En Die op de troon zat, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. (Openbaring 21:5a)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "En Die op de troon zat, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. (Openbaring 21:5a)"

Transcriptie

1 27 september 2013 KERKBLAD CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK BETH-EL SLIEDRECHT Verschijnt om de 14 dagen Voor alle data geldt: Zo de Heere wil en wij leven nr Gods troonrede En Die op de troon zat, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. (Openbaring 21:5a) Het was weer de derde dinsdag in september: Prinsjesdag, t Is elk jaar weer indrukwekkend daar in de Ridderzaal: Zijne Majesteit onze koning op de troon, de troonrede uitsprekend, t Gaat nu echter over de Koning der koningen. Hij spreekt vanaf Zijn troon in de hemelzaal. Zijn spreken is majestueus en heerlijk. Wat een toekomst is er! Welk een zaligheid wacht! De troon is symbool van de heerschappij. Wie op de troon zit is koning, regeert, voert heerschappij. Wel, God openbaart Zich hier. Hij is de Koninklijke Heerser en Zijn regeren is alomvattend. Daarboven dus in de hemel, boven al het wereldrumoer en boven heel de worsteling hier beneden, bevindt zich de troon van God. God de Heere regeert. Deze heerschappij is ook een vaste heerschappij. Het zitten op de troon geeft rust en majesteit te kennen. Hij verkeert niet in angst; er is geen spanning omtrent de afloop. Zijn troon is niet wankel, maar vast. We spreken de psalmdichter na, die zegt: De Heere heeft Zijn troon in de hemelen bevestigd, en Zijn Koninkrijk heerst over alles. Uw troon, o God, is eeuwiglijk en altoos. God is de Zittende op de troon. Zo is de vertaling uit het Grieks. Het werkwoord heeft duratieve betekenis. Dat wil zeggen: God zit onafgebroken, altijd doordurend op de troon. In Openbaring 4 verscheen reeds die troon, en nu in Openbaring 21 is hij er nog. Denkt u nu aan wat in de tussenliggende hoofdstukken beschreven wordt. Het beest uit de zee, het beest uit de aarde; en achter die beesten satan, de draak. Evenwel, God heerst als Opperheer. Hij is de absolute Monarch. Deze almachtige God spreekt nu vanaf de troon: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. Het woordje ziet wil u opmerkzaam maken. God is bezig alle dingen nieuw te maken. Het woord maak staat in de tegenwoordige tijd. De almachtige Koning is er dus nu al mee bezig. Er zijn nogal wat mensen die bezeten zijn van een vernieuwingsdrang. Dat vindt u op alle terreinen van het leven. Zelfs ook binnen de kerk. Het oude is vaak niet goed meer. Het moet vervangen worden door iets nieuws. Dat nieuwe zal dat brengen waarnaar men hunkert. Hier is de mens met z n heimwee naar een verloren paradijs. Echter, niet wij kunnen dingen nieuw maken, t Staat er heel duidelijk: Ik. Dat is God alleen. Hij maakt alle dingen nieuw. Alle dingen. Dat is heel de schepping. Door onze zondeval zijn alle dingen als niet meer deugend, niet meer aan hun doel beantwoordend, niet meer tot Gods glorie. Daarom wegwerpelijk. God had alle dingen kunnen vervangen door nieuwe. Maar zo mag u het woordje nieuw van de tekst niet verstaan. Nieuw is hier niet vervanging van het oude. Nieuw betekent hersteld, herschapen, vernieuwd, wedergeboren, gereformeerd. Hier is dan het wonder, het grootste wonder. Is God dan geen God van recht? Jazeker! Doch Christus heeft aan dat recht voldaan, volkomen. Tot zonde gemaakt, weggeworpen, Golgotha, nedergedaald ter helle. Hij heeft verworven de vernieuwing van alle dingen; Hij vanwege Zijn bloedstorting, vanwege Zijn offer. M n onbekeerde medereiziger naar de eeuwigheid, waarom moet u onbekeerd voortgaan? Is er niet die almachtige Koning Die vernieuwt? Misschien bent u zelf wel bezig met vernieuwing. Staak die pogingen. Er is er maar Eén Die de macht heeft om te vernieuwen. Luister toch naar Zijn troonrede. Wat een pleitgrond ligt daarin. Gods troonrede is tegelijkertijd troostrede. Kent u dat wenen over het oude? Dit is zeker: hoe meer u dat oude gaat kennen, hoe meer u gaat luisteren naar Gods troonrede. Elk kind van God hunkert naar de volkomen vernieuwing. Omdat God het zo waard is dat Hij Zijn schepsel weer helemaal terug heeft. God, Die Zijn enige Zoon overgaf. De Heere Jezus, Die als Lam Gods Zijn leven. Zijn bloed gaf. Opdat zo n verdorven mensenkind vernieuwd zou kunnen worden. Het begint nu reeds te zingen in mij, te zingen van het blij vooruitzicht. De volkomen vernieuwing ligt gewaarborgd in Hem Die op de troon zit. Ds. P. van Zonneveld Kerkenraadsvergadering Maandag 30 september Bezoektijd van uur, ook voor doopaangifte. Ambtsdragerverkiezingen In het jaar najaar 2013 zijn aftredend: de ouderlingen D. Brandwijk, E.J. van Genderen en L. van den Heuvel en de diakenen L. Dekker en G. Vlot. De brs. Kerkdiensten Zondag 29 september 9.30 en uur ds. A.C. Uitslag Collecten: 1 e voor de diaconie 2 e voor de kerk 3 e voor de emeritikas Zondag 6 oktober 9.30 en uur ds. A. van der Zwan Nm. bediening van de Heilige doop Thema: rond huwelijk en gezin Collecten: 1 e voor de diaconie 2 e voor de kerk 3 e voor kerk en Israël

2 D. Brandwijk, L. van den Heuvel en L. Dekker stellen zich niet meer herkiesbaar. De kerkenraad stelt de volgende kandidaten voor in alfabetische volgorde: Voor het ambt van ouderling: br. A. van den Bergh, Weresteijn 114. br. C. Brandwijk, Oranjestraat 3. br. P.J. Dekker, Rivierdijk 488. br. E.J. van Genderen, Beugelaar 8. br. A.J. Struijk, Merwestraat 44. br. A. Visser, Weresteijn 94. Voor het ambt van diaken: br. A.P. Blokland, Haringvlietstraat 5. br. W.D. Huijzer, Erasmusplaats 4. br. G.J. Suijker, Burg. Drijberplein 35. br. G. Vlot, Leeuweriksingel 617. De ambtsdragerverkiezingen zullen gehouden worden op woensdag 2 oktober om uur. Schriftelijke stemmen kunnen worden ingeleverd bij één van de ambtsdragers met op de buitenzijde uw naam en handtekening. Catechisaties Volgens het rooster dat vorige keer in het kerkblad stond, bleek dat de 13 jarigen op vrijdag avond tegelijk club en catechisatie hadden. Daarom hebben we nog wat moeten schuiven. De 13 jarigen worden verwacht op dinsdag om uur in de consistorie. De 14 jarigen worden verwacht op vrijdag om uur in de benedenzaal. Ouderling A. Tanis. Met belijdenisattestatie overgegaan Naar de Chr. Ger. Kerk te Utrecht- West: Albert Johannus (Albert) de 2 Redactie: L. van den Heuvel Zuiderzeestraat 40, tel Administratie (ook voor adreswijzigingen): E. Boxman, Putterstraat 7, 3362 PC Sliedrecht, tel Rekeningen t.n.v. de Chr. Geref. Kerk Beth-El: Postbank IBAN: NL32 INGB ABN-AMRO IBAN: NL30 ABNA Rabobank IBAN: NL67 RABO p/a Leeuweriksingel NH, tel e scriba: H. Kazen, Jac. Catsstraat 4e, 3362 XE Sliedrecht (alle ov. zaken) 2e scriba: L. Dekker, Deltalaan 114, 3363 AH Sliedrecht Jong, oud adres: Prickwaert 59, nieuw adres: Mimosastraat 67, 3551 DA Utrecht. Met bewijs van lidmaatschap overgegaan Naar de PKN te Sliedrecht: Jacob (Jaco) van de Graaf en Adriana Elisabeth (Ilse) van de Graaf-de Jongh, Rembrandtlaan 225, met drie kinderen als dooplid. Naar de Geref. Gem. te Hardinxveld- Giessendam: Laurens Jan (Laurens- Jan) Ridders en Berendina Elizabeth (Lize) Ridders-de Weerd, Buitendams 525, 3371 BK Hardinxveld-Giessendam, met twee kinderen als dooplid. Naar de Geref. Gem. te Klaaswaal: Lambertina Roelfina (Laura) Schuurman, Middeldiepstraat 72, (wegens huwelijk), toekomstig adres: Julianastraat 54B, 3361 XJ Sliedrecht. Naar de HHK te Giessendam-Neder- Hardinxveld en Sliedrecht: Paulus (Paul) Visser en Cornelia Willi Henriette (Corina) Visser-Fieren, Middenveer 10, met twee kinderen als dooplid. Kopij Kerkblad Voor het volgende kerkblad (nr.1167) moet de kopij (voor 2 weken) zaterdag 5 oktober binnen zijn. Kopijadres: Marina Kwantes, Deltalaan 61, 3363 AB Sliedrecht, tel of (graag een kopie sturen aan Voor een bijlage bij het kerkblad kunt u contact opnemen met dhr. L. van den Heuvel. MC s / CD s Van de kerkdiensten kunt u een MC ( 3,50) of een CD ( 4,50) bestellen. Voor uw bestelling, binnen twee weken na de gehouden dienst, kunt u bellen naar fam. L. Ridders, tel Of via hun adres: Wilt u, om misverstanden te voorkomen, uw bestelling liever niet mondeling na een kerkdienst doorgeven? Afhalen kan alleen aan huis, Stationsweg 39. In actie & In contact In actie: Anita de Groot: tel , In contact: Nicoline van Verseveld: tel , com. Vervoer ouderen: Jaap Ottevanger: tel , Verjaardagen Maandag 30 september Mevr. E. van Wijngaarden-Mijnster, Zoutstoep 27, 3361 CG, 84 jaar. Dinsdag 1 oktober Dhr. H. van den Berg, Rembrandtlaan 600, 3362 AW, 83 jaar. Zaterdag 5 oktober Dhr. H. Bot, Reigerlaan 128, 3362 PG, 89 jaar. Zondag 6 oktober Mevr. J. van Ballegooyen-Boer, Brooshooftstraat 19, 3371 HS Hardinxveld- Giessendam, 76 jaar. Woensdag 9 oktober Mevr. Margriet den Braber, Rijnstraat 165, 3363 ED, 43 jaar. Donderdag 10 oktober Mevr. A.C. Visser-van Werd, Burg. Brouwerstraat 8c, 3366 BA Wijngaarden, 80 jaar. Zaterdag 12 oktober Mevr. J. Boer, Buitendams 130, 3371 BN Hardinxveld-Giessendam, 86 jaar. Van harte gefeliciteerd en een gezegende dag toegewenst. Dat vanuit Gods Woord mag klinken en nagebeden worden: maar Ik zal Mijn hand tot de kleinen wenden. (Zacharia 13:7b) De jarigen van de vorige keer, danken u hartelijk voor de ontvangen felicitaties. Roosterindeling kinderoppas Zondag 29 september Mevr. J.M. van der Graaf-van Meeuwen, G. van Dieren-Schagen, Hanneke van den Bos, Lisette Oosterwijk, Leonie van Heteren, BHV: dhr. Alfred Huijser. Zondag 6 oktober Mevr. M. Suiker-Keesmaat, C. Adriaanse-Visser, Lineke den Besten, Henriëtte Hoekwater, Lisanne van der Linden, BHV: dhr. Bertus den Breejen. Zondag 13 oktober Mevr. B. Eckhardt-Kalis, N. van Verseveld-de Lange, Anne-Linde Suiker, Sanne de Jong, Lotte de Jong, BHV: dhr. Jaap Oosterwijk. Zondag 20 oktober Mevr. A. Stuij-Muis, J. Vermoen-Slob, Nathalie Vink, Hilde Kornet, Mathilde van Meeuwen, BHV: dhr. Aart-Piet de Ruijter. Roosterindeling schoonmaak Vrijdag 27 september Mevr. A. den Ouden-Dekker, N. Oudenes-Verhaar, M. de Ruijter-Kroon, N.B. de Lange-den Besten, E. Kok- Smit. De Rank: mevr. L. den Besten-Roseboom, A.J. van Wingerden-Maasland. Vrijdag 4 oktober Mevr. M. Vonk-Gudde, M.B. Visser- Bredveld, J.S. Breedveld-de Jager, A. den Ottelander-Breedveld, A.M.T.G.

3 Verrips-Ridders, A.P. Dekker-Boogaard. De Rank: mevr. B. Dammers-Buijk, M.J. van der Zwan-ten Hove. Vrijdag 11 oktober Mevr. H.J. Vink-Hagenaar, J.C. de Ruijter-van dn Dool, D. Boelen-Vlot, K. Gudde-de Groot, P. Visser-de Jong. De Rank: mevr. J.J. Wemmers-Hardam, N. van Verseveld-de Lange. Rooster ziekenhuisbezoek br. P. de Jong oud. H. Kazen oud. D. Brandwijk Nieuws uit de Oostwijk en de Westwijk Wijken 1,3,4,8 en 10, oud. J. de Bruin, tel , bij afwezigheid oud. D. Brandwijk, tel Wijken 2,5,6,7 en 9, ds. A. van der Zwan, tel Terugblik Wij hebben een Voorspreker Van harte hoop ik dat die verkondiging allen mag bijblijven die afgelopen zondag hun geloof versterkt zagen worden terwijl in ons midden beide genademiddelen Woord en Sacrament bediend werden. Wat bood de eerste brief van Johannes ook ditmaal veel onderwijs. Zowel ten aanzien van het wonder van de rechtvaardigmaking als van de noodzaak tot heiligmaking. De strijd gaat voort. Maar mét Luther mag de kerk zingen: Ons staat een sterke Held terzij, Die God ons heeft beschoren. Vraagt gij Zijn Naam, zo weet dat Hij de Christus heet. Van verre staanden mogen zich aangelokt weten door de prediking dat de hemelse Advocaat ook hun zaak wil behartigen. En Hij heeft nog nooit een rechtsgeding verloren! Onbekeerden, die tot dusver onverschillig stonden tegenover God, Zijn Woord en de heilige Sacramenten, bid ik veel onrust toe, gewerkt door de Geest, Die uitdrijft naar het kruis van Golgotha. God zegene al het werk dat Hij nog aan onze gemeente wil besteden, tot Zijn eer en tot ons aller zaligheid. Terugblikkend op de afgelopen weken, wil ik nog mijn hartelijke dank uitspreken in de richting van de kinderen van de jongste zondagsschoolgroep. Ik kreeg een tasje vol met allerlei mooie kaartjes, vol wensen en groeten, Psalmen en gebeden die speciaal voor mij als dominee bedoeld waren. Ter bemoediging, en dat vind ik heel erg fijn. Bedankt, jongens en meisjes! Weet, dat jullie dominee ook voor jullie bid of jullie een nieuw hart mogen krijgen. En doe maar goed je best bij het leren van de Psalmversjes en de teksten. Daar heb je je hele leven wat aan. Zieken Br. G. Adriaanse, Hugo de Grootstraat 52, moet komende vrijdag opnieuw opgenomen worden in ASZ-Dordwijk. Bij de laatste controle is gebleken dat de tumor nog aanwezig is, waarvoor behandeling noodzakelijk is. Men gaat nu opnieuw proberen de tumor te verwijderen, waarna gedurende zes weken weer de nodige spoelingen zullen plaatsvinden. Het is wel weer heel wat, maar het stemt tot dankbaarheid dat er nog een behandeling mogelijk is. De HEERE zij u in dit alles nabij. Zr. A.A. Batenburg, Weresteijn 91, werd in ASZ-Dordwijk geopereerd ter bestrijding van aanhoudende ernstige rugklachten. Inmiddels kwam ze weer thuis en mag ze hopelijk ervaren dat de operatie baat gebracht heeft. Tot dusver blijven de lichamelijke klachten en beperkingen overheersen. God geve lijdzaamheid om in deze weg achter Hem aan te komen. Zr. A. den Bok-Bos, Jacob Catsstraat 4b, kwam weer thuis, al is het wel nodig dat er dagelijks de nodige hulp en aandacht wordt gegeven. Ook u bidden we Gods nabijheid en zegen toe. Zr. P. de Groot-Stolk, Zuiderzeestraat 80, moet vrijdag in ASZ-Dordwijk geopereerd worden aan de ingewanden. Best een hele ingreep, ook al gezien het feit dat men verwacht dat ze zes dagen moet blijven. We hopen dat de HEERE Zijn zegen erover wil gebieden en dat Zijn nabijheid ervaren zal worden. De toestand van br. J. Hoffland, Rembrandthof 2 te Boven-Hardinxveld, is zeer ernstig, zodat de familie al enige dagen bij zijn ziekbed moet waken. Het contact is haast niet meer mogelijk en het einde lijkt zich aan te kondigen. Met name de afgelopen tijd is er door onze broeder heel wat afgeworsteld. Het heil van zijn ziel woog hem bijzonder zwaar en de gang naar de genadetroon werd vrijwel onafgebroken gemaakt. God, Die geen bidder laat staan, ontferme Zich over hem, zijn vrouw en verdere familie. Br. M.B. Kornet, Rembrandtlaan 35, ondervind nog de nasleep van de ingreep die hij recent onderging. Intussen is er het besef dat de ziekte reeds is uitgezaaid, hetgeen de gedachten vermenigvuldigd. Dat het Woord van Christus algenoegzame offer ook uw hart mag vertroosten (I Joh. 2:2)! Br. T. Visser, Burg. Brouwerstraat 8c te Wijngaarden, ontving goede berichten. Ondanks de nare bijwerkingen hebben de kuren toch het nodige resultaat gehad. Voorlopig is geen andere medicatie nodig en moet hij over drie maanden terugkomen. Gods nabijheid toegewenst. Geboorte 10 september was de geboortedag van Marius Thomas Blokland, Haringvlietstraat 5. Seth is het broertje van Daniël. De ouders van Seth voelden behoefte om woorden uit Ps. 145 op het kaartje te zetten. Daar wordt de grootheid van de Schepper bezongen, Die méér te geven heeft dan dit tijdelijk leven. En wat nodig is, schenkt Hij in de weg van het gelovig bidden en smeken: Hij is nabij de ziel die tot Hem zucht Dat zuchten wensen we deze jonge ouders van harte en bij de voortduur toe! Verloofd Sinds we van vakantie teruggekomen zijn, hebben heel wat verlovingskaartjes de weg naar de pastorie gevonden. Ditmaal mag ik zelfs vier stellen feliciteren met hun verloving! Ik noem ze in chronologische volgorde: Op 8 augustus verloofde Annelies Visser, Baanhoek 369, zich met Corné Groeneweg. Bijna een maand later, op 6 september, was het de beurt aan Annemarie Verhoek, Marathon 68 te Krimpen a/d IJssel, en Wilmar de Raad, Batelier september was de verlovingsdag van Marjolein van der Spek en Erik de Lange, t Orleans 8. Tenslotte verloofden Erna den Besten, Rivierdijk 439 en William van Dulken zich op 21 september. Op één van de verlovingskaartjes trof ik een tekst aan, die hopelijk het gebed van alle stellen inhoudt. Psalm 25:4 HEE- RE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. Van harte gefeliciteerd en Gods zegen in het toekomende gewenst! Huwelijk 15 oktober hoop ik in onze kerk het huwelijk te bevestigen van Dirk de 3

4 Weerdt uit Bleskensgraaf en Sijke van der Linden, Kamerling Onneslaan 110. Beiden hebben geen gemakkelijke levensgang gehad en werden met de gebrokenheid van deze bedeling nadrukkelijk geconfronteerd. Ze zien het als Gods leiding dat hun wegen elkaar kruisten en dat ze het voornemen ontvingen om elkaar voor Zijn aangezicht trouw te beloven. We bidden hen Gods onmisbare zegen toe, samen met de wederzijdse kinderen, voor wie heden en verleden ook om verwerking en aanvaarding vragen. Ook uw en jullie gebed zij: Ga mij met Uw heillicht voor. Jubileum De familie N.H. van Voorden, Rijnstraat 117, hoopt op 27 september te herdenken dat ze vijftig jaar getrouwd zijn. Daarmee willen we ons voormalig kostersechtpaar van harte feliciteren. Vanaf 1984 hebben ze een belangrijke plaats en taak in onze gemeente gehad, aan welke periode we nog altijd met dankbaarheid terugdenken. Waar is de tijd gebleven dat u vanuit Kerkbuurt 76, de huidige Uit-Stek, als gezin de kerk op zoveel manieren mocht dienen? Mij staat ook nog goed voor ogen dat juist in de week waarin we intrede in Sliedrecht deden, br. Van Voorden met ernstige hartklachten opgenomen moest worden, hetgeen uiteindelijk leidde tot het beëindigen van het kosterswerk. Inmiddels zijn we ruim tien jaar verder en mag u er allebei, ondanks toenemende beperkingen bij onze broeder, nog zijn. De HEERE zegene u bij het klimmen der jaren. Dat u ook in deze fase zich van harte verbonden mag weten aan Gods dienst, huis en Woord. Ter overweging Een zuster der gemeente stuurde uit het blaadje van de Bonisa Zending iets door, dat ik hierbij graag ter overweging aanbied. Het gaat over het verband dat er moet zijn tussen gemeente en gezin. Opmerkelijk is dat de woorden gemeente, kerk en gezin in het Chinees kennelijk verband met elkaar houden. In die taal luiden deze woorden als volgt: Jiaotang = kerk jiaohui = gemeente jiating = gezin Zomaar een gedachte om te overwegen: is er in de praktijk van ons (gezins)leven ook zo n verband aan te wijzen met datgene waar het in kerk en gemeente om gaat? Tenslotte Deze week vindt het Open Huis van onze gemeente plaats. Heeft het ook een plek in uw gebed en in uw agenda? Denk daarbij ook weer aan dat Bijbelse woord gemeenschap Volgende week hopen we te starten met de catechisaties. Ook dit keer zie ik ernaar uit om met de jeugd van onze gemeente de Bijbel te openen en te proberen hen liefde tot de gereformeerde belijdenis bij te brengen. Een zaak van gebed, ook voor thuis. Leeft u mee, ook als ouders? Jongelui, graag tot ziens! Tenslotte staan we voor een nieuwe ronde van ambtsdragersverkiezingen. Het feit dat een drietal broeders zich niet herkiesbaar stelden, geeft bij voorbaat enige weemoed, denkend aan de staat van dienst van de betreffende broeders, maar ook ziende op de broederlijke band die we steeds mochten ervaren. God zegene alle broeders die nu op de lijst staan en geve ons als manslidmaten een goede vergadering op 2 oktober. Daarbij hoop ik op een goede opkomst, waarbij alle mannelijke belijdende leden een taak en verantwoordelijkheid hebben. Wellicht ten overvloede: leeft de gedachte van de gemeenschap ook in deze dingen bij u en mij? Zo zijn deze pastoralia weer ten einde. Een hartelijke groet van ons zevenen, Uw en jullie ds. A. van der Zwan Gedachte van Kohlbrugge God, mijn God, vergeef mij alle ja maar s van mijn ongeloof, waar Uw Woord mij alleen dit maar voorhoudt: Maar Hij is om onze overtredingen verwond. Verenigingsnieuws Vrouwenvereniging Dorcas Donderdag Jaarvergadering, inleiding Jakobus, ds. M.C. Tanis. Iedereen is hartelijk welkom! Donderdag Crea-avond. Mannenvereniging Rondom het Woord Maandag Bijbelstudie 1, Galaten 1 en 2, dhr. G.A. Oosterom. Jonge Lidmatenkring Timotheüs Maandag Behouden, Bijbelstudie 1 en 2, Matth. 24:37-39 en Genesis 5:1, Gerben Vermoen. Jeugdvereniging Zoekt Uw Schepper Ben je 16 of 17 jaar en vind je het leuk om op zondag een middagbesteding 4 te hebben. Kom dan naar de jeugdvereniging. Tijdens deze middag leer je andere leeftijdsgenoten van de catechisatie beter kennen en heb je ook nog een nuttige invulling van de middag. Iedereen is welkom. Onze gezamenlijke openingsmiddag met jv B&W is op 29 september (15.00 uur) in de bovenzaal van de kerk (inclusief maaltijd). Zondag Zendingsreizen schets 1, openingsmiddag met B&W. Zondag Vrij onderwerp, André van den Bos. Jeugdvereniging Bid en Werk Beste jongelui, Nu de vakanties weer voorbij zijn, hopen we een start te maken met de verenigingsmiddagen. We willen de middagen om uur beginnen. We hopen nog op nieuwe leden! Lijkt het je fijn om met elkaar bezig te zijn rond Gods Woord en na te denken over actuele thema s, samen met nog meer enthousiaste jongeren, dan ben je van harte welkom! De eerste middag, 29 september wordt een gezamenlijke middag met ZUS. We hopen op gezellige maar vooral gezegende JV middagen. Hartelijke groeten, het bestuur van Bid en Werk Zondag Zendingsreizen schets 1, openingsmorgen met ZUS. Zondag Zendingsreizen schets 2. Jeugdclubs Samuël zaterdag Samuël geroepen, 1 Sam 3. Esther donderdag Onderwerp onbekend. Mirjam vrijdag Onderwerp onbekend. Rebekka zaterdag De bezetene van Gardera, Lukas 8:26-39.

5 Jozef maandag Jezus in gesprek met de schriftgeleerden. David donderdag Onderwerp onbekend. Tryfosa vrijdag Schets + iets lekkers maken. Bibliotheek De bibliotheek is geopend op vrijdag van uur en zaterdag van uur. Dankbetuigingen We werden verrast door de vele blijken van meeleven ter gelegenheid van ons veertig jarig huwelijksjubileum. Het is door ons zeer gewaardeerd en we willen u/jou daar heel hartelijk voor bedanken. Fam. E. van Beest, Rembrandtlaan 428 Ik geloof dat ik namens alle opvarenden van de boottocht kan spreken van een geweldige tocht, waar iedereen duidelijk van genoot. Het weer is best meegevallen behalve op het laatste moment. Maar onderling was er een hechte band, waar wij de Heere voor mogen danken. En de bediening was geweldig, het heeft ons aan niets ontbroken. Nogmaals hartelijk dank. Suzan en Bas Visser Voor u gelezen Het geloof is soms zo zwak dat het de ziel niet gerust kan stellen. Gods Geest moet de twijfelingen oplossen, de wankelende ziel ondersteunen en het zwakke geloof sterken. De Geest is een onderpand dat altijd bij de gelovige blijft. Die Geest komt deze krankheden te hulp (Romeinen 8) en getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn, daarom ook erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Jezus Christus. Als de ziel door zwakheid des geloofs moedeloos wordt, zodat wij niet weten wat wij bidden zullen, zo verwekt de Geest des geloofs in ons onuitsprekelijke verzuchtingen en doet roepen: Abba, Vader. Al kan de arme benauwde ziel voor die tijd niets meer zeggen, zodat het gebed stokt, dan dat ene woord: O, Vader, Vader. Het is genoeg. Dat is zo n krachtig woord, dat iemand die een vaderlijk hart heeft en zijn benauwde kind alleen hoort roepen: Och vader, die zal terstond toelopen en vragen wat zijn begeerte is. Al kan het kind niets meer zeggen, dan zal juist die kinderlijke machteloosheid het vaderlijk hart te meer bewegen om hem te helpen. Als wij nu die boos zijn, met dat ene woord vader te bewegen zijn om onze kinderen goed te doen, hoeveel te meer zal die Vader der barmhartigheden en die God van alle vertroostingen terstond gereed zijn om zo n bang hart te hulp te komen! Jacobus Borstius, Berichten Activiteiten markt Op zaterdag 28 september wordt een activiteitenmarkt in Meerkerk gehouden. Van uur. Plaats: Chr. Geref. Kerk, Tolstraat 47, Meerkerk. O.a. nieuwe handgemaakte hoeden te koop bij mevr. Hoefnagel. Herfstfair van Verpleeghuis Salem! Zaterdag 5 oktober Van uur zijn er diverse kramen met zeer gevarieerd aanbod, ook pony rijden voor kinderen. Voor uitgebreide informatie zie onze website: We zien uit naar uw komst! Verpleeghuis Salem, Vlietlaan 2, Ridderkerk. Ontmoetingsdag Friedensstimme Op zaterdag 5 oktober is er een ontmoetingsdag van Friedensstimme. Plaats: Veluwehal te Barneveld. Thema is: het kinderwerk in Zuid-Siberië. Sprekers zijn evangelisten uit Siberië en Kaukasus. Medewerking wordt verleend door een Russisch-Duits (kinder)koor en een orkest. Meer informatie over deze dag vindt u op U bent van harte welkom! N.P.V. afdeling Sliedrecht Op dinsdag 8 oktober zal een openbare vergadering gehouden worden over het onderwerp: Ik heb geen mens. (over eenzaamheid gesproken). Dit thema zal ingeleid worden door de heer W. Visser uit Nunspeet. Aanvang uur. Plaats: Zorgcentrum Overslydrecht, Scheldelaan 3, Sliedrecht. Allen, ook jongeren, zijn hartelijk welkom. Mannenbondsdag 2013 Op zaterdag 12 oktober, Chr. Ger. Kerk de Tabernakel, Verlengde Maanderweg 146 Ede Referaat door ds. G.R.Procee over: Schuldbesef, schuldbelijdenis en schuldvergeving. Ingegaan wordt op de aard van de zonde, de noodzakelijkheid van schuldbesef, van schuldbelijdenis en van de rechtvaardiging van de goddeloze. Met als vrucht een ootmoedige verhouding tot onze naaste. Aanvang uur, sluiting rond uur. Toogdag GBS in Barneveld De Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) belegt op zaterdag 12 oktober haar 48e toogdag in de Rehobothkerk aan de Nairacstraat 24 te Barneveld. De Veluwehal zal worden gebruikt als overblijfruimte. Aanvang s morgens uur, pauze van uur. Opening ds. P. Blok uit Dirksland, voorzitter. Sprekers: ds. A.C. Rijken (Gameren) en ds. J.A. Weststrate (Terneuzen), ds. C. Hogchem (Genemuiden), dhr. R. Bakker. Kledinginzameling K.O.E.H. Op zaterdag 12 oktober hoopt de Stichting Kom Over En Help in een deel van de Alblasserwaard weer de inzameling te houden van kleding, schoenen en dekens. Wij willen graag weer een beroep op u doen de kleding, die niet meer gedragen wordt, af te staan voor Oost- Europa. Ook klein kinderspeelgoed is welkom. Op de onderstaande adressen kunt u zaterdag 12 oktober tussen uur terecht: Papendrecht, Oud Ger. Gem., Noordersingel 22. Papendrecht, Appartementgebouw Zonnedauw. Sliedrecht, Joh. Calvijnschool, Scheldelaan 15. Sliedrecht, Chr. Geref. Verenigingsgebouw De Rank, Oranjestraat 7. Sliedrecht, Parkeerterrein t.o. Sportgebouw De Valk, Valkweg 1. Hardinxveld-Giessendam, Oud Ger. Gem in Ned, Buitendams 384. Wij verzoeken u dringend om stevige plastic zakken te gebruiken. De zakken van dun plastic zijn eigenlijk niet goed te gebruiken. De zakken goed dicht binden a.u.b. Wilt u schoenen met de veters aan elkaar binden? Ook buiten de kledinginzameling kunt u uw gebruikte kleding - na telefonische afspraak - altijd brengen bij de secretaris van het comité dhr. L. Janse (tel ). Stichting Kom over en Help. 5

6 Evangelie & Moslims, Volgens de islamitische kalender zullen moslims 15 oktober weer het offerfeest gaan vieren. Dit feest herinnert aan het offer dat Abraham bereid was te brengen. Voor moslims is het een aansporing om God te gehoorzamen. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten als we het Koranverhaal vergelijken met Genesis 22? Overal in Nederland zijn christenen betrokken op asielzoekers en migranten en zoeken zij in de contacten naar wegen en mogelijkheden om hen het evangelie te brengen. Cees Rentier gaat in gesprek met zulke bruggenbouwers in Apeldoorn en ontmoet bevlogenheid, moeite en bemoediging en een weten dat uiteindelijk door de Heere al de inspanningen nooit vergeefs zijn. Dat is ook de dragende kracht in de binnenstad van Den Haag waar een sportteam van christenen in de Schilderswijk een thuishaven wil zijn voor kinderen en tieners en hen ontmoet door middel van sportactiviteiten. Ons Infobulletin geeft hiervan een bemoedigend beeld. E&M biedt christenen de mogelijkheid om toegerust te worden voor de ontmoeting met moslims. Naast boekbesprekingen die betrekking hebben op de islam en de verhouding christenen moslims, vindt u in dit infobulletin diverse activiteiten beschreven waar u en/of christenen met een moslimachtergrond aan deel kunnen nemen. Wanneer u geïnteresseerd bent in het Infobulletin en dit regelmatig wilt ontvangen, meer algemene informatie wilt, interesse hebt voor een cursus of een bestelling wilt plaatsen van (anderstalige) lectuur, kunt u contact opnemen met het kantoor van E&M via tel: , of een bezoek brengen aan de website waar u ook de webshop vindt. 6 Diaconaal Maatschappelijk Werk Het Diaconaal Maatschappelijk Werk (DMW) verzorgt al meer dan vijftien jaar psychosociale hulpverlening vanuit christelijke overtuiging. Middels de beschrijving van enkele hulpvragen willen wij het werk van de DMW onder de aandacht brengen. Mevrouw Hendrikx (depressieve gevoelens) Mevrouw Hendrikx (48) meldt zich aan bij het DMW op advies van haar huisarts. Ze heeft al enige tijd last van somberheid en lusteloosheid. Mevrouw ziet overal tegen op en voelt zich vaak gespannen. s Morgens kan ze moeilijk uit haar bed komen. Ze heeft de neiging om maar niet meer naar de vrouwenvereniging te gaan en toen haar vriendin gisteren belde of ze kwam koffiedrinken heeft ze dit afgehouden. In het intakegesprek wordt duidelijk dat mevrouw Hendrikx moeite heeft met slapen en negatief over zichzelf denkt. Het contact met één van haar dochters verloopt moeizaam, mevrouw piekert hier veel over en denkt dat zij hier schuldig aan is. Vroeger werkte ze graag in de tuin, nu heeft ze dit al maanden niet meer gedaan. Ook haar oude manier om tot rust te komen, een spannend boek lezen, lukt niet meer de laatste weken. Ze kan zich moeilijk concentreren. Herkent u zich in dit verhaal? Neem gerust contact op om er eens over door te praten: tel (werkdagen tussen uur) of diaconaalmaatschappelijkwerk.nl. Hulp van het DMW kan helpen bij depressieve gevoelens! Meer lezen over depressiviteit? Kijk op onze website: Nabetrachting k Heb aan s Heilands dis gezeten, k heb gegeten t heilig brood, dat zielen voedt. Heil ge wijn werd mij geschonken, die, gedronken, t hart verkwikking smaken doet. Jezus zelf had door Zijn boden mij doen noden, en vertrouwend op Zijn woord, heb ik naar hun stem gehoord. t Brood, dat ik daar heb zien breken, werd m een teken van Zijn lichaam, dat weleer aan het kruishout werd verbroken en doorstoken: k zag de kruisdood van mijn Heer. In de wijn, die k uit zag gieten, zag ik t vlieten van Zijn toen vergoten bloed: k zag door Hem mijn schuld geboet. Dierb re Jezus, zo weldadig, zo genadig, dierb re Zaligmaker, Gij, die t geloof, dat G in ons werktet, heden sterktet, sta met uwe Geest ons bij en verleen ons moed en krachten: al ons trachten naar volmaking vordert niet, zo uw Geest geen bijstand biedt. Uitgesproken Waar het verstand niet kan waden, kan het geloof zwemmen. Thomas Watson Agenda Open Huis Kerkenraadsvergadering NPV-avond Avond voor alleenstaanden e Bijbellezing Dienst Waerthove (br. A. Visser) Hervormingsavond Evangelisatie Kerkbuurt Bijbellezing Vrijwillig(ste)ersdag Dankdag Bijbellezing Zendingsavond Evangelisatie Kerkbuurt Gemeenteavond Bezinningsavond Heilig Avondmaal Heilig Avondmaal Evangelisatie Kerkbuurt

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Orde voor de voortzetting van het heilig Avondmaal

Orde voor de voortzetting van het heilig Avondmaal Orde voor de voortzetting van het heilig Avondmaal Na Lied of Klein Gloria verloopt de dienst als volgt: Apostolische geloofsbelijdenis (gezongen, of gelezen en beantwoord met een lied) Nodiging De Heer

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265 Jaarreeks 1: Jaarreeks 1: 1. Gods eigendom Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart. U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen U behoor ik toe.

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 Zijn wij in U één, samen op uw wegen, dan wordt ons tot zegen lachen en geween. DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk.

Nadere informatie

Zondag 17 november 2013

Zondag 17 november 2013 Zondag 17 november 2013 aansteken tafelkaarsen lichtlied Stilte Welkom v Onze hulp is in de naam van de Heer a DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT v in de naam van de Heer die de weerstand van de nacht wil

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Voorganger: Organiste: Koster: Ds. M.J. van Oordt Bep Veenstra Dirk Bouwman 2 Voorzang: Psalm 116 vers 1 en 11 God heb

Nadere informatie

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Prediking Geloofsbelijdenis Onderwijzing bij het Avondmaal De apostel Paulus beschrijft hoe onze Heer Jezus Christus het heilig Avondmaal heeft ingesteld:

Nadere informatie

Orde van dienst voor 11 december 2016

Orde van dienst voor 11 december 2016 Orde van dienst voor 11 december 2016 3 e zondag in de Advent Belijdenis en doop van Veronica Loos-Zieltjens Oosterlichtkerk Huizen Welkom door de ouderling van dienst Lied 439: 1-3 1. Verwacht de komst

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Voor de dienst luisteren we naar: In de hemel is de Heer (Andre van Zyl). In

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

Bijbelteksten Feest van Genade

Bijbelteksten Feest van Genade Week 1 Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar U, o God. (Psalm 42:2) Mozes sloeg steeds buiten het kamp, op ruime afstand ervan, een tent op die hij de ontmoetingstent noemde.

Nadere informatie

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015 In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger ds Corrie van Duinen; ouderling van

Nadere informatie

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk?

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk? ZONDAG 17 november 2013 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Wie is arm wie is rijk? Dienst van bevestiging: mw. Aaltje Timmerman tot ouderling Eredienst. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 september

Zondagmorgen 6 september 12 e zondag van de zomer, kleur wit, viering HA Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. André de Jager Ouderling van dienst: Gerard de Haan Kosters: Dick en Marry de Jong Geluid studio: Alfred den

Nadere informatie

Lezen : Deuteronomium 6: 4-18 Zondag 47 Opwekking 25 Opwekking 277 Opwekking 354 Psalm 86 : 2, 3 en 4 (NPB) Geloofsbelijdenis Onze Vader Opwekking 708

Lezen : Deuteronomium 6: 4-18 Zondag 47 Opwekking 25 Opwekking 277 Opwekking 354 Psalm 86 : 2, 3 en 4 (NPB) Geloofsbelijdenis Onze Vader Opwekking 708 Lezen : Deuteronomium 6: 4-18 Zondag 47 Opwekking 25 Opwekking 277 Opwekking 354 Psalm 86 : 2, 3 en 4 (NPB) Geloofsbelijdenis Onze Vader Opwekking 708 Welkom en mededelingen Opwekking 25 Rechts Links Laat

Nadere informatie

Thema: Vrede zij u! Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. *Inleidende muziek.

Thema: Vrede zij u! Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. *Inleidende muziek. Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. Thema: Vrede zij u! *Inleidende muziek *Welkom en Votum *Zingen Op Toonhoogte lied 110 : 1, 2 en 3 en Psalm 97 : 1 en 7 1.U

Nadere informatie

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde:

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Geliefden in de Here Jezus Christus. God heeft de doop ingesteld om ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. In dat geloof en niet uit gewoonte

Nadere informatie

Dankdag. Orde van dienst voor de viering van. 4 november 2012 Vredevorstkerk te Beverwijk

Dankdag. Orde van dienst voor de viering van. 4 november 2012 Vredevorstkerk te Beverwijk Orde van dienst voor de viering van Dankdag 4 november 2012 Vredevorstkerk te Beverwijk Voorganger: Ds. Stephan Kurtzahn Ouderling: Annie v.d. Stel Organist: Kees Brinkman Aangetrokken door Gods Liefde

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

HAVENFEESTENKERKDIENST 23 JUNI UUR DS. W. GUGLER & GOSPELDUO

HAVENFEESTENKERKDIENST 23 JUNI UUR DS. W. GUGLER & GOSPELDUO HAVENFEESTENKERKDIENST 23 JUNI 2013 10.00 UUR DS. W. GUGLER & GOSPELDUO 2 Welkom Intochtslied: Opwekking 123 1 mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij U. Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Thema: Voor jong en oud. 24 september uur. Medewerking: Kinderkoor Op pad Hardinxveld o.l.v. Annelies van der Pijl

Thema: Voor jong en oud. 24 september uur. Medewerking: Kinderkoor Op pad Hardinxveld o.l.v. Annelies van der Pijl 24 september 2017 18.00 uur Thema: Voor jong en oud Medewerking: Kinderkoor Op pad Hardinxveld o.l.v. Annelies van der Pijl Organist: Bastiaan van der Pijl Verbindende teksten: Johan Crezee Inleidend orgelspel

Nadere informatie

Eredienst 2 juli :00 uur Voorganger: Ds. J.W. Boerma

Eredienst 2 juli :00 uur Voorganger: Ds. J.W. Boerma Eredienst 2 juli 2017 10:00 uur Voorganger: Ds. J.W. Boerma Liturgie Votum / zegengroet Psalm 62: 1 en 3 Gebed Lezen: Johannes 21: 15-17 Preek deel I Wet van de Heer: Zingen Gezang 176b Gebed HA Formulier

Nadere informatie

Orde van dienst voor de gezamenlijke avonddienst op zondag 5 februari 2017, in de Gereformeerde Kerk te Den Ham, aanvang uur.

Orde van dienst voor de gezamenlijke avonddienst op zondag 5 februari 2017, in de Gereformeerde Kerk te Den Ham, aanvang uur. Orde van dienst voor de gezamenlijke avonddienst op zondag 5 februari 2017, in de Gereformeerde Kerk te Den Ham, aanvang 19.00 uur. Voorganger: Ds. G. De Goeijen Welkom Samen zingen: Psalm 16,1/3 (Liedboek

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 14 mei 2017 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 14 mei 2017 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen 1 Orde van dienst voor de viering van zondag 14 mei 2017 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger orgel : ds. Freek L. Bakker, Voorschoten : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken

Nadere informatie

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge.

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge. Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE voor de morgendienst op zondag 2 september 2012 in deze dienst zal Julia Brugge gedoopt worden thema: Zoals klei in de hand van de pottenbakker Voorganger: ds. J.J.

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Schriftlezing: Johannes 15 vers 1 t/m 17 Lied 178 vers 1, 2 en 3 () Psalm 103 vers 6 (Schoolpsalm) Psalm 98 vers 3 (Nieuwe Berijming) Lied 204 () Psalm

Nadere informatie

Wij belijden één geloof en één Heer ; zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer. Heer, geef vrede die ons samenbindt. Vader, maak ons één!

Wij belijden één geloof en één Heer ; zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer. Heer, geef vrede die ons samenbindt. Vader, maak ons één! Pinksterfeest Zondag 4 juni 2017 Heer, ik hoor van rijke zegen, die Gij uitstort keer op keer Heer, ik hoor van rijke zegen, die Gij uitstort keer op keer. Laat ook van die milde regen, dropp len vallen

Nadere informatie

Witte Donderdag 24 maart uur in de Protestantse Zionskerk

Witte Donderdag 24 maart uur in de Protestantse Zionskerk Witte Donderdag 24 maart 2016 19 uur in de Protestantse Zionskerk DEEL 1: DIENST VAN DE VOORBEREIDING Orgelspel: variaties op Mijn ziel, aanvaard uw luister (Crüger) Welkom en mededelingen door de ouderling

Nadere informatie

WIE ZINGT MEE? Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 1 november 2015 om 14.30 uur in de Elimkerk te t Harde

WIE ZINGT MEE? Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 1 november 2015 om 14.30 uur in de Elimkerk te t Harde WIE ZINGT MEE? Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 1 november 2015 om 14.30 uur in de Elimkerk te t Harde Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr. G.G. Kunst Medewerking: het Interkerkelijk Kinderkoor

Nadere informatie

Mededelingen. Opwekking 617 (schoollied) >

Mededelingen. Opwekking 617 (schoollied) > Mededelingen Opwekking 617 (schoollied) > Een machtig maker formeerde mijn hart. Hij nam voor de tijd begon mijn leven in Zijn hand. Opwekking 617 Hij kent mijn naam, Hij weet zelfs wat ik denk. Hij ziet

Nadere informatie

De bruiloft van het Lam

De bruiloft van het Lam Openbaring 1: 1-4 De bruiloft van het Lam 1.Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden, en die Hij door Zijn engel gezonden

Nadere informatie

Zondag 25, vraag en antwoord 65, 66, 67 en 68.

Zondag 25, vraag en antwoord 65, 66, 67 en 68. Voor 16 jaar en ouder! Zondag 25 Zondag 25 gaat over de Sacramenten. Zondag 25, vraag en antwoord 65, 66, 67 en 68. Vraag 65 : Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al Zijn weldaden deelachtig

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse 21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse Votum en groet Ps. 65,1 (U luistert als wij bidden) De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag.

Nadere informatie

Voor de ochtenddienst op zondag 21 augustus 2016 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 9.30 uur.

Voor de ochtenddienst op zondag 21 augustus 2016 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 9.30 uur. Liturgie Voor de ochtenddienst op zondag 21 augustus 2016 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 9.30 uur. In deze dienst zullen we de Heilige Doop herinneren van hen die deze ontvangen hebben

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

DE VOORBEREIDING. HET EERSTE LIED: De dag gaat open voor het woord des Heren, lied 217

DE VOORBEREIDING. HET EERSTE LIED: De dag gaat open voor het woord des Heren, lied 217 Protestantse gemeente De Bron Groningen Zondag: 15 november 2015 Aanvang 10:00 uur 9e van de herfst kleur: rood Voorganger: da Alberte van Ess Piano: Yohanes Siem Wilt U zich voorzien van een liedboek!

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Week 3. Voorbereiding Heilig Avondmaal

Week 3. Voorbereiding Heilig Avondmaal 1 Week 3 2 Zondag Want alzo lief Johannes 3:14-21 Overdenk vandaag Gods liefde voor uw en mijn redding in Jezus de Messias. Gods liefde gaat uit naar een wereld verloren in zonden en schuld. Ook wij waren

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst op

Liturgie voor de dienst op Liturgie voor de dienst op Zondag 31 januari 2016 Voorganger: Ds Pieter Koekkoek Organist: Jan Koert Brinkman In deze dienst wordt Annelies van Ravenhorst-Hoogeveen bevestigd in het ambt van diaken In

Nadere informatie

In deze dienst vindt afscheid en (her)bevestiging van ambtsdragers

In deze dienst vindt afscheid en (her)bevestiging van ambtsdragers ORDE van DIENST voor zondag 29 januari 2017 10.00 u in de Hervormde Centrumkerk te Geldermalsen organist: dhr. J.Meulenbeek voorganger: ds. G.J.Krol Ouderling van dienst: dhr. H. Vleugel In deze dienst

Nadere informatie

Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk

Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk Vrijdag 28 januari 2012 23.50u Mijn dochter, Ik geef de wereld dit kruistochtgebed (22) om gebeden te worden door de katholieke

Nadere informatie

De brief aan de Hebreeën. C. Noorlander

De brief aan de Hebreeën. C. Noorlander De brief aan de Hebreeën C. Noorlander Hebreeën: Oproep aan (Joodse) christenen: Volhard, val niet af. Toont de glorie van Christus vanuit het OT: Hoger dan engelen, Mozes, Abraham en hogepriesters Vergelijkt:

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid Liturgie PGA wijkgemeente Arnhem Zuid Vierplaats De Kandelaar mei 2015 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus,

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. : dhr. F. Wijngaarden

Welkom in de Menorah. : dhr. F. Wijngaarden Welkom in de Menorah Voorganger Ouderling v. dienst Lector Organist : ds. A.H. Boschma : dhr. A. Koster : dhr. F. Wijngaarden : dhr. P. de Jong Lied voor de dienst 533: 1 a, 2, 3, 4, 5, 6 Lied voor de

Nadere informatie

Zeg maar 'ja' tegen het leven!

Zeg maar 'ja' tegen het leven! Israël - Zondag 5 oktober 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Zeg maar 'ja' tegen het leven! Dienst van bevestiging van ambtsdragers en medewerkers. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

Liturgie 27 augustus 2017 Morgendienst. Psalm 105

Liturgie 27 augustus 2017 Morgendienst. Psalm 105 Liturgie 27 augustus 2017 Morgendienst Psalm 105 1. Looft, looft, verheugd, de HEER der heren; aanbidt Zijn naam, en wilt Hem eren. Doet Zijne glorierijke daân alom de volkeren verstaan. En spreekt, met

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Liturgische teksten en gebeden

Liturgische teksten en gebeden Liturgische teksten en gebeden Votum en groet Votum: Psalm 124:8 Groet: 1 Korintiërs 1:3 of 1 Timoteüs 1:2b of Openbaring 1:4b,5a of Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten In de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap

Nadere informatie

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID Romeinen 8: 13 Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. 14

Nadere informatie

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters,

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters, Ds. Arjan van Groos (1962-2014) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal Broeders en zusters, 1 Votum 2 Zegengroet 3 Zingen: Psalm 106 : 1 en 2 4 Lezing van de wet 5 Zingen: Psalm 106 : 3 en

Nadere informatie

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

DIENST VAN DE VOORBEREIDING Eredienst in de Morgensterkerk 15 juli 2012 Dienst van Schrift en Tafel Muziek bij binnenkomst DIENST VAN DE VOORBEREIDING Welkom door de ouderling Stilte (gemeente gaat staan) Bemoediging en drempelgebed

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Schriftlezing: Handelingen 8 vers 36 t/m 40 Lied 171 vers 1, 2 en 3 (Op Toonhoogte) Psalm 146 vers 6 (Schoolpsalm) Psalm 118 vers 14 Lied 189 vers 1

Nadere informatie

De rijkdom van het evangelie

De rijkdom van het evangelie 22 sep 07 20 okt 07 17 nov 07 15 dec 07 12 jan 08 23 feb 08 22 mrt 08 10 mei 08 De rijkdom van het evangelie De gerechtigheid van God God maakt levend Ik ervaar meer dood dan leven Gods Geest en het echte

Nadere informatie

Lezen : Romeinen 8 : 31-39 Tekst : Psalm 103. Psalm 146 : 3, 5 en 8 Opwekking 60 Lied 90 : 3, 4 en 6 Lied 460 : 1, 2 en 3 NLB 103e

Lezen : Romeinen 8 : 31-39 Tekst : Psalm 103. Psalm 146 : 3, 5 en 8 Opwekking 60 Lied 90 : 3, 4 en 6 Lied 460 : 1, 2 en 3 NLB 103e Lezen : Romeinen 8 : 31-39 Tekst : Psalm 103 Psalm 146 : 3, 5 en 8 Opwekking 60 Lied 90 : 3, 4 en 6 Lied 460 : 1, 2 en 3 NLB 103e de kerk winterklaar Betekent.. - deur linksvoor blijft dicht - deur bij

Nadere informatie

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014 DUINZICHTKERK zondag 14 september 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Voorganger: ds. R. Stiemer; ouderling van dienst: Mevr G.J. Wubs-Postma; diaken van dienst: Mevr. H.J. Laméris-van den Berg; organist:

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst op zondagavond 18 juni Woord van welkom

Liturgie voor de dienst op zondagavond 18 juni Woord van welkom Liturgie voor de dienst op zondagavond 18 juni 2017. Voorganger: Ouderling van dienst: Organist: Ds. G. de Goeijen Reiny van Rikxoort Jan Braakman Woord van welkom Lied: Psalm 132: 3 en 9 3. Efrata heeft

Nadere informatie

Harmina Leeuwis- Lutter

Harmina Leeuwis- Lutter Dienst van Woord en gebed voorafgaand aan de begrafenis van zuster Harmina Leeuwis- Lutter Geboren op 17 augustus 1946 Overleden op 26 september 2016 Predikant: ds. S.P. Roosendaal Organist: br. B. de

Nadere informatie

Protestantse Wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel

Protestantse Wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel Orde van dienst Zondag 8 juli, Vredeskapel Viering Heilig Avondmaal Protestantse Wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel Hartelijk welkom in de Vredeskapel deze morgen! Voorganger: Ds. C. van Duinen; ouderling

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST Zondag 8 november 2015, 9.30 uur. Kerkelijk Centrum Het Anker. Viering Heilig Avondmaal. Voorganger: Ds. J.A.

ORDE VAN DIENST Zondag 8 november 2015, 9.30 uur. Kerkelijk Centrum Het Anker. Viering Heilig Avondmaal. Voorganger: Ds. J.A. ORDE VAN DIENST Zondag 8 november 2015, 9.30 uur. Kerkelijk Centrum Het Anker. Viering Heilig Avondmaal Voorganger: Ds. J.A. Antonides De Paaskaars brandt Lied voor de dienst: 577 geheel Welkom, afkondigingen.

Nadere informatie

Zondag 12 april 2015 is er om 15 uur een aangepaste gezinsdienst in de Opstandingskerk te Terneuzen. Voorganger: de heer G.A. Slabbekoorn uit Goes

Zondag 12 april 2015 is er om 15 uur een aangepaste gezinsdienst in de Opstandingskerk te Terneuzen. Voorganger: de heer G.A. Slabbekoorn uit Goes LITURGISCHE WERKGROEP VOOR AANGEPASTE GEZINSDIENSTEN Corr. Adr.: Mevr. J. Pelle - Tel. 0115-694737 e-mail: japelle@zeelandnet.nl Dhr. A. Scheele - Tel. 0115-563188 e-mail: ascheele@hetnet.nl THEMA: Zondag

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Zesde zondag na Epifanie 12 februari 2017 Wijkgemeente De Drieklank Doopdienst

Zesde zondag na Epifanie 12 februari 2017 Wijkgemeente De Drieklank Doopdienst Zesde zondag na Epifanie 12 februari 2017 Wijkgemeente De Drieklank Doopdienst Voorganger Organist Beamer : ds. Peter van de Peppel : Frank van der Meulen : Jan Moesker In deze dienst wordt Tessa, dochter

Nadere informatie

Orde van dienst voor de kerkdienst waarin 10 mensen belijdenis van het geloof zullen afleggen uit wijk 3. 3 april 2016 Oude Kerk in Barneveld

Orde van dienst voor de kerkdienst waarin 10 mensen belijdenis van het geloof zullen afleggen uit wijk 3. 3 april 2016 Oude Kerk in Barneveld Orde van dienst voor de kerkdienst waarin 10 mensen belijdenis van het geloof zullen afleggen uit wijk 3 3 april 2016 Oude Kerk in Barneveld Predikant: ds. M. P. D. Barth Organist/pianist: R. van Middendorp

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

Protestantse gemeente Biddinghuizen

Protestantse gemeente Biddinghuizen Protestantse gemeente Biddinghuizen Zondag 16 november 2014 Thema: Meedoen met Jezus Viering van het Heilig Avondmaal de Tafel van de Heer Voorganger: ds. Beatrice L. Jongkind Organist: dhr. Cor van Kooten

Nadere informatie

Vanwaar Hij komen zal. Geschreven door D. J. Steensma zaterdag, 09 april 2016 08:19

Vanwaar Hij komen zal. Geschreven door D. J. Steensma zaterdag, 09 april 2016 08:19 Velen hebben moeite met de tekenen en wonderen die in de Bijbel staan beschreven, ook met de opstanding van Christus uit de doden en met zijn hemelvaart. Maar als we daarmee moeite hebben, dan kunnen we

Nadere informatie

Zondag 16 oktober Welkom in De Regenboog!

Zondag 16 oktober Welkom in De Regenboog! Zondag 16 oktober 2016 Welkom in De Regenboog! Voorganger: ds. Peter ten Kleij Ouderling van dienst: Bertus Konijnenbelt Organist: Jan Ebeltjes Lector: Jorieke Poorterman Koster: Pim van der Strate Lied

Nadere informatie

Orde van de doopdienst. op zondag 20 december 2015. in de Hervormde kerk te Sellingen. waarin. Jarno Godlieb. gedoopt wordt

Orde van de doopdienst. op zondag 20 december 2015. in de Hervormde kerk te Sellingen. waarin. Jarno Godlieb. gedoopt wordt Orde van de doopdienst op zondag 20 december 2015 in de Hervormde kerk te Sellingen waarin Jarno Godlieb gedoopt wordt Voorganger : Ds. J.W. Baan. Organist : Mevrouw M. Withaar-Boomsma. Medewerking : Kinderen

Nadere informatie

Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus, de Heer en van de heilige Geest. Onze hulp is de Naam van de Heer,

Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus, de Heer en van de heilige Geest. Onze hulp is de Naam van de Heer, Eucharistieviering Hemelvaart van de Heer 25 mei 2017 Oudkatholieke parochie van de h. Georgius, Amersfoort OPENINGSLIED Gezang 655, 1-5 INLEIDING Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus,

Nadere informatie

Eucharistieviering. m.m.v. Taizé-jongerengroep Amersfoort. Vijfde zondag van Pasen. 24 april 2016

Eucharistieviering. m.m.v. Taizé-jongerengroep Amersfoort. Vijfde zondag van Pasen. 24 april 2016 Eucharistieviering m.m.v. Taizé-jongerengroep Amersfoort Vijfde zondag van Pasen 24 april 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort Uitnodiging tot de communie Jezus Christus zelf

Nadere informatie

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn?

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Voor 16 jaar en ouder! Zondag 24 Zondag 24 gaat over de goede werken. Zondag 24 vraag en antwoord 62, 63 en 64. Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk

Nadere informatie

Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik

Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik Zingen voor de dienst: Schrijvers van gerechtigheid - Wat een wonder dat ik meewerken mag Wat een wonder dat ik meewerken mag in Uw koninkrijk, dat ik

Nadere informatie

DANKDAG 2 november U brengen wij dank!

DANKDAG 2 november U brengen wij dank! DANKDAG 2 november 2016 U brengen wij dank! voorganger: ds. Hans van Solkema organist: Margreeth Hartman m.m.v. het ouderenkoor in de Maat en de kinderen van de basiscatechese In de Maat zingt - Dank u

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 maart

Zondagmorgen 6 maart Zondagmorgen 6 maart 4 e zondag 40dagentijd, kleur paars Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Jan van der Meulen Piano: Judith Schep Ouderling van dienst: Joop van den Dool Lector: Emiel de Jager Kosters:

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

De kern van het christelijke geloof

De kern van het christelijke geloof De kern van het christelijke geloof 16 september 2006 28 oktober 2006 25 november 2006 6 januari 2007 24 februari 2007 24 maart 2007 21 april 2007 De Vader De Zoon De Heilige Geest Vrede met God Geloof

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer,

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, 1 Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, Ik erken: U, Heer, bent God met blijdschap in mijn hart. en ik behoor U toe. Ik wil

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 23 februari 2014, zevende zondag na Epifanie Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Organist: Ton Timmerman Voorganger: ds. C.Th. Benard = = = = = =

Nadere informatie

Jozef. maar God heeft dit ten goede gedacht

Jozef. maar God heeft dit ten goede gedacht Jozef maar God heeft dit ten goede gedacht Liturgie van de themazondagdienst kerk en school op zondag 31 januari 2016 in de Oude Kerk om 9.00 uur samen met de Willem van Oranjeschool. De voorganger is

Nadere informatie

Geestelijk Klimaat onze identiteit. Pagina 1

Geestelijk Klimaat onze identiteit. Pagina 1 Geestelijk Klimaat onze identiteit Pagina 1 Adresgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld Contactgegevens Dhr. A. van den Berkt (Algemeen Directeur) Telefoon: 0342-478243

Nadere informatie

om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4

om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4 ZONDAG 4 NOVEMBER om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4 Ik hoop dat u vandaag een kerkdienst kon bezoeken. Zag u er ook naar uit om broeders en zusters te ontmoeten; of vindt u dat niet

Nadere informatie

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: ds. Tonny Nap

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: ds. Tonny Nap Welkom in de Hoeksteen Voorganger: ds. Tonny Nap Lezen : Galaten 5 Tekst : Galaten 5 : 1 en 13 Psalm 72 : 1, 4 en 7 Psalm 1 : 1 Lied 473 : 1, 2, 3, 4 en 5 Gezang 179a : 1 Lied 435 : 4 en 5 Votum en groet

Nadere informatie

Orgelspel tijdens het orgelspel worden tafelkaarsen aangestoken. Bemoediging en gebed van toenadering:

Orgelspel tijdens het orgelspel worden tafelkaarsen aangestoken. Bemoediging en gebed van toenadering: DUINZICHTKERK zondag 13 oktober 2013 Viering Heilig Avondmaal Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds.c. van Duinen ; ouderling van dienst: A. Timmer-Kortleve; diaken van dienst: Laméris-van

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Zondag 46 gaat over : Onze Vader, Die in de hemelen zijt.

Zondag 46 gaat over : Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Zondag 46 Zondag 46 gaat over : Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Lees de tekst van Zondag 46 Vraag 120 : Waarom heeft Christus geboden God alzo aan te spreken : Onze Vader? Antw : Opdat Hij van stonden

Nadere informatie

ORDE VOOR DE AVONDMAALSDIENST. Zondag 15 februari 2015 ~ Grote Kerk Wijkgemeente Markus ~ Grote Kerk 9.30 uur

ORDE VOOR DE AVONDMAALSDIENST. Zondag 15 februari 2015 ~ Grote Kerk Wijkgemeente Markus ~ Grote Kerk 9.30 uur ORDE VOOR DE AVONDMAALSDIENST Zondag 15 februari 2015 ~ Grote Kerk Wijkgemeente Markus ~ Grote Kerk 9.30 uur Voorganger: ds. A. Groeneveld Organist: Simon Marbus Koster: Bert de Bruin Orgelspel Welkom

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A. Prins (Vriezenveen)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A. Prins (Vriezenveen) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A. Prins (Vriezenveen) Schriftlezing: Markus 2 vers 1 t/m 17 Gezang 328 vers 1 t/m 3 (Liedboek) Psalm 87 vers 4 (Schoolpsalm) Psalm 146 vers 1, 3 en 5 (Nieuwe Berijming)

Nadere informatie

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!!

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Voorganger: ds. F. Wijnhorst Ouderling van dienst: br. Henny Hoek Organist

Nadere informatie

Orgelspel. Welkom en afkondigingen

Orgelspel. Welkom en afkondigingen RUST BIJ DE VADER Biddag voor gewas en arbeid t Harde, 9 maart 2016 Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr. G.G. Kunst Medewerking: kinderen zondagsschool en jeugdclubs Aanvang; 9.30 uur 1 Orgelspel Welkom

Nadere informatie