RONDUIT. Meer van dat. Trefdag Gent. Verder in dit nummer: Efay stelt zich voor

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RONDUIT. Meer van dat. Trefdag Gent. Verder in dit nummer: Efay stelt zich voor"

Transcriptie

1 België - Belgique P.B. - P.P Brussel X BC 4238 Erkenningsnummer P V.U. & afzendadres: K. Cooreman - Jong N-VA vzw - Koningsstraat 47, bus Brussel 4 x per jaar in maart, juni, september en december. - Afgiftekantoor 1000 Brussel X OKTOBER - NOVEMBER - DECEMBER 2010 RONDUIT Meer van dat Wie had een jaar geleden durven voorspellen dat de N-VA de grootste partij van het land zou worden? Misschien had je er wel eens over gedroomd, maar niemand zou dat echt mogelijk hebben geacht. Welnu, 2010 heeft bewezen dat niet alle dromen bedrog zijn. En er is meer: het succes van de N-VA vertaalt zich vooral onder jongeren. Het aantal jonge leden is relatief sterker toegenomen dan de niet-jongeren. Jong N-VA is zo op kousenvoeten op weg naar de leden, zowat een verdubbeling vergeleken met vijf jaar geleden! Die explosieve groei biedt enorme kansen en uitdagingen voor Jong N-VA. Er komen alsmaar lokale afdelingen bij en de interesse in onze activiteiten neemt toe. Jong N-VA zal daarom meer ondersteuning moeten bieden aan de afdelingen en we zullen nog meer inhoud en ontspanning moeten aanbieden. Maar met de hulp van een klein legertje vrijwilligers kunnen we die uitdaging zeker aan. Wim De Waegenaere, nationaal penningmeester Jong-N-VA Het wordt de taak van het nieuwe bestuur - dat we met z n allen in februari gaan verkiezen - om dit in goede banen te leiden. De jongedames en heren die op 5 februari de fakkel overnemen krijgen een organisatie in handen met een stevige onderbouw en met vooral heel veel potentieel. Aan hen en aan u om dat potentieel waar te maken. Trefdag Gent De zaal in het Geuzenhuis in Gent zat op 23 oktober afgeladen vol voor de Jong N-VAtrefdag Media en Politiek. Drie topgasten onthulden er de mechanismes die schuil gaan achter de politieke berichtgeving. Professor Hendrik Vuye van de FUNDP (Universiteit van Namen) bracht er informatie over de Franstalige kijk op België, Vlaanderen en de staatshervormingen. Frank Thevissen, exprof aan de VUB, en N-VA- Kamerlid Siegfried Bracke traden in debat over de rol van de (politieke) journalistiek. En als afsluiter gaf Siegfried Bracke een spoedcursus omgaan met de media. Wat dat allemaal inhield lees je op bladzijde 4. Verder in dit nummer: Efay stelt zich voor Bezoek aan Den Haag Algemene Ledenvergadering Tienerzwangerschappen Armoede in Zuid-Afrika De toekomst van de auto Nieuwe afdelingen

2 De European Free Alliance Youth of EFAy brengt jongeren samen uit meer dan 25 Europese landen. Het is een alliantie van jongerenafdelingen van progressieve nationalistische en regionalistische partijen en organisaties uit gans Europa die de culturele en taalkundige diversiteit van ons werelddeel ter harte nemen. Efay telt vandaag vertegenwoordigers uit 35 regio s en naties. De EFAy wil in de eerste plaats thema s onder de aandacht brengen die verband houden met minderheden, staatloze naties en regio s in Europa. Door te trachten de stem te zijn van de stemlozen en de belangen en noden van verdrukte volken te verdedigen brengt EFAy jongeren uit Oosten West-Europa samen. De leden van EFAy tonen dan ook hun solidariteit met elkaar en met andere volkeren over de hele wereld die in aanraking komen met onrecht, discriminatie, schendingen van hun rechten, martelingen en onmenselijke behandelingen. We streven naar een beter Europa, een socialer, duurzamer en inclusiever Europa dat de rechten van de volkeren beschermt, en niet de belangen van de staten. We hopen een van de motoren te zijn achter deze transformatie. Jana Baceva, stafmedewerker EFAy. Jong N-VA bezocht Den Haag 11 december is in Vlaanderen een wettelijke feestdag, maar niet zo in Nederland. Dat leek ons een ideale dag om een bezoekje te plannen aan Den Haag en het Nederlandse Parlement. Den Haag is van oudsher het epicentrum van de Nederlandse politiek. Nochtans is het verre van de grootste stad van Nederland. Net omwille van het ontbreken van die stadsrechten werd Den Haag destijds gekozen als politieke hoofdstad van Nederland, een functie die ze tot op vandaag nog steeds vervult. RONDUIT INDRUKWEKKEND Eerste stop was het Parlement zelf, waar we meteen minder goed nieuws kregen. Door een belangrijke vergadering waren de Kamers in de voormiddag niet te bezoeken, waardoor het bezoek beperkt bleef tot een film en de verder ronduit indrukwekkende Ridderzaal, waar het staatshoofd van Nederland elk jaar zijn of haar Troonrede doet. Het niet kunnen bezoeken van de verschillende Kamers werd net na de middag echter gecompenseerd door het feit dat onze delegatie een stukje van de plenaire vergadering van de Tweede Kamer (te vergelijken met onze Kamer) kon volgen. EEN TIKKELTJE JALOERS Het verschil in debatcultuur tussen beide landen werd meteen pijnlijk duidelijk. Nederlanders zijn veel directer dan hetgeen we beneden de Moerdijk gewoon zijn. Om toch een tikkeltje jaloers op te worden. Daarna was het tijd voor een stadstoer, Algemene Ledenvergadering! die quasi letterlijk doch niet figuurlijk in het water viel. Het regende pijpenstelen, wat onze (overigens bijzonder aangename) gids ertoe noopte om met ons vooral overdekte bezienswaardigheden te bezoeken. Geen nood, daar heeft Den Haag er ook wel voldoende van. Denken we maar aan het imposante stadhuis (glazenwasser moet daar het ultieme knelpuntberoep zijn!), de ietwat bevreemdende metro en het centrale plein in Den Haag, door de ingenieuze Nederlanders gewoon Plein genoemd. Het werd een uitgeregende maar niettemin heel aangename dag. Dat Nederlanders bijzonder vriendelijk zijn en al even gastvrij werd ons op die 11de november nog maar eens duidelijk! De laatste weken en maanden is Jong N-VA intensief bezig met het vernieuwen van de besturen op allerhande niveaus. Na de lokale afdelingen zijn intussen ook de eerste provinciale coördinatoren en de leden van de Nationale Raad verkozen. Uiteraard moet ook het Dagelijks Bestuur nog vernieuwd worden. Dat zal op 5 februari gebeuren op een Algemene Ledenvergadering in Sint-Niklaas. Voor wie het al voelt kriebelen om op nationaal niveau mee aan de touwtjes trekken geven we al enkele richtlijnen mee. Wie verkozen wil worden in het Dagelijks Bestuur moet eerst in de Nationale Raad verkozen worden. Ben je (nog) niet verkozen in de Nationale Raad, dan kan je je laten coöpteren. Geef daarvoor een seintje aan de Nationale Secretaris. De leden van het Dagelijks Bestuur worden door de Nationale Raad verkozen, met uitzondering van de Algemene Voorzitter. De nieuwe Algemene Voorzitter van Jong N-VA wordt door alle leden verkozen. Zorg dus dat je aanwezig bent om op jouw favoriete kandidaat te stemmen! Over enkele weken ontvang je een uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering met daarin alle details die je moet weten.

3 Iedereen een dag vrij! Jong N-VA ijvert net als de N-VA al jaren voor een betaalde Vlaamse feestdag. Maar in onze staatsstructuur zijn natuurlijk meer gemeenschappen aanwezig dan enkel de Vlaamse. Consequent als we zijn voerden we op 27 september en 15 november ook actie voor een betaalde feestdag voor respectievelijk de Franstalige Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap. Nationaal actiecoördinator Stijn Adhemar Vandamme en medewerker Erwin Verbeken in het centrum van Nijvel Op 27 september ging Jong N-VA aan het station en in het centrum van Nijvel vlaggetjes uitdelen met een Waalse Haan op, terwijl we op 15 november iedereen opriepen om lid te worden van een speciaal opgerichte Facebook-pagina die vraagt naar zo n betaalde feestdag voor de Duitstaligen. Op 4 december nodigde Jong N-VA Vic Heylen uit, stichter van F-CAR, het Flanders Centre for Automotive Research. Onder de noemer De toekomst van de auto / de auto van de toekomst schetste Heylen een beeld van de voor Vlaanderen zo belangrijke automobielindustrie. Komkommerprijs Jong N-VA reikt na de zomervakantie steevast de Komkommerprijs uit. Daarmee wordt de verantwoordelijke voor het meest idiote, onzinnige of domme komkommernieuws in de kijker gezet. Groen-voorzitter Wouter Van Besien mocht dit jaar de komkommer in ontvangst nemen. De jury motiveerde de beslissing als volgt: Dat Wouter Van Besien met een aftandse wagen naar de Koning gaat, deed ons niet echt de wenkbrauwen fronsen. Dat vonden we op een of andere manier best nog bij de monarchie passen. Maar het feit dat het een vervuilende wagen was, deed hem de das om. Van een voorzitter van een ecologische partij had je toch mogen verwachten dat hij met (vouw)fiets, elektrische wagen/scooter of openbaar vervoer naar de Koning zou gaan. Het was voor ons het meest opvallend nieuwtje van de laatste weken. De toekomst van de wagen en de wagen van de toekomst De inleiding over de geschiedenis van de automobielindustrie sinds de jaren 60 was vooral een verhaal van de tanende Westerse automobielindustrie ten voordele van de industrie uit landen als Korea en Japan. Zo had General Motors in 1962 nog een marktaandeel van 51,1 % in de Amerikaanse autoverkoop. In 2009 was dat teruggevallen tot 16,2 %. Het Japans-Koreaanse aandeel is in die periode gestegen van 4 naar 58,1 %. Ook de Europese industrie kende moeilijke tijden en moest al vaak een beroep doen op overheidssubsidies. SERIEUZE VERLIESPOST Vic Heylen ging ook dieper in op het concept van de elektrische wagen. Om vele redenen is deze auto misschien wel de auto van de toekomst. Maar daar zijn we nog lang niet. Veel factoren staan de massale productie van zulke wagens nog in de weg. Zo is de elektrische wagen voor de staatskas een serieuze verliespost. Niet alleen reikt de overheid een subsidie van euro uit, ze verliest gemiddeld nog eens euro Vic Heylen, stichter van F-CAR, legt uit dat de massale productie van elektrische wagens nog niet voor vandaag is. aan taksen en gemiste accijnzen per wagen. En dan is er nog de hoge kost verbonden aan de ontwikkeling van performante lithium-ion-batterijen. Wat de elektrische wagen betreft kunnen we besluiten met een citaat van Robert Ryce, hoofdredacteur van het blad Energy Tribune: Electric cars are the next big thing, and always will be

4 Trefdag Media & Politiek Professor Hendrik Vuye van de Naamse Universiteit gaf een in Vlaanderen weinig bekend overzicht van de beeldvorming over de staatshervormingen in Franstalig België. Voor de Franstalige minderheid betekende iedere staatshervorming, te beginnen met het vastleggen van de taalgrens, de versterking van hun positie in het Belgische bestel. In ruil verkregen de Franstaligen het stelsel van de faciliteiten en het behoud van B-H-V. GRENDELGRONDWET Tegenover de eerste staatshervorming van 1970 stond de invoering van de Grendelgrondwet, die het voor Vlamingen onmogelijk maakt hun numerieke overheid aan te wenden voor belangrijke stemmingen in het parlement, een heel vérstrekkende ingreep zoals we de voorbije jaren hebben kunnen vaststellen. Bij de staatshervormingen van 1989 en 1993 haalden de Franstaligen de creatie van een Brussels Gewest binnen, en vormden ze hun Brusselse Cocof om tot een echt parlement. PROCEDURESLAG Die veelheid aan institutionele organismen heeft de Franstaligen de voorbije jaren geholpen met hun procedureslag tegen de splitsing van B-H-V. Bij de Lambermontakkoorden van 2001 slaagde Guy Verhofstadt er nog een keer in de Vlamingen te minoriseren door toe te staan dat de dubbele meerderheid in het Brussels Parlement kan omzeild worden, en de Franstaligen er desnoods op hun eentje ordonnanties mogen stemmen. SCHEIDING DER GEESTEN Deze techniek, waarbij de Vlamingen steeds een beetje meer autonomie verwierven en de Franstaligen hun positie konden versterken, liet toe dat aan beide zijden van de taalgrens de staatshervorming als een overwinning kon worden afgeschilderd. Het verklaart ook waarom de huidige onderhandelingen zo moeilijk verlopen: hoe minder relevant het federale niveau wordt, hoe slechter voor de Franstaligen. De scheiding der geesten tussen Vlamingen en Franstaligen is dus veel ouder dan vandaag, hoewel de voorbeelden ervan steeds flagranter worden, getuige de manier waarop de Franstalige pers over Bart De Wever bericht. Professor Hendrik Vuye had het over de manier waarop in Wallonië over de staatshervormingen wordt gedacht. ONDUIDELIJKE REDENEN Het volgende luik van het programma was een debat tussen Frank Thevissen, ex-prof Politieke Communicatie en Marketing aan de VUB, en N-VA-Kamerlid en ex-journalist Siegfried Bracke over de rol van de (politieke) journalistiek. Frank Thevissen was de man achter de Stemmenkampioen. Thevissen werd destijds bij de VUB aan de deur gezet om onduidelijke redenen. Iets te veel tegen de schenen van de machthebbers geschopt? Een peiling die té slecht uitkwam voor Open Vld? Wie zal het zeggen? Professor Thevissen was in ieder geval bijzonder goed geplaatst om het te hebben over de invloed van media op politiek en omgekeerd. STERK UITEENLOPENDE MENINGEN Thevissen en Bracke blijken er sterk uiteenlopende meningen op na te houden over de invloed die de politiek uitoefent (of tracht uit te oefenen) op journalisten, en over de maatschappelijke opdracht van journalisten. Siegfried Bracke verdedigde daarbij de vraaggestuurde journalistiek, kortom het brengen van informatie op een manier dat ze toegankelijk wordt voor een groot publiek. Thevissen daarentegen nam het op voor de klassieke aanbodgestuurde journalistiek. Over de bemoeienissen van de politiek met de journalistiek waren beide heren het er wel over eens dat die best goed meevalt in Vlaanderen, een paar flagrante uitzonderingen uiteraard niet te na gesproken. De journalist is en blijft onafhankelijk in ons land. Als afsluiter leerde Siegfried Bracke de geboeide jongeren enkele kneepjes over de omgang met de pers. Drie stelregels moet je daarbij steeds volgen: niet liegen, vriendelijk blijven en eenvoudige taal gebruiken. Begin al maar eens B-H-V uit te leggen. De zaal in het Geuzenhuis in Gent zat nokvol.

5 Armoede in Zuid-Afrika. Op de Vormingsraad van begin oktober schetste N-VA-senator Piet De Bruyn een ontluisterend beeld van de armoedesituatie in Zuid-Afrika. Piet De Bruyn is een Zuid- Afrikakenner en bezoekt het land regelmatig. Senator Piet De Bruyn gaf zijn visie over de armoedesituatie in Zuid-Afrika. De sociale ongelijkheid tussen de verschillende bevolkingscategorieën in Zuid-Afrika is zo n 20 jaar na het einde van de Apartheid enkel maar toegenomen. De regering voert dan wel een war on poverty, de resultaten daarvan zijn vandaag de dag zeker nog niet zichtbaar. Het zijn ook vooral de zwarte gezinnen en in het bijzonder de eenoudergezinnen die het zwaarst met armoede te kampen hebben. AIDSEPIDEMIE De aidsepidemie die het land treft werkt het probleem enkel verder in de hand. Daarnaast wordt er een sterke druk op de Zuid-Afrikaanse samenleving uitgeoefend door de massale illegale immigratie vanuit de buurlanden. POTENTIEEL Recente fenomenen, zoals de industriële opleving en het organiseren van een mondiaal evenement als het wereldkampioenschap voetbal hebben nog niet de beoogde impact gehad op de gemiddelde levensstandaard. Nochtans heeft Zuid-Afrika het potentieel om de leidende natie te worden in Afrika, waar andere landen zich kunnen aan optrekken. Tienerzwangerschappen Jong N-VA deelde in Gent snoeptutters en pamfletjes uit aan de schoolgaande jeugd om haar te wijzen op de risico s van tienerzwangerschappen. De medische en sociale gevolgen daarvan kunnen erg zwaar zijn. Jong N-VA vraagt meer en doelgerichte sensibilisering rond dit onderwerp.

6 TELEX - TELEX - TELEX - TELEX NIEUWE AFDELINGEN De voorbije maanden zijn er alweer een aantal nieuwe afdelingen bij gekomen. Zo kan je nu terecht bij Jong N-VA Vlaamse Ardennen, Brugge-Torhout-Oostkust, Tienen en Groot-Zandhoven. SPORT OP SCHOOL Dat Jong N-VA pleit voor een hervorming van de lessen LO op school wist je al langer. Er moet meer nadruk komen op de algemene fysieke ontwikkeling en minder op het aanleren van technische vaardigheden. Vlaams Parlementslid Vera Celis nam onze bekommernis mee in een vraag aan minister van Onderwijs Pascal Smet. Jong N-VA Groot-Zandhoven DURE FRIETEN Net in de Week van de Friet raakte bekend dat de prijs van het pakje friet weer zou gaan opslaan. De tegenvallende aardappeloogst leidt onvermijdelijk tot hogere prijzen. Jong N-VA wou het leed toch een beetje verzachten en lanceerde daarom een prijsvraag waarmee een gratis frituurbezoek kon worden gewonnen. Bart Lambrecht uit Aartselaar kende het antwoord op de vraag: Wat is het lievelingsmenu van Bart De Wever in Frituur t Draakske? en mag met drie vrienden een frietje gaan eten! JONG N-VA-AGENDA 22/01/2011 N-VA-Nieuwjaarsfuif Antwerpen 05/02/2011 Algemene Ledenvergadering Jong N-VA Voorzittersverkiezing Sint-Niklaas 12/03/2011 Ontmoetingsdag voor lokale verantwoordelijken Brussel Studentenkernen Je bent Jong N-VA er, je studeert en je wil actief worden bij de Jong N-VA-afdeling in jouw studentenstad. Het kan. Neem contact op met volgende personen en al je wildste dromen komen uit: Leuven Frank Vannetelbosch Gent Bob Cammaert Antwerpen Ken Casier Kortrijk Wim De Waegenaere Brussel Noë Schellinck Interesse om mee te werken aan een Jong N-VA-afdeling in jouw buurt? Geen probleem, neem hiervoor contact op met het Jong N-VA-secretariaat via

BESTUURSVERKIEZINGEN. Gezocht: bestuur en AV-leden 2014-2015. België-Belgique P.B. 1099 Brussel x 1/1733 P. 702025 Afgiftekantoor Brussel x

BESTUURSVERKIEZINGEN. Gezocht: bestuur en AV-leden 2014-2015. België-Belgique P.B. 1099 Brussel x 1/1733 P. 702025 Afgiftekantoor Brussel x Dit is een uitgave van Jongsocialisten vzw Grasmarkt 105/44, 1000 Brussel - VU: Sanne Doms België-Belgique P.B. 1099 Brussel x 1/1733 P. 702025 Afgiftekantoor Brussel x BESTUURSVERKIEZINGEN Gezocht: bestuur

Nadere informatie

ORDE VAN DEN PRINCE. vlaams-nederlands genootschap voor taal en cultuur

ORDE VAN DEN PRINCE. vlaams-nederlands genootschap voor taal en cultuur P309941 ORDE VAN DEN PRINCE vlaams-nederlands genootschap voor taal en cultuur 2 WOORD VOORAF 3 IK HOU VAN ALLE ZES 5 VERSLAG VAN HET SYMPOSIUM OVER DE BRUSSELSE RAND 9 WELK BELEID IS NODIG IN DE VLAAMSE

Nadere informatie

INHOUD EDITO. peter@peteraspeslagh.be RADIKAAL 4 COLOFON. HOOFDREDACTEUR: Peter Aspeslagh

INHOUD EDITO. peter@peteraspeslagh.be RADIKAAL 4 COLOFON. HOOFDREDACTEUR: Peter Aspeslagh 1 INHOUD 3 BERT 4 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 16 INLEEFREIS PERU 17 INTERNATIONAAL 18 5VOOR6 20 INTERVIEW MET J. VERMEULEN 21 STANDPUNT 22 NIEUWS IN DE BEWEGING 24 PORTRET RADIKAAL 4 COLOFON HOOFDREDACTEUR:

Nadere informatie

Plenaire vergadering nr. 4 (2009) 15 juli 2009 5. en gisteren voor 17 uur hebben ingediend, vandaag voor te leggen aan de plenaire vergadering.

Plenaire vergadering nr. 4 (2009) 15 juli 2009 5. en gisteren voor 17 uur hebben ingediend, vandaag voor te leggen aan de plenaire vergadering. Plenaire vergadering nr. 4 (2009) 15 juli 2009 5 en gisteren voor 17 uur hebben ingediend, vandaag voor te leggen aan de plenaire vergadering. De voorzitter: Mijnheer Vereeck, in de loop van de dag zal

Nadere informatie

Tweede Congreskrant. Voorjaarscongres 1 en 2 juni 2013. Amsterdam

Tweede Congreskrant. Voorjaarscongres 1 en 2 juni 2013. Amsterdam Tweede Congreskrant Voorjaarscongres 1 en 2 juni 2013 Amsterdam Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Procedures Congres/Oproepen... 4 Programma... 5 Locaties... 6 Congreslocatie... 6 Slaaplocatie...

Nadere informatie

Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement

Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement Brochure voor de leraar van het secundair onderwijs 2 Kom in de stemming Welkom U hebt een bezoek aan het Vlaams Parlement vastgelegd: van harte

Nadere informatie

nieuwe partijvoorzitter Lees meer blz. 8 Afgiftekantoor: GENT X P4A9074 1,25 euro Ver. uitg.: Gerolf Annemans, Madouplein 8 bus 9 te 1210 Brussel

nieuwe partijvoorzitter Lees meer blz. 8 Afgiftekantoor: GENT X P4A9074 1,25 euro Ver. uitg.: Gerolf Annemans, Madouplein 8 bus 9 te 1210 Brussel Magazine www.vlaamsbelang.org Afgiftekantoor: GENT X P4A9074 Uitgave van de Vlaams-nationale partij Maandelijkse uitgave (behalve augustus) Jaargang 10 nr. 1 januari 2013 1,25 euro Ver. uitg.: Gerolf Annemans,

Nadere informatie

ampersand christendemocratie in de samenleving SPECIALE EDITIE - ONZE IDEOLOGIE

ampersand christendemocratie in de samenleving SPECIALE EDITIE - ONZE IDEOLOGIE ampersand SPECIALE EDITIE - ONZE IDEOLOGIE verantwoordelijke uitgever: Jonathan cardoen - Wetstraat 89-1040 Brussel - Fax:02/238 38 60 - email: leden@cdenv.be christendemocratie in de samenleving verbinden

Nadere informatie

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet Ouwehand speurtocht aanving. Dat was dan net te laat, omdat die begroting vorige week gepasseerd is. Dit alles zou grappig kunnen klinken, als het niet getuigde van een groot gebrek aan respect voor het

Nadere informatie

CRISIS shoppen ANDERS OMGAAN. Letsers hebben veerkracht. Wegwijzer groen investeren. September - Oktober - November 2010

CRISIS shoppen ANDERS OMGAAN. Letsers hebben veerkracht. Wegwijzer groen investeren. September - Oktober - November 2010 België - Belgique PB 1000 Brussel 1 1/1366 September - Oktober - November 2010 Magazine Netwerk Vlaanderen verschijnt driemaandelijks, 28 e jaargang, nr 3 ANDERS OMGAAN met geld CRISIS shoppen Letsers

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

ampersand LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 11 - NOVEMBER 2011 AFGIFTEKANTOOR LUIK X

ampersand LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 11 - NOVEMBER 2011 AFGIFTEKANTOOR LUIK X hoofdartikel ampersand LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 11 - NOVEMBER 2011 AFGIFTEKANTOOR LUIK X Verschijnt maandelijks, behalve in juli en augustus FOtO LEO DEBOCK www.cdenv.be 1 zogezegd FOtO LEO DEBOCK

Nadere informatie

Bart De Wever: historische kans gemist. v r i j m o e d i g m a a n d b l a d. Rondas over de G704. Roger Van Houtte: Afscheid van een rasjournalist

Bart De Wever: historische kans gemist. v r i j m o e d i g m a a n d b l a d. Rondas over de G704. Roger Van Houtte: Afscheid van een rasjournalist OORBRAAK v r i j m o e d i g m a a n d b l a d december 2011 12 Rondas over de G704 Roger Van Houtte: Afscheid van een rasjournalist Bart De Wever: historische kans gemist Afgiftekantoor 8000 Brugge V.U.

Nadere informatie

Focus. Achteruitgang van de buurtwinkels in Brussel. Hoe omgaan met journalisten? Opleidingen zijn goed voor de productiviteit! TOOLBOX DOSSIER HR

Focus. Achteruitgang van de buurtwinkels in Brussel. Hoe omgaan met journalisten? Opleidingen zijn goed voor de productiviteit! TOOLBOX DOSSIER HR Juni 2008 nr 6 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry TOOLBOX Hoe omgaan met journalisten? DOSSIER HR Opleidingen zijn goed voor de productiviteit! Focus Achteruitgang van de buurtwinkels

Nadere informatie

Moeten de Brusselse gemeenten fusioneren? Ervaringen uit Antwerpen, Wenen en Berlijn

Moeten de Brusselse gemeenten fusioneren? Ervaringen uit Antwerpen, Wenen en Berlijn Moeten de Brusselse gemeenten fusioneren? Ervaringen uit Antwerpen, Wenen en Berlijn Lead Piece Wouter Van Dooren & Dave Sinardet Commentaren Stefan Sottiaux Maik Martin Harald Bürger Uit het Engels vertaald

Nadere informatie

Door: Jan Brouwer. De belangrijkste ontwikkelingen tot nu toe

Door: Jan Brouwer. De belangrijkste ontwikkelingen tot nu toe DE CULTUUR VAN DE VRIJE TIJD De ontwikkeling van onze tijdsbesteding - in het bijzonder vrije tijd - en de betekenis daarvan voor onze voorzieningen Jan Brouwer gaat in op de belangrijkste trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD.

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. PROJECTOVERZICHT 2007-2013 EUROPEES INTEGRATIEFONDS VLAANDEREN Vlaanderen EIF EUROPEES INTEGRATIEFONDS Beste lezer, In 2007 richtte de EU het (EIF) op. Het EIF is

Nadere informatie

berichten De andere e economist: Artlet Wils op reis r in haar eigen café

berichten De andere e economist: Artlet Wils op reis r in haar eigen café berichten De andere e economist: Artlet Wils op reis r in haar eigen café Wilfried Delanghe: Belgische marketeer scoort op Euro 2000 Magazine van de Ekonomika Alumni Viermaandelijks 58ste jaargang April

Nadere informatie

Ligt de lat juist? Allochtonen en onderwijs in Leuven Nadja Schils

Ligt de lat juist? Allochtonen en onderwijs in Leuven Nadja Schils Ligt de lat juist? Allochtonen en onderwijs in Leuven Nadja Schils Voor woord VOORWOORD Als schoolopbouwwerker leg je je oor te luisteren bij kwetsbare groepen, en hun ervaringen met onderwijs. Op dit

Nadere informatie

Plenaire vergadering nr. 5 (2009) 15 juli 2009 5

Plenaire vergadering nr. 5 (2009) 15 juli 2009 5 Plenaire vergadering nr. 5 (2009) 15 juli 2009 5 OPENING VAN DE VERGADERING Voorzitter: de heer Jan Peumans De vergadering wordt geopend om 14.03 uur. De voorzitter: Dames en heren, de vergadering is geopend.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 Nr. 87 VERSLAG

Nadere informatie

Campagnevoeren Praktische bouwstenen voor een succesvolle verkiezingscampagne

Campagnevoeren Praktische bouwstenen voor een succesvolle verkiezingscampagne Handreiking Campagnevoeren Praktische bouwstenen voor een succesvolle verkiezingscampagne Colofon Uitgever: CDA-bureau Afdeling Communicatie Postbus 30453 2500 GL Den Haag 070-3424888 cda@cda.nl www.cda.nl

Nadere informatie

Een partij om de maatschappij te veranderen. een brochure van de Linkse Socialistische Partij - LSP 3 euro

Een partij om de maatschappij te veranderen. een brochure van de Linkse Socialistische Partij - LSP 3 euro LSP - PSL Een partij om Een partij om de maatschappij te veranderen een brochure van de Linkse Socialistische Partij - LSP 3 euro WWW.SOCIALISME.BE Een partij om de maatschappij te veranderen inhoud :

Nadere informatie

Verandering Voor Vooruitgang ONTWERP-CONGRESTEKSTEN 31 JANUARI - 1 & 2 FEBRUARI 2014, ANTWERPEN

Verandering Voor Vooruitgang ONTWERP-CONGRESTEKSTEN 31 JANUARI - 1 & 2 FEBRUARI 2014, ANTWERPEN Verandering Voor Vooruitgang ONTWERP-CONGRESTEKSTEN 31 JANUARI - 1 & 2 FEBRUARI 2014, ANTWERPEN Verandering voor Vooruitgang We betalen torenhoge federale belastingen, maar krijgen daarvoor geen efficiënte

Nadere informatie

CDS DEMOCRATISCHE STUDENTEN TIJDSCHRIFT VOOR HET ANTWERPS CHRISTENDEMOCRATISCH STUDENTENVOLK

CDS DEMOCRATISCHE STUDENTEN TIJDSCHRIFT VOOR HET ANTWERPS CHRISTENDEMOCRATISCH STUDENTENVOLK jaargang 7 nummer 1 CDS C H R I S T E N DEMOCRATISCHE STUDENTEN oktober 2013 CEDRUS TIJDSCHRIFT VOOR HET ANTWERPS CHRISTENDEMOCRATISCH STUDENTENVOLK Nationaal Stadion De Marokkaanse school Dossier: Genderquota

Nadere informatie

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Eerste druk Schrijf- en Adviesbureau Yvette den Brok, juli 2014. Alles uit deze brochure mag worden gebruikt of openbaar

Nadere informatie

ONDERWIJS IS EEN RECHT, GEEN VOORRECHT. Over de verhoging van het inschrijvingsgeld en de besparingen in het onderwijs. Jongerenbeweging van de PVDA

ONDERWIJS IS EEN RECHT, GEEN VOORRECHT. Over de verhoging van het inschrijvingsgeld en de besparingen in het onderwijs. Jongerenbeweging van de PVDA ONDERWIJS IS EEN RECHT, GEEN VOORRECHT Over de verhoging van het inschrijvingsgeld en de besparingen in het onderwijs. Jongerenbeweging van de PVDA Inhoud Inhoud... 1 Inleiding...2 1. Context... 3 1.1.

Nadere informatie

Literair vertalen: van twee kanten bekeken Vertalers en uitgevers aan het woord

Literair vertalen: van twee kanten bekeken Vertalers en uitgevers aan het woord Nederlandse Taalunie Expertisecentrum Literair Vertalen Literair vertalen: van twee kanten bekeken Vertalers en uitgevers aan het woord Kris Humbeeck Francine Smink Eindredactie: Maurice Vandebroek Nederlandse

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT BELEIDSNOTA. De Vlaamse Rand 1999-2004

VLAAMS PARLEMENT BELEIDSNOTA. De Vlaamse Rand 1999-2004 Stuk 147 (1999-2000) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1999-2000 12 januari 2000 BELEIDSNOTA De Vlaamse Rand 1999-2004 ingediend door de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Stedelijk Beleid,

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie...

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie... 1 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie...8 Feestlocatie...9 Overzichtskaart...10 Bereikbaarheid...11

Nadere informatie