vertrouwde handen verder in dit nummer: Zorg en wonen gecombineerd in Zaans plan Kroonenburg Search voortvarend aan de slag in Zaanstad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vertrouwde handen verder in dit nummer: Zorg en wonen gecombineerd in Zaans plan Kroonenburg Search voortvarend aan de slag in Zaanstad"

Transcriptie

1 I N G E N I E U R S B U R E A U, L A B O R A T O R I U M E N O P L E I D I N G S I N S T I T U U T Sloopmanagement bij Search in vertrouwde handen pag. 1-2 verder in dit nummer: Bodem-, asbest- en legionellaonderzoeken ten behoeve van vastgoedportefeuille Search Opleidingen verzorgt training Deskundig Asbestverwijderaar (DAV) Search levert maatwerk voor BHV-organisatie van St. Maartenskliniek Provincie en Dienst Vastgoed Defensie spelen in op veranderde wetgeving Driejarig contract asbestonderzoek en -advies bij TU Eindhoven Search verzorgt bodem-, asbesten bouwkundige inspecties voor Beethoven Beheer Zorg en wonen gecombineerd in Zaans plan Kroonenburg Sloopmanagement bij Search in vertrouwde handen Woningcorporatie ZVH (Zaanse Volkshuisvesting) bouwt aan de toekomst met het nieuwbouwplan Kroonenburg aan de Twiskeweg in Zaanstad. De 78 sterk verouderde aanleunwoningen en het verzorgingshuis ter plaatse gaan onder de sloophamer. De gebruiksfunctie ervan voldoet niet langer aan de moderne wooneisen. In plaats daarvan verrijzen in de komende vijf jaar nieuwe zorgappartementen, gezinswoningen en een modern verzorgingshuis. De sloop van de aanleunwoningen vormt de eerste fase van het nieuwbouwplan. In 2008 volgt de sloop van het uit 1969 daterende verzorgingshuis. Aldus Dennis de Haas, coördinator Vastgoed van woningcorporatie ZVH. Search voortvarend aan de slag in Zaanstad Geïntegreerde woonvormen De plannen voor de nieuwbouw zijn door KOW architecten uit Den Haag ontwikkeld. De Zaanse bevolking in dit deel van de stad vergrijst. Als het hele plan over vijf jaar klaar is, staat er een modern wooncomplex dat sociale veiligheid kan bieden voor ouderen en gezinnen. Ouderen die zorg nodig hebben, kunnen die verkrijgen via het verzorgingshuis. Er komen grote binnenterreinen met Kijk voor meer informatie op Lees verder op pag. 2

2 SEARCH INTERVIEW - SLOOPMANAGEMENT Vervolg van pag. 1 Search heeft de begeleiding en supervisie van de sloop voortvarend overgenomen groenvoorzieningen die de geborgenheid bieden waar mensen tegenwoordig naar op zoek zijn. De combinatie van zorg en wonen sluit aan bij onze visie op bouwen voor de toekomst, waarbij woningen en geïntegreerde woonvormen in de behoeften van alle levensfasen kunnen voorzien. pagina 2 Gefaseerde realisatie Maar zover is het nog niet. In augustus heeft Search Milieu de uitgebreide asbestinventarisatie van zowel de verzorgingstoren Het Erasmushuis als van de aanleunwoningen afgerond. De helft van de woningen stond al leeg en het terrein was afgesloten voor onbevoegden om verpaupering en vandalisme tegen te gaan. Na de asbestverwijdering is, zodra de bouwvak voorbij was, begonnen met de sloop. Het fundament blijft liggen, totdat het terrein bouwrijp gemaakt wordt. Als alle vergunningen rond zijn en de aanbesteding heeft plaatsgevonden, zal in maart 2007 de nieuwbouw van start gaan. We hebben het totale project in twee fasen verdeeld. Eerst gaan we het verzorgingshuis bouwen met daarboven 87 appartementen en verder een aantal eengezinswoningen. Zorgleverancier Evean neemt 75 appartementen af als aanleunwoning; de overige gaan wij verhuren aan onze huurders. In vertrouwde handen De afgelopen maanden waren drukke tijden voor Search, want naast de asbestinventarisatie en de begeleiding van de asbestverwijdering is Search ook ingeschakeld voor de aanbesteding en de begeleiding van de sloopwerkzaamheden van het project, inclusief de eindcontrolemetingen die door Search Laboratorium zijn uitgevoerd. Daarin heeft het bedrijf ruime ervaring opgedaan bij inmiddels honderden projecten, waaronder de sloop van de wijk Vijfhoek in Zaandam en de sloop van de Maascentrale in Buggenum. ZVH had het totale project in de vorm van een bouwteamconstructie aanbesteed, maar de samenwerking met de beoogde aannemer is uiteindelijk ontbonden omdat we er financieel niet uitkwamen. Om het project niet te vertragen heb ik Search gevraagd de begeleiding van de sloop van de aanleunwoningen volledig over te nemen. Gezien de eerdere samenwerking op projecten met Search had ik daar alle vertrouwen in, omdat Search kwaliteit levert en haar beloften nakomt. Begin oktober zijn de sloopwerkzaamheden afgerond en kunnen wij de nieuwbouw van de eerste fase aanbesteden. Goede ervaringen Naar verwachting zal het nieuwbouwplan geen vertraging ondervinden van de ontbinding van het bouwteam, omdat Search de begeleiding en de supervisie van de sloop voortvarend heeft overgenomen. In zeer korte tijd is alles compleet geregeld. Een bestek met veiligheidsplan heeft de basis gevormd voor een aanbesteding. Search kan dat alles, inclusief de noodzakelijke asbest- In zeer korte tijd is alles compleet geregeld en bodemonderzoeken, in eigen beheer opstellen. Ook de aannemerselectie, de aanbesteding en zelfs de contractvorming is inclusief de begeleiding van de juridische afdeling van Search erg snel gerealiseerd. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit bij Search in goede handen is. Ik heb al eerder goede ervaringen opgedaan met Search tijdens asbest- en slooptrajecten, ondermeer bij de verkoop van woningen aan zittende huurders. Search heeft die woningen geïnventariseerd op asbesthoudende materialen en daarover gedegen gerapporteerd. Ook de contacten van Search met onze huurders zijn uitstekend verlopen, want asbest boezemt mensen vaak angst in. Daardoor heb ik er alle vertrouwen in dat we Search ook voor dit project de asbestinventarisatie, de begeleiding van de sloop alsmede de uit te voeren finale eindcontroles met een gerust hart kunnen toevertrouwen.

3 SEARCH INTERVIEW - VERKOOPINSPECTIES Delta Lloyd Vastgoed selecteert Search op prijs en kwaliteit Bodem-, asbest- en legionellaonderzoeken ten behoeve van vastgoedportefeuille Jeroen Jansen, technisch manager Kantoren bij Delta Lloyd Vastgoed: wij hebben onlangs een grote verkooptender in de markt gezet van kantoorpanden die we wilden verkopen om onze kantorenportefeuille te verjongen. In verband daarmee moesten er bodem-, asbest- en legionellaonderzoeken plaatsvinden om kopers voldoende informatie te kunnen verstrekken vanuit onze meldingsplicht als eigenaar. Daarvoor hebben we een aantal specialisten benaderd. Search is daaruit qua prijs en kwaliteit als beste naar voren gekomen. Mond-tot-mond reclame De divisie Vastgoed van Delta Lloyd belegt voor Delta Lloyd Leven de pensioengelden in kantoren, woningen en winkels. De kantorenportefeuille was aan verjonging toe en in dat kader zijn onlangs negentien kantoren verkocht in de Randstad, Veenendaal, Arnhem en Amersfoort. Voorafgaand aan de verkoop heeft Search binnen twee maanden tijd alle benodigde bodem-, asbest- en legionellaonderzoeken uitgevoerd en in de drie daarop volgende maanden de aangetroffen problemen opgelost. We hadden bepaalde deadlines gesteld, omdat we de kantoren snel wilden verkopen. Van collega s hadden we al gehoord dat Search gespecialiseerd was pagina 3 in dit soort onderzoeken en deze geheel in eigen beheer kon uitvoeren. Daarbij gaven zij aan dat Search ook op andere vastgoedportefeuilles bewezen had kwaliteit te kunnen leveren en snel te kunnen werken. Search is dan ook als beste uit de selectie van gespecialiseerde bedrijven naar voren gekomen. Onderscheidend De prijs was in feite van ondergeschikt belang, omdat vooral snelheid telde bij de gunning van de onderzoeken. Search heeft kans gezien binnen de gestelde termijn alle onderzoeken uit te voeren en geen vraag van onze kant was ze te veel. Ik ben heel positief over de samenwerking. Als dat niet het geval was, zou ik het ook eerlijk zeggen. Tijdens de onderzoeken is in een kantoorpand in Amstelveen asbest om leidingen en boven toegangsdeuren aangetroffen. Onder leiding van Search is de sanering in één weekend uitgevoerd, zonder de huurder te hinderen in zijn bedrijfsvoering. Die kon maandagochtend gewoon weer aan de slag. Wij hadden een specifieke vraag aan Search gesteld om concrete offertes uit te brengen voor de asbestsaneringen. Dat is niet gebruikelijk, want normaal gesproken geven adviseurs alleen een raming af. Maar wij wilden per se een marktconforme prijs hebben voor de aan te besteden saneringswerkzaamheden. Search heeft dat geleverd. Daardoor wisten wij bij wijze van spreken tot op de euro nauwkeurig voor welk bedrag het asbest gesaneerd kon worden, wat de verkoopbaarheid ten goede komt. Daarin heeft Search zich heel duidelijk onderscheiden in mijn ogen. Klant- en servicegericht Jeroen Jansen is bijzonder te spreken over de manier waarop Search Milieu het totaalpakket van onderzoeken tot en met de aanbesteding en de begeleiding van de saneringen en waarop Search Laboratorium de eindcontrolemetingen hebben opgepakt. Er waren ook buitenlandse partijen geïnteresseerd in de aankoop van onze kantoorpanden die Geen vraag was Search teveel in oppervlak varieerden van 600 tot vierkante meter. Om hen ter wille te zijn heeft Search de samenvatting van de rapportages kosteloos in het Engels vertaald en daarmee bewezen heel klanten servicegericht te zijn. We zullen in de toekomst zeker weer een beroep op Search doen, dat staat buiten kijf.

4 SEARCH NIEUWS - TRAINING DAV Nieuw Asbestverwijderingsbesluit heeft gevolgen voor saneringsbranche Search Opleidingen verzorgt training Deskundig Asbestverwijderaar (DAV) Vanaf 1 januari 2008 is de persoonscertificatie Deskundig Asbestverwijderaar (DAV) verplicht voor alle uitvoerende medewerkers in de asbestverwijderingsbranche. Dit is één van de gevolgen van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 dat dit voorjaar van kracht is geworden. Asbestverwijdering en asbestinventarisatie vallen sindsdien niet meer onder het Ministerie van VROM, maar onder het Ministerie van SZW. Wettelijk verplicht persoonscertificaat In het kader van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 zullen uitvoerende medewerkers van asbestverwijderingsbedrijven met ingang van 2008 dus ook over een wettelijk verplicht persoonscertificaat Persoonscertifi catie per 1 januari 2008 verplicht DAV moeten beschikken. Asbestverwijderingsbedrijven zullen hun uitvoerende medewerkers in het komende jaar derhalve moeten laten opleiden en examineren door erkende trainings- en exameninstituten om over gecertificeerd personeel te kunnen beschikken. Search Opleidingen is marktleider in het verzorgen van asbesttrainingen, waarvan een aantal wordt gebruikt als voorbereiding op landelijk erkende examens. Op basis van de wettelijke eisen heeft Search nu ook de training DAV ontwikkeld. Deze training heeft een zeer praktijkgericht karakter en kan gezien worden als de meest efficiënte manier om aan de wettelijke eisen te gaan voldoen. De training DAV kan zowel klassikaal als digitaal worden gevolgd. TRAININGEN EN OPLEIDINGEN Als gecertificeerd opleidingsinstituut verzorgt Search Opleidingen klassikale en e-learning trainingen op het gebied van bedrijfshulpverlening (BHV), veiligheid (VCA), milieu, asbest en arbeidsomstandigheden (Arbo). Nieuw zijn de trainingen Hoog- en laagspanning, die vooral voor energiebedrijven en bedrijven die met krachtstroom werken van belang zijn. Tevens is ook de training Deskundig Asbest Verwijderaar (DAV) opgenomen in ons aanbod. De handige trainings- en examenplanner van Search Opleidingen verschijnt twee keer per jaar. Deze bevat een overzicht van alle beschikbare trainingen en examens. Voor in-company trainingen en examens kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. Search Opleidingen verzorgt uiteraard ook maatwerktrainingen. Vraag onze brochures en de trainings- en examenplanner aan of neem een kijkje op onze site: pagina 4

5 pagina 5 SEARCH INTERVIEW - BHV-TRAININGEN Zekerheid voorop als mensenlevens op het spel staan Search levert maatwerk voor BHV-organisatie van St. Maartenskliniek In 1989 is de tot ver over onze landsgrenzen bekende St. Maartenkliniek in Nijmegen grotendeels afgebrand. Deze toonaangevende kliniek op het gebied van orthopedie, reumatologie en revalidatietechnieken is inmiddels uit de as herrezen. Maar veel personeelsleden ligt de brand nog vers in het geheugen. Doorgelicht en op sterkte gebracht Corné Overbeeke, teamleider Receptie en Beveiliging en tevens hoofd Bedrijfshulpverlening (BHV), is belast met de zorg voor de BHV-organisatie en de ontruiming van de kliniek in geval van een calamiteit. Bij zijn aantreden was het zijn taak om de BHV-organisatie te professionaliseren. Daarvoor heeft hij een aantal partijen uitgenodigd, waaronder Search. Search sloot het beste aan op ons gedachtengoed. Wij houden van informele contacten met een formele uitstraling. Daarbij had ik meteen vertrouwen in hun kwaliteiten. Ik heb Search gevraagd een herhalingscursus te geven aan onze 25 BHV ers en een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op te stellen om met name onze BHV-organisatie door te lichten. Uit het rapport van Search Q-Services is onder andere naar voren gekomen dat onze BHV-organisatie onderbezet was. Inmiddels is het aantal BHV ers uitgebreid tot 65, plus twaalf ploegleiders en een hoofd BHV. Search Opleidingen verzorgt onze jaarlijkse BHV-herhalingscursussen voor de BHV ers en de ploegleiders. Tevens worden nu ook verpleegkundigen, verzorgenden en artsen - de handen aan het bed - opgeleid tot ontruimer. Zorg voor patiënt centraal De op een bosrijke heuvel gelegen kliniek nabij Nijmegen telt meerdere gebouwen, waaronder twee middelbare scholen voor kinderen met een lichamelijke beperking. Het gebouwencomplex is slechts bereikbaar via één toegangsweg naar boven en te verlaten via één uitgang. In geval van een calamiteit zorgen wij er voor dat de hulpdiensten vrij toegang hebben tot het terrein via de toegangsweg en dat iedereen het terrein direct kan verlaten via de uitgangsweg. De slagbomen gaan omhoog en niemand kan het terrein via de toegangsweg verlaten. Vooral de niet zelfredzame patiënten zijn natuurlijk ons voornaamste punt van zorg en dat is het gros van de mensen die hier verblijven. In juni en september heeft Search op 6 dagen circa 22 ontruimingsinstructies georganiseerd, waarin alle personeelsleden geïnformeerd werden over ontruimen. Met inzet van Lotuspatiënten werden ontruimingen gesimuleerd en leerden de BHV ers en overige personeelsleden om de patiënten zo snel mogelijk te evacuëren met behulp van zogenaamde evac-chairs. Goed gemotiveerd en opgeleid Eind van dit jaar organiseren wij tijdens een weekend een grootschalige ontruiming in samenwerking met politie, brandweer en ambulancediensten. Met de brand nog in gedachten... De coördinatie van de oefening vertrouwen wij met een gerust hart aan Search toe, want wij zijn bijzonder tevreden over de adviezen die wij van Search hebben gekregen met betrekking tot onze BHV-organisatie. Als er opnieuw brand zou uitbreken in de medische faciliteiten of op het terrein van de St. Maartenskliniek die dit jaar haar 70-jarig bestaan viert, kan Corné Overbeeke rekenen op een goed opgeleid en gemotiveerd team. De bedrijfshulpverlening leefde niet écht onder de mensen, maar nu is iedereen van het belang ervan doordrongen. Vooral de kleine bezetting tijdens de nachtelijke uren is een extra punt van aandacht. Daarom is besloten dat iedereen die met de patiënten te maken heeft een ontruimingsinstructie moet volgen.

6 SEARCH NIEUWS - WETGEVING Wijzigingen Asbestverwijderingsbesluit en Wet Bodembescherming worden praktisch belicht Provincie en Dienst Vastgoed Defensie spelen in op veranderde wetgeving De provincie Noord-Brabant heeft tijdig ingespeeld op de veranderingen die het nieuwe Asbestverwijderingsbesluit met zich meebrengt. Om de gemeenten binnen de provincie goed te informeren over alle veranderingen, heeft de provincie zeven workshops van een dagdeel georganiseerd. Op verzoek van de provincie heeft Search Opleidingen deze workshops met een praktijkgerichte insteek verzorgd. De inhoud van de workshops is tot stand gekomen door nauwe samenwerking van Search met de provincie. Gezien het aantal deelnemers vanuit de gemeenten en de positieve reacties in de evaluatie hebben de workshops zeker in de behoefte voorzien. Antwoord op vragen Het nieuwe Asbestverwijderingsbesluit heeft veel vragen doen rijzen. De complexe wettechnische materie is niet eenvoudig te doorgronden, met name voor wat betreft de gevolgen ervan voor de praktijk. Dat er veel vragen in het veld leven over de nieuwe wetgeving blijkt uit de aanvraag van de Provincie Noord-Brabant, maar ook van de Dienst Vastgoed Defensie (DVD), de beheerder van alle gebouwen en terreinen van het ministerie van Defensie. Voor de bodemspecialisten van de DVD heeft Search tijdens een intern congres voorlichting gegeven over de nieuwe Wet Bodembescherming. Search speelt in op behoefte aan kennis en informatie Congressen Search heeft veel enthousiaste reacties gekregen op alle workshops en voorlichtingssessies. Daaruit blijkt duidelijk dat er een grote behoefte bestaat aan kennis en informatie hoe het veld de nieuwe wetgeving in de praktijk moet toepassen. Daarom heeft Search ook een aantal gratis congresmiddagen georganiseerd om aan opdrachtgevers een toelichting te geven op de veranderingen die de nieuwe wetgeving met zich meebrengt. Door de grote toeloop van congresdeelnemers zijn bijna alle congressen gehouden in kasteel Heeswijk en het Mercure Amstelhotel in Amsterdam, locaties welke zijn uitgerust om plaats te bieden aan de honderden bezoekers. Tijdens de congresmiddagen hebben de deelnemers een toelichting gekregen op de wijzigingen die de veranderde wetgeving voor de praktijk inhouden. De sprekers hebben de deelnemers op praktische wijze inzicht gegeven in de veranderingen die door de nieuwe wetgeving zijn ontstaan en aangegeven hoe de congresdeelnemers daar in de praktijk op in kunnen spelen. pagina 6

7 SEARCH INTERVIEW - ASBESTONDERZOEK Bij aanbesteding wordt sterk gestuurd op snelle responstijden Search verwerft driejarig contract asbestonderzoek en -advies bij TU Eindhoven De Technische Universiteit (TU) Eindhoven bestaat uit een groot complex van onderwijs- en onderzoeksgebouwen, verspreid over een oppervlak van zo n 85 hectaren (en +/ m 2 BVO). Er worden voortdurend nieuwe proefopstellingen gebouwd die vaak slechts enkele maanden in gebruik zijn. De als gevolg daarvan benodigde gebouw- en installatieaanpassingen hebben vaak tot gevolg dat men geconfronteerd wordt met de aanwezige asbesttoepassingen. Bertran de Beer, hoofd Projectbureau, is verantwoordelijk voor bouwkundige onderhoudswerkzaamheden, de te realiseren (nieuw)bouwprojecten, de verbouwingen van de TU Eindhoven en dus ook voor het asbestbeleid. De insteek is daarbij dat Search ons ontzorgt, want asbest is niet onze core business. update. Op grond daarvan moet de TU met 99,9% zekerheid kunnen zeggen waar welke asbesttoepassingen in de gebouwen zitten. Openheid van zaken Volgens De Beer werd Search geconfronteerd met de erfenis van het voorgaande adviesbureau (in de vorm Search neemt ons zorg om asbest uit handen van inventarisaties en risico-analyses), wat naast het nodige inlevingsvermogen ook een kritische houding ten aanzien van eerdere acties en rapportages vraagt. schrijft daarvoor de bestekken, verzorgt de aanbesteding van het saneringsproject en houdt toezicht; Search Laboratorium doet de eindcontroles. Ook houdt Search ons asbestdossier bij. Op dit moment wordt geanalyseerd of de gegevens digitaal zijn bij te houden via een link naar de website van Search vanuit onze dienst Huisvesting. Doel is dat alle gegevens snel en eenduidig voor iedereen ter beschikking staan. Dat geldt zowel voor de gebouwgebruikers als voor de diverse (huis)aannemers die hier werkzaam zijn. Ontzorgd Mede gezien de voorgeschiedenis is er nog een aantal punten waarop de TU Eindhoven en Search naar verbeteringen van het proces zoeken. Binnenkort zitten we weer samen bij de gemeente Eindhoven in het kader van het nieuwe Asbestverwijderingsbesluit om daarover concrete afspraken te maken. Er moeten nog wat onvolkomenheden uit het verleden worden weggepoetst, waardoor zowel Search als wij nog niet kunnen werken zoals wij dat graag zouden willen. Maar... als die zaken binnenkort geregeld zijn, is het proces wel sterk Europese aanbesteding asbestportefeuille In 2004 heeft de TU Eindhoven de asbestportefeuille aanbesteed in een Europese aanbesteding. Om marktconform te werken vindt normaliter eens per vijf jaar een nieuwe aanbesteding van grotere werken plaats. Ditmaal betrof het onze asbestportefeuille, omdat wij één partij zochten die ons alle zorg daarover uit handen kon nemen. Na de prékwalificatie hebben wij een aantal bedrijven geselecteerd, waaronder Search. Dat bedrijf hebben wij uiteindelijk het driejarig contract voor asbestonderzoek en -advies gegund, waarbij vooral een rol heeft gespeeld dat Search in staat is snel ter plaatse te zijn als er ergens asbest wordt aangetroffen. Wij beschikten al over asbestinventarisatierapporten die Search kritisch voor ons bekijkt en pagina 7 Wij willen geen enkel risico lopen met asbesttoepassingen. Als onze adviseur - Search dus - aangeeft dat er een potentieel risico is, dan besluiten wij direct om te laten saneren of de betreffende toepassing en de potentiële risico s beheersbaar te maken. Elke asbest-toepassing wordt in risicocategorieën ingedeeld, aan de hand waarvan wij bepalen of directe sanering al dan niet noodzakelijk is. Search Milieu verbeterd. De kern is dat Search ons alle zorg en verantwoordelijkheid voor asbest uit handen kan nemen. Asbest is voor ons een noodzakelijk kwaad en beslist geen core business. Als dienst Huisvesting komt het ons heel goed uit dat we de verantwoordelijkheid voor die problematiek met een gerust hart bij Search kunnen leggen. Die hebben daarvoor gestudeerd, om het in TUtermen te zeggen.

8 SEARCH INTERVIEW- AANKOOPINSPECTIES Nu met één telefoontje alles snel te regelen Search verzorgt bodem-, asbesten bouwkundige inspecties voor Beethoven Beheer Als beheerder van Woon-Winkel Fonds is Beethoven Beheer verantwoordelijk voor onder meer de aankoop en verkoop van vastgoed voor het fonds. Rob Knobben, hoofd Vastgoed en verantwoordelijk voor het asset en property management, en Judith van Eijk, verantwoordelijk voor de aankoop en verkoop van de beleggingen, hadden vanuit een vorige werkkring al goede ervaringen met Search Milieu opgedaan. Op grond daarvan hebben zij onlangs Search ingeschakeld om een aantal bodem-, asbest-, bouw- en onderhoudstechnische inspecties uit te voeren ten behoeve van nieuw aan te kopen vastgoedprojecten. Als we een aankoop doen, vinden we het heel prettig om alle onderzoeken door één partij te laten uitvoeren. Daar is Search de beste partij voor, omdat zij ons een totaalpakket van diensten kunnen aanbieden. Accurater in de markt staan Search heeft inmiddels al een aantal inspecties uitgevoerd voor onder meer de aankoop van een winkelcentrum in Hoogeveen, een complex in Hoeven en een woonwinkelpand in Venlo. Zeker gezien het feit dat we de komende jaren door willen groeien, hebben we bewust gekozen voor Search. Ze maken zeer heldere analyses en pagina 8 Breed dienstenpalet van Search is een groot voordeel verstrekken ons goed leesbare inspectierapporten, waaruit wij duidelijke conclusies kunnen trekken. Het voordeel van de samenwerking vind ik dat we nu een partner gevonden hebben met wie we met één telefoontje alles snel kunnen regelen. Daardoor kunnen wij als beheerder accurater in de markt staan en slagvaardiger opereren, vertelt Rob Knobben. Open end fonds Momenteel speelt een probleem bij een pand van Woon-Winkel Fonds met betrekking tot de bodem. De directeur van Search neemt dat gewoon mee naar huis en bekijkt of Search ook in dit opzicht wat voor ons kan betekenen. Verder beoordeelt hij voor ons alle onderzoeken van externen waarover we al beschikken. Dat is een stuk service, omdat Search ook expertise bij allerlei andere projecten kan bieden. Doordat wij al heel wat diensten van Search afnemen, nemen ze dergelijke zaken ook mee in hun reguliere werkzaamheden voor ons. Woon-Winkel Fonds is een open end fonds, wat inhoudt dat men één keer per jaar kan instappen en één keer per jaar kan uitstappen, te weten medio februari. De minimum inleg bedraagt 4.538,- en kan voortdurend worden doorgeplaatst onder dezelfde prospectus. Wij hoeven niet voor elke communautaire vennootschap een aparte prospectus te maken. In principe heeft Woon-Winkel Fonds de mogelijkheid om continu geld op te halen en om dat te beleggen middels een stallingsfaciliteit. Daarvoor heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) ons een doorlopende vergunning gegeven. De meest vergaande diagnoses In dat licht gezien is het niet verwonderlijk dat Beethoven Beheer als beheerder aan wie dit jaar de vergunning is afgegeven ervoor kiest om met één partij voor aankoopinspecties en het opstellen van meerjarenonderhoudsbegrotingen in zee te gaan. Search Milieu kan vrij snel, op korte termijn, diensten leveren op het gebied van aankoopbegeleiding. Tal van bedrijven in Nederland kunnen bodemonderzoeken uitvoeren. Hetzelfde geldt voor asbestonderzoeken, maar uit ervaring weten wij dat Search op het gebied van asbest de meest vergaande diagnoses kan stellen. Daarnaast vinden wij het gewoon heel prettig dat we alle onderzoeken bij één partij kunnen onderbrengen, omdat Search een totaalpakket kan bieden. Colofon In-for-mail is een nieuws- en informatie blad en verschijnt 4x per jaar. Redactie Search, Postbus ZH Heeswijk (N.Br.) Concept & realisatie Kicknow Brand Support Vestigingen: Heeswijk (hoofdkantoor) Meerstraat 7, Postbus ZH Heeswijk (N.Br.) Tel. (0413) Fax (0413) Search Milieu B.V. Meerstraat AA Heeswijk (N.Br.) Tel. (0413) Fax (0413) Amsterdam Petroleumhavenweg AC Amsterdam Tel. (020) Fax (020) Groningen Stavangerweg JC Groningen Tel. (050) Fax (050) Overname van artikelen of gedeelten daarvan is alleen toegestaan met bronvermelding. Landelijke 24-uursservice

Handboek Asbest Handboek Asbest. Theorie en praktijk voor het correct verwijderen van asbest

Handboek Asbest Handboek Asbest. Theorie en praktijk voor het correct verwijderen van asbest I Handboek Asbest Theorie en praktijk voor het correct verwijderen van asbest Handboek Asbest Theorie en praktijk voor het correct verwijderen van asbest Colofon Deze publicatie is een uitgave van Aedes

Nadere informatie

INGENIEURSBUREAU, LABORATORIUM EN OPLEIDINGSINSTITUUT. een wereldkans

INGENIEURSBUREAU, LABORATORIUM EN OPLEIDINGSINSTITUUT. een wereldkans INGENIEURSBUREAU, LABORATORIUM EN OPLEIDINGSINSTITUUT Bestel nu! Vul de antwoordkaart in. verder in dit nummer: Anne-Marie Rakhorst presenteert boek Duurzaam ontwikkelen een wereldkans Search realiseert

Nadere informatie

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Inhoud

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

AGENDA 2013. Lust of last? Incl. bijeenkomsten. Organisaties kopen binnenkort geen stoelen of inrichtingen meer THREE PEAKS CHALLENGE

AGENDA 2013. Lust of last? Incl. bijeenkomsten. Organisaties kopen binnenkort geen stoelen of inrichtingen meer THREE PEAKS CHALLENGE * Antwoordkaart op pagina 25 ocus! Magazine van Fier.fm over facilitaire activiteiten jaargang 2 nr 1 2013 Digitale versie? Scan hier: 1 2013 Incl. bijeenkomsten AGENDA 2013 DIV benchmark ook in 2013 Beheersing

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Procesevaluatie blok voor blok

Procesevaluatie blok voor blok Procesevaluatie blok voor blok Rapportage kwalitatief onderzoek 2013 Lieke Dreijerink Jan Uitzinger Amsterdam, 28 april 2014 IVAM research and consultancy on sustainability Plantage Muidergracht 14-1018

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding toekomst in eigen hand 3 2. 2008 van emotie tot fundament 4 3. Nieuwe organisatie - van architectuur tot huisvesting 6 4. Human Resources veel bereikt

Nadere informatie

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken magazine VCD zomer 2010 23e jaargang nummer 2 Laboratorium voor Infectieziekten Rekencentrum verhuist naar VCD KDE Energy KDE Energy voert centrale rapportagehub in Biblionet Groningen VCD Business Intelligence

Nadere informatie

INVESTEREN IN MENSEN

INVESTEREN IN MENSEN INVESTEREN IN MENSEN Evaluatie van projecten behorende bij het experimententhema van de SEV Auteurs: Freddie Rosenberg Edgar Wever Annelien Thedinga Rebecca Wouters Dit is een publicatie uit het SEV-programma:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek UNC Plus Delta 29-04-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van UNC Plus Delta vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Scheiden Wonen Zorg in de Praktijk. Praktijkaspecten van SWZ belicht in zeven artikelen van Linda Sanders en Henk Nouws (De Vijfde Dimensie)

Scheiden Wonen Zorg in de Praktijk. Praktijkaspecten van SWZ belicht in zeven artikelen van Linda Sanders en Henk Nouws (De Vijfde Dimensie) Scheiden Wonen Zorg in de Praktijk Praktijkaspecten van SWZ belicht in zeven artikelen van Linda Sanders en Henk Nouws (De Vijfde Dimensie) Scheiden Wonen Zorg in de Praktijk Het scheiden van wonen en

Nadere informatie

Plannen ontwikkelen en concretiseren

Plannen ontwikkelen en concretiseren VacatureMatch! Klik hier voor het volledige vacatureaanbod van GemeenteBanen.nl >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 4 - april 2010 kandidaat belicht Automonteur, banketbakker of toch brand

Nadere informatie

Quercus-PS. De operator Onderhoud in relatie tot de Ondernemingdoelstellingen

Quercus-PS. De operator Onderhoud in relatie tot de Ondernemingdoelstellingen Quercus-PS E E N V I S I E O P B E D R I J F S V O E R I N G N o 11 De operator Onderhoud in relatie tot de Ondernemingdoelstellingen Cursusplanner Een bijzondere training Onze dienstverlening Nova met

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan 2015 Activiteitenplan 2015 Pagina 1 van 35 1. VOORWOORD De corporatiewereld bevindt zich in zwaar weer. De maatschappij is erg negatief over onze sector. Hoe kan dat? Natuurlijk gaan er zaken verkeerd en hebben

Nadere informatie

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots 2008 augustus o v e r u i t b e s t e d i n g v a n o n d e r h o u d Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots Inhoud Hans van der Togt, directeur Water en Scheepvaart Zeeland: Het is

Nadere informatie

Carante Groep. in 2011

Carante Groep. in 2011 Carante Groep in 2011 1 VOORWOORD De dynamiek en ontwikkelingen in de wereld om ons heen vragen van organisaties in de care sector een permanente alertheid, hoge kwaliteitsstandaards en professionaliteit.

Nadere informatie

Voorwoord. bewaken van een goede toegang tot het recht. Daar mag u ons op aanspreken.

Voorwoord. bewaken van een goede toegang tot het recht. Daar mag u ons op aanspreken. Jaarverslag 2006 Voorwoord De wegen in de Geschillendelta uit het jaarverslag van 2005 vinden hun vervolg in 2006, een jaar dat in het teken stond van majeure veranderingen. De introductie van VIValt heeft

Nadere informatie

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Dit Bedrijfsopleidingsplan (BOP) fungeert als voorbeeld voor bij SFRecreatie aangesloten bedrijven die volgens het format van SFRecreatie een BOP willen opstellen.

Nadere informatie

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen en een investeringsmaatschappij voor een beter voorzieningenniveau

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Lexima 17-10-2011 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Lexima vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

MAGAZINE 2014. fit. for the. future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS

MAGAZINE 2014. fit. for the. future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS MAGAZINE 2014 fit for the future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS IN BEELD De telecom en ICT oplossing die u per medewerker per maand kunt aanpassen Alleen bij KPN ÉÉN

Nadere informatie

ALGEMEEN COMMERCIEEL SOCIAAL EN MVO FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010. De juiste mensen op de juiste plek

ALGEMEEN COMMERCIEEL SOCIAAL EN MVO FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010. De juiste mensen op de juiste plek ALGEMEEN COMMERCIEEL SOCIAAL EN MVO FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010 De juiste mensen op de juiste plek DE FACILITAIRE COMBINATIE Facilicom Services Group is 45 jaar geleden begonnen als schoonmaakbedrijf.

Nadere informatie

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Grote Bakkerstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam Tel 020 522 59 99 email info@veldkamp.net www.veldkamp.net Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Onderzoek naar de waardering

Nadere informatie

De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren

De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren Wat leren we van de praktijk? 1 Thijs van Giezen Den Haag, februari 2013 1 Dit onderzoek maakt deel uit van het experiment

Nadere informatie

TOEGANG TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT TOT PLEZIERIG WONEN RIAN VAN MALSEN HET IS MIJN EERSTE BAAN EN NA 14 JAAR WERK IK ER NOG STEEDS

TOEGANG TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT TOT PLEZIERIG WONEN RIAN VAN MALSEN HET IS MIJN EERSTE BAAN EN NA 14 JAAR WERK IK ER NOG STEEDS TechemAktueel Jaargang 18 - juni 2013 TOEGANG TOT PLEZIERIG WONEN Interview met de Sleutels SAMENWERKING VvE BELANG VVE & TECHEM BEURSDEELNAME TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT RIAN VAN MALSEN HET IS

Nadere informatie

Invest. ltifun. multi. doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs

Invest. ltifun. multi. doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs Zo estere Invest doende! multi ltifun Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs 3 Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang

Nadere informatie

Dure plannen, goedkope oplossingen

Dure plannen, goedkope oplossingen Dure plannen, goedkope oplossingen Adviseren over organisatie en financiering van energiebesparing in de utiliteitsbouw >> Als het gaat om energie en klimaat Inhoud Inleiding 3 Deel 1: Mogelijke financiële

Nadere informatie