En Die op de troon zat, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. (Openbaring 21:5a)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "En Die op de troon zat, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. (Openbaring 21:5a)"

Transcriptie

1 27 september 2013 KERKBLAD CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK BETH-EL SLIEDRECHT Verschijnt om de 14 dagen Voor alle data geldt: Zo de Heere wil en wij leven nr Gods troonrede En Die op de troon zat, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. (Openbaring 21:5a) Het was weer de derde dinsdag in september: Prinsjesdag, t Is elk jaar weer indrukwekkend daar in de Ridderzaal: Zijne Majesteit onze koning op de troon, de troonrede uitsprekend, t Gaat nu echter over de Koning der koningen. Hij spreekt vanaf Zijn troon in de hemelzaal. Zijn spreken is majestueus en heerlijk. Wat een toekomst is er! Welk een zaligheid wacht! De troon is symbool van de heerschappij. Wie op de troon zit is koning, regeert, voert heerschappij. Wel, God openbaart Zich hier. Hij is de Koninklijke Heerser en Zijn regeren is alomvattend. Daarboven dus in de hemel, boven al het wereldrumoer en boven heel de worsteling hier beneden, bevindt zich de troon van God. God de Heere regeert. Deze heerschappij is ook een vaste heerschappij. Het zitten op de troon geeft rust en majesteit te kennen. Hij verkeert niet in angst; er is geen spanning omtrent de afloop. Zijn troon is niet wankel, maar vast. We spreken de psalmdichter na, die zegt: De Heere heeft Zijn troon in de hemelen bevestigd, en Zijn Koninkrijk heerst over alles. Uw troon, o God, is eeuwiglijk en altoos. God is de Zittende op de troon. Zo is de vertaling uit het Grieks. Het werkwoord heeft duratieve betekenis. Dat wil zeggen: God zit onafgebroken, altijd doordurend op de troon. In Openbaring 4 verscheen reeds die troon, en nu in Openbaring 21 is hij er nog. Denkt u nu aan wat in de tussenliggende hoofdstukken beschreven wordt. Het beest uit de zee, het beest uit de aarde; en achter die beesten satan, de draak. Evenwel, God heerst als Opperheer. Hij is de absolute Monarch. Deze almachtige God spreekt nu vanaf de troon: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. Het woordje ziet wil u opmerkzaam maken. God is bezig alle dingen nieuw te maken. Het woord maak staat in de tegenwoordige tijd. De almachtige Koning is er dus nu al mee bezig. Er zijn nogal wat mensen die bezeten zijn van een vernieuwingsdrang. Dat vindt u op alle terreinen van het leven. Zelfs ook binnen de kerk. Het oude is vaak niet goed meer. Het moet vervangen worden door iets nieuws. Dat nieuwe zal dat brengen waarnaar men hunkert. Hier is de mens met z n heimwee naar een verloren paradijs. Echter, niet wij kunnen dingen nieuw maken, t Staat er heel duidelijk: Ik. Dat is God alleen. Hij maakt alle dingen nieuw. Alle dingen. Dat is heel de schepping. Door onze zondeval zijn alle dingen als niet meer deugend, niet meer aan hun doel beantwoordend, niet meer tot Gods glorie. Daarom wegwerpelijk. God had alle dingen kunnen vervangen door nieuwe. Maar zo mag u het woordje nieuw van de tekst niet verstaan. Nieuw is hier niet vervanging van het oude. Nieuw betekent hersteld, herschapen, vernieuwd, wedergeboren, gereformeerd. Hier is dan het wonder, het grootste wonder. Is God dan geen God van recht? Jazeker! Doch Christus heeft aan dat recht voldaan, volkomen. Tot zonde gemaakt, weggeworpen, Golgotha, nedergedaald ter helle. Hij heeft verworven de vernieuwing van alle dingen; Hij vanwege Zijn bloedstorting, vanwege Zijn offer. M n onbekeerde medereiziger naar de eeuwigheid, waarom moet u onbekeerd voortgaan? Is er niet die almachtige Koning Die vernieuwt? Misschien bent u zelf wel bezig met vernieuwing. Staak die pogingen. Er is er maar Eén Die de macht heeft om te vernieuwen. Luister toch naar Zijn troonrede. Wat een pleitgrond ligt daarin. Gods troonrede is tegelijkertijd troostrede. Kent u dat wenen over het oude? Dit is zeker: hoe meer u dat oude gaat kennen, hoe meer u gaat luisteren naar Gods troonrede. Elk kind van God hunkert naar de volkomen vernieuwing. Omdat God het zo waard is dat Hij Zijn schepsel weer helemaal terug heeft. God, Die Zijn enige Zoon overgaf. De Heere Jezus, Die als Lam Gods Zijn leven. Zijn bloed gaf. Opdat zo n verdorven mensenkind vernieuwd zou kunnen worden. Het begint nu reeds te zingen in mij, te zingen van het blij vooruitzicht. De volkomen vernieuwing ligt gewaarborgd in Hem Die op de troon zit. Ds. P. van Zonneveld Kerkenraadsvergadering Maandag 30 september Bezoektijd van uur, ook voor doopaangifte. Ambtsdragerverkiezingen In het jaar najaar 2013 zijn aftredend: de ouderlingen D. Brandwijk, E.J. van Genderen en L. van den Heuvel en de diakenen L. Dekker en G. Vlot. De brs. Kerkdiensten Zondag 29 september 9.30 en uur ds. A.C. Uitslag Collecten: 1 e voor de diaconie 2 e voor de kerk 3 e voor de emeritikas Zondag 6 oktober 9.30 en uur ds. A. van der Zwan Nm. bediening van de Heilige doop Thema: rond huwelijk en gezin Collecten: 1 e voor de diaconie 2 e voor de kerk 3 e voor kerk en Israël

2 D. Brandwijk, L. van den Heuvel en L. Dekker stellen zich niet meer herkiesbaar. De kerkenraad stelt de volgende kandidaten voor in alfabetische volgorde: Voor het ambt van ouderling: br. A. van den Bergh, Weresteijn 114. br. C. Brandwijk, Oranjestraat 3. br. P.J. Dekker, Rivierdijk 488. br. E.J. van Genderen, Beugelaar 8. br. A.J. Struijk, Merwestraat 44. br. A. Visser, Weresteijn 94. Voor het ambt van diaken: br. A.P. Blokland, Haringvlietstraat 5. br. W.D. Huijzer, Erasmusplaats 4. br. G.J. Suijker, Burg. Drijberplein 35. br. G. Vlot, Leeuweriksingel 617. De ambtsdragerverkiezingen zullen gehouden worden op woensdag 2 oktober om uur. Schriftelijke stemmen kunnen worden ingeleverd bij één van de ambtsdragers met op de buitenzijde uw naam en handtekening. Catechisaties Volgens het rooster dat vorige keer in het kerkblad stond, bleek dat de 13 jarigen op vrijdag avond tegelijk club en catechisatie hadden. Daarom hebben we nog wat moeten schuiven. De 13 jarigen worden verwacht op dinsdag om uur in de consistorie. De 14 jarigen worden verwacht op vrijdag om uur in de benedenzaal. Ouderling A. Tanis. Met belijdenisattestatie overgegaan Naar de Chr. Ger. Kerk te Utrecht- West: Albert Johannus (Albert) de 2 Redactie: L. van den Heuvel Zuiderzeestraat 40, tel Administratie (ook voor adreswijzigingen): E. Boxman, Putterstraat 7, 3362 PC Sliedrecht, tel Rekeningen t.n.v. de Chr. Geref. Kerk Beth-El: Postbank IBAN: NL32 INGB ABN-AMRO IBAN: NL30 ABNA Rabobank IBAN: NL67 RABO p/a Leeuweriksingel NH, tel e scriba: H. Kazen, Jac. Catsstraat 4e, 3362 XE Sliedrecht (alle ov. zaken) 2e scriba: L. Dekker, Deltalaan 114, 3363 AH Sliedrecht Jong, oud adres: Prickwaert 59, nieuw adres: Mimosastraat 67, 3551 DA Utrecht. Met bewijs van lidmaatschap overgegaan Naar de PKN te Sliedrecht: Jacob (Jaco) van de Graaf en Adriana Elisabeth (Ilse) van de Graaf-de Jongh, Rembrandtlaan 225, met drie kinderen als dooplid. Naar de Geref. Gem. te Hardinxveld- Giessendam: Laurens Jan (Laurens- Jan) Ridders en Berendina Elizabeth (Lize) Ridders-de Weerd, Buitendams 525, 3371 BK Hardinxveld-Giessendam, met twee kinderen als dooplid. Naar de Geref. Gem. te Klaaswaal: Lambertina Roelfina (Laura) Schuurman, Middeldiepstraat 72, (wegens huwelijk), toekomstig adres: Julianastraat 54B, 3361 XJ Sliedrecht. Naar de HHK te Giessendam-Neder- Hardinxveld en Sliedrecht: Paulus (Paul) Visser en Cornelia Willi Henriette (Corina) Visser-Fieren, Middenveer 10, met twee kinderen als dooplid. Kopij Kerkblad Voor het volgende kerkblad (nr.1167) moet de kopij (voor 2 weken) zaterdag 5 oktober binnen zijn. Kopijadres: Marina Kwantes, Deltalaan 61, 3363 AB Sliedrecht, tel of (graag een kopie sturen aan Voor een bijlage bij het kerkblad kunt u contact opnemen met dhr. L. van den Heuvel. MC s / CD s Van de kerkdiensten kunt u een MC ( 3,50) of een CD ( 4,50) bestellen. Voor uw bestelling, binnen twee weken na de gehouden dienst, kunt u bellen naar fam. L. Ridders, tel Of via hun adres: Wilt u, om misverstanden te voorkomen, uw bestelling liever niet mondeling na een kerkdienst doorgeven? Afhalen kan alleen aan huis, Stationsweg 39. In actie & In contact In actie: Anita de Groot: tel , In contact: Nicoline van Verseveld: tel , com. Vervoer ouderen: Jaap Ottevanger: tel , Verjaardagen Maandag 30 september Mevr. E. van Wijngaarden-Mijnster, Zoutstoep 27, 3361 CG, 84 jaar. Dinsdag 1 oktober Dhr. H. van den Berg, Rembrandtlaan 600, 3362 AW, 83 jaar. Zaterdag 5 oktober Dhr. H. Bot, Reigerlaan 128, 3362 PG, 89 jaar. Zondag 6 oktober Mevr. J. van Ballegooyen-Boer, Brooshooftstraat 19, 3371 HS Hardinxveld- Giessendam, 76 jaar. Woensdag 9 oktober Mevr. Margriet den Braber, Rijnstraat 165, 3363 ED, 43 jaar. Donderdag 10 oktober Mevr. A.C. Visser-van Werd, Burg. Brouwerstraat 8c, 3366 BA Wijngaarden, 80 jaar. Zaterdag 12 oktober Mevr. J. Boer, Buitendams 130, 3371 BN Hardinxveld-Giessendam, 86 jaar. Van harte gefeliciteerd en een gezegende dag toegewenst. Dat vanuit Gods Woord mag klinken en nagebeden worden: maar Ik zal Mijn hand tot de kleinen wenden. (Zacharia 13:7b) De jarigen van de vorige keer, danken u hartelijk voor de ontvangen felicitaties. Roosterindeling kinderoppas Zondag 29 september Mevr. J.M. van der Graaf-van Meeuwen, G. van Dieren-Schagen, Hanneke van den Bos, Lisette Oosterwijk, Leonie van Heteren, BHV: dhr. Alfred Huijser. Zondag 6 oktober Mevr. M. Suiker-Keesmaat, C. Adriaanse-Visser, Lineke den Besten, Henriëtte Hoekwater, Lisanne van der Linden, BHV: dhr. Bertus den Breejen. Zondag 13 oktober Mevr. B. Eckhardt-Kalis, N. van Verseveld-de Lange, Anne-Linde Suiker, Sanne de Jong, Lotte de Jong, BHV: dhr. Jaap Oosterwijk. Zondag 20 oktober Mevr. A. Stuij-Muis, J. Vermoen-Slob, Nathalie Vink, Hilde Kornet, Mathilde van Meeuwen, BHV: dhr. Aart-Piet de Ruijter. Roosterindeling schoonmaak Vrijdag 27 september Mevr. A. den Ouden-Dekker, N. Oudenes-Verhaar, M. de Ruijter-Kroon, N.B. de Lange-den Besten, E. Kok- Smit. De Rank: mevr. L. den Besten-Roseboom, A.J. van Wingerden-Maasland. Vrijdag 4 oktober Mevr. M. Vonk-Gudde, M.B. Visser- Bredveld, J.S. Breedveld-de Jager, A. den Ottelander-Breedveld, A.M.T.G.

3 Verrips-Ridders, A.P. Dekker-Boogaard. De Rank: mevr. B. Dammers-Buijk, M.J. van der Zwan-ten Hove. Vrijdag 11 oktober Mevr. H.J. Vink-Hagenaar, J.C. de Ruijter-van dn Dool, D. Boelen-Vlot, K. Gudde-de Groot, P. Visser-de Jong. De Rank: mevr. J.J. Wemmers-Hardam, N. van Verseveld-de Lange. Rooster ziekenhuisbezoek br. P. de Jong oud. H. Kazen oud. D. Brandwijk Nieuws uit de Oostwijk en de Westwijk Wijken 1,3,4,8 en 10, oud. J. de Bruin, tel , bij afwezigheid oud. D. Brandwijk, tel Wijken 2,5,6,7 en 9, ds. A. van der Zwan, tel Terugblik Wij hebben een Voorspreker Van harte hoop ik dat die verkondiging allen mag bijblijven die afgelopen zondag hun geloof versterkt zagen worden terwijl in ons midden beide genademiddelen Woord en Sacrament bediend werden. Wat bood de eerste brief van Johannes ook ditmaal veel onderwijs. Zowel ten aanzien van het wonder van de rechtvaardigmaking als van de noodzaak tot heiligmaking. De strijd gaat voort. Maar mét Luther mag de kerk zingen: Ons staat een sterke Held terzij, Die God ons heeft beschoren. Vraagt gij Zijn Naam, zo weet dat Hij de Christus heet. Van verre staanden mogen zich aangelokt weten door de prediking dat de hemelse Advocaat ook hun zaak wil behartigen. En Hij heeft nog nooit een rechtsgeding verloren! Onbekeerden, die tot dusver onverschillig stonden tegenover God, Zijn Woord en de heilige Sacramenten, bid ik veel onrust toe, gewerkt door de Geest, Die uitdrijft naar het kruis van Golgotha. God zegene al het werk dat Hij nog aan onze gemeente wil besteden, tot Zijn eer en tot ons aller zaligheid. Terugblikkend op de afgelopen weken, wil ik nog mijn hartelijke dank uitspreken in de richting van de kinderen van de jongste zondagsschoolgroep. Ik kreeg een tasje vol met allerlei mooie kaartjes, vol wensen en groeten, Psalmen en gebeden die speciaal voor mij als dominee bedoeld waren. Ter bemoediging, en dat vind ik heel erg fijn. Bedankt, jongens en meisjes! Weet, dat jullie dominee ook voor jullie bid of jullie een nieuw hart mogen krijgen. En doe maar goed je best bij het leren van de Psalmversjes en de teksten. Daar heb je je hele leven wat aan. Zieken Br. G. Adriaanse, Hugo de Grootstraat 52, moet komende vrijdag opnieuw opgenomen worden in ASZ-Dordwijk. Bij de laatste controle is gebleken dat de tumor nog aanwezig is, waarvoor behandeling noodzakelijk is. Men gaat nu opnieuw proberen de tumor te verwijderen, waarna gedurende zes weken weer de nodige spoelingen zullen plaatsvinden. Het is wel weer heel wat, maar het stemt tot dankbaarheid dat er nog een behandeling mogelijk is. De HEERE zij u in dit alles nabij. Zr. A.A. Batenburg, Weresteijn 91, werd in ASZ-Dordwijk geopereerd ter bestrijding van aanhoudende ernstige rugklachten. Inmiddels kwam ze weer thuis en mag ze hopelijk ervaren dat de operatie baat gebracht heeft. Tot dusver blijven de lichamelijke klachten en beperkingen overheersen. God geve lijdzaamheid om in deze weg achter Hem aan te komen. Zr. A. den Bok-Bos, Jacob Catsstraat 4b, kwam weer thuis, al is het wel nodig dat er dagelijks de nodige hulp en aandacht wordt gegeven. Ook u bidden we Gods nabijheid en zegen toe. Zr. P. de Groot-Stolk, Zuiderzeestraat 80, moet vrijdag in ASZ-Dordwijk geopereerd worden aan de ingewanden. Best een hele ingreep, ook al gezien het feit dat men verwacht dat ze zes dagen moet blijven. We hopen dat de HEERE Zijn zegen erover wil gebieden en dat Zijn nabijheid ervaren zal worden. De toestand van br. J. Hoffland, Rembrandthof 2 te Boven-Hardinxveld, is zeer ernstig, zodat de familie al enige dagen bij zijn ziekbed moet waken. Het contact is haast niet meer mogelijk en het einde lijkt zich aan te kondigen. Met name de afgelopen tijd is er door onze broeder heel wat afgeworsteld. Het heil van zijn ziel woog hem bijzonder zwaar en de gang naar de genadetroon werd vrijwel onafgebroken gemaakt. God, Die geen bidder laat staan, ontferme Zich over hem, zijn vrouw en verdere familie. Br. M.B. Kornet, Rembrandtlaan 35, ondervind nog de nasleep van de ingreep die hij recent onderging. Intussen is er het besef dat de ziekte reeds is uitgezaaid, hetgeen de gedachten vermenigvuldigd. Dat het Woord van Christus algenoegzame offer ook uw hart mag vertroosten (I Joh. 2:2)! Br. T. Visser, Burg. Brouwerstraat 8c te Wijngaarden, ontving goede berichten. Ondanks de nare bijwerkingen hebben de kuren toch het nodige resultaat gehad. Voorlopig is geen andere medicatie nodig en moet hij over drie maanden terugkomen. Gods nabijheid toegewenst. Geboorte 10 september was de geboortedag van Marius Thomas Blokland, Haringvlietstraat 5. Seth is het broertje van Daniël. De ouders van Seth voelden behoefte om woorden uit Ps. 145 op het kaartje te zetten. Daar wordt de grootheid van de Schepper bezongen, Die méér te geven heeft dan dit tijdelijk leven. En wat nodig is, schenkt Hij in de weg van het gelovig bidden en smeken: Hij is nabij de ziel die tot Hem zucht Dat zuchten wensen we deze jonge ouders van harte en bij de voortduur toe! Verloofd Sinds we van vakantie teruggekomen zijn, hebben heel wat verlovingskaartjes de weg naar de pastorie gevonden. Ditmaal mag ik zelfs vier stellen feliciteren met hun verloving! Ik noem ze in chronologische volgorde: Op 8 augustus verloofde Annelies Visser, Baanhoek 369, zich met Corné Groeneweg. Bijna een maand later, op 6 september, was het de beurt aan Annemarie Verhoek, Marathon 68 te Krimpen a/d IJssel, en Wilmar de Raad, Batelier september was de verlovingsdag van Marjolein van der Spek en Erik de Lange, t Orleans 8. Tenslotte verloofden Erna den Besten, Rivierdijk 439 en William van Dulken zich op 21 september. Op één van de verlovingskaartjes trof ik een tekst aan, die hopelijk het gebed van alle stellen inhoudt. Psalm 25:4 HEE- RE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. Van harte gefeliciteerd en Gods zegen in het toekomende gewenst! Huwelijk 15 oktober hoop ik in onze kerk het huwelijk te bevestigen van Dirk de 3

4 Weerdt uit Bleskensgraaf en Sijke van der Linden, Kamerling Onneslaan 110. Beiden hebben geen gemakkelijke levensgang gehad en werden met de gebrokenheid van deze bedeling nadrukkelijk geconfronteerd. Ze zien het als Gods leiding dat hun wegen elkaar kruisten en dat ze het voornemen ontvingen om elkaar voor Zijn aangezicht trouw te beloven. We bidden hen Gods onmisbare zegen toe, samen met de wederzijdse kinderen, voor wie heden en verleden ook om verwerking en aanvaarding vragen. Ook uw en jullie gebed zij: Ga mij met Uw heillicht voor. Jubileum De familie N.H. van Voorden, Rijnstraat 117, hoopt op 27 september te herdenken dat ze vijftig jaar getrouwd zijn. Daarmee willen we ons voormalig kostersechtpaar van harte feliciteren. Vanaf 1984 hebben ze een belangrijke plaats en taak in onze gemeente gehad, aan welke periode we nog altijd met dankbaarheid terugdenken. Waar is de tijd gebleven dat u vanuit Kerkbuurt 76, de huidige Uit-Stek, als gezin de kerk op zoveel manieren mocht dienen? Mij staat ook nog goed voor ogen dat juist in de week waarin we intrede in Sliedrecht deden, br. Van Voorden met ernstige hartklachten opgenomen moest worden, hetgeen uiteindelijk leidde tot het beëindigen van het kosterswerk. Inmiddels zijn we ruim tien jaar verder en mag u er allebei, ondanks toenemende beperkingen bij onze broeder, nog zijn. De HEERE zegene u bij het klimmen der jaren. Dat u ook in deze fase zich van harte verbonden mag weten aan Gods dienst, huis en Woord. Ter overweging Een zuster der gemeente stuurde uit het blaadje van de Bonisa Zending iets door, dat ik hierbij graag ter overweging aanbied. Het gaat over het verband dat er moet zijn tussen gemeente en gezin. Opmerkelijk is dat de woorden gemeente, kerk en gezin in het Chinees kennelijk verband met elkaar houden. In die taal luiden deze woorden als volgt: Jiaotang = kerk jiaohui = gemeente jiating = gezin Zomaar een gedachte om te overwegen: is er in de praktijk van ons (gezins)leven ook zo n verband aan te wijzen met datgene waar het in kerk en gemeente om gaat? Tenslotte Deze week vindt het Open Huis van onze gemeente plaats. Heeft het ook een plek in uw gebed en in uw agenda? Denk daarbij ook weer aan dat Bijbelse woord gemeenschap Volgende week hopen we te starten met de catechisaties. Ook dit keer zie ik ernaar uit om met de jeugd van onze gemeente de Bijbel te openen en te proberen hen liefde tot de gereformeerde belijdenis bij te brengen. Een zaak van gebed, ook voor thuis. Leeft u mee, ook als ouders? Jongelui, graag tot ziens! Tenslotte staan we voor een nieuwe ronde van ambtsdragersverkiezingen. Het feit dat een drietal broeders zich niet herkiesbaar stelden, geeft bij voorbaat enige weemoed, denkend aan de staat van dienst van de betreffende broeders, maar ook ziende op de broederlijke band die we steeds mochten ervaren. God zegene alle broeders die nu op de lijst staan en geve ons als manslidmaten een goede vergadering op 2 oktober. Daarbij hoop ik op een goede opkomst, waarbij alle mannelijke belijdende leden een taak en verantwoordelijkheid hebben. Wellicht ten overvloede: leeft de gedachte van de gemeenschap ook in deze dingen bij u en mij? Zo zijn deze pastoralia weer ten einde. Een hartelijke groet van ons zevenen, Uw en jullie ds. A. van der Zwan Gedachte van Kohlbrugge God, mijn God, vergeef mij alle ja maar s van mijn ongeloof, waar Uw Woord mij alleen dit maar voorhoudt: Maar Hij is om onze overtredingen verwond. Verenigingsnieuws Vrouwenvereniging Dorcas Donderdag Jaarvergadering, inleiding Jakobus, ds. M.C. Tanis. Iedereen is hartelijk welkom! Donderdag Crea-avond. Mannenvereniging Rondom het Woord Maandag Bijbelstudie 1, Galaten 1 en 2, dhr. G.A. Oosterom. Jonge Lidmatenkring Timotheüs Maandag Behouden, Bijbelstudie 1 en 2, Matth. 24:37-39 en Genesis 5:1, Gerben Vermoen. Jeugdvereniging Zoekt Uw Schepper Ben je 16 of 17 jaar en vind je het leuk om op zondag een middagbesteding 4 te hebben. Kom dan naar de jeugdvereniging. Tijdens deze middag leer je andere leeftijdsgenoten van de catechisatie beter kennen en heb je ook nog een nuttige invulling van de middag. Iedereen is welkom. Onze gezamenlijke openingsmiddag met jv B&W is op 29 september (15.00 uur) in de bovenzaal van de kerk (inclusief maaltijd). Zondag Zendingsreizen schets 1, openingsmiddag met B&W. Zondag Vrij onderwerp, André van den Bos. Jeugdvereniging Bid en Werk Beste jongelui, Nu de vakanties weer voorbij zijn, hopen we een start te maken met de verenigingsmiddagen. We willen de middagen om uur beginnen. We hopen nog op nieuwe leden! Lijkt het je fijn om met elkaar bezig te zijn rond Gods Woord en na te denken over actuele thema s, samen met nog meer enthousiaste jongeren, dan ben je van harte welkom! De eerste middag, 29 september wordt een gezamenlijke middag met ZUS. We hopen op gezellige maar vooral gezegende JV middagen. Hartelijke groeten, het bestuur van Bid en Werk Zondag Zendingsreizen schets 1, openingsmorgen met ZUS. Zondag Zendingsreizen schets 2. Jeugdclubs Samuël zaterdag Samuël geroepen, 1 Sam 3. Esther donderdag Onderwerp onbekend. Mirjam vrijdag Onderwerp onbekend. Rebekka zaterdag De bezetene van Gardera, Lukas 8:26-39.

5 Jozef maandag Jezus in gesprek met de schriftgeleerden. David donderdag Onderwerp onbekend. Tryfosa vrijdag Schets + iets lekkers maken. Bibliotheek De bibliotheek is geopend op vrijdag van uur en zaterdag van uur. Dankbetuigingen We werden verrast door de vele blijken van meeleven ter gelegenheid van ons veertig jarig huwelijksjubileum. Het is door ons zeer gewaardeerd en we willen u/jou daar heel hartelijk voor bedanken. Fam. E. van Beest, Rembrandtlaan 428 Ik geloof dat ik namens alle opvarenden van de boottocht kan spreken van een geweldige tocht, waar iedereen duidelijk van genoot. Het weer is best meegevallen behalve op het laatste moment. Maar onderling was er een hechte band, waar wij de Heere voor mogen danken. En de bediening was geweldig, het heeft ons aan niets ontbroken. Nogmaals hartelijk dank. Suzan en Bas Visser Voor u gelezen Het geloof is soms zo zwak dat het de ziel niet gerust kan stellen. Gods Geest moet de twijfelingen oplossen, de wankelende ziel ondersteunen en het zwakke geloof sterken. De Geest is een onderpand dat altijd bij de gelovige blijft. Die Geest komt deze krankheden te hulp (Romeinen 8) en getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn, daarom ook erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Jezus Christus. Als de ziel door zwakheid des geloofs moedeloos wordt, zodat wij niet weten wat wij bidden zullen, zo verwekt de Geest des geloofs in ons onuitsprekelijke verzuchtingen en doet roepen: Abba, Vader. Al kan de arme benauwde ziel voor die tijd niets meer zeggen, zodat het gebed stokt, dan dat ene woord: O, Vader, Vader. Het is genoeg. Dat is zo n krachtig woord, dat iemand die een vaderlijk hart heeft en zijn benauwde kind alleen hoort roepen: Och vader, die zal terstond toelopen en vragen wat zijn begeerte is. Al kan het kind niets meer zeggen, dan zal juist die kinderlijke machteloosheid het vaderlijk hart te meer bewegen om hem te helpen. Als wij nu die boos zijn, met dat ene woord vader te bewegen zijn om onze kinderen goed te doen, hoeveel te meer zal die Vader der barmhartigheden en die God van alle vertroostingen terstond gereed zijn om zo n bang hart te hulp te komen! Jacobus Borstius, Berichten Activiteiten markt Op zaterdag 28 september wordt een activiteitenmarkt in Meerkerk gehouden. Van uur. Plaats: Chr. Geref. Kerk, Tolstraat 47, Meerkerk. O.a. nieuwe handgemaakte hoeden te koop bij mevr. Hoefnagel. Herfstfair van Verpleeghuis Salem! Zaterdag 5 oktober Van uur zijn er diverse kramen met zeer gevarieerd aanbod, ook pony rijden voor kinderen. Voor uitgebreide informatie zie onze website: We zien uit naar uw komst! Verpleeghuis Salem, Vlietlaan 2, Ridderkerk. Ontmoetingsdag Friedensstimme Op zaterdag 5 oktober is er een ontmoetingsdag van Friedensstimme. Plaats: Veluwehal te Barneveld. Thema is: het kinderwerk in Zuid-Siberië. Sprekers zijn evangelisten uit Siberië en Kaukasus. Medewerking wordt verleend door een Russisch-Duits (kinder)koor en een orkest. Meer informatie over deze dag vindt u op U bent van harte welkom! N.P.V. afdeling Sliedrecht Op dinsdag 8 oktober zal een openbare vergadering gehouden worden over het onderwerp: Ik heb geen mens. (over eenzaamheid gesproken). Dit thema zal ingeleid worden door de heer W. Visser uit Nunspeet. Aanvang uur. Plaats: Zorgcentrum Overslydrecht, Scheldelaan 3, Sliedrecht. Allen, ook jongeren, zijn hartelijk welkom. Mannenbondsdag 2013 Op zaterdag 12 oktober, Chr. Ger. Kerk de Tabernakel, Verlengde Maanderweg 146 Ede Referaat door ds. G.R.Procee over: Schuldbesef, schuldbelijdenis en schuldvergeving. Ingegaan wordt op de aard van de zonde, de noodzakelijkheid van schuldbesef, van schuldbelijdenis en van de rechtvaardiging van de goddeloze. Met als vrucht een ootmoedige verhouding tot onze naaste. Aanvang uur, sluiting rond uur. Toogdag GBS in Barneveld De Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) belegt op zaterdag 12 oktober haar 48e toogdag in de Rehobothkerk aan de Nairacstraat 24 te Barneveld. De Veluwehal zal worden gebruikt als overblijfruimte. Aanvang s morgens uur, pauze van uur. Opening ds. P. Blok uit Dirksland, voorzitter. Sprekers: ds. A.C. Rijken (Gameren) en ds. J.A. Weststrate (Terneuzen), ds. C. Hogchem (Genemuiden), dhr. R. Bakker. Kledinginzameling K.O.E.H. Op zaterdag 12 oktober hoopt de Stichting Kom Over En Help in een deel van de Alblasserwaard weer de inzameling te houden van kleding, schoenen en dekens. Wij willen graag weer een beroep op u doen de kleding, die niet meer gedragen wordt, af te staan voor Oost- Europa. Ook klein kinderspeelgoed is welkom. Op de onderstaande adressen kunt u zaterdag 12 oktober tussen uur terecht: Papendrecht, Oud Ger. Gem., Noordersingel 22. Papendrecht, Appartementgebouw Zonnedauw. Sliedrecht, Joh. Calvijnschool, Scheldelaan 15. Sliedrecht, Chr. Geref. Verenigingsgebouw De Rank, Oranjestraat 7. Sliedrecht, Parkeerterrein t.o. Sportgebouw De Valk, Valkweg 1. Hardinxveld-Giessendam, Oud Ger. Gem in Ned, Buitendams 384. Wij verzoeken u dringend om stevige plastic zakken te gebruiken. De zakken van dun plastic zijn eigenlijk niet goed te gebruiken. De zakken goed dicht binden a.u.b. Wilt u schoenen met de veters aan elkaar binden? Ook buiten de kledinginzameling kunt u uw gebruikte kleding - na telefonische afspraak - altijd brengen bij de secretaris van het comité dhr. L. Janse (tel ). Stichting Kom over en Help. 5

6 Evangelie & Moslims, Volgens de islamitische kalender zullen moslims 15 oktober weer het offerfeest gaan vieren. Dit feest herinnert aan het offer dat Abraham bereid was te brengen. Voor moslims is het een aansporing om God te gehoorzamen. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten als we het Koranverhaal vergelijken met Genesis 22? Overal in Nederland zijn christenen betrokken op asielzoekers en migranten en zoeken zij in de contacten naar wegen en mogelijkheden om hen het evangelie te brengen. Cees Rentier gaat in gesprek met zulke bruggenbouwers in Apeldoorn en ontmoet bevlogenheid, moeite en bemoediging en een weten dat uiteindelijk door de Heere al de inspanningen nooit vergeefs zijn. Dat is ook de dragende kracht in de binnenstad van Den Haag waar een sportteam van christenen in de Schilderswijk een thuishaven wil zijn voor kinderen en tieners en hen ontmoet door middel van sportactiviteiten. Ons Infobulletin geeft hiervan een bemoedigend beeld. E&M biedt christenen de mogelijkheid om toegerust te worden voor de ontmoeting met moslims. Naast boekbesprekingen die betrekking hebben op de islam en de verhouding christenen moslims, vindt u in dit infobulletin diverse activiteiten beschreven waar u en/of christenen met een moslimachtergrond aan deel kunnen nemen. Wanneer u geïnteresseerd bent in het Infobulletin en dit regelmatig wilt ontvangen, meer algemene informatie wilt, interesse hebt voor een cursus of een bestelling wilt plaatsen van (anderstalige) lectuur, kunt u contact opnemen met het kantoor van E&M via tel: , of een bezoek brengen aan de website waar u ook de webshop vindt. 6 Diaconaal Maatschappelijk Werk Het Diaconaal Maatschappelijk Werk (DMW) verzorgt al meer dan vijftien jaar psychosociale hulpverlening vanuit christelijke overtuiging. Middels de beschrijving van enkele hulpvragen willen wij het werk van de DMW onder de aandacht brengen. Mevrouw Hendrikx (depressieve gevoelens) Mevrouw Hendrikx (48) meldt zich aan bij het DMW op advies van haar huisarts. Ze heeft al enige tijd last van somberheid en lusteloosheid. Mevrouw ziet overal tegen op en voelt zich vaak gespannen. s Morgens kan ze moeilijk uit haar bed komen. Ze heeft de neiging om maar niet meer naar de vrouwenvereniging te gaan en toen haar vriendin gisteren belde of ze kwam koffiedrinken heeft ze dit afgehouden. In het intakegesprek wordt duidelijk dat mevrouw Hendrikx moeite heeft met slapen en negatief over zichzelf denkt. Het contact met één van haar dochters verloopt moeizaam, mevrouw piekert hier veel over en denkt dat zij hier schuldig aan is. Vroeger werkte ze graag in de tuin, nu heeft ze dit al maanden niet meer gedaan. Ook haar oude manier om tot rust te komen, een spannend boek lezen, lukt niet meer de laatste weken. Ze kan zich moeilijk concentreren. Herkent u zich in dit verhaal? Neem gerust contact op om er eens over door te praten: tel (werkdagen tussen uur) of diaconaalmaatschappelijkwerk.nl. Hulp van het DMW kan helpen bij depressieve gevoelens! Meer lezen over depressiviteit? Kijk op onze website: Nabetrachting k Heb aan s Heilands dis gezeten, k heb gegeten t heilig brood, dat zielen voedt. Heil ge wijn werd mij geschonken, die, gedronken, t hart verkwikking smaken doet. Jezus zelf had door Zijn boden mij doen noden, en vertrouwend op Zijn woord, heb ik naar hun stem gehoord. t Brood, dat ik daar heb zien breken, werd m een teken van Zijn lichaam, dat weleer aan het kruishout werd verbroken en doorstoken: k zag de kruisdood van mijn Heer. In de wijn, die k uit zag gieten, zag ik t vlieten van Zijn toen vergoten bloed: k zag door Hem mijn schuld geboet. Dierb re Jezus, zo weldadig, zo genadig, dierb re Zaligmaker, Gij, die t geloof, dat G in ons werktet, heden sterktet, sta met uwe Geest ons bij en verleen ons moed en krachten: al ons trachten naar volmaking vordert niet, zo uw Geest geen bijstand biedt. Uitgesproken Waar het verstand niet kan waden, kan het geloof zwemmen. Thomas Watson Agenda Open Huis Kerkenraadsvergadering NPV-avond Avond voor alleenstaanden e Bijbellezing Dienst Waerthove (br. A. Visser) Hervormingsavond Evangelisatie Kerkbuurt Bijbellezing Vrijwillig(ste)ersdag Dankdag Bijbellezing Zendingsavond Evangelisatie Kerkbuurt Gemeenteavond Bezinningsavond Heilig Avondmaal Heilig Avondmaal Evangelisatie Kerkbuurt

Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b

Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b Jezus leeft, en zal niet meer sterven! En omdat Hij leeft, zullen al Zijn kinderen leven, eeuwig leven. Dat is

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN JAARGANG 33 NUMMER 5 MEI 2014 Kerken Samen Samen Kerken (KSSK) is een gezamenlijke uitgave van: de Hervormde Gemeente s-graveland de Hervormde Gemeente Kortenhoef de

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

Het gebed is een geweldige

Het gebed is een geweldige Bidden [1] Christen doet niet anders Een mens is op de beste plek als hij op zijn knieën Gods aangezicht zoekt. Bidden is vitaal voor het christelijke leven. Waarom eigenlijk? Ds. J. Muller is hervormd

Nadere informatie

Bonisa. Bonisa Bonisa. China

Bonisa. Bonisa Bonisa. China Bonisa Z E N D I N G Bonisa Z E N D I N G...geeft gij hun te eten. Zij zeiden tot Hem: Wij hebben niet meer dan vijf broden en twee vissen. En Hij zei: Brengt Mij die hier. Mattheüs 14 : 16b-18 China Bonisa

Nadere informatie

De Catechisant KONING PHILIPS II, HEER DER NEDERLANDEN. Die Mij vroeg zoeken zullen Mij vinden. Maart/april 2010 19 e jaargang Nr.

De Catechisant KONING PHILIPS II, HEER DER NEDERLANDEN. Die Mij vroeg zoeken zullen Mij vinden. Maart/april 2010 19 e jaargang Nr. De Catechisant Die Mij vroeg zoeken zullen Mij vinden KONING PHILIPS II, HEER DER NEDERLANDEN Maart/april 2010 19 e jaargang Nr. 3 B IJ B E L C A T E C H I S A T I E I Koningen 2 Bizar De geschiedenis

Nadere informatie

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants?

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? 58 e jaargang - nummer 1 MAART 2015 4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? www.irs.nu 380862_In De Rechte Straat nr 5 maart

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

"Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning?

Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? 12 j a n u a r i 1 9 8 5 6e jaargang n o.1 "Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? (1 K o r. 15:55) "HET L EVENSDEVIES VAN EEN APOSTEL" Het met u willen overdenken van deze woorden van

Nadere informatie

Godsdienstig was het niet correct. Bij het avondmaal over Matteüs 20:20-28. Drieluik over de verzoening Verlost door het bloed van Christus

Godsdienstig was het niet correct. Bij het avondmaal over Matteüs 20:20-28. Drieluik over de verzoening Verlost door het bloed van Christus 54 06 19 maart 2010 Bij het avondmaal over Matteüs 20:20-28 Godsdienstig was het niet correct Christen in-spanning Programma NGK Themadag 2010 Drieluik over de verzoening Verlost door het bloed van Christus

Nadere informatie

Preek Waarom zou ik belijdenis doen?

Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Waarom zou ik belijdenis doen? Deze vraag kom ik regelmatig tegen. Met als mogelijke reacties: Ik ben niet goed genoeg. Ik zondig immers elke dag; of, wat is de meerwaarde

Nadere informatie

Verslag Matthew Henry reis

Verslag Matthew Henry reis Verslag Matthew Henry reis September 2007 Kerkhistorische Themareis: In de voetsporen van Matthew Henry de Bijbel verklaarder O.l.v. ds. J. C. den Toom Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 2 1 Deelnemers.....3

Nadere informatie

INHOUD MEI 2011 49 e JAARGANG INLEVEREN VAN KOPIE

INHOUD MEI 2011 49 e JAARGANG INLEVEREN VAN KOPIE INHOUD MEI 2011 49 e JAARGANG ONDERWERP PAGINA Inleveren van kopie 2 Kerkdiensten 3 Agenda 4 Van uw predikant 6 Van uw scriba 11 Kerkenraad 15 Kerkvoogdij 15 Verantwoording collecten en giften 16 Verenigingsnieuws

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

En toen was er voor mij niemand meer

En toen was er voor mij niemand meer En toen was er voor mij niemand meer Over godsdienst en incest De samenwerkende synoden van de Nederlandse Hervormde Kerk de Gereformeerde Kerken in Nederland de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk

Nadere informatie

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam,..., zodat zij één zijn zoals wij één zijn. Johannes 17 : 11

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam,..., zodat zij één zijn zoals wij één zijn. Johannes 17 : 11 Administratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt. Port betaald Port Payé Pays-Bas Heilige Vader, bewaar hen door uw naam,..., zodat zij één zijn zoals wij één zijn. Johannes 17 : 11 Symbool en thema

Nadere informatie

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl Onderweg Kansarm wordt Kansrijk Onder dit motto voert de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes in 2015 tijdens de vastentijd actie voor verschillende school- en ziekenhuisprojecten. Nog te

Nadere informatie

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 KERKBLAD van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede Redactie: Wim Assink G. Foulkesweg 259, 6703 DK Wageningen Tel. (0317) 84 34 54 Gerben Rietman

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus Hebt u een minuutje? vroeg de oude man bescheiden.

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

Gemeentegids. maart t/m april 2014

Gemeentegids. maart t/m april 2014 Gemeentegids Grace Communion International Nederland en Vlaanderen maart t/m april 2014 Als de bloemen het met hun kleuren tonen, En met lentegeuren het leven bewijzen, Als de vogels de Heere loven, Dan

Nadere informatie

10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1. Spreken over God

10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1. Spreken over God 10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1 Spreken over God 10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 2 Verkrijgbaar bij dezelfde uitgever: dr. J.M. van t Kruis (red.), Protestantse

Nadere informatie

Leven in een Web van Relaties

Leven in een Web van Relaties 16 Familie als Gegeven Leven in een Web van Relaties Een handreiking voor bezinning, gesprek en oefening van de Protestantse Kerk in Nederland Generale Synode November 2013 LWK 13-02 16 Pagina 3 van 16

Nadere informatie

HIJ REKENT MET GENADE

HIJ REKENT MET GENADE HIJ REKENT MET GENADE BERIJMING VAN DE HEIDELBERGSE CATECHISMUS JANVANDENBRINK HIJ REKENT MET GENADE BERIJMINGEN VAN DE HEIDELBERGSE CATECHISMUS OP MELODIEËN UIT HET PSALTER VAN GENÈVE WAARVAN TER KENNISMAKING

Nadere informatie

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz.

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz. BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1 INHOUD blz. blz. Gedicht 1 Diaconie en zending 12 Van de redactie 2 Middagdienst 25 januari 15 Om te beginnen 2 Daans overpeinzingen

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie