Auditrapport. : Haagse Beek Organisatieadvies BV. Audit datum/data : 19 december 2013 (fase 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Auditrapport. : Haagse Beek Organisatieadvies BV. Audit datum/data : 19 december 2013 (fase 1)"

Transcriptie

1 TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Any use or application requires prior approval. Versie: TÜV Rheinland Nederland B.V. Auditrapport Organisatie : Haagse Beek Organisatieadvies BV Soort audit : Her evaluatie Toetsingsnorm : ISO 9001 : 2008 Hoofdlocatie : Den Haag Audit datum/data : 19 december 2013 (fase 1) Projectnummer : Lead Auditor : C. van den Braak Datum rapport : 20 december 2013 Vertrouwelijk Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden vermenigvuldigd, aan derden worden verstrekt en/of ter inzage worden gegeven, en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, in elektronische vorm of op welke andere wijze dan ook, tenzij met voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TÜV Rheinland Nederland B.V. Indien dit rapport in het kader van een opdracht aan TÜV Rheinland Nederland B.V. werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de op de opdracht van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden voor advies, onderzoeks- en certificatieopdrachten aan TÜV Rheinland Nederland B.V. en/of naar de in dat kader tussen de partijen gesloten overeenkomst TÜV Rheinland Nederland B.V. Hoofdkantoor Apeldoorn: Boogschutterstraat 11A Postbus AM Apeldoorn Tel. +31 (0) Fax +31 (0) Vestiging Apeldoorn: Vissenstraat 6 Postbus AM Apeldoorn Tel. +31 (0) Fax +31 (0) Vestiging Enschede: Josink Esweg 10 Postbus AH Enschede Tel. +31 (0) Fax +31 (0) TÜV Rheinland Nederland B.V. is als besloten vennootschap ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer

2 TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Any use or application requires prior approval. Blad: 2/28 van Auditrapport met projectnummer: d.d. 20 december 2013 INHOUDSOPGAVE: 1 Samenvatting en Conclusie Algemene indruk Samenvatting bevindingen Conclusie 3 2 Certificatie gegevens Aanvrager Scope certificatie Wijzigingen in de organisatie Soort audit Het auditteam Deelnemers organisatie Afspraken voor volgende audit 5 3 Resultaten Bevindingen Verbeterpunten Verificatie bevindingen van de vorige audit(s) Positieve bevindingen 6 BIJLAGEN: Bijlage Bijlage 1A 1B Auditprogramma Auditplan Bijlage 2 Registratie waarnemingen en bevindingen

3 TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Any use or application requires prior approval. Blad: 3/28 van Auditrapport met projectnummer: d.d. 20 december Samenvatting en Conclusie 1.1 Algemene indruk Haagse Beek Organisatieadvies begint met deze her evaluatie aan de tweede certificeringscyclus. De organisatie groeit, maar het kwaliteitssysteem is nog steeds goed toegesneden op deze nieuwe omvang. Het systeem is compact, passend bij de organisatie en geïntegreerd in ieders dagelijks handelen. 1.2 Samenvatting bevindingen De Lead Auditor heeft het managementsysteem van de organisatie bestudeerd en getoetst op samenhang en conformiteit met de toetsingsnorm. Gedurende de audit heeft het auditteam de volgende bevindingen genoteerd, die in fase 2 als Nonconformiteit (N) of Deviatie (D) worden geclassificeerd: Aantal Observaties (O) : twee 1.3 Conclusie Op basis van de geconstateerde observaties tijdens fase 1 adviseert de Lead Auditor om de tweede fase binnen 3 maanden plaats te laten vinden onder de voorwaarde dat de organisatie corrigerende maatregelen treft.

4 TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Any use or application requires prior approval. Blad: 4/28 van Auditrapport met projectnummer: d.d. 20 december Certificatie gegevens 2.1 Aanvrager Gegevens van de te certificeren organisatie Naam : Haagse Beek Organisatieadvies BV Adres : Plein 8c Postcode + Plaats : 2511 CR Den Haag Land : Nederland Aantal medewerkers : 9 Aantal fte : 6 Aantal locaties in scope : Scope certificatie De scope van het certificatie onderzoek is: Het verrichten van consultancywerkzaamheden, het verstrekken van (organisatie) adviezen, het uitvoeren van interimwerkzaamheden, het geven van trainingen en het verzorgen van projectmanagement. Dit is door het audit team geaccepteerd als basis voor deze audit. De scope wordt geklasseerd onder de EAC Code: 35.2 De volgende normparagrafen zijn uitgesloten van de scope van de certificatie:geen 2.3 Wijzigingen in de organisatie De organisatie groeit. 2.4 Soort audit De audit was ingericht als : her evaluatie Auditdata : 19 december 2013 (fase 1) Bezochte hoofdlocatie : Den Haag Bezochte locatie(s) : Het auditteam Het auditteam bestond uit Lead Auditor : C. van den Braak Auditor(s) : Deelnemers organisatie De deelnemers namens de organisatie zijn opgenomen in het auditplan in bijlage 1.

5 TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Any use or application requires prior approval. Blad: 5/28 van Auditrapport met projectnummer: d.d. 20 december 2013 Tijdens het gehele bezoek aan de organisatie was de verantwoordelijke voor het managementsysteem en zijn/haar team aanwezig en beschikbaar voor ondersteuning en begeleiding van het auditteam. 2.7 Afspraken voor volgende audit Voor de eerstvolgende audit is het volgende afgesproken: Type audit : her evaluatie fase 2 Datum : 19 december 2013 Locatie(s) : Den Haag Bijzondere onderwerpen : opvolging observaties Vervolgafspraken : --

6 TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Any use or application requires prior approval. Blad: 6/28 van Auditrapport met projectnummer: d.d. 20 december Resultaten 3.1 Bevindingen In bijlage 2 zijn de aan de norm gerelateerde bevindingen van het auditteam samengevat weergegeven. Hierbij zijn de bevindingen als volgt geclassificeerd. Observatie (O): Dit is een bevinding die mogelijk kan leiden tot een deviatie of een non conformiteit. De organisatie hoeft hiervoor géén oorzaakanalyse of corrigerende maatregelen naar TÜV Rheinland Nederland B.V. te sturen. De informatie, die gebruikt is in de auditbevindingen, is gebaseerd op waargenomen feiten. Dit is door de Lead Auditor tijdens de eindbespreking bevestigd. Tijdens de bestudering van de documentatie en naar aanleiding van het uitgevoerde implementatie onderzoek werden vanuit het auditteam de volgende observaties opgetekend. Deze kunnen mogelijk leiden tot een deviatie of een non conformiteit. O1 O2 De directiebeoordeling bevat niet alle verplichte elementen Er is geen gedocumenteerde procedure voor beheersing van afwijkende producten aangetroffen 3.2 Verbeterpunten Tijdens de bestudering van de documentatie en naar aanleiding van het uitgevoerde implementatie onderzoek werden vanuit het auditteam geen verbeterpunten opgetekend. Zij dienen te worden beschouwd als opmerkingen, zonder een expliciete waardering of adviserend karakter. 3.3 Verificatie bevindingen van de vorige audit(s) Tijdens de verificatie van de bevindingen van de vorige audit zijn de volgende zaken geconstateerd: n.v.t In het kader van het her evaluatie onderzoek is een past performance review uitgevoerd. Hierbij is door de Lead Auditor gekeken naar de prestatie van het kwaliteitsmanagementsysteem over de afgelopen certificatieperiode. Op basis van deze review heeft de Lead Auditor het volgende geconcludeerd: Na twee deviaties bij de initiële certificering zijn in de jaarlijkse audits geen afwijkingen meer geconstateerd. De deviaties zijn voortvarend opgelost. Dat zelfde geldt voor de aanpak van observaties en verbeterpunten 3.4 Positieve bevindingen Tijdens de audit is de documentatie bestudeerd en de implementatie van het managementsysteem in de praktijk op conformiteit beoordeeld, hierbij vielen bij het auditteam de volgende positieve punten op: De compactheid van het kwaliteitssysteem - einde rapport

7 TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Any use or application requires prior approval. Versie: TÜV Rheinland Nederland B.V. Auditrapport Organisatie : Haagse Beek Organisatieadvies BV Soort audit : Her evaluatie Toetsingsnorm : ISO 9001 : 2008 Hoofdlocatie : Den Haag Audit datum/data : 19 december 2013 (fase 2) Projectnummer : Lead Auditor : C. van den Braak Datum rapport : 20 december 2013 Vertrouwelijk Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden vermenigvuldigd, aan derden worden verstrekt en/of ter inzage worden gegeven, en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, in elektronische vorm of op welke andere wijze dan ook, tenzij met voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TÜV Rheinland Nederland B.V. Indien dit rapport in het kader van een opdracht aan TÜV Rheinland Nederland B.V. werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de op de opdracht van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden voor advies, onderzoeks- en certificatieopdrachten aan TÜV Rheinland Nederland B.V. en/of naar de in dat kader tussen de partijen gesloten overeenkomst TÜV Rheinland Nederland B.V. Hoofdkantoor Apeldoorn: Boogschutterstraat 11A Postbus AM Apeldoorn Tel. +31 (0) Fax +31 (0) Vestiging Eindhoven: De Rondom 1 Postbus HE Eindhoven Tel. +31 (0) Fax +31 (0) Vestiging Enschede: Josink Esweg 10 Postbus AH Enschede Tel. +31 (0) Fax +31 (0) TÜV Rheinland Nederland B.V. is als besloten vennootschap ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer

8 TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Any use or application requires prior approval. Blad: 8/28 van Auditrapport met projectnummer: d.d. 20 december 2013 INHOUDSOPGAVE: 1 Samenvatting en Conclusie Algemene indruk Samenvatting bevindingen Conclusie 9 2 Certificatie gegevens Aanvrager Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2.2 Scope certificatie Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2.3 Wijzigingen in de organisatie Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2.4 Soort audit Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2.5 Het auditteam Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2.6 Deelnemers organisatie Afspraken voor volgende audit 11 3 Resultaten Bevindingen Observaties Verbeterpunten Verificatie bevindingen van de vorige audit(s) Positieve bevindingen 13 BIJLAGEN: Bijlage Bijlage 1A 1B Auditprogramma Auditplan Bijlage 2 Registratie waarnemingen en bevindingen Bijlage 3 Evaluatieformulieren

9 TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Any use or application requires prior approval. Blad: 9/28 van Auditrapport met projectnummer: d.d. 20 december Samenvatting en Conclusie 4.1 Algemene indruk Haagse Beek Organisatieadvies begint met deze hercertificeringsaudit aan de tweede certificeringscyclus. De organisatie groeit, maar het kwaliteitssysteem is nog steeds goed toegesneden op deze nieuwe omvang. Het systeem is compact, passend bij de organisatie en geïntegreerd in ieders dagelijks handelen. 4.2 Samenvatting bevindingen De Lead Auditor heeft het managementsysteem van de organisatie bestudeerd en getoetst op samenhang en conformiteit met de toetsingsnorm. Gedurende de audit heeft het auditteam de volgende bevindingen genoteerd: Aantal Non-conformiteiten (N) Aantal Deviaties (D) Aantal Observaties (O) : geen : één : geen Tevens werden de nog openstaande bevindingen van vorige audits geëvalueerd en door de Lead Auditor als afgehandeld beoordeeld. 4.3 Conclusie Op basis van de aangetoonde conformiteit geeft de Lead Auditor een positief advies ofwel het advies tot verlening van het certificaat. Op basis van de resultaten van deze audit geeft de Lead Auditor tevens het advies om de frequentie van de periodieke audits vast te stellen op 12 maanden. Dit advies kan op basis van resultaten van toekomstige audits worden bijgesteld met een nieuw aangepast advies van de Lead Auditor. Het advies van de Lead Auditor wordt getoetst door de certificatiemanager die vervolgens de directeur van TÜV Rheinland Nederland B.V. adviseert over het nemen van de formele beslissing over het al dan niet verlenen van het certificaat en de auditfrequentie.

10 TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Any use or application requires prior approval. Blad: 10/28 van Auditrapport met projectnummer: d.d. 20 december Certificatie gegevens 5.1 Aanvrager Gegevens van de te certificeren organisatie Naam : Haagse Beek Organisatieadvies BV Adres : Plein 8c Postcode + Plaats : 2511 CR Den Haag Land : Nederland Aantal medewerkers : 9 Aantal fte : 6 Aantal locaties in scope : Scope certificatie De scope van het certificatie onderzoek is: Het verrichten van consultancywerkzaamheden, het verstrekken van (organisatie) adviezen, het uitvoeren van interimwerkzaamheden, het geven van trainingen en het verzorgen van projectmanagement. Dit is door het audit team geaccepteerd als basis voor deze audit. De scope wordt geklasseerd onder de EAC Code: 35.2 De volgende normparagrafen zijn uitgesloten van de scope van de certificatie:geen 5.3 Wijzigingen in de organisatie De organisatie groeit. 5.4 Soort audit De audit was ingericht als : her evaluatie Auditdata : 19 december 2013 (fase 2) Bezochte hoofdlocatie : Den Haag Bezochte locatie(s) : Het auditteam Het auditteam bestond uit Lead Auditor : C. van den Braak Auditor(s) : Deelnemers organisatie De deelnemers namens de organisatie zijn opgenomen in het auditplan in bijlage 1.

11 TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Any use or application requires prior approval. Blad: 11/28 van Auditrapport met projectnummer: d.d. 20 december 2013 Tijdens het gehele bezoek aan de organisatie was de verantwoordelijke voor het managementsysteem en zijn/haar team aanwezig en beschikbaar voor ondersteuning en begeleiding van het auditteam. 5.7 Afspraken voor volgende audit Voor de eerstvolgende audit is het volgende afgesproken: Type audit : eerste jaarlijkse controle Datum : december 2014 Locatie(s) : Den Haag Bijzondere onderwerpen : opvolging deviatie Vervolgafspraken : ----

12 TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Any use or application requires prior approval. Blad: 12/28 van Auditrapport met projectnummer: d.d. 20 december Resultaten 6.1 Bevindingen In bijlagen 2 en 3 zijn de aan de norm gerelateerde bevindingen van het auditteam samengevat weergegeven. Hierbij zijn de bevindingen als volgt geclassificeerd. Non Conformiteit (N): Het ontbreken van een doeltreffende implementatie van een systeemeis van de norm, of een situatie waarbij niet of onvoldoende geborgd is dat het product of de dienstverlening voldoet aan de gestelde eisen. Binnen 7 werkdagen dient er een oorzaakanalyse inclusief specifieke correcties en corrigerende maatregelen te worden opgesteld (deze moeten opgestuurd worden per naar de Lead Auditor). Binnen 3 maanden moeten deze correcties en corrigerende maatregelen geïmplementeerd zijn. De verificatie door de LA zal tevens binnen 3 maanden plaatsvinden. U krijgt hiervan apart bericht. Indien de maatregelen onvoldoende zijn leidt dit tot het niet verstrekken, het opschorten of het intrekken van het certificaat. Deviatie (D): Een op zichzelf staande tekortkoming of misstap met betrekking tot de eisen van de norm, welke geen invloed heeft op het functioneren van het systeem of op het voldoen aan de eisen van het product of van de dienstverlening. Binnen 7 werkdagen dient er een oorzaakanalyse inclusief specifieke correcties en corrigerende maatregelen te worden opgesteld (deze moeten opgestuurd worden per naar de Lead Auditor). Binnen 3 maanden moeten deze correcties en corrigerende maatregelen geïmplementeerd zijn. De implementatie van de correcties en de corrigerende maatregelen zal tijdens de eerstvolgende audit geverifieerd worden. Observatie (O): Dit is een bevinding die mogelijk kan leiden tot een deviatie of een non conformiteit. De organisatie hoeft hiervoor géén oorzaakanalyse of corrigerende maatregelen naar TÜV Rheinland Nederland B.V. te sturen. De informatie, die gebruikt is in de auditbevindingen, is gebaseerd op waargenomen feiten. Dit is door de Lead Auditor tijdens de eindbespreking bevestigd. Geconstateerde bevindingen: Bevinding EF-volgnummer 1 van 1, kwalificatie D Vastgesteld: niet-voldaan aan de eisen van de norm paragraaf: 5.6.2/5.6.3, met inachtneming van de volgende motivatie: De directiebeoordeling bevat niet alle verplichte elementen 6.2 Observaties Tijdens de bestudering van de documentatie en naar aanleiding van het uitgevoerde implementatie onderzoek werden vanuit het auditteam de geen observaties opgetekend.

13 TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Any use or application requires prior approval. Blad: 13/28 van Auditrapport met projectnummer: d.d. 20 december Verbeterpunten Tijdens de bestudering van de documentatie en naar aanleiding van het uitgevoerde implementatie onderzoek werden vanuit het auditteam de volgende verbeterpunten opgetekend. Zij dienen te worden beschouwd als opmerkingen, zonder een expliciete waardering of adviserend karakter. Het eigen format voor de vastlegging van het evaluatiegesprek tussen directeur en opdrachtgever wordt niet gebruikt Herziening van de betalingsafspraken/wijze van factureren door de opdrachtgever is niet vastgelegd en niet opgenomen in het betreffende projectdossier. 6.4 Verificatie bevindingen van de vorige audit(s) Tijdens de verificatie van de bevindingen van de vorige audit (fase 1) zijn de volgende zaken geconstateerd: O1 De directiebeoordeling bevat niet alle verplichte elementen Deze bevinding is niet opgeheven en in fase 2 gewaardeerd als een deviatie: zie deviatie 1 van 1 O2 Er is geen gedocumenteerde procedure voor beheersing van afwijkende producten aangetroffen Er is een procedure aanwezig (Handboek pg 12): bevinding is opgeheven. In het kader van het herevaluatie onderzoek is een past performance review uitgevoerd. Hierbij is door de Lead Auditor gekeken naar de prestatie van het kwaliteitsmanagementsysteem over de afgelopen certificatieperiode. Op basis van deze review heeft de Lead Auditor het volgende geconcludeerd: zie rapportage fase Positieve bevindingen Tijdens de audit is de documentatie bestudeerd en de implementatie van het managementsysteem in de praktijk op conformiteit beoordeeld, hierbij vielen bij het auditteam de volgende positieve punten op: In de offertes voor trainingen wordt een niet goed, geld terug -garantie opgenomen. De organisatie heeft een goed uitgewerkte eigen gedragscode en informeert de klanten daar actief over. - einde rapport -

14 TÜV Rheinland Nederland B.V. Bijlage 1A : ISO 9001:2008 Auditprogramma Blad: 14/28 Project : Organisatie: Haagse Beek Organisatieadvies In de drie jaar wordt er twee keer een periodieke audit uitgevoerd volgens het onderstaande schema. Planning audits Processen / afdelingen / disciplines Vestiging Hercertificering Dec 2013 Vestiging 1 e periodieke audit Dec 2014 Vestiging 2 e periodieke audit Nov 2015 H/N H/N H/N Directie H Personeelszaken H Inkoop/facilitair H Kwaliteit H Uitvoering opdrachten H Administratie H H = Hoofdvestiging N = Nevenvestiging Versie:

15 TÜV Rheinland Nederland B.V. Bijlage 1B: Auditplan Blad: 15/28 Organisatie : Haagse Beek organisatieadvies Hoofdlocatie : Plein 8c; 2511 CR Den Haag Contactpersoon : Huub Brinkhof Norm : ISO 9001 : 2008 Soort onderzoek : Hercertificering Afgesproken datum van het onderzoek :19 december 2013 Te bezoeken vestigingen of locaties :Den Haag Aanwezig namens TÜV Rheinland Nederland B.V. (Tel.: , Fax.: ) Lead Auditor (LA) : Carla van den Braak ( ) programma fase 1 Tijd Onderwerp aanwezig * Doel en werkwijze onderzoek 2*Check scope (diensten) / welke primaire- ondersteunende- en managementprocessen op welke locatie *Check aantal werknemers/fte s, vrijwilligers *Check aantal locaties en adressen i.v.m. bezoekprogramma en vaststellen welke diensten op welke locatie geleverd worden Huub Brinkhof kwaliteitsmanager 3*Vaststellen van (recente) ontwikkeling, implementatie en werking van het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) op het gebied van (kritische) processen en doelen *Vaststellen van het effect en beheersing van externe factoren zoals relevante wet en regelgeving op het KMS en (kritische) processen *Nagaan of de managementreview en interne audits gepland/uitgevoerd zijn *Uitkomsten interne/externe audits *Corrigerende en preventieve maatregelen *Klachten *Toetsen van het KMS op toegankelijkheid, inzichtelijkheid en aanwezigheid van de verplichte documentatie pastperformance review Vaststellen bezoekprogramma voor fase 2 Vaststellen uitgangspunten voor de bezoekprogramma s voor de controleonderzoeken in deze cyclus Huub Brinkhof kwaliteitsmanager H = Hoofdvestiging N = Nevenvestiging

16 TÜV Rheinland Nederland B.V. Bijlage 1B: Auditplan Blad: 16/ Terugkoppeling aan vertegenwoordiger organisatie m.b.t. probleemgebieden/observaties. Conclusie voortgang m.b.t. fase 2 Inclusief lunch Menno Spaan, directeur Huub Brinkhof, kwaliteitsmanager H = Hoofdvestiging N = Nevenvestiging

17 TÜV Rheinland Nederland B.V. Bijlage 1B: Auditplan Blad: 17/28 programma fase 2 Tijd Onderwerp aanwezig Directie KAM o.a. (meerjaren)beleid, doelstellingen, planning, klanttevredenheid, kritische processen, directiebeoordeling, communicatie, tevredenheid klanten, inkoop/leveranciersbeoordeling, personeelszaken o.a. effectiviteit en beheer managementsysteem, Interne audits, corrigerende en preventieve maatregelen, kwaliteitsregistraties, nazorg, klachten, documentbeheer Uitvoering opdrachten o.a. (bewaking) procesgang, registraties, klanttevredenheid, overlegstructuur, deskundigheid Administratief proces o.a. (bewaking) procesgang, registraties, klanttevredenheid, overlegstructuur, deskundigheid Vaststellen bevindingen Menno Spaan, directeur Huub Brinkhof, kwaliteitsmanager Hyle Logtenberg consultant Usha Jagesar, officemanager Rapporteren bevindingen Menno Spaan, directeur Huub Brinkhof, kwaliteitsmanager Afronden dag Nb 1- Dit programma is de richtlijn voor de representatieve steekproef en kan naar bevinding worden aangepast. H = Hoofdvestiging N = Nevenvestiging

18 Fase 1 Fase 2 Registratie TÜV Rheinland Nederland B.V. Bijlage 2 : ISO 9001:2008 Registratie waarnemingen en bevindingen Blad: 18/28 Project : Organ isatie Haagse Beek INI / HER X 4.1 Algemene eisen C Handboek aanwezig Vaststellen, volgorde en interactie processen C C Handboek pg 3 Uitbestede processen C C 4.2 Documentatie-eisen C C Kwaliteitsbeleid en doelstellingen Beheersing van documentatie C C Beheersing van documenten van externe oorsprong Beheersing van registraties C C C C C Borging van kwaliteit van externe adviseurs is vastgelegd in Handboek pg 10). Zij worden getoetst aan de competenties zoals die zijn opgenomen in de bijlage van Jaarplan 2014 Handboek Kwaliteitssysteem (29okt13) met bijlagen Beleidsverklaring Handboek pg 4 + Jaarplan 2014 Procedure voor beheersing van documenten is opgenomen in Beschrijving beheersing registraties (4jul13). Er zijn geen onbeheerste documenten aangetroffen Jaarlijks wordt de laatste versie van de WOR aangeschaft. Zie verder ook 7.2 Beschrijving beheersing registraties (4jul13). Gezien diverse registraties (w.o. uren, = gepland C = conform norm N = 1 Non-conformiteit D = 1 Deviatie 2N = 2 Non-conformiteiten 2D = 2 Deviaties Versie:

19 Fase 1 Fase 2 Registratie TÜV Rheinland Nederland B.V. Bijlage 2 : ISO 9001:2008 Registratie waarnemingen en bevindingen Blad: 19/28 Project : Organ isatie Haagse Beek INI / HER X 5.1 Betrokkenheid van de directie C 5.2 Klantgerichtheid C 5.3 Kwaliteitsbeleid C 5.4 Planning C 5.5 Verantwoordelijkheid, bevoegdheid en communicatie C offertes, interne audits, klantevaluaties etc) De directie is aantoonbaar betrokken Er wordt in de intake uitgebreid stilgestaan bij de wensen/eisen van de klant. Deze worden dan verwerkt in een offerte Beleidsverklaring Handboek pg 4 + Jaarplan Maatstaf kwaliteitssysteem (1okt11). Doelstellingen zijn vast agendapunt voor werkoverleggen Alle medewerkers kennen het jaarplan en weten wat zij daaraan bij te dragen hebben. Procesbeschrijving Communicatiebeleid en beheer (6feb12) Kwartaal(kwaliteitsoverleg), werkoverleg ongeveer 4x per jaar (gezien verslagen 30okt sep13). Maandelijks afwisselend intervisiebijeenkomsten en themabijeenkomsten. = gepland C = conform norm N = 1 Non-conformiteit D = 1 Deviatie 2N = 2 Non-conformiteiten 2D = 2 Deviaties Versie:

20

21 Fase 1 Fase 2 Registratie TÜV Rheinland Nederland B.V. Bijlage 2 : ISO 9001:2008 Registratie waarnemingen en bevindingen Blad: 21/28 Project : Organ isatie Haagse Beek INI / HER X 6.3 Infrastructuur C 6.4 Werkomgeving C 7.1 Planning van het realiseren van het product C 7.2 Processen die verband houden met de klant C opgenomen in de personeelsdossiers gezien dossiers van H.B., H.L. en D.D. Softwareprogramma HUBI waarin de gehele administratieve kant van het werkproces is opgenomen. Werken in de cloud: medewerkers kunnen overal inloggen en dus werken Er is in 2013 een RIE uitgevoerd en 2 medewerkers zijn BHV-opgeleid Procedure voor het opstellen van offertes (1okt11). Aangetroffen in alle bekeken projectdossiers Algemene voorwaarden (16mei12) + aanvulling t.b.v. coaching trajecten (1nov11) Producteisen C Opgenomen in de offertes Wet- en regelgeving m.b.t. producten C Veranderingen in relevante wetgeving worden gevolgd via websites en abonnementen en worden gedeeld in werkoverleg = gepland C = conform norm N = 1 Non-conformiteit D = 1 Deviatie 2N = 2 Non-conformiteiten 2D = 2 Deviaties Versie:

22 Fase 1 Fase 2 Registratie TÜV Rheinland Nederland B.V. Bijlage 2 : ISO 9001:2008 Registratie waarnemingen en bevindingen Blad: 22/28 Project : Organ isatie Haagse Beek INI / HER X Communicatie 7.3 Ontwerp en ontwikkeling C 7.4 Inkoop C Leveranciersbeoordeling 7.5 Productie en het leveren van diensten C Beheersing van productie en leveren van diensten Validatie van productie en leveren van diensten Identificatie en naspeurbaarheid C C C C C Er is regelmatig contact met de opdrachtgever: voor, tijdens en na de uitvoering van een opdracht. Offertes en evaluatieverslagen aangetroffen in bekeken projectdossiers. Voor elke klant wordt maatwerk ontwikkeld. Procesbeschrijving informatisering beleid en beheer (6feb12) Leveranciersbeoordeling uitgevoerd (gezien verslag d.d. 12dec13) Beschrijving primaire proces (1 okt11) Gebeurt d.m.v. offerte en projectdossiers De directeur neemt de eindbeslissing over elke offerte die de deur uitgaat en toetst de competenties van de adviseurs die op de opdracht worden ingezet. Per project wordt een dossier aangelegd met een vaste structuur en inhoud. De = gepland C = conform norm N = 1 Non-conformiteit D = 1 Deviatie 2N = 2 Non-conformiteiten 2D = 2 Deviaties Versie:

23 Fase 1 Fase 2 Registratie TÜV Rheinland Nederland B.V. Bijlage 2 : ISO 9001:2008 Registratie waarnemingen en bevindingen Blad: 23/28 Project : Organ isatie Haagse Beek INI / HER X Eigendom van de klant C afgesproken inhoud is aangetroffen in de bekeken dossiers. Bekeken dossiers: training Rechtbank Middelburg 10 sep13; training COR R dvd Rechtspraak 18nov12; begeleidingstraject FORZO vj13. Zorgvuldige omgang met informatie vn en over klanten is vastgelegd in de Gedragscode (1 okt11) en in de arbeidsovereenkomsten c.q. contracten met onderaannemers (gezien contract met H.L.) Instandhouding van het product C Middels projectdossiers 7.6 Beheersing van monitorings- en meetuitrusting -- Er zijn geen meetmiddelen Herleidbaarheid meetmiddelen -- Er zijn geen meetmiddelen 8.1 Algemeen meting, analyse en verbetering C Zie hieronder Klanttevredenheid C Procedure Evaluaties (1okt11) + bijbehorende formats. Na afloop van een training wordt door cursisten een vragenlijst ingevuld. Twee tot 4 maanden later wordt de effectiviteit van de training getoetst (gezien = gepland C = conform norm N = 1 Non-conformiteit D = 1 Deviatie 2N = 2 Non-conformiteiten 2D = 2 Deviaties Versie:

24 Fase 1 Fase 2 Registratie TÜV Rheinland Nederland B.V. Bijlage 2 : ISO 9001:2008 Registratie waarnemingen en bevindingen Blad: 24/28 Project : Organ isatie Haagse Beek INI / HER X Interne audit C C Bewaking en meting van processen C Bewaking en meting van producten C Bevoegde personen voor vrijgave product C 8.3 Beheersing afwijkende producten O2 C jaaroverzicht resultaten 2013). Voor de overige opdrachten wordt de tevredenheid getoetst in het afsluitende evaluatiegesprek. Uitkomsten van enquêtes en verslaglegging van evaluatiegesprekken is aangetroffen in alle bekeken dossiers Uitgevoerd dec2013. Verslag d.d. 16 dec13. Besproken en besluiten over maatregelen genomen (16dec13) Elk kwartaal wordt dossiertoetsing gedaan Opgenomen in de diverse procesbeschrijvingen D.m.v. evaluaties en frequent contact met klanten De directeur neemt de eindbeslissing over elke offerte die de deur uitgaat Er is geen gedocumenteerde procedure voor beheersing van afwijkende producten aangetroffen Fase 2: Procedure in = gepland C = conform norm N = 1 Non-conformiteit D = 1 Deviatie 2N = 2 Non-conformiteiten 2D = 2 Deviaties Versie:

25 Fase 1 Fase 2 Registratie TÜV Rheinland Nederland B.V. Bijlage 2 : ISO 9001:2008 Registratie waarnemingen en bevindingen Blad: 25/28 Project : Organ isatie Haagse Beek INI / HER X 8.4 Analyse van gegevens C Handboek pg 12 Vindt plaats in kwartaaloverleg Continue verbetering C Zie hieronder Corrigerende maatregelen C C Klachtenbehandeling C C Preventieve maatregelen C C A Scope bedrijf helder en accuraat C Zie PF B Afsluitende verificatie van bevindingen vorige audits C Handboek pg13. Maatregelen worden gevolgd in werkoverleg (gezien verslagen 30 okt sep13) en kwartaaloverleg (gezien verslagen d.d. 23okt13, 4jul13 17apr13, ) Klachtenregeling en klachtencommissie (18okt13) Verslag klachtencommissie (4apr13) Handboek pg 13 Maatregelen worden gevolgd in werkoverleg (gezien verslagen 30 okt sep13) en kwartaaloverleg (gezien verslagen d.d. 23okt13, 4jul13 17apr13, ) = gepland C = conform norm N = 1 Non-conformiteit D = 1 Deviatie 2N = 2 Non-conformiteiten 2D = 2 Deviaties Versie:

TÜV Rheinland Nederland B.V. Auditrapport. Vertrouwelijk. : Broekmann Personeelsdiensten. Organisatie. : Cliëntenonderzoek.

TÜV Rheinland Nederland B.V. Auditrapport. Vertrouwelijk. : Broekmann Personeelsdiensten. Organisatie. : Cliëntenonderzoek. TÜV Rheinland Nederland B.V. Versie: 20101101 Auditrapport Organisatie : Broekmann Personeelsdiensten Soort audit : Cliëntenonderzoek Toetsingsnorm : Blik op Werk 2011 Hoofdlocatie : Emmen Audit datum/data

Nadere informatie

Blad: 1/5 van Auditrapport met projectnummer: 89200705-20 d.d. 4 februari 2013 Auditrapport Organisatie : TRES Werkend leren Soort audit : Clienten audit Toetsingsnorm : Blik op Werk Hoofdlocatie : Utrecht

Nadere informatie

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Auditrapport. Vertrouwelijk. Audit datum/data : 7 april 2014. Projectnummer : 89205647-10. Datum rapport : 7 april 2014

Auditrapport. Vertrouwelijk. Audit datum/data : 7 april 2014. Projectnummer : 89205647-10. Datum rapport : 7 april 2014 Blad: 1/5 van Auditrapport met projectnummer: 89205647-10 d.d. 7 april 2014 Auditrapport Organisatie : TaalophetWerk Soort audit : Clienten audit Toetsingsnorm : Blik op Werk Hoofdlocatie : Waddinxveen

Nadere informatie

Auditrapport. Vertrouwelijk. : Vluchtelingen Werk Noord Nederland. Audit datum/data : meerdere data februari 2013. Projectnummer : 89200737-30

Auditrapport. Vertrouwelijk. : Vluchtelingen Werk Noord Nederland. Audit datum/data : meerdere data februari 2013. Projectnummer : 89200737-30 Blad: 1/5 van Auditrapport met projectnummer: 89200737-30 d.d. 15 februari 2013 Auditrapport Organisatie : Vluchtelingen Werk Noord Nederland Soort audit : Clienten audit Toetsingsnorm : Blik op Werk Hoofdlocatie

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

Auditrapport. Vertrouwelijk. : Implacement Projecten BV. Audit datum/data : oktober Projectnummer : Datum rapport : 10 oktober 2014

Auditrapport. Vertrouwelijk. : Implacement Projecten BV. Audit datum/data : oktober Projectnummer : Datum rapport : 10 oktober 2014 Blad: 1/5 van Auditrapport met projectnummer: 89204140-30 d.d. 10 oktober 2014 Auditrapport Organisatie : Implacement Projecten BV Soort audit : Clienten audit Toetsingsnorm : Blik op Werk Hoofdlocatie

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

6.4 DIRECTIEBEOORDELING

6.4 DIRECTIEBEOORDELING Pagina: van 7. DOEL PROCES Het systematisch beoordelen van de prestaties van de processen van HEWI Beheer B.V., waarbij gestreefd wordt naar het verkrijgen van gegevens voor prestatieverbetering van onze

Nadere informatie

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 ISO Revisions Nieuw en herzien Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 Inleiding Dit document maakt een vergelijking tussen ISO 9001:2008 en de Final Draft International

Nadere informatie

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende 16-04-2003 KEMA Quality B.V.

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende 16-04-2003 KEMA Quality B.V. Ze hebben weer wat nieuws bedacht! 16-04-2003 Quality B.V. 1 Reden van verandering Oude norm was onvoldoende KLANT- & PRESTATIEGERICHT! 16-04-2003 Quality B.V. 2 1 Reden van verandering a. ISO normen iedere

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Rapport. Certificeringsonderzoek. 12 mei 2015. BHK Langens Betonboringen bv VCA* 2008/5.1. auditrapport C+ versie 7-11-2013 1 van 7

Rapport. Certificeringsonderzoek. 12 mei 2015. BHK Langens Betonboringen bv VCA* 2008/5.1. auditrapport C+ versie 7-11-2013 1 van 7 Rapport Certificeringsonderzoek 2 mei 205 VCA* 2008/5. 48 auditrapport C+ versie 7--203 van 7 BEVINDINGEN ONDERZOEK Bedrijf Bedrijfsnaam Organisatorische eenheid Verkort documentatieonderzoek Omdat het

Nadere informatie

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM Pagina 1 van 6 Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM In het onderstaande is een leidraad opgenomen voor een Plan van aanpak certificeerbaar kwaliteitsmanagementsysteem.

Nadere informatie

Advies,opleiding, training en research op vlak van sales, services en management.

Advies,opleiding, training en research op vlak van sales, services en management. Eindverslag Gegevens van de onderneming Naam SB anagement bvba Straat Leuvenselaan, 191 Postcode, Stad 3300 TIENEN Land België Tel: 0495/281138 Fax: 016/821138 Contactpersoon e-mail: janroel.vanrhee@sb-management.be

Nadere informatie

Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008

Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008 Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Doel van dit document... 3 1.2 Toepassingsgebied... 3 1.3 Beheer van dit document... 3 1.4 Referenties... 3 1.5 Definities

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel van: Initiële

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 * CPR - REGULATION (EU) No 05/2011 Sir W. Churchill-laan 2 Telefoon +1 (0) 0 1 00 Fax +1 (0) 0 1 20 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Grondslag: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

Nadere informatie

TÜV Rheinland Nederland B.V. Auditrapport. Vertrouwelijk. Soort audit. Toetsingsnorm : ISO 9001:2008. Projectnummer : 89205300

TÜV Rheinland Nederland B.V. Auditrapport. Vertrouwelijk. Soort audit. Toetsingsnorm : ISO 9001:2008. Projectnummer : 89205300 TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Any use or application requires prior approval. Versie: 20130207 Auditrapport : Soort audit : 2 de controle onderzoek Toetsingsnorm : ISO 9001:2008 Hoofdlocatie

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland Baggerbedrijf West Friesland Gebruikte handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond & Cultuurtechniek West Friesland Andijk, februari-mei 2014 Auteurs: M. Komen C. Kiewiet Geaccordeerd door: K. Kiewiet

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Opstapcertificatie fase I en II > VV&T versie 2010 Inleiding 2011 Stichting HKZ Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management Actieplan

3.B.2 Energie Management Actieplan Inleiding B.V. is in 2012 gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2 -prestatieladder. Op basis van de uitkomsten uit de interne audits van 2012 en de vragen vanuit de markt, is een vervolgtraject gestart

Nadere informatie

Werkwijze ISO- en VCA-certificering

Werkwijze ISO- en VCA-certificering Werkwijze ISO- en VCA-certificering In deze brochure leest u hoe de 3-jaarlijkse certificatiecyclus eruit ziet, wat u doet bij tekortkomingen en wat de reactietermijnen zijn. Welkom bij SKG-IKOB De certificeerder

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding... 9

Inhoudsopgave. Inleiding... 9 Inhoudsopgave Inleiding... 9 Hoofdstuk 1: Wat is geïntegreerd management?... 13 1.1. Wat is het doel van geïntegreerd management?... 13 1.2. Kwaliteit: wat betekent ISO 9001?... 14 1.3. Andere normen:

Nadere informatie

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN. RvA-F004-1-NL

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN. RvA-F004-1-NL AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN RvA-F004-1-NL Naam aanvragende organisatie : Registratienummer (indien aanwezig) : Gevestigd te : Datum aanvraag : Naam aanvrager : Algemeen Dit formulier wordt gebruikt

Nadere informatie

Hoppas Kinderopvang. Rijswijk NB

Hoppas Kinderopvang. Rijswijk NB organisatie advies arbodienstverlening opleidingen & trainingen personeelsdiensten Eindverslag Rapport Interne Audit Hoppas Kinderopvang te Rijswijk NB Uitgevoerd voor: Uitgevoerd door: Hoppas Kinderopvang

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Management-/ energiereview CO2 prestatieladder

Management-/ energiereview CO2 prestatieladder Management-/ energiereview CO2 prestatieladder 2015 Fluor Corporation Deelnemers Ger van der Schaaf: Executive Director Kees Schelling: QA/QC Jos Thijs: Kwaliteitsmanager 1 Resultaten van audits status

Nadere informatie

IT-Ernity Holding B.V. P1 RAPPORT. Managementsysteem Certificatie ISO 9001:2008, ISO/IEC 27001:2013, NEN 7510:2011

IT-Ernity Holding B.V. P1 RAPPORT. Managementsysteem Certificatie ISO 9001:2008, ISO/IEC 27001:2013, NEN 7510:2011 P1 RAPPORT IT-Ernity Holding B.V. Managementsysteem Certificatie ISO 9001:2008, ISO/IEC 27001:2013, NEN 7510:2011 Datum van de Audit: Projectnummer: DNV GL Teamleider: Auditteam: 13-feb-2017-15-feb-2017

Nadere informatie

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Walvis ConsultingGroep Brengt kwaliteit tot leven Voor kwaliteit van mens en organisatie Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Ronald Zwart Vennoot, senior consultant en auditor ronald.zwart@walviscg.nl

Nadere informatie

Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland)

Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland) Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland) Inleiding Beleid overheid Wet: Bodemkwaliteit Toezicht CI's en bevoegd gezag Normen

Nadere informatie

Checklist Audits. Inrichtingskader Improvement Model. Zijn we klaar voor de HKZ- of ISO-audit? Eventueel een onderschrift met iets

Checklist Audits. Inrichtingskader Improvement Model. Zijn we klaar voor de HKZ- of ISO-audit? Eventueel een onderschrift met iets Checklist Audits Inrichtingskader Improvement Model Zijn we klaar voor de HKZ- of ISO-audit? Eventueel een onderschrift met iets Van verbetermodel naar certificatie Het inrichtingskader van Novire heeft

Nadere informatie

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek procedure interne audit nummer : ORG-00050 blz 1 van 3 eerste uitgiftedatum : 14.01.2000 datum herziening : 05.07.2007 verantwoordelijke : W. Renders uitgegeven door : apotheek

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV BV Leusden, oktober 2013 Auteurs: G.J. van Schoonhoven D.J. van Boven Geaccordeerd door: D.J. van Boven Directeur eigenaar INLEIDING Ons bedrijf heeft een energiemanagement actieplan conform NEN-ISO 50001.

Nadere informatie

Tel: 0495/281138 Fax: 016/821138. e-mail: janroel.vanrhee@sb-management.be

Tel: 0495/281138 Fax: 016/821138. e-mail: janroel.vanrhee@sb-management.be Eindverslag Gegevens van de onderneming Naam: SB Management bvba Straat: Leuvenselaan, 191 Postcode, Stad: 3300 TIENEN Land: België Tel: 0495/281138 Fax: 016/821138 Contactpersoon: Van Rhee e-mail: janroel.vanrhee@sb-management.be

Nadere informatie

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent.

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Dit is een voorbeeld hoe uw handboek eruit kan zien. Organisatie Primair Ondersteunend

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

TÜV Rheinland Nederland B.V. Auditrapport. Vertrouwelijk. Soort audit : Initieel onderzoek fase 2. Toetsingsnorm : ISO 9001:2015

TÜV Rheinland Nederland B.V. Auditrapport. Vertrouwelijk. Soort audit : Initieel onderzoek fase 2. Toetsingsnorm : ISO 9001:2015 TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Any use or application requires prior approval. Versie: 20130207 Auditrapport Organisatie : Soort audit : Initieel onderzoek fase 2 Toetsingsnorm : ISO 9001:2015

Nadere informatie

Bijlage afwijkingsberichten

Bijlage afwijkingsberichten Invulinstructie Er zijn geen afwijkingen geconstateerd en worden administratief afgehandeld en worden middels een re-audit beoordeeld Uiterste datum inzending corrigerende maatregelen: Uiterste datum inzending

Nadere informatie

Duijnborgh Certification B.V. Audit proces

Duijnborgh Certification B.V. Audit proces Duijnborgh Certification B.V. Audit proces Inhoudsopgave 1 Doel... 3 2 Auditproces... 3 2.1 Overzicht van het beoordelingsproces... 3 2.1.1 Algemeen... 3 2.1.2 Presenteren bevindingen... 3 2.2 Initiële

Nadere informatie

HHC/DRS Inspecties B.V. Werkwijze certificering VA-keur en VCA Pagina 1 van 9

HHC/DRS Inspecties B.V. Werkwijze certificering VA-keur en VCA Pagina 1 van 9 CERTIFICATIESCHEMA 1 DOEL 2 INLEIDING 3 AUDITPROCES 3.1 Aanvraag certificering 3.1.1 Binnenkomst aanvraag 3.1.2 Aanbieding 3.1.3 Aanvaarding, administratieve handelingen 3.2 Uitvoering 3.2.1 Fase 1 3.2.2

Nadere informatie

HHC/DRS Inspecties B.V. Werkwijze certificering VA-keur en VCA Pagina 1 van 9

HHC/DRS Inspecties B.V. Werkwijze certificering VA-keur en VCA Pagina 1 van 9 CERTIFICATIESCHEMA 1 DOEL 2 INLEIDING 3 AUDITPROCES 3.1 Aanvraag certificering 3.1.1 Binnenkomst aanvraag 3.1.2 Aanbieding 3.1.3 Aanvaarding, administratieve handelingen 3.2 Uitvoering 3.2.1 Fase 1 3.2.2

Nadere informatie

Het certificeringstraject

Het certificeringstraject Het ertifieringstrajet Naar dit doument wordt verwezen in Hoofdstuk 6 6 Hierna wordt in negen stappen het ertifieringstrajet geshetst. 1 Bepalen moment van ertifieren Het heeft pas zin om een externe audit

Nadere informatie

Beschrijving van de generieke norm: ISO 9001:2015. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016

Beschrijving van de generieke norm: ISO 9001:2015. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016 Beschrijving van de generieke norm: ISO 9001:2015 Grafimedia en Creatieve Industrie Versie: augustus 2016 Uitgave van de branche (SCGM) Dit is een uitgave van de SCGM. 2017, Branche, Boeingavenue 2017,

Nadere informatie

DE UITVOERING VAN EEN AUDIT TEN BEHOEVE VAN HET VERLENEN VAN EEN KWALITEITSSYSTEEMCERTIFICAAT

DE UITVOERING VAN EEN AUDIT TEN BEHOEVE VAN HET VERLENEN VAN EEN KWALITEITSSYSTEEMCERTIFICAAT DE UITVOERING VAN EEN AUDIT TEN BEHOEVE VAN HET VERLENEN VAN EEN KWALITEITSSYSTEEMCERTIFICAAT LEIDRAAD VOOR HET BEDRIJF Algemeen MPS-ECAS is een certificatie-instelling die gespecialiseerd is in het verrichten

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?!

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! Stichting QualityMasters Nieuwland Parc 157 3351 LJ Papendrecht 078-3030060 info@qualitymasters.com www.qualitymasters.com 02-2015 Inhoud Inleiding pagina 3 Van Oud naar

Nadere informatie

Energie Kwailteitsmanagement systeem

Energie Kwailteitsmanagement systeem Energie Kwailteitsmanagement systeem (4.A.2) Colofon: Opgesteld : drs. M.J.C.H. de Ruijter paraaf: Gecontroleerd : W. van Houten paraaf: Vrijgegeven : W. van Houten paraaf: Datum : 1 april 2012 Energie

Nadere informatie

De DIfAM Werkwijze. DIfAM Certification B.V. Seinstraat 22-l 1223 DA Hilversum. Inleiding

De DIfAM Werkwijze. DIfAM Certification B.V. Seinstraat 22-l 1223 DA Hilversum. Inleiding DIfAM Certification B.V. Seinstraat 22-l 1223 DA Hilversum De DIfAM Werkwijze Inleiding DIfAM Certification BV. is zich bewust van het feit dat transparantie een belangrijke bijdrage levert aan vertrouwen

Nadere informatie

Risicogebaseerd denken De PDCA-cyclus De procesbenadering... 50

Risicogebaseerd denken De PDCA-cyclus De procesbenadering... 50 INHOUD VOORWOORD... 13 HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 15 1.1. Introductie... 15 1.1.1. Naar een visie op kwaliteitsmanagement... 15 1.1.1.1. Het uitgangspunt van beheersing... 16 1.1.1.2. Het uitgangspunt van

Nadere informatie

Energiemanagementsysteem. Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV

Energiemanagementsysteem. Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV Nuth,20augustus 2015 Auteur(s): Tom Kitzen Theo Beckers Geaccordeerd door: Serge Vreuls Financieel Directeur C O L O F O N Het format voor dit

Nadere informatie

Kwaliteit en veiligheid binnen uw organisatie: NCK tekent er voor!

Kwaliteit en veiligheid binnen uw organisatie: NCK tekent er voor! Kwaliteit en veiligheid binnen uw organisatie: NCK tekent er voor! Het doel van NCK B.V. is om voor bedrijven hun werkbaar en beheersbaar systeem om te zetten in een systeem- en/of procescertificaat waarbij

Nadere informatie

Haagse Beek organisatieadvies

Haagse Beek organisatieadvies Haagse Beek organisatieadvies Bezoekdatum : 5 juni 2012 Rapportdatum : 27 juni 2012 Utrecht, juni 2012 2/12 Inhoud Inleiding 5 1. Werkwijze 5 2. Advies erkenning 6 3. Rapportage van bevindingen 7 Organisatie

Nadere informatie

VIA/001C. MANAGEMENTSYSTEEM Uw gedocumenteerde managementsysteem is geen Wetboek van Bedrijfsstrafrecht VIA/003C. Strategische aspecten VIA/004

VIA/001C. MANAGEMENTSYSTEEM Uw gedocumenteerde managementsysteem is geen Wetboek van Bedrijfsstrafrecht VIA/003C. Strategische aspecten VIA/004 VERBETEREN DOOR INTERNE AUDITS Peter H. de Dreu 19 januari 01 EEN MENS IS NOOIT TE OUD OM TE LEREN, TENZIJ MEN JONG GENOEG GELEERD HEEFT OM NOOIT MEER IETS TE LEREN Bron: Havank - 474 VIA/001/19 VIA/001C

Nadere informatie

Certificatieschema Kiwa Keurmerk. voor de. Groothandel voor Bouw en Industrie. Versie 3

Certificatieschema Kiwa Keurmerk. voor de. Groothandel voor Bouw en Industrie. Versie 3 Certificatieschema Kiwa Keurmerk voor de Groothandel voor Bouw en Industrie Versie 3 01 maart 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Norm... 3 Normcommissie... 3 Beoordelingsmethodiek en rapportage... 4 Certificatiecriteria...

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

Enkele type certificaten: Procescertificaat NL-BSB en KOMO certificaat Productcertificaat Systeemcertificaat Certificaat van vakbekwaamheid

Enkele type certificaten: Procescertificaat NL-BSB en KOMO certificaat Productcertificaat Systeemcertificaat Certificaat van vakbekwaamheid Enkele type certificaten: Procescertificaat NL-BSB en KOMO certificaat Productcertificaat Systeemcertificaat Certificaat van vakbekwaamheid CE-markering managementsysteemcertificaat Fabrikant eigen verklaring

Nadere informatie

Auditrapport. IBKI. Start audit 14/04/2014. Blz.1van 9

Auditrapport. IBKI. Start audit 14/04/2014. Blz.1van 9 IBKI Blz.1van 9 Introductie. Dit rapport is samengesteld door en betreft de auditactiviteiten zoals hieronder aangegeven: Audit nr. / Type / Datum / Duur Certificaat / Norm Adres 7964674 Controle-audit

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Energiemanagement actieplan Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2015 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Auteur(s): R. de Boer (Schilderwerken

Nadere informatie

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek Ingevuld door: Naam Instelling: Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek In de documentenanalyse wordt gevraagd om verplichte documentatie en registraties vanuit de NTA 8009:2007 en HKZ certificatieschema

Nadere informatie

Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk

Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk Dit document beschrijft de verschillende visitaties, de verschillen in lidmaatschap en de visitatiesystematiek. Doel Het doel

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier erkend Opsteller Programma van Eisen Regeling Brandmeldinstallaties Januari 2002 + A1

Aanmeldingsformulier erkend Opsteller Programma van Eisen Regeling Brandmeldinstallaties Januari 2002 + A1 Aanmeldingsformulier erkend Opsteller Programma van Eisen Regeling Brandmeldinstallaties Januari 2002 + A1 Kiwa-NCP Aanmeldingsformulier erkend Opsteller Programma van Eisen, versie 10 juni 2011 Pagina

Nadere informatie

BQA Belgian Quality Association

BQA Belgian Quality Association Lijst van vestigingen Naam Straat Postcode Stad Land SB Management bvba Gemeentestraat 152 3010 Leuven België Lijst van de departementen en verantwoordelijken Code Afdeling Verantwoordelijke(n) AANK Aankoop

Nadere informatie

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V.

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Een kwaliteitsmanagementsysteem helpt bij de beheersing van risico s Want

Nadere informatie

Elke waarneming wordt op een auditformulier (FRM ) vastgelegd.

Elke waarneming wordt op een auditformulier (FRM ) vastgelegd. - de data waarop de interne audits plaats vinden; - de personen die bij de interne audits betrokken zijn (auditoren en auditees); - de bijeenkomsten van het auditteam met het management; - het tijdstip

Nadere informatie

Certificatiemethode voor systemen

Certificatiemethode voor systemen 1- Doel Certificatiemethode voor systemen Beschrijving van het verloop van de certificatie van systemen van organisaties door PME Cert nv 2- Toepassingsgebied Certificatie van kwaliteitsmanagementsystemen

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier erkend BGB-bedrijf Regeling Toezicht Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB) BRL-K december 2008

Aanmeldingsformulier erkend BGB-bedrijf Regeling Toezicht Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB) BRL-K december 2008 Aanmeldingsformulier erkend BGB-bedrijf Regeling Toezicht Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB) BRL-K21016 1 december 2008 Kiwa-NCP Aanmeldingsformulier erkend BGB-bedrijf, versie 17 juni 2011 Pagina 1

Nadere informatie

Lloyd s Register, LRQA België & Nederland Gent, 23 april 2014

Lloyd s Register, LRQA België & Nederland Gent, 23 april 2014 Lloyd s Register, LRQA België & Nederland Gent, 23 april 2014 Kris Winters Marcel de Bruijn Jürgen van Dueren den Hollander Maurits Dekker Improving performance, reducing risk Wie is Lloyd s Register,

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Esdoorn (GOB) Ninaberlaan AC HELLENDOORN Registratienummer

Inspectierapport Gastouderbureau Esdoorn (GOB) Ninaberlaan AC HELLENDOORN Registratienummer Inspectierapport Gastouderbureau Esdoorn (GOB) Ninaberlaan 81 7447AC HELLENDOORN Registratienummer 203938902 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Hellendoorn Datum inspectie: 06-07-2015

Nadere informatie

Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1

Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1 Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 1.1 Doel van dit document... 2 1.2 Toepassingsgebied... 2 1.3 Beheer van dit document... 2 1.4 Referenties... 2 1.5

Nadere informatie

De betekenis van certificatie in relatie tot naleving wet- en regelgeving. n versie 29 november 2012

De betekenis van certificatie in relatie tot naleving wet- en regelgeving. n versie 29 november 2012 De betekenis van certificatie in relatie tot naleving wet- en regelgeving 1 De overtuiging -en ervaring- van SCCM is dat elke organisatie (hoe klein ook) betere milieu- en arboprestaties behaalt door het

Nadere informatie

Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016

Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016 Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013 Grafimedia en Creatieve Industrie Versie: augustus 2016 Uitgave van de branche (SCGM) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 4 1. ONDERWERP EN

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier erkend Installatiebedrijf Regeling Brandmeldinstallaties Januari 2002 + A1

Aanmeldingsformulier erkend Installatiebedrijf Regeling Brandmeldinstallaties Januari 2002 + A1 Aanmeldingsformulier erkend Installatiebedrijf Regeling Brandmeldinstallaties Januari 2002 + A1 Kiwa-NCP Aanmeldingsformulier erkend Installatiebedrijf, versie 8 juni 2011 Pagina 1 van 6 Toelichting Dit

Nadere informatie

ISO Zorg en Welzijn ISO-9001/EN-15224

ISO Zorg en Welzijn ISO-9001/EN-15224 ISO Zorg en Welzijn ISO-9001/EN-15224 ISO 9001:2008 Moeder alle kwaliteitsnormen. Internationaal erkende kwaliteitsnorm. Prima basis als kwaliteitsnorm. Algemeen erkend, bekend en meerwaarde bewezen. Norm

Nadere informatie

CERTIFICERING NEN 7510

CERTIFICERING NEN 7510 CERTIFICERING NEN 7510 Henry Dwars Account manager DEKRA Certification B.V. Standards and Regulations 1 Onderwerpen Intro DEKRA De weg naar certificering Certificatietraject Standards and Regulations 2

Nadere informatie

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Prop Beplantingswerken v.o.f.

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Prop Beplantingswerken v.o.f. 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Prop Beplantingswerken v.o.f. 4 A 2 en 3 B 2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma v_1, 1/7 Inhoud Inhoud... 2

Nadere informatie

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven versie oktober 2015 LOSSE BIJLAGE 1 PROCEDURE AUDITS EN AUDITRAPPORTAGE Stichting CKB, Postbus 366, 2700 AJ Zoetermeer 1 Terminologie Met

Nadere informatie

REOB 2010 Veranderingen voor het REOB bedrijf Deel 2

REOB 2010 Veranderingen voor het REOB bedrijf Deel 2 REOB 2010 Veranderingen voor het REOB bedrijf Deel 2 Seminar REOB Veranderingen voor 2012 1 6 juni 2011 Door: Harrit Broos, LPCB Nederland Inhoud Alle aspecten van het nieuwe certificatieschema REOB 2012

Nadere informatie

ISO 9001:2000 en EFQM bij AOSO Marc Gernaey

ISO 9001:2000 en EFQM bij AOSO Marc Gernaey INFOSHOP ISO 9001:2000 en EFQM bij AOSO Marc Gernaey 1 Doelstelling Implementatie van ISO 9001:2000 bij een overheidsadministratie ISO 9001 en AOSO Doelstelling van AOSO Filosofie en uitgangspunten van

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013 ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN code: B1308 3 oktober 2013 datum: 3 oktober 2013 referentie: lak code: B1308 blad: 3/8 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Onderdelen van het energiemanagement actieplan 5 2.1

Nadere informatie

Energiemanagementsysteem

Energiemanagementsysteem Energiemanagementsysteem BVR Groep B.V. Roosendaal, 20-06-2014. Auteur(s): H. Schrauwen, Energie & Technisch adviseur. Geaccordeerd door: M. Soenessardien,Manager KAM, Personeel & Organisatie Pagina 1

Nadere informatie

Certificatiecriteria VCU versie 2011/05

Certificatiecriteria VCU versie 2011/05 Certificatiecriteria VCU versie 2011/05 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Doel van dit document... 3 1.2 Toepassingsgebied... 3 1.3 Beheer van dit document... 3 1.4 Referenties... 3 1.5 Definities en afkortingen...

Nadere informatie

TOP-audit Auditreglement

TOP-audit Auditreglement TOP-audit Auditreglement 1 Inleiding Zorgverzekeraars zijn richting haar verzekerden verantwoordelijk voor het inkopen van kwalitatief goede fysiotherapeutische zorg. Een manier om het begrip kwalitatief

Nadere informatie

Directiebeoordeling. Bedrijf: Max Bögl. Directie: Hans de Koning

Directiebeoordeling. Bedrijf: Max Bögl. Directie: Hans de Koning Directiebeoordeling Vaststelling van het CO 2 managementplan, de voortgang op de implementatie van de CO 2- Prestatieladder en activiteiten voor het komende jaar. Bedrijf: Max Bögl Directie: Hans de Koning

Nadere informatie

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 Versiebeheer Datum Activiteit Versie 27 februari Niveau 2 losgekoppeld van overige niveaus 0.1 5 maart 2015 Input projectoverleg

Nadere informatie

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent.

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Dit is een voorbeeld hoe uw handboek eruit kan zien. Organisatie Primair Ondersteunend

Nadere informatie

Introductie OHSAS 18001

Introductie OHSAS 18001 Introductie OHSAS 18001 OHSAS 18001 -in het kort OHSAS 18001 is een norm voor een managementsysteem die de veiligheid en gezondheid in en rondom de organisatie waarborgt. OHSAS staat voor Occupational

Nadere informatie

3.1 Methodiek ISO / OHSAS 3.2 Methodiek VCA

3.1 Methodiek ISO / OHSAS 3.2 Methodiek VCA Hoofdgroep Procedure Nummer : Procedure : Werkwijze systeemcertificering : S04 Inhoud : 1 DOEL 2 INLEIDING 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Methodiek ISO / OHSAS 3.2 Methodiek VCA 4 AUDITPROCES 4.1 Aanvraag

Nadere informatie

Kwaliteitsdocument. Vereniging System Integrators

Kwaliteitsdocument. Vereniging System Integrators Kwaliteitsdocument Vereniging System Integrators versie 2.0 november 2011 Betrokkenheid van de directie Directieverklaring Elk VSI-lid ondertekent een directieverklaring waarin de betrokkenheid, verantwoordelijkheid

Nadere informatie

SCIOS certificatieregeling

SCIOS certificatieregeling SCIOS certificatieregeling SCIOS certificatieregeling SCIOS certificatieregeling is een kwaliteitsmanagementsysteem voor het uitvoeren voor inspectie- en onderhoudswerkzaamheden aan technische installaties.

Nadere informatie

OHSAS certificaat voor het waarborgen van veiligheid

OHSAS certificaat voor het waarborgen van veiligheid OHSAS 18001-certificaat voor het waarborgen van veiligheid > continue verbetering > voordelen > internationaal erkende norm > eigen verantwoordelijkheid > compleet arbo- en veiligheidsmanagementsysteem

Nadere informatie

Generieke systeemeisen

Generieke systeemeisen Bijlage Generieke Systeem in kader van LAT-RB, versie 27 maart 2012 Generieke systeem NTA 8620 BRZO (VBS elementen) Arbowet Bevb / NTA 8000 OHSAS 18001 ISO 14001 Compliance competence checklist 1. Algemene

Nadere informatie

Rapportdatum: 7 januari 2009 Auditrapport NedLes Amsterdam Kiwa N.V.

Rapportdatum: 7 januari 2009 Auditrapport NedLes Amsterdam Kiwa N.V. Rapportdatum: 7 januari 2009 Auditrapport Voorlopig Procesaudit NedLes Amsterdam Kiwa N.V. s-gravenpolderseweg 4e 4462 CG Goes Telefoon 0113 253434 Fax 0113 253622 Internet www.kiwa.nl Versie 1.2 27-02-2007

Nadere informatie

1 Wat zijn interne audits?

1 Wat zijn interne audits? 1 Wat zijn interne audits? Binnen de organisatie willen we kwaliteit garanderen in de zorgverlening die wij bieden of het product dat we maken. We hebben daarom allerlei afspraken gemaakt over het werk.

Nadere informatie