vertrouwde handen verder in dit nummer: Zorg en wonen gecombineerd in Zaans plan Kroonenburg Search voortvarend aan de slag in Zaanstad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vertrouwde handen verder in dit nummer: Zorg en wonen gecombineerd in Zaans plan Kroonenburg Search voortvarend aan de slag in Zaanstad"

Transcriptie

1 I N G E N I E U R S B U R E A U, L A B O R A T O R I U M E N O P L E I D I N G S I N S T I T U U T Sloopmanagement bij Search in vertrouwde handen pag. 1-2 verder in dit nummer: Bodem-, asbest- en legionellaonderzoeken ten behoeve van vastgoedportefeuille Search Opleidingen verzorgt training Deskundig Asbestverwijderaar (DAV) Search levert maatwerk voor BHV-organisatie van St. Maartenskliniek Provincie en Dienst Vastgoed Defensie spelen in op veranderde wetgeving Driejarig contract asbestonderzoek en -advies bij TU Eindhoven Search verzorgt bodem-, asbesten bouwkundige inspecties voor Beethoven Beheer Zorg en wonen gecombineerd in Zaans plan Kroonenburg Sloopmanagement bij Search in vertrouwde handen Woningcorporatie ZVH (Zaanse Volkshuisvesting) bouwt aan de toekomst met het nieuwbouwplan Kroonenburg aan de Twiskeweg in Zaanstad. De 78 sterk verouderde aanleunwoningen en het verzorgingshuis ter plaatse gaan onder de sloophamer. De gebruiksfunctie ervan voldoet niet langer aan de moderne wooneisen. In plaats daarvan verrijzen in de komende vijf jaar nieuwe zorgappartementen, gezinswoningen en een modern verzorgingshuis. De sloop van de aanleunwoningen vormt de eerste fase van het nieuwbouwplan. In 2008 volgt de sloop van het uit 1969 daterende verzorgingshuis. Aldus Dennis de Haas, coördinator Vastgoed van woningcorporatie ZVH. Search voortvarend aan de slag in Zaanstad Geïntegreerde woonvormen De plannen voor de nieuwbouw zijn door KOW architecten uit Den Haag ontwikkeld. De Zaanse bevolking in dit deel van de stad vergrijst. Als het hele plan over vijf jaar klaar is, staat er een modern wooncomplex dat sociale veiligheid kan bieden voor ouderen en gezinnen. Ouderen die zorg nodig hebben, kunnen die verkrijgen via het verzorgingshuis. Er komen grote binnenterreinen met Kijk voor meer informatie op Lees verder op pag. 2

2 SEARCH INTERVIEW - SLOOPMANAGEMENT Vervolg van pag. 1 Search heeft de begeleiding en supervisie van de sloop voortvarend overgenomen groenvoorzieningen die de geborgenheid bieden waar mensen tegenwoordig naar op zoek zijn. De combinatie van zorg en wonen sluit aan bij onze visie op bouwen voor de toekomst, waarbij woningen en geïntegreerde woonvormen in de behoeften van alle levensfasen kunnen voorzien. pagina 2 Gefaseerde realisatie Maar zover is het nog niet. In augustus heeft Search Milieu de uitgebreide asbestinventarisatie van zowel de verzorgingstoren Het Erasmushuis als van de aanleunwoningen afgerond. De helft van de woningen stond al leeg en het terrein was afgesloten voor onbevoegden om verpaupering en vandalisme tegen te gaan. Na de asbestverwijdering is, zodra de bouwvak voorbij was, begonnen met de sloop. Het fundament blijft liggen, totdat het terrein bouwrijp gemaakt wordt. Als alle vergunningen rond zijn en de aanbesteding heeft plaatsgevonden, zal in maart 2007 de nieuwbouw van start gaan. We hebben het totale project in twee fasen verdeeld. Eerst gaan we het verzorgingshuis bouwen met daarboven 87 appartementen en verder een aantal eengezinswoningen. Zorgleverancier Evean neemt 75 appartementen af als aanleunwoning; de overige gaan wij verhuren aan onze huurders. In vertrouwde handen De afgelopen maanden waren drukke tijden voor Search, want naast de asbestinventarisatie en de begeleiding van de asbestverwijdering is Search ook ingeschakeld voor de aanbesteding en de begeleiding van de sloopwerkzaamheden van het project, inclusief de eindcontrolemetingen die door Search Laboratorium zijn uitgevoerd. Daarin heeft het bedrijf ruime ervaring opgedaan bij inmiddels honderden projecten, waaronder de sloop van de wijk Vijfhoek in Zaandam en de sloop van de Maascentrale in Buggenum. ZVH had het totale project in de vorm van een bouwteamconstructie aanbesteed, maar de samenwerking met de beoogde aannemer is uiteindelijk ontbonden omdat we er financieel niet uitkwamen. Om het project niet te vertragen heb ik Search gevraagd de begeleiding van de sloop van de aanleunwoningen volledig over te nemen. Gezien de eerdere samenwerking op projecten met Search had ik daar alle vertrouwen in, omdat Search kwaliteit levert en haar beloften nakomt. Begin oktober zijn de sloopwerkzaamheden afgerond en kunnen wij de nieuwbouw van de eerste fase aanbesteden. Goede ervaringen Naar verwachting zal het nieuwbouwplan geen vertraging ondervinden van de ontbinding van het bouwteam, omdat Search de begeleiding en de supervisie van de sloop voortvarend heeft overgenomen. In zeer korte tijd is alles compleet geregeld. Een bestek met veiligheidsplan heeft de basis gevormd voor een aanbesteding. Search kan dat alles, inclusief de noodzakelijke asbest- In zeer korte tijd is alles compleet geregeld en bodemonderzoeken, in eigen beheer opstellen. Ook de aannemerselectie, de aanbesteding en zelfs de contractvorming is inclusief de begeleiding van de juridische afdeling van Search erg snel gerealiseerd. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit bij Search in goede handen is. Ik heb al eerder goede ervaringen opgedaan met Search tijdens asbest- en slooptrajecten, ondermeer bij de verkoop van woningen aan zittende huurders. Search heeft die woningen geïnventariseerd op asbesthoudende materialen en daarover gedegen gerapporteerd. Ook de contacten van Search met onze huurders zijn uitstekend verlopen, want asbest boezemt mensen vaak angst in. Daardoor heb ik er alle vertrouwen in dat we Search ook voor dit project de asbestinventarisatie, de begeleiding van de sloop alsmede de uit te voeren finale eindcontroles met een gerust hart kunnen toevertrouwen.

3 SEARCH INTERVIEW - VERKOOPINSPECTIES Delta Lloyd Vastgoed selecteert Search op prijs en kwaliteit Bodem-, asbest- en legionellaonderzoeken ten behoeve van vastgoedportefeuille Jeroen Jansen, technisch manager Kantoren bij Delta Lloyd Vastgoed: wij hebben onlangs een grote verkooptender in de markt gezet van kantoorpanden die we wilden verkopen om onze kantorenportefeuille te verjongen. In verband daarmee moesten er bodem-, asbest- en legionellaonderzoeken plaatsvinden om kopers voldoende informatie te kunnen verstrekken vanuit onze meldingsplicht als eigenaar. Daarvoor hebben we een aantal specialisten benaderd. Search is daaruit qua prijs en kwaliteit als beste naar voren gekomen. Mond-tot-mond reclame De divisie Vastgoed van Delta Lloyd belegt voor Delta Lloyd Leven de pensioengelden in kantoren, woningen en winkels. De kantorenportefeuille was aan verjonging toe en in dat kader zijn onlangs negentien kantoren verkocht in de Randstad, Veenendaal, Arnhem en Amersfoort. Voorafgaand aan de verkoop heeft Search binnen twee maanden tijd alle benodigde bodem-, asbest- en legionellaonderzoeken uitgevoerd en in de drie daarop volgende maanden de aangetroffen problemen opgelost. We hadden bepaalde deadlines gesteld, omdat we de kantoren snel wilden verkopen. Van collega s hadden we al gehoord dat Search gespecialiseerd was pagina 3 in dit soort onderzoeken en deze geheel in eigen beheer kon uitvoeren. Daarbij gaven zij aan dat Search ook op andere vastgoedportefeuilles bewezen had kwaliteit te kunnen leveren en snel te kunnen werken. Search is dan ook als beste uit de selectie van gespecialiseerde bedrijven naar voren gekomen. Onderscheidend De prijs was in feite van ondergeschikt belang, omdat vooral snelheid telde bij de gunning van de onderzoeken. Search heeft kans gezien binnen de gestelde termijn alle onderzoeken uit te voeren en geen vraag van onze kant was ze te veel. Ik ben heel positief over de samenwerking. Als dat niet het geval was, zou ik het ook eerlijk zeggen. Tijdens de onderzoeken is in een kantoorpand in Amstelveen asbest om leidingen en boven toegangsdeuren aangetroffen. Onder leiding van Search is de sanering in één weekend uitgevoerd, zonder de huurder te hinderen in zijn bedrijfsvoering. Die kon maandagochtend gewoon weer aan de slag. Wij hadden een specifieke vraag aan Search gesteld om concrete offertes uit te brengen voor de asbestsaneringen. Dat is niet gebruikelijk, want normaal gesproken geven adviseurs alleen een raming af. Maar wij wilden per se een marktconforme prijs hebben voor de aan te besteden saneringswerkzaamheden. Search heeft dat geleverd. Daardoor wisten wij bij wijze van spreken tot op de euro nauwkeurig voor welk bedrag het asbest gesaneerd kon worden, wat de verkoopbaarheid ten goede komt. Daarin heeft Search zich heel duidelijk onderscheiden in mijn ogen. Klant- en servicegericht Jeroen Jansen is bijzonder te spreken over de manier waarop Search Milieu het totaalpakket van onderzoeken tot en met de aanbesteding en de begeleiding van de saneringen en waarop Search Laboratorium de eindcontrolemetingen hebben opgepakt. Er waren ook buitenlandse partijen geïnteresseerd in de aankoop van onze kantoorpanden die Geen vraag was Search teveel in oppervlak varieerden van 600 tot vierkante meter. Om hen ter wille te zijn heeft Search de samenvatting van de rapportages kosteloos in het Engels vertaald en daarmee bewezen heel klanten servicegericht te zijn. We zullen in de toekomst zeker weer een beroep op Search doen, dat staat buiten kijf.

4 SEARCH NIEUWS - TRAINING DAV Nieuw Asbestverwijderingsbesluit heeft gevolgen voor saneringsbranche Search Opleidingen verzorgt training Deskundig Asbestverwijderaar (DAV) Vanaf 1 januari 2008 is de persoonscertificatie Deskundig Asbestverwijderaar (DAV) verplicht voor alle uitvoerende medewerkers in de asbestverwijderingsbranche. Dit is één van de gevolgen van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 dat dit voorjaar van kracht is geworden. Asbestverwijdering en asbestinventarisatie vallen sindsdien niet meer onder het Ministerie van VROM, maar onder het Ministerie van SZW. Wettelijk verplicht persoonscertificaat In het kader van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 zullen uitvoerende medewerkers van asbestverwijderingsbedrijven met ingang van 2008 dus ook over een wettelijk verplicht persoonscertificaat Persoonscertifi catie per 1 januari 2008 verplicht DAV moeten beschikken. Asbestverwijderingsbedrijven zullen hun uitvoerende medewerkers in het komende jaar derhalve moeten laten opleiden en examineren door erkende trainings- en exameninstituten om over gecertificeerd personeel te kunnen beschikken. Search Opleidingen is marktleider in het verzorgen van asbesttrainingen, waarvan een aantal wordt gebruikt als voorbereiding op landelijk erkende examens. Op basis van de wettelijke eisen heeft Search nu ook de training DAV ontwikkeld. Deze training heeft een zeer praktijkgericht karakter en kan gezien worden als de meest efficiënte manier om aan de wettelijke eisen te gaan voldoen. De training DAV kan zowel klassikaal als digitaal worden gevolgd. TRAININGEN EN OPLEIDINGEN Als gecertificeerd opleidingsinstituut verzorgt Search Opleidingen klassikale en e-learning trainingen op het gebied van bedrijfshulpverlening (BHV), veiligheid (VCA), milieu, asbest en arbeidsomstandigheden (Arbo). Nieuw zijn de trainingen Hoog- en laagspanning, die vooral voor energiebedrijven en bedrijven die met krachtstroom werken van belang zijn. Tevens is ook de training Deskundig Asbest Verwijderaar (DAV) opgenomen in ons aanbod. De handige trainings- en examenplanner van Search Opleidingen verschijnt twee keer per jaar. Deze bevat een overzicht van alle beschikbare trainingen en examens. Voor in-company trainingen en examens kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. Search Opleidingen verzorgt uiteraard ook maatwerktrainingen. Vraag onze brochures en de trainings- en examenplanner aan of neem een kijkje op onze site: pagina 4

5 pagina 5 SEARCH INTERVIEW - BHV-TRAININGEN Zekerheid voorop als mensenlevens op het spel staan Search levert maatwerk voor BHV-organisatie van St. Maartenskliniek In 1989 is de tot ver over onze landsgrenzen bekende St. Maartenkliniek in Nijmegen grotendeels afgebrand. Deze toonaangevende kliniek op het gebied van orthopedie, reumatologie en revalidatietechnieken is inmiddels uit de as herrezen. Maar veel personeelsleden ligt de brand nog vers in het geheugen. Doorgelicht en op sterkte gebracht Corné Overbeeke, teamleider Receptie en Beveiliging en tevens hoofd Bedrijfshulpverlening (BHV), is belast met de zorg voor de BHV-organisatie en de ontruiming van de kliniek in geval van een calamiteit. Bij zijn aantreden was het zijn taak om de BHV-organisatie te professionaliseren. Daarvoor heeft hij een aantal partijen uitgenodigd, waaronder Search. Search sloot het beste aan op ons gedachtengoed. Wij houden van informele contacten met een formele uitstraling. Daarbij had ik meteen vertrouwen in hun kwaliteiten. Ik heb Search gevraagd een herhalingscursus te geven aan onze 25 BHV ers en een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op te stellen om met name onze BHV-organisatie door te lichten. Uit het rapport van Search Q-Services is onder andere naar voren gekomen dat onze BHV-organisatie onderbezet was. Inmiddels is het aantal BHV ers uitgebreid tot 65, plus twaalf ploegleiders en een hoofd BHV. Search Opleidingen verzorgt onze jaarlijkse BHV-herhalingscursussen voor de BHV ers en de ploegleiders. Tevens worden nu ook verpleegkundigen, verzorgenden en artsen - de handen aan het bed - opgeleid tot ontruimer. Zorg voor patiënt centraal De op een bosrijke heuvel gelegen kliniek nabij Nijmegen telt meerdere gebouwen, waaronder twee middelbare scholen voor kinderen met een lichamelijke beperking. Het gebouwencomplex is slechts bereikbaar via één toegangsweg naar boven en te verlaten via één uitgang. In geval van een calamiteit zorgen wij er voor dat de hulpdiensten vrij toegang hebben tot het terrein via de toegangsweg en dat iedereen het terrein direct kan verlaten via de uitgangsweg. De slagbomen gaan omhoog en niemand kan het terrein via de toegangsweg verlaten. Vooral de niet zelfredzame patiënten zijn natuurlijk ons voornaamste punt van zorg en dat is het gros van de mensen die hier verblijven. In juni en september heeft Search op 6 dagen circa 22 ontruimingsinstructies georganiseerd, waarin alle personeelsleden geïnformeerd werden over ontruimen. Met inzet van Lotuspatiënten werden ontruimingen gesimuleerd en leerden de BHV ers en overige personeelsleden om de patiënten zo snel mogelijk te evacuëren met behulp van zogenaamde evac-chairs. Goed gemotiveerd en opgeleid Eind van dit jaar organiseren wij tijdens een weekend een grootschalige ontruiming in samenwerking met politie, brandweer en ambulancediensten. Met de brand nog in gedachten... De coördinatie van de oefening vertrouwen wij met een gerust hart aan Search toe, want wij zijn bijzonder tevreden over de adviezen die wij van Search hebben gekregen met betrekking tot onze BHV-organisatie. Als er opnieuw brand zou uitbreken in de medische faciliteiten of op het terrein van de St. Maartenskliniek die dit jaar haar 70-jarig bestaan viert, kan Corné Overbeeke rekenen op een goed opgeleid en gemotiveerd team. De bedrijfshulpverlening leefde niet écht onder de mensen, maar nu is iedereen van het belang ervan doordrongen. Vooral de kleine bezetting tijdens de nachtelijke uren is een extra punt van aandacht. Daarom is besloten dat iedereen die met de patiënten te maken heeft een ontruimingsinstructie moet volgen.

6 SEARCH NIEUWS - WETGEVING Wijzigingen Asbestverwijderingsbesluit en Wet Bodembescherming worden praktisch belicht Provincie en Dienst Vastgoed Defensie spelen in op veranderde wetgeving De provincie Noord-Brabant heeft tijdig ingespeeld op de veranderingen die het nieuwe Asbestverwijderingsbesluit met zich meebrengt. Om de gemeenten binnen de provincie goed te informeren over alle veranderingen, heeft de provincie zeven workshops van een dagdeel georganiseerd. Op verzoek van de provincie heeft Search Opleidingen deze workshops met een praktijkgerichte insteek verzorgd. De inhoud van de workshops is tot stand gekomen door nauwe samenwerking van Search met de provincie. Gezien het aantal deelnemers vanuit de gemeenten en de positieve reacties in de evaluatie hebben de workshops zeker in de behoefte voorzien. Antwoord op vragen Het nieuwe Asbestverwijderingsbesluit heeft veel vragen doen rijzen. De complexe wettechnische materie is niet eenvoudig te doorgronden, met name voor wat betreft de gevolgen ervan voor de praktijk. Dat er veel vragen in het veld leven over de nieuwe wetgeving blijkt uit de aanvraag van de Provincie Noord-Brabant, maar ook van de Dienst Vastgoed Defensie (DVD), de beheerder van alle gebouwen en terreinen van het ministerie van Defensie. Voor de bodemspecialisten van de DVD heeft Search tijdens een intern congres voorlichting gegeven over de nieuwe Wet Bodembescherming. Search speelt in op behoefte aan kennis en informatie Congressen Search heeft veel enthousiaste reacties gekregen op alle workshops en voorlichtingssessies. Daaruit blijkt duidelijk dat er een grote behoefte bestaat aan kennis en informatie hoe het veld de nieuwe wetgeving in de praktijk moet toepassen. Daarom heeft Search ook een aantal gratis congresmiddagen georganiseerd om aan opdrachtgevers een toelichting te geven op de veranderingen die de nieuwe wetgeving met zich meebrengt. Door de grote toeloop van congresdeelnemers zijn bijna alle congressen gehouden in kasteel Heeswijk en het Mercure Amstelhotel in Amsterdam, locaties welke zijn uitgerust om plaats te bieden aan de honderden bezoekers. Tijdens de congresmiddagen hebben de deelnemers een toelichting gekregen op de wijzigingen die de veranderde wetgeving voor de praktijk inhouden. De sprekers hebben de deelnemers op praktische wijze inzicht gegeven in de veranderingen die door de nieuwe wetgeving zijn ontstaan en aangegeven hoe de congresdeelnemers daar in de praktijk op in kunnen spelen. pagina 6

7 SEARCH INTERVIEW - ASBESTONDERZOEK Bij aanbesteding wordt sterk gestuurd op snelle responstijden Search verwerft driejarig contract asbestonderzoek en -advies bij TU Eindhoven De Technische Universiteit (TU) Eindhoven bestaat uit een groot complex van onderwijs- en onderzoeksgebouwen, verspreid over een oppervlak van zo n 85 hectaren (en +/ m 2 BVO). Er worden voortdurend nieuwe proefopstellingen gebouwd die vaak slechts enkele maanden in gebruik zijn. De als gevolg daarvan benodigde gebouw- en installatieaanpassingen hebben vaak tot gevolg dat men geconfronteerd wordt met de aanwezige asbesttoepassingen. Bertran de Beer, hoofd Projectbureau, is verantwoordelijk voor bouwkundige onderhoudswerkzaamheden, de te realiseren (nieuw)bouwprojecten, de verbouwingen van de TU Eindhoven en dus ook voor het asbestbeleid. De insteek is daarbij dat Search ons ontzorgt, want asbest is niet onze core business. update. Op grond daarvan moet de TU met 99,9% zekerheid kunnen zeggen waar welke asbesttoepassingen in de gebouwen zitten. Openheid van zaken Volgens De Beer werd Search geconfronteerd met de erfenis van het voorgaande adviesbureau (in de vorm Search neemt ons zorg om asbest uit handen van inventarisaties en risico-analyses), wat naast het nodige inlevingsvermogen ook een kritische houding ten aanzien van eerdere acties en rapportages vraagt. schrijft daarvoor de bestekken, verzorgt de aanbesteding van het saneringsproject en houdt toezicht; Search Laboratorium doet de eindcontroles. Ook houdt Search ons asbestdossier bij. Op dit moment wordt geanalyseerd of de gegevens digitaal zijn bij te houden via een link naar de website van Search vanuit onze dienst Huisvesting. Doel is dat alle gegevens snel en eenduidig voor iedereen ter beschikking staan. Dat geldt zowel voor de gebouwgebruikers als voor de diverse (huis)aannemers die hier werkzaam zijn. Ontzorgd Mede gezien de voorgeschiedenis is er nog een aantal punten waarop de TU Eindhoven en Search naar verbeteringen van het proces zoeken. Binnenkort zitten we weer samen bij de gemeente Eindhoven in het kader van het nieuwe Asbestverwijderingsbesluit om daarover concrete afspraken te maken. Er moeten nog wat onvolkomenheden uit het verleden worden weggepoetst, waardoor zowel Search als wij nog niet kunnen werken zoals wij dat graag zouden willen. Maar... als die zaken binnenkort geregeld zijn, is het proces wel sterk Europese aanbesteding asbestportefeuille In 2004 heeft de TU Eindhoven de asbestportefeuille aanbesteed in een Europese aanbesteding. Om marktconform te werken vindt normaliter eens per vijf jaar een nieuwe aanbesteding van grotere werken plaats. Ditmaal betrof het onze asbestportefeuille, omdat wij één partij zochten die ons alle zorg daarover uit handen kon nemen. Na de prékwalificatie hebben wij een aantal bedrijven geselecteerd, waaronder Search. Dat bedrijf hebben wij uiteindelijk het driejarig contract voor asbestonderzoek en -advies gegund, waarbij vooral een rol heeft gespeeld dat Search in staat is snel ter plaatse te zijn als er ergens asbest wordt aangetroffen. Wij beschikten al over asbestinventarisatierapporten die Search kritisch voor ons bekijkt en pagina 7 Wij willen geen enkel risico lopen met asbesttoepassingen. Als onze adviseur - Search dus - aangeeft dat er een potentieel risico is, dan besluiten wij direct om te laten saneren of de betreffende toepassing en de potentiële risico s beheersbaar te maken. Elke asbest-toepassing wordt in risicocategorieën ingedeeld, aan de hand waarvan wij bepalen of directe sanering al dan niet noodzakelijk is. Search Milieu verbeterd. De kern is dat Search ons alle zorg en verantwoordelijkheid voor asbest uit handen kan nemen. Asbest is voor ons een noodzakelijk kwaad en beslist geen core business. Als dienst Huisvesting komt het ons heel goed uit dat we de verantwoordelijkheid voor die problematiek met een gerust hart bij Search kunnen leggen. Die hebben daarvoor gestudeerd, om het in TUtermen te zeggen.

8 SEARCH INTERVIEW- AANKOOPINSPECTIES Nu met één telefoontje alles snel te regelen Search verzorgt bodem-, asbesten bouwkundige inspecties voor Beethoven Beheer Als beheerder van Woon-Winkel Fonds is Beethoven Beheer verantwoordelijk voor onder meer de aankoop en verkoop van vastgoed voor het fonds. Rob Knobben, hoofd Vastgoed en verantwoordelijk voor het asset en property management, en Judith van Eijk, verantwoordelijk voor de aankoop en verkoop van de beleggingen, hadden vanuit een vorige werkkring al goede ervaringen met Search Milieu opgedaan. Op grond daarvan hebben zij onlangs Search ingeschakeld om een aantal bodem-, asbest-, bouw- en onderhoudstechnische inspecties uit te voeren ten behoeve van nieuw aan te kopen vastgoedprojecten. Als we een aankoop doen, vinden we het heel prettig om alle onderzoeken door één partij te laten uitvoeren. Daar is Search de beste partij voor, omdat zij ons een totaalpakket van diensten kunnen aanbieden. Accurater in de markt staan Search heeft inmiddels al een aantal inspecties uitgevoerd voor onder meer de aankoop van een winkelcentrum in Hoogeveen, een complex in Hoeven en een woonwinkelpand in Venlo. Zeker gezien het feit dat we de komende jaren door willen groeien, hebben we bewust gekozen voor Search. Ze maken zeer heldere analyses en pagina 8 Breed dienstenpalet van Search is een groot voordeel verstrekken ons goed leesbare inspectierapporten, waaruit wij duidelijke conclusies kunnen trekken. Het voordeel van de samenwerking vind ik dat we nu een partner gevonden hebben met wie we met één telefoontje alles snel kunnen regelen. Daardoor kunnen wij als beheerder accurater in de markt staan en slagvaardiger opereren, vertelt Rob Knobben. Open end fonds Momenteel speelt een probleem bij een pand van Woon-Winkel Fonds met betrekking tot de bodem. De directeur van Search neemt dat gewoon mee naar huis en bekijkt of Search ook in dit opzicht wat voor ons kan betekenen. Verder beoordeelt hij voor ons alle onderzoeken van externen waarover we al beschikken. Dat is een stuk service, omdat Search ook expertise bij allerlei andere projecten kan bieden. Doordat wij al heel wat diensten van Search afnemen, nemen ze dergelijke zaken ook mee in hun reguliere werkzaamheden voor ons. Woon-Winkel Fonds is een open end fonds, wat inhoudt dat men één keer per jaar kan instappen en één keer per jaar kan uitstappen, te weten medio februari. De minimum inleg bedraagt 4.538,- en kan voortdurend worden doorgeplaatst onder dezelfde prospectus. Wij hoeven niet voor elke communautaire vennootschap een aparte prospectus te maken. In principe heeft Woon-Winkel Fonds de mogelijkheid om continu geld op te halen en om dat te beleggen middels een stallingsfaciliteit. Daarvoor heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) ons een doorlopende vergunning gegeven. De meest vergaande diagnoses In dat licht gezien is het niet verwonderlijk dat Beethoven Beheer als beheerder aan wie dit jaar de vergunning is afgegeven ervoor kiest om met één partij voor aankoopinspecties en het opstellen van meerjarenonderhoudsbegrotingen in zee te gaan. Search Milieu kan vrij snel, op korte termijn, diensten leveren op het gebied van aankoopbegeleiding. Tal van bedrijven in Nederland kunnen bodemonderzoeken uitvoeren. Hetzelfde geldt voor asbestonderzoeken, maar uit ervaring weten wij dat Search op het gebied van asbest de meest vergaande diagnoses kan stellen. Daarnaast vinden wij het gewoon heel prettig dat we alle onderzoeken bij één partij kunnen onderbrengen, omdat Search een totaalpakket kan bieden. Colofon In-for-mail is een nieuws- en informatie blad en verschijnt 4x per jaar. Redactie Search, Postbus ZH Heeswijk (N.Br.) Concept & realisatie Kicknow Brand Support Vestigingen: Heeswijk (hoofdkantoor) Meerstraat 7, Postbus ZH Heeswijk (N.Br.) Tel. (0413) Fax (0413) Search Milieu B.V. Meerstraat AA Heeswijk (N.Br.) Tel. (0413) Fax (0413) Amsterdam Petroleumhavenweg AC Amsterdam Tel. (020) Fax (020) Groningen Stavangerweg JC Groningen Tel. (050) Fax (050) Overname van artikelen of gedeelten daarvan is alleen toegestaan met bronvermelding. Landelijke 24-uursservice

zijn om alles in goede banen te leiden en doelgericht kunnen handelen bij bedrijfsongevallen.

zijn om alles in goede banen te leiden en doelgericht kunnen handelen bij bedrijfsongevallen. I N G E N I E U R S B U R E A U, L A B O R A T O R I U M E N O P L E I D I N G S I N S T I T U U T Search Legal gaat van start! pag. 8 verder in dit nummer: KLM E&M en KLM HS kiezen trainingen van Search

Nadere informatie

Specialisten in Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu

Specialisten in Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu Specialisten in Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu Specialisten in Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu Waakzaam op het gebied van Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu! Certafix

Nadere informatie

Bouw zelf je eigen droomhuis. Woonstad Rotterdam maakt het mogelijk in het Oude Westen

Bouw zelf je eigen droomhuis. Woonstad Rotterdam maakt het mogelijk in het Oude Westen Bouw zelf je eigen droomhuis Woonstad Rotterdam maakt het mogelijk in het Oude Westen Inhoud 1. Inleiding 2. Van droom naar werkelijkheid: collectief particulier opdrachtgeverschap 3. Je eigen droomhuis

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 8 februari 2010 Betreft Kamervragen Van der Burg (VVD)

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 8 februari 2010 Betreft Kamervragen Van der Burg (VVD) > Retouradres Postbus 30941 2500 GX Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Uw kenmerk

Nadere informatie

Asbestcommunicatie. DEEL 4 Bij geplande asbestverwijdering. juni 2014. Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland

Asbestcommunicatie. DEEL 4 Bij geplande asbestverwijdering. juni 2014. Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland Handreiking Asbestcommunicatie juni 2014 DEEL 4 Bij geplande asbestverwijdering Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland 4 COMMUNICATIE BIJ GEPLANDE ASBESTVERWIJDERING Een geplande asbestverwijdering

Nadere informatie

Tijdelijk uw woning verhuren?

Tijdelijk uw woning verhuren? Huis te koop? Dubbele woonlasten? Misschien is het tijdelijk verhuren van uw woning een oplossing. U kunt bij de gemeente een aanvraag doen voor verhuur onder de Leegstandwet. Op basis van deze vergunning

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Zorgeloos genieten van uw pensioen Er komt een moment in uw leven dat u zonder zorgen wilt gaan genieten van uw pensioen.

Nadere informatie

G E E F T O N D E R N E M E R S D E R U I M T E. mtr. w I. M i. een overzicht van onze dienstverlening WALTMANN&Co. BEDRIJFSHUISVESTING

G E E F T O N D E R N E M E R S D E R U I M T E. mtr. w I. M i. een overzicht van onze dienstverlening WALTMANN&Co. BEDRIJFSHUISVESTING p WALTMANN&CO. Bedrijfshuisvesting G E E F T O N D E R N E M E R S D E R U I M T E M i mtr w I een overzicht van onze dienstverlening BEDRIJFSHUISVESTING Waltmann & Co. Makelaars: Een begrip in de Drechtsteden

Nadere informatie

Waar staat Preventief voor?

Waar staat Preventief voor? Over Preventief Preventief BV is een advies- en opleidingsinstituut dat actief is sinds 1997, wij kunnen dan ook putten uit een ruime ervaring als het gaat om het verzorgen van EHBO en BHV trainingen en

Nadere informatie

ManuPro. Vastgoedonderhoud in professionele handen.

ManuPro. Vastgoedonderhoud in professionele handen. ManuPro Vastgoedonderhoud in professionele handen. Vastgoedonderhoud in professionele handen... Vastgoed bezitten en beheren is één, het bouwkundig in topconditie houden van gebouwen is een ander verhaal.

Nadere informatie

Tijdelijk beheer Pandcontrole Tijdelijke verhuur

Tijdelijk beheer Pandcontrole Tijdelijke verhuur Tijdelijk beheer Pandcontrole Tijdelijke verhuur Zekerheid door tijdelijk beheer Leegstaande kantoorpanden, scholen, winkelruimten, bedrijfspanden en woningen? Door het plaatsen van tijdelijke bewoners

Nadere informatie

ALLES IN HUIS. GEEN ZORGEN.

ALLES IN HUIS. GEEN ZORGEN. ALLES IN HUIS. GEEN ZORGEN. Inhoud ALLES IN HUIS. GEEN ZORGEN. 4 Arnoud van Raak (eigenaar ARRA Management): Door een geïntegreerde aanpak van commercieel beheer, technisch beheer en volledige administratieve

Nadere informatie

Wonen.nl. 3 redenen om te verhuren via 123Wonen

Wonen.nl. 3 redenen om te verhuren via 123Wonen Wonen.nl 3 redenen om te verhuren via 123Wonen Ervaring en expertise scheelt u heel wat zorgen Uw Verhuurmakelaar Bij de keuze voor een goede vastgoedpartner gaat u weloverwogen te werk. U kiest voor

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord 18 en 20 september 2012 Algemeen Wat wordt er ontwikkeld in de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord? In de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord worden circa

Nadere informatie

Een duizendpoot in uw organisatie

Een duizendpoot in uw organisatie Een duizendpoot in uw organisatie Alles wat u altijd al wilde weten over Facilitaire flexkrachten van Mailprofs www.mailprofs.nl Servicegerichtheid en klantvriendelijkheid zijn tegenwoordig kwaliteiten

Nadere informatie

Veelzijdig Vakmanschap. Echte service is bereikbaar zijn. Altijd. via 088-429 00 00. Service & Onderhoud

Veelzijdig Vakmanschap. Echte service is bereikbaar zijn. Altijd. via 088-429 00 00. Service & Onderhoud Veelzijdig Vakmanschap Echte service is bereikbaar zijn. Altijd. via 088-429 00 00 Service & Onderhoud Friso neemt uw zorg uit handen. Voor onderhoud... Wat kunnen wij voor u betekenen? Reparatie Onderhoud

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij

Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij 2 Bedrijfshulpverlening? Alle regels op een rij! INHOUD 1 Wat is BHV? 2 BHV verplicht? 3 Aantal BHV ers 4 Taken BHV ers 5 Opleidingseisen 6 Boetes en aansprakelijkheid

Nadere informatie

ASBEST TOTAAL HERSTEL

ASBEST TOTAAL HERSTEL Inventarisatie Verwijdering Herstel INVENTARISATIE VERWIJDERING HERSTEL Eén aanspreekpunt voor alle werkzaamheden: totale ontzorging INVENTARISATIE VERWIJDERING HERSTEL Asbest: Veilig aan de slag! Asbest

Nadere informatie

Expirerende Lijfrente

Expirerende Lijfrente GROEI NAAR VERMOGEN Expirerende Lijfrente Zorgeloos genieten van uw pensioen Er komt een moment in uw leven dat u zonder zorgen wilt gaan genieten van uw pensioen. Vandaag de dag betekent dit dat het regelen

Nadere informatie

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp September 2014 Door: In opdracht van: Tom Boot en Rick Lind Sportfondsen Koning Willem-Alexander B.V. 2. Inleiding

Nadere informatie

Nieuwe Kadekwartier Arnhem TE KOOP. Nieuwe Kadekwartier Arnhem

Nieuwe Kadekwartier Arnhem TE KOOP. Nieuwe Kadekwartier Arnhem Nieuwe Kadekwartier Arnhem TE KOOP Nieuwe Kadekwartier Arnhem ALGEMEEN Nieuwe Kadekwartier Een nieuwe woonwijk in wording! Links en rechts van de recent vernieuwde Westervoortsedijk verrijst de komende

Nadere informatie

Asbest in gemeentelijke gebouwen. Een praktisch handvat voor het omgaan met asbest

Asbest in gemeentelijke gebouwen. Een praktisch handvat voor het omgaan met asbest Asbest in gemeentelijke gebouwen Een praktisch handvat voor het omgaan met asbest Bezit uw gemeente gebouwen waarin asbest is verwerkt? Het kan voorkomen dat u als gemeentelijke gebouwbeheerder met asbest

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker Informatieblad Opleiding preventiemedewerker Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving)

Nadere informatie

Uitvoering van asbestsaneringen

Uitvoering van asbestsaneringen Uitvoering van asbestsaneringen Door: ir. Ingmar Scheiberlich In de uitvoeringsfase van een asbestsanering houdt de opdrachtgever of projectmanager, zich bezig met het bewaken van de contracten en de beheersing

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

ZORG VOOR MAATSCHAPPELIJK VASTGOED. Professioneel beheer voor beter rendement

ZORG VOOR MAATSCHAPPELIJK VASTGOED. Professioneel beheer voor beter rendement ZORG VOOR MAATSCHAPPELIJK VASTGOED Professioneel beheer voor beter rendement Een veranderende financiële omgeving vraagt om ander vastgoedbeheer Het onderwijsvastgoed, het zorgvastgoed, het gemeentelijk

Nadere informatie

'DE ZWAAN' vof. Inhoud. 01 Bouwmanagement. 02 Initiatieffase bij het kopen van een gebouw. 03 Initiatieffase bij bestaande bouw

'DE ZWAAN' vof. Inhoud. 01 Bouwmanagement. 02 Initiatieffase bij het kopen van een gebouw. 03 Initiatieffase bij bestaande bouw 0 T Inhoud 01 ouwmanagement 02 Initiatieffase bij het kopen van een gebouw. 03 Initiatieffase bij bestaande bouw 04 Initiatieffase bij nieuwbouw 05 Schetsfase bij verbouwing of nieuwbouw 06 Voorontwerp

Nadere informatie

verder in dit nummer:

verder in dit nummer: INGENIEURSBUREAU, LABORATORIUM EN OPLEIDINGSINSTITUUT Bestel nu! Vul de antwoordkaart in. verder in dit nummer: Delta Development Group realiseert grootschalig C2C-kantorenproject Search de aangewezen

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord slopen op turnkey basis. Verantwoord, veilig en vooral vriendelijk

Maatschappelijk verantwoord slopen op turnkey basis. Verantwoord, veilig en vooral vriendelijk Maatschappelijk verantwoord slopen op turnkey basis Verantwoord, veilig en vooral vriendelijk Slopen is tegenwoordig best complex. Dat komt omdat er steeds meer eisen worden gesteld aan bouwen en slopen.

Nadere informatie

Project Management. De expertise om ambities waar te maken

Project Management. De expertise om ambities waar te maken Project De expertise om ambities waar te maken Topwind Betrek Topwind bij uw project en verzeker u ervan dat uw ambities waar worden. Topwind is een pragmatisch, servicegericht bedrijf met veel ervaring

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Ministerie van Infrastructuur en Milieu Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Maak optimaal gebruik van uw ontslagvergoeding U heeft bij uw ontslag een financiële vergoeding gekregen van uw werkgever

Nadere informatie

Profielschets. Vastgoedontwikkelaar. Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Profielschets. Vastgoedontwikkelaar. Centraal Orgaan opvang asielzoekers Profielschets Vastgoedontwikkelaar Centraal Orgaan opvang asielzoekers ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Centraal Orgaan opvang asielzoekers Adviseur ERLY: mr. drs. Tristan

Nadere informatie

Nieuwbouwplannen en herinrichting Vijfheerenlanden Laatste fase wijkvernieuwing start dit najaar

Nieuwbouwplannen en herinrichting Vijfheerenlanden Laatste fase wijkvernieuwing start dit najaar Nieuwbouwplannen en herinrichting Vijfheerenlanden Laatste fase wijkvernieuwing start dit najaar Bent u benieuwd naar de nieuwbouwplannen en herinrichting van de wijk Vijfheerenlanden? Dit najaar start

Nadere informatie

Stichting Futura. Tilburg, 25 oktober Michel Baars Dennis Strik. www.asbestfeitencongres.nl www.asbest-search.nl

Stichting Futura. Tilburg, 25 oktober Michel Baars Dennis Strik. www.asbestfeitencongres.nl www.asbest-search.nl Stichting Futura Tilburg, 25 oktober Michel Baars Dennis Strik www.asbestfeitencongres.nl www.asbest-search.nl Stichting Futura Inhoud 1. Introductie 2. Case Kanaleneiland 3. Asbestfeitenenquete 4. Wet-

Nadere informatie

inschrijven als woningzoekende

inschrijven als woningzoekende inschrijven als woningzoekende Inschrijven als woningzoekende bij Woonbedrijf Op zoek naar een huurwoning? We helpen u graag! Inschrijven als woningzoekende 3 Een gewone eengezinswoning, een luxe appartement,

Nadere informatie

Bouwbedrijf. Vestiging in het Gooi Zwarteweg 50 1412 GD Naarden Tel : 035-6950247 Fax : 035-6942114 E-mail:info@koertse.com Website : www.koertse.

Bouwbedrijf. Vestiging in het Gooi Zwarteweg 50 1412 GD Naarden Tel : 035-6950247 Fax : 035-6942114 E-mail:info@koertse.com Website : www.koertse. Bouwbedrijf Vestiging in het Gooi Zwarteweg 50 1412 GD Naarden Tel : 035-6950247 Fax : 035-6942114 E-mail:info@koertse.com Website : www.koertse.com Inhoud 2 Referentielijst 3 Nieuwbouwprojecten 4/5 Renovatie

Nadere informatie

Kamer zonder wachtlijst

Kamer zonder wachtlijst Kamer zonder wachtlijst Uw kinderen zijn toch al druk genoeg? Onze kinderen hebben meer tijd voor hun studie Kees-Jan & Anneke Schultens uit Enschede Stichting Kamer zonder Wachtlijst (SKZW) Volkerakstraat

Nadere informatie

ALLES OVER ONZE DIENSTEN EN OVER UW VEILIGHEID

ALLES OVER ONZE DIENSTEN EN OVER UW VEILIGHEID ALLES OVER ONZE DIENSTEN EN OVER UW VEILIGHEID Introductie Hoe snel grijpt een brand om zich heen? Binnen een halve minuut ontstaat er al verstikkende rook en grote hitte. Al hebben er maar een paar stoelen

Nadere informatie

Gaan we verbouwen? De vertrouwde begeleiding van PrachtNova

Gaan we verbouwen? De vertrouwde begeleiding van PrachtNova Gaan we verbouwen? De vertrouwde begeleiding van PrachtNova Een verbouwing is een mooie stap naar een woning die beter past bij persoonlijke wensen en eisen. Maar de verbouwing kan ook een bron zijn van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 25 883 Arbeidsomstandigheden Nr. 254 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Habilis Executive Search. Productie en Techniek

Habilis Executive Search. Productie en Techniek Habilis Executive Search Productie en Techniek Habilis mens en organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel het meest optimale resultaat

Nadere informatie

asbest VeiliGheid Milieu VOOrjaarSbrOchure SGS Search OpleidinGen

asbest VeiliGheid Milieu VOOrjaarSbrOchure SGS Search OpleidinGen asbest VeiliGheid Milieu 2016 VOOrjaarSbrOchure SGS Search OVer SGS Search asbest-, VeiliGheidS- en MilieutraininGen bedrijfshulpverlening Op Maat bij MáxiMa MediSch centrum We vullen elkaar goed aan We

Nadere informatie

Te huur directe zichtlocatie aan A1 te Laren Rijksweg West 24

Te huur directe zichtlocatie aan A1 te Laren Rijksweg West 24 Te huur directe zichtlocatie aan A1 te Laren Rijksweg West 24 WWW.VOORMA-WALCH.NL WWW.JLL.NL Inleiding Is dit uw nieuwe locatie?! Unieke zichtlocatie gelegen langs snelweg A1 (Amersfoort Amsterdam) en

Nadere informatie

BPZ SUPPORTPAKKET. Want goed onderhoud aan de draaiende delen is de sleutel tot functionaliteit van uw vastgoedproject op de lange termijn.

BPZ SUPPORTPAKKET. Want goed onderhoud aan de draaiende delen is de sleutel tot functionaliteit van uw vastgoedproject op de lange termijn. BPZ SUPPORTPAKKET Want goed onderhoud aan de draaiende delen is de sleutel tot functionaliteit van uw vastgoedproject op de lange termijn. Wij denken deur. Professionele partner 1 Vooruitstrevend en toonaangevend

Nadere informatie

Search partner bij afhandeling stormschades Interpolis

Search partner bij afhandeling stormschades Interpolis I N G E N I E U R S B U R E A U, L A B O R A T O R I U M E N O P L E I D I N G S I N S T I T U U T Blended learning voor VCA-trainingen dé ideale oplossing voor Coca-Cola pag. 5 verder in dit nummer: Search

Nadere informatie

Ik ben Peter Nouwen, werk bij Nouwad en heb voor mijn afstudeeropdracht gegevens 'uit het veld' nodig. Deze kunt u mij aanreiken.

Ik ben Peter Nouwen, werk bij Nouwad en heb voor mijn afstudeeropdracht gegevens 'uit het veld' nodig. Deze kunt u mij aanreiken. Introductie Fijn dat u deze enquete wilt invullen. Het kost u hooguit 1 minuut van uw tijd. Uw ingevulde gegevens zijn anoniem. U hoeft uw persoonlijke gegevens niet in te vullen, tenzij u een uittreksel

Nadere informatie

1. definitie voor asbestverontreiniging ( besmetting )

1. definitie voor asbestverontreiniging ( besmetting ) 1. definitie voor asbestverontreiniging ( besmetting ) Asbestverontreiniging ( besmetting *): het aantreffen van visueel zichtbare restanten asbesthoudend materiaal en/of het aanwezig zijn van asbestvezels

Nadere informatie

3 redenen om te verhuren via 123Wonen Verhuur & Vastgoedmanagement onder één dak

3 redenen om te verhuren via 123Wonen Verhuur & Vastgoedmanagement onder één dak 3 redenen om te verhuren via 123Wonen Verhuur & Vastgoedmanagement onder één dak Een eerste kennismaking met uw vastgoedpartner 123Wonen D u m la v Ne l n! Ervaring en expertise scheelt u heel wat zorgen

Nadere informatie

TE KOOP. Koopsom v.o.n. Vliethorst 0ong 7931 FLUITENBERG. Hentenaar Makelaardij o.z. B.V. Alteveerstraat AA Hoogeveen

TE KOOP. Koopsom v.o.n. Vliethorst 0ong 7931 FLUITENBERG. Hentenaar Makelaardij o.z. B.V. Alteveerstraat AA Hoogeveen TE KOOP Vliethorst 0ong 7931 FLUITENBERG Hentenaar Makelaardij o.z. B.V. Alteveerstraat 2 7907AA Hoogeveen 0528-277001 hoogeveen@hentenaarmakelaardij.nl www.hentenaarmakelaardij.nl Koopsom 129.000 v.o.n.

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding herhaling ploegleider BHV

Informatieblad. Opleiding herhaling ploegleider BHV Informatieblad Opleiding herhaling ploegleider BHV Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving)

Nadere informatie

Resultaten en vervolgacties

Resultaten en vervolgacties 25834 Problematiek rondom asbest 22343 Handhaving milieuwetgeving Nr. 78 Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5

Nadere informatie

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV voor jou In het kader van het project: Duurzaam inzetbaar dakwerk Veilig en gezond op het dak Wet- en regelgeving Aanpak risico s en BHV op basis van

Nadere informatie

verder in dit nummer:

verder in dit nummer: INGENIEURSBUREAU, LABORATORIUM EN OPLEIDINGSINSTITUUT Boekpresentatie De winst van duurzaam bouwen groot succes verder in dit nummer: Raamwerkcontracten met woningcorporaties en Universiteit van Leiden

Nadere informatie

Trainingen & Opleidingen

Trainingen & Opleidingen Trainingen & Opleidingen Bedrijfshulpverlening Een bedrijfshulpverlener is verantwoordelijk voor het verlenen van Eerste Hulp, het bestrijden van een beginnende brand en het begeleiden van een ontruiming.

Nadere informatie

Curriculum vitea N. van Harten

Curriculum vitea N. van Harten Curriculum vitea N. van Harten Naam : Nicolaas van Harten Roepnaam : Nico Geboren : 5 maart 1952 Burgerlijke staat : Gehuwd Adres : Sanatoriumlaan 18 7447PK Hellendoorn Tel. Privé : 0548-688042 Tel. Zakelijk

Nadere informatie

Specialisten in elektrische veiligheid

Specialisten in elektrische veiligheid Specialisten in elektrische veiligheid Inspexx Specialisten in elektrische veiligheid AREPA Nederland is een toonaangevende technische service-organisatie, onderdeel van de internationaal opererende AREPA

Nadere informatie

Onderhoud en beheer 05-11

Onderhoud en beheer 05-11 Onderhoud en beheer Vakmanschap Goed onderhoud en gedegen beheer van woningen en gebouwen vergen een hoge mate van vakmanschap. Maar er is meer. Onderhoud en beheer zijn bij uitstek disciplines die ook

Nadere informatie

verder in dit nummer:

verder in dit nummer: INGENIEURSBUREAU, LABORATORIUM EN OPLEIDINGSINSTITUUT Asbestfeiten; pleidooi voor een hernieuwde samenwerking verder in dit nummer: Omrin schakelt Search in voor asbestonderzoek De rol van Search bij prijsvragen

Nadere informatie

binnenklimaatonderzoek

binnenklimaatonderzoek INGENIEURSBUREAU, LABORATORIUM EN OPLEIDINGSINSTITUUT Search België opent kantoor in Brussel pag. 4 verder in dit nummer: Dierenwelzijnscentrum Limburg bouwt Cradle to Cradle LIMS-systeem voor snelle en

Nadere informatie

Resultaten uitvoering gemeentelijke. asbesttaken 2007

Resultaten uitvoering gemeentelijke. asbesttaken 2007 Resultaten uitvoering gemeentelijke asbesttaken 2007 VROM-Inspectie Resultaten uitvoering gemeentelijke asbesttaken 2007 Inleiding Asbest is in het verleden in de bouw veel toegepast vanwege zijn gunstige

Nadere informatie

3 redenen om te verhuren via 123wonen. Verhuur & Vastgoedmanagement onder één dak

3 redenen om te verhuren via 123wonen. Verhuur & Vastgoedmanagement onder één dak 3 redenen om te verhuren via 123wonen Verhuur & Vastgoedmanagement onder één dak Ervaring en expertise scheelt u heel 123Vastgoedmanagement wat zorgen zorgeloze ver Uw Verhuurmakelaar Bij de keuze voor

Nadere informatie

Verdubbeling aantal inspecties Slimmer werken met SIMS en SAMS

Verdubbeling aantal inspecties Slimmer werken met SIMS en SAMS Verdubbeling aantal inspecties Slimmer werken met en Iquality maakte het werk van de inspecteurs en laboranten van inspectiebureau Search uit Heeswijk efficiënter en overzichtelijker. Een nieuwe app en

Nadere informatie

Asbest. Informatie over onze woningen

Asbest. Informatie over onze woningen Asbest Informatie over onze woningen beleid: september 2011, versie: 2013 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens

Nadere informatie

Je rijbewijs halen, ook als je autisme of ADHD, hebt. Het Kan!

Je rijbewijs halen, ook als je autisme of ADHD, hebt. Het Kan! Uitgebreid Artikel Rijles, autisme, adhd Je rijbewijs halen, ook als je autisme of ADHD, hebt. Het Kan! Inleiding Tegenwoordig kun je al starten met lessen als je 16,5 jaar bent. Iedere jongere wil wel

Nadere informatie

Over de subsidieregeling

Over de subsidieregeling Over de subsidieregeling Wat zijn de voorwaarden? De subsidie is bedoeld voor een (voormalige) agrarische onderneming en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok. De aanvragers dienen minimaal 250

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Elk bedrijf heeft één of meerdere bedrijfshulpverleners nodig. De bedrijfshulpverleners hebben een voorpostfunctie: zij treden op als voorpost van brandweer,

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

Profielschets. Manager Realisatie. Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Profielschets. Manager Realisatie. Centraal Orgaan opvang asielzoekers Profielschets Manager Realisatie Centraal Orgaan opvang asielzoekers ERLY the consulting company Datum: December 2015 Opdrachtgever: Centraal Orgaan opvang asielzoekers Adviseur ERLY: mr. drs. Tristan

Nadere informatie

Veiligheid in De Vliegert

Veiligheid in De Vliegert Veiligheid in De Vliegert PRESENTATIE : BEN JANSSEN PLAATSVERVAN GEN D PREVENTIE - EN ARBO COÖRDINATOR Beleidsuitgangspunten De veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en vrijwilligers

Nadere informatie

De tijd dat de aannemer alleen stenen kon stapelen is voorbij

De tijd dat de aannemer alleen stenen kon stapelen is voorbij De tijd dat de aannemer alleen stenen kon stapelen is voorbij De verantwoordelijkheid voor logistieke processen, kwaliteits-beheersing en planning komt steeds meer bij de aannemer te liggen. Wij, als coördinerend

Nadere informatie

Nieuwbouw Zilverschoon

Nieuwbouw Zilverschoon Nieuwbouw Zilverschoon Nieuwsbrief nieuwbouw Streekverpleeghuis Zilverschoon Een uitgave van Beweging 3.0 Oktober 2011 / uitgave 1 Beweging 3.0 is er trots op om u, als omwonende van Streekverpleeghuis

Nadere informatie

Opleiding Hoofd BHV Strategisch

Opleiding Hoofd BHV Strategisch De opleiding Hoofd Bedrijfshulpverlening Strategisch zijn verantwoordelijk voor een adequate bedrijfshulpverleningsorganisatie in zowel preventieve als repressieve zin. Gedurende de opleiding Hoofd Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Heeswijk Postbus ZH Heeswijk (N.Br.) najaarsbrochure Asbest Veiligheid Milieu

Heeswijk Postbus ZH Heeswijk (N.Br.) najaarsbrochure Asbest Veiligheid Milieu Heeswijk Postbus 83 5473 ZH Heeswijk (N.Br.) najaarsbrochure 2017 SGS Search Asbest Veiligheid Milieu Over SGS Search Asbest-, veiligheids- en milieutrainingen Groningen Staphorst We houden het graag praktisch

Nadere informatie

Te koop Unieke herontwikkelingslocatie! Geulstraat 51, Groningen

Te koop Unieke herontwikkelingslocatie! Geulstraat 51, Groningen Te koop Unieke herontwikkelingslocatie! Geulstraat 51, Groningen Forse uitbreidingsmogelijkheden Nabij centrum Eigen parkeervoorzieningen www.dtz.nl Namens onze opdrachtgever ABN AMRO bieden wij u het

Nadere informatie

GGD ondersteuning asbest in scholen deel twee

GGD ondersteuning asbest in scholen deel twee GGD ondersteuning asbest in scholen deel twee Inzicht stand van zaken asbestinventarisaties scholen Auteur(s) GGD Amsterdam Fred Woudenberg GGD Amsterdam Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Eerste deel project 3

Nadere informatie

Hidde Dirks b1372564

Hidde Dirks b1372564 Hidde Dirks b1372564 Strategie Kwetsbare wijk Capaciteiten scoren onvoldoende Sociaal aspect is voldoende COS Strategie COS COS Strategie COS Middel Aantrekken en vasthouden van hoger opgeleiden/koopkrachtige

Nadere informatie

Informatieblad basisopleiding BHV

Informatieblad basisopleiding BHV Informatieblad basisopleiding BHV Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI)

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Informatieblad Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Waarom kiezen voor ccb groep? In 1,5 dagen uw diploma Beheerder brandmeldinstallatie behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor

Nadere informatie

Uit de beleidsvisie maakt de AFM op dat vier modellen voor de inrichting van de corporatie te onderscheiden zijn. Dit zijn:

Uit de beleidsvisie maakt de AFM op dat vier modellen voor de inrichting van de corporatie te onderscheiden zijn. Dit zijn: Ministerie van VROM t.a.v. dr. P. Winsemius Postbus 20951 2500 EZ DEN HAAG Datum 22 januari 2007 Uw kenmerk DB02006310723 Betreft Advies inzake (financieel) toezicht op activiteiten met en zonder staatssteun

Nadere informatie

Asbest en uw woning. waar je thuis bent...

Asbest en uw woning. waar je thuis bent... Asbest en uw woning waar je thuis bent... Wat is asbest? Asbest is een verzamelnaam voor een aantal natuurlijke mineralen. Asbest heeft een microscopisch kleine vezelstructuur en komt vooral voor in oudere

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Bedrijfshulpverlening

Basisinspectiemodule Bedrijfshulpverlening Basisinspectiemodule Bedrijfshulpverlening Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie SZW. Verder is de

Nadere informatie

Warehouse. Zaandam. toplocatie in Nederland gelegen nabij A8 / A10 20 minuten naar Schiphol 16 loadingdocks

Warehouse. Zaandam. toplocatie in Nederland gelegen nabij A8 / A10 20 minuten naar Schiphol 16 loadingdocks Warehouse Zaandam toplocatie in Nederland gelegen nabij A8 / A10 20 minuten naar Schiphol 16 loadingdocks Warehouse Zaandam Inhoudsopgave Warehouse - logistiek centrum 5 Bereikbaarheid 7 Dichtbij uw klanten

Nadere informatie

Checklist voor opzetten BHV organisatie

Checklist voor opzetten BHV organisatie Checklist voor opzetten BHV organisatie Wettelijke eisen 1(*) Zijn er buiten de Arbowet nog andere wetten, besluiten of branchespecifieke eisen van? Denk daarbij aan eisen vanuit het Gebruiksbesluit of

Nadere informatie

Onderzoek Ondernemerspanel 4: Actuele economische onderwerpen

Onderzoek Ondernemerspanel 4: Actuele economische onderwerpen Onderzoek Ondernemerspanel 4: Actuele economische onderwerpen Kleine bedrijven, ondernemersverenigingen, leegstand kantoren en Bedrijfs Investerings Zone (BIZ) Contactpersonen gemeente Nieuwegein: Team

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding ploegleider BHV

Informatieblad. Opleiding ploegleider BHV Informatieblad Opleiding ploegleider BHV Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig

Nadere informatie

Informatieblad. herhaling BHV

Informatieblad. herhaling BHV Informatieblad herhaling BHV Waarom kiezen voor ccb groep? jaarlijks wisselend en interactief lesprogramma vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig praktijkhuis, uitstekende

Nadere informatie

TE KOOP. Zuideropgaande 158-ong te HOLLANDSCHEVELD

TE KOOP. Zuideropgaande 158-ong te HOLLANDSCHEVELD Zuideropgaande 158-ong te HOLLANDSCHEVELD TE KOOP BV Hentenaar Makelaardij Hoogeveen o.z. Alteveerstraat 2 7907 AA Hoogeveen Telefoon (0528) - 277001 Fax (0528) -279109 E-Mail:hoogeveen@hentenaarmakelaardij.nl

Nadere informatie

Industrial Services. In-Service Verification Brandbeveiliging

Industrial Services. In-Service Verification Brandbeveiliging Industrial Services In-Service Verification Brandbeveiliging Brandveiligheid als zakelijke en morele overweging Brandveiligheid en brandbeveiliging zijn begrippen die binnen de kaders van wet en regelgeving

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker Informatieblad Opleiding preventiemedewerker Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving)

Nadere informatie

Aanhangsel nr. 392403

Aanhangsel nr. 392403 Aanhangsel nr. 392403 Antwoord van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 41, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente Leeuwarden,

Nadere informatie

TE KOOP. Hollandscheveldse Opg 7-0 ONG te HOLLANDSCHEVELD

TE KOOP. Hollandscheveldse Opg 7-0 ONG te HOLLANDSCHEVELD Hollandscheveldse Opg 7-0 ONG te HOLLANDSCHEVELD TE KOOP BV Hentenaar Makelaardij Hoogeveen o.z. Alteveerstraat 2 7907 AA Hoogeveen Telefoon (0528) - 277001 Fax (0528) -279109 E-Mail:hoogeveen@hentenaarmakelaardij.nl

Nadere informatie

atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken

atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken Hoe zorg je er in deze turbulente tijden voor dat mensen zich blijven ontwikkelen en relevant blijven voor

Nadere informatie

26 eengezinswoningen voor gezinnen en starters 17 comfort woningen voor senioren en starters

26 eengezinswoningen voor gezinnen en starters 17 comfort woningen voor senioren en starters Broekkant, Malden Wijk: Herstructurering Malden Jachthuis Broekkant Op 15 mei 2009 heeft Oosterpoort het sloopbesluit genomen voor de woningen Broekkant 22 t/m 56. Acaciastraat 1 t/m 36, Meidoornstraat

Nadere informatie

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E Wonen in beweging De CWS is een woningcorporatie in beweging. Een professionele, klantgerichte organisatie die staat voor goed wonen in een aantrekkelijke

Nadere informatie

GOB / Natuur & Milieu Educatie (NME) Stukjes hechtgebonden asbest gevonden in schooltuin Kortenaerstraat Geen gezondheidsrisico s

GOB / Natuur & Milieu Educatie (NME) Stukjes hechtgebonden asbest gevonden in schooltuin Kortenaerstraat Geen gezondheidsrisico s Gemeente Haarlem, Middelen en Services GOB / Natuur & Milieu Educatie (NME) Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail 5 augustus 2013 SZ/GOB/NME/2013/

Nadere informatie

Informatieblad Workshop kinder-ehbo

Informatieblad Workshop kinder-ehbo Informatieblad Workshop kinder-ehbo Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) ruime leslokalen,

Nadere informatie

Informatie over asbest in uw woning

Informatie over asbest in uw woning Informatie over asbest in uw woning Asbest. Dat klinkt eng en gevaarlijk. In sommige situaties is asbest inderdaad gevaarlijk maar vaak niet. Dat kan verwarrend zijn. Daarom ontvangt u deze brochure. U

Nadere informatie

BELEIDSPLAN ASBEST Woningstichting Vaals

BELEIDSPLAN ASBEST Woningstichting Vaals BELEIDSPLAN ASBEST Woningstichting Vaals Inleiding Sinds 1993 is er in Nederland een algemeen verbod op het gebruik van asbest. Sindsdien is het verboden asbest of asbesthoudende producten te produceren,

Nadere informatie

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf December 2011 Auteurs: Leonie Oosterwaal, beleidsmedewerker ABU Judith Huitenga en Marit Hoffer, medewerkers Servicepunt

Nadere informatie