Vestigingspecifiek pedagogisch werkplan Zo in de Kleine Kamer. Dagopvang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vestigingspecifiek pedagogisch werkplan Zo in de Kleine Kamer. Dagopvang"

Transcriptie

1 Vestigingspecifiek pedagogisch werkplan Zo in de Kleine Kamer Dagopvang

2 Voorwoord Voor u ligt het vestigingspecifiek pedagogisch werkplan voor 2015 van Zo in de Kleine Kamer. Het pedagogisch beleid van Zo Kinderopvang is beschreven in het pedagogisch beleidsplan. Dit beleidsplan is samengevat in de brochure Uw kind, onze zorg meer dan waard, die u van ons heeft ontvangen. Desgewenst kunt u op aanvraag ook het hele beleidsplan ontvangen van de vestigingsmanager. In dit plan zijn de vestigingspecifieke zaken beschreven, onder andere hoe onze locatie er uit ziet, op welke wijze er invulling wordt gegeven aan het dagprogramma, de openingstijden, soorten dienstverlening, specifieke regels en op welke zaken wij verbijzonderen ten opzichte van het centrale pedagogische beleid. Ook kunt u lezen welke activiteiten er in 2015 worden georganiseerd en welke thema s aan bod zullen komen. Dit plan geeft ook de rode draad die we het gehele jaar zullen volgen. Dit plan is opgesteld door de vestigingsmanager in samenwerking met de pedagogisch medewerkers van de locatie zelf. Degenen die dagelijks met de kinderen werken en daardoor het best - juist die kleine details - kunnen benoemen wat nodig is om een veilige en geborgen omgeving te creëren voor de kinderen, waardoor zij zich kunnen ontwikkelen. Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit vestigingspecifieke pedagogisch werkplan van Zo in de Kleine Kamer. Mocht u nog vragen hebben, dan staan mijn team en ik graag voor u klaar. Ingrid Delpeut Vestigingsmanager Zo in de Kleine Kamer 2

3 Inleiding Bij Zo kinderopvang werken wij volgens de visie die vastgelegd is in ons pedagogisch beleidsplan. Dit centrale beleidsplan is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en draagt de visie uit waar wij voor staan. In dit werkplan benoemen we daarom alleen de zaken waar wij als vestiging in verbijzonderen. Hieronder geven wij kort onze pedagogische doelstelling, de basisdoelen en pedagogische uitgangspunten weer. Voor een uitgebreide beschrijving van het pedagogisch handelen en de visie waarop dit gebaseerd is, verwijzen wij u naar het pedagogisch beleidsplan. Onze pedagogische doelstelling De pedagogische doelstelling van de organisatie is het bieden van hele- en halve dagopvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar, buitenschoolse opvang aan kinderen van 4 tot 12 jaar en avondopvang aan kinderen van 0-4 jaar. Opvang in een geborgen omgeving met een opvoedingsklimaat dat het kind veiligheid en uitdaging bieden en waarin het kind met zijn/haar eigenheden, in de ontwikkeling van zijn/haar persoonlijke en sociale competenties, volledig tot ontplooiing kan komen. Basisdoelen De pedagogische doelstelling van de organisatie is onder te verdelen in vier basisdoelen: 1. Het bieden van een gevoel van veiligheid aan het kind 2. Het bevorderen van persoonlijke competentie 3. Het bevorderen van sociale competentie 4. Het bijdragen aan socialisatie van het kind: aanbieden van regels, normen en waarden Pedagogische uitgangspunten Als basis van deze doelstelling hanteert de organisatie de volgende pedagogische uitgangspunten: Respect voor de individuele ontwikkeling van ieder kind. Een goede samenwerkingsrelatie met de opvoeders c.q. ouders/verzorgers. De opvang in een groep heeft toegevoegde waarde voor de individuele ontwikkeling van kinderen. De pedagogisch medewerkers hebben een voorbeeldfunctie en een actieve rol in het overdragen van maatschappelijke normen en waarden aan kinderen. De visie van de organisatie bij het overnemen van de zorg en opvoeding van het kind wordt gevormd door de pedagogische doelstelling gestoeld op de uitgangspunten. 3

4 Pedagogisch Werkplan Zo in de Kleine Kamer Stamgroepen Samenstelling stamgroep/basisgroep Zo in de Kleine Kamer is een intern kinderdagverblijf bedoeld voor kinderen van medewerkers werkzaam in de Tweede Kamer. Medewerkers van ministeries of nabijgelegen overheidsinstellingen kunnen onder bepaalde voorwaarden ook gebruik maken van Zo in de Kleine Kamer, de vestigingsmanager verteld u hier graag meer over. In onze vestiging zijn twee kinderdagopvanggroepen. We werken met horizontale groepen, zoals in het algemeen beleid wordt omschreven, echter bij Zo in de Kleine Kamer is de indeling van de leeftijden afwijkend aan het algemene pedagogisch beleidsplan en hebben wij één babygroep en één dreumes/peuter groep. De inrichting van de groepsruimtes gebeurt volgens algemeen beleid. We kiezen één stamgroep voor de kinderen. Babygroep de Ballonnen: twee vaste pedagogisch medewerkers per week, maximaal negen kinderen per dag. Kinderen tot circa achttien maanden. Dreumes/ peutergroep de vliegers: twee vaste pedagogisch medewerkers per week, maximaal dertien kinderen per dag. Kinderen van circa achttien maanden tot vier jaar. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Ballonnen Lucinda en Lucinda en Mandy Lucinda en Lucinda Samia Samia Samia Vliegers Kelly en Mandy Kelly en Mandy Kelly Kelly en Mandy Mandy Wijzigingen voorbehouden Op elke groep hangt een mededelingenbord waarop de namen van de groepen staan en de namen van de medewerkers die er werken, zodat het voor ouders/verzorgers duidelijk is welke medewerker er wanneer op welke groep staat. Hierop kunt u ook lezen wanneer een medewerker bijvoorbeeld vakantie heeft of ziek is en er iemand komt invallen. Beide groepen bevinden zich op de 7 e etage van de perstoren in het gebouw van de Tweede Kamer. Drie pijlers Het Zo Stoplicht Zo onderscheidt drie pijlers die zorgen voor de continuïteit voor de kinderen, te weten; de vaste pedagogisch medewerker ( hierna te noemen PM er), de vaste groepsruimte en de vaste groepsgenoten. Zo heeft met deze pijlers het Zo Stoplicht ontwikkeld. Als kinderen buiten hun eigen groep gaan spelen of wanneer wij groepen samenvoegen, dan doen we dat aan de hand van het Zo-stoplicht. Ons streven is dan om minimaal één van de drie pijlers voor het kind in stand te houden. Verlaten stamgroep De kinderen spelen het grootste gedeelte van de dag op hun eigen stamgroep met gesloten deuren. Ze verlaten hun stamgroep als ze naar onze buitenruimte gaan of als ze gaan wandelen met de wandelwagens en/of bolderkar. We gaan dan bijvoorbeeld naar het malieveld, de speeltuin, het Plein of een rondje wandelen door de stad. Het kan zijn dat zij hun stamgroep ook verlaten bij het samenvoegen van stamgroepen (zie hieronder). 4

5 Samenvoegen van stamgroepen Opstarten en afsluiten Tijdens het opstarten en het afsluiten van de dag komt het voor dat wij stamgroepen samenvoegen, omdat we op één van de groepen opstarten en afsluiten. Hierbij vangen we de kinderen van de twee groepen tot 9.00 uur op in een groep, dit is meestal op de dreumes/ peutergroep. Om 9.00 wanneer de derde medewerker binnenkomt worden de groepen gesplitst en gaan alle kinderen naar de eigen groep. Hierbij houden we rekening met de drie pijlers. Als een PM er van de babygroep een openingsdienst heeft dan start zij op in de groepsruimte van de dreumes/ peutergroep. De kindjes van de babygroep die binnenkomen zien direct hun eigen PM er en hebben dus één pijler en de kindjes van de dreumes/peutergroep worden opgevangen in hun eigen groepsruimte en hebben ook één pijler. Dit zelfde geldt voor het afsluiten tussen , ook hier zijn twee medewerkers aanwezig waarbij wij minimaal één van de drie pijlers overeind houden. In de ochtend vanaf 7.30 start één medewerker op en in de middag vanaf sluit één medewerker af. Dit betekent dat zij alleen op de vestiging staat, onder het kopje achterwacht leest u hier meer over. Pauzetijden In de pauzetijden ( uur) hebben alle medewerkers een uur pauze, waarbij wij er altijd voor zorgen dat minimaal de helft van de aanwezige medewerkers aanwezig is. De pauzetijden zijn van uur en van uur. De meeste kinderen slapen rond deze tijden en er is altijd één medewerker per groep aanwezig. Mocht er een groep minder bezet zijn waardoor er één medewerker aanwezig is dan nemen alle medewerkers 40 minuten pauze zodat er te allen tijde minimaal de helft van de aanwezige medewerkers in het pand aanwezig zijn. Minder bezetting Op woensdag en vrijdag structureel en in sommige situaties (bijvoorbeeld schoolvakanties of lagere bezetting) besluiten we ook om groepen samen te voegen. We zorgen er dan ook voor om één van de genoemde pijlers te behouden voor de kinderen om hun psychologische veiligheid te garanderen. Op woensdag en vrijdag worden de groepen samengevoegd tot een 0-4 groep. Vierogenprincipe We passen op onze vestiging het vierogenprincipe toe. Alle toegangsdeuren naar de groepen zijn van glas, waardoor je zeer gemakkelijk de groepen op kunt kijken. Ook zijn de groepen alleen door de keuken van elkaar gescheiden. Tijdens de haal- en brengmomenten zijn er veel ouders op de groepen aanwezig. Omdat de baby- en dreumes/peutergroep aan elkaar grenzen is er sprake van een zeer open werksfeer. Zo in de Kleine Kamer is een intern kinderdagverblijf binnen een bedrijf. Daardoor komen er ook regelmatig moeders borstvoeding geven of lopen ouders even binnen overdag. Medewerkers lopen zeer regelmatig bij elkaar binnen om bijvoorbeeld iets door te geven, een knutselwerkje op te halen of een telefoontje door te geven. Hierdoor is de drempel heel laag en is het mogelijk om elkaar op bepaald gedrag aan te spreken. Een open werkcultuur is minimaal één keer per jaar een vast onderwerp op onze teamvergadering. Tijdens het openen van is er één medewerker aanwezig op de vestiging. De dienst beveiliging van de Tweede Kamer is te allen tijde onze achterwacht in het geval van calamiteiten De meldcode kindermishandeling is voor het laatst besproken op Op momenten dat er één medewerker aanwezig is in het pand, tijdens openen/sluiten en op woensdag en vrijdag maken wij gebruik van toezicht via camera s. Deze camera s worden alleen neergezet en geactiveerd op het moment dat er maar één medewerker in het pand is tussen of wanneer er twee medewerkers werken tijdens pauzetijden van en één van hen het pand verlaat. Wanneer de vestigingsmanager ook niet aanwezig is worden de camera s gebruikt. De beelden zijn door de vestigingsmanager zichtbaar op haar mobiele telefoon en worden niet bewaard. 5

6 Openingstijden De dagopvang van Zo in de Kleine Kamer is dagelijks geopend van 7.30 tot uur. Op aanvraag verzorgen wij ook avondopvang, deze avondopvang is bedoeld voor medewerkers van de Tweede Kamer en kan worden aangevraagd op maandag t/m donderdag wanneer de Tweede Kamer vergadert. Wanneer u avondopvang vier dagen van tevoren aanvraagt zorgen wij dat de opvang geregeld is. Wanneer u het korter van tevoren aanvraagt hebben wij een inspanningsverplichting en doen ons uiterste best de opvang voor u te realiseren. Tijdens avondopvang geldt de bestaande afspraak dat de dienst beveiliging van de Tweede Kamer achterwacht is en te allen tijde binnen kan komen lopen. Zo is ook het vierogenprincipe gegarandeerd. Achterwacht Op onze vestiging is in de ochtend tot 8.15 en op woensdag en vrijdag tot 9.00 één medewerker in het pand aanwezig. Ook wanneer er twee medewerkers per dag werken(woensdag en vrijdag) is er tijdens pauzetijd één medewerker in de ruimte aanwezig. Wij hebben hierover afspraken gemaakt met de Tweede Kamer. De beveiligingsdienst van de Tweede Kamer is in deze situatie onze achterwacht. Wanneer er een calamiteit is dan belt de medewerker het noodnummer 5555 en komt er direct een medewerker van de beveiliging naar het kinderdagverblijf. Mocht een medewerker onverhoopt ziek zijn wanneer zij een open dienst heeft dan is de vestigingsmanager hier altijd van op de hoogte en wordt de vroege open dienst altijd ingevuld door een collega of de vestigingsmanager zelf. Wennen Wennen voor nieuwe kinderen Twee weken voordat de opvang start zal het kind twee ochtenden komen wennen. De wenafspraak wordt schriftelijk vastgelegd en gecommuniceerd door de vestigingsmanager. U ontvangt van ons mondeling de volgende informatie: o Hoe ziet de procedure van het wennen er uit. o o o Het tijdstip waarop de ouder samen met het kind wordt verwacht Wij hebben in principe alles in huis voor de verzorging, maar handig om mee te nemen bij de eerste wenochtend zijn: bij baby s: voeding indien het kind andere voeding dan de verstrekte voeding krijgt, speentje, eigen flesje en speen wanneer u dit wilt. reservekleding iets vertrouwds van thuis: een knuffeltje of doekje waaraan het kind gehecht is kopie van de vaccinatiegegevens Hoe laat u het kind, na een paar uur op de groep geweest te zijn weer kunt ophalen. Overstap naar de nieuwe groep Voorafgaand aan de overstap naar de volgende groep vertelt de PM er aan de ouders wanneer en naar welke groep het kind over gaat en hoe de wen procedure er uit ziet. De medewerker stelt u voor aan de PM ers van de nieuwe groep. Een PM er van de nieuwe groep geeft u een rondleiding door de groepsruimte en de slaapruimte (indien van toepassing) en legt aan u uit hoe een dag op de nieuwe groep eruit ziet en welke regels er gelden. Wennen op de nieuwe groep Op de eerste dag van de wenperiode wordt het kind door een PM er van de oude groep naar de nieuwe groep gebracht. De PM er blijft even samen met het kind op de nieuwe groep. Daarna blijft het kind in de nieuwe groep en gaat de medewerker terug naar de oude groep, na duidelijk gezegd te hebben tegen het kind dat het straks 6

7 weer zal worden opgehaald. De PM ers van de nieuwe groep houden het kind tijdens de eerste wendagen extra in het oog. De PM er die het kind heeft weggebracht komt het kind zelf ook weer halen. Naar aanleiding van deze eerste wendag wordt in samenspraak met de oude en de nieuwe medewerker een indeling gemaakt van de wenperiode. Deze periode is afhankelijk van het kind en diens reactie op de nieuwe medewerkers, groepssamenstelling en omgeving. In ieder geval moet de wenperiode minimaal uit drie opgebouwde dagen bestaan. Ook wanneer het de eerste dag goed is gegaan wordt de volledige wenperiode afgerond. Om de kinderen die komen wennen goed te kunnen begeleiden en de veiligheid van de andere kinderen te kunnen waarborgen kunnen er maximaal twee kinderen tegelijkertijd wennen op een nieuwe groep. Een wenperiode naar een volgende groep neemt 2 weken in beslag, en de afspraken worden ook schriftelijk vast gelegd door de vestigingsmanager. Wijze van ontruimen Bij Zo in de Kleine Kamer werken wij nauw samen met de BHV coördinator van de Tweede Kamer. Minimaal een keer per jaar wordt er een ontruimingsoefening gehouden. Deze oefening wordt voorbereid door de BHV coördinator samen met de vestigingsmanager van Zo in de Kleine Kamer. Omdat wij op de 7 e etage zitten en wij bij een ontruiming gebruik moeten maken van de trappen, is een nauwe samenwerking zeer belangrijk. De BHV coördinator hoort van de (adjunct) vestigingsmanager hoeveel kinderen er de dag van ontruiming aanwezig zijn en hij zorgt dat er naast de aanwezige PM ers van Zo in de Kleine Kamer voldoende BHV ers van de Tweede Kamer aanwezig zijn om één op één de kinderen naar de vooraf afgesproken verzamelplaats te begeleiden. Wanneer er een ontruimingsoefening is geweest worden alle ouders hiervan op de hoogte gesteld, alsmede kunnen ouders het verslag in zien. Natuurlijk gelden deze afspraken wanneer er onverhoopt echt ontruimd dient te worden. Soorten opvang Wij bieden op onze vestiging dagopvang, halve dagopvang en avondopvang aan voor 0-4 jarigen. Fysieke omgeving Inrichting locatie binnen Zo in de Kleine Kamer is gelegen op de 7 e etage van de perstoren van de Tweede Kamer, hier bevinden zich beide groepsruimtes, de keuken, badkamer, kantoor en wasruimte. Op de 8 e verdieping bevindt zich onze buitenruimte het dakterras. Slapen Wij hebben bij de beide groepen een aparte aan de groep grenzende slaapruimte. Bij de babygroep de ballonnen is de slaapkamer in tweeën verdeeld om de kinderen voldoende rust te geven. De kinderen van de dreumes/peutergroep de Vliegers worden eerst verschoond, waarna zij met zijn allen in een treintje naar de slaapkamer gaan om te gaan slapen. Bij de babygroep de Ballonnen gaan de kinderen na het uitkleden en verschonen naar bed, de PM er benoemd deze handelingen naar het kind. Ventilatie beleid Bij Zo in de Kleine Kamer hebben we een mechanisch ventilatiesysteem dat het hele gebouw van de Tweede Kamer voorziet van gezuiverde buitenlucht, gezien het op deze vestiging niet mogelijk is om ramen open te 7

8 zetten. Door gebruik van het ventilatiesysteem is de ruimte de hele dag voorzien van gezuiverde frisse buitenlucht. Dit is een automatisch systeem, meerdere keren per dag zorgen wij handmatig voor een extra verversing. Inrichting locatie buiten De kinderen van de dagopvang spelen op ons eigen dakterras, dat gelegen is op de 8 e verdieping. Het dakterras is te bereiken door gebruik van de trap met lage leuningen voor de kinderen. De kinderen gaan altijd onder begeleiding naar de 8 e verdieping. De groepen spelen ofwel alleen of gezamenlijk buiten. Voor de kinderen hebben we een bolderkar waar zij in kunnen zitten. Wanneer wij gaan wandelen, maken wij gebruik van deze bolderkar, aangevuld met kinderwagens en sommige peuters lopen zelf mee. Het buiten speelmateriaal staat opgeslagen in onze schuur. We hebben fietsjes, loopkarretjes, ballen, etc. Op ons dakterras staat een natuurelement, een afgesloten babyruimte en diverse moestuin bakken waar de kinderen zich mee kunnen vermaken. Ook hebben we fietsen en ander speelmateriaal. Medio 2013 is het dakterras voorzien van een aantal natuurlijke elementen. In de zomer gebruiken we een parasol om kinderen een schaduwplek te geven, tevens beschikt het dakterras over een mechanisch zonnescherm dat gesloten kan worden. Op het warmste moment van de dag tussen zijn wij niet buiten met de kinderen in de zomer. In de zomer worden de kinderen allemaal ingesmeerd met zonnebrandcrème minimaal factor 30. Op de begane grond van de perstoren hebben wij de beschikking over een buggy hok waar ouders hun buggy/kinderwagen gedurende de dag neer kunnen zetten en wij de bolderkar stallen. Dagprogramma Wij werken volgens het dagprogramma dat in ons algemeen beleid wordt omschreven. Het kan weleens zijn dat we iets later aan tafel of naar bed gaan dan gepland, omdat de kinderen nog middenin hun spel zitten. Bij baby s houden we het dagritme van thuis zoveel mogelijk aan, dit in nauw overleg met de ouders. De dreumesen en peuters krijgen altijd een vork om mee te eten. Soms gebruiken ze de vork nog helemaal niet, maar eten ze met hun handen. De pedagogisch medewerker maakt de boterhammen klaar en snijdt ze in stukjes. Wanneer kinderen hier behoefte aan hebben mogen ze hun eigen boterham smeren met boter met een plastic mesje. Ook mogen de kinderen naar gelang hun leeftijd kiezen wat ze op hun boterham willen; plakje worst, plakje kaas, smeerkaas. Zo stimuleren we het zelf keuzes leren maken. De regel is dat kinderen starten met een boterham met hartig beleg. Wanneer alle kinderen een boterham hebben gekregen word er eerst het liedje smakelijk eten gezongen, daarna eten de kinderen hun boterhammen op. De PM ers stimuleren de kinderen om met een vork te eten. Ook stimuleren we de kinderen om uit een beker te drinken. Ze beginnen met een tuitbeker en naarmate ze ouder worden wordt dit een beker. De kinderen krijgen een combinatie van appel, peer en banaan als fruithapje. Aan het begin en eind van de dag is er een overdrachtsgesprek met de ouders. Hierin vertellen we elkaar hoe het gegaan is. We proberen altijd te vertellen wat het kind gedaan heeft en wat ons is opgevallen. Op ons dagritmebord kan de ouder zien wat het kind gegeten en gedronken heeft en hoe lang het kind heeft geslapen. Wekelijks schrijven we in de schriftjes voor de kinderen. Die schriftjes geven we mee aan ouders en vragen hen om terug te schrijven. Zo ontstaat er een dagboek voor het kind. Op de groepen gelden bepaalde regels. Deze regels hangen op het mededelingen bord. Hierbij kun je denken aan rustig lopen op de groep, we ruimen op voor elke maaltijd, etc. Dit bord vindt u bij de ingang in de hal. Op ons bord bij de lift vindt u ook ons meest recente GGD inspectierapport, de klachtenprocedure en het laatste verslag van een oudercommissievergadering. 8

9 Vakanties In de vakanties houden we ons in principe aan het dagritme zoals we dit ook buiten de vakanties doen. Omdat er dan vaak minder kinderen zijn, is de kans wel groter dat we groepen samenvoegen. Ook hebben we dan meer gelegenheid om met de groepen naar het buiten te gaan of naar de speeltuin. Activiteitenplanning Voor de dagopvang werken we met een gedetailleerde activiteitenplanning. Onze thema s wisselen per maand. Binnen elk thema staat één van de onderstaande speelleergebieden centraal, binnen dit speelleergebied organiseren wij een uitdagende workshop voor de kinderen. De andere speelleergebieden komen ook aan bod door het organiseren van activiteiten binnen deze themamaand. De pedagogisch medewerkers bedenken in het kader van dit thema leuke activiteiten. Deze activiteiten zijn gekoppeld aan onze activiteitenspin die bestaat uit de volgende deelgebieden: 1. natuur & fysieke omgeving 2. taal & communicatie 3. beeldende expressie 4. bewegen & zintuiglijk ervaren 5. geluid, muziek, dans & bewegen 6. samen spelen & samen leven 7. ordenen, meten & rekenen. Deze speelleergebieden zijn afkomstig uit het pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar. In de weekoverzichten vertellen we de ouders wat we hebben gedaan en wat we komende week gaan doen. Zo in de Kleine Kamer Postbus EA Den Haag t m e Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij: Vestigingsmanager: Ingrid Delpeut e t of Versie mei 2014 Besproken met oudercommissie Besproken met team 9

Vestigingspecifiek pedagogisch werkplan van Zo aan de Julianalaan. Dagopvang

Vestigingspecifiek pedagogisch werkplan van Zo aan de Julianalaan. Dagopvang Vestigingspecifiek pedagogisch werkplan van Zo aan de Julianalaan Dagopvang Voorwoord Voor u ligt het vestigingspecifiek pedagogisch werkplan voor 2012 van Zo aan de Julianalaan. Het pedagogisch beleid

Nadere informatie

Vestigingsspecifiek pedagogisch werkplan Zo aan de Sijzenlaan. Dagopvang

Vestigingsspecifiek pedagogisch werkplan Zo aan de Sijzenlaan. Dagopvang Vestigingsspecifiek pedagogisch werkplan Zo aan de Sijzenlaan Dagopvang Voorwoord Voor u ligt het vestigingsspecifiek pedagogisch werkplan voor 2015 van Zo aan de Sijzenlaan. Het pedagogisch beleid van

Nadere informatie

Vestigingsspecifiek pedagogisch werkplan Zo aan de Van Nijenrodestraat / dagopvang

Vestigingsspecifiek pedagogisch werkplan Zo aan de Van Nijenrodestraat / dagopvang Vestigingsspecifiek pedagogisch werkplan Zo aan de Van Nijenrodestraat / dagopvang Inhoudsopgave Voorwoord 1 Inleiding 2 Onze pedagogische doelstelling 2 Basisdoelen 2 Pedagogische uitgangspunten 2 Pedagogisch

Nadere informatie

Vestigingsspecifiek werkplan van Zo aan de Van Vredenburchweg - dagopvang

Vestigingsspecifiek werkplan van Zo aan de Van Vredenburchweg - dagopvang Vestigingsspecifiek werkplan van Zo aan de Van Vredenburchweg - dagopvang Versie januari 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Inleiding 2 Onze pedagogische doelstelling 2 Basisdoelen 2 Pedagogische uitgangspunten

Nadere informatie

Vestigingsspecifiek Pedagogisch Werkplan Zo aan de Riouwstraat / dagopvang

Vestigingsspecifiek Pedagogisch Werkplan Zo aan de Riouwstraat / dagopvang Vestigingsspecifiek Pedagogisch Werkplan Zo aan de Riouwstraat / dagopvang Inhoudsopgave Vestigingsspecifiek pedagogisch werkplan 1 Voorwoord 1 Inleiding 2 De pedagogische doelstelling van de Zo organisatie

Nadere informatie

2. Opvangvormen en openingstijden Kinderdagverblijf Geopend op maandag t/m vrijdag van 7.30 uur tot uur.

2. Opvangvormen en openingstijden Kinderdagverblijf Geopend op maandag t/m vrijdag van 7.30 uur tot uur. 2Lepelaars 2Lepelaars heeft een mooi pand gelegen in de Vogelwijk in Den Haag. Wij bieden voor kinderen van 0 tot 13 jaar opvang in zes verschillende groepen. Op de begane grond hebben wij drie babygroepen,

Nadere informatie

Vestigingspecifiek pedagogisch werkplan van Zo aan de 2 e Sweelinckstraat. Dagopvang

Vestigingspecifiek pedagogisch werkplan van Zo aan de 2 e Sweelinckstraat. Dagopvang Vestigingspecifiek pedagogisch werkplan van Zo aan de 2 e Sweelinckstraat Dagopvang Voorwoord Voor u ligt het vestigingspecifiek pedagogisch werkplan voor 2013 van Zo aan de 2e Sweelinckstraat in Den Haag.

Nadere informatie

Inspectierapport Stichting Crèche Hermelijntje (KDV) Frans Cobellaan 11 2273CL VOORBURG Registratienummer 380054528

Inspectierapport Stichting Crèche Hermelijntje (KDV) Frans Cobellaan 11 2273CL VOORBURG Registratienummer 380054528 Inspectierapport Stichting Crèche Hermelijntje (KDV) Frans Cobellaan 11 2273CL VOORBURG Registratienummer 380054528 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: Leidschendam-Voorburg Datum

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie

Pedagogische werkwijze op de locatie Locatie: KDV De Koppoter opgemaakt d.d.: 12 april 2015 door: Marijke Siffels Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de groepen In principe is er ruimte om maximaal 70 kinderen per dag

Nadere informatie

2Kabouters. 1. Adresgegevens Kindercentrum 2Kabouters van der Spiegelstraat 23a 2547AE Den Haag Telefoon:

2Kabouters. 1. Adresgegevens Kindercentrum 2Kabouters van der Spiegelstraat 23a 2547AE Den Haag Telefoon: 2Kabouters 2Kabouters is een knus en gezellig kindercentrum, gelegen in de kleurrijke en actieve wijk Zeeheldenkwartier, nabij het centrum van Den Haag. Aan de achterzijde van het gebouw ligt een grote

Nadere informatie

Pedagogisch Werkplan Locatie Herwen

Pedagogisch Werkplan Locatie Herwen Pedagogisch Werkplan Locatie Herwen INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. GROEPSSAMENSTELLING 3 3. INDELING EN INRICHTING VAN DE BINNEN EN BUITENRUIMTE 4 4. DAGRITME 4 5. ALGEMENE REGELS 6 6. SIGNALEREN 6 ELMO-Kinderopvang

Nadere informatie

Een tijd om nooit te vergeten!

Een tijd om nooit te vergeten! Een tijd om nooit te vergeten! Beste ouders/verzorgers, U overweegt voor uw kind een plaats bij kinderdagverblijf Bubbels. Middels deze informatiebrochure krijgt u een eerste indruk over onze visie op

Nadere informatie

informatieboekje bambi kinderdagverblijf

informatieboekje bambi kinderdagverblijf informatieboekje bambi kinderdagverblijf Bij Bambi wandel je zo binnen! Het voormalige schoolgebouw aan de Julianaweg is vanaf 1991 in gebruik en heeft een flinke verbouwing ondergaan om aan de huidige

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie

Pedagogische werkwijze op de locatie Locatie: KDV De Kleine Jager opgemaakt: 22-07-2014 door: Katrin Meijer, locatiemanager Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de en Er kunnen maximaal 28 kinderen per dag worden opgevangen.

Nadere informatie

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Locatie de Kleurencirkel Algemeen 2 Doelstelling 2 Openingstijden 2 Haaltijden 2 Vakanties 3 Groepsindeling en dagindeling 3 Hele dag opvang op vrijdag 4 Activiteiten

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: TintelTuin Hoorn opgemaakt d.d.: 28 januari 2014 door: Leonie Hooyberg, locatiemanager Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 24 kinderen per dag

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze BSO De Wilgenboom, versie december 2015 Vera Snelle, locatiemanager

Pedagogische werkwijze BSO De Wilgenboom, versie december 2015 Vera Snelle, locatiemanager Omvang van De BSO en de samenstelling van de en Er worden momenteel op maandag, dinsdag en donderdag niet meer dan 20 kinderen opgevangen op BSO De Wilgenboom. Op vrijdag worden er momenteel niet meer

Nadere informatie

Inspectierapport. Kinderdagverblijf Altijd Lente (KDV) Willemsparkweg 146 1071 HR AMSTERDAM Registratienummer: 135535359

Inspectierapport. Kinderdagverblijf Altijd Lente (KDV) Willemsparkweg 146 1071 HR AMSTERDAM Registratienummer: 135535359 Inspectierapport Kinderdagverblijf Altijd Lente (KDV) Willemsparkweg 146 1071 HR AMSTERDAM Registratienummer: 135535359 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie:

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: KDV Simcha opgemaakt d.d.: 23-01-2014 door: Monda Dorssers, coördinator Joods Integraal Kind Centrum Simcha Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal

Nadere informatie

Informatieboekje Kinderdagverblijf Hebe

Informatieboekje Kinderdagverblijf Hebe Informatieboekje Kinderdagverblijf Hebe Kompaan en De Bocht info Kinderdagverblijf Hebe november 2014 2 Inhoud Welkom bij Hebe 4 Wat wij bieden 5 Plaatsing van jouw kind 6 Groepsindeling 6 Een dag bij

Nadere informatie

opvang 0-4 jaar STICHTING KINDEROPVANG BARENDRECHT

opvang 0-4 jaar STICHTING KINDEROPVANG BARENDRECHT opvang 0-4 jaar STICHTING KINDEROPVANG BARENDRECHT SAMEN OPGROEIEN Bent u op zoek naar goede opvang voor uw zoon of dochter? Wij bieden kinderen een plek om met plezier naar toe te gaan op verschillende

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie

Pedagogische werkwijze op de locatie Locatie: BSO De Vijf Sterren opgemaakt d.d.: juni 2014 door: Ineke van der Haak Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 20 kinderen per dag worden opgevangen op BSO De Vijf

Nadere informatie

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Locatie D n Dulper Algemeen Stichting kinderopvang Le Papillon is gespecialiseerd in buitenschoolse en naschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.

Nadere informatie

Kinderdagverblijf t Kruimeltje. Informatie Boekje. Oude Arnhemseweg 234, 3705 BJ Zeist Tel

Kinderdagverblijf t Kruimeltje. Informatie Boekje. Oude Arnhemseweg 234, 3705 BJ Zeist Tel Kinderdagverblijf t Kruimeltje Informatie Boekje 0 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 2 2. Openingstijden 2 3. Inschrijving, plaatsing en intake 2 4. Opzeggingen 3 5. De gang van zaken 3 6. Wennen op t

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze KDV De Torenmolen, versie november 2015 Selma Schalkwijk, locatiemanager

Pedagogische werkwijze KDV De Torenmolen, versie november 2015 Selma Schalkwijk, locatiemanager Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de en Er kunnen maximaal 16 kinderen per dag worden opgevangen op kinderdagverblijf De Torenmolen. De samenstelling van de en Naam van de Maximaal

Nadere informatie

Locatiebeschrijving Dag- en Peuteropvang Wagenmakerstraat

Locatiebeschrijving Dag- en Peuteropvang Wagenmakerstraat Dresdenweg 1 2692 AA s-gravenzande (0174) 44 15 10 info@okidoki-kdv.nl www.okidoki-kdv.nl Algemene gegevens Locatiebeschrijving Dag- en Peuteropvang Wagenmakerstraat Okidoki locatie Dag- en Peuteropvang

Nadere informatie

Hoofdstuk II: 2Penselen

Hoofdstuk II: 2Penselen Versie juni 2014 Hoofdstuk II: 2Penselen 2Penselen ligt in de Schilderswijk, naast basisschool t Palet en het Hannemanplantsoen. Het kindercentrum is kleinschalig en gezellig, zodat de kinderen zich thuis

Nadere informatie

Kinderopvang 0-4 en peuteropvang

Kinderopvang 0-4 en peuteropvang Wet- en regelgeving opvang in groepen De Wet Kinderopvang stelt eisen aan de kinderopvang voor wat betreft het opvangen van kinderen in stamgroepen/basisgroepen. U vindt hier de tekst uit de Beleidsregels

Nadere informatie

Inspectierapport. Bambini (KDV) Overdam 8 1081 CG AMSTERDAM Registratienummer: 491994163

Inspectierapport. Bambini (KDV) Overdam 8 1081 CG AMSTERDAM Registratienummer: 491994163 Inspectierapport Bambini (KDV) Overdam 8 1081 CG AMSTERDAM Registratienummer: 491994163 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Stadsdeel Zuid Datum inspectie: 01-07-2014 Type onderzoek: Nader onderzoek

Nadere informatie

Locatiewijzer van SKSG Engelbert

Locatiewijzer van SKSG Engelbert Locatiewijzer van SKSG Engelbert Inleiding Bij SKSG Engelbert zijn alle kinderen van harte welkom. Bij ons staan de kinderen centraal. Wij helpen hen graag bij het opgroeien tot zelfstandige en zelfbewuste

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: BSO De Kimme opgemaakt d.d.: 24 mei 2013 door: Dita Langenberg Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 20 kinderen per dag worden opgevangen op BSO De Kimme. De

Nadere informatie

Informatiebrochure. Pedagogisch beleidsplan

Informatiebrochure. Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Informatiebrochure Op Kinderdagverblijf Doetsie wordt er gewerkt volgens een strikt pedagogisch beleidsplan. Om alvast een indruk te krijgen van onze visie hebben wij ons pedagogisch

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO Weemeweide

Pedagogisch werkplan BSO Weemeweide Pedagogisch werkplan BSO Weemeweide Koningshof 6 7672 GE Vriezenveen 0546-562588 weemeweide@kovdecirkel.nl Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch werkplan van de BSO-vestiging waar uw kind naartoe gaat.

Nadere informatie

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang.

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Welkom bij Kinderopvang Het Kinderpaleis Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Het Kinderpaleis biedt hele dagopvang

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze KDV De Papegaai, oktober 2016 Yael Lindhout, locatiemanager

Pedagogische werkwijze KDV De Papegaai, oktober 2016 Yael Lindhout, locatiemanager Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de en Op kinderdagverblijf De Papegaai kunnen per dag maximaal 49 kinderen worden opgevangen. In de praktijk zijn op sommigen dagen halve en open.

Nadere informatie

Aanvulling pedagogisch beleidsplan Kleine Raaf

Aanvulling pedagogisch beleidsplan Kleine Raaf Aanvulling pedagogisch beleidsplan Kleine Raaf Auteur Datum geldigheidsverkl. Paraaf map Versie nr. IV juni 2015 Werkinstructie map Kinderopvang 2015A Voor u ligt de aanvulling op het pedagogisch beleidsplan

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Zo aan de Van der Wyckstraat

Veel gestelde vragen Zo aan de Van der Wyckstraat Veel gestelde vragen Zo aan de Van der Wyckstraat Veel gestelde vragen Inhoudsopgave 1. Uw kind 1 Hoe ziet de groepssamenstelling eruit? 1 Wie is de vestigingsmanager? 1 Hoe is het dagritme van de groepen?

Nadere informatie

Ouderbeleid van BSO De Bosuil

Ouderbeleid van BSO De Bosuil Ouderbeleid van BSO De Bosuil BSO De Bosuil vindt het belangrijk dat de ouders van de kinderen die in onze opvang zitten actief worden betrokken. Het is belangrijk dat ouders zich op hun gemak voelen,

Nadere informatie

Inspectierapport De Koningsbeer (BSO) Alphenseweg 4e 5133NE Riel Registratienummer

Inspectierapport De Koningsbeer (BSO) Alphenseweg 4e 5133NE Riel Registratienummer Inspectierapport De Koningsbeer (BSO) Alphenseweg 4e 5133NE Riel Registratienummer 174669008 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Goirle Datum inspectie: 03-04-2017 Type onderzoek

Nadere informatie

Doelstelling. De organisatie

Doelstelling. De organisatie Doelstelling Kinderdagverblijf `t Debberke biedt ouders opvang aan voor hun kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Dit door middel van dagopvang en buitenschoolse opvang waarbij het bieden van veiligheid,

Nadere informatie

Algemene informatie kinderdagverblijf DE COMPANY

Algemene informatie kinderdagverblijf DE COMPANY Algemene informatie kinderdagverblijf DE COMPANY De organisatie DE COMPANY is een organisatie die meehelpt en -denkt om voor taakcombineerders het leven makkelijker te maken. Een doelstellig van onze organisatie

Nadere informatie

Kinderdagverblijf (KDV) Geopend op maandag t/m vrijdag van 7.30 uur tot uur.

Kinderdagverblijf (KDV) Geopend op maandag t/m vrijdag van 7.30 uur tot uur. 2Prinsjes Ons kinderdagverblijf is gevestigd aan de Prinsegracht in het centrum van Den Haag. Achter het pand bevindt zich een ruime buitenspeelplaats en op loopafstand is er een kinderboerderij. De buitenschoolse

Nadere informatie

Informatie voor Ouders

Informatie voor Ouders Informatie voor Ouders Tjil! Kinderopvang Vermeulenstraat 52 5012 HB Tilburg 013-455 92 98 www.tjil.net info@tjil.net Voorwoord: Dit document bevat algemene informatie over Tjil! Kinderopvang. Tjil! Kinderopvang

Nadere informatie

Inspectierapport Kindcentrum Pepersgoed (KDV) Rimpelerweg 2 3882 NK PUTTEN Registratienummer 173392659

Inspectierapport Kindcentrum Pepersgoed (KDV) Rimpelerweg 2 3882 NK PUTTEN Registratienummer 173392659 Inspectierapport Kindcentrum Pepersgoed (KDV) Rimpelerweg 2 3882 NK PUTTEN Registratienummer 173392659 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: Putten Datum inspectie: 29-09-2015

Nadere informatie

Vierogenprincipe: invulling per locatie

Vierogenprincipe: invulling per locatie Vierogenprincipe: invulling per locatie Met ingang van 1 juli 2013 dienen alle kinderopvangorganisaties in Nederland te voldoen aan het zogenaamde vierogenprincipe. Het vierogenprincipe wordt daarbij als

Nadere informatie

Informatiegids

Informatiegids Informatiegids 2017-2018 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 1.1 Openingstijden 1.2 Brengen en halen 1.3 Dagindeling 1.4 Speelruimte 1.5 Afwezigheid 1.6 Trakteren 1.7 Uitstapjes 1.8 Noodsituaties 1.9

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Benjamin Vathorst, de Boerderij (KDV) Mont Blanc 2 3825AH AMERSFOORT Registratienummer 169726988

Inspectierapport Kinderdagverblijf Benjamin Vathorst, de Boerderij (KDV) Mont Blanc 2 3825AH AMERSFOORT Registratienummer 169726988 Inspectierapport Kinderdagverblijf Benjamin Vathorst, de Boerderij (KDV) Mont Blanc 2 3825AH AMERSFOORT Registratienummer 169726988 Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: AMERSFOORT

Nadere informatie

Inzet beroepskrachten en opvang in stamgroepen

Inzet beroepskrachten en opvang in stamgroepen 1 Inzet beroepskrachten en opvang in stamgroepen KDV KieKeBoe Bianca Wegbrands 2012/2013 Akkoord leidsters 02/01/2012 Vastgesteld door de OWG De opvang vindt plaats in stamgroepen. Toelichting: voor de

Nadere informatie

Kindercentrum 2Bevers is gelegen in Houtwijk en maakt onderdeel uit van de Koos Meindertsschool. 2Bevers is geheel op de parterre gelegen.

Kindercentrum 2Bevers is gelegen in Houtwijk en maakt onderdeel uit van de Koos Meindertsschool. 2Bevers is geheel op de parterre gelegen. Versie april 2014 2Bevers Kindercentrum 2Bevers is gelegen in Houtwijk en maakt onderdeel uit van de Koos Meindertsschool. 2Bevers is geheel op de parterre gelegen. 1. Adresgegevens Naam: Kindercentrum

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op locatie BSO Baloe Weremere, Kameelstraat 24,1531 EK Wormer juni Locatie: BSO Baloe Weremere

Pedagogische werkwijze op locatie BSO Baloe Weremere, Kameelstraat 24,1531 EK Wormer juni Locatie: BSO Baloe Weremere Locatie: BSO Baloe Weremere Inleiding Deze locatie wordt ook wel De Spil genoemd (multifunctionele accommodatie) en grenst aan basisschool Weremere. Hier worden voornamelijk kinderen opgevangen van deze

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagopvang Laantje 6 (KDV) Laantje 6 6602AA WIJCHEN Registratienummer 843822594

Inspectierapport Kinderdagopvang Laantje 6 (KDV) Laantje 6 6602AA WIJCHEN Registratienummer 843822594 Inspectierapport Kinderdagopvang Laantje 6 (KDV) Laantje 6 6602AA WIJCHEN Registratienummer 843822594 Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid, vestiging Nijmegen In opdracht van gemeente: WIJCHEN Datum inspectie:

Nadere informatie

Kids & Co Pedagogisch beleid Aanvulling KDV en BSO per november 2014

Kids & Co Pedagogisch beleid Aanvulling KDV en BSO per november 2014 Kids & Co Pedagogisch beleid Aanvulling KDV en BSO per november 2014 Inhoudsopgave Locatiespecifieke kenmerken 1.1 Groepsruimten pag. 3 1.2 Wennen pag. 3 1.3 Samenvoegen pag. 4 1.4 Rituelen pag. 4 1.5

Nadere informatie

Welkom. Hartelijk dank voor uw interesse in de kinderopvang. Beknopt leest u hier informatie over de visie en een aantal praktische zaken.

Welkom. Hartelijk dank voor uw interesse in de kinderopvang. Beknopt leest u hier informatie over de visie en een aantal praktische zaken. Welkom Beste ouders, Hartelijk dank voor uw interesse in de kinderopvang. Beknopt leest u hier informatie over de visie en een aantal praktische zaken. De kinderopvang is een huiselijk kinderdagverblijf

Nadere informatie

Inspectierapport De Wegwijzer (KDV) Rijssenseweg AD ENTER Registratienummer

Inspectierapport De Wegwijzer (KDV) Rijssenseweg AD ENTER Registratienummer Inspectierapport De Wegwijzer (KDV) Rijssenseweg 20 7468AD ENTER Registratienummer 584367466 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Wierden Datum inspectie: 25-02-2016 Type onderzoek: Jaarlijks

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. De Gele Vlieger

Pedagogisch werkplan. De Gele Vlieger Pedagogisch werkplan De Gele Vlieger 2017 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Inleiding Hoofdstuk1 Heyendael Pedagogiek doelen Hoofdstuk 2 Accommodatie; bijzonderheden eigen vestiging Hoofdstuk 3 Groepsgrootte en

Nadere informatie

SKSG Roezemoes Kinderdagopvang

SKSG Roezemoes Kinderdagopvang SKSG Roezemoes Kinderdagopvang SKSG Roezemoes is te vinden in de wijk Oosterpoort. Een muzikale wijk waar je onder andere het conservatorium vindt en cultuurcentrum de Oosterpoort. Bij SKSG Roezemoes willen

Nadere informatie

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang.

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Welkom bij Kinderopvang Het Kinderpaleis Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Het Kinderpaleis biedt hele dagopvang

Nadere informatie

Welkom bij: Infoboekje

Welkom bij: Infoboekje Welkom bij: Infoboekje Hallo nieuwe Vriendjes en ouders, Welkom op Vriendjes van Kockengen! Om het wennen en het verblijf op de groep soepel te laten verlopen hebben we in dit boekje omschreven hoe alles

Nadere informatie

Inspectierapport. Kinderhonk Fizeau B.V. (KDV) Fizeaustraat 4 1097 SC AMSTERDAM Registratienummer: 194059844

Inspectierapport. Kinderhonk Fizeau B.V. (KDV) Fizeaustraat 4 1097 SC AMSTERDAM Registratienummer: 194059844 Inspectierapport Kinderhonk Fizeau B.V. (KDV) Fizeaustraat 4 1097 SC AMSTERDAM Registratienummer: 194059844 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie: 09-07-2015

Nadere informatie

Vestigingsspecifiek pedagogisch werkplan Zo aan de Van Nijenrodestraat / BSO

Vestigingsspecifiek pedagogisch werkplan Zo aan de Van Nijenrodestraat / BSO Vestigingsspecifiek pedagogisch werkplan Zo aan de Van Nijenrodestraat / BSO Inhoudsopgave Voorwoord 2 Hoofdstuk 1 het Pedagogisch beleidsplan 3 Doelen 3 Visie op ontwikkeling 3 Een open en geïnteresseerde

Nadere informatie

Inspectierapport Buitenschoolse opvang Kindercentrum Harkelein (BSO) Fugelkamp 10a 9281 MA HARKEMA Registratienummer 994631443

Inspectierapport Buitenschoolse opvang Kindercentrum Harkelein (BSO) Fugelkamp 10a 9281 MA HARKEMA Registratienummer 994631443 Inspectierapport Buitenschoolse opvang Kindercentrum Harkelein (BSO) Fugelkamp 10a 9281 MA HARKEMA Registratienummer 994631443 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: ACHTKARSPELEN Datum

Nadere informatie

Inspectierapport Zo in de Kleine Kamer (KDV) Lange Poten CL 's-gravenhage Registratienummer

Inspectierapport Zo in de Kleine Kamer (KDV) Lange Poten CL 's-gravenhage Registratienummer Inspectierapport Zo in de Kleine Kamer (KDV) Lange Poten 4 2511 CL 's-gravenhage Registratienummer 268600235 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: 's-gravenhage Datum inspectie: 28-08-2017

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten Algemene pedagogische visie Ons algemene pedagogisch beleid, dat onderschreven en uitgevoerd wordt op al onze dagverblijven, is gebaseerd

Nadere informatie

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch beleidsplan Bengels Inleiding In dit beleidsplan laten we u kennis maken met het pedagogisch beleid van kinderopvang Bengels. Het pedagogisch beleid geeft

Nadere informatie

Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang Kidscasa Kinderopvang

Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang Kidscasa Kinderopvang Kinderdagverblijf en Kidscasa Kinderopvang Op het kinderdagverblijf kan uw kind vijf dagen per week terecht. is opvang buiten de schooltijden en in vakanties voor kinderen die de basisschool bezoeken De

Nadere informatie

Ruimte om te groeien. Pedagogisch werkplan. Dagopvang

Ruimte om te groeien. Pedagogisch werkplan. Dagopvang Ruimte om te groeien Pedagogisch werkplan Dagopvang Dikkie Dik 2016-2018 OPVANG ONTWIKKELING ONTSPANNING OPVOEDING ONDERWIJS WOORD VOORAF Voor je ligt het werkplan van de dagopvanggroep van de locatie:

Nadere informatie

Inspectierapport Het Speelkasteel (KDV) Fabianusstraat BM APELDOORN Registratienummer

Inspectierapport Het Speelkasteel (KDV) Fabianusstraat BM APELDOORN Registratienummer Inspectierapport Het Speelkasteel (KDV) Fabianusstraat 4 7333 BM APELDOORN Registratienummer 746730202 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: Apeldoorn Datum inspectie:

Nadere informatie

www.kinderopvangfunnykids.nl. E: contact@kinderopvangfunnykids.nl Adres: Scheepmakersstraat 4,2515VC Den Haag T: +31 (0)70 737 11 86. KVK: 57281297.

www.kinderopvangfunnykids.nl. E: contact@kinderopvangfunnykids.nl Adres: Scheepmakersstraat 4,2515VC Den Haag T: +31 (0)70 737 11 86. KVK: 57281297. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Visie en missie van Kinderopvang Funny Kids 3. Visie op kinderen (hoe kijken wij naar kinderen) 4. Visie op opvoeden/ Pedagogische uitgangspunten 5. Voeding en verzorging

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Olleke Bolleke

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Olleke Bolleke Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Olleke Bolleke Maart 2016 1 Inhoud 1. informatie over peuterspeelzaal Olleke Bolleke p. 3 2. groepsomvang, en leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. kennismaking en wennen

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEID LOCATIE AMSTELVEEN

PEDAGOGISCH BELEID LOCATIE AMSTELVEEN PEDAGOGISCH BELEID LOCATIE AMSTELVEEN Algemene gegevens Naam locatie: School of Understanding Amstelveen Adres: Pandora 4a-5, 1183 KK Amstelveen Telefoonnummer: 06 29075172 E-mailadres: amstelveen@schoolofunderstanding.nl

Nadere informatie

Werkplan Dagopvang UKKIE

Werkplan Dagopvang UKKIE Werkplan Dagopvang UKKIE Adres: Kloosterstraat 14, 5988 CK Helden Telefoonnummer; 077-3082320 e-mail; ukkie@kindcentrapeelenmaas.nl lrkp nummer; 210291898 Aantal Kindplaatsen: 44 (14-14-16) Bestaande uit:

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze

Pedagogische werkwijze Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 20 kinderen per dag worden opgevangen op BSO De Capelle Wij bieden opvang aan de kinderen van De Capelle De samenstelling van de

Nadere informatie

Wenbeleid KDV. Van Kinderdagverblijf De Bibelebontseberg. Uitgiftedatum: Februari 2007 Herzien: Mei Documentnummer:

Wenbeleid KDV. Van Kinderdagverblijf De Bibelebontseberg. Uitgiftedatum: Februari 2007 Herzien: Mei Documentnummer: Wenbeleid KDV Van Kinderdagverblijf De Bibelebontseberg KCWA KDV Uitgiftedatum: Februari 2007 Herzien: Mei 2017 Titel: Wenbeleid KDV Documentnummer: 02.01. Proceseigenaar: Directeur Algemeen De overgangsfase

Nadere informatie

Informatieboekje Dirksland Transparant, betrouwbaar en betrokken!

Informatieboekje Dirksland Transparant, betrouwbaar en betrokken! Informatieboekje Dirksland Transparant, betrouwbaar en betrokken! Meer dan alleen kinderopvang Kinderopvang 2Bkidz is een particuliere organisatie met verschillende vestigingen en voornamelijk gericht

Nadere informatie

Kinderopvang de Bonte Vlinder

Kinderopvang de Bonte Vlinder Kinderopvang de Bonte Vlinder kinderopvang en buitenschoolse opvang Welkom bij Kinderopvang de Bonte Vlinder Centraal kantoor: Kinderopvang de Bonte Vlinder Harregatplein 3D 3214 VP Zuidland 0181-459252

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum WiekenKids

Info voor u vanuit Kindercentrum WiekenKids Info voor u vanuit Kindercentrum WiekenKids versie: juli 2013 Info over het kindercentrum...wiekenkids Startjaar van centrum: November 2006 Adres: De Wildestraat 65 Postcode/Plaats: 3119 LP Schiedam 1.

Nadere informatie

Informatie en werkwijze Kinderdag centrum

Informatie en werkwijze Kinderdag centrum Informatie en werkwijze Kinderdag centrum Franchise Kinderdagverblijf Kalle is een franchiseonderneming van kindercentra LOKOWO bv. Het is een kleinschalig kinderdagcentrum dat net even iets meer kan bieden

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze BSO Johanna Margaretha, februari 2016 Ellen Hemmelder, locatiemanager

Pedagogische werkwijze BSO Johanna Margaretha, februari 2016 Ellen Hemmelder, locatiemanager Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 20 kinderen per dag worden opgevangen op BSO Johanna Margaretha De samenstelling van de groepen: Naam van de basisgroep Johanna Margaretha

Nadere informatie

Ruimte om te groeien. Het Kinderkasteel Pedagogisch werkplan. Buitenschoolse Opvang. Ingangsdatum: April 2016.

Ruimte om te groeien. Het Kinderkasteel Pedagogisch werkplan. Buitenschoolse Opvang. Ingangsdatum: April 2016. Ruimte om te groeien Pedagogisch werkplan Buitenschoolse Opvang Het Kinderkasteel 2016 2018 Pagina 1 van 7 OPVANG ONTWIKKE- LING ONTSPAN- NING OPVOEDING ONDERWIJS WOORD VOORAF Voor je ligt het werkplan

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze BSO de Ooievaar (

Pedagogische werkwijze BSO de Ooievaar ( Locatie: BSO De Ooievaar opgemaakt d.d: 1 april 2014 door: Ellen van Foeken, locatiemanager Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Dagelijks kunnen 60 kinderen buitenschoolse opvang De Ooievaar

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn 1 Inhoud Inleiding... 3 Visie Kinderdagverblijf de Harlekijn... 4 Een gevoel van emotionele veiligheid en geborgenheid bieden... 5 Veiligheid en geborgenheid... 5 Persoonlijke competentie... 7 Ieder kind

Nadere informatie

Inspectierapport Agrarisch kinderopvang Het Kalfje (KDV) Hardenbergerweg 19a 7691PC BERGENTHEIM Registratienummer 650235757

Inspectierapport Agrarisch kinderopvang Het Kalfje (KDV) Hardenbergerweg 19a 7691PC BERGENTHEIM Registratienummer 650235757 Inspectierapport Agrarisch kinderopvang Het Kalfje (KDV) Hardenbergerweg 19a 7691PC BERGENTHEIM Registratienummer 650235757 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: HARDENBERG Datum inspectie:

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: BSO De Korenaar opgemaakt d.d.: 2-12-2013 door: Maaike van Egdom Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 20 kinderen per dag worden opgevangen op BSO De Korenaar.

Nadere informatie

OPEN DEUREN BELEID 2017

OPEN DEUREN BELEID 2017 OPEN DEUREN BELEID 2017 Welkom op onze groep! (Dit document zal in 2017 geïntegreerd worden in het beleidsplan) Inhoud Voorwoord... 3 De term opendeurenbeleid... 4 Uitgangspunten van het opendeurenbeleid...

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Pedagogisch Beleidsplan INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Visie en missie van Kinderopvang Funny Kids 3. Visie op kinderen (hoe kijken wij naar kinderen) 4. Visie op opvoeden/ Pedagogische uitgangspunten 5.

Nadere informatie

Ruimte om te groeien. Pedagogisch werkplan. Dagopvang

Ruimte om te groeien. Pedagogisch werkplan. Dagopvang Ruimte om te groeien Pedagogisch werkplan Dagopvang BENJAMIN 2016-2018 OPVANG ONTWIKKELING ONTSPANNING OPVOEDING ONDERWIJS WOORD VOORAF Voor je ligt het werkplan van de dagopvanggroepen van de locatie

Nadere informatie

Inspectierapport. Kinderopvang De Vlieger (KDV) Ceintuurbaan 187 1073 EK AMSTERDAM Registratienummer: 201527157

Inspectierapport. Kinderopvang De Vlieger (KDV) Ceintuurbaan 187 1073 EK AMSTERDAM Registratienummer: 201527157 Inspectierapport Kinderopvang De Vlieger (KDV) Ceintuurbaan 187 1073 EK AMSTERDAM Registratienummer: 201527157 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie: 03-02-2015

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Sinne Pikemar (BSO) Pikemar CR LEEUWARDEN Registratienummer

Inspectierapport BSO Sinne Pikemar (BSO) Pikemar CR LEEUWARDEN Registratienummer Inspectierapport BSO Sinne Pikemar (BSO) Pikemar 11 8939 CR LEEUWARDEN Registratienummer 196335085 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Leeuwarden Datum inspectie: 16-11-2016 Type onderzoek

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijven

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijven Pedagogisch werkplan Kinderdagverblijven 1 HET PEDAGOGISCH WERKPLAN 1. HET KIND Vanaf de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar kunnen kinderen gebruik maken van opvang op de verschillende kinderdagverblijven

Nadere informatie

Inspectierapport. Kindercentrum Moeders Schoot B.V. (KDV) Dr. H.Colijnstraat CP AMSTERDAM Registratienummer:

Inspectierapport. Kindercentrum Moeders Schoot B.V. (KDV) Dr. H.Colijnstraat CP AMSTERDAM Registratienummer: Inspectierapport Kindercentrum Moeders Schoot B.V. (KDV) Dr. H.Colijnstraat 250 1067 CP AMSTERDAM Registratienummer: 144459498 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie:

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze BSO De Ooievaar

Pedagogische werkwijze BSO De Ooievaar Locatie: opgemaakt d.d: 1 juli 2014 door: Ellen van Foeken, locatiemanager Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Dagelijks kunnen 70 kinderen buitenschoolse opvang De Ooievaar bezoeken.

Nadere informatie

Inspectierapport Klein Vliegdorp (KDV) Melkweg 2 3712BH HUIS TER HEIDE UT Registratienummer 461453198

Inspectierapport Klein Vliegdorp (KDV) Melkweg 2 3712BH HUIS TER HEIDE UT Registratienummer 461453198 Inspectierapport Klein Vliegdorp (KDV) Melkweg 2 3712BH HUIS TER HEIDE UT Registratienummer 461453198 Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: ZEIST Datum inspectie: 25-03-2014 Type

Nadere informatie

Inspectierapport. Kids & Zo Amstel B.V. (KDV) Swammerdamstraat 40 H 1091 RV Amsterdam Registratienummer:

Inspectierapport. Kids & Zo Amstel B.V. (KDV) Swammerdamstraat 40 H 1091 RV Amsterdam Registratienummer: Inspectierapport Kids & Zo Amstel B.V. (KDV) Swammerdamstraat 40 H 1091 RV Amsterdam Registratienummer: 796570462 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie: 15-02-2017

Nadere informatie

Ruimte om te groeien. Pedagogisch werkplan. Buitenschoolse Opvang. (Groen van Prinsterer) Ingangsdatum: April Pagina 1 van 7

Ruimte om te groeien. Pedagogisch werkplan. Buitenschoolse Opvang. (Groen van Prinsterer) Ingangsdatum: April Pagina 1 van 7 Ruimte om te groeien Pedagogisch werkplan Buitenschoolse Opvang (Groen van Prinsterer) Pagina 1 van 7 OPVANG ONTWIKKE- LING ONTSPAN- NING OPVOEDING ONDERWIJS WOORD VOORAF Voor je ligt het werkplan van

Nadere informatie

Vierogenprincipe: invulling per locatie

Vierogenprincipe: invulling per locatie Vierogenprincipe: invulling per locatie Met ingang van 1 juli 2013 dienen alle kinderopvangorganisaties in Nederland te voldoen aan het zogenaamde vierogenprincipe. Het vierogenprincipe wordt daarbij als

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Hieronder wordt een aantal kernpunten uit het pedagogische beleidsplan van Kinderdagverblijf Het Sprookjesbos besproken. Het volledige pedagogische beleidsplan ligt ter inzage op

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang Ambacht, Dagopvang Druivengaarde 1 en 3 (KDV) Druivengaarde PK HENDRIK-IDO-AMBACHT Registratienummer

Inspectierapport Kinderopvang Ambacht, Dagopvang Druivengaarde 1 en 3 (KDV) Druivengaarde PK HENDRIK-IDO-AMBACHT Registratienummer Inspectierapport Kinderopvang Ambacht, Dagopvang Druivengaarde 1 en 3 (KDV) Druivengaarde 3 3344PK HENDRIK-IDO-AMBACHT Registratienummer 155997075 Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht

Nadere informatie

Opendeurenbeleid. Aanvulling op de brochure pedagogische kwaliteit van kinderopvang

Opendeurenbeleid. Aanvulling op de brochure pedagogische kwaliteit van kinderopvang Opendeurenbeleid Aanvulling op de brochure pedagogische kwaliteit van kinderopvang Colofon Dit is een uitgave van de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang en Peuterspeelzalen, BOinK. Auteur

Nadere informatie

Inspectierapport Hoeve Ackerdijk (KDV) Rotterdamseweg 223 2636KC Schipluiden

Inspectierapport Hoeve Ackerdijk (KDV) Rotterdamseweg 223 2636KC Schipluiden Inspectierapport Hoeve Ackerdijk (KDV) Rotterdamseweg 223 2636KC Schipluiden Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: Midden-Delfland Datum inspectie: 07-12-2015 Type onderzoek: Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Het Duinpaleis (KDV) Duinweg BM SOEST Registratienummer

Inspectierapport KDV Het Duinpaleis (KDV) Duinweg BM SOEST Registratienummer Inspectierapport KDV Het Duinpaleis (KDV) Duinweg 21 3768BM SOEST Registratienummer 670887894 Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: Soest Datum inspectie: 17-08-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie