Verder in dit nummer:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verder in dit nummer:"

Transcriptie

1 Mentaal M A G A Z I N E VA N G G Z N O O R D - E N M I D D E N - L I M B U R G Jaargang 3 Nummer 1 januari 2007 GGZ Noord- en Midden- Limburg wenst u prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar Verder in dit nummer: Gedeputeerde Odile Wolfs stelt; Het plan Servaashof getuigt van moed Terugblik op de Dag van de Vrijwilliger (zaterdag 25 november 2006) NML A GENOMINEERD VOOR VENR YSE ONDERNEMERSPRIJZEN GGZ

2 Kijk op de wijk Ingezonden foto s van de nieuwe wijk Servaashof Foto van de maand 2 e plaats Uitslag fotowedstrijd december 2006 Foto van de maand De drie winnende foto's zijn ingezonden door de fotoclub van het Intern Activiteiten Centrum. Zij zullen een cadeaubon van 50,- ontvangen. 3 e plaats eervolle vermelding Uit handen van dhr. Cor Rutten, voorzitter van de Centrale Cliëntenraad van GGZ NML, nemen de leden van de fotoclub van het Intern Activiteitencentrum hun cadeaubon ter waarde van 50 euro in ontvangst voor het maken van de beste foto van de maand november. Foto's voor de volgende fotowedstrijd kunnen vóór 1 januari 2007 worden ingezonden naar of worden afgeleverd bij het infocentrum Servaashof. Voor eventuele vragen kunt u bellen met Ton Klinckenberg (0478)

3 Mentaal Mentaal jaargang 3 Nummer 1 januari Veel artsen in opleiding zijn oververmoeid Ik wil graag gaan werken als vrijwilliger binnen GGZ NML Nog geen goed voornemen voor 2007? INHOUD Nieuwsberichten 4 Kollummerkasie Een pluim voor... Knipoog 6 Reportage 7 Veel artsen in opleiding zijn oververmoeid 8 Van de voorzitter 9 Op locatie 10 De ontmoeting 11 De Dag van de Vrijwilliger 12 Dealeroverlast aangepakt Inzet Cannabisbus weer succes 13 Wat vinden naastbetrokkenen? 15 Diagonaal 16 Servaashof 17 De GROTE stap van Drugstestpunten 21 Ondernemingsraad 22 IGG 23 Seksualiteit & intimiteit 24 Boekbespreking Nieuws v/d bibliotheek 25 Personalia Personeelsvereniging 26 Beeldspraak 27 Max Mentaal 28 Van de redactie De laatste Mentaal van dit jaar is in uw brievenbus terecht gekomen. De laatste in een hele jaarreeks waarin de ontwikkelingen van onze organisatie zijn samengebracht. Natuurlijk is dat lang niet alles, want er gebeurt veel meer in onze organisatie. Elke dag gebeuren er hier kleine wondertjes. Dat past ook een beetje in de thematiek van dit seizoen. Een wonderlijk seizoen met mooie transformaties. Ook even wat tijd om te bezinnen en na te denken over het volgende jaar. 12 onbeschreven Mentaals liggen weer op de plank. Klaar om gevuld te worden met alles wat ons nog te wachten staat. Veel verrassende, mooie, nieuwe dingen die allemaal nog te gebeuren staan. Blijft u het allemaal meemaken en volgen. Wij zullen er met alle redactieleden en correspondenten ons best voor doen om u op de hoogte te houden. Tot de eerstvolgende Mentaal in het nieuwe jaar en hele fi jne feestdagen! COLOFON Mentaal is het magazine van GGZ Noord- en Midden-Limburg voor (oud)medewerkers, vrijwilligers en externe relaties en verschijnt elke laatste vrijdag van de maand. Uitgave Bureau Communicatie GGZ NML Hoofdredactie Eleän Mulder Eindredactie Sabine Nicolasen en Eleän Mulder Redactie Guido Callens, Karin Geerkens, Ans Swillens, Karin Tummers Vormgeving MarksMarks Venlo Reproductie Grafi sch centrum Facilitair Bedrijf GGZ NML Fotografie Jos Faessen GGZ NML, Hans van der Beele Sevenum, Bureau Communicatie GGZ NML Oplage 2000 exemplaren Redactieadres: GGZ Noord- en Midden-Limburg, Bureau Communicatie, E. Mulder-Verleg, Postbus 5, 5800 AA Venray, (0478) , Deadline kopij februarinummer: 12 januari 2007, foto s gescheiden van tekst - dus als apart jpg-bestand - aanleveren. Voor meer info zie of het intranet. Mentaal 3

4 Modeshow t Wevertje Woensdag 15 november j.l. vond in restaurant Le Tambourin de eerste modeshow van t Wevertje, kleding- en schoenenwinkel voor en door clienten, plaats. Onder grote publieke belangstelling werd tijdens een wervelende show de winter collectie van t Wevertje gepresenteerd. De kledingstukken werden geshowd door cliënten en enkele personeelsleden. Het was een spannende avond voor de mannequins en een ontspannende avond voor het publiek dat onder het genot van een hapje en een drankje een gezellige avond beleefden. De mannequins kwamen mooi gekapt en opgemaakt in hun zelf uitgekozen kleding onder de klanken van het piano spel van Ad Haans de catwalk op, die prachtig versierd was met de bloemstukken gemaakt door de cliënten van de buitenploeg. Na afloop werden de deelnemers in de bloemen gezet door de dames van gewichtige zaken. Moe maar voldaan ging iedereen huiswaarts met in gedachten al de volgende modeshow. Alle dames en heren die meegeholpen hebben om deze modeshow tot zo n succes te maken: hartelijk dank hiervoor. De organisatie was in handen van het Intern Activiteiten Centrum (I.A.C.). Medicatie op rol Door Ted Kilsdonk Binnen afdeling de Meibloem wordt vanaf de medicatie op rol aan geleverd. Uiterlijk de eerste week van januari 2007 zullen de afdelingen Heuvel G, Heuvel F en Heuvel E van medicatie op rol voorzien worden. De overige afdelingen worden in februari 2007 ingepland. Aan de teams wordt tekst en uitleg gegeven hoe er wordt gewerkt met medicatie op rol. Op woensdag 17 januari 2007 vindt van uur een lezing plaats in restaurant Le Tambourin op de locatie Stationsweg te Venray. H.J.H. Kuijpers (AIOS) houdt dan een eindreferaat met als titel Persoonlijkheidsdiagnosiek. 24-uurszorg Door Ted Kilsdonk Een werkgroep onder voorzitterschap van Wim van Eijk, manager zorg, heeft een advies gegeven over de 24-uurs ondersteuning aan cliënten uit de divisie LCZ. Een belangrijk onderdeel daarvan betreft de 24-uurs medisch-somatische en somatisch-verpleegkundige zorg. Op het gebied van de somatisch-verpleegkundige 24-uurszorg zullen met name de teams nachthoofden, ondersteunende nachtdiensten en medewerkers ambulant team een cruciale rol vervullen. Risicovolle en voorbehouden verpleegkundige handelingen die binnen onze organisatie regelmatig vereist zijn, moeten door hen te allen tijde en op iedere plek snel, deskundig en professioneel uitgevoerd kunnen worden. Het is dus noodzakelijk dat zij op het gebied van de risicovolle en voorbehouden somatische handelingen steeds bekwaam en deskundig zijn. Alle medewerkers van deze teams krijgen een gericht opleidingstraject aangeboden dat bestaat uit een scholing om het vereiste niveau te bereiken en periodieke scholing om deze deskundigheden op peil te houden. Mentaal 4

5 Mentaal Project vermaatschappelijking Door Ted Kilsdonk Binnen het instituut is een project vermaatschappelijking gestart, waarvan Lex t Hart projectleider is. Dit project heeft te maken met de veranderde visie op zorg vanuit het ministerie. Uit de resultaten van een onderzoek door het Trimbos-instituut naar de klinische capaciteit blijkt dat in Venray een te grote capaciteit aan langdurige zorgbedden is. Deels is deze capaciteit vanuit de historie te verklaren. Om deze capaciteit in evenwicht te brengen met de landelijke tendenzen staat de langdurige zorg voor een belangrijke fase. Een aantal items speelt hierin een grote rol, zoals afbouw van bedden, deconcentratie, vermaatschappelijking en ambulantisering. Vanuit het oogpunt van vermaatschappelijking zal de toekomstige cliëntenstroom omgebogen worden naar ambulant c.q. deeltijdbehandeling en alleen in uiterste nood zal er een beroep gedaan worden op de klinische langdurige zorgcapaciteit. Met andere zorgaanbieders vindt overleg plaats over de verkeerde bedproblematiek. Dit betreft die cliënten die geen APZ-zorg meer nodig hebben. Fusie Mondriaan en Vijverdal stap dichterbij Door Fun Sijbers Het samengaan van de Mondriaan Zorggroep (Heerlen) en Vijverdal (Maastricht) is een stuk dichterbij gekomen nu de Raden van Toezicht van beide zorginstellingen kenbaar hebben gemaakt dat ze geen bezwaar hebben tegen een eventuele fusie. De directies van beide instellingen verwachten dat de fusie, die per 1 juli volgend jaar van kracht moet zijn, veel voordelen zal hebben voor zowel de patiënten als de organisatie zelf, zo schrijven ze in een uitgegeven verklaring. Zo denken zij dat de samenwerking kan zorgen voor een betere spreiding van functies over de regio. Ook wordt het door een fusie mogelijk om specialistische functies voor Zuid-Limburg te behouden. Gedragstherapeutisch werken Door Karin Geerkens In februari 2007 zal binnen de Lang durig Structurerende Zorg (LSZ) de eerste groep medewerkers (verpleegkundigen en begeleiders) starten met het opleidingstraject gedragtherapeutisch werken. De reden om dit opleidingstraject te starten, is dat binnen de langdurige zorg weliswaar wordt gewerkt met opgeleide mede werkers, maar niet vanuit een uniform, consistent en evidence based handelingskader. Er bestaat te veel onderlinge variatie bij de benadering van de cliënt. Het is zeer dringend nodig dat al het handelen van de medewerkers gebaseerd zal zijn op één expliciete methodische benadering. Gekozen is voor de methode die op dit moment ook voldoende evidence based aangetoond is: de cognitieve gedragstherapie. De LSZ streeft ernaar om zorg/begeleiding/behandeling te bieden waarvan de effectiviteit is aangetoond. De cognitieve gedrag therapeutische benadering is evidence based: voor de doelgroepen Schizofrenie, Duale diagnoses, persoonlijkheidsproblematiek en minder begaafden met ernstige gedragsproblemen, verreweg de grootste doelgroep van de LSZ. Er is grote behoefte van medewerkers om tools te krijgen voor een gestructureerde aanpak. De cursus omvat vijf dagen en wordt gegeven door Jacques Oomen. Gemeenschappelijke lunch Op 22 december a.s. biedt de Raad van Bestuur van GGZ NML een gemeenschappelijke lunch aan, aan iedereen die deze dag op de bouw werkzaam is. Deze lunch vindt plaats in het toekomstige atrium in de nieuwbouw van LBV. Nieuwjaarsbijeenkomst 8 januari 2007 Door Fun Sijbers Wellicht ten overvloede, maar we herinneren u toch nog even aan de nieuwjaarsbijeenkomst op 8 januari aanstaande vanaf uur in de schouwburg in Venray. Als u altijd al hebt willen feesten óp een theater podium in plaats van er naar te kijken, dan moet u er bij zijn. Als u wilt zien wat een groep medewerkers kan presteren zonder aan gokverslaving ten onder te gaan, dan moet u ook daar bij zijn. En als u gewoon eens bij wilt praten met collega s die u even uit het oog verloren was, dan is dit een ideaal moment. Er is in een stemmige entourage genoeg gelegenheid om of te feesten, of om te keuvelen. Eigenlijk is er geen reden om niet te komen, dus tot 8 januari! Nieuws januari 2007 Mentaal 5

6 Kollummerkasie Goede voornemens Omdat mijn niet-rokers verlof mij buitengewoon goed bevalt, heb ik nog even overwogen om dit jaar een anti-goede voornemens campagne te starten. Om alle verwoede rokers die van plan zijn om per 1 januari te stoppen met roken, waarom kan dat trouwens niet per direct, op te roepen dat niet te doen. Opdat mijn niet-rokers verlof niet in het geding komt. Maar omdat ik enkele van mijn verlofdagen in een uitgaansgelegenheid heb doorgebracht én dus genoodzaakt was om alle kleding stevig te luchten, heb ik mezelf overtuigd dat mijn reukorgaan het wint van mijn verlofwens. Wat een verademing als er nog minder rook zou zijn. Heerlijke frisse wereld zonder nicotinelucht in de neus. Daarom beste rokers, neem het je nog één keer voor en doe het ook. Ik heb er mijn niet-rokers verlof graag voor over als ik daar mee help. Bespaar u zelf veel nodeloze uitgaven en gezondheidskosten en stop met roken nu het nog kan. Overtuigd dat het beter voor u is bent u toch al, dus waarom nu niet de laatste stap gezet. Mijn doorwerkdagen vanwege mijn niet meer beschikbare niet-rokers verlof gebruik ik graag om u op te peppen als het u te veel wordt. Ik wens u fijne feestdagen, veel goede voornemens en een fantastisch 2007 column EEN PLUIM VOOR... De vrijwilligers van het museum Leo Basten, medewerker bij het Facilitair Bedrijf en huidig bezitter van de pluim wil deze doorgeven aan alle vrijwilligers van het museum. Leo: Ik vond het erg leuk om de pluim te krijgen, en heb er ook veel reacties op gekregen. Zelf wil ik graag de pluim doorgeven aan een groep mensen, namelijk aan alle vrijwilligers van het museum. Voor mij zitten daar veel collega s bij van het eerste uur, aldus Leo. Mensen waar ik goede herinneringen mee deel. Daarbij is het zo dat deze mensen mijns inziens erg goed werk doen. Ze houden een stukje historie van het Van Gogh instituut en van de hele GGZ NML in stand. Voor nieuwe medewerkers biedt dat een mooie inkijk in hoe het er vroeger aan toe ging. Mentaal 6

7 Mentaal Reportage Op 12 oktober jl. hield de Vakgroep Verpleging en Verzorging haar jaarlijkse themamiddag. De dagvoorzitter, dhr. Guus van Loenen, opende met een boeiend betoog over het begrip Professie. "De cliënt verleiden dingen te doen waarin hij geen trek heeft" Themamiddag Professionalisering in de zorg Vervolgens gaf hij het woord aan de gastspreker. De gastspreker was prof. dr. (Giel) Hutschemaekers. Hij is als directeur van Gelderse Roos Instituut voor Professionalisering en als bijzonder hoogleraar professionalisering van de GGZ, verbonden aan de faculteit der Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen.Tevens is hij een van de auteurs van het boek: Weg van professionalisering. Onderstaand een korte samenvatting van zijn verhaal op deze middag. In de jaren tachtig ging de discussie vooral over de professionele disciplines. Er ontstond een uitgebreide diagnostiek en indicatiestelling, en iedereen wilde over de cliënt meepraten. Het leek alsof professionals vooral bezig waren elkaar de loef af te steken. Efficiënt was het niet. En uiteindelijk ging het om de vraag wie de baas was. Daarna kwamen de managers die de touwtjes in handen namen en kwaliteit wilden leveren. Dit gebeurde door afspraken, randvoorwaarden en nieuwe procedures te ontwikkelen. Het werd daardoor wel efficiënter, maar ook bureaucratischer. Nadeel ervan is dat het gevaar dreigt dat het er niet meer om gaat of de cliënt er beter van wordt, maar of je je als professional aan de voorschriften en protocollen hebt gehouden. Elke vorm van zelf nadenken en reflectie op het eigen handelen wordt uitgesloten. Er moet voor gewaakt worden dat professionals geen lopende-band-medewerkers worden, maar probleemeigenaar worden. De kern van het vak is juist dat je de cliënt moet verleiden om dingen te doen waarin hij geen trek heeft. Therapie is voor een groot deel de cliënt motiveren zelf het heft weer in handen te nemen. Hierin is probleemeigenaarschap een belangrijk aspect. Dat draagt de cliënt niet alleen, dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de cliënt en de professional. Omtrent dit thema werd er ook in sub groepen gesproken, waarna dit plenair werd teruggekoppeld. Iedere deelnemer vulde na afloop van de thema middag een evaluatieformulier in. Hieruit kwam naar voren dat het merendeel van de aanwezigen tevreden was over de themamiddag. Ook de bijdrage van de spreker en het thema sprak erg aan. Als minpunt werd de accommodatie beschreven. Een meerderheid vond dat deze zich niet leende voor deze middag. De deelnemers vonden daarnaast dat er te weinig collega s aanwezig waren en te weinig managers, leidinggevenden, artsen en andere disciplines. Een belangrijke tip was: meer en vaker activiteiten organiseren. Daarbij werd wel de suggestie gedaan de deelname verplicht te stellen en te zorgen voor een goede communicatie rond de themadag naar de hele doelgroep toe. Ook werden er ideeën geopperd voor onderwerpen voor toekomstige bijeenkomsten. Meer informatie over de vakgroep Verpleging en Verzorging is te vinden op intranet. Ook is er altijd een mogelijkheid om contact op te nemen met de vakgroep voor vragen/reacties e.d. Dit kan door een van de leden te benaderen of te mailen: Dhr. Derks (Raad van Bestuur) en dhr. Van Loenen in gesprek met een deelnemer Mentaal 7

8 Veel artsen in opleiding oververmoeid DEN HAAG (ANP) - Ongeveer 40 procent van de artsen in opleiding is oververmoeid. Een op de vijf loopt zelfs de kans om een burn-out te krijgen. Dat blijkt uit een onderzoek onder arts-assistenten waarvan de resultaten in het tijdschrift Medisch Contact staan. Artsen in opleiding tot medisch specialist (aios) maken lange werkdagen en hebben te maken met een hoge werkdruk, menen de onderzoekers. Een deel van de arts-assistenten lijdt daardoor onder,,ernstige vermoeidheidsklachten, een cynische houding op het werk en gezondheidsproblemenʼʼ. Veel artsen in opleiding zijn oververmoeid De arts-assistenten voelen zich sterk betrokken bij hun werk en maken over het algemeen lange werkweken, van gemiddeld 51 uur. Sommigen zeggen meer dan tachtig uur per week te werken. De vermoeidheid kan leiden tot fouten in bijvoorbeeld operatiekamers en de intensive care. Om de kans daarop kleiner te maken, zouden onder meer de werktijden moeten worden verminderd.,,de kwaliteit van de specialistische gezondheidszorg leunt zwaar op deze groep artsen. Uitgeruste medici leveren betere kwaliteit van zorg, zijn minder gevoelig voor burn-out en hebben meer aandacht voor persoonlijke en professionele doelenʼʼ, aldus de onderzoekers. Het landelijk onderzoek Balanceren tussen Opleiding, Werk en Privé is een onderzoek naar burn-out en bevlogenheid onder Nederlandse artsen in opleiding tot medisch specialist (aios). Vanaf 1 juni jl. wordt dit onderzoek vanuit de GGZ NML gecoördineerd door psychiater Frank van der Heijden en researchpsycholoog Gea Dillingh. Half november zijn de eerste resultaten van dit onderzoek gepubliceerd in Medisch Contact. Deze publicatie heeft tot veel media-aandacht geleid, waaronder een artikel op de voorpagina van De Volkskrant en kamervragen van GroenLinks aan minister Hoogervorst. Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer 40 procent van de artsen in opleiding oververmoeid is. Een op de vijf loopt zelfs kans om een burn-out te krijgen. Aios maken lange werkdagen en hebben te maken met een hoge werkdruk, menen de onderzoekers. Een deel van de arts-assistenten lijdt daardoor onder ernstige vermoeidheidsklachten, een cynische houding op het werk en gezondheidsproblemen. De Nederlandse arts-assistenten voelen zich sterk betrokken bij hun werk en maken over het algemeen lange werkweken, van gemiddeld 51 uur met uitschieters naar 80 uur. De vermoeidheid kan leiden tot fouten in bijvoorbeeld operatiekamers en op de Intensive Care. Om de kans daarop kleiner te maken, zouden onder meer de werktijden moeten worden verkort. De kwaliteit van de specialistische gezondheidszorg leunt zwaar op deze groep artsen. Uitgeruste medici leveren betere kwaliteit van zorg, zijn minder gevoelig voor burnout en hebben meer aandacht voor persoonlijke en professionele doelen, aldus de onderzoekers. De komende tijd wordt er verder gewerkt aan diverse wetenschappelijk artikelen over dit onderwerp en op 17 maart 2007 zal er samen met de KNMG in Utrecht een landelijk symposium georganiseerd worden: Aios maken de balans op! Op zoek naar evenwicht tussen opleiding, werk en privé. Mentaal 8

9 Mentaal Van de voorzitter: Veel tradities staan onder druk, maar aan het eind van het jaar zal weer iedereen even terugkijken op wat de afgelopen 12 maanden gepasseerd is. De tijd gaat snel en er gebeurt ook veel. Zo veel, dat we het meeste nog slechts herinneren met de steun van jaaroverzichten in de krant en op TV of via de conferences van cabaretiers. De balans opmaken Voor GGZ Noord en Midden Limburg is 2006 vooral een bouwjaar geworden. De nieuwbouw van RCG Venlo kwam gereed en vanaf januari werd het Servaasterrein in Venray geleidelijk omgetoverd in een grote bouwput. Het einde is nog niet in zicht; in 2007 zal ook begonnen worden met de nieuwbouw van de woningen aan de randen van het terrein. De metamorfose van het oude instituut naar de nieuwe wijk Servaashof is in volle gang. In januari 2007 worden de nieuwbouw van de Forensisch Psychiatrische Afdeling en de Afdeling Langdurige Begeleiding en Verzorging opgeleverd. Het project Servaashof trekt steeds meer landelijke aandacht. In februari 2007 zullen de vaste kamercommissie voor Volksgezondheid en alle Limburgse leden van de Tweede Kamer op bezoek komen. Ook het bouwproces binnen de organisatie maakt vorderingen. Op veel afdelingen zijn initiatieven opgepakt om te komen tot vernieuwing van de zorg, het werkelijk evidence based werken, het werken met zorgprogramma s, het in praktijk brengen van ambulant tenzij, vermaatschappelijking van de zorg, doorbraakprojecten, etcetera. Wij zien daarbij ook verschillen in tempo en ambitieniveau, maar hopen dat de good practices voorbeelden en inspiratiebronnen zijn om niet achter te blijven. De kaderregeling AWBZ stelt nieuwe eisen aan de verantwoording van ons werk aan de overheid en het zorgkantoor. De overheveling van de ggz naar de zorgverzekering en de bijbehorende invoering van Diagnose Behandeling Combinaties (DBC s) zijn weliswaar uitgesteld tot 1 januari 2008, maar hebben het afgelopen jaar veel inspanningen gevraagd om onze organisatie daarvoor in administratieve zin klaar te maken. Hoewel de verwachting is dat, mede met behulp van verbeterde automatisering, deze operatie op den duur niet tot verzwaring van de administratieve druk leidt, moet dit in de praktijk nog blijken en zal dit zeker in de beginperiode niet het geval zijn. Verantwoording en transparantie zijn belangrijke begrippen geworden in de zorg. De kwaliteit van onze zorg en begeleiding, zowel de objectief aantoonbare als de beleving ervan door onze patiënten en cliënten, vormen daarbij het centrale doel van ons werk. Op die punten is al veel bereikt, maar verbetering is altijd mogelijk en op enkele onderdelen zelfs gewenst. Een pessimist legt de nadruk op wat (nog) niet goed is en ziet als een berg op tegen wat er nog allemaal moet gebeuren. Een optimist is blij met de goede dingen die, door gezamenlijke inspanning, tot stand zijn gebracht en put daaruit de energie om volgend jaar met goede moed verder te bouwen aan een organisatie die eigenlijk nooit af is. De Raad van Bestuur rekent zich graag tot die laatste categorie. De Raad van Bestuur is zich bewust dat ook dit jaar weer veel goed werk tot stand is gebracht dankzij de inzet van onze medewerkers. Daarbij hebben wij vaak en niet tevergeefs op velen een extra beroep kunnen doen om het verschil te kunnen maken met een gewone ggz-instelling. Daarvoor zeggen wij iedereen dank en het vervult ons met trots. Wij wensen al onze medewerkers goede en vredige kerstdagen en een feestelijke jaarwisseling. Toine van der Sanden Voorzitter Raad van Bestuur Mentaal 9

10 Op locatie In deze rubriek willen we aan de hand van een aantal vragen een beeld krijgen van verschillende afdelingen binnen de GGZ Noorden Midden-Limburg. Team verslavingskliniek Paschalis Verslavingskliniek Paschalis Welke zorg verleent Verslavingskliniek Paschalis? Verslavingskliniek Paschalis in Oostrum verleent zorg aan cliënten met verslavingsproblemen. Doel is de cliënt te ondersteunen bij het opbouwen van een middelenvrij bestaan. De afdeling Detox/Diagnostiek heeft als doelstelling detoxificatie en verdere diagnostiek. Daarnaast biedt Paschalis voort gezette klinische behandelingen (kortdurende behandeling en sociaal therapeutische gemeenschap), deeltijd- en poliklinische behandeling. Teamgrootte? Binnen Paschalis werken 52 personeels leden (inclusief het management). Hebben jullie een ochtendritueel voordat eenieder aan het werk gaat? Ja, wij kennen van kwart voor 9 tot 9 uur het zogeheten ochtendrapport. Hiervóór is eenieder natuurlijk allang op zijn of haar eigen afdeling of kantoor geweest. In het ochtendrapport passeren de bijzonderheden van de afgelopen avond/nacht de revue en worden de afspraken, wensen en/of knelpunten van de lopende dag doorgenomen. Tevens is dit ook de plek voor een kop koffie of kop thee om de dag te starten. Waarover wordt er gemopperd? Voornamelijk over de koffie. Sinds vorig jaar staat er een koffieautomaat op Paschalis. De één zegt deze lekker te vinden en de ander vindt deze koffie juist afschuwelijk. Voorheen dronk iedereen koffie die door de cliënten gezet werd en ook daarover waren de meningen dikwijls verdeeld. De gemiddelde Nederlander klaagt over het weer, hier op Paschalis klagen we over de koffie... Waarover wordt juist veel gelachen? Eigenlijk over van alles en iedereen. Het is wel altijd leuk als Henk Lenssen weer iets te vertellen heeft en het er vet dik bovenop legt. Wat is echt kenmerkend voor jullie afdeling? Het zuchten, kreunen, steunen en puffen, omdat we denken dat we het nu echt niet meer rond krijgen, om het vervolgens weer op te pakken en toch weer met zijn allen voor elkaar te krijgen! En dat komt met name door de gezelligheid en de gelijk waardige sfeer van alle medewerkers onderling, ongeacht de functie. Wat is hier het meest populaire tijdschrift? We zijn hier op aardig wat vakliteratuur geabonneerd. De Passage, het door cliënten van de STG gemaakte kwartaalblad voor cliënten en medewerkers van de divisie Verslavingszorg, wordt door velen graag en goed gelezen. Wat is het meest favoriete hoekje/kamertje op Paschalis? Het rookhok is toch nog steeds zwaar favoriet. Hier worden vele goede gesprekken gevoerd met vele collega s. Gerrit v.d. Born is hier vaak te vinden en te horen met een leuk of sterk verhaal. Soms is het er zo vol dat je voor de deur moet gaan staan om iets mee te krijgen. Zodra echter het zonnetje gaat schijnen en de temperatuur weer enigszins aangenaam is, kun je in de binnentuin van Paschalis na tuur lijk heerlijk zitten. Menigeen is dan ook in de koffiepauzes en in de lunchpauze wel onder de schaduw van een boom te vinden. Wie is de best geklede medewerker op de afdeling? Dat is een moeilijke vraag. De namen van Thomas Linka (definitely!), Frans van Ool (strak in het pak en de kleur van het overhemd knap afgestemd op de voering van het jasje...) en Peter Theunissen vielen in ieder geval. Dus bij deze. Wie is de best geklede medewerkster? Ook hier is het lastig namen te noemen maar toch: Isabel Smit (psychologe), Wil Kusters (creatief therapeute) en Harriet Juffermans (secretaresse) werden hier genoemd. Wat heb je altijd al veranderd willen zien op je werkplek? Ingebruikname van de zolder werd hier door een collega, terecht, genoemd. Paschalis heeft een immens grote zolder die nu helemaal leeg staat. Dubbele beglazing zou ook geen overbodige luxe zijn. Zowel de cliënten als de medewerkers hebben in de winter veel last van tocht en kou. Mentaal 10

11 Mentaal Ik besef dat ik al ruim meer dan de helft van mijn leven werkzaam ben binnen dit instituut. Waar blijft de tijd? Er is veel veranderd in de loop van de tijd. Ik denk met plezier terug aan mijn eerste jaren in de verpleging. En dan in het bijzonder aan de tijd op Zaal 8, Zaal 6, de overgang naar de eerste gemengde verpleegafdeling op den Heuvel en Benoit. Nostalgie In deze rubriek staat het contact centraal tussen een behandelaar en een cliënt. Deontmoeting Door Joop Giesberts, verpleegkundige Wat hebben, als ik daar aan terugdenk, toch veel markante mensen mijn weg gekruist. Ik herinner me Jo, die altijd weg wilde en probeerde, ondanks zijn hoge leeftijd, af en toe te ontsnappen door via de regenpijp vanaf de 1e verdieping naar beneden te klimmen. Ik herinner me Gijs, die bijna letterlijk gebukt ging onder de last van Christus Koning waarvan Gijs meende dat deze op zijn rug zat. En Kareltje, een kleine negentig-plusser die met de handen gevouwen herhaaldelijk prevelde dat zijn vader de heilige paus nog gezien had. Dan was daar nog Jopie, een Nijmeegse zwerver die me in onvervalst Nijmeegs dialect uitnodigde voor een burreltje en die, toen hij hoorde dat iemand gestudeerd had, vervolgens opmerkte: Hij heb gestudeerd, de gek heb gestudeerd, zeker vur vèrke mar hij kon de krul nie in de stèrt kriege. Geweldig om die mensen te hebben mogen verplegen. Ik denk daar ook met enige weemoed aan terug. Het was vaak hard werken, maar je kreeg er zoveel voor terug. Om nooit te vergeten. Ik herinner me de vliegreis naar Lourdes met Anneke, Truus en Hannes. Samen met Nel Gielen, een geweldige collega die als een moeder met hart en ziel voor haar patiënten zorgde. Toke, Katrien, Lieske, Jac, Fransje (wiens zoon pas vlak voor het overlijden van vader erachter kwam wie en waar zijn vader was!). Al deze mensen. Velen van hen zijn er helaas niet meer, maar hun beeld, hun verhalen en het unieke van ieder van hen blijft me nog altijd bij. Zeker als ik de oude fotoboeken nog eens opensla, komen de herinneringen aan de tijd van toen weer naar boven. Een tijd waar ik samen met al die mensen een stuk van heb mogen meemaken. Een mooie tijd. Een tijd die ik koester. Daar lag de basis voor mijn loopbaan als verpleegkundige. Een basis waaruit ik tot op de dag van vandaag kan putten aan ervaringen. Ervaringen die ik nog steeds kan gebruiken in de omgang met de cliënten die nu mede aan mijn zorg zijn toevertrouwd. Mensen waarvoor ik iets probeer te betekenen. En het blijft boeien. Wat dat betreft wil ik nog lang op deze manier in mijn werk mensen blijven ontmoeten. Ook als zij niet zo markant zijn als de patiënten van toen. Mentaal 11

12 De Dag van de Vrijwilliger Op zaterdag 25 november jl. organiseerde Match, Steunpunt Vrijwilligerswerk Venray wederom de Dag van de Vrijwilliger met als thema Jongeren en Vrijwilligerwerk. Tijdens deze manifestatie, die plaatsvond in de schouwburg De Beejekörf te Venray, werd ook de Vrijwilligersprijs 2006 uitgereikt met daaraan verbonden een geldprijs. Voor de Vrijwilligersprijs waren drie organisaties genomineerd: Hengelsportvereniging t Alvertje, stichting Kindervakantiewerk Venray en Jongerenstichting V-Kick, waarvan uiteindelijk Stichting Kindervakantiewerk Venray zich de gelukkige winnaar mocht noemen. Rondom de prijsuitreiking werd een afwisselend programma aangeboden met veel muziek en cabaret maar ook informatie over vrijwilligers, vrijwilligerswerk en vrijwilligersorganisaties. Deze ontmoeting tussen vrijwilligers en haar organisaties/verenigingen bood de diverse groeperingen een goede gelegenheid om zich op de infomarkt te promoten en contacten te leggen met mogelijke vrijwilligers of met het netwerk van organisaties binnen de regio. GGZ NML was een van de hoofdsponsoren en zij was dan ook vertegenwoordigd met een infostand in de foyer van de schouwburg. Het was er een komen en gaan van belangstellenden. Ondanks het thema Jongeren en Vrijwilligerswerk waren er opmerkelijk weinig jongeren onder de passanten. En helaas heeft zich die middag geen enkele bezoeker spontaan aangemeld met de mededeling Ik wil graag gaan werken als vrijwilliger binnen GGZ NML. Dat neemt niet weg dat er door de presentatie van de diverse organisaties ruimschoots aandacht was voor het kweken van goodwill en bovendien was er de gelegenheid om te netwerken. Deze secundaire winst zal zich hopelijk ook te zijner tijd uitbetalen. Prettig was zeker dat de dagen na de manifestatie er zich bij ondergetekende drie nieuwe vrijwilligers aanmeldden, waarmee het totaal inmiddels op 225 geregistreerde vrijwilligers is gekomen. Al met al kan er gesteld worden dat de Dag van de Vrijwilliger de moeite waard is geweest. Het lijkt mij daarom een goede zaak om ook een volgende keer acte de présence te geven. Je weet maar nooit hoe een coördinator vrijwilligerswerk een vrijwilliger vangt. Mocht het toevallig zijn, het leven hangt uiteindelijk voor een groot deel van toevalligheden aan elkaar, dat u als vrijwilliger aan de slag wilt binnen onze organisatie, dan bent u zeer welkom! Ook als u iemand in uw omgeving kent waarvan u weet of denkt te weten dat hij/zij er misschien voor in is, laat dit mij dan weten. Ik ben graag bereid om met u als potentiële vrijwilliger een gesprek aan te gaan en hierbij te ontdekken wat we elkaar te bieden hebben. Hans Stevens Coördinator Vrijwilligerswerk GGZ NML 0478-(52) Mentaal 12

13 Mentaal Dealeroverlast aangepakt GGZ Noord- en Midden-Limburg, de gemeente Venray en de politie gaan onderzoeken in hoeverre de twee koffieshops in Venray ook de patiënten van GGZ NML, locatie Stationsweg in Venray, van softdrugs kunnen voorzien. Door de twee legale koffieshops voor de aanvoer van wiet te laten zorgen, kunnen overheid en GGZ NML de aanvoer beter controleren, waarmee de dealers de wind uit de zeilen wordt genomen. Dealers zoeken nu hun klanten op het instellingsterrein op, ze hangen er rond en zorgen voor overlast. Burgemeester Jos Waals van Venray maakte tijdens de begrotingsbehandeling van de gemeente melding van het plan voor gecontroleerde wietverkoop. Dat er nu met de gemeente wordt gesproken over het mogelijk reguleren van de softdrugsverkoop heeft alles te maken met de ideeën over een nieuwe gebruikersruimte voor cliënten. Het is een feit dat veel cliënten softdrugs gebruiken. Het open karakter van de instelling laat die mogelijkheid ook toe. Gesproken wordt over de mogelijkheid de gebruikersruimte tot een soort dependance te maken van de koffieshops, maar tot concreet resultaat hebben de gesprekken nog niet geleid. GGZ NML wil eerst weten wat de mogelijke nadelen zijn, zoals wellicht de aanzuigende werking op gebruikers van buiten de instelling. Daarnaast dienen de eventuele juridische haken en ogen nog onderzocht te worden. Sinds 1999 kent het politiedistrict Venray een drugsbeleid waarin maximaal twee koffieshops in Venray zijn toegestaan. In de overige plaatsen in het district zijn koffieshops verboden. Een onderzoek van GGZ NML wijst uit dat een groep hangjongeren, autochtonen en allochtonen, verantwoordelijk is voor de (drugs)overlast op het terrein aan de Stationsweg. De groep houdt zich volgens het onderzoek bezig met illegale praktijken. De bewoners zelf zijn nauwelijks bij het dealen en de overlast betrokken. De terreinbewaking van GGZ NML is meer gaan surveilleren en stuurt vervelende jongeren van het complex af. De afgelopen maanden is een aantal personen wegens insluiping en vernielingen aangehouden en aan de politie overgedragen. De overlast op de bekende plekken op het terrein, onder meer bij de vijver en aan de achterkant van het hoofdgebouw, is daardoor afgenomen. De politie zit de dealertjes dicht op de huid. Hangjongeren worden aangesproken en gevraagd naar hun legitimatie. Inzet Cannabisbus weer succes November stond voor de afdeling verslavingspreventie in het teken van de cannabiscampagne. Folders, flyers, stickers, posters en T-shirts zijn verspreid via het voortgezet onderwijs en via het jongerenwerk. De campagnebus heeft dit jaar scholen in Weert en Horst aangedaan. In de bibliotheken van de vier grote steden in de regio zijn voorlichtingsavonden georganiseerd en via publicaties in dag- en weekbladen konden ouders informatie opvragen. Misverstand Cannabis is nog altijd de meest gebruikte drug onder jongeren, zo blijkt uit cijfers van het Trimbos-instituut. En uit gegevens van de Drugs Infolijn blijkt dat de meeste vragen die binnenkomen gaan over blowen. Toch heeft vier van de vijf jongeren nog nooit geblowd, terwijl jongeren zelf denken dat minstens 80% wél blowt. In de nieuwe campagne van het Trimbos-instituut wordt ingehaakt op de misverstanden over wel en niet blowen. Tijdens de campagne, die een maand duurt, kunnen jongeren foto s of filmpjes op de site zetten met een toelichting waarom ze wel of niet blowen. In de bus Op 29 en 30 november heeft de campagnebus op het Dendroncollege in Horst gestaan. Alle VMBO 2 leerlingen hebben de bus bezocht voor een korte les over cannabis (wat is dat?) en met name over het feit dat het heel normaal is om niet te blowen. In de bus ontstaat snel een vertrouwelijke sfeer en leerlingen durven te vertellen over hun ervaringen met hasj en wiet. Ook hier blijkt dat slechts een kleine minderheid blowt en dat enkele leerlingen het wel geprobeerd hebben, maar door slechte ervaringen weer gestopt zijn. Wij vroegen naar redenen om niet te blowen. Daar konden ze wel antwoord op geven; varierend van te duur, het is vies tot slecht voor je longen. Voor de meeste jongeren is het duidelijk: blowen is niet nodig om erbij te horen of stoer te doen. Mentaal 13

14 Wat vinden De Familieraad van GGZ NML heeft onderzocht hoe familieleden van cliënten hun contact met de instelling ervaren. Daarbij ging het vooral om de vraag of de familie als naastbetrokkene in haar rol voldoende gerespecteerd wordt in het belang van de cliënt en over de vraag of zij voldoende informatie krijgt over de instelling en over de behandeling van de cliënt. Het eerste gaat over bejegening, het tweede over de informatievoorziening. Leden van de familieraad vlnr: Koos Künen, Lei Scheffer, Ger Hoeijmakers, Margriet Czinder en Henny van de Woude Mentaal 14

15 Mentaal naastbetrokkenen...? Door Ad Burgmans, stafmedewerker onderzoek Dit onderzoek liep gelijktijdig met het onderzoek Van de hoed en de rand van het Cliëntenadviesbureau NML. Ook in dat onderzoek stonden bejegening en informatie centraal. De naastbetrokkenen van cliënten die in 2005 opgenomen of ontslagen zijn, hebben een vragenlijst gekregen. Uiteindelijk hebben 208 familieleden aan het onderzoek meegedaan. Bij bejegening zijn vragen gesteld over vijf aspecten: respect: worden familieleden zorgvuldig en met respect te woord gestaan? bekendheid: weten hulpverleners voldoende welk familielid als contactpersoon optreedt? betrokkenheid bij afspraken: worden familieleden voldoende bij afspraken betrokken in het kader van de behandeling? ondersteuning: krijgen familieleden voldoende emotionele en praktische ondersteuning als zij dat nodig hebben? vertrouwen: gaan hulpverleners goed om met vertrouwelijke informatie? Concluderend vindt 70% van de naastbetrokkenen dat de bejegening goed is. 30% is niet tevreden. Men is in het bijzonder minder tevreden over de betrokkenheid bij afspraken. Familieleden vinden dat zij meer betrokken moeten worden bij afspraken in het kader van het behandelingsplan. Bij informatie zijn vragen gesteld over vijf aspecten: schriftelijke algemene informatie: krijgen familieleden voldoende informatie over de instelling, over ggz-problematiek, over de aanpak van de hulpverlening, over cliënten- en familieraad? inhoud algemene informatie: sluit de inhoud van de informatie voldoende aan bij de behoefte van familieleden? omgaan met persoonsgebonden informatie: worden familieleden voldoende geïnformeerd over de regels rondom de privacy? inhoud info over persoonsgebonden informatie: sluit de inhoud van de informatie voldoende aan bij de behoefte van familieleden? Zijn de hulpverleners niet te afhoudend en te afwijzend? zorgvuldigheid persoonsgebonden informatie: gaan hulpverleners zorgvuldig te werk bij persoonsgebonden informatie? Slechts 44% van de naastbetrokkenen vindt dat de informatievoorziening goed is. Dit betekent dat bijna 6 op de 10 familieleden ontevreden zijn over de informatie die zij krijgen. De tekortkomingen liggen zowel op het gebied van algemene informatie als op het gebied van persoonsgebonden informatie. De Familieraad wil dat GGZ NML alles in het werk stelt om verbeteringen aan te brengen. Dat geldt voor bejegening, maar zeker voor informatie. Op 29 november j.l. heeft de Familieraad daarover gesproken met de heer G. Derks, lid van de Raad van Bestuur. Hij deelde mee dat het rapport Wat vinden naastbetrokkenen... samen met het rapport Van de hoed en de rand besproken zijn in het Managementoverleg van 9 november. Daarbij is ook de brief aan de orde gekomen die de Familieraad gestuurd heeft aan de Raad van Bestuur. In het Managementteam is vastgesteld dat weliswaar de scores op bejegening ruim voldoende zijn, maar dat er nog ruimte is voor verbetering. Het cijfer 7 moet de volgende keer een 8 zijn. In het Managementteam is men toch wel geschrokken van de lage scores op het gebied van informatie. Vooral de familieleden zijn hard in hun oordeel: onvoldoende. Met de managers is afgesproken dat zij hierin op korte termijn verbetering aanbrengen. De heer Derks noemt een brief van de Divisie PIAA over plannen van het IGG om de informatie aan cliënten en diens omgeving te verbeteren. Er zal een informatiemap komen voor familieleden zoals ook door de Familieraad is voorgesteld. Het gaat echter ook om een verandering van mentaliteit. De meeste informatie wordt gegeven in en rondom de behandelsetting van de cliënt. De hulpverlener zal zich actiever moeten opstellen in het geven van informatie. Het is vanzelfsprekend dat familieleden informatie willen. Het moet even vanzelfsprekend zijn dat familieleden informatie krijgen. De heer Derks heeft met de Familieraad de afspraak gemaakt dat de Familieraad erop toeziet dat de instelling qua informatievoorziening verbetert. De Familieraad zal in dit verband binnenkort een brief sturen naar alle managers met de vraag te reageren op de aanbevelingen die de Familieraad heeft gedaan. Bovendien zal de Familieraad over een half jaar weer een brief naar de managers sturen om te vernemen of de managers de plannen hebben uitgevoerd en met welk resultaat. Over enkele jaren zal opnieuw een groot onderzoek plaatsvinden. Mentaal 15

16 D In Diagonaal geven medewerkers een beeld van hun werk en hun leven buiten de GGZ Noord- en Midden-Limburg. I A G O In deze uitgave komt sociotherapeut Jan Dael (49) aan N het woord. Jan werkt inmiddels 28 jaar binnen de psychiatrie. Hij heeft o.a. bij het Psychiatrisch Centrum Nijmegen en op Nieuw Spraeland gewerkt. Inmiddels werkt hij 15 jaar op Paschalis. Zijn huidige werkplek binnen Paschalis is de deeltijdbehandeling waar hij een parttime job heeft. Jan Dael A A L Door Eleän Mulder Samen met zijn vriendin, die als psychotherapeute werkzaam is binnen de KGT, heeft hij de bewuste keuze gemaakt om ieder 28 uren per week te werken. De andere uren besteden ze aan hun kinderen en huishoudelijke beslommeringen. Ik voel het werken bij Paschalis als één grote familie, aldus Jan. Het prettige binnen Paschalis is o.a. dat de lijnen erg kort zijn, waardoor je snel met collega s kunt overleggen. Het voordeel van drie dagen per week werken is, dat als ik er ben, de cliënten er ook zijn. Hierdoor kan ik het proces goed volgen. Ik vind het werken met verslaafden heel boeiend en uitdagend. Ik had in eerste instantie een heel ander beeld van deze groep cliënten. Maar daar kom ik op terug. Het blijken erg gevoelige mensen te zijn die met hun emoties geen kant op kunnen. Naast het werk binnen Paschalis werkt Jan ook nog als freelancer bij een psychologenpraktijk in Venlo. Hier geeft hij sociale vaardigheidstrainingen aan cliënten die door de eerste lijn verwezen worden. Mensen leren in deze trainingen o.a. voor zichzelf op te komen, kritiek te geven, met boosheid om te gaan en nee te zeggen. Jan is niet alleen dienstverlenend bezig. In zijn vrije tijd vindt hij het heerlijk om met muziek bezig te zijn. Ik speel al vanaf mijn 7e jaar saxofoon en basgitaar. Ik heb ooit nog ambities gehad om naar het conservatorium te gaan, maar ik kon me niet vinden in de keuze van het hoofdinstrument dat je dan zou moeten bespelen. Inmiddels speelt hij al 30 jaar in de Hop Swing Band, een muziekband uit Vierlingsbeek. Het repertoire van deze twaalf mans formatie met drie zangeressen aan het front gaat van easy listening tot stevige rock. Wij hebben een eigen repetitieruimte die door ons zelf helemaal verbouwd is. We zijn van alle gemakken voorzien, van toiletruimte tot een muziekinstallatie. We repeteren een keer in de week. In het verleden hebben we erg veel opgetreden, de laatste jaren wat minder, omdat het animo bij de bandleden is teruggelopen. We richten ons nu meer op projecten. Zo hebben we een musical uitgebracht en opgevoerd en een CD op de markt gebracht. Wij zijn vrij eigenwijs en dat vind ik zo aardig aan onze band: we doen nu alleen nog maar dat wat we zelf leuk vinden. Mentaal 16

17 Mentaal Dhr. F.M. Crucq en dhr. Van der Sanden (vz Raad van Bestuur) ondertekenen de overeenkomst Contract met hovenierbedrijf voor aanleg Servaashof Op maandag 11 december 2006 is het contract afgesloten met BTL Realisatie Venray BV (voorheen Verhoeven Groen) voor de aanleg van de tuinen, de aanplant van nieuwe bomen en de verdere aanleg van het park in Servaashof. BTL Realisatie Venray bv kent het gevraagde kwaliteitsniveau en kan en wil hieraan voldoen. De werkzaamheden van BTL worden begeleid door het gebruikersoverleg, waaraan naast cliënten en medewerkers van de GGZ NML eveneens de landschapsarchitecte en M. Philipsen van NLW deelnemen. Begonnen zal worden met de tuinen van de nieuwbouw LBV en het talud en de sculptuurhaag van de parkeervoorziening onder de nieuwbouw FPA. P. Platzbeecker, Bouwcoördinator. Provincie Limburg en Servaashof Tentoonstelling Samen leven in Servaashof in Gouvernement Van 10 januari tot en met 17 februari 2007 is in het Gouvernement in Maastricht de tentoonstelling Samen leven in Servaashof te bekijken. De provincie Limburg stelt de tentoonstellingsruimte ter beschikking aan GGZ NML omdat Servaashof geheel in de lijn ligt van het provinciaal thema Vitale kernen en buurten en het programma wonen-welzijn-zorg. Werkbezoek Statencommissie Cultuur, Welzijn en Zorg Op 14 februari a.s. brengt de Statencommissie Cultuur, Welzijn en Zorg een werkbezoek aan Servaashof en St. Anna. Mentaal 17

18 Door Angela van den Elshout Odile Wolfs Gedeputeerde Odile Wolfs Het plan Servaashof getuigt van moed Odile Wolfs beheert een omvangrijke portefeuille. Als lid van Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg kan zij beleidsterreinen als cultuur, welzijn en zorg tot haar verantwoordelijkheid rekenen. Hoewel de provincie geen directe financiële betrokkenheid meer heeft bij de GGZ, volgde mevrouw Wolfs de ontwikkelingen rond Servaashof de afgelopen vier jaar met speciale interesse. In februari 2006 legde zij de eerste steen voor de nieuwbouw van het psychiatrisch centrum in Venray. Binnenkort keert zij terug voor een werk bezoek en zal zij de sprong voorwaarts met eigen ogen aanschouwen. In het Gouvernement is in 2007 ook een tentoonstelling te zien waarin het Servaashofproject aan inwoners en bestuurders van de provincie wordt voorgesteld. Traditie en vernieuwing De gedeputeerde beschouwt de transformatie van het terrein als een belangrijke stap in het proces van zorgvernieuwing dat de provincie nastreeft. Van oudsher heeft onze provincie een sterke positie op het gebied van de zorg, mede door de rol die religieuze ordes hier altijd hebben gespeeld. Limburgse broeders en zusters namen de zorg op zich voor mensen die in de verdrukking waren gekomen. De traditie en de kennis die zo werd opgebouwd, vormen een goede basis voor de toekomst van de zorgsector in Limburg. Meer dan vroeger ligt de nadruk op maatwerk. Of je het nu hebt over verslavingsproblematiek, jeugdzorg, ouderenzorg of de behandeling van psychiatrische patiënten: het streven is om mensen binnen hun eigen maatschappelijke omgeving de hulp te bieden die zij nodig hebben om zoveel mogelijk zelfstandig te kunnen functioneren. Het belang van de individuele cliënt staat centraal. Alleen wie het ondanks alle hulp echt niet binnen zijn eigen omgeving redt, moet een plek kunnen krijgen in een instelling zoals het psychiatrisch centrum. Ultieme wens Mevrouw Wolfs is enthousiast over de vertaling die GGZ Noord- en Midden-Limburg wist te geven aan het streven naar vermaatschappelijking van de psychiatrische patiënt. GGZ NML zet met Servaashof de laatste stap in een lang proces. Al sinds de jaren negentig zijn we gezamenlijk bezig om psychiatrie en maatschappij dichter bij elkaar te brengen. In veel gevallen is gebleken dat het met de juiste voorzieningen mogelijk is om voormalige cliënten uit te plaatsen. We hebben de afgelopen jaren regionale visies Wonen-Welzijn- Mentaal 18

19 Mentaal Voortgang bouw DE LAATSTE LOODJES In de week na Kerst en de week na nieuwjaar wordt er normaliter in de bouw niet gewerkt. Vanwege de oplevering van gebouw LBV in week 3 en gebouw FPA in week 4 zullen in deze periodes toch diverse mensen aan het werk zijn om de beide gebouwen tijdig gereed te hebben. Het hoveniersbedrijf staat in de startblokken om te beginnen met de tuinen van LBV, het talud van de parkeerplaats en de haag rondom FPA. Zorg ontwikkeld die maatwerk binnen en buiten de instellingen ondersteunen. Maar we zijn nog niet klaar. Wat mij aantrekt in het project van GGZ NML is vooral de moed die zij met hun plan hebben getoond. Door middel van woningbouw wordt de maatschappij naar het Servatiusterrein gehaald: cliënten en bewoners ontmoeten elkaar in een prachtige parkachtige omgeving met voorzieningen en activiteiten die zij allemaal delen. Zo komt integratie tot stand. Het zou mijn ultieme wens zijn, dat mensen van buiten op deze manier meer betrokken raken bij het functioneren van het psychiatrisch centrum. Glazen huis In de afgelopen periode, stelt Odile Wolfs vast, heeft het personeel van GGZ NML enorme prestaties geleverd. En ook in de nabije toekomst wordt juist van hen nog veel gevraagd. Ik heb grote waardering voor het werk dat deze mensen doen, dag in dag uit. Ze hebben moeten leren om cliënten los te laten die terugkeerden naar de samenleving. Ze moesten zich aanpassen aan de veranderde inzichten over de persoonsgerichte zorg. Zij zullen meer dan vroeger in een glazen huis werken. De buitenwereld kijkt letterlijk op hun vingers, en wie zoals ik al wat langer in het openbaar bestuur actief is, weet hoe lastig dat soms kan zijn. Maar al die tijd zijn er in Venray geen ongelukken gebeurd en is de cultuur daadwerkelijk veranderd. Dat geeft veel vertrouwen voor de toekomst. LBV (langdurige Begeleiding en Verzorging) Aan de buitenkant van het gebouw zijn nu ook de tuinmuren gereed. Alle afwerkingen aan het dak zijn aangebracht. De stratenmaker is begonnen met het aanleggen van de bestrating voor het gebouw en in de voortuinen. Binnen zijn alle kamers behangen en de schilder legt de laatste hand aan het verfwerk. De timmerman heeft alle deuren afgehangen en is bezig met de afronding van zijn werkzaamheden. De vloerbedekkingen zijn nagenoeg allemaal aangebracht. Elektriciens zijn bezig met het afmonteren en testen van alle schakelmaterialen. De loodgieter is druk bezig met het ophangen van toiletten en wasbakken en het inregelen van de verwarming en de luchtbehandeling. De leverancier van keukens en bedkasten is ruimte voor ruimte aan het afwerken. FPA (Forensisch psychiatrische afdeling) Veel bezoekers aan het bouwterrein vroegen zich af wat de feesttent op het dak van het gebouw te betekenen had. Deze tent was niet bedoeld als oefening voor de opening, maar diende als werkplaats voor het zaagwerk van de dakafwerking. De tent is inmiddels verdwenen. Het dak is klaar. Ook heeft de metselaar alle tuinmuren af. Verder is, net als in gebouw LBV, iedereen druk in de weer met het woongereed maken van het gebouw. De parkeerplaats wordt verder gereed gemaakt voor gebruik. Korsakov wonen Mede dankzij de weersomstandigheden gaat deze bouw voortvarend. Alle kalkzandsteen binnenmuren zijn gereed en de dakvloer is gelegd. LSZ 2 (Langdurende Structurerende Zorg) De fundering is gestort en er is een begin gemaakt met het opmetselen van de muren in de kruipruimte tot het peil van de begane grondvloer. Rest ons u een prettig kerstfeest en een goed 2007 te wensen. P. Platzbeecker, Bouwcoördinator Mentaal 19

20 De nieuwbouw vordert gestaag. Inmiddels zijn al vier van de acht gebouwen in de binnenhof van de nieuwe wijk Servaashof in aanbouw. Begin 2007 trekken de eerste bewoners en medewerkers er in. De verhuizing is voor veel cliënten een ingrijpende gebeurtenis. De GROTE stap van... Door Angela van den Elshout De medewerkers doen er alles aan om de cliënten en hun familie zo goed mogelijk te begeleiden. In Mentaal interviewen we cliënten over de aanloop naar de verhuizing. Maar ook gaan we een bezoekje brengen als de verhuizing achter de rug is. Ellen en Nancy in gesprek met Ton Klinckenberg Wij mogen ook fijn wonen Het Infocentrum Servaashof begint een bekende plaats te worden onder bewoners en medewerkers van GGZ NML. Steeds vaker ontvangt Ton Klinckenberg hen om informatie te geven over de nieuwe huisvesting in de binnenhof en de overige plannen voor de nieuwe wijk Servaashof. Ellen Hinssen en Nancy Hendrikx, bewoonsters van de Wever, lopen op een dinsdagochtend het Infocentrum binnen en hebben heel wat vragen. Waar komen wij te wonen? Dat is de eerste vraag die Nancy en Ellen aan Ton stellen. Ton pakt er een plattegrond bij en wijst aan waar het gebouw LSZ1 komt. Meteen herkennen ze de plek. Dan moet eerst Het Anker weg. De bouw van LBV en FPA zien ze geregeld. De kleur steen van die gebouwen vinden we heel mooi. In zo n gebouw willen we wel wonen. Ton pakt dan de maquette en de tekening van LSZ1 erbij. Het valt Ellen en Nancy op dat er lange gangen zijn in het nieuwe gebouw. Ton: Dat klopt, aan de gangen liggen de kamers van de bewoners. Over de eigen kamer zijn diverse vragen: Zit er ook een keukentje in? Waar kijken de kamers op uit? Kan ik mijn eigen Auping bed en mijn eigen muziekinstallatie meenemen? Is er een koelkast en een magnetron? Mag er op de eigen kamer gerookt worden? Hoe komt het weer goed? Ellen heeft nu ook een eigen muziekinstallatie. Ze wil graag naar de nieuwbouw. Maar ze maakt zich ook zorgen. Ellen: Wie zorgt ervoor dat alles weer op zijn plek komt en dat de apparatuur het weer doet? Ton weet te vertellen dat technisch medewerker Noud daar voor gaat zorgen. Ellen: Dat stelt me wel gerust. Wie regelt waar je komt? Ellen en Nancy zijn vriendinnen. Samen runnen zij mede het kledingwinkeltje voor bewoners aan de Kerkdijklaan 14 bij het Intern Activiteitencentrum. Zij hebben veel steun aan elkaar. Nancy: Wij willen graag onze kamers naast elkaar. Kan dat? Nancy wil ook graag weten of er gewisseld gaat worden van verpleegkundigen en of er straks voldoende ondersteuning is. Ton adviseert hen al deze vragen te verzamelen en die aan de EVV-er, de Eerst Verantwoordelijke Verpleegkundige van hen, te stellen. Fijn wonen Nancy en Ellen blijven naar de tekeningen en de maquette kijken. Er komt veel glas aan de gebouwen. Dat maakt het heel licht binnen. Dat is fijn. Een eigen badkamer is ook heerlijk. Wij mogen ook fijn wonen... Tot slot geeft Ton de dames een tekening van LSZ1 mee. Nancy en Ellen: Wij komen zeker nog eens terug in het Infocentrum. INFOCENTRUM SERVAASHOF Gevestigd achter het hoofdgebouw aan de Stationsweg 46 in Venray. Openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van tot uur. Op afspraak via telefoonnummer (0478) Mentaal 20

21 Mentaal Drugstestpunten Door Bert Vinken, Verslavingspreventie In september is de Verslavingspreventie van de divisie PIAA in Venray gestart met een drugsinleverpunt in het kader van het landelijke project DIMS (Drugs Informatie en Monitoring Systeem). In Roermond is er een doorstart gemaakt en in Venlo wordt het inleverpunt uitgebreid naar twee. Consumenten kunnen op deze locaties hun pillen, poeders of vloeistoffen laten testen. Alle regionale testservicepunten zijn onderdeel van het DIMS- netwerk. Dit is een landelijk netwerk, ondergebracht bij het Trimbos instituut te Utrecht. de uitslag op de hoogte gebracht. Men is de ingeleverde pil dan wel kwijt. Het laten testen van pillen is gratis. Naast het testen krijgt iedere gebruiker ook informatie over de werking en de risico s van de pillen. Er wordt altijd verteld dat het gebruik van pillen nooit zonder risico is, ook al zijn ze getest! Naast deze mondelinge informatie worden er ook informatiekaartjes over het betreffende middel uitgedeeld. In Venlo loopt het inleveren en testen van drugs vrij redelijk, met ongeveer 1 aanleveraar per week, wat neerkomt op gemiddeld 2 monsters per week. We worden in de regel bezocht door mensen die af en toe XTC gebruiken en willen weten wat er de pil zit die ze gekocht hebben. Het spreekuur geeft ons de mogelijkheid in gesprek te komen met drugsconsumenten en ze zo te informeren over de drugs die ze willen gebruiken, aldus preventiemedewerker Bert Vinken. We merken dat het in Venray en Roermond nog niet voldoende loopt. Vandaar dat we ook publiciteit zoeken met o.a. een persbericht in de Limburger, een item op radio Reindonk, een artikel in de trompetter en in het zondagsnieuws. Landelijk gezien is DIMS succesvol; er worden meer dan 5000 monsters ingeleverd en getest. Hierdoor krijgen we een goed zicht op de illegale markt, wat er gebruikt wordt in de partyscene en kunnen we gericht waarschuwen als er monsters zijn die een acuut gevaar voor de volksgezondheid opleveren. Tot slot levert deze monitor een bijdrage aan de onderbouwing van preventiebeleid. Regelmatig worden er pillen (of andere stoffen) aangetroffen, waarvan de samenstelling niet bekend is. Door deze te testen, wordt vroegtijdig gesignaleerd dat er pillen in omloop zijn die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Indien blijkt dat een bepaalde pil zeer riskant is, wordt er een landelijke of regionale waarschuwingscampagne opgezet. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met DIMS. Een bijkomend voordeel van deze testservice is dat preventiewerkers met gebruikers in contact komen die normaliter moeilijk te bereiken zijn. De testservice is alleen bestemd voor gebruikers (consumenten). Indien duidelijk blijkt dat een bezoeker van de testservice een dealer is, wordt een test geweigerd. Een gebruiker kan per test maximaal 3 monsters aanleveren per spreekuur. De pil, poeder of vloeistof wordt naar het laboratorium van het Trimbosinstituut gestuurd. Daar vindt de analyse plaats en, in de regel, binnen een week wordt de gebruiker van Kijk ook eens op Inleverpunt Roermond Voogdijstraat 24B, elke donderdag van uur tot uur, bereikbaar via telefoonnummer Inleverpunt Venray Marktstraat 8, elke donderdag van uur tot uur, bereikbaar via telefoonnummer Inleverpunt Venlo Vierpaardjes 80, elke woensdag van uur tot uur, bereikbaar via telefoonnummer Mentaal 21

22 Berichten Ondernemingsraad Verkiezingen OR De vakbonden ABVAKABO en NU 91 hebben enkele medewerkers kandidaat gesteld voor de ORverkiezingen van 30 januari Medewerkers die géén lid zijn van een vakbond kunnen zich nu kandidaat stellen. Voor meer informatie: zie op intranet > diensten > ondernemingsraad > verkiezingen, of bel de OR tel Concept Scholingsplan 2007 De ondernemingsraad adviseert om: - scholingsactiviteiten zo veel mogelijk centraal te plannen (bijv. training bedrijfshulpverlening en agressiehantering); - de BIG-registratie van medewerkers standaard op te nemen in het scholingsplan, gelet op de afspraak in de CAO dat aan de werknemer de kosten moeten worden vergoed die voortvloeien uit de verplichte (her)registratie; - te analyseren waarom de begrote gelden voor deskundigheidsbevordering niet zijn ingezet en hiervoor maatregelen te nemen. Dit onderwerp komt terug in overleggen van Raad van Bestuur en OR met de managers. Veiligheid en bedrijfshulpverlening (BHV) In 2001 is gestart met het opzetten van een BHVorganisatie voor de vier hoofdlocaties in Venray. Sindsdien zijn er nieuwe locaties bijgekomen, als gevolg van fusie, van een veranderende structuur van de organisatie en sloop en nieuwbouw. Intentie is nu de BHV-organisatie aan te passen aan de nieuwe structuur. Hiervoor is een projectplan gemaakt. De ondernemingsraad zal dit project, dat medio 2007 moet leiden tot een Beleid ten aanzien van veiligheid en BHV en een calamiteitenplan, op de voet volgen. Commissie Sociale Begeleiding De ondernemingsraad heeft de heer John Graafmans, voorzitter van de OR van GGZ Eindhoven, voorgedragen tot lid van de commissie sociale begeleiding. De commissie, die is ingesteld in het kader van het doorlopend sociaal plan organisatieontwikkeling GGZ NML is daarmee weer op sterkte. Medewerkers die betrokken zijn bij een reorganisatie, vallen onder de bepalingen van dit doorlopend Sociaal Plan en kunnen de commissie vragen te toetsen of de bepalingen uit dit plan correct zijn toegepast. Reglement Interne Bezwaren Commissie De IBC heeft tot taak de Raad van Bestuur van advies te dienen als een medewerker bezwaar heeft tegen zijn functiewaardering of indeling. In aanvulling op de CAO heeft de commissie nu een reglement opgesteld. De ondernemingsraad vindt dat niet afgeweken mag worden van de in de CAO vastgestelde termijnen. Daarnaast wil de OR de zittingstermijn maximeren om zo doorstroming te garanderen en een representatieve vertegenwoordiging van de organisatie te bevorderen. De Raad van Bestuur neemt deze wijzigingsvoorstellen over. Faciliteiten voor (interne) commissieleden Regelmatig wordt een beroep gedaan op medewerkers om zitting te nemen in een commissie. Doorgaans gebeurt dat náást het reguliere werk, waardoor er op de werkvloer praktische problemen kunnen ontstaan. De Ondernemingsraad heeft al eerder aandacht gevraagd voor dit probleem. De Raad van Bestuur heeft nu een faciliteitenregeling voor interne commissieleden gemaakt. Indien nodig kan in overleg tussen leidinggevenden en Raad van Bestuur voorzien worden in vergoeding van verlet op de afdeling. De Ondernemingsraad heeft in dit verband specifiek aandacht gevraagd voor medewerkers die in rooster of in solistische functies werken. De Ondernemingsraad stemt in met deze regeling. Adviesaanvraag Heuvel F In verband met de nadere verhuizing van cliënten van Heuvel F naar de nieuwbouw op het St. Servaasterrein, heeft de Raad van Bestuur besloten dat het geen zin meer heeft om de adviesaanvraag Heuvel F af te handelen. De OR beraadt zich hier nog over. Nog geen goed voornemen voor 2007? Stel je kandidaat voor de ondernemingsraad! Mentaal 22

23 Mentaal Agenda Informatiecentrum Geestelijke Gezondheid Alzheimer Café Venray Op maandag 8 januari 2007 is het Alzheimer Café Venray weer open voor alle mensen met dementie, hun partners, familieleden en betrokkenen. Hulpverleners en andere belangstellenden zijn ook van harte welkom. Alle gasten leren en profiteren van elkaars kennis en kunde. Het thema voor deze avond is: Opname in een verpleeghuis. De gastspreker, Kees van Paassen, maatschappelijk werker van de zorggroep Noord-Limburg, zal u informeren over de aspecten die naar voren komen bij de opname van een dementerende in een verpleeghuis. Het Alzheimer Café Venray vindt plaats in De Kemphaan, Kennedyplein 1 te Venray. Inloop vanaf uur en aanvang programma uur. De avond wordt uiterlijk uur afgesloten. De toegang is gratis. Informatieavond Autisme en broers/zussen Op 15 januari 2007 van tot uur organiseert MEE Noorden Midden-Limburg i.s.m. het Informatiecentrum en de Nederlandse Vereniging voor Autisme een informatieavond waarbij de sprekers ingaan op de gevolgen van het hebben van een broer of zus met een autisme spectrum stoornis. De avond vindt plaats in het gebouw van MEE aan de Drie Decembersingel 48c te Venlo-Blerick. Aanmelding via MEE tel: Vooraankondiging Nationaal Psychotherapie Debat Op 13 juni 2007 organiseren Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong en de Universiteit van Amsterdam gezamenlijk het Nationaal Psychotherapie Debat. Deze dag is bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in de psychotherapie en er worden debatten gevoerd over de toekomst van de psychotherapie, het domein van de psychotherapie, de dosering van de psychotherapie en de groei van de psychotherapie. Voor inschrijving en informatie kunt u terecht op de site: of bij het Informatiecentrum. Landelijk bijeenkomsten Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen De VMBD organiseert ook in 2007 weer een viertal landelijke bijeenkomsten met uiteenlopende thema s rondom manisch-depressiviteit. Omdat de thema s nog niet bekend zijn maar wel de data, willen wij deze alvast vermelden: 10 maart, 12 mei, 9 juni en 15 september Alle bijeenkomsten worden gehouden in sociaal-cultureel centrum De Musketon te Utrecht. Voor de inhoud van de bijeenkomsten kunt u t.z.t. terecht bij het centrum. Informatie- Openingstijden Informatiecentrum: Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot uur en van tot uur. Attentie: In verband met de feestdagen is het Informatiecentrum gesloten van 25 december 2006 tot en met 2 januari Informatiecentrum Geestelijke Gezondheid Stationsweg 46, 5803 AC Venray tel: IGG Mentaal 23

24 Mentaal 24

25 Mentaal Boekbespreking Wijn inzicht W. Smeets Pictures Publishers, Wijk en Aalburg ISBN NUR x 21,5 x 2,5 cm, gewicht ca. ca 375 gr, 29,95 Je hersenen, dat ben jezelf, maar zonder onze zintuigen zijn onze hersenen, en dus wijzelf, afgesloten van de buitenwereld en opgesloten in onszelf. Wij hebben dus veel belang bij een goed inzicht in de werking van die zintuigen. Dit opmerkelijke boek is duidelijk geschreven door iemand die ons inzicht wil bieden. Waarom het boek op deze plaats besproken wordt, komt mede door de uitvoerige beschrijving die de auteur wijdt aan drie van de verbindingsmogelijkheden die onze hersenen hebben met de buitenwereld: gezichtsvermogen, reuk en smaak, waarvoor we onze ogen, neus en mond gebruiken; de schrijver verduidelijkt de werking ervan en gebruikt daarbij overzichtelijke, schematische tekeningen. Het is een uitleg die het waard is om in leerboeken te staan of op sites van organisaties die zich bezighouden met de werking van zintuigen en dus ook met onze hersenen. De schrijver legt uit hoe via de smaakzintuigen in de mond, ons brein tot een smaaksensatie kan komen. De tekst over de zintuigen beslaat het eerste van de 22 hoofdstukken, die overigens even helder als duidelijk zijn geschreven. Handig is het uitgebreide alfabetische register, zodat we snel onderwerpen kunnen terugzoeken. Een uitgebreide literatuurlijst staat achter in het boek. Het is een opzoekboek geworden, geschreven als het verslag van een ontdekkingsreis die de auteur zelf heeft gemaakt. Eindelijk een boek over wijn dat ons niet laat verdwalen in een woud van hoogdravende terminologie, maar dat inzicht op uitzicht biedt. abe Nieuws van de bibliotheek Het Tijdschrift voor Psychiatrie is in de PubMed opgenomen. Artikelen vanaf 2006 zitten er in. Helaas is de link naar de uit gever voor de full text nog niet toegevoegd. De redactie berichtte dat dit wel in de planning zit. Toegang naar het volledige artikel kan voorlopig via: OF via de biblbiotheekcatalogus, U zoekt?... een e-journal. Op 8 november is tijdens de Online conferentie de HBO Kennisbank in gebruik genomen. Deze bevat nu nog bij de oplevering ongeveer 5000 scripties maar het is de bedoeling dat eind 2007 ook toegepast onderzoek van lectoren en docenten wordt toegevoegd. Zoek in de catalogus op hbo kennisbank. In de kennisbank zijn rechtstreekse links naar de volledige beschrijving opgenomen. Het artikel van Frank van der Heijden en Gea Dillingh c.s. in Medisch Contact haalde vorige maand de voorpagina van de Volkskrant. Het artikel heet: Onderzoek - Toegewijd, maar oververmoeid: werkomstandigheden aios dringend aan ver betering toe / Heijden, F.M.M.A. van der Dillingh, G.S. In: Medisch contact: officieel orgaan van de Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, ISSN : vol. 61 (2006), afl 45, pag Via de bibliotheekcatalogus is er toegang tot het volledige artikel. De bibliotheek is geopend van maandag t/m donderdag van 8.30 tot uur. telefoon: (0478) De bibliotheek is in de kerstperiode gesloten van 22 december tot 8 januari a.s. Mentaal 25

Mentaal. Jaargang 2 Nummer 7 augustus 2006. 1 e lijns leidinggevende. Verder in dit nummer:

Mentaal. Jaargang 2 Nummer 7 augustus 2006. 1 e lijns leidinggevende. Verder in dit nummer: M A G A Z I N E VA N G G Z N O O R D - E N M I D D E N - L I M B U R G Jaargang 2 Nummer 7 augustus 2006 Gerrit Gerrits Circuit Ouderen RCG Venlo 1 e lijns leidinggevende. Verder in dit nummer: Ogen en

Nadere informatie

MENTALE BALANS MAGAZINE VAN GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG. AFDELING NEUROPSYCHIATRIE HEEFT TOPGGz ERKEND KEURMERK ONTVANGEN

MENTALE BALANS MAGAZINE VAN GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG. AFDELING NEUROPSYCHIATRIE HEEFT TOPGGz ERKEND KEURMERK ONTVANGEN MENTAAL MAGAZINE VAN GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG JAARGANG 5 NR 4 AUGUSTUS 2009 MENTALE BALANS AFDELING NEUROPSYCHIATRIE HEEFT TOPGGz ERKEND KEURMERK ONTVANGEN OOSTENRIJKEXPEDITIE VOOR JONGEREN VAN 15

Nadere informatie

Mentaal Lokaal. GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008

Mentaal Lokaal. GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008 Lokaal WMO-MAGAZINE VAN GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008 GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Mentaal Lokaal jaargang 2 Nummer 2 oktober

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Denkraam. Geestelijke Gezondheidszorg Maatschappelijke Opvang Verslavingszorg. gratis magazine voor en door cliënten in de regio Rijnmond

Denkraam. Geestelijke Gezondheidszorg Maatschappelijke Opvang Verslavingszorg. gratis magazine voor en door cliënten in de regio Rijnmond Denkraam Geestelijke Gezondheidszorg Maatschappelijke Opvang Verslavingszorg gratis magazine voor en door cliënten in de regio Rijnmond nummer 7 - februari 2004 [2] Colofon Redactie: Christian Dogterom,

Nadere informatie

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

GGzE. jaargang 9 nummer 4 2014. www.ggze.nl

GGzE. jaargang 9 nummer 4 2014. www.ggze.nl GGzE jaargang 9 nummer 4 2014 www.ggze.nl GGzE behaalt Planetreelabel - Colofon Dit magazine verschijnt vier keer per jaar. Negende jaargang nr. 4 2014. Oplage: 1.250 exemplaren. Het volgende nummer verschijnt

Nadere informatie

De ontwikkelboog van Vivre kijk op pagina 6-7 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Bierproeverij in Beukeloord

De ontwikkelboog van Vivre kijk op pagina 6-7 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Bierproeverij in Beukeloord Bierproeverij in Beukeloord t i j d e n s d e W e e k v a n d e O u d e r e n kijk op pag. 10-11 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR DEC. 2012 NR. 4 16 De ontwikkelboog van

Nadere informatie

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR september 2011 NR. 4 11 Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Inhoud Vier Vier miljoen 2 vitaal vitaal

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft Boeijend Nieuws Relatieblad Vanboeijen Optimale communicatie met onze doelgroepen Vanboeijen investeert in digitale communicatie Levensverhaal Het voelt als vrijheid Interview Ik hoop dat zingeving belangrijk

Nadere informatie

Vriendschap. Versterkt de banden tussen mensen' Werken aan je eigen doel Een gesprek met trainer Bert Wirken

Vriendschap. Versterkt de banden tussen mensen' Werken aan je eigen doel Een gesprek met trainer Bert Wirken Cliëntenblad SBWU 4 2013 Werken aan je eigen doel Een gesprek met trainer Bert Wirken Veranderingen in de WMO Wat betekent dit voor mij? Vriendschap Versterkt de banden tussen mensen' Het mooiste van alles

Nadere informatie

Mijn favoriete hobby: kralensieraden maken

Mijn favoriete hobby: kralensieraden maken De favorieten van Linda Engwerda 25 april 2014 jaargang 18 Mijn favoriete hobby: kralensieraden maken In deze editie van het Klaverblad spreken wij Linda Engwerda, coördinator zorg van locatie Kempenhaeve.

Nadere informatie

info Werken in het Sint Jans Gasthuis Zo woon ik Project onderwijs in zorg 25 jaar vrijwilliger bij PSW

info Werken in het Sint Jans Gasthuis Zo woon ik Project onderwijs in zorg 25 jaar vrijwilliger bij PSW Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg) biedt zorg en

Nadere informatie

Ik mag er zijn en doe mee!

Ik mag er zijn en doe mee! Ik mag er zijn en doe mee! Jaarverslag2013 2 JAARVERSLAG 2013 KORAAL GROEP Inhoudsopgave Woord vooraf 5 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 Onze organisatie Wat bieden we? Onze strategie Onze missie & visie Kernwaarden

Nadere informatie

Samen werken aan. Hoogtepunten 2013 Een jaar met een gouden randje. Het decembergevoel van de redactie Geniet van alles om je heen en neem de tijd!

Samen werken aan. Hoogtepunten 2013 Een jaar met een gouden randje. Het decembergevoel van de redactie Geniet van alles om je heen en neem de tijd! Herfstspreuk Geslaagd! 24 december 2013 jaargang 17 Samen werken aan Is in de herfst het weer lang klaar, vroeg is een strenge winter daar. De herfst met nevel doortrokken, toont een winter met sneeuwvlokken.

Nadere informatie

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS JIJ& magazine IKmaart DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS 2015 JIJ& IK De dag dat ik dit voorwoord schrijf is het 17 graden en schijnt de zon volop. Je ruikt het voorjaar. Heerlijk! Het voorjaar tekent

Nadere informatie

synchroon VOORJAAR 4e jaargang nummer 1

synchroon VOORJAAR 4e jaargang nummer 1 synchroon Synchroon is het blad van Syndion over mensen met een handicap, hun plaats in onze samenleving, hun dagelijks leven en de begeleiding die daarbij gegeven wordt. VOORJAAR 2012 4e jaargang nummer

Nadere informatie

Najaar 2013. ZorgMagazine. Een magazine voor en door zorg- en welzijnsmedewerkers in Oost-Nederland. In beweging in zorg en welzijn!

Najaar 2013. ZorgMagazine. Een magazine voor en door zorg- en welzijnsmedewerkers in Oost-Nederland. In beweging in zorg en welzijn! Najaar 2013 ZorgMagazine Een magazine voor en door zorg- en welzijnsmedewerkers in Oost-Nederland In beweging in zorg en welzijn! Wil jij werken vanuit je hart? Kies voor een toekomst bij TriviumMeulenbeltZorg

Nadere informatie

JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1

JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1 JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1 Pesten op het werk: het vergeten taboe Eric de Macker voorzitter CNV Publieke Zaak Kent u de fiscale spelregels? Vitamine CNV werkt! februari 2009 F B T O R E I S V E R Z

Nadere informatie

Ja, ik zou dit project zeker willen inbedden. De onderzoeken zouden veel meer een kwalitatieve insteek moeten hebben.

Ja, ik zou dit project zeker willen inbedden. De onderzoeken zouden veel meer een kwalitatieve insteek moeten hebben. Uw mening, onze zorg Eindrapportage Uw mening, onze zorg De laatste tijd merk ik dat het personeel het drukker heeft. Een praatje zit er niet in en dat vinden ze zelf ook vervelend. De inzet is er, maar

Nadere informatie

Stigma. Thema. 2013-kl. Begrip en luisterend oor voor familie. Ouderen terug naar de wijk. Het gevoel van stigma & zelfstigma

Stigma. Thema. 2013-kl. Begrip en luisterend oor voor familie. Ouderen terug naar de wijk. Het gevoel van stigma & zelfstigma Alter Gratis magazine over geestelijke gezondheid 2013-kl Jaargang 14 - maart 2013 + Begrip en luisterend oor voor familie Thema Stigma Ouderen terug naar de wijk + + Het gevoel van stigma & zelfstigma

Nadere informatie

Nieuwsbrief najaar 2010

Nieuwsbrief najaar 2010 Nieuwsbrief najaar 2010 1 Belangrijke Telefoonnummers Stichting ~ Organisatie van familieleden en direct betrokkenen van psychiatrische patiënten 030-2546803 werkdagen van 10.00-12.30 Advies en Hulplijn:

Nadere informatie

Hij denkt positief over mij

Hij denkt positief over mij Hij denkt positief over mij 1 2 SAMENVATTING In 2014 wordt de Basis GGZ ingevoerd. De Praktijkondersteuner Huisartsen GGZ (POH GGZ) zal een belangrijker rol krijgen bij de ondersteuning van mensen met

Nadere informatie

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen Amerpoort in 2011: Werelden die bij elkaar komen Als ik nu terugblik, is het eigenlijk wonderlijk dat we nog nooit een Jaarbeeld hebben gemaakt rond

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

CVOpen. Burgerschapsvorming onder de loep

CVOpen. Burgerschapsvorming onder de loep CVOpen Jaargang 7 Juni 2007 4 Burgerschapsvorming onder de loep Wim Littooij weerspreekt onzin over onderwijsvernieuwing Identiteit weer op de CVO-agenda Steeds meer brede scholen Colofon In dit nummer

Nadere informatie

E-Lab: kleine projecten met groot resultaat Nieuwbouw GGzE centrum kinder- en jeugdpsychiatrie PSV: bijzondere samenwerking

E-Lab: kleine projecten met groot resultaat Nieuwbouw GGzE centrum kinder- en jeugdpsychiatrie PSV: bijzondere samenwerking jaargang 8 nummer 2 2013 www.ggze.nl E-Lab: kleine projecten met groot resultaat Nieuwbouw GGzE centrum kinder- en jeugdpsychiatrie PSV: bijzondere samenwerking Colofon Dit magazine verschijnt vier keer

Nadere informatie

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Meninge Informatief magazine over leven met een beperking in Zuidoost-Brabant Jaargang 5, oktober 2009 Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Nummer 19 4 Stichting Regie over Eigen Leven 10

Nadere informatie