Jaarverslag 2013 c sis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013 c sis"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 c sis kracht van samen

2 Inhoud Wie pag 4 Lokaal aanbod erg belangrijk zijn wij? pag 6 Ons werk is mensenwerk Pag 8 Verbinding zoeken Pag 10 Een rijke geschiedenis Pag 12 Gelijk aan de slag Cosis verbindt en voegt kennis toe aan de medewerkers van Promens Care en NOVO. verstandelijke beperking de laatste jaren toenemen. We gaan onze krachten bun- Pag 14 Wij kunnen veel van elkaar leren Pag 16 Bestuurlijk verslag 2013 Pag 20 Bijlagen Officiële verslaglegging Raad van Toezicht Samenstelling en nevenfuncties Raad van Bestuur Samenstelling en nevenfuncties Raad van Toezicht Cosis is een samenvoeging van de Latijnse woorden Co (samen) en Esse (zijn) en Cosa (zaak/doel). De naam vertaalt op kernachtige wijze het streven van NOVO en Promens Care om samen de opdracht uit te voeren. Maar ook samen met cliënten, naastbetrokkenen en relaties. Samen zetten we ons in om door respect en betrokkenheid mensen zichzelf te laten zijn. Cosis is het resultaat van de samenwerking tussen partijen. Daarom staat Cosis voor de kracht van samen. Dit is het jaarverslag van Cosis. Cosis is de holding waarin NOVO en Promens Care samenwerken. Beide dochtermaatschappijen hebben elk hun eigen jaarverslag. Deze zijn op en jaarverslag terug te vinden. Cosis versterkt zowel op inhoud als op ondersteuning. Innovaties in hulpverlening doen we gegroepeerd en in samenhang. Cosis zorgt ervoor dat medewerkers van haar dochtermaatschappijen om mensen met een beperking heen kunnen blijven staan. Onze medewerkers leveren in de nabijheid van de cliënt zorg en ondersteuning. In gezamenlijkheid met familie en naastbetrokkenen. De samenwerking tussen NOVO en Promens Care zorgt dus ook voor een inhoudelijke verbetering van onze zorg en ondersteuning. In Cosis kunnen wij onze kennis en kunde met elkaar verbinden. Zo creëert onze samenwerking de mogelijkheid om de zorg en ondersteuning aan jongeren en kinderen te versterken. delen en versterken rondom cliënten met deze problematiek. NOVO en Promens Care bieden al geruime tijd, behandeling aan aan cliënten in onze kleinschalige woonvoorzieningen. Samen willen we meer inhoud geven aan behandeling. Door dit in gezamenlijkheid op te pakken, verwachten we dat het gezamenlijk aantal specialisten toeneemt. Zo ontstaan er meer mogelijkheden om specialisatie te bieden in de zorg en dienstverlening, maar ook om nieuwe specialisaties te ontwikkelen. Deze bundeling van krachten biedt een grote meerwaarde aan onze (toekomstige) cliënten. Tot slot kunnen we langdurige zorg en ondersteuning aan cliënten met een Ook zijn er kansen om de vraag van psychische beperking bovenregionaal ouders met kinderen met een Ernstig organiseren. Meervoudige Beperking bovenregionaal te organiseren. Kracht van samen; daar staan wij voor in Cosis. We zien dat de gedrags- en psychiatrische problematiek bij cliënten met een 2 3

3 Lokaal aanbod erg belangrijk de gemeentelijke herindeling in 2018 tot gemeenten tussen de en inwoners. dan hopen we een groot gedeelte van de wethouders Zorg in ons werkgebied te hebben ontzorgd. Wat zijn belangrijke onderwerpen voor het komende jaar als toezichthouder van Cosis? Stelling: door de grotere, maatschappelijke druk verandert de rol van de toezichthouder. De Raad van Toezicht is toezichthouder van zowel Cosis als NOVO en Promens Care. Een gesprek over de ontwikkelingen bij Cosis met voorzitter Jur Stavast en vicevoorzitter Ineke Mulder. Wat waren de onderwerpen voor u als toezichthouder Cosis in 2013? Jur Stavast: In het begin van 2013 stond de start van Cosis als holdingmaatschappij centraal. Met daaronder Promens Care en NOVO als werkmaatschappijen. In mijn ogen een goede start met een duidelijk toekomstperspectief. Al heel snel werden we echter ingehaald door de ontwikkelingen bij NOVO. Uiteindelijk leidden deze tot het vertrek van de bestuurder Jaap wet- en regelgeving wordt steeds meer in gezamenlijkheid opgepakt. Wat is de meerwaarde van Cosis in het licht van de ontwikkelingen in de zorg? Jur Stavast: Wij moeten in de huidige marktomstandigheden een bepaalde omvang hebben. Daarmee kun je het vertrouwen wekken bij gemeenten en zorgverzekeraars. Beide organisaties vinden dat ze naar de toekomst toe allebei te Hoe verhoudt een grote organisatie zich tot lokaal werken? Ineke Mulder: Promens Care en NOVO zijn lokaal verankerd. Dat is een voordeel omdat we dichtbij onze cliënten zitten, onze toekomstige opdrachtgevers en samenwerkende organisaties. Daar komt de holding Cosis bij. Zo kunnen we kwaliteit van zorg borgen, net als de nodige kennis en expertise. Jur Stavast: Als Ineke Mulder: Ik ga dan terug naar waarom Cosis is ontstaan. Het is onze taak om komend jaar te kijken of er gewerkt wordt aan de te behalen doelstellingen. Welke verwachtingen heeft u over de ontwikkelingen binnen Cosis? Jur Stavast: Dat er meer activiteiten binnen Cosis-verband worden georganiseerd. Ineke Mulder vult aan: Op het gebied van bedrijfsvoering, kennis en Ineke Mulder: Wat die maatschappelijke verwachting betreft, dat gaat óók over onze toezichtsfunctie. De verwachting is dan toch dat een Raad van Toezicht actief momenten creëert om informatie op te halen en te krijgen. Zodat we onze rol beter kunnen uitoefenen. Jur Stavast: En dan vooral op het gebied van kwaliteit en veiligheid van cliëntzorg. De buitenwereld kijkt of je daar als Raad voldoende op hebt gestuurd en getoetst. We moeten ons nu verantwoorden naar van der Pol. klein zijn om heel specialistische functies toezichthouder zeggen we: lokaal wat kunde. Jur Stavast: Het elkaar weder- de samenleving. Ook de Inspectie voor de Ineke Mulder: Bij de start van Cosis lag als behandelaren elk apart in dienst te kan, centraal wat beslist niet lokaal zijds inspireren en het delen van kennis, Gezondheidszorg kijkt scherper. de nadruk toch wel op de bedrijfsvoering. nemen. Gezamenlijk zou dat wel kunnen. kan. Dat lokale aanbod kunnen we daar zullen we goed op letten. Kijk ik over We merkten dat toen de inspectie bezig Terwijl ik nu zie dat de gemeentelijke Of dat zo blijft, is de vraag nu al die ont- nu bij gemeenten overeind houden twee à drie jaar, dan zou het goed zijn als was met het rapport rondom de cala- transities inhoudelijker terugkomen. Hoe wikkelingen en transities op ons afkomen. door het samengaan in Cosis. In we een sterk product hebben neergezet miteit in Onnen. Zo die er al was, is de gaan Cosis en de werkmaatschappijen Toen, twee jaar geleden, was dat één van de provincie Groningen wordt dat voor de langdurige zorg. Als het gaat vrijblijvendheid van de toezichthouder dat vormgeven? De omgang met nieuwe de belangrijke overwegingen. nog spannend trouwens. Daar leidt over maatschappelijke ondersteuning definitief voorbij. 4 5

4 Ons werk is mensenwerk Hoe verhoudt een grote organisatie zich tot lokaal werken? Hoe zorgt u er kortom voor dat de kloof tussen kantoor en werkvloer beperkt blijft? Wiecher: Door er in ieder geval voor te zorgen dat er een goede wisselwerking is. Dat de mensen op kantoor weten voor wie ze werken. Door de vorming van management lagen te blijven beperken. Ook binnen Cosis moeten medewerkers in drie stappen ons als bestuurder bereiken. Besturen op afstand, daar geloven we niet in. Anton Renting: Dat kan ook niet in ons werk. Het is mensenwerk, Wat is uw visie op de ontwikkelingen in de zorg? Wiecher: De trekrichting heb ik altijd een goede gevonden. Als we zorgen dat de lokale gemeenschap meer dragend kan zijn, ook voor mensen die hulp nodig hebben, prachtig. Maar de buurman moet ook de buurman kunnen blijven. Hij kan wel een ander soort buurman worden. Wat ik jammer vind en waar ik ook wel risico inzie, is het tempo waarin de veranderingen plaatsvinden. Nu lopen we de kans dat we niet echt goed toekomen aan een juiste uitvoering. veel kennis van de geestelijke gezondheidszorg. Dat kan voor NOVO een impuls zijn om te kijken wat ze met die kennis kunnen doen. Wat betreft ondersteuning aan kinderen en mensen met een verstandelijke beperking is het kennisniveau gelijksoortig. Als we daarop kunnen innoveren kan dat in groter gebied met een kleiner ontwikkelteam. Waar staat Cosis over twee à drie jaar? Anton: Cosis en haar dochters zullen dan behoren tot de top drie van zorgor- het is relatiewerk. Je moet je bij elke Wat ik ook jammer vind, zijn de twee ganisaties in het Noorden voor mensen schaalvergroting afvragen of de bestuur- of drie bezuinigingsronden. Uiteindelijk met een beperking. We zijn een goede der de tijd, ruimte en de wil houdt om de worden we 30 tot 40 procent gekort. partij voor gemeenten in Groningen en werkvloer op te zoeken. Als die mogelijk- Dan wordt het wel heel krap om mensen Drenthe. We zijn de eerste partij voor heid er niet meer is, dan moet je jezelf de zorg te geven die ze nodig hebben. ouders en naastbetrokkenen om hulp Anton Renting en Wiecher Hadderingh (voorzitter) vormen samen de Raad van Bestuur van Cosis en de dochtermaatschappijen Promens Care en NOVO. Anton is bestuurder ad interim. Hij volgde Jaap van der Pol op. Een interview over Cosis, de visie op de ontwikkelingen in de zorg en de ambities voor de toekomst. NOVO en Promens Care werken nauw samen in Cosis. Cosis was in 2013 feitelijk nog een lege holding, het had geen medewerkers. Er zijn schetsen gemaakt voor het onderbrengen van de ondersteunende diensten van NOVO en Promens Care in Cosis. Besloten is om voorrang te geven aan het afzonderlijk gereedmaken van beide dochtermaatschappijen. Dit is ingegeven door de ontwikkelingen in de langdurige zorg. In 2014 wordt het beleid van NOVO en Promens Care geharmoniseerd (= zorgen voor gelijkluidende inhoud en processen). In 2015 zal de integratie van ondersteunende diensten binnen Cosis plaatsvinden. Januari 2013 is Cosis opgericht en had de Raad van Bestuur een andere samenstelling. Heeft dat effect gehad voor Cosis? Wiecher Hadderingh: We hebben een moeilijke periode achter de rug. Samen met Jaap van der Pol had ik de ambitie iets moois neer te zetten voor cliënten van NOVO en Promens Care. We hebben afscheid moeten nemen van Jaap. Hoe gecompliceerd de situatie in 2013 ook was, ik ben altijd standvastig geweest over de samenwerking. Samen kunnen we krachtiger en meer betekenisvol zijn voor mensen met een beperking in Groningen en Drenthe. De bestuurs crisis heeft ons veel geleerd. Een belangrijke les is dat wat er ook gebeurt in de organisatie, je dat moet delen met je mensen met de afvragen hoe het zit. Wiecher: 20, maximaal 30 procent van de tijd zijn we buiten de deur. De meeste tijd brengen we in onze eigen organisatie door. Zo weten we altijd wat er speelt. Er gaat binnen de zorg heel veel veranderen volgend jaar. Daar heerst onzekerheid over op de werkvloer. Hoe past u de les van meer openheid en toegankelijkheid toe? Anton: Je gezicht laten zien wanneer het kan. Communiceren met alle onzekerheid van dien. En je aanspreekbaar opstellen zodat mensen hun zorgen kunnen uiten. Zelf heb ik vorig jaar een aantal sessies gehad met ouders, cliënten en medewerkers. Daar haal ik heel veel informatie uit. Wiecher: En goed blijven checken of datgene wat op kantoor bedacht wordt En dat ook nog in een andere context. Anton: Er zijn net nieuwe wethouders benoemd die zich aan het inwerken zijn. Gemeenteambtenaren weten nog niet altijd precies wat er op hen afkomt. Ook de wetgeving is nog niet op alle onderdelen rond. Als er geen continuïteit wordt georganiseerd vanuit Den Haag, dan kan het een drama worden in Wat biedt Cosis aan NOVO en Promens Care zodat ze goed kunnen omgaan met het te verwachten krimpscenario? Wiecher: Promens Care en NOVO staan beiden bekend als organisaties die zorg op kleinschalige schaal verlenen, lokaal dus. Om dat goed te kunnen volhouden met dezelfde of nog betere deskundigheid, is het van belang dat we gaan te organiseren. Wiecher: Daarbij willen we een aantrekkelijke werkgever blijven. Dat betekent dat wij ondanks het feit dat we nu krimp verwachten, we toch proberen jonge mensen aan ons te binden. En enthousiast te maken voor het vak. Daarvoor gaan we allerlei samenwerkingsverbanden aan met onderwijsinstellingen. medewerkers, cliënten en hun verwanten. ook wordt herkend op de werkvloer. bundelen. Anton: Promens Care heeft 6 7

5 Vanaf 1 januari 2013 werken NOVO en Promens Care samen onder de vlag van Cosis. Op 21 februari van dat jaar werd in het bijzijn van de Raad van Bestuur de Centrale Ondernemingsraad (COR) van Cosis opgericht. Voorzitter van de Raad van Bestuur Wiecher Hadderingh en voorzitter van de COR Amber Tjassing in gesprek over de samenwerking. Verbinding zoeken In februari 2013 is de Centrale Ondernemingsraad (COR) van Cosis geïnstalleerd. De COR bestaat uit drie leden van de OR NOVO en drie leden uit de OR van Promens Care. Er is een zevende zetel beschikbaar voor vertegenwoordiging van medewerkers van Cosis. Wiecher Hadderingh: De COR is in de Versnelde kennismaking naar die verschillen kijken en er gebruik als de kant van cliënten. We kunnen in een gezamenlijk overleg tussen Raad mee uit de voeten. Mijn belang is dat we eerste vergadering van 2013 geïnstal- Amber: Zo n nieuwe Ondernemingsraad van maken. Als je uitgangspunt is om de niets voor elkaar krijgen zonder het van Bestuur, COR en de kwartiermakers. continuïteit houden in de dienstverlening leerd met een symbolische gift in de zorgt voor een hele nieuwe dynamiek verbinding te zoeken, dan krijg je een creëren van draagvlak. Of dat nu gaat Amber: Vervolgens zijn de inrichtings- en in het werkgeverschap. Ik heb niet de vorm van een drie-eenheid van theelicht- en samenwerking. Hier inhoud aan heleboel voor elkaar. om onze strategievorming, de organisa- plannen in december voorgelegd aan de verwachting dat de COR altijd hetzelfde jes in een houten stam. Voor de RvB is geven doe je niet met een handteke- tievorm of de integratie die we voor- COR. Wiecher: In de vervolgopdrachten ziet als wat ik zie. We hoeven het niet de COR een belangrijke gesprekspartner. ning onder een reglement. We zijn met Draagvlak staan in bedrijfsvoering en advies en hebben we geformuleerd dat de project- altijd eens te zijn, als we maar met We zien de COR nadrukkelijk als insti- elkaar in gesprek gegaan over hoe we Amber: Elke zes weken vergadert de ondersteuning. leiders in dat hele proces de medezeg- elkaar in gesprek blijven, dat vind ik het tutioneel orgaan voor Cosis. Daarbij onze werkzaamheden willen inrichten. COR met de Raad van Bestuur van Cosis. genschap direct meeneemt. belangrijkste. Ik heb de samenwerking in zijn we ons ervan bewust dat de COR Hoe creëer je draagvlak in beide mede- Verzoeken om advies van de RvB gaan Houtskoolschetsen 2013 als heel constructief ervaren, ook in de medewerkers vertegenwoordigt van zeggenschapsorganen, zodat de COR voor een pre-advies naar de onderne- Wiecher: De totstandkoming van de Open en stevig een hele moeilijke en zware tijd. beide dochters. Amber Tjassing: Dankzij namens iedereen het gesprek aan kan mingsraden van de werkmaatschappijen. inrichting van Cosis is een bestuurlijke Amber: De aard van de gesprekken tus- het voorbereidende werk in 2012 konden gaan. Door de intensieve contacten in De COR kijkt of die twee pre-adviezen aangelegenheid geweest; de COR was sen COR en RvB is open: wat we willen we vanaf het begin op bestuurlijk niveau de zomer hebben de COR, beide onder- samen te voegen zijn en bespreekt daar niet bij betrokken. We hebben zeggen, dat zeggen we. Soms zijn het meepraten over de koers van Cosis. nemingsraden en de Raad van Bestuur dat advies met de Raad van Bestuur. eerste ideeën neergelegd, een denkka- stevige gesprekken, om aan te geven elkaar versneld leren kennen. Je komt Wiecher: We hebben ons voorgenomen der. Kwartiermakers hebben dit in 2013 waar het precies om draait. Het gesprek duidelijk de verschillen in organisatie om bij alles wat binnen Cosis-verband verder uitgewerkt. Tussen de RvB en COR is constructief, soms heel scherp, maar en cultuur tegen. We zijn niet hetzelfde gebeurt de medezeggenschap goed mee is afgesproken dat de COR in dit proces volgens mij goed. en dat hoeft ook niet. Laten we vooral te nemen, zowel de medewerkerskant actief meegenomen werd. Dit kreeg vorm Wiecher: Ik kan er in ieder geval goed 8 9

6 Promens Care en NOVO Een rijke geschiedenis Promens Care Op 1 januari 2007 is stichting Promens Care opgericht. Vanaf die dag gingen de Leite en RIBW-Drenthe samen verder. De Leite, ontstaan in 1986 uit een fusie van verschillende zorgorganisaties, bood zorg en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. De naam stond symbool voor de zorg die ze bood aan haar cliënten; midden in de samenleving, maar zo nodig wel beschut. Op het gebied van wonen, werk, dagbesteding en vrijetijdsbesteding konden kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen bij de Leite terecht. De RIBW-Drenthe startte in januari 1990 als instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Ze begeleidden mensen die vanwege hun psychische beperking problemen ondervonden in het dagelijks leven. In het begin richtte de RIBW-Drenthe zich vooral op het bieden van huisvesting en begeleiding in beschermende woonvormen voor mensen met een psychische beperking. Later richtte de RIBW-Drenthe in de wat grotere plaatsen een Regionaal Dagactiviteitencentrum op. Dit werd gecombineerd met een Inloophuis waar mensen overdag terecht konden voor activiteiten. Het gaat dan om zowel de aspecten werk als vrije tijd. In een later stadium is ook de maatschappelijke opvang tot het werkterrein gaan behoren. In eerste instantie behielden de Leite en de RIBW-Drenthe hun eigen naam, maar werden ondergebracht in de holding Promens Care. Op 24 juni 2009 verdwenen de namen de Leite en de RIBW- Drenthe en werd verdergegaan onder één naam: Promens Care. Er ontstaat één organisatie voor mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking. Zij kunnen met hun vragen op het gebied van zorg en ondersteuning bij ons terecht. We luisteren en sluiten in onze begeleiding op hun vragen aan. Zo bereiken we een situatie waarin zij als burger in de samenleving kunnen meedoen. We weten dat mensen met een beperking ook gewoon willen leven. Wij willen dit gewone leven samen met onze cliënten tot stand brengen. Een gewoon leven. Met een vorm van begeleiding die bijzonder en toegespitst is op wat de cliënt nodig heeft: bijzonder gewoon dus! NOVO In 1913 werd de Vereniging Zwakzinnigenzorg opgericht. Haar activiteiten beperkten zich hoofdzakelijk tot de stad Groningen. Zo begon Henk Sinnige een groentekwekerij, waar zogenoemde zwakzinnigen konden werken. De boerderij werd verbouwd tot internaat en als Zuidemahoeve in 1950 in gebruik genomen. In 1966 en 1967 volgden de opening van twee vrouwentehuizen. Door de uitbreiding van werkzaamheden over de hele provincie werd besloten tot oprichting van de Noordelijke Stichting Voorzieningen Geestelijk Gehandicapten (NSVGG of Noordelijke Stichting) op 2 mei De NSVGG bood passende huisvesting in gezinsvervangende tehuizen en behandeling en verzorging, onder meer in dagverblijven. Dagverblijven zijn pas sinds 1965 tot stand gekomen, na een regeling van het toenmalige ministerie van CRM. In de jaren zeventig groeide het aantal dagverblijven en tehuizen enorm. Halverwege de jaren tachtig was de landelijke trend dat meer gekeken werd naar wat gehandicapten konden. NOVO was een voorloper en er kwam in sneltreinvaart een groter en gevarieerder aanbod in dagbesteding. Om goed op de landelijk ingezette veranderingen in te kunnen spelen werd in 1992 gereorganiseerd. Gelijktijdig werd de oude naam verlaten en ging de stichting vanaf 18 oktober 1993 verder met de fantasienaam NOVO. Een bijzondere ontwikkeling was in 1992 de introductie van het Masterplan Wonen. De woonvormen waren in de jaren daarvoor nauwelijks veranderd en NOVO wilde meer tegemoet komen aan de individuele behoeften en wensen van de bewoners. Zorg op maat dus. In 2000 ging NOVO werken in regio s die wonen en dagbesteding combineren. Daarnaast ontstond er één regio Jeugd die voor de hele provincie gold. Werkend vanuit twee zorgdivisies heeft NOVO zich de afgelopen jaren voorbereid op grote veranderingen in de zorg die grote impact gaan hebben op het leven van mensen met een beperking. NOVO houdt hierbij onverkort vast aan de kernwaarden die in 2009 zijn afgesproken. Respect en solidariteit geven de richting aan van ons werk dat zich kenmerkt door professionaliteit en individualiteit

7 Wanneer je elkaars werk beter wilt leren kennen, kun je bij elkaar op bezoek gaan om ervaringen uit te wisselen. Je kunt de ander ook direct aan het werk zetten door op elkaars woonlocatie een dienst mee te draaien. Dat deden Jeannette Bijl, begeleidster op NOVO s woonvorm de Compagniesterpoort in Hoogezand, en Tineke Smid van woonvoorziening Roden, een locatie van Promens Care. In februari gingen zij op elkaars werkplek aan de slag. Een kijkje in de keuken van Woonvoorziening Roden en Woongemeenschap Compagniesterpoort Gelijk aan de slag Overeenkomsten Aan de koffie in Hoogezand Woonvoorziening Roden Meekijken in Hoogezand Of er grote verschillen zijn tussen beide Wonen met ontmoeting wooncentra? Of overheersen de overeen- Allereerst vertellen beiden kort iets komsten? Om met dat laatste te begin- over hun eigen woonvorm. Op de nen: beide wooncentra staan midden in Compagniesterpoort wonen achten- een activiteit, zoals karaoke, bingo, disco Een aantal doet zelfstandig boodschap- een woonwijk, aldus Tineke en Jeannette. twintig cliënten, die 24-uurs begeleiding en bak- en hapjesavonden. De andere pen en met anderen gaan wij mee. Elke En de uitgangspunten wat betreft de krijgen, begint Jeannette haar verhaal. ontmoetingsruimte wordt bemand door dag kookt een cliënt met begeleiding. begeleiding zijn dezelfde: dat wat de cli- Vier van hen wonen in de naastgelegen een begeleider of assistent-begeleider. Na de afwas ruimt de cliënt de keuken ënt zelf kan doen, doet hij of zij zelf. Ieder watervilla. Ze variëren in leeftijd van 25 Deze ruimte is bestemd voor cliënten die en huiskamer op, stofzuigt en dweilt. onderhoudt bijvoorbeeld zijn of haar tot 75 jaar. Een aantal heeft een indi- liever een prikkelarme omgeving hebben, Op deze manier leren wij hen om zo eigen appartement of zit/slaapkamer en catie voor verblijf met behandeling. Zij inclusief rust en structuur. Overdag gaan zelfstandig mogelijk te leven, ook met op beide locaties werken we op basis van krijgen extra ondersteuning van een arts bijna alle cliënten naar een centrum voor het oog op de nieuwbouw waar iedereen een werkmap of werklijst. of gedragswetenschapper. Ze hebben dagbesteding van NOVO. een eigen appartement krijgt. Bij de allemaal een eigen appartement van ongeveer veertig vierkante meter. Elk Zo zelfstandig mogelijk woonvoorziening hoort dienstencentrum Geerties Hoes. In deze ruimte organi- Ervaring rijker Er zijn ook verschillen. In Roden kookt appartement is voorzien van een tuin Woonvoorziening Roden telt zeventien seren vrijwilligers eenmaal per veertien de begeleiding met de cliënten, terwijl plaats is het dienstencentrum heel ruim, de naam van de begeleider die op die dag of balkon en een telefoon waarmee ze cliënten, verdeeld over drie huizen. Ze dagen een activiteit. Denk aan bingo, de warme maaltijd in Hoogezand wordt in Hoogezand duidelijk kleiner. Maar dienst heeft. Hoogezand maakt gebruik intern de begeleiders kunnen bereiken. hebben allemaal een kleine zit/slaapka- een film of spelletjes. Het shantykoor aangeleverd door cateraar Koksherberg. ja, zij hebben weer een eigen bus voor van een fotobord, maar daaruit blijkt niet Daarnaast hebben we twee ontmoe- mer, ze delen het sanitair en hebben een van onze cliënten maakt ook gebruik van Hier wordt de was van de cliënten door cliëntenvervoer en daar heeft elke cliënt wie van de begeleiders die specifieke dag tingsruimtes, waarvan de ene wordt gezamenlijke woonkamer. De gemid- deze ruimte, aldus Tineke. Het Geerties de begeleiding verzorgd. In Roden doen een eigen appartement, terwijl we het dienst heeft. Maar, wat belangrijker is: we bemand door een beheerder. Die ruimte delde leeftijd ligt rond de veertig, zegt Hoes kan eveneens worden gehuurd cliënten van de Scheepstraschool de was. in Roden tot de nieuwbouw nog moeten hebben vooral een goede indruk gekre- is bestemd voor alle cliënten die gezellig Tineke. Ze gaan overdag op de fiets naar door buurtbewoners, bijvoorbeeld voor In Hoogezand worden wc s en badka- doen met een zit/slaapkamer, aldus de gen van elkaars werk, kennisgemaakt met met anderen willen koffiedrinken of het dagbesteding in Roden, met een busje kinderfeestjes. mers dagelijks schoon gemaakt door een begeleidsters tot slot. Een opvallend een groot aantal cliënten en begeleiders. leuk vinden om gezamenlijk te eten. De richting Assen of naar de sociale werk- schoonmaakbedrijf, in Roden doet de verschil is dat in de gezamenlijke huiska- We zijn een ervaring rijker! beheerder organiseert driemaal per week plaats in Tolbert. verzorgingsassistente dit. In die laatste mers in Roden een lijst hangt met daarop 12 13

8 met bedrijven. Door middel van een koe- Wmo vallen. Daarnaast zijn cliënten van is het mogelijk dat nadat de taken s riersdienst proberen we vervolgens ook ons actief in een woonzorgcentrum, waar morgens zijn verdeeld één medewerker plekken te creëren voor de toekomst en ze ondermeer schoonmaakwerk doen. twee groepen onder zijn of haar hoede meer gericht op de Wmo. In Appingedam Ook in Assen slaan ze wat dat betreft neemt. Toch, besluiten ze, zien we in zoeken ze eveneens actief contact met hun vleugels uit en oriënteren zich op de Appingedam en in Assen veel dezelfde het bedrijfsleven. Dankzij onze samen- Wmo. Alle drie zijn ze het er roerend over dingen, alleen in een ander jasje. werking met een restaurateur is Brasserie eens: We laten aan gemeenten zien wat Nicolaas nu bijvoorbeeld zeven dagen per onze kwaliteiten zijn, maar de zorg voor Een kijkje in de keuken van Brasserie Nicolaas en Kloosterhaven week geopend voor bedrijven en particulieren, aldus Jo. Kwaliteiten Een andere overeenkomst is dat de deelnemers zich echt verantwoordelijk de cliënten blijft in alles wat we doen centraal staan. Zij hebben een zorgvraag en wij zijn goed opgeleid en weten wat zij nodig hebben. Ander jasje Wij kunnen veel van elkaar leren Kunstenaars in het NOVO atelier voelen voor hun job. Dat geldt voor beide locaties. Als één van hun collega s ziek is, zie je dat ze altijd bereid zijn om in te springen, zeggen Jo, Debbie en Jolanda. Deelnemers kunnen op beide locaties kiezen uit een breed aanbod wat de werkzaamheden betreft. Ook gaan beide locaties over naar de Wmo, uitgevoerd door gemeenten. Waarop Jo aanvult Eén van de verschillen tussen beide locaties is dat in Kloosterhaven alle activiteiten onder één dak plaatsvinden en dat Kloosterhaven onderdeel is van meerdere locaties binnen dagcentrum Noord, terwijl Appingedam meerdere locaties heeft. In Kloosterhaven werken mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking. Bij ons werken mensen met een locaties bestaansrecht hebben. Waar dat ze in Appingedam op deze nieuwe verstandelijke beperking en vaak ook nodig ondersteunen en begeleiden we als situatie vooruitlopen, omdat ze al veel met geestelijke problematiek, vertelt Jo. Ze weten het zeker: We kunnen veel van elkaar leren. Dat zeggen Jo Brijk van NOVO, Debbie Baan en Jolanda Koops, beiden van Promens Care. Wat ze gemeen hebben is het enthousiasme voor hun werk. Dat enthousiasme zie je en voel je direct wanneer je elkaars locaties bezoekt. We werken allemaal met passie. en Jolanda, persoonlijk begeleider en werkbegeleider van Kloosterhaven. Ze zijn in het fraaie kerkje Nicolaas in Appingedam. Daar verzorgt Jo een korte rondleiding door de brasserie, bakkerij, wasserij, keuken en het atelier. De nieuwe collega s stellen elkaar veel vragen en wisselen ervaringen uit. Daarnaast wordt er vooral ook hartelijk en veel gelachen. Eerder was Jo, samen met haar collega Tineke Dijkema van de bakkerij, al te gast in Assen, waar het koffie branden en malen, thee verpakken en werken in de lunchroom belangrijke activiteiten zijn. Daarnaast zijn de deelnemers in Kloosterhaven actief in de winkel waar, koffie, thee, huisgemaakte lekkernijen, kunst, keramiek, woonaccessoires en vele andere producten worden verkocht. personeel de deelnemers, aldus Debbie. Eerder heb ik de fusie tussen de RIBW (GGZ) en de Leite (VG) de voorgangers van Promens Care meegemaakt. Ik kwam uit de GGZ. Destijds hebben we ook erg veel van elkaar geleerd. Ik zie daar nu weer mogelijkheden in om van elkaars kwaliteiten te leren, dankzij de nauwe samenwerking tussen NOVO en onze organisatie. Overeenkomsten Of de drie overeenkomsten zien tussen de dagbesteding in Appingedam en die in Assen? Zoals gezegd is het op beide plekken de locatie van de deelnemers, beginnen ze hun opsomming. En het heeft zeker met het enthousiasme van medewerkers en deelnemers te maken dat op beide locaties de deelnemers het zo goed doen. Ik denk dat wij naast samenwerken met vrijwilligers. Onze winkel in tweedehands kleding wordt gerund door vrijwilligers. Er werken momenteel geen cliënten, maar dat is straks wel mogelijk. De winkel kan over een tijdje eventueel een werkplek bieden aan cliënten van buitenaf, die onder de Wat dat betreft kunnen we nog veel van elkaar leren. Daarnaast is er verschil in de personele inzet. Wij draaien met flexwerkers op het minimum. Er is geen overhead meer over. Debbie en Jolanda laten weten dat hun mensen breed inzetbaar zijn en door het werken op één locatie, Woon- en werkboerderij Kloosterhaven begeleider ook ondernemer zijn. Kijkje in de keuken Het is erg leuk om bij elkaar in de keuken te kijken, zeggen de drie. Het Debbie en Jolanda vertellen vervolgens iets over de manier waarop zij hun eigen Jo, teamcoördinator dagbesteding mooie is ook dat we op beide locaties gebrande en gemalen koffie en de door Appingedam, is vandaag de gastvrouw. als uitgangspunt hebben dat we de hen verpakte thee proberen te vermark- Zij ontvangt Debbie, coördinator/medewerker van Kloosterhaven in Assen, deelnemers het gevoel en de verantwoordelijkheden geven dat dankzij hen onze ten. Dat doen we nu nog vooral intern, maar we willen meer contacten leggen Welkom in Brasserie Nicolaas 14 In de bakkerij 15

9 Bestuurlijk verslag 2013 Totaal Cosis Promens Care NOVO Cosis Aantal intramurale cliënten Aantal toegelaten intramurale plaatsen Aantal verzorgingsdagen Aantal ambulante cliënten Aantal cliënten dagbesteding De werkmaatschappijen Promens Care en NOVO hebben het jaar 2013 met een positief resultaat afgesloten. Het resultaat is toegevoegd aan de vermogensposities van de werkmaatschappijen. Onzeker is hoe de toekomstige ontwikkelingen in de zorgsector financieel uit zullen pakken. Duidelijk is wel dat de sector in de toekomst minder financiële middelen tot haar beschikking krijgt. Daarnaast zullen mensen met een verstandelijke en psychische beperking zorg en ondersteuningsvragen houden. De teruglopende budgetten enerzijds en de blijvende zorgvragen anderzijds noodzaken de werkmaatschappijen in Cosis-verband tot het ontwikkelen van andere werkwijzen en vormen van de dienstverlening. De volledige jaarrekeningen 2013 van Promens Care en NOVO zijn te vinden op kengetallen NOVO en Promens Care bieden de zorg- en dienstverlening aan cliënten. Onderstaand overzicht geeft zowel de kengetallen van de individuele werkmaatschappijen weer als geconsolideerd voor geheel Cosis. Organisatiestructuur Cosis is een stichting. Het bestuur van stichting Cosis is opgedragen aan een tweehoofdige Raad van Bestuur. Op de Raad van Bestuur wordt integraal toezicht gehouden door een Raad van Toezicht. Deze bestaat uit deskundigen op verschillende terreinen die geen persoonlijke of werk gerelateerde binding met Cosis hebben. De werkwijze van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht is in de statuten en reglementen van de stichting vastgelegd. Behoudens vastgelegde uitzonderingen is het uitgangspunt dat de Raad van Toezicht besluiten van de Raad van Bestuur achteraf toetst. De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht van Cosis en haar dochtermaatschappijen bestaan uit dezelfde personen. In 2015 worden de ondersteunende diensten van Promens Care en NOVO ondergebracht in Cosis. Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering houdt rekening met de externe ontwikkelingen, en meer in het bijzonder met de kansen en de risico s die deze met zich meebrengen. Cosis, NOVO en Promens Care hebben met name te maken met de volgende externe ontwikkelingen: Decentralisatie van de extramurale dagbesteding; extramurale begeleiding; Inloop GGZ en Persoonlijke Verzorging naar de Wmo in Invoering van de nieuwe Jeugdwet in Invoering van de Participatiewet in Beperking aanspraak verblijfszorg AWBZ. Scheiding wonen en zorg in de AWBZ. Overheveling langdurige GGZ naar het gemeentelijk domein. We verwachten dat de ontwikkelingen in het gemeentelijk domein en de veranderingen in de langdurige zorg gepaard Aantal uren ambulante zorg Aantal personeelsleden in loondienst Aantal fte personeelsleden in loondienst Totale bedrijfsopbrengsten (x 1.000) *) Waarvan wettelijk budget AWBZ (x 1.000) Waarvan overige opbrengsten (x 1.000) *) *) Eliminatie van onderlinge opbrengsten leidt ertoe dat de totale opbrengstgegevens gering afwijken van de enkelvoudige jaarrekeningen gaan met flinke bezuinigingen. Daarom blijven kostenstructuren en risicobeheersing een prominente rol spelen in de bedrijfsvoeringen van Promens Care en NOVO. Interne risicobeheersing- en controlesystemen Het risicobeheersingsbeleid binnen de werkmaatschappijen is gericht op een efficiënte en effectieve sturing van de bedrijfsprocessen en het beperken van grote risico s. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het beheersen van de risico s die verbonden zijn aan de activiteiten. De systemen en werkprotocollen van de werkmaatschappijen zijn zo opgezet dat ze tijdig kansen en risico s signaleren, risico s beheersen, de doelstellingen van de werkmaatschappijen en Cosis realiseren, de betrouwbaarheid van de financiële verslaggeving waarborgen en voldoen aan wet- en regelgeving. Het gaat hierbij niet alleen om financiële risico s, maar daar waar het om beleidsvraagstukken gaat, ook om zaken als kwaliteit en veiligheid van zorg. De wijze waarop we het risicomanagement uitvoeren, is verankerd in de bestuursstructuur, de planning & control cyclus, de administratieve organisatie, de interne controle en het kwaliteit managementsysteem. Afgeleid van de strategische doelstellingen is binnen de werkmaatschappijen een integrale risico-inventarisatie en 16 17

10 risicoanalyse uitgevoerd. De risico s zijn daarbij gewogen op kans en impact. Samengevat kan gesteld worden dat zowel Promens Care als NOVO in het verslagjaar gericht zijn geweest op de volgende drie hoofdthema s: a. Risico s als gevolg van de decentralisaties, continuïteit van zorg en dienstverlening. b. Risico s voor kwaliteit en veiligheid van cliëntzorg en de toenemende aandacht hiervoor vanuit de stakeholders. c. Risico s voor de kwaliteit van personeel en organisatie. De planning & controlcyclus Voor het beheersen van de organisatie wordt in de beide werkmaatschappijen gewerkt aan de hand van een planning & control cyclus. In deze cyclus namen in het verslagjaar de kaderbrief, het jaarplan en de begroting, de maand- en de kwartaalrapportages een belangrijke plaats in. Daarnaast gaven scenarioanalyses de mogelijkheid te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. In de kwartaalrapportage (Balanced Scorecard) van de beide werkmaatschappijen is een vertaling gemaakt van het strategisch beleid naar de resultaten op het uitvoerende zorgniveau en ten aanzien van de ondersteunende diensten. Op basis van de kwartaalrapportages zijn plannen bijgestuurd, extra interventies gepleegd en is er actie ondernomen indien veranderende omstandigheden daarvoor aanleiding gaven. Hiermee worden de risico s die zich gedurende een jaar voordoen, zoveel mogelijk pro actief beperkt. In de begroting van de werkmaatschappijen zijn de beschikbare en noodzakelijke middelen opgenomen. De maandrapportage is vervolgens bedoeld om doorlopend de vinger aan de pols te kunnen houden van de ontwikkeling van kosten en opbrengsten. De kwartaalrapportage is vooral bedoeld als een tussentijds intern verantwoordings- en rapportage-instrument. Op basis van de kwartaalrapportage kunnen plannen worden bijgestuurd. Er kan actie worden ondernomen indien veranderende omstandigheden daarvoor aanleiding geven. Hiermee worden de risico s die zich gedurende een jaar voordoen, zoveel mogelijk pro actief beperkt. Tevens vervaardigt het management voortgangsrapportages. Zij bespreken die met de Raad van Bestuur. Naast de planning & control cyclus heeft het kwaliteitssysteem een voorname plaats in de interne bedrijfsvoering. Dit uit zich door de uitwerking in verschillende procedures, protocollen en richtlijnen. Om de PDCA (plan-do-check-act) cyclus volledig te maken worden verschillende toetsingen en controles uitgevoerd. Interne auditfunctie De interne auditfunctie is een belangrijk onderdeel in het kwaliteitssysteem. Daarbij wordt vanuit een onafhankelijk rol de werking getoetst. Binnen de werkmaatschappijen worden audits verricht op zowel het kwaliteitssysteem, de regeling AO/IC, de RI&E, HACCP, Arbo en BHV. De uitkomsten worden op de verschillende niveaus in de organisatie gerapporteerd en besproken. Accountant Ook de accountant toetst het bestaan en werking van de interne processen. De accountant Pricewaterhouse Coopers heeft gerapporteerd dat Cosis en haar werkmaatschappijen haar interne beheersing op een adequate wijze heeft ingericht. Daarbij wordt de noodzaak gezien tijdig in te spelen op externe ontwikkelingen. En de daaruit voortkomende wijzigende eisen ten aanzien van in- en externe sturing en verantwoordingen. Financieel beleid Binnen Cosis is het financiële beleid voornamelijk gericht op een adequate afstemming van de beschikbare middelen en de levering van zorg via NOVO en Promens Care. We verwachten dat de gemeentelijke transities een grote impact hebben op de beide organisaties. Daarnaast is met ingang van 2013 de aanspraak op verblijfszorg AWBZ ingeperkt. Ook de tarieven voor het vervoer zijn gehalveerd. Aanvullende maatregelen om de uitgaven in de AWBZ te beperken volgen. De toename van de risico s op het financiële terrein maakt het noodzakelijk om reserves te vormen. Daarmee kunnen tegenvallers worden opgevangen. Doelstelling voor Cosis is om een eigen vermogen te hebben dat minimaal procent bedraagt van de totale opbrengsten. We zullen ons blijvend beraden of dit percentage van voldoende niveau is. En of de noodzaak bestaat het risicoprofiel per financieringsvorm mee te nemen in de beoordeling. In onze afweging nemen we ook de adviezen mee van het Waarborgfonds en de banken

11 BijlageN Officiële verslaglegging Raad van Toezicht Samenstelling en nevenfuncties Raad van Bestuur Statutair is geborgd dat de Raad van Toezicht van Cosis uit dezelfde personen bestaat als die van Promens Care en NOVO. Hiermee is eenheid van toezicht voor deze maatschappijen gewaarborgd. De Raad heeft onder andere als taak toezicht te houden op en te adviseren over: het beleid van de Raad van Bestuur; de algemene gang van zaken binnen de organisatie; de strategische ontwikkelingen; de financiële continuïteit; en zeker op de kwaliteit en veiligheid van de zorgen dienstverlening aan cliënten. Deze toezichthoudende en adviserende taak krijgt vooral vorm in de vergaderingen met de Raad van Bestuur. Hiermee zijn afspraken gemaakt over de aard, inhoud en frequentie van de informatievoorziening. geconstateerd dat voor zijn functioneren onvoldoende draagvlak overbleef en is besloten dat hij zijn werkzaamheden als bestuurder, ook bij Cosis, zou beëindigen. Met hem is een vertrekregeling overeengekomen zoals vastgelegd in zijn arbeidsovereenkomst. Na een benoemingsprocedure, waarin de medezeggenschap en het management haar rol heeft gehad, is de heer Renting als interim bestuurder aangesteld. De reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht maken onderdeel uit van de jaarplancyclus. Deze vergaderingen zijn zo gepland dat na afloop van ieder kwartaal de kwartaalrapportages en analyses, al dan niet in de commissies, besproken kunnen worden. Deze rapportages bevatten naast financiële-, exploitatiegevens en beheersaspecten ook informatie uit het risico- en kansenmanagement. en zorginhoudelijke rapportages vanuit de Raad van Bestuur. De Remuneratiecommissie heeft in het verslagjaar een voorstel conform de bepalingen uit de Wet Normering Topinkomens uitgewerkt met betrekking tot de honorering Raad van Toezicht. Daarnaast heeft zij een actieve rol gespeeld in de procedure met betrekking tot de aanstelling van een interim bestuurder. Overleg medezeggenschap De Raad van Toezicht heeft ook overleggen met de medezeggenschap gevoerd. Hierbij zijn zowel de samenwerking met de Raad van Bestuur als de ontwikkelingen in het zorgveld met elkaar gedeeld. De bestuurlijke ontwikkelingen zijn in aparte bijeenkomsten ook onderwerp van gesprek geweest. Cosis had in 2013 een tweehoofdige Raad van Bestuur. Tot september bestond deze uit de heer Hadderingh (voorzitter) en de heer Van der Pol. Vanaf september 2013 is de heer Renting toegetreden als interim bestuurder. Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties Dhr. W. Hadderingh MBA Dhr. A. Renting Raad van Bestuur Voorzitter Raad van Bestuur 23 september 2013 Adviescommissie voor Arbeidszaken (VGN) Bestuurslid RIBW-Alliantie Raad van Toezicht Twentse Zorgcentra Raad van Advies Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie Raad van Advies IWP Zorgarbeidsinnovatie Consultatie Seksueel Misbruik Noord Nederland Integrale Vroeghulp Voorzitter toezichthoudend Bestuur A. Verschoorschool Adviesraad Ambulante Hulpverlening Midden Nederland Het jaar 2013 was het jaar van de start van de samenwerking tussen Promens Care en NOVO en daarmee de oprichting van Cosis. Naast een bezoek aan locaties van de werkmaatschappijen Promens Care en NOVO heeft de Raad in het verslagjaar, in aanwezigheid van de Raad van Bestuur, negen keer vergaderd. In deze vergaderingen heeft de Raad zich onder andere akkoord verklaard met het rooster van aftreden, Jaarwerkplan en begroting 2014 en de honorering Raad van Toezicht. Daarnaast is in de vergadering periodiek de stand van zaken betreffende de onderneming besproken. Specifiek daar waar het de voortgang van de inrichting van Cosis en de onderlinge samenhang tussen de drie maatschappijen betreft. Als gevolg van ontwikkelingen binnen NOVO heeft de Raad van Toezicht met de bestuurder Jaap van der Pol Commissies De Raad heeft uit haar midden commissies ingesteld die de Raad adviseren en ondersteunen bij de uitvoering van hun toezichtstaken. De Auditcommissie heeft in 2013 drie keer vergaderd. In deze vergaderingen zijn besprekingen met de Raad van Bestuur en de Concerncontroller gevoerd, onder andere over de managementletter (in aanwezigheid van de externe accountant) en de begroting De Raad kent ook een commissie Zorg, kwaliteit en veiligheid. Deze commissie adviseert en ondersteunt de voltallige Raad om het toezicht op het terrein van de zorg en kwaliteit adequaat uit te voeren. De commissie heeft in 2013 zes keer vergaderd. Besproken zijn onder andere de uitkomsten van bezoeken van de IGZ De governance-structuur en principes zijn gebaseerd op de wet en de Zorgbrede Governancecode. Structuur, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn in (de) statuten en reglementen vastgelegd. Afscheid leden In het verslagjaar heeft de Raad van Toezicht afscheid genomen van haar leden mevrouw Jager Wöltgens (vicevoorzitter), mevrouw Groenhoff en de heer Wissink. Dit in verband met het aflopen van de zittingstermijn en de niet herbenoembaarheid. Langs deze weg wil de Raad haar dank uitbrengen voor hun inzet en betrokkenheid bij Promens Care en NOVO. Met de oprichting van Cosis was besloten dat de ontstane vacatures niet opgevuld zouden worden. Dhr. drs. J. van der Pol Raad van Bestuur tot september 2013 Voorzitter Platform Gehandicapten Zorg Groningen (PGZG) Raad van Toezicht Kwintes (op voordracht centrale cliëntenraad) Voorzitter Stichting Praktijkinstellingen van de postdoctorale GGZ opleidingen in de regio Noordoost Nederland. Adviserend lid Algemeen Bestuur CONO (Coördinerend Orgaan Nascholing en Opleiding) Adviescommissie Kwaliteit en Onderzoek VGN Raad van Advies Menzis (vanuit het voorzitterschap PGZG) 20 21

12 Samenstelling en nevenfuncties Raad van Toezicht Met de oprichting van Cosis per 1 januari 2013 bestaat de Raad van Toezicht van Cosis, Promens Care en NOVO uit dezelfde leden. De hierna genoemde personen zijn per 1 januari 2013 toegetreden tot de Raad van Toezicht van Cosis. Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties Dhr. J.J. Stavast 1 januari 2015 Voorzitter Openbaar bestuur Voorzitter Remuneratiecommissie Voorzitter KNHM afdeling Groningen Voorzitter Stichting BSP (fondsbeheer) Voorzitter Noord Nederland Trein en Tram Museum Raad van Toezicht Zorggroep Leveste Middenveld Voorzitter Raad van Toezicht Biblionet Groningen Penningmeester Nationale Stichting Muur tegen Geweld Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties Dhr. drs. T.J. van der Ploeg Dhr. drs. J.J. Haringsma RA 1 juni juni 2015 Zorginhoudelijk commissie Zorg, Kwaliteit, Veiligheid Financieel-economisch Auditcommissie Directeur Regionale Ondersteunings Structuur Eerstelijnszorg Twente Financieel interim manager Bestuurslid Equites, het netwerk Docent/examinator Nivra-Nijenrode Mw. M.A.J. Jager-Wöltgens 1 januari 2014 Vice-voorzitter vanaf 1 januari 2013 Algemeen bestuurlijk, bedrijfsen organisatiekundig Remuneratiecommissie Interim wethouder gemeente Boarnsterhim Voorzitter NVTZ hoofdbestuur KNHM Voorzitter Je Maintiendrai Fonds Council member Europarc Federation Dhr. prof. mr. dr. M.H. Wissink 1 januari 2014 Juridisch Zorginhoudelijk en Kwaliteit Voorzitter commissie Zorg, Kwaliteit, Veiligheid Advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden Hoogleraar privaatrecht Rijksuniversiteit Groningen Mw. C. Groenhoff Mw. mr. S. Kromdijk 1 januari 2014 Benoemd: januari 2012 Herbenoembaar: Januari 2016 Personeel en organisatie Juridisch commissie Zorg, Kwaliteit, Veiligheid Raad van Toezicht Bureau Jeugdzorg Drenthe Secretaris Stichting Vrienden Hospice Zuidoost Drenthe Voorzitter Stichting Leergeld Emmen e.o. Officier van Justitie Openbaar Ministerie Dhr. drs. G. Ensing Mw. C.A.M. Mulder 1 maart 2016 Benoemd: april 2009 Herbenoemd: april 2013 Financieel-economisch Voorzitter Auditcommissie Algemeen bestuurlijk, bedrijfsen organisatiekundig; Personeel en organisatie Voorzitter Raad van Toezicht InteraktContour te Nunspeet Interimmanager geassocieerd aan Boer & Croon Zelfstandig adviseur en interim manager in de non profit-sector Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Ambulancezorg Groningen Voorzitter adviesraad voor gehandicaptenbeleid van de Gemeente Groningen Voorzitter Raad van Commissarissen Woningcorporatie de Huismeesters van het bestuur van het Nationaal Fonds Gehandicaptensport Mw. dr. E. J. Finnema Benoemd: oktober 2009 (op voordracht CFR/ CCR) Herbenoemd: oktober 2013 Zorginhoudelijk en Kwaliteit commissie Zorg, Kwaliteit, Veiligheid Lector NHL Hogeschool Leeuwarden Raad van Commissarissen Cedin Drachten adviescommissie Kwaliteit Nederlands Zorginstituut 22 23

13 Dit is een uitgave van Cosis Postbus 214, 9400 AE Assen (Promens Care) Postbus 9473, 9703 LR Groningen (NOVO) / Publicatiedatum Mei 2014 Ontwerp en opmaak: AlbertsKleve BNO Fotografie: Tekstplosief, Marcel J. de Jong, Promens Care, NOVO Dit jaarverslag is alleen digitaal verkrijgbaar. De jaarrekening 2013 kunt u vinden op Promens Care en NOVO hebben elk hun eigen jaarverslag. Deze kunt u vinden op en Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. 24c sis kracht van samen

Jaardocument 2013. Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013

Jaardocument 2013. Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 Jaardocument 2013 Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 31 maart 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 02 Inleiding. 03 Uitgangspunten van de verslaggeving... 04 1. Profiel van de organisatie. 04 1.1. Algemene

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG Jaarbericht 2011 1 Maak het mogelijk met de SIG Warmte, een woonplaats Liefde en het besef van liefde daartussen bouwen mensen een warmende woonplaats (...) Ellen Warmond (1930-2011) 2 Warmte, een woonplaats

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Jaardocument Zorg 2013 Stichting De Opbouw c.a. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Voorwoord 3 Voorwoord 4 Voorwoord Met dit jaardocument willen we op een brede manier

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 Jaardocument Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur... 2 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 2 Profiel van de Organisatie... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens... 7 2.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

van nu naar later Samen maken wij het verschil

van nu naar later Samen maken wij het verschil van nu naar later Samen maken wij het verschil BEKIJK HET FILMPJE 1 2 Layar De meeste foto s in dit inspiratiemagazine zijn interactief gemaakt via LAYAR, een app voor ios of Android (www.layar.com) die

Nadere informatie

Ik mag er zijn en doe mee!

Ik mag er zijn en doe mee! Ik mag er zijn en doe mee! Jaarverslag2013 2 JAARVERSLAG 2013 KORAAL GROEP Inhoudsopgave Woord vooraf 5 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 Onze organisatie Wat bieden we? Onze strategie Onze missie & visie Kernwaarden

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op!

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! www.beatrixziekenhuis.nl Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Rivas Zorggroep 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Rapport in het kort OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING. Conclusie: Wsw ers raken uit beeld. Waar hebben we het over? Aanbevelingen aan gemeenten

Rapport in het kort OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING. Conclusie: Wsw ers raken uit beeld. Waar hebben we het over? Aanbevelingen aan gemeenten OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING Rapport in het kort Waar hebben we het over? In Nederland hebben ongeveer 120.000 mensen een indicatie voor de Wet sociale werkvoorziening vanwege een arbeidsbeperking.

Nadere informatie

Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten

Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten Martin Schuurman Kalliope Consult Dit rapport is gemaakt in opdracht van de Regieraad Kwaliteit

Nadere informatie

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Jaarverslag 2014 Inhoud jaarverslag 2014 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Jaardocument 2014. Maatschappelijk Verslag. Stichting Bestuur en Toezicht

Jaardocument 2014. Maatschappelijk Verslag. Stichting Bestuur en Toezicht Jaardocument 2014 Maatschappelijk Verslag Stichting Bestuur en Toezicht Lelystad, 22 april 2015 Voorwoord De afgelopen jaren heeft Triade hard gewerkt aan een stevig fundament. Dat was nodig om de gevolgen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Zozijn Zorg

Jaarverslag 2014 Stichting Zozijn Zorg Jaarverslag 2014 Stichting Zozijn Zorg Verbinden & meebewegen 1 Inhoudsopgave Deel 1 / Verslag 1. Verbindingen gelegd 3 2. Beeld van Zozijn 4 3. Bestuur en toezicht 8 4. Strategie en beleid 12 5. Beheersing

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA Jaarverslag 2013 de Woonmensen/SJA 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van woningcorporatie de Woonmensen. Het geeft een beeld van onze activiteiten en prestaties in een tijd waarin de corporatiesector

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening Jaarverslag 2014 ROC Midden nederland bestuursverslag jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2014 COLOFON Uitgave Vormgeving en redactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt,

Nadere informatie

inhoud Wij mogen concluderen dat we het met z n allen toch niet zo gek doen in deze tijden.

inhoud Wij mogen concluderen dat we het met z n allen toch niet zo gek doen in deze tijden. Jaarverslag 2013 Vebego International Vebego al 70 jaar innovatief familiebedrijf 1 Wij mogen concluderen dat we het met z n allen toch niet zo gek doen in deze tijden. inhoud 3 Bijzonder 4 Gemanaged en

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument Jaarverantwoording zorginstellingen 2012 Jaardocument Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2 Structuur van

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6.

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. Financiën 21 Jaarrekening 33 Bijlagen 73 NB. In dit jaarverslag

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Governance in de zorg

Governance in de zorg vereniging van bestuurders in de zorg Governance in de zorg Over besturing en bestuurders in de zorg anno 2015 Rapport Commissie Governance NVZD o.l.v. prof. mr. H.J. de Kluiver 27 maart 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS De toekomst van de jeugdzorg decentralisatie jeugdzorg door de ogen van bestuurders en professionals

Nadere informatie