Kinderbijslag na de leerplicht - Studenten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kinderbijslag na de leerplicht - Studenten"

Transcriptie

1 Dienst vr de bijzndere Sciale Zekerheidsstelsels Afzender DIBISS Jzef II-straat 47 BE-1 BRUSSEL dienst GEZINSPRESTATIES rekeningnummer BE kantr BRUSSEL verzendingsdatum ns kenmerk aanvraag ntvangen p uw kenmerk betrkken persn peride crrespndent telefn fax BELANGRIJK! Kinderbijslag na de leerplicht - Studenten Academiejaar - U ntvangt dit frmulier mdat u kinderbijslag krijgt vr een jngere die al 18 jaar is f het dit jaar wrdt. Na 31 augustus van het jaar waarin hij/zij 18 jaar wrdt, kan een jngere maar recht hebben p kinderbijslag als hij/zij nderwijs f een pleiding vlgt, f als werkzekende ingeschreven is. Wat verwachten wij van u? Meld nmiddellijk alle wijzigingen in de situatie van de jngere. Dat vrkmt dat de kinderbijslag te laat betaald wrdt f dat ten nrechte betaalde kinderbijslag later teruggevrderd met wrden. Waarm dit frmulier? Aan de hand van dit frmulier, dat elk jaar ingevuld met wrden dr de persn die de kinderbijslag ntvangt, kunnen wij nagaan f de jngere aan de vrwaarden vldet m recht te hebben p kinderbijslag. Als u ns de infrmatie niet binnen de gestelde termijn bezrgt, meten wij de al betaalde kinderbijslag terugvrderen en/f de betaling van de kinderbijslag stppen. Ng vragen? Wilt u de gegevens die vr de kinderbijslag ver u bewaard wrden, inkijken f verbeteren? m cntact p met uw dssierbeheerder. Vr algemene vragen kunt u cntact pnemen met: DIBISS Jzef II-straat 47 1 BRUSSEL Pagina 1

2 Dienst vr de bijzndere Sciale Zekerheidsstelsels Dit zijn de mgelijke situaties: SITUATIE 1: de jngere studeert in een nderwijsinstelling van de Vlaamse f de Duitstalige Gemeenschap t Vul het FORMULIER A in en stuur het ns terug. De infrmatie ver de studies ntvangen wij in de meeste gevallen rechtstreeks via de Vlaamse Gemeenschap f de Duitstalige Gemeenschap. SITUATIE 2: de jngere studeert in een nderwijsinstelling van de Franse Gemeenschap t Vul FORMULIER A in en stuur het ns terug. t Laat FORMULIER B invullen dr de nderwijsinstelling en stuur het ns terug f bezrg ns het (afgeprinte) attest van de nderwijsinstelling. Als het m hger nderwijs gaat meten wij het frmulier/attest ten laatste p 15 december ntvangen hebben. SITUATIE 3: de jngere is gestpt met studeren t Vul FORMULIER A in en stuur het ns terug. Een jngere die niet meer studeert, met zich nmiddellijk laten inschrijven als werkzekende m ng recht te hebben p kinderbijslag in de berepsinschakelingstijd (vreger wachttijd genemd). Een jngere die zich dr ziekte niet kan laten inschrijven als werkzekende, f ziek wrdt in de berepsinschakelingstijd, met zich daarna binnen 5 dagen na de ziekteperide (pnieuw) laten inschrijven als werkzekende m ng recht te hebben p kinderbijslag. Ok als de jngere na de ziekteperide nmiddellijk begint te werken, is inschrijving als werkzekende ndzakelijk. SITUATIE 4: de jngere studeert buiten België Situatie 4.1: de jngere studeert binnen de Eurpese Ecnmische Ruimte t Vul FORMULIER A in en stuur het ns terug. U ntvangt ng een frmulier E42. Situatie 4.2: de jngere studeert in het buitenland in het kader van een Eurpees prject (bv. Erasmus) t Vul FORMULIER A in en stuur het ns terug. t Vr studenten in het nderwijs van de Vlaamse f de Duitstalige Gemeenschap ntvangen wij de infrmatie in de meeste gevallen rechtstreeks. t Vr studenten in het nderwijs van de Franse Gemeenschap met u FORMULIER B laten invullen dr de Belgische nderwijsinstelling f ns het (afgeprinte) attest van die nderwijsinstelling bezrgen. Situatie 4.3: andere studie buiten België t Vul FORMULIER A in en stuur het ns terug. U ntvangt later ng een frmulier P7 int. Werk en studie buiten België met u altijd vrijwillig melden aan het kinderbijslagfnds. Pagina 2

3 Dienst vr de bijzndere Sciale Zekerheidsstelsels FORMULIER A In te vullen en dadelijk terug te sturen Naam en vrnaam van de jngere: Gebrtedatum: Kruis aan en vul in wat vr de jngere van tepassing is, en vlg de instructies. Het kan zijn dat u meer dan één situatie met aankruisen. De gegevens wrden gevraagd m de kinderbijslag te kunnen betalen. Wilt u de gegevens die ver u bewaard wrden, inkijken f verbeteren, wend u dan tt uw kinderbijslagfnds p bvenstaand adres. GEVAL A: De jngere studeert ng 1. De jngere studeert ng f vlgt ng een pleiding, alleen in een f meer nderwijsinstellingen van de Vlaamse f de Duitstalige Gemeenschap hger nderwijs (k hger berepsnderwijs) 1.2. secundair nderwijs (algemeen, kunst-, technisch, bereps- f buitengewn nderwijs) t Bezrg ns dit FORMULIER A z snel mgelijk ingevuld terug t De verklaring van de nderwijsinstelling (FORMULIER B) met u NIET laten invullen. De Vlaamse f de Duitstalige Gemeenschap levert rechtstreeks een elektrnisch attest aan het kinderbijslagfnds nderwijs vr sciale prmtie, avndnderwijs, vlwassenennderwijs, privé-nderwijs, erkende vrming (k als het m hger berepsnderwijs gaat) t Laat de verklaring p FORMULIER B invullen dr de (Belgische) nderwijsinstelling f veg het (afgeprinte) attest bij van die nderwijsinstelling. t Bezrg ns het ingevulde frmulier f het attest z snel mgelijk. 2. De jngere studeert niet in België maar in... (niet invullen vr Eurpese prjecten) met een studiebeurs znder studiebeurs t U ntvangt ng een speciaal frmulier vr de buitenlandse nderwijsinstelling. Laat het ns weten als de jngere buiten België werkt. 3. De jngere studeert ng f vlgt ng een pleiding, alleen in een f meer nderwijsinstellingen van de Franse Gemeenschap. t Laat FORMULIER B invullen dr de (Belgische) nderwijsinstelling f veg het (afgeprinte) attest bij van die nderwijsinstelling. 4. De jngere studeert ng, tegelijk in een nderwijsinstelling van de Vlaamse f de Duitstalige Gemeenschap en in een nderwijsinstelling van de Franse Gemeenschap. t Laat FORMULIER B invullen dr de nderwijsinstelling van de Franse Gemeenschap f veg het (afgeprinte) attest bij van die nderwijsinstelling. De Vlaamse en de Duitstalige Gemeenschap leveren rechtstreeks een elektrnisch attest aan het kinderbijslagfnds. Pagina 3

4 Dienst vr de bijzndere Sciale Zekerheidsstelsels GEVAL B: De jngere studeert ng maar in een specifiek prgramma (stage, erkende vrming, leercntract, ndernemerspleiding) 5. De jngere was in het vrige schljaar in een van de vlgende situaties: - stage in het kader van een pleiding - erkende vrming Inkmsten uit werk/stage:... van.../.../... tt.../.../... Brutln per maand... EUR Uitkering: werklsheid ziekte ngeval van.../.../... tt.../.../... brutbedrag per maand... Breng ns altijd direct p de hgte als de jngere deeltijds werkt en deeltijds leert en een brut maandinkmen heeft van meer dan 52,8 EUR (bedrag vanaf 1 juli 214). 6. De jngere vlgt een ndernemerspleiding (zie pagina 8). t U ntvangt binnenkrt een frmulier P9bis. 7. De jngere werkt met een leercntract (zie pagina 8). t U ntvangt binnenkrt een frmulier P9. GEVAL C: De jngere studeert niet meer 8. De jngere is afgestudeerd p (datum laatste schldag).../.../... is gestpt met studeren f een pleiding vlgen p (datum laatste schldag).../.../... is ziek sinds.../.../... begn te werken p.../.../... det een vakantiejb buiten België is ingeschreven als werkzekende schlverlater. (bv. dctraatspleiding) VERGEET NIET DIT FORMULIER TE ONDERTEKENEN VOORDAT U HET ONS TERUGSTUURT EN VOEG HET FORMULIER B OF HET (AFGEPRINTE) ATTEST BIJ Adres: DIBISS Jzef II-straat 47 1 BRUSSEL Ik verklaar dat ik dit frmulier naar waarheid ingevuld heb en de bijgevegde infrmatie gelezen heb. Als de jngere stpt met studeren, zal ik dat nmiddellijk aan de kinderbijslaginstelling melden. Naam:... Vrnaam:... Datum:.../.../... Telefn: Handtekening: Pagina 4

5 Dienst vr de bijzndere Sciale Zekerheidsstelsels FORMULIER B Om te laten invullen en dadelijk terug te sturen (Als u zelf geen attest heeft gekregen)! ALLEEN VOOR DE FRANSE GEMEENSCHAP! NIET VOOR DE VLAAMSE EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP behalve vr nderwijs vr sciale prmtie, avndnderwijs, vlwassenennderwijs, privé-nderwijs, erkende vrmingen (k hger berepsnderwijs) VERKLARING VAN DE ONDERWIJSINSTELLING Academiejaar - Ondergetekende (naam en vrnaam) :... verklaart dat (naam en vrnaam van de jngere) :.. in nze nderwijsinstelling (naam en adres) : ingeschreven is/was vr de studie f vr het vrbereiden van een verhandeling bij einde hgere studies die ten laatste ingediend met wrden p.../.../... vr bvenvermeld schl- f academiejaar met begindatum.../.../... einddatum p.../.../... kerstvakantie van.../.../... tt.../.../... (niet invullen vr het hger nderwijs); paasvakantie van.../.../... tt.../.../... (niet invullen vr het hger nderwijs); zmervakantie van.../.../... tt.../.../ Vltijds niet-hger nderwijs (k kunstnderwijs) en secundair nderwijs vr sciale prmtie 11. Vlgt de jngere per week minstens 17 lesuren? Met lesuren wrden gelijkgesteld: 1. uren verplichte stage vereist vr het verkrijgen van een wettelijk gereglementeerd diplma, getuigschrift f brevet; 2. uren verplichte efeningen in de nderwijsinstelling nder tezicht van leraren; 3. (ten hgste 4) verplichte studie-uren nder tezicht in de nderwijsinstelling. 2. Deeltijds secundair nderwijs / erkende vrming 21. Vlgt de jngere deeltijds nderwijs gerganiseerd als vrgeschreven dr de betrkken Gemeenschap? 22. Vlgt de jngere een erkende vrming als bedeld in artikel 2 van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht? 3-4. Hger nderwijs (k kunstnderwijs) f sciale prmtie (uitgedrukt in studiepunten) 41. Heeft de student zich uiterlijk p 3 nvember van het academiejaar 2 / 2 ingeschreven vr minstens 27 studiepunten? Z nee: de student heeft zich ingeschreven p.../.../... vr... studiepunten. 42. Verkreeg de student een verlengde tweede zittijd nadat hij/zij in het vrige academiejaar minstens 41 studiepunten afwerkte? De laatste dag van de tweede zittijd is.../.../... Pagina 5

6 Dienst vr de bijzndere Sciale Zekerheidsstelsels 43. Vlgt de student een pleiding tt bedienaar van een erkende eredienst (de kathlieke, prtestantse, anglicaanse, Israëlitische, islamitische f rthdxe)? 44. Bereidt het gevlgde wetenschappelijk nderwijs vr p de Kninklijke Militaire Schl? 45. Vr hger berepsnderwijs dat niet vlgens studiepunten gerganiseerd is: is de student ingeschreven vr minstens 13 lesuren per week? 46. Vlgt de jngere een alternerende masterpleiding? 5. Hger nderwijs vr sciale prmtie (uitgedrukt in lesuren) 51. Stemmen de cursussen vereen met een vlledig studieprgramma en leerplan? 52. Heeft de student zich met de testemming van de academische f de schlverheid een prgramma samengesteld van minstens 13 lesuren per week? 53. Is de student ingeschreven vr een bijkmend jaar vr de geïntegreerde pref (eventueel met ng studievakken)? 6. Buitengewn nderwijs (aangepast aan persnen met een aandening) 61. Gaat het m buitengewn nderwijs? 7. Vr alle nderwijstypes 71. (Niet invullen als p vraag 41 met ja geantwrd is.) Vlgt de student de lessen sinds het begin van het schljaar? Z nee, sinds. 72. Geef de stageperides p en het brutbedrag van het ln f de vergeding per maand. van.. tt.. /.. EUR Vr een alternerende masterpleiding vlstaat het cntract (cnventin d'immersin prfessinnelle CIP). Ik verklaar dit frmulier naar waarheid ingevuld te hebben. Als de jngere zijn studie later stpzet f het aantal studiepunten verandert tt minder dan 27 zal ik hem/haar een nieuw attest bezrgen. Stempel van de nderwijsinstelling Datum:.../.../... Handtekening: VERGEET NIET DIT DOCUMENT TERUG TE STUREN WANNEER DE ONDERWIJSINSTELLING HET INGEVULD HEEFT Adres: Jzef II-straat 47 1 BRUSSEL Fax: Pagina 6

7 Dienst vr de bijzndere Sciale Zekerheidsstelsels Recht p kinderbijslag na de leerplicht Studenten Tt 31 augustus van het jaar waarin ze 18 wrden, hebben jngeren znder meer recht p kinderbijslag. Als ze daarna studeren f een pleiding vlgen, en k in de berepsinschakelingstijd, kan de kinderbijslag drbetaald wrden tt hun 25e. Welke pleiding? Het kan gaan m hger f niet-hger nderwijs, dit laatste eventueel deeltijds. Ok nderwijs vr sciale prmtie (hger f niet-hger), kunstnderwijs f erkende vrmingen kmen in aanmerking In het hger nderwijs t Als de student ten laatste p 3 nvember ingeschreven is vr minstens 27 studiepunten is er recht p kinderbijslag vr het hele academiejaar. Dat is k het geval als aangetnd wrdt dat hij/zij ten laatste p 3 nvember met de studie begnnen is. Het bewijs van de 27 studiepunten met dan later geleverd wrden. De student met wel het hele academiejaar lang ingeschreven blijven. t Als de student ingeschreven is vr een bijkmend jaar vr de eindverhandeling f het stageverslag (eventueel met ng studievakken) is er recht p kinderbijslag. t Als de student in een academiejaar minstens 41 studiepunten afgewerkt heeft en daarna een verlengde 2e zittijd verkrijgt, is er hgstens recht p kinderbijslag tt 31 januari van het jaar na dat academiejaar. t Jngeren die tijdens het academiejaar van studierichting veranderen, meten zich z vlug mgelijk pnieuw laten inschrijven vr bijkmende studiepunten tt minstens 27. In de vrige richting verwrven studiepunten blijven meetellen. t Jngeren die in het hger berepsnderwijs ingeschreven zijn vr 13 lesuren per week f vr 27 studiepunten hebben recht p kinderbijslag. In het niet-hger nderwijs met de jngere minstens 17 lesuren per week vlgen. Kinderen hebben k recht p kinderbijslag als ze het buitengewn nderwijs vlgen. In privénderwijs met de jngere minstens 17 lestijden per week vlgen. Kan een student werken znder de kinderbijslag te verliezen? Jngeren die vltijds nderwijs vlgen: t t In het schl-/academiejaar (1e, 2e en 4e kwartaal) mgen zij hgstens 24 uren per kwartaal werken. In de zmervakantie (3e kwartaal): Als ze na de vakantie verder studeren mgen zij in die zmervakantie tch nbeperkt werken (laat het ns weten als de werkende jngere ng een bijkmende pleiding vlgt). In de laatste zmervakantie na het einde van hun studie mgen ze hgstens 24 uren werken in de maanden juli, augustus en september samen. Vr schlverlaters na het secundair nderwijs eindigt de laatste zmervakantie eind augustus. In september mgen zij hgstens 52,8 EUR brut verdienen als ingeschreven werkzekende. Pagina 7

8 Dienst vr de bijzndere Sciale Zekerheidsstelsels De werkuren wrden strikt gecntrleerd via de RSZ-aangifte van de werkgever. Let p! De 24-urennrm wrdt vr de kinderbijslag strikt tegepast en staat ls van de vrijstelling van scialezekerheidsbijdragen vr studentenjbs. Een sciale uitkering als gevlg van tegelaten betaald werk (bijvrbeeld een ziekte-uitkering bij een studentenjb van minder dan 24 uren per kwartaal) is geen prbleem vr de kinderbijslag. Maar studenten kunnen NOOIT tegelijk kinderbijslag en een werklsheidsuitkering f berepsinschakelingsuitkering krijgen.. Met de eerste 6 maanden van vrijwillige legerdienst wrdt geen rekening gehuden. Jngeren die deeltijds secundair nderwijs f een erkende pleiding vlgen, f werken met een leervereenkmst: zij mgen het hele jaar dr een ln f stagevergeding en/f een sciale uitkering (in dit geval k een werklsheidsuitkering) ntvangen van hgstens 52,8 EUR brut per maand. Deel het ns a.u.b. mee als het inkmen van de jngere hger is. Wat betekent leercntract f ndernemerspleiding? Met een leercntract leert de jngere een berep bij een werkgever. Hij/zij vlgt een dag per week therie in een Syntra-pleidingscentrum. Met een ndernemerspleiding verwerft de jngere vakkennis in een Syntra-pleidingscentrum f via stages bij een werkgever. Daarnaast leert hij/zij in het Syntra-pleidingscentrum he een zelfstandige zaak uit te buwen. Weet U niet zeker m welke pleidingsvrm het gaat, vraag het dan aan de leertrajectbegeleider. En na de studie f de pleiding? Een jngere die gestpt is met zijn studie f pleiding kan ng recht hebben p kinderbijslag in de berepsinschakelingstijd van 12 maanden. t De jnge schlverlater met zich nmiddellijk laten inschrijven als werkzekende bij de VDAB, Actiris, de FOREM f de ADG. t Op het einde van die berepsinschakelingstijd van 12 maanden sturen wij een frmulier P2 m na te gaan f de vrwaarden vervuld waren. t In die berepsinschakelingstijd van 12 maanden mag het maandelijks inkmen van de jngere hgstens 52,8 EUR brut zijn (uit werk en/f een sciale uitkering). In de laatste zmervakantie na de studie geldt k de nrm van hgstens 24 uren per kwartaal. De vrdeligste nrm wrdt tegepast. Een jngere die een werklsheids- f berepsinschakelingsuitkering f een uitkering vr lpbaannderbreking ntvangt, heeft niet langer recht p kinderbijslag als student. Znder inschrijving als werkzekende eindigt het recht p kinderbijslag: t einde studie p het einde van het schljaar: ng recht in de laatste zmervakantie (zie hiervr), t einde studie tijdens het schljaar: ng recht tt het einde van de maand waarin de laatste schldag valt, t eindverhandeling ingediend: recht tt het einde van de maand waarin de eindverhandeling ingediend is (als die eindverhandeling ndzakelijk is vr het diplma). Ng vragen? Vlledig zijn is hier nmgelijk. Hebt u ng vragen, aarzel dan niet m cntact p te nemen met uw kinderbijslagfnds. De vermelde bedragen gelden vanaf 1 juli 214 en kunnen veranderen met het indexcijfer. Pagina 8

BELANGRIJK! Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Academiejaar 20-20

BELANGRIJK! Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Academiejaar 20-20 Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Telefoon: 02 643 18 11 Email: infokbaf@attentia.be BELANGRIJK! Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Academiejaar 20-20 U ontvangt dit formulier

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Afzender RSZPPO Jozef II-straat 47 BE-1000 BRUSSEL dienst GEZINSPRESTATIES rekeningnummer BE91 0960 1049 1276 kantoor BRUSSEL verzendingsdatum ons kenmerk aanvraag ontvangen op uw kenmerk betrokken persoon

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Kinderbijslag na de leerplicht Studenten De gegevens worden gevraagd om de kinderbijslag te kunnen betalen. Wilt u de gegevens die over u bewaard worden inkijken of verbeteren, wend u dan tot uw kinderbijslagfonds

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Kinderbijslagfonds Horizon Het Gezin Gistelse Steenweg 238-240, B-8200 Brugge Ons kenmerk: Consulente: Telefoon: (050) 44 93 00 E-mail: info@horizonhetgezin.be Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Nadere informatie

! Hou pagina 1 tot 4 goed bij. U vindt er informatie over de kinderbijslag voor uw kind, ook voor de volgende jaren!

! Hou pagina 1 tot 4 goed bij. U vindt er informatie over de kinderbijslag voor uw kind, ook voor de volgende jaren! 2013/08 KINDERBIJSLAG NA DE LEERPLICHT STUDENTEN contact telefoon dossiernummer De gegevens worden gevraagd om de kinderbijslag te kunnen betalen. Wilt u de gegevens die over u bewaard worden inkijken

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten T 078 15 40 25 F 078 15 50 25 www.xerius.be kinderbijslag@xerius.be Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Model P7 Hou pagina 1 tot 4 goed bij. U vindt er informatie over de kinderbijslag voor uw kind,

Nadere informatie

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug.

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug. Kinderbijslag na de leerplicht Studenten contact telefoon dossiernummer Als jongeren na de leerplicht studeren of een opleiding volgen, kan de kinderbijslag doorbetaald worden tot hun 25e. Om het recht

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten UW DOSSIERBEHEERDER contact: telefoon: e-mail: referentie: fax: BELANGRIJK! Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Academiejaar 2016-2017 U ontvangt dit formulier omdat u kinderbijslag krijgt voor een

Nadere informatie

4 Volgt een ondernemersopleiding Stuur ons dit formulier dadelijk ingevuld terug. U ontvangt nog een formulier P9Bis.

4 Volgt een ondernemersopleiding Stuur ons dit formulier dadelijk ingevuld terug. U ontvangt nog een formulier P9Bis. Kinderbijslagfonds UCM Aanspreekpunt: ga naar www.kbfucm.be kbf.brussel@ucm.be Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Model P7 Gelieve bij elke briefwisseling deze referenties te vermelden Naam/Voornaam

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht ondernemersopleiding

Kinderbijslag na de leerplicht ondernemersopleiding Kinderbijslag na de leerplicht ondernemersopleiding contact telefoon fax e-mail referentie Voor n die een ondernemersopleiding volgen van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming Syntra Vlaanderen

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht - Ondernemersopleiding

Kinderbijslag na de leerplicht - Ondernemersopleiding Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be Kinderbijslag na de leerplicht - Ondernemersopleiding Voor n die een ondernemersopleiding

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht - Ondernemersopleiding

Kinderbijslag na de leerplicht - Ondernemersopleiding Kinderbijslagfonds Horizon Het Gezin Gistelse Steenweg 238-240, B-8200 Brugge Ons kenmerk: Consulente: Telefoon: 050 44 93 00 E-mail: info@horizonhetgezin.be Kinderbijslag na de leerplicht - Ondernemersopleiding

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht - Studenten

Kinderbijslag na de leerplicht - Studenten P7 kinderbijslag uzw Louízalaan 251 b3 1050 Brussel ons kenmerk 4iB53G Mevrouw Marie-Jose Merken dossierbeheerder HENDRIK BERGMANS Zapstraat 6 telefoon 026431B 33 3730 HOESELT e-mail hendrik.bergmans@attentia.be

Nadere informatie

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200 Leerreglement vr de pleiding van jngeren met een b erepsinlevingsvereenkmst bij werkgevers die vallen nder PC 200 Beschrijving van de sectr APCB 200 Bedienden Mgelijke pleidingen en duur Bijzndere erkenningsregels

Nadere informatie

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200 Leerreglement vr de pleiding van jngeren met een b erepsinlevingsvereenkmst bij werkgevers die vallen nder PC 200 Beschrijving van de sectr APCB 200 Bedienden Mgelijke pleidingen en duur Bijzndere erkenningsregels

Nadere informatie

Inschrijfformulier nieuwe leerling

Inschrijfformulier nieuwe leerling Inschrijffrmulier nieuwe leerling Wij vragen u dit inschrijffrmulier vlledig in te vullen en ged te letten p de spelling van de naam van het kind. De naam met precies z geschreven zijn als in het bevlkingsregister.

Nadere informatie

INLICHTINGENFORMULIER SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST (1 per kind)

INLICHTINGENFORMULIER SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST (1 per kind) INLICHTINGENFORMULIER SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST (1 per kind) 1 INFO KINDEROPVANG Naam: 3Wplus Kinderpvang Adres: Brusselsesteenweg 617, 1731 Zellik Mallebt Huizingen A. Vaucampslaan 80, 1654 Huizingen

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang Aanvraagfrmulier tegemetkming ksten kinderpvang INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: pstcde

Nadere informatie

Groots aanwervingsplan voor jongeren en voor oudere werklozen per 1 januari van kracht

Groots aanwervingsplan voor jongeren en voor oudere werklozen per 1 januari van kracht Grts aanwervingsplan vr jngeren en vr udere werklzen per 1 januari van kracht 1. Inleiding Als je de cijfers van het aantal sgerechtigde werkzekenden in genschuw neemt, zals die vandaag dr de Rijksdienst

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Tpsprt- Student Stenden Hgeschl Prfileringsfnds

Nadere informatie

Gegevens vader/verzorger Voorletters en achternaam:.. Opleiding gevolgd in:...

Gegevens vader/verzorger Voorletters en achternaam:.. Opleiding gevolgd in:... Inschrijffrmulier nieuwe leerling Wij vragen u dit vrlpig inschrijffrmulier vlledig in te vullen en ged te letten p de spelling van de naam van het kind. De naam met precies z geschreven zijn als in het

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2015

AANVRAAGFORMULIER Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2015 Tegemetkming chrnisch zieken en Inwners van de gemeente Wudenberg met een laag inkmen en die chrnisch ziek f gehandicapt zijn, ntvangen mgelijk een financiële bijdrage. In dit aanvraagfrmulier staan de

Nadere informatie

C O N T A S S U R SOCIÉTÉ

C O N T A S S U R SOCIÉTÉ C O N T A S S U R SOCIÉTÉ NAAMLOZE ANONYME VENNOOTSCHAP Bulevard Simón Blívar, 34 (4ème étage) - 1000 Bruxelles Tel. : + 32 2 510 75 45 Fax : + 32 2 510 75 44 ATTEST VAN ACTIVITEIT TOT DE WETTELIJKE PENSIOENLEEFTIJD

Nadere informatie

P20 Kinderbijslag voor werkzoekende schoolverlaters

P20 Kinderbijslag voor werkzoekende schoolverlaters P20 Kinderbijslag voor werkzoekende schoolverlaters vanaf de inschrijving als werkzoekende contact telefoon e-mail fax dossiernummer 1 Naam en voornaam van de jongere... Geboortedatum... 2 Is de jongere

Nadere informatie

Centrum voor volwassenenonderwijs - Oostende

Centrum voor volwassenenonderwijs - Oostende Centrum vr vlwassenennderwijs - Ostende Deel 3 - Kwaliteitszrgsysteem ISO 9001:2008 Frmulieren en dcumenten FREQUENTLY ASKED QUESTIONS AANVULLENDE ALGEMENE VORMING TKO-214 Versie: 1.0 Datum: 2013-02-01

Nadere informatie

FSW VERZOEK TOT AANSTELLING (anders dan student assistent)

FSW VERZOEK TOT AANSTELLING (anders dan student assistent) Sap id:.. Frmatieplaats:.. FSW VERZOEK TOT AANSTELLING (anders dan student assistent) Vr wijzigingen in een bestaand dienstverband s.v.p. het mutatiefrmulier gebruiken Instituut/Dienst:... Sectie / Afdeling:...

Nadere informatie

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen.

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen. Wij verzeken u de telichting vr het invullen van het frmulier ged te lezen. Op basis van de dr u aangegeven reismgelijkheden van de leerling en p basis van het verversadvies van schl en eventuele andere

Nadere informatie

RIZIV: Opleiden van werkzoekenden, die erkend arbeidsongeschikt zijn.

RIZIV: Opleiden van werkzoekenden, die erkend arbeidsongeschikt zijn. RIZIV: Opleiden van werkzekenden, die erkend arbeidsngeschikt zijn. VERSIE 2015 Inhudspgave OOK ERKEND ARBEIDSONGESCHIKTE PERSONEN HEBBEN RECHT OP OPLEIDING...2 Visie...2 Delgrep...2 Partners in het traject...2

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Centrum voor volwassenenonderwijs - Oostende

Centrum voor volwassenenonderwijs - Oostende Centrum vr vlwassenennderwijs - Ostende Alle antwrden nder vrbehud van vergissingen f van wijzigingen in de wettelijke bepalingen. Andere vragen kun je richten tt: Els Jnckheere - cördinatr AAV-TKO - CVO

Nadere informatie

Academiejaar 2013-2014

Academiejaar 2013-2014 Arteveldehgeschl Dienst studieadvies Hgprt 15 9000 Gent Tel. 09/234 90 30 studieadvies@arteveldehs.be Gids vr studenten: studie en werk/ndernemerschap/kunst/plitiek/ studentenvertegenwrdiging/sciale f

Nadere informatie

Vooraf Om een elektronische aanvraag te kunnen doen is het belangrijk om de volgende gegevens van de persoon bij de hand te hebben:

Vooraf Om een elektronische aanvraag te kunnen doen is het belangrijk om de volgende gegevens van de persoon bij de hand te hebben: Overzicht van vragen myhandicap.belgium.be IVT-IT Opgelet: deze vragenlijst is bedeld als hulpmiddel vr sciaal werkers. Het papieren frmulier geldt niet als aanvraag. Een aanvraag kan enkel elektrnisch

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING

AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING In te vullen dr het OCMW Derden cde Inschrijvingsnummer Ingeschreven p Datum inschrijvingsbewijs 1. Gegevens van de aanvrager 1. GGEVENS VAN DE AANVRAGER

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzndere Omstandigheden Prfileringsfnds

Nadere informatie

Centrum voor volwassenenonderwijs - Oostende

Centrum voor volwassenenonderwijs - Oostende Centrum vr vlwassenennderwijs - Ostende Alle antwrden nder vrbehud van vergissingen f van wijzigingen in de wettelijke bepalingen. Andere vragen kun je richten tt: Els Jnckheere - cördinatr AAV-TKO - CVO

Nadere informatie

ONDERWIJSPR PR1MAIR. Richtlijnen voor verlof buiten de schoolvakanties

ONDERWIJSPR PR1MAIR. Richtlijnen voor verlof buiten de schoolvakanties Richtlijnen vr verlf buiten de schlvakanties 1. Vakantieverlf Een verzek m vakantieverlf p grnd van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal acht weken van tevren aan de directeur van de schl

Nadere informatie

Paasvakantie 2013. Basisscholen Drongen

Paasvakantie 2013. Basisscholen Drongen Paasvakantie 2013 Basisschlen Drngen De basisschlen van de deelgemeente Drngen rganiseren een netverschrijdende vakantiepvang. We rganiseren in de 2 e Idee Kids vzw. week van de paasvakantie themaweken

Nadere informatie

Vooraf Om een elektronische aanvraag te kunnen doen is het belangrijk om de volgende gegevens van de persoon bij de hand te hebben:

Vooraf Om een elektronische aanvraag te kunnen doen is het belangrijk om de volgende gegevens van de persoon bij de hand te hebben: Overzicht van vragen myhandicap.belgium.be THAB Opgelet: deze vragenlijst is bedeld als hulpmiddel vr sciaal werkers. Het papieren frmulier geldt niet als aanvraag. Een aanvraag kan enkel elektrnisch drgestuurd

Nadere informatie

Pleegkinderen en de Belastingaangifte. Thema-avon d Pleegouder support Zeeland

Pleegkinderen en de Belastingaangifte. Thema-avon d Pleegouder support Zeeland Pleegkinderen en de Belastingaangifte Thema-avn d Pleeguder supprt Zeeland Onderwerpen Op welke punten kmen kinderen vr in uw aangifte? Is er verschil tussen verschillende kind-begrippen? Veranderingen

Nadere informatie

Vooraf Om een elektronische aanvraag te kunnen doen is het belangrijk om de volgende gegevens van de persoon bij de hand te hebben:

Vooraf Om een elektronische aanvraag te kunnen doen is het belangrijk om de volgende gegevens van de persoon bij de hand te hebben: Overzicht van vragen myhandicap.belgium.be VKB Opgelet: deze vragenlijst is bedeld als hulpmiddel vr sciaal werkers. Het papieren frmulier geldt niet als aanvraag. Een aanvraag kan enkel elektrnisch drgestuurd

Nadere informatie

Inschrijven van leerlingen

Inschrijven van leerlingen Inschrijven van leerlingen 1 Telatingsvrwaarden Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schlreglement en het pedaggische prject van de schl. Bij de inschrijving dient een fficieel dcument

Nadere informatie

TOELICHTING COLLEGEGELD 2016 2017, HOGESCHOOL LEIDEN

TOELICHTING COLLEGEGELD 2016 2017, HOGESCHOOL LEIDEN TOELICHTING COLLEGEGELD 2016 2017, HOGESCHOOL LEIDEN Vr je inschrijving bij Hgeschl Leiden betaal je jaarlijks cllegegeld, dit is wettelijk verplicht. Hiernder lees je he Hgeschl Leiden het cllegegeld

Nadere informatie

Verzoek tot inschrijving masteropleidingen ibmg 2012-2013

Verzoek tot inschrijving masteropleidingen ibmg 2012-2013 Verzek tt inschrijving masterpleidingen ibmg 2012-2013 Let p: alleen vlledig ingevulde inschrijvingsverzeken wrden in behandeling genmen. Je kunt uiterlijk t/m 31 juli 2012 een verzek tt inschrijving indienen

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

Talentenmap. Ervaringsbewijs Sociaal Tolk. Naam en voornaam:.. Rijksregisternummer: Datum opmaak:

Talentenmap. Ervaringsbewijs Sociaal Tolk. Naam en voornaam:.. Rijksregisternummer: Datum opmaak: Talentenmap Ervaringsbewijs Sciaal Tlk Naam en vrnaam:.. Rijksregisternummer: Datum pmaak: A. Vrbereiding van de kandidaat U vraagt een ervaringsbewijs sciaal tlk aan. Hier vlgen enkele vragen die u vrbereiden

Nadere informatie

Nieuwe beperkingen aan het recht op tijdskrediet en werkloosheid met bedrijfstoeslag: een bespreking van de maatregelen van de regering-michel

Nieuwe beperkingen aan het recht op tijdskrediet en werkloosheid met bedrijfstoeslag: een bespreking van de maatregelen van de regering-michel Nieuwe beperkingen aan het recht p tijdskrediet en werklsheid met bedrijfsteslag: een bespreking van de maatregelen van de regering-michel FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369

Nadere informatie

Studiegebied (bso) Tweede graad... Tweede graad... Derde graad... Derde graad... Kantoor. Kantoor. Kantoor

Studiegebied (bso) Tweede graad... Tweede graad... Derde graad... Derde graad... Kantoor. Kantoor. Kantoor Studiegebied (bs) Tweede graad... Tweede graad... Kantr Kantr Derde graad... Derde graad... Kantr Kantradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) Kantradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) STUDIEGEBIED

Nadere informatie

Vooraf Om een elektronische aanvraag te kunnen doen is het belangrijk om de volgende gegevens van de persoon bij de hand te hebben:

Vooraf Om een elektronische aanvraag te kunnen doen is het belangrijk om de volgende gegevens van de persoon bij de hand te hebben: Overzicht van vragen myhandicap.belgium.be Parkeerkaart Opgelet: deze vragenlijst is bedeld als hulpmiddel vr sciaal werkers. Het papieren frmulier geldt niet als aanvraag. Een aanvraag kan enkel elektrnisch

Nadere informatie

DE INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING IN ENKELE ANTWOORDEN

DE INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING IN ENKELE ANTWOORDEN DE INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING IN ENKELE ANTWOORDEN Auteurs: Ingrid Martens: Expert IBO - VDAB Kris Deckers: Expert Methdieken en Instrumenten - VDAB Ellen Freyman: Juridisch adviseur - SD Wrx 1 intrductietekst

Nadere informatie

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat werk werkt!

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat werk werkt! Geef een jngere een kans met een instapstage, mdat werk werkt! Brussel Infrmatiedcument werkgever 2014-2015 Wil je een schlverlater met maximaal een diplma secundair nderwijs, kansen bieden m nze sectr

Nadere informatie

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv.

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv. Dssier Eccheques Brn: Lex4yu p www.securex.eu BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77 helpdesk@bl budiv.be www.bl budiv.be Dssier Eccheques Wat is een eccheque? Eccheques zijn een initiatief

Nadere informatie

BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN LAAG-PENSIOEN

BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN LAAG-PENSIOEN BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN HOOG-LAAG LAAG-PENSIOEN f f LAAG -HOOG HOOG-PENSIOEN Vr pensiengerechtigden die de 65-jarige leeftijd ng niet bereikt hebben U kunt

Nadere informatie

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat werk werkt!

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat werk werkt! Geef een jngere een kans met een instapstage, mdat werk werkt! Vlaanderen Infrmatiedcument werkgever 2014-2015 Wil je een schlverlater znder diplma secundair nderwijs, kansen bieden m nze sectr te leren

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 Aanvraagfrmulier subsidieregeling islatiemaatregelen wningen 2015 Raadhuisplein 2 Pstbus 500 3850 AM Ermel t 0341 56 73 21 Vul dit frmulier in, zet uw handtekening en stuur het p naar de Gemeente Ermel,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; raadsbesluit gemeente werkendam zaaknummer 59873 nderwerp Verrdening individuele stud ieteslag Participatiewet gemeente Werkendam 2015 De raad van de gemeente Werkendam, gelezen het vrstel van burgemeester

Nadere informatie

Beroepsinlevingsovereenkomst voor het kleding- en confectiebedrijf (PC 109.00)

Beroepsinlevingsovereenkomst voor het kleding- en confectiebedrijf (PC 109.00) Berepsinlevingsvereenkmst vr het kleding- en cnfectiebedrijf (PC 109.00) Beschrijving van de sectr Mgelijke pleidingen en duur Bijzndere erkenningsregels vr patrns en pleidingsverantwrdelijken Instapleeftijd

Nadere informatie

Deze werkgeversverklaring met begeleidende brief kunt u geven aan uw werkgever. Het is erg belangrijk dat de verklaring zorgvuldig en volledig wordt

Deze werkgeversverklaring met begeleidende brief kunt u geven aan uw werkgever. Het is erg belangrijk dat de verklaring zorgvuldig en volledig wordt Deze werkgeversverklaring met begeleidende brief kunt u geven aan uw werkgever. Het is erg belangrijk dat de verklaring zrgvuldig en vlledig wrdt ingevuld. Aanvullende Vrzieningen Werkgever Gegevens

Nadere informatie

Werkgeversverklaring

Werkgeversverklaring Werkgeversverklaring Deze werkgeversverklaring met begeleidende brief kunt u geven aan uw werkgever. Het is erg belangrijk dat de verklaring zrgvuldig en vlledig wrdt ingevuld. Geachte werkgever, Uw werknemer

Nadere informatie

Aanmeldformulier. Gehuwd / geregistreerde partnerschap Ongehuwd Gescheiden

Aanmeldformulier. Gehuwd / geregistreerde partnerschap Ongehuwd Gescheiden Aanmeldfrmulier Gegevens rechthebbende (rechthebbende is degene die nder bewind gesteld gaat wrden) Gebrtenaam (gehuwden meisjesnaam vermelden) : Vrnamen : Vrletters : Natinaliteit : Adres (straat en huisnr)

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2015

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2015 Aanvraagfrmulier bijzndere bijstand 2015 INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: Pstcde en

Nadere informatie

Aanvraagformulier cofinanciering LEF

Aanvraagformulier cofinanciering LEF Aanvraagfrmulier cfinanciering LEF 1. Aanvraag vr delstelling: Welke delstellingen uit het Ecnmisch Actieprgramma 2016 2019 zijn delstellingen die u met uw prject gaat realiseren f aan bij gaat dragen?

Nadere informatie

FSW VERZOEK TOT AANSTELLING (anders dan student assistent)

FSW VERZOEK TOT AANSTELLING (anders dan student assistent) Sap id:.. Frmatieplaats:.. FSW VERZOEK TOT AANSTELLING (anders dan student assistent) Vr wijzigingen in een bestaand dienstverband s.v.p. het mutatiefrmulier gebruiken Instituut/Dienst:... Sectie / Afdeling:...

Nadere informatie

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d.

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d. Tijdelijke regeling diensten van algemeen ecnmisch belang tegelaten instellingen vlkshuisvesting Q and A s: update d.d. februari 2013 Aanbesteding Hebben wningcrpraties de plicht m maatschappelijk vastged

Nadere informatie

Voorstelformulier voor een Koninklijke onderscheiding

Voorstelformulier voor een Koninklijke onderscheiding Vrstelfrmulier vr een Kninklijke nderscheiding Wie wilt u vrdragen vr een lintje? Vul hier de gegevens in van degene die u wilt vrdragen. Persnsgegevens Vrnamen (vluit): Tussenvegsel(s): Achternaam: Geslacht

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan 1. Type levensverzekering. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan 1. Type levensverzekering. Waarborgen Tp-Hat Plus Plan 1 Type levensverzekering Waarbrgen Levensverzekering met gewaarbrgde rentevet (Tak 21). Mgelijkheid m te kiezen vr een frmule waarbij dit met betrekking tt de winstdeelname gecmbineerd

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling woonboten

Aanvraagformulier subsidieregeling woonboten Klant, Markt & Relaties Planadvies & Vergunningen v.201102 Aanvraagfrmulier subsidieregeling wnbten De aanvraag wrdt ingediend p grnd van de Subsidieregeling rilering wnbten AGV, 22 mei 2008, nr. AB 08/018;

Nadere informatie

Intake instrumenten HorecaVakPunt. A. Vragenlijst nieuwe leerling

Intake instrumenten HorecaVakPunt. A. Vragenlijst nieuwe leerling Intake instrumenten HrecaVakPunt A. Vragenlijst nieuwe leerling Je wilt graag een leerwerkplaats in ns bedrijf. Dat stellen wij p prijs en daarm hebben we graag een sllicitatiegesprek met ju. Om het gesprek

Nadere informatie

Hebben woningcorporaties de plicht om maatschappelijk vastgoed boven een bepaalde drempel Europees aan te besteden?

Hebben woningcorporaties de plicht om maatschappelijk vastgoed boven een bepaalde drempel Europees aan te besteden? Tijdelijke regeling diensten van algemeen ecnmisch belang tegelaten instellingen vlkshuisvesting Q and A s: update d.d. December 2011 Aanbesteding Hebben wningcrpraties de plicht m maatschappelijk vastged

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR Ontvangstbevestiging gestuurd Aanvraag cmpleet ja / nee Gescand en verwerkt in Carel behandeld dr: d.d.: AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2014-2015 Wij verzeken u de telichting vr het invullen

Nadere informatie

MODEL D 3-1. REGISTRATIEFORMULIER VOOR KIEZERS DIE BUITEN NEDERLAND WONEN VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

MODEL D 3-1. REGISTRATIEFORMULIER VOOR KIEZERS DIE BUITEN NEDERLAND WONEN VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL MODEL D 3-1. REGISTRATIEFORMULIER VOOR KIEZERS DIE BUITEN NEDERLAND WONEN VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL BELANGRIJK! LEES EERST DE TOELICHTING MET BLOKLETTERS INVULLEN

Nadere informatie

BUDGETPLAN JEUGDHULP. Hebt u vragen over het invullen van het budgetplan? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon van de Toegang.

BUDGETPLAN JEUGDHULP. Hebt u vragen over het invullen van het budgetplan? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon van de Toegang. BUDGETPLAN JEUGDHULP Vr u ligt het budgetplan Jeugdhulp. U vult dit budgetplan in als u zelf de ndersteuning vr uw kind/een minderjarige wilt cördineren met een persnsgebnden budget (pgb). In dit budgetplan

Nadere informatie

Over de periode van 19 april 2007 tot 1 maart 2008 ontvangt u een nabetaling.

Over de periode van 19 april 2007 tot 1 maart 2008 ontvangt u een nabetaling. Datum 26 februari 2008 Pstbus 2064, 3500 GB Utrecht Van T 0900-92 94, F Ons kenmerk Oncferwerp : aanpassï"ng van uw WIA-dagln. Geachte heer Hierbij ntvangt u de gecrrigeerde WIA-beslissing. De beslissingen

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand

Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand Aanvraagfrmulier Bijzndere Bijstand Alle gegevens die u p dit frmulier invult wrden gecntrleerd. De bijgevegde bewijsstukken gebruiken wij hiervr. Deze bewijsstukken wrden k vr cntrle uitgewisseld met

Nadere informatie

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS 1. Gegevens rganisatie - Naam rganisatie : - Juridisch statuut : - Maatschappelijke zetel : - Telefnnummer en eventueel emailadres : - Omschrijving sciale delstelling : 2.

Nadere informatie

Haarlem, 6 juli Betreft: verkoop Scheepmakerskwartier (SMK) fase 2a te Haarlem. Geachte heer, mevrouw,

Haarlem, 6 juli Betreft: verkoop Scheepmakerskwartier (SMK) fase 2a te Haarlem. Geachte heer, mevrouw, Haarlem, 6 juli 2016 Betreft: verkp Scheepmakerskwartier (SMK) fase 2a te Haarlem Geachte heer, mevruw, Wij danken u hartelijk vr uw interesse in het prject Scheepmakerskwartier fase 2a. In de verkpbrchures

Nadere informatie

Samenvatting reglement mantelzorgpremie per gemeente (bijlage 2)

Samenvatting reglement mantelzorgpremie per gemeente (bijlage 2) Samenvatting reglement mantelzrgpremie per gemeente (bijlage 2) Mantelzrgpremie Kenniscentrum mantelzrg Vr wie: Vr iedere MZ die de zrg pneemt binnen de vertruwde mgeving van de zrgbehevende Vrwaarden

Nadere informatie

HET IKG-SYSTEEM. informatiebrochure voor gezinnen

HET IKG-SYSTEEM. informatiebrochure voor gezinnen HET IKG-SYSTEEM infrmatiebrchure vr gezinnen INHOUDSTABEL 1. Inkmensgerelateerde kinderpvang f het ikg-systeem?... 4 1.1. Wat is het IKG-systeem?... 4 1.2. Wel f niet instappen in het IKG-systeem?...

Nadere informatie

Rietschans College Overgangsnormen 2013-2014

Rietschans College Overgangsnormen 2013-2014 Rietschans Cllege Overgangsnrmen 2013-2014 Deel 1 vmb Deel 2 hav/vw 1 Inhudspgave Inhudspgave... 2 Deel 1 Overgangsnrmen 2013-2014 vmb... 3 ALGEMEEN BEVORDERING PER LEERJAAR... 3 Bevrdering van vmb-tl

Nadere informatie

In onze praktijken wordt u als eerste te woord gestaan door één van onze assistentes.

In onze praktijken wordt u als eerste te woord gestaan door één van onze assistentes. Geachte mijnheer/mevruw, Wij heten u van harte welkm als patiënt van de SHG! In nze praktijken wrdt u als eerste te wrd gestaan dr één van nze assistentes. Om de vergang van uw huidige huisarts naar uw

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Ooms Makelaars. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur

Ooms Makelaars. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur Oms Makelaars Maaskade 113 3071 NJ Rtterdam telefn 010-424 88 88 fax 010 424 88 99 e-mail: inf@ms.cm Pstadres: Pstbus 24040 3007 DA Rtterdam Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 tt 17.30 uur Pagina

Nadere informatie

Kinderopvang Bowi vzw Maart 2015 SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST. Naam Kind :

Kinderopvang Bowi vzw Maart 2015 SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST. Naam Kind : Kinderpvang Bwi vzw Maart 2015 SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST Naam Kind : INHOUDSOPGAVE Schriftelijke vereenkmst Deel 1... 3 1. Cntactgegevens Kinderpvang Bwi vzw (= rganisatr)... 4 Administratieve zetel :...

Nadere informatie

Eenheidsstatuut arbeiders - bedienden

Eenheidsstatuut arbeiders - bedienden Eenheidsstatuut arbeiders - bedienden Al twee jaar wachten we p een grte stap in het dssier ver het eenheidsstatuut arbeiders en bedienden. Dit sinds het fameuze arrest van het Grndwettelijk Hf van 7 juli

Nadere informatie

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015 Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015 Inhud Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015...

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011; I 00007777 besluit van de gemeenteraad vrstelnummer 723668 nderwerp Teslagenverrdening Wet werk en bijstand Guda 2012 de raad van de gemeente guda 29 nvember 2011 Gezien het vrstel van burgemeester en

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017. Bertrand Russell College havo en vwo

OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017. Bertrand Russell College havo en vwo OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017 Bertrand Russell Cllege hav en vw Overstap vmb naar 4-hav infrmatie 2016-2017 Waarm drstrmen naar 4hav? Stel, je zit in 4 VMBO-t. Je haalt gede resultaten, het ziet ernaar

Nadere informatie

Aandachtspunten Verkeersveiligheid, Leefbaarheid en Mobiliteit

Aandachtspunten Verkeersveiligheid, Leefbaarheid en Mobiliteit Aandachtspunten Verkeersveiligheid, Leefbaarheid en Mbiliteit 1 De mzetting van de nieuwe Eurpese Richtlijn (2006/126/EG) ver het mtrrijbewijs is nu uiteindelijk in de Belgische wetgeving vergenmen en

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER / CONTRACT VOOR TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO) 2015-2016

AANMELDINGSFORMULIER / CONTRACT VOOR TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO) 2015-2016 KIND Ondergetekende (uder / verzrger) meldt het vlgende kind aan vr de Tussen Schlse Opvang (n.b.: u kunt per frmulier slechts één kind pgeven. Vr ieder kind met een apart frmulier ingevuld wrden): Achternaam:

Nadere informatie

Inschrijfformulier 1e Leerjaar

Inschrijfformulier 1e Leerjaar Plak hier je pasft Inschrijffrmulier 1e Leerjaar Berepspleiding tt Marcs-therapeut IN BLOKLETTERS INVULLEN VOORNAMEN(vluit):... M/V ROEPNAAM:... ACHTERNAAM:... MEISJESNAAM:... GEB.DATUM:... GEB. PLAATS:...

Nadere informatie

Voorwaarden voor deelname en verklaring van vertrouwelijkheid. I. Voorwaarden voor deelname

Voorwaarden voor deelname en verklaring van vertrouwelijkheid. I. Voorwaarden voor deelname Vrwaarden vr deelname en verklaring van vertruwelijkheid I. Vrwaarden vr deelname 1- De "Prijs Karel Van Miert vr Studenten" wrdt uitgereikt aan een student(e) aan één van de hgeschlen f universiteiten

Nadere informatie

Ben je geïnteresseerd in één of meerdere functies bij het gemeentebestuur, vul dan onderstaand sollicitatieformulier in. Voornaam.

Ben je geïnteresseerd in één of meerdere functies bij het gemeentebestuur, vul dan onderstaand sollicitatieformulier in. Voornaam. Sllicitatiefrmulier Ben je geïnteresseerd in één f meerdere functies bij het gemeentebestuur, vul dan nderstaand sllicitatiefrmulier in. 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam Vrnaam Straat Nr Pstcde Gemeente Land...

Nadere informatie

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kp van Nrd-Hlland Er is sprake van hgbegaafdheid, blijkens uit: Een ttale intelligentie gelijk f hger dan 130 N.B.: bij een intelligentienderzek wrdt nrmaliter

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden Aanvraagfrmulier vergeding individueel gedupeerden Aanvraag vergeding in natura Met dit aanvraagfrmulier verzekt u de Stichting Bevrdering Kwaliteit Leefmgeving Schiphlregi (afgekrt: Stichting Leefmgeving

Nadere informatie

Wilsverklaring met betrekking tot mijn uitvaart

Wilsverklaring met betrekking tot mijn uitvaart Wilsverklaring met betrekking tt mijn uitvaart Dcument gemaakt dr de NFBBB* en te dwnladen p de website www.funebra.be *Natinale Federatie van Berepsverenigingen & Syndicale Kamers van Aannemers van Begrafenissen

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Samenlevingsdienst - Kandidaatsdossier 2016

Samenlevingsdienst - Kandidaatsdossier 2016 Samenlevingsdienst - Kandidaatsdssier 2016 Del van de Samenlevingsdienst De Samenlevingsdienst biedt je niet alleen de kans m je in te zetten vr de samenleving, maar k m jezelf beter te leren kennen en

Nadere informatie