RONDUIT. Meer van dat. Trefdag Gent. Verder in dit nummer: Efay stelt zich voor

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RONDUIT. Meer van dat. Trefdag Gent. Verder in dit nummer: Efay stelt zich voor"

Transcriptie

1 België - Belgique P.B. - P.P Brussel X BC 4238 Erkenningsnummer P V.U. & afzendadres: K. Cooreman - Jong N-VA vzw - Koningsstraat 47, bus Brussel 4 x per jaar in maart, juni, september en december. - Afgiftekantoor 1000 Brussel X OKTOBER - NOVEMBER - DECEMBER 2010 RONDUIT Meer van dat Wie had een jaar geleden durven voorspellen dat de N-VA de grootste partij van het land zou worden? Misschien had je er wel eens over gedroomd, maar niemand zou dat echt mogelijk hebben geacht. Welnu, 2010 heeft bewezen dat niet alle dromen bedrog zijn. En er is meer: het succes van de N-VA vertaalt zich vooral onder jongeren. Het aantal jonge leden is relatief sterker toegenomen dan de niet-jongeren. Jong N-VA is zo op kousenvoeten op weg naar de leden, zowat een verdubbeling vergeleken met vijf jaar geleden! Die explosieve groei biedt enorme kansen en uitdagingen voor Jong N-VA. Er komen alsmaar lokale afdelingen bij en de interesse in onze activiteiten neemt toe. Jong N-VA zal daarom meer ondersteuning moeten bieden aan de afdelingen en we zullen nog meer inhoud en ontspanning moeten aanbieden. Maar met de hulp van een klein legertje vrijwilligers kunnen we die uitdaging zeker aan. Wim De Waegenaere, nationaal penningmeester Jong-N-VA Het wordt de taak van het nieuwe bestuur - dat we met z n allen in februari gaan verkiezen - om dit in goede banen te leiden. De jongedames en heren die op 5 februari de fakkel overnemen krijgen een organisatie in handen met een stevige onderbouw en met vooral heel veel potentieel. Aan hen en aan u om dat potentieel waar te maken. Trefdag Gent De zaal in het Geuzenhuis in Gent zat op 23 oktober afgeladen vol voor de Jong N-VAtrefdag Media en Politiek. Drie topgasten onthulden er de mechanismes die schuil gaan achter de politieke berichtgeving. Professor Hendrik Vuye van de FUNDP (Universiteit van Namen) bracht er informatie over de Franstalige kijk op België, Vlaanderen en de staatshervormingen. Frank Thevissen, exprof aan de VUB, en N-VA- Kamerlid Siegfried Bracke traden in debat over de rol van de (politieke) journalistiek. En als afsluiter gaf Siegfried Bracke een spoedcursus omgaan met de media. Wat dat allemaal inhield lees je op bladzijde 4. Verder in dit nummer: Efay stelt zich voor Bezoek aan Den Haag Algemene Ledenvergadering Tienerzwangerschappen Armoede in Zuid-Afrika De toekomst van de auto Nieuwe afdelingen

2 De European Free Alliance Youth of EFAy brengt jongeren samen uit meer dan 25 Europese landen. Het is een alliantie van jongerenafdelingen van progressieve nationalistische en regionalistische partijen en organisaties uit gans Europa die de culturele en taalkundige diversiteit van ons werelddeel ter harte nemen. Efay telt vandaag vertegenwoordigers uit 35 regio s en naties. De EFAy wil in de eerste plaats thema s onder de aandacht brengen die verband houden met minderheden, staatloze naties en regio s in Europa. Door te trachten de stem te zijn van de stemlozen en de belangen en noden van verdrukte volken te verdedigen brengt EFAy jongeren uit Oosten West-Europa samen. De leden van EFAy tonen dan ook hun solidariteit met elkaar en met andere volkeren over de hele wereld die in aanraking komen met onrecht, discriminatie, schendingen van hun rechten, martelingen en onmenselijke behandelingen. We streven naar een beter Europa, een socialer, duurzamer en inclusiever Europa dat de rechten van de volkeren beschermt, en niet de belangen van de staten. We hopen een van de motoren te zijn achter deze transformatie. Jana Baceva, stafmedewerker EFAy. Jong N-VA bezocht Den Haag 11 december is in Vlaanderen een wettelijke feestdag, maar niet zo in Nederland. Dat leek ons een ideale dag om een bezoekje te plannen aan Den Haag en het Nederlandse Parlement. Den Haag is van oudsher het epicentrum van de Nederlandse politiek. Nochtans is het verre van de grootste stad van Nederland. Net omwille van het ontbreken van die stadsrechten werd Den Haag destijds gekozen als politieke hoofdstad van Nederland, een functie die ze tot op vandaag nog steeds vervult. RONDUIT INDRUKWEKKEND Eerste stop was het Parlement zelf, waar we meteen minder goed nieuws kregen. Door een belangrijke vergadering waren de Kamers in de voormiddag niet te bezoeken, waardoor het bezoek beperkt bleef tot een film en de verder ronduit indrukwekkende Ridderzaal, waar het staatshoofd van Nederland elk jaar zijn of haar Troonrede doet. Het niet kunnen bezoeken van de verschillende Kamers werd net na de middag echter gecompenseerd door het feit dat onze delegatie een stukje van de plenaire vergadering van de Tweede Kamer (te vergelijken met onze Kamer) kon volgen. EEN TIKKELTJE JALOERS Het verschil in debatcultuur tussen beide landen werd meteen pijnlijk duidelijk. Nederlanders zijn veel directer dan hetgeen we beneden de Moerdijk gewoon zijn. Om toch een tikkeltje jaloers op te worden. Daarna was het tijd voor een stadstoer, Algemene Ledenvergadering! die quasi letterlijk doch niet figuurlijk in het water viel. Het regende pijpenstelen, wat onze (overigens bijzonder aangename) gids ertoe noopte om met ons vooral overdekte bezienswaardigheden te bezoeken. Geen nood, daar heeft Den Haag er ook wel voldoende van. Denken we maar aan het imposante stadhuis (glazenwasser moet daar het ultieme knelpuntberoep zijn!), de ietwat bevreemdende metro en het centrale plein in Den Haag, door de ingenieuze Nederlanders gewoon Plein genoemd. Het werd een uitgeregende maar niettemin heel aangename dag. Dat Nederlanders bijzonder vriendelijk zijn en al even gastvrij werd ons op die 11de november nog maar eens duidelijk! De laatste weken en maanden is Jong N-VA intensief bezig met het vernieuwen van de besturen op allerhande niveaus. Na de lokale afdelingen zijn intussen ook de eerste provinciale coördinatoren en de leden van de Nationale Raad verkozen. Uiteraard moet ook het Dagelijks Bestuur nog vernieuwd worden. Dat zal op 5 februari gebeuren op een Algemene Ledenvergadering in Sint-Niklaas. Voor wie het al voelt kriebelen om op nationaal niveau mee aan de touwtjes trekken geven we al enkele richtlijnen mee. Wie verkozen wil worden in het Dagelijks Bestuur moet eerst in de Nationale Raad verkozen worden. Ben je (nog) niet verkozen in de Nationale Raad, dan kan je je laten coöpteren. Geef daarvoor een seintje aan de Nationale Secretaris. De leden van het Dagelijks Bestuur worden door de Nationale Raad verkozen, met uitzondering van de Algemene Voorzitter. De nieuwe Algemene Voorzitter van Jong N-VA wordt door alle leden verkozen. Zorg dus dat je aanwezig bent om op jouw favoriete kandidaat te stemmen! Over enkele weken ontvang je een uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering met daarin alle details die je moet weten.

3 Iedereen een dag vrij! Jong N-VA ijvert net als de N-VA al jaren voor een betaalde Vlaamse feestdag. Maar in onze staatsstructuur zijn natuurlijk meer gemeenschappen aanwezig dan enkel de Vlaamse. Consequent als we zijn voerden we op 27 september en 15 november ook actie voor een betaalde feestdag voor respectievelijk de Franstalige Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap. Nationaal actiecoördinator Stijn Adhemar Vandamme en medewerker Erwin Verbeken in het centrum van Nijvel Op 27 september ging Jong N-VA aan het station en in het centrum van Nijvel vlaggetjes uitdelen met een Waalse Haan op, terwijl we op 15 november iedereen opriepen om lid te worden van een speciaal opgerichte Facebook-pagina die vraagt naar zo n betaalde feestdag voor de Duitstaligen. Op 4 december nodigde Jong N-VA Vic Heylen uit, stichter van F-CAR, het Flanders Centre for Automotive Research. Onder de noemer De toekomst van de auto / de auto van de toekomst schetste Heylen een beeld van de voor Vlaanderen zo belangrijke automobielindustrie. Komkommerprijs Jong N-VA reikt na de zomervakantie steevast de Komkommerprijs uit. Daarmee wordt de verantwoordelijke voor het meest idiote, onzinnige of domme komkommernieuws in de kijker gezet. Groen-voorzitter Wouter Van Besien mocht dit jaar de komkommer in ontvangst nemen. De jury motiveerde de beslissing als volgt: Dat Wouter Van Besien met een aftandse wagen naar de Koning gaat, deed ons niet echt de wenkbrauwen fronsen. Dat vonden we op een of andere manier best nog bij de monarchie passen. Maar het feit dat het een vervuilende wagen was, deed hem de das om. Van een voorzitter van een ecologische partij had je toch mogen verwachten dat hij met (vouw)fiets, elektrische wagen/scooter of openbaar vervoer naar de Koning zou gaan. Het was voor ons het meest opvallend nieuwtje van de laatste weken. De toekomst van de wagen en de wagen van de toekomst De inleiding over de geschiedenis van de automobielindustrie sinds de jaren 60 was vooral een verhaal van de tanende Westerse automobielindustrie ten voordele van de industrie uit landen als Korea en Japan. Zo had General Motors in 1962 nog een marktaandeel van 51,1 % in de Amerikaanse autoverkoop. In 2009 was dat teruggevallen tot 16,2 %. Het Japans-Koreaanse aandeel is in die periode gestegen van 4 naar 58,1 %. Ook de Europese industrie kende moeilijke tijden en moest al vaak een beroep doen op overheidssubsidies. SERIEUZE VERLIESPOST Vic Heylen ging ook dieper in op het concept van de elektrische wagen. Om vele redenen is deze auto misschien wel de auto van de toekomst. Maar daar zijn we nog lang niet. Veel factoren staan de massale productie van zulke wagens nog in de weg. Zo is de elektrische wagen voor de staatskas een serieuze verliespost. Niet alleen reikt de overheid een subsidie van euro uit, ze verliest gemiddeld nog eens euro Vic Heylen, stichter van F-CAR, legt uit dat de massale productie van elektrische wagens nog niet voor vandaag is. aan taksen en gemiste accijnzen per wagen. En dan is er nog de hoge kost verbonden aan de ontwikkeling van performante lithium-ion-batterijen. Wat de elektrische wagen betreft kunnen we besluiten met een citaat van Robert Ryce, hoofdredacteur van het blad Energy Tribune: Electric cars are the next big thing, and always will be

4 Trefdag Media & Politiek Professor Hendrik Vuye van de Naamse Universiteit gaf een in Vlaanderen weinig bekend overzicht van de beeldvorming over de staatshervormingen in Franstalig België. Voor de Franstalige minderheid betekende iedere staatshervorming, te beginnen met het vastleggen van de taalgrens, de versterking van hun positie in het Belgische bestel. In ruil verkregen de Franstaligen het stelsel van de faciliteiten en het behoud van B-H-V. GRENDELGRONDWET Tegenover de eerste staatshervorming van 1970 stond de invoering van de Grendelgrondwet, die het voor Vlamingen onmogelijk maakt hun numerieke overheid aan te wenden voor belangrijke stemmingen in het parlement, een heel vérstrekkende ingreep zoals we de voorbije jaren hebben kunnen vaststellen. Bij de staatshervormingen van 1989 en 1993 haalden de Franstaligen de creatie van een Brussels Gewest binnen, en vormden ze hun Brusselse Cocof om tot een echt parlement. PROCEDURESLAG Die veelheid aan institutionele organismen heeft de Franstaligen de voorbije jaren geholpen met hun procedureslag tegen de splitsing van B-H-V. Bij de Lambermontakkoorden van 2001 slaagde Guy Verhofstadt er nog een keer in de Vlamingen te minoriseren door toe te staan dat de dubbele meerderheid in het Brussels Parlement kan omzeild worden, en de Franstaligen er desnoods op hun eentje ordonnanties mogen stemmen. SCHEIDING DER GEESTEN Deze techniek, waarbij de Vlamingen steeds een beetje meer autonomie verwierven en de Franstaligen hun positie konden versterken, liet toe dat aan beide zijden van de taalgrens de staatshervorming als een overwinning kon worden afgeschilderd. Het verklaart ook waarom de huidige onderhandelingen zo moeilijk verlopen: hoe minder relevant het federale niveau wordt, hoe slechter voor de Franstaligen. De scheiding der geesten tussen Vlamingen en Franstaligen is dus veel ouder dan vandaag, hoewel de voorbeelden ervan steeds flagranter worden, getuige de manier waarop de Franstalige pers over Bart De Wever bericht. Professor Hendrik Vuye had het over de manier waarop in Wallonië over de staatshervormingen wordt gedacht. ONDUIDELIJKE REDENEN Het volgende luik van het programma was een debat tussen Frank Thevissen, ex-prof Politieke Communicatie en Marketing aan de VUB, en N-VA-Kamerlid en ex-journalist Siegfried Bracke over de rol van de (politieke) journalistiek. Frank Thevissen was de man achter de Stemmenkampioen. Thevissen werd destijds bij de VUB aan de deur gezet om onduidelijke redenen. Iets te veel tegen de schenen van de machthebbers geschopt? Een peiling die té slecht uitkwam voor Open Vld? Wie zal het zeggen? Professor Thevissen was in ieder geval bijzonder goed geplaatst om het te hebben over de invloed van media op politiek en omgekeerd. STERK UITEENLOPENDE MENINGEN Thevissen en Bracke blijken er sterk uiteenlopende meningen op na te houden over de invloed die de politiek uitoefent (of tracht uit te oefenen) op journalisten, en over de maatschappelijke opdracht van journalisten. Siegfried Bracke verdedigde daarbij de vraaggestuurde journalistiek, kortom het brengen van informatie op een manier dat ze toegankelijk wordt voor een groot publiek. Thevissen daarentegen nam het op voor de klassieke aanbodgestuurde journalistiek. Over de bemoeienissen van de politiek met de journalistiek waren beide heren het er wel over eens dat die best goed meevalt in Vlaanderen, een paar flagrante uitzonderingen uiteraard niet te na gesproken. De journalist is en blijft onafhankelijk in ons land. Als afsluiter leerde Siegfried Bracke de geboeide jongeren enkele kneepjes over de omgang met de pers. Drie stelregels moet je daarbij steeds volgen: niet liegen, vriendelijk blijven en eenvoudige taal gebruiken. Begin al maar eens B-H-V uit te leggen. De zaal in het Geuzenhuis in Gent zat nokvol.

5 Armoede in Zuid-Afrika. Op de Vormingsraad van begin oktober schetste N-VA-senator Piet De Bruyn een ontluisterend beeld van de armoedesituatie in Zuid-Afrika. Piet De Bruyn is een Zuid- Afrikakenner en bezoekt het land regelmatig. Senator Piet De Bruyn gaf zijn visie over de armoedesituatie in Zuid-Afrika. De sociale ongelijkheid tussen de verschillende bevolkingscategorieën in Zuid-Afrika is zo n 20 jaar na het einde van de Apartheid enkel maar toegenomen. De regering voert dan wel een war on poverty, de resultaten daarvan zijn vandaag de dag zeker nog niet zichtbaar. Het zijn ook vooral de zwarte gezinnen en in het bijzonder de eenoudergezinnen die het zwaarst met armoede te kampen hebben. AIDSEPIDEMIE De aidsepidemie die het land treft werkt het probleem enkel verder in de hand. Daarnaast wordt er een sterke druk op de Zuid-Afrikaanse samenleving uitgeoefend door de massale illegale immigratie vanuit de buurlanden. POTENTIEEL Recente fenomenen, zoals de industriële opleving en het organiseren van een mondiaal evenement als het wereldkampioenschap voetbal hebben nog niet de beoogde impact gehad op de gemiddelde levensstandaard. Nochtans heeft Zuid-Afrika het potentieel om de leidende natie te worden in Afrika, waar andere landen zich kunnen aan optrekken. Tienerzwangerschappen Jong N-VA deelde in Gent snoeptutters en pamfletjes uit aan de schoolgaande jeugd om haar te wijzen op de risico s van tienerzwangerschappen. De medische en sociale gevolgen daarvan kunnen erg zwaar zijn. Jong N-VA vraagt meer en doelgerichte sensibilisering rond dit onderwerp.

6 TELEX - TELEX - TELEX - TELEX NIEUWE AFDELINGEN De voorbije maanden zijn er alweer een aantal nieuwe afdelingen bij gekomen. Zo kan je nu terecht bij Jong N-VA Vlaamse Ardennen, Brugge-Torhout-Oostkust, Tienen en Groot-Zandhoven. SPORT OP SCHOOL Dat Jong N-VA pleit voor een hervorming van de lessen LO op school wist je al langer. Er moet meer nadruk komen op de algemene fysieke ontwikkeling en minder op het aanleren van technische vaardigheden. Vlaams Parlementslid Vera Celis nam onze bekommernis mee in een vraag aan minister van Onderwijs Pascal Smet. Jong N-VA Groot-Zandhoven DURE FRIETEN Net in de Week van de Friet raakte bekend dat de prijs van het pakje friet weer zou gaan opslaan. De tegenvallende aardappeloogst leidt onvermijdelijk tot hogere prijzen. Jong N-VA wou het leed toch een beetje verzachten en lanceerde daarom een prijsvraag waarmee een gratis frituurbezoek kon worden gewonnen. Bart Lambrecht uit Aartselaar kende het antwoord op de vraag: Wat is het lievelingsmenu van Bart De Wever in Frituur t Draakske? en mag met drie vrienden een frietje gaan eten! JONG N-VA-AGENDA 22/01/2011 N-VA-Nieuwjaarsfuif Antwerpen 05/02/2011 Algemene Ledenvergadering Jong N-VA Voorzittersverkiezing Sint-Niklaas 12/03/2011 Ontmoetingsdag voor lokale verantwoordelijken Brussel Studentenkernen Je bent Jong N-VA er, je studeert en je wil actief worden bij de Jong N-VA-afdeling in jouw studentenstad. Het kan. Neem contact op met volgende personen en al je wildste dromen komen uit: Leuven Frank Vannetelbosch Gent Bob Cammaert Antwerpen Ken Casier Kortrijk Wim De Waegenaere Brussel Noë Schellinck Interesse om mee te werken aan een Jong N-VA-afdeling in jouw buurt? Geen probleem, neem hiervoor contact op met het Jong N-VA-secretariaat via

Van-A-3 Verkiezingen

Van-A-3 Verkiezingen Van-A-3 Verkiezingen Didactische suggesties Doelen Dit Actua-magazine verschijnt naar aanleiding van de Europese en Vlaamse verkiezingen op 07 juni 2009. De leerlingen kunnen individueel de Van-A-3 krant

Nadere informatie

40 jaar Vlaams parlement

40 jaar Vlaams parlement Hugo Vanderstraeten 40 kaarsjes eenheidsstaat of een unitaire staat: één land met één parlement en één regering. De wetten van dat parlement golden voor alle Belgen. In de loop van de 20ste eeuw hadden

Nadere informatie

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Inleiding Een zuivere splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde De splitsing van de kieskring BHV is ruim 50 jaar de eis van de

Nadere informatie

Eindelijk... de regering!

Eindelijk... de regering! Hugo Vanderstraeten Wereldrecord! Eindelijk! Na 1 jaar en 176 dagen heeft ons land een nieuwe federale regering met Elio Di Rupo als eerste minister. Hij wordt de eerste Franstalige premier sinds 1970.

Nadere informatie

De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat. Jef Smulders & Bart Maddens

De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat. Jef Smulders & Bart Maddens De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat Jef Smulders & Bart Maddens KU Leuven Instituut voor de Overheid Faculteit Sociale Wetenschappen Tel: 0032 16 32 32 70 Parkstraat

Nadere informatie

Akkoord BHV. De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde + Leuven).

Akkoord BHV. De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde + Leuven). Akkoord BHV Wat staat er in het akkoord? In grote lijnen: 1) BHV wordt zuiver gesplitst De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde

Nadere informatie

Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering!

Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering! Beste vrienden, Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering! Vooreerst, en vanuit de grond van mijn hart: Bedankt! Bedankt om al weken keihard campagne te voeren. Bedankt voor jullie tijd, energie,

Nadere informatie

Open stad ASOCIAAL EN SLECHT VOOR DE STAD. Liberale nieuwsbrief. Burgemeester Evere laat laagste inkomens bijbetalen. Schaarbeek - Evere - Sint-Joost

Open stad ASOCIAAL EN SLECHT VOOR DE STAD. Liberale nieuwsbrief. Burgemeester Evere laat laagste inkomens bijbetalen. Schaarbeek - Evere - Sint-Joost België-Belgique P.B. 1099 Brussel X BC6491 Open stad Liberale nieuwsbrief Schaarbeek - Evere - Sint-Joost Tijdschrift van de Vlaamse Liberalen en Democraten Evere-Schaarbeek - Sint-Joost - evere@vldbrussel.be

Nadere informatie

Nieuwsmonitor 6 in de media

Nieuwsmonitor 6 in de media Nieuwsmonitor 6 in de media Juni 2011 Nieuws - Europa kent geen watchdog ANTWERPEN/BRUSSEL - Het Europese beleidsniveau krijgt in de Vlaamse TV-journaals gemiddeld een half uur aandacht per maand. Dat

Nadere informatie

Zet je in als vrijwilliger voor Plan België. Foto: Plan / Denis Closon

Zet je in als vrijwilliger voor Plan België. Foto: Plan / Denis Closon Foto: Plan / Denis Closon Zet je in als vrijwilliger voor Plan België Foto: Plan / Daniel Silva het Plan Zet je in als vrijwilliger voor Plan België en verander de toekomst van kinderen en hun gemeenschap

Nadere informatie

Een federale kieskring: alweer een stap vooruit

Een federale kieskring: alweer een stap vooruit OPINIE Een federale kieskring: alweer een stap vooruit In een ingezonden bijdrage tonen Kris Deschouwer en Philippe Van Parijs, woordvoerders van de Paviagroep, zich verheugd over het voornemen de federale

Nadere informatie

Verhaal van verandering

Verhaal van verandering Belgische Ashoka Fellow Ashoka : Kun je ons iets vertellen over je familie en waar je bent opgegroeid? Ingrid : Ik ben opgegroeid in Antwerpen, een belangrijke stad in Vlaanderen, België. Ik heb een oudere

Nadere informatie

Gewesten en gemeenschappen

Gewesten en gemeenschappen Staten en kiesstelsels België België is, anders dan Nederland, een federatie. Juist ook omdat België een land is met verschillende taalgebieden, is de structuur van deze staat veel ingewikkelder dan die

Nadere informatie

Kinderarmoede in het Brussels Gewest

Kinderarmoede in het Brussels Gewest OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL Senaat hoorzitting 11 mei 2015 Kinderarmoede in het Brussels Gewest www.observatbru.be DIMENSIES VAN ARMOEDE

Nadere informatie

Toespraak Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg bij de presentatie van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis, 19 november 2013

Toespraak Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg bij de presentatie van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis, 19 november 2013 Toespraak Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg bij de presentatie van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis, 19 november 2013 Dames en heren, Het thema van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis

Nadere informatie

de nieuwe 2 0 1 5 SENAAT

de nieuwe 2 0 1 5 SENAAT 2015 de nieuwe SENAAT 2 De Senaat is hervormd. De zesde staatshervorming is een nieuwe stap in de federalisering van België. De gevolgen voor de Senaat zijn ingrijpend. Ontdek in deze folder de nieuwe

Nadere informatie

GELIJKE KANSEN IN BELGIË

GELIJKE KANSEN IN BELGIË GELIJKE KANSEN IN BELGIË HISTORISCH ONDERZOEK 1. EEN WOORDJE UITLEG Tijdens het bezoek aan de Democratiefabriek hebben jullie kunnen vaststellen dat bepaalde elementen essentieel zijn om tot een democratie

Nadere informatie

SARiV Advies 2012/29 SAR WGG Advies. 31 oktober 2012

SARiV Advies 2012/29 SAR WGG Advies. 31 oktober 2012 Briefadvies over de Akkoorden tussen België en Frankrijk en Nederland voor de ontwikkeling van samenwerking en wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de sociale zekerheid SARiV Advies 2012/29

Nadere informatie

Oxfam& Partners. Jaarrapport 2007. é Het Zuiden roert zich é Financiële gegevens é Overzicht resultaten

Oxfam& Partners. Jaarrapport 2007. é Het Zuiden roert zich é Financiële gegevens é Overzicht resultaten PP D r i e m a a n d e l i j k s t i j d s c h r i f t v a n O x f a m - S o l i d a r i t e i t a p r i l - m e i - j u n i 2 0 0 8 n u m m e r 1 1 Oxfam& Partners BC 10682 Brussel X P501325 - Afgiftekantoor

Nadere informatie

1.3.1. De samenleving is organisch 26 1.3.2. De nationalistische correctie van het sociaal contract 28

1.3.1. De samenleving is organisch 26 1.3.2. De nationalistische correctie van het sociaal contract 28 Inhoud Over deze analyse 13 De structuur van dit onderzoek 14 De bronnen en citaten 16 Referenties 17 Dankwoord 17 1. Inleiding. De Wever en de schaduw van Burke 19 1.1. Edmund Burke, een moderne held?

Nadere informatie

Bij de voorstelling van het Jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat

Bij de voorstelling van het Jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat Toespraak van Sven Gatz Minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel Bij de voorstelling van het Jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat Brussel, Vlaams Parlement, 19 november 2014 Geachte voorzitter,

Nadere informatie

2014-2015 Cursus geschiedenis 6TSO Pagina 14

2014-2015 Cursus geschiedenis 6TSO Pagina 14 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2014-2015 Cursus geschiedenis 6TSO Pagina 14 Partijen ontstaan uit conflicten Historici onderscheiden in de Belgische naoorlogse geschiedenis drie breuklijnen of conflictzones

Nadere informatie

6. Zee- en luchthavens: poorten op Europa en de wereld

6. Zee- en luchthavens: poorten op Europa en de wereld 6. Zee- en luchthavens: poorten op Europa en de wereld De totale toegevoegde waarde van de Vlaamse zeehavens en luchthavens nam in 2006 toe. De directe toegevoegde waarde van de zeehavens nam af, maar

Nadere informatie

Toespraak Freya Saeys, actualiteitsdebat VP 13.05.2015

Toespraak Freya Saeys, actualiteitsdebat VP 13.05.2015 Toespraak Freya Saeys, actualiteitsdebat VP 13.05.2015 Collega s, Voorzitter, Armoede is moeilijk te bestrijden. Ook de collega s van de oppositie zullen dat moeten toegeven. Zo is mevrouw Lieten 5 jaar

Nadere informatie

Het gebruik van de voorkeurstem bij de federale parlementsverkiezingen van 13 juni 2010

Het gebruik van de voorkeurstem bij de federale parlementsverkiezingen van 13 juni 2010 Onderzoeksnota Het gebruik van de voorkeurstem bij de federale parlementsverkiezingen van 13 juni 2010 Bram Wauters Hogeschool Gent Bram.wauters@hogent.be 0484 / 403 338 Belangrijkste conclusies: - De

Nadere informatie

Windenergie in Vlaanderen groeit verder in 2012

Windenergie in Vlaanderen groeit verder in 2012 Persbericht Brussel, 15 januari 2013 Windenergie in Vlaanderen groeit verder in 2012 In 2012 groeide windenergie op land in Vlaanderen met 37 windturbines, goed voor een bijkomend vermogen van 78 MW. Daarmee

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE JONGERENPARLEMENT INTEGRAAL VERSLAG

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE JONGERENPARLEMENT INTEGRAAL VERSLAG VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE JONGERENPARLEMENT Zitting 2007-2008 Extra nummer INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van woensdag 20 februari 2008 OCHTENDVERGADERING VGC 2 - De vergadering wordt geopend om 10u15

Nadere informatie

verkiezingen Verkiezingen

verkiezingen Verkiezingen Of jij er nu interesse voor hebt of niet, de politiek - je kan ook zeggen de (gemeentelijke, provinciale, Vlaamse, federale en Europese) overheid heeft veel invloed op je leven. Dat is toch een reden om

Nadere informatie

10 tips voor meer diversiteit in overleg

10 tips voor meer diversiteit in overleg 10 tips voor meer diversiteit in overleg Changemakers: 10 tips voor meer diversiteit in overleg Parlement, gemeenteraad, oudercomité, sportraad ze blinken zelden uit in diversiteit. Nochtans is onze samenleving

Nadere informatie

Word fietsambassadeur en help de pendelaar op de fiets

Word fietsambassadeur en help de pendelaar op de fiets Word fietsambassadeur en help de pendelaar op de fiets Hallo, Brussel is de filehoofdstad van Europa. De files los je niet op met meer wegen en auto s, maar met openbaar vervoer en de fiets. Elke dag komen

Nadere informatie

Jonge reporters in het Federaal Parlement

Jonge reporters in het Federaal Parlement 1 Inleiding Met de DVD Jonge reporters en de bijbehorende website zijn het Federaal Parlement en de Koning Boudewijnstichting de uitdaging aangegaan om jongeren van de derde graad secundair onderwijs (bso,

Nadere informatie

SOCIALE ZEKERHEID Vragen en antwoorden over de toekomst van uw ziekteverzekering, uw kindergeld, uw pensioen, enz...

SOCIALE ZEKERHEID Vragen en antwoorden over de toekomst van uw ziekteverzekering, uw kindergeld, uw pensioen, enz... SOCIALE ZEKERHEID Vragen en antwoorden over de toekomst van uw ziekteverzekering, uw kindergeld, uw pensioen, enz... Een uitgave van het Aktiekomitee Vlaamse Sociale Zekerheid Graag een financieel steuntje

Nadere informatie

OP VERKENNING IN HET FEDERAAL PARLEMENT

OP VERKENNING IN HET FEDERAAL PARLEMENT OP VERKENNING IN HET FEDERAAL PARLEMENT DOELGROEP 3DE -4DE -5DE -6DE -7DE SECUNDAIR INFORMATIE OVER DE ACTIVITEIT Doelgroep Duur Materieel Doelstellingen 3de-4de-5de-6de-7de secundair 1 lesuur per onderwerp

Nadere informatie

IE nr. : 620 FORFAIT 2016 REGULARISATIE 3 de LUIK 2016

IE nr. : 620 FORFAIT 2016 REGULARISATIE 3 de LUIK 2016 26 februari 2016 IE nr. : 620 FORFAIT 2016 REGULARISATIE 3 de LUIK 2016 Het RIZIV stuurde vorige week de facturatietoestemmingen 2016 aan alle voorzieningen. Merk op dat de forfaits van Brusselse, Waalse

Nadere informatie

Handboek Politiek deel 2

Handboek Politiek deel 2 Handboek Politiek deel 2 Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid van de Derde Kamer der Staten-Generaal, Gefeliciteerd! Deze week ben jij een politicus. Je gaat samen met je klasgenoten discussiëren

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 04/263 13 mei 2004 Besluit houdende het sluiten van een overeenkomst bij onderhandelingsprocedure voor het ontwikkelen van de websites erfgoedwijzer.be en erfgoednet.be Het College,

Nadere informatie

Barometer van de Belgische Automobielsector

Barometer van de Belgische Automobielsector Persbericht 31 maart 2010 Barometer van de Belgische Automobielsector Kernpunten van de eerste barometer Maart 2009 Februari 2010 Inschrijvingen op de West-Europese automarkt gestegen met 6,1% 2010: een

Nadere informatie

Werkkatern 6 Welkom in onze provincie

Werkkatern 6 Welkom in onze provincie 1 Les 1 en 2 Mijn provincie 1 Mijn provincie op kaart Voer eerst volgende opdrachten uit op de kaart van je provincie - Kleur de gemeente waarin je school staat rood - Kleur je provinciehoofdstad geel,

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BUITENLANDSE EN EUROPESE AANGELEGENHEDEN

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BUITENLANDSE EN EUROPESE AANGELEGENHEDEN C107 BUI7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 21 januari 2003 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BUITENLANDSE EN EUROPESE AANGELEGENHEDEN Vraag om uitleg van de heer Jan Loones tot mevrouw

Nadere informatie

Introductie tot het Vlaams-Brussels landschap m.b.t. opleiding en werk. www.tracebrussel.be

Introductie tot het Vlaams-Brussels landschap m.b.t. opleiding en werk. www.tracebrussel.be Introductie tot het Vlaams-Brussels landschap m.b.t. opleiding en werk. www.tracebrussel.be België, een federale staat bestaande uit 3 gewesten. Vlaanderen België Wallonië België = 3 gewesten, nl. Vlaanderen

Nadere informatie

www.deandereverbeeld.wordpress.com

www.deandereverbeeld.wordpress.com Tentoonstelling 24/04/2014 22/05/2014 BERINGEN www.deandereverbeeld.wordpress.com 1. Wie is KMS? Kerkwerk Multicultureel Samenleven (KMS) is een open socioculturele organisatie met als opdracht te sensibiliseren,

Nadere informatie

Een eerlijke energiefactuur

Een eerlijke energiefactuur Een eerlijke energiefactuur Samenvatting: De energiefactuur van de Vlamingen is een tweede belastingbrief geworden. De Vlaamse regering kiest er onder het mom van besparingen steeds vaker voor beleidsmaatregelen

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 581 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 17 JUNI 2015 VOORSTEL VAN RESOLUTIE - van mevrouw Annemie MAES - betreffende het Brussels medialandschap 1355 2 TOELICHTING

Nadere informatie

ADVIES CONCEPTNOTA MEDIAWIJSHEID

ADVIES CONCEPTNOTA MEDIAWIJSHEID ADVIES CONCEPTNOTA MEDIAWIJSHEID De conceptnota tekent het beleid rond mediawijsheid uit voor de volgende jaren en gaat in op de rol die de Vlaamse overheid in dit beleidsdomein zal spelen. De Vlaamse

Nadere informatie

De onverbrekelijke band tussen Brussel en Vlaanderen en de te voeren politieke strategie in dit verband (Deel II).

De onverbrekelijke band tussen Brussel en Vlaanderen en de te voeren politieke strategie in dit verband (Deel II). De onverbrekelijke band tussen Brussel en Vlaanderen en de te voeren politieke strategie in dit verband (Deel II). (Deel II van de toespraak van Johan Van den Driessche n.a.v. het Feest van de Vlaamse

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT. PLENAIRE VERGADERING HANDELINGEN Nr. 19 8 januari 2014 Middagvergadering Uittreksel

VLAAMS PARLEMENT. PLENAIRE VERGADERING HANDELINGEN Nr. 19 8 januari 2014 Middagvergadering Uittreksel VLAAMS PARLEMENT PLENAIRE VERGADERING HANDELINGEN Nr. 19 8 januari 2014 Middagvergadering Uittreksel ACTUELE VRAAG van de heer Wim Wienen tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd,

Nadere informatie

De positie van de Vlaamse kust op de Belgische reismarkt

De positie van de Vlaamse kust op de Belgische reismarkt Kusttoerisme West-Vlaanderen Werkt 3, 28 De positie van de Vlaamse kust op de Belgische reismarkt Foto: Evelien Christiaens Rik De Keyser bestuurder-directeur en hoofd afdeling toerisme, WES Evelien Christiaens

Nadere informatie

Geachte collega's, beste studenten,

Geachte collega's, beste studenten, College van Bestuur Geachte collega's, beste studenten, Na de hectische weken met de bezetting van het Bungehuis en het Maagdenhuis, hebben we een moment van bezinning ingelast. Wij hebben tijd genomen

Nadere informatie

Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur,

Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur, Aan de leden van de commissie cultuur Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 8 november 2012, Amsterdam Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur, Op 21 november 2012 staat

Nadere informatie

Offerte ivm de Politieke Doorlichting

Offerte ivm de Politieke Doorlichting Brussel, 27 november 2014. Offerte ivm de Politieke Doorlichting Vertrekkende vanuit een politieke stelling, stelt Wijburgers een inventaris op van alle politieke actoren die een standpunt (voor of tegen)

Nadere informatie

Vrijdag 11 mei 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Eerstesteenlegging Matterhorn Borgerhout

Vrijdag 11 mei 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Eerstesteenlegging Matterhorn Borgerhout Vrijdag 11 mei 2012 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Eerstesteenlegging Matterhorn Borgerhout (enkel het gesproken woord telt) Geachte schepen (van Cultuur

Nadere informatie

Standaard Eurobarometer 80. DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2013 NATIONAAL RAPPORT BELGIË

Standaard Eurobarometer 80. DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2013 NATIONAAL RAPPORT BELGIË Standaard Eurobarometer 80 DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2013 NATIONAAL RAPPORT BELGIË Opiniepeiling besteld en gecoördineerd door de Europese Commissie, Directoraat-generaal Communicatie.

Nadere informatie

De invloed van de residentiële mismatch op het verplaatsingsgedrag in Vlaanderen

De invloed van de residentiële mismatch op het verplaatsingsgedrag in Vlaanderen De invloed van de residentiële mismatch op het verplaatsingsgedrag in Vlaanderen De laatste decennia is het autogebruik sterk toegenomen. Het toenemende gebruik van de wagen brengt echter negatieve gevolgen

Nadere informatie

Onderzoeksbeurs & Uitwisseling. In 2015 kennen de Vlaamse en Nederlandse overheid opnieuw de Vlaams-Nederlandse

Onderzoeksbeurs & Uitwisseling. In 2015 kennen de Vlaamse en Nederlandse overheid opnieuw de Vlaams-Nederlandse Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2015 In 2015 kennen de Vlaamse en Nederlandse overheid opnieuw de Vlaams-Nederlandse Journalistenbeur(zen) (VNJB) toe aan Nederlandse

Nadere informatie

Vlaams Geneeskundig Studenten Overleg

Vlaams Geneeskundig Studenten Overleg Vlaams Geneeskundig Studenten Overleg Profielomschrijvingen VGSO 1. Organisatorische profielen Voorzitter Omschrijving: De voorzitter staat aan het hoofd van de organisatie. Hij/zij zorgt er voor dat het

Nadere informatie

e Kamer Derde Kamer Handboek Politiek 2 der Staten-Generaal

e Kamer Derde Kamer Handboek Politiek 2 der Staten-Generaal erde Kamer Derde Kamer e Kamer Handboek Politiek 2 Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid, Jij bent lid van de Derde Kamer der Staten-Generaal. Als politicus moet je natuurlijk wel verstand hebben

Nadere informatie

Maatschappijleer Parlementaire Democratie 10 VWO 2014-2015

Maatschappijleer Parlementaire Democratie 10 VWO 2014-2015 Maatschappijleer Parlementaire Democratie 10 VWO 2014-2015 Mensbeelden, ideologieën, politieke partijen Politieke partijen Welke politieke partijen zijn er eigenlijk in Nederland en wat willen ze? Om antwoord

Nadere informatie

Welke (bouw)taal spreekt men in Noord en Zuid? Bouwend België en de Architect Wie zijn ze, wat doen ze, breng ze samen en zie wat volgt

Welke (bouw)taal spreekt men in Noord en Zuid? Bouwend België en de Architect Wie zijn ze, wat doen ze, breng ze samen en zie wat volgt Welke (bouw)taal spreekt men in Noord en Zuid? Bouwend België en de Architect Wie zijn ze, wat doen ze, breng ze samen en zie wat volgt Vanuit Identiteit en DNA tot en Identiteit België Architecten Bevolking

Nadere informatie

Leefkwaliteit in steden

Leefkwaliteit in steden Sandrine Bouhy en Christophe Rossini Enquête Leefkwaliteit in steden Vlaanderen boven In welke steden is het goed wonen en waarom? Niemand kan die vraag beter beantwoorden dan de inwoners zelf. Wij lieten

Nadere informatie

VAAK GESTELDE VRAGEN

VAAK GESTELDE VRAGEN VAAK GESTELDE VRAGEN OVER DE DOELSTELLINGEN 1. Hebben andere federale staten ook een federale kieskring? 2. Beoogt het voorstel de restauratie van het unitaire België? 3. Kan met dit voorstel België gered

Nadere informatie

Het is een grote eer om u hier in het Errera Huis, de officiële. residentie van de Vlaamse Regering, te mogen verwelkomen. Dit

Het is een grote eer om u hier in het Errera Huis, de officiële. residentie van de Vlaamse Regering, te mogen verwelkomen. Dit Donderdag 2 februari 2012 Welkomstwoord JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Ontmoeting Chinese minister van Cultuur Cai Wu - Errera, Brussel Zeer geachte collega, minister

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63; Samenwerkingsakkoord tussen de staat, de gemeenschappen, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie en de gewesten tot oprichting van een algemene gegevensbank Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

5.1. Impact van de wijzigingen van het nationaliteitswetboek

5.1. Impact van de wijzigingen van het nationaliteitswetboek 5. Verkrijgen en toekennen van de Belgische nationaliteit 1 5.1. Impact van de wijzigingen van het nationaliteitswetboek Sinds het ontstaan van het Koninkrijk stijgt het aantal vreemdelingen dat Belg wordt

Nadere informatie

notarisbarometer 94,1 2012 Trim 1

notarisbarometer 94,1 2012 Trim 1 notarisbarometer Vastgoed, vennootschappen, familie www.notaris.be A B C D E n 14 Juli - september Trimester 3 - Vastgoedactiviteit in België Prijsevolutie Registratierechten Vennootschappen De familie

Nadere informatie

Ze mogen haar zo niet laten afzien

Ze mogen haar zo niet laten afzien Ze mogen haar zo niet laten afzien AFSCHEIDSBRIEF VERKLAART WAAROM 74 JARIGE MET DEMENTERENDE VROUW UIT LEVEN STAPT Baert Marc Geen dag langer kon hij aanzien hoe de 75 jarige vrouw met wie hij zovele

Nadere informatie

Beste vrienden, Een nieuw land

Beste vrienden, Een nieuw land Beste vrienden, Welkom in Pairi Daiza. We zijn met meer dan 7.000. Daarmee vormen we vandaag voor één dag een klein Vlaams dorp in Wallonië. Onze vrienden van de PS moeten zich geen zorgen maken: we zijn

Nadere informatie

MODULE V. Ben jij nou Europees?

MODULE V. Ben jij nou Europees? MODULE V Ben jij nou Europees? V.I Wat is Europees? Wat vind jij typisch Europees? En wie vind jij typisch Europees? Dat zijn moeilijke vragen, waarop de meeste mensen niet gelijk een antwoord hebben.

Nadere informatie

Het proces van staatshervorming bestuurskundig geanalyseerd

Het proces van staatshervorming bestuurskundig geanalyseerd Het proces van staatshervorming bestuurskundig geanalyseerd SBOV-studiedag Brussel, 6 oktober 2009 Dieter Vanhee 1 Onderzoeksproject 2 Situering 13/06/04 10/06/07 14/07/08 16/02/09 1 2 3 4 5 6 08/10/08

Nadere informatie

DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848. 3. Hebben alle partijen min of meer gelijke kansen in de campagneperiode?

DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848. 3. Hebben alle partijen min of meer gelijke kansen in de campagneperiode? DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848 ACHTERGRONDINFORMATIE PERIODE 1815-1848 DE EERSTE JAREN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN Tussen 1795 en 1813 was Nederland overheerst geweest door de Fransen. In

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Makers van biodiesel en bioethanol

Makers van biodiesel en bioethanol De Standaard Makers van biodiesel en bioethanol verzuipen donderdag 12 maart 2009 Auteur: BRUSSEL - Verscheidene biodiesel- en bioethanolbedrijven dreigen over de kop te gaan. Hun installaties draaien

Nadere informatie

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant BIJLAGE CONVENANT VRIJWILLIGERSWERK IN UITVOERING VAN HET PROTOCOL BETREFFENDE DE SAMENWERKING TUSSEN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN EN DE PROVINCIES TIJDENS DEZE LEGISLATUUR Motivering

Nadere informatie

Student Positive Awards Document voor partnerschap

Student Positive Awards Document voor partnerschap Student Positive Awards Document voor partnerschap Een innovatief project, Een manier om te veranderen, Een uitreiking die jaarlijks 40.000 studenten bereikt Een initiatief van Meneer, Mevrouw Hieronder

Nadere informatie

complexiteit: rechtbanken ondoorzichtig kluwen, weinig transparante taalregeling

complexiteit: rechtbanken ondoorzichtig kluwen, weinig transparante taalregeling Wetsvoorstel tot oprichting van een gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde van Nederlandstalige en Franstalige rechtbanken in het arrondissement Brussel en van het Hof van Beroep van Leuven Persconferentie,

Nadere informatie

Puzzel: Wie zit waar in de Ridderzaal?

Puzzel: Wie zit waar in de Ridderzaal? Puzzel: Wie zit waar in de Ridderzaal? Korte omschrijving werkvorm De leerlingen lezen een tekst en maken een puzzel in de vorm van de plattegrond van de Ridderzaal op Prinsjesdag. Afhankelijk van het

Nadere informatie

betreffende alternatieven voor dierproeven

betreffende alternatieven voor dierproeven 613 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 4 mei 2016 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn uitgebracht door Wilfried Vandaele over het

Nadere informatie

1982-2007 Volksuniversiteit van de Vierde Wereld in Vlaanderen enkele belangrijke momenten uit onze 25 jaar geschiedenis

1982-2007 Volksuniversiteit van de Vierde Wereld in Vlaanderen enkele belangrijke momenten uit onze 25 jaar geschiedenis 1982-2007 Volksuniversiteit van de Vierde Wereld in Vlaanderen enkele belangrijke momenten uit onze 25 jaar geschiedenis Een stukje voorgeschiedenis : 1956 Aankomst van Joseph Wresinski in het daklozenkamp

Nadere informatie

Kijktip: Nieuwsuur in de Klas

Kijktip: Nieuwsuur in de Klas Kijktip: Nieuwsuur in de Klas Korte omschrijving werkvorm De leerlingen beantwoorden vragen over de Europese politiek aan de hand van korte clips van Nieuwsuur in de Klas. Leerdoel De leerlingen leren

Nadere informatie

De splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde: 2 zetels minder voor Vlaamse partijen...

De splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde: 2 zetels minder voor Vlaamse partijen... DRAFT 1 De splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde: 2 minder voor Vlaamse partijen... Er is al veel gezegd en geschreven over de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde maar weinig gerekend over

Nadere informatie

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA Nederlandstalig onderwijs Brussel Capaciteit

Nadere informatie

Leiderschapsvorming Najaar 2015

Leiderschapsvorming Najaar 2015 Leiderschapsvorming Najaar 2015 Een initiatief van Koerdisch Instituut vzw Met de steun van het Federaal Impulsfonds voor Migrantenbeleid Wat? Een leiderschapsvorminsgtraject voor jongeren, van 16 tot

Nadere informatie

samen 4 Ed. Aalst oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer

samen 4 Ed. Aalst oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer samen toekomst geven aan oost-vlaanderen lijstnummer 4 Ed. Aalst lijsttrekker Binnen een paar dagen verkiest u een nieuw provinciaal bestuur. Gedurende meer dan 23 jaar maak ik hiervan deel uit. In die

Nadere informatie

A-2015-033-ESR. Minister Gosuin. Aanvrager. Aanvraag ontvangen op 18 mei 2015. Aanvraag behandeld door

A-2015-033-ESR. Minister Gosuin. Aanvrager. Aanvraag ontvangen op 18 mei 2015. Aanvraag behandeld door ADVIES Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques 16 juni 2015 Economische

Nadere informatie

u i t n o d i g i n g www.fietsersbond.be/ontmoetingsdag2010

u i t n o d i g i n g www.fietsersbond.be/ontmoetingsdag2010 uitnodiging www.fietsersbond.be/ontmoetingsdag2010 v a n h a r t e w e l k o m! De Fietsersbond nodigt alle leden op 9 oktober uit in het Geuzenhuis in Gent, voor een dag boordevol boeiende informatie

Nadere informatie

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren BRUSSEL t Master in het tolken Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 459 (2011-2012) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 17 NOVEMBER 2011 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Elke ROEX betreffende het waarborgen van het recht op kinderopvang

Nadere informatie

Onze vraag: CD&V antwoordde ons:

Onze vraag: CD&V antwoordde ons: Onze vraag: Een resultaat gebonden interculturalisering moet de regel zijn in zowel overheidsorganisaties als organisaties die subsidies krijgen. Dat betekent meetbare doelstellingen op het vlak van etnisch-culturele

Nadere informatie

Verkiezingen 2010! Wat is BHV? Vervroegde verkiezingen op 13 juni 2010. Auteur: Hugo Vanderstraeten. minderheid in de rand rond Brussel.

Verkiezingen 2010! Wat is BHV? Vervroegde verkiezingen op 13 juni 2010. Auteur: Hugo Vanderstraeten. minderheid in de rand rond Brussel. Auteur: Hugo Vanderstraeten Vervroegde verkiezingen op 13 juni 2010 Op maandag 26 april 2010 bood premier Yves Leterme het ontslag van de federale regering aan aan Koning Albert II. De regering viel over

Nadere informatie

Hoe ondernemend zijn onze Vlaamse studenten? Prof Hans Crijns en Sabine Vermeulen

Hoe ondernemend zijn onze Vlaamse studenten? Prof Hans Crijns en Sabine Vermeulen Hoe ondernemend zijn onze Vlaamse studenten? Prof Hans Crijns en Sabine Vermeulen Inleiding Vlaanderen kent de laatste jaren een lage ondernemerschapsgraad. De resultaten voor Vlaanderen in de Global Entrepreneurship

Nadere informatie

Bladgroen emailbericht nr 127 14 mei 2014

Bladgroen emailbericht nr 127 14 mei 2014 Bladgroen is het informatieblad van Groen! Oud-Heverlee. Meer info op www.bladgroen.be Dit krantje sturen we uitsluitend naar wie erom vraagt. Klikken op inschrijven volstaat. Bladgroen emailbericht nr

Nadere informatie

De Europese verkiezingen: Hoe zit dat nu?

De Europese verkiezingen: Hoe zit dat nu? De Europese verkiezingen: Hoe zit dat nu? Naam: Klas: Introductie: Verkiezingen in Europa Van 22 tot en met 25 mei 2014 vinden de Europese verkiezingen plaats. De inwoners van de Europese Unie mogen dan

Nadere informatie

De (herziene) Europese Overeenkomst inzake adoptie van kinderen

De (herziene) Europese Overeenkomst inzake adoptie van kinderen De (herziene) Europese Overeenkomst inzake adoptie van kinderen SARiV Advies 2013/19 SAR WGG Advies 11 juli 2013 Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen Boudewijnlaan 30 bus 81 1000 Brussel T.

Nadere informatie

De Franse keizer Napoleon voerde rond 1800 veel oorlogen in Europa. Hij veroverde verschillende gebieden, zoals Nederland en België. Maar Napoleon leed in 1813 een zware nederlaag in Duitsland. Hij trok

Nadere informatie

11-juliviering stadhuis Brugge

11-juliviering stadhuis Brugge 1 11-juliviering stadhuis Brugge Toespraak prof. dr. Carl Devos Brugge, 10 juli 2015 Het is een ware eer en genoegen enkele woorden tot u te mogen richten, op dit feest van de Vlaamse Gemeenschap, dat

Nadere informatie

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool Metropolitan Voka Metropolitan bouwt aan de Brusselse metropool Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, bundelt zijn werking in de Brusselse

Nadere informatie

Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht

Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht 1 Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht Betty: Ik ben Betty Cerda de Palou. Ik woon in Maastricht al 32 jaar. Ik ben 63 jaar. Ik ben arts, maar

Nadere informatie

Politiek wantrouwen en de verkiezingen van 7 juni 2009. Een vergelijking tussen het Waals Gewest en het Vlaams Gewest.

Politiek wantrouwen en de verkiezingen van 7 juni 2009. Een vergelijking tussen het Waals Gewest en het Vlaams Gewest. Inter Universitaire Attractiepool Participation & Representation (PartiRep) Brussel/Bruxelles, Leuven, Antwerpen, Leiden Politiek wantrouwen en de verkiezingen van 7 juni 2009. Een vergelijking tussen

Nadere informatie

Advies. over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking

Advies. over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking Brussel, 5 juli 2006 050706_Advies_kaderdecreet_Vlaamse_ontwikkelingssamenwerking Advies over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking 1. Inleiding Op 24 mei 2006 heeft Vlaams minister

Nadere informatie

CYCLUS 1 (JANUARI/FEBRUARI 2016)

CYCLUS 1 (JANUARI/FEBRUARI 2016) ALGEMENE INFORMATIECYCLUS PROGRAMMA CYCLUS 1 (JANUARI/FEBRUARI 2016) DEEL I: VORMING WEEKEND 1 VAN ZATERDAG 09/01/2016 OM 08u30 TOT ZONDAG 10/01/2016 OM 18u00 WEEKEND 2 VAN ZATERDAG 23/01/2016 OM 09u00

Nadere informatie

Belangrijke informatie:

Belangrijke informatie: Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap Samenwerkingsverband tussen de vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen, UGent, faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie, VUB en FaBeR, KULeuven Belangrijke

Nadere informatie