEDER/VERZORGER* Naam vader:... Naam moeder:... Mob.nr.:... Mob.nr.:... INSCHRIJFFORMULIER KINDERCENTRUM KAARTJE KAKEL GEGEVENS VAN HET KIND Achternaam:... Roepnaam en voornamen :.. Jongen /Meisje * Geboortedatum (verwachte) :... Adres (ouder(s)/verzorger(s) * ) :... Postcode

Nadere informatie

Kwaliteit & pedagogiek

Kwaliteit & pedagogiek Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang Kwaliteit & pedagogiek Bij de rakkers is kwaliteit een continu verbeterproces;. Dit houdt in dat wij ons (pedagogisch) beleid en werkwijzen periodiek evalueren,

Nadere informatie

KINDEROPVANG TARIEVENLIJST 2016 Maassluis

KINDEROPVANG TARIEVENLIJST 2016 Maassluis Hele dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar Opvangpakket Aantal uren Aantal weken per jaar HELE DAGOPVANG 52 weken op vaste dagen van 07:30 tot 18:00 uur. Nieuw!! HELE DAGOPVANG - 40 weken Op vaste dagen

Nadere informatie

Doelstelling. De organisatie

Doelstelling. De organisatie Doelstelling Kinderdagverblijf `t Debberke biedt ouders opvang aan voor hun kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Dit door middel van dagopvang en buitenschoolse opvang waarbij het bieden van veiligheid,

Nadere informatie

I N F O R MAT IEBOEKJ E

I N F O R MAT IEBOEKJ E I N F O R MAT IEBOEKJ E BSO Goochem (Ichthusschool, Osdorp) Inhoudsopgave WELKOM... 3 1. AANMELDING EN KOSTEN... 4 2. PLAATSING... 6 3. LOCATIE... 7 4. DE GROEPEN... 7 5. PRAKTISCHE INFORMATIE... 9 6.

Nadere informatie

Kinderdagverblijf t Kruimeltje. Informatie Boekje. Oude Arnhemseweg 234, 3705 BJ Zeist Tel

Kinderdagverblijf t Kruimeltje. Informatie Boekje. Oude Arnhemseweg 234, 3705 BJ Zeist Tel Kinderdagverblijf t Kruimeltje Informatie Boekje 0 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 2 2. Openingstijden 2 3. Inschrijving, plaatsing en intake 2 4. Opzeggingen 3 5. De gang van zaken 3 6. Wennen op t

Nadere informatie

DIENSTENAANBOD BUITENSCHOOLSE OPVANG 2013 Locatie Hulshoeve Helmond

DIENSTENAANBOD BUITENSCHOOLSE OPVANG 2013 Locatie Hulshoeve Helmond DIENSTENAANBOD BUITENSCHOOLSE OPVANG 2013 Locatie Hulshoeve Helmond Algemeen Buitenschoolse opvang (BSO) is opvang buiten schooltijd. Het betreft opvang voor en na schooltijd, opvang tijdens studiedagen,

Nadere informatie

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015 Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015 Voorschoolse opvang Naschoolse opvang Vakantieopvang Opvang tijdens studiedagen www.kinderwereldvenray.nl KinderWereld Venray Postbus 234 5800 AE Venray 0478

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie

Pedagogische werkwijze op de locatie Locatie: BSO De Vijf Sterren opgemaakt d.d.: juni 2014 door: Ineke van der Haak Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 20 kinderen per dag worden opgevangen op BSO De Vijf

Nadere informatie

BSO De Noorderkroon Informatieboekje Schooljaar

BSO De Noorderkroon Informatieboekje Schooljaar BSO De Noorderkroon Informatieboekje Schooljaar 2015-2016 Buitenschoolse opvang De Noorderkroon Beste ouders/verzorgers, Fijn dat we jullie mogen begroeten bij buitenschoolse opvang De Noorderkroon. De

Nadere informatie