Vestigingspecifiek pedagogisch werkplan Zo in de Kleine Kamer. Dagopvang

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vestigingspecifiek pedagogisch werkplan Zo in de Kleine Kamer. Dagopvang"

Transcriptie

1 Vestigingspecifiek pedagogisch werkplan Zo in de Kleine Kamer Dagopvang

2 Voorwoord Voor u ligt het vestigingspecifiek pedagogisch werkplan voor 2015 van Zo in de Kleine Kamer. Het pedagogisch beleid van Zo Kinderopvang is beschreven in het pedagogisch beleidsplan. Dit beleidsplan is samengevat in de brochure Uw kind, onze zorg meer dan waard, die u van ons heeft ontvangen. Desgewenst kunt u op aanvraag ook het hele beleidsplan ontvangen van de vestigingsmanager. In dit plan zijn de vestigingspecifieke zaken beschreven, onder andere hoe onze locatie er uit ziet, op welke wijze er invulling wordt gegeven aan het dagprogramma, de openingstijden, soorten dienstverlening, specifieke regels en op welke zaken wij verbijzonderen ten opzichte van het centrale pedagogische beleid. Ook kunt u lezen welke activiteiten er in 2015 worden georganiseerd en welke thema s aan bod zullen komen. Dit plan geeft ook de rode draad die we het gehele jaar zullen volgen. Dit plan is opgesteld door de vestigingsmanager in samenwerking met de pedagogisch medewerkers van de locatie zelf. Degenen die dagelijks met de kinderen werken en daardoor het best - juist die kleine details - kunnen benoemen wat nodig is om een veilige en geborgen omgeving te creëren voor de kinderen, waardoor zij zich kunnen ontwikkelen. Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit vestigingspecifieke pedagogisch werkplan van Zo in de Kleine Kamer. Mocht u nog vragen hebben, dan staan mijn team en ik graag voor u klaar. Ingrid Delpeut Vestigingsmanager Zo in de Kleine Kamer 2

3 Inleiding Bij Zo kinderopvang werken wij volgens de visie die vastgelegd is in ons pedagogisch beleidsplan. Dit centrale beleidsplan is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en draagt de visie uit waar wij voor staan. In dit werkplan benoemen we daarom alleen de zaken waar wij als vestiging in verbijzonderen. Hieronder geven wij kort onze pedagogische doelstelling, de basisdoelen en pedagogische uitgangspunten weer. Voor een uitgebreide beschrijving van het pedagogisch handelen en de visie waarop dit gebaseerd is, verwijzen wij u naar het pedagogisch beleidsplan. Onze pedagogische doelstelling De pedagogische doelstelling van de organisatie is het bieden van hele- en halve dagopvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar, buitenschoolse opvang aan kinderen van 4 tot 12 jaar en avondopvang aan kinderen van 0-4 jaar. Opvang in een geborgen omgeving met een opvoedingsklimaat dat het kind veiligheid en uitdaging bieden en waarin het kind met zijn/haar eigenheden, in de ontwikkeling van zijn/haar persoonlijke en sociale competenties, volledig tot ontplooiing kan komen. Basisdoelen De pedagogische doelstelling van de organisatie is onder te verdelen in vier basisdoelen: 1. Het bieden van een gevoel van veiligheid aan het kind 2. Het bevorderen van persoonlijke competentie 3. Het bevorderen van sociale competentie 4. Het bijdragen aan socialisatie van het kind: aanbieden van regels, normen en waarden Pedagogische uitgangspunten Als basis van deze doelstelling hanteert de organisatie de volgende pedagogische uitgangspunten: Respect voor de individuele ontwikkeling van ieder kind. Een goede samenwerkingsrelatie met de opvoeders c.q. ouders/verzorgers. De opvang in een groep heeft toegevoegde waarde voor de individuele ontwikkeling van kinderen. De pedagogisch medewerkers hebben een voorbeeldfunctie en een actieve rol in het overdragen van maatschappelijke normen en waarden aan kinderen. De visie van de organisatie bij het overnemen van de zorg en opvoeding van het kind wordt gevormd door de pedagogische doelstelling gestoeld op de uitgangspunten. 3

4 Pedagogisch Werkplan Zo in de Kleine Kamer Stamgroepen Samenstelling stamgroep/basisgroep Zo in de Kleine Kamer is een intern kinderdagverblijf bedoeld voor kinderen van medewerkers werkzaam in de Tweede Kamer. Medewerkers van ministeries of nabijgelegen overheidsinstellingen kunnen onder bepaalde voorwaarden ook gebruik maken van Zo in de Kleine Kamer, de vestigingsmanager verteld u hier graag meer over. In onze vestiging zijn twee kinderdagopvanggroepen. We werken met horizontale groepen, zoals in het algemeen beleid wordt omschreven, echter bij Zo in de Kleine Kamer is de indeling van de leeftijden afwijkend aan het algemene pedagogisch beleidsplan en hebben wij één babygroep en één dreumes/peuter groep. De inrichting van de groepsruimtes gebeurt volgens algemeen beleid. We kiezen één stamgroep voor de kinderen. Babygroep de Ballonnen: twee vaste pedagogisch medewerkers per week, maximaal negen kinderen per dag. Kinderen tot circa achttien maanden. Dreumes/ peutergroep de vliegers: twee vaste pedagogisch medewerkers per week, maximaal dertien kinderen per dag. Kinderen van circa achttien maanden tot vier jaar. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Ballonnen Lucinda en Lucinda en Mandy Lucinda en Lucinda Samia Samia Samia Vliegers Kelly en Mandy Kelly en Mandy Kelly Kelly en Mandy Mandy Wijzigingen voorbehouden Op elke groep hangt een mededelingenbord waarop de namen van de groepen staan en de namen van de medewerkers die er werken, zodat het voor ouders/verzorgers duidelijk is welke medewerker er wanneer op welke groep staat. Hierop kunt u ook lezen wanneer een medewerker bijvoorbeeld vakantie heeft of ziek is en er iemand komt invallen. Beide groepen bevinden zich op de 7 e etage van de perstoren in het gebouw van de Tweede Kamer. Drie pijlers Het Zo Stoplicht Zo onderscheidt drie pijlers die zorgen voor de continuïteit voor de kinderen, te weten; de vaste pedagogisch medewerker ( hierna te noemen PM er), de vaste groepsruimte en de vaste groepsgenoten. Zo heeft met deze pijlers het Zo Stoplicht ontwikkeld. Als kinderen buiten hun eigen groep gaan spelen of wanneer wij groepen samenvoegen, dan doen we dat aan de hand van het Zo-stoplicht. Ons streven is dan om minimaal één van de drie pijlers voor het kind in stand te houden. Verlaten stamgroep De kinderen spelen het grootste gedeelte van de dag op hun eigen stamgroep met gesloten deuren. Ze verlaten hun stamgroep als ze naar onze buitenruimte gaan of als ze gaan wandelen met de wandelwagens en/of bolderkar. We gaan dan bijvoorbeeld naar het malieveld, de speeltuin, het Plein of een rondje wandelen door de stad. Het kan zijn dat zij hun stamgroep ook verlaten bij het samenvoegen van stamgroepen (zie hieronder). 4

5 Samenvoegen van stamgroepen Opstarten en afsluiten Tijdens het opstarten en het afsluiten van de dag komt het voor dat wij stamgroepen samenvoegen, omdat we op één van de groepen opstarten en afsluiten. Hierbij vangen we de kinderen van de twee groepen tot 9.00 uur op in een groep, dit is meestal op de dreumes/ peutergroep. Om 9.00 wanneer de derde medewerker binnenkomt worden de groepen gesplitst en gaan alle kinderen naar de eigen groep. Hierbij houden we rekening met de drie pijlers. Als een PM er van de babygroep een openingsdienst heeft dan start zij op in de groepsruimte van de dreumes/ peutergroep. De kindjes van de babygroep die binnenkomen zien direct hun eigen PM er en hebben dus één pijler en de kindjes van de dreumes/peutergroep worden opgevangen in hun eigen groepsruimte en hebben ook één pijler. Dit zelfde geldt voor het afsluiten tussen , ook hier zijn twee medewerkers aanwezig waarbij wij minimaal één van de drie pijlers overeind houden. In de ochtend vanaf 7.30 start één medewerker op en in de middag vanaf sluit één medewerker af. Dit betekent dat zij alleen op de vestiging staat, onder het kopje achterwacht leest u hier meer over. Pauzetijden In de pauzetijden ( uur) hebben alle medewerkers een uur pauze, waarbij wij er altijd voor zorgen dat minimaal de helft van de aanwezige medewerkers aanwezig is. De pauzetijden zijn van uur en van uur. De meeste kinderen slapen rond deze tijden en er is altijd één medewerker per groep aanwezig. Mocht er een groep minder bezet zijn waardoor er één medewerker aanwezig is dan nemen alle medewerkers 40 minuten pauze zodat er te allen tijde minimaal de helft van de aanwezige medewerkers in het pand aanwezig zijn. Minder bezetting Op woensdag en vrijdag structureel en in sommige situaties (bijvoorbeeld schoolvakanties of lagere bezetting) besluiten we ook om groepen samen te voegen. We zorgen er dan ook voor om één van de genoemde pijlers te behouden voor de kinderen om hun psychologische veiligheid te garanderen. Op woensdag en vrijdag worden de groepen samengevoegd tot een 0-4 groep. Vierogenprincipe We passen op onze vestiging het vierogenprincipe toe. Alle toegangsdeuren naar de groepen zijn van glas, waardoor je zeer gemakkelijk de groepen op kunt kijken. Ook zijn de groepen alleen door de keuken van elkaar gescheiden. Tijdens de haal- en brengmomenten zijn er veel ouders op de groepen aanwezig. Omdat de baby- en dreumes/peutergroep aan elkaar grenzen is er sprake van een zeer open werksfeer. Zo in de Kleine Kamer is een intern kinderdagverblijf binnen een bedrijf. Daardoor komen er ook regelmatig moeders borstvoeding geven of lopen ouders even binnen overdag. Medewerkers lopen zeer regelmatig bij elkaar binnen om bijvoorbeeld iets door te geven, een knutselwerkje op te halen of een telefoontje door te geven. Hierdoor is de drempel heel laag en is het mogelijk om elkaar op bepaald gedrag aan te spreken. Een open werkcultuur is minimaal één keer per jaar een vast onderwerp op onze teamvergadering. Tijdens het openen van is er één medewerker aanwezig op de vestiging. De dienst beveiliging van de Tweede Kamer is te allen tijde onze achterwacht in het geval van calamiteiten De meldcode kindermishandeling is voor het laatst besproken op Op momenten dat er één medewerker aanwezig is in het pand, tijdens openen/sluiten en op woensdag en vrijdag maken wij gebruik van toezicht via camera s. Deze camera s worden alleen neergezet en geactiveerd op het moment dat er maar één medewerker in het pand is tussen of wanneer er twee medewerkers werken tijdens pauzetijden van en één van hen het pand verlaat. Wanneer de vestigingsmanager ook niet aanwezig is worden de camera s gebruikt. De beelden zijn door de vestigingsmanager zichtbaar op haar mobiele telefoon en worden niet bewaard. 5

6 Openingstijden De dagopvang van Zo in de Kleine Kamer is dagelijks geopend van 7.30 tot uur. Op aanvraag verzorgen wij ook avondopvang, deze avondopvang is bedoeld voor medewerkers van de Tweede Kamer en kan worden aangevraagd op maandag t/m donderdag wanneer de Tweede Kamer vergadert. Wanneer u avondopvang vier dagen van tevoren aanvraagt zorgen wij dat de opvang geregeld is. Wanneer u het korter van tevoren aanvraagt hebben wij een inspanningsverplichting en doen ons uiterste best de opvang voor u te realiseren. Tijdens avondopvang geldt de bestaande afspraak dat de dienst beveiliging van de Tweede Kamer achterwacht is en te allen tijde binnen kan komen lopen. Zo is ook het vierogenprincipe gegarandeerd. Achterwacht Op onze vestiging is in de ochtend tot 8.15 en op woensdag en vrijdag tot 9.00 één medewerker in het pand aanwezig. Ook wanneer er twee medewerkers per dag werken(woensdag en vrijdag) is er tijdens pauzetijd één medewerker in de ruimte aanwezig. Wij hebben hierover afspraken gemaakt met de Tweede Kamer. De beveiligingsdienst van de Tweede Kamer is in deze situatie onze achterwacht. Wanneer er een calamiteit is dan belt de medewerker het noodnummer 5555 en komt er direct een medewerker van de beveiliging naar het kinderdagverblijf. Mocht een medewerker onverhoopt ziek zijn wanneer zij een open dienst heeft dan is de vestigingsmanager hier altijd van op de hoogte en wordt de vroege open dienst altijd ingevuld door een collega of de vestigingsmanager zelf. Wennen Wennen voor nieuwe kinderen Twee weken voordat de opvang start zal het kind twee ochtenden komen wennen. De wenafspraak wordt schriftelijk vastgelegd en gecommuniceerd door de vestigingsmanager. U ontvangt van ons mondeling de volgende informatie: o Hoe ziet de procedure van het wennen er uit. o o o Het tijdstip waarop de ouder samen met het kind wordt verwacht Wij hebben in principe alles in huis voor de verzorging, maar handig om mee te nemen bij de eerste wenochtend zijn: bij baby s: voeding indien het kind andere voeding dan de verstrekte voeding krijgt, speentje, eigen flesje en speen wanneer u dit wilt. reservekleding iets vertrouwds van thuis: een knuffeltje of doekje waaraan het kind gehecht is kopie van de vaccinatiegegevens Hoe laat u het kind, na een paar uur op de groep geweest te zijn weer kunt ophalen. Overstap naar de nieuwe groep Voorafgaand aan de overstap naar de volgende groep vertelt de PM er aan de ouders wanneer en naar welke groep het kind over gaat en hoe de wen procedure er uit ziet. De medewerker stelt u voor aan de PM ers van de nieuwe groep. Een PM er van de nieuwe groep geeft u een rondleiding door de groepsruimte en de slaapruimte (indien van toepassing) en legt aan u uit hoe een dag op de nieuwe groep eruit ziet en welke regels er gelden. Wennen op de nieuwe groep Op de eerste dag van de wenperiode wordt het kind door een PM er van de oude groep naar de nieuwe groep gebracht. De PM er blijft even samen met het kind op de nieuwe groep. Daarna blijft het kind in de nieuwe groep en gaat de medewerker terug naar de oude groep, na duidelijk gezegd te hebben tegen het kind dat het straks 6

7 weer zal worden opgehaald. De PM ers van de nieuwe groep houden het kind tijdens de eerste wendagen extra in het oog. De PM er die het kind heeft weggebracht komt het kind zelf ook weer halen. Naar aanleiding van deze eerste wendag wordt in samenspraak met de oude en de nieuwe medewerker een indeling gemaakt van de wenperiode. Deze periode is afhankelijk van het kind en diens reactie op de nieuwe medewerkers, groepssamenstelling en omgeving. In ieder geval moet de wenperiode minimaal uit drie opgebouwde dagen bestaan. Ook wanneer het de eerste dag goed is gegaan wordt de volledige wenperiode afgerond. Om de kinderen die komen wennen goed te kunnen begeleiden en de veiligheid van de andere kinderen te kunnen waarborgen kunnen er maximaal twee kinderen tegelijkertijd wennen op een nieuwe groep. Een wenperiode naar een volgende groep neemt 2 weken in beslag, en de afspraken worden ook schriftelijk vast gelegd door de vestigingsmanager. Wijze van ontruimen Bij Zo in de Kleine Kamer werken wij nauw samen met de BHV coördinator van de Tweede Kamer. Minimaal een keer per jaar wordt er een ontruimingsoefening gehouden. Deze oefening wordt voorbereid door de BHV coördinator samen met de vestigingsmanager van Zo in de Kleine Kamer. Omdat wij op de 7 e etage zitten en wij bij een ontruiming gebruik moeten maken van de trappen, is een nauwe samenwerking zeer belangrijk. De BHV coördinator hoort van de (adjunct) vestigingsmanager hoeveel kinderen er de dag van ontruiming aanwezig zijn en hij zorgt dat er naast de aanwezige PM ers van Zo in de Kleine Kamer voldoende BHV ers van de Tweede Kamer aanwezig zijn om één op één de kinderen naar de vooraf afgesproken verzamelplaats te begeleiden. Wanneer er een ontruimingsoefening is geweest worden alle ouders hiervan op de hoogte gesteld, alsmede kunnen ouders het verslag in zien. Natuurlijk gelden deze afspraken wanneer er onverhoopt echt ontruimd dient te worden. Soorten opvang Wij bieden op onze vestiging dagopvang, halve dagopvang en avondopvang aan voor 0-4 jarigen. Fysieke omgeving Inrichting locatie binnen Zo in de Kleine Kamer is gelegen op de 7 e etage van de perstoren van de Tweede Kamer, hier bevinden zich beide groepsruimtes, de keuken, badkamer, kantoor en wasruimte. Op de 8 e verdieping bevindt zich onze buitenruimte het dakterras. Slapen Wij hebben bij de beide groepen een aparte aan de groep grenzende slaapruimte. Bij de babygroep de ballonnen is de slaapkamer in tweeën verdeeld om de kinderen voldoende rust te geven. De kinderen van de dreumes/peutergroep de Vliegers worden eerst verschoond, waarna zij met zijn allen in een treintje naar de slaapkamer gaan om te gaan slapen. Bij de babygroep de Ballonnen gaan de kinderen na het uitkleden en verschonen naar bed, de PM er benoemd deze handelingen naar het kind. Ventilatie beleid Bij Zo in de Kleine Kamer hebben we een mechanisch ventilatiesysteem dat het hele gebouw van de Tweede Kamer voorziet van gezuiverde buitenlucht, gezien het op deze vestiging niet mogelijk is om ramen open te 7

8 zetten. Door gebruik van het ventilatiesysteem is de ruimte de hele dag voorzien van gezuiverde frisse buitenlucht. Dit is een automatisch systeem, meerdere keren per dag zorgen wij handmatig voor een extra verversing. Inrichting locatie buiten De kinderen van de dagopvang spelen op ons eigen dakterras, dat gelegen is op de 8 e verdieping. Het dakterras is te bereiken door gebruik van de trap met lage leuningen voor de kinderen. De kinderen gaan altijd onder begeleiding naar de 8 e verdieping. De groepen spelen ofwel alleen of gezamenlijk buiten. Voor de kinderen hebben we een bolderkar waar zij in kunnen zitten. Wanneer wij gaan wandelen, maken wij gebruik van deze bolderkar, aangevuld met kinderwagens en sommige peuters lopen zelf mee. Het buiten speelmateriaal staat opgeslagen in onze schuur. We hebben fietsjes, loopkarretjes, ballen, etc. Op ons dakterras staat een natuurelement, een afgesloten babyruimte en diverse moestuin bakken waar de kinderen zich mee kunnen vermaken. Ook hebben we fietsen en ander speelmateriaal. Medio 2013 is het dakterras voorzien van een aantal natuurlijke elementen. In de zomer gebruiken we een parasol om kinderen een schaduwplek te geven, tevens beschikt het dakterras over een mechanisch zonnescherm dat gesloten kan worden. Op het warmste moment van de dag tussen zijn wij niet buiten met de kinderen in de zomer. In de zomer worden de kinderen allemaal ingesmeerd met zonnebrandcrème minimaal factor 30. Op de begane grond van de perstoren hebben wij de beschikking over een buggy hok waar ouders hun buggy/kinderwagen gedurende de dag neer kunnen zetten en wij de bolderkar stallen. Dagprogramma Wij werken volgens het dagprogramma dat in ons algemeen beleid wordt omschreven. Het kan weleens zijn dat we iets later aan tafel of naar bed gaan dan gepland, omdat de kinderen nog middenin hun spel zitten. Bij baby s houden we het dagritme van thuis zoveel mogelijk aan, dit in nauw overleg met de ouders. De dreumesen en peuters krijgen altijd een vork om mee te eten. Soms gebruiken ze de vork nog helemaal niet, maar eten ze met hun handen. De pedagogisch medewerker maakt de boterhammen klaar en snijdt ze in stukjes. Wanneer kinderen hier behoefte aan hebben mogen ze hun eigen boterham smeren met boter met een plastic mesje. Ook mogen de kinderen naar gelang hun leeftijd kiezen wat ze op hun boterham willen; plakje worst, plakje kaas, smeerkaas. Zo stimuleren we het zelf keuzes leren maken. De regel is dat kinderen starten met een boterham met hartig beleg. Wanneer alle kinderen een boterham hebben gekregen word er eerst het liedje smakelijk eten gezongen, daarna eten de kinderen hun boterhammen op. De PM ers stimuleren de kinderen om met een vork te eten. Ook stimuleren we de kinderen om uit een beker te drinken. Ze beginnen met een tuitbeker en naarmate ze ouder worden wordt dit een beker. De kinderen krijgen een combinatie van appel, peer en banaan als fruithapje. Aan het begin en eind van de dag is er een overdrachtsgesprek met de ouders. Hierin vertellen we elkaar hoe het gegaan is. We proberen altijd te vertellen wat het kind gedaan heeft en wat ons is opgevallen. Op ons dagritmebord kan de ouder zien wat het kind gegeten en gedronken heeft en hoe lang het kind heeft geslapen. Wekelijks schrijven we in de schriftjes voor de kinderen. Die schriftjes geven we mee aan ouders en vragen hen om terug te schrijven. Zo ontstaat er een dagboek voor het kind. Op de groepen gelden bepaalde regels. Deze regels hangen op het mededelingen bord. Hierbij kun je denken aan rustig lopen op de groep, we ruimen op voor elke maaltijd, etc. Dit bord vindt u bij de ingang in de hal. Op ons bord bij de lift vindt u ook ons meest recente GGD inspectierapport, de klachtenprocedure en het laatste verslag van een oudercommissievergadering. 8

9 Vakanties In de vakanties houden we ons in principe aan het dagritme zoals we dit ook buiten de vakanties doen. Omdat er dan vaak minder kinderen zijn, is de kans wel groter dat we groepen samenvoegen. Ook hebben we dan meer gelegenheid om met de groepen naar het buiten te gaan of naar de speeltuin. Activiteitenplanning Voor de dagopvang werken we met een gedetailleerde activiteitenplanning. Onze thema s wisselen per maand. Binnen elk thema staat één van de onderstaande speelleergebieden centraal, binnen dit speelleergebied organiseren wij een uitdagende workshop voor de kinderen. De andere speelleergebieden komen ook aan bod door het organiseren van activiteiten binnen deze themamaand. De pedagogisch medewerkers bedenken in het kader van dit thema leuke activiteiten. Deze activiteiten zijn gekoppeld aan onze activiteitenspin die bestaat uit de volgende deelgebieden: 1. natuur & fysieke omgeving 2. taal & communicatie 3. beeldende expressie 4. bewegen & zintuiglijk ervaren 5. geluid, muziek, dans & bewegen 6. samen spelen & samen leven 7. ordenen, meten & rekenen. Deze speelleergebieden zijn afkomstig uit het pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar. In de weekoverzichten vertellen we de ouders wat we hebben gedaan en wat we komende week gaan doen. Zo in de Kleine Kamer Postbus EA Den Haag t m e Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij: Vestigingsmanager: Ingrid Delpeut e t of Versie mei 2014 Besproken met oudercommissie Besproken met team 9

DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF WERKWIJZE

DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF WERKWIJZE WERKWIJZE DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF De Klimboom Kinderopvang 0-4 jaar Oudergaarde 5 1241 AX Kortenhoef tel:035-3030961 e-mail: kdvkortenhoef@deklimboom.nl Openingstijden: maandag, dinsdag,

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO.

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Wij realiseren ons ook de waarde van vertrouwde handen voor uw kind. Daarom willen wij u in deze brochure

Nadere informatie

Het doel van de opvang is het creëren van een warme, huiselijke sfeer waarbinnen elk kind zich spelenderwijs en leeftijdsadequaat kan ontwikkelen.

Het doel van de opvang is het creëren van een warme, huiselijke sfeer waarbinnen elk kind zich spelenderwijs en leeftijdsadequaat kan ontwikkelen. 1 Hartelijk dank voor het aanvragen van informatie betreffende onze kinderopvang. Als u na het lezen van deze folder graag een keertje wilt komen kijken, neem dan gerust even contact met ons op voor een

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v.

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Inleiding Kindercentrum KOM.MIJN (voormalig Inie Minie ) is gestart in september 1999 met een verticale groep voor kinderen van 0-4

Nadere informatie

Flexibel Ruimtelijk Inspirerend Speels. fris de dag door. Lekker op je plek bij Fris! Kinderdagverblijven

Flexibel Ruimtelijk Inspirerend Speels. fris de dag door. Lekker op je plek bij Fris! Kinderdagverblijven Flexibel Ruimtelijk Inspirerend Speels fris de dag door Kinderdagverblijven rblijven Kinderdag Lekker op je plek bij Fris! Kinderdagverblijven Welkom bij Fris! Kinderdagverblijven Als ouder is het heerlijk

Nadere informatie

Daniëlle van der Meijden Locatiemanager. Datum: December 2014

Daniëlle van der Meijden Locatiemanager. Datum: December 2014 Voorwoord Met trots presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van BSO Sam Sam. Dit is een uitwerking van het werkplan bso dat van toepassing is op al onze bso's en onderdeel is van het

Nadere informatie

Kinderdagverblijf De Kindertjesboom.

Kinderdagverblijf De Kindertjesboom. PEDAGOGISCH WERKPLAN Kinderdagverblijf De Kindertjesboom. Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1: Wennen, begroeten en afscheid nemen Hoofdstuk 2: Eten en drinken Hoofdstuk 3: Verschonen, zindelijk worden

Nadere informatie

Brochure Maart 2015 0

Brochure Maart 2015 0 Brochure Maart 2015 0 Voorwoord In ons kindcentrum staat het welzijn van het kind centraal. Naast een bijdrage leveren aan de mede opvoeding en verzorging van kinderen, willen wij ook de unieke ontwikkelingen

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal De Aanlegsteiger Januari 2014

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal De Aanlegsteiger Januari 2014 Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal De Aanlegsteiger Januari 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Waarom een pedagogisch werkplan 1.1 Ouders 1.2 Medewerkers 1.3 Functies van het pedagogisch werkplan 2. Kinderen

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Villa Pip VOF (KDV) Prinses Margrietlaan 3 a 6986AP ANGERLO Registratienummer 407737182

Inspectierapport Kinderdagverblijf Villa Pip VOF (KDV) Prinses Margrietlaan 3 a 6986AP ANGERLO Registratienummer 407737182 Inspectierapport Kinderdagverblijf Villa Pip VOF (KDV) Prinses Margrietlaan 3 a 6986AP ANGERLO Registratienummer 407737182 Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht

Nadere informatie

Zie uit Informatieboekje - locatie: Chr. BSO Lev. Informatieboekje. Locatie: Chr. BSO Lev

Zie uit Informatieboekje - locatie: Chr. BSO Lev. Informatieboekje. Locatie: Chr. BSO Lev Informatieboekje Locatie: Chr. BSO Lev Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wie wij zijn 3. De naam Lev 4. Visie 5. Doelstelling 6. Openingstijden en sluitingsdagen 7. Brengen en halen 8. Wennen en intakegesprek

Nadere informatie

Welkom bij Ko. Intakeboekje van Kinderdagverblijf Ko

Welkom bij Ko. Intakeboekje van Kinderdagverblijf Ko Welkom bij Ko Intakeboekje van Kinderdagverblijf Ko Welkom bij Ko! Dit is het intakeboekje van Kinderdagverblijf Ko. In dit boekje vindt u alle praktische informatie die van toepassing is op u als ouder

Nadere informatie

Informatieboekje voor ouders

Informatieboekje voor ouders Antroposofische kinderopvang Informatieboekje voor ouders Hygieaplein 7, 1076 RN Amsterdam Telefoon: 020-7891769 kinderopvang@hetkleinehuis.info www.hetkleinehuis.info Voorwoord In dit boekje informeren

Nadere informatie

We zijn ouders van Dana en we werken allebei in onze eigen onderneming. Onze ervaring als werkende ouders willen we graag aan u doorgeven.

We zijn ouders van Dana en we werken allebei in onze eigen onderneming. Onze ervaring als werkende ouders willen we graag aan u doorgeven. : Het pedagogisch beleid Algemeen Wat is het pedagogische beleid? Het pedagogisch beleid is de basis van een kinderopvangorganisatie. Het geeft aan wat de kwaliteit is voor Welkom-Kind als onderneming

Nadere informatie

Je kind WERKWIJZE EN BELEIDSPLAN. op de Casa

Je kind WERKWIJZE EN BELEIDSPLAN. op de Casa Je kind WERKWIJZE EN BELEIDSPLAN op de Casa Kijk alleen maar naar kinderen en ze vertellen je wie ze zijn en wat ze nodig hebben Maria Montessori Inhoud 1. Algemeen 4 2. Doelstelling 6 3. Dagindeling 7

Nadere informatie

Informatieboekje. Stichting buitenschoolse opvang. Popeye

Informatieboekje. Stichting buitenschoolse opvang. Popeye Informatieboekje Stichting buitenschoolse opvang Popeye 30 april 2014 Inhoudsopgave bladzijde Algemene informatie: groepen en adressen 3 Groepsgrootte 4 Openingstijden 4 Intakegesprek 4 Pedagogisch beleid

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2

Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2 Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2 Inhoud Inleiding... 3 1.1 Visie... 3 Algemene uitgangspunten gastouder en gastouderopvang... 4 2.1 Voorwaarden gastouder... 4 2.2 De procedure van gastouderopvang

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

Beleidsplan. Christelijke Peuterspeelzaal De Schatkist. November 2012

Beleidsplan. Christelijke Peuterspeelzaal De Schatkist. November 2012 Beleidsplan Christelijke Peuterspeelzaal De Schatkist November 2012 Vestigingsadres: Van den Berglaan 79, Voorthuizen Postadres: Chr.PSZ De Schatkist Wikselaarseweg 2, 3781MK Voorthuizen 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2-3

Informatieboekje groep 1-2-3 Informatieboekje groep 1-2-3 Welkom op de Vlieger! De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en ouders. Jarenlang is er diezelfde weg, van huis naar school en weer terug. In de loop van

Nadere informatie

Welkom Kind Regelgeving

Welkom Kind Regelgeving Welkom Kind Regelgeving 2012 Welkom Kind Waar uw kind zijn tweede huis vindt Inhoud Diensten... 3 Inschrijving en opdracht tot bemiddeling... 4 Selectie- en koppelingsprocedure... 4 Praktische zaken...

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders Inhoud Voorwoord 7 DEEL 1 Voorbereiding op de opname 9 Uw kind voorbereiden 9 Meenemen 10 Besmettelijke ziekten 11 MRSA-besmetting 11 Opnamedag 12 De opnamedatum 12 Waar melden?

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Beleidsplan Sociale Veiligheid. Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs. Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL

Beleidsplan Sociale Veiligheid. Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs. Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL 1 Beleidsplan Sociale Veiligheid Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL BALBOAPLEIN 44 1057 VS AMSTERDAM Tel.: 020-6125539 Website:

Nadere informatie

De basis voor dit Pedagogisch kader gastouderopvang

De basis voor dit Pedagogisch kader gastouderopvang HOOFDSTUK 1 De basis voor dit Pedagogisch kader gastouderopvang Josette Hoex Herman en Meike hebben een zwangerschapstest gedaan en zijn dolgeluk - kig: vóór kerst krijgen zij hun eerste kindje! Eén van

Nadere informatie

Pedagogisch Werkplan

Pedagogisch Werkplan Pedagogisch Werkplan Inhoudsopgave Inleiding. 3 Wie zijn wij?... 4 Huisregels. 6 Aanpak..8 Belangrijk om te weten 10 2 Inleiding In het volgende pedagogisch werkplan staat beschreven hoe ik werk bij kinderopvang

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Informatiegids voor de nieuwe zorgvragers. Versiedatum: 05-12-2013. Pagina 1 van 38

Informatiegids voor de nieuwe zorgvragers. Versiedatum: 05-12-2013. Pagina 1 van 38 Informatiegids voor de nieuwe zorgvragers Versiedatum: 05-12-2013 Pagina 1 van 38 Voorwoord Hierbij ontvangt u de informatiegids van woon- en zorgcentrum De Nieuwpoort. Deze informatiegids is geschreven

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie