Staatssecretaris maakt het toch leuker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Staatssecretaris maakt het toch leuker"

Transcriptie

1 J a a r g a n g j u n i n u m m e r 2 Geachte Lezers, Voor u ligt de tweede uitgave van onze nieuwsbrief in Wij willen u hiermee graag informeren over nieuwe ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn. Wilt u graag meer weten over de in deze uitgave opgenomen artikelen? Neem gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst. Veel leesplezier en goede zaken toegewenst! Staatssecretaris maakt het toch leuker Bij het midden- en kleinbedrijf leven veel irritaties over de boetes van de Belastingdienst. Staatssecretaris De Jager van Financiën heeft daarom besloten tot een versoepeling van het boetebeleid. Het nieuwe beleid zou vanaf 2009 in moeten gaan. Wat houdt die versoepeling in? Als u te laat bent met uw maandelijkse afdracht van btw krijgt u geen automatische boete meer. Dat geldt ook voor een te late afdracht van loonbelasting voor personeel. De staatssecretaris wil in plaats daarvan een coulanceperiode van zeven dagen in- voeren. Maakt u uw btw of loonbelasting binnen zeven werkdagen over, dan wordt u niet beboet. Eén voorwaarde: u moet de keer daarvoor wel op tijd hebben betaald! Als een bedrijf twee keer achter elkaar te laat betaalt, volgt alleen een boete voor de tweede overschrijding. Let op: ondernemers die stelselmatig te laat zijn, kunnen de wettelijk maximale boete opgelegd krijgen. Directie en medewerkers Remmerswaal Groep Accountants Vraag vóór 1 juli uw buitenlandse btw terug 2 Heeft u in 2007 buitenlandse btw betaald in een EU-land? Vraag die dan zo snel mogelijk terug. Tot uiterlijk 1 juli 2008 kunt u uw verzoek om teruggave indienen bij de belastingdienst van het EU-land waar u de btw heeft betaald. Handig hulpmiddel hierbij is het formulier Verzoek om teruggaaf omzetbelasting (door een in Nederland gevestigde ondernemer) van de site van de Nederlandse Belastingdienst. Dit formulier kunt u invullen en versturen naar de buitenlandse belastingdienst. Binnen zes maanden moet die buitenlandse belastingdienst u meedelen wat de beslissing is op uw verzoekschrift en eventueel teruggaaf verlenen.

2 Lagere tarieven bij nieuwe successiewet De successiewet gaat op de schop. Als het aan staatssecretaris De Jager van Financiën ligt wordt de bijna 150-jaar oude wet vervangen door een nieuwe, minder ingewikkelde Wet schenk- en erfbelasting. Ook de belastingtarieven zullen zakken. Medio 2009 hoopt De Jager een wetsvoorstel in te dienen. Om de wet gemakkelijker te maken, is de staatssecretaris van plan het mes te zetten in de ruim 28 verschillende tarieven. Er moeten uiteindelijk nog maximaal twee schijven en drie tariefgroepen overblijven. Tarieven omlaag Naast vereenvoudiging gaan ook de bijbehorende belastingtarieven omlaag. De Jager stelt dat partners en kinderen van een overledene bijvoorbeeld nooit meer dan 20% belasting hoeven te betalen over hun erfenis. Nu is dat maximaal 27%. Ook het hoogste tarief van 68% wordt verlaagd tot 50%. Een ander belangrijk onderdeel van de nieuwe regelgeving is het creëren van een ruimhartige faciliteit om familiebedrijven te kunnen voortzetten. Makkelijker en goedkoper procederen Zal ik een proces beginnen of zijn de kosten hoger dan de opbrengst? Misschien dat u bij een geschil ook wel eens tegen die vraag aanloopt. Op dit moment is de kantonrechter bevoegd bij zaken met een waarde tot Bij bedragen boven de bent u op dit moment nog verplicht om een advocaat in te schakelen (de zaak moet dan immers voor de rechtbank komen). Minister Hirsch Ballin van Justitie heeft nu een wetsvoorstel gepresenteerd waarin de bevoegdheid van de kantonrechter wordt uitgebreid tot zaken met een waarde van Daardoor wordt het makkelijker en goedkoper om te procederen. Bij de kantonrechter is het namelijk niet verplicht om een advocaat in te schakelen. De bedoeling van dit wetsvoorstel is het toegankelijker maken van de rechtspraak. De verhoging tot zorgt er bijvoorbeeld voor dat de meeste debiteurenproblemen bij de kantonrechter kunnen worden opgelost. Dat scheelt u veel extra kosten. Goedkoper autorijden voor schone auto s Vanaf 1 april 2008 betalen bezitters van schone personenauto s veel minder motorrijtuigenbelasting. Zij betalen dan nog maar de helft van het tarief dat geldt voor minder schone auto s met hetzelfde gewicht en dezelfde soort brandstof. Criteria: voor auto s met een dieselmotor is de maximale uitstoot 95 gram per kilometer. Voor auto s met een andere motor is de maximale uitstoot 110 gram per kilometer. Voldoet uw auto aan dit criterium? Dan stuurt de Belastingdienst u een brief met meer informatie over het nieuwe halftarief. Hoeveel gaat u er op vooruit? U kunt uw voordeel nu al bekijken. Met de Rekenhulp motorrijtuigenbelasting op de site van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl/reken/ motorrijtuigenbelasting) kunt u berekenen hoeveel motorrijtuigenbelasting u moet betalen. 2

3 Heeft u vragen over onze artikelen? Neemt u dan contact op met uw Remmerswaal-accountant. Stel aankoop van lenzen of bril niet uit Voorziet u dat u binnenkort een nieuwe bril nodig heeft? En wordt deze niet vergoed door uw verzekering? Stel de aanschaf ervan dan niet te lang uit is namelijk het laatste jaar waarin u dergelijke buitengewone uitgaven voor ziekte en invaliditeit onder voorwaarden van de belasting kunt aftrekken. Met ingang van 2009 wordt een minder gunstige regeling voor chronisch zieken en gehandicapten opgenomen in de Wet maatschappelijke ondersteuning. Het is dus aan te raden om de aanschaf van lenzen, een gehoorapparaat, bril, of bijvoorbeeld kunstgebit nog in 2008 te doen. Lager drempelbedrag U kunt de kosten (die niet door uw verzekering worden vergoed) bij uw aangifte IB 2008 opvoeren als buitengewone uitgaven. Deze uitgaven moeten wel een drempelbedrag overschrijden voordat ze voor aftrek in aanmerking komen. Het voordeel is dat de drempel voor buitengewone uitgaven met ingang van 1 januari 2008 sterk is verlaagd. Bij een verzamelinkomen (voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek) tot is de drempel 115 (in 2007: 793). Is uw verzamelinkomen hoger dan 6.999? Dan is de drempel 1,65% (in 2007: 11,5%) van het verzamelinkomen. Eén loket voor starters, minder rompslomp Startende ondernemers kunnen vanaf 31 maart bij het loket van de Kamer van Koophandel terecht voor zowel inschrijving in het Handelsregister als aanmelding bij de Belastingdienst. Dat is het gevolg van een succesvolle pilot in Afzonderlijke inschrijving bij beide instanties is niet meer nodig. Een eenmanszaak ontvangt nu bij inschrijving bij de Kamer van Koophandel direct een btw-identificatienummer. Een startende vof of cv krijgt dit nummer een week na inschrijving toegezonden. Of het loket in de toekomst ook open wordt gesteld voor bv s, nv s, verenigingen en stichtingen, is nu nog niet bekend. Hiervoor vindt eerst een aparte pilot plaats. Meer keus voor de leaserijder Goed nieuws voor ondernemers die nieuwe leasewagens willen aanschaffen. Met ingang van 2009 is er ook voor de wat grotere auto s extra fiscaal voordeel te behalen. Nieuwe tarieven Begin dit jaar is de fiscale bijtelling voor leaserijders gewijzigd. Naast het reguliere tarief van 25% geldt er voor schone auto s nu een tarief van 14%. De meeste auto s in deze categorie zijn echter kleine modellen. In uw bedrijf is dat wellicht geen optie. Staatssecretaris De Jager heeft daarom aangekondigd dat hij een derde, voordelige tussencategorie, wil invoeren. De bijtelling voor deze nieuwe categorie moet 20% van de nieuwwaarde van de auto gaan bedragen. Op deze manier wil de staatssecretaris leaserijders aanmoedigen om te kiezen voor relatief schonere auto s. Voor de automobilist levert dit enkele honderden euro s per jaar op. Welke auto s kunt u kiezen? De bijtelling van 20% gaat gelden voor benzineauto s met een uitstoot van 111 tot 140 gram per kilometer. Voor dieselwagens moet dit een uitstoot tussen de 96 en 116 gram zijn. Onder de nieuwe regeling vallen benzinewagens als de Volkswagen Golf 1.4, de Mini Cooper en de BMW 116i. Van de dieselauto s zijn dat bijvoorbeeld de Seat Ibiza en de Volkswagen Polo. 3

4 Uw bedrijfscorrespondentie en de wet Uw briefpapier en uw website zijn het visitekaartje van uw bedrijf. Het is daarom belangrijk dat de lay-out van het drukwerk of de website er goed uitziet. Maar dat is niet het enige: ook de wet stelt eisen aan bedrijfscorrespondentie. Een aantal gegevens van uw bedrijf moet op uw correspondentie worden vermeld. Niet iedereen weet dat deze eisen ook gelden voor digitale correspondentie. Alles op een rijtje: Handelsregisternummer Kamer van Koophandel U bent verplicht om op alle uitgaande correspondentie uw handelsregisternummer van de Kamer van Koophandel te vermelden. Dit nummer moet ook worden vermeld op de website en op uitgaande berichten. Handelsnaam Natuurlijk staat uw handelsnaam van uw onderneming op het briefpapier. Wanneer de handelsnaam echter afwijkt van de statutaire naam, moet ook de volledige statutaire naam worden vermeld. Als uw onderneming een bv of nv is, moet ook de statutaire zetel van de onderneming op het briefpapier staan. Dit geldt ook voor websites en berichten. Facturen De Wet Omzetbelasting stelt eisen aan uw facturen. Als u uw briefpapier gebruikt voor facturatie moet u hiermee rekening houden. Een volledige opsomming van deze eisen is na te lezen op de website van de Belastingdienst (onderdeel Omzetbelasting). Algemene voorwaarden Hanteert u algemene voorwaarden? Dan is het aan te raden deze op de achterkant van het briefpapier of offertes af te drukken. In ieder geval moet u de voorwaarden altijd als bijlage meesturen met de offertes. Het is namelijk een vereiste dat de algemene voorwaarden vóór de totstandkoming van een overeenkomst aan uw klanten ter hand moeten worden gesteld. Hoger gebruikelijk loon dga Het gebruikelijk loon van de directeurgrootaandeelhouder wordt in 2008 vastgesteld op ten minste (dit was in 2007 nog ). Wat houdt die gebruikelijkloonregeling in? Als u werknemer van een bv bent waarin u meer dan 5% van de aandelen bezit, moet u een bepaald minimumloon ontvangen. Dit loon moet net zo hoog zijn als voor soortgelijke dienstbetrekkingen gebruikelijk is. Het hanteren van een veel lager loon zou tot veel discussie kunnen leiden met de Belastingdienst (u betaalt dan immers minder belasting). Daarom is in de wet bepaald dat een gebruikelijk loon voor een dga in principe is. Is dit bedrag bij u lager? Dan kan de Belastingdienst vaststellen dat uw loon omhoog moet. Niet verplichte informatie Niet verplicht, maar wel handig voor uw klanten, is vermelding van de volgende informatie: het vestigings- en correspondentieadres het adres en/of internetadres telefoon- en faxnummers bank- of girorekeningnummers Samenvattend moet op al uw (digitale) correspondentie en op uw website in ieder geval het volgende worden vermeld: Kamer van Koophandelnummer handelsnaam statutaire naam (alleen als deze afwijkt van de handelsnaam) statutaire zetel (alleen in geval van een nv of een bv) 4

5 Heeft u vragen over onze artikelen? Neemt u dan contact op met uw Remmerswaal-accountant. Eigen risicodrager WIA: ja of nee? De WAO is vervangen door de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Speerpunt van de WIA is het werken naar vermogen. Oftewel: het gaat niet om wat je niét meer kan, maar om wat je nog wél kan. Eigenrisicodragerschap Voor een ondernemer blijft het onder de nieuwe WIA mogelijk om te kiezen voor eigenrisicodragerschap (ERDschap). Dat betekent dat de ondernemer zelf de arbeidsongeschiktheidspremie betaalt van werknemers die in aanmerking komen voor een uitkering, in plaats van het UWV. Daar staat tegenover dat de ondernemer hiervoor geen premies hoeft te betalen. Geen no-riskpolis meer Dat kan een voordeel zijn, vooral als er in uw bedrijf een laag ziekteverzuim is. Het is wel belangrijk dit vooraf goed te overwegen. Een nadeel is namelijk dat u niet meer in aanmerking komt voor een no-riskpolis als u voor het ERD-schap kiest. Bovendien blijft u verantwoordelijk voor de re-integratie van arbeidsongeschikte medewerkers, ook als deze al bij u uit dienst zijn. Bij de keuze voor het ERD-schap spelen diverse factoren en omstandigheden een rol: Hoe lang duurt het ERD-schap? Zijn er sancties als een werknemer zijn re-integratieverplichtingen onvoldoende nakomt? Kan het ERD-risico worden herverzekerd bij een private verzekeraar en wat betekent dit voor de uitvoering? Gaat het ERD-schap over op een koper in geval van een overgang van onderneming? Kortom: het loont zeker de moeite om de plussen en minnen met uw adviseur eens tegenover elkaar te zetten. Personeel nodig? Stageplaats biedt uitkomst! De vraag naar technisch opgeleiden blijft de komende vier jaar toenemen. Het komt zelfs al voor dat opdrachten afgewezen worden door een tekort aan technisch personeel. Hoe kunt u als werkgever nu afgestudeerde werkzoekenden aan u binden? De beste manier om nieuwe medewerkers te werven is studenten een stageplaats aan te bieden. Zo raken ze ingeburgerd bij uw bedrijf. De kans is groot dat zij na hun stage graag bij uw bedrijf willen blijven werken. Voor u als werkgever heeft deze sollicitatieprocedure zijn voordelen. U kunt rustig de tijd nemen om te kijken of de stagiair binnen het bedrijf past. Ook is er daarna geen inwerkperiode meer nodig. VAR aanvraag digitaal en stilzwijgend verlengen Waarschijnlijk kunt u de VAR (Verklaring Arbeidsrelaties) al vanaf september 2008 digitaal indienen. De Belastingdienst onderzoekt nog of dit technisch haalbaar is. Daarnaast wil de staatssecretaris van Financiën dat er een stilzwijgende verlenging van de VAR komt voor mensen die al drie jaar achtereenvolgend dezelfde VAR hebben gekregen. Eerder is volgens hem niet verstandig. De Belastingdienst heeft dan namelijk beperkte mogelijkheden om bij een eerste aanvraag de opgegeven gegevens te controleren. Dit vergroot oneigenlijk gebruik of misbruik. Overigens zijn VAR-houders dan wel verplicht om wijzigingen door te geven. De stilzwijgende verlenging voor de VAR wuo (winst uit onderneming) en de VAR dga (directeur-grootaandeelhouder) hoopt de staatssecretaris nog voor het kalenderjaar 2010 te realiseren. 5

6 Ondernemers krijgen meer zeggenschap over product- of bedrijfschappen Geen eerstedagsmelding meer? Ondernemers moeten zich periodiek kunnen uitspreken over hun productof bedrijfschap. Sterker, zij mogen zelfs het voortbestaan van het schap aan de orde stellen. Dat is de strekking van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie. Een greep uit de uitgangspunten van het voorstel: verbeteren van het democratisch gehalte vergroten van de verantwoording en transparantie vergroten van de eigen verantwoordelijkheid van de bedrijfslichamen Product- en bedrijfschappen, wat zijn dat precies? Product- en bedrijfschappen zijn organisaties die als een soort belangenbehartiger opereren voor aangesloten ondernemers. In productschappen zijn bedrijven georganiseerd die zich bezighouden met hetzelfde product. Bedrijfschappen vertegenwoordigen ondernemingen uit dezelfde branche. Naast belangenbehartiging houden de schappen zich bezig met bijvoorbeeld scholing, kwaliteitsbeheer en gezamenlijke exportpromotie. De eerstedagsmelding stelt werkgevers verplicht om hun nieuwe werknemers, voordat ze bij hen aan het werk gaan, aan te melden bij de Belastingdienst. De staatssecretaris van Financiën wil deze regeling nu voor sommige sectoren schrappen. Dit heeft twee voordelen: De werkdruk van de ondernemer wordt verlicht. Bij de Belastingdienst komt er capaciteit vrij (die kan worden gebruikt om fraudeurs strenger te controleren). Hoe de plannen precies uitpakken is nog niet bekend. De eerstedagsmelding zal in ieder geval blijven gelden voor bepaalde sectoren die geen goede naam hebben op het gebied van zwart werk en illegale werknemers. Of de nieuwe regeling er al voor 1 januari 2009 komt, is nu nog niet zeker. Voor uitzendkrachten moet er bijvoorbeeld nog een oplossing worden gezocht. Geen mazen meer in de belastingwet bij bestelauto s Een personenauto aanmerken als bestelauto scheelt al snel veel belastinggeld. Automobilisten maken hier dan ook graag gebruik van. Het kabinet gaat echter een eind maken aan deze manier om de hoge belasting op personenauto s, de BPM, te ontlopen. Om als bestelauto beschouwd te worden door de Belastingdienst, moet een auto aan strenge eisen voldoen. Vlakke laadvloer Zo moet er achter de bestuurdersplaats een vlakke laadvloer in de auto liggen. Met een opgebouwde rail om achter- stoelen op te kunnen monteren, is de laadvloer niet vlak meer. Een dergelijke auto geldt niet meer als een bestelauto, maar als een gewone personenauto (en krijgt dus een hogere belasting). Maar wat als de rail niet op de laadvloer is gemonteerd, maar erin is verzonken? Volgens een belastingrechter is de laadvloer dan wel degelijk vlak, precies zoals de wet voorschrijft. De staatssecretaris van Financiën is het daar echter niet mee eens. Hij heeft daarom het oordeel van de Hoge Raad gevraagd. Bovendien heeft hij direct een reparatiewet opgesteld die in de tussentijd zekerheid moet bieden. Zitje De huidige wettekst biedt op dit moment ook nog de mogelijkheid om een zitje te bevestigen aan de vaste tussenwand of aan de zijwanden van de bestelauto. Ook hieraan wil de Tweede Kamer paal en perk stellen. Aan de al bestaande inrichtingseisen wordt de eis toegevoegd dat de laadruimte niet is ingericht voor het vervoer van personen. Houd hier rekening mee bij aankoop van uw auto. 6

7 Heeft u vragen over onze artikelen? Neemt u dan contact op met uw Remmerswaal-accountant. MOT-melding nu vanaf Handelaren in zaken van grote waarde (zoals auto s, motoren en kampeerauto s) moeten vanaf 1 maart alle contante transacties van boven de euro melden. Eerder stond het bedrag voor deze zogenoemde objectieve meldplicht nog op Hoe gaat u wanbetalers te lijf? U bent niet de eerste ondernemer die last heeft van wanbetalers. Welke mogelijkheden zijn er dan? Wat kunt u doen als een klant niet betaalt? Ontevreden Probeer, als een klant ondanks herhaalde herinneringen (minstens twee) nog steeds niet betaalt, te achterhalen wat hiervan de reden is. Is hij ontevreden over het product? Kan hij tijdelijk niet betalen? Of wíl hij gewoonweg niet betalen? Bij ontevredenheid probeert u natuurlijk eerst het geschil op te lossen. Als de klant tijdelijk niet kan betalen, is een betalingsregeling misschien een oplossing. In het geval dat de klant niet wil betalen, kunt u een sommatiebrief sturen. over uw vordering verschuldigd is. Is er in uw algemene voorwaarden een fatale betalingstermijn opgenomen? Dan is na afloop van deze termijn de klant officieel in verzuim. Een aanmaning of ingebrekestelling is dan niet nodig. Incassobureau Volgt er geen reactie op de sommatiebrief of betwist uw klant de vordering, dan kunt u de zaak uit handen geven aan een incassobureau, een deurwaarder of een advocaat. Een brief van zo n bureau of persoon heeft vaak al een schrikeffect. Wellicht betaalt uw klant nu alsnog. Waar u voor kiest maakt niet zo veel uit. De werkwijze zal ongeveer gelijk zijn, alleen de prijs kan verschillen. MOT De meldplicht wordt voorgeschreven door de Wet melding ongebruikelijke transacties (MOT). De MOT moet het witwassen van geld tegengaan. Het bedrag voor de meldplicht is nu verhoogd, omdat uit de praktijk blijkt dat de meeste verdachte zaken zich openbaren vanaf ongeveer Bijkomend gevolg van de nieuwe regeling is een aanzienlijke verlaging van de administratieve lasten. De verwachting is namelijk dat het aantal MOT-meldingen daalt met 79%. Subjectieve meldplicht Aan de zogenoemde subjectieve meldplicht verandert niets. U bent nog steeds verplicht om alle transacties te melden waarbij het vermoeden van witwassen of terrorismefinanciering bestaat. Let op: de identificatieplicht van de klant bij een contante betaling vanaf blijft wel verplicht. Het blijft dus noodzakelijk een kopie van het identiteitsbewijs te maken en te bewaren. Sommatiebrief In de sommatiebrief wordt aan de klant een laatste redelijke termijn gegeven. Deze brief geldt ook als ingebrekestelling. Vermeld duidelijk in de brief dat, als uw klant niet betaalt, u de zaak uit handen geeft. Vermeld ook dat uw klant zo nodig in een rechtszaak wordt betrokken. Alle kosten hiervan zijn dan voor zijn rekening. Tevens kunt u vermelden dat de klant, vanaf de dag dat hij verzuimt te betalen, wettelijke rente Rechter Als dit ook geen effect heeft, kunt u een procedure beginnen bij de rechter. Bij grote bedragen is het goed een advocaat in te schakelen. Indien de vordering meer dan bedraagt, is in ieder geval een advocaat nodig (nu nog wel, dit bedrag gaat t.z.t. veranderen). De zaak komt dan bij de Rechtbank terecht, waar vertegenwoordiging door een advocaat verplicht is. Is de vordering kleiner dan 5.000? Dan komt deze bij de kantonrechter terecht en daar kan in principe iedereen procederen. Betalingsregeling Als u mondeling een betalingsregeling met een klant treft, is het aan te bevelen dit schriftelijk te bevestigen en te laten ondertekenen. Zo heeft u later, als uw klant toch niet betaalt, een bewijs voor de rechter. 7

8 Centraal informatieadres Remmerswaal Groep Accountants Laan van Hildernisse Noord 4, 4617 AE Bergen op Zoom Tel.: Fax: website: FiniVista Accountants en Adviseurs Trondheim 18, 2993 LE Barendrecht Tel.: Fax: Remmerswaal Accountants Bergen op Zoom Laan van Hildernisse Noord 4, 4617 AE Bergen op Zoom Tel.: Fax: Top en Co. Accountants en Belastingadviseurs Jan van Nassaustraat 64, 2596 BV Den Haag Tel.: Fax: Doorwerken na je 65e? De overheid stimuleert dat werknemers zo lang mogelijk blijven werken. Veel ouderen willen na hun 65e jaar ook wel doorwerken. Maar er bestaat veel juridische onduidelijkheid over de wijze waarop dat kan. Pensioengerechtigde leeftijd Vaak staat er in het arbeidscontract dat het contract eindigt bij de pensioengerechtigde leeftijd. Kan uw werknemer nu gewoon doorwerken na zijn 65e jaar als hij en u dat willen? Kunt u in dit soort situaties in aansluiting op een contract voor onbe- paalde tijd een contract voor bepaalde tijd aanbieden? Hoe zit het met verzekeringen? Kunnen de bestaande wettelijke regels worden doorbroken door een CAO? Wat is in dit verband leeftijdsdiscriminatie en wat niet? Hoe zit het in geval van ziekte? Vraagtekens Velen gaan ervan uit dat de arbeidsovereenkomst eindigt op het moment dat de werknemer met pensioen gaat. Daarnaast wordt algemeen aangenomen dat het mogelijk is om met iemand boven de 65 jaar een contract voor bepaalde tijd aan te gaan. Daar zijn echter nog wel wat vraagtekens bij te zetten. Willen u en uw werknemer nog een poosje samenwerken? Bespreek dan bovengenoemde vragen met uw adviseur. Visser & Remmerswaal Accountants IJsseldijk 460, 2921 BD Krimpen aan den IJssel Tel.: Fax: Politie met prio naar uw pand Littel & Remmerswaal Accountants Abelenlaan 4, 2935 SB Ouderkerk aan den IJssel Tel.: Fax: Remmerswaal Accountants Roosendaal Kroevenhuis/Streuvelslaan 12, 4707 CH Roosendaal Tel.: Fax: Acclevisie Registeraccountants Frobenstraat 21a, 3045 RD Rotterdam Tel.: Fax: Molenaar & Remmerswaal Accountants Westvest 46, 3111 BW Schiedam Tel.: Fax: Remmerswaal Accountants Sint Maartensdijk Polderhuis/Onder de Linden 7, 4695 BV Sint Maartensdijk Tel.: Fax: Remmerswaal Loonadviseurs Laan van Hildernisse Noord 4a, 4617 AE Bergen op Zoom Tel.: Fax: Remmerswaal Belastingadviseurs Kroevenhuis/Streuvelslaan 12, 4707 CH Roosendaal Tel.: Fax: Wilt u de zekerheid hebben dat de politie bij alarm snel bij uw bedrijfspand aanwezig is? Zorg er dan voor dat uw alarmmelding officieel gecontroleerd is. Vanaf 1 april 2008 krijgen gecontroleerde meldingen namelijk voorrang. 15 minuten Bij een gecontroleerde melding gaat de alarmcentrale eerst na wat er aan de hand is. Bijvoorbeeld door een beveiliger of een sleutelhouder uw bedrijf ter plekke te laten controleren. Ook geluids- of beeldopnamen kunnen aangeven dat en/of Aftrek verblijfkosten eigen rijders 2008 vastgesteld Eigen rijders (dat wil zeggen: transporteurs die voor eigen rekening rijden) die meerdaagse internationale ritten maken, kunnen in 2008 per gereden dag een bedrag van 29,50 aftrekken voor verblijfkosten. Dat bedrag is kortgeleden vastgesteld. waar er iets loos is. Zodra de politie een gecontroleerde melding binnen krijgt, is zij binnen 15 minuten ter plekke. Door alleen te reageren op gecontroleerde meldingen, wil de politie het aantal loze alarmen, waar zij voor uitrukt, beperken. Lage prioriteit Niet gecontroleerde alarmmeldingen krijgen voortaan een lage prioriteit. Vanaf 2011 zullen alarmcentrales ongecontroleerde alarmen zelfs helemaal niet meer doorgeven aan de politie. Zorg er dus voor dat u een gecontroleerde alarmmelding heeft. Ze kunnen er ook voor kiezen om de werkelijke verblijfkosten af te trekken. De Belastingdienst wil dan wel dat aannemelijk gemaakt wordt dat de werkelijke verblijfkosten in dat jaar hoger zijn dan 29,50 per dag. Eigen rijders moeten dan ook de bewijsstukken van de verblijfkosten kunnen overleggen. Verblijfkosten horen tot de beperkt aftrekbare kosten. Van de totale aftrekbare kosten is de eerste niet aftrekbaar. Deze uitgave is met grote zorg samengesteld. Voor eventuele onvolkomenheden kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Ontwerp: Extendum Marketing & Communicatie - 8

Soms hoef je een ondernemer alleen nog maar een duwtje in de goede richting te geven

Soms hoef je een ondernemer alleen nog maar een duwtje in de goede richting te geven J a a r g a n g 1 4 - j u n i 2 0 0 8 Soms hoef je een ondernemer alleen nog maar een duwtje in de goede richting te geven In gesprek met Rob Grisnigt, medewerker accountancy Geachte Lezers, Voor u ligt

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8 ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8 1. Pensioen in eigen beheer mogelijk afgeschaft Er is nog geen besluit genomen over de problemen met het pensioen in eigen beheer van 140.000 directeuren-grootaandeelhouders

Nadere informatie

Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst

Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst Samen met uw zieke werknemer moet u proberen ervoor te zorgen dat hij aan het werk kan blijven. Ook als hij niet volledig herstelt, maar gedeeltelijk arbeidsgeschikt

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. Bijtelling, investeringsaftrek, bpm, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee.

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Stel, u wordt ziek. Dat klinkt niet prettig, maar het kán zomaar gebeuren. Een ziekte hebben we immers

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF LONEN, NOVEMBER 2006.

NIEUWSBRIEF LONEN, NOVEMBER 2006. NIEUWSBRIEF LONEN, NOVEMBER 2006. Kunt u alle correspondentie van de belastingdienst, uwv, pensioenfondsen etc welke u in december ontvangt bij ons afgeven. Houdt altijd rekening met de regels van een

Nadere informatie

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen bij arbeidsongeschiktheid kan erg tegenvallen Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie Belastingdienst De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor uw opdracht gevers over het inhouden en betalen van loonheffingen Werkt u voor opdrachtgevers, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

Freelancers en zzp ers

Freelancers en zzp ers Freelancers en zzp ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Juli 2013 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Hoewel aan deze tekst veel zorg is besteed, wordt voor de inhoud geen

Nadere informatie

Personenauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst

Personenauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst Belastingdienst Personenauto s Motorrijtuigenbelasting Zodra het kenteken van een personenauto op uw naam staat, moet u motorrijtuigenbelasting betalen. Ook als u de personenauto niet gebruikt. In deze

Nadere informatie

Deurne, 2 januari 2012

Deurne, 2 januari 2012 Molenstraat 25 5751 LA DEURNE Postbus 274 5750 AG DEURNE Telefoon 0493-326000 Telefax 0493-326001 Internetadres www.welten.nl e-mail info@welten.nl Deurne, 2 januari 2012 Geachte relatie, Met ingang van

Nadere informatie

Actuele aanpassingen in de autobelastingen

Actuele aanpassingen in de autobelastingen Actuele aanpassingen in de autobelastingen Inhoudsopgave: 1. Wijzigingen fiscale bijtelling auto van de zaak 2. Extra aanscherping d.m.v. invoering 60-maanden termijn 3. Overgangsregeling voor huidige

Nadere informatie

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014?

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Eerste schijf inkomstenbelasting omlaag In het belastingplan 2014 staat dat het tarief van de eerste schijf in de loon- en inkomstenbelasting stapsgewijs

Nadere informatie

Kluwer Online Research Belastingadvies Actualiteiten auto in de inkomsten- en loonbelasting

Kluwer Online Research Belastingadvies Actualiteiten auto in de inkomsten- en loonbelasting Belastingadvies Actualiteiten auto in de inkomsten- en loonbelasting CO 2 -differentiatie: de regels met ingang van 1 januari 2012 Het kabinet stimuleert het rijden van een schonere auto van de zaak via

Nadere informatie

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS VERZEKERING

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS VERZEKERING ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS VERZEKERING De Vaak Vergeten Vragen Top 10. Een handig boekje dat nu eens niet ingaat op de meest gestelde vragen, maar juist op de vragen die mensen vaak vergeten te stellen over

Nadere informatie

Incassodiensten. Wuite Recherche en Incasso. De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277

Incassodiensten. Wuite Recherche en Incasso. De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277 Wuite Recherche en Incasso De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277 E info@wuitereni.nl I www.wuiterechercheenincasso.nl Incassodiensten Versie 5.1 8 januari 2013 Wuite Recherche en

Nadere informatie

Freelancers en zzp'ers

Freelancers en zzp'ers Freelancers en zzp'ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Maart 2011 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Freelancers en zzp's E-0444 03-2011 1 In deze brochure: 1. Zelfstandig

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee.

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Stel, u wordt ziek. Dat klinkt niet prettig, maar het kán zomaar gebeuren. Een ziekte hebben we immers

Nadere informatie

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen bij arbeidsongeschiktheid kan erg tegenvallen Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Fiscaal Juridisch Adviesbureau

Nieuwsbrief. Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau M a a n d e l i j k s i n f o r m a t i e b u l l e t i n v o o r v e r z e k e r i n g s a d v i s e u r s Nummer 64a september 2008 Inhoud Special Prinsjesdag

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. Bijtelling, investeringsaftrek, BPM, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Eindejaarstips 2013 ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Laat uw verliezen niet op 31 december in rook op gaan Zoals inmiddels bekend mag u uw bedrijfsverliezen helaas niet onbeperkt verrekenen met positieve resultaten.

Nadere informatie

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt Omzetbelasting - eindejaarstips Geen integratieheffing meer vanaf 2014 De integratieheffing voor de btw wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Hiermee komt een einde aan de heffing van btw over

Nadere informatie

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat 1. Eigen auto of auto van de zaak? Een ondernemer die een auto aanschaft en deze zowel privé als zakelijk gaat gebruiken, staat voor de volgende

Nadere informatie

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling (bron: belastingdienst.nl augustus 2012) Als ondernemer hebt u misschien een personenauto of een bestelauto nodig

Nadere informatie

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Als u eenmaal recht heeft op een ontslagvergoeding, dan kunt u deze vergoeding in feite op 3 verschillende manieren

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Inhoud Waarom deze brochure? 2 Waarom zelf verzekeren? 2 Wanneer kunt u zich vrijwillig verzekeren?

Nadere informatie

Duurzame voordelen van Volkswagen

Duurzame voordelen van Volkswagen Duurzame voordelen van Volkswagen Wat betekenen de fiscale regelingen voor u? Vanwege uiteenlopende factoren is de regelgeving vanuit de overheid omtrent autogebruik en -bezit nogal aan veranderingen onderhevig.

Nadere informatie

"Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt."

Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt. "Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt." (Pieter Klaas Jagersma) Belastingen voor veel starters iets waar ze liever niet over nadenken omdat het niet leuker te maken is en zo ingewikkeld

Nadere informatie

Inhoud. 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5

Inhoud. 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie?

Nadere informatie

Een auto aanschaffen zakelijk of privé?

Een auto aanschaffen zakelijk of privé? Een auto aanschaffen zakelijk of privé? De informatie in deze folder is uiterst zorgvuldig samengesteld. Toch kan het onverhoopt gebeuren dat de inhoud onjuist, onvolledig of verouderd is. Bovendien is

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. Bijtelling, investeringsaftrek, BPM, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2015

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2015 NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2015 Prinsjesdag 2015: belastingen gaan eindelijk omlaag! Het belastingplan 2016 staat in het "teken" van belastingverlaging. Deze verlaging komt vooral werknemers en werkgevers ten

Nadere informatie

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Bij de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) staat 'werken naar vermogen' centraal. De nadruk ligt op wat mensen

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over de inhouding en afdracht van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder personeel?

Nadere informatie

Laat uw geld groeien!

Laat uw geld groeien! AEGON Ontslagvergoeding Sparen Ontslagvergoeding nog niet nodig? Laat uw geld groeien! Een ontslag is een ingrijpende gebeurtenis. Naast de nodige emoties speelt dan ook uw financiële situatie een grote

Nadere informatie

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal Nieuw jaar = nieuwe regels Het jaar 2014 is al weer een aantal weken oud. Een nieuw jaar zorgt ook weer voor nieuwe regels. In deze nieuwsflits een aantal belangrijke opmerkingen / wijzigingen voor 2014.

Nadere informatie

34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) DERDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 In artikel I wordt na onderdeel P een

Nadere informatie

Checklist belastingaangifte particulieren 2015

Checklist belastingaangifte particulieren 2015 Checklist belastingaangifte particulieren 2015 Hieronder geven wij u een overzicht van zaken die van belang kunnen zijn voor het invullen van uw belastingaangifte 2015. Wat heeft u allemaal nodig en welke

Nadere informatie

Deeltijd-WW, en nu? Wat u moet weten als u een uitkering krijgt

Deeltijd-WW, en nu? Wat u moet weten als u een uitkering krijgt Deeltijd-WW, en nu? Wat u moet weten als u een uitkering krijgt Werk boven uitkering UWV stimuleert mensen om aan het werk te gaan en ondersteunt ze daarbij. Is werken niet mogelijk, dan verstrekt UWV

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie 12345 De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over het inhouden en afdragen van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

Administratieve valkuilen startende ondernemers

Administratieve valkuilen startende ondernemers Administratieve valkuilen startende ondernemers Barneveld, 29 november 2011 Cooster coaching accountants Jan van Leeuwen AA Agenda Starten Administratie Belastingen Accountant, boekhouder of.. Starten

Nadere informatie

Inkomstenbelasting Tarief 2009 Belastingplan 2009 Heffingskortingen en bonussen Doorwerkbonus voor 62-plussers.

Inkomstenbelasting Tarief 2009 Belastingplan 2009 Heffingskortingen en bonussen Doorwerkbonus voor 62-plussers. Belastingplan 2009 Hietweideweg 4 Telefoon 0571 273355 7391 XX Twello Fax 0571 275318 Internet www.schimmelenplante.nl Aan alle relaties van Schimmel en Plante Accountants en Belastingadviseurs Geachte

Nadere informatie

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden. Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden. Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft Inhoud Een werknemer met een ziekte of handicap 2 Welke voordelen en vergoedingen kunt u krijgen?

Nadere informatie

Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis

Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis 16-11-2017 Flynth, prettig kennismaken De adviseurs en accountants van Flynth ondersteunen ondernemers met het realiseren van ambities en doelen.

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers.

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers. Interpolis InkomenVoorElkaar De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers. Wij zijn Interpolis Wij denken met u mee. Over uw toekomst, uw pensioen, uw gezondheid. Over uw woning, uw bedrijf, uw

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de AOW-gerechtigde werknemer. Arbeidsgerechtelijke gevolgen van doorwerken

Veelgestelde vragen over de AOW-gerechtigde werknemer. Arbeidsgerechtelijke gevolgen van doorwerken Veelgestelde vragen over de Arbeidsgerechtelijke gevolgen van doorwerken Doorwerken Een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt kan besluiten om te stoppen met werken, maar u mag hem ook in dienst

Nadere informatie

Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting)

Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting) Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting) 2 Nieuwe Successiewet 2010 Met ingang van 1 januari 2010 is de Successiewet gewijzigd. Om te beginnen verdwijnt al de naam successieen schenkings recht.

Nadere informatie

Vraag & Antwoord. Modernisering Ziektewet

Vraag & Antwoord. Modernisering Ziektewet Vraag & Antwoord Modernisering Ziektewet Vraag 1 Valt een medewerker met een 0-uren contract onder de BeZaVa (= Modernisering Ziektewet)? De medewerker met een 0-urencontract die ziek uit dienst gaat,

Nadere informatie

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl)

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Particulieren kunnen door de Regeling dienstverlening aan huis gemakkelijk iemand inhuren voor klussen in en om het huis. Zij hoeven voor deze huishoudelijke

Nadere informatie

Carkits, navigatiesystemen & headsets

Carkits, navigatiesystemen & headsets Carkits, navigatiesystemen & headsets (klik op logo om onze website te bezoeken) Aan de cliënten NEXUS accountants & fiscaal adviseurs BV Breda, 27 februari 2004 1. Inleiding Aan de staatssecretaris zijn

Nadere informatie

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Gedeeltelijke teruggave basispremie Aof Aan werkgevers wordt een gedeeltelijke teruggave verstrekt van de basispremie

Nadere informatie

Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016

Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016 Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp er zelfstandige is of in loondienst.

Nadere informatie

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Werken als zzp er 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp

Nadere informatie

Benut mogelijkheid van extra uitstel van betaling

Benut mogelijkheid van extra uitstel van betaling PAG 2 LET OP BIJ BTW- TARIEF VERBOUWINGEN PAG 3 TIPS BIJ HET AAN VRAGEN VAN EEN VERKLARING ARBEIDSRELATIE (VAR) PAG 4 2015: ARBEIDS- KORTING OMHOOG VOOR LAGERE INKOMENS EN OMLAAG VOOR HOGERE INKOMENS PAG

Nadere informatie

MKB-NIEUWSBRIEF 08/2015

MKB-NIEUWSBRIEF 08/2015 MKB-NIEUWSBRIEF 08/2015 1. Pensioen in eigen beheer mogelijk afgeschaft Er is nog geen besluit genomen over de problemen met het pensioen in eigen beheer van 140.000 directeuren-grootaandeelhouders (dga

Nadere informatie

U kunt het boek bestellen via

U kunt het boek bestellen via 4 Deze tekst is (deels) afkomstig uit de zesde uitgave van het boek Ondernemen in Flex Eigenrisicodragen wordt u ZW aangeboden en WGAdoor Professionals in Flex. Heeft u advies of ondersteuning nodig bij

Nadere informatie

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 8-2015

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 8-2015 INHOUD 2 3 4 5 Pensioen in eigen beheer mogelijk afgeschaft Vervanging VAR: Belastingdienst publiceert voorbeeldovereenkomsten Giftenaftrek ook bij vrijgevigheid van aandeelhouder Geen verzekeringsplicht

Nadere informatie

In deze uitgave o.a.:

In deze uitgave o.a.: J a a r g a n g 1 2 - s e p t e m b e r 2 0 0 9 - n u m m e r 4 Geachte Lezers, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de nieuwe ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn. Wilt u hierover meer

Nadere informatie

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga Informatieblad 03-10-14 Uw positie als dga Als dga heeft u verschillende petten op. U bent bestuurder en aandeelhouder, maar ook werknemer en mogelijk stelt u ook nog vermogensbestanddelen ter beschikking

Nadere informatie

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD MKB NIEUWSBRIEF THE POWER OF BEING UNDERSTOOD AUDIT TAX CONSULTING MKB NIEUWSBRIEF November 2015 Pensioenopbouw in eigen beheer ingeperkt en voor de toekomst mogelijk afgeschaft Maar liefst 140.000 directeuren-grootaandeelhouders

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE JOOST HEIJMANS ADMINISTRATIEKANTOOR

INFORMATIEBROCHURE JOOST HEIJMANS ADMINISTRATIEKANTOOR Deze brochure is bedoeld om u nader te informeren over mijn kantoor. De brochure bestaat uit de volgende 3 hoofdstukken: 1. Dienstverlening 2. Omschrijving van de werkzaamheden: Hier geef ik aan welke

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2011

Nieuwsbrief december 2011 Nieuwsbrief december 2011 Geachte relatie, Zoals u van ons gewend bent, proberen wij u aan het einde van elk jaar te informeren over de veranderingen op salaris- en personeelsgebied. Zo ook dit jaar. De

Nadere informatie

Financiële voordelen werkgevers

Financiële voordelen werkgevers werk.nl uwv.nl Financiële voordelen werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Meer weten? U vindt meer informatie op uwv.nl, werk.nl en op belastingdienst.nl.

Nadere informatie

Personenauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst

Personenauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst Belastingdienst Personenauto s Motorrijtuigenbelasting Zodra een personenauto op uw naam staat, moet u motorrijtuigenbelasting betalen. Ook als u de personenauto niet gebruikt. In deze brochure leest u

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005

WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005 WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005 Van WAO naar WIA. Het kabinet wil de WAO per 1 januari 2006 vervangen door de nieuwe Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De WIA benadrukt

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

VAR verdwijnt: wat betekent dit voor u?

VAR verdwijnt: wat betekent dit voor u? VAR verdwijnt: wat betekent dit voor u? De afgelopen maanden is er veel te doen geweest over de afschaffing van de VAR. Inmiddels is duidelijk dat de VAR per 1 mei 2016 verdwijnt. De overeenkomsten tussen

Nadere informatie

Juni 2012 TAK NIEUWSBRIEF

Juni 2012 TAK NIEUWSBRIEF Juni 2012 TAK NIEUWSBRIEF ALGEMEEN Wilt u alle brieven, aanslagen etc. die u van de Belastingdienst krijgt naar ons zenden, e- mailen, faxen of afgeven, zodat we alles kunnen controleren en, indien nodig,

Nadere informatie

Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel bij de aanschaf van een hybride personenauto

Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel bij de aanschaf van een hybride personenauto Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel bij de aanschaf van een hybride personenauto Tegenwoordig beschikken enkele automerken over hybride personenauto s waarbij bij aanschaf en gebruik uw onderneming

Nadere informatie

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel De WGA-verzekering voor AGF Groothandel Arbeidsongeschikt, wat nu? Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de risico s van inkomensterugval waar uw medewerkers mee te maken kunnen krijgen als

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

GENIET VAN UW VRIJHEID MET BMW FINANCIAL SERVICES.

GENIET VAN UW VRIJHEID MET BMW FINANCIAL SERVICES. BMW Financial Services Leasing Financiering Verzekering BMW maakt rijden geweldig GENIET VAN UW VRIJHEID MET BMW FINANCIAL SERVICES. LEASING. FINANCIERING. VERZEKERING. INHOUD. UW FAVORIETE BMW MOTORFIETS.

Nadere informatie

Een eigen onderneming starten?

Een eigen onderneming starten? Een eigen onderneming starten? 2013 Daar komt heel wat bij kijken. U zult keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld welke rechtsvorm gaat u kiezen, waar gaat u uw bedrijf vestigen, gaat u personeel in dienst nemen?

Nadere informatie

ROZ Startersdag (6 november 2014) Juridische aandachtspunten voor startende ondernemers

ROZ Startersdag (6 november 2014) Juridische aandachtspunten voor startende ondernemers ROZ Startersdag (6 november 2014) Juridische aandachtspunten voor startende ondernemers Onderwerpen Zo maar een paar juridische onderwerpen die voor starters van belang kunnen zijn: Rechtsvorm onderneming

Nadere informatie

Nieuwe Start Zonder Risico-verzekering

Nieuwe Start Zonder Risico-verzekering Nieuwe Start Zonder Risico-verzekering Re-integreren zonder risico INHOUDSOPGAVE Wat biedt de Nieuwe Start Zonder Risico-verzekering? 3 Voor wie kunt u de Nieuwe Start Zonder Risico-verzekering inzetten?

Nadere informatie

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs. Henk Coehoorn

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs. Henk Coehoorn WEA Deltaland Accountants & Adviseurs Henk Coehoorn Agenda Van VAR naar DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) Waarom geen VAR meer? Huidige VAR: werking en problemen?! Beoordeling arbeidsrelatie

Nadere informatie

AXS TechnIeK PAyroll diensten Via de AXS Techniek Payroll kunt u het contractbeheer en de

AXS TechnIeK PAyroll diensten Via de AXS Techniek Payroll kunt u het contractbeheer en de AXS Techniek payroll diensten Via de AXS Techniek Payroll kunt u het contractbeheer en de verloning van uw personeel voordelig en eenvoudig uitbesteden. Wij nemen het werkgeverschap van u over, in de zin

Nadere informatie

Belastingkantoor Den Haag Postbus 30206 2500 GE Den Haag t.a.v. BTW zonnepanelen

Belastingkantoor Den Haag Postbus 30206 2500 GE Den Haag t.a.v. BTW zonnepanelen EnergyGuards B.V. Duinweg 17 2585 JT Den Haag Telefoon: 070 310 63 03 Mail: info@energyguards.nl BTW nr.: NL8534.61.867.B01 Bank: NL45 TRIO 0197 8126 86 Als u als particulier met zonnepanelen energie levert

Nadere informatie

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2016/2017

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2016/2017 Examenopgave 1 1. De heer Van der Ham is dga. Een dga is in het algemeen niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Daarom hoeven voor hem geen premies werknemersverzekeringen te worden afgedragen.

Nadere informatie

Maak(t) tijd voor het echte werk! kanvas payrolling. (een dienst van kanvas>personeelsdiensten)

Maak(t) tijd voor het echte werk! kanvas payrolling. (een dienst van kanvas>personeelsdiensten) Maak(t) tijd voor het echte werk! kanvas payrolling (een dienst van kanvas>personeelsdiensten) Loonkosten zijn altijd hoger dan u denkt! Bij kostbare investeringen oriënteert u zich uitgebreid: u vergelijkt

Nadere informatie

December 2007 TAK NIEUWSBRIEF

December 2007 TAK NIEUWSBRIEF 1. December 2007 TAK NIEUWSBRIEF IB ondernemer houd uw uren goed bij, dit levert veel fiscale voordelen op waarmee per jaar honderden euro s kunnen worden bespaard.. Als u wilt voldoen aan het urencriterium

Nadere informatie

Financiële voordelen werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Wat kost een rechtszaak?

Wat kost een rechtszaak? Wat kost een rechtszaak? Wat kost een rechtszaak? Dat is de grote vraag en het antwoord of liever gezegd het niet- antwoord daarop, weerhoudt een aantal mensen een rechtszaak te beginnen of als gedaagde

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland

Vrijwillige verzekering binnenland uwv.nl werk.nl Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Omzetbelasting Omzetbelasting Benut verlaagd BTW-tarief voor renovatie en onderhoud tot 1 juli 2015 Het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel

Nadere informatie

REAAL Uitgaven AOV. Informatie voor de consument

REAAL Uitgaven AOV. Informatie voor de consument REAAL Uitgaven AOV Informatie voor de consument 2 Doorgaan met wat u zorgvuldig hebt opgebouwd REAAL Uitgaven AOV 3 Veel ondernemers denken niet aan arbeidsongeschiktheid. U hebt plezier in uw werk. U

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

Ondernemen wordt een stuk relaxter. deze WGA-verzekering eigen risico

Ondernemen wordt een stuk relaxter. deze WGA-verzekering eigen risico Ondernemen wordt een stuk relaxter met deze WGA-verzekering eigen risico 2 WGA-verzekering Eigen Risico Eigenrisicodrager worden voor de WGA Als een medewerker na twee jaar ziekte nog niet volledig is

Nadere informatie

Kluwer Online Research. Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting

Kluwer Online Research. Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting Belastingadvies Actualiteiten auto in de omzetbelasting Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting Per 1 juli 2011 geldt een nieuwe regeling voor het in de heffing betrekken van privégebruik

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werk vinden is niet voor iedereen even gemakkelijk. Bijvoorbeeld voor mensen

Nadere informatie

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI Beter Af Verzuim Risico Verzekering Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI 2 SamenWerken aan Gezond Ondernemen Voor u als werkgever in de sector cultuur is het van groot belang uw organisatie

Nadere informatie

Vangnet Ziektewet. Inleiding. In deze editie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Adviseurs loonbelasting / sociale verzekeringen

Vangnet Ziektewet. Inleiding. In deze editie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Adviseurs loonbelasting / sociale verzekeringen Nummer 39 April 2012 RONDUIT is een uitgave van Van Oers Loonadvies, www.vanoers.nl Inleiding In deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de huidige stand van zaken naar de wetgeving en jurisprudentie

Nadere informatie

Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013. - Controleer alle Verklaringen geen privégebruik auto

Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013. - Controleer alle Verklaringen geen privégebruik auto December 2012. Geachte relatie, Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013 voor u van belang kunnen zijn. - Algemeen - Uniformering loonbegrip en gevolgen. - Premiekortingen

Nadere informatie

Belastingdienst. Toelichting bij de digitale aanvraag Verklaring arbeidsrelatie

Belastingdienst. Toelichting bij de digitale aanvraag Verklaring arbeidsrelatie Belastingdienst Toelichting bij de digitale aanvraag Verklaring arbeidsrelatie Inhoud Algemene informatie 3 Wanneer vraagt u een Verklaring arbeidsrelatie aan? 3 Meer informatie 3 Toelichting bij de vragen

Nadere informatie