Staatssecretaris maakt het toch leuker

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Staatssecretaris maakt het toch leuker"

Transcriptie

1 J a a r g a n g j u n i n u m m e r 2 Geachte Lezers, Voor u ligt de tweede uitgave van onze nieuwsbrief in Wij willen u hiermee graag informeren over nieuwe ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn. Wilt u graag meer weten over de in deze uitgave opgenomen artikelen? Neem gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst. Veel leesplezier en goede zaken toegewenst! Staatssecretaris maakt het toch leuker Bij het midden- en kleinbedrijf leven veel irritaties over de boetes van de Belastingdienst. Staatssecretaris De Jager van Financiën heeft daarom besloten tot een versoepeling van het boetebeleid. Het nieuwe beleid zou vanaf 2009 in moeten gaan. Wat houdt die versoepeling in? Als u te laat bent met uw maandelijkse afdracht van btw krijgt u geen automatische boete meer. Dat geldt ook voor een te late afdracht van loonbelasting voor personeel. De staatssecretaris wil in plaats daarvan een coulanceperiode van zeven dagen in- voeren. Maakt u uw btw of loonbelasting binnen zeven werkdagen over, dan wordt u niet beboet. Eén voorwaarde: u moet de keer daarvoor wel op tijd hebben betaald! Als een bedrijf twee keer achter elkaar te laat betaalt, volgt alleen een boete voor de tweede overschrijding. Let op: ondernemers die stelselmatig te laat zijn, kunnen de wettelijk maximale boete opgelegd krijgen. Directie en medewerkers Remmerswaal Groep Accountants Vraag vóór 1 juli uw buitenlandse btw terug 2 Heeft u in 2007 buitenlandse btw betaald in een EU-land? Vraag die dan zo snel mogelijk terug. Tot uiterlijk 1 juli 2008 kunt u uw verzoek om teruggave indienen bij de belastingdienst van het EU-land waar u de btw heeft betaald. Handig hulpmiddel hierbij is het formulier Verzoek om teruggaaf omzetbelasting (door een in Nederland gevestigde ondernemer) van de site van de Nederlandse Belastingdienst. Dit formulier kunt u invullen en versturen naar de buitenlandse belastingdienst. Binnen zes maanden moet die buitenlandse belastingdienst u meedelen wat de beslissing is op uw verzoekschrift en eventueel teruggaaf verlenen.

2 Lagere tarieven bij nieuwe successiewet De successiewet gaat op de schop. Als het aan staatssecretaris De Jager van Financiën ligt wordt de bijna 150-jaar oude wet vervangen door een nieuwe, minder ingewikkelde Wet schenk- en erfbelasting. Ook de belastingtarieven zullen zakken. Medio 2009 hoopt De Jager een wetsvoorstel in te dienen. Om de wet gemakkelijker te maken, is de staatssecretaris van plan het mes te zetten in de ruim 28 verschillende tarieven. Er moeten uiteindelijk nog maximaal twee schijven en drie tariefgroepen overblijven. Tarieven omlaag Naast vereenvoudiging gaan ook de bijbehorende belastingtarieven omlaag. De Jager stelt dat partners en kinderen van een overledene bijvoorbeeld nooit meer dan 20% belasting hoeven te betalen over hun erfenis. Nu is dat maximaal 27%. Ook het hoogste tarief van 68% wordt verlaagd tot 50%. Een ander belangrijk onderdeel van de nieuwe regelgeving is het creëren van een ruimhartige faciliteit om familiebedrijven te kunnen voortzetten. Makkelijker en goedkoper procederen Zal ik een proces beginnen of zijn de kosten hoger dan de opbrengst? Misschien dat u bij een geschil ook wel eens tegen die vraag aanloopt. Op dit moment is de kantonrechter bevoegd bij zaken met een waarde tot Bij bedragen boven de bent u op dit moment nog verplicht om een advocaat in te schakelen (de zaak moet dan immers voor de rechtbank komen). Minister Hirsch Ballin van Justitie heeft nu een wetsvoorstel gepresenteerd waarin de bevoegdheid van de kantonrechter wordt uitgebreid tot zaken met een waarde van Daardoor wordt het makkelijker en goedkoper om te procederen. Bij de kantonrechter is het namelijk niet verplicht om een advocaat in te schakelen. De bedoeling van dit wetsvoorstel is het toegankelijker maken van de rechtspraak. De verhoging tot zorgt er bijvoorbeeld voor dat de meeste debiteurenproblemen bij de kantonrechter kunnen worden opgelost. Dat scheelt u veel extra kosten. Goedkoper autorijden voor schone auto s Vanaf 1 april 2008 betalen bezitters van schone personenauto s veel minder motorrijtuigenbelasting. Zij betalen dan nog maar de helft van het tarief dat geldt voor minder schone auto s met hetzelfde gewicht en dezelfde soort brandstof. Criteria: voor auto s met een dieselmotor is de maximale uitstoot 95 gram per kilometer. Voor auto s met een andere motor is de maximale uitstoot 110 gram per kilometer. Voldoet uw auto aan dit criterium? Dan stuurt de Belastingdienst u een brief met meer informatie over het nieuwe halftarief. Hoeveel gaat u er op vooruit? U kunt uw voordeel nu al bekijken. Met de Rekenhulp motorrijtuigenbelasting op de site van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl/reken/ motorrijtuigenbelasting) kunt u berekenen hoeveel motorrijtuigenbelasting u moet betalen. 2

3 Heeft u vragen over onze artikelen? Neemt u dan contact op met uw Remmerswaal-accountant. Stel aankoop van lenzen of bril niet uit Voorziet u dat u binnenkort een nieuwe bril nodig heeft? En wordt deze niet vergoed door uw verzekering? Stel de aanschaf ervan dan niet te lang uit is namelijk het laatste jaar waarin u dergelijke buitengewone uitgaven voor ziekte en invaliditeit onder voorwaarden van de belasting kunt aftrekken. Met ingang van 2009 wordt een minder gunstige regeling voor chronisch zieken en gehandicapten opgenomen in de Wet maatschappelijke ondersteuning. Het is dus aan te raden om de aanschaf van lenzen, een gehoorapparaat, bril, of bijvoorbeeld kunstgebit nog in 2008 te doen. Lager drempelbedrag U kunt de kosten (die niet door uw verzekering worden vergoed) bij uw aangifte IB 2008 opvoeren als buitengewone uitgaven. Deze uitgaven moeten wel een drempelbedrag overschrijden voordat ze voor aftrek in aanmerking komen. Het voordeel is dat de drempel voor buitengewone uitgaven met ingang van 1 januari 2008 sterk is verlaagd. Bij een verzamelinkomen (voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek) tot is de drempel 115 (in 2007: 793). Is uw verzamelinkomen hoger dan 6.999? Dan is de drempel 1,65% (in 2007: 11,5%) van het verzamelinkomen. Eén loket voor starters, minder rompslomp Startende ondernemers kunnen vanaf 31 maart bij het loket van de Kamer van Koophandel terecht voor zowel inschrijving in het Handelsregister als aanmelding bij de Belastingdienst. Dat is het gevolg van een succesvolle pilot in Afzonderlijke inschrijving bij beide instanties is niet meer nodig. Een eenmanszaak ontvangt nu bij inschrijving bij de Kamer van Koophandel direct een btw-identificatienummer. Een startende vof of cv krijgt dit nummer een week na inschrijving toegezonden. Of het loket in de toekomst ook open wordt gesteld voor bv s, nv s, verenigingen en stichtingen, is nu nog niet bekend. Hiervoor vindt eerst een aparte pilot plaats. Meer keus voor de leaserijder Goed nieuws voor ondernemers die nieuwe leasewagens willen aanschaffen. Met ingang van 2009 is er ook voor de wat grotere auto s extra fiscaal voordeel te behalen. Nieuwe tarieven Begin dit jaar is de fiscale bijtelling voor leaserijders gewijzigd. Naast het reguliere tarief van 25% geldt er voor schone auto s nu een tarief van 14%. De meeste auto s in deze categorie zijn echter kleine modellen. In uw bedrijf is dat wellicht geen optie. Staatssecretaris De Jager heeft daarom aangekondigd dat hij een derde, voordelige tussencategorie, wil invoeren. De bijtelling voor deze nieuwe categorie moet 20% van de nieuwwaarde van de auto gaan bedragen. Op deze manier wil de staatssecretaris leaserijders aanmoedigen om te kiezen voor relatief schonere auto s. Voor de automobilist levert dit enkele honderden euro s per jaar op. Welke auto s kunt u kiezen? De bijtelling van 20% gaat gelden voor benzineauto s met een uitstoot van 111 tot 140 gram per kilometer. Voor dieselwagens moet dit een uitstoot tussen de 96 en 116 gram zijn. Onder de nieuwe regeling vallen benzinewagens als de Volkswagen Golf 1.4, de Mini Cooper en de BMW 116i. Van de dieselauto s zijn dat bijvoorbeeld de Seat Ibiza en de Volkswagen Polo. 3

4 Uw bedrijfscorrespondentie en de wet Uw briefpapier en uw website zijn het visitekaartje van uw bedrijf. Het is daarom belangrijk dat de lay-out van het drukwerk of de website er goed uitziet. Maar dat is niet het enige: ook de wet stelt eisen aan bedrijfscorrespondentie. Een aantal gegevens van uw bedrijf moet op uw correspondentie worden vermeld. Niet iedereen weet dat deze eisen ook gelden voor digitale correspondentie. Alles op een rijtje: Handelsregisternummer Kamer van Koophandel U bent verplicht om op alle uitgaande correspondentie uw handelsregisternummer van de Kamer van Koophandel te vermelden. Dit nummer moet ook worden vermeld op de website en op uitgaande berichten. Handelsnaam Natuurlijk staat uw handelsnaam van uw onderneming op het briefpapier. Wanneer de handelsnaam echter afwijkt van de statutaire naam, moet ook de volledige statutaire naam worden vermeld. Als uw onderneming een bv of nv is, moet ook de statutaire zetel van de onderneming op het briefpapier staan. Dit geldt ook voor websites en berichten. Facturen De Wet Omzetbelasting stelt eisen aan uw facturen. Als u uw briefpapier gebruikt voor facturatie moet u hiermee rekening houden. Een volledige opsomming van deze eisen is na te lezen op de website van de Belastingdienst (onderdeel Omzetbelasting). Algemene voorwaarden Hanteert u algemene voorwaarden? Dan is het aan te raden deze op de achterkant van het briefpapier of offertes af te drukken. In ieder geval moet u de voorwaarden altijd als bijlage meesturen met de offertes. Het is namelijk een vereiste dat de algemene voorwaarden vóór de totstandkoming van een overeenkomst aan uw klanten ter hand moeten worden gesteld. Hoger gebruikelijk loon dga Het gebruikelijk loon van de directeurgrootaandeelhouder wordt in 2008 vastgesteld op ten minste (dit was in 2007 nog ). Wat houdt die gebruikelijkloonregeling in? Als u werknemer van een bv bent waarin u meer dan 5% van de aandelen bezit, moet u een bepaald minimumloon ontvangen. Dit loon moet net zo hoog zijn als voor soortgelijke dienstbetrekkingen gebruikelijk is. Het hanteren van een veel lager loon zou tot veel discussie kunnen leiden met de Belastingdienst (u betaalt dan immers minder belasting). Daarom is in de wet bepaald dat een gebruikelijk loon voor een dga in principe is. Is dit bedrag bij u lager? Dan kan de Belastingdienst vaststellen dat uw loon omhoog moet. Niet verplichte informatie Niet verplicht, maar wel handig voor uw klanten, is vermelding van de volgende informatie: het vestigings- en correspondentieadres het adres en/of internetadres telefoon- en faxnummers bank- of girorekeningnummers Samenvattend moet op al uw (digitale) correspondentie en op uw website in ieder geval het volgende worden vermeld: Kamer van Koophandelnummer handelsnaam statutaire naam (alleen als deze afwijkt van de handelsnaam) statutaire zetel (alleen in geval van een nv of een bv) 4

5 Heeft u vragen over onze artikelen? Neemt u dan contact op met uw Remmerswaal-accountant. Eigen risicodrager WIA: ja of nee? De WAO is vervangen door de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Speerpunt van de WIA is het werken naar vermogen. Oftewel: het gaat niet om wat je niét meer kan, maar om wat je nog wél kan. Eigenrisicodragerschap Voor een ondernemer blijft het onder de nieuwe WIA mogelijk om te kiezen voor eigenrisicodragerschap (ERDschap). Dat betekent dat de ondernemer zelf de arbeidsongeschiktheidspremie betaalt van werknemers die in aanmerking komen voor een uitkering, in plaats van het UWV. Daar staat tegenover dat de ondernemer hiervoor geen premies hoeft te betalen. Geen no-riskpolis meer Dat kan een voordeel zijn, vooral als er in uw bedrijf een laag ziekteverzuim is. Het is wel belangrijk dit vooraf goed te overwegen. Een nadeel is namelijk dat u niet meer in aanmerking komt voor een no-riskpolis als u voor het ERD-schap kiest. Bovendien blijft u verantwoordelijk voor de re-integratie van arbeidsongeschikte medewerkers, ook als deze al bij u uit dienst zijn. Bij de keuze voor het ERD-schap spelen diverse factoren en omstandigheden een rol: Hoe lang duurt het ERD-schap? Zijn er sancties als een werknemer zijn re-integratieverplichtingen onvoldoende nakomt? Kan het ERD-risico worden herverzekerd bij een private verzekeraar en wat betekent dit voor de uitvoering? Gaat het ERD-schap over op een koper in geval van een overgang van onderneming? Kortom: het loont zeker de moeite om de plussen en minnen met uw adviseur eens tegenover elkaar te zetten. Personeel nodig? Stageplaats biedt uitkomst! De vraag naar technisch opgeleiden blijft de komende vier jaar toenemen. Het komt zelfs al voor dat opdrachten afgewezen worden door een tekort aan technisch personeel. Hoe kunt u als werkgever nu afgestudeerde werkzoekenden aan u binden? De beste manier om nieuwe medewerkers te werven is studenten een stageplaats aan te bieden. Zo raken ze ingeburgerd bij uw bedrijf. De kans is groot dat zij na hun stage graag bij uw bedrijf willen blijven werken. Voor u als werkgever heeft deze sollicitatieprocedure zijn voordelen. U kunt rustig de tijd nemen om te kijken of de stagiair binnen het bedrijf past. Ook is er daarna geen inwerkperiode meer nodig. VAR aanvraag digitaal en stilzwijgend verlengen Waarschijnlijk kunt u de VAR (Verklaring Arbeidsrelaties) al vanaf september 2008 digitaal indienen. De Belastingdienst onderzoekt nog of dit technisch haalbaar is. Daarnaast wil de staatssecretaris van Financiën dat er een stilzwijgende verlenging van de VAR komt voor mensen die al drie jaar achtereenvolgend dezelfde VAR hebben gekregen. Eerder is volgens hem niet verstandig. De Belastingdienst heeft dan namelijk beperkte mogelijkheden om bij een eerste aanvraag de opgegeven gegevens te controleren. Dit vergroot oneigenlijk gebruik of misbruik. Overigens zijn VAR-houders dan wel verplicht om wijzigingen door te geven. De stilzwijgende verlenging voor de VAR wuo (winst uit onderneming) en de VAR dga (directeur-grootaandeelhouder) hoopt de staatssecretaris nog voor het kalenderjaar 2010 te realiseren. 5

6 Ondernemers krijgen meer zeggenschap over product- of bedrijfschappen Geen eerstedagsmelding meer? Ondernemers moeten zich periodiek kunnen uitspreken over hun productof bedrijfschap. Sterker, zij mogen zelfs het voortbestaan van het schap aan de orde stellen. Dat is de strekking van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie. Een greep uit de uitgangspunten van het voorstel: verbeteren van het democratisch gehalte vergroten van de verantwoording en transparantie vergroten van de eigen verantwoordelijkheid van de bedrijfslichamen Product- en bedrijfschappen, wat zijn dat precies? Product- en bedrijfschappen zijn organisaties die als een soort belangenbehartiger opereren voor aangesloten ondernemers. In productschappen zijn bedrijven georganiseerd die zich bezighouden met hetzelfde product. Bedrijfschappen vertegenwoordigen ondernemingen uit dezelfde branche. Naast belangenbehartiging houden de schappen zich bezig met bijvoorbeeld scholing, kwaliteitsbeheer en gezamenlijke exportpromotie. De eerstedagsmelding stelt werkgevers verplicht om hun nieuwe werknemers, voordat ze bij hen aan het werk gaan, aan te melden bij de Belastingdienst. De staatssecretaris van Financiën wil deze regeling nu voor sommige sectoren schrappen. Dit heeft twee voordelen: De werkdruk van de ondernemer wordt verlicht. Bij de Belastingdienst komt er capaciteit vrij (die kan worden gebruikt om fraudeurs strenger te controleren). Hoe de plannen precies uitpakken is nog niet bekend. De eerstedagsmelding zal in ieder geval blijven gelden voor bepaalde sectoren die geen goede naam hebben op het gebied van zwart werk en illegale werknemers. Of de nieuwe regeling er al voor 1 januari 2009 komt, is nu nog niet zeker. Voor uitzendkrachten moet er bijvoorbeeld nog een oplossing worden gezocht. Geen mazen meer in de belastingwet bij bestelauto s Een personenauto aanmerken als bestelauto scheelt al snel veel belastinggeld. Automobilisten maken hier dan ook graag gebruik van. Het kabinet gaat echter een eind maken aan deze manier om de hoge belasting op personenauto s, de BPM, te ontlopen. Om als bestelauto beschouwd te worden door de Belastingdienst, moet een auto aan strenge eisen voldoen. Vlakke laadvloer Zo moet er achter de bestuurdersplaats een vlakke laadvloer in de auto liggen. Met een opgebouwde rail om achter- stoelen op te kunnen monteren, is de laadvloer niet vlak meer. Een dergelijke auto geldt niet meer als een bestelauto, maar als een gewone personenauto (en krijgt dus een hogere belasting). Maar wat als de rail niet op de laadvloer is gemonteerd, maar erin is verzonken? Volgens een belastingrechter is de laadvloer dan wel degelijk vlak, precies zoals de wet voorschrijft. De staatssecretaris van Financiën is het daar echter niet mee eens. Hij heeft daarom het oordeel van de Hoge Raad gevraagd. Bovendien heeft hij direct een reparatiewet opgesteld die in de tussentijd zekerheid moet bieden. Zitje De huidige wettekst biedt op dit moment ook nog de mogelijkheid om een zitje te bevestigen aan de vaste tussenwand of aan de zijwanden van de bestelauto. Ook hieraan wil de Tweede Kamer paal en perk stellen. Aan de al bestaande inrichtingseisen wordt de eis toegevoegd dat de laadruimte niet is ingericht voor het vervoer van personen. Houd hier rekening mee bij aankoop van uw auto. 6

7 Heeft u vragen over onze artikelen? Neemt u dan contact op met uw Remmerswaal-accountant. MOT-melding nu vanaf Handelaren in zaken van grote waarde (zoals auto s, motoren en kampeerauto s) moeten vanaf 1 maart alle contante transacties van boven de euro melden. Eerder stond het bedrag voor deze zogenoemde objectieve meldplicht nog op Hoe gaat u wanbetalers te lijf? U bent niet de eerste ondernemer die last heeft van wanbetalers. Welke mogelijkheden zijn er dan? Wat kunt u doen als een klant niet betaalt? Ontevreden Probeer, als een klant ondanks herhaalde herinneringen (minstens twee) nog steeds niet betaalt, te achterhalen wat hiervan de reden is. Is hij ontevreden over het product? Kan hij tijdelijk niet betalen? Of wíl hij gewoonweg niet betalen? Bij ontevredenheid probeert u natuurlijk eerst het geschil op te lossen. Als de klant tijdelijk niet kan betalen, is een betalingsregeling misschien een oplossing. In het geval dat de klant niet wil betalen, kunt u een sommatiebrief sturen. over uw vordering verschuldigd is. Is er in uw algemene voorwaarden een fatale betalingstermijn opgenomen? Dan is na afloop van deze termijn de klant officieel in verzuim. Een aanmaning of ingebrekestelling is dan niet nodig. Incassobureau Volgt er geen reactie op de sommatiebrief of betwist uw klant de vordering, dan kunt u de zaak uit handen geven aan een incassobureau, een deurwaarder of een advocaat. Een brief van zo n bureau of persoon heeft vaak al een schrikeffect. Wellicht betaalt uw klant nu alsnog. Waar u voor kiest maakt niet zo veel uit. De werkwijze zal ongeveer gelijk zijn, alleen de prijs kan verschillen. MOT De meldplicht wordt voorgeschreven door de Wet melding ongebruikelijke transacties (MOT). De MOT moet het witwassen van geld tegengaan. Het bedrag voor de meldplicht is nu verhoogd, omdat uit de praktijk blijkt dat de meeste verdachte zaken zich openbaren vanaf ongeveer Bijkomend gevolg van de nieuwe regeling is een aanzienlijke verlaging van de administratieve lasten. De verwachting is namelijk dat het aantal MOT-meldingen daalt met 79%. Subjectieve meldplicht Aan de zogenoemde subjectieve meldplicht verandert niets. U bent nog steeds verplicht om alle transacties te melden waarbij het vermoeden van witwassen of terrorismefinanciering bestaat. Let op: de identificatieplicht van de klant bij een contante betaling vanaf blijft wel verplicht. Het blijft dus noodzakelijk een kopie van het identiteitsbewijs te maken en te bewaren. Sommatiebrief In de sommatiebrief wordt aan de klant een laatste redelijke termijn gegeven. Deze brief geldt ook als ingebrekestelling. Vermeld duidelijk in de brief dat, als uw klant niet betaalt, u de zaak uit handen geeft. Vermeld ook dat uw klant zo nodig in een rechtszaak wordt betrokken. Alle kosten hiervan zijn dan voor zijn rekening. Tevens kunt u vermelden dat de klant, vanaf de dag dat hij verzuimt te betalen, wettelijke rente Rechter Als dit ook geen effect heeft, kunt u een procedure beginnen bij de rechter. Bij grote bedragen is het goed een advocaat in te schakelen. Indien de vordering meer dan bedraagt, is in ieder geval een advocaat nodig (nu nog wel, dit bedrag gaat t.z.t. veranderen). De zaak komt dan bij de Rechtbank terecht, waar vertegenwoordiging door een advocaat verplicht is. Is de vordering kleiner dan 5.000? Dan komt deze bij de kantonrechter terecht en daar kan in principe iedereen procederen. Betalingsregeling Als u mondeling een betalingsregeling met een klant treft, is het aan te bevelen dit schriftelijk te bevestigen en te laten ondertekenen. Zo heeft u later, als uw klant toch niet betaalt, een bewijs voor de rechter. 7

8 Centraal informatieadres Remmerswaal Groep Accountants Laan van Hildernisse Noord 4, 4617 AE Bergen op Zoom Tel.: Fax: website: FiniVista Accountants en Adviseurs Trondheim 18, 2993 LE Barendrecht Tel.: Fax: Remmerswaal Accountants Bergen op Zoom Laan van Hildernisse Noord 4, 4617 AE Bergen op Zoom Tel.: Fax: Top en Co. Accountants en Belastingadviseurs Jan van Nassaustraat 64, 2596 BV Den Haag Tel.: Fax: Doorwerken na je 65e? De overheid stimuleert dat werknemers zo lang mogelijk blijven werken. Veel ouderen willen na hun 65e jaar ook wel doorwerken. Maar er bestaat veel juridische onduidelijkheid over de wijze waarop dat kan. Pensioengerechtigde leeftijd Vaak staat er in het arbeidscontract dat het contract eindigt bij de pensioengerechtigde leeftijd. Kan uw werknemer nu gewoon doorwerken na zijn 65e jaar als hij en u dat willen? Kunt u in dit soort situaties in aansluiting op een contract voor onbe- paalde tijd een contract voor bepaalde tijd aanbieden? Hoe zit het met verzekeringen? Kunnen de bestaande wettelijke regels worden doorbroken door een CAO? Wat is in dit verband leeftijdsdiscriminatie en wat niet? Hoe zit het in geval van ziekte? Vraagtekens Velen gaan ervan uit dat de arbeidsovereenkomst eindigt op het moment dat de werknemer met pensioen gaat. Daarnaast wordt algemeen aangenomen dat het mogelijk is om met iemand boven de 65 jaar een contract voor bepaalde tijd aan te gaan. Daar zijn echter nog wel wat vraagtekens bij te zetten. Willen u en uw werknemer nog een poosje samenwerken? Bespreek dan bovengenoemde vragen met uw adviseur. Visser & Remmerswaal Accountants IJsseldijk 460, 2921 BD Krimpen aan den IJssel Tel.: Fax: Politie met prio naar uw pand Littel & Remmerswaal Accountants Abelenlaan 4, 2935 SB Ouderkerk aan den IJssel Tel.: Fax: Remmerswaal Accountants Roosendaal Kroevenhuis/Streuvelslaan 12, 4707 CH Roosendaal Tel.: Fax: Acclevisie Registeraccountants Frobenstraat 21a, 3045 RD Rotterdam Tel.: Fax: Molenaar & Remmerswaal Accountants Westvest 46, 3111 BW Schiedam Tel.: Fax: Remmerswaal Accountants Sint Maartensdijk Polderhuis/Onder de Linden 7, 4695 BV Sint Maartensdijk Tel.: Fax: Remmerswaal Loonadviseurs Laan van Hildernisse Noord 4a, 4617 AE Bergen op Zoom Tel.: Fax: Remmerswaal Belastingadviseurs Kroevenhuis/Streuvelslaan 12, 4707 CH Roosendaal Tel.: Fax: Wilt u de zekerheid hebben dat de politie bij alarm snel bij uw bedrijfspand aanwezig is? Zorg er dan voor dat uw alarmmelding officieel gecontroleerd is. Vanaf 1 april 2008 krijgen gecontroleerde meldingen namelijk voorrang. 15 minuten Bij een gecontroleerde melding gaat de alarmcentrale eerst na wat er aan de hand is. Bijvoorbeeld door een beveiliger of een sleutelhouder uw bedrijf ter plekke te laten controleren. Ook geluids- of beeldopnamen kunnen aangeven dat en/of Aftrek verblijfkosten eigen rijders 2008 vastgesteld Eigen rijders (dat wil zeggen: transporteurs die voor eigen rekening rijden) die meerdaagse internationale ritten maken, kunnen in 2008 per gereden dag een bedrag van 29,50 aftrekken voor verblijfkosten. Dat bedrag is kortgeleden vastgesteld. waar er iets loos is. Zodra de politie een gecontroleerde melding binnen krijgt, is zij binnen 15 minuten ter plekke. Door alleen te reageren op gecontroleerde meldingen, wil de politie het aantal loze alarmen, waar zij voor uitrukt, beperken. Lage prioriteit Niet gecontroleerde alarmmeldingen krijgen voortaan een lage prioriteit. Vanaf 2011 zullen alarmcentrales ongecontroleerde alarmen zelfs helemaal niet meer doorgeven aan de politie. Zorg er dus voor dat u een gecontroleerde alarmmelding heeft. Ze kunnen er ook voor kiezen om de werkelijke verblijfkosten af te trekken. De Belastingdienst wil dan wel dat aannemelijk gemaakt wordt dat de werkelijke verblijfkosten in dat jaar hoger zijn dan 29,50 per dag. Eigen rijders moeten dan ook de bewijsstukken van de verblijfkosten kunnen overleggen. Verblijfkosten horen tot de beperkt aftrekbare kosten. Van de totale aftrekbare kosten is de eerste niet aftrekbaar. Deze uitgave is met grote zorg samengesteld. Voor eventuele onvolkomenheden kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Ontwerp: Extendum Marketing & Communicatie - 8

Geachte Lezers, Hoge Raad: verkeersboetes toch niet voor werkgever. Laag btw-tarief vaker van toepassing

Geachte Lezers, Hoge Raad: verkeersboetes toch niet voor werkgever. Laag btw-tarief vaker van toepassing J a a r g a n g 1 1 - s e p t e m b e r 2 0 0 8 - n u m m e r 3 Geachte Lezers, Voor u ligt de derde uitgave van onze nieuwsbrief in 2008. Wij willen u hiermee graag informeren over nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

FiscaalActueelFiscaal Actueel nr 2-2009

FiscaalActueelFiscaal Actueel nr 2-2009 2 FiscaalActueelFiscaal Actueel nr 2-2009 INHOUD o.a. Vaste onkostenvergoeding vooraf specificeren 2 Voorkom aansprakelijkheid bij inlenen personeel 4 Btw-correctie privégebruik auto van de zaak 5 Lijfrentegift

Nadere informatie

FiscaalActueelFiscaal Actueel nr 2-2009

FiscaalActueelFiscaal Actueel nr 2-2009 2 FiscaalActueelFiscaal Actueel nr 2-2009 Industrieweg 6 Postbus 61 3360 AB Sliedrecht T 0184-42 04 36 www.atenta.nl INHOUD o.a. Vaste onkostenvergoeding vooraf specificeren 2 Voorkom aansprakelijkheid

Nadere informatie

Horlings. Van de redactie Aandachtspunten voor de werkgever MEER DAN CIJFERS

Horlings. Van de redactie Aandachtspunten voor de werkgever MEER DAN CIJFERS Horlings nieuwsbrief nr.4-2014 IN DIT NUMMER Van de redactie De belangrijkste veranderingen in het ontslag recht Overstappen op de werkkostenregeling: bent u er klaar voor? Einde VAR in zicht Ingrijpende

Nadere informatie

Overheid verruimt borgstelling MKB Kredieten

Overheid verruimt borgstelling MKB Kredieten februari 2009 Geachte lezer, Met deze eerste nieuwsbrief in 2009 willen wij u informeren over de nieuwe ontwikkelingen die voor u van belang zijn. Wilt u hierover meer informatie of wilt u een ander onderwerp

Nadere informatie

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2014 nummer 5 Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven Bezoekadressen Servicepunt Bedrijven: Stadskantoor gemeente Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen Fryslân bij de Kamer van Koophandel, Heliconweg 62, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen

Nadere informatie

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op?

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Nieuwsflits 2013 Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

Eindejaarstips 2014. 5 december 2014 1

Eindejaarstips 2014. 5 december 2014 1 1 ALLE ONDERNEMERS/BELASTINGPLICHTIGEN... 3 1.1 Loop geen boete op in het buitenland... 3 1.2 Grote administratieve schoonmaak... 3 2 VENNOOTSCHAPPEN EN DGA S... 3 2.1 Nog snel dividend uitkeren... 3 2.2

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2013 november 2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Startersgids voor Internetondernemers

Startersgids voor Internetondernemers Startersgids voor Internetondernemers Regels bij het Ondernemen Financiële en juridische aspecten van het ondernemen inleiding Ben je ondernemer of van plan dat te worden dan komt er veel op je af. Je

Nadere informatie

Ondernemen. 2012 Handboek

Ondernemen. 2012 Handboek 2012 Handboek Ondernemen Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan de administratie?

Nadere informatie

Wijziging vakantiedagenregeling: wat verandert er precies?

Wijziging vakantiedagenregeling: wat verandert er precies? SEPTEMBER 2011 Geachte lezer, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over actualiteiten en ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn. Wilt u hierover meer informatie of wilt u een ander onderwerp

Nadere informatie

Voor schone auto s geldt met ingang van 2008 een bijtelling van 14% (!) i.p.v. 25%.

Voor schone auto s geldt met ingang van 2008 een bijtelling van 14% (!) i.p.v. 25%. Jaargang 11 november 2007 Geachte lezer, Fiscale bijtelling auto 14%! Voor u ligt ons nieuwsbulletin met eindejaarstips 2007. Prinsjesdag heeft een aantal nieuwe ontwikkelingen opgeleverd. Daarnaast zijn

Nadere informatie

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet:

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet: Eindejaarstips 2014 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten die worden

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

FiscaalActueelFiscaal Actueel nr 2-2008

FiscaalActueelFiscaal Actueel nr 2-2008 2 FiscaalActueelFiscaal Actueel nr 2-2008 INHOUD o.a. Medische vrijstelling in de btw gewijzigd 2 Lage premie Zvw ook voor echtgenoot van dga? 4 30%-regeling niet voor ontslagvergoeding 5 Naheffingen voor

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Fiscaal Actueel. Industrieweg 6 Postbus 61 3360 AB Sliedrecht T 0184-42 04 36 www.atenta.nl

Fiscaal Actueel. Industrieweg 6 Postbus 61 3360 AB Sliedrecht T 0184-42 04 36 www.atenta.nl 2 uitgave van het register belastingadviseurs tweede kwartaal 2010 - nummer 2 Industrieweg 6 Postbus 61 3360 AB Sliedrecht T 0184-42 04 36 www.atenta.nl Ook in crisistijd kunt u het urencriterium behalen

Nadere informatie

Voorbeeld Als een 100%-aandeelhouder met een fiscale partner in 2007 in totaal

Voorbeeld Als een 100%-aandeelhouder met een fiscale partner in 2007 in totaal Nieuwsbrief Uitgave november 2007 Geachte lezer, Voor u ligt de nieuwsbrief met eindejaarstips 2007. Prinsjesdag heeft een aantal nieuwe ontwikkelingen opgeleverd. Daarnaast zijn er onderwerpen die elk

Nadere informatie

Fiscale bijtelling auto 14%!

Fiscale bijtelling auto 14%! uitgave november 2007 Geachte lezer, Fiscale bijtelling auto 14%! Voor u ligt de nieuwsbrief met eindejaarstips 2007. Prinsjesdag heeft een aantal nieuwe ontwikkelingen opgeleverd. Daarnaast zijn er onderwerpen

Nadere informatie

EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2014

EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2014 Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2015, maar andere zaken vragen juist

Nadere informatie

Horlings. Belastingdienst blijft controleren op afdrachtvermindering onderwijs. Van de redactie Wat gaat 2014 u brengen op fiscaal gebied?

Horlings. Belastingdienst blijft controleren op afdrachtvermindering onderwijs. Van de redactie Wat gaat 2014 u brengen op fiscaal gebied? Horlings nieuwsbrief nr.1-2014 IN DIT NUMMER Van de redactie Belastingdienst blijft controleren op afdracht- vermindering onderwijs Ruim baan voor jonge ondernemers Bedrijfsopvolgingsfaciliteit onder de

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 T OST eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 Wij benadrukken, dat dit overzicht niet uitputtend is en slechts bedoeld is als handvat om uw gesprek met

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAAR-TIPS 2014

FISCALE EINDEJAAR-TIPS 2014 Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2015, maar andere zaken vragen juist

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nr. Kwartaal 2010

Nieuwsbrief. Nr. Kwartaal 2010 Nieuwsbrief Nr. 1 Kwartaal 2010 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten

Nadere informatie

Lodder Nieuws. Profiteer van investeringsaftrek in 2010. Let op! De kosten van een energieadvies komen ook voor aftrek in aanmerking.

Lodder Nieuws. Profiteer van investeringsaftrek in 2010. Let op! De kosten van een energieadvies komen ook voor aftrek in aanmerking. Lodder Nieuws DEZE NIEUWSBRIEF VERSCHIJNT 4 KEER PER JAAR JAARGANG 8 NUMMER 1 - MAART 2010 Profiteer van investeringsaftrek in 2010 Investeert u in 2010 voor meer dan 2.200 in bedrijfsmiddelen, maak dan

Nadere informatie

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst Belastingdienst Handboek Ondernemen 2013 Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan

Nadere informatie