Kinderbijslag na de leerplicht - Studenten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kinderbijslag na de leerplicht - Studenten"

Transcriptie

1 Dienst vr de bijzndere Sciale Zekerheidsstelsels Afzender DIBISS Jzef II-straat 47 BE-1 BRUSSEL dienst GEZINSPRESTATIES rekeningnummer BE kantr BRUSSEL verzendingsdatum ns kenmerk aanvraag ntvangen p uw kenmerk betrkken persn peride crrespndent telefn fax BELANGRIJK! Kinderbijslag na de leerplicht - Studenten Academiejaar - U ntvangt dit frmulier mdat u kinderbijslag krijgt vr een jngere die al 18 jaar is f het dit jaar wrdt. Na 31 augustus van het jaar waarin hij/zij 18 jaar wrdt, kan een jngere maar recht hebben p kinderbijslag als hij/zij nderwijs f een pleiding vlgt, f als werkzekende ingeschreven is. Wat verwachten wij van u? Meld nmiddellijk alle wijzigingen in de situatie van de jngere. Dat vrkmt dat de kinderbijslag te laat betaald wrdt f dat ten nrechte betaalde kinderbijslag later teruggevrderd met wrden. Waarm dit frmulier? Aan de hand van dit frmulier, dat elk jaar ingevuld met wrden dr de persn die de kinderbijslag ntvangt, kunnen wij nagaan f de jngere aan de vrwaarden vldet m recht te hebben p kinderbijslag. Als u ns de infrmatie niet binnen de gestelde termijn bezrgt, meten wij de al betaalde kinderbijslag terugvrderen en/f de betaling van de kinderbijslag stppen. Ng vragen? Wilt u de gegevens die vr de kinderbijslag ver u bewaard wrden, inkijken f verbeteren? m cntact p met uw dssierbeheerder. Vr algemene vragen kunt u cntact pnemen met: DIBISS Jzef II-straat 47 1 BRUSSEL Pagina 1

2 Dienst vr de bijzndere Sciale Zekerheidsstelsels Dit zijn de mgelijke situaties: SITUATIE 1: de jngere studeert in een nderwijsinstelling van de Vlaamse f de Duitstalige Gemeenschap t Vul het FORMULIER A in en stuur het ns terug. De infrmatie ver de studies ntvangen wij in de meeste gevallen rechtstreeks via de Vlaamse Gemeenschap f de Duitstalige Gemeenschap. SITUATIE 2: de jngere studeert in een nderwijsinstelling van de Franse Gemeenschap t Vul FORMULIER A in en stuur het ns terug. t Laat FORMULIER B invullen dr de nderwijsinstelling en stuur het ns terug f bezrg ns het (afgeprinte) attest van de nderwijsinstelling. Als het m hger nderwijs gaat meten wij het frmulier/attest ten laatste p 15 december ntvangen hebben. SITUATIE 3: de jngere is gestpt met studeren t Vul FORMULIER A in en stuur het ns terug. Een jngere die niet meer studeert, met zich nmiddellijk laten inschrijven als werkzekende m ng recht te hebben p kinderbijslag in de berepsinschakelingstijd (vreger wachttijd genemd). Een jngere die zich dr ziekte niet kan laten inschrijven als werkzekende, f ziek wrdt in de berepsinschakelingstijd, met zich daarna binnen 5 dagen na de ziekteperide (pnieuw) laten inschrijven als werkzekende m ng recht te hebben p kinderbijslag. Ok als de jngere na de ziekteperide nmiddellijk begint te werken, is inschrijving als werkzekende ndzakelijk. SITUATIE 4: de jngere studeert buiten België Situatie 4.1: de jngere studeert binnen de Eurpese Ecnmische Ruimte t Vul FORMULIER A in en stuur het ns terug. U ntvangt ng een frmulier E42. Situatie 4.2: de jngere studeert in het buitenland in het kader van een Eurpees prject (bv. Erasmus) t Vul FORMULIER A in en stuur het ns terug. t Vr studenten in het nderwijs van de Vlaamse f de Duitstalige Gemeenschap ntvangen wij de infrmatie in de meeste gevallen rechtstreeks. t Vr studenten in het nderwijs van de Franse Gemeenschap met u FORMULIER B laten invullen dr de Belgische nderwijsinstelling f ns het (afgeprinte) attest van die nderwijsinstelling bezrgen. Situatie 4.3: andere studie buiten België t Vul FORMULIER A in en stuur het ns terug. U ntvangt later ng een frmulier P7 int. Werk en studie buiten België met u altijd vrijwillig melden aan het kinderbijslagfnds. Pagina 2

3 Dienst vr de bijzndere Sciale Zekerheidsstelsels FORMULIER A In te vullen en dadelijk terug te sturen Naam en vrnaam van de jngere: Gebrtedatum: Kruis aan en vul in wat vr de jngere van tepassing is, en vlg de instructies. Het kan zijn dat u meer dan één situatie met aankruisen. De gegevens wrden gevraagd m de kinderbijslag te kunnen betalen. Wilt u de gegevens die ver u bewaard wrden, inkijken f verbeteren, wend u dan tt uw kinderbijslagfnds p bvenstaand adres. GEVAL A: De jngere studeert ng 1. De jngere studeert ng f vlgt ng een pleiding, alleen in een f meer nderwijsinstellingen van de Vlaamse f de Duitstalige Gemeenschap hger nderwijs (k hger berepsnderwijs) 1.2. secundair nderwijs (algemeen, kunst-, technisch, bereps- f buitengewn nderwijs) t Bezrg ns dit FORMULIER A z snel mgelijk ingevuld terug t De verklaring van de nderwijsinstelling (FORMULIER B) met u NIET laten invullen. De Vlaamse f de Duitstalige Gemeenschap levert rechtstreeks een elektrnisch attest aan het kinderbijslagfnds nderwijs vr sciale prmtie, avndnderwijs, vlwassenennderwijs, privé-nderwijs, erkende vrming (k als het m hger berepsnderwijs gaat) t Laat de verklaring p FORMULIER B invullen dr de (Belgische) nderwijsinstelling f veg het (afgeprinte) attest bij van die nderwijsinstelling. t Bezrg ns het ingevulde frmulier f het attest z snel mgelijk. 2. De jngere studeert niet in België maar in... (niet invullen vr Eurpese prjecten) met een studiebeurs znder studiebeurs t U ntvangt ng een speciaal frmulier vr de buitenlandse nderwijsinstelling. Laat het ns weten als de jngere buiten België werkt. 3. De jngere studeert ng f vlgt ng een pleiding, alleen in een f meer nderwijsinstellingen van de Franse Gemeenschap. t Laat FORMULIER B invullen dr de (Belgische) nderwijsinstelling f veg het (afgeprinte) attest bij van die nderwijsinstelling. 4. De jngere studeert ng, tegelijk in een nderwijsinstelling van de Vlaamse f de Duitstalige Gemeenschap en in een nderwijsinstelling van de Franse Gemeenschap. t Laat FORMULIER B invullen dr de nderwijsinstelling van de Franse Gemeenschap f veg het (afgeprinte) attest bij van die nderwijsinstelling. De Vlaamse en de Duitstalige Gemeenschap leveren rechtstreeks een elektrnisch attest aan het kinderbijslagfnds. Pagina 3

4 Dienst vr de bijzndere Sciale Zekerheidsstelsels GEVAL B: De jngere studeert ng maar in een specifiek prgramma (stage, erkende vrming, leercntract, ndernemerspleiding) 5. De jngere was in het vrige schljaar in een van de vlgende situaties: - stage in het kader van een pleiding - erkende vrming Inkmsten uit werk/stage:... van.../.../... tt.../.../... Brutln per maand... EUR Uitkering: werklsheid ziekte ngeval van.../.../... tt.../.../... brutbedrag per maand... Breng ns altijd direct p de hgte als de jngere deeltijds werkt en deeltijds leert en een brut maandinkmen heeft van meer dan 52,8 EUR (bedrag vanaf 1 juli 214). 6. De jngere vlgt een ndernemerspleiding (zie pagina 8). t U ntvangt binnenkrt een frmulier P9bis. 7. De jngere werkt met een leercntract (zie pagina 8). t U ntvangt binnenkrt een frmulier P9. GEVAL C: De jngere studeert niet meer 8. De jngere is afgestudeerd p (datum laatste schldag).../.../... is gestpt met studeren f een pleiding vlgen p (datum laatste schldag).../.../... is ziek sinds.../.../... begn te werken p.../.../... det een vakantiejb buiten België is ingeschreven als werkzekende schlverlater. (bv. dctraatspleiding) VERGEET NIET DIT FORMULIER TE ONDERTEKENEN VOORDAT U HET ONS TERUGSTUURT EN VOEG HET FORMULIER B OF HET (AFGEPRINTE) ATTEST BIJ Adres: DIBISS Jzef II-straat 47 1 BRUSSEL Ik verklaar dat ik dit frmulier naar waarheid ingevuld heb en de bijgevegde infrmatie gelezen heb. Als de jngere stpt met studeren, zal ik dat nmiddellijk aan de kinderbijslaginstelling melden. Naam:... Vrnaam:... Datum:.../.../... Telefn: Handtekening: Pagina 4

5 Dienst vr de bijzndere Sciale Zekerheidsstelsels FORMULIER B Om te laten invullen en dadelijk terug te sturen (Als u zelf geen attest heeft gekregen)! ALLEEN VOOR DE FRANSE GEMEENSCHAP! NIET VOOR DE VLAAMSE EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP behalve vr nderwijs vr sciale prmtie, avndnderwijs, vlwassenennderwijs, privé-nderwijs, erkende vrmingen (k hger berepsnderwijs) VERKLARING VAN DE ONDERWIJSINSTELLING Academiejaar - Ondergetekende (naam en vrnaam) :... verklaart dat (naam en vrnaam van de jngere) :.. in nze nderwijsinstelling (naam en adres) : ingeschreven is/was vr de studie f vr het vrbereiden van een verhandeling bij einde hgere studies die ten laatste ingediend met wrden p.../.../... vr bvenvermeld schl- f academiejaar met begindatum.../.../... einddatum p.../.../... kerstvakantie van.../.../... tt.../.../... (niet invullen vr het hger nderwijs); paasvakantie van.../.../... tt.../.../... (niet invullen vr het hger nderwijs); zmervakantie van.../.../... tt.../.../ Vltijds niet-hger nderwijs (k kunstnderwijs) en secundair nderwijs vr sciale prmtie 11. Vlgt de jngere per week minstens 17 lesuren? Met lesuren wrden gelijkgesteld: 1. uren verplichte stage vereist vr het verkrijgen van een wettelijk gereglementeerd diplma, getuigschrift f brevet; 2. uren verplichte efeningen in de nderwijsinstelling nder tezicht van leraren; 3. (ten hgste 4) verplichte studie-uren nder tezicht in de nderwijsinstelling. 2. Deeltijds secundair nderwijs / erkende vrming 21. Vlgt de jngere deeltijds nderwijs gerganiseerd als vrgeschreven dr de betrkken Gemeenschap? 22. Vlgt de jngere een erkende vrming als bedeld in artikel 2 van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht? 3-4. Hger nderwijs (k kunstnderwijs) f sciale prmtie (uitgedrukt in studiepunten) 41. Heeft de student zich uiterlijk p 3 nvember van het academiejaar 2 / 2 ingeschreven vr minstens 27 studiepunten? Z nee: de student heeft zich ingeschreven p.../.../... vr... studiepunten. 42. Verkreeg de student een verlengde tweede zittijd nadat hij/zij in het vrige academiejaar minstens 41 studiepunten afwerkte? De laatste dag van de tweede zittijd is.../.../... Pagina 5

6 Dienst vr de bijzndere Sciale Zekerheidsstelsels 43. Vlgt de student een pleiding tt bedienaar van een erkende eredienst (de kathlieke, prtestantse, anglicaanse, Israëlitische, islamitische f rthdxe)? 44. Bereidt het gevlgde wetenschappelijk nderwijs vr p de Kninklijke Militaire Schl? 45. Vr hger berepsnderwijs dat niet vlgens studiepunten gerganiseerd is: is de student ingeschreven vr minstens 13 lesuren per week? 46. Vlgt de jngere een alternerende masterpleiding? 5. Hger nderwijs vr sciale prmtie (uitgedrukt in lesuren) 51. Stemmen de cursussen vereen met een vlledig studieprgramma en leerplan? 52. Heeft de student zich met de testemming van de academische f de schlverheid een prgramma samengesteld van minstens 13 lesuren per week? 53. Is de student ingeschreven vr een bijkmend jaar vr de geïntegreerde pref (eventueel met ng studievakken)? 6. Buitengewn nderwijs (aangepast aan persnen met een aandening) 61. Gaat het m buitengewn nderwijs? 7. Vr alle nderwijstypes 71. (Niet invullen als p vraag 41 met ja geantwrd is.) Vlgt de student de lessen sinds het begin van het schljaar? Z nee, sinds. 72. Geef de stageperides p en het brutbedrag van het ln f de vergeding per maand. van.. tt.. /.. EUR Vr een alternerende masterpleiding vlstaat het cntract (cnventin d'immersin prfessinnelle CIP). Ik verklaar dit frmulier naar waarheid ingevuld te hebben. Als de jngere zijn studie later stpzet f het aantal studiepunten verandert tt minder dan 27 zal ik hem/haar een nieuw attest bezrgen. Stempel van de nderwijsinstelling Datum:.../.../... Handtekening: VERGEET NIET DIT DOCUMENT TERUG TE STUREN WANNEER DE ONDERWIJSINSTELLING HET INGEVULD HEEFT Adres: Jzef II-straat 47 1 BRUSSEL Fax: Pagina 6

7 Dienst vr de bijzndere Sciale Zekerheidsstelsels Recht p kinderbijslag na de leerplicht Studenten Tt 31 augustus van het jaar waarin ze 18 wrden, hebben jngeren znder meer recht p kinderbijslag. Als ze daarna studeren f een pleiding vlgen, en k in de berepsinschakelingstijd, kan de kinderbijslag drbetaald wrden tt hun 25e. Welke pleiding? Het kan gaan m hger f niet-hger nderwijs, dit laatste eventueel deeltijds. Ok nderwijs vr sciale prmtie (hger f niet-hger), kunstnderwijs f erkende vrmingen kmen in aanmerking In het hger nderwijs t Als de student ten laatste p 3 nvember ingeschreven is vr minstens 27 studiepunten is er recht p kinderbijslag vr het hele academiejaar. Dat is k het geval als aangetnd wrdt dat hij/zij ten laatste p 3 nvember met de studie begnnen is. Het bewijs van de 27 studiepunten met dan later geleverd wrden. De student met wel het hele academiejaar lang ingeschreven blijven. t Als de student ingeschreven is vr een bijkmend jaar vr de eindverhandeling f het stageverslag (eventueel met ng studievakken) is er recht p kinderbijslag. t Als de student in een academiejaar minstens 41 studiepunten afgewerkt heeft en daarna een verlengde 2e zittijd verkrijgt, is er hgstens recht p kinderbijslag tt 31 januari van het jaar na dat academiejaar. t Jngeren die tijdens het academiejaar van studierichting veranderen, meten zich z vlug mgelijk pnieuw laten inschrijven vr bijkmende studiepunten tt minstens 27. In de vrige richting verwrven studiepunten blijven meetellen. t Jngeren die in het hger berepsnderwijs ingeschreven zijn vr 13 lesuren per week f vr 27 studiepunten hebben recht p kinderbijslag. In het niet-hger nderwijs met de jngere minstens 17 lesuren per week vlgen. Kinderen hebben k recht p kinderbijslag als ze het buitengewn nderwijs vlgen. In privénderwijs met de jngere minstens 17 lestijden per week vlgen. Kan een student werken znder de kinderbijslag te verliezen? Jngeren die vltijds nderwijs vlgen: t t In het schl-/academiejaar (1e, 2e en 4e kwartaal) mgen zij hgstens 24 uren per kwartaal werken. In de zmervakantie (3e kwartaal): Als ze na de vakantie verder studeren mgen zij in die zmervakantie tch nbeperkt werken (laat het ns weten als de werkende jngere ng een bijkmende pleiding vlgt). In de laatste zmervakantie na het einde van hun studie mgen ze hgstens 24 uren werken in de maanden juli, augustus en september samen. Vr schlverlaters na het secundair nderwijs eindigt de laatste zmervakantie eind augustus. In september mgen zij hgstens 52,8 EUR brut verdienen als ingeschreven werkzekende. Pagina 7

8 Dienst vr de bijzndere Sciale Zekerheidsstelsels De werkuren wrden strikt gecntrleerd via de RSZ-aangifte van de werkgever. Let p! De 24-urennrm wrdt vr de kinderbijslag strikt tegepast en staat ls van de vrijstelling van scialezekerheidsbijdragen vr studentenjbs. Een sciale uitkering als gevlg van tegelaten betaald werk (bijvrbeeld een ziekte-uitkering bij een studentenjb van minder dan 24 uren per kwartaal) is geen prbleem vr de kinderbijslag. Maar studenten kunnen NOOIT tegelijk kinderbijslag en een werklsheidsuitkering f berepsinschakelingsuitkering krijgen.. Met de eerste 6 maanden van vrijwillige legerdienst wrdt geen rekening gehuden. Jngeren die deeltijds secundair nderwijs f een erkende pleiding vlgen, f werken met een leervereenkmst: zij mgen het hele jaar dr een ln f stagevergeding en/f een sciale uitkering (in dit geval k een werklsheidsuitkering) ntvangen van hgstens 52,8 EUR brut per maand. Deel het ns a.u.b. mee als het inkmen van de jngere hger is. Wat betekent leercntract f ndernemerspleiding? Met een leercntract leert de jngere een berep bij een werkgever. Hij/zij vlgt een dag per week therie in een Syntra-pleidingscentrum. Met een ndernemerspleiding verwerft de jngere vakkennis in een Syntra-pleidingscentrum f via stages bij een werkgever. Daarnaast leert hij/zij in het Syntra-pleidingscentrum he een zelfstandige zaak uit te buwen. Weet U niet zeker m welke pleidingsvrm het gaat, vraag het dan aan de leertrajectbegeleider. En na de studie f de pleiding? Een jngere die gestpt is met zijn studie f pleiding kan ng recht hebben p kinderbijslag in de berepsinschakelingstijd van 12 maanden. t De jnge schlverlater met zich nmiddellijk laten inschrijven als werkzekende bij de VDAB, Actiris, de FOREM f de ADG. t Op het einde van die berepsinschakelingstijd van 12 maanden sturen wij een frmulier P2 m na te gaan f de vrwaarden vervuld waren. t In die berepsinschakelingstijd van 12 maanden mag het maandelijks inkmen van de jngere hgstens 52,8 EUR brut zijn (uit werk en/f een sciale uitkering). In de laatste zmervakantie na de studie geldt k de nrm van hgstens 24 uren per kwartaal. De vrdeligste nrm wrdt tegepast. Een jngere die een werklsheids- f berepsinschakelingsuitkering f een uitkering vr lpbaannderbreking ntvangt, heeft niet langer recht p kinderbijslag als student. Znder inschrijving als werkzekende eindigt het recht p kinderbijslag: t einde studie p het einde van het schljaar: ng recht in de laatste zmervakantie (zie hiervr), t einde studie tijdens het schljaar: ng recht tt het einde van de maand waarin de laatste schldag valt, t eindverhandeling ingediend: recht tt het einde van de maand waarin de eindverhandeling ingediend is (als die eindverhandeling ndzakelijk is vr het diplma). Ng vragen? Vlledig zijn is hier nmgelijk. Hebt u ng vragen, aarzel dan niet m cntact p te nemen met uw kinderbijslagfnds. De vermelde bedragen gelden vanaf 1 juli 214 en kunnen veranderen met het indexcijfer. Pagina 8

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser Wm-klanttevredenheidsnderzek gemeente Lsser De Wm dr de bril van de aanvrager Augustus 2010 Clfn Uitgave I&O Research BV Statinsplein 11 Pstbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapprtnummer 2010/

Nadere informatie

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2014-2015

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2014-2015 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2014-2015 Met deze formulieren kunt u een school- of studietoelage aanvragen voor het school-

Nadere informatie

adoptie ingediend zijn.

adoptie ingediend zijn. Uw correspondent: Dossier: Datum: AANVRAAG OM EEN ADOPTIEPREMIE Met dit formulier vraagt u een adoptiepremie aan als werknemer. Wie als werknemer werkloos, invalide of gepensioneerd is, blijft voor de

Nadere informatie

- Overeenkomst op afstand: art. 2,21 WMPC

- Overeenkomst op afstand: art. 2,21 WMPC I. CONSUMENTENRECHT: OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND = vereenkmsten waarbij de partijen zich vrafgaand aan en bij het sluiten van de vereenkmst niet in elkaars aanwezigheid bevinden. Schema Drie categrieën 1.

Nadere informatie

Europa 2020 moet ook sociaal en ecologisch

Europa 2020 moet ook sociaal en ecologisch Eurpa 2020 met k sciaal en eclgisch In april met België aan Eurpa een natinaal hervrmingsprgramma vrleggen in het kader van de nieuwe Eurpese middellangetermijnstrategie Eurpa 2020. Dat met in het bijznder

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

De URL s van de websites die tijdens de presentatie aan bod komen:

De URL s van de websites die tijdens de presentatie aan bod komen: De URL s van de websites die tijdens de presentatie aan bd kmen: www.mypensin.be (nline pensiendssier) www.pensienaanvraag.be (nline pensienaanvraag) www.taxnweb.be (belastingaangifte) www.myminfin.be

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting na ontslag

Vrijwillige voortzetting na ontslag Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting na ontslag Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen. Dat heeft als gevolg dat u minder of geen pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken Wat anderen zeggen ver He LinkedIn nu ECHT gebruiken Eindelijk iemand die uitlegt waarm LinkedIn nuttig is. Als een typische Gen X er begn ik gefrustreerd te wrden wanneer ik meer en meer mensen hrde praten

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie

Hoe zit dat met de IOW?

Hoe zit dat met de IOW? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de IOW? Informatie over de IOW-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Mijn werkgever heeft te weinig werk

Mijn werkgever heeft te weinig werk uwv.nl werk.nl Mijn werkgever heeft te weinig werk Een WW-uitkering vanwege werktijdverkorting Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u

Nadere informatie

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als:

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: Mevrouw Mijnheer Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: - Langdurig werkloze (tenminste 6 maanden) - Zieke (tenminste 6 maanden) - Bruggepensioneerde

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector FEBRUARI 2012 Overlevingspensioenen van de overheidssector Deze brochure werd opgesteld door de dienst communicatie van de PDOS. Ze mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT STIMULEREN TOT PROFESSIONALISERING VAN DE GOOIKSE SPORTVERENIGINGEN

SUBSIDIEREGLEMENT STIMULEREN TOT PROFESSIONALISERING VAN DE GOOIKSE SPORTVERENIGINGEN I. ALGEMENE VOORWAARDEN GEMEENTEBESTUUR GOOIK SUBSIDIEREGLEMENT IFV STIMULEREN TOT PROFESSIONALISERING VAN DE GOOIKSE SPORTVERENIGINGEN Artikel 1 Algemene bepalingen Dit reglement geeft uitvering aan Besluit

Nadere informatie

Een sociaal statuut voor de onthaalouders

Een sociaal statuut voor de onthaalouders Een sociaal statuut voor de onthaalouders Uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Inhoud Inleiding 3 1. De Belgische Sociale Zekerheid: hoe werkt dat? 4 2. Word ik dan werknemer,

Nadere informatie

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN!

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! In pdracht van het PlatfrmGGz dr haar werkgrep Langdurige zrg PERSPECTIEF VAN MENSEN IN DE LANGDURIGE VERBLIJFSZORG Visie p kwaliteit van langdurige geestelijke gezndheidszrg

Nadere informatie

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON HET RECHT OP EEN LEEFLOON in twaalf stappen... Een leefloon, wat is dat? Wanneer krijg ik het leefloon? Waar moet ik het leefloon aanvragen? Wat zal er na de

Nadere informatie

Vergadertips voor bestuursvergaderingen: Vergader goed maar met mate

Vergadertips voor bestuursvergaderingen: Vergader goed maar met mate Vergadertips vr bestuursvergaderingen: Vergader ged maar met mate In de milieusectr wrdt er heel wat afvergaderd. Meer dan de helft van de werktijd kruipt in vergaderingen, waardr er minder tijd ver blijft

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure? 5. Wat moet u doen om Nederlander te

Nadere informatie

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure?

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen

Daarvan kan ik niet rondkomen uwv.nl werk.nl Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt,

Nadere informatie

U bent. Wat nu? arbeidsongeschikt. praktisch

U bent. Wat nu? arbeidsongeschikt. praktisch praktisch U bent arbeidsongeschikt. Wat nu? Een uitgave van het Onafhankelijk Ziekenfonds Securex in samenwerking met de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen T 078 15 93 01 www.securex-ziekenfonds.be

Nadere informatie

*050441201* Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie. Belastingdienst. Voor instellingen. Waarom dit formulier?

*050441201* Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie. Belastingdienst. Voor instellingen. Waarom dit formulier? Belastingdienst Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie Voor instellingen Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u als instelling teruggaaf vragen van 50% van de energiebelasting

Nadere informatie

1. Opmerking vooraf. 2. Omtrent de noodzakelijkheid van een MER-VR-reglement. 3. Omtrent het voorliggend ontwerp van MER-VR-reglement

1. Opmerking vooraf. 2. Omtrent de noodzakelijkheid van een MER-VR-reglement. 3. Omtrent het voorliggend ontwerp van MER-VR-reglement ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING Advies inzake het ntwerp van besluit van de Vlaamse regering tt vaststelling van het Vlaams reglement inzake milieueffect- en veiligheidsrapprtage Ingevlge

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie